Issuu on Google+

№44 від 25 листопада 2010 року Ціна 2 грн. 99 коп. www.rivne.afisha-info.com

e-mail: office@rivne.afisha-info.com

прийом оголошень: (0362) 625-635


вікна, двері

БУДІВНИЦТВО

будматеріали, меблі


6

№44 від 25 листопада 2010 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМIСТ АФІША РЕКЛАМИ....................3 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................4

НЕРУХОМIСТЬ А енції нер хомості.......................5 1.1.0. Квартири Продам.......................................9 К плю.........................................11 Здам..........................................11 Винайм ..................................12 Обмін.......................................12 Пропон ю..................................12 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам.....................................12 К плю......................................13 Здам........................................13 Винайм ..................................13 Обмін.......................................13 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам.....................................13 К плю......................................13 Здам........................................13 Винайм ..................................13 Обмін.......................................13 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................13 К плю......................................14 Здам........................................14 Винайм ..................................14 Обмін.......................................14 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................14 К плю......................................14 Здам........................................14 Винайм ..................................14 Обмін.......................................14 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ ................................14

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................15 К плю......................................16 2.2.0. Б дівельні матеріали Продам.....................................16 К плю......................................19 2.3.0. Оздоблювальні матеріали Продам.....................................19 К плю.......................................19 2.4.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................19 К плю......................................19 2.5.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................19 К плю......................................20 2.6.0. Еле трообладнання Продам.....................................20 К плю......................................20 2.7.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................20 Б ддовід а................................21 З ви отовлення..........................21 З встановлення...........................21 Інші........................................21 2.8.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................21 К плю......................................21 Пропон ю..................................21

БІЗНЕС 4.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................22 К плю......................................22 4.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................22 К плю......................................22 4.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22 4.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22 4.5.0. Юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................22 4.6.0. Полі рафічні, ре ламні та інформаційні посл и Пропон ю..................................22 4.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22 4.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22 4.9.0. Спецодя ..........................23 Продам.....................................23 4.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................23 К плю......................................23 Пропон ю..................................23 4.11.0. Конта ти.........................23 Пропон ю..................................23

ТЕХНІКА 5.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................23 К плю......................................23 Пропон ю..................................23 5.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................23 К плю......................................23 Пропон ю..................................23 5.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................23 К плю......................................23 Пропон ю..................................23 5.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................23 К плю......................................24 Пропон ю..................................24 5.5.0. Поб това техні а Продам.....................................24 К плю.......................................24 5.6.0. Ремонт поб тової техні и.....24 Пропон ю..................................24

ПОБУТ 6.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................24 К плю.......................................24 6.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................24 К плю......................................24 6.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................24 К плю.......................................25 Подар ю...................................25 Пропон ю..................................25 6.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 6.5.0. Сільсь е осподарство Продам....................................25 К плю......................................25

МЕБЛІ 3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам....................................25 К плю......................................26 Пропон ю..................................26 Меблева довід а........................26

АВТОАФIША 7.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................27 К плю......................................28 Обмін.......................................28 Оренда......................................28 7.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................28 К плю......................................28 Обмін.......................................28 Оренда......................................28 7.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам....................................28 К плю.....................................28 Обмін......................................28 Оренда.....................................28 7.4.0. Автомобілі вантажні Продам....................................28 К плю......................................29 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 7.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам....................................29 К плю......................................29 Обмін.......................................29 Оренда......................................29 7.6.0. Автосервіс Пропон ю.................................29 7.7.0. Автозапчастини Продам.....................................29 К плю......................................30 Обмін.......................................30 7.8.0. Гаражне обладнання Продам....................................30 К плю.......................................30 Пропон ю.................................30 7.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю...................................30 7.10.0. Транспортні посл и Пропон ю.................................30 Попит.....................................30 7.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам....................................30 К плю.....................................30 7.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам....................................30 К плю......................................30 Авторино , м. Л ць ...................30 Авторино , м. Івано-Фран івсь ....32 Автодовід а................................34 Автоновини................................34 Ціна на пальне на АЗС У раїни...34

БIРЖА ПРАЦI 8.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................35 Ш аю робот ............................36 9.1.0. Навчання Пропон ю.................................36 Кадрові а енції..........................38 Ва ансії обласно о центр зайнятості.................................39

№44 від 25 листопада 2010 ро

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» ПОНЕДІЛОК, ДО 13 год.

В рубрику «Терміново в номер» ВІВТОРОК, ДО 16 год. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ з 8.30 до 18.30 - понеділок - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач Як подати оголошення у рекламно-інформаційний тижневик «Афіша. Рівне»? ТЕЛЕФОНОМ Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о 1 зміст ) Ви можете подати щодня цілодобово за телефоном:

(0362) 625-635 ФАКСОМ 2

Видр ваний те ст о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) можна надіслати фа сом, в азавши іль ість подач і онта тний телефон. Замовлення приймаються за телефоном:

(0362) У РЕДАКЦІЇ 3

625-635

Платні та без оштовні (не містять омерційно о зміст ) о олошення приймаються в реда ції азети за

м. Рівне, в л. Київсь а, 36, отель «Т рист», 7 пов.

адресою:

ПОШТОЮ 4

Заповнити розбірливо «К пон без оштовно о о олошення» та надіслати в

email 5

Надіслати о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) еле тронною поштою:

33027, м. Рівне,в л. Київсь а, 36, отель «Т рист», 7 пов. онверті за адресою:

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 11.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............48 11.2.0. За блено, знайдено........48 НАРОДНИЙ БІЗНЕС................48

ПЕНСІОНЕР Про єдиний страховий внесо ......49 Час отрим вати житлові с бсидії і зробити це - просто....................49 АФІША ДОЗВІЛЛЯ......................50 КРОСВОРД..................................50

О олошення, виділене рап ою

до 22 слів 5 рн. за подач

ІНТЕРНЕТОМ Надіслати о олошення приватно о 6 хара тер (не містять омерційно о зміст ), заповнивши форм на сайті:

www.ar.rv.ua

МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ 7 Без оштовні о олошення приватно о хара тер (не містять омерційно о зміст ) приймаються через SMSповідомлення за номером:

(094) 966-87-92

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Варіант №2 О олошення, виділене рам ою

до 22 слів (розмір 20 х 41 мм) 7 рн. за подач

Варіант №3 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

Варіант №4

БУДИНОК

Фотоо олошення зі знім ом об’єта продаж

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

sms@rivne.afisha-info.com 62-56-35@rivne.afisha-info.com mms@rivne.afisha-info.com

САЛОН 10.1.0. Одя , вз ття Продам....................................40 К плю.....................................40 Довідни салон ........................40 10.2.0. Дитячі товари Продам....................................40 ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ....41 РІВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ................44 К плю......................................45 10.3.0. Галантерея, т анини Продам....................................45 К плю.....................................45 10.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам....................................45 ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ................45 К плю......................................45 Пропон ю.................................45 10.5.0. Медицина, осмети а Продам....................................45 К плю......................................45 Пропон ю.................................45 10.6.0. Мистецтво Продам....................................46 К плю.....................................46 Пропон ю.................................46 10.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам....................................46 К плю.....................................46 10.8.0. Поб тові посл и Пропон ю.................................46 Т ристичні а енції......................46

Варіанти публікацій комерційних оголошень Варіант №1

т. хх-хх-хх

Варіант №5 Комерційне о олошення

(р бри а «Біржа праці», розмір 40х41 мм), до 22 слів 25 рн. за подач Мінімальна іль ість подач - 2

т. хх-хх-хх

ЦІНИ ВКАЗАНІ БЕЗ УРАХУВАННЯ ПДВ та ПНР

Електронні адреси газети «Афіша. Рівне»: Ре ламний відділ: reklama@rivne.afisha-info.com designer@rivne.afisha-info.com

Відділ о олошень: sms@rivne.afisha-info.com 62-56-35@rivne.afisha-info.com mms@rivne.afisha-info.com


№44 від 25 листопада 2010 ро

НЕРУХОМІСТЬ

5


6

АГЕНЦІЇ НЕРУХОМОСТІ

№44 від 25 листопада 2010 ро

ЗДАМО

ТЕРМІНОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1- імнатні вартири Б овинсь а, новоб дова, 7/11/Ц, 37000 .о.

1- імнатні вартири

1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ 3/5 Ц

35.0/17.0/7.0

жилий стан

13000

Зам ова, 2 поверх, меблі, олон а, холодильни , телефон, 1000 рн. + світло + телефон.

Д ндича Д ндича Га аріна

9/9 Ц 9/9 Ц 2/5Ц

24.5/12.5/5.5 31.0/18.0/6.0 31.0/19,5/5,0

без ремонт осметичний ремонт осметичний ремонт

18000 20000 24000

Пр. Мир , 3/5,

Ш хевича Вербова

2/9 П 8/9 П

35.0/18.0/9.0 35.0/18.0/9.0

під отов. до ремонт жилий стан

27000 27000

К рчатова, 2 поверх, новоб дова, автономне опалення, меблі, ціна до овірна.

Коновальця Ма арова

5/9 П 7/9 П

34.0/18.0/9,0 34.0/18.0/9.0

осметичний ремонт осметичний ремонт

28000 28000

Корольова, меблі,

Ст.Бандери Коновальця

1/5 Ц 7/9 П

31.0/16.0/6.0 34.0/18.0/9.0

осметичний ремонт осметичний ремонт

28000 28500

Чорновола, 4/5 Ц,

Відінсь а Коновальця

2/5 Ц 7/9 П

32.0/24.0/6.0 35.0/18.0/9.0

ремонт євроремонт

28500 31000

С.Кр шельниць ої К.Сав ри

4/5 Ц 2/5 Ц

31.0/18.0/6.0 36.0/19.0/9.0

євроремонт жилий стан

36000 38000

2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ

Остафова, 4 поверх, меблі, бал он зас лений, + вода.

осметичний ремонт, 1100

олон а, холодильни ,

осметичний ремонт, 1000

меблі,

Ма арова, хня та передпо ій мебльовані, зас лений бал он, 900 рн. + світло + вода.

абельне

осметичний

ремонт,

абельне

осметичний ремонт, меблі, телефон, нові вхідні двері, 700

С. Бандери

1/2 Ц

44.0/28.0/6.5

автономне опалення

32000

Черня а С. Бандери Ма арова

5/5 Ц 1/2 Ц 6/9 П

43.0/28.0/6.0 44.0/28.0/6.5 50.0/30.0/8.0

жилий стан жилий стан жилий стан

33000 33500 37000

Кн. Оль и Льоно омбінатівсь а

3/4 Ц 4/6 Ц

43.0/28.0/6.0 50.0/30.0/8.0

жилий стан жилий стан

37000 38000

пр. Мир Га аріна

2/5 Ц 3/5 Ц

44.0/26.0/6.0 43.0/31.0/6.0

жилий стан осметичний ремонт

38000 39000

Калнишевсь о о Коновальця

2/5 Ц 2/5 Ц

47.0/31.0/6.0 44.0/27.0/6.0

жилий стан жилий стан

39000 39000

Гр шевсь о о, 6/9, меблі за домовленістю, свіжий осметичний ремонт, 1100 рн.

Ювілейна, 3/9 П, без меблів, світло + вода + телефон.

осметичний ремонт, на тривалий термін, 850

рн. +

Соборна, 2 поверх, меблі, холодильни , пласти ові ві на, бойлер, броньовані двері, телевізор, пральна машина, 1300 рн. + світло + вода. Б

овинсь а, част ово мебльована,

осметичний ремонт, Інтернет, 1000

Кр шельниць ої, 2 поверх, бойлер, меблі, холодильни , 1100 рн. Га аріна, 4/5 Ц,

9/10П 10/10 П

50.0/30.0/8.0 50.0/30.0/8.5

жилий стан ремонт, бойлер

40000 42000

П ш іна Льоно омбінатівсь а Київсь а

2/9 Ц 2/5 Ц 4/9 П

47.0/28.0/7.5 53.0/32.0/8.0 52.0/32.0/8.0

жилий стан обмін на 1 м. осметичний ремонт

43000 44 000 46000

Вербова, всі необхідні меблі, на тривалий термін, свіжий рн. + світло + вода + телефон.

К.Сав ри Тра торна

5/10 Ц 1/5 Ц

50.0/29.0/8.0 61.0/40.0/14.0

євроремонт ремонт

52000 85000

Відінсь а, 3/5 Ц,

рн.

ві на,

Інтернет,

меблі,

Б овинсь а новоб дова 8/10/Ц, 56/33/9 б дино зданий. ЦІНА 55000 .о. Соборна 1/2/Ц, 46/30/6.5,

Мельни а, 6/9, меблі, зас лений бал он, сантехні а в хорошом рн. + світло + вода.

рн.

отельня, .о.

.о.

олон а,

2/9/П,

51/30/10,

Тиха, новоб д., 8/10/Ц,

.о.

осметичний стан. ЦІНА 40000

.о.

.о.

осметичний ремонт. ЦІНА 27500

євроремонт, мебльована, техні а. ЦІНА

51000

ремонт, мебльована, техні а. ЦІНА 75000

.о.

імнати, до

.о.

менти на автономне опалення.

3- імнатні вартири БУКОВИНСЬКА, НОВОБУДОВА, ПОВЕРХ НА ВИБІР, ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ, СТЯЖКА, ШТУКАТУРКА, ЛІЧИЛЬНИКИ НА ГАЗ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, 2-БАЛКОНИ, ОДИН ЗАСКЛЕНИЙ. ЦІНА ЗАБУДОВНИКА, ПОСЛУГИ АГЕНТСТВА БЕЗКОШТОВНІ. Розтермін вання оплати на 12-місяців від 80 в.м. КРЕДИТУВАННЯ 10 % рн. НА 7 РОКІВ

В.Дивізії

9/10 П

66.0/39.0/9.0

39000

Коновальця, 2/9 Ц, бал он зас лений, меблі, холодильни , телефон, телебачення та Інтернет за бажанням вартирантів, 1000 рн.

Д бенсь а 6 Гвардійсь а

5/5 Ц 9/9 П

49.0/34.0/5.0 66.0/39.0/9.0

без ремонт осметичний ремонт

41 000 41 000

Київсь а, 5 поверх, олон а, меблі, свіжий ремонт, зас лений бал он, Інтернет, 1100 рн. + світло + вода.

Фабрична Ма арова

2/9 П 2/9 П

66.0/39.0/6.0 65.0/44.0/8.0

осметичний ремонт жилий стан

45 000 45 000

Д. Галиць о о, 4/9, меблі необхідні для проживання, холодильни , осметичний ремонт, абельне телебачення, 850 рн. + світло + вода + абельне телебачення.

Соборна, 6/9/Ц, 59/38/9.5, євроремонт,

В.Дивізії Мельни а

6/9 П 8/9 П

66.0/39.0/9.0 66.0/39.0/9.0

осметичний ремонт жилий стан

45 000 45 000

Костромсь а, меблі, пласти ові, ві на, подвійні двері, Інтернет, телефон, 1000

Здолб нів, Селище, 2/5/Ц, 64/38/9, жилий стан, автономне опалення. ЦІНА 32000

Фабрична О.Д ндича

2/9 Ц 2/5 Ц

66.0/39.0/9.0 58.0/39.0/6.0

осметичний ремонт осметичний ремонт

45 000 45 000

В.Дивізії Коновальця Відінсь а

5/9 П 5/9 П 2/6 Ц

63.0/37.0/9.0 66.0/39.0/9.0 59.0/42.0/6.0

осметичний ремонт жилий стан осметичний ремонт

47 000 47 000 50000

Київсь а Корольова

7/9 П 5/9 Ц

66.0/39.0/9.0 50.0/30.0/8.0

осметичний ремонт 50000 жил. стан, нов. б дин. 52000

С.Бандери Кі відзе

2/5 Ц 2/5 Ц

85.0/47.0/15.0 новоб., авт. оп. рем. 86.4/48.1/11.8 жилий стан

жилий стан

95000 100000

С. Бандери, 3/5 Ц, меблі, за домовленістю, світло.

абельне

ат р а, дахова

імнати о ремі, ремонт. ЦІНА 55000

1/5/Ц, 44/29/6, жилий стан. ЦІНА 40000

імната без меблів,

стані, телефон, 950

імнати,

2/9/П, 50/30/8, с часна плит а в санв з., ві на нові. ЦІНА 35000

Н.Хасевича, 3/3/Ц, 50/29/7, сталін а,

Орлова,

стяж а, шт

євроремонт, автономне опалення. ЦІНА 50000

Д.Галиць о о, 7/9/Ц, 50/38/9,

осметичний ремонт, 900

Ш хевича, 4/9, меблі необхідні, холодильни , телефон, броньовані двері, 1000

вартири

пр.Мир 2/5/Ц, 43/29/6,5 ремонт, всі двері поміняні, тр би нові, бал он обшитий деревом+пар ет, д шова абіна. ЦІНА 43000 .о.

Калнишевсь о о, 5/5Ц, 44/29/6, о ремі ЦІНА 32 000 .о., тор

рн.

.о.

Соборна 5/5/Ц, 40/26/6, ремонт, ві на змінені, бал он зас лений, о ремі автономне опалення. ЦІНА 35500 .о., тор . ТЕРМІНОВО

Здолб нів центр, 2/5/Ц, 45/30/6,

олон а, меблі, холодильни , на тривалий термін, 1000

В. Дивізії, 5/9 П, хороший ремонт, хня та вітальня мебльовані, абельне телебачення, телефон, 1100 рн.

осметичний стан. ЦІНА 26 000

2- імнатні

олон а, бал он, телефон, 1100

рн. рн. +

Ш хевича, 37500 .о.

9/9/П, 66/43/9,

Д. Галиць о о 9/9/П, 63/39/9, ремонт, сантехні а поміняна. ЦІНА 45000

меблі,

холодильни ,

Бояр а, 2/9 П, свіжий осметичний ремонт, част ово мебльована, броньовані двері, сім’ї на тривалий термін, 1300 рн. + світло, вода. Відінсь а, 3/5 Ц, с часний ремонт, нові меблі, поб това техні а, на 2 місяці, 1800 рн. + світло.

олон а, передоплата

62000 .о. Орлова 1/9/П, 140000 рн

осметичний ремонт, мебльована, на тривалий термін, 1100

Дорошен а, 3/5 Ц, без ремонт , част ово мебльована,

64/39/9,

осметичний ремонт. Ц1НА

олон а, 900

Коновальця 8/10/П, 63/40/9,

рн.

олон а,

Млинівсь а, 3/9 П, осметичний ремонт, повністю мебльована, без поб тової техні и, сім’ї на тривалий термін, 1200 рн. + світло. Київсь а, 2/9 П, осметичний ремонт, хня мебльована, бойлер, сім’ї на тривалий термін, 1400 рн. + світло, вода.

імнати без меблів,

Кн. Оль и, 5/5 Ц, с часний ремонт, меблі, поб това техні а, броньовані двері, 1900 рн.

осметичний хороший ремонт,

хня нова. ЦІНА 47000

.о. .о

4- імнатні вартири Мельни а

2/9/П,

92/ /9,

імнати

о ремі, част овий

Костромсь а дворівнева, 5/6/Ц, 188

ремонт. ЦІНА

55000

.о. тор

в.м., автономне опалення. ЦІНА 150000

.о.

БУДИНКИ Молодіжна “під люч”, 2-поверхи, 8- імнат, 2-санв зли, хня 15 в.м, мебльований, з техні ою, баня, араж, по ріб, 0.12 а, о ороджено. ЦІНА 270000 .о. Б рин, дерев`яно-це ляний, 3- імнати, хня, водяна с важина, льох, сад, 0.25 а+0.27 а приватизовано. ЦІНА 15000 .о.

аз поряд, хлів,

Карбишева 1/2 б дин , це ляний, 70/ /15, 0.04 а, 3- імнати, ванна-т алет, омора, централізована аналізація, араж, сарай, жилий стан. ЦІНА 100000 .о.

Колоден а, 160 в.м., 0.08 а, водяна с важина, араж, мансардно о тип , металочерепиця, ароїд, аз, світло, шт ат р а, стяж а, пере риття, пере ород и, вода в дворі, ви опаний септи . ЦІНА 90000 .о.

ремонт,

част ово

мебльована,

арний ремонт, част ово мебльована, без поб тової техні и, хня мебльована,

імнати без меблів, бойлер, 1300

Чорновола, 1/5 Ц, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , заґратовані ві на, помісячно, 1400 рн. + світло, вода.

рн. +

аряча вода,

Ш хевича, 5/9 П, євроремонт, меблі, поб това техні а, броньовані двері, на дов ий термін, 1800 рн.

3- імнатні вартири Київсь а, 8/9 П,

В.Житин, незавершене, 2-поверхи, це ляний, 200 в.м, пере ород и, пере риття, дах металочерепиця, ві на, теплена+ ороїдом, 0.10 а, світло+ азпоряд, до менти на б дино . ЦІНА 67000 .о. Котедж «Золоті Ворота», 2-поверхи, 162 в.м з пере ород и, 0.05 а, ом ні ації пор ч. ЦІНА 69000

аражем, дах .о.

Ц р ів, Здолб нівсь ий р-н, дерев`яний, 3- імнати, приватизовані, риниця в дворі. Ц1НА 13000 .о.

осметичний ремонт, мебльована, поб това техні а, 2100

М.Житин, дерев`яний, 2- імнати, приватизовані. ЦІНА 39000 .о.

рн.

металочерепиця,

Гр швиця, незавершене, 1-поверх зб довано, на 2-поверсі є матеріали, це ляний, є б дівельний ва ончи – під лючене світло, свердловина, 0.20 а приватизовано, доїзд асфальтований. ЦІНА 29000 .о. обмін на одно імнатн вартир .

Ювілейна, 3/9 П, арний ремонт, меблі, холодильни , телевізор, порядним людям на дов ий термін, 1500 рн + ом нальні посл и.

хня,

хня, світло+ аз, ремонт, 0.25 а

амін,

д шова,

сан.в з,

0.60 а

ЗЕМЛЯ

Міц евича, 4/9 П, арний ремонт, част ово мебльована, без поб тової техні и, зас лені бал они, на б дь-я ий термін, 1500 рн. + світло, вода. С. Кр шельниць ої, 3/9 Ц, осметичний ремонт, необхідні меблі, холодильни , бойлер, передоплата на 2 місяці, 1900 рн. + світло, вода.

Обарів, район новоб дов, 0.20 а приватизовані під б дівництво, світло+ аз поряд, рівнина, доїзд вимощено щебенем, отеджне містеч о. ЦІНА 25000 .о.

Коновальця, 4/9 П, я існий ремонт, част ово мебльована, холодильни , нова сантехні а, 1600 рн.

Н.У раїн а, 0.06 а під дач . ЦІНА 7000

Соборна, 3/5 Ц, хороший ремонт, меблі, олон а, холодильни , зас лені бал они, порядним людям на б дь-я ий термін, 1700 рн. + світло.

Іваничі, 0.20 а приватизовані під б дівництво, над поряд, біля з пин и. ЦІНА 3500 .о. Житин,

Кімнат

по в л. Відінсь ій, мебльована, по 250

Кімнат

в

Кімнат

без проживання

Кімнат

в

Кімнат

по в л. Ма арова, мебльована, 260

рн. з людини.

Кімнат

по в л. Мірющен а, без проживання

осподарів, по 280

ртожит ртожит

осподарів, по в л. Га аріна, по 300

рн. з людини.

рн. з людини.

рн. з людини.

Оренда

Частин б дин , р-н Ювілейно о, поб това техні а, 1100 рн. , р-н Грабни а,

імната,

імната,

0.08 а під садівництво, 2 лінія. ЦІНА 5500

.о. .о.

.о. .о.

ПРИМІЩЕННЯ

Соборна, 126 в.м, ремонт, б в бан . ЦІНА 450000

хня, всі зр чності, част ово мебльований, імнати,

ори, 0.12 а приватизовані під заб дов . ЦІНА 24000

світло+ аз

3- імнати

хол, сан.в з,

Лермонтова, 80 в.м+110 в.м, напівпідвальне, ві на, 2-о ремі входи, без ремонт , біля бан . ЦІНА 750 .о./ В.м.

Б дин и. Тимчасів и

Частин б дин , в л. Мірющен а, 2 подвір’я, 1300 рн. + світло.

трасою, рівнина,

С.Бандери, 44 в.м, хороший осметичний ремонт, о ремий вхід, стоян а для машини. ЦІНА 75000 .о.

Б дино , Басів К т, три імнати, хня, меблі, холодильни , місце під машин , всі зр чності, 1500 рн. + ом нальні посл и. Б дино , в л. Гр шевсь о о, 4 імнати, холодильни , є араж, 2200 рн.

.о.

Оле сандрія, 0.15 а під б дівництво, жилий масив. ЦІНА 13000

рн.

, по в л. Відінсь ій, меблі, холодильни , блочна система, 650 рн.

Кімнат , по в л. Ст. Бандери, мебльована, 250

.о.

с/ . ЦІНА 25000

0.25 а під б дівництво, жилий масив. ЦІНА 20000

Городище,

рн. з людини.

, сімейно о тип , по в л. Фабричній, без меблів, 550

Земельна ділян а в Кривичах, 0,10 а під б дівництво, ом ні ації пор ч. Ціна 4 000 .о., тор

Тимчасів 600 рн.

Тинне, 0.14 а приватизовані під

Червоні

Кімнати

По оренді звертатися за тел.: (066) 7139910, (098) 5139985, (0362) 270078

.о.тор

Кав азь а, 4/5 Ц, свіжий осметичний ремонт, меблі, пласти ові ві на, броньовані двері, олон а, передоплата на 2-3 місяці, 1500 рн. + світло.

Д. Галиць о о, 4/9 П, світло, вода.

Найкращі квартири, будинки, офісні приміщення в довгострокову оренду.

олон а, мебльована з техні ою. ЦІНА

Б.Криниця, 0.08 а, мансардно о тип , металочерепиця, ороїд, аз, світло, шт ат р а, стяж а, пере риття, пере ород и, вода в дворі, ви опаний септи . ЦІНА 90000 .о.

Ц, осметичний рн. + світло.

Ст. Бандери, 2/5 Ц, олон а, 1200 рн.

3- ім. вартира по в л. Стр тинсь ої, 3/10 Ц 80,3/48,9/9,5, євроремонт, підвал, ладов а, вмонтована прихожа. Ціна 74 000 .о., тор

.о.

редит

олон а,

Кн. Романа, 3/5 холодильни , 1400

Новий б дино в с. Біла Криниця, 160м2, 14 сот землі, отовий до оздоблювальних робіт, є араж. Ціна 50 000 .о., тор 3- ім. вартира по в л. Стр тинсь ої, 4/9 Ц за .площа 90 в.м. С часний ремонт, меблі, с п тни ове телебачення, араж. Ціна 110 000 .о., тор

.о. терміново, э

Здолб нів р-н 6 ш оли 3/5/Ц, 78 в.м, євроремонт, автономне опалення. ЦІНА 45000

рн. + світло.

Остафова, 2/5 Ц, хороший ремонт, меблі, поб това техні а, нова столяр а, 1300 рн. + ом нальні посл и.

Терміново

45000

Корольова, 8/9/Ц, 66/43/8, ремонт, дерев`яна підло а, лічильни и на опалення+ аз. ЦІНА 49000 .о.

В. Дивізії, 2/9 П, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , пральна машина, бойлер, помісячно, 1400 рн. + світло, вода Га аріна, 4/5 Ц, я існий осметичний ремонт, всі необхідні меблі, холодильни , олон а, 1100 рн. + ом нальні посл и.

.о. тор

хня+передпо ій залишаються. ЦІНА

Березовсь о о, 3/10/Ц, 66/38/10, хороший ремонт. ЦІНА 85000

Б овинсь а, 3/9 П, осметичний ремонт, необхідні пласти ові ві на, помісячна оплата, 1500 рн + світло.

Д ндича, 1/9 П, + світло, вода.

осметичний ремонт, 2-бал они, 1-зас лений. ЦІНА

Королен а, 5/6/Ц, 64/40/7, євроремонт, 80000 .о.

2- імнатні вартири

.о.

олон а, бал он зас лений, підвал.

БУКОВИНСЬКА, НОВОБУДОВА, ПОВЕРХ НА ВИБІР, ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ, ЛІЧИЛЬНИКИ НА ГАЗ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, 2-БАЛКОНИ. ЦІНА ЗАБУДОВНИКА, ПОСЛУГИ АГЕНТСТВА БЕЗКОШТОВНІ. Розтермін вання оплати на 6-місяців від 68 в.м. КРЕДИТУВАННЯ 10 % рн. НА 7 РОКІВ

С.Бандери,

абельне телебачення, Інтернет, телефон,

Мельни а Гр шевсь о о

Київсь а, 1/5/Ц, 24/12/6,ремонт, ламінат, ЦІНА 26000 .о.

Млинівсь а,

рн.

абельне телебачення,

олон а, меблі необхідні, холодильни , 1000

Автово зал, 2/9 П, бал он зас лений, пласти ові осметичний ремонт, 1100 рн. + світло + вода.

3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ

зас лений,

імната без меблів, пласти ові ві на,

Млинівсь а, 5 поверх, меблі, холодильни , телебачення, 800 рн. + світло + вода. Квасилів, 2 поверх, свіжий рн. + лічильни и.

бал он

Коновальця 2/5/Ц, 51.5 в.м, автономне опалення, після б дівельни ів. ЦІНА 46000

рн.

рн.

.о.

Коновальця новоб дова 10/11/Ц, 43 в.м, лоджія, стяж а, шт ат р а. ЦІНА 26000 .о.

рн.

олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, 1400

Бояр а, 3/9 П, бойлер, холодильни , телебачення, 1100 рн. + світло.

В.Дивізії, 9/9/П, 32/13/9, ремонт, бойлер. ЦІНА 25000

Н.Хасевича, 4/5Ц, 34/19/6,

рн.

олон а, пласти ові ві на, нові двері вхідні, 900

Кн. Оль и, 3 поверх, меблі,

рн.

осметичний ремонт, 1000 рн. + світло

Орлова, 4/9, меблі, холодильни , зас лений бал он, 950

заб довни а

Відінсь а, новоб дова, 1/9/Ц, 46/20/11, два бал они, після заб довни а. ЦІНА 37000 .о. тор

Оржів

олон а, меблі за домовленістю,

40/21/10, після б дівельни ів. ЦІНА

хня, меблі, всі зр чності, о реме

хня, о ремий вхід, всі зр чності, меблі,

хня, част ові зр чності, меблі, холодильни ,

Тимчасів

, Бояр а, меблі, всі зр чності, о реме подвір’я, сім’ї, 750

Тимчасів

, Новий двір, без меблів, част ові зр чності, на тривалий термін, 500

рн. рн.

.о.

П.Мо или, 222 в.м, ремонт, натяжна стеля, 2-сан.в з, 2-входи, напівпідвальне, ві на, автономне опалення, вода, світло. ЦІНА 160000 .о. пр.Мир ,

63,6 в.м, євроремонт, о ремий вхід, діюча пер

арня.

ЦІНА 120000

.о.

Гоща, приміщення о ремо стояче, 116 в.м, 3- аб1нети, 0.25 а не приватизовані, світло+вода+ аз+ аналізація. ЦІНА 55000 .о. Гоща, над трасою, офіс 130 в.м, с лади 600 в.м, 4-бо си, без рампи, 0.24 а не приватизовані, світло є, вода+ аз поряд, о ороджене, о ремий заїзд. ЦІНА 155000 .о.

ПРИМІЩЕННЯ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ ГОЩА, КОРЕЦЬ, ОСТРОГ, СЛАВУТА, НЕТІШИН, САРНИ, КУЗНЕЦОВСЬК, ДУБРОВИЦЯ, БЕРЕЗНЕ, ДУБНО, МЛИНІВ, РАДИВИЛІВ, ЗДОЛБУНІВ


1- імнатні вартири Ма арова, 8/9 ц, 23.5/12.5/6.5, без ремонт , 23000 .о. Кн.Острозь о о, 3/5 ц, 38/18.4/8, без ремонт , 31000 .о. Коновальця, 5/5 ц, 39.2/22/8, осметичний ремонт, 32000 .о., тор . Ювілейна, 7/9 ц, 32.3/17.8/5.3, хороший ремонт, 28000 .о.

КВАРТИРИ, БУДИНКИ 1- імнатн вартир , в л. Б б дівельни ів, 42000 .о. 1- імнатн 25000 .о.

овинсь а, новоб дова. 6/9 ц, 48/25/11. Стан після

вартир , в л. Д ндича, малосімей а, 3/9Ц., 30/18/5,4. Жилий стан.

Стр тинсь ої, 8/9, 34/18/9, ремонт, 37500 .о.

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, р-н олишньо о ма азин “Малят о”, 6/9 ц, 36/20/8, Євроремонт, бал он зас лений, 41000 .о.

Ст.Бандери, 5/5 ц, 33.6/17/6, 26500 .о.

1- імнатн

Лермонтова, 7/9 ц, 35/17.5/9, 35500 .о. Соборна, 7/9 ц, 33/18.5/6.5, 24000 .о.

1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, р-н Ювілейний. “Хр щов а”, 2/5 ц, 31/17/6, житловий стан, 28500 .о., тор .

Фабрична, 8/9 п, 35/17/9, 27500 .о.

1- імнатн

Мельни а, 1/10 п, 32/17.5/6, 27500 .о.

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна. 5/9 ц, 36/18.2/8.2. По ращене план вання, ремонт, пар ет, столяр а нова, пл.ві на. перетерті стелі, бал он зас лений, пласти овий, 31000 .о., терміново.

Біла, 2/5 ц, 31/18.5/5.5, 23500 .о. Пиро ова, 5/5 ц, 39.3/22.4/7.6, 27500 .о. Ст.Бандери, 3/3 ц, 32/18/6, 36000 .о. Д.Галиць о о, 3/9 п, 35/13/9, житловий стан, 26000 .о. Кн.Острозь о о, 3/5 ц, 31/19.5/5, хороший стан, 28000 .о. Коновальця, 4/9 п, 35/18/8.4, житловий стан, 28500 .о. В.Дивізії, 2/9 п, 35/18/8, житловий стан, 30000 .о. Вербова, 5/9 ц, 37/19.2/7.8, з ремонтом, 35000 .о., тор . Ма арова, 2/9 ц, 29.7/18.2/5, 23500 .о. Мірющен а, 2/5 ц, 30.6/17/6, 30000 .о. Б.Криниця, 4/4 ц, 42/21/9, 18000 .о. Котляревсь о о, 2/4 ц, 53/22/, підло а з піді рівом, 55000 .о.

вартир , в л. Га аріна, 5/5Ц., 31/17/6, „хр щов а”, 27000 .о.

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, не малосімей а, 6/9 п, 34/18/9, зроблений ремонт, все нове, поміняне, 31500 .о. 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/5 ц, 31/19.5/5.5, хороший стан (перетерті стелі, поміняні двері, ахель, сантехні а в хорошом стані), бал он, олон а, підвал. 29000 .о. 1- імнатн вартир , Гоща, центр, 1 поверх, 30/18/6, хороший стан, нова сантехні а, пар ет, бойлер, підвал, сарай, 14000 .о. 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, малосімей а, 3/9 ц, 30/18/5.4. житловий стан, 25000 .о. 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 6/14 ц, 50/30/9, Косметичний ремонт, 41000 .о.

імнати о ремі.

Чебишева, 9/10 п, 34.5/18/9, 30000 .о. Ювілейна, 2/9 п, 35/18/9, осметичний ремонт, 29000 .о., тор .

2- імнатн

Соборна, 3/4 ц, 40/25/8, хороший ремонт, 41000 .о.

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 5/9 п, 49/28/9, осметичний ремонт, ціна 38000 .о., тор

Соборна, після б дівельни ів, 1/5 ц, 37/18.5/8, 40000 .о. Черня а, 5/5 ц, 28/17./8, хороший ремонт, 28000 .о. Стр тинсь ої, 9/9 ц, 35/18/9, 23500 .о. Кн. Володимира, 6/9 п, 35/18/9, 30000 .о. Га аріна, 2/5 ц, 31.4/19/5, 25500 .о. Київсь а, 1/9 п, 33.8/17.5/7.8, 26500 .о. Кн.Оль и, 1/5 ц, 30/17/6, євро, 25500 .о.

2- імнатні вартири Вербова, 8/9, 49/28/7, хороший ремонт, 39000 .о. Київсь а, 4/5 ц, 43/29/6, перепланована, 48000 .о. О.Телі и, 1/9 п, 55/30/9, 36000 .о. Ст.Бандери, 4/5 ц, 43/30/5, 35000 .о. Київсь а, 7/9 п, 50/30/8, 41000 .о. Стр тинсь ої, 3/9 п, 52/30/9, 41000 .о. Д бенсь а, 1/5 ц, 54/31/7, 52000 .о., тор . Кр шельниць ої, 7/9 п, 56/31/7, 40000 .о. Гр шевсь о о, 6/10 п, 51/30/9, 38500 .о. Га аріна, 3/5 ц, 41/29/6, 38000 .о. Ма арова, 1/9 п, 47.5/30/7, 32500 .о. Ювілейна, 6/9 п, 51/32/10, 40000 .о. Зам ова, 1/5 ц, 54/32/8, хороший ремонт, 75000 .о. Ма арова, 2/9 п, 49/30/7, 37500 .о. Фабрична, 5/9 п, 47.8/29/7, 40000 .о. Пар ова, 2/5 ц, 42/28/6, 45000 .о. Ювілейна, 3/9 п, 48/30/7, хороший ремонт, 40000 .о. Київсь а, 7/9 п, 46/29/9, житловий стан, 40000 .о. Вербова, 5/5 ц, 40/26.5/5.3, 37600 .о. Ювілейна, 4/5 ц, 43/29/5.7, 42000 .о. Вербова, 7/9 п, 48/30/7, 38000 .о. Ст дентсь а, 4/5 ц, 50.5/34/6, 36500 .о. Ст.Бандери, 4/5 ц, 44.5/31/6, 38000 .о. Черня а, 2/5 ц, 45/31/6, 41000 .о. Кн.Романа, 2/5 ц, 45/31/5.5, 35000 .о. Лерм��нтова, 4/9 ц, 70 в.м., новоб дова, після б дівельни ів, 81000 .о. Остафова, 3/3 ц, 41.5/30/7, без ремонт , 33000 .о., тор . Соборна, 1/5 ц, 50/49/7, ремонт, 37000 .о. Черня а, 10/10 ц, 62/18/15/11, 40000 .о., тор .

2- імнатн терміново.

вартир , в л. Зам ова, 1/5 ц, 44/28/6, житловий стан, є підвал. 38000 .о.

вартир , в л. Ма арова, 1/9 П., 49/29/9. Жилий стан. 36000

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 П., цо оль висо ий, 50/30/8,5, бал он зас лений, пласти ові ві на, стелі перетерті, пар ет, лічильни и, ахель. Сонячна сторона. 36000 .о. 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/9 Ц., 49/39/7.5. Ремонт: нові ві на, двері, сантехні а, перетерті стелі, нова плит а, столяр а, лоджія зас лена, 46000 .о. 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 47/29/6 + доб дова 16 за онена. Кімнати ізольовані, осметичний ремонт, 44000 .о.

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, р-н Сільсь о осподарсь о о техні м , „хр щов а”, 2/5 Ц., 51/36/6. Зроблений ремонт, пласти ові ві на, броньовані двері, бал он зас лений, стелі перетерті, ламінат, ахель, олон а. 50000 .о., тор . 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 8/9 п, 63/37/9. Косметичний ремонт, 2 бал они. 43000 .о. 3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, новий б дино , 5/5 ц, 67.2/ 43.8/8, імнати всі роздільні, част овий ремонт (санв зол – плит а, сантехні а, 1 імната пл. ві но, броньовані двері), 53000 .о., тор , терміново, можливий част овий редит 3- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 90 в.м., отеджно о тип , дворівнева, о ремий вхід, 1-й поверх – хол 24 в.м., 2-й поверх –2 спальні, 40 в.м., Стан та ий, я ий здається в е спл атацію. Котел, 28000 .о. вартир , в л. Черня а, новоб дова. 8/10 ц, 75/50/11, євроремонт, 76000

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5 ц, 59.4/41/6.5, нові вхідні двері, пл.ві на, вітальня – ремонт, імнати: част овий ремонт: підло а – нова, стяж а, стіни – іпсо артон. 50000 .о. 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 8/9 п, 64/39.5/8, житловий стан, сантехні а поміняна, лоджія зас лена, 50000 .о. 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 п, 63/37/9.5. Хороший стан, 2 бал они зас лені, 43600 .о. 4- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/5 ц, 61.3/57/6.3. Част овий ремонт, (зал, вітальня, 1 спальня –стіни. Стелі –перетерті, ламінат, пл.ві на, бал он зас лений –пласти овий. Поміняні тр би, провод а, між імнатні двері, нові, броньовані вхідні двері), 2 імнати без ремонт , 54000 .о. 5- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 7/9 п, 104/63/9, євроремонт, 2 бал они – зас лені, 66000 .о. Б дино , Новий Двір, 2 поверхи + 3 мансардно о тип . 160 в.м., дах- металочерепиця, всередині майже все зроблено, о рім між імнатних дверей і сантехні и, + ще є 16 сот землі, араж о ремо 7х4 об ладений плит ою, 145000 .о., тор . , в л. Ма арова, 9/9 ц, 20/12/5, ремонт, бойлер. Дах пере ритий,

Стр тинсь ої, новоб дова, 2/5 ц, 74/40/14, 55000 .о.

Ш хевича, 8/9 п, 50/28/9, хороший ремонт, 38500 .о. Б овинсь а, 3/5 ц, 60/34/10, новоб дова, 60000 .о.

3- імнатні вартири Ювілейна, 5/9 п, 66/40/9, хороший ремонт, 60000 .о. В.Дивізії, 8/9 п, 70/40/8, 45000 .о. Кн.Острозь о о, 2/5 ц, 65/408, 57000 .о., тор . Р сь а, 5/5 ц, 58/36/7.2, житловий стан, 43000 .о. Д бенсь а, 8/9 п, 66/40/9, 40000 .о. Січових-Стрільців, 2/2 ц, 45.1/30.3/6.6, без ремонт , 35500 .о. Дире торії, 1/5 ц, 74 в.м., під омерцію, 92000 .о. Набережна, 8/9 ц, 70 в.м., євро, 71000 .о. Вербова, 5/9 ц, 76/40/10.5, ремонт, 65000 .о., тор .

Б дин и Колоден а, 2 поверхи, 150 в.м., “під люч”, 145000 .о. 1/2 б дин , р-н Леонтовича, 160 в.м., 2 поверхи, євро, “під люч”, 200000 .о. Омеляна, 1 поверх, це ла, 4 імнати, без вн трішніх робіт, вода, світло, проведений аз 5 м, 65000 .о. 1/2 б дин , в л. Соборна, це ла, 1 поверх, 95.8/57.6/10.8, 8 сот землі, 65000 .о. Барма и, 2 поверхи, 213 в.м., 5 імнат, без вн трішніх робіт, 75000 .о. 1/2 б дин , в л. П хова, 56 в.м., 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі, 75000 .о.

К плю

Д. Галиць о о, 3/9 П, 35/18/9, жилий стан, без ремонт , 26 000 .о. Д бенсь а, 5/9 П, 32/12/8, ремонт, бал он зас лений, нова сантехні а, 25 000 .о. Відінсь а, 2/5 Ц, 31.5/16.5/5.4., олон а, жилий стан, 25 500 .о.

2- імнатні вартири Га аріна, 3/5 Ц, 41/28/6, жилий стан, осметичний ремонт, 36 500 .о. тор Дорошен а, 5/5 Ц, за . 45 в.м., євроремонт, нова столяр а, 37 000 .о. Черня а, 5/5 Ц, 44.6/32/6, ремонт, 32 000 .о. С.Бандери, 1/5 Ц, 50/27/8, чесь е план вання, жилий стан, МП ві на 45 000 .о. Вербова, 8/9 П, євроремонт, пар ет, бойлер, част ово мебльована, 39 000 .о.

3- імнатні вартири Черня а, 5/5 Ц, 55/32/6.5 , імнати переплановані непрохідні, азова олон а, жилий стан, 39 000 .о. Київсь а, 8/9 П, 65/ /9, жилий стан, с/в плит а, імнати ліноле м, 45 000 .о. Д.Галиць о о, 7/9 П, 66/40/9, без ремонт , зас лений бал он, 42 500 .о. Ш хевича, 8/9 П, за . 66 в.м., звичайний стан, д бовий пар ет, д бові двері, 45 000 .о. Здолб нів - 2, 1/2 Ц, за . 64 в.м., потреб є ремонт , 34 000 .о. Ма арова, 3/9 П, 62/38/8, жилий стан, 43 000 .о.

Б дин и Лебеді, (30від Рівно о) під дач поб дований 1992р., це ляний 70 в.м, садо , олодязь, льох, асфальтованой доїзд, ліс, вихід на озеро, ТЕРМІНОВО!!!! 12 000 y.o. М`ятин, (10 м. Від Рівно о) житловий б дино , це ляний, 4 імнати, + 25 сот. Приватизованої землі. 20 000 .о.+ тор Мельни а, незавершене б дівництво, 6.8 сот. землі, за . Пл. 350 в.м., всі ом ні ації, 5 спалень, 2 с/в, 85 000 .о. Оле сандрія, дерев`яний б дино , 80-ро ів, по ритий металевою бляхою, 3 імнати, оридор, ладова, жилий стан, аз, світло, 15 сот. землі, вода олон а, приватизовано. 40 000 .о. Пересопниць а, частина це ляно о б дин можливість доб дови, 16 500 .о.

, с/в не має, пічне опалення,

Бояр а, 48 м. в., 1/4 б дин , це ляно-шла овий, 2 імнати, Землі. 70 000 .о.

хня + 5 сот.

Земельні ділян и Новий Двір 0,10 а 35 000 .о тор (711)

приватизований під заб дов , ом ні ації на ділянці

Корнин, 13 сот. Під заб дов , ом ні ації пор ч, 15 000 .о. Вересневе, 10 сот. заб дований район, підведені світло, вода, аз безпосередньо біля ділян и, заїзд вимощений відсівом, ділян а, рівна, о ороджена, на ділянці араж. 35 000 .о. В.Житин, 10 сот. , рівна, ом ні ації пор ч, заїзд асфальтований, приватизована, 8 000 .о. Городо , 10 сот., приватизована, під заб дов , ом ні ації пор ч, поряд річ а, 5 000 .о. Забороль, 10 сот., приватизована, під заб дов , 10 000 .о., Б овель, 21 сот., під с/ , мальовниче місце, поряд річ а, 7 500 .о. р-н 12 ш оли мебльова, хороший ремонт,поб това техні а, Центр, мебльована, 1200 рн+лічильни и Ювілейний не мебльована, ремонт, олон а, телефон

Здам 2- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а. 1100 рн. + світло

р-н Північний, част ово мебльована 1200 рн, хороший стан Ст.Бандери, можливо для ст дентів, хороший стан, олон а, 1400 рн

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а, 1100 рн., + світло.

В.Дивізії, 7/9/П, євроремонт,меблі, поб това техні а,відмінний стан, 1500 рн.+ ом нальні посл и

1- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Пивзавод , мебльована, холодильни , олон а. 1100 рн.+ світло.

Мельни а, вся поб това техні а, пос д, нова мебель, євроремонт, абельне телебачення, 097 880 50 25. 1900 рн

осметичний ремонт,

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, хороший стан, меблі, холодильни . 1000 рн. + світло, вода.

Ш хевича, Коновальця, ремонт, мебльована, 1500 рн. 097 880 50 25

Здам 3, 4- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, хороший стан, меблі, холодильни , 1000 рн. + світло, вода. 1- імнатн вартир , рн. + світло, вода.

в л. Д ндича, хороший стан, меблі, холодильни , 1000

Ш хевича, мебльована, 1800 + ом. 097 880 50 25 В.Дивізіії, мебльована, ремонт, 2000 + ом. 097 880 50 25

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, хороший стан, меблі, холодильни . 1000 рн. + світло, вода. 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, євроремонт, нові меблі, поб това техні а. 1500 + світло, вода, аз. 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а. 1400 рн. + світло, телефон.

Здам приміщення, іос и Льоно омбінат, біля ільця, 1 поверх, 3 імнати, ремонт, вихід з в лиці. Продаж або оренда 0978805025 Кіос в ТЦ «Центральний», 20 в.м., 8 000 рн.

2- імнатн вартир , в л. Черня а, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а. 1400 рн. + світло, телефон.

Здам приміщення по в л. Ст дентсь ій, до 400 в.м., різні площі, можна під приватн ліні , ціна до овірна

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , осметичний ремонт, мебльована, холодильни . 1500 рн. + світло, телефон, вода.

Здам приміщення під офіс в центрі міста, різної вадрат ри, ціна до овірна

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, рн. + світло, вода.

2- імнатн вартир , пр. Мир , осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а. 1500 рн. + світло, телефон, вода.

1- імнатн

вартир . Б дь-я ий район. Терміново

1/2 б дин

, 2,3- поверх.

2- імнатн

вартир . Б дь-я ий район. Терміново

2- імнатн

вартир , р-н Ювілейно о до 30000 .о., (096) 963-46-44

імнатами, в це ляном

К плю 1- імнатн

вартир в районі Бояр и до 27 000, терміново, без посередни ів

2- імнатн , Тра торна, с.Бандери, Кр шельниць ої, по ращенно о план вання, роз лян всі варіанти

КУПЛЮ 2- імнатн вартир , з о ремими р-н, терміново

Здам приміщення під ма азин, центр, ціна до овірна,

хороший стан, меблі, холодильни . 1300

вартир , “чеш а”, р-н Ювілейно о, до 30000 .о.

Земельн ділян , в місті або передмісті.

Га аріна, 1/5 Ц, 30/16/6, жилий стан, 25 000 .о.

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, осметичний ремонт, мебльована, холодильни , олон а. 1100 рн. + світло

Б дино до 100000 .о., терміново, (097) 601-40-42 1- імнатн

Кн.Острозь о о, 3/5, Ц, 32/16/6, євроремонт, 25 500 .о. О. Телі и, 2/9 Ц, новоб дова, 47.4/19.1/12.6, 39 000 .о.

Кн.Оль и, євроремонт, біля «Бр ліна», меблі, поб т.техні а, 1700 рн. В.Дивізії, 7/9/П, євроремонт, меблі, поб това техні а, відмінний стан, 1500 рн.+ ом нальні

ЗДАМ

Кав азь а, 2/9 ц, 48/30/8, житловий стан, 45000 .о. Льоно омбінатівсь а, 1/5 ц, 50/30/7, євро. 60000 .о.

в.м.,

3- імнатн вартир , в л. Соборна, новий б дино , 5/5 Ц., 67,2/43,8/8. Кімнати всі роздільні, част овий ремонт (санв зол – плит а, сантехні а, 1 імната пласти . ві но, броньовані двері). 53000 .о., тор , можливий редит.

Малосімей 22000 .о.

С.Бандери 1/3 ц 30/16/6.жилий стан,зас лений бал он.(219) 28000 .о.

.о.,

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 4/9 п. 49/30/9, хороший стан, (част овий ремонт, 40000 .о., тор .

3- імнат�� .о., тор

1- імнатні вартири

вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 32.2/17/6.1, житловий стан, 30500 .о.

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, новоб дова, 3/5 ц, 75/44/14 + бал он, автономне опалення. Пл.ві на, броньовані двері, стяж а, 66000 .о.

Вербова, 8/9 п, 34.5/17.5/8, 24500 .о.

7

АГЕНЦІЇ НЕРУХОМОСТІ

№44 від 25 листопада 2010 ро

1- імнатн

б дин

, б дь-я ий

вартир , це ляний б дино , б дь-я ий район, до 25 000 .о.

Знім Приміщення офісне в центрі, терміново до 50 в.м. Без посередни ів.


8

АГЕНЦІЇ НЕРУХОМОСТІ

Земельні ділян и

ТЕРМІНОВИЙ ВИКУП КВАРТИР 1- імнатні вартири Б

овинсь а

34/18/9рем

32000

№44 від 25 листопада 2010 ро

1- імнатні вартири

Зелений Гай, Д бенсь ий р-н, приватизована а т під б дівництво, світло 300 м, аз, вода 20 м, 14000 .о., тор .

8/9

П

Б.Криниця

4/4

Ц

Вербова

1/5

Ц

34/18/9

Вербова

8/9

П

34/12/8

Вербова

8/9

П

Д ндича

3/9 Ц

30/18/5,4

23500

Д бенсь а

6/9 П

34/18/9

31500

Д бенсь а

2/9 П

34/18/9

Здолб нів

5/5 Ц

29/14/6

19000

Гільча-1, траса Рівне-Острі , 0.25 а.-приватизована. Рівнинна. На ділянці-

Здолб нів

1/3 Ц

33/16/7

13000

Здолб нів

2/3 Ц

33/18/6

це ла. 22000 .о.

Коновальця

2/5

Ц

51/24/ 14

Коперни а

4/6

Ц

38/21/9авт.опал 18000 30500 28000

34/17/8рем

27000

28000

24000 48000

38/18/9,2

34500

н.Володимира

3/5 Ц

27/15/7

32000

н.Оль и

1/5

Ц

30/16/6

Міц евича

1/9

Ц

38/19/8,5

33500 31000

Міц евича

4/9

32500

П

38/18/9

Лермонтова

1/5

Ц

41/19/11

Новодвірсь а

2/2

Ц

40000 евро

30/16/9

2/5

Ц

Острозь о о

5/5

Ц

22/12/4

20000

Пол бот а

4/4

Ц

32/21/6

31000

Черня а

4/5

32/16.5/6

26000

Центр

2/5

Ц

37/20/8

37500

Ш ільна

2/2

Ц

Ш хевича

7/9

П

Фр

2/2

Ц

това

33/18/6,5

овинсь а

30/17/6

28000

34/18/9 ціна до овірна 36/20/8рем, автон.опал 34000

3/5

Ц

60/35/10 авт.опал. 60000

Біля ова

4/5

Ц

44/29/6рем

Відінсь а

1/5

Ц

41/32/7

Відінсь а

2/5

Ц

46/32/6,5євро 50000

Відінсь а

3/5

Ц

43/32/6рем

Вербова

3/9

Ц

47/27/8

42000

В.Дивізії

4/9

П

49/29/7,5

39500

В.Дивізії

7/9

Галиць о о

9/9

П

51/29/9рем

Галиць о о

6/9

П

48/27/7,5рем

Га аріна

3/5

Ц

44/29/6

Га аріна

2/5

Гоща

4/5

Ц

Київсь а

2/5

Ц

Київсь а

12/14 Ц

50/27/8

Київсь а

9/9

48/28/8,5

Київсь а

4/5

Ц

Київсь а

8/9

П

н.Оль и

1/3

н.Оль и

3/5

П

40000 41000 40000

40000 39000

Ц Ц Ц

42000 50000 40000

43 в.м.

45000

45/29/6

45000

н.Володимира

4/5 1/5 Ц

53/29/8рем

н.Романа

2/5

Ц

45/31/6

33000

н.Романа

5/5

Ц

45/31/6

35000

Кі відзе

1/5

Ц

Коновальця

9/10 П

50/30/8

Коновальця

4/10 Ц

50/32/7,5

Коновальця

6/9

П

Коновальця

2/5

Ц

Соборна

1/5 Ц

49/29/7,5

45000

Соборна

3/3 Ц

49/37/8євро

51000

Соборна

4/5 Ц

46/29/7,5

34000

Соборна

1/2

Ц

Соборна

1/5

Ц

Міц евича

9/9 Ц

Чорновола

3/5

46/28/6

62000

36000

44 в.м.

45000 40000 37000

49/29/8

35000

Ц П

2/2 Ц

Центр

4/5

46/29/7,5авт.опал 47000 46/29/7,5авт.опал 40000 41/25/6,3

39000

48/30/6рем

Ц

48500

49/29/8

37000

70/36/11

45000

45/30/6

40000

3- імнатні вартири Б

овинсь а

5/5 Ц

70/44/8

Березовсь о о

3/9 Ц

66,4/38/10

Біля ова

3/5 Ц

60/40/6.5

60000

Б

овинсь а

2/5 Ц

67/44/9

60000

Б

овинсь а

9/9 П

89/55/9,6рем

70000

Га аріна

4/5

53/35/6

Гр шевсь о о

6/9 П

63/39/9

50000

Гр шевсь о о

3/9 П

63/39/9

53000

Здолб нів

5/5 Ц

57/35/8,4

38000

Здолб нів

3/5 Ц

65/40/8,4

31000

Здолб нів

4/5

Ц

Ц

2- імнатні вартири

1- імнатні вартири Стр тинсь ої, 1/5 Ц, 31/16/6, Б/ремонт , 24500 .о.

Київсь а р-н автово зал 2/5/Ц, 50/30/7.5, євроремонт, вмонтовані меблі, металопласти ові ві на, нова столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення, підвал, пар ов а. 55.000

Д ндича, (малосімей а), 3/9 Ц, 30/16/5.Євроремонт-1 рі .27000 .о.

Київсь а, р-н 12 ш оли, 4/5/Ц, 50/30/8, по ращене план вання, меблі, терміново, лічильни на тепло. Ціна до овірна

Київсь а, 30/16/5.5.Обмін на 2-х імнатн

Ма арова 50/30/8 П. Тор . Терміново. Без ремонт 32 500 Млинівсь а, р-н СШ 1, 95/9 П 49/30/9 звичайний стан. Терміново, 36 000

вартир .

Здолб нів, в л. Пар ова (р-н райлі арні), 2/5ц. Новоб дова. Чорнова шт., опалення еле три а. Вивід водопровод , 28000 .о. Ш хевича,7/9 П, 24500 .о.

55/35/7

Ш хевича, 1/9П, 32 м. в. Колон а, рати на ві нах, 24000 .о.

Вербова 3/9 Ц 48/28/8 поліпшене план вання, звичайний стан. Терміново. 41.000

Д.Галиць о о, по ращене план вання, 2/9Ц. Меблі, с лопа ети, бр/двері,

Б овинсь а 2/5 Ц 67\44\9 новий б дино , ремонт, 2 бал они, терміново. Ціна до овірна Міц евича 4/5 Ц 62/40/8 без ремонт .Терміново. Тор . 60.000 В.Дивізії 5/9 П 68/39/9 ремонт. Терміново. 44. 500

2- імнатні вартири С.Бандери, 2Ц.44м. в. Автономне опалення, 33500. .о.

Соборна 4/5 Ц 68/40/9 індивід альне автономне опалення, ремонт. Терміново. 58.500 Гр шевсь о о 6/9 П звичайний стан. Терміново. Тор . 44.000 Здолб нів 3/5/Ц, 56/38/6 олон а. Або обмін на 1- імнатнн вартир з доплатою. Терміново. 28 000 Ювілейна 5/9 П 67/39/9. Ремонт. Бал он та лоджія зас лені, с лопа ети, ламінат. Тор . Терміново. 50.000 Здолб нів, 3/5 Ц 55/39/6 олон а, звичайний стан. Терміново. Тор . 29.800

Здолб нів, 6-та ш ола, 2/5Ц, 48м. в.Жилий стан, 30000 .о. Здолб нів, 3/5Ц, 52м. в., імнати ізольовані, 33000 .о. Городо , 2/2 Ц, 40м. в.,

Га аріна 56//39/6/ звичайний стан. Терміново. Тор . 43. 000

хня-6м. Незавершений ремонт: стіни під

Черня а 5/5Ц, 44/32/6. Ремонт, південна сторона, імнати ізольовані, 32500 .о.

3/9

Кі відзе

1/5

Кі відзе

2/5

Київсь а

7/9 П

Київсь а

1/2Ц 55

Кр шельниць ої

3/9 Ц

63/47/9

63000

Кр шельниць ої

7/9 Ц

67/40/8

62000

Кр шельниць ої

3/5 Ц

52/35/5,5

Коновальця

новоб дова 113 в.м.

Набережна

9/9

Ц

Орлова

3/9

П

63/39/9

Орлова

1/5

Ц

72/51/9

Острозь о о

9/9

Ц

57/37/9

Центр

4/9Ц н\б д 85/54/10

Ш хевича

9/9 П

Ш хевича

5/9 П

100/70/14

Ювілейна

6/9 П

64/39/10

П

68000

64/39/9евро

Ц

46500

75/50/20рем, авт.опал, меблі 65000 87/49/12 66/39/10

90000 48000

в.м. авт.опал.

70000

45000

68/39/8

80000 52000

66/39/9

45000 48000 45000 80000 37000 55000 46000

Комерційна нер хомість Частина приміщення в л.Фабрична 750

в.м., ремонт, автономне опалення

в.м. 70000 в.м., 4 сот

70000

Земельні ділян и Зоопар , Городище, Б.Криниця, Обарів, А роперероб а від 18000

3- імнатн

вартир , центр, ремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна 3000

Черня а, новоб дова, 8/10Ц, 60м. в., 55000 .о. тел.435007, 0677813887 тор . Чехова 9/10Ц, по ращене план вання, бр/двері, бойлер, в/пласт., лічильни и, домофон, 39800 .о.

3- імнатні вартири

Б дино це ляний 100 м2 4- ім., надвірн б дівлі, садо 6 сот. 95.000 Б дино це ляний, мансардно о тип , ом ні ації, 5 імнат. Гараж .Терміново. Тор . Ціна дійсна до інця місяця. 100. 000 в л. Стр тинсь ої. Коттедж, 300/200/20 Ц, араж, лоджія, терраса, 2 санв зли, 2 входи, 0.01 Га. землі. Ціна до овірна Б дино це ляний, новий, 2 пов., 2 сан.в зла, ремонт, араж, 0.6 сот.землі. Можливо на 2 сім’ї. Терміново. Тор або обмін на вартир . 142.000

Дачі

О.Д ндича, 2/5Ц. Жилий стан, олон а, 44000 .о.

Дачний б дино , 2 поверховий, це ляний, 60 м2, 3 імнати, хня, надвірні б дівлі, ом ні ації. 0.6 cот., пор ч озеро, 18.500 Дачний б дино , Кам’яна Гора, м. Кам’яно ірсь ий, 2 поверхи, це ла, мансардно о тип , 3- ім. Каміні сади, вино радни ,фр тов дерева, пор ч ліс та залізнична станція. Ціна до овірна. Ново раїн а, масив Східний, б дино це ляний, 3 ім., араж, аз. 0.06 Га, надвірні б дівлі, приватизована. Пор ч з пин а.Терміново. Ціна дійсна до інця місяця. 18 000

Здолб нів, 1/5Ц. Жилий стан, 34000 .о. 3- імнатн

вартир , 65м. в., 55000 .о.

Орлова, 49/29/7, 8/9П. Звичайний стан. 43000 .о. Здолб нів, 1/5Ц,

това, під ма азин, омерцію, 51000 .о.

Ново раїн а, масив Західний, 2-пов., це ляна, 60 м в ,3- ім., надвірні б дівлі, по в лиці, 6 сот землі, приватизована, пор ч озеро, 16.000

Ш хевича, 9/9П. Жилий стан.,64 м. в. 36500 .о.

4- імнатні вартири

Колоден а в л.Молодіжна, 12 сот, під б дівництво,

ом ні ації на ділянці.

Оле сандрія 10сот. Під заб дов , 22 м. на 45м., ом ні ації пор ч. 9.500 Б.Криниця 0.10 під б дівництво . Терміново. Тор . 12. 000

Черня а, 4/9Ц,1 імната доб дова. С часний стиль. 61000 .о.

Омеляна 20 сот., під б дівництво, р-н новоб дов, 15.500 Смт. Клевань 12 сот, під б дівництво, ом ні ації пор ч. 12.500

5- імнатні вартири

Колоден а, 12 сот., під заб дов , ом ні ації пор ч, заб дований р-н. 23 000 м. Рівне, 4 сот. Під б дівництво. Ком ні ації. 25.500

Здолб нів, 2-рівнева, новоб дова,117 м. в.5/5.

Дачі, б дин и, незавершене б дівництво

Незавершене б дівництво Оле сандрія, 1- ім., 20 м.2, 10 сот.,

Обмін

435007, 0677813887 Б дино , В.Житин, 2 поверхи, 90% отовності, 0.25 а. 60м. в.(75 000 .о.).

ом ні ації пор ч, ліс та річ а поряд. 12.000

Царсь е Село, 2 поверхи, це ла, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна до овірна в л. Веремч а, 6 сот. землі, це ла, 95% отовності, араж, 2 санв зла, зр чний під’їзд. Терміново або обмін на вартир з доплатою. 130.000

1/2 б дино , Бояр а, 0.05 а землі, 2 по реби, араж, сарай, осм.ремонт, т.

Це ляний б дино , 4 ім., надвірні б дівлі, 10 сот. землі. Київсь ий напрямо . На 1- ім. вартир в Рівном . 2 на 1. 2- ім. вартира, в л. Га аріна, 4/5Ц «хр щов а» на 1- імнатн вартир , о рім останніх поверхів. 3- імнатн вартир , 56/39/6 Ц «хр щов а», Здолб нів 2, на 1- імнатн Квасилів, Рівне. Роз лянемо всі варіанти.

Пересопниць а. ОБМІН НА БУДИНОК ТИННЕ, КОЛОДЕНКА.

1/2 б дин , в л. Вереща іна, 52м. в., 2 імнати, 435007.0677813887 1/2 б дин ,1/2, дерево, 43м. в., 0.035 а землі, 2 імнати,

Приміщення, виведене з житлово о фонд , 80 офіс, ма азин. 68 000 .о.

хня, аз, вода1 або 2- імнатн

Дерев’яний, стадії ремонт , 0.07=0.09 а, о ороджено пар аном. 22000 .о. а землі, 33000 .о.

Земельна ділян а, Н.Двір.0.12 а + тимчасів а + б дматеріали, 90000 .о. Незавершене б дівництво, Н.Двір,1 поверх,170 м. в.100000 .о. Незавершене б дівництво, Н.Двір, 2 поверхи, 230 м. в. 130000 .о. Б дино Н.У раїн а.3-поверховий. Незавершене б-во.Ціна 56000 .о. ОБМІН НА 3- імн. в. Рівне, в л. Кр шельниць ої. 1/2 б дин , район в л.Кн.Володимира, 3 імнати, 0.05 а, 55000 .о., тор

в.м., о ремий вхід. Можливо під

Винайм

на подвір’ї, 35000 .о. Б дино 1.5 поверхи, С сь (22 м), 70 м - на першом , 70 - на др ом .

вартир ,

Приміщення

1/2 б дин , в л.Чехова, 3 імнати, 60000 .о. 435007, 0677813887

Б дино , Гільча,1 поверх, 55м. в. Ремонт. 3 імнати, 0.35

аз

Земельні ділян и

Б овинсь а, 2/5Ц, 64/44/9, жилий стан. 62000 .о.

1/3 б дин , 60м. в.(60т. .о.) + 1\2 б дин

рн.

Б дин и

С.Бандери, 4/5Ц, 45/30/6,6, пар ова зона, імнати-ізольовані. 42000 .о.,

0677813887

Квасилів

83/56/9

Здам в оренд

фарб вання, під шпалери, ламінат, ві на/пласт.16000 .о.

50000

3/3 Ц

3- імнатні вартири

34500 .о.

26000

Соборна

56/36/6

Міц евича 3/5 Ц 52/30/8 по ращене план вання, звичайний стан, олон а, 52.000 Стр тинсь ої 5/6 Ц 72//35/14. Новоб дова, автономне індивід альне опалення. До менти отові до продаж . Терміново. Ціна дійсна до інця місяця. 59. 495 пр. Мир 2/5 Ц 42/28/6 олон а с лопа ети нова сто��яр а. Ціна до овірна Га аріна 4/5 Ц 43/29/6. без ремонт . Терміново.34 500 Кн. Володимира 7/9/П, 48/30/8 ремонт, нова столяр а, сантехні а. Вмонтовані меблі Терміново. Тор . 35. 500

Городище, 2 поверхи, 0,09 а землі, приватизована, 38000 .о. т. 435007,

8/9

бойлер вмонтовані

Ш хевича, пласти ові ві на, столяр а.28000 .о.

55000

3/5 Ц

Нежитлове приміщення центр 30

Земельна ділян а, с.Самостріли, 2.2 а. т.435007.0677813887.

50000

Соборна

Ма азин Центр 32

Земельна ділян а, Клевань.1.5 а.

80000

Здолб нів

Ц

Відінсь а 2/5 Ц 31/17/6 звичайний стан, 26.500 Галиць о о 2/9 Ц 37/19/8 ремонт бал он зас ленний, домофон. Терміново. Ціна до овірна Відінсь а 35/19/8 Ц ремонт. Хороший стан. Терміново. Ціна до овірна

Земельна ділян а, В.Омеляна. 2 а.

75/48/10ремонт, автон.опал.45000

Ц

Стр тинсь ої 8/9 П 34/18/7, ремонт. Терміново. 28. 000, тор Гр шевсь ої 2/9/П, 36/17/9, звичайний стан, 30.000

Д беньсь а 7/9 П 32/13/7.5, звичайний стан, 21.500 Орлова 35/18/8 3\9 П звичайний стан, 27.500

72 в.м.Б авт.опал. 75000

47/27/7євро 49000

7/9

С.Кр шельниць ої, тор . 2/5 Ц 31/16/6 без ремонт , олон а. Терміново. Тор , 27.000 Остафова, центр, 2/4 Ц 33/17/6.5, олон а, звичайний стан 34.000

Омеляна, а т п/б д. Асфальт, 9000 .о.

Здолб нів, р-н 4-ї ш оли, 2/3Ц, 44м. в., 29000 .о.

45000

29 500

Га аріна 3/5/Ц, 33/18/6, терміново, до інця місяця 28.500 Квасилів 2/5 Ц 36/19/8, ремонт, вмонтовані меблі. Терміново. Ціна до овірна. Коновальця 5/5 Ц 39/22/8. Терміново, тор . Ціна дійсна до інця місяця. 35 500

Га аріна, 3/9 П 35/18/8, осметичний ремонт, терміново, 29 500 Відінсь а 6/9 П 35/18/9 ремонт. Тор , 27 500

45/30/6євро, авт.опал 25000

н.Острозь о о

Ц

Ювілейна 2/9 П, 34/17/8, звичайний стан. Ціна до овірна Міц евича 7/9 П, 35/18/9, осметичний ремонт. Терміново

Гр швиця, (Траса Рівне-Д бно), 0.25 а, 15000 .о.

