Page 1

№44 від 25 листопада 2010 року Ціна 2 грн. 99 коп. www.rivne.afisha-info.com

e-mail: office@rivne.afisha-info.com

прийом оголошень: (0362) 625-635


вікна, двері

БУДІВНИЦТВО

будматеріали, меблі


6

№44 від 25 листопада 2010 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМIСТ АФІША РЕКЛАМИ....................3 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................4

НЕРУХОМIСТЬ А енції нер хомості.......................5 1.1.0. Квартири Продам.......................................9 К плю.........................................11 Здам..........................................11 Винайм ..................................12 Обмін.......................................12 Пропон ю..................................12 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам.....................................12 К плю......................................13 Здам........................................13 Винайм ..................................13 Обмін.......................................13 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам.....................................13 К плю......................................13 Здам........................................13 Винайм ..................................13 Обмін.......................................13 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................13 К плю......................................14 Здам........................................14 Винайм ..................................14 Обмін.......................................14 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................14 К плю......................................14 Здам........................................14 Винайм ..................................14 Обмін.......................................14 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ ................................14

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................15 К плю......................................16 2.2.0. Б дівельні матеріали Продам.....................................16 К плю......................................19 2.3.0. Оздоблювальні матеріали Продам.....................................19 К плю.......................................19 2.4.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................19 К плю......................................19 2.5.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................19 К плю......................................20 2.6.0. Еле трообладнання Продам.....................................20 К плю......................................20 2.7.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................20 Б ддовід а................................21 З ви отовлення..........................21 З встановлення...........................21 Інші........................................21 2.8.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................21 К плю......................................21 Пропон ю..................................21

БІЗНЕС 4.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................22 К плю......................................22 4.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................22 К плю......................................22 4.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22 4.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22 4.5.0. Юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................22 4.6.0. Полі рафічні, ре ламні та інформаційні посл и Пропон ю..................................22 4.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22 4.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22 4.9.0. Спецодя ..........................23 Продам.....................................23 4.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................23 К плю......................................23 Пропон ю..................................23 4.11.0. Конта ти.........................23 Пропон ю..................................23

ТЕХНІКА 5.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................23 К плю......................................23 Пропон ю..................................23 5.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................23 К плю......................................23 Пропон ю..................................23 5.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................23 К плю......................................23 Пропон ю..................................23 5.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................23 К плю......................................24 Пропон ю..................................24 5.5.0. Поб това техні а Продам.....................................24 К плю.......................................24 5.6.0. Ремонт поб тової техні и.....24 Пропон ю..................................24

ПОБУТ 6.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................24 К плю.......................................24 6.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................24 К плю......................................24 6.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................24 К плю.......................................25 Подар ю...................................25 Пропон ю..................................25 6.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 6.5.0. Сільсь е осподарство Продам....................................25 К плю......................................25

МЕБЛІ 3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам....................................25 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 Меблева довід а........................26

АВТОАФIША 7.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................27 К плю......................................28 Обмін.......................................28 Оренда......................................28 7.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................28 К плю......................................28 Обмін.......................................28 Оренда......................................28 7.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам....................................28 К плю.....................................28 Обмін......................................28 Оренда.....................................28 7.4.0. Автомобілі вантажні Продам....................................28 К плю......................................29 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 7.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам....................................29 К плю......................................29 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 7.6.0. Автосервіс Пропон ю.................................29 7.7.0. Автозапчастини Продам.....................................29 К плю......................................30 Обмін.......................................30 7.8.0. Гаражне обладнання Продам....................................30 К плю.......................................30 Пропон ю.................................30 7.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю...................................30 7.10.0. Транспортні посл и Пропон ю.................................30 Попит.....................................30 7.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам....................................30 К плю.....................................30 7.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам....................................30 К плю......................................30 Авторино , м. Л ць ...................30 Авторино , м. Івано-Фран івсь ....32 Автодовід а................................34 Автоновини................................34 Ціна на пальне на АЗС У раїни...34

БIРЖА ПРАЦI 8.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................35 Ш аю робот ............................36 9.1.0. Навчання Пропон ю.................................36 Кадрові а енції..........................38 Ва ансії обласно о центр зайнятості.................................39

№44 від 25 листопада 2010 ро

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» ПОНЕДІЛОК, ДО 13 год.

В рубрику «Терміново в номер» ВІВТОРОК, ДО 16 год. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ з 8.30 до 18.30 - понеділок - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач Як подати оголошення у рекламно-інформаційний тижневик «Афіша. Рівне»? ТЕЛЕФОНОМ Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о 1 зміст ) Ви можете подати щодня цілодобово за телефоном:

(0362) 625-635 ФАКСОМ 2

Видр ваний те ст о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) можна надіслати фа сом, в азавши іль ість подач і онта тний телефон. Замовлення приймаються за телефоном:

(0362) У РЕДАКЦІЇ 3

625-635

Платні та без оштовні (не містять омерційно о зміст ) о олошення приймаються в реда ції азети за

м. Рівне, в л. Київсь а, 36, отель «Т рист», 7 пов.

адресою:

ПОШТОЮ 4

Заповнити розбірливо «К пон без оштовно о о олошення» та надіслати в

email 5

Надіслати о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) еле тронною поштою:

33027, м. Рівне,в л. Київсь а, 36, отель «Т рист», 7 пов. онверті за адресою:

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 11.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............48 11.2.0. За блено, знайдено........48 НАРОДНИЙ БІЗНЕС................48

ПЕНСІОНЕР Про єдиний страховий внесо ......49 Час отрим вати житлові с бсидії і зробити це - просто....................49 АФІША ДОЗВІЛЛЯ......................50 КРОСВОРД..................................50

О олошення, виділене рап ою

до 22 слів 5 рн. за подач

ІНТЕРНЕТОМ Надіслати о олошення приватно о 6 хара тер (не містять омерційно о зміст ), заповнивши форм на сайті:

www.ar.rv.ua

МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ 7 Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) приймаються через SMSповідомлення за номером:

(094) 966-87-92

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №2 О олошення, виділене рам ою

до 22 слів (розмір 20 х 41 мм) 7 рн. за подач

Варіант №3 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Варіант №4

БУДИНОК

Фотоо олошення зі знім ом об’єта продаж

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

sms@rivne.afisha-info.com 62-56-35@rivne.afisha-info.com mms@rivne.afisha-info.com

САЛОН 10.1.0. Одя , вз ття Продам....................................40 К плю.....................................40 Довідни салон ........................40 10.2.0. Дитячі товари Продам....................................40 ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ....41 РІВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ................44 К плю......................................45 10.3.0. Галантерея, т анини Продам....................................45 К плю.....................................45 10.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам....................................45 ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ................45 К плю......................................45 Пропон ю.................................45 10.5.0. Медицина, осмети а Продам....................................45 К плю......................................45 Пропон ю.................................45 10.6.0. Мистецтво Продам....................................46 К плю.....................................46 Пропон ю.................................46 10.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам....................................46 К плю.....................................46 10.8.0. Поб тові посл и Пропон ю.................................46 Т ристичні а енції......................46

Варіанти публікацій комерційних оголошень Варіант №1

т. хх-хх-хх

Варіант №5 Комерційне о олошення

(р бри а «Біржа праці», розмір 40х41 мм), до 22 слів 25 рн. за подач Мінімальна іль ість подач - 2

т. хх-хх-хх

ЦІНИ ВКАЗАНІ БЕЗ УРАХУВАННЯ ПДВ та ПНР

Електронні адреси газети «Афіша. Рівне»: Ре ламний відділ: reklama@rivne.afisha-info.com designer@rivne.afisha-info.com

Відділ о олошень: sms@rivne.afisha-info.com 62-56-35@rivne.afisha-info.com mms@rivne.afisha-info.com


№44 від 25 листопада 2010 ро

НЕРУХОМІСТЬ

5


6

АГЕНЦІЇ НЕРУХОМОСТІ

№44 від 25 листопада 2010 ро

ЗДАМО

ТЕРМІНОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1- імнатні вартири Б овинсь а, новоб дова, 7/11/Ц, 37000 .о.

1- імнатні вартири

1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ 3/5 Ц

35.0/17.0/7.0

жилий стан

13000

Зам ова, 2 поверх, меблі, олон а, холодильни , телефон, 1000 рн. + світло + телефон.

Д ндича Д ндича Га аріна

9/9 Ц 9/9 Ц 2/5Ц

24.5/12.5/5.5 31.0/18.0/6.0 31.0/19,5/5,0

без ремонт осметичний ремонт осметичний ремонт

18000 20000 24000

Пр. Мир , 3/5,

Ш хевича Вербова

2/9 П 8/9 П

35.0/18.0/9.0 35.0/18.0/9.0

під отов. до ремонт жилий стан

27000 27000

К рчатова, 2 поверх, новоб дова, автономне опалення, меблі, ціна до овірна.

Коновальця Ма арова

5/9 П 7/9 П

34.0/18.0/9,0 34.0/18.0/9.0

осметичний ремонт осметичний ремонт

28000 28000

Корольова, меблі,

Ст.Бандери Коновальця

1/5 Ц 7/9 П

31.0/16.0/6.0 34.0/18.0/9.0

осметичний ремонт осметичний ремонт

28000 28500

Чорновола, 4/5 Ц,

Відінсь а Коновальця

2/5 Ц 7/9 П

32.0/24.0/6.0 35.0/18.0/9.0

ремонт євроремонт

28500 31000

С.Кр шельниць ої К.Сав ри

4/5 Ц 2/5 Ц

31.0/18.0/6.0 36.0/19.0/9.0

євроремонт жилий стан

36000 38000

2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ

Остафова, 4 поверх, меблі, бал он зас лений, + вода.

осметичний ремонт, 1100

олон а, холодильни ,

осметичний ремонт, 1000

меблі,

Ма арова, хня та передпо ій мебльовані, зас лений бал он, 900 рн. + світло + вода.

абельне

осметичний

ремонт,

абельне

осметичний ремонт, меблі, телефон, нові вхідні двері, 700

С. Бандери

1/2 Ц

44.0/28.0/6.5

автономне опалення

32000

Черня а С. Бандери Ма арова

5/5 Ц 1/2 Ц 6/9 П

43.0/28.0/6.0 44.0/28.0/6.5 50.0/30.0/8.0

жилий стан жилий стан жилий стан

33000 33500 37000

Кн. Оль и Льоно омбінатівсь а

3/4 Ц 4/6 Ц

43.0/28.0/6.0 50.0/30.0/8.0

жилий стан жилий стан

37000 38000

пр. Мир Га аріна

2/5 Ц 3/5 Ц

44.0/26.0/6.0 43.0/31.0/6.0

жилий стан осметичний ремонт

38000 39000

Калнишевсь о о Коновальця

2/5 Ц 2/5 Ц

47.0/31.0/6.0 44.0/27.0/6.0

жилий стан жилий стан

39000 39000

Гр шевсь о о, 6/9, меблі за домовленістю, свіжий осметичний ремонт, 1100 рн.

Ювілейна, 3/9 П, без меблів, світло + вода + телефон.

осметичний ремонт, на тривалий термін, 850

рн. +

Соборна, 2 поверх, меблі, холодильни , пласти ові ві на, бойлер, броньовані двері, телевізор, пральна машина, 1300 рн. + світло + вода. Б

овинсь а, част ово мебльована,

осметичний ремонт, Інтернет, 1000

Кр шельниць ої, 2 поверх, бойлер, меблі, холодильни , 1100 рн. Га аріна, 4/5 Ц,

9/10П 10/10 П

50.0/30.0/8.0 50.0/30.0/8.5

жилий стан ремонт, бойлер

40000 42000

П ш іна Льоно омбінатівсь а Київсь а

2/9 Ц 2/5 Ц 4/9 П

47.0/28.0/7.5 53.0/32.0/8.0 52.0/32.0/8.0

жилий стан обмін на 1 м. осметичний ремонт

43000 44 000 46000

Вербова, всі необхідні меблі, на тривалий термін, свіжий рн. + світло + вода + телефон.

К.Сав ри Тра торна

5/10 Ц 1/5 Ц

50.0/29.0/8.0 61.0/40.0/14.0

євроремонт ремонт

52000 85000

Відінсь а, 3/5 Ц,

рн.

ві на,

Інтернет,

меблі,

Б овинсь а новоб дова 8/10/Ц, 56/33/9 б дино зданий. ЦІНА 55000 .о. Соборна 1/2/Ц, 46/30/6.5,

Мельни а, 6/9, меблі, зас лений бал он, сантехні а в хорошом рн. + світло + вода.

рн.

отельня, .о.

.о.

олон а,

2/9/П,

51/30/10,

Тиха, новоб д., 8/10/Ц,

.о.

осметичний стан. ЦІНА 40000

.о.

.о.

осметичний ремонт. ЦІНА 27500

євроремонт, мебльована, техні а. ЦІНА

51000

ремонт, мебльована, техні а. ЦІНА 75000

.о.

імнати, до

.о.

менти на автономне опалення.

3- імнатні вартири БУКОВИНСЬКА, НОВОБУДОВА, ПОВЕРХ НА ВИБІР, ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ, СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА, ЛІЧИЛЬНИКИ НА ГАЗ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, 2-БАЛКОНИ, ОДИН ЗАСКЛЕНИЙ. ЦІНА ЗАБУДОВНИКА, ПОСЛУГИ АГЕНТСТВА БЕЗКОШТОВНІ. Розтермін вання оплати на 12-місяців від 80 в.м. КРЕДИТУВАННЯ 10 % рн. НА 7 РОКІВ

В.Дивізії

9/10 П

66.0/39.0/9.0

39000

Коновальця, 2/9 Ц, бал он зас лений, меблі, холодильни , телефон, телебачення та Інтернет за бажанням вартирантів, 1000 рн.

Д бенсь а 6 Гвардійсь а

5/5 Ц 9/9 П

49.0/34.0/5.0 66.0/39.0/9.0

без ремонт осметичний ремонт

41 000 41 000

Київсь а, 5 поверх, олон а, меблі, свіжий ремонт, зас лений бал он, Інтернет, 1100 рн. + світло + вода.

Фабрична Ма арова

2/9 П 2/9 П

66.0/39.0/6.0 65.0/44.0/8.0

осметичний ремонт жилий стан

45 000 45 000

Д. Галиць о о, 4/9, меблі необхідні для проживання, холодильни , осметичний ремонт, абельне телебачення, 850 рн. + світло + вода + абельне телебачення.

Соборна, 6/9/Ц, 59/38/9.5, євроремонт,

В.Дивізії Мельни а

6/9 П 8/9 П

66.0/39.0/9.0 66.0/39.0/9.0

осметичний ремонт жилий стан

45 000 45 000

Костромсь а, меблі, пласти ові, ві на, подвійні двері, Інтернет, телефон, 1000

Здолб нів, Селище, 2/5/Ц, 64/38/9, жилий стан, автономне опалення. ЦІНА 32000

Фабрична О.Д ндича

2/9 Ц 2/5 Ц

66.0/39.0/9.0 58.0/39.0/6.0

осметичний ремонт осметичний ремонт

45 000 45 000

В.Дивізії Коновальця Відінсь а

5/9 П 5/9 П 2/6 Ц

63.0/37.0/9.0 66.0/39.0/9.0 59.0/42.0/6.0

осметичний ремонт жилий стан осметичний ремонт

47 000 47 000 50000

Київсь а Корольова

7/9 П 5/9 Ц

66.0/39.0/9.0 50.0/30.0/8.0

осметичний ремонт 50000 жил. стан, нов. б дин. 52000

С.Бандери Кі відзе

2/5 Ц 2/5 Ц

85.0/47.0/15.0 новоб., авт. оп. рем. 86.4/48.1/11.8 жилий стан

жилий стан

95000 100000

С. Бандери, 3/5 Ц, меблі, за домовленістю, світло.

абельне

ат р а, дахова

імнати о ремі, ремонт. ЦІНА 55000

1/5/Ц, 44/29/6, жилий стан. ЦІНА 40000

імната без меблів,

стані, телефон, 950

імнати,

2/9/П, 50/30/8, с часна плит а в санв з., ві на нові. ЦІНА 35000

Н.Хасевича, 3/3/Ц, 50/29/7, сталін а,

Орлова,

стяж а, шт

євроремонт, автономне опалення. ЦІНА 50000

Д.Галиць о о, 7/9/Ц, 50/38/9,

осметичний ремонт, 900

Ш хевича, 4/9, меблі необхідні, холодильни , телефон, броньовані двері, 1000

вартири

пр.Мир 2/5/Ц, 43/29/6,5 ремонт, всі двері поміняні, тр би нові, бал он обшитий деревом+пар ет, д шова абіна. ЦІНА 43000 .о.

Калнишевсь о о, 5/5Ц, 44/29/6, о ремі ЦІНА 32 000 .о., тор

рн.

.о.

Соборна 5/5/Ц, 40/26/6, ремонт, ві на змінені, бал он зас лений, о ремі автономне опалення. ЦІНА 35500 .о., тор . ТЕРМІНОВО

Здолб нів центр, 2/5/Ц, 45/30/6,

олон а, меблі, холодильни , на тривалий термін, 1000

В. Дивізії, 5/9 П, хороший ремонт, хня та вітальня мебльовані, абельне телебачення, телефон, 1100 рн.

осметичний стан. ЦІНА 26 000

2- імнатні

олон а, бал он, телефон, 1100

рн. рн. +

Ш хевича, 37500 .о.

9/9/П, 66/43/9,

Д. Галиць о о 9/9/П, 63/39/9, ремонт, сантехні а поміняна. ЦІНА 45000

меблі,

холодильни ,

Бояр а, 2/9 П, свіжий осметичний ремонт, част ово мебльована, броньовані двері, сім’ї на тривалий термін, 1300 рн. + світло, вода. Відінсь а, 3/5 Ц, с часний ремонт, нові меблі, поб това техні а, на 2 місяці, 1800 рн. + світло.

олон а, передоплата

62000 .о. Орлова 1/9/П, 140000 рн

осметичний ремонт, мебльована, на тривалий термін, 1100

Дорошен а, 3/5 Ц, без ремонт , част ово мебльована,

64/39/9,

осметичний ремонт. Ц1НА

олон а, 900

Коновальця 8/10/П, 63/40/9,

рн.

олон а,

Млинівсь а, 3/9 П, осметичний ремонт, повністю мебльована, без поб тової техні и, сім’ї на тривалий термін, 1200 рн. + світло. Київсь а, 2/9 П, осметичний ремонт, хня мебльована, бойлер, сім’ї на тривалий термін, 1400 рн. + світло, вода.

імнати без меблів,

Кн. Оль и, 5/5 Ц, с часний ремонт, меблі, поб това техні а, броньовані двері, 1900 рн.

осметичний хороший ремонт,

хня нова. ЦІНА 47000

.о. .о

4- імнатні вартири Мельни а

2/9/П,

92/ /9,

імнати

о ремі, част овий

Костромсь а дворівнева, 5/6/Ц, 188

ремонт. ЦІНА

55000

.о. тор

в.м., автономне опалення. ЦІНА 150000

.о.

БУДИНКИ Молодіжна “під люч”, 2-поверхи, 8- імнат, 2-санв зли, хня 15 в.м, мебльований, з техні ою, баня, араж, по ріб, 0.12 а, о ороджено. ЦІНА 270000 .о. Б рин, дерев`яно-це ляний, 3- імнати, хня, водяна с важина, льох, сад, 0.25 а+0.27 а приватизовано. ЦІНА 15000 .о.

аз поряд, хлів,

Карбишева 1/2 б дин , це ляний, 70/ /15, 0.04 а, 3- імнати, ванна-т алет, омора, централізована аналізація, араж, сарай, жилий стан. ЦІНА 100000 .о.

Колоден а, 160 в.м., 0.08 а, водяна с важина, араж, мансардно о тип , металочерепиця, ароїд, аз, світло, шт ат р а, стяж а, пере риття, пере ород и, вода в дворі, ви опаний септи . ЦІНА 90000 .о.

ремонт,

част ово

мебльована,

арний ремонт, част ово мебльована, без поб тової техні и, хня мебльована,

імнати без меблів, бойлер, 1300

Чорновола, 1/5 Ц, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , заґратовані ві на, помісячно, 1400 рн. + світло, вода.

рн. +

аряча вода,

Ш хевича, 5/9 П, євроремонт, меблі, поб това техні а, броньовані двері, на дов ий термін, 1800 рн.

3- імнатні вартири Київсь а, 8/9 П,

В.Житин, незавершене, 2-поверхи, це ляний, 200 в.м, пере ород и, пере риття, дах металочерепиця, ві на, теплена+ ороїдом, 0.10 а, світло+ азпоряд, до менти на б дино . ЦІНА 67000 .о. Котедж «Золоті Ворота», 2-поверхи, 162 в.м з пере ород и, 0.05 а, ом ні ації пор ч. ЦІНА 69000

аражем, дах .о.

Ц р ів, Здолб нівсь ий р-н, дерев`яний, 3- імнати, приватизовані, риниця в дворі. Ц1НА 13000 .о.

осметичний ремонт, мебльована, поб това техні а, 2100

М.Житин, дерев`яний, 2- імнати, приватизовані. ЦІНА 39000 .о.

рн.

металочерепиця,

Гр швиця, незавершене, 1-поверх зб довано, на 2-поверсі є матеріали, це ляний, є б дівельний ва ончи – під лючене світло, свердловина, 0.20 а приватизовано, доїзд асфальтований. ЦІНА 29000 .о. обмін на одно імнатн вартир .

Ювілейна, 3/9 П, арний ремонт, меблі, холодильни , телевізор, порядним людям на дов ий термін, 1500 рн + ом нальні посл и.

хня,

хня, світло+ аз, ремонт, 0.25 а

амін,

д шова,

сан.в з,

0.60 а

ЗЕМЛЯ

Міц евича, 4/9 П, арний ремонт, част ово мебльована, без поб тової техні и, зас лені бал они, на б дь-я ий термін, 1500 рн. + світло, вода. С. Кр шельниць ої, 3/9 Ц, осметичний ремонт, необхідні меблі, холодильни , бойлер, передоплата на 2 місяці, 1900 рн. + світло, вода.

Обарів, район новоб дов, 0.20 а приватизовані під б дівництво, світло+ аз поряд, рівнина, доїзд вимощено щебенем, отеджне містеч о. ЦІНА 25000 .о.

Коновальця, 4/9 П, я існий ремонт, част ово мебльована, холодильни , нова сантехні а, 1600 рн.

Н.У раїн а, 0.06 а під дач . ЦІНА 7000

Соборна, 3/5 Ц, хороший ремонт, меблі, олон а, холодильни , зас лені бал они, порядним людям на б дь-я ий термін, 1700 рн. + світло.

Іваничі, 0.20 а приватизовані під б дівництво, над поряд, біля з пин и. ЦІНА 3500 .о. Житин,

Кімнат

по в л. Відінсь ій, мебльована, по 250

Кімнат

в

Кімнат

без проживання

Кімнат

в

Кімнат

по в л. Ма арова, мебльована, 260

рн. з людини.

Кімнат

по в л. Мірющен а, без проживання

осподарів, по 280

ртожит ртожит

осподарів, по в л. Га аріна, по 300

рн. з людини.

рн. з людини.

рн. з людини.

Оренда

Частин б дин , р-н Ювілейно о, поб това техні а, 1100 рн. , р-н Грабни а,

імната,

імната,

0.08 а під садівництво, 2 лінія. ЦІНА 5500

.о. .о.

.о. .о.

ПРИМІЩЕННЯ

Соборна, 126 в.м, ремонт, б в бан . ЦІНА 450000

хня, всі зр чності, част ово мебльований, імнати,

ори, 0.12 а приватизовані під заб дов . ЦІНА 24000

світло+ аз

3- імнати

хол, сан.в з,

Лермонтова, 80 в.м+110 в.м, напівпідвальне, ві на, 2-о ремі входи, без ремонт , біля бан . ЦІНА 750 .о./ В.м.

Б дин и. Тимчасів и

Частин б дин , в л. Мірющен а, 2 подвір’я, 1300 рн. + світло.

трасою, рівнина,

С.Бандери, 44 в.м, хороший осметичний ремонт, о ремий вхід, стоян а для машини. ЦІНА 75000 .о.

Б дино , Басів К т, три імнати, хня, меблі, холодильни , місце під машин , всі зр чності, 1500 рн. + ом нальні посл и. Б дино , в л. Гр шевсь о о, 4 імнати, холодильни , є араж, 2200 рн.

.о.

Оле сандрія, 0.15 а під б дівництво, жилий масив. ЦІНА 13000

рн.

, по в л. Відінсь ій, меблі, холодильни , блочна система, 650 рн.

Кімнат , по в л. Ст. Бандери, мебльована, 250

.о.

с/ . ЦІНА 25000

0.25 а під б дівництво, жилий масив. ЦІНА 20000

Городище,

рн. з людини.

, сімейно о тип , по в л. Фабричній, без меблів, 550

Земельна ділян а в Кривичах, 0,10 а під б дівництво, ом ні ації пор ч. Ціна 4 000 .о., тор

Тимчасів 600 рн.

Тинне, 0.14 а приватизовані під

Червоні

Кімнати

По оренді звертатися за тел.: (066) 7139910, (098) 5139985, (0362) 270078

.о.тор

Кав азь а, 4/5 Ц, свіжий осметичний ремонт, меблі, пласти ові ві на, броньовані двері, олон а, передоплата на 2-3 місяці, 1500 рн. + світло.

Д. Галиць о о, 4/9 П, світло, вода.

Найкращі квартири, будинки, офісні приміщення в довгострокову оренду.

олон а, мебльована з техні ою. ЦІНА

Б.Криниця, 0.08 а, мансардно о тип , металочерепиця, ороїд, аз, світло, шт ат р а, стяж а, пере риття, пере ород и, вода в дворі, ви опаний септи . ЦІНА 90000 .о.

Ц, осметичний рн. + світло.

Ст. Бандери, 2/5 Ц, олон а, 1200 рн.

3- ім. вартира по в л. Стр тинсь ої, 3/10 Ц 80,3/48,9/9,5, євроремонт, підвал, ладов а, вмонтована прихожа. Ціна 74 000 .о., тор

.о.

редит

олон а,

Кн. Романа, 3/5 холодильни , 1400

Новий б дино в с. Біла Криниця, 160м2, 14 сот землі, отовий до оздоблювальних робіт, є араж. Ціна 50 000 .о., тор 3- ім. вартира по в л. Стр тинсь ої, 4/9 Ц за .площа 90 в.м. С часний ремонт, меблі, с п тни ове телебачення, араж. Ціна 110 000 .о., тор

.о. терміново, э

Здолб нів р-н 6 ш оли 3/5/Ц, 78 в.м, євроремонт, автономне опалення. ЦІНА 45000

рн. + світло.

Остафова, 2/5 Ц, хороший ремонт, меблі, поб това техні а, нова столяр а, 1300 рн. + ом нальні посл и.

Терміново

45000

Корольова, 8/9/Ц, 66/43/8, ремонт, дерев`яна підло а, лічильни и на опалення+ аз. ЦІНА 49000 .о.

В. Дивізії, 2/9 П, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , пральна машина, бойлер, помісячно, 1400 рн. + світло, вода Га аріна, 4/5 Ц, я існий осметичний ремонт, всі необхідні меблі, холодильни , олон а, 1100 рн. + ом нальні посл и.

.о. тор

хня+передпо ій залишаються. ЦІНА

Березовсь о о, 3/10/Ц, 66/38/10, хороший ремонт. ЦІНА 85000

Б овинсь а, 3/9 П, осметичний ремонт, необхідні пласти ові ві на, помісячна оплата, 1500 рн + світло.

Д ндича, 1/9 П, + світло, вода.

осметичний ремонт, 2-бал они, 1-зас лений. ЦІНА

Королен а, 5/6/Ц, 64/40/7, євроремонт, 80000 .о.

2- імнатні вартири

.о.

олон а, бал он зас лений, підвал.

БУКОВИНСЬКА, НОВОБУДОВА, ПОВЕРХ НА ВИБІР, ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ, ЛІЧИЛЬНИКИ НА ГАЗ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, 2-БАЛКОНИ. ЦІНА ЗАБУДОВНИКА, ПОСЛУГИ АГЕНТСТВА БЕЗКОШТОВНІ. Розтермін вання оплати на 6-місяців від 68 в.м. КРЕДИТУВАННЯ 10 % рн. НА 7 РОКІВ

С.Бандери,

абельне телебачення, Інтернет, телефон,

Мельни а Гр шевсь о о

Київсь а, 1/5/Ц, 24/12/6,ремонт, ламінат, ЦІНА 26000 .о.

Млинівсь а,

рн.

абельне телебачення,

олон а, меблі необхідні, холодильни , 1000

Автово зал, 2/9 П, бал он зас лений, пласти ові осметичний ремонт, 1100 рн. + світло + вода.

3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ

зас лений,

імната без меблів, пласти ові ві на,

Млинівсь а, 5 поверх, меблі, холодильни , телебачення, 800 рн. + світло + вода. Квасилів, 2 поверх, свіжий рн. + лічильни и.

бал он

Коновальця 2/5/Ц, 51.5 в.м, автономне опалення, після б дівельни ів. ЦІНА 46000

рн.

рн.

.о.

Коновальця новоб дова 10/11/Ц, 43 в.м, лоджія, стяж а, шт ат р а. ЦІНА 26000 .о.

рн.

олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, 1400

Бояр а, 3/9 П, бойлер, холодильни , телебачення, 1100 рн. + світло.

В.Дивізії, 9/9/П, 32/13/9, ремонт, бойлер. ЦІНА 25000

Н.Хасевича, 4/5Ц, 34/19/6,

рн.

олон а, пласти ові ві на, нові двері вхідні, 900

Кн. Оль и, 3 поверх, меблі,

рн.

осметичний ремонт, 1000 рн. + світло

Орлова, 4/9, меблі, холодильни , зас лений бал он, 950

заб довни а

Відінсь а, новоб дова, 1/9/Ц, 46/20/11, два бал они, після заб довни а. ЦІНА 37000 .о. тор

Оржів

олон а, меблі за домовленістю,

40/21/10, після б дівельни ів. ЦІНА

хня, меблі, всі зр чності, о реме

хня, о ремий вхід, всі зр чності, меблі,

хня, част ові зр чності, меблі, холодильни ,

Тимчасів

, Бояр а, меблі, всі зр чності, о реме подвір’я, сім’ї, 750

Тимчасів

, Новий двір, без меблів, част ові зр чності, на тривалий термін, 500

рн. рн.

.о.

П.Мо или, 222 в.м, ремонт, натяжна стеля, 2-сан.в з, 2-входи, напівпідвальне, ві на, автономне опалення, вода, світло. ЦІНА 160000 .о. пр.Мир ,

63,6 в.м, євроремонт, о ремий вхід, діюча пер

арня.

ЦІНА 120000

.о.

Гоща, приміщення о ремо стояче, 116 в.м, 3- аб1нети, 0.25 а не приватизовані, світло+вода+ аз+ аналізація. ЦІНА 55000 .о. Гоща, над трасою, офіс 130 в.м, с лади 600 в.м, 4-бо си, без рампи, 0.24 а не приватизовані, світло є, вода+ аз поряд, о ороджене, о ремий заїзд. ЦІНА 155000 .о.

ПРИМІЩЕННЯ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ ГОЩА, КОРЕЦЬ, ОСТРОГ, СЛАВУТА, НЕТІШИН, САРНИ, КУЗНЕЦОВСЬК, ДУБРОВИЦЯ, БЕРЕЗНЕ, ДУБНО, МЛИНІВ, РАДИВИЛІВ, ЗДОЛБУНІВ


1- імнатні вартири Ма арова, 8/9 ц, 23.5/12.5/6.5, без ремонт , 23000 .о. Кн.Острозь о о, 3/5 ц, 38/18.4/8, без ремонт , 31000 .о. Коновальця, 5/5 ц, 39.2/22/8, осметичний ремонт, 32000 .о., тор . Ювілейна, 7/9 ц, 32.3/17.8/5.3, хороший ремонт, 28000 .о.

КВАРТИРИ, БУДИНКИ 1- імнатн вартир , в л. Б б дівельни ів, 42000 .о. 1- імнатн 25000 .о.

овинсь а, новоб дова. 6/9 ц, 48/25/11. Стан після

вартир , в л. Д ндича, малосімей а, 3/9Ц., 30/18/5,4. Жилий стан.

Стр тинсь ої, 8/9, 34/18/9, ремонт, 37500 .о.

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, р-н олишньо о ма азин “Малят о”, 6/9 ц, 36/20/8, Євроремонт, бал он зас лений, 41000 .о.

Ст.Бандери, 5/5 ц, 33.6/17/6, 26500 .о.

1- імнатн

Лермонтова, 7/9 ц, 35/17.5/9, 35500 .о. Соборна, 7/9 ц, 33/18.5/6.5, 24000 .о.

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, р-н Ювілейний. “Хр щов а”, 2/5 ц, 31/17/6, житловий стан, 28500 .о., тор .

Фабрична, 8/9 п, 35/17/9, 27500 .о.

1- імнатн

Мельни а, 1/10 п, 32/17.5/6, 27500 .о.

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна. 5/9 ц, 36/18.2/8.2. По ращене план вання, ремонт, пар ет, столяр а нова, пл.ві на. перетерті стелі, бал он зас лений, пласти овий, 31000 .о., терміново.

Біла, 2/5 ц, 31/18.5/5.5, 23500 .о. Пиро ова, 5/5 ц, 39.3/22.4/7.6, 27500 .о. Ст.Бандери, 3/3 ц, 32/18/6, 36000 .о. Д.Галиць о о, 3/9 п, 35/13/9, житловий стан, 26000 .о. Кн.Острозь о о, 3/5 ц, 31/19.5/5, хороший стан, 28000 .о. Коновальця, 4/9 п, 35/18/8.4, житловий стан, 28500 .о. В.Дивізії, 2/9 п, 35/18/8, житловий стан, 30000 .о. Вербова, 5/9 ц, 37/19.2/7.8, з ремонтом, 35000 .о., тор . Ма арова, 2/9 ц, 29.7/18.2/5, 23500 .о. Мірющен а, 2/5 ц, 30.6/17/6, 30000 .о. Б.Криниця, 4/4 ц, 42/21/9, 18000 .о. Котляревсь о о, 2/4 ц, 53/22/, підло а з піді рівом, 55000 .о.

вартир , в л. Га аріна, 5/5Ц., 31/17/6, „хр щов а”, 27000 .о.

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, не малосімей а, 6/9 п, 34/18/9, зроблений ремонт, все нове, поміняне, 31500 .о. 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/5 ц, 31/19.5/5.5, хороший стан (перетерті стелі, поміняні двері, ахель, сантехні а в хорошом стані), бал он, олон а, підвал. 29000 .о. 1- імнатн вартир , Гоща, центр, 1 поверх, 30/18/6, хороший стан, нова сантехні а, пар ет, бойлер, підвал, сарай, 14000 .о. 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, малосімей а, 3/9 ц, 30/18/5.4. житловий стан, 25000 .о. 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 6/14 ц, 50/30/9, Косметичний ремонт, 41000 .о.

імнати о ремі.

Чебишева, 9/10 п, 34.5/18/9, 30000 .о. Ювілейна, 2/9 п, 35/18/9, осметичний ремонт, 29000 .о., тор .

2- імнатн

Соборна, 3/4 ц, 40/25/8, хороший ремонт, 41000 .о.

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 5/9 п, 49/28/9, осметичний ремонт, ціна 38000 .о., тор

Соборна, після б дівельни ів, 1/5 ц, 37/18.5/8, 40000 .о. Черня а, 5/5 ц, 28/17./8, хороший ремонт, 28000 .о. Стр тинсь ої, 9/9 ц, 35/18/9, 23500 .о. Кн. Володимира, 6/9 п, 35/18/9, 30000 .о. Га аріна, 2/5 ц, 31.4/19/5, 25500 .о. Київсь а, 1/9 п, 33.8/17.5/7.8, 26500 .о. Кн.Оль и, 1/5 ц, 30/17/6, євро, 25500 .о.

2- імнатні вартири Вербова, 8/9, 49/28/7, хороший ремонт, 39000 .о. Київсь а, 4/5 ц, 43/29/6, перепланована, 48000 .о. О.Телі и, 1/9 п, 55/30/9, 36000 .о. Ст.Бандери, 4/5 ц, 43/30/5, 35000 .о. Київсь а, 7/9 п, 50/30/8, 41000 .о. Стр тинсь ої, 3/9 п, 52/30/9, 41000 .о. Д бенсь а, 1/5 ц, 54/31/7, 52000 .о., тор . Кр шельниць ої, 7/9 п, 56/31/7, 40000 .о. Гр шевсь о о, 6/10 п, 51/30/9, 38500 .о. Га аріна, 3/5 ц, 41/29/6, 38000 .о. Ма арова, 1/9 п, 47.5/30/7, 32500 .о. Ювілейна, 6/9 п, 51/32/10, 40000 .о. Зам ова, 1/5 ц, 54/32/8, хороший ремонт, 75000 .о. Ма арова, 2/9 п, 49/30/7, 37500 .о. Фабрична, 5/9 п, 47.8/29/7, 40000 .о. Пар ова, 2/5 ц, 42/28/6, 45000 .о. Ювілейна, 3/9 п, 48/30/7, хороший ремонт, 40000 .о. Київсь а, 7/9 п, 46/29/9, житловий стан, 40000 .о. Вербова, 5/5 ц, 40/26.5/5.3, 37600 .о. Ювілейна, 4/5 ц, 43/29/5.7, 42000 .о. Вербова, 7/9 п, 48/30/7, 38000 .о. Ст дентсь а, 4/5 ц, 50.5/34/6, 36500 .о. Ст.Бандери, 4/5 ц, 44.5/31/6, 38000 .о. Черня а, 2/5 ц, 45/31/6, 41000 .о. Кн.Романа, 2/5 ц, 45/31/5.5, 35000 .о. Лермонтова, 4/9 ц, 70 в.м., новоб дова, після б дівельни ів, 81000 .о. Остафова, 3/3 ц, 41.5/30/7, без ремонт , 33000 .о., тор . Соборна, 1/5 ц, 50/49/7, ремонт, 37000 .о. Черня а, 10/10 ц, 62/18/15/11, 40000 .о., тор .

2- імнатн терміново.

вартир , в л. Зам ова, 1/5 ц, 44/28/6, житловий стан, є підвал. 38000 .о.

вартир , в л. Ма арова, 1/9 П., 49/29/9. Жилий стан. 36000

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 П., цо оль висо ий, 50/30/8,5, бал он зас лений, пласти ові ві на, стелі перетерті, пар ет, лічильни и, ахель. Сонячна сторона. 36000 .о. 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/9 Ц., 49/39/7.5. Ремонт: нові ві на, двері, сантехні а, перетерті стелі, нова плит а, столяр а, лоджія зас лена, 46000 .о. 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 47/29/6 + доб дова 16 за онена. Кімнати ізольовані, осметичний ремонт, 44000 .о.

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, р-н Сільсь о осподарсь о о техні м , „хр щов а”, 2/5 Ц., 51/36/6. Зроблений ремонт, пласти ові ві на, броньовані двері, бал он зас лений, стелі перетерті, ламінат, ахель, олон а. 50000 .о., тор . 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 8/9 п, 63/37/9. Косметичний ремонт, 2 бал они. 43000 .о. 3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, новий б дино , 5/5 ц, 67.2/ 43.8/8, імнати всі роздільні, част овий ремонт (санв зол – плит а, сантехні а, 1 імната пл. ві но, броньовані двері), 53000 .о., тор , терміново, можливий част овий редит 3- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 90 в.м., отеджно о тип , дворівнева, о ремий вхід, 1-й поверх – хол 24 в.м., 2-й поверх –2 спальні, 40 в.м., Стан та ий, я ий здається в е спл атацію. Котел, 28000 .о. вартир , в л. Черня а, новоб дова. 8/10 ц, 75/50/11, євроремонт, 76000

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, 59.4/41/6.5, нові вхідні двері, пл.ві на, вітальня – ремонт, імнати: част овий ремонт: підло а – нова, стяж а, стіни – іпсо артон. 50000 .о. 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 8/9 п, 64/39.5/8, житловий стан, сантехні а поміняна, лоджія зас лена, 50000 .о. 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 п, 63/37/9.5. Хороший стан, 2 бал они зас лені, 43600 .о. 4- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/5 ц, 61.3/57/6.3. Част овий ремонт, (зал, вітальня, 1 спальня –стіни. Стелі –перетерті, ламінат, пл.ві на, бал он зас лений –пласти овий. Поміняні тр би, провод а, між імнатні двері, нові, броньовані вхідні двері), 2 імнати без ремонт , 54000 .о. 5- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 7/9 п, 104/63/9, євроремонт, 2 бал они – зас лені, 66000 .о. Б дино , Новий Двір, 2 поверхи + 3 мансардно о тип . 160 в.м., дах- металочерепиця, всередині майже все зроблено, о рім між імнатних дверей і сантехні и, + ще є 16 сот землі, араж о ремо 7х4 об ладений плит ою, 145000 .о., тор . , в л. Ма арова, 9/9 ц, 20/12/5, ремонт, бойлер. Дах пере ритий,

Стр тинсь ої, новоб дова, 2/5 ц, 74/40/14, 55000 .о.

Ш хевича, 8/9 п, 50/28/9, хороший ремонт, 38500 .о. Б овинсь а, 3/5 ц, 60/34/10, новоб дова, 60000 .о.

3- імнатні вартири Ювілейна, 5/9 п, 66/40/9, хороший ремонт, 60000 .о. В.Дивізії, 8/9 п, 70/40/8, 45000 .о. Кн.Острозь о о, 2/5 ц, 65/408, 57000 .о., тор . Р сь а, 5/5 ц, 58/36/7.2, житловий стан, 43000 .о. Д бенсь а, 8/9 п, 66/40/9, 40000 .о. Січових-Стрільців, 2/2 ц, 45.1/30.3/6.6, без ремонт , 35500 .о. Дире торії, 1/5 ц, 74 в.м., під омерцію, 92000 .о. Набережна, 8/9 ц, 70 в.м., євро, 71000 .о. Вербова, 5/9 ц, 76/40/10.5, ремонт, 65000 .о., тор .

Б дин и Колоден а, 2 поверхи, 150 в.м., “під люч”, 145000 .о. 1/2 б дин , р-н Леонтовича, 160 в.м., 2 поверхи, євро, “під люч”, 200000 .о. Омеляна, 1 поверх, це ла, 4 імнати, без вн трішніх робіт, вода, світло, проведений аз 5 м, 65000 .о. 1/2 б дин , в л. Соборна, це ла, 1 поверх, 95.8/57.6/10.8, 8 сот землі, 65000 .о. Барма и, 2 поверхи, 213 в.м., 5 імнат, без вн трішніх робіт, 75000 .о. 1/2 б дин , в л. П хова, 56 в.м., 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі, 75000 .о.

К плю

Д. Галиць о о, 3/9 П, 35/18/9, жилий стан, без ремонт , 26 000 .о. Д бенсь а, 5/9 П, 32/12/8, ремонт, бал он зас лений, нова сантехні а, 25 000 .о. Відінсь а, 2/5 Ц, 31.5/16.5/5.4., олон а, жилий стан, 25 500 .о.

2- імнатні вартири Га аріна, 3/5 Ц, 41/28/6, жилий стан, осметичний ремонт, 36 500 .о. тор Дорошен а, 5/5 Ц, за . 45 в.м., євроремонт, нова столяр а, 37 000 .о. Черня а, 5/5 Ц, 44.6/32/6, ремонт, 32 000 .о. С.Бандери, 1/5 Ц, 50/27/8, чесь е план вання, жилий стан, МП ві на 45 000 .о. Вербова, 8/9 П, євроремонт, пар ет, бойлер, част ово мебльована, 39 000 .о.

3- імнатні вартири Черня а, 5/5 Ц, 55/32/6.5 , імнати переплановані непрохідні, азова олон а, жилий стан, 39 000 .о. Київсь а, 8/9 П, 65/ /9, жилий стан, с/в плит а, імнати ліноле м, 45 000 .о. Д.Галиць о о, 7/9 П, 66/40/9, без ремонт , зас лений бал он, 42 500 .о. Ш хевича, 8/9 П, за . 66 в.м., звичайний стан, д бовий пар ет, д бові двері, 45 000 .о. Здолб нів - 2, 1/2 Ц, за . 64 в.м., потреб є ремонт , 34 000 .о. Ма арова, 3/9 П, 62/38/8, жилий стан, 43 000 .о.

Б дин и Лебеді, (30від Рівно о) під дач поб дований 1992р., це ляний 70 в.м, садо , олодязь, льох, асфальтованой доїзд, ліс, вихід на озеро, ТЕРМІНОВО!!!! 12 000 y.o. М`ятин, (10 м. Від Рівно о) житловий б дино , це ляний, 4 імнати, + 25 сот. Приватизованої землі. 20 000 .о.+ тор Мельни а, незавершене б дівництво, 6.8 сот. землі, за . Пл. 350 в.м., всі ом ні ації, 5 спалень, 2 с/в, 85 000 .о. Оле сандрія, дерев`яний б дино , 80-ро ів, по ритий металевою бляхою, 3 імнати, оридор, ладова, жилий стан, аз, світло, 15 сот. землі, вода олон а, приватизовано. 40 000 .о. Пересопниць а, частина це ляно о б дин можливість доб дови, 16 500 .о.

, с/в не має, пічне опалення,

Бояр а, 48 м. в., 1/4 б дин , це ляно-шла овий, 2 імнати, Землі. 70 000 .о.

хня + 5 сот.

Земельні ділян и Новий Двір 0,10 а 35 000 .о тор (711)

приватизований під заб дов , ом ні ації на ділянці

Корнин, 13 сот. Під заб дов , ом ні ації пор ч, 15 000 .о. Вересневе, 10 сот. заб дований район, підведені світло, вода, аз безпосередньо біля ділян и, заїзд вимощений відсівом, ділян а, рівна, о ороджена, на ділянці араж. 35 000 .о. В.Житин, 10 сот. , рівна, ом ні ації пор ч, заїзд асфальтований, приватизована, 8 000 .о. Городо , 10 сот., приватизована, під заб дов , ом ні ації пор ч, поряд річ а, 5 000 .о. Забороль, 10 сот., приватизована, під заб дов , 10 000 .о., Б овель, 21 сот., під с/ , мальовниче місце, поряд річ а, 7 500 .о. р-н 12 ш оли мебльова, хороший ремонт,поб това техні а, Центр, мебльована, 1200 рн+лічильни и Ювілейний не мебльована, ремонт, олон а, телефон

Здам 2- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а. 1100 рн. + світло

р-н Північний, част ово мебльована 1200 рн, хороший стан Ст.Бандери, можливо для ст дентів, хороший стан, олон а, 1400 рн

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а, 1100 рн., + світло.

В.Дивізії, 7/9/П, євроремонт,меблі, поб това техні а,відмінний стан, 1500 рн.+ ом нальні посл и

1- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Пивзавод , мебльована, холодильни , олон а. 1100 рн.+ світло.

Мельни а, вся поб това техні а, пос д, нова мебель, євроремонт, абельне телебачення, 097 880 50 25. 1900 рн

осметичний ремонт,

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, хороший стан, меблі, холодильни . 1000 рн. + світло, вода.

Ш хевича, Коновальця, ремонт, мебльована, 1500 рн. 097 880 50 25

Здам 3, 4- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, хороший стан, меблі, холодильни , 1000 рн. + світло, вода. 1- імнатн вартир , рн. + світло, вода.

в л. Д ндича, хороший стан, меблі, холодильни , 1000

Ш хевича, мебльована, 1800 + ом. 097 880 50 25 В.Дивізіії, мебльована, ремонт, 2000 + ом. 097 880 50 25

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, хороший стан, меблі, холодильни . 1000 рн. + світло, вода. 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, євроремонт, нові меблі, поб това техні а. 1500 + світло, вода, аз. 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а. 1400 рн. + світло, телефон.

Здам приміщення, іос и Льоно омбінат, біля ільця, 1 поверх, 3 імнати, ремонт, вихід з в лиці. Продаж або оренда 0978805025 Кіос в ТЦ «Центральний», 20 в.м., 8 000 рн.

2- імнатн вартир , в л. Черня а, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а. 1400 рн. + світло, телефон.

Здам приміщення по в л. Ст дентсь ій, до 400 в.м., різні площі, можна під приватн ліні , ціна до овірна

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , осметичний ремонт, мебльована, холодильни . 1500 рн. + світло, телефон, вода.

Здам приміщення під офіс в центрі міста, різної вадрат ри, ціна до овірна

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, рн. + світло, вода.

2- імнатн вартир , пр. Мир , осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а. 1500 рн. + світло, телефон, вода.

1- імнатн

вартир . Б дь-я ий район. Терміново

1/2 б дин

, 2,3- поверх.

2- імнатн

вартир . Б дь-я ий район. Терміново

2- імнатн

вартир , р-н Ювілейно о до 30000 .о., (096) 963-46-44

імнатами, в це ляном

К плю 1- імнатн

вартир в районі Бояр и до 27 000, терміново, без посередни ів

2- імнатн , Тра торна, с.Бандери, Кр шельниць ої, по ращенно о план вання, роз лян всі варіанти

КУПЛЮ 2- імнатн вартир , з о ремими р-н, терміново

Здам приміщення під ма азин, центр, ціна до овірна,

хороший стан, меблі, холодильни . 1300

вартир , “чеш а”, р-н Ювілейно о, до 30000 .о.

Земельн ділян , в місті або передмісті.

Га аріна, 1/5 Ц, 30/16/6, жилий стан, 25 000 .о.

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а. 1100 рн. + світло

Б дино до 100000 .о., терміново, (097) 601-40-42 1- імнатн

Кн.Острозь о о, 3/5, Ц, 32/16/6, євроремонт, 25 500 .о. О. Телі и, 2/9 Ц, новоб дова, 47.4/19.1/12.6, 39 000 .о.

Кн.Оль и, євроремонт, біля «Бр ліна», меблі, поб т.техні а, 1700 рн. В.Дивізії, 7/9/П, євроремонт, меблі, поб това техні а, відмінний стан, 1500 рн.+ ом нальні

ЗДАМ

Кав азь а, 2/9 ц, 48/30/8, житловий стан, 45000 .о. Льоно омбінатівсь а, 1/5 ц, 50/30/7, євро. 60000 .о.

в.м.,

3- імнатн вартир , в л. Соборна, новий б дино , 5/5 Ц., 67,2/43,8/8. Кімнати всі роздільні, част овий ремонт (санв зол – плит а, сантехні а, 1 імната пласти . ві но, броньовані двері). 53000 .о., тор , можливий редит.

Малосімей 22000 .о.

С.Бандери 1/3 ц 30/16/6.жилий стан,зас лений бал он.(219) 28000 .о.

.о.,

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/9 п. 49/30/9, хороший стан, (част овий ремонт, 40000 .о., тор .

3- імнатн .о., тор

1- імнатні вартири

вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 32.2/17/6.1, житловий стан, 30500 .о.

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, новоб дова, 3/5 ц, 75/44/14 + бал он, автономне опалення. Пл.ві на, броньовані двері, стяж а, 66000 .о.

Вербова, 8/9 п, 34.5/17.5/8, 24500 .о.

7

АГЕНЦІЇ НЕРУХОМОСТІ

№44 від 25 листопада 2010 ро

1- імнатн

б дин

, б дь-я ий

вартир , це ляний б дино , б дь-я ий район, до 25 000 .о.

Знім Приміщення офісне в центрі, терміново до 50 в.м. Без посередни ів.


8

АГЕНЦІЇ НЕРУХОМОСТІ

Земельні ділян и

ТЕРМІНОВИЙ ВИКУП КВАРТИР 1- імнатні вартири Б

овинсь а

34/18/9рем

32000

№44 від 25 листопада 2010 ро

1- імнатні вартири

Зелений Гай, Д бенсь ий р-н, приватизована а т під б дівництво, світло 300 м, аз, вода 20 м, 14000 .о., тор .

8/9

П

Б.Криниця

4/4

Ц

Вербова

1/5

Ц

34/18/9

Вербова

8/9

П

34/12/8

Вербова

8/9

П

Д ндича

3/9 Ц

30/18/5,4

23500

Д бенсь а

6/9 П

34/18/9

31500

Д бенсь а

2/9 П

34/18/9

Здолб нів

5/5 Ц

29/14/6

19000

Гільча-1, траса Рівне-Острі , 0.25 а.-приватизована. Рівнинна. На ділянці-

Здолб нів

1/3 Ц

33/16/7

13000

Здолб нів

2/3 Ц

33/18/6

це ла. 22000 .о.

Коновальця

2/5

Ц

51/24/ 14

Коперни а

4/6

Ц

38/21/9авт.опал 18000 30500 28000

34/17/8рем

27000

28000

24000 48000

38/18/9,2

34500

н.Володимира

3/5 Ц

27/15/7

32000

н.Оль и

1/5

Ц

30/16/6

Міц евича

1/9

Ц

38/19/8,5

33500 31000

Міц евича

4/9

32500

П

38/18/9

Лермонтова

1/5

Ц

41/19/11

Новодвірсь а

2/2

Ц

40000 евро

30/16/9

2/5

Ц

Острозь о о

5/5

Ц

22/12/4

20000

Пол бот а

4/4

Ц

32/21/6

31000

Черня а

4/5

32/16.5/6

26000

Центр

2/5

Ц

37/20/8

37500

Ш ільна

2/2

Ц

Ш хевича

7/9

П

Фр

2/2

Ц

това

33/18/6,5

овинсь а

30/17/6

28000

34/18/9 ціна до овірна 36/20/8рем, автон.опал 34000

3/5

Ц

60/35/10 авт.опал. 60000

Біля ова

4/5

Ц

44/29/6рем

Відінсь а

1/5

Ц

41/32/7

Відінсь а

2/5

Ц

46/32/6,5євро 50000

Відінсь а

3/5

Ц

43/32/6рем

Вербова

3/9

Ц

47/27/8

42000

В.Дивізії

4/9

П

49/29/7,5

39500

В.Дивізії

7/9

Галиць о о

9/9

П

51/29/9рем

Галиць о о

6/9

П

48/27/7,5рем

Га аріна

3/5

Ц

44/29/6

Га аріна

2/5

Гоща

4/5

Ц

Київсь а

2/5

Ц

Київсь а

12/14 Ц

50/27/8

Київсь а

9/9

48/28/8,5

Київсь а

4/5

Ц

Київсь а

8/9

П

н.Оль и

1/3

н.Оль и

3/5

П

40000 41000 40000

40000 39000

Ц Ц Ц

42000 50000 40000

43 в.м.

45000

45/29/6

45000

н.Володимира

4/5 1/5 Ц

53/29/8рем

н.Романа

2/5

Ц

45/31/6

33000

н.Романа

5/5

Ц

45/31/6

35000

Кі відзе

1/5

Ц

Коновальця

9/10 П

50/30/8

Коновальця

4/10 Ц

50/32/7,5

Коновальця

6/9

П

Коновальця

2/5

Ц

Соборна

1/5 Ц

49/29/7,5

45000

Соборна

3/3 Ц

49/37/8євро

51000

Соборна

4/5 Ц

46/29/7,5

34000

Соборна

1/2

Ц

Соборна

1/5

Ц

Міц евича

9/9 Ц

Чорновола

3/5

46/28/6

62000

36000

44 в.м.

45000 40000 37000

49/29/8

35000

Ц П

2/2 Ц

Центр

4/5

46/29/7,5авт.опал 47000 46/29/7,5авт.опал 40000 41/25/6,3

39000

48/30/6рем

Ц

48500

49/29/8

37000

70/36/11

45000

45/30/6

40000

3- імнатні вартири Б

овинсь а

5/5 Ц

70/44/8

Березовсь о о

3/9 Ц

66,4/38/10

Біля ова

3/5 Ц

60/40/6.5

60000

Б

овинсь а

2/5 Ц

67/44/9

60000

Б

овинсь а

9/9 П

89/55/9,6рем

70000

Га аріна

4/5

53/35/6

Гр шевсь о о

6/9 П

63/39/9

50000

Гр шевсь о о

3/9 П

63/39/9

53000

Здолб нів

5/5 Ц

57/35/8,4

38000

Здолб нів

3/5 Ц

65/40/8,4

31000

Здолб нів

4/5

Ц

Ц

2- імнатні вартири

1- імнатні вартири Стр тинсь ої, 1/5 Ц, 31/16/6, Б/ремонт , 24500 .о.

Київсь а р-н автово зал 2/5/Ц, 50/30/7.5, євроремонт, вмонтовані меблі, металопласти ові ві на, нова столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення, підвал, пар ов а. 55.000

Д ндича, (малосімей а), 3/9 Ц, 30/16/5.Євроремонт-1 рі .27000 .о.

Київсь а, р-н 12 ш оли, 4/5/Ц, 50/30/8, по ращене план вання, меблі, терміново, лічильни на тепло. Ціна до овірна

Київсь а, 30/16/5.5.Обмін на 2-х імнатн

Ма арова 50/30/8 П. Тор . Терміново. Без ремонт 32 500 Млинівсь а, р-н СШ 1, 95/9 П 49/30/9 звичайний стан. Терміново, 36 000

вартир .

Здолб нів, в л. Пар ова (р-н райлі арні), 2/5ц. Новоб дова. Чорнова шт., опалення еле три а. Вивід водопровод , 28000 .о. Ш хевича,7/9 П, 24500 .о.

55/35/7

Ш хевича, 1/9П, 32 м. в. Колон а, рати на ві нах, 24000 .о.

Вербова 3/9 Ц 48/28/8 поліпшене план вання, звичайний стан. Терміново. 41.000

Д.Галиць о о, по ращене план вання, 2/9Ц. Меблі, с лопа ети, бр/двері,

Б овинсь а 2/5 Ц 67\44\9 новий б дино , ремонт, 2 бал они, терміново. Ціна до овірна Міц евича 4/5 Ц 62/40/8 без ремонт .Терміново. Тор . 60.000 В.Дивізії 5/9 П 68/39/9 ремонт. Терміново. 44. 500

2- імнатні вартири С.Бандери, 2Ц.44м. в. Автономне опалення, 33500. .о.

Соборна 4/5 Ц 68/40/9 індивід альне автономне опалення, ремонт. Терміново. 58.500 Гр шевсь о о 6/9 П звичайний стан. Терміново. Тор . 44.000 Здолб нів 3/5/Ц, 56/38/6 олон а. Або обмін на 1- імнатнн вартир з доплатою. Терміново. 28 000 Ювілейна 5/9 П 67/39/9. Ремонт. Бал он та лоджія зас лені, с лопа ети, ламінат. Тор . Терміново. 50.000 Здолб нів, 3/5 Ц 55/39/6 олон а, звичайний стан. Терміново. Тор . 29.800

Здолб нів, 6-та ш ола, 2/5Ц, 48м. в.Жилий стан, 30000 .о. Здолб нів, 3/5Ц, 52м. в., імнати ізольовані, 33000 .о. Городо , 2/2 Ц, 40м. в.,

Га аріна 56//39/6/ звичайний стан. Терміново. Тор . 43. 000

хня-6м. Незавершений ремонт: стіни під

Черня а 5/5Ц, 44/32/6. Ремонт, південна сторона, імнати ізольовані, 32500 .о.

3/9

Кі відзе

1/5

Кі відзе

2/5

Київсь а

7/9 П

Київсь а

1/2Ц 55

Кр шельниць ої

3/9 Ц

63/47/9

63000

Кр шельниць ої

7/9 Ц

67/40/8

62000

Кр шельниць ої

3/5 Ц

52/35/5,5

Коновальця

новоб дова 113 в.м.

Набережна

9/9

Ц

Орлова

3/9

П

63/39/9

Орлова

1/5

Ц

72/51/9

Острозь о о

9/9

Ц

57/37/9

Центр

4/9Ц н\б д 85/54/10

Ш хевича

9/9 П

Ш хевича

5/9 П

100/70/14

Ювілейна

6/9 П

64/39/10

П

68000

64/39/9евро

Ц

46500

75/50/20рем, авт.опал, меблі 65000 87/49/12 66/39/10

90000 48000

в.м. авт.опал.

70000

45000

68/39/8

80000 52000

66/39/9

45000 48000 45000 80000 37000 55000 46000

Комерційна нер хомість Частина приміщення в л.Фабрична 750

в.м., ремонт, автономне опалення

в.м. 70000 в.м., 4 сот

70000

Земельні ділян и Зоопар , Городище, Б.Криниця, Обарів, А роперероб а від 18000

3- імнатн

вартир , центр, ремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна 3000

Черня а, новоб дова, 8/10Ц, 60м. в., 55000 .о. тел.435007, 0677813887 тор . Чехова 9/10Ц, по ращене план вання, бр/двері, бойлер, в/пласт., лічильни и, домофон, 39800 .о.

3- імнатні вартири

Б дино це ляний 100 м2 4- ім., надвірн б дівлі, садо 6 сот. 95.000 Б дино це ляний, мансардно о тип , ом ні ації, 5 імнат. Гараж .Терміново. Тор . Ціна дійсна до інця місяця. 100. 000 в л. Стр тинсь ої. Коттедж, 300/200/20 Ц, араж, лоджія, терраса, 2 санв зли, 2 входи, 0.01 Га. землі. Ціна до овірна Б дино це ляний, новий, 2 пов., 2 сан.в зла, ремонт, араж, 0.6 сот.землі. Можливо на 2 сім’ї. Терміново. Тор або обмін на вартир . 142.000

Дачі

О.Д ндича, 2/5Ц. Жилий стан, олон а, 44000 .о.

Дачний б дино , 2 поверховий, це ляний, 60 м2, 3 імнати, хня, надвірні б дівлі, ом ні ації. 0.6 cот., пор ч озеро, 18.500 Дачний б дино , Кам’яна Гора, м. Кам’яно ірсь ий, 2 поверхи, це ла, мансардно о тип , 3- ім. Каміні сади, вино радни ,фр тов дерева, пор ч ліс та залізнична станція. Ціна до овірна. Ново раїн а, масив Східний, б дино це ляний, 3 ім., араж, аз. 0.06 Га, надвірні б дівлі, приватизована. Пор ч з пин а.Терміново. Ціна дійсна до інця місяця. 18 000

Здолб нів, 1/5Ц. Жилий стан, 34000 .о. 3- імнатн

вартир , 65м. в., 55000 .о.

Орлова, 49/29/7, 8/9П. Звичайний стан. 43000 .о. Здолб нів, 1/5Ц,

това, під ма азин, омерцію, 51000 .о.

Ново раїн а, масив Західний, 2-пов., це ляна, 60 м в ,3- ім., надвірні б дівлі, по в лиці, 6 сот землі, приватизована, пор ч озеро, 16.000

Ш хевича, 9/9П. Жилий стан.,64 м. в. 36500 .о.

4- імнатні вартири

Колоден а в л.Молодіжна, 12 сот, під б дівництво,

ом ні ації на ділянці.

Оле сандрія 10сот. Під заб дов , 22 м. на 45м., ом ні ації пор ч. 9.500 Б.Криниця 0.10 під б дівництво . Терміново. Тор . 12. 000

Черня а, 4/9Ц,1 імната доб дова. С часний стиль. 61000 .о.

Омеляна 20 сот., під б дівництво, р-н новоб дов, 15.500 Смт. Клевань 12 сот, під б дівництво, ом ні ації пор ч. 12.500

5- імнатні вартири

Колоден а, 12 сот., під заб дов , ом ні ації пор ч, заб дований р-н. 23 000 м. Рівне, 4 сот. Під б дівництво. Ком ні ації. 25.500

Здолб нів, 2-рівнева, новоб дова,117 м. в.5/5.

Дачі, б дин и, незавершене б дівництво

Незавершене б дівництво Оле сандрія, 1- ім., 20 м.2, 10 сот.,

Обмін

435007, 0677813887 Б дино , В.Житин, 2 поверхи, 90% отовності, 0.25 а. 60м. в.(75 000 .о.).

ом ні ації пор ч, ліс та річ а поряд. 12.000

Царсь е Село, 2 поверхи, це ла, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна до овірна в л. Веремч а, 6 сот. землі, це ла, 95% отовності, араж, 2 санв зла, зр чний під’їзд. Терміново або обмін на вартир з доплатою. 130.000

1/2 б дино , Бояр а, 0.05 а землі, 2 по реби, араж, сарай, осм.ремонт, т.

Це ляний б дино , 4 ім., надвірні б дівлі, 10 сот. землі. Київсь ий напрямо . На 1- ім. вартир в Рівном . 2 на 1. 2- ім. вартира, в л. Га аріна, 4/5Ц «хр щов а» на 1- імнатн вартир , о рім останніх поверхів. 3- імнатн вартир , 56/39/6 Ц «хр щов а», Здолб нів 2, на 1- імнатн Квасилів, Рівне. Роз лянемо всі варіанти.

Пересопниць а. ОБМІН НА БУДИНОК ТИННЕ, КОЛОДЕНКА.

1/2 б дин , в л. Вереща іна, 52м. в., 2 імнати, 435007.0677813887 1/2 б дин ,1/2, дерево, 43м. в., 0.035 а землі, 2 імнати,

Приміщення, виведене з житлово о фонд , 80 офіс, ма азин. 68 000 .о.

хня, аз, вода1 або 2- імнатн

Дерев’яний, стадії ремонт , 0.07=0.09 а, о ороджено пар аном. 22000 .о. а землі, 33000 .о.

Земельна ділян а, Н.Двір.0.12 а + тимчасів а + б дматеріали, 90000 .о. Незавершене б дівництво, Н.Двір,1 поверх,170 м. в.100000 .о. Незавершене б дівництво, Н.Двір, 2 поверхи, 230 м. в. 130000 .о. Б дино Н.У раїн а.3-поверховий. Незавершене б-во.Ціна 56000 .о. ОБМІН НА 3- імн. в. Рівне, в л. Кр шельниць ої. 1/2 б дин , район в л.Кн.Володимира, 3 імнати, 0.05 а, 55000 .о., тор

в.м., о ремий вхід. Можливо під

Винайм

на подвір’ї, 35000 .о. Б дино 1.5 поверхи, С сь (22 м), 70 м - на першом , 70 - на др ом .

вартир ,

Приміщення

1/2 б дин , в л.Чехова, 3 імнати, 60000 .о. 435007, 0677813887

Б дино , Гільча,1 поверх, 55м. в. Ремонт. 3 імнати, 0.35

аз

Земельні ділян и

Б овинсь а, 2/5Ц, 64/44/9, жилий стан. 62000 .о.

1/3 б дин , 60м. в.(60т. .о.) + 1\2 б дин

рн.

Б дин и

С.Бандери, 4/5Ц, 45/30/6,6, пар ова зона, імнати-ізольовані. 42000 .о.,

0677813887

Квасилів

83/56/9

Здам в оренд

фарб вання, під шпалери, ламінат, ві на/пласт.16000 .о.

50000

3/3 Ц

3- імнатні вартири

34500 .о.

26000

Соборна

56/36/6

Міц евича 3/5 Ц 52/30/8 по ращене план вання, звичайний стан, олон а, 52.000 Стр тинсь ої 5/6 Ц 72//35/14. Новоб дова, автономне індивід альне опалення. До менти отові до продаж . Терміново. Ціна дійсна до інця місяця. 59. 495 пр. Мир 2/5 Ц 42/28/6 олон а с лопа ети нова столяр а. Ціна до овірна Га аріна 4/5 Ц 43/29/6. без ремонт . Терміново.34 500 Кн. Володимира 7/9/П, 48/30/8 ремонт, нова столяр а, сантехні а. Вмонтовані меблі Терміново. Тор . 35. 500

Городище, 2 поверхи, 0,09 а землі, приватизована, 38000 .о. т. 435007,

8/9

бойлер вмонтовані

Ш хевича, пласти ові ві на, столяр а.28000 .о.

55000

3/5 Ц

Нежитлове приміщення центр 30

Земельна ділян а, с.Самостріли, 2.2 а. т.435007.0677813887.

50000

Соборна

Ма азин Центр 32

Земельна ділян а, Клевань.1.5 а.

80000

Здолб нів

Ц

Відінсь а 2/5 Ц 31/17/6 звичайний стан, 26.500 Галиць о о 2/9 Ц 37/19/8 ремонт бал он зас ленний, домофон. Терміново. Ціна до овірна Відінсь а 35/19/8 Ц ремонт. Хороший стан. Терміново. Ціна до овірна

Земельна ділян а, В.Омеляна. 2 а.

75/48/10ремонт, автон.опал.45000

Ц

Стр тинсь ої 8/9 П 34/18/7, ремонт. Терміново. 28. 000, тор Гр шевсь ої 2/9/П, 36/17/9, звичайний стан, 30.000

Д беньсь а 7/9 П 32/13/7.5, звичайний стан, 21.500 Орлова 35/18/8 3\9 П звичайний стан, 27.500

72 в.м.Б авт.опал. 75000

47/27/7євро 49000

7/9

С.Кр шельниць ої, тор . 2/5 Ц 31/16/6 без ремонт , олон а. Терміново. Тор , 27.000 Остафова, центр, 2/4 Ц 33/17/6.5, олон а, звичайний стан 34.000

Омеляна, а т п/б д. Асфальт, 9000 .о.

Здолб нів, р-н 4-ї ш оли, 2/3Ц, 44м. в., 29000 .о.

45000

29 500

Га аріна 3/5/Ц, 33/18/6, терміново, до інця місяця 28.500 Квасилів 2/5 Ц 36/19/8, ремонт, вмонтовані меблі. Терміново. Ціна до овірна. Коновальця 5/5 Ц 39/22/8. Терміново, тор . Ціна дійсна до інця місяця. 35 500

Га аріна, 3/9 П 35/18/8, осметичний ремонт, терміново, 29 500 Відінсь а 6/9 П 35/18/9 ремонт. Тор , 27 500

45/30/6євро, авт.опал 25000

н.Острозь о о

Ц

Ювілейна 2/9 П, 34/17/8, звичайний стан. Ціна до овірна Міц евича 7/9 П, 35/18/9, осметичний ремонт. Терміново

Гр швиця, (Траса Рівне-Д бно), 0.25 а, 15000 .о.

Здолб нів, центр, 2/5 Ц, 44 м. в., Жилий стан, 27000 .о.

43/29/6

2/2

імната), 90000 .о.

33/18/5,6 малос. ремонт 25000

49/29/9

Центр

, 0.12 а. Приватизована. Б д.матеріали (пісо , цемент,

щебінь, бетонні плити пере риття). Тимчасів а придатна для житла (1

40000

50/28/8,5рем 53000

Ц

Ш хевича

Земельн ділян

49/29/7,5рем 38000

Ц

Шевчен а

тощо)

34000

2- імнатні вартири Б

приватизована, вода 80 м, світло 10 м, аз 5 м, 22000 .о. (під афе, омерцію

С.Кр шельниць ої 35/18/9 П звичайний стан 24. 500 Квасилів, в л. Молодіжна 2/9 П 35/18.5/8.Терміново

18000

Остафова

Ц

Здовбиця, в.Шосова(траса Рівне- Острі ), 1.175 а, а т під б дівництво,

С.Бандери 4/5 Ц 36/18/6 хороший стан с лопа ети бал он зас лений.28.500 Здолб нів 32/17/6 Ц

вартир . Терміново. Без посередни ів.

К плю 1- ім.

вартир , Квасилів. Терміново. Без посередни ів.

1- імнатн 2- імнатн

вартир , П, Ц, роз лян всі пропозиції, терміново!!! вартир , Квасилів. Терміново. Без посередни ів.

Квартир з редитом, роз лян всі пропозиції, терміново!!! 2, 3- імнатн вартир , новоб дов , бажано з автономним опаленням. 2- імнатн вартир , П, Ц, без посередни ів, роз лян всі пропозиції, можливо з редитом. Терміново!!! Б дино , півб дин , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, терміново!! Дач , Н.У раїн а, це ляна. Терміново. Приміщення офісне, роз лянемо всі варіанти.


№44 від 25 листопада 2010 ро

Квартири

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 11/12 ц, 33/14/7. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 3/9 Ц, по ращено о план вання. Ціна: 40 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66

Продам

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 30/19.5/5, част овий ремонт, олон а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 7/9 Ц, 32/18/6.5, по ращене план вання. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-09-56

1.1.1. 1- імнатні вартири 1- імнатн вартир , в л. • Відінсь а, «Малосімей а», 3/5 ц,

ремонт, броньовані двері, пл.ві но, бойлер, д шова, власни . (можливо з меблями). Ціна: 20500 .о. Конта ти: (096) 702-62-20 1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями. Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, Гр шевсь о о 2/9. З євроремонтом, можливо з меблями, в зр чном тихом місці. Терміново. Можливий редит.Дешево. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 2-5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 3/9 п, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

• • • •

1- імнатні вартири, вели ий вибір, б дь-я ий р-н. Ціна: від 25000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатні вартири, в л. Д бенсь а, 5/9 п, 32/13/8, зроблений ремонт, перетерті стелі, ламінат, нова плит а, сантехні а, пл.ві на, лоджія зас лена. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартирв , в л. Ма арова, малосімей а. Конта ти: (097) 293-74-13 1- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а, 2/ 9 п, 34/18/7, звичайний стан, терміново. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 5/ 9 п, 34/18/8, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 5 П, 34/18/9, без посередни ів. Терміново. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 69-08-38, (095) 540-95-35 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 5 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 6/ 9 ц, 48/25/11, новоб дова, ціна до овірна, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 8/ 9 п, 34/18/9, євроремонт, меблі. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 8/10 П, 34/18/9, євроремонт. Ціна: 32 000 .о. Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/9П, 34/17,5/8, звичайний стан, отова до продаж . Ціна: 23 500 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 31/18.5/6, ремонт, азова олон а. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, хороший ремонт, між імнатні двері, нова олон а, власни . Ціна: до овірна, Конта ти: 43-45-79, (067) 291-92-59 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5, осметичний ремонт, олон а, вмонтована хня, власни . Конта ти: (098) 443-59-40, (067) 291-92-59 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 ц, 30/17/6.3. Ціна: 28000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, хр щов а, звичайний стан, отова до продаж . Ціна: 22500 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, малосімей а, 3/5 ц, 24/12/5, євроремонт, нова олон а. Ціна: 21000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9 Ц, чесь ий прое т, осметичний ремонт. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 34/17.5/7, житловий стан, стіни, стелі перетерті, лічильни и, бал он зас лений. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 ц, 31/18/6. Ціна: 26000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 п, 35/13/9, житловий стан, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-82-58, (063) 837-16-47 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п, 35/18/9, хороший стан, бал он зас лений, пар ет, в імнаті підвісна стеля. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 п, 31/13/9, житловий стан. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 п, 35 в.м., ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (096) 440-85-58 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/9 П, 35/19/9, дизайнерсь ий ремонт. Ціна: 34 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/9 п, 32/13/8, ремонт. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 43-63-31 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 7/9 П, 31.6/12.3/7, жилий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 7/9 п, 31/13/8, житловий стан. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 3/9 Ц, імната 18 в.м., євроремонт. Ціна: 27 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 1/5 Ц, 40/20/8, по ращене план вання. Ціна: 33 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/5 Ц, 32/17/6. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-36-43

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії. Конта ти: (097) 163-41-74

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 п, осметичний ремонт, ціна до овірна, власни . Конта ти: (096) 806-18-54

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9п, 35/ 18/9, жилий стан, отова до продаж . Ціна: 24 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/14 ц, 36/18/7.3, ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, біля автово зал , 9/9 п, 34/18/9, малосімей а, є технічний поверх, хороший стан, нова столяр а, лічильни и. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 13.6/9/5, малосімей а, євроремонт. Ціна: 16500 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, власни . Конта ти: (067) 966-64-06

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, 22/13/ , за альна хня. Ціна: 14900 .о., тор . Конта ти: (050) 194-57-51 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 23/12.5/4.5 Ціна: 20500 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9 ц, 45, новоб дова. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 13.6. Ціна: 16500 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Ц, 32/17/6, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-47 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Ц, остинно о тип , євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 16500 .о. Конта ти: (067) 280-01-06 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5, 24/ 12.5/5, хороший стан. Власни . Конта ти: (097) 536-99-90

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 ц, 20/12/5, ремонт, бойлер, дах пере ритий. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартир , в л. Ма арова. Конта ти: (050) 528-15-25 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 32/17.5/6, ремонт, ціна до овірна, власни . Конта ти: 61-53-84, (067) 784-30-96 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9 П, 32/13/9, євроремонт, зас лена лоджія, підвал, нова столяр а, пар ет, можливість доб дови з 3-х сторін. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (098) 430-72-94 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9 п, 32/13/9, євроремонт, нова столяр а, пар ет, зас лена лоджія, підвал. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (097) 430-72-94 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 32/ 17.5/6.2. Ціна: до овірна, Конта ти: 61-53-84, (067) 184-30-96 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/9 п, власни . Ціна: до овірна, Конта ти: (050) 288-08-78 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, осметичний ремонт. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (097) 806-30-59 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9Ц, по ращене план вання, 38,3/16/8, ремонт, терміново. Ціна: 32 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 ц, 34/17.4/9 Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2 Ц, 37/19.8/9.5, «чесь ий» прое т. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 4/5 ц, 34/19/6. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 32/16/6. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/9 П, 33.4/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 2/9 Ц, 47.4/19.1/12.6, новоб дова. Ціна: 39 000 .о. Конта ти: 43-09-56

1- імнатн вартир , в л. Остафова, 2/4 Ц, 34/18/6.5, житловий стан. Ціна: 29 500 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 4/5 ц, 34/17/7.5, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 32/17/6. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-36-47

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 Ц, 20/11/5, ремонт, бойлер, пере ритий дах. Ціна: 19 000 .о. Конта ти: 43-09-56

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 1/5 Ц, 30 в.м., євроремонт, висо ий цо оль, можна під бізнес, власни . Ціна: 28500 .о. Конта ти: (063) 387-77-30

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, лічильни и води, ві на на доро , можливість доб дови, власни . Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 32/17/6, ремонт, терміново. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 п, терміново, Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/9 ц, 33/17/6.5, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 3/5Ц, 31/16/5, євроремонт, д шова абіна, вмонтовані меблі. Власни . Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (098) 624-46-34, (066) 433-31-81

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 31.5/17/6, хр щов а, житловий стан, олон а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 ц, 30/18/4.5, євроремонт, терміново. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 7/9 П, ремонт. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

1- імнатн вартир , в л. Ви овсь о о, 2/9 ц, 40, новоб дова. Ціна: 35000 .о., Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 31.5/16.5/5.4, жилий стан. Ціна: 25 500 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 34/18/9. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 П, 34.5/17.3/9, ремонт, нова столяр а. Ціна: 30 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66

вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 1- імнатн 23/12/5.5. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 П, 35/17/9, ремонт, тор . Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-43

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 30/18/6 Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9 Ц, мебльована. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 39 П, за альна площа 34,5, євроремонт. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 п, 34/18/9. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 Ц, 38/25/6, без ремонт . Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 30/18.2/5, житловий стан, пл.ві на. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 30, 8/ 9Ц, 23,2/12,2/6, пласт. ві на, тр би, двері, пар ет. Ціна: 22000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 2/5 ц, 36/20/7, звичайний стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 ц, 36/24/5. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 1/9 Ц, 32/18/6, терміново, без посередни ів. Власни . Ціна: 23500 .о., Конта ти: (098) 503-81-50, (099) 023-12-72

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 п, 34/18/9. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Васильчен а, 3/ 5Ц, 35/20/7. Ціна: 35500 .о., Конта ти: 43-63-31

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 8/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 Ц, малосімей а, без ремонт , без бал он . Ціна: 20 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 7/9 П, 34/18/9, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

1- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 6/9 п, 35/17.5/9, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 6/9 п, 35/19/8, житловий стан. Власни . Конта ти: (095) 340-45-95, (098) 120-90-17 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/5 ц, 31/19/5, ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/5 ц, 24/12/5, євроремонт, нова олон а, терміново. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 31.2/19.1/5, в хні ремонт, нова олон а, плита, нові всі двері. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, 34/18/8, без ремонт , недоро о. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 35/17.5/8, без ремонт . Ціна: 28500 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 1- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/6 ц, 36/18/9, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/6 Ц, 38/18/9. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-36-45 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 5 ц, 43 в.м., новоб дова, автономне опалення. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц, 30/16/6, жилий стан. Ціна: 25 500 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 ц, 34/18/7.5, житловий стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц, 32/17/6, терміново. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 43-36-45

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9 ц, 36/19/9, євроремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

9

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/5 ц, 37/20/8, Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/ 9 П, 34/18/9. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 43-63-31

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9 П, 35/13/9, без ремонт . Ціна: 26 000 .о. Конта ти: 43-09-56

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

1- імнатн вартир , в л. Пар ова, 2/5 ц, 32/16/6, звичайний стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Пар ова, 2/5 Ц, хороший стан, нова сантехні а. Ціна: 34 000 .о., тор . Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 5/5 ц, 39/23/7.6, ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Польова, 1/5 ц, 31/18/7.5. Ціна: 23000 .о., Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 Ц, 25.1/12.2/5.3, малосімей а, осметичний ремонт, меблі, власни , тор . Ціна: 22000 .о. Конта ти: (067) 811-73-50 1- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9 п, 34/ 18/9, ремонт. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 7/ 9 п, 34/18/8.5, житловий стан. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 1/3 Ц, 30/16/6, жилий стан. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 1/3 Ц, 30/16/6, жилий стан. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, центр міста, 3/9П, 34/18/ 9, зроблений хороший ремонт, столяр а поміняна, ахель, бал он зас лений, лічильни и. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (067) 261-68-26 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9 п, 34/18/9. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), 3/9 Ц, 31/17/5, жилий стан. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 Ц, 44.3/29.3 потреб є ремонт . Ціна: 28 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 14, 2/4, 37/19/9, осметичний ремонт. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/4 ц, 37/20/9. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 ц, 29/17/8, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н РУМ , 4/9 ц, 30/18/5, ремонт, поміняні ві на, двері, сантехні а, плит а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

1- імнатн вартир , пров.Дворець ий, 3/ 5 ц, 37.6/18/.6, євроремонт. Ціна: 29000 .о., Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н РУМ , 7/9 ц, 25/13/5, част овий ремонт, бал он зас лений, ліфт працює. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

1.1.2. 2- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 37/20/7.5. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 43-36-47 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5 Ц, 31/17.1/5.4, без ремонт . Ціна: 25 000 .о. Конта ти: 43-09-56

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5 ц, 31/17.4/6, звичайний стан, рати, отова до продаж . Ціна: 25 500 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , 5/6 Ц, 50/30/8, хороший осметичний ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-45, (050) 923-54-23, (063) 354-49-74

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5 Ц, 32/18/5, звичайний стан. Ціна: 24 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

2- імнатн вартир , в центрі міста, 5/5 Ц. Конта ти: 22-78-78

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 9 П, 35/18/8.5, жилий стан. Ціна: 25.900 .о. Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/9 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5Ц, 32/16.5/6. Ціна: 26000 .о., Конта ти: 43-36-47 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9 п, 34/18/9, хороший стан, бал он зас лений, залишається хонна стін а. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9 п, 34/18/9, ремонт, Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Ясна, 2/5 Ц, 73/ 36/15, новоб дова, б дино зданий в е спл атацію, ладова, бал он, лоджія, автономне опалення. Ціна: 73 000 .о., тор . Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 28000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , Га аріна, 4/5 ц, 23/12/ 5, ремонт, пл.ві на, броньовані двері. Ціна: 21000 .о., Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями. Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: (067) 362-50-32 1- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 1- імнатн вартир , Квасилів, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 600-14-27 1- імнатн вартир , Костопіль. Конта ти: (097) 954-65-28, (050) 177-52-41 1- імнатн вартир , недоро о. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88 1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, Гр шевсь о о 2/9. З євроремонтом, можливо з меблями в зр чном тихом місці. Терміново. Конта ти: (067) 362-50-32

2- імнатн вартир , В. Оле син, 47 в.м., підвал, сарай, літня хня, автономне опалення, житловий стан, земельна ділян а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 582-88-34

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5, 45/ 31/-, житловий стан. Ціна: 40000 .о., Конта ти: 23-27-19 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 45/23/9.9, ремонт, лоджія зас лена, отова до продаж . Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 42/29/6. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 ц, 33/12.8+10.4/5, звичайний стан, імнати прохідні, бал он зас лений, олон а. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5/27/ 6. Ціна: 35000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, «хр щов а», 44/26/6, потреб є ремонт . Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-14-14, (066) 717-88-48 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/9 п, 48/30/7.1. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (067) 994-35-39

2- імнатн вартир , вели ий вибір, р-н б дь-я ий. Ціна: від 35000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/9, 48/ 30/7.1. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (067) 994-35-39

2- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 8/ 10 п, 50/29.4/9, хороший стан, стелі перетерті, лічильни и, бал он зас лений. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, малосімей а, 1/5 ц, 30/13+8.5/5, стіни, стіни перетерті, санв зол і хня -плит а, пл.ві но, хороша столяр а, нові меблі, поб това техні а, олон а. Ціна: 29000 .о., тор , Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

2- імнатн вартир , в л. Біля ова, 3/5, 60/ 40/6.5 Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-45, (050) 923-54-23, (063) 354-49-74

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 10 п, власни . Конта ти: (067) 362-22-66

2- імнатн вартир , в л. Біля ова, 4/5 ц, 43/29/6. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 4 ц, 41/28/6, ремонт. Ціна: 38000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 ц, 60/34/10, новоб дова, без ремонт . Ціна: 60000 .о., Конта ти: (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 6/ 9 п, 49/30/8, звичайний стан. Ціна: 38000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 6/ 9П, 49/30/8, с часний ремонт, меблі, тор . Ціна: 40 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 8/ 9 П, 53/30/9, част овий ремонт. Ціна: 36 500 .о Конта ти: 43-09-56

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 50/30/9, євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 53/30/9. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 П, євроремонт, пар ет, част ово мебльована. Ціна: 39 000 .о. Конта ти: 43-09-56 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 44 в.м., с часний ремонт, вмонтовані меблі, терміново. Ціна: 50 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, біля ЗОШ №12, 6/10 п, 49/29/9, житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , в л. Г рьєва, 2/3 ц, 47/ 26/5.4, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 1/9 П, 52/30.5/8.2, ремонт. Ціна: 42 000 .о. Конта ти: 43-09-56 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 48 в.м., житловий стан, або обміняю на б дино . Конта ти: 28-22-06, (068) 569-53-73

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 45/30, житловий стан, без посередни ів. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 23-27-19

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 46/29/6. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 5/5 ц, 45/30/6, ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81


10

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/ 9 П, євроремонт, част ово перепланована. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 6/9 ц, 54. Ціна: 50000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 4/5 ц, 51/34/6. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Театральна, 2/3 Ц, 42/28/7, ремонт, автономне опалення. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: 43-09-56

2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/ 5 ц, 42/30/6, євроремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4/9 ц, 50/28/7. Ціна: 45000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/ 5 Ц, євроремонт, вмонтована хня. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (068) 568-29-63

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/9 п, 49/29/9, ремонт. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

2- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/5 ц, 45/32/5, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 5/9 п, 49/29/9. Житловий стан. Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: (067) 363-10-45

2- імнатн вартир , в л. К.Острозь о о, 5/ 5 Ц, 33/22/5, ремонт, малосімей а. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а,1/9 П. Ціна: 33500 .о. Конта ти: (097) 353-19-90

2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 5/5 ц, 45/31/6, імнати ізольовані, житловий стан, дозвіл на автономне опалення, дах пере ритий. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 Ц, 41/23/7, осметичний ремонт. Ціна: 37 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 13/14 ц, 49.9/26.5/8.2, євроремонт, металопласти ові ві на, бойлер, лічильни и, лоджія, власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 818-29-67 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 48/29/7. Ціна: 36000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 П, 49/29/9. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-63-31 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 Ц, 55/30/8, ремонт, олон а, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 Ц, 47/27/7. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-63-31 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/5 ц, 46/25/7, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 44/ 31/6, це ляний, бал он, олон а, можливість доб дови, або обмін на б дино в місті. Конта ти: 24-24-49, (067) 784-45-54 2- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 4/5 ц, 49/30/8, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/5 ц, 45/30/6. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5 ц, 43/28/6, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 ц, 45. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 47.8 в.м., ізольовані імнати, житловий стан, отова до продаж . Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/5 Ц, 40/26/6. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-36-47 2- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 2/5 ц, 54/32/7.5, євроремонт, автономне опалення. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 2/5Ц, 56/35/11, євро, меблі, автономне опалення. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-36-43 2- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 3/5 Ц, 51/31/7. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-63-31 2- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/4 Ц, 38/25/4, ремонт, олон а, район ПМК-100. Власни . Ціна: 33000 .о. Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 54, 28-33-40, (096) 170-51-93, (097) 506-48-64 2- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/5 ц, 47/30/8, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича. Ціна: 18000 .о., Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 7/9 ц, 50/29/8, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 п, 49/28/7.9. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 7/9 п, 48/30/7. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Пар ова, 2/4 ц, 42/28/6, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 6/9 ц, 51/33/7, житловий стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 6/9 ц, 51/33/7, санв зол, о ремо. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (050) 375-23-38 2- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 8/ 9П, ремонт, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 64-78-89, (050) 288-08-78 2- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 8/ 9 п, ремонт, власни . Ціна: до овірна, Конта ти: (050) 288-08-78 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 1/5 Ц, 50/27/8, чесь е план вання, жилий стан, 2 бал они, металопласти ові ві на. Ціна: 45 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5 Ц, 47/ /6, по ращене план вання. Ціна: 43 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 ц, 56/39/8, євроремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 8/9 п. Ціна: 31000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-67-76 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 Ц, 44.3/29.3/6, без ремонт . Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 Ц, 56 м. в. - за альна, без ремонт , можна під омерцію. Ціна: 56 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/5 ц, 50/37/7, осметичний ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/3 Ц, 52/29/11, БОС, олон а, імнати ізольовані. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: 43-09-56 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 Ц, 41/25/6, осметичний ремонт. Ціна: 36 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 Ц, 42.5/12.5/6, част овий ремонт. Ціна: 34 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

3- імнатн вартир , вели ий вибір, р-н б дь-я ий. Ціна: від 38000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

вартир , в л. Чехова, 9/10 ц, 2- імнатн 48/25/6.6, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. 6-та Гвардійсь а, 9/9 п, 63/38/9, євроремонт, рім дитячої і хні. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 ц, 42/30/6. Ціна: 27000 .о., Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9 П, 48.2/29.3/7, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 450-61-41 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/9 п, 47/27.5/8. Ціна: 37000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10, 47/29.4/9, осметичний ремонт. Ціна: 36 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 2/2Ц, 50 в.м. за .пл., автономне опалення, ізольовані імн., перепланована, ремонт. Ціна: 45 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, 48/29/7, част овий ремонт. Ціна: 37000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, 49/29/9, житловий стан, підвал, бал он зас лений. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9 п, 50/30/9, терміново. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9 П, 47.6/-/7, лоджія зас лена, ві на пласти ові, броньовані двері, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-39-95, (067) 282-60-24 2- імнатн вартир , в л. Ясна, 2/5 ц, 73/ 36/15, автономне опалення, бал он-лоджія. Ціна: 73000 .о. Конта ти: (068) 129-23-00, (097) 596-53-06 2- імнатн вартир , в л. Ясна, новоб дова, 4/5 ц, 80 в.м., євроремонт, 2 лоджії, автономне опалення, част ово мебльована, терміново, власни . Конта ти: (067) 363-13-88 2- імнатн вартир , в л.Млинівсь а, 6/9 П, 48,5/-/11, після хорошо о ремонт , сонячна сторона, 3 вартири на площадці.Терміново. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (098) 517-98-91 2- імнатн вартир , Городо , 2/2 Ц, жилий стан. Ціна: 16 000 .о. Конта ти: (066) 450 - 61 - 41 2- імнатн вартир , Здолб нів, 1/5, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 2- імнатн вартир , Здолб нів, ізольована, 3/4, 45/28/6, осметичний ремонт, бал он, вели і омори, лічильни и хол. води, підвал, житловий стан з меблями. Приватизована, власни , терміново. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 792-14-97, (050) 066-84-06, (050) 400-27-52

