Page 1


6

№11 від 28 березня 2012 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ

АФІША РЕКЛАМИ ............3 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ .................................4

НЕРУХОМІСТЬ 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................10 Здам..........................................10 Винайм ....................................12 Обмін.........................................12 Пропон ю....................................12 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................12 К плю........................................13 Здам..........................................13 Винайм ....................................13 Обмін........................................13 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................13 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................14 К плю......................................15 Здам........................................15 Винайм ..................................15 Обмін.......................................15 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................15 К плю......................................15 Здам........................................15 Винайм ..................................15 Обмін.......................................15 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................16 К плю......................................16 Здам........................................16 Винайм ..................................16 Обмін.......................................17 ГОРОСКОП................................18 КРОСВОРД...............................18

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................20 К плю......................................20 2.2.0. Б дівельні та оздоблювальні матеріали Продам.....................................20 К плю......................................22 2.3.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................22 К плю......................................22 2.4.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................22 К плю......................................22 2.5.0. Еле трообладнання Продам.....................................22 К плю......................................22 2.6.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................22 З ви отовлення..........................23 З встановлення...........................23 Інші........................................23 2.7.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................23 К плю......................................23 Пропон ю..................................23

МЕБЛІ 3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................24 К плю......................................24 Пропон ю..................................24

ПОБУТ 8.1.0. Одя , вз ття Продам.....................................24 К плю......................................24 8.2.0. Дитячі товари Продам.....................................24 К плю......................................25 8.3.0. Галантерея, т анини Продам.....................................25 К плю......................................25 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам.....................................25 К плю......................................25 8.5.0. Медицина, осмети а Продам.....................................25 К плю......................................25 8.6.0. Мистецтво Продам.....................................25 К плю......................................25 Пропон ю..................................25 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам.....................................25 К плю......................................25 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................25 К плю.......................................25 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................25 К плю......................................25 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................25 К плю.......................................25 Подар ю...................................25 Пропон ю..................................25 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам.....................................25 К плю......................................25

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ............26

АВТОАФIША ПРОГНОЗ ПОГОДИ..................27 4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................28 К плю......................................28 Обмін.......................................28 Оренда......................................28 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................30 К плю......................................30 Обмін.......................................30 Оренда......................................30

4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам.....................................31 К плю......................................31 Обмін.......................................31 Оренда......................................31 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................32 К плю......................................32 Обмін.......................................32 Оренда......................................32 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................32 К плю......................................33 Обмін.......................................33 Оренда......................................33 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................33 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................33 К плю......................................34 Обмін.......................................34 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................34 К плю.......................................34 Пропон ю..................................34 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................34 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................34 Попит......................................34 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................34 К плю......................................34 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................34 К плю......................................34 Автодовід а................................34

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................35

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ .................41

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в

несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі видах о олошень, а та ож не дає нія их

на розс д тижневи а «Афіша.Рівне». Передр

Лише в том і

10.1.0. ЗНАЙОМСТВА..............44 10.2.0. За блено, знайдено.......44 Ш аю робот ...........................45

БІЗНЕС 6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................46 К плю......................................46 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................46 К плю......................................46 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................46 К плю......................................46 Пропон ю..................................46 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................46 К плю......................................46 Пропон ю..................................46 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................46 К плю......................................46 Пропон ю..................................46 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................46 К плю......................................46 Пропон ю..................................46 6.9.0. Спецодя .........................46 Продам.....................................46 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................46 К плю......................................46 Пропон ю..................................46 6.11.0. Конта ти........................46 Пропон ю..................................46

ТЕХНІКА 7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................46 К плю.......................................46 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................46 К плю......................................46 Пропон ю..................................46 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................46 К плю.......................................46 Пропон ю..................................46 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................46 К плю.......................................46 Пропон ю..................................46 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................46 К плю.......................................47

БЮРО ПОСЛУГ 9.5.0. Навчання Пропон ю....................................47 9.5.0. Юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................47 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................47 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................47 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................47 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................47 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................48 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................48 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................48 К плю......................................48 Пропон ю..................................48 ТЕРМІНОВО В НОМЕР.............48 НОВИНИ РІВНОГО...................49 АФІША ДОЗВІЛЛЯ......................50

ється

не

всіх

арантій, пов`язаних з п блі ацією

вищев азаних матеріалів. Інформація приймається і п блі оп блі овані в

Оплатити платні о олошення можна

азеті «Афіша.Рівне»,

приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи

ється ви лючно

ов вати матеріали,

азеті “Афіша. Рівне”, забороняється! випад

, я що Ви з одні з

сіма п н тами вищев азаної

мовами п блі ації (див. нижче), Ви можете

обся ом посл

, я і надає

оди

орист ватися повним

азета «Афіша.Рівне».

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Вчинення дій щодо подачі о олошення, в б дь-я ий передбачений для цьо о спосіб вважається письмовою з одою* (письмовим, добровільним, волевиявленням) фізичної особи – подача о олошення на оброб її персональних даних та їх п блі ацію в межах наданих для др в азеті. * відповідно до п.6 ст. 6 За он У раїни від 1.06.10 №2297-IV «Про захист персональних даних» не доп с ається оброб а даних про фізичн особ без її з оди. Відповідно до ст.2 цьо о ж за он , персональні дані – відомості чи с пність відомостей про фізичн особ , я а ідентифі ована або може б ти он ретно ідентифі ована. 2. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 3. Інформація від подавачів др

ється

раїнсь ою та російсь ою мовами

4. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних

понах

- по телефон /фа с 625-635, 634-662 - за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон

(094) 966-87-92

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Інтернет: www.ar.rv.ua

5. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об“є том продаж 6. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 7. Кіль ість без оштовних о олошень від однієї фізичної особи не має перевищ вати 5-ти в одном номері азети 8. Те ст о олошення повинен починатися з предмет

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

до 22 слів, 5 рн. за подач

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ

№11 від 28 березня 2012 ро

Варіант №2

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом

до 22 слів, 7 рн. за подач

півлі/продаж /обмін

9. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

10. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ

Варіант №3

11. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об“ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 12. Претензії через затрим реда ція не приймає

чи втрат

о олошень, відправлених поштою,

13. Реда ція з читачами не лист ється

О олошення, виділене рам ою

до 22 слів (розмір 20 х 41 мм) 7 рн. за подач

14. О олошення, подані в азет , розміщ ються на сайті www.ar.rv.ua 15. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 16. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст

та

мов п блі ації о олошень.

17. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 18. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав“яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення без зазначення в те сті номера, дати видачі відповідної ліцензії та назви ор ана, я ий її видав, я що це передбачено діючим за онодавством; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 19. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є:

Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Зміст подано о о олошення повинен відповідати вимо ам діючо о за онодавства, не с перечити здоровом л зд та нормам моралі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про “Афіша. Рівне”

1. Комерційні о олошення приймаються: - по телефон

понах в реда ції та за

О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

Комерційні о олошення - на вирізних

Варіант №4

Варіант №6

сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

іос ах ТзОВ «РівнеПреса»

мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че .

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

5. У випад не оп блі вання платно о о олошення, на вимо лієнта реда ція розміщ є та е о олошення в наст пном номері за власний рах но або повертає вартість та о о о олошення на підставі пред’явленої витанції про оплат

т. хх-хх-хх

6. Ори інали понів про прийняті о олошення збері аються в реда ції протя ом 1 місяця. Після за інчення цьо о термін відповідний пон не може б ти пред’явлений на вимо подавача о лошення та інших осіб Останній термін прийом

омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua. Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00

Ре ламний відділ:

О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., п блі ється ви лючно після надання в реда цію опій та их ліцензій, сертифі атів, дозволів, засвідчених встановленом поряд .

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua

Ре ламодавець в обов’яз овом поряд повинен надати сі дозвільні до менти, або ж разі їх ненадання арант вати, що йо о діяльність не потреб є ліцензії, спеціально о дозвол або виробництво чи реалізація ре ламовано о товар не підля ають обов’яз овій сертифі ації. У разі притя нення видання до відповідальності, ре ламодавець зобов’язаний відш од вати збит и завдані наслідо ненадання відповідних дозвільних до ментів.

office@ar.rv.ua «Афіша. Рівне» в соціальних мережах:

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

Відділ о олошень:

ий

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.

ВКонта те: www.vk.com/afisharivne Twitter: www.twitter.com/afisharivne FaceBook: www.facebook.com/138882819544631


№11 від 28 березня 2012 ро

НЕРУХОМІСТЬ Квартири 1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , • євроремонт, центр, зр чне, тихе

місце, можливо з меблями.Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн • П ш іна, 6/9

вартир , в л. ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

• 1- імнатн вартир , р-н Північний, в л. Мельни а, 9/

9П, 34/17/8,8, жилий стан, зас лений бал он, сонячна сторона, не това, арний вид з ві на. Власни . Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (099) 531-03-67 1 імнатн вартир , Бояр а, Д бенсь а, 3\9П, 35\17\8, бал он. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1,2,3- імнатні вартири, в л. Поповича. Б дино зданий в е спл атацію. це ляний 4-поверховий б дино , різні поверхи, різні площі, автономне опалення. Ціна: 900 .о./ в.м. Конта ти: (097) 217-55-70 1,2- імнатні вартири, в л. Гайдара, це ляний 7-поверховий б дино , є ліфт, різні поверхи, різні площі, автономне опалення. Ціна: 8000 рн/міс. Конта ти: (097) 217-55-70

1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ.

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 п, 33/13/9, 2 лоджії, житловий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 35/18/ 9, с часний євроремонт, нові ві на, столяр а, ламінат, сантехні а, вмонтована хня, санв зол, плит а, бал он зас лений. або обмін на 2- імнатн . Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 П, 34/18/8,4, ремонт, терміново. Ціна: 31000 .о., тор . Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 3/ 9П,36/17,5/9 ремонт, м\п ві на, бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/9П, 30/ 12/8,5, бал он, бойлер. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Вербова, малосімей а, 3/9 п, 30/12/8,4, м/п ві на, бойлер, бал он 6м, зас лений і теплений, част ово мебльована, вели а ванна імната. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43, (099)262-12-28 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 23, 4/5 Ц. 32/19,5/5 . Можливий обмін на 3-х імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: (0362)63-65-03 (097) 882-23-62 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 8/9п, 32/ 12/7, осметич.ремонт. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 П, 34/17/9, лічильни и води, можливість доб дови. Власни . Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, лічильни и на вод , є можливість доб дови під ма азин. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43, (099) 262-12-28 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, лічильни и на вод , можливість доб дови, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 30/16/6, житловий стан, без бал она. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, (Ви овсь ий), 7/9 ц, 48/20/15, ремонт, автономне опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. БУКОВИНСЬКА, (ВИГОВСЬКИЙ), 7/9 Ц, 48/20/15, РЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ. ЦІНА: 55000 У.О. КОНТАКТИ: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 5 ц, 50 в.м., перепланована в 2- імнатн , віп-ремонт, доро і вмонтовані меблі, шафи- пе. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 9 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9 п, 34/18/8, євроремонт, нова столяр а, ві на, двері, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 7/9 ц, 48/23/10, ремонт, автономне опалення. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н.Автово зал , 6/9 Ц, 40/18/12, новоб дова, автономне індивід альне опалення. Терміново. Тор . Ціна дійсна до інця місяця. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/ 9 ц, 36/19/9, осмети а. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 П, 36/17,5/9, ремонт, хня, бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 903-74-41 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 ц, 39/-/14. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 П, 35/18/9, євроремонт. АН «Челсі». Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4/9П, 35/18/8,6, жилий стан. Ціна: 26 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/9 п, 32/12/8. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/5 ц, 37/19/7. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/9 ц, 31/18/6 в.м., хороший жилий стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9П, 34/18/9, не това, хороший стан. АН «АВЕНЮ» Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-47-63, (097) 470-22-23

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 3/9 ц, 30/18/6. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9 п, євроремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Га арiна, 2/5 ц, 31/17/6. Хороший євроремонт, мебльована, сп тни ова таріл а. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Га арiна, 3/5 ц, 34/19,5/6. Малосімейний б дино , бал он зас лений, осметичний ремонт, санв зол і хня - облицьовані плит ою. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1 імната, 33/17/6, 3/5/Ц, з ремонтом, нова олон а, вхідні двері, зас лений бал он. Ціна: 26000 .о. тор . Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43, (099) 262-12-28

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 5/9 п, 36/17,5/8 в.м.,хороший стан. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9П, 34/17,2/7,8. Без ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 7/9 п, 36/18/8 в.м., вмонтовані меблі, теплений бал он, бойлер, ліч- и. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9 ц, 30/18/5. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9Ц, 30/18/5,5. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, новоб дова 1/5Ц, За альна 48 в.м., авт. опалення, стан після б дівельни ів, бал он. Ціна: 40 000 .о., тор . Конта ти: (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, новоб дова, 48 в.м, 1/5/Ц, авт.опалення, стан - після б дівельни ів. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-54-56, 435456

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/4Ц, 30,6/17/5,8. Жилий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/2 ц, 28/16/7, олон а, висо і стелі, ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 31/17/6, без ремонт . Ціна: 27000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37

1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/2Ц, 29/17/7. Ремонт, висо і стелі, олон а. Ціна: 24500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 пов, 32/18,5/6 в.м., жилий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 4/5 Ц, 32/16,4/7, хороший стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 31/18/5.5, ремонт, бал он. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. К.Сав ра, 1/5 ц, 38/18/8, д бовий пар ет. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3259Ц, 33/17/6, ремонт.2008 ро , нова с/т, плит а, столяр а, хороший стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 32/18/6.5, євроремонт, вмонтовані меблі, хонна техні а, не това. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, імната в ртожит ,13 в.м., ремонт. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1-пов.пан.б д. 31/18/8,5 в.м., жилий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 9 п, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/17/9. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9 П, 33/12/8, «малосімей а», не това, хороша осмети а. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 8/ 9 п, 34/17.4/9, ремонт, вмонтована шафа пе. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/18/9, хороший осметичний ремонт Ціна: 29500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о 3/ 9П,36/17,5/9 ремонт, нова провод а, нова сантехні а, м\п ві на, зас ленний бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9 п, 34/18/8, ремонт, пл.ві на, лічильни и на опалення. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9 Ц, 33/18/8, част овий ремонт. Ціна: 24500 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9 п, 35/18/9, євроремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/ 9 ц, 36/18/9, меблі, чеш а, с лопа ети, броньовані двері. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/9Ц, 31/18/6, малосімей а. Ремонт. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/9 п, 32/13/8, осмети а. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

1- імнатн вартир , в л Д.Галиць о о, 3/ 9П, 36/17,5/9, ремонт,м/п ві на, бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 5/ 9 п, 36/18/9, жилий стан. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 30/17/6. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

WWW.GIDREALTY.COM.UA

1- імнатн вартир , Бояр а, 9/ 9 П, 33,0 / 18,0 / 8,0. Євроремонт, м/п ві на, замінена сантехні а. Ціна: 31500 .о. Конта ти: (099) 910-80-91

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, Ц, 8 поверх, є ліфт, 22/17/3, ремонт. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 3/ 9 п, 36/18/9 з ремонтом. Ціна: 30500 .о Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 22/12/5, євроремонт Ціна: 22000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , Автово зал. 7/9П. Простора вартира, вб дована хня. Стеля перетерта, імпортна сантехні а. Квартира не това. Є бойлер та ондиціонер. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (099) 910-77-79

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 6/9 ц, 22/17/0. Жилий стан. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/4Ц, 41/18/11. Хороший стан, розпочато доб дов мансарди. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

КОНТАКТИ:

1- імнатн вартир , або обмін на б дино , Сарни. Власни . Конта ти: (095) 153-05-90

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9П, 35/18/9. Хороший стан. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9Ц, 36/17/8. «Чеш а», хороший стан, мебльована. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 ц, 35 в.м. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/5 Ц., 39,5 / 16,0 / 12,7. Косметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 28/12/8,4, вели ий бал он, є тамб р. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9 ц, 18/12/4, санв зол-плит а, вмонтована хня. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П, 30/12/8,5, теплена лоджія, бойлер. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 711-76-25, (099) 910-76-00

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9 ц, 31/18/6, ремонт., можливий обмін на 2- імнатн з доплатою. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Київсь а 3/5ц 24/ 12/5, жил.стан, бал он зас лений, олон а. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Київсь а(біля Б рштина) 3\5ц, 24\12\5 бал он є, жилий стан. Ціна: 20500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 31/16/5,5, хр щов а, без ремонт а ратна, чистень а, є бал он. Ціна: .о. Конта ти: (0362) 45-08-30, 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1/5 ц, , але 28000 (098)

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, 36/19/9, євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 П, 34/18/8 ремонт . Терміново. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9 П, 34/18/8, євроремонт. АН «Челсі». Ціна: 29000 .о. тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9 п, 35/18/9, євроремонт, пар ет. Бал он зас лений, ві на в двір. Терміново. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 9/9п, 34,5/17/9 в.м, осметичний ремонт, м/п ві на, пар ет, не «малосімей а». Ціна: 26500 .о. Конта ти: (097) 187-89-80 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, Ц, 24 в.м., малосімей а, 3 поверх, житловий стан. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 4/5 Ц, 23,5/12,5/5, в хорошом стані, терміново. Конта ти: (098) 603-34-91 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 2/ 5Ц, 31/18/6. Хороший стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/ 5-пов. 31/17/6 в.м., жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

5


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№11 від 28 березня 2012 ро 1- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 9/ 9 ц, 27/14/6, житловий стан. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 1/5 ц, 38/20/10, ремонт, ві на на доро . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 3/5 Ц, 30/17/6, олон а, звичайний стан. Ві на в двір. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, 34/19/6, звичайний стан, бал он, д бові двері, обшитий бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц, 34/19,6/6. Жилий стан. Ціна: 30500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, хр щов а, 3/5 Ц, 31,0 / 17,0 / 6,0. Ціна: 29000 .о., тор . Конта ти: (098) 156-45-20 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа 3/5ц, 32/17/6 звичайна. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5 ц, 31/18/6. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 31/17/6.1, без ремонт . Ціна: 27500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/ 5Ц, 31/17/6. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/5 ц, 32/18/6, олон а, звичайний стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Князя Романа, 3/5Ц, за .12,5 в.м. Косметичний ремонт. Ціна: 17 300 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5 ц, 52/24/14, новоб дова, ремонт, лічильни и, автономне опалення. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5 ц, 52/24/14. Ціна: 45500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 5Ц, 52/24/14, новоб дова, ремонт, бал он, лічильни , автономне опалення. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 10/ 10 п, не малосімей а, житловий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 Ц, 51/23/14, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/23/14. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/24/14. Ціна: 48500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/ 5Ц, новий б дино , 51/23/14 стан після б дівельни ів, автономне опалення. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/9 п, 34/18/9, с часний ремонт. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/9 п, 35/17,5/8,5 в.м., євроремонт, вмонтована хня лічильни и. Ціна: 31500 .о. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/9 Ц 34/17,4/8 б дино по ращено о план вання, жилий стан, бал он зас лений, є лічильни и. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 6/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Корольова 5/5Ц, 33/17/6, бал он, част ово мебльована. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Корольова 5/5Ц, 33/17/6, част ово мебльована, бал он. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 1/5 Ц, 31/24/6, мет/пласти . ві на, бал он. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/5 ц, 30/16/6. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: (067)277-30-55 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 П, 31/17/6, ремонт. АН «Челсі». Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Корольова, повноцінна, 5 поверх, ремонт, 32 в.м. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9 п, 34/17/9, ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/ 9 п, 31/12/7, зас лений бал он, + сайдин , броньовані двері, нова сантехні а, бойлер, лічильни и, домофон, арний стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/ 9-пов. 36/18/9 в.м. без ремонт . Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/ 9П, 35/17,1/9. Ремонт, бойлер, ондиціонер. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 2/4 ц, 54/0/0. Елітний район, новоб дова, після б дівельни ів, піді рів підло и, м/п ві на, нові вхідні двері. Ціна: 54000 .о. Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 1/5 ц, 42/18,5/11, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (099) 912-48-00 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 6/ 9ц, 35/18/9, ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 Ц, 36/19/8 ремонт, с лопа ети, бал он не зас лений, підвал. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, 37/20/8. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/ 9Ц, 34/18/9,євроремонт, отова до продаж . Ціна: 34000 .о. Конта ти: (067) 951-67-38 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5 ц, 39/20/9, житловий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 4/5, олон а житловий стан, олон а, лічильни и. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. М.Узвіз, це ла, вартира з ремонтом. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ма арова (літа) 2/9ц, 24/12/5 жил.стан. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 3/9 п, 31/12/9 жил/стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 30, 7/9 Ц, 31/18/6. Біля с пермар ет «Літа». Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 7/9Ц, 29/17,5/5,5 м\п ві на, част ово мебльована. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ма арова авторино , 7\9п, 32\12\7 арний стан, не това, вели а ванна. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 П, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9 п, 34/18/8, євроремонт, нові двері, пласти ові ві на. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (093) 577-16-35 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9Ц, 21/11/5, малосімей а. Жилий стан, відо ремлений тамб р. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 35/18/9, с часний євроремонт, нові ві на, столяр а, ламінат, сантехні а, вмонтована хня, санв зол, плит а, бал он зас лений. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9П, 32/13/9. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 ц, малосімей а, без ремонт , Ціна: 23000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 ц, 36/18/9. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 32/12.5/7, осметичний ремонт, рім ванної. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9п, 34,7/18/8 в.м, бал он, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 529-97-64 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, 23/11/5, чиста, с ха, нові ві на, житловий стан, ліфт працює, зас лений бал он. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 Ц. Можливий тор . В роз мних межах. Ціна: 19700 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3/12.10, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, СОНЯЧНА СТОРОНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЦІНА: 22000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 п, 32/13/9, з ремонтом, все нове. Ціна: 31000 .о. тор . Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 п, 33/14/9, євроремонт. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт, не това. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9Ц, 34/12/5,4. осметичний ремонт, м/п ві на, лічильни и на аз, вод . Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

1- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 5/5Ц, 38/20/7,5. По ращене план вання, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 355000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Ювілейний, 7поверх, 30 в.м., вели а імната, терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 1/9 п, 32/12/8. Жилий стан, нові двері. Ціна: 21000 .о. тор . Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Мельни а 4\9п, 34\18\9 с часний ремонт, доро і меблі Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

1- імнатн вартир , в л. К рчатова, ПМК-100, 3/9 ц, чеш а, 35/20/7, сонячна. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Мельни а 9/10п, 34/18/9, хороший ремонт. Ціна: 29000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 34/18/9. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 35/18/9, є бал он, під євро, підвал. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 10/ 14 ц, 35/18/8, ремонт, с лопа ети. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (097) 408-12-27 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 10/ 14Ц, 38,9/18,6/7,4. Жилий стан. Ціна: 29500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9 п, 35/18/9, євроремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 4/9 п, ремонт, с/в о ремо. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/9 п, 38/14/9, євроремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/10П, 34/18/9. Ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 1/ 9П, 34/18/9. Част овий ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/ 9П, 34/18/9, ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/ 9П, 34/18/9. Ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9 ц, 34/17/7.5, осметичний ремонт, нові двері, 1 ві но нове, част ово нова сантехні а. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Міц 34/16,6/6,5. По ращене осметичний ремонт, бал он. .о. Конта ти: 62-04-17, (097)

евича, 1/9Ц, план вання, Ціна: 34000 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 1/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2 поверх, це ляний б дино , 37 в.м., євроремонт, дозвіл на автономне опалення. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2 п, 38/20/10. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2 ц, 37/20\9, євроремонт, автономне опалення, чеш а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 37 в.м., 2/2, євроремонт, автономне опалення, терміново. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л. Н. Хасевича, 50 в.м, є бойлер, лічильни и на вод , поміняна провод а, хня і т алет на 2 сім’ї , є можливість переплан вати під 2-х імнатн вартир (до менти всі отові). Ціна: 23000 .о., тор . Конта ти: (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5Ц, 31/17/6. Жилий стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Наливай а, 29/ 20/5. Це ла. Б дино на 6 вартир, о ремий вхід, хороший стан, с/в облицьований плит ою, дві сот и землі. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 2/5Ц, по ращено о план вання, хороша осмети а. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 7/9 п, 35/18/8. Квартира з ремонтом, вмонтована хня і шафа- пе, бал он теплений, зашитий пласти ом, одиціонер, лічильни и. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 8/9 Ц.ремонт, лічильни на вод , бойлер, бал он, Інтернет. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/2Ц, 32,6/21,7/5,5. Хороший жилий стан, два підвали. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 3/9 ц, 30/18/5, без ремонт , пл.ві но. Ціна: 21500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/5 ц, 33/19/6, житловий стан, вели ий бал он. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 Ц, 24/12/5, євроремонт, вмонтовані с часні меблі: хня, прихожа, стін а. Ціна: 24 000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9 Ц, 35/16/7. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9 п, 34/18/9, житловий стан, не това сонячна сторона. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 7/9 п, 35/18/8, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, ондиціонер, теплений бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в 33/22/7 б/р, аз. олон Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-57-59, (068)146-63-37,

л. О.Телі и 1/2 ц, а, пічне опалення. 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 4/9п, 35/18/9 в.м, с часна плит а, перетерті стелі, нові ві на, двері. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (096) 385-54-58 1- імнатн вартир , в л. О.Телі и,1/2Ц, 32/ 22/6, жилий стан, є сарай. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Острозь о о, 3/5 ц, 31/19/5. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 33/ 19/6, ремонт, меблі. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9 Ц, 32/18/5, перепланований ртожито . Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л.О. Телi и, 1/2 ц, 32,6/21,7/5,5. Жилий стан, олон а, азова піч а. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л.Павлючен а, 8/ 9Ц, 20/12, блочна система, хня і санв з. на дві імнати, ремонт. Ціна: 13 000 .о. Конта ти: (067) 951-67-38, (095) 045-30-64, 43-91-39 1- імнатн вартир , в л.П хова, 5/9П, 34/ 18/9, жилий стан, зас лений. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 951-67-38, (095) 045-30-64, 43-91-39

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц, м/п ві на, нові двері, олон а, нова сантехні а, бал он. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л.С.Бандери, 4/5Ц, 32/21/5, жилий стан. Ціна: 26000 .о. тор Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/9 п, 35/18/9, житловий стан, висо ий цо іль. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 8/9П, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 24 500 . о. Конта ти: (067) 951-67-38, (095) 045-30-64, 43-91-39

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 31/17/6, хр щов а, жилий стан.Тихе місце. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 430297 (097) 672-37-86 an_olimp@ukr.net

1- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/ 5Ц, 31/17/6,2. Жилий стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л.О. Д ндича, 9/9 ц, 30/18/5,5. Дах не проті ає, вартира с ха, з ремонтом. Ціна: 21000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 31/17/6,6, житловий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4 поверх, 30/18/6, хор.стан. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/4 Ц 30/16/5, хр щов а, не това, житловий стан, цо оль висо ий, с/в о ремо, нова олона, металеві вхідні двері. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 32/17/6. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/9 п, 34/18/8, ремонт. Терміново. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/ 9Ц, 34/20/6. Косметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л.Соборна, 1/9Ц, « остин а», 15м. в., євроремонт, с/в з., д ш. абіна, бойлер, меблі. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (067) 951-67-38, (095) 045-30-64, 43-91-39 1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 9/9 п, 34/17.5/9, броньовані двері, пласти , дерево-ві на, стіни пофарбовані, шпалери - ванна. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , Здолб нів, це ляний б дино , житловий стан, 24 в.м. Ціна: 17500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Квасилів, 1/9П., 34/ 18/9. Євроремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, 5/ 5, 34.6/17.5/6.3, житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , Ма арова, 9/9П, 34/ 18/9. Ремонт, лічильни и. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. О.Д ндича, 5, (ліпший б дино ),3/9/Ц, 30/18/6, без ремонт , ві но поміняне, малень ий бал он. Ціна: 21500 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43 1- імнатн вартир , малосімей а, р-н Ювілейно о, за альна 34 в.м, 9/9/П, дах не проті ає, пошпа льовані стіни, претерті стелі, лічильни и, зас лений теплений бал он. Ціна: 24500 .о., тор Конта ти: 43-54-56, (067)7918143; 435456

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9 ц, пар ет, зас лений бал он, бойлер. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 60-88-68

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9П, 30/12,6/9,6, малосімей а. Хороший стан. Ціна: 20500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9, 30,6/18,7/5,8. Ціна: 25 000 .о. Конта ти: (067) 583-49-47

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 6/9П, 35/18/8, арний стан, ремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9Ц, 32/18/6. Жилий стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Чебишева, 8/9 п, 34/18/9 в.м. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , Оле син, 2/2 Ц,42 в.м., євроремонт, лоджія на всю довжин імнати, автономне опалення, олон а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 3/5 ц, 38/0/0. По ращене план вання, вартира з євроремонтом, повністю мебльована (меблі ви отовлені під замовлення), хня - ст дія. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 30/17/6. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , Оржів, 3/5Ц,31/18/6, жилий стан. Ціна: 15500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

1- імнатн вартир , в л. Черня а, різні поверхи, новий це ляний б дино , 43/ 21/11, автономне опалення. Ціна: 31 000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70

1- імнатн вартир , пр-т Мир , 5/5Ц, 31,4/ 16,5/5,4 в.м., не това, тепла, житловий стан. Ціна: 26 500 .o. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 31,6/16/6, євроремонт, доро а вмонтована хня і техні а, вмонтовані шафи- пе. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 5/5, 39,5/18,5/9, «чеш а», широ ий оридор, т/в роздільні, лоджія. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, євроремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 ц, 25.1/12.2/5.3, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5Ц, 25/12/5,4, Косметичний ремонт. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. Польова, Б.К т, це ла, 4 поверх, 25 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Польова. Конта ти: 68-15-64, (097) 875-11-25, (097) 823-77-27 1- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9 п, 35/ 18/9, житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 1/9П, 32/13/9, малосімей а. Жилий стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9Ц, 40/21/8. По ращене план вання, осметичний ремонт. Ціна: 33500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 4/5 Ц, 32/16/6, звичайний стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, «малосімей ». Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9 П, 35/18/9, осметичний ремонт. АН «Челсі». Ціна: 23000 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9 п, 35/18/9. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9, 30/12,5/7,5, терміново. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Соборна 4/9ц, 32/ 18/6, з євроремонтом. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Соборна РУМ, 2/ 9 ц, 35.4/18/9, с часний ремонт, нова сантехні а. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/5 ц, 32 в.м., без ремонт , під офіс, това. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 35/19.5/7.3, житловий стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9 ц, 33.5/18/6.5, євроремонт, нова сантехні а, столяр а. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 33/18/6, євроремонт, абельне ТБ, Інтернет, пар ет, хня - 6 в.м., нова азова олон а, плит а ерамічна, д шова абіна. Ціна: 32500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 27/14/6. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9П, 34/ 18/9. Хороший жилий стан, бойлер. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9 ц, 31/18/6 в.м, перетерті стелі, пласти ові ві на, нова сантехні а. Без посередни ів. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 237-93-24

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9Ц, 22/ 12/5, малосімей а. Ремонт, нова столяр а. Ціна: 17500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9П, 34/17,8/7,5, ремонт. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 7/ 9 п, 34/18/9, ремонт, не това, бал он. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Ш ільна, 1/ 2-пов. 37 в.м. євроремонт, можливо під омерцію. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 1/9п, 34/18/9 арний стан. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (096) 786-73-74 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1 / 9 П; 33,7 / 18,5 / 9,0. Розпочатий євроремонт. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-80-91 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 35/18/9, лічильни и на опалення, част овий ремонт Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, висо ий цо оль, не това, бал она немає, є можливість доб дови, хороший житловий стан, перетерті стіни та стеля, нова ванна, сантехні а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П, 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9 п, 35/18/9, євроремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9, 36/18/9. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9П, 35/17,5/9, ремонт, відмінний стан, лічильни на вод . Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, панель, повноцінна, хороший ремонт Ціна: 27500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/6 ц, 42/ 22/9, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , новоб дова, автономне опалення, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88

1- імнатн вартир , Пр.Мир , 3/5Ц, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , пров. Робітничий, 3/ 5Ц, 37/18/8,7, малосімей а. Потреб є ремонт . Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , р-н Льоно омбінат , 9/9 ц, 30/18/5, малосімей а, дах не проті ає, з ремонтом, м/п ві на, жалюзі, броньовані двері, в імнаті ламінат, вмонтована хня. Ціна: 21000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43, (099)262-12-28 1- імнатн вартир , р-н Північний, 6/9 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 27000 .о Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , С. Бандери, 3/5 Ц, 34/ 18/6.2, жилий стан. АН «Челсі». Ціна: 28000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , Центр, 3/5 Ц, ремонт, меблі. Ціна: 28000 .о Конта ти: (097) 481-36-88 2 імнати в ртожит , в л. Ст. Бандери, 12, 18 в.м, осметичний ремонт, пласти ові ві на, приватизовані, терміново. Ціна: 21000 .о. тор . Конта ти: (097) 596-17-86, (096) 547-72-27 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9П,34/ 18/9,не това, жилий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-91-39, (097) 403-19-41 Гостин , в л. Кн. Романа, 5/5Ц, 18,13/5. Євроремонт. Ціна: 17000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Кімнати (три поряд) в ртожит ,38 в.м., р-н Льоно омбінат , порядні с сіди. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Кімнати в ртожит , в л. Ст. Бандери, 2 шт., 46 в.м., 3/9 Ц. Конта ти: (096) 585-04-18 Кімнат в ртожит . Ціна: 8500 Конта ти: (096) 857-51-95

.о.

1- імнатн вартир , в л.16 липня, 2/2 Ц, 37/20,3/9,3. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00

Кімнат , в ртожит , в л. Льоно омбінатівсь а, 4/5 Ц, 18,0 м. в., чистий, тихий поверх, пор ч хня. Ремонт. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 3/9П, 34/ 18/9, не това, жилий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41

Кімнат , в л. Фабрична, 2/5Ц,18 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л.Гр шевсь о о, 2/ 10П, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 951-67-38, (095) 045-30-64, 43-91-39 1- імнатн вартир , в л.Д.Галиць о о, 2/ 9Ц, 36/18/8, жилий стан, меблі Ціна: 33 000 .о. Конта ти: (067) 951-67-38, (095) 045-30-64, 43-91-39 1- імнатн вартир , в л.Д ндича, 7/9Ц, 22/ 12/5, осмети а. Ціна: 145000 .о. Конта ти: (097) 945-13-53 1- імнатн вартир , в л.Київсь а, малосімей а, 3/5/Ц, 24/12/5, євроремонт, лічильни и, бал он вели ий зас лений, вмонтована хня. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43 1- імнатн вартир , в л.Коновальця, 2/5 ц, 51/25/14, автономне опалення. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л.Коновальця, новоб дова, 1/5Ц, 51/24/14, автономне опалення, ремонт. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (067) 951-67-38, (095) 045-30-64, 43-91-39

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. • Мельни а, 2/9п, або обмін на 1- імнатн вартир . Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. • Вербова, 6/9П, 50/30/9. Ремонт,

1- імнатн вартир , в л.Лермонтова 7/9Ц, 34/18/9,євроремонт, отова до продаж Ціна: 34000 .о. Конта ти: (067) 951-67-38

металопласти ові ві на, бал он зас лений, нова столяр а, сантехні а, сонячна сторона. Власни . Терміново. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 139-38-42

1- імнатн вартир , в л.Мельни а, 1/9П, 35/18/9, нова сантехні а, ліч- и, доб дований теплений за онений бал он. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: (067) 951-67-38, (095) 045-30-64, 43-91-39

2,3- імнатн вартир , новоб дова в л. О.Телі и, різні площі від 74- 99 в.м., після б дівельни ів, автоном а, 3 1пов., 7-9 пов. Ціна: 5500 рн/ в.м Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№11 від 28 березня 2012 ро 2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. КОНТАКТИ: WWW.GIDREALTY.COM.UA 2- імнатн вартир , 12 ш ола, 2/9 ц, 52/ 32/8.5, житловий, ві на пласти ові. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 2- імнатн вартир , 12-ш ола, 49 в.м. євроремонт, броньовані двері, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 653-24-32 2- імнатн вартир , 13\14ц 52\30\8,5 2 ві на м\п,двері броньов.,тамб р,жилий стан, ладов а, с ха , тепла, ліфт працює. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (096) 786-73-74, (098) 134-19-77 2- імнатн вартир , 2/10 П, ремонт, столяр а, бойлер, лічильни и, 50/30/8, домофон, можливо продаж з меблями, бал он зас лений. Конта ти: (097) 234-59-06 2- імнатн вартир , 2/9П, ооператив. У дворі дитячий садочо , поряд ш ола. Ремонт. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (096) 976-39-92 nice.fedoruk@mail.ru 2- імнатн вартир , в л. Cтр тинсь ої, 47, 5/6 ц, 73/35/14, новоб дова автономне індивід альне опалення в ожній вартирі лічильни и на аз, вод , еле троенер ію, до менти отові до продаж . Ціна: 59000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Бандери, 1/3 ц, 42/0/0. Хр щов а, висо ий цо оль, поміняні тр би, терміново. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 16, 3/5 Ц, 60/30/12. Автономне опалення лоджія зас лена, с лопа ети, ві на в двір. Терміново ціна дійсна до інця місяця. Ціна: 53500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 3, 3/9 ц, 60/30/12, автономне опалення, с лопа ети, лоджія зас лена, лічильни и. Терміново. Ціна: 53500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5, 43/ 28/6 в.м., в хорошом стані. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9/Ц, поліпшене план вання, за . площа 56 в.м., жилий стан. Ціна: 47 000 .о. Конта ти: (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Ц, 50/38 /8, звичайний стан, імнати прохідні. Ціна: 46 000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Ц, 55/30/9. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/9/Ц, поліпшене план вання, за . 54 в.м., жилий стан, поліпшене план вання. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 6/9 ц, 48/29/7, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, по ращ.план.,4\5ц, 54\30\8, арний жилий стан. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, чеш а, 5 поверх, ремонт. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Га арiна, 1/5 ц, 44/30/5 . Хр щов а, не това, в хорошом жилом стані, цо оль висо ий, на ві нах рати, с/в о ремо, облицьований плит ою, нова олона, металеві вхідні двері. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Га аріна 4 / 5Ц, 45/30/6, олон а. Ві на в двір. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц, 43/28/6, євроремонт. Ціна: 47500 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5-пов. 41,5/18/7,5 в.м. осметичний ремонт,о ремі імнати. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5Ц, 47 в.м., євроремонт, металопласти ові ві на, тепла підло а, ондиціонер, вмонтована хня. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 5/5. 46/31/7 в.м., ремонт, олон а, бал он зас лений. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9 Ц 52 в.м. по ращено о план вання, чеш а, хороший жилий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

2- імнатн вартир , в л. Київсь а ( біля Політона) по ращ.план в. 3/9ц, 48/28/8 без ремонта, не това, тепла. Ціна: 45000 .о Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9 ц, 52/ 34/8, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37

2- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля мар ет «Сільпо»), 1/9П, 54/30/9,5, доб дований за онений бал он, жилий стан. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41 2- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля «сільпо»), 1/9П, 54/30/9,5 доб дований за онений бал он, жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 3/5ц, чеш а, 52/30/8 євроремонт, дозвіл на а/ опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 10 Ц, 49/28/7, євроремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 13/14Ц, 50/26,5/8,2, Євроремонт. Автономне опалення. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5Ц, 46/29,2/6. Част овий ремонт. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 48/29/8, хороший ремонт, нові ві на, двері, ламінат, не това. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 56/32/9, без ремонт . Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/5Ц, 51/29/7,5, жилий стан, бойлер, лічильни и. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 48 в.м., 1 поверх, олон а. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 ц, чеш а, 52/30/9, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Гараріна, 4/5ц, 47/31/6,5 в.м, ремонт, о ремі імнати. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 509-77-39

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9П, 48/28/8, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 9П, 49/28/8. Звичайний стан. Ціна: 33 500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4Ц, 45/29/6,5.Жилий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 50/30/9, євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9 Ц, 60/30/12. Автономне опалення лоджія зас лена, с лопа ети, ві на в двір. Терміново, ціна дійсна до інця місяця. Ціна: 53500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 9П, 48/28/9, арний стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 49/27/8, хороший стан, лічильни и. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 10ц, новоб дова, євроремонт, власни . Конта ти: (067) 380-84-95 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, б дино 2004 ро , 1/5 п, висо ий цо оль, 60/45/7,5 перепланована (доб довані 2 імнати), ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 2/9 ц, 50/34/12, хороший ремонт. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 3/5 ц, 60/30/10, без ремонт , автономне опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 5/10 ц, 62/42/11, євроремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 7/10 ц, 76/36/14. Ціна: 76000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, Ц, 45/20/10, с часний ремонт, мебли, терміново. АН «Челсі» Ціна: 43000 .о. Конта ти: 62-01-19, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 5/10Ц, 50/29/8. Жилий стан. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/9П, 49,8/31/7. Косметичний ремонт. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії 7/9п, 48/ 28/8, ремонт,решта, арний жилий стан, стелі перетерті. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 10/10П, 50/30/8, ремонт. Ціна: 33 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/9 ц, 50.2/28/8.3, хороший осметичний ремонт, нова сантехні а, 2 бал они. Ціна: 47 000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9П, ремонт. Ціна: 37 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Вербова 8/9п, 48/ 28/8 жилий стан, не това, лічильни на тепло. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 П, 49,0/25,5/7,5, підвісні стелі, хня, с лопа ети, бойлер, 10м. в. лова доб дова, два о ремих підвали. Конта ти: 60-88-68, (098) 711-76-25 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/9П, 51,9/29,3/8,6, осметичний ремонт. Ціна: 34 000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, Ст.Бандери, під омерцію, ві на на доро . це ла. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9П, 48/29,2/7,5. ремонт, лічильни и. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9, 52/28/9, без ремонт . Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 п, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-77-79 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9Ц, 50/30/7, ремонт. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Дарвiна, 3/5 ц, 63/ 53/13. Косметичний ремонт, на підлозі пар ет, 2 зас лені лоджії, вхід з хні і імнати, с/в і хня облицьовані плит ою, є бойлер, лічильни и. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5ц, 63/ 35/8 в.м, 2 лоджії, власни . Конта ти: 23-53-13 2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 ц, 42/26/6, олон а, імнати ізольовані, євроремонт, бал он зас лений, с/в о ремо, підло а-ламінат, хня-плит а, с/в плит а, ві на в двір. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Древлянсь а 5/ 5Ц, арний жилий стан, бал он, зас ленна лоджія, вели а хня. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/5 ц, 45 в.м. Хороший жилий стан, бал он, підвал, ві на виходять в двір. Квартира світла, тепла. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/9 П, 48/30/7, євроремонт. АН «Челсі». Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/9п, хороший ремонт. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/3Ц, 50,7/37,9/6,6. Жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9, стандартна панель, хориший ремонт, все поміняно столяр а, с/т, ламінат, вхідні двері, зас лений бал он. Ціна: 37000 .о.тор . Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9п, 48/ 28/8, хороший жилий стан, не това. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 5-пов. 43,3/28/6 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 31000 .о., тор . Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2 імнати, за альна 50 в.м, 4/5/Ц, хороший жилий стан. Ціна: 46000 .о.тор . Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43, (099) 262-12-28

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 3/5Ц, 50/30/7.5, євроремонт, вмонтовані меблі, металопласти ові ві на, нова столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення, ві на в двір, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Київсь а,1/9 п,52/ 33/9 в.м.,хороший стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а,12 ш ола, 2/5, 46/30/6, імнати о ремі. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Кл. Сав ра, 2/9 ц, 51/30/8, осметичний ремонт. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 5/9П, 49/28/7,5. Жилий стан. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 4/5Ц, 41,9/27/5,7. Хороший стан. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 Ц, 40,1/26,2/5,3, лічильни на вод , азова олон а, підвал, без посередни ів. Конта ти: (093) 850-61-18

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 п, 48/28/8, осмети а. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П, 52,2/29,1/8,7. Част овий ремонт. Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Дири торії, 2/5/ Ц, за альна 50 в.м, «сталін а», без ремонт . Ціна: 56000 .о.тор . Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43, (099) 262-12-28

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/9П, 49/31/9. Євроремонт, вмонтована хня, д шова абіна. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц., 41/26,2/5,2. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, 51,4 в.м. Косметичний ремон, перетерта стеля, м/п ві на, без бал она, тор місний. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 3/ 5-пов. 41,9/27,5/5,7 в.м. жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9ц, 50/ 29/7,5 в.м, по ращене план вання, хороший стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (098) 603-34-91

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц, 41/26/6, жилий стан, прохідні імнати, тепла, с ха. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, 49/29/7. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 Ц, хорош.ремонт. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Древлянсь а 5/5 ц, 54/36/9, жилий стан, 2 бал они. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/5Ц, 39,9/26,6/6. Жилий стан. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ж ова, 3/3Ц, новоб дова, 56 в.м, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/ 5 Ц, 45/28/6, нова олон а, с лопа ети, хороший стан, або обмін на 1- імнатн . Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Заводсь а, 4/4 ц, 43/28/6. Квартира з ремонтом, нова сантехні а, ві на, двері, дах не проті ає, імнати прохідні. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9 Ц, 49/28/8, ремонт, лічильни и. Терміново. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о 5/5ц по ращ.план в. 47/31/7 апітальний ремонт Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 5/5-пов. 46/31/7 в.м., ремонт, олон а, бал он зас лений. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Коновальця 8/ 9П,49 в .м ремонт, нова сантехні а. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 10 ц, 49/27.5/7.5, мп.ві на, решіт и, 2 зас лені бал они, бойлер, ремонт, не това, с часна плит а. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9П, 48,6/29,4/7,1, ремонт. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5п, 60/45/7 в.м, нова столяр а, ві на, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 739-32-01

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/ 9Ц, по ращено о план вання. Власни . Конта ти: (093) 487-47-58

2- імнатн вартир , в л. Київсь а 26, 7/9 П, 49/30/8, осметичний ремонт, ві на в двір. Терміново, або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 7/9 П, 48/28/9, ремонт, вмонтована хня, бойлер. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5 П, 66,0/47,5/7,0. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 60-88-68, (098) 711-76-25

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/ 9Ц, 52/30/9, жилий стан Ціна: 43 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/5 Ц, 42/28/6, олон а. Бал он зас лений. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 44/ 31/6, це ляний, бал он, олон а, можливість доб дови, або обмін на б дино в місті. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 ц, 41/26/5,7. Хр щов а, жилий стан, 1 м/ п ві но, бал он не зас лений, дах не проті ає. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/ 5Ц, 45/32/6. Жилий стан. Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/ 9Ц, «чеш », 51/29/8, з ремонтом, не тов . Ціна: 45 000 .о Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 7/ 9Ц, 51/31/8,2. Жилий стан. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/5Ц, 42 м. в., жилий стан, не това. Ціна: 34 000 .о. Конта ти: 2- імнатн вартир . 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 4/5Ц, 42м. в., жилий стан, не това. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/5Ц, 43/28/6. Без ремонт . Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/9 Ц, 48 в.м., ремонт, по ращене план вання, імнати о ремі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа 5/ 5Ц,41/26/6 осметичний ремонт,м\п ві на, бал он, підвал. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа 7\9ц, 51\30\8, жилий стан, по ращ.план в. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4/ 5Ц, 44 м. в., не това, жилий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 10Ц, 49/27,5/7,5. «Чеш а», ремонт, висо ий цо оль, два бал они. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5 Ц 49/27,5/7,5 по ращене план вання, МП ві на, решіт и на ві нах; бал он, лоджія зас лені; бойлер; лічильни и; імнати о ремі. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 70/36/14, автономне опалення. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, новоб дова, 73/44/14, автономне опалення. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/ 10Ц, 50/28/8, новий б дино , чистий під’їзд, жилий стан, меблі. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 Ц, 72/40/14, автономне опалення, ремонт лоджія, зас лена лічильни и. Ві на в двір. Терміново. Ціна: 68800 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 6/9 п, 47/29/8, осметичний ремонт, пл.ві на. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 ц, 47.5/27.1/7.4, з ремонтом. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 10Ц, 49/29/8,9. Жилий стан. Ціна: 35 500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/1 ц, 54 м. в, хня 8 м. в., автономне опалення, ремонт, приб дова, льох, ділян а. Ціна: 57 000 .о Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/ 3/Ц, 18/12/7, за . площа - 43, євроремонт, підвал, араж. Ціна: 37 000 .о. Конта ти: (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 2 імнати, 1/3/Ц, за альна 43 в.м, хня 7,5 в.м, євроремонт, авт. опалення, м/п ві на, є сарай, араж. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 2/2Ц, 52/30/12, металопласти ові ві на, ре онстр ція б дин , теплений, шатровий дах. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Королен а, 6/9Ц, 45/26/8, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Корольова 2/5ц, 53/28/8 ві на м\п, жилий стан. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Корольова по ращ.план в.,3\5ц 53\28\8 з ремонтом, лічильни на тепло, з пин а, ш ола та сдо пор ч. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 ц, 53/32/8, осметичний ремонт, є підвал. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5Ц, 53/31/8. Жилий стан. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/ 5 ц, 52/29/7, зал - 15, спальня - 14 в.м., лічильни и на опалення, ремонт, нові радіатори, вмонтована хня. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 40/25/6, хороший жилий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/30/9, хороший осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 9/9 П, 50/30/9, жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 2/5 ц, 44/30/6.2, хороший житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 2/5 ц, 45/30/6.2, пл.ві на, аз, олон а, підвал. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова 5, 3/ 5 Ц, 76/40/13, новоб дова, євроремонт, автономне опалення, с лопа ети, броньовані двері. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 3 поверх, євроремонт, автономне опалення, 75 в.м. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, новоб дова, 72 в.м, хня 12 в.м, євроремонт, натяжні стелі. Ціна: 115000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14 Ц, 50 в.м. чеш а, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14Ц, 48/27/8, без ремонт , о ремі імнати, вели ий бал он. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5 ц, 52.3/28.9/8.2, житловий стан, без ремонт . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/ 5-пов.45/28/6 в.м. стан. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: (095) 243-51-74

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/9, 50/30/7,5, осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/ 5Ц, 44/29/6, без ремонт , не това. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/9П, 48/29/7. Євроремонт. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

7


8

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№11 від 28 березня 2012 ро 2- імнатн вартир , в л.Коновальця, 4/9 п, 49/30/8, звичайний стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л.С.Кр шельниць ої, 5/5, 50,5/30 /7, по ращено о план вання, «чеш а», теплена, хороша осмети а, технічний поверх, бал он. Ціна: 43 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , з хорошим ремонтом, 7/9 п, 53/29/8.6, нов, вхідні двері. Зас лений, вели ий бал он, є лічильни и на вод , абельне ТБ, інтернет. Лишаються нові меблі в хні, та прихожа в оридорі. Поблиз ш ола, дитсадо , с пермар ет. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 60-97-21, (097) 970-55-36 marineska111@mail.ru 2- імнатн вартир , Здолб нів-2, 2/2Ц, 50 в.м., сталін а, без ремонт . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , Квасилів, 2/9Ц, МПВ, жилий стан, бойлер, імнати 25 і 20 м. в., санв зол плит а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net 2- імнатн вартир , Квасилів, 5/9 ц, 96 в.м., хороший стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Л ь о н о о м б і н а т і в с ь а , по ращ.план в.,13\14ц, 52\30\8,5 хороший жилий стан, 2 ві на м\п, броньов.двері, тамб р, тепла, ліфт працює, терміново. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/6 ц, 54/29,7/7,9. Чеш а, розпочатий ремонт. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/6 ц, 54/32/8, без ремонт . Ціна: 47000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 2- імнатн вартир , в л. М.Вовч а. 5/6Ц, 54/29/7,9. «Чеш а», під отовлено до ремонт , зроблена стяж а Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц, 48/27/8, новоб дова, автономне опалення, с часний ремонт, броньовані двері. Ціна: 64500 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4 / 9 П. 9,0 / 29,3 / 7,0. С часна плит а, перетерті стелі, замінені батереї, двері вхідні і між імнатні. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (099) 910-80-91, (098) 156-45-20 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 49/29,3/7, ремонт. Ціна: 37 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 49/29/7, хороший стан. АН «Челсі». Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/4 ц, поміняні ві на, двері. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 40/31/6. Хр щов а, не това, цо оль висо ий, стелі перетерті, м/п ві на, с/в разом, облицьований плит ою, імнати прохідні, вхідні двері - нові металеві. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 43/26/6, євроремонт, хр щов а, не това. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 43/26/6. Кладова, си налізація, ремонт, това, імнати прохідні. Ціна: 45000 .о. тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 45/28/6, житловий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5Ц, 44/27/6. Жилий стан, вид на с вер. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9Ц, 68/32/9 зас лена лоджія, арний двір. Ціна: 56000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5 Ц 44/28,4/6 без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 Ц, 48/30/8, поліпшене план вання, звичайний стан. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2 поверх, ремонт, олон а, без посередни ів. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (096) 274-85-29

2- імнатн вартир , в л. Соборна 2/5 Ц, «сталін а», част овий ремонт, або обмін на 1- імнатн . Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна (центр) 6/6 Ц, 51/25/10 євроремонт, автономне опалення, новий б дино . Ціна: 65000 .о Конта ти: (097) 217-55-70 2- імнатн вартир , в л. Соборна 1/3ц, 53/ 30/8 імн.о ремі, можливість доб дови, олон а. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна(РУМ) 3/ 9 ц, 47/28/8 б/р. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 4 поверх, Ц, 43/26/6, част овий ремонт. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Соборна, (навпроти пар Шевчен а), 2/5 ц, 41/27/ 6.2, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 3/ 3Ц, 52/30/7. Жилий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц,46/ 30/6,5. Ремонт, автономне опалення. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 3/9 , Ц, 52/29/8.4, жилий стан. АН «Челсі». Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/5 ц, 50/30/8, без ремонта, висо ий цо оль. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 39.9/27/5, осметичний ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9Ц, 50/ 29/9, ремонт, ламінат, металопласти ові ві на. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9П, 49/29/9. Ремонт. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 Ц, 43/28/6 олон а, звичайний стан, бал он зас лений, ві на в двір. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/4 Ц, 50/30/8, хороший ремонт, меблі. АН «Челсі». Ціна: 48000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9П, 49/29/7. Косметичний ремонт, нова столяр а, ламінат, м/п ві на. Ціна: 40 500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 43/28/6, олон а, звичайний стан, бал он зас лений, ві на в двір. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/4 Ц, 57/32/10, жилий стан. АН «Челсі». Ціна: 45000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9Ц, 50 м. в., хороший ремонт, не това. Ціна: 46 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 52,4/ 29,4/8,9, жилий стан, осмети а, ві на част ово м/п, бойлер, ондиціонер. Ціна: 36 000 .о., тор . Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9 П, 49\31/7, ремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9П, 49/29/8. Косметичний ремонт. Ціна: 37 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9 ц, 48/29/8, хороший стан, під євро. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/9П., 48/30/8. Ремонт. Ціна: 40000 .о. тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10 Ц, 48/26/8, хороший стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10Ц, 36/28/7.5, не това, част ово ремонт. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Мірющен а в панелі, 51/31/9 євроремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/ 5, 31/17,5/6 в.м, хороший стан. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 5/5 ц, 54/29/9, хороший житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 5/ 5-пов. 52 в.м. поліпшене план вання, хороший стан,технічний поверх. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, 47/25/8 в.м. євроремонт. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 4/5 ц, 52/32/8.5, житловий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 Ц, 48,3/30,8/9 осметичний ремонт, м/п ві на, зас лений бал он. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и 1/9п, 48/ 28/8 євроремонт. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и 7/9п, 48/ 28/8 осметич.ремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 2/2Ц, автономне опалення,перепланована, євроремонт. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41

2- імнатн вартир , в л. Соборна, пивзавод, 3/5Ц, 44 в.м., без ремонт , висо і стелі. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и,1/9 П, 51 в.м., хороший стан, м/п ві на, столяр а. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Соборна, по ращене план вання, 1/3Ц, 53,3/34/8,4, висо ий цо оль. Ціна: 37 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и,3/9 п, 49/ 30/8, част ово євроремонт, ві на в двір. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 8/9П, 48/ 29,3/7,5, ремонт. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 9/9 п, 48/ 32/8, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 2- імнатн вартир , в л. Орлова, 9/9П, 47/ 29/7,2. Хороший ремонт, нова сантехні а. Ціна: 34 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Орлова, ремонт, вмонтовані меблі, терміново. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а 4/ 9П, євроремонт, бал он, меблі, вмонтована хня, си налізація, абельне т/в, інтернет. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 П, 49/30/8, хороший стан пар ет, нова сантехні а, с лопа ети, вхідні двері. Ціна: 35550 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9 П. Конта ти: 40-01-64, (067) 132-22-12

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9 Ц, з технічним поверхом, 46,7/27/7, хороший стан, вид на місто. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (067) 419-40-69 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9Ц, 46/27/7. Хороший стан. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 5/9п, 48/28/9 хороша осмети а. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 5\9п, 49\28\9 ві на м\п, жилий стан, не това. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 6/9 п, 49/29/7, в хорошом стані. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/4 Ц, можливий обмін на 3- імнатн вартир , власни . Ціна: 36500 .о. Конта ти: (097) 290-46-06

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/6 , Ц, 51/24/10, новоб дова, ремонт. АН «Челсі». Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 2- імнатн вартир , в л. Соборна, в центрі, 1/9 Ц, 45/30/5,6, свіжий ремонт, нова сантехні а, м/п ві на, вмонтована хня, або обміняю на 2, 3- імнатн на Північном . Ціна: 41 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9 П, 48/28/7,2, мп. ві на, зас лений бал он. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9 ц, житловий стан, нові ві на, двері. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 50/ 27/7,2. «Чеш а», хороший стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 2/2Ц, автономне опалення, перепланована, євроремонт. Ціна: 36 000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 6/9 Ц, не това, 49/31/8, ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 8/9П, 48/29/8. Косметичний ремонт. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 48/28/8, поліпшене план вання, імнати ізольовані, бал он зас лений, ві на в двір, обмін на 1- імнатн вартир , з доплатою. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9Ц, 50/32/6, імнати о ремі, хороший стан. Ціна: 31 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 7/ 9 ц, по ращене план вання, лічильни и на вод , ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9 ц, 47,5/31/7. Б дино по ращено о план вання, ремонт, ладова, дах не проті ає. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 9/ 9 ц, 47/32/8, житловий стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5Ц, 43,5/28/6. Без ремонт . Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, 5/5 ц, 55/34/11, 2 бал она, без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 2- імнатн вартир , в л. Р сь а, 2/2 ц, 42/ 29/6, автономне опалення, без ремонт . Ціна: 27000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5Ц, 51,7/34/7. По ращене план вання, осметичний ремонт. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 3/5 ц, 60/42/7, без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. Соборна,1/3 ц, 53/ 34/8 в.м, без ремонт , підвал, висо ий цо оль, висо і стелі. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (099) 912-48-00, (067) 363-50-22 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/ 9Ц, по ращене план вання, ремонт. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц, 4529/6. Потреб є ремонт . Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5 ц, 43/28/6, не това, пар ет, дах в ідеальном стані. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 пов. 43/28/6 в.м, без ремонт . Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 42/29/6.4, ремонт. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/ 5Ц, 44/26/6, євроремонт, підвал. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 52/30/8, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5\5 ц, 43/28/6, не това, пар ет, св-плит а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 7/9 ц, 49/28/8, підвал, бойлер, домофон, си налізація, лічильни и. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 47, 2/5 Ц, 72.3/40/14. Новоб дова, автономне опалення, броньовані двері, б дино зданий в е спл атацію, можлива відстроч а або обмін. Терміново. Ціна: 58500 .о. Конта ти: 43-19-96, 43-92-34, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 47, 6 поверх/Ц, 73/40/14, новоб дова, ремонт, індивід альне, автономне опалення, с лопа ети, в б дин є ліфт. Терміново. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 47, 72/38/14, новоб дова індивід альне автономне опалення, бал он, зал 25 в.м, спальня 14 в.м, хол 14 в. м, хня 14 в.м. Б дино зданий в е спл атацію. Терміново. Можливий редит. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 2/5 ц, 45/0/6. Хр щов а, сонячна сторона, осметичний ремонт, с/в і хня облицьовані плит ою, нова столяр а, бал он не зас лений, пор ч з б дин ом стоян а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. СТРУТИНСЬКОЇ, 41.7 КВ.М., 3/ 4Ц, ЄВРОРЕМОНТ, ВМОНТОВАНІ МЕБЛІ, ХОРОШИЙ СТАН. ЦІНА: 40000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 6/6 Ц, 73 в.м. новоб дова, після б дівельни ів, мансардний поверх, індивід альне автономне опалення, с/х нова, терміново. Ціна: 51000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/9 п, 49/28/8 в.м. без ремонт , не това. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 8/9 п, 49/29/7, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, хр щов а, 2/5 Ц, 44,0 / 29,0 / 6,0. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20 2- імнатн вартир , в л. Театральна, 2/3ц, 42/28/7 в.м, автономне опалення, пласти ові ві на, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 912-48-00

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ТИХА, 10/10 Ц, 72.9/36.5 КВ.М., НОВОБУДОВА, ПІСЛЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ. ЦІНА: 51000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Фабрична 7/9п, 53/29/9 свіжий ремонт. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 2/5Ц, 47/26/10,5. Косметичний ремонт, м/п ві на, д бові двері. Ціна: 27 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , Квасилів,в л. Молодіжна, 2/9Ц,78 в.м., металопласти ові ві на, жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5Ц, 45 м. в., для омерції, ві на над доро ою. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 Ц, 50/ 30/8, звичайний стан. Ціна: 55500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, осметичний ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 44,2/ 29,6/7. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 44/ 29.5/7, олон а, житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , пр.Мир в л. 4/5 ц,. 43/28/6 в.м. ремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , пр.Мир , 44/27/6 Ц, олон а ремонт, бал он зас лений. Ві на в двір. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , р-н 12-ш ола, 49 в.м. євроремонт, броньовані двері, автономне опалення. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 653-24-32

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9п, 48/28, ремонт, вмонтована хня. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна 50/28/ 8 панель, добротний ремонт або обмін на 4-5 вартир . Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9П, хороший жилий стан. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/9П, 52,3/30/9. Жилий стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 8/9П, 48/28/9, жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , в л.Б овинсь а, 8/ 9ц, 56.6/30/9.6, новоб дова з ремонтом, автономним опаленням, част ово мебльована. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , в л. Біля ова, 5/5 ц, 63/44/7, осмети а. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 3- імнатн вартир , в л. Біля ова, 5/5Ц, 63,5/43,5/7, євроремонт, с часні меблі, хня з техні ою. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Біля ова, 5/5Ц, 63,5/43,5/7. Кооперативний б дино , ремонт, меблі. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 16, 3/5 Ц, 98/50/14 новоб дова автономне опалення, домофон. Або обмін на 1- імнатн . Ціна: 81500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в 5 ц, 84/56/10, ремонт, Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-57-59, (068)146-63-37,

л. Б овинсь а, 1/ дахова отельня. 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9 п, 64/39/9, жилий стан. Ціна: 46500 .о. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9 Ц, 60/37/9, осмет.ремонт, можливий варіант під омерцію. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (099) 912-48-00 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9П, 60,3/37/8,6. Висо ий цо оль, зас лена лоджія. Косметичний ремонт. Ціна: 46 000 .о., тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 ц, 88/50/14. Ціна: 78500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 8/ 9 ц, 108 в.м, євроремонт. Ціна: 115000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/9 п, 64/37/8. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 ц, житловий стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 3/ 9П, 48/28/9, осметичний ремонт, Ціна: 34000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 2- імнатн вартир , Ремзавод, по ращене план вання, 7 поверх, жилий стан, 50 в.м. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , С. Бандери, 3/3ц, 45/ 28/6,5, ремонт, олон а. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , Соборна, 2/2 ц, 51 м. в. Жилий стан. Терміново. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

2- імнатн вартир , чеш а, в л. Відінсь а, 5/5 ц, 57\-\8, без ремонт , терміново. Ціна: 36500 .о., тор Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/5 ц, 43/33/6 в.м., ап.ремонт, д же зр чне місце. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 912-48-00

3- імнатн вартир , в л. Біля ова, 5/5 ц, 63/-/7, євроремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 2/9 51,9/29,3/8,6 житловий стан. Ціна: 34 000 .о . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/9 ц, 60,3/37/8,5. Новоб дова, стан - після б дівельни ів, є лічильни и, дахова отельня. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 45 в.м., 5/5, новий дах, євроремонт. Конта ти: (050) 175-29-32

3- імнатн вартир , в л. Березовсь о о. 3/ 10Ц. Новоб дова, 67 в.м., зроблений євроремонт. санв зол розд льний, ві на виходять в двір. Ціна: до овірна. Конта ти: 60-88-68

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/10 ц, 61,3/40/11 в.м. хороший жилий стан. Ціна: 51000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , Центр, в л. Соборна, 1/5 Ц, 41/28/6 в.м., жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (093) 577-16-35

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц, 43/25/6,5. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , Автово зал, 3/10 Ц, 66/ 37/10. Новоб дова, зроблений євроремонт. 1015 .о. за 1 в.м. Конта ти: 60-88-68

2- імнатн вартир , р-н Північний, 2/9П, хороший житловий стан, південна сторона, бал он. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18 galyginae@ukr.net

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/10 ц, 60/33/10, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 44/28/6, імнати о ремі. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , 7\14ц 69\45\9 євроремонт, вмонтовані меблі, з пин а пор ч. Ціна: 54000 .о., тор . Конта ти: (096) 786-73-74, (098) 134-19-77

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9П, 67/ 39/9, ремонт,лічильни и, 2 бал они. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , центр, 3/4 Ц, 50/29/ 7, «сталін а» олон а, висота стелі 2.80 м бал он незас лений ві на в двір, санв зол плит а. 3 в.на площадці. Терміново. Тор . Можливий обмін на 1- ім. Ціна: 39500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Чехова, 9/10Ц, 48,3/27,5/7,6. По ращене план вання. Хороший стан. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатна вартира, в л. Ма арова, 3/9 П, 67/40/9, є лічильни и, перетерті стелі, пошпа льовані стіни, м/п ві на, нова с/т, не біля ліфта, не това, хороший стан вартири. Ціна: 41500 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43, (099)262-12-28

2- імнатн вартир , р-н автово зал , 2/ 5, 47/32/7, араж. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 23-58-63

2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9 П, 53/29/8,6, хня мебльована, абельне телебачення, інтернет, аряча вода постійно, лічильни и, броньовані двері. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00

2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, 62 в.м., євроремонт, дахова отельня, пар ов а. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир з поліпшеним план ванням, це ляний б дино , 2 - 4 поверхи, роз лян всі пропозиції. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43, (099) 262-12-28

2- імнатн вартир ,5/5 Ц, район Ювілейно о (Кн. Острозь о о), малосімей а, за альна 32, хня 5, імнати 11 та 10,з дахом проблем немає. Ціна: 26 500 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн ватир , в л. Ст. Бандери, 4/ 5ц, 46,8/29,7/6, без ремонт , олон а, не това. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Г ртожито , в л. Дорошен а, 1/2Ц, 30 в.м, 2 імнати, 14+10 в.м, вітальня 6 в.м, м/ п ві на. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43, (099)262-12-28.

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , пр. Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3- імнатн вартир , р-н автово зал , біля «Сільпо». Власни . Терміново. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10П, 63/37/9 в.м, хороший стан, пласти ові ві на, зас лені бал они, лічильни и на вод , аз. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 62-60-04 gecko2009@mail.ru 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 Ц, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. КОНТАКТИ:

2- імнатн вартир , в л.Га аріна, 4/5Ц, 47/ 31/6, ремонт, о ремі імнати, нова олон а, сантехні а. АН «Авеню» Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

WWW.GIDREALTY.COM.UA

2- імнатн вартир , в л.Київсь а, 13/14Ц, 49,9/26,5/8,2, євроремонт, м/п ві на, перепланована, бойлер, лічильни и, лоджія зас лена, автономне опалення. Власни . Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (097) 818-29-67

3- імнатн вартир, в л. Мазепи, 5-6/5 Ц, П, 75/45/9, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 69000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70

2- імнатн вартир , в л.Коновальця, 1/ 10Ц, 49/27,5/7,5, м/п ві на, решіт и, 2 зас лені бал они, бойлер, ремонт, не това, власни , терміново. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 64-61-81, (067) 731-46-31

3- імнатн вартир «чеш »в р-ні ТЦ «Чай а», в л. Черня а 3/9Ц, 62/40/7, 2 бал она, част ово ремонт. Ціна: 55 000 .о Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 9/9П, 64/ 39/9, металопласти ові ві на, жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, євроремонт. Конта ти: 40-05-54 3- імнатн вартир , в л. Вiдiнсь а, 2/5 ц, 62 в.м. Б дино по ращено о план вання, вартира з дизайнерсь им євроремонтом, піді рів підло и, автономним опаленням, част ово мебльована. Ціна: 73000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Вiдiнсь а, 4/5 ц, 50/33,6/6. Заверш ється ремонт, м/п ві на, бал он не зас лений, ріплений, нова олон а. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Вербова 7/9 Ц, 65/39/9 добротний ремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1 / 5 Ц., нове план вання. 69,0 / 44,0 / 15,0. Ціна: 49500 .о. Конта ти: (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/5 ц, 69/0/15, осметичний ремонт, 2 бал они на дві сторони. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 П, 62/37/12, ремонт, нова столяр а і с лопа ети, є свій ород, по реб, зр чне розташ вання. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 363-50-22 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9Ц, 69/ 44/11. По ращене план вання, два бал они. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/5 Ц, 51,5/36,6/6,0, мет/пласти ові ві на, зас лений бал он, олон а, сантехні а та тр би - нові. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 711-76-25, (099) 910-76-00 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/5, жилий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/9 П, 66/39/10, лічильни и, бойлер, ладов а, без бор ів. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (096) 590-87-53 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9 п, 64/39/9, ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 П, 63/37/9, зас лений бал он, пар ет. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 ц, 65.4/37.4/8, під євро, нові ві на, двері. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9П, 63/ 39/9, жилий стан. Ціна: 42 500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, 62/38/9. Ціна: 72000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9Ц, 63/34/7,2. Жилий стан, висо ий цо оль. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9Ц, 63/34/8, жилий стан, лічильни и, вели а лоджія. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 60/38/8, «Чесь ий прое т». Конта ти: (067) 108-29-55 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт, пральна машина. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 50.3/-/6, нові ві на, нова олон а. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86


3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5, 50/ 33/6, в хорошом стані. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (063) 394-41-83 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5Ц, 50/33/6. Хороший стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5Ц, 51/34/5, жилий стан, олон а, підвал, мебльована . Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9 ц, новоб дова, 85/47/14, з до ментами. Ціна: 67000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 9-10/10 ц, 100 в.м., дворівнева, після б дівельни ів. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 3- імнатн вартир , в л. в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 70/39/8, жилий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Га аріна 4 / 5 Ц, 58/39/6, олон а ремонт, столяр а д бова, с лопа ети не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5Ц, 50,4/34,4/5,1 в.м, без ремонт , без бал он , але з можливісттю доб дови. Ціна: 37000 .о. тор . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5Ц, 50,4/36/6. Без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Горшова, 3/5 ц, 47/32/6. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4-пов.45/28/6,5 в.м. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 10 п, 66,4/44,5/12,8, хороший стан. Ціна: 49000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/9П, 66,2/38,8/9. Без ремонт . Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9 ц, 76/46/10. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 ц, євроремонт, с часні меблі. Ціна: 72000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9ц, євроремонт, с часні меблі, власни . Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 120 в.м., на останьом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 650 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 3- імнатн вартир , в л. Дире торії, 5/5Ц, 56м. в.,перепланована, хня-ст діо, жилий стан, не това. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а БОС, 3/3-пов.,50,7/37,9/6,6 в.м. без ремонт . Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (097) 511-40-48 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/2 Ц, 50,0 / 33,2 / 6,0. Є можливість доб дови. Ціна: 39500 .о. Конта ти: 60-88-68, (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/9П, 6138/9. Ремонт, лоджія з підвалом, теплена підло а. Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, це ла, євроремонт, 60 в.м. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Київсь а 3/9 П, 63/39/9 металопласти ові ві на хорший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Конта ти: (099) 023-96-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а р-н. По ровсь о о собор . 2/5 57/38/6 звичайний стан. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 65 в.м., 2 лоджії, житловий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 ц, 64/40/8. Ціна: 81500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 п, 63/37/9. Хороший жилий стан, 2 бал они, лічильни и, бойлер, терміново. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 Ц, 66/36,5/8,5, по ращено о план вання, без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 723-53-67, (050) 221-09-33 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 ц, 67/43/9, без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9П, 63 в.м вели а лоджія, бал он, новий бойлер, лічильни на вод . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9П, 63/37/10, хороший стан. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9П, 63 в.м., хороший житловий стан. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 П, 64/40/8, ремонт. АН «Челсі». Ціна: 45000 .о. Конта ти: 62-09-09, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 66/40/9, житловий стан. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1 поверх, це ла, хороший стан. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 52/29/6, нормальний стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 56/35/6, ві на дерев»янф, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця 7/9 ц, 67/40/8 жилий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 п, 63\38/9, ремонт, 2 бал они, фасад. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 П, 63,0 / 37,1 / 9,0. Зроблено ремонт, перетерті стелі та стіни, дерев’яна підло а, бойлер. Зас лена лоджія, бал он. Не това. Терміново. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/ 10 ц, 65/39/9, хороший стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/ 10 Ц., чеш а, 65,0 / 39,0 / 9,3. Євроремонт. Терміново. Ціна: 57500 .о. Конта ти: 60-88-68, (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/ 10Ц, 65/39/9,3, чеш а, 2 бал они. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/ 10Ц, 70/50/9,новоб дова, б дино зданий, дах. отельня, лоджія, бал он. Ціна: 64000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 ц, 62/39/8. По ращене план вання, жилий стан, v/п, не това, бал он, лоджія, лічильни и на вод , на тепло, броньовані двері, підвал. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Коперні а, 5/5 Ц,чеш а, 62 в.м. хня 8, олон а, ремонт. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/6 ц, 65/40/9, євроремонт, меблі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/6ц, 60/39/9,5 в.м, ремонт, автономне опалення, подвійна зас лена лоджія, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-22-99, (050) 134-10-16 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 пов.64,5/43/9 в.м, євроремонт. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 ц, 64/44/9. Ціна: 46500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 61/40/9, хороший стан, не това, є технічний поверх. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Корольова, поліпшене план вання, 5/5Ц, 64/48/9, ремонт, 2 бал они. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а8 / 9, 98/50/12, новоб дова, автономне опалення, бал он, лоджія, євроремонт, вмонтовані меблі. Терміново. Або обмін на 1- імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9 п, 64/42/9.5, житловий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/ 9П, 64/40/9. Жилий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о. Конта ти: 22-51-47 3- імнатн вартир , в л. Лермонтова, новоб дова, 5/9Ц. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсб а, по ращене план вання, панель, 47,5 / 27,5 / 7,5. Євроремонт, пар ет, д бова столяр а, бойлер, мебльована. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 68,4 в.м. за альна площа, жилий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 66/39/9. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, це ляний б дино , 70 в.м., 2 поверх, не това, всі імнати о ремі, лічильни и. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net 3- імнатн вартир , в л. Мазепи, 1/2Ц, 68 м. в., хороший жилий стан. АН «Авеню». Ціна: 48 000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41 3- імнатн вартир , в л. Мазепи,1/3Ц, 68/ 43/9, жилий стан, доб дована лоджія. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Ма арова (Бояр а), 3/9 П 63/39/9 ремонт. Терміново. Ціна: 41500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Ма арова 3/9п, 65/39/9 без ремонта. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 п, 62/37/8, житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/10 п, 68 в.м. Хороший жилий стан, с ха, тепла. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/10 П., 62,8 / 39,5 / 9,0. 2 зас лених бал они, перетерні стелі. Ціна: 41500 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 9/10П, 68,2/41/9. Хороший жилий стан. Ціна: 40500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Міц евича( Київстар)5/6ц, 71/45/10, імн.о ремі, жил.стан. Ціна: 58000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 62,0 / 39,7 / 9,3. Капітальний ремонт, д бова столяр а, пар ет. Ціна: 61500 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 70/46/ 8, 2/5 Ц, власни . Ціна: 65000 .о. Конта ти: (067) 292-07-24 3- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 8/ 9/П, 63/58,7/9, євроремонт, все поміняно нова с/т, столяр а, провод а, ві на; вмонтована хня, част ово мебльована, відмінний стан. Ціна: 48 000 .о. Конта ти: (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 3- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, євроремонт, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43, (099) 262-12-28

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/6 ц, 66/40/9, житловий стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 3/ 4Ц, 56/40/6, не това, лічильни и, вмебльована, олон а. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/6 ц, 71/45/9.9, осметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 2/9Ц, 64/39/9. Потреб є ремонт . Ціна: 55500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 ц, 75/45/9, автономне опалення, ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 1/5Ц, 54 в.м., без ремонт . Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88

3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 ц, 78/53/10, автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 6/9 п, 66/40/9 жил.стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Набережна 2/5, 58 в. м. арний стан, нова олон а. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (097) 408-12-27 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/9 ц, 71/45/9, без ремонт . Ціна: 62000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 4/5 ц, 59/40/6, житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 60.8/39.5 КВ.М. ЦІНА: 48000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 8/9 пов. 69 в м., євроремонт, меблі. Ціна: 70000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ДУНДИЧА, 1/5, 60/40 КВ.М., ЖИТЛОВИЙ СТАН. ЦІНА: 50000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 58/37/7, ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. О.Олеся 4\5ц, 64\40\9 з ремонтом, не това. Ціна: 47000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 92.4 КВ.М., ЧАСТИНА ПРИВАТНОГО БУДИНКУ З ПІДВАЛЬНИМ ПРИМІЩЕННЯМ, КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ЦІНА: 95000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , в л. Орлова, 6/9 П, 66/ 39/10, ремонт на хні, бойлер, 2 лоджії зас лені. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 45-05-23, (096) 370-33-28 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/39/8, автономне опалення, ремонт, араж, сарай. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/39/8, житловий стан, араж. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц. Ціна: 59 000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 3/5 ц, 68/43/9, житловий стан, підвал, сарай, б д.1988 р. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Остафова, ремонт, автономне опалення, араж, сарай. Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18 3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 1/ 9П, 64/38/9. Хороший стан, дві лоджії з підвалом. Терміново. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 8/ 9Ц, 68/40/9, євроремонт. АН «Челсі». Ціна: 48000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Пар ова, 1/5 ц, 60/-/6, без ремонт , можна під офіс. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 2/2 Ц, 48 в.м, част ово не за інчений ремонт, все пошт ат рено і перетерто, лічильни на аз, 45000 .о.тор . Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43, (099)262-12-28.