Здолб нів, центр, 2/5 Ц, 44 м. в., Жилий стан, 27000 .о.

43/29/6

2/2

імната), 90000 .о.

33/18/5,6 малос. ремонт 25000

49/29/9

Центр

, 0.12 а. Приватизована. Б д.матеріали (пісо , цемент,

щебінь, бетонні плити пере риття). Тимчасів а придатна для житла (1

40000

50/28/8,5рем 53000

Ц

Ш хевича

Земельн ділян

49/29/7,5рем 38000

Ц

Шевчен а

тощо)

34000

2- імнатні вартири Б

приватизована, вода 80 м, світло 10 м, аз 5 м, 22000 .о. (під афе, омерцію

С.Кр шельниць ої 35/18/9 П звичайний стан 24. 500 Квасилів, в л. Молодіжна 2/9 П 35/18.5/8.Терміново

18000

Остафова

Ц

Здовбиця, в.Шосова(траса Рівне- Острі ), 1.175 а, а т під б дівництво,

С.Бандери 4/5 Ц 36/18/6 хороший стан с лопа ети бал он зас лений.28.500 Здолб нів 32/17/6 Ц

вартир . Терміново. Без посередни ів.

К плю 1- ім.

вартир , Квасилів. Терміново. Без посередни ів.

1- імнатн 2- імнатн

вартир , П, Ц, роз лян всі пропозиції, терміново!!! вартир , Квасилів. Терміново. Без посередни ів.

Квартир з редитом, роз лян всі пропозиції, терміново!!! 2, 3- імнатн вартир , новоб дов , бажано з автономним опаленням. 2- імнатн вартир , П, Ц, без посередни ів, роз лян всі пропозиції, можливо з редитом. Терміново!!! Б дино , півб дин , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, терміново!! Дач , Н.У раїн а, це ляна. Терміново. Приміщення офісне, роз лянемо всі варіанти.


№44 від 25 листопада 2010 ро

Квартири

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 11/12 ц, 33/14/7. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 3/9 Ц, по ращено о план вання. Ціна: 40 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66

Продам

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 30/19.5/5, част овий ремонт, олон а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 7/9 Ц, 32/18/6.5, по ращене план вання. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-09-56

1.1.1. 1- імнатні вартири 1- імнатн вартир , в л. • Відінсь а, «Малосімей а», 3/5 ц,

ремонт, броньовані двері, пл.ві но, бойлер, д шова, власни . (можливо з меблями). Ціна: 20500 .о. Конта ти: (096) 702-62-20 1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями. Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, Гр шевсь о о 2/9. З євроремонтом, можливо з меблями, в зр чном тихом місці. Терміново. Можливий редит.Дешево. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 2-5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 3/9 п, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

• • • •

1- імнатні вартири, вели ий вибір, б дь-я ий р-н. Ціна: від 25000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатні вартири, в л. Д бенсь а, 5/9 п, 32/13/8, зроблений ремонт, перетерті стелі, ламінат, нова плит а, сантехні а, пл.ві на, лоджія зас лена. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартирв , в л. Ма арова, малосімей а. Конта ти: (097) 293-74-13 1- імнатн вартир , в л. 6 Гвардійсь а, 2/ 9 п, 34/18/7, звичайний стан, терміново. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 5/ 9 п, 34/18/8, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 5 П, 34/18/9, без посередни ів. Терміново. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 69-08-38, (095) 540-95-35 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 5 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 6/ 9 ц, 48/25/11, новоб дова, ціна до овірна, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 8/ 9 п, 34/18/9, євроремонт, меблі. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 8/10 П, 34/18/9, євроремонт. Ціна: 32 000 .о. Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 1/9П, 34/17,5/8, звичайний стан, отова до продаж . Ціна: 23 500 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 31/18.5/6, ремонт, азова олон а. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, хороший ремонт, між імнатні двері, нова олон а, власни . Ціна: до овірна, Конта ти: 43-45-79, (067) 291-92-59 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5, осметичний ремонт, олон а, вмонтована хня, власни . Конта ти: (098) 443-59-40, (067) 291-92-59 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 ц, 30/17/6.3. Ціна: 28000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, хр щов а, звичайний стан, отова до продаж . Ціна: 22500 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, малосімей а, 3/5 ц, 24/12/5, євроремонт, нова олон а. Ціна: 21000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9 Ц, чесь ий прое т, осметичний ремонт. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 34/17.5/7, житловий стан, стіни, стелі перетерті, лічильни и, бал он зас лений. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 1/ 9 ц, 31/18/6. Ціна: 26000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 п, 35/13/9, житловий стан, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-82-58, (063) 837-16-47 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9 п, 35/18/9, хороший стан, бал он зас лений, пар ет, в імнаті підвісна стеля. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 п, 31/13/9, житловий стан. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 9/ 9 п, 35 в.м., ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (096) 440-85-58 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/9 П, 35/19/9, дизайнерсь ий ремонт. Ціна: 34 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 5/9 п, 32/13/8, ремонт. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 43-63-31 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 7/9 П, 31.6/12.3/7, жилий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 7/9 п, 31/13/8, житловий стан. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 3/9 Ц, імната 18 в.м., євроремонт. Ціна: 27 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 1/5 Ц, 40/20/8, по ращене план вання. Ціна: 33 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/5 Ц, 32/17/6. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-36-43

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії. Конта ти: (097) 163-41-74

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 п, осметичний ремонт, ціна до овірна, власни . Конта ти: (096) 806-18-54

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9п, 35/ 18/9, жилий стан, отова до продаж . Ціна: 24 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/14 ц, 36/18/7.3, ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, біля автово зал , 9/9 п, 34/18/9, малосімей а, є технічний поверх, хороший стан, нова столяр а, лічильни и. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 13.6/9/5, малосімей а, євроремонт. Ціна: 16500 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, власни . Конта ти: (067) 966-64-06

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5Ц, 22/13/ , за альна хня. Ціна: 14900 .о., тор . Конта ти: (050) 194-57-51 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 23/12.5/4.5 Ціна: 20500 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9 ц, 45, новоб дова. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 13.6. Ціна: 16500 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Ц, 32/17/6, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-47 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Ц, остинно о тип , євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 16500 .о. Конта ти: (067) 280-01-06 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5, 24/ 12.5/5, хороший стан. Власни . Конта ти: (097) 536-99-90

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 ц, 20/12/5, ремонт, бойлер, дах пере ритий. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартир , в л. Ма арова. Конта ти: (050) 528-15-25 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 32/17.5/6, ремонт, ціна до овірна, власни . Конта ти: 61-53-84, (067) 784-30-96 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9 П, 32/13/9, євроремонт, зас лена лоджія, підвал, нова столяр а, пар ет, можливість доб дови з 3-х сторін. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (098) 430-72-94 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9 п, 32/13/9, євроремонт, нова столяр а, пар ет, зас лена лоджія, підвал. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (097) 430-72-94 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 32/ 17.5/6.2. Ціна: до овірна, Конта ти: 61-53-84, (067) 184-30-96 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/9 п, власни . Ціна: до овірна, Конта ти: (050) 288-08-78 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, осметичний ремонт. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (097) 806-30-59 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9Ц, по р��щене план вання, 38,3/16/8, ремонт, терміново. Ціна: 32 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 ц, 34/17.4/9 Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2 Ц, 37/19.8/9.5, «чесь ий» прое т. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича, 4/5 ц, 34/19/6. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 32/16/6. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/9 П, 33.4/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 2/9 Ц, 47.4/19.1/12.6, новоб дова. Ціна: 39 000 .о. Конта ти: 43-09-56

1- імнатн вартир , в л. Остафова, 2/4 Ц, 34/18/6.5, житловий стан. Ціна: 29 500 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 4/5 ц, 34/17/7.5, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 32/17/6. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-36-47

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 Ц, 20/11/5, ремонт, бойлер, пере ритий дах. Ціна: 19 000 .о. Конта ти: 43-09-56

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 1/5 Ц, 30 в.м., євроремонт, висо ий цо оль, можна під бізнес, власни . Ціна: 28500 .о. Конта ти: (063) 387-77-30

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, лічильни и води, ві на на доро , можливість доб дови, власни . Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 32/17/6, ремонт, терміново. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 п, терміново, Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/9 ц, 33/17/6.5, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 3/5Ц, 31/16/5, євроремонт, д шова абіна, вмонтовані меблі. Власни . Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (098) 624-46-34, (066) 433-31-81

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 31.5/17/6, хр щов а, житловий стан, олон а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 ц, 30/18/4.5, євроремонт, терміново. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 7/9 П, ремонт. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

1- імнатн вартир , в л. Ви овсь о о, 2/9 ц, 40, новоб дова. Ціна: 35000 .о., Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 31.5/16.5/5.4, жилий стан. Ціна: 25 500 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 34/18/9. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 П, 34.5/17.3/9, ремонт, нова столяр а. Ціна: 30 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66

вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 1- імнатн 23/12/5.5. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 П, 35/17/9, ремонт, тор . Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-43

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 30/18/6 Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9 Ц, мебльована. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 39 П, за альна площа 34,5, євроремонт. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 п, 34/18/9. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 Ц, 38/25/6, без ремонт . Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 ц, 30/18.2/5, житловий стан, пл.ві на. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 30, 8/ 9Ц, 23,2/12,2/6, пласт. ві на, тр би, двері, пар ет. Ціна: 22000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 2/5 ц, 36/20/7, звичайний стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 ц, 36/24/5. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 1/9 Ц, 32/18/6, терміново, без посередни ів. Власни . Ціна: 23500 .о., Конта ти: (098) 503-81-50, (099) 023-12-72

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 п, 34/18/9. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Васильчен а, 3/ 5Ц, 35/20/7. Ціна: 35500 .о., Конта ти: 43-63-31

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 8/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 Ц, малосімей а, без ремонт , без бал он . Ціна: 20 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 7/9 П, 34/18/9, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

1- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 6/9 п, 35/17.5/9, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 6/9 п, 35/19/8, житловий стан. Власни . Конта ти: (095) 340-45-95, (098) 120-90-17 1- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/5 ц, 31/19/5, ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/5 ц, 24/12/5, євроремонт, нова олон а, терміново. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 31.2/19.1/5, в хні ремонт, нова олон а, плита, нові всі двері. Ціна: 22500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, 34/18/8, без ремонт , недоро о. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 П, 35/17.5/8, без ремонт . Ціна: 28500 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 1- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/6 ц, 36/18/9, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Коперни а, 4/6 Ц, 38/18/9. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-36-45 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 5 ц, 43 в.м., новоб дова, автономне опалення. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц, 30/16/6, жилий стан. Ціна: 25 500 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 ц, 34/18/7.5, житловий стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц, 32/17/6, терміново. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 43-36-45

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 6/9 ц, 36/19/9, євроремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

9

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/5 ц, 37/20/8, Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/ 9 П, 34/18/9. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 43-63-31

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9 П, 35/13/9, без ремонт . Ціна: 26 000 .о. Конта ти: 43-09-56

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

1- імнатн вартир , в л. Пар ова, 2/5 ц, 32/16/6, звичайний стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Пар ова, 2/5 Ц, хороший стан, нова сантехні а. Ціна: 34 000 .о., тор . Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 5/5 ц, 39/23/7.6, ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Польова, 1/5 ц, 31/18/7.5. Ціна: 23000 .о., Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 Ц, 25.1/12.2/5.3, малосімей а, осметичний ремонт, меблі, власни , тор . Ціна: 22000 .о. Конта ти: (067) 811-73-50 1- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9 п, 34/ 18/9, ремонт. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 7/ 9 п, 34/18/8.5, житловий стан. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 1/3 Ц, 30/16/6, жилий стан. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 1/3 Ц, 30/16/6, жилий стан. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, центр міста, 3/9П, 34/18/ 9, зроблений хороший ремонт, столяр а поміняна, ахель, бал он зас лений, лічильни и. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (067) 261-68-26 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 5/9 п, 34/18/9. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), 3/9 Ц, 31/17/5, жилий стан. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 Ц, 44.3/29.3 потреб є ремонт . Ціна: 28 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 14, 2/4, 37/19/9, осметичний ремонт. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/4 ц, 37/20/9. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 ц, 29/17/8, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н РУМ , 4/9 ц, 30/18/5, ремонт, поміняні ві на, двері, сантехні а, плит а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

1- імнатн вартир , пров.Дворець ий, 3/ 5 ц, 37.6/18/.6, євроремонт. Ціна: 29000 .о., Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н РУМ , 7/9 ц, 25/13/5, част овий ремонт, бал он зас лений, ліфт працює. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

1.1.2. 2- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 37/20/7.5. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 43-36-47 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5 Ц, 31/17.1/5.4, без ремонт . Ціна: 25 000 .о. Конта ти: 43-09-56

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5 ц, 31/17.4/6, звичайний стан, рати, отова до продаж . Ціна: 25 500 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , 5/6 Ц, 50/30/8, хороший осметичний ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-45, (050) 923-54-23, (063) 354-49-74

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5 Ц, 32/18/5, звичайний стан. Ціна: 24 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

2- імнатн вартир , в центрі міста, 5/5 Ц. Конта ти: 22-78-78

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 9 П, 35/18/8.5, жилий стан. Ціна: 25.900 .о. Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/9 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5Ц, 32/16.5/6. Ціна: 26000 .о., Конта ти: 43-36-47 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9 п, 34/18/9, хороший стан, бал он зас лений, залишається хонна стін а. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9 п, 34/18/9, ремонт, Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , в л. Ясна, 2/5 Ц, 73/ 36/15, новоб дова, б дино зданий в е спл атацію, ладова, бал он, лоджія, автономне опалення. Ціна: 73 000 .о., тор . Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 28000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , Га аріна, 4/5 ц, 23/12/ 5, ремонт, пл.ві на, броньовані двері. Ціна: 21000 .о., Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , євроремонт, центр, зр чне, тихе місце, можливо з меблями. Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: (067) 362-50-32 1- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 1- імнатн вартир , Квасилів, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 600-14-27 1- імнатн вартир , Костопіль. Конта ти: (097) 954-65-28, (050) 177-52-41 1- імнатн вартир , недоро о. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88 1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, Гр шевсь о о 2/9. З євроремонтом, можливо з меблями в зр чном тихом місці. Терміново. Конта ти: (067) 362-50-32

2- імнатн вартир , В. Оле син, 47 в.м., підвал, сарай, літня хня, автономне опалення, житловий стан, земельна ділян а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 582-88-34

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5, 45/ 31/-, житловий стан. Ціна: 40000 .о., Конта ти: 23-27-19 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 45/23/9.9, ремонт, лоджія зас лена, отова до продаж . Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 42/29/6. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 ц, 33/12.8+10.4/5, звичайний стан, імнати прохідні, бал он зас лений, олон а. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5/27/ 6. Ціна: 35000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, «хр щов а», 44/26/6, потреб є ремонт . Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-14-14, (066) 717-88-48 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/9 п, 48/30/7.1. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (067) 994-35-39

2- імнатн вартир , вели ий вибір, р-н б дь-я ий. Ціна: від 35000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/9, 48/ 30/7.1. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (067) 994-35-39

2- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 8/ 10 п, 50/29.4/9, хороший стан, стелі перетерті, лічильни и, бал он зас лений. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, малосімей а, 1/5 ц, 30/13+8.5/5, стіни, стіни перетерті, санв зол і хня -плит а, пл.ві но, хороша столяр а, нові меблі, поб това техні а, олон а. Ціна: 29000 .о., тор , Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

2- імнатн вартир , в л. Біля ова, 3/5, 60/ 40/6.5 Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-45, (050) 923-54-23, (063) 354-49-74

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 10 п, власни . Конта ти: (067) 362-22-66

2- імнатн вартир , в л. Біля ова, 4/5 ц, 43/29/6. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 4 ц, 41/28/6, ремонт. Ціна: 38000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 ц, 60/34/10, новоб дова, без ремонт . Ціна: 60000 .о., Конта ти: (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 6/ 9 п, 49/30/8, звичайний стан. Ціна: 38000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 6/ 9П, 49/30/8, с часний ремонт, меблі, тор . Ціна: 40 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 8/ 9 П, 53/30/9, част овий ремонт. Ціна: 36 500 .о Конта ти: 43-09-56

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 50/30/9, євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 53/30/9. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 П, євроремонт, пар ет, част ово мебльована. Ціна: 39 000 .о. Конта ти: 43-09-56 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 44 в.м., с часний ремонт, вмонтовані меблі, терміново. Ціна: 50 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, біля ЗОШ №12, 6/10 п, 49/29/9, житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , в л. Г рьєва, 2/3 ц, 47/ 26/5.4, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 1/9 П, 52/30.5/8.2, ремонт. Ціна: 42 000 .о. Конта ти: 43-09-56 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 48 в.м., житловий стан, або обміняю на б дино . Конта ти: 28-22-06, (068) 569-53-73

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 45/30, житловий стан, без посередни ів. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 23-27-19

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 п, 48/30/8. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 46/29/6. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 5/5 ц, 45/30/6, ремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81


10

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/ 9 П, євроремонт, част ово перепланована. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 6/9 ц, 54. Ціна: 50000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 4/5 ц, 51/34/6. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Театральна, 2/3 Ц, 42/28/7, ремонт, автономне опалення. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: 43-09-56

2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/ 5 ц, 42/30/6, євроремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4/9 ц, 50/28/7. Ціна: 45000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/ 5 Ц, євроремонт, вмонтована хня. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (068) 568-29-63

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/9 п, 49/29/9, ремонт. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

2- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/5 ц, 45/32/5, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 5/9 п, 49/29/9. Житловий стан. Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: (067) 363-10-45

2- імнатн вартир , в л. К.Острозь о о, 5/ 5 Ц, 33/22/5, ремонт, малосімей а. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а,1/9 П. Ціна: 33500 .о. Конта ти: (097) 353-19-90

2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 5/5 ц, 45/31/6, імнати ізольовані, житловий стан, дозвіл на автономне опалення, дах пере ритий. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 Ц, 41/23/7, осметичний ремонт. Ціна: 37 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 13/14 ц, 49.9/26.5/8.2, євроремонт, металопласти ові ві на, бойлер, лічильни и, лоджія, власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 818-29-67 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 48/29/7. Ціна: 36000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 П, 49/29/9. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-63-31 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 Ц, 55/30/8, ремонт, олон а, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 Ц, 47/27/7. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-63-31 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/5 ц, 46/25/7, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 44/ 31/6, це ляний, бал он, олон а, можливість доб дови, або обмін на б дино в місті. Конта ти: 24-24-49, (067) 784-45-54 2- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 4/5 ц, 49/30/8, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 2/5 ц, 45/30/6. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5 ц, 43/28/6, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5 ц, 45. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 47.8 в.м., ізольовані імнати, житловий стан, отова до продаж . Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/5 Ц, 40/26/6. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-36-47 2- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 2/5 ц, 54/32/7.5, євроремонт, автономне опалення. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 2/5Ц, 56/35/11, євро, меблі, автономне опалення. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-36-43 2- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 3/5 Ц, 51/31/7. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-63-31 2- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/4 Ц, 38/25/4, ремонт, олон а, район ПМК-100. Власни . Ціна: 33000 .о. Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 54, 28-33-40, (096) 170-51-93, (097) 506-48-64 2- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/5 ц, 47/30/8, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Н.Хасевича. Ціна: 18000 .о., Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 7/9 ц, 50/29/8, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 п, 49/28/7.9. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 7/9 п, 48/30/7. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Пар ова, 2/4 ц, 42/28/6, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 6/9 ц, 51/33/7, житловий стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 6/9 ц, 51/33/7, санв зол, о ремо. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (050) 375-23-38 2- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 8/ 9П, ремонт, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 64-78-89, (050) 288-08-78 2- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 8/ 9 п, ремонт, власни . Ціна: до овірна, Конта ти: (050) 288-08-78 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 1/5 Ц, 50/27/8, чесь е план вання, жилий стан, 2 бал они, металопласти ові ві на. Ціна: 45 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/5 Ц, 47/ /6, по ращене план вання. Ціна: 43 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 ц, 56/39/8, євроремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 8/9 п. Ціна: 31000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-67-76 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 Ц, 44.3/29.3/6, без ремонт . Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/3 Ц, 56 м. в. - за альна, без ремонт , можна під омерцію. Ціна: 56 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/5 ц, 50/37/7, осметичний ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/3 Ц, 52/29/11, БОС, олон а, імнати ізольовані. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: 43-09-56 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 Ц, 41/25/6, осметичний ремонт. Ціна: 36 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 Ц, 42.5/12.5/6, част овий ремонт. Ціна: 34 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

3- імнатн вартир , вели ий вибір, р-н б дь-я ий. Ціна: від 38000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

вартир , в л. Чехова, 9/10 ц, 2- імнатн 48/25/6.6, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. 6-та Гвардійсь а, 9/9 п, 63/38/9, євроремонт, рім дитячої і хні. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 ц, 42/30/6. Ціна: 27000 .о., Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9 П, 48.2/29.3/7, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 450-61-41 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/9 п, 47/27.5/8. Ціна: 37000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10, 47/29.4/9, осметичний ремонт. Ціна: 36 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 2/2Ц, 50 в.м. за .пл., автономне опалення, ізольовані імн., перепланована, ремонт. Ціна: 45 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, 48/29/7, част овий ремонт. Ціна: 37000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, 49/29/9, житловий стан, підвал, бал он зас лений. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9 п, 50/30/9, терміново. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9 П, 47.6/-/7, лоджія зас лена, ві на пласти ові, броньовані двері, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-39-95, (067) 282-60-24 2- імнатн вартир , в л. Ясна, 2/5 ц, 73/ 36/15, автономне опалення, бал он-лоджія. Ціна: 73000 .о. Конта ти: (068) 129-23-00, (097) 596-53-06 2- імнатн вартир , в л. Ясна, новоб дова, 4/5 ц, 80 в.м., євроремонт, 2 лоджії, автономне опалення, част ово мебльована, терміново, власни . Конта ти: (067) 363-13-88 2- імнатн вартир , в л.Млинівсь а, 6/9 П, 48,5/-/11, після хорошо о ремонт , сонячна сторона, 3 вартири на площадці.Терміново. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (098) 517-98-91 2- імнатн вартир , Городо , 2/2 Ц, жилий стан. Ціна: 16 000 .о. Конта ти: (066) 450 - 61 - 41 2- імнатн вартир , Здолб нів, 1/5, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 2- імнатн вартир , Здолб нів, ізольована, 3/4, 45/28/6, осметичний ремонт, бал он, вели і омори, лічильни и хол. води, підвал, житловий стан з меблями. Приватизована, власни , терміново. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 792-14-97, (050) 066-84-06, (050) 400-27-52

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЗДОЛБУНІВ, ІЗОЛЬОВАНА, 3/4, 45/28/6, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, БАЛКОН, ВЕЛИКІ КОМОРИ, ЛІЧИЛЬНИКИ ХОЛ. ВОДИ, ПІДВАЛ, ЖИТЛОВИЙ СТАН З МЕБЛЯМИ. ПРИВАТИЗОВАНА, ВЛАСНИК, ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (050) 066-84-06, (050) 400-27-52, (067) 792-14-97

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5 ц, 67/44/9, хороший стан, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/9 п, 60/37/9. Ціна: 43000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 п, 70/40/8, звичайний стан. Ціна: 40000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/6 п. Власни . Конта ти: (097) 904-15-80

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 43. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Соборна, біля б дин офіцерів, 3/3ц, 52/29/11, імнати ізольовані, висота стелі 3.6 м, олон а, ванна 5.2 м, ві на в двір, власни . Ціна: 39000 .о., Конта ти: (095) 092-05-17 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/2 ц, 42/26/6, осметичний ремонт, автономне опалення. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-83-19, (097) 134-74-02 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 42/27/6. Ціна: 38000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 43/26/6. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 44.3/ 27.7/6. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 23-27-35 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/9 п, 48/28/8, житловий стан. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/9 п, 48/29/7, без ремонт , дешево. Ціна: 32500 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 9П, 53/32/9. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-36-43 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 4/ 5 ц, 43/27/6, житловий стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , м-н Незалежності, 2/ 5, 41.1/27,7/6, осметичний ремонт. Ціна: 47 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 2- імнатн вартир , м-н. Незалежності, 2/ 5 ц, 41/28/6. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , по ращено о план вання, б дь-я ий р-н, терміново. Ціна: до 40 000 .о., отів а. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 42/ 27/6. Ціна: 36000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , пр. Мир , 44 в.м., перепланована. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 63-33-05 2- імнатн вартир , пр. Мир , євроремонт, 5/5 ц, 43 в.м., пл.ві на, ламінат, олон а, терміново. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (096) 122-98-98 2- імнатн вартир , пров. Дворець ий, 2/ 5 ц, 49/28/7.7, ремонт Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-81, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , пров.Робітничий, 3/ 5 ц, 48/26/8.5, імнати о ремі, євроремонт, олон а. Ціна: 30500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , р-н «Біло о Лебедя», 2/5 ц, ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-36-30 (066) 700-95-85 2- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 1/1 ц, 54 в.м., автономне опалення, євроремонт, по ріб, місце під араж. Власни . Без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-89-86 2- імнатн вартир , р-н СШ № 12, мебльован , терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 48.9/ 29.4/11, 6/9 п. Конта ти: (097) 357-46-79 2- імнатн вартир , центр, 3/9 Ц, 50/30/8, ремонт, терміново. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-36-45 2- імнатн вартир , Шпанів, 52 в.м, араж, підвал, земельна ділян а, сарай, автономне опалення, част ово мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 582-88-34

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, 64/38/9. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, зас лений бал он, житловий стан, терміново. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, біля автово зал , 3/9 п, 63/38/9, житловий стан. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 7/9 п, 66/40/9. Житловий стан, бал он зас лений, не това. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 3/5 ц, 63/47/11, житловий стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/ 5Ц, 58/43/6, осм. ремонт, нова столяр а, отова до продаж . Ціна: 43 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/5 ц, 60/45/6.1. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9 ц, 67/40/8., ремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Кня ині Оль и, 3/9 ц, 70/42/9, ремонт. Ціна: 80 000 .о. Конта ти: 43-09-56 3- імнатн вартир , в л. Князя Острозь о о, 2/5 Ц, 56/48/6, без ремонт . Ціна: 50 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, 65/39/9, без ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/6 ц, 100/54/14, новоб дова, автономне опалення. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/9 п, 65/39/9, ремонт. Ціна: 43000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/6 ц, 64/43/6, євроремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9, 66/ 39/10, терміново. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-63-31

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/5 ц, 64/42/8, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Васильчен а 1/ 5Ц.,висо ий цо оль, по ращене план вання, 2 бал они, пласт. ві на, ремонт, отова до продаж . Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 Ц, 64/42/9, ремонт, по ращене план вання. Ціна: 55 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/5 ц, 65/44/9, євроремонт, терміново, ціна до овірна. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/5 ц, 65/44/9, євроремонт, ціна до овірна. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/9 ц, 74 в.м., євроремонт, по ращене план вання, власни . Ціна: 66000 .о. Конта ти: 43-67-82, (097) 407-14-42 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/9 ц, 84 в.м. Ціна: 66000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/9 п, 67/39/9, осметичний ремонт. Ціна: 45000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9 п, 63/38/9, житловий стан. Терміново. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 ц, 62/37/8, част овий ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 38/18/6. Ціна: 28000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 56/38/6, житловий стан, олон а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 62/35/8, част овий ремонт. Ціна: 55000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 П, 63/37/9.2. Ціна: 66000 .о. Конта ти: 43-63-31 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14 Ц, 68/ /8, чесь ий прое т, осметичний ремонт. Ціна: 52 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/5 ц, 67/43/9. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 7/9 п, 63/38/9. Ціна: 43000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 8/9,62,37/9, жилий стан, 2 лоджії, терміново. Ціна: 42 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9Ц, 101 в.м., перетерті стелі, стіни, пар ет, терміново. Ціна: 70 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9 ц, 66/60/7.7, євроремонт, с часне план вання, лоджія, бал он. Конта ти: (067) 729-40-70 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9 Ц, 66/60/8, євроремонт, с часне план вання, зас лена лоджія, бал он, бойлер. Конта ти: (067) 729-40-70 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 п, 70/42/8. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 3/3Ц, 83,3/56,1/9, стеля 3м., 2 бал они. Ціна: 80 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/4 п, 57/39/6. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 56/36/6. Конта ти: 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери. Конта ти: 22-33-98 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/9 П, 66/39/9, осметичний ремонт. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 7/ 7Ц, 72/40/9, с часний ремонт, меблі, дахове опалення. Ціна: 70 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 52/36/6, звичайний стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 Ц, 53/37/6. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-43 3- імнатн вартир , в л. Т винсь их Добровольців, 4/5 ц, 56/37/6, звичайний стан. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 2/9 Ц, 63/41/8.5, житловий стан, бал он зас лений. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 43-83-19, (097) 134-74-02 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 6/9 п, 67/38/9. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 ц, 59.4/42/6.5, нові вхідні двері, пл.ві на, в стані ремонт . Ціна: 42000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5 Ц, за альна площа 55 в.м., без ремонт . Ціна: 41 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 6/9 ц, 65/40/9, осметичний ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067)771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, новоб дова, євроремонт, 118 в.м. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-28 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 26, 9/ 9 П, ремонт, власни , терміново. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 28-79-52, (067) 934-23-26 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, 64/37/9, житловий стан, Ціна: 43500 .о. Конта ти: (067) 363-10-45

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 п, 65/39/7. Ціна: 41000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, 64/37/9, житловий стан. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 60/37/9, ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/9П, 63/37/9, жилий стан, терміново. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, 62/38/8, жилий стан. Ціна: 43 000 .о. Конта ти: 43-09-56

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 П, звичайний стан, д бовий пар ет, д бова столяр а. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 63/39/9. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 67/39/9. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 вартир , в л. Мельни а, 2/9 3- імнатн п, 67/39/9. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, по ращено о план вання, о ремі імнати, лоджія, бал он, лічильни и на вод , можливий обмін, на 1- імнатн +доплата. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 64-81-63 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 3 поверх. Конта ти: 68-04-43

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/10 п, 66/40/9, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5Ц, 55 в.м. за . пл., перепланована, автономне опалення, с часний ремонт, меблі. Ціна: до овірна Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/9 п, 63/37/9, житловий стан. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, 5/9 ц, 63/38/9, імнати о ремі, ліфт, лоджія, бал он. Конта ти: 26-46-39

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/4 ц, 54/37/6. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/5 ц, 59/37/8. Ціна: 57000 .о., тор . Конта ти: 43-63-31

3- імнатн вартир , р-н автово зал , 2/9 п, євроремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-30 (066) 700-95-85

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 Ц, за альна площа 50 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9 ц, 62/37/9. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , р-н автово зал , бажано мебльован , терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/9 п, 63/38/9. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , р-н Північний, роз лянемо всі варіанти, терміново. Ціна: до 40 000 .о., отів а. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/9 Ц, 80/50/11, новоб дова, без ремонт . Тор . Ціна: 85000 .о. Конта ти: (098) 517-98-91 3- імнатн вартир , в л. Вол. Дивізії, 8/9 П, 63/37/9,5, ремонт, сантехні а замінена, лоджії теплені. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9П, 63/37/9. Ціна: 50000 .о., Конта ти: 43-36-47

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 9/ 10 П, 61/ /12, ремонт, пере планова. Ціна: 55 000 .о. Конта ти: 43-09-56

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 66/30/9.5, без посередни ів. Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 ц, 42/30/5.5, житловий стан, пл.ві на, лічильни и. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-04-17, (0970 298-51-40

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, ЦЕНТР, 1/5Ц, ПІД ОФІС, МАГАЗИН, ЧЕСЬКИЙ ПРОЕКТ, СТЕЛІ ВИСОКІ, 54 КВ.М., ТЕРМІНОВО, ТОРГ, ВЛАНИК. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: 26-70-68

3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 6/6 П, 64/39/9. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

2- імнатн вартир , м-н Незалежності, 2/ 5 ц, 41.1/27.7/6, омора, олон а, підвал, телефон, осметичний ремонт. Ціна: 43000 ,о. Конта ти: 22-29-69

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 Ц, за альна площа 52 в.м., «чесь ий» прое т. Ціна: 41 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 п, 49/30/7.5. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 46/30/6, житловий стан. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 4/9 П, не това, житловий стан, зас лений бал он. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 624-46-34

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 Ц, 46/30/7. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-36-43 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 ц, 54/30/7.5, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5ц, 40/ 27/6, автономне опалення, терміново. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 Ц, 41/26/5.2. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-43

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/2Ц, 50/30/8, ремонт, авт. опалення. Ціна: 45000 .о., Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 5 ц, 64/41/9, ремонт. Ціна: 56000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9 п, без ремонт , ві на в двір. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 1/5 ц, 48.5, житловий стан, терміново. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 П, Ціна: 33500 .о. Конта ти: (097) 353-19-90

2- імнатн вартир , Клевань, 2/3 Ц, 50/ 29/7.5, лоджія, сарай, араж це ляний, 2 підвали. Конта ти: 27-12-70

2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 1/5 Ц, 65/42/9, в хорошом стані. Конта ти: 63-57-31, (096) 614-44-44

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1 поверх, 51 в.м., висо ий цо оль, можливість доб дови, є дозвіл на прое т. Конта ти: 5-87-55, (095) 143-33-93

1.1.3. 3- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 ц, 41/25/6. Ціна: 36000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 ц, 52/30/8, пласти ові ві на, броньовані двері. Ціна: 38000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 9/9 ц, 58/32/9, част овий ремонт, вмонтована хня, ві на на південь. отова до продаж . Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнат вартир , пр. Мир , 2/5 Ц, за альна 47, хня 7, осметичний ремонт. Ціна: 36 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5 ц, 45/30/6. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/2 ц, 50 в.м., імнати о ремі, ремонт, автономне опалення, дах новий. Ціна: 42000 .о., тор , Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/2. Конта ти: (097) 333-16-16 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/9 п, 47.47/29/7, ремонт, технічний поверх. А ентства нер хомості не т рб вати. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (096) 831-29-19

2- імнатн вартир . Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , пр. Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5Ц, 47,5/33,5/6, звичайний стан, отова до продаж . Ціна: 35 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , в л. Дра оманова, 2/ 2 Ц, 56/ / 10, по ращено о план вання, осметичний ремонт. Ціна: 40 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66

№44 від 25 листопада 2010 ро

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 9/ 10 п, 63/39/9. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/9 п, 66 в.м., перетерті стелі, д бовий пар ет, 2 пл.ві на, лоджії зас лені, вхідні двері, бойлер, С п тни . Власни . Конта ти: (098) 624-46-34, (066) 433-31-81 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9 п, част овий ремонт, нові ві на, підвал, отова до продаж . Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 П, 66/40/9, без ремонт . Ціна: 42 500 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 66/39/ 9, част ово ремонт. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-36-47 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 8/9 п, 65/40/10, хороший житловий стан, терміново. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/5 Ц, 58/43/6, євроремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18 3- імнатн вартир , в л. Д ндича, 3/5 Ц, 58/43/6. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18 3- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 9/ 10П, звичайний стан, отова до продаж , терміново. Ціна: 42 500 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 1/9 П, 62/ /9, осметичний ремонт. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 Ц, 568/39/6, хороший осметичний ремонт, олон а. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 43-83-18, (097) 134-74-02, (050) 338-71-09 3- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 3/9 П, 61.5/ /9, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 511-86-44 3- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 3/9 п, 68/39/9, житловий стан, 2 лоджії зас лені, бойлер, підвал. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9 п, 64/ 39/9. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Романа Ш хевича, 7 поверх, в хорошом стані, бойлер, телефон. Конта ти: (067) 760-04-18 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 2/9 Ц, 64/39/9. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-63-31 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 8/9 Ц, 70/41//8, по ращено о план вання, житловий стан. Власни . Ціна: 68000 .о. Конта ти: 26-82-31, (067) 417-28-50

3- імнатн вартир , центр, 1/5 Ц, 75/48/ 9, автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-43 3- імнатн вартир , центр, 3/5 ц, 80/54/ 10, чесь ий прое т, бал он-лоджія. Ціна: до овірна, Конта ти: 64-37-39, (096) 254-60-25 3- імнат вартир , в л. Вербова, 2/10 Ц, 74/40/10, оридор 14 м. в., ванна імната 8 м. в., євроремонт, бойлер, біде, ардироб. Ціна: 65500 .о.,тор . Конта ти: (098) 517-98-91

1.1.4. 4- імнатні вартири

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 ц, 63/40/9. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

4- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, це ла, ремонт, 103 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/9 Ц, 71/43/9. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18

4- імнатн вартир , в л. Київсь а(р-н Малят о), 5 імнат,113,2/51,7/10,3 в.м., 3/9 Ц, автономне опалення, 2 санв зли, 2 бал они. Терміново. Тор . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 752-52-20

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/5Ц, чеш а, 65,7/42,5/7,6, жилий стан, 2 бал они, терміново. Ціна: 55 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 64/38/10. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Ки��всь а, 5/9Ц, 63/39/8. Ціна: 56000 .о., Конта ти: 43-36-45

3- імнатн вартир , Сарни, в ч довом стані, др ий поверх, два бал они, ремонт, еле троопалення. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 654-44-30

4(5)- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о,10/10, 85/45/9, 2 лоджії. Можливий обмін на 2- імнатн з доплатою. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: а/с 18, Рівне, 33027 43-76-43, (067) 362-87-31

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 59/39/8, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9П, ремонт, брон. двері, зас л. бал он, жилий стан. Ціна: 47 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, або обмін на 2- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: (067) 953-91-07

3- імнатн вартир , в л. С. Петлюри, 1 поверх, можливо під офіс, можливий обмін на 1- імнатн вартир + доплата. Конта ти: 5-91-70, (098) 594-62-33

3- імнатн вартир , в л. К.Острозь о о, 4/ 5 Ц, 53.3/34.3/6, жилий стан. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: 43-09-56

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 п, 66/39/9, ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

3- імнатн вартир , р-н СШ № 12, мебльован , терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 67/44/9. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9 ц, 53.7 в.м., ремонт. Власни . Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 447-99-66 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9 ц, 55/36/6.2, осметичний ремонт. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1 поверх, або поміняю на 1- імнатн Ціна: до овірна, Конта ти: 26-38-46 4- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/5 ц, 61.3/57/6.3, част овий ремонт (зал, вітальня, спальня-стіни, стелі - перетерті), 2 імнати без ремонт . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (067) 363-10-45 4- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 63.7 в.м., власни , можливий обмін на 2- імнатн + доплата. Конта ти: (050) 375-49-11 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 ц. Конта ти: 26-08-76


№44 від 25 листопада 2010 ро 4- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 3/5 ц, 60/49/6.2, без ремонт , олон а. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40

2- імнатн вартир , центрі, по ращено о план вання, роз лянемо всі варіанти, отів а, терміново. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5 поверх, 92/46/11. Конта ти: (067) 360-56-48

2- імнатн вартир , це ляний б дино , по ращено о план вання, центр, бажано з автономним опаленням або олон ою. Без посередни ів. Конта ти: (067) 362-89-86

1.1.5. 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/ 10П, 100 в.м., част овий ремонт, терміново. Ціна: 52 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 33, 6 поверх, повністю мебльована, джа зі, франц зь і стелі, автономне опалення, євроремонт, хня-ст дія. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (067) 499-84-00 oleg_basaliga@ukr.net 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9 п, 101 в.м. Конта ти: (067) 377-50-31 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9 п, ремонт, власни . Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 422-29-91

1.1.6. по області та У раїні 1- імнатн вартир , м. Здолб нів, в л. Ш ільна, 3/4 Ц, 31/16.5/7, хр щов а, жилий стан. Ціна: 20 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 2- імнатн вартир , Здолб нів, центр, 3/ 4, 45/28/6, осметичний ремонт, бал он, вел. омора, підвал, азова олон а, житловий стан з меблями. Приватизована, власни , терміново. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (050) 066-84-06, (067) 792-14-97, (050) 400-27-52 3- імнатн вартир , Здолб нів, 65/39/9, 2/ 5 Ц, автономне опалення. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-36-43 3- імнатн вартир , Квасилів, металеві двері, металопласти ові ві на, бойлер, част ово ремонт, 69/40/10,6/9 п. Власни . Ціна: до овірна, Конта ти: 43-02-18, (097) 836-02-06 4- імнатн вартир , Здолб нів, 4/5 Ц, 89 в.м., пласти ові ві на. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 551-33-72, (097) 081-11-73

К плю 1.1.7. 1- імнатні вартири 1,2,3- імнатн • б дь-я ом р-ні

вартир , в міста, рім останньо о поверх , для себе. Терміново. Роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2- імнатн вартир в Рівном , терміново. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1,2- імнатні вартири, недоро о. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88 1,2- імнатн вартир . Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 1- імнатн вартир в б дь-я ом районі. Недоро о. Конта ти: 43-83-18, (097) 134-74-02 1- імнатн ( імната 18

вартир , або малосімей в.м.). Конта ти: 43-36-43

1- імнатн вартир , без посередни ів, недоро о. Конта ти: (067) 587-05-92 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (067) 363-10-45 1- імнатн вартир , в малосімейці, б дь-я ий р-н, терміново. Ціна: до 20 000 .о., отів а Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , недоро о. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88 1- імнатн вартир , по ращене о план вання, б дь-я ий р-н, терміново. Ціна: до 28 000 .о., отів а. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , р-н автово зал , роз лянемо всі варіанти, терміново. Ціна: до 25 000 .о., отів а Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , р-н б дь-я ий, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1- імнатн вартир , р-н Північний, роз лянемо всі варіанти, терміново. Ціна: до 25 000 .о., отів а Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Квартир . Ціна: до 25000 43-36-45

.о. Конта ти:

1.1.8. 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , Квасилів, Здолб нів, без посередни ів. Ціна: до 25000 .о. Конта ти: (066) 700-95-92

2,3- імнатн план вання, автономним 43-36-43

вартир , поліпшено о можна новоб дов , з опаленням. Конта ти:

2- імнатн вартир в б дь-я ом р-ні. Недоро о. Конта ти: 43-83-18, (050) 338-71-09 2- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: (067) 363-10-45 2- імнатн вартир , з о ремими імнатами, в це ляном б дин , р-н б дь-я ий, терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 2- імнатн вартир , недоро о, р-н б дь-я ий, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 2- імнатн вартир , по в л. Га аріна, О.Д ндича, Черня а, Кн.Романа, «хр щов », можна без ремонт , терміново. Ціна: до 35 000 .о., отів а Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 2- імнатн вартир , р-н автово зал , роз лянемо всі варіанти, терміново. Ціна: до 37 000 .о., отів а. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 2- імнатн вартир , р-н моло озавод (в л. Га аріна, Князя Романа), «хр щов », без ремонт . Ціна: до 35 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 2- імнатн вартир , р-н Північний, роз лянемо всі варіанти, терміново. Ціна: до 35 000 .о., отів а. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1.1.9. 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 298-51-40 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н., терміново. Конта ти: (067) 363-10-45 3- імнатн вартир , недоро о, р-н б дь-я ий, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 3- імнатн вартир , по в л. Га аріна, О.Д ндича, Черня а, Кн.Романа, «хр щов », можна без ремонт , терміново. Ціна: до 42 000 .о., отів а Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , по в л. Мельни а, Коновальця, панельном б дин , терміново. Ціна: до 40 000 .о., отів а Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , по ращено о план вання, б дь-я ий р-н, до 55000 .о., отів а, терміново. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 3- імнатн вартир , центр, по ращено о план вання, роз лянемо всі варіанти, отів а, терміново. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

Здам 1.1.13. 1- імнатні вартири

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. Від 150 рн. До менти. Власни , т. 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМ-КЛАС 150 ГРН ДО 250 ГРН.ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО, Т. 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово. Потижнево. Від 100 рн до с пер лас . С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Власни , т. 43-37-42, (094) 966-04-28, (093) 651-08-86 1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал або біля «Сільпо», подобово, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: 63-37-32, (097) 591-59-20, (050) 435-43-54 1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал,або«Аврора»,а ротехні м, автопар , центр, е оном лас 100 рн, до 300 рн ВІП- лас , всі зр чності, до менти по відрядженню. Власни , онфіденційно, т. 43-04-28, (098) 449-67-16

• •

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, Т. 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • абсолютний омфорт, автово зал,

або автобазар, або А рарний оледж, або «Сільпо», подобово, по одинно, всі зр чності, аряча вода, звітні до менти. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автобазар або Автово зал або «Аврора», біля отелю «Мир», біля базар , ЦУМ , Ма арова, центр, Бандери, біля ресторан «Стамб л», Пар ова, від 100 рн/ доба. По одинно. Подобово. До менти. Конта ти: (096) 561-82-87 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автобазар, або автово зал, або біля «Аврори», автостоян а, центр, в л. Бандери. Зр чно, чисто, онфіденційно. По одинно, подобово. До менти, власни . Ціна: 100-250 рн/доба, Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автобазар, автово зал, «Аврора», або біля Драмтеатр , біля ЦУМ , в л. Бандери, центр, вели е ліж о, ремонт, арантована чистота, недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Аврора», або біля ресторан «Стамб л», Бандери, Ма арова, центр, біля пар , ЦУМ . По одинно, подобово, 2-спальне ліж о. Гаряча вода. До менти по відрядженню. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ, ОРЕНДА

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, або біля «Аврори», або авторино , автостоян а, Бандери, Ма арова, центр, вода аряча, с часно. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17 (050) 846-69-28 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал, центр, або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98 1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, омфортно, євроремонт, в центрі, автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево, недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , автово зал, різні р-ни, олон а, с часні меблі, поб това техні а, пральна машина, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1,2,3,4,5- імнатні вартири, «автобазар», або Автово зал, або р-н «Аврори», або автостоян а, в л. Га аріна, подобово, по одинно, до менти по відрядженню. Конта ти: 43-49-02, 43-49-03, (067) 362-14-15 1,2,3,4,5- імнатні вартири, Автово зал або біля «Сільпо», отелю «Мир», подобово, по одинно, потижнево, раще ніж в отелі, всі зр чності, ліж о, аряча вода, абельне ТБ, омфорт, автостоян а, витанції, недоро о. Конта ти: (094) 966-12-12 1,2,3- імнатні вартири, Автово зал, біля центр , центр, подобово, потижнево, недоро і й елітні. Гаряча вода, абельне ТБ, чиста постіль, автостоян а, без посередни ів. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2- імнатні вартири, по одинно, подобово, потижнево, ремонт, 2-спальне ліж о, абельне ТБ. Комфорт та затишо . Недоро о. Власни . Видаються витанції. Конта ти: (067) 338-32-42, (066) 877-39-00 1,3- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, раще ніж в отелі, абельне ТБ, автостоян а, оформляємо до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12 1-,2-,3-,4-,5- імнатні вартири, автово зал або біля автобазар , в центрі. Автостоян а, всі зр чності, ремонт, арантована чистота, недоро о. По одинно, подобово. Квитанції, без посередни ів. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51 1- імнатн вартир , біля ма азин «Відін», олон а, холодильни , після осметично о ремонт , 900 рн/міс + ом нальні посл и. Конта ти: (096) 116-45-41 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево. Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, 24-55-45, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Власни . Ціна: 100-250 рн/доба. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1100 рн/міс, меблі, холодильни , телевізор, пл.ві на, броньовані двері, мебльована. Конта ти: (096) 116-45-41 1- імнатн вартир , мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13 1- імнатн вартир , центр, арний дизайн. Ціна: 200 .о./міс., Конта ти: (096) 116-45-41

11

• •

• • •

• •

• •

ЗАТИШНІ КВАРТИРИ

• • •

• • •

Подобово, потижнево, отельно о тип , престижні райони, від е оном лас до с пер лас . До менти по відрядженню.

т. (0362) 43-37-42, (050) 43592-28, (098) 449-67-16, (093) 513-09-59

1- імнатн вартир , пр. Мир , 3 поверх, холодильни , 1000 рн/міс., + світло, вода. Конта ти: (096) 116-45-41 1- імнатн вартир , ремонт, автово зал, центр, сервісне обсл ов вання та сі мови для відпочин , абельне ТБ, подобово, по одинно, потижнево. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Візьмемо дівчин на вартир , що знаходиться по в л. Ст. Бандери, в р-ні афе «Бр лін», без осподаря. Конта ти: (097) 433-43-93

• •

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ АБО БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ Р-Н МІСТА. ВІД 100 ГРН/ДОБА. АВТОСТОЯНКА, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, КВИТАНЦІЇ. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО. КАБЕЛЬНЕ ТБ, ПОСУД, ХОЛОДИЛЬНИК. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-47-51, (063)790-02-64, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62 1- імнатні вартири, вели ий вибір, б дь-я ий р-н. Ціна: від 1000 рн. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (096) 959-84-98, (050) 846-69-28 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС ВІД 100 ГРН. ДО 250 ГРН. ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 64-21-36, (094) 666-37-72, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ РАЙОНИ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (094) 966-04-28, (097) 387-82-58 1,2,3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, ЦЕНТР МІСТА, ЄВРОРЕМОНТ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, КОМФОРТНО, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, ДОКУМЕНТИ, ВЛАСНИК, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (067) 425-03-75, (067) 100-88-44, (097) 566-28-38 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA 1,2- імнатні вартири, подобово, центр, р-н автово зал . Поб това техні а, всі зр чності. Ціна: від 180 рн./доба Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ВИГОДИ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1,2- імнатн

вартир . Конта ти: 43-36-43

1-,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР. ЄВРОРЕМОНТ. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО. ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ВИДАЮТЬСЯ КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 255-56-67, (093) 906-14-07 1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70 1- імнатн вартир , автово зал, меблі, техні а, ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , біля автово зал , меблі, холодильни , 1000 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , біля ма азин «Керамб д», ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 806-30-59 1- імнатн вартир , б дь-я ий район, пош на замовлення. Ціна: від 900 рн. до 1500 рн Конта ти: (098) 225-41-93 1- імнатн вартир , від 1100 рн, меблі, аряча вода, терміново. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізія, 7/9 П, євроремонт. Ціна: 1500 рн. + ом посл и Конта ти: 43-09-56

1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ІНШІ Р-НИ, КОЛОНКА, СУЧАСНА ПОБУТ.ТЕХНІКА, ПОСУД, МЕБЛІ, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ДВД, СУЧАСНІ ФІЛЬНІ, ЧИСТА ПОСТІЛЬ, КОНФІДЕНЦІЙНО. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. ЦІНА: 100-250 ГРН/ДОБА. КОНТАКТИ: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1- імнатн вартир , в л. Вербова, меблі, техні а. Ціна: 1200 рн.+ лічильни и Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , в л. Вербова. Ціна: 900 рн. Конта ти: (068) 145-82-56


12

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, 1,2,3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ТРЦ»ЧАЙКА». ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРНІ УМОВИ. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 382-01-29, (063) 211-60-22

Кімнат

для хлопця. Конта ти: 23-79-46

КІМНАТУ ДЛЯ ДІВЧИНИ, Р-Н РУМУ. КОНТАКТИ: 5-67-29, (097) 863-42-40 Кімнат , дівчині. Конта ти: 24-07-10

1.1.14. 2- імнатні вартири

Кімнат , мебльован , хлопцю, без ш/з. Конта ти: 63-79-68, (063) 592-61-03

2,3,4,5- імнатні вартири, • автово зал, автобазар, або

Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о, заочни ам, або працюючим. Конта ти: 28-83-77, (066) 631-89-61

«Аврора», центр. Подобово. Потижнево, с часний інтер’єр, аряча вода, с п тни ове ТБ. До менти по відрядженню. Власни , т. (094) 966-04-28, 43-37-42, (093) 651-08-86, (098) 449-67-16 2,3- імнатні вартири, автово зал, або біля центр , центр, залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3 поверх, холодильни , телевізор, олон а, звичайний стан. Ціна: 1500 рн/міс. Конта ти: (096) 116-45-41

• 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9, євроремонт, не ст дентам. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 2/5 Ц, мебльована, олон а. Ціна: 1000 рн. + лічилн. Конта ти: (093) 511-86-44 1- імнатн вартир , в л. К.Оль и, євроремонт. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, мебльована, звичайний стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (066) 450-61-41 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, част ово мебльована. Ціна: 1000 рн, + світло. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (096) 913-83-73 1- імнатн вартир , немебльован . Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 806-30-59 1- імнатн вартир , пр. Мир , меблі, холодильни , олон а, на тривалий термін. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, мебльована, хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 511-86-44

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, 2,3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, Р-Н ЮВІЛЕЙНИЙ, ВУЛ. КОРОЛЬОВА. КОНТАКТИ: (098) 559-77-99, (096) 345-33-37

Кімнат , порядном Конта ти: 28-12-47

хлопцю, без ш/з.

Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 64-32-04 Кімнат , хлопцям-заочни ам. Конта ти: (096) 965-57-37

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльовані. Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2- імнатн вартир в районі авторин біля «Динамо». Без посередни ів. Можлива передоплата. Сім’я. Ціна: до 1100 рн. Конта ти: (067) 709-40-71

2- імнатн вартир , біля «Арсена», меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. + телефон. Конта ти: (096) 913-83-73

1- імнатн вартир , з хорошим ремонтом, з меблями, терміново. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46

2- імнатн вартир , біля ма азин «�� бін». Ціна: 1800 рн. + лічильни и. Конта ти: (068) 145-82-56

1- імнатн вартир , молода сім’я на тривалий термін. Без посередни ів. Конта ти: (067) 929-64-00

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, хня мебльована, імнати немебльовані. Ціна: 1600 рн. + лічильни и. Конта ти: (097) 806-30-59

1- імнатн вартир , немебльован , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46 1- імнатн вартир , р-н автово зал на тривалий термін. Конта ти: (096) 849-69-27 1- імнатн вартир , р-н автово зал , бажано мебльван , терміново. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46 1- імнатн вартир , р-н СШ №12, бажано мебльван , терміново. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46 1- імнатн 849-69-27

вартир . Конта ти: (096)

1- імнатн вартир , р-н автово зал , меблі, телефон, аряча вода, терміново. Ціна: від 1000 рн. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , р-н автово зал . Ціна: 1000 рн. Конта ти: (068) 145-82-56

2- імнатн вартир , р-н автово зал , меблі, телефон, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

1- імнатн вартир , р-н Пивзавод . Ціна: 1100 рн. + лічильни и. Конта ти: (097) 806-30-59

2- імнатн вартир , р-н пивзавод , немебльована, олон а, терміново. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

2- імнатн вартир , для сім’ї, терміново, роз лянемо всі пропозиції. Ціна: до 1200 рн. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

1- імнатн вартир , р-н Північний (не мебльован ). Ціна: 800 рн + світло Конта ти: (096) 159-57-91

2- імнатн вартир , р-н пивзавод . Ціна: 1500 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 913-83-73

2- імнатн вартир , з хорошим ремонтом і меблями, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

1- імнатн вартир , р-н Північний. Ціна: 1100 рн + лічильни и. Конта ти: (068) 145-82-56

2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, меблі, телефон, холодильни . Ціна: 1300 рн. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

2- імнатн вартир , немебльован , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, меблі, телефон, холодильни . Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, ремонт, меблі. Ціна: 1500 рн. + лічильни и. Конта ти: (097) 806-30-59

2- імнатн вартир , р-н автово зал , бажано мебльован , терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

1.1.15. 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , бажано центр, меблі, телефон, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, меблі, техні а. Ціна: 1100 рн. + лічильни и. Конта ти: (097) 806-30-59 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, мебльована, звичайний стан. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 115-97-66 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 913-83-73 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Ціна: 1100 рн. + телефон.. Конта ти: (098) 962-95-43 1- імнатн вартир , центр, меблі, телефон, терміново. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир , центр, мебльована, техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 913-83-73 1- імнатн вартир , центр, мебльована. Ціна: 1200 рн.+ мебл. Конта ти: 43-09-56 1- імнатн вартир , центр. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 159-57-91 1- імнатн вартир , Ювілейний, меблі, телефон, холодильни . Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1- імнатн вартир . Конта ти: 61-53-84, (067) 184-30-96

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, 24-55-45, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ, 1,2,3-КІМ.КВ., ЄВРОРЕМОНТ, В ЦЕНТРІ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА, ТЕЛЕФОН, ХОЛОДИЛЬНИК, КВИТАНЦІЇ, ВСІ ДОКУМЕНТИ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

ЗАТИШНІ КВАРТИРИ. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ГОТЕЛЬНОГО ТИПУ, ПРЕСТИЖНІ РАЙОНИ, ВІД ЕКОНОМКЛАСУ ДО СУПЕРКЛАСУ. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28 (097) 387-82-58

КВАРТИРУ, ПОДОБОВО. КОНТАКТИ: (066) 521-48-71, (067) 753-01-89 Квартир , подобово. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21 Тимчасів , Басів К т. Ціна: 700 Конта ти: (096) 159-57-91

рн.

3- імнатн вартир , є • автономне опалення, меблі, холодильни , телевізор, стоян а, з пин а пор ч. Власни . Конта ти: 43-91-65, (067) 362-14-65 3- імнатн вартир , євроремонт, джа зі, поб това техні а, с часний дизайн, новий б дино , 3500 рн/міс + ом нальні посл и. Конта ти: (096) 116-45-41

3- імнатні вартири, вели ий вибір, б дь-я ий р-н. Ціна: від 1500 рн. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 3- імнатн вартир , без меблів, телефон, аряча вода, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, євроремонт, мебльована. Ціна: 2000 рн. + ом. Конта ти: (097) 115-97-66

1- імнатн вартир . Ціна: до 1200 Конта ти: (096) 159-57-91

рн.

2- імнатн вартир , бажано центр, меблі, телефон, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

3- імнатн вартир , для сім’ї, терміново, роз лянемо всі пропозиції. Ціна: до 1500 рн. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 3- імнатн вартир , немебльован , б дь-я ий р-н, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 3- імнатн вартир , хороший ремонт, меблі, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 Квартир для ст дентів. Конта ти: (098) 225-41-93 Квартир , молода сім’я з двох чолові , порядність і своєчасн оплат арант єм. Конта ти: (096) 159-57-91

КВАРТИРУ, МОЛОДА СІМ’Я. РОЗГЛЯНЕМО ВСІ ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 617-93-31

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери. Ціна: 2000 рн. + ом нальні. Конта ти: (098) 225-41-93

Квартир , порядність арант єм. Конта ти: (096) 225-42-93

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, мебльована. Ціна: 1800 рн. + ом. Конта ти: (097) 115-97-66

1.1.20. Обмін

3- імнатн вартир , меблі, аряча вода, терміново. Ціна: від 1500 рн. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46 3- імнатн вартир , р-н автово зал , меблі, телефон, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 3- імнатн вартир , р-н автово зал . Ціна: 1600 рн. + лічильни и. Конта ти: (068) 145-82-56 3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, меблі, телефон, холодильни . Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЦЕНТР МІСТА, СТАЛІНКА, МЕБЛЬОВАНА, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ НА ДОВГОТРИВАЛИЙ ТЕРМІН, СІМ’Ї, БЕЗ ДІТЕЙ. КОНТАКТИ: (067) 382-44-05 3- імнатн вартир , центр, євроремонт. Ціна: 3000 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 913-83-73 3- імнатн вартир , центр, меблі, телефон, терміново. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46 3- імнатн вартир , центр. Ціна: 500 .о. Конта ти: (098) 225-41-93

1.1.18. імнати Кімнат відпочин , по одинно, подобово, поряд с часна, нова баня, о ремий вхід. Недоро о. Конта ти: (067) 738-44-31

Тимчасів , р-н Бояр и. Ціна: 500 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 159-57-91

Кімнат для 3 дівчат. Конта ти: (096) 207-13-19

1- імнатн вартир , центр. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 159-57-91

Кімнат , 2 хлопцям. Конта ти: 63-32-28, (063) 420-72-88

1/2 б дин , центр, 50 в.м., всі ом ні ації, 1 сот, без ремонт , отовий до продаж . Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1/2 б дин , центр, це ла, 60 в.м., всі ом ні ації, 1.5 сот, без ремонт , отовий до продаж . Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 1/2 приміщення, р-н Льоно омбінат , 753 в.м., ремонт, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-45 1/2 це ляно о б дин , 78 в.м, третя лінія, вели а хня, веранда, все о ремо, с хий підвал, є араж, 0,4 а. землі. Ціна: 95000 .о., тор . Конта ти: (098) 517-98-91 1/4 б дин , Бояр а, це ляношла овий, 2 імнати, хня, + 5 сот. землі. Ціна: 70 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66 Б дино в Рівном . Конта ти: (097) 303-05-66

1- імнатн вартир , бажано центр, меблі, телефон, терміново. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46

1- імнатн вартир , для сім’ї, терміново, роз лянемо всі пропозиції. Ціна: до 1200 рн. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46

2- імнатн вартир , р-н автово зал . Ціна: 1200 рн. + лічильни и. Конта ти: (068) 145-82-56

1/2 б дин , р-н Бояр и, 4 імнати, автономне опалення, всі зр чності, 3 сот орода. Конта ти: 62-82-20, (098) 257-61-88 1/2 б дин , район Бояр и, 37 м./ в., 2 сот. землі, всі ом ні ації, б дино в аварійном стані. Ціна: 25 000 .о., тор . Конта ти: (097) 115-97-66

Б дино , 91 в.м., дерев’яний, добротний, 4 імнати, всі зр чності, 0.05 а. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

2- імнатні вартири, вели ий вибір, б дь-я ий р-н. Ціна: від 1200 рн. Конта ти: 43-92-03, (097) 373-82-46

2- імнатн вартир , меблі, аряча вода, терміново. Ціна: від 1200 рн. Конта ти: 43-92-01, (097) 373-82-46

1/2 б дин , в л. Пересопниць а, 33 м./ в, можливість доб дови, потрібен ремонт. Ціна: 16 500 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

Б дино це ляний, 4-поверховий. Власни . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 506-48-64

1- імнатн вартир , в центрі. Ціна: до 2000 рн. Конта ти: (096) 159-57-91

2- імнатн вартир , в л. Набережна. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 225-41-93

1/2 б дин , в л. Леонтовича, 76 в.м., араж, літня хня, 0.05 сот. Ціна: 110000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

вартир . Конта ти: (067)

1,2- імнатн 363-65-00

2,3- імнатні вартири в різних районах. Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5, меблі, техні а. Ціна: 1400 рн. + світло. Конта ти: (096) 913-83-73

1/2 б дин , в л. Кн.Володимира, 3 імнати, 2 сот землі, надвірні б дівлі, можливий обмін, роз лян б дь-я і варіанти, власни . Конта ти: (050) 552-32-32, (098) 577-75-79

3- імнатн вартир , 3/5 ц, 57 •в.м., част овий євроремонт, зр чне місце, броньовані двері, меблі на 2 або 1- імнатн вартир , + доплата, або продам. Роз лян всі варіанти. Без посередни ів. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Б дино , 9х10, 1.5 поверхи, житловий. Гараж, 10 сот землі, о ороджений, двір впоряд ований, терміново. Ціна: 140000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , Б. К т, мансардно о тип , 8 сот. Ціна: 130000 .о. Конта ти: 43-36-47 Б дино , Барма и, це ляний, житловий стан, 5 імнат, 140 в.м., всі ом ні ації. Ціна: 80000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Б дино , Басів К т, 380/80 в.м., є теплиця, сарай, 12 сот землі, власни . Ціна: 250000 .о., Конта ти: (097) 047-44-01 Б дино , Басів К т. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40 Б дино , в л. Винничен а, 200 в.м, 5 сот землі. Ціна: 195000 .о. Конта ти: 28-96-33 Б дино , в л. Золотіївсь а, 2 імнати, т алет, вітальня, 10 сот землі. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (097) 900-77-98 Б дино , в л. Малорівненсь а, р-н Гідропар . Ціна: 56000 .о. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88 Б дино , в л. Стр тинсь ої, 2 поверхи, 140 в.м., 2 бо си 100 в.м., араж, теплиця, літня хня 0.28 а землі. Можливий обмін. Ціна: до овірна, Конта ти: 24-94-56, (067) 294-57-51 Б дино , в л. Червоно ірсь а, 10х10, 1.5 поверховий, ремонт, 2 аражі, са на, літня хня, сад, 0.09 сот землі. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , в л. Штейн еля, євроремонт, мебльований, 178 в.м., араж, двір поряд ований, терміново, власни . Конта ти: (067) 752-78-36 Б дино , Колоден а, 2 поверхи, араж, 15 сот. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-36-47 Б дино , Колоден а, це ляний, 3 імнати, зр чності, асфальтований під’їзд, 23 сот землі, приватизована, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , м. Рівне. Конта ти: (096) 519-88-88 Б дино , Новий Двір, в л. Корнинсь а, 2 пов., 200 в.м., це ла, 10 сот., 2 аражі, 2 санв зли, поряд ований двір, роз лянемо всі варіанти. Ціна: до овірна Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1.2.1. в місті

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 160 в.м., с важина, септи , аз на ділянці. Зробелено стяж . Всі ом ні ації, зр чний доїзд, араж. Ціна: 130000 .о., тор . Конта ти: 43-83-19, (097) 134-74-02 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 240 в.м., 2 поверхи, металочерепиця, літня хня, зовнішня столяр а, араж, льох, ом ні ації, 20 сот землі. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Незавершене б дівництво, р-н в л. Гаше а, терміново Ціна: 90000 .о., тор Конта ти: 43-36-45 Незавершене б дівництво, р-н Північний, 350 в.м., всі ом ні ації, на рито металочерепицею, або обмін на 2 імнатн + доплата. Ціна: 130000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Б дино , р-н в л. Вербової, одноповерховий, 4 імнати, 7 сот. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 43-63-31 Б дино , Тинне, 330 в.м., це ляний, «під люч», 2 поверхи, 25 сот землі. Ціна: 350000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , Царсь е Село, «під люч», 350 в.м., 11 сот землі, 2 аражі. Ціна: 300000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 Б дино , це ляний, приватизований Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр (Грабни ) 89/69/15. Ціна: 180000 .о. Конта ти: 43-36-47 Б дино , центр, 98% отовності, 500 в.м., 2 поверхи, 20 сот землі. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Котедж, 150 в.м., р-н Бояр и. Терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81 Котедж, 220 в.м., араж, са на, р-н автово зал , 5 сот землі, терміново. Ціна: 130000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Котедж, в л. Костромсь а, 220 в.м., 2 поверхи, араж, са на, 0.05 а землі, приватизована. Терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 771-00-81 Котедж, Новий Двір, 173 в.м., «під люч», 5 імнат. Ціна: 125000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Котедж, р-н автово зал , 210 в.м., са на, араж, 0.06 сот землі, євроремонт. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Котедж, р-н автово зал , 220 в.м., араж, 0.06 сот. Ціна: 150000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Незавершене б дівництво, ( отедж), р-н Північний, це ляний, 3 поверхи, 207 в.м., 6 імнат, всі ом ні ації в б дин , шт ат р а, стяж а, стелі підбиті, 0.08 а, теплений ороїдом, підвал, араж 80 в.м. Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

Б дино , Городище, дачний масив, 2 пов., 85 в.м., ремонт, світло, олодязь, 9 сот. (приват.), отовий до продаж . Ціна: 35 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Б дино , Гощансь ий р-н, 27 в.м від Рівно о, це ла, 4 імнати, 80 в.м., хня, аз, опалення, телефон, 25 сот землі, тор . Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-45 Б дино , Дмитрів а, дерев’яний, з осподарством, 12 м від Рівно о. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Б дино , Дов ошиї, 0.5 а землі, садо . Конта ти: (097) 193-58-02 Б дино , Дов ошиї, Млинівсь о о р-н , аз, літня хня, сарай, олодязь, 0.92 сот землі. Власни . Ціна: 40000 рн. Конта ти: (096) 573-55-38, (067) 199-31-55 Б дино , Д бно, це ляний, 2-поверховий, азифі ований, 5 імнат, всі ом ні ації, 2 входи, надвірні б дівлі, вели е подвір‘я, 6 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 905-44-86, (066) 933-56-81 Б дино , Дядь овичі, 120 в.м., 4 імнати, 15 сот, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 Б дино , Заріць , аз, отел, вода, всі ви оди, 0.6 а. Власни . Ціна: до овірна, Конта ти: (091) 329-80-11, (097) 018-11-19 Б дино , Здовбиця, 2 імнати, шла овий, азові онве тори, житловий стан, металочерепиця, літня хня, 0.12 а землі, приватизована. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 031-45-74

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО. НОВИЙ ДВІР, ВУЛ. Д.БАГАЛІЯ, 0.12 ГА ЗЕМЛІ, 90% ГОТОВНОСТІ, УТЕПЛЕНИЙ, КОРОЇД, ГАЗ 170 КВ.М., ВЛАСНИК. ЦІНА: 110000 У.О. КОНТАКТИ: 43-46-72, (050) 674-68-07

Б дино , Здолб нів, дерев’яний, 7.5 сот землі, вода/ аз біля б дин . Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 573-88-28

Частин б дин , в л. Герцена, 35 в.м., 2 сот. землі, можливість доб дови. Ціна: 32 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Частин Б дин , в л. Дворець а, 60 м. в., землі 2х15 м., всі зр чності. Ціна: 38 500 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 Частин б дин , центр, 50 за . пл., всі ом ні ації, 1 сот., без ремонт , отова до продаж . Ціна: 25 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1.2.2. за містом (Рівненсь а обл.)