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЗДОЛБУНІВ, ІЗОЛЬОВАНА, 3/4, 45/28/6, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, БАЛКОН, ВЕЛИКІ КОМОРИ, ЛІЧИЛЬНИКИ ХОЛ. ВОДИ, ПІДВАЛ, ЖИТЛОВИЙ СТАН З МЕБЛЯМИ. ПРИВАТИЗОВАНА, ВЛАСНИК, ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (050) 066-84-06, (050) 400-27-52, (067) 792-14-97

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5 ц, 67/44/9, хороший стан, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/9 п, 60/37/9. Ціна: 43000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 п, 70/40/8, звичайний стан. Ціна: 40000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/6 п. Власни . Конта ти: (097) 904-15-80

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 43. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Соборна, біля б дин офіцерів, 3/3ц, 52/29/11, імнати ізольовані, висота стелі 3.6 м, олон а, ванна 5.2 м, ві на в двір, власни . Ціна: 39000 .о., Конта ти: (095) 092-05-17 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/2 ц, 42/26/6, осметичний ремонт, автономне опалення. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-83-19, (097) 134-74-02 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 42/27/6. Ціна: 38000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 43/26/6. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 44.3/ 27.7/6. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 23-27-35 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/9 п, 48/28/8, житловий стан. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/9 п, 48/29/7, без ремонт , дешево. Ціна: 32500 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 9П, 53/32/9. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-36-43 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/ 5 ц, 43/27/6, житловий стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , м-н Незалежності, 2/ 5, 41.1/27,7/6, осметичний ремонт. Ціна: 47 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 2- імнатн вартир , м-н. Незалежності, 2/ 5 ц, 41/28/6. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , по ращено о план вання, б дь-я ий р-н, терміново. Ціна: до 40 000 .о., отів а. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 42/ 27/6. Ціна: 36000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , пр. Мир , 44 в.м., перепланована. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 63-33-05 2- імнатн вартир , пр. Мир , євроремонт, 5/5 ц, 43 в.м., пл.ві на, ламінат, олон а, терміново. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (096) 122-98-98 2- імнатн вартир , пров. Дворець ий, 2/ 5 ц, 49/28/7.7, ремонт Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-81, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , пров.Робітничий, 3/ 5 ц, 48/26/8.5, імнати о ремі, євроремонт, олон а. Ціна: 30500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , р-н «Біло о Лебедя», 2/5 ц, ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-36-30 (066) 700-95-85 2- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 1/1 ц, 54 в.м., автономне опалення, євроремонт, по ріб, місце під араж. Власни . Без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-89-86 2- імнатн вартир , р-н СШ № 12, мебльован , терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 48.9/ 29.4/11, 6/9 п. Конта ти: (097) 357-46-79 2- імнатн вартир , центр, 3/9 Ц, 50/30/8, ремонт, терміново. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-36-45 2- імнатн вартир , Шпанів, 52 в.м, араж, підвал, земельна ділян а, сарай, автономне опалення, част ово мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 582-88-34

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, 64/38/9. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, зас лений бал он, житловий стан, терміново. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, біля автово зал , 3/9 п, 63/38/9, житловий стан. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 7/9 п, 66/40/9. Житловий стан, бал он зас лений, не това. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 3/5 ц, 63/47/11, житловий стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/ 5Ц, 58/43/6, осм. ремонт, нова столяр а, отова до продаж . Ціна: 43 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/5 ц, 60/45/6.1. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9 ц, 67/40/8., ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Кня ині Оль и, 3/9 ц, 70/42/9, ремонт. Ціна: 80 000 .о. Конта ти: 43-09-56 3- імнатн вартир , в л. Князя Острозь о о, 2/5 Ц, 56/48/6, без ремонт . Ціна: 50 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, 65/39/9, без ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/6 ц, 100/54/14, новоб дова, автономне опалення. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/9 п, 65/39/9, ремонт. Ціна: 43000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/6 ц, 64/43/6, євроремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9, 66/ 39/10, терміново. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-63-31

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/5 ц, 64/42/8, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Васильчен а 1/ 5Ц.,висо ий цо оль, по ращене план вання, 2 бал они, пласт. ві на, ремонт, отова до продаж . Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 Ц, 64/42/9, ремонт, по ращене план вання. Ціна: 55 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/5 ц, 65/44/9, євроремонт, терміново, ціна до овірна. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/5 ц, 65/44/9, євроремонт, ціна до овірна. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/9 ц, 74 в.м., євроремонт, по ращене план вання, власни . Ціна: 66000 .о. Конта ти: 43-67-82, (097) 407-14-42 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/9 ц, 84 в.м. Ціна: 66000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/9 п, 67/39/9, осметичний ремонт. Ціна: 45000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9 п, 63/38/9, житловий стан. Терміново. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 ц, 62/37/8, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 38/18/6. Ціна: 28000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 56/38/6, житловий стан, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 62/35/8, част овий ремонт. Ціна: 55000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 П, 63/37/9.2. Ціна: 66000 .о. Конта ти: 43-63-31 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14 Ц, 68/ /8, чесь ий прое т, осметичний ремонт. Ціна: 52 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/5 ц, 67/43/9. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 7/9 п, 63/38/9. Ціна: 43000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 8/9,62,37/9, жилий стан, 2 лоджії, терміново. Ціна: 42 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9Ц, 101 в.м., перетерті стелі, стіни, пар ет, терміново. Ціна: 70 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9 ц, 66/60/7.7, євроремонт, с часне план вання, лоджія, бал он. Конта ти: (067) 729-40-70 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9 Ц, 66/60/8, євроремонт, с часне план вання, зас лена лоджія, бал он, бойлер. Конта ти: (067) 729-40-70 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 п, 70/42/8. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 3/3Ц, 83,3/56,1/9, стеля 3м., 2 бал они. Ціна: 80 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/4 п, 57/39/6. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 56/36/6. Конта ти: 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери. Конта ти: 22-33-98 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/9 П, 66/39/9, осметичний ремонт. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 7/ 7Ц, 72/40/9, с часний ремонт, меблі, дахове опалення. Ціна: 70 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 52/36/6, звичайний стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 Ц, 53/37/6. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-43 3- імнатн вартир , в л. Т винсь их Добровольців, 4/5 ц, 56/37/6, звичайний стан. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 2/9 Ц, 63/41/8.5, житловий стан, бал он зас лений. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 43-83-19, (097) 134-74-02 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 6/9 п, 67/38/9. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 59.4/42/6.5, нові вхідні двері, пл.ві на, в стані ремонт . Ціна: 42000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 Ц, за альна площа 55 в.м., без ремонт . Ціна: 41 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 6/9 ц, 65/40/9, осметичний ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067)771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, новоб дова, євроремонт, 118 в.м. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-28 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 26, 9/ 9 П, ремонт, власни , терміново. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 934-23-26 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, 64/37/9, житловий стан, Ціна: 43500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 п, 65/39/7. Ціна: 41000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, 64/37/9, житловий стан. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 60/37/9, ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/9П, 63/37/9, жилий стан, терміново. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, 62/38/8, жилий стан. Ціна: 43 000 .о. Конта ти: 43-09-56

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 П, звичайний стан, д бовий пар ет, д бова столяр а. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 63/39/9. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 67/39/9. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 вартир , в л. Мельни а, 2/9 3- імнатн п, 67/39/9. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, по ращено о план вання, о ремі імнати, лоджія, бал он, лічильни и на вод , можливий обмін, на 1- імнатн +доплата. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 64-81-63 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 3 поверх. Конта ти: 68-04-43

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/10 п, 66/40/9, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5Ц, 55 в.м. за . пл., перепланована, автономне опалення, с часний ремонт, меблі. Ціна: до овірна Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/9 п, 63/37/9, житловий стан. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, 5/9 ц, 63/38/9, імнати о ремі, ліфт, лоджія, бал он. Конта ти: 26-46-39

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/4 ц, 54/37/6. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/5 ц, 59/37/8. Ціна: 57000 .о., тор . Конта ти: 43-63-31

3- імнатн вартир , р-н автово зал , 2/9 п, євроремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-30 (066) 700-95-85

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 Ц, за альна площа 50 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9 ц, 62/37/9. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , р-н автово зал , бажано мебльован , терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/9 п, 63/38/9. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , р-н Північний, роз лянемо всі варіанти, терміново. Ціна: до 40 000 .о., отів а. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/9 Ц, 80/50/11, новоб дова, без ремонт . Тор . Ціна: 85000 .о. Конта ти: (098) 517-98-91 3- імнатн вартир , в л. Вол. Дивізії, 8/9 П, 63/37/9,5, ремонт, сантехні а замінена, лоджії теплені. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9П, 63/37/9. Ціна: 50000 .о., Конта ти: 43-36-47

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 9/ 10 П, 61/ /12, ремонт, пере планова. Ціна: 55 000 .о. Конта ти: 43-09-56

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 66/30/9.5, без посередни ів. Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 ц, 42/30/5.5, житловий стан, пл.ві на, лічильни и. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-04-17, (0970 298-51-40

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, ЦЕНТР, 1/5Ц, ПІД ОФІС, МАГАЗИН, ЧЕСЬКИЙ ПРОЕКТ, СТЕЛІ ВИСОКІ, 54 КВ.М., ТЕРМІНОВО, ТОРГ, ВЛАНИК. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: 26-70-68

3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 6/6 П, 64/39/9. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

2- імнатн вартир , м-н Незалежності, 2/ 5 ц, 41.1/27.7/6, омора, олон а, підвал, телефон, осметичний ремонт. Ціна: 43000 ,о. Конта ти: 22-29-69

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 Ц, за альна площа 52 в.м., «чесь ий» прое т. Ціна: 41 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 п, 49/30/7.5. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 46/30/6, житловий стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 4/9 П, не това, житловий стан, зас лений бал он. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 624-46-34

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 Ц, 46/30/7. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-36-43 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 ц, 54/30/7.5, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5ц, 40/ 27/6, автономне опалення, терміново. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 Ц, 41/26/5.2. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-43

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/2Ц, 50/30/8, ремонт, авт. опалення. Ціна: 45000 .о., Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 5 ц, 64/41/9, ремонт. Ціна: 56000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9 п, без ремонт , ві на в двір. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 1/5 ц, 48.5, житловий стан, терміново. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 П, Ціна: 33500 .о. Конта ти: (097) 353-19-90

2- імнатн вартир , Клевань, 2/3 Ц, 50/ 29/7.5, лоджія, сарай, араж це ляний, 2 підвали. Конта ти: 27-12-70

2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 1/5 Ц, 65/42/9, в хорошом стані. Конта ти: 63-57-31, (096) 614-44-44

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1 поверх, 51 в.м., висо ий цо оль, можливість доб дови, є дозвіл на прое т. Конта ти: 5-87-55, (095) 143-33-93

1.1.3. 3- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 ц, 41/25/6. Ціна: 36000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 ц, 52/30/8, пласти ові ві на, броньовані двері. Ціна: 38000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 9/9 ц, 58/32/9, част овий ремонт, вмонтована хня, ві на на південь. отова до продаж . Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнат вартир , пр. Мир , 2/5 Ц, за альна 47, хня 7, осметичний ремонт. Ціна: 36 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5 ц, 45/30/6. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/2 ц, 50 в.м., імнати о ремі, ремонт, автономне опалення, дах новий. Ціна: 42000 .о., тор , Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/2. Конта ти: (097) 333-16-16 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 п, 47.47/29/7, ремонт, технічний поверх. А ентства нер хомості не т рб вати. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (096) 831-29-19

2- імнатн вартир . Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , пр. Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5Ц, 47,5/33,5/6, звичайний стан, отова до продаж . Ціна: 35 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , в л. Дра оманова, 2/ 2 Ц, 56/ / 10, по ращено о план вання, осметичний ремонт. Ціна: 40 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66

№44 від 25 листопада 2010 ро

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 9/ 10 п, 63/39/9. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/9 п, 66 в.м., перетерті стелі, д бовий пар ет, 2 пл.ві на, лоджії зас лені, вхідні двері, бойлер, С п тни . Власни . Конта ти: (098) 624-46-34, (066) 433-31-81 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 п, част овий ремонт, нові ві на, підвал, отова до продаж . Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 П, 66/40/9, без ремонт . Ціна: 42 500 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 66/39/ 9, част ово ремонт. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-36-47 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 8/9 п, 65/40/10, хороший житловий стан, терміново. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/5 Ц, 58/43/6, євроремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18 3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 3/5 Ц, 58/43/6. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18 3- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 9/ 10П, звичайний стан, отова до продаж , терміново. Ціна: 42 500 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/9 П, 62/ /9, осметичний ремонт. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 Ц, 568/39/6, хороший осметичний ремонт, олон а. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 43-83-18, (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 3/9 П, 61.5/ /9, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 511-86-44 3- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 3/9 п, 68/39/9, житловий стан, 2 лоджії зас лені, бойлер, підвал. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9 п, 64/ 39/9. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Романа Ш хевича, 7 поверх, в хорошом стані, бойлер, телефон. Конта ти: (067) 760-04-18 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 2/9 Ц, 64/39/9. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-63-31 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 8/9 Ц, 70/41//8, по ращено о план вання, житловий стан. Власни . Ціна: 68000 .о. Конта ти: 26-82-31, (067) 417-28-50

3- імнатн вартир , центр, 1/5 Ц, 75/48/ 9, автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-43 3- імнатн вартир , центр, 3/5 ц, 80/54/ 10, чесь ий прое т, бал он-лоджія. Ціна: до овірна, Конта ти: 64-37-39, (096) 254-60-25 3- імнат вартир , в л. Вербова, 2/10 Ц, 74/40/10, оридор 14 м. в., ванна імната 8 м. в., євроремонт, бойлер, біде, ардироб. Ціна: 65500 .о.,тор . Конта ти: (098) 517-98-91

1.1.4. 4- імнатні вартири

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 ц, 63/40/9. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

4- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, це ла, ремонт, 103 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/9 Ц, 71/43/9. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18

4- імнатн вартир , в л. Київсь а(р-н Малят о), 5 імнат,113,2/51,7/10,3 в.м., 3/9 Ц, автономне опалення, 2 санв зли, 2 бал они. Терміново. Тор . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 752-52-20

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/5Ц, чеш а, 65,7/42,5/7,6, жилий стан, 2 бал они, терміново. Ціна: 55 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 64/38/10. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9Ц, 63/39/8. Ціна: 56000 .о., Конта ти: 43-36-45

3- імнатн вартир , Сарни, в ч довом стані, др ий поверх, два бал они, ремонт, еле троопалення. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 654-44-30

4(5)- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о,10/10, 85/45/9, 2 лоджії. Можливий обмін на 2- імнатн з доплатою. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: а/с 18, Рівне, 33027 43-76-43, (067) 362-87-31

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 59/39/8, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9П, ремонт, брон. двері, зас л. бал он, жилий стан. Ціна: 47 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, або обмін на 2- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: (067) 953-91-07

3- імнатн вартир , в л. С. Петлюри, 1 поверх, можливо під офіс, можливий обмін на 1- імнатн вартир + доплата. Конта ти: 5-91-70, (098) 594-62-33

3- імнатн вартир , в л. К.Острозь о о, 4/ 5 Ц, 53.3/34.3/6, жилий стан. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: 43-09-56

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 п, 66/39/9, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , р-н СШ № 12, мебльован , терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 67/44/9. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9 ц, 53.7 в.м., ремонт. Власни . Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 447-99-66 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9 ц, 55/36/6.2, осметичний ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1 поверх, або поміняю на 1- імнатн Ціна: до овірна, Конта ти: 26-38-46 4- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/5 ц, 61.3/57/6.3, част овий ремонт (зал, вітальня, спальня-стіни, стелі - перетерті), 2 імнати без ремонт . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 4- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 63.7 в.м., власни , можливий обмін на 2- імнатн + доплата. Конта ти: (050) 375-49-11 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 ц. Конта ти: 26-08-76


№44 від 25 листопада 2010 ро 4- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 3/5 ц, 60/49/6.2, без ремонт , олон а. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

2- імнатн вартир , центрі, по ращено о план вання, роз лянемо всі варіанти, отів а, терміново. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5 поверх, 92/46/11. Конта ти: (067) 360-56-48

2- імнатн вартир , це ляний б дино , по ращено о план вання, центр, бажано з автономним опаленням або олон ою. Без посередни ів. Конта ти: (067) 362-89-86

1.1.5. 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/ 10П, 100 в.м., част овий ремонт, терміново. Ціна: 52 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 33, 6 поверх, повністю мебльована, джа зі, франц зь і стелі, автономне опалення, євроремонт, хня-ст дія. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (067) 499-84-00 oleg_basaliga@ukr.net 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9 п, 101 в.м. Конта ти: (067) 377-50-31 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9 п, ремонт, власни . Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 422-29-91

1.1.6. по області та У раїні 1- імнатн вартир , м. Здолб нів, в л. Ш ільна, 3/4 Ц, 31/16.5/7, хр щов а, жилий стан. Ціна: 20 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 2- імнатн вартир , Здолб нів, центр, 3/ 4, 45/28/6, осметичний ремонт, бал он, вел. омора, підвал, азова олон а, житловий стан з меблями. Приватизована, власни , терміново. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (050) 066-84-06, (067) 792-14-97, (050) 400-27-52 3- імнатн вартир , Здолб нів, 65/39/9, 2/ 5 Ц, автономне опалення. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-36-43 3- імнатн вартир , Квасилів, металеві двері, металопласти ові ві на, бойлер, част ово ремонт, 69/40/10,6/9 п. Власни . Ціна: до овірна, Конта ти: 43-02-18, (097) 836-02-06 4- імнатн вартир , Здолб нів, 4/5 Ц, 89 в.м., пласти ові ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 551-33-72, (097) 081-11-73

К плю 1.1.7. 1- імнатні вартири 1,2,3- імнатн • б дь-я ом р-ні

вартир , в міста, рім останньо о поверх , для себе. Терміново. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2- імнатн вартир в Рівном , терміново. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1,2- імнатні вартири, недоро о. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88 1,2- імнатн вартир . Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 1- імнатн вартир в б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 43-83-18, (097) 134-74-02 1- імнатн ( імната 18

вартир , або малосімей в.м.). Конта ти: 43-36-43

1- імнатн вартир , без посередни ів, недоро о. Конта ти: (067) 587-05-92 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартир , в малосімейці, б дь-я ий р-н, терміново. Ціна: до 20 000 .о., отів а Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , недоро о. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88 1- імнатн вартир , по ращене о план вання, б дь-я ий р-н, терміново. Ціна: до 28 000 .о., отів а. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , р-н автово зал , роз лянемо всі варіанти, терміново. Ціна: до 25 000 .о., отів а Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , р-н б дь-я ий, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , р-н Північний, роз лянемо всі варіанти, терміново. Ціна: до 25 000 .о., отів а Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Квартир . Ціна: до 25000 43-36-45

.о. Конта ти:

1.1.8. 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , Квасилів, Здолб нів, без посередни ів. Ціна: до 25000 .о. Конта ти: (066) 700-95-92

2,3- імнатн план вання, автономним 43-36-43

вартир , поліпшено о можна новоб дов , з опаленням. Конта ти:

2- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Недоро о. Конта ти: 43-83-18, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , з о ремими імнатами, в це ляном б дин , р-н б дь-я ий, терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , недоро о, р-н б дь-я ий, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , по в л. Га аріна, О.Д ндича, Черня а, Кн.Романа, «хр щов », можна без ремонт , терміново. Ціна: до 35 000 .о., отів а Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 2- імнатн вартир , р-н автово зал , роз лянемо всі варіанти, терміново. Ціна: до 37 000 .о., отів а. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 2- імнатн вартир , р-н моло озавод (в л. Га аріна, Князя Романа), «хр щов », без ремонт . Ціна: до 35 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 2- імнатн вартир , р-н Північний, роз лянемо всі варіанти, терміново. Ціна: до 35 000 .о., отів а. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1.1.9. 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н., терміново. Конта ти: (067) 363-10-45 3- імнатн вартир , недоро о, р-н б дь-я ий, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , по в л. Га аріна, О.Д ндича, Черня а, Кн.Романа, «хр щов », можна без ремонт , терміново. Ціна: до 42 000 .о., отів а Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , по в л. Мельни а, Коновальця, панельном б дин , терміново. Ціна: до 40 000 .о., отів а Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , по ращено о план вання, б дь-я ий р-н, до 55000 .о., отів а, терміново. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , центр, по ращено о план вання, роз лянемо всі варіанти, отів а, терміново. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

Здам 1.1.13. 1- імнатні вартири

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. Від 150 рн. До менти. Власни , т. 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМ-КЛАС 150 ГРН ДО 250 ГРН.ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО, Т. 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово. Потижнево. Від 100 рн до с пер лас . С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Власни , т. 43-37-42, (094) 966-04-28, (093) 651-08-86 1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал або біля «Сільпо», подобово, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: 63-37-32, (097) 591-59-20, (050) 435-43-54 1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал,або«Аврора»,а ротехні м, автопар , центр, е оном лас 100 рн, до 300 рн ВІП- лас , всі зр чності, до менти по відрядженню. Власни , онфіденційно, т. 43-04-28, (098) 449-67-16

• •

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, Т. 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • абсолютний омфорт, автово зал,

або автобазар, або А рарний оледж, або «Сільпо», подобово, по одинно, всі зр чності, аряча вода, звітні до менти. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автобазар або Автово зал або «Аврора», біля отелю «Мир», біля базар , ЦУМ , Ма арова, центр, Бандери, біля ресторан «Стамб л», Пар ова, від 100 рн/ доба. По одинно. Подобово. До менти. Конта ти: (096) 561-82-87 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автобазар, або автово зал, або біля «Аврори», автостоян а, центр, в л. Бандери. Зр чно, чисто, онфіденційно. По одинно, подобово. До менти, власни . Ціна: 100-250 рн/доба, Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автобазар, автово зал, «Аврора», або біля Драмтеатр , біля ЦУМ , в л. Бандери, центр, вели е ліж о, ремонт, арантована чистота, недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Аврора», або біля ресторан «Стамб л», Бандери, Ма арова, центр, біля пар , ЦУМ . По одинно, подобово, 2-спальне ліж о. Гаряча вода. До менти по відрядженню. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ, ОРЕНДА

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, або біля «Аврори», або авторино , автостоян а, Бандери, Ма арова, центр, вода аряча, с часно. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17 (050) 846-69-28 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, центр, або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, омфортно, євроремонт, в центрі, автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево, недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , автово зал, різні р-ни, олон а, с часні меблі, поб това техні а, пральна машина, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1,2,3,4,5- імнатні вартири, «автобазар», або Автово зал, або р-н «Аврори», або автостоян а, в л. Га аріна, подобово, по одинно, до менти по відрядженню. Конта ти: 43-49-02, 43-49-03, (067) 362-14-15 1,2,3,4,5- імнатні вартири, Автово зал або біля «Сільпо», отелю «Мир», подобово, по одинно, потижнево, раще ніж в отелі, всі зр чності, ліж о, аряча вода, абельне ТБ, омфорт, автостоян а, витанції, недоро о. Конта ти: (094) 966-12-12 1,2,3- імнатні вартири, Автово зал, біля центр , центр, подобово, потижнево, недоро і й елітні. Гаряча вода, абельне ТБ, чиста постіль, автостоян а, без посередни ів. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2- імнатні вартири, по одинно, подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42, (066) 877-39-00 1,3- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, раще ніж в отелі, абельне ТБ, автостоян а, оформляємо до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12 1-,2-,3-,4-,5- імнатні вартири, автово зал або біля автобазар , в центрі. Автостоян а, всі зр чності, ремонт, арантована чистота, недоро о. По одинно, подобово. Квитанції, без посередни ів. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51 1- імнатн вартир , біля ма азин «Відін», олон а, холодильни , після осметично о ремонт , 900 рн/міс + ом нальні посл и. Конта ти: (096) 116-45-41 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево. Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, 24-55-45, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Власни . Ціна: 100-250 рн/доба. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1100 рн/міс, меблі, холодильни , телевізор, пл.ві на, броньовані двері, мебльована. Конта ти: (096) 116-45-41 1- імнатн вартир , мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13 1- імнатн вартир , центр, арний дизайн. Ціна: 200 .о./міс., Конта ти: (096) 116-45-41

11

• •

• • •

• •

• •

ЗАТИШНІ КВАРТИРИ

• • •

• • •

Подобово, потижнево, отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . До менти по відрядженню.

т. (0362) 43-37-42, (050) 43592-28, (098) 449-67-16, (093) 513-09-59

1- імнатн вартир , пр. Мир , 3 поверх, холодильни , 1000 рн/міс., + світло, вода. Конта ти: (096) 116-45-41 1- імнатн вартир , ремонт, автово зал, центр, сервісне обсл ов вання та сі мови для відпочин , абельне ТБ, подобово, по одинно, потижнево. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Візьмемо дівчин на вартир , що знаходиться по в л. Ст. Бандери, в р-ні афе «Бр лін», без осподаря. Конта ти: (097) 433-43-93

• •

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ АБО БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ Р-Н МІСТА. ВІД 100 ГРН/ДОБА. АВТОСТОЯНКА, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, КВИТАНЦІЇ. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО. КАБЕЛЬНЕ ТБ, ПОСУД, ХОЛОДИЛЬНИК. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-47-51, (063)790-02-64, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62 1- імнатні вартири, вели ий вибір, б дь-я ий р-н. Ціна: від 1000 рн. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (050) 846-69-28 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС ВІД 100 ГРН. ДО 250 ГРН. ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 64-21-36, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58 1,2,3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, ЦЕНТР МІСТА, ЄВРОРЕМОНТ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, КОМФОРТНО, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (067) 425-03-75, (067) 100-88-44, (097) 566-28-38 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA 1,2- імнатні вартири, подобово, центр, р-н автово зал . Поб това техні а, всі зр чності. Ціна: від 180 рн./доба Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ВИГОДИ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1,2- імнатн

вартир . Конта ти: 43-36-43

1-,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР. ЄВРОРЕМОНТ. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО. ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ВИДАЮТЬСЯ КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 255-56-67, (093) 906-14-07 1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70 1- імнатн вартир , автово зал, меблі, техні а, ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , біля автово зал , меблі, холодильни , 1000 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , біля ма азин «Керамб д», ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 806-30-59 1- імнатн вартир , б дь-я ий район, пош на замовлення. Ціна: від 900 рн. до 1500 рн Конта ти: (098) 225-41-93 1- імнатн вартир , від 1100 рн, меблі, аряча вода, терміново. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізія, 7/9 П, євроремонт. Ціна: 1500 рн. + ом посл и Конта ти: 43-09-56

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ІНШІ Р-НИ, КОЛОНКА, СУЧАСНА ПОБУТ.ТЕХНІКА, ПОСУД, МЕБЛІ, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ДВД, СУЧАСНІ ФІЛЬНІ, ЧИСТА ПОСТІЛЬ, КОНФІДЕНЦІЙНО. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. ЦІНА: 100-250 ГРН/ДОБА. КОНТАКТИ: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1- імнатн вартир , в л. Вербова, меблі, техні а. Ціна: 1200 рн.+ лічильни и Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , в л. Вербова. Ціна: 900 рн. Конта ти: (068) 145-82-56


12

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, 1,2,3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ТРЦ»ЧАЙКА». ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРНІ УМОВИ. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 382-01-29, (063) 211-60-22

Кімнат

для хлопця. Конта ти: 23-79-46

КІМНАТУ ДЛЯ ДІВЧИНИ, Р-Н РУМУ. КОНТАКТИ: 5-67-29, (097) 863-42-40 Кімнат , дівчині. Конта ти: 24-07-10

1.1.14. 2- імнатні вартири

Кімнат , мебльован , хлопцю, без ш/з. Конта ти: 63-79-68, (063) 592-61-03

2,3,4,5- імнатні вартири, • автово зал, автобазар, або

Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о, заочни ам, або працюючим. Конта ти: 28-83-77, (066) 631-89-61

«Аврора», центр. Подобово. Потижнево, с часний інтер’єр, аряча вода, с п тни ове ТБ. До менти по відрядженню. Власни , т. (094) 966-04-28, 43-37-42, (093) 651-08-86, (098) 449-67-16 2,3- імнатні вартири, автово зал, або біля центр , центр, залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3 поверх, холодильни , телевізор, олон а, звичайний стан. Ціна: 1500 рн/міс. Конта ти: (096) 116-45-41

• 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9, євроремонт, не ст дентам. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 2/5 Ц, мебльована, олон а. Ціна: 1000 рн. + лічилн. Конта ти: (093) 511-86-44 1- імнатн вартир , в л. К.Оль и, євроремонт. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, мебльована, звичайний стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, част ово мебльована. Ціна: 1000 рн, + світло. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (096) 913-83-73 1- імнатн вартир , немебльован . Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 806-30-59 1- імнатн вартир , пр. Мир , меблі, холодильни , олон а, на тривалий термін. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, мебльована, хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 511-86-44

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, 2,3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, Р-Н ЮВІЛЕЙНИЙ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА. КОНТАКТИ: (098) 559-77-99, (096) 345-33-37

Кімнат , порядном Конта ти: 28-12-47

хлопцю, без ш/з.

Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 64-32-04 Кімнат , хлопцям-заочни ам. Конта ти: (096) 965-57-37

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльовані. Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2- імнатн вартир в районі авторин біля «Динамо». Без посередни ів. Можлива передоплата. Сім’я. Ціна: до 1100 рн. Конта ти: (067) 709-40-71

2- імнатн вартир , біля «Арсена», меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. + телефон. Конта ти: (096) 913-83-73

1- імнатн вартир , з хорошим ремонтом, з меблями, терміново. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46

2- імнатн вартир , біля ма азин «Р бін». Ціна: 1800 рн. + лічильни и. Конта ти: (068) 145-82-56

1- імнатн вартир , молода сім’я на тривалий термін. Без посередни ів. Конта ти: (067) 929-64-00

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, хня мебльована, імнати немебльовані. Ціна: 1600 рн. + лічильни и. Конта ти: (097) 806-30-59

1- імнатн вартир , немебльован , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46 1- імнатн вартир , р-н автово зал на тривалий термін. Конта ти: (096) 849-69-27 1- імнатн вартир , р-н автово зал , бажано мебльван , терміново. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46 1- імнатн вартир , р-н СШ №12, бажано мебльван , терміново. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46 1- імнатн 849-69-27

вартир . Конта ти: (096)

1- імнатн вартир , р-н автово зал , меблі, телефон, аряча вода, терміново. Ціна: від 1000 рн. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , р-н автово зал . Ціна: 1000 рн. Конта ти: (068) 145-82-56

2- імнатн вартир , р-н автово зал , меблі, телефон, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

1- імнатн вартир , р-н Пивзавод . Ціна: 1100 рн. + лічильни и. Конта ти: (097) 806-30-59

2- імнатн вартир , р-н пивзавод , немебльована, олон а, терміново. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

2- імнатн вартир , для сім’ї, терміново, роз лянемо всі пропозиції. Ціна: до 1200 рн. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

1- імнатн вартир , р-н Північний (не мебльован ). Ціна: 800 рн + світло Конта ти: (096) 159-57-91

2- імнатн вартир , р-н пивзавод . Ціна: 1500 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 913-83-73

2- імнатн вартир , з хорошим ремонтом і меблями, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

1- імнатн вартир , р-н Північний. Ціна: 1100 рн + лічильни и. Конта ти: (068) 145-82-56

2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, меблі, телефон, холодильни . Ціна: 1300 рн. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

2- імнатн вартир , немебльован , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, меблі, телефон, холодильни . Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, ремонт, меблі. Ціна: 1500 рн. + лічильни и. Конта ти: (097) 806-30-59

2- імнатн вартир , р-н автово зал , бажано мебльован , терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

1.1.15. 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , бажано центр, меблі, телефон, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, меблі, техні а. Ціна: 1100 рн. + лічильни и. Конта ти: (097) 806-30-59 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, мебльована, звичайний стан. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 913-83-73 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Ціна: 1100 рн. + телефон.. Конта ти: (098) 962-95-43 1- імнатн вартир , центр, меблі, телефон, терміново. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , центр, мебльована, техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 913-83-73 1- імнатн вартир , центр, мебльована. Ціна: 1200 рн.+ мебл. Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , центр. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , Ювілейний, меблі, телефон, холодильни . Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир . Конта ти: 61-53-84, (067) 184-30-96

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, 24-55-45, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, 1,2,3-КІМ.КВ., ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА, ТЕЛЕФОН, ХОЛОДИЛЬНИК, КВИТАНЦІЇ, ВСІ ДОКУМЕНТИ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

ЗАТИШНІ КВАРТИРИ. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ, ПРЕСТИЖНІ РАЙОНИ, ВІД ЕКОНОМКЛАСУ ДО СУПЕРКЛАСУ. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28 (097) 387-82-58

КВАРТИРУ, ПОДОБОВО. КОНТАКТИ: (066) 521-48-71, (067) 753-01-89 Квартир , подобово. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21 Тимчасів , Басів К т. Ціна: 700 Конта ти: (096) 159-57-91

рн.

3- імнатн вартир , є • автономне опалення, меблі, холодильни , телевізор, стоян а, з пин а пор ч. Власни . Конта ти: 43-91-65, (067) 362-14-65 3- імнатн вартир , євроремонт, джа зі, поб това техні а, с часний дизайн, новий б дино , 3500 рн/міс + ом нальні посл и. Конта ти: (096) 116-45-41

3- імнатні вартири, вели ий вибір, б дь-я ий р-н. Ціна: від 1500 рн. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 3- імнатн вартир , без меблів, телефон, аряча вода, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, євроремонт, мебльована. Ціна: 2000 рн. + ом. Конта ти: (097) 115-97-66

1- імнатн вартир . Ціна: до 1200 Конта ти: (096) 159-57-91

рн.

2- імнатн вартир , бажано центр, меблі, телефон, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

3- імнатн вартир , для сім’ї, терміново, роз лянемо всі пропозиції. Ціна: до 1500 рн. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 3- імнатн вартир , немебльован , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 3- імнатн вартир , хороший ремонт, меблі, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 Квартир для ст дентів. Конта ти: (098) 225-41-93 Квартир , молода сім’я з двох чолові , порядність і своєчасн оплат арант єм. Конта ти: (096) 159-57-91

КВАРТИРУ, МОЛОДА СІМ’Я. РОЗГЛЯНЕМО ВСІ ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 617-93-31

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери. Ціна: 2000 рн. + ом нальні. Конта ти: (098) 225-41-93

Квартир , порядність арант єм. Конта ти: (096) 225-42-93

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, мебльована. Ціна: 1800 рн. + ом. Конта ти: (097) 115-97-66

1.1.20. Обмін

3- імнатн вартир , меблі, аряча вода, терміново. Ціна: від 1500 рн. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46 3- імнатн вартир , р-н автово зал , меблі, телефон, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 3- імнатн вартир , р-н автово зал . Ціна: 1600 рн. + лічильни и. Конта ти: (068) 145-82-56 3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, меблі, телефон, холодильни . Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЦЕНТР МІСТА, СТАЛІНКА, МЕБЛЬОВАНА, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ НА ДОВГОТРИВАЛИЙ ТЕРМІН, СІМ’Ї, БЕЗ ДІТЕЙ. КОНТАКТИ: (067) 382-44-05 3- імнатн вартир , центр, євроремонт. Ціна: 3000 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 913-83-73 3- імнатн вартир , центр, меблі, телефон, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 3- імнатн вартир , центр. Ціна: 500 .о. Конта ти: (098) 225-41-93

1.1.18. імнати Кімнат відпочин , по одинно, подобово, поряд с часна, нова баня, о ремий вхід. Недоро о. Конта ти: (067) 738-44-31

Тимчасів , р-н Бояр и. Ціна: 500 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91

Кімнат для 3 дівчат. Конта ти: (096) 207-13-19

1- імнатн вартир , центр. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 159-57-91

Кімнат , 2 хлопцям. Конта ти: 63-32-28, (063) 420-72-88

1/2 б дин , центр, 50 в.м., всі ом ні ації, 1 сот, без ремонт , отовий до продаж . Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1/2 б дин , центр, це ла, 60 в.м., всі ом ні ації, 1.5 сот, без ремонт , отовий до продаж . Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1/2 приміщення, р-н Льоно омбінат , 753 в.м., ремонт, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-45 1/2 це ляно о б дин , 78 в.м, третя лінія, вели а хня, веранда, все о ремо, с хий підвал, є араж, 0,4 а. землі. Ціна: 95000 .о., тор . Конта ти: (098) 517-98-91 1/4 б дин , Бояр а, це ляношла овий, 2 імнати, хня, + 5 сот. землі. Ціна: 70 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 Б дино в Рівном . Конта ти: (097) 303-05-66

1- імнатн вартир , бажано центр, меблі, телефон, терміново. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46

1- імнатн вартир , для сім’ї, терміново, роз лянемо всі пропозиції. Ціна: до 1200 рн. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46

2- імнатн вартир , р-н автово зал . Ціна: 1200 рн. + лічильни и. Конта ти: (068) 145-82-56

1/2 б дин , р-н Бояр и, 4 імнати, автономне опалення, всі зр чності, 3 сот орода. Конта ти: 62-82-20, (098) 257-61-88 1/2 б дин , район Бояр и, 37 м./ в., 2 сот. землі, всі ом ні ації, б дино в аварійном стані. Ціна: 25 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66

Б дино , 91 в.м., дерев’яний, добротний, 4 імнати, всі зр чності, 0.05 а. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатні вартири, вели ий вибір, б дь-я ий р-н. Ціна: від 1200 рн. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

2- імнатн вартир , меблі, аряча вода, терміново. Ціна: від 1200 рн. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46

1/2 б дин , в л. Пересопниць а, 33 м./ в, можливість доб дови, потрібен ремонт. Ціна: 16 500 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

Б дино це ляний, 4-поверховий. Власни . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 506-48-64

1- імнатн вартир , в центрі. Ціна: до 2000 рн. Конта ти: (096) 159-57-91

2- імнатн вартир , в л. Набережна. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 225-41-93

1/2 б дин , в л. Леонтовича, 76 в.м., араж, літня хня, 0.05 сот. Ціна: 110000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

вартир . Конта ти: (067)

1,2- імнатн 363-65-00

2,3- імнатні вартири в різних районах. Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5, меблі, техні а. Ціна: 1400 рн. + світло. Конта ти: (096) 913-83-73

1/2 б дин , в л. Кн.Володимира, 3 імнати, 2 сот землі, надвірні б дівлі, можливий обмін, роз лян б дь-я і варіанти, власни . Конта ти: (050) 552-32-32, (098) 577-75-79

3- імнатн вартир , 3/5 ц, 57 •в.м., част овий євроремонт, зр чне місце, броньовані двері, меблі на 2 або 1- імнатн вартир , + доплата, або продам. Роз лян всі варіанти. Без посередни ів. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Б дино , 9х10, 1.5 поверхи, житловий. Гараж, 10 сот землі, о ороджений, двір впоряд ований, терміново. Ціна: 140000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , Б. К т, мансардно о тип , 8 сот. Ціна: 130000 .о. Конта ти: 43-36-47 Б дино , Барма и, це ляний, житловий стан, 5 імнат, 140 в.м., всі ом ні ації. Ціна: 80000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Б дино , Басів К т, 380/80 в.м., є теплиця, сарай, 12 сот землі, власни . Ціна: 250000 .о., Конта ти: (097) 047-44-01 Б дино , Басів К т. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40 Б дино , в л. Винничен а, 200 в.м, 5 сот землі. Ціна: 195000 .о. Конта ти: 28-96-33 Б дино , в л. Золотіївсь а, 2 імнати, т алет, вітальня, 10 сот землі. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (097) 900-77-98 Б дино , в л. Малорівненсь а, р-н Гідропар . Ціна: 56000 .о. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88 Б дино , в л. Стр тинсь ої, 2 поверхи, 140 в.м., 2 бо си 100 в.м., араж, теплиця, літня хня 0.28 а землі. Можливий обмін. Ціна: до овірна, Конта ти: 24-94-56, (067) 294-57-51 Б дино , в л. Червоно ірсь а, 10х10, 1.5 поверховий, ремонт, 2 аражі, са на, літня хня, сад, 0.09 сот землі. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , в л. Штейн еля, євроремонт, мебльований, 178 в.м., араж, двір поряд ований, терміново, власни . Конта ти: (067) 752-78-36 Б дино , Колоден а, 2 поверхи, араж, 15 сот. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-36-47 Б дино , Колоден а, це ляний, 3 імнати, зр чності, асфальтований під’їзд, 23 сот землі, приватизована, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , м. Рівне. Конта ти: (096) 519-88-88 Б дино , Новий Двір, в л. Корнинсь а, 2 пов., 200 в.м., це ла, 10 сот., 2 аражі, 2 санв зли, поряд ований двір, роз лянемо всі варіанти. Ціна: до овірна Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1.2.1. в місті

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 160 в.м., с важина, септи , аз на ділянці. Зробелено стяж . Всі ом ні ації, зр чний доїзд, араж. Ціна: 130000 .о., тор . Конта ти: 43-83-19, (097) 134-74-02 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 240 в.м., 2 поверхи, металочерепиця, літня хня, зовнішня столяр а, араж, льох, ом ні ації, 20 сот землі. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Незавершене б дівництво, р-н в л. Гаше а, терміново Ціна: 90000 .о., тор Конта ти: 43-36-45 Незавершене б дівництво, р-н Північний, 350 в.м., всі ом ні ації, на рито металочерепицею, або обмін на 2 імнатн + доплата. Ціна: 130000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Б дино , р-н в л. Вербової, одноповерховий, 4 імнати, 7 сот. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 43-63-31 Б дино , Тинне, 330 в.м., це ляний, «під люч», 2 поверхи, 25 сот землі. Ціна: 350000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , Царсь е Село, «під люч», 350 в.м., 11 сот землі, 2 аражі. Ціна: 300000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 Б дино , це ляний, приватизований Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр (Грабни ) 89/69/15. Ціна: 180000 .о. Конта ти: 43-36-47 Б дино , центр, 98% отовності, 500 в.м., 2 поверхи, 20 сот землі. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Котедж, 150 в.м., р-н Бояр и. Терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 Котедж, 220 в.м., араж, са на, р-н автово зал , 5 сот землі, терміново. Ціна: 130000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Котедж, в л. Костромсь а, 220 в.м., 2 поверхи, араж, са на, 0.05 а землі, приватизована. Терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 771-00-81 Котедж, Новий Двір, 173 в.м., «під люч», 5 імнат. Ціна: 125000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Котедж, р-н автово зал , 210 в.м., са на, араж, 0.06 сот землі, євроремонт. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Котедж, р-н автово зал , 220 в.м., араж, 0.06 сот. Ціна: 150000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Незавершене б дівництво, ( отедж), р-н Північний, це ляний, 3 поверхи, 207 в.м., 6 імнат, всі ом ні ації в б дин , шт ат р а, стяж а, стелі підбиті, 0.08 а, теплений ороїдом, підвал, араж 80 в.м. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

Б дино , Городище, дачний масив, 2 пов., 85 в.м., ремонт, світло, олодязь, 9 сот. (приват.), отовий до продаж . Ціна: 35 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Б дино , Гощансь ий р-н, 27 в.м від Рівно о, це ла, 4 імнати, 80 в.м., хня, аз, опалення, телефон, 25 сот землі, тор . Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-45 Б дино , Дмитрів а, дерев’яний, з осподарством, 12 м від Рівно о. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Б дино , Дов ошиї, 0.5 а землі, садо . Конта ти: (097) 193-58-02 Б дино , Дов ошиї, Млинівсь о о р-н , аз, літня хня, сарай, олодязь, 0.92 сот землі. Власни . Ціна: 40000 рн. Конта ти: (096) 573-55-38, (067) 199-31-55 Б дино , Д бно, це ляний, 2-поверховий, азифі ований, 5 імнат, всі ом ні ації, 2 входи, надвірні б дівлі, вели е подвір‘я, 6 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 905-44-86, (066) 933-56-81 Б дино , Дядь овичі, 120 в.м., 4 імнати, 15 сот, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 Б дино , Заріць , аз, отел, вода, всі ви оди, 0.6 а. Власни . Ціна: до овірна, Конта ти: (091) 329-80-11, (097) 018-11-19 Б дино , Здовбиця, 2 імнати, шла овий, азові онве тори, житловий стан, металочерепиця, літня хня, 0.12 а землі, приватизована. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 031-45-74

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО. НОВИЙ ДВІР, ВУЛ. Д.БАГАЛІЯ, 0.12 ГА ЗЕМЛІ, 90% ГОТОВНОСТІ, УТЕПЛЕНИЙ, КОРОЇД, ГАЗ 170 КВ.М., ВЛАСНИК. ЦІНА: 110000 У.О. КОНТАКТИ: 43-46-72, (050) 674-68-07

Б дино , Здолб нів, дерев’яний, 7.5 сот землі, вода/ аз біля б дин . Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 573-88-28

Частин б дин , в л. Герцена, 35 в.м., 2 сот. землі, можливість доб дови. Ціна: 32 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Частин Б дин , в л. Дворець а, 60 м. в., землі 2х15 м., всі зр чності. Ціна: 38 500 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 Частин б дин , центр, 50 за . пл., всі ом ні ації, 1 сот., без ремонт , отова до продаж . Ціна: 25 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1.2.2. за містом (Рівненсь а обл.)

Б дино , Горба ів, це ляний, 94 в.м., 4 імнати, аз, хлів, олодязь, льох, 20 сот землі, пор ч річ а. Конта ти: 64-79-01, (067) 294-49-53 Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями в мальовничом місті, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1/2 б дин , Костопіль, 4 сот, араж, всі ом ні ації. Конта ти: (098) 763-07-23 1/2 б дин , недоб дова, Квасилів, 180 в.м., ви отовлена з пінобло ів, по ритий металочерепицею, + 6 сот. землі. Ціна: 25 500 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

Б дино , Золотіїв, 77 в.м., це ляно-дерев’яний, 3 імнати ізольовані, с/в разом, всі ом ні ації, 0.19 а землі, терміново. Ціна: 70000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , Зоря, це ляний, азове опалення, 2 імнати + хня, 0.16 сот землі, маршр т а з пиняється пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

БУДИНОК, КВАСИЛІВ, 127 КВ.М., 5 КІМНАТ, ГАРНИЙ, ЖИТЛОВИЙ СТАН. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 382-01-29, (063) 211-60-22 Б дино , Клевань-2, 110 в.м., одноповерховий, 14 сот землі. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-36-45 Б дино , Козлин. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-47 Б дино , Корнин, шла оце ляний, одноповерховий, 2 імнати, світло, опалення, літня хня, 10 сот, асфальтований доїзд, терміново. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: 43-36-45 Б дино , Крилів, хлів, араж, аз, вода, 50 сот землі. Ціна: до овірна, Конта ти: 23-07-46, (097) 344-08-68 Б дино , К стин, 64 в.м., 90 в.м. від Рівно о, 0.19 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 27-63-84, (097) 163-07-67 Б дино , Лебеді, (30 м. від Рівно о), 70 м./ в, жилий стан, мальовниче місце. Ціна: 12 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 Б дино , Любомир а, новий, це ла, 114 в.м., 5 імнат, всі ом ні ації, ремонт, араж, баня, 15сот., поряд ований двір, терміново. Ціна: 60000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1/2 б дин , Оле сандрія, 46.5/25.6/14.6, 2 імнати, хня, по ріб, сарай, 8 сот, аз, вода, телефон. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (050) 952-90-00 1/2 частин б дин , Квасилів, 0.28 а. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (096) 506-05-03

Б дино , М.Житин, 65.4 в.м., 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а землі, підвал, льох, сарай, олодязь, 8 м від Рівно о. Конта ти: (097) 601-26-70

1/3 б дин , Квасилів, дерев’яний. Потреб є ремонт 0.06 а, аз підведений, приватизований, без посередни ів. Ціна: 20000 .о., Конта ти: 24-96-91, (050) 590-22-54

Б дино , Млинів, 300 в.м., 2 поверхи, це ла, всі ом ні ації, двір впоряд ований, 0.12 а, араж. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1/4 б дин , Здолб нів, 70 в.м., 2 сот. землі, ремонт, приватизовано. Ціна: 12.500 .о. Конта ти: 43-09-56

Б дино , р-н Бояр а, це ляний, дві імнати, всі ом ні ації, євроремонт. Можливий обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 50 000 .о., тор . Конта ти: 43-83-19, (097) 134-74-02

Б дино , Гр швиця, 4 імнати., 0.25 а землі. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: 62-66-58, (050) 860-19-50

Незавершене б дівництво, Царсь е Село, в л. Гостинна, 300 в.м., 0.10 сот землі, ом ні ації. Ціна: 200000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Б дино , р-н Бояр а, 78 в.м., дерев’яно-це ляно о тип + доб дови. Власни . Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 506-48-64

Котедж, 105 в.м., араж. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (096) 544-70-20

1/2 б дин , в л. Запорізь а, дерев’яноце ляний, 76 в.м., всі зр чності, о ремий заїзд, 3 сот землі, приватизована. Власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (068) 893-55-22

Незавершене б дівництво, Колоден а, Барма и. Ціна: 80 000 .о. Конта ти: 43-09-56

Б дино , Новий Двір, це ляний, 3 імнати + хня, з 1985 р., аз, вода, 11 сот землі, або обмін на 2 імнатн + доплата. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18 (067) 771-00-81

Б дино , Новий Двір, це ляний, 110 в.м., 4 імнати + хня, веранда, всі зр чності, араж, теплиця, сад, 0.10 а. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , Слав та, Хмельниць а обл., на 1- імнатн вартир в м. Рівне. Конта ти: 23-25-51

Продам

Незавершене б дівництво, Колоден а, 2 поверхи, 200 в.м., + араж, всі ом ні ації, підведені, шт ат р а, стяж а, ві на, двері, на ритий онд ліном, теплений зовні, а землі, о ороджений. Ціна: 0.07 до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1/4 БУДИНКУ, ЗДОЛБУНІВ, 44.4, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ОКРЕМИЙ ВХІД, БРУКІВКА, ВЛАСНИК. ЦІНА: 28000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (097) 498-54-22

Б дино , центр, це ляний, новий, 2 поверхи, власни . Конта ти: (098) 669-41-83

Будинки, котеджі, незавершене будівництво

Незавершене б дівництво, Вересневе, розпочатий 1 поверх, аз, вода, с важина, світло, 0.10 а рівнина. Ціна: 50000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Б дино , Басів К т, 13 сот. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47, (097) 298-43-77

1- імнатн вартир + 1- імнатн вартир на 1/2 б дин , б дино . Конта ти: 26-11-32

3- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, 63/38/ 9, це ляний, імнати о ремі, лоджія, бал он, на 2- імнатн вартир +доплата. Конта ти: 26-46-39

№44 від 25 листопада 2010 ро

Б дин и 10-15 м від Рівно о. Ціна: від 20000 .о. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 Б дино , 20 м від Рівно о, євроремонт, 84 в.м., впоряд оване подвір’я, приміщення під са н , трав’яні азони, доріж и, т ї. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (050) 375-32-47, (097) 206-88-27 Б дино , Б. Криниця. Конта ти: (096) 294-34-75 Б дино , Б.Криниця, 2 поверхи, 3 рівні, 190 в.м., 10 сот землі, о ороджений, автономне опалення, аз, вода, всі зр чності. Ціна: до овірна, Конта ти: (0970 564-21-23 Б дино , Біла Криниця, 2 поверхи, 220 в.м., ремонт, 11 сот землі, 4 імнати + хня, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , Біла Криниця, 220 в.м., всі зр чності, це ляний, зданий в е спл атацію, 10 сот землі. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 544-70-20 Б дино , В.Житин, 2 поверхи, 240 в.м., 10 сот., опалення, вода, недоб дований. Ціна: до овірна, Конта ти: (050) 530-30-85

БУДИНОК, В.СТИДИН, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, В ХОРОШОМУ СТАНІ, ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (067) 699-88-52 Б дино , Вересневе, без посередни ів. Конта ти: (097) 303-05-66 Б дино , Вересневе, новий, 160 в.м., це ла, ремонт, всі ом ні ації, 10сот., отовий до продаж . Ціна: 120 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Б дино , Горба ів, 3 імнати, аз, олодязь, літня хня, хлів, садо , 22 сот землі, можливий обмін на вартир . Конта ти: 63-07-35, (096) 768-23-53 Б дино , Городище, «під люч», мансардно о тип , 260 в.м., 11 сот. Ціна: 180000 .о. Конта ти: 43-36-45, (050) 923-54-23, (063) 354-49-74 Б дино , Д бенсь ий р-н. Конта ти: (066) 218-79-00

Б дино , Митчів, Гощансь ий недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56

р-н,

Б дино , Млинівсь ий р-н, Перемилів а, 2 імнати + хня, асфальтований доїзд, 0.28 а, надвірні б дівлі. Ціна: 4000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , Молодаво, асфальт, аз, облаштований двір. Конта ти: (099) 055-08-09 Б дино , Н. У раїн а, земельна ділян а 12 сот, недоро о. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

БУДИНОК, НОВИЙ, 20 КМ ВІД РІВНОГО, ЄВРОРЕМОНТ, 84 КВ.М., ВПОРЯДКОВАНЕ ПОДВІР’Я, ПРИМІЩЕННЯ ПІД САУНУ, ТРАВ’ЯНІ ГАЗОНИ, ДОРІЖКИ, ТУЇ. ЦІНА: 42000 У.О. КОНТАКТИ: (050) 375-32-47, (097) 206-88-27 Б дино , Обарів, 300 м./ в., 0,65 а землі, це ляний мансардно о тип . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 511-86-44 Б дино , Обарів, 90 в.м., це ляний, 1.5 поверхи, світло, вода, аз в б дин , 7 сот землі. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , Обарів, новий, 10 сот, ом ні ації, 2 поверхи. Ціна: 70000 .о., Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 Б дино , Оле сандрія, 78 в.м., дерев’яний, добротний, 3 імнати + хня, веранда, омора, азові онве тори в імнатах, о ороджений, на ритий шифером, льох, 0.15 сот, або обмін на 2- імнатн в Рівном . Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

БУДИНОК, ОЛЕКСАНДРІЯ, ДЕРЕВ’ЯНИЙ, 52.9 КВ.М., ГАЗ, ВОДА В ДВОРІ, ЛІТНЯ КУХНЯ, САРАЙ, ПОГРІБ, 0.15 ГА ЗЕМЛІ. КОНТАКТИ: (097) 842-97-08, (096) 153-20-13 Б дино , Орестів, 100 в.м., 10 м. від Рівно о, є 4 імнати, льох, хлів, риниця, садо , 0,5 а. землі, пор ч аз. Терміново. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (068) 506-30-79 Б дино , П стомити, Гощансь ий р-н, 70 в.м., 0.30 а землі, по ріб, араж, хлів. Конта ти: (097) 956-45-42 Б дино , Рясни и, старий, 0.52 а землі, по ріб, ф ндамент під хлів, садо , аз, вода, 16 м. від Рівно о. Конта ти: (098) 405-22-85, (066) 764-01-20 Б дино , Сатиїв, 113 в.м., це ла, всі зр чності, 4 імнати + хня, 80 сот землі, асфальтований під’їзд, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , Серни и, Зарічненсь ий р-н, літня хня, сарай, телефон, світло, на ділянці є ще старий б дино , 1 а землі, приватизована. Ціна: 18000 .о., тор . Конта ти: 62-22-92, (096) 269-75-95


Б дино , старий, У раїн а, льох, риниця, ород, Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73 Б дино , Тай ри, 10 м від Рівно о, 62 в.м., 2 імнати, всі зр чності, 0.11 а. Власни . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 363-10-84 Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою. Ціна: 43000 .о., тор , Конта ти: (067) 701-02-28 Б дино , Томахів, це ляний, аз, вода, опалення в б дин , можливий обмін. Конта ти: 28-79-07, (096) 857-55-70 Б дино , Т чин, Гощансь о о р-н , 1999 р.в., це ляний, 272 в.м., аз, вода, телефон, світло, приватизована земельна ділян а 0.5 а, надвірні б дівлі, поряд річ а. Конта ти: (050) 334-00-28, (050) 357-70-67 Б дино , Червоні Гори, в л. Веремч а, 400/200 в.м., свердловина, опалення, септи . Ціна: 140000 .о., тор , Конта ти: 69-09-07, (067) 383-51-27 Б дино , Ш арів, дерево, 3 імнати, хня, аз, 35 сот. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 43-36-47 Б дино , Шпанів, 2 поверхи, держ. а т на землю. Конта ти: (050) 588-98-59, (098) 411-59-24

БУДИНОК, КВАСИЛІВ, 127 КВ.М., 5 КІМНАТ. ЧАСТКОВО МЕБЛЬОВАНИЙ, ГАРНИЙ, ЖИТЛОВИЙ СТАН. НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 382-01-29, (063) 211-60-22

1.2.6. Винайм 1/2 б дин , зі зр чностями, сім’я. Конта ти: (097) 103-61-30

1.2.7. Обмін Б дино , 4 м. від Рівно о, 2 поверхи на 4,5, імнатн вартир , м. Рівне або Л ць . Конта ти: (050) 530-30-85 Б дино , Симонів, всі зр чності, на 2- імнатн м. Рівне. Конта ти: 28-96-34, (067) 934-23-26

Дачі, земельні ділянки Продам

Б дино , Ш б ів, 115 в.м., 4 імнати, ом ні ації біля б дин , 0.31 а землі, зр чний під’їзд. Власни Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 347-86-70 Незавершене б дівництво, Б. Криниця, 1,5 поверх, 200 в.м., аз, світло, стяж а, шт ат р а, 10 сот, араж, можливий обмін на вартир + доплата. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-36-45 Незавершене б дівництво, Б. Криниця, 160 в.м., 2 поверхи, перший поверх стяж а та пошт ат рено, 0.14 а, араж з мансардою. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 43-83-18, (097) 134-74-02 Незавершене б дівництво, Б.Криниця, це ла, 150 в.м., ом ні ації пор ч, пласт. ві на, металочерепиця, 7,5 сот., терміново. Ціна: 75 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Незавершене б дівництво, Городище, 2 поверхи. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-36-47 Незавершене б дівництво, Городище, всі ом ні ації. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88 Незавершене б дівництво, Здолб нів. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 Незавершене б дівництво, Колоден а, 85% от., 220 в.м., мансардно о тип , 2 поверхи, теплен., дах - онд лін, ві на, ом ні ації, без вн тр. робіт, 7 сот., терміново. Ціна: 80 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Незавершене б дівництво, Колоден а, це ла, мансардно о тип , 4 імнати, 12 сот, недоро о, терміново. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 Незавершене б дівництво, М.Шпа ів, 0.52 а, або обміняю на житло в Рівном . Власни . Конта ти: (097) 431-83-23 Незавершене б дівництво, Мізоч, аз, вода пор ч. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 148-82-01 Незавершене б дівництво, Н. Двір, ом ні ації мансардно о тип , 5 імнат, 10 сот, недоро о, терміново. Ціна: 68000 .о. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 Незавершене б дівництво, Новий двір, 160 в.м., стяж и, шт ат р а, ом ні ації, ві на, двері, терміново. Ціна: 110 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Незавершене б дівництво, Обарів, 1.5 поверха, 200 в.м., 10 сот землі. Ціна: 6000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Незавершене б дівництво, Став и, 15 сот землі, аз, вода, Конта ти: (067) 790-10-15, (050) 084-19-86 Частин б дин , Тинне, 2 ім., жилий стан, 5 сот., всі ом ні ації, терміново. Ціна: 30 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Частин б дин , центр Здолб нова, за альна площа - 86 метрів, 4 імнати, двір ( араж, сарай), всі ви оди, автономне опалення. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (067) 276-38-49

1.2.3. по У раїні Б дино , (а вапар імнати, Конта ти:

Кирилів а, бере Азовсь о о моря , дельфінарій, заповідни ), 3 тимчасів а, 32 сот землі. (066) 441-10-56

Б дино , Крим, 5 імнат, після ремонт , вид на море, араж, 12 сот, недоро о. Конта ти: (067) 770-00-82 Б дино , Мала Мощаниця, Здолб нівсь о о р-н , 2 імнати, хня, омора, ано , 2 хліви, араж, осподарсь і б дівлі, водопостачання в дворі, земля 1,2 а + земельні паї 3 а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (050) 835-29-33 Б дино , Полтавсь а обл,. азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 026-54-30 Б дино , старий, Зірне, Березнівсь ий р-н, аз, садо , 15 сот землі, надвірні б дівлі. Конта ти: (097) 795-43-89

1.2.4. К плю

Б дино , Херсонсь а область, Лаз рне. Конта ти: 43-68-64, (097) 352-22-53

1/2 б дин , в місті, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1/2 б дин , за містом, недоро о, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино або вартир в Рівном , роз лян всі пропозиції, не КА. Ціна: до 18000 .о. Конта ти: (096) 542-79-81 Б дино за містом, недоро о, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , або півб дин без посередни ів. Конта ти: (067) 745-32-10, (096) 557-41-61 Б дино , в межах міста, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , р-н Ювілейно о, або обмін на 3- імнатн вартир . Конта ти: 5-67-27, (096) 477-22-81 Незавершене б дівництво, недоро о. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

1.2.5. Здам

Б дино , новий, с часний, євроремонт, під житло, за містом. Ціна: 4000 рн/міс. Конта ти: 62-44-94, (067) 362-19-36 1/2 б дин , Бояр а, автономне опалення, без ремонт , терміново. Ціна: 800 рн., Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Б дино , б дь-я ий район, пош на замовлення. Конта ти: (098) 225-41-93 Б дино , р-н Бояр и. Ціна: 3500 рн. + ом нальні. Конта ти: (096) 159-57-91

1.3.1. в місті Земельні ділян и, під • б дівництво. Терміновий продаж.

Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 Земельн ділян , р-н в л. Ма арова, 0.18 сот, с/ призначення, приватизована + доплата на вартир (Рівне, Квасилів, Здолб нів). Без посередни ів. Конта ти: (050) 375-34-03

Земельні ділян и, 0.15 і 0.25 а, недоро о. Конта ти: (096) 540-73-65 Земельні ділян и, 2 шт, біля траси Київ-Чоп, під заб дов , 0.20 а. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (050) 375-37-71 Земельні ділян и, 2 шт, по 22 сот, під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: (063) 705-55-76 Земельні ділян и, Колоден а, Новий Двір, 0.05-0.12 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 544-70-20 Земельн ділян , Антопіль, 0.10 сот під б дівництво, рівнина, ом ні ації. Ціна: 12000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , Антопіль, 6 сот, приватизована, власни . Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , Антопіль, під б дівництво, ом ні ації пор ч, 0.10 а. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , Барма и, 10 сот землі. Конта ти: 62-73-73 Земельн ділян , Барма и, 10,5 сот., під заб дов . Конта ти: (067) 363-65-00 Земельн ділян , біля Л ць о о ільця, над трасою, 0.32 сот, є держа т. Ціна: 35000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , Бояр а, 16 сот, під заб дов . Ціна: 1500 .о/сот . Конта ти: (050) 201-45-66

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, В М. РІВНЕ, Р-Н ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, 10 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 30000 У.О., КОНТАКТИ: (095) 595-98-17

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а, рівнина. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, Р-Н ЗООПАРКУ, 50 СОТ. КОНТАКТИ: (097) 350-17-58 Земельн ділян , р-н зоопар , під б дівництво, 10 сот, приватизована, терміново. Ціна: 14000 .о., тор . Конта ти: (097) 171-66-07

ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, 0.10 ГА

Земельн ділян , ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 760-04-18 Земельн ділян , Л ць е ільце, під заб дов , 10 сот. Конта ти: (067) 793-45-00

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НОВИЙ ДВІР, 13 СОТ, ПРИВАТИЗОВАНА, АКТ ПІД БУДІВНИЦТВО, РІВНА, ЗАБУДОВАНА ВУЛИЦЯ. ГАЗ, СВІТЛО, ВОДА НА ДІЛЯНЦІ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 26000 У.О., КОНТАКТИ: (067) 454-00-89 Земельн ділян , Новий Двір, під заб дов , 9 сот., рівна. Ціна: 24 300 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , Новий Двір, під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 Земельн ділян (067) 454-47-71

, Новий Двір. Конта ти:

Земельн ділян , Обарів, 0,15 а, перспе тива б дівництва. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-01-44, (050) 375-30-75 Земельн ділян , Обарів, 0.15 а., в районі полі ліні и №3. Перспе тива б дівництва. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-01-44, (050) 375-30-75 Земельн ділян , під заб дов , всі ом ні ації, асфальтований під’їзд, терміново, власни . Ціна: 5000 .о., Конта ти: (067) 708-20-00, (093) 730-14-15 Земельн ділян , р-н А роперероб и, 0.13 а, під б дівництво, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 771-00-81 Земельн ділян , р-н А роперероб и, від 0,10 до 0,12 а, наявність державних а тів, централізовані інженерні мережі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

Земельн ділян , В. Житин, 0,22 а, терміново. Ціна: 14000 .о., Конта ти: 64-61-77, (096) 416-50-17 Земельн ділян , В. Оле син, 0.35 а, можна частинами. Конта ти: 27-75-74 Земельн 0,25 а, заб дов Конта ти:

ділян , В. Омеляна, в л.Чесь а, приватизована, можливо під . Власни . Ціна: до овірна. (067) 251-86-42, (067) 595-90-15

Земельн ділян , В.Житин, 10 сот. під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 Земельн ділян , В.Омеляна, 30 сот., можливо частинами, ом ні ації, терміново. Ціна: 25 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 0.10 а. Конта ти: (067) 909-35-83

Земельн ділян , В.Омеляна, під б дівництво, 10 сот. Конта ти: (067) 362-54-71

Земельн ділян , р-н Льоно омбінат , 3 Га, є державний а т. Конта ти: 62-22-02, (068) 847-89-21

Земельн ділян , Верхівсь , 0.12 а землі, ом ні ації пор ч, терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 909-35-83

Земельн ділян , р-н ПМК-100, 0 1 а, під заб дов , держ. а т, ом ні ації пор ч, власни . Конта ти: (050) 185-27-98, (096) 406-04-41

Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, неприватизована, терміново, без посередни ів. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 24-28-73, (067) 360-85-60

Земельн ділян , Тинне, 0.09 сот. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 544-70-20 Земельн ділян , Тинне, е с люзивне місце, 14 сот, ом ні ації пор ч. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 392-36-58 Земельн ділян , Тинне, під заб дов . Ціна: 10 000 .о. Конта ти: 43-09-56 Земельн ділян , Царсь е село, 11,5 сот., під б дівництво, ом ні ації, отова до продаж . Ціна: до овірна Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1.3.2. за містом (Рівненсь а обл.) Земельні ділян и, Барма и. • Власни . Конта ти: (066) 012-78-03 Дач , Кам’яна Гора, 2 поверхи, це лян . Ціна: до овірна, Конта ти: (095) 403-46-16 Дач , Кам’яна Гора, 6 сот. Ціна: 4990 .о. Конта ти: (067) 714-33-85 Дач , Кам’яна Гора, це ляний, 2 поверхи, 6/7, без вн трішніх робіт, сарай, олодязь, 9 сот. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Дач , масив Старомильсь ий, Здолб нів, 2 поверхи, це ла, біля озера, ліс . Конта ти: (099) 024-93-09

Земельн ділян , Глинсь . Конта ти: (096) 361-44-27, (095) 657-97-99

Земельн ділян , Н. У раїн а, 31 сот, аз, вода пор ч. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (067) 915-13-90

Земельн ділян , Городище, 0,10 а. під б дівницво, асфальтовано, світло на ділянці. Ціна: 18000 .о., тор . Конта ти: 43-83-18, (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Земельн ділян , Н.Двір, 10 сот під заб дов , рівнина. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-45, (050) 923-54-23, (063) 354-49-74

Земельн ділян , Городище, 11 сот. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-63-31

Дач , Ремель, пор ч ліс, озеро. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45. Земельн ділян , Б.Криниця, Городище, 10 сот. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 626-17-20, (063) 126-56-23 Земельн ділян , Колоден а, 10.5 сот, 12.5 сот, 23 сот, терміново, без посередни ів. Конта ти: 24-28-73, (067) 360-85-60 Земельн ділян , Колоден а, Обарів, Оле сандрія, Н Двір. Конта ти: 43-36-47

Земельн ділян біля міста. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 Земельн ділян , 0.10 а, Став и (7 м від м. Рівне), терміново. Ціна: до овірна Конта ти: (097) 813-99-06 Земельн ділян , 1 м від Рівно о, 10 сот, власни , терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-45, (050) 923-54-23 Земельн ділян , 10 м. від Рівно о, 0.25 а. землі, є світло, вода. Конта ти: (098) 902-95-81 Земельн ділян , Б. Криниця, 0.10 а, під заб дов , рівнина, ом ні ацї пор ч, терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , Б. Криниця, 0.10 сот, під б дівництво, рівнина, ом ні ації. Ціна: 13000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот. Ціна: 16500 .о. Конта ти: 43-63-31 Земельн ділян , Б. Криниця, 15 сот, 2-лінія, ом ні ації, тор . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 519-78-68, (097) 146-20-97 Земельн ділян , Б. Криниця, 15 сот, всі ом ні ації, доїзд, терміново. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88 Земельн ділян , Б. Криниця, 35 сот, омерційно о призначення, това. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , Б. Криниця, під б дівництво, 0.15 а, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Земельн ділян , М.Оле син, р-н новоб дов, 0.15 а, ом ні ації пор ч, доро а висипана. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Земельн ділян , Ново Конта ти: (095) 891-83-66

Земельн ділян , Ясениничі, 0.10 а, під заб дов , є ставо . Можливий обмін на 1- ім. вартир з доплатою. Власни . Ціна: 10000 y.o. Конта ти: (097) 771-92-63

1.3.3. по У раїні

Земельн ділян , Городо , 10 сот, приватизована, під заб дов , всі ом ні ації пор ч, рівна, пор ч річ а. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (096) 969-81-90

1.3.4. К плю

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, ф ндамент, 6х7, о ороджена, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 43-16-85

Земельн ділян , Дібрів а, 25 сот, приватизована, ом ні ації пор ч, або поміняю на а/м. Конта ти: (067) 983-66-08

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ДЯДЬКОВИЧІ, 0.15 ГА,, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (067) 617-68-66 Земельн ділян , Забороль, під заб дов , 10 сот, пор ч ом ні ації, хороший заїзд. Конта ти: (097) 470-22-23 Земельн ділян , Здолб нів, 10 сот., під заб дов Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 Земельн ділян , Здолб нів, пров. Пар овий, 0.11 а, рівна, вадратна, ом ні ації пор ч. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (093) 693-25-55 Земельн ділян , Здолб нів-2, 8 сот., під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 Земельн ділян , Кам’яна Гора, масив Кам’яно ірсь ий, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Караєвичі, 11 сот, приватизована. Конта ти: (097) 163-18-61 Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а під б дівництво, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 486-81-88, (050) 435-31-59 Земельн ділян , Квасилів, під б дівництво, 0.10 а, світло, аз, вода. Конта ти: (096) 540-73-61 Земельн ділян , Козлин, центр, 30 сот., світло, аз поряд, льох, терміново. Ціна: 12 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Земельн ділян , Колоден а, 0.10 а під б дівництво, ом ні ації пор ч,. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-79-43, (097) 486-81-88 Земельн ділян , Колоден а, 14 сот землі, біля став , або обмін на б с. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57 Земельн ділян , Колоден а, 15 сот, ом ні ації пор ч. Конта ти: (067) 580-13-21 Земельн ділян , Колоден а, для ведення с/ , 0.10 а, 200 м від трасси. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (067) 581-05-69 Земельн ділян , Колоден а, під с/ , 14 сот. землі, можна переоформлення під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66

Земельн ділян , Ново раїн а, 9 сот, приватизована, аз. Власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Земельн ділян , Ново раїн а, дачний масив, 0.06 а, приватизована, аз на ділянці. Конта ти: (096) 188-85-88 Земельн ділян , Ново раїн а, дачний масив, 0.09 а, держ. а т, ом ні ації пор ч, власни . Конта ти: (050) 185-27-98, (096) 406-4-41 Земельн ділян , Ново раїн а, літній б дино , араж, хня, світло, аз, вода, асфальт, 6 сот. Власни . Ціна: 9500 .о. Конта ти: (097) 392-36-58 Земельн ділян , приватизован , 6 сот, є б дино , плодові дерева Власни . Ціна: 8000 .о., (097) 225-23-21

Ново раїн а, недоб дований та щі, світло. тор . Конта ти:

Земельн ділян , Обарів, 0.10 сот, під б дівництво. Ціна: 10000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , Обарів, 0.15 а. Перспе тива б дівництва. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-01-44, (050) 375-30-75 Земельн ділян , Обарів, 12 сот., під заб дов , елітний, заб дований район, ом ні ації пор ч. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , Обарів, 15 сот, під заб дов , є прое т, приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: 43-03-53, (097) 786-79-18 Земельн ділян , Обарів, Л ць е ільце, під б дівництво, світло, від 10 сот., терміново. Ціна: від 17 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Земельн ділян , Оле сандрія, 1.41 а, пай, біля ліс . Власни . Ціна: 7900 .о. Конта ти: (096) 302-71-73, (091) 332-71-73 Земельн ділян , Оле сандрія, 1.41 а. (пай), біля ліс озеро. Конта ти: (096) 302-71-73, (091) 332-71-73 Земельн ділян , Оле сандрія, під заб дов , біля озера, 15 сот. Конта ти: (097) 498-89-26 Земельн ділян , Оле сандрія, центр. Приватизована, 15 сото ; ліс та озеро пор ч, ф ндамент, ом ні ації пор ч. Власни . Конта ти: (050) 383-35-94 Земельн ділян , Омеляна, 0.17 а. Ціна: 9800 .о., тор . Конта ти: (067) 768-53-22 Земельн ділян , ОСГ призначення, 32 сот., розміри 40х80 м., перша лінія від траси разом із зеленою см ою. Можлива зміна призначення. Ціна: 35000 .о, тор . Конта ти: (067) 499-84-00 oleg_basaliga@ukr.net Земельн ділян , під заб дов , близь о міста. Конта ти: 20-15-19, (097) 175-60-71 Земельн ділян , під заб дов , в сторон Колоден и. Конта ти: 20-88-20 Земельн ділян , під с/ , 5.5 сот. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 540-75-77 Земельн ділян , Сарни, під заб дов , недоро о, власни . Конта ти: (093) 742-85-08 Земельн ділян , Став и, 9 сот, пі заб дов , Ціна: 5300 .о. Конта ти: (067) 364-44-38

Земельн ділян , Корнин, 13 сот., ом ні ації пор ч, приватизована. Ціна: 15 000 .о. Конта ти: 43-09-56

Земельн ділян , Б.Криниця, 0.1 а, під заб дов , Конта ти: 43-33-07

Земельн ділян , Корнин, терміново. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88

Земельн ділян , Червоні Гори, 0.12 а, під б дівництво, ом ні ації пор ч, терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Земельн ділян , Б.Криниця, 12,5сот., рівна, під б дівництво, ом ні ації пор ч, отова до продаж . Ціна: 13 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

Земельн ділян , Кривичі, 0,10 а під б дівництво, р-н новоб дов, ом ні ації пор ч. Ціна: 4 000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

Земельн ділян , Червоні Гори, 6 сот, під заб дов , аз, вода, світло на ділянці, власни . Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86

Земельн ділян , Б.Криниця, 13.36 сот, рівна, під заб дов , всі ом ні ації, р-н новоб дов. Конта ти: (096) 214-98-58

Земельн ділян , Кривичі, 12 м. від Рівно о, 11 сот, під б дівництво. Конта ти: (067) 581-05-69

Земельн ділян , Б.Криниця, 15 сот, під б дівництво, 2 лінія, ом ні ації пор ч. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 519-78-68

Земельн ділян , К стин, 12.5 сот, сосновий ліс. Ціна: 11500 .о. Конта ти: 43-63-31

Земельн ділян , Червоні Гори, під заб дов , 12 сото . Конта ти: (095) 123-85-36 Земельн ділян , Червоні Гори, під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: 18 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

Земельн ділян , К стин, під заб дов , 16 сот, ом ні ації пор ч. Ціна: 16 000 .о. Конта ти: 43-09-56

Земельн ділян , Шоста ів, 0.17 а, або обмін на а/м, е вівалент 5000 .о. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Земельн ділян , К стин, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 163-07-67

Земельн ділян , Шоста ів, 0.17 а, приватизована, або обмін на а/м. Конта ти: 43-76-45, (067) 280-14-78

Земельн ділян , Бабин, 8 сот., під садівництво. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 24-07-71, (067) 980-22-44

Земельн ділян , Ясениничі, приватизована, або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 25 000 .о., тор . Конта ти: м. Рiвне, в л. О.Телi и, 45\51 5-46-36, (096) 234-09-25

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, ф ндамент 6х7, о ороджена, світло, а , 50 м до озера. Конта ти: (067) 362-55-01

Земельн ділян , Б.Криниця під заб дов , 10 сот, нова лінія. Ціна: 9 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а, рівнина, під б дівництво. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Земельн ділян , Ясениничі, вели ий сад, старий б дино , олодязь, по ріб, пор ч природний аз, приватизовано. Конта ти: 5-31-18, (067) 125-02-99

Земельн ділян , Городище, Омеляна. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88

Земельн ділян , Городище, 6 сот, ф ндамент, о ороджена. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 900-91-15

Земельн ділян , Корнин, 12,5 сот., під б дівництво, ом ні ації поряд, терміново. Ціна: 13 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

Земельн ділян , Б.Криниця, під заб дов , 13.36 сот, рівна, всі ом ні ації пор ч, р-н новоб дов, приватизована, терміново. Конта ти: (067) 712-91-26

Земельн ділян , Ясениничі, 9 сот., під заб дов . Ціна: 3 300 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

раїн а, 0.6 сот.

Земельн ділян , Б. Криниця, під б дівництво, 2 лінія, ом ні ації пор ч, тор . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 274-78-61

Земельн ділян , р-н Грабни а, 0,10 а, під б дівництво. Ціна: 165 000 .о., тор . Конта ти: 43-83-19, (067) 360-90-09, (097) 134-74-02

Земельн ділян , Ясениничі, 11,5сот., під б дівництво, ом ні ації пор ч, терміново. Ціна: 9 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

Земельн ділян , Б овель, під с/ , 21 сот., мальовниче місце, поряд річ а. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

Земельн ділян , Доро об ж, Гощансь ий район, 0,25 а, під заб дов , приватизована, є технічний паспорт, садо , льох, араж. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (097) 799-25-09

.о.

Земельн ділян , Лісопіль, Костопільсь о о р-н , 6 сот, о орожа, свердловина, аз, еле три а, сад. Ціна: до овірна, Конта ти: 64-26-15, (099) 023-96-88

Земельн ділян , Шпанів, під заб дов , приватизована, рівна, добрий доїзд, озеро, ліс, всі ом ні ації. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 63-21-60, (096) 518-86-77

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, о ороджена, світло, аз. Конта ти: (094) 966-16-85

Дач , Ново раїн а, новоб дова, аз на в лиці, 0.06 а землі, садо . Ціна: 13500 .о. Конта ти: 64-47-88, (067) 646-18-00

Дач , Ново раїн а. Ціна: 20000 Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18

Земельн ділян , Лісопіль, Костопільсь о о р-н , 0.11 а. Ціна: до овірна, Конта ти: (066) 778-49-93

Земельн ділян , М.Оле син, під заб дов , 11 сот, ом ні ації пор ч, терміново. Конта ти: (097) 032-57-43, (098) 446-01-16

Дач , Н.У раїн а, це ла, льох, 12сот., аз, олодязь. Ціна: 28 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Дач , Ново раїн а, 0.12 а, по ріб. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-54-43, (098) 257-66-93

Дач , Ново раїн а, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Земельн ділян , К стин, приватизован , 22 сот., є ф ндамент, аз, світло поряд, або обмін на 1- імнатн вартир м. Рівне. Ціна: 22000 .о., Конта ти: 23-68-59, (097) 672-16-75

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВОЛОШКИ, 25 КМ. ВІД РІВНОГО, ПІД БУДІВНИЦТВО, СВІТЛО, ГАЗ В СТОЯКУ, ПРИВАТИЗОВАНА. ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 15000 У.О. КОНТАКТИ: (096) 519-38-52, (098) 258-56-46

Земельн ділян , Городо , центр, 0.8 сот, приватизована. Конта ти: 20-15-19, (067) 988-24-46 (18.00-20.00)

Земельн ділян , Ново раїн а, під б дівництво, терміново. Ціна: від 8 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

Земельн ділян , Колоден а, р-н «Айвен о», від 20 сот. до 2 а, ом ні ації поряд, державний а т під омерцію, терміново. Ціна: 1500 .о./сот., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот., під заб дов , ом ні ації пор ч Ціна: 8 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

КОНТАКТИ: (050) 511-05-20

Земельн ділян , в л. Костромсь а, 5 сот. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 43-63-31

Земельн ділян , Колоден а, під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: 18 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

, Барма и. Конта ти:

Земельн ділян , В.Омеляна, в л. Габрилівсь а, 0.20 а, рівнина. Ціна: 22000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

ЗЕМЛІ. ЦІНА: ДОГОВІРНА,

Земельн ділян , Н. Двір, Б. Криниця, Колоден а, Обарів, Корнин. Ціна: від 10000 .о. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

Земельн ділян , за авторин ом, 0.237 а, приватизована, дозвіл на заб дов , пор ч ом ні ації, аз, вода, 3-фазна еле тролінія. Конта ти: (097) 056-52-61, (097) 056-52-60

Земельн ділян (050) 689-02-39

Земельн ділян , В.Омеляна, в л. Габрилівсь а, 0.20 а, рівнина, ом ні ації пор ч, під б дівництво. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, Р-Н

Земельн ділян , Вересневе, р-н новоб дов, 0.30 а, рівнина. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Земельн ділян , Городище, 0.10 сот, під б дівництво. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

13

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№44 від 25 листопада 2010 ро

Земельн ділян , К стин, приватизован , 15 сот., є ф ндамент, аз, світло поряд. Ціна: 12000 .о., Конта ти: 23-68-59, (097) 672-16-75

Земельн ділян , Хрінни и, 13 сот, приватизована, всі ом ні ації. Конта ти: 60-87-13, (095) 513-64-34

Земельн ділян , Шпанів, 30 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 232-74-62

Земельн ділян під б дівництво. Конта ти: (095) 698-81-46 Дач , роз лян всі варіанти. Конта ти: (096) 319-80-90 Земельн ділян , 10 Конта ти: 43-16-85

м від Рівно о.

Земельн ділян , Біла Криниця, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , біля міста, під б дівництво, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , в межах міста. Ціна: до 5000 .о. Конта ти: (096) 319-80-90 Земельн ділян , Вересневе, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , для себе, р-н Рівненсь ий, можливо з б дин ом під дач , недоро о, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Земельн ділян , Зоря, без посередни ів. Ціна: до 3000 .о. Конта ти: 27-96-08 zablotskiy@inbox.ru Земельн ділян , Обарів, Карпилів а, 30-60 сот. Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18 Земельн ділян , під АЗС, 0.50 сот, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Гаражі, кіоски 1.4.1. Продам

Гаражі металеві, розбірні, різні розміри. Ви отовлення металоонстр цій. Ціни вас приємно здив ють. Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42 Бо с, 90 в.м, по в л. Дворець ій або оренда, власни , терміново. Конта ти: 5-01-31, (050) 974-17-38 Бо си, 2 шт, р-н 12 ш оли. Конта ти: (050) 906-24-22, (098) 793-79-95 Ва ончи б дівельний, (067) 934-84-89

н . Конта ти:

Гараж бетонний під б с, ооператив «Джерело». Конта ти: (095) 898-42-52, (067) 287-78-91 Гараж бетонний під б с, ооператив «Джерело». Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 898-42-52, (067) 287-78-91 Гараж в ооперативі «Колесо», приватизований, 2-поверховий, підвал, висо і ворота, або обмін на ле овий а/м. Конта ти: (067) 363-16-61 Гараж в ооперативі «Кристал», 2-й поверх. Приватизований. Власни . Конта ти: 64-86-82, (097) 749-90-65 triumpf_@ukr.net Гараж в ооперативі «Кристал». Це ляний, світло, власни . Конта ти: (0362) 64-86-82 (097) 749-90-65 triumpf_@ukr.net Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

ГАРАЖ В КООПЕРАТИВІ, ВУЛ. ВІДІНСЬКА. КОНТАКТИ: (067) 602-56-36 Гараж металевий з оцин ованої бляхи, р-н Бояр и, в хорошом стані. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (096) 747-89-63 Гараж металевий, ооператив «Колесо», Конта ти: (097) 503-64-04 Гараж металевий, розбірний, се ційний. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 775-51-71 Гараж на 2 автомобіля, р-н авторин . Конта ти: (097) 795-43-89 Гараж це ляний в ооперативі «Кристал» Конта ти: 64-86-82, (097) 749-90-65


14

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

Гараж це ляний, в л. Дворець а, з ямою, причіп. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-28-00 Гараж це ляний, ооператив «Нива», в л.Ш хевича. Ціна: 4200 .о, тор . Конта ти: м. Рiвне, в л. О.Телi и, 45\51 5-46-36, (096) 234-09-25 Гараж, в ооперативі «Нива». Конта ти: 26-08-57, (096) 573-69-95 Гараж, в л. Дворець а, 200м від з пин и 11х3.3 на 2 а/м, підвал 3.3х6, охорона цілодобово. Конта ти: 26-21-95, (098) 257-66-89 Гараж, в л. К рчатова, в ооперативі, тор . Ціна: 3000 .о. Конта ти: 62-83-56, (098) 385-65-60 Гараж, в л. Млинівсь а, приватизований, це ляний. Конта ти: (067) 935-88-25 Гараж, в л. Ш хевича, приватизований, с хий, з ремонтом, терміново, без посередни ів. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 24-28-73, (067) 360-85-60 Гараж, в л. Ш хевича, приватизований, власни . 64-52-93, (066) 630-55-67

це ляний, Конта ти:

Гараж, ооператив «Автолюбитель», яма, підвал, хороший стан. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 172-05-11 Гараж, ооператив «Дворець ий». Ціна: 3000 .о., Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86 Гараж, металевий. 515-77-45

ооператив «Джерело», Конта ти: 5-69-89, (096)

Гараж, ооператив «Колесо». Конта ти: (097) 503-64-04 Гараж, ооператив «Кристал», в л. Нижньодворець а, це ляний, з ямою і підвалом, 6х4. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 360-07-22 Гараж, ооператив «Нива». Конта ти: (096) 573-69-95 Гараж, металевий, в л. Дворець а. Ціна: 1200 .о. Конта ти: (067) 364-37-80, (099) 340-16-21

Гараж. Конта ти: 23-03-23, (093) 742-85-08 Кіос металевий. Конта ти: (067) 364-30-92

КІОСК НА ПРОДУКТОВОМУ РИНКУ. КОНТАКТИ: (050) 847-99-29

Кіос тор овий, ва он, дешево. Конта ти: (099) 114-15-16

Кіос , рино «Моріон», хороше місце. Конта ти: 43-76-45, (067) 280-14-78 Кіос , рино Андріївсь ий. Конта ти: (096) 839-41-96

Кіос , центральний рино , навпроти ма азин «О еан». Конта ти: 43-63-05 Кіос , центральний, прод товий рино , обладнаний, можлива оренда, Конта ти: 22-46-78, (067) 927-10-77 Контейнер 2.50х1х2м. Конта ти: (096) 349-25-69 Контейнер б/в, Конта ти: (067) 934-84-89

Гараж, металевий, р-н РУМ, о лядова яма, підвал. Конта ти: 43-02-18, (097) 836-02-06

1.4.2. К плю

Контейнер рино «Ди о о», можлива оренда. Конта ти: (067) 454-47-71

Б д , ва ончи . Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65 Ва он б дівельний, онтейнер, б д машини. Конта ти: (099) 114-15-16

з

Гараж металевий, розбірний. Ціна: до 5000 рн. Конта ти: (097) 698-02-31 Гараж, металевий, можливо Конта ти: 23-62-61, (050) 186-70-72

б/в.

Гараж, недоро о. Конта ти: 43-16-85 Контейнери, морсь і н и і ва ончи и. Конта ти: (093) 878-16-16

Гараж, це ляний, в л. В.Дивізії, яма та омора. Конта ти: 60-94-52, (097) 227-52-78

1.4.3. Здам

Гараж, це ляний, в л. Ш хевича, ооператив «За ермом». Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Бо си, нові, с часні, 40 і 60 в.м, • всі зр чності (д ш, т алет,

Гараж, це ляний, МЖК, 21 в.м. Конта ти: (050) 538-06-79, (098) 856-60-09

опалення) для ремонт а/м, під с лад, або виробництво. Ціна: 800 - 1200 рн., Конта ти: 62-44-94, (067) 362-19-36

Гараж, це ляний, центр, яма, світло, араж, земля приватизовані. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Гараж, це ляний. 716-16-18

Конта ти:

(098)

Гараж-черепаш , в л. Кн. Романа, 6. Недоро о. Конта ти: 24-14-18, (067) 142-43-29 yulya.shew4uk@yandex.ua

Гараж, в л. В. Дивізії. Конта ти: (097) 490-82-13

1.4.5. Обмін Контейнери морсь і, ва ончи и, н и на нер хомість (+авто+доплата) або продам. Конта ти: (093) 878-16-16

Комерційна нерухомість

Кіос , центр, рино «Моріон», 4 в.м. Ціна: 1000 .о., Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Палат тор овельн , 3х2. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 110-57-25, (063) 755-75-70

Гараж, р-н Ювілейно о. Конта ти: (097) 806-92-49

1.4.4. Винайм

Кіос , рино речовий, світло, підло а, с лопа ет, 7 в. м, недоро о. Конта ти: (067) 382-87-91

К н автомобільний. Конта ти: (067) 935-88-25

Гараж, р-н ПМК-100, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Ряди тор овельні різної вадрат ри. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66

Кіос , рино Північний, діючий, 4 в.м. Ціна: 11000 рн., тор . Конта ти: (096) 821-83-72

Гараж, металевий, новий, без місця. Конта ти: (067) 382-03-94

Гараж, р-н Північний, це ляний, приватизований. Ціна: 6 500 .о., тор , Конта ти: 43-83-19, (067) 364-44-74

Офіс, Ст. Бандери, 94 в.м. Ціна: 110000 .о. Конта ти: 43-63-31

Кіос , р-н Ювілейний. Конта ти: (097) 523-56-05

Гараж, металевий, ооператив «Колесо». Конта ти: (063) 706-25-82

Гараж, р-н пивзавод , 60 в.м., яма, можливо під б с, терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Гараж, двоповерховий, це ляний, з ямою і підвалом. Кооператив «Колесо». Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 466-93-43

Кіос на рин речовом , центральний ряд. Конта ти: (067) 700-16-04

Контейнер на ЗІЛ. Конта ти: (067) 363-16-61

офіцерів. Конта ти:

Приміщення нежитлове, р-н Пивзавод , 30 в.м., 1 сот землі, дешево, терміново. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

Кіос біля ресторан «Ліон». Ціна: 1000 рн./ міс. Конта ти: (097) 115-97-66 Кіос в ТЦ «Центральний». Ціна: 7000 рн. Конта ти: (097) 115-97-66

Гараж, металевий, в л. Дворець а. Ціна: 1200 .о. Конта ти: (067) 364-37-80, (099) 340-16-21

Гараж, р-н б дин 62-20-56

Гараж металевий з ямою та світлом в ооперативі «Колесо», р-н РУМ . Конта ти: м. Здолб нів (03652) 2-49-39, (093) 143-76-32

Гараж, центр, пр. Мир , яма, світло. Конта ти: (050) 926-56-06, (096) 181-32-50

Кіос на речовом рин , 6 в.м., новий, з обладнанням, недоро о, терміново, біля центрально о приход . Конта ти: 26-48-35, (067) 919-40-74

Г а р а ж , в л. Дворець а, • це ляний, 18 в.м, є яма, освітлення. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-49

№44 від 25 листопада 2010 ро

1.5.1. Продам

Дві 2- імнатні вартири, по в л. Ст. Бандери, біля з пин и, під офіс, за альною площею 94 в.м., на 1 поверсі. Власни . Конта ти: (050)435-56-39 Приміщення офісне, м. Рівне, в л. Гр шевсь о о, зр чне розташ вання, біля ТЦ «Чай а». Конта ти: (067) 940-28-57

Ан ар, 360 в.м., 0.45 а землі, є держа т, в л. Стариць о о. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Баню, р-н Бояр и, діюча, 60 в.м., дерев’яна, зр чний доїзд, тор . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 760-04-18 Б дівлі та приміщення в центрі міста, по в л. Соборній, 260-2500 в.м., 0.35 а, недоро о. Конта ти: в л. Соборна, (067) 341-61-50 Ма азин діючий, центр, 34 в.м., ремонт, си налізація, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

МІСЦЕ ТОРГОВЕ В ТЦ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ», МОЖЛИВО З ОБЛАДНАННЯМ. КОНТАКТИ: (067) 727-39-62 Приміщення виробничо-с ладсь е, р-н Гр шевсь о о від 300-1000 в.м. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

ПРИМІЩЕННЯ КОЛИШНЬОЇ КОТЕЛЬНІ, ВУЛ. СОБОРНА, 404А, 290 КВ.М, ВИСОТА 7 М., ОКРЕМИЙ В’ЇЗД. КОНТАКТИ: (067) 382-56-01

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється!