3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/2, 66/39/8, осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/2Ц, 64/43/8, осметичний ремонт, 2 бал они, санв зол- плит а. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 7/9 Ц, 75/45/9 ремонт. Бал он та лоджія зас лені Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (097) 408-12-27 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 6/9 Ц, 72/40/11, євроремонт, вмонтовані меблі, шафа- пе, с лопа ети, бойлер, бал он та лоджія зас лені. Ві на в двір . Терміново. або обмін на 2- імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 7/9 Ц, 65/40/9 осметичний ремонт. Ціна: 62000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 64/40/9. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9Ц, 70/ /10, автономне опалення, євроремонт, част ово вмебльована, вмонтовані шафи- пе. Ціна: 72000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 70/41/8, по ращене план вання. Ціна: 65000 .о. тор . Конта ти: 26-82-31, (067) 417-28-50 3- імнатн вартир , С.Кр шельниць ої, «чеш а». 3/9Ц., 40/9/, бал он та лоджія, жилий стан. 65 000 .о., тор . Конта ти: 24-56-38, 393-89-18, (066) 048-95-07

в л. 66,2/ Ціна: (096)

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельницьої 3/9 ц, 69/40/9 євроремонт. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. С.Петлюри 1/3ц, 58/40/8, 1 імн.прох., хороший жил.стан. Ціна: 48000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. С.Петлюри, 1/3 ц, 55 в.м., хороший житловий стан, олон а, висо і стелі. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. С.Петлюри, 1/ 3Ц, 58/41 /12, жилий стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. С.Петлюри, 57/ 40/6, осметичний ремонт, олон а. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-19-96, (097) 408-12-27 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/5-пов. 59,2/36,2/7,4 в.м. ремонт. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2 поверх. Ціна: 66000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5Ц, 65/ 40/12, жилий стан. АН «Челсі». Ціна: 53000 .о Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9 ц, 62/42/9, осметичний ремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/3 ц, 55/36/8.6, імнати о ремі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9 п, 66/39/9 в.м. євроремонт. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/4 Ц, 74 в.м., отова до ремонт , автономне опалення, пласти ові ві на. Ціна: 71 000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 Ц, 101 в. м, елітна, част ово мебльована, дизайнерсь ий ремонт. Ціна: 100000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/9П, 63/ 39/9. Косметичний ремонт, автономне опалення, мебльована. Ціна: 55 500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9Ц, 66/ 50/8, євроремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 Ц, сталін а, 60,0 / 35,0 / 10,0. С часний ремонт, вмонтована хня, соснові між імнатні двері, си налізація, ондиціонер, ламінат . Ціна: 61000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 67/40/9.2, апремонт, терміново. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-80-91

3- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 2/2 ц, 48 в.м. Розопочатий ремонт, без бал он . Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 67/45/12, осметичний ремонт, не това, нові ві на. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 2/2Ц, 48/36/6. Ремонт. Терміново. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 66/40/9, жилий стан. АН «Челсі». Ціна: 43000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/ 9-пов. 64/39/9 в.м. осметичний ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 577-99-74

3- імнатн вартир , в л. Поштова, 2/2 ц, 78/56/10. Ціна: 100500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н РУМ , 4/9Ц, 64,8 в.м., ремонт, лоджія і бал он зас лені, імнати роздільні, звичайний жилий стан, можливий тор . Ціна: 54000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 5/9 п, 64/39/9, ві на в двір. Ціна: 43.500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9П, 66/39/10. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

3- імнатн вартир , в л. П хова 5/9п, 66/ 38/8, з ремонтом. Ціна: 55000 .о., тор Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 70 в.м., с лопа ети, ремонт. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, 2/5 Цп, 65/40/12, звичайний осметичний стан, олон а. Терміново. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70

3- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9П, «чеш а», 63/ /8,9, осметичний ремонт. Ціна: 55 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 66,1/39/9. Жилий стан. Ціна: 43500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 66/39/9. Хороший жилий стан. Ціна: 43500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 64/39/8 п, лоджія зас лена, ві на в двір, без ремонт . Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, чеш а, 5/9 Ц. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Ц, 57/40/6, потреб є ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 ц, 49/0/6. Жилий стан, зас лений бал он, двері нові, металеві, 1 імната прохідна. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/5Ц, 55/38/8. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Мельни а 1\9 п, 80\45\9 жилий стан,не това,3 бал они, підвал або обмін на 1 в +доплата. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. Мельни а по ращ.план в. 6\14ц, 68\40\10 осметичний ремонт. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/10 П, 80,6/0/10. Повноцінна вартира з встав ою, звичайний стан, 3 бал они, є ладова, лічильни и. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

9

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№11 від 28 березня 2012 ро

3- імнатн вартир , в л. П ш іна 3/4 ц, 103/56/10 жилий стан, об омів а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/46/8, житловий стан. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/46/8. Ціна: 66000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/48/8, імнати ізольовані, санв зол о ремо, вели а вітальня, підвал, лічильни и, осметичний ремонт, або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 65500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н афе»Сієста», поліпшене план вання, 4/4/ Ц, автономне опалення, поміняні ві на і провод а. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43, (099) 262-12-28

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. СОБОРНА, Р-Н ЮВІЛЕЙНИЙ, 4/9 П, 66/40/9, ЖИТЛОВИЙ СТАН. ЦІНА: 42000 У.О. КОНТАКТИ: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 4/ 9 ц, 65/40/9, житловий стан. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 5/9Ц, 63/38/8, хороший стан. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

ЗДАМО

1- імнатні вартири Відінсь а, 2/5 ц,

олон а, меблі, холодильни , 1100 рн+лічильни и.

Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, меблі в хорошом стані, Інтернет, 1200 рн. Кр шельниць ої, част ово меблі, осметичний ремонт, 1000 рн+ ом нальні посл и. Гр шевсь о о, меблі необхідні, пл..ві на, бойлер, 1200 рн+лічильни и. Коновальця, 6/9 п, меблі, холодильни , зас лений бал он, 1200 рн. Мельни а, меблі, житловий стан, 1100 рн. Д ндича, 7/9, меблі необхідні, на тривалий термін, 900 рн. Ма арова, меблі, холодильни , 800 рн+світло+вода. Черня а, меблі, д шова 1500 рн.

абіна, холодильни , пральна машина, я існий ремонт,

Вербова, 4/9, меблі за домовленістю, посл и.

осметичний ремонт, 1000 рн+ ом нальні

Бояр а, 5/9 п, меблі, холодильни , абельне телебачення, 1100 рн. Ювілейна, 4 пов, без меблів, сві. осметичний ремонт, 1000 рн. Квасилів, 3/9 п, меблі, холодильни , бойлер, 750 рн. Міц евича, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, ціна до овірна.

2- імнатні вартири Соборна, с часний ремонт, вмонтована ом нальних посл .

хня, імнати без меблів, 1700 рн, без

Пр.Мир , 2/5 ц, олон а, меблі, автономне опалення, 1300 рн+ ом нальні посл и. Корольова, 3/5 ц, меблі, імнати не прохідні, 1400 рн+світло. Ст. Бандери, 2/5, аряча вода, Інтернет, меблі, поб това техні а, 2 зас лених бал она, 1600 рн + лічильни и. Га аріна, 4 пов, олон а, холодильни , меблі, 1500 рн. Ш хевича, 5/9, меблі, холодильни , 1450 рн. Кн. Романа, 3/5 ц, олон а, меблі част ово, Інтернет, аб.телебачення, 1500 рн. Ма арова, меблі, телевізор, холодильни , 1500 рн+світло. О.Телі и, меблі, нові ві на та вхідні двері, 1400 рн+лічильни и.

3- імнатні вартири Костромсь а, 2/9, бойлер, меблі част ово, хороший ремонт, зас лений бал он, 1700 рн. Соборна, меблі, холодильни , 1800 рн+лічильни и. Ш хевича, імнати не прохідні, меблі, холодильни , 1700 рн. Міц евича, хороший ремонт, меблі, поб това техні а, ціна до овірна. Ма арова, меблі за домовленістю, Інтернет, 1600 рн.

Кімнати Кімнат в

ртожит

сімейно о тип , меблі, холодильни , 650 рн.

Кімнат без проживання осподаря, по 360 рн з людини. Кімнат по в л.. Ст. Бандери, по 300 рн з людини.

Б дин и, тимчасів и 1/2 б дин , по в л.. Гр шевсь о о, 2 імнати, меблі, част ові ви оди, 900 рн. Б дино , всі ви оди, меблі, араж, 1700 рн. Тимчасів

, част ові ви оди, свіжий осметичний ремонт, меблі, 700 рн.

3- імнатн вартир , в л. Соборна, Ювілейний, 4/9 п, 66/40/9, житловий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Тра торна, 5/5 ц, 75/45/9, ремонт, олон а, хня, 2 бал они, підвал. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Соборна,3/9П, 68/ 39/9,євроремонт вмонтована хня, м\п ві на, нова столяр а, пар ет, 2 зас ленні лоджії, лічильни на аз і вод , бойлер. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 5/9 ц, 63,6/35/8 в.м., по ращене план вання, хороший стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/2Ц, 63/43/7,8. Косметичний ремонт. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир 63,4/38,3/7,2 план вання, жилий 51000 .о. Конта ти:

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/ 4Ц, 56/40/6, Жилий стан, нова олон а, мебльована. Ціна: 42 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 7/9 п. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/ 5Ц, 56м. в., перепланована, хня-ст діо,вели а ванна Ціна: 52000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4/ 5Ц, 63 в.м, євроремонт. Ціна: 77000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 8/9П, 67/41/9. Косметичний ремонт. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/5 ц, 60/42.5/6, осметичний ремонт, можлива доб дова, є бал он, підвал. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/2 ц, хороший ремонт, с/в плит а, вели і імнати. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/9 п, 64/39/9, ремонт, не това. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4 поверх, 55 в.м., житловий стан, лічильни и. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

, в л. Фабрична, 8/9 ц, в.м. по ращене стан, не това. Ціна: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Черня а 3/5 «Х» олон а, ві на в двір, звичайний стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 Ц, 60/44/7, перепланована, євроремонт, меблі. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/5Ц, 62/42/8, арний стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/9 ц, 73/40/8, с лопа ети, ламінат, шафа- пе, бал он та лоджія зас лені. Ві на в двір, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5Ц, 62/ /10, перепланована з 4-х імнатної, автономне опалення, зас лений бал он, ремонт. Ціна: 53500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/ 5 ц, 48.1/36.3/6, без ремонт , є підвал, бал он. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, ремонт не това. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/4 ц, 54/40/6. Ціна: 42500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5Ц, 48,1/34,8/6. Жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 62 в.м., всі пере ород и зайняті. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3 імнати, 3/5 Ц, 47/32/6, без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43, (099)262-12-28.

3- імнатн вартир , в л. Стариць о о, 1/2Ц, 48 в.м, авт.опалення, броньовані двері, м/ п ві но, вмонтована хня, плита «Арістон», стоян а для авто, 1.5 сот землі. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3 поверх, це ла, 47 в.им., без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/10 Ц, 80//10, євроремонт, част ово мебльована, 2 зас лених бал они, араж. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/10 ц, житловий стан. Ціна: 66000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 52/39/6, євроремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 54/30/6, олон а, ремонт, ві на в двір, пор ч з пин а. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Тиха 4/9 Ц, 84/49/10, новоб дова, елітний євроремонт , автономне опалення, вмонтовані меблі, поб това техні а . Домофон . Можливий обмін на 1- ім. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 ц, 46.8/31.6/5.6, без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 ц, 52/29/5.5, без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц, 46,8/31/6. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5ц, 46/32/6 в.м. без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц, 46/32/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 48/ 33/6, 5/5 Ц, апітальний ремонт дах , жилий стан, ві на в двір, пар ет, перетерта стеля, пласти ові ві на, не това. олон а. Ціна: 45 000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07


10

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ, ОРЕНДА

№11 від 28 березня 2012 ро

1- імнатн вартир з ремонтом, роз лян всі варіанти Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир на 3- імнатн вартир з доплатою, без посередни ів, власни . Конта ти: (093) 578-25-26, (097) 034-19-27 1- імнатн вартир , «малосімей », роз лян всі пропозиції. Ціна: до 23000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 1- імнатн вартир , «малосімей ». Роз лян всі варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , «хр щов », не «малосімей », для себе, рім першо о та останньо о поверхів. Ціна: до 26000 .о. Конта ти: (068) 583-95-07 1- імнатн вартир , без посередни ів. Конта ти: 43-52-56 1- імнатн вартир , без посередни ів. Конта ти: (096) 502-34-40 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 1- імнатн вартир , без ріелторів. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-16-85

3- імнатн вартир , в л. Шевчен а, 2/2/ Ц, 58/41/7, ізольовані імнати, жилий стан. Ціна: 37 000 .о. Конта ти: (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича 5/9П, 63/37/9 , 2 бал она зас лених, осмети а. Ціна: 41 000 .о.,тор Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича 5/9п, 65/38/9 звичайна. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/10П, 66 в.м.площа, не това жилий стан. Ціна: 41500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 7/- Ц, 67,6/38,2/8,1, євроремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 60-88-68 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 7/ 17-4Ц, 72/40/9, ремонт, меблі. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 3- імнатн вартир , в л. Ясна новоб дова 3/6ц 94//14 автоном а, новий, добротний ремонт, сонячна., арний тор ! Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , в л.Д бенсь а, 1/9 п, 63/42/9, почат овий ремонт. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 3- імнатн вартир , в л.Пересопниць а, 2/2 ц, 48 в.м. Автономне опалення, олон а, «тепла підло а», телефон, інтернет ,сарай, за рите подвір’я, можна ви ористов в ти орище. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-12-21, (050) 375-30-51 3- імнатн вартир , в л.Тиха, 3/10, 82/50/ 10,4, бал он, ві на м/п, після б дівельни ів. Ціна: 82000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л.Чебишева, 10/ 10П, 63/37,8/9,9, нормальний жилий стан, ліфт, пральна машина-автомат, холодильни , меблі, телефон, абельне ТБ, Інтернет. Ціна: 38 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , в л.Чорновола 3/5ц, 46.8/31,6/5,6, без ремонт . Ціна: 38 500 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , Квасилів, 8/9П, 66/39/ 9, ремонт, металопласти ові ві на. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 1/5 ц, 62/0/12. Кімнати о ремі, 2 лоджиї, 1 імната і лоджия з євроремонтом. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , Квасилів, хорошом місці, 1/9П, хороший стан, 66 в.м., 2 лоджії. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , олон а, телефон. Конта ти: (097) 658-53-64 3- імнатн вартир , Мототре . 4/5Ц, 50/ 33/6. Свіжий осметичний ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (099) 910-77-79 3- імнатн вартир , новоб дова, в л.Тиха 3\10ц, 82\ \10, після б дівельни ів. Ціна: 82000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 56/ 40/6. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 58/ 36/6, житловий стан, поміняні тр би та сантехні а. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , Пр. Мир , 3/5Ц, 57 в.м, м/п ві на, не това, єврореомонт. Ціна: 55000 .о.,тор . Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43, (099)262-12-28. 3- імнатн вартир , пр. Мир , 54,8/39,5/ 5,3 в.м, 3/5ц, не това, тепла, част ово ремонт, ві на м/п, олон а, лічильни и, власни . Ціна: 48000 .о. Конта ти: (098) 529-60-69, (093) 706-75-61 3- імнатн вартир , пр.Мир , 1/5 Ц, площа 52/34/5,6, осмет. ремонт, тепла, є підвал. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 60-88-68, (067) 363-50-22 3- імнатн вартир , пр.Мир , 3/5Ц, 60/35/ 6,євроремонт,не това. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , р-н автово зал , 5/ 9П, 67/39/9, звичайний стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 3- імнатн вартир , р-н РЗВА, 1/2/Ц, за альна площа 48 в.м, авт. опалення, жилий стан, част ово мебльована. Терміново. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-54-56, (093) 654-79-41 3- імнатн вартир , р-н. РЗВА, 2/2 Ц, за .48 в.м, част ово мебльована, автономне опалення, с/в о ремо, жилий стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 3- імнатн вартир , р-н.12 ЗОШ, 5/9 Ц, 72/ 45/10 новий б дино осметичний ремонт. Ві на в двір. Терміново. Ціна: 58500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , РУМ, 3/9 п, 66/39/9, хороший стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 3- імнатн вартир , Центр, 120 в.м., дизайнерсь ий ремонт, вмонтовані меблі, техні а, доро о. Конта ти: (097) 481-36-88 3- імнатн вартир , центр, 2/2 ц, 80/46/ 10, без ремонт , автономне опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 3- імнатн вартир , центр, сталін а, 60/40/ 6, хороший стан, олон а, ві на в двір. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (098) 513-98-40 3- імнтна вартира в л. Біля ова, 5/5 Ц, 64/43/7, дах повністю пере ривали в літ 2011ро , не проті ає, євроремонт част ово. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43, (099)262-12-28.

Г ртожито я ий має 3- імнати 2/4/Ц, затишний двір, за альна 50 в.м, є бойлер, хня на 2 сім’ї, т алет теж на 2 сім’ї, хороший жилий стан, до менти всі отові, є можливість переплан вати на 2- імнатн повноцінн вартир . Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43

МАГАЗИН ПРОДОВОЛЬЧОЇ ГРУПИ Т ОВАРІВ, ВУЛ. ПАВЛЮЧЕНКА, ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 258.3 КВ.М., ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 160000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1 поверх, це ла, 82 в.м., ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9п, 92 в.м., ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Власни . Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99

1- імнатн вартир , Костопіль, центр, 8/ 9п, жилий стан, поміняні ві на. Конта ти: (050) 177-52-41, (097) 954-65-28 1- імнатн вартир , Костопіль, центр. Конта ти: (097) 954-65-28 2- імнатн вартир, Здолб нів - 2, в л. Заводсь а, 3/4 Ц, хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , Гоща, 4/5Ц, 45/34/6, євроремонт, о ремі імнати, нова провод а, еле троопалення, ламінат, є підвал, сарай, 2 сот. землі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , Здолб нів 2, 4/4 Ц, 43/ 28/6, бал он зас лений, олон а, без посередни ів або обміняю на рівноцінн в Рівном . Ціна: до овірна. Конта ти: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32 2- імнатн вартир , Здолб нів, 2/4Ц, 44,5/ 29/6. Част овий ремонт, автономне опалення. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , Здолб нів-2, 4/4Ц, 45/ 31/7, бал он зас лений, олон а, або обміняю на рівноцінн . Власни . Конта ти: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, Кн.Оль и, С.Кр шельниць ої, недоро о. Конта ти: (097) 297-15-01 1- імнатн Конта ти: 531-45-50

вартир , неприватизован . 43-57-59, 45-43-22 (096)

4- імнатн вартир , в л. П ш іна 150 в.м. 4 ім. Євроремонт, автономне індивід альне опалення, амін, вели а лоджія, араж. або обмін на 2- імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5Ц, 63/45/6, нові тр би, ліч- и, жилий стан. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 9-10/ 10 Цп, 84/47/10, дворівнева, євроремонт. Ціна: 100 000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70 4- імнатн вартир , центр, в л. Соборна, 90 в.м., автономне опалення, хороший стан, 5 поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн Терміново. 945-15-74

вартир , П, Ц, без роз лян всі пропозиції, а. Конта ти: 43-19-96, (067) 181-64-42

1- імнатн вартир , П, Ц, для себе, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 24000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 125-78-17 1- імнатн вартир , П,Ц,роз лян всі пропозиції, тернміново. Ціна: до 23000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 60154-65

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири

5- імнатн вартир , в л. • Д бенсь а, 9 поверх, осметичний ремонт, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 955-79-89

3-рівнев вартир в центрі, 320 в. ремонт, автономне опалення. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 5- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 164 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 650 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9П, 105/61/9. Жилий стан, бойлер, 3 зас лені лоджії. Ціна: 48 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

1- імнатн вартир , Здолб нів, р-н залізнично о во зал , 2/2Ц, 28,2/16,6/5,2, осметичний ремонт, пласти ові ві на, є можливість доб дови, опалення азовою р б ою, сарай, по ріб. Власни . Ціна: 11000 .о. Конта ти: (093) 706-75-61, (098) 529-60-69

1- імнатн вартир , терміново. Ціна: до 25 000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70 1- імнатн вартир , центр, без посередни ів. Конта ти: (096) 862-50-82 1- імнатн вартир , центр, з хорошим ремонтом, роз лян всі пропозиції. Ціна: до 32000 .о. Конта ти: 43-54-56, (093)6547941

Конта ти:

(097)

3- імнатн вартир , Квасилів, 9/9 п, 62/42/ 9, осмети а. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37

1- імнтан вартир , власни а, можна без ремонт . Ціна: до 25000 .о. Конта ти: (096) 178-39-34

1- імнатн вартир , б дь-я 43-36-38, (096) 531-45-50

. Конта ти:

1,2,3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net

1- імнатн вартир , Здолб нів, 2/2Ц., 28,2/ 16,6/5,2. Хороший стан, без зр чностей. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net

вартир .

1.1.6. Продам по області та У раїні

1- імнатн вартир , Здолб нів , в л. Наливай а. 1/1Ц. 30 в.м. Ремонт. Можливість доб дови. Ціна : 590 .о. за 1 в.м. Конта ти: (099) 910-77-79

1- імнатн вартир , роз лян всі варіанти Ціна: до овірна Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1 , 2- імнатн вартир , по ращено о план вання, для себе. Ціна: до 30000 .о. Конта ти: 68-30-88, (063) 964-41-90

1- імнатн вартир , Горба ів, 2 пов., це ла, євроремонт + араж, без посередни ів, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 645-40-73

1- імнатн вартир , роз лянемо всі пропозиції, терміново. До інця місяця. Ціна: до 24000 .о. Конта ти: 43-19-96, 63-56-62, (067) 493-59-37, (068) 893-76-49

1- імнатн 954-65-28

5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9П, 106/93/9,5. Ремонт. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , Біла Криниця, 3/5Ц, 38/18/9, жилий стан. Ціна: 18 000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, не тов , середній поверх, олон а. Ціна: до 25 000 .о. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

3- імнатн вартир , Квасилів, 8/9, осметичний ремонт. Ціна: 35000 .о. тор . Конта ти: (097) 639-68-48

всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 1,2- імнатн вартир , без посередни ів. Конта ти: (096) 213-55-52 1,2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, терміново, без посередни ів. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1,2- імнатн вартир , новоб дова, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 1- імнатні вартири. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 1- імнатн вартир в це ляном б дин , в центральній частині міста. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир для себе, це ляний б дино , не 1 поверх і не останній, тіль и р-н Ювілейно о. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 1- імнатн вартир 43-57-59, 45-43-22

з бор ами. Конта ти:

3- імнатн вартир , з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 3- імнатн Конта ти: 531-45-50

вартир , неприватизован . 43-57-59, 45-43-22 (096)

3- імнатн вартир , новоб дова, або чеш а з хорошим ремонтом, бажано автономне опалення, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net 3- імнатн вартир , обов’яз ово центр, без ремонт . Ціна: до 50000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43 3- імнатн вартир , роз лян всі варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

3- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

3- імнатн вартир , Квасилів, 1/9 п, 67,2/ 39,4/8,8, 2 лоджії, житловий стан. Ціна: 30 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1,2- імнатн вартир в • Рівном , терміново. Роз лян

вартир , . дь-я ий р-н. Конта ти: 62-04-17, (097)

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, Бояр а. Конта ти: 62-16-42, (097) 232-03-40

(097)

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

3- імнатні вартири. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37

3- імнатн вартир , це ла, середній поверх, з ремонтом, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Конта ти:

3- імнатн вартир , Сарни, центр, 4/5 ц. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

. Конта ти:

1- імнатн вартир , р-н Бояр а, в л. Павлючен а. Для себе. Конта ти: (050) 177-52-41, (097) 954-65-28

вартир .

3- імнатн вартир , Ма арова, 3/9 п, 67 в.м. Квартира не това, хороший осметичний ремонт, м/п ві на, с/в облицьований плит ою, бал они зас лені теплені, лічильни на вод . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири

1- імнатн посередни ів, терміново. Готів 493-59-37, (096)

1- імнатн 672-37-86

3- імнатн вартир , Квітневе, 86 в.м., це ла, автономне опалення, 2 бал они. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир . Роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

3- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22, (096) 531-45-50

3- імнатн вартир , Здолб нів 2, 2/2 ц, сталін а, ремонт, автономне опалення. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , Зоря, 74,5 в.м, част овий євроремонт, пласти ові ві на, автономне опалення, хня мебльована. Власни . Ціна: До овірна. Конта ти: (097) 645-71-82, (097) 668-01-45

2- імнатн вартир , р-н Ювілейном до 36 000 .о. Не тов , середній поверх, олон а. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1- імнатн вартир , П, Ц, без посередни ів, роз лян всі пропозиції, терміново, отів а, або обмін на 3- імнатн . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (097) 442-66-03

4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1 поверх, під омерцію, 80 в.м., ві на на доро . Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/5 Цп, 85 в.м., звичайний стан. АН «Челсі». Ціна: 70 000 .о., тор . Конта ти: 62-09-09, (097) 217-55-70

2- імнатн вартир , р-н пивзавод або в л.Шевчен а, терміново. Конта ти: (097) 217-55-70

2- імнатн вартир , центр, або поблиз центр . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net

3- імнатн вартир , Здолб нів 2, 1\3 ц, хороший ремонт, о ремий вхід. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , Здолб нів-2, 4/5Ц, 59,5/42,1/7,1 з автономним опаленням, зас лений бал он, част овий ремонт, не това. Ціна: 34000 .о.,тор Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , р-н 8 ш оли, Ювілейний. Ціна: до 37000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, Відінсь а, бажано це ляний б дино , о рім першо о поверх . Без посередни ів. Ціна: до 26000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39

4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 158 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 650 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22

4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 5/5Ц, 63м. в., жилий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , новоб дов Стр тинсь ої, Черня а, Костромсь а. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net

2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

1- імнатн вартир , по ращене план вання, роз лян всі варіанти. Ціна: до 34000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77 (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 lashuk.anna@yandex.ru

3- імнатн вартир , Здолб нів-2, 2 поверх, це ляний б дино , євроремонт, ондиціонер, вмонтована хня. Конта ти: (098) 838-49-93

вартир , неприватизован . 43-57-59, 45-43-22 (096)

вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: 62-04-17, (097)

2- імнатн вартир , Т чин, 2/2Ц, 54/31/ 9, жилий стан, автономне опалення, лоджія. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , Здолб нів, 3/5 Ц, 102 в.м., ві на пласти ові, част овий ремонт. Конта ти: (068) 569-14-75

2- імнатн Конта ти: 531-45-50

1- імнатн Терміново. 945-15-74

4- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 п, 84/53/9, осмети а, 2 лоджії зас лені, вели а вітальня. Ціна: 55 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

4- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 7 поверх, по ращене план вання, хороший ремонт, не това, тепла. Ціна: 75000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , до 33000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net

2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

1- імнатн вартир , повноцінн , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 rivnedim@ukr.net

3- імнатн вартир , Здолб нів, 2/2Ц, 78 в.м підвал, сарай, земля під ородин , ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в це ляном б дин , перший та останній поверхи, прохідні імнати - не пропон вати. Конта ти: (098) 694-50-37

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , Костопіль, 6/9п, центр, част ово ремонт, част ово меблі. Конта ти: (050) 528-15-59

4- імнатн вартир , в л. Корольова, 8/9Ц, 84/54/8,5. С часний ремонт, ардеробна, 2 бал они, лоджія. Ціна: 67000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

2- імнатн вартир , в районі авто озал , Північний, в л. Га аріна, Відінсь а, без посредни ів. Ціна: до 35000 .о. Конта ти: (098) 552-88-32 voffkacolt@mail.ru

Квартир в м. Рівне або земельн ділян , неподалі від міста. Конта ти: (097) 167-50-00 Квартир в новоб дові. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 Квартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (098) 516-09-91 Квартир , по ращено о план вання власни а. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Квартир , терміново. 672-37-86 Кімнат в 43-57-59

ртожит

Конта ти:

(097)

. Конта ти: 45-43-22,

КУПІВЛЯ, ОРЕНДА, ПРОДАЖ КВАРТИР. КОНТАКТИ: (050) 221-09-33, (096) 723-53-67

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22, (096) 531-45-50

. Конта ти:

2, 3- імнатн вартир , новоб дов , бажано з автономним опаленням. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2,3- імнатн вартир , р-н 19 ш оли, терміново, або обмін на 1- ім+доплата Ціна: до 40000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 2- імнатні вартири. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 2- імнатн вартир в л.Зам ова, терміново. Конта ти: (097) 217-55-70 2- імнатн вартир 43-57-59, 45-43-22

з бор ами. Конта ти:

2- імнатн вартир по ращено о план вання, роз лян всі варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн Терміново. 945-15-74

вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: 62-04-17, (097)

2- імнатн вартир , б дь-я ий район, всі поверхи. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово, потижнево. С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Конта ти: 43-37-42, (098) 449-67-16, (093) 651-08-86, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард».Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора», або «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ .С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64 1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ Р-НИ ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (097) 378-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС. ДОКУМЕНТИ. КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 378-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • автово зал або біля базар ,

подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні •вартири, автово зал,

подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6- імнатні •вартири, автово зал, центр,

або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6- імнатні •вартири, Автово зал, центр,

по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •омфортно, євроремонт, в центрі,

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатн •вартир , різні р-ни, олон а,

меблі, поб това техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт і затишо , різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар, або автово зал, або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні вартири, авторино , автово зал, «Аврора», автостоян а, подобово, потижнево, до менти. Конта ти: (097) 789-34-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, повністю омпле товані, омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатн вартир , р-н Автово зал , в л. Б овинсь а, Д. Галиць о о, мебльована, всі зр чності, подобово, по одинно. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21

1,2- імнатн вартир , різні райони, с часні меблі, поб това техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2- імнатн вартир . По одинно, подобово. Конта ти: (067)775-96-13

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, вартири, • •1,2.3,4,5-абоімнатні Автово зал або «Сільпо» та інші автобазар автово зал, або райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5- імнатні вартири, авторино , автово зал, «Аврора», автостоян а, ремонт, пральна машин а, подобово, потижнево. Конта ти: (097) 400-20-01

«Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86 1- імнатн вартир , 4 • поверх, мебльован , холодильни , телевізор. Конта ти: (067) 736-38-19


1,3- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12, (050) 375-71-25

1- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, немебльован , олон а. Власни . Ціна: 1350 рн.+ світло. Конта ти: (097) 481-36-33 1• Біла,

імнатн вартир , в л. євроремонт, част ово мебльован . Ціна: 1000 рн.+ лічильни и. Конта ти: (093) 328-10-38

1- імнатн вартир , в л. Ст. • Бандери, подобово, потижнево.

Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , • мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13 1, 2, 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ПОТИЖНЕВО. ЧИСТА БІЛИЗНА, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ. ПОВНІСТЮ УКОМПЛЕКТОВАНІ ДЛЯ ГАРНОГО ВІДПОЧИНКУ, ЦІЛОДОБОВО. ТАКСІ. КОНТАКТИ: (063) 213-38-96, (096) 756-93-10, (050) 982-37-03

1,2 -КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ, ЧИСТА ПОСТІЛЬ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (050) 846-69-28,(096) 959-84-98 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири, в л. Гр шевсь о о, автово зал, 12 ш ола, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

ПОДОБОВО, ПОГОДИННО

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, ЦЕНТР, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ДОКУМЕНТИ ПО ВІДРЯДЖЕННЮ, АВТОСТОЯНКИ ПОРУЧ, ПОМІРНІ ЦІНИ. КОНТАКТИ: (050) 435-36-49, (098) 457-04-06, (093) 626-65-63

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70 1- імнатн вартир (096) 331-65-30

заочни ам. Конта ти:

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЦЕНТР, ЄВРОРЕМОНТ, НОВІ СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 112-75-85 WWW.KVARTIRA.ROVNO.UA 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3 поверх, євроремонт, меблі, телевізор, холодильни , на тривалий термін. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 П, меблі, диван, шафа- пе, т мба під телевізор, хонні меблі, вітальня, д шова абіна, пральна машина, холодильни , зас лений бал он. Ціна: 1500 рн. + світло. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, осметичний ремонт, част ово мебльована, бал он зас лений, 1200 рн + світло, вода. Конта ти: (096) 869-88-84 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, меблі, ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 612-96-48 1- імнатн вартир , в л. Вербова, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , осметичний ремонт, телевізор 1200 рн.+лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт, 1300 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

т. (098)2471760 Арт р, (067)3642525 Марія 1,2,3- імнатн вартир по одинно, подобово, потижнево, зр чна для відпочин , власни . Конта ти: (050) 982-37-03 1,2,3- імнатн вартир , подобово, по одинно, потижнево. Всі зр чності, недоро о, власни . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ АБО «АВРОРА», АВТОСТОЯНКА, РЕМОНТ, ПРАЛЬНА МАШИНА, ХОЛОДИЛЬНИК. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО. КОНТАКТИ: (066) 777-19-04, (067) 363-03-85 1- імнатн вартир , 8/8 Ц, ремонт, меблі, автономне опалення. Ціна: 450 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, мебльована, ремонт, холодильни , телевізор, пральна машина, 1500 рн+світло, вода, абельне ТБ. Конта ти: (096) 869-88-84

1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , телевізор, 1200 рн+КП. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, осметичний ремонт, олон а, меблі, холодильни , 1300 рн+КП. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни + ТВ, пральна машина. Ціна: 1400 рн./міс. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, бойлер, пл.ві на, меблі за домовленістю, бал он зас лений, Інтернет, санв зол о ремий, нові вхідні двері, 1250 рн+ світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40, (050) 928-19-73АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, євроремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 869-88-84 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, мебльована, осметичний ремонт, холодильни , 1200 рн+світло. Конта ти: (098) 612-96-48 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, мебльована, ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, євроремонт, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, пральна машина. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Корольова, після ремонт , мебльована. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, телевізор. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, мебльована, осметичний ремонт, холодильни , 1200 рн+світло. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн подобово, 213-38-96

вартир , в л. Мельни а, власни . Конта ти: (063)

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 612-96-48 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, євроремонт, абельне телебачення, подобово. Ціна: 150 рн./доба. Конта ти: (097) 217-55-70 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, звичайний стан, мебльована. Ціна: 100 .о./міс.+ ом нальні Конта ти: (097) 217-55-70 1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 5/9, після осметично о ремонт , хня мебльована, імнати без меблів. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40, (093) 143-54-31 АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5, євроремонт, меблі, бойлер, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Соборна, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 612-96-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, мебльована, осметичний ремонт, олон а, холодильни , 1200 рн+світло. Конта ти: (098) 612-96-48

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, с часний ремонт, техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, телевізор. Ціна: 1500 рн./ міс. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9 п, меблі, холодильни , сім’ї, 1400 рн + лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9 п, мебльована, холодильни , телевізор, пральна машина. 1400 рн+ лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, телевізор.1400 рн+лічильни и. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, меблі, осметичний ремонт, холодильни . Ціна: 1200 рн.+світло. Конта ти: (096) 869-88-84

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 6 поверх, меблі, холодильни , ТБ. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 612-96-48

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, немебльована, ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 869-88-84

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/9, част ові меблі, зас лений бал он. Інтернет, 1300 рн+ світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, част ово мебльована, холодильни , олон а, бал он зас лений, 1200 рн+світло. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, осметичний ремонт,част ові меблі, бойлер, Інтернет, холодильни 1300 рн+світло, вода. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , заочни ам. Конта ти: (066) 801-39-11, (096) 331-65-30 1- імнатн вартир , Пивзавод, мебльована. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 612-96-48

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, олон а, меблі радянсь і, телефон, домофон. Ціна: 1250 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , р-н автово зал , 5/ 9, осметичний ремонт, меблі б/в, техні а. Конта ти: (067) 362-38-96 після обід .

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5 ц,1100 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , р-н автово зал , меблі нові, поб това техні а, власни . Ціна: 1600 рн.+світло. Конта ти: (067) 362-38-96, після 14.00

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 7/9, меблі, холодильни , інтернет, абельне ТБ. Ціна: 900 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, хороший стан, мебльована. Ціна 1000 рн./ міс + ом нальні. Конта ти: (097) 217-55-70

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 6/ 9п, мебльована. Ціна: 1600 рн./міс. Конта ти: (096) 491-40-07 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, по ращене план вання, ремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , центр, 2 пов, мебльована, холодильни , ТБ, поб това техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , центр, р-н драмтеатр , ремонт, меблі, необхідна техні а, пос д, чиста постіль, інтернет, абельне ТВ, по одинно. Конта ти: (097) 481-36-88 1- імнатн вартир , центр. Хороший жилий стан. Мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1300 рн./міс. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9, євро,меблі, Інтернет, 1200 рн+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48

(066) 534-82-16

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, пральна машина, 2000 рн.+світло. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1100 рн+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48

Р-Н ПІВНІЧНИЙ, ПОДОБОВО. КОНТАКТИ:

Квартири вели ий вибір, різні райони від 800 рн. Конта ти: (097) 481-36-88

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, меблі в хорошом стані, холодильни , Інтернет, поряд стоян а та с пермар ет, 1200 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ,

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, це ляний б дино , євроремонт, меблі, холодильни , телевізор, пральна машина, мп.ві на, броньовані двері, 2000 рн+світло, вода, абельне ТБ. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, телевізор. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9 п, меблі, холодильни , житловий стан. 1300 рн+лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74

1, 2, 3- імнатн вартири, подобово, по одинно, потижнево. Повністю омпле товані. Чиста білизна, аряча вода, абельне телебачення,.стоян а .Від власни а. Видаємо до менти для звітності.

1- імнатн вартир , в л. Д ндича. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3 пов, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, поб това техні а. Ціна: 1700 рн.+ ом н.посл и. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, меблі, осметичний ремонт, холодильни , олон а, 1300 рн+світло, телефон. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

11

КВАРТИРИ: ОРЕНДА

№11 від 28 березня 2012 ро

1- імнатн вартир , р-н автово зал , ремонт, терміново. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 1- імнатн вартир , р-н Льоно омбінат , без посередни ів. Конта ти: (093) 487-47-56

Кімнат , охайній ст дентці/ст дент із власни ом. Меблі, інтернет. Ціна: 600 рн./ міс. Конта ти: (098) 156-45-20

2,3- імнатні вартири, • автово зал, або біля центр , центр,

залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

2- імнатн вартир , в л. • Б овинсь а, р-н автово зал , не

а ентство. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 996-20-16 2,3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, ЦЕНТР МІСТА, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, ЦИФРОВЕ ТБ, ПОСТІЛЬ. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

2- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , телевізор, пральна машина 1600 рн+КП. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни , телевізор.+ТВ, пральна машина. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, немебльована, осметичний ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, ремонт, поб ттехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2 пов, осметичний ремонт, немебльована, 1500 рн+лічильни и. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне ТБ, холодильни , євроремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, пральна машина. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, пральна машина. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Корольова, біля «Динамо», ремонт, поб това техні а, 2000 рн+ світло. Конта ти: (096) 869-88-84 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, хороший стан, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, част ово мебльована. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, с часний виш аний дизайн, меблі, поб това техні а, автономне опалення, площа 74 в. м. ціна 500 .о./міс + ом нальні. Конта ти: (097) 217-55-70 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, мебльована, осметичний ремонт, холодильни , олон а, 1500 рн+світло, вода. Конта ти: (096) 869-88-84 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, пральна машина, 2300+КП рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Мельни а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2- імнатн вартир , в л. Польова, не мебльована, ремонт,1300 рн+лічильни и. Конта ти: (063) 220-27-24, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), 2 поверх, арячас вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор.1500 рн+світло. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), о ремий вхід, місце під авто, с часний ремонт, вмонтована хня, автономне опалення, д шова абіна, імнати без меблів. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар

2- імнатн вартир , р-н Північний,1300 рн+лічильни и. Конта ти: (063) 220-27-24, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. Соборна РУМ, євроремонт, меблі, холодильни , 1600 рн+ лічильни и. Конта ти: (098) 612-96-48

2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, осметичний ремонт, меблі, холодильни , телевізор, бойлер. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор, 1700 рн + світло. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, меблі, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2 поверх, олон а, євроремонт, нові меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, пральна машина. Ціна: 2300 рн.+світло. Конта ти: (097) 511-40-48

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, телевізор, пральна машина. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, осметичний ремонт, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, телевізор. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни . Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9 п, євроремонт, меблі, холодильни , житловий стан, телевізор, пральна машина, 1700 рн+лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, пральна машина. Ціна: 2400 рн.+лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, пральна машина. 1800 рн+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, телевізор. 2100 рн.+світло, вода. Конта ти: 097-511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, звичайний стан, мебльована. Ціна: 1400 рн.+ ом нальні. Конта ти: (097) 217-55-70 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1400 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5 ц, євроремонт, олон а, меблі, холодильни , імнати не прохідні, телевізор, пральна машина. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5 ц, олон а, меблі, холодильни , імнати не прохідні. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/ 5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, пральна машина. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/ 5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, телевізор. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, євроремонт, техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, немебльована, осметичний ремонт. Ціна: 1500 рн Конта ти: (096) 869-88-84 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, част ово мебльована, олон а, бал он, 1400 рн+ світло, тор . Конта ти: (096) 869-88-84 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2- імнатн в л.С.Кр шельниць ої, вода, 2 зас лених лоджії, меблі, імнати не рн+ ом нальні посл 43-42-94, (067) 647-26-40

вартир , 2 пов, аряча поб това техні а, прохідні, 1600 и. Конта ти: АН Сіар

2- імнатн вартир , Квасилів, меблі, олон а, холодильни , телефон, 1000 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, ХОЛОДИЛЬНИК, ПРАЛЬНА МАШИНА, БОЙЛЕР, ВЕЛИКЕ ДВОСПАЛЬНЕ ЛІЖКО, УСІ УМОВИ ДЛЯ ГАРНОГО ВІДПОЧИНКУ. КОНТАКТИ: (063) 213-38-96, (096) 756-93-10, (050) 982-37-03 2- імнатн вартир , р-н автово зал , осметичний ремонт, мебльована, холодильни , 1500 рн+ лічильни и. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , р-н автово зал . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2- імнатн вартир , р-н Пивзавод, мебльована, охайна, з поб т. техні ою, на дов ий термін. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 2- імнатн вартир , р-н Північний, з євроремонтом, меблі, холодильни , телевізор, пральна машина, бойлер. 2200+ліч./міс. Конта ти: (098) 156-45-20

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , в л. Фабрична. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 220-27-24, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 П, імнати непрохідні, меблі, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 1800 рн Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, євро ремонт, олон а, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/9, 2 зас лені лоджії, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1850 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 2000 рн+світло, вода. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, віп- вартира, є все. Ціна: 6000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, євроремонт, меблі, телевізор на тривалий термін, пральна машина. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Набережна 2 поверх євроремонт, нові меблі, плазма, джа зі, пральна машина, холодильни (Ardo), пральна машина. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. С. Петлюри, 1/4 ц, переплан вання, поб това техні а. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, ремонт, повністю мебльована, поб това техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 3- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор, пральна машина 2100 рн + світло. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, телевізор. Ціна: 1850 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ЧЕРНЯКА, МЕБЛЬОВАНУ, ПРАЛЬНА МАШИНА, ТЕЛЕВІЗОР, ХОЛОДИЛЬНИК, ПОРУЧ ЗУПИНКА, СТОЯНКА. ВЛАСНИК. ЦІНА: 2600 ГРН.+ЛІЧИЛЬНИКИ. КОНТАКТИ: (097) 474-50-40 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4 поверх, аряча вода, меблі, поб това техні а, телевізор, пральна машина. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, меблі, осметичний ремонт. Інтернет. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40, (050) 928-19-73 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 2/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , можливо ст дентам, телевізор, пральна машина. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 3/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 4/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, телевізор, пральна машина. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л.Д ндича, 4/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 1500 рн.+ ом.посл и. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л.Корольова, 4/9, євроремонт, меблі, телефон, абельне телебачення, пральна машина, холодильни . Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 3- імнатн вартир , в л.Чорновола, 4 поверх, аряча вода, меблі, поб това техні а. Ціна: 2000 рн. +лічильни и. Конта ти: (097) 511-40-48


12

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО 1, 2- iмнатн вартир . Своєчасн оплат та поряднiсть арант ю. Ціна: до овiрна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1/2 б дин , в л. Біля ова, 0.03 а землі, всі ом ні ації. Ціна: 68000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

1, 2- імнатн вартир , а ентства прохання не т рб вати, порядність та своєчасн оплат арант ю. Конта ти: (097) 005-63-28

1/2 б дин , в л. Винничен а, 2/2Ц, 200 в.м., 8 імнат, араж, лазня, літня хня, ландшафтний дизайн подвір’я. Ціна: 140000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1,2,3- імнатн вартир , або б дино , р-н б дь-я ий. Конта ти: (097) 672-37-86 1,2,3- імнатн вартир , б дь-я ий район, порядність та своєчасн оплат арант ю. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1,2- імнатн вартир в б дь-я ом Конта ти: (097) 297-15-01

районі.

1,2- імнатн вартир , з євроремонтом, р-н б дь-я ий. Конта ти: (098) 516-09-91 1,2- імнатн вартир , р-н б дь-я ий. Конта ти: (097) 672-37-86 1,2- імнатн вартир , роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , бажано р-н північний, без посередни ів. Конта ти: 62-26-06 1- імнатн вартир , без посередни ів, р-н б дь-я ий. Конта ти: (096) 942-88-05 1- імнатн вартир , без посередни ів. Конта ти: (067) 725-17-03 1- імнатн вартир , для сім’ї, без посередни ів, р-н б дь-я ий. Конта ти: (096) 942-88-05 1- імнатн вартир , малосімей , для сім’ї, без посередни ів, р-н б дь-я ий. Конта ти: (096) 942-88-05 3- імнатн вартир , пр. Мир , дівчатам. Конта ти: 26-78-45, (068) 569-16-62 3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, меблі. техні а, можливо для ст дентів. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 612-96-48 4- імнатн вартир , пр.Мир 3поверх євроремонт, повністю мебльована, телевізор, поб това техні а. Ціна: 1800 рн.+лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74

1.1.18. Здам імнат

1- імнатн вартир , мебльован , або част ово мебльован . Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , немебльован , р-н б дь-я ий. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , р-н автово зал , 12 Ш оли, в л. Відінсь а, Д.Галиць о о, Гр шевсь о о, немебльован , це ляний б дино , 2, 3, 4 поверх, недоро о. Конта ти: (096) 685-77-44 до 18.00 од. 1- імнатн вартир , р-н Бояр и, для сім’ї, без посередни ів, а ентства прохання не т рб вати. Конта ти: (097) 103-61-30

1/2 б дин , в л. Винничен а, 4 лінія, 200 в.м., 5 сот, араж, баня, літня хня. Ціна: 137000 .о. Конта ти: 28-96-33 1/2 б дин , в л. Дворець а, це ляний, 2 імнати, всі зр чності, житловий стан, 3,5 сот землі, араж. Терміново. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1 / 2 б дин , в л. Карбишева, р-н лінії, це ляний, 80 в.м., 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1 / 2 б дин , в л. К рчатова, 70 в.м, є земельна ділян а, підвал, терміново, власни . Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (067) 380-43-18 1 / 2 б дин , в л. Малорівненсь а, 2 імнати, 2 сот и землі. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , в л. Мірющен а, 3 імнати, всі зр чності. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Кімнат в 3- імнатній (096) 685-62-39

вартирі. Конта ти:

Кімнат в приватном се торі. Конта ти: (097) 032-38-75 Кімнат дівчатам або хлопцям, заочни ам або працюючим, в л. О. Д ндича. Конта ти: 24-07-10 Кімнат для в л.Відінсь а, р-н Конта ти: 23-42-44

дівчини-заочниці, афе «Фламін о».

Кімнат заочни ам. Конта ти: 28-19-22, (095) 532-88-16 Кімнат заочни ам. 110-54-78

Конта ти:

(067)

Кімнат заочни ам. Конта ти: (098) 488-27-02, (050) 484-82-69 Кімнат працюючом хлопцю або дівчині, заочни ам. Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87 Кімнат ст дентам-заочни ам, Конта ти: 26-89-29, (050) 750-01-01

центр.

Кімнат ст дентам-заочницям, приватний се тор, 3 хв., від РДГУ, всі зр чності. Конта ти: (096) 814-01-17, (093) 346-02-60 Кімнат ст дент ам-заочницям. Конта ти: 23-16-35 Кімнат хлопцю. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76 Кімнат хлопцям, в б дин 23-38-03, (067) 985-53-66

. Конта ти:

Кімнат хлопцям, є місце для стоян и. Конта ти: 43-09-72 Кімнат хлопцям, заочни ам. Конта ти: (096) 965-57-37 Кімнат хлопцям-заочни ам. Конта ти: 23-72-57, 43-09-72, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Кімнат хлопцям. Конта ти: 23-72-57, 43-09-72, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Кімнат , Басів К т, приватний се тор. Конта ти: 23-66-85, (067) 906-16-44 Кімнат , без проживання Конта ти: (096) 869-88-84 Кімнат , в б дь-я ом (098) 612-96-48

осподарів.

р-ні міста. Конта ти:

Кімнат , в л. Га аріна, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в л. Київсь а, без проживання осподаря. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар Кімнат , в л. К рчатова, мебльована, хороший ремонт, всі зр чності. Конта ти: (096) 290-99-67 Кімнат , в л. Ст. Бандери, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Ш хевича, без проживання осподаря. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар Кімнат , дівчині, центр. Конта ти: (097) 529-71-11 Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 64-32-04 Кімнат , центр, біля ніверма , дівчатам-заочницям. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Кімнат . Конта ти: 64-32-04 Кімнат . Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Місце в 458-78-09

імнаті дівчині. Конта ти: (098)

Місце в імнаті для дівчат. Конта ти: (067) 581-04-10, (067) 961-85-27 Місце в імнаті, для вір ючої дівчини. Конта ти: 24-07-99 Місце в імнаті, для дівчини, без посередни ів. Конта ти: (096) 969-82-65 Надам житло при мові невели ої допомо и інвалід , дівчині. Конта ти: 28-11-27, (097) 077-25-70 Ш аю співмеш анця. Кімната 2- імнатній вартирі. Мебльована. Є бал он. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 975-30-19

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Квартир , б дь-я ом районі власни а. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Квартир . Ціна: до овірна. 24-56-38, (063) 220-27-24

Конта ти:

1.1.20. Обмін 1- імнатн варитр , центр, ремонт+земельна ділян а, Дядь овичі на б дино або 1/2 б дин з ремонтом. Конта ти: (067) 607-78-04 1- імнатн +1- імнатн вартири на б дино , або 1/2 б дин в місті, без посередни ів. Конта ти: 26-11-32 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа на 3- імнатн вартир . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери+земельн ділян , Клевань, на 3,4,5- імнатн вартир Конта ти: 23-48-72 2- імнатн вартир , центр на 2,3- імнатн вартир , Басів т, 1-3 поверх. Конта ти: (067) 645-32-10 4- імнатн вартир , центр, по ращено о план вання, це ляний б дино , 76 в.м., імнати ізольовані на 2+1- імнатн . Конта ти: 22-68-53

1.1.21. Обмін по області та У раїні 1- імнатн вартир на б дино , Сарни. Конта ти: (095) 153-05-90 1- імнатн вартир , Костопіль на 1- імнатн вартир , Рівне + доплата. Конта ти: (050) 177-52-41, (097) 954-65-28 3- імнатн вартир , Здолб нів 2, 56/39/6Ц, осметичний ремонт, на 1- імнатн вартир , Рівне, роз лянемо всі варіанти, або продаж 27500 .о. Конта ти: (098) 513-98-40, 43-19-96, (067) 493-59-37

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЛУЦЬК, КОМПЛЕКС «КОСТА-БРАВА», 3/7Ц, 81/44/14КВ.М, ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, САНТЕХНІКА НА РІВНОЦІННУ КВАРТИРУ В РІВНОМУ АБО ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 262-04-40

1.1.22. Пропон ю Д о п о м о а в під отовці до ментів до ладання до овор півлі-продаж . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Д о п о м о а в приватизації вартири з проплатою забор ованості. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а в прийнятті спадщини (та ож з простроченими термінами). Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а відновленні втрачених до ментів на житло. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а переплан ванні вартири. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Продам в місті 1 / 2 б дин , 2 поверхи, 160 в.м, всі ом ні ації, араж, 3 підвали, 3 сот. землі, власни . Конта ти: 43-07-58, 45-03-87 (098) 078-76-65 1 / 2 б дин , 2 поверхи, це ляний, 140 в.м, всі зр чності, 0,3 сот. землі, араж, підвал, власни . Ціна: недоро о. Конта ти: (098) 078-76-65 1 / 2 б дин , в л. Бе ма, 54/28/8,1, 2 імнати земля 0,02 а, сарай, араж, затишне місце. Ціна: 44 000 .о, тор . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

Б дино , Колоден а, дерев’яний, це ляна приб дова, 50 в.м., сарай, 0.19 а землі, 200 м до місь ої маршр т и. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

БУДИНОК, КОЛОДЕНКА, ЗАГАЛЬНА -161.6 КВ.М., ЖИТЛОВА-75.6 КВ.М., КУХНЯ -12 КВ.М., 4 КІМНАТИ, ДОБРИЙ СТАН, ЖИТЛОВИЙ, КОМУНІКАЦІЇ, 16.88 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 90000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

1 / 2 б дин , Лінії, 50 в.м., 2 імнати ,о ремий вхід, 3 сот и землі, терміново. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , В.Оле син, це ляний, 67/45/9, хороший житловий стан, ви оди в б дин , вели а вітальня, дах на ритий онд ліном, є араж, хлів, льох, земля приватизована, 3 сот, хороше місце. Ціна: 43 000 .о. тор . Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

Б дино , Лінії, 180 в.м., 2 поверхи, новий, євроремонт, 4 сот землі, ландшафтний дизайн, «під люч». Ціна: 250000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1/2 б дин , Лінії, це ла, без зр чностей і ремонт , можливість доб дови, 3 сот, о ремий вхід. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1 / 2 б дин , ПМК-100, 3 імннати. всі зр чності, 2 сот землі, Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1/2 б дин , р-н Ліній, в л. Карбишева, 3 імнати, хня, ванна, 2 вітальні, 75 в.м., 0.4 а землі, можливий обмін на 2- імнатн з доплатою. Власни . Конта ти: (097) 168-20-60, (063) 181-47-19

Квартир , порядність та своєчасн оплат арант ю, роз лян всі варіанти. Ціна: до 2000 рн. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

Б дино , Колоден а, в л.Рівненсь а, 2-пов., є «тимчасів а», сарай, 2 аража, 26 сот. землі. Конта ти: 43-75-48, (097) 770-66-69, (096) 103-18-35

Б дино , Колоден а, це ляний, 2000 ро , 5 імнат, всі зр чності в б дин , араж, сарай, землі 17 сот. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70

1 / 2 б дин , р-н Бояр и. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

Кімнати, 2 шт., в приватном б дин , зр чності. Ціна: 500 рн./міс. Конта ти: (067) 701-16-30

Б дино , Бояр а, 2 пов., це ла, 200 в.м, 7 с.землі, новоб д., євроремонт, автоном а, араж, впоряд оване подвір’я. Ціна: 160000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Бояр а, це ляно-шла овий, 100 в.м., всі зр чності 0,09 а. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , з євроремонтом, р-н б дь-я ий. Конта ти: (098) 516-09-91

для двох дівчат-заочниць. Конта ти: (096) 526-97-74

Б дино , Басів т. Це ляний, араж, баня, 0,10 а. землі. Ціна: 96 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

Незавершене б дівництво, 5 м від Рівно о, 2 поверхи (мансарда), 90 в.м., дах з шифер , нові ві на, ом ні ації пор ч, надвірні б дівлі, 0,3 а землі. Асфальтований доїзд. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 363-50-22

1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097) 593-62-99

Кімнат , р-н Північний, 2 дівчатам. Євроремонт, пральна машина. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 873-08-66

Житло для себе, жін а 45 р., а ентства прохання не т рб вати. Конта ти: (093) 724-68-11

БУДИНОК, БАСІВ КУТ, МАНСАРДНОГО ТИПУ, ЦЕГЛЯНИЙ, УТЕПЛЕНИЙ, 2 ПОВ., 270 КВ.М., 5 КІМНАТ, РЕМОНТ, ГАРАЖ НА ПУЛЬТУ, ПІДВАЛ, ОГОРОДЖЕНИЙ, КОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ, 0,10 ГА. ВЛАСНИК. ЦІНА: 280 000 У.О. КОНТАКТИ: (098) 364-32-28, (093) 760-10-76, (095) 725-01-88

Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Колоден а, новоб дова, це ляний, 120 в.м., 5 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

2- імнатн вартир , без посередни ів, р-н б дь-я ий. Конта ти: (096) 942-88-05

Кімнат , хорош , поблиз • центрально о продовольчо о рин

Б дино , Басів т, в.м., 290 в.м. Це ла, 0,08 а землі, 2-поверхи, підвал, араж, всі зр чності, впоряд оване подвір’я, ландшафтний дизайн. Ціна: до оірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Незавершене б дівництво, 230 в.м., 2 поверхи, це ла, 2 санв зла, 5 імнат, ом ні ації, земельна ділян а 0,06 а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б дино , Бояр а, новий, це ляний, 200 в.м, під люч, 2 аражі, 6 сот. Ціна: 160000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , част ово мебльован , в хорошом стані. Порядна сім’я, своєчасн оплат та належне тримання вартири арант ємо. Без посередни ів. Конта ти: (096) 789-29-16

2- імнатн вартир , р-н Бояр и, для сім’ї, без посередни ів, а ентства прохання не т рб вати. Конта ти: (097) 103-61-30

Б дино , Басів К т, 10 сот, араж, баня, літня хня. Власни . Конта ти: 40-03-05, (067) 706-92-40

Б дино , Колоден а, 170 в.м., 2 пов, хороший ремонт, 12 сот землі, араж. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1 / 2 б дин , Грабни , 2 сот землі, недоро о. Конта ти: (097) 481-36-88

Кімнат хлопцям, ст дентам-заочни ам, є місце для а/м. Власни . Конта ти: (098) 449-65-66

Б дино , Барма и, новий, 2 надвірні б дівлі, сад, ділян а - 0,20 а, біля міста. Конта ти: 68-04-41

№11 від 28 березня 2012 ро

1/2 б дин , р-н Бояр и, або з доплатою на б дино в місті. Конта ти: (097) 304-90-30

1 / 2 б дин , р-н Ліній, це ляний, 76 в.м., 3 імнати, 4 сот землі. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 1/2 б дин , р-н пивзавод , за . площа – 100 в.м. з азобло ів, о ремий вхід, 2 – поверхи, 1 – поверх хня ст дія – 30 в.м, зала, піді рів підло и, оридор, с/в разом, д бові сходи, 2 – поверх, 2 вели і імнати, лоджія, стоян а для авто. Ціна: 115 000 .о. Конта ти: (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 1/2 б дин , центр, 140 в.м, 2 поверхи, 4 імнати, всі зр чності, євроремонт, амін, автономне індивід альне опалення. Гараж, приб дин ова територія. Ціна: 119400 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1/2 б дин , центр, 85/55/8 Ц, 3 імнати, всі зр чності, євроремонт, автономне опалення, 3 сот. землі. Ціна: 120000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1 / 2 б дин , центр, в л. Міц евича, 44/ 31/8, осметичний ремонт, вода, аз в б дин , земля приватизована 2,5 сот., є прое т і ф ндамент на о ремий б дино . Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70 1 / 2 б дин , центр, о ремий вхід, всі зр чності, житловий стан, 2 імнати, 5 сот землі. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 отедж , Новий Двір, 2 поверхи. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1 / 3 б дин , в л. Шопена, 3 імнати, ванна/т алет, хня, підвал, 2 сараї, 2 сот, опалення, олон а, теплений (сайдин ). Двір ви ладений бр ів ою. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1 / 3 б дин , р-н Грабни , 50 в.м., 2 імнати, хня, 3 сот землі. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 1 / 4 б дин , в л. Вербова, 56 в.м, це ляний, 2 імнати+ хня 10 в.м, оридор, веранда - дерев’яна, жилий стан, висо і стелі, 3 сот землі, 33 000 .о. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067)7918143; (099)2621228 1 / 4 б дин , в л. Дворець а, 2 імнати, 42,9/25/ 6.9, всі зр чності, в хорошом стані, є сарай та араж, невели ий двір, можливість доб дови, ород. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

Б дино , в л. Вербова, 59 в.м., дерево, 4 імнати, всі зр чності, 0.04 а землі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , в л. Вербова, 59 в.м, дерево, 4 імнати, всі зр чності, 0,04 а землі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , в л. Вербова, новоб дова, 2-поверховий, 180 м. в., євроремонт, араж, земля 0,06 а. Ціна: 200 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Б дино , в л. Вербова, о ремий, дерев’яний, 4 імнати, 60 в.м, без ремонт , 4 сот. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , в л. Винничен а, 2 пов, 220 в.м., євроремонт, надвірні б дівлі, баня, 5 сото землі, арне місце. Конта ти: (099) 912-48-00 Б дино , в л. Дворець а, 2/2Ц, мансардно о тип , 140 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: 140000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , в л. Дем’янч а, радіозавод, отедж, 200 в.м. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , в л. Д найсь а, це ла, 100 в.м., хороший ремонт, 6 сот, фр тові дерева. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , в л. Ж овсь о о. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Б дино , в л. К рчатова, це ляний, 69/49/ 12. Ціна: 96 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 Б дино , в л. Малорівненсь а, 220/95/15, це ляний, новоб дова, р-н заб дований, 2 поверхи, ом ні ації підведені, 8 сот землі, асфальтований під’їзд, або обмін на вартир , роз лянемо всі варіанти. Ціна: 125000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , в л. Малорівненсь а, це ляний, 4- ім., всі зр чності, 6 сот. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Б дино , в л. Н. Хасевича, 2/2Ц, отеджно о тип ,100 в.м., євроремонт. Ціна: 140000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , в л. О.Телі и, шла о-бетон, 0.06 а землі, Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Б дино , в л. Пе арсь о о, 218 в.м., новий, фасад отовий, пошт ат рено. Ціна: 175000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

БУДИНОК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 244 КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, НА 2 СІМ’Ї, 6 КІМНАТ, 2 ВХОДИ, 2 КУХНІ, 2 САНВУЗЛИ, 2 СВЕРДЛОВИНИ, 2 СЕПТИКИ, ГАЗ, ВОДА, ІНТЕРНЕТ, СУПУТНИКОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ГАРАЖ, НАВІС ДЛЯ А/М, САД, ГОРОД, 12.5 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 165000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дин и, бані, альтан и, сосна, смере а. Б дівництво під люч. Можливість розрах н вартості б дин за Вашим прое том. Індивід альний підхід до ожно о лієнта. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Б дино , в л. П ш іна, 170 в.м., 2 поверхи, це ла, 4 імнати, 2 санв зла, амін, ом ні ації, 4 сот землі. Ціна: 285 000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

БУДИНКИ, Р-Н ПОКРОВСЬКОГО СОБОРУ, НОВОЗБУДОВАНІ, 2 ШТ., 2-ПОВЕРХОВІ, «ПІД КЛЮЧ». КОНТАКТИ: 26-87-97, (067) 736-38-19

Б дино , в л. Тернопільсь а, це ляно-шла овий, 4 імнати, всі зр чності в б дин , араж, землі 6 сот., поряд ований двір, терміново. Ціна: 85000 .о. тор . Конта ти: (097) 217-55-70

Б дино в р-ні в л. Осипова, це ляний, о ремостоячий, новий, всі ом ні ації в б дин , авт. опалення. Ціна: 78000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43 Б дино дерев’яний, в л. Вербова, 4 імнати, 57 м. в., 0,04 а ділян а, потреб є ремонт , є сарай, літня хня. Ціна: 50 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Б дино дерев’яний, в л. Дорошен а, 116 в. м., 6 імнат, ванна, т алет, вода, аз, аналізація, жилий стан, 2 підвали, сарай, ород - 6 сот. Ціна: 90 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 galyginae@ukr.net Б дино з це ли, новий, за альна площа - 190 в.м, 2 поверхи, є араж теплений на 2 авто, 6,5 сот. землі. Ціна: 110 000 .о., тор . Конта ти: (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 Б дино незавершений, Н.Двір, новий, с часний, 2-поверховий, це ляний, земельна ділян а 10 сото . Ціна: 85000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70

Б дино , в л. Стр тинсь ої, 2 поверхи, 140 в.м., 2 бо си 100 в.м., араж, теплиця, літня хня 0.28 а землі. Можливий обмін. Ціна: 165000 .о., тор . Конта ти: 24-94-56, (067) 294-57-51

Б дино , Горбачевсь о о, елітний б дино з хорошим ремонтом, 2-х поверховий, араж. Терміново. Ціна: 400000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Городо , 120-130 в.м, центр, під’їзд асфальтований, вода, світло 380 В, септи , санв зол, бесід а, бойлер, д шова абіна, баня з вільхи, на першом поверсі підло а з піді рівом, землі 0,04 а приватизована. Ціна: 85 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Б дино , Городо , ом ні ації, 8 сот. Конта ти: (067) 925-26-42 Б дино , Грабни , 2 поверхи, новий, 250 в.м, літня хня, са на, араж. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 683-58-58 Б дино , Грабни , дерево+це ла, 100 в.м , 5 імн., 1пов., 7 с.землі, всі зр чн., арний стан, автоном а, араж, літня хня, автоном а. Ціна: 130000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 Б дино , Грабни , на 2 сім’ї, 110 в.м., з ремонтом, 4 імн.,1 пов, автоном а, 8 сот.землі, с лопа ети, дерево+це ла. Ціна: 149000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

Б дино незавершений, Червоні Гори, 5 хв до з пин и, асфальтований доїзд, земельна ділян а 6 сот., терміново. Ціна: 44 000 .о., тор . Конта ти: (097) 217-55-70

Б дино , Грабни , новий, під люч, це ляний, 250 в.м., 4 імнати, 2 санв зли, євроремонт, всі ом ні ації, доро о, або обмін на 1,2- імнатн . Ціна: 375000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б дино , 2 поверхи, це ла, фінсь а металочерепиця, свердловина. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

Б дино , Грабни , це ляний, новий, с часний, 2-пов., євроремонт. Ціна: 350 000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01

Б дино , Б.К т, новий, євроремонт, всі ом ні ації в б дин , 128 в.м., араж, 2 спальні, бал он зас лений, авт.опалення, ділян а - 2 сот. Ціна: 125000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43 Б дино , Барма и, 2 пов. це л. б д. 200,0/ 103,0/10,0. Вирівнені стелі, нова столяр а, пар ет. 20 сото землі. Вели ий садо . Ціна: 160000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20

БУДИНОК, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ. ВИШНЕВА, ДЕРЕВ’ЯНО- ЦЕГЛЯНИЙ, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, М/П ВІКНА, БЕЗ РЕМОНТУ, 0,02 ГА ЗЕМЛІ, 0,01 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87

Б дино , Н.Двір, всі ом ні ації, автономне опалення, арне подвір’я, араж, 5 сот землі, можливість доб дови. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , новоб дова, 160 в.м., 5 імнат, 2 санв зли, араж, теплений пінопластом, м.п ві на. Ціна: 95000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Б дино , р-н 12 ш оли, 320 в.м., 5 сот., всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88 Б дино , р-н в л. Осипова, це ляний, за альна площа - 75 в.м, 2 поверхи, авт. опалення, 3 імнати, вели а хня, є підвал. Ціна: 78 000 .о., тор . Конта ти: (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 Б дино , р-н Грабни , 120 в.м., ремонт. Ціна: 145 000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 Б дино , р-н Зоопар , 160 в.м. Це ла, 0,12 а землі, зроблений ремонт, всі зр чності. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Б дино , р-н Те стильни а, це ляний, 87 в.м., 6 сот землі, автономне опалення, всі зр чності. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 Б дино , р-н Ювілейний, 2-поверхи, це ляний. 200,0/143,0/32,0. Євроремонт. Част ово мебльований. Вб дована техні а, 3 ТВ, інтернет,Wi-Fi, телефон. Ціна: 175000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

Незавершене б дівництво, в л. Стариць о о, 190 в.м, 5 імнат, 2 санв зли, вода, аз, світло, стіни та стелі пошпа львані, араж 50 в.м, земельна ділян а 6,5 сот., о ороджена, можливий обмін. Ціна: 105000 .о. Конта ти: (063) 071-50-81 Незавершене б дівництво, Колоден а, це ла,120 в.м., 6 сот. Ціна: 42000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Незавершене б дівництво, Н.Двір, 150 в.м., араж, ом ні ації. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Незавершене б дівництво, р-н а роперероб и. Ціна: 100 000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Незавершене б дівництво, Червоні Гори, це ляний, асфальтований доїзд, земельна ділян а 6 сот., терміново. Ціна: 50 000 .о., тор . Конта ти: (097) 217-55-70 Частин б дин , Бояр а, 42 в.м, 0,52 а землі, всі ви оди, приватизована, доб дова, власни . Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33 Частин б дин , в л. Калнишевсь о о, 2 імнати, 40/22/5, всі ом ні ації, можливість доб дови. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 289-26-03 Частин б дин , в л.Бахарєва, земельна ділян а 0,3 а, є можливість доб дови. Власни , під офіс, можливий обмін на вартир Рівне. Ціна: 30000 .о, тор . Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57 Частин б дин , р-н Пивзавод , 30 в.м., пічне опалення. Конта ти: (096) 725-75-32

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

, Т чин, дерев’яний, 88 •в.м,Б дино аз, вода дворі, сарай, літня хня, льох, 18 сот. землі. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (096) 522-41-47

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 б дин , Вересневе. 2-х поверховий, 140 в.м., 4 імнати, 2 санв зла. Стан - після б дівельни ів. Ззовні теплний, по ритий металочерепицею. Земельна ділян а 5 сотих. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1/2 б дин , в л. М.Узвіз, це ляний, 0.03 а, є можливість доб дови. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 1 / 2 б дин , Гоща, дерев’яний, без ом ні ацій, спільний двір. Конта ти: (067) 597-74-83

Б дино , Рівне, всі ом ні ації, 5,33 сот. Конта ти: (098) 259-53-29, (067) 854-73-44

1/2 б дин , Здолб нів, 3 імнати, 6 сот землі. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

БУДИНОК, ТИННЕ, 63,3 КВ.М, 15 СОТ. ЗЕМЛІ, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 63-80-13, (067) 363-25-45

1 / 2 б дин , Здолб нів, всі зр чності ділян а приватозована, о ремий вхідю Конта ти: (093) 876-77-01

Б дино , Тинне, в л. Гайова, це ляний, 70 в.м., всі зр чності, 0.06 а, є держа т. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1 / 2 б дин , Квасилів, 64 в.м., 20 сот землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Тинне, це ляний, 250 в.м, земельна ділян а 0,26 а. Ціна: 200000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Б дино , Тинне, це ляний, 70 в.м., всі зр чності, потреб є ремонт . Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Тинне, це ляний, с часний, витончений дизайнерсь ий ремонт, вмонтовані меблі та поб ттехні а, площа 240 м. в., земельна ділян а приватизована 10 сото . Ціна: 370 000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70 Б дино , Ц.Село, Ж равлина, це ляний, 420 в.м., на сайті. gidrealty.com.ua Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , це ляний, 100 в.м, 4 імнати, надвірні б дівлі, садо , 6 сот. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (098) 513-98-40 Б дино , центр, 150 в.м., новоб дова. Ціна: 150 000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Б дино , центр, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, власни . Конта ти: (066) 134-34-76 Б дино , центр, це ляний, за альна площа - 138 в.м., два поверхи, жилий стан, всі зр чності, араж, сарай, 4 сот. землі. Ціна: 82000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , Червоні Гори, ороб а, 2 поверхи, 180 в.м., дах з металочерепиці, земельна ділян а 6 сот, всі ом ні ації. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (099) 912-48-00, (093) 577-16-35 Котедж, 200/60/15, ремонт, араж, терміново. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 К о т е д ж , А роперероб а, 2-поверховий, 110,0 / 82,0 / 12,0 це ла, євроремонт, араж, по ріб, 3 сот и землі, свердловина 120м. Ціна: 125000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1 / 2 б дин , Здолб нів, це ла, о ремий вхід, 2 поерхи. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1/2 б дин , Квасилів, 20 сот землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1 / 2 б дин , Клевань 1, всі зр чності, надвірні б дівлі, 12 сот. землі. Конта ти: 20-43-99, (097) 468-72-13 1/2 б дино , Став и, м\п ві на,вода, аз,еле три а, асфальтований доїзд, власне подвіря, араж, літня хня, льох, садо . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино дерев’яний з бр с , с.Висоць , Д бровиць о о р-н , ціна до овірна. Конта ти: 23-16-35 Б дино дерев’яний, 3 імнати, оридор, ладов а, льох, хлів, араж, аз в б дин , вода на дворі, сад, 25 сот землі. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 Б дино дерев’яний, 5 м від Рівно о, в жилом стані(до лян тий), азове опалення, є піч, вода на подвір’ї, сарай і літня хня це ляні, є телефон, 10с землі, неподалі з пин а, ма азин. Ціна: 27000 .о. тор . Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43 Б дино дерев’яний, жилий стан, б дино до лян тий, онве торне опалення, 2 імнати, хня, веранда, 15с землі, поряд ліс, річ а. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 Б дино дерев’яний, це ляний сарай, є льох, арне транспортне спол чення, асфальтований доїзд від Рівно о до б дин , 48сjn землі, сад. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 Б дино незавершений, Конта ти: (067) 364-22-34

Клевань.

БУДИНОК С. ВЕРХІВ ОДНОПОВЕРХОВИЙ, ЦЕГЛЯНИЙ, 4 КІМНАТИ, КУХНЯ, ЛІТНЯ КУХНЯ, ГАРАЖ, САРАЙ, ПОГРІБ, ЗЕМЛІ 0,25 ГА. ЦІНА: 23000 У.О. КОНТАКТИ: (050) 627-61-61

Котедж, в л. Б овинсь а, 200 м. в. Ціна: 100 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

Б дино старий, Ясениничі, земельна ділян а 46 сот., сад, олодязь, приватизований. Конта ти: 5-31-18, (096) 518-60-14

К о т е д ж , в л. Костромсь а, новий, 2 поверхи, це ла, євростандарт, 180 в.м, мебльований, всі ом ні ації, араж, 7 сот., асфальтований під’їзд. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (067) 493-59-37

Б дино , 15 м від Рівно о, це ляний, зб дований 1971 р., асфальтований доїзд, хороше транспортне спол чення, хороший жилий стан б дин , азифі ований, вода на подвір’ї, за альна площа - 75 в.м, є надвірні б дівлі з це ли. Ціна: 16500 .о., тор . Конта ти: (067) 791-81-43, (099) 262-12-28

К о т е д ж , в л. Н. Хасевича, це ляний, євроремонт. Ціна: 13500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Котедж, в л. Стр тинсь ої, 5 імнат, араж, лоджія, тераса, 2 санв зли, 2 входи, 0.02 а землі. Ціна: 103000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Котедж, р-н радіозавод , всі зр чності, араж, терміново. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 63-11-57, (097) 297-15-01

Б дино , 18 м від міста, це ляний, літня хня, аз, пор ч ліс, озеро, 40 сот землі, приватизована, асфальтований під’їзд, поблиз з пин а маршр т и, терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (098) 513-98-40 Б дино , 20 м від Рівно о, аварійний, непридатний для житла, асфальтований під’їзд, пор ч аз, ам’яний араж, садо , 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 857-60-77


Б дино , 5 м від Рівно о, дерев’яний, 70 в.м, 2 імнати, хня, вітальня, сільсь ий амін, по ріб, 25 сот. під б дівництво, 50 сот. ліс , 75 сот. ород , або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Бабин, 3 імнати, це ла,17 сот землі, жилий стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Бабин, це ла, аз, світло, вода, 23 а землі. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Барма и, 250 в.м, мансардно о тип , 0,11 а землі, жилий стан, потреб є осметично о ремонт . Ціна: 125000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

БУДИНОК, БАРМАКИ, 295 КВ.М., КОМУНІКАЦІЇ, ГАРАЖ НЕДОБУДОВАНИЙ, ПРИМІСЬКА ЗОНА, 0.102 ГА ЗЕМЛІ, ПРОДАЖ З АУКЦІОНУ. ЦІНА: 135000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Березне, 140 в.м., зі зр чностями, 400 м від центр , або обмін на 2, 3- імнатн вартир Рівном з доплатою, роз лян всі варіанти. Конта ти: (096) 240-14-46 Б дино , Біла Криниця, вода, аз, світло, хлів, літня хня, льох. Конта ти: (096) 119-64-76 Б дино , Біла Криниця, це ляний, 250 в.м, 2 поверхи, всі зр чності, євроремонт, р-н новоб дов, земельна ділян а 0,1 а. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Б дино , біля Червоної Калини, дерево, 3 імнати, хня, ремонт, твердопаливний отел, пре расне місце. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Бочаниця, Гощансь ий р-н, 19 сот. землі, приватизовані, асфальт, аз пор ч, б дино на дві імнати, є надвірні б дівлі, земельна ділян а з виходом до став а. Конта ти: (097) 481-36-88 Б дино , Брищі, Млинівсь ий р-н, це ляний, світло, аз, телефон, 0,25 а під б дівництво, техпаспорт БТІ. Конта ти: (094) 966-52-56

БУДИНОК, БУГРИН, 64 КВ.М, В ГАРНОМУ СТАНІ, ГАЗ, ВОДА, ЛІТНЯ КУХНЯ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,15ГА, ВЛАСНИК. ЦІНА: 19000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (050) 751-69-05, (050) 339-32-89 Б дино , В.Житин, 70 сот. Ціна: 50000 Конта ти: (098) 384-37-01

.о.