Б дино , Горба ів, це ляний, 94 в.м., 4 імнати, аз, хлів, олодязь, льох, 20 сот землі, пор ч річ а. Конта ти: 64-79-01, (067) 294-49-53 Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями в мальовничом місті, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1/2 б дин , Костопіль, 4 сот, араж, всі ом ні ації. Конта ти: (098) 763-07-23 1/2 б дин , недоб дова, Квасилів, 180 в.м., ви отовлена з пінобло ів, по ритий металочерепицею, + 6 сот. землі. Ціна: 25 500 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

Б дино , Золотіїв, 77 в.м., це ляно-дерев’яний, 3 імнати ізольовані, с/в разом, всі ом ні ації, 0.19 а землі, терміново. Ціна: 70000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , Зоря, це ляний, азове опалення, 2 імнати + хня, 0.16 сот землі, маршр т а з пиняється пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

БУДИНОК, КВАСИЛІВ, 127 КВ.М., 5 КІМНАТ, ГАРНИЙ, ЖИТЛОВИЙ СТАН. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 382-01-29, (063) 211-60-22 Б дино , Клевань-2, 110 в.м., одноповерховий, 14 сот землі. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-36-45 Б дино , Козлин. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-47 Б дино , Корнин, шла оце ляний, одноповерховий, 2 імнати, світло, опалення, літня хня, 10 сот, асфальтований доїзд, терміново. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: 43-36-45 Б дино , Крилів, хлів, араж, аз, вода, 50 сот землі. Ціна: до овірна, Конта ти: 23-07-46, (097) 344-08-68 Б дино , К стин, 64 в.м., 90 в.м. від Рівно о, 0.19 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 27-63-84, (097) 163-07-67 Б дино , Лебеді, (30 м. від Рівно о), 70 м./ в, жилий стан, мальовниче місце. Ціна: 12 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 Б дино , Любомир а, новий, це ла, 114 в.м., 5 імнат, всі ом ні ації, ремонт, араж, баня, 15сот., поряд ований двір, терміново. Ціна: 60000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1/2 б дин , Оле сандрія, 46.5/25.6/14.6, 2 імнати, хня, по ріб, сарай, 8 сот, аз, вода, телефон. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (050) 952-90-00 1/2 частин б дин , Квасилів, 0.28 а. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (096) 506-05-03

Б дино , М.Житин, 65.4 в.м., 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а землі, підвал, льох, сарай, олодязь, 8 м від Рівно о. Конта ти: (097) 601-26-70

1/3 б дин , Квасилів, дерев’яний. Потреб є ремонт 0.06 а, аз підведений, приватизований, без посередни ів. Ціна: 20000 .о., Конта ти: 24-96-91, (050) 590-22-54

Б дино , Млинів, 300 в.м., 2 поверхи, це ла, всі ом ні ації, двір впоряд ований, 0.12 а, араж. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1/4 б дин , Здолб нів, 70 в.м., 2 сот. землі, ремонт, приватизовано. Ціна: 12.500 .о. Конта ти: 43-09-56

Б дино , р-н Бояр а, це ляний, дві імнати, всі ом ні ації, євроремонт. Можливий обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 50 000 .о., тор . Конта ти: 43-83-19, (097) 134-74-02

Б дино , Гр швиця, 4 імнати., 0.25 а землі. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: 62-66-58, (050) 860-19-50

Незавершене б дівництво, Царсь е Село, в л. Гостинна, 300 в.м., 0.10 сот землі, ом ні ації. Ціна: 200000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Б дино , р-н Бояр а, 78 в.м., дерев’яно-це ляно о тип + доб дови. Власни . Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 506-48-64

Котедж, 105 в.м., араж. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (096) 544-70-20

1/2 б дин , в л. Запорізь а, дерев’яноце ляний, 76 в.м., всі зр чності, о ремий заїзд, 3 сот землі, приватизована. Власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (068) 893-55-22

Незавершене б дівництво, Колоден а, Барма и. Ціна: 80 000 .о. Конта ти: 43-09-56

Б дино , Новий Двір, це ляний, 3 імнати + хня, з 1985 р., аз, вода, 11 сот землі, або обмін на 2 імнатн + доплата. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18 (067) 771-00-81

Б дино , Новий Двір, це ляний, 110 в.м., 4 імнати + хня, веранда, всі зр чності, араж, теплиця, сад, 0.10 а. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

1- імнатн вартир , Слав та, Хмельниць а обл., на 1- імнатн вартир в м. Рівне. Конта ти: 23-25-51

Продам

Незавершене б дівництво, Колоден а, 2 поверхи, 200 в.м., + араж, всі ом ні ації, підведені, шт ат р а, стяж а, ві на, двері, на ритий онд ліном, теплений зовні, а землі, о ороджений. Ціна: 0.07 до овірна, Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

1/4 БУДИНКУ, ЗДОЛБУНІВ, 44.4, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ОКРЕМИЙ ВХІД, БРУКІВКА, ВЛАСНИК. ЦІНА: 28000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (097) 498-54-22

Б дино , центр, це ляний, новий, 2 поверхи, власни . Конта ти: (098) 669-41-83

Будинки, котеджі, незавершене будівництво

Незавершене б дівництво, Вересневе, розпочатий 1 поверх, аз, вода, с важина, світло, 0.10 а рівнина. Ціна: 50000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Б дино , Басів К т, 13 сот. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47, (097) 298-43-77

1- імнатн вартир + 1- імнатн вартир на 1/2 б дин , б дино . Конта ти: 26-11-32

3- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, 63/38/ 9, це ляний, імнати о ремі, лоджія, бал он, на 2- імнатн вартир +доплата. Конта ти: 26-46-39

№44 від 25 листопада 2010 ро

Б дин и 10-15 м від Рівно о. Ціна: від 20000 .о. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 Б дино , 20 м від Рівно о, євроремонт, 84 в.м., впоряд оване подвір’я, приміщення під са н , трав’яні азони, доріж и, т ї. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (050) 375-32-47, (097) 206-88-27 Б дино , Б. Криниця. Конта ти: (096) 294-34-75 Б дино , Б.Криниця, 2 поверхи, 3 рівні, 190 в.м., 10 сот землі, о ороджений, автономне опалення, аз, вода, всі зр чності. Ціна: до овірна, Конта ти: (0970 564-21-23 Б дино , Біла Криниця, 2 поверхи, 220 в.м., ремонт, 11 сот землі, 4 імнати + хня, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , Біла Криниця, 220 в.м., всі зр чності, це ляний, зданий в е спл атацію, 10 сот землі. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 544-70-20 Б дино , В.Житин, 2 поверхи, 240 в.м., 10 сот., опалення, вода, недоб дований. Ціна: до овірна, Конта ти: (050) 530-30-85

БУДИНОК, В.СТИДИН, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, В ХОРОШОМУ СТАНІ, ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (067) 699-88-52 Б дино , Вересневе, без посередни ів. Конта ти: (097) 303-05-66 Б дино , Вересневе, новий, 160 в.м., це ла, ремонт, всі ом ні ації, 10сот., отовий до продаж . Ціна: 120 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Б дино , Горба ів, 3 імнати, аз, олодязь, літня хня, хлів, садо , 22 сот землі, можливий обмін на вартир . Конта ти: 63-07-35, (096) 768-23-53 Б дино , Городище, «під люч», мансардно о тип , 260 в.м., 11 сот. Ціна: 180000 .о. Конта ти: 43-36-45, (050) 923-54-23, (063) 354-49-74 Б дино , Д бенсь ий р-н. Конта ти: (066) 218-79-00

Б дино , Митчів, Гощансь ий недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56

р-н,

Б дино , Млинівсь ий р-н, Перемилів а, 2 імнати + хня, асфальтований доїзд, 0.28 а, надвірні б дівлі. Ціна: 4000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , Молодаво, асфальт, аз, облаштований двір. Конта ти: (099) 055-08-09 Б дино , Н. У раїн а, земельна ділян а 12 сот, недоро о. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

БУДИНОК, НОВИЙ, 20 КМ ВІД РІВНОГО, ЄВРОРЕМОНТ, 84 КВ.М., ВПОРЯДКОВАНЕ ПОДВІР’Я, ПРИМІЩЕННЯ ПІД САУНУ, ТРАВ’ЯНІ ГАЗОНИ, ДОРІЖКИ, ТУЇ. ЦІНА: 42000 У.О. КОНТАКТИ: (050) 375-32-47, (097) 206-88-27 Б дино , Обарів, 300 м./ в., 0,65 а землі, це ляний мансардно о тип . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 511-86-44 Б дино , Обарів, 90 в.м., це ляний, 1.5 поверхи, світло, вода, аз в б дин , 7 сот землі. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , Обарів, новий, 10 сот, ом ні ації, 2 поверхи. Ціна: 70000 .о., Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 Б дино , Оле сандрія, 78 в.м., дерев’яний, добротний, 3 імнати + хня, веранда, омора, азові онве тори в імнатах, о ороджений, на ритий шифером, льох, 0.15 сот, або обмін на 2- імнатн в Рівном . Конта ти: 43-63-18, (067) 771-00-81

БУДИНОК, ОЛЕКСАНДРІЯ, ДЕРЕВ’ЯНИЙ, 52.9 КВ.М., ГАЗ, ВОДА В ДВОРІ, ЛІТНЯ КУХНЯ, САРАЙ, ПОГРІБ, 0.15 ГА ЗЕМЛІ. КОНТАКТИ: (097) 842-97-08, (096) 153-20-13 Б дино , Орестів, 100 в.м., 10 м. від Рівно о, є 4 імнати, льох, хлів, риниця, садо , 0,5 а. землі, пор ч аз. Терміново. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (068) 506-30-79 Б дино , П стомити, Гощансь ий р-н, 70 в.м., 0.30 а землі, по ріб, араж, хлів. Конта ти: (097) 956-45-42 Б дино , Рясни и, старий, 0.52 а землі, по ріб, ф ндамент під хлів, садо , аз, вода, 16 м. від Рівно о. Конта ти: (098) 405-22-85, (066) 764-01-20 Б дино , Сатиїв, 113 в.м., це ла, всі зр чності, 4 імнати + хня, 80 сот землі, асфальтований під’їзд, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , Серни и, Зарічненсь ий р-н, літня хня, сарай, телефон, світло, на ділянці є ще старий б дино , 1 а землі, приватизована. Ціна: 18000 .о., тор . Конта ти: 62-22-92, (096) 269-75-95


Б дино , старий, У раїн а, льох, риниця, ород, Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73 Б дино , Тай ри, 10 м від Рівно о, 62 в.м., 2 імнати, всі зр чності, 0.11 а. Власни . Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 363-10-84 Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою. Ціна: 43000 .о., тор , Конта ти: (067) 701-02-28 Б дино , Томахів, це ляний, аз, вода, опалення в б дин , можливий обмін. Конта ти: 28-79-07, (096) 857-55-70 Б дино , Т чин, Гощансь о о р-н , 1999 р.в., це ляний, 272 в.м., аз, вода, телефон, світло, приватизована земельна ділян а 0.5 а, надвірні б дівлі, поряд річ а. Конта ти: (050) 334-00-28, (050) 357-70-67 Б дино , Червоні Гори, в л. Веремч а, 400/200 в.м., свердловина, опалення, септи . Ціна: 140000 .о., тор , Конта ти: 69-09-07, (067) 383-51-27 Б дино , Ш арів, дерево, 3 імнати, хня, аз, 35 сот. Ціна: 19000 .о. Конта ти: 43-36-47 Б дино , Шпанів, 2 поверхи, держ. а т на землю. Конта ти: (050) 588-98-59, (098) 411-59-24

БУДИНОК, КВАСИЛІВ, 127 КВ.М., 5 КІМНАТ. ЧАСТКОВО МЕБЛЬОВАНИЙ, ГАРНИЙ, ЖИТЛОВИЙ СТАН. НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 382-01-29, (063) 211-60-22

1.2.6. Винайм 1/2 б дин , зі зр чностями, сім’я. Конта ти: (097) 103-61-30

1.2.7. Обмін Б дино , 4 м. від Рівно о, 2 поверхи на 4,5, імнатн вартир , м. Рівне або Л ць . Конта ти: (050) 530-30-85 Б дино , Симонів, всі зр чності, на 2- імнатн м. Рівне. Конта ти: 28-96-34, (067) 934-23-26

Дачі, земельні ділянки Продам

Б дино , Ш б ів, 115 в.м., 4 імнати, ом ні ації біля б дин , 0.31 а землі, зр чний під’їзд. Власни Ціна: 55000 .о. Конта ти: (067) 347-86-70 Незавершене б дівництво, Б. Криниця, 1,5 поверх, 200 в.м., аз, світло, стяж а, шт ат р а, 10 сот, араж, можливий обмін на вартир + доплата. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-36-45 Незавершене б дівництво, Б. Криниця, 160 в.м., 2 поверхи, перший поверх стяж а та пошт ат рено, 0.14 а, араж з мансардою. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 43-83-18, (097) 134-74-02 Незавершене б дівництво, Б.Криниця, це ла, 150 в.м., ом ні ації пор ч, пласт. ві на, металочерепиця, 7,5 сот., терміново. Ціна: 75 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Незавершене б дівництво, Городище, 2 поверхи. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-36-47 Незавершене б дівництво, Городище, всі ом ні ації. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88 Незавершене б дівництво, Здолб нів. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 Незавершене б дівництво, Колоден а, 85% от., 220 в.м., мансардно о тип , 2 поверхи, теплен., дах - онд лін, ві на, ом ні ації, без вн тр. робіт, 7 сот., терміново. Ціна: 80 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Незавершене б дівництво, Колоден а, це ла, мансардно о тип , 4 імнати, 12 сот, недоро о, терміново. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 Незавершене б дівництво, М.Шпа ів, 0.52 а, або обміняю на житло в Рівном . Власни . Конта ти: (097) 431-83-23 Незавершене б дівництво, Мізоч, аз, вода пор ч. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 148-82-01 Незавершене б дівництво, Н. Двір, ом ні ації мансардно о тип , 5 імнат, 10 сот, недоро о, терміново. Ціна: 68000 .о. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 Незавершене б дівництво, Новий двір, 160 в.м., стяж и, шт ат р а, ом ні ації, ві на, двері, терміново. Ціна: 110 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Незавершене б дівництво, Обарів, 1.5 поверха, 200 в.м., 10 сот землі. Ціна: 6000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Незавершене б дівництво, Став и, 15 сот землі, аз, вода, Конта ти: (067) 790-10-15, (050) 084-19-86 Частин б дин , Тинне, 2 ім., жилий стан, 5 сот., всі ом ні ації, терміново. Ціна: 30 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Частин б дин , центр Здолб нова, за альна площа - 86 метрів, 4 імнати, двір ( араж, сарай), всі ви оди, автономне опалення. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (067) 276-38-49

1.2.3. по У раїні Б дино , (а вапар імнати, Конта ти:

Кирилів а, бере Азовсь о о моря , дельфінарій, заповідни ), 3 тимчасів а, 32 сот землі. (066) 441-10-56

Б дино , Крим, 5 імнат, після ремонт , вид на море, араж, 12 сот, недоро о. Конта ти: (067) 770-00-82 Б дино , Мала Мощаниця, Здолб нівсь о о р-н , 2 імнати, хня, омора, ано , 2 хліви, араж, осподарсь і б дівлі, водопостачання в дворі, земля 1,2 а + земельні паї 3 а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (050) 835-29-33 Б дино , Полтавсь а обл,. азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (098) 026-54-30 Б дино , старий, Зірне, Березнівсь ий р-н, аз, садо , 15 сот землі, надвірні б дівлі. Конта ти: (097) 795-43-89

1.2.4. К плю

Б дино , Херсонсь а область, Лаз рне. Конта ти: 43-68-64, (097) 352-22-53

1/2 б дин , в місті, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 1/2 б дин , за містом, недоро о, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино або вартир в Рівном , роз лян всі пропозиції, не КА. Ціна: до 18000 .о. Конта ти: (096) 542-79-81 Б дино за містом, недоро о, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , або півб дин без посередни ів. Конта ти: (067) 745-32-10, (096) 557-41-61 Б дино , в межах міста, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Б дино , р-н Ювілейно о, або обмін на 3- імнатн вартир . Конта ти: 5-67-27, (096) 477-22-81 Незавершене б дівництво, недоро о. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

1.2.5. Здам

Б дино , новий, с часний, євроремонт, під житло, за містом. Ціна: 4000 рн/міс. Конта ти: 62-44-94, (067) 362-19-36 1/2 б дин , Бояр а, автономне опалення, без ремонт , терміново. Ціна: 800 рн., Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Б дино , б дь-я ий район, пош на замовлення. Конта ти: (098) 225-41-93 Б дино , р-н Бояр и. Ціна: 3500 рн. + ом нальні. Конта ти: (096) 159-57-91

1.3.1. в місті Земельні ділян и, під • б дівництво. Терміновий продаж.

Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 Земельн ділян , р-н в л. Ма арова, 0.18 сот, с/ призначення, приватизована + доплата на вартир (Рівне, Квасилів, Здолб нів). Без посередни ів. Конта ти: (050) 375-34-03

Земельні ділян и, 0.15 і 0.25 а, недоро о. Конта ти: (096) 540-73-65 Земельні ділян и, 2 шт, біля траси Київ-Чоп, під заб дов , 0.20 а. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (050) 375-37-71 Земельні ділян и, 2 шт, по 22 сот, під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: (063) 705-55-76 Земельні ділян и, Колоден а, Новий Двір, 0.05-0.12 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 544-70-20 Земельн ділян , Антопіль, 0.10 сот під б дівництво, рівнина, ом ні ації. Ціна: 12000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , Антопіль, 6 сот, приватизована, власни . Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , Антопіль, під б дівництво, ом ні ації пор ч, 0.10 а. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , Барма и, 10 сот землі. Конта ти: 62-73-73 Земельн ділян , Барма и, 10,5 сот., під заб дов . Конта ти: (067) 363-65-00 Земельн ділян , біля Л ць о о ільця, над трасою, 0.32 сот, є держа т. Ціна: 35000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , Бояр а, 16 сот, під заб дов . Ціна: 1500 .о/сот . Конта ти: (050) 201-45-66

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, В М. РІВНЕ, Р-Н ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, 10 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 30000 У.О., КОНТАКТИ: (095) 595-98-17

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а, рівнина. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, Р-Н ЗООПАРКУ, 50 СОТ. КОНТАКТИ: (097) 350-17-58 Земельн ділян , р-н зоопар , під б дівництво, 10 сот, приватизована, терміново. Ціна: 14000 .о., тор . Конта ти: (097) 171-66-07

ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, 0.10 ГА

Земельн ділян , ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 760-04-18 Земельн ділян , Л ць е ільце, під заб дов , 10 сот. Конта ти: (067) 793-45-00

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НОВИЙ ДВІР, 13 СОТ, ПРИВАТИЗОВАНА, АКТ ПІД БУДІВНИЦТВО, РІВНА, ЗАБУДОВАНА ВУЛИЦЯ. ГАЗ, СВІТЛО, ВОДА НА ДІЛЯНЦІ, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 26000 У.О., КОНТАКТИ: (067) 454-00-89 Земельн ділян , Новий Двір, під заб дов , 9 сот., рівна. Ціна: 24 300 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , Новий Двір, під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 Земельн ділян (067) 454-47-71

, Новий Двір. Конта ти:

Земельн ділян , Обарів, 0,15 а, перспе тива б дівництва. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-01-44, (050) 375-30-75 Земельн ділян , Обарів, 0.15 а., в районі полі ліні и №3. Перспе тива б дівництва. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-01-44, (050) 375-30-75 Земельн ділян , під заб дов , всі ом ні ації, асфальтований під’їзд, терміново, власни . Ціна: 5000 .о., Конта ти: (067) 708-20-00, (093) 730-14-15 Земельн ділян , р-н А роперероб и, 0.13 а, під б дівництво, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 771-00-81 Земельн ділян , р-н А роперероб и, від 0,10 до 0,12 а, наявність державних а тів, централізовані інженерні мережі. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45, (050) 900-24-44

Земельн ділян , В. Житин, 0,22 а, терміново. Ціна: 14000 .о., Конта ти: 64-61-77, (096) 416-50-17 Земельн ділян , В. Оле син, 0.35 а, можна частинами. Конта ти: 27-75-74 Земельн 0,25 а, заб дов Конта ти:

ділян , В. Омеляна, в л.Чесь а, приватизована, можливо під . Власни . Ціна: до овірна. (067) 251-86-42, (067) 595-90-15

Земельн ділян , В.Житин, 10 сот. під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 Земельн ділян , В.Омеляна, 30 сот., можливо частинами, ом ні ації, терміново. Ціна: 25 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 0.10 а. Конта ти: (067) 909-35-83

Земельн ділян , В.Омеляна, під б дівництво, 10 сот. Конта ти: (067) 362-54-71

Земельн ділян , р-н Льоно омбінат , 3 Га, є державний а т. Конта ти: 62-22-02, (068) 847-89-21

Земельн ділян , Верхівсь , 0.12 а землі, ом ні ації пор ч, терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 909-35-83

Земельн ділян , р-н ПМК-100, 0 1 а, під заб дов , держ. а т, ом ні ації пор ч, власни . Конта ти: (050) 185-27-98, (096) 406-04-41

Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, неприватизована, терміново, без посередни ів. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 24-28-73, (067) 360-85-60

Земельн ділян , Тинне, 0.09 сот. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 544-70-20 Земельн ділян , Тинне, е с люзивне місце, 14 сот, ом ні ації пор ч. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 392-36-58 Земельн ділян , Тинне, під заб дов . Ціна: 10 000 .о. Конта ти: 43-09-56 Земельн ділян , Царсь е село, 11,5 сот., під б дівництво, ом ні ації, отова до продаж . Ціна: до овірна Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

1.3.2. за містом (Рівненсь а обл.) Земельні ділян и, Барма и. • Власни . Конта ти: (066) 012-78-03 Дач , Кам’яна Гора, 2 поверхи, це лян . Ціна: до овірна, Конта ти: (095) 403-46-16 Дач , Кам’яна Гора, 6 сот. Ціна: 4990 .о. Конта ти: (067) 714-33-85 Дач , Кам’яна Гора, це ляний, 2 поверхи, 6/7, без вн трішніх робіт, сарай, олодязь, 9 сот. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Дач , масив Старомильсь ий, Здолб нів, 2 поверхи, це ла, біля озера, ліс . Конта ти: (099) 024-93-09

Земельн ділян , Глинсь . Конта ти: (096) 361-44-27, (095) 657-97-99

Земельн ділян , Н. У раїн а, 31 сот, аз, вода пор ч. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (067) 915-13-90

Земельн ділян , Городище, 0,10 а. під б дівницво, асфальтовано, світло на ділянці. Ціна: 18000 .о., тор . Конта ти: 43-83-18, (097) 134-74-02, (050) 338-71-09

Земельн ділян , Н.Двір, 10 сот під заб дов , рівнина. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-45, (050) 923-54-23, (063) 354-49-74

Земельн ділян , Городище, 11 сот. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-63-31

Дач , Ремель, пор ч ліс, озеро. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45. Земельн ділян , Б.Криниця, Городище, 10 сот. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 626-17-20, (063) 126-56-23 Земельн ділян , Колоден а, 10.5 сот, 12.5 сот, 23 сот, терміново, без посередни ів. Конта ти: 24-28-73, (067) 360-85-60 Земельн ділян , Колоден а, Обарів, Оле сандрія, Н Двір. Конта ти: 43-36-47

Земельн ділян біля міста. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22 Земельн ділян , 0.10 а, Став и (7 м від м. Рівне), терміново. Ціна: до овірна Конта ти: (097) 813-99-06 Земельн ділян , 1 м від Рівно о, 10 сот, власни , терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-45, (050) 923-54-23 Земельн ділян , 10 м. від Рівно о, 0.25 а. землі, є світло, вода. Конта ти: (098) 902-95-81 Земельн ділян , Б. Криниця, 0.10 а, під заб дов , рівнина, ом ні ацї пор ч, терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , Б. Криниця, 0.10 сот, під б дівництво, рівнина, ом ні ації. Ціна: 13000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , Б. Криниця, 10 сот. Ціна: 16500 .о. Конта ти: 43-63-31 Земельн ділян , Б. Криниця, 15 сот, 2-лінія, ом ні ації, тор . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 519-78-68, (097) 146-20-97 Земельн ділян , Б. Криниця, 15 сот, всі ом ні ації, доїзд, терміново. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88 Земельн ділян , Б. Криниця, 35 сот, омерційно о призначення, това. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , Б. Криниця, під б дівництво, 0.15 а, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Земельн ділян , М.Оле син, р-н новоб дов, 0.15 а, ом ні ації пор ч, доро а висипана. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Земельн ділян , Ново Конта ти: (095) 891-83-66

Земельн ділян , Ясениничі, 0.10 а, під заб дов , є ставо . Можливий обмін на 1- ім. вартир з доплатою. Власни . Ціна: 10000 y.o. Конта ти: (097) 771-92-63

1.3.3. по У раїні

Земельн ділян , Городо , 10 сот, приватизована, під заб дов , всі ом ні ації пор ч, рівна, пор ч річ а. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (096) 969-81-90

1.3.4. К плю

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, ф ндамент, 6х7, о ороджена, ом ні ації біля ділян и. Конта ти: 43-16-85

Земельн ділян , Дібрів а, 25 сот, приватизована, ом ні ації пор ч, або поміняю на а/м. Конта ти: (067) 983-66-08

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ДЯДЬКОВИЧІ, 0.15 ГА,, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (067) 617-68-66 Земельн ділян , Забороль, під заб дов , 10 сот, пор ч ом ні ації, хороший заїзд. Конта ти: (097) 470-22-23 Земельн ділян , Здолб нів, 10 сот., під заб дов Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41 Земельн ділян , Здолб нів, пров. Пар овий, 0.11 а, рівна, вадратна, ом ні ації пор ч. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (093) 693-25-55 Земельн ділян , Здолб нів-2, 8 сот., під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (093) 511-86-44 Земельн ділян , Кам’яна Гора, масив Кам’яно ірсь ий, 6 сот. Ціна: 2000 .о. Конта ти: 43-52-56 Земельн ділян , Караєвичі, 11 сот, приватизована. Конта ти: (097) 163-18-61 Земельн ділян , Карпилів а, 0.15 а під б дівництво, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 486-81-88, (050) 435-31-59 Земельн ділян , Квасилів, під б дівництво, 0.10 а, світло, аз, вода. Конта ти: (096) 540-73-61 Земельн ділян , Козлин, центр, 30 сот., світло, аз поряд, льох, терміново. Ціна: 12 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Земельн ділян , Колоден а, 0.10 а під б дівництво, ом ні ації пор ч,. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-79-43, (097) 486-81-88 Земельн ділян , Колоден а, 14 сот землі, біля став , або обмін на б с. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57 Земельн ділян , Колоден а, 15 сот, ом ні ації пор ч. Конта ти: (067) 580-13-21 Земельн ділян , Колоден а, для ведення с/ , 0.10 а, 200 м від трасси. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (067) 581-05-69 Земельн ділян , Колоден а, під с/ , 14 сот. землі, можна переоформлення під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66

Земельн ділян , Ново раїн а, 9 сот, приватизована, аз. Власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Земельн ділян , Ново раїн а, дачний масив, 0.06 а, приватизована, аз на ділянці. Конта ти: (096) 188-85-88 Земельн ділян , Ново раїн а, дачний масив, 0.09 а, держ. а т, ом ні ації пор ч, власни . Конта ти: (050) 185-27-98, (096) 406-4-41 Земельн ділян , Ново раїн а, літній б дино , араж, хня, світло, аз, вода, асфальт, 6 сот. Власни . Ціна: 9500 .о. Конта ти: (097) 392-36-58 Земельн ділян , приватизован , 6 сот, є б дино , плодові дерева Власни . Ціна: 8000 .о., (097) 225-23-21

Ново раїн а, недоб дований та щі, світло. тор . Конта ти:

Земельн ділян , Обарів, 0.10 сот, під б дівництво. Ціна: 10000 .о., Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , Обарів, 0.15 а. Перспе тива б дівництва. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-01-44, (050) 375-30-75 Земельн ділян , Обарів, 12 сот., під заб дов , елітний, заб дований район, ом ні ації пор ч. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66 Земельн ділян , Обарів, 15 сот, під заб дов , є прое т, приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Конта ти: 43-03-53, (097) 786-79-18 Земельн ділян , Обарів, Л ць е ільце, під б дівництво, світло, від 10 сот., терміново. Ціна: від 17 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Земельн ділян , Оле сандрія, 1.41 а, пай, біля ліс . Власни . Ціна: 7900 .о. Конта ти: (096) 302-71-73, (091) 332-71-73 Земельн ділян , Оле сандрія, 1.41 а. (пай), біля ліс озеро. Конта ти: (096) 302-71-73, (091) 332-71-73 Земельн ділян , Оле сандрія, під заб дов , біля озера, 15 сот. Конта ти: (097) 498-89-26 Земельн ділян , Оле сандрія, центр. Приватизована, 15 сото ; ліс та озеро пор ч, ф ндамент, ом ні ації пор ч. Власни . Конта ти: (050) 383-35-94 Земельн ділян , Омеляна, 0.17 а. Ціна: 9800 .о., тор . Конта ти: (067) 768-53-22 Земельн ділян , ОСГ призначення, 32 сот., розміри 40х80 м., перша лінія від траси разом із зеленою см ою. Можлива зміна призначення. Ціна: 35000 .о, тор . Конта ти: (067) 499-84-00 oleg_basaliga@ukr.net Земельн ділян , під заб дов , близь о міста. Конта ти: 20-15-19, (097) 175-60-71 Земельн ділян , під заб дов , в сторон Колоден и. Конта ти: 20-88-20 Земельн ділян , під с/ , 5.5 сот. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 540-75-77 Земельн ділян , Сарни, під заб дов , недоро о, власни . Конта ти: (093) 742-85-08 Земельн ділян , Став и, 9 сот, пі заб дов , Ціна: 5300 .о. Конта ти: (067) 364-44-38

Земельн ділян , Корнин, 13 сот., ом ні ації пор ч, приватизована. Ціна: 15 000 .о. Конта ти: 43-09-56

Земельн ділян , Б.Криниця, 0.1 а, під заб дов , Конта ти: 43-33-07

Земельн ділян , Корнин, терміново. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88

Земельн ділян , Червоні Гори, 0.12 а, під б дівництво, ом ні ації пор ч, терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Земельн ділян , Б.Криниця, 12,5сот., рівна, під б дівництво, ом ні ації пор ч, отова до продаж . Ціна: 13 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

Земельн ділян , Кривичі, 0,10 а під б дівництво, р-н новоб дов, ом ні ації пор ч. Ціна: 4 000 .о., тор . Конта ти: 23-50-71, (067) 310-05-45

Земельн ділян , Червоні Гори, 6 сот, під заб дов , аз, вода, світло на ділянці, власни . Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86

Земельн ділян , Б.Криниця, 13.36 сот, рівна, під заб дов , всі ом ні ації, р-н новоб дов. Конта ти: (096) 214-98-58

Земельн ділян , Кривичі, 12 м. від Рівно о, 11 сот, під б дівництво. Конта ти: (067) 581-05-69

Земельн ділян , Б.Криниця, 15 сот, під б дівництво, 2 лінія, ом ні ації пор ч. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 519-78-68

Земельн ділян , К стин, 12.5 сот, со��новий ліс. Ціна: 11500 .о. Конта ти: 43-63-31

Земельн ділян , Червоні Гори, під заб дов , 12 сото . Конта ти: (095) 123-85-36 Земельн ділян , Червоні Гори, під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: 18 000 .о. Конта ти: (093) 511-86-44

Земельн ділян , К стин, під заб дов , 16 сот, ом ні ації пор ч. Ціна: 16 000 .о. Конта ти: 43-09-56

Земельн ділян , Шоста ів, 0.17 а, або обмін на а/м, е вівалент 5000 .о. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Земельн ділян , К стин, приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 163-07-67

Земельн ділян , Шоста ів, 0.17 а, приватизована, або обмін на а/м. Конта ти: 43-76-45, (067) 280-14-78

Земельн ділян , Бабин, 8 сот., під садівництво. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 24-07-71, (067) 980-22-44

Земельн ділян , Ясениничі, приватизована, або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 25 000 .о., тор . Конта ти: м. Рiвне, в л. О.Телi и, 45\51 5-46-36, (096) 234-09-25

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, ф ндамент 6х7, о ороджена, світло, а , 50 м до озера. Конта ти: (067) 362-55-01

Земельн ділян , Б.Криниця під заб дов , 10 сот, нова лінія. Ціна: 9 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

Земельн ділян , р-н зоопар , 0.10 а, рівнина, під б дівництво. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Земельн ділян , Ясениничі, вели ий сад, старий б дино , олодязь, по ріб, пор ч природний аз, приватизовано. Конта ти: 5-31-18, (067) 125-02-99

Земельн ділян , Городище, Омеляна. Конта ти: 43-36-40, (050) 375-28-88

Земельн ділян , Городище, 6 сот, ф ндамент, о ороджена. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 900-91-15

Земельн ділян , Корнин, 12,5 сот., під б дівництво, ом ні ації поряд, терміново. Ціна: 13 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

Земельн ділян , Б.Криниця, під заб дов , 13.36 сот, рівна, всі ом ні ації пор ч, р-н новоб дов, приватизована, терміново. Конта ти: (067) 712-91-26

Земельн ділян , Ясениничі, 9 сот., під заб дов . Ціна: 3 300 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

раїн а, 0.6 сот.

Земельн ділян , Б. Криниця, під б дівництво, 2 лінія, ом ні ації пор ч, тор . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 274-78-61

Земельн ділян , р-н Грабни а, 0,10 а, під б дівництво. Ціна: 165 000 .о., тор . Конта ти: 43-83-19, (067) 360-90-09, (097) 134-74-02

Земельн ділян , Ясениничі, 11,5сот., під б дівництво, ом ні ації пор ч, терміново. Ціна: 9 000 .о. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

Земельн ділян , Б овель, під с/ , 21 сот., мальовниче місце, поряд річ а. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

Земельн ділян , Доро об ж, Гощансь ий район, 0,25 а, під заб дов , приватизована, є технічний паспорт, садо , льох, араж. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (097) 799-25-09

.о.

Земельн ділян , Лісопіль, Костопільсь о о р-н , 6 сот, о орожа, свердловина, аз, еле три а, сад. Ціна: до овірна, Конта ти: 64-26-15, (099) 023-96-88

Земельн ділян , Шпанів, під заб дов , приватизована, рівна, добрий доїзд, озеро, ліс, всі ом ні ації. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 63-21-60, (096) 518-86-77

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот, о ороджена, світло, аз. Конта ти: (094) 966-16-85

Дач , Ново раїн а, новоб дова, аз на в лиці, 0.06 а землі, садо . Ціна: 13500 .о. Конта ти: 64-47-88, (067) 646-18-00

Дач , Ново раїн а. Ціна: 20000 Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18

Земельн ділян , Лісопіль, Костопільсь о о р-н , 0.11 а. Ціна: до овірна, Конта ти: (066) 778-49-93

Земельн ділян , М.Оле син, під заб дов , 11 сот, ом ні ації пор ч, терміново. Конта ти: (097) 032-57-43, (098) 446-01-16

Дач , Н.У раїн а, це ла, льох, 12сот., аз, олодязь. Ціна: 28 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Дач , Ново раїн а, 0.12 а, по ріб. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-54-43, (098) 257-66-93

Дач , Ново раїн а, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Земельн ділян , К стин, приватизован , 22 сот., є ф ндамент, аз, світло поряд, або обмін на 1- імнатн вартир м. Рівне. Ціна: 22000 .о., Конта ти: 23-68-59, (097) 672-16-75

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ВОЛОШКИ, 25 КМ. ВІД РІВНОГО, ПІД БУДІВНИЦТВО, СВІТЛО, ГАЗ В СТОЯКУ, ПРИВАТИЗОВАНА. ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 15000 У.О. КОНТАКТИ: (096) 519-38-52, (098) 258-56-46

Земельн ділян , Городо , центр, 0.8 сот, приватизована. Конта ти: 20-15-19, (067) 988-24-46 (18.00-20.00)

Земельн ділян , Ново раїн а, під б дівництво, терміново. Ціна: від 8 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

Земельн ділян , Колоден а, р-н «Айвен о», від 20 сот. до 2 а, ом ні ації поряд, державний а т під омерцію, терміново. Ціна: 1500 .о./сот., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот., під заб дов , ом ні ації пор ч Ціна: 8 000 .о. Конта ти: (097) 115-97-66

КОНТАКТИ: (050) 511-05-20

Земельн ділян , в л. Костромсь а, 5 сот. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 43-63-31

Земельн ділян , Колоден а, під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: 18 000 .о. Конта ти: (066) 450-61-41

, Барма и. Конта ти:

Земельн ділян , В.Омеляна, в л. Габрилівсь а, 0.20 а, рівнина. Ціна: 22000 .о., тор , Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

ЗЕМЛІ. ЦІНА: ДОГОВІРНА,

Земельн ділян , Н. Двір, Б. Криниця, Колоден а, Обарів, Корнин. Ціна: від 10000 .о. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

Земельн ділян , за авторин ом, 0.237 а, приватизована, дозвіл на заб дов , пор ч ом ні ації, аз, вода, 3-фазна еле тролінія. Конта ти: (097) 056-52-61, (097) 056-52-60

Земельн ділян (050) 689-02-39

Земельн ділян , В.Омеляна, в л. Габрилівсь а, 0.20 а, рівнина, ом ні ації пор ч, під б дівництво. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, Р-Н

Земельн ділян , Вересневе, р-н новоб дов, 0.30 а, рівнина. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Земельн ділян , Городище, 0.10 сот, під б дівництво. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

13

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№44 від 25 листопада 2010 ро

Земельн ділян , К стин, приватизован , 15 сот., є ф ндамент, аз, світло поряд. Ціна: 12000 .о., Конта ти: 23-68-59, (097) 672-16-75

Земельн ділян , Хрінни и, 13 сот, приватизована, всі ом ні ації. Конта ти: 60-87-13, (095) 513-64-34

Земельн ділян , Шпанів, 30 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 232-74-62

Земельн ділян під б дівництво. Конта ти: (095) 698-81-46 Дач , роз лян всі варіанти. Конта ти: (096) 319-80-90 Земельн ділян , 10 Конта ти: 43-16-85

м від Рівно о.

Земельн ділян , Біла Криниця, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , біля міста, під б дівництво, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , в межах міста. Ціна: до 5000 .о. Конта ти: (096) 319-80-90 Земельн ділян , Вересневе, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Земельн ділян , для себе, р-н Рівненсь ий, можливо з б дин ом під дач , недоро о, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Земельн ділян , Зоря, без посередни ів. Ціна: до 3000 .о. Конта ти: 27-96-08 zablotskiy@inbox.ru Земельн ділян , Обарів, Карпилів а, 30-60 сот. Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18 Земельн ділян , під АЗС, 0.50 сот, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Гаражі, кіоски 1.4.1. Продам

Гаражі металеві, розбірні, різні розміри. Ви отовлення металоонстр цій. Ціни вас приємно здив ють. Конта ти: 43-22-72, (097) 063-49-42 Бо с, 90 в.м, по в л. Дворець ій або оренда, власни , терміново. Конта ти: 5-01-31, (050) 974-17-38 Бо си, 2 шт, р-н 12 ш оли. Конта ти: (050) 906-24-22, (098) 793-79-95 Ва ончи б дівельний, (067) 934-84-89

н . Конта ти:

Гараж бетонний під б с, ооператив «Джерело». Конта ти: (095) 898-42-52, (067) 287-78-91 Гараж бетонний під б с, ооператив «Джерело». Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 898-42-52, (067) 287-78-91 Гараж в ооперативі «Колесо», приватизований, 2-поверховий, підвал, висо і ворота, або обмін на ле овий а/м. Конта ти: (067) 363-16-61 Гараж в ооперативі «Кристал», 2-й поверх. Приватизований. Власни . Конта ти: 64-86-82, (097) 749-90-65 triumpf_@ukr.net Гараж в ооперативі «Кристал». Це ляний, світло, власни . Конта ти: (0362) 64-86-82 (097) 749-90-65 triumpf_@ukr.net Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

ГАРАЖ В КООПЕРАТИВІ, ВУЛ. ВІДІНСЬКА. КОНТАКТИ: (067) 602-56-36 Гараж металевий з оцин ованої бляхи, р-н Бояр и, в хорошом стані. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (096) 747-89-63 Гараж металевий, ооператив «Колесо», Конта ти: (097) 503-64-04 Гараж металевий, розбірний, се ційний. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 775-51-71 Гараж на 2 автомобіля, р-н авторин . Конта ти: (097) 795-43-89 Гараж це ляний в ооперативі «Кристал» Конта ти: 64-86-82, (097) 749-90-65


14

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

Гараж це ляний, в л. Дворець а, з ямою, причіп. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-28-00 Гараж це ляний, ооператив «Нива», в л.Ш хевича. Ціна: 4200 .о, тор . Конта ти: м. Рiвне, в л. О.Телi и, 45\51 5-46-36, (096) 234-09-25 Гараж, в ооперативі «Нива». Конта ти: 26-08-57, (096) 573-69-95 Гараж, в л. Дворець а, 200м від з пин и 11х3.3 на 2 а/м, підвал 3.3х6, охорона цілодобово. Конта ти: 26-21-95, (098) 257-66-89 Гараж, в л. К рчатова, в ооперативі, тор . Ціна: 3000 .о. Конта ти: 62-83-56, (098) 385-65-60 Гараж, в л. Млинівсь а, приватизований, це ляний. Конта ти: (067) 935-88-25 Гараж, в л. Ш хевича, приватизований, с хий, з ремонтом, терміново, без посередни ів. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 24-28-73, (067) 360-85-60 Гараж, в л. Ш хевича, приватизований, власни . 64-52-93, (066) 630-55-67

це ляний, Конта ти:

Гараж, ооператив «Автолюбитель», яма, підвал, хороший стан. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 172-05-11 Гараж, ооператив «Дворець ий». Ціна: 3000 .о., Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86 Гараж, металевий. 515-77-45

ооператив «Джерело», Конта ти: 5-69-89, (096)

Гараж, ооператив «Колесо». Конта ти: (097) 503-64-04 Гараж, ооператив «Кристал», в л. Нижньодворець а, це ляний, з ямою і підвалом, 6х4. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 360-07-22 Гараж, ооператив «Нива». Конта ти: (096) 573-69-95 Гараж, металевий, в л. Дворець а. Ціна: 1200 .о. Конта ти: (067) 364-37-80, (099) 340-16-21

Гараж. Конта ти: 23-03-23, (093) 742-85-08 Кіос металевий. Конта ти: (067) 364-30-92

КІОСК НА ПРОДУКТОВОМУ РИНКУ. КОНТАКТИ: (050) 847-99-29

Кіос тор овий, ва он, дешево. Конта ти: (099) 114-15-16

Кіос , рино «Моріон», хороше місце. Конта ти: 43-76-45, (067) 280-14-78 Кіос , рино Андріївсь ий. Конта ти: (096) 839-41-96

Кіос , центральний рино , навпроти ма азин «О еан». Конта ти: 43-63-05 Кіос , центральний, прод товий рино , обладнаний, можлива оренда, Конта ти: 22-46-78, (067) 927-10-77 Контейнер 2.50х1х2м. Конта ти: (096) 349-25-69 Контейнер б/в, Конта ти: (067) 934-84-89

Гараж, металевий, р-н РУМ, о лядова яма, підвал. Конта ти: 43-02-18, (097) 836-02-06

1.4.2. К плю

Контейнер рино «Ди о о», можлива оренда. Конта ти: (067) 454-47-71

Б д , ва ончи . Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65 Ва он б дівельний, онтейнер, б д машини. Конта ти: (099) 114-15-16

з

Гараж металевий, розбірний. Ціна: до 5000 рн. Конта ти: (097) 698-02-31 Гараж, металевий, можливо Конта ти: 23-62-61, (050) 186-70-72

б/в.

Гараж, недоро о. Конта ти: 43-16-85 Контейнери, морсь і н и і ва ончи и. Конта ти: (093) 878-16-16

Гараж, це ляний, в л. В.Дивізії, яма та омора. Конта ти: 60-94-52, (097) 227-52-78

1.4.3. Здам

Гараж, це ляний, в л. Ш хевича, ооператив «За ермом». Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

Бо си, нові, с часні, 40 і 60 в.м, • всі зр чності (д ш, т алет,

Гараж, це ляний, МЖК, 21 в.м. Конта ти: (050) 538-06-79, (098) 856-60-09

опалення) для ремонт а/м, під с лад, або виробництво. Ціна: 800 - 1200 рн., Конта ти: 62-44-94, (067) 362-19-36

Гараж, це ляний, центр, яма, світло, араж, земля приватизовані. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Гараж, це ляний. 716-16-18

Конта ти:

(098)

Гараж-черепаш , в л. Кн. Романа, 6. Недоро о. Конта ти: 24-14-18, (067) 142-43-29 yulya.shew4uk@yandex.ua

Гараж, в л. В. Дивізії. Конта ти: (097) 490-82-13

1.4.5. Обмін Контейнери морсь і, ва ончи и, н и на нер хомість (+авто+доплата) або продам. Конта ти: (093) 878-16-16

Комерційна нерухомість

Кіос , центр, рино «Моріон», 4 в.м. Ціна: 1000 .о., Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78

Палат тор овельн , 3х2. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 110-57-25, (063) 755-75-70

Гараж, р-н Ювілейно о. Конта ти: (097) 806-92-49

1.4.4. Винайм

Кіос , рино речовий, світло, підло а, с лопа ет, 7 в. м, недоро о. Конта ти: (067) 382-87-91

К н автомобільний. Конта ти: (067) 935-88-25

Гараж, р-н ПМК-100, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Ряди тор овельні різної вадрат ри. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66

Кіос , рино Північний, діючий, 4 в.м. Ціна: 11000 рн., тор . Конта ти: (096) 821-83-72

Гараж, металевий, новий, без місця. Конта ти: (067) 382-03-94

Гараж, р-н Північний, це ляний, приватизований. Ціна: 6 500 .о., тор , Конта ти: 43-83-19, (067) 364-44-74

Офіс, Ст. Бандери, 94 в.м. Ціна: 110000 .о. Конта ти: 43-63-31

Кіос , р-н Ювілейний. Конта ти: (097) 523-56-05

Гараж, металевий, ооператив «Колесо». Конта ти: (063) 706-25-82

Гараж, р-н пивзавод , 60 в.м., яма, можливо під б с, терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

Гараж, двоповерховий, це ляний, з ямою і підвалом. Кооператив «Колесо». Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 466-93-43

Кіос на рин речовом , центральний ряд. Конта ти: (067) 700-16-04

Контейнер на ЗІЛ. Конта ти: (067) 363-16-61

офіцерів. Конта ти:

Приміщення нежитлове, р-н Пивзавод , 30 в.м., 1 сот землі, дешево, терміново. Конта ти: 43-36-48, (067) 581-00-22

Кіос біля ресторан «Ліон». Ціна: 1000 рн./ міс. Конта ти: (097) 115-97-66 Кіос в ТЦ «Центральний». Ціна: 7000 рн. Конта ти: (097) 115-97-66

Гараж, металевий, в л. Дворець а. Ціна: 1200 .о. Конта ти: (067) 364-37-80, (099) 340-16-21

Гараж, р-н б дин 62-20-56

Гараж металевий з ямою та світлом в ооперативі «Колесо», р-н РУМ . Конта ти: м. Здолб нів (03652) 2-49-39, (093) 143-76-32

Гараж, центр, пр. Мир , яма, світло. Конта ти: (050) 926-56-06, (096) 181-32-50

Кіос на речовом рин , 6 в.м., новий, з обладнанням, недоро о, терміново, біля центрально о приход . Конта ти: 26-48-35, (067) 919-40-74

Г а р а ж , в л. Дворець а, • це ляний, 18 в.м, є яма, освітлення. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-49

№44 від 25 листопада 2010 ро

1.5.1. Продам

Дві 2- імнатні вартири, по в л. Ст. Бандери, біля з пин и, під офіс, за альною площею 94 в.м., на 1 поверсі. Власни . Конта ти: (050)435-56-39 Приміщення офісне, м. Рівне, в л. Гр шевсь о о, зр чне розташ вання, біля ТЦ «Чай а». Конта ти: (067) 940-28-57

Ан ар, 360 в.м., 0.45 а землі, є держа т, в л. Стариць о о. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Баню, р-н Бояр и, діюча, 60 в.м., дерев’яна, зр чний доїзд, тор . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 760-04-18 Б дівлі та приміщення в центрі міста, по в л. Соборній, 260-2500 в.м., 0.35 а, недоро о. Конта ти: в л. Соборна, (067) 341-61-50 Ма азин діючий, центр, 34 в.м., ремонт, си налізація, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

МІСЦЕ ТОРГОВЕ В ТЦ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ», МОЖЛИВО З ОБЛАДНАННЯМ. КОНТАКТИ: (067) 727-39-62 Приміщення виробничо-с ладсь е, р-н Гр шевсь о о від 300-1000 в.м. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81

ПРИМІЩЕННЯ КОЛИШНЬОЇ КОТЕЛЬНІ, ВУЛ. СОБОРНА, 404А, 290 КВ.М, ВИСОТА 7 М., ОКРЕМИЙ В’ЇЗД. КОНТАКТИ: (067) 382-56-01

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється!

Приміщення нежитлове, центр, 700 в.м., ом ні ації, 0.25 а землі, терміново. Конта ти: 43-63-18, 43-09-18, (067) 771-00-81 Приміщення під бізнес, в л. Соборна, 115 в.м, 9 імнат. Конта ти: 43-16-85 Приміщення, р-н автово зал , під бізнес-центр, тор івлю, 170 в.м., о ремий вхід, с часний ремонт, 4 сот., пар ов а. Ціна: до овірна Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, р-н Ювілейний, 530 в.м, ом ні ації, о ремий вхід, част овий ремонт, під афе, міні-мар ет, бан , терміново. Ціна: 280 000 .о., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, центр, 45 в.м., євроремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 924-72-18

1.5.3. Здам від 21 м. в. •Офісні приміщення Район «Фоззі». Від 28

рн.+ ом нальні. Конта ти: 23-02-05, 63-80-48 Приміщення виробничої майстерні, 34 в.м., автомобільний цех -275 в.м., 140 в.м., район пивзавод . Конта ти: 5-33-01, (050) 339-35-82 Приміщення під офіс, по в л. Чорновола, 66, 1 поверх, ма азин площею 16.4 в.м. Конта ти: 2889-47, 63-78-89, (050) 208-97-92 Приміщення, під офіс, 44 в.м., 20 в.м., 10 в.м., 16 рн/ в.м., приміщення під с лад 70 в.м., 150 в.м., по 10 рн/ в.м., опалювальні приміщення 45 в.м., араж з ямою. Конта ти: 26-15-80, (050) 184-63-99

• • •

БОКСИ ДЛЯ РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ, АБО ПІД СКЛАД, ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 300 КВ.М., З ПІДСОБНИМИ ТА ОФІСНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ. КОНТАКТИ: ВУЛ. КИЇВСЬКА, 108 А. (0362) 28-88-57, (050) 339-27-04 (05) Кафе-бар, обладнане, при ньом са на, більярд, тир, дитячий спорт-майданчи / Конта ти: 27-11-35, (096) 497-73-55

КОМПЛЕКС (ПРИМІЩЕННЯ), 1129 КВ.М ОСНОВНЕ + 1167 КВ.М ДОДАТКОВЕ + ОБЛАДНАННЯ КАБАН, ДЛЯ В-ВА М/П ВІКОН. АБО ОКРЕМО ОБЛАД-НЯ, ОМЕЛЯНА, МОЖЛИВИЙ БАРТЕР. КОНТАКТИ: 63-80-48, (067) 363-82-72

ОРЕНДА - НАПІВПІДВАЛ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ, 75 КВ.М.-25 ГРН/КВ.М., СКЛАД 90 КВ.М.-18 ГРН/ КВ.М., ОФІС 54 КВ.М. -35 ГРН/КВ.М. КОНТАКТИ: (050) 511-05-20

Офіси, центр, р-н автово зал , від 16 в.м., ремонт, Інтернет, телефон, терміново. Ціна: 60 рн/ в.м., Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66

ПЛОЩУ ТОРГОВУ, ПО ВУЛ. КИЇВСЬКІЙ, 45 КВ.М., ПІД ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ У МАГАЗИНІ. КОНТАКТИ: 23-03-67, (067) 781-80-85 ПРИМІЩЕННЯ ДІЮЧОГО СВИНАРНИКА 450 КВ.М, 9 КМ. ВІД М. РІВНЕ, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ НАПРЯМОК. КОНТАКТИ: (099) 242-88-72, (067) 381-87-63 Приміщення офісне, в центрі. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 43-07-36, (097) 924-72-18 Приміщення під ма азин центральній частині міста. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення під офіс. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66

ПРИМІЩЕННЯ ПІД ОФІСИ, 1-2 ПОВЕРХ, 350 КВ.М., ПІДВАЛЬНІ ПІД СКЛАДИ, МАЙСТЕРНІ, МАГАЗИНИ, 200 КВ.М., Є РАМПА, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, РАДІОЗАВОД. ЦІНА: ДОГОВІРНА, КОНТАКТИ: (050) 463-16-06 Приміщення промислово-виробниче. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66

Приміщення, м-н. Незалежності, 50 в.м., під тор івлю, ремонт, о ремий вхід, терміново. Ціна: 140 .о./ в.м., тор , Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, пр. Мир , 50 в.м., о ремий вхід, під тор івлю, офіс, терміново. Ціна: 150 рн./ в.м., тор Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, пр. Мир , 80 в.м., о ремий вхід, ремонт, під тор івлю, Інтернет- л б, се онд хенд, терміново. Ціна: 160 рн./ в.м. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, продрино , 30 в.м., о ремий вхід, ремонт, під тор івлю, терміново. Ціна: 220 рн./ в.м. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, продрино , 75 в.м., о ремий вхід, ремонт, під бан , Інтернет л б, «се онд-Хенд», терміново. Ціна: 240 рн./місяць Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, під офіс, 44 в.м., 20 в.м., 10 в.м., 16 рн/ в.м., приміщення під с лад 70 в.м., 150 в.м., по 10 рн/ в.м., опалювальні приміщення 45 в.м., араж з ямою. Конта ти: 26-15-80, (050) 184-63-99

Приміщення, центр, 54 в.м., о ремий вхід, ремонт, терміново. Ціна: 130 рн./ в.м. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, центр, 90 в.м., о ремий вхід, ремонт, терміново. Ціна: 200 рн./ в.м. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення виробничої майстерні, 34 в.м., автомобільний цех -275 в.м., 140 в.м., район пивзавод . Конта ти: 5-33-01, (050) 339-35-82 Приміщення, центр, від 50 в.м. до 200 в.м., о ремий вхід, ремонт, під бізнес, тор івлю. Ціна: від 100 рн./ в.м. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 С лади в межах міста, від 100 до 1000 в.м., рампа, охорона, оренда, терміново. Ціна: від 15 рн./ в.м. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Цех, столярний, обладнаний, стан и: рейсм сний, фрезерний та цир лярноф вальний/ Конта ти: 27-11-35, (096) 497-73-55

1.5.4. Винайм Приміщення с ладсь і та офісні. Конта ти: (097) 115-97-66

ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКІ ТА ВИРОБНИЧІ, ПЛОЩЕЮ 70, 200, 120, 625 КВ.М. РУМ. ОХОРОНЯЄТЬСЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-56-01 Приміщення с ладсь і, офісні та офісно-тор ові, в л. Київсь а. Власни . Конта ти: 28-87-68, (050) 375-42-92 Приміщення тор ово-офісне, в л. Д.Галиць о о, 24 м. в. Ціна: 1500 рн/міс. Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення тор ово-офісне, в л. Коновальця. Різної вадрат ри. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення, в л. Гр шевсь о о, р-н ТЦ «Чай а», 50 в.м., о ремий вхід, ремонт. Ціна: 130 рн./ в.м. Конта ти: 43-92-43, (067) 363-19-66 Приміщення, в л. Д.Галиць о о, 51 м. в. Ціна: 1800 рн/міс. Конта ти: (097) 115-97-66 Приміщення, в л. Соборна, 100 м. в., напівпідвальне, вхід з доро и. Ціна: 4000 рн./міс. Конта ти: (097) 115-97-66

я і нав`яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 16. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ��ія не роз лядає, ос іль и іль ість безоштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є: Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 2. Інформація від подавачів др ється раїнсь ою та російсь ою мовами 3. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних понах - по телефон /фа с 625-635 - за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон (094) 966-87-92 - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: м. Рівне, в л. Київсь а, 36, оф. 721 - через мереж Інтернет www.rivne.afisha-info.com - в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» та точ ах продаж азети, де є вивіс а «Афіша.Рівне» 4. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об`є том продаж 5. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 - тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 6. Те ст о олошення повинен починатися з предмет півлі/продаж /обмін 7. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів 8. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ 9. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об`ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 10. Претензії через затрим чи втрат о олошень, відправлених поштою, реда ція не приймає 11. Реда ція з читачами не лист ється 12. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 13. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст та мов п блі ації о олошень. 14. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 15. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію,

ОРЕНДА ОФІСНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ. КОНТАКТИ: 66-43-53, 62-99-05

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в “Афіша. Рівне” ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

азеті

Комерційні о олошення 1. Комерційні о олошення приймаються: - на вирізних понах в реда ції та іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - на платних понах в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» - по телефон за мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом - в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: м.Рівне, в л.Київсь а, 36, оф. 721 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход зети при наявності товарно о че .

Останній термін прийом

а-

омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00 од.

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: reklama@rivne.afishainfo.com Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00 од. О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., повинні містити номер, дат видачі ліцензії та назв ор анізації, я а видала ліцензію та пред`явлена

реда ції (її опія).

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др ий – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.


№44 вiд 25 листопада 2010 ро

БУДІВНИЦТВО Вікна, двері 2.1.1. Продам

Ві на та двері металопласти ові, заміри, достав а, арантія. Конта ти: 62-02-35. (097) 299-87-25, (067) 360-13-74

БАЛКОНИ ПІД КЛЮЧ

Ві на та двері, подвійні, дерев’яні. Конта ти: 43-69-87 Ві на, «Реха », 2 шт., 800/1300 мм. Конта ти: (098) 902-95-81 Ві на, б/в, 4 шт, з жалюзями, дешево. Конта ти: (0960 538-16-86 Ві на, б/в, дерев’яні, з ороб ою, 1.60х1.30, 6 шт. Ціна: по 350 рн., тор . Конта ти: 64-47-88, (096) 388-63-13 Ві на, без рам. Конта ти: (067) 601-68-60 Ві на, двері бал онні. Конта ти: 27-06-39 Ві на, двері металопласти ові, підві оння, водовідливи, мос ітні сіт и, жалюзі ролети. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

Бал они під люч. Металопласти ові та алюмінієві онстр ції, дах, зварювальні роботи, теплення, обшивання, вн трішні роботи, підло а та інше.

т. 63-32-02, (093) 755-69-27 Бал онні системи розс вні, алюмінієві. Конта ти: (0362) 63-43-83

ВИГОТОВЛЕННЯ ВІКОН, ДВЕРЕЙ З ДЕРЕВА НА ЗАМОВЛЕННЯ, ЛАКУВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: (067) 273-60-73, (097) 583-77-48

ВІКНА

ДЛЯ

ДАХУ

Ві на, двері металопласти ові. Достав а, заміри без оштовно. Конта ти: 45-07-22, (096) 573-34-22 Ві на, двері між імнатні, броньовані. Конта ти: 45-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Ві на, двері, б/в. Конта ти: 27-06-39 Ві на, двері, бал онні рами. Конта ти: 22-57-15, 43-92-07 Ві на, двері, протимос ітні сіт и, ві онні та дверні. Конта ти: (332) 292-294, (066) 845-36-09, (067) 332-27-10 Ві на, дерев’яні, б/в. Конта ти: 45-08-38 Водовідливи. Конта ти: 45-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Водовідливи. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 Водостічні системи. 43-03-58, (097) 332-48-58

Конта ти:

Двері б/в, 80х2, замо , візер н ове с ло. Ціна: 6000 рн., Конта ти: (093) 400-81-60 Двері броньовані та між імнатні, ві на металопласти ові, алюмінієві онстр ції, офісні пере ород и, фасадні системи, отли «Б лер’ян». Конта ти: в л. К рчатова, 3, 62-93-42, 43-02-24, (093) 690-26-83 Двері броньовані, недоро о. Конта ти: 43-05-75 (067) 364-44-86

тел.: (0362) 43-19-54 (097)421-75-17, (098) 970-54-64, (098)970-54-64

ВИГОТОВЛЕННЯ ВІКОН, ДВЕРЕЙ З ДЕРЕВА НА ЗАМОВЛЕННЯ, ЛАКУВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: (067) 273-60-73, (097) 583-77-48 Ві на дахові «Фа ро». Конта ти: 22-68-56, 63-64-89, 22-14-66, (067) 781-80-92 Ві на дерев’яні. Конта ти: 68-09-93 Ві на е опласт, під золотий д б, ламіновані, 3-створчаті і 2-створчаті, 2-х амерні. Конта ти: 23-25-51 Ві на мансардні, сайдин , теплення фасадів. Системи водостічні. Гідро та пароізоляцію. Металопрофіль, біт мн черепицю, ерамічн та цементно-піщан черепицю. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Ві на мансардні. Конта ти: 63-80-40 Ві на металопласти ові, двері між імнатні броньовані, аражні ворота, ролети, водовідливи, підві оння, жалюзі. Конта ти: 45-24-25, (098) 795-14-06, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-43-83 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-80-03 Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

ДВЕРІ БРОНЬОВАНІ, НЕСТАНДАРТНІ 120 КГ, З ВСТАНОВЛЕННЯМ, ОЗДОБЛЕННЯ: МДФ, НА ВУЛИЦЮ ПЛІВКА, ВАГОНКА, ДЕРМАНТИН, МУЛЬТИЛОК, ВОРОТА ГАРАЖНІ. КОНТАКТИ: 28-40-30, (067) 757-43-09, (063)606-98-60 WWW.BRONIDVERIRV.UAPROM.NET

Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 60-88-04, 43-09-85 Двері вхідні. Конта ти: (097) 447-95-44 Двері дерев’яні, 2.2х0.76, б/в. Ціна: 100 рн., Конта ти: 62-83-47 Двері дерев’яні, ла овані подвійні, б/в. Конта ти: 68-08-22, (093) 993-82-14, (098) 563-39-04 Д в е р і дерев’яні, металопласти ові. 63-80-03

металеві та Конта ти:

Двері зі с лом. Конта ти: 22-78-12 Двері металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Двері металопласти ові. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 Двері між імнаті, дерев’яні. 2.05х0.90, дешево. Конта ти: (097) 486-81-88, (050) 435-31-59 Двері між імнатні з МДФ та дерева, броньовані. Ві на Конта ти: 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні з МДФ та дерева, броньовані. Ві на (1300х1400). Конта ти: м. Рівне, в л. Київсь а, 44. 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері соснові, вхідні, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21 Двері, б/в. Конта ти: 23-62-44 (095) 489-64-11 Двері, б/в. Конта ти: (096) 371-93-02 Двері, ві но б/в. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Двері, дерев’яні, недоро о. Конта ти: (096) 371- 93-02

ДВЕРІ

Ві на металопласти ові. Двері дерев’яні, металеві та металопласти ові. Жалюзі, ролети, відливи, підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: в л. Кн. Оль и, 8, офіс 40, 63-80-03 Ві на та двері з ПВХ, алюмінію, євробр с . Конта ти: 43-84-78, (097) 475-75-57 Ві на та двері металопласти ові, підві оння (вн трішні, зовнішні), мос ітні сіт и. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64 Ві на та двері металопласти ові, підві оння, протимос ітні сіт и. Конта ти: (0362) 62-02-35, 63-60-99, (097) 299-87-25 Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: (0362) 63-43-83 Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64 ВІКНА ТА ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ. ДЕРЕВ’ЯНІ ЗІ СКЛОПАКЕТОМ. ПІДВІКОННЯ, ВОДОВІДЛИВИ, МОСКІТНІ СІТКИ. ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ. ЗАМІРИ, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ВИРОБНИКА, КОНТАКТИ: 62-11-77, (098) 525-74-54 (093) 192-51-12

Ві на та двері металопласти ові. Рами бал онні розс вні, алюмінієві (лоджії, альтан и, офісні пере ород и). Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, 43-10-11, (067) 364-08-11

Дверей, індивід альне замовлення під ваш оселю, ві он «під люч», з ла ванням, встановленням, з власно о та з матеріал замовни а,

т. 63-04-55, (097) 405-88-15 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Двері, металопласти ові, 2-стороння ламінація, золотий д б, 1000х2000. Конта ти: (093) 192-51-12 Двері, металопласти ові, б/в, в д же хорошом стані. Конта ти: (096) 806-18-54 Двері, нові. Конта ти: 62-17-45 Двері, шпоновані д бом, 1-та 2-ст л ові, висотою 2.25 м, б/в. Конта ти: 43-36-53 Двері. Конта ти: (097) 687-95-28 Жалюзі (верти альні, оризонтальні), захисні ролети. Конта ти: (0362) 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

15


16

ВІКНА, ДВЕРІ, БУДМАТЕРІАЛИ

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

ЖАЛЮЗІ

Бло и б дівельні 10х20х40, • 20х20х40. Бло и на пар ан «рваний

амінь». Європар ани 15 видів. Конта ти: 62-79-95, (097) 748-22-80 Бло и б дівельні, різних типорозмірів, трот арн плит , балясини, пар ов с льпт р , олодязні ільця. Конта ти: 20-89-65, (067) 216-13-92 Бло и на пар ан, лад і з наборними стовпчи ами. Бло и олоті, «рваний амінь». Парапети, риш и. Конта ти: м. Рівне, пров. Робітничий, 6 43-13-03, (098) 545-45-02 Ва он : сосн , лип , вільх та по онажні вироби до неї. Конта ти: 43-03-30, (067) 960-35-20, (066)586-96-09 Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41 (067) 420-21-04 Дош и с хі та щойно спилені, соснові 25-50 мм, рей и, бал и, бр с, б дь-я их розмірів. Можлива достав а. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067)494-75-45, (050)555-81-91 Дош и, бал и, ро ви, рей , бр с, дерев’яні драбини, різні розміри. Замовлення, достав а. Готів овий, без отів овий розрах но . Конта ти: 20-41-88,(067) 609-68-15, (063) 998-68-36 Дош с х , щойно спилен , бал и, рей и, ро ви, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06, (050) 823-23-70 Європар ани. 15 видів. Фі рні стовпчи и. Бло и на стовпчи и. Бло и б дівельні, 10х20х40, 20х20х40. Бло и на пар ан «рваний амінь». Конта ти: 62-79-95, (097) 748-22-80 Європар ани. Бр ів а «Старе місто». Бло и б дівельні 10х20х40, 20х20х40. Бло и на пар ан лад і та під «рваний амінь». Конта ти: м. Рівне, пров. Робітничий, 6. 43-13-03, (098) 545-45-02 Камінь, щебінь, відсів. Конта ти: (095) 519-23-46, (063) 998-79-09 Кр и олодязні та для септи а. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067)494-75-45, (050)555-81-91 Пінопласт та омпле т ючі, за ціною виробни а. Достав а по області. Конта ти: 43-46-80, (067) 343-67-67 Пісо в міш ах, цемент, це л во нетрив , червон , щебінь, відсів, чорнозем, пере ній, лин , шифер, достав а, ліц. МТЗУ АВ №042985 від 26.05.06 р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62 Пісо , відсів базальтовий, ранітний, амінь б товий, р чний, пісо митий, щебінь різних фра цій. Щебінь базальтовий, ранітний. Камінь базальтовий, лин , чорнозем. Конта ти: 43-45-09, (096) 502-40-61, (066) 222-36-51 Пісо , відсів, амінь, щебінь, чорнозем, лин , ній, б дівельне сміття, пісо річ овий. Конта ти: 62-84-06, (050) 435-42-19 Пісо , амінь б товий, р чний.Щебінь базальтовий, ранітний. Пісо митий. Відсів базальтовий, ранітний, амінь базальтовий. Щебінь різних фра цій, чорнозем. Достав а. Конта ти: 28-16-59, (097) 600-73-55 Пісо , пісо митий, відсів базальтовий, ранітний, амінь б товий, р чний. Щебінь базальтовий, ранітний, амінь базальтовий, щебінь різних фра цій, чорнозем. Конта ти: 43-46-61, 64-33-70, (097) 410-00-65 Пісо , пісо митий, лин , чорнозем., щебінь, відсів, амінь, раніт, базальт. Конта ти: 62-84-08, (050) 375-82-50, (067) 497-29-22

• •

Жалюзі (всі види). Захисні ролети, мос ітні сіт и, т аневі та бамб ові ролети,

т. 64-11-48, 43-45-59, (067) 492-90-86, (067) 748-06-78 Жалюзі, ролети, відливи, підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: 63-80-03 Жалюзі. Конта ти: 60-88-04, 43-09-85 Жалюзі. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 Жалюзі: пласти ові, дерев’яні, бамб ові. Конта ти: (0362) 62-02-35, 63-60-99, (097) 299-87-25 Металопласти ові ві на, розс вні алюмінієві системи, жалюзі, ролети, відливи, підві оння, протимос ітні сіт и. Конта ти: в л. Київсь а, 44 (0362) 23-61-76, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Підві оння, відливи, жалюзі. Конта ти: (332) 292-294, (066) 845-36-09, (067) 332-27-10 Підві оння, відливи, мос ітні сіт и. Конта ти: (0362) 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Підві оння, жалюзі. Конта ти: 45-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Підві оння, мос ітні сіт и. Конта ти: 46-01-01, 69-04-64 Підві оння. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 Рами бал онні з монос лом. Конта ти: (0362) 63-43-83 Рами бал онні зі с лопа етом. Конта ти: 5-78-88 Рами бал онні, алюмінієві, розс вні. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Рами бал онні, зі с лопа етами, б/в, Конта ти: 5-78-88 Рами бал онні, розс вні, алюмінієві. Підві оння, відливи, жалюзі, ролети, мос ітн сіт , вхідні металеві двері. Конта ти: м. Рвне, в л. К рчатова, 18а. 45-07-22, (096) 573-34-22 Рами бал онні, розс вні. Конта ти: 43-10-11, (067) 364-08-11 Рами бал онні. Конта ти: 60-88-04, 43-09-85, (067) 427-23-52 Рами бал онні. Конта ти: 63-43-83 Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Рами ві онні, бал онні двері, б/в, недоро о. Конта ти: 64-34-59, після 18.00. Рами з ві нами. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Рам бал онн 3.30х1.61. Конта ти: 68-08-62, 43-03-02 Рам бал онн . Конта ти: 28-86-50 Розс вні бал онні алюмінієві системи. Конта ти: (0362) 62-02-35, 63-60-99, (097) 299-87-25 Ролети сонцезахисні, т анинні та бамб ові. Конта ти: (0362) 63-43-83 Системи бал онні. Конта ти: 63-43-83 Сіт и мос ітні Конта ти: 63-00-27, 63-80-27 С ло вітражне, б/в. Конта ти: 62-40-12 С ло, б/в, різних розмірів. Конта ти: 62-40-12