Приміщення нежитлове, центр, 700 в.м., ом ні ації, 0.25 а землі, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Приміщення під бізнес, в л. Соборна, 115 в.м, 9 імнат. Конта ти: 43-16-85 Приміщення, р-н автово зал , під бізнес-центр, тор івлю, 170 в.м., о ремий вхід, с часний ремонт, 4 сот., пар ов а. Ціна: до овірна Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, р-н Ювілейний, 530 в.м, ом ні ації, о ремий вхід, част овий ремонт, під афе, міні-мар ет, бан , терміново. Ціна: 280 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, центр, 45 в.м., євроремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 924-72-18

1.5.3. Здам від 21 м. в. •Офісні приміщення Район «Фоззі». Від 28

рн.+ ом нальні. Конта ти: 23-02-05, 63-80-48 Приміщення виробничої майстерні, 34 в.м., автомобільний цех -275 в.м., 140 в.м., район пивзавод . Конта ти: 5-33-01, (050) 339-35-82 Приміщення під офіс, по в л. Чорновола, 66, 1 поверх, ма азин площею 16.4 в.м. Конта ти: 2889-47, 63-78-89, (050) 208-97-92 Приміщення, під офіс, 44 в.м., 20 в.м., 10 в.м., 16 рн/ в.м., приміщення під с лад 70 в.м., 150 в.м., по 10 рн/ в.м., опалювальні приміщення 45 в.м., араж з ямою. Конта ти: 26-15-80, (050) 184-63-99

• • •

БОКСИ ДЛЯ РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ, АБО ПІД СКЛАД, ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 300 КВ.М., З ПІДСОБНИМИ ТА ОФІСНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КИЇВСЬКА, 108 А. (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04 (05) Кафе-бар, обладнане, при ньом са на, більярд, тир, дитячий спорт-майданчи / Конта ти: 27-11-35, (096) 497-73-55

КОМПЛЕКС (ПРИМІЩЕННЯ), 1129 КВ.М ОСНОВНЕ + 1167 КВ.М ДОДАТКОВЕ + ОБЛАДНАННЯ КАБАН, ДЛЯ В-ВА М/П ВІКОН. АБО ОКРЕМО ОБЛАД-НЯ, ОМЕЛЯНА, МОЖЛИВИЙ БАРТЕР. КОНТАКТИ: 63-80-48, (067) 363-82-72

ОРЕНДА - НАПІВПІДВАЛ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ, 75 КВ.М.-25 ГРН/КВ.М., СКЛАД 90 КВ.М.-18 ГРН/ КВ.М., ОФІС 54 КВ.М. -35 ГРН/КВ.М. КОНТАКТИ: (050) 511-05-20

Офіси, центр, р-н автово зал , від 16 в.м., ремонт, Інтернет, телефон, терміново. Ціна: 60 рн/ в.м., Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

ПЛОЩУ ТОРГОВУ, ПО ВУЛ. КИЇВСЬКІЙ, 45 КВ.М., ПІД ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ У МАГАЗИНІ. КОНТАКТИ: 23-03-67, (067) 781-80-85 ПРИМІЩЕННЯ ДІЮЧОГО СВИНАРНИКА 450 КВ.М, 9 КМ. ВІД М. РІВНЕ, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК. КОНТАКТИ: (099) 242-88-72, (067) 381-87-63 Приміщення офісне, в центрі. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18 Приміщення під ма азин центральній частині міста. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення під офіс. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66

ПРИМІЩЕННЯ ПІД ОФІСИ, 1-2 ПОВЕРХ, 350 КВ.М., ПІДВАЛЬНІ ПІД СКЛАДИ, МАЙСТЕРНІ, МАГАЗИНИ, 200 КВ.М., Є РАМПА, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, РАДІОЗАВОД. ЦІНА: ДОГОВІРНА, КОНТАКТИ: (050) 463-16-06 Приміщення промислово-виробниче. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66

Приміщення, м-н. Незалежності, 50 в.м., під тор івлю, ремонт, о ремий вхід, терміново. Ціна: 140 .о./ в.м., тор , Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, пр. Мир , 50 в.м., о ремий вхід, під тор івлю, офіс, терміново. Ціна: 150 рн./ в.м., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, пр. Мир , 80 в.м., о ремий вхід, ремонт, під тор івлю, Інтернет- л б, се онд хенд, терміново. Ціна: 160 рн./ в.м. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, продрино , 30 в.м., о ремий вхід, ремонт, під тор івлю, терміново. Ціна: 220 рн./ в.м. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, продрино , 75 в.м., о ремий вхід, ремонт, під бан , Інтернет л б, «се онд-Хенд», терміново. Ціна: 240 рн./місяць Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, під офіс, 44 в.м., 20 в.м., 10 в.м., 16 рн/ в.м., приміщення під с лад 70 в.м., 150 в.м., по 10 рн/ в.м., опалювальні приміщення 45 в.м., араж з ямою. Конта ти: 26-15-80, (050) 184-63-99

Приміщення, центр, 54 в.м., о ремий вхід, ремонт, терміново. Ціна: 130 рн./ в.м. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, центр, 90 в.м., о ремий вхід, ремонт, терміново. Ціна: 200 рн./ в.м. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення виробничої майстерні, 34 в.м., автомобільний цех -275 в.м., 140 в.м., район пивзавод . Конта ти: 5-33-01, (050) 339-35-82 Приміщення, центр, від 50 в.м. до 200 в.м., о ремий вхід, ремонт, під бізнес, тор івлю. Ціна: від 100 рн./ в.м. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 С лади в межах міста, від 100 до 1000 в.м., рампа, охорона, оренда, терміново. Ціна: від 15 рн./ в.м. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Цех, столярний, обладнаний, стан и: рейсм сний, фрезерний та цир лярноф вальний/ Конта ти: 27-11-35, (096) 497-73-55

1.5.4. Винайм Приміщення с ладсь і та офісні. Конта ти: (097) 115-97-66

ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКІ ТА ВИРОБНИЧІ, ПЛОЩЕЮ 70, 200, 120, 625 КВ.М. РУМ. ОХОРОНЯЄТЬСЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-56-01 Приміщення с ладсь і, офісні та офісно-тор ові, в л. Київсь а. Власни . Конта ти: 28-87-68, (050) 375-42-92 Приміщення тор ово-офісне, в л. Д.Галиць о о, 24 м. в. Ціна: 1500 рн/міс. Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення тор ово-офісне, в л. Коновальця. Різної вадрат ри. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення, в л. Гр шевсь о о, р-н ТЦ «Чай а», 50 в.м., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 130 рн./ в.м. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, в л. Д.Галиць о о, 51 м. в. Ціна: 1800 рн/міс. Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення, в л. Соборна, 100 м. в., напівпідвальне, вхід з доро и. Ціна: 4000 рн./міс. Конта ти: (097) 115-97-66

я і нав`яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 16. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість безоштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є: Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 2. Інформація від подавачів др ється раїнсь ою та російсь ою мовами 3. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних понах - по телефон /фа с 625-635 - за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон (094) 966-87-92 - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: м. Рівне, в л. Київсь а, 36, оф. 721 - через мереж Інтернет www.rivne.afisha-info.com - в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» та точ ах продаж азети, де є вивіс а «Афіша.Рівне» 4. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об`є том продаж 5. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 - тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 6. Те ст о олошення повинен починатися з предмет півлі/продаж /обмін 7. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів 8. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ 9. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об`ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 10. Претензії через затрим чи втрат о олошень, відправлених поштою, реда ція не приймає 11. Реда ція з читачами не лист ється 12. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 13. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст та мов п блі ації о олошень. 14. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 15. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію,

ОРЕНДА ОФІСНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ. КОНТАКТИ: 66-43-53, 62-99-05

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в “Афіша. Рівне” ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

азеті

Комерційні о олошення 1. Комерційні о олошення приймаються: - на вирізних понах в реда ції та іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - на платних понах в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - по телефон за мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: м.Рівне, в л.Київсь а, 36, оф. 721 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход зети при наявності товарно о че .

Останній термін прийом

а-

омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00 од.

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: reklama@rivne.afishainfo.com Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00 од. О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., повинні містити номер, дат видачі ліцензії та назв ор анізації, я а видала ліцензію та пред`явлена

реда ції (її опія).

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др ий – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.


№44 вiд 25 листопада 2010 ро

БУДІВНИЦТВО Вікна, двері 2.1.1. Продам

Ві на та двері металопласти ові, заміри, достав а, арантія. Конта ти: 62-02-35. (097) 299-87-25, (067) 360-13-74

БАЛКОНИ ПІД КЛЮЧ

Ві на та двері, подвійні, дерев’яні. Конта ти: 43-69-87 Ві на, «Реха », 2 шт., 800/1300 мм. Конта ти: (098) 902-95-81 Ві на, б/в, 4 шт, з жалюзями, дешево. Конта ти: (0960 538-16-86 Ві на, б/в, дерев’яні, з ороб ою, 1.60х1.30, 6 шт. Ціна: по 350 рн., тор . Конта ти: 64-47-88, (096) 388-63-13 Ві на, без рам. Конта ти: (067) 601-68-60 Ві на, двері бал онні. Конта ти: 27-06-39 Ві на, двері металопласти ові, підві оння, водовідливи, мос ітні сіт и, жалюзі ролети. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

Бал они під люч. Металопласти ові та алюмінієві онстр ції, дах, зварювальні роботи, теплення, обшивання, вн трішні роботи, підло а та інше.

т. 63-32-02, (093) 755-69-27 Бал онні системи розс вні, алюмінієві. Конта ти: (0362) 63-43-83

ВИГОТОВЛЕННЯ ВІКОН, ДВЕРЕЙ З ДЕРЕВА НА ЗАМОВЛЕННЯ, ЛАКУВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: (067) 273-60-73, (097) 583-77-48

ВІКНА

ДЛЯ

ДАХУ

Ві на, двері металопласти ові. Достав а, заміри без оштовно. Конта ти: 45-07-22, (096) 573-34-22 Ві на, двері між імнатні, броньовані. Конта ти: 45-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Ві на, двері, б/в. Конта ти: 27-06-39 Ві на, двері, бал онні рами. Конта ти: 22-57-15, 43-92-07 Ві на, двері, протимос ітні сіт и, ві онні та дверні. Конта ти: (332) 292-294, (066) 845-36-09, (067) 332-27-10 Ві на, дерев’яні, б/в. Конта ти: 45-08-38 Водовідливи. Конта ти: 45-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Водовідливи. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 Водостічні системи. 43-03-58, (097) 332-48-58

Конта ти:

Двері б/в, 80х2, замо , візер н ове с ло. Ціна: 6000 рн., Конта ти: (093) 400-81-60 Двері броньовані та між імнатні, ві на металопласти ові, алюмінієві онстр ції, офісні пере ород и, фасадні системи, отли «Б лер’ян». Конта ти: в л. К рчатова, 3, 62-93-42, 43-02-24, (093) 690-26-83 Двері броньовані, недоро о. Конта ти: 43-05-75 (067) 364-44-86

тел.: (0362) 43-19-54 (097)421-75-17, (098) 970-54-64, (098)970-54-64

ВИГОТОВЛЕННЯ ВІКОН, ДВЕРЕЙ З ДЕРЕВА НА ЗАМОВЛЕННЯ, ЛАКУВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: (067) 273-60-73, (097) 583-77-48 Ві на дахові «Фа ро». Конта ти: 22-68-56, 63-64-89, 22-14-66, (067) 781-80-92 Ві на дерев’яні. Конта ти: 68-09-93 Ві на е опласт, під золотий д б, ламіновані, 3-створчаті і 2-створчаті, 2-х амерні. Конта ти: 23-25-51 Ві на мансардні, сайдин , теплення фасадів. Системи водостічні. Гідро та пароізоляцію. Металопрофіль, біт мн черепицю, ерамічн та цементно-піщан черепицю. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Ві на мансардні. Конта ти: 63-80-40 Ві на металопласти ові, двері між імнатні броньовані, аражні ворота, ролети, водовідливи, підві оння, жалюзі. Конта ти: 45-24-25, (098) 795-14-06, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-43-83 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-80-03 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

ДВЕРІ БРОНЬОВАНІ, НЕСТАНДАРТНІ 120 КГ, З ВСТАНОВЛЕННЯМ, ОЗДОБЛЕННЯ: МДФ, НА ВУЛИЦЮ ПЛІВКА, ВАГОНКА, ДЕРМАНТИН, МУЛЬТИЛОК, ВОРОТА ГАРАЖНІ. КОНТАКТИ: 28-40-30, (067) 757-43-09, (063)606-98-60 WWW.BRONIDVERIRV.UAPROM.NET

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 60-88-04, 43-09-85 Двері вхідні. Конта ти: (097) 447-95-44 Двері дерев’яні, 2.2х0.76, б/в. Ціна: 100 рн., Конта ти: 62-83-47 Двері дерев’яні, ла овані подвійні, б/в. Конта ти: 68-08-22, (093) 993-82-14, (098) 563-39-04 Д в е р і дерев’яні, металопласти ові. 63-80-03

металеві та Конта ти:

Двері зі с лом. Конта ти: 22-78-12 Двері металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Двері металопласти ові. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 Двері між імнаті, дерев’яні. 2.05х0.90, дешево. Конта ти: (097) 486-81-88, (050) 435-31-59 Двері між імнатні з МДФ та дерева, броньовані. Ві на Конта ти: 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні з МДФ та дерева, броньовані. Ві на (1300х1400). Конта ти: м. Рівне, в л. Київсь а, 44. 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері соснові, вхідні, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21 Двері, б/в. Конта ти: 23-62-44 (095) 489-64-11 Двері, б/в. Конта ти: (096) 371-93-02 Двері, ві но б/в. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Двері, дерев’яні, недоро о. Конта ти: (096) 371- 93-02

ДВЕРІ

Ві на металопласти ові. Двері дерев’яні, металеві та металопласти ові. Жалюзі, ролети, відливи, підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: в л. Кн. Оль и, 8, офіс 40, 63-80-03 Ві на та двері з ПВХ, алюмінію, євробр с . Конта ти: 43-84-78, (097) 475-75-57 Ві на та двері металопласти ові, підві оння (вн трішні, зовнішні), мос ітні сіт и. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64 Ві на та двері металопласти ові, підві оння, протимос ітні сіт и. Конта ти: (0362) 62-02-35, 63-60-99, (097) 299-87-25 Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: (0362) 63-43-83 Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64 ВІКНА ТА ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ. ДЕРЕВ’ЯНІ ЗІ СКЛОПАКЕТОМ. ПІДВІКОННЯ, ВОДОВІДЛИВИ, МОСКІТНІ СІТКИ. ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ. ЗАМІРИ, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ВИРОБНИКА, КОНТАКТИ: 62-11-77, (098) 525-74-54 (093) 192-51-12

Ві на та двері металопласти ові. Рами бал онні розс вні, алюмінієві (лоджії, альтан и, офісні пере ород и). Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, 43-10-11, (067) 364-08-11

Дверей, індивід альне замовлення під ваш оселю, ві он «під люч», з ла ванням, встановленням, з власно о та з матеріал замовни а,

т. 63-04-55, (097) 405-88-15 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Двері, металопласти ові, 2-стороння ламінація, золотий д б, 1000х2000. Конта ти: (093) 192-51-12 Двері, металопласти ові, б/в, в д же хорошом стані. Конта ти: (096) 806-18-54 Двері, нові. Конта ти: 62-17-45 Двері, шпоновані д бом, 1-та 2-ст л ові, висотою 2.25 м, б/в. Конта ти: 43-36-53 Двері. Конта ти: (097) 687-95-28 Жалюзі (верти альні, оризонтальні), захисні ролети. Конта ти: (0362) 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

15


16

ВІКНА, ДВЕРІ, БУДМАТЕРІАЛИ

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

ЖАЛЮЗІ

Бло и б дівельні 10х20х40, • 20х20х40. Бло и на пар ан «рваний

амінь». Європар ани 15 видів. Конта ти: 62-79-95, (097) 748-22-80 Бло и б дівельні, різних типорозмірів, трот арн плит , балясини, пар ов с льпт р , олодязні ільця. Конта ти: 20-89-65, (067) 216-13-92 Бло и на пар ан, лад і з наборними стовпчи ами. Бло и олоті, «рваний амінь». Парапети, риш и. Конта ти: м. Рівне, пров. Робітничий, 6 43-13-03, (098) 545-45-02 Ва он : сосн , лип , вільх та по онажні вироби до неї. Конта ти: 43-03-30, (067) 960-35-20, (066)586-96-09 Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41 (067) 420-21-04 Дош и с хі та щойно спилені, соснові 25-50 мм, рей и, бал и, бр с, б дь-я их розмірів. Можлива достав а. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067)494-75-45, (050)555-81-91 Дош и, бал и, ро ви, рей , бр с, дерев’яні драбини, різні розміри. Замовлення, достав а. Готів овий, без отів овий розрах но . Конта ти: 20-41-88,(067) 609-68-15, (063) 998-68-36 Дош с х , щойно спилен , бал и, рей и, ро ви, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06, (050) 823-23-70 Європар ани. 15 видів. Фі рні стовпчи и. Бло и на стовпчи и. Бло и б дівельні, 10х20х40, 20х20х40. Бло и на пар ан «рваний амінь». Конта ти: 62-79-95, (097) 748-22-80 Європар ани. Бр ів а «Старе місто». Бло и б дівельні 10х20х40, 20х20х40. Бло и на пар ан лад і та під «рваний амінь». Конта ти: м. Рівне, пров. Робітничий, 6. 43-13-03, (098) 545-45-02 Камінь, щебінь, відсів. Конта ти: (095) 519-23-46, (063) 998-79-09 Кр и олодязні та для септи а. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067)494-75-45, (050)555-81-91 Пінопласт та омпле т ючі, за ціною виробни а. Достав а по області. Конта ти: 43-46-80, (067) 343-67-67 Пісо в міш ах, цемент, це л во нетрив , червон , щебінь, відсів, чорнозем, пере ній, лин , шифер, достав а, ліц. МТЗУ АВ №042985 від 26.05.06 р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62 Пісо , відсів базальтовий, ранітний, амінь б товий, р чний, пісо митий, щебінь різних фра цій. Щебінь базальтовий, ранітний. Камінь базальтовий, лин , чорнозем. Конта ти: 43-45-09, (096) 502-40-61, (066) 222-36-51 Пісо , відсів, амінь, щебінь, чорнозем, лин , ній, б дівельне сміття, пісо річ овий. Конта ти: 62-84-06, (050) 435-42-19 Пісо , амінь б товий, р чний.Щебінь базальтовий, ранітний. Пісо митий. Відсів базальтовий, ранітний, амінь базальтовий. Щебінь різних фра цій, чорнозем. Достав а. Конта ти: 28-16-59, (097) 600-73-55 Пісо , пісо митий, відсів базальтовий, ранітний, амінь б товий, р чний. Щебінь базальтовий, ранітний, амінь базальтовий, щебінь різних фра цій, чорнозем. Конта ти: 43-46-61, 64-33-70, (097) 410-00-65 Пісо , пісо митий, лин , чорнозем., щебінь, відсів, амінь, раніт, базальт. Конта ти: 62-84-08, (050) 375-82-50, (067) 497-29-22

• •

Жалюзі (всі види). Захисні ролети, мос ітні сіт и, т аневі та бамб ові ролети,

т. 64-11-48, 43-45-59, (067) 492-90-86, (067) 748-06-78 Жалюзі, ролети, відливи, підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: 63-80-03 Жалюзі. Конта ти: 60-88-04, 43-09-85 Жалюзі. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 Жалюзі: пласти ові, дерев’яні, бамб ові. Конта ти: (0362) 62-02-35, 63-60-99, (097) 299-87-25 Металопласти ові ві на, розс вні алюмінієві системи, жалюзі, ролети, відливи, підві оння, протимос ітні сіт и. Конта ти: в л. Київсь а, 44 (0362) 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Підві оння, відливи, жалюзі. Конта ти: (332) 292-294, (066) 845-36-09, (067) 332-27-10 Підві оння, відливи, мос ітні сіт и. Конта ти: (0362) 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Підві оння, жалюзі. Конта ти: 45-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64 Підві оння. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 Рами бал онні з монос лом. Конта ти: (0362) 63-43-83 Рами бал онні зі с лопа етом. Конта ти: 5-78-88 Рами бал онні, алюмінієві, розс вні. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Рами бал онні, зі с лопа етами, б/в, Конта ти: 5-78-88 Рами бал онні, розс вні, алюмінієві. Підві оння, відливи, жалюзі, ролети, мос ітн сіт , вхідні металеві двері. Конта ти: м. Рвне, в л. К рчатова, 18а. 45-07-22, (096) 573-34-22 Рами бал онні, розс вні. Конта ти: 43-10-11, (067) 364-08-11 Рами бал онні. Конта ти: 60-88-04, 43-09-85, (067) 427-23-52 Рами бал онні. Конта ти: 63-43-83 Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Рами ві онні, бал онні двері, б/в, недоро о. Конта ти: 64-34-59, після 18.00. Рами з ві нами. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Рам бал онн 3.30х1.61. Конта ти: 68-08-62, 43-03-02 Рам бал онн . Конта ти: 28-86-50 Розс вні бал онні алюмінієві системи. Конта ти: (0362) 62-02-35, 63-60-99, (097) 299-87-25 Ролети сонцезахисні, т анинні та бамб ові. Конта ти: (0362) 63-43-83 Системи бал онні. Конта ти: 63-43-83 Сіт и мос ітні Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 С ло вітражне, б/в. Конта ти: 62-40-12 С ло, б/в, різних розмірів. Конта ти: 62-40-12

• • • • • • • • • • • •

Будівельні матеріали • 2.2.1. Продам

Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37 Базальт, вапно, це л во нетрив , вивантаження авто раном, відсів, білий пісо , цемент, щебінь, пере ній, торфо рихт , чорнозем, лин , р и на септи , олодязні, амінь. Вивезення б двідходів. Конта ти: 22-45-85, 26-48-37, (067) 362-25-11


№44 вiд 25 листопада 2010 ро БЛОКИ ГАЗОБЕТОННІ, БІЛОРУСІЯ, ХАРКІВ. ГУРТОВІ ПОСТАВКИ ТА РОЗДРІБ, ВІД 510 ГРН/КУБ.М. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ З ДОСТАВКОЮ. ФОРМУЄМО ДИЛЕРСЬКУ МЕРЕЖУ/ КОНТАКТИ: 64-06-54, 43-05-81, (067) 395-25-90 Бло и азобетонні, ерамічні. Конта ти: в л. Орлова, 47, 64-24-18, (097) 408-82-79, (093) 399-83-50 Бло и азобетонні, ерамічні. Конта ти: 64-24-18, (097) 408-82-79, (093) 399-83-50 Бло и азобетонні, ерамічні. Достав а на о’бє т, збері ання на с ладі, леї для шпалер. Конта ти: 64-24-18, (097) 408-82-79, (093) 399-83-50 БЛОКИ З КРИМСЬКОГО РАКУШНЯКА (КРИМ), ВИСОКОЇ ЯКОСТІ, МІЦНІ, ВІДБІРНІ БЛОКИ. ДОСТАВКА ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ В КОРОТКИЙ ТЕРМІН. КОНТАКТИ: (093) 673-90-91, (096) 372-25-68, (063) 937-28-60 Бло и онстр тивні, стінові, 380х190х188, олоті, «рваний амінь». Конта ти: в л. К рчатова, 18а. 62-93-99, (067) 360-00-59 Бр си. Конта ти: 64-52-65 ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА), 50 ГРН/ КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 90 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87

Ва он дерев’ян , 110 в.м. Конта ти: (099) 090-23-61 Ва он соснов , вільхов , липов , смере ов . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31

ВАПНО, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТУ РІЗНОКОЛЬОРОВУ, ПІНОБЕТОННІ БЛОКИ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: 27-98-73, 43-86-20, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний, базальтовий, відсів

ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31 Плит трот арн , бордюри, водозливи, парапети, риш и на стовпчи и. Конта ти: 43-03-30, (066) 586-96-09, (067) 960-35-20 По рівельні та фасадні матеріали, металопрофіль, металочерепицю. біт мн черепицю, водосто и, теплювач, сайдин , по рівельні плів и, б дівельні, с хі с міші, лицювальн це л . Конта ти: 43-46-32, 43-46-52, (067)358-45-20, (050) 375-78-71 Це л силі атн . Конта ти: в л. К рчатова, 18 43-39-39 Це л червон з доставою, можливе розвантаження. Конта ти: (096) 750-45-81, (099) 402-30-36 Цемент ртом. Виробництва Кам’янець-Подільсь ий, Івано-Фран івсь , Здолб нів. Низь і ціни. Широ ий асортимент. Конта ти: 45-33-43, (067)759-73-34 Цемент М-500 в міш ах, пісо в міш ах, щебінь в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

• •

• • • •

Азоліт (замінни вапна). Ціна: 15 рн./ л. Конта ти: 43-28-52, (067) 360-67-30

Ват мінеральн , базальтов «Ро в л». Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Вироби залізобетонні: плити п стотні, перетин и, сваї, плити для о орожі, ільця олодязні, бордюри, сіт для лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

ВІДСІВ, КАМІНЬ, ПІСОК, МИТИЙ ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРУНТ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН. КОНТАКТИ: 63-25-49, (097) 467-16-43 ВІДСІВ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, МИТИЙ ПІСОК, ШУТЕР. ВИВІЗ СМІТТЯ, ГРУНТУ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН. КОНТАКТИ: 68-36-60, (067) 970-89-78 ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ - «БАЗАЛЬТ», ГРАНІТ. ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КРИХТУ ГРАНІТНУ. ЦЕГЛУ, ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ ПОШТУЧНО, ПІСОК В МІШКАХ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38 ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ГЛИНУ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ, ГНІЙ. ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: 22-43-09, (050) 184-50-70, (097) 234-24-59

БАЛЯСИНИ БЕТОННІ РІЗНИХ ВИДІВ ТА РОЗМІРІВ, ПОРУЧНІ, СТОВПЧИКИ, КУЛЬКИ, ДЗВОНИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ. КОНТАКТИ: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Бетон сертифі ований в асортименті. Достав а автомі сером 4,6,10 б.м. Конта ти: (067) 360-88-14, (067) 125-27-25

Газобло и «Сто лайт», «SOLBET», «Н+Н», достав а в межах Рівненсь ої області. Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00

БЕТОН, ВІДСІВ, ЦЕМЕНТ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, ГАЗОБЛОКИ, РАКУШНЯК, МІНВАТУ. КОНТАКТИ: 43-69-04, (067) 391-60-20 Бетон. Розчин. Залізобетонні онстр ції, щебінь, пісо . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

БІТУМНУ ЧЕРЕПИЦЮ, НАТУРАЛЬНУ ЧЕРЕПИЦЮ, ОНДУЛІН, САЙДИНГ. КОНТАКТИ:

Газобло и «Сто лайт», «SOLBET», «Н+Н». Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Газобло и стінові та перестіночні. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Гідроізоляцію б дь-я ої с ладності. Ціна: від 30 рн./м. в. Конта ти: 43-28-52, (067) 360-67-30

ГРУНТ, ПІСОК, МИТИЙ ПІСОК, ШУТЕР, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН. КОНТАКТИ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33

22-14-66, (050) 919-96-52

Дош и с хі, 40,50,70 мм. Конта ти: (098) 790-94-48

Бло стіновий вібропресований, 390х190х190. Конта ти: 62-93-99, (067) 360-00-59

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 24-48-66, 43-96-67, (094) 966-96-67, (096) 242-26-61

Бло стіновий п стотний. Конта ти: 62-93-99, (067) 360-00-59 Бло и вібропресовані, бордюр дорожній, поребри трот арний, даш и на стовпчи и та парапети, водосто и. Конта ти: в л. К рчатова, 18 а. 62-93-99, (067) 360-00-59

Дош для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31

Бетон. Розчин. Залізобетонні онстр ції, щебінь, пісо . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Дош с х (до 9%), 50- та 30- , з достав ою в Хар ів. Конта ти: (050) 323-29-87

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

17


18

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№44 вiд 25 листопада 2010 ро ДОСТАВКА

Достав а сип чих матеріалів самос идами ЗІЛ. Щебінь, пісо , ерамзит, рихта. Вивезення сміття, Дош . Конта ти: 64-52-65 робота під е с аватором. Ліц. АВ ДСП, ДВПвід ла18.07.2007р. ован , рядов , поріз а, №352344 МТЗУ. по лей а ром и ПВХ. Фанер , стільниці, ф рніт р . Це л силі атн . Тел. 27-98-73,(067)760-04-08, Конта ти: м. Рівне, в л. м. К рчатова, (067)134-72-26, Рівне 18 а, 43-39-39 Європар ани. Конта ти: (097) 263-08-19 Єврошифер. Конта ти: 22-22-28, 63-41-05 Залізобетонні вироби, плити п стотні, перетин и, сваї, плити для о орожі, ільця олодязні, бордюри, сіт лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 КАМІНЬ ЛАНДШАФТНИЙ: РІЧКОВИЙ, КВАРЦИТ, МАРМУР, КРЕМНІЙ, СЛАНЕЦЬ, ЦЕОЛІТ, «ДИКИЙ КАМІНЬ». ВИБІР ФОРМ ТА ВІДТІНКІВ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №352344 ВІД 18.07.2007 Р. КОНТАКТИ: 27-98-73, 43-86-20, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ЧЕРЕПИЦЯ «JACOBI»

Камінь, римсь ий ра шня . Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (066) 300-18-39, (097) 701-46-15

КАМІНЬ Нат ральна черепиця «Jacobi»

т. 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64

Камінь для оздоблення фасадів, інтер`єрів, амінів. Матеріали для ландшафтно о б дівництва: б т ра шня , о атиш, марм р, варцит, аль , рихт ольоров

т. 43-40-72, (096) 307-28-79, К рчатова, 18 Д

КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, П/ ПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ «БІГ-БЕГІ»), Ф-ЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40 ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ОБ’ЄМОМ ВІД 5 ДО 60 КУБ.М. КОНТАКТИ: 27-98-73, 43-86-20, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Керамзит, марм ров рихт , азобетонні бло и, шифер, щебінь, амінь, відсів, пісо . Конта ти: (0362) 27-98-98, (067) 362-27-90 КРИХТУ МАРМУРОВУ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ: МОЗАЇЧНУ, ФАСАДНУ, ЛАНДШАФТНУ - РІЗНИХ ФРАКЦІЙ. КАМІНЬ ЛАНДШАФТНИЙ, ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: 27-98-73, 43-86-20, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Криш и на м ровані стовпці, 50х50, б/в. Конта ти: 68-05-86, (050) 849-46-73 Ла и д бові, с хі, довжиною 5 м., 16 шт. Конта ти: 27-63-35, (095) 143-32-11 Матеріали б дівельні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДАХУ

Металочерепиця Металочерепиця, металопрофіль, бітумна черепиця, дахові вікна, дахові водозливи, утеплювачі тел.: (0362) 43-19-54 (097) 421-75-17,

(098)970-54-64 Металочерепицю, металопрофіль, водостічні системи, «Bryza» омпле т ючі, ідроізоляцію, пароізоляцію. Конта ти: (050) 714-91-82, (097) 131-15-76 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06 Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: 63-80-40 Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Металочерепицю, профільований лист, омпле т ючі елементи для дахів та фасадів. Конта ти: (067) 339-43-77 ПАРКАН ДЕКОРАТИВНИЙ З БЕТОНУ, БРОНЮ РІЗНИХ ВИДІВ НА СТОВПЧИКИ, КРИШКИ, ПАРАПЕТИ РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БАЛЯСИНИ, ПОРУЧНІ, ВАЗИ, ЛЕВИ, СМІТНИКИ ТОЩО. КОНТАКТИ: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Пар ет, (ясен, д б). Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 Перемич и залізобетонні, посилені. Конта ти: (097) 687-95-28 Пиломатеріали. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 ПІНОБЛОКИ, УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ, ПРЯМІ ПОСТАВКИ З ЗАВОДІВ, МОЖЛИВА ДОСТАВКА МАЛИХ ОБ’ЄМІВ. КОНТАКТИ: 27-98-73, 43-86-20, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Пінобло и. Конта ти: 43-08-87, (067) 362-14-39

26-38-57,

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ, ЩЕБІНЬ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО. ДОСТАВКА. ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ В МІШКАХ, СІЯНИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ В МІШКАХ, КЕРАМЗИТ, ЩЕБІНЬ В МІШКАХ, ЦЕМЕНТ ( М-500). ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ ПОШТУЧНО. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 64-06-17, (097) 976-48-39 ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КАМІНЬ, ГЛИНУ. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 5-20-03, (098) 829-55-41 ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, РОЗЧИН ВАПНЯНИЙ, КЕРАМЗИТ, ВАПНО, БЕТОН. ДОСТАВКА ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ. ВИВІЗ СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 64-30-00, (096) 935-37-99 Плити ПКЖ (6x1,5м та 6 х 3м, 3 на 1,5), плити для ан арів люч ових (4х2м), люч и та осинці залізобетонні, перемич и, б/в. Достав а. Конта ти: (097) 546-98-48 ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ФАСАДНУ, «РВАНИЙ КАМІНЬ» РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БОРДЮРИ, ПАРАПЕТИ, КРИШКИ НА СТОВПЧИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ, ВІДЛИВИ, СМІТНИКИ. КОНТАКТИ: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30 Пли т трот арн . Конта ти: м. Здолб нів, в л. Шевчен а, 4, 43-42-10, (067) 831-29-16, (094) 966-42-10 Плит трот арн . Конта ти: (099) 242-88-72, (067) 381-87-63 Плінт си, план и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31 По рівельні матеріали, біт мн черепицю. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Полі арбонат, прозорий, різно ольоровий пласти . Конта ти: 43-63-74, (067) 760-04-25, (094) 966-63-74 Пінобло и. Конта ти: 26-38-57, 43-08-87, (067) 362-14-39


№44 вiд 25 листопада 2010 ро

19

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Це л , червон та біл , плити ПКЖ та ПК різних розмірів, бетонні люч и та осинці, нес чі перемич и, ри елі, ферми. Все б/в. Конта ти: (097) 546-98-48

ЦЕМЕНТ ГУРТОМ. ВИРОБНИЦТВА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ЗДОЛБУНІВ. НИЗЬКІ ЦІНИ. ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ. КОНТАКТИ: 45-33-43, (067) 759-73-34 ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ (ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ); М-500 (КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ), ЗАВОДСЬКА ФАСОВКА. ДОСТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНА. ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ. КОНТАКТИ: 40-02-05,, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

Цемент. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Черепицю біт мн . 22-22-28, 63-41-05 ПОЛІКАРБОНАТ, САЙДИНГ (В АСОРТИМЕНТІ), МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, ВАГОНКА, ПОЛІКАРБОНАТ, БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННІ, ГАЗОБЕТОННІ. КОНТАКТИ: 43-63-74, (094) 966-63-74, (067) 760-04-25

Конта ти:

ЧЕРЕПИЦЯ БІТУМНА

Полі арбонат. Конта ти: 22-22-28, 63-41-05 Ра шня . Конта ти: (067) 428-15-86

РОЗЧИН-БЕТОН. ПІСОК, ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ, З/Б ВИРОБИ. КОНТАКТИ: (067) 382-56-01

тел.: (0362) 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64

Ролети. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

Черепицю нат ральн , линян , б/в. Конта ти: (067) 428-15-86

САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ШИФЕР, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06

Черепицю. Конта ти: (099) 242-88-72, (067) 381-87-63

Система ізоляції (с спензія), рід а омпозитна. Для по риття б дівельних зовнішніх/вн трішніх поверхонь. тр б, тощо. Збільшення по азни ів ізоляції на 30-40 %. Ціна: 75 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Сіт и плетені, зварні , аніліровані, пласти ові, в злові, в полімерном по ритті). Елементи ованих виробів, системи панельних о орож, дроти, троси. Конта ти: м. Івано-Фран івсь , с. У ринів, в л. Галиць а, 29 (0342)50-79-01, (0342)50-79-02, (067) 673-27-09, (067) 673-27-10 С лобло и, б/в. Конта ти: (096) 213-55-52 С міші с хі б дівельні, сайдин , шпа лів и, теплювачі. Конта ти: 64-31-51, 64-31-52 С міші с хі б дівельні, сайдин , шпа лів и, теплювачі. Конта ти: 64-31-51, 64-31-52

ТРУБИ АЗБЕСТОВІ D100, 4 М, 70 ГРН/ШТ. КОНТАКТИ: (050) 511-05-20 Тр би поліетиленові, діаметр 16-500 мм, тр би поліпропіленові 20-110 мм. Системи водовідведення та злив , по рівельні та теплоізоляційні матеріали, пар етні дош и з д ба. Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 2/ 1. 62-94-41, 23-33-53, 22-52-84, (096) 307-38-21 deltarv@ukr.net www.delta-polymer.com

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ. ДОСТАВКА,

ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 Шалів

. Конта ти: 64-52-65

ШИФЕР ХВИЛЬОВИЙ, ПЛОСКИЙ, РУБЕРОЙД, БІТУМ, ТРУБИ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ (ДІАМЕТР 100-500), СКЛОПАКЕТИ (ФІРМА-ВИРОБНИК), СКЛО ВІТРИННЕ, ВІКОННЕ, ДЗЕРКАЛА (ПОРІЗКА) КОНТАКТИ: 22-24-08, (097) 868-82-72

Шифер, б/в. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

А рил, ор с ло, ПВХ. Конта ти: 22-22-28, 63-41-05

ЩЕБІНЬ, ПІСОК ФАСОВАНИЙ, В МІШКАХ, ТОННАМИ. ДОСТАВКА, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Відходи б дівельні, бр ів можна б/в, Конта ти: (093) 693-25-55

Це л лицьов , ерамічн черепицю, поризовані бло и, с хі с міші. Конта ти: (0332) 78-34-64

Дош столярн . Конта ти: 64-58-45, (067) 363-37-87

ЦЕГЛУ ЛИЦЮВАЛЬНУ СБК,

Дош и обрізні. Конта ти: (050) 655-98-02 Дош 25-30 мм. Б дь я их розмірів, можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Це л лицювальн . Конта ти: 26-38-57, 43-08-87, (067) 362-14-39 Це л М-75, М-100 (піддони). Достав а по міст та області. Розвантаження раном-маніп лятором. Конта ти: (050) 339-28-18, (067) 362-81-28 Це л рядов , лицювальн . Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Це л червон , біл півторач та шифер, б/в, відмінном стані. Достав а. Конта ти: (097) 546-98-48 Це л червон , біл півторач та шифер. Все б/в відмінном стані з достав ою. Конта ти: (097) 546-98-48 Це л , б/в. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

. Конта ти: 64-52-65

ДСП, ДВП, ФАНЕРА

Дош , соснов , 25, 30, 40 мм. Конта ти: (050) 375-14-86

За отов вільхов та д бов , дош вільхов необрізн . Детальна специфі ація по запит . Ціна: 1000 рн. Конта ти: (050) 206-74-87 zilair@bigmir.net Плити залізобетонні для о орожі, б/в. Конта ти: 27-06-39 Плит трот арн , б/в. Конта ти: 5-67-27, (096) 477-22-81 Сіт (для о орожі). Конта ти: (097) 238-08-29 Сіт для о орожі. Конта ти: (097) 238-08-29 С лобло и. Конта ти: 43-16-85 Фанер водостій , ламінован , обріз и, залиш и. Конта ти: (093) 693-25-55

Бензопил . Конта ти: (097) 816-45-10

Ванн металев , б/в. Конта ти: 61-04-45 Ванн чав нн , б/в. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94

Ришт вання б дівельні. Конта ти: (093) 693-25-55

Ванн чав нн , б/в. 28-86-50, (095) 410-87-96

Бетонозміш вач. Конта ти: (050) 442-10-28 Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Верстат фрезерний з р хомою арет ою, вал 32 мм., три швид ості, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Газоно осар , 1300 Вт, Конта ти: 22-62-39 Гембляр , шириною 400 мм., довжина 2,5 м., 4 ножі, осий вал, 5000 обертів, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Дріт зварювальний. Конта ти: 62-22-10 Запчастини на пластмасові ві на. Конта ти: 28-89-97, (067) 768-31-96 Заточний верстат для ножів. Конта ти: (093) 708-09-79 Зварювальні, інвентарні апарати «Techmies-165, 185, 205» «Плазма-165». Конта ти: в л. К рчатова, 18 ж 64-30-12, (067) 967-43-77 Інстр мент металообробний (свердла, мітчи и, лючі, плаш и, анати). т. м. Рівне, в л. Кав азь а, 15. 62-03-26 Конта ти:

Інстр менти, інвентар, осподарчі товари. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 ДСП, ДВП, фанера, ламінована рядова, поріз а, по лей а ром и, ПВХ. Фанери, стільниці, ф рніт ри, в л. К рчатова, 18,

т. 43-39-39 Клей для бло ів. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Пар етн Плит

дош

. Конта ти: 64-69-84

, б/в. Конта ти: (097) 419-05-72

Плінт си. Конта ти: 64-52-65 Пор чні. Конта ти: 27-77-67 Рей и. Конта ти: 64-52-65 СКЛО ВІКОННЕ ВІЗЕРУНКОВЕ, МАТОВЕ В АСОРТИМЕНТІ. ДЗЕРКАЛА ВІТРАЖНІ, СКЛОБЛОКИ. ЦЕМЕНТ, ШИФЕР, БРУКІВКУ ГРАНІТНУ ТА СУХОПРЕСНУ. РАКУШНЯК. КОНТАКТИ: ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18А (067) 423-05-34

Фарб стр т рн «Короїд», «Баране » для фасадів, фарби для дахів та ованих виробів. Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 18а, 62-99-55, (067) 762-96-79 Фотошпалери. Конта ти: 23-25-51 Шпалери, дешево. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

Будівельні інструменти та обладнання

Шифер б/в. Малий та вели ий. Конта ти: (097) 238-08-29

2.4.1. Продам

Шифер б/в. Малий та вели ий. Конта ти: (097) 238-08-29

Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопили. т. 62-01-55, 26-65-08

Шифер, хвильовий, малий та вели ий. Конта ти: (097) 305-83-14 Шифер. Конта ти: (095) 138-55-14

Бетонозміш вач на 80 л. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04--40 Бетонозміш вач, відмінном стані, недоро о. Конта ти: (098) 530-65-37

Інстр мент, р чний. 62-01-55, 26-65-08

2.2.2. К плю

Дош 25-30 мм., бр с та р ля , б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Це л лицювальн , е оло ічно чист , лад , рваний амінь, амери ан . Ціна: від 3.00 рн. Конта ти: (050) 361-63-97 www.monforte.com.ua

Ва он ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ РУЧНИЙ, МЕХАНІЧНИЙ, ТОРФ, ЧОРНОЗЕМ, ДОСТАВКА А/ М ЗІЛ-130, ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

43-65-41, (067) 927-02-45

(050) 375-02-33, (093) 577-99-11

Дош и для підло и, шп нтовані, • ва он , циліндрований бр с.

Шифер, б/в, хвильовий. Конта ти: (097) 305-83-14

ВИВАНТАЖЕННЯ. КОНТАКТИ:

ЛІТОС. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ:

2.3.1. Продам Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (050) 555-81-91 Дош и с хі та щойно спилені, соснові 25-50 мм, рей и, бал и, бр с, б дь-я их розмірів. Можлива достав а. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Дош и обрізні. Конта ти: (050) 655-98-02 Дош 25-30 мм. Б дь я их розмірів, можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

ЄВРОТОН, ПРОКЕРАМ, АЛЬТКОМ,

Оздоблювальні матеріали

Бензопил «Тай а», 2.5 Вт, 45 см, 45.5 довжина, на бензині А76. т. (097) 747-17-19

Кл п, для нарізання різьби. Конта ти: 43-69-87 К валд . Конта ти: 62-22-10 Лещата. Конта ти: 23-16-35 Люль б дівельн . Конта ти: 5-46-12, (050) 435-23-41 Мотопомпи Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Нажда . Конта ти: 23-16-35 Піддони Конта ти: 43-36-30 (066) 700-95-85 Ро л , б/в, в робочом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 28-10-35, (067) 252-38-85 Свердла, б ри. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58

2.4.2. К плю

2.4.3. Здам в оренд Бетонозміш вач. Конта ти: • (067)393-97-77 Газ, опалення, водопостачання

2.5.1. Продам

Піч-б рж й на відпрацьованом мастилі. Конта ти: (067) 216-13-92

Конта ти:

Ванн чав нн , бла итн , довжиною 170 см. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40 Гріл -автомат до азової печі. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33

ЕЛЕКТРИЧНЕ ВИСОКОЕФЕКТИВНЕ ІНФРАЧЕРВОНЕ ОПАЛЕННЯ. РЕАЛІЗАЦІЯ, МОНТАЖ. КОНТАКТИ: 63-78-89, (050) 208-97-92

Балони азові, 3 шт. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

ЕЛЕКТРОКОНВЕКТОРИ, СИСТЕМИ ПІДІГРІВУ ПІДЛОГИ, СИСТЕМИ АНТИЛЕДЕНІННЯ, НАКОПИЧУЮЧІ ВОДОНАГРІВАЧІ. КОНТАКТИ: 43-23-53, (097) 329-75-32

Балони пропанові і исневі. Конта ти: (097) 580-59-40

Колон и. Конта ти: 43-59-97, (067) 426-66-88

Балони, азові, б/в, дешево Конта ти: (067) 601-68-60

Колон азов , «Юн ер», запчастини. Конта ти: 22-65-75

Балон исневий. Ціна: 600 Конта ти: 5-78-88

рн.

Балон, одно исневий. Конта ти: (097) 574-53-91

Батареї нові, б/в. Конта ти: (099) 742-96-73 Батареї опалення, недоро о. Конта ти: 23-03-23, (093) 742-85-08 Батареї чав нні для азово о опалення., 7 ребер. Ціна: 200 рн. Конта ти: 28-96-33 Батареї чав нні, б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 402-46-21 Батареї чав нні. Конта ти: 62-40-32, (097) 792-98-31 Батареї чав нні. Конта ти: (067) 985-40-62, (093) 388-88-08 Батареї, б/в. Конта ти: (096) 735-14-04 Бач и до нітазів, б/в. Конта ти: 27-06-39

на

Колон азов , «Юн ерс», б/в. Конта ти: (067) 707-82-42 Колон азов , «Юн ерс-Бош», б/в, відмінний стан. Ціна: 880 рн. Конта ти: (097) 110-07-30 Колон азов , б/в, в робочом стані. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50 Колон азов , б/в, в хорошом стані, Білор сія, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (050) 519-59-95 Колон азов , б/в, іноземно о виробництва. Конта ти: (095) 504-99-67 Колон азов , б/в, недо оро. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Бойлери. Конта ти: 43-59-97, (067) 426-66-88

Колон азов , в хорошом стані, «Демрад», Т реччина. Конта ти: 43-40-40

Ванн металев , 1.7, б/в. Конта ти: (097) 580-59-40

Колон азов , недоро о. Конта ти: 43-21-16 (067) 727-79-38


20

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

ОПАЛЕННЯ, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Радіатори опалення, чав нні, 2 се ції з 7 і 3 ребер. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40 Радіатори опалення, чав нні. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Еле тродви н тип ПБВ (2ПБВ) 100,112,132, бажано новий. Конта ти: (067) 768-08-96 rykiv@rambler.ru Еле тродви ни. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42

Радіатори опалення. Ціна: до овірна, Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Еле тродви 166-69-72

Ре істр на 15 артоплі (обмін). Конта ти: 64-64-23 Сантехні в асортименті. Конта ти: (0362) 22-20-78, 68-40-00 Системи теплення. Конта ти: 5-50-15, 43-13-06 Системи теплення. Конта ти: 63-80-40 Сифони для 43-94-87

аз , води. Конта ти:

ТЕПЛА ПІДЛОГА. ЕЛЕКТРИЧНА, КАБЕЛЬНА, ТРУБНА, ВОДЯНА. ДОСТУПНІ ЦІНИ. ГАРАНТІЯ ВІД 25 РОКІВ. КОНТАКТИ: 43-98-04, (097) 880-42-39 Тепловентилятор, «Віте », Австрія, 2-позиційний ре лятор пот жності, 1000-1800 Вт, новий. Ціна: 180 рн. Конта ти: 63-18-84 Термопот, на 3.8 л. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25 Тр би чав нні та пластмасові і з’єдн вальні деталі до них, б/в. Конта ти: 27-06-39 Умивальни , мий , б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02

2.5.2. К плю Батареї, нові, б/в. Конта ти: (099) 742-96-73 Ванни. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02 Колон азов , вітчизняно о або іноземно о виробництва, б/в, можливо в неробочом стані, на запчастини. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-8 Котел КЧМ. Конта ти: (099) 742-96-73 Котел КЧМ. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел, 2- онт рний. Конта ти: 43-40-40 Котли КЧМ, б/в та інші на твердом паливі. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42 Котли КЧМ-4М, Рівне, нові та б\в. Конта ти: (03657) 3-12-60, (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Котли КЧМ-4М, Рівне, нові та б\в. Конта ти: (03657) 3-12-60, (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Радіатори опалення, нові. Конта ти: (067) 888-90-55 Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: (067) 162-73-74, (097) 063-49-42 Т и т а н на тверде паливо, новий. Конта ти: (098) 503-63-39, (067) 888-90-55

Електрообладнання 2.6.1. Продам Вими ач 62-22-10

ільцевий.

Конта ти:

Вими ачі па етні. Конта ти: 62-22-10 Генератор зварювальний, недоро о. Конта ти: 27-92-60

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР «САК АДД-4001». КОНТАКТИ: (050) 511-05-20 Еле троавтомат АП-50Б. Конта ти: 62-22-10 Еле тродви н, 18.5 Вт, 950 обертів. Конта ти: (0257) 6-55-08, (096) 386-97-03 Еле тродви 804-25-44

н. Конта ти: (067)

Еле трод хов , «Зан ссі», нов . Конта ти: (098) 476-00-04 Еле трозварювальне обладнання. Еле троди, дріт зварювальний, а сес ари, матеріали для зварювання та поріз и. Конта ти: м. Рівне, в л. Київсь а, 11, 60-91-02, (050) 375-08-18, (099) 020-35-33 Еле тро онве тор «Дімпле с», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 340-71-31 Еле тролічильни , 3-фазний. Конта ти: 24-27-35, (097) 503-64-14 Еле тронасоси. Конта ти: (0362) 610-923, 622-033 (067) 957-99-86 Еле тропідстанцію 220В. Конта ти: (097) 879-38-07 Колон , б/в. Конта ти: 43-92-23, (067) 426-66-88 Котел «Дан о 8», б/в 3 ро и. Конта ти: 63-72-95 Котел «Дан о», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 20-15-19, (067) 988-24-46, з 18.00 до 20.0 Котел азовий «Термоте а», У орщина, амери ансь а автомати а, б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (050) 375-29-41

Котел, б/в, парапетний, «9АФ-В л ан». Ціна: 2000 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Котел, азовий, б/в. Конта ти: (067) 364-38-08 Котел, КЧМ-4М, ПКСТ-16. Конта ти: (096) 735-14-04

КОТЛИ «БУЛЛЕР’ЯН»

Котел азовий АГВ-80. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 28-96-33

Котел азовий. Конта ти: 22-44-81

Котел на твердом Конта ти: 22-62-39

(067)

паливі, б/в.

Котел чав нний, б/в. Конта ти: 5-32-63 Котел, «Б лер’ян», середній. Конта ти: (067) 382-87-91 Котел, «В л ан», б/в. Конта ти: 5-42-32

на

Котел, ТМ 4М, КСТ-16. Конта ти: (096) 735-14-04

Мий

нержавіюч . Конта ти: 43-69-87

Мий

Котли «Б ллер’ян», автономний нарівач повітря призначений для опалення житлових та виробничих приміщень, теплиць, с ш и деревини та інше.

м. Рівне, в л. К рчатова, 18а, т. (0362) 62-99-55, 63-80-41, (067)362-96-79

хню. Конта ти: 22-33-98

, 50х50. Конта ти: 24-09-39

Еле тропровід, мідний, ППВ-3х2.5 - 5 рн. /м, ППВ-2х1.5 - 2 рн/м. Конта ти: 62-22-92, (096) 269-75-95 Еле тропровід. Конта ти: 62-22-10

Котел. Конта ти: (098) 517-80-99

Насоси либинні ЕЦВ. Конта ти: 610-923, 622-033 (067) 957-99-86

Котли «Б лер’ян» Конта ти: в л. К рчатова, 18 а 62-99-55, 63-80-41

Лампи енер озбері аючі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Обі рівач промисловий, масляний. Конта ти: (097) 502-04-40

Насоси для дренаж . Конта ти: 610-923, 622-033, (067) 957-99-86

Обладнання насосне (еле тронасоси). Котли, всі види палива. Облашт вання свердловин системи опалення, водопостачання. Конта ти: (0362) 610-923, 622-033, (067) 957-99-86

Насоси живильні для отлів. Конта ти: 610-923, 622-033, (067) 957-99-86

Котли «Дан о», азові, на твердом паливі, ціна виробни а. Конта ти: 43-14-72, (096) 235-39-96

Котли, ні альні, твердопаливні, поб тові та промислові. Конта ти: м. Рівне, в л. Стариць о о, 45. (03622) 5-60-38, (067) 359-84-11, (050) 435-03-57 www.retra.com.ua

Котел азовий, «Прометей», б/в. Конта ти: (067) 707-82-42 Конта ти:

Мий

Котли азові та на твердом паливі (Житомир). Конта ти: 63-38-36, (067) 362-00-93

Котел азовий, «Дан о-8», б/в, 3 ро и. Конта ти: 63-72-95

Котел азовий. 363-13-53

Котел, твердопаливний. Конта ти: 28-10-35, (067) 252-38-85

Котли. Конта ти: 43-59-97, (067) 426-66-88 Котли. Конта ти: 610-923, 622-033, (067) 957-99-86 Криш и до азових плит, дешево, б/в. Конта ти: 23-72-57 Лічильни , азовий, Ж-4, «сам аз», новий. Ціна: 250 рн. Конта ти: (098) 440-43-15

Плит азов , «Ардо», олір нержавіючий метал, б/в. Конта ти: 20-34-91, (096) 737-37-42

Насоси центробіжні К, КМ, ВК, ЦНС, АХ, Х, Ц , СМ, Д. Конта ти: 610-923, 622-033, (067) 957-99-86 Насосне обладнання. Конта ти: (067) 957-99-86

Помп для води. Конта ти: 26-06-00

Розет и, вими ачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Світильни и в личні, водонепрони аючі. Конта ти: (097) 430-40-82

Пристрій азовий, розподільчий, для отла КЧЧМ-4. Конта ти: 5-86-21

Трансформатор, 380-220, 36-12. Конта ти: 26-06-00

Помп для води, висота підйом 6 м. Конта ти: (096) 425-94-84

Радіатор, недоро о, 11, 70х50, 11, 60х50. Конта ти: (097) 805-35-85 Радіатор, чав нний, 10 се цій. Конта ти: 43-36-53 Радіатори опалення, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14

2.6.2. К плю Еле тродви н 1.1 Вт, 1420 обертів, 4 Вт, 1420 обертів, 0.37 Вт, 700-900 обертів/хв. Конта ти: 5-91-10

ни. Конта ти: (066)

Послуги 2.7.1. Ремонтно-б дівельні

Автопосл и а/м ЗІЛ-130, до 6 тонн, ліц. АВ № 297320 від 13.12.2006 р. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45 Бри ада б дівельни ів ви онає всі види б дівельних робіт, від ф ндаментів «під люч», вн трішні роботи б дь-я ої с ладності. Конта ти: (098) 821-59-64. Юрій Бри ада б дівельни ів, ви онає: іпсо артонні роботи, сайдин , ва он а, металопрофіль, ладання ламінат , армстрон , заміна металевих тр б на металопласти ові. Конта ти: 23-23-80, (098) 307-10-91 Б дівельні роботи: залив а ф ндаментів, м р вання, шт ат рні роботи, іпсо артон, стяж а, по рівля, сайдин , армстрон . Конта ти: 64-61-26, (098) 293-46-95 Ви отовлення та встановлення орп сних меблів на замовлення. Конта ти: (063) 648-59-20, (097) 763-14-16 Ви онання технічних мов. Ліц. АВ №340043. Конта ти: 45-03-90, (067) 687-21-45, (050) 375-24-70, Владислав Ви он ємо бетонні роботи, м р вання ороб и, заборів, по рівельні роботи, теплення б дин ів. Конта ти: (097) 712-62-17 Ви он ю: в ладання плит и, раніт , де оративно о аменю, пар етної дош и. Конта ти: (096) 125-79-46 Вирівнювання, фарб вання, шпа лювання, стін та стель, леєння всіх видів шпалер, я існо, недоро о. Конта ти: 5-21-51, (097) 824-56-47, (097) 543-17-09 В ладання ламінат , я існо, недоро о. Конта ти: (067) 949-37-02, (095) 040-68-09 Гіпсо артон, ламінат, лицювання плит ою, шпа лювання, ва он а, сайдин , армстрон , рильято та ін. Конта ти: (096) 572-01-86, (099) 321-08-73 Гіпсо артонні роботи, шпа лювання, в ладання ламінат , стяж и, лицювання. Конта ти: (098) 694-50-37 Євроремонт вартир «під люч», всі види б дівельних робіт.Дизайн, досвід ви онання. Конс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86 Євроремонт, шпа лювання, шт ат рення. Конта ти: 28-43-08, (067) 645-10-84 Клеєння шпалер всіх видів, професійно, шпа лювання стін, стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84 Клеєння шпалер, в ладання ламінат , встановлення сантехні и, збирання меблів. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06 Клеєння шпалер. Професійно. Конта ти: (098) 022-01-36 Лицювання ерамічною плит ою, встановлення сантехнічно о обладнання, монтаж іпсо артон , шпа лювання стін і стелі, в ладання ламінованої підло и та ліноле м . Конта ти: (067)362-50-93 Лицювання плит ою та омпле сний ремонт ванних імнат та санв злів. Конта ти: (067) 909-21-60 Лицювання плит ою, встановлення сантехні и, заміна тр б на пласти ові, в ладання ламінат , стяж а. Конта ти: 62-21-59, (067) 856-44-34 Лицювання плит ою. Досвід роботи. Встановлення сантехні и, заміна тр б. Конс льтації майстра. Ціна: від 80 рн/ в.м. Конта ти: (067) 345-01-15 Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шпа лювання, фарб вання, шт ат рення, стяж и та інше. Конта ти: (093) 622-76-30, (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 М р вання амінів, ман алів, оздоблення марм ром, природним аменем, я існо. Конта ти: 23-67-98, (097) 398-22-73, (066) 773-96-78 Прое т вання житлових та ромадсь их б дівель. Ст дія архіте т ри та дизайн , Ліц. АБ №177290 РОДА від 28.10.05. Конта ти: 60-73-10,(063)272-40-09,(097)645-00-02

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


№44 вiд 25 листопада 2010 ро

• •

Утепленя бал онів. Конта ти: (096) 572-01-86, (099) 321-08-73 Шліф вання ново о (реставрація старо о) пар ет та дощатих підло . В ладання пар ет , ламінат , чорнової дош и. Швид о. Виїзд в межах міста без оштовний. Конта ти: (067) 382-12-24 Шпа лювання всіх видів, фарб вання, влашт вання від осів, реставрація підві онни ів, леєння шпалер, я існо, помірні ціни. Конта ти: 26-22-54, (067) 580-93-35 Шпа лювання і фарб вання стель. Клеєння шпалер, в ладання іпсо артон , плит и, ва он и, ламінат , Валерій. Конта ти: 24-58-03, (067) 495-05-60, (066) 653-44-91 Шпа лювання, іпсо артонні роботи, в ладання ламінат , фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення та інше. Конта ти: (093) 622-76-30, (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Шпа лювання, перетирання стін і стелі, леєння шпалер, побіл а, шт ат рення. Конта ти: 28-53-65 Шпа лювання, фарб вання, леєння шпалер, від оси. Конта ти: 5-03-03, 28-15-67 Шт ат рення, заливання стяж и, лицювання. Конта ти: 27-74-11, (096) 289-01-80 Шт ат рення, нанесення «ш би», фарб вання, шпа лювання, я існо, недоро о. Конта ти: 28-93-91 Шт ат рення, стяж а, лицювання. Конта ти: 45-43-23

• • • • •

21

ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ

ВИКОНУЄМО РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ» БУДИНКІВ, ОФІСІВ, КВАРТИР, СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ. ЗВЕРТАЙТЕСЬ, БУДЕТЕ ЗАДОВОЛЕНІ. КОНТАКТИ: (097) 426-90-96 MAXSHOT@UKR.NET

Всi види рeмонтно-б дiвeльних робiт: м р вaння, бeтонi роботи, шт aт рeння, монтaж вa он и, iпсо aртон , облицювaння, мaлярнi роботи тa iншi. Ціна: до овiрнa Конта ти: (097) 324-34-97 ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ОБШИВАННЯ ДЕРЕВ’ЯНОЮ, ПЛАСТИКОВОЮ ВАГОНКОЮ, ВСТАНОВЛЕННЯ САНТЕХНІКИ, ІНШІ РЕМОНТНІ РОБОТИ. ШВИДКО, ЯКІСНО, ДОСВІД РОБОТИ. КОНТАКТИ: 28-50-95, (097) 529-67-72 НАДІЙНИЙ ТА ВИСОКОЯКІСНИЙ РЕМОНТ ВАШОЇ ОСЕЛІ, ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ РОБІТ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ВСІ ВИДИ РОБІТ «ПІД КЛЮЧ». ЦІНА: ДОГОВІРА. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРА

Дверей металевих за різними • розмірами замовни а, товщина метал від 2 мм, зв о-, теплоізоляція. Оздоблення: ва он а,фанера, достав а, встановлення. Я ість арантовано. Конта ти: (097) 377-70-53

БАЛКОНИ ПІД КЛЮЧ

• • •

АВТОВИШКА - 22 М

Посл и е с аватора Atlas-1304, 14 т., івш 1 б. м., 0.5 б.м., опання траншей, отлованів, + ідромолот, довбання бетон ,

т. 20-71-57, (050) 514-47-80 ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОЛАБОРАТОРІЇ ДО І ВИЩЕ 1000 В. ДОЗВІЛ № 1439.09.30-45.31.0 ВІД 22.05.2009 Р. СВ. ПРО АТЕСТАЦІЮ РТ-0008/2010 ВІД 29.01.2010 Р. КОНТАКТИ: (0362) 43-13-93, 43-65-04 Посл и автовиш ою 22 М, в л. К рчатова, 18а,

т. (0362) 62-99-55 (067) 362-96-79 БУДІВЕЛЬНА ФІРМА З БАГАТОРІЧНИМ ДОСВІДОМ ВИКОНАЄ ВСІ ВИДИ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНИХ РОБІТ. ПОМІРНІ ЦІНИ ТА ВИСОКА ЯКІСТЬ. ЛІЦ. АВ №051869 ВІД 21.04.2006 РОКУ. КОНТАКТИ: (097) 426-90-96 MAXSHOT@UKR.NET БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА, УТЕПЛЕННЯ ПІНОПЛАСТОМ, КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ. М. РІВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 123 А, ЛІЦ. АВ №315825 ВІД 04.05.07 Р. КОНТАКТИ: 22-24-08, 24-92-56, (067) 987-82-72, (050) 770-08-10 БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ: БЕТОННІ, ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ, ПЛИТКА, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКИ, ГІПСОКАРТОН, МУРУВАННЯ, ЕЛЕКТРИКА, ОПАЛЕННЯ, ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ, ВИБИВАННЯ ОТВОРІВ. КОНТАКТИ: 43-53-68, (097) 356-80-99, (050) 597-63-93 БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ. ГІПСОКАРТОН, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ЛАМІНАТ, ПАРКЕТ, ВАГОНКА, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, МУРУВАННЯ, ТОЩО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Б дівництво на замовлення та «під люч». Конта ти: (097) 589-16-86 www.postachmat.ucoz.ua

ПРОЕКТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ БУДИНКІВ. МОНТАЖНІ РОБОТИ ПО ОПАЛЕННЮ, ВОДОПОСТАЧАННЮ, ВЕНТИЛЯЦІЇ. ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. ЛІЦ. АВ № 516910 ВІД 6.08.2010 Р. КОНТАКТИ: 66-43-53, 62-99-05 ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ЕЛЕКТРОСИЛОВИХ МЕРЕЖ, ОСВІТЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО ДО І ВИЩЕ 1000 В. ЛІЦ.АВ №408840 ВІД 09.09.2008 Р. КОНТАКТИ: (0362) 43-13-93, 43-65-04 РЕМОНТ ВАШОЇ ОСЕЛІ. ГІПСОКАРТОН БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, ВАГОНКА, САЙДИНГ ТОЩО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Роботи б дівельні. Недоро о та я існо. Ре онстр ція старих та зведення нових дахів. Конта ти: (097) 589-16-86 www.postachmat.ucoz.ua СКЛОПАКЕТИ (ТЕРМІНОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ). ЕКСКЛЮЗИВНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ДВЕРІ, ВІКНА, КОНСТРУКЦІЇ. СКЛО ВІКОННЕ, ВІТРИННЕ, ВІЗЕРУНКОВЕ, ДЗЕРКАЛА (ПОРІЗКА). КОНТАКТИ: 22-24-08, (097) 868-82-72

Стяж а підло и цементно-піщана. Ціна: 35 рн/ в.м. Конта ти: (098) 684-64-26 www.postachmat.ucoz.ua

СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ

БУРІННЯ ТА РЕМОНТ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА НАСЕЛЕННЯ. БУРІННЯ ПІД СВАЇ ДІАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ПОСЛУГИ ТА РОЗВІДКА ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ЛІЦ. АВ №047432 ВІД 21.03.2006Р. КОНТАКТИ: 63-72-09, 63-75-17, (050) 463-15-99

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З МЕТАЛУ: КІОСКИ, НАВІСИ, ГАРАЖІ, ДРАБИНИ,

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

Прое ти індивід альних б дин ів. Монтажні роботи по опаленню, водопостачанню, вентиляції. Ви отовлення метало онстр цій. Ліц. АВ № 516910 від 6.08.2010 р. т. 66-43-53, 62-99-05

т.ф.: (0362) 63-00-16 м. Рівне, в л. К рчатова, 18а

2.7.2. З ви отовлення

Ви отовлення, встановлення броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21 Дверей металевих за різними розмірами замовни а, товщина метал від 2 мм, зв о-, теплоізоляція. Оздоблення: ва он а,фанера, достав а, встановлення. Я ість арантовано. Конта ти: (097) 377-70-53

-6-26. ЛИСТ, ПРУТОК: Н/Ж,

Тр би металеві. Конта ти: 27-77-67

МІДЬ, АЛЮМІНІЙ, ЛАТУНЬ,

Тр би поліетиленові, тр би поліпропіленові. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, (096) 307-38-21

Металопрокат, вторсировина

Л и с т оцин ований, 2х1 м., 1мм шириною, 3 шт., недоро о. Конта ти: 24-64-71, (097) 732-23-24

2.8.1. Продам

БАЛКОНИ «ПІД КЛЮЧ».

КРУГИ КАЛІБРОВАНІ Ф

ЛИСТ ОЦИНКОВАНИЙ, СКЛОБЛОКИ. КОНТАКТИ: 22-30-12, (050) 540-81-80

Металопро ат, б/в. Конта ти: (067) 285-58-69

ТРУБИ А/Ц Ф100-300.

КОНТАКТИ: (050) 375-83-36,

З/Б КОНСТРУКЦІЇ, (НОВІ ТА Б/В)

ТРУБИ БЕТОННІ Ф

(097) 420-35-47

МЕТАЛОПРОКАТ Б/В, БАЛКИ,

400-1400. БЕТОННІ

Ви отовлення плів и, виробів з пластмаси, запчастини на пласти ові ві на та верти альні штори. Приймаємо стрейч та відходи поліетиленової плів и. Конта ти: м. Рівне, в л. Київсь а, 110 а, 28-89-97, (067) 768-31-96

РЕЛЬСИ. КОНТАКТИ: 5-20-23,

ПЛИТИ, ОГОЛОВКИ.

(067) 382-56-01

КОНТАКТИ: 22-30-12

Виробництво металопласти ових ві он та дверей. Конта ти: (0362) 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Зна и адресації. Конта ти: 45-00-55

2.7.3. З встановлення В ладання трот арної плит и, • встановлення бордюр, поребри ів,

водовідливів. Механічне влашт вання основи. Роботи ви он ємо професійно, я існо з арантією. Конта ти: (063) 648-59-20, (097) 763-14-16 Встановлення та заміна водопровідних, аналізаційних тр б, «Чесь а техноло ія». Гарантія 50 ро ів, онс льтація майстра. Встановлення д шових абін, бойлерів, олоно , лічильни ів. Конта ти: 5-27-55, (097) 235-26-50 Встановлення та ремонт сантехні и, заміна металевих тр б на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34

• •

ВЛАШТУВАННЯ РУБЕРОЙДОВИХ І ШАТРОВИХ ПОКРІВЕЛЬ. РЕМОНТ, ОЗДОБЛЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИНКІВ. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ТА САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ, ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН, ЛІЦ. АВ №315825 ВІД 04.05.07 Р. КОНТАКТИ: 24-92-56, (067) 987-82-72, (050) 770-08-10

Б ріння свердловин на вод , монтаж насосно о обладнання, ліц. АВ №507018 ДГУ від 15.01.10 р.

Стяж а підло и цементно-піщана. Ціна: 35 рн/ в.м. Конта ти: (098) 684-64-26 www.postachmat.ucoz.ua

т. 63-32-02, (093) 755-69-27

2.7.4. Інші

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ВИКОНУЄМО ВСІ ВИДИ ВНУТРІШНІХ РОБІТ: ГІПСОКАРТОН, ШПАКЛІВКА, ЕЛЕКТРИКА, САНТЕХНІКА. ШВИДКО, ДЕШЕВО ТА ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (098) 415-53-99, (099) 729-43-54

Бал они під люч. Металопласти ові та алюмінієві онстр ції, дах, зварювальні роботи, теплення, обшивання, вн трішні роботи, підло а та інше.

Земельні роботи: е с авація, опання став ів, лашт вання насипів, опання отлованів і траншей. Конта ти: (0362) 43-05-88, (067) 157-39-19, (097) 331-73-59 Майстерня по ремонт бензо- та еле троінстр мент . Продаж, про ат, сервіс. Конта ти: 28-65-73, 28-79-88, 28-97-30, 28-98-47

Вивіз б дівельних відходів, сміття, ліц. МТЗУ АВ №042985 від 26.05.06р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62 Зрізання та обріз а дерев бензопилами, професійно. Конта ти: 20-58-94 (після 19.00), (067) 649-69-94

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНИХ МАШИН ТА БОЙЛЕРІВ, ЗАМІНА МЕТАЛЕВИХ ТРУБ НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ, РЕМОНТ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІШУВАЧІВ, СИФОНІВ, ВАНН, УНІТАЗІВ, ПРОЧИЩЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБ. КОНТАКТИ: 28-61-93, (097) 230-49-22

ДЕКОРУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ. КОНТАКТИ: 60-82-06, (097) 645-11-55 (063) 404-11-08 Еле три а. Конта ти: м. Рівне, в л. Мірющен а, 41 (067) 100-22-49

Тро си металеві, стропа, пав Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

и.

Тр би, тни , швелер, р и, вадрат, листи, бал и, армат р , полоси, дріт. Полі арбонат всіх ольорів. Нержавіючий метал в асортименті. Конта ти: м.Рівне, в л. К рчатова, 18а, 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Тр би металеві. Конта ти: 27-77-67 Швелер. Конта ти: 27-77-67 Шести ранни металевий, ований, на о орож , 1,20/1,20м, 3 шт. Ціна: 450 рн./шт., Конта ти: 28-96-33

2.8.2. К плю Ма лат р , 80 оп/ . Ліц. АВ № 487845 від 25.02.2010 р. Конта ти: в л. Біла 85 а, 5-62-10, 43-22-10, (067) 830-32-71


22

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

БІЗНЕС Офісне обладнання 4.1.1. Продам Машин портативн . 24-75-57, (067) 364-18-65

А ре ат холодильний, Конта ти: (067) 364-38-08

Поліграфічні, рекламні та інформаційні послуги

Конта ти:

Ва автомобільн , 15 тонн. Конта ти: 43-48-60, (098) 711-35-57 Верстат ба атоф н ційний, 5 -операційний деревообробний (ф ано -300 мм, рейсм с-300мм, цир ляр а, ориз. фрезер). Конта ти: (098) 578-89-99

4.6.1. Пропон ю

Верстат металообробний. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79

Сейф та зам и до ньо о. Конта ти: 28-06-73, (097) 430-40-82 Сейф, б/в. Конта ти: (098) 349-73-03

Витратні матеріали, канцтовари 4.3.1. Продам Папір А4, «Маестро». Ціна: 29 Конта ти: (067) 701-16-30

рн.

Друкована продукція 4.4.1. Продам

ФАП-15.

ВИГОТОВЛЕННЯ ВІЗИТОК.

Верстат то арний, по Конта ти: (096) 456-88-36

метал .

КОНТАКТИ: 60-82-06, (097)

Верстат ф вальний. Конта ти: 63-16-59, (096) 804-30-03

645-11-55, (063) 404-11-08

Верстат шліф вальний, недоро о. Конта ти: (098) 225-60-75 Верстат, верти ально-фрезерний, по метал . Конта ти: (096) 456-88-36

ВІЗИТКИ ЛАМІНОВАНІ, ДВОСТОРОННІ -130 ГРН/1000 ШТ, КАЛЕНДАРИКИ КИШЕНЬКОВІ 200 ГРН/1000 ШТ., ФЛАЄРА ВІД 250 ГРН. КОНТАКТИ: 43-91-89 ELENASPARTA@GMAIL.COM

Верстати деревообробні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Верстати металообробні, ред тори, насоси, трансформатори, ідродви ни, роли и- онвеєрні. Конта ти: (096) 364-30-53 Верстат ба атоф н ційний, 5 -операційний деревообробний (ф ано -300 мм, рейсм с-300мм, цир ляр а, ориз. фрезер). Конта ти: (098) 578-89-99

ЗНАЧКИ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ГУРТ, РОЗДРІБ. КОНТАКТИ: 60-82-06,

Збір віршів для дітей. Конта ти: 28-21-92

Верстат металообробний. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79

(097) 645-11-55, (063) 404-11-08

Кни и нові, 2008 р. Конта ти: 26-08-76

Ви отовлення візито . Конта ти: 60-82-06, (097) 645-11-55, (063) 404-11-08 Візит и ламіновані, двосторонні -130 рн/1000 шт, алендари и ишень ові 200 рн/1000 шт., флаєра від 250 рн. Конта ти: 43-91-89 elenasparta @gmail.com

Верстат то арний, по Конта ти: (096) 456-88-36

Енци лопедію. Конта ти: 23-27-19

Кни и, 100 шт. Конта ти: 24-09-39 Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85 Літерат р х дожню. Конта ти: 22-78-12 Літерат р 24-27-35

х дожню.

Конта ти:

Підр чни «Пра тичес ий рс а нлийс о о язы а» від реда ції Ара іна, для ст дентів 1-5 рсів. Конта ти: 64-03-76, (097) 248-75-26 Х дожню літерат р , с часн , російсь і зар біжн , Конта ти: 22-78-78

4.4.2. К плю Довідни з ремонт , іноапарат ри, 60-х ро ів. Конта ти: 68-36-84 Ж рнал «Золотий Глоб с», №9, з дис ом. Конта ти: 43-61-14

Юридичні, фінансові послуги та аудит 4.5.1. Пропон ю Допомо а від ритті віз до • Вели обританії, ліц. АА №841048

від 26.11.05 р. Конта ти: (095) 093-74-27 Пере лади і нотаріальне посвідчення, ле алізація до ментів для виїзд за ордон. Конта ти: 63-80-48, (067) 363-82-72 Юридичні посл и. Реєстрація підприємств. Юридичний с провід лі відації та бан р тства за власною ініціативою підприємства (несплачені бор и по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: 43-84-96, (050) 375-31-23

• •

Всі види юридичних посл . Конта ти: (050) 375-33-47 КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ З ПИТАНЬ: ОТРИМАННЯ ВИТЯГІВ З РЕЄСТРУ ПРАВ НА ВЛАСНІСТЬ, ПОГОДЖЕННЯ, ПЕРЕПЛАНУВАНЬ ЗАБУДОВ, РЕКОНСТРУКЦІЙ КВАРТИР, ДОПОМОГА ПО СТЯГНЕННЮ БУДЬ-ЯКИХ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ. СВ. В-03 №262859 ВІД 07.09.09 КОНТАКТИ: 64-37-71, 64-37-72, (050) 674-68-07

Кредити іпотечні. Конта ти: 23-50-68, 63-54-97

Матеріали для ре лами. Конта ти: 22-22-28, 63-41-05 Таблич и, стенди, вивіс и. Конта ти: 22-22-28, 63-41-05

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ЩОДО КРЕДИТІВ, ДЕПОЗИТІВ. ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДАХ. ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ В СУДАХ У МАЙНОВИХ ТА НЕМАЙНОВИХ СПОРАХ. КОНТАКТИ: (050) 375-33-47

Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18

4.7.1. Продам

Компресор. Конта ти: (096) 540-73-65

Стелажі, вітрини, прилав и, стій и під одя , з хромованих тр б, ДСП та с ла для ма азинів та апте . Конта ти: (097) 372-17-71

Автомати азованої води радянсь о о виробництва, робочі, в хорошом стані, омпле товані, в ле ислотними балонами та ред торами. Можливе подальше обсл ов вання. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58 Апарат для ви отовлення ша рми. Конта ти: 5-08-33, (099) 327-40-41 Ва . Конта ти: (098) 783-96-40 Вітрин з підсвіт ою. Конта ти: 43-63-05, (067) 363-54-44 Вітрин холодильн , ондитерсь Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

.

Камер морозильн . Конта ти: (098) 783-96-40 Крісло пер арсь е, б/в, Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 546-21-99 Обладнання для виробництва олії. Конта ти: (068) 142-98-77 Обладнання тор ове. Конта ти: (067) 935-86-93 Обладнання тор ове. Конта ти: (067) 985-40-62, (093) 388-88-08 Обладнання тор овельне для тор івлі непродовольчими товарами: шафа-стелаж, стелажі (4 шт.без задньої стін и), прилав и зі с лом (3 шт.) Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 540-79-85 Стій

барн . Конта ти: (067) 935-86-93

Холодильн вітрин , б/в, в робочом стані. Конта ти: 62-12-89, (050) 375-02-61

4.7.3. Пропон ю

4.8.1. Продам

Шен ен візи. Ліц. АВ № 392626 від 24.04.08. Ціна: 350 рн. Конта ти: в л. Г.Мазепи, 19. 22-67-85

Вимірювач воло ості сировини. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

Компресор, 10атм. Конта ти: 43-69-87

Пози а від 3000 рн до 400000 рн без довід и про доходи, виплата до 15 ро ів. Св. № 789883 від 06.10.06р. Конта ти: 22-25-14, (063) 823-21-67

Реєстрація підприємств. Терміново, я існо. Конта ти: (098) 712-78-34

Верстат шліф вальний, недоро о. Конта ти: (098) 225-60-75

Еле тродви ни постійно о стр м . Конта ти: (056) 747-03-86 e n e v e s t a @ g m a i l . c o m www.energo-vesta.com.ua

Камер оптильн , автомат, завантаження - 400 . В оренд . Конта ти: (0334) 23-05-90, (091) 324-65-88 dimagalun@ukr.net

Пере лади і нотаріальне посвідчення, ле алізація до ментів для виїзд за ордон. Конта ти: 63-80-48, (067) 363-82-72

Верстат ф вальний. Конта ти: 63-16-59, (096) 804-30-03

Торговельне обладнання, матеріали

НОТАРІУС. ПРАЦЮЄМО ЩОДЕННО. КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО, СВ №6793 ВІД 20.02.08 Р. КОНТАКТИ: 43-12-91, 23-60-02, (050) 612-97-91

Представництво в с дах. Конта ти: (050) 375-32-47

метал .

Промислове обладнання Верстати обрізні, пилорам • стріч ов , ба атопил., фрезери, рейсм си, цир ляр на 2 пил и, палетно-торцовочний. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067)494-75-45, (050)555-81-91

Віброверстати для ви отовлення • б дівельних бло ів різних

типорозмірів, бр ів и; вібростоли, форми для олодязних ілець. Достав а в межах У раїни. Конта ти: 20-89-65, (067) 216-13-92

Пилорам стріч ов , верстати • обрізні, ба атопил., фрезери, рейсм си, цир ляр на 2 пил и, палетно-торцовочний. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Машин підло омиюч , IPC Gansow CT40/В45 (б/в 2 ро и, з я их попрацювала 40% час ). Доро і елеві а м лятори. Терміново. Тор . Ціна: 24800 рн. Конта ти: (093) 141-44-4, (097) 031-30-30 saddamus@i.ua Машин слюсарно-інстр ментальн , з набором інстр ментів. Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Металош ач імп льсний, селе тивний. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (050) 631-56-60, (097) 511-03-82 www.tracker-d.com.ua Металош ачі, можлива оренда. Конта ти: 68-05-72 Мотопомп . Конта ти: (097) 601-26-70 Патрон свердлильний. Конта ти: 62-22-10 Пил цир лярн , дис ов . Конта ти: 45-08-38 Пил стріч ов , по метал , ма с.діаметр різо до 300 мм. Конта ти: (096) 456-88-36 Плит оріз новий. Конта ти: 62-40-12 Пристрій зварювальний, ВД-306М1. Конта ти: 5-07-05, (067) 645-29-60 Рейсм с, ма с. ширина 630мм, се ційний вал подачі, 4 ножі на вал , 7.5- іловатний дви н, 5 тис. обертів. Конта ти: (096) 414-60-58 Стано УКП-114 для розточ и, т п и, шат на. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Стано шліф вально- олінчато о вала ЗА-423. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Стано УКП-114 для розточ и, т п и, шат на. Конта ти: 62-65-23 Тельфер, 1-1,5тонни. 43-03-42

вантажопідйомністю Конта ти: 68-08-62,

Фрезер деревообробний, з р хомим столом, вал 32 мм., 3 швид ості, дви н 3 КВт. Конта ти: (098) 578-89-99 Фрезер з р хомою арет ою, рейсм с, ф ано , пилосмо для стр ж и, 2-міш овий і форматно-роз рійний, недоро о. Конта ти: (093) 140-85-55 Фрезер з шипорізною арет ою, вал 32 мм, швид ість вала, 10000/ 8000/6000 об/хв., дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Фрезер деревообробний, з р хомим столом, вал 32 мм., 3 швид ості, дви н 3 КВт. Конта ти: (098) 578-89-99

4.8.2. К плю Апарат зварювальний. Конта ти: (066) 218-79-00 Компресор для малярних робіт. Конта ти: (096) 457-07-92

СТАНЦІЮ ПЕРЕСУВНУ КОМПРЕСОРНУ, 5-25 ПКСД. КОНТАКТИ: (050) 511-05-20


23

№44 вiд 25 листопада 2010 ро Чоботи. Конта ти: 68-36-84

Спецодяг

Боч , 3 687-95-28

Тара і упаковка

4.9.1. Продам Одя медичний. Конта ти: 26-49-01, 26-45-92 Р авиці. Конта ти: 68-36-84 Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Форма лейтенанта, літньо-осінньо-зимова. Конта ти: 23-25-51 Форм зимов , ам фляжн . Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 377-50-31

Б тил и с ляні пивні. Конта ти: 26-88-93 Б тлі, 20 л. Конта ти: 5-86-21

4.10.1. Продам Бан и с ляні. Конта ти: 23-72-57 Боч , 3 687-95-28

б.м. Конта ти: (097)

б.м. Конта ти: (097)

Боч , залізн , об’єм 10 Конта ти: (067) 364-30-92

б.м.

Боч , залізн , об’єм 10 Конта ти: (067) 364-30-92

б.м.

Б тель с ляний. Конта ти: 63-43-99

Європіддони, б/в, самовивіз. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 689-14-74 Ємність металев , 2 б.м. Конта ти: (096) 540-73-65 Ємності пластмасові для води, харчових та хімічних прод тів. Конта ти: (095) 891-83-66 Каністри пласти ові. Конта ти: 5-86-21 Каністри, б/в на 10, 20л, Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

4.10.2. К плю Пляш и с ляні візьм подар но , б дь-я і. Конта ти: (067) 946-04-76

Допоможемо від рити власний фітнес- л б для жіно ново о поп лярно о формат . Конта ти: (067) 874-58-17 www.fitlady.com.ua

Контакти

НАДАМ ПОЗИКУ ПІД ЗАСТАВУ АВТОМОБІЛЯ ТА НЕРУХОМОСТІ,

4.11.1. Пропон ю

25.05.2006Р. КОНТАКТИ: 45-02-20,

Допомож розпочати свій • бізнес, без апіталов ладень з пасивним доходом. Надійно, ви ідно, ле о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

СВІДОЦТВО №15101764 ВІД (095) 449-36-31 Міжнародна фінансова омпанія запрош є до співпраці інвесторів. Дохід від 24-40%. Детальніша інформація. Конта ти: 43-53-08

Місце в аражном омпле сі «Аван ард», в л. Коновальця. Конта ти: 43-67-24 Сім’я потреб є матеріальної підтрим и. Конта ти: (068) 202-77-58 Допомож розпочати свій бізнес, без апіталов ладень з пасивним доходом. Надійно, ви ідно, ле о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Ш аю інвестора для поб дови тор овельно-відпочивально о санаторію. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47 Ш аю партнерів для спільно о бізнес на території Рівненсь ої області. Конта ти: (096) 391-56-07, (067) 103-03-16 juljaza@mail.ru

ТЕХНІКА Комп’ютери, оргтехніка 5.1.1. Продам Бло живлення. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Відео арт . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-52-18, (098) 532-36-49 Комп’ютер «Пенті м-3». Конта ти: 22-61-38 Комп’ютер «Самс н », і принтер, б/в. Конта ти: 26-96-49 Комп’ютер «Целерон», 1,2, оп 512 Мб, вінчестер 30 Гб, відео арта 64 Мб, ДВДРВ, монітор 15 дюймів, миш а та лавіат ра, відмінний стан. Ціна: 800 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Комп’ютер «Целерон», 2 ядерний, 2.6Г, 2 Гб, 180 вінчестр, 256 біт відео арта, ДВД+РВ, орп с з підсвіт ою, лавіат ра, миш а, олон и. Ціна: 2200 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84

5.1.2. К плю

5.2.2. К плю

Монітор ЛСД, б/в, дешево. Конта ти: 26-04-41 Но тб неробочий. Конта ти: 26-04-41

А м лятор, до мобільно о телефон «Ал атель». Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61

5.1.3. Пропон ю

Встановлення «Windows», ПЗ, перевір а на наявність вір сів та встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, онс льтації, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Встановлення «Windows», про рам, антивір сний захист. Продаж, налашт вання та модернізація омп’ютерів. Недоро о, я існо, арантія. Конта ти: 43-85-62, (097) 571-10-95

Телефон «Но ія-6280». Конта ти: (096)411-44-41 Телефон мобільний, недоро о. Конта ти: (098) 902-95-81 Телефони мобільні. Конта ти: 28-83-77, 68-49-17, (096) 967-72-84, Телефони мобільні. Конта ти: (099) 277-23-87 Телефони, б/в, в б дь-я ом стані. Конта ти: (096) 626-17-20, (063) 126-56-23 Телфони мобільні. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

5.2.3. Пропон ю МАЙСТЕРНЯ З РЕМОНТУ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ.

Комп’ютер брендовий. Ціна: 1000 рн. Конта ти: м. Рівне, в л. Словаць о о, 3А 43-02-04

КОНТАКТИ: 63-41-63

Комп’ютер, б/в, процесор «Целерон-2.4», ОП 1 Гб, вінчестр 80Гб, відео арта, 128 Мб, монітор, лавіат ра, миш а. Конта ти: (097) 137-00-94

Фото+, кіно+, оптика

Комп’ютер, відмінний стан, «Целерон-1.8», ОП 1 б, вінчестер 120, відео арта 256 Мб, ДВД-РВ + монітор 17 дюймів, «Самс н -Сан майстер», лавіат ра, миш а, олон и. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84

Карт пам’яті до фотоапарата. Конта ти: (068) 841-55-43

Комп’ютер, процесор «Целерон 1.0», ОП-8512-Мб, вінчестр 80 Гб, 64 Мб, відео арта, є монітор, лавіат ра, миш а. Конта ти: (097) 137-00-94

Кінопрое тор плівочний, 8мм, «Л ч 2», іно амер плівочн «Кварц 2м», виробництва СРСР. Конта ти: (050) 375-36-70, (063) 780-03-19

Комп’ютер. Конта ти: 22-61-38

Телевізор «Шарп», 70 см, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 5-42-16, (097) 439-26-60

Комп’ютер. Конта ти: 62-93-48 Комп’ютерна техні а в асортименті. Конта ти: в л. Королен а, 2 26-86-81 Монітор «LG», плос ий е ран, б/в, 2.5 ро и. Конта ти: 23-46-00 Монітор «Самс н » Сін Мастер-755 ДФ, 17 дюймів, б/в, відмінном стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 222-81-17 Монітор «Самс н ». Ціна: до овірна, Конта ти: 20-52-18, (098) 532-36-49 Монітор, 17 дюймів. Ціна: 600 Конта ти: 26-04-41 Монітор. Конта ти: 22-61-38

рн.