Б дино , В.Оле син , це ла, 3 імнати,всі ви оди, м/п ві на, араж, 0,9 а землі, арне місце. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , В.Оле син, дерево, 4 імнати. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , В.Омеляна, це ляний, новий, 400 в.м., 0.11 а. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Вели і Межиричі, шла , 5 імнат, 15 сот землі. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Володимирець, це ла, 96 в.м, 12 сот землі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н, 100 в.м., 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 885-11-14

Б дино , Дядь овичі, це ляний, 150 в.м., всі зр чності, жилий,15 сот, араж, підвал. Ціна: 75000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , 706-92-40

Дядь овичі.

Конта ти:

(067)

Б дино , з/с Ульбарів, д бовий, 50 сот. землі, всі ви оди, сад, терміново, власни . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (093) 995-99-30 Б дино , Зарічне,100 в.м, це ла. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Здовбиця, аз, олодязь, літня хня, по ріб, льох, сарай, л ня, 0.16 сот землі. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Б дино , Здовбиця, шл.-це ляний, 57/ 35/13, 3 імнати, опалення - аз, 15 сот.землі, всі до -ти, є фото. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Здовбиця. Ціна: 12000 Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

.о.

Б дино , Здолб нів 2, новоб дова160м. в, пласти ові ві на, пошпа льовані стіни, пар ан, 8 а. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, 185.9/ 84.5/17, ЄВРОРЕМОНТ, ХОРОШИЙ СТАН, ЦЕГЛЯНИЙ, ЦЕНТР МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 120000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Здолб нів, це ла, 160 в.м араж на 2 авто,сарай, підвал, 30 сот землі, вихід до озера. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Здолб нів, це ла, 3 імнати, 8 сот землі, центр міста. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Здолб нів, це ла, 4 імнати, всі ви оди, 10 сот землі, арне місце. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Здолб нів, шла , 5 імнат, всі ви оди, 10 сот землі, сарай, літня хня, араж. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Здолб нівсь ий р-н, с. Урвенна, 10 в.м , осподарчі б дівлі,0,48 а землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Здолб нівсь ий р-н, с.Гільча, це ла, 0,55 а. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Здолб нівсь ий р-н, с.Гільча, це ла, 3 імнати, хня, аз, світло, льох, олодязь, 0.25 а землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Б дино , Зоря, це ла, 60 в.м., 2 імнати, аз э,17 сот. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Кам’яна Гора. Новоб дова, це ла, мансардно о тип , металочерепиця, м\п ві на «під дерево» 6 сот землі, о орожа-сіт а. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , Городище, ооп. «Калина», 80 в.м, мансардно о тип , земельна ділян а 6 сот, приватизована. Ціна: 25500 .о. тор . Конта ти: (067) 377-41-47 Б дино , Гоща, 5 імнат, світло, аз, вода, надвірні б дівлі, 0,14 а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Гоща, житловий, 70 в.м., аз, вода, 2 імнати, хороший стан, 7 сот землі. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Гощансь ий р-н, 0,50 а ород , сад, аз пор ч. Конта ти: (093) 326-67-12 Б дино , Гощансь ий р-н, Горба ів, це ляний, 3 імнати, надвірні б дівлі, 10 сот землі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Гощансь ий р-н, с. Іллін, 23 м від Рівно о, це ла, 3 імнати, сарай, льох, літня хня,15 сот землі. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Гощансь ий р-н, с.Кринич и, 0,25 а землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Гощансь ий р-н, с.У ольці,15 сот землі. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Дмитрів а, 9 м від Рівно о, араж, підвал, сарай, садо , пор ч ліс і ставо , 50 сот землі (приватизована). Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Дмитрів а, Гощансь ий р-н, дерев’яний, 12 м від Рівно о. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Б дино , Доро об ж, Гощансь ий р-н, 20 м від Рівно о. Конта ти: (050) 371-77-25, (098) 022-01-26 Б дино , Д бно, незавершений, це ляний, 60% робіт, надвірні б дівлі, 7 сот. приватизованої землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 518-63-52

Б дино , Милостів, 15 м від Рівно о, дерев’яний, 2 імнати, аз, вода пор ч., 0.46 а. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Миро оща 2, це ла, 6 імнат, євроремонт, всі зр чності, 40сот землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Миротин, Здолб нівсь ий р-н, це ляних, аз, вода, сарай з аменю, 20 сот. землі. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-63-31 Б дино , Млинів, 100 в.м. , 24 сот з. . в хорошом стані. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 60-88-68, (097) 653-24-32,(099) 910-77-79 Б дино , Мнишин, це ляний, льох, сарай, потреб є ремонт . Ціна: 8500 .о. Конта ти: 5-51-43 Б дино , Мо ре, Д бенсь ий р-н, ц ляний, 60 в.м., 0,23 а. Ціна: 8500 .о. Конта ти: (067) 790-56-04 Б дино , Н.У раїн а, центр, дерев’яний, с хий, 4 імнати, опалення аз, 20 сот.землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Новини, Корець ий р-н, надвірні б дівлі, олодязь, земельна ділян а 1 а. Ціна: 8500 .о. Конта ти: (096) 765-45-75, (098) 388-14-04 Б дино , Ново раїн а, це ла, 2 імнати, хня, піч а, олодязь, льох, араж, пор ч озеро, 6 сот землі(приватизована. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , Симонів, це ляний, є аз, 50 сот землі. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Б дино , Синів, 2 імнати, сарай, льох, олодязь. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Синів, це ляний, 3 імнати, 15 сот землі. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Б дино , Стовпин, Корець о о р-н , це ляний, 4 імнати, 110 в.м., опалення, надвірні б дівлі, 0.50 а землі. Можливий обмін на вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-48-44, (095) 879-16-78 Б дино , Стовпин, це ляний, 4 імнати,110 в.м., парове опалення, еле троопалення, літня хня, сарай, араж, 50 сот.землі. Ціна: 16000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Тай ри, арний стан, 50 сот землі. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Товпижин, Демидівсь ий р-н, надвірні б дівлі, земельна ділян а над річ ою Стир. Конта ти: (099) 408-80-33 Б дино , Томахів, Гощансь ий р-н, це ляний, аз, вода, опалення, поряд ш ола, ма азини, власни . Конта ти: (096) 857-55-70 Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою, без посередни ів. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 701-02-28 Б дино , Т чин, це ляний, 100 в.м., потреб є ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 0,52 а землі, о орожа, ві на, двері, сарай араж ,хлів. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 52 сот землі або обміняю на житло в Рівном . Власни . Конта ти: (097) 431-83-23 Незавершене б дівництво, Оржів, 135 в.м, 2 поверхи, 1-й поверх жилий, всі ом ні ації, 0,15 а земельна ділян а. Власни . Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (096) 285-79-87 Незавершене б дівництво, Ясениничі, 50 в.м., це ляне, 0.15 а землі, времян а, ф ндамент під б дино , аз, світло пор ч, фр тові дерева, пор ч б дин и. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Частин б дин , Здолб нів-2, 3 імнати, 4 сот. землі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (098) 838-49-93

1.2.3. Продам по У раїні БУДИНОК, КОЛОМ’Є, СЛАВУТСЬКИЙ Р-Н, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,61ГА, З НИХ 0,32ГА РІЛЛІ МОЖНА КУПИТИ ОКРЕМО, МАЛЬОВНИЧА МІСЦЕВІСТЬ, ПОРУЧ РІЧКА ГОРИНЬ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 467-42-46 Б дино , Львів, 60 в.м., 3 імнати, хня, 10 сот землі. Конта ти: (097) 752-25-92 Б дино , Мир ород, Полтавсь а обл., б дівлі, араж, літня хня, араж, 30 сот., приватизована, 100% чорнозем. Конта ти: (098) 294-65-05

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59

Б дино , Федорів а, сарай, араж, риниця, центр села. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Квасилів, це ляний, 5 імнат, всі зр чності, 0,10 а. Ціна: до овірна. т. (097) 384-03-41 Б дино , Клевань-2, це ляно-шла овий, 100 в.м всі ви оди,12 сот землі. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Корець ий р-н, літня хня, хлів, льох, риниця, садо , 1 а землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-29-33, (097) 604-55-33 Б дино , Корець ий р-н, Новий Корець, це ла, 110 в.м. всі ви оди, сарай, араж, літня хня, 0,37 а землі. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Корець ий р-н, с.Світано , це ла, житловий стан,108 в.м, надвірні б дівлі, 30 сот землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Корнин, 200/95/15, це ляний, новоб дова, район заб дований, 2поверхи, араж, 12 сот. землі. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

БУДИНОК, КОРНИН, ВУЛ. ПУШКІНА, 119.6/50.5/12.6, МАНСАРДА 2 ПОВЕРХИ, 5 КІМНАТ, ПРОДАЖ З АУКЦІОНУ. ЦІНА: 60800 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

БУДИНОК, КОРОБКА, ДІЛЯНКА 10 СОТ, ОГОРОДЖЕНИЙ. ЦІНА: 140 000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 395-23-83 Б дино , Коршів, це ла, новоб дова. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Костопіль, 2 поверхи, це ляний, всі зр чності, можливий обмін на Львів чи йо о о олиці. Конта ти: (096) 233-67-20 Б дино , Костопіль. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Костопіль. 190 в.м., 2-пов. Зем ділян а 7сот.євроремонт, сі ом ні ації, теплений. Літня хня, араж, садо . Терміново. Ціна: 79500 .о. Конта ти: 60-88-68, (097) 653-24-32

Б дино , тип , 160 під’їзд, всі з пин а до овірна.

Обарів, новоб дова, мансардно о в.м., 13 сот землі, асфальтований ом ні ації, 70 % отовності, пор ч маршр т и. Терміново. Ціна: Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Оженін, 50 м від Рівно о, мальовниче місце, поряд ставо , ліс, це ляний, земельна ділян а 36 сото , садо , є олодязь, хороший асфальтований доїзд, араж, підвал. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70 Б дино , Омеляна, дерев’яний, 100 в.м., част овий ремонт, 0.35 а. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Оржів, 100 в.м,13 сот землі, надвірні б дівлі, пор ч ліс, ш ола, рамниця. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Порозово, дерево, 32 сот землі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Ремель, 15 м від Рівно о, новий, с часний, це ляний, євроремонт, мебльований, земельна ділян а 40 сото . О ремо араж, підвал, спортзал, літня хня з сіма зр чностями. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 217-55-70 Б дино , Рисвян а, це ляний, 3 імнати, аз, вода б дин , телефон. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Ц р ів, Здолб нівсь ий р-н, дерев’яний, 42 сот. Конта ти: (097) 575-54-98 Б дино , Ш б ів, 126,0/80,0/9,5 Ц. 5 імнат. Капітальний ремонт. 8 сото землі. Гараж, літня хня, сарай, садо . Новий пар ан, овані ворота. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Б дино , Ш б ів, це ляний, 4 імнати, 103/59/12,4 в.м., мебльований, ом ні ації, надвірні б дівлі, асфальтований доїзд, пор ч є з пин а, 0.29 а землі. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: (093) 577-16-35 Б дино , Ш б ів, це ляний, 4 імнати, всі ви оди, озеро, ліс, 20 сот землі. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Б дино , Ясениничі, 7 м від Рівно о, це ляний, азифі ований, 65 сот. Ціна: 70 000 .о. Конта ти: 64-12-36 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот, вадратна, рівна, в лиця заб дована, ом ні ації пор ч, терміново. Ціна: 10000 .о., тор . Конта ти: (097) 481-36-88 Земельн ділян , Хрінни и на березі водосховища. Пор ч всі ом ні ації. Державний а т на ведення особисто о селянсь о о осподарства. Власни . Тор . Терміново. Ціна: 1600 .о./сот , тор . Конта ти: (067) 350-35-40, (066) 656-81-33 Земельн ділян , Шпанів, асфальтований доїзд, 25 сот., під заб дов . Поряд ліс, річ а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362)43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64 Незавершене б дівництвво, Клевань 1, + дерев»яна хата, 10 сот землі, арне місце. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Незавершене б дівництво, Забороль, Рівненсь ий р-н, ділян а - 0,5 а, світло, вода, тимчасів а, араж, садо , можливий обмін на ватрир в місті з доплатою. Власни . Конта ти: (067) 399-72-02

Незавершене б дівництво, або б дино , Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Незавершене б дівництво, без посередни ів. Конта ти: 43-52-56 Незавершений б дино в межах міста. Конта ти: (097) 238-55-30 Частин б дин , Рівне, зі зр чностями, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

1.2.5. Здам 1 / 2 б дин , 2 імнати, всі зр чності, власни . Ціна: 600 рн./ міс. Конта ти: (067) 701-16-30 1/2 б дин , в л. Гр шевсь о о, 2 імнати, меблі, част ові зр чності. Ціна: 900 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар Б дино , 2-поверховий. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 Б дино , в л. Мірющен а, всі зр чності, араж, меблі, 1900 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар Б дино , в л. Млинівсь а, 2 імнати, євроремонт, мебльований, холодильни , телефон, прал.маш. 2200 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 Б дино , Колоден а, елітна новоб дова, євроремонт, меблі, техні а, араж, баня, ворота автоматичні. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Колоден євроремонт, повністю поверхи, поб това техні Конта ти: 26-72-46, (097)

а, с часний мебльований, 2 а. Ціна: 500 .о. 297-15-01

Б дино , р-н ідропар , 2 пов, 6 імнат, осметичний ремонт, мебльована, 3500 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: (096) 869-88-84 Б дино , р-н Грабни , 3 пов, амін, араж, ом ні ації, опалення. Ціна: 8000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 К о т е д ж , в л. Васильчен а, євроремонт, віп- лас . Ціна: 900 .о. Конта ти: (096) 869-88-84

Тимчасів и, в б дь-я ом Конта ти: (098) 612-96-48

1.2.4. К плю

Б дино , Царсь е Село, новий, с часний, 2-поверховий, це ляний, земельна ділян а 10 сото . Ціна: 250 000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70

Незавершене б дівництво, або б дино , Вересневе, Тинне, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Б дино , Чорно орія, 2 поверхи, 126 в.м, 7 сот, біля ірсь ої річ и, фр товий сад, без посередни ів. Конта ти: (066) 412-36-06

Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, зр чне місце, приватизований. Конта ти: 68-07-40, (067) 301-80-64

БУДИНОК

Б дино . Роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

Котедж, Грабни , 2 імнати, євроремонт, мебльований, холодильни , телевізор, пральна машина, бойлер. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

Б дино , Урвенна, це ла, 2 імнати, аз. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , Квасилів, це ляний, 1 поверх, 4 імнати, євро. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино . Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

Б дино , Полтавсь а обл, азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 962-45-93

Б дино , Ново раїн а,150 м від з пин и, це ляний, араж, сарай, теплиця,10 сот землі (приватизована). Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , Корнин,150 в.м, 2-поверхи, ремонт, всі зр чності, аз, вода, еле три а, 1-й поверх жилий, пор ч маршр т а, земельна ділян а 0,12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Б дино , Дермань, шла , неподалі ліс, річ а. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , Ма отерти, 18 м від рівно о, араж, літня хня, аз, 60 сот. землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 254-06-24

Б дино , Симонів, Гощансь ий р-н, це ляний, всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88

Б дино , Квасилів, Ц, 1 поверх, 4 імнати, хороший ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Гощансь ий район, с.Май ів це ляний, 3 імнати, хня, оридор, веранда, льох, літня хня, хлів, риниця, землі 0,45 а . Ціна: 7500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

.о.

БУДИНОК, М.ОЛЕКСИН, ЦЕГЛЯНИЙ, 4 КІМНАТИ, ГАЗ, ВОДА, ТЕЛЕФОН, ТЕПЛИЦЯ, 3 САРАЇ, ГАРАЖ З ЯМОЮ, ВСЕ ЦЕГЛЯНЕ, ПОГРІБ МУРОВАНИЙ, СТАВОК 20Х20 М, ГОРОД, САДОК, КВІТНИК. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 171-22-55

Незавершене б дівництво, Корнин, ороб а на рита онд ліном, 250 в.м., 8 сот. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

К о т е д ж , 24 м від Києва, 330 в.м., 3-рівневий, в отеджном містеч , біля ліс , 100 м до озера, 20 м до моря. Подведений аз, еле три а, є свердловина. Ціна: 105000 .о., тор . Конта ти: (093) 461-54-20

Б дино , Корнин, шла , 2 імнати, 0,17 а землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , Дермань, дерево. Ціна: 5000 Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , М.Житин, центр, дерев’яний, 3 імнати, хня, ремонт, 50 сот.землі. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

БУДИНОК, СИМОНІВ, ГОЩАНСЬКИЙ Р-Н, 100 КВ.М., ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА 0,25 ГА, НАДВІРНІ БУДІВЛІ, ГАЗ, ВОДА. КОНТАКТИ: (067) 656-67-88

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, КОРНИН, 2 ПОВЕРХИ, 210 КВ.М., МАНСАРДНОГО ТИПУ, 5 КІМНАТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ВСТАВЛЕНІ ВІКНА ТА ДВЕРІ, Є ГАРАЖ, 12 СОТ ЗЕМЛІ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, 70 % ГОТОВНОСТІ. ЦІНА: 50000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , У раїн а, Острозь ий р-н, вели ий садо , риниця, ород. Приватизовано. Власни . Конта ти: (098) 493-40-73

Б дино , Гощансь ий р-н, Село Люцинів, 48 сот землі. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Гр швиця, під знос, риниця, льох, 0,25 а. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 211-72-09

Б дино , М.Житин, 3 імнати, ремонт, аз пор ч,15 сот.під заб дов , 42 сот. під с/ . Центр села. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

Б дино , Симонів, 30 м., дерево+це ла, 140 в.м. ,автоном а, 2 пов, металочерепиця-дах, сайдин -фасад ,повний євроремонт, асфальт.доїзд, 25 с.землі, держа т ,о орожений. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74

Незавершене б дівництво, Клевань 2, 7 сот землі. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , Ново раїн а, це ла, 4 імнати, хня, в середині дерев»яна ва он а, всі ом ні ації в б дин . Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

(096)

Б дино , Головниця, Корець ий р-н., хлів, літня хня, льох, олодязь, 0,5 а. Недоро о. Конта ти: 24-45-94, (096) 256-27-41

Б дино , Городище, 96 в.м, 4 імнати, хня, 85 сот., надвірні б дівлі, сад. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 340-01-11

Б дино , м. Остро , тиха в лиця, льт рні с сіди, асфальтний під’їзд, вели а това ділян а, це л., 105 в.м., 4 імн., ділян а 10сот., осподарсь і спор ди, добрий стан, всі ом ні ації. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

Б дино , Сарни. Конта ти: (095) 153-05-90

Незавершене б дівництво, Клевань 2 , м\п ві на арне місце, пор ч ліс, 10 сот землі. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , Карпилів а, 2-поверховий, новий, с часний, вмонтовані меблі, 15 сот., АН «Челсі». Ціна: 200 000 . о. Конта ти: 62-09-09, 26-72-46, (097) 297-15-01

Конта ти:

р-н.

Б дино , Горба ів, 200 м від траси, це ла, пошт ат рений, 3 імнати, хня. вели а веранда, сарай, олодязь, двір асфальтований. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

Б дино , К нин, Здолб нівсь ий р-н, хлів, риниця, льох, 0,70 сот. приватизованої землі. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (098) 463-41-06

Б дино , Рясни и, монол.-шла , 4 імн., хня, аз поряд, вода в дворі, 20 сот.землі. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , Ново раїн а, це ла, 4 імнати, 6сот землі. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Караєвичі.

Б дино , Глинсь , це ляний, аз, парове опалення, 4 імнати, 20 сот.землі. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Голишів, Рівненсь ий Конта ти: (067) 367-99-58

Б дино , Кривичі, це ляний, 12 м. від Рівно о, аз, вода, 60 сот ород , власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

Б дино , Уїздці, 22 м від Рівно о, ам’яна хата, 75,4 м. в., 4 імнати, азифі ована, новий отел, льох, л ня, хлів, риниця, 20 сот землі. Металевий араж. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , 156-93-39

13

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

№11 від 28 березня 2012 ро

1/2 б дин в місті, без ремонт , або імнат в б дин . Ціна: до 40 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

р-н

міста.

Тимчасів , меблі, част ові зр чності. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Тимчасів , р-н 12 ш оли, 700 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: (096) 869-88-84 Тимчасів . Конта ти: 23-72-57, 43-09-72, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Тимчасів . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 Частин б дин , о ремий вхід, 2 імнати, хня. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

1.2.6. Винайм

Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино

Б дино в місті, отедж Ціна: до 85000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

Б дино , Гоща. Конта ти: (097) 115-71-82

Б дино , 1/2 б дин , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , або незавершене б дівництво, Бояр а, Ювілейний, пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, Мірющен а, автово зал, зоопар , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

елітний. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино , 1/2 б дин , на дов отривалий термін, на о олиці або за межами м. Рівне. Конта ти: (096) 614-16-02 Частин б дин або б дино . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.2.7. Обмін

Б дино , Басів К т, старий, дерев’яний, земельна ділян а 0,09 а, приватизована, в б дин аз, світло, вода на дві 1- імнатні вартири. Власни . Конта ти: (067)475-09-60

1/2 б дин , Лінії, це ла, 2 імнати, без ремонт , 3 сот землі, на 2- імнатн вартир в Рівном або 1- імнатн + доплата. Терміново. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б д и н о , Грабни . Конта ти: 45-43-22, 43-57-59

Б дино , 28 м від Рівно о, всі зр чності на 1- імнатн вартир в Рівном з доплатою 6000 .о. Конта ти: (096) 857-55-70

Б дино , місто, передмістя, роз ялн всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Б дино , Томахів, зр чності на 1,2- імнатн вартир в Рівном . Конта ти: (096) 857-55-70

Б дино , незавершене б дівництво, поблиз міста, не а ентство, порядність арант ю. Конта ти: 43-16-85

Незавершене б дівництво, Оржів, 135 в.м, 2 поверхи, 1-й поверх жилий, всі ом ні ації, 0,15 а земельна ділян а, власни на вартир . Конта ти: (096) 285-79-87

Б дино , Рівне, Рівненсь ий р-н, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б д и н о , терміново, без посередни ів. Конта ти: (096) 213-55-52

Частин б дин , в л. Бахарєва, земельна ділян а - 0,3 а, є можливість доб дови, власни на вартир в м.Рівне. Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57


14

ДАЧІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ Земельн ділян , в л. Ма арова, 20 сот, вадратна, рівна, ом ні ації, терміново. Ціна: 19000 .о., тор . Конта ти: (097) 217-55-70 Земельн ділян , в л. Ма арова, 4.1 а. Ціна: 165000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Земельн ділян , в л. Серпан ова, 6 сот,є 2 поряд,всі ом ні ації,д же хороше місце. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. С лярен а, 0.1 а, для б дівництва. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua З е м е л ь н ділян , в л. С лярен а, р-н Бояр а, 11 сот, асфальтований під’їзд, ом ні ації, поряд дитячий майданчи , без посередни ів. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (097) 468-72-01 Земельн ділян , в л. Чесь а, ом ні ації біля ділян и, 25 сот. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70 Земельн ділян , в л. Чорновола, 1 лінія, світло біля ділян и, 10 сот, терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Чорновола, 10 сот, вадратна, рівна, ом ні ації пор ч. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Гідропар ,16 сот,є старий б дино ,рівна ділян а. Ціна: 65000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Дачі, земельні ділянки

Земельн ділян , Городище, 10 сот, сад, н . Ціна: 5500 .о. Конта ти: (096) 723-53-67, (050) 221-09-33

1.3.1. Продам в місті

Земельн ділян , Городище, 10 сот. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

Земельні ділян и, під б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 Земельні ділян и, 3 шт, траса Рівне-Л ць , 3 м від Рівно о, по 0.12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельні ділян и, під б д-во, р-н Зоопар , 12 сот. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Земельн ділян в місті, 7 сот, є прое т, між б дин ами, всі ом ні ації. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У М. РІВНЕ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, ПЛОЩЕЮ 0,1000 ГА - 60000 У.О. І 0,005 ГА ОРЕНДА НА 10 РОКІВ. КОНТАКТИ: (050) 627-61-61 З е м е л ь н ділян , 0,18 а, Колоден а, в л.Молодіжна, державний а т на б дівництво, рівнина, ом ні ації пор ч. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: (096) 406-04-00 Земельн ділян , 9 сот, р-н автово зал , новий масив, рівна,100 м від траси, під б дівництво. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (098) 134-19-77, (050) 016-58-31, (096) 786-73-74 Земельн ділян , А роперероб а, 0,14 а для б дівництва, ом ні ації. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , А роперероб а,12 сот.під б дівництво ,всі ом ні ації. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Б.К т, 10 сот. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70 Земельн ділян , Барма и, 10 сот. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (096) 188-84-67, (096) 188-85-92 Земельн ділян , Барма и, садо , араж металевий. Конта ти: (098) 042-03-83, (096) 188-84-67 Земельн ділян , Басів К т, 12 сот., р-н старої ш оли №14, хороше місце розміщення, ділян а рівна. Ціна: 45 000 .о., тор . Конта ти: (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , біля Л ць о о ільця, район Ювілейний 0,1 а для б дівництва, рівна, еле три а в наявності. Ціна: 14000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Бояр а, під б дівництво, 11 сот. між б дин ами, всі ом ні ації. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а для б дівництва, ом ні ації, між б дин ами. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а, приватизована, для б дівництва, ом ні ації, пор ч б дин и. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, 10 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 5 хв.до з пин и, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн ділян , Вересневе, 10 сот., під заб дов , ом ні ації, р-н новоб дов. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 З е м е л ь н ділян , Вересневе, 15 сот., держа т, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-13-36, (096) 438-67-85 Земельн ділян , Вересневе, в д же хорошом місці, під б дівництво, еле три а на ділянці, 75 сот. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Вересневе, центр, 0,1 а для б дівництва, ом ні ації, між б дин ами. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Городище, дачний масив, 8 сот. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (050) 378-14-44 З е м е л ь н ділян , Грабни , 0,07 а для б дівництва, хороше місце, є державний а т. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , дачн , 16,5 сот, 40Х40 м, ооператив «Вишневий», приватизован , держа т, або 2 ділян и по 8 та 25 сот, аз вода, світло пор ч, власни . Ціна: 9500 .о., тор . Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 З е м е л ь н ділян , ПМК-100, 27сот, під омерцію, заправ , рівна, асфальтований під’їзд, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88 Земельн ділян , поблиз афе «Софія», під заб дов , 0,10 а, рівн , ом ні ації пор ч, недоро о. Конта ти: (067) 596-14-36 Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: 13500 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

З е м е л ь н ділян , Колоден а, 0.12 а, ф ндамент пере ритий панелями, вода, аз, світло пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 653-53-17 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, 17 сот,/10 сот ОСГ. Готова до продаж . Терміново. Ціна: 15500 .о. Конта ти: (099) 910-77-79, (097) 653-24-32 З е м е л ь н ділян , Колоден а, 19 сот., старий дерев’яний б дино , надвірні б дівлі. АН «Авеню». Ціна: 23000 .о., тор . Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net З е м е л ь н ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Конта ти: (096) 474-84-88 З е м е л ь н ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, біля б дин молитви, 0.7 а, під заб дов . Ціна: 16000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, в л. Новодвірсь а, 30 сот, під б дівництво, р-н заб дований, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Колоден а, в л. Польова, 10 сот. під б дівництво, ом ні ації на ділянці. Ціна: 13500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Колоден а, р-н автодром , 0,06 а для б дівництва, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 9500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Колоден а, р-н автодром , 0,12 а для б дівництва, 30х40м, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Колоден а, Червоні Гори, 7 сот, ом ні ації пор ч. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Земельн ділян , Новий Двір, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації на ділянці, асфальтований під»їзд. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , в л. Київсь а, (за «Газови ом»), 10 сот. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , в л. Костромсь а, 0,1 а для б дівництва б дин . Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

З е м е л ь н ділян , Новий Двір, масив «Золоті ворота», 13 сот. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37

Дач , Нова У раїн а, 48 м. в. Колодязь, сарай, сад. Пор ч з пин а, озеро, ліс. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20 Дач , Ново раїн а, 100 м від Лебедино о озера, ф ндамент, підведений аз. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 468-72-01

Дач , Ново раїн а, 2 поверхи, аз, араж, сад, теплиця. Конта ти: (097) 568-27-37 Дач , Ново раїн а, 6 сот, це лян , мансардно о тип . Ціна: 1200 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Дач , Ново раїн а, дерев’ян ,2 поверхи, жила, 2 імнати, 6 сот землі. Ціна: 12500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, масив «Західний», це лян , є риниця. Конта ти: 5-86-76, (067) 988-64-65

Земельн ділян , р-н автодром , 12 сот, ом ні ації. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (050) 378-14-44

Дач , Ново раїн а, це ляна, 2 поверхи, 3 імнати, 60м в, араж, с важина, пошт ат рена. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н А роперероб и, 0,1 а, в л. Гаше а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , р-н а роперероб и, 10 сот, під б дівництво. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Земельн ділян , р-н а роперероб и, 10 сот. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70 Земельн ділян , р-н іпермар ет «Фоззі», 0,86 а, приміщення до 1000 в.м, висота 8м, світло, вода, аналізація, земля в оренді на дов ий час. Конта ти: (067) 410-45-76 Земельн ділян , р-н Зоопар , «ГАЗОВИК», 10 сот, рівн , між б дин ами. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88 Земельн ділян , р-н зоопар , 0,1 а для садівництва. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, можна б д вати, рівна, ом ні ації недале о, терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

З е м е л ь н ділян , Колоден а, 0,12 а, ф ндамент пере ритий панелями, ом ні ації пор ч. Конта ти: (097) 553-53-17

(067)

Дач , Ново раїн а, це ляна, 2 поверхи, 2 імнати, веранда, 75 в.м., амін. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Колоден а, 0,07 а для б дівництва, ом ні ації. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Конта ти:

Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: 13500 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , р-н зоопар , 0,1 а, для садівництва. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Зоопар , в заб дованом районі. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Дач , Кам’яно ірсь . 135-50-92

Дач , Ново раїн а, 2 пов, 60м в, Ц,є хлів араж.сад. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , за рестораном «Райсь ий сад», 10 сот. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

З е м е л ь н ділян , Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

№11 від 28 березня 2012 ро

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот., під б дівництво. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (067) 254-25-40 Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 10 сот, пор ч б дин и, хороше місце. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , р-н Льоно омбінат , за афе «Райсь ий сад», 12 сот, з ом ні аціями. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , район «Л ць о о ільця» 0,1 а для б дівництва, масив за «О о». Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , садово- ородню, 0,8 сот, Городище. Конта ти: (097) 501-93-51 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, 10 сото . Без посередни ів. Конта ти: (098) 156-45-20 Земельн ділян , Тинне, 13,5 сот. або обміняю на автомобіль, вартир , б дматеріали. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (067) 340-04-93 Земельн ділян , Тинне, 9 сот, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (067) 293-71-91 Земельн ділян , Тинне, в л. Бри адна, 0.085 а, з ф ндаментом, всі до менти на б дівництво. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Тинне, над трасою, 13 сот, о ороджен , аз, світло, вода на території, можливий обмін на вартир , автомобіль, б дматеріали. Конта ти: (067) 340-04-93 Земельн ділян , Червоні Гори, 16 сот, рівна, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 5 хв.до з пин и маршр т и, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 Земельн заб дов , 28-24-30

ділян , Червоні ори, під аз, вода, світло. Конта ти:

Земельн ділян , Ювілейний, за авторин ом, асфальтований під’їзд, ом ні ації, с сіди є. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Земельн ділян , 0.06 а, (дачі • Ново раїн а), о ороджен ,

оброблен , приватизован , зр чне місце. Власни . Конта ти: (067) 664-11-55

Дач , 2 поверхи, Кам’яна ора. Конта ти: (067) 883-39-46, (099) 202-86-45 Дач , Городище, 2 поверхи, теплиця, араж, 0,09 а, Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (067) 191-57-70 Дач , Городище, незавершена, 2 поверхи, 8 сот землі. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Дядь овичі, х тір, 30 сот. Конта ти: (096) 502-34-40 Дач , Кам’яна ора, 0,12 а, б дино , 2 поверхи, 2 теплиці, баня, олодязь, ставо , поряд залізнична платформа. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-14-02, (097) 564-21-23 Дач , Кам’яна ора, 2 поверхи, це ляна, 12 сот. землі. Конта ти: (098) 763-07-23 Дач , Кам’яна ора, на Костопільсь их дачах, 12 сот, є б дино , сарай, теплиця. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (067) 741-41-22 Дач , Кам’яно ірсь . 585-25-13

Конта ти:

(067)

Дач , Ново раїн а, це лян , 2 поверхи, 110 в.м., 4 імнати, аз, оплення, ремонт. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново 175-20-22

раїн а.

Конта ти:

(050)

Дач , Рівненсь а, Костопільс ий р-н, Кам’яна Гора, 75 в.м., бр с, 0,07 а. Масив «Бор івсь ий», пор ч ліс, озеро. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Дач , це лян , 2 поверхи, Ново раїн а, масив «Західний 1», 3 імнати, хня, аз, араж, 0,6 а. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 43-47-63 Земельна діля а в с.Нова У раїн а 10 сотих. Під б дівництво. Власни . Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Земельні ділян и, 2 шт., К стин, 0,37 а, під заб дов 2 б дин ів, приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: (067) 589-49-28 Земельні ділян и, 2 шт., Обарів, 30 сот, 13 сот., біля авторин . Конта ти: 61-94-22 Земельні ділян и, Городище, 2 шт., по 0,08 а, приватизовані, ом нці ації пор ч. Власни . Ціна: 4800 .о. тор . Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Земельні ділян и, Зосів, 6 м від Рівно о, по 10сот. землі, під дач . Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 Земельн далян , с. Городище, 2 част и по 10 сот, можна пити, я разом та і о ремо, до менти отові, можливий тор . Ціна: 3000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43, (099)262-12-28 З е м е л ь н ділян , Забороль , 0,25 а, рівнинна, заб дований район, аз, світло пор ч, посаджено молодий садо , оброблений ород, неподалі ліс озеро, до траси Рівне-Сарни 1 м. Ціна: 15000 .о. тор . Конта ти: vov4ikgor@bigmir.net (097) 440-26-50, (066) 040-10-61 Земельн ділян 0,01 а під заб дов , Біла Криниця. Конта ти: (050) 175-20-22 Земельн ділян під заб дов , Карпилів а (Пансь ий масив), 0,20 а, приватизована, сад, онтейнер. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54 Земельн ділян , 0,25 а, під б дівництво, всі ом ні ації, це ляний б дино на ділянці 3/5 м, над трасою Л ць -Млинів-Д бно. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (094) 966-52-56 Земельн ділян , 0,32 а, Порозово, 4 м від Рівно о, старий б дино , аз, еле три а, олодязь, садо , місце під ставо , асфальт, пор ч ліс, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 833-66-86 Земельн ділян , 0,8 Конта ти: (096) 501-93-51

а, Городище.

Земельн ділян , 12 м від Рівно о, під б дівництво, 24 сот., поряд ліс, ставо . Конта ти: 63-51-59 Земельн ділян , 2,6 а, Карпилів а, для с/ , є можливість ви ористання під заб дов , без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 362-82-87 Земельн ділян , 4 м від Рівно о, Ясениничі, 20 сот. Власни . Конта ти: (096) 381-22-12 Земельн ділян , 9 м від Рівно о, 1.4 а. (25 сот під б дівництво, 50 сот - ліс та ОСГ о ороджено, ом ні ації пор ч, б дино дерев’яний). Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Антопіль, 0,6 а. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99 Земельн ділян , Антопіль, 10сот.під заб дов , ом ні ації, в лиця новоб дов. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Антопіль, Дмитрівсь ий поворот, 7,4 а (над трасою). Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Антопіль. Ціна: недоро о. Конта ти: (096) 541-21-00 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.12 а під б дівництво, права сторона, рівна, ом ні ації пор ч. Терміново. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.20 а, під б дівництво. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот., всі ом ні ації пор ч, рівна, асфальт, терміново. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. ціна за одн 10000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. ціна за одн 10000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, за Райсом,10 сот під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Бабин, приватизована, пілд б дівництво, 24 сот., поряд ліс, озеро, л . Конта ти: (050) 198-38-26

Земельн ділян , Городище, 40 сот. або обмін на 2- імнатн вартир в Рівном . Конта ти: (097) 777-50-20

Земельн ділян , Барма и, 0.21 а. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Земельн ділян , Городище, 6 сот., поряд заб дови, ом ні ації. Ціна: 4000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Барма и, 12сот,центр села,є старий б дино ,всі ом ні ації. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Барма и, для б дівництва, 0,1 а. Приватизована, між б дин ами, ом ні ації, асфальтована доро а. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Барма и, для б дівництва, 0,1 а. Приватизована, рівна, ом ні ації біля ділян и, пор ч б д ються б дин и. Ціна: 13500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Барма и, для с/ , 2 а. Не пай, приватизована, за афе «Райсь ий сад». Ціна: 35000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а для б дівництва, за «Райзом». Ціна: 8000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а для б дівництва, ом ні ації пор ч. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а, для садівництва. Відраз при вїзді, права сторона в напрям Києва. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua З е м е л ь н ділян , Біла Криниця, рівна, прямо тна, ом ні ації поряд. Терміново. Ціна: 9000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Земельн ділян , Бронни и, 85 сот., с/ призначення, поряд б дин и, ом ні ації, можна змінити призначення. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Бронни и, для б дівництва, 0,11 а. Ціна: 5000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Житин, 0,1 а, для б дівництва. Приватизована, район ферми. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Оле син, 0,16 а, для б дівництва, 20м до ом ні ацій. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , В. Омеляна, в л. М зи івсь а, 0,15 а. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua З е м е л ь н ділян , В.Житин, 0,1 а, р-н новоб дов, до менти під б дівництво, ом ні ації, власни . Ціна: 13800 .о. Конта ти: (063) 562-69-14 Земельн ділян , В.Житин, 15 сот., під заб дов . Конта ти: (067) 873-05-07 Земельн ділян , В.Житин, центр, 10 сот., ом ні ації. Ціна: 7500 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Городище, 8 сот,. аз,світло на ділянці. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, 8 сот., приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: 64-51-74, (097) 975-54-29 З е м е л ь н ділян , Городище, 8 сото , приватизована, ом ні ації пор ч, ділян а рівна, від автоб сної з пин и 700м, від Київсь ої траси 2 м. Власни . Терміново. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (066) 811-33-80 З е м е л ь н ділян , Городище, 8 сото , приватизована, ом ні ації пор ч. Власни . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (066) 811-33-80 Земельн ділян , Городище, в л. Шевчен а, 11сот., під заб дов , ом ні ації пор ч, асфальт, заб дований р-н, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Городище, ооп.»Калина», 0,06 а, приватизована, сад, аз, світло, маршр т а пор ч, б дівельний ва ончи 6х3м, власни . Ціна: 6200 .о. Конта ти: (067) 377-41-47 Земельн ділян , Городище, масив «Калина», 6 сот, під заб дов . Конта ти: 24-54-79 Земельн ділян , Городище, під садівництво, о ороджена, поряд доро а, сад(вишні, ябл ні, оріх, щі малини, смородини), н , є можливість проведення ом ні ацій, є можливість оформлення під заб дов . Конта ти: (096) 723-53-67, (050) 221-09-33 Земельн ділян , Городище, приватизован . Конта ти: 20-74-14 Земельн ділян , Городище, р-н новоб дов, 20/58, 0,11 а, під заб дов , ом ні ації між б дин ами. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Городище, центр, 14 сот., під заб дов , до менти. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 З е м е л ь н ділян , Городо , (10 сото ). Зр чний під’їзд. Конта ти: (097) 998-94-37 vovayasen@gmail.com Земельн ділян , Городо , 0.10 а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Грабів (8 м від Рівно о),15 сот, під б дівництво, терміново. Ціна: 5500 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Грабів,12 м від Клеваня,15 сот під б дівництво,масив новоб дов,150 м від асфальт . Ціна: 6000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net Земельн ділян , Гр швиця, новий масив, 25 сот., під заб дов , ом ні ації, рівна, асфальт. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Доро об ж, Гощансь ий р-н, 20 м від Рівно о. Конта ти: (050) 371-77-25, (098) 022-01-26 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, аз, світло, асфальтований під’їзд, привітизована, під б дівництво та с/ , власни . Конта ти: 45-03-87, 45-03-87 (098) 078-76-65

Земельн ділян , В.Омеляна, 0,67 а, всі ом ні ації, старий б дино . Конта ти: (098) 271-98-05

З е м е л ь н ділян , Дядь овичі, 15 сот, ом ні ації недале о, с сіди б д ються, під заб дов . Ціна: 5500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , В.Омеляна, 25 сот, під заб дов , приватизована, є аз, світло. Конта ти: (067) 646-18-22, (097) 504-55-01

Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , В.Омеляна, під б дівництво, 17 сот. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (097) 074-92-72

Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , В.Омеляна, під заб дов . Конта ти: (093) 254-13-38

Земельн ділян , Дядь овичі, в напрям Милостива, 15 сот., під заб дов , ом ні ації. Ціна: 7300 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , В.Омеляна, р-н х тора, для с/ , 0,18 а. Конта ти: (096) 157-02-58 Земельн ділян , Вересневе, 0,09 а, новий масив. Конта ти: (067) 376-53-67 Земельн ділян , Верхів, 0,25 а. Приватизована, 100м до став , ом ні ації пор ч, асфальтована доро а. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Верхівсь , 0,15 а. для б дівництва. Приватизована земельна, ділян а, знаходиться між б дин ами, ом ні ації біля ділян и, рівна, неподалі ма азин, пор ч з пин а. Ціна: 5000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Дядь овичі, від з пин и 500 м, аз, світло, 1-ша лінія, 0,15 сот., приватизована, під б дівництво, власни . Ціна: недоро о. Конта ти: 43-07-58 Земельн ділян , Дядь овичі, під с/ , 0.33 а, держа т. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 102-07-41 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , за Колоден ою, с. Порозово 6 м.від Рівно о, новий масив, 12сот.під заб дов ,1-ша лінія, ом ні ації. Ціна: 9500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Забороль, 21 сот.під б д-во, ом ні ації пор ч. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (0362)43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64

Земельн ділян , Верхівсь , під заб дов , 0,15 а, приватизован , ом ні ації поряд, неподалі від траси. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 102-07-41

З е м е л ь н ділян , За ороща, 5 м від Корнина, 17 сот. під б дівництво, ом ні ації пор ч, поряд б дин и. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Гільча-2, поблиз джерела св. Ми олая, 25 сот., під заб дов , рівна, ом ні ації, асфальт. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городище, 0,07 а, розпочате б дівництво, без посередни ів. Тор . Ціна: 9 000 .о. Конта ти: (097) 771-92-53 Земельн ділян , Городище, 0,11 а, приватизована, сад, ва ончи , вода, ом ації пор ч, власни . Конта ти: (097) 337-38-70 Земельн ділян , Городище, 0.08 а, приватизована, поряд ом ні ації. Конта ти: 62-91-72, (067) 264-40-53 Земельн ділян , Городище, 10 сот, ом ні ації на ділянці. Ціна: 22 000 .о. Конта ти: 63-11-57, (097) 297-15-01 Земельн ділян , Городище, 10 сот, новий масив. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

З е м е л ь н ділян , Здолб нів 2, 8 сот, приватизована, під заб дов . Власни . Конта ти: (067) 302-73-32 Земельн ділян , Здолб нів, 0,1 а, р-н лі арні. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (096) 284-12-04, (050) 029-40-66 Земельн ділян , Здолб нів, Конта ти: (098) 970-66-25

9

сот.

Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 0,12 Конта ти: (067) 370-20-42

а.

Земельн ділян , Караєвичі, 0,12 а для б дівництва, рівна, між б дин ами, ом ні ації, хороший доїзд. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Карпилів а, 1,4 а, 0,25 а для б дівництва, решта для осподарства, є старий б дино , свій ліс, місце для став а, все в приватній власності. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Карпилів а, 15 сот., під б дівництво. Конта ти: (067) 258-51-89 З е м е л ь н ділян , Карпилів а, 18 сот., приватизована, під б дівництво. Конта ти: (096) 156-93-39

Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов . Конта ти: (050) 167-89-45

Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Бабин, 0,21 а для б дівництва, біля озера, ом ні ації пор ч. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Городище, 16, 5 сот, приватизован , є держа т, ом ні ації пор ч. Ціна: 9700 .о. Конта ти: (050) 339-41-79

Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Бабин, для б дівництва, 0,1 а. Ціна: 5000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Городище, 20 сот., новий масив, біля доро и. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Карпилів а, під б дівництво. Конта ти: 62-80-13, (067) 267-08-54

Земельн ділян , Б.Криниця, приватизована, 0.1 а, є доро а, всі ом ні ації, без посередни ів. Конта ти: (097) 381-75-75, (050) 523-07-01


Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Квасилів, між б дин ами, 10 сот, всі ом ні ації пор ч. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Клевань, 0,116 а, підведено: аналізацію, аз, вод , світло. є ф ндамент, до менти на б дівництво та архіте т рний паспорт. На за альн площ 146 в.м є ліміт аз . Ціна: 27 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Земельн ділян , Клевань, 10 сот., під заб дов . Конта ти: 23-48-72 З е м е л ь н ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 З е м е л ь н ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, ділян а із старим дерев’яним б дин ом.19 сот.Є надвірні б дівлі. Ціна: 23000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Колоден а,10 сот., для б дівництва. Конта ти: (096) 233-67-20

Земельн ділян , Обарів, 15 сот., поблиз цер ви, ом ні ації, асфальтний доїзд. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Обарів, 17 сот., пор ч ом ні ації. Власни . Терміново. Конта ти: (098) 783-53-97 Земельн ділян , Обарів, під заб дов , 7 сот. Конта ти: (097) 175-60-71 Земельн ділян , Оле сандрія, 0,15 а для б дівництва, 1-ша лінія від озера. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Оле сандрія, 0,15 а для б дівництва, біля озера. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Оле сандрія, 0,17 а для б дівництва, біля озера, асфальтована доро а, ом ні ації пор ч. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Оле сандрія, 10 сот, під б дівництво, біля ліс . Ціна: 10000-18000 .о Конта ти: (097) 481-36-88 Земельн ділян , Оле сандрія, 15 сото землі. 300 до озера. Світло, аз проведені пор ч. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

З е м е л ь н ділян , Корнин, 10 сот., під б дівництво, рівна, р-н новоб дова, терміново. Ціна: 8500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Земельн ділян , Омеляна, в л. Чесь а, 0,16 а для б дівництва, 300м від траси, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

З е м е л ь н ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Омеляна, в л. Чесь а, 0,20 а, приватизована, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 598-57-57

З е м е л ь н ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Корнин, 12,9 сот, під б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Корнин,11 сот під б дівництво, район новоб дов, ом ні ації поряд. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net Земельн ділян , Кривичі (за Ясениничами), 12,5 сот., під заб дов , новий масив, 4 лінія. Ціна: 3000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 З е м е л ь н ділян , Кривичі, 11 сот, під б дівництво. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 З е м е л ь н ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов , є ф ндамент 10/11 м, б дівельний план на б дино та світло, приватизована, ом ні ації пор ч, під’їзна доро а, без посередни ів. Ціна: 18000 .о. тор . Конта ти: (097) 672-16-75 З е м е л ь н ділян , К стин, 0,19 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч, без посередни ів. Ціна: 12000 .о., тор . Конта ти: (097) 135-85-64 Земельн ділян , К стин, 0.12 а, поряд озеро, ліс. Конта ти: (067) 382-13-20 Земельн ділян , К стин, 0.22 а, є ф ндамент 10/11 м, б дівельний план на б дино та світло, ом ні ації, ліс пор ч, без посередни ів. Ціна: 24000 .о. тор . Конта ти: 23-68-59 З е м е л ь н ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 З е м е л ь н ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , К стин, під заб дов , 0.126 а, приватизована з сіма до ментами. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-83-67 Земельн ділян , К стин, центр, 0,25 а для б дівництва, рівна, ом ні ації, асфальтована доро а, пор ч з пин а, між б дин ами Ціна: 11000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Омеляна, за «Софією», 19 сот під заб дов . Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: (0362)43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64 Земельн ділян , Омеляна, під заб дов , 0.24 а, аз вода, недоро о. Конта ти: (097) 346-72-44 Земельн ділян , по трасі Київ-Чоп, с. Д брів а, Д бенсь о о р-н , 0.47 а. Є літня хня, араж, сарай. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 68-34-92 (099) 116-72-77 З е м е л ь н ділян , поблиз м. Корець, призначен для с/ та товарно о виробництва. Конта ти: (096) 508-38-95 Земельн ділян , Порозово, Рівненсь ий р-н, 6 м від Рівно о, 0.15 а, приватизована, поблиз ліс . Конта ти: (067) 870-65-92 З е м е л ь н ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 З е м е л ь н ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Рівненсь а, Рівненсь ий. Шпанів, 0,28 а. Район спиртзавод , ом ні ації пор ч, два державних а та. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, 0,25 а, ом ні ації пор ч, під с/ . Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Сарни, під заб дов . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Земельн ділян , Сер іїв а, для б дівництва, 0.16 а, Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Одесь а обл., Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1 лінія на бере моря. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

1.3.4. К плю Дач , без посередни ів. Конта ти: (067) 362-55-01 Дач , для себе, терміново, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28 Дач , Нова У раїн а, в хорошом стані. Ціна: до 18000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43, (099) 262-12-28 Дач , Ново раїн а, це лян , з терміново. Конта ти: 43-19-96, 493-59-37

азом, (067)

Земельні ділян и поблиз Рівно о, від 0,06 а до 0,25 а. Посередни ам вина орода. Ціна: 150 .о./0,01 а. Конта ти: (094) 966-16-85 Земельні ділян и, бла о стрій. Конта ти: 43-16-85 Земельн ділян або старий б дино біля ліс , водойми. Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян в місті або передмісті. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян для б дівництва, Рівне, Рівненсь ий р-н, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян Кам’яна Гора, Городище, Ново раїн а. Ціна: до 10000 рн. Конта ти: (095) 754-19-03 Земельн ділян над трасою або поблиз доро и, не а ентство. Конта ти: (094) 966-52-56

Земельн ділян , можна неприватизован . Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян , навпроти ТРЦ «Е ватор», в л. Ма арова, Павлючен а, Пржевальсь о о. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Нобель, 10-12 сот. Конта ти: (099) 053-61-40 Земельн ділян , Нобель, поблиз озера. Конта ти: (099) 053-61-40

річ и,

Земельн ділян , Новий Двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , під б дівництво. Рівне. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , поблиз Л ць о о ільця, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , поблиз Рівно о, до 10 м, під заб дов . Ціна: до 5000 .о. Конта ти: (098) 673-37-68 Земельн ділян , р-н аеропорт , під б дівництво. Конта ти: (067) 154-46-86 Земельн ділян , р-н зоопар , під б дівництво, садівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , р-н Рівненсь ий, можливо з б дин ом під дач , недоро о, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Земельн ділян під б дівництво, поблиз Рівно о, в напрям Л ць а або Млинова. Ціна: до 5000 .о. Конта ти: (098) 673-37-68

Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для садівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян під дач , посередни ів. Конта ти: 43-52-56

З е м е л ь н ділян , Рівненсь ий р-н, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян р-н в л. Ма арова, можна не приватизован , без посередни ів. Конта ти: (095) 754-19-03

Земельн ділян , Тинне, під б дівництво, для ведення с/ . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Басів т, в л. Чорновола, або Царсь е село. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян . Ціна: до 3000 Конта ти: (067) 362-55-01

Земельн ділян , Хрінниць е водосховище, 13 сот, біля води. Конта ти: (067) 381-52-59 Земельн ділян , Червоні Гори, під заб дов , 12 сото , приватизована. Конта ти: (050) 221-03-01 З е м е л ь н ділян , Шпанів, 0,135 а для б дівництва, центр, рівна. Ціна: 13500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Ново раїн а (Садові Ділян и), приватизована, 0,06 а, є недоб дований б дино , недале о від з пин и. Власни . Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (097) 225-23-21, (067) 287-76-72

Земельн ділян , Шпанів, 0,28 а, ом ні ації пор ч. Ціна до овірна. Конта ти: (096) 232-92-67 З е м е л ь н ділян , Шпанів, 0.25 а, для б дівництва, Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 З е м е л ь н ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 З е м е л ь н ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

ділян

Земельн ділян , Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар , під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Бояр а, Ювілейний, Пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , в р-ні ПМК-100, б дь-я , розз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

.о.

Земельн ділян . Роз лян всі варіанти. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1.3.5. Здам Земельн ділян , Ново раїн а, 0,24 а, під с/ , чорнозем, зр чний доїзд, оплата частина врожаю. Конта ти: 43-52-56

1.3.7. Обмін Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під заб дов , ом ні ації пор ч на мі роавтоб с. Конта ти: 43-17-42, (067) 162-81-28

Земельн ділян , Обарів, с/ призначення, 0,26 а, на б дівельні матеріали. Конта ти: (094) 966-16-85

Гаражі, кіоски •

1.4.1. Продам

Земельн ділян , Ш б ів, 42 сот, на ділянці старий б дино , олодязь, пор ч ліс, річ а. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

Земельн ділян , Городо , Обарів, Оле син, Шпанів, Став и, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Ш б ів, центр, р-н новоб дов, 15 сот., під заб дов , всі ом ні ації. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б о с и , 2 шт., р-н 12 приватизованій ділянці, є надб дови або обміняю Конта ти: (098) 793-79-95

Земельн ділян , Житин, Барма и, К стин, Забороль, Оле сандрія, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Ш б ів,15 сот під б дівництво, всі ом ні ації, машина аменю, 2 машини щебеню. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

Земельн ділян , Житин, Городище, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

З е м е л ь н ділян , Ново раїн а, масив «Про рес», 9 сот. Ціна: 5200 .о. Конта ти: 40-49-01 З е м е л ь н ділян , Ново раїн а, масив Західний-2, 0,06 а, приватизован , олодязь, світло, аз пор ч. Конта ти: 5-33-80, (096) 968-24-18 Земельн ділян , Ново раїн а. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (096) 723-53-67, (050) 221-09-33 Земельн ділян , Обарів 25 сот, під заб дов , ом ні ації пор ч. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Обарів, 0,25 а, під с/ , ом ації пор ч, приватизована або обміняю на авто, б дматеріали. Ціна: 4700 .о. Конта ти: (067) 362-55-01 З е м е л ь н ділян , Обарів, 0.17 а, всі ом ні ації пор ч. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Ясениничі, 0,15 а. Асфальтована доро а, ом ні ації, 10 м від міста. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн власни . 381-60-99

ділян , Ясениничі, 0.11 а, Конта ти: 28-78-41, (097)

Земельн ділян , Ясениничі, 14 сот, ом ні ації пор ч, держа т. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 652-99-20 З е м е л ь н ділян , Ясениничі, 9 м від Рівно о, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під»їзд, світло, аз на ділянці. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (098) 191-74-23, (063) 998-81-37 Земельн ділян , Ясениничі, для б дівництва, 0,15 а. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Ва ончи б дівельний, Конта ти: (067) 988-59-74

ш оли, на можливість на житло. 2,4/4,4

ооп.

«Колесо».

Конта ти:

Гараж ооп. «Кристал», це ляний, підвал, яма, приб дова 18 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-28-84, (097) 654-43-56 Гараж ооп. «Р бін», це ляний. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-28-84, (097) 654-43-56

м.

Г а р а ж це ляний, в л. І.Сір а. Конта ти: (050) 375-54-10, (050) 375-10-62 Гараж це ляний. 254-13-38

Конта ти:

(093)

Г а р а ж , в л. К рчатова. Конта ти: (098) 670-43-01 Г а р а ж , в л. Черня а, новий, це ляний в районі новоб дов, 30 в. метрів, терміново. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 26-72-46, (097) 297-15-01 Г а р а ж , в л. Ш хевича. Ціна: 5500 Конта ти: (097) 481-36-88

.о.

Г а р а ж , в л. Ш хевича. Ціна: 5500 Конта ти: (097) 481-36-88

.о.

Гараж, в л.К рчатова, 25,6 в.м., др ий поверх, с хий, в ідеальном стані, по ритий єврор бероїдом, недоро о. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 168-63-65

ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ

Гараж, ооператив «За ермом». Власни . Конта ти: (093) 487-47-58

Земельн ділян , омерційно о призначення, від 0,02 а, можливо в оренд . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ,

Земельн ділян , омерційно о призначення, можливо поблиз траси Київ-Чоп. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ.

ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА КОНТАКТИ: (098) 380-03-35

Кіос на рин «Андріївсь ий». Конта ти: (096) 839-41-96, (067) 968-29-25 Кіос тор овельний, 3Х2 м, лічильни , провод а. Конта ти: (098) 514-51-15

Кіос , рино 443-71-36

ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ

. Конта ти: (097)

Кіос , рино «Ювілейний», 2/4. Конта ти: (097) 239-67-99, (067) 800-76-39

«Джерело».

Гараж, ооп. «Кристал», це ляний. Ціна: 1500 y.o. Конта ти: 5-51-43

43-22-72, (097) 063-49-42

рин

Г а р а ж металевий, ооп. Конта ти: (067) 381-52-59

Г а р а ж , ооп. «Колесо», це ляний. Ціна: дешево. Конта ти: (067) 364-22-34

Земельн ділян , Колоден а. Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Кіос на речовом 637-03-86

Гараж металевий ооп. «Стартер». Конта ти: 5-52-94, (096) 282-36-68

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ

АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ:

металевий. Конта ти: (096) 857-55-70

Кіос на речовом рин , 6 в.м., новий, з обладнанням, недоро о, терміново, біля центрально о приход . Конта ти: 26-48-35, (067) 919-40-74

Кіос , речовий рино , 6 в.м., новий, з обладнанням, недоро о, терміново, біля центрально о приход . Конта ти: 26-48-35, (067) 919-40-67

Ва ончи , 6х3,5 м, теплений, перевізний. Конта ти: (096) 382-00-23, (067) 362-71-58

КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ,

Кіос

Г а р а ж ооп. «Т рист». Конта ти: (095) 316-43-57

Гараж, ооп. «Аван ард-Мазда», в л. Коновальця, 3 поверх, світло, опалення, охорона. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52

Земельн ділян , Колоден а, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Колоден а. Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Гараж 22-51-47

Гараж, в л. К рчатова. Конта ти: 23-42-44

Земельн ділян , Ново раїн а, 40 сот.,15 під заб дов ,25 під с/ ,пор ч з трасою, аз, еле три а. Ціна: 13000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Кам’яна Гора або Ново раїн а, без посередни ів. Конта ти: (094) 966-52-56

Гараж ооп. «Дворець ий», це ляний. Конта ти: 28-24-30

Гараж, це ляний ооператив «Колесо», в л. Соборна, р-н Ремзавод , 24 в.м., висота 2.5, ширина 3.10, з ямою та підвалом 24 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40

Г а р а ж , ооператив «Колесо». Конта ти: (067) 198-77-99 Гараж, металевий, без місця, розібраний, хороший стан Ціна: 4900 рн. Конта ти: (067) 923-36-93 Гараж, р-н Б дин офіцерів, це ляний, яма, підвал. Конта ти: (067) 985-80-03 Гараж, р-н в л. Дворець ої, металевий. Конта ти: (067) 985-80-03 Гараж, р-н Північний, ооператив «Стартер», металевий. Конта ти: (063) 733-13-48 Г а р а ж , це ляний або металевий, в л. Чехова. Конта ти: 63-01-84, (067) 153-24-21

Ювілейний. Конта ти: (097)

Кіос , центральний прод товий рино , обладнаний, можлива оренда. Конта ти: (067) 927-10-77 Кіос . Ціна: 650 .о./5200 рн. Конта ти: (063) 441-62-32 Контейнер б дівельний Конта ти: (096) 733-56-94 К н війсь овий. Ціна: 700 Конта ти: (063) 441-62-32

металевий. .о./5600

рн.

1.4.2. К плю

Г а р а ж , в л. Вербова. Конта ти: (050) 175-20-22

Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

З е м е л ь н ділян , Ново раїн а, 9 сот, приватизована, аз. Власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

Г а р а ж в ооперативі, в л. Дворець а. Конта ти: 24-63-04

Гараж це ляний, 2-поверховий, ооператив «Нафтови », в л.Соборна, світло, охорона. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63

З е м е л ь н ділян , Шпанів, 25 сот, під заб дов , всі ом ні ації, держа т ново о зраз а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 518-86-77

Земельн ділян , Ново раїн а, 9 сот, аз, світло, біля озера. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-36-33, 43-53-75, (097) 645-42-07, (066) 044-40-14

Гараж в аражном ооперативі «За ермом». Є яма та по ріб. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-27-47, (097) 793-09-99

Земельн ділян , Обарів, 0,26 а, під с/ , приватизована, 32/82 м, є держа т, не а ентство на дач . Конта ти: 43-16-85

Земельн ділян , Ново раїн а, 25 сото , район новоб дов, ом ні ації пор ч, 150 м від траси. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64

Земельн ділян , Шпанів, 13 сот. Конта ти: (098) 970-66-25, (098) 327-67-97

Г а р а ж «Автолюбитель», о лядова яма. Ціна: 3300 .о. Конта ти: (067) 360-61-43

на

Земельн ділян , Ново раїн а автомобіль. Конта ти: (067) 362-55-01

Контейнери морсь і 3, 5, 20, 40 тонн, б дівельний ва ончи , н війсь овий, іос металевий без місця (для тор івлі чи на б дівництво). Конта ти: (067) 934-84-89

Земельн ділян , Ново раїн а, 25 сот, аз, вода, світло пор ч. Ціна: 7000 .о. тор . Конта ти: (098) 403-19-41 niver4uk@ukr.net

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51

Гараж металевий, ооп.»Колесо». Конта ти: (067) 883-39-46, (099) 202-86-45

Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

3. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9

Земельн ділян , терміново, не а ентство. Конта ти: (094) 966-16-85

Земельн ділян , А роперероб а, Омеляна, Вересневе, Тинне. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн 43-16-85

2. Тор ові приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63

Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для с/ , під б дівництво, можливо не приватизован , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян р-н А роперероб и, Тинне, Новий двір, Обарів, Колоден а, Вересневе. Конта ти: (095) 754-19-03

1. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13

Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян під б дівництво бо са. Конта ти: (094) 966-16-85

без

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд :

Земельн ділян , під б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, можливо без до ментів. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , траса Київ-Чоп, 24 м від Рівно о, 25 сот, під заб дов , з прое том, сарай, садо . Конта ти: (098) 712-72-45, (067) 336-78-42

Земельн ділян , Нова У раїн а, 0,1 а для б дівництва, права сторона при в’їзді в село. Ціна: 5000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Ново раїн а, 0.6 сот. Конта ти: (095) 891-83-66, (098) 245-43-81

Земельн ділян , Одесь а обл. Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1-ша лінія на бере моря. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , місто, передмістя, без посередни ів, бажано р-н А роперероб и, Новий двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Земельн ділян , Тинне, в л. Гаше а, 0.13 а, Ціна: 38000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Ходоси, розпочате б дівництво, (15 м. від Рівно о), 0,16 а, приватизована. Біля сосново о ліс , річ и. Прис тні Заб дови(Господарсь а б дівля + ф ндамент на б дино ) сад, ом ні ації пор ч. Ціна: 92000 рн. Конта ти: (096) 775-63-14, (093) 114-74-72 petrovska_evg@ukr.net

Земельн ділян , Ново раїн а, 0,06 а, світло, аз, о ороджена, онтейнер, садо , пор ч ліс, озера, приватизована. Ціна: 6200 .о. Конта ти: (095) 754-19-03

Земельн ділян , Доро об ж, 25 сот., під заб дов , вадратна, рівна, над доро ою, всі ом ні ації, 3 фази. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , М.Оле син, 13 сот., під заб дов , поряд ом ні ації, над доро ою. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Н.Двір, Колоден а, Вересневе, рівні, під б дівництво з ом ні аціями не доро о. Конта ти: (097) 481-36-88

1.3.3. Продам по У раїні

Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

власни а. Конта ти:

З е м е л ь н ділян , Т чин, 23 сот., під заб дов , всі ом ні ації, асфальтний доїзд. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , масив Бор івсь ий, 6 сот. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Земельн ділян , Ясениничі, центр села, 20 сот під заб дов , асфальт біля ділян и, ом ні ації. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Корнин, під б дівництво, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Автово зал, Мірющен а, зоопар , Червоні Гори, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Лісопіль, Костопільсь о о р-н , 6 сот, о орожа, свердловина, аз, еле три а, сад. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-98-90, (099) 023-96-88

Земельн ділян , масив Бор івсь ий, 0.6 а, з до ментами, приватизована. Конта ти: (067) 382-13-20

Земельн ділян , Ясениничі, для б дівництва, 0,2 а, ом ні ації, асфальтована доро а, нав р и б дин и. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Тай ри, 0.25 а, Ціна: 5500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

15

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ

№11 від 28 березня 2012 ро

Ва ончи , онтейнер. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06 Гараж в ооперативі. Ціна: до 1000 Конта ти: (094) 966-52-56

.о.

Гараж, терміново. Конта ти: (095) 754-19-03 Гараж. Конта ти: (094) 966-52-56 Контейнер або б дівельний ва ончи . Конта ти: (098) 112-77-96

1.4.3. Здам

Гараж, це ляний, хороший, поблиз центрально о продовольчо о ма азин , є с ладсь е приміщення. Конта ти: (096) 526-97-74

Гараж металевий, в л. Костромсь а, р-н автово зал , на тривалий термін. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32 Гараж металевий, ооператив «Джерельце». Конта ти: 62-82-37, (095) 837-95-17 Гараж, Б.Воля, Володимирець ий р-н, 53 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Гараж, Березне, в л. Гр шевсь о о 20/2, 59 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Гараж, в л. Соборна, 271, 489 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Гараж, в л. Шевчен а. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 Гараж, Гоща, в л. Застав’я, 97 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Гараж, Дов оволя, Володимирець ий р-н, 33 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41


16

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

№11 від 28 березня 2012 ро Офіс, центр, в л. Г.Мазепи 18 в.м., 3/5ц. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

ПЕРУКАРНЮ, ДІЮЧУ, ПРИБУТКОВУ. КОНТАКТИ: (096) 442-93-28 Приміщення виведене з житлово о фонд , 80 в.м., о ремий вхід, можливо під офіс ма азин. Роз лядаються варіанти обмін , нер хомість або авто. Ціна: 69000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Перший ро лот 10 відсот ів від стартової ціни, ожний наст пний не менше 1 %. А ціон відб деться 20.04.2012 ро в 11.00 од. по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 13.04.2012 ро в абінеті 315 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо в розмірі 170 рн. та арантійний внесо в розмірі 10 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в РФ ПАТ АБ „У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00 од. попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: 8(0362) 64-95-54, 64-95-68. Гараж, Здолб нів, в л. Тиха, 26, 71 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Гараж, ооп. «Джерело», р-н Північний або продам. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52 Гараж, ооператив «Стартер», в л. Степова, 5. Конта ти: 28-43-60 Гараж, металевий, на тривалий термін, р-н 15 ш оли. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 656-53-32 Гараж, Мо вин, Березнівсьий р-н, 136 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Гараж, Н. Рафалів а, Володимирець ий р-н, 97 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Гараж, Сарни, в л. Бе ми, 47/1, 43 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Гараж, т чин, Гощансь ий р-н, 74 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Гараж, центр. Ціна: 300 рн./міс. Конта ти: (096) 563-43-36 Гараж. Конта ти: (067) 772-92-16 Кіос або прод товий 927-10-77

продам, центральний рино . Конта ти: (067)

Комерційна нерухомість •

1.5.1. Продам

Майновий омпле с. Рівненсь ий р-н, смт. Клевань. Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

Деревообробний цех, 35 м. від Рівно о, в напрям Л ць а, площа 2000 в. м., можливо з обладнанням, земельна ділян а 2 а, 1 м від траси, асфальтований під’їзд, терміново. Ціна: 20 000 .о., тор . Конта ти: (097) 217-55-70

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ 1.14 ГА, З ПРИМІЩЕННЯМИ І АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДІВЛЯМИ, СКЛАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ, БОКСИ, СУШИЛЬНІ КАМЕРИ ПО ДЕРЕВУ, ПРИМІЩЕННЯ ПІД СТОЛЯРНИЙ ЦЕХ, ГОТЕЛЬ 460 КВ.М., ПІД’ЇЗД ЗАЛІЗНОЇ ДОРОГИ. КОНТАКТИ: 26-35-39, (067) 295-30-02 Квартир , в л.16 Липня, під бізнес пропозицію, о ремий вхід, ві на на в лицю, 2 імнати, 50 в.м., можливість доб дови. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-43-55 (097) 436-76-86, (067) 602-46-16 Контейнер металевий, на б дівництво. Конта ти: (096) 733-56-94 Ма азин (пром р па), м-н. Незалежності, 800 м. в. Ціна: 1300000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Ма азин діючий, 50 в.м., р-н прод тово о рин , можливий обмін на вартир . Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Ма азин пр-т Мир . Ціна: 125000 Конта ти: (067) 360-61-43

.о.

Ма азин, р-н автово зал , 120 в.м., це ла, о ремостоячий. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Офіс, р-н пивзавод , 450 в.м., це ла, ремонт, всі зр чності, 2-поверхи, о ре мостояче, з/д 0,05 а-оренда на 49 ро ів. Ціна: 250 000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

С лад, в л. Стариць о о, 45 сот землі. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

С лади, Тай ри, 1000 в.м., це ла. Ціна: 200 000 . о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Приміщення виробничі, Сарни, 1000 в.м., з/д олія. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88

Цех деревообробний, 35 м. від Рівно о, В напрям м. Л ць а, 2000 в.м., можливо з обладнанням, 2 а землі, 1 м від траси, асфальтований доїзд, терміново. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (097) 217-55-70

ПРИМІЩЕННЯ НЕЖИТЛОВЕ, ДУБНО, ВУЛ. СТАНІСЛАВА МОРОЗЕНКА, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, 207,4 КВ.М., ПРОМ. ПРИЗНАЧЕННЯ, ГАРАЖ, 170,2 КВ.М., 4 ГАРАЖНИХ БОКСИ, МАЙСТЕРНІ, ПОКРІВЛЯ ШИФЕР, СТІНИ ЦЕГЛЯНІ. ЦІНА: 8100 У.О. КОНТАКТИ: (095) 280-82-18, (095) 280-82-20, (050) 353-34-62 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 160 в.м. Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 300 в.м. Ціна: 165000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 40 в.м., 2 імнати, санв зол, о ремий вхід. Ціна: 35 000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 70 в.м. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Приміщення офісне, центр, біля «Е омар ет », 30 м. в. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70 Приміщення офісне, центр, біля»Е омар ет », 120 м. в. Ціна: 200000 .о. Конта ти: (097) 217-55-70

ПРИМІЩЕННЯ ОФІСНІ, ВУЛ. П.МОГИЛИ, 28, 3 ПОВЕРХ, 170 КВ.М., 5 КАБІНЕТІВ, ПРИЙМАЛЬНА, ТЕХПРИМІЩЕННЯ, КОРИДОР, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ОПАЛЕННЯ, КОМУНІКАЦІЇ, ЄВРОРЕМОНТ. РОЗСТРОЧКА. ЦІНА: 600 У.О./КВ.М. КОНТАКТИ: (066) 604-93-48

ПРИМІЩЕННЯ ОФІСНІ, ВУЛ. П.МОГИЛИ, 28, 3 ПОВЕРХ, 70 КВ.М., 2 КАБІНЕТИ ТА ХОЛЛ, ЄВРОРЕМОНТ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ТЕРМІНОВО, РОЗСТРОЧКА. ЦІНА: 600 У.О./КВ.М. КОНТАКТИ: (066) 604-93-48 Приміщення офісні, в л. Ст. Бандери 32 в.м, ремонт, о ремий вхід. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88

1.5.2. К плю Приміщення офісне, роз лянемо всі варіанти. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 Приміщення офісне. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 Приміщення під бізнес, для себе, не а ентство. Конта ти: (094) 966-16-85 Приміщення під с лад, бажано з ділян ою, для себе. Конта ти: 43-16-85 Приміщення, офіси, ма азини, роз лянемо всі об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Приміщення, офіси, с лади, ма азини, роз лянемо б дь-я і об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

1.5.3. Здам

Приміщення с ладсь е, 70-240 в.м., бо си для ремонт а/м, столярний цех. Конта ти: 26-35-39, (067) 295-30-02

Баз відпочин , Ходоси, Рівненсь ий р-н, 207 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Ма азин, в л. Зам ова, 50 в.м., це ляний, р-н центрально о речово о рин , о ремий вхід, під непродовольч р п . Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Ма азин, Північний, 220 в.м., перший зал-82,6м2, др ий зал- 84,9м2, санв зол, та три абінети, прохідне місце над доро ою, стоїть о ремо, одноповерхове , з о ремим входом, та о ороджена приб дин ова територія. Ціна: 6000 рн. Конта ти: 43-43-55, (097) 436-76-86, (067) 602-46-16 Ма азин, центральний продрино , 40 в.м., с часний євроремонт, вітрини, автономне опалення, з о ремим входом. Ціна: 7000 рн. Конта ти: (067) 602-46-16

МАЙДАНЧИК ПРОМИСЛОВИЙ (АВТОСТОЯНКА, ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ), КОНТАКТИ: (093) 399-83-41, (093) 399-83-59

Приміщення, 50 в.м, рино «Моріон». Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Офіс, Березне, в л. Андріївсь а, 24, 35 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Приміщення, біля вход в авторино «Динамо», 45 в.м., теплене. Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60

Офіс, Гоща, в л. Незалежності, 37, 155 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

ПРИМІЩЕННЯ, В.ОМЕЛЯНА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 461.4 КВ.М., ПОТРЕБУЄ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ, КОМУНІКАЦІЇ, АСФАЛЬТОВАНИЙ ПІД’ЇЗД. ПРОДАЖ З АУКЦІОНУ. ЦІНА: 37000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Офіс, Здолб нів, в л. Гр шевсь о о, 15, 460 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Приміщення, в л. Дворець а, під ресторан, недоб дова, 1000 в.м., 20 сот землі, приватизовано. Ціна: 600000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Ан ар металевий, Остро , під розбір , 32Х12Х4 м. Ціна: 100 000 рн. Конта ти: (067) 110-94-48

Приміщення,офісне, Городо , 800 в.м., що стоїть о ремо, 0.26 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Приміщення виробничі, Сарни, 1000 в.м., ж/д олія. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-88

Приміщення, в л. Га аріна,1 поверх, 67 в.м., о ремий вхід. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , 1/5 Ц, пр.Мир , 51,5 в.м, можливо під омерцію, власни . Конта ти: 26-78-45, (068) 569-16-62

Приміщення, центр, 45 в.м., част овий ремонт, цо ольне. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

С лади, р-н Мототре , в л. К рчатова, 1000 в.м., офісно-с ладсь а база, о ороджена територія, всі ом ні ації, висота с лад 7 м, земельна ділян а 0,8 а. Ціна: 200 000 . о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Приміщення нежитлове, в л. Га аріна, 70 в.м. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

- лот № 2: частина забійно о п н т (приміщення №№ 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16) площею 155,1 в.м., що знаходиться за адресою Рівненсь ий район, смт. Клевань, в л. Польова, 9 (ф ндаменти - б тобетонні; стіни, пере ород и – це ляні; пере риття – залізобетонні плити, шифер) Стартова ціна 182200 рн. - лот № 3: частина забійно о п н т (приміщення №№ 6, 7, 8, 9, 10) площею 163,5 в.м., що знаходиться за адресою Рівненсь ий район, смт. Клевань, в л. Польова, 9 (ф ндаменти - б тобетонні; стіни, пере ород и – це ляні; пере риття – залізобетонні плити, шифер) Стартова ціна 178900 рн.