• • • • • • • • • • • •

Будівельні матеріали • 2.2.1. Продам

Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37 Базальт, вапно, це л во нетрив , вивантаження авто раном, відсів, білий пісо , цемент, щебінь, пере ній, торфо рихт , чорнозем, лин , р и на септи , олодязні, амінь. Вивезення б двідходів. Конта ти: 22-45-85, 26-48-37, (067) 362-25-11


№44 вiд 25 листопада 2010 ро БЛОКИ ГАЗОБЕТОННІ, БІЛОРУСІЯ, ХАРКІВ. ГУРТОВІ ПОСТАВКИ ТА РОЗДРІБ, ВІД 510 ГРН/КУБ.М. БЕЗ ПЕРЕДОПЛАТИ З ДОСТАВКОЮ. ФОРМУЄМО ДИЛЕРСЬКУ МЕРЕЖУ/ КОНТАКТИ: 64-06-54, 43-05-81, (067) 395-25-90 Бло и азобетонні, ерамічні. Конта ти: в л. Орлова, 47, 64-24-18, (097) 408-82-79, (093) 399-83-50 Бло и азобетонні, ерамічні. Конта ти: 64-24-18, (097) 408-82-79, (093) 399-83-50 Бло и азобетонні, ерамічні. Достав а на о’бє т, збері ання на с ладі, леї для шпалер. Конта ти: 64-24-18, (097) 408-82-79, (093) 399-83-50 БЛОКИ З КРИМСЬКОГО РАКУШНЯКА (КРИМ), ВИСОКОЇ ЯКОСТІ, МІЦНІ, ВІДБІРНІ БЛОКИ. ДОСТАВКА ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ В КОРОТКИЙ ТЕРМІН. КОНТАКТИ: (093) 673-90-91, (096) 372-25-68, (063) 937-28-60 Бло и онстр тивні, стінові, 380х190х188, олоті, «рваний амінь». Конта ти: в л. К рчатова, 18а. 62-93-99, (067) 360-00-59 Бр си. Конта ти: 64-52-65 ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА), 50 ГРН/ КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 90 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87

Ва он дерев’ян , 110 в.м. Конта ти: (099) 090-23-61 Ва он соснов , вільхов , липов , смере ов . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31

ВАПНО, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТУ РІЗНОКОЛЬОРОВУ, ПІНОБЕТОННІ БЛОКИ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: 27-98-73, 43-86-20, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний, базальтовий, відсів

ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31 Плит трот арн , бордюри, водозливи, парапети, риш и на стовпчи и. Конта ти: 43-03-30, (066) 586-96-09, (067) 960-35-20 По рівельні та фасадні матеріали, металопрофіль, металочерепицю. біт мн черепицю, водосто и, теплювач, сайдин , по рівельні плів и, б дівельні, с хі с міші, лицювальн це л . Конта ти: 43-46-32, 43-46-52, (067)358-45-20, (050) 375-78-71 Це л силі атн . Конта ти: в л. К рчатова, 18 43-39-39 Це л червон з доставою, можливе розвантаження. Конта ти: (096) 750-45-81, (099) 402-30-36 Цемент ртом. Виробництва Кам’янець-Подільсь ий, Івано-Фран івсь , Здолб нів. Низь і ціни. Широ ий асортимент. Конта ти: 45-33-43, (067)759-73-34 Цемент М-500 в міш ах, пісо в міш ах, щебінь в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

• •

• • • •

Азоліт (замінни вапна). Ціна: 15 рн./ л. Конта ти: 43-28-52, (067) 360-67-30

Ват мінеральн , базальтов «Ро в л». Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Вироби залізобетонні: плити п стотні, перетин и, сваї, плити для о орожі, ільця олодязні, бордюри, сіт для лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67

ВІДСІВ, КАМІНЬ, ПІСОК, МИТИЙ ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРУНТ, ШУТЕР. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН. КОНТАКТИ: 63-25-49, (097) 467-16-43 ВІДСІВ, КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, МИТИЙ ПІСОК, ШУТЕР. ВИВІЗ СМІТТЯ, ГРУНТУ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН. КОНТАКТИ: 68-36-60, (067) 970-89-78 ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ - «БАЗАЛЬТ», ГРАНІТ. ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КРИХТУ ГРАНІТНУ. ЦЕГЛУ, ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ ПОШТУЧНО, ПІСОК В МІШКАХ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38 ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ГЛИНУ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ, ГНІЙ. ВИВІЗ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: 22-43-09, (050) 184-50-70, (097) 234-24-59

БАЛЯСИНИ БЕТОННІ РІЗНИХ ВИДІВ ТА РОЗМІРІВ, ПОРУЧНІ, СТОВПЧИКИ, КУЛЬКИ, ДЗВОНИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ. КОНТАКТИ: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Бетон сертифі ований в асортименті. Достав а автомі сером 4,6,10 б.м. Конта ти: (067) 360-88-14, (067) 125-27-25

Газобло и «Сто лайт», «SOLBET», «Н+Н», достав а в межах Рівненсь ої області. Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00

БЕТОН, ВІДСІВ, ЦЕМЕНТ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, ГАЗОБЛОКИ, РАКУШНЯК, МІНВАТУ. КОНТАКТИ: 43-69-04, (067) 391-60-20 Бетон. Розчин. Залізобетонні онстр ції, щебінь, пісо . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

БІТУМНУ ЧЕРЕПИЦЮ, НАТУРАЛЬНУ ЧЕРЕПИЦЮ, ОНДУЛІН, САЙДИНГ. КОНТАКТИ:

Газобло и «Сто лайт», «SOLBET», «Н+Н». Конта ти: 62-96-09, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Газобло и стінові та перестіночні. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Гідроізоляцію б дь-я ої с ладності. Ціна: від 30 рн./м. в. Конта ти: 43-28-52, (067) 360-67-30

ГРУНТ, ПІСОК, МИТИЙ ПІСОК, ШУТЕР, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН. КОНТАКТИ: 68-37-51, (067) 492-90-53, (095) 876-50-33

22-14-66, (050) 919-96-52

Дош и с хі, 40,50,70 мм. Конта ти: (098) 790-94-48

Бло стіновий вібропресований, 390х190х190. Конта ти: 62-93-99, (067) 360-00-59

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 24-48-66, 43-96-67, (094) 966-96-67, (096) 242-26-61

Бло стіновий п стотний. Конта ти: 62-93-99, (067) 360-00-59 Бло и вібропресовані, бордюр дорожній, поребри трот арний, даш и на стовпчи и та парапети, водосто и. Конта ти: в л. К рчатова, 18 а. 62-93-99, (067) 360-00-59

Дош для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31

Бетон. Розчин. Залізобетонні онстр ції, щебінь, пісо . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Дош с х (до 9%), 50- та 30- , з достав ою в Хар ів. Конта ти: (050) 323-29-87

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

17


18

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№44 вiд 25 листопада 2010 ро ДОСТАВКА

Достав а сип чих матеріалів самос идами ЗІЛ. Щебінь, пісо , ерамзит, рихта. Вивезення сміття, Дош . Конта ти: 64-52-65 робота під е с аватором. Ліц. АВ ДСП, ДВПвід ла18.07.2007р. ован , рядов , поріз а, №352344 МТЗУ. по лей а ром и ПВХ. Фанер , стільниці, ф рніт р . Це л силі атн . Тел. 27-98-73,(067)760-04-08, Конта ти: м. Рівне, в л. м. К рчатова, (067)134-72-26, Рівне 18 а, 43-39-39 Європар ани. Конта ти: (097) 263-08-19 Єврошифер. Конта ти: 22-22-28, 63-41-05 Залізобетонні вироби, плити п стотні, перетин и, сваї, плити для о орожі, ільця олодязні, бордюри, сіт лад и це ли. Конта ти: 24-15-71, 24-11-67 КАМІНЬ ЛАНДШАФТНИЙ: РІЧКОВИЙ, КВАРЦИТ, МАРМУР, КРЕМНІЙ, СЛАНЕЦЬ, ЦЕОЛІТ, «ДИКИЙ КАМІНЬ». ВИБІР ФОРМ ТА ВІДТІНКІВ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №352344 ВІД 18.07.2007 Р. КОНТАКТИ: 27-98-73, 43-86-20, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

ЧЕРЕПИЦЯ «JACOBI»

Камінь, римсь ий ра шня . Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (066) 300-18-39, (097) 701-46-15

КАМІНЬ Нат ральна черепиця «Jacobi»

т. 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64

Камінь для оздоблення фасадів, інтер`єрів, амінів. Матеріали для ландшафтно о б дівництва: б т ра шня , о атиш, марм р, варцит, аль , рихт ольоров

т. 43-40-72, (096) 307-28-79, К рчатова, 18 Д

КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, П/ ПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ «БІГ-БЕГІ»), Ф-ЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40 ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ОБ’ЄМОМ ВІД 5 ДО 60 КУБ.М. КОНТАКТИ: 27-98-73, 43-86-20, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Керамзит, марм ров рихт , азобетонні бло и, шифер, щебінь, амінь, відсів, пісо . Конта ти: (0362) 27-98-98, (067) 362-27-90 КРИХТУ МАРМУРОВУ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ: МОЗАЇЧНУ, ФАСАДНУ, ЛАНДШАФТНУ - РІЗНИХ ФРАКЦІЙ. КАМІНЬ ЛАНДШАФТНИЙ, ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: 27-98-73, 43-86-20, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Криш и на м ровані стовпці, 50х50, б/в. Конта ти: 68-05-86, (050) 849-46-73 Ла и д бові, с хі, довжиною 5 м., 16 шт. Конта ти: 27-63-35, (095) 143-32-11 Матеріали б дівельні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДАХУ

Металочерепиця Металочерепиця, металопрофіль, бітумна черепиця, дахові вікна, дахові водозливи, утеплювачі тел.: (0362) 43-19-54 (097) 421-75-17,

(098)970-54-64 Металочерепицю, металопрофіль, водостічні системи, «Bryza» омпле т ючі, ідроізоляцію, пароізоляцію. Конта ти: (050) 714-91-82, (097) 131-15-76 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06 Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: 63-80-40 Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Металочерепицю, профільований лист, омпле т ючі елементи для дахів та фасадів. Конта ти: (067) 339-43-77 ПАРКАН ДЕКОРАТИВНИЙ З БЕТОНУ, БРОНЮ РІЗНИХ ВИДІВ НА СТОВПЧИКИ, КРИШКИ, ПАРАПЕТИ РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БАЛЯСИНИ, ПОРУЧНІ, ВАЗИ, ЛЕВИ, СМІТНИКИ ТОЩО. КОНТАКТИ: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30

Пар ет, (ясен, д б). Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 Перемич и залізобетонні, посилені. Конта ти: (097) 687-95-28 Пиломатеріали. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 ПІНОБЛОКИ, УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ, ПРЯМІ ПОСТАВКИ З ЗАВОДІВ, МОЖЛИВА ДОСТАВКА МАЛИХ ОБ’ЄМІВ. КОНТАКТИ: 27-98-73, 43-86-20, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Пінобло и. Конта ти: 43-08-87, (067) 362-14-39

26-38-57,

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ, ЩЕБІНЬ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО. ДОСТАВКА. ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ В МІШКАХ, СІЯНИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ В МІШКАХ, КЕРАМЗИТ, ЩЕБІНЬ В МІШКАХ, ЦЕМЕНТ ( М-500). ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ ПОШТУЧНО. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 64-06-17, (097) 976-48-39 ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, КАМІНЬ, ГЛИНУ. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 5-20-03, (098) 829-55-41 ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, РОЗЧИН ВАПНЯНИЙ, КЕРАМЗИТ, ВАПНО, БЕТОН. ДОСТАВКА ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ. ВИВІЗ СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 64-30-00, (096) 935-37-99 Плити ПКЖ (6x1,5м та 6 х 3м, 3 на 1,5), плити для ан арів люч ових (4х2м), люч и та осинці залізобетонні, перемич и, б/в. Достав а. Конта ти: (097) 546-98-48 ПЛИТКУ ТРОТУАРНУ, ФАСАДНУ, «РВАНИЙ КАМІНЬ» РІЗНИХ РОЗМІРІВ, БОРДЮРИ, ПАРАПЕТИ, КРИШКИ НА СТОВПЧИКИ, ВАЗИ, ЛЕВИ, ВІДЛИВИ, СМІТНИКИ. КОНТАКТИ: 20-71-57, (050) 514-47-80, (097) 852-84-30 Пли т трот арн . Конта ти: м. Здолб нів, в л. Шевчен а, 4, 43-42-10, (067) 831-29-16, (094) 966-42-10 Плит трот арн . Конта ти: (099) 242-88-72, (067) 381-87-63 Плінт си, план и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31 По рівельні матеріали, біт мн черепицю. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Полі арбонат, прозорий, різно ольоровий пласти . Конта ти: 43-63-74, (067) 760-04-25, (094) 966-63-74 Пінобло и. Конта ти: 26-38-57, 43-08-87, (067) 362-14-39


№44 вiд 25 листопада 2010 ро

19

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Це л , червон та біл , плити ПКЖ та ПК різних розмірів, бетонні люч и та осинці, нес чі перемич и, ри елі, ферми. Все б/в. Конта ти: (097) 546-98-48

ЦЕМЕНТ ГУРТОМ. ВИРОБНИЦТВА КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ЗДОЛБУНІВ. НИЗЬКІ ЦІНИ. ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ. КОНТАКТИ: 45-33-43, (067) 759-73-34 ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ (ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ); М-500 (КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ), ЗАВОДСЬКА ФАСОВКА. ДОСТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНА. ПОСЛУГИ ВАНТАЖНИКІВ. КОНТАКТИ: 40-02-05,, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

Цемент. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Черепицю біт мн . 22-22-28, 63-41-05 ПОЛІКАРБОНАТ, САЙДИНГ (В АСОРТИМЕНТІ), МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, ВАГОНКА, ПОЛІКАРБОНАТ, БЛОКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННІ, ГАЗОБЕТОННІ. КОНТАКТИ: 43-63-74, (094) 966-63-74, (067) 760-04-25

Конта ти:

ЧЕРЕПИЦЯ БІТУМНА

Полі арбонат. Конта ти: 22-22-28, 63-41-05 Ра шня . Конта ти: (067) 428-15-86

РОЗЧИН-БЕТОН. ПІСОК, ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ, З/Б ВИРОБИ. КОНТАКТИ: (067) 382-56-01

тел.: (0362) 43-19-54, (097) 421-75-17, (098) 970-54-64

Ролети. Конта ти: 63-00-27, 63-80-27

Черепицю нат ральн , линян , б/в. Конта ти: (067) 428-15-86

САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ШИФЕР, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (097) 186-84-06

Черепицю. Конта ти: (099) 242-88-72, (067) 381-87-63

Система ізоляції (с спензія), рід а омпозитна. Для по риття б дівельних зовнішніх/вн трішніх поверхонь. тр б, тощо. Збільшення по азни ів ізоляції на 30-40 %. Ціна: 75 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Сіт и плетені, зварні , аніліровані, пласти ові, в злові, в полімерном по ритті). Елементи ованих виробів, системи панельних о орож, дроти, троси. Конта ти: м. Івано-Фран івсь , с. У ринів, в л. Галиць а, 29 (0342)50-79-01, (0342)50-79-02, (067) 673-27-09, (067) 673-27-10 С лобло и, б/в. Конта ти: (096) 213-55-52 С міші с хі б дівельні, сайдин , шпа лів и, теплювачі. Конта ти: 64-31-51, 64-31-52 С міші с хі б дівельні, сайдин , шпа лів и, теплювачі. Конта ти: 64-31-51, 64-31-52

ТРУБИ АЗБЕСТОВІ D100, 4 М, 70 ГРН/ШТ. КОНТАКТИ: (050) 511-05-20 Тр би поліетиленові, діаметр 16-500 мм, тр би поліпропіленові 20-110 мм. Системи водовідведення та злив , по рівельні та теплоізоляційні матеріали, пар етні дош и з д ба. Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 2/ 1. 62-94-41, 23-33-53, 22-52-84, (096) 307-38-21 deltarv@ukr.net www.delta-polymer.com

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ. ДОСТАВКА,

ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 Шалів

. Конта ти: 64-52-65

ШИФЕР ХВИЛЬОВИЙ, ПЛОСКИЙ, РУБЕРОЙД, БІТУМ, ТРУБИ АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ (ДІАМЕТР 100-500), СКЛОПАКЕТИ (ФІРМА-ВИРОБНИК), СКЛО ВІТРИННЕ, ВІКОННЕ, ДЗЕРКАЛА (ПОРІЗКА) КОНТАКТИ: 22-24-08, (097) 868-82-72

Шифер, б/в. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

А рил, ор с ло, ПВХ. Конта ти: 22-22-28, 63-41-05

ЩЕБІНЬ, ПІСОК ФАСОВАНИЙ, В МІШКАХ, ТОННАМИ. ДОСТАВКА, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Відходи б дівельні, бр ів можна б/в, Конта ти: (093) 693-25-55

Це л лицьов , ерамічн черепицю, поризовані бло и, с хі с міші. Конта ти: (0332) 78-34-64

Дош столярн . Конта ти: 64-58-45, (067) 363-37-87

ЦЕГЛУ ЛИЦЮВАЛЬНУ СБК,

Дош и обрізні. Конта ти: (050) 655-98-02 Дош 25-30 мм. Б дь я их розмірів, можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Це л лицювальн . Конта ти: 26-38-57, 43-08-87, (067) 362-14-39 Це л М-75, М-100 (піддони). Достав а по міст та області. Розвантаження раном-маніп лятором. Конта ти: (050) 339-28-18, (067) 362-81-28 Це л рядов , лицювальн . Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Це л червон , біл півторач та шифер, б/в, відмінном стані. Достав а. Конта ти: (097) 546-98-48 Це л червон , біл півторач та шифер. Все б/в відмінном стані з достав ою. Конта ти: (097) 546-98-48 Це л , б/в. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

. Конта ти: 64-52-65

ДСП, ДВП, ФАНЕРА

Дош , соснов , 25, 30, 40 мм. Конта ти: (050) 375-14-86

За отов вільхов та д бов , дош вільхов необрізн . Детальна специфі ація по запит . Ціна: 1000 рн. Конта ти: (050) 206-74-87 zilair@bigmir.net Плити залізобетонні для о орожі, б/в. Конта ти: 27-06-39 Плит трот арн , б/в. Конта ти: 5-67-27, (096) 477-22-81 Сіт (для о орожі). Конта ти: (097) 238-08-29 Сіт для о орожі. Конта ти: (097) 238-08-29 С лобло и. Конта ��и: 43-16-85 Фанер водостій , ламінован , обріз и, залиш и. Конта ти: (093) 693-25-55

Бензопил . Конта ти: (097) 816-45-10

Ванн металев , б/в. Конта ти: 61-04-45 Ванн чав нн , б/в. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94

Ришт вання б дівельні. Конта ти: (093) 693-25-55

Ванн чав нн , б/в. 28-86-50, (095) 410-87-96

Бетонозміш вач. Конта ти: (050) 442-10-28 Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Верстат фрезерний з р хомою арет ою, вал 32 мм., три швид ості, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Газоно осар , 1300 Вт, Конта ти: 22-62-39 Гембляр , шириною 400 мм., довжина 2,5 м., 4 ножі, осий вал, 5000 обертів, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Дріт зварювальний. Конта ти: 62-22-10 Запчастини на пластмасові ві на. Конта ти: 28-89-97, (067) 768-31-96 Заточний верстат для ножів. Конта ти: (093) 708-09-79 Зварювальні, інвентарні апарати «Techmies-165, 185, 205» «Плазма-165». Конта ти: в л. К рчатова, 18 ж 64-30-12, (067) 967-43-77 Інстр мент металообробний (свердла, мітчи и, лючі, плаш и, анати). т. м. Рівне, в л. Кав азь а, 15. 62-03-26 Конта ти:

Інстр менти, інвентар, осподарчі товари. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 ДСП, ДВП, фанера, ламінована рядова, поріз а, по лей а ром и, ПВХ. Фанери, стільниці, ф рніт ри, в л. К рчатова, 18,

т. 43-39-39 Клей для бло ів. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Пар етн Плит

дош

. Конта ти: 64-69-84

, б/в. Конта ти: (097) 419-05-72

Плінт си. Конта ти: 64-52-65 Пор чні. Конта ти: 27-77-67 Рей и. Конта ти: 64-52-65 СКЛО ВІКОННЕ ВІЗЕРУНКОВЕ, МАТОВЕ В АСОРТИМЕНТІ. ДЗЕРКАЛА ВІТРАЖНІ, СКЛОБЛОКИ. ЦЕМЕНТ, ШИФЕР, БРУКІВКУ ГРАНІТНУ ТА СУХОПРЕСНУ. РАКУШНЯК. КОНТАКТИ: ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18А (067) 423-05-34

Фарб стр т рн «Короїд», «Баране » для фасадів, фарби для дахів та ованих виробів. Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 18а, 62-99-55, (067) 762-96-79 Фотошпалери. Конта ти: 23-25-51 Шпалери, дешево. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

Будівельні інструменти та обладнання

Шифер б/в. Малий та вели ий. Конта ти: (097) 238-08-29

2.4.1. Продам

Шифер б/в. Малий та вели ий. Конта ти: (097) 238-08-29

Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бензопили. т. 62-01-55, 26-65-08

Шифер, хвильовий, малий та вели ий. Конта ти: (097) 305-83-14 Шифер. Конта ти: (095) 138-55-14

Бетонозміш вач на 80 л. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04--40 Бетонозміш вач, відмінном стані, недоро о. Конта ти: (098) 530-65-37

Інстр мент, р чний. 62-01-55, 26-65-08

2.2.2. К плю

Дош 25-30 мм., бр с та р ля , б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

Це л лицювальн , е оло ічно чист , лад , рваний амінь, амери ан . Ціна: від 3.00 рн. Конта ти: (050) 361-63-97 www.monforte.com.ua

Ва он ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ РУЧНИЙ, МЕХАНІЧНИЙ, ТОРФ, ЧОРНОЗЕМ, ДОСТАВКА А/ М ЗІЛ-130, ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

43-65-41, (067) 927-02-45

(050) 375-02-33, (093) 577-99-11

Дош и для підло и, шп нтовані, • ва он , циліндрований бр с.

Шифер, б/в, хвильовий. Конта ти: (097) 305-83-14

ВИВАНТАЖЕННЯ. КОНТАКТИ:

ЛІТОС. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ:

2.3.1. Продам Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (050) 555-81-91 Дош и с хі та щойно спилені, соснові 25-50 мм, рей и, бал и, бр с, б дь-я их розмірів. Можлива достав а. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Дош и обрізні. Конта ти: (050) 655-98-02 Дош 25-30 мм. Б дь я их розмірів, можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29

ЄВРОТОН, ПРОКЕРАМ, АЛЬТКОМ,

Оздоблювальні матеріали

Бензопил «Тай а», 2.5 Вт, 45 см, 45.5 довжина, на бензині А76. т. (097) 747-17-19

Кл п, для нарізання різьби. Конта ти: 43-69-87 К валд . Конта ти: 62-22-10 Лещата. Конта ти: 23-16-35 Люль б дівельн . Конта ти: 5-46-12, (050) 435-23-41 Мотопомпи Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Нажда . Конта ти: 23-16-35 Піддони Конта ти: 43-36-30 (066) 700-95-85 Ро л , б/в, в робочом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 28-10-35, (067) 252-38-85 Свердла, б ри. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58

2.4.2. К плю

2.4.3. Здам в оренд Бетонозміш вач. Конта ти: • (067)393-97-77 Газ, опалення, водопостачання

2.5.1. Продам

Піч-б рж й на відпрацьованом мастилі. Конта ти: (067) 216-13-92

Конта ти:

Ванн чав нн , бла итн , довжиною 170 см. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40 Гріл -автомат до азової печі. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33

ЕЛЕКТРИЧНЕ ВИСОКОЕФЕКТИВНЕ ІНФРАЧЕРВОНЕ ОПАЛЕННЯ. РЕАЛІЗАЦІЯ, МОНТАЖ. КОНТАКТИ: 63-78-89, (050) 208-97-92

Балони азові, 3 шт. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

ЕЛЕКТРОКОНВЕКТОРИ, СИСТЕМИ ПІДІГРІВУ ПІДЛОГИ, СИСТЕМИ АНТИЛЕДЕНІННЯ, НАКОПИЧУЮЧІ ВОДОНАГРІВАЧІ. КОНТАКТИ: 43-23-53, (097) 329-75-32

Балони пропанові і исневі. Конта ти: (097) 580-59-40

Колон и. Конта ти: 43-59-97, (067) 426-66-88

Балони, азові, б/в, дешево Конта ти: (067) 601-68-60

Колон азов , «Юн ер», запчастини. Конта ти: 22-65-75

Балон исневий. Ціна: 600 Конта ти: 5-78-88

рн.

Балон, одно исневий. Конта ти: (097) 574-53-91

Батареї нові, б/в. Конта ти: (099) 742-96-73 Батареї опалення, недоро о. Конта ти: 23-03-23, (093) 742-85-08 Батареї чав нні для азово о опалення., 7 ребер. Ціна: 200 рн. Конта ти: 28-96-33 Батареї чав нні, б/в, хороший стан. Конта ти: (067) 402-46-21 Батареї чав нні. Конта ти: 62-40-32, (097) 792-98-31 Батареї чав нні. Конта ти: (067) 985-40-62, (093) 388-88-08 Батареї, б/в. Конта ти: (096) 735-14-04 Бач и до нітазів, б/в. Конта ти: 27-06-39

на

Колон азов , «Юн ерс», б/в. Конта ти: (067) 707-82-42 Колон азов , «Юн ерс-Бош», б/в, відмінний стан. Ціна: 880 рн. Конта ти: (097) 110-07-30 Колон азов , б/в, в робочом стані. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50 Колон азов , б/в, в хорошом стані, Білор сія, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (050) 519-59-95 Колон азов , б/в, іноземно о виробництва. Конта ти: (095) 504-99-67 Колон азов , б/в, недо оро. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Бойлери. Конта ти: 43-59-97, (067) 426-66-88

Колон азов , в хорошом стані, «Демрад», Т реччина. Конта ти: 43-40-40

Ванн металев , 1.7, б/в. Конта ти: (097) 580-59-40

Колон азов , недоро о. Конта ти: 43-21-16 (067) 727-79-38


20

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

ОПАЛЕННЯ, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Радіатори опалення, чав нні, 2 се ції з 7 і 3 ребер. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40 Радіатори опалення, чав нні. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Еле тродви н тип ПБВ (2ПБВ) 100,112,132, бажано новий. Конта ти: (067) 768-08-96 rykiv@rambler.ru Еле тродви ни. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42

Радіатори опалення. Ціна: до овірна, Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40

Еле тродви 166-69-72

Ре істр на 15 артоплі (обмін). Конта ти: 64-64-23 Сантехні в асортименті. Конта ти: (0362) 22-20-78, 68-40-00 Системи теплення. Конта ти: 5-50-15, 43-13-06 Системи теплення. Конта ти: 63-80-40 Сифони для 43-94-87

аз , води. Конта ти:

ТЕПЛА ПІДЛОГА. ЕЛЕКТРИЧНА, КАБЕЛЬНА, ТРУБНА, ВОДЯНА. ДОСТУПНІ ЦІНИ. ГАРАНТІЯ ВІД 25 РОКІВ. КОНТАКТИ: 43-98-04, (097) 880-42-39 Тепловентилятор, «Віте », Австрія, 2-позиційний ре лятор пот жності, 1000-1800 Вт, новий. Ціна: 180 рн. Конта ти: 63-18-84 Термопот, на 3.8 л. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25 Тр би чав нні та пластмасові і з’єдн вальні деталі до них, б/в. Конта ти: 27-06-39 Умивальни , мий , б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02

2.5.2. К плю Батареї, нові, б/в. Конта ти: (099) 742-96-73 Ванни. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02 Колон азов , вітчизняно о або іноземно о виробництва, б/в, можливо в неробочом стані, на запчастини. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-8 Котел КЧМ. Конта ти: (099) 742-96-73 Котел КЧМ. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел, 2- онт рний. Конта ти: 43-40-40 Котли КЧМ, б/в та інші на твердом паливі. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42 Котли КЧМ-4М, Рівне, нові та б\в. Конта ти: (03657) 3-12-60, (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Котли КЧМ-4М, Рівне, нові та б\в. Конта ти: (03657) 3-12-60, (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Радіатори опалення, нові. Конта ти: (067) 888-90-55 Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: (067) 162-73-74, (097) 063-49-42 Т и т а н на тверде паливо, новий. Конта ти: (098) 503-63-39, (067) 888-90-55

Електрообладнання 2.6.1. Продам Вими ач 62-22-10

ільцевий.

Конта ти:

Вими ачі па етні. Конта ти: 62-22-10 Генератор зварювальний, недоро о. Конта ти: 27-92-60

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР «САК АДД-4001». КОНТАКТИ: (050) 511-05-20 Еле троавтомат АП-50Б. Конта ти: 62-22-10 Еле тродви н, 18.5 Вт, 950 обертів. Конта ти: (0257) 6-55-08, (096) 386-97-03 Еле тродви 804-25-44

н. Конта ти: (067)

Еле трод хов , «Зан ссі», нов . Конта ти: (098) 476-00-04 Еле трозварювальне обладнання. Еле троди, дріт зварювальний, а сес ари, матеріали для зварювання та поріз и. Конта ти: м. Рівне, в л. Київсь а, 11, 60-91-02, (050) 375-08-18, (099) 020-35-33 Еле тро онве тор «Дімпле с», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 340-71-31 Еле тролічильни , 3-фазний. Конта ти: 24-27-35, (097) 503-64-14 Еле тронасоси. Конта ти: (0362) 610-923, 622-033 (067) 957-99-86 Еле тропідстанцію 220В. Конта ти: (097) 879-38-07 Колон , б/в. Конта ти: 43-92-23, (067) 426-66-88 Котел «Дан о 8», б/в 3 ро и. Конта ти: 63-72-95 Котел «Дан о», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 20-15-19, (067) 988-24-46, з 18.00 до 20.0 Котел азовий «Термоте а», У орщина, амери ансь а автомати а, б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: (050) 375-29-41

Котел, б/в, парапетний, «9АФ-В л ан». Ціна: 2000 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Котел, азовий, б/в. Конта ти: (067) 364-38-08 Котел, КЧМ-4М, ПКСТ-16. Конта ти: (096) 735-14-04

КОТЛИ «БУЛЛЕР’ЯН»

Котел азовий АГВ-80. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 28-96-33

Котел азовий. Конта ти: 22-44-81

Котел на твердом Конта ти: 22-62-39

(067)

паливі, б/в.

Котел чав нний, б/в. Конта ти: 5-32-63 Котел, «Б лер’ян», середній. Конта ти: (067) 382-87-91 Котел, «В л ан», б/в. Конта ти: 5-42-32

на

Котел, ТМ 4М, КСТ-16. Конта ти: (096) 735-14-04

Мий

нержавіюч . Конта ти: 43-69-87

Мий

Котли «Б ллер’ян», автономний нарівач повітря призначений для опалення житлових та виробничих приміщень, теплиць, с ш и деревини та інше.

м. Рівне, в л. К рчатова, 18а, т. (0362) 62-99-55, 63-80-41, (067)362-96-79

хню. Конта ти: 22-33-98

, 50х50. Конта ти: 24-09-39

Еле тропровід, мідний, ППВ-3х2.5 - 5 рн. /м, ППВ-2х1.5 - 2 рн/м. Конта ти: 62-22-92, (096) 269-75-95 Еле тропровід. Конта ти: 62-22-10

Котел. Конта ти: (098) 517-80-99

Насоси либинні ЕЦВ. Конта ти: 610-923, 622-033 (067) 957-99-86

Котли «Б лер’ян» Конта ти: в л. К рчатова, 18 а 62-99-55, 63-80-41

Лампи енер озбері аючі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Обі рівач промисловий, масляний. Конта ти: (097) 502-04-40

Насоси для дренаж . Конта ти: 610-923, 622-033, (067) 957-99-86

Обладнання насосне (еле тронасоси). Котли, всі види палива. Облашт вання свердловин системи опалення, водопостачання. Конта ти: (0362) 610-923, 622-033, (067) 957-99-86

Насоси живильні для отлів. Конта ти: 610-923, 622-033, (067) 957-99-86

Котли «Дан о», азові, на твердом паливі, ціна виробни а. Конта ти: 43-14-72, (096) 235-39-96

Котли, ні альні, твердопаливні, поб тові та промислові. Конта ти: м. Рівне, в л. Стариць о о, 45. (03622) 5-60-38, (067) 359-84-11, (050) 435-03-57 www.retra.com.ua

Котел азовий, «Прометей», б/в. Конта ти: (067) 707-82-42 Конта ти:

Мий

Котли азові та на твердом паливі (Житомир). Конта ти: 63-38-36, (067) 362-00-93

Котел азовий, «Дан о-8», б/в, 3 ро и. Конта ти: 63-72-95

Котел азовий. 363-13-53

Котел, твердопаливний. Конта ти: 28-10-35, (067) 252-38-85

Котли. Конта ти: 43-59-97, (067) 426-66-88 Котли. Конта ти: 610-923, 622-033, (067) 957-99-86 Криш и до азових плит, дешево, б/в. Конта ти: 23-72-57 Лічильни , азовий, Ж-4, «сам аз», новий. Ціна: 250 рн. Конта ти: (098) 440-43-15

Плит азов , «Ардо», олір нержавіючий метал, б/в. Конта ти: 20-34-91, (096) 737-37-42

Насоси центробіжні К, КМ, ВК, ЦНС, АХ, Х, Ц , СМ, Д. Конта ти: 610-923, 622-033, (067) 957-99-86 Насосне обладнання. Конта ти: (067) 957-99-86

Помп для води. Конта ти: 26-06-00

Розет и, вими ачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Світильни и в личні, водонепрони аючі. Конта ти: (097) 430-40-82

Пристрій азовий, розподільчий, для отла КЧЧМ-4. Конта ти: 5-86-21

Трансформатор, 380-220, 36-12. Конта ти: 26-06-00

Помп для води, висота підйом 6 м. Конта ти: (096) 425-94-84

Радіатор, недоро о, 11, 70х50, 11, 60х50. Конта ти: (097) 805-35-85 Радіатор, чав нний, 10 се цій. Конта ти: 43-36-53 Радіатори опалення, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14

2.6.2. К плю Еле тродви н 1.1 Вт, 1420 обертів, 4 Вт, 1420 обертів, 0.37 Вт, 700-900 обертів/хв. Конта ти: 5-91-10

ни. Конта ти: (066)

Послуги 2.7.1. Ремонтно-б дівельні

Автопосл и а/м ЗІЛ-130, до 6 тонн, ліц. АВ № 297320 від 13.12.2006 р. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45 Бри ада б дівельни ів ви онає всі види б дівельних робіт, від ф ндаментів «під люч», вн трішні роботи б дь-я ої с ладності. Конта ти: (098) 821-59-64. Юрій Бри ада б дівельни ів, ви онає: іпсо артонні роботи, сайдин , ва он а, металопрофіль, ладання ламінат , армстрон , заміна металевих тр б на металопласти ові. Конта ти: 23-23-80, (098) 307-10-91 Б дівельні роботи: залив а ф ндаментів, м р вання, шт ат рні роботи, іпсо артон, стяж а, по рівля, сайдин , армстрон . Конта ти: 64-61-26, (098) 293-46-95 Ви отовлення та встановлення орп сних меблів на замовлення. Конта ти: (063) 648-59-20, (097) 763-14-16 Ви онання технічних мов. Ліц. АВ №340043. Конта ти: 45-03-90, (067) 687-21-45, (050) 375-24-70, Владислав Ви он ємо бетонні роботи, м р вання ороб и, заборів, по рівельні роботи, теплення б дин ів. Конта ти: (097) 712-62-17 Ви он ю: в ладання плит и, раніт , де оративно о аменю, пар етної дош и. Конта ти: (096) 125-79-46 Вирівнювання, фарб вання, шпа лювання, стін та стель, леєння всіх видів шпалер, я існо, недоро о. Конта ти: 5-21-51, (097) 824-56-47, (097) 543-17-09 В ладання ламінат , я існо, недоро о. Конта ти: (067) 949-37-02, (095) 040-68-09 Гіпсо артон, ламінат, лицювання плит ою, шпа лювання, ва он а, сайдин , армстрон , рильято та ін. Конта ти: (096) 572-01-86, (099) 321-08-73 Гіпсо артонні роботи, шпа лювання, в ладання ламінат , стяж и, лицювання. Конта ти: (098) 694-50-37 Євроремонт вартир «під люч», всі види б дівельних робіт.Дизайн, досвід ви онання. Конс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86 Євроремонт, шпа лювання, шт ат рення. Конта ти: 28-43-08, (067) 645-10-84 Клеєння шпалер всіх видів, професійно, шпа лювання стін, стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84 Клеєння шпалер, в ладання ламінат , встановлення сантехні и, збирання меблів. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06 Клеєння шпалер. Професійно. Конта ти: (098) 022-01-36 Лицювання ерамічною плит ою, встановлення сантехнічно о обладнання, монтаж іпсо артон , шпа лювання стін і стелі, в ладання ламінованої підло и та ліноле м . Конта ти: (067)362-50-93 Лицювання плит ою та омпле сний ремонт ванних імнат та санв злів. Конта ти: (067) 909-21-60 Лицювання плит ою, встановлення сантехні и, заміна тр б на пласти ові, в ладання ламінат , стяж а. Конта ти: 62-21-59, (067) 856-44-34 Лицювання плит ою. Досвід роботи. Встановлення сантехні и, заміна тр б. Конс льтації майстра. Ціна: від 80 рн/ в.м. Конта ти: (067) 345-01-15 Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шпа лювання, фарб вання, шт ат рення, стяж и та інше. Конта ти: (093) 622-76-30, (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 М р вання амінів, ман алів, оздоблення марм ром, природним аменем, я існо. Конта ти: 23-67-98, (097) 398-22-73, (066) 773-96-78 Прое т вання житлових та ромадсь их б дівель. Ст дія архіте т ри та дизайн , Ліц. АБ №177290 РОДА від 28.10.05. Конта ти: 60-73-10,(063)272-40-09,(097)645-00-02

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


№44 вiд 25 листопада 2010 ро

• •

Утепленя бал онів. Конта ти: (096) 572-01-86, (099) 321-08-73 Шліф вання ново о (реставрація старо о) пар ет та дощатих підло . В ладання пар ет , ламінат , чорнової дош и. Швид о. Виїзд в межах міста без оштовний. Конта ти: (067) 382-12-24 Шпа лювання всіх видів, фарб вання, влашт вання від осів, реставрація підві онни ів, леєння шпалер, я існо, помірні ціни. Конта ти: 26-22-54, (067) 580-93-35 Шпа лювання і фарб вання стель. Клеєння шпалер, в ладання іпсо артон , плит и, ва он и, ламінат , Валерій. Конта ти: 24-58-03, (067) 495-05-60, (066) 653-44-91 Шпа лювання, іпсо артонні роботи, в ладання ламінат , фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення та інше. Конта ти: (093) 622-76-30, (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Шпа лювання, перетирання стін і стелі, леєння шпалер, побіл а, шт ат рення. Конта ти: 28-53-65 Шпа лювання, фарб вання, леєння шпалер, від оси. Конта ти: 5-03-03, 28-15-67 Шт ат рення, заливання стяж и, лицювання. Конта ти: 27-74-11, (096) 289-01-80 Шт ат рення, нанесення «ш би», фарб вання, шпа лювання, я існо, недоро о. Конта ти: 28-93-91 Шт ат рення, стяж а, лицювання. Конта ти: 45-43-23

• • • • •

21

ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ

ВИКОНУЄМО РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ «ПІД КЛЮЧ» БУДИНКІВ, ОФІСІВ, КВАРТИР, СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ. ЗВЕРТАЙТЕСЬ, БУДЕТЕ ЗАДОВОЛЕНІ. КОНТАКТИ: (097) 426-90-96 MAXSHOT@UKR.NET

Всi види рeмонтно-б дiвeльних робiт: м р вaння, бeтонi роботи, шт aт рeння, монтaж вa он и, iпсо aртон , облицювaння, мaлярнi роботи тa iншi. Ціна: до овiрнa Конта ти: (097) 324-34-97 ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ОБШИВАННЯ ДЕРЕВ’ЯНОЮ, ПЛАСТИКОВОЮ ВАГОНКОЮ, ВСТАНОВЛЕННЯ САНТЕХНІКИ, ІНШІ РЕМОНТНІ РОБОТИ. ШВИДКО, ЯКІСНО, ДОСВІД РОБОТИ. КОНТАКТИ: 28-50-95, (097) 529-67-72 НАДІЙНИЙ ТА ВИСОКОЯКІСНИЙ РЕМОНТ ВАШОЇ ОСЕЛІ, ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ РОБІТ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ВСІ ВИДИ РОБІТ «ПІД КЛЮЧ». ЦІНА: ДОГОВІРА. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

ПОСЛУГИ ЕКСКАВАТОРА

Дверей металевих за різними • розмірами замовни а, товщина метал від 2 мм, зв о-, теплоізоляція. Оздоблення: ва он а,фанера, достав а, встановлення. Я ість арантовано. Конта ти: (097) 377-70-53

БАЛКОНИ ПІД КЛЮЧ

• • •

АВТОВИШКА - 22 М

Посл и е с аватора Atlas-1304, 14 т., івш 1 б. м., 0.5 б.м., опання траншей, отлованів, + ідромолот, довбання бетон ,

т. 20-71-57, (050) 514-47-80 ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОЛАБОРАТОРІЇ ДО І ВИЩЕ 1000 В. ДОЗВІЛ № 1439.09.30-45.31.0 ВІД 22.05.2009 Р. СВ. ПРО АТЕСТАЦІЮ РТ-0008/2010 ВІД 29.01.2010 Р. КОНТАКТИ: (0362) 43-13-93, 43-65-04 Посл и автовиш ою 22 М, в л. К рчатова, 18а,

т. (0362) 62-99-55 (067) 362-96-79 БУДІВЕЛЬНА ФІРМА З БАГАТОРІЧНИМ ДОСВІДОМ ВИКОНАЄ ВСІ ВИДИ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНИХ РОБІТ. ПОМІРНІ ЦІНИ ТА ВИСОКА ЯКІСТЬ. ЛІЦ. АВ №051869 ВІД 21.04.2006 РОКУ. КОНТАКТИ: (097) 426-90-96 MAXSHOT@UKR.NET БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА, УТЕПЛЕННЯ ПІНОПЛАСТОМ, КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ. М. РІВНЕ, ВУЛ. ДВОРЕЦЬКА, 123 А, ЛІЦ. АВ №315825 ВІД 04.05.07 Р. КОНТАКТИ: 22-24-08, 24-92-56, (067) 987-82-72, (050) 770-08-10 БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ: БЕТОННІ, ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ, ПЛИТКА, ШТУКАТУРКА, СТЯЖКИ, ГІПСОКАРТОН, МУРУВАННЯ, ЕЛЕКТРИКА, ОПАЛЕННЯ, ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ, ВИБИВАННЯ ОТВОРІВ. КОНТАКТИ: 43-53-68, (097) 356-80-99, (050) 597-63-93 БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ. ГІПСОКАРТОН, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ЛАМІНАТ, ПАРКЕТ, ВАГОНКА, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, МУРУВАННЯ, ТОЩО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Б дівництво на замовлення та «під люч». Конта ти: (097) 589-16-86 www.postachmat.ucoz.ua

ПРОЕКТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ БУДИНКІВ. МОНТАЖНІ РОБОТИ ПО ОПАЛЕННЮ, ВОДОПОСТАЧАННЮ, ВЕНТИЛЯЦІЇ. ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. ЛІЦ. АВ № 516910 ВІД 6.08.2010 Р. КОНТАКТИ: 66-43-53, 62-99-05 ПРОЕКТУВАННЯ, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ЕЛЕКТРОСИЛОВИХ МЕРЕЖ, ОСВІТЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО ДО І ВИЩЕ 1000 В. ЛІЦ.АВ №408840 ВІД 09.09.2008 Р. КОНТАКТИ: (0362) 43-13-93, 43-65-04 РЕМОНТ ВАШОЇ ОСЕЛІ. ГІПСОКАРТОН БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, ВАГОНКА, САЙДИНГ ТОЩО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Роботи б дівельні. Недоро о та я існо. Ре онстр ція старих та зведення нових дахів. Конта ти: (097) 589-16-86 www.postachmat.ucoz.ua СКЛОПАКЕТИ (ТЕРМІНОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, РЕМОНТ). ЕКСКЛЮЗИВНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ДВЕРІ, ВІКНА, КОНСТРУКЦІЇ. СКЛО ВІКОННЕ, ВІТРИННЕ, ВІЗЕРУНКОВЕ, ДЗЕРКАЛА (ПОРІЗКА). КОНТАКТИ: 22-24-08, (097) 868-82-72

Стяж а підло и цементно-піщана. Ціна: 35 рн/ в.м. Конта ти: (098) 684-64-26 www.postachmat.ucoz.ua

СВЕРДЛОВИНИ НА ВОДУ

БУРІННЯ ТА РЕМОНТ СВЕРДЛОВИН НА ВОДУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА НАСЕЛЕННЯ. БУРІННЯ ПІД СВАЇ ДІАМЕТРОМ ДО 700 ММ. ПОСЛУГИ ТА РОЗВІДКА ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ЛІЦ. АВ №047432 ВІД 21.03.2006Р. КОНТАКТИ: 63-72-09, 63-75-17, (050) 463-15-99

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З МЕТАЛУ: КІОСКИ, НАВІСИ, ГАРАЖІ, ДРАБИНИ,

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

Прое ти індивід альних б дин ів. Монтажні роботи по опаленню, водопостачанню, вентиляції. Ви отовлення метало онстр цій. Ліц. АВ № 516910 від 6.08.2010 р. т. 66-43-53, 62-99-05

т.ф.: (0362) 63-00-16 м. Рівне, в л. К рчатова, 18а

2.7.2. З ви отовлення

Ви отовлення, встановлення броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21 Дверей металевих за різними розмірами замовни а, товщина ��етал від 2 мм, зв о-, теплоізоляція. Оздоблення: ва он а,фанера, достав а, встановлення. Я ість арантовано. Конта ти: (097) 377-70-53

-6-26. ЛИСТ, ПРУТОК: Н/Ж,

Тр би металеві. Конта ти: 27-77-67

МІДЬ, АЛЮМІНІЙ, ЛАТУНЬ,

Тр би поліетиленові, тр би поліпропіленові. Конта ти: 62-94-41, 23-33-53, (096) 307-38-21

Металопрокат, вторсировина

Л и с т оцин ований, 2х1 м., 1мм шириною, 3 шт., недоро о. Конта ти: 24-64-71, (097) 732-23-24

2.8.1. Продам

БАЛКОНИ «ПІД КЛЮЧ».

КРУГИ КАЛІБРОВАНІ Ф

ЛИСТ ОЦИНКОВАНИЙ, СКЛОБЛОКИ. КОНТАКТИ: 22-30-12, (050) 540-81-80

Металопро ат, б/в. Конта ти: (067) 285-58-69

ТРУБИ А/Ц Ф100-300.

КОНТАКТИ: (050) 375-83-36,

З/Б КОНСТРУКЦІЇ, (НОВІ ТА Б/В)

ТРУБИ БЕТОННІ Ф

(097) 420-35-47

МЕТАЛОПРОКАТ Б/В, БАЛКИ,

400-1400. БЕТОННІ

Ви отовлення плів и, виробів з пластмаси, запчастини на пласти ові ві на та верти альні штори. Приймаємо стрейч та відходи поліетиленової плів и. Конта ти: м. Рівне, в л. Київсь а, 110 а, 28-89-97, (067) 768-31-96

РЕЛЬСИ. КОНТАКТИ: 5-20-23,

ПЛИТИ, ОГОЛОВКИ.

(067) 382-56-01

КОНТАКТИ: 22-30-12

Виробництво металопласти ових ві он та дверей. Конта ти: (0362) 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Зна и адресації. Конта ти: 45-00-55

2.7.3. З встановлення В ладання трот арної плит и, • встановлення бордюр, поребри ів,

водовідливів. Механічне влашт вання основи. Роботи ви он ємо професійно, я існо з арантією. Конта ти: (063) 648-59-20, (097) 763-14-16 Встановлення та заміна водопровідних, аналізаційних тр б, «Чесь а техноло ія». Гарантія 50 ро ів, онс льтація майстра. Встановлення д шових абін, бойлерів, олоно , лічильни ів. Конта ти: 5-27-55, (097) 235-26-50 Встановлення та ремонт сантехні и, заміна металевих тр б на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34

• •

ВЛАШТУВАННЯ РУБЕРОЙДОВИХ І ШАТРОВИХ ПОКРІВЕЛЬ. РЕМОНТ, ОЗДОБЛЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДИНКІВ. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ТА САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ, ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН, ЛІЦ. АВ №315825 ВІД 04.05.07 Р. КОНТАКТИ: 24-92-56, (067) 987-82-72, (050) 770-08-10

Б ріння свердловин на вод , монтаж насосно о обладнання, ліц. АВ №507018 ДГУ від 15.01.10 р.

Стяж а підло и цементно-піщана. Ціна: 35 рн/ в.м. Конта ти: (098) 684-64-26 www.postachmat.ucoz.ua

т. 63-32-02, (093) 755-69-27

2.7.4. Інші

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ВИКОНУЄМО ВСІ ВИДИ ВНУТРІШНІХ РОБІТ: ГІПСОКАРТОН, ШПАКЛІВКА, ЕЛЕКТРИКА, САНТЕХНІКА. ШВИДКО, ДЕШЕВО ТА ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (098) 415-53-99, (099) 729-43-54

Бал они під люч. Металопласти ові та алюмінієві онстр ції, дах, зварювальні роботи, теплення, обшивання, вн трішні роботи, підло а та інше.

Земельні роботи: е с авація, опання став ів, лашт вання насипів, опання отлованів і траншей. Конта ти: (0362) 43-05-88, (067) 157-39-19, (097) 331-73-59 Майстерня по ремонт бензо- та еле троінстр мент . Продаж, про ат, сервіс. Конта ти: 28-65-73, 28-79-88, 28-97-30, 28-98-47

Вивіз б дівельних відходів, сміття, ліц. МТЗУ АВ №042985 від 26.05.06р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51, (067) 172-63-62 Зрізання та обріз а дерев бензопилами, професійно. Конта ти: 20-58-94 (після 19.00), (067) 649-69-94

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАЛЬНИХ МАШИН ТА БОЙЛЕРІВ, ЗАМІНА МЕТАЛЕВИХ ТРУБ НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ, РЕМОНТ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЗМІШУВАЧІВ, СИФОНІВ, ВАНН, УНІТАЗІВ, ПРОЧИЩЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБ. КОНТАКТИ: 28-61-93, (097) 230-49-22

ДЕКОРУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ. КОНТАКТИ: 60-82-06, (097) 645-11-55 (063) 404-11-08 Еле три а. Конта ти: м. Рівне, в л. Мірющен а, 41 (067) 100-22-49

Тро си металеві, стропа, пав Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

и.

Тр би, тни , швелер, р и, вадрат, листи, бал и, армат р , полоси, дріт. Полі арбонат всіх ольорів. Нержавіючий метал в асортименті. Конта ти: м.Рівне, в л. К рчатова, 18а, 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Тр би металеві. Конта ти: 27-77-67 Швелер. Конта ти: 27-77-67 Шести ранни металевий, ований, на о орож , 1,20/1,20м, 3 шт. Ціна: 450 рн./шт., Конта ти: 28-96-33

2.8.2. К плю Ма лат р , 80 оп/ . Ліц. АВ № 487845 від 25.02.2010 р. Конта ти: в л. Біла 85 а, 5-62-10, 43-22-10, (067) 830-32-71


22

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

БІЗНЕС Офісне обладнання 4.1.1. Продам Машин портативн . 24-75-57, (067) 364-18-65

А ре ат холодильний, Конта ти: (067) 364-38-08

Поліграфічні, рекламні та інформаційні послуги

Конта ти:

Ва автомобільн , 15 тонн. Конта ти: 43-48-60, (098) 711-35-57 Верстат ба атоф н ційний, 5 -операційний деревообробний (ф ано -300 мм, рейсм с-300мм, цир ляр а, ориз. фрезер). Конта ти: (098) 578-89-99

4.6.1. Пропон ю

Верстат металообробний. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79

Сейф та зам и до ньо о. Конта ти: 28-06-73, (097) 430-40-82 Сейф, б/в. Конта ти: (098) 349-73-03

Витратні матеріали, канцтовари 4.3.1. Продам Папір А4, «Маестро». Ціна: 29 Конта ти: (067) 701-16-30

рн.

Друкована продукція 4.4.1. Продам

ФАП-15.

ВИГОТОВЛЕННЯ ВІЗИТОК.

Верстат то арний, по Конта ти: (096) 456-88-36

метал .

КОНТАКТИ: 60-82-06, (097)

Верстат ф вальний. Конта ти: 63-16-59, (096) 804-30-03

645-11-55, (063) 404-11-08

Верстат шліф вальний, недоро о. Конта ти: (098) 225-60-75 Верстат, верти ально-фрезерний, по метал . Конта ти: (096) 456-88-36

ВІЗИТКИ ЛАМІНОВАНІ, ДВОСТОРОННІ -130 ГРН/1000 ШТ, КАЛЕНДАРИКИ КИШЕНЬКОВІ 200 ГРН/1000 ШТ., ФЛАЄРА ВІД 250 ГРН. КОНТАКТИ: 43-91-89 ELENASPARTA@GMAIL.COM

Верстати деревообробні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Верстати металообробні, ред тори, насоси, трансформатори, ідродви ни, роли и- онвеєрні. Конта ти: (096) 364-30-53 Верстат ба атоф н ційний, 5 -операційний деревообробний (ф ано -300 мм, рейсм с-300мм, цир ляр а, ориз. фрезер). Конта ти: (098) 578-89-99

ЗНАЧКИ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ГУРТ, РОЗДРІБ. КОНТАКТИ: 60-82-06,

Збір віршів для дітей. Конта ти: 28-21-92

Верстат металообробний. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79

(097) 645-11-55, (063) 404-11-08

Кни и нові, 2008 р. Конта ти: 26-08-76

Ви отовлення візито . Конта ти: 60-82-06, (097) 645-11-55, (063) 404-11-08 Візит и ламіновані, двосторонні -130 рн/1000 шт, алендари и ишень ові 200 рн/1000 шт., флаєра від 250 рн. Конта ти: 43-91-89 elenasparta @gmail.com

Верстат то арний, по Конта ти: (096) 456-88-36

Енци лопедію. Конта ти: 23-27-19

Кни и, 100 шт. Конта ти: 24-09-39 Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85 Літерат р х дожню. Конта ти: 22-78-12 Літерат р 24-27-35

х дожню.

Конта ти:

Підр чни «Пра тичес ий рс а нлийс о о язы а» від реда ції Ара іна, для ст дентів 1-5 рсів. Конта ти: 64-03-76, (097) 248-75-26 Х дожню літерат р , с часн , російсь і зар біжн , Конта ти: 22-78-78

4.4.2. К плю Довідни з ремонт , іноапарат ри, 60-х ро ів. Конта ти: 68-36-84 Ж рнал «Золотий Глоб с», №9, з дис ом. Конта ти: 43-61-14

Юридичні, фінансові послуги та аудит 4.5.1. Пропон ю Допомо а від ритті віз до • Вели обританії, ліц. АА №841048

від 26.11.05 р. Конта ти: (095) 093-74-27 Пере лади і нотаріальне посвідчення, ле алізація до ментів для виїзд за ордон. Конта ти: 63-80-48, (067) 363-82-72 Юридичні посл и. Реєстрація підприємств. Юридичний с провід лі відації та бан р тства за власною ініціативою підприємства (несплачені бор и по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: 43-84-96, (050) 375-31-23

• •

Всі види юридичних посл . Конта ти: (050) 375-33-47 КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ З ПИТАНЬ: ОТРИМАННЯ ВИТЯГІВ З РЕЄСТРУ ПРАВ НА ВЛАСНІСТЬ, ПОГОДЖЕННЯ, ПЕРЕПЛАНУВАНЬ ЗАБУДОВ, РЕКОНСТРУКЦІЙ КВАРТИР, ДОПОМОГА ПО СТЯГНЕННЮ БУДЬ-ЯКИХ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ. СВ. В-03 №262859 ВІД 07.09.09 КОНТАКТИ: 64-37-71, 64-37-72, (050) 674-68-07

Кредити іпотечні. Конта ти: 23-50-68, 63-54-97

Матеріали для ре лами. Конта ти: 22-22-28, 63-41-05 Таблич и, стенди, вивіс и. Конта ти: 22-22-28, 63-41-05

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ЩОДО КРЕДИТІВ, ДЕПОЗИТІВ. ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДАХ. ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ В СУДАХ У МАЙНОВИХ ТА НЕМАЙНОВИХ СПОРАХ. КОНТАКТИ: (050) 375-33-47

Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18

4.7.1. Продам

Компресор. Конта ти: (096) 540-73-65

Стелажі, вітрини, прилав и, стій и під одя , з хромованих тр б, ДСП та с ла для ма азинів та апте . Конта ти: (097) 372-17-71

Автомати азованої води радянсь о о виробництва, робочі, в хорошом стані, омпле товані, в ле ислотними балонами та ред торами. Можливе подальше обсл ов вання. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58 Апарат для ви отовлення ша рми. Конта ти: 5-08-33, (099) 327-40-41 Ва . Конта ти: (098) 783-96-40 Вітрин з підсвіт ою. Конта ти: 43-63-05, (067) 363-54-44 Вітрин холодильн , ондитерсь Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

.

Камер морозильн . Конта ти: (098) 783-96-40 Крісло пер арсь е, б/в, Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 546-21-99 Обладнання для виробництва олії. Конта ти: (068) 142-98-77 Обладнання тор ове. Конта ти: (067) 935-86-93 Обладнання тор ове. Конта ти: (067) 985-40-62, (093) 388-88-08 Обладнання тор овельне для тор івлі непродовольчими товарами: шафа-стелаж, стелажі (4 шт.без задньої стін и), прилав и зі с лом (3 шт.) Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 540-79-85 Стій

барн . Конта ти: (067) 935-86-93

Холодильн вітрин , б/в, в робочом стані. Конта ти: 62-12-89, (050) 375-02-61

4.7.3. Пропон ю

4.8.1. Продам

Шен ен візи. Ліц. АВ № 392626 від 24.04.08. Ціна: 350 рн. Конта ти: в л. Г.Мазепи, 19. 22-67-85

Вимірювач воло ості сировини. Конта ти: 68-08-62, 43-03-42

Компресор, 10атм. Конта ти: 43-69-87

Пози а від 3000 рн до 400000 рн без довід и про доходи, виплата до 15 ро ів. Св. № 789883 від 06.10.06р. Конта ти: 22-25-14, (063) 823-21-67

Реєстрація підприємств. Терміново, я існо. Конта ти: (098) 712-78-34

Верстат шліф вальний, недоро о. Конта ти: (098) 225-60-75

Еле тродви ни постійно о стр м . Конта ти: (056) 747-03-86 e n e v e s t a @ g m a i l . c o m www.energo-vesta.com.ua

Камер оптильн , автомат, завантаження - 400 . В оренд . Конта ти: (0334) 23-05-90, (091) 324-65-88 dimagalun@ukr.net

Пере лади і нотаріальне посвідчення, ле алізація до ментів для виїзд за ордон. Конта ти: 63-80-48, (067) 363-82-72

Верстат ф вальний. Конта ти: 63-16-59, (096) 804-30-03

Торговельне обладнання, матеріали

НОТАРІУС. ПРАЦЮЄМО ЩОДЕННО. КОНСУЛЬТАЦІЇ БЕЗКОШТОВНО, СВ №6793 ВІД 20.02.08 Р. КОНТАКТИ: 43-12-91, 23-60-02, (050) 612-97-91

Представництво в с дах. Конта ти: (050) 375-32-47

метал .

Промислове обладнання Верстати обрізні, пилорам • стріч ов , ба атопил., фрезери, рейсм си, цир ляр на 2 пил и, палетно-торцовочний. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067)494-75-45, (050)555-81-91

Віброверстати для ви отовлення • б дівельних бло ів різних

типорозмірів, бр ів и; вібростоли, форми для олодязних ілець. Достав а в межах У раїни. Конта ти: 20-89-65, (067) 216-13-92

Пилорам стріч ов , верстати • обрізні, ба атопил., фрезери, рейсм си, цир ляр на 2 пил и, палетно-торцовочний. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45, (050) 555-81-91

Машин підло омиюч , IPC Gansow CT40/В45 (б/в 2 ро и, з я их попрацювала 40% час ). Доро і елеві а м лятори. Терміново. Тор . Ціна: 24800 рн. Конта ти: (093) 141-44-4, (097) 031-30-30 saddamus@i.ua Машин слюсарно-інстр ментальн , з набором інстр ментів. Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Металош ач імп льсний, селе тивний. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (050) 631-56-60, (097) 511-03-82 www.tracker-d.com.ua Металош ачі, можлива оренда. Конта ти: 68-05-72 Мотопомп . Конта ти: (097) 601-26-70 Патрон свердлильний. Конта ти: 62-22-10 Пил цир лярн , дис ов . Конта ти: 45-08-38 Пил стріч ов , по метал , ма с.діаметр різо до 300 мм. Конта ти: (096) 456-88-36 Плит оріз новий. Конта ти: 62-40-12 Пристрій зварювальний, ВД-306М1. Конта ти: 5-07-05, (067) 645-29-60 Рейсм с, ма с. ширина 630мм, се ційний вал подачі, 4 ножі на вал , 7.5- іловатний дви н, 5 тис. обертів. Конта ти: (096) 414-60-58 Стано УКП-114 для розточ и, т п и, шат на. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Стано шліф вально- олінчато о вала ЗА-423. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Стано УКП-114 для розточ и, т п и, шат на. Конта ти: 62-65-23 Тельфер, 1-1,5тонни. 43-03-42

вантажопідйомністю Конта ти: 68-08-62,

Фрезер деревообробний, з р хомим столом, вал 32 мм., 3 швид ості, дви н 3 КВт. Конта ти: (098) 578-89-99 Фрезер з р хомою арет ою, рейсм с, ф ано , пилосмо для стр ж и, 2-міш овий і форматно-роз рійний, недоро о. Конта ти: (093) 140-85-55 Фрезер з шипорізною арет ою, вал 32 мм, швид ість вала, 10000/ 8000/6000 об/хв., дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Фрезер деревообробний, з р хомим столом, вал 32 мм., 3 швид ості, дви н 3 КВт. Конта ти: (098) 578-89-99

4.8.2. К плю Апарат зварювальний. Конта ти: (066) 218-79-00 Компресор для малярних робіт. Конта ти: (096) 457-07-92

СТАНЦІЮ ПЕРЕСУВНУ КОМПРЕСОРНУ, 5-25 ПКСД. КОНТАКТИ: (050) 511-05-20


23

№44 вiд 25 листопада 2010 ро Чоботи. Конта ти: 68-36-84

Спецодяг

Боч , 3 687-95-28

Тара і упаковка

4.9.1. Продам Одя медичний. Конта ти: 26-49-01, 26-45-92 Р авиці. Конта ти: 68-36-84 Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Форма лейтенанта, літньо-осінньо-зимова. Конта ти: 23-25-51 Форм зимов , ам фляжн . Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 377-50-31

Б тил и с ляні пивні. Конта ти: 26-88-93 Б тлі, 20 л. Конта ти: 5-86-21

4.10.1. Продам Бан и с ляні. Конта ти: 23-72-57 Боч , 3 687-95-28

б.м. Конта ти: (097)

б.м. Конта ти: (097)

Боч , залізн , об’єм 10 Конта ти: (067) 364-30-92

б.м.

Боч , залізн , об’єм 10 Конта ти: (067) 364-30-92

б.м.

Б тель с ляний. Конта ти: 63-43-99

Європіддони, б/в, самовивіз. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 689-14-74 Ємність металев , 2 б.м. Конта ти: (096) 540-73-65 Ємності пластмасові для води, харчових та хімічних прод тів. Конта ти: (095) 891-83-66 Каністри пласти ові. Конта ти: 5-86-21 Каністри, б/в на 10, 20л, Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33

4.10.2. К плю Пляш и с ляні візьм подар но , б дь-я і. Конта ти: (067) 946-04-76

Допоможемо від рити власний фітнес- л б для жіно ново о поп лярно о формат . Конта ти: (067) 874-58-17 www.fitlady.com.ua

Контакти

НАДАМ ПОЗИКУ ПІД ЗАСТАВУ АВТОМОБІЛЯ ТА НЕРУХОМОСТІ,

4.11.1. Пропон ю

25.05.2006Р. КОНТАКТИ: 45-02-20,

Допомож розпочати свій • бізнес, без апіталов ладень з пасивним доходом. Надійно, ви ідно, ле о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

СВІДОЦТВО №15101764 ВІД (095) 449-36-31 Міжнародна фінансова омпанія запрош є до співпраці інвесторів. Дохід від 24-40%. Детальніша інформація. Конта ти: 43-53-08

Місце в аражном омпле сі «Аван ард», в л. Коновальця. Конта ти: 43-67-24 Сім’я потреб є матеріальної підтрим и. Конта ти: (068) 202-77-58 Допомож розпочати свій бізнес, без апіталов ладень з пасивним доходом. Надійно, ви ідно, ле о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Ш аю інвестора для поб дови тор овельно-відпочивально о санаторію. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47 Ш аю партнерів для спільно о бізнес на території Рівненсь ої області. Конта ти: (096) 391-56-07, (067) 103-03-16 juljaza@mail.ru

ТЕХНІКА Комп’ютери, оргтехніка 5.1.1. Продам Бло живлення. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Відео арт . Ціна: до овірна. Конта ти: 20-52-18, (098) 532-36-49 Комп’ютер «Пенті м-3». Конта ти: 22-61-38 Комп’ютер «Самс н », і принтер, б/в. Конта ти: 26-96-49 Комп’ютер «Целерон», 1,2, оп 512 Мб, вінчестер 30 Гб, відео арта 64 Мб, ДВДРВ, монітор 15 дюймів, миш а та лавіат ра, відмінний стан. Ціна: 800 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Комп’ютер «Целерон», 2 ядерний, 2.6Г, 2 Гб, 180 вінчестр, 256 біт відео арта, ДВД+РВ, орп с з підсвіт ою, лавіат ра, миш а, олон и. Ціна: 2200 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84

5.1.2. К плю

5.2.2. К плю

Монітор ЛСД, б/в, дешево. Конта ти: 26-04-41 Но тб неробочий. Конта ти: 26-04-41

А м лятор, до мобільно о телефон «Ал атель». Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61

5.1.3. Пропон ю

Встановлення «Windows», ПЗ, перевір а на наявність вір сів та встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, онс льтації, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Встановлення «Windows», про рам, антивір сний захист. Продаж, налашт вання та модернізація омп’ютерів. Недоро о, я існо, арантія. Конта ти: 43-85-62, (097) 571-10-95

Телефон «Но ія-6280». Конта ти: (096)411-44-41 Телефон мобільний, недоро о. Конта ти: (098) 902-95-81 Телефони мобільні. Конта ти: 28-83-77, 68-49-17, (096) 967-72-84, Телефони мобільні. Конта ти: (099) 277-23-87 Телефони, б/в, в б дь-я ом стані. Конта ти: (096) 626-17-20, (063) 126-56-23 Телфони мобільні. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

5.2.3. Пропон ю МАЙСТЕРНЯ З РЕМОНТУ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ.

Комп’ютер брендовий. Ціна: 1000 рн. Конта ти: м. Рівне, в л. Словаць о о, 3А 43-02-04

КОНТАКТИ: 63-41-63

Комп’ютер, б/в, процесор «Целерон-2.4», ОП 1 Гб, вінчестр 80Гб, відео арта, 128 Мб, монітор, лавіат ра, миш а. Конта ти: (097) 137-00-94

Фото+, кіно+, оптика

Комп’ютер, відмінний стан, «Целерон-1.8», ОП 1 б, вінчестер 120, відео арта 256 Мб, ДВД-РВ + монітор 17 дюймів, «Самс н -Сан майстер», лавіат ра, миш а, олон и. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84

Карт пам’яті до фотоапарата. Конта ти: (068) 841-55-43

Комп’ютер, процесор «Целерон 1.0», ОП-8512-Мб, вінчестр 80 Гб, 64 Мб, відео арта, є монітор, лавіат ра, миш а. Конта ти: (097) 137-00-94

Кінопрое тор плівочний, 8мм, «Л ч 2», іно амер плівочн «Кварц 2м», виробництва СРСР. Конта ти: (050) 375-36-70, (063) 780-03-19

Комп’ютер. Конта ти: 22-61-38

Телевізор «Шарп», 70 см, хороший стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 5-42-16, (097) 439-26-60

Комп’ютер. Конта ти: 62-93-48 Комп’ютерна техні а в асортименті. Конта ти: в л. Королен а, 2 26-86-81 Монітор «LG», плос ий е ран, б/в, 2.5 ро и. Конта ти: 23-46-00 Монітор «Самс н » Сін Мастер-755 ДФ, 17 дюймів, б/в, відмінном стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 222-81-17 Монітор «Самс н ». Ціна: до овірна, Конта ти: 20-52-18, (098) 532-36-49 Монітор, 17 дюймів. Ціна: 600 Конта ти: 26-04-41 Монітор. Конта ти: 22-61-38

рн.