Монітори. Конта ти: 64-15-77, (067) 319-06-17 Но тб «Ас с» А7М AMD TurionX2TL52(1.6 ГГц)\2 ГБ\160 ГБ\GeForce Go 6100, оптичний привід не працює, ЮСБ. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (067) 383-09-59 Но тб «Ас с», вінчестер 80Гб, оп 100 Мб , ДВД-РВ, відео 128 Мб , відмінний стан. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 28-83-77, 68-49-17, (096) 967-72-84 Но тб «Делл», С600, б/в, вінчестер 60 Гб, ДВД-РВ. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 110-06-00 Но тб , «Тошиба», подвійний процесор, пам’ять 2Гб, вінчестр 250 Гб. Конта ти: (096) 626-17-20, (063) 126-56-23 Но тб ., «Асер», новий. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 60-79-46, (093) 306-99-37 Но тб и, б/в різної омпле тації. Ціна: від 1000 рн Конта ти: (067) 383-09-59 Но тб и, б/в, 1 та 2-ядерні. Конта ти: (098) 251-47-77 Но тб и, б/в, недоро о. Конта ти: (098) 251-47-77 Но тб и, одно- та двоядерні, недоро о. Конта ти: (098) 251-47-77 Принтер «Кенон», б/в. Конта ти: 28-53-59, (096) 261-97-56 Принтер «Кенон», ольоровий др . Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65 Принтер, б/в. Конта ти: (099) 757-21-57 Принтер. Конта ти: 28-63-42 Процесор, пот жність 512 МБт, відео арта 256, недоро о, в робочом стані. Конта ти: 28-71-43, 63-51-23 Системний бло «Атлон1400», ОЗУ, 11Гб, відео 64. НДД-260, ТВ-тюнер. Конта ти: 24-76-56, (050) 375-31-72 Системний бло , 2-ядерний, ОЗУ 2 Гб, відео 512 мб, вінчестер 120 б. Б.ж. 350w. DVD-RW LG. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (050) 298-36-91, (067) 360-59-49 Системні бло и «Пенті м-2», 3, 4. Конта ти: 64-15-77, (067) 319-06-17 Стіл омп’ютерний, світлий. Конта ти: (097) 305-82-82

5.3.1. Продам

КОМП’ЮТЕРНА ДОПОМОГА, КОНСУЛЬТАЦІЇ, ВСТАНОВЛЕННЯ WINDOWS, ПЗ, АНТИВІРУСІВ. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ. ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА. ДЕШЕВО, ЗРУЧНО, ПРОФЕСІЙНО. КОНТАКТИ: 43-85-62, (097) 571-10-95

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ (НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЗ, КОМП’ЮТЕРІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПЗ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИНТЕРІВ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

Засоби зв’язку 5.2.1. Продам А м лятори, розмір А. Ціна: 16 рн/ шт. Конта ти: (068) 841-55-43 Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 20 рн. Конта ти: 68-36-84 Мобільний телефон, в хорошом стані «Моторола». Ціна: 500 рн. Конта ти: (063) 206-38-74 з 17.00 Монітор «Самс н -755», 17 дюймів. Конта ти: (095) 340-45-95, (098) 120-90-17

Телевізор б/в. Конта ти: (093) 878-16-16 Фільмос оп, для діафільмів, б/в. Конта ти: (095) 092-05-17 Фотоапарат «Зеніт», б/в, відмінний стан. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10 Фотоапарат «Київ». Конта ти: (067) 966-64-06 Фотоапарати: Зеніт-12сд;11:ЕТ. Ціна: до 300 рн. Конта ти: 27-96-08 zablotskiy@inbox.ru Фотозбільш вач «Таврія», б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21 Фотозбільш вач «Юність», дешево. Конта ти: 28-22-90 Фотозбільш вач, автоматичний, відмінний стан, недоро о, терміново. Конта ти: (098) 385-65-60 Фотозбільш вач. Конта ти: 43-94-87, (094) 966-94-86 Фото а амер «Соні ДСК-W110» ібер-шот. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Фото амер професійн , дзер альн «Соні А-230». Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Фото амер цифров «Sony DSC-W110», оптичне та цифрове збільшення. Запис відео: MPEG VX, 640 x 480 30 /с. Ціна: 850 рн. Конта ти: м. Рівне, в л. Д бенсь а 63-24-06, (096) 966-13-94 sashylik@ukr.net Фотоліхтар. Конта ти: 43-94-87, (094) 966-94-86

Пристрій зарядний до телефона «ЕлДжі». Конта ти: 5-42-32

Теле+, відео+, аудіо+, радіо

ПРОДАЖ - ОБМІН. РЕМОНТ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, КУПІВЛЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ НЕРОБОЧІ. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ. КОНТАКТИ: 63-41-63

Відеоплеєр, відео он, б/в, недоро о, телефон вати з 19.00 до 21.00. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91 Антен с п тни ов . Конта ти: (067) 363-13-53

Телефон «Соні Ері сон», W-910 І. Ціна: 700 рн. Конта ти: (093) 008-00-97 Телефон мобільний «Но іа». Ціна: 150 рн. Конта ти: (050) 375-75-39 Телефон мобільний. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Телефон, мобільний «Сіменс А-70». Ціна: 70 рн. Конта ти: (098) 902-95-81 Телефон, мобільний, «Сіменс ЦХ-75», відмінний стан. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Т е л о ф о н и мобільні. 23-25-36, (050) 435-25-98

Конта ти:

5.4.1. Продам

Відео амер «Соні», нов , дешево, а м лятори до амери «Панасоні ». Конта ти: (093) 87816-16 Відеома нітфон «Самс н », б/в, відмінний стан. Конта ти: 28-74-94 Відеома нітофон. Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65 ДВД-плеєр «Де с -511», всі формати, арао е, мі рофон в подар но , в хорошом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 375-84-04 ДВД-про равач, б/в, хороший стан, недоро о. Конта ти: (098) 924-98-31

Динамі и «Еле троні а-75АС-102» Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61 І ров пристав «Соні Плейстейшен-1,2», + джойсти и, дис и, арантія. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Кабельно-провідни ов та світлотехнічн прод цію від виробни а. Конта ти: м. Рівне, в л. Київсь а, 92, 64-24-64, (095) 288-51-50 Колон и м зичні 25В., 2 шт. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Ма нітофон «Мая ». Конта ти: 26-06-00 Ма нітофон 2- асетний «Соні», б/в, відмінний стан. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10 М зичний центр «Айва». Конта ти: (067) 382-87-91 М зичний центр «Техні с», професійний, олон и «С-30 Піонєр». Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Підсилювач, з олон ами, недоро о. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40 Підсилювач. Конта ти: 62-22-10 Плеєр МП-3, відмінном стані, 4 Гб + арта, новий а м лятор. Ціна: 380 рн. Конта ти: (098) 902-95-81 Пристав «Сі а», «Денді», «С берт». Конта ти: (096) 230-11-68

Стереопідсилювач «Лорта», 75У-202С, 75В. Конта ти: 26-06-00

Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1,2», +джойсти и, арти пам’яті та дис и. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Телевізор «Восход», в робочом стані , недоро о. Конта ти: 26-73-23

Пристав і ров «Соні Плейстейшн-2», відмінний стан, + 15 дис ів та арта пам’яті. Ціна: 800 .о. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Пристав і ров , «І с-Бо с». Конта ти: (097) 956-45-42 Пристав і ров , «Х-Бо с-360», відмінний стан, + 10 дс ів, 1 джойсти , вінчестр 40 Гб. Ціна: 2100 рн., Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87 Пристав і ров , Х-Бо с. Конта ти: (097)956-45-42 Пристав , світло-м зичн . Конта ти: 62-68-22 Радіолампи, радіодеталі. Конта ти: 68-36-84 Системи а стичні, 25АС109. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99 Стабілізатор. Ціна: 120 рн. Конта ти: 63-18-84

Телевізор «Г дман», 67 см, широ оформатний. Ціна: 700 рн. Конта ти: 62-77-78, (097) 290-45-24 Телевізор «Г дманс», діа ональ - 60 см. Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 290-45-24 Телевізор «ЕлДжі». 23-64-24, (097) 603-54-80

Конта ти:

Телевізор «Еле трон 61ТЦ 451Д», б/в. Дешево. Конта ти: (091) 329-80-11, (097) 018-11-19 Телевізор «Еле трон», 51 ТЦ-423 ДІ, в хорошом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-42-16, (097) 439-26-60 Телевізор «Еле трон». Конта ти: 23-36-37 Телевізор «Еле трон-382». Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07 Телевізор «Еле трон-51ТЦ-423ДІ», б/ в, на запчастини. Ціна: 100 рн., Конта ти: (093) 400-81-60

Телевізор «Панасоні », 21 по діа оналі, б/в, в хорошом стані. Ціна: 680 рн. Конта ти: 22-99-74 Телевізор «Самс н », діа ональ 69 см., хороший стан, недоро о. Конта ти: 23-20-61, (067) 144-63-87 Телевізор «Самс н », слім, стерео, 72 см., телете ст, е валайзер, ф н ція ПІП, відмінном стані. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (067) 375-84-04 Телевізор ольоровий в неробочом стані, діа ональ інес опа: 37-54 см. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61 Телевізор ольоровий, «С380Д», без п льта. Конта ти: 23-64-85 Телевізор переносний чорно-білий «Еле троні а», в хорошом стані. Ціна: 100 рн. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61 Телевізор, «Елджі», в робочом стані, б/в. Ціна: 500 рн Конта ти: 64-15-67, (096) 439-90-57 Телевізор, «Еле трон», б/в. Конта ти: (096) 806-18-54 Телевізор, б/в. Конта ти: 62-40-12


24

№44 вiд 25 листопада 2010 ро 5.4.3. Пропон ю Відео- та фотозйом рочистих • подій. Я існо та професійно. Фото

ст дійне та репортажне. Перезапис відео асет VHS та міні DV на DVD. Конта ти: 43-22-71, (067) 737-10-28 Відеозйом весіль, рочистих подій, новою, триматричною професійною амерою, с пермонтаж, запис на ДВД, можлива фотозйом а, та оренда чорно о джипа, виїзд по області, недоро о, я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Встановлення систем с п тни ово о ТБ, пере од вання тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (050) 375-71-25, (067) 362-50-32

Відеозйом . Я існо. Конта ти: 28-19-37, (097) 919-84-64

Побутова техніка Холо дильни «Атлант». Конта ти: (098) 134-19-77 ВС-500.

Вентилятори поб тові, промислові, паливно-витяжні станов и, еле тричні а сес ари, офротр би, рат и вентиляційні, а сес ари до промислової вентиляції. Конта ти: 63-08-85, (067) 360-50-03, (067) 360-50-06, (067) 883-73-60 Витяж

, б/в. Конта ти: (097) 263-20-12

Дви н до пральної машини «Таврія», дви н до пилосмо а «Ра ета», недоро о. Конта ти: 26-73-23 Еле троплит з д хов ою, б/в. Конта ти: 28-96-97 (після 19.00), (096) 442-44-46 Еле троплит на 3 амфор и. Конта ти: (097) 580-59-40 Еле тропрас радянсь о о виробництва. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-05

Телевізор, ольоровий, «Еле трон». Ціна: 250 рн., Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Телевізор, теледвій а. Ціна: 850 рн., Конта ти: (098) 476-82-77 Телевізор, чорно-білий, Німеччина, 37 см. Ціна: 200 рн. Конта ти: 64-08-36 Телевізор. Конта ти: 28-63-42 Телевізор. Конта ти: (097) 333-16-16 Телевізори 62-68-22

ольорові. Конта ти:

Телевізор, ольоровий, «Еле трон». Ціна: 250 рн., Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Телевізор, теледвій а. Ціна: 850 рн., Конта ти: (098) 476-82-77 Т мб під телевізор, в хорошом стані, дешево. т. 22-49-17, (067) 458-56-36 Телевізори ольорові «Фотон-С-381», «Та рас-61ТЦ-495Д», телефон вати після 17.00. Конта ти: 62-68-22

Центр м зичний «Панасоні », на 5 дис ів та з 2 олон ами, б/в, відмінний стан, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 615-92-91 Центр м зичний «Панасоні », на 5 дис ів та з 2 олон ами, б/в, відмінний стан, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 947-39-32

5.4.2. К плю «Соні плейстейшен», можливо в неробочом стані. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Колон и а стичні, 2 шт по 600 Вт. Конта ти: (097) 956-45-42 Пристав и і рові «Соні Плейстейшн 1, 2,3» та «Х-Бо с-360». Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1, 2, 3» та ПСП, Х-Бо с, можливо в не робочом стані, т. 23-25-36, (050) 435-25-98 Центр м зичний. Конта ти: (097) 816-45-10

Еле тротермос, 3.8 л. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-28 Кавовар 28-43-33 Кавовар

Машин пральн «Бош», 6 завантаження. Німець а збір а, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46 Машин пральн «Зан сі» 850 обертів, Ціна: 1000 рн Конта ти: 22-58-38, (093) 578-25-26 Машин пральн «Сіменс», б/в. Конта ти: (063) 853-57-49 Машин пральн , «Бош», б/в, на арантії. Конта ти: (067) 382-87-91 Машин пральн , «Волна-2М», напівавтомат. в робочом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39 Машин пральн , «Малют а», б/в. Конта ти: 5-32-17

«Ровента». Конта ти: Ровента. Конта ти: 28-43-33

Кавовар , б/в, Німеччина. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-08 Колон азов «Термет-0089», б/в, в хорошом стані, терміново. Конта ти: (098) 615-92-91, (050) 947-39-32 Колон азов Beretta на 11 літрів. Ціна: 1450 рн. Конта ти: (098) 206-69-95 Машини пральні. В зраз овом робочом стані. Гарантія. Ціна: 1000-2000 рн. Конта ти: (067) 422-19-88 dos_oleg@rambler.ru Машин «Чай а132-М», з еле троприладом, майже нова. Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73 Машин в’язальн + запчастини. Конта ти: (097) 237-81-05 Машин швейн «Чай а132-М», з еле троприладом, майже нова. Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73

. Конта ти: (097) 904-15-80

Холодильни «ОКА», 2- амерний, в хорошом стані. Конта ти: (067) 384-12-91 Холодильни «Саратов», б/в, 2 ро и, хороший стан, недоро о. Конта ти: 62-84-51, (067) 154-88-44 Холодильни , «Вірп л», 2- амерний, б/ в, вели ий, на арантії, доро о. Конта ти: (067) 382-87-91

Пилосмо в робочом стані, недоро о. Конта ти: 28-97-80

Холодильни , «Кристал». Конта ти: 64-44-11

Пилосмо , б/в, в робочом Конта ти: 5-54-15

Холодильни , «Норд», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 63-64-94, (093) 160-02-66

Обі рівачі інфрачервоні. Е ономне опалення без аз з низь им енер оспоживанням. Ціна: 500 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Оверло 64-72-23 Паропрас

три отажний. Конта ти:

стані.

Піч мі рохвильов . Конта ти: (097) 687-95-28 Плит азов , 2- амфорн , б/в, хороший стан. Ціна: 80 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Плит азов , б/в, в хорошом Конта ти: (098) 102-53-19

стані.

Машин пральн , автомат. Конта ти: 43-69-87

Плит азов , б/в, недоро о. Конта ти: (067) 293-71-72

Машин пральн , б/в, в хорошом стані, «Сіменс», 800 рн. Конта ти: (067) 346-88-95

Плит азов , б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Машин пральн , Конта ти: 68-09-79

5.5.1. Продам А ре ат холодильний, Конта ти: (067) 373-38-08

Машин швейн , стар , в робочом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 23-61-77, (067) 786-45-70 Машин в’язальн , «Брайзер», Японія. Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95

б/в,

дешево.

Машин пральн , б/в. Конта ти: 68-33-19 Машин пральн , б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 64-84-85, (096) 763-00-05 Машин пральн , б/в. Конта ти: 5-32-17 Машин пральн , в робочом стані, недоро о. Конта ти: (097) 340-34-67 Машин пральн . Конта ти: (096) 410-85-46 Машин пральн . Конта ти: 23-71-29, (067) 363-65-29 Машин швейн , б/в, для х тра, «10 Б лас». Конта ти: 5-97-18, (097) 298-59-91 Машин швейн , стар , в робочом стані. Ціна: 170 рн., Конта ти: 23-61-77, (067) 786-45-70 Машин швейн . Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61 Машин швейн . Конта ти: 43-23-28, (067) 121-84-92

Плит азов , б/в. Конта ти: 24-76-35 (050) 150-06-82 Плит азов , Брестсь , б/в. Конта ти: 23-50-15, (097) 567-67-10 Плит азов , радянсь о о в-ва, Брест, б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: м. Рівне, в л. Костромсь а, 1/245 (0362) 28-24-78, (068) 568-47-06 Прилад пральний, вібраційний, б/в, в хорошом стані, СРСР. Конта ти: 24-99-54 (з 19.00 до 21.30), (067) 810-39-85 Самовар еле тричний. Конта ти: 22-53-27 Со овитис ач, «А тивія». Ціна: 100 рн., Конта ти: 24-48-40 Со овитис ач, 85 Вт. Гарантія. Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65 Телевізор, б/в, «Меридіан», 80х55. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-26-60 Холодильни «Ардо», в хорошом стані. Конта ти: (098) 357-91-39, (098) 357-91-39 Холодильни «Атлант», б/в. Конта ти: 20-42-97, (097) 163-70-17

Машин пральн , автомат. Конта ти: 43-69-87

Холодильни «Донбас», б/в, відмінний стан. Конта ти: 22-62-08, (067) 459-94-98

Машин пральн , б/в, в хорошом стані, «Сіменс», 800 рн. Конта ти: (067) 346-88-95

Холодильни «Донбас». Конта ти: 62-96-30, (067) 759-17-89

Машин пральн , Конта ти: 68-09-79

б/в,

дешево.

Машин пральн , б/в. Конта ти: 68-33-19 Машин швейн . Конта ти: 45-03-49, (067) 717-65-65 Машин швейн . Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25 Машин швейн . Ціна: 200 рн. Конта ти: 26-67-02, (091) 315-50-25

Холодильни , «Саратов» Конта ти: 24-09-39 Холодильни , б/в, «Ардо», в хорошом стані. 1.55 м. Конта ти: 5-37-66, (050) 673-76-18 Холодильни , б/в, «Вірп л», сталево о ольор , 2- амерний, вели ий. Доро о. Конта ти: (067) 382-87-91 Холодильни , б/в, в робочом стані, недоро о. Конта ти: 5-49-61, (098) 528-40-40 Холодильни , б/в, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-48-58, (095) 563-69-89 Холодильни , б/в. Конта ти: 64-15-67 Холодильни , б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-95-20 Холодильни , б/в. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 358-94-39 Холодильни . Конта ти: 68-33-19 Холодильни . 694-67-20

Конта ти:

(097)

Центриф , б/в, для ви р ч вання білизни. Конта ти: (095) 38410-16 Швейн машин «Чай а-132». Конта ти: (098) 493-40-73

5.5.2. К плю

Холодильни и та пральні машини в неробочом стані, недоро о. Конта ти: (067) 162-73-74, (097) 063-49-42 Міні-холодильни т мб . Конта ти: 63-66-18, (063) 721-91-71 Холодильни и, телевізори, пральні машини, ванн , азові плити, азові олон и, різні залізні речі, старі. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02

Холодильни «Індезіт», 1- амерний, б/ в. Гарантія до вітня. Ціна: 1655 рн. Конта ти: 43-81-05 (з 19.00)

Ремонт побутової техніки

Холодильни «Канді», 2- амерний, 185х60х60, б/в, робочий, дешево. Конта ти: 24-93-22

5.6.1. Пропон ю

Холодильни 23-36-37

«Лібхер». Конта ти:

Холодильни «Мінсь », б/в. Конта ти: (096) 918-92-35

Машин , в’язальн «Чернівчан а». Конта ти: (067) 966-64-06

Холодильни «Мінсь -11», б/в, в хорошом робочом стані. Ціна: 550 рн. Конта ти: (099) 377-71-07

Машин , пральн , б/в, в робочом стані, «Зан ссі», на 5 . Ціна: до овірна Конта ти: (050) 337-71-05

Холодильни «Норд», 2- амерний в хорошом стані. Конта ти: 5-56-77, (096) 233-51-60

Обі рівач для дзер ал приміщеннях з підвищеною воло істю. Видаляє онденсат з поверхні дзер ала. Простота та зр чність в е спл атації. Ціна: 80 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua

Холодильни «Норд», б/в, 1.80, о ремо морозильна амера. Конта ти: 62-40-32, (097) 792-98-31 Холодильни «Норд», б/в, 2001 р.в., 2- амерний, недоро о. Конта ти: 61-02-19, після 18.00

ШВЕЙНА ТЕХНІКА. РЕМОНТ. ГАРАНТІЯ. ЯКІСТЬ. КОНТАКТИ: ВУЛ. СТ. БАНДЕРИ, 45 (ПРИМ. ПОБУТРАДІОТЕХНІКИ) (0362) 45-03-49, (067) 717-65-65

Ремонт телевізорів, мі рохвильових печей. Конта ти: 26-70-01, (098) 314-66-79, (063) 998-81-00 Ремонт холодильни ів. Я існо. Гарантія. Можливий виїзд за місто. Конта ти: 43-97-58, 64-29-99, (067) 382-28-47

ПОБУТ Господарські товари, побутова хімія

Продукти харчування

6.1.1. Продам

6.2.1. Продам

Ал отестер DESO 6897. Ціна: 100 рн. Конта ти: (097) 067-57-68, (068) 583-90-04

Б ря , ормовий, артоплю дрібн . Конта ти: (096) 968-37-50

Еле тросамовар, новий, на 4 л. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 М’ясор б . Конта ти: 23-27-19 Самовар, російсь ий, на 4 л. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Сепаратор. Конта ти: 24-26-44, (098) 374-32-79

Картоплю дрібн і середню. Конта ти: 5-30-03 Картоплю дрібн , недоро о. Конта ти: (097) 463-21-80 Картоплю дрібн . Ціна: 1.30 Конта ти: (093) 441-48-24 Картоплю, вели , оптом або вроздріб. Конта ти: (098) 849-48-89

Картоплю, вели . Ціна: 3 Конта ти: (097) 296-19-24 К а р т оплю, достав а. 24-71-08, (098) 585-63-07

рн/

.

Конта ти:

Картоплю, дрібн , ва ою 1 тонна. Конта ти: (098) 301-70-84 Картоплю, дрібн . Конта ти: (097) 209-89-16 Картоплю. Конта ти: (067) 870-65-92 Картоплю. Конта ти: 5-62-09, (097) 866-41-08 Кислот лимонн . Ціна: 12.00/ Конта ти: (050) 537-59-51

.

Мор в , б ря и столові. Конта ти: (098) 849-48-89 Мор в . Конта ти: 63-16-66 Ц ор. Ціна: 360 рн/мішо . Конта ти: (067) 701-16-30

Ябл а. Ціна: 3 рн./ . Конта ти: 24-54-66, (098) 767-03-33 Ябл а. Конта ти: 27-06-39

6.2.2. К плю Горіхи. Конта ти: (067) 216-42-00 Картоплю, мор в , постійно, доро о. Конта ти: (095) 694-10-44 Ц ор. Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05

Тварини, рослини

Кошеня російсь е бла итне і сіамсь е, дівч. Конта ти: 22-67-83, після 19.00. (097) 860-67-20 Кошеня, дівч. 4 місяці, «російсь а бла итна». Конта ти: 22-67-83, після 18.00. (097) 860-67-20 Кошеня, сіро-біло о о рас , 3 місяці, мама «британ а». Конта ти: 26-89-73, (067) 450-49-46

Соба породи німець а вівчар а, с а. Ві 1 рі 3 міс. Родовід КСУ. Тавро. Вет. паспорт. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55

Кошенят британсь их, 2 дівчин и. Конта ти: 20-52-34

Ц ценя породи німець а вівчар а. Конта ти: (097) 491-68-49

Кошенят британ сь их, недоро о. Конта ти: (097) 825-72-40

Ц ценя, від ротвейлера, дівчин а. Ціна: 100 рн. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93

Кошенят персидсь их, недоро о. Конта ти: 5-97-18, (097) 298-59-91

6.3.1. Продам А варі ми, 2 шт., вип лі, 80 л, 120 л, повністю оформлені + стій а. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 746-95-15 А варі ми, 2 шт., нові, 55л., 45 л., оброблені деревом, недоро о. Конта ти: 24-41-05 Вазон «Алое». Конта ти: 68-38-70

Кошенят персидсь их, різно о о рас . Конта ти: 62-86-50, (098) 909-57-21 Кошенят персь их, р до о та чорно о о рас , недоро о. Конта ти: 28-96-02 Кошенят шотландсь их, вислов хих, британців, хл/дів., білі, ан орсь і, російсь і, бла итні, анадсь ий сфін с, перси різних о расів. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20

Вазони лі вальні. Ціна: від 6 рн., Конта ти: 43-91-83, (098) 072-40-80

Кошенят, персь их чорно о та попелясто о о рас . Конта ти: 24-36-17, (098) 062-44-29

Вазони, виста, 2м. Конта ти: 5-45-56, (097) 396-18-10

Кошенят, сіамсь их. 23-71-64, (067) 980-24-40

Дерево айви. Конта ти: 23-28-81, (050) 820-25-32

Кошенят, шотландсь их вислов хих, британсь их, імалайсь их. Конта ти: (097) 217-81-13

Ка т си. Конта ти: 24-96-49 Каланхое. Конта ти: 23-10-06 Кіш ортизиансь ої Конта ти: 22-54-60

породи.

Кліт и для пап , 2 шт, дешево. Конта ти: 28-22-90 Кобил робоч , ві ом 5 ро ів та ва ою 750 . Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 232-25-72 Корм для риб « р пнмй мотиль», «тр бочни ». Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Конта ти:

Міцелій (насіння). 15 видів рибів. Конта ти: (097) 792-29-83 neotex@bigmir.net Монстера, недоро о. Конта ти: 62-40-32, (097) 063-58-82 Поросят, в’єтнамсь их. Конта ти: (096) 747-88-36 Пос д для їжі, для соба , б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 384-10-16 Рослини зелені на альпійсь Конта ти: 28-96-33

ір

.

Соба , породи німець а вівчар а, дівчин а, 7 місяців. Конта ти: (096) 254-55-20 Троянди, я і плет ться. Конта ти: 24-52-60, (067) 596-73-49

Ц ценя породи німець а вівчар а. Конта ти: (097) 491-68-49 Ц ценя, породи вівчар а, хлопчи , недоро о. Конта ти: 22-66-07, (067) 426-16-45 Ц ценя, породи німець а вівчар а, 1 місяць. Конта ти: (097) 252-55-22 Ц ценят в хороші р 5-00-61

и. Конта ти:

Ц ценят малень их імнатних, дівчат а. Конта ти: 5-97-18, (097) 298-59-91 Ц ценят німець ої вівчар и, недоро о. Конта ти: (097) 745-12-92 Ц ценят німець ої вівчар и, хлопчи і дівчин а. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55 Ц ценят породи далматинець (далматин). Конта ти: (0362) 62-89-00, (096) 101-10-78 Ц ценят породи далматинець. Недоро о. Конта ти: 62-89-00 Ц ценят породи ав азь а вівчар а, лабрадор, ретривер. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Ц ценят породи лабрадор, ретривер, ві 3,5міс., є всі привив и і до менти. Бать и вистав ово о лас з робочим сертифі атом. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 102-97-47, (093) 752-39-71, (050) 641-38-94 villi.ig@rambler.ru


25

№44 вiд 25 листопада 2010 ро Ц ценят породи лабрадор, чорно о о рас , до менти КСУ, відмінний омпаньйон, др , охоронць. Конта ти: (067) 399-66-36 Ц ценят породи лабрадор: хлопчи і дівчин а. Ві 3,5 міс., повний па ет до ментів. Конта ти: (067) 102-97-47, (050) 641-38-94 Ц ценят породи німець а вівчар а з до ментами, бать о чемпіон У раїни. Конта ти: (067) 197-58-84 Ц ценят породи німець а вівчар а, перспе тивні. Ціна: 500 .о. Конта ти: (0362) 68-16-67, (067) 197-58-84 ruslana-ruslan@mail.ru Ц ценят породи німець а вівчар а, родовід, тавро, вет. паспорт, міцної стат ри, бать о чемпіон У раїни. Ціна: 300 .о. Конта ти: (0362) 68-16-67, (067) 197-58-84 ruslana-ruslan@mail.ru

Ц ценят породи німець а вівчар а, родовід, тавро, вет. паспорт, міцної стат ри, бать о чемпіон У раїни. Ціна: 300 .о. Конта ти: (0362) 68-16-67, (067) 197-58-84 ruslana-ruslan@mail.ru Ц ценят породи німець а вівчар а. Конта ти: (097) 491-68-49

6.3.3. Подар ю

Ц ценят, в хороші р и. Конта ти: 43-97-92, (097) 662-67-08 Ц ценят, дратхаара. Конта ти: (050) 955-53-89 Ц ценят, малень ої породи, дов ошерсті Ціна: 50 рн. Конта ти: (097) 217-81-13 Ц ценят, німець ої Конта ти: 68-02-67

вівчар и.

Ц ценят, породи амери ансь ий стафордширсь ий тер’єр. Конта ти: (097) 771-00-60 Ц ценят, породи німець а вівчар а. Конта ти: (097) 645-02-65 Ц ценят, породи середньоазіатсь а вівчар а, алабай, недоро о. Конта ти: 23-00-35, (096) 274-99-53

КОНТАКТИ: (067) 362-11-86

Котів, британсь их, бла итно о та рожево о о рас , добрим людям. Конта ти: 62-08-16, після 19.00 (096) 695-35-07

Кошенят сибірсь их, в добрі р и. Конта ти: 24-38-97, (097) 228-94-53

Кошеня в дбайливі р 5-00-70

Кошенят, чорно-білих. Конта ти: 62-08-16 після 18.00, (096) 695-35-07

Воза. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40

Кошенят. Конта ти: 26-29-80

В ли и. Конта ти: 27-18-40

Кошенят. Конта ти: 26-29-80

Гарб зи. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40 Годівниці для свиней. Конта ти: (0335) 29-23-64, (067) 761-70-44

и. Конта ти:

ортезиансь е.

Кошеня, чорне, п хнасте. Конта ти: 24-12-39 Кошеня, чорно о о рас , хлопчи , тіль и д же добрим людям. Конта ти: 22-66-07, (067) 426-16-45 Кошеня. Конта ти: 64-53-23 Кошенят в добрі р и. Конта ти: 28-10-47, (050) 375-68-16 Кошенят в добрі р и. Конта ти: (097) 398-22-58 Кошенят домашніх, «чорні пантер и». Конта ти: (0362) 26-23-41 (093) 655-13-00 Кошенят персидсь их. Конта ти: 26-92-78, (095) 686-16-87 Кошенят п хнастих. 28-16-34, (067) 363-71-37

Конта ти:

Кошенят п хнастих. Конта ти: 24-12-39 Кошенят п хнастих. 68-11-04, (097) 524-52-38

Конта ти:

Кошенят сибірсь их, в добрі р и. Конта ти: 24-38-97, (097) 228-94-53 Кошенят дбайливі р (063) 314-53-09

и. Конта ти:

Кошенят чорно-білих, хлопчи и, дівчата, 2 місяці, в добрі р и. Конта ти: 62-08-16, після 18.00, (096) 695-35-07

Кошенят дбайливі р (063) 314-53-09

Кошенят. Конта ти: 43-68-10, (097) 305-82-69 Свин морсь , хлопчи , 3 місяці, симпатичний. Конта ти: (067) 111-51-87 web_2009@ukr.net Соба невели ої породи. Конта ти: 24-12-39 Соба , 2 ро и, дівчин а, арний сторож. Конта ти: (067) 959-40-11 Соба , породи німець а вівчар а. Конта ти: 24-57-27 до 11.00 Ц ценя невели ої породи. Конта ти: 24-12-39 Ц ценя породи о ер спаніеля, 2 міс. Конта ти: 68-31-40, (098) 518-10-61 Ц ценя, дівчин а, 4 місяці. Конта ти: (097) 846-74-26 Ц ценя, дівчин , 2 стерилізован . Конта ти: 959-40-11

ро ів, (067)

Ц ценя, малень ої породи, 3 місяці. Конта ти: 23-57-17, (096) 842-16-55 Ц ценят в хороші р и, Конта ти: (066) 405-04-40

арних.

Ц ценят малень их імнатних, дівчато . Конта ти: 5-97-18, (097) 298-59-91 Ц ценят напівпородистих, д же арних. Конта ти: 22-37-05,

и.

Кошенят, в добрі р 5-81-67

и. Конта ти:

Ц ценят, змішаної породи вівчар и та тер’єра. Конта ти: 24-28-10

Ц ценят породи лабрадор: хлопчи і дівчин а. Ві 3,5 міс., повний па ет до ментів. Конта ти: (067) 102-97-47, (050) 641-38-94

Ц ценят, малень ої породи. Конта ти: 24-28-10

Кошенят, в хороші р 28-96-02

и. Конта ти:

Ц ценят, породи Конта ти: 23-50-31

напіввівчар а.

Кошенят, в хороші р и. Конта ти: 63-76-53, (050) 855-56-01

Ц ценят, породи та са. Конта ти: 62-43-65, (097) 480-98-15

Кошенят, породи Конта ти: 24-28-10

Ц ценят. Конта ти: 23-50-31

європейсь а.

Кошенят, хл/дів., Конта ти: 62-08-16, після 18.00, (096) 695-35-07 Кошенят в добрі р и. Конта ти: 28-10-47, (050) 375-68-16

ПАМ’ЯТНИКИ

и. Конта ти:

Ц ценят породи лабрадор, чорно о о рас , до менти КСУ, відмінний омпаньйон, др , охоронць. Конта ти: (067) 399-66-36

Ц ценят породи німець а вівчар а, перспе тивні. Ціна: 500 .о. Конта ти: (0362) 68-16-67, (067) 197-58-84 ruslana-ruslan@mail.ru

Кліт и для тримання рчат • або перепелів, ін батор-автомат

Кошенят п хнастих. 68-11-04, (097) 524-52-38

6.4.3. Пропон ю

Ц ценят. Конта ти: (067) 362-92-39 Ц ценят. Конта ти: 26-29-80 Ц ценят. Конта ти: 26-29-80 Ц ценят. Конта ти: 43-87-58

Пам’ятни и. Ви отовлення. Гарантія. Низь і ціни, м. Рівне, в л. К рчатова, 18а, інець з пин и трол. №1,3, в л. Д.Галиць о о, 27

т. 43-54-69, (098) 254-20-14, (050) 375-58-68, (095) 335-24-97 ВИГОТОВЛЕННЯ НАДМОГИЛЬНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ З ГРАНІТУ, ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ, ВСІ ВИДИ РІЗКИ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. АДРЕСА, ВУЛ. СОБОРНА 4 А. КОНТАКТИ: 45-03-70, 45-03-80, (097) 214-40-41

ПАМ’ЯТНИКИ (ВИРОБНИЦТВА В С. В.ЖИТИН) З ГРАНІТУ (ВСІ КОЛЬОРИ) ПРОФЕСІЙНІ ХУДОЖНІ РОБОТИ, З МАРМУРОВОЇ КРИХТИ, ОЗДОБЛЕНІ КОЛЬОРОВИМ СКЛОМ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ЦІНИ ВИРОБНИКА, ВУЛ. О.ДУНДИЧА, ЗА, Т. 24-61-56, (067) 382-89-83, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 32 (НАВПРОТИ «ФОЗЗІ», ПРОХ. «КБМ», 1 ПОВ.), Т. 43-58-31, 43-15-54 ПАМ’ЯТНИКИ З ГРАНІТУ ТА БАЗАЛЬТУ. ЯКІСНЕ ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-85-29, (067) 280-03-51

КОНЯ, РОБОЧОГО, 9-10 РОКІВ. КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н.

Кота і іш персь ої породи, в хороші р и. Конта ти: 28-96-02

Конта ти:

Коня, 10 ро ів. Кобил , 5 ро ів Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 742-57-86

6.5.1. Продам

Конта ти:

п хнастих.

Кошенят, 1 міс., хороші р Конта ти: (097) 854-23-33

Ц ценят породи німець а вівчар а з до ментами, бать о чемпіон У раїни. Конта ти: (067) 197-58-84

Пам’ятни и з абра, базальт , раніт . Б дь-я о о розмір , форми та онфі рації. Ціна: від 1500 рн. Конта ти: Рівненсь а область, м.Костопіль, в л. Сидорова, 7/15 (067) 363-18-37 mamchur.vit@mail.ru

Кошенят 24-12-39

Кошеня, сіро о ольор , п хнасте, дівчин а. Конта ти: 28-44-74

Ц ценят середньоазіатсь ої вівчар и (алабай). Конта ти: (067) 192-23-95

6.4.1. Продам

Сільське господарство

Кіш , 3- олірн . Конта ти: (098) 584-34-31

Ц ценят породи пе інес «японсь ий хін», дівчат а, недоро о. Конта ти: 28-21-18, (050) 375-06-09

Ц ценят породи тер’єр йор ширсь ий, міні та стандарт, до менти КСУ, щеплення, леймо. Конта ти: (068) 851-56-40 www.yorik.com.ua

Кошенят персидсь их. Конта ти: 26-92-78, (095) 686-16-87

Ритуальні послуги

Конта ти:

Кошеня, 4 місяці, Конта ти: 22-54-60

Ц ценят породи пітб льтер“єр, лінія Патрі Кід. Конта ти: (095) 644-78-87

Кошенят домашніх, «чорні пантер и». Конта ти: (0362) 26-23-41 (093) 655-13-00

Кошенят п хнастих. 28-16-34, (067) 363-71-37

Ц ценят породи німець а вівчар а. Конта ти: (097) 491-68-49

Ц ценят породи пе інеса, привиті, одя нені, до менти КСУ. Конта ти: 63-26-26

Кошенят в добрі р и. Конта ти: (097) 398-22-58

на 450 рячих яєць. Конта ти: (050) 375-61-29

Коня. Конта ти: (098) 213-77-95

Б ря ормовий. Конта ти: (098) 837-53-10 Б ря , ормовий. Конта ти: 27-06-84, (096) 157-02-58 Верстати для опорос . Конта ти: (0335) 29-23-64, (067) 761-70-44

Коров . Конта ти: (067) 972-86-31

Дерева фр тові, дешево. Конта ти: 63-79-68, (063) 592-61-06 Дерево в асортименті. Конта ти: (067) 285-58-69 Дрова р ші, ябл ні. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87 Дрова д бові. Конта ти: 63-76-39, (067) 873-00-71 Запчастини запасні до доїльно о обладнання, засоби і ієни тварин. Конта ти: 61-14-75, (050) 375-31-79 Зерно пшениці 350 . зерно р дзи 350 . Ціна: до овірна, Конта ти: 62-47-61, (096) 519-91-59 Зерно ячменю. Конта ти: 24-34-80 Зерно. Ціна: 1400 рн./тонна Конта ти: (067) 454-47-71 Зміш вач для сип чих ормів. Конта ти: (0335) 29-23-64 (067) 761-70-44 Ін батори. Конта ти: 26-40-47, (097) 525-98-63

Коня. Конта ти: (067) 603-19-68 Коров . (Колоден а). Конта ти: 20-80-49 Кролі, «сірий велетень». Конта ти: (097) 245-58-83 Лоша, 6 місяців. Конта ти: (098) 956-72-49 На рівач ніверсальний НУПМТ-01(02) для обі рів в ли ів весняний період. Живлення 12 В. Пот жність 18 Вт. Ціна: 65 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Насіння, ородній інвентар, саджанці, добрива, засоби захист рослин. Ліц. МАПУ АВ 323679 від 04.05.07. Зниж а пенсіонерам 20%. Конта ти: м. Рівне, в л. Ст. Бандери, 69 б, 64-27-77, 64-30-13 Обі рівач ніверсальний НУПМТ-(01) 02 для в ли ів весняний період,18 Вт 12 В. Ціна: 65 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Пере ній. Конта ти: (067) 363-50-31 Поросят в’єтнамсь их. Ціна: до овірна, Конта ти: 64-61-77 (096) 416-50-17 Поросят в’єтнамсь их. Ціна: до овірна, Конта ти: 64-61-77, (096) 416-50-17 Свиней, живою ва ою. Конта ти: (067) 972-86-31 Свиней. Конта ти: (096) 518-98-01

Картоплю дрібн , зерно. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62

Свинин живою ва ою, вирощен на домашніх харчах (зерно, артопля) без премі сів. Ві 10 місяців, ва а приблизно 100-110 . Ціна: 18-25 рн/ . Конта ти: (093) 119-42-55

Картоплю дрібн , середню, б ря ормовий. Конта ти: (096) 968-37-50

Свинин живою ва ою. Конта ти: (097) 232-18-90

Картоплю насіннев . Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 258-69-50

Селітр . Конта ти: 63-43-99

Картоплю, дрібн . Конта ти: 5-31-18, (097) 125-02-99 Картоплю, дрібн . Конта ти: 26-80-79 Кіз. Конта ти: (096) 541-28-40 Кобил , 3 ро ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 956-72-49 Кобил . Конта ти: (067) 972-86-31 Козенят, 2-х. Конта ти: (096) 302-71-73, (091) 332-71-73 Коз чорно-біло о о рас , 7 місяців. Ціна: Недоро о. Конта ти: (0362) 43-62-09, (050) 148-91-15 Коз . Конта ти: 22-45-98, (098) 486-45-76 Коня, 1.7. Конта ти: (096) 518-98-01

Стан и для індивід ально о обсл ов вання свиномато . Конта ти: (0335) 29-23-64, (067) 761-70-44 Теплицю збірн , нов . Конта ти: (067) 382-03-94 Т ш свинини. Конта ти: 62-84-45

6.5.2. К плю Зерно пшениці, ячменю, жита, ви и, орох , р дзи. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

6.5.3. Пропон ю Дерево оріха за мови зріз . Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80

МЕБЛІ Меблі, предмети інтер`єру

Диван. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Крісла, 2 шт., м’я і, відмінном стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 440-85-58

рн.

Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19 Віша , б/в. Конта ти: 22-53-27 Гарніт р спальний, лі вальний, недоро о. Ціна: до овірна, Конта ти: 63-70-87 Гарніт р спальний, новий Бол арія, темно о ольор . Конта ти: 24-33-77 Гарніт р спальний. Конта ти: (050) 339-24-00 Дзер ало, б/в та т мб для вз ття б/в. Конта ти: 28-20-04 Дзер ало, недоро о. Конта ти: 28-97-80 Диван, «Малю », б/в, в хорошом стані. Ціна: 550 рн Конта ти: 28-19-30, (067) 360-32-96 Диван, 2 рісла, б/в, дешево. Конта ти: (067) 240-09-53 Диван, 2 рісла, ласично о стилю, б/в, в арном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 956-47-92 Диван, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (098) 790-94-38 Диван, б/в, в хорошом стані. Ціна: 450 рн. Конта ти: 64-05-39 Диван, б/в. Конта ти: (098) 257-52-71 Диван, дешево. Конта ти: 62-77-94 Диван, малю , б/в. Конта ти: 22-39-50, (096) 410-85-46 Диван, новий. Конта ти: 43-63-69 Диван, односпальний, роз ладний, б/в, хороший стан. Конта ти: 23-64-85 після 18.00 (095) 687-66-80 Диван, роз ладний, новий. Конта ти: 22-44-81 Диван- ниж а. Ціна: 600 рн Конта ти: 5-78-88 рн.,

Крісла, 2 шт. Конта ти: (097) 078-71-79

рн.

Крісла, 2 шт., роз ладні, синьо о ольор . Ціна: по 1000 рн. Конта ти: (096) 371-93-44

Дивани. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

Крісло, б/в. Недоро о. Конта ти: 22-47-88

Диван. Конта ти: (097) 078-71-79

Вітальню, 3 дверн . Конта ти: 62-95-92

Диван- ниж , б/в. Ціна: 450 Конта ти: 64-34-67

Крісла, 2 шт. Конта ти: 63-66-15,

Диван. Ціна: 200 рн. Конта ти: (063) 780-03-19

3.1.1. Продам Вітальню «Рад а». Ціна: 500 Конта ти: 5-88-07

Диван- ниж , новий. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (067) 364-11-26

Диванде , новий. Ціна: 250 Конта ти: 23-36-65

Для дош ільнят та ш олярів парти-столи, я і ре люються по висоті та нахил . Всі види меблів для дош ільних навчальних за ладів/ Конта ти: 27-11-35, (096) 497-73-55 Карнізи дерев’яні, б/в, 2 шт. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 Килим 2х3, Ціна: 500 рн. Конта ти: 5-78-88 Килим 2х3, німець о о виробництва, я існий. Ціна: 950 рн. Конта ти: 23-36-65 Килим 2х3. Конта ти: 5-78-88 Килим 2х3. Конта ти: (095) 092-05-17 Килим 2х3. Конта ти: 23-25-51 Килим для підло и, Бель ія, 2х2.9, дешево. Конта ти: 28-97-80 Килим на підло , 1.70х3.60, в хорошом стані. Конта ти: 23-39-78, (067) 101-63-60 Килим нат ральний, радянсь о о виробництва, 2х3, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-33-77 Килим, 2.5х3.5, б/в, хороший стан. Ціна: 400 рн. Конта ти: 5-45-56, (097) 396-18-10 Килим, 2.5х3.5, Німеччина, відмінний стан. Конта ти: 63-50-64, (098) 572-99-70 Килим, 2Х3, б/в, 2х1.40 Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Килим, 2х3, б/в, нат ральний, недоро о, терміново. Конта ти: 28-22-80, (067) 365-86-44 Килим, 2х3. Конта ти: 28-43-33 Килим. Конта ти: 5-42-32 Килими, б/в. Конта ти: (097) 333-16-16 Комод, темно о ольор , в хорошом стані, 1.10х90, можливий бартер на артоплю. Конта ти: 22-47-88 Комод. Конта ти: (096) 277-31-67

Крісло-ліж о, б/в. Ціна: 650 Конта ти: 64-64-17

рн

К точо хонний, два стільця, 115х152. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02 К точо хонний, д бовий. Конта ти: (067) 363-50-31 К точо хонний. Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07 К точо м’я ий, ви ористанні 2 ро и, д же арний стан, терміново. Причина продаж - зміна інтер’єр . Ціна: 1500 рн., тор . Конта ти: м. Рівне, в л. Д бенсь а 63-24-06, (096) 966-13-94 sashylik@ukr.net К точо м’я ий в імнат хорошом стані, олір бордовий. Конта ти: (099) 633-23-81 К точо м’я ий з ріслом, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06

Ліж а з нат рально о дерева. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

К хню, світл , в хорошом стані, б/в, недоро о. Конта ти: 20-42-97, (097) 163-70-17

Ліж а з підйомним механізмом Конта ти: 26-37-03, 43-00-99 Ліж а односпальні, 2 шт. Конта ти: 26-15-25 Ліж о «Н абест». Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 983-37-22 Ліж о 2-спальне, 140х200, б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 62-42-70, (067) 951-33-03 Ліж о 2-яр сне, нове. Конта ти: 63-47-84, (050) 375-97-18 Ліж о дерев’яне, Польща, світло о ольор , матрац, в арном стані. Конта ти: (096) 573-27-59 Ліж о з матрацом та захистом, недоро о. Конта ти: 24-50-14, після 18.00. Ліж о з матрацом, б/в. Ціна: 70 рн. Конта ти: 23-72-57 Ліж о, 1 спальне. Конта ти: 5-86-21 Ліж о, 1-спальне, б/в. Конта ти: 62-14-52

К хню. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Ліж о, 1-спальне, б/в. Конта ти: 62-14-52, (067) 752-76-58

К точо м’я ий, роз ладний відмінном стані, ціна до овірна. Конта ти: (067) 907-49-41 К точо офісний, ш іряний, б/в. Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07 К хню, 2 м. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 408-90-95 К хню, 2.40, б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21 К хню, б/в Конта ти: (098) 102-53-19 К хню, б/в, біло о ольор , металева оброб а. Конта ти: 62-22-90, (096) 104-62-45 К хню, б/в, ахель для р б и, б/в. Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80 К хню, б/в. Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80

Ліж о, 2-спальне. Конта ти: 22-33-98 Ліж о, 2-яр сне, + ортопедичні матраци. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (050) 540-81-80 Ліж о, 2-яр сне, недоро о. Конта ти: (096) 371-93-02 Ліж о, 2х1.60, хороший стан, ортопедичний матрац. Недоро о. Конта ти: (067) 972-8877 Ліж о, б/в, Ціна: 200 рн. Конта ти: (063) 780-03-19 Ліж о-диван. Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07 Ліж о-диван. Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07 Ліфт-понто раф (вішал а в омор ). Ціна: 180 рн. Конта ти: 63-18-84 Люстри і лампи люмінесцентні. Конта ти: 68-36-84 Люстр , імнатн , 5-ріж ов , в-во Білор сія. Конта ти: 63-50-64, (098) 572-99-70 Матрац ортопедичний, Конта ти: 62-77-94

Матрац ортопедичний. Ціна: 400 рн Конта ти: 64-44-10, (098) 716-95-84 Матрац, ортопедичний, 80х1.90. Ціна: 400 рн., Конта ти: 64-44-10, (098) 716-95-84 Матраци ортопедичні, арантія 20 ро ів, понад 40 видів, виробництво У раїни та Італії. Конта ти: 43-58-42, 5-53-53 Матраци: ортопедичні, анатомічні. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99 Меблі в офіс, б/в. Конта ти: (099) 090-23-61 Меблі зі с лад - ціни від виробни а. Конта ти: (0362) 43-03-37, (096) 968-17-34 www.dybok.com.ua МЕБЛІ М’ЯКІ, ВЕЛИКИЙ ВИБІР. КОРПУСНІ ФАБРИЧНІ МЕБЛІ: СТІНКИ, СПАЛЬНІ, ВІТАЛЬНІ. ЗБІРКА, ДОСТАВКА, ЦІНИ ПРОМІРНІ. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098)716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.OKIS.RU


26

МЕБЛІ

Меблі ванн імнат . Конта ти: 22-20-78, 68-40-00 Меблі, б/в, дешево: серванти, віша , дзер ало, полич . Конта ти: 22-39-13 Меблі, б/в. Конта ти: (097) 333-16-16 М’я ий точо , б/в. Конта ти: (050) 185-27-98, (096) 406-04-41 М’я частин , б/в, відмінном стані. Конта ти: 63-66-15, (067) 895-08-64 М’я частин : диван, 2 рісла, б/в. Конта ти: 28-03-92, (067) 105-60-50 Палас. Конта ти: 22-53-27 Парт

чнівсь

. Конта ти: 62-22-10

Передпо ій, б/в, світло о ольор . Ціна: 1200 рн. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50 Підстав під телевізор. Конта ти: 64-78-72, (096) 342-01-96 Полицю ниж ов , недоро о. Конта ти: 28-97-80 Світильни и «Селена». Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Сервант Конта ти: (066) 874-36-59 Сервант 1.2х1.6. Ціна: 150 Конта ти: (050) 375-36-70

рн.

Стін , б/в, 2-дверн шаф , се ретер з антресоллю, столи під телевізор, і ж рнальний стіл. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-94 Стін , б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-12-22, (067) 435-65-62 Стін , б/в, оричнев . Конта ти: (097) 514-33-81 Стін , б/в, недоро о. Конта ти: (096) 599-13-01 Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Стін , б/в, хороший стан, недоро о. Конта ти: 28-92-33 Стін , б/в. Конта ти: 61-96-54, (067) 779-01-54 Стін , б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 994-35-39 Стін , б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 994-35-39 Стін , в д же хорошом стані. Конта ти: (067) 361-88-95 Стін , в хорошом стані, б/в. Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

Шаф 3-дверн з антресоллю, б/в. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39 Шаф для одя з антресолями, б/в. Ціна: 350 рн Конта ти: 5-45-56, (097) 245-12-16 Шаф для пос д . Конта ти: 22-33-98 Шаф з антресоллю, світло о ольор , неполірован . Конта ти: 23-46-00 Шаф , ниж ов . Конта ти: 22-78-12 Шаф - пе, світло о ольор , 3-дверн , недоро о. Конта ти: (097) 645-69-13

3.1.2. К плю Диван до 300 рн. Конта ти: (096) 440-85-58 Диван-ліж о. Конта ти: 24-90-28 Крісло роз ладне, роз ладач , т мб на хню. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14 Крісло- ачал , дешево, б/в. Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 К точо , хонний, м’я ий. Конта ти: 26-51-16, (096) 165-32-43 Ліж а війсь ові, б/в. Конта ти: (050) 506-16-93 Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: 28-33-75, (096) 300-26-05

Сервант 1х1.3. Ціна: 100 рн. Конта ти: (050) 375-36-70

Стін , з 5 предметів. Конта ти: (067) 745-32-10

Сервант з антресоллю. Ціна: 300 рн. Конта ти: 63-27-30, (096) 26962-68

Стін , хороший стан, б/в. Конта ти: 24-04-43 після 18.00, (097) 955-59-39

Частин м’я . Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Сервант, б/в, темний, полірований, в хорошом стані. Конта ти: 64-32-84

Стін . Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87 Стін . 4х0.6х2.22 Конта ти: (097) 078-71-79

3.1.3. Пропон ю

Сервант, б/в. Конта ти: (097) 475-87-05 Сервант, б/в. Конта ти: 43-63-69 Сервант. Конта ти: 23-16-35 Сервант. Конта ти: 22-49-17, (067) 458-56-30 Сервант. Конта ти: 22-78-12

Стін , б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-12-22, (067) 435-65-62 Стін , б/в, оричнев . Конта ти: (097) 514-33-81

Спальню з т мбою для білизни. Конта ти: 22-33-98

Стін , б/в, недоро о. Конта ти: (096) 599-13-01 Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Стін , б/в, хороший стан, недоро о. Конта ти: 28-92-33 Стін , б/в. Конта ти: 61-96-54, (067) 779-01-54

Спальню, б/в, в хорошом недоро о. Конта ти: 62-67-62

стані,

Стін , б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 994-35-39

Спальню, б/в, недоро о. Конта ти: 64-85-07

Столи, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 26-43-29

Спальню, б/в. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

Трильяж світло о ольор . Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-46-00 Трильяж. Конта ти: (097) 333-16-16

Спальню «Ві торія», в хорошом стані. Конта ти: 5-91-11 Спальню «Світано », темно о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Спальню «Світано ». Ціна: 1000 рн. Конта ти: 68-08-22, (093) 993-82-14

Спальню, Німеччина, без шафи. Конта ти: 28-13-15, (097) 431-83-42

Трюмо. Конта ти: (067) 745-32-10

Спальню, світл , б/в. Конта ти: (098) 225-06-38

Т мб тов , під телевізор. Конта ти: (050) 339-99-70

Спальню. Конта ти: 5-23-61

Т мб нов с часн , на олесах. Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-39-78 Т мб під м зичн апарат р . Конта ти: 5-79-21

Спальню. «Світано », б/в. Конта ти: 28-62-22, (096) 648-17-77 Стіл ж рнальний, б/в, відмінний стан. Конта ти: 5-82-81 Стіл ж рнальний, можна під телевізор. Конта ти: (097) 955-59-39 Стіл ж рнальний, пенал. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87 Стіл ж рнальний. Конта ти: (096) 277-31-67 Стіл ж рнальний. Конта ти: (097) 078-71-79 Стіл омп’ютерний і письмовий, недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56

Т мб під телевізор, б/в. Ціна: до овірна, Конта ти: 62-15-69 Т мб під телевізор, недоро о. Конта ти: 63-27-30, (096) 269-62-68 Т мб під телевізор, п фі . Конта ти: 62-68-22 Т мб під телевізор. Конта ти: 28-63-42 Т мб під телевізор. Конта ти: 2-61-25 Т мб

приліж ов . Конта ти: 23-46-00

товий, світло о рн. Конта ти:

Т мб , 80 см. Конта ти: 5-78-88 Т мб , нов , с часн , під телевізор, недоро о. Конта ти: 23-39-78, (097) 101-63-60 Частин м’я , хорошом стані, б/в. Конта ти: 64-49-31, (096) 401-29-74

Стіл письмовий, 1-т мбовий. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82

Частин м’я + рісла роз ладні, олив ово о ольор . Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 437-25-07

Стіл омп’ютерний, б/в, 1.30х1.30. Конта ти: (097) 436-80-45 Стіл омп’ютерний, ольор . Ціна: 850 23-46-00

Стіл письмовий. Конта ти: 22-78-12 Стіл т мб , новий, стіл письмовий, 1 т мбовий. Конта ти: 23-41-22, (097) 89847-50 Стіл, б/в, ніверсальний, роз ладний. Ціна: 650 рн. Конта ти: 22-78-78 Стіл, б/в. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Стіл-парт для чнів почат ових ласів, недоро о. Конта ти: 23-28-06 Стіл-т мб з нат рально о д ба, на олесах. Конта ти: (097) 955-59-39 Стіл-т мб , недоро о. Конта ти: 23-78-54 Стіл-т мб , стіл письмовий, 1-т мбовий, новий. Конта ти: 23-49-93, (097) 898-47-50 Стіл-т мб . Конта ти: (096) 277-31-67 Стільці м’я і, Р м нія, 6 шт. Конта ти: (095) 092-05-17 С т і л ь ц і , 4 шт. Конта ти: (099) 058-67-37 Стільці, 6 шт, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-03-92, (067) 105-60-50

Частин м’я 298-62-97

, б/в. Конта ти: (067)

Частин м’я . Конта ти: (098) 464-00-79 Частин м’я . Конта ти: (098) 464-00-79 Частин м’я : диван, 2 рісла, 4 ст ла, 1 п фи . Конта ти: (067) 362-44-48

ШАФИ-КУПЕ «KOMANDOR», 1.2 М-1755 ГРН, 1.5 М-2100 ГРН, 1.8 М- 2480 ГРН, 2.4 М- 3280 ГРН. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098)716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.OKIS.RU ШАФИ-КУПЕ, СПАЛЬНІ, ДИТЯЧІ, КУХНІ, СТІНКИ, КУХОННІ КУТКИ, ВІТАЛЬНІ, М’ЯКІ ЧАСТИНИ, ОФІСНІ МЕБЛІ, ЛІЖКА 2ПОВЕРХОВІ. КОНТАКТИ: 28-55-93, (067) 803-63-95, (050) 944-37-62

Ремонт та перетяж м’я их • меблів, заміна дизайн , ви отовлення матраців. Конта ти: (067) 583-60-22 РЕМОНТ М’ЯКИХ МЕБЛІВ. ЗМІНА ДИЗАЙНУ. РЕМОНТ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ НОВИХ МАТРАЦІВ. ПОШИТТЯ АВТОЧОХЛІВ. КОНТАКТИ: 43-65-47, (067) 137-38-38 ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ КУХНІ «БЛЮМ», «ХАЙТЕК», «ХАМЕЛЕОН» ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, СПАЛЬНІ, ВІТАЛЬНІ, ОФІСНІ, АПТЕЧНІ МЕБЛІ. ПРОЕКТУВАННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 62-65-76, (097)868-83-84

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56 ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ: ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СПАЛЬНІ, ДИТЯЧІ, ОФІСНІ МЕБЛІ. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. МАТЕРІАЛИ ТА ФУРНІТУРА ЗА БАЖАННЯМ ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: (067) 949-37-02, (095) 040-68-09

Ви отовлення меблевих дачно-садибних б дин ів: літній варіант - 1000 рн. за 1 в.м., теплений - 1600 рн. за 1 в.м. Конта ти: 27-11-35, (096) 497-73-55 Ви отовлення меблів за індивід альним замовленням. Конта ти: 69-05-03, (097) 399-04-04 www.maximusmebli.com

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛІВ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ: КУХНІ, ВІТАЛЬНІ, ШАФИ-КУПЕ, ТА ІН. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ БЕЗКОШТОВНО. КОНТАКТИ: (050) 375-24-63, (097) 032-61-93 Ви отовлення меблів. Вітальні, хні, спальні, шафи- пе, стін и, дитячі, омп’ютерні столи, офісні меблі. Дизайн та ви отовлення без оштовно. Ціни виробни а. Конта ти: 61-56-80, (050) 148-84-07, (098) 849-44-50 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛІВ. ВІТАЛЬНІ, КУХНІ, СПАЛЬНІ, ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, ДИТЯЧІ, КОМП’ЮТЕРНІ СТОЛИ, ОФІСНІ МЕБЛІ. ДИЗАЙН ТА ВИГОТОВЛЕННЯ БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 61-56-80, (050) 148-84-07, (098) 849-44-50

ВИГОТОВЛЕННЯ: ШАФИ-КУПЕ: «КОМАНДОР», КУХНІ «BLUM», ВІТАЛЬНІ, СПАЛЬНІ, ОФІСНІ, ДИТЯЧІ, КОРПУСНІ МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ЦІНА ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.OKIS.RU

Стільці, роз ладні, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Шафи- пе. Конта ти: (332) 292-294, (066) 845-36-09, (067) 332-27-10

Стін «А ат», б/в, полірована, темно- оричево о ольор , терміново. Конта ти: (097) 305-82-82

ВИГОТОВЛЯЄМО ШАФИ-КУПЕ

Шаф «Е стаза» з дзер алами. Конта ти: (097) 955-59-39

ПІД ЗАМОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ:

Шаф 3-дверн з антресоллю, б/в. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39

ПОВЕРХ, ОФІС 3 62-02-35, (097)

Стін «А ат», б/в. Конта ти: (098) 464-00-79 Стін «А ат», б/в. Конта ти: 62-28-44, (067) 907-42-39 Стін «А ат», б/в. Конта ти: 43-03-29, 23-01-27 Стін «А ат», в хорошом стані. Конта ти: 61-08-22, (096) 303-49-50 Стін «А ат». 918-92-35

Конта ти:

(096)

Стін «А ат». 464-00-79

Конта ти:

(098)

Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 23-36-37 Стін «Сми а». Ціна: 1500 рн. Конта ти: 26-10-06, (063) 955-72-20 Стін в зал, в хорошом стані. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63 Стін з антресолями. Конта ти: 63-27-30, (096) 269-62-68

Шаф для одя з антресолями, б/в. Ціна: 350 рн Конта ти: 5-45-56, (097) 245-12-16 Шаф для пос д . Конта ти: 22-33-98 Шаф з антресоллю, світло о ольор , неполірован . Конта ти: 23-46-00 Шаф ниж ов . Конта ти: 22-49-17, (067) 458-56-30 Шаф , 2,3-дверн . Конта ти: 26-08-76 Шаф , 2-дверн , з антресоллю, б/в, недоро о. Конта ти: 63-48-58, (095) 563-69-89 Шаф , 2-дверн , з антресоллю. Конта ти: 23-15-26, (097) 549-57-06 Шаф , 3-дверн , б/в, дешево. Конта ти: 64-34-67 Шаф , 3-дверн , з антресоллю. Конта ти: (067) 362-07-43

Стін та т мб під телевізор, Польща. Конта ти: 61-96-54, (067) 779-01-54

Шаф , б/в, радянсь о о тип , оричнев , полірован , без антресолей, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-24-78, (068) 568-47-06

Стін , 3.4 м. без шафи. Конта ти: 23-28-81, (050) 820-25-32

Шаф «Е стаза» з дзер алами. Конта ти: (097) 955-59-39

ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 4/6, 1 299-87-25 ДЕКОРУВАННЯ НОВИХ ТА МЕБЛІВ, ЩО БУЛИ У ВИКОРИСТАННІ (КУХНІ, ДИТЯЧІ ТА ІН.) КОНТАКТИ: 63-45-15, (067) 925-06-88 Ви отовляємо шафи- пе під замовлення. т. в л. Словаць о о, 4/6, 1 поверх, офіс 3 62-02-35, (097) 299-87-25 Обладнаємо майданчи и та спортзали для ДНЗ. Конта ти: 27-11-35, (096) 497-73-55 Приймаємо замовлення на ви отовлення альтано , ойдало , інших дворових спор д. Конта ти: 27-11-35, (096) 497-73-55 Приймаємо замовлення на ви отовлення меблів для ДНЗ всіх видів. Конта ти: 27-11-35, (096) 497-73-55


27

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

АВТОАФІША Авторино

Мітц біші Галант, 1985 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

м.Рівне

Мітц біші Кантер 3.9 ТДІ, 36 б, ідроборт. Конта ти: 62-06-59 (097) 548-50-28

Автомобілі легкові, імпортні

Мітц біші Ланцер, 1988 р.в., зов- ніверсал, синій металі , 1500 б.см. арбюратор, витрати 6-7 л. на 100 м., еле тродзер ала. Ціна: 2750 .о. Конта ти: (066) 810-45-85

7.1.1. Продам

Мітц біші Ланцер, 2005 р.в., 1.6 Д. ц/з, / п ерма, м льти-ло . Ціна: 10850 .о. Конта ти: (093) 921-50-13

АУДІ А ді-100, 1980 р.в., аз-бензин, 2.0 арб., на ход . Ціна: 600 .о. Конта ти: (067) 495-15-42 А ді-100, 1991 р.в., зов «С-4», 2.3 інже тор. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (063) 563-11-49 А ді-100, 1992 р.в., 2.0 аз-бензин. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 711-16-79 А ді-80 Б4, 1995 р.в., дви н 2.0, чорно о ольор . Конта ти: 28-27-85, (096) 784-63-40 А ді-80, 2.0 інже тор, лю , ідропідсилювач ерма, чорно о ольор . Ціна: 4300 .о. Конта ти: (067) 254-29-00 А ді-90, 1985 р.в., 2.2І, фіолетово о ольор . Ціна: 3200 .о. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 А ді-90, 1988 р.в., 2.3 дви н, сірий металі , /п, еле тродзер ала, тор . Ціна: 3500 .о., Конта ти: (067) 675-12-59

БМВ БМВ-316, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 775-51-71, (093) 911-70-10

ВАРТБУРГ Вартб р , 1990 р.в., червоно о оьор , потреб є незначно о ремонт . Ціна: 1150 .о. Конта ти: (098) 404-39-41 Вартб р , дви н 1.3. Конта ти: (098) 517-80-99

ДЕУ Де Ланос, 2003 р.в., 1.5 інже тор, 27 тис. пробі . Ціна: 5400 .о. Конта ти: (067) 494-36-67

Мітц біші Паджеро, 2000 р.в., 2.5 ТДІ, відмінний стан, без тор . Ціна: 15000 .о. Конта ти: (050) 537-59-51 Мітц біші Галант, 1985 р.в., по запчастинах. Конта ти: (063) 420-22-84 Мітц біші Кантер 3.9 ТДІ, 36 ідроборт. Конта ти: 62-06-59

б,

НІССАН Ніссан Cанні, 1984 р.в., 1,7 дизель, 5 л на 100 м, в хорошом стані, оричневий металі . Ціна: 2200 .о. Конта ти: (097) 441-47-85 Ніссан Прерія, ніверсал, В, 1985 р.в., 1.8 бензин, бежево о ольор . Конта ти: (067) 983-99-04 Ніссан, 1989 р.в., з до ментами, всі запчастини, дви н новий, седан. Конта ти: (098) 056-65-75

ОПЕЛЬ

Опель Ре орд, 1986 р.в., •аз-бензин, ел.па ет, в додато дви н і салон. Конта ти: (097) 668-71-35

Опель Астра, 1999 р.в., 1.6 ороб а автомат, пробі 147 тис. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (098) 680-03-13 Опель Кадет, 1988 р.в., сіро о ольор , 1.3 бензин, седан, 4 дверний, м. Львів. Ціна: 2400 .о. Конта ти: (097) 249-23-42 Опель Комбо, 1994 р.в., 1.7 дизель. Конта ти: (067) 986-14-60 Опель Комбо, 2005 р.в., пасажир, 1.3 ТД, ондиціонер, еле тропа ет, серво ермо, оре тор фар, Р-15, АБС або обмін на дешевший а/м. Ціна: 9400 .о. Конта ти: (050) 537-59-51, (067) 178-61-24 Опель Комбо, 2007 р.в., пробі 139 тис, 1.3 дизель. Ціна: недоро о. Конта ти: (067) 382-67-58

Де Ланос, 2008 р.в., 1500І, срібний металі , 14 тис. м., польсь а збір а, / п ерма, ма нітола, Соні, СД, тонована. Конта ти: (097) 453-76-67

Опель Оме а, 1988 р.в., сіро о ольор , після ДТП, з до ментами. Ціна: 800 .о., Конта ти: (097) 237-64-57

Де Не сія, 2006 р.в., пробі 40 тис., 1.5 бензин, ідропідсилювач ерма, м зи а, ондиціонер. Ціна: 5800 .о., тор . Конта ти: (098) 375-64-01

ОПЕЛЬ ОМЕГА, 1988 Р.В.,2.0І, ПРОБІГ 300 ТИС.КМ. ЦІНА: 3500

Де Не сія, 2007 р.в., 50 тис. пробі , білий, центральний замо , си налізація. Ціна: 6200 .о. Конта ти: (096) 293-05-50

У.О. КОНТАКТИ: (098) 953-50-34

МАЗДА

Опель-Ас она, 1986 р.в., 1.6 МЕХ, після ДТП, або на запчастини. Ціна: 1000 .о. Конта ти: (093) 014-00-44

Мазда СХ-7, 2008 р.в., 2.3 дви н, 240 .с., 33 тис. м. пробі , арантія, власни , добрий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (067) 420-79-55

Опель-Ас она, 1986 р.в., червоно о ольор , 1.6Б, седан, 4-дверний, м.Львів. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (097) 237-64-57

МЕРСЕДЕС Мерседес Віто, 2003 р.в., 2.2 СДІ, 202 тис. м. пробі , ондиціонер, АВС, AIRBAC, си налізація, оре тор фар, обмін на дешевший. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (050) 537-59-51 Мерседес-124, 1989 р.в., аз/бензин, ідропідсилювач, фар оп, лю , титанові дис и, біло о ольор , седан. Конта ти: (098) 405-22-85, (066) 764-01-20 Мерседес-124, 1995 р.в., 2.8бензин, 5-ст КПП, ондиціонер, «повний фарш». Сірий олір, обмін на інший а/м, або с/ -прод цію. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (067) 349-11-75 Мерседес-124. 711-16-79

Конта ти: (097)

Мерседес-190, 1991 р.в., зелений металі , 2.0Д, 6л/100 м, Львів. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (097) 249-23-42 М е р с е д е с - Б е н ц , 1987 р.в., 3.0І, автомат, аз-бензин, АВС, АСД, ел.па ет, си нал. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (098) 538-24-25

МІТЦУБІШІ

Опель-Ве тра, 1994 р.в., на запчастини. Конта ти: (067) 360-17-71 Опель-Оме а, 1992 р.в., 2.0 інже тор, тор . Ціна: 3200 .о. Конта ти: (097) 214-79-19 Опель-Оме а, чорно о ольор , 1996 р.в., 2000 б.см., лю , под ш и безпе и, ел.па ет, хороший стан, 2000 .о., без до ментів. Конта ти: (063) 933-62-04 Опель Астра, 1999 р.в., 1.6 ороб а автомат, пробі 147 тис. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (098) 680-03-13 Опель Кадет, 1988 р.в., сіро о ольор , 1.3 бензин, седан, 4 дверний, м. Львів. Ціна: 2400 .о. Конта ти: (097) 249-23-42

РЕНО Рено Кен о, 1.9Д, біло о ольор , 1998 р.в. Конта ти: (099) 055-08-09 Рено, 1985 р.в., в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-76-45, (067) 280-14-78 Рено-11, 1985 р.в., Ціна: 1900 .о. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Рено-605, 1990 р.в., 3.0І, ш іряний салон, ондиціонер. Ціна: 3400 .о. Конта ти: (098) 071-42-82

СІТРОЕН СІТРОЕН

Сітроен, Ксара-Пі ассо,2004р.в.,2.0Д,пробі 125 тис. м, 14100 .о., мінівен, лімат- онтроль, р із- онтроль, АБС, ЕСП,под.безп.,ел.дзер ала, /п ерма,велюр,

т. (067) 722-84-04, м. Львів

СЕАТ Сеат Мала а, 1989 р.в., 1.5 арбюратор, або обмін на ВАЗ. Конта ти: (067) 363-16-61 Сеат Толедо, 1993 р.в., 1.6 МІ, пробі 270 тис., ідропідсилювач ерма, еле тродзер ала, велюр, титанові дис и. Конта ти: (098) 847-46-42

ТОЙОТА Тойота Кемрі, 2002 р.в., бензин, об’єм 3 л, пробі 180000 м, олір мо рий асфальт, ороб а автомат, салон ш іра. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (067) 275-39-18

ФІАТ Фіат Фіоріно, 1991 р.в., 1.7 Д. Конта ти: 43-58-37, (067) 391-60-24 Фіат-Д ато, ма сі, 2007 р.в., 2.3МД, 6-КПП. Конта ти: (067) 360-17-71 Фіат-Тіпо, 1989 р.в., 1,4 моноінж., 5-ти дверний, темно-синьо о ольор , еле тропа ет, можливий обмін на б с. Ціна: 3200 .о. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Фіат-Фіоріно, 1994 р.в., 1.7Д. Ціна: до овірна, Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Гольф-3, 1992 р.в., 1.8 бензин, 3-дверний, без до ментів. Ціна: 1200 .о., Конта ти: (067) 364-44-38 Фоль сва ен Джета, 1986 р.в., червоний, 1.6 бензин, 4-дверний, МП-3, хороший стан, Львів. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (079) 237-64-57 Фоль сва ен Джетта 1, 1983 р.в., вишнево о ольор , 1.6 бензин. Ціна: 2600 .о. Конта ти: (097) 191-32-45 Фоль сва ен Джетта 1, 1983 р.в., червоний, 1.6 дизель, 5-ст п а КПП, 4-дверна, в хорошом стані, Львів. Ціна: 2700 .о. Конта ти: (097) 191-32-45 Фоль сва ен Джетта, 1988 р.в., 1.6 дизель, біло о ольор , 5-ст п а, відмінний стан. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (098) 953-50-00, (050) 519-37-92 Фоль сва ен Джетта, хороший стан. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (068) 893-50-68 Фоль сва ен Каді, 1.9Д, біло о ольор . Конта ти: (097) 289-66-23 Фоль сва ен Каді, 2000 р.в., 1.5 дизель. Конта ти: (067) 986-14-60 Фоль сва ен Пасат Б-3, 1991 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 304-35-61 Фоль сва ен Пасат Б-4, 1.9 ТДІ, повний еле тропа ет, Ціна: 7700 .о., тор . Конта ти: (097) 877-32-16 Фоль сва ен Пасат, 1990 р.в., 1.8 МІ, аз/ бензин. Конта ти: (097) 330-31-11 Фоль сва ен Пассат, 1991 р.в., 1.8 МІ. Ціна: 5200 .о., тор . Конта ти: (096) 261-93-16 Фоль сва ен, 2000р.в. Конта ти: (096) 967-73-39 Фоль сва ен-Гольф, 1.3 інже тор, 3-дверний, без до ментів. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 933-62-04 Фоль сва ен-Гольф, 1982 р.в., 1.1 бензин, сірий олір, без до ментів. Ціна: 3300 .о., Конта ти: (097) 249-23-42 Фоль сва ен-Гольф, 1988 р.в., об’єм 1.3, арбюратор, ц/з, си налізація. Ціна: 3300 .о., Конта ти: (097) 187-28-82

МІТЦУБІШІ ЛАНЦЕР ЕХ-10, 2008

ПЕЖО

Р.В. КОНТАКТИ: 43-63-74,

Пежо, 1985 р.в., на ход . Конта ти: (067) 454-47-71

Фоль сва ен-Гольф, 1992 р.в., 1.8І, 5-дверний, темно-червоний. Ціна: 4850 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

(067) 760-04-25

Пежо-309, 1992 р.в., 1.4Д, МІ. Конта ти: (050) 724-39-46, (097) 394-20-74

Фоль сва ен-Гольф-2, 1985 р.в., 1.8МІ, 5-дверний. Ціна: 2300 .о., Конта ти: (098) 071-42-82

РІВНЕ, ЛУЦЬК, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК


28

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ, АВТОБУСИ ВАЗ-2101, 1973 р.в., сірий. Ціна: 850 . о. Конта ти: (067) 494-36-67 ВАЗ-2101, 1976 р.в., червоно о ольор , ТО 2012. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 463-41-06 ВАЗ-2101, 1977 р.в. Ціна: 700 Конта ти: (067) 836-84-69

.о.

ВАЗ-2101, 1981 р.в., 1.5 арбюратор, бензин. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 167-03-98 ВАЗ-2101, 1989 р.в., недоро о. Конта ти: (098) 229-06-92 ВАЗ-21011, 1980 р.в., зов 1989 р.в., один власни , відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

ВАЗ-2108, 1990 р.в., 1.1 дви н, чорний, техо ляд до 2012р. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (067) 680-78-92 ВАЗ-2109, 1989 р.в., 1.3 арбюратор, після апремонт . Ціна: 3000 .о. Конта ти: (067) 735-90-92

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Автомобілі ле ові та омерційні з пробі ом. Конта ти: (044) 495-77-78, (044) 461-98-51,52.

7.2.8. К плю

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен ЛТ-28, 1990 р.в., б с, ма сі-база, 0 м. після апремонт дви на. Конта ти: 26-53-63

Автобуси та мікроавтобуси

ВАЗ-2103, 1970 р.в. Ціна: 1500 .о., тор . Конта ти: (067) 339-74-66

7.3.1. Продам

ВАЗ-2103, 1977 р.в., синій, 5-ст пенева ороб а передач, апремонт дви на та ходової. Ціна: 1150 .о. Конта ти: (097) 874-42-16

Фоль сва ен-Гольф-2, 1989 р.в., 1.3Д, арбюратор, біло о ольор , 5-дверний. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 388-11-26

Джилі, 2007р.в., 1.5 інже тор, синій металі , нефарбований. Ціна: 4900 .о. Конта ти: (097) 945-11-53

Фоль сва ен-Джета, 1985 р.в., 1.3К, білий, рідна фарба, небитий, не нилий. Ціна: 2700 .о., Конта ти: (097) 343-79-42

7.1.24. К плю

Фоль сва ен-Пасат, 1990 р.в., сірий, 1.9 Д, хороший стан, без до ментів. Ціна: 2000 .о., Конта ти: (063) 933-62-04 Фоль сва ен-Пасат-В-4, 1996 р.в., повна омпле тація, ніверсал, ороб а автомат, Ціна: 8500 .о. Конта ти: (097) 662-77-40

ФОРД Форд Ес орт, 1987 р.в., 1.3К, червоно о ольор , Ціна: 2000 .о., Конта ти: (097) 225-43-93

А/м можливо проблемний. Конта ти: (067) 362-55-01 Автомобіль до 5000 .о., що потреб є ремонт . Конта ти: (095) 889-38-09, (097) 924-82-29 Автомобіль ле овий. Конта ти: (096) 213-55-52 А ді-80, 571-42-35

100.

Конта ти:

ВАЗ-21093

(098)

А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92 А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92 ВАЗ-21093, 2000 р.в., пробі 144 тис. м., 1.5І, хороший стан, 4400 .о.,

Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92

(096)593-38-66

Форд К р’єр, 1995 р.в., 1.8 дизель, біло о ольор , обшитий, небитий, не нилий. Ціна: 2700 .о. Конта ти: (098) 699-54-61, (050) 196-12-51

Мерседес-123, 124, 190. Конта ти: (098) 571-42-35

ВАЗ-21093

Форд Сієра, відмінний стан, 2.3Д. Конта ти: (067) 925-93-96

ХОНДА Хонда-Сиві , 1985р.в., хороший стан. Ціна: 2700 .о. Конта ти: (098) 711-07-05

ЧЕРІ Чері-Ам лет, 2007 р.в., 1.6І, 5-КПП, пробі 17 тис. м. Конта ти: (067) 360-17-71

ШЕВРОЛЕ

Кіа, Шевроле, Опель, ЗАЗ, Лада, Чері, Дже , Тата, Іван на виплат від виробни а. За ціною виробни а. Пенсіонерам та піль ови ам зниж а. Конта ти: (096) 445-37-73, (050) 215-63-73

Шевроле Авео, 2007 р.в., 1.5 л, 32 тис. м., си нал., ондиціонер. Ціна: 8300 .о. Конта ти: (098) 936-41-59 Шевроле Авео, 2007 р.в., 29 тис.пробі ., чорний металі , відмінний стан. Ціна: 8400 .о. Конта ти: (096) 847-59-69

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56 Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92

Ніссан. Конта ти: (066) 218-79-00 Опель або Форд. Ціна: до 2500 .о., Конта ти: 43-49-53, (067) 970-75-59

Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56

Фоль сва ен -Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен, 1986-1994 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 970-73-59 Фоль сва ен, А ді, недоро о. Конта ти: 43-49-53, (067) 970-75-59 Фоль сва ен-Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92 Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92 Фоль сва ен-Гольф, Джета. Конта ти: (098) 571-42-35 Форд, Фоль сва ен. Ціна: до 3000 .о., Конта ти: (093) 108-15-70, (067) 146-13-28 Ш ода-О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 500-38-75

7.1.26. Оренда

СУЗУКІ

7.2.1. Продам

ВАЗ

ВАЗ-03, Таврія, ЧЗТ-350, ІЖ-56, дешево ЗАЗ-968М. Конта ти: (098) 873-48-01 ВАЗ-2107, 2002 р.в., біло о ольор . Конта ти: (098) 259-79-30, (099) 932-78-28

ВАЗ Калина, 2007 р.в, темоно-синій хетчбе . Конта ти: (098) 419-81-13 С з і Гранд Вітара ХL7, 2005 р.в., пробі 52 милі, 27І «повний фарш», рім ш іри, 16000 .о.,

т. (097) 975-44-29

ВАЗ-21093, 2004 р.в., пробі 67 тис. м., 1.5І, небитий, не нилий., 4700 .о., тор ,

т. (097) 669-82-19 ВАЗ-21043, 2006 р.в., ц/з, титан. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 742-57-86 ВАЗ-21051, 1983 р.в., Ціна: 1200 .о. Конта ти: (098) 598-81-00 ВАЗ-21051, 1985 р.в., рівненсь а реєстрація. Конта ти: 43-31-09, 62-90-53 ВАЗ-2106, 1977 р.в., після апремонт , бордово о ольор , 1.6 дви н, в хорошом стані. Конта ти: (067) 382-47-99 ВАЗ-2106, 1988 р.в., 1.5Д, бежево о ольор , хороший стан. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 862-64-25 ВАЗ-2106, в хорошом стані, нова ма, нова АКБ., техо ляд до 2012 р. Конта ти: (097) 442-40-00 ВАЗ-2106, нила, розібрана, без КПП з до ментами. Ціна: 250 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ВАЗ-21043

ВАЗ, червоно о ольор , 1975 р.в. Конта ти: (097) 844-76-72 ВАЗ-099, 2001 р.в., 1.5І, сірий металі , тонований, МР-3 м зи а, си нал., хороший стан, чохли. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 775-54-75

т. (098) 385-00-15

Мерседес Бенц Віто-112, 1999 р.в., пробі 330 тис. м., 2.2СДІ, пасажир, ондиціонер, м зи а, ДВД, 8000 .о.,

т. (068) 643-55-18 Мерседес Бенц Віто-115, 2004 р.в., СДІ, ондиціонер, чний зв’язо , КПП-6 ст п а, білий, вантажний, в хорошом стані. Конта ти: (067) 362-15-93

МЕРСЕДЕС

ЗАЗ-40 (М968), поміняю на стано . Конта ти: (098) 289-64-00 ЗАЗ-965. Конта ти: (067) 339-24-83 ЗАЗ-968, хороший стан. Конта ти: (097) 442-40-00 ЗАЗ-968М, 40 /с, 1993 р.в., 46 тис. м., / од, нові поршнева, 2000 рн, можна по а ре атах. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24

т. (098) 902-95-77 ВАЗ-2106, об’єм дви на 1300 в., хороший стан. Ціна: 1400 .о., Конта ти: (099) 280-22-74 ВАЗ-2107, 1987 р.в., об’єм 1.5, 5-ст пенева КПП, е спортний варіант, 1 власни . Ціна: 2600 .о. Конта ти: (067) 254-57-75 ВАЗ-2107, 1995 р.в., 1.5 аз/бензин, хорошом стані, тор . Ціна: 2500 .о., Конта ти: (095) 045-21-53 ВАЗ-2107, 2005 р.в., 1.5 арбюратор, пробі 27 тис. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (097) 837-05-99

Мерседес Віто-115, Лон , 2004 р.в., 2.2Д, ондиціонер, вантажний, повний ел.па ет, чний зв’язо , можливе переобладнання, 15600 тор ,

т. (067) 362-15-93 Мерседес-308, 1995 р.в., 2.4Д, вантажно-пасажир, біло о ольор . Ціна: 4500 .о. Конта ти: (097) 110-57-25, (063) 755-75-70 Мерседес-410, 1995 р.в., вантажно-пасажир, 2.9. Конта ти: 62-81-24, (097) 144-74-36

Нісан Ванетте, 1999 р.в., 2.3 дизель, білий, можливий тор . Конта ти: (097) 334-95-03, (067) 966-60-12 УАЗ-452, бортовий, робочий стан. Конта ти: (098) 775-55-77

7.3.13. К плю Автоб си, в б дь-я ом стані, можливо без до ментів. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Автомобілі вантажні 7.4.1. Продам

Мерседес-508, 1994 р.в., вантажно-пасажир. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

ГАЗ

Мерседес-Бенц - 612Д Vario,1998 р.в., біло о ольор , 2,9 ТДІ, ідроборт, пробі 188 тис. м., вантажопідйомність - 4 тонни. Без пробі по У раїні, щойно з Німеччини. Ціна: 11 000 євро. Конта ти: (067) 731-82-66, (093) 599-98-84

ГАЗ-3309, 2005 р.в., самос ид, дви н 245 т рбо. Конта ти: (099) 924-90-70, (097) 753-99-71

ЛУАЗ

Мерседес-Бенц, 208, 1985 р.в., пасажир. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 404-18-68 Мерседес-Бенц-208, пасажир, 12 місць. Конта ти: (067) 935-86-93

ГАЗ-53, дизель. Ціна: 2000 Конта ти: (096) 540-73-61

Л АЗ Волинян а-969, 1993 р.в., рідна фарба. Ціна: 1000 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ПЕЖО

МОСКВИЧ

ВАЗ-21043, 2004 р.в., 1.5К, 5-ст КПП, протит ман и, фор оп, ма нітола, 3500 .о.,

ФОРД Форд К р’єр, 1995 р.в., 1.8Д, білий, перешитий, ап.ремонт дви на, відмінний стан. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (098) 699-54-61, (050) 196-12-51

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

ЗАЗ Слав та -Лю с, 2008 р.в., об’єм 1.2, сірий металі , центральний замо , 3800 .о. Конта ти: (067) 888-90-55

ЗАЗ-11020, 1994 р.в., 1.1 арбюратор. Ціна: 1300 .о., тор . Конта ти: (098) 347-53-20

Фоль сва ен-Транспортер, Т-5., 2006 р.в., 1.9ТДІ, біло о ольор , пасажир, 6 місць, ондиціонер, ел.підіймач. Конта ти: (067) 923-17-23

Ф о р д Транзит, 2002 р.в., 2.4 ТД, вантажно-пасажир, пробі 258 тис. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 580-13-21

один власни , пробі 30 тис. м. Конта ти: (063) 398-73-18

ЗАЗ Таврія, 1994 р.в., апітальний ремонт зова, 5-ст пенева КПП, біло о ольор . Ціна: 1500 .о. Конта ти: (067) 421-62-18

Фоль сва ен-Т-4, 2000 р.в., 2.5 дизель, 65 Вт, дов а база. Ціна: 11000 .о., Конта ти: (050) 537-59-51

Форд Транзит, 1995 р.в., 2.5 ТД. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 911-01-57

ЗАЗ-Слав та, 2006 р.в., в • хорошом стані, зелено о ольор ,

ЗАЗ Слав та, 2004 р.в, 1.2 арбюратор, червоно о ольор , хороший стан. Ціна: 2800 .о. Конта ти: (097) 945-11-53

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен, Транспортер Т-5, 2006 р.в., 1.9 ТДІ, білий, пасажир, 6 місць, повна омпле тація. Конта ти: 43-12-77, (067) 923-17-23 Фоль сва ен-Каді, 1996 р.в., червоно о ольор , пасажир, 1.9Д. Конта ти: (095) 889-38-09, (097) 924-82-29

ГАЗ

ГАЗ-31105, 2005-2006 р.в., об’єм 2.3, 16- лапанний, аз/бензин, еле тропа ет, си налізація. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (066) 600-40-56, (063) 624-09-64

Фоль сва ен Т-5, 2005 р.в., срібний металі , ондиціонер, еле три а. Ціна: 15900 .о. Конта ти: (050) 205-19-29

Фоль сва ен Транспортер Т-5, 2004 р.в., пробі 110 тис. м., 1.9Д, вантажний., 14500 .о., тор .,

ГАЗ-24, 1987 р.в., потреб є ремонт . Конта ти: (097) 890-57-70

ЗАЗ-Таврія, 1992 р.в., червоно о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 441-48-24

Візьм а/м в оренд , з правом ви п , терміново, роз лян варіанти. Конта ти: (067) 831-67-69

Автомобілі легкові, СНД

МЕРСЕДЕС

ЗАЗ

Автомобіль під оренд та сі, терміново. Конта ти: (067) 831-67-69

Позашляхови новий, на виплат , від виробни а. Конта ти: (097) 163-06-25

.о.

Опель-Ас она, Опель-Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35

ВАЗ-21093, 5-ст КПП, інже тор, 2006 р.в., ідеальний стан. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (067) 335-69-05

ГАЗ-69, 1961 р.в., на ход . Конта ти: (098) 775-55-77 ГАЗ-69, 1962 р.в., ціна до овірна. Конта ти: (03650) 2-19-22, 5-86-70, (067) 889-16-62 ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 599-31-81

Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92

Опель або Форд. Ціна: до 2000 Конта ти: (067) 970-73-59

ВАЗ-21093, 2003 р.в., зелений металі , 1.5 інже тор, російсь а збір а. Конта ти: (050) 602-89-49

ГАЗ-2410, 1987 р.в., білий, недоро о. Конта ти: (096) 540-73-65

Фоль сва ен Т-5, 2004 р.в., 2.5 ТД, ороб а автомат, по запчастинах, достав а по У раїні. Конта ти: (067) 380-09-41 (067) 381-52-69, (067) 382-00-46

МЕРСЕДЕС Мерседес Бенц 200, 1991 р.в., 2.0 дизель, лю , центральний замо , в хорошом стані. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (067) 309-77-24

ВАЗ-2121, Нива, олір «червоний р бін», 5-ст пенева КПП, апремонт в 2005 році, хороший стан. Ціна: 2800 .о. Конта ти: (067) 421-62-18

А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56

Іномар и аварійні або після ДТП. Конта ти: (068) 500-38-75

Форд Сієра, 1985 р.в., сірий металі , 1.8 бензин, апремонт дви на, хетчбе Ціна: 2800 .о. Конта ти: (067) 958-75-75 Форд Сієра, 1988 р.в., 2.0 бензин, седан, сіро-бла итний металі , в арном стані. Конта ти: (097) 341-78-77 Форд Сієра, 1989 р.в., 2 л., червоний, або б дь-я ий обмін. Конта ти: (067) 384-33-54 Форд Сієра, 2.0Д, арбюратор. Конта ти: (097) 788-56-37

т. (067) 743-83-04 ВАЗ-21093, 2002 р.в, об’єм дви на 1.5, аз, бензин, центральний замо , си налізація, тонований, терміново, тор . Конта ти: (067) 711-54-20

ГАЗ

Фоль сва ен Т-4, 2001 р.в., 2.5 дизель, пробі 180 тис., пасажир. Ціна: 11000 .о., Конта ти: (097) 590-54-28

Газель, 2005 р.в., вантажно-пасажир, аз-метан, 4 балони, 45 рн/ 100 м, розхід. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (097) 214-12-94

ВАЗ-21099, 2007 р.в., 1.5інже тор, чорний металі , потреб є пофарб вання. Ціна: 4800 .о. Конта ти: (097) 945-11-53

Форд Ес орт, 1992 р.в., 1.4 моноінже тор, с лопідйомни и, лю , нова ма, МП3, хороший стан, терміново. Конта ти: (097) 155-54-22, (097) 919-70-92

Форд Сієра, 1985 р.в., в хорошом стані, 1.6 бензин. Ціна: 2500 .о. Конта ти: м. Рiвне, в л. О.Телi и, 45\51 5-46-36, (096) 234-09-25

ВАЗ-21093, 1996 р.в., 1.5 арбюратор/ аз.3000 .о.,

Фіат-С до, 1.9Д, дов а база. Ціна: 10500 .о., Конта ти: (050) 537-59-51

ВАЗ, Мос вич на запчастини. Конта ти: 5-69-89, (096) 515-77-45 ВАЗ-2121, Нива, до 1987 р.в. Конта ти: 68-05-72

ВАЗ-21093

ВАЗ-21013, 1981 р.в., 1.2л. Конта ти: (050) 728-71-08

ВАЗ-2103, 1978 р.в., темно- оричневий. терміново. Конта ти: (097) 583-77-48 ВАЗ-2104, 1987 р.в., апремонт, біло о ольор , 5-ст пенева КПП, можливе доопрацювання під замовлення лієнта. Ціна: 2400 .о. Конта ти: (067) 421-62-18 ВАЗ-2104, в хорошом стані, 2006 р.в. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 645-46-32

Ф і а т Д ато, 1999 р.в., 1.9 ТДІ, вантажно-пасажир, орот а база. Конта ти: (067) 687-36-49

Мос вич-2140, омбі, жовто о •ольор , 1.5. Ціна: до овірна Конта ти: (097) 544-68-63

Мос вич-2140, 1979 р.в., 1.5 дви н, 20 тис. пробі . Конта ти: (093) 034-04-69 Мос вич-2140. Ціна: 4000 рн., Конта ти: 28-06-04, (099) 280-22-74 Мос вич-2715, 1991 р.в., відмінном стані. Конта ти: 27-06-84, (096) 157-02-58 Мос вич-ІЖ-27151. Конта ти: (096) 460-44-71

Пежо-Ж-5, 1986 р.в., 2.5Д, терміново. Конта ти: (096) 549-85-85

ГАЗ-52, бортовий, 1990 р.в., зелено о ольор , 3.5Д, терміново. Конта ти: (095) 639-10-91

ГАЗ-53, самос ид, 1990 р.в., аз-бензин. Конта ти: (067) 363-50-31 ГАЗ-53, самос ид, 1990 р.в., метан, 7 балонів. Конта ти: 68-14-86, 62-07-63, (067) 363-50-31, (050) 622-11-51 ГАЗ-53, ф р он, аз, бензин. Конта ти: (067) 363-48-45

РЕНО Рено Трафі , 2007р.в, 130т. м, 2,0 СДІ, білий, Кондиціонер, GPS, ABS, центральний замо , щойно при наний, відмінний стан. Ціна: 13900 .о. Конта ти: (068) 504-80-13

СІТРОЕН Сітроен Берлін о, 2000 р.в., вантажний, 1.9Д. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (067) 363-60-51

УАЗ

ФІАТ

УАЗ, бортовий. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (067) 495-06-97

Фіат Д ато, 1986 р.в., 2.5 Д. Конта ти: (097) 413-01-88

.о.