Приміщення, центр, 105 м в, офісне, 5 імнат. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36 (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення виробниче, 5 м від Рівно о, 190 в.м., це ла, ом ні ації, заведені з-фази, 0,06 а, територія о ороджена. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Приміщення виробничо-с ладсь е, 800 в.м., адмінб дівля 70 в.м., 32 сот, всі ом ні ації, о ороджена. Конта ти: (066) 992-30-40

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон :

Приміщення, пивзавод, 3 поверх, 100 в.м., під офіс. Ціна: 60000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення, в л. Київсь а 1/9 ц, (4- імнатна в., всі ві на на доро ), 80 в.м. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення, в л. К рчатова, офісне, зр чне розташ вання, 7 імнат, 120 м в, 5 сот землі, приватизоване, передпрое тна пропозиція під офісний центр. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Міц евича, діюче афе, 0.01 а, 50 в.м., терміново. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення, в л. С.Бандери, 32 в.м., ремонт, о ремий вхід. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Ст. Бандери, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, Городо , (с лад метало онстр ція, 260 м. в.), можлива відстроч а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення, зр чне місце, 2,3 поверх, по 150 в.м, ремонт, о ремий вхід, зр чна пар ов а, можливо продаж частинами, власни . Конта ти: (093) 132-39-39 Приміщення, Млинів, 100 в.м., центр, під ма азин, офіс. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Приміщення, Млинів, 100 в.м., центр, під ма азин, офіс. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 481-36-88 Приміщення, офісне, в л. С. Кр шельниць ої, 45 в.м., євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, офісне, пивзавод, ремонт, автономне опалення, 100 в.м. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Офіс, Д бно, в л. Д. Галиць о о, 15, 84 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Офіс, Костопіль, в л. Гр шевсь о о, 34, 127 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Офіс, К знецовсь , в л. Незалежності, 4, 67 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Офіс, Радивилів, в л. Невсь о о, 1, 14 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ, ВІД 17 КВ.М., В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. ЦІНА: 40 ГРН. ЗА КВ.М. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02

ПЕРУКАРНЮ, ДІЮЧУ, ПРИБУТКОВУ. КОНТАКТИ: (067) 926-04-52 ПЛОЩУ В ПРИМІЩЕННІ УНІВЕРМАГУ, ГОЩА. КОНТАКТИ: (098) 445-59-23 Приміщення адміністративне, Балашів а, Березнівсь ий р-н, 12 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, Володимирець, в л. Поштова, 23, 34 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, в л. Гр шевсь о о 20/2, 109 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, в л. Орлова, 37, 1402 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, в л. Соборна, 271, 182 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, Гоща, в л. Застав’я, 64 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41


17

№11 від 28 березня 2012 ро Приміщення офісне, пр. Мир , 45 в.м., всі ом ні ації, о ремий вхід, ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-09-09, 63-11-57, (097) 297-15-01 АН Челсі. Приміщення офісне, р-н ЗОШ №12. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

Приміщення адміністративне, Малево, Демидівсь ий р-н, 18 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, Мізоч, Здолб нівсь ий р-н, 30 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, Н.Рафалів а, Володимирець ий р-н, 152 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Приміщення офісні, в л. Ст. Бандери, 4 абінети, о ремий вхід, санв зол, повністю ремонт. Ціна: 70 рн. /м. в. Конта ти: (097) 217-55-70

Приміщення адміністративне, Орв’яниця, Д бровиць ий р-н, 274 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Приміщення офісні, в л. Чорновола, 3 абінети, за пл. 75 м. в., о ремий вхід, санв зол, автономне опалення, інтернет, телефони, охорона. Ціна: 200 рн. /м. в. Конта ти: (097) 217-55-70

Приміщення адміністративне, Остроржець, Млинівсь ий р-н, 33 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, Ро итне, в л. Міц евича, 27, 35 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Приміщення офісні, П.Мо или, 100 в.м., з ремонтом та меблями. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення адміністративне, Садове, Гощансь ий р-н, 18 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, с лад, Клесово, Сарненсь ий р-н, 114 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Приміщення офісні. Різні варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24 Приміщення під офіс, в л. Дра оманова, 15 в.м., ремонт, всі ом ні ації, стоян а. Ціна: 60 рн/ в.м. Конта ти: (097) 297-15-01

Приміщення адміністративне, с лад, Степань, Сарненсь ий р-н, 143 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКІ,

Приміщення адміністративне, Соснове, Березнівсь ий р-н, 73 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

ВИРОБНИЧІ, 380 КВ.М

Приміщення адміністративне, Т чин, Гощансь ий р-н, 126 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

(МОЖЛИВО ЧАСТИНАМИ) АБО ПРОДАМ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ:

Приміщення виробниче, в л. Транспортна, 14, 314 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

(067) 683-93-15

Приміщення виробниче, Здолб нів, в л. Хмельниць о о, 7, 618, 44 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Приміщення фасадне, центр-пивзавод, 80 в.м. Ціна: 6000 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ПРИМІЩЕННЯ ОФІСНІ, ВУЛ. П.МОГИЛИ: КАБІНЕТИ, АРХІВ, ПРИЙМАЛЬНЯ 170 КВ.М, ОФІС 55 КВ.М, 2 КАБІНЕТИ, ПРИЙМАЛЬНЯ, ОФІС 90 КВ.М, 4 КАБІНЕТИ, ПРИЙМАЛЬНЯ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ, ОХОРОНА, ІНТЕРНЕТ, ПАРКОВКА, ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 50 ГРН./КВ.М. КОНТАКТИ: (066) 604-93-48

Приміщення, 650 в.м., під офіс, ма азин, с лад. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 363-26-33

ПРИМІЩЕННЯ, В ОРЕНДУ ТА ПРОДАЖ, ПІД СКЛАД, МАЙСТЕРНІ, БОКСИ, ПІД РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ, ПЛОЩЕЮ ВІД 40 ДО 70 КВ.М., ОФІСНІ 10, 20 КВ.М. КОНТАКТИ: 68-08-62, (050) 104-26-49

Приміщення офісні, в л. Ст. Бандери, 4 абінети, о ремий вхід, санв зол, повністю ремонт. Ціна: 70 рн/ в.м. Конта ти: (097) 217-55-70 Приміщення офісне, в л. Крейдяна. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07, (063) 220-27-24

Приміщення, в л. Кн.Романа, 26 в.м., 1 поверх, під ма азин, пер арню, офіс. Ціна: 2600 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення офісні, в л. Чорновола , 3 абінети, 75 м. в., о ремий вхід, санв зол, автономне опалення, інтернет, телефони, охорона. Ціна: 200 рн/ в.м. Конта ти: (097) 217-55-70

Приміщення, ма . «Відін», 45 в.м. - 3000 рн/ міс, 1 поверх, фасадне, прохідне. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, офісні, в л. П.Мо или, ремонт, меблі. 100 в.м. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення офісне, в л. Фабрична, о ремий вхід, ремонт, меблі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 297-15-01 АН Челсі.

Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 70 в.м. Ціна: 5000 рн./міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Шевчен а, 60 в.м., євроремонт, під офіси, ма азин, бан . Ціна: 8000 рн/міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, р-н з/д во зал , фасадне, 1 поверх, 36 в.м., ремонт. Ціна: 3600 рн/міс. Конта ти: (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, Центр,елітна, 2-рівнева вартира, меблі, поб това техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 С лад, в л. Бояр а, 54, 618 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 С лад, Здолб нів, в л. Тиха, 26, 85 Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

в.м.

С лад, Оле сандрія, Рівненсь ий р-н, 193 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 С лад, Орв’яниця, Д бровиць ий р-н, 71 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 С лад, Острожець, Млинівсь ий р-н, 98 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 С лад, Сарни, в л. Широ а, 33, 70 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 С лади, Городо , Рівне. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

СКЛАДСЬКІ, ВИРОБНИЧІ ТА ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ.

Приміщення фасадне, пр.Мир , 50 в.м., під ма азин, офіс. Ціна: 6700 рн\міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення виробничо-с ладсь і, в л. К рчатова, різної площі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

Приміщення, в л. Н.Хасевича, офіси з ремонтом, 40 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

КОНТАКТИ: 5-20-23 (067) 382-56-01 ТОРГОВУ ПЛОЩУ, ВУЛ. КН.РОМАНА (РИНОК «ПІВНІЧНИЙ»). КОНТАКТИ: (067) 339-27-98

1.5.4. Винайм Ма азин. Конта ти: (097) 953-22-37 Приміщення для бізнес : від 35 м. в. та більше для ма азина, під афе та офісне. Роз лян всі варіанти. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Приміщення нежитлове. Терміново. Конта ти: (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення під масажний Конта ти: 43-44-33 (098) 688-01-25

абінет.

Приміщення, від 100 в.м., в прохідном місці, для бізнес . Ціна: до 10 000 рн/міс. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

НЕРУХОМІСТЬ ВОЛИНІ здам

Квартири продам 1- імнатн вартир в р-ні ЛПЗ, 5/5, ц, 34 Конта ти: 099-329-31-32

в. м,

Будинки

1-, 2- імнатні вартири, подобово, по одинно, потижнево, в р-ні ЗОШ № 5, пр. Гр шевсь о о. Чисто. Недоро о. Конта ти: 097-848-42-68, 099-346-91-04 1-, 2- імнатн вартир , частин б дин пр. Відродження, для ст дентів, заочни ів, 097-238-51-40

, недоро о подобово, потижнево, по одинно, сі зр чності, пар ов а. Конта ти: 050-640-70-92,

продам 1,5-пов. б дино в с. Стр мів а, 150 в. м, пласти ові ві на, металочерепиця, « ороїд», всі ом ні ації, твердий доїзд, 0,12 а землі. Ціна: 87000 . о. Конта ти: 094-908-82-96

осметичний ремонт. Ціна: 25000

. о.

в. м, част овий ремонт. Ціна: 29000

. о.

1- ім. вартир в центрі, на пр. Волі, потижнево, подобово, по одинно, с часні меблі, ремонт, прас а, абельне ТВ, тепло, чисто, всі ом н. зр чності, ви ідне місцерозташ вання, недоро о. Конта ти: 067-499-93-71, 093-237-77-58

1- імнатн вартир в р-ні ЛПЗ, в л. Ш.Р ставелі, 8/9, ц, 38/20/7 в. м, хороший осметичний ремонт, центральне опалення, бал он зас лений, с/в с міжний, с/т нова, хня в хорошом стані. Ціна: 30000 . о. Конта ти: 050-438-52-25

1,5-пов. б дино в с. Стр мів а, 98/90/15, пінобло и обшиті деревом, чистові стяж а шт ат р а, аз, вода, світло в б дин , араж, 6 сото землі. Ціна: 35000 . о., тор . Конта ти: 72-10-71, 050-228-20-20

1- імнатні вартири, по одинно, подобово, в різних районах міста, надаються звітні до менти. Конта ти: 067-348-43-86, 050-263-87-11

1,5-пов. б дино в с. Тарасове, за . площею 190 в. м, приб дин ова ділян а 0,125 а. Матеріал стін – червона це ла, пере риття – моноліт, дах – металочерепиця. В б дин є араж. Ціна: 125 000 . о. Конта ти: 050-378-41-14

1- імнатн вартир в р-ні ЛПЗ, 5/9, ц, 38,8 Конта ти: 050-653-58-91

1- імнатн вартир 098-055-21-17

в р-ні ма . «Ф ршет», 36

в. м,

осметичний ремонт. Конта ти:

1- імнатн вартир в р-ні місь ої ради, на в л. Б.Хмельниць о о, 1/2, ц, 38/17/15, ремонт, автономне опалення, переплан вання, хня-ст дія, с/в с міжний, пл. ві на, бр. двері, підвал з вартири, можливість доб дови. Ціна: 32000 . о. Конта ти: 093-710-74-43 1- імнатн вартир в р-ні пр. Відродження, 1/6, ц, 35/20/7, висо ий цо оль, осметичний ремонт, центральне опалення, без бал он , с/в с міжний. Ціна: 24000 . о. Конта ти: 067-709-12-31 1- імнатн вартир в р-ні пр. Відродження, 2/9, ц, 36 в. м, новоб дова, євроремонт, пласти ові ві на, автономне опалення, вмонтована хня. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 050-438-95-05, 093-499-44-68 1- імнатн вартир в р-ні пр. Відродження, 3/5, ц, 36/20/7, ремонт, нова сантехні а, лічильни и, пл. ві на, бал он з/с. Ціна: 30000 . о. Конта ти: 050-438-13-98 1- імнатн вартир в р-ні пр. Відродження, 9/9,ц, є техповерх, 28/17/5,5 в. м. Євроремонт, центральне опалення, бал он зас лений, с/в роздільний, хня в омпле тована, част ово з меблями. Ціна: 30000 . о. + тор Конта ти: 067-709-12-38 1- імнатн вартир в р-ні пр. Відродження. 5/5, 31 в. м, осметичний ремонт, центральне опалення, с/в с міжний, броньовані двері, є бал он, апітальний ремонт дах . Ціна: 27000 . о. Конта ти: 067-709-12-18 1- імнатн вартир в р-ні пр. Відродження. Колишня «малосімей а», 4/5, ц, 36 в. м, с часний ремонт, центральне опалення, ві на пласти ові, двері броньовані, зас лений бал он, с/в с міжний, хня-ст дія. Продається з меблями. Ціна: 29000 . о. Конта ти: 050-371-71-37 2- імнатн вартир VIP- лас , в р-ні 33- о вартал , 76/48/16, ремонт, меблі ласично о стилю, поб това техні а, автономне опалення, розвин та інфрастр т ра. Конта ти: 78-00-88, 067-361-88-89, 050-438-13-98

1- імнатні вартири, по одинно, подобово, на пр. Волі, євроремонт, нові меблі, пор ч автостоян и з охороною, надаються звітні до менти. Конта ти: 098-762-42-68 1- імнатні вартири, по одинно, подобово, на пр. Гр шевсь о о, хороший ремонт, нові меблі, надаються звітні до менти. Конта ти: 050-438-22-00

осметичний

1- імнатн вартир в новоб дові на в л. Зацепи, меблі, є холодильни , для однієї працюючої дівчини, автономне опалення. Конта ти: 095-543-35-55 1- імнатн вартир в р-ні 33 вартал , або 2- імнатн зр чностями. Конта ти: 063-821-61-27

вартир в р-ні 40 вартал , зі всіма

1- імнатн вартир в р-ні в л. Винничен а, подобово, по одинно. Всі зр чності. Конта ти: 098-120-05-89, 099-611-65-17

1,5-пов. б дино в с.Дерно, за . площею 116 в. м, приб дин ова ділян а 0,20 а. Матеріал стін – це ла, пере риття – дерево, дах – шифер. Є всі ом ні ації: аз, вода, світло. Косметичний ремонт. Гараж, хлів,підвал, «літня» хня. Ціна: 45000 . о. Конта ти: 067-709-12-18 1,5-пов. б дино в с.Малий О орсь , за . площею 167 в. м, приб дин ова ділян а 0,35 а. Матеріал стін – це ла. Є всі ом ні ації: аз, вода, світло. Косметичний ремонт. Євро олон а. Хлів. Ціна: 65000 . о. Конта ти: 067-709-12-18 1,5-пов. б дино за 2 м від м. Л ць а, 10 р. б дин , аз, вода, аналізація, риниця, льох, хлів, 0,47 а, асфальт. Конта ти: 23-17-28, 067-851-06-29

2- імнатн вартир в центрі міста. Хороший ремонт. Всі необхідні меблі. Вели ий холодильни . Ціна: 1800 рн. + світло, тел. Конта ти: 063-867-44-32

Дачі, земельні ділянки

2- імнатн вартир на пр. Відродження. Косметичний ремонт. Част ово вмебльована. Без холодильни а. Ціна: 1400 рн. + світло. Конта ти: 063-867-33-50, lcn.biz.ua

продам

2- імнатн вартир на пр. Волі, р-н в л. Шопена, євроремонт, нові меблі, поб това техні а. Конта ти: 063-068-75-44 2- імнатн вартир на пр. Волі, ремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 1800 рн. + Конта ти: 093-467-30-39

. п.

2- імнатн вартир , 4/9-пов. це л. б д., на тривалий термін, євроремонт, металопласти ові ві на, лічильни и води, част ово вмебльована. Конта ти: (0332) 78-74-00, 050-235-25-64 2- імнатн вартир , ремонт, меблі, можливо холодильни , на тривалий термін. Конта ти: 068-191-56-98 2- імнатн

вартир , ремонт, необхідні меблі та поб това техні а. Конта ти: 067-361-88-89

3- імнатн

вартир

в Л ць

, ремонт, меблі. Конта ти: 067-361-30-07

Дачн ділян на масиві «Гаразджа», 6 сото , приватизована, пор ч озеро. Конта ти: 066-744-20-65, 093-737-87-82 Дачн

ділян

на масиві «Стр мів а», 6 сото . Конта ти: 095-485-73-10, 050-547-21-72

Дач

в р-ні в л. Володимирсь ої, 6 сото . Конта ти: 25-10-19

Дач

в р-ні с. Жаб а, 6 сото , біля заправ и. Конта ти: 050-702-89-35

Дач в с. Жаб а, земельна ділян а 0.06 067-999-33-67

3- імнатн вартир в новоб дові на в л. Зацепи, євроремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 400 . о. + . п. Конта ти: 098-659-03-44

2- імнатн вартир в елітном р-ні міста, 44.5 в. м, під офіс, ма азин, апте , ветеринарн апте або абінет, можливість доб дови 18 в. м. Ціна: 80000 . о., тор . Конта ти: 099-646-16-61

Дач в с. Промінь, масив «Калина», 0,06 Конта ти: 050-438-29-35

3- імнатн вартир в р-ні 33 вартал . Хороший ремонт. Повністю вмебльована. З поб тової техні и – телевізор, холодильни , пральна машин а, пилосос. Ціна: 2300 рн. + . п. Конта ти: 063-867-33-50, lcn.biz.ua

Дач

2- імнатн вартир в ЖК «Колізей», 4/5, ц, 72/-/-, ремонт, автономне опалення. Ціна: 65000 . о. Конта ти: 050-438-13-98

3- імнатн вартир в р-ні в л. Ковельсь ої. Косметичний ремонт, вмебльована. Повністю обладнана дитяча імната. Є холодильни та телевізор. Ціна: 2500 рн. + ліч. Конта ти: 050-371-71-37, lcn.biz.ua

2- імнатн вартир в ЖК «Фаворит». Новоб дова, 8/9, ц, площа 75 в.м. Стяж а, шт ат р а, а/о, дахова отельня, с/в роздільний. Ціна: 57000 . о., тор . Конта ти: 067-709-12-34 2- імнатн вартир в зданій новоб дові на в л. Чорновола, в елітном районі. Площа 69 в. м. Ві на виходять на пар . Конта ти: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02 2- імнатн лоджія з/с,

вартир в зданій новоб дові, 70 в. м, лічильни и, стяж а, шт ат р а, хня 11 в. м, с/в роздільний. Ціна: 5900 рн./ в. м. Конта ти: 050-438-95-05

2- імнатн вартир в Л ць в ЖК «Коста Браво». Новоб дова, 7/7, ц, площа 65,5 в.м. Стяж а, шт ат р а, а/о, с/в роздільний, імнати роздільні, є бал он. Ціна: 53200 . о., тор . Конта ти: 050-438-52-25 3- імнатн вартир в ЖК «Колізей», 4/9, ц, 85 в. м, переплан вання, євроремонт, автономне опалення, меблі. Конта ти: 095-815-72-62 3- імнатн вартир в ЖК «Коста Браво», 3/6, ц, 82 в. м, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 099-329-31-32 3- імнатн вартир в ЖК «Коста Браво», 4/5, ц, 67,3/42/9, хороший осметичний ремонт, пар ет, 2 бал они, підвал, чесь ий прое т. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 099-284-53-39, 099-165-89-52 3- імнатн вартир в ЖК «Обері ». Площа 95,7 в. м, 8/9, ц. Новоб дова, а/о, стяж а, шт ат р а, с/в роздільний, пласти ові ві на, броньовані двері. Ціна: 70000 . о. Конта ти: 098-009-90-09 3- імнатн вартир в зданій новоб дові, 2/4, ц, Ціна: за домовленістю. Конта ти: 099-349-59-66 3- імнатн Ціна: 65000

хня 14

в. м, автономне опалення.

вартир в зданій новоб дові, з автономним опаленням, 7/9, ц, 86 . о. Конта ти: 28-67-77, 050-156-33-60, 050-391-51-02

в. м.

3- імнатн вартир в отеджном містеч «Фільваро », в новоб дові, з автономним опаленням, 2/4, ц, 130 в. м, араж — 18 в. м, с часне план вання. Можливе відтермін вання платеж , Ціна: 5500 рн./ в. м. Конта ти: 28-67-77, 050-156-33-60

1- імнатн вартир б дино в м. Л ць

, на б дино

або частин

б дин

в р-ні ра с , 39 в. м, 3/9, ц, та дач чи неподалі . Конта ти: 73-71-59

1- імнатн вартир 099-642-66-39

в центрі міста, на 2- імнатн

. Конта ти:

в с. Світязь. Конта ти:

на в л. Володимирсь ій, на

вартир

з доплатою. Ко нта ти:

1- імнатн вартир на в л. Щ сєва, 5/5, ц, 31 в. м, осметичний ремонт, вели а імната, зас лений бал он, хороший стан, на 2- імнатн вартир з доплатою, бажано р-н пр. Відродження, або продам. Конта ти: 066-702-71-09 1- імнатн вартир , 35/17/9, на 095-155-58-05 1- імнатн вартир , на 2- імнатн Конта ти: 050-983-33-25 2- імнатн вартир 095-421-81-69

в

ртожит

вартир вартир

меншої площі, без посередни ів. Конта ти: в р-ні 33

вартал . Ціна: за домовленістю.

, 46/30/-, на б дино , роз лян

всі варіанти. Конта ти:

3- імнатн вартир в приво зальном р-ні, 5/5, част ово євроремонт, пласти ові ві на, плит а, телефон, Інтернет, абельне ТБ та мі роб с, на вартир більшої площі, чи б дино . Конта ти: 050-285-20-28 3- імнатн вартир в р-ні паспортно о стол , на дві 1- імнатні вартал . Конта ти: 099-634-43-79 3- імнатн на б дино

вартири в р-ні ЛПЗ, 40б

вартир на 40-а варталі, 1/5, ц, + 2-поверховий б дино в м. Л ць , без доплати. Конта ти: 066-631-62-46

на м-ві «Промінь»,

3- імнатн вартир в м. Ківерці, р-н до , автономне опалення, всі зр чності, пар ет, пор ч пар , дитячий майданчи . Конта ти: 063-981-56-63, 097-617-92-78

3- імнатн вартир на в л. Кравч а, 7/9, п, євроремонт, пласти ові ві на, столяр а, пар ет, стяж а, лічильни и, телефон, Інтернет, в м. Л ць , на 3- імнатн вартир в м. Львові, в б дь-я ом стані. Конта ти: 096-148-91-52, 063-079-67-10

3- імнатн вартир в м. Л ць . За альна площа 60 в. м, 4/8. Хороший євроремонт, автономне опалення, с/т нова, є меблі. Ціна: 55000 . о., тор . Конта ти: 050-378-35-77

3- імнатн вартир на пр. Молоді, 4/5, на 1- і 2- імнатн , або дві 1- імнатні роз лян інші пропозиції. Конта ти: 25-91-98, 067-104-50-27

3- імнатн вартир в м. Нововолинсь , мі рорайон Шахтарсь ий, біля озера, 4 поверх. Конта ти: 097-415-75-20, (0334) 43-53-00

4- імнатн вартир 099-075-80-45

на дві

вартири, роз лян

Дач на в л. Володимирсь ій, мас. «Нива», 0,06 а, о ороджена, вода на ділянці, світло пор ч, є металевий араж з м рованим підвалом. Конта ти: 25-49-02, 067-780-83-02 Дач на в л. Володимирсь ій, масив «Др жба», земельна ділян а 0.04 а, 250 м до з пин и «Вопа », світло, вода на ділянці. Конта ти: 099-381-25-01, Єв ен

Дач

1- імнатн вартир в м. Ковелі, в л. Заводсь а, на житло в м. Л ць 098-779-78-39, 099-727-38-44 в м. Л ць

а, є це ляний б дино , садо . Ціна: до овірна.

в с. Стр мів а. Конта ти: 098-157-00-48, 25-25-56, 097-608-90-67

Дач на в л. Д бнівсь ій, 6,7 сото , приватизована, житловий варіант, теплений б дино , пласти ові ві на, вода, аналізація, араж, осподарсь і спор ди. Конта ти: 050-193-48-99

обмін 1- імнатн вартир 096-635-67-68

а, можна під житло. Ціна: до овірна. Конта ти:

Дач в с. Промінь, 4,5х5,5, 2-поверховий б дино , надвірні спор ди, 6 сото , приватизована. Конта ти: 096-631-68-66, 24-11-89

2- імнатн вартир в ртожит , 48 в. м, зроблений ремонт, приватизована, єврові на, дерев’яні двері. Власни . Ціна: 34000 . о., тор . Конта ти: 095-421-81-69

2- імнатн вартир в ЖК «Коста Браво». Новоб дова, 7/7, ц, площа 63 в. м. Стяж а, шт ат р а, а/о, с/в роздільний, імнати роздільні, є бал он. Ціна: 51 100 . о. + тор Конта ти: 050-438-52-25

араж,

вартири,

різні варіанти, або продам. Конта ти:

на в л. Львівсь ій, 6 сото . Конта ти: 050-804-91-33

Комерційна нерухомість продам Діючий ма азин на пр. Соборності, 1, 220 в. м, є прое т на розширення, можливість переписати редит. Ціна: 260000 . о., тор . Конта ти: 095-157-77-15 Кафе-бар на з пинці, 50 в. м, в робочом 097-347-08-99, АН «Афродіта»

стані. Ціна: 60000

.о. Конта ти: 78-54-38,

Комерційне приміщення, зі стабільним приб т ом, площею 115 в. м, за адресою: пр. Соборності, 14, в районі ма азин «Троянда», вихід на центральн в лицю. Конта ти: 050-590-42-32 Корівни , з бло ів. Конта ти: 096-306-35-44 Лазню в смт. Т рійсь , за .пл.227.0 в. м, пл.11 м/20 м, о ремостояче, дах — бетонне пере риття, 7 імнат, потрібен апремонт, ділян а бл. 20 сото . Ціна: 30000 . о. Конта ти: 067-536-62-47 Ма азин в м.Горохові, в л. Б.Хмельниць о о, 1010,2 в. м, діючий, шіст ь відділів, промтовари, нове опалення, араж, с лад та отельня, ділян а пл. – 0,1543 а. Ціна: 400000 . о. Конта ти: 067-536-62-47 Ма азин на в л. Володимирсь ій, за .пл.149.9 в. м, недіюче, потреб є ремонт , фасадний вхід, пор ч прод.с пермар ет, спальний район. Ціна: 85000 . о. Конта ти: 067-536-62-47 Ма азин на в л. Єршова в ТЦ «Глоб с» площею 2078.5 в. м, 2 та 3 поверхи, с часний ремонт, автономне опалення, всі ом ні ації, зр чний доїзд. Ціна: 1362000 . о. Конта ти: 067-536-62-47 Ма азин на в л. Єршова, 75.8 в. м, є підсобне приміщення, опалення, телефон, інтернет, можливий продаж з обладнанням. Ціна: 70000 . о. Конта ти: 067-536-62-47 Ма азин на в л. Єршова, за .пл.34.7 067-536-62-47

в. м, з ремонтом. Ціна: 28300

Ма азин на в л. Карпен а-Каро о, в тор овом 90000 . о. Конта ти: 067-536-62-47

. о. Конта ти:

центрі «Ювант», площею 20.9

в. м. Ціна:


18

№11 від 28 березня 2012 ро


№11 від 28 березня 2012 ро

БУДІВНИЦТВО

19


20

ВІКНА, ДВЕРІ, БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

№11 від 28 березня 2012 ро Ворота аражні. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Сіт и мос ітні. Конта ти: 63-33-90, (096) 160-72-78, (097) 265-46-04

Ворота аражні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Ролети. Конта ти: 43-06-83, (067) 866-14-84

Ворота овані, о орожі. Конта ти: (067) 382-03-94 Ворота онсольні. Конта ти: 43-00-83, (067) 717-71-64 Ворота се ційні. Конта ти: 43-00-83, (067) 717-71-64 Ворота. Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 040-63-82 Двері броньовані власно о виробництва. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Сіт и мос ітні. Ціна: 90 рн./ в.м. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Сіт и мос ітні. Конта ти: (093) 993-82-76 Сіт и мос ітні. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Сіт и мос ітні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Сіт и мос ітні. Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95 (098) 523-72-37, (066) 043-54-16 С ло а рилове. Конта ти: (094) 966-52-56

Двері броньовані. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

С ло ві онне 76/130, 89/130, 32/130, 77/41, 77/ 32 см, б/в. Конта ти: (067) 376-53-67

Двері в під’їзд з одовим зам ом. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

С ло вітражне, б/в, різних розмірів. Конта ти: 62-40-12

Двері вхідні дерев’яні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03 Двері вхідні металеві. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Двері вхідні, дерев’яні, з 2 зам ами та лаз ом, б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: (097) 273-76-70

Будівельні та оздоблювальні матеріали

Двері вхідні, д б, сосна, б/в. Конта ти: 5-51-29, (096) 126-15-41

2.2.1. Продам

Двері вхідні. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Двері вхідні. Конта ти: 43-06-83, (067) 866-14-84

БУДМАТЕРІАЛИ

Двері вхідні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Двері дерев’яні, 2.2х0.76, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-83-47 Двері дерев’яні, б/в. Конта ти: 28-70-54 Двері дерев’яні, б/в. Конта ти: 43-69-87 Двері д бові, нові, 2 шт, 2,24/67. Ціна: 600 рн./ шт. Конта ти: 5-25-82 (067) 350-35-40 Двері зі с лом, б/в. Конта ти: (067) 376-53-67 Двері металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Двері металопласти ові. Конта ти: 63-33-90, (096) 160-72-78, (097) 265-46-04 Двері металопласти ові. Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95 (098) 523-72-37, (066) 043-54-16 Двері металопласти ові. Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 040-63-82 Двері між імнатні дерев’яні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03 Двері між імнатні з нат рально о дерева. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні МДФ. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Двері між імнатні. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Двері між імнатні. Конта ти: 43-06-83, (067) 866-14-84 Двері між імнатні. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Двері між імнатні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Двері подвійні, вхідні, б/в. Конта ти: (068) 893-76-64 Двері термос ляні. 43-25-60

Конта ти:

43-24-46,

Двері, б/в, в ідеальном стані. Конта ти: (097) 687-95-28 Двері, б/в. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 Двері, б/в. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Двері, вхідні, б/в. Конта ти: 64-28-77, (067) 864-82-12, (063) 994-36-08 Двері, дерев’яні, б/в, недоро о, 70/205 см. Конта ти: 28-98-38, (095) 418-17-90 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Двері, елітні, броньовані. Конта ти: 43-06-83, (067) 866-14-84 Двері, індивід альне замовлення під ваш оселю, ві он «під люч», з ла ванням, встановленням, з власно о та з матеріал замовни а. Конта ти: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15 Єврові на з деревини. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Жалюзі верти альні, оризонтальні. Конта ти: 63-33-90, (096) 160-72-78, (097) 265-46-04 Жалюзі верти альні, оризонтальні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03 Жалюзі сіх видів. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Вікна, двері 2.1.1. Продам БАЛКОНИ ВІД А ДО Я

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-33-90, (096) 160-72-78, (097) 265-46-04 Ві на металопласти ові. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03 Ві на металопласти ові. Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95 (098) 523-72-37, (066) 043-54-16 Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 040-63-82 Ві на подвійні дерев’яні, б/в. Конта ти: 28-70-54 Ві на та двері металопласти ові. Конта ти: 63-43-83

Ві на, двері металопласти ові. Підві оння, водовідливи, мос ітні сіт и, жалюзі. Зварювальні роботи, теплення, оббивання та ін. вн тр. роботи тел.: 401-543, 46-09-67 (096) 445-93-54 Бал они. Конта ти: 43-06-83, (067) 866-14-84

Жалюзі, верти альні, оризонтальні, захисні ролети, мос ітні сіт и, т анинні, бамб ові ролети. Конта ти: 62-14-22, (067) 748-06-78, (067) 492-90-86 Жалюзі, оризонтальні, верти альні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Жалюзі. Конта ти: 43-06-83, (067) 866-14-84 Жалюзі. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Жалюзі. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Жалюзі. Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95 (098) 523-72-37, (066) 043-54-16 Козир и. Конта ти: 43-06-83, (067) 866-14-84 Лоджії. Конта ти: 43-06-83, (067) 866-14-84 Підві оння ПВХ. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

ВІКНА ТА ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ. ДЕРЕВ’ЯНІ ЗІ СКЛОПАКЕТОМ. ПІДВІКОННЯ, ВОДОВІДЛИВИ, МОСКІТНІ СІТКИ. ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ. ЗАМІРИ, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 62-11-77, 43-62-27, (093) 192-51-12, (098) 525-74-54

Підві оння ПВХ. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Ві на та двері металопласти ові. Рами бал онні розс вні, алюмінієві (лоджії, альтан и, офісні пере ород и). Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, 43-10-11, (067) 364-08-11

Підві оння. Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95 (098) 523-72-37, (066) 043-54-16

Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 43-10-11 (067) 364-08-11

Рами бал онні, розс вні. Конта ти: 43-10-11, (067) 364-08-11

ВІКНА, ДВЕРІ

Бло и ві онні, дерев’яні, б/в. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

Підві оння. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Підві оння. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Підві оння. Конта ти: 43-06-83, (067) 866-14-84 Підві оння. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Полотна, 2 шт., до вхідних дверей. Конта ти: 60-86-78

Рами бал онні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/ 1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Ринви металеві. Конта ти: 62-94-70

Відливи ПВХ. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76 Відливи. Конта ти: 43-06-83, (067) 866-14-84

Ролети захисні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Відливи. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Ролети захисні. Конта ти: 43-00-83, (067) 717-71-64

Ві на VEKA, WDS. Конта ти: 43-06-83, (067) 866-14-84

Ролети захисні. Конта ти: 63-33-90, (096) 160-72-78, (097) 265-46-04

Ві на дерев’яні, б/в. Конта ти: 43-69-87

Ролети захисні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Ві на мансардні Конта ти: (097) 408-82-79

Ролети т анинні, бамб Конта ти: 63-43-83

Ві на мансардні. Конта ти: 63-55-33 (067) 360-22-20 Ві на мансардні. Конта ти: (050) 339-45-75, (097) 408-82-79 Ві на металопласти ові та бал онні бло и, різноманітний профіль та значна зниж а безпосередньо від виробни а. Конта ти: (098) 386-56-22

ові, сонцезахисні.

Ролети т анинні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Ві на, двері металопласти ові тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27

Ві на металопласти ові. Конта ти: 63-61-11, 23-35-33, (067) 364-08-11 Ві на металопласти ові. Конта ти: 64-46-20, (093) 993-82-76

Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 63-43-83

Ві на металопласти ові. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24

Ві на. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Ві на металопласти ові. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

Ворота аражні металеві. Конта ти: (067) 382-03-94

Ролети. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Ролети. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Системи алюмінієві розс вні. Конта ти: 23-61-76, 45-22-07, (050) 375-14-77, (098) 629-67-24 Системи бал онні, Конта ти: 63-43-83

розс вні,

алюмінієві.

Системи розс вні. Конта ти: 43-06-83, (067) 866-14-84 Сіт и антимос ітні. Конта ти: 43-06-83, (067) 866-14-84

Асфальт, білий пісо , це л во нетрив , вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Посл и е с аватора.

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64 Асфальт, щебінь • базальтовий, відсів

ранітний, ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37

Бло и б дівельні, з відсів , шла обло и на пар ан, під «рваний амінь», ф ндаментні, бр ів «старе місто», парапети, риш и. Конта ти: 43-68-39, (097) 421-77-33, (050)698-12-55

Бло и б дівельні, з римсь о о ра шня а, я існі, достав а. Конта ти: (096) 372-25-68 strojbor@i.ua

Бло и з римсь о о ра шня а • (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (063) 937-28-60, (097) 281-15-00

Відсів базальтовий, ранітний, • щебінь базальтовий, ранітний, пісо ,

амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050)338-40-90

Відсів, пісо митий, щебінь, базальт, раніт, рихт ранітн ., це л , чорнозем, це л пошт чно, пісо і відсів міш ах. Конта ти: 43-26-72, (097)396-23-38 Дош (сосна, вільха, д б), с х , • свіжоспилен , бал и, ро ви, рей и, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06,(050)823-23-70

Дош с х та сир , обрізн , необрізн , рей и, бал и, б дь-я их порід дерева 25, 40, 50. С шіння дош и в амері. Я існо. Конта ти: 26-35-39, (067)295-30-02

Камінь річ овий з За арпаття, різних розмірів. Конта ти: 26-35-39, (067)295-30-02

Пісо в міш ах, цемент М-500 в • міш ах, щебінь ранітний в міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56,(097)378-42-71

Пісо , відсів базальтовий, • ранітний, амінь б товий, чорнозем,

торфо рихт , щебінь базальтовий, ранітний. Вивіз б дівельно о сміття. Робота під е с аватор. Достав а а/м КамАЗ, ЗІЛ. Конта ти: (097) 410-00-65, (050)620-82-49 Пісо , відсів, • чорнозем, лин ,

амінь, щебінь, ній, б дівельне сміття, пісо річ овий, ш тер. Вивіз сміття. Конта ти: 62-84-06, (050) 435-42-19

Пісо , амінь б товий, відсів • базальтовий, ранітний, чорнозем,

торфо рихт , щебінь базальтовий, ранітний. Вивіз б дівельно о сміття. Робота під е с аватор. Достав а а/м ЗІЛ, КамАЗ. Конта ти: (097)600-73-55,(093)681-99-93

Пісо , амінь, відсів базальтовий, • щебінь базальтовий, ранітний,

пісо митний, чорнозем, лин , торфо рихт . Достав а а/м Камаз, ЗІЛ. Конта ти: 43-45-09, (096) 502-40-61, (097) 531-59-47, (063) 412-88-40

Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний, базальтовий, відсів

ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31 Пісо , щебінь, відсів, бетон, • розчин вапняний, цементний.

Вивезення сміття. Конта ти: (095) 807-01-12,(096)276-30-65


№11 від 28 березня 2012 ро Пісо , щебінь базальтовий, •ранітний, амінь б товий, відсів

ранітний, базальтовий, чорнозем, торфо рихт . Вивіз б дівельно о сміття. Робота під е с аватор. Достав а а/м ЗІЛ, Камаз. Конта ти: (098)927-43-00,(066)988-74-11

Пісо , щебінь, відсів, амінь • базальтовий та ранітний, ра шня , ерамзит, ш тер, пісо митний. Вивіз б дівельних відходів. Конта ти: 22-43-09, (097) 234-24-59, (050) 184-50-70

• По рівельні матеріали з металочерепиці, лист плас ий, проф-лист та всі омпле т ючі від виробни ів Польщі та Німеччини, заміри, зимові зниж и.(жирний шрифт)Конта ти:(050)701-79-29,(067) 494-12-25

Ра шня , Крим, можлива • поріз а, достав а. Дош с х та свіжоспилен , можлива достав а. Конта ти:(067)360-00-45

Це л во нетрив , шифер вир-во • Київ. Конта ти: (0362) 60-96-90, (067) 962-61-37

Це л червон , плити пере риття, •ільця олодязні. Достав а та

розвантаження. Конта ти: (096) 750-45-81

•Щебінь, відсів, базальт, пісо , пісо

амінь, раніт, митий, лин , чорнозем. Достав а. Вивіз б дівельно о сміття, опання отлованів. Конта ти: 62-84-08, (050) 375-82-50,(067)497-29-22

Пар ет. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КАМІНЬ, ПІСОК МИТИЙ, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 Т (САМОСКИД). КОНТАКТИ: (097) 467-16-43

КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. ТЗОВ «ДЕМІС». КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Відсів. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Клей для пінобло ів. Конта ти: 60-88-51, 60-88-52, (067) 392-50-74

Водозливи пласти ові. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Клей монтажний. 22-50-64

ГАЗОБЛОКИ ЗАВОДСЬКІ, СЕРТИФІКОВАНІ, ЦІНИ ВИРОБНИКА, РОЗМІРИ: 200/300/ 600,200/400/600,100/400/600. КОНТАКТИ: (095) 830-87-87, (098) 712-73-17 Газобло и. Конта ти: 868-28-97, (050) 378-26-00

45-04-36,

Бал и, ро ви, 6 м, 8 шт. Конта ти: 24-63-31 Бал и, ро ви, рей и, дош и, ви отовлення на замовлення. Конта ти: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15 Бал и. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Бал и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бал бетонн , б/в. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Балясини. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бетон сіх маро з достав ою автомі серами. Конта ти: 45-06-43, (067) 264-99-03, (050) 435-10-80

БЕТОН, РОЗЧИН, З/Б ВИРОБИ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 5-20-23, (067) 382-56-01 Бетон, розчин. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

22-15-59,

КОВАНІ ВИРОБИ

Г і п с о а р т о н та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Гофротр б , 16-50 мм. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

ГРАНІТНІ ВИРОБИ: ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, ПЛИТКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 43-54-69, (098) 254-20-14, (050) 375-58-68, (095) 335-24-97

ДОСТАВКА

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Дош и обрізні, 4 м., 25 мм. Конта ти: 24-63-31

ДОШКИ СУХІ (СОСНА, ВІЛЬХА) ТА СВІЖОСПИЛЕНІ (25-50 ММ), РЕЙКИ, КРОКВИ БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШПУНТОВАНІ, ВАГОНКА. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45

Ворота, о орожі, арнизи, рати, овані елементи та інше тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua

.

КРИХТУ МАРМУРОВУ, КВАРЦИТНУ, БАЗАЛЬТОВУ, ГРАНІТНУ, ГАЛЬКУ РІЧКОВУ ДЛЯ МОЗАЇЧНИХ РОБІТ, ФАСАДІВ, ЛАНДШАФТНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. ВИБІР КОЛЬОРІВ ТА ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Крихт марм ров . Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Кро ви. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ла и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ла и, фарби, 22-50-64

леї. Конта ти: 22-15-59,

Лиштв дерев’ян . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-60 Ліноле м 123-53-61

на

хню.

Конта ти:

Ліноле м, б/в. Конта ти: (096) 425-94-84 Матеріали де оративні та оздоблювальні. Конта ти: 64-45-73, (050) 435-59-69, (067) 254-03-60

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ УСІХ

Металопрофіль. Конта ти: (0365) 24-48-36, (097) 501-53-34

Бло -ха з. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

РОЗМІРІВ, ДОШКУ ДЛЯ

Бло -ха з. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-60

ПІДЛОГИ, ВАГОНКУ, ДОСТАВКА.

Бло и азобетонні. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

КОНТАКТИ: (098) 196-36-56

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, ПЕРЕТИНКИ. КОНТАКТИ: (067) 362-18-41 Бло и ф ндаментні. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Блях оцин ован , б/в, в добром стані, за альна площа приблизно 200 м. в. Конта ти: (093) 510-34-86 Бр ів 843-09-03

Дош и, соснові, 40 мм., с хі, 2,5 Конта ти: (067) 360-61-43

б.м.

Дош для підло и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-60 Дош обрізн , березов . 24-67-17, (097) 271-36-52

Конта ти:

Дош столярної я ості. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-60 ДСП рядов , ДВП ламінован . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 ДСП, ламінован , 22-50-48

рядов .

Конта ти:

ЖАЛ ЮЗІ

ранітн , б/в. Конта ти: (095)

ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА), ВІЛЬХА, 60 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 100 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. ФАЛЬШ-БРУС 100/КВ.М. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Ва он дерев’ян . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-60 Ва он пласти ов . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Ва он соснов , вільхов , оси ов , липов і т.д. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ва он . Конта ти: 24-17-74, 43-07-03, (050) 507-23-34

ВАПНО ГАШЕНЕ ТА ГРУДКОВЕ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНО- ТА ГАЗОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ ВІД 3 ДО 30 Т. ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Ват мінеральн . Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Ват мінеральн . 22-50-64

Конта ти:

22-15-59,

Відливи. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ. КОНТАКТИ: 43-94-96, (098) 859-43-51 МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ПОЛІМЕРПІЩАНУ ЧЕРЕПИЦЮ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Металочерепицю, металопрофіль, теплювачі. Виїзд, замір, розрах но дах без оштовні. Конта ти: (050) 339-45-75, (097) 408-82-79 Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Бр с. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Металочерепицю. Конта ти: (0365) 24-48-36, (097) 501-53-34 Металочерепицю. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

НАТЯЖНІ СТЕЛІ. Жалюзі верти альні, оризонтальні, вн трішньорамні.Захисні ролети, мос ітні сіт и, т аневі і бамб ові ролет и.

т. 62-14-22 (067) 492-90-86, (067)748-06-78 З/Б ВИРОБИ (ПЛИТИ, ПЕРЕТИНКИ, КІЛЬЦЯ, БОРДЮРИ, ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ.). БЕТОН, РОЗЧИН. КОНТАКТИ: 5-20-23 (067) 382-56-01 Камінь вал н для альпійсь их іро . Ціна: 1,5 рн/ . Конта ти: 28-96-33

КАМІНЬ ПРИРОДНИЙ ДЛЯ ЛАНДШАФТУ. РІЧКОВИЙ, ВАЛУНИ, МАРМУР, КВАРЦИТ, СЛАНЕЦЬ, ТРЕМОЛІТ, АНДЕЗИТ, ЦЕОЛІТ, ГАЛЬКА ТА КРИХТА ДЛЯ ВОДОЙМ, ВОДОСПАДІВ, СТРУМКІВ, КАСКАДІВ, РОКАРІЇВ, АЛЬПІЙСЬКИХ ГІРОК ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Перліт. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 Підло тепл (інфрачервоні системи). Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 040-63-82 тепл . Конта ти: 26-58-50

ПІНОПЛАСТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ ЗА ЦІНАМИ ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: 43-46-80, (067) 343-67-67

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ЩЕБІНЬ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ЧОРНОЗЕМ, ГЛИНУ. ВИВІЗ СМІТТЯ, КОПАННЯ КОТЛОВАНІВ. КОНТАКТИ: (067) 953-95-33 ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ШУТЕР, МИТИЙ ПІСОК, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ, 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 68-37-51, (067) 492-90-53 Пісо . Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01 Пісо . Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62 План и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Плит лицювальн зовнішню. недоро о. Конта ти: 63-28-10

Ціна:

Плит лицювальн , 20/25см, світлий беж, 4,5 в.м. Конта ти: 43-61-36 Плит фасадн , 30/30, 5 па ово , оричнев . Конта ти: (067) 793-44-54 Плінт с дерев’яний. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-60 Плінт си. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Полі арбонат всіх ольорів. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

ПОЛІКАРБОНАТ ДЛЯ ТЕПЛИЦЬ, НАВІСІВ, ЗИМОВИХ САДІВ. ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕПЛИЦЬ, НАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-94-96, (098) 859-43-51 Полі арбонат. Конта ти: 60-99-06, (096) 422-02-11, (050) 435-89-70 П о л о т н а фасадні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Профнастил. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Профнастил. Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ З КАР’ЄРУ. КОНТАКТИ: (098) 495-63-33, (095) 614-00-68

КОНТАКТИ: 43-15-14, (097) 493-55-41

Рей и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Оздоби де оративні для еле тро амінів, різних розмірів та стилів. Конта ти: 43-17-42, (067) 162-81-28 Онд лін та омпле т ючі. 22-15-59, 22-50-64

Пін монтажн (поб тов , професійн ). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

(067)

Ліноле м, б/в. Конта ти: 26-06-00

Бетон. Конта ти: 45-06-43, (067) 264-99-03, (050) 435-10-80

Бло и ерамічні. Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09

Конта ти: 63-59-49, (067)

Конта ти:

Матеріали по рівельні. Конта ти: 60-99-06, (096) 422-02-11, (050) 435-89-70

Бло и ерамічні, теплі: Кератерм, Поротерм. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35

Перетин и. 362-18-41

Пінопласт. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

КОМПАНІЯ-ВИРОБНИК ПРОПОНУЄ: БІТУМНУ ЧЕРЕПИЦЮ SHINGLAS, БАЗАЛЬТОВУ ВАТУ ТЕХНО, ЄВРОРУБЕРОЇД, МАСТИКИ, OSB-ПЛИТУ, ВОДОСТОКИ, МАНСАРДНІ ВІКНА. КОНТАКТИ: 63-06-34, (067) 240-08-45, (096) 504-30-47

Дош и, 2,5 м, 1,5 м. Конта ти: 5-92-45

Бетон. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41

Перемич и, 3 м, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Пінобло и. Конта ти: 60-88-51 (067) 392-50-74

К тни и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Дош и для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Перемич и залізобетонні. Конта ти: (097) 687-95-28

ПІНО- ТА ГАЗОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. (УКРАЇНА, БІЛОРУСЬ, ПОЛЬША). ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Констр ції залізобетонні 5-20-23, (067) 382-56-01

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, амінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Працюємо з ПДВ. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Пере ород и алюмінієві, офісні. Конта ти: 63-43-83

Підло

Газобло и. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

(0365)

Конта ти:

(098)

Щебінь, пісо , пісо митий, відсів ранітний і базальтовий, амінь б товий, вапно не ашене, це л червон та силі атн , достав а а/м ЗІЛ-130. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80 А сес ари для дах . Конта ти: 24-48-36, (097) 501-53-34

БУДІВЕЛЬНІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Конта ти:

Онд лін. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 607-82-71 Онд лін. Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71 Ор с ло прозоре, ольорове. Конта ти: (067) 362-55-01

ОСП-ПЛИТУ (РУМУНІЯ) ГУРТОМ ТА ВРОЗДРІБ, ЕКСТРУДОВАНИЙ ПІНОПОЛІСТЕРОЛ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, БІТУМНУ ЧЕРЕПИЦЮ, БАЗАЛЬТОВУ ВАТУ, НИЗЬКІ ЦІНИ. КОНТАКТИ: 63-06-34, (067) 240-08-45, (096) 504-30-47

Камінь. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Параніти, набив и, азбо атрон, металоазбест, азботр би, азбошн ри, те століт, ор с ло, фторопласт, апролон, с лоте століт, стріч ХБ і ПХВ. Конта ти: 61-70-22

Керамзит. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Пар ет д бовий, новий, Конта ти: (097) 859-44-55

Клей для бло ів. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

Пар ет, д бовий, 10,2 954-44-39

10,2

в.м.

в.м. Конта ти: (096)

Рей и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-60 Розчин цементний. Конта ти: 45-06-43, (067) 264-99-03, (050) 435-10-80 Розчин. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41

РОЗЧИН: ВАПНЯНИЙ, ЦЕМЕНТНИЙ, СКЛАДНИЙ.ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 5-20-23 (067) 382-56-01 Р авн прод цію, техпластини, мові вироби, лей 88, сод альцинован і а стичн , хлорне вапно. Конта ти: 61-70-20

САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ОНДУЛІН, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

21


22

ОПАЛЕННЯ, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ПОСЛУГИ ЦЕГЛУ ЛИЦЮВАЛЬНУ СБК, ЄВРОТОН, ПРОКЕРАМ, БІЛА ЦЕРКВА, АПБ ЦЕГЛА (БОРЗНА), ЛІТОС, КЕРАМЕЙЯ, БЛОК КЕРАТЕРМ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (093) 577-99-11, (098) 246-32-12

ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ ВІД ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ, ДЕШЕВО. КОНТАКТИ: (098) 386-56-22 Це л , 200 шт, с ловат . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Це л , б/в, 120 шт. Конта ти: 5-92-45 Це л , бит , з самовивозом, Рівне, подар ю. Конта ти: (067) 708-20-00. Це л , половин и, б/в. Ціна: Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

дешево.

№11 від 28 березня 2012 ро

Візо ідравлічний, вантажопідйомністю 2 т. Конта ти: (067) 363-75-95

Дриль р чн . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

Каміни чав нні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Дюбеля для 376-53-67

Водосто и. Конта ти: (050) 339-45-75, (097) 408-82-79 Гідро- та пароізоляцію. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Еле тронасоси, насосне обладнання. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01 Зміш вачі до

теплювача. Конта ти: (067)

З била радянсь і, 16Х160. Конта ти: (098) 440-43-15 Като р чний. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52 Ключ розвідний. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Ламп

паяльн . Конта ти: (096) 425-94-84

Лещата. Конта ти: (093) 693-25-55

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, МИТИЙ ПІСОК, ШУТЕР, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М КАМАЗ 12 ТОНН (САМОСКИД). КОНТАКТИ: 68-36-60, (067) 970-89-78 ЩЕБІНЬ, ПІСОК ФАСОВАНИЙ, В МІШКАХ, ТОННАМИ. ДОСТАВКА, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 Щебінь. Конта ти: 5-20-23, (067) 382-56-01

Сваї, 6 м. Конта ти: (098) 386-56-22 Се цію металево о шести ранни а, ов зварен , на пар ан, 3 шт., 120Х120 см. Ціна: 350 рн./шт. Конта ти: 28-96-33 Силі они (а рилові, санітарні, Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

ніверсальні).

Системи алюмінієві, фасадні. Конта ти: 63-43-83 Системи водостічні. Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71 Системи ринв. Конта ти: (0365) 24-48-36, (097) 501-53-34 Сіт и само леючі (с ловоло но, флізелін). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Сіт арм юч (до систем Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

теплення).

С ло ор анічне. Конта ти: (095) 754-19-03 Слюд б дівельн 686-58-64

мелен . Конта ти: (067)

СПЕЦЕМАЛІ: ХС, ХВ, ЕП, КО, МЛ, АНТИКОРОЗІЙНІ, ТЕРМОСТІЙКІ. РОЗЧИННИКИ: Р-4, Р646, Р-647, УЙАТ-СПІРИТ, СОЛЬВЕНТ, ОЛІФА. ГРУНТИ, ЕМАЛІ: ГФ, ПФ, НЦ. ЛАКИ СТОЛЯРНІ: НЦ, ПУ. ДИСПЕРСІЯ ПВА. КОНТАКТИ: 69-06-85, 26-34-72 Стелі натяжні франц зь і. Конта ти: 63-57-80, (050) 544-93-90 Стелі натяжні, франц зь і. 43-15-14, (097) 493-55-41

Конта ти:

Стелі натяжні. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Стелі натяжні. Конта ти: 26-58-50 Стільниці. Конта ти: 61-98-46, 61-98-47 Стовпи. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 С міші б дівельні, фарби, шт ат р и. Конта ти: 62-20-06, 62-20-14, 40-04-63 С міші с хі б дівельні: шпа лів и, лей для плит и, іпсо артон , вирівнюючі с міші, цемент. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Тирсоплит полірован , шмат и, б/в. Ціна: недоро о. Конта ти: (067) 731-16-42

Утеплення фасадів. Конта ти: 63-55-33 (067) 360-22-20 Утеплювач. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Утеплювачі. Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71

Щебінь. Конта ти: 45-06-43, (067) 264-99-03, (050) 435-10-80 Щебінь. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

2.2.2. К плю Бр ів , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Дош и, бр си, ро ви, ліс. Конта ти: 27-30-63 Ліс хвойний, р лий з товаротранспортними Конта ти: (093) 434-55-22

ліс оспівсь ими на ладними

Матеріали б дівельні, б/в. Конта ти: 43-52-56 Матеріали б дівельні, б/в. Конта ти: (093) 254-13-38

Фанер

Матеріали б дівельні, візьм Конта ти: (093) 724-68-11

водостій . Конта ти: (067) 363-70-16

Фарби водоем льсійні, в асортименті. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Фарб жовт , 28-97-80

водорозчинн .

Конта ти:

Фотошпалери. Конта ти: 23-25-51 Це л бит , подар ю. Конта ти: (098) 070-76-28

Це л б дівельн , лицювальн . Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09 Це л во нетрив , б/в. Ціна: недоро о. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48 Це л лін ерн : Керамейя, Євротон. Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л лицювальн (Борзна, Євротон, Біла Цер ва, Фа от). Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Це л лицювальн М-125, М-150. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68 Це л лицювальн : СБК, Євротон, Літос, Про ерам, Білоцер івсь . Конта ти: 63-30-11, 63-00-95, 62-34-85, (050) 375-02-33, (050) 375-37-35 Це л рядов М-75, М-100. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

Шифер, хвильовий, малий Конта ти: (097) 305-83-14

та

вели ий.

Щебінь, пісо , амінь. Конта ти: 27-30-63

Котел. Конта ти: (098) 517-80-99

Обладнання, низь овольтне, щитове. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Котельні та бойлерні 61-76-26, (098) 820-99-86

станов и. Конта ти:

Підвіс світлодіодн . Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Котли азові. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16

Пристрій М-416 для перевір и онт рів заземлення. Конта ти: 43-81-84, (097) 472-20-21

Апарат зварювальний. Конта ти: 28-70-54 Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Бензопили «Stihl». Ціна: від 1549 рн. Конта ти: 28-65-73, 28-79-88 Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Ред тор черв’ячний. 939-92-92, (098) 317-70-10 Розет и. 45-05-43

Конта ти:

Конта ти:

26-37-72,

(050)

42-04-35,

Світильни и в личні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Щити освітлювальні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Металош 272-76-03

Лічильни и. Конта ти: 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21

ачі. Конта ти: 68-05-72, (097)

Мий и хонні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ З АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЮ. ЦІНА: 1000 У.О. КОНТАКТИ: (050) 627-61-61 Пальни 686-58-64

ацитиленовий.

Конта ти:

Мий емальован . Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33 Мий

Мий (067)

Плит оріз, дешево. Конта ти: 62-40-12 Саморізи, 22-50-64

дюбеля.

Конта ти:

22-15-59,

Ф ано рейсм сний Івано-Фран івсь Конта ти: (097) 837-76-79

.

Шлан и исневі. Конта ти: (067) 686-58-64

2.3.2. К плю Ба атопил імпортний Н-150 мм. Конта ти: (098) 386-56-22 Запчастини до б дівельної люль и. Конта ти: 43-52-56 Опал б

хонн

подвійн , б/в. Конта ти:

хонн , б/в. Конта ти: (097) 656-72-62

Насос БЦН, для пере ач вання Конта ти: (096) 389-39-38

води.

б дівельн . Конта ти: (095) 754-19-03 . Конта ти: (095) 754-19-03

Ришт вання б дівельне. Конта ти: 43-52-56 Ришт вання б дівельне. Конта ти: (095) 754-19-03

2.3.3. Здам в оренд

Ришт вання ле осплавні, • вир-ва Німеччини, професійні, з

настилами, виш а-т ра на олесах. Достав а. Конта ти: 43-52-56, (067) 362-55-01, (096) 213-55-52 www.brm-lesa.com О орож дерев’ян на б дівництво, монтаж, достав а. Конта ти: (067) 362-55-01

Радіатор чав нний, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Радіатори опалення, чав нні, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14

Еле тробойлер, 50 л, новий 1400 рн., азов олон - 400 рн., ванн , нов - 600 рн. Конта ти: (067) 171-72-18

Котли азові «Прометей», «Атон», «Дан о», «Рівнетерн», Житомирсь і, сталеві та чав нні, парапетні та димохідні, арантія 3 р., монтаж, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90

підбір по пот жності, арантія 5 р., монтаж, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90

Матеріали для опалення, водопровод , аналізацій (тр би, радіатори, отли, олон и). Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17 Балон пропановий з ред (067) 686-58-64

тором. Конта ти:

Батареї опалення, б/в, недоро о. Конта ти: (093) 254-13-38

тори. Конта ти:

Мото ос (тример), азоно осар , бензопил , відбійний молото , еле троінстр менти тощо. Конта ти: (094) 966-16-85 Ред тор 1МЦ-2С. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

Ред тор Ч-63. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

Радіатори, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Послуги

Решіт водозливн в личн . Конта ти: (067) 686-58-64 Сантехмережі зовнішні. Конта ти: 61-76-26, (098) 820-99-86 Системи водопостачання. Конта ти: 61-76-26, (098)820-99-86 Системи водостічні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Системи водостічні. Конта ти: 60-99-06, (096) 422-02-11, (050) 435-89-70 Системи азопостачання. Конта ти: 61-76-26, (098)820-99-86 Системи аналізації. Конта ти: 61-76-26, (098) 820-99-86 Системи опалення. Конта ти: 61-76-26, (098) 820-99-86 Титан новий на твердом (067) 888-90-55

паливі. Конта ти:

Тр би для опалення та вн трішніх мереж. Конта ти: 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21 Тр би ПВХ. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Тр би поліетиленові. Конта ти: 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21 Тр би. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

Умивальни , 60/50, з підстав ою, біло о ольор , в хорошом стані. Конта ти: 28-51-49, (097) 007-33-02

2.4.1. Продам

Еле тродви ни, моторед (098) 440-43-15

Радіатори, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

КОНТАКТИ: 5-20-23 (067)

Газ, опалення, водопостачання

Еле тродви ни від 0,18 Вт до 11 Вт. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

Ред тор 3МП-40. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

ОРЕНДА РИШТУВАНЬ.

382-56-01

Вібратор ІВ-99. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

Радіатори чав нні. Конта ти: (098) 440-43-15

Тр б азбестов , 150 діам., 2,5 м. Конта ти: 5-92-45

Ришт вання б дівельне, ле осплавне з анстілами, виш а - т ра перес вна на олесах, в оренд , достав а, монтаж, демонтаж, працюємо з ПДВ. Конта ти: 43-16-85

2.5.2. К плю Апарат зварювальний постійно о стр м , 3-фазний, 380 Вт. Конта ти: (097) 662-77-99

Еле троінстр мент. Конта ти: (095) 754-19-03

Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: 61-28-84, (097) 654-43-56

Тр боріз. Конта ти: (098) 370-18-86

Люль

емальован . Конта ти: 5-92-45

Мий 5-79-21

Умивальни , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 642-77-16 Чан пароводяний, 300 л. Конта ти: (067) 988-59-74

2.4.2. К плю Ванни. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Ванн , 160/65 см. Конта ти: (067) 979-58-98 Газов олон , б/в. 805-16-38, (050) 668-21-05

Конта ти:

(097)

Колон и азові, б/в або неробочі. Конта ти: (096) 614-16-02 Колон и азові, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Колон и азові, б\в. Конта ти: (067) 337-30-02 Колон азов «Юн ер», в неробочом стані. Конта ти: (096) 450-36-09 Колон

азов , б/в. Конта ти: (067) 154-24-65

Котел КЧМ 4М. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел КЧМ-4М Рівне новий або б/в. Конта ти: (067) 888-90-55 Котел КЧМ-4М, Рівне. Конта ти: (067) 888-90-55 Котел Рівне-КЧМ, б/в, або нижні дверцята до ньо о. Конта ти: (093) 693-25-55 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Котли азові, б/в. Конта ти: (067) 337-30-02 Мий

на

хню. Конта ти: (067) 363-19-10

Плити азові, б/в. Конта ти: (067) 337-30-02 Радіатори опалення, б/в. Конта ти: (093) 254-13-38

Електрообладнання 2.5.1. Продам Вими ачі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Вібратор площинний та либинний з трансформатором 36 В. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

Бетонозміш вачі. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Бойлер «Atlantic», об’єм - 75 л. Ціна: 800 рн. Конта ти: 28-28-19, (097) 885-90-43

Генератор ацитиленовий. Конта ти: (067) 686-58-64

Вібратор б дівельний з трансформатором. Конта ти: (050) 939-92-92, (098) 317-70-10

Ванн чав нн , б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-61-59, (066) 213-48-55

Дви н-ред тор планетарний. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94

Ред тор циліндричний. Конта ти: (050) 939-92-92, (098) 317-70-10

Стабілізатори напр и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Бачо від омпа т нітаз , Польща. Конта ти: (097) 645-68-39

Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68

Провід. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Крани. Конта ти: 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21

Будівельні інструменти та обладнання • Радіатори для опалення, алюмінієві, сталеві, чав нні, 2.3.1. Продам

Мотор-ред тор. Конта ти: (050) 939-92-92, (098) 317-70-10

Машин шліф вальн для мозаїхчних підло . Конта ти: 43-81-84, (097) 472-20-21

Сіт металев , стовпи, для о орожі, б/в. Конта ти: 20-66-55

Шифер, б/в. Конта ти: (099) 053-61-40

26-37-72,

Світильни и пар ові. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Сіт металев або оцин ован для о орожі, б/ в або нов . Конта ти: (067) 293-71-91

Це л , бр ів , м/п ві на, двері, металочерепицю, швелер, тни , армат р , тр б , дош и, ро ви, бал и, б/в. Конта ти: (067) 362-94-46

Конта ти:

паяльн . Конта ти: 26-06-00

Кран хонний, на мий , новий, вир-во Іспанія. Конта ти: 5-81-77

в подар но .

Черепицю, б/в. Конта ти: (067) 364-22-34

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ М-100, М-75, ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ, АВТОПОСЛУГИ АВТОМОБІЛЕМ З МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 43-65-41, 5-20-03, (067) 927-02-45, (098) 829-55-41

Ламп

Кран хонний «Стін а», вир-во Іспанія. Конта ти: (095) 138-55-14

Б дівельні матеріали: це л , шла обло и, пінобло и та ін., б/в. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Утеплювачі. Конта ти: (050) 339-45-75, (097) 408-82-79 Фанер , ДВП, ДСП. Конта ти: 24-17-74, 43-07-03, (050) 507-23-34

Лампи стандартні. 42-04-35,

Котел азовий, б/в, недоро о. Конта ти: (093) 254-13-38

тел.: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Шпалери рід і. Конта ти: 64-45-73, (050) 435-59-69, (067) 254-03-60

Сайдин . Конта ти: 60-99-06, (096) 422-02-11, (050) 435-89-70

Лампи енер озбері аючі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Котел азовий, 30 Вт, чав нний теплообмінни . Конта ти: (098) 517-80-99

Світильни и для ма азинів. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Шмат и ламінованих плит. Ціна: дешево. Конта ти: 28-96-33

ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ РУЧНИЙ, МЕХАНІЧНИЙ, ТОРФ, ЧОРНОЗЕМ, ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130, ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Еле троінстр менти. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Світильни и для виробничих приміщень. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Шифер. Конта ти: 27-98-98, (067) 362-27-90, (067) 989-48-62

Шт ат р и венеціансь і та фа т рні по риття. Конта ти: 64-45-73, (050) 435-59-69, (067) 254-03-60

Еле троінстр мент р чний. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16

Котли, водяні, на твердом паливі, для площ від 1000 в.м., б/в. Конта ти: (067) 363-70-16

Шифер, 8-хвильовий, б/в. Конта ти: 62-94-70

Шифер, цемент, р беройд, єврор беройд, ДВП, лист, профіль, онь и оцин овані, біт м. Достав а автотранспортом. Конта ти: (0362) 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77

Еле троінстр мент р чний. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Котли твердопаливні. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16

Шифер хвильовий, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Шифер, залиш и. Конта ти: (097) 687-95-28

Еле тродриль «Вільва», відмінний стан. Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21

Короб и еле тромонтажні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

рн. Конта ти:

Котли твердопаливні, поб тові та промислові, пот жність 18-1150 Вт, дост пне паливо, автоматичний онтроль, з р чним та механічним завантаженням. Конта ти: 5-60-38, 5-31-31, (050) 435-03-57, (067) 359-84-11, (093) 157-53-33

Шифер, б/в. Конта ти: 24-20-66

Еле тродви ни, 0,75, 3, 4 Вт, ред тор, моторед тор. Конта ти: (098) 440-43-15

Колон азов . Ціна: 500 23-61-59, (066) 213-48-55

Черепицю біт мн . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Шифер, б/в, хвильовий. Конта ти: (097) 305-83-14

Вт. Конта ти:

Кабель. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Котли азові. Конта ти: 61-13-16

Металочерепиця, металопрофіль, лист плос ий та омпле т ючі. Від виробни ів Німеччини та Польщі. Без посередни ів. Заміри та онс льтація

ни від 7-18

Еле тродви ни на 380 В. Конта ти: (050) 939-92-92, (098) 317-70-10

Колон азов , вир-во Німеччина, б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 28-63-97

Котли на твердом паливі, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

Шалів и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Сайдин . Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71

азов , б/в, «Юн ерс». Конта ти:

Котли на всі види палива. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01

Черепицю ерамічн , Tondach, за а ційними цінами. Конта ти: (0362) 63-55-33

Сайдин . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Колон 63-60-19

Черепицю біт мн . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 607-82-71

Черепицю ерамічн та цементно-піщан . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

ТОРФ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (ДОСТАВКА, ФАСОВКА). КОНТАКТИ: (050) 339-36-58

Кахлі, б/в, до р б и чи амін , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

45-20-07,

Черепицю біт мн . Конта ти: 45-20-07, 22-23-05, (067) 363-20-65, (063) 775-44-71, (050) 435-72-71

Сайдин . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33

хні, ванни. Конта ти: 60-86-78

Котел, 2- онт рний, «Херман». Конта ти: 43-40-40

Черепицю біт мн . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Сайдин . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Еле тродви 24-54-82

Еле тропечі для са ни. Конта ти: (050) 339-33-96

Черепицю біт мн «А ваізол». Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 169-63-78

Сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58

Еле тродви ни 380 В. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

Балон азовий. Конта ти: (097) 692-62-26

ВЕРСТАТИ ОБРІЗНІ, ПИЛОРАМУ СТРІЧКОВУ, БАГАТОПИЛ., ФРЕЗЕРИ, РЕЙСМУСИ, ЦИРКУЛЯРКУ НА 2 ПИЛКИ, ПАЛЕТНО-ТОРЦОВОЧНИЙ. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45,

Цемент. Конта ти: 45-06-43, (067) 264-99-03, (050) 435-10-80

Черепицю біт мн . Конта ти: 22-23-05, (067) 363-20-65

Водовідливи. Конта ти: 43-24-25, (097) 408-22-00, (066) 408-55-50

2.6.1. Ремонтно-б дівельні

А ми робимо ремонт вартир. • Конта ти: (067) 751-72-90, (097) 493-55-41

Бетонні роботи, м р вання це лою, бло ами, теплення б дин ів. Пере риття дахів. Конта ти: (067) 103-03-98 Б дівельно-оздоблювальні • роботи.Конта ти:(097)493-55-41,(067) 751-72-90

Б дівництво «під люч». Конта ти: (097) 493-55-41, (067) 751-72-90

Б дівництво від «а» до «я». • Конта ти: (096) 774-10-94 •Ви он ємо ф ндаментні роботи, м р вання, по рівельні роботи

б дь-я ої с ладності та онфі рації, нат ральна черепиця, металочерепиця та інше, підшив а. Конта ти: (096) 846-98-18

В ладання бр ів и, трот арної плит и, нат рально о аменю, встановлення поребри ів, водозливів, трамб вання віброплитою. Висо а я ість, арантія. Конта ти: (097) 385-99-22, (067) 362-12-08

В ладання пар ет та інших видів дерев’яної підло и. Я існе шліф вання, оздоблення. Реставрація, ремонт старих по риттів. Конта ти: (067) 360-76-59

В ладання пар ет , дош и, пар етної дош и, ламінат . Шліф вання, ла вання б дь-я их дерев’яних підло . Конта ти: (097) 238-40-01

В ладання пар ет , х дожньо о, щитово о, з е зотичних порід. Реставрація старо о пар ет , пар етної дош и, ліноле м тощо. Монтаж іпсо артон , сайдин , ва он и, дверей, бло -ха з. Монтаж са н. Конта ти: (096) 300-33-35

В ладання та трамб вання бр ів и, встановлення поребри ів. Професійно, арантія я ості. Конта ти: (098)056-65-35,(099)702-39-10

В ладання трот арної плит и. Повний омпле с посл по бла о строю дворів. Роботи ви он ємо професійно, я існо, з арантією. Конта ти: (063) 648-59-20, (097) 388-71-74

Лицювання плит ою стін і підло и, я існо, арантія. Конс льтація без оштовна. Конта ти: 62-18-12, (097) 934-83-67


Влашт вання ро в’яної системи, ва он и, сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57 Гіпсо артон, шпа лювання, • фарб вання, ламінат, ва он а та інше. Конта ти: (098) 421-94-17

Дерев’яний б дино , ви отовляємо та встановлюємо. Ви он ємо роботи від ф ндамент і заверш ємо по рівлею. Конта ти: (096)846-98-18

•іпсоЄвроремонт артон,

вартир, б дин ів, шпа лювання, фарб вання, по лей а шпалер, ламінат, плит а. Конта ти: (097) 236-74-08

Шліф вання пар ет та інших видів дерев’яної підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59

Шпа лювання і фарб вання • стелі, стін, від осів, леєння шпалер, шт ат рення, монтаж іпсо артон , ва он и, теплення фасадів. Я існо. Конта ти: (097) 553-51-36, (067) 698-98-05

Шпа лювання і фарб вання • стель. Клеєння шпалер, в ладання

КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, ПОКЛЕЙКА ШПАЛЕР, ФАРБУВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ. КОНТАКТИ: (097) 824-56-47 Лицювання плит ою Конта ти: 343-09-14, (095) 341-64-44

(096)

ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ,

іпсо артон , плит и, ва он и, ламінат , Валерій. Конта ти: 24-58-03,(067)495-05-60,(066)653-44-91

ШТУКАТУРЕННЯ, СТЯЖКА. ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (096)

Шпа лювання, іпсо артонні роботи, в ладання ламінат , фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення, теплення фасадів та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

343-62-66, (066) 941-21-12

Клеєння шпалер всіх видів, • професійно, шпа лювання стін, стель та від осів, фарб вання, вели ий досвідроботи.Конта ти:43-59-16,(097) 587-91-84

Компле сний ремонт ма азинів, б дин ів та с ладсь их приміщень. Гіпсо артон, шпа лювання, фарб вання, ламінат тощо. Власні механізми. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

•Косметичний ремонт, плит а, шпа лів а, від оси дверні та ві онні, стіни, стеля. Конта ти: (063) 307-22-14

Лицювання висо оя існе, професійне, шт ат рення, в ладання ламінат , шпа лювання, фарб вання, іпсо артонні роботи. Швид о, я існо. Конта ти: (096) 864-04-15

Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , плит и, м р вання, шт ат рення, шпа лювання, фарб вання, встановлення дверей, ві он. Конта ти: (097) 712-62-17

Монтаж іпсо артон , сайдин , шпа лювання, по лей а шпалер, плит а. В ладання пар ет , підло и, ламінат , фанери, ліноле м, бло -ха з. Монтаж са н, ві он, дверей, бал онів, теплення пінопластом. Конта ти: (096) 350-20-83

• Монтаж сайдин вир-во Канада, Росія, Польща, 25 ольорів. Утеплення б дин ів пінопластом. В ладання пар ет , ламінат . Монтаж са н. Встановлення ві он, дверей, бал онів, бло -ха з. Конта ти: (096)275-92-76

•Монтажно-зварювальні роботи всіх типів: вхідні р пи, озир и,

металопласти ові та алюмінієві ві на та двері, обшив а бал онів. Конта ти: (067)382-13-20 М р вання б дин ів, • пере ородо , р бо , пар анів. Бетонні

(стяж а, ф ндамент) та по рівельні роботи. Євроремонт. Конта ти: (097) 712-62-17

Нанесення де оративнооздоблювальних матеріалів: венеціансь ої шт ат р и, де оративної шпа лів и, фа т рно о по риття на стіни та стелю. Різні методи нанесення. Допомо а підборі я існих матеріалів. Конта ти: (097) 109-72-13

Нанесення ш би різних відтін ів • по тепленню, шт ат ренню. Я існо, швид о. Власне ришт вання. Утеплення. Шт ат рення. Конта ти: 64-22-64,(097)561-66-95

Прое ти б дин ів, дизайн інтер’єрів, натяжні стелі, ремонт “під люч”. Ліцензія МБАЖКГУ №119370 від 21.07.2006 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua

Професійне м р вання амінів, ман алів, встановлення топо та їх під лючення, оздоблення марм ром, природним аменем, ранітом, я існо. Конта ти: (097) 398-22-73, (066) 773-96-78 Ремонт вартир «під люч». • Конта ти: (067) 751-72-90, (097)

ба етів та шпалер. Конта ти: 60-97-75, (097)222-37-67

Шпа лювання, фарб вання стель, стін, від оси, шпалери. Конта ти: 43-21-10, (093) 669-01-01, (094)966-21-10

Конта ти: 5-03-01

Шт ат рення «по мая ах» •іпсовою шт ат р ою машинним

(096) 408-76-50, (097) 493-55-41 БРИГАДА ВИКОНУЄ ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ, ШПАКЛЮВАННЯ ТА ФАРБУВАННЯ, ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ, ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ, ВИБИВАННЯ ОТВОРІВ В ЦЕГЛЯНИХ ТА БЕТОННИХ СТІНАХ. КОНТАКТИ: (067) 360-00-76

БРИГАДА ВИКОНУЄ ТАКІ ВИДИ РОБІТ: ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ, ЦЕГЛЯНА КЛАДКА, ШТУКАТУРКА, БЕТОННА СТЯЖКА, ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ. КОНТАКТИ: (067) 360-00-76 Б дівництво отеджів, бань, олиб з р лої оциліндрованої олоди. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Б дівництво са н та лазень «під Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

люч».

Б дівництво са н, лазень, «під Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

люч».

БУДУЄМО ДЕРЕВ’ЯНІ БУДИНКИ, ДАЧІ ЗА КАНАДСЬКОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ, ЯКІСНО, ШВИДКО, ДЕШЕВО, «ПІД КЛЮЧ». КОНТАКТИ: (067) 983-59-74 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ЛИЦЮВАННЯ, БЕТОНУВАННЯ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

493-55-41

Ремонт вартир, б дин ів, • офісів: монтаж іпсо артон ,

ва он и, ламінат , шпа лювання, фарб вання, шт ат рення, стяж и та інше. Конта ти: (097) 805-16-38,(050)668-21-05

Утеплення фасадів б дин ів • пінопластом ( ороїд, баране ).

Нанесення інших видів де оративної шт ат р и. Конта ти: (096) 109-53-87

• Утеплення пінопластом,

фасадів мінеральною ватою та теплоізолюючою шт ат р ою, власне ришт вання, ціни помірні та до овірні. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Утеплення фасадів пінопластом, нанесення де оративної шпа лів и ( ороїд ). Конта ти: (097) 080-89-44

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ЄВРОРУБЕРОЙДОМ (ГАРАЖІВ, БАЛКОННИХ КОЗИРКІВ, ЖИТЛОВИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ). ЯКІСТЬ ГАРАНТОВАНА. КОНТАКТИ: 43-08-27, (050) 231-22-12, (067) 360-28-15

ПОСЛУГИ ГЕНПІДРЯДА ТА ВИДИ РОБІТ: ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ, ЦЕГЛЯНА КЛАДКА, ШТУКАТУРКА, БЕТОННА СТЯЖКА, ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ. КОНТАКТИ: (067) 360-00-76 ПОСЛУГИ: РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ, СТОЛЯРНІ, САНТЕХНІЧНІ, МОНТАЖНІ. КОНТАКТИ: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48 ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, КЛЕЄННЯ ШПАЛЕР, БАГЕТІВ. ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ ТА ПЛІНТУСА, МОНТАЖ ТА ШПАКЛЮВАННЯ ВІДКОСІВ. НАНЕСЕННЯ ДЕКОРАТИВНОЇ ШТУКАТУРКИ ТИПУ «МОЗАЇКА». КОНТАКТИ: (096) 949-33-06

2.6.2. З ви отовлення

Бляхарсь і • ви отовлення,

посл и: встановлення водостічних, вентиляційних систем; лицювання бляхою, обшивання оминів, ремонт і фарб вання дахів, достав а а/м Форд Сієрра. Конта ти: 64-34-82, (050) 375-20-04

Ви отовлення бетон , стяжо , шт ат р и, подач бетон , пінобло на поверхи. Конта ти: 43-68-39, (097) 421-77-33, (050) 698-12-55

Ви отовлення з деревини • ві он, дверей, арочних оробо , бал онних рам, сходів. Конта ти: 40-10-73, (097) 254-06-39, (050) 664-77-78

Ви отовлення з деревини • сходів та східцевих маршів. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

Ви отовлення з нат ральної • деревини дверей, ві он зі с лопа етом, а та ож аро з деревини. Недоро о. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ, ШПАКЛЮВАННЯ ТА ФАРБУВАННЯ, ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ, ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ, ВИБИВАННЯ ОТВОРІВ В ЦЕГЛЯНИХ І БЕТОННИХ СТІНАХ. КОНТАКТИ: (067) 360-00-76

Ви отовлення, встановлення • броньованих дверей. Я існе

КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ, ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ВАГОНКИ, ЛАМІНАТУ, ЛІНОЛЕУМУ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШПАЛЕРИ, Р-Н ЮВІЛЕЙНИЙ. КОНТАКТИ: (096) 348-66-07

діаметр 80-600 мм, р лі, прямо тні, вадратні, овальні, теплені та звичайні, арантія, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90

Ремонт вартир. Конта ти: (096) 343-09-14, (093) 776-20-83, (068) 569-48-38

Ви отовлення ва он и з матеріал замовни а. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-60

Ремонтно-б дівельні роботи. Конта ти: 62-20-06, 62-20-14, 40-04-63 Роботи б дівельні. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41

АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ПРИМІЩЕНЬ, РЕМОНТНІ РОБОТИ, ПОКРАСКА СТІН, СТЕЛІ ПРОФЕСІЙНИМ КРАСКОПУЛЬТОМ. КОНТАКТИ: (097) 451-55-76

БАЛКОНИ. ВСІ ВИДИ РОБІТ. КОНТАКТИ:

ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ,

ЄВРОПАРКАНИ

способом. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Конта ти: (096) 754-52-68, (050) 074-58-88

ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КАРКАСІВ, СХОДОВИХ МАРШІВ, НАВІСІВ З ПОКРИТТЯМ, ПОЛІКАРБОНАТОМ (ПЛАСТИКОМ), ВОРІТ, СЕКЦІЙ, ОГОРОЖІ, ТА ІН. МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

Шпа лювання, фарб вання, •леєння шпалер, оброб а від осів.