Монітори. Конта ти: 64-15-77, (067) 319-06-17 Но тб «Ас с» А7М AMD TurionX2TL52(1.6 ГГц)\2 ГБ\160 ГБ\GeForce Go 6100, оптичний привід не працює, ЮСБ. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (067) 383-09-59 Но тб «Ас с», вінчестер 80Гб, оп 100 Мб , ДВД-РВ, відео 128 Мб , відмінний стан. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 28-83-77, 68-49-17, (096) 967-72-84 Но тб «Делл», С600, б/в, вінчестер 60 Гб, ДВД-РВ. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 110-06-00 Но тб , «Тошиба», подвійний процесор, пам’ять 2Гб, вінчестр 250 Гб. Конта ти: (096) 626-17-20, (063) 126-56-23 Но тб ., «Асер», новий. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 60-79-46, (093) 306-99-37 Но тб и, б/в різної омпле тації. Ціна: від 1000 рн Конта ти: (067) 383-09-59 Но тб и, б/в, 1 та 2-ядерні. Конта ти: (098) 251-47-77 Но тб и, б/в, недоро о. Конта ти: (098) 251-47-77 Но тб и, одно- та двоядерні, недоро о. Конта ти: (098) 251-47-77 Принтер «Кенон», б/в. Конта ти: 28-53-59, (096) 261-97-56 Принтер «Кенон», ольоровий др . Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65 Принтер, б/в. Конта ти: (099) 757-21-57 Принтер. Конта ти: 28-63-42 Процесор, пот жність 512 МБт, відео арта 256, недоро о, в робочом стані. Конта ти: 28-71-43, 63-51-23 Системний бло «Атлон1400», ОЗУ, 11Гб, відео 64. НДД-260, ТВ-тюнер. Конта ти: 24-76-56, (050) 375-31-72 Системний бло , 2-ядерний, ОЗУ 2 Гб, відео 512 мб, вінчестер 120 б. Б.ж. 350w. DVD-RW LG. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (050) 298-36-91, (067) 360-59-49 Системні бло и «Пенті м-2», 3, 4. Конта ти: 64-15-77, (067) 319-06-17 Стіл омп’ютерний, світлий. Конта ти: (097) 305-82-82

5.3.1. Продам

КОМП’ЮТЕРНА ДОПОМОГА, КОНСУЛЬТАЦІЇ, ВСТАНОВЛЕННЯ WINDOWS, ПЗ, АНТИВІРУСІВ. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ. ВИЇЗД ДО КЛІЄНТА. ДЕШЕВО, ЗРУЧНО, ПРОФЕСІЙНО. КОНТАКТИ: 43-85-62, (097) 571-10-95

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ (НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЗ, КОМП’ЮТЕРІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПЗ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИНТЕРІВ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

Засоби зв’язку 5.2.1. Продам А м лятори, розмір А. Ціна: 16 рн/ шт. Конта ти: (068) 841-55-43 Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 20 рн. Конта ти: 68-36-84 Мобільний телефон, в хорошом стані «Моторола». Ціна: 500 рн. Конта ти: (063) 206-38-74 з 17.00 Монітор «Самс н -755», 17 дюймів. Конта ти: (095) 340-45-95, (098) 120-90-17

Телевізор б/в. Конта ти: (093) 878-16-16 Фільмос оп, для діафільмів, б/в. Конта ти: (095) 092-05-17 Фотоапарат «Зеніт», б/в, відмінний стан. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10 Фотоапарат «Київ». Конта ти: (067) 966-64-06 Фотоапарати: Зеніт-12сд;11:ЕТ. Ціна: до 300 рн. Конта ти: 27-96-08 zablotskiy@inbox.ru Фотозбільш вач «Таврія», б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21 Фотозбільш вач «Юність», дешево. Конта ти: 28-22-90 Фотозбільш вач, автоматичний, відмінний стан, недоро о, терміново. Конта ти: (098) 385-65-60 Фотозбільш вач. Конта ти: 43-94-87, (094) 966-94-86 Фото а амер «Соні ДСК-W110» ібер-шот. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Фото амер професійн , дзер альн «Соні А-230». Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Фото амер цифров «Sony DSC-W110», оптичне та цифрове збільшення. Запис відео: MPEG VX, 640 x 480 30 /с. Ціна: 850 рн. Конта ти: м. Рівне, в л. Д бенсь а 63-24-06, (096) 966-13-94 sashylik@ukr.net Фотоліхтар. Конта ти: 43-94-87, (094) 966-94-86

Пристрій зарядний до телефона «ЕлДжі». Конта ти: 5-42-32

Теле+, відео+, аудіо+, радіо

ПРОДАЖ - ОБМІН. РЕМОНТ МОБ��ЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, КУПІВЛЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ НЕРОБОЧІ. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ДО МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ. КОНТАКТИ: 63-41-63

Відеоплеєр, відео он, б/в, недоро о, телефон вати з 19.00 до 21.00. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91 Антен с п тни ов . Конта ти: (067) 363-13-53

Телефон «Соні Ері сон», W-910 І. Ціна: 700 рн. Конта ти: (093) 008-00-97 Телефон мобільний «Но іа». Ціна: 150 рн. Конта ти: (050) 375-75-39 Телефон мобільний. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Телефон, мобільний «Сіменс А-70». Ціна: 70 рн. Конта ти: (098) 902-95-81 Телефон, мобільний, «Сіменс ЦХ-75», відмінний стан. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Т е л о ф о н и мобільні. 23-25-36, (050) 435-25-98

Конта ти:

5.4.1. Продам

Відео амер «Соні», нов , дешево, а м лятори до амери «Панасоні ». Конта ти: (093) 87816-16 Відеома нітфон «Самс н », б/в, відмінний стан. Конта ти: 28-74-94 Відеома нітофон. Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65 ДВД-плеєр «Де с -511», всі формати, арао е, мі рофон в подар но , в хорошом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 375-84-04 ДВД-про равач, б/в, хороший стан, недоро о. Конта ти: (098) 924-98-31

Динамі и «Еле троні а-75АС-102» Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61 І ров пристав «Соні Плейстейшен-1,2», + джойсти и, дис и, арантія. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Кабельно-провідни ов та світлотехнічн прод цію від виробни а. Конта ти: м. Рівне, в л. Київсь а, 92, 64-24-64, (095) 288-51-50 Колон и м зичні 25В., 2 шт. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Ма нітофон «Мая ». Конта ти: 26-06-00 Ма нітофон 2- асетний «Соні», б/в, відмінний стан. Конта ти: 28-74-94, (067) 584-41-10 М зичний центр «Айва». Конта ти: (067) 382-87-91 М зичний центр «Техні с», професійний, олон и «С-30 Піонєр». Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Підсилювач, з олон ами, недоро о. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40 Підсилювач. Конта ти: 62-22-10 Плеєр МП-3, відмінном стані, 4 Гб + арта, новий а м лятор. Ціна: 380 рн. Конта ти: (098) 902-95-81 Пристав «Сі а», «Денді», «С берт». Конта ти: (096) 230-11-68

Стереопідсилювач «Лорта», 75У-202С, 75В. Конта ти: 26-06-00

Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1,2», +джойсти и, арти пам’яті та дис и. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Телевізор «Восход», в робочом стані , недоро о. Конта ти: 26-73-23

Пристав і ров «Соні Плейстейшн-2», відмінний стан, + 15 дис ів та арта пам’яті. Ціна: 800 .о. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Пристав і ров , «І с-Бо с». Конта ти: (097) 956-45-42 Пристав і ров , «Х-Бо с-360», відмінний стан, + 10 дс ів, 1 джойсти , вінчестр 40 Гб. Ціна: 2100 рн., Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87 Пристав і ров , Х-Бо с. Конта ти: (097)956-45-42 Пристав , світло-м зичн . Конта ти: 62-68-22 Радіолампи, радіодеталі. Конта ти: 68-36-84 Системи а стичні, 25АС109. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99 Стабілізатор. Ціна: 120 рн. Конта ти: 63-18-84

Телевізор «Г дман», 67 см, широ оформатний. Ціна: 700 рн. Конта ти: 62-77-78, (097) 290-45-24 Телевізор «Г дманс», діа ональ - 60 см. Ціна: 900 рн. Конта ти: (097) 290-45-24 Телевізор «ЕлДжі». 23-64-24, (097) 603-54-80

Конта ти:

Телевізор «Еле трон 61ТЦ 451Д», б/в. Дешево. Конта ти: (091) 329-80-11, (097) 018-11-19 Телевізор «Еле трон», 51 ТЦ-423 ДІ, в хорошом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-42-16, (097) 439-26-60 Телевізор «Еле трон». Конта ти: 23-36-37 Телевізор «Еле трон-382». Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07 Телевізор «Еле трон-51ТЦ-423ДІ», б/ в, на запчастини. Ціна: 100 рн., Конта ти: (093) 400-81-60

Телевізор «Панасоні », 21 по діа оналі, б/в, в хорошом стані. Ціна: 680 рн. Конта ти: 22-99-74 Телевізор «Самс н », діа ональ 69 см., хороший стан, недоро о. Конта ти: 23-20-61, (067) 144-63-87 Телевізор «Самс н », слім, стерео, 72 см., телете ст, е валайзер, ф н ція ПІП, відмінном стані. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (067) 375-84-04 Телевізор ольоровий в неробочом стані, діа ональ інес опа: 37-54 см. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61 Телевізор ольоровий, «С380Д», без п льта. Конта ти: 23-64-85 Телевізор переносний чорно-білий «Еле троні а», в хорошом стані. Ціна: 100 рн. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61 Телевізор, «Елджі», в робочом стані, б/в. Ціна: 500 рн Конта ти: 64-15-67, (096) 439-90-57 Телевізор, «Еле трон», б/в. Конта ти: (096) 806-18-54 Телевізор, б/в. Конта ти: 62-40-12


24

№44 вiд 25 листопада 2010 ро 5.4.3. Пропон ю Відео- та фотозйом рочистих • подій. Я існо та професійно. Фото

ст дійне та репортажне. Перезапис відео асет VHS та міні DV на DVD. Конта ти: 43-22-71, (067) 737-10-28 Відеозйом весіль, рочистих подій, новою, триматричною професійною амерою, с пермонтаж, запис на ДВД, можлива фотозйом а, та оренда чорно о джипа, виїзд по області, недоро о, я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Встановлення систем с п тни ово о ТБ, пере од вання тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (050) 375-71-25, (067) 362-50-32

Відеозйом . Я існо. Конта ти: 28-19-37, (097) 919-84-64

Побутова техніка Холо дильни «Атлант». Конта ти: (098) 134-19-77 ВС-500.

Вентилятори поб тові, промислові, паливно-витяжні станов и, еле тричні а сес ари, офротр би, рат и вентиляційні, а сес ари до промислової вентиляції. Конта ти: 63-08-85, (067) 360-50-03, (067) 360-50-06, (067) 883-73-60 Витяж

, б/в. Конта ти: (097) 263-20-12

Дви н до пральної машини «Таврія», дви н до пилосмо а «Ра ета», недоро о. Конта ти: 26-73-23 Еле троплит з д хов ою, б/в. Конта ти: 28-96-97 (після 19.00), (096) 442-44-46 Еле троплит на 3 амфор и. Конта ти: (097) 580-59-40 Еле тропрас радянсь о о виробництва. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-05

Телевізор, ольоровий, «Еле трон». Ціна: 250 рн., Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Телевізор, теледвій а. Ціна: 850 рн., Конта ти: (098) 476-82-77 Телевізор, чорно-білий, Німеччина, 37 см. Ціна: 200 рн. Конта ти: 64-08-36 Телевізор. Конта ти: 28-63-42 Телевізор. Конта ти: (097) 333-16-16 Телевізори 62-68-22

ольорові. Конта ти:

Телевізор, ольоровий, «Еле трон». Ціна: 250 рн., Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Телевізор, теледвій а. Ціна: 850 рн., Конта ти: (098) 476-82-77 Т мб під телевізор, в хорошом стані, дешево. т. 22-49-17, (067) 458-56-36 Телевізори ольорові «Фотон-С-381», «Та рас-61ТЦ-495Д», телефон вати після 17.00. Конта ти: 62-68-22

Центр м зичний «Панасоні », на 5 дис ів та з 2 олон ами, б/в, відмінний стан, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 615-92-91 Центр м зичний «Панасоні », на 5 дис ів та з 2 олон ами, б/в, відмінний стан, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 947-39-32

5.4.2. К плю «Соні плейстейшен», можливо в неробочом стані. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98 Колон и а стичні, 2 шт по 600 Вт. Конта ти: (097) 956-45-42 Пристав и і рові «Соні Плейстейшн 1, 2,3» та «Х-Бо с-360». Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1, 2, 3» та ПСП, Х-Бо с, можливо в не робочом стані, т. 23-25-36, (050) 435-25-98 Центр м зичний. Конта ти: (097) 816-45-10

Еле тротермос, 3.8 л. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-28 Кавовар 28-43-33 Кавовар

Машин пральн «Бош», 6 завантаження. Німець а збір а, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46 Машин пральн «Зан сі» 850 обертів, Ціна: 1000 рн Конта ти: 22-58-38, (093) 578-25-26 Машин пральн «Сіменс», б/в. Конта ти: (063) 853-57-49 Машин пральн , «Бош», б/в, на арантії. Конта ти: (067) 382-87-91 Машин пральн , «Волна-2М», напівавтомат. в робочом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39 Машин пральн , «Малют а», б/в. Конта ти: 5-32-17

«Ровента». Конта ти: Ровента. Конта ти: 28-43-33

Кавовар , б/в, Німеччина. Конта ти: 24-23-54, (097) 545-25-08 Колон азов «Термет-0089», б/в, в хорошом стані, терміново. Конта ти: (098) 615-92-91, (050) 947-39-32 Колон азов Beretta на 11 літрів. Ціна: 1450 рн. Конта ти: (098) 206-69-95 Машини пральні. В зраз овом робочом стані. Гарантія. Ціна: 1000-2000 рн. Конта ти: (067) 422-19-88 dos_oleg@rambler.ru Машин «Чай а132-М», з еле троприладом, майже нова. Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73 Машин в’язальн + запчастини. Конта ти: (097) 237-81-05 Машин швейн «Чай а132-М», з еле троприладом, майже нова. Конта ти: 28-06-33, (098) 493-40-73

. Конта ти: (097) 904-15-80

Холодильни «ОКА», 2- амерний, в хорошом стані. Конта ти: (067) 384-12-91 Холодильни «Саратов», б/в, 2 ро и, хороший стан, недоро о. Конта ти: 62-84-51, (067) 154-88-44 Холодильни , «Вірп л», 2- амерний, б/ в, вели ий, на арантії, доро о. Конта ти: (067) 382-87-91

Пилосмо в робочом стані, недоро о. Конта ти: 28-97-80

Холодильни , «Кристал». Конта ти: 64-44-11

Пилосмо , б/в, в робочом Конта ти: 5-54-15

Холодильни , «Норд», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 63-64-94, (093) 160-02-66

Обі рівачі інфрачервоні. Е ономне опалення без аз з низь им енер оспоживанням. Ціна: 500 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Оверло 64-72-23 Паропрас

три отажний. Конта ти:

стані.

Піч мі рохвильов . Конта ти: (097) 687-95-28 Плит азов , 2- амфорн , б/в, хороший стан. Ціна: 80 рн. Конта ти: 5-42-32, (066) 629-00-49 Плит азов , б/в, в хорошом Конта ти: (098) 102-53-19

стані.

Машин пральн , автомат. Конта ти: 43-69-87

Плит азов , б/в, недоро о. Конта ти: (067) 293-71-72

Машин пральн , б/в, в хорошом стані, «Сіменс», 800 рн. Конта ти: (067) 346-88-95

Плит азов , б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Машин пральн , Конта ти: 68-09-79

5.5.1. Продам А ре ат холодильний, Конта ти: (067) 373-38-08

Машин швейн , стар , в робочом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 23-61-77, (067) 786-45-70 Машин в’язальн , «Брайзер», Японія. Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95

б/в,

дешево.

Машин пральн , б/в. Конта ти: 68-33-19 Машин пральн , б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 64-84-85, (096) 763-00-05 Машин пральн , б/в. Конта ти: 5-32-17 Машин пральн , в робочом стані, недоро о. Конта ти: (097) 340-34-67 Машин пральн . Конта ти: (096) 410-85-46 Машин пральн . Конта ти: 23-71-29, (067) 363-65-29 Машин швейн , б/в, для х тра, «10 Б лас». Конта ти: 5-97-18, (097) 298-59-91 Машин швейн , стар , в робочом стані. Ціна: 170 рн., Конта ти: 23-61-77, (067) 786-45-70 Машин швейн . Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61 Машин швейн . Конта ти: 43-23-28, (067) 121-84-92

Плит азов , б/в. Конта ти: 24-76-35 (050) 150-06-82 Плит азов , Брестсь , б/в. Конта ти: 23-50-15, (097) 567-67-10 Плит азов , радянсь о о в-ва, Брест, б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: м. Рівне, в л. Костромсь а, 1/245 (0362) 28-24-78, (068) 568-47-06 Прилад пральний, вібраційний, б/в, в хорошом стані, СРСР. Конта ти: 24-99-54 (з 19.00 до 21.30), (067) 810-39-85 Самовар еле тричний. Конта ти: 22-53-27 Со овитис ач, «А тивія». Ціна: 100 рн., Конта ти: 24-48-40 Со овитис ач, 85 Вт. Гарантія. Конта ти: 24-75-57, (067) 364-18-65 Телевізор, б/в, «Меридіан», 80х55. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-26-60 Холодильни «Ардо», в хорошом стані. Конта ти: (098) 357-91-39, (098) 357-91-39 Холодильни «Атлант», б/в. Конта ти: 20-42-97, (097) 163-70-17

Машин пральн , автомат. Конта ти: 43-69-87

Холодильни «Донбас», б/в, відмінний стан. Конта ти: 22-62-08, (067) 459-94-98

Машин пральн , б/в, в хорошом стані, «Сіменс», 800 рн. Конта ти: (067) 346-88-95

Холодильни «Донбас». Конта ти: 62-96-30, (067) 759-17-89

Машин пральн , Конта ти: 68-09-79

б/в,

дешево.

Машин пральн , б/в. Конта ти: 68-33-19 Машин швейн . Конта ти: 45-03-49, (067) 717-65-65 Машин швейн . Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25 Машин швейн . Ціна: 200 рн. Конта ти: 26-67-02, (091) 315-50-25

Холодильни , «Саратов» Конта ти: 24-09-39 Холодильни , б/в, «Ардо», в хорошом стані. 1.55 м. Конта ти: 5-37-66, (050) 673-76-18 Холодильни , б/в, «Вірп л», сталево о ольор , 2- амерний, вели ий. Доро о. Конта ти: (067) 382-87-91 Холодильни , б/в, в робочом стані, недоро о. Конта ти: 5-49-61, (098) 528-40-40 Холодильни , б/в, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-48-58, (095) 563-69-89 Холодильни , б/в. Конта ти: 64-15-67 Холодильни , б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-95-20 Холодильни , б/в. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 358-94-39 Холодильни . Конта ти: 68-33-19 Холодильни . 694-67-20

Конта ти:

(097)

Центриф , б/в, для ви р ч вання білизни. Конта ти: (095) 38410-16 Швейн машин «Чай а-132». Конта ти: (098) 493-40-73

5.5.2. К плю

Холодильни и та пральні машини в неробочом стані, недоро о. Конта ти: (067) 162-73-74, (097) 063-49-42 Міні-холодильни т мб . Конта ти: 63-66-18, (063) 721-91-71 Холодильни и, телевізори, пральні машини, ванн , азові плити, азові олон и, різні залізні речі, старі. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02

Холодильни «Індезіт», 1- амерний, б/ в. Гарантія до вітня. Ціна: 1655 рн. Конта ти: 43-81-05 (з 19.00)

Ремонт побутової техніки

Холодильни «Канді», 2- амерний, 185х60х60, б/в, робочий, дешево. Конта ти: 24-93-22

5.6.1. Пропон ю

Холодильни 23-36-37

«Лібхер». Конта ти:

Холодильни «Мінсь », б/в. Конта ти: (096) 918-92-35

Машин , в’язальн «Чернівчан а». Конта ти: (067) 966-64-06

Холодильни «Мінсь -11», б/в, в хорошом робочом стані. Ціна: 550 рн. Конта ти: (099) 377-71-07

Машин , пральн , б/в, в робочом стані, «Зан ссі», на 5 . Ціна: до овірна Конта ти: (050) 337-71-05

Холодильни «Норд», 2- амерний в хорошом стані. Конта ти: 5-56-77, (096) 233-51-60

Обі рівач для дзер ал приміщеннях з підвищеною воло істю. Видаляє онденсат з поверхні дзер ала. Простота та зр чність в е спл атації. Ціна: 80 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua

Холодильни «Норд», б/в, 1.80, о ремо морозильна амера. Конта ти: 62-40-32, (097) 792-98-31 Холодильни «Норд», б/в, 2001 р.в., 2- амерний, недоро о. Конта ти: 61-02-19, після 18.00

ШВЕЙНА ТЕХНІКА. РЕМОНТ. ГАРАНТІЯ. ЯКІСТЬ. КОНТАКТИ: ВУЛ. СТ. БАНДЕРИ, 45 (ПРИМ. ПОБУТРАДІОТЕХНІКИ) (0362) 45-03-49, (067) 717-65-65

Ремонт телевізорів, мі рохвильових печей. Конта ти: 26-70-01, (098) 314-66-79, (063) 998-81-00 Ремонт холодильни ів. Я існо. Гарантія. Можливий виїзд за місто. Конта ти: 43-97-58, 64-29-99, (067) 382-28-47

ПОБУТ Господарські товари, побутова хімія

Продукти харчування

6.1.1. Продам

6.2.1. Продам

Ал отестер DESO 6897. Ціна: 100 рн. Конта ти: (097) 067-57-68, (068) 583-90-04

Б ря , ормовий, артоплю дрібн . Конта ти: (096) 968-37-50

Еле тросамовар, новий, на 4 л. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 М’ясор б . Конта ти: 23-27-19 Самовар, російсь ий, на 4 л. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Сепаратор. Конта ти: 24-26-44, (098) 374-32-79

Картоплю дрібн і середню. Конта ти: 5-30-03 Картоплю дрібн , недоро о. Конта ти: (097) 463-21-80 Картоплю дрібн . Ціна: 1.30 Конта ти: (093) 441-48-24 Картоплю, вели , оптом або вроздріб. Конта ти: (098) 849-48-89

Картоплю, вели . Ціна: 3 Конта ти: (097) 296-19-24 К а р т оплю, достав а. 24-71-08, (098) 585-63-07

рн/

.

Конта ти:

Картоплю, дрібн , ва ою 1 тонна. Конта ти: (098) 301-70-84 Картоплю, дрібн . Конта ти: (097) 209-89-16 Картоплю. Конта ти: (067) 870-65-92 Картоплю. Конта ти: 5-62-09, (097) 866-41-08 Кислот лимонн . Ціна: 12.00/ Конта ти: (050) 537-59-51

.

Мор в , б ря и столові. Конта ти: (098) 849-48-89 Мор в . Конта ти: 63-16-66 Ц ор. Ціна: 360 рн/мішо . Конта ти: (067) 701-16-30

Ябл а. Ціна: 3 рн./ . Конта ти: 24-54-66, (098) 767-03-33 Ябл а. Конта ти: 27-06-39

6.2.2. К плю Горіхи. Конта ти: (067) 216-42-00 Картоплю, мор в , постійно, доро о. Конта ти: (095) 694-10-44 Ц ор. Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05

Тварини, рослини

Кошеня російсь е бла итне і сіамсь е, дівч. Конта ти: 22-67-83, після 19.00. (097) 860-67-20 Кошеня, дівч. 4 місяці, «російсь а бла итна». Конта ти: 22-67-83, після 18.00. (097) 860-67-20 Кошеня, сіро-біло о о рас , 3 місяці, мама «британ а». Конта ти: 26-89-73, (067) 450-49-46

Соба породи німець а вівчар а, с а. Ві 1 рі 3 міс. Родовід КСУ. Тавро. Вет. паспорт. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55

Кошенят британсь их, 2 дівчин и. Конта ти: 20-52-34

Ц ценя породи німець а вівчар а. Конта ти: (097) 491-68-49

Кошенят британ сь их, недоро о. Конта ти: (097) 825-72-40

Ц ценя, від ротвейлера, дівчин а. Ціна: 100 рн. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93

Кошенят персидсь их, недоро о. Конта ти: 5-97-18, (097) 298-59-91

6.3.1. Продам А варі ми, 2 шт., вип лі, 80 л, 120 л, повністю оформлені + стій а. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 746-95-15 А варі ми, 2 шт., нові, 55л., 45 л., оброблені деревом, недоро о. Конта ти: 24-41-05 Вазон «Алое». Конта ти: 68-38-70

Кошенят персидсь их, різно о о рас . Конта ти: 62-86-50, (098) 909-57-21 Кошенят персь их, р до о та чорно о о рас , недоро о. Конта ти: 28-96-02 Кошенят шотландсь их, вислов хих, британців, хл/дів., білі, ан орсь і, російсь і, бла итні, анадсь ий сфін с, перси різних о расів. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20

Вазони лі вальні. Ціна: від 6 рн., Конта ти: 43-91-83, (098) 072-40-80

Кошенят, персь их чорно о та попелясто о о рас . Конта ти: 24-36-17, (098) 062-44-29

Вазони, виста, 2м. Конта ти: 5-45-56, (097) 396-18-10

Кошенят, сіамсь их. 23-71-64, (067) 980-24-40

Дерево айви. Конта ти: 23-28-81, (050) 820-25-32

Кошенят, шотландсь их вислов хих, британсь их, імалайсь их. Конта ти: (097) 217-81-13

Ка т си. Конта ти: 24-96-49 Каланхое. Конта ти: 23-10-06 Кіш ортизиансь ої Конта ти: 22-54-60

породи.

Кліт и для пап , 2 шт, дешево. Конта ти: 28-22-90 Кобил робоч , ві ом 5 ро ів та ва ою 750 . Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 232-25-72 Корм для риб « р пнмй мотиль», «тр бочни ». Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Конта ти:

Міцелій (насіння). 15 видів рибів. Конта ти: (097) 792-29-83 neotex@bigmir.net Монстера, недоро о. Конта ти: 62-40-32, (097) 063-58-82 Поросят, в’єтнамсь их. Конта ти: (096) 747-88-36 Пос д для їжі, для соба , б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 384-10-16 Рослини зелені на альпійсь Конта ти: 28-96-33

ір

.

Соба , породи німець а вівчар а, дівчин а, 7 місяців. Конта ти: (096) 254-55-20 Троянди, я і плет ться. Конта ти: 24-52-60, (067) 596-73-49

Ц ценя породи німець а вівчар а. Конта ти: (097) 491-68-49 Ц ценя, породи вівчар а, хлопчи , недоро о. Конта ти: 22-66-07, (067) 426-16-45 Ц ценя, породи німець а вівчар а, 1 місяць. Конта ти: (097) 252-55-22 Ц ценят в хороші р 5-00-61

и. Конта ти:

Ц ценят малень их імнатних, дівчат а. Конта ти: 5-97-18, (097) 298-59-91 Ц ценят німець ої вівчар и, недоро о. Конта ти: (097) 745-12-92 Ц ценят німець ої вівчар и, хлопчи і дівчин а. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55 Ц ценят породи далматинець (далматин). Конта ти: (0362) 62-89-00, (096) 101-10-78 Ц ценят породи далматинець. Недоро о. Конта ти: 62-89-00 Ц ценят породи ав азь а вівчар а, лабрадор, ретривер. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Ц ценят породи лабрадор, ретривер, ві 3,5міс., є всі привив и і до менти. Бать и вистав ово о лас з робочим сертифі атом. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 102-97-47, (093) 752-39-71, (050) 641-38-94 villi.ig@rambler.ru


25

№44 вiд 25 листопада 2010 ро Ц ценят породи лабрадор, чорно о о рас , до менти КСУ, відмінний омпаньйон, др , охоронць. Конта ти: (067) 399-66-36 Ц ценят породи лабрадор: хлопчи і дівчин а. Ві 3,5 міс., повний па ет до ментів. Конта ти: (067) 102-97-47, (050) 641-38-94 Ц ценят породи німець а вівчар а з до ментами, бать о чемпіон У раїни. Конта ти: (067) 197-58-84 Ц ценят породи німець а вівчар а, перспе тивні. Ціна: 500 .о. Конта ти: (0362) 68-16-67, (067) 197-58-84 ruslana-ruslan@mail.ru Ц ценят породи німець а вівчар а, родовід, тавро, вет. паспорт, міцної стат ри, бать о чемпіон У раїни. Ціна: 300 .о. Конта ти: (0362) 68-16-67, (067) 197-58-84 ruslana-ruslan@mail.ru

Ц ценят породи німець а вівчар а, родовід, тавро, вет. паспорт, міцної стат ри, бать о чемпіон У раїни. Ціна: 300 .о. Конта ти: (0362) 68-16-67, (067) 197-58-84 ruslana-ruslan@mail.ru Ц ценят породи німець а вівчар а. Конта ти: (097) 491-68-49

6.3.3. Подар ю

Ц ценят, в хороші р и. Конта ти: 43-97-92, (097) 662-67-08 Ц ценят, дратхаара. Конта ти: (050) 955-53-89 Ц ценят, малень ої породи, дов ошерсті Ціна: 50 рн. Конта ти: (097) 217-81-13 Ц ценят, німець ої Конта ти: 68-02-67

вівчар и.

Ц ценят, породи амери ансь ий стафордширсь ий тер’єр. Конта ти: (097) 771-00-60 Ц ценят, породи німець а вівчар а. Конта ти: (097) 645-02-65 Ц ценят, породи середньоазіатсь а вівчар а, алабай, недоро о. Конта ти: 23-00-35, (096) 274-99-53

КОНТАКТИ: (067) 362-11-86

Котів, британсь их, бла итно о та рожево о о рас , добрим людям. Конта ти: 62-08-16, після 19.00 (096) 695-35-07

Кошенят сибірсь их, в добрі р и. Конта ти: 24-38-97, (097) 228-94-53

Кошеня в дбайливі р 5-00-70

Кошенят, чорно-білих. Конта ти: 62-08-16 після 18.00, (096) 695-35-07

Воза. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40

Кошенят. Конта ти: 26-29-80

В ли и. Конта ти: 27-18-40

Кошенят. Конта ти: 26-29-80

Гарб зи. Конта ти: 23-11-08, (067) 706-92-40 Годівниці для свиней. Конта ти: (0335) 29-23-64, (067) 761-70-44

и. Конта ти:

ортезиансь е.

Кошеня, чорне, п хнасте. Конта ти: 24-12-39 Кошеня, чорно о о рас , хлопчи , тіль и д же добрим людям. Конта ти: 22-66-07, (067) 426-16-45 Кошеня. Конта ти: 64-53-23 Кошенят в добрі р и. Конта ти: 28-10-47, (050) 375-68-16 Кошенят в добрі р и. Конта ти: (097) 398-22-58 Кошенят домашніх, «чорні пантер и». Конта ти: (0362) 26-23-41 (093) 655-13-00 Кошенят персидсь их. Конта ти: 26-92-78, (095) 686-16-87 Кошенят п хнастих. 28-16-34, (067) 363-71-37

Конта ти:

Кошенят п хнастих. Конта ти: 24-12-39 Кошенят п хнастих. 68-11-04, (097) 524-52-38

Конта ти:

Кошенят сибірсь их, в добрі р и. Конта ти: 24-38-97, (097) 228-94-53 Кошенят дбайливі р (063) 314-53-09

и. Конта ти:

Кошенят чорно-білих, хлопчи и, дівчата, 2 місяці, в добрі р и. Конта ти: 62-08-16, після 18.00, (096) 695-35-07

Кошенят дбайливі р (063) 314-53-09

Кошенят. Конта ти: 43-68-10, (097) 305-82-69 Свин морсь , хлопчи , 3 місяці, симпатичний. Конта ти: (067) 111-51-87 web_2009@ukr.net Соба невели ої породи. Конта ти: 24-12-39 Соба , 2 ро и, дівчин а, арний сторож. Конта ти: (067) 959-40-11 Соба , породи німець а вівчар а. Конта ти: 24-57-27 до 11.00 Ц ценя невели ої породи. Конта ти: 24-12-39 �� ценя породи о ер спаніеля, 2 міс. Конта ти: 68-31-40, (098) 518-10-61 Ц ценя, дівчин а, 4 місяці. Конта ти: (097) 846-74-26 Ц ценя, дівчин , 2 стерилізован . Конта ти: 959-40-11

ро ів, (067)

Ц ценя, малень ої породи, 3 місяці. Конта ти: 23-57-17, (096) 842-16-55 Ц ценят в хороші р и, Конта ти: (066) 405-04-40

арних.

Ц ценят малень их імнатних, дівчато . Конта ти: 5-97-18, (097) 298-59-91 Ц ценят напівпородистих, д же арних. Конта ти: 22-37-05,

и.

Кошенят, в добрі р 5-81-67

и. Конта ти:

Ц ценят, змішаної породи вівчар и та тер’єра. Конта ти: 24-28-10

Ц ценят породи лабрадор: хлопчи і дівчин а. Ві 3,5 міс., повний па ет до ментів. Конта ти: (067) 102-97-47, (050) 641-38-94

Ц ценят, малень ої породи. Конта ти: 24-28-10

Кошенят, в хороші р 28-96-02

и. Конта ти:

Ц ценят, породи Конта ти: 23-50-31

напіввівчар а.

Кошенят, в хороші р и. Конта ти: 63-76-53, (050) 855-56-01

Ц ценят, породи та са. Конта ти: 62-43-65, (097) 480-98-15

Кошенят, породи Конта ти: 24-28-10

Ц ценят. Конта ти: 23-50-31

європейсь а.

Кошенят, хл/дів., Конта ти: 62-08-16, після 18.00, (096) 695-35-07 Кошенят в добрі р и. Конта ти: 28-10-47, (050) 375-68-16

ПАМ’ЯТНИКИ

и. Конта ти:

Ц ценят породи лабрадор, чорно о о рас , до менти КСУ, відмінний омпаньйон, др , охоронць. Конта ти: (067) 399-66-36

Ц ценят породи німець а вівчар а, перспе тивні. Ціна: 500 .о. Конта ти: (0362) 68-16-67, (067) 197-58-84 ruslana-ruslan@mail.ru

Кліт и для тримання рчат • або перепелів, ін батор-автомат

Кошенят п хнастих. 68-11-04, (097) 524-52-38

6.4.3. Пропон ю

Ц ценят. Конта ти: (067) 362-92-39 Ц ценят. Конта ти: 26-29-80 Ц ценят. Конта ти: 26-29-80 Ц ценят. Конта ти: 43-87-58

Пам’ятни и. Ви отовлення. Гарантія. Низь і ціни, м. Рівне, в л. К рчатова, 18а, інець з пин и трол. №1,3, в л. Д.Галиць о о, 27

т. 43-54-69, (098) 254-20-14, (050) 375-58-68, (095) 335-24-97 ВИГОТОВЛЕННЯ НАДМОГИЛЬНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ З ГРАНІТУ, ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ, ВСІ ВИДИ РІЗКИ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. АДРЕСА, ВУЛ. СОБОРНА 4 А. КОНТАКТИ: 45-03-70, 45-03-80, (097) 214-40-41

ПАМ’ЯТНИКИ (ВИРОБНИЦТВА В С. В.ЖИТИН) З ГРАНІТУ (ВСІ КОЛЬОРИ) ПРОФЕСІЙНІ ХУДОЖНІ РОБОТИ, З МАРМУРОВОЇ КРИХТИ, ОЗДОБЛЕНІ КОЛЬОРОВИМ СКЛОМ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ЦІНИ ВИРОБНИКА, ВУЛ. О.ДУНДИЧА, ЗА, Т. 24-61-56, (067) 382-89-83, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 32 (НАВПРОТИ «ФОЗЗІ», ПРОХ. «КБМ», 1 ПОВ.), Т. 43-58-31, 43-15-54 ПАМ’ЯТНИКИ З ГРАНІТУ ТА БАЗАЛЬТУ. ЯКІСНЕ ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-85-29, (067) 280-03-51

КОНЯ, РОБОЧОГО, 9-10 РОКІВ. КОСТОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н.

Кота і іш персь ої породи, в хороші р и. Конта ти: 28-96-02

Конта ти:

Коня, 10 ро ів. Кобил , 5 ро ів Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 742-57-86

6.5.1. Продам

Конта ти:

п хнастих.

Кошенят, 1 міс., хороші р Конта ти: (097) 854-23-33

Ц ценят породи німець а вівчар а з до ментами, бать о чемпіон У раїни. Конта ти: (067) 197-58-84

Пам’ятни и з абра, базальт , раніт . Б дь-я о о розмір , форми та онфі рації. Ціна: від 1500 рн. Конта ти: Рівненсь а область, м.Костопіль, в л. Сидорова, 7/15 (067) 363-18-37 mamchur.vit@mail.ru

Кошенят 24-12-39

Кошеня, сіро о ольор , п хнасте, дівчин а. Конта ти: 28-44-74

Ц ценят середньоазіатсь ої вівчар и (алабай). Конта ти: (067) 192-23-95

6.4.1. Продам

Сільське господарство

Кіш , 3- олірн . Конта ти: (098) 584-34-31

Ц ценят породи пе інес «японсь ий хін», дівчат а, недоро о. Конта ти: 28-21-18, (050) 375-06-09

Ц ценят породи тер’єр йор ширсь ий, міні та стандарт, до менти КСУ, щеплення, леймо. Конта ти: (068) 851-56-40 www.yorik.com.ua

Кошенят персидсь их. Конта ти: 26-92-78, (095) 686-16-87

Ритуальні послуги

Конта ти:

Кошеня, 4 місяці, Конта ти: 22-54-60

Ц ценят породи пітб льтер“єр, лінія Патрі Кід. Конта ти: (095) 644-78-87

Кошенят домашніх, «чорні пантер и». Конта ти: (0362) 26-23-41 (093) 655-13-00

Кошенят п хнастих. 28-16-34, (067) 363-71-37

Ц ценят породи німець а вівчар а. Конта ти: (097) 491-68-49

Ц ценят породи пе інеса, привиті, одя нені, до менти КСУ. Конта ти: 63-26-26

Кошенят в добрі р и. Конта ти: (097) 398-22-58

на 450 рячих яєць. Конта ти: (050) 375-61-29

Коня. Конта ти: (098) 213-77-95

Б ря ормовий. Конта ти: (098) 837-53-10 Б ря , ормовий. Конта ти: 27-06-84, (096) 157-02-58 Верстати для опорос . Конта ти: (0335) 29-23-64, (067) 761-70-44

Коров . Конта ти: (067) 972-86-31

Дерева фр тові, дешево. Конта ти: 63-79-68, (063) 592-61-06 Дерево в асортименті. Конта ти: (067) 285-58-69 Дрова р ші, ябл ні. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87 Дрова д бові. Конта ти: 63-76-39, (067) 873-00-71 Запчастини запасні до доїльно о обладнання, засоби і ієни тварин. Конта ти: 61-14-75, (050) 375-31-79 Зерно пшениці 350 . зерно р дзи 350 . Ціна: до овірна, Конта ти: 62-47-61, (096) 519-91-59 Зерно ячменю. Конта ти: 24-34-80 Зерно. Ціна: 1400 рн./тонна Конта ти: (067) 454-47-71 Зміш вач для сип чих ормів. Конта ти: (0335) 29-23-64 (067) 761-70-44 Ін батори. Конта ти: 26-40-47, (097) 525-98-63

Коня. Конта ти: (067) 603-19-68 Коров . (Колоден а). Конта ти: 20-80-49 Кролі, «сірий велетень». Конта ти: (097) 245-58-83 Лоша, 6 місяців. Конта ти: (098) 956-72-49 На рівач ніверсальний НУПМТ-01(02) для обі рів в ли ів весняний період. Живлення 12 В. Пот жність 18 Вт. Ціна: 65 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Насіння, ородній інвентар, саджанці, добрива, засоби захист рослин. Ліц. МАПУ АВ 323679 від 04.05.07. Зниж а пенсіонерам 20%. Конта ти: м. Рівне, в л. Ст. Бандери, 69 б, 64-27-77, 64-30-13 Обі рівач ніверсальний НУПМТ-(01) 02 для в ли ів весняний період,18 Вт 12 В. Ціна: 65 рн. Конта ти: (056) 785-12-77, (050) 970-76-73, (067) 562-33-71 www.heating.inf.ua Пере ній. Конта ти: (067) 363-50-31 Поросят в’єтнамсь их. Ціна: до овірна, Конта ти: 64-61-77 (096) 416-50-17 Поросят в’єтнамсь их. Ціна: до овірна, Конта ти: 64-61-77, (096) 416-50-17 Свиней, живою ва ою. Конта ти: (067) 972-86-31 Свиней. Конта ти: (096) 518-98-01

Картоплю дрібн , зерно. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62

Свинин живою ва ою, вирощен на домашніх харчах (зерно, артопля) без премі сів. Ві 10 місяців, ва а приблизно 100-110 . Ціна: 18-25 рн/ . Конта ти: (093) 119-42-55

Картоплю дрібн , середню, б ря ормовий. Конта ти: (096) 968-37-50

Свинин живою ва ою. Конта ти: (097) 232-18-90

Картоплю насіннев . Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 258-69-50

Селітр . Конта ти: 63-43-99

Картоплю, дрібн . Конта ти: 5-31-18, (097) 125-02-99 Картоплю, дрібн . Конта ти: 26-80-79 Кіз. Конта ти: (096) 541-28-40 Кобил , 3 ро ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 956-72-49 Кобил . Конта ти: (067) 972-86-31 Козенят, 2-х. Конта ти: (096) 302-71-73, (091) 332-71-73 Коз чорно-біло о о рас , 7 місяців. Ціна: Недоро о. Конта ти: (0362) 43-62-09, (050) 148-91-15 Коз . Конта ти: 22-45-98, (098) 486-45-76 Коня, 1.7. Конта ти: (096) 518-98-01

Стан и для індивід ально о обсл ов вання свиномато . Конта ти: (0335) 29-23-64, (067) 761-70-44 Теплицю збірн , нов . Конта ти: (067) 382-03-94 Т ш свинини. Конта ти: 62-84-45

6.5.2. К плю Зерно пшениці, ячменю, жита, ви и, орох , р дзи. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

6.5.3. Пропон ю Дерево оріха за мови зріз . Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80

МЕБЛІ Меблі, предмети інтер`єру

Диван. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Крісла, 2 шт., м’я і, відмінном стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 440-85-58

рн.

Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19 Віша , б/в. Конта ти: 22-53-27 Гарніт р спальний, лі вальний, недоро о. Ціна: до овірна, Конта ти: 63-70-87 Гарніт р спальний, новий Бол арія, темно о ольор . Конта ти: 24-33-77 Гарніт р спальний. Конта ти: (050) 339-24-00 Дзер ало, б/в та т мб для вз ття б/в. Конта ти: 28-20-04 Дзер ало, недоро о. Конта ти: 28-97-80 Диван, «Малю », б/в, в хорошом стані. Ціна: 550 рн Конта ти: 28-19-30, (067) 360-32-96 Диван, 2 рісла, б/в, дешево. Конта ти: (067) 240-09-53 Диван, 2 рісла, ласично о стилю, б/в, в арном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 956-47-92 Диван, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (098) 790-94-38 Диван, б/в, в хорошом стані. Ціна: 450 рн. Конта ти: 64-05-39 Диван, б/в. Конта ти: (098) 257-52-71 Диван, дешево. Конта ти: 62-77-94 Диван, малю , б/в. Конта ти: 22-39-50, (096) 410-85-46 Диван, новий. Конта ти: 43-63-69 Диван, односпальний, роз ладний, б/в, хороший стан. Конта ти: 23-64-85 після 18.00 (095) 687-66-80 Диван, роз ладний, новий. Конта ти: 22-44-81 Диван- ниж а. Ціна: 600 рн Конта ти: 5-78-88 рн.,

Крісла, 2 шт. Конта ти: (097) 078-71-79

рн.

Крісла, 2 шт., роз ладні, синьо о ольор . Ціна: по 1000 рн. Конта ти: (096) 371-93-44

Дивани. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

Крісло, б/в. Недоро о. Конта ти: 22-47-88

Диван. Конта ти: (097) 078-71-79

Вітальню, 3 дверн . Конта ти: 62-95-92

Диван- ниж , б/в. Ціна: 450 Конта ти: 64-34-67

Крісла, 2 шт. Конта ти: 63-66-15,

Диван. Ціна: 200 рн. Конта ти: (063) 780-03-19

3.1.1. Продам Вітальню «Рад а». Ціна: 500 Конта ти: 5-88-07

Диван- ниж , новий. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (067) 364-11-26

Диванде , новий. Ціна: 250 Конта ти: 23-36-65

Для дош ільнят та ш олярів парти-столи, я і ре люються по висоті та нахил . Всі види меблів для дош ільних навчальних за ладів/ Конта ти: 27-11-35, (096) 497-73-55 Карнізи дерев’яні, б/в, 2 шт. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 Килим 2х3, Ціна: 500 рн. Конта ти: 5-78-88 Килим 2х3, німець о о виробництва, я існий. Ціна: 950 рн. Конта ти: 23-36-65 Килим 2х3. Конта ти: 5-78-88 Килим 2х3. Конта ти: (095) 092-05-17 Килим 2х3. Конта ти: 23-25-51 Килим для підло и, Бель ія, 2х2.9, дешево. Конта ти: 28-97-80 Килим на підло , 1.70х3.60, в хорошом стані. Конта ти: 23-39-78, (067) 101-63-60 Килим нат ральний, радянсь о о виробництва, 2х3, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-33-77 Килим, 2.5х3.5, б/в, хороший стан. Ціна: 400 рн. Конта ти: 5-45-56, (097) 396-18-10 Килим, 2.5х3.5, Німеччина, відмінний стан. Конта ти: 63-50-64, (098) 572-99-70 Килим, 2Х3, б/в, 2х1.40 Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Килим, 2х3, б/в, нат ральний, недоро о, терміново. Конта ти: 28-22-80, (067) 365-86-44 Килим, 2х3. Конта ти: 28-43-33 Килим. Конта ти: 5-42-32 Килими, б/в. Конта ти: (097) 333-16-16 Комод, темно о ольор , в хорошом стані, 1.10х90, можливий бартер на артоплю. Конта ти: 22-47-88 Комод. Конта ти: (096) 277-31-67

Крісло-ліж о, б/в. Ціна: 650 Конта ти: 64-64-17

рн

К точо хонний, два стільця, 115х152. Конта ти: 23-50-15, (067) 263-36-02 К точо хонний, д бовий. Конта ти: (067) 363-50-31 К точо хонний. Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07 К точо м’я ий, ви ористанні 2 ро и, д же арний стан, терміново. Причина продаж - зміна інтер’єр . Ціна: 1500 рн., тор . Конта ти: м. Рівне, в л. Д бенсь а 63-24-06, (096) 966-13-94 sashylik@ukr.net К точо м’я ий в імнат хорошом стані, олір бордовий. Конта ти: (099) 633-23-81 К точо м’я ий з ріслом, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 62-15-29, (067) 301-07-06

Ліж а з нат рально о дерева. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

К хню, світл , в хорошом стані, б/в, недоро о. Конта ти: 20-42-97, (097) 163-70-17

Ліж а з підйомним механізмом Конта ти: 26-37-03, 43-00-99 Ліж а односпальні, 2 шт. Конта ти: 26-15-25 Ліж о «Н абест». Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 983-37-22 Ліж о 2-спальне, 140х200, б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 62-42-70, (067) 951-33-03 Ліж о 2-яр сне, нове. Конта ти: 63-47-84, (050) 375-97-18 Ліж о дерев’яне, Польща, світло о ольор , матрац, в арном стані. Конта ти: (096) 573-27-59 Ліж о з матрацом та захистом, недоро о. Конта ти: 24-50-14, після 18.00. Ліж о з матрацом, б/в. Ціна: 70 рн. Конта ти: 23-72-57 Ліж о, 1 спальне. Конта ти: 5-86-21 Ліж о, 1-спальне, б/в. Конта ти: 62-14-52

К хню. Конта ти: 62-60-87, (096) 172-24-99

Ліж о, 1-спальне, б/в. Конта ти: 62-14-52, (067) 752-76-58

К точо м’я ий, роз ладний відмінном стані, ціна до овірна. Конта ти: (067) 907-49-41 К точо офісний, ш іряний, б/в. Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07 К хню, 2 м. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 408-90-95 К хню, 2.40, б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21 К хню, б/в Конта ти: (098) 102-53-19 К хню, б/в, біло о ольор , металева оброб а. Конта ти: 62-22-90, (096) 104-62-45 К хню, б/в, ахель для р б и, б/в. Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80 К хню, б/в. Конта ти: 22-48-94, (097) 808-63-80

Ліж о, 2-спальне. Конта ти: 22-33-98 Ліж о, 2-яр сне, + ортопедичні матраци. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (050) 540-81-80 Ліж о, 2-яр сне, недоро о. Конта ти: (096) 371-93-02 Ліж о, 2х1.60, хороший стан, ортопедичний матрац. Недоро о. Конта ти: (067) 972-8877 Ліж о, б/в, Ціна: 200 рн. Конта ти: (063) 780-03-19 Ліж о-диван. Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07 Ліж о-диван. Конта ти: 23-40-26, (091) 318-59-07 Ліфт-понто раф (вішал а в омор ). Ціна: 180 рн. Конта ти: 63-18-84 Люстри і лампи люмінесцентні. Конта ти: 68-36-84 Люстр , імнатн , 5-ріж ов , в-во Білор сія. Конта ти: 63-50-64, (098) 572-99-70 Матрац ортопедичний, Конта ти: 62-77-94

Матрац ортопедичний. Ціна: 400 рн Конта ти: 64-44-10, (098) 716-95-84 Матрац, ортопедичний, 80х1.90. Ціна: 400 рн., Конта ти: 64-44-10, (098) 716-95-84 Матраци ортопедичні, арантія 20 ро ів, понад 40 видів, виробництво У раїни та Італії. Конта ти: 43-58-42, 5-53-53 Матраци: ортопедичні, анатомічні. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99 Меблі в офіс, б/в. Конта ти: (099) 090-23-61 Меблі зі с лад - ціни від виробни а. Конта ти: (0362) 43-03-37, (096) 968-17-34 www.dybok.com.ua МЕБЛІ М’ЯКІ, ВЕЛИКИЙ ВИБІР. КОРПУСНІ ФАБРИЧНІ МЕБЛІ: СТІНКИ, СПАЛЬНІ, ВІТАЛЬНІ. ЗБІРКА, ДОСТАВКА, ЦІНИ ПРОМІРНІ. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098)716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.OKIS.RU


26

МЕБЛІ

Меблі ванн імнат . Конта ти: 22-20-78, 68-40-00 Меблі, б/в, дешево: серванти, віша , дзер ало, полич . Конта ти: 22-39-13 Меблі, б/в. Конта ти: (097) 333-16-16 М’я ий точо , б/в. Конта ти: (050) 185-27-98, (096) 406-04-41 М’я частин , б/в, відмінном стані. Конта ти: 63-66-15, (067) 895-08-64 М’я частин : диван, 2 рісла, б/в. Конта ти: 28-03-92, (067) 105-60-50 Палас. Конта ти: 22-53-27 Парт

чнівсь

. Конта ти: 62-22-10

Передпо ій, б/в, світло о ольор . Ціна: 1200 рн. Конта ти: 24-13-18, (098) 951-77-50 Підстав під телевізор. Конта ти: 64-78-72, (096) 342-01-96 Полицю ниж ов , недоро о. Конта ти: 28-97-80 Світильни и «Селена». Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Сервант Конта ти: (066) 874-36-59 Сервант 1.2х1.6. Ціна: 150 Конта ти: (050) 375-36-70

рн.

Стін , б/в, 2-дверн шаф , се ретер з антресоллю, столи під телевізор, і ж рнальний стіл. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-94 Стін , б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-12-22, (067) 435-65-62 Стін , б/в, оричнев . Конта ти: (097) 514-33-81 Стін , б/в, недоро о. Конта ти: (096) 599-13-01 Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Стін , б/в, хороший стан, недоро о. Конта ти: 28-92-33 Стін , б/в. Конта ти: 61-96-54, (067) 779-01-54 Стін , б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 994-35-39 Стін , б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 994-35-39 Стін , в д же хорошом стані. Конта ти: (067) 361-88-95 Стін , в хорошом стані, б/в. Конта ти: 43-82-24, (098) 128-28-61

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

Шаф 3-дверн з антресоллю, б/в. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39 Шаф для одя з антресолями, б/в. Ціна: 350 рн Конта ти: 5-45-56, (097) 245-12-16 Шаф для пос д . Конта ти: 22-33-98 Шаф з антресоллю, світло о ольор , неполірован . Конта ти: 23-46-00 Шаф , ниж ов . Конта ти: 22-78-12 Шаф - пе, світло о ольор , 3-дверн , недоро о. Конта ти: (097) 645-69-13

3.1.2. К плю Диван до 300 рн. Конта ти: (096) 440-85-58 Диван-ліж о. Конта ти: 24-90-28 Крісло роз ладне, роз ладач , т мб на хню. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14 Крісло- ачал , дешево, б/в. Конта ти: 68-24-40, (097) 302-65-83 К точо , хонний, м’я ий. Конта ти: 26-51-16, (096) 165-32-43 Ліж а війсь ові, б/в. Конта ти: (050) 506-16-93 Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: 28-33-75, (096) 300-26-05

Сервант 1х1.3. Ціна: 100 рн. Конта ти: (050) 375-36-70

Стін , з 5 предметів. Конта ти: (067) 745-32-10

Сервант з антресоллю. Ціна: 300 рн. Конта ти: 63-27-30, (096) 26962-68

Стін , хороший стан, б/в. Конта ти: 24-04-43 після 18.00, (097) 955-59-39

Частин м’я . Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Сервант, б/в, темний, полірований, в хорошом стані. Конта ти: 64-32-84

Стін . Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87 Стін . 4х0.6х2.22 Конта ти: (097) 078-71-79

3.1.3. Пропон ю

Сервант, б/в. Конта ти: (097) 475-87-05 Сервант, б/в. Конта ти: 43-63-69 Сервант. Конта ти: 23-16-35 Сервант. Конта ти: 22-49-17, (067) 458-56-30 Сервант. Конта ти: 22-78-12

Стін , б/в, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 373-12-22, (067) 435-65-62 Стін , б/в, оричнев . Конта ти: (097) 514-33-81

Спальню з т мбою для білизни. Конта ти: 22-33-98

Стін , б/в, недоро о. Конта ти: (096) 599-13-01 Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Стін , б/в, хороший стан, недоро о. Конта ти: 28-92-33 Стін , б/в. Конта ти: 61-96-54, (067) 779-01-54

Спальню, б/в, в хорошом недоро о. Конта ти: 62-67-62

стані,

Стін , б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 994-35-39

Спальню, б/в, недоро о. Конта ти: 64-85-07

Столи, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 26-43-29

Спальню, б/в. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96

Трильяж світло о ольор . Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-46-00 Трильяж. Конта ти: (097) 333-16-16

Спальню «Ві торія», в хорошом стані. Конта ти: 5-91-11 Спальню «Світано », темно о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 Спальню «Світано ». Ціна: 1000 рн. Конта ти: 68-08-22, (093) 993-82-14

Спальню, Німеччина, без шафи. Конта ти: 28-13-15, (097) 431-83-42

Трюмо. Конта ти: (067) 745-32-10

Спальню, світл , б/в. Конта ти: (098) 225-06-38

Т мб тов , під телевізор. Конта ти: (050) 339-99-70

Спальню. Конта ти: 5-23-61

Т мб нов с часн , на олесах. Ціна: 280 рн. Конта ти: 23-39-78 Т мб під м зичн апарат р . Конта ти: 5-79-21

Спальню. «Світано », б/в. Конта ти: 28-62-22, (096) 648-17-77 Стіл ж рнальний, б/в, відмінний стан. Конта ти: 5-82-81 Стіл ж рнальний, можна під телевізор. Конта ти: (097) 955-59-39 Стіл ж рнальний, пенал. Конта ти: 23-72-57, (099) 438-65-87 Стіл ж рнальний. Конта ти: (096) 277-31-67 Стіл ж рнальний. Конта ти: (097) 078-71-79 Стіл омп’ютерний і письмовий, недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56

Т мб під телевізор, б/в. Ціна: до овірна, Конта ти: 62-15-69 Т мб під телевізор, недоро о. Конта ти: 63-27-30, (096) 269-62-68 Т мб під телевізор, п фі . Конта ти: 62-68-22 Т мб під телевізор. Конта ти: 28-63-42 Т мб під телевізор. Конта ти: 2-61-25 Т мб

приліж ов . Конта ти: 23-46-00

товий, світло о рн. Конта ти:

Т мб , 80 см. Конта ти: 5-78-88 Т мб , нов , с часн , під телевізор, недоро о. Конта ти: 23-39-78, (097) 101-63-60 Частин м’я , хорошом стані, б/в. Конта ти: 64-49-31, (096) 401-29-74

Стіл письмовий, 1-т мбовий. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82

Частин м’я + рісла роз ладні, олив ово о ольор . Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 437-25-07

Стіл омп’ютерний, б/в, 1.30х1.30. Конта ти: (097) 436-80-45 Стіл омп’ютерний, ольор . Ціна: 850 23-46-00

Стіл письмовий. Конта ти: 22-78-12 Стіл т мб , новий, стіл письмовий, 1 т мбовий. Конта ти: 23-41-22, (097) 89847-50 Стіл, б/в, ніверсальний, роз ладний. Ціна: 650 рн. Конта ти: 22-78-78 Стіл, б/в. Конта ти: 28-86-50, (095) 410-87-96 Стіл-парт для чнів почат ових ласів, недоро о. Конта ти: 23-28-06 Стіл-т мб з нат рально о д ба, на олесах. Конта ти: (097) 955-59-39 Стіл-т мб , недоро о. Конта ти: 23-78-54 Стіл-т мб , стіл письмовий, 1-т мбовий, новий. Конта ти: 23-49-93, (097) 898-47-50 Стіл-т мб . Конта ти: (096) 277-31-67 Стільці м’я і, Р м нія, 6 шт. Конта ти: (095) 092-05-17 С т і л ь ц і , 4 шт. Конта ти: (099) 058-67-37 Стільці, 6 шт, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-03-92, (067) 105-60-50

Частин м’я 298-62-97

, б/в. Конта ти: (067)

Частин м’я . Конта ти: (098) 464-00-79 Частин м’я . Конта ти: (098) 464-00-79 Частин м’я : диван, 2 рісла, 4 ст ла, 1 п фи . Конта ти: (067) 362-44-48

ШАФИ-КУПЕ «KOMANDOR», 1.2 М-1755 ГРН, 1.5 М-2100 ГРН, 1.8 М- 2480 ГРН, 2.4 М- 3280 ГРН. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098)716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.OKIS.RU ШАФИ-КУПЕ, СПАЛЬНІ, ДИТЯЧІ, КУХНІ, СТІНКИ, КУХОННІ КУТКИ, ВІТАЛЬНІ, М’ЯКІ ЧАСТИНИ, ОФІСНІ МЕБЛІ, ЛІЖКА 2ПОВЕРХОВІ. КОНТАКТИ: 28-55-93, (067) 803-63-95, (050) 944-37-62

Ремонт та перетяж м’я их • меблів, заміна дизайн , ви отовлення матраців. Конта ти: (067) 583-60-22 РЕМОНТ М’ЯКИХ МЕБЛІВ. ЗМІНА ДИЗАЙНУ. РЕМОНТ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ НОВИХ МАТРАЦІВ. ПОШИТТЯ АВТОЧОХЛІВ. КОНТАКТИ: 43-65-47, (067) 137-38-38 ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ КУХНІ «БЛЮМ», «ХАЙТЕК», «ХАМЕЛЕОН» ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, СПАЛЬНІ, ВІТАЛЬНІ, ОФІСНІ, АПТЕЧНІ МЕБЛІ. ПРОЕКТУВАННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 62-65-76, (097)868-83-84

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56 ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ: ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СПАЛЬНІ, ДИТЯЧІ, ОФІСНІ МЕБЛІ. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. МАТЕРІАЛИ ТА ФУРНІТУРА ЗА БАЖАННЯМ ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: (067) 949-37-02, (095) 040-68-09

Ви отовлення меблевих дачно-садибних б дин ів: літній варіант - 1000 рн. за 1 в.м., теплений - 1600 рн. за 1 в.м. Конта ти: 27-11-35, (096) 497-73-55 Ви отовлення меблів за індивід альним замовленням. Конта ти: 69-05-03, (097) 399-04-04 www.maximusmebli.com

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛІВ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ: КУХНІ, ВІТАЛЬНІ, ШАФИ-КУПЕ, ТА ІН. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ БЕЗКОШТОВНО. КОНТАКТИ: (050) 375-24-63, (097) 032-61-93 Ви отовлення меблів. Вітальні, хні, спальні, шафи- пе, стін и, дитячі, омп’ютерні столи, офісні меблі. Дизайн та ви отовлення без оштовно. Ціни виробни а. Конта ти: 61-56-80, (050) 148-84-07, (098) 849-44-50 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕБЛІВ. ВІТАЛЬНІ, КУХНІ, СПАЛЬНІ, ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, ДИТЯЧІ, КОМП’ЮТЕРНІ СТОЛИ, ОФІСНІ МЕБЛІ. ДИЗАЙН ТА ВИГОТОВЛЕННЯ БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 61-56-80, (050) 148-84-07, (098) 849-44-50

ВИГОТОВЛЕННЯ: ШАФИ-КУПЕ: «КОМАНДОР», КУХНІ «BLUM», ВІТАЛЬНІ, СПАЛЬНІ, ОФІСНІ, ДИТЯЧІ, КОРПУСНІ МЕБЛІ НА ЗАМОВЛЕННЯ. ЦІ��А ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 64-44-10, (098) 716-95-84, (050) 435-97-87 WWW.VITAL06.OKIS.RU

Стільці, роз ладні, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Шафи- пе. Конта ти: (332) 292-294, (066) 845-36-09, (067) 332-27-10

Стін «А ат», б/в, полірована, темно- оричево о ольор , терміново. Конта ти: (097) 305-82-82

ВИГОТОВЛЯЄМО ШАФИ-КУПЕ

Шаф «Е стаза» з дзер алами. Конта ти: (097) 955-59-39

ПІД ЗАМОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ:

Шаф 3-дверн з антресоллю, б/в. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39

ПОВЕРХ, ОФІС 3 62-02-35, (097)

Стін «А ат», б/в. Конта ти: (098) 464-00-79 Стін «А ат», б/в. Конта ти: 62-28-44, (067) 907-42-39 Стін «А ат», б/в. Конта ти: 43-03-29, 23-01-27 Стін «А ат», в хорошом стані. Конта ти: 61-08-22, (096) 303-49-50 Стін «А ат». 918-92-35

Конта ти:

(096)

Стін «А ат». 464-00-79

Конта ти:

(098)

Стін «Горинь», б/в. Конта ти: 23-36-37 Стін «Сми а». Ціна: 1500 рн. Конта ти: 26-10-06, (063) 955-72-20 Стін в зал, в хорошом стані. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63 Стін з антресолями. Конта ти: 63-27-30, (096) 269-62-68

Шаф для одя з антресолями, б/в. Ціна: 350 рн Конта ти: 5-45-56, (097) 245-12-16 Шаф для пос д . Конта ти: 22-33-98 Шаф з антресоллю, світло о ольор , неполірован . Конта ти: 23-46-00 Шаф ниж ов . Конта ти: 22-49-17, (067) 458-56-30 Шаф , 2,3-дверн . Конта ти: 26-08-76 Шаф , 2-дверн , з антресоллю, б/в, недоро о. Конта ти: 63-48-58, (095) 563-69-89 Шаф , 2-дверн , з антресоллю. Конта ти: 23-15-26, (097) 549-57-06 Шаф , 3-дверн , б/в, дешево. Конта ти: 64-34-67 Шаф , 3-дверн , з антресоллю. Конта ти: (067) 362-07-43

Стін та т мб під телевізор, Польща. Конта ти: 61-96-54, (067) 779-01-54

Шаф , б/в, радянсь о о тип , оричнев , полірован , без антресолей, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-24-78, (068) 568-47-06

Стін , 3.4 м. без шафи. Конта ти: 23-28-81, (050) 820-25-32

Шаф «Е стаза» з дзер алами. Конта ти: (097) 955-59-39

ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 4/6, 1 299-87-25 ДЕКОРУВАННЯ НОВИХ ТА МЕБЛІВ, ЩО БУЛИ У ВИКОРИСТАННІ (КУХНІ, ДИТЯЧІ ТА ІН.) КОНТАКТИ: 63-45-15, (067) 925-06-88 Ви отовляємо шафи- пе під замовлення. т. в л. Словаць о о, 4/6, 1 поверх, офіс 3 62-02-35, (097) 299-87-25 Обладнаємо майданчи и та спортзали для ДНЗ. Конта ти: 27-11-35, (096) 497-73-55 Приймаємо замовлення на ви отовлення альтано , ойдало , інших дворових спор д. Конта ти: 27-11-35, (096) 497-73-55 Приймаємо замовлення на ви отовлення меблів для ДНЗ всіх видів. Конта ти: 27-11-35, (096) 497-73-55


27

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

АВТОАФІША Авторино

Мітц біші Галант, 1985 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

м.Рівне

Мітц біші Кантер 3.9 ТДІ, 36 б, ідроборт. Конта ти: 62-06-59 (097) 548-50-28

Автомобілі легкові, імпортні

Мітц біші Ланцер, 1988 р.в., зов- ніверсал, синій металі , 1500 б.см. арбюратор, витрати 6-7 л. на 100 м., еле тродзер ала. Ціна: 2750 .о. Конта ти: (066) 810-45-85

7.1.1. Продам

Мітц біші Ланцер, 2005 р.в., 1.6 Д. ц/з, / п ерма, м льти-ло . Ціна: 10850 .о. Конта ти: (093) 921-50-13

АУДІ А ді-100, 1980 р.в., аз-бензин, 2.0 арб., на ход . Ціна: 600 .о. Конта ти: (067) 495-15-42 А ді-100, 1991 р.в., зов «С-4», 2.3 інже тор. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (063) 563-11-49 А ді-100, 1992 р.в., 2.0 аз-бензин. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 711-16-79 А ді-80 Б4, 1995 р.в., дви н 2.0, чорно о ольор . Конта ти: 28-27-85, (096) 784-63-40 А ді-80, 2.0 інже тор, лю , ідропідсилювач ерма, чорно о ольор . Ціна: 4300 .о. Конта ти: (067) 254-29-00 А ді-90, 1985 р.в., 2.2І, фіолетово о ольор . Ціна: 3200 .о. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 А ді-90, 1988 р.в., 2.3 дви н, сірий металі , /п, еле тродзер ала, тор . Ціна: 3500 .о., Конта ти: (067) 675-12-59

БМВ БМВ-316, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 775-51-71, (093) 911-70-10

ВАРТБУРГ Вартб р , 1990 р.в., червоно о оьор , потреб є незначно о ремонт . Ціна: 1150 .о. Конта ти: (098) 404-39-41 Вартб р , дви н 1.3. Конта ти: (098) 517-80-99

ДЕУ Де Ланос, 2003 р.в., 1.5 інже тор, 27 тис. пробі . Ціна: 5400 .о. Конта ти: (067) 494-36-67

Мітц біші Паджеро, 2000 р.в., 2.5 ТДІ, відмінний стан, без тор . Ціна: 15000 .о. Конта ти: (050) 537-59-51 Мітц біші Галант, 1985 р.в., по запчастинах. Конта ти: (063) 420-22-84 Мітц біші Кантер 3.9 ТДІ, 36 ідроборт. Конта ти: 62-06-59

б,

НІССАН Ніссан Cанні, 1984 р.в., 1,7 дизель, 5 л на 100 м, в хорошом стані, оричневий металі . Ціна: 2200 .о. Конта ти: (097) 441-47-85 Ніссан Прерія, ніверсал, В, 1985 р.в., 1.8 бензин, бежево о ольор . Конта ти: (067) 983-99-04 Ніссан, 1989 р.в., з до ментами, всі запчастини, дви н новий, седан. Конта ти: (098) 056-65-75

ОПЕЛЬ

Опель Ре орд, 1986 р.в., •аз-бензин, ел.па ет, в додато дви н і салон. Конта ти: (097) 668-71-35

Опель Астра, 1999 р.в., 1.6 ороб а автомат, пробі 147 тис. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (098) 680-03-13 Опель Кадет, 1988 р.в., сіро о ольор , 1.3 бензин, седан, 4 дверний, м. Львів. Ціна: 2400 .о. Конта ти: (097) 249-23-42 Опель Комбо, 1994 р.в., 1.7 дизель. Конта ти: (067) 986-14-60 Опель Комбо, 2005 р.в., пасажир, 1.3 ТД, ондиціонер, еле тропа ет, серво ермо, оре тор фар, Р-15, АБС або обмін на дешевший а/м. Ціна: 9400 .о. Конта ти: (050) 537-59-51, (067) 178-61-24 Опель Комбо, 2007 р.в., пробі 139 тис, 1.3 дизель. Ціна: недоро о. Конта ти: (067) 382-67-58

Де Ланос, 2008 р.в., 1500І, срібний металі , 14 тис. м., польсь а збір а, / п ерма, ма нітола, Соні, СД, тонована. Конта ти: (097) 453-76-67

Опель Оме а, 1988 р.в., сіро о ольор , після ДТП, з до ментами. Ціна: 800 .о., Конта ти: (097) 237-64-57

Де Не сія, 2006 р.в., пробі 40 тис., 1.5 бензин, ідропідсилювач ерма, м зи а, ондиціонер. Ціна: 5800 .о., тор . Конта ти: (098) 375-64-01

ОПЕЛЬ ОМЕГА, 1988 Р.В.,2.0І, ПРОБІГ 300 ТИС.КМ. ЦІНА: 3500

Де Не сія, 2007 р.в., 50 тис. пробі , білий, центральний замо , си налізація. Ціна: 6200 .о. Конта ти: (096) 293-05-50

У.О. КОНТАКТИ: (098) 953-50-34

МАЗДА

Опель-Ас она, 1986 р.в., 1.6 МЕХ, після ДТП, або на запчастини. Ціна: 1000 .о. Конта ти: (093) 014-00-44

Мазда СХ-7, 2008 р.в., 2.3 дви н, 240 .с., 33 тис. м. пробі , арантія, власни , добрий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (067) 420-79-55

Опель-Ас она, 1986 р.в., червоно о ольор , 1.6Б, седан, 4-дверний, м.Львів. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (097) 237-64-57

МЕРСЕДЕС Мерседес Віто, 2003 р.в., 2.2 СДІ, 202 тис. м. пробі , ондиціонер, АВС, AIRBAC, си налізація, оре тор фар, обмін на дешевший. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (050) 537-59-51 Мерседес-124, 1989 р.в., аз/бензин, ідропідсилювач, фар оп, лю , титанові дис и, біло о ольор , седан. Конта ти: (098) 405-22-85, (066) 764-01-20 Мерседес-124, 1995 р.в., 2.8бензин, 5-ст КПП, ондиціонер, «повний фарш». Сірий олір, обмін на інший а/м, або с/ -прод цію. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (067) 349-11-75 Мерседес-124. 711-16-79

Конта ти: (097)

Мерседес-190, 1991 р.в., зелений металі , 2.0Д, 6л/100 м, Львів. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (097) 249-23-42 М е р с е д е с - Б е н ц , 1987 р.в., 3.0І, автомат, аз-бензин, АВС, АСД, ел.па ет, си нал. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (098) 538-24-25

МІТЦУБІШІ

Опель-Ве тра, 1994 р.в., на запчастини. Конта ти: (067) 360-17-71 Опель-Оме а, 1992 р.в., 2.0 інже тор, тор . Ціна: 3200 .о. Конта ти: (097) 214-79-19 Опель-Оме а, чорно о ольор , 1996 р.в., 2000 б.см., лю , под ш и безпе и, ел.па ет, хороший стан, 2000 .о., без до ментів. Конта ти: (063) 933-62-04 Опель Астра, 1999 р.в., 1.6 ороб а автомат, пробі 147 тис. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (098) 680-03-13 Опель Кадет, 1988 р.в., сіро о ольор , 1.3 бензин, седан, 4 дверний, м. Львів. Ціна: 2400 .о. Конта ти: (097) 249-23-42

РЕНО Рено Кен о, 1.9Д, біло о ольор , 1998 р.в. Конта ти: (099) 055-08-09 Рено, 1985 р.в., в хорошом стані. Ціна: до овірна, Конта ти: 43-76-45, (067) 280-14-78 Рено-11, 1985 р.в., Ціна: 1900 .о. Конта ти: 43-76-95, (067) 280-14-78 Рено-605, 1990 р.в., 3.0І, ш іряний салон, ондиціонер. Ціна: 3400 .о. Конта ти: (098) 071-42-82

СІТРОЕН СІТРОЕН

Сітроен, Ксара-Пі ассо,2004р.в.,2.0Д,пробі 125 тис. м, 14100 .о., мінівен, лімат- онтроль, р із- онтроль, АБС, ЕСП,под.безп.,ел.дзер ала, /п ерма,велюр,

т. (067) 722-84-04, м. Львів

СЕАТ Сеат Мала а, 1989 р.в., 1.5 арбюратор, або обмін на ВАЗ. Конта ти: (067) 363-16-61 Сеат Толедо, 1993 р.в., 1.6 МІ, пробі 270 тис., ідропідсилювач ерма, еле тродзер ала, велюр, титанові дис и. Конта ти: (098) 847-46-42

ТОЙОТА Тойота Кемрі, 2002 р.в., бензин, об’єм 3 л, пробі 180000 м, олір мо рий асфальт, ороб а автомат, салон ш іра. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (067) 275-39-18

ФІАТ Фіат Фіоріно, 1991 р.в., 1.7 Д. Конта ти: 43-58-37, (067) 391-60-24 Фіат-Д ато, ма сі, 2007 р.в., 2.3МД, 6-КПП. Конта ти: (067) 360-17-71 Фіат-Тіпо, 1989 р.в., 1,4 моноінж., 5-ти дверний, темно-синьо о ольор , еле тропа ет, можливий обмін на б с. Ціна: 3200 .о. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Фіат-Фіоріно, 1994 р.в., 1.7Д. Ціна: до овірна, Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Гольф-2, або Джетта-2. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Гольф-3, 1992 р.в., 1.8 бензин, 3-дверний, без до ментів. Ціна: 1200 .о., Конта ти: (067) 364-44-38 Фоль сва ен Джета, 1986 р.в., червоний, 1.6 бензин, 4-дверний, МП-3, хороший стан, Львів. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (079) 237-64-57 Фоль сва ен Джетта 1, 1983 р.в., вишнево о ольор , 1.6 бензин. Ціна: 2600 .о. Конта ти: (097) 191-32-45 Фоль сва ен Джетта 1, 1983 р.в., червоний, 1.6 дизель, 5-ст п а КПП, 4-дверна, в хорошом стані, Львів. Ціна: 2700 .о. Конта ти: (097) 191-32-45 Фоль сва ен Джетта, 1988 р.в., 1.6 дизель, біло о ольор , 5-ст п а, відмінний стан. Ціна: 4200 .о. Конта ти: (098) 953-50-00, (050) 519-37-92 Фоль сва ен Джетта, хороший стан. Ціна: 2900 .о. Конта ти: (068) 893-50-68 Фоль сва ен Каді, 1.9Д, біло о ольор . Конта ти: (097) 289-66-23 Фоль сва ен Каді, 2000 р.в., 1.5 дизель. Конта ти: (067) 986-14-60 Фоль сва ен Пасат Б-3, 1991 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 304-35-61 Фоль сва ен Пасат Б-4, 1.9 ТДІ, повний еле тропа ет, Ціна: 7700 .о., тор . Конта ти: (097) 877-32-16 Фоль сва ен Пасат, 1990 р.в., 1.8 МІ, аз/ бензин. Конта ти: (097) 330-31-11 Фоль сва ен Пассат, 1991 р.в., 1.8 МІ. Ціна: 5200 .о., тор . Конта ти: (096) 261-93-16 Фоль сва ен, 2000р.в. Конта ти: (096) 967-73-39 Фоль сва ен-Гольф, 1.3 інже тор, 3-дверний, без до ментів. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 933-62-04 Фоль сва ен-Гольф, 1982 р.в., 1.1 бензин, сірий олір, без до ментів. Ціна: 3300 .о., Конта ти: (097) 249-23-42 Фоль сва ен-Гольф, 1988 р.в., об’єм 1.3, арбюратор, ц/з, си налізація. Ціна: 3300 .о., Конта ти: (097) 187-28-82

МІТЦУБІШІ ЛАНЦЕР ЕХ-10, 2008

ПЕЖО

Р.В. КОНТАКТИ: 43-63-74,

Пежо, 1985 р.в., на ход . Конта ти: (067) 454-47-71

Фоль сва ен-Гольф, 1992 р.в., 1.8І, 5-дверний, темно-червоний. Ціна: 4850 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

(067) 760-04-25

Пежо-309, 1992 р.в., 1.4Д, МІ. Конта ти: (050) 724-39-46, (097) 394-20-74

Фоль сва ен-Гольф-2, 1985 р.в., 1.8МІ, 5-дверний. Ціна: 2300 .о., Конта ти: (098) 071-42-82

РІВНЕ, ЛУЦЬК, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК


28

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ, АВТОБУСИ ВАЗ-2101, 1973 р.в., сірий. Ціна: 850 . о. Конта ти: (067) 494-36-67 ВАЗ-2101, 1976 р.в., червоно о ольор , ТО 2012. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 463-41-06 ВАЗ-2101, 1977 р.в. Ціна: 700 Конта ти: (067) 836-84-69

.о.