ДАФ

ДАФ-400, 1992 р.в., червоний, 2.5 т рбодизель, центральний замо , дви н після апремонт , відмінном стані. Ціна: 4600 .о., тор . Конта ти: 43-60-81, (067) 362-01-71

ЗІЛ

ЗІЛ-130, 12-балонів, спальни , термоб да. Нові: радіатор, ма, а м лятор, автомобіль відмінном стані. Ціна: 4200 .о., тор . Конта ти: 43-60-81, (067) 362-01-71


АВТОСЕРВІС, АВТОЗАПЧАСТИНИ

№44 вiд 25 листопада 2010 ро ЗІЛ з ГБУ та запчастини. Конта ти: (050) 375-07-53

СІТРОЕН

ЗІЛ ММЗ-554, 1989 р.в., « ол оспни », самос ид, аз/бензин, 7 балонів, відмінний стан. Конта ти: (097) 462-67-71

Сітроен-Джампі, 2004 р.в., об’єм 2.2, дизель, біло о ольор , хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 187-46-59, (067) 418-37-78

ЗІЛ-130 ПО ЗАПЧАСТИНАХ.

ФІАТ

КОНТАКТИ: 62-52-07,

Фіат Д ато, 1996 р.в., 1.9 дизель, вантажний. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (098) 951-25-29

(067) 831-37-74

Фіат-Д ато, 1994 р.в., 2.5Д, низь ий середній, си нал. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (067) 345-73-23

ЗІЛ-130, 1979р.в., бензин, бортовий, 7 шин, знос шин 35%, без до ментів, терміново. Конта ти: (095) 909-49-47 ЗІЛ-130, 1982 р.в., ол оспни , самос ид, на 3 сторони. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 ЗІЛ-130, ММЗ554, 1987 р.в., бензин. Конта ти: (097) 800-74-67 ЗІЛ-130, самос ид, хороший стан. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32 ЗІЛ-130, ф р он, аз/бензин, терміново. Конта ти: (093) 942-56-48 ЗІЛ-131, аз/бензин, вантажопідйомність 25 тонн. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 969-81-90 ЗІЛ-131, самос ид, відмінном стані. Конта ти: (096) 712-61-11 ЗІЛ-133, тент, аз, бензин. Конта ти: (067) 363-48-45 ЗІЛ-431610, 1989 р.в., 10 балонів, метан, євротент, нова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 360-07-22 ЗІЛ-4331, 1987 р.в., дизель, тент, запчастини, нові ми, а м лятор, причіп. Конта ти: (098) 904-39-09 ЗІЛ-самос ид, орот ий, р лий, бензин, після апремонт , нова ма, а м лятор, ТО-2, ціна до овірна, терміново, телефон вати після 18.00. Конта ти: (093) 259-57-77

ІВЕКО ІВЕКО ЄВРО КАРГО 80Є-18, 2000 Р.В., ПРОБІГ 330 ТИС.КМ., 6.0Д, СИНІЙ, БУДА 36 КУБ.М., НОВА ГУМА, НОВИЙ АКУМУЛЯТОР, ХОРОШИЙ СТАН, АБО ОБМІН НА МІКРОАВТОБУС. ЦІНА: 12500 У.О., КОНТАКТИ: (097) 924-87-22 Іве о Ма ір с, 1987 р.в., 5 тонн, дизель 6 л, 15 л. витрат, рессори, м зи а або обмін на вантажно-пасажирсь ий б с в.п. до 2.5 тонн. Власни . Ціна: 7600 .о. Конта ти: (067) 171-72-18 Іве о-Ма ір с 80-13, 1987 р.в., 5 тонн, 15-16 л. на 100 м., власни , можливий обмін на вантажно-пасажирсь ий. Ціна: 7700 .о. Конта ти: (067) 171-72-18

КАМАЗ КамАЗ, 10-тонний, можна без зова Конта ти: (098) 884-93-12 КамАЗ, арантія від виробни а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 676-85-85 КамАЗ-5320, 5410. Конта ти: 43-48-60, (098) 711-35-57 КамАЗ-5410, нова ма, апремонт дви на, можливий обмін. Конта ти: (067) 339-24-83 КАМАЗ-54112, дви н ЯМЗ-238, ороб а передач. Ціна: 6200 .о. Конта ти: (067) 180-58-97 КАМАЗ-55102, підвищені борти, 1988 р.в., хороший робочий стан. Ціна: 8500 .о. Конта ти: 61-86-24, (098) 990-55-40

КРАЗ КрАЗ-256, Б-13, 1987-1993 рр, вантажний, ф р он, ГАЗ-332213, Газель. Конта ти: (067) 364-30-92

МАН МАН-8150, 35 738-33-11

б. Конта ти: (096)

МЕРСЕДЕС Мерседес 408 Д,1990 р.в., об’єм 2.3. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 901-77-80 Мерседес-611, 1996 р.в. Конта ти: (099) 757-21-57

ФОРД Форд Ес орд, 1996 р.в., вантажний, 1.4І, темно-синій. Ціна: 3400 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ІНШІ АВТОМОБІЛІ ІФА-50, 1985 р.в. Конта ти: (097) 033-43-99 УАЗ-452, бортовий, в робочом стані, терміново. Конта ти: (066) 218-79-00 ФАВ-1031, ф р он, 2009 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 772-59-83

7.4.19. К плю Автомобілі вантажні: ГАЗ, МАЗ, ЗІЛ, КАМАЗ та ін., в б дь-я ом стані, можливо без до ментів. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 7.5.1. Продам Бетонозміш вач, орморіз . Конта ти: (096) 733-56-94

Моте с, Чехія, б/в, хороший стан. Конта ти: (097) 574-53-91 МТЗ-80, 1989 р.в. Конта ти: (067) 729-68-40 Навантаж вач «Бал ан ар», ВП 3 тонни, бензин. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Навантаж вачі телес опічні, е с аватори, виш и (14.7 м). Продаж, оренда. Конта ти: (0362) 43-05-88, (067) 157-30-40, (067) 157-39-19 Пл 3- орп сний. Конта ти: (097) 233-82-26 Пл , 2- орп сний. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Пл , 3х3,5, ви отовлений в СРСР. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Причіп «1ПТС-9», тра торний. Ціна: 12500 рн. Конта ти: (098) 533-56-77 Причіп «Лавета», 1991 р.в. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 43-81-95, (050) 613-99-97 Причіп до а/м КамАЗ, бортовий. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (096) 576-78-81 Причіп до тра тора, о ремо платформа, шасі, самос ид різної омпле тації. Ціна: від 5000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Причіп ІФА, до вантажно о авто, 1998 р., металевий орп с, нова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 360-07-22 Причіп, новий, до ле ово о а/м, мотобло а, з до ментами. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (03840) 5-61-44, (096) 121-72-76

Доїльне обладнання, індивід альні доїльні апарати, 30 % омпенсація вартості. Конта ти: 61-14-75 (050) 435-39-76 Е с аватор ЕО-2621, в хорошом стані. Конта ти: (068) 569-29-69 verbowa@i.ua Е с аватор, 1302-Е, «Атлас». Конта ти: (067) 364-30-92 Е с аватори ЮМЗ, 1985 р.в., 1986р.в., 1989р.в., 1991 р.в., після апремонт , івш 0.3 б.м., с ати в хорошом стані. Конта ти: (050) 155-37-87, (097) 554-28-18 Запчастини б/в, до тра торів. Конта ти: 43-45-16, (098) 252-17-00 Запчастини до тра торів Т-25, Т-40, ЮМЗ, МТЗ. Ціна: від 100 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Зернозбиральний омбайн «Вольво-800», або обмін на тра тор «МТЗ-80». Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 486-06-84 КАР дизельний, 1500 тонн, терміново. Конта ти: (095) 639-10-91 Комбайн «ACTIVE-800» в робочом стані. Конта ти: (098) 057-59-92 Комбайн «СК-5Нива», ідеальний стан. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Комбайн зернозбиральний, «Клас-Домінатор-105», жат а 5м, вози , січ арня Ціна: 12000 .о. Конта ти: (067) 704-73-68 Комбайни ормозбиральні «Рось», зернозбиральні «Слав тич». Конта ти: 61-14-75, (050) 375-32-62 Коренеріз

. Конта ти: 27-77-67

Кормоподрібнювач молот овий, всмо т вально-на нітальний зміш вач, для сип чих ормів, одівниці для свиней. Конта ти: 9-23-64, (067) 761-70-44 Корморіз

. Конта ти: (096) 733-56-94

Кран-маніп лятор, Японія, вантажопідйомність 2.5 тонн. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (096) 092-05-17 К зов до а/м КамАЗ-5511, терміново. Конта ти: (097) 233-82-26

РЕНО

К н автомобільний, терміново. Конта ти: 61-70-41, (067) 362-16-41

Рено Трафі , 2003 р.в., 2.5 ТДІ, автозапчастини, синій, вантажний. Конта ти: (097) 074-76-69

Моло овоз ГАЗ-5312, 1992 р.в., пробі 1000 м, всі деталі по телефон . Ціна: 7000 .о. Конта ти: (098) 533-56-77

7.6.1. Пропон ю

Авторемонт дви нів, КПП, ходової частини, а/м всіх маро , ремонт радіаторів, леєння, пай а. Конта ти: 24-71-35 (097) 398-22-60 Професійне встановлення си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під., автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

АВТОМОБІЛЬНЕ ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА. ПРОШИВКА ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ПІД ГАЗ. КОНТАКТИ: 43-05-66, (067) 360-75-15 АВТОСКЛО. ЗАМІНА, РЕМОНТ, ПРОДАЖ. ТОНУВАННЯ, ПОЛІРУВАННЯ. СКЛО В НАЯВНОСТІ БІЛЬШ НІЖ НА 500 МОДЕЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ. КОНТАКТИ: ВУЛ. БАХАРЄВА, 12 (067) 660-84-43

АВТОСКЛО: РЕМОНТ ТРІЩИН,

Роз идачі, дис ові пл и. Конта ти: 61-14-75, (050) 375-30-75 Сівал . Конта ти: (050) 530-30-85

ДОСТАВКА НА ЗАМОВЛЕННЯ.

б/в.

Конта ти:

(095)

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТА NC-108, 5.5 КВТ. КОНТАКТИ: (050) 511-05-20 Т р а т о р «Т-40», на ход . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 486-06-84 з дизельним дви ном. (066) 218-79-00 з навісним обладнанням. (098) 775-55-77

Тра тор МТЗ-80. Конта ти: (098) 252-17-00 Тра тор МТЗ-82, новий. Ціна: до овірна, Конта ти: (050) 530-30-85 Тра тор на базі УАЗ. Конта ти: (066) 218-79-00 Тра тор на базі УАЗ. Конта ти: (098) 775-55-77 Тра тор Т-16, з навантаж вачем , ПГ-02, 4.5 т. Конта ти: (096) 126-73-96 Т р а т о р Т-25 в хорошом стані. Конта ти: (067) 580-13-21, (098) 477-98-73 Тра тор Т-25, 1987 р.в., з абіною, з Польщі. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (067) 384-62-80 Тра тор Т-25, осар и тра торні, обприс вачі, артоплесаджал и та ін. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Тра тор ЮМЗ, 2005 р.в., відмінном стані. Конта ти: (099) 226-33-94 Т р а т о р ЮМЗ. Конта ти: (067) 972-86-31 Тра тор, саморобний. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 463-41-06 Тра тори ХПЗ, ЮМЗ, Слобоженець, 30% - омпенсація вартості. Конта ти: 61-14-75, (050) 375-32-62 Ф р он до ГАЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (099) 924-90-70

7.5.2. К плю Авто ран, автовиш . Конта ти: (097) 458-99-33 Дви н Т-16, в б дь-я ом Конта ти: 27-39-46

ПРАЦЮЄМО НА ВИЇЗДІ. (050) 971-63-72

РЕГУЛЮВАННЯ ПНВТ MOTORPAL

Тра тор Конта ти: Тра тор Конта ти:

СКОЛІВ, ЗАМІНА СКЛА,

КОНТАКТИ: 24-31-97,

Січ арню. Конта ти: 20-68-06

Борон дис ов , обріз вач. Конта ти: (050) 530-3085 Б д автомобільн , алюмінієв , 28 б.м. Конта ти: (099) 757-21-57 Б льдозери ДТ-75, ДН-112, Е с аватор. Конта ти: (067) 364-30-92

Автосервіс

Рам до навісно о артопле опача КТМ. Конта ти: (097) 645-70-19

Січ арню, 577-62-64

стані.

Запчастини до тра тора Т-25, можна б/в. Конта ти: (097) 296-19-24 Запчастини до тра тора Т-25. Конта ти: 27-39-46, (067) 940-42-68 Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56 Причіп до л/а, з до ментами, недоро о, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Причіп. Конта ти: (095) 694-10-44 Рало для виорювання артоплі, нове. Конта ти: (067) 888-90-55

29

БОРТОВІ МАРШРУТНІ АВТОМОБІЛЬНІ КОМП’ЮТЕРИ. ПРОДАЖ. ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-05-66, (067) 360-75-15 ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОСИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ ЗАМКІВ. КОНТАКТИ:

Автозапчастини до а/м Фоль сва ен Т-4: дви н, ходова. Фоль сва ен Б-2:лобове с ло. Конта ти: (095) 493-40-03

АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО АВТОМОБІЛІВ «ЕТАЛОН». КОНТАКТИ: (097) 442-56-74, (095) 212-97-73

АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО МАЗ, КАМАЗ, ЗІЛ ТА ЛЕГКОВІ ВІТЧИЗНЯНІ. КОНТАКТИ: (097) 442-56-74, (095) 212-97-73

(067) 943-36-54

Автозапчастини за низь ими цінами, в наявності та під замовлення. Конта ти: 43-93-09, (093) 876-78-18 А ді-100, на запчастини. Конта ти: (063) 332-06-97

ДУБЛІКАТИ

А ді-А4,1999 р.в., 1.6, мех, седан, на запчастини. Конта ти: (050) 321-03-02

НОМЕРНИХ ЗНАКІВ. КОНТАКТИ: (050) 545-68-40 ЗАПЧАСТИНИ ТА

Бампер передній, зовні частини, двері задні, передні до Рено Дачія, 2007 р.в. Конта ти: (068) 503-16-82 stozapchasti@mail.ru Бампер, задній, до а/м A ді-100, перехідна А-6. Ціна: до овірна. Конта ти: м.Рівне 43-38-51, (094) 966-38-51 БМВ-520, 1990 р.в., дви н М-50, по запчастинах. Конта ти: (097) 711-16-79

(097) 943-36-54

Вал олінчатий до а/м ВАЗ ЯМЗ-238. Ціна: 6000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97 Вольво, на запчастини, 2.4 ТД. Конта ти: (067) 364-38-08 ГАЗ-24 по запчастинах. Конта ти: (067) 902-06-95

Килими мові до а/м Опель-Ве тра, Опель-Кадет. Конта ти: 22-62-39

Генератор до а/м ВАЗ-2108, 2109, новий, дешево. Конта ти: 23-44-46, (095) 685-45-38

Наві атор а/м, новий. Конта ти: (097) 553-88-11

Г м 155х70 Р-13. Конта ти: 64-78-72, (096) 342-01-96

НАРІЗАННЯ ПРОТЕКТОРА

Г м 265/70/16, «DUNLOP», майже нова, д же хороший стан. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (099) 045-48-57

РЕМОНТ ЛЕГКОВИХ А/М ТА БУСІВ ВСІХ ТИПІВ. КОНТАКТИ:

АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛІС.

Г м з дис ами до а/м Мерседес-Спринтер, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

КОНТАКТИ: (067) 660-84-43

Г м зимов «Но іан» 205/55 Р16" 4 шт.; «Данлоп» 195/65 Р-15, 2 шт. Конта ти: (097) 330-31-11

Професійний ремонт та відновлення запчастин, стартерів- енераторів. Конта ти: м. Рівне, в л. Соборна, 446 б. (0362) 61-06-79

Г м зимов , Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56

Ремонт еле тродви нів всіх модифі ацій. Конта ти: 62-32-71, 62-05-65

Автозапчастини 7.7.1. Продам Запчастини до а/м ЗІЛ-130, • ліц. АВ № 297320 від 13.12.2006 р. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45

•Компле т дис ів з для а/м Де -Сенс,

Г м зимов . Р15х60х185 Конта ти: 43-16-85 Г м літню Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56 Г м на ЗІЛ, ЛАЗ. Конта ти: (098) 668-01-73 Дави н «Рено Ла на», 4 циліндри, 12 інсь их сил, пробі 280 тис., 1995 р.в. Конта ти: (098) 275-62-13 Дви н «Д-240», (МТЗ-80). Конта ти: (03651) 2-52-25, (096) 235-43-77, Дви н 2.2 ДСІ, по запчастинах до а/м Мерседес-Віто, 2000 р.в. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

мою 4х14 Ланос, відмінном стані для підвищення вид та лієренс . Терміново. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Дви н до а/м А ді-100, 2.0 арб., 5-цилідрів, з навісним обладнанням. Ціна: 450 .о. Конта ти: (067) 495-15-42

2 олеса до а/м «ЗАЗ», зимові шини. Конта ти: 28-55-50

Дви н до а/м Фоль сва ен-Каді, 1.9Д, Ціна: 500 .о. Конта ти: (067) 187-87-43

Автоба ажни , до а/м Фоль сва ен Т-4, дов а база. Конта ти: (050) 926-27-20

Дви н до а/м Форд-Сієра, 1.8 бензин. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

Авто м , б/в, 195х65, Р15х91 Конта ти: (097) 879-38-07

Дви н до ВАЗ-21093, недоро о. Конта ти: (067) 811-14-38

Авто м , б/в. Конта ти: (099) 757-21-57

Дви н до Форд Ес орт, 1.8 дви н, по запчастинах. Конта ти: (096) 961-41-55 Дви н з КПП, 30 /с, від ЗАЗ-968, майже новий. Конта ти: (097) 442-40-00

Авто м , зимов , 185/60/14, 4 шт. Ціна: 800 рн. Конта ти: 43-14-14, (066) 717-88-48 Автозапчастини до а/м КамАЗ. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

Дви н до а/м Фоль сва ен ЛТ 28-55, 1989 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Дви н по запчастинах до а/м МАЗ, ЯМЗ-238. Конта ти: (067) 180-58-97

Дви н, 1.6ТД. до а/м Фоль сва ен. Конта ти: (050) 537-59-51 Дви н, до а/м Форд-Оме а, 2.4 інже тор. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 118-95-83 Дви ни до а/м Опель-Фронтера, 2.2 бензин. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60 Дви ни по запчастинах до а/м Фіат-Д ато, 2.5ТДІ, 1995 р.в. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60 Део Сенс, Део Ланос, 2003 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 915-13-90 Джип Гранд Черо і, 1994 р.в., 5.2, чорний, після пожежі. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (093) 014-00-44 Дис и б/в. Конта ти: (099) 757-21-57 Дис и до а/м Опель Кадет, 4 шт, широ і. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Дис и до БМВ. Конта ти: (096) 213-55-52 Дис и до БМВ. Конта ти: (096) 213-55-52 Дис и ле осплавні, Р-13, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Еле тропровод до а/м ВАЗ-2104, Конта ти: (067) 587-76-27 Задній бампер, фар оп до а/м Фоль сва ен-Гольф-3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 ЗАЗ-Таврія, на запчастини. Конта ти: (067) 902-06-95 Запчастини б/в, до Додж Караван, 1996 2005 р.в., вели ий асортимент. Конта ти: (094) 966-85-28, (067) 382-67-58, (063) 354-47-43 Запчастини до а/м БМВ, 1990 р.в., недоро о. Конта ти: (097) 711-16-79 Запчастини до а/м ГАЗ-53: дви н, двері, бампер, апот, ресори. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33 Запчастини до а/м Джетта, 1985 р.в., А ді-100, 1987 р.в., Фоль сва ен-Пасат Б-3, Опель-Ве тра 4х4. Конта ти: (067) 918-80-23 Запчастини до а/м Дон -Фен , Юї, Ша лінь. Конта ти: (067) 680-78-92 Запчастини до а/м ЗАЗ, Волинян а, нові та б/в, недоро о. Конта ти: (066) 218-79-00 Запчастини до а/м ЗАЗ-Вол а, б/в, нові. Конта ти: (098) 775-55-77 Запчастини до а/м імпортних з Німечинни, до а/м ле ових і мі роавтоб сів. Конта ти: (097) 705-31-52

ЗАПЧАСТИНИ ДО А/М МЕРСЕДЕС Е-124, С-190, БМВ Е-34. КОНТАКТИ: (097) 592-19-49 Запчастини до а/м Опель-Ре орд, 1981 р.в., б/в. Конта ти: (097) 296-11-89


30

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ Рено-Ме ан, 1999 р.в., 2.0 МЕХ, після ДТП, на запчастини. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (093) 014-00-44 Свіч и піді рів , ни з ремонт до а/м Фоль сва ен Т-4. Конта ти: 43-69-87 Сидіння, переднє до ВАЗ. Конта ти: 45-08-38 С ло заднє, вітрове, до а/м «М-2140». Конта ти: (096) 307-56-62 С ло заднє, до А ді-80. Конта ти: 43-05-75, (067) 364-44-86 С ло лобове до а/м ВАЗ-2108. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Установ азов , на ле овий автомобіль. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Фар оп до а/м Фоль сва ен Гольф-3. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 701-16-30 Фар оп, задній бампер до а/м Фоль сва ен-Гольф-3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Фіат Д ато, 1990 р.в., по запчастинах. Конта ти: (096) 549-85-85 Фоль сва ен Гольф, 1984 р.в., 1.3 бензин, по запчастинах. Конта ти: (067) 915-13-90 Фоль сва ен Гольф, 1987 р.в., білий, пе, після ДТП, на запчастини. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (093) 014-00-44 Фоль сва ен-Гольф, 1987 р.в., білий,1.6ди н, після ДТП, на запчастини, з до ментами. Конта ти: (093) 543-68-68 Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Форс но до а/м Мерседес-Спринтер. Конта ти: (098) 259-25-83 Шевроле Авео-3, 2007 р.в., 1.5 бензин, після ДТП, по запчастинах. Конта ти: (067) 915-13-90

Запчастини до а/м Фіат С до, Добло, Джампі. Конта ти: (097) 836-03-99 Запчастини до а/м Фоль сва ен, ВАЗ-2108, 2109, дви ни, ороб и, азове обладнання. Конта ти: (067) 345-73-23 Запчастини до а/м Фоль сва ен, олов а 2.4 ТД. Конта ти: (067) 364-38-08 Запчастини до ВАЗ-2101-09, б/в. Конта ти: (097) 836-03-99 Запчастини до ВАЗ-2106. Конта ти: (067) 970-73-59 Запчастини до всіх а/м. Конта ти: 43-93-09, (093) 876-78-18 Запчастини до КамАЗ, ходова, підвіс а, трансмісія. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

ЗАПЧАСТИНИ ДО КРЕЙСЕР ВОЯЖЕР. ДОДЖ КАРАВАН, 1992 2005 РР, НОВІ ТА Б/В, ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ. КОНТАКТИ: 43-85-28, (067) 382-67-58, (063) 354-47-43 Запчастини, б/в, до а/м німець о о, японсь о о в-ва та б сів. Конта ти: (097) 836-03-99 Запчастини, б/в, до а/м Опель-Оме а Б, 1995 р.в., 2.5 інже тор, ороб а-автомат. Конта ти: (097) 836-03-99 Запчастини, б/в, до а/м Сітроен-Джампер, 2003 р.в., 2.2НДІ, А ді-А6, 2002, 1.8ТІ. Конта ти: (097) 836-03-99

Короб передач до а/м Вартб р . Конта ти: 27-19-91, (067) 303-23-30 Короб передач до а/м Форд Ес орт. Конта ти: (096) 961-41-55 КПП в зборі та по запчастинах, до а/м Сітроен-Джампі, Сітроен-Берлін о, Мазда, Рено-5, Фіат-С до. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60 КПП ЗІЛ-130, ГАЗ-52, 53, автовиш а в хорошом стані. Конта ти: (068) 569-29-69 verbowa@i.ua КПП по запчастинах на автомобілі: А ді-80, А ді-100, БМВ, Фоль сва ен-Т-2, Т-4, Т-5, Фоль сва ен-Б2, Б3, Б-4, ЛТ-28-35, Мітц біші, Мерседес, Опель, Фіат Д ато, Фіат Фіоріно. Конта ти: (097) 398-22-60, (095) 828-68-52 Криш ба ажни а Фоль сва ен-Пасат. 5-47-69, (066) 228-31-67

до а/м Конта ти:

К зов до а/м Опель Астра, 2005 р.в., седан, сірий. Конта ти: (044) 233-76-61 К зов, аварійний, до Ніссан Прем’єра-Альмера, 2006 р.в., синій. Конта ти: (093) 543-68-68 Ліхтарі задні до Фоль сва ен-Гольф. Конта ти: 43-05-75, (067) 364-44-86 Ме афон до а/м. Переривач (трамплер) ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84 Мерседес-Бенц МБ-100, по запчастинах, 2.4 диз. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76 Мерседес-Спринтер-208, Віто, Варіо, по запчастинах. Достав а по У раїні. Конта ти: (067) 381-52-69, (067) 382-00-46

ЗІЛ-130, бортовий, по запчастинах з до ментами. Конта ти: (096) 448-95-92

Міст задній, зов з до ментами, КПП, та інше до а/м РАФ, Вол а. Конта ти: (066) 218-79-00

ЗІЛ-130, по запчастинах. Конта ти: (067) 804-25-44

Мос вич-2140, а/м на запчатини. Конта ти: (067) 770-60-36

Іве о-4910, 2.8ТД, 1999 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 362-57-58

Мотопомп «Свія а», недоро о. Конта ти: (099) 199-79-69

КамАЗ, запчастини, ходова, підвіс а, трансмісія. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

Ніссан-Сані, по запчастинах. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22 Опель-Ве тра С, 2005 р.в., на запчастини. Конта ти: (093) 543-68-68

Колеса 280, б/в 90% залишо , «Росава ВСІ-185», 6 шт. Ціна: 7000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

Підвіс и посилені, а сес ари до автомобілів Land Rover, Nissan, Jeep, Isuzu, Opel, Mitsubishi, Hyundai, Toyota, Mercedes, HYUNDAI Terracan, Suzuki, Ford, Mazda, Lada та ін. Ціна: 265 .о. Конта ти: (067) 274-41-94, (050) 572-80-70 ironman4x4@ukr.net Поршнев до а/м ВАЗ-2105-11, б/в. Конта ти: (067) 587-76-27

Колеса з дис ами до Мерседес-Спринтер, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Компле т бортів на а/м КАМАЗ з ріпленням. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Компле т дис ів з мою 4х14 для а/м Де -Сенс, Ланос, відмінном стані для підвищення вид та ліренс . Терміново. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Радіатор до а /м Фіат. Конта ти: 27-19-91, (067) 303-23-30

Короб автопередач до а/м Вольво-740, 5-ст напівавтомат. Конта ти: (097) 879-38-07

Радіатор, до а/м ВАЗ-2101. Конта ти: (098) 902-95-81

Короб до МТЗ. Конта ти: 28-27-85, (096) 684-63-40

Радіатор масляний «С арлет», 2500 Вт, 10 ребер. Ціна: 200 рн. Конта ти: 22-18-41, (068) 568-28-46

Рем омпле т ідроциліндра маніп лятора, «Фераррі». Конта ти: (067) 587-76-27

7.7.2. К плю

Мос вич, ГАЗ-2124, ГАЗ-5253, ЗАЗ, УАЗ, можливо без до ментів, на запчастини. Конта ти: (067) 162-73-74, (097) 063-49-42

Автомобілі б дь-я і, в б дь-я ом стані, можливо, без до ментів, на запчастини. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Автомобілі вiтчизнянi на запчастини, б дь-я ом стані. Конта ти: (067) 975-74-96 Запчастини до а/м ГАЗ-69, нові. Конта ти: (050) 566-21-72 Запчастини до а/м Фіат Ре ата. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru Запчастини: ред тор або задній міст, зов до ЗІЛ-130 Г. Конта ти: 43-67-45, (097) 343-63-58 Колеса від мопеда «Верховина». Конта ти: 26-26-24, (067) 144-97-23 К н и від а/м ЗІЛ, УРАЛ, інші. Конта ти: (050) 506-16-93 Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99 Радіатор, фар оп до а/м Мос вич. Конта ти: 5-81-77, (099) 053-61-40 Стій и задні до а/м Фіат Ре ата, 1,9D, ніверсал. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru Фар оп, радіатор, трапецію, до а/м, Мос вич-412. Конта ти: (095) 138-55-14 Фіат Ре ата, 1,9Д, на запчастини. Конта ти: andriymosiychuk@bk.ru 68-24-99, (097) 272-30-55

Гаражне обладнання 7.8.1. Продам Ворота аражні, 2.70х1.85, 4 мм, з рамою, недоро о. Конта ти: (067) 402-46-21 Ворота аражні, се ційні. Конта ти: (0362) 63-43-83 Ворота аражні. Конта ти: (0362) 22-57-15, 43-92-07

Транспортні послуги 7.10.1. Пропон ю Автоперевезення, достав а • вантажів по Рівном , області та

У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. Конта ти: (097) 238-08-29, (068) 568-23-80 Автопосл и а/м ЗІЛ-130, до 6 тонн, ліц. АВ № 297320 від 13.12.2006 р. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45

№44 вiд 25 листопада 2010 ро Вантажні перевезення а/м • ГАЗ-53 самос ид, бортовий, ліц.

МТЗУ АВ №042985 від 26.05.06р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51 Вантажні перевезення а/м Газель, борт L - 4 м, ліц. МТЗУ АБ №345957 від 18.01.06 р. Конта ти: (067)393-97-77 Вантажні перевезення а/м Іве о-40с11, 2 тонни, 18 б.м., ліц. АВ №545729 від 13.07.2010 р. Конта ти: (050) 339-37-08, (098) 007-95-07 Вантажні перевезення а/м Пежо, до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (050) 656-28-99, (097) 468-70-59 Вантажні перевезення по У раїні, Європі, а/м Мерседес-Спринтер, 2 пасажирсь их місця, 10 бів, 3 тонни, МАН, 4 тонни, довжина 6 м, ліц. МТЗУ АВ №337780, від 05.06.07 р. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99 Вантажні перевезення, а/м Мерседес-Спринтер, Ма сі, 2-2.5 тонн, 13 б., ліц. АВ №464185 від 28.04.2009 р. Конта ти: (067) 458-42-63 Пасажирсь і перевезення автоб сом «Еталон» - 30 місць, «Бо дан» 27 місць, «Мерседес-Бенц-614» - 21 місце, «Мерседес-Спринтер»-17 місць. ліц. АВ №310787 від 20.03.2007р. Конта ти: 69-05-77, (067) 363-08-06, (093) 876-00-81 Посл и автовиш и, авто рана, е с аватора, а/м ЗІЛ-самос ид, а/ м КамАЗ-дов омір, ліц. АБ № 296435, від 16.11.2005 р.в. Конта ти: 26-15-80, (050) 184-63-99 Посл и авто раном, Івановець, 14 м стріла, 14 тонн, ліц. МТЗУ АВ № 371626 від 19.09.07 р. до 18.09.12 р. Конта ти: (095) 816-62-76, (067) 791-97-6 Посл и вантажним самос идом. Вивіз б дівельно о сміття. Посл и міні-е с аватора. Ліц. АВ №422258 від 25.06.08 р. Конта ти: 28-13-15, (098) 513-12-30

• • • • • •

• • •

АВТОВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М КАМАЗ, НАПІВПРИЧІП, ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ 15 ТОНН, ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: (098) 868-28-97, (067) 462-50-09, (050) 378-26-00 АВТОЕВАКУАТОР ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ, ТРАНСПОРТУВАННЯ А/М ПІСЛЯ ДТП, ЦІЛОДОБОВО, ЛІЦ. МТЗУ АВ № 322049 ВІД 07.03.2007 Р. КОНТАКТИ: (050) 507-06-92, (097) 595-51-44 Автопосл и раном-маніп лятором по міст та області (а/м КамАЗ з вивантаженям). Це ла, бло и, бр ів а. Ліц. МТУ АВ № 4978781 від 10.11.09. Конта ти: 26-38-57, 43-08-87, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ЗІЛ-130, БОРТОВИЙ, 5 ТОНН, МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АВ № 537067 ВІД 25.05.2010 Р. КОНТАКТИ: 62-28-55, (097) 284-50-96 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ЗІЛ-130, БОРТОВИЙ, 5 ТОНН, МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АВ № 537067 ВІД 25.05.2010 Р. КОНТАКТИ: 62-28-55, (097) 284-50-96 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/ М КАМАЗ-ДОВГОМІР, 20 ТОНН І НАРОЩЕНІ БОРТИ, ЛІЦ. МТЗУ АВ № 354276 ВІД 18.07.07 Р. КОНТАКТИ: 62-97-51 (050) 511-05-20

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А\М ЗІЛ-130, САМОСКИД, 6 ТОНН, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А\М ЗІЛ-БОРТОВИЙ+ПРИЧІП, 7-12 Т, В МЕЖАХ УКРАЇНИ ТА ОБЛАСТІ, ЛІЦ. АБ № 380462 ВІД 19.10.07. КОНТАКТИ: 23-20-27, (050) 375-24-95 Д блі ати номерних зна ів. Конта ти: 45-00-55

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, 24-57-99, (067) 763-56-52 Посл и автовиш ою 22М. Конта ти: в л. К рчатова 18 а, 62-99-55, (067) 362-96-74

Мото#, велотехніка, запчастини 7.11.1. Продам Велосипед зимовий, новий вид розва . Конта ти: (098) 082-10-15 Велосипед недоро о. 24-23-54, (097) 545-25-05

Конта ти:

Велосипед, «Гер лес», дорожній, з ороб ою передач, амортизатори, Німеччина, тор . Ціна: 1200 рн., Конта ти: 64-08-36, (097) 805-63-14 Велосипед, «Т рист», б/в. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99 Велосипед, б/в, Німеччина. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Велосипеди, б/в, з Німеччини. Конта ти: (096) 261-97-56 Запчастини до мотоци ла МТ. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 495-15-42

А ді А-4, 1996-1999 р. в., нерозмитнений. Конта ти: 061-21766-31 А ді-100, 1985 р.в., 2,2, оричневий, ніверсал. Конта ти: 050-764-21-67 А ді-100, 1987 р. в., ц/з, си налізація. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 095-416-7003, 066-751-47-48 А ді-100, 1987 р.в., 2,3, 5-КП, червоний. Ціна: 4100 .о., тор . Конта ти: 097577-31-85 А ді-100, 1989 р.в., 2,2, аз/бензин. Ціна: 5200 .о., терміново. Конта ти: 098-603-47-92 А ді-100, 1990 р.в., 1,8 бензин, КП-5, нова ма, титанові дис и. Ціна: 6100 .о. Конта ти: 096-524-54-85 А ді-100, 1990 р.в., 2,2, синій, КП-5, бортовий омп’ютер. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: 063-821-29-93 А ді-100, 1990 р.в., 2,3, темно-синій, титанові дис и, або обмін на дешевий автомобіль, з доплатою Конта ти: 099487-30-43, 097-110-27-25 А ді-100, 1991 р.в., 2,3, еле тропа ет, лімат- онтроль. Конта ти: 050-75955-61 А ді-100, 1993 р. в., 2,4, дизель, КП-5, пробі 305 тис. м, ABS, /п ерма, МР3, ц/з, си налізація, лю , дис и, тонований. Конта ти: 066-897-08-98 А ді-100, 1993р., 2,4л, дизель, 5-КПП, 305тис. м, ABS, /підсилювач, МР3, ц/ з, си налізація, лю , дис и, тонований. Ціна: 8500 .о., тор Конта ти: 066-89708-98 А ді-100, 1995 р.в., 2,5, т рбодизель, чорний. Ціна: 9800 .о. Конта ти: 095777-33-19 А ді-80, 1981 р.в., 1,6, синій, КП-4, нова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-358-62-80 А ді-80, 1986 р.в., 1,6, дизель. Ціна: 2500 .о., тор . Конта ти: 099-783-88-65 А ді-80, 1987 р.в., 1,8, бензин, КП-5, нова ма. Ціна: 4800 .о., тор . Конта ти: 098-995-85-44 А ді-80, 1989 р.в., 1,8, бензин, червоний, нерозмитнений. Конта ти: 050-955-29-07 А ді-80, «боч а», 1987 р.в., 1,8, бензин, титанові дис и, арний стан, або обміняю на інше авто з доплатою. Ціна: 4600 .о., тор . Конта ти: 098-587-1541

Мопед «Альфа», 2008 р.в., 100 б., можливий обмін. Конта ти: (098) 775-55-77

БМВ

Мопед «Верховина» + запчастини. Конта ти: (098) 775-55-77

БМВ-318, 1987 р.в., 1,6, зелений металі . Ціна: 3300 .о. Конта ти: 097314-55-37

Мопед «Верховина», можливий обмін на цир ляр , деревообробний верстат. Конта ти: (066) 218-79-00 Мопед «Ри а». Ціна: 450 рн. Конта ти: (066) 218-79-00 Мопед «Ри а». Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 775-55-77 Мопед «Сімсон», Німеччина, 1996 р.в., 2 місний, 50 б.см. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Мопед «С з і-Летс-2», недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56 Мотоци л «Ява-350», 1972 р.в., 1982 р.в. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33 Мотоци л Іж-Планета-5. Конта ти: (097) 808-63-77 Мотоци л, Іж-7108, 1987 р.в., 1-циліндровий, з оляс ою. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 127-31-10 Мотоци л, Хонда, НСР-125. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Мотоци л. Гарантія, запчастини. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33 С тер «Піаджіо-Ліберті», Італія, 2004 р.в., сірий металі , 50 б. см, 4-та тний, 2-місний, зареєстрований, можливий бартер на но тб . Ціна: до овірна, Конта ти: (099) 220-51-21, (098) 259-43-16

БМВ-318, до 856-75-86

менти. Конта ти: 097-

БМВ-520, 1984 р.в., після ДТП, причіп з до ментами. Конта ти: 098-688-9891 БМВ-520, 1988 р.в., 2,0, бензин, зелений, хороший стан. Ціна: 5500 .о., тор . Конта ти: 050-647-53-22 БМВ-523, 1997 р. в., 2,5 бензин, пробі 203000 м, синій, седан, АКП, си нал., ц/з, лімат- онтроль. Ціна: 10200 . о.. Конта ти: 097-999-73-26 БМВ-525, 1982 р.в., ш іра, можливий обмін. Ціна: 2500 .о. Конта ти: 066052-77-67 БМВ-525, 1995 р. в., 2,5, пробі 287000 м, седан, чорний, КП-5. Ціна: 8700 . о., тор . Конта ти: 097-747-20-99 БМВ-525, 1997 р.в., темно-синій, салон ш іряний, сіро о ольор , АКП. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 095-777-3319 БМВ-528, 1997 р. в., 2,8, пробі 210000 м, седан, КП-5, ц/з, ма нітола, борт. ом. Ціна: 11000 . о. Конта ти: 066106-26-53 БМВ-540, 2003 р.в., по запчастинах. Конта ти: 066-713-85-00, 24-56-31

С тер, «Хонда-Діо-18», недоро о. Конта ти: (098) 205-69-76

ВОЛЬВО

С тер, Китай, 50 б., недоро о, хороший стан. Конта ти: (067) 130-51-09

Вольво-740, 2,3 інже тор, повна омпле тація, нерозмитненний, до м. до ньо о. Конта ти: 098-385-72-53

С тер, чорно о ольор , «Хонда-Леад», СС, 80 б., хороший стан. Ціна: 3200 рн, тор . Конта ти: 26-92-55

Паливно#мастильні матеріали 7.12.1. Продам

Торф в міш ах, 50 л. Ціна: 30 рн. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067)494-75-45, (050) 555-81-91

Авторино м. Л ць /0332/, /03322/

Автомобілі легкові імпортні Продам

ДЕУ Де -Ланос, 2007 р.в., збір а Польщі, відмінний стан, пробі 55000 м, зелений металі , один власни , си налізація. Конта ти: 098-681-84-01 Де -Ті о, 1997 р.в., після пожежі або на запчастини. Конта ти: 056-798-05-89 Де -Ланос, новий, можливість подальшої виплати. Конта ти: 067106-13-49, 066-189-32-09 Де -Сенс, 2005 р.в., 1,3, інже тор, відмінний стан. Ціна: 4900 .о. Конта ти: 050-644-71-76

КІА Кіа-Черато, можливість подальшої виплати, недоро о. Конта ти: 066-18932-09, 067-106-13-49

МЕРСЕДЕС MERCEDES

АУДІ А ді 100, 1990 р.в., 2,3, темно-синій, титанові дис и або обміняю на дешевий автомобіль з доплатою. Конта ти: 099487-30-43, 097-110-27-25 А ді А-4, ніверсал, ц/з, си налізація, вадро, сріблястий металі . Ціна: 3800 .о., тор . Конта ти: 095-875-95-05 А ді А-6, 1995 р.в., 2,5, АКП, си налізація, зимова ма, титанові дис и. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: 050-160-50-07 А ді А-6, 2000 р.в., 2.5, ТДІ, АКП, чорний, ш іра, бортовий омп., лю , 4 аербе и, ел. па ет, а сти а, нерозмитнена, можливий обмін. Ціна: 6200 .о. Конта ти: 097-301-49-53

MERCEDES E 230, 1989 р.в., АКП, ABS, тон, срібний металі , дис и титан, задніх амортизаторів, терміново, пробі - 276 т. м., ціна 5000 .о.,

т. (099) 461-64-06


MERCEDES

MERCEDES S 550, 2008 р.в., пробі - 40 т. м., MP3, чорний металі , чорна ш іра, Night Vision, R-Cam, серводвері, KeyLessGo, м льти онт.сид, під. ерма, R19, ціна 89000 .о.,

ПЕЖО

Опель-Кадет, Астра. Конта ти: 068-50038-75

Пежо-309, 1987 р.в., бензин, червоний. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-664-71-99

Фіат-Д ато, можливо в неробочом стані. Конта ти: 050-544-45-24

Пежо-605, 1990 р.в., 2,0, бензин, темносірий металі , велюр, в арном стані, терміново. Конта ти: 066-760-72-34, Валерій

Фіат-Ре ата, 1.9D, на запчастини або після ДТП. Конта ти: 097-272-30-55 Фоль сва ен-Бора. Конта ти: 098-57142-35

Пежо-Партнер, 2005 р.в., 2,0, СDІ, біло о ольор , з бо овою двер ою, щойно при наний. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-258-49-76

Фоль сва ен-Венто, Гольф-3, Джетта. Конта ти: 096-463-36-56

ПОРШЕ Порш-Каєн, Кайман Кл б Спорт, Панамера. Конта ти: 098-529-75-70

т. (050) 339-73-90

РЕНО

MERCEDES

Рено-11, 1986 р. в., 1,4, бензин, або обміняю на б дматеріали. Ціна: 1300 .о. Конта ти: 063-175-18-70 Рено-111, 1987 р.в., 1,7, бензин, можливо на запчастини, з до ментами. Конта ти: 097-803-6679

MERCEDES C 350, 2007 р.в., пробі - 90 т. м., чорний, ма симально повна омпле тація, ш іра, дис и AMG 17, ціна 35000 .о.,

т. (050) 378-60-30 Мереседес-Бенц 124, 1989 р. в., 2,3 інже тор, е/підйомни и, ідропідсилювач ерма, вебасто, ондиціонер, лю , ма нітола, си налізація, ц/з, зимова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-307-49-90, Оле Мерседес-123, 3.0, дизель, ніверсал, після апремонт , пробі 10000 м, розхід палива 7,5 л на 100 м, чорний салон, можливий обмін на хат або дач . Ціна: 3500 .о. Конта ти: 050-267-65-51 Мерседес-124, 1989 р. в., 2,5, дизель. Ціна: 4200 .о. Конта ти: 098-056-59-96 Мерседес-124, 1989 р. в., 3,0 дизель, АКП, ніверсал. Ціна: 5400 . о. Конта ти: 050-876-18-15 Мерседес-126, 1990 р. в., відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 050702-89-35 Мерседес-190, 1991 р. в., зелений металі , 2,0 дизель, 5 л/100 м, м. Львів. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 097-249-2342 Мерседес-210, терміново. Конта ти: 068-565-36-15 Мерседес-307, по запчастинах. Конта ти: 050-906-29-47 Мерседес-509, 1988 р.в. Конта ти: 098667-79-93

МІТЦУБІШІ Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-66978-90, 050-758-77-66, 05 Мітц біші-Ланцер, 1998 р.в., після ДТП, на волин. реєстр. Ціна: 3000 .о., Конта ти: 095-416-70-03 Мітц біші-Паджеро, 1988 р.в., на запчастини. Ціна: 1300 .о. Конта ти: 095-416-70-03

НІСАН Нісан-Ванетт, 1993 р.в., синій, мінівен, хороший стан. Конта ти: 73-53-99, 050184-51-21 Нісан-Прімера, 2006 р.в., 1,9, DCI, дов ий, сіро о ольор , еле тропа ет, Airbac, ABS, щойно при наний. Ціна: 13500 .о. Конта ти: 067-920-22-67, 095045-11-57 Нісан-С ні, 1994 р.в., зелений, 1.4, ідропідсилювач ерма, ц/з, си налізація, оре тор фар. Ціна: 3800 .о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-33203-31

ОПЕЛЬ Опель-Ас она, 1986 р.в, хетчбе , білий, 1,6, дизель, КП-5, розхід пально о 5 л/ 100 м. Ціна: до овірна. Конта ти: 066088-94-54 Опель-Ас она, 1986 р.в., червоний, 1.6, бензин, седан, 4-дверний, м. Львів. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 097-237-6457 Опель-Ве тра, 1998 р. в., 2,0 ТДІ, ондиціонер, щойно при наний. Ціна: 8200 . о. Конта ти: 050-523-79-61 Опель-Кадет, 1986 р. в., після ап. ремонт . Ціна: 1500 . о., тор . Конта ти: 097-639-27-52 Опель-Кадет, 1988 р.в., сіро о ольор , 1,3, бензин, витрата пально о 5 л/100 м, седан, 4-дверний, добрий стан, м. Львів. Ціна: 2400 .о. Конта ти: 097249-23-42 Опель-Оме а А, 1987 р.в., після ДТП, 2.0, бензин, механі а, ондиціонер, литі дис и та Опель-Omega А, 1990 р. в., на запчастини. Ціна: 2600 .о. за 2 а/м. Конта ти: 099-425-03-43, 096-781-47-18 Опель-Оме а Б, 2.0, седан, 1995 р.в., синій. Конта ти: 098-269-39-98 Опель-Оме а, 1988 р. в., сірий, після ДТП, знятий з облі , не підля ає ремонт . Ціна: 800 .о. Конта ти: 097-237-64-57 Опель-Оме а, 1998 р.в., 2.5, т рбодизель, чорний, ніверсал, фор оп, си н., велюр, пробі 157 тис. м, ліма, алюмін. дис и, зимова ма, не розмитнений. Ціна: 2500 .о. Конта ти: 050-968-43-12, 093-769-74-42 Опель-Ре орд, 1986 р.в., 2.0, бензин, білий, в добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 25-41-87, 050-136-03-43

Рено- ен о, 2001 р.в., 1.9, пробі 291 тис. м, білий, нерозмитнений. Ціна: 3200 .о. Конта ти: 050-435-21-59 Рено-Ма н м, 1998 р.в. та РеноПремі м, 1998 р.в., по запчастинах. Конта ти: 095-416-70-03 Рено-Трафі , 2005 р.в., 1,9, білий, щойно при наний. Конта ти: 099-11142-65 Рено-Трафі , 2007р. в, 130000. м, 2,0, білий, ондиціонер, GPS, ABS, ц/з, под ш а безпе и, еле тропривід дзер ал та ві он, бортовий омп’ютер, CD ма нітола, щойно при нанний, відмінний стан. Ціна: 13900 . о. Конта ти: 068-504-80-13

ФІАТ Фіат-С до, 1999, р.в, білий, 1,9 дизель, пасаж. по до м. 8 місць, т. 066-337-8087 Конта ти: 066-337-80-87 Фіат-Фі ріно, 1996 р. в., 1,4, зелений, після апремонт , можливий обмін. Конта ти: 28-72-86, 067-334-26-26, 050-621-63-26

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен-Джета 2, 1988 р. в., сірий металі , 1,6 дизель, 5 л/100 м, КП-5, 4 дверей, м. Львів. Ціна: 3700 . о. Конта ти: 097-237-64-57 Фоль сва ен-Джетта 1, 1983 р. в., 1,6 дизель, червоний, 4 дверцят, хороший тех. стан, м. Львів. Ціна: 2700 . о. Конта ти: 097-191-32-45 Фоль сва ен-Джетта 2, 1988 р. в., 1,6 ТДІ, сірий, 5 л/100 м, 4 дверцят, м. Львів. Ціна: 3700 . о. Конта ти: 097-237-6457 Фоль сва ен-Джетта, 1,3, КП-5, титани. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-723-50-98

Фоль сва ен-Гольф 2, Джета-2. Конта ти: 096-463-36-56 Фоль сва ен-Гольф 4, 5, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Фоль сва ен-Гольф, Джета, 1, 2,3 моделей. Конта ти: 097-752-25-92

Автомобілі легкові СНД Продам ВАЗ Ваз 2102. Конта ти: 096-731-96-96

ВАЗ-2102, 1979 р. в., хороший стан. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 050-438-83-98 ВАЗ-2103, 1973 р. в., синій, терміново. Ціна: 6400 рн. Конта ти: 067-999-33-94 ВАЗ-21063, 1989 р. в., олір вишні. Конта ти: 25-43-74 ВАЗ-21063, 1989 р. в., титанові дис и, КП-5, ма 14, в хор. стані. Конта ти: 050-519-58-13 ВАЗ-2107, 2004 р. в., хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-921-72-00 ВАЗ-2107, 2005 р. в., синій, 1,5. Ціна: 4000 . о. Конта ти: 067-334-08-53 ВАЗ-2108, 1992 р. в., 1,3 бензин, КП-5. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-443-8290, Леонід ВАЗ-Тріора 2170, 2008 р. в., 1,8, олір вишні, авто після пожежі. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 066-725-70-65 ВАЗ-2101, 1976 р.в., добрий стан. Ціна: 1100 .о. Конта ти: 050-155-45-50

Форд-С орпіо, 1986 р. в., 2.5, дизель, темно-синій. Конта ти: 050-438-10-06 Форт-Фієста, 1993 р. в., 1,3 бензин. зелений металі , Волинсь а реєстрація, терміново. Конта ти: 099-976-35-11

ЧЕРІ Чері-Ам лет, 2007 р., 1,6, бежевий, ц/з, си налізація, ма нітола, ондиціонер, 2 под ш и безпе и. Конта ти: 050-16772-31, Іван Іванович

ШЕВРОЛЕ Шевроле, Кіа, Чері, можливість подальшої виплати. Конта ти: 067832-63-82, 099-329-03-32

СІТРОЕН Сітроен, 1994 р.в., потреб є ремонт . Ціна: 3500 рн. Конта ти: 050-917-30-46

ФІАТ Фіат-Dykato, 1988 р в., по запчастинах, с. Ви ричі. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-605-99-77, 097-835-59-92

ФОЛЬКСВАГЕН

т. (050) 603-24-80

RENAULT

т. (050) 101-77-75

Саморобний причіп до ле ово о авто. Ціна: 1000 . о. Конта ти: 097-835-5992, 096-605-99-77, Михайло Саморобний причіп до ле ово о авто. Конта ти: 050-378-21-07 Тра тор МТЗ, причіп, омбайн Нива, пл и Конта ти: 098-522-79-74 Тра тор Т-25, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-688-81-02 Т р а т о р Т-25, роторн Конта ти: 097-618-84-84

осар

.

RENAULT Premium, 2000 р.в., пробі 950 т. м., онд., ма 80%, 2 спал и, автоном а, штора, двері, сцеп а 120м3, червоний, ціна 22000 .о.,

т. (050) 339-71-04

RENAULT

6.5.2.

плю

Еле тро атал ЕК 2, можна без а м ляторів. Конта ти: 067-768-08-96 Сівал «СЗ-3/6», на запчастини, або не омпле тн . Конта ти: 72-60-05, 095490-422-49

Автозапчастини 6.7.1. продам

ФОРД

Ба ажни на б с. Конта ти: 067-36125-22, 097-613-82-42 Бензоба и до а/м УАЗ. Конта ти: 2655-26, 099-642-24-49 Бло дви на, паливна апарат ра до Т25. Конта ти: 095-835-81-98

Таврія, без до ментів, по запчастинах, пробі 6000 м. Конта ти: 063-855-9945

МОСКВИЧ Мос вич АЗЛК, 1985 р.в., 1.5, КП-4, ніверсал, помаранчевий, апремонт дви на. Ціна: 1000 .о., тор . Конта ти: 067-334-85-44 Мос вич. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 050702-89-35

Продам ГАЗ ГАЗ-3309, 2005 р. в., ідропідсилювач ерма, т рбодви н. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-924-90-70

RENAULT Magnum, 1999 р.в., пробі 970 т. м., онд., ма 80%, 2 спал и, автоном а, штора, двері, сцеп а 120м3, червоний, ціна 23000 .о.,

т. (050) 339-71-04

RENAULT

плю

Л АЗ, з малим пробі ом, в хорошом стані. Конта ти: 097-352-17-22

Автобуси, мікроавтобуси Продам БОГДАН Бо дан А-91, недоро о. Конта ти: 050528-97-98, 097-481-90-02

ІКАРУС IKARUS

ЗІЛ-ММЗ 554 М, 1991 р. в. Ціна: 61000 рн. Конта ти: 050-378-88-18. ЗІЛ-ММЗ-554, «самос ид», дизель, хороший робочий стан. Ціна: 4700 . о. Конта ти: 050-515-74-55

КАМАЗ КАМАЗ-5320, 1985 р. в. рейсовий стан, нова ма, причіп борта висо і, зерновоз. Конта ти: 097-546-98-48 КамАЗ-53213, бортовий, металевий зов. Конта ти: 098-525-28-14

МАН MAN

т. (050) 104-39-78

Дви н до а/м Фіат, 2,5, т рбодизель, в хорошом стані. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 067-768-38-93 Дви н-ЗіД. Конта ти: 067-356-97-30 RENAULT Magnum, 2001 р.в, пробі - 950 т. м., Euro II, ма 80%, 2 спал и, автоном а + п/пр тент Krone 98", BPW, борти, лапан, червоний, ціна 18000 .о.,

МЕРСЕДЕС Мерседес-210, 2,9, 20 пасажирсь их місць, або обмін на ле овий а/м. Конта ти: 068-565-36-15

До а/м Авіа, Ж 01-72

. Конта ти: 067-903-

До а/м ВАЗ-2101-2106, нові і б/в, недоро о. Конта ти: 099-642-24-49, 2655-26

СІТРОЕН

До а/м Джиллі-СК, 2008 р.в., с ло лівих передніх дверцят. Конта ти: 72-58-52, 050-928-15-45, 095-188-90-32

Сітроен-Дж мп, 2001 р.в., 2,8, ТDI, бортовий, бортова платформа 3,5 м, щойно при наний. Ціна: 8700 .о. Конта ти: 067-920-22-67, 095-045-11-57 Фоль сва ен ЛТ-55, 1993 р. в., 2,4 т рбодизель, бортовий, тентований, АКП, можливий обмін на ле овий автомобіль. Ціна: 6000 . о. Конта ти: 099-642-04-01

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання

Е/тельфер, в/п 0,5т. Конта ти: 2419-02 Зернозбиральний омбайн «МойсейФер юсон-307» Конта ти: 097-618-84-84

т. (050) 339-71-04

Дис и R-13, залізні на а/м ВАЗ, VW, Опель, Вольво та овпа и до а/м Вольво340. Конта ти: 066-217-89-09

т. (050) 339-71-04

Б ря озбиральний омбайн «Посейдон». Ціна: 35000 . о. Конта ти: 097-688-81-02

MAN 19403, 1998 р.в., пробі - 980 т. м., онд., Euro II, ма 80%, 2 спал и, автоном а, Commandor+ п/пр тент Krone 98", BPW, борти, лапан, білий, ціна 13500 .о.,

зов - нові. Конта ти:

Дви н до а/м ВАЗ-2105, ороб передач. Конта ти: 26-07-86, 050-19718-67

6.5.1. продам IKARUS 256, 1988 р.в., підсил ходова, нов. лоб. с ло, пневмо хід, пол а, м Kormoran без амерна, штор и, можл. обм. на вант. авто, зелений, ціна 5500 .о.,

Газов станов , б/в, метан, з 2 балонами. Конта ти: 78-57-11, 098448-92-14

Г м , абін , 093-328-17-19

ЗІЛ

ЗІЛ-5301, «бичо », 1999 р. в., 16 місць. Конта ти: 095-244-78-97

Газовий балон пропан/б тан, для ле ово о авто. Конта ти: 050-624-7213

Голов бло а, олінвал, т рбо, до іномаро . Конта ти: 067-768-38-93

Даф-75, 1996 р. в.. по запчастинах. Конта ти: 095-416-70-03

ЗІЛ-130, відмінний стан. Конта ти: 093-328-17-19 ЗІЛ-45021, самос ид, робочий тех. стан, апремонт в 2009 р. Ціна: до овірна. Конта ти: 093-328-17-19

Вед чий міст до Т-40. Конта ти: 050166-91-11

Голов бло а до а/м Тойота та Х ндай. Конта ти: 067-305-66-10 Голов бло а до а/м Тойота, Х ндай, Хонда, Кіа. Конта ти: 067-768-38-93

ГАЗ-53, самос ид, можл. обмін на б дматеріали або тра тор. Конта ти: 096-731-96-96

ДАФ

УАЗ УАЗ-452, 2 шт., 1985 р.в., один без до ментів. Конта ти: 73-80-76, 068233-03-52

6.2.2.

Автомобілі вантажні

До менти на причіп до ле ово о авто. Конта ти: 066-621-73-39

Опель-Віваро, або Рено-Трафі . Конта ти: 050-438-10-06

МТЗ-82, Т-40. Конта ти: 050-16691-11 Обприс вач, сівал . Конта ти: 097618-84-84 Пл 4 орп си, терміново. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 097-835-59-92, 096-60599-77

Тра тор ЮМЗ-6. Конта ти: 098-51620-19 Тра тор, 75 інсь их сил. Ціна: 7000 . о. Конта ти: 097-688-81-02 Тра тор, в-ва Ан лії. Ціна: до овірна. Конта ти: 70-37-98

Фоль сва ен-Кадді, 2008 р. в., 1,9, пробі 75000 м, олір апельсина, щойно при наний, відмінний стан. Ціна: 14500 .о. Конта ти: 068-504-80-13

Фоль сва ен-Транспортер, 2007 р. в., 1,9, пробі 70000 м, ц/з, відмінний стан, щойно при наний. Ціна: 16800 .о. Конта ти: 068-504-80-13

МТЗ-80. Конта ти: 050-610-75-06

Тра тор Т-74, з льтиватором, пл ом. Конта ти: 098-603-58-38

Фоль сва ен Transporter, 1999 р.в., 2,5 TDI, АКП, пробі - 186 т. м., ма н., ел.па ., е/с, е/дз, ц/з, фар оп, сірий, дов а база, розпашон а, ціна 12500 .о.,

Фоль сва ен-Пассат, В-3, 1989 р.в., сірий, титани, си налізація, фор оп, аз-пропан. Ціна: 4800 . о., тор Конта ти: 095-835-81-98

Комбайн «Джанбір-940». Конта ти: 097-618-84-84 Комбайн «Нива» по запчастинах, орп с моста до МТЗ-80 та орп с проміж т и з бач ом. Конта ти: 067-525-59-47 К зовн платформ на металевій основі, висо ий борт. Ціна: до овірна. Конта ти: 093-328-17-19 К льтиватор тра торний. навісний, 3 м. Конта ти: 067-495-15-42

Причіп до вант. авто. в робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 093-32817-19 RENAULT Magnum, 1999 р.в., TDI, webasto, онд, ел.па ., червоний, бло мост , 2 спал и, абіна Privilegia, ба 730л, спойлер, лю , без причепа, ціна 15000 .о.,

Фоль сва ен-Пассат В3, 1.6, 1991 р.в., після ДТП, не робочий стан. Ціна: 2200 .о. Конта ти: 050-959-06-20

Комбайн СК-5 «Нива», в робочом стані та ЗІЛ. Конта ти: 79-52-44, 096-40131-20

Прес-підбирач Вель ер-41. Конта ти: 097-618-84-84

ФОЛЬКСВАГЕН

БМВ-3, 5, 7. Конта ти: 096-463-36-56

Опель-Ас она, Ве тра. Конта ти: 096463-36-56

RENAULT

Фоль сва ен Т-4, вантажно/ пасажирсь ий, 1998 р.в.,1,9 TDI, хороший стан. Ціна: 9800 .о. Конта ти: 050-205-19-29

Автомобіль б дь-я ом стані. Конта ти: 096-463-36-56 А ді-80, 100. Конта ти: 096-463-36-56

Мерседес-123, 124, 190. Конта ти: 096463-36-56

РЕНО Рено-менеджер, 1995 р. в., в/п 5 т., 50 б. м. Конта ти: 050-285-20-28

КС-2. Конта ти:

Форд-Транзит, 1993 р. в., 2,5 дизель, КП-5, білий, /підсилювач, МР-3. Ціна: 6000 .о., тор . Конта ти: 067-28327-45

К плю

Мерседес, А ді, Фоль сва ен, 1995-2008 р.в., дизель, недоро о. Конта ти: 098571-42-35

МЕРСЕДЕС Мерседес-1320, 1995 р. в., в/п 11 тонн, алюмінієвий ф р он 42 б. м, довж. 7,10 м, пробі 682000 м, три осі, лінивий міст, повітряні под ш и, шини (285 / 80R19,5). Конта ти: 050-378-67-55

Картоплесаджал 098-516-20-19

ЗАЗ

Шевроле-Авео, новий. Ціна: від 750 рн./ міс. Конта ти: 066-189-32-09

До менти на причіп до ле ово о авто. Конта ти: 097-352-17-22 Мерседес Е-124, 190. Конта ти: 097752-25-92

Запорожець, в робочом стані. Конта ти: 23-22-41

Л АЗ-969 М, 1991 р.в. Ціна: 700 .о. Конта ти: 26-52-51

ФОРД

Раф, 1990 р. в., робочий стан, недоро о. Конта ти: 067-332-89-38

МАН, з причепом. Ціна: 15000 Конта ти: 050-912-14-75

Ба ажни до а/м ВАЗ, б/в. Конта ти: 26-55-26, 099-642-24-49

Фоль сва ен-Пассат Б3, 1990 р. в. Ціна: 5800 .о. Конта ти: 099-340-93-44 Фоль сва ен-Пассат, 1986 р. в., 1.6, дизель, білий, хороший технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 21-0291 Фоль сва ен-Т 4,1999 р. в., 1,9 дизель, білий. Ціна: 9400 . о. Конта ти: 050163-10-93

Форд-Сієра, 1978 р. в., 1,6 бензин, білий, КП-5, ніверсал. Ціна: 3000 . о., тор . Конта ти: 067-148-38-44, 099-720-6982

РАФ

ВАЗ-21011, 1974 р., білий. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 067-999-33-94

ЛУАЗ

Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 2.5, т рбодизель. Конта ти: 099-27517-28, 096-357-65-33

Мерседес-Варіо 614, 2001 р.в. або обміняю на дешевший автомобіль. Конта ти: 098-585-48-99

ВАЗ, ЗАЗ, можливість подальшої виплати. Конта ти: 067-832-63-82, 099329-03-32 ВАЗ- 2102, 1978 р. в., зелено о ольор , робочий стан. Ціна: 750 .о. Конта ти: 70-90-02, 098-041-58-09 ВАЗ-2101, 1971 р. в., хороший стан. Ціна: 1200 . о. Конта ти: 095-641-80-25

Фоль сва ен-Пасат Б-3, на запчастини. Конта ти: 050-378-20-84

Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-6533

31

АВТОРИНОК (М. ЛУЦЬК)

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

Зернозбиральний омбайн, в-ва Німеччини, жат а 2 м., широ і шини. Конта ти: 067-376-20-75 Ізотермічний ф р он. Конта ти: 099-92490-70 Картопле опач , саджал , льтиватор, прес-підбирач «КЛААС». Конта ти: 097-618-84-84

До а/м Л АЗ. Конта ти: 066-621-73-39 До а/м Мос вич, ВАЗ, Таврія, Л АЗ. Конта ти: 26-40-53, 095-862-91-76 До а/м Фоль сва ен-Т 4, рила, апот, двері, захист дви на. Конта ти: 050163-10-93 До А ді-100, 1985 р. в., дверцята передні, задні, бал а передня, рила та інше, бло дви на 1,8, шат ни, махови та інше. Конта ти: 050-015-88-26 До Волинян и та Запорожця. Конта ти: 23-22-41 Д блі ати ав томобільних зна ів. Конта ти: 050-378-07-51 Задні рила та дверцята до а/м ВАЗ2102. Конта ти: 050-339-83-03 Задні ліві двері до а/м Опель-Ве тра. Конта ти: 050-339-83-03 Задній міст д о а/м ГАЗ-53, автопо риш и Г-51, 2 шт. Конта ти: 050-836-41-45 Задній міст до МТЗ та ЮМЗ. Конта ти: 050-166-91-11 Замо за оряння на ВАЗ. Конта ти: 2543-74 Запчастини Г-52, арбюратор, енератор, адрин. Конта ти: 050-836-41-45 Зарядний пристрій «Світязь», до а/м, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 050-64313-00 Зимові шини, б/в. Конта ти: 099-75443-67


32

АВТОРИНОК (М. ЛУЦЬК, М. І. ФРАНКІВСЬК)

Колінвал до а/м Мерседес-А тра. Конта ти: 067-768-38-93 Колінвал до а/м. Конта ти: 067-30566-10 Колінвал до дви на ЗИД УД-5. Конта ти: 78-56-30, 74-35-08 Криш ба ажни а до а/м Опель Ве тра 1,8 S. Конта ти: 099-173-65-03, 050066-88-89 Криш ба ажни а до а/м Фоль сва енТ5, б/в. Конта ти: 050-873-08-06 Паливний ба до а/м Фіат-Д ато. Конта ти: 050-194-31-71 Пежо-305, з до ментами, 1986 р. в., волинсь а реєстрація, на запчастини, або до менти до а/м. Конта ти: 099-75412-09 Перероблені мости з а/м Вол а до а/м УАЗ. Конта ти: 067-768-08-96 Перехідні плити між дви ном Л АЗ, на Фоль сва ен-Гольф, дизель або Таврія. Конта ти: 097-352-17-22 Перехідні плити на дви ни, між дви ном Л АЗ на ВАЗ, Фоль сва енГольф, Таврія, можливе переобладнання. Конта ти: 066-621-73-39 Продам одн нов по риш Matador Elite2, 195/65/R15, малюно MP-42 (або до плю др до пари). Конта ти: 050718-50-92, 063-850-89-35 Стартер до Іфа, б/в, 24 В. Конта ти: 095835-81-98 Фенар задній, правий до а/м Фоль сва ен Т-4, оври и передні, зимові. Конта ти: 095-489-35-00 Шини 225х70х15 С, фор оп та дис и до а/м Рено-Кен о. Конта ти: 067-33408-53

6.7.2.

плю

ВАЗ 2108, 1989 р. в., 1.1, білий, потреб є незначно о ремонт , дви н та ходова після апремонт . Ціна: 2000 . о. Конта ти: 097 875-56-06. ВАЗ 2108, 1995 р. в., 1.3 б., м зи а «Піонер», білий. Конта ти: 095 086-8970. ВАЗ 2109, 1988 р. в., світло-бежевий, тон вання, 5 ст. КП, тюнін . Ц. 2700 . о., тор . Конта ти: 096 747-50-80. ВАЗ 2109, 1989 р. в., 1.3, 5 ст., добром стані. Ціна: 2650 . о. Конта ти: 066 17855-65. ВАЗ 2109, 1989 р. в., 1.5, червоний, в ідеал. стані. Ціна: 3000 . о. Конта ти: 097 875-56-06. ВАЗ 2109, 1991 р. в., в арном стані, поміняна вся ходова, зчеплення, ороб а, рем. дви на, тон. с ло, сірий металі . Ціна: 3850 . о. Конта ти: 050 165-1659. ВАЗ 2109, 1991 р. в., добром стані. Ц. 2300 . о., обмін. Конта ти: 067 866-5707. ВАЗ 2109, 1996 р. в., 5-ст. КП, 1.3, 7 л/ 100 м, відмінний стан, повний ремонт ходової. Ціна: 3750 . о., тор . Конта ти: 097 752-61-28. 050 433-20-26. ВАЗ 2109, 2003 р. в., 1.5 інже тор, синій металі , ц/з, си нал. Ціна: 4600 . о. Конта ти: 050 649-28-43. ВАЗ 2109, на ход , добрий стан, ТО. Конта ти: 097 822-53-11. ВАЗ 21093, 1991 р. в., темно-сірий мет, 1.5, добрий стан, МР 3. Ціна: 2800 . о., тор . Конта ти: 067 350-02-82. ВАЗ 21093, 1992 р. в., 1.5, 5 ст. КП, білий, не битий, не фарбований, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 67908-21.

Головн пар на КП до а/м Л АЗ. Конта ти: 097-352-17-22 Г м до а/м УАЗ, R-15, б/в. Конта ти: 066-990-83-56, 097-376-29-69

ВАЗ 21093, 1997 р. в., вишневий, нові а м лятор та арбюратор, ап. рем. дви на. панель від а/м Опель Ве тра, си нал., ц/з, хороший стан. Ціна: 3500 . о., тор . Конта ти: 098 951-83-88, 096 559-21-45. ВАЗ 21093, бордовий, 1996 р. в., 1.5. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 808-8348.

До а/м Вольво-740, 2.4, дизель. Конта ти: 067-768-38-93

ВАЗ 21093, червоний, 1.5, добрий стан. Ціна: 3450 . о. Конта ти: 50-15-13.

До а/м Фоль сва ен-ЛТ 28, 1990 р. в. Конта ти: 067-768-38-93

ВАЗ 21099, 1.5, 5 ст., КП, фіолетовий, лю , ш ір. салон, си нал., можл. обмін. Конта ти: 097 254-01-29, 050 712-49-60

Бал до а/м Газель, б/в. Конта ти: 050109-39-23

Запчастини до а/м Лянча-Тема. Конта ти: 067-768-38-93 Перехідн плит на дизель до а/м Нива або УАЗ. Конта ти: 097-352-17-22 Перехідн плит на дизель до а/м Нива або УАЗ. Конта ти: 066-621-73-39 Пласти овий дах до а/м Л АЗ, новий. Конта ти: 066-621-73-39 Пласти овий дах, новий, до а/м Л АЗ. Конта ти: 097-352-17-22 Ст пиці задні до а/м Фоль сва ен і А ді. Конта ти: 095-139-99-09, 050-91214-75 Та сометр. Конта ти: 099-234-57-27

Мото#, велотехніка та запчастини 6.9.1. продам Мопед Карпати та запчастини, недоро о. Конта ти: 050-167-72-75 Мотоци л Джонсон, новий, 2циліндровий, реєстрація. Конта ти: 067-888-90-55 Мотоци л Урал, + дви н МТ, та запчастини. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 066-177-57-78 Мотоци л Ява. Ціна: 400 .о Конта ти: 050-912-14-75 Спортивний мотоци л «Зон шен-200», або обміняю. Ціна: 10000 рн. Конта ти: 066-365-56-36, 093-880-88-48

Авторино м. Івано-Фран івсь

Автомобілі легкові СНД Продам ВАЗ ВАЗ 2101, 1976 р. в., білий. Терміново! Конта ти: 096 732-02-22. ВАЗ 2101, 1976 р. в., відмінном стані. Конта ти: 096 137-99-81. ВАЗ 2101, 1976 р. в., червоний, 1.2, ц/з, си нал., добром стані. Конта ти: 097 757-41-76.

ВАЗ 21099, 1.6, від 560 рн/міс., новий, ц. завод виробни а. Конта ти: 063 71764-60. ВАЗ 21099, 2005 р. в., 1.5 інж., синій мет., ц/з, си нал, МР-3, титани, передній ел. с лопідіймач. Ціна: 5200 . о. Конта ти: 050 649-28-43. ВАЗ 21099. Від 2900 рн/міс. до 2 р. Конта ти: 097 788-62-00. ВАЗ 2110, зелений, 2008 р. в., або обмін на дерево. Конта ти: 097 254-01-29, 050 712-49-60. ВАЗ 2110, темно-зелений металі , аз. станов а, 1 власни , пробі 50 тис. м. Конта ти: 050 170-73-44. ВАЗ 2111, сірий, 2000 р. в., 1.5 інже тор, пробі 60 тис. 4 м, нерозмитнений. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 097 753-3681. ВАЗ 21114 ніверсал, 2006 р. в., бежевий, анти ор. оброб а, під рил и, ц/з, ел. с лопід. передні, си нал., тон. ві на, МП3, омпле т зим.-літ. ми Но іан, 16- лап. дви н, 34 тис. м. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 097 755-71-43. ВАЗ 21115 Самара, хорошом стані, сірий металі , 156 тис. м пробі , а сти а, си нал., імоб., МТЛ, нова ма, знос 5%, тюнін . Терміново! Ціна: 3600 y. o. Конта ти: 098 332-51-80. melnyk21ruslan@mail.ru ВАЗ 21115, 2007 р. в., 1.6 І, мех. КПП, сірий металі , седан, тон вання, не битий, в ідеальном стані. Ц. 6500 . о. Конта ти: 096 203-95-80. ВАЗ 21144, 2007 р. в., чорний, добрий стан. Ціна: недоро о. Конта ти: 067 90827-77. ВАЗ 21213 Нива, 2001 р. в., 1.7 , мех. КП, фіолетовий, нова ма, вітрови и, тюнін , на лад и, ен рятни , відмінном стані, все працює. Ціна: 4600 . о. Конта ти: 096 203-95-80. ВАЗ, 1979 р. в., 1.6 бензин, седан, бежевий, 250 тис. м. Ціна: 2000 . о. Конта ти: 097 968-51-67. ВАЗ-21-06, 92 р. в.. добр. стан, 1 власни , бла ит. Конта ти: 067 837-39-92.

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

ГАЗ

ЗАЗ

БМВ

ДОДЖ

Вол а 24, 1977 р. в., після апремонт . Конта ти: 097 431-89-81. ГАЗ 21 «Вол а», 1963 р. в., після зварювання та фарб вання, на ход . Ціна: 1950 . о. Конта ти: 097 456-17-69. ГАЗ 24, 1980 р. в., добром стані, аз. станов а. Конта ти: 097 668-65-32.

Cлав та Лю с, 05 р. в., ідеал. Конта ти: 066 341-42-93. ЗАЗ 696, 1979 р. в., добром стані, не фарбований. Конта ти: 097 897-09-90. ЗАЗ 968 М, 1977 р. в., потреб є фарб вання+запчастини. Конта ти: 096 883-73-70.

БМВ 120, 1992 р. в., чорний, ел. ві на, ел. дзер ала, ел. лю , АВС, ц/з. Ціна: 3000 . о. Конта ти: 093 490-65-04.

DODGE

ГАЗ 24Н, або зов з до Конта ти: 097 822-53-11.

ЗАЗ-968-М, 77 р. в., на ход . запч., потреб є фарб вання. Конта ти: 096 88373-70.

ментами.

ГАЗ 31029 «Вол а», 1994 р. в., чорний, 1 власни . Конта ти: 096 543-76-61. ГАЗ 3129, добрий стан, на з/п. Конта ти: 067 342-01-58, 095 827-52-63. ГАЗ 52, термоб да, на ход , добрий стан. Конта ти: 097 822-53-11. ГАЗ, асенізатор, 79 р. в. Конта ти: 067 730-19-08. ГАЗ-21 Вол а, 63 р. в., фарбований, варений, на ход , можл. обмін. 1950 . о. Конта ти: 097 456-17-69. ГАЗ-31105, дви . Крайслер, чорн., 08 р. в. Конта ти: 098 527-56-17.

ДЕУ Део Ланос, 1.5, 2010 р. в., чорний, 672 рн/ міс. Конта ти: 096 606-74-22. Део Ланос, 2007 р. в., 1.5 І, мех. КП, темносиній металі , седан, си нал., ц/ з, оре тор фар, вітрови и, в ідеальном стані. Ціна: 6800 . о. Конта ти: 096 20395-80. Део Ланос, 2007 р. в., 28 тис. м пробі , 1.5 інже тор, си нал., ц/з, МР-3 ма нітола+а стична система, бісенонові фари, тоновані ві на, тит. дис и14, відмінном стані. Ц. 6800 . о. Конта ти: 097 769-57-40. Део Ланос, 2007 р. в., 41 тис. м, 1.5 азбензин, ц/з, /п ерма, ондиц., с лопідіймачі, си нал., протит ман и, МР-3 ма нітола, тоновані. Терміново! Ціна: 6800 . о. Конта ти: 093 972-1864. Део Ланос, 2008 р. в., 1500 І, срібний металі , пробі 14 тис. м, польсь а збір а, /п ерма, ма нітола СД, тон вання, безш м а, оброблена, фар оп, відмінном стані. Ціна: 7450 . о. Конта ти: 097 453-76-67.

Слав та, 2004 р. в., аз-бензин, арний стан. Ціна: 3250 . о. Конта ти: 063 42315-38.

УАЗ

ІНШІ АВТО Л АЗ, «Волинян а», добр. стан, 86 р. в. Конта ти: 096 825-57-63. Л АЗ-969М «Волинян а», 1990 р. в., ТО до 2012 р., об’єм 1,2, 1 власни , жовтий, тент, а м лятор, нова ма «Піреллі»Італія. Ціна: 12000 рн. Конта ти: тл мач 03470 2-15-09, 095 798-74-27. woyad@i.ua немає

Мос вич 21037, араван, 1974 р. в., ап. рем. Конта ти: 097 629-80-06, 050 26631-41. Мос вич 2140, 1987 р. в., червоний, після апремонт +запчастини. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 739-40-18. Мос вич 2140, ід. ст., різні варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 654-3059. Мос вич 2140, червоний, добром стані. Конта ти: 097 275-55-09. Мос вич 2141, 1991 р. в., на ход . Ціна: 800 . о. Конта ти: 098 570-53-39. Мос вич 21412, 1996 р. в., білий, т. о. до 2012 р., фар оп. Ціна: 12000 рн. Конта ти: 098 613-74-92. Мос вич 401, 1953 р.в., можл. обмін на Вол ГАЗ-21. Конта ти: 068 137-91-58.

ВАЗ-21011, 77 р. в., 1 власни . Конта ти: 067 476-34-73, 099 426-51-58.

Мос вич 403 ретро, 1964 р. в., хороший стан, з до ., ТО 2010 р. Можливий обмін. Ціна: 1000 . о. Конта ти: 098 880-5652. yakymotors@rambler.ru

ВАЗ-21013, рідна фарба. Конта ти: 098 635-41-26. ВАЗ-2105, 89 р. в., зелен., добр. стан. Конта ти: 067 837-39-92.

Мос вич 412, 1982 р. в., 1.5 арб. з ороб ою від Форда, 4-ст. КПП, після ап. рем., ТО 2008 р. Ціна: 450 y. o. Конта ти: 068 144-55-78.

ВАЗ-2106, 1,6, аз/бенз., ТО до 1012 р., добр. стан. 1900 .о. Конта ти: 096 94437-06.

Мос вич 412, 1989 р. в., бежевий, добрий стан, ТО до 2011 р. Ціна: 800 . о., тор . Конта ти: 098 122-46-02.

ВАЗ-2107, 05 р в., черв., 1,5, арб., тит., ма нітола. Конта ти: 096 407-54-28.

Мос вич 412, 1990 р. в., білий, 1 власни . Конта ти: 096 543-76-61.

БМВ 3 SERIES, 2000 р. в., 2,5 бензин, пробі 120000 м, седан, червоний, ц/з, еле трос лопідіймачі, ліматонтроль, си налізація, ма нітола, под ш а безпе и, ціна 4200 . о.,

т. 068-109-31-31

БМВ

БМВ 7 SERIES, 2001 р. в., 3,0, пробі 146000 м, чорний, ц/з, еле трос лопідіймачі, ліматонтроль, си налізація, ма нітола, под ш а безпе и, салон ш іра, щойно при наний, ціна 24500 . о.,

т. 095-611-14-44

БМВ

А ді-100, 1991 р. в., 2,8 аз/бензин, пробі 255000 м. седан, бежевий, ц/з, еле трос лопідіймачі, ліматонтроль, си налізація, салон велюровий, ціна 5500 . о.,

БМВ 520i, 1991 р. в., 2,0 бензин, пробі 240000 м, АКП, седан, зелений, ц/з, нова ма, ідро підсилювач ерма, ма нітола, си налізація, лю , щойно при наний, хороший стан, ціна 2400 . о.,

т. 063-346-03-63

БМВ А ді-100, 1987 р. в., 1,8 бензин, пробі 200000 м, АКП, седан, ап. ремонт, олір вишні, си налізація, ма нітола, ціна 4500 . о.,

А ді 100, сірий мет, седан, 2.3 інж., 1988 р. в., добрий стан. Ціна: 3600 . о. Конта ти: 067 397-02-76, 099 642-87-48. А ді 80, 1990 р. в., білий, арбюратор, тон вання, відмінний стан. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 050 433-66-61, 73-34-61. А ді А 3, 1998 р. в., 1.6 інже тор, ліматонтроль, ел. па ет. Ц. 7900 . о. Конта ти: 098 444-65-46.

БМВ 5 SERIES, 1995 р. в., 2,5 бензин, пробі 236000 м, седан, АКП, ц/з, еле трос лопідіймачі, ліматонтроль, си налізація, лю , щойно при наний, ціна 3000 . о.,

т. 093- 707-88-19

БМВ

А ді А 6, т. дизель 2.5, 1996 р. в., відмінном стан, лімат- онтроль, ел. па ет, 6 ст. КП. Конта ти: 096 277-02-74. А ді А 6, ніверсал, 1996 р. в., 2.5 ТДІ, зелений, си нал., лімат- онтр., добрий стан. Ціна: 10300 . о. Конта ти: 096 478-72-24. А ді А-6, 1996 р. в., зелений металі , 2.3 бензин V-6, ш іряний салон, ц/з, 2 си нал., повний еле тропа ет, лімат- онтроль, /п, аербе 2 шт., 4х4, ідеальний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 098 512-70-10, 099 961-11-97.

БМВ 5-series 518, 1993 р. в., пробі 16000 м, 1,8 бензин, седан, КП-5, щойно при наний, ціна 1900 . о.,

т. 063-332-80-77, 095-727-76-20 БМВ 525 ДТС, 1997 р. в., 2.5 дизель, мех. КП, срібний металі , седан, ліматонтроль, р їз, ш іра, АВС, аербе , є все. Ціна: 10600 . о. Конта ти: 096 203-95-80.

ДЕУ DAEWOO

Мерседес С 190. Ціна: 3700 . о. Конта ти: 098 706-79-54, 096 694-95-12.

МІТЦУБІШІ Мітц біші Галант, 2007 р. в., чорний, 2.4 бензин, автом. КП, ондиц., ш іряний салон, відмінном стані. Ціна: 20000 . о. Конта ти: 066 990-98-29, 095 906-3628. Мітц біші Лансер 1.6, 2007 р. в., темночервоний, 15 тис./ м пробі , автомат. КП, АВС, онд., аербе , імобілайзер, / п ерма, ц/з, ел. па ет, піді рів дзер ал та передніх сидінь, тон вання. Ціна: 12700 . о. Конта ти: 067 342-72-40.

Мітц біші Лансер-9, 2005 р. в, сірийметалі , ц/з, ел. па ет, си нал., тоноване с ло, стереосистема ДВД, титани, спойлер, ондиц., піді рів передніх сидінь. Ціна: 9900 . о. Конта ти: 097 998-47-55, 097 71145-94.

НІССАН

ОПЕЛЬ Опель Ве тра В, 1996-1997 р. в., 1.8 І, 16 v, сірий, еле тропа ет (с лопідіймачі, дзер ала, лю ), /п ерма, титани, ма нітола, синалізація, добрий стан, можл. обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 095 080-92-04, 095 151-70-46. Опель Ас она, 1.6, 2-дверний, можливо під виплат . Конта ти: 063 125-00-62. Опель Ас она, 1986 р. в., 1.6 бензин, червоний, седан. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 097 237-64-57, Львів. Опель Ас она, 1986 р. в., 1.6 бензин. Терміново! Ціна: 2200 . о. Конта ти: 097 080-22-68. Опель Ас она, 1986 р. в., 1.6 арб., 2дверний, потреб є незначно о ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 066 383-14-58. Опель Ас она, 1986 р. в., синій, 1.6 Д. Ціна: 2600 . о. Конта ти: 067 68141-14. Опель Ас она, 1987 р. в., 1600 см б., 4 ст. КП, ц/з, темно-синій металі . Ціна: 2100 . о. Конта ти: 096 477-64-02.

А ді В4, 1994 р. в., титани, лю , АВС, аз-бензин. Ціна: 7900 . о. Конта ти: 096 607-84-70.

Терміново! А ді А 6, 1995 р. в., бензин. Ц. до овірна. Конта ти: 050 373-36-73, 097 792-14-98.

Мерседес Бенц-124, 1993 р. в., 2.0 диз., чорний, пробі 265 тис. м, лю , ел. с лопід, /п ерма, ц/з, ма ., АРБ, АБС, а сти а, си нал., АБД. Ціна: 8800 . о., тор . Конта ти: 71-28-91, 098 327-4556, 097 265-64-09.

Ніссан Станзе, 84 р. в., добрий стан, передній привід, ТО до 2012 р., 1600 .о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-75.

А ді А8, 1995 р. в., ідеальний стан, повний привід, повна омпле тація. Ціна: 5500 y. o., тор . Конта ти: 068 54387-80.

А ді-80 Кватро, чорний олір, 1990 р. в., 1,8 дви н, титанові дис и, ма нітофон. Терміново, недоро о! Конта ти: 097 847-66-13.

Мерседес Бенц Астрос, 1998 р. в., можливий обмін на б дівельні матеріали. Конта ти: 068 104-56-37.

Ніссан Прім’єра, 1994 р. в., відмінном стані. Конта ти: 097 908-87-59.

А ді А 4, 1996 р. в., 2.6 інже тор, 4х4 повний привід, ел. па ет, оричневий. Ц. 9200 . о. Конта ти: 098 265-12-95.

А ді А 6, 1995 р. в., 2.0 аз-бензин, чорний, лімат- онтроль, ел. па ет, си нал. Ціна: 9900 . о. Конта ти: 096 478-72-24.

Мерседес 190, 1986 р. в., 2.0 Д, добрий стан. Можливий обмін на дешевше авто. Ціна: 4700. Конта ти: 096 606-7858, 096 742-10-61.

Ніссан Ла рел, 2.8 Д, бронзовий мет., титани, тон вання. Ціна: до овірна, обмін. Конта ти: 03548 2-25-29.

А ді А 4, 1.6 інже тор, білий, без до м. Конта ти: 067 946-86-43, 050 737-35-63.

А ді А 4, 1996 р. в., 2.6 інже тор, 4х4, ел. па ет, велюр, лімат, оричневий. Ціна: 9500 . о. Конта ти: 098 265-12-95.

Мерседес 124, 1993 р. в., 2.8, синій металі , араван, 7 місць, аербе , АКБ, еле три а, ш іра, добром стані. Ціна: 8300 . о., тор . Конта ти: 050 86728-05.

Мітц біші Лансер 9, 2008 р. в., 1.6 мех. К, пробі 34 тис. м, 1 власни , на арантії, сірий, си нал., ц/з, АВС, ма нітола «Піонер», сервісна ниж а, всі ТО - сервіс, ондиц., /п, аербе , піді рів сидінь. Ціна: 13500 . о. Конта ти: 050 822-7742, 097 375-24-83.

т. 066-751-47-48

А ді 100, 2.3 бензин, сірий олір, тит. дис и. Ц. 7700 . о. Конта ти: 098 68040-53.

Мазда 6, 20006-2007 р. в., 5 мех., 120 тис. м пробі , сірий, лімат, р їз, датчи , АВС, обсл ов ється на Мазда Моторс (Київ). Конта ти: 73-09-98. 067 344-71-08

Мерседес Е-300, Д, 606-мотор, 1994 р. в., срібний, повний омпле т. Ціна: 9700 . о., тор . Конта ти: 097 236-8556. www.rubka013@bigmir.net

т. 093-323-83-26, 095-044-69-93

А ді-80 Кватро, чорний олір, 1990 р. в., 1,8 дви н, титанові дис и, ма нітофон. Терміново, недоро о!. Конта ти: 097 847-66-13.

Мазда 323, 1992 р. в., 1.6 І, 16 V, сірий, си нал., імобілайзер, ма нітола, добром стані. Ціна: 4600 . о., тор . Конта ти: 050 183-34-40, Андрій.

МЕРСЕДЕС

АУДІ

АУДІ-100

Мазда 323, 1.6, 1990 р. в., седан, червоний, /п, лю , ц/з, вебасто. Ціна: 3600 . о. Конта ти: 067 397-02-76, 099 642-87-48.

Мереседес-190, 85 р. в., 2,0 диз., чорн., си н., апрем. ходової і дви ., ідеал., 5л/100 м, сіді, 4500 . о. Конта ти: 067 852-92-63.

Продам

МОСКВИЧ Иж омбі, 1987 р. в., бежевий, ап. рем. зова та ходової, оброблена, 5-ст. КП, висо ооборотний стартер, арбюратор від «вісім и», італійсь а азова станов а, тон. ві на, 2 омпле ти ми на дис ах. Ціна: 1600 . о.,тор . Конта ти: 063 61702-42.

МАЗДА

Автомобілі імпортні

АУДІ-100

Dodge Ram Van, 1998 р. в., 2,5 дизель, КП-5, пробі 300000 м. мінівен, синій, ма нітола, си налізація, можливий обмін на а/м ОпельКомбо, ціна 7500 . о..

т. 067-717-69-91

УАЗ 968 М, Волинян а. Ціна: 1300 . о. Конта ти: 067 960-78-40. УАЗ бортовий, 1995 р. в., бензин, добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 690-38-95.