Шт ат р а машинно о нанесення. Гіпсова, вапняна. Не потреб є подальшо о шпа лювання. Я існе ви онання. Конта ти: (067) 360-92-44

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВОРІТ, ПАРКАНІВ, РЕШІТОК, НАВІСІВ НАД ДВЕРИМА, БАЛКОНАМИ, ХУДОЖНЯ КОВКА ПІД ДЗЕРКАЛА, СТОЛИКИ, СВІТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРИ ТОЩО. КОНТАКТИ: (067) 362-45-44

Залив а ф ндамент , в ладання • це ли, ламінат , пар етної дош и, • Шпа лювання, фарб вання монтаж по рівлі, іпсо артон , стель, стін, вапняна побіл а, леєння ва он и, шпа лювання, леєння шпалер, фарб вання, лицювання, шт ат рення, посл и сантехні а. Конта ти: (097) 392-38-14

23

ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ

№11 від 28 березня 2012 ро

оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21

Тр би димохідні для димарів, •амінів, паливних та отелень,

В и о т о в л е н н я дош и для підло и з матеріал замовни а. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89, (067) 360-45-50, (067) 360-45-60

2.6.4. Інші

а дерев • Зрізання та обріз бензопилами, професійно.

Квадрат. Конта ти: 22-23-71

Кр

Конта ти: (067) 649-69-94

С шіння дош и б дь-я их порід дерева в амері. Я існо. Конта ти: 26-35-39, (067) 295-30-02

Чищення азових олоно , бойлерів від на ип та бр д , на дом замовни а. Сантехнічні роботи. Конта ти: (067) 958-75-75

Бла о стрій території. Конта ти: (067) 342-48-87, (067) 176-69-06

Ви отовлення та встановлення: європар ани, трот арна плит а, бордюри, б дівельні бло и, відливи, парапети. Низь і ціни Конта ти: (098) 028-10-15, (068) 828-25-28

Квадрат. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Кр

. Конта ти: 22-23-71

Кр и. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

К тни . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 К тни . Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 К тни . Конта ти: 22-23-71 Лист оцин ований 1/2 м, 1 шт. Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33 Листи алюмінієві. Конта ти: (096) 540-73-65 Листи металеві. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Листи. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Дизайн інтер’єрів. Конта ти: (067) 342-48-87, (067) 176-69-06

Метал нержавіючий в асортименті. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

М о н т а ж водопостачаання, аналізація, ондиціон вання. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16

Металопрофіль. Конта ти: (050) 339-45-75, (097) 408-82-79

Посл и бетононасос . Конта ти: 45-06-43, (067) 264-99-03, (050) 435-10-80

Металочерепицю польсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33

Посл и енпідряд . Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41

МЕТАЛОПРОФІЛЬ

Посл и сантехні а, ремонт вартир Конта ти: (096) 343-09-14, (095) 341-64-44 Прое тні роботи житлових б дівель та ромадсь их спор д. Конта ти: (067) 342-48-87, (067) 176-69-06 Прое тно-виш вальні роботи. Конта ти: 28-76-87, 28-76-78, (067) 362-28-98

ХУДОЖНЮ КОВКУ. КОНТАКТИ: (067) 733-94-64 Х дожня ов а та вироби з метал . Швид о, дешево, я існо. Конта ти: (097) 167-28-89

РОБОТИ ЗВАРЮВАЛЬНІ. ВИГОТОВЛЕННЯ БІГБОРДІВ, ВОРІТ, МЕТАЛЕВИХ ДВЕРЕЙ, ФЕРМ, МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТОЩО. РЕМОНТ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ПРИЧЕПІВ. КОНТАКТИ: (050) 375-02-01, (096) 530-54-12

Металопрокат, вторсировина

Встановлення систем • опалення, водопроводів,

Встановлення столяр и, • в ладання ламінат , підло и, монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41, (067) 706-15-64

Встановлення шп нтованої • дош и, ламінованої підло и, обшивання ва он ою всіх типів, бло -ха сом, сайдин ом, теплення фасадів пінопластом, мінеральною ватою. Конта ти: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Влашт вання та ремонт р беройдових по рівель. Конта ти: 62-20-06, 62-20-14, 40-04-63

ВСТАНОВЛЕННЯ ВАГОНКИ ВСІХ ТИПІВ, САЙДИНГУ. ОБШИВАННЯ БАЛКОНІВ ПРИМІЩЕНЬ ТОЩО. ВКЛАДАННЯ ЛАМІНАТУ. КОНТАКТИ: 22-49-12, (066) 897-24-74, (096) 365-20-23 Монтаж та омпле т ючі систем опалення. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16

т. (098) 490-61-46, (099) 383-49-96

Технічні обстеження б дівель та спор д. Конта ти: 28-76-87, 28-76-78, (067) 362-28-98

2.6.3. З встановлення

аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Металопрофіль та металочерепицю. Достав а, арантія. До 01.04.2012 р. металочерепиця від 58.50 за в.м.

2.7.1. Продам

Металочерепиця, проф-лист, • плос ий лист та омпле т ючі від виробни ів Німеччини та Польщі, заміри, дост пні ціни. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Сіт оцин ован о ородж вальн , зварн сіт , сіт лад и (армапояс), лист оцин ований, цвяхи, осподарсь ий інвентар в асортименті. Конта ти: 28-85-79, (098) 752-76-05

Металочерепицю фінсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепицю. Конта ти: (050) 339-45-75, (097) 408-82-79 Полоси. 64-30-95

Армат р . Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

28-64-10,

28-55-54,

Сталь листов . Конта ти: 22-23-71 Теплиці різних модифі ацій. 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Конта ти:

Тр би б/в, діаметром 300 мм. Конта ти: (098) 386-56-22 Тр би ВГП. Конта ти: 22-23-71 Тр би. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Швелер. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Швелер. 64-30-95

Конта ти:

28-64-10,

28-55-54,

Швелер. Конта ти: 22-23-71 Шести ранни . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Алюміній листовий 150х200х0,3см. Конта ти: (050) 343-99-45 Армат р запірн . Конта ти: 23-33-53, 26-59-92, (096) 307-38-21

Конта ти:

Полос . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

2.7.2. К плю Вироби з олова, сплавів РОЗЕ, ВУДА, БАББІТ, вольфрам , молібден , ніхром . Конта ти: (066) 212-31-15

Армат р . Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95

Графіт сріблястий. Конта ти: 63-60-19

Армат р . Конта ти: 22-23-71

Ма лат р , політилен, с лотар . Конта ти: 43-48-60, (098) 711-35-57

Бал и. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Вироби з жерсті. Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Дріт. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Дріт. Конта ти: 28-64-10, 28-55-54, 64-30-95 Катан . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Квадрат. Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

Кр

ля . Конта ти: (066) 212-31-15

Твердосплав. Конта ти: (066) 212-31-15 Тр б

нержавіюч . Конта ти: (066) 212-31-15

Шести ранни . Конта ти: (066) 212-31-15

2.7.3. Пропон ю Листи алюмінієві обмін на зерно. Конта ти: (096) 540-73-65


24

№11 від 28 березня 2012 ро

МЕБЛІ

Меблі, предмети інтер’єру

ерамічн . Конта ти: (097) 315-51-54

Ваз ерамічн . Конта ти: 24-33-77, (097) 315-51-54 Вбиральню надвірн , дерев’ян . Конта ти: 28-88-69, (093) 995-49-72

Вітальню, б/в, в хорошом 28-40-97, (097) 504-78-43

рн. тор .

стані. Конта ти:

Вітальню, б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (098) 780-29-55 Вітальню, б/в. Конта ти: (050) 820-39-11 Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19 ДВП, ДСП для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Дзер ало з т мбоч ою, б/в. Конта ти: (0362) 5-56-18, (096) 185-80-84 Дзер ало настінне. Конта ти: (067) 457-99-59 Дзер ало, з т мбою, б/в. Конта ти: 28-20-04 Дзер ало, недоро о. Конта ти: 28-97-80 Дзер ало, розміри - 49х87 см., при ріплено до фанери. Гарний стан. Ціна: 70 рн. Конта ти: (067) 240-10-07 Диван -малют , б/в, в хорошом Конта ти: (068) 108-17-33

стані.

Диван в нормальном стані. Ви ористов вався трохи більше ро . Розмір спально о місця 2х1.7 м, с ладений - 2.3х0.9 м. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (067) 239-55-92 Диван підліт овий. Конта ти: 24-96-49 Диван роз ладний, + рісла роз ладні, 2 шт. Конта ти: (098) 007-93-93 Диван роз ладний, з ріслом, Конта ти: (067) 360-76-81

Спальню, вир-во Польща. Ціна: 1000 Конта ти: (098) 220-90-84

Ліж о, 2-спальне. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Спальню, д б, нов . Конта ти: (067) 772-92-16

Стін

, б/в. Конта ти: (098) 628-21-22

Килим, 1,5/2 м. Конта ти: 23-01-27

Ліж о, 2-яр сне, дерев’яне, нове. Конта ти: (067) 831-31-15

Спальню, недоро о. Конта ти: (098) 030-57-36

Стін

, б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: 5-92-45

Стіл двот мбовий, світлий. Ціна: дешево. Конта ти: 22-72-58, (050) 184-69-01

Стін , в хорошом стані. Конта ти: 24-33-77, (097) 315-51-54

Стіл дерев’яний роз ладний. Конта ти: (098) 479-57-32

Стін , вир-во Польща, 360Х220см, в хорошом стані. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 056-83-04

Стіл дерев’яний, 2 м, з лав ами. Конта ти: (067) 883-39-46, (099) 202-86-45

Стін , з шафою, б/в, в хорошом Конта ти: (067) 276-52-78

Стіл ж рнальний, в хорошом стані. Конта ти: 24-33-77, (097) 315-51-54

Стін , чорно о ольор , зроблен ір ою, с часн , вир-во Польща. Конта ти: (068) 568-29-63

Килим, б/в. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

Крісло, роз ладне, нове. • Конта ти: 64-84-15, (067) 907-54-36

Вітальню «Аро», б/в. Ціна: 700 Конта ти: (098) 780-29-55

Ліж о односпальне, перила дерев’яні, сіт а панцирна. Конта ти: 28-76-64

Карнизи. Конта ти: (097) 396-73-25, (067) 456-91-08 Килим, 3/2 м, б/в, в хорошом стані, висів на стіні. Конта ти: (096) 117-54-86

3.1.1. Продам

Ваз

Карнизи для ардин. Ціна: 150 рн. Конта ти: 23-61-59, (066) 213-48-55

товий, б/в.

Килим, б/в. Конта ти: (096) 117-54-86 Килим. Конта ти: 22-57-06, (066) 846-35-71 Килими, б/в, 2Х3 м, 1,5Х2 м, недоро о. Конта ти: 24-43-51, (098) 582-55-20 Комод під вз ття б/в, стан ново о. Ціна: 450 рн. Конта ти: 26-25-67, (098) 252-17-96 Комод, б/в. Ціна: 100 890-17-44

рн. Конта ти: (097)

Комод, стан ново о. Ціна: 500 рн. Конта ти: 26-25-67, (098) 252-17-96 Комод. Ціна: 550 рн. Конта ти: (098) 479-57-32

б/в.

Конта ти:

Крісло «Профі». Ціна: 2100 рн. Конта ти: 64-52-57

Матраци ватні, б/в. Конта ти: (095) 102-06-48, (096) 277-31-67

Крісло «Ультра». Ціна: 1599 64-52-57

рн. Конта ти:

Матраци ортопедичні. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

Крісло омп’ютерне «Мона о». Ціна: 2997 рн. Конта ти: 64-52-57

Матраци пол торні до двоспально о ліж а, 2 шт. Ціна: 300 рн./шт. Конта ти: 28-96-33

Крісло роз ладне, б/в, в хорошом Конта ти: (098) 057-11-94

Матраци, б/в, 1,9/0,8 м, 2 шт. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

стані.

К точо м’я ий, 2.90х2.40, світло о ольор , нат ральні де ори. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 63-54-42, (098) 890-96-56

Меблі в імнат , синьо-бла итно о б/в. Конта ти: (096) 888-66-67

К хні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Меблі

К хню, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (050) 521-50-64 К хню, б/в, в хорошом 28-40-97, (097) 504-78-43

хорошом

стані.

Диван. Ціна: 1 500 рн. Конта ти: 23-61-59, (066) 213-48-55 Дивани, 2 шт., роз ладні, б/в. Ціна: 1500 рн./ шт. Конта ти: 64-65-25, (096) 350-20-06

Меблі офісні, б/в, терміново. Конта ти: (069) 717-95-71

Стіл омп’ютерний, СК-500. Ціна: 798 Конта ти: 64-52-57

рн.

Стіл омп’ютерно-письмовий, в хорошом стані. Ціна: 600 рн. Конта ти: (096) 385-54-58 Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68 Стіл хонний, б/в. Конта ти: 22-57-06, (066) 846-35-71 Стіл письмовий, б/в. Конта ти: (098) 057-11-94 Стіл письмовий. Конта ти: (068) 226-43-97

Меблі садово-пар ові. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Меблі вітальню, 4 м, є шафа, 3 серванти. Ціна: 400 рн. Конта ти: (095) 519-03-36

Стіл+6 стільців, б/в. Конта ти: (067) 123-53-61

К хню, б/в. Конта ти: 5-62-09, (097) 866-41-08

Меблі фабричні на замовлення, помірні ціни. Конта ти: (096) 212-81-80, (096) 773-37-07, (093) 704-67-38

Стіл-стін , оріхово о ольор , товий, б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 890-17-44

К хню, б/в. Конта ти: (050) 820-39-11

Ліж а дерев’яні, 2 шт, б/в. Конта ти: 63-60-19

Конта ти: Конта ти:

Меблі, б/в, 24-19-72

рім м’я их частин. Конта ти:

Меблі, б/в. Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33 Меблі, б/в: 2 ліж а, т мби, трюмо, стан хороший. Конта ти: 5-75-30, (096) 519-11-61

(097)

Передпо ій, в оридор довжиною 2,25 м. Конта ти: (067) 276-52-78

(097)

Передпо ої. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Ліж а односпальні, б/ в арном стані, дерев’яний ар ас, металічна основа, матрац. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 103-04-94 Ліж а, 2 шт. Конта ти: 22-57-06, (066) 846-35-71 Ліж а, 2 шт., з матрацами, б/в. Конта ти: 62-22-56

Ліж о двоповерхове 80/190, б . Ціна: 2100 рн. Конта ти: (063) 690-00-00 Ліж о двоспальне, б/в, з двох матраців, 1,5Х2 м. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 164-14-60

Полиці д бові, 2 шт. Ціна: 350 Конта ти: 28-96-33 Полицю 28-97-80

ниж ов ,

недоро о.

рн./шт. Конта ти:

темний.

Стіл, б/в. Конта ти: 24-93-65

Стільці офісні. Конта ти: (050) 339-33-96 Стільці, б/в. Конта ти: 22-57-06, (066) 846-35-71

Поролон для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Стін б/в, в хорошом стані. Самовивіз. Ціна: 900 рн., тор . Конта ти: (067) 276-52-78

Предмети інтер’єр , омісійні. Конта ти: 45-22-85, (097) 770-86-50

Стін оричнево о ольор, висота - 1 м 91 см, ширина - 2 м 58 см., хорошом стані, б/в (пенал, сервант, полиці під білизн ). Ціна: 400 рн., тор . Конта ти: (067) 359-06-88 pasha2009@list.ru

Сервант, б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: (067) 978-86-86 Сервант, б/в. Конта ти: 22-57-06, (066) 846-35-71

Стін хонн , недоро о. Конта ти: (096) 506-85-43 Стін , 4,2 м, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 28-79-01, (096) 453-51-05

Ліж о дерев’яне з матрацом. Конта ти: (067) 883-39-46, (099) 202-86-45 Ліж о дитяче, двоповерхове. 28-71-54, (098) 570-38-96

Спальні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Сервант. Конта ти: 23-72-57 Спальні. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

Дивани. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

Ліж о дитяче, з матрацом. Конта ти: (096) 804-60-61

Дитяч «Іваси », б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: (096) 328-64-50, (093) 319-94-46

Ліж о з матрацом, б/в. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34

Спальню, б/в, біло о ольор . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 056-83-58

Доріж овров , 6м. Ціна: 300 рн. Конта ти: 23-61-59, (066) 213-48-55

Ліж о односпальне, дерев’яне. Конта ти: 28-76-64

Спальню, в хорошом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 23-39-74, (050) 184-69-94

Спальню «Світано ». Конта ти: (098) 440-43-15

Стін , б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 710-17-27 Стін , б/в, полірован , темно о недоро о, м’я ий точо , б/в, в Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

ольор , імнат .

Шаф - пе та стіл в дитяч імнат . Ціна: 4500 рн. Конта ти: (095) 548-00-30 Ширм розс вн під ванн , біло о ольор , нов , ширина - 1,5 м., висота - 49 см. Ціна: 260 рн. Конта ти: (067) 359-06-88 pasha2009@list.ru

Диван, недоро о. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14

Таб рет и, б/в, 6 шт. Конта ти: 28-97-46

Килим, доріж 775-90-11

Т анини меблеві. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Трельяж, б/в, відмінний стан, вели е дзер ало в центрі + по бо ам два малень их, темна полірована поверхня. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 100-20-73 Тре льяж, б/в, відмінний стан, вели е дзер ало в центрі + по бо ам два малень их. Темна полірована поверхня. Конта ти: (067) 100-20-73

. Конта ти: 63-14-85, (096)

Крісло роз ладне. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 К хню, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Ліж а, односпальні, б/в, 2 шт. Конта ти: 23-38-03, (067) 985-53-66 Ліж о односпальне, з матрацом, б\в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 386-42-32

Трюмо, б/в. Конта ти: (097) 611-31-83

Матрац ортопедичний, на 2-спальне ліж о. Конта ти: (093) 254-13-38

Т мби приліж ові, 2 шт, б/в. Конта ти: (097) 611-31-83

Меблі в ванн . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Т мби приліж ові, 2 шт., б/в. Конта ти: (0362) 5-56-18, (096) 185-80-84 Т мби приліж ові. Конта ти: (067) 686-58-64 Т мби, б/в, в хорошом 43-40-40, (067) 727-58-58

стані. Конта ти:

Роз ладач . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Т мб на хню. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Шаф , б/в. Конта ти: 23-38-03 (067) 985-53-66

Т мбоч и, 2 шт., 35/47/62 см, б/в. Ціна: 50 рн/ шт. Конта ти: (097) 558-04-08 Т мб із дзер алом, б/в. Ціна: 150 Конта ти: (097) 890-17-44

олір світлий

оріх, б/в.

меблев , омпле т ючі до Конта ти: 61-99-00, 61-98-46,

Ф рніт р меблев . Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Частин м’я , б/в. Ціна: 900 рн. Конта ти: (067) 790-56-04 Частин м’я , б/в: диван, рісла, 2 шт. Конта ти: 28-79-01, (096) 453-51-05 Частин м’я , велюр, б/в. Ціна: 1400 Конта ти: 64-65-25, (096) 350-20-06

рн.

Шафи тридверні з антресолями, Конта ти: (050) 184-69-94

шт.

2

3.1.3. Пропон ю

рн.

Т мб під телевізор, б/в, 60/89/55 см. Конта ти: (067) 960-23-53

Шафи, 2 шт, з антресолями, б/в. Конта ти: (097) 611-31-83

Шафи, 2 шт., з антресолями. Ціна: 800 рн. Конта ти: 28-40-59 Шафи, поліровані, б/в, з червоно о поліровано о дерева, 2 шт., з антресолями, 230/ 80/40 см. Ціна: 300 рн. Конта ти: (067) 946-04-81 Шафи- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ КУХНІ «БЛЮМ», «ХАЙТЕК», «ХАМЕЛЕОН» ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, СПАЛЬНІ, ВІТАЛЬНІ, ОФІСНІ, АПТЕЧНІ МЕБЛІ. ПРОЕКТУВАННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 62-65-76, (097) 868-83-84

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56 ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ: ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СПАЛЬНІ, ДИТЯЧІ, ОФІСНІ МЕБЛІ. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. МАТЕРІАЛИ ТА ФУРНІТУРА ЗА БАЖАННЯМ ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: (067) 949-37-02, (095) 040-68-09

Шаф , 3-дверн , 59/220/134 см, б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 558-04-08 Шаф , 3-дверн , оричнев , Конта ти: (096) 117-54-86

з

дерева.

Шаф , 3-дверн , на ніж ах, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: (096) 468-52-56

Стін , б/в, світло о ольор . Ціна: 1200 рн. Конта ти: (093) 454-33-17

Шаф , б/в, в хорошом 43-40-40, (067) 727-58-58

Стін

Шаф , б/в. Ціна: 500 790-56-04

, б/в. Конта ти: 24-93-65

Шаф , вітальню, 3-дверн , з антресоллю, світл , 2,30/1,35/0,35. Конта ти: 63-50-64, (098) 572-99-70

Стін . Ціна: 5 000 рн. Конта ти: 23-61-59, (066) 213-48-55

Ф рніт р шаф- пе. 61-98-47

Стільці д бові, столові, 6 шт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 28-96-33

тов .

3.1.2. К плю

Фанер для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Стілець офісний. Конта ти: 28-08-31

Шаф , д бов , світл , з 3-дверцятами, Ціна: 3500 рн. Конта ти: 28-96-33

Диван, б/в, в хорошом стані. Ціна: недоро о. Конта ти: (067) 495-29-81, (099) 211-76-14

Стіл-т мб , темно- оричнев , б/в. Ціна: 250 рн. Конта ти: 23-52-57 Стіл-т мб . Конта ти: (067) 364-33-38

Шаф , б/в. Конта ти: (098) 628-21-22

Стін . Ціна: 1 500 рн. Конта ти: 23-61-59, (066) 213-48-55

Стіл-т мб , ла ован , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 28-08-31

Стіл-т мб . Ціна: 290 рн. Конта ти: 23-41-22

Шаф , б/в. Конта ти: 22-57-06, (066) 846-35-71

Стін , чорно о ольор , ламінована ДСП, хороший стан, розмір - 2,5/2/0,5 м. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 809-36-20 rivne-2011@i.ua

Стіл-т мб , б/в. Конта ти: (050) 435-15-67

Стін «Гор а», вир-во Польща, + 4-се ційна шафа, в добром стані. Конта ти: 62-12-95

Ро и оленя. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

стані.

Т мб приліж ов , Конта ти: 43-61-36

Полич для ни , б/в. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34

Сервант. Конта ти: (066) 874-36-59

Конта ти:

полірований,

Стін , б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 790-56-04

Т мби, б/в. Конта ти: 22-57-06, (066) 846-35-71

Стіл письмовий. Конта ти: 43-69-87

К хню, б/в, д б, шпон, 2,9 м+ори інальна полич а. Конта ти: 62-65-76, (097) 868-83-84

Ліж о від спальні, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 890-17-44

Диван-малю , б/в, в Конта ти: (067) 988-49-87

хонні, б/в. Конта ти: 24-93-65

Стіл омп’ютерний, новий. Конта ти: (096) 804-60-61

Стіл розс вний, Конта ти: 28-22-30

стані.

Диван-ліж о. Конта ти: (067) 686-58-64

ольор ,

Меблі для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

товий. Конта ти: (067)

стані. Конта ти:

Диван- ниж , б/в, хорошом стані. Вели е спальне місце- 2,1 м/1,4 м. Т анина в бежево- оричневій амі. Ціна: 650 рн. Конта ти: (097) 206-61-26

хорошом

Стіл з стільцями для пі ні а. Конта ти: (050) 339-33-96

Стіл омп’ютерний, 360-52-51

Ліж о 2-спальне, з матрацом. Конта ти: 43-69-87

Диван- ниж , б/в, в Конта ти: (097) 120-57-74

Стіл ж рнальний. Конта ти: (097) 315-51-54

Стіл омп’ютерний, 90x60, б/в, недоро о. Конта ти: 63-00-04, (067) 363-71-43

б/в.

темно-зелений,

рн. Конта ти:

Матрац, пр жинний. Конта ти: 28-22-30

Ліж а односпальні, 687-95-28

Диван, 68-18-09

Матрац ортопедичний, Венетто, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (050) 521-50-64

Стіл ж рнальний. Ціна: 500 23-61-59, (066) 213-48-55

Матрац, б/в, 1,6/2 м. Конта ти: 63-54-42, (098) 890-96-56

олесах. Конта ти:

Крісла, роз ладні, 2 шт., нероз ладні, 2 шт., б/ в. Ціна: 25 рн./шт. Конта ти: (068) 893-68-89

б/в.

рн. Конта ти: (067)

Матрац ортопедичний пр жинний. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86

Крісла, 2 шт., б/в, на 63-14-85, (096) 775-90-11

Ліж а односпальні, 032-38-75

Диван, б/в. Ціна: 900 362-26-72

Стіл ж рнальний. Конта ти: 24-24-49

Люстр . Конта ти: 43-69-87

рн.

Диван, б/в, в хорошом 43-40-40, (067) 727-58-58

Диван, б/в. Конта ти: 22-57-06, (066) 846-35-71

Люстр . Конта ти: 23-01-27

Стіл омп’ютерний СК-825. Ціна: 1497 Конта ти: 64-52-57

Ліж а з нат рально о дерева. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

Диван, б/в. Конта ти: 24-93-65

(097)

Матрац, 90Х200 см, недоро о. Конта ти: 22-40-56

Диван, 2 рісла, стіл ж рнальний, б/в. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 273-76-70

рн.

24-33-77,

Крісла м’я і, 2 шт., б/в. Конта ти: 28-20-04

Ліж а двояр сні. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

500

Конта ти:

рн.

К хню, б/в. Ціна: 450 рн. Конта ти: (096) 328-64-50, (093) 319-94-46

Ціна:

Люстри, б/в. 315-51-54

Стіл омп’ютерний СК-820. Ціна: 1395 Конта ти: 64-52-57

Крісла м’я і для дачі, 2 шт., не роз ладні. Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-25-82, (067) 350-35-40

Диван, 2 рісла, б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 360-53-42

Диван, б/в, роз ладний. Конта ти: (067) 846-16-80

Люстри і лампи люмінесцентні. Конта ти: 68-36-84

Матрац, 190/0,70 м. Конта ти: 63-50-64, (098) 572-99-70

Диван роз ладний. Ціна: 650 рн. Конта ти: (096) 570-23-34

стані. Конта ти:

Ліж о, 2-яр сне, дерев’яне, нове. Конта ти: (067) 831-31-15

рн.

стані. Конта ти:

рн. Конта ти: (067)

РЕМОНТ М’ЯКИХ МЕБЛІВ. ЗМІНА ДИЗАЙНУ. РЕМОНТ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ НОВИХ МАТРАЦІВ. ПОШИТТЯ АВТОЧОХЛІВ. КОНТАКТИ: 43-65-47, (067) 137-38-38

ПОБУТ Одяг, взуття C ню для вип с но о бал , арний стан, оформлена вишив ою та амінцями, до с ні додається шарф, зріст - 172 см, розмір 40, в про аті не б ла. Ціна: 450 рн. Конта ти: (097) 686-78-98 dollaren@mail.ru Босоніж и жіночі, нові, 40-41 р. Конта ти: 28-97-80 б/в.

Конта ти:

Пальто ш іряне, жіноче, 46-48 р. Конта ти: 24-24-49

С ню весільн , 42 розмір, низ від олін знімається, на зам . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 190-02-73

С ню весільн , р чної роботи, розмір 44-46, в хорошом стані. Конта ти: (098) 222-67-46

Кросів и «Атланти », 39 р. Конта ти: 62-83-47

Плащ джинсовий, чорно о ольор , розмір-46-48, довжина 115 см., б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 794-73-06

С ню весільн , австрійсь , розмір 50. Конта ти: (096) 976-59-22

С ню весільн , терміново, біло о ольор з елементами вишив и бісером, розмір 44 46, зріст 165 см. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-74-40, (096) 440-65-08

К рт нов , раритетно о пошив , можливо для людей старшо о ві . Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55

8.1.1. Продам

Вз ття спортивне, 376-53-67

Кофт , б/в, розмір 40-42. Конта ти: (097) 217-45-08

(067)

Вз ття, омісійне. Конта ти: (097) 770-86-50

Джинси, б/в, відмінном стані, розмір - 29-30, бла итні, з ишенями, низь а посад а, зав жені до низ , на зріст - 178 см, в поясі - 90 см, в бедрах -105 см. Ціна: 150 рн. Конта ти: (067) 794-73-06 Д блян и нат ральні, жіночі, 48-50 р. Конта ти: 24-24-49 Д блян , світло- оричнев , 48-50 р., жіноч . Конта ти: 22-40-56

К рт чоловіч , 52 р., нат ральна овчина, нов . Конта ти: 22-75-43, (066) 381-87-35 К рт ш ірян , б/в, в хорошом Конта ти: (093) 434-31-19

стані.

К рт ш ірян , вир-во Італія. Конта ти: (096) 766-14-22 К рт ш ірян , вир-во Т рція, розмір 38. Конта ти: (098) 780-29-55 К рт , жіноч , б/в, розмір М. Конта ти: (097) 981-51-77 К фай

. Конта ти: 63-07-20

Одя дитячий, омісійний. 45-22-85, (097) 770-86-50

Конта ти:

Одя жіночий, зимовий, 24-24-49, (067) 184-49-54

Конта ти:

б/в.

Одя жіночий, омісійний. 45-22-85, (097) 770-86-50

Капці, одноразові, ртом та вроздріб. Ціна: 3 рн. Конта ти: 24-94-56 Кож х, чоловічий, 56 розмір, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (096) 960-72-84

Одя жіночий, новий. Ціна: від 100 рн. Конта ти: (067) 395-53-01 isystem@meta.ua

Костюм брючний, б/в, арном стані, т анина висо ої я ості. Виробни : Росія. Розмір 44-46. Колір: темний, зі світлими полосами. Ціна: 150 рн., тор . Конта ти: (067) 240-10-07

Одя

Костюм брючний, для ва ітних, розмір 50, ріст 176 см. Конта ти: 28-22-30

Одя чоловічий, з Німеччини, Ан лії, Італії. Конта ти: в л. Ш хевича, 18

Костюм жіночий, Фінляндія. Конта ти: 23-16-35

Одя чоловічий, омісійний. 45-22-85, (097) 770-86-50

Костюми жіночі, нарядні. Конта ти: 46-04-30 Костюми нові, але раритетно о пошив , можливо для людей старшо о ві , нові, плені за радянсь их часів. Ціна: по 100 рн. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55 Костюми чоловічі, 50-56 р., в хорошом стані. Конта ти: (097) 859-44-55

Плащ, жіночий, бель ійсь ий, 44-48 розм., в хорошом стані. Конта ти: 24-33-77, (097) 315-51-54 Плащ, чоловічий, р. 54, новий. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-83-47

жіночий. Конта ти: 46-04-30

Одя з Німеччини. Конта ти: (067) 382-28-64 Одя се онд-хенд. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 486-40-24

Конта ти:

Пальто демісезонне, 48 р. Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87 Пальто нове, можливо для людей старшо о ві . Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55 Пальто нове, раритетно о пошив , можливо для людини старшо о ві . К плене за радянсь их часів. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55

С ню весільн , атласн , 42-46 р. Конта ти: 62-36-72 С ню весільн , б/в, недоро о. Конта ти: 28-71-43, 63-51-23 С ню весільн , б/в, одя алась 2 р., в хорошом стані, є ільця. Ціна: 350 рн. Конта ти: (096) 792-07-90

П сери, дешево. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95

С ню весільн , б/в, оздоблена амінням сваровсь о о, можливий про ат. Конта ти: (097) 919-61-70

П хови , новий, розмір 48-50. Ціна: 900 рн. Конта ти: (067) 881-62-10

С ню весільн , б/в. Ціна: 3200 рн. Конта ти: (097) 921-20-18

Сарафан, б/в, розмір 40-42. Конта ти: (097) 217-45-08

С

СЕКОНД-ХЕНД. ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ. ЧОЛОВІЧЕ, ЖІНОЧЕ, ДИТЯЧЕ. ЦІНА: 20 ГРН/КГ. КОНТАКТИ: (098) 381-85-58

Конта ти:

Одя жіночий, новий та б/в, вир-во Німеччина, Ан лія, Італія. Конта ти: в л. Ш хевича, 18

Костюм чоловічий, 58 р. Конта ти: (099) 277-23-87

Плащ жіночий, стильний, зима-літо, новий, розмір 34-36. Конта ти: (063) 859-88-33

С ню весільн , виш ан . Ціна: 1200 Конта ти: (097) 866-24-45

рн.

Сороч и ГДР, 2 шт. Конта ти: 23-16-35 Сороч вишит , чоловіч , розмір 50-52. Ціна: 95 рн. Конта ти: (096) 356-53-89 С ні вечірні, вип с ні. Конта ти: 62-73-97, (097) 422-53-37 С

ні вечірні. Конта ти: 46-04-30

С

ні вип с ні. Конта ти: 46-04-30

С

ні вип с ні. Конта ти: (050) 375-10-62

С ні для весільних Конта ти: 46-04-30 С

ні

мам

та

подр жо .

о тейльні. Конта ти: 46-04-30

С ню весільн , 166-170 см ріст, 42-44 р. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-46-62 С ню весільн , 38-40 розмір, ріст 164-168. Ціна: до овірна. Конта ти: 24-46-62

ню весільн , б/в. Конта ти: (098) 780-29-55

С ню весільн , бежев , можливий про ат. Конта ти: (096) 888-16-08 С ню весільн , виш Конта ти: 24-67-33

ан . Ціна: 2000

рн.

С ню весільн , з прозорим орсетом, б/в, в хорошом стані, біло о ольор , розмір 42-46. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 792-19-05 С ню весільн , олір шампань. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (096) 118-20-03 С ню весільн , орсетно о тип , олір срібний, відмінний стан, з салон + підспіднични та р авич и. В про аті не б ла. Розмір 46-48. Конта ти: (097) 387-51-60 С ню весільн , недоро о. Конта ти: (093) 254-13-38 С ню весільн , р. 42-44, вир-во США, ори інальна, зі шлейфом, олір - шампань. В про аті не б ла. Ціна: 1300 рн., тор . Конта ти: (067) 738-44-31 С ню весільн , розмір 42-44, ріст 165-170 + абл , в хорошом стані. Конта ти: (067) 709-47-37 С ню весільн , розмір 42-46. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 799-04-94 С ню весільн , розмір 46, б/в. Конта ти: (096) 620-59-48 С ню весільн , розмір 46, ріс 165-170 см. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 259-84-56 С

ню весільн , розмір М. Конта ти: 64-47-02

С

ню весільн . Конта ти: (068) 226-43-97

С ню весільн . Ціна: недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 С

ню весільн . Конта ти: 28-71-43, 63-51-23

С ню весільн . Ціна: 500 рн. Конта ти: (093) 698-04-00

Чоботи жіночі, демісезонні, з вишив ою, фабричні, розмір 37. Ціна: 1250 рн. Конта ти: (096) 923-58-33 Чоботи жіночі, замшеві, 36 розмір. Конта ти: (093) 454-33-17 Чоботи жіночі, імпортні, розмір 38, на низь ом абл , недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Чоботи зимові, підліт ові, б/в, 37 р. Конта ти: (050) 545-95-57 Чоботи зимові, чоловічі, розмір 41. Конта ти: (097) 356-29-12

С ню весільн . Ціна: 3300 рн. Конта ти: (098) 898-90-77

Чоботи ш іряні, відмінном стані, світло- оричневі, висо і холяв и, 38-39 розмір Ціна: 250 рн., тор . Конта ти: (067) 801-74-64

С ню весільн . б/в, хорошом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 997-51-49

Шинель, свят ов , 48 розмір, недоро о. Конта ти: 23-58-06

С ню вип с н . Ціна: 300 рн. Конта ти: (093) 698-04-00

Ш б з н трії, розмір 50-52, вир-во Росія. Конта ти: (067) 881-62-10

С ню срібляст , імпортн , стан - ідеальний. Матеріал: велюр. Ціна: 190 рн. Конта ти: (067) 240-10-07

Ш б з х тра лоли а, в хорошом Конта ти: (097) 859-44-55

С ню, з люре совою нит ою, розмір 40-42, б/в. Конта ти: (097) 217-45-08 С

8.1.2. К плю

ню, чорн , б/в. Конта ти: (097) 217-45-08

С м війсь ово-польов . Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91 Т флі весільні, 35 розмір, б/в. Ціна: 170 рн. Конта ти: (098) 905-50-84

Одя , б/в. Конта ти: (097) 486-40-24

Дитячі товари

Т флі весільні, розмір 37. Конта ти: 64-47-02 Т флі жіночі, б/в, замш, розмір 39. Конта ти: (096) 269-56-59

8.2.1. Продам

Т флі жіночі, ла овані, розмір 38. Ціна: 195 рн. Конта ти: (067) 934-91-65 Т флі замшеві, нат ральні, б/в, обшиті бісером. Ціна: 250 рн. Конта ти: (096) 170-74-67 Т флі, чоловічі, б/в, майже нові, 45 розмір, чорно о ольор . Ціна: 500 рн. Конта ти: (050) 922-82-79 Чоботи весняні, жіночі, в хорошом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 899-97-54

стані.

Ш б , з озли а, б/в, 50-52 розмір. Конта ти: (097) 859-44-55

Cтільчи для од вання «JoyBaby», хорошом стані. Ціна: 650 рн. Конта ти: 28-28-19, (097) 885-90-43 Абет

сенсорн . Конта ти: (067) 178-21-50

Балдахін, бла итний з білим. Конта ти: (097) 220-50-48 Балдахін. Конта ти: (097) 540-51-19

Чоботи жіночі, 40 розмір, м’я а ш іра, бежево о ольор . Ціна: 50 рн. Конта ти: (096) 165-32-43

Бат т імнастичний дитячий, здам в оренд . Конта ти: (096) 563-43-36

Чоботи жіночі, весняні, на низь ом Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Босоніж и дитячі, на дівчин , вир-во Іспанія. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 418-64-28

підборі.


Ванноч

дитяч чав нн . Конта ти: 24-96-49

Ванноч дитяч . Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Ванноч для (098) 449-80-88

пання дитини. Конта ти:

Ванноч для немовлят. Конта ти: (096) 608-04-01

Ціна:

150

рн.

Ванноч пластмасов , червоно о ольор . Ціна: 70 рн. Конта ти: 68-33-96, (096) 915-50-66 Ванн дитяч , б/в. Ціна: 50 5-75-30, (096) 126-15-29

рн. Конта ти:

Візо , зимово-літній, червоно-сіро о ольор , в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (063) 213-38-96 Візо , зимово-літню «Краснал», вир-во Польща, синьо-бла итн , в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: 60-79-46 Візо , сіро-бла итний, по ращений, в омпле тований, в хорошом стані. Конта ти: 60-95-77, (097) 645-69-13, (093) 434-28-95 Візо , червоно о 62-69-45

ольор , б/в. Конта ти:

Велосипед 2,5-5 р. Ціна: 220 рн. Конта ти: (096) 586-90-20

Візо -трансформер, темно-синьо о ольор . Конта ти: (067) 363-39-97

Велосипед дитячий з р ч ою і м зичною орів ою. Конта ти: 43-85-40

Візо -ход н и, «Чі о», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 928-59-10

Велосипед дитячий, ві о 5-7 р., в хорошом стані. Конта ти: (097) 431-83-23

Візоч и, 2 шт., 1 з них «Чі о». Конта ти: (097) 262-43-26

Велосипед для дитини, «Геобі». Конта ти: 5-39-75

Гойдал «Гра о» до 13 (095) 705-41-10

Велосипед підліт овий «Салют», в хорошом стані. Ціна: 400 рн. тор . Конта ти: (067) 266-05-99

Гойдал

Велосипед темно-синій з жовтими встав ами. Колеса вели і, міцні, на металевій основі. Ціна: 230 рн. Конта ти: (068) 146-75-23 Велосипед, 3- олісний, в хорошом Конта ти: (067) 418-04-00

стані.

Вз ття на дівчин , весна-літо, 20 р. Конта ти: (095) 705-41-10 Візо «Tako Princess», 2 в 1. Ва а - 12 . В ідеальном стані. В омпле ті: люль а, про лян овий бло (не ви ористов вали), дощови , чохли на ніж и, с м а для мами. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 28-28-19, (097) 885-90-43 Візо «Viking Mikrus», для новородженої дівчин и,червоний з бла итними встав ами. Ціна: 500 рн. Конта ти: (098) 447-21-94 Візо «Гра о», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 774-73-50 Візо «Еспіро», зимово-літню, салатова, з чорними встав ами, олеса під ач ються, омпле т, хороший стан. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (093) 204-08-03 Візо «Коне о», 2 в 1, салатово о Конта ти: (097) 855-13-15

ольор .

Візо «Коне о», хороший стан. Конта ти: (096) 659-78-87 Візо «Сат рн», олір рожевий (малиновий), з сірою полос ою. В подар но до оляс и новень а мос ітна сіт а. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 370-18-14

дитячий.

Конта ти:

Візо дитячий, 3 в 1. Ціна: 2600 Конта ти: (067) 362-78-91

рн. тор .

Візо дитячий, б/в, в хорошом стані, в омпле ті люль а, дощови , орзина для прод тів. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (098) 449-80-88 Візо дитячий, б/в, в хорошом стані, синьо о ольор , з червоними та бежевими встав ами. Ціна: 600 рн. Конта ти: (096) 915-50-66 Візо дитячий, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (097) 261-15-66 Візо дитячий, б/в, в хорошом стані. Ціна: 12500 рн. Конта ти: (097) 261-15-66 Візо дитячий, б/в, в хорошом стані. (Костопіль) Ціна: 1450 рн. Конта ти: (096) 950-36-10 Візо

дитячий, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14

Візо

дитячий, б/в. Конта ти: (067) 360-09-74

Візо

дитячий, б/в. Конта ти: 68-33-19

Візо дитячий, в хорошом стані, в омпле ті люль а, дощови , авто рісло, с м а. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (098) 449-80-88 Візо дитячий, в хорошом 23-26-97

стані. Конта ти:

Візо дитячий, в хорошом стані. Ціна: 460 рн. Конта ти: (050) 665-07-53 Візо дитячий, для хлопчи а, в хорошом стані, зр чний. Ціна: 1380 рн. Конта ти: (098) 134-19-13 Візо дитячий, ніверсальний, 2 в 1, в хорошом стані. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (067) 362-78-91 Візо для двійні, «Та о», вир-во Польща, б/ в. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 645-77-37 Візо для двійні, б/в, олеса під ач ються, в хорошом стані. Конта ти: (096) 554-33-60 Візо для дівчин и, Конта ти: 20-14-86 Візо зимово-літній, Конта ти: 62-26-06

вир-во «Та о»,

Полотно т ане, оричневе, 10 м. недоро о. Конта ти: (067) 731-16-42

Кен р , «Чі о», бежево о ольор , в хорошом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: (067) 256-75-60 Кермо і рове «Свен нітро», на арантії, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 899-97-54 Комбінезон зимовий, бла итно о ольор , 1,5-2,5 р. Ціна: 350 рн. Конта ти: 28-96-33 Комбінезон осінній, бла итно о ольор , 1,5-2 р. Ціна: 95 рн. Конта ти: 28-96-33 Компле т дитячий, бла итно о ольор . Т анина - 100% бавовна. Конта ти: (067) 240-10-07 Кросів и дитячі, Адідас, розмір 22 - 14см, вз вались 2 рази. Ціна: 80 рн. Конта ти: (097) 340-37-24

Ліж о дитяче, ви-во Польща, б/в. Конта ти: (067) 419-00-32 Ліж о дитяче, від 3 до 12 р. Конта ти: 22-54-60

Памперси, під лад и, пелюш и. Конта ти: 22-40-56

8.6.1. Продам

ети, фатін,

Домбровий бас. Конта ти: (096) 609-74-94 Д хові інстр менти. Конта ти: (096) 609-74-94 І они з іпс , золоте напилення. Р чна робота. Ціна: від 350 рн. Конта ти: (067) 240-10-07 Інстр менти м зичні. Са софон «Альт Велт Клан ». Конта ти: (096) 609-74-94

ртів, недоро о. Конта ти:

Ш

Полотна вишитих 793-44-54

і он.

Штори лляні. Конта ти: 63-36-62

Ковдри бай ові або ватяні, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84

Відпочинок, спорт, туризм

Ковзани ш іряні, б/в, підрост ові, розмір 39-40. Конта ти: (067) 362-26-63 Компас. Конта ти: (063) 843-15-52 Костюм водолазний. Конта ти: (050) 339-33-96 Кот ш , нов . Ціна: 500 рн. Конта ти: (066) 988-68-48

Манеж дитячий, роз ладний, в хорошом стані. Конта ти: (067) 360-27-57

Ман ал, розбірний. Ціна: 250 рн. Конта ти: (067) 362-09-84

Матрац о осовий. Конта ти: (097) 540-51-19

Ман ал. Конта ти: 63-07-20

Одя дитячий, з Німеччини, Ан лії, Італії, новий, б/в. Конта ти: в л. Ш хевича, 18 е

Намет війсь овий 4х4м. Конта ти: (097) 107-92-34

Одя , для хлопчи а 6-7 Конта ти: (097) 609-76-62

Намет двомісний, вир-во Польща. Конта ти: 22-72-58, (050) 184-69-01

Рю за - ен р , новий. Ціна: Конта ти: 5-75-30, (096) 126-15-29

250

рн.

Рю за и та ранці ш ільні, вир-во Німеччина. Ціна: від 200 рн. Конта ти: (096) 516-51-18 Сани металеві, міцні. Конта ти: 5-75-30, (096) 519-11-61 Сани, дитячі. Конта ти: (050) 435-48-21 Сидіння для пання дітей, від 6 міс. до 1р., б/ в. Ціна: 70 рн. Конта ти: (096) 608-04-01 Стіл дитячий, письмовий, Конта ти: (096) 944-90-84

з

пеналом.

Стіл-парт , для дітей, ві ом до 7 р. Конта ти: (067) 739-04-20 Стілець для од вання, трансформер. Ціна: 210 рн. Конта ти: (067) 739-04 -20 Столи для од вання. Ціна: 200 рн. Конта ти: 23-78-54, (098) 222-58-45 Столи для од вання. Конта ти: (097) 540-51-19 С ню на дівчин 923-58-33

, 1-2 р. Конта ти: (096)

Намети, 2 шт., б/в. Конта ти: (050) 339-33-96 Рибальсь ий напів омбінезон (Пс ов-Полімер). Ціна: 350 рн. Конта ти: (066) 548-22-05, (097) 418-49-77 Рю за т ристичний «Deuter ACT Lite», 45+10 л. Новий. Ціна: 780 рн. Конта ти: (093) 485-70-55 Сiт мас вальн , 3х6 м. Ціна: 450 Конта ти: (050) 225-72-29 Сіт мас 107-92-34

рн.

вальн , 3х6 м. Конта ти: (097)

Стіл більярдний. Ціна: 500 .о. Конта ти: 28-96-33 Тенти, ар аси, літні афе, намети. Конта ти: 64-12-18 Термос 12 л. Конта ти: (097) 107-92-34 Тренажери, 2 шт., б/в. Конта ти: 24-94-56 Фля армійсь 107-92-34

з чохлом. Конта ти: (097)

Форм ш ільн на дівчин , чорн , 4-6 лас, б/в, арний стан, піджа з під лад ою, сарафан, штанці. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 801-74-64

Човен, алюмінієвий, с ладний. Конта ти: 62-68-85, (050) 375-82-06

стані, б/в.

Візо зимово-літній, вир-во Польща, в хорошом стані, для хлопчи а. Ціна: 850 рн. Конта ти: 60-79-46 Конта ти:

Візо зимово-літній, для хлопчи а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 988-50-66 Візо зимово-літній, синьо о ольор . Ціна: 600 рн. Конта ти: (067) 763-41-42 Візо ніверсальний 2 в 1, в хорошом стані, б/ в 1 рі . Ціна: 2600 рн. тор . Конта ти: (067) 362-78-91 Візо ніверсальний, зимово-літній. Розміри: 850х580х1040 мм. Ва а: 16 . Воло остій а т анина. Тепла підстил а. Спин а сидіння має 3 положення. Ціна: 850 рн. Конта ти: 24-76-66, (098) 811-98-93 nice.fedoruk@mail.ru

Ш ільн форм для дівчато 6-12 ро ів, олір бордовий та чорний, б/в, в хорошом стані. Ціна: від 80 рн Конта ти: (067) 801-74-64

Шахмати. Ціна: недоро о. Конта ти: 40-07-69

Велосипед дитячий, з 3 р. Конта ти: (067) 360-61-74 Велосипед, 3-5 р. Конта ти: (067) 725-56-08 Візо зимово-літній, недоро о. Конта ти: (097) 103-61-30 Ковдри дитячі, бай ові, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-80 Крісло- ойдал

. Конта ти: (097) 765-85-18

Ліж о- олис , дерево на підшипни ах, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (097) 400-87-00

Візо , 3 в 1. Ціна: 900 рн. Конта ти: (093) 454-59-14

Товари дитячі, (097) 770-86-50

Візо , б/в, 2 в 1, червоний з бежевим, вир-во Польща, в хорошом стані. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 68-31-27, (097) 587-99-44 Візо , б/в, в хорошом стані, зимово-літній, для дівчин и. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 115-97-05 Візо , б/в. Конта ти: 28-22-30 Візо , вир-во Польща, в хорошом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 266-05-99 Візо , зимово-літній, бежево-синій, Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 377-50-31

б/в.

омісійні. Конта ти: 45-22-85,

Галантерея, тканини 8.3.1. Продам

в

Прилад очищення води, • повітря, риби, м’яса, овочів, фр тів від ш ідливих ба терій, вір сів, то синів, мі робів, пестицидів, радіон лідів. Захист від захворювань ш іри. Конта ти: (098) 476-09-55

Вібромасажер. Конта ти: 22-41-15, (066) 525-11-11 (097)

Візо інвалідний, новий. Конта ти: 64-88-73, (098) 214-44-96 Еле тромасажер з насад ами. Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33 Ламп ба терицидн ДБ15-30. Конта ти: (096) 224-57-40

Валізи, ш іряні, недоро о. Конта ти: 23-58-06 Валіз імпортн , нов . Конта ти: 43-61-36

Солярій, оризонтальний, б/в. Конта ти: (097) 012-22-52

недоро о.

Дипломат. Ціна: 30 рн. Конта ти: 5-78-88 Килим 2Х3, червоний, нат ральний. Ціна: 850 рн. Конта ти: 28-96-33

Баян, 5-рядний з ре істрами, Німеччина. Конта ти: (066) 842-60-07 Гітар , недоро о. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Інстр менти д хові. Конта ти: (066) 842-60-07

Антикваріат, годинники, ювелірні вироби 8.7.1. Продам Альбоми для монет. Конта ти: (096) 516-51-18 Б фет із д ба, почат мин ло о століття. Р чна робота, без цвяхів та лею. У хорошом стані. Ціна: 4000 рн., тор . Конта ти: (066) 387-00-92, (063) 327-07-16 Годинни навісний «Янтарь» з боєм. Конта ти: 22-72-58, (050) 184-69-01

ГОДИННИКИ: CASIO EF539-1AV 990 ГРН., CASIO EF524-1AV - 980 ГРН., «СЛАВА» З АВТОПІДЗАВОДОМ - 379 ГРН., TISSOT (КВАДРАТНИЙ ХРОНОГРАФ) - 1700 ГРН., НОВІ, МОЖЛИВИЙ ТОРГ. КОНТАКТИ: (097) 782-99-72

Солярій, оризонтальний, б/в. Конта ти: (098) 669-28-73 Термобі ді. Конта ти: 26-09-07

Тварини, рослини 8.10.1. Продам

Ц ценят-метисів від середньоазіатсь ої вівчар и та обеля породи німець а вівчар а. Конта ти: (096) 190-15-47 А варі м, з обладнанням, 380 л. Ціна: 950 .о. Конта ти: 28-96-33 А варі м, з підсвіт ою, оброблений деревом, 100 л. Конта ти: 24-41-05

столовий. Конта ти: (098) 084-18-51

В ли . Конта ти: 24-20-66 В ли и. Конта ти: 22-67-17 В ли и. Конта ти: 60-96-20, (097) 472-20-14 Зерно пшениці, ячменю, жита, ви и, орох , р дзи, вівса. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Зерно ячменю, вівса, насіневе. Конта ти: (096) 698-12-91 Ін батор на 100 яєць. Гарантія. Достав а. Ціна: 400 рн. Конта ти: (063) 443-19-59, (097) 826-37-73 Ін батор на 220 яєць. Конта ти: (067) 360-59-10 Картоплю вели 866-41-08

. Конта ти: 5-62-09, (097)

Картоплю вели . Конта ти: (067) 453-09-73

Вазон «Монстера». Конта ти: 23-28-64, (067) 385-89-48

Картоплю дрібн , насіннєв , сорти санте, а рія, беллароса. Конта ти: (098) 440-43-15

Вазони «Алое», «Золотий в с». Конта ти: 23-06-78

Картоплю дрібн . Ціна: 50 (095) 682-52-68

Вазони «Алое», «Каланхое», 3-5 р. Конта ти: 23-72-57 (099) 438-65-84

Картоплю з достав ою. Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-07

Вазони «Алоє». Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67

Картоплю насіннєв , олландсь их сортів. Конта ти: (096) 698-12-91

Вазони, 2,5 м. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76

Картоплю, вели 715-54-14

Вазони, широ ий асортимент. Конта ти: (067) 380-40-74

К щі де оративні. Ціна: 50 рн/ щ. Конта ти: 28-96-33 Пальм імнатн в орщи , 3 м. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33

оп./

Конта ти:

і середню. Конта ти: (067)

Картоплю, вели , 2 т. Конта ти: (097) 611-43-31 Картоплю, вели , ртом та вроздріб. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91

Пап

Риб и «Г ппі». Конта ти: 24-41-05 Рослини а варі мні. Конта ти: (097) 954-44-39 Саджанці плодових та де оративних рослин. Конта ти: 28-88-69, (093) 995-49-72 Соба породи мастіно наполетано, КСУ, привитий. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 773-24-33, (067) 224-82-75 Хатин для отів. Ціна: 40 5-75-30, (096) 126-15-29

рн. Конта ти:

Ц ценя породи лай а, 10 міс., паспорт, привив и. Конта ти: (099) 071-50-61 Ц ценят породи йо ширсь ий тер’єр, дівчата, дата нородження 17.12.2011 р., леймо, до менти КСУ. Ціна: 500 .о. Конта ти: (067) 773-24-33, (067) 224-82-75 bella1235@rambler.ru Ц ценят породи йо ширсь ий тер’єр, дівчата, дата нородження 17.12.2011р., леймо, до менти КСУ. Ціна: 600 .о Конта ти: Вінниця (067) 224-82-74, (067) 224-82-75 Ц ценят породи йор тер’єр, міні та стандарт, 2 міс, бебі-фейс, до менти іноло ічно о л б , привиті, привчені до т алет . Конта ти: (098) 906-75-70

Встав и з недоро оцінно о аміння з ювелірних виробів(перснів, сережо , лонів тощо). Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84

Ц ценят породи метис долматинець, 2 місяці. Щеплені. Конта ти: (050) 954-04-16, (050) 101-77-77

І раш и-модель и автомобілів масштаб 1:43, вир-во СРСР, можливо неробочі. Конта ти: (094) 908-69-80, (050) 888-48-80

Ц ценят породи мініатюрний шпіц. Е с люзивний, біло- ремовий олір. Хлопчи и. До менти КСУ, щеплені. Ціна: 800 .о. Конта ти: (067) 773-24-33, (067) 224-82-75

Вази. Конта ти: 26-94-72

Кастр лі нові, недоро о. Конта ти: 28-97-80

М’ясор б р чн , чав нн , б/в. Ціна: недоро о. Конта ти: (067) 731-16-42 Сервіз чайний, на 6 персон. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Барометр, в робочом стані. Конта ти: (096) 227-07-13 Кришталь. Конта ти: 5-92-45 Пос д, імпортний. Конта ти: (093) 678-89-00

Продукти харчування 8.9.1. Продам Борошно, всіх ат н ів. Конта ти: 5-01-73, 62-20-25 Б ря столовий. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Б ря . Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 Вироби ма аронні. Конта ти: 5-01-73, 62-20-25

вели

.

до овірна.

Конта ти:

(067)

КАРТОПЛЮ, ДОСТАВКА ПО МІСТУ БЕЗКОШТОВНА. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (050) 770-08-10, (067) 987-82-72 Картоплю, достав а. Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-07 Картоплю. Конта ти: 45-25-53, (097) 791-34-62 Картоплю. Конта ти: (098) 910-50-68 Картоплю. Ціна: дешево. Конта ти: (096) 307-38-29 Картоплю. Конта ти: (098) 084-18-51 Коз . Конта ти: 27-48-81, (098) 826-53-93 Коня, аро о, 7 ро ів, терміново. Конта ти: (067) 144-23-68 Коня, о рас оричневий, ві 10-11 р. Конта ти: (067) 810-32-02 Насіння

р дзи. Конта ти: (096) 518-86-77

Насіння пшениці. Конта ти: (096) 518-86-77 Овес насіннєвий, ф ражний. Конта ти: (067) 339-74-46, (050) 434-84-14 Пар ан з профнастил . Конта ти: (067) 923-36-93 Продам висів и пшеничні, фасовані в міш ах. Конта ти: (067) 999-18-40 Пшеницю насіннєв , ф ражн . Конта ти: (067) 339-74-46, (050) 434-84-14 Пшеницю. Конта ти: 24-63-31 Саджанці деревовидної айви, ю а. Конта ти: (050) 540-81-80, (097) 626-90-46 Сіно. Конта ти: 40-03-05, (067) 706-92-40 Солом

в тю ах. Конта ти: (067) 154-51-58

Солом

в тю ах. Конта ти: (050) 434-84-14

Стовб р оріха. Конта ти: (067) 214-43-60 Телицю, 1 рі . Конта ти: (067) 363-52-51 Телицю, 1 тиждень. Конта ти: (067) 363-52-51 Теля молочне. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 835-01-50

Ц ценят породи німець а вівчар а. Конта ти: (098) 616-71-43, (067) 184-28-21

Теля, молочне. Конта ти: 20-01-51, (097) 148-53-60

Ц ценят породи німець а вівчар а. Конта ти: (067) 775-51-80

Торфос міші для рослин. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

Ц ценят породи ньюфа ндленд. Конта ти: (066) 412-36-06

Т ї олоновидні, 1,5-1,7 68-08-37, (067) 993-60-67

Ц ценят, 68-02-67

німець ої

вівчар и.

м.

Конта ти:

Конта ти:

Ялин , жив , бла итно о ольор . Конта ти: 28-96-33

8.10.2. К плю Ш ри роля, лиса, ондатри, ниці, н трії, видри,бобра,та інші. Конта ти: (096) 614-16-02

ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00 Чорнозем, подар ю. Конта ти: (097) 967-42-56

8.10.3. Подар ю Кіш с м аст . Конта ти: 22-41-15, (066) 525-11-11 Кіш , сіро о ольор , з бла итними очима. Конта ти: (067) 716-19-98 Кошенят в добрі р и. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95 Кошенят породи європейсь ий орот ошерстий. Конта ти: 26-15-58, (067) 364-43-01, (096) 326-38-35 Ц ценят, 4 міс., хлопчи чорно о ольор , дівчин а - біло о в добрі р и. Конта ти: 22-41-15, (066) 525-11-11

Ц ценят. Конта ти: (097) 674-33-36

Сервіз чайний. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

8.8.2. К плю

Картоплю, вели . Ціна: Конта ти: (097) 221-96-13

Коз , дійн , тільн . Конта ти: 27-87-52

Ц ценя породи західносибірсь а лай а, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-21-25, (096) 298-96-17 О сана.

8.7.2. К плю

Бо али. Конта ти: 26-94-72

, насіннєв . Конта ти: (098)

. Конта ти: 23-42-44

Ц ценят породи ане орсо, чорно-ти рово о о рас . До менти КСУ. Привиті. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 773-24-33, (067) 224-82-75

А сес ари для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

, дешево. Конта ти: (096)

Картоплю, вели 991-99-11

Поросят орейсь их. Конта ти: (067) 363-52-51

Ц ценят породи ав азь а вівчар а, лабрадор, ретривер. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

Господарські товари, побутова хімія

Картоплю, вели 307-38-30

Пап -нерозл чни ів. Ціна: 300 рн. пара. Конта ти: (095) 754-14-32

Мар и, оле цію. Конта ти: (097) 305-83-14

Лож и вир-во СРСР. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

Прибори КВПіА: температ ра, тис , напараміри, монометри, термометри, лабораторні прилади. Конта ти: (096) 224-57-40

Ціна:

Вольєр металевий для ролів. Конта ти: (050) 339-33-96

Картоплю, для харч вання та насіннєв , хороші сорти. Конта ти: (098) 955-95-41

8.5.1. Продам

Конта ти:

Б ря

ор. Конта ти: 5-01-73, 62-20-25

Картоплю, 583-37-79

Медицина, косметика

б/в.

ор. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

Ц

Кошенят чорно-білих та бла итних. Ціна: недоро о. Конта ти: 22-67-83

Візо , 4- олісний, для перевезення вантаж . Конта ти: 68-36-84

Візо інвалідний, 563-58-25

Ц

Кошенят ти рово о та р дих. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

8.8.1. Продам

8.4.2. К плю В і д е о а с е т и з м льтфільмами візьм подар но . Конта ти: 62-00-42

Візо , «Джобі», зелений з помаранчевим, весняно-осінній, майже новий. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 645-80-77

Візо , 3 в 1. Ціна: 900 рн. Конта ти: (093) 454-59-14

Човни над вні з ПВХ Bark Kolibri. Конта ти: (066) 548-22-05, (097) 418-49-77

Череви и дитячі ортопедичні, 23 р., червоно о ольор . Конта ти: (098) 084-18-51

8.2.2. К плю

ормовий. Конта ти: (098) 084-18-51

8.6.2. К плю

Стат ет и порцелянові. Конта ти: 62-73-97, (067) 993-68-65

зелений.

Ход н и, пра тично нові, ре люються по висоті. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 360-27-57

ормовий. Конта ти: 27-65-91

Б ря

Кошенят породи шотландці, страйт, дівчин а о рас ( ол бо рим а), хлопчи бла итний, 2 міс. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20

Стат ет и порцелянові, старовинні речі. Конта ти: (096) 614-16-02

Човен мовий «Лисичан а». Ціна: 850 рн. Конта ти: (066) 548-22-05, (097) 418-49-77

Ход н и ніверсальні, 4 в 1. Конта ти: (095) 138-55-14

Б ря

Фортепіано, потреб є налашт вання, ремонт , чорне. Конта ти: (068) 571-00-92

Старовинні речі: ни и, і они, артини, меблі, одинни и, м зичні інстр менти та ін. Конта ти: (095) 754-19-03

Т флі на дівчин , 32-33 р., ш іряні, хороший стан. Ціна: недоро о. Конта ти: (098) 065-98-27

Б ря ормовий. Конта ти: (067) 339-74-46, (050) 434-84-14

Квіти: ами, хоста, піони, ромаш и, іриси, чесь а возди а, плет чі троянди. Конта ти: 28-96-33

Кни и дореволюційні з мистецтва, архіте т ри та інші. Доро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

ЧОВЕН АЛЮМІНІЄВИЙ МОТОРНИЙ, 4-Х МІСНИЙ. ЦІНА: 1000 У.О. КОНТАКТИ: (050) 627-61-61

Б ря ормовий. Конта ти: 40-03-05, (067) 706-92-40

Фортепіано «У раїна», чорно о ольор , ла оване, в хорошом стані. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (093) 454-33-17

Баян «Етюд». Конта ти: (066) 842-60-07

Ковзани жіночі, б/в, 38 розмір, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (096) 960-72-84

Апарат доїльний. Конта ти: 61-13-16

Дерева і щі для озеленення - т ї, ялівці, ялин и, самшит, б дь-я і розміри. Конта ти: (097) 508-30-58 dereva.ld@gmail.com

Банд р . Конта ти: (066) 842-60-07

Ліж о-манеж, дитяче, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 261-15-66

Рю за - ен р , новий, Польща. Конта ти: 64-79-81, (067) 897-85-65

(067)

А ордеон «Вельтмейстр». Конта ти: (066) 842-60-07

Гр ш для бо с . Конта ти: (050) 339-33-96

.

оричневе. Конта ти:

Фортепіано «У раїна», (096) 804-60-61

Еспандер. Конта ти: 28-97-80

Роли и дитячі. Конта ти: 5-81-77

Конта ти:

Фортепіано «У раїна», б/в. Конта ти: 28-13-78

8.3.2. К плю

Ліж о- олис

Речі дитячі, 0-3 міс, недоро о. Конта ти: (093) 784-12-03

Кришталь. Конта ти: 5-92-45, (097) 812-17-33 Платів и іноземних 28-97-80

Велосипеди, 2 шт., б/в, вир-во Німеччина. Конта ти: (050) 339-33-96

недоро о.

Картин и вишиті чорними нит ами, оформлені в рам и. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55

Тюль, штори на хню, 4.20 м. - ширина, 1.75 - довжина. Конта ти: 28-43-33 р и н трії, 2шт. Конта ти: (098) 440-43-15

реч

Конта ти:

• • Ячмінь, пшеницю. Конта ти: (050)339-29-39 • Ячмінь, пшеницю. Конта ти: (096) 112-38-95

Поросят, свиномато . Конта ти: (096) 112-38-95

Сіль харчов . Конта ти: 5-01-73, 62-20-25

Баян, б/в. Конта ти: 68-33-19

Гармонь з ф тляром, в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 923-58-33

Ліж о дитяче, з нат рально о дерева, б , матрац з о осової стр ж и. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 508-38-95

р.,

Баян «Етюд». Конта ти: (096) 609-74-94

Баян. Конта ти: 23-36-01

Т анин шинельн , сір , 3 м. Ціна: недоро о. Конта ти: (067) 731-16-42

споживання.

Кр пи. Конта ти: 5-01-73, 62-20-25

. Конта ти: (096) 609-74-94

Баян. Конта ти: (096) 609-74-94

Альбом для маро . Ціна: 100 рн. Конта ти: 23-61-59, (066) 213-48-55

Ліж о-манеж, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (050) 217-90-09

Балалай

для

Картоплю. Конта ти: 27-87-52

Банд р . Конта ти: (096) 609-74-94

Ліж о дитяче, дерев’яне, для дитини ві ом 1-8 р. Конта ти: 22-67-76, (067) 362-49-16

Ліж о- олис , з дерева. Конта ти: 5-49-85, (097) 163-85-64

Картоплю, 23-42-44

А ордеон «Вельмейстер». Конта ти: (096) 609-74-94

8.4.1. Продам

, б/в. Конта ти: (067) 362-18-80

Кап ст . Конта ти: 22-62-76

Сі ябл чний, нат ральний. Конта ти: (066) 874-36-59

Мистецтво

Ліж о дитяче, дерев’яне, ойдається, з матрацом. Ціна: 600 рн. Конта ти: (067) 135-90-92

Ліж о- олис , дерево на підшипни ах, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00

Горіхи. Конта ти: 24-07-99

Картоплю, б ря , пшеницю, Конта ти: (097) 645-44-97

Баню лабораторн , водян . Конта ти: (096) 224-57-40

РЕСТАВРАЦІЯ ПУХОВО-ПІР’ЯНИХ ПОДУШОК ТА ПЕРИН, ДЕЗІНФЕКЦІЯ. СУШКА ТА РОЗРИХЛЕННЯ ПІР’Я. ЗАМІНА СТАРОГО НАПІРНИКА НА НОВИЙ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 1, К. 60, 22-42-65

І раш , автомобіль для дитини з п льтом правління. Конта ти: 5-39-75, 48-85-40

столов .

Кап ст . Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

ПОСТІЛЬНУ БІЛИЗНУ ПРОПОНУЄ ШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ, ЯКІСНУ. ПОШИТТЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ. ШИРОКИЙ ВИБІР ТКАНИН. КОНТАКТИ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21 При раси весільні на а/м (б віти). Конта ти: 63-07-20

«Гран м ТС 6830». Конта ти:

8.5.2. К плю

Ціна:

С ню рожев , для дівчин и 6 ро ів. Ціна: 140 рн. Конта ти: 62-83-47

Візо зимово-літній, бежево-зелений, вир-во Польща, повний омпле т, в хорошом стані. Ціна: 750 рн. Конта ти: 43-40-64, (067) 920-05-90, (066) 586-09-16

Візо зимово-літній, дитячий. 62-68-85, (050) 375-82-06

еро . Конта ти: 63-07-20

Польща.

Візо зимово-літній, б/в, в хорошом стані, синьо о ольор з червоними і бежевими встав ами, омпле ті: дощови , орзина, с м а, чохли для ніжо . Ціна: 600 рн. Конта ти: 68-33-96, (096) 915-50-66

Візо зимово-літній, в хорошом Конта ти: (067) 280-91-38

для ц

По ривало двоспальне. Конта ти: 28-97-80

І раш м’я , соба а. Ціна: 60 рн. Конта ти: (067) 811-47-02

Ліж о дитяче, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 137-34-85

Візо дитячий, 2 в 1, б/в, в хорошом стані. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 967-57-57

Т рбосолярій, б/в, терміново. Конта ти: 26-19-41, (096) 248-85-65

Корзин

Захист для ліжеч а, вир-во Польща, відмінний стан. Ціна: 350 рн. Конта ти: 43-54-56

Візо ABC design 3Tec Limited Edition (2в1), відмінном стані, повній омпле тації. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 185-54-06

Візо дитячий, «Та о Варіо», 2 в 1, в хорошом стані, с м а, дощови . Ціна: 1900 рн. Конта ти: (096) 307-38-83

Ковдри, под ш и. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

Простирадла. Конта ти: 24-07-99

Ліж о дитяче, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 953-91-07

Візо дитячий Віваро Адбор, до 3 р., ніверсальний. Ціна: до овірна. Конта ти: (068) 571-00-92

Горіхи волось і, л щені. Конта ти: 27-06-39

Еле тромотоци л, дитячий, ві 2-5 р., 6 вольт. Ціна: 550 рн. Конта ти: (067) 925-80-30

Візо «Чі о», весняно-літній, б/в. Конта ти: (067) 100-35-27

Візо дитячий «Та о Джампер», в хорошом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 647-33-28

Стомат станов (067) 602-56-36

При раси на весільний автомобіль. Конта ти: 26-25-67, (098) 252-17-96

Ліж о дитяче, 3 в 1, стіл письмовий, ліж о, шафа. Конта ти: (067) 834-60-85

Візо дитячий «Tako Jumper», 2 в 1, хорошом стані. Ба атоф н ціональна. У омпле ті: шасі, люль а, про лян овий бло , 2 дощови и, чохли на ніж и та ін. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 645-73-83 NadiaMarchuk@ua.fm

Ковдри ватні, бай ові, б/в, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (096) 960-72-84

Еле тромобіль. Ціна: 550 рн. Конта ти: (093) 908-09-82

Візо «Чі о», в хорошом стані. Конта ти: (097) 645-02-26

Візо весняно-осінній. Ціна: 500 рн. Конта ти: 23-78-54, (098) 222-58-45

Вод мінеральн , лі вальн , Конта ти: 5-01-73, 62-20-25

«Гра о». Конта ти: (096) 646-22-56

К би -р би , новий. Ціна: 10 рн. Конта ти: (098) 134-19-13

весняно-літній. Конта ти: (067) 418-04-00

Солярій, терміново, недоро о. Конта ти: 43-91-10

, нов . Конта ти:

Візо «Та о», вир-во Польща. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 788-47-34

Візо

Килим, 2/3, синьо о ольор . Ціна: 450 рн. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63

Гойдал , б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (093) 726-37-39 Еле троавтомобіль 43-85-40

25

ПОБУТ

№11 від 28 березня 2012 ро

8.10.4. Пропон ю Кота для в’яз и породи шотландсь ий, вислов хий, бла итно о ольор . Конта ти: (096) 857-55-70 Кота породи персь ий для в’яз и. Конта ти: 5-83-87, (096) 355-68-15

Сільське господарство 8.11.1. Продам

Дрова твердих порід (д б, •раб, береза). Достав а а/м

ЗІЛ-130. Конта ти: (0362) 43-60-12, (098) 770-42-80

Поросят, свиней, свиномато , живою ва ою. Конта ти: (050) 339-29-39

Ябл а ртом, самовивіз. Ціна: 2-3 рн./ . Конта ти: (03652) 42-874 Ябл

а,

Ябл

а. Конта ти: (03652) 4-28-74

рт. Конта ти: (03652) 42-874

Ялин и бла итні. Конта ти: (067) 993-60-67 Ячмінь насіннєвий, ф ражний. Конта ти: (067) 339-74-46, (050) 434-84-14

8.11.2. К плю

пшениці, ячменю, • Зерно р дзи. Конта ти: (050) 339-29-39 Вовн немит . 729-62-95

Конта ти:

26-68-04,

(067)

В ли и. Конта ти: 22-67-17 Гр нт, Шпанів. Конта ти: (096) 518-86-77 Зерно пшениці,

ртом. Конта ти: 64-82-69

Зерно пшениці, жита, врожай 2012 р., з попередньою оплатою 50 %. Конта ти: (050) 376-98-41 Зерно пшениці, ячменю, жита, ви и, орох , р дзи, вівса. Конта ти: (067) 252-55-23 Картоплю насіннєв . Конта ти: 23-42-44 Кролів «Віденсь ий бла итний». Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Медо он. Конта ти: 64-37-86 Насіння реч и. Конта ти: 22-62-76 Насіння ріпа . Конта ти: 22-62-76 Пшеницю

ртом. Конта ти: 64-82-69

8.11.3. Пропон ю Зернові льт ри обміняю на мінеральні добрива та дизпаливо. Конта ти: (097) 645-44-97


26

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ

№11 від 28 березня 2012 ро


№11 від 28 березня 2012 ро

АВТОАФІША

27


28

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Продам

О п е л ь Комбо, 2010 р.в., білий, щойно при наний. Ціна: 11900 .о. Конта ти: (067) 362-15-93 Опель Оме а, 1999 р.в., 2,0, срібний металі , тоновані ві на, еле тропідйомни и, лімат- онтроль, титанові дис и, 16, зимова ма, в хорошом стані. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (093) 703-63-99

ТОЙОТА

Фоль сва ен, 1990 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 970-73-59

ТОЙОТА HILUX

АВТОМОБІЛЬ В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПРОБЛЕМНИЙ, АВАРІЙНИЙ, В НЕРОБОЧОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, ДОРОГО, ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: (067) 873-67-77

Опель Астра, 1993 р.в., 1,6, зелений. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (097) 068-21-05

АУДІ А ді 100, 1984 р.в., 2,3 інже тор, білий. Ціна: 2100 .о., тор . Конта ти: (097) 544-04-30 А ді 100, 1988 р.в., червоно о ольор , аз/ бензин, 1,8 л. Ціна: 4800 .о. Конта ти: (067) 748-27-94 А ді 100, 2.8, седан, 1992 р.в., після сильно о ДТП, тіль и частина зова автомобіля з до ментами, відішлю по У раїні. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (050) 5292720

О п е л ь Астра, 1994 р.в., 1.4, бензин, моноінже тор. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (096) 774-10-28 Опель Ас она, 1987 р.в., один власни , не піддавався сильній е спл атації, дешеві запчастини, не потреб є ремонт . Ціна: 2600 .о. Конта ти: (096) 758-26-90

РЕНО

А ді 80, 1987 р.в.,один власни , ле осплавні дис и, лю , си налізація, / п р ля, + омпле т зимової ми. Конта ти: (097) 110-47-91

Рено Кен о, 1999 р.в., 1,9 дизель, фар оп, ондиціонер, центральний замо . Ціна: 550 .о. Конта ти: (067) 190-43-81

А ді 80, мотор, зов, ходова, салон в д же арном стані. Ціна: 1650 .о. Конта ти: (096) 685-76-38

Р е н о Кен о, 2003 р.в., ніверсал, 1,5 т рбодизель. Ціна: 6600 .о. Конта ти: (097) 441-83-78, (095) 879-16-78

А ді-100, 1984 р.в., 2.3 інже тор, білий. Ціна: 2200 .о. Конта ти: (098) 690-18-91

Р е н о Кен о, 2005 р.в., білий, 4Х4, позашляхови , 1,9 дизель, 62 Вт, центральний замо , ондиціонер, щойно при наний. Конта ти: (050) 678-93-04

БМВ БМВ 523, 1997 р.в., седан, не на ход , без до ментів, можливий продаж на запчастини. Конта ти: (050) 5292720

ДЕУ Де Ланос, 2009 р.в., 1,5, бензин, 45 тис пробі , червоний. Конта ти: (096) 387-12-52 Л а н о с , 2003 р.в., 1.5. Конта ти: (067) 573-21-20

ДЖИЛІ Джилі МК, 2008 р.в., 1.6, АБС, 4 с лопідйомни и, нова зимова ма, ондиціонер, ідропідсилювач, пробі 51 тис. м, анти орозійна оброб а зова, темно-синій. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 857-60-77

Тойота Hilux, 1994 р.в., не розм., АКП, пробі - 187 т. м., /п, ц/з, л- онт., лю , червоний. Правий ермо, можливий обмін. т. (050) 585-03-11

ФІАТ

ПЕЖО

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Гольф, 1986 р.в., 1.3 бензин, білий, 5-ти дверний, в хорошом стані. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (097) 893-06-72

Форд Fusion, 2007 р.в., ле овий-В, ніверсал. Об’єм дви на 1242, бензин, темно-синій, 5-КПП, зимова ма, CD-ма нітола. У відмінном стані. Гаражне збері ання. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 63-12-23, (050) 375-31-60, (096) 421-92-93, (050) 375-31-70; Форд Ес орд, 1987 р.в., червоний, 1,3 арбюратор, 5-ст п пп. Ціна: 2250 .о. Конта ти: 63-01-84, (067) 153-24-21

Форд К р’єр, 1996 р.в., дви н 1,8 дизель. Хороший стан. Білий. Або обмін з доплатою. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (067) 768-02-66

Сітроен Берлін о, 1999 р.в., пробі - 272 т. м., /п, серво ермо, щойно при наний, розмитнений, ма 70%. Ціна: 5700 .о. т. (066) 966-06-07, (098) 549-36-59 СІТРОЕН КСАРА-ПІКАССО

МЕРСЕДЕС М е р с е д е с 123, 1980 р.в., оричневий, бензин, фар оп, центральний замо , си налізація. Ціна: 3300 .о. Конта ти: (067) 363-67-12

М е р с е д е с Бенс МБ-100, 1995 р.в, 1,5 бензин, в хорошом стані. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76

ОПЕЛЬ ОПЕЛЬ АСКОНА

т. (067) 722-84-04

СІТРОЕН ДЖАМПЕР, 2005 Р.В., 216 ТИС КМ, ДИЗЕЛЬ, 2,2, БЕЗ ПРОБІГУ ПО УКРАЇНІ. ЦІНА: 9000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 395-23-83

Опель Ас она, 1987 р.в., один власни , не піддавався сильній е спл атації, дешеві запчастини, не потреб є ремонт . Ціна: 2600 .о. т. (096) 758-26-90 Опель Астра, 1993 р.в., 1,6, зелений. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (097) 068-21-05 О п е л ь Астра, 1994 р.в., 1.4, бензин, моноінже тор. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (096) 774-10-28 Опель Ве тра, 1998 р.в., бензин, еле тродзер ала, еле тропідйомни и. Конта ти: (098) 836-15-58 Опель Комбо, 1.7 дизель, 2004 р.в., синій. Конта ти: 26-88-67, (067) 777-49-85, (067) 304-75-72

А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56 А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92 Вартб р . Конта ти: (098) 517-80-99 Іномар и аварійні або після ДТП. Конта ти: (068) 500-38-75 Іномар , в хорошом 752-25-92

стані. Конта ти: (097)

Мерседес, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: (097) 752-25-92 124, 190. Конта ти: (098)

Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56 Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92 Опель Ас она, Опель Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35

ХОНДА

Опель, після ДТП, пожежі, з до Конта ти: (097) 752-25-92

Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56 Пежо Е сперт або Фіат С до. Конта ти: (096) 463-36-56 Рено Кен о. Конта ти: (097) 752-25-92 Фоль сва ен Венето, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Гольф або Джета. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Гольф-2, Конта ти: (096) 463-36-56

або

Джетта-2.