ВАЗ-2101, 1981 р.в., 1.5 арбюратор, бензин. Ціна: до овірн��. Конта ти: (097) 167-03-98 ВАЗ-2101, 1989 р.в., недоро о. Конта ти: (098) 229-06-92 ВАЗ-21011, 1980 р.в., зов 1989 р.в., один власни , відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

ВАЗ-2108, 1990 р.в., 1.1 дви н, чорний, техо ляд до 2012р. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (067) 680-78-92 ВАЗ-2109, 1989 р.в., 1.3 арбюратор, після апремонт . Ціна: 3000 .о. Конта ти: (067) 735-90-92

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Автомобілі ле ові та омерційні з пробі ом. Конта ти: (044) 495-77-78, (044) 461-98-51,52.

7.2.8. К плю

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен ЛТ-28, 1990 р.в., б с, ма сі-база, 0 м. після апремонт дви на. Конта ти: 26-53-63

Автобуси та мікроавтобуси

ВАЗ-2103, 1970 р.в. Ціна: 1500 .о., тор . Конта ти: (067) 339-74-66

7.3.1. Продам

ВАЗ-2103, 1977 р.в., синій, 5-ст пенева ороб а передач, апремонт дви на та ходової. Ціна: 1150 .о. Конта ти: (097) 874-42-16

Фоль сва ен-Гольф-2, 1989 р.в., 1.3Д, арбюратор, біло о ольор , 5-дверний. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 388-11-26

Джилі, 2007р.в., 1.5 інже тор, синій металі , нефарбований. Ціна: 4900 .о. Конта ти: (097) 945-11-53

Фоль сва ен-Джета, 1985 р.в., 1.3К, білий, рідна фарба, небитий, не нилий. Ціна: 2700 .о., Конта ти: (097) 343-79-42

7.1.24. К плю

Фоль сва ен-Пасат, 1990 р.в., сірий, 1.9 Д, хороший стан, без до ментів. Ціна: 2000 .о., Конта ти: (063) 933-62-04 Фоль сва ен-Пасат-В-4, 1996 р.в., повна омпле тація, ніверсал, ороб а автомат, Ціна: 8500 .о. Конта ти: (097) 662-77-40

ФОРД Форд Ес орт, 1987 р.в., 1.3К, червоно о ольор , Ціна: 2000 .о., Конта ти: (097) 225-43-93

А/м можливо проблемний. Конта ти: (067) 362-55-01 Автомобіль до 5000 .о., що потреб є ремонт . Конта ти: (095) 889-38-09, (097) 924-82-29 Автомобіль ле овий. Конта ти: (096) 213-55-52 А ді-80, 571-42-35

100.

Конта ти:

ВАЗ-21093

(098)

А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92 А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92 ВАЗ-21093, 2000 р.в., пробі 144 тис. м., 1.5І, хороший стан, 4400 .о.,

Іномар , в хорошом стані. Конта ти: (097) 752-25-92

(096)593-38-66

Форд К р’єр, 1995 р.в., 1.8 дизель, біло о ольор , обшитий, небитий, не нилий. Ціна: 2700 .о. Конта ти: (098) 699-54-61, (050) 196-12-51

Мерседес-123, 124, 190. Конта ти: (098) 571-42-35

ВАЗ-21093

Форд Сієра, відмінний стан, 2.3Д. Конта ти: (067) 925-93-96

ХОНДА Хонда-Сиві , 1985р.в., хороший стан. Ціна: 2700 .о. Конта ти: (098) 711-07-05

ЧЕРІ Чері-Ам лет, 2007 р.в., 1.6І, 5-КПП, пробі 17 тис. м. Конта ти: (067) 360-17-71

ШЕВРОЛЕ

Кіа, Шевроле, Опель, ЗАЗ, Лада, Чері, Дже , Тата, Іван на виплат від виробни а. За ціною виробни а. Пенсіонерам та піль ови ам зниж а. Конта ти: (096) 445-37-73, (050) 215-63-73

Шевроле Авео, 2007 р.в., 1.5 л, 32 тис. м., си нал., ондиціонер. Ціна: 8300 .о. Конта ти: (098) 936-41-59 Шевроле Авео, 2007 р.в., 29 тис.пробі ., чорний металі , відмінний стан. Ціна: 8400 .о. Конта ти: (096) 847-59-69

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56 Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92

Ніссан. Конта ти: (066) 218-79-00 Опель або Форд. Ціна: до 2500 .о., Конта ти: 43-49-53, (067) 970-75-59

Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56

Фоль сва ен -Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен, 1986-1994 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 970-73-59 Фоль сва ен, А ді, недоро о. Конта ти: 43-49-53, (067) 970-75-59 Фоль сва ен-Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92 Фоль сва ен-Гольф або Джета-1,2,3. Конта ти: (097) 752-25-92 Фоль сва ен-Гольф, Джета. Конта ти: (098) 571-42-35 Форд, Фоль сва ен. Ціна: до 3000 .о., Конта ти: (093) 108-15-70, (067) 146-13-28 Ш ода-О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 500-38-75

7.1.26. Оренда

СУЗУКІ

7.2.1. Продам

ВАЗ

ВАЗ-03, Таврія, ЧЗТ-350, ІЖ-56, дешево ЗАЗ-968М. Конта ти: (098) 873-48-01 ВАЗ-2107, 2002 р.в., біло о ольор . Конта ти: (098) 259-79-30, (099) 932-78-28

ВАЗ Калина, 2007 р.в, темоно-синій хетчбе . Конта ти: (098) 419-81-13 С з і Гранд Вітара ХL7, 2005 р.в., пробі 52 милі, 27І «повний фарш», рім ш іри, 16000 .о.,

т. (097) 975-44-29

ВАЗ-21093, 2004 р.в., пробі 67 тис. м., 1.5І, небитий, не нилий., 4700 .о., тор ,

т. (097) 669-82-19 ВАЗ-21043, 2006 р.в., ц/з, титан. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 742-57-86 ВАЗ-21051, 1983 р.в., Ціна: 1200 .о. Конта ти: (098) 598-81-00 ВАЗ-21051, 1985 р.в., рівненсь а реєстрація. Конта ти: 43-31-09, 62-90-53 ВАЗ-2106, 1977 р.в., після апремонт , бордово о ольор , 1.6 дви н, в хорошом стані. Конта ти: (067) 382-47-99 ВАЗ-2106, 1988 р.в., 1.5Д, бежево о ольор , хороший стан. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (067) 862-64-25 ВАЗ-2106, в хорошом стані, нова ма, нова АКБ., техо ляд до 2012 р. Конта ти: (097) 442-40-00 ВАЗ-2106, нила, розібрана, без КПП з до ментами. Ціна: 250 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ВАЗ-21043

ВАЗ, червоно о ольор , 1975 р.в. Конта ти: (097) 844-76-72 ВАЗ-099, 2001 р.в., 1.5І, сірий металі , тонований, МР-3 м зи а, си нал., хороший стан, чохли. Ціна: до овірна, Конта ти: (097) 775-54-75

т. (098) 385-00-15

Мерседес Бенц Віто-112, 1999 р.в., пробі 330 тис. м., 2.2СДІ, пасажир, ондиціонер, м зи а, ДВД, 8000 .о.,

т. (068) 643-55-18 Мерседес Бенц Віто-115, 2004 р.в., СДІ, ондиціонер, чний зв’язо , КПП-6 ст п а, білий, вантажний, в хорошом стані. Конта ти: (067) 362-15-93

МЕРСЕДЕС

ЗАЗ-40 (М968), поміняю на стано . Конта ти: (098) 289-64-00 ЗАЗ-965. Конта ти: (067) 339-24-83 ЗАЗ-968, хороший стан. Конта ти: (097) 442-40-00 ЗАЗ-968М, 40 /с, 1993 р.в., 46 тис. м., / од, нові поршнева, 2000 рн, можна по а ре атах. Конта ти: 24-64-71, (097) 738-23-24

т. (098) 902-95-77 ВАЗ-2106, об’єм дви на 1300 в., хороший стан. Ціна: 1400 .о., Конта ти: (099) 280-22-74 ВАЗ-2107, 1987 р.в., об’єм 1.5, 5-ст пенева КПП, е спортний варіант, 1 власни . Ціна: 2600 .о. Конта ти: (067) 254-57-75 ВАЗ-2107, 1995 р.в., 1.5 аз/бензин, хорошом стані, тор . Ціна: 2500 .о., Конта ти: (095) 045-21-53 ВАЗ-2107, 2005 р.в., 1.5 арбюратор, пробі 27 тис. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (097) 837-05-99

Мерседес Віто-115, Лон , 2004 р.в., 2.2Д, ондиціонер, вантажний, повний ел.па ет, чний зв’язо , можливе переобладнання, 15600 тор ,

т. (067) 362-15-93 Мерседес-308, 1995 р.в., 2.4Д, вантажно-пасажир, біло о ольор . Ціна: 4500 .о. Конта ти: (097) 110-57-25, (063) 755-75-70 Мерседес-410, 1995 р.в., вантажно-пасажир, 2.9. Конта ти: 62-81-24, (097) 144-74-36

Нісан Ванетте, 1999 р.в., 2.3 дизель, білий, можливий тор . Конта ти: (097) 334-95-03, (067) 966-60-12 УАЗ-452, бортовий, робочий стан. Конта ти: (098) 775-55-77

7.3.13. К плю Автоб си, в б дь-я ом стані, можливо без до ментів. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Автомобілі вантажні 7.4.1. Продам

Мерседес-508, 1994 р.в., вантажно-пасажир. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

ГАЗ

Мерседес-Бенц - 612Д Vario,1998 р.в., біло о ольор , 2,9 ТДІ, ідроборт, пробі 188 тис. м., вантажопідйомність - 4 тонни. Без пробі по У раїні, щойно з Німеччини. Ціна: 11 000 євро. Конта ти: (067) 731-82-66, (093) 599-98-84

ГАЗ-3309, 2005 р.в., самос ид, дви н 245 т рбо. Конта ти: (099) 924-90-70, (097) 753-99-71

ЛУАЗ

Мерседес-Бенц, 208, 1985 р.в., пасажир. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 404-18-68 Мерседес-Бенц-208, пасажир, 12 місць. Конта ти: (067) 935-86-93

ГАЗ-53, дизель. Ціна: 2000 Конта ти: (096) 540-73-61

Л АЗ Волинян а-969, 1993 р.в., рідна фарба. Ціна: 1000 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ПЕЖО

МОСКВИЧ

ВАЗ-21043, 2004 р.в., 1.5К, 5-ст КПП, протит ман и, фор оп, ма нітола, 3500 .о.,

ФОРД Форд К р’єр, 1995 р.в., 1.8Д, білий, перешитий, ап.ремонт дви на, відмінний стан. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (098) 699-54-61, (050) 196-12-51

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

ЗАЗ Слав та -Лю с, 2008 р.в., об’єм 1.2, сірий металі , центральний замо , 3800 .о. Конта ти: (067) 888-90-55

ЗАЗ-11020, 1994 р.в., 1.1 арбюратор. Ціна: 1300 .о., тор . Конта ти: (098) 347-53-20

Фоль сва ен-Транспортер, Т-5., 2006 р.в., 1.9ТДІ, біло о ольор , пасажир, 6 місць, ондиціонер, ел.підіймач. Конта ти: (067) 923-17-23

Ф о р д Транзит, 2002 р.в., 2.4 ТД, вантажно-пасажир, пробі 258 тис. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 580-13-21

один власни , пробі 30 тис. м. Конта ти: (063) 398-73-18

ЗАЗ Таврія, 1994 р.в., апітальний ремонт зова, 5-ст пенева КПП, біло о ольор . Ціна: 1500 .о. Конта ти: (067) 421-62-18

Фоль сва ен-Т-4, 2000 р.в., 2.5 дизель, 65 Вт, дов а база. Ціна: 11000 .о., Конта ти: (050) 537-59-51

Форд Транзит, 1995 р.в., 2.5 ТД. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 911-01-57

ЗАЗ-Слав та, 2006 р.в., в • хорошом стані, зелено о ольор ,

ЗАЗ Слав та, 2004 р.в, 1.2 арбюратор, червоно о ольор , хороший стан. Ціна: 2800 .о. Конта ти: (097) 945-11-53

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен, Транспортер Т-5, 2006 р.в., 1.9 ТДІ, білий, пасажир, 6 місць, повна омпле тація. Конта ти: 43-12-77, (067) 923-17-23 Фоль сва ен-Каді, 1996 р.в., червоно о ольор , пасажир, 1.9Д. Конта ти: (095) 889-38-09, (097) 924-82-29

ГАЗ

ГАЗ-31105, 2005-2006 р.в., об’єм 2.3, 16- лапанний, аз/бензин, еле тропа ет, си налізація. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (066) 600-40-56, (063) 624-09-64

Фоль сва ен Т-5, 2005 р.в., срібний металі , ондиціонер, еле три а. Ціна: 15900 .о. Конта ти: (050) 205-19-29

Фоль сва ен Транспортер Т-5, 2004 р.в., пробі 110 тис. м., 1.9Д, вантажний., 14500 .о., тор .,

ГАЗ-24, 1987 р.в., потреб є ремонт . Конта ти: (097) 890-57-70

ЗАЗ-Таврія, 1992 р.в., червоно о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 441-48-24

Візьм а/м в оренд , з правом ви п , терміново, роз лян варіанти. Конта ти: (067) 831-67-69

Автомобілі легкові, СНД

МЕРСЕДЕС

ЗАЗ

Автомобіль під оренд та сі, терміново. Конта ти: (067) 831-67-69

Позашляхови новий, на виплат , від виробни а. Конта ти: (097) 163-06-25

.о.

Опель-Ас она, Опель-Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35

ВАЗ-21093, 5-ст КПП, інже тор, 2006 р.в., ідеальний стан. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (067) 335-69-05

ГАЗ-69, 1961 р.в., на ход . Конта ти: (098) 775-55-77 ГАЗ-69, 1962 р.в., ціна до овірна. Конта ти: (03650) 2-19-22, 5-86-70, (067) 889-16-62 ГАЗ-М20, «Побєда». Конта ти: (096) 599-31-81

Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92

Опель або Форд. Ціна: до 2000 Конта ти: (067) 970-73-59

ВАЗ-21093, 2003 р.в., зелений металі , 1.5 інже тор, російсь а збір а. Конта ти: (050) 602-89-49

ГАЗ-2410, 1987 р.в., білий, недоро о. Конта ти: (096) 540-73-65

Фоль сва ен Т-5, 2004 р.в., 2.5 ТД, ороб а автомат, по запчастинах, достав а по У раїні. Конта ти: (067) 380-09-41 (067) 381-52-69, (067) 382-00-46

МЕРСЕДЕС Мерседес Бенц 200, 1991 р.в., 2.0 дизель, лю , центральний замо , в хорошом стані. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (067) 309-77-24

ВАЗ-2121, Нива, олір «червоний р бін», 5-ст пенева КПП, апремонт в 2005 році, хороший стан. Ціна: 2800 .о. Конта ти: (067) 421-62-18

А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56

Іномар и аварійні або після ДТП. Конта ти: (068) 500-38-75

Форд Сієра, 1985 р.в., сірий металі , 1.8 бензин, апремонт дви на, хетчбе Ціна: 2800 .о. Конта ти: (067) 958-75-75 Форд Сієра, 1988 р.в., 2.0 бензин, седан, сіро-бла итний металі , в арном стані. Конта ти: (097) 341-78-77 Форд Сієра, 1989 р.в., 2 л., червоний, або б дь-я ий обмін. Конта ти: (067) 384-33-54 Форд Сієра, 2.0Д, арбюратор. Конта ти: (097) 788-56-37

т. (067) 743-83-04 ВАЗ-21093, 2002 р.в, об’єм дви на 1.5, аз, бензин, центральний замо , си налізація, тонований, терміново, тор . Конта ти: (067) 711-54-20

ГАЗ

Фоль сва ен Т-4, 2001 р.в., 2.5 дизель, пробі 180 тис., пасажир. Ціна: 11000 .о., Конта ти: (097) 590-54-28

Газель, 2005 р.в., вантажно-пасажир, аз-метан, 4 балони, 45 рн/ 100 м, розхід. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (097) 214-12-94

ВАЗ-21099, 2007 р.в., 1.5інже тор, чорний металі , потреб є пофарб вання. Ціна: 4800 .о. Конта ти: (097) 945-11-53

Форд Ес орт, 1992 р.в., 1.4 моноінже тор, с лопідйомни и, лю , нова ма, МП3, хороший стан, терміново. Конта ти: (097) 155-54-22, (097) 919-70-92

Форд Сієра, 1985 р.в., в хорошом стані, 1.6 бензин. Ціна: 2500 .о. Конта ти: м. Рiвне, в л. О.Телi и, 45\51 5-46-36, (096) 234-09-25

ВАЗ-21093, 1996 р.в., 1.5 арбюратор/ аз.3000 .о.,

Фіат-С до, 1.9Д, дов а база. Ціна: 10500 .о., Конта ти: (050) 537-59-51

ВАЗ, Мос вич на запчастини. Конта ти: 5-69-89, (096) 515-77-45 ВАЗ-2121, Нива, до 1987 р.в. Конта ти: 68-05-72

ВАЗ-21093

ВАЗ-21013, 1981 р.в., 1.2л. Конта ти: (050) 728-71-08

ВАЗ-2103, 1978 р.в., темно- оричневий. терміново. Конта ти: (097) 583-77-48 ВАЗ-2104, 1987 р.в., апремонт, біло о ольор , 5-ст пенева КПП, можливе доопрацювання під замовлення лієнта. Ціна: 2400 .о. Конта ти: (067) 421-62-18 ВАЗ-2104, в хорошом стані, 2006 р.в. Ціна: до овірна, Конта ти: (067) 645-46-32

Ф і а т Д ато, 1999 р.в., 1.9 ТДІ, вантажно-пасажир, орот а база. Конта ти: (067) 687-36-49

Мос вич-2140, омбі, жовто о •ольор , 1.5. Ціна: до овірна Конта ти: (097) 544-68-63

Мос вич-2140, 1979 р.в., 1.5 дви н, 20 тис. пробі . Конта ти: (093) 034-04-69 Мос вич-2140. Ціна: 4000 рн., Конта ти: 28-06-04, (099) 280-22-74 Мос вич-2715, 1991 р.в., відмінном стані. Конта ти: 27-06-84, (096) 157-02-58 Мос вич-ІЖ-27151. Конта ти: (096) 460-44-71

Пежо-Ж-5, 1986 р.в., 2.5Д, терміново. Конта ти: (096) 549-85-85

ГАЗ-52, бортовий, 1990 р.в., зелено о ольор , 3.5Д, терміново. Конта ти: (095) 639-10-91

ГАЗ-53, самос ид, 1990 р.в., аз-бензин. Конта ти: (067) 363-50-31 ГАЗ-53, самос ид, 1990 р.в., метан, 7 балонів. Конта ти: 68-14-86, 62-07-63, (067) 363-50-31, (050) 622-11-51 ГАЗ-53, ф р он, аз, бензин. Конта ти: (067) 363-48-45

РЕНО Рено Трафі , 2007р.в, 130т. м, 2,0 СДІ, білий, Кондиціонер, GPS, ABS, центральний замо , щойно при наний, відмінний стан. Ціна: 13900 .о. Конта ти: (068) 504-80-13

СІТРОЕН Сітроен Берлін о, 2000 р.в., вантажний, 1.9Д. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (067) 363-60-51

УАЗ

ФІАТ

УАЗ, бортовий. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (067) 495-06-97

Фіат Д ато, 1986 р.в., 2.5 Д. Конта ти: (097) 413-01-88

.о.

ДАФ

ДАФ-400, 1992 р.в., червоний, 2.5 т рбодизель, центральний замо , дви н після апремонт , відмінном стані. Ціна: 4600 .о., тор . Конта ти: 43-60-81, (067) 362-01-71

ЗІЛ

ЗІЛ-130, 12-балонів, спальни , термоб да. Нові: радіатор, ма, а м лятор, автомобіль відмінном стані. Ціна: 4200 .о., тор . Конта ти: 43-60-81, (067) 362-01-71


АВТОСЕРВІС, АВТОЗАПЧАСТИНИ

№44 вiд 25 листопада 2010 ро ЗІЛ з ГБУ та запчастини. Конта ти: (050) 375-07-53

СІТРОЕН

ЗІЛ ММЗ-554, 1989 р.в., « ол оспни », самос ид, аз/бензин, 7 балонів, відмінний стан. Конта ти: (097) 462-67-71

Сітроен-Джампі, 2004 р.в., об’єм 2.2, дизель, біло о ольор , хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 187-46-59, (067) 418-37-78

ЗІЛ-130 ПО ЗАПЧАСТИНАХ.

ФІАТ

КОНТАКТИ: 62-52-07,

Фіат Д ато, 1996 р.в., 1.9 дизель, вантажний. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (098) 951-25-29

(067) 831-37-74

Фіат-Д ато, 1994 р.в., 2.5Д, низь ий середній, си нал. Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (067) 345-73-23

ЗІЛ-130, 1979р.в., бензин, бортовий, 7 шин, знос шин 35%, без до ментів, терміново. Конта ти: (095) 909-49-47 ЗІЛ-130, 1982 р.в., ол оспни , самос ид, на 3 сторони. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 ЗІЛ-130, ММЗ554, 1987 р.в., бензин. Конта ти: (097) 800-74-67 ЗІЛ-130, самос ид, хороший стан. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32 ЗІЛ-130, ф р он, аз/бензин, терміново. Конта ти: (093) 942-56-48 ЗІЛ-131, аз/бензин, вантажопідйомність 25 тонн. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 969-81-90 ЗІЛ-131, самос ид, відмінном стані. Конта ти: (096) 712-61-11 ЗІЛ-133, тент, аз, бензин. Конта ти: (067) 363-48-45 ЗІЛ-431610, 1989 р.в., 10 балонів, метан, євротент, нова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 360-07-22 ЗІЛ-4331, 1987 р.в., дизель, тент, запчастини, нові ми, а м лятор, причіп. Конта ти: (098) 904-39-09 ЗІЛ-самос ид, орот ий, р лий, бензин, після апремонт , нова ма, а м лятор, ТО-2, ціна до овірна, терміново, телефон вати після 18.00. Конта ти: (093) 259-57-77

ІВЕКО ІВЕКО ЄВРО КАРГО 80Є-18, 2000 Р.В., ПРОБІГ 330 ТИС.КМ., 6.0Д, СИНІЙ, БУДА 36 КУБ.М., НОВА ГУМА, НОВИЙ АКУМУЛЯТОР, ХОРОШИЙ СТАН, АБО ОБМІН НА МІКРОАВТОБУС. ЦІНА: 12500 У.О., КОНТАКТИ: (097) 924-87-22 Іве о Ма ір с, 1987 р.в., 5 тонн, дизель 6 л, 15 л. витрат, рессори, м зи а або обмін на вантажно-пасажирсь ий б с в.п. до 2.5 тонн. Власни . Ціна: 7600 .о. Конта ти: (067) 171-72-18 Іве о-Ма ір с 80-13, 1987 р.в., 5 тонн, 15-16 л. на 100 м., власни , можливий обмін на вантажно-пасажирсь ий. Ціна: 7700 .о. Конта ти: (067) 171-72-18

КАМАЗ КамАЗ, 10-тонний, можна без зова Конта ти: (098) 884-93-12 КамАЗ, арантія від виробни а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 676-85-85 КамАЗ-5320, 5410. Конта ти: 43-48-60, (098) 711-35-57 КамАЗ-5410, нова ма, апремонт дви на, можливий обмін. Конта ти: (067) 339-24-83 КАМАЗ-54112, дви н ЯМЗ-238, ороб а передач. Ціна: 6200 .о. Конта ти: (067) 180-58-97 КАМАЗ-55102, підвищені борти, 1988 р.в., хороший робочий стан. Ціна: 8500 .о. Конта ти: 61-86-24, (098) 990-55-40

КРАЗ КрАЗ-256, Б-13, 1987-1993 рр, вантажний, ф р он, ГАЗ-332213, Газель. Конта ти: (067) 364-30-92

МАН МАН-8150, 35 738-33-11

б. Конта ти: (096)

МЕРСЕДЕС Мерседес 408 Д,1990 р.в., об’єм 2.3. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 901-77-80 Мерседес-611, 1996 р.в. Конта ти: (099) 757-21-57

ФОРД Форд Ес орд, 1996 р.в., вантажний, 1.4І, темно-синій. Ціна: 3400 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

ІНШІ АВТОМОБІЛІ ІФА-50, 1985 р.в. Конта ти: (097) 033-43-99 УАЗ-452, бортовий, в робочом стані, терміново. Конта ти: (066) 218-79-00 ФАВ-1031, ф р он, 2009 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 772-59-83

7.4.19. К плю Автомобілі вантажні: ГАЗ, МАЗ, ЗІЛ, КАМАЗ та ін., в б дь-я ом стані, можливо без до ментів. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 7.5.1. Продам Бетонозміш вач, орморіз . Конта ти: (096) 733-56-94

Моте с, Чехія, б/в, хороший стан. Конта ти: (097) 574-53-91 МТЗ-80, 1989 р.в. Конта ти: (067) 729-68-40 Навантаж вач «Бал ан ар», ВП 3 тонни, бензин. Конта ти: 62-65-23, (099) 280-06-79 Навантаж вачі телес опічні, е с аватори, виш и (14.7 м). Продаж, оренда. Конта ти: (0362) 43-05-88, (067) 157-30-40, (067) 157-39-19 Пл 3- орп сний. Конта ти: (097) 233-82-26 Пл , 2- орп сний. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Пл , 3х3,5, ви отовлений в СРСР. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Причіп «1ПТС-9», тра торний. Ціна: 12500 рн. Конта ти: (098) 533-56-77 Причіп «Лавета», 1991 р.в. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 43-81-95, (050) 613-99-97 Причіп до а/м КамАЗ, бортовий. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (096) 576-78-81 Причіп до тра тора, о ремо платформа, шасі, самос ид різної омпле тації. Ціна: від 5000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Причіп ІФА, до вантажно о авто, 1998 р., металевий орп с, нова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 360-07-22 Причіп, новий, до ле ово о а/м, мотобло а, з до ментами. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (03840) 5-61-44, (096) 121-72-76

Доїльне обладнання, індивід альні доїльні апарати, 30 % омпенсація вартості. Конта ти: 61-14-75 (050) 435-39-76 Е с аватор ЕО-2621, в хорошом стані. Конта ти: (068) 569-29-69 verbowa@i.ua Е с аватор, 1302-Е, «Атлас». Конта ти: (067) 364-30-92 Е с аватори ЮМЗ, 1985 р.в., 1986р.в., 1989р.в., 1991 р.в., після апремонт , івш 0.3 б.м., с ати в хорошом стані. Конта ти: (050) 155-37-87, (097) 554-28-18 Запчастини б/в, до тра торів. Конта ти: 43-45-16, (098) 252-17-00 Запчастини до тра торів Т-25, Т-40, ЮМЗ, МТЗ. Ціна: від 100 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Зернозбиральний омбайн «Вольво-800», або обмін на тра тор «МТЗ-80». Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 486-06-84 КАР дизельний, 1500 тонн, терміново. Конта ти: (095) 639-10-91 Комбайн «ACTIVE-800» в робочом стані. Конта ти: (098) 057-59-92 Комбайн «СК-5Нива», ідеальний стан. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Комбайн зернозбиральний, «Клас-Домінатор-105», жат а 5м, вози , січ арня Ціна: 12000 .о. Конта ти: (067) 704-73-68 Комбайни ормозбиральні «Рось», зернозбиральні «Слав тич». Конта ти: 61-14-75, (050) 375-32-62 Коренеріз

. Конта ти: 27-77-67

Кормоподрібнювач молот овий, всмо т вально-на нітальний зміш вач, для сип чих ормів, одівниці для свиней. Конта ти: 9-23-64, (067) 761-70-44 Корморіз

. Конта ти: (096) 733-56-94

Кран-маніп лятор, Японія, вантажопідйомність 2.5 тонн. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (096) 092-05-17 К зов до а/м КамАЗ-5511, терміново. Конта ти: (097) 233-82-26

РЕНО

К н автомобільний, терміново. Конта ти: 61-70-41, (067) 362-16-41

Рено Трафі , 2003 р.в., 2.5 ТДІ, автозапчастини, синій, вантажний. Конта ти: (097) 074-76-69

Моло овоз ГАЗ-5312, 1992 р.в., пробі 1000 м, всі деталі по телефон . Ціна: 7000 .о. Конта ти: (098) 533-56-77

7.6.1. Пропон ю

Авторемонт дви нів, КПП, ходової частини, а/м всіх маро , ремонт радіаторів, леєння, пай а. Конта ти: 24-71-35 (097) 398-22-60 Професійне встановлення си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під., автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

АВТОМОБІЛЬНЕ ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА. ПРОШИВКА ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ПІД ГАЗ. КОНТАКТИ: 43-05-66, (067) 360-75-15 АВТОСКЛО. ЗАМІНА, РЕМОНТ, ПРОДАЖ. ТОНУВАННЯ, ПОЛІРУВАННЯ. СКЛО В НАЯВНОСТІ БІЛЬШ НІЖ НА 500 МОДЕЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ. КОНТАКТИ: ВУЛ. БАХАРЄВА, 12 (067) 660-84-43

АВТОСКЛО: РЕМОНТ ТРІЩИН,

Роз идачі, дис ові пл и. Конта ти: 61-14-75, (050) 375-30-75 Сівал . Конта ти: (050) 530-30-85

ДОСТАВКА НА ЗАМОВЛЕННЯ.

б/в.

Конта ти:

(095)

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТА NC-108, 5.5 КВТ. КОНТАКТИ: (050) 511-05-20 Т р а т о р «Т-40», на ход . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 486-06-84 з дизельним дви ном. (066) 218-79-00 з навісним обладнанням. (098) 775-55-77

Тра тор МТЗ-80. Конта ти: (098) 252-17-00 Тра тор МТЗ-82, новий. Ціна: до овірна, Конта ти: (050) 530-30-85 Тра тор на базі УАЗ. Конта ти: (066) 218-79-00 Тра тор на базі УАЗ. Конта ти: (098) 775-55-77 Тра тор Т-16, з навантаж вачем , ПГ-02, 4.5 т. Конта ти: (096) 126-73-96 Т р а т о р Т-25 в хорошом стані. Конта ти: (067) 580-13-21, (098) 477-98-73 Тра тор Т-25, 1987 р.в., з абіною, з Польщі. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (067) 384-62-80 Тра тор Т-25, осар и тра торні, обприс вачі, артоплесаджал и та ін. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Тра тор ЮМЗ, 2005 р.в., відмінном стані. Конта ти: (099) 226-33-94 Т р а т о р ЮМЗ. Конта ти: (067) 972-86-31 Тра тор, саморобний. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 463-41-06 Тра тори ХПЗ, ЮМЗ, Слобоженець, 30% - омпенсація вартості. Конта ти: 61-14-75, (050) 375-32-62 Ф р он до ��АЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (099) 924-90-70

7.5.2. К плю Авто ран, автовиш . Конта ти: (097) 458-99-33 Дви н Т-16, в б дь-я ом Конта ти: 27-39-46

ПРАЦЮЄМО НА ВИЇЗДІ. (050) 971-63-72

РЕГУЛЮВАННЯ ПНВТ MOTORPAL

Тра тор Конта ти: Тра тор Конта ти:

СКОЛІВ, ЗАМІНА СКЛА,

КОНТАКТИ: 24-31-97,

Січ арню. Конта ти: 20-68-06

Борон дис ов , обріз вач. Конта ти: (050) 530-3085 Б д автомобільн , алюмінієв , 28 б.м. Конта ти: (099) 757-21-57 Б льдозери ДТ-75, ДН-112, Е с аватор. Конта ти: (067) 364-30-92

Автосервіс

Рам до навісно о артопле опача КТМ. Конта ти: (097) 645-70-19

Січ арню, 577-62-64

стані.

Запчастини до тра тора Т-25, можна б/в. Конта ти: (097) 296-19-24 Запчастини до тра тора Т-25. Конта ти: 27-39-46, (067) 940-42-68 Причіп «Лаветта», недоро о. Конта ти: 43-52-56 Причіп до л/а, з до ментами, недоро о, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Причіп. Конта ти: (095) 694-10-44 Рало для виорювання артоплі, нове. Конта ти: (067) 888-90-55

29

БОРТОВІ МАРШРУТНІ АВТОМОБІЛЬНІ КОМП’ЮТЕРИ. ПРОДАЖ. ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 43-05-66, (067) 360-75-15 ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОСИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ ЗАМКІВ. КОНТАКТИ:

Автозапчастини до а/м Фоль сва ен Т-4: дви н, ходова. Фоль сва ен Б-2:лобове с ло. Конта ти: (095) 493-40-03

АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО АВТОМОБІЛІВ «ЕТАЛОН». КОНТАКТИ: (097) 442-56-74, (095) 212-97-73

АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО МАЗ, КАМАЗ, ЗІЛ ТА ЛЕГКОВІ ВІТЧИЗНЯНІ. КОНТАКТИ: (097) 442-56-74, (095) 212-97-73

(067) 943-36-54

Автозапчастини за низь ими цінами, в наявності та під замовлення. Конта ти: 43-93-09, (093) 876-78-18 А ді-100, на запчастини. Конта ти: (063) 332-06-97

ДУБЛІКАТИ

А ді-А4,1999 р.в., 1.6, мех, седан, на запчастини. Конта ти: (050) 321-03-02

НОМЕРНИХ ЗНАКІВ. КОНТАКТИ: (050) 545-68-40 ЗАПЧАСТИНИ ТА

Бампер передній, зовні частини, двері задні, передні до Рено Дачія, 2007 р.в. Конта ти: (068) 503-16-82 stozapchasti@mail.ru Бампер, задній, до а/м A ді-100, перехідна А-6. Ціна: до овірна. Конта ти: м.Рівне 43-38-51, (094) 966-38-51 БМВ-520, 1990 р.в., дви н М-50, по запчастинах. Конта ти: (097) 711-16-79

(097) 943-36-54

Вал олінчатий до а/м ВАЗ ЯМЗ-238. Ціна: 6000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97 Вольво, на запчастини, 2.4 ТД. Конта ти: (067) 364-38-08 ГАЗ-24 по запчастинах. Конта ти: (067) 902-06-95

Килими мові до а/м Опель-Ве тра, Опель-Кадет. Конта ти: 22-62-39

Генератор до а/м ВАЗ-2108, 2109, новий, дешево. Конта ти: 23-44-46, (095) 685-45-38

Наві атор а/м, новий. Конта ти: (097) 553-88-11

Г м 155х70 Р-13. Конта ти: 64-78-72, (096) 342-01-96

НАРІЗАННЯ ПРОТЕКТОРА

Г м 265/70/16, «DUNLOP», майже нова, д же хороший стан. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (099) 045-48-57

РЕМОНТ ЛЕГКОВИХ А/М ТА БУСІВ ВСІХ ТИПІВ. КОНТАКТИ:

АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛІС.

Г м з дис ами до а/м Мерседес-Спринтер, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

КОНТАКТИ: (067) 660-84-43

Г м зимов «Но іан» 205/55 Р16" 4 шт.; «Данлоп» 195/65 Р-15, 2 шт. Конта ти: (097) 330-31-11

Професійний ремонт та відновлення запчастин, стартерів- енераторів. Конта ти: м. Рівне, в л. Соборна, 446 б. (0362) 61-06-79

Г м зимов , Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56

Ремонт еле тродви нів всіх модифі ацій. Конта ти: 62-32-71, 62-05-65

Автозапчастини 7.7.1. Продам Запчастини до а/м ЗІЛ-130, • ліц. АВ № 297320 від 13.12.2006 р. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45

•Компле т дис ів з для а/м Де -Сенс,

Г м зимов . Р15х60х185 Конта ти: 43-16-85 Г м літню Р-17, 2 шт. Конта ти: 43-52-56 Г м на ЗІЛ, ЛАЗ. Конта ти: (098) 668-01-73 Дави н «Рено Ла на», 4 циліндри, 12 інсь их сил, пробі 280 тис., 1995 р.в. Конта ти: (098) 275-62-13 Дви н «Д-240», (МТЗ-80). Конта ти: (03651) 2-52-25, (096) 235-43-77, Дви н 2.2 ДСІ, по запчастинах до а/м Мерседес-Віто, 2000 р.в. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

мою 4х14 Ланос, відмінном стані для підвищення вид та лієренс . Терміново. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Дви н до а/м А ді-100, 2.0 арб., 5-цилідрів, з навісним обладнанням. Ціна: 450 .о. Конта ти: (067) 495-15-42

2 олеса до а/м «ЗАЗ», зимові шини. Конта ти: 28-55-50

Дви н до а/м Фоль сва ен-Каді, 1.9Д, Ціна: 500 .о. Конта ти: (067) 187-87-43

Автоба ажни , до а/м Фоль сва ен Т-4, дов а база. Конта ти: (050) 926-27-20

Дви н до а/м Форд-Сієра, 1.8 бензин. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

Авто м , б/в, 195х65, Р15х91 Конта ти: (097) 879-38-07

Дви н до ВАЗ-21093, недоро о. Конта ти: (067) 811-14-38

Авто м , б/в. Конта ти: (099) 757-21-57

Дви н до Форд Ес орт, 1.8 дви н, по запчастинах. Конта ти: (096) 961-41-55 Дви н з КПП, 30 /с, від ЗАЗ-968, майже новий. Конта ти: (097) 442-40-00

Авто м , зимов , 185/60/14, 4 шт. Ціна: 800 рн. Конта ти: 43-14-14, (066) 717-88-48 Автозапчастини до а/м КамАЗ. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

Дви н до а/м Фоль сва ен ЛТ 28-55, 1989 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Дви н по запчастинах до а/м МАЗ, ЯМЗ-238. Конта ти: (067) 180-58-97

Дви н, 1.6ТД. до а/м Фоль сва ен. Конта ти: (050) 537-59-51 Дви н, до а/м Форд-Оме а, 2.4 інже тор. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 118-95-83 Дви ни до а/м Опель-Фронтера, 2.2 бензин. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60 Дви ни по запчастинах до а/м Фіат-Д ато, 2.5ТДІ, 1995 р.в. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60 Део Сенс, Део Ланос, 2003 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 915-13-90 Джип Гранд Черо і, 1994 р.в., 5.2, чорний, після пожежі. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (093) 014-00-44 Дис и б/в. Конта ти: (099) 757-21-57 Дис и до а/м Опель Кадет, 4 шт, широ і. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Дис и до БМВ. Конта ти: (096) 213-55-52 Дис и до БМВ. Конта ти: (096) 213-55-52 Дис и ле осплавні, Р-13, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Еле тропровод до а/м ВАЗ-2104, Конта ти: (067) 587-76-27 Задній бампер, фар оп до а/м Фоль сва ен-Гольф-3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 ЗАЗ-Таврія, на запчастини. Конта ти: (067) 902-06-95 Запчастини б/в, до Додж Караван, 1996 2005 р.в., вели ий асортимент. Конта ти: (094) 966-85-28, (067) 382-67-58, (063) 354-47-43 Запчастини до а/м БМВ, 1990 р.в., недоро о. Конта ти: (097) 711-16-79 Запчастини до а/м ГАЗ-53: дви н, двері, бампер, апот, ресори. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33 Запчастини до а/м Джетта, 1985 р.в., А ді-100, 1987 р.в., Фоль сва ен-Пасат Б-3, Опель-Ве тра 4х4. Конта ти: (067) 918-80-23 Запчастини до а/м Дон -Фен , Юї, Ша лінь. Конта ти: (067) 680-78-92 Запчастини до а/м ЗАЗ, Волинян а, нові та б/в, недоро о. Конта ти: (066) 218-79-00 Запчастини до а/м ЗАЗ-Вол а, б/в, нові. Конта ти: (098) 775-55-77 Запчастини до а/м імпортних з Німечинни, до а/м ле ових і мі роавтоб сів. Конта ти: (097) 705-31-52

ЗАПЧАСТИНИ ДО А/М МЕРСЕДЕС Е-124, С-190, БМВ Е-34. КОНТАКТИ: (097) 592-19-49 Запчастини до а/м Опель-Ре орд, 1981 р.в., б/в. Конта ти: (097) 296-11-89


30

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ Рено-Ме ан, 1999 р.в., 2.0 МЕХ, після ДТП, на запчастини. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (093) 014-00-44 Свіч и піді рів , ни з ремонт до а/м Фоль сва ен Т-4. Конта ти: 43-69-87 Сидіння, переднє до ВАЗ. Конта ти: 45-08-38 С ло заднє, вітрове, до а/м «М-2140». Конта ти: (096) 307-56-62 С ло заднє, до А ді-80. Конта ти: 43-05-75, (067) 364-44-86 С ло лобове до а/м ВАЗ-2108. Конта ти: 24-76-35, (050) 150-06-82 Установ азов , на ле овий автомобіль. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Фар оп до а/м Фоль сва ен Гольф-3. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 701-16-30 Фар оп, задній бампер до а/м Фоль сва ен-Гольф-3. Конта ти: 26-57-19, (067) 267-07-10 Фіат Д ато, 1990 р.в., по запчастинах. Конта ти: (096) 549-85-85 Фоль сва ен Гольф, 1984 р.в., 1.3 бензин, по запчастинах. Конта ти: (067) 915-13-90 Фоль сва ен Гольф, 1987 р.в., білий, пе, після ДТП, на запчастини. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (093) 014-00-44 Фоль сва ен-Гольф, 1987 р.в., білий,1.6ди н, після ДТП, на запчастини, з до ментами. Конта ти: (093) 543-68-68 Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Форс но до а/м Мерседес-Спринтер. Конта ти: (098) 259-25-83 Шевроле Авео-3, 2007 р.в., 1.5 бензин, після ДТП, по запчастинах. Конта ти: (067) 915-13-90

Запчастини до а/м Фіат С до, Добло, Джампі. Конта ти: (097) 836-03-99 Запчастини до а/м Фоль сва ен, ВАЗ-2108, 2109, дви ни, ороб и, азове обладнання. Конта ти: (067) 345-73-23 Запчастини до а/м Фоль сва ен, олов а 2.4 ТД. Конта ти: (067) 364-38-08 Запчастини до ВАЗ-2101-09, б/в. Конта ти: (097) 836-03-99 Запчастини до ВАЗ-2106. Конта ти: (067) 970-73-59 Запчастини до всіх а/м. Конта ти: 43-93-09, (093) 876-78-18 Запчастини до КамАЗ, ходова, підвіс а, трансмісія. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

ЗАПЧАСТИНИ ДО КРЕЙСЕР ВОЯЖЕР. ДОДЖ КАРАВАН, 1992 2005 РР, НОВІ ТА Б/В, ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ. КОНТАКТИ: 43-85-28, (067) 382-67-58, (063) 354-47-43 Запчастини, б/в, до а/м німець о о, японсь о о в-ва та б сів. Конта ти: (097) 836-03-99 Запчастини, б/в, до а/м Опель-Оме а Б, 1995 р.в., 2.5 інже тор, ороб а-автомат. Конта ти: (097) 836-03-99 Запчастини, б/в, до а/м Сітроен-Джампер, 2003 р.в., 2.2НДІ, А ді-А6, 2002, 1.8ТІ. Конта ти: (097) 836-03-99

Короб передач до а/м Вартб р . Конта ти: 27-19-91, (067) 303-23-30 Короб передач до а/м Форд Ес орт. Конта ти: (096) 961-41-55 КПП в зборі та по запчастинах, до а/м Сітроен-Джампі, Сітроен-Берлін о, Мазда, Рено-5, Фіат-С до. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60 КПП ЗІЛ-130, ГАЗ-52, 53, автовиш а в хорошом стані. Конта ти: (068) 569-29-69 verbowa@i.ua КПП по запчастинах на автомобілі: А ді-80, А ді-100, БМВ, Фоль сва ен-Т-2, Т-4, Т-5, Фоль сва ен-Б2, Б3, Б-4, ЛТ-28-35, Мітц біші, Мерседес, Опель, Фіат Д ато, Фіат Фіоріно. Конта ти: (097) 398-22-60, (095) 828-68-52 Криш ба ажни а Фоль сва ен-Пасат. 5-47-69, (066) 228-31-67

до а/м Конта ти:

К зов до а/м Опель Астра, 2005 р.в., седан, сірий. Конта ти: (044) 233-76-61 К зов, аварійний, до Ніссан Прем’єра-Альмера, 2006 р.в., синій. Конта ти: (093) 543-68-68 Ліхтарі задні до Фоль сва ен-Гольф. Конта ти: 43-05-75, (067) 364-44-86 Ме афон до а/м. Переривач (трамплер) ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84 Мерседес-Бенц МБ-100, по запчастинах, 2.4 диз. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76 Мерседес-Спринтер-208, Віто, Варіо, по запчастинах. Достав а по У раїні. Конта ти: (067) 381-52-69, (067) 382-00-46

ЗІЛ-130, бортовий, по запчастинах з до ментами. Конта ти: (096) 448-95-92

Міст задній, зов з до ментами, КПП, та інше до а/м РАФ, Вол а. Конта ти: (066) 218-79-00

ЗІЛ-130, по запчастинах. Конта ти: (067) 804-25-44

Мос вич-2140, а/м на запчатини. Конта ти: (067) 770-60-36

Іве о-4910, 2.8ТД, 1999 р.в., по запчастинах. Конта ти: (067) 362-57-58

Мотопомп «Свія а», недоро о. Конта ти: (099) 199-79-69

КамАЗ, запчастини, ходова, підвіс а, трансмісія. Можливий обмін на б дматеріали. Конта ти: (097) 238-08-29

Ніссан-Сані, по запчастинах. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22 Опель-Ве тра С, 2005 р.в., на запчастини. Конта ти: (093) 543-68-68

Колеса 280, б/в 90% залишо , «Росава ВСІ-185», 6 шт. Ціна: 7000 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

Підвіс и посилені, а сес ари до автомобілів Land Rover, Nissan, Jeep, Isuzu, Opel, Mitsubishi, Hyundai, Toyota, Mercedes, HYUNDAI Terracan, Suzuki, Ford, Mazda, Lada та ін. Ціна: 265 .о. Конта ти: (067) 274-41-94, (050) 572-80-70 ironman4x4@ukr.net Поршнев до а/м ВАЗ-2105-11, б/в. Конта ти: (067) 587-76-27

Колеса з дис ами до Мерседес-Спринтер, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Компле т бортів на а/м КАМАЗ з ріпленням. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Компле т дис ів з мою 4х14 для а/м Де -Сенс, Ланос, відмінном стані для підвищення вид та ліренс . Терміново. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Радіатор до а /м Фіат. Конта ти: 27-19-91, (067) 303-23-30

Короб автопередач до а/м Вольво-740, 5-ст напівавтомат. Конта ти: (097) 879-38-07

Радіатор, до а/м ВАЗ-2101. Конта ти: (098) 902-95-81

Короб до МТЗ. Конта ти: 28-27-85, (096) 684-63-40

Радіатор масляний «С арлет», 2500 Вт, 10 ребер. Ціна: 200 рн. Конта ти: 22-18-41, (068) 568-28-46

Рем омпле т ідроциліндра маніп лятора, «Фераррі». Конта ти: (067) 587-76-27

7.7.2. К плю

Мос вич, ГАЗ-2124, ГАЗ-5253, ЗАЗ, УАЗ, можливо без до ментів, на запчастини. Конта ти: (067) 162-73-74, (097) 063-49-42

Автомобілі б дь-я і, в б дь-я ом стані, можливо, без до ментів, на запчастини. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Автомобілі вiтчизнянi на запчастини, б дь-я ом стані. Конта ти: (067) 975-74-96 Запчастини до а/м ГАЗ-69, нові. Конта ти: (050) 566-21-72 Запчастини до а/м Фіат Ре ата. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru Запчастини: ред тор або задній міст, зов до ЗІЛ-130 Г. Конта ти: 43-67-45, (097) 343-63-58 Колеса від мопеда «Верховина». Конта ти: 26-26-24, (067) 144-97-23 К н и від а/м ЗІЛ, УРАЛ, інші. Конта ти: (050) 506-16-93 Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99 Радіатор, фар оп до а/м Мос вич. Конта ти: 5-81-77, (099) 053-61-40 Стій и задні до а/м Фіат Ре ата, 1,9D, ніверсал. Конта ти: 68-24-99, (097) 272-30-55 andriymosiychuk@bk.ru Фар оп, радіатор, трапецію, до а/м, Мос вич-412. Конта ти: (095) 138-55-14 Фіат Ре ата, 1,9Д, на запчастини. Конта ти: andriymosiychuk@bk.ru 68-24-99, (097) 272-30-55

Гаражне обладнання 7.8.1. Продам Ворота аражні, 2.70х1.85, 4 мм, з рамою, недоро о. Конта ти: (067) 402-46-21 Ворота аражні, се ційні. Конта ти: (0362) 63-43-83 Ворота аражні. Конта ти: (0362) 22-57-15, 43-92-07

Транспортні послуги 7.10.1. Пропон ю Автоперевезення, достав а • вантажів по Рівном , області та

У раїні, а/м Рено-Мастер, в/п до 2 тонн, плюс 2 пасажири. Недоро о, ліц. АВ №509020 від 03.02.2010 р. Конта ти: (097) 238-08-29, (068) 568-23-80 Автопосл и а/м ЗІЛ-130, до 6 тонн, ліц. АВ № 297320 від 13.12.2006 р. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067) 494-75-45

№44 вiд 25 листопада 2010 ро Вантажні перевезення а/м • ГАЗ-53 самос ид, бортовий, ліц.

МТЗУ АВ №042985 від 26.05.06р. Конта ти: 62-07-63, 68-14-86, (050) 622-11-51 Вантажні перевезення а/м Газель, борт L - 4 м, ліц. МТЗУ АБ №345957 від 18.01.06 р. Конта ти: (067)393-97-77 Вантажні перевезення а/м Іве о-40с11, 2 тонни, 18 б.м., ліц. АВ №545729 від 13.07.2010 р. Конта ти: (050) 339-37-08, (098) 007-95-07 Вантажні перевезення а/м Пежо, до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (050) 656-28-99, (097) 468-70-59 Вантажні перевезення по У раїні, Європі, а/м Мерседес-Спринтер, 2 пасажирсь их місця, 10 бів, 3 тонни, МАН, 4 тонни, довжина 6 м, ліц. МТЗУ АВ №337780, від 05.06.07 р. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99 Вантажні перевезення, а/м Мерседес-Спринтер, Ма сі, 2-2.5 тонн, 13 б., ліц. АВ №464185 від 28.04.2009 р. Конта ти: (067) 458-42-63 Пасажирсь і перевезення автоб сом «Еталон» - 30 місць, «Бо дан» 27 місць, «Мерседес-Бенц-614» - 21 місце, «Мерседес-Спринтер»-17 місць. ліц. АВ №310787 від 20.03.2007р. Конта ти: 69-05-77, (067) 363-08-06, (093) 876-00-81 Посл и автовиш и, авто рана, е с аватора, а/м ЗІЛ-самос ид, а/ м КамАЗ-дов омір, ліц. АБ № 296435, від 16.11.2005 р.в. Конта ти: 26-15-80, (050) 184-63-99 Посл и авто раном, Івановець, 14 м стріла, 14 тонн, ліц. МТЗУ АВ № 371626 від 19.09.07 р. до 18.09.12 р. Конта ти: (095) 816-62-76, (067) 791-97-6 Посл и вантажним самос идом. Вивіз б дівельно о сміття. Посл и міні-е с аватора. Ліц. АВ №422258 від 25.06.08 р. Конта ти: 28-13-15, (098) 513-12-30

• • • • • •

• • •

АВТОВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М КАМАЗ, НАПІВПРИЧІП, ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ 15 ТОНН, ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: (098) 868-28-97, (067) 462-50-09, (050) 378-26-00 АВТОЕВАКУАТОР ПО МІСТУ, ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ, ТРАНСПОРТУВАННЯ А/М ПІСЛЯ ДТП, ЦІЛОДОБОВО, ЛІЦ. МТЗУ АВ № 322049 ВІД 07.03.2007 Р. КОНТАКТИ: (050) 507-06-92, (097) 595-51-44 Автопосл и раном-маніп лятором по міст та області (а/м КамАЗ з вивантаженям). Це ла, бло и, бр ів а. Ліц. МТУ АВ № 4978781 від 10.11.09. Конта ти: 26-38-57, 43-08-87, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ЗІЛ-130, БОРТОВИЙ, 5 ТОНН, МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АВ № 537067 ВІД 25.05.2010 Р. КОНТАКТИ: 62-28-55, (097) 284-50-96 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ЗІЛ-130, БОРТОВИЙ, 5 ТОНН, МОЖЛИВИЙ ПЕРЕРАХУНОК, ЛІЦ. АВ № 537067 ВІД 25.05.2010 Р. КОНТАКТИ: 62-28-55, (097) 284-50-96 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/ М КАМАЗ-ДОВГОМІР, 20 ТОНН І НАРОЩЕНІ БОРТИ, ЛІЦ. МТЗУ АВ № 354276 ВІД 18.07.07 Р. КОНТАКТИ: 62-97-51 (050) 511-05-20

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А\М ЗІЛ-130, САМОСКИД, 6 ТОНН, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А\М ЗІЛ-БОРТОВИЙ+ПРИЧІП, 7-12 Т, В МЕЖАХ УКРАЇНИ ТА ОБЛАСТІ, ЛІЦ. АБ № 380462 ВІД 19.10.07. КОНТАКТИ: 23-20-27, (050) 375-24-95 Д блі ати номерних зна ів. Конта ти: 45-00-55

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, 24-57-99, (067) 763-56-52 Посл и автовиш ою 22М. Конта ти: в л. К рчатова 18 а, 62-99-55, (067) 362-96-74

Мото#, велотехніка, запчастини 7.11.1. Продам Велосипед зимовий, новий вид розва . Конта ти: (098) 082-10-15 Велосипед недоро о. 24-23-54, (097) 545-25-05

Конта ти:

Велосипед, «Гер лес», дорожній, з ороб ою передач, амортизатори, Німеччина, тор . Ціна: 1200 рн., Конта ти: 64-08-36, (097) 805-63-14 Велосипед, «Т рист», б/в. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99 Велосипед, б/в, Німеччина. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Велосипеди, б/в, з Німеччини. Конта ти: (096) 261-97-56 Запчастини до мотоци ла МТ. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 495-15-42

А ді А-4, 1996-1999 р. в., нерозмитнений. Конта ти: 061-21766-31 А ді-100, 1985 р.в., 2,2, оричневий, ніверсал. Конта ти: 050-764-21-67 А ді-100, 1987 р. в., ц/з, си налізація. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 095-416-7003, 066-751-47-48 А ді-100, 1987 р.в., 2,3, 5-КП, червоний. Ціна: 4100 .о., тор . Конта ти: 097577-31-85 А ді-100, 1989 р.в., 2,2, аз/бензин. Ціна: 5200 .о., терміново. Конта ти: 098-603-47-92 А ді-100, 1990 р.в., 1,8 бензин, КП-5, нова ма, титанові дис и. Ціна: 6100 .о. Конта ти: 096-524-54-85 А ді-100, 1990 р.в., 2,2, синій, КП-5, бортовий омп’ютер. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: 063-821-29-93 А ді-100, 1990 р.в., 2,3, темно-синій, титанові дис и, або обмін на дешевий автомобіль, з доплатою Конта ти: 099487-30-43, 097-110-27-25 А ді-100, 1991 р.в., 2,3, еле тропа ет, лімат- онтроль. Конта ти: 050-75955-61 А ді-100, 1993 р. в., 2,4, дизель, КП-5, пробі 305 тис. м, ABS, /п ерма, МР3, ц/з, си налізація, лю , дис и, тонований. Конта ти: 066-897-08-98 А ді-100, 1993р., 2,4л, дизель, 5-КПП, 305тис. м, ABS, /підсилювач, МР3, ц/ з, си налізація, лю , дис и, тонований. Ціна: 8500 .о., тор Конта ти: 066-89708-98 А ді-100, 1995 р.в., 2,5, т рбодизель, чорний. Ціна: 9800 .о. Конта ти: 095777-33-19 А ді-80, 1981 р.в., 1,6, синій, КП-4, нова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-358-62-80 А ді-80, 1986 р.в., 1,6, дизель. Ціна: 2500 .о., тор . Конта ти: 099-783-88-65 А ді-80, 1987 р.в., 1,8, бензин, КП-5, нова ма. Ціна: 4800 .о., тор . Конта ти: 098-995-85-44 А ді-80, 1989 р.в., 1,8, бензин, червоний, нерозмитнений. Конта ти: 050-955-29-07 А ді-80, «боч а», 1987 р.в., 1,8, бензин, титанові дис и, арний стан, або обміняю на інше авто з доплатою. Ціна: 4600 .о., тор . Конта ти: 098-587-1541

Мопед «Альфа», 2008 р.в., 100 б., можливий обмін. Конта ти: (098) 775-55-77

БМВ

Мопед «Верховина» + запчастини. Конта ти: (098) 775-55-77

БМВ-318, 1987 р.в., 1,6, зелений металі . Ціна: 3300 .о. Конта ти: 097314-55-37

Мопед «Верховина», можливий обмін на цир ляр , деревообробний верстат. Конта ти: (066) 218-79-00 Мопед «Ри а». Ціна: 450 рн. Конта ти: (066) 218-79-00 Мопед «Ри а». Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 775-55-77 Мопед «Сімсон», Німеччина, 1996 р.в., 2 місний, 50 б.см. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Мопед «С з і-Летс-2», недоро о. Конта ти: (096) 261-97-56 Мотоци л «Ява-350», 1972 р.в., 1982 р.в. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33 Мотоци л Іж-Планета-5. Конта ти: (097) 808-63-77 Мотоци л, Іж-7108, 1987 р.в., 1-циліндровий, з оляс ою. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (096) 127-31-10 Мотоци л, Хонда, НСР-125. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 27-98-39, (098) 966-55-55 Мотоци л. Гарантія, запчастини. Конта ти: 23-69-65, (098) 584-34-33 С тер «Піаджіо-Ліберті», Італія, 2004 р.в., сірий металі , 50 б. см, 4-та тний, 2-місний, зареєстрований, можливий бартер на но тб . Ціна: до овірна, Конта ти: (099) 220-51-21, (098) 259-43-16

БМВ-318, до 856-75-86

менти. Конта ти: 097-

БМВ-520, 1984 р.в., після ДТП, причіп з до ментами. Конта ти: 098-688-9891 БМВ-520, 1988 р.в., 2,0, бензин, зелений, хороший стан. Ціна: 5500 .о., тор . Конта ти: 050-647-53-22 БМВ-523, 1997 р. в., 2,5 бензин, пробі 203000 м, синій, седан, АКП, си нал., ц/з, лімат- онтроль. Ціна: 10200 . о.. Конта ти: 097-999-73-26 БМВ-525, 1982 р.в., ш іра, можливий обмін. Ціна: 2500 .о. Конта ти: 066052-77-67 БМВ-525, 1995 р. в., 2,5, пробі 287000 м, седан, чорний, КП-5. Ціна: 8700 . о., тор . Конта ти: 097-747-20-99 БМВ-525, 1997 р.в., темно-синій, салон ш іряний, сіро о ольор , АКП. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 095-777-3319 БМВ-528, 1997 р. в., 2,8, пробі 210000 м, седан, КП-5, ц/з, ма нітола, борт. ом. Ціна: 11000 . о. Конта ти: 066106-26-53 БМВ-540, 2003 р.в., по запчастинах. Конта ти: 066-713-85-00, 24-56-31

С тер, «Хонда-Діо-18», недоро о. Конта ти: (098) 205-69-76

ВОЛЬВО

С тер, Китай, 50 б., недоро о, хороший стан. Конта ти: (067) 130-51-09

Вольво-740, 2,3 інже тор, повна омпле тація, нерозмитненний, до м. до ньо о. Конта ти: 098-385-72-53

С тер, чорно о ольор , «Хонда-Леад», СС, 80 б., хороший стан. Ціна: 3200 рн, тор . Конта ти: 26-92-55

Паливно#мастильні матеріали 7.12.1. Продам

Торф в міш ах, 50 л. Ціна: 30 рн. Конта ти: 23-03-90, 43-16-75, (067)494-75-45, (050) 555-81-91

Авторино м. Л ць /0332/, /03322/

Автомобілі легкові імпортні Продам

ДЕУ Де -Ланос, 2007 р.в., збір а Польщі, відмінний стан, пробі 55000 м, зелений металі , один власни , си налізація. Конта ти: 098-681-84-01 Де -Ті о, 1997 р.в., після пожежі або на запчастини. Конта ти: 056-798-05-89 Де -Ланос, новий, можливість подальшої виплати. Конта ти: 067106-13-49, 066-189-32-09 Де -Сенс, 2005 р.в., 1,3, інже тор, відмінний стан. Ціна: 4900 .о. Конта ти: 050-644-71-76

КІА Кіа-Черато, можливість подальшої виплати, недоро о. Конта ти: 066-18932-09, 067-106-13-49

МЕРСЕДЕС MERCEDES

АУДІ А ді 100, 1990 р.в., 2,3, темно-синій, титан��ві дис и або обміняю на дешевий автомобіль з доплатою. Конта ти: 099487-30-43, 097-110-27-25 А ді А-4, ніверсал, ц/з, си налізація, вадро, сріблястий металі . Ціна: 3800 .о., тор . Конта ти: 095-875-95-05 А ді А-6, 1995 р.в., 2,5, АКП, си налізація, зимова ма, титанові дис и. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: 050-160-50-07 А ді А-6, 2000 р.в., 2.5, ТДІ, АКП, чорний, ш іра, бортовий омп., лю , 4 аербе и, ел. па ет, а сти а, нерозмитнена, можливий обмін. Ціна: 6200 .о. Конта ти: 097-301-49-53

MERCEDES E 230, 1989 р.в., АКП, ABS, тон, срібний металі , дис и титан, задніх амортизаторів, терміново, пробі - 276 т. м., ціна 5000 .о.,

т. (099) 461-64-06


MERCEDES

MERCEDES S 550, 2008 р.в., пробі - 40 т. м., MP3, чорний металі , чорна ш іра, Night Vision, R-Cam, серводвері, KeyLessGo, м льти онт.сид, під. ерма, R19, ціна 89000 .о.,

ПЕЖО

Опель-Кадет, Астра. Конта ти: 068-50038-75

Пежо-309, 1987 р.в., бензин, червоний. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-664-71-99

Фіат-Д ато, можливо в неробочом стані. Конта ти: 050-544-45-24

Пежо-605, 1990 р.в., 2,0, бензин, темносірий металі , велюр, в арном стані, терміново. Конта ти: 066-760-72-34, Валерій

Фіат-Ре ата, 1.9D, на запчастини або після ДТП. Конта ти: 097-272-30-55 Фоль сва ен-Бора. Конта ти: 098-57142-35

Пежо-Партнер, 2005 р.в., 2,0, СDІ, біло о ольор , з бо овою двер ою, щойно при наний. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-258-49-76

Фоль сва ен-Венто, Гольф-3, Джетта. Конта ти: 096-463-36-56

ПОРШЕ Порш-Каєн, Кайман Кл б Спорт, Панамера. Конта ти: 098-529-75-70

т. (050) 339-73-90

РЕНО

MERCEDES

Рено-11, 1986 р. в., 1,4, бензин, або обміняю на б дматеріали. Ціна: 1300 .о. Конта ти: 063-175-18-70 Рено-111, 1987 р.в., 1,7, бензин, можливо на запчастини, з до ментами. Конта ти: 097-803-6679

MERCEDES C 350, 2007 р.в., пробі - 90 т. м., чорний, ма симально повна омпле тація, ш іра, дис и AMG 17, ціна 35000 .о.,

т. (050) 378-60-30 Мереседес-Бенц 124, 1989 р. в., 2,3 інже тор, е/підйомни и, ідропідсилювач ерма, вебасто, ондиціонер, лю , ма нітола, си налізація, ц/з, зимова ма. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-307-49-90, Оле Мерседес-123, 3.0, дизель, ніверсал, після апремонт , пробі 10000 м, розхід палива 7,5 л на 100 м, чорний салон, можливий обмін на хат або дач . Ціна: 3500 .о. Конта ти: 050-267-65-51 Мерседес-124, 1989 р. в., 2,5, дизель. Ціна: 4200 .о. Конта ти: 098-056-59-96 Мерседес-124, 1989 р. в., 3,0 дизель, АКП, ніверсал. Ціна: 5400 . о. Конта ти: 050-876-18-15 Мерседес-126, 1990 р. в., відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 050702-89-35 Мерседес-190, 1991 р. в., зелений металі , 2,0 дизель, 5 л/100 м, м. Львів. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 097-249-2342 Мерседес-210, терміново. Конта ти: 068-565-36-15 Мерседес-307, по запчастинах. Конта ти: 050-906-29-47 Мерседес-509, 1988 р.в. Конта ти: 098667-79-93

МІТЦУБІШІ Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-66978-90, 050-758-77-66, 05 Мітц біші-Ланцер, 1998 р.в., після ДТП, на волин. реєстр. Ціна: 3000 .о., Конта ти: 095-416-70-03 Мітц біші-Паджеро, 1988 р.в., на запчастини. Ціна: 1300 .о. Конта ти: 095-416-70-03

НІСАН Нісан-Ванетт, 1993 р.в., синій, мінівен, хороший стан. Конта ти: 73-53-99, 050184-51-21 Нісан-Прімера, 2006 р.в., 1,9, DCI, дов ий, сіро о ольор , еле тропа ет, Airbac, ABS, щойно при наний. Ціна: 13500 .о. Конта ти: 067-920-22-67, 095045-11-57 Нісан-С ні, 1994 р.в., зелений, 1.4, ідропідсилювач ерма, ц/з, си налізація, оре тор фар. Ціна: 3800 .о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-33203-31

ОПЕЛЬ Опель-Ас она, 1986 р.в, хетчбе , білий, 1,6, дизель, КП-5, розхід пально о 5 л/ 100 м. Ціна: до овірна. Конта ти: 066088-94-54 Опель-Ас она, 1986 р.в., червоний, 1.6, бензин, седан, 4-дверний, м. Львів. Ціна: 1500 .о. Конта ти: 097-237-6457 Опель-Ве тра, 1998 р. в., 2,0 ТДІ, ондиціонер, щойно при наний. Ціна: 8200 . о. Конта ти: 050-523-79-61 Опель-Кадет, 1986 р. в., після ап. ремонт . Ціна: 1500 . о., тор . Конта ти: 097-639-27-52 Опель-Кадет, 1988 р.в., сіро о ольор , 1,3, бензин, витрата пально о 5 л/100 м, седан, 4-дверний, добрий стан, м. Львів. Ціна: 2400 .о. Конта ти: 097249-23-42 Опель-Оме а А, 1987 р.в., після ДТП, 2.0, бензин, механі а, ондиціонер, литі дис и та Опель-Omega А, 1990 р. в., на запчастини. Ціна: 2600 .о. за 2 а/м. Конта ти: 099-425-03-43, 096-781-47-18 Опель-Оме а Б, 2.0, седан, 1995 р.в., синій. Конта ти: 098-269-39-98 Опель-Оме а, 1988 р. в., сірий, після ДТП, знятий з облі , не підля ає ремонт . Ціна: 800 .о. Конта ти: 097-237-64-57 Опель-Оме а, 1998 р.в., 2.5, т рбодизель, чорний, ніверсал, фор оп, си н., велюр, пробі 157 тис. м, ліма, алюмін. дис и, зимова ма, не розмитнений. Ціна: 2500 .о. Конта ти: 050-968-43-12, 093-769-74-42 Опель-Ре орд, 1986 р.в., 2.0, бензин, білий, в добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 25-41-87, 050-136-03-43

Рено- ен о, 2001 р.в., 1.9, пробі 291 тис. м, білий, нерозмитнений. Ціна: 3200 .о. Конта ти: 050-435-21-59 Рено-Ма н м, 1998 р.в. та РеноПремі м, 1998 р.в., по запчастинах. Конта ти: 095-416-70-03 Рено-Трафі , 2005 р.в., 1,9, білий, щойно при наний. Конта ти: 099-11142-65 Рено-Трафі , 2007р. в, 130000. м, 2,0, білий, ондиціонер, GPS, ABS, ц/з, под ш а безпе и, еле тропривід дзер ал та ві он, бортовий омп’ютер, CD ма нітола, щойно при нанний, відмінний стан. Ціна: 13900 . о. Конта ти: 068-504-80-13

ФІАТ Фіат-С до, 1999, р.в, білий, 1,9 дизель, пасаж. по до м. 8 місць, т. 066-337-8087 Конта ти: 066-337-80-87 Фіат-Фі ріно, 1996 р. в., 1,4, зелений, після апремонт , можливий обмін. Конта ти: 28-72-86, 067-334-26-26, 050-621-63-26

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен-Джета 2, 1988 р. в., сірий металі , 1,6 дизель, 5 л/100 м, КП-5, 4 дверей, м. Львів. Ціна: 3700 . о. Конта ти: 097-237-64-57 Фоль сва ен-Джетта 1, 1983 р. в., 1,6 дизель, червоний, 4 дверцят, хороший тех. стан, м. Львів. Ціна: 2700 . о. Конта ти: 097-191-32-45 Фоль сва ен-Джетта 2, 1988 р. в., 1,6 ТДІ, сірий, 5 л/100 м, 4 дверцят, м. Львів. Ціна: 3700 . о. Конта ти: 097-237-6457 Фоль сва ен-Джетта, 1,3, КП-5, титани. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-723-50-98

Фоль сва ен-Гольф 2, Джета-2. Конта ти: 096-463-36-56 Фоль сва ен-Гольф 4, 5, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Фоль сва ен-Гольф, Джета, 1, 2,3 моделей. Конта ти: 097-752-25-92

Автомобілі легкові СНД Продам ВАЗ Ваз 2102. Конта ти: 096-731-96-96

ВАЗ-2102, 1979 р. в., хороший стан. Ціна: 8000 рн. Конта ти: 050-438-83-98 ВАЗ-2103, 1973 р. в., синій, терміново. Ціна: 6400 рн. Конта ти: 067-999-33-94 ВАЗ-21063, 1989 р. в., олір вишні. Конта ти: 25-43-74 ВАЗ-21063, 1989 р. в., титанові дис и, КП-5, ма 14, в хор. стані. Конта ти: 050-519-58-13 ВАЗ-2107, 2004 р. в., хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-921-72-00 ВАЗ-2107, 2005 р. в., синій, 1,5. Ціна: 4000 . о. Конта ти: 067-334-08-53 ВАЗ-2108, 1992 р. в., 1,3 бензин, КП-5. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-443-8290, Леонід ВАЗ-Тріора 2170, 2008 р. в., 1,8, олір вишні, авто після пожежі. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 066-725-70-65 ВАЗ-2101, 1976 р.в., добрий стан. Ціна: 1100 .о. Конта ти: 050-155-45-50

Форд-С орпіо, 1986 р. в., 2.5, дизель, темно-синій. Конта ти: 050-438-10-06 Форт-Фієста, 1993 р. в., 1,3 бензин. зелений металі , Волинсь а реєстрація, терміново. Конта ти: 099-976-35-11

ЧЕРІ Чері-Ам лет, 2007 р., 1,6, бежевий, ц/з, си налізація, ма нітола, ондиціонер, 2 под ш и безпе и. Конта ти: 050-16772-31, Іван Іванович

ШЕВРОЛЕ Шевроле, Кіа, Чері, можливість подальшої виплати. Конта ти: 067832-63-82, 099-329-03-32

СІТРОЕН Сітроен, 1994 р.в., потреб є ремонт . Ціна: 3500 рн. Конта ти: 050-917-30-46

ФІАТ Фіат-Dykato, 1988 р в., по запчастинах, с. Ви ричі. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-605-99-77, 097-835-59-92

ФОЛЬКСВАГЕН

т. (050) 603-24-80

RENAULT

т. (050) 101-77-75

Саморобний причіп до ле ово о авто. Ціна: 1000 . о. Конта ти: 097-835-5992, 096-605-99-77, Михайло Саморобний причіп до ле ово о авто. Конта ти: 050-378-21-07 Тра тор МТЗ, причіп, омбайн Нива, пл и Конта ти: 098-522-79-74 Тра тор Т-25, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-688-81-02 Т р а т о р Т-25, роторн Конта ти: 097-618-84-84

осар

.