Део Не сія, 2007 р. в., темносиній, 43 тис. м пробі , /п ерма, с лопідіймачі, ц/ з, МР-3, 2-стороння си нал., аражне збері ання. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 097 239-60-69.

Део Не сія, нерозмитнений, 5-дв., хетчбе , 1994 р. в., 5-ст., механі а, 1700 .о. Конта ти: 093 549-84-88. Део Сенс, 2008 р. в., пробі 15 тис. м. Конта ти: 097 612-82-35. Део Ті о, 1997 р. в., 0.8, мех., онд., після пожежі або по запчастинах. Конта ти: 093 014-00-44.

БМВ

Терміново! УАЗ 469, 1980 р. в., робочом стані, ба ато запчастин. Конта ти: 097 777-04-92.

Део Ланос, можл. подальшої виплати від 672 рн/міс. Конта ти: 063 717-64-60

Део Не сія, нерозмитн., седан, 1998 р. в., 1,6 бенз., сірий, ц/з, ел. с ло, 1900 .о. Конта ти: 093 549-84-88.

БМВ 320, 1994 р. в., сірий, 2.0 інже тор, АВС, /п, нерозмитнений, добром стані. Конта ти: 066 713-94-93. БМВ 520 І, 1994 р. в., темносиній, ел. лю , 2 аербе , добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 788-61-24. БМВ 520 І, 1998 р. в., темносиньо о ольор , добром стані. Ц. 12500 . о. Конта ти: 095 573-71-31

DAEWOO NEXIA, 1996 р. в., 1,6 бензин, пробі 113000 м, седан, зелений, ц/з, еле трос лопідіймачі, си налізація, хороший стан, ціна 3800 . о., м. Ковель,

т. 068-584-95-63

Опель Астра, 1995 р. в., 1.6, седан, сірий. Конта ти: 067 942-05-82. Опель Астра, 1995 р. в., т. дизель. Ціна: 4800 . о. Конта ти: 098 257-46-39. Опель Астра, 1996 р. в., 1.7 дизель, ніверсал, сіро о ольор . Конта ти: 067 942-05-82,


№44 вiд 25 листопада 2010 ро Опель Астра, 2006 р. в., 1.4 І, мех. КПП, чорний металі , ондиц., тон вання, АВС, аербе , підсилювач ерма, не битий, нефарбований, в ідеальном стані. Ц. 10200 . о. Конта ти: 096 20395-80.

Пежо 605, 1994 ьр. в., 2.0 інже тор, при наний 2006 р., повний ел. па ет, м зи а, МР-3, /п, АВС, ондиц., ел. лю , тонований, аражне збері ання. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 098 461-3135.

Фоль сва ен Гольф, червоно о ольор , аз-бензин., нерозмитнений. Ц. 1200 . о. Конта ти: 067 342-10-94.

Форд Ес орт, 1987 р. в., 1.3, білий, добрий стан. Ціна: 2000 . о. Конта ти: 068 97713-57, 050 887-26-90.

Опель Астра, чорний, 1.6, тоновані ві на, ц/з, ел. па ет, м зи а, ондиц., под ш и безпе и, серво ідро ермо, добром стані. Ц. 12500 . о., тор . Конта ти: 097 951-24-16.

Пежо 607, 2001 р. в., ш іра, бізнес- лас, ондиц., лімат, «повний фарш», відмінном стані. Ціна: 15000 . о. Конта ти: 096 874-43-57.

Фоль сва ен Гольф-2, 1987 р. в., добром стані, тюнін . Конта ти: 050 938-49-24.

Форд Ес орт, 1988 р. в., 3-дверний, си нал., ТО до 2012 р. Ц. 1800 . о. Конта ти: 096 826-01-49.

Фоль сва ен Гольф-2, 91 р в., 5-дверн., синій. 1.3 інж., не битий, добрий стан, 4150 .о. Можл. обмін на дорожче авто. Конта ти: 097 295-79-93, 099 047-92-45. Фоль сва ен Джетта 1, 1983 р. в., вишневий, 1.6 бензин, зов л джений, відмінном стані (м. Львів). Ціна: 2600 . о. Конта ти: 097 181-32-45. Фоль сва ен Джетта 1, 1983 р. в., червоний, 1.6 дизель, 5 ст. КП, 4дверний, добром тех. стані. м. Львів. Ціна: 2700 . о. Конта ти: 097 181-3245. Фоль сва ен Джетта 2, 1986 р. в., червоний, 1.6 арб., 4-дверний, МР-3, зимова ма, т. о. до 2012 р. м. Львів. Ціна: 2900 . о. Конта ти: 097 237-6457. Фоль сва ен Кадді седан, 1996 р. в., пробі 200 тис. м, 1.9 дизель, пасаж. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 050 698-4797. Фоль сва ен Кадді, 1996 р. в., пробі 200 тис. м, дви н 1.9 дизель, пасаж. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 050 698-47-97. Фоль сва ен Пасат В-5, 1998 р. в., 1.6 бензин, добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 067 750-35-19.

Форд Ес орт, 97 р. в., 1, 3, тит., 3600 .о. Конта ти: 097 310-75-00. Форд К р’єр (пиріжо ) 1999 р. в., зелено о ольор , в добром стані. Ціна: 3400 . о. Конта ти: (063) 300-88-47

Фоль сва ен Пасат В2, араван, 1986 р. в., 1,6 бензин, червоний. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 50-03-96, 068 104-47-54, 067 812-53-85.

Форд Сієра, 1991 р. в., 2.0 інже тор на запчастини. Конта ти: 097 407-92-22.

Опель Ве тра В, седан, 2.0, 1997 р. в., синій, дис и R 15, тонований, сенон, МР-3, ондиц., лімат- онтроль, страхів а, 240 тис. м пробі . Ціна: 7700 . о., тор . Конта ти: 097 647-03-77, 050 603-34-23. Опель Ве тра ніверсал, 1997 р. в., 1.7 інже тор, добром стані на дорожче авто+моя доплата. Конта ти: 067 95136-24. Опель Ве тра ніверсал, 1997 р. в., 1.7 інже тор, добром стані. Ціна: 7800 . о. Конта ти: 067 951-36-24. Опель Ве тра, 1.8, 16 лап, 1998 р. в., аз-бензин, лімат, титани, темнозелений металі . Ціна: 8900 . о. Конта ти: 097 629-70-25. Опель Ве тра, 1993 р. в., АВС, /п, відмінном стані. Ц. до овірна. Конта ти: 067 444-27-43. Опель Ве тра, 1997 р. в., 2 р. в У раїні, р із онтроль, лімат- онтроль, 4АРБ, ABS, ц/з, си нал., park-tronic, піді рів дзер ал. Ціна: 8500 . о. Конта ти: 067 357-00-32. sverloga@ukr.net Опель Ве тра, 1998 р. в., білий, В-седан, 1.6 інж., еле тропа ет, ц/з, си нал. Ціна: 7200 . о., тор . Конта ти: 068 18929-80. Опель Ве тра, 1998 р. в., ніверсал, сірий металі , 2.0 т рбодизель, /п ерма, бортовий омп’ютер, ондиц., ел.па ет, АБС, 4-АРБ, си нал., ц/з, імоб., ма нітола. Ціна: 8300 . о., тор . Конта ти: 097 960-36-55. Dr.Rus@i.ua

Пежо J 9 Корсан, 1998 р.в., в хорошом стані, синій, терміново. Ціна: 2300 .о. Конта ти: 097 206-01-97. Пежо Е сперт, 2007 р. в., білий, без пробі по У раїні, 2.0 НДІ, ермо, фар оп, ма нітола. Ц. 14600 . о., тор . Конта ти: 050 610-29-10, 096 872-25-82. Пежо Партнер, 2003-2004 р. в., 1.9 дизель, 9 тис. м пробі , 5-ст. КП, білий, вантажний тип зова. Можливий обмін на Фабія, О тавія, Комбі. Ціна: 9000 . о., тор . Конта ти: 068 188-52-57, 091 308-04-54. Пежо-607, 01 р. в., 3,0, повн. фарш, ш іра, відмін. 15000 .о. Конта ти: 096 874-43-57.

СІТРОЕН Сітроен Берлін о, 2002 р. в., 1.9 Д., малотонажний ф р он, 5.7 л/100 м, ц/з, /п, оре тор, ел. дзер ала. Ціна: 6200 . о. Конта ти: м. Кал ш. 098 537-20-95. Сітроен Берлін о, 2008 р. в., 1.9 Д, онд., з салон . Ціна: 9600 . о. Конта ти: 066 102-77-95. Сітроен Джампі, 1997 р. в., 1.9 Д, пасаж. Конта ти: 066 213-83-60. Сітроен Джампі, 1997 р. в., 1.9 Д, пасаж. Конта ти: 066 213-83-60. Сітроен Джампі, 1997 р. в., 1.9 Д, пасаж. Конта ти: 066 213-83-60.

СЕАТ

Фоль сва ен Пасат В3, 1991 р. в., білий, аз-бензин, ніверсал, ц/з, /п ерма, проб 360 тис/ м. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 050 720-49-81. 098 48797-18. Фоль сва ен Пасат В5 ніверсал, 2000 р. в., 1.6 бензин, срібний металі , ц/з, аербе , АВС. Ціна: 11400 . о. Конта ти: 050 950-14-46.

Опель Кадет араван, 1991 р. в., 1.6 . моноінже тор. Ц. 3600 . о. Конта ти: 097 345-91-05.

Сеат Толедо, 1997 р. в., 1.9 ТД, на з/ч. Конта ти: 095 603-51-40.

Опель Кадет, 1.6, дви н після апремонт , новий АКБ, можл. обмін. Конта ти: 098 578-02-99.

Фоль сва ен Пасат, 1988 р. в., 1.6 Д, на з/п, без дви на. Конта ти: 067 342-0158, 095 827-52-63.

ТОЙОТА

Фоль сва ен Т4, 2000 р. в, 1,9 тді, білий. Конта ти: 067 342-03-94, 066 031-95-46.

Опель Кадет, 1.6, синій, /п ерма, піді рів сидіння. Конта ти: 097 297-5639. Опель Кадет, 1982 р. в., 1.3, робочом стані. Ціна: 1600 . о. Конта ти: 050 53157-97. Опель Кадет, 1986 р. в., 1.6 Д, 4-дв. хетчб , темно-зелено о ол., добрий стан. Ціна: 2300 . о. Конта ти: 068 84703-82, 068 847-20-40. Опель Кадет, 1988 р. в., 1.6 дизель, хетчбе , червоний. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 097 846-69-13. Опель Кадет, 1990 р. в., червоний, 1.7 Д, після апремонт ходової. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 097 864-46-41. Опель Кадет, 1991 р. в., 1.4, синій. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 098 003-02-62. Опель Кадет, 88 р. в., 1.3 бензин, сіро о ольор , седан, 4-дв., добрий ст. Ціна: 2400 . о. Конта ти: 097 249-23-42.

Тойота Корола, 1991 р. в., сірий, новий а м лятор, тоновані ві на, добром стані, 1.3, 4-дверний, інже тор. Терміново! Конта ти: 098 309-69-97. Тойота Ленд райслер, 1997 р. в., добром стані, аз-бензин, ш іра. Ціна: 12500 . о. Конта ти: 067 344-72-99.

ФІАТ Ф і а т Темпра, 1992 р. в., 1,б9 л, ідропідсилювач, повний еле тропа ет, м зи а Піонер, титанові дис и, хороший стан. 3750 .о., тор . Конта ти: 093 846-43-43, 096 676-52-12. Фіат Д ато, 95 р. в., 1,9 диз. Ціна: 5600 . о. Конта ти: 067 680-10-61

ФІАТ

Фоль сва ен Транспортер Т-3, 1,9 ТД, бізнес- лас. Конта ти: 095 745-14-26. Фоль сва ен, 1985 р. в., без до м. Конта ти: 55-07-80, 095 078-03-04, 097 528-26-70. Форд Транзит, 1997 р. в., пасаж., 8 місць, зелений мет., 2.5, 260 тис. м, можл. обмін, ід. стан. Конта ти: 067 857-08-51.

ФОРД Форд Гренада, 1979 р. в., 2.0 ар., в добром стані, си нал., /п ерма. Ціна: 1500 y. o. Конта ти: 068 144-55-78. Форд Ес орд, 1987 р. в., 1.4, добром стані, 5-дверний. Ціна: 2400 . о. Конта ти: 099 278-80-90

ФОРД

Опель Калібра, 1991 р. в., темно-синій, 5 ст. КП, АВС, /п, ел. лю , ц/з, тит. дис и, без до м. Ціна: 1300 . о., тор . Конта ти: 093 875-13-68. Опель Оме а С, 2002 р. в., 2.2, сірий металі , араван, 1 р. на У раїні. Ціна: 10500 . о. Конта ти: 066 967-02-13. Опель Оме а, 2,5 тд, 1996 р. в., араван, сірий, ш ір. салон, автомат. /п, ц/з, 2300 .о. Конта ти: 066 173-50-40. Опель Оме а, 88 р.в., сір., седан, після ДТП з до ., не підля ає рем. Ціна: 800 . о. Конта ти: 097 237-64-57. Опель Оме а, 98 р.в., дви . 2,0 і. зов нів, си н., абс, 8500 .о. Конта ти: 097 606-77-51. Опель Фронтера, 1993 р. в., 2.4 інже тор, олір сти ла вишня. Ціна: 6900 . о., тор . Конта ти: 068 187-50-79.

РЕНО Рено 19, 1.7, 1995 р. в. Конта ти: 066 283-75-49. Рено 19, нерозм., 1994 р. в., 1,7 бенз, 5дверн.. хетчбе , черв., 1500 .о. Конта ти: 097 254-33-81. Рено 21 ТД, синій, повний ел. па ет, / п ерма, 4-дверний, в ідеальном стані. Терміново! Конта ти: 098 680-40-53. Рено 21. Конта ти: 098 254-52-08. Рено Еспейс, 1997 р. в., ф р он, малотоннажний, 800 , 1.9 дизель, ц/з, си нал. Ц. до овірна. Конта ти: 066 90028-85. Рено Кен о 600, 1.5 дизель, білий, пасаж., 2003 р. в., пробі 148 тис. м, 20 тис. м по У раїні, відмінном стані. Ціна: 7600 . о. Конта ти: 097 858-76-61. Рено Кен о, 1,9 диз., білий, пасажир, добр. стан, 99 р. в., 5700 .о. Конта ти: 050 373-26-81. Рено Кен о, 2001 р. в., 1.9 л. Конта ти: 094 922-53-70, 73-23-70. Рено Кен о, 2003 р. в., ТДІ 80, 1.5 дизель, «мо рий асфальт», пасаж., 182 тис. м пробі , нова ма, ц/з. Ціна: 7600 . о. Конта ти: 067 840-96-87. Рено-21, 1991 р. в., 1.7 інж., темновишневий, /п ерма, ел. с лопід., салон велюр., ц/з, тон. с ло, титани, фапр оп, зроблений дви н та ходова. Конта ти: 097 853-66-82. Рено-21, седан, 89 р. в., 1,7 бенз., нова ма, помін. масло і тосол, ТО до 2012, 1 власни . 2450 .о. Конта ти: 066 207-7560.

ПЕЖО Пежо 206, 1.4 бензин, 2002 р. в., 222 тис. м, пер. с лопід., ондиц., АРБ, м зи а, ц/з. Ціна: 7400 . о. Конта ти: 095 281-81-87. Пежо 206, 2004 р. в., 1.4, синій, після незначно о ДТП, на ход . Терміново! Дешево. Конта ти: 097 635-34-71.

Фіат Punto, 2000 р. в., пробі 199000 м, 1,2 бензин, салон велюр, хороший стан, ціна 7400 . о., тор ,

т. 066-932-38-88 Фіат Ре ата, 1987 р. в., потреб є част. ремонт зова, 1.7 дизель. Конта ти: 067 719-81-62. Фіат Ре ата, 1987 р. в., сірий металі . Ціна: 1450 . о. Конта ти: 067 847-2040. Фіат Уно, 1991 р. в., чорний, 1,0, ма нітофон МР-3, си нал., ц/з, після ап. рем., тон. с ло. Конта ти: 097 98526-22, 066 951-68-33.

Форд SCORPIO, 1996 р. в., 2,0 бензин, пробі 230000 м, седан, зелений, ц/з, еле трос лопідіймачі, лімат онтроль, си налізація, лімат онтроль, под ш а безпе и, ш іряний салон, ціна 5800 . о.,

т. 097-492-18-55

ФОРД

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Венто, 1995 р. в., червоний, седан, 2,0 інж., 5-ст. КПП, пробі 210 тис. м., си нал., АРБ, ABS, TV, імоб, атал., протит м., тон. с ло, фар оп, ц/з, си нал, хороший стан. Ціна: 7000 . о. Конта ти: 096 554-28-48, 050 966-9396. tanyamedvd@mail.ru Фоль сва ен Венто, 1996 р. в., 1.9 СДІ, дизель, червоний, си нал., титани, /п ерма, 5 ст. КП, пробі 19300 м. Ц. 6900 . о. або обмін на дорожче авто. Конта ти: 066 206-3576, 098 457-02-42. Фоль сва ен Венто, 1996 р. в., 1.9 СДІ, дизель, червоний, си нал., титани, ц/ з, еле три а, /п, 5 ст. КП, велюр, пробі 196 тис. м. Ц. 6900 . о. або обмін на дорожче авто. Конта ти: 066 206-35-76, 098 457-02-42.

Фоль сва ен Гольф 2, 1992 р. в., добром стані, 1.6 дизель, 5 л/100 м, 5 ст. КП. Ц. 4700 . о., тор . Конта ти: 097 13082-31 Фоль сва ен Гольф 2, білий, 1.6 бензин, 1987 р. в., не нилий, ТО до 2011 р. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 03422 6-15-96, 096 159-18-50. Фоль сва ен Гольф 2, Джетта 2. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Гольф 4 ніверсал, 2003 р. в., 1.9 т. дизель, ондиц., ел. па ет, аербе . Конта ти: 067 792-18-38. Фоль сва ен Гольф, 1994 р. в., 1.8 бензин, ніверсал на запчастини. Конта ти: 050 223-92-27

Форд Мондео Седан, білий, 1.8 інж., 1998 р. в., пробі 262 тис. м, сенонові фари, м льтило , лімат- онтроль, ABS, ел. с лопідіймачі передні, хороший стан. Ціна: 6500 y. o., тор . Конта ти: 050 37331-21. Форд Мондео, 1993 р. в., 1.8 інже тор, добром стані. Ціна: 5200 . о. Конта ти: 066 286-71-36. Форд Сієра, 1983 р. в., 1.6, араван, бензин, добром стані. Ціна: 1400 рн+перепис а. Конта ти: 73-48-82, 095 888-49-03. Форд Сієра, 1986 р. в., хетчбе , дви н 1600 м б., бензин. Ціна: 1600 . о. Конта ти: 096 949-85-84. Форд Сієра, 1988 р. в. 2.0 бензин, 5 ст. КП, сірий металі . ц/з, си нал., лю , добром стані. Ціна: 3200 . о. Конта ти: 096 650-57-05. Форд Сієра, 1989 р. в., 2.0 бензин, хетчбе , синій мет. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 343-31-30.

Форд Сієра, нерозмитнений, 1,6, 1992 р. в., седан, черв., ідеал. стан. Конта ти: 093 549-84-88. Форд С орпіо, 1986 р.в., з/п до ньо о. Конта ти: 6-49-39, 067 936-51-72. Форд С орпіо, 1990 р. в., 2.0 аз-бензин, тит. дис и, біло о ольор . Терміново! Ц. 2800 . о. Конта ти: 098 581-91-40. Форд Та р с, амери ансь о о в-ва, 1991 р. в., 2.5, 10-12 л/100 м, под ш и, ондиц., відмінном стані. Можливий обмін. Ціна: 3600 . о. Конта ти: 096 89879-10.

т. 063-562-15-17, 097-668-51-19

ФОРД

т. 095-727-28-07 Форд Ес орт араван, 1988 р. в., 1.6 Д, червоно о ол. Ціна: 3000 . о., тор . Конта ти: 050 100-26-29. Форд Ес орт, 1,4 б., 87 р. в., синій мет., лю , 2-дверн., 1300 .о. Конта ти: 096 953-04-48. Форд Ес орт, 1985 р. в., 1.3 бензин, розхід палива, 6л/100 м, нормальном стані, біло о ольор , т. о. до 2011 р. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 066 347-82-44. Форд Ес орт, 1985 р. в., 5-ст. КП, 5дверний. Конта ти: 050 433-11-91, 067 380-29-65.

Дахатс Cuore, 1997 р. в., Японія, 0.9 дви н, розхід 4-5 л, 5 ст. КП, білий. Ц. 3300 . о. Конта ти: 067 342-48-13, 050 433-04-03. Дачія Ло ан, 2008 р. в., в редиті під 12%. Конта ти: 73-45-07, 094 922-75-07. Дачія Ло ан ніверсал, 2008 р. в., 2 онмпле тації, «мо рий асфальт». Конта ти: 050 170-73-44. Дачія Ло ан, Солензо, Рено 21, Кен о, Фіат П нто, Лянча Тема, С бар Імпреза, Хюндай Н 100 на запчастини. Конта ти: 095 577-19-91. Джилі МК Імпрез, 2008 р. в., чорно о ольор , 23 тис. м пробі , лю , АВС, антиб с, пар троні , ш іряний салон, 2 под ш и безпе и, м зи а, тоновані ві на. Ціна: 8200 . о., тор . Конта ти: 098 641-39-57. Джип Хюндай, 1993 р. в., 2.5 Д, пбо обмін на б с. Конта ти: 050 944-86-12, 067 67077-97. Кіа Клар с, нерозмитн., 1998 р. в., 2 л, бензин, 4 ел. с ла, алюмінієві дис и, золотистий металі , 2000 .о. Конта ти: 097 254-33-81. Кіа Сефіа, нерозмитнений, 1996 р. в., 1,5 бенз., хетчбе , білий, 1700 .о. Конта ти: 097 254-33-81. Кіа, недоро о, ви ідні мови. Конта ти: 063 717-64-60. Лянча Тема, 1990 р. в., 2.0 і, білий, ел. ві на, ел. дзер ала, /п ерма, борт. омп., ц/з, добром стані. Ціна: 2200 . о. Конта ти: 0983 698-03-76. Понтіа Транспорт, нерозмитнений, 1994 р. в., 3,3 бенз., мінівен, паспжир, онд., лю , все рім ш іри. Конта ти: 093 549-84-88. Ровер 620 анало Хонди А орд, 1.9 азбензин, 1997 р. в., все рім ш іри, авто зап с , 5-ст. КПП, сенонові фари. Єв ен Ціна: 9500 . о. Конта ти: 097 330-38-55.

Форд Транзит, 2006 р.в., пасаж., 5місний, білий, хор. стан. Ціна: 13000 . о., тор . Конта ти: 050 013-97-86.

Сан йон Ре стон, 2006 р. в, 3.2 інж, 5 АКП, чорно о ол., повний омпле т, ід. стан. Конта ти: 4-30-80, 72-02-49, 067 284-45-77.

Форд Фієста, 3-дверний, добром стані. Конта ти: 098 255-57-74, 066 750-45-63. Форд, 1986 р. в., хетчбе , 1.6 бензин. Ціна: 1600 . о. Конта ти: 096 949-85-84.

ХОНДА Хонда А орд, 87 р. в., 1,6 ., срібний металі , потреб є ремонт дви на, 1800 .о. Конта ти: 097 629-73-41. Хонда Ціві хетчбе , 2000 р. в., 5дверний, в У раїні з 05. 2009 р., сірий металі , 1.5 інже тор, 150 тис. м пробі . Ц. 9500 . о., тор . Конта ти: 097 155-14-40, 097 603-59-48. Хонда Ціві , 1.5, седан, 1995 р. в., синій металі , /п ерма, лю , ел. ре лятор фар, тит. дис и, тоновані ві на, ма нітола, нова ма. Ц. 6350 . о. Конта ти: 097 635-19-40. Хонда Ціві , 1995 р. в., сірий металі , 1.5 л, 5 ст. КП, ел. с лопідіймачі, лю , добром стані. Ціна: 6300 . о., тор . Конта ти: 095 929-92-70. Хонда Ціві , 2008 р. в., 25 тис. м, 1,8 бензин, все рім ш іри, золотистий металі . Конта ти: 094 922-47-38, 7317-38.

ЧЕРІ Чері QQ, 2008 р. в., 23 тис. м., АБС, / п ерма, АРБ, ондиц., пар троні , анти ор. зова, аражне збері ання, сервісна ниж а. Конта ти: 098 42127-16. Чері Ам лет, повна омпле тація. Ціна: 1100 рн/міс до 5 ро ів. Конта ти: 097 788-62-00. Чері Джа і, 2009 р. в., 1.3 інже тор, червоний, 9 тис. м пробі , в ідеальном стані, /п ерма, повний ел. па ет, ондиц., си нал., ц/з, анти ор. оброб а, під рильни и. Конта ти: 095 820-0344.

Шевроле Авео, можл. Конта ти: 068 187-88-81.

виплати.

Шевроле Еванда, після пожежі, з до ., відновленню не підля ає, 2005 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 952-80-24. Шевроле з можливістю подальшої виплати. Конта ти: 097 079-05-85. Шевроле Кр с-1440 рн/місяць. Конта ти: 096 606-74-22.

Ш ода О тавія, 2000 р. в., 1,6, чесь а збор а, МР3, титани, ма всесезонна, майже нова, не битий, підфарбований передній бампер. 9750 .о. Конта ти: 097 295-79-93, 099 047-92-45. Ш ода О тавія, сірий металі , 2007 р. в., 5 ст. КП, мех., 1.6 бензин, ц/з, ондиц., /п ерма, ел. с лопідіймачі. Ціна: 13300 . о. Конта ти: 097 649-79-67. Ш ода О тавія, Фабія. Конта ти: Т. 068 500-38-75. Ш ода Фабія, 2006 р. в., білий, добром стані. Терміново! Ціна: 6850 . о. Конта ти: 050 338-61-56. Ш ода Фабія, 2007 р. в., 1.2 і, відмінний тех стан, повний ел. па ет, онд., 23 тис/проб, 1 власни . Ціна: 11800 . о. Конта ти: 050 433-68-84. Ш ода Феліція, 1999 р. в., білий, 1.3 інже тор, ц/з, си нал., /п, под ш а безпе и, 5 ст. КП, МР-3. Конта ти: 7861-82, 067 883-75-77, 050 186-79-15.

Мерседес Віто 112 СДі, 2001 р. в., пасаж. 6+1, АКП, онд, срібний металі . Ціна: 12500 . о. Конта ти: 067 960-78-40. Мерседес Спринтер 213 СДІ, 2005 р. в., середній, висо ий, білий, 12 місць, вели ий ба ажни , відсів, є до м. на вантаж.-пасаж. 8 місць. Конта ти: 050 521-02-68, 093 629-36-41. Мерседес Спринтер 310 ТДІ, середня база, 1999 р. в., вантаж.-пасаж. 8+1, білочервоний, 1 власни , 220 тис. м проб. Ціна: 12800 . о. Конта ти: 067 960-7840. Мерседес Спринтер 313, 2004 р. в., середня база. Конта ти: 097 254-01-29. Мерседес, араван, 1987 р. в., 3.0 Д, нерозмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 615-86-36. Мерседес-208 Спринтер, 95 р. в., 2,3 диз., черв., абс, абд, /п ерма. Конта ти: 097 162-53-22.

ПЕЖО Пежо J 5, ма сі пасажир. Конта ти: 067 590-46-55. Пежо Бо сер, 2.2 HDI, 2004 р. в., 155 тис. м., білий, вантажний, си нал., ц/з, тахо раф, середня база, відмінний техстан, апіталов ладень не потреб є. Можливий обмін на Пежо Е сперт чи Сітроен Джампі дов а база від 2007-2008 р. Ціна: 10850 . о. Конта ти: 050 59835-15. Пежо Парнер, 2002 р. в., 1.9 д, пасаж, добрий стан. Конта ти: 067 738-41-85

РАФ РАФ, 1994 р. в. або обміняю на інше авто+моя доплата. Конта ти: 77-90-22, 098 557-32-57. РАФ, 1994 р. в. або обміняю+моя доплата. Конта ти: 098 557-32-67, 77-90-22. Терміново! Б с е оном. Форд Транзит, 2.5 дизель, 1994 р. в., дов а база. Недоро о. Конта ти: 099 739-40-09.

ФІАТ ФІАТ

С бар Ле асі, 2004 р. в., 2.0 інже тор, пробі 170 тис. м, чорно о ольор , піді рів сидінь, ел. па ет, АВС, захист АКП, задньо о моста, тіп-троні . Ц. 14000 . о. Конта ти: 097 328-47-38. Тойота, С бар , Мазда, Мітц біші, Хонда. Конта ти: 099 543-88-88. Хюндай А цент 5, 2006 р. в., 1.6, 16 лап., автомат КПП, повний ел. па ет., онд., 1 рі в У раїні. Конта ти: 050 698-35-66. Хюндай А цент, 08 р. в., срібний, 1,5 диз., 25000 м, ідеал. Конта ти: 067 78208-04. Хюндай Лантра, нерозм., 1998 р. в., 1,6 бенз., омбі, срібн. металі , 1800 .о. Конта ти: 097 254-33-81.

К плю АМ іноземний, на ход , під виплат до 6 міс. Оле . Ціна: до 5000 . о. Конта ти: 78-52-21 068 189-09-23. interpol2010@gmail.com А ді А 4, 1997-1999 р. в., нерозмитнений, проблемний, аварійний, жовтий. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 093 014-00-44. А ді, БМВ, Мерседес, Опель, Фоль сва ен, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 098 571-42-35. А ді-80, 100. Конта ти: 096 463-36-56. БМВ 324d Е30 на з/п, 1986-89 р. або мотор. Конта ти: 093 206-31-26. Візьм під виплат авто на орот ий термін. Конта ти: 050 200-04-84. Део Ланос, Сенс, Не сія, після ДТП, нерозмитнені, проблемні. Конта ти: 097 701-21-44. Іномар и Фоль сва Іномар Конта ти:

добром стані: А ді, Мерседес, ен. Конта ти: 097 752-25-92. , можливо не на ход . 097 273-24-48.

Мерседес 123, 124. Конта ти: 096 46336-56. Опель Ас она, Ве тра. Конта ти: 096 463-36-56.

ШКОДА

Форд COURIER, 2000 р. в.. 1,8 дизель, пробі 144000 м, білий, ціна 4000 . о.,

Автомобілі на замовлення. Конта ти: 098 834-08-08.

Сан йон Ре стон II STD 4 ESP,чорно о ольор ,новий дизель,можливий обмін на зерно, об’єм -2700 б. см, ціна 230 000. Конта ти: 050 339-51-85.

Шеврле авео, новий. Ціна: недоро о. Конта ти: 063 717-64-60. Форд Courier, 1994 р. в., 1,6 дизель, пробі 135000 м, білий, пі ап, робочий стан, ціна 2500 . о.,

ІНШІ АВТО Авто з Німеччини під замовлення. Конта ти: 067 750-68-27.

Форд Транзит, 1987 р. в., потреб є ремонт зова, синій, можливо на запчастини. Дешево. Конта ти: 097 77297-68.

ШЕВРОЛЕ

Фоль сва ен Гольф 2, 1987 р. в., темносиній, си нал., титани, аз. станов а, 1.3, 5 дв., 5 ст., добрий стан. Ціна: 3900 . о. Конта ти: 095 550-03-02. Фоль сва ен Гольф 2, 1989 р. в., 1.6 бензин. Конта ти: 096 783-01-23.

33

АВТОРИНОК (М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК)

Проблемний автомобіль, нерозмитнений, неробочий. Ціна: до 2000 . о. Конта ти: 098 578-02-99. Фоль сва ен Венто, Гольф 3. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Пасат В 2, В3, В4, Венто, Бора, Мерседес 124 Е. Конта ти: 067 49127-62. Фоль сва ен Пасат П2, П3, П4, Венто, Гольф або Джетта. Конта ти: 068 50038-75.

Автобуси та мікроавтобуси Продам ГАЗ Газель бортов , тент по запчастинах. Конта ти: 067 342-01-58, 095 827-52-63. Газель, 2001 р. в., пасаж., аз. Ціна: 2800 . о. Конта ти: 050 102-72-12. Мерседес 311, 2004 р. в., вантаж.пасаж., 2.2 дизель, жовтий, задній привід, дов ий, висо ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 098 512-70-10, 099 961-11-97

Фіат Doblo, 2006 р. в., 1,3, пробі 98000 м, ніверсал, АКП, білий, ма нітола, ондиціонер, ціна 10500 . о.,

т. 050-824-90-07 Фіат Д ато Ма сі, вант., 2,8 тд, 2000 р. в. Ціна: 7000 . о. Конта ти: 067 75965-60. Фіат Д ато, 1991 р. в., вантажний. Конта ти: 066 501-80-90. Фіат Д ато, 1991 р. в., з до м. на запасні частини. Конта ти: 066 501-80-90. Фіат Д ато, 1991 р. в., пасаж., дов а база. Конта ти: 097 673-69-94. Фіат Д ато, 2.8 ТДІ, 2000 р. в. на запчастини. Конта ти: 050 544-24-15. Фіат Д ато, бортовий, тентований, довж. 4.10 м, шир. 2.10, 1995 р. в., зелений, 2.5 ДІ, добром робочом стані, можливий обмін з доплатою. Конта ти: 066 511-38-80

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен ЛТ 35, 2003 р. в., 2.8, пасаж. Конта ти: 098 445-35-05. Фоль сва ен Т-4, 2001 р. в., пасаж., 2.5 ТДІ, білий, 65 Вт, ДВД/ Ціна: 11500 . о. Конта ти: 099 631-76-77

ФОРД Форд Транзит, 1987 р. в, вантажно-пасаж. Ціна: 1700 . о. Конта ти: 097 776-6630. Форд Транзит, 2001 р. в., 20 Д, білий, орот ий, низь ий, антиб с. Ціна: 8500 . о. Конта ти: 067 702-05-94. Форд Транзит, вантажний, 1985 р. в., 2.3 дизель, є запасний мотор. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 093 876-08-45.

Вантажні автомобілі Продам ГАЗ 3307 асенізатор, 1998 р. в., після повно о апремонт , нова станов а. Ціна: 110000 . о. Конта ти: 099 244-4010. ГАЗ 3307, асенізатор, після апремонт . Конта ти: 067 143-23-01. ГАЗ 52, бортовий, ГАЗ 52 термоб да. Конта ти: 099 744-94-53, 097 822-5311. ГАЗ 5201, 1987 р. в., ф р он, добром стані. Ціна: 1250 . о. Конта ти: 097 67908-21. ГАЗ 53 асенізатор, 1991 р. в., відмінном робочом стані. Ціна: 6000 . о. Конта ти: 099 244-40-10. ГАЗ 53 самос ид, 1986 р. в., дизель, арном стані. Ціна: 2600 . о., тор . Конта ти: 066 725-70-00. ГАЗ 53 самос ид, добром стані з до м., 1991 р. в. Конта ти: 097 64187-83. ГАЗ 53 самос ид, добром стані. Ц. 2600 . о. Конта ти: 096 556-32-57, Ярослав.

МЕРСЕДЕС

ГАЗ 53 шасі, без до м. Конта ти: 066 543-89-50.

Мерседес б с 407, 1986 р. в., червоний, дизель. Ціна: 3300 . о. Конта ти: 096 286-99-69. sasa1982@email.ua

ГАЗ 53, 1989 р. в., після апремонт з до ментами. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 751-46-24, Володя.


34

№44 вiд 25 листопада 2010 ро


35

№44 від 25 листопада 2010 ро

БІРЖА ПРАЦІ, НАВЧАННЯ

Працевлаштування 8.1.1. Пропон ю робот

Амбіційні молоді люди до 40 ро ів потрібні в с лад-ма азин на різні ва ансії: навчання без оштовне, є перспе тива, не а ентство. З/п 2000-4000 рн./міс. Конта ти: (068) 358-36-31, (094) 966-92-41 Водію ат. Е, д/р за ордонних перевезень. Конта ти: (097) 068-71-87, (050) 828-97-56 Додат овий зарабіто . Без начальни ів, апіталов ладень, звільнень. Тіль и ви самі виріш єте - с іль и і я працювати. Навчання, підтрим а, матеріали. Новом співробітни — подар но . Конта ти: т. (098) 898-90-08 Медпрацівни ам. Можливе с місництво. Запис на співбесід . Конта ти: (097) 490-40-34 На постійн робот потрібні продавці, з/п 2000 рн. На робот приймаємо всіх до 28 ро ів. Конта ти: 43-92-58, (097) 145-86-58 На постійн робот потрібні тест вальни и. Ві ом 18-28 ро ів. З/п щоденно 140 рн/день. Конта ти: 43-92-58, (098) 689-95-68

• •

• • •

Потрібен на робот р’єр, • робота по міст . З/п 900 рн. Оплата потижнево. Конта ти: (067) 306-77-55

Потрібні молоді спеціалісти з пра тичним досвідом ор анізаційної роботи. Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03 Потрібні на постійн робот е спедитори поб тової техні и, до 28 ро ів, з/п 2500 рн + %. Конта ти: 43-92-58, (094) 966-92-58 Продавцю промислових товарів на рино «Ювілейний». Конта ти: (097)155-79-69

• •

Продавцям- онс льтантам • до 28 ро ів, з/п 2300 рн/місяць.

Конта ти: 43-92-58, (094) 966-92-58 Робота в офісі. Вимо и: жін а 45 ро ів, досвід ор анізаційної роботи. Кон рс, роботодавець. Конта ти: 43-08-20, (093) 589-93-03 Робота вдома, 2500 рн./міс. Від вас: 2 онверти із з/а на а/с «Новація». Конта ти: м. Марі поль-2, Донець а обл., 87502 (097) 248-33-24

• •

Робота педа о ам, офіцерам запас , особам з досвідом підприємництва, повна або част ова зайнятість. Роботодавець. Конта ти: 43-08-20, (094) 966-08-20 Салон-ма азин набирає дівчат до 25 ро ів, з/п 2500 рн. Конта ти: 43-92-58, (098) 689-95-68 У с ладсь і приміщення потрібні молоді люди до 28 ро ів. З/п висо а та вчасно. Конта ти: 43-92-58, (097) 145-86-58

• •

Водію автонавантаж вача, МАЗ, ат. Є. Конта ти: 62-20-28, 62-20-10, (067) 362-00-24 Водію ат. Б, Ц, стаж до 3 ро ів на достав прод ції. Конта ти: 64-99-90 Водію ат. С. Конта ти: 26-96-35 Водію, ат. є, з/п до овірна. Конта ти: 5-37-66, (050) 673-76-18 Водію- р’єр по міст , стаж від 3 ро ів. Конта ти: (067) 496-66-50

Авто ранівни . Конта ти: 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54 Автомийни ам на автомий Конта ти: (093) 907-93-57

Автомийни , не а ентство. Конта ти: (067) 285-58-69

Адміністратор , дівчина до 28 ро ів. Конта ти: (097) 410-10-60

АКТУАЛЬНО! З 22.11 ДО 30.12.2010 Р. ТОРГОВА КОМПАНІЯ ПРОВОДИТЬ ПІДБІР ХЛОПЦІВ ТА ДІВЧАТ ДО 40 РОКІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НОВОРІЧНИХ АКЦІЙ. З/П 100-250 ГРН./ ДЕНЬ. КОНТАКТИ: 43-92-41, (097) 645-91-28

АМБІЦІЙНИМ ЛЮДЯМ, ЯКИХ ЦІКАВИТЬ ВЛАСНА СПРАВА І РОЗВИТОК В МІЖНАРОДНІЙ КОМПАНІЇ. КОНТАКТИ: (067) 344-620-45

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ. РОБОТА В ОФІСІ, З/П ВІД 2000 ГРН. КОНТАКТИ: 43-62-71 ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ, З/П ВІД 4000 ГРН. КОНТАКТИ: 43-62-71

.

Автослюсарю автомобілів на СТО. Конта ти: 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54 А ентам, з/п від 900 рн.до 5000 рн., навчання без оштовне. Конта ти: 62-04-92, (067) 428-59-35, (067) 409-43-59 Адміністратор в афе. Конта ти: 63-41-11 Адміністратор , в салон раси. Конта ти: (050) 286-49-98

Еле трозварни . Конта ти: 61-16-10, 61-16-09 Еле тромонтер . Конта ти: 5-61-70, (097) 237-16-52

Водіям, д/р, ф ри, іномар и. Конта ти: (050) 573-99-28 Гардеробниці. Конта ти: 63-41-11 Головном б х алтер , знання 1С:Б х алтерія. Конта ти: 23-50-31 Головном б х алтер . Конта ти: (095) 830-97-22, (067) 989-60-54 Дизайнер з д/р, володіння про рамами «Фотошоп», «Корел». Конта ти: 28-25-45 Диспетчер . Конта ти: (050) 435-32-16 Дистриб’ютор . Конта ти: 43-03-63, (097) 981-30-17, (097) 166-09-37

ДЛЯ РОБОТИ НА ГУРТОВНІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ПРАЦІВНИКІВ ВІКОМ 18-29 РОКІВ, НА РІЗНІ ВАКАНСІЇ. З/П ДО 3500 ГРН. В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВАКАНСІЇ. КОНТАКТИ: (098) 699-82-54

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ФІНАНСОВИХ АНАЛІТИКІВ, КЕРІВНИКА ФІЛІЇ (ДОСВІД РОБОТИ), З/П ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: 43-53-08 Заст пни 43-54-85

ерівни а.

Конта ти:

Зварювальни ам-рихт вальни ам. Конта ти: (096) 821-23-26 Інженер -прое тант . 62-57-78

Конта ти:

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС. ВИСОКИЙ ЗАРОБІТОК. КОНТАКТИ: 45-09-06 Касирам. Конта ти: (067) 275-39-18

МАГАЗИН НАБИРАЄ ПРАЦІВНИКІВ ВІКОМ ВІД 18 ДО 27 РОКІВ: ВАНТАЖНИКІВ, ОХОРОНЦІВ, ПРОДАВЦІВ, ЕКСПЕДИТОРІВ. КОНТАКТИ: (098) 699-82-49 Майстр з ремонт мобільних телефонів. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

Офіціантам. Конта ти: (096) 326-42-73 Офіс-менеджер , ві ом 22-30 ро ів, зі знанням ПК. Конта ти: 43-44-60 Офіс-менеджер , знання ан лійсь ої мови. Конта ти: т. 43-87-72, (097) 287-28-38 Офіціантам, барменам. З/п - 500 рн/ тиждень. Конта ти: (097) 645-77-36 Офіціантам, д/р. Конта ти: (067) 271-61-12 Офіціант , д/р. Конта ти: 64-48-19

Майстр із заправ и артриджів, можна без д/р. Конта ти: (067) 306-77-55

Офіціант , повар , бармен . Конта ти: (097) 773-17-10

Майстр мані юр . 45-43-02, (067) 208-19-10

Офіціант . Конта ти: 26-96-35 Офіціант . Конта ти: 26-66-27

Майстр 5-61-70

Конта ти:

по металообробці. Конта ти:

Майстр -мані юр , Конта ти: 63-64-02

педи юр .

Мані юрниці. Конта ти: 24-56-67, (067) 291-92-59 Матеріалознавцю в швейний цех, з/п до овірна. Конта ти: (097) 616-60-13 Медсестрі в стомат абінет. Конта ти: 63-45-34, 22-74-14 Менеджерам для роботи з персоналом. Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03 Менеджер з б дматеріалів, з авто, з/п - 3000 + 1100 рн. амортизація, телефон, бензин. Конта ти: т. 43-87-72, (097) 287-28-38 Менеджер з ртової тор івлі, ві від 25 до 35 ро ів, досвід роботи, знання ПК: MS Office 2007, Mind Manager. Ціна: 250 .о і вище. Конта ти: (067) 645-01-51 makiwara88@gmail.com Менеджер 62-57-78

з

ом ні ації. Конта ти:

МЕНЕДЖЕРУ З РЕКЛАМИ. КОНТАКТИ: 62-56-35

Офіціантці. Конта ти: 63-41-11 Охоронни ам. 285-58-69

Конта ти:

(067)

Охоронцю, онтролер , чол/жін., від 20 до 45 ро ів. Конта ти: 22-14-70, (096) 354-43-13, (098) 056-83-90 Охоронцю. Конта ти: 26-96-35 Охоронцю. Конта ти: 63-41-11 Пер

арю, з д/р Конта ти: 43-03-75

Пер арю- ніверсал , мані юрниці. Конта ти: (098) 443-59-40, (067) 291-92-59 Пер арю- ніверсал . Конта ти: 24-56-67, Пер арю. Конта ти: 45-43-02, (067) 208-19-10 Пер арю. Конта ти: 24-56-67, (067) 291-92-52

ПІДПРИЄМСТВУ ПОТРІБЕН НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ КУРАТОР ДО 26 РОКІВ, БЕЗ Д/Р, З/П ПІД ЧАС НАВЧАННЯ, 2000 ГРН., ПІСЛЯ НАВЧАННЯ 3000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (098) 651-78-54 По лейни бі -бордів, д/р не обов’яз овий. Конта ти: (067) 362-29-99 По оївці. Конта ти: 26-96-35

Керівни омерційно о прое т . Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03

Менеджер , жін а до 30 ро ів, освіта технічна, е ономічна. Конта ти: 62-20-28, (067) 362-00-24 Монтажни металопласти ових ві он, з власним а/м та інстр ментами. Конта ти: 43-44-60, (067) 362-95-31

Додат овий заробіто сфері тор івлі. Робота ці ава, приємна. Конта ти: (067) 797-06-71

КООРДИНАТОРУ КОСМЕТИЧНОЇ КОМПАНІЇ, 17 З/П В РІК, ВИСОКІ ПРЕМІАЛЬНІ, БЕЗ ВКЛАДЕННЯ ОСОБИСТИХ КОШТІВ. КОНТАКТИ: 43-20-17, (067) 362-94-99

Помічни -референт , дівчина 18-27 ро ів, без ш/з. ом ні абельна, наполе лива, цілеспрямована, з володінням раїнсь ої, російсь ої мов, ПК, Інтернет, з/п від 1000 рн, ар’єрний ріст. Конта ти: 43-03-71, (066) 200-22-23

Бри аді б дівельни ів. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Домо осподар и, в приватний б дино , одино ій жінці від 50 до 60 ро ів, бажано з в/о. Конта ти: (067) 670-94-28

К харю, зі стажем, офіціант , по оївці, охоронни , еле три , водію ат. Ц, різноробочом . Конта ти: 26-96-35

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ВОДІЙ З ВЛАСНИМ ПАСАЖИРСЬКИМ МІКРОАВТОБУСОМ, БАЖАНО НА ГАЗУ АБО ДИЗПАЛИВІ. З/П 2500 ГРН, МОЖЛИВА ЩОДЕННА ОПЛАТА. КОНТАКТИ: (067) 616-69-99

ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ: ВІК ВІД 18 ДО 26 РОКІВ, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, З ВМІННЯМ КОРИСТУВАТИСЯ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ. З/П 3000 ГРН. КОНТАКТИ: (044) 232-47-21

ВИ ХОЧЕТЕ БУТИ МАТЕРІАЛЬНО

Е спедитор з д/р. Конта ти: Рівне, в л. Млинівсь а 18 61-06-33, (067) 448-74-06

К харю. Конта ти: 26-66-27

НА СКЛАД ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ ДОСТАВКИ, ПРОДАВЦІ-КОНСУЛЬТАНТИ, МЕНЕДЖЕРИ З ПРОДАЖУ. З/П ВІД 2000 ГРН. КОНТАКТИ: 23-63-07, 43-13-07

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ, ВОДІЇ НА САМОСКИД. КОНТАКТИ: (050) 378-68-58, (050) 378-01-51

Анти орозійни (оброб а автомобілів). Конта ти: 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54 Бармен в афе-пар , з/п висо а. Конта ти: 43-45-00 Бармен , дівчині ві ом до 30 ро ів. Конта ти: 45-01-45 Бри адир дільниці, ві 45-50 ро ів. Конта ти: (050) 375-73-06

НЕЗАЛЕЖНИМИ? ТОДІ ПРИХОДЬТЕ ДО НАС. КОНТАКТИ: (067) 344-60-45

ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК В СФЕРІ ТОРГІВЛІ ПАРФУМАМИ, КОСМЕТИКОЮ. НОВА ТОРГОВА МАРКА. КОНТАКТИ: (096) 797-06-71 (ПІСЛЯ 17.00)

Еле три

. Конта ти: 26-96-35

Еле трозварни на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Конта ти: 61-16-10, 61-16-09

К харю. Конта ти: (067) 422-64-24 К харю. Конта ти: 62-19-79, (067) 947-03-68 К харям. Конта ти: 63-44-61 К харям. Конта ти: (067) 275-39-18


БІРЖА ПРАЦІ

36 Потрібні хороші менеджери, з/п 300 .о. Фінансові аналіти и, бажано фінансова освіта, з/п 400 .о. Ре іональним представни ам, ерівни філії, з/п 500 .о. Конта ти: 43-53-08, (094) 966-53-08 Працівни ам по виробництв металопласти ових ві он та дверей, ві ом від18 до 35 ро ів. Мож ть б ти я чолові и, та і жін и. Конта ти: Київ (098) 002-58-45 galinax7@yandex.ru Працівни на автомий . Конта ти: (050) 375-07-53 ПРЕДПРИЯТИЮ В Г. КОСТОПОЛЬ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ПО СНАБЖЕНИЮ ЛЕСОМАТЕРИАЛАМИ. МУЖЧИНА ДО 50 ЛЕТ, УМЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТСЯ ПК. КОНТАКТИ: (057) 766-65-85 ХАРЬКОВ, (067) 571-27-56 BABKO@UTC-GROUP.NET Прибиральниці. Конта ти: 63-41-11 Прибиральниці. Конта ти: (067) 422-64-24 Прибиральниці. Конта ти: 24-56-67, (067) 291-92-52 Прибиральниці. Конта ти: 24-56-67, (067) 291-92-59 Продавцю в цілодобовий ма азин, з/п висо а. Конта ти: 68-34-34 Продавцю вітів та вазонів, ві до 35 ро ів. Конта ти: (050) 905-30-40 Продавцю прод тових товарів, валіфі ованом , по в л. С. Бандери. Конта ти: 23-01-11, (097) 217-30-25 Продавцю, рино «Андріївсь ий», (одя ). Конта ти: (098) 455-84-05 Продавцю, ві 20-30 ро ів, рино «Ди о о». Конта ти: (097) 576-24-04 Продавцю, на рино «Ди о о», «Андріївсь ий». Конта ти: 64-45-31, (098) 455-84-05

ПРОДАВЦЮ-КОНСУЛЬТАНТУ ПРОМИСЛОВОЇ ГРУПИ ТОВАРІВ, ВІКОМ ДО 28 РОКІВ, МОЖЛИВО БЕЗ Д/Р, З/П 2500 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41

ПРОДАВЦЯМ НА РИНОК «ДИКОГО» ТА «МОРІОН», ПРОМТОВАРИ. ПОРЯДНІ ЖІНКИ, ВІКОМ ВІД 30 ДО 50 РОКІВ. КОНТАКТИ: 61-89-51, (067) 255-06-38, (096) 996-11-22

Продавцю, до лядальниці, жін а. Конта ти: 63-78-29

Слюсарю на пе арню. Конта ти: 5-91-10

Продавцям одя в ма азин, не а ентство. Конта ти: 23-59-09, (067) 354-10-83

Слюсарям для ремонт а/м. Конта ти: (096) 821-23-26

Прое т вальни -б дівельни Конта ти: 62-57-78

.

ПРОПОНУЮ ВИГІДНУ СПІВПРАЦЮ ТЕПЕРІШНІМ І КОЛИШНІМ ДИСТРИБ’ЮТОРАМ ВСІХ КОМПАНІЙ. МОЖЛИВО САМЕ ЦЕ ВАМ ПОТРІБНО. ВИБІР ЗА ВАМИ. КОНТАКТИ: (097) 550-49-75, (066) 039-93-15

Спеціалістам та різноробочим, на б дівництво отеджів та монолітів, з/п 5000 -6000 рн/місяць, житло на ви ідних мовах. Конта ти: (044) 451-89-84, (096) 453-30-04 Спеціаліст з продаж ре лами. Конта ти: 63-46-62 Співробітни ам. Конта ти: (098) 105-51-18

Ре іональним представни ам з реалізації пам’ятни ів із базальт , раніт , абра. Конта ти: Рівненсь а область, м. Костопіль, в л. Сидорова, 7/ 15 (067) 363-18-37, mamchur.vit@mail.ru Ре ламном а ент , част ова та повна зайнятість, висо ий дохід. Конта ти: (097) 771-92-36

СТО ПОТРІБЕН СПЕЦІАЛІСТ НА РОЗВАЛ-СХОДЖЕННЯ. ВИГІДНІ УМОВИ ПРАЦІ. КОНТАКТИ: (050) 511-05-20

Різальни ам по метал . Конта ти: (067) 285-58-69

Столяр по збиранню орп сних меблів, Конта ти: (097) 773-17-10

Різноробочим. 797-89-20

Столяр , з д/р. Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86 Страховом а ент , навчання. Конта ти: 63-65-12, (067) 376 98-08

Конта ти:

(067)

Робітни ам зал . Конта ти: (067) 275-39-18 Робота для сімейної пари в приватном б дин (з проживанням), с. Козин (30 м від Києва). З/п на двох - 320 рн/доба. Режим роботи: 3 тижні (робочі)/1 тиждень (вихідний). До ляд за б дин ом, територією, тваринами. Прибирання, прання, при от вання їжі. Конта ти: (067) 509-94-72, ok.kozin@gmail.com

РОБОТУ ЖІНКАМ «УЧАСТЬ В СІМЕЙНІЙ ПРОГРАМІ-ДОРОДОВА НЯНЯ», ВИМОГИ: 20-34 Р., БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, НАЯВНІСТЬ ДІТЕЙ, З/П 2500ГРН. КОНТАКТИ: (098) 348-80-80

Техноло ам-ор анізаторам, в швейний цех, з/п до овірна. Конта ти: (097) 616-60-13 Тор овим представни ам (хімія) наявність а/м, з/п 4000 рн. Конта ти: (097) 672-03-91

Робот молодим людям з технічною освітою. Конта ти: 62-20-11, (067) 362-00-24

Тор овим представни ам з власним авто, з/п - висо а, ар’єрний ріст, навчання. Конта ти: м. Рівне, в л. Млинівсь а, 18 61-06-33, (067) 448-74-06, office@rv.vitmark.com Тор овом а ент по міст , молочна прод ція. Конта ти: 68-24-37, (067) 360-69-82

СЛУЖБІ ПОСТАЧАННЯ ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА ДО 29 Р., Д/Р ОБОВ’ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ. З/П 160 ГРН. В ДЕНЬ. КОНТАКТИ: (098) 651-78-54 Слюсарю еле трозварювальни Конта ти: (097) 773-17-10

СТУДІЯ КРАСИ В ЦЕНТРІ МІСТА ПРОПОНУЄ РОБОТУ МАЙСТРУ МАНІКЮРУ ТА ПЕДИКЮРУ, НА ВИГІДНИХ УМОВАХ. КОНТАКТИ: 63-37-07, (098) 253-23-65

Тор овом представни , ві ом 25-35 ро ів, в/о. Конта ти: (095) 830-44-04 Тор овом представни . Конта ти: (067) 958-75-75 .

Тор овом представни (097) 773-17-10

. Конта ти:

У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА, ВІЗЬМЕМО НА РОБОТУ ХУДОЖНИКІВ. КОНТАКТИ: 43-01-29, (097) 565-25-90 Фас вальни на фас вальний апарат, чолові . Конта ти: (050) 924-21-02 Фас вальниці на спеції. Конта ти: 26-78-91, (097) 773-17-10 Фас вальниці, вантажни . Конта ти: (097) 773-17-10 Фрезер вальни . Конта ти: 5-61-70 Х дожни ам, для ви отовлення виробів з б рштин . Конта ти: (067) 360-85-60 Шліф вальни (097) 237-16-52

. Конта ти: 5-61-70,

№44 від 25 листопада 2010 ро Б дь-я , досвідчений орист вач ПК: MS Office, навич и роботи з Internet і E-mail, «1С Б х алтерія» . Є ПК із дост пом в Internet, власне авто. Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 54 28-33-40, (096) 170-51-93 Б дь-я , інвалід. Конта ти: (067) 392-96-79 Б дь-я , на 3-2 одини в день, можна вдома, візьм сь за роз леювання та роздач о олошень, листіво . Конта ти: (050) 017-69-06 Б дь-я , на вихідні, жін а 45 ро ів, в/ о, орист вач ПК, 1С Б х алтерія. Конта ти: (098) 130-18-44 Б дь-я , част ова зайнятість, жін а 22 ро и, в/о, педа о -філоло . Конта ти: (097) 852-84-87 Б дь-я , чолові (097) 898-58-69

21 рі . Конта ти:

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (098) 416-44-99 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (098) 912-43-39 Б дівельни а. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Б дівельни ів, малярів-оздоблювальни ів, д/р Мос ва-Крим. Конта ти: 62-51-38, (096) 125-73-68 Б дь-я , є власний ле овий а/м. Конта ти: 28-13-69, (096) 402-38-23 Б дь-я добреоплач ван робот , чолові . Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42 Б дь-я добреоплач ван , чолові . Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42 Б дь-я постійн робот , пов’язан з омп’ютерами. Конта ти: (096) 875-54-56 Б дь-я , дівчина 18 ро ів, телефон вати з 7.00 до 9.00. Конта ти: (050) 017-69-06 Б дь-я , дівчина 25 ро ів, можлива част ова зайнятість, інтим не пропон вати. Конта ти: 28-16-10, (097) 654-42-34 Б дь-я , дівчина 27 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (067) 182-35-98 Б дь-я , добреоплач ван , з перспе тивою ар’єрно о рост та офіційним працевлашт ванням, жін а, роз мна, цілеспрямована та старанна. Конта ти: (098) 948-69-90 Б дь-я , добреоплач ван . Чолові , 22 р., освіта повна вища, добре знання ПК, офісні та інші про рами, посвідчення ат. В, С. Терміново. Конта ти: 62-02-88 (096) 962-77-10 Б дь-я , жін а 33 ро и. Конта ти: 23-72-93, (098) 625-28-80 Б дь-я , жін а 41 р. Конта ти: (097) 738-23-86

Інженера-прое танта, ошторисни а або ін., можливо на півстав и. Диплом ма істра з відзна ою спеціальності «Промислове та цивільне б дівництво». Конта ти: (096) 224-02-13

К харя, помічни а харя, д/р, жін а 35 р. Конта ти: (097) 437-52-16 Лі аря по передрейсовом о ляд лі арів, є сертифі ат. Конта ти: (050) 537-59-51 Менеджера, хлопець 27 ро ів, в/о, знання ПК, на постійній основі. Конта ти: 62-00-42

Б дь-я . Конта ти: 43-53-68, (097) 465-18-28, (050) 597-63-93 Б дь-я . Конта ти: (096) 377-72-34, (097) 303-35-53 Б х алтера за с місництвом. Конта ти: 43-05-45 Б х алтера за с місництвом. Конта ти: м. Рівне, в л. Шевчен а, 55 43-05-45 Б х алтера, адміністратора, жін а 34 ро и, 2 в/о, д/р виробництво, тор івля, б дівництво, ПП, дос онале знання ПК, 1С:, лієнт-бан . Конта ти: (097) 562-77-21 Б х алтера, оловно о б х алтера, в/о, е ономічна, д/р 6 ро ів, знання ПК, 1с:, лієнт-бан . Конта ти: (063) 201-09-84 Б х алтера, оловно о б х алтера, ведення облі СПД, с ладання звітності, жін а 34 ро и, в/о, д/р, дос ала знання ПК, 1С Конта ти: 63-23-03, (050) 101-76-52 Б х алтера, оловно о б х алтера, фізичних та юридичних осіб, знання ПК, 1С:, д/р. Конта ти: (050) 375-87-20 Б х алтера, д/р. Конта ти: (096) 918-92-44 Б х алтера, д/р. Конта ти: 62-83-02 Б х алтера, досвід роботи 9 ро ів, знання 1С: Б х алтерії, с ладання здачі звітності. Конта ти: (097) 719-04-72 Б х алтера, здача звітності, д/р, без постійно о рафі роботи, в/о, дівчина. Конта ти: м. Рівне, в л. Д бенсь а 63-24-06, (096) 966-13-94, sashylik@ukr.net Б х алтера, знання ПК, 1С: Конта ти: 64-44-41 Б х алтера. Конта ти: (098) 721-40-66 Б х алтера. Конта ти: 03314, Рівне, в л. н. Оль и, 29/34 (0362) 63-67-86, (096) 391-08-54 Б х алтера. Конта ти: (050) 375-80-69 Вантажни а або б дь-я , без ш ідливих звичо . Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42 Вантажни а, разов , постійн . Конта ти: 43-53-68, (097) 465-18-28, (050) 597-63-93 Водія А, В,С, Д, д/р 10 ро ів. Конта ти: (067) 580-87-05, (098) 814-06-59 Водія ат. Б, є власний а/м. Конта ти: 64-18-11, (097) 898-68-61

Водія ат. Б, Ц, чолові 30 ро ів. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 62-03-77, (096) 220-59-17

Інженера-механі а, слюсаря-наладчи а, інженера з охорони праці, чолові 50 ро ів. Конта ти: 24-38-54, (067) 151-38-14

Б дь-я , чолові 39 ро ів, відповідальний, без ш/з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Б дь-я , чолові . Конта ти: 63-78-29

8.1.2. Ш аю робот

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (096) 968-37-50 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 68-28-03, (096) 622-27-16

Інженера-б дівельни а, ви онроба або інш , чол. 47 р., в/о, д/р в б дівництві. Конта ти: 62-22-92, (096) 269-75-95

К харя, жін а 35 ро ів, д/р. Конта ти: 62-50-14, (097) 437-52-16

Водія ат. Б, Ц, хлопець 28 ро ів. Конта ти: (097) 450-72-43

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (097) 601-26-70

Еле трозварни а, чолові 35 ро ів. Конта ти: 23-72-93, (098) 944-01-31 Зав оспа. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-49 Заст пни а, оловно о б х алтера. Конта ти: (067) 970-92-58

Б дь-я , чолові 34 ро и, без ш/з. Конта ти: (068) 572-15-50

Ювелір з д/р. Конта ти: 28-25-45

Адміністратора, омірни а, диспетчера, освіта вища. Конта ти: 03314, Рівне, в л. н. Оль и, 29/34 (0362) 63-67-86, (096) 391-08-54

Еле три а. Конта ти: 63-56-94

Водія ат. Б, Ц. Конта ти: (096) 287-54-48 Водія ат. Б. Конта ти: (067) 268-00-94 Водія радіо-та сі. Конта ти: (097) 894-14-65 Водія, 2 власних вантажних а/м. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61 Водія, є б с «Мерседес-207», вантажно-підйомність від 1 до 2 тонн, можлмві разові поїзд и. Конта ти: 26-26-46, (097) 469-11-92 Водія, є власний а/м, всі ате орії. Конта ти: (050) 689-02-39 Водія, ат. А, В,С,Д,Є, д/р 24 ро и, шен ен віза, за ордонний паспорт, є власний ле овий а/м, можливі разові поїзд и. Конта ти: (093) 693-25-55 Водія, ат. В,С,D,E. Досвід роботи У раїна - Європа. Бажано особистий водій. Конта ти: (098) 289-64-00 Водія, ат. В,С,Д, д/р 10 р. Конта ти: (050) 673-77-50 Водія, хлопець, 30 ро ів, права ат. В, власне авто (іномар а), тор . освіта. Конта ти: (067) 364-54-10 Водія, чолові 35 ро ів, ат. В,С,Д, д/р 15 ро ів, бажано на ле овий а/м, б с. Конта ти: (096) 599-46-03 Водія-дале обійни а, д/р 37 р. Конта ти: (096) 241-60-95 Водія-е спедитора ат. Б, Ц, Д, Є, стаж роботи 24 ро и, досвід пасажирсь их перевезень. Конта ти: 26-95-02, (050) 912-90-35 Водія-е спедитора, власний а/м, Мос вич-2717, пі ап, можливі разові поїзд и. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Водія. Конта ти: (098) 902-95-81 Головно о б х алтера або за с місництвом. Конта ти: (098) 130-18-44 Головно о б х алтера, досвід роботи. Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 54 (096) 170-51-93, (097) 506-48-64 До ляд за дітьми дош ільно о та мол. ш ільно о ві . Жін а з вищою пед. освітою та пед. стажем. Конта ти: (099) 335-69-48, (096) 257-87-13 Е спедитора, охоронця, сторожа, чолові 31 р. Конта ти: (096) 353-49-12 Е спедитора. Освіта повна вища, права ат В, С, чолові , 22 р. Терміново. Конта ти: 62-02-88 (096) 962-77-10

Менеджера-е ономіста. Конта ти: (050) 375-87-20 На автомийці з потижневою оплатою, дівчина 19 р., без д/р, маю бажання працювати. Конта ти: (096) 136-73-16 Надом . Конта ти: (050) 375-87-13 Няні для дитини від 1 ро , є досвід. Конта ти: (067) 645-36-18 Няні по до ляд за дитиною, педа о ічний стаж в дитячом сад 22 ро и. Конта ти: (067) 664-91-13 Няні, є д/р та ре омендації. Конта ти: (096) 916-47-95 Няні, жін а 40 ро ів, в/о педа о ічна, стаж роботи 7 ро ів. Конта ти: 61-50-15, (050) 657-04-30 Няні, жін а 40 ро ів, в/о педа о ічна. Конта ти: 23-50-67 Няні, жін а 55 р., д/р., Конта ти: 5-99-38 Няні, жін а, 50 ро ів, педа о . Конта ти: 62-71-59 Няні, порядна, відповідальна, є досвід роботи. Конта ти: 26-63-84 Няні, прибиральниці, домо осподар и, м. Здолб нів. Конта ти: (093) 905-44-86, (066) 933-56-81 Няні, хатньої робітниці. Є за ордонний паспорт. Конта ти: 5-39-75 Оператора омп’ютерно о набор , володіння сліпим набором, знання ом. про рам дос онале. Конта ти: 03314, Рівне, в л. н. Оль и, 29/34 (0362) 63-67-86, (096) 391-08-54 Офіс-менеджера, або інші варіанти, чолові 38/185/95, без ш/з, спортивної стат ри, відповідальний, освіта середня, ом ні абельний. Знання ПК, є досвід роботи. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04

Продавця, жін а 42 ро и. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Продавця, жін а 47 ро ів, інтим не пропон вати, а ентствам не т рб вати. Конта ти: (097) 795-43-89 Продавця, харя, ондитера або б дь-я , жін а. Конта ти: 43-82-69, (050) 435-32-16 Продавця, порядна, відповідальна, є досід роботи. Конта ти: 26-63-84 Продавця, прибиральниці, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 795-43-89 Продавця- онс льтанта, менеджера, чолові 21 р., в/о, сл жба в ЗСУ, орист вач ПК. Конта ти: (067) 737-67-91 Продавця. Конта ти: 62-83-02 Робот б дь-я , в приміщенні, жін а 35 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 62-36-20, (096) 724-28-32 Робот б дь-я , дівчина 21 рі , молодший спеціаліст, юрист, знання ПК, Інтернет, інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 911-62-27 Робот б дь-я , добреоплач ван , чолові 54 ро ів. Конта ти: (067) 126-84-28 Робот б дь-я , жін а 57 р. Конта ти: (097) 655-19-35 Робот б дь-я , з власним а/м, до 1 тонни, хлопець 26 ро ів. Конта ти: (097) 840-10-20 Робот б дь-я , офісн , висо ооплач ван , дівч. 23 р., знання ПК, базових про рам, вн тр. і зовн. до ментації. КА і мереж. мар етин не т рб вати, Конта ти: (097) 642-12-84 Робот б дь-я , технічна освіта, термінов , або разов . Конта ти: 26-12-13 Робот б дь-я , част ова зайнятість, дівчина 26 ро ів, в/о, знання ПК. Конта ти: (066) 409-94-14 Робот б дь-я , чолові Конта ти: (096) 155-15-90

34 р.

Робот з іньми, чолові , 30 ро ів. Маю досвід роботи. Конта ти: (098) 533-54-96 Робот офісн , знання ПК, в/о, 39 ро ів, д/р. Конта ти: (067) 840-67-31 Робот офісн , помічни а б х алтера, оператора. Дівчина 21 рі , в/о «Облі і а дит», досвід роботи 1 рі за ордоном. Знання 1:С, Wizcount, MS Office. Знання ан лійсь ої, р м нсь ої та російсь ої мов. Конта ти: (096) 104-01-00 Робот офісн . Освіта повна вища, добре знання ПК, офісні та інші про рами. Чолові 22 р. Терміново. Конта ти: 62-02-88 (096) 962-77-10 Робот по до ляд за дитиною. Кваліфі ований ви ладач, психоло , знання ан лійсь ої мови. Конта ти: (096) 440-65-64 Робот , 3 р па інвалідності. Конта ти: (096) 918-92-44 Робот , б дь-я (063) 856-40-17

, дівчина. Конта ти:

Офіс-менеджера, жін а 28 ро ів, в/о, знання ПК, 1С, діловодство. Конта ти: 62-86-29

Робот , б дь-я , можливо охоронця, через 3 доби, чол., 30р. Конта ти: 63-72-95

Офіс-менеджера, жін а 28 ро ів, в/о, знання ПК, 1С:, діловодство, ведення адрів. Конта ти: 62-86-29 Офіс-менеджера, се ретаря, дівчина 23 ро и, в/о, знання ПК, ан л. мови. Конта ти: (096) 608-58-57 Офісн , адміністратора, дівчина, знання ПК, знання ан . мови Конта ти: (066) 750-83-65 Охоронця, жін а 50 ро ів. Конта ти: 23-71-29, (067) 363-65-29

Робот , б дь-я , хлопець 27 ро ів, є права водія, порядний, відповідальний Конта ти: (097) 151-50-96

Охоронця, сторожа, водія, можливо за с місництвом, чолові 50 ро ів. Конта ти: (097) 452-25-28 Охоронця, сторожа. Конта ти: 5-79-21, (096) 280-69-59 Охоронця, чолові 30 ро ів. Конта ти: (098) 902-95-81 Охоронця. Конта ти: 43-53-68, (097) 465-18-28, (050) 597-63-93 Плиточни а, б дівельни а. Конта ти: 20-30-13, (097) 127-09-28

Робот , б дь-я , чолові 33 Конта ти: (096) 825-85-84 Робот , б дь-я , чолові 40 Конта ти: (096) 227-07-13, 226-36-85 Робот , б дь-я . Конта ти: 452-25-28

ро и. ро ів. (068) (096)

Робот , в/о е ономічна, знання 1С, д/р більше 9 ро ів. Конта ти: 63-79-16, (067) 191-76-52 Робот , жін а 34 ро и, б дь-я , в/о, інтим не пропон вати. Конта ти: 61-11-06, (067) 769-35-24 Робот , жін а 51 рі , д/р адміністратора, продавця, няні. Конта ти: (067) 688-74-46 Робот , жін а, 46 ро ів. Конта ти: 28-83-77

По розробці нових видів харчової прод ції. Конта ти: (098) 800-62-30

Робот , офісн , дівчина 27 ро ів, в/о, знання ПК, швид ий др , відповідальна, старанна, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 342-29-59

Прибиральниці на підприємстві. Конта ти: 28-43-39

Робот , хлопець 20 ро ів. Конта ти: 28-71-43, 63-51-23

Прибиральниці офісних б дин ів, приміщень. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63

Робот , хлопець-ст дент, після 15.00. Конта ти: (097) 311-89-33

Прибиральниці, домо осподар и, пос домийниці. Конта ти: 03314, Рівне, в л. н. Оль и, 29/34 (0362) 63-67-86, (096) 391-08-54

Робот , чолові 31 р., Конта ти: 63-72-95

Прибиральниці, на неповний робочий день, порядна жін а. Конта ти: 28-22-84, (096) 102-45-25 Прибиральниці, няні, домо осподар и, жін а 40 ро ів, вечірній або нічний час. Конта ти: 24-42-96, після 18.00, (096) 976-93-76 Прибиральниці, няні, домо осподар и, чесність, порядність арант ю, жін а 43 ро и. Конта ти: 62-22-98, (097) 452-99-36

Робот , хлопці-ст денти. Конта ти: (063) 119-03-99 Се ретаря, жін а, 32 ро и. Досвід роботи. Конта ти: svetvlad10@mail.ru Соліст и. Конта ти: (097) 342-29-59 Сторожа, двірни а, оператора отельні. Конта ти: (097) 447-95-44 Сторожа, охоронця, чолові 30 ро ів. Конта ти: 62-65-35 після 19.00 Сторожа, охоронця, чолові 55 ро ів, д/р. Конта ти: 28-21-01, (098) 056-52-72 Сторожа, чолові 30 ро ів. Конта ти: (098) 902-95-81

Прибиральниці, офісн . Конта ти: 26-12-61, після 18.00.

Сторожа-вахтера, чолові 54 ро и. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

Прибиральниці, сторожа, ардеробниці. Конта ти: (096) 277-24-83

Сторожа-охоронни а в нічний час, чолові 50 ро ів. Конта ти: (098) 912-43-39 То аря-фрезер вальни а 5-розряд , підробіто вільний час. Конта ти: (097) 901-26-93 Юриста, в/о, чолові , д/р. Конта ти: (066) 038-71-88

Прибиральниці. Конта ти: 62-71-59 Продавця непродовольчих товарів ма азині. Досвід роботи, освіта повна вища, чолові , 22 р. Конта ти: 62-02-88 (096) 962-77-10 Продавця непродовольчих товарів, в приміщенні, жін а 30 ро ів. Конта ти: 26-18-36, (098) 422-51-36 Продавця одя або вз ття в б ті , в/о педа о ічна. Конта ти: 23-46-00 Продавця промислових товарів, дівчина 24 ро и. Конта ти: 24-38-54, (067) 151-38-14 Продавця промтоварів або офісн робот . Конта ти: (097) 263-20-12 Продавця, д/р, жін а 35 ро ів. Конта ти: 62-50-14, (097) 437-52-16

Навчання 9.1.1. Пропон ю Е ономічні, манітарні, • юридичні на и, іноземна мова,

рсові, онтрольні, реферати, задачі. Швид о, недоро о, не з Інтернет. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63


№44 від 25 листопада 2010 ро

Дипломні, рсові, онтрольні роботи з різних дисциплін. Швид о, я існо. Конта ти: (067) 771-27-00 Навч професійно працювати на омп’ютері, швид о, я існо, ( рс орист вача, «1С:Б х алтерія»). Конта ти: 68-39-12, (097) 548-50-13 Навч роботі з омп’ютером MS Office (Word, Excel, Power Point, Access), 1С: Б х алтерія. Конта ти: (097)373-79-77 Під отов а до зовнішніх тест вань з математи и, ро и, онтрольні і заняття з вищої математи и. Конта ти: 64-28-77, (063) 994-36-08 Під отов а до ш оли, репетиторство, ан лійсь а мова, ви онання домашньо о завдання, досвід роботи. Конта ти: (096) 920-83-28 Пропон ю ро и ш олярам з математи и, допомож ви онанні домашніх завдань. Індивід альний підхід, працюю з невпевненими дітьми. Під от ю до здачі е заменів та зовнішньо о незалежно о оцінювання. Конта ти: (097) 462-07-81

• • • • •

АБСОЛЮТНО АВТОРСЬКІ КУРСОВІ ТА ДИПЛОМНІ РОБОТИ З РІЗНИХ ДИСЦИПЛІН. НЕ З ІНТЕРНЕТУ. ШВИДКО. ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (098) 384-90-43, (066) 043-65-13

БІРЖА ПРАЦІ, НАВЧАННЯ

Ан лійсь а та франц зь а мови: репетиторство, пере лади, онтрольні роботи. Ціна: 25-30 рн/ од. Конта ти: 43-69-85, (097) 474-78-14

Пере лади з чесь ої мови, дост пна ціна. Конта ти: (098) 102-53-19

АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА ТА ПОЛЬСЬКА МОВИ. НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ. КОРПОРАТИВНЕ, ГРУПОВЕ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ. КОНТАКТИ: 63-46-30 WWW.LANGCENTER.ORG

Приватні ро и з ан лійсь ої мови, пере лади. Конта ти: 43-89-16

ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ, КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА РЕФЕРАТІВ. ШВИДКО, ДЕШЕВО. ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (098) 384-90-43, (066) 043-65-13 Історія, політоло ія, філософія, соціоло ія, ро и, реферати, дипломні роботи. Конта ти: 28-82-76, (097) 606-11-72 Кастин солістів, во алістів естрадної пісні. Конта ти: 5-24-50, (097) 370-10-21

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ: ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ, ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ДОПОМОГА «ПІД КЛЮЧ». КОНТАКТИ: 63-80-48, (067) 363-82-72 Креслення. Конта ти: (050) 540-81-80 Математи а. Під отов а абіт рієнтів до е заменів. Конта ти: 64-69-04, (067) 586-98-08

Пере лади, з іноземних мов. Конта ти: 23-10-06

Навч професійно працювати на омп’ютері, швид о, я існо, ( рс орист вача, «1С:Б х алтерія»). Конта ти: 68-39-12, (097) 548-50-13 Навч роботі з омп’ютером MS Office (Word, Excel, Power Point, Access), 1С: Б х алтерія. Конта ти: (097) 373-79-77 Репетиторство з ан лійсь ої та франц зь ої мов для дітей і дорослих. Ціна: 20 рн/ ро Конта ти: (098) 976-86-90 andruhacompany@mail.ru Уро и ан лійсь ої мови, під отов а домашніх завдань для чнів почат ових ласів. Недоро о. Конта ти: (096) 134-75-75 Пропон ю ро и ш олярам з математи и, допомож ви онанні домашніх завдань. Конта ти: (097) 462-07-81

37


38

БІРЖА ПРАЦІ

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ : - Тор овий представни , з/п 1500 рн + % - Менеджер з персонал , з/п 3500 рн - Продавці- онс льтанти, з/п від 1700 рн - Менеджер з продаж і по роботі з лієнтами, з/п 2800 рн - Менеджер з продаж , з/п 2300 рн - С первайзер ( ар’єрний ріст), з/п 2000 рн + % - Співробітни и відділ постачання, з/п 2900 рн - Заст пни начальни а відділ постачання, з/п 5000 рн - Працівни и на с лад, з/п 1200 рн - Бри адири, з/п 2800 рн - Па вальни и, з/п 1200 рн - Встановлювальни и вхідних металевих дверей, з/п до овірна - Вантажни и, з/п 1500 рн - Завід ючий с ладом, з/п 2200 рн - Водій з власним авто

№44 від 25 листопада 2010 ро

ВАКАНСІЇ РІВНЕ, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ Проводиться набір нянь, вернанто , прибиральниць (прибиральни ів), сторожів, вантажни ів, водіїв.

Допомо а з працевлашт вання за польсь ими національними візами

Працевлаштування м. Київ У ладання пінобло ів - з/п - 8 000 - 9 000 рн. або 140 рн./ б.м. Проживання, харч вання

( Консультації з працевлаштування за кордоном та продовження терміну перебування на роботі на 1 рік ( Переклади документів, юридично завірені польським нотаріусом для людей, що вступають у навчальні заклади, що одружуються, що виїжджають на постійне місце проживання

1 Легалізація документів у

Республіка Польща

Польщі

станом на 24.11.2010 р.

РОБОТА В ПОЛЬЩІ

Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р. ПРОГРАМА «СТУДЕНТСЬКА ОПЛАЧУВАНА ПРАКТИКА» для ст дентіввип с ни ів технічних та б дівельних оледжів на території Польщі. Термін переб вання - 3 міс. Оплата від 600 .о./міс., можливість постійно о працевлашт вання на фірмах, я і надають можливість проходження пра ти и

Фрезер вальни и - з/п від 750 .о. Столяри, майстри з перетя вання м`я их меблів - з/п від 750 .о. Працівни и на збір меблів - з/п від 700 .о. Армат рни и - з/п від 1000 .о. Няні, домо осподар и, хатні робітниці VIP-б дин и, Кра ів, Варшава, Познань, знання польсь ої мови - з/п від 800 до 2000 .о., проживання, харч вання без оштовно Пер ар- ніверсал VIP-салон, Кра ів, Варшава, Познань, знання польсь ої мови - з/п від 800 .о., проживання без оштовно Праця для сімейних пар: па вання (с пермар ет, фабри и) - з/п від 600 .о. Столяри - з/п від 5000 рн. По рівельни и (металочерепиця) - з/п від 6000 рн. Слюсарі-монтажни и алюмінієвих онстр цій висотних б дин ах - з/п від 800 .о. Різноробочі - з/п від 7000 рн. (проживання, харч вання без оштовно) Спеціаліст з фарб вання автомобілів - з/п від 800 .о. Водії-дале обійни и - з/п від 2200 .о. Водії автоб сів - з/п від 800 .о. Працівни и на збір печериць - з/п від 500 .о. По оїв и в отелі - з/п від 4500 рн. Працівни и на завод з перероб и овочів та фр тів-з/пвід4000 рн. Няні в сім`ї - з/п від 4000 рн. Прибиральниці в лі арнях - з/п від 4000 рн. Зварювальни и (ті , ма , ар он, напівавтомат) - з/п від 7000 рн. Швеї - з/п від 4000 рн. Медсестри-до лядальниці за людьми похило о ві в пансіонаті, з/п - 4000 рн., проживання, харч вання - за рах но роботодавця Б дівельни и різних спеціальностей, підсобни и - з/п від 6500 рн, част ове харч вання, проживання без оштовне, робочий одя надається, форма працевлашт вання - онтра т на 6 місяців Працівни и на робот в сільсь е осподарство (робота в теплицях по збор рожаю, висад а рослин в р нт і т.п.) (фермерсь і осподарства по всій території Польщі) - з/п від 5000 рн, проживання без оштовне, можливе харч вання, форма працевлашт вання, онтра т на 6 місяців

Працевлаштування в Іраку

- Зварювальни и, з/п 3000 рн - Б дівельни и, з/п 25004000 рн

Всі б дівельні спеціальності: аменярі, бетонярі, іпсо артонни и, еле три и, сантехні и, монтажни и систем ондиціон вання, шт атр и, плиточни и-облицювальни и, монтери фасадів - з/п 1200 .о. + проживання

- Слюсарі, з/п 2000-2800 рн

КРЕДИТ

(відрядження, від 6 міс.)

Спеціалісти на м`ясо омбінат К харі (пансіонати, ресторани, бари) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и, різноробочі- з/п від 4500 рн/міс Різноробочі на птахоферм - з/п від 4500 рн/міс Столяри (спеціалісти з ви отовлення меблів) - з/п від 4500 рн/міс Столяри (двері, сходи - дерев`яні) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и з перероб и сміття, біля Варшави з/п від 7 зл/ од Працівни и на збір шампіньйонів, м.Зелена Г ра з/п 2800 зл. Працівни и на м`ясо омбінат, м.Вроцлав, біля Варшави - з/п від 9 зл/ од (спеціалісти), від 1011 зл/ од (фіз. праця), проживання, харч вання Еле тротехні и - з/п від 5400 рн/міс Робота в теплицях - з/п від 4500 рн/міс (сімейні пари) Працівни и на в ладання це ли - з/п від 6500 рн/ міс (м.Лодзь) Працівни и на б дов - з/п 5600 рн/міс (м.Лодзь) Працівни и на збір ябл Працівни и на збирання печериць - з/п від 500 .о. Працівни и на перероб від 500 .о.

риби, м. Гдансь - з/п

Армат рни и, бетонни и - з/п від 5500 рн. Бр

арі з/п від 5000 рн.

М лярі ( аменярі) - з/п від 5000 рн. Шт

ат ри – з/п від 5000 рн.

Бри ади б дівельни ів ( іпсо артон, шпа лювання, теплення фасадів) - з/п від 5500 рн. Теслі і по рівельни и – з/п від 6000 рн. Плиточни и – з/п від 6500 рн. Зварни и – з/п від 6500 рн. Працівни и на робот в сільсь е осподарство з/п від 4000 рн. До лядальниці - з/п від 4500 рн. Прибиральниці - з/п від 4000 рн. По оїв и - з/п від 4000 рн. Пе арі - з/п від 4500 рн.

Досвід роботи не обов`язковий

Працевлаштування в Італії (за польськими візами, лізинг) До ляд за людьми похило о ві

Можливість кар`єрного росту Немісцевим надається житло

- з/п від 600 євро

Працевлаштування в Голландії (лізинг) Працівни и на збір печериць - з/п 4 євро/ од

ВІЗОВА ПІДТРИМКА З НАДАННЯ РІЧНИХ ВІЗ ВІД 360/360 днів

Медсестри – з/п від 3500 рн.

Іміграція та працевлаштування в Канаді: 1 оформлення документів 1 оформлення іміграційного клопотання 1 його подача з метою здобуття постійного місця проживання всієї сім`ї


БІРЖА ПРАЦІ

№44 від 25 листопада 2010 ро

39 - водій автомобіля

ПП Черню Б.А. - слюсар з ремонт автомобілів

ВАТ “Ро итнівсь ий с ляний завод”

- еле тромонтажни

- онтролер с ляно о виробництва

абельних мереж

- радіомехані з обсл ов вання та ремонт телерадіоапарат ри

ПП Кінч р А.А.

ТОВ «Ательє Чарівниця»

- водій автотранспортних засобів

- за рійни

- столяр

ДП «Костопільсь ий ліс осп»

- підсобний робітни

- тра торист

Підприємствам області потрібні працівни и

ГОДІ БАЙДИКУВАТИ! ЇДЬМО ПРАЦЮВАТИ!

ПРОДАВЦІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ЧЕРЕЗ Е-МЕЙЛИ – З/П-1500-3000 зл/місяць, знання польсь ої мови Утеплювачі на фасади, з/п до навчання – 8 зл/ од, після - 25-45 зл/ в.м. Різноробочі на цементний завод - з/п 8 зл/ од Армат рни и – з/п 0,28-0,48 зл/

- лі ар- ардіоло

- машиніст е с аватора ЕО3211 (дра лайн), 2 чол.

- лі ар-хір р

ЗАТ «Костопільсь а ф- а МРІЯ»

- лі ар-психіатр

- техноло

- лі ар-трансф зіоло

ТОВ «Костопільсь ий фанерний завод»

Амб латорія с. Дібрівсь

- машиніст рана (баштово о)

- лі ар за альної пра ти и-сімейний лі ар

МАГМА ІНДУСТРІЯ

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОН

ТОВ «Свиспан лімітед»

м. Рівне (МЦЗ: тел. 26-55-32)

(РЦЗ: тел.(252) 2-24-14)

- машиніст е с аватора, з/пл. 4000 рн., КП «ОЗОН»

ПП «Арте с-Запчастина-Рівне»

- еле тромонтер з обсл еле тро стат вання, 2 чол.

- менеджер ( правитель) із зб т

- водій вантажно о автомобіля

ФОП Возна Н. С.

- слюсар КВП (з с міщенням посади слюсар з ремонт азово о обладнання)

- мані юрниця, пер ар, з/пл. від 1000 рн., пер арня «Кабаре» - завід вач виробництва ( афе), з/пл. від 2000 рн., Гіпермар ет «Епіцентр-К»

- механі

-

ов вання

ТОВ ПП фірма “Полісся” равець

- майстер виробництва, 2 чол. - еле тро азозварни ПВТП “Імп льс” - водій автотранспортних засобів - тра торист - то ар -

онюх

- еле трозварни р чно о зварювання

Млинівсь ий район

ТОВ «Спе тр-TV»

- еле тро азозварни

Томаш ородсь е ар’єро правління ДП “Управління ППДАЗТУ”

- е ономіст

хар

- продавець продовольчих товарів

-

- машиніст е с аватора

ФОП Ридош Л. Ф.

ардеробни

Березівсь е ССТ

- водій автотранспортних засобів

- аменевар, 2 чол.

Філія Костопільсь ий райавтодор

- сестра медична

-

- еле трослюсар (слюсар) чер овий та з ремонт стат вання

- майстер - оловний б х алтер

Ва ансії станом на 24 листопада 2010 ро

ПП Пахню П.В.

ВАТ “Томаш ородсь ий щебеневий завод”

- равець

- лі ар-педіатр

- оловний інженер, з/пл. від 1200 рн., начальни відділ технічно о онтролю (я ості), з/пл. від 1200 рн., ВАТ «Рівненсь а ондитерсь а фабри а»

ОПАЛУБНИКИ - з/п 8-10 зл/ од

- лі ар-підліт овий терапевт

правління

- лі ар-он оло

РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА Опі н и в пансіонат для старших та хворих людей – 50 зл./ день + 50 зл./ніч

Костопільсь е міжрайонне водно о осподарства

- охоронни

Філія “Ро итнівсь ий райавтодор”

(РЦЗ: тел. (259)6-39-18)

Меблева фабри а (ла вальни и, столяри, збивни и, оббивальни и) – з/п 10-12 зл./ од

- швач а, майстер, слюсарремонтни , різальни матеріалів, з/ пл. від 1200 рн., масовий пошив верхньо о одя , ЗАТ «Рівне-Стиль»

- еле тромонтер охоронно-пожежної си налізації - сестра медична

- слюсар з ремонт

РІЗНОРОБОЧІ НА ЗАВОД (ви отовлення рам для артин) – з/п 1500 зл./м-ць, харч.-б/

- онд тор ромадсь о о транспорт , з/пл. 1700 рн., КП «Рівнееле троавтотранс»

- продавець продтоварів (cела Малин, Млинів, Новоселів а)

Спасівсь а ЗОШ

- б фетни (с. Ужинець)

- водій автомобіля 2, 1 лас (автоб си)

- водій автотранспортних засобів

Працівни и на збір та зрізання печериць в теплицях – 1500-1800 зл./в місяць

- транспорт вальни , оператор ол опробивно о стат вання, з/пл. від 1200 рн., ВАТ «Рівненсь а фабри а нет аних матеріалів»

ПСТ «Джерело»

Тор ово-роздрібне Млинівсь о о РайСТ

- пічни , з/пл. 1200 рн., ЖКП м. Рівне

(МЦЗ: тел. (236) 2-21-11)

- охоронни (мати посвідчення), з/пл. від 907-1200 рн.

Рівненсь ий обласний реабілітаційний центр для дітей-інвалідів

- еле тро азозварни , 1700 рн.

- лі ар-педіатр

ТзОВ “Млинівсь і ма арони”

- майстер б дівельних та монтажних робіт, з/пл. від 1200 рн.

- лі ар-психіатр

- оператор лінії прод ції

- ви онавець робіт,

- лі ар-фізіотерапевт

Зварювальни напівавтоматом, ар он – 13,5 зл/ од

- водій вантажно о автомобіля, з/пл. 3000 рн.

- завід вач відділ

Монтери онстр

- швач а (пошиття с мо ), з/пл. від 1000 рн.

- інстр тор з праці

Тренери оней (чолові , жін а) – з/п 2000 зл/в м-ць ОПІКУНИ та ОПІКУНКИ В ПРИВАТНИЙ БУДИНОК – 1500зл/міс. Швеї (пошиття е с люзивно жіночо о одя різно о асортимент ) - з/п 8 zl/ од

, пошиття одя

Газо-, еле трозварни ( азозварювання тр б,сталевих стелажів в б дин ) – з/п 2000-2500 зл/місяць цій на б дові ма азин – з/п 10 зл/ од

Працівни и на фабри

з па ванню риби - з/п 1300-1800 зл/м-ць

Зі сво о бо

арант ємо:

робоч віз , до менти з польсь их бірж праці, післявиїзне обсл ов вання та оформлення необхідних до ментів

РОБОТОДАВЕЦЬ ГАРАНТУЄ: без оштовне проживання зйомних вартирах, ртожит чи отелі, добові на харч вання, або повноцінний раціон, страховий поліс на території Польщі.