Фоль сва ен Кадді. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен Транспортер Т4 або Т5. Конта ти: (097) 752-25-92 Фоль сва ен, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: (097) 752-25-92 Фоль сва ен-Гольф або Конта ти: (097) 752-25-92

Хонда Civic 4D, 2007 р.в., бензин, ранатовий олір, седан, аражне збері ання, ондиціонер, еле тропа ет, с лопідйомни и. Ціна: 12800 .о. Конта ти: (067) 188-88-85

ментами.

Джета-1,2,3.

Ч е р і Ам лет або інші. Конта ти: (098) 571-42-35 Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 500-38-75

Чері Ам лет лю с, 2007 р.в., 14 тис м. Ціна: 6000 .о., тор . Конта ти: (097) 212-59-46

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ШЕВРОЛЕ

продам

Шевроле Авео, застрахований. Конта ти: (050) 140-14-44

Сітроен Ксара-Пі ассо, 2004 р.в., 2.0 бензин, пробі 190 тис. м, мінівен, лімат- онтроль, р їз- онтроль, АБС, ЕСП, под.безп., ел.дзер ала, /п ерма, велюр. Ціна: 8800 .о.

стані.

Форд Фо с, 2006 р.в., синій, тоновані ві на, еле трос лопідйомни и, хетчбе . Конта ти: (050) 335-05-52

ЧЕРІ

Мерседес 124, 2,4 дизель. Конта ти: (096) 483-28-66

НІССАН

ментами.

Опель Віваро або Рено Трафі . Конта ти: (096) 463-36-56

Мазда 323, 1997 р.в., 1,7 дизель, підсилювач ерма, с лопідйомни и. Конта ти: (067) 360-62-23

Ніссан Інтерстар, б/в, в хорошом Конта ти: (067)450-89-05

А ді, після ДТП, пожежі, з до Конта ти: (097) 752-25-92

Фоль сва ен Джетта-2, 1988 р.в., 1,3 бензин, сіро о ольор , п’ятидверний. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (098) 571-42-35

Форд Ес орт, 1995 р.в., 1,3 бензин, білий. Конта ти: (096) 403-38-37

Мазда Кседос-9, 1998 р.в., 2.5 інже тор, 8 л/100 м, зелений олір, седан, мп3, терміново. Ціна: 6800 .о. Конта ти: (097) 249-23-42

Автомобіль. Ціна: до 1000 .о. Конта ти: (097) 899-97-54

СІТРОЕН

Мазда 323, 1996 р.в., в ідеальном стані. Ціна: 6300 .о., тор . Конта ти: (097) 968-07-31

Мазда 626, 1993 р.в., хетчбе , 1,8, інже тор, аз/бензин. Конта ти: (096) 542-29-51

Автомобіль, недоро о, швид ий розрах но . Конта ти: (094) 966-16-85

Мерседес571-42-35

ФОРД

СІТРОЕН ДЖАМПІ, 2001 Р.В., 2,0 ДИЗЕЛЬ, 5-СТ. КПП, СЕРВО-КЕРМО, ПІДІГРІВ СИДІНЬ, ЦЕНТР. ЗАМОК, ЕЛЕКТРОДЗЕРКАЛА, ЩОЙНО ПРИГНАНИЙ. ЦІНА: 7500 У.О. КОНТАКТИ: (067) 255-01-64

АУДІ ІНШІ АВТОМОБІЛІ

•Кіа Magentis, 2007 р.в., 2 л, МКП, 30 тис. м, чорний. Ціна: 16300 .о. Конта ти: (067) 911-61-85 Дачія Ло ан, 2007 р.в., Конта ти: (093) 087-50-05

Кіа Ріо, 2011 р.в. Конта ти: (097) 517-12-69 Кіа Ріо, за півціни, з подальшою виплатою під 0%. Конта ти: (067) 103-03-58 КІА Ріо, новий, 2011 р.в. Конта ти: (095) 326-11-04, (067) 589-55-62 Хюндай А цент, 2008 р.в., 1.4, бла итиний металі , пробі 17 тис. м, ондиціонер, ідропідсилювач ерма, піді рів сидінь та с ла, на арантії, стан ново о авто. Ціна: 11200 .о. Конта ти: (097) 453-76-67

Сітроен Берлін о, 1999 р.в., пробі - 272 т. м., /п, серво ермо, щойно при наний, розмитнений, ма - 70%. Ціна: 5700 .о. Конта ти: (066) 966-06-07, (098) 549-36-59

ХЮНДАЙ ГЕТС, 2007 Р.В., 80 ТИС КМ, ІНЖЕКТОР, 1,4, ВЕРСІЯ КОМФОРТ, МЕХАНІЧНА КПП, ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ. ЦІНА: 9000 У.О. КОНТАКТИ: (097) 381-75-75, (050) 523-07-01, (099) 056-38-48

СЕАТ

4.1.26. К плю

Сеат Ібіца, 1996 р.в., 1,1 моноінже тор, 3-дверний, темно-синій. Ціна: 3850 .о., тор . Конта ти: (067) 970-73-59

А ді Б-4, 1992 р. в., 2,0 бензин, вишнево о ольор . Ціна: 6500 . о. Конта ти: 067-971-83-46

Автомобіль ле овий. Ціна: до 3000 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

Мерседес-Віто-114, 1998 р. в., 2.3 л, бензин, сірий металі , без пробі по У раїні, ори інальний пасажир, без до ментів. Ціна: 4400 . о. Конта ти: 050-104-39-80, 050-183-19-13

МІТЦУБІШІ Мітц біші-Galant, 2009 р. в., на арантії, є сервісна ниж а, перший власни , пробі 30 000 м, 2,4 л, бензин, автоматична КПП, ABS, EBD, SRS, сріблястий металі , си налізація, повна омпле тація, ш іряний салон, зимова ма. Ціна: 20000 . о. Конта ти: 050-074-30-83 Мітц біші-А тлендер, 2007 р. в., 2,4 бензин, по запчастинах. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00 Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-669-78-90 Мітц біші-Ланцер, 1986 р. в., по запчастинах, 1,8 дизель, після ДТП, до менти, знятий з облі . Ціна: 10000 рн. Конта ти: 096-571-35-20

Опель-Ве тра, 1997 р. в., седан, дизель, по запчастинах. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00 Опель-Ве тро, 2005 р. в., дизель, є все, щойно при наний. Ціна: 14000 . о. Конта ти: 050-517-85-38 Опель-Кадет, 1985 р. в., по запчастинах, 1,7 дизель, 3-дверний, до менти. Конта ти: 096-118-80-25 Опель-Кадет, 1987 р. в., 1,3 бензин, біло о ольор . Ціна: 1400 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Опель-Кадет, 1987 р. в., 1,3 бензин, синьо о ольор , 5-дверний, титанові дис и, си налізація. Ціна: 2100 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31

Де -Ланос, 2005 р. в., ондиціонер, ел/ па ет, збері ається в аражі, дешево, можливий обмін, роз лян всі варіанти. Конта ти: 097-119-57-08, Сер ій Де -Ланос, 2007 р. в., дви н 1,5 Опель, 60000 м, сріблястий металі , відмінний стан, редиті, КАСКО. Ціна: 6000 . о., тор . Конта ти: 066-823-24-08 Де -Ланос, дви н 1,5 Опель, ондиціонер, можлива оплата частинами (від 850 рн./ міс.), повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61

МАЗДА Мазда-Кседос, 1989 р. в., зелено о ольор , 2,0 інже тор, КП-5, седан, МРЗ, центральний замо , тонований. Терміново. м. Львів. Ціна: 6200 . о. Конта ти: 097-249-23-42

Авто б дь-я ом стані, на раїнсь ій реєстрації, з до ментами. Можна в редиті, після ДТП, роз омпле товані, а та ож потреб ючі ремонт . Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Авто, іноземно о в-ва після ДТП, пожежі, з пош одженим номером зова. Конта ти: 097-056-83-74 Авто. Конта ти: 29-45-02 Автомобіль, 096-463-36-56

б дь-я ом

стані. Конта ти:

Автомобіль, я ий переб ває в Конта ти: 068-500-38-75 А ді А-6 або 068-500-38-75

А ді

А-4.

редиті.

Конта ти:

А ді, після ДТП, пожежі, з до Конта ти: 097-752-25-92

ментами.

А ді-80, 100. Конта ти: 096-463-36-56 Іномар , в б дь-я ом технічном стані. Ціна: до 3000 .о. Конта ти: 068-500-38-75 Мерседес Е-124, 097-752-25-92

190.

Конта ти:

Мерседес, А ді, Фоль сва ен, 1995-2008 р.в., дизель, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Мерседес, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92 Мерседес-123, 096-463-36-56

124,

190.

Конта ти:

Мерседес-Віто. Конта ти: 098-571-42-35 Опель, після ДТП, пожежі, з до Конта ти: 097-752-25-92

ментами.

Ве тра.

Конта ти:

Опель-Кадет, по запчастинах. Конта ти: 099-337-25-65, 063-432-28-32

Опель-Кадет, 068-500-38-75

Астра.

Конта ти:

Опель-Комбо, 2007 р. в., 1.3 л, щойно при наний, пасажирсь ий, терміново. ВАЗ-2108, 1993 р. в., аз/бензин, терміново. Конта ти: (0332) 79-53-76, 050-295-02-96, 097-207-77-12

Рено-Кен о, або Сітроен-Берлін о. Конта ти: 097-752-25-92

Опель-Оме а Б, 2,0 ДТІ, 1999 р. в., сріблястий металі , тоновані ві на, еле трос опідйомни и, ліматонтроль, р їз- онтроль, титанові дис и 16, зимова ма, в хорошом стані. Ціна: 4000 y. o. Конта ти: 093-703-63-99

Фоль сва ен-Бора. 098-571-42-35

РЕНО Рено-Кен о, 2006 р. в., дви н 1,5 дизель, пасажир без пробі по У раїні, відмінном стані. Ціна: 9000 . о., тор . Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89

СЕАТ Сеат-Ін а, 1999 р. в., пробі 180000 м, білий, бензин, на ход . Ціна: 3700 . о., тор . Конта ти: 099-646-60-78

СІТРОЕН Сітроєн Ксара Пі асо, 2003 р. в., 2 б., автомат, лімат- онтроль, тіптроні , р їз- онтроль, велюр. Ціна: 8800 . о. Конта ти: 050-555-99-87

ФІАТ

БМВ

ДЕУ

Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78

Опель-Ас она, 096-463-36-56

Ф і а т - Т і п п о , 1991 р. в., 1,4 бензин, арбюратор, еле трос лопідіймачі, еле тролю , або обмін на б с. Ціна: 3200 . о., тор . Конта ти: 066-968-23-36

БМВ-735, 1990 р. в., чорний, АКП, аз/ бензин, повний омпле т, ш іряний салон. Конта ти: 095-090-67-66

Авто з до ментами, що потреб є ремонт , роз лядаю всі варіанти. Конта ти: 095-499-40-98

БМВ-3, 5, 7. Конта ти: 096-463-36-56

ОПЕЛЬ

А ді-80, 1989 р. в., сріблястий металі , 1,6 дизель, після незначно о ДТП. Ціна: 3800 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31

БМВ-540, 2003 р. в., ш іряний салон, стіптроні , по зпчастинах. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00

.

плю

р. в., щойно 066-913-45-57,

Фіат-С до, міні-вен, 1,9, т рбодизель, 1998 р. в., пасажирсь ий, білий, відмінний стан. Ціна: 7500 . о., тор . Конта ти: 099-338-43-60, 099-182-63-64

аз/бензин.

Дачія Ло ан, 2008 р.в., 1.6 дизель, аз-бензин, хороший стан. Ціна: 8700 .о. Конта ти: (097) 435-02-94

Шевроле-Лачетті, 2011 р. в., без пробі Конта ти: 098-706-50-40, 050-637-38-25

ментів.

Фоль сва ен Гольф, 1992 р.в., 1.6 т рбодизель, білий, си налізація, ЦЗ, ідропідсилювач ерма. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

Мазда 626, 1987 р.в., чотиридверний, небитий, рівненсь а реєстрація, в хорошом стані, терміново. Ціна: 3000 .о. тор . Конта ти: (067) 725-99-39

Мазда 626, 1987 р.в., червоний. Конта ти: (066) 656-53-32, (067) 727-58-58

Автомобіль, ле овий, без до Конта ти: (098) 021-41-50

Пежо Е сперт, 2007 р.в., білий. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 931-78-94

МАЗДА

Мазда 626, 1987 р.в. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (066) 656-53-32

Автомобіль, б дь-я ий, можна неробочий. Конта ти: 43-52-56

Мерседес Віто. Конта ти: (098) 571-42-35

СІТРОЕН БЕРЛІНГО

Мерседес-508, термоб да, 4х2х2, нові АКБ, хороший стан. Конта ти: 066-069-61-08

М е р с е д е с - В і т о , 2008 при наний. Конта ти: 096-357-63-35

Автомобіль після ДТП або несправний. Конта ти: (095) 754-19-03

Шевроле-Кр з, лімат- онтроль, іммобілайзер, ш іряний салон, можливість оплати частинами, повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61 Шевроле-Кр зе, 1,6, седан, АВS+ЕВD, airbag, ондиціонер, датчи и дощ , еле тропа ет. Конта ти: 098-706-50-40, 050-637-38-25

Автомобіль в б дь-я ом стані, проблемний, аварійний, в неробочом стані, після ДТП, доро о, швид ий розрах но . Конта ти: (067) 873-67-77

Фоль сва ен Гольф, 1990 р.в., чорний, бензин, центральний замо , тоноване с ло, тюнін . Ціна: 4300 .о. Конта ти: (097) 644-63-99

Пежо 607, 2001 р.в., терміново. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 739-11-69

МЕРСЕДЕС

Шевроле-Авео, 2011 р. в., ондиціонер, протит манні фари, еле трос лопідіймачі. Конта ти: 098-706-50-40, 050-637-38-25

М е р с е д е с С-180, 1994 р. в., 1,8 л, темно-синій, центральний замо , ABS, ARB та інше. Конта ти: 095-219-78-62

Автомобіль аварійний або після ДТП, з до ментами. Конта ти: (096) 463-36-56

А ді-80, 100. Конта ти: (098) 571-42-35

Фоль сва ен Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35

Мазда-Кседос-9, 2.0, інже тор, 1997 р. в, чорно о ольор , лімат, р із, еле три а і т.д. Моживий обмін на інше авто. Конта ти: 097-924-82-29

Мерседес-Віто, 2000 р. в., сріблястий, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

Автомобіль. Конта ти: (067) 362-55-01

Фіат Добло, 2003 р.в., білий, 1,9, вантажний. Ціна: 6400 .о. Конта ти: 63-01-84, (067) 153-24-21

Рено-9, 1986 р.в., зелений хороший стан. Конта ти: (067) 846-18-12

Пежо 206, 2001 р.в., 1.4 інже тор, темночервоний, ондиціонер, несправний дви н. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

№11 від 28 березня 2012 ро

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т-4, 1,9 TDI, 1998 р. в., без пробі . Ціна: 8900 . о. Конта ти: 063-824-75-40 Фоль сва ен-Джета 2, 1988 р. в., сірий, 1,3 бензин, 5л/100 м, 5-дверний, си налізація, центральний замо , mp3, тонований, новий а м лятор, ТО 2012 р. Ціна: 3500 . о. Конта ти: м. Львів, 098-571-42-35 Фоль сва ен-Пасат, 1996 р. в., зелений металі , ніверсал, 1,8 інже тор, АВS, ідропідсилювач, «рідна» фарба, знятий з облі . Ціна: 8100 . о. Конта ти: 050-262-43-73

ФОРД Форд-Ес орт, 1987 р. в., сірий металі , 1,6, дизель, 5-дверний. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31

ШЕВРОЛЕ Шевроле-Авео, 2011 р. в., ондиціонер, можлива оплата частинами, застрахований. Конта ти: 099-020-09-61

Фоль сва ен, після ДТП, пожежі, з до ментами. Конта ти: 097-752-25-92 Конта ти:

Фоль сва ен-Венто, Гольф, Конта ти: 068-500-38-75

Джета.

Фоль сва ен-Венто, Гольф-3, Конта ти: 096-463-36-56

Джета.

Фоль сва ен-Гольф 2, Джета-2. Конта ти: 096-463-36-56 Фоль сва ен-Гольф 4, Конта ти: 098-571-42-35

5,

недоро о.

Фоль сва ен-Гольф, Джета, 1, 2,3 моделей. Конта ти: 097-752-25-92 Фоль сва ен-Каді, Ш ода-О тавія, або Ш ода-Фабія. Конта ти: 068-500-38-75 Фоль сва ен-Пассат В-2, В-3. Конта ти: 068-500-38-75 Чері-Ам лет чи ін. Конта ти: 098-571-42-35

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам АУДІ A ді 100, не розмитнений, щойно при наний з Іспанії, олір - білий, 1993 р.в, 2.3 л., бензин, ідеальний стан, ABS, оцин ований зов, центральний замо , еле тродзер ала, еле трос лопідіймачі, ідропідсилювач р ля, ондиціонер, лю , ма нітола, не битий, не фарбований, аражне збері ання. Тор . Ціна: 2800 .о. (тор ) Конта ти: 0961852722 lavrukigor@i.ua А ді 100 дви н 2.0 т рбодизель, бежевий олір, араван, відмінний стан, тор , можливий обмін. Ціна: 5400 .о. Конта ти: 095 634-21-13. А ді 100 асета, 1990 р. в., 2.3 бензин, ел. па ет, добром стані. Ц. 6300 . о. Конта ти: 099 332-95-69. А ді 100, 1991 р. в., 2.0, темна вишня, 7 л/ 100 м-траса, місто 9-10л/100 м, добрий стан. 6100 . о. Конта ти: 066 023-84-28, Володимир. А ді 80, 1987 р. в., 1.8І. Конта ти: 098 967-42-02. А ді 80, 1988 р. в., 1.8 бензин. 4300 Конта ти: 067 971-83-46.

. о.

А ді 80, сірий металі , 1.8 аз-бензин, добром стані. Конта ти: 098 801-53-66. А ді A4 1998 р. в., седан, аз/бензин, 1.6, КП р чна, мех., 4-дв., 300 тис/ м. ABD, ABS, аербе , арний стан. Ціна: 8800 .о. Конта ти: 097 611-23-00


АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№11 від 28 березня 2012 ро РЕНО Рено 21, ніверсал, білий, 1989 р. в., 2.0 Д, добрий стан, си нал, МР 3, тон вання, титани, зимова ма. 3600 . о. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41 Рено Кен о, 2002 р. в., жовтий, 5-двер., СД, 2 аербе и, абс, передні под ш и безпе и, добром стані. Ц. 8100 . о., тор . Конта ти: 096 607-84-75. Рено Кен о, 2004 р. в., червоний, дов а база, щойно при наний добром стані. Ц. 6800 . о. Конта ти: 097 680-54-53. Р е н о Кен о, 2006 р. в., 1.5, 6л/100 м, дизель, білий, вантаж. Конта ти: 097 757-52-59. Рено-25, 85 р.в., 2,2 бенз., синій, арний стан. 1800 .о. Конта ти: 097 419-32-72. А ді A6 1998, бензин, 2.80, ороб а: р чна/ механі а, 4-дв, повний привід, 306 тис. м. ABS, си налізація, ц/з, піді рів сидінь, /п, аражне збері ання. Конта ти: 097 616-74-12. А ді А6, 2001 р.в., 1.8 т аз-бензин, повний фарш, рім ш іри та лю а, чорно о ольор , відмінний стан. Ціна: 14500. Конта ти: 063 848-27-73. А ді Б 4, 92 р.в., 2,0 бенз., вшневий. 6500 .о. Конта ти: 098 500-93-48. А ді В 3, 1988 р. в., 5 ст. КП, після ап. ремонт , синій, нова АКБ, титанові дис и R 14, ц/з, си нал., ма нітола. Конта ти: 067 137-44-46, 099 316-14-79. А ді В 4, 1994 р. в., 2.0 МІ, аз-бензин, темно-синій, титани, лю , АВС, /п ерма, можл. обмін. Конта ти: 096 607-84-70. А ді В4 1992 р.в., 2.0 бензин, вишневий. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 067 971-89-46.

Мерседес щойно при наний, 2003 р. в. 111 CDI, добрий стан, Конта ти: 067 787-97-04.

Пежо 205, 1987 р. в., 1.4 бензин, синій, рідна фарба, не нилий. Ц. 2500 . о. або обмін на ін. а/м. Конта ти: 097 672-91-20.

Мітц біші Галант, 1987 р. в., мо рий асфальт, аз-бензин, відмінном стані. Ц. 4500 . о. Конта ти: 59-26-64, 050 980-47-22.

Пежо 405, 1989 р. в., 1.6 І, синій, седан. Ц. 2500 . о., можливий обмін. Конта ти: 050 664-14-51, 096 747-93-48.

Мітц біші Галант, 96 р.в., 2,0 тд, онд., р їз- онтроль, ел. па ет. 7000 .о. Конта ти: 067 994-11-32.

Пежо 405, червоний, 1990 р. в., 1.9 м. інже тор, зов л джений, після ап. рем., си нал., м льтило , добром стані. Ц. 4300 . о. Конта ти: 067 727-84-80.

Мітц біші Карізма, 1997 р. в., 1.6, хетчбе . Ц. 7200 . о. Конта ти: 098 036-43-64. Мітц біші Лансер X, 2,0 invite, 2008 р.в., мех. КПП, пробі 15 тис. м, зимою не їздила, жодних підмальов вань, литі дис и, тоновані ві на, ел. па ет, лімат, р їз- онтроль, борт. омп’ютер, піді рів сидінь і дзер ал, ABS, EBD та ін. Ціна: 16500 Конта ти: 067 396-71-34. slavik_y@list.ru

А ді-80, 87 р.в., 1,8 арб., срібний металі , аз/бензин. Конта ти: 098 801-53-66.

Н і с с а н Ла рель 1986 р.в., 2.8 дизель в добром стані, весь еле тропа ет, лю фар оп, страхів а 1 тип , піді рів дзер ал, ел. дзер ала, с лопід, мі роліфт. Ціна: 3200 .о. Конта ти: 096 880-05-36.

БМВ 535, дизель, чорний, ш ір. салон, механі а, 2002 р.в., 150000 м, ідеал. стан, повний ф л. Терміново. Конта ти: 067 281-21-21.

ВОЛЬВО Вольво 245 ніверсал, 2.4 дизель, зелений на ход . Конта ти: 067 272-50-71, 03471 5-13-72. Вольво 340, 1,7 б., сiрий, 1986 р. Ціна: 10000 Конта ти: 096 278-28-99. В о л ь в о 740, білий, 1987 р. в, 2.3 , аз-бензин, 1 власни , аражне збері ання. Конта ти: 067 165-25-28.

МАЗДА Мазда 323, 1.7 дизель, 1991 р.в., в д же хорошом стані, дви н і ходова після апремонт . Витрата палива 4,5-5 л/ 100 м. Віддам в хороші р и. Терміново! Ціна: до овірна. Конта ти: 050 291-89-00. МАЗДА 626 ( апля) 1996р. 2.0 т рбодиз. на запчастини. Хетчбе , ол бий мет., нерозмитнений. К зов, мотор, ходова, салон в хорошом стані. Малий пробі , авто розібране на частини. Достав а по У раїні. Оплата після отримання. Ціна: 1000 .о. Конта ти: 097 981-82-33, 095 527-13-11. kohut.vasyl@gmail.com Мазда 626, 1986 р. в., 2.0 дизель, 85 . с.,срібний хетч-бе . пробі 300 тис. центр. замо , с лопідіймачі, дис и 14, хороший стан. е спл ат ється. + запчастини до неї. Ціна: 2400 . о. Конта ти: 097 981-82-33, 095 527-13-11. kohut.vasyl@gmail.com Мазда Кседо с 9, 1998 р. в., зелений, 2.5 інж., 8 л/100 м, 5-ст КП, все рім ш іри, терміново. 6200 . о. Конта ти: 097 249-23-42.

МЕРСЕДЕС Meрседес 124 1990 р.в., ABS, замо на КПП, си н., ц/з; онд., пар троні , піді рів дзер ал, підсилювач ерма, м льтимедіа: а сти а. Конта ти: 093 754-57-67. M e р с е д е с 124, 1993 р.в. Конта ти: 067 476-53-83, 099 611-07-23 Meрседес C-Class 2001 р.в., ABD, ABS, ESP, ало енні фари, замо на КПП, сенонові фари, под ш а безп. (Airbag), серво ермо, си н., ц/з борт. омп., лімат онтроль, онд., CD, MP3, ма нітола. Конта ти: 067 857-57-49. Meрседес E-Class, 2004 р.в., : ABD, ABS, ESP, ало енні фари, імобілайзер, сенонові фари, под ш а безпе и (аirbag), серво ермо, си н., ц/з. Конта ти: 050 156-19-68. M e р с е д е с - Б е н ц A140, реєстрація м. Івано-Фран івсь , пробі 153000, механі а, 1999 р. бензин 1.4 літри. На ход . АBS, ESP, бортовий омп, модифі ація Classic. Ціна: 9000 .о., тор . Конта ти: 063 360-88-62. yz@yarynazhuk.com

НІССАН

Ніссан Санні, 1995 р. в., 1.4 інже тор, синій металі , /п ерма, серво- ермо, МР-3 ма нітола, си нал., імобілайзер, ел. лю , оре тор фар, мі ро ліфт сидінь, 4.5-6 л/ 100 м. Ц. 4600 . о., тор . Конта ти: 097 119-35-47.

Опель Кадет, араван, 1990 р.в., 1,6 МІ, в м. Ів.-Фран івсь , нормальний стан. Ціна: 3000 .о., можл. тор . Конта ти: 050 503-17-56.

Ciтроен Берлін о 2001 р.в. 1,4і, при наний р дні 2011 ро , перероблений в пасажира, є бо ова двер а, дви н, ходова, зов ч довом стані. Тор при о ляді. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 098 839-20-82.

Сітроен Берлін о, 05 р.в., 2,0 диз., білий. Конта ти: 067 344-45-33.

Опель Астра Універсал, 1.6, темновишневий, 1998 р. в., зов добром стані. 5500 . о. Конта ти: 097 212-78-19. Опель Астра, 1.6, 1993 р. в., сірий, хетчбе 3-дверний, добром стані, можливий обмін на інше авто не нижче 2005 р. в. Ц. 4300 . о. Конта ти: 066 837-96-15. Опель Астра, 1992 р. в., 1.6 бензин, синій металі , лю , /п ерма, ма нітола, с лопідіймачі. Ц. 4800 . о., тор . Конта ти: 050 618-29-03. Опель Ве тра C ліфтбе 2008 р. в. Ціна: 17999 . о. Конта ти: 066 161-05-04 Опель Ве тра А, 1989 р. в., сірий, 1.6 І, ц/ з, си нал., СД, терміново. 4500 . о., тор . Конта ти: 066 511-61-33.

Сітроен Джампі, 2006 р. в., 2.0 ПДІ, білий, пасаж. Ц. 9850 . о. Конта ти: 096 747-50-80, 050 087-93-55. Сітроен Ксара Пі ассо, 2000 р.в., 1.8 бензин. Можливий обмін на дорожче авто. Конта ти: 73-51-60, 067 193-83-95.

СЕАТ Сеат Ібіца, 1992 р.в., 0,9 арб., 5-дверний, червоний. 2800 .о. Конта ти: 097 472-70-53, 098 785-19-08.

О п е л ь Ве тра, 1995 р. в., 2.0 інже тор, хетчбе , вишневий металі , ел. па ет, лю , 3 р. на У раїні. Ц. 6400 . о. Конта ти: 097 643-06-01.

Сеат Кордоба, 1996 р. в., сірий металі , седан, титани. Конта ти: 067 942-05-82.

Опель Кадет, 1987 р. в., синій, седан. Ц. 3200 . о. Конта ти: 098 806-02-69. Опель Кадет, 1988 р. в., 1.6, тонований, тит. дис и, в ідеальном стані. Конта ти: 096 740-19-90. Опель Кадет, 1988 р. в., 1.8 бензин. Ц. 2800 . о., тор . Конта ти: 068 104-47-22. Опель Кадет, 1991 р. в., білий, 1.4, 3-дверний, лю , ма нітола, на ход . Ц. 2000 . о., тор . Конта ти: 099 902-62-67. Опель Кадет, дизель, Конта ти: 097 370-96-51.

червоний.

О п е л ь Кадет, сірий, 85 р.в., 1,3 дви ., добрий стан. Конта ти: 067 801-43-69.

Опель Оме а 2,3D, 91 р.в. Конта ти: 093 400-04-50. Опель Оме а В CD версія, в добром стані, ондиц., ел. дзер ала, 4 ел. с лопід. та ін., не нилий, орозії по зов нема, зов оцин ований, салон чистий, поміняно ремінь ГРМ та роли и та ін. Ціна: 6200 Конта ти: 097 333-81-15, 050 853-90-97. ostgold@ukr.net Опель Оме а араван, 1992 р. в., бензин, синій металі . Ц. 3000 . о. Конта ти: 096 611-26-85, 050 660-65-14. Опель Оме а, 1994 р.в., дизель 2.5 л т рбо, хетчбе , зеленый металі , не розмитнений, при наний з-за ордон . Велюр, ц/з, протит ман и, імоб., /п ерма, фар оп, ел. дзер ала, аражне збері ання, си нал., ABS, Airbag, ондиціонер. Ціна: 2500 .о. Конта ти: 096 956-31-10. Терміново! Опель Оме а, 1992 р. в., синій метал., ц/з, си нал., ма нітола, тит. дис и, фар оп, т. о. до 2013 р., тон. Конта ти: 097 435-56-69.

без до ., м., 1000 .о.

Фоль сва ен Гольф, 1988 р. в., синій, 1.6 бензин, добром стані, страхов а, ц/з. Терміново! Недоро о. Конта ти: 099 076-87-16. Ф о л ь с в а е н Джетта, 1991 р. в., темносиній, нормальном стані, зимова ма, м зи а МР-3, лю , си нал., ц/з, тоновані ві на. Ц. 4500 . о. Конта ти: 093 154-57-59, 067 498-38-55. Фоль сва ен Кадді ма сі, 2008 р. в., 1.9 ТДІ, пробі 135 тис. м, відмінном стані. Ц. 15200 . о., тор . Конта ти: 063 357-45-45. Фоль сва ен Кадді, 1998 р. в., білий, пробі 276 тис. м, нова ма, а м., ходова. Ц. 4700 . о. Конта ти: 099 703-07-29. Фоль сва ен Пасат B3 седан, білий, 1.8, 1993 р.в., аз-бензин, ABS, 2 Airbag, multilock, си нал., ц/з, ел. лю , /п ерма, тоніров а. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 55-44-08, 095 557-37-12. Фоль сва ен Пасат Б 3, 1990 р. в., аз. станов а, 1.8 бензин, араван. 1100 . о. Конта ти: 050 508-65-12. Фоль сва ен Пасат Б2, потр. осм. рем., 87 р.в. 2100 .о. Конта ти: 099 735-45-16. Фоль сва ен Пасат В 3, 1992 р. в., білий, ідравлі а, титани, си нал., добрий стан. Конта ти: 067 343-68-92. Фоль сва ен Пасат В-5, 2000 р. в., ніверсал, 1.9 ТДІ, сірий, нерозмитнений. Ц. до овірна. Конта ти: 063 357-45-45. Фоль сва ен Пасат В4, 1996 р.в., ніверсал, 1,6 бензин, темно-синій металі , ел. с лопід., ел. дзер ала, /п ерма, 2 под ш и безпе и, ц/з. Ціна: 7200 Конта ти: 098 870-30-62. mo.ptaschnyk@mail.ru Фоль сва ен Пасат, 1990 р. в., 1.8 бензин, сірий. Ц. 5200 . о. Конта ти: 096 100-51-37. Ф о л ь с в а е н Пасат, 1992 р. в., 2.0 аз-бензин, фіолетовий, ц/з, с лопідіймачі, /п ерма, тон вання, спойлер, МР-3, лю . 5800 . о., тор . Конта ти: 096 765-17-46. Фоль сва ен Пасат, 1992 р. в., 2.0 інже тор, темнофіолетовий, спойоер, ц/з, ел. лю , ел. дзер ала, тит. дис и, ма нітола, аз-бензин. Ціна: 6000 . о., тор . Конта ти: 096 765-17-46

ФОРД

Сеат Кордоба, 1996 р. в., 1.4 І, синій, си нал., ц/з, тон вання, добром стані, можливий обмін на ВАЗ 2109, 214, після 2005 р. Ц. до овірна. Конта ти: 097 609-39-75.

Опель Кадет, 1983 р. в., об’єм дви на 1600 робочом стані, аз-бензин. Ц. 2500 . о. Конта ти: 096 437-88-73.

Фоль сва ен Гольф 3 темно-синій, на ход , нов. а Конта ти: 098 835-40-02.

Форд Гранада, чорний, 2,0 бензин, 5 КП, хороший стан, титанові дис и, ц/з, тонов., МР 3, сааб фер, с лопідіймачі. Конта ти: 096 940-68-29.

Опель Ве тра, 1992 р. в., 2.0 інжже тор, пробі 260 тис. м, ц/з, си нал., м льтило . Ц. 5500 . о. Конта ти: 097 635-63-81.

О п е л ь Кадет, 1.6 Д, араван, вишня, апремонт дви на, зова, фарбований. 3300 . о., можл. від виплат . Конта ти: 068 424-08-54, 066 837-24-46.

Фоль сва ен Гольф 2, Джетта 2. Конта ти: 096 463-36-56.

Сітроен Джампі, 2002 р. в., ід. стан, апіталов ладень не потреб є, повний пасаж., 9300 . о. Конта ти: 095 764-23-95.

Сеат Ін а, 1999 р. в., 1.9 простий дизель, білий, вантаж. Ц. 3800 . о. або обмін на ліс, р ля , армат р , цемент та ін. Конта ти: 098 688-01-41.

Опель Ве тра, 95 р.в., 2,0 бензин, чорний, добрий стан. 5600 .о. Конта ти: 096 559-21-45.

Фоль сва ен Гольф 2, 86 р. в., 1.6 дизель, дви н та ходова в хор. ст. Витрата палива 5 л/100 м, 3-дв., бежево о ольор . 2850 . о. Конта ти: 098 798-39-02.

Сітроен Берлін о, 1999 р.в., 272 тис. м., / п ерма, серво ермо, бо ова двер а, ма 70%. Ціна: 5700 .о. Конта ти: 066 966-06-07.

Опель Ве тра В, 2006 р. в., синій, бензин. Ц. 7450 . о. Конта ти: 067 197-74-35

Мерседес 124, 1991 р.в, 3.0, аз-бензин, АКП, ш іра, ондиціонер, лю . Ціна: 6700 .о. Конта ти: 097 955-58-34. reva_ser@mail.ru

Мерседес араван 123, 1983 р. в ., добрий стан. Конта ти: 097 431-89-81.

Пежо-405, 1,4 дви ., 90 р.в., аз. станов а, після ДТП, знята з реєстрації. Конта ти: 096 149-86-22.

О п е л ь Астра 1.4 GL. Темно-синій олір. Рідна фарба. Е ономний - 6 л по міст . Ц/з, ідропідсилювач ерма, піді рів дзер ал. Реальном лієнт хороший тор . Ціна: 5700. Конта ти: 050 969 93 43. mishakurets@mail.ru

Мерседес 124, 1990 р. в., 2.0 дизель. Ц. 7000 . о. Конта ти: 067 994-11-32.

М е р с е д е с Віто 1999 р.в. 2.2 тді. Стан нормальний. розхід 7 л/100 м. Ціна: 9800 .о. Конта ти: 78600 097 601 11 82.

Пежо Партнер, 2003-2004 р. в., 1.9 дизель, 9 тис. м пробі , 5-ст. КП, білий, вантажний тип зова. Можливий обмін на Фабія, О тавія, Комбі. Конта ти: 068 188-52-57, 091 308-04-54.

Авто в добром технічном стані, ремонт не потреб є. Замінене масло, фільтри, ремінь. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 067 342 30 79

О п е л ь Комбо, 2008 р. в., зелений, 1.3, 5-дверний. Ц. 12100 . о. Конта ти: (067 343-76-50, 066 067-41-70

Мерседес 210, 2.9. Конта ти: 067 590-17-77.

Пежо Партнер, 2002 р. в., 1.9 дизель, зелений, пасаж., 5-дверний. Ц. 7400 . о. Конта ти: 099 320-14-88.

Опель Ас она, 1988 р. в., 2.0 інже тор, добром стані, 2300 . о. Конта ти: 097 159-49-10.

Мерседес 123 добром стані. В 2010 р. б в зроблений апремонт. Конта ти: 095 522-62-44, 067 454-13-77.

Мерседес 126 в хорошом стані. Або під виплат з першим внес ом. Конта ти: 095 802-35-60. Steepa1@mail.ru

Пежо Партнер, 2002 р. в., 1.9 диз., пасажир., зелений, бо ові дверцята, всі ві на. Ціна: 7400 .о. Конта ти: 099 32-01-488.

Ciтроен Берлін о 2003 р.біло о ольор . 2.0 HDI 90 л.с.пробі 200 тис. м. Пасажир, є бо ова двер а. Прис тній ідропідсилювач ерма, пар -троні , аражне збері ання, перший власни

Опель Комбо, 2004 р. в., 1.3 дизель, пробі 160 тис. м, на У раїні 6 місяців. Ц. 9000 . о. Конта ти: 050 013-83-07.

Мерседес 124, 3.0, Д, 1992 р. в., сірий, без пробі по У р., нерозмитнений, можл. протя по з/ч, обмін на ліс- р ля або пиломатріали, роз лян всі проп. Конта ти: 067 343-13-66.

Пежо Партнер, 2002 р. в., 1.9 Д, пасажир, зелений. Конта ти: 099 320-14-88.

Опель Ас она, 1986 р. в., червоний, 1.6 дизель, після апремонт , зовні потреб є незначних рем. робіт. Конта ти: 096 458-21-18, 097 206-08-04.

Віто 108 cd 2000 р.в. 340 тис. м, сірий металі , відмінний стан, аражне збері ання. Ціна: 10400 .о. Конта ти: 095 895-53-26.

Мерседес 124, 2.5 ТДІ, чорний, 1992 р. в., 6950 . о. Конта ти: 050 677-60-19, 093 812-90-51.

Пежо Е сперт 1998 р., 1.9 т рбодиз., ле овий ф р он до 1.5 т, передній привід, 4 дверей, 360 тис. м пробі . Ц/з, под ш и безпе и, підсил. ерма. Обмін. Авто в хорошом стані, серйозних в ладень не потреб є. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 097 981-82-33, 095 527-13-11. kohut.vasyl@gmail.com

СІТРОЕН

ОПЕЛЬ

Фоль сва ен Гольф 2, 1988 р. в. ( інець), 1.6 інже тор, 5 ст. КП, олеса 14. Ц. 4600 . о. Конта ти: 096 625-19-19.

Фоль сва ен Гольф 3, 95 р.в., 1,8 і, мех., 5,5 дв., синій. Конта ти: 097 435-56-69.

.о.

Мітц біші Паджеро, 1987 р.в., 2,6 бензин, арбюратор, ба 110л. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 067 217-91-02. lycastes@mail.ru

БМВ

олір, 1,7 дви .

ПЕЖО

МІТЦУБІШІ М е р с е д е с 124, білий, 86 р., 4500 Конта ти: 099-754-42-12.

А ді-100, зелений, хороший стан, ондиціонер, пар -троні , АБС, си налізація, м льтило , под ш и, еле тродзер ала, еле трові на, еле тролю , дерево, оре тор фар, титани, 4 зимових олеса з дис ами. Ціна: до овірна Конта ти: 096 886-72-91.

БМВ 520i, 2 міс. на У раїні, ідеальний стан, до лян тий, інець 1997 р. в., 100% рідний пробі 210 тис. м, небитий, нема орозії, рідна фарба, все працює, сервісна ниж а, AБД, AБС, EСП, іммоб., АРБ, серво ермо, ц/з, бортовий омп’ютер. Ціна: 13600 .о. Конта ти: 068 841-85-65.

Рено11, 88 р.в., сірий Конта ти: 096 867-02-11.

Фоль сва ен Гольф 2, 1.8 інж., 1990 р. в., червоний, 5 ст КП, 5-дв, аз. в до ментах, лю заводсь ий, си нал, ма нітола, спойлер, широ і бампери, титани Р15, 195х60, ермо спотривне, сидіння Рі ар, аражне збері ання. Власни . Ціна: 4000 .о., тор . Конта ти: 096 742-99-90 Оле .

Tойота Kaріна-2, 1992 р.в., дизель, сірий металі , хороший стан. Ціна: 2800. Конта ти: с.Павлів а Тисмениць о о р-н Ст са,10 096 471-40-40. lola_183@mail.ru Тойота Hi-ace, 1999 р., після ДТП, з до ментами, 2.7 бензин, мотор в робочом стані, 130 .с. можливий обмін чи ремонт. роз лян сі пропозиції Ціна: до овірна. Конта ти: 097 981-82-33, 095 527-13-11. kohut.vasyl@gmail.com Тойота Корола, 1987 р. в., 5-дверний, 1.3 бензин, 5-6л/100 м, нормальном стані, на ход , нові шини, а м лятор. Додат ова задня двер а. Конта ти: 099 503-75-51.

ФІАТ FIAT DOBLO, 1.9D, 2003 р.в., біло о ольор , 6 дверо -бо ові двер и з обох сторін. Ідеальний варіант для переобладнання під пасажира. Бортовий омп’ютер, aербе , ц/з, си налізація. Один власни . В добром стані. Можливий тор . Ціна: 6499 .о. Конта ти: 099 447-80-81, 098 553-47-80. Фіат Лінеа, 2008 р. в., пробі 20 тис. м, 1.4 інже тор, мех. 5 ст., тит. дис и, добром стані. Конта ти: 096 915-28-58. б, 4 л Конта ти:

Фіат С до, 1999 р.в., 1,9 т рбо дизель, ори інальний пасажир, зов і дви н відмінний, повне ТО, ватир и і бо ові двері. Конта ти: 050 101-13-85 Фіат Темпра, 1993 р.в., темно-зел., добрий стан, 1,8 і, л джений зов, ел. слопід., тонов., /п ерам. 4000 .о. Конта ти: 097 478-58-38. Фіат Уно, 5-дверний, хороший недоро о. Конта ти: 067 191-31-18.

Форд Ес орд, 1987 р. в., темно-вишневий мет., ід. стан, в ладень не потреб є. 3000 . о. Конта ти: 098 523-88-05, 099 095-16-41. Форд Ес орд, 1988 р . в. до овірна. Конта ти: 099 900-57-46. Форд Ес орд, 1998 р. в., седан,, зелений металі , ц/з. Ц. 4800 . о. Конта ти: 066 843-49-83. Форд Ес орт, 1986 р. в., 1.6 Д, на з/ч, все рім стартера, на з/ч. Конта ти: 097 671-62-72. Форд Коне т 1,8, щойно при наний, білий, онд., ел. с лопід, 2006 р., нім. Конта ти: 099 346-68-30. Форд К р’єр, білий, 1996 р.в., дви н 1,8 дизель. Хороший стан. Або обмін з доплатою. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 067 768-02-66. Форд Сієра, 1986 р.в., 1.8 бензин, араван, синій олір. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 068 847-20-40, 095 633-39-40.

ТОЙОТА

Фіат Панда, 1989 р. в., 750 066 714-48-21.

Форд Ес орд, 1981 р. в., 1.6 л, 5 ст. КП, МР-3, ц/з, си нал., 3-дверний, тюнін , затемнені ві на. Ц. 2300 . о. Конта ти: 067 475-96-85.

стан,

Фіат Фіоріно л/а, ф р он, 1994 р. в., білий, 1.7 Д, 5 л/100 м, 5- ст КП, зимова ма, новий а м., потреб є осмет. рем. 1990 . о. Конта ти: 097 191-32-45. Фіат Форіно, 1990 р.в., червоний олір, 1.7 дизель, в добром стані. Ціна: 2500 .о. Конта ти: 068 847-20-40, 095 633-39-40.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен В4, 1994 р.в., добром стані, ондиц., АРБ, АВS. Ціна: 7500 .о. Конта ти: vivcharenko3n@ukr.net

Форд Та р с, 1979 р.в., з до ментами, не на ход . Конта ти: 096 826-70-29., Роман. Форд Транзит, 1995 р. в., 2.5 б, пасажир, дов а база. 3800 . о. Конта ти: 099 380-06-82. Форд Транзит, 2002 р. в., орот ий, низь ий, 2.0, д., пасаж., 8+1. 9500 . о. Конта ти: 097 629-61-58. Форд Транзит, 2002 р. в., орот ий, низь ий, 2.0, д., пасаж., 8+1. 9500 . о. Конта ти: 097 629-61-58. Форд Транзит, 83 р.в., дизель, бортовий, довж. зова 4,5 м, тент, добрий стан. Конта ти: 096 748-87-76. Форд Фієста, 1996 р. в., 90 тис. м пробі , синій мет., си нал., весь омпле т. Конта ти: 097 406-05-67. 098 883-51-80. Форд Фієста, 2001 р.в., зелений, 1,3 бензин, 130 тис. м. пробі , ондиціонер. Ціна: до овірна. Конта ти: м.Івано-Фран івсь 067 179-35-81.

29


30

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ СНД ВАЗ 2107, 1985 р.в., на ход , добром стані. Ціна: 1800 .о., тор . Конта ти: (03657) 5-43-70, (067) 989-70-64

ХОНДА Хонда А орд, 89 р. в., 2.0 бензин, 5-ст. КП, темн-синій металі . 3000 . о., тор . Конта ти: 098 265-14-64. Х о н д а Консерто, 1993 р.в., 1.5 бензин, темно-зелений марм р, нормальний стан. Ціна: 4350 .о. Конта ти: 096 944-37-84, Тарас. Хонда Ціві , 95 р.в., срібний металі . Ц. 5800 .о. Кал ш. Конта ти: 068 502-29-99.

Чері QQ, синій, 1.1. Ц. до овірна. Конта ти: 099 217-00-72. Чері Ам лет, 2011 р.в., без пробі , 1,5, онд, /п ерма, тит. дис и, ABS, CD/MP3/USB. Можливо на виплат . Конта ти: 097 872-58-37.

ШЕВРОЛЕ Шевроле Авео, 2008 р. в. Конта ти: 097 908-87-59. Шевроле Авео, 2008 р. в., 93 тис. м проб., червоний, 1 власни . Конта ти: 098 190-80-80. Шевроле Люміна на розбір. 1991 р., 3.0 бензин, мінівен, автомат. 120 .с. 230 тис. пробі , задній привід, 4 дверей, підсил. ерма, с лопідіймачі, еле тропа ет. Не нилий, не битий, повний омпле т. В У раїні, стан на ход , але 1.5 ро простояв. На з/ч або обмін. Ціна: 1900 .о. Конта ти: 097 981-82-33, 095 527-13-11. kohut.vasyl@gmail.com

Конта ти:

стані.

ВАЗ 2108, 1990 р.в., 1,3, 5-ст п. пп, синій. Ціна: 1950 .о. Конта ти: (097) 068-21-05

ВАЗ 2109, мо рий асфальт, титанові дис и, МР3, хороший стан. Конта ти: (097) 645-69-24 ВАЗ 21099, 1994 р.в., 1,3 бензин, арбюратор. Ціна: 3400 .о. Конта ти: (097) 465-94-36 ВАЗ 2121, Нива, 1982 р.в., зелений, на ход , потреб є ремонт . Ціна: 1100 .о. Конта ти: (097) 068-21-05

ВАЗ-2101, 1976 р.в., 1.2, пробі 90 тис. м, синій, аражне збері ання, терміново. Ціна: 1300 .о. тор . Конта ти: (096) 653-03-36 ВАЗ-2101. Конта ти: 63-14-85, 337-30-02, (096) 775-90-11

(067)

ВАЗ-2104, 2005 р.в., аз-бензин. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (097) 432-89-89 В А З - 2 1 0 7 , 2003 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 363-46-60 ВАЗ-21070, 2005 р.в., синій, пробі 75 тис. м. Ціна: 3800 .о. Конта ти: (096) 510-68-69 В А З - 2 1 0 9 , 2006 р.в., синій, 1.5, ЦЗ, си налізація. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (096) 947-62-72

Ш ода С пер В, 2007 р. в., чорний, пробі до 100 тис. м, бензин. Конта ти: 098 253-84-14. Ш ода С пербі, 06 р.в., 1,8 т рбо, бенз., повна омпл., рім ш іри. Конта ти: 093 047-67-78.

ГАЗ 24, чорно о ольор , нова ороб а, новий а м лятор, в хорошом стані. Конта ти: (067) 307-49-02 ГАЗ 32213, 2003 р.в., бензин-метан. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 356-70-35 ГАЗ-31029, Вол а, в хорошом стані. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 ГАЗ-3110, 2003 р.в., 2.4, хороший стан. Конта ти: 22-67-17 ГАЗ-М20, 584-02-18

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Продається Дачія Соленза, 1,4, 2004 р.в., ідропідсилювач ерма, інже тор, аербе , з салон , ідеальний стан. Конта ти: 098 523-73-33, 066 839-22-63. SsangYong Rexton, 2008 р.в., 2.7л дизель 186 .с., повна омпле тація, терміново, можливий обмін. Ціна: 23500 рн. Конта ти: 050 373-98-08 Авто з Німеччини на замовлення. Конта ти: 096 653-75-31. замовлення.

Дачія Ло ан 1.4 сірий, 2007 р., ідропідс. ерма, АВС, ARB, ел. с лопід., пробі 6500 м + літня ма на дис ах. Свій, до лян тий, ідеальний стан. Ціна: 8500 .о. Конта ти: 067 682-69-66. skay284628465@mail.ru Дачія Ло ан ніверсал, 7 місць, 1.6 інж., мо рий асфальт, 2 омпл. ми, ел. с лопідіймачі, не битий, на та сі не б в. Можл. обмін на Рено Трафіі , Опель Віваро. Конта ти: 097 334-17-08, 050 237-93-47. Дачія Ло ан, 2007 р.в., под. безпе и, передні ел. с лопід., тонов., можлив. обмін на Фіат Добло. Конта ти: 097 684-19-97. Джилі СК, пробі 13 тис. м, повний омпле т, 2009 р. в. Конта ти: 097 406-05-67. 098 883-51-80. добром

ГАЗ

068

Ш ода С пер Б, 06 р.в., 1,8 т рбо, бенз., повна омпл. Конта ти: 093 47887-76.

Джилі СК-2, 2009 р. в., Конта ти: 097 380-59-64.

В А З 2107, 2004 р.в., в хорошом Конта ти: 5-72-65

ВАЗ2109, 1991 р.в., червоний, хороший стан. Конта ти: (067) 846-18-12

ШКОДА

Авто з Німеччини під Конта ти: 067 750-68-27.

ВАЗ 2107, 2003 р.в., седан, бензин. Ціна: 3050 .о. Конта ти: (050) 860-19-74

ВАЗ 2121, Нива, хороший стан, потреб є по рас и, роз лян пропозиції. Конта ти: (066) 176-96-52

Шевроле Авео, 2007 р. в., бензин. Ц. 8100 . о. Конта ти: 050 433-65-58.

Фабія.

.о.

ВАЗ 2109, 1976 р.в., аз/бензин. Ціна: 6000 рн. Конта ти: (097) 332-74-58

ЧЕРІ

Ш ода О тавія, 500-38-75.

ВАЗ 2107, 1986 р.в., білий. Ціна: 1800 Конта ти: (067) 103-03-98

«Побєда».

Автомобілі легкові, СНД 4.2.1. Продам

(096)

ВАЗ 1118, 2006 р.в., фіолетовий, аз/бензин. Ціна: 5890 .о. Конта ти: (097) 937-44-38 ВАЗ 2102, 1979 р.в. Конта ти: (067) 988-59-74 ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18

ДРУГИЙ ВЛАСНИК. ЦІНА: 1800 У.О. КОНТАКТИ: (096) 804-07-21 ВАЗ 2105, 1982 р.в., 1,3 бензин, після ремонт . Конта ти: (096) 387-12-52

ВАЗ-2101, 1978 р. в., 5-КПП, еле трозапалювання, дви н ВАЗ-08, центральний замо , си налізаця. Ціна: 1100 . о. Конта ти: 095-500-58-48 ВАЗ-2103. Конта ти: 096-125-36-17 ВАЗ-2104, 2003 р. в., 1,5, червоно о ольор . Ціна: 3200 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 ВАЗ-2106, 1982 р. в., бежевий, 1,6 дви н, 5 КПП. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-846-07-71 ВАЗ-21061, дви н 1500 б. см, КПП-5, 1990 р. в., темно- оричнево о ольор , хороший стан. Конта ти: 095-756-35-09 ВАЗ-21063, зварене дно, 5 КПП, синій. Конта ти: 050-075-76-31, 067-750-14-62

ЗАЗ-968. Конта ти: (098) 991-99-11

ЛУАЗ ЛУАЗ «Волинян а». 584-02-18

Конта ти:

(096)

ЛУАЗ 969 М, дви н від ВАЗ2103, ідропідсилювач ерма, металевий дах. Конта ти: 61-28-84, (097) 654-43-56

МОСКВИЧ Мос вич Іж Комбі. Конта ти: (098) 259-25-56 Мос вич М-412. Конта ти: (098) 991-99-11

УАЗ УАЗ 469, 1981 р.в. Конта ти: (067) 988-59-74 У А З Патріот, 2008 р.в. Конта ти: (096) 218-11-55 УАЗ-3303, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 628-29-80

Автомобіль АКА, з перших р , рім біло о та червоно о ольорів. Конта ти: (067) 108-66-81

ВАЗ або Мос вич, можливо потреб ючий ремонт . Ціна: до 500 .о. Конта ти: (097) 544-04-30 ВАЗ б дь-я ий, після 1990 р.в. Конта ти: 43-46-47, (097) 068-21-05 ВАЗ-2102. 296-59-11

Конта ти:

62-63-53,

(067)

Конта ти:

ВАЗ-2105, без до 517-80-99

62-63-53,

(067)

ментів. Конта ти: (098)

ЗАЗ Таврія або Слав та. Конта ти: 43-46-47, (097) 068-21-05 Мос вич, в добром 614-16-02

стані. Конта ти: (096)

4.2.10. Оренда Автомобіль на та сі, роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: (067) 114-52-80

ВАЗ 2101, 1981 р. в., 5 ст. КП, сидіння від Форд, на ход . Ц. 9000 рн, тор . Конта ти: 096 477-68-79. ВАЗ 2101. Конта ти: 097 162-28-45.

ВАЗ 2109, 99 р. в., 1.5, 5-ст. КП, біло о ольор , ало енні фари, фар оп. Ц. 3200. Терміново. Конта ти: 067 960-98-97.

ВАЗ 21011, білий, 75 р. в., на ход , добрий стан. 1200 .о. Конта ти: 067 843-41-25.,

ВАЗ 21093, 1994 р. в., 1.5, 5 ст., сти ла вишня, до овірна. Конта ти: 098 727-86-25.

ВАЗ 21013, 1977 р. в., червоний, д же добрий стан, не варений, не фарбований, 1 власни . 1200 . о. Конта ти: 097 755-86-56.

ВАЗ 21099, 2005 р. в., 4800 . о. можливо під виплат , 50 % першо о внес . Конта ти: 067 424-08-54, 066 837-24-46.

ВАЗ 21013, 1984 р. в., білий, добром стані. Ц. до овірна або обміняю на ВАЗ 2108, 09. Конта ти: 097 679-08-21.

ВАЗ 21099, 2006 р. в., пробі 69 тис. м, сірий металі , анти ор. оброб а, ел. па ет, си нал., тон вання, аз-бензин. Ц. 5500 . о., тор . Конта ти: 067 340-44-42.

ВАЗ 21013, червоний, на ход , 80 р.в . 700 .о. Тор . Конта ти: 095 750-29-70. ВАЗ 2102, 1983 р. в. Недоро о. Конта ти: 6-34-15, 098 835-49-88. ВАЗ 2102, 1983 р.в., червоний, добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 097 679-08-21. ВАЗ 2102, 1984 р. в., зелений, 5 ст. КП, пофарбований, дви н зроблений, сидіння від іномар и. Ц. 2000 . о. Конта ти: 097 288-43-12.

В А З - 2 1 0 7 , 2007 р. в., олір — зелений металі , 1,5. Ціна: 4000 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31

ВАЗ 2103, 1976 р. в., 1.5, сидіння 2108, добром стані, демісезонні олеса. Ц. 1250 . о. Конта ти: 099 173-18-70.

ВАЗ-2107, пробі 60000 м, відмінний стан. Конта ти: 096-919-31-06, 050-370-10-94

ВАЗ 2103, 1978 р. в., темно- оричневий, не нилий, на 900 .о. Конта ти: 096 866-71-21.

1.5, ход .

В А З 21099, 2006 р. в., сірий металі , с лопідіймачі, титани, си нал., аз-бензин. Ц. 5400 . о., тор , можл. обмін. Конта ти: 067 340-44-42, 050 433-26-38. ВАЗ 21099, 2007 р. в., 1.6 інже тор, сірий, тонований, ц/з, си нал., ма нітола, нова ма, тит. дис и R14, відмінном стані. Ц. 5650 . о. Конта ти: 050 433-68-84. ВАЗ 21099, 2009 р.в., пробі 35000, олір вишневий, д же хороший стан (можливий тор ). Ціна: до овірна. Конта ти: 067 342-35-72. lostsoul@ua.fm ВАЗ 21099, білий, 1993 р. в., до овірна. Конта ти: 099 178-54-85, м. Кал ш.

ВАЗ-21093, 2005 р. в., сірий металі , відмінний стан. Конта ти: 099-033-31-86

ВАЗ 2104, 2007 р. в., 3500 . о. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41

ВАЗ 2110, 2007 р. в., 96000 тис. м, чорний металі , дви н 1.6 (8 лапанний), в хорошом стані, не битий, не фарбований, не та с вав, тон. ві на, МР-3, си нал. Можливо з азовою станов ою метан балон 17 м б. Ціна: 6600. Конта ти: 098 588-37-74.

ВАЗ-21093,1993 р. в., олір - мо рий асфальт, дви н 1,5. Конта ти: 098-595-33-12

ВАЗ 21043 ніверсал, зелений, 2005 р. в., 1.5, 5 ст. КП, пробі 60 тис. м, добром стані. Ц. 3700 . о. Конта ти: 067 386-07-46, Славі .

ВАЗ 2110, синій, 2001 р. в., добром стані, після апремонт . Ц. 4900 . о. Конта ти: 096 745-13-94.

ВАЗ-21093: бал в зборі (500 рн.), всю передню підвіс , задній бампер (250 рн.), під рил и, щільнювачі салон , задню лів фар , передні розбірні стій и ( по 50 рн.) Конта ти: 095-803-09-35

ВАЗ 21043, 2000 р. в., вишневий, зроблений ап. ремонт. Ц. 3300 . о. Конта ти: 096 138-80-83.

ВАЗ 21115, 2007 р. в., сірий, 1 власни . Конта ти: 096 279-67-50.

ВАЗ-2109, 1991 р. в., нефарбований, один власни . Конта ти: 050-702-89-35

ВАЗ-2111, 2001 р. в., зелений металі , ніверсал, 1,5, КП-5. Ціна: 4300 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 ВАЗ-2112, 2005 р. в., 1,6 бензин, 16- лапанний, пробі 70000 м, титани, тонований, світло-сіро о ольор . Ціна: 4900 . о., тор . Конта ти: 050-968-98-23 ВАЗ-2115, 2008 р. в., по запчастинах. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00 ВАЗ-99, новий, на арантії, можлива оплата частинами, повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61

ГАЗ ГАЗ-24, 1974 р. в., світло-сіро о ольор , хорошом стані Ціна: 1200 . о. Конта ти: 050-988-54-79 ГАЗ-2410, 1986 р. в., біло о ольор , пробі 70000 м, А-76. Ціна: 24000 рн. Конта ти: 095-021-74-21 ГАЗ-53, ф р он, аз-бензин, 7 балонів, 1984 р. в., на ход , хорошом стані, або обміняю на Газель. Конта ти: 095-151-80-31

ЗАЗ-968-М, 1985 р. в., на ход . Конта ти: 21-02-35, 066-620-19-14 ЗАЗ-Ланос, 1,5, дви н Опель, 2011 р. в., еле трос лопідіймачі, протит манні фари, ондиціонер, ідропідсилювач ерма. Конта ти: 098-706-50-40, 050-637-38-25 ЗАЗ-Ланос, 2011 р. в. Ціна: 700-1100 рн./ міс. Конта ти: 097-212-88-70, 095-912-79-99

ВАЗ 21043, 2000 р. в., фіолетовий, пробі 44 тис. м, аражне збері ання, 1 власни . Конта ти: 050 811-90-93. ВАЗ 2105, 1982 р. в., білий, добий стан. 1500 . о. Конта ти: 097 748-42-01.

Л АЗ-969 М, 1991 р. в., 1,6 дизель. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 066-621-73-39 Л АЗ-969-М, 1991 р. в., твердий дах, відмінний стан, збері ається під на риттям. Конта ти: 095-884-18-27, 25-04-57 р.

в.

МОСКВИЧ Мос вич-403, 1969 р. в., на ход . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-073-24-74 М о с в и ч - 4 1 2 , хороший робочий стан. Конта ти: 066-492-52-24 Мос вич-412,1981 р. в., на ход . Конта ти: 063-227-94-50

ВАЗ 2114, 2007 р. в., 1.6, чорний, 46 тис/ м. 5800 . о. Конта ти: 096 189-70-31. ВАЗ 2114, 2011 р. в., 1.6, сірий, пробі 5 тис. м, в ідеаельном стані. Ц. до овірна. Конта ти: 099 229-21-71.

. о.

В А З 2115, 2005 р. в., сірий металі . Конта ти: 097 229-89-45, 066 455-03-10.

ВАЗ 2105, 1987 р. в., червоний. Ц. 1700 . о. Конта ти: 096 244-30-25, 050 196-08-48.

ВАЗ 2121 Нива, 1987 р. в., 1,6 аз/бензин, ел. запалювання, ен рятни , поро и. 3000 .о. Конта ти: 067 994-11-32.

ВАЗ 2105, 1987 р. в., на ход , 1200 Конта ти: 097 767-63-24.

ВАЗ 2105, 1989 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 753-11-25. korolevu4@mail.ru ВАЗ 2105, 1990 р. в., 1.3, 5-ст. КП, добрий стан. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 095 727-11-32. ВАЗ 2105, 1991 р.в., 1.2, білий, 5 ст. КП, ба ажни добром стані. Ц. 2050 . о., тор . Конта ти: 099 317-91-26, 098 608-88-64. ВАЗ 2106, 1,6 л., 1980 р. в., після апремонт , CD-ма нітола, передні сидіння від Фоль сва ен Гольф, червоний. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 444-14-36. ВАЗ 2106, 1.3, бежевий, небитий. 2200 Конта ти: 097 699-36-19.

. о.

ВАЗ 2106, 1978 р. в., 1.6 , мех 5, сидіння Хонда, новий АКБ, повний апремонт, ід. стан. до овірна. Конта ти: 096 939-39-82.

В А З 2106, терміново, нормальний стан. Конта ти: 099 193-05-09. ВАЗ 21063, 1982 р. в., бежевий, добрий стан. Конта ти: 067 130-73-18. ВАЗ 21063, 1992 р. в., бежевий добром стані. Конта ти: 067 130-73-18. ВАЗ 21063, 1992 р. в., бежевий. Конта ти: 067 130-73-18.

ВАЗ 2121, 1986 р. в., після ап. рем. ходової, нова ма, 5 ст. КП, фар оп, ел. лебід а, сидіння від Форд, тонований, МР-3. Ц. 2700 . о. Конта ти: 097 761-04-68.

ВАЗ 2141, нормальном стані, 1992 р. в. Ц. 1800 . о.+ ще 1 на з/ч. Конта ти: 097 100-28-53. В А З Лада 99, 2011 р. в. Конта ти: 067 600-11-24. ВАЗ-2101, 73 р.в., білий, 28000 м, нов. а м., сид. від іномар и, м зи а, ідеал. стан, можл. обмін. 1400 .о. Конта ти: 096 100-32-58. ВАЗ-2104, 96 р.в., 2000 143-57-43.

.о. Конта ти: 068

ВАЗ-21043, 90 р.в., червоний, 1800 Конта ти: 093 885-42-43.

.о.

ВАЗ-21043, добрий стан, 60 тис. м, 2001 р.в., синій, 2800 .о. Конта ти: 050 576-92-96. ВАЗ-2105, червоний, 91 р. в., 2000 Конта ти: 066 724-03-45.

.о.

ВАЗ 2107, 2003 р. в., зелений, пробі 60 тис. м. Ц. 3800 . о. Конта ти: 096 873-06-39.

ВАЗ-21061, 85 р.в., дви . 0,3 1500 см Конта ти: 096 210-29-72.

ВАЗ 2107, на ход . Ц. 1300 . о. Конта ти: 095 670-87-50.

ВАЗ-21063, 92 р.в., бежевий, добрий стан. Конта ти: 067 130-73-18.

ВАЗ 2107, си нал., добрий стан, 1900 тор . Конта ти: 096 734-55-61

В А З - 2 1 0 7 , 1991 р. біла, тоновані ві на, си налізація. 2800, тор Конта ти: 098 468-24-41

ВАЗ 2109, 1,5 бензин інже тор, пробі 200 тис. м., 1995 р.в., передній привід, сірий, ма нітола, си нал., ц/з. Єв ен. Ціна: 3500 .о. Конта ти: Молодижна 096 753-10-58. kemil00@mail.ru ВАЗ 2109, 1991 р. в., 1.3, червоний, 2600 . о., можл. під виплат . Конта ти: 066 383-14-58,096 667-24-28. ВАЗ 2109, 1992 р. в., червоний, 1.5, добрий стан. 3000 . о. Конта ти: 097 347-63-17. ВАЗ 2109, 2006 р. в., 1.5 інже тор, сірий металі , тит. дис и, ц/з, си нал., пробі 103 тис. м, можливий обмін на Форд Транзит вантаж. Ц. 4800 . о. Конта ти: 099 321-16-92.

ВАЗ-2109, 93 р.в., 2200 767-63-24.

.о. Конта ти: 097

В А З - 2 1 0 9 , 94 р.в., червоно-бордовий, си н., 2650 .о. Конта ти: 097 752-41-66. ВАЗ-2115, 07 р.в., 1,6 бенз., аз Конта ти: 098 303-09-92.

техпасп.

ВАЗ-2121, 92 р.в., вишневий. Конта ти: 068 234-18-45. ВАЗ-2170 Пріора, чорний, 2007 р.в., добрий стан, все є рім онд. 7200 .о. Тор . Терміново. Конта ти: 050 960-48-48. ВАЗ2101, добрий стан, червоний, 1979 р.в. Конта ти: 096 333-34-57. ВАЗ21013, 80 р.в., білий, 1300 .о. Тор . Можливий обмін. Конта ти: 097 643-21-92.

ГАЗ Вол а 24, 1977 р. в., після Конта ти: 097 431-89-81.

апремонт .

Вол а 2410, 1996 р. в., бензин- аз, після ап. рем. дви на, в наявності додат овий дви н після ап. рем. Ц. до овірна. Конта ти: 067 961-07-89. Вол а, стан машини задовільний. Ціна: 2800 .о. Конта ти: 097 237-51-58. ГАЗ 2410, 1988 р. в., добрий стан, терміново, недоро о. Конта ти: 050 696-85-82. ГАЗ 3110, 2000 р.в., пробі 91000, в ідеальном стані. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 067 756-86-82. gon.nety@mail.ru ГАЗ 32213-224, 2003 р.в., бензин, хороший стан, пасажир, 1 власни . Терміново. Конта ти: м.Городен а 097 838-29-91. w1l2@i.ua ГАЗ 3307,1993 р. в., бензин, дви н та ороб а після апремонт . Можливий тор . Ціна: 2500 y.o. Конта ти: 03475 4-38-94, 096 907-97-06. ГАЗ-24, азова станов а, салон від Мерседес, добрий стан. Конта ти: 097 867-59-06.

ГАЗ-2410, чорний, 88 р.в., аз. станов а, зим. олеса. Конта ти: 068 541-03-54, 54-17-69, 099 094-67-63.

ВАЗ-2106, 84 р.в., добрий стан, 1,5 дви ., темно- орич., фа оп., тонов., нов. а м., зим. ма. Конта ти: 096 956-30-22.

ВАЗ 2108, білий, 1993 р. в, 1.3, терміново, титани, тон вання, ма нітола, недоро о. 2600 . о. Конта ти: 067 676-18-68.

В А З - 2 1 0 9 , 91 р.в., білий, не варена. Конта ти: 067 100-48-48.

В А З 21215, вишневий, 1.7 аз-бензин, фар оп, а ді с-ма Піонер. 4800 . о., тор . Конта ти: 067 223-73-60.

ВАЗ 2107, 1995 р. в., червоний, 1.5, ороб а 5 ст., після ДТП (пош оджена передня ліва частина). Ц. 1200 . о. Конта ти: 050 338-66-28.

ВАЗ 2107, синій, 5-ст., нова ма, небитий, 1990 р. в., 2750 . о. Конта ти: 067 588-94-07.

В А З - 2 1 0 9 , 90 р.в., дви . 1,3, 5-ст., вишневий, аз метан, аз не вписаний. 2500 .о. Конта ти: 067 908-27-77.

ГАЗ-2402, 2,3 дизель, зернозбир. омбайн Мойсей Фер юсон 307, жат а 3 м. Конта ти: 098 254-52-08.

ВАЗ-2105, червоний, 91 р.в., 2000 .о. Тор . Терміново. Конта ти: 098 651-28-10.

. о.,

ВАЗ-2109, 07 р.в., вишневий, 1,6 і, аз. 5300 .о. Конта ти: 096 753-05-00.

ВАЗ 21213, 1997 р. в., червоний, 1.7 аз. станов а, фар оп, 4 ст. КП, 5000 . о., тор . м. Львів. Конта ти: 067 223-73-60.

ВАЗ 2107, 1987 р. в., нормалньом стані. Ц. 1500 . о. Конта ти: 097 100-28-53.

ВАЗ 2108, 1989 р. в., вишневий, арний стан. 2200 . о. Конта ти: 066 070-06-20.

ЛУАЗ

Л АЗ-969-М, Волинян а, 1991 Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00

ВАЗ 2103, 78 р. в., після апремонт . Ціна: 1300 . о. Конта ти: 067 739-26-83.

ВАЗ 2106, 1983 р. в., 10000 рн, тор . Конта ти: 097 184-64-82.

ЗАЗ

4.2.8. К плю

ВАЗ ВАЗ 2101, 1978 р. в. Ціна: 1000 . о. Конта ти: 067 739-26-83.

ВАЗ-2107, 1990 р. в., білий, е спортний варіант, апітальний ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-972-66-08

ВАЗ-21099, 21010, 21111, 2011 р. в., без пробі , страхов а КАСКО. Конта ти: 098-706-50-40, 050-637-38-25

ап.

ВАЗ 2109, 1991 р.в., білий, хетчбе , бензин, си налізація, центральний замо , тоноване с ло, аражне збері ання. Ціна: 3100 .о. Конта ти: (093) 725-42-55

ВАЗ-2005, 1983 р.в, червоно о ольор , на ход , в добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-175-63-86, Сер ій

ВАЗ-21099, 21010, 2111, без пробі . Конта ти: 098-706-50-40, 050-637-38-25

ВАЗ-2104. 296-59-11

КАРБЮРАТОР, ЗАПЧАСТИНИ,

ВАЗ Нива, 2003 р. в., КП-5, олір — сти ла вишня. Ціна: 42000 рн. Конта ти: 098-331-48-14

З А З Слав та, 2007 р.в., сірий металі , центральний замо , нова ма, а м лятор, в хорошом стані. Ціна: 3500 .о., тор . Конта ти: (067) 681-56-40, (097) 401-23-25

ВАЗ-2103, 2107. Конта ти: (097) 305-83-14

ВАЗ 21073, 1986 Р.В., 1,5

продам

ВАЗ

З А З 968, в хорошом стані. Конта ти: 27-65-70, (067) 761-49-05

ВАЗ 210607. Ціна: до 1000 .о. Конта ти: (067) 103-03-98

ВАЗ

МІСТО ЛУЦЬК МІСТО (0332), (03322) І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам

ВАЗ-21099, 1992 р. в., є лю , в хорошом стані. Ціна: 2700 . о. Конта ти: 098-634-84-74, 067-174-56-51

ЗАЗ

стані.

Джип Admiral 4x4, дви н від Тойота 2.4 інж, чорний, 2005 р.в., можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 175-00-95.

Конта ти:

№11 від 28 березня 2012 ро

б.

ВАЗ-2107, 1998 р.в., 1,5, аражне збері ання, хороший стан, рідна фарба, небитий, чистий і до лян тий салон, ц/з, тон вання , Мр3 ма нітола, арбюратор від ВАЗ 2108, новий АКБ, зимова ма DUNLOP Graspic. Компле т титанів з літньою мою. Ціна: 3400 .о. Конта ти: 096 744-43-40. ВАЗ-2107, 5-ст п., фар оп, 90 р.в., м зи а, нова ма, бежевий. Конта ти: 097 664-34-85. ВАЗ-2108, 1991 р.в., об’єм 1,1, зов після ремонт . Конта ти: 097 769-62-88. ВАЗ-2108, 87 р.в., 1,5, 5-ст., КП, білий, добрий стан, на ход , недоро о. Конта ти: 066 441-66-04. ВАЗ-2108, 87 р.в., дви н 1,3, КПП, 4-ст., МР 3, ма нітола, олон и тон. с ло, овпа и, добрий стан. 2500 .о. Конта ти: 096 935-51-15.