RENAULT Premium, 2000 р.в., пробі 950 т. м., онд., ма 80%, 2 спал и, автоном а, штора, двері, сцеп а 120м3, червоний, ціна 22000 .о.,

т. (050) 339-71-04

RENAULT

6.5.2.

плю

Еле тро атал ЕК 2, можна без а м ляторів. Конта ти: 067-768-08-96 Сівал «СЗ-3/6», на запчастини, або не омпле тн . Конта ти: 72-60-05, 095490-422-49

Автозапчастини 6.7.1. продам

ФОРД

Ба ажни на б с. Конта ти: 067-36125-22, 097-613-82-42 Бензоба и до а/м УАЗ. Конта ти: 2655-26, 099-642-24-49 Бло дви на, паливна апарат ра до Т25. Конта ти: 095-835-81-98

Таврія, без до ментів, по запчастинах, пробі 6000 м. Конта ти: 063-855-9945

МОСКВИЧ Мос вич АЗЛК, 1985 р.в., 1.5, КП-4, ніверсал, помаранчевий, апремонт дви на. Ціна: 1000 .о., тор . Конта ти: 067-334-85-44 Мос вич. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 050702-89-35

Продам ГАЗ ГАЗ-3309, 2005 р. в., ідропідсилювач ерма, т рбодви н. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-924-90-70

RENAULT Magnum, 1999 р.в., пробі 970 т. м., онд., ма 80%, 2 спал и, автоном а, штора, двері, сцеп а 120м3, червоний, ціна 23000 .о.,

т. (050) 339-71-04

RENAULT

плю

Л АЗ, з малим пробі ом, в хорошом стані. Конта ти: 097-352-17-22

Автобуси, мікроавтобуси Продам БОГДАН Бо дан А-91, недоро о. Конта ти: 050528-97-98, 097-481-90-02

ІКАРУС IKARUS

ЗІЛ-ММЗ 554 М, 1991 р. в. Ціна: 61000 рн. Конта ти: 050-378-88-18. ЗІЛ-ММЗ-554, «самос ид», дизель, хороший робочий стан. Ціна: 4700 . о. Конта ти: 050-515-74-55

КАМАЗ КАМАЗ-5320, 1985 р. в. рейсовий стан, нова ма, причіп борта висо і, зерновоз. Конта ти: 097-546-98-48 КамАЗ-53213, бортовий, металевий зов. Конта ти: 098-525-28-14

МАН MAN

т. (050) 104-39-78

Дви н до а/м Фіат, 2,5, т рбодизель, в хорошом стані. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 067-768-38-93 Дви н-ЗіД. Конта ти: 067-356-97-30 RENAULT Magnum, 2001 р.в, пробі - 950 т. м., Euro II, ма 80%, 2 спал и, автоном а + п/пр тент Krone 98", BPW, борти, лапан, червоний, ціна 18000 .о.,

МЕРСЕДЕС Мерседес-210, 2,9, 20 пасажирсь их місць, або обмін на ле овий а/м. Конта ти: 068-565-36-15

До а/м Авіа, Ж 01-72

. Конта ти: 067-903-

До а/м ВАЗ-2101-2106, нові і б/в, недоро о. Конта ти: 099-642-24-49, 2655-26

СІТРОЕН

До а/м Джиллі-СК, 2008 р.в., с ло лівих передніх дверцят. Конта ти: 72-58-52, 050-928-15-45, 095-188-90-32

Сітроен-Дж мп, 2001 р.в., 2,8, ТDI, бортовий, бортова платформа 3,5 м, щойно при наний. Ціна: 8700 .о. Конта ти: 067-920-22-67, 095-045-11-57 Фоль сва ен ЛТ-55, 1993 р. в., 2,4 т рбодизель, бортовий, тентований, АКП, можливий обмін на ле овий автомобіль. Ціна: 6000 . о. Конта ти: 099-642-04-01

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання

Е/тельфер, в/п 0,5т. Конта ти: 2419-02 Зернозбиральний омбайн «МойсейФер юсон-307» Конта ти: 097-618-84-84

т. (050) 339-71-04

Дис и R-13, залізні на а/м ВАЗ, VW, Опель, Вольво та овпа и до а/м Вольво340. Конта ти: 066-217-89-09

т. (050) 339-71-04

Б ря озбиральний омбайн «Посейдон». Ціна: 35000 . о. Конта ти: 097-688-81-02

MAN 19403, 1998 р.в., пробі - 980 т. м., онд., Euro II, ма 80%, 2 спал и, автоном а, Commandor+ п/пр тент Krone 98", BPW, борти, лапан, білий, ціна 13500 .о.,

зов - нові. Конта ти:

Дви н до а/м ВАЗ-2105, ороб передач. Конта ти: 26-07-86, 050-19718-67

6.5.1. продам IKARUS 256, 1988 р.в., підсил ходова, нов. лоб. с ло, пневмо хід, пол а, м Kormoran без амерна, штор и, можл. обм. на вант. авто, зелений, ціна 5500 .о.,

Газов станов , б/в, метан, з 2 балонами. Конта ти: 78-57-11, 098448-92-14

Г м , абін , 093-328-17-19

ЗІЛ

ЗІЛ-5301, «бичо », 1999 р. в., 16 місць. Конта ти: 095-244-78-97

Газовий балон пропан/б тан, для ле ово о авто. Конта ти: 050-624-7213

Голов бло а, олінвал, т рбо, до іномаро . Конта ти: 067-768-38-93

Даф-75, 1996 р. в.. по запчастинах. Конта ти: 095-416-70-03

ЗІЛ-130, відмінний стан. Конта ти: 093-328-17-19 ЗІЛ-45021, самос ид, робочий тех. стан, апремонт в 2009 р. Ціна: до овірна. Конта ти: 093-328-17-19

Вед чий міст до Т-40. Конта ти: 050166-91-11

Голов бло а до а/м Тойота та Х ндай. Конта ти: 067-305-66-10 Голов бло а до а/м Тойота, Х ндай, Хонда, Кіа. Конта ти: 067-768-38-93

ГАЗ-53, самос ид, можл. обмін на б дматеріали або тра тор. Конта ти: 096-731-96-96

ДАФ

УАЗ УАЗ-452, 2 шт., 1985 р.в., один без до ментів. Конта ти: 73-80-76, 068233-03-52

6.2.2.

Автомобілі вантажні

До менти на причіп до ле ово о авто. Конта ти: 066-621-73-39

Опель-Віваро, або Рено-Трафі . Конта ти: 050-438-10-06

МТЗ-82, Т-40. Конта ти: 050-16691-11 Обприс вач, сівал . Конта ти: 097618-84-84 Пл 4 орп си, терміново. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 097-835-59-92, 096-60599-77

Тра тор ЮМЗ-6. Конта ти: 098-51620-19 Тра тор, 75 інсь их сил. Ціна: 7000 . о. Конта ти: 097-688-81-02 Тра тор, в-ва Ан лії. Ціна: до овірна. Конта ти: 70-37-98

Фоль сва ен-Кадді, 2008 р. в., 1,9, пробі 75000 м, олір апельсина, щойно при наний, відмінний стан. Ціна: 14500 .о. Конта ти: 068-504-80-13

Фоль сва ен-Транспортер, 2007 р. в., 1,9, пробі 70000 м, ц/з, відмінний стан, щойно при наний. Ціна: 16800 .о. Конта ти: 068-504-80-13

МТЗ-80. Конта ти: 050-610-75-06

Тра тор Т-74, з льтиватором, пл ом. Конта ти: 098-603-58-38

Фоль сва ен Transporter, 1999 р.в., 2,5 TDI, АКП, пробі - 186 т. м., ма н., ел.па ., е/с, е/дз, ц/з, фар оп, сірий, дов а база, розпашон а, ціна 12500 .о.,

Фоль сва ен-Пассат, В-3, 1989 р.в., сірий, титани, си налізація, фор оп, аз-пропан. Ціна: 4800 . о., тор Конта ти: 095-835-81-98

Комбайн «Джанбір-940». Конта ти: 097-618-84-84 Комбайн «Нива» по запчастинах, орп с моста до МТЗ-80 та орп с проміж т и з бач ом. Конта ти: 067-525-59-47 К зовн платформ на металевій основі, висо ий борт. Ціна: до овірна. Конта ти: 093-328-17-19 К льтиватор тра торний. навісний, 3 м. Конта ти: 067-495-15-42

Причіп до вант. авто. в робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 093-32817-19 RENAULT Magnum, 1999 р.в., TDI, webasto, онд, ел.па ., червоний, бло мост , 2 спал и, абіна Privilegia, ба 730л, спойлер, лю , без причепа, ціна 15000 .о.,

Фоль сва ен-Пассат В3, 1.6, 1991 р.в., після ДТП, не робочий стан. Ціна: 2200 .о. Конта ти: 050-959-06-20

Комбайн СК-5 «Нива», в робочом стані та ЗІЛ. Конта ти: 79-52-44, 096-40131-20

Прес-підбирач Вель ер-41. Конта ти: 097-618-84-84

ФОЛЬКСВАГЕН

БМВ-3, 5, 7. Конта ти: 096-463-36-56

Опель-Ас она, Ве тра. Конта ти: 096463-36-56

RENAULT

Фоль сва ен Т-4, вантажно/ пасажирсь ий, 1998 р.в.,1,9 TDI, хороший стан. Ціна: 9800 .о. Конта ти: 050-205-19-29

Автомобіль б дь-я ом стані. Конта ти: 096-463-36-56 А ді-80, 100. Конта ти: 096-463-36-56

Мерседес-123, 124, 190. Конта ти: 096463-36-56

РЕНО Рено-менеджер, 1995 р. в., в/п 5 т., 50 б. м. Конта ти: 050-285-20-28

КС-2. Конта ти:

Форд-Транзит, 1993 р. в., 2,5 дизель, КП-5, білий, /підсилювач, МР-3. Ціна: 6000 .о., тор . Конта ти: 067-28327-45

К плю

Мерседес, А ді, Фоль сва ен, 1995-2008 р.в., дизель, недоро о. Конта ти: 098571-42-35

МЕРСЕДЕС Мерседес-1320, 1995 р. в., в/п 11 тонн, алюмінієвий ф р он 42 б. м, довж. 7,10 м, пробі 682000 м, три осі, лінивий міст, повітряні под ш и, шини (285 / 80R19,5). Конта ти: 050-378-67-55

Картоплесаджал 098-516-20-19

ЗАЗ

Шевроле-Авео, новий. Ціна: від 750 рн./ міс. Конта ти: 066-189-32-09

До менти на причіп до ле ово о авто. Конта ти: 097-352-17-22 Мерседес Е-124, 190. Конта ти: 097752-25-92

Запорожець, в робочом стані. Конта ти: 23-22-41

Л АЗ-969 М, 1991 р.в. Ціна: 700 .о. Конта ти: 26-52-51

ФОРД

Раф, 1990 р. в., робочий стан, недоро о. Конта ти: 067-332-89-38

МАН, з причепом. Ціна: 15000 Конта ти: 050-912-14-75

Ба ажни до а/м ВАЗ, б/в. Конта ти: 26-55-26, 099-642-24-49

Фоль сва ен-Пассат Б3, 1990 р. в. Ціна: 5800 .о. Конта ти: 099-340-93-44 Фоль сва ен-Пассат, 1986 р. в., 1.6, дизель, білий, хороший технічний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 21-0291 Фоль сва ен-Т 4,1999 р. в., 1,9 дизель, білий. Ціна: 9400 . о. Конта ти: 050163-10-93

Форд-Сієра, 1978 р. в., 1,6 бензин, білий, КП-5, ніверсал. Ціна: 3000 . о., тор . Конта ти: 067-148-38-44, 099-720-6982

РАФ

ВАЗ-21011, 1974 р., білий. Ціна: 4000 рн. Конта ти: 067-999-33-94

ЛУАЗ

Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 2.5, т рбодизель. Конта ти: 099-27517-28, 096-357-65-33

Мерседес-Варіо 614, 2001 р.в. або обміняю на дешевший автомобіль. Конта ти: 098-585-48-99

ВАЗ, ЗАЗ, можливість подальшої виплати. Конта ти: 067-832-63-82, 099329-03-32 ВАЗ- 2102, 1978 р. в., зелено о ольор , робочий стан. Ціна: 750 .о. Конта ти: 70-90-02, 098-041-58-09 ВАЗ-2101, 1971 р. в., хороший стан. Ціна: 1200 . о. Конта ти: 095-641-80-25

Фоль сва ен-Пасат Б-3, на запчастини. Конта ти: 050-378-20-84

Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 1.9, т рбодизель, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-6533

31

АВТОРИНОК (М. ЛУЦЬК)

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

Зернозбиральний омбайн, в-ва Німеччини, жат а 2 м., широ і шини. Конта ти: 067-376-20-75 Ізотермічний ф р он. Конта ти: 099-92490-70 Картопле опач , саджал , льтиватор, прес-підбирач «КЛААС». Конта ти: 097-618-84-84

До а/м Л АЗ. Конта ти: 066-621-73-39 До а/м Мос вич, ВАЗ, Таврія, Л АЗ. Конта ти: 26-40-53, 095-862-91-76 До а/м Фоль сва ен-Т 4, рила, апот, двері, захист дви на. Конта ти: 050163-10-93 До А ді-100, 1985 р. в., дверцята передні, задні, бал а передня, рила та інше, бло дви на 1,8, шат ни, махови та інше. Конта ти: 050-015-88-26 До Волинян и та Запорожця. Конта ти: 23-22-41 Д блі ати ав томобільних зна ів. Конта ти: 050-378-07-51 Задні рила та дверцята до а/м ВАЗ2102. Конта ти: 050-339-83-03 Задні ліві двері до а/м Опель-Ве тра. Конта ти: 050-339-83-03 Задній міст д о а/м ГАЗ-53, автопо риш и Г-51, 2 шт. Конта ти: 050-836-41-45 Задній міст до МТЗ та ЮМЗ. Конта ти: 050-166-91-11 Замо за оряння на ВАЗ. Конта ти: 2543-74 Запчастини Г-52, арбюратор, енератор, адрин. Конта ти: 050-836-41-45 Зарядний пристрій «Світязь», до а/м, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 050-64313-00 Зимові шини, б/в. Конта ти: 099-75443-67


32

АВТОРИНОК (М. ЛУЦЬК, М. І. ФРАНКІВСЬК)

Колінвал до а/м Мерседес-А тра. Конта ти: 067-768-38-93 Колінвал до а/м. Конта ти: 067-30566-10 Колінвал до дви на ЗИД УД-5. Конта ти: 78-56-30, 74-35-08 Криш ба ажни а до а/м Опель Ве тра 1,8 S. Конта ти: 099-173-65-03, 050066-88-89 Криш ба ажни а до а/м Фоль сва енТ5, б/в. Конта ти: 050-873-08-06 Паливний ба до а/м Фіат-Д ато. Конта ти: 050-194-31-71 Пежо-305, з до ментами, 1986 р. в., волинсь а реєстрація, на запчастини, або до менти до а/м. Конта ти: 099-75412-09 Перероблені мости з а/м Вол а до а/м УАЗ. Конта ти: 067-768-08-96 Перехідні плити між дви ном Л АЗ, на Фоль сва ен-Гольф, дизель або Таврія. Конта ти: 097-352-17-22 Перехідні плити на дви ни, між дви ном Л АЗ на ВАЗ, Фоль сва енГольф, Таврія, можливе переобладнання. Конта ти: 066-621-73-39 Продам одн нов по риш Matador Elite2, 195/65/R15, малюно MP-42 (або до плю др до пари). Конта ти: 050718-50-92, 063-850-89-35 Стартер до Іфа, б/в, 24 В. Конта ти: 095835-81-98 Фенар задній, правий до а/м Фоль сва ен Т-4, оври и передні, зимові. Конта ти: 095-489-35-00 Шини 225х70х15 С, фор оп та дис и до а/м Рено-Кен о. Конта ти: 067-33408-53

6.7.2.

плю

ВАЗ 2108, 1989 р. в., 1.1, білий, потреб є незначно о ремонт , дви н та ходова після апремонт . Ціна: 2000 . о. Конта ти: 097 875-56-06. ВАЗ 2108, 1995 р. в., 1.3 б., м зи а «Піонер», білий. Конта ти: 095 086-8970. ВАЗ 2109, 1988 р. в., світло-бежевий, тон вання, 5 ст. КП, тюнін . Ц. 2700 . о., тор . Конта ти: 096 747-50-80. ВАЗ 2109, 1989 р. в., 1.3, 5 ст., добром стані. Ціна: 2650 . о. Конта ти: 066 17855-65. ВАЗ 2109, 1989 р. в., 1.5, червоний, в ідеал. стані. Ціна: 3000 . о. Конта ти: 097 875-56-06. ВАЗ 2109, 1991 р. в., в арном стані, поміняна вся ходова, зчеплення, ороб а, рем. дви на, тон. с ло, сірий металі . Ціна: 3850 . о. Конта ти: 050 165-1659. ВАЗ 2109, 1991 р. в., добром стані. Ц. 2300 . о., обмін. Конта ти: 067 866-5707. ВАЗ 2109, 1996 р. в., 5-ст. КП, 1.3, 7 л/ 100 м, відмінний стан, повний ремонт ходової. Ціна: 3750 . о., тор . Конта ти: 097 752-61-28. 050 433-20-26. ВАЗ 2109, 2003 р. в., 1.5 інже тор, синій металі , ц/з, си нал. Ціна: 4600 . о. Конта ти: 050 649-28-43. ВАЗ 2109, на ход , добрий стан, ТО. Конта ти: 097 822-53-11. ВАЗ 21093, 1991 р. в., темно-сірий мет, 1.5, добрий стан, МР 3. Ціна: 2800 . о., тор . Конта ти: 067 350-02-82. ВАЗ 21093, 1992 р. в., 1.5, 5 ст. КП, білий, не битий, не фарбований, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 67908-21.

Головн пар на КП до а/м Л АЗ. Конта ти: 097-352-17-22 Г м до а/м УАЗ, R-15, б/в. Конта ти: 066-990-83-56, 097-376-29-69

ВАЗ 21093, 1997 р. в., вишневий, нові а м лятор та арбюратор, ап. рем. дви на. панель від а/м Опель Ве тра, си нал., ц/з, хороший стан. Ціна: 3500 . о., тор . Конта ти: 098 951-83-88, 096 559-21-45. ВАЗ 21093, бордовий, 1996 р. в., 1.5. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 808-8348.

До а/м Вольво-740, 2.4, дизель. Конта ти: 067-768-38-93

ВАЗ 21093, червоний, 1.5, добрий стан. Ціна: 3450 . о. Конта ти: 50-15-13.

До а/м Фоль сва ен-ЛТ 28, 1990 р. в. Конта ти: 067-768-38-93

ВАЗ 21099, 1.5, 5 ст., КП, фіолетовий, лю , ш ір. салон, си нал., можл. обмін. Конта ти: 097 254-01-29, 050 712-49-60

Бал до а/м Газель, б/в. Конта ти: 050109-39-23

Запчастини до а/м Лянча-Тема. Конта ти: 067-768-38-93 Перехідн плит на дизель до а/м Нива або УАЗ. Конта ти: 097-352-17-22 Перехідн плит на дизель до а/м Нива або УАЗ. Конта ти: 066-621-73-39 Пласти овий дах до а/м Л АЗ, новий. Конта ти: 066-621-73-39 Пласти овий дах, новий, до а/м Л АЗ. Конта ти: 097-352-17-22 Ст пиці задні до а/м Фоль сва ен і А ді. Конта ти: 095-139-99-09, 050-91214-75 Та сометр. Конта ти: 099-234-57-27

Мото#, велотехніка та запчастини 6.9.1. продам Мопед Карпати та запчастини, недоро о. Конта ти: 050-167-72-75 Мотоци л Джонсон, новий, 2циліндровий, реєстрація. Конта ти: 067-888-90-55 Мотоци л Урал, + дви н МТ, та запчастини. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 066-177-57-78 Мотоци л Ява. Ціна: 400 .о Конта ти: 050-912-14-75 Спортивний мотоци л «Зон шен-200», або обміняю. Ціна: 10000 рн. Конта ти: 066-365-56-36, 093-880-88-48

Авторино м. Івано-Фран івсь

Автомобілі легкові СНД Продам ВАЗ ВАЗ 2101, 1976 р. в., білий. Терміново! Конта ти: 096 732-02-22. ВАЗ 2101, 1976 р. в., відмінном стані. Конта ти: 096 137-99-81. ВАЗ 2101, 1976 р. в., червоний, 1.2, ц/з, си нал., добром стані. Конта ти: 097 757-41-76.

ВАЗ 21099, 1.6, від 560 рн/міс., новий, ц. завод виробни а. Конта ти: 063 71764-60. ВАЗ 21099, 2005 р. в., 1.5 інж., синій мет., ц/з, си нал, МР-3, титани, передній ел. с лопідіймач. Ціна: 5200 . о. Конта ти: 050 649-28-43. ВАЗ 21099. Від 2900 рн/міс. до 2 р. Конта ти: 097 788-62-00. ВАЗ 2110, зелений, 2008 р. в., або обмін на дерево. Конта ти: 097 254-01-29, 050 712-49-60. ВАЗ 2110, темно-зелений металі , аз. станов а, 1 власни , пробі 50 тис. м. Конта ти: 050 170-73-44. ВАЗ 2111, сірий, 2000 р. в., 1.5 інже тор, пробі 60 тис. 4 м, нерозмитнений. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 097 753-3681. ВАЗ 21114 ніверсал, 2006 р. в., бежевий, анти ор. оброб а, під рил и, ц/з, ел. с лопід. передні, си нал., тон. ві на, МП3, омпле т зим.-літ. ми Но іан, 16- лап. дви н, 34 тис. м. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 097 755-71-43. ВАЗ 21115 Самара, хорошом стані, сірий металі , 156 тис. м пробі , а сти а, си нал., імоб., МТЛ, нова ма, знос 5%, тюнін . Терміново! Ціна: 3600 y. o. Конта ти: 098 332-51-80. melnyk21ruslan@mail.ru ВАЗ 21115, 2007 р. в., 1.6 І, мех. КПП, сірий металі , седан, тон вання, не битий, в ідеальном стані. Ц. 6500 . о. Конта ти: 096 203-95-80. ВАЗ 21144, 2007 р. в., чорний, добрий стан. Ціна: недоро о. Конта ти: 067 90827-77. ВАЗ 21213 Нива, 2001 р. в., 1.7 , мех. КП, фіолетовий, нова ма, вітрови и, тюнін , на лад и, ен рятни , відмінном стані, все працює. Ціна: 4600 . о. Конта ти: 096 203-95-80. ВАЗ, 1979 р. в., 1.6 бензин, седан, бежевий, 250 тис. м. Ціна: 2000 . о. Конта ти: 097 968-51-67. ВАЗ-21-06, 92 р. в.. добр. стан, 1 власни , бла ит. Конта ти: 067 837-39-92.

№44 вiд 25 листопада 2010 ро

ГАЗ

ЗАЗ

БМВ

ДОДЖ

Вол а 24, 1977 р. в., після апремонт . Конта ти: 097 431-89-81. ГАЗ 21 «Вол а», 1963 р. в., після зварювання та фарб вання, на ход . Ціна: 1950 . о. Конта ти: 097 456-17-69. ГАЗ 24, 1980 р. в., добром стані, аз. станов а. Конта ти: 097 668-65-32.

Cлав та Лю с, 05 р. в., ідеал. Конта ти: 066 341-42-93. ЗАЗ 696, 1979 р. в., добром стані, не фарбований. Конта ти: 097 897-09-90. ЗАЗ 968 М, 1977 р. в., потреб є фарб вання+запчастини. Конта ти: 096 883-73-70.

БМВ 120, 1992 р. в., чорний, ел. ві на, ел. дзер ала, ел. лю , АВС, ц/з. Ціна: 3000 . о. Конта ти: 093 490-65-04.

DODGE

ГАЗ 24Н, або зов з до Конта ти: 097 822-53-11.

ЗАЗ-968-М, 77 р. в., на ход . запч., потреб є фарб вання. Конта ти: 096 88373-70.

ментами.

ГАЗ 31029 «Вол а», 1994 р. в., чорний, 1 власни . Конта ти: 096 543-76-61. ГАЗ 3129, добрий стан, на з/п. Конта ти: 067 342-01-58, 095 827-52-63. ГАЗ 52, термоб да, на ход , добрий стан. Конта ти: 097 822-53-11. ГАЗ, асенізатор, 79 р. в. Конта ти: 067 730-19-08. ГАЗ-21 Вол а, 63 р. в., фарбований, варений, на ход , можл. обмін. 1950 . о. Конта ти: 097 456-17-69. ГАЗ-31105, дви . Крайслер, чорн., 08 р. в. Конта ти: 098 527-56-17.

ДЕУ Део Ланос, 1.5, 2010 р. в., чорний, 672 рн/ міс. Конта ти: 096 606-74-22. Део Ланос, 2007 р. в., 1.5 І, мех. КП, темносиній металі , седан, си нал., ц/ з, оре тор фар, вітрови и, в ідеальном стані. Ціна: 6800 . о. Конта ти: 096 20395-80. Део Ланос, 2007 р. в., 28 тис. м пробі , 1.5 інже тор, си нал., ц/з, МР-3 ма нітола+а стична система, бісенонові фари, тоновані ві на, тит. дис и14, відмінном стані. Ц. 6800 . о. Конта ти: 097 769-57-40. Део Ланос, 2007 р. в., 41 тис. м, 1.5 азбензин, ц/з, /п ерма, ондиц., с лопідіймачі, си нал., протит ман и, МР-3 ма нітола, тоновані. Терміново! Ціна: 6800 . о. Конта ти: 093 972-1864. Део Ланос, 2008 р. в., 1500 І, срібний металі , пробі 14 тис. м, польсь а збір а, /п ерма, ма нітола СД, тон вання, безш м а, оброблена, фар оп, відмінном стані. Ціна: 7450 . о. Конта ти: 097 453-76-67.

Слав та, 2004 р. в., аз-бензин, арний стан. Ціна: 3250 . о. Конта ти: 063 42315-38.

УАЗ

ІНШІ АВТО Л АЗ, «Волинян а», добр. стан, 86 р. в. Конта ти: 096 825-57-63. Л АЗ-969М «Волинян а», 1990 р. в., ТО до 2012 р., об’єм 1,2, 1 власни , жовтий, тент, а м лятор, нова ма «Піреллі»Італія. Ціна: 12000 рн. Конта ти: тл мач 03470 2-15-09, 095 798-74-27. woyad@i.ua немає

Мос вич 21037, араван, 1974 р. в., ап. рем. Конта ти: 097 629-80-06, 050 26631-41. Мос вич 2140, 1987 р. в., червоний, після апремонт +запчастини. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 739-40-18. Мос вич 2140, ід. ст., різні варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 654-3059. Мос вич 2140, червоний, добром стані. Конта ти: 097 275-55-09. Мос вич 2141, 1991 р. в., на ход . Ціна: 800 . о. Конта ти: 098 570-53-39. Мос вич 21412, 1996 р. в., білий, т. о. до 2012 р., фар оп. Ціна: 12000 рн. Конта ти: 098 613-74-92. Мос вич 401, 1953 р.в., можл. обмін на Вол ГАЗ-21. Конта ти: 068 137-91-58.

ВАЗ-21011, 77 р. в., 1 власни . Конта ти: 067 476-34-73, 099 426-51-58.

Мос вич 403 ретро, 1964 р. в., хороший стан, з до ., ТО 2010 р. Можливий обмін. Ціна: 1000 . о. Конта ти: 098 880-5652. yakymotors@rambler.ru

ВАЗ-21013, рідна фарба. Конта ти: 098 635-41-26. ВАЗ-2105, 89 р. в., зелен., добр. стан. Конта ти: 067 837-39-92.

Мос вич 412, 1982 р. в., 1.5 арб. з ороб ою від Форда, 4-ст. КПП, після ап. рем., ТО 2008 р. Ціна: 450 y. o. Конта ти: 068 144-55-78.

ВАЗ-2106, 1,6, аз/бенз., ТО до 1012 р., добр. стан. 1900 .о. Конта ти: 096 94437-06.

Мос вич 412, 1989 р. в., бежевий, добрий стан, ТО до 2011 р. Ціна: 800 . о., тор . Конта ти: 098 122-46-02.

ВАЗ-2107, 05 р в., черв., 1,5, арб., тит., ма нітола. Конта ти: 096 407-54-28.

Мос вич 412, 1990 р. в., білий, 1 власни . Конта ти: 096 543-76-61.

БМВ 3 SERIES, 2000 р. в., 2,5 бензин, пробі 120000 м, седан, червоний, ц/з, еле трос лопідіймачі, ліматонтроль, си налізація, ма нітола, под ш а безпе и, ціна 4200 . о.,

т. 068-109-31-31

БМВ

БМВ 7 SERIES, 2001 р. в., 3,0, пробі 146000 м, чорний, ц/з, еле трос лопідіймачі, ліматонтроль, си налізація, ма нітола, под ш а безпе и, салон ш іра, щойно при наний, ціна 24500 . о.,

т. 095-611-14-44

БМВ

А ді-100, 1991 р. в., 2,8 аз/бензин, пробі 255000 м. седан, бежевий, ц/з, еле трос лопідіймачі, ліматонтроль, си налізація, салон велюровий, ціна 5500 . о.,

БМВ 520i, 1991 р. в., 2,0 бензин, пробі 240000 м, АКП, седан, зелений, ц/з, нова ма, ідро підсилювач ерма, ма нітола, си налізація, лю , щойно при наний, хороший стан, ціна 2400 . о.,

т. 063-346-03-63

БМВ А ді-100, 1987 р. в., 1,8 бензин, пробі 200000 м, АКП, седан, ап. ремонт, олір вишні, си налізація, ма нітола, ціна 4500 . о.,

А ді 100, сірий мет, седан, 2.3 інж., 1988 р. в., добрий стан. Ціна: 3600 . о. Конта ти: 067 397-02-76, 099 642-87-48. А ді 80, 1990 р. в., білий, арбюратор, тон вання, відмінний стан. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 050 433-66-61, 73-34-61. А ді А 3, 1998 р. в., 1.6 інже тор, ліматонтроль, ел. па ет. Ц. 7900 . о. Конта ти: 098 444-65-46.

БМВ 5 SERIES, 1995 р. в., 2,5 бензин, пробі 236000 м, седан, АКП, ц/з, еле трос лопідіймачі, ліматонтроль, си налізація, лю , щойно при наний, ціна 3000 . о.,

т. 093- 707-88-19

БМВ

А ді А 6, т. дизель 2.5, 1996 р. в., відмінном стан, лімат- онтроль, ел. па ет, 6 ст. КП. Конта ти: 096 277-02-74. А ді А 6, ніверсал, 1996 р. в., 2.5 ТДІ, зелений, си нал., лімат- онтр., добрий стан. Ціна: 10300 . о. Конта ти: 096 478-72-24. А ді А-6, 1996 р. в., зелений металі , 2.3 бензин V-6, ш іряний салон, ц/з, 2 си нал., повний еле тропа ет, лімат- онтроль, /п, аербе 2 шт., 4х4, ідеальний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 098 512-70-10, 099 961-11-97.

БМВ 5-series 518, 1993 р. в., пробі 16000 м, 1,8 бензин, седан, КП-5, щойно при наний, ціна 1900 . о.,

т. 063-332-80-77, 095-727-76-20 БМВ 525 ДТС, 1997 р. в., 2.5 дизель, мех. КП, срібний металі , седан, ліматонтроль, р їз, ш іра, АВС, аербе , є все. Ціна: 10600 . о. Конта ти: 096 203-95-80.

ДЕУ DAEWOO

Мерседес С 190. Ціна: 3700 . о. Конта ти: 098 706-79-54, 096 694-95-12.

МІТЦУБІШІ Мітц біші Галант, 2007 р. в., чорний, 2.4 бензин, автом. КП, ондиц., ш іряний салон, відмінном стані. Ціна: 20000 . о. Конта ти: 066 990-98-29, 095 906-3628. Мітц біші Лансер 1.6, 2007 р. в., темночервоний, 15 тис./ м пробі , автомат. КП, АВС, онд., аербе , імобілайзер, / п ерма, ц/з, ел. па ет, піді рів дзер ал та передніх сидінь, тон вання. Ціна: 12700 . о. Конта ти: 067 342-72-40.

Мітц біші Лансер-9, 2005 р. в, сірийметалі , ц/з, ел. па ет, си нал., тоноване с ло, стереосистема ДВД, титани, спойлер, ондиц., піді рів передніх сидінь. Ціна: 9900 . о. Конта ти: 097 998-47-55, 097 71145-94.

НІССАН

ОПЕЛЬ Опель Ве тра В, 1996-1997 р. в., 1.8 І, 16 v, сірий, еле тропа ет (с лопідіймачі, дзер ала, лю ), /п ерма, титани, ма нітола, синалізація, добрий стан, можл. обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 095 080-92-04, 095 151-70-46. Опель Ас она, 1.6, 2-дверний, можливо під виплат . Конта ти: 063 125-00-62. Опель Ас она, 1986 р. в., 1.6 бензин, червоний, седан. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 097 237-64-57, Львів. Опель Ас она, 1986 р. в., 1.6 бензин. Терміново! Ціна: 2200 . о. Конта ти: 097 080-22-68. Опель Ас она, 1986 р. в., 1.6 арб., 2дверний, потреб є незначно о ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 066 383-14-58. Опель Ас она, 1986 р. в., синій, 1.6 Д. Ціна: 2600 . о. Конта ти: 067 68141-14. Опель Ас она, 1987 р. в., 1600 см б., 4 ст. КП, ц/з, темно-синій металі . Ціна: 2100 . о. Конта ти: 096 477-64-02.

А ді В4, 1994 р. в., титани, лю , АВС, аз-бензин. Ціна: 7900 . о. Конта ти: 096 607-84-70.

Терміново! А ді А 6, 1995 р. в., бензин. Ц. до овірна. Конта ти: 050 373-36-73, 097 792-14-98.

Мерседес Бенц-124, 1993 р. в., 2.0 диз., чорний, пробі 265 тис. м, лю , ел. с лопід, /п ерма, ц/з, ма ., АРБ, АБС, а сти а, си нал., АБД. Ціна: 8800 . о., тор . Конта ти: 71-28-91, 098 327-4556, 097 265-64-09.

Ніссан Станзе, 84 р. в., добрий стан, передній привід, ТО до 2012 р., 1600 .о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-75.

А ді А8, 1995 р. в., ідеальний стан, повний привід, повна омпле тація. Ціна: 5500 y. o., тор . Конта ти: 068 54387-80.

А ді-80 Кватро, чорний олір, 1990 р. в., 1,8 дви н, титанові дис и, ма нітофон. Терміново, недоро о! Конта ти: 097 847-66-13.

Мерседес Бенц Астрос, 1998 р. в., можливий обмін на б дівельні матеріали. Конта ти: 068 104-56-37.

Ніссан Прім’єра, 1994 р. в., відмінном стані. Конта ти: 097 908-87-59.

А ді А 4, 1996 р. в., 2.6 інже тор, 4х4 повний привід, ел. па ет, оричневий. Ц. 9200 . о. Конта ти: 098 265-12-95.

А ді А 6, 1995 р. в., 2.0 аз-бензин, чорний, лімат- онтроль, ел. па ет, си нал. Ціна: 9900 . о. Конта ти: 096 478-72-24.

Мерседес 190, 1986 р. в., 2.0 Д, добрий стан. Можливий обмін на дешевше авто. Ціна: 4700. Конта ти: 096 606-7858, 096 742-10-61.

Ніссан Ла рел, 2.8 Д, бронзовий мет., титани, тон вання. Ціна: до овірна, обмін. Конта ти: 03548 2-25-29.

А ді А 4, 1.6 інже тор, білий, без до м. Конта ти: 067 946-86-43, 050 737-35-63.

А ді А 4, 1996 р. в., 2.6 інже тор, 4х4, ел. па ет, велюр, лімат, оричневий. Ціна: 9500 . о. Конта ти: 098 265-12-95.

Мерседес 124, 1993 р. в., 2.8, синій металі , араван, 7 місць, аербе , АКБ, еле три а, ш іра, добром стані. Ціна: 8300 . о., тор . Конта ти: 050 86728-05.

Мітц біші Лансер 9, 2008 р. в., 1.6 мех. К, пробі 34 тис. м, 1 власни , на арантії, сірий, си нал., ц/з, АВС, ма нітола «Піонер», сервісна ниж а, всі ТО - сервіс, ондиц., /п, аербе , піді рів сидінь. Ціна: 13500 . о. Конта ти: 050 822-7742, 097 375-24-83.

т. 066-751-47-48

А ді 100, 2.3 бензин, сірий олір, тит. дис и. Ц. 7700 . о. Конта ти: 098 68040-53.

Мазда 6, 20006-2007 р. в., 5 мех., 120 тис. м пробі , сірий, лімат, р їз, датчи , АВС, обсл ов ється на Мазда Моторс (Київ). Конта ти: 73-09-98. 067 344-71-08

Мерседес Е-300, Д, 606-мотор, 1994 р. в., срібний, повний омпле т. Ціна: 9700 . о., тор . Конта ти: 097 236-8556. www.rubka013@bigmir.net

т. 093-323-83-26, 095-044-69-93

А ді-80 Кватро, чорний олір, 1990 р. в., 1,8 дви н, титанові дис и, ма нітофон. Терміново, недоро о!. Конта ти: 097 847-66-13.

Мазда 323, 1992 р. в., 1.6 І, 16 V, сірий, си нал., імобілайзер, ма нітола, добром стані. Ціна: 4600 . о., тор . Конта ти: 050 183-34-40, Андрій.

МЕРСЕДЕС

АУДІ

АУДІ-100

Мазда 323, 1.6, 1990 р. в., седан, червоний, /п, лю , ц/з, вебасто. Ціна: 3600 . о. Конта ти: 067 397-02-76, 099 642-87-48.

Мереседес-190, 85 р. в., 2,0 диз., чорн., си н., апрем. ходової і дви ., ідеал., 5л/100 м, сіді, 4500 . о. Конта ти: 067 852-92-63.

Продам

МОСКВИЧ Иж омбі, 1987 р. в., бежевий, ап. рем. зова та ходової, оброблена, 5-ст. КП, висо ооборотний стартер, арбюратор від «вісім и», італійсь а азова станов а, тон. ві на, 2 омпле ти ми на дис ах. Ціна: 1600 . о.,тор . Конта ти: 063 61702-42.

МАЗДА

Автомобілі імпортні

АУДІ-100

Dodge Ram Van, 1998 р. в., 2,5 дизель, КП-5, пробі 300000 м. мінівен, синій, ма нітола, си налізація, можливий обмін на а/м ОпельКомбо, ціна 7500 . о..

т. 067-717-69-91

УАЗ 968 М, Волинян а. Ціна: 1300 . о. Конта ти: 067 960-78-40. УАЗ бортовий, 1995 р. в., бензин, добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 690-38-95.

Део Не сія, 2007 р. в., темносиній, 43 тис. м пробі , /п ерма, с лопідіймачі, ц/ з, МР-3, 2-стороння си нал., аражне збері ання. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 097 239-60-69.

Део Не сія, нерозмитнений, 5-дв., хетчбе , 1994 р. в., 5-ст., механі а, 1700 .о. Конта ти: 093 549-84-88. Део Сенс, 2008 р. в., пробі 15 тис. м. Конта ти: 097 612-82-35. Део Ті о, 1997 р. в., 0.8, мех., онд., після пожежі або по запчастинах. Конта ти: 093 014-00-44.

БМВ

Терміново! УАЗ 469, 1980 р. в., робочом стані, ба ато запчастин. Конта ти: 097 777-04-92.

Део Ланос, можл. подальшої виплати від 672 рн/міс. Конта ти: 063 717-64-60

Део Не сія, нерозмитн., седан, 1998 р. в., 1,6 бенз., сірий, ц/з, ел. с ло, 1900 .о. Конта ти: 093 549-84-88.

БМВ 320, 1994 р. в., сірий, 2.0 інже тор, АВС, /п, нерозмитнений, добром стані. Конта ти: 066 713-94-93. БМВ 520 І, 1994 р. в., темносиній, ел. лю , 2 аербе , добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 788-61-24. БМВ 520 І, 1998 р. в., темносиньо о ольор , добром стані. Ц. 12500 . о. Конта ти: 095 573-71-31

DAEWOO NEXIA, 1996 р. в., 1,6 бензин, пробі 113000 м, седан, зелений, ц/з, еле трос лопідіймачі, си налізація, хороший стан, ціна 3800 . о., м. Ковель,

т. 068-584-95-63

Опель Астра, 1995 р. в., 1.6, седан, сірий. Конта ти: 067 942-05-82. Опель Астра, 1995 р. в., т. дизель. Ціна: 4800 . о. Конта ти: 098 257-46-39. Опель Астра, 1996 р. в., 1.7 дизель, ніверсал, сіро о ольор . Конта ти: 067 942-05-82,


№44 вiд 25 листопада 2010 ро Опель Астра, 2006 р. в., 1.4 І, мех. КПП, чорний металі , ондиц., тон вання, АВС, аербе , підсилювач ерма, не битий, нефарбований, в ідеальном стані. Ц. 10200 . о. Конта ти: 096 20395-80.

Пежо 605, 1994 ьр. в., 2.0 інже тор, при наний 2006 р., повний ел. па ет, м зи а, МР-3, /п, АВС, ондиц., ел. лю , тонований, аражне збері ання. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 098 461-3135.

Фоль сва ен Гольф, червоно о ольор , аз-бензин., нерозмитнений. Ц. 1200 . о. Конта ти: 067 342-10-94.

Форд Ес орт, 1987 р. в., 1.3, білий, добрий стан. Ціна: 2000 . о. Конта ти: 068 97713-57, 050 887-26-90.

Опель Астра, чорний, 1.6, тоновані ві на, ц/з, ел. па ет, м зи а, ондиц., под ш и безпе и, серво ідро ермо, добром стані. Ц. 12500 . о., тор . Конта ти: 097 951-24-16.

Пежо 607, 2001 р. в., ш іра, бізнес- лас, ондиц., лімат, «повний фарш», відмінном стані. Ціна: 15000 . о. Конта ти: 096 874-43-57.

Фоль сва ен Гольф-2, 1987 р. в., добром стані, тюнін . Конта ти: 050 938-49-24.

Форд Ес орт, 1988 р. в., 3-дверний, си нал., ТО до 2012 р. Ц. 1800 . о. Конта ти: 096 826-01-49.

Фоль сва ен Гольф-2, 91 р в., 5-дверн., синій. 1.3 інж., не битий, добрий стан, 4150 .о. Можл. обмін на дорожче авто. Конта ти: 097 295-79-93, 099 047-92-45. Фоль сва ен Джетта 1, 1983 р. в., вишневий, 1.6 бензин, зов л джений, відмінном стані (м. Львів). Ціна: 2600 . о. Конта ти: 097 181-32-45. Фоль сва ен Джетта 1, 1983 р. в., червоний, 1.6 дизель, 5 ст. КП, 4дверний, добром тех. стані. м. Львів. Ціна: 2700 . о. Конта ти: 097 181-3245. Фоль сва ен Джетта 2, 1986 р. в., червоний, 1.6 арб., 4-дверний, МР-3, зимова ма, т. о. до 2012 р. м. Львів. Ціна: 2900 . о. Конта ти: 097 237-6457. Фоль сва ен Кадді седан, 1996 р. в., пробі 200 тис. м, 1.9 дизель, пасаж. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 050 698-4797. Фоль сва ен Кадді, 1996 р. в., пробі 200 тис. м, дви н 1.9 дизель, пасаж. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 050 698-47-97. Фоль сва ен Пасат В-5, 1998 р. в., 1.6 бензин, добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 067 750-35-19.

Форд Ес орт, 97 р. в., 1, 3, тит., 3600 .о. Конта ти: 097 310-75-00. Форд К р’єр (пиріжо ) 1999 р. в., зелено о ольор , в добром стані. Ціна: 3400 . о. Конта ти: (063) 300-88-47

Фоль сва ен Пасат В2, араван, 1986 р. в., 1,6 бензин, червоний. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 50-03-96, 068 104-47-54, 067 812-53-85.

Форд Сієра, 1991 р. в., 2.0 інже тор на запчастини. Конта ти: 097 407-92-22.

Опель Ве тра В, седан, 2.0, 1997 р. в., синій, дис и R 15, тонований, сенон, МР-3, ондиц., лімат- онтроль, страхів а, 240 тис. м пробі . Ціна: 7700 . о., тор . Конта ти: 097 647-03-77, 050 603-34-23. Опель Ве тра ніверсал, 1997 р. в., 1.7 інже тор, добром стані на дорожче авто+моя доплата. Конта ти: 067 95136-24. Опель Ве тра ніверсал, 1997 р. в., 1.7 інже тор, добром стані. Ціна: 7800 . о. Конта ти: 067 951-36-24. Опель Ве тра, 1.8, 16 лап, 1998 р. в., аз-бензин, лімат, титани, темнозелений металі . Ціна: 8900 . о. Конта ти: 097 629-70-25. Опель Ве тра, 1993 р. в., АВС, /п, відмінном стані. Ц. до овірна. Конта ти: 067 444-27-43. Опель Ве тра, 1997 р. в., 2 р. в У раїні, р із онтроль, лімат- онтроль, 4АРБ, ABS, ц/з, си нал., park-tronic, піді рів дзер ал. Ціна: 8500 . о. Конта ти: 067 357-00-32. sverloga@ukr.net Опель Ве тра, 1998 р. в., білий, В-седан, 1.6 інж., еле тропа ет, ц/з, си нал. Ціна: 7200 . о., тор . Конта ти: 068 18929-80. Опель Ве тра, 1998 р. в., ніверсал, сірий металі , 2.0 т рбодизель, /п ерма, бортовий омп’ютер, ондиц., ел.па ет, АБС, 4-АРБ, си нал., ц/з, імоб., ма нітола. Ціна: 8300 . о., тор . Конта ти: 097 960-36-55. Dr.Rus@i.ua

Пежо J 9 Корсан, 1998 р.в., в хорошом стані, синій, терміново. Ціна: 2300 .о. Конта ти: 097 206-01-97. Пежо Е сперт, 2007 р. в., білий, без пробі по У раїні, 2.0 НДІ, ермо, фар оп, ма нітола. Ц. 14600 . о., тор . Конта ти: 050 610-29-10, 096 872-25-82. Пежо Партнер, 2003-2004 р. в., 1.9 дизель, 9 тис. м пробі , 5-ст. КП, білий, вантажний тип зова. Можливий обмін на Фабія, О тавія, Комбі. Ціна: 9000 . о., тор . Конта ти: 068 188-52-57, 091 308-04-54. Пежо-607, 01 р. в., 3,0, повн. фарш, ш іра, відмін. 15000 .о. Конта ти: 096 874-43-57.

СІТРОЕН Сітроен Берлін о, 2002 р. в., 1.9 Д., малотонажний ф р он, 5.7 л/100 м, ц/з, /п, оре тор, ел. дзер ала. Ціна: 6200 . о. Конта ти: м. Кал ш. 098 537-20-95. Сітроен Берлін о, 2008 р. в., 1.9 Д, онд., з салон . Ціна: 9600 . о. Конта ти: 066 102-77-95. Сітроен Джампі, 1997 р. в., 1.9 Д, пасаж. Конта ти: 066 213-83-60. Сітроен Джампі, 1997 р. в., 1.9 Д, пасаж. Конта ти: 066 213-83-60. Сітроен Джампі, 1997 р. в., 1.9 Д, пасаж. Конта ти: 066 213-83-60.

СЕАТ

Фоль сва ен Пасат В3, 1991 р. в., білий, аз-бензин, ніверсал, ц/з, /п ерма, проб 360 тис/ м. Ціна: 5500 . о. Конта ти: 050 720-49-81. 098 48797-18. Фоль сва ен Пасат В5 ніверсал, 2000 р. в., 1.6 бензин, срібний металі , ц/з, аербе , АВС. Ціна: 11400 . о. Конта ти: 050 950-14-46.

Опель Кадет араван, 1991 р. в., 1.6 . моноінже тор. Ц. 3600 . о. Конта ти: 097 345-91-05.

Сеат Толедо, 1997 р. в., 1.9 ТД, на з/ч. Конта ти: 095 603-51-40.

Опель Кадет, 1.6, дви н після апремонт , новий АКБ, можл. обмін. Конта ти: 098 578-02-99.

Фоль сва ен Пасат, 1988 р. в., 1.6 Д, на з/п, без дви на. Конта ти: 067 342-0158, 095 827-52-63.

ТОЙОТА

Фоль сва ен Т4, 2000 р. в, 1,9 тді, білий. Конта ти: 067 342-03-94, 066 031-95-46.

Опель Кадет, 1.6, синій, /п ерма, піді рів сидіння. Конта ти: 097 297-5639. Опель Кадет, 1982 р. в., 1.3, робочом стані. Ціна: 1600 . о. Конта ти: 050 53157-97. Опель Кадет, 1986 р. в., 1.6 Д, 4-дв. хетчб , темно-зелено о ол., добрий стан. Ціна: 2300 . о. Конта ти: 068 84703-82, 068 847-20-40. Опель Кадет, 1988 р. в., 1.6 дизель, хетчбе , червоний. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 097 846-69-13. Опель Кадет, 1990 р. в., червоний, 1.7 Д, після апремонт ходової. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 097 864-46-41. Опель Кадет, 1991 р. в., 1.4, синій. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 098 003-02-62. Опель Кадет, 88 р. в., 1.3 бензин, сіро о ольор , седан, 4-дв., добрий ст. Ціна: 2400 . о. Конта ти: 097 249-23-42.

Тойота Корола, 1991 р. в., сірий, новий а м лятор, тоновані ві на, добром стані, 1.3, 4-дверний, інже тор. Терміново! Конта ти: 098 309-69-97. Тойота Ленд райслер, 1997 р. в., добром стані, аз-бензин, ш іра. Ціна: 12500 . о. Конта ти: 067 344-72-99.

ФІАТ Ф і а т Темпра, 1992 р. в., 1,б9 л, ідропідсилювач, повний еле тропа ет, м зи а Піонер, титанові дис и, хороший стан. 3750 .о., тор . Конта ти: 093 846-43-43, 096 676-52-12. Фіат Д ато, 95 р. в., 1,9 диз. Ціна: 5600 . о. Конта ти: 067 680-10-61

ФІАТ

Фоль сва ен Транспортер Т-3, 1,9 ТД, бізнес- лас. Конта ти: 095 745-14-26. Фоль сва ен, 1985 р. в., без до м. Конта ти: 55-07-80, 095 078-03-04, 097 528-26-70. Форд Транзит, 1997 р. в., пасаж., 8 місць, зелений мет., 2.5, 260 тис. м, можл. обмін, ід. стан. Конта ти: 067 857-08-51.

ФОРД Форд Гренада, 1979 р. в., 2.0 ар., в добром стані, си нал., /п ерма. Ціна: 1500 y. o. Конта ти: 068 144-55-78. Форд Ес орд, 1987 р. в., 1.4, добром стані, 5-дверний. Ціна: 2400 . о. Конта ти: 099 278-80-90

ФОРД

Опель Калібра, 1991 р. в., темно-синій, 5 ст. КП, АВС, /п, ел. лю , ц/з, тит. дис и, без до м. Ціна: 1300 . о., тор . Конта ти: 093 875-13-68. Опель Оме а С, 2002 р. в., 2.2, сірий металі , араван, 1 р. на У раїні. Ціна: 10500 . о. Конта ти: 066 967-02-13. Опель Оме а, 2,5 тд, 1996 р. в., араван, сірий, ш ір. салон, автомат. /п, ц/з, 2300 .о. Конта ти: 066 173-50-40. Опель Оме а, 88 р.в., сір., седан, після ДТП з до ., не підля ає рем. Ціна: 800 . о. Конта ти: 097 237-64-57. Опель Оме а, 98 р.в., дви . 2,0 і. зов нів, си н., абс, 8500 .о. Конта ти: 097 606-77-51. Опель Фронтера, 1993 р. в., 2.4 інже тор, олір сти ла вишня. Ціна: 6900 . о., тор . Конта ти: 068 187-50-79.

РЕНО Рено 19, 1.7, 1995 р. в. Конта ти: 066 283-75-49. Рено 19, нерозм., 1994 р. в., 1,7 бенз, 5дверн.. хетчбе , черв., 1500 .о. Конта ти: 097 254-33-81. Рено 21 ТД, синій, повний ел. па ет, / п ерма, 4-дверний, в ідеальном стані. Терміново! Конта ти: 098 680-40-53. Рено 21. Конта ти: 098 254-52-08. Рено Еспейс, 1997 р. в., ф р он, малотоннажний, 800 , 1.9 дизель, ц/з, си нал. Ц. до овірна. Конта ти: 066 90028-85. Рено Кен о 600, 1.5 дизель, білий, пасаж., 2003 р. в., пробі 148 тис. м, 20 тис. м по У раїні, відмінном стані. Ціна: 7600 . о. Конта ти: 097 858-76-61. Рено Кен о, 1,9 диз., білий, пасажир, добр. стан, 99 р. в., 5700 .о. Конта ти: 050 373-26-81. Рено Кен о, 2001 р. в., 1.9 л. Конта ти: 094 922-53-70, 73-23-70. Рено Кен о, 2003 р. в., ТДІ 80, 1.5 дизель, «мо рий асфальт», пасаж., 182 тис. м пробі , нова ма, ц/з. Ціна: 7600 . о. Конта ти: 067 840-96-87. Рено-21, 1991 р. в., 1.7 інж., темновишневий, /п ерма, ел. с лопід., салон велюр., ц/з, тон. с ло, титани, фапр оп, зроблений дви н та ходова. Конта ти: 097 853-66-82. Рено-21, седан, 89 р. в., 1,7 бенз., нова ма, помін. масло і тосол, ТО до 2012, 1 власни . 2450 .о. Конта ти: 066 207-7560.

ПЕЖО Пежо 206, 1.4 бензин, 2002 р. в., 222 тис. м, пер. с лопід., ондиц., АРБ, м зи а, ц/з. Ціна: 7400 . о. Конта ти: 095 281-81-87. Пежо 206, 2004 р. в., 1.4, синій, після незначно о ДТП, на ход . Терміново! Дешево. Конта ти: 097 635-34-71.

Фіат Punto, 2000 р. в., пробі 199000 м, 1,2 бензин, салон велюр, хороший стан, ціна 7400 . о., тор ,

т. 066-932-38-88 Фіат Ре ата, 1987 р. в., потреб є част. ремонт зова, 1.7 дизель. Конта ти: 067 719-81-62. Фіат Ре ата, 1987 р. в., сірий металі . Ціна: 1450 . о. Конта ти: 067 847-2040. Фіат Уно, 1991 р. в., чорний, 1,0, ма нітофон МР-3, си нал., ц/з, після ап. рем., тон. с ло. Конта ти: 097 98526-22, 066 951-68-33.

Форд SCORPIO, 1996 р. в., 2,0 бензин, пробі 230000 м, седан, зелений, ц/з, еле трос лопідіймачі, лімат онтроль, си налізація, лімат онтроль, под ш а безпе и, ш іряний салон, ціна 5800 . о.,

т. 097-492-18-55

ФОРД

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Венто, 1995 р. в., червоний, седан, 2,0 інж., 5-ст. КПП, пробі 210 тис. м., си нал., АРБ, ABS, TV, імоб, атал., протит м., тон. с ло, фар оп, ц/з, си нал, хороший стан. Ціна: 7000 . о. Конта ти: 096 554-28-48, 050 966-9396. tanyamedvd@mail.ru Фоль сва ен Венто, 1996 р. в., 1.9 СДІ, дизель, червоний, си нал., титани, /п ерма, 5 ст. КП, пробі 19300 м. Ц. 6900 . о. або обмін на дорожче авто. Конта ти: 066 206-3576, 098 457-02-42. Фоль сва ен Венто, 1996 р. в., 1.9 СДІ, дизель, червоний, си нал., титани, ц/ з, еле три а, /п, 5 ст. КП, велюр, пробі 196 тис. м. Ц. 6900 . о. або обмін на дорожче авто. Конта ти: 066 206-35-76, 098 457-02-42.

Фоль сва ен Гольф 2, 1992 р. в., добром стані, 1.6 дизель, 5 л/100 м, 5 ст. КП. Ц. 4700 . о., тор . Конта ти: 097 13082-31 Фоль сва ен Гольф 2, білий, 1.6 бензин, 1987 р. в., не нилий, ТО до 2011 р. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 03422 6-15-96, 096 159-18-50. Фоль сва ен Гольф 2, Джетта 2. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Гольф 4 ніверсал, 2003 р. в., 1.9 т. дизель, ондиц., ел. па ет, аербе . Конта ти: 067 792-18-38. Фоль сва ен Гольф, 1994 р. в., 1.8 бензин, ніверсал на запчастини. Конта ти: 050 223-92-27

Форд Мондео Седан, білий, 1.8 інж., 1998 р. в., пробі 262 тис. м, сенонові фари, м льтило , лімат- онтроль, ABS, ел. с лопідіймачі передні, хороший стан. Ціна: 6500 y. o., тор . Конта ти: 050 37331-21. Форд Мондео, 1993 р. в., 1.8 інже тор, добром стані. Ціна: 5200 . о. Конта ти: 066 286-71-36. Форд Сієра, 1983 р. в., 1.6, араван, бензин, добром стані. Ціна: 1400 рн+перепис а. Конта ти: 73-48-82, 095 888-49-03. Форд Сієра, 1986 р. в., хетчбе , дви н 1600 м б., бензин. Ціна: 1600 . о. Конта ти: 096 949-85-84. Форд Сієра, 1988 р. в. 2.0 бензин, 5 ст. КП, сірий металі . ц/з, си нал., лю , добром стані. Ціна: 3200 . о. Конта ти: 096 650-57-05. Форд Сієра, 1989 р. в., 2.0 бензин, хетчбе , синій мет. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 343-31-30.

Форд Сієра, нерозмитнений, 1,6, 1992 р. в., седан, черв., ідеал. стан. Конта ти: 093 549-84-88. Форд С орпіо, 1986 р.в., з/п до ньо о. Конта ти: 6-49-39, 067 936-51-72. Форд С орпіо, 1990 р. в., 2.0 аз-бензин, тит. дис и, біло о ольор . Терміново! Ц. 2800 . о. Конта ти: 098 581-91-40. Форд Та р с, амери ансь о о в-ва, 1991 р. в., 2.5, 10-12 л/100 м, под ш и, ондиц., відмінном стані. Можливий обмін. Ціна: 3600 . о. Конта ти: 096 89879-10.

т. 063-562-15-17, 097-668-51-19

ФОРД

т. 095-727-28-07 Форд Ес орт араван, 1988 р. в., 1.6 Д, червоно о ол. Ціна: 3000 . о., тор . Конта ти: 050 100-26-29. Форд Ес орт, 1,4 б., 87 р. в., синій мет., лю , 2-дверн., 1300 .о. Конта ти: 096 953-04-48. Форд Ес орт, 1985 р. в., 1.3 бензин, розхід палива, 6л/100 м, нормальном стані, біло о ольор , т. о. до 2011 р. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 066 347-82-44. Форд Ес орт, 1985 р. в., 5-ст. КП, 5дверний. Конта ти: 050 433-11-91, 067 380-29-65.

Дахатс Cuore, 1997 р. в., Японія, 0.9 дви н, розхід 4-5 л, 5 ст. КП, білий. Ц. 3300 . о. Конта ти: 067 342-48-13, 050 433-04-03. Дачія Ло ан, 2008 р. в., в редиті під 12%. Конта ти: 73-45-07, 094 922-75-07. Дачія Ло ан ніверсал, 2008 р. в., 2 онмпле тації, «мо рий асфальт». Конта ти: 050 170-73-44. Дачія Ло ан, Солензо, Рено 21, Кен о, Фіат П нто, Лянча Тема, С бар Імпреза, Хюндай Н 100 на запчастини. Конта ти: 095 577-19-91. Джилі МК Імпрез, 2008 р. в., чорно о ольор , 23 тис. м пробі , лю , АВС, антиб с, пар троні , ш іряний салон, 2 под ш и безпе и, м зи а, тоновані ві на. Ціна: 8200 . о., тор . Конта ти: 098 641-39-57. Джип Хюндай, 1993 р. в., 2.5 Д, пбо обмін на б с. Конта ти: 050 944-86-12, 067 67077-97. Кіа Клар с, нерозмитн., 1998 р. в., 2 л, бензин, 4 ел. с ла, алюмінієві дис и, золотистий металі , 2000 .о. Конта ти: 097 254-33-81. Кіа Сефіа, нерозмитнений, 1996 р. в., 1,5 бенз., хетчбе , білий, 1700 .о. Конта ти: 097 254-33-81. Кіа, недоро о, ви ідні мови. Конта ти: 063 717-64-60. Лянча Тема, 1990 р. в., 2.0 і, білий, ел. ві на, ел. дзер ала, /п ерма, борт. омп., ц/з, добром стані. Ціна: 2200 . о. Конта ти: 0983 698-03-76. Понтіа Транспорт, нерозмитнений, 1994 р. в., 3,3 бенз., мінівен, паспжир, онд., лю , все рім ш іри. Конта ти: 093 549-84-88. Ровер 620 анало Хонди А орд, 1.9 азбензин, 1997 р. в., все рім ш іри, авто зап с , 5-ст. КПП, сенонові фари. Єв ен Ціна: 9500 . о. Конта ти: 097 330-38-55.

Форд Транзит, 2006 р.в., пасаж., 5місний, білий, хор. стан. Ціна: 13000 . о., тор . Конта ти: 050 013-97-86.

Сан йон Ре стон, 2006 р. в, 3.2 інж, 5 АКП, чорно о ол., повний омпле т, ід. стан. Конта ти: 4-30-80, 72-02-49, 067 284-45-77.