- пер ар, з/пл. від 2000 рн. - інженер-техноло , з/пл. 1500 рн. - офіціант, з/пл. 1000 рн. - бармен, з/пл. 1000 рн. - продавець продовольчих товарів, з/ пл. від 1000 рн. - механі з ремонт транспорт , з/пл. від 1500 рн. БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (253) 5-51-85)

Б щансь а ЗОШ

- продавець продовольчих товарів м. К знецовсь

- лі ар-невроло

дитячий

- пра тичний психоло -

ерівни

м зичний

ДЗ «К знецовсь а СЕС об’є та з особливим режимом роботи» - лі ар-ба теріоло

- бетоняр

Менеджер, робота в офісі зі знанням ан лійсь ої мови – з/п 1000 рн + %/міс

- еле тро азозварни

- тесляр

Березнівсь ий омбінат ромадсь о о харч вання РайСТ

- маляр

Вантажни – з/п 50 рн/день

- б фетни , 2 чол.

Па

- продавець продтоварів, 3 чол.

вальни профілю – з/п 80 рн/день

Тор овий а ент по міст – з/п 1200-1500 рн/міс К харі та бармени в афе Повари в афе, чолові и і жін и Швач и на індивід альне пошиття Сторожі на б дівництво Б х алтер в ма азин, вища освіта Газо-, еле трозварни и 3-6 розряд

AU(PAIR США, Німеччина - ишень ові роші в с мі 190 .о./в тиждень - Німеччина – 260 євро/в місяць

- офіціант - продавець продтоварів, 6 чол. Соснівсь е ТРП - продавець продовольчих товарів, 2 чол.

ПОВЕРНЕННЯ ПОДАТКІВ Громадяни, я і ле ально працювали в США, БРИТАНІЇ, ІРЛАНДІЇ, АВСТРАЛІЇ, КАНАДІ, НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ, ГОЛЛАНДІЇ, НІМЕЧЧИНІ, НОРВЕГІЇ, ЯПОНІЇ, БЕЛЬГІЇ, ДЕНМАРКУ, ЛЮКСЕМБУРЗІ, АВСТРІЇ, ГІБРАЛТАРІ, МОЖУТЬ ПОВЕРНУТИ СВОЇ ПОДАТКИ ТАКОЖ. Для тих, хто б в часни ом про рами WORK&TRAWEL 2006-2010 році, а та ож для інших людей, я і б ли ле ально працевлаштовані за ордоном, постійно пропон ємо посл щодо повернення штатсь их та федеральних подат ів.

Управління освіти ви онавчо о омітет К знецовсь ої місь ради - вихователь

МПП «Со іл»

- молодший інспе тор відділ охорони, 11 чол.

-

ладальни -па

вальни

- лі ар-психіатр, 3 чол.

- завід вач виробництва

- лі ар-психотерапевт

м.Рівне Во зал станції Рівне

- слюсар-ремонтни

-

Рівненсь ий район

Відо ремлений підрозділ “Колійна машинна станція №123”

- обвалювальни

тів

- вантажни

- станційний робітни

- в’язальни

Рівненсь а еле тропостачання залізниці

- розфасов вач м’ясопрод тів - фаршомісильни

- техні з до ментації

- шприцювальни

- еле тромонтер з ремонт апарат ри, релейно о захист й автомати и

за

- двірни

Фірма “Лонопласт”

Рай оопза отпром

ТзОВ „ Тібро У раїна”

- машиніст е стр дера

- зоотехні

- швач а, 2 чол.

ВАТ “Квасилівсь ий завод ом нально о стат вання”

Корець е СТ

(РЦЗ: тел. (250) 2-10-57) ТОВ “Фапомед У раїна” - швач а, 20 чол. ТОВ СГП “ім.Волові ова”

- прибиральни

сл жбових приміщень

ПП Бондар В.П.

- оператор машинно о доїння, 6 чол.

Відділ охорони здоров’я Костопільсь ої РДА

ДЕМИДІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (237) 6-21-14) Демидівсь а центральна районна лі арня - лі ар-травматоло - б х алтер

- швач а

- еле три

Березнівсь ом районі (РЦЗ: тел. (253) 5-51-85)

дільниці

- еле трослюсар з ремонт

стат вання

- підсобний робітни

- б х алтер

- верстатни деревообробних верстатів, 2 чол.

- водій автоб са правління

- с ладальни

виробів з деревини

ЗАТ “Завод “Технопривод”

ТОВ “СП “ГЕНРІХС Л”

ВАТ „Д бенсь е АТП 15606”

- дире тор б дин

- швач а

- слюсар з ремонт автомобілів

ПП У рпромб дбазальт

РОКИТНІВСЬКИЙ РАЙОН

льт ри

р чно о зварювання, 2

- водій вантажно о автомобіля

(РЦЗ: тел. (235) 2-19-40)

Д бенсь е РайСТ

- машиніст навантаж вальної машини, 2 чол.

ВАТ “Ро итнівсь ий спец ар’єр”

- завід вач с лад

- машиніст е с аватора

ПП Ковальч

- то ар

- тра торист

- слюсар-ремонтни

ПП «Фра о» -

В.М.

- рамни ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ (232) 3-05-18)

РАЙОН (РЦЗ: тел.

Зарічненсь а центральна районна лі арня - лі ар-фтизіатр

Демидівсь ом районі (РЦЗ: тел. (237) 6-21-14)

ВАТ Костопільсь е АТП-15638

Маломидсь а сільсь а рада

ПП Савч

цех

- б х алтер-ревізор

- продавець продовольчих товарів

ТОВ “Майстер В д”

(МРЦЗ: тел. (256) 4-94-63)

- бармен

- еле три

КП «Демидівсь е ВЗТП»

харя

м. ДУБНО і ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН

ПП Ч ліпа О.М.

- двірни

- помічни

- еле трозварни чол.

І.Г.

Продоб’єднання

- лі ар за альної пра ти и-сімейний лі ар, 2 чол.

- машиніст е с аватора ЕО3211 (дра лайн), 2 чол.

- водій важ их вантажних автомо-білів з вели ою вантажо-підйомністю

ПП Не одю Є.Я.

ТзОВ “Ве тор”

Костопільсь е міжрайонне водно о осподарства

ПСП «Долина»

- інженер-еле троні

- машиніст ( оче ар) отельні, 2 чол.

- продавець продовольчих товарів, 2 чол.

(РЦЗ: тел. (257) 2-13-52)

- еле тромехані Підприємство «Рівне-Інва р п»

Клевансь е споживче товариство

Костопільсь ий район

- машиніст еле тростанції перес вної - слюсар-ремонтни

- обр б вач

- водій

технічної

- техні -енер ети

(на ляд

- швач а, 3 чол.

хар, 2 чол.

під отов и

- молодший інспе тор зас дженими), 7 чол.

- лі ар-терапевт

-

дистанція Львівсь ої

Городищенсь а виправна олонія №96

ПП Гич н Р.В.

ПП З бриць а І.В.

олійних машин та

- прийомоздавальни вантаж та ба аж

станов и

- оператор с шильних станово

ГОЩАНСЬКИЙ район

олійних машин

Рівненсь а дире ція залізничних перевезень Львівсь ої державної залізниці

ТОВ “У лен о”

ар-модельєр)

вит овий

- машиніст еле тростанції перес вної

м’яса

- ва ар-облі овець

- оператор оптильної

- вантажни ,

-

ар (пер

асир

- нала одж вальни та механізмів

- молодший інспе тор (охорона об’є та), 2 чол.

- пер

ВАКАНСІЇ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ

- слюсар-еле три

- б х алтер

ТзОВ „Фаворит А ро”

- підсобний робітни

О.П.

олонія

Облпсихлі арня

ВАТ «Козина ропромтехні а»

- менеджер з ло істи и

Корець ий район

ПП Уті алов В.В.

- мельни

ПРОГРАМА WORK&TRAWEL( РОЗПОЧАЛАСЯ РЕЄСТРАЦІЯ

Катеринівсь а виправна Рівненсь ої області №46

Дистанція олії Львівсь ої державної залізниці

- тра торист

- страхов а

- без оштовний вито на переліт до США

(РЦЗ: тел. (235) 2-10-73)

РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (233)4-13-20)

- жил вальни м’яса та с бпрод

- водій автотранспортних засобів

ПП Оніщ

рси з видачею сертифі ат

САРНЕНСЬКИЙ район

- дорожній робітни

- машиніст еле тростанції перес вної

- охоронець, 2 чол.

- інженер

- лі ар

Райавтодор

- забійни

- водій автотранспортних засобів, 4 чол.

- без оштовне харч вання

сл жби

- продавець продовольчих товарів, 10 чол.

атомних

- маслороб, 3 чол.

- омірни

- спеціаліст державної (землевпорядни )

- слюсар з ремонт механізмів

- продавець продовольчих товарів, 2 чол.

ПП Стахню С.О.

- візити до визначних пам’ято

виробництві харчової

ДП “М’ясо омбінат “Зоря”

- апаратни пастеризації та охолодження моло а, 3 чол.

- без оштовне проживання в о ремій імнаті

- мовні

Томаш ородсь а селищна рада

- машиніст преса

- підсобний робітни

атомної

Вели омежиріць е СТ

хар

омат

- начальни зміни енер обло еле тростанції

(РЦЗ: тел. (251) 2-10-51)

сталевих по рівель

- спеціаліст державної сл жби

це ли та черепиці

ВП «РАЕС» ДП НАЕК «Енер оатом»

- слюсар-ремонтни

- по рівельни

Ро итнівсь ий райвійсь

- різальни

ПП “Е одар”

ТОВ «Бімол»

ТЗОВ “К 5”

- лі ар-педіатр

ТзОВ “Це ельня”

(РЦЗ: тел. 22-34-74)

оловний фахівець еле тростанцій

Продоб’єднання

Березівсь а сільсь а рада

- обробни виробів

КП «КМБТІ» ТзОВ «Західатомб дмонтаж»

РОБОТА В РІВНОМУ

- машиніст е с аватора

- шліф вальни по дерев

- лі ар з радіаційної і ієни

стат вання

- то ар

- верстатни деревообробних верстатів

- лі ар-епідеміоло

- інженер

ЗАТ “Томаш ородсь ий ар’єр Розовий”

- столяр

- інженер (хімічні техноло ії)

Філія Березнівсь ий райавтодор

- продавець продовольчих товарів (села Мар шин, Смордва, Млинів, Остріїв)

- оловний інженер

ВАТ «Радивилівсь а меблева фабри а»

- лі ар з і ієни дітей та підліт ів

- лі ар-дезінфе ціоніст

підприємство

- еле тро азозварни

- лі ар з ом нальної і ієни

Березнівсь а районна СЕС

Виробничо-тор ове підприє-мство Млинівсь о о РайСТ

- еле тро азозварни

- машиніст тепловоза

аменотес (оброб а

аменю)

- монтер

олії

ПСК «Головинсь е»

-

- продавець продовольчих товарів, 3 чол.

- машиніст б льдозера

СК “Еліт”

- еле трослюсар чер овий

- еле три

цех

- оператор тваринниць их

ріпильни

- машиніст омпле сів

онвеєра

- машиніст е с аватора

- зоотехні

- слюсар з ремонт автомобілів

- тра торист

- майстер виробництва

- продавець непродовольчих товарів м.К знецовсь Фірма “С орпіо Лімітед” - продавець продовольчих товарів - асир тор овельно о зал ВП «Рівненсь а АЕС» ДП НАЕК «Енер оатом» - лі ар-фізіотерапевт - інстр центр

тор навчально-трен вально о

- еле тромехані з ремонт та обсл ов вання еле тронної медичної апарат ри Рівненсь ом районі ТОВ “СП “ГЕНРІХС Л” - за рійни - швач а Фірма “Равіс” - слюсар з ремонт автомобілів ТОВ “ВКК “Алюмо-Пласт” - підсобний робітни

За довід ами звертатися центри зайнятості


40

№44 від 25 листопада 2010 ро

САЛОН Одяг, взуття 10.1.1. Продам Білизн . Конта ти: (066) 100-15-48 Вз ття, ш іряне, я існе. Конта ти: (066) 100-15-48 Вз ття. Конта ти: (067) 682-23-68

ДЕКОРУВАННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ ОДЯГУ, ВЗУТТЯ, АКСЕСУАРІВ. КОНТАКТИ: 60-82-06, (097) 645-11-55, (063) 404-11-08 Джинси, нові, жіночі. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 Д блян и, 46-52 розмір. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25 Д блян и, р. 46-50, нові. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-28 Д блян 24-07-99

жіноч , нов . Конта ти:

Д блян нат ральн , бежев , р. 46-48, б/в, в арном стані. Конта ти: 68-08-22, (093) 993-82-14 Д блян нат ральн , чоловіч , б/в, розмір 48-50, стрижена тос ана, ласичн , оричнев . Конта ти: (097) 240-00-11 Д блян 68-09-79

чоловіч , р. 50. Конта ти:

Д блян , жіноч , розмір 52-54, майже нов . Конта ти: 63-48-58, (095) 563-69-89 Д блян , розмір 48-50, жіноч , в добром стані. Конта ти: 24-21-82 Ковзани, жін., білі, фі рні, хороший стан, 38 р., б/в, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (099) 328-23-07 Кож х, чол., 50 р., новий, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (099) 328-23-07 Кож шо , Франція, р. 48. Конта ти: (095) 092-05-17 Костюми чоловічі, виш ані, Італія. Конта ти: (066) 100-15-48 Кросів и, чорні, ш іряні. Конта ти: (096) 261-97-56 К рт и. Конта ти: 24-07-99 К рт ш ірян , жіноч , р. 48, б/в. Конта ти: (095) 092-05-17

С ню весільн , виш ан з салон , відмінном стані, розмір 36-38. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 298-42-94 С ню весільн , е с люзивний пошив з елементами р чної роботи, хорошом стані, 44-46 розмір. Ціна: 500 рн. Конта ти: м. Рівне, в л. В. Дивізії, 11-б, в.88 24-74-38, (097) 903-74-63 С ню весільн , е с люзивн , на висо дівчин , відмінном стані. Конта ти: 26-07-02, (097) 675-46-02 С ню весільн , е с люзивн , розмір 50-52, д же арна, про аті не б ла + а сес ар в подар но , недоро о. Конта ти: (098) 225-06-42 С ню весільн , олір «шампань», оздоблена вишив ою з бісер , терміново. Конта ти: (096) 783-56-15 С ню весільн , мало о розмір . Конта ти: 22-44-81 С ню весільн , недоро о, в хорошом стані. Конта ти: (067) 989-85-10 С ню весільн , недоро о. Конта ти: (097) 645-77-36 С ню весільн , р. 44-46, ори інально о пошив , болеро. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 816-27-85 С ню весільн , р. 46. Конта ти: 24-27-35, (097) 03-64-14 С ню весільн , р.46. Конта ти: 28-51-95, (067) 420-92-62 С ню весільн , розмір 44-46, ріст 160-165. Конта ти: 28-79-07, (096) 857-55-70 С ню весільн , розмір-М, біл , пишн , ори інальн . Конта ти: 68-04-12, (096) 751-52-39 С ню весільн . Ціна: 300 рн. Конта ти: 5-88-07 С ню весільн . Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 178-39-02 С ню вечірню, вишнево о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 С ню вип с н , дов , с цільн , бордово о ольор . Ціна: до овірна Конта ти: 28-22-80, (067) 365-86-44, (097) 642-12-84 С ню, весільн , з р чним оздобленням, розмір 44-46. Конта ти: (097) 528-73-28 С ню, весільн , з салон , модель «Стр мочо », біла, з мереживом та стразами, від рита, ви ористана один раз, зріст 165-175 см. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 60-94-44, (097) 568-27-39, perlinka1@ukr.net

Одя «Се онд Хенд» Конта ти: (097) 486-40-24 Одя жіночий. Конта ти: 24-07-99

С ню, весільн , ори інальн , виш ан , в про аті не б ла, розмір 44-46, ріст 160. Конта ти: 24-65-51, (067) 608-40-28

Одя та вз ття з Європи. Конта ти: 43-76-69

С ню, вечірню, фіолетово о ольор , розмір 46-48. Конта ти: 5-81-67

Одя та вз ття. Конта ти: (067) 927-52-78, (066) 088-27-51

С ню, розмір 42-44. Ціна: 350 рн. Конта ти: (098) 798-69-65

Одя , б/в. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

Три отаж жіночий Конта ти: (066) 100-15-48 Т флі, чорно о ольор , ш іряні, б/в, недоро о. Конта ти: 28-53-59, (096) 261-97-56

Одя , вз ття чоловіче та жіноче. Конта ти: 26-08-76 Пальто жіноче, р. 62, нове. Конта ти: 24-90-28 Пальто зимове, р. 50-52 Конта ти: 24-09-39 Пальто осіннє, д блян 46 розмір, п хови . Конта ти: (097) 885-54-04 Пальто осіннє, р. 46. Конта ти: (097) 885-54-04 Пальто осіннє, с онне, б/в, недоро о. Конта ти: 28-83-77 Пальто п хове, 110 розмір. Конта ти: 24-50-14 Пальто, р. S, біле. Конта ти: 23-06-78

Чоботи зимові, чоловічі, р. 43 Конта ти: (067) 373-38-08 Штани ватні для рибало . Конта ти: 23-25-51 ртом, дешево. Штани чоловічі Конта ти: 24-07-99 Ш б нор Конта ти: Ш б нор Конта ти:

ов , р. 48-50. Ціна: до овірна, (098) 092-33-93 ов , розмір 48-50, недоро о. (098) 092-33-93

Ш б , нат ральн , дов , р. 48-50, єнот. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 63-70-87

Пальто, чоловіче, б/в, розмір 52, в хорошом стані. Конта ти: 24-04-43, після 18.00, (097) 955-59-39

Ш б , н трія, б/в, р.50, темнооричнево о ольор , в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 62-38-88, (067) 245-61-30

Пальто, чоловіче, чорне, 50 розмір, хороший стан. Конта ти: 24-04-43 після 18.00, (097) 955-59-39

Дитячі товари

П сери, дешево. Конта ти: 28-10-47, (050) 375-68-16 П хови , р. 50, недоро о. Конта ти: 22-28-80 П хови , розмір 48, чорно о ольор , середньої довжини. Ціна: 500 рн. Конта ти: 26-18-36, (098) 422-51-36 Речі дитячі, нові. Конта ти: (067) 977-04-47 Речі, жіночі, дитячі, б/в. Конта ти: 62-27-49, (096) 782-87-61

САЛОН ВЕСІЛЬНОЇ МОДИ. ПРОДАЖ ТА ПРОКАТ ВЕСІЛЬНОГО ВБРАННЯ. ЧИЩЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ. ВЕСІЛЬНІ АКСЕСУАРИ. КОНТАКТИ: ВУЛ. ПОШТОВА, 9, 26-87-91, (067) 363-03-11 Светр- ольф, для ва ітних, біло о ольор , при рашений ільцями сріблясто о ольор ., р. 42-44. Ціна: 90 рн. Конта ти: 23-34-09, (097) 491-95-15

10.2.1. Продам

Костюми звірят, аз ових ероїв для дітей від 2 до 10 ро ів, напро ат. Конта ти: 45-05-88 www.zabawa.rv.ua Костюми національні для дітей, напро ат. Конта ти: 45-05-88 www.zabawa.rv.ua Про ат дитячих, раїнсь их та новорічних остюмів, нарядних с онь. Конта ти: 24-24-24, (095) 143-14-06

• •

Авто рісла, дитячі ва и, ліжеч а, манежі, ход ни, стриб н и, дитячий транспорт, ойдал и, шезлон и, радіоняні, слін и, « ен р », б/в, можна напро ат. Конта ти: (097) 033-82-89, (093) 908-07-29 Авто рісло дитяче. Ціна: 600 рн. Конта ти: 69-09-07, 68-22-22, (067) 383-51-26 Авто рісло, дитяче. Конта ти: 64-14-85

С ню бальн , дов , стальний олір, без орсета. Ціна: 150 рн. Конта ти: м. Рівне, в л. В. Дивізії, 11-б, в.88 24-74-38, (097) 903-74-63

Без оштовна достав а під з ів. Конта ти: 43-30-26, (096) 586-88-62

С ню весільн , 46-48 розмір, недоро о. Конта ти: (097) 885-54-04

Ванн чав нн , дитяч . Конта ти: 24-96-49

С ню весільн , біло-рожево о ольор , зі стразами, 46 розмір, недоро о Конта ти: 28-95-35

Ванн , дитяч . Конта ти: 23-72-57

С ню весільн , біл , виш ан , р. 50-52, ш б а. Ціна: 600 рн, Конта ти: 20-48-76, (097) 903-48-43 С ню весільн , в про аті не б ла. р. 48. Конта ти: 24-14-18, (067) 478-45-00

Ванн дитяч , рожев . Ціна: 50 рн. Конта ти: (067) 729-63-09

Велосипед дитячий до 3 ро ів. Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63 Велосипед, б/в, підліт овий. Конта ти: (097) 514-33-81 Велосипед, дитячий. Ціна: 250 рн. Конта ти: 62-89-19

Вз ття дитяче від 1 до 2 ро ів. Конта ти: (068) 568-22-57 Вз ття, розмір 21-24, осінь-зима, б/в. Конта ти: 24-07-71, (096) 541-67-27 Візо «Атбор-Рін », відмінний стан, омпле тований. Конта ти: 5-49-85 Візо «Бебі Лю с», хороший стан. Конта ти: 28-27-85, (067) 135-84-66 Візо «Бебі-Дизайн» 23-57-78, (067) 499-57-95

Конта ти:

Візо «Бейбі Дизайн», всесезонний, синьо-бла итно о ольор , 3 положення спин и, чохол для ні , дощови . Конта ти: (096) 156-84-61 Візо «Віваро», сіро-зелений, зимово-літній, хороший стан. Конта ти: (067) 114-98-74 Візо «Ві і», зимовий, сіро-бежевий. Ціна: 500 рн. Конта ти: 28-84-38 Візо «Гра о», зимово-літній, дощови , оши . Ціна: 1000 рн., Конта ти: (097) 493-78-30 Візо «Джобі», б/в, 3- олісний, для дівчин и. Конта ти: (097) 240-00-11 Візо «ЕйБіСі-Дизайн», 2 в 1, люль а, + про лян ова, сіро о ольор . Ціна: 1700 рн. Конта ти: 22-50-42, (050) 594-89-28 Візо «Кватро Ралі», осінньо-зимовий. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 290-45-24 Візо «Та о», зимово-літній, в хорошом стані. Конта ти: 5-28-79, Візо «Та о», весняно-літній, б/в, олив ово о ольор . Ціна: 600 рн. Конта ти: 5-42-95, після 18.00, (098) 375-66-20 Візо «Та о», зимово-літній, відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: (050) 669-38-27 Візо «Та о», зимово-літній. Конта ти: (096) 523-55-13 Візо «Та о», сріблясто-сіро о ольор , зимово-літній, повний омпле т, відмінном стані, + рісло для од вання. Конта ти: 64-37-82, (067) 712-17-35 Візо «Чі о 6 WD», бежево о ольор . Ціна: 1150 рн., тор . Конта ти: (067) 729-63-09 Візо «Чі о», зимово-літній, бежевий в хорошом стані, 3 положення спин и, дощови , орзина. Ціна: 900 рн. Конта ти: 64-78-64, (093) 741-34-24 Візо дитячий зимово-літній. Конта ти: (067) 358-55-46 Візо дитячий ніверсальний, Адаме с Панда, відмінном стані, бордоворожево о ольор . Конта ти: 26-51-16 (після 18 од.), (096) 165-32-43 Візо дитячий, б/в. Конта ти: 68-33-19 Візо дитячий, від 6 місяців, в омпле ті дощови , чохол, відмінний стан. Конта ти: (067) 985-53-53 Візо дитячий, зимово-літній, б/в для двійні, в хорошом стані, в повном омпле ті, олір бордовий з рожевим. Конта ти: 24-11-74, (097) 767-55-71 Візо дитячий, зимово-літній, б/в. Недоро о, в добром стані. Конта ти: 5-74-11 Візо дитячий, Конта ти: 64-14-85

зимово-літній.

Візо дитячий, чорно-салатово о ольор . Конта ти: (096) 470-59-84 Візо дитячий. Конта ти: (066) 213-48-55 Візо дитячий. Італія, повний омпле т. Конта ти: (097) 744-60-44 Візо зимово-весняний, Польща, б/в, відмінном стані. Конта ти: 5-51-74, (066) 718-83-96 Візо зимово-літній «Ві торія Голд» сіро-салатово о ольор , повний омпле т. Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 114-47-28 Візо зимово-літній «П’єр-Карден». Ціна: 400 рн. Конта ти: 63-66-56 Візо зимово-літній «Чі о». Ціна: 870 рн. Конта ти: (067) 458-31-53 Візо зимово-літній, «Атбор-Віваро», червоно-сіро о ольор , відмінний стан, омпле тований. Конта ти: (096) 126-14-69 Візо зимово-літній, «Ві торія Голд», 3 положення спин и, пере идається на люль , оши , зр чності, відмінний стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 24-23-41, (096) 599-05-44 Візо зимово-літній, «Ві торія Голд», 3 положення спин и, пере идається на люль , оши , зр чності, відмінний стан. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 784-16-22 Візо зимово-літній, «Чі о», бла итно-сіро о ольор . Ціна: 550 рн. Конта ти: 5-38-59, (050) 578-59-36 Візо зимово-літній, б/в, синьорожевий. Конта ти: (067) 377-50-31 Візо зимово-літній, з оши ом. Конта ти: 62-84-50, (063) 853-57-49 Візо зимово-літній, ольор ха і+беж. Конта ти: 24-31-86, (096) 476-57-33 Візо зимово-літній, повний омпле т, темно о ольор . Конта ти: (067) 587-05-92 Візо зимово-літній, повний омпле т, хороший стан. Конта ти: (097) 640-05-56 Візо зимово-літній, Польща, «Пі оліно». Конта ти: 5-05-13 Візо зимово-літній, синьо о ольор . Ціна: 300 рн. Конта ти: 24-52-60, (067) 596-73-49 Візо зимово-літній, сіро-помаранчево о ольор , Польща. Конта ти: 5-98-76


41

№44 від 25 листопада 2010 ро

ТЕЛЕАФІША Понедiлок, 29 листопада

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 23.15, 23.35 Верти аль влади 06.50 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.25 Автодрайв 07.50, 08.30 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.20 Нер хомість з Іриною Кіл о 08.40 Корисні поради 09.00 Підс м и тижня 10.00 «Ле о б ти жін ою» 11.10 Шеф- хар раїни 12.10, 15.25, 18.40, 21.35, 05.50 Діловий світ 12.20 Точ а зор 13.00 Право на захист 13.20 Т/с «Бан ірші» 15.15 Euronews 15.30 «Персона». П’єр Рішар 16.00 Т/с «Ляль а» 18.00 Ві но в Амери 18.50 Ювілейний онцерт 21.00, 01.20 Підс м и дня 21.25 Слово ре іонам 21.45 Світ спорт 21.55 Ф тбольний од 22.55 Трій а, Кено 23.00, 00.00 Підс м и 23.30 Підс м и дайджест

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50, 20.05, 21.05, 01.00 Патр ль 07.05, 08.10, 17.20 М/ф 07.40 Феєрія мандрів 08.00 Кіноле торій 08.20, 04.30 Правда життя 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Маямі» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.25 «Карні справи» 13.20 Т/с «Хімі » 14.20 Т/с «Next - 2» 15.10 Д/ф «ОБХСС: безжальне правос ддя» 16.00 Х/ф «Тіні зни ають опівдні» 17.10 Рівне сьо одні 17.35 Четверта влада. Сміттєвий бізнес 17.50 Стро атий Цеппелін 18.20 Провидиця Наталія 18.40, 19.40, 20.40 Хроні а дня 18.45, 19.30, 21.15, 19.45, 20.45, 00.45 Новини 19.00 Вітаємо Вас 20.15 У раїнсь і традиції 21.25 Небесна олис ова 21.40 Ба аті та відомі 00.00 Рівне нічне 00.10, 01.10 Ритми ночі 01.50 Політтерор 02.15 Речовий до аз 03.15, 05.20 Свідо

06.01, 22.30 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.05, 17.20, 18.55, 23.50, 03.20 «По ода на рортах» 06.20, 18.45, 23.15, 00.20, 03.15, 05.15 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 22.15, 23.30, 02.40, 04.25 «Бізнесчас» 09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.05, 17.50, 22.45, 02.50, 05.20 «По ода в У раїні» 09.25, 00.30, 03.50 «Автопілот-новини» 09.35, 13.30, 14.30 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Час новин» 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.20, 00.25, 04.35 «По ода світі» 15.10, 16.10 Народне то -шо «Майдан» 17.30, 04.40 «Територія за он » 18.30, 23.40, 05.30 «Київсь ий час» 19.00, 23.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 19.25, 01.15 «Час: важливо» 21.00, 02.00 «Час» 21.50, 03.30, 05.40 «Вели а політи а» 23.55, 02.55, 03.25, 04.30, 05.25 «О ляд преси» 00.40 «Ресторанні новини»

08.00 «Емотоні » 08.30 «Городо » 09.00 «Бійцівсь ий л б» 09.50, 16.10 Т/с «При оди Гер леса» 11.45 Д/п «Доісторичний бійцівсь ий л б» 12.45 Х/ф «У ода» 14.40 Х/ф «Енер ія зла» 18.00 Т/с «Ча » 19.00 Т/с «4400» 20.00 Т/с «Королі ри» 21.15 «Прихована реальність» 22.00 Т/с «Мертва зона» 23.00 Т/с «Меді м» 23.50 Т/с «Псі - фа тор»

06.00, 05.20 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.15 Т/с «Єфросинія» 08.15, 14.00 Т/с «Слід» 09.10 Т/с «Звіробій - 2» 11.10 Т/с «Мар ся» 12.10 Т/с «Сонь а - золота р ч а» 13.10, 04.40 «Нехай оворять» 16.10 Федеральний с ддя 17.15, 04.00 Критична точ а 18.00 Т/с «Єфросинія» 19.25 Т/с «Мар ся» 20.20 Т/с «Дорожній патр ль - 5» 21.20 Т/с «Учитель за оні. Продовження» 22.20 Х/ф «М мія»

06.10 Т/с «Ян ол-охоронець» 06.55, 07.10, 07.50, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 17.00,19.30, 00.10, 05.10 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 07.25 М/ф «Ф тбольні зір и» 09.25 К лінарне шо «Сма ємо» 10.10 «Вели е перевтілення» 11.15 «Ча л нсь а робота» 12.15 Х/ф «Самі вдома» 14.00 Х/ф «Операція «И» та інші при оди Ш ри а» 16.00, 05.55 «Справжні лі арі - 2» 17.20 Т/с «До тор Тирса» 18.20 «Гроші» 19.25 «По ода» 20.10 «Зір а + Зір а» 23.00 «Що ти робив мин лої п’ятниці» 00.25 Х/ф «Рабство» 02.30 Х/ф «Сатири он Фелліні»

06.05, 04.25 Д/п «До опатися до правди. 06.55 «Шалені тат сі» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Рано з Інтером» 09.10 Т/с «Повернення М хтара-3» 11.05 Т/с «Я ось міліції» 12.15 «Зна я ості» 12.55 «Дете тиви» 14.00 Д/п «Жін а-свято. Любов Поліщ » 15.05 «Розбір польотів» 15.55 «Жди меня» 17.20, 04.00 Т/с «С сіди» 18.10 «Кримінальні справи» 19.00 Т/с «Та е звичайне життя» 20.00, 03.10 «Подробиці» 20.30 Т/с «Обр ч а» 21.30 Т/с «Свати-4» 22.35 Т/с «Адміралъ» 23.50 Д/ф «І прим н в до них Шепілов» 01.00 Х/ф «Донні Брас о»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добрий рано » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55 «ЖКГ» 12.15, 02.15 «Модний виро » 13.15, 01.45 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.35 «Хоч знати» 16.10 «До и всі вдома» 17.00 «Федеральний с ддя» 18.15, 01.05 «Слід» 19.00, 04.05 «Давай одр жимося!» 20.00 «Че ай на мене» 21.00 «Час» 21.30 «Втеча» 22.40 Спецрозлід вання. 23.45 Нічні новини 00.05 «Підпільна імперія»

06.20, 00.50 «Бізнес» 06.25 «До ментальний дете тив» 06.50 Т/с «Комісар Ре с» 09.50 «Танцювальне шо «Лід і пол м-я» 12.55 «Битва е страсенсів. Війна світів» 15.00 «Давай одр жимося» 17.00 «Неймовірна правда про зіро » 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 18.10 «Ч жі помил и. Три товариші» 19.10 «У раїна має талант! Най раще» 22.25 Т/с «До тор Ха с» 23.25 Т/с «Кліні а» 00.40 «Ві на-Спорт» 00.55 Т/с «Сплачено смертю. Сад земних насолод»

05.10 Сл жба розш дітей 05.20 У раїнсь а мрія 06.10, 09.25, 12.50, 19.20, 01.35 Спорт 06.15, 07.30 Ділові фа ти 06.25, 01.45 300 се / од 06.35 Світано 07.40 Фа ти тижня 08.45 Фа ти. Рано 09.30 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів» 10.35 Т/с «Солдати-14» 11.35 Море по оліно 12.00 Люди, оні, роли и і...домашні роли и 12.45 Фа ти. День 12.55 Х/ф «Чорний рім» 14.50 Х/ф «Ми з майб тньо о» 18.45 Фа ти. Вечір 19.25, 01.05 Надзвичайні новини 19.50 Т/с «Братани-2» 21.55 Т/с «Карний розш » 23.00, 03.55 Свобода слова 01.55 Прово атор 03.25 Фа ти

05.50, 05.00 Дива и 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.40, 23.40 24 одини Бізнес 07.30, 18.45, 20.55, 23.45 «Життя» 07.55, 10.40, 15.45, 02.15 Твій хіт 08.45 Портрети ди ої природи 1 09.00 Життя серед життя 1 11.00 Т/с «Атлантида» 12.15 По ляд майб тнє 16.30 Містична Азія 1 17.30 Т/с «Атлантида» 18.30, 20.30, 23.30, 05.30 «24 одини» 19.00 Т/с «Зона» 20.00 Ува а - їжа! 1 21.15 Х/ф «Красиво жити не заборониш» 22.50 Ж рфі с 00.00 Таємниці долі 03.15 Остарбайтери

07.30 «Просте життя» 08.00, 19.30 «Дом-2» 09.00 Телема азин 10.00 Х/ф «А ент Коді Бен с 2» 12.00, 21.30 «Звана вечеря» 13.00 «Давай одр жимося» 14.00 М/с «Гид е аченя» 14.30 М/с «Фі с і Фо сі» 15.00 М/с «В остях Глорії» 15.30 З оле ції «Союзм льтфільм » 16.00 Т/с «Мерлін» 17.00 «Зніміть це не айно» 18.00 Т/с «І раш и» 18.30, 00.00 Т/с «Універ» 20.30 «Дом-2»Спецвип с 21.00 «Шлюбне чтиво» 22.30 «Давай спроб ємо!» 23.30 Т/с «Ш ола» 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Сьоме небо 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30 7 VJ 01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Сім новин

06.00, 18.00 М льтфільм 06.25, 21.00 Уні альна У раїна 07.30 Стро ата планета 08.05 За ад и археоло ії 08.50 Код життя 09.05 Перевір а на вечір 09.25 Неспо ійні ночі з Владом Ямою 10.05 Феєрія мандрів 10.30 «Доро а на Січ» 12.00 Д/ф «Найвпливовіші жін и світ .» 12.55 По живом 13.40 Країна дива ів 14.15 Доміно (політичне то -шо ) 15.30 Віч-на-віч з репортером 16.00 Хто т т живе? ( 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 23.25 Новини 18.40, 19.40,20.40,21.45, 23.45Ретро-новини 19.05 Милосердя 19.55 Енци лопедія таємниць 22.00 Хліб наш щоденний 22.45 Осанна фо сі 23.00 Ін ліш лаб

РТБ, УТЗ

05.20 Р йнівни и міфів 06.10 Т/c «Ранет и» 07.00, 07.10, 07.40, 08.40 «Підйом» 07.05 Смішари и 07.30, 08.30, 19.00, 00.00 Репортер 09.00 Інфо-шо 09.55 Інт їція 11.20, 17.45 Т/c «Щасливі разом» 12.40, 19.35 Т/c «Тат севі доч и» 13.50 М/c «Поліцейсь а а адемія» 14.25 М/c «Бетмен» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/c «Др зі» 15.45, 23.05 Т/c «За блені-5» 16.40, 21.00 Т/c «Вороніни» 19.15, 00.20 Спортрепортер 22.05 Новий по ляд 00.30 Сл жба розш дітей 00.35 Т/c «Солдати-16» 02.25 Ст дія «Зона ночі» К льт ра

06.30 М льтдарин и 07.00, 09.00 О ляд подій тижня 07.50 Співає «Пі ардійсь а терція» 08.20 Хітова вежа 09.30 Один на один 10.00 А варі м 10.20 Рівненщина мистець а 10.40 Фестивальний поді м 11.00, 16.35, 17.00 У раїна 12.20 Кредо. Володимир Підпалий 14.15 Д/ф «Він! Ми ола Він рановсь ий» 14.45 В лиця 15.00, 20.30 Новини 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 19.35 Телевісни сл жби зайнятості 19.45 На добраніч аз а 20.00 Один на один 21.30 Європейсь ий дім 21.50 Західний е спрес 22.05 Без права на заб ття 23.00 М з. Фільм

06.00, 10.00 В личний ф тбол 06.40, 07.30, 13.15 Япона - мать 07.00, 13.45 Бі іні: п н т призначення 08.00, 09.00 Ма и- олима и 11.00, 12.00 Вели і пере они 14.15, 19.15 На а виживати 15.15, 20.15 Мисливець і жертва 16.15, 21.15 У пош ах правди 17.15, 22.15 Р йнівни и міфів 18.15, 23.00 Територія війни 00.00 По ер Д ель 01.00 Основний інстин т 02.00 Лі аДам 02.20 А шери MD 03.00, 03.40 Молоді і нев амовні 04.20 СпортМанія 04.40 Термінатори

07.00 Махiнатори 07.25 В свiтi машин 07.50, 15.10, 01.40 Бр дна робiт а 08.45, 17.55 Вижити за б дь-я цiн 09.40, 18.50, 03.40 Р йнiвни и ле енд 10.35, 06.00 Головоломи 11.30, 20.10, 05.05 Потрiбна збiр а 11.55, 20.40, 05.35 З чо о це зроблено? 12.25, 17.00, 23.50 Зброя майб тньо о 13.20, 14.15, 00.45 Кр тий тюнiн 16.05 У онитвi за ра аном 19.45 Безпе а ордонiв 21.05, 02.40 Лiсоповал на болотах 22.00 Смертельний лов 22.55 Вижити двох 04.40 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Вiвторок, 30 листопада 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 00.10 Спорт 06.20, 06.35, 23.15, 23.35 Верти аль влади 06.50 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.20 Створи себе 07.25 Автодрайв 07.35 Нер хомість з Іриною Кіл о 07.50, 08.30 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.25, 21.25 Слово ре іонам 10.00 «Ле о б ти жін ою» 11.10 В остях Д. Гордона. 12.10, 15.25, 18.45, 21.35, 05.50 Діловий світ 12.20 Хай щастить 12.40 Темний сил ет 13.00 Хай та 13.25 Т/с «Бан ірші» 15.15 Euronews 15.35 Золотий са 16.00 Т/с «Ляль а» 18.05 Шеф- хар. Вечеря 19.00 Про оловне 19.40 Д/ф «Три таємниці Ш мсь о о» 20.25 Чоловічий л б. Бо с 21.45 Світ спорт 22.00 Світло. Старість - не радість 22.30 Кни а. ua 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00, 00.00 Підс м и 23.30 Підс м и дайджест 00.15 Від першої особи 00.45 До . фільм

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 06.45, 07.45, 18.45, 19.30, 21.15, 19.45, 20.45, 00.45 Новини 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 01.00 Патр ль 07.15, 17.15 М/ф 07.35 Рівне ран ове 08.20 Провидиця Наталія 08.30 Веселі ро и 08.40, 03.05, 05.20 Свідо 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Маямі» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.25 «Карні справи» 13.20 Т/с «Хімі » 14.20 Т/с «Next - 2» 15.15 Д/ф «Еліта спецназ . Крапові берети» 15.50 Х/ф «Тіні зни ають опівдні» 17.05 Рівне сьо одні 17.40 У раїнсь і традиції 18.00 Сім’я від А до Я 18.25 М зичний майданчи 18.40, 19.40, 20.40 Хроні а дня 19.00 Вітаємо Вас 20.20 ХАЕС інформ є 21.25 Небесна олис ова 21.40 „Модно” 00.00 Рівне нічне 00.10, 01.10 Ритми ночі 00.20 К лінарне шо „СмачнОГО!” 01.45 Політтерор 02.15 Речовий до аз 03.30 А енти вплив 04.25 Правда життя 05.40 Ле енди бандитсь ої Одеси

06.01, 22.30 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50, 03.20 «По ода на рортах» 06.20, 18.45, 23.15, 00.20, 03.15, 05.15 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 22.15, 23.30, 02.40, 04.25 «Бізнесчас» 09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 22.45, 02.50, 05.20 «По ода в У раїні» 09.25, 00.30, 03.50 «Автопілот-новини» 09.35, 13.30, 14.30 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Час новин» 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.20, 00.25, 04.35 «По ода світі» 15.30 «Не перший по ляд» 16.30 «Мотор-ТБ» 17.30, 04.40 «Особливо небезпечно» 18.30, 23.40, 05.30 «Київсь ий час» 19.00, 23.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 19.25, 01.15 «Час: важливо» 21.00, 02.00 «Час» 21.50, 03.30, 05.40 «На межі» 23.55, 02.55, 03.25, 04.30, 05.25 «О ляд преси» 00.40 «Смачні подорожі»

07.00, 06.40 Д/п «Ди а планета» 08.10 «Емотоні » 08.40 «Дитячий світ» 09.10, 15.40 «Городо » 09.50, 16.10 Т/с «При оди Гер леса» 11.50, 19.00 Т/с «4400» 12.40, 22.00 Т/с «Мертва зона» 13.40, 23.00 Т/с «Меді м» 14.40, 20.00 Т/с «Королі ри» 18.00 Т/с «Ча » 21.15 «Таємні зна и» 23.50 Т/с «Псі - фа тор» 01.00 «Нічне життя»

06.00, 05.20 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.15 Т/с «Єфросинія» 08.15, 14.00 Т/с «Слід» 09.10 Т/с «Звіробій - 2» 10.10 Т/с «Дорожній патр ль - 5» 11.10 Т/с «Мар ся» 12.10 Т/с «Сонь а - золота р ч а» 13.10, 04.40 «Нехай оворять» 15.40 Щиросерде зізнання 16.10 Федеральний с ддя 17.15, 04.00 Критична точ а 18.00 Т/с «Єфросинія» 19.25 Т/с «Мар ся» 20.20 Т/с «Дорожній патр ль - 5» 21.20 Т/с «Учитель за оні. Продовження» 22.20 Х/ф «Гра хован и» 00.20 Х/ф «М мія» 02.40 Т/с «Безмовний свідо »

06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 00.00 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 07.25 М/ф «Гид е аченя» 10.10, 17.30, 04.45 «Сімейні драми» 11.10 «Зцілення ч дом» 12.05 «Зір а + Зір а» 15.00 Т/с «До тор Тирса» 16.00, 05.25 «Справжні лі арі - 2» 18.25 «Не бреши мені» 19.25 «По ода» 20.10 «Міняю жін - 2» 21.35, 22.15, 02.25, 02.50 Т/с «Інтерни» 22.40, 23.20 Т/с «Домашній арешт» 00.15, 03.15 Х/ф «Армійсь ий пирі » 02.00 Т/с «Універ»

06.05, 04.10 Д/п «До опатися до правди. Код да Вінчі: риваві лінії» 06.55 «Шалені тат сі» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Рано з Інтером» 09.10 Т/с «Повернення М хтара-3» 11.05 Т/с «Я ось міліції» 12.15 «Зна я ості» 12.55 «Дете тиви» 14.00 Т/с «Свати-4» 15.05 «Розбір польотів» 15.50 Т/с «Адмиралъ» 16.55 «Зроз міти. Пробачити» 17.20, 03.45 Т/с «С сіди» 18.10 «С дові справи» 19.00 Т/с «Та е звичайне життя» 20.00, 02.45 «Подробиці» 20.30 Т/с «Обр ч а» 21.30 Т/с «Свати-4» 22.35 Т/с «Адміралъ» 23.50 Д/ф «І прим н в до них Шепілов» 01.00 Х/ф «Диявол синій с ні» 03.15 «Телевізійна сл жба розш дітей» 03.20, 04.55 Т/с «До смерті-2» 05.15 «Зна я ості»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55 «ЖКГ» 12.15, 02.10 «Модний виро » 13.15, 01.40 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.35 «Хоч знати» 16.10 «До и всі вдома» 17.00 «Федеральний с ддя» 18.15, 01.00 «Слід» 19.00, 04.05 «Давай одр жимося!» 20.00, 03.05 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 «Гаражі» 22.40 «Геннадій Хазанов. Містичний автопортрет» 23.45 Нічні новини 00.05 Т/с «Гр па Zeta»

06.20, 00.50 «Бізнес» 06.25, 21.30 Т/с «К ла ін та Партнери» 06.55 Т/с «Комісар Ре с» 09.55 Х/ф «Розі раш» 11.55 «Нез’ясовно, але фа т» 12.55 «Битва е страсенсів» 14.00 «Моя правда. Ані Лора . Життя за двох» 15.00 «Давай одр жимося» 17.00 «Неймовірна правда про зіро » 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 18.10 «Ч жі помил и. Тіль и доче айся мене!» 19.10 «Правила життя. Я вилі ватися від ра » 20.10 «У пош ах істини. Третій Рейх проти СРСР: я створити надлюдин ?» 22.25 Т/с «До тор Ха с» 23.25 Т/с «Кліні а» 00.40 «Ві на-Спорт» 00.55 Т/с «Сплачено смертю. Кривава ві торія»

05.40, 02.15 Фа ти 06.10, 09.25, 12.55, 19.20, 01.05 Спорт 06.15, 07.30 Ділові фа ти 06.25, 01.15 300 се / од 06.35 Світано 07.45, 13.00 Під прицілом 08.45 Фа ти. Рано 09.30, 19.25, 02.45 Надзвичайні новини 09.55 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів. Менти-7» 10.55 Т/с «Солдати-14» 11.55, 14.00 Ане доти по- раїнсь и 12.45 Фа ти. День 14.05 Т/с «Карний розш » 15.10 Т/с «Братани-2» 17.30 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів. Менти-8» 18.45 Фа ти. Вечір 19.55 Х/ф «Місце з стрічі змінити не можна» 1-2 с. 23.00 Х/ф «Інферно» 00.50 Фа ти. Підс мо дня 01.20 Т/с «Герої-3» 03.15 Х/ф «Чорний рім»

05.50, 04.55 Дива и 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.45, 23.45 «Життя» 07.30 Медицина 07.55, 10.40, 15.45, 02.15 Твій хіт 08.30, 18.40, 23.40 24 одини Бізнес 08.45 Портрети ди ої природи 1 09.00 Життя серед життя 1 11.00 Т/с «Атлантида» 12.15 По ляд майб тнє 16.30 Нав олосвітня е спедиція: три в одном 1 17.30 Т/с «Атлантида» 18.30, 20.30, 23.30, 05.30 «24 одини» 19.00 Т/с «Зона» 20.00 Ува а - їжа! 1 20.55 24 одини. Головне питання 21.15 Х/ф «Зима раю» 00.00 Таємниці долі 03.15 Остарбайтери 04.05 Обличчя пюри 04.40 Сильні світ сьо о

07.30 «Просте життя» 08.00, 19.30 «Дом-2» 09.00 Телема азин 10.00, 17.00 «Зніміть це не айно» 11.00, 22.30 «Давай спроб ємо!» 12.00, 21.30 «Звана вечеря» 13.00 «Давай одр жимося» 14.00 М/с «Гид е аченя» 14.30 М/с «Фі с і Фо сі» 15.00 М/с «В остях Глорії» 15.30 З оле ції «Союзм льтфільм » 16.00 Т/с «Мерлін» 18.00 Т/с «І раш и» 18.30, 00.00 Т/с «Універ» 20.30 «Дом-2»Спецвип с 21.00 «Шлюбне чтиво» 23.30 Т/с «Ш ола» 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Сьоме небо 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30 7 VJ 01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Сім новин

05.20 Р йнівни и міфів 06.10 Т/c «Ранет и» 07.00, 07.15, 07.40, 08.40 «Підйом» 07.05 Смішари и 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 09.00 Інфо-шо 10.00 Новий по ляд 11.15, 17.45 Т/c «Щасливі разом» 12.40, 19.35 Т/c «Тат севі доч и» 13.45 М/c «Поліцейсь а а адемія» 14.25 М/c «Бетмен» 14.40, 15.35 Teen Time 14.45 Т/c «Др зі» 15.40, 23.10 Т/c «За блені-5» 16.40, 21.00 Т/c «Вороніни» 19.15, 00.25 Спортрепортер 22.05 Здраст йте, я - ваша мама! 00.35 Т/c «Солдати-16» 02.30 Ст дія «Зона ночі» К льт ра 02.35 Костянтин Степан ов. Спомин після життя ф.2 03.25, 04.25 Ст дія «Зона ночі» 03.30 Невідома У раїна 04.30 Бий, хто цнотливий

06.00, 10.00 В личний ф тбол 06.40, 07.30, 13.15 Япона - мать 07.00, 13.45 Бі іні: п н т призначення 08.00, 09.00 Ма и- олима и 11.00, 12.00 І ри патріотів 14.15, 19.15 На а виживати 15.15, 20.15 Мисливець і жертва 16.15, 21.15 У пош ах правди 17.15, 22.15 Р йнівни и міфів 18.15, 23.00 Територія війни 00.00 По ер Д ель 01.00 Основний інстин т 02.00 Лі аДам 02.20 А шери MD 03.00, 03.40 Молоді і нев амовні 04.20 СпортМанія 04.40 Термінатори

06.00, 18.00 М льтфільм 06.25, 07.25, 08.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Новини 06.40, 07.40, 08.40, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Ретро-новини 07.05, 19.05, 23.25 Милосердя 07.55 Енци лопедія таємниць 09.00, 14.00 Прямим те стом 10.00 Калейдос оп мандрів 10.15 О ляд: люди і проблеми 11.00 Teen club 11.35 По живом 12.00 Д/ф «Мисливці за нацистами» 12.45 ПроКарпати 13.15 Перевір а на вечір 13.40 Генії людства(ци л) 14.35 ПРАВО ація 15.00 Інформатор 15.30 Віч-на-віч з репортером 16.05 Феєрія мандрів 16.30 «Чорна долина» 19.00 Знай наших 20.00 Уні альна У раїна 21.00 Про рама «За ад и археоло ії» 22.00 Хліб наш щоденний 22.10 В обіймах світла 22.45 Про рама «Незр чна тема» 23.00 Ін ліш лаб 23.45 Ретро - новини

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 07.00, 09.00, 10.20, 12.20, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 07.20, 09.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 07.50 М з. Фільм 08.45 Західний е спрес 09.30 Один на один 10.00 Європейсь ий дім 10.50 Телевісни сл жби зайнятості 11.00 Підводний світ Рівненщини 11.35 Територія дитинства. Цир та діти 14.00, 15.00, 20.30 Новини 14.40 Диво р отворне. Баті 16.25 Від рий для себе У раїн 17.00 У раїна 19.35 Т/ф «Баб ся-марафонщиця» 19.45 На добраніч аз а 20.00 Громадсь а приймальня 21.30 Перехрестя правди 21.50 Та е життя 22.10 Телеспорт 23.00 Без права на заб ття 23.20 Т/Ф «Місто сонця. Хрещати » 00.30 повтор ран ово о ефір

07.00 Величезнi машини 07.25 В свiтi машин 07.50, 15.10, 01.40 Бр дна робiт а 08.45, 17.55 Вижити за б дь-я цiн 09.40, 18.50, 03.40 Р йнiвни и ле енд 10.35, 06.00 Головоломи 11.30, 20.10, 05.05 Потрiбна збiр а 11.55, 20.40, 05.35 З чо о це зроблено? 12.25, 17.00, 23.50 Зброя майб тньо о 13.20, 14.15, 00.45 Кр тий тюнiн 16.05 У онитвi за ра аном 19.45 Безпе а ордонiв 21.05, 02.40 Наймiцнiшi iнстр менти 22.00 Гi антсь i ораблi 22.55 Кр тi виб хи 04.40 Блис авичнi атастрофи


42 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.55 Спорт 06.20, 06.35, 00.05, 00.25 Верти аль влади 06.50 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.20 Створи себе 07.25 Автодрайв 07.50, 08.30 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.20 Нер хомість з Іриною Кіл о 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.30 Підс м и дня 09.25 Про оловне 10.00 «Ле о б ти жін ою» 11.10 В остях Д. Гордона. 12.10, 15.25, 18.45, 21.35, 05.50 Діловий світ 12.20 Сільрада 12.55 Д/ф «С арби Норве ії» 13.20 Т/с «Бан ірші» 15.15 Euronews 15.35 Наша пісня 16.05 Т/с «Ляль а» 18.05 Шеф- хар. Вечеря 19.00 «Обійми мене» 21.25 Слово ре іонам 21.45 Світ спорт 22.00 Біатлон. 23.45 Підс м и 00.20 Підс м и дайджест 00.45 Від першої особи 01.20 Ме алот 01.25 С перлото, Трій а, Кено 02.00 ТелеА адемія

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 06.45, 07.45, 18.45, 19.30, 21.15, 19.45, 20.45, 00.45 Новини 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 01.00 Патр ль 07.15, 17.00 М/ф 07.35 Рівне ран ове 08.20 Веселі ро и 08.30 М зичний майданчи 08.40, 03.00, 05.15 Свідо 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Маямі» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.25 «Карні справи» 13.20 Т/с «Бать івщина че ає» 14.25 Т/с «Next - 3» 15.25 Х/ф «Тіні зни ають опівдні» 16.50 Рівне сьо одні 17.45 М зичний майданчи 18.10 Провидиця Наталія 18.20 Чоловічі розва и 18.40, 19.40, 20.40 Хроні а дня 19.00 Вітаємо Вас 20.20 Домашні любленці 21.25 Небесна олис ова 21.40 Важливо знати 00.00 Рівне нічне 00.10, 01.10 Ритми ночі 00.30 Ба аті та відомі 01.45 Політтерор 02.10 Речовий до аз 03.25 А енти вплив 04.25 Правда життя 05.35 Ле енди бандитсь ої Одеси

ТЕЛЕАФІША

№44 від 25 листопада 2010 ро

Середа, 1 грудня 06.01, 22.30 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50, 03.20 «По ода на рортах» 06.20, 18.45, 23.15, 00.20, 03.15, 05.15 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 22.15, 23.30, 02.40, 04.25 «Бізнесчас» 09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 22.45, 02.50, 05.20 «По ода в У раїні» 09.25, 00.30, 03.50 «Автопілот-новини» 09.35, 13.30, 14.30 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Час новин» 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.20, 00.25, 04.35 «По ода світі» 15.30 «Здорові історії» 16.30 «Арсенал» 17.30, 04.40 «Вели а політи а» 18.30, 23.40, 05.30 «Київсь ий час» 19.00, 23.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 19.25, 01.15 «Час: важливо» 21.00, 02.00 «Час» 21.50, 03.30, 05.40 «Машина час » 23.55, 02.55, 03.25, 04.30, 05.25 «О ляд преси» 00.40 «Ресторанні новини»

07.00, 06.40 Д/п «Ди а планета» 08.10 «Емотоні » 08.40 «Дитячий світ» 09.10, 15.40 «Городо » 09.50, 16.10 Т/с «При оди Гер леса» 11.50, 19.00 Т/с «4400» 12.50, 22.00 Т/с «Мертва зона» 13.40, 23.00 Т/с «Меді м» 14.40, 20.00 Т/с «Королі ри» 18.00 Т/с «Ча » 21.15 «Місця сили» 23.50 Т/с «Псі - фа тор» 01.00 «Нічне життя»

06.00, 05.20 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.15 Т/с «Єфросинія» 08.15, 14.00, 23.00 Т/с «Слід» 09.10 Т/с «Учитель за оні. Продовження» 10.10 Т/с «Дорожній патр ль - 5» 11.10 Т/с «Мар ся» 12.10 Т/с «Сонь а - золота р ч а» 13.10, 04.40 «Нехай оворять» 15.40, 23.55 Щиросерде зізнання 16.10 Федеральний с ддя 17.15, 04.00 Критична точ а 18.00 Т/с «Єфросинія» 19.25 Т/с «Мар ся» 20.20 Т/с «Дорожній патр ль - 5» 21.20 Т/с «Учитель за оні. Продовження» 22.20 Зар чни и долі 01.00 Х/ф «Гра хован и»

06.05 «Сл жба розш дітей» 06.10 Т/с «Ян ол-охоронець» 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 00.00 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 07.25 М/ф «Повернення бл дно о пап и» 10.10, 17.30, 04.50 «Сімейні драми» 11.25 «С часні чарівни и» 12.20, 03.20 Т/с «Пела ія та білий б льдо » 13.20 «Шість адрів» 14.00, 00.15 Х/ф «Кр тий тато» 16.00, 05.30 «Справжні лі арі - 2» 18.25 «Не бреши мені» 19.25 «По ода» 20.10 «Від пацан и до панян и» 21.35, 22.15, 02.30, 02.55 Т/с «Інтерни» 22.40, 23.20 Т/с «Домашній арешт» 02.05 Т/с «Універ» 04.05 Т/с «Район Беверлі-Гіллз»

06.05, 03.55 Д/п «До опатися до правди. Місто бо ів Теоті а ан» 06.55 «Шалені тат сі» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Рано з Інтером» 09.10 Т/с «Повернення М хтара-3» 11.05 Т/с «Я ось міліції» 12.15, 05.05 «Зна я ості» 12.55 «Дете тиви» 14.00 Т/с «Свати-4» 15.05 «Розбір польотів» 15.50 Т/с «Адмиралъ» 16.55 «Зроз міти. Пробачити» 17.20, 03.30 Т/с «С сіди» 18.10 «С дові справи» 19.00 Т/с «Та е звичайне життя» 20.00, 02.35 «Подробиці» 20.30 Т/с «Обр ч а» 21.30 Т/с «Свати-4» 22.35 Т/с «Адміралъ» 23.50 Д/ф «І прим н в до них Шепілов» 01.00 Х/ф «Лють і честь» 03.05 Телевізійна сл жба розш дітей 03.10, 04.40 Т/с «До смерті-2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55 «ЖКГ» 12.15, 02.20 «Модний виро » 13.15, 01.45 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.35 «Хоч знати» 16.10 «До и всі вдома» 17.00 «Федеральний с ддя» 18.15 «Слід» 19.00, 04.05 «Давай одр жимося!» 20.00, 03.10 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 «Голоси» 22.40 Середовище проживання. «Повстання чайни ів» 23.45 Нічні новини 00.05 «Т р де Франс»

06.05, 00.50 «Бізнес» 06.10 «До ментальний дете тив» 06.35, 21.20 Т/с «К ла ін та Партнери» 07.00 Т/с «Комісар Ре с» 10.05 Х/ф «Ти - мені, я - тобі» 11.55 «Нез’ясовно, але фа т» 12.55 «Битва е страсенсів» 14.00 «Правила життя. Я вилі ватися від ра » 15.00 «Давай одр жимося» 17.00 «Неймовірна правда про зіро » 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 18.10 «Ч жі помил и. Заборонене охання» 19.10 «Зір ове життя.» 20.10 «Російсь і сенсації. Чорна ма ія слави» 22.25 Т/с «До тор Ха с» 23.25 Т/с «Кліні а» 00.40 «Ві на-Спорт» 00.55 Т/с «Сплачено смертю. Три смерті до тора Фа ста»

05.40 Сл жба розш дітей 05.50, 02.20 Фа ти 06.10, 09.25, 12.55, 19.20, 01.20 Спорт 06.15, 07.30 Ділові фа ти 06.25, 01.30 300 се / од 06.35 Світано 07.45, 13.00 Прово атор 08.45 Фа ти. Рано 09.30, 19.25, 02.55 Надзвичайні новини 10.00, 17.35 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів. Менти-8» 11.10 Т/с «Солдати-15» 12.05, 14.00 Ане доти по- раїнсь и 12.45 Фа ти. День 14.15 Х/ф «Місце з стрічі змінити не можна» 1-2 с. 18.45 Фа ти. Вечір 19.55 Х/ф «Місце з стрічі змінити не можна» 3-4 с. 23.05 Х/ф «У пе лі» 01.05 Фа ти. Підс мо дня 01.35 Т/с «Герої-3» 03.25 Х/ф «Інферно»

05.50, 05.00 Дива и 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00 24 одини. Головне питання 07.30, 18.45, 20.55, 23.45 «Життя» 07.55, 10.40, 15.45, 02.15 Твій хіт 08.30, 18.40, 23.40 24 одини Бізнес 08.45 Портрети ди ої природи 1 09.00 Життя серед життя 1 11.00 Т/с «Атлантида» 12.15 По ляд майб тнє 16.30 Вода - лінія життя 1 17.30 Т/с «Атлантида» 18.30, 20.30, 23.30, 05.30 «24 одини» 19.00 Т/с «Зона» 20.00 Ува а - їжа! 1 21.15 Х/ф «Зима раю» 00.00 Таємниці долі 03.15 Правда о опів 04.10 Обличчя пюри 04.40 Сильні світ сьо о

07.30 «Просте життя» 08.00, 19.30 «Дом-2» 09.00 Телема азин 10.00, 17.00 «Зніміть це не айно» 11.00, 22.30 «Давай спроб ємо!» 12.00, 21.30 «Звана вечеря» 13.00 «Давай одр жимося» 14.00 М/с «Гид е аченя» 14.30 М/с «Фі с і Фо сі» 15.00 М/с «В остях Глорії» 15.30 З оле ції «Союзм льтфільм » 16.00 Т/с «Мерлін» 18.00 Т/с «І раш и» 18.30, 00.00 Т/с «Універ» 20.30 «Дом-2»Спецвип с 21.00 «Шлюбне чтиво» 23.30 Т/с «Ш ола» 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Сьоме небо 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30 7 VJ 01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Сім новин

05.20 Р йнівни и міфів 06.10 Т/c «Ранет и» 07.00, 07.15, 07.40, 08.40 «Підйом» 07.05 Смішари и 07.30, 08.30, 19.00, 23.55 Репортер 09.00 Інфо-шо 09.55 Здраст йте, я - ваша мама! 11.15, 17.45 Т/c «Щасливі разом» 12.40, 19.35 Т/c «Тат севі доч и» 13.50 М/c «Поліцейсь а а адемія» 14.25 М/c «Бетмен» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/c «Др зі» 15.45, 23.00 Т/c «За блені-5» 16.40, 21.00 Т/c «Вороніни» 19.15, 00.15 Спортрепортер 22.05 Зроби мені смішно 00.25 Сл жба розш дітей 00.30 Т/c «Солдати-16» 02.20, 04.20 Ст дія «Зона ночі» К льт ра 02.25 Костянтин Степан ов. 03.20 Ст дія «Зона ночі» 03.25 Невідома У раїна 04.05 Термінал

06.00, 10.00 В личний ф тбол 06.40, 07.30, 13.15 Япона - мать 07.00, 13.45 Бі іні: п н т призначення 08.00, 09.00 Ма и- олима и 11.00, 12.00 Вели і пере они 14.15, 19.15 На а виживати 15.15, 20.15 Мисливець і жертва 16.15, 21.15 У пош ах правди 17.15, 22.15 Р йнівни и міфів 18.15, 23.00 Територія війни 00.00 По ер Д ель 01.00 Основний інстин т 02.00 Лі аДам 02.20 А шери MD 03.00, 03.40 Молоді і нев амовні 04.20 СпортМанія 04.40 Термінатори

06.25, 07.25, 08.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 23.25 Новини 06.45, 07.45, 08.45 Ретро-новини 07.00, 23.45 Знай наших 07.05, 19.05 Милосердя 08.00 Уні альна У раїна 09.00 ПРАВО ація 09.35 Феєрія мандрів 10.00 Чорна долина 11.30 Четверта влада 12.00 Д/ф «Мисливці за нацистами» 13.00 Кни а с ар і пропозицій 13.30 Рибний день 14.00 Прямим те стом 15.00 Топ-тема 15.30 Віч-на-віч з репортером 16.30 Калейдос оп мандрів 16.50 ПроКарпати 17.20 Інформатор 18.00 «При оди Робі а» 18.40, 19.45, 21.45, 23.45 Деп татсь ий вісни 20.05 Про рама «Спільна д м а» 21.00 «За ад и археоло ії» 22.00 Хліб наш щоденний 22.10 Лінії серця 22.45 Про рама «Листів а надії» 23.05 Ін ліш лаб

РТБ, УТЗ 06.00 Переможний олос вір ючо о 06.30 М льтдарин и 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 07.20, 09.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.30 Кл б С пер ни и 08.00 Т/ф «Місто сонця. Хрещати » 08.30 Телеспорт 08.50 Знайдіть мене 09.30 Громадсь а приймальня 10.00 Перехрестя правди 10.20 Та е життя 10.40 Без права на заб ття 11.00 Цей день в історії 11.05 Євротяжіння. Зал чення іноземноо апітал 12.00, 14.00, 15.00, 20.30 Новини 14.15 Д/ф «Він! Ми ола Він рановсь ий» 16.10 Д/ф «Вибір» 17.00 У раїна 19.40 Знайдіть мене 19.45 На добраніч аз а 20.00 Один на один 21.30 Штрихи з нат ри 22.00 Хітова вежа 23.00 Азб а ремесел. Ро із 23.30 Т/Ф «Позитивні діти»

06.00 Величезнi машини 06.25 В свiтi машин 06.50, 14.10, 00.40 Бр дна робiт а 07.45, 19.10, 04.05 Потрiбна збiр а 08.10, 19.40, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 17.50, 02.40 Р йнiвни и ле енд 09.35, 05.00 Головоломи 10.30, 16.55, 20.05, 01.40 Вижити за б дья цiн 11.25, 16.00, 22.50 Зброя майб тньо о 12.20, 13.15, 23.45 Кр тий тюнiн 15.05 У онитвi за ра аном 18.45 Безпе а ордонiв 21.00 У боротьбi iз стихiєю 21.55 Лiсоповал на болотах 03.40 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Четвер, 2 грудня 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.55 Спорт 06.20, 06.35, 00.05, 00.25 Верти аль влади 06.50 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.20 Створи себе 07.25 Автодрайв 07.35 Нер хомість з Іриною Кіл о 07.50, 08.30 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.25 Обійми мене 10.00 «Ле о б ти жін ою» 11.10 Здоров’я 12.10, 15.25, 18.45, 21.35, 05.50 Діловий світ 12.15 Кро до зіро 13.15 Т/с «Бан ірші» 15.15 Euronews 16.00 Т/с «Ляль а» 18.05 Шеф- хар. Вечеря 19.00 Про оловне 19.40 Чоловічий л б. 21.25 Слово ре іонам 21.45 Світ спорт 22.00 Біатлон. 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00 Біатлон. 23.45 Підс м и 00.20 Підс м и дайджест 00.45 Від першої особи

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 06.45, 07.45, 18.45, 19.30, 21.15, 19.45, 20.45, 00.45 Новини 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 01.00 Патр ль 07.15, 17.15 М/ф 07.35 Рівне ран ове 08.20 Провидиця Наталія 08.40, 03.05, 05.20 Свідо 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Маямі» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.25 «Карні справи» 13.20 Т/с «Бать івщина че ає» 14.20 Т/с «Next - 3» 15.20 Х/ф «На перевалі не стріляти» 16.55 Рівне сьо одні 17.05 Веселі ро и 18.00 Домашні любленці 18.15 М зичний майданчи 18.40, 19.40, 20.40 Хроні а дня 19.00 Вітаємо Вас 20.15 Зроблено р ами 21.25 Небесна олис ова 21.40 Чоловічі розва и 00.00 Рівне нічне 00.10 Стро атий Цеппелін 01.10 Ритми ночі 01.50 Політтерор 02.15 Речовий до аз 03.30 А енти вплив 04.30 Правда життя 05.40 Ле енди бандитсь ої Одеси

06.01, 22.30 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50, 03.20 «По ода на рортах» 06.20, 18.45, 23.15, 00.20, 03.15, 05.15 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 22.15, 23.30, 02.40, 04.25 «Бізнесчас» 09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 22.45, 02.50, 05.20 «По ода в У раїні» 09.25, 00.30, 03.50 «Автопілот-новини» 09.35, 13.30, 14.30 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Час новин» 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.20, 00.25, 04.35 «По ода світі» 15.30 «Життя в задоволення» 16.30 «Драйв» 17.30, 04.40 «Машина час » 17.55 «Г бернатор Камчат и» 18.30, 23.40, 05.30 «Київсь ий час» 19.00, 23.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 19.25, 01.15 «Час: важливо» 21.00, 02.00 «Час» 21.50, 03.30, 05.40 «Вільна авань» 23.55, 02.55, 03.25, 04.30, 05.25 «О ляд преси» 00.40 «А цент»

07.00, 06.40 Д/п «Ди а планета» 08.10 «Емотоні » 08.40 «Дитячий світ» 09.10, 15.40 «Городо » 09.50, 16.10 Т/с «При оди Гер леса» 11.50, 19.00 Т/с «4400» 12.40, 22.00 Т/с «Мертва зона» 13.40, 23.00 Т/с «Меді м» 14.40, 20.00 Т/с «Королі ри» 18.00 Т/с «Ча » 21.15 «Таємні зна и» 23.50 Т/с «Псі - фа тор» 01.00 Нічне життя

06.00, 05.20 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.15 Т/с «Єфросинія» 08.15, 14.00, 23.20 Т/с «Слід» 09.10 Т/с «Учитель за оні. Продовження» 10.10 Т/с «Дорожній патр ль - 5» 11.10 Т/с «Мар ся» 12.10 Т/с «Сонь а - золота р ч а» 13.10, 04.40 «Нехай оворять» 15.40, 00.15 Щиросерде зізнання 16.10 Федеральний с ддя 17.15, 04.00 Критична точ а 18.00 Т/с «Єфросинія» 19.25 Т/с «Мар ся» 20.20 Т/с «Дорожній патр ль - 5» 21.20 Х/ф «Бать и» 00.55 Х/ф «Сплячі»

06.05 «Сл жба розш дітей» 06.10 Т/с «Ян ол-охоронець» 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 23.45, 04.25 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 07.25 М/ф «Повернення бл дно о пап и « 10.10, 17.30, 04.40 «Сімейні драми» 11.25 «Цілющі святині» 12.25, 02.55 Т/с «Пела ія та білий б льдо » 13.25 «Шість адрів» 14.00 «Особиста справа» 15.00 «Анатомія слави» 16.00, 05.20 «Справжні лі арі - 2» 18.25 «Не бреши мені» 19.25 «По ода» 20.20 «Глам рні шт ч и та за ч и» 21.15, 21.55, 02.05, 02.30 Т/с «Інтерни» 22.25, 23.05 Т/с «Домашній арешт» 00.00 Х/ф «Зад ха» 01.40 Т/с «Універ»

06.05 Д/п «До опатися до правди. Справжня цариця Савсь а» 06.55 «Шалені тат сі» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Рано з Інтером» 09.10 Т/с «Повернення М хтара-3» 11.05 Т/с «Я ось міліції» 12.15 «Зна я ості» 12.55 «Дете тиви» 14.00, 21.30 Т/с «Свати-4» 15.05 «Розбір польотів» 15.50 Т/с «Адмиралъ» 16.55 «Зроз міти. Пробачити» 17.20, 03.40 Т/с «С сіди» 18.10 «Кримінальні справи» 19.00 Т/с «Та е звичайне життя» 20.00, 02.40 «Подробиці» 20.30 Т/с «Обр ч а» 23.40 Д/ф «І прим н в до них Шепілов» 01.00 Х/ф «Лють і честь-2: Ворожий захват» 03.15 «Телевізійна сл жба розш дітей» 03.20, 04.50 Т/с «До смерті-2» 04.05 Д/п «До опатися до правди. Дійсна цариця Савсь а» 05.10 «Зна я ості»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55 «ЖКГ» 12.15, 02.10 «Модний виро » 13.15, 01.40 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.35 «Хоч знати» 16.10 «До и всі вдома» 17.00 «Федеральний с ддя» 18.15, 01.00 «Слід» 19.00, 04.05 «Давай одр жимося!» 20.00, 03.05 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 «Банди». За л 22.40 «Людина і за он» 23.45 Нічні новини 00.05 «С діть самі»

06.00, 00.50 «Бізнес» 06.05 «До ментальний дете тив» 06.30, 21.25 Т/с «К ла ін та Партнери» 06.55 Т/с «Комісар Ре с» 09.55 Х/ф «Приватний дете тив, або Операція «Кооперація» 11.55 «Нез’ясовно, але фа т» 12.55 «Битва е страсенсів» 14.00 «Зір ове життя. » 15.00 «Давай одр жимося» 17.00 «Неймовірна правда про зіро » 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 18.10 «Ч жі помил и. Винахідни » 19.10 «Моя правда. Ірина Але рова. Вірте в охання, дівчата...» 20.10 «Містичні історії-2 з Павлом Костіциним» 22.25 Т/с «До тор Ха с» 23.25 Т/с «Кліні а»

05.55, 02.20 Фа ти 06.10, 09.25, 12.55, 19.20, 01.15 Спорт 06.15, 07.30 Ділові фа ти 06.25, 01.25 300 се / од 06.40 Світано 07.40 Ма сим м в У раїні 08.45 Фа ти. Рано 09.30, 19.25, 02.50 Надзвичайні новини 10.00 , 17.35 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів. Менти-8» 11.10 Т/с «Солдати-15» 12.05, 14.00 Ане доти по- раїнсь и 12.45 Фа ти. День 13.00 Під прицілом 14.15 Х/ф «Місце з стрічі змінити не можна» 3-4 с. 18.45 Фа ти. Вечір 19.55 Ф тбол. Лі а Європи: Бор ссія (Дортм нд, Німеччина) - Карпати (Львів, У раїна) 22.00 Ф тбол. Лі а Європи: БАТЕ (Борисов, Бєлар сь) - Динамо (Київ, У раїна) 00.00 3-й тайм 01.00 Фа ти. Підс мо дня 01.30 Т/с «Герої-3» 03.20 Х/ф «У пе лі»

05.50, 05.00 Дива и 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00, 18.45, 23.45 «Життя» 07.25 Медицина 07.55, 10.40, 15.45, 02.15 Твій хіт 08.30, 18.40, 23.40 24 одини Бізнес 08.45 Портрети ди ої природи 1 09.00 Життя серед життя 1 11.00 Т/с «Атлантида» 12.15 По ляд майб тнє 16.30 Нав олосвітня е спедиція: три в одном 1 17.30 Т/с «Атлантида» 18.30, 20.30, 23.30, 05.30 «24 одини» 19.00 Т/с «Зона» 20.00 Ува а - їжа! 1 20.55 24 одини. Головне питання 21.15 Х/ф «Три дні Ві тора Чернишова» 00.00 Таємниці долі 03.15 Правда о опів 04.10 Обличчя пюри 04.35 Е стремі с 04.45 Сильні світ сьо о

07.30 «Просте життя» 08.00, 19.30 «Дом-2» 09.00 Телема азин 10.00, 17.00 «Зніміть це не айно» 11.00, 22.30 «Давай спроб ємо!» 12.00, 21.30 «Звана вечеря» 13.00 «Давай одр жимося» 14.00 М/с «Гид е аченя» 14.30 М/с «Фі с і Фо сі» 15.00 М/с «В остях Глорії» 15.30 З оле ції «Союзм льтфільм » 16.00 Т/с «Мерлін» 18.00 Т/с «І раш и» 18.30, 00.00 Т/с «Універ» 20.30 «Дом-2»Спецвип с 21.00 «Шлюбне чтиво» 23.30 Т/с «Ш ола» 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Сьоме небо 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30 7 VJ 01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Сім новин

05.20 Р йнівни и міфів 06.10 Т/c «Ранет и» 07.00, 07.15, 07.40, 08.40 «Підйом» 07.05 Смішари и 07.30, 08.30, 19.00, 23.55 Репортер 09.00 Інфо-шо 10.10 Зроби мені смішно 11.20, 17.45 Т/c «Щасливі разом» 12.40, 19.35 Т/c «Тат севі доч и» 13.50 М/c «Поліцейсь а а адемія» 14.25 М/c «Бетмен» 14.40, 15.40 Teen Time 14.45 Т/c «Др зі» 15.45, 22.55 Т/c «За блені-5» 16.40, 21.00 Т/c «Вороніни» 19.15, 00.10 Спортрепортер 22.05 Світлі олови 00.20 Сл жба розш дітей 00.25 Т/c «Солдати-16» 02.15 Ст дія «Зона ночі» К льт ра 02.20 Костянтин Степан ов. 03.20 Любов небесна 03.25, 04.20 Ст дія «Зона ночі» 03.30 Невідома У раїна 04.25 І б де новий день

06.00, 10.00 В личний ф тбол 06.40, 07.30, 13.15 Япона - мать 07.00, 13.45 Бі іні: п н т призначення 08.00, 09.00 Ма и- олима и 11.00, 12.00 І ри патріотів 14.15, 19.15 На а виживати 15.15, 20.15 Мисливець і жертва 16.15, 21.15 У пош ах правди 17.15, 22.15 Р йнівни и міфів 18.15, 23.00 Територія війни 00.00 По ер Д ель 01.00 Основний інстин т 02.00 Лі аДам 02.20 А шери MD 03.00, 03.40 Молоді і нев амовні 04.20 СпортМанія 04.40 Термінатори

06.25, 07.25, 08.25 Новини 06.40, 07.45 Деп татсь ий вісни 07.05 Милосердя 08.05 Про рама «Спільна д м а» 08.35 «Виб хова хвиля» 6с 09.25 Teen club 10.00 Генії людства(ци л) 10.15 Інформатор 10.50 Доміно (політичне то -шо ) 11.50 English club 12.00 Країна дива ів 12.30 Феєрія мандрів 12.50 Bon apetit 13.20 Перевір а на вечір 14.00 ПРАВО ація 14.30 По живом 15.00 ПроКарпати 15.30 Віч-на-віч з репортером 16.00 «Е страсенс» 18.00 М льтфільм 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 23.25 Місто 18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 23.45 Ретроновини 18.50 Стро ата планета 19.55 Персона 20.00 Сад.Город.Квітни 20.55 Про рама «Енци лопедія таємниць» 21.55, 23.55 Знай наших 22.00 Хліб наш щоденний 22.10 «В обіймах світла» 22.45 Про рама «Лінії серця» 23.10 Про рама «Код життя»

РТБ, УТЗ 06.30 М льтдарин и 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 07.20, 09.20, 19.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.50 Т/Ф «Позитивні діти» 08.10 Співає Зоряна 08.20 Азб а ремесел. Ро із 08.40 Т/ф «За димовою завісою» 08.55 Знайдіть мене 10.00 Штрихи з нат ри 10.20 Хітова вежа 10.50 Д/ф «До чаєвсь і чорноземи» 11.20, 17.00 У раїна 12.20 Х/ф «Діти апітана Гранта» 14.10 Д/ф «Вибір» 16.10 Успішні люди 16.35 Перспе тива 18.50 На поряд денном 19.35 М зичний алейдос оп 19.45 На добраніч аз а 20.00 Громадсь а приймальня 20.30 Новини 21.20 Телевізійна рмінальна сл жба 21.30 Зона онфлі т 21.50 Мандри 22.10 Молодіжний прорив 23.20 Т/Ф «За димовою завісою» 23.35 Т/Ф «Місто сонця. Феліціансь ий фонтан»

06.00 Величезнi машини 06.25 В свiтi машин 06.50, 14.10, 00.40 Бр дна робiт а 07.45, 19.10, 04.05 Потрiбна збiр а 08.10, 19.40, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 17.50, 02.40 Р йнiвни и ле енд 09.35, 05.00 Головоломи 10.30, 16.55 Вижити за б дь-я цiн 11.25, 16.00, 20.05, 01.40 Зброя майб тньо о 12.20, 13.15, 23.45 Кр тий тюнiн 15.05 У онитвi за ра аном 18.45 Безпе а ордонiв 21.00 Полювання на чоловi iв 21.55 Амери ансь i банди 22.50 а мiсцi злочин 03.40 Блис авичнi атастрофи


ТЕЛЕАФІША

№44 від 25 листопада 2010 ро

43

П`ятниця, 3 грудня 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20, 06.35, 23.15, 23.35 Верти аль влади 06.50 Православний алендар 07.15 Ера бізнес 07.20 Створи себе 07.25 Автодрайв 07.50, 08.20 М льтфільм 08.15 О ляд преси 08.40 Корисні поради 09.00, 21.00, 01.20 Підс м и дня 09.25 Про оловне 10.00 «Ле о б ти жін ою» 11.10 «Віра. Надія. Любов» 12.10, 15.25, 21.35, 05.50 Діловий світ 12.15 Д/ф «Сильні д хом» 12.50 «Надвечір’я» з Т. Щербатю 13.20 Т/с «Ляль а» 15.15 Euronews 15.35 О олиця 16.00 Т/с «Ляль а» 18.00 Д рейтер 18.45 Ма істраль 19.10 Біатлон. К бо світ . Спринт (жін.) 21.25 Слово ре іонам 21.45 Світ спорт 22.00 Фоль -music 22.55 Трій а, Кено 23.00, 00.00 Підс м и 23.30 Підс м и дайджест 00.15 Від першої особи 00.45 До . фільм

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 06.45, 07.45, 18.45, 19.30, 21.15, 19.45, 20.45, 00.45 Новини 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 01.00 Патр ль 07.20, 17.15 М/ф 07.35 Рівне ран ове 08.20 М зичний майданчи 08.40, 02.50, 05.15 Свідо 09.00, 22.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю» 10.00, 23.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Маямі» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.25 «Карні справи» 13.20 Т/с «Бать івщина че ає» 14.20 Т/с «Next - 3» 15.25 Х/ф «Коли запізнюються в РАГС» 17.05 Рівне сьо одні 18.00 Зроблено р ами 18.25 Прес-по ляд з В. С ринсь им 18.40, 19.40, 20.40 Хроні а дня 19.00 Вітаємо Вас 20.15 К лінарне шо „СмачнОГО!” 21.25 Небесна олис ова 21.40 Кіноле торій 00.00 Рівне нічне 00.10 Прес-по ляд з В. С ринсь им 00.25 Домашні любленці 01.10 Ритми ночі 01.45 Політтерор 02.05 Речовий до аз 03.15 А енти вплив 04.15 Правда життя 05.35 Ле енди бандитсь ої Одеси

06.01, 22.30 «Час-Тайм» 06.15, 10.15, 13.20, 15.20, 17.20, 18.55, 23.50, 03.20 «По ода на рортах» 06.20, 18.45, 23.15, 00.20, 03.15, 05.15 «Час спорт » 06.30 «Рано на 5-м » 09.10, 22.15, 23.30, 02.40, 04.25 «Бізнесчас» 09.20, 11.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.50, 22.45, 02.50, 05.20 «По ода в У раїні» 09.25, 00.30, 03.50 «Автопілот-новини» 09.35, 13.30, 14.30 «5 елемент» 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Час новин» 10.30, 11.30, 12.30 «Прес- онференції прямом ефірі» 10.55, 18.20, 00.25, 04.35 «По ода світі» 15.30 «Своїми очима» 16.30 «На межі» 17.30, 04.40 «Феєрія мандрів» 18.30, 23.40, 05.30 «Київсь ий час» 19.00, 23.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 19.25, 01.15 «Час: важливо» 21.00, 02.00 «Час» 21.50, 03.30, 05.40 «Фа тор безпе и» 23.55, 02.55, 03.25, 04.30, 05.25 «О ляд преси» 00.40 «Ресторанні новини»

07.00, 06.40 Д/п «Ди а планета» 08.10 «Емотоні » 08.40 «Дитячий світ» 09.10, 15.40, 00.30 «Городо » 09.50, 16.10 Т/с «При оди Гер леса» 11.50, 19.00 Т/с «4400» 12.40 Т/с «Мертва зона» 13.40 Т/с «Меді м» 14.40 Т/с «Королі ри» 18.00 Т/с «Ча » 20.00 «Вечірній вартал. Історія спіх » 22.00 «КВН» 01.00 Нічне життя

06.00 Срібний апельсин 06.50, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.15 Т/с «Єфросинія» 08.15, 14.10 Т/с «Слід» 09.10 Т/с «Учитель за оні. Продовження» 10.10 Т/с «Дорожній патр ль - 5» 11.10 Т/с «Мар ся» 12.10 «Народна зір а. Третій сезон» 15.45 Щиросерде зізнання 16.10 Федеральний с ддя 17.15 Критична точ а 18.00 Т/с «Єфросинія» 19.25 Т/с «Мар ся» 20.25, 03.50 Ш стер Live 01.30 Х/ф «Вели ий Лебовс і»

06.05 «Сл жба розш дітей» 06.10 Т/с «Ян ол-охоронець» 06.55, 07.10, 07.45, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 07.25 М/ф «Повернення бл дно о пап и - 3» 10.10, 17.30, 04.40 «Сімейні драми» 11.25 «Форм ла дачі» 12.20, 03.30 Т/с «Пела ія та білий б льдо » 13.20 «Шість адрів» 14.05 «Гроші» 15.05 «Анатомія слави» 16.00, 05.25 «Справжні лі арі - 2» 18.25 «Не бреши мені» 19.25 «По ода» 20.00 «Без мандата» 21.30 Х/ф «Командо» 23.30 «ГПУ» 00.25 Х/ф «Рі ер» 02.05 Х/ф «Зад ха»

06.05, 01.45 «Бізнес» 06.10 «До ментальний дете тив» 06.35 Т/с «К ла ін та Партнери» 07.00 Т/с «Комісар Ре с» 10.05 Х/ф «При оди Шерло а Холмса і до тора Ватсона» 17.35, 22.00 «Ві на-Новини» 17.45 Х/ф «Любов і ол би» 20.00 «Національне талант-шо «Танцюють всі!-3» 22.45 «Національне талант-шо «Танцюють всі!-3» Підс м и олос вання» 00.45 «В соЛапоХвіст» 01.35 «Ві на-Спорт» 01.50 Х/ф «Іван Бров ін на цілині»

06.05, 04.10 Д/п «До опатися до правди. Амери ансь і піраміди» 06.55 «Шалені тат сі» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.40, 08.10, 08.40 «Рано з Інтером» 09.10 Т/с «Повернення М хтара-3» 11.05 Т/с «Я ось міліції» 12.15 «Зна я ості» 12.55 «Дете тиви» 14.00 Т/с «Свати-4» 15.05 «Розбір польотів» 15.55, 00.20 Д/п «Блис ав а- бивця. По оня за льовою блис ав ою» 16.55 «Зроз міти. Пробачити» 17.20, 03.45 Т/с «С сіди» 18.10 «С дові справи» 19.00 Т/с «Та е звичайне життя» 20.00 «Подробиці» 20.30 «Чисто NEWS» 20.50 Т/с «Обр ч а» 21.50 «Вели а політи а» 01.20 Х/ф «Останній ри » 02.55 «Подробиці»

05.30 Сл жба розш дітей 05.40, 02.50 Фа ти 05.55, 09.25, 12.55, 01.00 Спорт 06.00, 07.30 Ділові фа ти 06.10 300 се / од 06.25 О ляд матчів Лі и Європи 07.40, 13.00 Стоп-10 08.45 Фа ти. Рано 09.30 Надзвичайні новини 10.00, 17.40 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів. Менти-8» 11.05 Т/с «Солдати-15» 12.05 Ане доти по- раїнсь и 12.45 Фа ти. День 13.55 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів» 15.00 Х/ф «Острів оловорізів» 18.45 Фа ти. Вечір 19.15 Х/ф «На рі» 21.30 Х/ф «Апо аліпсис» 00.30 Автопар . Пар автомобільно о період 01.10 Х/ф «Дра ла 2000» 03.20 Х/ф «Межа одержимості»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 05.05 «Добро о ран » 09.15 «Контрольна за півля» 09.40 «Жити здорово!» 10.55 «ЖКГ» 12.15 «Модний виро » 13.15 «Дете тиви» 14.00 Інші новини 14.20 «Зроз міти. Пробачити» 15.35, 05.20 «Хоч знати» 16.10 «До и всі вдома» 17.00 «Федеральний с ддя» 18.15 «Поле ч дес» 19.05 «Давай одр жимося!» 20.00 «Нехай оворять» 21.00 «Час» 21.30 «КВК-2010». Від ритий бо СНД 00.20 Х/ф «Корот е зами ання» 03.10 Х/ф «Пере они без фініш » 04.30 «Людина і за он»

05.50, 05.00 Дива и 06.30 Переможний олос вір ючо о 07.00 24 одини. Головне питання 07.30, 18.45, 20.55, 23.45 «Життя» 07.55, 10.40, 15.45, 02.15 Твій хіт 08.30, 18.40, 23.40 24 одини Бізнес 08.45 Портрети ди ої природи 1 09.00 Життя серед життя 1 11.00 Т/с «Атлантида» 12.15 По ляд майб тнє 16.25 Професійні і ри 16.50 Елементи 1 17.30 Т/с «Атлантида» 18.30, 20.30, 23.30, 05.30 «24 одини» 19.00 Т/с «Зона» 20.00 Ува а - їжа! 1 21.15 Х/ф «Спо ади про оров’ячий марш» 22.25 Полі он 00.00 Таємниці долі 03.15 Трипільці 04.00 Обличчя пюри 04.30 Е стремі с 04.40 Сильні світ сьо о

07.30 «Просте життя» 08.00, 19.30 «Дом-2» 09.00 Телема азин 10.00, 17.00 «Зніміть це не айно» 11.00, 22.30 «Давай спроб ємо!» 12.00, 21.30 «Звана вечеря» 13.00 «Давай одр жимося» 14.00 М льтфільм «При оди бла итно о лицара» 15.30 З оле ції «Союзм льтфільм » 16.00 Т/с «Мерлін» 18.00 Т/с «І раш и» 18.30, 00.00 Т/с «Універ» 20.30 «Дом-2»Спецвип с 21.00, 23.30 «Шлюбне чтиво» 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Сьоме небо 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30 7 VJ 01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Сім новин 07.00 М льтфільм

05.15 Р йнівни и міфів 06.05 Сл жба розш дітей 06.10 Т/c «Ранет и» 07.00, 07.15, 07.40, 08.40 «Підйом» 07.05 Смішари и 07.30, 08.30, 19.00, 00.10 Репортер 09.00 Інфо-шо 10.10 Світлі олови 11.15, 17.50, 19.35 Т/c «Щасливі разом» 12.40 Т/c «Тат севі доч и» 13.50 М/c «Поліцейсь а а адемія» 14.30 М/c «Бетмен» 14.45, 15.40 Teen Time 14.50 Т/c «Др зі» 15.45, 23.10 Т/c «За блені-5» 16.45, 22.10 Т/c «Вороніни» 19.15, 00.25 Спортрепортер 21.00 Інт їція 00.35 Т/c «Солдати-16» 02.35, 03.50 Ст дія «Зона ночі» К льт ра 02.40 Пасажири з мин ло о століття 03.55 На незнайомом во залі 05.15 Ст дія «Зона ночі» 05.20 Невідома У раїна

06.00, 10.00 В личний ф тбол 06.40, 07.30, 13.15 Япона - мать 07.00, 13.45 Бі іні: п н т призначення 08.00, 09.00 Ма и- олима и 11.00, 12.00 Вели і пере они 14.15, 19.15 На а виживати 15.15, 20.15 Мисливець і жертва 16.15, 21.15 У пош ах правди 17.15, 22.15 Р йнівни и міфів 18.15, 23.00 Територія війни 00.00 По ер Д ель 01.00 Основний інстин т 02.00 Лі аДам 02.20 А шери MD 03.00, 03.40 Молоді і нев амовні 04.20 СпортМанія 04.40 Термінатори