ДЕО Ланос під виплат . Перший платіж 2774,16 рн, щомісячний від 833,54 рн/міс. Піль ови ам зниж и. Конта ти: 095 490-86-95. Део Ланос, 1.5, недоро о. Конта ти: 099 449-50-10. Део Ланос, 2003 р. в., польсь а збір а, добром стані. Конта ти: 050 150-79-34. Д е о Ланос, 2003 р. в., Конта ти: 050 150-79-34.

добром

стані.

Део Ланос, 2007 р. в., польсь а збір а, дви н до Опель, сірий. Конта ти: 097 929-18-14. Д е о Ланос, 2008 р. в., червоний, 1.5, підсилювач ерма, пробі 37 тис. м. Ц. 7600 . о. Конта ти: 050 338-66-28. Део Не сія, 1997 р.в., синій перлам тр, 1,5 і, добрий стан, 5500. Тор . Конта ти: 066 562-20-87. Део Сенс 2004 р.в., 1,3 арбюратор, срібний металі , зимова ма, CD ма нітофон, ц/з, си налізація, під рил и, аражне збері ання, відмінний стан, авто не з та сі. Терміново, недоро о. Конта ти: 067 320-37-42 Део Сенс, 2006 р. в., пробі 86 тис. м, зелений металі , добром стані. Ц. 5300 . о. Конта ти: 066 881-90-10. Део Сенс, 2007 р. в., сірий мет., си нал, ц/ з, відмінний стан. 5800 . о. Конта ти: 095 512-72-98. Д е о Сенс, Ланос, Форца 2011 р. розтермін вання. Конта ти: 099 069-41-54. Д е о Сенс, під виплат , 915 рн/міс., чорний. Конта ти: 099 642-51-20. Део Сенс, чорний, 2006 р.в., 5500 .о. Тор . Конта ти: 096 948-83-31.

МОСКВИЧ ІЖ 2717, білий, 2004 р. в., вантажний, 1.6 , добрий стан. 2200 . о., тор . Конта ти: 096 731-56-29. Мос вич 2140 лю с. Конта ти: 097 496-37-62.

ВАЗ-2108, 88 р.в., білий, 5-стт., 1,3 дви н, середній стан. Конта ти: 096 105-07-17.

Мос вич 2140 нормальном стані, КП до ВАЗ. Недоро о. Конта ти: 066 082-07-40.

ВАЗ-2108, після ДТП, є всі запч. 1750 Конта ти: 098 806-87-69.

Мос вич 2140, 1986 р. в. Конта ти: 067 765-20-49.

.о.


№11 від 28 березня 2012 ро Мос вич 2141, 1990 р.в., дви н ВАЗ 2106, жовтий. Ц. 1500 .о. Тор . Конта ти: 050 773-05-15. М о с в и ч 2141, 1992 р. в., 1.8 дизель, червоний, дви н від Форд Оріон, заводсь а станов а. Ц. 3000 .о. Тор . Конта ти: 067 296-25-71.

ОПЕЛЬ ОПЕЛЬ ВІВАРО

Мос вич 2141, 1992 р.в., вишневий олір, після апремонт . Ціна: 1200 .о. Конта ти: 068 847-20-40, 095 633-39-40. Мос вич 2141, на ход , 1200 Конта ти: 096 122-15-79.

Сітроен Берлін о, 2009 р.в., пасажир, дизель, після ДТП. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (067) 382-37-58

ФІАТ ФІАТ ДУКАТО

4.3.12 інші

ФІАТ

СІТРОЕН

Автоб с «Бо дан», 2011 р.в. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (067) 935-86-93

Фіат-Добло, 2000 р. в., 1,9 дизель, центральний замо , еле трос лопідіймачі, вантажний. Ціна: 5600 . о. Конта ти: 097-159-20-94

Сітроен Берлін о, 06 р.в., 1,4 білий, переобл. пасажир, аз. станов а метан. Конта ти: 097 956-57-27.

Айвен, 2011 р., пасажир. Конта ти: (097) 841-02-39 Мі роавтоб с «Єраз». Конта ти: (096) 733-56-94

ФОЛЬКСВАГЕН

МАН 16360

Фоль сва ен Т-4, 1998 р. в., 1,9 т рбодизель, білий, щойно при наний, в хорошом стані. Ціна: 8200 . о. Конта ти: 063-824-75-40

. о., тор .

Мос вич 412, 1990 р. в., білий, 4 ст. КП, з до м. Ц. 600 . о., можливий обмін на 2-місний с тер, або мотоци л «Мінсь ». Конта ти: 098 715-86-67.

Фоль сва ен-Кадді, 2005 р. в., пасажирсь ий, 2.0 тді, КП-5, зелений металі , повна омпле тація, відмінний технічний стан. Конта ти: 050-265-23-71, 097-636-80-65

М о с в и ч ІЖ 412ІЕ, 1991 р.в., бежевий, добрий стан. Михайло Ми олайвич. Ціна: 850 .о. Конта ти: 03422 4-25-58 (вечером). Мос вич-2140, 81 р.в., зелений, норм. стані. Конта ти: 096 274-17-05. Мос вич-2140, зелений, КП від ВАЗ. Конта ти: 096 863-65-99. Мос вич-2140, лю с, 86 р.в., Конта ти: 093 400-04-50.

апрем. дви .

Мос вич-2141, 92 р.в., 2 дви ни до Мос вича, дви н до Форд 1,1 ба. Конта ти: 098 283-50-14.

ЗАЗ ЗАЗ «Таврія», 1994 р. в., 1.1, оричневий металі , ц/з, МР-3, тонований, новий салон, е спортний варіант добром стані. Ц. 1850 . о. Конта ти: 098 636-46-19. ЗАЗ 968М, 1993 р.в., на ход , в хорошом стані, ел. с лопідйомни , м. Тл мач. Ціна: 500 .о. Конта ти: 098 610-28-36, Сер ій. miroslav.bily@yandex.ru

Опель Віваро, 1.9, 2002 р.в., вантажний, білий, щойно при наний, розмитнений 100%, без першо о облі , хороший стан. Ціна: 7500 .о. т. (050) 52-92-720 Опель Комбо, 1.3 дизель, 2003 р.в, біло о ольор . Конта ти: (067) 777-49-85, (050) 575-72-37

Фіат Д ато, 1996 р.в., 2,5ТДІ, пасажирсь ий, синій, ма сі. Терміново. Ціна: до овірна.

РЕНО

т. (067) 114-52-80

РЕНО MASCOTT

Фіат Д ато, 2011 р.в., хороший стан. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 337-30-02

ЗАЗ Слав та, 2007 р. в., сірий металі , 1.2 інже тор, нова АКБ, нефарбов. Конта ти: 095 358-66-32.

Фіат С до, 2004 р.в., хороший стан, 2.0, дизель, синій металі . Ціна: 9500 .о. Конта ти: (067) 362-15-93

УАЗ

ФОЛЬКСВАГЕН

УАЗ «таблет а» на ход , нові олеса, дви н зроблений, нова КП. Ціна: 3000 . о. Конта ти: 066 082-07-40.

Фоль сва ен Т4, 2000 р.в., пасажир, жовто о ольор , ідропідсилювач, центральний замо . Конта ти: (067) 940-10-42, (097) 510-11-50

У А З санітар , 1996 р.в. Ціна: 2500 Конта ти: 067 457-38-93.

.о.

УАЗ-469, апрем., 88 р.в., фарбований, ам фляж, нова ма. Конта ти: 097 664-34-85.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ ІЖ пиріжо , 187-14-66.

1200

.о.

Конта ти:

097

Л а д а 21099, 2011 р.в., чорний ол., розтермін вання. Конта ти: 099 642-51-20. ЛУАЗ «Волинян а», 1986 р. в., 45 . с., на ход , робоча піч а. Ц. 9000 рн. Конта ти: 096 477-68-79. Л АЗ, 93 р.в., апрем., тюнін , 1800 .о. Тор . Конта ти: 097 664-34-85. Чері Ам лет, 2011 р.в., розтермін вання. Конта ти: 099 642-51-20.

Автобуси та мікроавтобуси

Рено Mascott 130, 2001 р.в., MAXI, 2.8TDI, 92 Вт., білий, пробі - 137 т. м., ізотерм. холодильни , ABS, ц/з, імобілайзер, ел.па ет, резина - 90-60%. Щойно при наний, розмитнений. Ціна: 13600 .о.

Фоль сва ен Транспортер, сірий металі , 2004 р.в. Ціна: 14800 .о. Конта ти: (096) 110-38-89

ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР

ШКОДА 1300

Пежо, Сітроен, Рено, вантажнопасажирсь ий. Конта ти: (097) 238-55-30

Рено Кен о, 2007 р.в., пасажир, бензин, ондиціонер, піді рів дзер ал. Ціна: 9000 рн. Конта ти: (096) 614-05-65, (098) 134-16-38

СІТРОЕН СІТРОЕН БЕРЛІНГО

Фоль сва ен Транспортер, 2.5tdi, вантажний, білий, хороший стан, щойно при наний, розмитнений 100%, на облі ще не ставився, ма симальна омпле тація, салон та перед 2003 р.в., в техпаспорті 1996 р.в. Ціна: 6700 .о.

МЕРСЕДЕС ФОРД

М е р с ед е с Варіо-814, 2006 р.в., 4,3 т рбодизель, б д а 35 б.м, в хорошом стані. Конта ти: (067) 709-61-07

Сітроен Берлін о, 1.9 дизель, вантажний, білий, відмінний стан 2005 р.в, щойно розмитнений. Ціна: 6000 .о. т. (050) 52-92-720

Форд Транзит Конне т, 2003 р.в., білий, в хорошом стані. Ціна: 9800 .о Конта ти: (067) 750-24-80 Форд Транзит, 1990 р.в., 2,0, аз/бензин, пасажир, зелений. Конта ти: (098) 307-06-20 Форд Транзит, 1990 р.в., ідропідсилювач ерма, спар а, 8+1 місце, лю , висо а база, небитий, на ход . Конта ти: (096) 190-18-58

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам

ФОРД

Фоль сва ен Поло, 2006 р. в. інець, пробі 78 тис. м, в ідеальном стані, ц/з, імобілайзер, ел. с лопідіймачі, АВС. Конта ти: 095 091-11-03.

Форд-Транзит, 1995 р. в., 2,5 дизель, червоний, пасажирсь ий. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 096-571-35-20

Фоль сва ен Т 4, 1996 р. в., дов а база, щойно п р и н а н и й . 6 5 0 0 . о . К о н т а т и : 068 104-01-65.

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам

Meрседес Віто вант. 2008 р.в., ABS, ESP, под ш а безпе и, (аirbag), ц/з, лімат онтроль, піді рів дзер ал, підсилювач ерма, еле тропа ; м льтимедіа: MP3; фар оп, не битий, не фарбований. Конта ти: 050 720-11-14. Mерседес Віто Лон 111 вантажний, 06.2004 p. В У раїні з 11.01.12 ро . 6-ст пенева ороб а передач, ел. ві на, тахо раф, ори інальна ма нітола, зимова ма, ермо обтя н те ш ірою 2 лючі, сервісна ни а. Д же арний стан. Знятий з облі . Ціна: 12850 .о., тор . Конта ти: 067 223-31-10.

ОПЕЛЬ Опель Віваро, 2002 р. в., сірий металі , 1.9 дизель, пасаж. Ц. до овірна. Конта ти: 050 670-23-90. Опель Віваро, 2002 р. в., сірий металі . 1.9 дизель, пасаж. Ц. 11500 . о. Конта ти: 050 670-23-90. Опель Віваро, 2003 р. в., 1.9 дизель, білий, пасаж. Ц. до овірна. Конта ти: 050 670-23-90. Опель Віваро, 2003 р. в., 1.9 дизель, білий. Ц. 11700 . о. Конта ти: 050 670-23-90.

Фоль сва ен Т2, 88 р.в., вант. 3000 дол. Конта ти: 067 124-55-60.

ФОРД Форд Транзит, 01 р.в., 2.0 тді, 8 місць, орот ий, низь ий, 8000 .о. Тор . Конта ти: 067 660-83-27. Форд Транзит, 88 р.в., 2,5 диз., вант./пас., синій. 3400 .о. Конта ти: 097 773-44-69. Форд Транзит, білий, олеса 15, 2.5 Д, 1992 р. в. Конта ти: 096 558-90-60

Автомобілі вантажні 4.4.1. Продам ГАЗ ГАЗ 52, 364-22-34

бортовий.

Конта ти:

(067)

ГАЗ 53, самос ид. Конта ти: 343-63-58, (098) 195-99-29

(097)

ГАЗ-3309, 2008 р.в., самос ид, дви н 245 т рбо, 50000 м пробі . Конта ти: (099) 924-90-70, (098) 294-65-05 Г А З - 5 3 , самос ид. Конта ти: 62-82-37, (095) 837-95-17 ГАЗ-5327, бензин- аз-метан, на ход . Конта ти: (067) 301-29-61 Г А З - 5 3 Б самос ид. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 ГАЗ. Терміново. Ціна: 18500 рн. Конта ти: (098) 626-67-62 marf@ukr.net

ДАФ ДАФ 95 ХF

ПЕЖО

МЕРСЕДЕС Мерседес ВІто, 2005 р.в, пасажир, 2,2, свіжо при нанийй з Німеччини. Конта ти: 095-633-78-00 М е р с е д е с - 2 0 8 , 1992 р. в., дви н дизельний 2,3 л., ороб а р чна, лю , поварений, пофарбований. Ціна: 4300 . о./34400 рн. Конта ти: 26-84-75, 066-779-97-07

Пежо Бо сер, вантажний, 1999 р.в., 2,5 тд, добрий стан. Ц. 6500 .о. Тор . Конта ти: 096 410-59-88. Пежо Партнер, 02 р.в., пасажир, зелений, 5-двер., всі ві на. 7300 .о. Конта ти: 099 320-14-88. Пежо партнер, 2006 р. в., 145 тис. м, 2.00, КПП мех., мінівен, білий, дизель. Терміново! Ціна: 8700 . о. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41

ФІАТ Фіат Д ато, 1988 р. в., можливий обмін на л/а. Конта ти: 097 970-16-63.

ПЕЖО Пежо-Е сперт чи Фіат-С 096-463-36-56

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Венто, 1994 р. в., червоний, потрібні зовні роботи та заміна лобово о с ла. Ц. 5300 . о. Терміново! Конта ти: 097 528-98-17. Фоль сва ен ЛТ-28, 1989 р. в., 2.4 дизель, білий, 13 місць, можливий обмін на міні-вен, пі ап+моя доплата. Конта ти: 097 353-56-95, 066 992-00-20.

МЕРСЕДЕС

Ш ода 1300, 1986 р.в., мі роб с, 1.2 бензин, поварений, пофарбований. Ціна: 700 .о.

Сітроен Джампі, 99 р.в., 1,9, простий дизель, мінівен., пас., 6 місць, білий, щойнопри наний, си н., на ход . Конта ти: 097 939-98-82, 050 373-05-49.

Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 2.5, т рбодизель. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

Meрседес Віто вант. 109, 2007 р.в., ESP, ало енні фари, под ш а безпе и (аirbag), серво ермо, ц/з; лімат- онтроль, підсил. ерма, ел. с лопід, CD, MP3. Конта ти: 096 403-22-25.

4.3.13. К плю

т. (050) 529-27-20

Мерседес Спринтер-311, середній, висо ий, 2004 р.в., вантажний, небитий, нефарбований, хороший стан. Конта ти: (067) 709-61-07

т. (093) 437-44-86

т. (050) 540-74-27 s130677@ya.ru

т. (066) 966-06-07, (098) 549-36-59

4.3.1. Продам

Мерседес Віто, 2003 р.в., пасажир, фар оп, ондиціонер, центральний замо , с лопідйомни и. Ціна: 12 950 .о. Конта ти: (067) 797-53-89

МАН 16360, 1992 р.в., ретардер, онд, DVD, TV, ABS, синій, webasto, мі рофон, спальни , холодильни , батареї опалення. Ціна: 28000 .о.

Фоль сва ен Транспортер T5, пасажир, 9 місць,1,9 дизель,7л/100 м, металі , в хорошом стані. Конта ти: (096) 110-38-89

УАЗ-459, добрий стан. Конта ти: 097 664-34-85.

31

АВТОБУСИ ТА МІКРОАВТОБУСИ, ВАНТАЖІВКИ

до. Конта ти:

Фіат С до, 2003 р.в., дов а база, 2,0 , сірий металі , в/п, аербе , ел. ві на, ел. дзер ала, м льти ермо, МР3. 8600 .о., тор . Конта ти: 050 718-57-20.

ДАФ 95 XF, 2006 р.в., пробі - 598 т. м., повна омпл., синій, ТАХО + н/пр реф Pacton 98" Thermoking, осі BPW, тара 8700. т. (050) 339-75-12


32

ВАНТАЖІВКИ, СПЕЦТЕХНІКА МЕРСЕДЕС SPRINTER

ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР

№11 від 28 березня 2012 ро МЕРСЕДЕС

Мерседес-508, термоб да, 4х2х2, дов а база, в/п до 5 тонн, хороший стан. Конта ти: 066-069-61-08 М е р с е д е с - В а р і о , вантажопідйомність 5 тонн. Конта ти: 050-748-74-79

Мерседес Sprinter 311, 2006 р.в., пробі - 207 т. м., си н., /п, ц/з, ABS, ре . ерма, чорний, ABD. Ціна: 16600 .о. т. (097) 616-80-02

МЕРСЕДЕС SPRINTER

Фоль сва ен Транспортер, 1997 р.в., 1.9ТД, жовтий, хороший стан. Ціна: 7000 .о. т. (050) 540-74-27 s130677@ya.ru Ф о л ь с в а е н Т-4, дов а база, чорний металі . Конта ти: (067) 384-75-83

Мерседес Sprinter 313, 2004 р.в., пробі - 237 т. м., /п, ц/з, ел.па ., бло .мост , ABS, білий, ABD. т. (067) 989-85-16 ДАФ, 1997 р.в., Euro II, повна омпле тація, щойно при наний. т. (095) 771-61-44

р.в.

ЄРАЗ 762 В, 1988 р.в. Конта ти: (096) 695-58-52 Тата 613, 2008 р.в., вантажний, бортовий. В/п 3,4 т, 33 м/ б., тент, довжина б ди 6м. Об’єм дви на 5675, дизель. У хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-12-23, (050) 375-31-60; (096) 421-92-93

СКАНІЯ R114

РЕНО

Конта ти:

ЗІЛ 130, бортовий, аз/бензин. до овірна. Конта ти: (067) 290-04-56

(098) Ціна:

ЗіЛ, 1992 ро , аз/бензин 9 балонів, висо і металеві борти або обміняю на с/ техні , артопле опальний омбайн. Конта ти: (097) 645-44-97 З І Л - 1 3 0 , термоб да. Ціна: недоро о. Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29

ІВЕКО

Рено Премі м, 2000 р.в., дизель. Конта ти: (097) 458-37-19

ФІРМА ПРОДАЄ ВАНТАЖНЕ АВТО РЕНО-КЕНГО, 2004 Р.В., 1,4, ДИЗЕЛЬ, БІЛОГО КОЛЬОРУ (ВАНТАЖНИЙ МАЛОТОННАЖНИЙ ФУРГОН), ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (093) 399-83-59, (093) 399-83-41

СІТРОЕН

ІВЕКО 35С15 МАКСІ, 2008 Р.В., 126 ТИС. КМ, ДИЗЕЛЬ, ТУРБОДИЗЕЛЬ, 3,0, 6-СТУП. КПП, КОМП’ЮТЕР, БЕЗ ПРОБІГУ ПО УКРАЇНІ. ЦІНА: 21900 У.О. КОНТАКТИ: (067) 395-23-83

Сітроен Джампі, 1997 р.в., 1,9 дизель, ле овий ф р он, золотисто о ольор . Ціна: 56000 рн. Конта ти: (050) 435-17-35

ФОЛЬКСВАГЕН МЕРСЕДЕС TRANSPORTER

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам

МЕРСЕДЕС МЕРСЕДЕС ATEGO

ГАЗ ГАЗ-24, на ход . Конта ти: 050-733-35-76 ГАЗ-69, 1959 р. в. Ціна: 1650 . о. Конта ти: 095-771-31-50 ГАЗ-69А, 1970 р. в. Конта ти

ЗІЛ

Мерседес Atego, 2005 р.в., пробі 258 т. м., CD, ABS, серво, б , р- онт, під.дзер ., ре .сид, спальни , е/с, /п, авт.піч, білий. Ціна: 24600 .о. т. (050) 779-88-82 Мерседес Бенц 609, 1995 р.в., пасажир, 21 місце, білий. Конта ти: (067) 748-27-94 Мерседес Віто, 2007 р.в., пробі - 164000 м., ABD, ABS, ESP, іммобілайзер, аербе , ц/ з,

лімат- онтроль,

еле тропа ет,

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам

підсилювач

ма нітола,

нефарбований. Ціна: 14500

ерма,

небитий, .о. Конта ти:

(096) 443-70-07, (093) 432-01-16

ГАЗ ГАЗ 3302 14 СПГ, 2005 р. в., 2.3, бортовий, аз. станов а. Конта ти: 066 564-36-30. ГАЗ 52 ф р он, на ход , а м лятор новий. Ц. 2200 . о. Конта ти: 097 581-43-20.

УАЗ 451 М, 1978 р. в., на ход , ЗІЛ 4502, бортовий, 1980 р. в., аз. станов а, ГАЗ 24, 19777 р. в., чорний, після апремонт . Конта ти: 097 431-89-81. УАЗ 452 бортовий, Конта ти: 096 692-90-58.

Газель пасаж, 476-28-35.

аз-бензин. Конта ти: 097

ЗІЛ-« ол оспни », самос ид на 3 сторони, ммз-554 м, бензин/ аз, 9 балонів, 1992 р. в., пробі 1000 м, після ап.ремонт дви на, нова задня ма, хороший радіатор, а м лятор. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 095-533-63-94

Фоль сва ен ЛТ-35, середній, висо ий, 2004 р.в., 2,5 ТДІ, вантажний, небитий, в хорошом стані. Конта ти: (067) 709-61-07

КАМАЗ

ЗІЛ бортовий, тент, диз, 4.80 м. Кермов станов ЗІЛ. Конта ти: 067 783-21-04

КАМАЗ-5511, 1989 р. в., після апремонт , абіна зі спальни ом, борта нарощені, мех., 18 передач, всі синхрони нові, недоро о. Конта ти: 097-867-84-64

ЗІЛ ол оспни , аз-бензин, дві машини, або обмін, продаж до . до овірна. 4000 . о. Конта ти: 067 342-32-79.

стан.

Комбайн зернозбиральний, 1996 р.в., жат а 6,1м, рапсовий стіл, візо , не е спл ат вався в У раїні, щойно при наний. Ціна: 53000 євро. т. (067) 786-07-50

УАЗ-3303, 88 р.в., бортовий, ідеал. 3400 .о. Конта ти: 097 287-27-94. УАЗ-452 бортовий, 86 р.в., добрий стан. Конта ти: 050 433-17-72, 099 230-76-07.

КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ

УАЗ-469, 30000 рн. Конта ти: 096 620-36-27. Урал, дви н від КамАЗ, самос ид. 6500 .о. Конта ти: 097 187-14-66. У р а л - 3 7 5 , самос ид з маніп лятором Атлас, дви н МАЗ. 130000 рн. Конта ти: 097 921-07-10. ФАВ-СА 1031, 2006 р. в., в/п 2.5 т, тент 18 м б. Конта ти: 099 300-33-47.

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання

ГАЗ 66, бензин, бортовий, робочий, Хмельниць а обл. Конта ти: 097 782-06-41.

Газель висо , 2002 р. в., 13 місць, + аз. станов а, добрий стан. Конта ти: 093 902-14-92.

добрий

У А З бортовий, 1978 р. в., добрий стан. Конта ти: 097 431-89-81.

Г А З 66, 1990 р. в., лебід а. до овірна. Конта ти: 050 875-39-53.

т. (050) 339-75-12

Ф о л ь с в а е н Т4, щойно при наний з Німеччини, висо ий та дов ий (пар с), вантажний, 2000р., 1,9л ТДІ , 175000 м пробі , розмитннений, на р реєст рації.. Ціна: 9700 .о. Конта ти: (097) 645-10-31

КОМБАЙН ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ

ГАЗ 66 без до м. на розбір. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92.

Газель вантаж., 2000 р. в., аз-бензин, добрий стан або обмін на ВАЗ 2109. 3000 . о. Конта ти: 097 961-14-48.

т. (096) 104-07-54

ЛУАЗ «Волинян а», дов а база, бортовий, дви н до ВАЗ 2101, заводсь а зібр а, 5 ст. КП. Ц. 16000 рн. Конта ти: 096 477-68-79.

м. до ньо о. Конта ти: 098

Г А З - 6 9 , добрий стан, металевий зов, війсь ові мости, металева б да, салон Опель. Конта ти: 097 664-34-85.

Комбайн зерновий «Massey Ferguson», в хорошом стані.

Комбайн зернозбиральний «Джон Дир», в хорошом стані. Конта ти: (067) 635-57-40

Саморобний вантажний автомобіль-самос ид на базі ГАЗ 69, абіна, 2 мости вед чі, в/п 1 т. Конта ти: 066 324-47-33.

ГАЗ 66 або до 256-77-76.

Комбайн John Deere W-650 2008 р.в., після сервісно о обсл ов вання в Німеччині, в хорошом стані, розтаможений. Ціна: 155000 євро. Конта ти: (050) 304-24-89

ІФА Л 60, 1989 р. в., повний привід 4х4, 92 м б., КП 10 ст., 25 л/100 м. Конта ти: 066 668-88-36, 067 157-96-12.

ГАЗ 53 дви ном, 141-72-60.

ГАЗ 5312, добром стані, на ход , самос ид, 1990 р. в., 1 власни . Ц. 20000 рн. Конта ти: 098 835-40-02.

Комбайн зернозбиральний, 2003 р.в., жат а 7,5 м, 1000 мото один, не е спл ат вався в У раїні, щойнопри наний, Ціна: 115000 євро.

4.5.1. Продам

т. (050) 586-48-86

Автобетонозміш вач, на базі а/м КамАЗ, потреб є ремонт . Конта ти: (067) 382-56-01 Авто ран ЗІЛ 130 ТС2575. Конта ти: 62-16-22

Комбайн Кейс-5680, 1994 р.в., жат а зернова 6, 10, пристрій до соняшни а. Конта ти: (066) 780-90-04

Автоцистерн , 4220 л. Конта ти: (098) 500-95-36

Комбайн СК-5 «Нива». Конта ти: 63-70-59, (096) 213-90-99

Боч 7500

Косар

-цистерн від моло озавод . Ціна: рн. Конта ти: (097) 712-77-47

ЗІЛ

К льтиватор. Конта ти: (067) 170-55-96

ЗІЛ 4331, 1989 р. в., дизель на з/ч. Конта ти: 066 306-87-75, 096 563-28-26.

К н війсь овий на а/м ЗІЛ. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63

.

МАЗ

ЗІЛ ММЗ 554, 1988 р. в., пробі 75 тис. м, 4 шт., оброб а, ма нітола, х дова повністю зроблена. Ц. 3800 . о., тор . Конта ти: 096 751-61-52.

МАЗ-53371, в хорошом стані, на ход , після апітально о ремонт , 2 спальних місця. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 097-752-12-56

ЗІЛ ММЗ 554, самос ид, дизель дви н Т 240, 3-стороннє розвантаження. Конта ти: 096 695-14-37. ЗІЛ самос ид, дизель Д-240, орот ий, рейсовий стан. Ц. 40000 рн. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-74. ЗІЛ-130 дви н МТЗ 80, бортовий, 20000 рн. Конта ти: 097 921-07-10. ЗІЛ-130, без до . Конта ти: 3-00-84. ЗІЛ-130. Конта ти: 067 134-84-74. ЗІЛ-130. 2000 .о. Конта ти: 096 958-09-15.

Міні- омбайни. Конта ти: (098) 024-14-05, (050) 235-91-35 Міні-тра тор Т012 з обладнанням. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Б льдозер Т-130, після ап. ремонт . Гарантія - 6 міс. Ціна: 166000 рн.

Воза, відмінний стан, новий. до овірна. Конта ти: (098) 928-59-10

Мотобло «З бр», новий+пл , фреза. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 595-45-48

МОТОБЛОКИ «ЗАРЯ». МІНІ-ТРАКТОРИ «СІНТАЙ», «ДОНГ-ФЕНГ», «ДЖИММА» ТА НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ. ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ. ПРОДАЖ, РЕМОНТ, ГАРАНТІЯ. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (097) 891-37-66

Воза. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 928-59-10 ГАЗ-3507, самос ид. Конта ти: 868-96-61, (093) 441-08-98 Довід и-рах н и на тра тори, меліоративн , б дівельн Конта ти: (050) 375-30-75

(095)

омбайни, техні .

КАМАЗ 53212

Навантаж вач ЮМЗ 2621, 1989 р.в., дви н після ап. ремонт . Конта ти: (067) 784-57-32 Навантаж вач. Вантажопідйомність 5 т. Дизельний дви н. У хорошом робочом стані. Ціна: 38000 рн. Конта ти: 63-15-12, 63-18-51, (050) 375-31-60; (096) 421-92-93 Н а в і с н е обладнання. Конта ти: 024-14-05, (050) 235-91-35 Пл «Вомет», 2- орп сний, Конта ти: (067) 810-32-02

ЗІЛ-645 дизель, тя ач зі спальни ом (на запчастини). Конта ти: 066 306-87-75, 096 563-28-26

(098)

2-25

см.

Пл 2- орп сний до тра тора Т-25, Т-40. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

ЗІЛ-645 дизель, тя ач зі спальни ом (на запчастини). Конта ти: 066 306-87-75, 096 563-28-26.

КамАЗ-55111, 1989 р.в., після апремонт . Ц. 6800 .о., КамАЗ-55102, хороший стан. Ц. 6800 .о. Конта ти: 050 433-03-53.

Міст передній МТЗ-82, б/в. Ціна: 13500 рн. Конта ти: (095) 830-28-36

Ціна:

ЗІЛ-555, 90 р.в., самос ид орот ий, диз., дви н МТЗ 80, оюмін. тор . 3000 .о. Конта ти: 097 664-34-85.

КАМАЗ

Міні-тра тор. Конта ти: (067) 103-03-98

т. 63-15-12, 63-18-51, (050) 375-31-60, (096) 421-92-93

ЗІЛ-131 тя ач, аз-бензин, лебід а, 2700 пробі , хороший стан. Можливий обмін на пиломатеріали. Конта ти: 096 476-90-60, 050 433-52-28.

ЗІЛ-самос ид, базова станов а, на ход . Ціна: 40 000 рн Конта ти: 097 237-51-58.

тра торн . Конта ти: 68-02-67

КРАН «ПІОНЕР», В РОБОЧОМУ СТАНІ. КОНТАКТИ: (050) 375-02-01, (096) 530-54-12

БУЛЬДОЗЕР Т-130

Г а з е л ь , висо а, вантажо-пасаж, в/п до 3-т, аз-бензин. Конта ти: 093 970-19-73.

ЗІЛ бичо термоб да, добрий стан. 3800 о. Конта ти: 067 154-67-73.

(097)

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

М е р с е д е с - 2 0 7 , 87 р.в., бортовий, тентований. 3800 .о. Конта ти: 067 714-19-59.

ГАЗ 5312 самос ид, 1990 р. в., відмінном стані, на ход , після ап. ремонт . Ц. 20000 рн. Конта ти: 098 835-40-02.

Конта ти:

Вартб р , 1989 р. в., червоний. Ц. 1300 . о. Конта ти: 098 256-77-76.

ГАЗ 53 асенізатор (для ви ач вання аналіз. септи ів). Ц. 6800 . о. Конта ти: 097 581-43-20, 050 434-59-77.

ГАЗ 53, на з/ч. Конта ти: 097 478-58-38.

«Вольво».

Комбайн «Слав тич», «Рось-2». Конта ти: (050) 375-30-75

С пер МАЗ 5551, 1992 р. в., КП від КамАЗ. до овірна. Конта ти: 067 856-35-27.

МАЗ-533630 2121,2003 р.в., пробі 160 тис. м, відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 095 330-30-50, 050 339-51-85.

ГАЗ 53, 1990 р.в., бензин, бортовий, новий а м лятор, добрий стан, з до ментами, можливість станов и ГБО. Надвірнянсь ий р-н. Василь Ціна: 1600 .о. Конта ти: 097 673-74-64.

Комбайн 609-53-51

М А З - 5 0 0 на запчастини, можливо з до ментами. Конта ти: 096 748-87-76.

ГАЗ 53 (3307), ф р он С, дви н дизель МТЗ 80 робочом стані. Конта ти: 050 150-51-09.

бортовий з дизельним до м. Конта ти: 096

Картопле опач КСТ-1,4, 2 ряд овий, ви-во Німеччина. Конта ти: (097) 982-73-19

МАЗ 5551 самос ид, 1992 р. в., з п від КамАЗ, ід. стан. + з/ч Конта ти: 067 856-35-27.

ДЖАК, 2008 р.в., 2.5 дизель, вантаж., пробі 30 тис. м, д бль- абіна, бортовий. Ц. 47000 рн. Конта ти: 067 759-65-60.

ГАЗ 31029 на з/ч, є все. Конта ти: 096 882-95-38.

(098)

Картопле опач тра торний КТН. Конта ти: (067) 170-55-96

КОМБАЙН ЗЕРНОВИЙ

ГАЗ 3307 бортовий відмінном стані, ма та а м лятор нові. Ц. 2800 . о. Конта ти: 097 581-43-20.

Фоль сва ен ЛТ 35, 2004 р.в., вантажно-пасажир, ондиціонер, р їз онтроль. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (097) 159-34-71

Фоль сва ен Т-2, 1990 р.в., вантажно-пасажирсь ий, 1.6. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

м.

МАЗ

ЗІЛ-« ол оспни » ММЗ-554 М, бензин/ аз, 9 балонів, 1992 р. в., апремонт дви на, нова задня ма. Терміново. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 095-533-63-94

Фоль сва ен ЛТ-46, 2001 р.в., 2,5 об’єм, 3,5 т., в хорошом стані. Ціна: 12900 .о. Конта ти: (067) 597-20-26

з/ч+до

МАЗ 53371, бортовий, 1992 р. в., можл. обмін на б с. Конта ти: 097 749-11-36.

Фоль сва ен Transporter, 2008 р.в., пробі - 180 т. м., /п, ц/з, ABS, онд, MP3, ASR, ESP, білий Ціна: 13300євро.

ЗІЛ-« ол оспни », КамАЗ-тя ач. Конта ти: 067-332-94-90, 095-368-74-27

на

ФОРД

ГАЗ 53, 1982 р. в., бортовий. Ц. 15000 рн. Конта ти: 067 151-46-99.

т. (095) 771-61-44

стані. Конта ти: 097

КамАЗ бортовий 5320 Конта ти: 097 812-47-48.

Форд-Транзит Конне т, 2008 р. в., сірий металі , 1,8 дизель, 66 Вт, ма сі-база, щойно при наний. Ціна: 12000 . о. Конта ти: 066-334-08-53

ГАЗ 53, 1977 р. в., бензин аз-метан, зов ф р он, дви н після ап. рем. з до м. Ц. 1300 . о. Конта ти: 067 802-87-40.

С аніа R114, 2004 р.в., пробі - 830 т. м., повна омпл., синій, ретардер, +н/пр Lamberet, Carrier Maxima, осі BPW, дві роздільні холодильні се ції.

КамАЗ 5511 добром 685-53-74, Василь.

КамАЗ-55102, 91 р.в., абіна ха і, самос ид, добрий стан, спальни , обшитий, ма 80 %. Конта ти: 098 254-65-73.

ГАЗ 53 самос ид, дизель добром стані, без до м. Ц. 1800 . о. Конта ти: 066 725-70-00.

Рено Мастер, 2,8, вантажний,. Конта ти: (098) 798-10-12

Еле тровелосипеди. Конта ти: 024-14-05, (050) 235-91-35

Рено-Ма н м, з напівпричепом, 2000 р. в. Ціна: 32000 . о. Конта ти: 099-433-99-70, Оле сандр

ГАЗ 53 самос ид, 1990 р. в., роб. стан. Конта ти: 098 914-73-10.

Рено Ма н м-480, напівпричіп, терміново. Конта ти: (067) 811-73-72

ЗІЛ ЗІЛ 130, 1986 421-59-54

ПЕЖО Пежо Бо сер, 2001 р.в., вантажний, 2,5 т рбодизель. Конта ти: (050) 972-79-95

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

КамАЗ 55102, 5511. Цементовоз ЗІЛ 130. Гідропідіймач до ЗІЛ ММЗ 555. Конта ти: 099 726-61-76.

КамАЗ ол оспни 53102, 1988 р. в. Конта ти: 097 812-47-48.

Форд Транзит, 1990 р.в., 2,5 дизель, вантажний, білий, орот ий, низь ий. Новий а м лятор, нова ма. Конта ти: (096) 698-98-33 Форд Транзит, 1990 р.в., 2,5 дизель, вантажний, низь ий, орот ий, відмінна ходова, нова ма, новий а м лятор. К зов потреб є ремонт . Недоро о. Конта ти: (096) 698-98-33

Е с аватор ЮМЗ. Ціна: 25000 рн. Конта ти: (098) 440-43-15

РЕНО

ФОРД

ДАФ

КамАЗ 53213, 1990 р. в. Конта ти: 067 342-43-37.

Пл

ПЛМ 3.4. Конта ти: 22-62-76

Пл тра торний, 3- орп сний. Конта ти: 63-70-59, (096) 213-90-99

КаМАЗ 53212, 1990 р.в, самос ид на дві сторони, новий зов, нова висо а абіна, маніп лятор HIAB 071 з захватом. Ціна: 24500 .о.

Пл , 2- орп сний, до МТЗ. Конта ти: 28-27-85, (096) 784-63-40

т. (067) 360-15-15

Прес-підбирач «Сіпма», на солом . Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91

Пл , 2- орп сний, до тра тора. Конта ти: 27-87-56 Пл

. Конта ти: (067) 170-55-96


Зернозбиральний омбайн, прес-підбирач, артоплесаджал , роторн осар . Конта ти: 097-618-84-84 Картоплесаджал и, артопле опач и, артопле омбайни, осар и роторні, рабар и, пл и, льтиватори, дис ові борони, р нтофрези; обприс вачі 400-800 л; роз идачі міндобрив, прес-підбирачі. Тра тор Т-25. Конта ти: (03365) 2-10-23, 067-934-64-42, 095-155-36-66 Комбайн Форштріт-512, 1982 р. в., жат а 4 м, в хорошом стані, можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-526-88-41 Комбайни зернозбиральні: Вольво, Клаас, Джон Дір, MF та інші; прес-підбирачі; артоплезбиральні омбайни, на замовлення з-за ордон . Конта ти: (0332) 21-02-44, 050-184-99-78

Причепи а/м. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (096) 121-72-76

Тра тор МТЗ-80, 1992 р.в., терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 628-29-80

Причепи до мотобло ів. Конта ти: (096) 121-72-76

Т р а т о р МТЗ-82, 1989 р.в., щойно при наний з Польщі. Ціна: 80000 рн. Конта ти: (097) 159-34-71

ПРИЧІП CARRIER MAXIMA

Т р а т о р саморобний, дизель. Ціна: 17000 рн. тор . Конта ти: (098) 463-41-06 Тра тор саморобний, дизель. Ціна: 17000 рн., тор . Конта ти: (098) 463-41-06 Т р а т ор саморобний, міст від а/м УАЗ, пп від а/м ГАЗ 51, ідравлі а від Т 25, в ідеальном стані. Конта ти: (063) 824-88-71 Т р а т о р саморобний. Конта ти: (096) 569-25-83 Тра тор Т 25. Ціна: 32000 (096) 442-44-75

рн. Конта ти:

Тра тор Т-25, в хорошом Конта ти: (097) 233-82-26

Причіп Carrier Maxima, 2006 р.в., осі SAF, палетниця, тара 9280, щойно при наний.

стані.

Тра тор Т-25, осар и тра торні, обприс вачі, артоплесаджал и та ін. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Тра тор Т-25. Конта ти: (096) 157-02-58 Тра тор Т-25. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 024-92-30, (095) 695-96-80 Тра тор Т-25. Конта ти: (098) 529-72-95

т. (095) 771-61-44 Причіп до а/м, б/в. Конта ти: (096) 389-39-38 Причіп до Т25. Конта ти: 45-25-53, (097) 791-34-62 Причіп до тра тора одновісний. Конта ти: (067) 988-59-74

ПРИЧІП

Т р а т о р Т-40, з до ментами, або обміняю на орми. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95 Т р а т о р Т-74, сеничний, з навісним пл ом П-4-35. Конта ти: (096) 415-81-22, (097) 392-03-15 Тра тор Т25, в хорошом (096) 157-02-58

стані. Конта ти:

К льтиватор для обробіт б ря а, з ермовим Конта ти: 068-140-03-10

ц рово о правлінням.

Ланцю ов таль, в-ва Бол арія, в/п 125 або 250 т . Конта ти: 095-498-90-79 Міні-тра тори, б/в, з фрезою, в-ва Японія; надаю посл и по ремонт тра торів. Конта ти: 050-647-35-40 Прес Форшріт-545. Конта ти: 098-922-28-86 Причепи за ціною завод Конта ти: 050-169-06-60

виробни а.

Причіп до мотобло а, розміри 1,2х2 м, металевий, бортовий, зелено о ольор , ідравлічні альма, вели е м’я е сидіння. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-623-74-18, 096-953-12-32 Причіп до тра тора 2 ПТС 4. Конта ти: 067-495-15-42 Причіп, дача на олесах. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-657-72-32 Причіп, до ле ово о Конта ти: 050-169-06-60

а/м,

новий.

Причіп, до ле ово о а/м, в робочом стані. Конта ти: 066-492-52-24

Тра тор саморобний, інні пл и і осар а, новий ЗІД, причіп саморобний, пл до тра тора, М равей, мотобло б/в, задні мости. Конта ти: 095-686-33-81 Тра тор Т-25, 1990 р. в., 1500 мото один, нефарбований, не б в в ремонті. Конта ти: 097-668-81-02, 097-400-41-03

Тра тор Т-70, 1994 р.в., в хорошом Конта ти: 066-029-84-02

Тра тор ЮМЗ-6 АКЛ, 1989 р. в., вели а абіна, новий. Ціна: 5800 . о. Конта ти: 097-231-12-17

ПРИЧІП

Тра тор, саморобний Конта ти: (096) 584-02-18

(Заліщи и).

Тра тор, Японія. Конта ти: (067) 706-92-40 Тра тори. Конта ти: (098) 024-14-05, (050) 235-91-35 Тю опрес «Claas». Терміново. Ціна: 35000 рн. Конта ти: (097) 645-44-97 Ф р он до ГАЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Конта ти: (099) 924-90-70

4.5.2. К плю Причіп, 2001 р.в., нова тент. Ціна: 7200 .о.

ма, новий

Бетонозміш вач. Конта ти: (095) 754-19-03 Верстат прорізний для обріз и необрізної дош и. Конта ти: (098) 386-56-22

т. (050) 967-23-62

Верстат циліндровочний фірми «Іме с». Конта ти: (097) 837-76-79 Лавет (причіп для перевезення авто). Ціна: до 1000 .о. Конта ти: (097) 191-32-45

ПРИЧІП

Міні-тра тор Т-012, б дь-я ом стані. Ціна: до 10000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06 Міні-тра тор, б/в або новий, заводсь ої збір и. Ціна: недоро о. Конта ти: (097) 171-66-19 Навантаж вач Львівсь о о виробництва або обмін на ЗІЛ, 1992 р.в., аз/бензин, 9 балонів, висо і металеві борти. Конта ти: (097) 645-44-97 Причіп до ле 735-14-04

ово о а/м. Конта ти: (096)

Січ арню і ред тор пониження оборотів барабана до омбайна MDW-514 Fortschritt. Конта ти: (097) 645-44-97

Причіп, 2004 р.в., ABS, EBD, дис ові альма, осі BPW, борти, лапан, пневмо, зс вний дах, ма 385/65/R22.560%. т. (050) 378-35-15

Техні с/ , тра тори, Конта ти: 61-13-16

омбайни.

Тра тор трельовочний для за отівлі ліс ТТ-4. Конта ти: (098) 386-56-22

4.5.4. Оренда Е с аватор, 1.5 б.м., на сеничном ход . недоро о. В оренд не менше місяця. Конта ти: (098) 386-56-22

ПРИЧІП

Кран баштовий КБ-308, КБ-403, недоро о. Конта ти: (098) 386-56-22 Причіп до л/а. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 656-53-32

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам Причіп, 2004 р.в., перша реєстрація 2005 р., борти, зс вний дах, осі SAF, підйомна вісь, двері, новий тент. Ціна: 12500 євро.

Вантажний напівпричіп, тентований, 1997 р.в. Ціна: 3700 . о. Конта ти: 095-543-44-51, 096-635-71-49 Віз, хороший стан. Недоро о. Конта ти: 095-686-16-02

т. (067) 360-15-15

Дви н з КПП до тра тора Т-1510 та ін. запчастини; пл 5х35, омбайн Нива, на запчастини. Конта ти: 067-525-59-47

Причіп-дача «Хоббі», відмінном стані, всі мови 12-220 в, холодильни , обі рівач, мий а. Ціна: 41000 рн. Конта ти: (067) 362-65-66

Дис ов борон Вомит (12000 рн.), льтиватор, до Т-40 (4000 рн.). Конта ти: 050-674-63-26

Сівал

«Нодет». Конта ти: (067) 170-55-96

Сівал «Се стен». 170-55-96 Сівал

Зернозбиральний омбайн Джондір 932, хороший стан. Конта ти: 097-408-44-09

(067)

Зернозбиральний омбайн Класс, Джондір. Конта ти: 097-408-44-09

«Хатія». Конта ти: (067) 170-55-96

Зернозбиральний омбайн МасейФер юсон-87, 2,4 дизель, жат а 2,6 м, абіна, в Млинівсь ом р-ні. Конта ти: 098-033-10-05

Тра тор 583-37-79

МАТЗ-80.

Конта ти:

Конта ти:

(067)

Тра тор ЮМЗ-6 КЛ, 1992 р. в., 3000 м/ од, вели а абіна. Конта ти: 098-516-20-19 Тра тор ЮМЗ-6. Ціна: 18000 рн. Конта ти: 098-599-67-59 Тра тор, в-ва 099-756-81-35

Японія.

Конта ти:

Тра тор-Т40АМ, 1987 р.в. Ціна: 3500 Конта ти: 067-495-15-42

Тра тор, вир-во Хар ів, Т-012, в хорошом стані, можливий обмін. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

ПТС

4.

ЮМЗ, недоро о. Конта ти: 096 783-01-23. ЮМЗ-6 з вели ою абіною на стартері з пл ом та льтиватором. Ц. 6000 . о. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-74. ЮМЗ-6, мала абіна. Ц. 3400 . о. Конта ти: 096 783-01-23. Комбайни артоплезбиральні, прес-підбирачі, омбайни зернозбиральні іноземно о в-ва, запчастини до них, нові та б/в. Конта ти: 050 846-21-59, 098 630-66-00 Джон Дір 960, жат а 3.20, Конта ти: 096 561-07-78.

абіна, січ арня.

. о.

Тра тори Т-40, Т-25, причепи 1ПТС2, 2ПТС3, 2ПТС4; запчастини до тра торів Т-25, Т-40, запчастини до причепів, дви ни Д-144, Д-21 1-ї омпле тності. К льтиватор до тра тора Т-40. Конта ти: 067-722-99-15, 095-355-55-30 Тра тори: Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ-60, МТЗ-80, -82УК та ін. с/ техні а. Конта ти: 050-529-91-69, 050-232-22-12, 098-548-80-46

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам

Д блі ати номерних зна ів. Конта ти: 45-00-55, (050) 545-68-40, (067) 582-43-93, (063) 220-60-64 Замін мастил. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Мастила. Конта ти: 64-22-55, 375-38-28, (067) 363-49-22

(050)

Номерні зна и. Конта ти: 45-00-55, (050) 545-68-40, (067) 582-43-93, (063) 220-60-64

ОБШИВАННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ АВТОСАЛОНІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ СКЛА ТА СИДІНЬ. КОНТАКТИ: 43-30-20, (067) 660-84-43

Зернозбиральний «Джон-Дір-1166, -1065, -975, -945» з абінами і без, жат а 3-4,85 м; тра тор МТЗ-82.1 (2003 рі вип с ); прес-підбирач «Вель ер»; омбайн б ря озбиральний 1-ряд овий «Кляйне». Конта ти: 097 385-07-84, 097 584-72-43

Під ач шин. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86

Зернозбиральний «Клаас Домінатор-105», візо , січ арня, жат а 5 м. На з/ч. Конта ти: 067 704-73-68.

Ремонт дви нів. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

Зернозбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі до соломи, тра тор Т-25, ноєроз идач новий 3 т, сівал и, пл и, техні а привезенна з Європи. Конта ти: 097 987-39-59, 097 979-73-15. Зернозбиральні: «Вольво», «Клаас», «Джон-Дір», «Массей Фер юсон», артоплезбиральні, прес-підбирачі, на замовлення з-за ордон , можлива достав а. Конта ти: (0332)21-02-44, 050 184-99-78. Клаас Домінатор 85 на з/ч. Конта ти: 098 637-11-47. Клаас Компа т. Конта ти: 098 637-11-47.

Промив інже тора. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Ре лювання розвал сходження. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

Ремонт ходової частини. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Ремонт шин, при повном завантаженні машини. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86 Установ си налізації та медіа систем. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Шиномонтаж вантажний, ле овантажний. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86 Шиномонтаж. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

РЕСТАВРАЦІЯ СИДІНЬ ТА ОБШИВКА САЛОНІВ БУДЬ-ЯКИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ БОКОВОГО ТА ЛОБОВОГО АВТОСКЛА. КОНТАКТИ: (096) 737-18-82, (097) 265-46-04

Комбайн зернозб. Вольво-830. Конта ти: 067 262-02-10, 099 193-07-43.

Автозапчастини

Комбайн зернозбиральний «Массей Фер юсон 307», жат а 3 м. Конта ти: 098 254-52-08

4.7.1. Продам

Комбайн СК 5, Нива, добрий стан. Ц. до овірна. Конта ти: 050 286-73-15

Авто м на мі роавтоб с, 215/65/16С, зимов , б/в, в хорошом стані, привезена з Німеччини, 4 шт. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (097) 384-79-61

СК5, робочий стан, 3000 748-87-76.

.о. Конта ти: 096

СК5, робочий стан, отовий до жнив, 3000 .о. Конта ти: 096 748-87-76.

Авто м , б/в, 195/65/15. Конта ти: (097) 513-95-25

Автосервіс

Автозапчастини до а/м Мерседес 609-814. Конта ти: (067) 349-11-75

стані.

Тра тор Т-70. Конта ти: 099-434-34-95

т. (067) 786-07-50

2

Комбайн Joohn Deere 960, в ідеальном стані, зерно вимолоч є ідеально, надійний в е спл атації. На У раїні б/в 1 рі . Ширина жат и 3,7, 4-соломотряси, дви н 6-циліндровий, простий е ономний, дви н масла не бере. Ціна: до овірна. Конта ти: 78040 6-34-37, 096 561-07-78. semen.mihaylo@mail.ru

Тра тор Т-40 АМ. Конта ти: 096-469-66-09

т. (050) 339-75-12

ЮМЗ, льтиватор, причіп Конта ти: 097 877-36-60.

Тра тор МТЗ-892 УК, 2009 р. в., МТЗ-922, 2007 р. в. До менти на причіп 2ПТС6; передній вед чий міст до МТЗ. Конта ти: 067-781-59-79, 099-233-64-11

Тра тор Т-40 АМ, хороший стан, нова ма, пл , причіп. Терміново. Конта ти: 097-052-18-95

Тра тор, 1996 р.в., 11500 мото один, не е спл ат вався в У раїні, щойно при наний.

Ю М З 6. Можливий обмiн. Роз лян всi пропозицiї. Ціна: до овірна. Конта ти: 098 803-82-69.

Комбайн «Нива», 1986 р. в. Ц. до овірна. Конта ти: 097 440-91-90, 067 342-47-45.

Тра тор Т-25. Конта ти: 068-563-49-26

Причіп, 1996 р.в., металевий, 26 б.м., осі SAF, пневмо, ма 425. Ціна: 10000 .о.

ЮМЗ 6. Конта ти: 097 555-71-38.

Тра тор ДТ-20, хорошом стані, все рідне. Конта ти: 099-029-14-99

Тра тор Т-25, з Польщі, навантаж вач волоч овий Клар , 4,0 дизель. Ціна: 35000-40000 рн. Конта ти: 098-869-21-46

ТРАКТОР

33

АВТОСЕРВІС, АВТОЗАПЧАСТИНИ

№11 від 28 березня 2012 ро

Авто м . Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

Автозапчастини до вантажних авто та причепів. Конта ти: (067) 363-86-52

4.6.1. Пропон ю

• Професійне встановлення си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під., автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 Авторемонт дви нів, КПП, • ходової частини, а/м всіх маро , ремонт радіаторів, леєння, пай а. Конта ти: (097) 398-22-60

АВТОМОБІЛЬНЕ ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА. ПРОШИВКУ ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ПІД ГАЗ. КОНТАКТИ: (067) 360-75-15

Авто рісло «Чі о», 9-36 , б/в. Ціна: 990 рн. Конта ти: (067) 376-90-26 Автомобільні т анини, ш ір , ш ірозамінни и. Конта ти: 28-14-26 А

м лятор «Bosch S4 008», б/в, ємність 74ah, ч довом стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 620-84-18 А м лятори. Конта ти: 63-08-52, (067) 364-09-95 Амортизатори до а/м Рено Кен о, б/в. Конта ти: (067) 454-84-72

Г сеничний Т-70С (КТЗ-молдаван), в ідеальном стані+трансмісія, додат ово дви н і КП. Ціна: 25000 рн. Конта ти: 096 378-29-06. Е с аватор-навантаж вач «Карпатець», 1992 р. в., 4 овші, добром стані, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: 067 704-73-68. МТЗ 80, 1988 р. в., 5600 . о. Конта ти: 097 539-97-42. МТЗ-80, ма в хорошом стані (один сезон), р льова олон а нова, стартер новий (Чехія), в хорошом стані, до менти. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 096 278-71-76. При арпатець, дизель. Конта ти: 097 370-96-51.

АВТОСКЛО. ЗАМІНА, РЕМОНТ, ПРОДАЖ. СКЛО В НАЯВНОСТІ НА ВСІ ВИДИ АВТО. КОНТАКТИ:

Бампер передній, до Конта ти: (098) 880-39-62

а/м

ВАЗ

2110.

Бло АВС до а/м Рено Кен о, б/в. Конта ти: (067) 454-84-72 Бло АВС до а/м Рено Кен о, б/в. Конта ти: (098) 975-69-01 Бло до дви 157-02-58

на Д144. Конта ти: (096)

Вал арданний задньо о мост Конта ти: 62-68-22, після 17.00

до ГАЗ-52.

ГАЗ 53, на запчастини. Конта ти: (067) 607-32-59 ГАЗ-53 по запчастинах. Конта ти: (095) 868-96-61, (093) 441-08-98

ЮМЗ 1990 р. в., вели а абіна, знятий з облі . 3200 . о. Конта ти: 096 611-95-99. Ю М З 6 з вели ою абіною, на стартері, новий а м лятор. Ц. 5000 . о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74. ЮМЗ 6, 1991 р. в., з причепом. Недоро о. Конта ти: 097 404-68-55.

Запчастини до а/м ВАЗ 2101, б/в. Конта ти: (067) 789-73-37 Запчастини до а/м Кіа, б/в. Конта ти: (050) 061-23-61 Запчастини до а/м Кіа. Конта ти: (050) 061-23-61 Запчастини до а/м Мерседес Віто, Спринтер. Конта ти: (067) 383-10-41 Запчастини до а/м Мос вич 2141. Конта ти: (098) 517-80-99 Запчастини до а/м Опель. Конта ти: (095) 560-61-43 Запчастини до а/м Пежо 309, б/в. Конта ти: (098) 752-66-55 Запчастини до а/м Фіат, Рено, Пежо, Сітроен тощо. Конта ти: 61-06-55, 5-90-86, (067) 774-76-71, (067) 900-12-08 Запчастини до а/м Форд Та н с, 1980 р.в.: апот, арбюратор 1,6. Конта ти: (097) 443-71-36 Запчастини до а/м Форд. Конта ти: (097) 759-93-21 Запчастини до а/м, ори інальні. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Запчастини до іномаро . Конта ти: (096) 607-56-26 Запчастини до МоАз. Конта ти: (067) 279-32-84 Запчастини. Конта ти: (067) 902-06-69, (050) 375-65-77 Кабін до а/м ЗІЛ-130, з рилами і обліцов ами. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067) 378-03-46 Кабін до тра тора до тра тора МТЗ-80, вели . Конта ти: (097) 233-82-26 Карбюратор до а/м ВАЗ 210507, відмінний стан. Конта ти: (098) 517-80-99 Компле т орінних та шат нних в ладишів до ГАЗ-53. Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Компле т літніх дис ів, б/в. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (066) 529-61-31 Компле т поршневих ілець до ЗІЛ-130. Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Компле т ресорних пальців, в зборі, до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: (067) 607-32-59 Компле т шат нів поршневих до ЗІЛ-130. Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Короб збор пот жності до ГАЗ-3309, самос ид, ідророзподільни , ідропідіймач. Конта ти: (098) 294-65-05 Короб передач 5-ст пінчат від а/м Фоль сва ен Пассат. Конта ти: (097) 645-68-39 Короб передач до ГАЗ-3110. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

4-ст пенев .

КПП по запчастинах на автомобілі: А ді-80, А ді-100, БМВ, Фоль сва ен-Т-2, Т-4, Т-5, Фоль сва ен-Б2, Б3, Б-4, ЛТ-28-35, Мітц біші, Мерседес, Опель, Фіат Д ато, Фіат Фіоріно. Конта ти: (097) 398-22-60, (095) 828-68-52 К зов до а/м КамАЗ-5511, терміново. Конта ти: (097) 233-82-26 К зов до ВАЗ-2104, 2005 р.в. Конта ти: (097) 252-41-22 К зов до ВАЗ-2106, 1983 р.в. Конта ти: (097) 252-41-22 К зов до ГАЗ-3110. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 К н до а/м ЗІЛ, 360-39-33

теплений. Конта ти: (067)

Ліхтарі задні до а/м Фоль сва ен Т-2. Конта ти: (097) 699-44-57 МАЗ, на 728-54-32

запчастини.

Конта ти:

(067)

Г м R14C. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 64-83-65, (067) 296-52-86

Ме афон- чномовець, автомобільний. Конта ти: 26-06-00

А сес ари. Конта ти: 375-38-28, (067) 363-49-22

Г м , 245/75R16, б/в, 4 шт. Конта ти: (067) 504-88-24

Міст задній «RABA» (МАЗ, ЛАЗ, ЗІЛ). Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

Г м , R15, б/в. Конта ти: (095) 545-39-03

Міст задній до ВАЗ-2101. Конта ти: (097) 252-41-22

64-22-55,

(050)

Баланс вання. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22 Баланс вання. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86 ГБО: діа ности , сервіс, патентован промив форс но . Конта ти: 63-79-96, (067) 259-84-58

Г м , б/в, різних розмірів. Конта ти: (099) 214-06-48, (096) 732-95-74 Г м , на дис ах, б/в, R14. Конта ти: (097) 645-68-39 Дверцята до а/м Ланос, 2 шт., сторона водія, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 595-45-48

Дви н 2.2 ДСІ, по запчастинах до а/м Мерседес-Віто, 2000 р.в. Конта ти: (097) 398-22-60

Тра тор б льдозер ДТ-75, роб. стан, можл. на запч., зов для 1-вісьно о причепа. Конта ти: 067 134-84-74.

Запчастини до а/м А ді 100: фари, радіатор, решіт . Конта ти: (097) 759-93-21

Автомастила, автохімію, ш мо- теплоізоляцію. Конта ти: 28-14-26

Діа ности , ремонт, промив інже торних систем. Конта ти: (067) 902-06-69, (050) 375-65-77

Т40АМ з переднім мостом хорошом стані + пл + прицеп одновісний. Ціна: 3600 y.o. Конта ти: 096 975-84-80.

Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-27-69, (067) 903-01-72

Мазда 626, 1991 р.в., 2.0 інже тор, мотор після апремонт , на запчастини. Ціна: 1000 .о. Конта ти: (096) 442-44-75

Т 40 АМ. Нова ідравлі а. Капремонт ороб и і моста. Компресор. Дви н нормальном стані. Робив для себе. Додат ово 2- орп. пл і льтиватор. Можливий обмін на хороший МТЗ-80 або МТЗ-82 з моєю доплатою. Ціна: 4 100 .о. Конта ти: Івано-Фран івсь 50-68-22, 098 260-47-63, 067 344-36-65. olexandra.novoselska@yandex.ua

Т-74, справний, з до . Конта ти: 067 756-69-83, 066 161-17-03.

Запчастини альтернативні. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

Г м «Мішелін МXV2», 175/65/R-4, 1 шт., нов . Ціна: 180 рн. Конта ти: (095) 754-19-03

43-30-20, (067) 660-84-43

Дви н «Бал ан ар», дизель, 4 циліндри, з навісним. Ціна: 13000 рн., тор . Конта ти: (098) 463-41-06

Т-74 б льдозер сеничний, 1982 р. в. Ц. 2000 . о. Конта ти: 096 939-81-71.

Дис и металеві до а/м Мазда 323, R13. Конта ти: (097) 699-44-57

до а/м ВАЗ. Конта ти: 28-70-54

Бампер передній до а/м Ш ода Фабія, в хорошом стані, без подряпин та тріщин. Конта ти: (097) 573-94 -77

Діа ности ходової частини. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

с. Тарновиця, Конта ти: 097

Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Ба ажни

Саморобний, з навісним обл. до овірна. Конта ти: 066 712-02-70. 096 603-07-99.

Т-40, пл , причіп. Тисмениць о о р-н . 994-36-67.

Дви ни по запчастинах до а/м Фіат-Д ато, 2.5ТДІ, 1995 р.в. Конта ти: 24-71-35, (097) 398-22-60

КПП до а/м ВАЗ 2106, Конта ти: (097) 252-41-22

Діа ности дизеля, т рбін. Конта ти: (067) 902-06-69, (050) 375-65-77

Т-40, 2100 .о. Конта ти: 066 050-16-52.

Дви ни до а/м Опель-Фронтера, 2.2 бензин. Конта ти: (097) 398-22-60

автомобільний, б/в. Конта ти:

Саморобний, дви . і задній міст від бол . навантаж вача. Конта ти: 067 671-35-10.

Т - 2 5 , пл и, осар и. Автонавантаж вач львівсь ий. Недоро о. Конта ти: 066 543-89-50.

Дви н до а/м Ш ода або Фоль сва ен, 1,9 дизель, з паливною апарат рою. Конта ти: (067) 360-39-33

Ба ажни 68-33-19

Діа ности дви на та всіх систем автомобілів на дилерсь ом обладнанні. Конта ти: 64-22-55, (050) 375-38-28, (067) 363-49-22

Т-16. 2700 . о. або обмін на Т 25. Конта ти: 096 875-79-63.

Дви н до а/м Рено Майстер 2.5 СДІ. Форд Транзин 2.2 СДІ. Конта ти: (097) 398-22-60

КПП в зборі та по запчастинах, до а/м Сітроен-Джампі, Сітроен-Берлін о, Мазда, Рено-5, Фіат-С до. Конта ти: (097) 398-22-60

. Конта ти:

Саморобний льтиватор, сівал 097 162-28-45.

Дви н до а/м Мос вич, хороший стан. Конта ти: (097) 305-83-14

Амортизатори до а/м Рено Кен о, б/в. Конта ти: (098) 975-69-01

Вал арданний до а/м КамАЗ. Конта ти: 68-04-41

Міні-тра тори в-ва Японія, К бота, Янмар, Мітц бісі, Ісе і в омпле ті фреза. Конта ти: 050 585-76-94, 067 150-77-90.

Дви н до а/м ВАЗ. Конта ти: (097) 252-41-22

Дви н «Бал анавр», дизель, 4 циліндри, з навісним. Ціна: 15000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06

Мотор з ороб ою до а/м ЗАЗ 968. Конта ти: 27-65-10 Опель Ре орд, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: (096) 224-57-40 Передній бампер до а/м Опель Кадет. Конта ти: (097) 699-44-57 Підсилювач альма ідрова мний до ГАЗ-53. Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Пр жини, передні, задні, до а/м Мерседес 123. Конта ти: 27-30-63 Радіатор водяний до а/м Конта ти: 62-68-22, після 17.00

ГАЗ-52.

Рено 9, по запчастинах. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76


34

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

Сидіння до а/м Фіат Добло, б/в. Конта ти: (067) 265-45-81

Дви н 1.9 тд, до Фоль сва ен. Ціна: 800 . о. Конта ти: 050-806-41-93

Сидіння задні до а/м Мерседес. Конта ти: (050) 589-52-76

Дви н 2101 - 011, 08, олов и, до ВАЗ 01, 08, 09, Таврія, Мос вич, арбюратор 01-07, 08, 09, до Мос вич, Таврія. Конта ти: 067-889-90-05

Сидіння передні до а/м Фіат Добло. Конта ти: 26-87-69 Сидіння передні до іномар и. Конта ти: (097) 712-77-47 С ло для ле ових та вантажних а/м. Конта ти: (067) 362-55-01 Стартер до тра тора Т 25. Конта ти: 20-66-55 Установ азов до а/м Жи лі. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 983-90-42 Фар оп до а/м Мазда Е 2000. Конта ти: 27-30-63 Фар , задню, до а/м Пежо. Конта ти: (097) 384-79-61 Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Форд Сієра на запчастини: дверцята задні, седан. Конта ти: (093) 346-02-65 Хвостови та планетар до а/м Газель. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (067) 925-80-30 Циліндр до мотоци ла Ява 350. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 601-19-00 Шасі до ам ЗІЛ 130, без дви на. Конта ти: (050) 343-99-45, (067) 399-72-02 Шини. Конта ти: 63-08-52, (067) 364-09-95 Шини. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86

Авто м , 225/45/18, б/в, імпортн , з мінімальним пробі ом. Конта ти: (067) 360-75-28 Ві но до а/м Мазда Е 2000. Конта ти: 27-30-63 220/508. Конта ти: (067) 804-25-44

Д в е р ц я т а бо ові до а/м Мазда Е 2000. Конта ти: 27-30-63 Д и с и Р-15 до а/м Конта ти: (096) 213-55-52

Мерседес-310.

Еле тродви ни, моторед тори, балони пропанові, б/в, тельтер, вир-ва Бол арія. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 Еле тродви 363-13-74

ни. Конта ти: 68-02-67, (067)

Запчастини до Восход 3М. Конта ти: (097) 277-13-39 Запчастини до тра тора МТЗ, ЮМЗ, ДТ-75, а/м КамАЗ. Конта ти: (097) 645-44-97 К а м е р и до 294-50-95

л/а,

б/в.

Дви н до автомобіля «Таврія», 1,2 л., Ціна: 150 . о. Конта ти: 095-156-31-71 Дви н Зіди 098-516-20-19

Конта ти:

(096)

Камери до ле ових авто. Конта ти: (096) 294-50-95, (050) 430-06-76

Конта ти:

Дви н, в омпле ті з ороб ою, до Мерседес-124, 1994 р. в., 3,0 дизель. Ціна: 1300 . о. Конта ти: 050-221-93-69 Дви н, до Месредес, б с-408, 508, 410, 2- ат овий, міст і ороб а. Конта ти: 099-642-86-20 Дви н, до МТЗ-80, запчастини до дви на. Конта ти: 097-436-10-64 Дви н, до МТЗ-80, ороб передач, в технічном стані. Конта ти: 099-434-34-95 Дви н, до Т-40, ороб передач, до ЗІЛ-130, п с ач, до Т-54, авто лав еле тричний. Конта ти: 096-331-65-95 Дви н, До Фоль сва ен-Пасат, 1,9, ТДІ, 96 Вт, 2002 р. в., пробі 180000 м. Ціна: 850 . о. Конта ти: 066-713-85-00, 24-56-31 Д и с и R-14, 095-503-09-39

Вол а

,

б/в.

Конта ти:

Дис и, м , імпортний омпле т, Жи лі. Конта ти: 24-40-78

Мерседес 310 на запчастини. Конта ти: (094) 966-16-85 Мерседес 310, на запчастини. Конта ти: (094) 966-16-85 Мерседес-130 по з/п. Конта ти: (095) 754-19-03 Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

До а/м AUDI А-6, 1998 р. в., 2,5 TDI ; AUDI А-6, 1997 р. в., 2,5 TDI та 2,6 бензин; CHEVROLET LACETTI 2008 р. в., 1,6 бензин та 1,8 бензин; PASSAT В-5 1999 р. в., 1,6 бензин; TAYOTA CAMRY 30 2003 р. в., 3,0 бензин, Мерседес МL 163, 3,2 бензин, 2002 р. в. Конта ти: 099-251-32-95, 067-196-14-48 Д о а/м Авіа, 067-903-01-72

2010

р.

в.

Конта ти:

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам Авто авовар 417-40-20.

. 75

продам Автопо риш и, 220х508, нові, передній міст, до ГАЗ-52. Конта ти: 050-829-59-47 Ба ажни до Т-2. Конта ти: 067-361-25-22, 097-613-82-42 Ба ажни на б с. Конта ти: 067-361-25-22, 097-613-82-42 Хюндай.

Ба ажни , до ВАЗ, Мос вич, заводсь о о в-ва. Конта ти: 098-243-93-91, 71-01-75, після 18.00 Бло , до ЮМЗ. Конта ти: 096-306-35-44 Вантажні перевезення по міст , області та по У раїні а/м Мерседес, в/п 3 т. Конта ти: 099-018-89-19, 050-668-66-82 Г а з о в е обладнання, б/в, в-ва Італії, пропан/б тан або метан, недоро о. Конта ти: 067-791-70-84 Гальмівні олод и до а/м Мос вич 1958-1962 р/в. Нові. Компле т - 8 шт. Ціна: 500 рн. Конта ти: м. Червоно рад 098-561-40-45 1z0@ukr.net Гідророзподільни и: тра торний (650 рн.), е с аваторний (1350 рн.), насос-дозатор (1100 рн.). Конта ти: (0352) 25-56-19, 067-352-40-55 Гозове обладнання на вантажний а/м, 10 балонів, метан, азов апарат р (Італія), дви н, до ЗІЛ-130, ріплення для балонів. Конта ти: 095-534-06-36

067

З/ч до ВАЗ 2101, 013. Конта ти: 097 217-76-19. З/ч до КаМАЗ, тенти зборі та на розбір. Конта ти: 097 238-11-00. Задні альмівні олод и Део Сенс, Ланос. Ц. 100 рн. Конта ти: 096 356-60-85. Задню риш ба ажни а зі с лом до Таврії. Конта ти: 099 076-83-73. Запас для ф ри. Конта ти: 55-64-50, 067-772-67-82. Запчастини 700-56-71.

до

Таврії.

Конта ти:

097

К а м е р и олісні мові до МАЗ, КРАЗ. Конта ти: 067 343-79-91. Капот ба ажни а ВАЗ-2101 Ціна: 95 Конта ти: 050 373-34-08. Кермов олон 914-73-10.

рн.

до ГАЗ 3307. Конта ти: 098

Клапани, я ір стартера, радіатор піч и до ГАЗ-53. Конта ти: 097 525-96-95. Колеса до вантаж. а/м ЗІЛ 131, 157, ГАЗ 66, УРАЛ. Ц. до овірна. Конта ти: 066 722-13-11.

Гаражне обладнання 4.8.1. Продам ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ.

64-51-81, (067) 907-95-30 Ва автомобільн , 30 тонн, з ва овою. Конта ти: (067) 360-39-33 Ворота аражні. Конта ти: 26-16-40, (067) 360-29-53

26-65-95,

Насос еле тричний для Конта ти: (067) 686-58-64

пально о.

Насос р чний для пально о. Конта ти: (067) 686-58-64 Підйомни автомобільний, 4-стій овий, вир-во Німеччина, 3 т. Конта ти: (067) 360-39-33 Підйомни 686-58-64

для ремонт

л/а. Конта ти: (067)

Таль р чн

1 т. Конта ти: (067) 686-58-64

Тельфер, 500 (067) 988-59-74

Ба ажни до ле ово о авто. Конта ти: 75-00-83, 097 327-36-03. Ба ажни рей овий ніверсальний. Ц. 350 рн. Конта ти: 095840-59-94. Балон 65 л, аз пропан, ор. передач, задню підвіс з ст пицями до ЗАЗ 968 М 40 .с. Конта ти: 096 740-42-62. Балони азові. Конта ти: 098 526-54-13. Бло дви н до Запорожця, 30 ч. Конта ти: 067 793-20-41.

ін. сил. +з/

Бло дви на 27 .с, для Запорожця. Конта ти: 067 793-20-41. Бло до дви на до ЗАЗ. та ін. Конта ти: 067 793-20-41, 4-31-25. Б д а-ф р он до ГАЗ. Конта ти: 066 306-87-75, 096 563-28-26. Відеореєстратор HD198 DVR для авто, з нічним баченням (датчи р х , зв , батарея, поворотний дисплей). Ціна: 400 рн. Конта ти: 0973852911 rus_lan81@mail.ru Газ. станов ( аз-метан), робочом стані. Терміново! Конта ти: 097 767-63-24. Газобалонний 25 л з ред тором та шлан ом. 150 рн. Конта ти: 71-06-37, 096 220-14-71 Голов бло а, олінвал, т рбін , іномар и. Конта ти: 067 768-38-93. Г м літню Брі сто н 175х65х рад. 15, майже нові. Конта ти: 098 488-23-50. Г м , різні розміри. Конта ти: 096 712-20-67. Дви н ГАЗ 53, до овірна. Конта ти: 097 794-20-07.

Голов бло а до а/м Тойота, Х ндай, Хонда, Кіа. Конта ти: 067-768-38-93

Дви н до ВАЗ 2103-1500 рн, міст задній-800 рн. Конта ти: 097 288-43-12.

Голов бло до а/м Газель. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 067-305-66-10

Дви н до ВАЗ 2106, робочий. Конта ти: 096 477-68-79.

Голов бло до а/м Тойота та Х ндай. Конта ти: 067-305-66-10

Дви н до ВАЗ 2109, 1500 на запчастини. Ціна: 800 рн. Конта ти: Городен а 098 883-11-94.

Голов бло , олінвал, т рбо, іномаро . Конта ти: 067-768-38-93

Дви н до ГАЗ 3907, дизель, 4-цилінд. з КП. Ц. 10000 рн. Конта ти: 050 434-59-77.

ПОСЛУГИ ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ . КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72 ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, (067)763-56-52

, бол арсь ий. Конта ти:

рн. Конта ти: 066

Авторозбір: Рено-19, -Трафі , -Мастер, -Сцені , -Кан о, -Ла на; Сітроен Берлін о,-Джампі,С25; Іве о 65С15; Фоль сва ен Т-4,Т-5,Кадді; Пежо-206, -Партнер; Фіат -Добло, -С до,-Д ато; Форд Транзит,-Гала сі, достав а, оплата при отриманні. Конта ти: 093 309-04-04, 066 148-14-82.

ПОСЛУГИ: МАНІПУЛЯТОРА,

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ЗІЛ-130, САМОСКИД, 6 ТОНН, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

САМОСКИДА, ЗЕРНОВОЗА, ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (0362) 24-10-90, (097)

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ. КОНТАКТИ:

Транспортні послуги

Автомобільн металічн б д теплен 3,70х2,30х2,10 м. Конта ти: 066 306-87-75, 096 563-28-26.

Голов бло а до а/м Газель. Конта ти: 067-768-38-93

до

Конта ти:

Тельфер, 0,5 т. Конта ти: (096) 518-60-20

Авто м для КрАЗ, МАЗ, 320х508. 4 шт. б/в. Конта ти: 096 386-64-34.

А м лятор до ЗІЛ-190. Конта ти: 066 658-72-52.

а/м

Ел. стартер до КРАЗ. 908-19-24. 066 910-41-72.

до

Для Сітроен, Фіат, Пежо, Рено, Іве о. Ціна: від 140 рн. Конта ти: 067-747-91-79 loer75@mail.ru

Карбюратор до ВАЗ 2105, ВАЗ 2107. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Ба ажни на дах до Конта ти: 067-289-24-20

УМЗ-5.

Дом рат для вантажних автомобілів на 5 т. Ціна: 100 рн. Конта ти: 066 856-16-02. alexpetr81@yandex.ru

Дис и R-15, до а/м РАФ, б/в, Гольф-2, 2 шт, амери, R-15, R-14. Конта ти: 095-503-09-39

4.7.2. К плю

Г м

Дви н до а/м Фіат, 2,5, т рбодизель, в хорошом стані. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 067-768-38-93

№11 від 28 березня 2012 ро

4.10.1. Пропон ю

Автопосл и а/м ЗІЛ 130, 6 тонн. Конта ти: 43-16-75, (067) 494-75-45

Вантажні перевезення а/м • Пежо, до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99 Вантажно-пасажирсь і • перевезення, приватні, ле овим а/ м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тонн вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (093) 724-72-91

Посл и а/м Мерседес 811, 5 тонн, довжина 5 м, нетентований. Конта ти: (098) 610-92-54

Посл и автомобілями: Мерседес, ф р он, 40 б.м., 5 тонн, ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50 Перевезення пасажирсь і, по У раїні та за ордоном. Конта ти: 22-35-29, (067) 360-30-35, (063) 190-65-18 Посл и авто раном. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Посл и е с аватора. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Посл и раном-маніп лятором. Конта ти: 45-04-36, (067) 462-50-09

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М МАН 5-10 Т. ПО ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНІ. КОНТАКТИ: (067) 360-30-45

ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (096) 774-10-94 Автопосл и а/м ЗІЛ 130, 6 тонн. Конта ти: 43-16-75, (067) 494-75-45 Вантажні перевезення а/м Пежо, до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99

594-35-96, (067) 990-53-03

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) пропон ю Вантажні перевезення б сом ЛТ-35 ма сі-база, об’єм 13,5 б. м. По міст , області, У раїні. Конта ти: 097-745-53-43, 095-555-36-04, Оле сій Вантажні перевезення по міст , області та У раїні а/м Мерседес, довжина зова 4,2 м, 13.5 б. м, в/п 3.5 т. Конта ти: 098-737-25-17, 050-026-69-26 Вантажні перевезення по У раїні та за ордоном. Вантажно підйомність від 1 до 20 т. Конта ти: (0332) 28-33-43, 067-268-44-75, 095-421-01-51, 099-724-19-18

М о п е д «Карпати», після Конта ти: (096) 578-13-34 Мотобло

апремонт .