Форд Фієста, 3-дверний, добром стані. Конта ти: 098 255-57-74, 066 750-45-63. Форд, 1986 р. в., хетчбе , 1.6 бензин. Ціна: 1600 . о. Конта ти: 096 949-85-84.

ХОНДА Хонда А орд, 87 р. в., 1,6 ., срібний металі , потреб є ремонт дви на, 1800 .о. Конта ти: 097 629-73-41. Хонда Ціві хетчбе , 2000 р. в., 5дверний, в У раїні з 05. 2009 р., сірий металі , 1.5 інже тор, 150 тис. м пробі . Ц. 9500 . о., тор . Конта ти: 097 155-14-40, 097 603-59-48. Хонда Ціві , 1.5, седан, 1995 р. в., синій металі , /п ерма, лю , ел. ре лятор фар, тит. дис и, тоновані ві на, ма нітола, нова ма. Ц. 6350 . о. Конта ти: 097 635-19-40. Хонда Ціві , 1995 р. в., сірий металі , 1.5 л, 5 ст. КП, ел. с лопідіймачі, лю , добром стані. Ціна: 6300 . о., тор . Конта ти: 095 929-92-70. Хонда Ціві , 2008 р. в., 25 тис. м, 1,8 бензин, все рім ш іри, золотистий металі . Конта ти: 094 922-47-38, 7317-38.

ЧЕРІ Чері QQ, 2008 р. в., 23 тис. м., АБС, / п ерма, АРБ, ондиц., пар троні , анти ор. зова, аражне збері ання, сервісна ниж а. Конта ти: 098 42127-16. Чері Ам лет, повна омпле тація. Ціна: 1100 рн/міс до 5 ро ів. Конта ти: 097 788-62-00. Чері Джа і, 2009 р. в., 1.3 інже тор, червоний, 9 тис. м пробі , в ідеальном стані, /п ерма, повний ел. па ет, ондиц., си нал., ц/з, анти ор. оброб а, під рильни и. Конта ти: 095 820-0344.

Шевроле Авео, можл. Конта ти: 068 187-88-81.

виплати.

Шевроле Еванда, після пожежі, з до ., відновленню не підля ає, 2005 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 952-80-24. Шевроле з можливістю подальшої виплати. Конта ти: 097 079-05-85. Шевроле Кр с-1440 рн/місяць. Конта ти: 096 606-74-22.

Ш ода О тавія, 2000 р. в., 1,6, чесь а збор а, МР3, титани, ма всесезонна, майже нова, не битий, підфарбований передній бампер. 9750 .о. Конта ти: 097 295-79-93, 099 047-92-45. Ш ода О тавія, сірий металі , 2007 р. в., 5 ст. КП, мех., 1.6 бензин, ц/з, ондиц., /п ерма, ел. с лопідіймачі. Ціна: 13300 . о. Конта ти: 097 649-79-67. Ш ода О тавія, Фабія. Конта ти: Т. 068 500-38-75. Ш ода Фабія, 2006 р. в., білий, добром стані. Терміново! Ціна: 6850 . о. Конта ти: 050 338-61-56. Ш ода Фабія, 2007 р. в., 1.2 і, відмінний тех стан, повний ел. па ет, онд., 23 тис/проб, 1 власни . Ціна: 11800 . о. Конта ти: 050 433-68-84. Ш ода Феліція, 1999 р. в., білий, 1.3 інже тор, ц/з, си нал., /п, под ш а безпе и, 5 ст. КП, МР-3. Конта ти: 7861-82, 067 883-75-77, 050 186-79-15.

Мерседес Віто 112 СДі, 2001 р. в., пасаж. 6+1, АКП, онд, срібний металі . Ціна: 12500 . о. Конта ти: 067 960-78-40. Мерседес Спринтер 213 СДІ, 2005 р. в., середній, висо ий, білий, 12 місць, вели ий ба ажни , відсів, є до м. на вантаж.-пасаж. 8 місць. Конта ти: 050 521-02-68, 093 629-36-41. Мерседес Спринтер 310 ТДІ, середня база, 1999 р. в., вантаж.-пасаж. 8+1, білочервоний, 1 власни , 220 тис. м проб. Ціна: 12800 . о. Конта ти: 067 960-7840. Мерседес Спринтер 313, 2004 р. в., середня база. Конта ти: 097 254-01-29. Мерседес, араван, 1987 р. в., 3.0 Д, нерозмитнений. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 615-86-36. Мерседес-208 Спринтер, 95 р. в., 2,3 диз., черв., абс, абд, /п ерма. Конта ти: 097 162-53-22.

ПЕЖО Пежо J 5, ма сі пасажир. Конта ти: 067 590-46-55. Пежо Бо сер, 2.2 HDI, 2004 р. в., 155 тис. м., білий, вантажний, си нал., ц/з, тахо раф, середня база, відмінний техстан, апіталов ладень не потреб є. Можливий обмін на Пежо Е сперт чи Сітроен Джампі дов а база від 2007-2008 р. Ціна: 10850 . о. Конта ти: 050 59835-15. Пежо Парнер, 2002 р. в., 1.9 д, пасаж, добрий стан. Конта ти: 067 738-41-85

РАФ РАФ, 1994 р. в. або обміняю на інше авто+моя доплата. Конта ти: 77-90-22, 098 557-32-57. РАФ, 1994 р. в. або обміняю+моя доплата. Конта ти: 098 557-32-67, 77-90-22. Терміново! Б с е оном. Форд Транзит, 2.5 дизель, 1994 р. в., дов а база. Недоро о. Конта ти: 099 739-40-09.

ФІАТ ФІАТ

С бар Ле асі, 2004 р. в., 2.0 інже тор, пробі 170 тис. м, чорно о ольор , піді рів сидінь, ел. па ет, АВС, захист АКП, задньо о моста, тіп-троні . Ц. 14000 . о. Конта ти: 097 328-47-38. Тойота, С бар , Мазда, Мітц біші, Хонда. Конта ти: 099 543-88-88. Хюндай А цент 5, 2006 р. в., 1.6, 16 лап., автомат КПП, повний ел. па ет., онд., 1 рі в У раїні. Конта ти: 050 698-35-66. Хюндай А цент, 08 р. в., срібний, 1,5 диз., 25000 м, ідеал. Конта ти: 067 78208-04. Хюндай Лантра, нерозм., 1998 р. в., 1,6 бенз., омбі, срібн. металі , 1800 .о. Конта ти: 097 254-33-81.

К плю АМ іноземний, на ход , під виплат до 6 міс. Оле . Ціна: до 5000 . о. Конта ти: 78-52-21 068 189-09-23. interpol2010@gmail.com А ді А 4, 1997-1999 р. в., нерозмитнений, проблемний, аварійний, жовтий. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 093 014-00-44. А ді, БМВ, Мерседес, Опель, Фоль сва ен, Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: 098 571-42-35. А ді-80, 100. Конта ти: 096 463-36-56. БМВ 324d Е30 на з/п, 1986-89 р. або мотор. Конта ти: 093 206-31-26. Візьм під виплат авто на орот ий термін. Конта ти: 050 200-04-84. Део Ланос, Сенс, Не сія, після ДТП, нерозмитнені, проблемні. Конта ти: 097 701-21-44. Іномар и Фоль сва Іномар Конта ти:

добром стані: А ді, Мерседес, ен. Конта ти: 097 752-25-92. , можливо не на ход . 097 273-24-48.

Мерседес 123, 124. Конта ти: 096 46336-56. Опель Ас она, Ве тра. Конта ти: 096 463-36-56.

ШКОДА

Форд COURIER, 2000 р. в.. 1,8 дизель, пробі 144000 м, білий, ціна 4000 . о.,

Автомобілі на замовлення. Конта ти: 098 834-08-08.

Сан йон Ре стон II STD 4 ESP,чорно о ольор ,новий дизель,можливий обмін на зерно, об’єм -2700 б. см, ціна 230 000. Конта ти: 050 339-51-85.

Шеврле авео, новий. Ціна: недоро о. Конта ти: 063 717-64-60. Форд Courier, 1994 р. в., 1,6 дизель, пробі 135000 м, білий, пі ап, робочий стан, ціна 2500 . о.,

ІНШІ АВТО Авто з Німеччини під замовлення. Конта ти: 067 750-68-27.

Форд Транзит, 1987 р. в., потреб є ремонт зова, синій, можливо на запчастини. Дешево. Конта ти: 097 77297-68.

ШЕВРОЛЕ

Фоль сва ен Гольф 2, 1987 р. в., темносиній, си нал., титани, аз. станов а, 1.3, 5 дв., 5 ст., добрий стан. Ціна: 3900 . о. Конта ти: 095 550-03-02. Фоль сва ен Гольф 2, 1989 р. в., 1.6 бензин. Конта ти: 096 783-01-23.

33

АВТОРИНОК (М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК)

Проблемний автомобіль, нерозмитнений, неробочий. Ціна: до 2000 . о. Конта ти: 098 578-02-99. Фоль сва ен Венто, Гольф 3. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Пасат В 2, В3, В4, Венто, Бора, Мерседес 124 Е. Конта ти: 067 49127-62. Фоль сва ен Пасат П2, П3, П4, Венто, Гольф або Джетта. Конта ти: 068 50038-75.

Автобуси та мікроавтобуси Продам ГАЗ Газель бортов , тент по запчастинах. Конта ти: 067 342-01-58, 095 827-52-63. Газель, 2001 р. в., пасаж., аз. Ціна: 2800 . о. Конта ти: 050 102-72-12. Мерседес 311, 2004 р. в., вантаж.пасаж., 2.2 дизель, жовтий, задній привід, дов ий, висо ий. Ціна: до овірна. Конта ти: 098 512-70-10, 099 961-11-97

Фіат Doblo, 2006 р. в., 1,3, пробі 98000 м, ніверсал, АКП, білий, ма нітола, ондиціонер, ціна 10500 . о.,

т. 050-824-90-07 Фіат Д ато Ма сі, вант., 2,8 тд, 2000 р. в. Ціна: 7000 . о. Конта ти: 067 75965-60. Фіат Д ато, 1991 р. в., вантажний. Конта ти: 066 501-80-90. Фіат Д ато, 1991 р. в., з до м. на запасні частини. Конта ти: 066 501-80-90. Фіат Д ато, 1991 р. в., пасаж., дов а база. Конта ти: 097 673-69-94. Фіат Д ато, 2.8 ТДІ, 2000 р. в. на запчастини. Конта ти: 050 544-24-15. Фіат Д ато, бортовий, тентований, довж. 4.10 м, шир. 2.10, 1995 р. в., зелений, 2.5 ДІ, добром робочом стані, можливий обмін з доплатою. Конта ти: 066 511-38-80

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен ЛТ 35, 2003 р. в., 2.8, пасаж. Конта ти: 098 445-35-05. Фоль сва ен Т-4, 2001 р. в., пасаж., 2.5 ТДІ, білий, 65 Вт, ДВД/ Ціна: 11500 . о. Конта ти: 099 631-76-77

ФОРД Форд Транзит, 1987 р. в, вантажно-пасаж. Ціна: 1700 . о. Конта ти: 097 776-6630. Форд Транзит, 2001 р. в., 20 Д, білий, орот ий, низь ий, антиб с. Ціна: 8500 . о. Конта ти: 067 702-05-94. Форд Транзит, вантажний, 1985 р. в., 2.3 дизель, є запасний мотор. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 093 876-08-45.

Вантажні автомобілі Продам ГАЗ 3307 асенізатор, 1998 р. в., після повно о апремонт , нова станов а. Ціна: 110000 . о. Конта ти: 099 244-4010. ГАЗ 3307, асенізатор, після апремонт . Конта ти: 067 143-23-01. ГАЗ 52, бортовий, ГАЗ 52 термоб да. Конта ти: 099 744-94-53, 097 822-5311. ГАЗ 5201, 1987 р. в., ф р он, добром стані. Ціна: 1250 . о. Конта ти: 097 67908-21. ГАЗ 53 асенізатор, 1991 р. в., відмінном робочом стані. Ціна: 6000 . о. Конта ти: 099 244-40-10. ГАЗ 53 самос ид, 1986 р. в., дизель, арном стані. Ціна: 2600 . о., тор . Конта ти: 066 725-70-00. ГАЗ 53 самос ид, добром стані з до м., 1991 р. в. Конта ти: 097 64187-83. ГАЗ 53 самос ид, добром стані. Ц. 2600 . о. Конта ти: 096 556-32-57, Ярослав.

МЕРСЕДЕС

ГАЗ 53 шасі, без до м. Конта ти: 066 543-89-50.

Мерседес б с 407, 1986 р. в., червоний, дизель. Ціна: 3300 . о. Конта ти: 096 286-99-69. sasa1982@email.ua

ГАЗ 53, 1989 р. в., після апремонт з до ментами. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 751-46-24, Володя.


34

№44 вiд 25 листопада 2010 ро


35

№44 від 25 листопада 2010 ро

БІРЖА ПРАЦІ, НАВЧАННЯ

Працевлаштування 8.1.1. Пропон ю робот

Амбіційні молоді люди до 40 ро ів потрібні в с лад-ма азин на різні ва ансії: навчання без оштовне, є перспе тива, не а ентство. З/п 2000-4000 рн./міс. Конта ти: (068) 358-36-31, (094) 966-92-41 Водію ат. Е, д/р за ордонних перевезень. Конта ти: (097) 068-71-87, (050) 828-97-56 Додат овий зарабіто . Без начальни ів, апіталов ладень, звільнень. Тіль и ви самі виріш єте - с іль и і я працювати. Навчання, підтрим а, матеріали. Новом співробітни — подар но . Конта ти: т. (098) 898-90-08 Медпрацівни ам. Можливе с місництво. Запис на співбесід . Конта ти: (097) 490-40-34 На постійн робот потрібні продавці, з/п 2000 рн. На робот приймаємо всіх до 28 ро ів. Конта ти: 43-92-58, (097) 145-86-58 На постійн робот потрібні тест вальни и. Ві ом 18-28 ро ів. З/п щоденно 140 рн/день. Конта ти: 43-92-58, (098) 689-95-68

• •

• • •

Потрібен на робот р’єр, • робота по міст . З/п 900 рн. Оплата потижнево. Конта ти: (067) 306-77-55

Потрібні молоді спеціалісти з пра тичним досвідом ор анізаційної роботи. Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03 Потрібні на постійн робот е спедитори поб тової техні и, до 28 ро ів, з/п 2500 рн + %. Конта ти: 43-92-58, (094) 966-92-58 Продавцю промислових товарів на рино «Ювілейний». Конта ти: (097)155-79-69

• •

Продавцям- онс льтантам • до 28 ро ів, з/п 2300 рн/місяць.

Конта ти: 43-92-58, (094) 966-92-58 Робота в офісі. Вимо и: жін а 45 ро ів, досвід ор анізаційної роботи. Кон рс, роботодавець. Конта ти: 43-08-20, (093) 589-93-03 Робота вдома, 2500 рн./міс. Від вас: 2 онверти із з/а на а/с «Новація». Конта ти: м. Марі поль-2, Донець а обл., 87502 (097) 248-33-24

• •

Робота педа о ам, офіцерам запас , особам з досвідом підприємництва, повна або част ова зайнятість. Роботодавець. Конта ти: 43-08-20, (094) 966-08-20 Салон-ма азин набирає дівчат до 25 ро ів, з/п 2500 рн. Конта ти: 43-92-58, (098) 689-95-68 У с ладсь і приміщення потрібні молоді люди до 28 ро ів. З/п висо а та вчасно. Конта ти: 43-92-58, (097) 145-86-58

• •

Водію автонавантаж вача, МАЗ, ат. Є. Конта ти: 62-20-28, 62-20-10, (067) 362-00-24 Водію ат. Б, Ц, стаж до 3 ро ів на достав прод ції. Конта ти: 64-99-90 Водію ат. С. Конта ти: 26-96-35 Водію, ат. є, з/п до овірна. Конта ти: 5-37-66, (050) 673-76-18 Водію- р’єр по міст , стаж від 3 ро ів. Конта ти: (067) 496-66-50

Авто ранівни . Конта ти: 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54 Автомийни ам на автомий Конта ти: (093) 907-93-57

Автомийни , не а ентство. Конта ти: (067) 285-58-69

Адміністратор , дівчина до 28 ро ів. Конта ти: (097) 410-10-60

АКТУАЛЬНО! З 22.11 ДО 30.12.2010 Р. ТОРГОВА КОМПАНІЯ ПРОВОДИТЬ ПІДБІР ХЛОПЦІВ ТА ДІВЧАТ ДО 40 РОКІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НОВОРІЧНИХ АКЦІЙ. З/П 100-250 ГРН./ ДЕНЬ. КОНТАКТИ: 43-92-41, (097) 645-91-28

АМБІЦІЙНИМ ЛЮДЯМ, ЯКИХ ЦІКАВИТЬ ВЛАСНА СПРАВА І РОЗВИТОК В МІЖНАРОДНІЙ КОМПАНІЇ. КОНТАКТИ: (067) 344-620-45

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ. РОБОТА В ОФІСІ, З/П ВІД 2000 ГРН. КОНТАКТИ: 43-62-71 ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ, З/П ВІД 4000 ГРН. КОНТАКТИ: 43-62-71

.

Автослюсарю автомобілів на СТО. Конта ти: 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54 А ентам, з/п від 900 рн.до 5000 рн., навчання без оштовне. Конта ти: 62-04-92, (067) 428-59-35, (067) 409-43-59 Адміністратор в афе. Конта ти: 63-41-11 Адміністратор , в салон раси. Конта ти: (050) 286-49-98

Еле трозварни . Конта ти: 61-16-10, 61-16-09 Еле тромонтер . Конта ти: 5-61-70, (097) 237-16-52

Водіям, д/р, ф ри, іномар и. Конта ти: (050) 573-99-28 Гардеробниці. Конта ти: 63-41-11 Головном б х алтер , знання 1С:Б х алтерія. Конта ти: 23-50-31 Головном б х алтер . Конта ти: (095) 830-97-22, (067) 989-60-54 Дизайнер з д/р, володіння про рамами «Фотошоп», «Корел». Конта ти: 28-25-45 Диспетчер . Конта ти: (050) 435-32-16 Дистриб’ютор . Конта ти: 43-03-63, (097) 981-30-17, (097) 166-09-37

ДЛЯ РОБОТИ НА ГУРТОВНІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ПРАЦІВНИКІВ ВІКОМ 18-29 РОКІВ, НА РІЗНІ ВАКАНСІЇ. З/П ДО 3500 ГРН. В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВАКАНСІЇ. КОНТАКТИ: (098) 699-82-54

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ФІНАНСОВИХ АНАЛІТИКІВ, КЕРІВНИКА ФІЛІЇ (ДОСВІД РОБОТИ), З/П ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: 43-53-08 Заст пни 43-54-85

ерівни а.

Конта ти:

Зварювальни ам-рихт вальни ам. Конта ти: (096) 821-23-26 Інженер -прое тант . 62-57-78

Конта ти:

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС. ВИСОКИЙ ЗАРОБІТОК. КОНТАКТИ: 45-09-06 Касирам. Конта ти: (067) 275-39-18

МАГАЗИН НАБИРАЄ ПРАЦІВНИКІВ ВІКОМ ВІД 18 ДО 27 РОКІВ: ВАНТАЖНИКІВ, ОХОРОНЦІВ, ПРОДАВЦІВ, ЕКСПЕДИТОРІВ. КОНТАКТИ: (098) 699-82-49 Майстр з ремонт мобільних телефонів. Конта ти: 5-47-69, (066) 228-31-67

Офіціантам. Конта ти: (096) 326-42-73 Офіс-менеджер , ві ом 22-30 ро ів, зі знанням ПК. Конта ти: 43-44-60 Офіс-менеджер , знання ан лійсь ої мови. Конта ти: т. 43-87-72, (097) 287-28-38 Офіціантам, барменам. З/п - 500 рн/ тиждень. Конта ти: (097) 645-77-36 Офіціантам, д/р. Конта ти: (067) 271-61-12 Офіціант , д/р. Конта ти: 64-48-19

Майстр із заправ и артриджів, можна без д/р. Конта ти: (067) 306-77-55

Офіціант , повар , бармен . Конта ти: (097) 773-17-10

Майстр мані юр . 45-43-02, (067) 208-19-10

Офіціант . Конта ти: 26-96-35 Офіціант . Конта ти: 26-66-27

Майстр 5-61-70

Конта ти:

по металообробці. Конта ти:

Майстр -мані юр , Конта ти: 63-64-02

педи юр .

Мані юрниці. Конта ти: 24-56-67, (067) 291-92-59 Матеріалознавцю в швейний цех, з/п до овірна. Конта ти: (097) 616-60-13 Медсестрі в стомат абінет. Конта ти: 63-45-34, 22-74-14 Менеджерам для роботи з персоналом. Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03 Менеджер з б дматеріалів, з авто, з/п - 3000 + 1100 рн. амортизація, телефон, бензин. Конта ти: т. 43-87-72, (097) 287-28-38 Менеджер з ртової тор івлі, ві від 25 до 35 ро ів, досвід роботи, знання ПК: MS Office 2007, Mind Manager. Ціна: 250 .о і вище. Конта ти: (067) 645-01-51 makiwara88@gmail.com Менеджер 62-57-78

з

ом ні ації. Конта ти:

МЕНЕДЖЕРУ З РЕКЛАМИ. КОНТАКТИ: 62-56-35

Офіціантці. Конта ти: 63-41-11 Охоронни ам. 285-58-69

Конта ти:

(067)

Охоронцю, онтролер , чол/жін., від 20 до 45 ро ів. Конта ти: 22-14-70, (096) 354-43-13, (098) 056-83-90 Охоронцю. Конта ти: 26-96-35 Охоронцю. Конта ти: 63-41-11 Пер

арю, з д/р Конта ти: 43-03-75

Пер арю- ніверсал , мані юрниці. Конта ти: (098) 443-59-40, (067) 291-92-59 Пер арю- ніверсал . Конта ти: 24-56-67, Пер арю. Конта ти: 45-43-02, (067) 208-19-10 Пер арю. Конта ти: 24-56-67, (067) 291-92-52

ПІДПРИЄМСТВУ ПОТРІБЕН НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ КУРАТОР ДО 26 РОКІВ, БЕЗ Д/Р, З/П ПІД ЧАС НАВЧАННЯ, 2000 ГРН., ПІСЛЯ НАВЧАННЯ 3000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41, (098) 651-78-54 По лейни бі -бордів, д/р не обов’яз овий. Конта ти: (067) 362-29-99 По оївці. Конта ти: 26-96-35

Керівни омерційно о прое т . Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03

Менеджер , жін а до 30 ро ів, освіта технічна, е ономічна. Конта ти: 62-20-28, (067) 362-00-24 Монтажни металопласти ових ві он, з власним а/м та інстр ментами. Конта ти: 43-44-60, (067) 362-95-31

Додат овий заробіто сфері тор івлі. Робота ці ава, приємна. Конта ти: (067) 797-06-71

КООРДИНАТОРУ КОСМЕТИЧНОЇ КОМПАНІЇ, 17 З/П В РІК, ВИСОКІ ПРЕМІАЛЬНІ, БЕЗ ВКЛАДЕННЯ ОСОБИСТИХ КОШТІВ. КОНТАКТИ: 43-20-17, (067) 362-94-99

Помічни -референт , дівчина 18-27 ро ів, без ш/з. ом ні абельна, наполе лива, цілеспрямована, з володінням раїнсь ої, російсь ої мов, ПК, Інтернет, з/п від 1000 рн, ар’єрний ріст. Конта ти: 43-03-71, (066) 200-22-23

Бри аді б дівельни ів. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

Домо осподар и, в приватний б дино , одино ій жінці від 50 до 60 ро ів, бажано з в/о. Конта ти: (067) 670-94-28

К харю, зі стажем, офіціант , по оївці, охоронни , еле три , водію ат. Ц, різноробочом . Конта ти: 26-96-35

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ВОДІЙ З ВЛАСНИМ ПАСАЖИРСЬКИМ МІКРОАВТОБУСОМ, БАЖАНО НА ГАЗУ АБО ДИЗПАЛИВІ. З/П 2500 ГРН, МОЖЛИВА ЩОДЕННА ОПЛАТА. КОНТАКТИ: (067) 616-69-99

ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ: ВІК ВІД 18 ДО 26 РОКІВ, НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, З ВМІННЯМ КОРИСТУВАТИСЯ МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ. З/П 3000 ГРН. КОНТАКТИ: (044) 232-47-21

ВИ ХОЧЕТЕ БУТИ МАТЕРІАЛЬНО

Е спедитор з д/р. Конта ти: Рівне, в л. Млинівсь а 18 61-06-33, (067) 448-74-06

К харю. Конта ти: 26-66-27

НА СКЛАД ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ ДОСТАВКИ, ПРОДАВЦІ-КОНСУЛЬТАНТИ, МЕНЕДЖЕРИ З ПРОДАЖУ. З/П ВІД 2000 ГРН. КОНТАКТИ: 23-63-07, 43-13-07

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ, ВОДІЇ НА САМОСКИД. КОНТАКТИ: (050) 378-68-58, (050) 378-01-51

Анти орозійни (оброб а автомобілів). Конта ти: 62-97-81, 64-31-05, 43-04-72, (067) 362-30-54 Бармен в афе-пар , з/п висо а. Конта ти: 43-45-00 Бармен , дівчині ві ом до 30 ро ів. Конта ти: 45-01-45 Бри адир дільниці, ві 45-50 ро ів. Конта ти: (050) 375-73-06

НЕЗАЛЕЖНИМИ? ТОДІ ПРИХОДЬТЕ ДО НАС. КОНТАКТИ: (067) 344-60-45

ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК В СФЕРІ ТОРГІВЛІ ПАРФУМАМИ, КОСМЕТИКОЮ. НОВА ТОРГОВА МАРКА. КОНТАКТИ: (096) 797-06-71 (ПІСЛЯ 17.00)

Еле три

. Конта ти: 26-96-35

Еле трозварни на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Конта ти: 61-16-10, 61-16-09

К харю. Конта ти: (067) 422-64-24 К харю. Конта ти: 62-19-79, (067) 947-03-68 К харям. Конта ти: 63-44-61 К харям. Конта ти: (067) 275-39-18


БІРЖА ПРАЦІ

36 Потрібні хороші менеджери, з/п 300 .о. Фінансові аналіти и, бажано фінансова освіта, з/п 400 .о. Ре іональним представни ам, ерівни філії, з/п 500 .о. Конта ти: 43-53-08, (094) 966-53-08 Працівни ам по виробництв металопласти ових ві он та дверей, ві ом від18 до 35 ро ів. Мож ть б ти я чолові и, та і жін и. Конта ти: Київ (098) 002-58-45 galinax7@yandex.ru Працівни на автомий . Конта ти: (050) 375-07-53 ПРЕДПРИЯТИЮ В Г. КОСТОПОЛЬ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ПО СНАБЖЕНИЮ ЛЕСОМАТЕРИАЛАМИ. МУЖЧИНА ДО 50 ЛЕТ, УМЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТСЯ ПК. КОНТАКТИ: (057) 766-65-85 ХАРЬКОВ, (067) 571-27-56 BABKO@UTC-GROUP.NET Прибиральниці. Конта ти: 63-41-11 Прибиральниці. Конта ти: (067) 422-64-24 Прибиральниці. Конта ти: 24-56-67, (067) 291-92-52 Прибиральниці. Конта ти: 24-56-67, (067) 291-92-59 Продавцю в цілодобовий ма азин, з/п висо а. Конта ти: 68-34-34 Продавцю вітів та вазонів, ві до 35 ро ів. Конта ти: (050) 905-30-40 Продавцю прод тових товарів, валіфі ованом , по в л. С. Бандери. Конта ти: 23-01-11, (097) 217-30-25 Продавцю, рино «Андріївсь ий», (одя ). Конта ти: (098) 455-84-05 Продавцю, ві 20-30 ро ів, рино «Ди о о». Конта ти: (097) 576-24-04 Продавцю, на рино «Ди о о», «Андріївсь ий». Конта ти: 64-45-31, (098) 455-84-05

ПРОДАВЦЮ-КОНСУЛЬТАНТУ ПРОМИСЛОВОЇ ГРУПИ ТОВАРІВ, ВІКОМ ДО 28 РОКІВ, МОЖЛИВО БЕЗ Д/Р, З/П 2500 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 882-93-41

ПРОДАВЦЯМ НА РИНОК «ДИКОГО» ТА «МОРІОН», ПРОМТОВАРИ. ПОРЯДНІ ЖІНКИ, ВІКОМ ВІД 30 ДО 50 РОКІВ. КОНТАКТИ: 61-89-51, (067) 255-06-38, (096) 996-11-22

Продавцю, до лядальниці, жін а. Конта ти: 63-78-29

Слюсарю на пе арню. Конта ти: 5-91-10

Продавцям одя в ма азин, не а ентство. Конта ти: 23-59-09, (067) 354-10-83

Слюсарям для ремонт а/м. Конта ти: (096) 821-23-26

Прое т вальни -б дівельни Конта ти: 62-57-78

.

ПРОПОНУЮ ВИГІДНУ СПІВПРАЦЮ ТЕПЕРІШНІМ І КОЛИШНІМ ДИСТРИБ’ЮТОРАМ ВСІХ КОМПАНІЙ. МОЖЛИВО САМЕ ЦЕ ВАМ ПОТРІБНО. ВИБІР ЗА ВАМИ. КОНТАКТИ: (097) 550-49-75, (066) 039-93-15

Спеціалістам та різноробочим, на б дівництво отеджів та монолітів, з/п 5000 -6000 рн/місяць, житло на ви ідних мовах. Конта ти: (044) 451-89-84, (096) 453-30-04 Спеціаліст з продаж ре лами. Конта ти: 63-46-62 Співробітни ам. Конта ти: (098) 105-51-18

Ре іональним представни ам з реалізації пам’ятни ів із базальт , раніт , абра. Конта ти: Рівненсь а область, м. Костопіль, в л. Сидорова, 7/ 15 (067) 363-18-37, mamchur.vit@mail.ru Ре ламном а ент , част ова та повна зайнятість, висо ий дохід. Конта ти: (097) 771-92-36

СТО ПОТРІБЕН СПЕЦІАЛІСТ НА РОЗВАЛ-СХОДЖЕННЯ. ВИГІДНІ УМОВИ ПРАЦІ. КОНТАКТИ: (050) 511-05-20

Різальни ам по метал . Конта ти: (067) 285-58-69

Столяр по збиранню орп сних меблів, Конта ти: (097) 773-17-10

Різноробочим. 797-89-20

Столяр , з д/р. Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86 Страховом а ент , навчання. Конта ти: 63-65-12, (067) 376 98-08

Конта ти:

(067)

Робітни ам зал . Конта ти: (067) 275-39-18 Робота для сімейної пари в приватном б дин (з проживанням), с. Козин (30 м від Києва). З/п на двох - 320 рн/доба. Режим роботи: 3 тижні (робочі)/1 тиждень (вихідний). До ляд за б дин ом, територією, тваринами. Прибирання, прання, при от вання їжі. Конта ти: (067) 509-94-72, ok.kozin@gmail.com

РОБОТУ ЖІНКАМ «УЧАСТЬ В СІМЕЙНІЙ ПРОГРАМІ-ДОРОДОВА НЯНЯ», ВИМОГИ: 20-34 Р., БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, НАЯВНІСТЬ ДІТЕЙ, З/П 2500ГРН. КОНТАКТИ: (098) 348-80-80

Техноло ам-ор анізаторам, в швейний цех, з/п до овірна. Конта ти: (097) 616-60-13 Тор овим представни ам (хімія) наявність а/м, з/п 4000 рн. Конта ти: (097) 672-03-91

Робот молодим людям з технічною освітою. Конта ти: 62-20-11, (067) 362-00-24

Тор овим представни ам з власним авто, з/п - висо а, ар’єрний ріст, навчання. Конта ти: м. Рівне, в л. Млинівсь а, 18 61-06-33, (067) 448-74-06, office@rv.vitmark.com Тор овом а ент по міст , молочна прод ція. Конта ти: 68-24-37, (067) 360-69-82

СЛУЖБІ ПОСТАЧАННЯ ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА ДО 29 Р., Д/Р ОБОВ’ЯЗКОВИЙ, ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ. З/П 160 ГРН. В ДЕНЬ. КОНТАКТИ: (098) 651-78-54 Слюсарю еле трозварювальни Конта ти: (097) 773-17-10

СТУДІЯ КРАСИ В ЦЕНТРІ МІСТА ПРОПОНУЄ РОБОТУ МАЙСТРУ МАНІКЮРУ ТА ПЕДИКЮРУ, НА ВИГІДНИХ УМОВАХ. КОНТАКТИ: 63-37-07, (098) 253-23-65

Тор овом представни , ві ом 25-35 ро ів, в/о. Конта ти: (095) 830-44-04 Тор овом представни . Конта ти: (067) 958-75-75 .

Тор овом представни (097) 773-17-10

. Конта ти:

У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА, ВІЗЬМЕМО НА РОБОТУ ХУДОЖНИКІВ. КОНТАКТИ: 43-01-29, (097) 565-25-90 Фас вальни на фас вальний апарат, чолові . Конта ти: (050) 924-21-02 Фас вальниці на спеції. Конта ти: 26-78-91, (097) 773-17-10 Фас вальниці, вантажни . Конта ти: (097) 773-17-10 Фрезер вальни . Конта ти: 5-61-70 Х дожни ам, для ви отовлення виробів з б рштин . Конта ти: (067) 360-85-60 Шліф вальни (097) 237-16-52

. Конта ти: 5-61-70,

№44 від 25 листопада 2010 ро Б дь-я , досвідчений орист вач ПК: MS Office, навич и роботи з Internet і E-mail, «1С Б х алтерія» . Є ПК із дост пом в Internet, власне авто. Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 54 28-33-40, (096) 170-51-93 Б дь-я , інвалід. Конта ти: (067) 392-96-79 Б дь-я , на 3-2 одини в день, можна вдома, візьм сь за роз леювання та роздач о олошень, листіво . Конта ти: (050) 017-69-06 Б дь-я , на вихідні, жін а 45 ро ів, в/ о, орист вач ПК, 1С Б х алтерія. Конта ти: (098) 130-18-44 Б дь-я , част ова зайнятість, жін а 22 ро и, в/о, педа о -філоло . Конта ти: (097) 852-84-87 Б дь-я , чолові (097) 898-58-69

21 рі . Конта ти:

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (098) 416-44-99 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (098) 912-43-39 Б дівельни а. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Б дівельни ів, малярів-оздоблювальни ів, д/р Мос ва-Крим. Конта ти: 62-51-38, (096) 125-73-68 Б дь-я , є власний ле овий а/м. Конта ти: 28-13-69, (096) 402-38-23 Б дь-я добреоплач ван робот , чолові . Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42 Б дь-я добреоплач ван , чолові . Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42 Б дь-я постійн робот , пов’язан з омп’ютерами. Конта ти: (096) 875-54-56 Б дь-я , дівчина 18 ро ів, телефон вати з 7.00 до 9.00. Конта ти: (050) 017-69-06 Б дь-я , дівчина 25 ро ів, можлива част ова зайнятість, інтим не пропон вати. Конта ти: 28-16-10, (097) 654-42-34 Б дь-я , дівчина 27 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: (067) 182-35-98 Б дь-я , добреоплач ван , з перспе тивою ар’єрно о рост та офіційним працевлашт ванням, жін а, роз мна, цілеспрямована та старанна. Конта ти: (098) 948-69-90 Б дь-я , добреоплач ван . Чолові , 22 р., освіта повна вища, добре знання ПК, офісні та інші про рами, посвідчення ат. В, С. Терміново. Конта ти: 62-02-88 (096) 962-77-10 Б дь-я , жін а 33 ро и. Конта ти: 23-72-93, (098) 625-28-80 Б дь-я , жін а 41 р. Конта ти: (097) 738-23-86

Інженера-прое танта, ошторисни а або ін., можливо на півстав и. Диплом ма істра з відзна ою спеціальності «Промислове та цивільне б дівництво». Конта ти: (096) 224-02-13

К харя, помічни а харя, д/р, жін а 35 р. Конта ти: (097) 437-52-16 Лі аря по передрейсовом о ляд лі арів, є сертифі ат. Конта ти: (050) 537-59-51 Менеджера, хлопець 27 ро ів, в/о, знання ПК, на постійній основі. Конта ти: 62-00-42

Б дь-я . Конта ти: 43-53-68, (097) 465-18-28, (050) 597-63-93 Б дь-я . Конта ти: (096) 377-72-34, (097) 303-35-53 Б х алтера за с місництвом. Конта ти: 43-05-45 Б х алтера за с місництвом. Конта ти: м. Рівне, в л. Шевчен а, 55 43-05-45 Б х алтера, адміністратора, жін а 34 ро и, 2 в/о, д/р виробництво, тор івля, б дівництво, ПП, дос онале знання ПК, 1С:, лієнт-бан . Конта ти: (097) 562-77-21 Б х алтера, оловно о б х алтера, в/о, е ономічна, д/р 6 ро ів, знання ПК, 1с:, лієнт-бан . Конта ти: (063) 201-09-84 Б х алтера, оловно о б х алтера, ведення облі СПД, с ладання звітності, жін а 34 ро и, в/о, д/р, дос ала знання ПК, 1С Конта ти: 63-23-03, (050) 101-76-52 Б х алтера, оловно о б х алтера, фізичних та юридичних осіб, знання ПК, 1С:, д/р. Конта ти: (050) 375-87-20 Б х алтера, д/р. Конта ти: (096) 918-92-44 Б х алтера, д/р. Конта ти: 62-83-02 Б х алтера, досвід роботи 9 ро ів, знання 1С: Б х алтерії, с ладання здачі звітності. Конта ти: (097) 719-04-72 Б х алтера, здача звітності, д/р, без постійно о рафі роботи, в/о, дівчина. Конта ти: м. Рівне, в л. Д бенсь а 63-24-06, (096) 966-13-94, sashylik@ukr.net Б х алтера, знання ПК, 1С: Конта ти: 64-44-41 Б х алтера. Конта ти: (098) 721-40-66 Б х алтера. Конта ти: 03314, Рівне, в л. н. Оль и, 29/34 (0362) 63-67-86, (096) 391-08-54 Б х алте��а. Конта ти: (050) 375-80-69 Вантажни а або б дь-я , без ш ідливих звичо . Конта ти: 64-18-65, (096) 482-95-42 Вантажни а, разов , постійн . Конта ти: 43-53-68, (097) 465-18-28, (050) 597-63-93 Водія А, В,С, Д, д/р 10 ро ів. Конта ти: (067) 580-87-05, (098) 814-06-59 Водія ат. Б, є власний а/м. Конта ти: 64-18-11, (097) 898-68-61

Водія ат. Б, Ц, чолові 30 ро ів. Конта ти: 64-36-00, (067) 887-07-57

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 62-03-77, (096) 220-59-17

Інженера-механі а, слюсаря-наладчи а, інженера з охорони праці, чолові 50 ро ів. Конта ти: 24-38-54, (067) 151-38-14

Б дь-я , чолові 39 ро ів, відповідальний, без ш/з. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04 Б дь-я , чолові . Конта ти: 63-78-29

8.1.2. Ш аю робот

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (096) 968-37-50 Бри ада б дівельни ів. Конта ти: 68-28-03, (096) 622-27-16

Інженера-б дівельни а, ви онроба або інш , чол. 47 р., в/о, д/р в б дівництві. Конта ти: 62-22-92, (096) 269-75-95

К харя, жін а 35 ро ів, д/р. Конта ти: 62-50-14, (097) 437-52-16

Водія ат. Б, Ц, хлопець 28 ро ів. Конта ти: (097) 450-72-43

Бри ада б дівельни ів. Конта ти: (097) 601-26-70

Еле трозварни а, чолові 35 ро ів. Конта ти: 23-72-93, (098) 944-01-31 Зав оспа. Конта ти: 28-76-51, (096) 540-20-49 Заст пни а, оловно о б х алтера. Конта ти: (067) 970-92-58

Б дь-я , чолові 34 ро и, без ш/з. Конта ти: (068) 572-15-50

Ювелір з д/р. Конта ти: 28-25-45

Адміністратора, омірни а, диспетчера, освіта вища. Конта ти: 03314, Рівне, в л. н. Оль и, 29/34 (0362) 63-67-86, (096) 391-08-54

Еле три а. Конта ти: 63-56-94

Водія ат. Б, Ц. Конта ти: (096) 287-54-48 Водія ат. Б. Конта ти: (067) 268-00-94 Водія радіо-та сі. Конта ти: (097) 894-14-65 Водія, 2 власних вантажних а/м. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61 Водія, є б с «Мерседес-207», вантажно-підйомність від 1 до 2 тонн, можлмві разові поїзд и. Конта ти: 26-26-46, (097) 469-11-92 Водія, є власний а/м, всі ате орії. Конта ти: (050) 689-02-39 Водія, ат. А, В,С,Д,Є, д/р 24 ро и, шен ен віза, за ордонний паспорт, є власний ле овий а/м, можливі разові поїзд и. Конта ти: (093) 693-25-55 Водія, ат. В,С,D,E. Досвід роботи У раїна - Європа. Бажано особистий водій. Конта ти: (098) 289-64-00 Водія, ат. В,С,Д, д/р 10 р. Конта ти: (050) 673-77-50 Водія, хлопець, 30 ро ів, права ат. В, власне авто (іномар а), тор . освіта. Конта ти: (067) 364-54-10 Водія, чолові 35 ро ів, ат. В,С,Д, д/р 15 ро ів, бажано на ле овий а/м, б с. Конта ти: (096) 599-46-03 Водія-дале обійни а, д/р 37 р. Конта ти: (096) 241-60-95 Водія-е спедитора ат. Б, Ц, Д, Є, стаж роботи 24 ро и, досвід пасажирсь их перевезень. Конта ти: 26-95-02, (050) 912-90-35 Водія-е спедитора, власний а/м, Мос вич-2717, пі ап, можливі разові поїзд и. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Водія. Конта ти: (098) 902-95-81 Головно о б х алтера або за с місництвом. Конта ти: (098) 130-18-44 Головно о б х алтера, досвід роботи. Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 54 (096) 170-51-93, (097) 506-48-64 До ляд за дітьми дош ільно о та мол. ш ільно о ві . Жін а з вищою пед. освітою та пед. стажем. Конта ти: (099) 335-69-48, (096) 257-87-13 Е спедитора, охоронця, сторожа, чолові 31 р. Конта ти: (096) 353-49-12 Е спедитора. Освіта повна вища, права ат В, С, чолові , 22 р. Терміново. Конта ти: 62-02-88 (096) 962-77-10

Менеджера-е ономіста. Конта ти: (050) 375-87-20 На автомийці з потижневою оплатою, дівчина 19 р., без д/р, маю бажання працювати. Конта ти: (096) 136-73-16 Надом . Конта ти: (050) 375-87-13 Няні для дитини від 1 ро , є досвід. Конта ти: (067) 645-36-18 Няні по до ляд за дитиною, педа о ічний стаж в дитячом сад 22 ро и. Конта ти: (067) 664-91-13 Няні, є д/р та ре омендації. Конта ти: (096) 916-47-95 Няні, жін а 40 ро ів, в/о педа о ічна, стаж роботи 7 ро ів. Конта ти: 61-50-15, (050) 657-04-30 Няні, жін а 40 ро ів, в/о педа о ічна. Конта ти: 23-50-67 Няні, жін а 55 р., д/р., Конта ти: 5-99-38 Няні, жін а, 50 ро ів, педа о . Конта ти: 62-71-59 Няні, порядна, відповідальна, є досвід роботи. Конта ти: 26-63-84 Няні, прибиральниці, домо осподар и, м. Здолб нів. Конта ти: (093) 905-44-86, (066) 933-56-81 Няні, хатньої робітниці. Є за ордонний паспорт. Конта ти: 5-39-75 Оператора омп’ютерно о набор , володіння сліпим набором, знання ом. про рам дос онале. Конта ти: 03314, Рівне, в л. н. Оль и, 29/34 (0362) 63-67-86, (096) 391-08-54 Офіс-менеджера, або інші варіанти, чолові 38/185/95, без ш/з, спортивної стат ри, відповідальний, освіта середня, ом ні абельний. Знання ПК, є досвід роботи. Конта ти: 43-15-37, (067) 375-84-04

Продавця, жін а 42 ро и. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Продавця, жін а 47 ро ів, інтим не пропон вати, а ентствам не т рб вати. Конта ти: (097) 795-43-89 Продавця, харя, ондитера або б дь-я , жін а. Конта ти: 43-82-69, (050) 435-32-16 Продавця, порядна, відповідальна, є досід роботи. Конта ти: 26-63-84 Продавця, прибиральниці, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 795-43-89 Продавця- онс льтанта, менеджера, чолові 21 р., в/о, сл жба в ЗСУ, орист вач ПК. Конта ти: (067) 737-67-91 Продавця. Конта ти: 62-83-02 Робот б дь-я , в приміщенні, жін а 35 ро ів, інтим не пропон вати. Конта ти: 62-36-20, (096) 724-28-32 Робот б дь-я , дівчина 21 рі , молодший спеціаліст, юрист, знання ПК, Інтернет, інтим не пропон вати. Конта ти: (096) 911-62-27 Робот б дь-я , добреоплач ван , чолові 54 ро ів. Конта ти: (067) 126-84-28 Робот б дь-я , жін а 57 р. Конта ти: (097) 655-19-35 Робот б дь-я , з власним а/м, до 1 тонни, хлопець 26 ро ів. Конта ти: (097) 840-10-20 Робот б дь-я , офісн , висо ооплач ван , дівч. 23 р., знання ПК, базових про рам, вн тр. і зовн. до ментації. КА і мереж. мар етин не т рб вати, Конта ти: (097) 642-12-84 Робот б дь-я , технічна освіта, термінов , або разов . Конта ти: 26-12-13 Робот б дь-я , част ова зайнятість, дівчина 26 ро ів, в/о, знання ПК. Конта ти: (066) 409-94-14 Робот б дь-я , чолові Конта ти: (096) 155-15-90

34 р.

Робот з іньми, чолові , 30 ро ів. Маю досвід роботи. Конта ти: (098) 533-54-96 Робот офісн , знання ПК, в/о, 39 ро ів, д/р. Конта ти: (067) 840-67-31 Робот офісн , помічни а б х алтера, оператора. Дівчина 21 рі , в/о «Облі і а дит», досвід роботи 1 рі за ордоном. Знання 1:С, Wizcount, MS Office. Знання ан лійсь ої, р м нсь ої та російсь ої мов. Конта ти: (096) 104-01-00 Робот офісн . Освіта повна вища, добре знання ПК, офісні та інші про рами. Чолові 22 р. Терміново. Конта ти: 62-02-88 (096) 962-77-10 Робот по до ляд за дитиною. Кваліфі ований ви ладач, психоло , знання ан лійсь ої мови. Конта ти: (096) 440-65-64 Робот , 3 р па інвалідності. Конта ти: (096) 918-92-44 Робот , б дь-я (063) 856-40-17

, дівчина. Конта ти:

Офіс-менеджера, жін а 28 ро ів, в/о, знання ПК, 1С, діловодство. Конта ти: 62-86-29

Робот , б дь-я , можливо охоронця, через 3 доби, чол., 30р. Конта ти: 63-72-95

Офіс-менеджера, жін а 28 ро ів, в/о, знання ПК, 1С:, діловодство, ведення адрів. Конта ти: 62-86-29 Офіс-менеджера, се ретаря, дівчина 23 ро и, в/о, знання ПК, ан л. мови. Конта ти: (096) 608-58-57 Офісн , адміністратора, дівчина, знання ПК, знання ан . мови Конта ти: (066) 750-83-65 Охоронця, жін а 50 ро ів. Конта ти: 23-71-29, (067) 363-65-29

Робот , б дь-я , хлопець 27 ро ів, є права водія, порядний, відповідальний Конта ти: (097) 151-50-96

Охоронця, сторожа, водія, можливо за с місництвом, чолові 50 ро ів. Конта ти: (097) 452-25-28 Охоронця, сторожа. Конта ти: 5-79-21, (096) 280-69-59 Охоронця, чолові 30 ро ів. Конта ти: (098) 902-95-81 Охоронця. Конта ти: 43-53-68, (097) 465-18-28, (050) 597-63-93 Плиточни а, б дівельни а. Конта ти: 20-30-13, (097) 127-09-28

Робот , б дь-я , чолові 33 Конта ти: (096) 825-85-84 Робот , б дь-я , чолові 40 Конта ти: (096) 227-07-13, 226-36-85 Робот , б дь-я . Конта ти: 452-25-28

ро и. ро ів. (068) (096)

Робот , в/о е ономічна, знання 1С, д/р більше 9 ро ів. Конта ти: 63-79-16, (067) 191-76-52 Робот , жін а 34 ро и, б дь-я , в/о, інтим не пропон вати. Конта ти: 61-11-06, (067) 769-35-24 Робот , жін а 51 рі , д/р адміністратора, продавця, няні. Конта ти: (067) 688-74-46 Робот , жін а, 46 ро ів. Конта ти: 28-83-77

По розробці нових видів харчової прод ції. Конта ти: (098) 800-62-30

Робот , офісн , дівчина 27 ро ів, в/о, знання ПК, швид ий др , відповідальна, старанна, інтим не пропон вати. Конта ти: (097) 342-29-59

Прибиральниці на підприємстві. Конта ти: 28-43-39

Робот , хлопець 20 ро ів. Конта ти: 28-71-43, 63-51-23

Прибиральниці офісних б дин ів, приміщень. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63

Робот , хлопець-ст дент, після 15.00. Конта ти: (097) 311-89-33

Прибиральниці, домо осподар и, пос домийниці. Конта ти: 03314, Рівне, в л. н. Оль и, 29/34 (0362) 63-67-86, (096) 391-08-54

Робот , чолові 31 р., Конта ти: 63-72-95

Прибиральниці, на неповний робочий день, порядна жін а. Конта ти: 28-22-84, (096) 102-45-25 Прибиральниці, няні, домо осподар и, жін а 40 ро ів, вечірній або нічний час. Конта ти: 24-42-96, після 18.00, (096) 976-93-76 Прибиральниці, няні, домо осподар и, чесність, порядність арант ю, жін а 43 ро и. Конта ти: 62-22-98, (097) 452-99-36

Робот , хлопці-ст денти. Конта ти: (063) 119-03-99 Се ретаря, жін а, 32 ро и. Досвід роботи. Конта ти: svetvlad10@mail.ru Соліст и. Конта ти: (097) 342-29-59 Сторожа, двірни а, оператора отельні. Конта ти: (097) 447-95-44 Сторожа, охоронця, чолові 30 ро ів. Конта ти: 62-65-35 після 19.00 Сторожа, охоронця, чолові 55 ро ів, д/р. Конта ти: 28-21-01, (098) 056-52-72 Сторожа, чолові 30 ро ів. Конта ти: (098) 902-95-81

Прибиральниці, офісн . Конта ти: 26-12-61, після 18.00.

Сторожа-вахтера, чолові 54 ро и. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

Прибиральниці, сторожа, ардеробниці. Конта ти: (096) 277-24-83

Сторожа-охоронни а в нічний час, чолові 50 ро ів. Конта ти: (098) 912-43-39 То аря-фрезер вальни а 5-розряд , підробіто вільний час. Конта ти: (097) 901-26-93 Юриста, в/о, чолові , д/р. Конта ти: (066) 038-71-88

Прибиральниці. Конта ти: 62-71-59 Продавця непродовольчих товарів ма азині. Досвід роботи, освіта повна вища, чолові , 22 р. Конта ти: 62-02-88 (096) 962-77-10 Продавця непродовольчих товарів, в приміщенні, жін а 30 ро ів. Конта ти: 26-18-36, (098) 422-51-36 Продавця одя або вз ття в б ті , в/о педа о ічна. Конта ти: 23-46-00 Продавця промислових товарів, дівчина 24 ро и. Конта ти: 24-38-54, (067) 151-38-14 Продавця промтоварів або офісн робот . Конта ти: (097) 263-20-12 Продавця, д/р, жін а 35 ро ів. Конта ти: 62-50-14, (097) 437-52-16

Навчання 9.1.1. Пропон ю Е ономічні, манітарні, • юридичні на и, іноземна мова,

рсові, онтрольні, реферати, задачі. Швид о, недоро о, не з Інтернет. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63


№44 від 25 листопада 2010 ро

Дипломні, рсові, онтрольні роботи з різних дисциплін. Швид о, я існо. Конта ти: (067) 771-27-00 Навч професійно працювати на омп’ютері, швид о, я існо, ( рс орист вача, «1С:Б х алтерія»). Конта ти: 68-39-12, (097) 548-50-13 Навч роботі з омп’ютером MS Office (Word, Excel, Power Point, Access), 1С: Б х алтерія. Конта ти: (097)373-79-77 Під отов а до зовнішніх тест вань з математи и, ро и, онтрольні і заняття з вищої математи и. Конта ти: 64-28-77, (063) 994-36-08 Під отов а до ш оли, репетиторство, ан лійсь а мова, ви онання домашньо о завдання, досвід роботи. Конта ти: (096) 920-83-28 Пропон ю ро и ш олярам з математи и, допомож ви онанні домашніх завдань. Індивід альний підхід, працюю з невпевненими дітьми. Під от ю до здачі е заменів та зовнішньо о незалежно о оцінювання. Конта ти: (097) 462-07-81

• • • • •

АБСОЛЮТНО АВТОРСЬКІ КУРСОВІ ТА ДИПЛОМНІ РОБОТИ З РІЗНИХ ДИСЦИПЛІН. НЕ З ІНТЕРНЕТУ. ШВИДКО. ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (098) 384-90-43, (066) 043-65-13

БІРЖА ПРАЦІ, НАВЧАННЯ

Ан лійсь а та франц зь а мови: репетиторство, пере лади, онтрольні роботи. Ціна: 25-30 рн/ од. Конта ти: 43-69-85, (097) 474-78-14

Пере лади з чесь ої мови, дост пна ціна. Конта ти: (098) 102-53-19

АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА ТА ПОЛЬСЬКА МОВИ. НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ. КОРПОРАТИВНЕ, ГРУПОВЕ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ. КОНТАКТИ: 63-46-30 WWW.LANGCENTER.ORG

Приватні ро и з ан лійсь ої мови, пере лади. Конта ти: 43-89-16

ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ, КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА РЕФЕРАТІВ. ШВИДКО, ДЕШЕВО. ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (098) 384-90-43, (066) 043-65-13 Історія, політоло ія, філософія, соціоло ія, ро и, реферати, дипломні роботи. Конта ти: 28-82-76, (097) 606-11-72 Кастин солістів, во алістів естрадної пісні. Конта ти: 5-24-50, (097) 370-10-21

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ: ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ, ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ, ДОПОМОГА «ПІД КЛЮЧ». КОНТАКТИ: 63-80-48, (067) 363-82-72 Креслення. Конта ти: (050) 540-81-80 Математи а. Під отов а абіт рієнтів до е заменів. Конта ти: 64-69-04, (067) 586-98-08

Пере лади, з іноземних мов. Конта ти: 23-10-06

Навч професійно працювати на омп’ютері, швид о, я існо, ( рс орист вача, «1С:Б х алтерія»). Конта ти: 68-39-12, (097) 548-50-13 Навч роботі з омп’ютером MS Office (Word, Excel, Power Point, Access), 1С: Б х алтерія. Конта ти: (097) 373-79-77 Репетиторство з ан лійсь ої та франц зь ої мов для дітей і дорослих. Ціна: 20 рн/ ро Конта ти: (098) 976-86-90 andruhacompany@mail.ru Уро и ан лійсь ої мови, під отов а домашніх завдань для чнів почат ових ласів. Недоро о. Конта ти: (096) 134-75-75 Пропон ю ро и ш олярам з математи и, допомож ви онанні домашніх завдань. Конта ти: (097) 462-07-81

37


38

БІРЖА ПРАЦІ

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ : - Тор овий представни , з/п 1500 рн + % - Менеджер з персонал , з/п 3500 рн - Продавці- онс льтанти, з/п від 1700 рн - Менеджер з продаж і по роботі з лієнтами, з/п 2800 рн - Менеджер з продаж , з/п 2300 рн - С первайзер ( ар’єрний ріст), з/п 2000 рн + % - Співробітни и відділ постачання, з/п 2900 рн - Заст пни начальни а відділ постачання, з/п 5000 рн - Працівни и на с лад, з/п 1200 рн - Бри адири, з/п 2800 рн - Па вальни и, з/п 1200 рн - Встановлювальни и вхідних металевих дверей, з/п до овірна - Вантажни и, з/п 1500 рн - Завід ючий с ладом, з/п 2200 рн - Водій з власним авто

№44 від 25 листопада 2010 ро

ВАКАНСІЇ РІВНЕ, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ Проводиться набір нянь, вернанто , прибиральниць (прибиральни ів), сторожів, вантажни ів, водіїв.

Допомо а з працевлашт вання за польсь ими національними візами

Працевлаштування м. Київ У ладання пінобло ів - з/п - 8 000 - 9 000 рн. або 140 рн./ б.м. Проживання, харч вання

( Консультації з працевлаштування за кордоном та продовження терміну перебування на роботі на 1 рік ( Переклади документів, юридично завірені польським нотаріусом для людей, що вступають у навчальні заклади, що одружуються, що виїжджають на постійне місце проживання

1 Легалізація документів у

Республіка Польща

Польщі

станом на 24.11.2010 р.

РОБОТА В ПОЛЬЩІ

Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р. ПРОГРАМА «СТУДЕНТСЬКА ОПЛАЧУВАНА ПРАКТИКА» для ст дентіввип с ни ів технічних та б дівельних оледжів на території Польщі. Термін переб вання - 3 міс. Оплата від 600 .о./міс., можливість постійно о працевлашт вання на фірмах, я і надають можливість проходження пра ти и

Фрезер вальни и - з/п від 750 .о. Столяри, майстри з перетя вання м`я их меблів - з/п від 750 .о. Працівни и на збір меблів - з/п від 700 .о. Армат рни и - з/п від 1000 .о. Няні, домо осподар и, хатні робітниці VIP-б дин и, Кра ів, Варшава, Познань, знання польсь ої мови - з/п від 800 до 2000 .о., проживання, харч вання без оштовно Пер ар- ніверсал VIP-салон, Кра ів, Варшава, Познань, знання польсь ої мови - з/п від 800 .о., проживання без оштовно Праця для сімейних пар: па вання (с пермар ет, фабри и) - з/п від 600 .о. Столяри - з/п від 5000 рн. По рівельни и (металочерепиця) - з/п від 6000 рн. Слюсарі-монтажни и алюмінієвих онстр цій висотних б дин ах - з/п від 800 .о. Різноробочі - з/п від 7000 рн. (проживання, харч вання без оштовно) Спеціаліст з фарб вання автомобілів - з/п від 800 .о. Водії-дале обійни и - з/п від 2200 .о. Водії автоб сів - з/п від 800 .о. Працівни и на збір печериць - з/п від 500 .о. По оїв и в отелі - з/п від 4500 рн. Працівни и на завод з перероб и овочів та фр тів-з/пвід4000 рн. Няні в сім`ї - з/п від 4000 рн. Прибиральниці в лі арнях - з/п від 4000 рн. Зварювальни и (ті , ма , ар он, напівавтомат) - з/п від 7000 рн. Швеї - з/п від 4000 рн. Медсестри-до лядальниці за людьми похило о ві в пансіонаті, з/п - 4000 рн., проживання, харч вання - за рах но роботодавця Б дівельни и різних спеціальностей, підсобни и - з/п від 6500 рн, част ове харч вання, проживання без оштовне, робочий одя надається, форма працевлашт вання - онтра т на 6 місяців Працівни и на робот в сільсь е осподарство (робота в теплицях по збор рожаю, висад а рослин в р нт і т.п.) (фермерсь і осподарства по всій території Польщі) - з/п від 5000 рн, проживання без оштовне, можливе харч вання, форма працевлашт вання, онтра т на 6 місяців

Працевлаштування в Іраку

- Зварювальни и, з/п 3000 рн - Б дівельни и, з/п 25004000 рн

Всі б дівельні спеціальності: аменярі, бетонярі, іпсо артонни и, еле три и, сантехні и, монтажни и систем ондиціон вання, шт атр и, плиточни и-облицювальни и, монтери фасадів - з/п 1200 .о. + проживання

- Слюсарі, з/п 2000-2800 рн

КРЕДИТ

(відрядження, від 6 міс.)

Спеціалісти на м`ясо омбінат К харі (пансіонати, ресторани, бари) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и, різноробочі- з/п від 4500 рн/міс Різноробочі на птахоферм - з/п від 4500 рн/міс Столяри (спеціалісти з ви отовлення меблів) - з/п від 4500 рн/міс Столяри (двері, сходи - дерев`яні) - з/п від 5000 рн/міс Працівни и з перероб и сміття, біля Варшави з/п від 7 зл/ од Працівни и на збір шампіньйонів, м.Зелена Г ра з/п 2800 зл. Працівни и на м`ясо омбінат, м.Вроцлав, біля Варшави - з/п від 9 зл/ од (спеціалісти), від 1011 зл/ од (фіз. праця), проживання, харч вання Еле тротехні и - з/п від 5400 рн/міс Робота в теплицях - з/п від 4500 рн/міс (сімейні пари) Працівни и на в ладання це ли - з/п від 6500 рн/ міс (м.Лодзь) Працівни и на б дов - з/п 5600 рн/міс (м.Лодзь) Працівни и на збір ябл Працівни и на збирання печериць - з/п від 500 .о. Працівни и на перероб від 500 .о.

риби, м. Гдансь - з/п

Армат рни и, бетонни и - з/п від 5500 рн. Бр

арі з/п від 5000 рн.

М лярі ( аменярі) - з/п від 5000 рн. Шт

ат ри – з/п від 5000 рн.

Бри ади б дівельни ів ( іпсо артон, шпа лювання, теплення фасадів) - з/п від 5500 рн. Теслі і по рівельни и – з/п від 6000 рн. Плиточни и – з/п від 6500 рн. Зварни и – з/п від 6500 рн. Працівни и на робот в сільсь е осподарство з/п від 4000 рн. До лядальниці - з/п від 4500 рн. Прибиральниці - з/п від 4000 рн. По оїв и - з/п від 4000 рн. Пе арі - з/п від 4500 рн.

Досвід роботи не обов`язковий

Працевлаштування в Італії (за польськими візами, лізинг) До ляд за людьми похило о ві

Можливість кар`єрного росту Немісцевим надається житло

- з/п від 600 євро

Працевлаштування в Голландії (лізинг) Працівни и на збір печериць - з/п 4 євро/ од

ВІЗОВА ПІДТРИМКА З НАДАННЯ РІЧНИХ ВІЗ ВІД 360/360 днів

Медсестри – з/п від 3500 рн.

Іміграція та працевлаштування в Канаді: 1 оформлення документів 1 оформлення іміграційного клопотання 1 його подача з метою здобуття постійного місця проживання всієї сім`ї


БІРЖА ПРАЦІ

№44 від 25 листопада 2010 ро

39 - водій автомобіля

ПП Черню Б.А. - слюсар з ремонт автомобілів

ВАТ “Ро итнівсь ий с ляний завод”

- еле тромонтажни

- онтролер с ляно о виробництва

абельних мереж

- радіомехані з обсл ов вання та ремонт телерадіоапарат ри

ПП Кінч р А.А.

ТОВ «Ательє Чарівниця»

- водій автотранспортних засобів

- за рійни

- столяр

ДП «Костопільсь ий ліс осп»

- підсобний робітни

- тра торист

Підприємствам області потрібні працівни и

ГОДІ БАЙДИКУВАТИ! ЇДЬМО ПРАЦЮВАТИ!

ПРОДАВЦІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ЧЕРЕЗ Е-МЕЙЛИ – З/П-1500-3000 зл/місяць, знання польсь ої мови Утеплювачі на фасади, з/п до навчання – 8 зл/ од, після - 25-45 зл/ в.м. Різноробочі на цементний завод - з/п 8 зл/ од Армат рни и – з/п 0,28-0,48 зл/

- лі ар- ардіоло

- машиніст е с аватора ЕО3211 (дра лайн), 2 чол.

- лі ар-хір р

ЗАТ «Костопільсь а ф- а МРІЯ»

- лі ар-психіатр

- техноло

- лі ар-трансф зіоло

ТОВ «Костопільсь ий фанерний завод»

Амб латорія с. Дібрівсь

- машиніст рана (баштово о)

- лі ар за альної пра ти и-сімейний лі ар

МАГМА ІНДУСТРІЯ

ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ РАЙОН

ТОВ «Свиспан лімітед»

м. Рівне (МЦЗ: тел. 26-55-32)

(РЦЗ: тел.(252) 2-24-14)

- машиніст е с аватора, з/пл. 4000 рн., КП «ОЗОН»

ПП «Арте с-Запчастина-Рівне»

- еле тромонтер з обсл еле тро стат вання, 2 чол.

- менеджер ( правитель) із зб т

- водій вантажно о автомобіля

ФОП Возна Н. С.

- слюсар КВП (з с міщенням посади слюсар з ремонт азово о обладнання)

- мані юрниця, пер ар, з/пл. від 1000 рн., пер арня «Кабаре» - завід вач виробництва ( афе), з/пл. від 2000 рн., Гіпермар ет «Епіцентр-К»

- механі

-

ов вання

ТОВ ПП фірма “Полісся” равець

- майстер виробництва, 2 чол. - еле тро азозварни ПВТП “Імп льс��� - водій автотранспортних засобів - тра торист - то ар -

онюх

- еле трозварни р чно о зварювання

Млинівсь ий район

ТОВ «Спе тр-TV»

- еле тро азозварни

Томаш ородсь е ар’єро правління ДП “Управління ППДАЗТУ”

- е ономіст

хар

- продавець продовольчих товарів

-

- машиніст е с аватора

ФОП Ридош Л. Ф.

ардеробни

Березівсь е ССТ

- водій автотранспортних засобів

- аменевар, 2 чол.

Філія Костопільсь ий райавтодор

- сестра медична

-

- еле трослюсар (слюсар) чер овий та з ремонт стат вання

- майстер - оловний б х алтер

Ва ансії станом на 24 листопада 2010 ро

ПП Пахню П.В.

ВАТ “Томаш ородсь ий щебеневий завод”

- равець

- лі ар-педіатр

- оловний інженер, з/пл. від 1200 рн., начальни відділ технічно о онтролю (я ості), з/пл. від 1200 рн., ВАТ «Рівненсь а ондитерсь а фабри а»

ОПАЛУБНИКИ - з/п 8-10 зл/ од

- лі ар-підліт овий терапевт

правління

- лі ар-он оло

РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА Опі н и в пансіонат для старших та хворих людей – 50 зл./ день + 50 зл./ніч

Костопільсь е міжрайонне водно о осподарства

- охоронни

Філія “Ро итнівсь ий райавтодор”

(РЦЗ: тел. (259)6-39-18)

Меблева фабри а (ла вальни и, столяри, збивни и, оббивальни и) – з/п 10-12 зл./ од

- швач а, майстер, слюсарремонтни , різальни матеріалів, з/ пл. від 1200 рн., масовий пошив верхньо о одя , ЗАТ «Рівне-Стиль»

- еле тромонтер охоронно-пожежної си налізації - сестра медична

- слюсар з ремонт

РІЗНОРОБОЧІ НА ЗАВОД (ви отовлення рам для артин) – з/п 1500 зл./м-ць, харч.-б/

- онд тор ромадсь о о транспорт , з/пл. 1700 рн., КП «Рівнееле троавтотранс»

- продавець продтоварів (cела Малин, Млинів, Новоселів а)

Спасівсь а ЗОШ

- б фетни (с. Ужинець)

- водій автомобіля 2, 1 лас (автоб си)

- водій автотранспортних засобів

Працівни и на збір та зрізання печериць в теплицях – 1500-1800 зл./в місяць

- транспорт вальни , оператор ол опробивно о стат вання, з/пл. від 1200 рн., ВАТ «Рівненсь а фабри а нет аних матеріалів»

ПСТ «Джерело»

Тор ово-роздрібне Млинівсь о о РайСТ

- пічни , з/пл. 1200 рн., ЖКП м. Рівне

(МЦЗ: тел. (236) 2-21-11)

- охоронни (мати посвідчення), з/пл. від 907-1200 рн.

Рівненсь ий обласний реабілітаційний центр для дітей-інвалідів

- еле тро азозварни , 1700 рн.

- лі ар-педіатр

ТзОВ “Млинівсь і ма арони”

- майстер б дівельних та монтажних робіт, з/пл. від 1200 рн.

- лі ар-психіатр

- оператор лінії прод ції

- ви онавець робіт,

- лі ар-фізіотерапевт

Зварювальни напівавтоматом, ар он – 13,5 зл/ од

- водій вантажно о автомобіля, з/пл. 3000 рн.

- завід вач відділ

Монтери онстр

- швач а (пошиття с мо ), з/пл. від 1000 рн.

- інстр тор з праці

Тренери оней (чолові , жін а) – з/п 2000 зл/в м-ць ОПІКУНИ та ОПІКУНКИ В ПРИВАТНИЙ БУДИНОК – 1500зл/міс. Швеї (пошиття е с люзивно жіночо о одя різно о асортимент ) - з/п 8 zl/ од

, пошиття одя

Газо-, еле трозварни ( азозварювання тр б,сталевих стелажів в б дин ) – з/п 2000-2500 зл/місяць цій на б дові ма азин – з/п 10 зл/ од

Працівни и на фабри

з па ванню риби - з/п 1300-1800 зл/м-ць

Зі сво о бо

арант ємо:

робоч віз , до менти з польсь их бірж праці, післявиїзне обсл ов вання та оформлення необхідних до ментів

РОБОТОДАВЕЦЬ ГАРАНТУЄ: без оштовне проживання зйомних вартирах, ртожит чи отелі, добові на харч вання, або повноцінний раціон, страховий поліс на території Польщі.

- пер ар, з/пл. від 2000 рн. - інженер-техноло , з/пл. 1500 рн. - офіціант, з/пл. 1000 рн. - бармен, з/пл. 1000 рн. - продавець продовольчих товарів, з/ пл. від 1000 рн. - механі з ремонт транспорт , з/пл. від 1500 рн. БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН (РЦЗ: тел. (253) 5-51-85)

Б щансь а ЗОШ

- продавець продовольчих товарів м. К знецовсь

- лі ар-невроло

дитячий

- пра тичний психоло -

ерівни