06.00, 18.00 М льтфільм 06.25, 07.25, 08.25, 18.55, 19.50, 22.45, 23.45 Місто 06.45, 07.45, 08.45 Ретро-новини 06.50 Стро ата планета 07.55, 18.40, 22.00, 23.00 Персона 08.00 Сад.Город.Квітни 09.00 Хто т т живе? (ж рналістсь е розслід вання) 11.00 Генії людства(ци л) 11.15 Інформатор 11.30 Про сім’ю 12.00 Д/ф «Мисливці за нацистами» 12.40 Кни а с ар і пропозицій 13.10 Правоохоронець 13.25 Рибний день 14.00 Топ-тема 14.35 О ляд: люди і проблеми 15.05 Неспо ійні ночі з В. Ямою 15.30 Віч-на-віч з репортером 16.00 Прямим те стом 18.25, 19.25, 22.25, 23.25 Новини 19.10 «Коментарі з Шт рхець им» 19.40, 23.15 Знай наших 20.00 Ці ава зооло ія 20.30 Спідвей без ордонів 22.10 Милосердя 23.10 По ода + анонси

РТБ, УТЗ 06.30 М льтдарин и 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 07.20, 09.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 07.50 Т/Ф «Місто сонця. Феліціансь ий фонтан» 08.05 М з. Фільм 08.40 Та б ло 09.30 Громадсь а приймальня 10.00 Мандри 10.20 Зона оефлі т 10.40 Молодіжний прорив 11.00 На поряд денном 11.05 Моя пісенна сповідь. 12.20 Д/ф «Титан» 14.15 Нова армія 15.00, 20.30 Новини 16.10 Д/ф «Квіти» 16.20 Розставимо а центи 16.55 Цей день в історії 17.00 У раїна 19.35 Т/Ф «Перемо ти себе» 19.45 На добраніч аз а 20.00 Один на один 21.30 По орина. Н. Ярмолю 22.00 А ми відпочиваємо 23.00 Телеспорт 23.30 Зміни свій світ

06.00 Величезнi машини 06.25 В свiтi машин 06.50, 14.10, 00.40 Бр дна робiт а 07.45, 19.10, 04.05 Потрiбна збiр а 08.10, 19.40, 04.35 З чо о це зроблено? 08.40, 17.50, 02.40 Р йнiвни и ле енд 09.35, 05.00 Головоломи 10.30, 16.55 Вижити за б дь-я цiн 11.25, 16.00, 22.50 Зброя майб тньо о 12.20, 13.15, 23.45 Кр тий тюнiн 15.05 У онитвi за ра аном 18.45 Безпе а ордонiв 20.05, 20.35 Кр тiше не прид маєш 21.00 Космiчнi першопроходцi 21.55 Крiзь роляч нор з Мор аном Фрiменом 01.40 Винайти майб тнє 03.40 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Субота, 4 грудня 06.00 Ран ова молитва 06.10, 08.00 Ера здоров’я 06.40 Кро до зіро 07.15 До . фільм « Жива енци лопедія» 07.45 Створи себе 08.20 Ноосфера 08.40 Корисні поради 09.05 До и бать и сплять 09.30 Та просто 10.00 Хай та 10.25 Коло Олімпіади 11.00 Хіт-парад «Національна двадцят а» 12.00 Х/ф «Бі » 15.20 Наша пісня 15.55 В остях Д. Гордона. 17.00 Розважальна про рама «Аншла , аншла » 18.20 Золотий са 18.50 Ревізор 19.15 Біатлон. К бо світ . Спринт (чол.) 21.00, 01.20 Підс м и дня 21.45 Ф тбол. Чемпіонат Італії.Серія А. «Мілан»-»Брешіа» 22.30 В ПЕРЕРВІ: Ме алот, : С перлото, Трій а, Кено 23.40 А ваторія бізнес 00.05 Ера здоров’я 00.30 Талантам вхід без чер и 02.00 Д рейтер 02.20 Д/ф «Мос овсь ий цир на про лянці» 03.10 Х/ф «Світ пре расний» 04.50 «Надвечір’я» з Т. Щербатю 05.20 Про рама м льтфільмів

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 06.45, 07.45 Новини 07.05, 08.05, 18.20 Патр ль 07.15 Прес-по ляд з В. С ринсь им 07.25, 16.40 М/ф 08.20 К лінарне шо „СмачнОГО!” 08.45 Сім’я від А до Я 09.10 ПіДеМо разом 09.30 Т/с «Терміново в номер - 2» 11.30, 02.10 Речовий до аз 12.00 Х/ф «Вічний по ли » 14.45 Х/ф «Самотній і ро » 17.00 Веселі ро и 17.10 Вітаємо Вас 17.45 „Модно” 18.00 Рівне за тиждень 18.35 Чоловічі розва и 18.50 Ба аті та відомі 19.00 Х/ф «Біла медведиця» 21.00 Х/ф «Добра подр ж а для всіх» 23.00 Феєрія мандрів 23.20 „Модно” 23.40 У раїнсь і традиції 00.00 Ритми ночі 00.50 Х/ф «Територія апачі» 02.55 А енти вплив 04.20 Правда життя 05.15 Ле енди бандитсь ої Одеси

06.01 «Час-Тайм» 06.15, 10.10, 13.10, 15.20, 17.15, 19.20, 23.50, 03.20 «По ода на рортах» 06.20, 07.05, 08.05, 18.45, 23.20, 00.20, 03.15, 05.15 «Час спорт » 06.30, 07.30, 18.35, 23.35, 05.30 «Київсьий час» 06.40, 11.20 «Автопілот-тест» 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Час новин» 07.15, 09.15, 11.55, 17.50, 20.20, 22.55, 01.20, 05.20 «По ода в У раїні» 07.20, 08.20, 21.50, 00.30, 02.20, 04.50 «Тема тижня» 07.40, 08.50, 21.40, 23.30, 04.15 «Бізнесчас» 08.15, 11.10, 16.15, 18.55, 00.25, 04.25 «По ода світі» 08.30 «Бістро-ТБ» 09.25 «Своїми очима» 09.45 «Улюблена робота» 10.15, 18.10 «Здорові історії» 10.35 «Не перший по ляд» 11.35 «Технопар » 12.20 «Хроні а тижня» 13.20 «Драйв» 14.10 «Страва від шефа» 14.25 «Гра долі» (С мний П’єро) 15.30 «Зверни ва з Тетяною Рам с» 16.20 «Арсенал» 17.30, 04.30 «На межі» 19.00, 23.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 19.30, 20.30, 01.30, 02.30 «Час інтерв’ю» 21.20, 05.40 «Народний онтроль» 22.00 «Територія за он » 22.30 «Ві но в Амери » 00.40 «Мотор» 03.30 «О но в Амери »

07.10 «Дитячий світ» 08.15 М/ф «При оди Б ратіно» 09.45 Д/п «Міста підземно о світ » 10.40 «Там, де нас нема» 11.10 «С епти » 11.50 «Таїна» 12.30 Д/п «Доісторичний бійцівсь ий л б» 13.15 Д/п «У пош ах правди» 14.15, 01.20 Т/с «Той, що оворить із привидами» 15.10, 05.45 Т/с «Мисливці за нечистю» 17.00 «Таємні зна и» 18.00 Х/ф «Напад шаблез бих» 20.00 Х/ф «За наний» 22.00 «Вечірній вартал. Історія спіх » 23.50 Х/ф «Біом тант» 02.00 «Нічне життя»

06.00 Ш стер Live 08.35 «Лас аво просимо» 09.35 Без ГМО 10.00 Пісня ро - 2009. Вибране 12.00 О олена рас ня 13.00 Т/с «Злочин б де роз рито - 2» 15.00 Х/ф «Бать и» 17.00 «Народна зір а. Третій сезон». Фінал 20.00 Т/с «Гл хар» 22.00 Т/с «Шахта» 00.00 Т/с «Непр хи» 01.10 Х/ф «Тремтіння Землі» 02.50 Х/ф «Вели ий Лебовс і»

06.10 «Цілющі святині» 06.55, 05.55 «Справжні лі арі» 07.55 «Світсь е життя» 09.05 «Хто там?» 10.15 М/с «Кл б Мі і Ма са» 10.40 «Шість адрів» 11.10 «Вели е перевтілення» 12.00 «Анатомія слави» 13.00 «Від пацан и до панян и» 14.30 Т/с «Тат севі доч и» 15.30 Гіпноз-шо «Що ти робив мин лої п’ятниці» 16.45 Х/ф «До тор Д літтл» 18.35 «Гроші» 19.35 ТСН: «Телевізійна сл жба новин» 20.05 Х/ф «Ще один шанс» 23.50 Х/ф «Інтердівчин а» 02.30 «Зір а + Зір а» 04.30 Х/ф «Рі ер»

05.50 «Вели а політи а» 07.55, 04.40 Д/п «Ш ачі». Золоті ворота Володимира 08.50, 03.55 «Форм ла любові» 09.50 Городо 10.50 «Чисто NEWS» 11.00 «Сімейний розмір» 12.10 «Найроз мніший» 14.00 «Позаочі» 14.55 Т/с «Сильніше за во онь» 19.00, 20.30 Концерт «День народження Інтера» 20.00, 01.45 «Подробиці» 22.10 Х/ф «13 др зів О шена» 00.35 Вечір професійно о бо с . Зарбе Байсан ров - Річард Г тьєре 02.20, 05.15 Т/с «До сметрі-2» 02.40 М/ф «Дамсь ий одни »

06.00, 10.00, 12.00 Новини 06.10 Х/ф «Вороття немає» 07.50 «Грай, армонь люблена!» 08.50 «Роз мниці й роз мни и» 09.45 «Слово пастиря» 10.15 «Сма » 10.50 «Геннадій Хазанов. Містичний автопортрет» 12.15 «Голоси» 15.55 «Повстання чайни ів» 16.55 Х/ф «Відли а» 18.40, 21.15 «Лід і полем’я» 21.00 «Час» 22.15 «Проже торперісхілтон» 22.55 «Дете тор неправди» 23.55 «Що? Де? Коли?» 01.20 Х/ф «Ботанічний сад» 03.00 Х/ф «Добро о здоров’я!» 04.15 Д/с «Таємниці Тихо о о еан » 05.10 «Поле ч дес»

05.00 Наші люблені м льтфільми: «Раз овбой, два овбой», «Коне Горб но » (1) 06.20, 02.20 Х/ф «Тра тир на П’ятниць ій» 08.00 «Карао е на Майдані» 09.00 «Їмо вдома» 10.05, 23.45 «В соЛапоХвіст» 11.35 М/ф «Г б а Боб» 12.35 «Національне талант-шо «Танцюють всі!-3» 16.45 Х/ф «Любов і ол би» 19.00 «Х-Фа тор» 21.40 «Смішні люди» 22.40 «Х-Фа тор. Підс м и олос вання» 00.45 «Моя правда. Ірина Але рова. Вірте в охання, дівчата...» 01.35 «Зір ове життя. Найбажаніші наречені світ » 03.45 «Мобільна с ринь а»

05.20 Фа ти 05.45 Автопар . Пар автомобільно о період 06.25 Real Comedy 06.50 Козирне життя 07.30 Х/ф «Острів оловорізів» 10.00 «Сма » 10.30 Люди, оні, роли и і...домашні роли и 11.25 Квартирне питання 12.25 Х/ф «На рі» 14.50 Ти не повіриш! 15.45 Під прицілом 16.45 Прово атор 17.45 Ма сим м в У раїні 18.45 Фа ти. Підс мо дня 18.55 Вели а різниця 20.00 Наша Russia 20.50 Південне Б тово 21.50 Уральсь і пельмені 23.35 Проже тор Перісхілтон 00.05 Х/ф «Апо аліпсис» 02.55 Х/ф «Дра ла 2000»

05.50, 05.00 Дива и 06.30 Бла а звіст а з Рі ом Реннером 07.00 «Життя» 07.25 Елементи 1 08.30 PRO Читання 09.00, 02.15 Твій хіт 10.10 За сім морів 10.45 М/ф 11.00 Т/с «Атлантида» 12.15 По ляд майб тнє 15.00 Портрети ди ої природи 1 16.00 Професійні і ри 1 16.30 Полі он 17.30 Зелена варта 18.00 Т/с «Атлантида» 19.00 Т/с «Зона» 20.00 24 одини Бізнес 20.30, 04.30, 05.30 Сильні світ сьо о 21.00 Х/ф «З стріч перед розл ою» 22.30 Нав олосвітня е спедиція: три в одном 1 00.00 Таємниці долі 03.15 Трипільці 04.05 36-та паралель. То іо 04.45 Е стремі с

07.30 «Хоч вірити» 08.00, 19.30 «Дом-2» 09.00 М/ф «Малю та Карлсон», «Карлсон поверн вся», «Каз а про попа та робітни а йо о Балд » 10.30 М/ф «При оди бла итно о лицара» 12.00 М льтфільм 12.30 «Єралаш» 13.30, 17.30 «Зніміть це не айно» 14.30 «Зір и проти арао е» 15.30 Х/ф «Ідеальна родина» 18.30 «Гола правда» 20.30 «Дом-2» Спецвип с 21.00 «Глам рні шт ч и та за ч и» 22.00 «Шлюбне чтиво» 23.00 «Ві на» 00.00 Х/ф «Витів и в оледжі» 01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Сім новин 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Сьоме небо 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30 7 VJ 07.00 Ран овий м льти

06.00 Х/ф «Людина, я а д же мало знала» 07.25 Аналіз рові 08.05 Е с люзив 09.00 Кл б Disney: м/c «Добро о ран , Мі і!» 09.40 Кл б Disney: м/c «Дональд Да » 10.05 У раїна сльозам не вірить 12.50 Файна Ю райна 14.05 Даєш молодь 15.10 Т/c «Моя пре расна нянь а» 18.20 Х/ф «Пірати Карибсь о о моря. » 22.00 Х/ф «Най ращий фільм» 00.10 Спортрепортер 00.15 Х/ф «Любов вели ом місті» 02.00, 03.05 Ст дія «Зона ночі» К льт ра 02.05 Де ти, У раїно? 03.00 Гір і барви зони 03.10 У раїнці Любов 04.05, 05.05 Ст дія «Зона ночі» 04.10 Невідома У раїна 05.10 Медицина Київсь ої Р сі 05.25 Слово і зілля 05.40 Хто оїв рани оза ам? 05.55 Рідні стіни 06.10 Зона ночі

06.00, 11.30 Бі іні: п н т призначення 06.30 В личний ф тбол 07.30 Володар ори 08.30 Вели і пере они 09.30 І ри патріотів 10.30 Ма и- олима и 12.00 Ба аті та знамениті 13.15 Чемпіонсь а т сня 13.45 Роботя а 14.15 Мисливець і жертва 15.15 На а виживати 16.15 Фізи а тіла 17.15 Ме алюдина 18.15 Ударна хвиля 19.15 Р йнівни и міфів 20.15 Нострадам с: 2012 рі 21.15 Невідома війна 22.15 Смертельна зброя 23.00, 02.00 Техні а се с 00.00 По ер. Європейсь ий по ерний т р. Монте-Карло. Третя частина 01.00 Основний інстин т 02.50 Mortal Combat 04.10 СпортМанія 05.00 Термінатори

06.00 Про рама «Стро ата панета» 06.30, 07.30, 08.30, 09.45, 11.35, 13.30, 16.20, 18.25, 19.40, 23.35 Новини 06.45 Про рама «Автое с люзив» 07.10 Про рама «При оди Робі а» 07.45, 16.50, 17.50, 21.20 Знай наших 08.00 Про рама «В обіймах світла» 08.45 «Міліцейсь ий об’є тив» 09.00 Дитяча про рама «Класні ро и» 09.20 Дитяча про рама «Корпорація Сімба» 10.00 Спідвей без ордонів 11.00 «Коментарі з Шт рхець им» 11.50, 18.55 Персона 12.00, 16.00 Сад.Город.Квітни 12.20, 17.25 Місто 12.35, 19.15 Уні альна У раїна 13.00 Гість ст дії 14.00 А адемія ладіаторів 14.30, 21.05 Милосердя 14.40 Острозь ий а адемічний вісни 15.00, 21.25 Стро ата планета 15.30, 18.00 М льтфільм 15.50 Меридіан 17.00 Ці ава зооло ія 17.35 Деп татсь ий вісни 19.55 Про рама «Спільна д м а» 20.20 За ад и археоло ії 20.50 Дитяча про рама «Сонни и» 22.05 Спідвей без ордонів 23.50 «знай наших»

РТБ, УТЗ 06.30 М льтдарин и 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 День 07.20, 09.20, 19.20, 21.20, 22.50 Телевізійна римінальна сл жба 08.00, 23.25 М з. Фільм 08.20 Телеспорт 08.40 А варі м 09.35 Штрихи з нат ри 10.00 По орина. Н. Ярмолю 10.20 Зона онфлі т 10.40 Та е життя 11.00 Розставимо а центи 11.30 Д/ф «Ле енди старо о міста» 11.40 На а: пош и і знахід и 12.15 Прем’єра пісні. С.Лясота 13.35 Концерт апели банд ристів 15.20 Ци ансь і танці народів світ 16.40 Енци лопедія раїнсь ої діаспори 17.00 У раїна 19.40 Знайдіть мене 19.45 На добраніч аз а 20.00 Штрихи з нат ри 20.20 А варі м 20.40 СвітОсвіт 21.35 По орина. Н. Ярмолю 21.55 Перехрестя правди 22.15 М зичний алейдос оп 23.05 Мандри

06.00, 15.30, 21.00, 05.00 Махiнатори 06.25, 13.40 Автомайстернi 07.15, 01.40 У боротьбi iз стихiєю 08.10, 23.45 Смертельний лов 09.05 Вижити за б дь-я цiн 10.00 Гi антсь i ораблi 10.55 Народженi в атастрофах 11.50 Кр тi виб хи 12.45, 21.55 Рев моторiв на Motor City 14.35, 20.05, 04.05 Кращi автомобiлi 16.25, 03.40 Потрiбна збiр а 16.55 З чо о це зроблено? 17.20, 17.50 Кр тiше не прид маєш 18.15 Космiчнi першопроходцi 19.10 Крiзь роляч нор з Мор аном Фрiменом 22.50, 02.40 Вижити двох 00.40 Вижити в атастрофi


44 06.00 Ран ова молитва 06.10 Талантам вхід без чер и 06.50 До . фільм « Жива енци лопедія» 07.25 А ваторія бізнес 07.50 Сільсь ий час 08.20 У равто онтинент 08.40 Моя земля - моя власність 08.50 Корисні поради 09.05 Я це? Др е життя сміття 09.30 Хто в домі хазяїн? 10.00 Кро до зіро . Євробачення 11.00 Шеф- хар раїни 11.50 Х/ф «Про бідно о сара замовте слово» 14.30 Д/ф «С арби Норве ії» 14.55 В остях Д. Гордона. 15.45 Ближче до народ 16.10 Біатлон. К бо світ . Гон а переслід вання (жін.) 17.05 Біатлон. К бо світ . Гон а переслід вання (чол.) 18.00 Євробачення-2011. Національний відбір 19.55 Діловий світ 20.30 Точ а зор 21.00 Підс м и тижня 21.45 Ф тбол. Чемпіонат Італії. Серія А. «Катанья»-»Ювент с» 22.35 В ПЕРЕРВІ: Трій а, Кено, Ма сима, По ода 23.40 Ера бізнес . Підс м и 00.10 Автодрайв 00.30 Оперативний об’є тив 00.50 Новини 01.30 ПРОФІЛАКТИКА

Рівне-1, НТН 06.00 «Самозахист» 06.25 «Ле енди бандитсь о о Києва» 07.10 Рано Надії 07.30 Рівне за тиждень 07.50, 18.20 Патр ль 08.05, 09.15 М/ф 08.55 Феєрія мандрів 09.45 „Модно” 10.00 Зроблено р ами 10.30 Веселі ро и 10.40 У раїнсь і традиції 11.00 Четверта влада. Сміттєвий бізнес 11.30 «Ле енди арно о розш » 12.00, 04.05 А енти вплив 12.30 «Б шидо» 15.05 ПіДеМо разом 15.25 М зичний майданчи 16.05 Домашні любленці 16.20 К лінарне шо „СмачнОГО!” 16.50 Сім’я від А до Я 17.10 Вітаємо Вас 17.50 Кіноле торій 18.00 Рівне за тиждень 18.35 Ба аті та відомі 19.00 Х/ф «Хто я?» 21.15 Х/ф «Ромео повинен померти» 23.50 Х/ф «Королівсь а обра» 01.40 Х/ф «Останній воїн» 03.25 Речовий до аз 05.05 Правда життя

ТЕЛЕАФІША

№44 від 25 листопада 2010 ро

Недiля, 5 грудня 06.01, 09.35 «Ві но в Амери » 06.15, 10.15, 13.10, 15.20, 17.20, 23.50, 03.20 «По ода на рортах» 06.20, 07.05, 08.05, 18.45, 23.15, 00.20, 03.15, 05.15 «Час спорт » 06.35, 07.30, 23.35, 05.30 «Київсь ий час» 06.40 «Технопар » 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Час новин» 07.15, 08.55, 11.50, 17.50, 22.55, 01.20, 05.20 «По ода в У раїні» 07.20, 07.50, 00.30, 04.50 «Тема тижня» 07.40, 08.50, 21.45, 23.30, 04.15 «Бізнесчас» 08.15, 11.10, 12.10, 18.55, 00.25, 04.25 «По ода світі» 08.25 «Бістро-ТБ» 09.10 «Ділова хня» 10.20 «Феєрія мандрів» 11.20 «Життя ці аве» 11.55 «Г бернатор Камчат и» 12.20 «Час інтерв’ю» 13.15 «Життя в задоволення» 13.30 «Страховий патр ль» 14.10 «Страва від шефа» 14.25 «Гра долі» (С мний П’єро) 15.30 «Мотор-ТБ» 16.15 «По ода в світі» 16.20 «Фа тор безпе и» 17.10 «Подат и» 17.30, 04.30 «Не перший по ляд» 18.20 «Народний онтроль» 19.00, 23.00, 00.00 «Час новин» (рос.) 19.15, 01.30 Народне то -шо «Майдан» 21.00 «Час: підс м и» 22.00, 03.30, 05.40 «Особливо небезпечно» 22.30 «Час-Тайм» 23.55, 04.20, 05.25 «О ляд преси» 00.40 «Смачні подорожі»

07.10 Д/п «Доісторичний бійцівсь ий л б» 08.10, 00.10 «AutoEVO» 08.45, 05.40 Х/ф «Раз, два - оре не біда!» 10.20 Д/п «У пош ах правди» 11.20 «Код дост п » 12.00 «С епти » 12.40, 20.00 «Бійцівсь ий л б» 13.40 «КВН» 16.15 Х/ф «Без вини винний» 18.00 Х/ф «За наний» 21.00 «Слава Бо , ти прийшов!» 22.00 «Що? Де? Коли?» 23.10, 04.50 Д/п «Се ретні історії» 00.40 «Місця сили»

06.00, 05.55 Срібний апельсин 06.20 О олена рас ня 07.10 Т/с «Злочин б де роз рито - 2» 09.00 Пісня ро - 2009. Вибране 11.10 Т/с «Гл хар» 13.10, 03.50 Т/с «Злочин б де роз рито - 2» 15.55 Т/с «Втеча» 17.00 Шо «Граєш або не раєш» 18.00 Т/с «Шахта» 19.00, 03.30 Події 19.25 Т/с «Шахта» 20.25 Т/с «Втеча» 21.30 «Ти - чемпіон». Фінал 22.25 Ф тбольний ві -енд 23.50 Х/ф «Інші»

06.35 М/ф «Г’ю о з дж н лів» 08.00 «Ремонт +» 09.05 Лотерея «Лото-забава» 10.15 М/с «Кл б Мі і Ма са» 10.40 «Шість адрів» 10.50 К лінарне шо «Сма ємо» 11.30 «Без мандата» 13.05 «Міняю жін - 2» 14.45 Х/ф «Ще один шанс» 18.30 «Особиста справа» 19.30 «ТСН-тиждень» 20.10 Х/ф «На море» 22.15 Т/с «Інтерни» 23.25 «Світсь е життя» 00.15 «ГПУ» 01.10 Х/ф «Втомлені сонцем» 03.50 Х/ф «Інтердівчин а»

05.45 Вечір професійно о бо с . 06.45 «Найроз мніший» 08.20, 04.45Д/п «Гладіатори юрсь о о період » 09.30 «Ш ола до тора Комаровсь о о» 10.00 «У раїно, вставай!» 10.30 «До и всі вдома» 11.25 Х/ф «Біле сонце п стелі» 13.10 Х/ф «Гараж» 15.10 «Вечірній вартал. Бенефіс» 17.00 «БУМ-2. Битва слов’ян» 18.00 Х/ф «Хлопчи і дівчин а» 20.00, 01.20 «Подробиці тижня» 20.55, 02.15 «До ладно.» 21.10 Х/ф «Громадян а начальниця» 23.10 Х/ф «Останній бойс а т» 02.30, 05.30 Т/с «До сметрі-2» 02.50 Зна я ості

06.00, 10.00, 12.00 Новини 06.10 Х/ф «Валентин і Валентина» 07.40 «Сма » 08.15 «Сл ж Вітчизні!» 09.10 «Здоров’я» 10.10 «Неп тні нотат и» 10.30 «До и всі вдома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «Втеча» 14.20 «Брюнет и проти біляво » 15.25 Концерт рт «Іван ш и International» 17.20 «Вели і пере они» 18.50 «Хвилина слави» 21.00 «Час» 22.00 «Вели а різниця» 23.05 «Познер» 00.15 Х/ф «За ін» 02.00 Х/ф «Людина без паспорта» 03.35 Д/с «Таємниці Тихо о о еан »

05.35 Наші люблені м льтфільми: «Пластилиновая ворона», «Кро одил Гена и Чеб раш а» 06.50 Х/ф «Іван Бров ін на цілині» 08.50 «Їмо вдома» 09.55, 01.10 «Неймовірні історії охання» 11.00 «Карао е на Майдані» 12.00 «Х-Фа тор» 15.50 «Танцювальне шо «Лід і пол м’я» 19.05 «Битва е страсенсів. Війна світів» 21.05 Т/с «До тор Ха с» 02.05 Х/ф «Три дні в Мос ві»

05.10 Фа ти 05.30 Т/с «Довірся мені» 06.15 Уральсь і пельмені 07.45 «Сма » 08.30 Ане доти по- раїнсь и 08.50 Проже тор Перісхілтон 09.35 Квартирне питання 10.35 Ти не повіриш! 11.35 Козирне життя 12.00 Інший ф тбол 12.25 Стоп-10 13.30 Південне Б тово 14.30 Наша Russia 15.35 Вели а різниця 16.55 Море по оліна 17.35, 19.30 Х/ф «Ми з майб тньо о» 18.45 Фа ти тижня 22.50 У раїнсь а мрія 23.55 Голі та смішні 01.15 Тиша в бібліотеці 01.50 Інтера тив. Тижневи 02.05 Х/ф «Х тро. Уявний портрет Діани Арб с»

05.50, 05.10 Дива и 06.25, 08.00, 02.15 Твій хіт 06.55 Елементи 1 07.30 Кл б 700. У раїна 08.40 Кл б С пер ни и 09.00, 20.00 24 одини Світ 10.00 Медицина 10.10 Професійні і ри 10.50 Т/с «Атлантида» 12.15 По ляд майб тнє 15.00 За сім морів 15.30 Портрети ди ої природи 1 16.00, 04.05 Зелена варта 16.30 Калейдос оп ди ої природи 1 17.25 Сім’ї тварин 1 18.00 Т/с «Атлантида» 19.00 Т/с «Зона» 20.30 Ж рфі с 21.00 Х/ф «Денний поїзд» 23.00 PRO Читання 23.30 Неделя моды с Дарьей Шаповаловой 00.00 Таємниці долі 03.15 Ольвія 04.30 Е стремі с 04.45 Спецпрое т 05.30 Сильні світ сьо о

07.30 «Хоч вірити» 08.00, 19.30 «Дом-2» 09.00 М/ф «Кіт чоботях», «Рі і Ті і Таві», «Каз а про риба а й риб » 10.30 Х/ф «Ідеальна родина» 12.30 «Єралаш» 13.30, 17.30 «Зніміть це не айно» 14.30 «Гола правда» 15.30 Х/ф «Б ти чи не б ти» 18.30 «Зір и проти арао е» 20.30 «Дом-2» Спецвип с 21.00 «Заборонена зона» 22.00 «Шлюбне чтиво» 23.00 «Ві на» 00.00 «Comedy Woman» 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00 Сьоме небо 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30, 06.30 7 VJ 01.45, 02.45, 03.45, 04.45, 05.45 Сім новин

06.10 Х/ф «Місь ий оммандо» 07.45 Цер ва Христа 08.00 Запитайте лі аря 08.35 Кл б Disney: м/c «Добро о ран , Мі і!» 09.20 Кл б Disney: м/c «Дональд Да » 09.45 Даєш молодь 10.25 Фабри а зіро - 3 Концерт 12.30 Кліпси 12.55 Шо манія 13.40 Е с люзив 14.30 Аналіз рові 15.15 Info-шо 16.20 Т/c «Щасливі разом» 18.20 Х/ф «Та сі-2» 20.10 Х/ф «Та сі-3» 22.00 Файна Ю райна 22.40 Х/ф «Монстро» 00.05 Спортрепортер 00.10 Х/ф «Най ращий фільм» 02.15, 03.35 Ст дія «Зона ночі» К льт ра 02.20 Четверта хвиля 03.40 Тарас Шевчен о. Надії 04.05 Тарас Шевчен о. Спадщина 04.30 Ст дія «Зона ночі» 04.35 Світ Юрія Дро обича

06.00, 02.50 А шери MD 07.00 Вели і пере они 08.00 Володар ори 09.00 Ма и- олима и 10.00 Ба аті та знамениті 11.00 Чемпіонсь а т сня 11.30 Роботя а 12.00 Мисливець і жертва 13.15 На а виживати 14.15 Фізи а тіла 15.15 Ме алюдина 16.15 Ударна хвиля 17.15 Р йнівни и міфів 18.15 Нострадам с: 2012 рі 19.15 Невідома війна 20.15 Анатомія бою 21.15, 22.15 Смертельна зброя 23.00, 02.00 Елементарний се с 00.00 По ер. Російсь ий по ерний т р 01.00 Основний інстин т 04.10 СпортМанія 05.00 Термінатори

06.00, 10.30, 14.35 Стро ата планета 06.35, 11.30 Уні альна У раїна 07.10, 08.10, 12.30, 13.30, 15.30, 18.25, 19.25, 21.05 Новини 07.45, 09.20, 12.50, 20.30, 20.55, 22.00, 23.35 Персона 07.55 Осанна фо сі 08.45, 16.50, 20.00, 21.35 Знай наших 09.00, 20.15 Віват а адемія 09.30 Корпорація Сімба 09.40, 13.15 Милосердя 11.00 За ад и археоло ії 12.00, 14.00, 18.00 М льтфільм 13.00, 16.00 Острозь ий а адемічний вісни 14.20 Деп татсь ий вісни 15.00 За ад и археоло ії 16.15 Сад.Город.Квітни 16.35 Незр чна тема 17.00 За ад и археоло ії 17.20 Пар Сарен етті 19.05 Про рама «Спільна д м а» 20.45 Дитяча про рама «Сони и» 21.45 Про рама «За ад и археоло ії» 22.10 «В обіймах світла» 22.45 Про рама «Незр чна тема» 23.10, 23.45 Ін ліш лаб

РТБ, УТЗ 07.00, 09.00, 19.00, 21.00, 22.30, 00.00 О ляд подій тижня 07.45 М з. Фільм 08.40 СвітОсвіт 09.45 Молодіжний прорив 10.05 Європейсь ий дім 10.30 Перехрестя правди 10.50 Телевісни сл жби зайнятості 11.10 Знамениті раїнці 11.35 Д ет «Світязь» 12.15 Творчий вечір 14.25 Головний ерой 15.50 Д/ф «Неперевершена Гізела Ципола» 17.00 У раїна 18.40 Час дій 19.30 П льс РАЕС 19.40 Знайдіть мене 19.45 На добраніч аз а 20.00 Штрихи з нат ри 20.20 А ми відпочиваємо 22.00 Хітова вежа 22.55 Та е життя 23.15 Т/Ф «М зичні салони в палаці Терещен а»

06.00 Величезнi машини 06.25, 03.40 Потрiбна збiр а 06.50 З чо о це зроблено? 07.15, 14.35, 02.40 Винайти майб тнє 08.10, 13.40, 20.05, 01.40 Р йнiвни и леенд 09.05, 09.35 Блис авичнi атастрофи 10.00, 10.30 Кр тiше не прид маєш 10.55 Космiчнi першопроходцi 11.50 Крiзь роляч нор з Мор аном Фрiменом 12.45 Смертельний лов 15.30 , 16.25, 17.20, 18.15, 19.10 Вiдпочиваюча нацiя 21.00, 21.30 Гiрше б ти не мо ло 21.55 Вижити в атастрофi 22.50 Полювання на чоловi iв 23.45 Амери ансь i банди 00.40 а мiсцi злочин 04.05 Кр тi виб хи 05.00 Гi антсь i ораблi

УВАГА УВАГА! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Рiвне за тиждень ПОДІЇ. ФАКТИ За матеріалами http://zik.com.ua, http://rivne.com.ua

Рівненщиною ер ватим ть два ре іонали й один «народни » Рівненсь облрад очолив представни Партії ре іонів, заст пни ами стали ре іонал і «народни ». Головою Рівненсь ої облради став е с-заст пни олови Рівненсь ої облдержадміністрації, заст пни олови Рівненсь о о обласно о відділення Партії ре іонів Юрій Кічатий. Першим заст пни ом олови облради обрано члена Народної партії Михайла Крив а. Ще одним заст пни ом деп тати обрали представни а Партії ре іонів, ерівни а р пи радни ів олови Рівненсь ої ОДА Оле сандра Ч прин . Після сво о призначення Юрій Кічатий вист пив перед деп татами та пообіцяв співпрацювати з сіма фра ціями, незалежно від ольор та політично о ве тора питаннях, я і є орисними для територіальної ромади. «Дя ю і тим, хто вза алі не олос вав за мене. Своєю працею я зроблю та , щоб ви змінили свою д м стосовно мене. Працювати б д чесно та с млінно, не розділяючи деп татів на своїх і ч жих», – зазначив Юрій Кічатий. Облдержадміністрація під от вала прое т У оди ре іонально о розвит Рівненщини на 2010-2013 ро и Цей до мент, в я ом визначені пріоритетні напрями та спільні заходи Кабінет Міністрів У раїни, Рівненсь их облдержадміністрації та облради на дов остро ов перспе тив , підпис ватим ть після ромадсь о о об оворення. До ньо о може дол читися ожен бажаючий, ос іль и прое т У оди розміщено на сайті облдержадміністрації в р бриці «Громадсь е об оворення». Зо рема, надано перева прое там, реалізація я их сприятиме розвит ре іон , поліпшенню рівня життя населення та створить мови для зал чення інвестицій. Серед заходів, передбачених У одою, б дівництво та ремонт дорі за ально о орист вання, спор дження та ре онстр ція освітніх за ладів та розвито матеріально-технічної бази медза ладів Рівненщини. А та ож б дівництво дост пно о житла та забезпечення централізованим водопостачанням сіл, що орист ються привізною або ж нея існою водою. За алом на розвито Рівненщини впродовж трьох ро ів заплановано зал чити понад 945 мільйонів ривень. З них: 430 мільйонів із держбюджет , більше 160 мільйонів з місцевих бюджетів, ще майже 354 мільйони з інших джерел. Ви онання У оди дозволить вирішити найа т альніші проблеми розвит Рівненщини та сприятиме стабільном е ономічном зростанню ре іон в перспе тиві, пере онаний олова облдержадміністрації Василь Берташ. Рівненщина вже от ється до весняних павод ів Гот ватися до весняних павод ів потрібно вже зараз, –пере онаний олова Рівненсь ої ОДА Василь Берташ. За йо о дор ченням фахівці вже провели еодезичн перевір і зафі с вали найпроблемніші місця. Про це повідомила прес-сл жба Рівненсь ої ОДА. «Нині раї є понад 700 ілометрів дамб, я і захищають населені п н ти від павод ів. О ремі з них е спл ат ються вже понад 30 ро ів і потреб ють ріплення. Першочер ово потрібно підсипати 94 ілометри вимоїн на 12 об’є тах Володимирець о о,

Зарічненсь о о та Рівненсь о о районів. Ос іль и вони переб вають на балансі водоосподарсь их ор анізацій, на них проситим ть 214 тисяч ривень зі столиці. Стіль и ж ошт ватиме й ріплення п’яти дамб, я і знаходяться на балансах сільсь их рад. Осіль и ромадам Володимирець о о, Д бровиць о о та Здолб нівсь о о районів та і с ми б д ть непосильні, частин оштів проситим ть з резервно о фонд обласно о бюджет . Ці роші необхідні, адже безпе а раян понад се», – зазначив Василь Берташ. Cт дцентр тимчасово о працевлашт вання Влада Рівно о план є створити в наст пном місяці ст дентсь ий центр тимчасовоо працевлашт вання. Про це повідомив місь ий олова Рівно о Володимир Хом о. Ідея, за йо о словами, належить самим ст дентам. Вона передбачає розроб бази даних про потреб підприємств сіх форм власності в тимчасових працівни ах та надання інформації про це ст дентам, я і бажають підзаробити. Місь а влада Рівно о план є виділити в р дні ошти на тримання центр . Водопроводи — аварійні Майже половина водопроводів селах Рівненщини - в аварійном стані, в дея их населених п н тах питна вода не відповідає затвердженим державою нормативам, половина отелень підля ає терміновом ремонт . Аби привести сільсь е ом нальне осподарство в області до лад , необхідно близь о 40 мільйонів ривень. В наст пном році чиновни и план ють витратити на ремонт мереж сільсь ій місцевості, в том числі з державно о бюджет , п`ять мільйонів ривень, ці ошти передбачили нещодавно прийнятій про рамі реформ вання сільсь о о ом нально о осподарства. Втім, я зазначає олова «Рівнеоблсіль ом н осп » Андрій Міщаню , роші з держбюджет виділять тіль и за мови співфінанс вання. - За останні ро и з обласно о бюджет на подібн про рам роші не виділяли, - аже п.Міщаню . - Нам виділяли ошти з держбюджет , понад мільйон ривень - 2009 році, цьо оріч б ло значно менше - сьо о близь о 400 тисяч ривень на ремонт об`є тів ом нально о сільсь о о осподарства. Коли я в Кабміні захищав онтрольні цифри під з адан про рам , нам с азали, що відтепер роші з державно о бюджет б д ть давати тіль и я що половин від необхідної с ми виділятим ть місцеві ради. Том від деп татів ново о с ли ання залежатиме, чи проводитим ть ремонт водопровідних мереж, довжина я их на селі становить понад тисяч ілометрів, отелень, свердловин, водонапірних башт, аналізаційних мереж тощо. Ба ато є проблем, досі значна іль ість об“є тів, я і раніше належали ол оспам, не передана в ом нальн власність сільсь их, селищних рад, вони нічийні. Відповідно, й виділяти на них фінанс вання ми не можемо.


САЛОН

№44 від 25 листопада 2010 ро Візо зимово-осінній, відмінний стан. Конта ти: 24-45-59, (096) 971-81-16

Ліж о дитяче, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 26-45-89, (068) 569-20-69

Візо літній, б/в, бежево о ольор , «Джобі». Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

Ліж о дитяче, б/в, Італія, з зв овими р ховими ефе тами, 2 положення + сіт а від омарів, зр чне ви ористанні. Конта ти: (097) 240-00-11

Візо осінньо-зимовий «Кватро Раллі», тепленинй чохол, пер идна р ч а. Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 290-45-24 Візо ніверсальний, зимово-літній «Та о-City Voyager», б/в, відмінний стан, салатово о та жовто о ольорів з оранжевою о антов ою. Ціна: 1050 рн. Конта ти: м. Рівне, в л. Тернопільсь а, 62 62-94-18, (067) 748-92-03 Візо , «Анмар», Польща. Ціна: 1600 рн Конта ти: 24-02-69 Візо , «Ватро-Ретро», осінньозимовий, відмінний стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 62-77-78, (097) 290-45-24 Візо , «Джобі», зимово-літній, для немовлят, олір ніверсальний, арний стан, недоро о. Конта ти: 5-47-84, (097) 162-56-04 Візо , «Джобі», зимово-літній, с м а, дощови , в хорошом стані. Ціна: 600 рн. Конта ти: (093) 008-00-97 Візо , «Джобі», зимово-літній, червоно-бежевий, протимос ітна сіт а, с м а. Хороший стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 68-29-65, (095) 687-58-53 Візо , «Джобі», осінньо-весняний, дощови , чохол на ніж и, сіт а. Ціна: 300 рн. Конта ти: 60-94-40, (067) 319-09-16 Візо , «Пі -Пере о», Італія, зимоволітній, в хоршом стані. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 689-16-53 Візо , «Та о», відмінном стані. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 26-47-54, (097) 497-51-56 Візо , 4- олісний. Конта ти: 68-36-84

рн.

Ліж о дитяче, відмінний стан, дерев’яне, матрац. Конта ти: 62-07-27 Ліж о для немовляти, б/в в хорошом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 64-05-39 Ліж о з матрацом та захистом. Конта ти: 24-50-14, після 18.00. Ліж о з матрацом, дитяче, недоро о. Конта ти: 23-78-54 Ліж о, б/в. Конта ти: (098) 225-06-38 Ліж о, дитяче, дерев’яне з матрацом. Ціна: 200 рн., Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26 Ліж о, дитяче, недоро о. Конта ти: 23-78-54 Ліж о, дитяче. Конта ти: 64-14-85 Ліж о, дитяче. Конта ти: 43-90-14, (068) 568-72-27 Ліж о, з о осовим матрацом, в хорошом стані. Конта ти: 5-39-75 Ліж о, нове, Італія. Конта ти: (098) 767-15-10 Ліж о- олис , з матрацом, балдахін, обмеж вач, м зична ар сель, нове. Конта ти: (067) 178-08-91 Ліж о- олис , з ортопедичним матрацом. Конта ти: (096) 745-48-51 Ліж о- олис , матрац, балдахін, обмеж вач, м зична ар сель, нове. Конта ти: (067) 178-08-91

Візо , весняно-літній для хлопчи а. Конта ти: (095) 504-99-67

Ліж о- олис , плетене з лози. Конта ти: 69-06-11

Візо , весняно-літній, помаранчевосіро о ольор . Конта ти: (097) 885-54-04

Ліж о-люль , в хорошом Конта ти: (067) 125-21-37

Візо , вир-ва Польща, літній, сіро-помаранчево о ольор , з чохлом на ніж и. Конта ти: 63-28-56

Ліж о. Ціна: 350 рн., тор . Конта ти: (067) 729-63-09

Візо , зимово-літній, «Та оДжампер», 2 в 1, відмінний стан, ніверсальний олір. Ціна: 1800 рн. Конта ти: 60-79-46, (063) 306-99-37 Візо , зимово-літній, б/в, для двійні, в хорошом стані. Конта ти: 24-11-74, (097) 767-55-71 Візо , зимово-літній, з с м ою, дощови ом та над вними олесами, Польща. Конта ти: 63-28-56 Візо , зимово-літній, сіро-салатово о ольор , в хорошом стані. Ціна: 900 рн. Конта ти: 43-83-18, (098) 792-91-22 Візо , зимово-літній. Конта ти: (067) 358-55-46

стані.

Матрац дитячий. Конта ти: (068) 568-22-57

Візо , літній, 2 положення спин и, Ціна: 100 рн. Конта ти: (093) 008-00-97

Одя дитячий до 2 ро ів. Конта ти: (097) 744-60-44

Гойдал . Конта ти: 22-21-54, (097) 546-47-36 Диван, 24-96-49

підліт овий.

Конта ти:

Дитяч «Піонер»: ліж о з матрацом, стіл з надстільною т мбою, омод, шафа ниж ова, шафа для одя , олір б + синій, відмінний стан. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (067) 855-11-94 Кен р «Чі о», темно-синьо о ольор . Конта ти: 24-50-14 Килим і ровий, для дитини. Конта ти: (093) 554-70-30 Комбінезон дитячий, зимовий для дівчин и, ріст 86 см, овчина. Польща, 250 рн. Конта ти: (098) 224-82-39 Комбінезон дитячий, ріст 74 см, Польща. Ціна: 250 рн. Конта ти: (098) 224-82-39 Комбінезон дитячий, ріст 74, зимовий. Конта ти: (096) 745-48-51 Комбінезон зимовий. Конта ти: (096) 745-48-51 Комбінезон, від 6 міс. до 1 ро , для хлопчи а. Конта ти: 22-21-54 Комбінезон, зимовий, «Трансформер», овчин а нат ральна, від 0 до 2 ро ів, Польща. Конта ти: (096) 156-84-61 Комбінезон, зимовий, на овчині, рожево о ольор , зріст 80 см, на ві 1-1.5 ро ів. Конта ти: 26-51-16, (096) 165-32-43 Кони - ойдал , б/в, ш іряне сидіння, зв ові р хові ефе ти. Конта ти: (097) 240-00-11 Костюми аз ових ероїв, с ні бальні. Конта ти: 28-43-45 Крісло а/м, дитяче. Конта ти: (097) 744-60-44 Крісло для од вання, б/в. Ціна: 600 рн Конта ти: 69-09-07, 68-22-22, (067) 383-51-26 Крісло для од вання, б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 69-09-07, 68-22-22, (067) 383-51-26 Крісло, «Чі о», автомобільне. Конта ти: (097) 490-82-13

Кара ль, чорно о ольор . Конта ти: (067) 384-13-14 Компле т постільний: матрац, под ш а, овдра, по ривало. Конта ти: 63-70-87 Машин для стриж и «Бебеліссе», 6 насадо , ножиці в омпле ті, валіза пер аря. Конта ти: (097) 240-00-11 М флон, нат ральний. Ціна: 6000 рн. Конта ти: 63-70-87 Под ш и, 3 шт., з сячо о пір’я, недоро о. Конта ти: (097) 101-63-60 По ривала. Конта ти: 22-53-27 По ривало. Конта ти: 5-42-32

ПОСТІЛЬНУ БІЛИЗНУ ПРОПОНУЄ ШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ, ЯКІСНУ. ПОШИТТЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ. ШИРОКИЙ ВИБІР ТКАНИН. КОНТАКТИ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21 С атертини білі, нат ральні, з льон . Конта ти: 24-21-82 Т анин «ха і» радянсь о о зраз а. Конта ти: (067) 384-13-14 Тюль, арнизи. Конта ти: 46-01-19, 63-55-16 Тюль, штори на хню, 4.20 м. ширина, 1.75 - довжина, под ш и. Конта ти: 28-43-33 Штори, а сес ари. Конта ти: 46-01-19, 63-55-16

10.3.2. К плю Х тро н трії. Конта ти: 24-90-28

Відпочинок, спорт, туризм

Люль - ойдал , від 0 до 13 ., 3 положення спин и, 6 швид остей, віброрежим, м зи а, мобілі. Конта ти: 22-50-42, (050) 594-89-28

Візо , зимово-літній. Конта ти: (095) 504-99-67

Гойдал механічн , три положення спин и, 6 швид остей, вібромасажер. Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 290-45-24

10.3.1. Продам

Люль - ойдал , бла итно о ольор , до 12 , 3 положення спин и, 6 швид остей, 12 мелодій, вібромасажер, і раш и. Ціна: 900 рн. Конта ти: 62-77-78, (097) 290-45-24

Матрац дитячий. Ціна: 120 рн Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49

ОДЯГ СВЯТКОВИЙ, БАЛЬНІ СУКНІ ВІД 2 ДО 10 РОКІВ, НАПРОКАТ. КОНТАКТИ: 45-05-88 WWW.ZABAWA.RV.UA Паровар -блендер, дитячі. Конта ти: (067) 358-55-46 Радіонянь 2- анальн , Польща, нова. Конта ти: 5-51-74, (066) 718-83-96

Засоби особистої і ієни. Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03

Брезент. Конта ти: 27-77-67

Ліж о. Конта ти: 64-14-85

Меблі в дитяч імнат , зелено о ольор : шаф , стіл, сервант, ліж о, т мби. Ціна: 1150 рн. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50

Візо , роз ладний, б/в. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

Галантерея, тканини

Ліж о дитяче, б/в. Конта ти: (097) 985-07-66 Ліж о дитяче, б/в. Ціна: 200 Конта ти: 62-15-69

Добав и, біоло ічно а тивні. Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03

10.4.1. Продам Біно ль 10х50. Конта ти: 63-66-18 Валізи дорожні, 2 шт, на олесах, одна зміщ ється в інш . Ціна: 100 рн. Конта ти: 23-34-09, (097) 491-95-15 Велотренажер. Конта ти: 23-27-19 Гантелі 3 . Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-05 Палат т ристичн , Конта ти: 23-28-06

2-місн .

Палиці до лиж. Конта ти: 5-42-32 Сейф для зброї, б/в. Конта ти: (098) 449-73-03 С м , війсь ов , польов , дешево. Конта ти: 24-99-54, (067) 810-39-85 Тренажери ідравлічні для фітнес- л б , жіночі. Конта ти: (067) 874-58-17, www.fitlady.com.ua Тренажери, спортивні. Конта ти: 60-87-13, (095) 513-64-34

Р авиці дитячі, нові. Конта ти: 24-07-99

Харч вання спортивне висо ої я ості. Вели ий асортимент. Г ртова і роздрібна тор івля. Конта ти: (067) 676-87-05 www.esop.trec.com.ua

Костюми національні для дітей, напро ат. Конта ти: 45-05-88 www.zabawa.rv.ua

Човен, роз ладний, дюралевий, 4 весла, терміново. Ціна: 1500 рн, тор . Конта ти: (098) 385-65-60

Рю за «Кен р », Польща, новий. Ціна: 70 рн. Конта ти: (067) 121-06-52

Штан , 100 267-27-55

Слін . Ціна: 150 рн. Конта ти: (093) 008-00-97

Сейф для зброї. Конта ти: (098) 449-73-03

Стілець од вальний, Польща, на олесах, положення спин и, м’я е рісло, і раш и. Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 290-45-24 Стілець для од вання «Чі о», в хорошом стані. Ціна: 430 рн. Конта ти: (098) 224-82-39 Стілець для од вання, «Джобі», б/в, бла итний. Ціна: 300 рн. Конта ти: 64-03-76, (097) 248-75-26 Стільчи , для од вання «Джобі», б/в, в відмінном стані. Ре люється рівень висоти спин и. Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 033-82-89, (093) 908-07-29 www.babyrent.rv.ua

10.4.2. К плю Намети війсь ові, сіт и мас вальні, н и. Конта ти: (050) 506-16-93 Сіт (мас вальн ). Конта ти: (097) 238-08-29 Сіт мас вальн . Конта ти: (097) 238-08-29

10.4.3. Пропон ю

Гадання. Конта ти: 26-78-12, (067) 164-14-60

Медицина, косметика

Стін дитяч «Юніор». Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63 Стін , дитяч . 371-93-02

Конта ти:

(096)

Ход ни «Джобі», відмінний стан. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-77-78, (097) 290-45-24 Ход ни, «Джобі», дешево. Конта ти: 60-94-40 Ход ни, рожево о ольор , телефон вати після 20.00. Ціна: 100 рн., Конта ти: 24-17-93, 64-50-16 Ход ни, 22-21-54

відмінном стані. Конта ти:

Чобіт и дитячі, зимові, ш іряні, р. 25. Конта ти: 23-14-56, (067) 125-21-12

. Конта ти: (097)

10.5.1. Продам

Масло едрове, нат ральне, очищене, з Сибір . Конта ти: (097) 352-22-53

Апарат сл ховий, Естонія. Ціна: 400 рн. Конта ти: 62-72-47 Апарати для вимірювання: артеріально о тис , лю ози в рові. Конта ти: 26-49-01, 26-45-92

Чобіт и зимові, ш іряні, для хлопчи а р. 22. Ціна: 120 рн. Конта ти: (067) 121-06-52

Апарати сл хові. Конта ти: 26-49-01, 26-45-92 Візо інвалідний, Італія. Конта ти: (067) 494-65-55, (095) 577-62-64

Крісло, для од вання, в хорошом стані. Конта ти: (067) 953-91-07

10.2.2. К плю

Візо інвалідний. Конта ти: 24-91-97, (098) 259-43-17

К рт , зимов , б/в, для хлопчи а 5-6 ро ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Автомобільне рісло. Конта ти: (050) 655-98-02

ГУРТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПАРФУМАМИ ТА КОСМЕТИКОЮ ЛЮКС-КЛАСУ. ПРОДУКЦІЯ СЕРТИФІКОВАНА. КОНТАКТИ: (096) 797-06-71, ПІСЛЯ 17.00

Крісло, автомобільне, «Чі о», 9-18 ., з системою «Ізофі с», в ідельном стані. Ціна: 2100 рн. Конта ти: 64-03-76, (097) 248-75-26

Ліж о «Піонер» односпальне, олір «б », відмінний стан, з матрацом. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 855-11-94 Ліж о дитяче з матрацом + балдахін. Конта ти: 28-97-43, (096) 393-89-36

Візо зимово-літній або олис , недоро о. Конта ти: (097) 103-61-30 Ковдри дитячі, бай ові, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-80

Інст ментарій медичний. Конта ти: 26-49-01, 26-45-92 Милицю, під лі оть, імпортн , нов . Ціна: 180 рн. Конта ти: 63-18-84 Мі рос оп МБС-2, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-22-90 Оздоровчі прилади, товари для раси та по ращення фі ри. Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03 Парф ми та осмети а, жіночі та чоловічі. Г рт, роздріб. Конта ти: (097) 649-71-86 Під зни и для дорослих. Конта ти: (067) 494-65-55, (095) 577-62-64 Под ш протипролежнев «ROHO HYBRID ELITE» розміри: ширина – 40см., л бина – 43см., висота – 11см. Ціна: 380 .о. Конта ти: (050) 823-38-93 Прод цію, парфюмерно- осметичн . Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03 Солярій, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 537-90-96

СОЛЯРІЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ, 33 ЛАМПИ, НОВИЙ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (067) 905-17-62 Ход ни б/в. Конта ти: 64-88-73, (098) 214-44-96

10.5.2. К плю Еле тровізо інвалідний, можна б/в і без а м ляторів, імнатні віз и (а тивно о та напіва тивно о тип ). Бажано фото. Конта ти: (050) 823-38-93

10.5.3. Пропон ю Пропон ю посл и масаж • (дитячий, дорослий). На дом .

Диплом МА №443. Конта ти: 28-23-17, (093) 702-79-39, (096) 444-83-16

45

Лі ар- ардіоло Добровольсь ий М.А., онс льтації. Ви ли додом , ліц. РВ №333737 від 16.07.2007 р. Конта ти: м. Рівне, в л. Дра оманова, 7, пл.№2 45-03-31, (067) 986-35-91

ЗНІМУ ПОРЧУ, ВІНЕЦЬ БЕЗШЛЮБНОСТІ ТА ІНШЕ. КОНТАКТИ: (099) 024-93-09, (097) 032-60-28 Посл и масаж . Диплом МА №443. Конта ти: 28-23-17, (093) 702-79-39 Нанопо риття для о лярів: проти запотівання лінз. Конта ти: 33028, м.Рівне, в л. Словаць о о, 4/6, оф.17 22-33-82, (063) 079-00-87 Стоматоло ічні посл и: пломб вання, реставрація, с ловоло онне протез вання та шин вання, метало ерамі а, рент енодіа ности а. Конта ти: 24-70-75


САЛОН

46

Про толо , онс льтація, діа ности а, лі вання. Ліц. АВ 431254 МОЗУ від 19.11.2008 р. Конта ти: (097) 248-51-10

10.6.2. К плю Гітар , б/в, недоро о. Конта ти: (096) 599-13-01

Мистецтво

Сопіл . Конта ти: 27-18-40 Тромбон. Конта ти: 27-18-40

10.6.1. Продам

Тр б . Конта ти: 27-18-40

Автомат м зичний для барів та афе. Конта ти: (098) 598-81-00 Автомат м зичний для бар , настінний. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (067) 747-91-79

Тр б . Конта ти: (097) 741-73-17 Фортепіано, б/в, недоро о. Конта ти: 26-67-32, (096) 377-99-15

А ордеон «Велтмейстер-Стелла», 96 басів, 11 ре істрів, чорний, новий. Конта ти: (068) 563-47-76

Антикваріат, годинники, ювелірні вироби

А ордеон «Велтмейстер-Стелла». Конта ти: (066) 034-37-47

10.7.1. Продам

А ордеон «Велтмейстр-Амі о», чорно о ольор , повний, відмінном стані. Конта ти: (097) 649-38-87

Мар и, оле цію Конта ти: (097) 305-83-14

А ордеон «ХОРХ», 120 басів, новий. Конта ти: (068) 109-44-45

10.7.2. К плю

А ордеон «Велтмейстер-Амі о», 3/4, чорний, новий. Конта ти: (098) 795-73-20 А ордеон «Велтмейстер-Консона»,120 басів, 11 ре істрів, новий, чорний. Конта ти: (068) 563-49-26

Банд р , Черні ів, без переми ачів. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 701-16-30 Баян «Кремінне». Ціна: 700 Конта ти: (097) 072-04-06

рн.

Баян «У раїна», б/в. Ціна: 100 Конта ти: (097) 307-24-97

рн.

Баян, б/в. Ціна: 100 рн., тор . Конта ти: (067) 361-72-69 Баяни «Р бін-7» та «Етюд», з виборною системою. Конта ти: (068) 135-26-15 Гітар еле тричн , виробництва СССР. Потреб є ремонт , ш іряний чохол. Ціна: 300 рн. Конта ти: (095) 207-40-98 maxbars@email.ua Еле тро ітар . 881-27-22

Конта ти:

(050)

Запчастини та інстр мент для ремонт фортепіано та роялів. Конта ти: (050) 672-42-10 pianoservis@narod.ru Картин р чної роботи. Масло, полотно. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 740-63-42 olegka333@mail.ru Картин . Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 985-36-15 М зичн апарат р , нові синтезатори. Конта ти: (097) 649-38-87 М зичн олон з п льтом, з радіоприймачем, можливість під лючити до мобільно о телефона, недоро о. Конта ти: (050) 647-85-43 Платів и іноземних Конта ти: 28-97-80

№44 від 25 листопада 2010 ро

ртів, недоро о.

Портрети енеральних се ретарів ЦККПРС, в рам ах та на дерев’яній основі. Конта ти: 24-99-54, з 19.00 до 21.00, (095) 204-72-91 Синтезатор «Ямаха-2100», відмінний стан. Ціна: 7000 рн. Конта ти: (067) 341-76-56 С рип з мости ом, 3 чверті. нова. Конта ти: (096) 635-67-68 Фоно рами та стилі для синтезаторів. Конта ти: (067) 341-76-56 Фортепіано «Кра се», червоне дерево, ціна до овірна. Конта ти: (063) 267-87-49 Фортепіано «К бань», оричневе, поліроване. Конта ти: (097) 428-91-41 Фортепіано «Тверца». Ціна: 4000 рн. Конта ти: 64-84-85, (096) 763-00-05 Фортепіано «У раїна», оричневе, арний стан. Конта ти: (067) 121-06-52 Фортепіано «У раїна», оричнево о ольор , відмінний стан, недоро о. Конта ти: (067) 438-43-51 Фортепіано «У раїна». Конта ти: 24-24-87 Фортепіано, оричнево о ольор , поліроване. Конта ти: 68-32-72, (068) 827-81-11 Фортепіано, Німеччина, в хорошом стані, оричневе. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 63-17-01, (097) 464-88-47 Фортепіано, чорно о ольор . Конта ти: 225-336, (067) 358-31-59 Фортепіано «Білор сь» оричнево о ольор , в хорошом стані, ла оване. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (063) 764-75-03 Фортепіано «У раїна». Конта ти: (066) 958-58-60 Фортепіано «У раїна». Конта ти: (098) 770-88-66

РЕЧІ СТАРОВИННІ, АНТИКВАРНІ: ГОДИННИКИ, СТАРОВИННІ ФОТОАПАРАТИ, БІНОКЛІ, КІНОКАМЕРИ ТА ІНШЕ ( В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ). ДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-23-48, (067) 750-28-91 (050) 435-82-30

Побутові послуги 10.8.1. Пропон ю

Е с рсії для ш олярів, молоді та ор анізацій: Умань, Київ, Л ць , Кам’янець-Подільсь ий, Львів, Тернопіль (а вапар ), с. Зарваниця – Збараж – Вишневець, Олесь о – Золочів – Під ірці і ін.

Кам’янець-Подільсь ий – Хотин – Кривче. Умань – Вінниця – Житомир Львів – Золочів Львів – Крехів – Жов ла Київ – Переяслав – Хмельниць ий Київ – Канів і ін.

Т ри вихідно о дня про рам)

Карпати та За арпаття (більше 10

Проїзд по маршр т ; проживання приватних отеджах (зр чності отеджі); Новорічна вечеря !!! (входить вартість т р ), поїзд и на Б овель. Додат ово оплач ється: харч вання (снідано – 30 рн., вечеря – 35 рн.), про ат лиж та лижних остюмів, підйоми витя ом. Вартість - від 800 рн. 31.12.2010 – 02.01.2011р.

НОВИЙ РІК У ЄВРОПІ Новий рі

Празі:

Пра а (3 ночі) – Карлові Вари – Дрезден – 6 днів

Новий рі

Б дапешті:

Б дапешт (3 ночі) – Сентедре – Відень - Е ер – Міш ольц – Тапольце – 6 днів Вартість 220 євро Виїзд 29.12.2010 із м. РІВНЕ

Новий рі

Парижі:

Пра а – Карлові Вари – Париж (3 ночі) – Дрезден – 8 днів Вартість 460 євро Виїзд 28.12.2010 із м. РІВНЕ

Кра ів Новорічний + Словаччина: Кра ів – За опане – Низь і Татри – Кошіце – 5 днів Вартість 165 євро Виїзд 30.12.2010 р. із м. Львів (о 9.30)

Фортепіано. Конта ти: (099)029-34-68 Фортепіано «Белар сь», темнооричневе, на 3 педалі, зі стільцем, хороший стан. Конта ти: (096) 941-09-20

Гр зія (Г да рі, Ба

ріані)

Бол арія (Помпорово) Австрія (Цель ам Зей, Іш іль, Тіроль, Зальцб р )

Львів, Дра обрат, Б овель, Яремча, Ворохта, Славсь е, Шаян, Тр с авець, Моршин, Тисовець, Крим, Київ та ба ато інших.

Гірсь олижні рорти У раїни: Б овель, Тисовець, Дра обрат, Славсь е, Яремча, Ворохта та інші.

Е с

3-денні:

Кільця весільні на а/м. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02

ЧИСТКА ПІР’Я, ПОДУШОК ТА ПЕРИН. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 1/55 22-42-65

Словаччина (Висо і та Низь і Татри)

Відпочино в У раїні

2-денні:

З стріч Ново о Ро Карпатах (Яремче – Б овель)

Чист а илимів, овролінів, м’я их меблів, салонів авто с часною миючою техні ою. Швид о та я існо. Конта ти: (093) 197-55-58

У раїна (Б овель, Дра обрат, Славсь е, Яремча, Тисовець) Польща (За опане)

1-денні:

ЖИВА МУЗИКА, ПОСЛУГИ ТАМАДИ, НА ВЕСІЛЛЯ ТА ІНШІ УРОЧИСТІ ПОДІЇ, ВІДЕО ТА ФОТОЗЙОМКА. ВИЇЗД ПО ОБЛАСТІ ВЛАСНИМ ТРАНСПОРТОМ. КОНТАКТИ: 43-56-59, (067) 897-07-88, (093) 949-92-22

ПРОФЕСІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ ДИТЯЧИХ ДНІВ НАРОДЖЕНЬ, УРОЧИСТИХ ПОДІЙ ТА СВЯТ, ЗА УЧАСТЮ КЛОУНІВ. КОНТАКТИ: 64-64-61, (066) 135-08-09

Відпочино на ірсь олижних рортах

Вихідні Празі та Дрездені! Львів – Пра а – Дрезден – К тна Гора – Львів, 85 євро.

Пасажирсь і перевезення по У раїні та Європі ПРОКАТ ДИТЯЧИХ КАРНАВАЛЬНИХ КОСТЮМІВ!!!

рсійні новорічні т ри по У раїні

Г ляємо по- ц льсь и на Різдво Середньовічний Новий Рі

1400 рн.

Зам

Льва

1675 рн.

В ості до Свято о Ми олая

1050 рн.

Новорічний феєрвер по-бой івсь і

1850 рн.

Новий Рі в місті Лева

885 рн.

Зам и, фортеці, цер ви та печери У раїни Хоробре серце старої фортеці (Кам’янець-Подільсь ий, Хотин) 550 рн. Львів + Кам’янець-Подільсь ий

від 680 рн.

Зам и Львівщини

170 рн.

Жов ла та Крехів

150 рн.

Е с рсійні т ри по Європі + подар но від фірми* Баварсь і аз и: Пра а – Мюнхен – замо Ліндер офф – замо Нойшвантштайн – Відень Азартний Париж: Карлові Вари – Париж (Версаль, Діснейленд) – Нюрнбер Королівсь ий е спрес: Кра ів – Дрезден Вдала ідея на і енд: Велич а – Б дапешт – Відень – Сентендре – Бешенева Флірт італійсь о о сма : Чесь ий Кр млов – Відень – Флоренція – Рим – Вити ан – Венеція – Зальцб р – Кра ів Зимовий о тейль + замо рафа ДРАКУЛИ: Банс о – Софія – Б харест – Предял – Сіная – Бран Знайомтесь ... Німеччина: дрезден – Мейсон – Берлін *подар но від фірми пішохідна е с рсія по старовинном Львов та DVD про раїн

• Замовлення вит ів на онцерти та м зичні фестивалі, а та ож ор анізація т р та різні події. • Замовлення вит ів на ф тбольні матчі рандів світово о ф тбол . Замовлення вит ів на Лі Європи, Лі Чемпіонів, італійсь Серію А, ан лійсь Прем’єр Лі та інші європейсь і ф тбольні лі и • Замовлення індивід альних т рів на різін спортивні зма ання F1, Speedway, бо с та інше. • Бронювання авіа вит ів в різні точ и світ • Бронювання номерів в отелях У раїни, Європи, Афри и, Азії та Амери и • Проводиться набір ст дентів на літню про рам WORK & TRAVEL

ВІДПОЧИНОК НА МОРІ РАННЄ БРОНЮВАННЯ НОВОГО РОКУ ТА РІЗДВА ЄГИПЕТ ТУНІС ТАЇЛАНД

ІНДІЯ ГРЕЦІЯ ОАЕ


47

№44 від 25 листопада 2010 ро

Надання посл пасажирсь о о автомобільно о транспорт в У раїні та за ордоном міжмісь ими та т ристичними автоб сами євро лас : 44-49 м`я их місць, ондиціонер, т алет, холодильни , відео (2 монітори) та а діосистема, авовар а, вели е ба ажне відділення.

МІЖНАРОДНІ КАРТКИ «SimFOTUR» (стартові пакети та картки поповнення).

Європа: Дитячі та молодіжні ані

ЗАКОПАНЕ (Польща) Заїзди: 27.12.2010, 02.01.2011, 08.01.2011, 03.03.2011. Для о ремих р п (30 осіб і більше) можливі додат ові заїзди. На вас че ають: неперевершена раса та ришталеве повітря Висо их Татр, арантований сні , с часні ірсь олижні омпле си, льодовись а ( ат и), а вапар и з від ритими термальними басейнами, різноманітна е с рсійна про рама, ресторани, бари, дис оте и, а оральсь их олибах - найсмачніша форель, ольон а, очіп и, жанець... та, на диво, помірні ціни.

Пропонується проживання в готелях та приватних віллах. При необхідності надається візова підтримка. Ор анізатор поїзд и т ристична а енція «PULSAR TOUR». СПД Михайло Б дній, ліц. ДСТІК АВ №329587 від 14.05.07

Е зотичні т ри

Т реччина, Є ипет, Т ніс, Греція, ОАЕ... + «Гарячі

ли в За опане (Польща)

02.01.11–12.01.11, 9 днів, автоб с + проїзд (Варшава) Вартість - від 340 євро

НОВИЙ РІК та РІЗДВО В ЗАКОПАНЕ (Польща) автоб с євро лас

пропозиції»

ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ! Карпати (Яремче1Буковель, 29.12.101 02.01.11 1 від 650 грн)

Закопане

(27.12.10104.01.11 1 від 200 у.о.)

28.12.11-03.01.11 - вартість 300 євро 03.01.11-10.01.11 - вартість 260 євро

РІЗДВЯНА ФЕЄРІЯ ЗАПРОШУЄМО скористатись нашими послугами та здійснити поїздку на зимовий відпочинок в казкове

ВІДЧУЙТЕ ПЕРЕВАГИ РАННЬОГО БРОНЮВАННЯ!!!

Польща-Чехія-Австрія-У орщина

ТУРИ ВИХІДНОГО ДНЯ В КАРПАТАХ

При арпаття Довб ша», Явірни

9 днів, автоб с, вартість 330 євро + 450 рн.

ЩОТИЖНЕВИЙ ТУР Пра а-Карлові Вари-Дрезден, 6 днів, вартість 150 євро

ВОГНІ ІТАЛІЇ Флоренція-Монте аріні-Піза-Венеція-Сан Маріно-Ріміні

(Яремче, Б овель, «Стеж и (Говерла) - 370 рн (3 дні)

Стежинами За арпаття (М

ачево, Бере ово, Вино радів, Х ст, Іза, Королево, оз.Синевір) - 550 рн (3 дні)

При арпаття+За арпаття Б овель, Рахів, Бере ово, М 550 рн (3 дні)

7 ч дес За арпаття Синевір, М

(Яремче, ачево, оз.Синевір) -

(«Стеж и Довб ша», оз.

ачево, Уж ород) - 550 рн (3 дні)

8 днів, вартість 440 євро

ПОБАЧЕННЯ З ІТАЛІЄЮ Львів-Відень-Верона-Венеція-Постоїнсь а яма-Львів 6 днів, вартість 275 євро

РІЗДВЯНА ПРОГРАМА В КРАЇНУ ДРАКУЛИ 1 РУМУНІЮ

ГРЕЦЬКИЙ КАЛЕЙДОСКОП вартість входить авіапереліт

РІЗДВО ХРИСТОВЕ НА СВЯТІЙ ЗЕМЛІ (ІЗРАЇЛЬ) 04.01.11-11.01.11, 8 днів, вартість 1200$, переліт

вартість входить авіа

ВИХІДНІ ДНІ НА ГІРСЬКОЛИЖНОМУ КУРОРТІ «ЗВЕНІВ» Вартість від 270 рн.,

вартість входить проїзд

КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ АЗІЇ: Кр їз «С арби Еміратів» Виїзди: р день 2010 – 06, 13, 20, 27 лютий 2011 – 07, 14, 21, 28

Львів, Київ, Тернопіль, Умань, Кам`янецьПодільсь ий...

Оздоровлення та відпочино санаторіях «Нафт ся При арпаття», «Карпатсь і зорі», «Джерельний», «Смеріч а», «Немирів», «Любінь Вели ий», «Лісова пісня»...

виїзд 03.01.11, 7 днів, вартість 325 євро

7 днів, вартість 460 євро,

Тури Україною

січень 2011 – 03, 31 березень 2011 – 07, 14

8 днів, вартість від 379 євро

Т ри містами Європи!

А ції!!! «Ме а Кра ів» (Кра ів-Веліч а) - 55 євро + 200 рн (3 дні) «У орсь і вихідні» (Б дапешт-Відень-Више рад-Сентедре-Е ер) - 69 євро + 300 рн (5 днів) «В Пра на ві -енд» (Пра а-Карлові Вари-пивзавод Кр шовіцеДрезден) - 115 євро (5 днів) «Кра ів+Відень» (Кра ів-Веліч а-Відень) - 115 євро + 300 (5 днів)

«Щаслива сім а» (Пра а, 4 ночі-Карлові Вари-Сіхров-Дрезден-Чесь ий Штернбер -К тна Гора) - від 140 євро (7 днів)

Новин и!!! «Три столиці» (Пра а-Дрезден-Відень) - від 169 євро (8 днів) «Італійсь ий по ляд» (Б дапешт-Венеція-Верона-Відень) - від 195 євро + 300 рн (6 днів) «Європейсь а перлин а» (Кра ів-Венеція-Відень-Б дапешт) 230 євро + 300 рн (6 днів) «Париж+Швейцарія» (Пра а, Париж, Версаль, Цюріх, Кра ів) від 299 євро (8 днів) «Римсь і ані ли» (Б дапешт, Венеція, Рим, Вати ан, Флоренція, Кра ів) - від 349 євро (7 днів)

С перпропозиції!!! Е с рсійно-паломниць ий т р до Ізраїлю

Новий рі

на Гоа (Індія)

вартість 1795$, входить авіа переліт Доміні ана. Спецпропозиція! 7 ночей, вартість від 426$/людина С перпропозиції від отелей Шрі-Лан и! 7 ночей, вартість від 310$

ШОП1ТУРИ: Пра а-Мілан 5 днів/4 ночі, з відвід ванням «SERRAVALLE OUTLET» Вартість 670 євро Греція

за 1 євро!

рн

сторін ах Біблії» - 980

«По

.о. (8 днів). У вартість входить: авіапереліт, проживання в 3-зір ових отелях зі снідан ами та вечерями, е с рсії з ідно з про рамою, медичне страх вання

За ш бою в Грецію за 1 євро

«Грець е х тро + рець ий відпочино » - 8 днів/7 ночей+авіапередіт, медична страхов а, трансфери, проживання (4,5-зір ові отелі), харч вання (напівпансіон), о лядова е с рсія

Конс льтації щодо від риття віз і страх вання


48

№44 від 25 листопада 2010 ро

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ

Знайомства Посл и шлюбних знайомств для створення сім’ї. Конта ти: 26-13-17, (067) 840-96-70, (096) 664-85-77 Поля , 66/173, ш ає жін , до 60 р. Матеріально забезпечений. Подробиці при з стрічі. Конта ти: 02382, Warszawa, ul. Dickensa, 26/7, Polska

ВОНА ЧЕКАЄ Симпатична жін а, 48/160/60, познайомиться з добрим, надійним чолові ом, для серйозних стос н ів. Код: 2701ГПК Жін а, 50/165/70, з Рівненсь ої області, познайомиться з чолові ом, без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 35512ГВФ

Жін а, 49/160, вдова, матеріально забезпечена, познайомиться з незалежним, зебазпеченим чолові ом, без шз, для створення сім’ї. Код: ДЛВ Жін а, 37/171, розл чена, матеріально і житлом забезпечена, познайомиться з хорошим чолові ом. Код: 1006ДВЛ Жін а, 36/160/68, порядна, спо ійна, трохи сором’язлива, познайомиться з чолові ом до 50 р., без ш/з та с димостей. Для серйозних стос н ів. Код: 0311СВМ Стр н а, порядна рівнян а, 33/167/53, познайомиться з порядним чолові ом, без матеріально-житлових проблем. Код: 0311БАІ Симпатична «попелюш а», 30 р., познайомиться з порядним «принцем», без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 1610МЛВ

Забезпечена, приємна жін а, з вищою медичною освітою, 35/175/67, є можливість виїхати на проживання за ордон, бажає знайти чолові а відповідно о ві та життєво о досвід , для проведення вільно о час . Код: 1310ЯГП Симпатична брюнет а, 23 ро и, бажає познайомитися з серйозним, порядним хлопцем. Для створення сім’ї. Код: 2109БТА Жін а, 52/160/70, познайомиться з чолові ом, житлом та матеріально забезпеченим. Код: 0410КТІ Мені 48 ро ів, зріст – 170 см, нормальної стат ри, чорнява, розл чена, маю сина, без вартири (проживаю в одно імнатній вартирі, разом із олишнім чолові ом). Бажаю познайомитися з серйозним, непит щим чолові ом, для створення сім’ї, матеріально і житлово незалежним. Ві від 48 до 58 р. Код: 1709КОЕ

ВІН ЧЕКАЄ Симпатичний рівнянин, 40/192/85, без ш/з, вища освіта, добрий, спо ійний, матеріально та житлом забезпечений, познайомиться з жін ою, відповідно о ві , бажано без дітей, для серйозних відносин та створення сім’ї. Код: 1111СЛІ Вдівець, 55 р., з широ им світо лядом, нормальним здоров’ям, познайомиться з доброю, щирою, ці авою жін ою. Код: 1011ЗБП Чолові , 39/190/90, брюнет, розл чений, спо ійний, порядний, без ш/з, х дожни з м. Остро , познайомиться з симпатичною, стр н ою, порядною дівчиною або жін ою, для створення сім’ї. Номер телефон прис орить спіл вання. Код: 0111НОВ

Чолові , 37/176/67, розл чений, з донь ою (13 ро ів), познайомиться з дівчиною/жін ою, 27-40 ро ів, можливо з дитиною, для створення сім’ї. Бажано з фото. Код: 2510ГІМ Рівнянин, 36/178/68, ш ає жін , для серйозних стос н ів. Код: 3107ЛОЛ Познайомлюся з жін ою, до 35 р., я а допоможе пережити ір от зради, можливий шлюб. Код: 2110БВС Чолові , 42/169/68, познайомиться з жін ою, відповідно о ві , для серйозних стос н ів. Код: 1210ВАМ Рівнянин, ароо ий брюнет, 30/170/63, познайомиться з дівчиною приємної зовнішності, до 28 ро ів, для др жніх стос н ів. Код: 1905ЛСЛ

Розл чений, ві 66 р., зріст – 173 см., ва а – 75 ., приємної зовнішності, без ш/з, матеріально та житлом забезпечений, добрий, порядний, спо ійний, врівноважений, дітей немає, із серйозними по лядами на життя, познайомлюсь із жін ою, приємної зовнішності, відповідно о ві , для серйозних стос н ів, можна із села. Код: 0909МВС Чолові , 28/175/75, брюнет, спортивної стат ри, познайомиться з дівчиною, 1830 р., для інтимних стос н ів, можлива фінансова підтрим а. Код: 2808ПЕС Чолові , 41 р., зріст 180 см., рів нянин, одр жений не б в, без ш/з, познайомлюся з дівчиною або жін ою, для створення сім’ї. Код: 1808КВВ

Загублено, знайдено

Рівнянин ш ає жін (дівчин ), для інтим . Надам фінансов підтрим . Код: 1010СТУ Чолові , 31/170/70, познайомиться з несхильною до повноти жін ою, до 35 р., для серйозних стос н ів. Код: 2109ММВ Хлопець, 26/185/90, ш аю дівчин по волі Божій, від 20 до 30 ро ів. С оро звільнюся з ГВУ. Код: 2009ЧОЛ Чолові , 52 ро и, зріст – 175 см., познайомиться з жін ою, для серйозних відносин. Код: 0909ДМФ Рівнянин, 46/178, спо ійний, врівноважений, ш аю жін відповідно о ві , для створення сім’ї. Код: 3108МВС

Втрачене свідоцтво про право власності видане Рівненсь им райви он омом №282 від 14.12.88 р., на житловий б дино в с. Ясениничі на ім’я Возню Анатолій Я ович, вважати недійсним. Втрачен ни облі та доходів видан на ім’я Б айч Світлана Ві торівна, вважати недійсною. Конта ти: 23-53-42 Втрачен тр дов ниж видан на ім’я Братанов І ор Сер ійович вважати недійсною. Конта ти: (098) 826-10-21

СТАНОМ НА 24.11.2010 НАДІЙШЛИ ЛИСТИ ТАКИМ АДРЕСАТАМ: 2101АІС(4)

0909ДМФ(1)

2005 КАЯ(1)

0107ОВМ(5)

1107ТБГ(13)

1806АВФ(1)

1005ДЮА(1)

2603ЛГО(7)

1103ОВМ(1)

3101ТГВ(9)

0906БГВ(2)

0303ЗВІ(3)

2707ЛОО(8)

1912ОІФ(1)

0306ТЛМ(4)

1303БОС(4)

3001 ЗВІ(13)

2802 ЛТВ (5)

2009ПБВ(1)

1705ТЛМ(5)

2111БПМ(1)

2503ЗІЮ(1)

1212 ЛІО (5)

0609 ПМН(6)

0212ТПІ(5)

1501БОО(2)

3008ІЮС(4)

1006ЛОМ(1)

2206ПНВ(1)

1711ТНУ(1)

2109БТА(1)

3010ІОА(2)

0304ЛВА(1)

1206ПВМ(6)

0308ТІД(5)

1006 ВЮВ(7)

3010ІЮА(1)

1611ЛЮВ(6)

0807ПІТ(4)

0401ТМФ(1)

0906ВГВ(1)

1203ІНІ(7)

0611ЛЮМ(3)

1404ПАЛ(1)

1203 ХОВ (3)

0608ВЛЄ(1)

2106КТБ(5)

1002ЛОН(1)

1407ПСС(1)

1012ЯОВ(2)

2511ВСГ(1)

0212КІП(5)

2508ЛВМ(7)

0706ПАВ(1)

1012ШНФ(4)

0402ГНВ(1)

2511ККВ(7)

0406МТС(11)

1303РНГ(2)

2109ШНУ(1)

2604ДЮМ(1)

1703КСБ(2)

2506ММВ(1)

1511РЛП(4)

2301ШГВ(1)

1803ДЕІ(2)

0308КДІ(1)

1408ММВ(1)

2402РВВ(1)

2502ШТО(4)

1911ДОП(6)

0512КВП(1)

1203МАВ(1)

0511РНЛ(2)

1503ШЛМ(1)

25ДІВ(1)

1112КСІ(2)

2910МВМ(1)

1505РОМ(2)

1505ШТА(1)

2508ДВІ(4)

2701КГП(2)

0707НВО(1)

1007СОВ(6)

0606ЮЮЮ(2)

2503ДТІ(1)

2410КЛВ(1)

1707ООВ(1)

0404ССМ(2)

2701ЧГГ(2)

2204ДСН(1)

0804КОА(3)

1303ОАО(7)

1204СВО(1)

Просимо абонентів забрати ореспонденцію! До

ва и допис вачів р бри и «Знайомства»!

Звертаємо Ваш ва , що о олошення др ються 3 місяці, листи збер іються в реда ції - 6 місяців. При збереженні більше, ніж 6 місяців - стя ється подвійна оплата.

НАРОДНИЙ БІЗНЕС


№44 від 25 листопада 2010 ро

49


50

№44 від 25 листопада 2010 ро

ДОЗВІЛЛЯ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР (Театральна площа, 1) 25 27 28 30

листопада - тра іфарс на 2 дії «За он» листопада - м зична омедія на 2 дії «Хан ма» листопада - народна тра едія "С перни и" листопада - омедія на 2 дії «Пані міністерша»

Тел. для довідо : 22-30-74, 22-30-24, 22-24-77, 26-37-11, е-mail: rivne-mdt@ukrwest.net, сайт за лад : http://dramteatr.rv.ua

КІНОЦЕНТР "ЄРА" (в л. Га аріна, 51) Реперт ар з 25 листопада до 1 р дня 2010 ро - м льтфільми «Ме амозо », «Союз звірів»; омедії «Всти н ти до...», «С тенер»; фантастичний фільм «Гаррі Поттер та смертельні релі вії. Частина 1»; фільм жахів «Диявол»

Телефони для довідо : (0362) 68-05-13 (бронювання вит ів), 24-64-11 (автовідповідач)

КІНОПАЛАЦ "УКРАЇНА" (м-н Незалежності, 1) До 12 р дня - вистав а-продаж при рас з доро оцінно о аміння "Світ аменю" (9.00-18.00) З 25 листопада - біо рафічна драма «Соціальна мережа»; фільм жахів «Диявол»

Телефон для довідо : 63-55-85 (автовідповідач), 43-01-11 (автовідповідач №2), 63-39-74 ( аса)

РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ (в л. Дра оманова, 19) 25 листопада - е с рсія "Наш рай в ро и Др ої світової війни"; вистав а «М зей б рштин » (Б дино вчених, в л. С.Петлюри, 17) 26 листопада - е с рсія "Народний одя Рівненщини"; вистав а "Демо ратичні традиції в У раїні" 27 листопада - е с рсія "Старе Рівне"; вистав а "Книж овий всесвіт" (з фондової оле ції м зею ХVІ – першої половини ХІХ століть) 28 листопада - е с рсія "Наш рай в давнин " (археоло ічна оле ція РОКМ); вистав а «М зей б рштин » (Б дино вчених, в л. С.Петлюри, 17) 30 листопада - е с рсія "Народний одя меш анців Рівненщини"; вистав и "Істори о-технічно о стендово о моделювання", «Паперовий світ» 1 р дня - е с рсії в Літерат рном м зеї Уласа Самч а (Б дино вчених, в л. С. Петлюри, 17) 2 р дня - е с рсія "Старе Рівне"; вистав и "Істори о-технічно о стендово о моделювання", «Паперовий світ»

Телефон для довідо : 22-33-67, http://oblmus.ucoz.ua

РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА (пл. Королен а, 6) 25 листопада - одина-ре вієм «Невипла ані сльози У раїни» (до Дня пам’яті жертв олодоморів та політичних репресій) До інця листопада - ниж ова вистав а «Промислова безпе а і охорона праці» Щосереди - засідання English Club. У рам ах прое т «Ві но в Амери ». Іноземний відділ, ІІІ поверх. Щовівтор а - засідання Кіно л б . Пере ляд інофільмів. У рам ах прое т «Ві но в Амери ». Іноземний відділ, ІІІ поверх. На базі бібліоте и діє навчально-тренін овий центр, де ожен бажаючий може пройти навчання з ви ористання інформаційно- ом ні ативних техноло ій. У відділі абонемент діє се тор вільно о обмін

ни

Бібліоте а працює: щодня з 9.00 до 18.00, вихідний – п’ятниця, с бота

Телефон для довідо : 22-21-21, сайт за лад : http://libr.rv.ua

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ (в л. С. Петлюри, 27) 25 листопада - одина пам’яті "Боже! Подар й нам олосочо " (до Дня пам’яті жертв олодоморів та політичних репресій). Почато о 12.00 Протя ом тижня - продовж є діяти вистав а х дожніх робіт чня 6 л. ЗОШ №5 м. Д бно – М. Климч а.

ХРИСТИЯНСЬКА ТЕАТРАЛЬНА СТУДІЯ "СОНЯХ" (в л. Черня а, 9) 127 листопада - тра едія «Підст пність та охання». Почато о 19:00 30 листопада - омедія «Снідано Савої». Почато о 19:00 2 р дня - омедія «Снідано Савої». Почато о 19:00

Телефон для довідо : 64-54-14, (097) 706-01-21, http://www.sonyah.rovno.net

ЗАЛ КАМЕРНОЇ ТА ОРГАННОЇ МУЗИКИ (в л. Соборна, 137) 25 листопада - про рама «Дівчин а з Полісся», рт «Ліра». Почато о 12.00 25 листопада - онцерт рт «Срібна Терція». Почато о 19.00 26 листопада - онцерт ор анної м зи и. Катерина О ар ова. Почато о 19.00

Телефон для довідо : (0362) 26-86-09, (066) 778-55-14 http://www.organ.rv.ua

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (в л. Кн. Володимира, 10) Щочетвер а - заняття з представни ами Парламент дітей міста. Почато о 16.00

Телефон для довідо : (0362) 26-57-43, 43-15-10 Сайт за лад : http://www.pdm.org.ua, http://pdm.ogo.ua

Телефон для довідо : 22-14-04

РОК-КЛУБ "ЯМА" (в л. Гетьмана Ви овсь о о, 45) МИСТЕЦЬКА ГАЛЕРЕЯ «ЗУЗА» (м-н Незалежності, 3) Щос боти, щонеділі - без оштовні майстер- ласи (ознайомлення з техні ами де ор вання, можливість власнор ч створювати ори інальні речі) В алереї можна придбати най ращі подар н и до б дь-я о о свята

Галерея працює щодня з 10.00 до 19.00, с бота - з 10.00 до 18.00, неділя - з 11.00 до 17.00. Телефон для довідо : 63-45-15

СТАДІО ПАБ (в л. Соборна, 205) 26 листопада - раща м зи а мин ло о століття від найдосвідченішо о діджея м.Рівне DJ Victor Ніщен о. Почато о 22.00. Вхід - 30 рн. 27 листопада - вист п рт «РОЛЛІК’С». Почто о 19.00 28 листопада - вечір а "The Beatles cover". Почато о 21.00. Вхід - 35 рн.

Щодня - тематичні вечір и. Почато о 19.30

Детальніше на: http://jama.com.ua

НІЧНИЙ КЛУБ “ЛАГУНА” (в л. Соборна, 191) 27 листопада - "BEST"-вечір а Щосереди - вечір а "Піна GO!" Щочетвер а – вечір а «Ladies Night». Вхід жін ам до 23.00 – без оштовно. Чолові ам до 00.00 вхід заборонений. Вхід 25 рн. Щос боти – вечір а «Disco Action». Вхід з 21.00 до 23.00 - 35 рн.; після 23.00 - 50 рн. Щонеділі - вечір а "Cocktail Parade". DJ ChiP. Ко тейльна ніч, о тейльна м зи а, о тейльний настрій. Шалені зниж и на най ращі о тейлі. Вартість вит ів 50 рн.

Телефони для довідо : 63-41-11, 63-42-55, (050) 43-44-567, http://laguna-club.com.ua

ДИСКО-БАР “МАГНАТ” (в л. С.Бандери, 61)

Телефон для довідо : 62-11-31, http://stadio.com.ua

Щоп'ятниці - вечір а "ВІД 80-Х ДО СЬОГОДНІ..." Розважальні дис оте и з 21.00 до 04.00 Дис оте и та шо -про рами вихідні Щовівтор а, щосереди, щочетвер а та щонеділі вхід особам жіночої статі без оштовний При проведенні вечіро , шо -про рам та свят ові дні ціна на вхідні вит и встановлюється о ремими розпорядженнями

Телефон для довідо : (0362) 23-43-95, 63-64-87, http://magnat-club.com.ua

РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ХУТІР" (с. В. Омеляна, в л. Д бенсь а, 11б/1) Вхід вільний. Бо лін - л б працює з 10.00 до 05.00. Гра в бо лін – від 30 рн. за один

Телефон для довідо : (0362) 29-93-58; http://hutir.com

КЛУБ "ДБК" (м. Костопіль, в л. Степансь а, 1) 28 листопада - онцерт

рам ах т р -фестивалю "Свіжня ? Двіжня !". Почато о 17.00. Вхід - 50 рн.

Телефон для довідо : (03657) 26-806, http://www.dbkclub.rv.ua

НІЧНИЙ КЛУБ "СХІДНА БРАМА" (м.Остро , в л. Ман їльсь о о, 82) 25 листопада - інтернаціональна вечір а "CWY Farewell Club". Вхід - 20 рн. 26 листопада - вечір а "РетроСпе а". Вхід - 15 рн. 2 р дня - вечір а "Заїло асет ". Вхід - 20 рн.

Телефон для довідо : (097)645-91-66. Детальніше на: http://www.shidnabrama.rv.ua

РІВНЕНСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПАРК (в л. Київсь а, 110) Відвід вачі зоопар мають ні альн можливість познайомитися з тваринами, що меш ають на всіх онтинентах Земної лі. Зоопар працює р лий рі , в сі дні тижня: вліт з 9:00 до 20:00; взим з 9:00 до 17:00 Вартість вит ів в зоопар : дорослий - 10 рн; дитячий - 5 рн; піль овий - 5 рн. Діти до 4-х ро ів - без оштовно. Вартість вит ів в а ватеррарі м: дорослий - 8 рн; дитячий - 5 рн. піль овий - 5 рн.

Тел. для довідо : 28-84-83, 28-86-47, http://www.zoo.rv.ua

У зв’яз

з можливими змінами

точнюйте дати і одини заходів за в азаними телефонами для довідо . Повний варіант дозвілевих заходів в місті читайте на http://rivne.afisha-info.com розділі «Афіша Рівно о».


afisha-rivne_44  

afisha-rivne_44

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you