«Нева», б/в. Конта ти: 5-56-87

Моторолер «Апрелія Соні », 2-місний, 49 м.см, в хорошом стані. Конта ти: (067) 271-76-39 Мотоци л «Днєпр -16», з оляс ою, 1992 р.в., 6000 м пробі . Ціна: 800 .о. Конта ти: 60-96-20, (097) 472-20-14 Мотоци л «ІЖ Планета 4», в хорошом стані, з до ментами. Конта ти: (067) 271-76-39 Мотоци л «ІЖ». Ціна: 1200 (097) 214-12-94

рн. Конта ти:

Мотоци л «Мінсь ». Ціна: Конта ти: (097) 214-12-94

2200

рн.

Мотоци л «Хонда-Хорнет», без до ментів, після ДТП. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (097) 214-12-94 Мотоци л 984-70-13

«Ямаха».

Конта ти:

(067)

Мотоци л Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55 Мотоци л ІЖ-Юпітер 3, хорошом стані. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (067) 378-03-46 Мотоци л Планета-5. Конта ти: (067) 378-03-46 Мотоцо л Мінсь Лідер, 2007 р.в., 16 тис м пробі , в хорошом стані. Ціна: 5300 рн. Конта ти: (067) 280-52-25 С тер Panda, 4 та ти, 12, перед/зад. дис , тормоз, азові амортизатори, ABS. Конта ти: (095) 540-96-71

4.11.2. К плю

Мото , велотехніка, запчастини

Велосипед, б/в. Конта ти: (097) 899-97-54

4.11.1. Продам

Паливно мастильні матеріали

Велосипед, б/в. Конта ти: (093) 254-13-38 Велосипед, недоро о. Конта ти: 40-02-18 Велосипед, привезений з Німеччини, б/ в. Ціна: 850 рн. Конта ти: (096) 586-90-20 Велосипед. Конта ти: 40-02-18, 093 254-13-38 Велосипеди, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Дви

н до мопеда. Конта ти: (096) 389-39-38

Запчастини до мотоци ла МТ: мотор, міст, олеса. Конта ти: (097) 214-12-94 Мопед «Альфа», зареєстрований. Ціна: 4500 рн. Конта ти: (097) 468-70-42

Мотоци ли з оляс ою та без, б/в, терміново. Конта ти: (097) 899-97-54 С тер, в б дь-я ом 128-45-22

стані. Конта ти: (097)

4.12.1. Продам Паливо титанне. Конта ти: (097) 985-30-05

4.12.2. К плю М а с т и л о трансформаторне, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 40-08-04, (096) 448-95-91


№11 від 28 березня 2012 ро

БІРЖА ПРАЦІ

35


БІРЖА ПРАЦІ

36

№11 від 28 березня 2012 ро

Респ блі а Польща РЕЄСТРАЦІЯ В ПОСОЛЬСТВО ПОЛЬЩІ НА РОБОЧІ ВІЗИ Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

До ва и абіт рієнтів та їх бать ів! КА «ІнтерПерсонал» повідомляє, що жовтні 2011 ро ми стали офіційними представни ами Польщі про рамі освіти в вищих навчальних за ладах цієї раїни. Ми повноважені ращими ВНЗ Польщі проводити інформаційн та вст пн ампанії, надавати посл и з набор ст дентів, з правами приймальної омісії, посл и з підбор житла, ле алізації до ментів, отримання візи, перевезення на місце навчання, поселення та підтрим а ст дента протя ом першо о ро навчання. Наша про рама створена з метою швид о о та прямо о дост п до ВНЗ Польщі. З 1 р дня 2011 р. до 1 березня 2012 ро діють АКЦІЙНІ ЗНИЖКИ на посл и - 25%. Різноробочі на фабри з ви отовлення сантехні и Б дівельни и та зварювальни и, з відрядженнями до Німеччини, Австрії, Бол арії заробітна плата - від 1500 євро/міс, проживання - надається.

Різноробочі на оброб

свіжої морсь ої риби

Місце праці – Гдансь , Гдиня, заробітна плата - від 700 проживання - надається.

.о.,

Працівни и на пилорам . Заробітна плата - від 700 .о., проживання - надається.

Б дівельни и- ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетонярі, армат рни и, аменярі, спеціалісти з вн трішніх робіт, спеціалісти-по рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів, фасадни и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Зварювальни и - автомат, напівавтомат, ар оном Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Столяри та різноробочі на меблев

фабри

(ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Тапі ери (оббив а м’я их меблів). Місце праці -

Кемпно, заробітна плата від 800 робочий одя надається.

.о., проживання без оштовне,

Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр

цій

Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е) Місце праці - Варшава, Гдансь , Ольштин, перевезення Бель ія, Данія, Нідерланди), інші раїни ЕС та раїн Бенілю са – проживання част ово оплач ване, заробітна плата від 1000 євро.

Різноробочі на б дівництва, с лади, заводи та фабри и Польщі . Робота для чолові ів та жіно , що не

Б х алтер (помічни ). Жін а 22-28р, д/р з 8 до 16 од. Конта ти: (097) 511-40-48 Б х алтер в піцерію, постійна робота, д/р не менше 3 р., в/о, 30-40 р. Конта ти: 62-34-34, 9.00-13.00 Б х алтер оловном , д/р, ре омендації. Конта ти: (067) 354-40-03 Б х алтер , д/р бажано, з/п від 1500 Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Б х алтер , д/р на виробництві, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Б х алтер , д/р, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Б х алтер , знання 1С, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42 Б х алтер , знання 1С. Конта ти: (067) 363-48-45

Працевлаштування 5.1.1. Пропон ю робот

• Для постійної роботи потрібен • тест вальни , до 28 ро ів. Можливо

Водію на вантажне радіо-та сі. Конта ти: 43-05-63, (095) 306-96-15

без досвід роботи. З\п - 160 рн/ день. Конта ти: (098) 680-39-16, (067) 190-24-57

Запрош ємо продавців ві ом до • 25 ро ів в тор овий дім. З\п - 2600

рн. Конта ти: (097) 145-86-58, (094) 966-92-58

Робота вдома, 2500 рн./міс. Від • вас: 2 онверти із з/а на а/с

«Новація». Конта ти: м. Марі поль-2, Донець а обл., 87502 novaship@list.ru

• Фасадни . Досвід роботи. • Конта ти: (096) 109-53-87

Тра тористам, Д бровиць ий р-н. Конта ти: 68-30-33, 68-30-34

Асистент менеджера, можливо без д/р, з/п від 2500 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Водію, з власним а/м, з/п висо а+бензин. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Е спедитор -постачальни , без д/р, рафі з 8:00 до 18:00 од, сб., нд.-вихідні, з/п від 1800 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 К р’єр відділ постачання, можливо без д/р, ві до 30 р., з/п 150 рн./день. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

Автомийни 362-01-67

, д/р. Конта ти: 26-96-35, (067)

Автомийни , позмінний рафі роботи, з/ п від 2000 рн. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Автомийни . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Автомийни 43-29-10

. З/П 2000

рн. Конта ти:

Автослюсар , д/р бажано, з/п висо а, без ш ідливих звичо . Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Автослюсарю. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Асистент менеджера зі зб т , 18-40 р., можливо без досвід роботи. З/п від 2350 рн. Конта ти: 62-30-22

Автослюсарю. Д\Р. До 45ро ів. Працювати з 8 до 18 од.З\П до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Асистент стоматоло а. Заробітна плата від 700 рн за тиждень. Конта ти: (095) 243-51-74

А ентам з продаж (слабоал о ольні напої). З досвідом роботи бажано авто. Заробітна плата 2500-3500 рн. Ж/Ч. Конта ти: (097) 511-40-48

Барменам, офіціантам в афе, /р тиждень/ тиждень, 10.00-22.00, з/п 500-800 рн./ тиждень. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65

А ентам з продаж , пром р па, ві - 18-45 ро ів, з/п - 120-200 рн/день. Конта ти: (097) 759-51-73

Барменам. Конта ти: (050) 438-39-78

А ент з достав и та зб т з власним а/м, терміново, з\п - від 2650 рн. + премії. Конта ти: 40-02-39

Бармен , 25-40 р., д/р бажано, офіційне працевлашт вання, з/п від 2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

А ент з достав и товарів по Рівном та області з власним авто, ві - до 45 р., можливо без д/р. З/п - 650-800 рн/ тиждень + премії. Конта ти: (093) 198-69-68

Бармен , рафі роботи тиждень через тиждень. Досвід роботи не обов’яз ово Заробітна плата від 1000 рн Конта ти: (096) 485-99-55

А ент з продаж , до 40р., без оштовне навчання, ар’єрний ріст. З/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 645-91-28

Бармен , рафі роботи тиждень через тиждень. Чолові , жін а з досвідом роботи та без Заробітна плата 500-700 рн/тиж-день. Конта ти: (097) 511-40-48

А ент з реалізації промислової р пи товарів, ві 18-40р. Вимо и: відповідальність, чесність, вихованість. З/п при співбесіді. Конта ти: (094) 966-92-41 А ент , представни , менеджер , з д/р та без, з а/м та без. Терміново. Роботодавець. Конта ти: (093) 198-69-68

Працівни и на збирання печериць в спеціалізованих теплицях . Відрядження до Нідерландів.

Промо тер , ві від 18 до 30 р., можливо без д/р, з/п 1800 рн/міс. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

заробітна плата від 600 харч вання без оштовне.

.о., проживання без оштовне,

Швач и на пошиття жіночо о одя , операційні швач и, швач и на меблев фабри (матраци, чохли для м‘я их меблів) . Місце праці - Варшава, Кемпно, Вроцлав, Зелена Г ра, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

То арі по чорном та ольоровом металах, фрезер вальни и. Місце праці - Лодзь, Тиші, заробітна плата від 800 надається.

.о., проживання без оштовне, робочий одя

Працівни и на ізоляцію та

Місце праці - Лодзь, Вроцлав, заробітна плата від 700 проживання без оштовне, робочий одя надається.

Адміністратор в отель. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Тест вальни , можна без д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

Адміністратор в отельно-ресторанний омпле с. Ві 18-30ро ів, знання ан лійсь ої. Заробітна плата 120 рн/день + премії. Конта ти: (095) 243-51-74

.о.,

Робота на птахофермах. Заробітна плата 5000 рн. Обвалювальни и м`яса . Проживання надається, заробітна плата від 6000 рн/міс

Ва ансії поновлюються щоденно. Телефон йте, щоб отримати повн інформацію про наявні робочі місця. Для тих, хто не знайшов потрібн ва ансію в наших пропозиціях, підберемо ва ансію індивід ально. Термін офіційно о працевлашт вання в Польщі – від 6 місяців до 1 ро . Повна візова підтрим а, забезпечення піврічними, річними до ментами на право праці в Польщі.

Адміністратор в оздоровчий омпле с, ві 23-45 р., /р тиждень/тиждень з 10.00-22.00, з/п 3000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02 Адміністратор в пер арню. До 35 р. З.П. 1200 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

АU-Pair. (робота та навчання в сім’ї). Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Адміністратор в піцерію, д/р не менше 2 ро ів, в/о, ор анізаторсь і здібності, 30-40 р. Конта ти: 62-34-34, 9.00-13.00

Автоеле три , ві 24-45 р., д/р ремонті авто іноземно о вир-ва. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Адміністратор в спорт омпле с, ві до 27 р., в/о, /р 8.00-18.00, пн.-пт., з/п 2000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02

Автозварни з 9 до 18, З/П 50% від ви онаних робіт. Конта ти: (067) 385-16-48

Адміністратор отельно о омпле с , до 50 ро ів, з/п 4000 рн. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Авто ранівни 485-99-55

. ЗП 2000 рн. Конта ти: (096)

Автомехані , 24-45 р., д/р ремонті авто іноземно о вир-ва. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

теплення тр б

Адміністратор автосалон . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Робот для молоді, ст дентів. Вільний рафі . Перспе тива рост . Конта ти: (096) 829-67-49

6 тор овим а ентам, 4 вантажни ам, 2 е спедиторам в тор івельн фірм для від риття ново о філіал в Рівном , деталі при співбесіді. Конта ти: (094) 966-92-41

А в т о м е х а н і , автослюсарю, автоеле три , автозварювальни , /р 8.00-19.00, пн.-пт., з/п 2000-4000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 А в т о м е х а н і , автослюсарю, автоеле три , авторихт вальни , автофарб вальни на СТО, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Автомийни ам, без д/р, з/п 30%. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Автомийни ам, до 35 ро ів. Графі роботи 3/ 2. ЗП до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Автомийни ам, охоронцям, збірни ам автопіддонів, з/п висо а, Київ. Конта ти: (068) 322-40-14 Автомийни , 8- одинний /р, є нічні зміни. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Асистент менеджера, можливо без д/р, бажання працювати, відповідальність. З/п - від 2800 рн. Конта ти: (097) 759-51-73

А ентам з продаж (автозапчастини). Ві до 35 ро ів, з досвідом роботи та без. Заробітна плата від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Адміністратор автосалон , 23-32 р., в/о, ом ні абельність, приємна зовнішність, знання ПК. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

До лядальниці за людьми похило о ві в сім’ях та б дин ах для престарілих . Місце праці - вся Польща,

Армат рни ам. Європа. Канада. СНГ. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Асистент ерівни а, в полі рафічн фірм , бажано з д/р, з/п - від 650-800 рн./тиждень. Терміново. Конта ти: (066) 407-84-21

Продавцю- онс льтант поб тової хімії, осмети и, можливо без д/р, з/п 1630-2300 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

плата від 600 до 1200 .о., в залежності від ва ансії, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

Аніматор . Т реччина. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Автослюсарю-рихт вальни , з/п від 3000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Адміністраторам, навчання, ар’єрний ріст, ідна і стабільна з/п. Конта ти: 28-54-73, (067) 223-61-76

Тор овом представни , можливо без д/ р, чолові або жін а, ві до 30 р., з/п став а+%. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

А тивним людям, для роботи в офісі, сфера інформації. Конта ти: (096) 386-97-94

Армат рни , опал бни , сантехні , водію КАР, Польща, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Мерчендайзер , можна без д/р, ві від 18 до 30 р., з/п 1700 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

Працівни и в отельно-ресторанних омпле сах, бармени, офіціанти, по оїв и, помічни и по хні, пос домийни и та ін. Праця по всій Польщі, заробітна

Адміністрація тор ової фірми проводить набір персонал на різні ва ансії. Всі мови на прийомі дире тора. Конта ти: 43-92-41

Автослюсарю, д/р. Конта ти: 23-53-58, 23-00-94

потреб є валіфі ації, а лише фізично о здоров’я, обов’яз и – па вання, перебирання, вантаження різно о тип прод ції та товар , прибирання робочо о місця. Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 600 до 900 .о., в залежності від тип ви он ваної праці, проживання без оштовне, робочий одя надається.

Оплата праці в Польщі – 600 .о., оплата праці в Нідерландах – 4 євро/ одина, проживання без оштовне, транспортні витрати на переїзд з Польщі до Нідерландів за рах но роботодавця.

рн.

Адміністратор на рецепшн, до 26 ро ів, з/ п до овірна. Конта ти: (067) 846-66-02 Адміністратор ресторан , 25-35 р., д/р від 1 р., знання ПК, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Адміністратор тор ово о зал , чолові д/р в тор івлі. Конта ти: (063) 600-64-10 Адміністратор , д/р, знання іноземної мови, ж/ч до 45 ро ів. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Бармен , 1т\1т. Конта ти: (067) 385-16-48

Бармен , д/р, достойна з/п, потижневий рафі роботи, др жній оле тив. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Бармен , д/р, з/п 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Бармен , д/р, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Бармен , д/р. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67 Бармен , доба через дві. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Бармен , чолові , д/р тиждень через тиждень, з/п висо а. Конта ти: 43-37-36, (095) 687-67-36 Бармен . 087-72-08

Конта ти:

40-15-97,

(097)

Бармен . Без д\р. Бажання працювати. З\П до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Бармен . Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Без оштовно підберемо репетитора, няню, домо осподаро . Конта ти: 43-07-40 Бе -во аліст ам, ві 18-35 р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Бетонни

. Конта ти: (098) 386-56-22

Бетонярам. Європа, Канада. Терміново.Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Бри аді б дівельни ів. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Б дівельни ам монолітни ам, до 55р.Терміново, робота в С. Петерб рзі, проживання, харч вання, доро а та одя надаються . Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Б дівельни ам вн трішніх робіт, 25-45 р., з/ п до овірна. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Б дівельни ам всіх спеціальнотей, охоронцям, м. Київ. Конта ти: (067) 968-43-57 Б дівельни ам різних спеціальностей, з/п 120 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Адміністратор , до 30р. З/П став а +%. Конта ти: (096) 485-99-55

Б д і в е л ь н и а м різних спеціальностей, об’є т (Київ), вн трішні та зовнішні роботи. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Адміністратор , до 35 ро ів, д/р - від 1 р. в ресторанном бізнесі. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Б дівельни ам, охоронцям, різних спеціальностей, житло, харч вання, м. Київ. Конта ти: (067) 188-84-94

Адміністратор , приємна зовнішність, ом ні абельність, спіл вання з лієнтами. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Адміністратор . Конта ти: 43-29-10 Адміністратор . Конта ти: 40-15-97, (097) 087-72-08

Б дівельни ам, робота в Росії, Рівненсь а фірма, житло надається, забезпеч ють харч ванням. Конта ти: (095) 687-67-36 Б дівельни ам-монолітни ам, з/п від 1400 .о., терміново, робота в С.Петерб рзі, проживання, харч вання, доро а та одя надаються. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Б х алтер , можливо за с місництвом, 21-45 р., д/р від 1 р., /р 8.00-18.00, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02 Б х алтер , офіційне працевлашт вання. Жін а до 30 ро ів, д/р від 6міс, знання ПК, «1С: Б х алтерія» Оплата від 2000 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Б х алтер - асир , з 9.00 до 18.00, в/о, знання 1С, с бота, неділя - вихідні, терміново з/п 1500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Б х алтер . Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67 Б х алтер . Конта ти: 40-15-97, (097) 087-72-08

В РІВНЕНСЬКУ ФІЛІЮ ПОТРІБЕН ТЕСТУВАЛЬНИК НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, МОЖНА БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ, ВІК - ДО 26 РОКІВ. З\П - 160 ГРН\ДЕНЬ. КОНТАКТИ: (067) 190-24-57, (098 ) 963-06-73 В тор івельн фірм потрібні працівни и на с ладі в відділ достав и. Постійна робота, стабільний заробіто . Відповідальність, чесність, ві 18-40 р. Конта ти: 62-30-22

В ТОРГОВИЙ ДІМ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ, ДО 25 РОКІВ ЗА РІЗНИМИ ВАКАНСІЯМИ. З\П - ВІД 2000 ДО 4000 ГРН, ЗАЛЕЖНО ВІД ПОСАДИ ТА ГРАФІКА РОБОТИ. КОНТАКТИ: 43-92-58, (098) 195-77-68 Вантажни ам на ондитерсь і вироби, до 45р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Вантажни ам на с лад. З/п - без затримо . Конта ти: (093) 198-69-68

ВАНТАЖНИКАМ ТА ФАСУВАЛЬНИКАМ НА СКЛАД ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ, ДО 35 Р., ПОТИЖНЕВИЙ РОЗРАХУНОК, З/П ВИСОКА. КОНТАКТИ: 43-13-07 Вантажни ам, 4 чол., па вальни ам, 6 чол., різноробочим, омірни на ртовий с лад, ві до 40 р. З/п потижнева, від 550 рн. Конта ти: (097) 645-91-28 Вантажни ам, до 40 р., з/п 2000 рн/міс. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни ам, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60 Вантажни ам. Вільний рафі роботи. Фізично здорові чолові и. З/П 60-200 рн./ день. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Вантажни в с лад-ма азин, ві до 40 р., нормований рафі роботи, з/п 1800 рн. Конта ти: (094) 966-92-41 Вантажни

до 50р. Конта ти: (096) 485-99-55

Вантажни та різноробочом , з 9 до 18 сб. нд. вихідний. З/П від 130 рн в день. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Вантажни , до 40р. З/П 1800 Конта ти: 43-29-10

рн. в міс.

Вантажни , до 50 р., з/п до овірна. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Вантажни , з/п - від 120 рн./день., до 45 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни , позмінно, з\п при співбесіді. Конта ти: (063) 628-98-82 Вантажни , робота на с ладі в ма азині, без ш ідливих звичо , рафі роботи позмінний, зарплата від 1500 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Вантажни -па вальни , ві 20-50 р., /р 8.00-18.00, сб., нд. - вихідні, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Вантажни 087-72-08

. Конта ти: 40-15-97, (097)

Вантажни . Працювати 5 днів через 2. З 8 до 17 од. З\П 1500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Вахта, з/п висо а, працювати 2\2 тижні, д/р не обов’яз ово, бажано сл жба в армії. Конта ти: (095) 687-67-36, (098) 799-95-00 Вед чом менеджер з продаж , пром. р па товарів, з власним авто та без. Ві до 40 р. З/п 2500 рн.+ бон си. Конта ти: 43-92-41 Верстатни , 20-45 р., д/р бажано, без ш/з. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35


БІРЖА ПРАЦІ

№11 від 28 березня 2012 ро В ладальни ам бр ів и, Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 В ладальни ам трот арної плит и. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Водію вантажів и, власне авто вантажопідйомністю 4,5-5,5 т, довжина борт 5-6 м, від ритий (бортовий), для встановлення піраміди по перевезенню. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Водію всіх ате орій, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Водію дале обійни , д/р по Європі. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Водію дале обійни , з/п від 1000 євро, досвід ер вання по Європі 2 р., ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Водію ат. «Е», на міжнародні перевезення. Конта ти: 23-19-25, (067) 363-08-68 Водію ат. В,С, д/р, без ш/з. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Водію ат. Є, д/р. Перевезення по У раїні та області. Терміново. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Водію ат. С, 12 злотих (4 євро)/ од, Польща. Ліц. СР АГ; №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Водію ат. С, по міст , з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Водію на вантажний автомобіль з маніп лятором. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Водію на вантажний автомобіль з маніп лятором, д/р, без ш/з Конта ти: 43-42-75, (067) 702-75-60 Водію на ран-маніп лятор, ві 25-45 р., з/п до овірна. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Водію на ран-маніп лятор, ранівни , д/р бажано, без Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

водю ш/з.

Водію на мі роавтоб с. Заробітна плата від виробіт . Конта ти: (091) 323-32-82

ВОДІЮ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ З ВЛАСНИМ МІКРОАВТОБУСОМ НА 8 ПОСАДОЧНИХ МІСЦЬ (МОЖНА ПЕНСІЙНОГО ВІКУ). ВИТРАТИ ПАЛИВА - 7-8 Л. ЗАРОБІТНА ПЛАТА - ВИСОКА І ВЧАСНО. КОНТАКТИ: (067) 616-69-99 Водію по У раїні тана міжнародні перевезення. Кат.Е. Заробітна плата до овірна. Конта ти: (097) 511-40-48 Водію, власний автомобіль. Конта ти: (097) 711-60-19, (068) 568-80-56 Водію, д/р не менше 5 р. Конта ти: (096) 161-16-44 Водію, до 50 ро ів, ат. Е, д/р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Водію, еле трозварни , лицювальни плит ою, підсобни , не КА. Конта ти: (097) 781-94-41 Водію, ат В, по міст . З/П 1500 рн. сб. нд. вихідний Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Водію, ат В,С, (Газон) ненормований роб. день З/п від 2000 рн . Бажано знання області. Конта ти: (096) 485-99-55 Водію, ат. Д., д/р, 30-45р. Міжобласне спол чення. Конта ти: 43-90-92 Водію, ат. Е (д/р 3 ро и з напівпричіпом). Конта ти: 40-15-97, (097) 087-72-08 Водію, ат. Е, міжнародні перевезення, д/ р обов’яз овий. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Водію, ат. Є. Конта ти: 64-31-58, (067) 728-54-32 Водію, ат. С, на автомобіль-маніп лятор, д/р, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42 Водію, ат.Д, до 50 р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48 Водію, ате орій В, С, досвід роботи, з/п 2400 рн, терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Водію, ате орій «В,С,Є» досвід роботи. Робота по області та У раїні. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Газо-, еле трозварни , до 45 р., людині, я а не боїться висоти, 2 тижні/2, з 8.00 до 19.00, з/п 4500 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Газозварни (напівавтомат), Польща, 10-12 злотих/ од.(від 800 .о./міс.), ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Газозварни , еле трозварни , ві до 45 р., /р 8.00-18.00, пн.-пт., з/п 2000 рн.+премії. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Гіпсо артонни ам. Європа.Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Головном б х алтер на виробництво, ві 25-45 р., з/п до овірна. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Головном б х алтер на постійне місце роботи. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Головном б х алтер б х алтер . Терміново. Конта ти: 43-29-10

та рядовом З/П висо а.

Головном б х алтер та рядовом , з/п висо а, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Головном б х алтер , 28-45 р., в/о, д/р від 3 ро ів, 1С 8.2 версія. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Головном б х алтер , а диторсь а фірма, різні напрями діяльності, д/р, знання 1С. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Головном б х алтер , д/р від 3 р., ві 25-45 р., /р 8.00-18.00, пн.-пт., з/п 4000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02 Головном б х алтер , д/р З.П від 3000 рн. До 50р. знання 1С. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Головном б х алтер , до 45 р., дос онале знання 1С, відповідальність. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Головном б х алтер . Конта ти: 40-15-97, (097) 087-72-08 Головном б х алтер . Д/р від 3 р. Знання ПК, 1С. В\о.З\п 4000 рн Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Водію, ате орія «Е», оплата висо а, машина з маніп лятором, д/р. Конта ти: (095) 687-67-36, (098) 799-95-00

Головном б х алтер . Жін а до 45 ро ів, знання «1С: Б х алтерія», досвід роботи, вміння працювати з ПДВ. Конта ти: (096) 485-99-55

Водію, тор овом представни , 2 чол., з ле овим авто, з/п 2000-2500 рн.+бензин. Конта ти: 62-30-22

Головном б х алтер . Знання «1С: Б х алтерія», досвід роботи (ПП, ТОВ). Конта ти: (091) 323-32-82

Водію, ат. Д, до 55 ро ів, д/р. з/п до овірна. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Головном енер ети , д/р, чолові до 45 ро ів. Конта ти: 43-37-36, (094) 966-37-36

Водію-е спедитор (власний автомобіль до 2т.), ві від 21 ро . Конта ти: (097) 511-40-48

Головном механі , д/р, в/о, працювати з 8 до 17 од. З\П до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Водію-е спедитор до 30р., 1д/1д, З/П 1500, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Водію-е спедитор з власним мі роавтоб сом до 2 т. Конта ти: 60-80-26

Головном механі -енер ети , ві від 25 до 50 ро ів, з/п від 2500 рн. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Водію-е спедитор , д/р. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Городни ам, Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

Водію-е спедитор . Робота по міст . Без ш ідливих звичо . З/п до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Двірни , до 55 р., без д/р, офіційне працевлашт вання, з/п 1500 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Дизайнер , х дожни , 18-45 р., мати творчі задат и, бажано знання Photoshop, Corel, Illustrator, /р 8.00-18.00, сб., нд. вихідні, з/п 1500-2500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Дизайнер . Конта ти: (067) 738-44-31 Дире тор автоцентр , ві 28-45 р., д/р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Дире тор з продаж , ерівни відділ запчастин, ерівни СТО. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Диспетчер в офіс, ві 18-45 р, д/р не обов’яз овий, позмінний рафі , ом ні абельність, вміння спіл ватися з людьми, задат и ерівни а, з/п від 6000 рн.+ бон си. Конта ти: (067) 439-29-06, (067) 348-78-03 Диспетчер на пасажирсь і перевезення, позмінний рафі , стабільність виплаті. Конта ти: 63-60-53 Диспетчер , ві 21-35 р., вміння добре розмовляти раїнсь ою та російсь ою мовами, чіт о та арно спіл ватися по телефон , /р 9.00-15.00, пн.-пт., з/п 1000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02

Диспетчер , офіційне працевлашт вання, д/р бажано, з/п 55 рн./12 од. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Диспетчер -ло іст в транспортн фірм . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Диспетчер -ло іст , д/р в ло істиці в У раїні та за ордоном. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Дистриб’ютор в тор ов омпанію. Повна зайнятість. З\п - від 3000 рн. Конта ти: 40-02-39 Дистриб’ютор . Конта ти: (096) 199-62-62 Дистриб’ютор осметичної Конта ти: (096) 654-24-13

омпанії.

Дівчатам та хлопцям для розповсюдження листіво , флаєрів, ре лами. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

ДЛЯ ДОСТАВКИ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ПОТРІБНІ МОЛОДІ ЛЮДИ, ДО 26 РОКІВ. З/П - 4000 ГРН. КОНТАКТИ: 40-09-21, (067)

Двірни , прибирати територію підприємства, позмінний рафі роботи, чолові до 55 ро ів. Конта ти: (094) 966-37-36

Водіям міжнародни ам. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Водіям, тра тористам, еле трозварни ам, м лярам, різноробочим в Мос в , офіційне працевлашт вання, проживання, харч вання, з/п 800-1000 .о. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Водіям-міжнародни ам ат. «Е», д/р, бажано віза. Конта ти: (050) 566-72-92, (093) 505-28-84 Встановлювальни пласти ових ві он та дверей, сб. нд. вихідний Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Газо-, еле трозварни ам, до 55ро ів, з/п 3000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Газо-, еле трозварни ам, до 55 р. з.п. від 2800 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Газо-, еле трозварни , 25-45 р., з/п до овірна. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

ДЕВУШКАМ ВАКАНСИИ. НЕ ИНТИМ. КОНТАКТЫ: (067) 628-34-76 Дизайнер з досвідом роботи. Конта ти: (096) 485-99-55 Дизайнер , Corel, Photoshop, з/п. при співбесіді. Конта ти: (067) 385-16-48 Дизайнер , знання «Фотошоп», д/р обов’яз ово. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Дизайнер , знання відповідних про рам, без д/р, з/п 1700 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Е ономіст з фінансової роботи, в/о, д/р від 1 р., достойна з/п, соц. па ет. Конта ти: 46-02-70 Е ономіст з фінансової роботи. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Е ономіст з фінансової роботи. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Е ономіст , фінансист , аналіти , 21-45 р., /р 9.00-18.00, з/п 1500-2500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02

Водію- р’єр , наявність власно о авто, по міст . Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Двірни . До 55 р. терміново, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Е ономіст з д/р, ві 25-50 ро ів, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Диспетчер , на постійн робот . Конта ти: (097) 711-60-19, (068) 568-80-56

ДЛЯ ПОСТІЙНОЇ РОБОТИ В РІВНОМУ В ТОРГОВИЙ ДІМ ПОТРІБНІ ПРОДАВЦІ, ВІКОМ ДО 30 Р. З\П - 2600 ГРН. КОНТАКТИ: 40-09-21, (098) 699-82-49, (094) 967-09-21

Водіям ат. В, С, Д, Е, д/р від 2 р., ві 23-50 р., /р 8.00-18.00, пн.-пт. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02

Др арю, б/р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Е ономіст , ві до 35 ро ів, в/о, знання ПК,» 1С: Б х алтерія», досвід роботи 2 ро и. Конта ти: (096) 485-99-55

Двірни , офіційне працевлашт вання. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Двірни , чол/ жін, до 60р. терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Домо осподарці. Старшій жінці, порядній. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Диспетчер , знання омп’ютера, д/р, працювати позмінно. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Водію- р’єр , ат В,С, Фіат Д ато. Зарплата від 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Водію-тор овом представни з власним авто, можливо без д\р, з\п - від 2800 рн + паливо. Конта ти: 40-02-39

Домо осподарці, 40-50 р. З 10 до 16. 100 рн в день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Е ономіст фінансової роботи, з д\р від 1 ро . 20-30р.З\П 2500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

190-24-57

. Конта ти: 43-42-75, (067)

Домо осподар ам. СНГ. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Диспетчер , ві до 30 р., знання ПК, ом ні абельність. Конта ти: 60-80-26

Двірни , з 9 до 18, сб. нд. - вих. Ві необмежений чол., жін. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Водію- ранівни 702-75-60

Д о д а т о в и й набір персонал в тор ов омпанію. Є різні ва ансії, без оштовне навчання, ар’єрний ріст. Конта ти: (097) 645-91-28

ДЛЯ ПОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПОТРІБНІ КУР’ЄРИ У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ. ГРАФІК РОБОТИ З 8.00 ДО 19.00. З\П 5000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 190-54-97, (098) 963-06-73 ДОДАТКОВИЙ ЗАРОБІТОК ДО З/П, ПЕНСІЇ, ДЛЯ АКТИВНИХ ЛЮДЕЙ, 2-3 ГОД../ДЕНЬ. ЗАПИС НА СПІВБЕСІДУ. КОНТАКТИ: 43-23-16, (096) 430-31-65, (066) 599-28-77 ІГОР ІВАНОВИЧ Д о д а т о в и й заробіто . Вільний або постійний рафі роботи. Можливий ар’єрний ріст. Конта ти: (097) 681-21-03

Е ономіст - ошторисни 40-15-97, (097) 087-72-08

.

Конта ти:

Е ономіст . Конта ти: 40-15-97, (097) 087-72-08 Е ономіст . Чолові , жін а 23-45 ро ів, в/о, знання ПК, досвід роботи виробництві. Конта ти: (095) 243-51-74 Е с аваторни 511-40-48

з д/р. Конта ти: (097)

Е с аваторни на сеничний е с аватор. Конта ти: (098) 386-56-22 Е с аваторни , рейдерист . Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Е с аваторни , до 60 ро ів, рафі плаваючий, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Е спедиторам, пром р па. Конта ти: (066) 407-84-21 Е с п е д и т о р (з ал о олю) по області, офіційне працевлашт вання, д/р, ві до 35 р., з/п 2200-2400 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Е спедитор , (ба алія). Чолові до 35 ро ів. Заробітна плата 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Е спедитор , водію, ві до 45р. З.П. від 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Е спедитор , д/р, з/п 1700 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Е спедитор , д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Е спедитор , з д/р та без, ві 21-45 р., /р 8.00-18.00, пн.-пт., з/п 2000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Е спедитор , на постійн робот в тор ов омпанію. Досвід роботи не обов’яз ово. З/п 3500 рн. Конта ти: (094) 966-92-41 Е спедитор , промислова р па товарів. Ві - до 45 ро ів. З\п - від 2500 рн. Не а ентство. Конта ти: 40-02-39 Е спедитор -водію, до 45 ро ів, з/п - від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Е спедитор -водію, до 45р. З/П. від 2000 рн. наявн. вод.прав ат В,С. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Е спедитор -тор овом представни , до 40 р., пром р па товарів, з/п від 600 рн/ тиждень. Конта ти: 43-92-41 Е спедитор . Конта ти: 42-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Е сперт -оцінювач , рафі роботи 2/2, відповідальність, навчають, з/п від 150 рн/ день. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Еле три ам, 3 чол., Польща, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Еле три від 4 р пи доп с , з/п до овірна. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

37


БІРЖА ПРАЦІ

38

№11 від 28 березня 2012 ро Комірни жін., д/р, з 9 до 18, З/П 2000 рн, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

К харю, Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

Комірни , 24-50 р., з д/р та без, з/п 2500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65

К харю, помічни харя, рафі роботи до 23.00. Можливо без досвід роботи. Конта ти: (096) 485-99-55

Комірни , д/р, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Комірни , до 40 ро ів, бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Комірни , знання ПК, працювати з 9 до 19 од, оплата 1800 рн.+преміальні. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Комірни , повна зайнятість, д/р бажано, з/ п від 2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Комірни - омпле т вальни , до 40р., пром. р па товарів, з/п 600 рн./тиждень. Конта ти: 62-30-22

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ: Бармен, ДР, достойна заробітна плата, потижневий рафі роботи, др жній оле тив.

Еле три , д/р, 3 р. доп с , з/п. від 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Зварни ам ар оном (Польща, Німеччина), Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

Прибиральниця, рафі роботи позмінний.

Еле три , д\р, 3 р доп с . Конта ти: (067) 385-16-48

Зварни ам, рихт вальни , фарб вальни , шпа лювальни СТО Зарплата 50%. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Менеджер з продаж (а ропрод ція), ДР, вища освіта Е спедитор. Офіціант, потижнево, ом ні абельність, охайність. Охоронни , 20-35 ро ів. 160 рн/доба, рафі роботи доба через дві Автомийни , позмінний рафі роботи, з.п. від 2000 рн. Менеджер в тор овий відділ/ чолові , ДР в продажах. Касир, можна без ДР (проводиться навчання), відповідальність, офіційне працевлашт вання, соціальний па ет. К хар в

афе, потижневий рафі роботи, ДР, охайність, ом ні абельність.

Продавець одя , до 27 ро ів, ДР бажано. Тор овий а ент, ДР, ом ні абельність, з/п по домовленості, ДР, бажано власне авто. Майстер виробів з б рштин , з/п від 1000 рн. рафі роботи 8.00-17.00. проводиться навчання, бажано х дожня освіта. Пер

ар, ДР, з/п при співбесіді.

Обтя вальни меблів, ДР, з/п по домовленості. Менеджер з продаж б д. матеріалів, ДР в продажах, чолові . Водій, наявність водійсь о о посвідчення ате орії «Е» , ДР. Водій

ате орії В,С, ДР, без ш ідливих звичо .

Пилорамни , ДР. Пос домийниця, потижневий рафі роботи , ом ні абельність. Диспетчер-ло іст, ДР в ло істиці по У раїні та за ордоном. Швач а-за рійниця, ДР. Адміністратор, до 27 ро ів, ом ні абельність, доба через 2. Б х алтер на виробництво, до 45 ро ів, дос онале знання 1С, відповідальна. Слюсар еле тро стат Помічни

вання, ДР.

харя, арна заробітна плата, охайність, відповідальність

Швач а, ДР, бажання працювати, оплата до овірна. Дизайнер, знання PHOTOSHOP, ДР обов’яз ово. Шеф-

хар, ДР, рафі позмінний, достойна оплата.

Менеджер з продаж запчастин до автомобілів,24-35р. рафі роботи: 09:0018:00 Менеджер з продаж автомобілів, ДР в продажах.. Водій-е спедитор, ДР –водієм е спедитором. Слюсар–монтажн , ДР. Вантажни , рафі роботи позмінний. Автомийни , 8 од. Графі роботи є і нічні зміни. Еле тромехані , до 45 р., 3 р па доп с , позмінний рафі роботи

Еле три , офіційне працевлашт вання, з/ п 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Еле три 362-01-67

.

Конта ти:

26-96-35,

(067)

Еле тро-, азозварни , д/р, виробництво. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Еле тро-, азозварни , Польща, з/п до 1000 .о./міс, надається житло, харч вання за власний рах но , ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Еле трозварни , лицювальни Конта ти: (067) 362-94-46

, д/р.

Еле трозварни , Польща, з/п до 1000 .о./ міс, надається житло, харч вання за власний рах но , ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Еле трозварни . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Еле тромехані , чолові до 45 р., 3 р па доп с , позмінний рафі роботи. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Еле тромонтер , енер ети , /р пн.-пт., 9.00-18.00, з/п монтер - 1800 рн., енер ети - 2500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Еле тромонтер . Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Зварни ам. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Завапте ою, жін/чол, до 45 ро ів, з/п висо а. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Зав осп . Д/Р з б дматеріалами, зн. 1С б х , ві до 30р. з.п. 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Завід ючом відділом лінарії д/р, з/п 2700 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Зварни -рихт вальни , фарб вальни , шпа лювальни . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Інженер з охорони праці. Конта ти: (067) 385-16-48 б дівництв , до 50 офіційне працев л. Соборна, 61 (096) 349-99-34 КА

на с лад. Конта ти: 43-29-10

Інженер з ремонт принтерів. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Інженер , обсл ов вання приміщення, вища б дівельна освіта, чолові , до 45 ро ів. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Завс ладом, омірни , чол.25-35р. д.р з 9 до 18 сб.нд. вихідний з/п 2200 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 За рійни в ательє, з/п потижнево. Конта ти: 69-08-74, (050) 521-07-64 За рійни

. Конта ти: (050) 923-55-51

За рійниці, д/р, бажання працювати. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра За півельни на омп. техні , 25-35р. Конта ти: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Заст пни оловно о б х алтера. Жін а, вища освіта, знання ПК, «1С: Б х алтерія-8.8», досвід роботи. Конта ти: (091) 323-32-82

Інспе тор з адрів, д/р, до 45 ро ів, офіційне працевлашт вання, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Інстр тор з бо лін , від 18р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 КА «Ірбіс». Оновлення ва ансій щоденно. Конта ти: 43-37-36 Кальянни , 2д/2д, або 3д/3д. Конта ти: (093) 185-83-30 К а л ь я н н и , д/р від 3-х місяців. З\П до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Каменярам з досвідом роботи. Конта ти: (097) 511-40-48

Касир тор ово о зал 3 дні через 3 дні, з/п 1000+%. Конта ти: (067) 385-16-48 Касирам в інтернет л б дівч. до 30р., 1с/2с, З/П 200 рн/доба. Конта ти: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Касирам тор ово о зал , молодим працівни ам. Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Касирам, можливо без д/р, 2/2, до 45 ро ів. Конта ти: (067) 385-16-48 Касирам, можливо без досвід , 2 дні через 2 дні, ві до 45р. Конта ти: (097) 238-57-23

Зварювальни ам рихт вальни ам, фарб вальни ам, шпа лювальни ам. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Кредитним менеджерам в бан . Конта ти: (091) 323-32-82 Кредитном е сперт . в/о. Ві до 30 р., без д/р, а тивним. офіційне працевлашт вання. З/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Касир відділення бан , ві 21-35 р., д/ р від 1 р., /р 9.00-18.00, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02 Касир , без д/р, позмінний рафі роботи, з/п від 1200 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Касир , д/р не обов’яз овий. Конта ти: 23-41-56, (098) 386-51-86 Касир , д/р. Конта ти: 46-02-70

Касир -продавцю, з/п – 1200 рн. Конта ти: 40-15-97, (097) 087-72-08 Касир . Знання ПК, можна без досвід роботи. Конта ти: (096) 485-99-55 Керівни сл жби безпе и, чолові 40-50 р., війсь овий відставни . Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

КУР’ЄРАМ, ВІД 18 ДО 28 РОКІВ, ДЛЯ ПОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПО МІСТУ. З\П 200ГРН\ДЕНЬ. КОНТАКТИ: (098) 195-77-68 КУР’ЄРУ У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ, ПО МІСТУ ТА ОБЛАСТІ, ПРОМИСЛОВА ГРУПА ТОВАРІВ. СТАВКА 2400 ГРН.+%. НЕ АГЕНТСТВО. КОНТАКТИ: (098) 032-22-84

рн. Конта ти: (066)

К р’єр . Конта ти: (096) 199-62-62

К р’єр по міст . Дівчина або хлопець. Працювати з 9 до 18 од.З\П 1300 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 К харю (освіта, д/р). Конта ти: 40-15-97, (097) 087-72-08

. Конта ти:

. Конта ти: (097)

Лі арю-ортопед , травматоло вертеброло . Конта ти: (097) 238-55-30

і

Ло іст на вантажні перевезення, 25-45 р, можна без д/р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Ло іст на с лад, д/р зав оспом, ведення с ладів. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Ло іст , ві 25-50 ро ів, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Ло іст , д/р, /р пн.-пт., офіційне працевлашт вання, з/п від 2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Ло іст , можна без д/р, освіта по перевезеннях. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Ло іст . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Майстрам вн трішніх робіт (ламінат, плит а). Конта ти: (096) 221-04-49

МАЙСТРАМ НАНІКЮРУ, НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ ТА ПЕРУКАРЯМ-УНІВЕРСАЛАМ. КОНТАКТИ: (099) 383-30-09, (098) 112-76-18 Майстрам різно о профілю на б дівництво, Польща, з/п від 3 .о./ од., ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Майстр виробів з б рштин , з/п від 1000 рн., /р 8.00-17.00, проводиться навчання, бажано х дожня освіта. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Майстр для ремонт Конта ти: 43-16-85

б дівельної люль и.

Майстр з ремонт ПК, но тб ів. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Майстр з ремонт поб тової техні и. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Майстр з тон вання машин, д/р з/п до овірна, /р з 9.00 до 18.00. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Майстр мані юр та нарощ вання ні тів, в салон, диплом, д/р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Майстр металевих онстр цій. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Майстр на ви отовлення та встановлення металопласти ових ві он. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Майстр , в/о теплопостачання, вентиляція. Конта ти: (067) 363-48-45 Майстр - оптильни , можливо без д/р. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Мані юрниці, без посередни ів. Конта ти: (098) 591-18-44 Мані юрниці, д/р бажано, рафі н ч ий, з/п від 50%. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Мані юрниці, з 8-22 до 35р. З/П 100 рн в день. Конта ти: (097) 511-40-48 Мані юрниці. Конта ти: 62-66-86, (096) 444-98-30

К харю в афе, потижневий рафі роботи, д/р, охайність, ом ні абельність. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Мар ер , можна ст денти, знання правил ри в більярд, онс льт вання лієнтів, бронювання, з/п від 120 рн/доб . Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

К харю в ресторан, д/р, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Мар етоло ам. Конта ти: 42-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

К харю в ст дентсь е афе, при от вання страв з ідно меню та тех арт, медична ниж а, відповідальність, порядність, відповідна освіта, /р 8.00-15.00, сб.,нд. вихідні, з/п + премії за ви онання план . Конта ти: (093) 718-07-07 К харю в ст дентсь е афе. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 К харю д/р, ві від 20 до 45 ро ів, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 К харю, 1т/1т, з 10 до 23, терміново. Конта ти: (067) 385-16-48 К харю, без д/р, працювати з 8 до 17. тиждень через тиждень. Оплата 50 рн/ день. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 К харю, ві 30-50р., з 8 до 16 Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 К харю, д/р. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67

Керівни відділ звітності. Конта ти: 40-15-97, (097) 087-72-08

К харю, д/р. не менше ро 43-29-10

Ковалю. Конта ти: 64-45-61, 611-84-69, (093) 813-63-10

(097)

К харю, з/п 50 рн./день. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

до 40р., бажано д/р. Конта ти:

К харю, ор анізація весіль. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Комірни 43-29-10

Лі арю-вертерброло 238-55-30

МАЙСТРУ З НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ, Д/Р, АКУРАТНІСТЬ, З ПОВНОЮ АБО ЧАСТКОВОЮ БАЗОЮ КЛІЄНТІВ, НА МАТЕРІАЛАХ СТУДІЇ, З/П 40-50%. КОНТАКТИ: (097) 688-64-24

К р’єрам, достав а товар по тор ових точ ах м.Рівне та області. Чолові и, ві 20-40 р., робота стабільна, з/п 2500-4000 рн./ місяць. Конта ти: (094) 966-92-41

Касир на підприємство, ві 21-45 р., можливо без д/р, проводиться навчання, /р 8.00-18.00, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65

Лі арю ортопед -травматоло (097) 238-55-30

К р’єрам для роботи відділ достав и. Навчання та стаж вання - за рах но роботодавця, з\п - 1800-3400 рн. Конта ти: (093) 198-69-68

Касир в с пермар ет. Жін а до ЗО ро ів, можна без досвід роботи. Заробітна плата від 1300 рн. Конта ти: (095)243-51-74

Касир інтера тивно о л б , бажано д/р, приємна зовнішність, з/п від 2000 рн. Конта ти: (063) 628-96-53

Лицювальни , вимо и: інтер’єрний дизайн плит ою, омпон вання плит и із ламінатом, професійна робота на водяном плит орізі, з/п 30-50 рн./ в.м, не КА. Конта ти: (063) 071-50-81

Майстр для ремонт дах аража, недоро о. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32

К р’єр , з/п - 2200 407-84-21

Касир із знанням асово о апарат . Повна зайнятість. Ві від 20-35р. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Ла вальни ам онстр цій порош ом, Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

По рівельни ам. Європа.Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Касир (с пермар ет). Жін а до ЗО ро ів, знання ПК, бажання працювати. Конта ти: (091) 323-32-82

Касир , можна без д/р (проводиться навчання), відповідальність, офіційне працевлашт вання, соціальний па ет. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Зварювальни ам (МАГ, МІГ), зварювання метало онстр цій, сміттєвих онтейнерів, онстр цій до автомобілів. Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

Кранівни . Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

К р’єр , а ент з достав и та зб т , з власним авто. Конта ти: 42-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Збиральни меблів, 20-45 р., /р 9.00-18.00, з/п 1000-2000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65

Зварни висо ої валіфі ації, 4-5 розряд. Конта ти: (098) 386-56-22

. Конта ти: (098) 386-56-22

Кранівни на МАЗ з маніп лятором. Конта ти: (096) 485-99-55

Касирам, продавцям в с пермар ет, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Касир , мережі с пермар ет , д/р, з/п 1500 рн. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Збірни тр б металевих с ден. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Косметоло , д/р бажано, /р доба/доба, 9.00-20.00, з/п 40%. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Кранівни , д/р, чол. до 50 р., з/п 2500 рн. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82, (066) 145-20-00, (097) 033-84-42

Збиральни меблів з 9 до 18, д/р, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10

Збиральни меблів, д/р, офіційне працевлашт вання, з/п 1500-2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Контролер , вахтовий метод. Конта ти: (067) 385-16-48

Інженер -техноло з деревооброб и. Карпати. Конта ти: (097) 837-76-79

Каменяр . Конта ти: (098) 386-56-22

Завс ладом, омірни , д/р., терміново, ві 25-35 ро ів, з/п 2200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Контролер тор ових точо , можливо без д/ р. Оплата потижнево, ві 18-40 р. Конта ти: 45-00-17, (067) 364-45-13

Кранівни , д/р, робота в м.Рівне, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-37-36, (095) 687-67-36

.

Завід ючом с ладом, чол/жін. Д/Р сб. нд. вих з 9 до 17. З/П 2500 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Завс ладом, омірни Д/Р, терміново, до 50р. д.р. бажано. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Контролерам, жін ам, в Київсь обл., з/п 1300-1500 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Конта ти:

Інженер - омп’ютерни 40-15-97, (097) 087-72-08

К харю. Працювати 1\2 с то . З\П 140 рн\доб . Д\Р. Конта ти: (063) 628-98-82

Лі арям зі знанням іноземної мови. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Конс льтант домофонних систем. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Кошторисни

К харю. Конта ти: 62-19-79, (067) 947-03-68

з/п+%.

Конс льтант в тор ов фірм , ві - 18-45 ро ів, навчання та працевлашт вання без оштовне. З\п - 600-800 рн\тиждень. Конта ти: 40-02-39

Інженер з охорони праці, чол/ жін, наявність посвідчення. Ві необмежений, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

К харю-повар в приватний б дино , /р 4-5 од./день, з/п 800-1000 рн. Конта ти: (096) 161-16-44

р’єрам, 4 чол., з/ Конта ти: (094)

Конс льтантам з продажів, Конта ти: (067) 240-35-90

Інженер з охорони праці, 26-45р. наявність посвідчення. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Інженер з охорони праці, д/р, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

К харю, помічни харя, офіціант . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Лі арю-стоматоло з д/р. Заробітна плата висо а. Конта ти: (097) 511-40-48

Конс льтантам, з/п від 550 рн./тиждень, можливо без досвід роботи. Конта ти: (097) 645-91-28

Каменярам. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Завс ладом, ж/ч до 50 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Кондитер , можна без д/р, працювати по змінах. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Інженер з охорони праці, 25-45 ро ів, з/п від 2500 рн. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Завід ючом с ладом, д/р, чол/жін, /р 9.00-18.00, сб., нд.-вихідні. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Завс ладом, до 50р. сб.нд. вих. З/п. 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Кондитер , 20-35 р, д/р, або відповідна освіта, з/п 100 рн/день. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Інженер -механі , д/р 5р., в/о, 28-45р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Каменярам, Польща, з/п до 1000 .о./міс., надається житло, харч вання за власний рах но , ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Завс ладом, д/р 5 р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Кондитер , 1т/1т, до 45р., д/р не обов»яз овий. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Конс льтантам, 4 чол., п 150-200 рн./день. 966-92-41

Завід ючом асою, асирам в бан , офіційне працевлашт вання. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРОВОДИТЬ НАБІР ПЕРСОНАЛУ ВІКОМ 18-35 РОКІВ. КОНТАКТИ: (097) 742-24-38

(097)

Кондитер , пе арю,терміново, можна без д.р. бажання працювати. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Інженер

Зав. виробництвом в ондитерсь ий цех, д/р. Конта ти: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

40-15-97,

Зварни (вироби під тис ом). Конта ти: 40-15-97, (097) 087-72-08

Енер ети

Забійни , Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Конта ти:

Кондитер , пе арю, терміново, можна без д/р, бажання працювати. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Інженер з техна ляд по р., д/р обов’яз овий, влашт вання. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, Зебра

ЖІНКИ 20-34 Р, ЗАПРОШУЮТЬСЯ В КЛІНІКУ, ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ПРОГРАМАХ «ДОНОРСТВА ЯЙЦЕКЛІТИН» ТА «СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА» ДЛЯ ДОПОМОГИ БЕЗПЛІДНИМ ПАРАМ, ВИСОКА МАТЕРІАЛЬНА КОМПЕНСАЦІЯ. ЛІЦ. МОЗУ АВ №554391 ВІД 22.07.10 Р. КОНТАКТИ: (067) 410-85-85, (050) 448-88-42

.

Зварни ам. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Еле тромонтер . Офіційне працевлашт вання. Можна без д/р. Освіта еле три а. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 , в/о. Конта ти: (098) 386-56-22

Комірни 087-72-08

К харю, помічни харя, рафі тиждень через тиждень Заробітна плата від 500 рн/ тиждень. Конта ти: (097) 511-40-48

. Конта ти:

Мар етоло . Дівчина, хлопець до 35 ро ів, досвід роботи. Конта ти: (095) 243-51-74 Мар етоло 407-84-21

. Не а ентство. Конта ти: (066)

Медичній сестрі, до 50 р., д.р. терміново Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Медичній сестрі, до 50 р., д/р, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Медсестрі, зі знанням іноземної мови. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Менеджер в тор овий відділ, д/р в тор івлі. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Менеджер з редит вання в тор овий центр, з/п - став а +%, до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з ло істи и д.р. чол.. або жін. Ві не обмежений. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер з ло істи и, д/р, чол/жін, ві необмежений. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Менеджер з ор анізації роботи афе. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10


БІРЖА ПРАЦІ

№11 від 28 березня 2012 ро Менеджер з продаж авто, наявність водійсь их прав, хл/дів, 22-35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Мерчендайзер , д\р 1р, в\о, 22-26 р, з\п 3000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Менеджер з продаж автозапчастин, д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Мер чендайзер , від 19 р., бельний, ввічливий, З/П Конта ти: (097) 511-40-48

Менеджер з продаж Конта ти: (098) 070-76-28

автозапчастин.

Мерчендайзер , ч/ж до 30 ро ів, з/п 1800 рн. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Менеджер з продаж автомобілів, 23-33 ро и наявність прав ат. В-С, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Механі с/ машин, Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

Менеджер з продаж автомобілів, ві до 35 р., д/р в тор івлі. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Менеджер з продаж автомобілів, д/р, орист вач ПК. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Менеджер з продаж автомобілів, чолові . водійсь і права ат. В, бажано д/р, з/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: 43-90-92 Менеджер з продаж б дматеріалів, д/р в тор івлі. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Менеджер з продаж еле тронно о обладнання. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Менеджер з продаж еле тропрод ції, д/ р в тор івлі від 1 ро , власне авто. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Менеджер з продаж запчастин до автомобілів, ві 24-35 р., рафі 9.00-18.00 од., сб., нд., вихідні. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Менеджер з продаж запчастин, вимо и: ві до 40 р., знання б дови авто та с/ техні и, омп’ютер на рівні орист вача, робота в офісі, з/п став а +%. Конта ти: (067) 381-23-95 Менеджер з продаж запчастин. Д\Р в продажах. ЗП. Став а + %. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер з продаж інстр мент з посвідченням водія, продавцю інстр мент . Конта ти: (095) 504-22-08 Менеджер з продаж металопласти ових виробів. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Менеджер з продаж ор техні и та збор омп’ютерної техні и, в/о, став а + %, ві від 23 р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Менеджер з продаж , дівчина/хлопець, д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Менеджер з продаж , до 40 р., досвід роботи не обов’яз овий, можливо з власним авто. З/п від 2500 рн./міс. Конта ти: 43-92-41 Менеджер з продаж , з 9 до 18, З/П став а+%, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер з продаж , з/п - висо а. Конта ти: (066) 407-84-21 Менеджер з реалізації прод ції, знання ан л. мови та ПК. Конта ти: 23-33-09 Менеджер з реалізації прод ції, знання ан л. мови та ПК. Конта ти: 23-33-09 Менеджер з ре лами, 19-27 р., б/р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Менеджер з ре лами, в/о, д/р в ре ламі та продажах. Конта ти: 63-46-62 Менеджер з ре лами, д/р не обов’яз овий, знання ПК. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Менеджер з ре лами. Від вас: бажання заробляти, від нас: стабільність виплаті з/ п. Конта ти: 62-56-35, 63-46-62 Менеджер з ре лами. Дівчина до 35 ро ів. Ком ні абельна, відповідальна. Без д/р, з/п став а +%. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер з розвит мало о бізнес , в бан , /р 9.00-18.00, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02 Менеджер з т ризм , до 35 ро ів, д/р в продажах, з/п 2000 рн, а тивним, ом ні абельним. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер зі зб т , в/о, можна без д/р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер зі зб т , д/р в тор івлі, ом ні абельність, пром. р па, знання ПК, офіційне працевлашт вання, з/п висо а, надається сл жбовий автомобіль. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53

ом ні ависо а.

Механі , з 8 до 17, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Молодим енер ійним людям, в тор ов омпанію, є різні ва ансії, ар’єрний ріст. Всі мови при співбесіді. Конта ти: (094) 966-92-41 Молодим ом ні абельним людям, я і хоч ть навчатися, заробляти роші. Конта ти: (095) 896-02-18 www.eko.ffi.fm Монтажни ам метало онстр цій. Європа.Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Монтажни б дівельно о ришт вання, д/ р, без ш/з, не КА. Конта ти: (067) 362-55-01 Монтажни ондиціонерів, робота по міст , д/р. Конта ти: (094) 966-37-36 Монтажни пласти ових ві он. Д/р, з/п став а +%. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Монтер по ремонт орп сів ораблів. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 М лярам в Росію, з/п 1000 .о., офіційне працевлашт вання. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 М ляр , д/р, з/п від 2000 до 7000 Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

рн.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА, ВІК ДО 27Р. З\П - 3000 ГРН. КОНТАКТИ: (098) 699-82-49 На постійн робот потрібні люди на різні ва ансії сфері тор івлі, ві до 40 р.З/п 2500-4500 рн. Є ар’єрний ріст. Конта ти: 43-92-41

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ТЕСТУВАЛЬНИКІВ, ВІКОМ ВІД 18 ДО 26 РОКІВ. МОЖНА БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ. ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ, З\П ЩОДЕННО - 160 ГРН. КОНТАКТИ: 40-09-21 (067) 190-24-57

Оператор -механі для ремонт та обсл ов вання швейних машин (знання ан л. та порт . мов). Робота позмінно. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Оператор -фас вальни , д/р, повна зайнятість, офіційне працевлашт вання, з/ п від 3000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Опі нці в пансіонат, Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Опі нці в приватний б дино , різні міста та сім’ї, проживання та харч вання без оштовно. Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Опі нці. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Офіс-менеджер зн.ПК, з 9 до 18, с б. нед. вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Офіс-менеджер , 18-40 р., ом ні абельність, відповідальність, д/р, з/п 700 рн./тиждень. Конта ти: (097) 645-91-28 Офіс-менеджер , 21-35 р., знання Word, Exel, Net, вміння онс льт вати людей за телефоном, працювати з еле тронною поштою, з до ментацією, /р 9.00-18.00, пн.-пт., з/п 1500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Офіс-менеджер , 21-35р., робота в офісі, онс льтація лієнтів, робота в інтернеті, робота з паперами, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65

Няні. Конта ти: 43-29-10 Оббивальни ам меблів, Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність. З/П 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Офіс-менеджер , можливо без досвід роботи, від 20-40, знання ПК. Заробітна плата за домовленістю. Конта ти: (091) 323-32-82

Офіс-менеджер . Конта ти: 40-15-97, (097) 087-72-08

Офіціантам, д/р та без, /р тиждень/ тиждень, з/п за домовленістю. Конта ти: (096) 949-98-33 Офіціантам, з/п 400-600 рн./тиждень, можна без д/р. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Офіціант , д/р, з/п 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

40-15-97,

(097)

Офіціант . Конта ти: (095) 301-21-31

Охоронцю, ві від 22, після вій. сл жби, З/п висо а. Конта ти: (097) 511-40-48

Опал бни ам. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Охоронцю, працювати 1 доба/2 доби, з/п до 2000 рн. Конта ти: (097) 238-57-23

Менеджер , ст дент , з 9 до 13.30, зп 700 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер . Конта ти: 42-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Мерчендайзер на поб тов хімію, з/п 1600 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Мерчендайзер , без д/р, ві 18-25 р., /р 8.00-18.00, з/п 1800 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Мерчендайзер , в/о, до 30р., З/П від 2600 рн. Конта ти: (067) 385-16-48

Оператор ПК. Знання омп’ютера. З\П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Оператор та інстр тор з бо лін . Працювати позмінно. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Оператор , адміністратор , З.П 120 рн за доб , доба через дві. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Оператор - асир в інтернет л б. З/П 200 рн. за доб . Прац. 1д.через 2д. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Оператор - асир в Інтернет- л б, з/п 200 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Пер арю- ніверсал , д/р бажано, з/п до 50%. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Пер арю- ніверсал , д/р, можна в де ретній відп стці, з 16.00 до 20.00 од., з/п став а+%. Конта ти: 45-03-62, (050) 673-76-84

Конта ти:

Озеленювач в лиць. Конта ти: 40-15-97, (097) 087-72-08

Оператор ПК. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Конта ти:

Офіціант . Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67

Охоронцю, 1 доба/2, 160-180 рн. за змін , ві від 22-37 р., до 90 , ріст 175 см, д/р в охороні або армія. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Менеджер – онс льтант , продаж б дівельних матеріалів, д/р бажаний. З/ П став а + %. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

д/р.

Пер арю- ніверсал , д/р, мед ниж а, терміново. Конта ти: 45-03-62, (096) 165-98-34

Обтя вальни меблів, з/п за домовленістю. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Оператор ПК, тор ова фірма, знання 1С. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

ПЕРУКАРЮ, Д/Р. КОНТАКТИ: (067) 727-39-62

Офіціант , потижнево, ом ні абельність, охайність. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Охоронни , сл жба в ЗСУ, без ш ідливих звичо , подобовий рафі роботи. Конта ти: (095) 687-67-36, (098) 799-95-00

Менеджер відділ зб т , прод това р па, знання 1С. Відрядження по області. Конта ти: (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

По оївці в отель. Конта ти: 43-29-10

Пер арю- ніверсал , д/р від 1 р., з/п став а+%, терміново. Конта ти: 45-03-62, (096) 165-98-34

Обтя вальни меблів, д/р, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Оператор ПК, знання ПК, бажано 1С, робота з вхідною та вихідною до ментацією, /р 9.00-18.00, пн.-пт., з/п 1500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65

Пер арю, д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Офіціант , можливо без досвіт роботи, ві 20, З/П став а +%. Конта ти: (096) 485-99-55

Охоронни , вахта, 1 місяць/2 тижні, з/п до 3500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

фірми, повна рн. Конта ти:

По оївці в отель. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67

Офіціант , д/р від 20 до 35 ро ів, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Обтя вальни меблів до 30р. д/р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Менеджер т ристичної зайнятість, з/п від 1000 40-15-93, (097) 275-65-35

Пер арю з 8-22 до 35р З/П 100 рн в день. Конта ти: (095) 243-51-74

Пер арю-модельєр . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Менеджер по роботі з лієнтами, надання онс льтацій, прийом замовлень, д/р в тор івлі, стандартний рафі роботи. Конта ти: (095) 687-67-36, (098) 799-95-00

Оператор на збір замовлень, полі рафія, ом ні абельність, до 40 р., з/п 500-900 рн./тиж. Конта ти: 62-30-22

П е р с п е т и в н а робота для війсь овосл жбовців, педа о ів, пенсіонерів правлінсь их стр т р, для роботи в розширенні діяльності омпанії на міжнародном рин . Конта ти: (067) 360-95-88, (067) 362-02-32

Пер арю-модельєр , 26-19-41, (096) 248-85-65

Охоронни , 20-35 р., спортивної тілоб дови, з/п 160 рн./доба, рафі роботи доба через дві. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Менеджер територіальном з власним авто, повна зайнятість, омпенсація амортизації та пально о. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Пе арям. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Офіціант , 1т/1т, з 9 до 23, З/П 1200 рн. Конта ти: (067) 385-16-48

Менеджер зі зб т , можливо без досвід роботи, ві 18-40р., відповідальність, чесність, з/п 2500-3500 рн. Конта ти: 62-30-22

Оператор відеоспостереження, д/р від 1 р., достойна з/п, соц. па ет. Конта ти: 46-02-70

Пе арю-форм вальни , без д/р, ві до 40 ро ів, працювати по змінах. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Пер арю, мані юрниці, хороші мови, можливе навчання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Охоронни (вахтовий метод), чолові або жін а до 50 р. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Менеджер по роботі з персоналом, з/п висо а. Конта ти: (097) 759-51-73

Пе арю, нічні зміни, 3н/3н , З/П 1100+премія+харч вання. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Офіціантам. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Обвалювальни м’яса, чол.18-45р., заробітня плата від 1500. .р. 2\2 дня, навчання. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Оператор відеона ляд . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Пе арю, можна без досвід роботи, бажання працювати. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Офіціантам. Конта ти: (050) 438-39-78

Офіціант . 087-72-08

Менеджер по роботі з персоналом, до 35 р. Д.Р. Терміново. Конта ти: 43-90-92

Пе арю, д/р бажано, /р 3 дні через 3, офіційне працевлашт вання, з/п від 1100 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Пе арям, вантажни ам, можна ст дентам, нічні зміни від 100 рн/ніч. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Обвалювальни ам м’яса. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Операторам машин з- лиття під тис ом, Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

Па вальниці. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, перспе тива рост , з/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Обсл ов ючом персонал р їзних лайнерів. США. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Менеджер по роботі з лієнтами. Вимо и ом ні абельність, наполе левість, бажання працювати. Кар’єрний ріст. З\п 2800-4200 рн. Конта ти: 40-02-39

Па вальни на с лад, фас вальни , різноробочом , на постійн робот , з/п від 1800 рн., стабільна робота. Конта ти: 62-30-22

Пе арям з досвідом роботи, ві до 50р. Бажання працювати. ЗП 100 рн/зміна Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Охоронни , 1/2 доби, з/п 160 рн/доба. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Менеджер по роботі з лієнтами. Конта ти: 40-15-97, (097) 087-72-08

Па вальни ам. Конта ти: 42-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73

Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, з/п 1800 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Облі овцю з реєстрації б х алтерсь их даних. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Менеджер по роботі з лієнтами, чол./ жін., 23-40р., можливо без досвід роботи, відповідальність, чесність, ом ні абельність, з/п від 2500 рн. Конта ти: (097) 645-91-28

Па вальни ам на с лад. Не а ентство. Конта ти: (066) 407-84-21

Пе арю-форм вальни , до 40 р., можна без д/р, позмінно, офіційне працевлашт вання, з/п від 1500 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Менеджер зі зб т , до 35 р., можна без д/р, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Менеджер по роботі з лієнтами, офісна робота, стандартний рафі роботи. Конта ти: 43-37-36, (063) 628-96-53

Оцінювач ювелірних виробів, /р 4/2, без д/р, офіційне працевлашт вання, з/п 1500 рн.+%. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Офіс-менеджер , до 35 ро ів. З/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Офіціантам (помічни ам на хні), 3 дні робочих 3 вихідних, отельноресторанний омпле с біля Рівно о. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Няні, до 50 ро ів, в/о педа о ічна або психоло а, з/п висо а. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Охоронцям, чолові и 18-55 р., жін и 18-35 р., вахта по Рівненсь ій, Волинсь ій, Тернопільсь ій обл. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Пе арю- онс льтант . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Начальни зміни зі знанням техноло ії шваць о о виробництва. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Няні для дітей. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Охоронцям, чолові ам, ві 20-45 р., доба через дві. Конта ти: (096) 354-43-13

Офіс-менеджер , без д/р, ом ні абельним та п н т альним, до 35 ро ів. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Офіс-менеджер . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Н я н і для дітей + допомо а по дом , Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

Охоронцям, нічна зміна можл. ст денти з.п. 100 рн.за ніч Конта ти: (067) 385-16-48

Пе арю- ондитер , Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

Начальни відділ . Вища технічна освіта. Графі роботи з 9- до 18. З/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

НЕ АГЕНТСТВО. ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ЛЮДИ У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ ТА ЗБУТУ. СТАВКА 2400 ГРН.+%. КОНТАКТИ: (098) 032-22-84

Охоронцям, ві 25-45 р., з/п до овірна. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Офіс-менеджер , 22-45 ро ів, німець а дос онало, з/п від 2500 рн. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Офіс-менеджер , від 20-40, знання ПК та офісної техні и, перева а – ан лійсь а мова. Конта ти: (095) 243-51-74

Охоронцю, працювати доба/дві, з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 385-16-48

Пер арю- ніверсал , 26-19-41, (096) 248-85-65

д/р.

Конта ти:

Пер арю- ніверсал . Конта ти: 45-43-02, (067) 208-19-10 Пер арю- нфіверсал , без посередни ів. Конта ти: (098) 591-18-44 Пер арю. Конта ти: 280-00-75, (050) 662-96-76

5-43-30,

(096)

63-56-03,

(050)

Пер арю. Конта ти: 64-45-61, 611-84-69, (093) 813-63-10

Пер арю. 435-56-13

Конта ти:

Охоронцю. Ві 20-50 ро ів, сл жба в ЗСУ, працювати 1/2, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Охоронцю. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Охоронцям в Київсь область, з/п 1300-1500 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Охоронцям в Рівне, Київ, Житомир, Львів. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Охоронцям вахтовий метод, 2т/2т, З/П 2700 рн. Конта ти: 43-29-10 О х о р о н ц я м на підприємство, охорона території с ладсь их приміщень та офісно о, ві 18-50 р., /р 1/2, з/п 1500 рн. Конта ти: (097) 616-62-65, (066) 048-97-02 Охоронцям по міст , З.П. від 1200 рн. з 9 до 20 3дні через 3. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 О х о р о н ц я м , 18-45 р., можна без д/р, вахтовий метод, проживання та харч вання оплач ється. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

рн в день. 238-57-23,

По оївці, з 9.00-21.00, 7 рн./день. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 По оївці, Польща, 1 місяць стаж вання без з/п, з/п 7-8 злотих/ од., ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Помічни автомаляра, Конта ти: (096) 387-12-52

д/р

бажано.

Помічни б х алтера, ві 23-45 р., /р 8.00-18.00, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02 Помічни б х алтера. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67 Помічни завс ладом, до 50 р., з/п - 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Помічни харя в афе, з/п 70 рн./день. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Помічни харя, д/р, рафі роботи ½ або потижневий, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Помічни харя, з 10 до 23, з/п 600 рн/ тиждень, можливо без д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Помічни харя, хороша з/п, охайність, відповідальність. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Повар . Конта ти: (050) 438-39-78 Повар . Конта ти: 40-15-97, (097) 087-72-08 По оїв ам, офіціантам, помічни ам харя в пансіонат, Польща, з/п до 1500-2000 злотих/міс, надається житло і харч вання, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 По оївці в отель (Варшава, прибирання імнат), Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: (098) 027-46-15 По оївці в отель, 3 дні через 3 дні, з/п 100 рн/день. Конта ти: 43-07-40 По оївці в отель, ві 20-45 р., з/п 1200 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65, (066) 048-97-02

Працівни ам в с пермар ет, продавці та ви лад а товар , асири, ві 20-45 р., /р 2/2 з 8.00-22.00, з/п 1200 рн. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65 Працівни ам в теплицях. Європа. Азія. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Працівни ам для монтаж хонних меблів, шафи- пе, Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15

ПІДПРИЄМСТВУ З ВИГОТОВЛЕННЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ ПОТРІБНІ СТОЛЯРИ, ВСТАНОВЛЮВАЛЬНИКИ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (067) 628-34-76

Повар , харю, пе арю, д/р від 2 р., ві 23-50 р., /р 10.00-22.00, тиждень/тиждень, з/п 900 рн./тиждень. Конта ти: 43-30-34, (097) 616-62-65

Працівни ам а тивним, цілеспрямованим, впевненим в собі, ві від 22 р., бажання б ти спішними, здоровими. Конта ти: (067) 360-95-88, (067) 362-02-32

Помічни харя 1т/1т, з 10 до 23, офіційне працевлашт вання. Конта ти: (067) 385-16-48

Помічни харя, можливо без д/р, /р тиждень/тиждень, з/п до овірна. Конта ти: (096) 949-98-33

Повар , д/р бажано, з/п 700 рн./тиждень, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Працевлашт вання за всіма б дівельними спеціальностями: шпа лювальни ам, бетонярам, робота в Рівном та по У раїні. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Працівни ам в цех на виробництво, жін./ чол., позмінний рафі роботи, робота в Польщі. Конта ти: (095) 687-67-36

Пилорамни , д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Повар в ресторан, до 30 ро ів, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Прас вальни , /р пн.-пт., офіційне працевлашт вання. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

По оївці. Європа.Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Помічни харя, харю, офіціант , бармен , терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Плиточни ам, іпсо артонни ам. Д\Р. Робота в Рівном . З\П до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

(067)

По оївці, до 55 ро ів, 100 Конта ти: 43-07-40, (097) (066)794-04-60

(097)

Охоронцю, чолові до 30 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 26-96-35,

По оївці, до 45 ро ів, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Пер арям, мані юрницям. Хороші мови. На відсот ах. Можл.навчання. Конта ти: (067) 385-16-48

Підсобни ам, вантажни ам, різноробочим на с лад, з/п 100-120 рн./доба. Конта ти: (094) 966-92-41

Конта ти:

По оївці, до 45 р., офіційне працевлашт вання, можливі нічні зміни, з/п від 1500 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35

Помічни харя, харю, офіціантам, барменам. Терміново, з/п. висо а. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Охоронцю, чол., ві від 22, після вій. сл жби, З/п висо а, можливо ст денти. Конта ти: (096) 485-99-55

Охоронцю. 362-01-67

39

Охоронцям, 2 дні/2дні, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Помічни харя. Працювати з 10 до 23. Зарплата 600 рн в тиждень. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Помічни менеджера, ві - 18-45 р., можливо без д\р, з\п - від 2400 рн. Конта ти: 40-02-39 Помічни менеджера, менеджер по тор овим точ ам, 6 ва ансій, ві 19-35 р., вміння працювати з лієнтами, ар’єрний ріст, з/п 2500-4000 рн. Конта ти: 43-92-41 Помічни на виробництво, ЗП від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Помічни повара, до 40 ро ів, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Постачальни товар , до 35 р., можна без д/р, з/п 2500 рн. Конта ти: (097) 645-91-28 Пос домийниці, в афе. Конта ти: 61-04-44 Пос домийниці, до 55 ро ів, тиждень/ тиждень, з/п 1200 рн, додом довозять на та сі. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Пос домийниці, до 55р. 1Т через 1Т , з 10 до 22 ,З.П. 1200 рн Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Пос домийниці, до 60 ро ів, з/п 1200 рн. Конта ти: 43-29-10 Пос домийниці, з/п 500 рн/тиждень, додом розвозять. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Пос домийниці, потижневий рафі роботи, ом ні абельність. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Пос домийниці. Працювати 1 день через 2. З\П 1500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Пралі. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67

Працівни ам для оброб и рчат, Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Працівни ам для прибирання отелю, Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Працівни ам для роботи в Києві, дівчатам від 18 р., з\п від 5000 .о., житло надається. Конта ти: (067) 403-40-69, (063) 619-69-96 Працівни ам забою х доби. Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Працівни ам зі збор пол ниць. Європа.Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Працівни ам на випіч млинців, т/т, 50 рн./день. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Працівни ам на збирання шампіньйонів, Польща, жін и до 45 р., від 600 .о./міс., ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Працівни ам на збір пол ниць, з/п 150 злотих/день (від виробіт ), житло, харч вання надається, Польща, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (09499 5007) 611-84-69, (093) 813-63-10 Працівни ам на збір шампіньйонів, 20 чолові , з/п від 500-1000 .о.(від виробіт ), житло надається, Польща, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Працівни ам на зрізання печериць в теплиці, Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Працівни ам на меблевий завод (швач ам, оббивальни ам, за рійниам), Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: (098) 027-46-15 Працівни ам на птахо омбінат. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Працівни ам на різні ва ансії в тор івельн омпанію, з/п 2000-4000 рн. Конта ти: 62-30-22 Працівни ам на різні ва ансії в тор ов фірм , ві - 18-45 ро ів. Навчання та працевлашт вання - без оштовне, перспе тива. З/п - 650-800 рн/тиждень. Конта ти: (097) 759-51-73 Працівни ам на розчист дорі пилою. Польща. Ліц. АВ №378136 від 20.10.2008 р. Конта ти: 43-56-69, (098) 027-46-15 Працівни ам на с лад. Не а ентство. З/п від 100 рн/день. Конта ти: (097) 759-51-73 Працівни ам на с ладання