Issuu on Google+

№9 (499) від 14 березня 2012 року Ціна 2 грн. 99 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


6

№9 від 14 березня 2012 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ

АФІША РЕКЛАМИ ............3 ПРОГНОЗ ПОГОДИ....................3 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ .................................4

НЕРУХОМІСТЬ 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................9 Здам..........................................9 Винайм ....................................10 Обмін.........................................10 Пропон ю....................................10 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................11 К плю........................................12 Здам..........................................12 Винайм ....................................12 Обмін........................................12 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................12 К плю......................................13 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................13 Здам........................................13 Винайм ..................................13 Обмін.......................................13 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................13 К плю......................................13 Здам........................................13 Винайм ..................................13 Обмін.......................................13 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................14 К плю......................................14 Здам........................................14 Винайм ..................................14 Обмін.......................................14

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................15 К плю......................................15 2.2.0. Б дівельні та оздоблювальні матеріали Продам.....................................16 К плю......................................16 2.3.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................17 К плю......................................17 2.4.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................17 К плю......................................17 2.5.0. Еле трообладнання Продам.....................................17 К плю......................................17 2.6.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................17 З ви отовлення..........................17 З встановлення...........................18 Інші........................................18 2.7.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................18 К плю......................................18 Пропон ю..................................18

МЕБЛІ 3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................18 К плю......................................18 Пропон ю..................................18

БІЗНЕС 6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................19 К плю......................................19 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................19 К плю......................................19 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 6.9.0. Спецодя ..........................19 Продам.....................................19 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 6.11.0. Конта ти.........................19 Пропон ю..................................19

ТЕХНІКА 7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................19 К плю......................................19 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................19 К плю.......................................19

ПОБУТ

8.1.0. Одя , вз ття Продам....................................20 К плю.....................................20 8.2.0. Дитячі товари Продам....................................20 К плю......................................20 8.3.0. Галантерея, т анини Продам....................................20 К плю......................................20 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам....................................20 К плю......................................20 8.5.0. Медицина, осмети а Продам....................................20 К плю......................................20 8.6.0. Мистецтво Продам....................................20 К плю......................................20 Пропон ю.................................20 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам....................................20 К плю.....................................20 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................20 К плю.......................................20 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................20 К плю......................................20 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................20 К плю.......................................20 Подар ю...................................21 Пропон ю..................................21 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам....................................21 К плю......................................21

БЮРО ПОСЛУГ 9.5.0. Навчання Пропон ю....................................21 9.5.0. Юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................21 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................21 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................21 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................21 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................21 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................21 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................21 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................21 К плю......................................21 Пропон ю..................................21

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ............22

АВТОАФIША 4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................24 К плю......................................24 Обмін.......................................24 Оренда......................................24 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................25 К плю......................................25 Обмін.......................................25 Оренда......................................25 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам....................................26 К плю.....................................26 Обмін......................................26 Оренда.....................................26 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................27 К плю......................................27 Обмін.......................................27 Оренда......................................27 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................27 К плю......................................28 Обмін.......................................28 Оренда......................................28 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................28 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................28 К плю......................................29 Обмін.......................................29 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................30 К плю.......................................30 Пропон ю..................................30 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................30 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................30 Попит......................................30 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................30 К плю......................................30 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................30 К плю......................................30 Автодовід а................................30

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................31

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ .................35

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............38 10.2.0. За блено, знайдено........38 Ш аю робот ............................39 ТЕРМІНОВО В НОМЕР.............41 ГОРОСКОП................................41 КРОСВОРД...............................42 АФІША ДОЗВІЛЛЯ......................42

№9 від 14 березня 2012 ро

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в

азеті «Афіша.Рівне»,

приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі видах о олошень, а та ож не дає нія их

на розс д тижневи а «Афіша.Рівне». Передр

Лише в том і

ється

не

всіх

арантій, пов`язаних з п блі ацією

вищев азаних матеріалів. Інформація приймається і п блі оп блі овані в

Оплатити платні о олошення можна

ється ви лючно

ов вати матеріали,

азеті “Афіша. Рівне”, забороняється! випад

, я що Ви з одні з

сіма п н тами вищев азаної

мовами п блі ації (див. нижче), Ви можете

обся ом посл

, я і надає

оди

орист ватися повним

азета «Афіша.Рівне».

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Вчинення дій щодо подачі о олошення, в б дь-я ий передбачений для цьо о спосіб вважається письмовою з одою* (письмовим, добровільним, волевиявленням) фізичної особи – подача о олошення на оброб її персональних даних та їх п блі ацію в межах наданих для др в азеті. * відповідно до п.6 ст. 6 За он У раїни від 1.06.10 №2297-IV «Про захист персональних даних» не доп с ається оброб а даних про фізичн особ без її з оди. Відповідно до ст.2 цьо о ж за он , персональні дані – відомості чи с пність відомостей про фізичн особ , я а ідентифі ована або може б ти он ретно ідентифі ована. 2. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 3. Інформація від подавачів др

ється

раїнсь ою та російсь ою мовами

4. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних

понах

- по телефон /фа с 625-635, 634-662 - за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон

(094) 966-87-92

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Інтернет: www.ar.rv.ua

5. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об“є том продаж 6. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 ��ижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 7. Кіль ість без оштовних о олошень від однієї фізичної особи не має перевищ вати 5-ти в одном номері азети 8. Те ст о олошення повинен починатися з предмет

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою до 22 слів, 5 рн. за подач

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Варіант №2

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом

до 22 слів, 7 рн. за подач

півлі/продаж /обмін

9. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

10. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ

Варіант №3

11. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об“ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 12. Претензії через затрим реда ція не приймає

чи втрат

о олошень, відправлених поштою,

13. Реда ція з читачами не лист ється

О олошення, виділене рам ою

до 22 слів (розмір 20 х 41 мм) 7 рн. за подач

14. О олошення, подані в азет , розміщ ються на сайті www.ar.rv.ua 15. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 16. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст

та

мов п блі ації о олошень.

17. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 18. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав“яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення без зазначення в те сті номера, дати видачі відповідної ліцензії та назви ор ана, я ий її видав, я що це передбачено діючим за онодавством; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 19. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є:

Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Зміст подано о о олошення повинен відповідати вимо ам діючо о за онодавства, не с перечити здоровом л зд та нормам моралі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про “Афіша. Рівне”

1. Комерційні о олошення приймаються: - по телефон

понах в реда ції та за

О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

Комерційні о олошення - на вирізних

Варіант №4

Варіант №6

сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

іос ах ТзОВ «РівнеПреса»

мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че .

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

5. У випад не оп блі вання платно о о олошення, на вимо лієнта реда ція розміщ є та е о олошення в наст пном номері за власний рах но або повертає вартість та о о о олошення на підставі пред’явленої витанції про оплат

т. хх-хх-хх

6. Ори інали понів про прийняті о олошення збері аються в реда ції протя ом 1 місяця. Після за інчення цьо о термін відповідний пон не може б ти пред’явлений на вимо подавача о лошення та інших осіб Останній термін прийом

омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua. Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00

Ре ламний відділ:

О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., п блі ється ви лючно після надання в реда цію опій та их ліцензій, сертифі атів, дозволів, засвідчених встановленом поряд .

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua

Ре ламодавець в обов’яз овом поряд повинен надати сі дозвільні до менти, або ж разі їх ненадання арант вати, що йо о діяльність не потреб є ліцензії, спеціально о дозвол або виробництво чи реалізація ре ламовано о товар не підля ають обов’яз овій сертифі ації. У разі притя нення видання до відповідальності, ре ламодавець зобов’язаний відш од вати збит и завдані наслідо ненадання відповідних дозвільних до ментів.

office@ar.rv.ua «Афіша. Рівне» в соціальних мережах:

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

Відділ о олошень:

ий

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.

В онта те: www.vk.com/afisha_rivne Twitter: www.twitter.com/afisharivne FaceBook: www.facebook.com/138882819544631


№9 від 14 березня 2012 ро

НЕРУХОМІСТЬ Квартири 1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн • Д ндича, 2/9

вартир , в л. Ц, 31/18/6, «малосімей », власни . Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: 24-43-72

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 2/9 п, терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн • П ш іна, 6/9

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/9П, 30/ 12/8,5, бал он, бойлер. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Вербова, Ювілейний, 30 в.м. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/17/9, лічильни и на вод , можливість доб дови, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9П, 34/17/9, не това, лічильни и, висо ий цо оль. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 30/13/9, звичайний стан. Терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-19-96, (097) 408-12-27, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 30/16/6, житловий стан, без бал она. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

вартир , в л. ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 30/17/6. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

місце, можливо з меблями.Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 22/12/5, євроремонт Ціна: 22000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , Бояр а, Д бенсь а, 3\9П, 35\17\8, бал он. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/4Ц, 30,6/17/5,8. Жилий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , • євроремонт, центр, зр чне, тихе

1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. КОНТАКТИ: WWW.GIDREALTY.COM.UA 1- імнатн вартир , 3/9П, 34/18/9, без ремонт , не това. АН «Авеню». Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net 1- імнатн вартир , в л Д.Галиць о о, 3/ 9П, 36/17,5/9, ремонт,м/п ві на, бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л Лермонтова, 7/ 9ц., 36,5/18/9, чесь ий прое т, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-13-36, (096) 438-67-85 1- імнатн вартир , в л. Бояр а, 8/9 п, 33/ 18/8, євроремонт, м/п ві на, замінена сантехні а. Ціна: 35300 .о. Конта ти: (099) 910-80-91 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, (Ви овсь ий), 7/9 ц, 48/20/15, ремонт, автономне опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. БУКОВИНСЬКА, (ВИГОВСЬКИЙ), 7/9 Ц, 48/20/15, РЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ. ЦІНА: 55000 У.О. КОНТАКТИ: 43-36-38, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 5 ц, 50 в.м., перепланована в 2- імнатн , віп-ремонт, доро і вмонтовані меблі, шафи- пе. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9 п, 34/18/8, євроремонт, нова столяр а, ві на, двері, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 7/9 ц, 48/23/10, ремонт, автономне опалення. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н.Автово зал , 6/9 Ц, 40/18/12, новоб дова, автономне індивід альне опалення. Терміново. Тор . Ціна дійсна до інця місяця. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9 ц, 41/20/9 Ц, новоб дова, дахова отельня. бал он зас лений. Ві на в двір. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9 п, євроремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 31/16/6 хр щов а з євроремонтом, мебльована, с п тни ова антена. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 31/18/5.5, ремонт, бал он. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 34/19,3/5, малосімей а з осметичним ремонтом, с/в облицьований плит ою, зас лений бал он. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 31/ 18/5,5, ремонт, олон а, не това, м/п ві на, нова столяр а, сантехні а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 32/18/6.5, євроремонт, вмонтовані меблі, хонна техні а, не това. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, імната в ртожит ,13 в.м., ремонт. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 9 п, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/ 10П, 34/18/9, житловий стан Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9 П, 31,5/12,5/8,7. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9 п, 31,5/12,5/8,7 /5,4л в.м. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 8/ 9 п, 34/17.4/9, ремонт, вмонтована шафа пе. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о 3/ 9П,36/17,5/9 ремонт, нова провод а, нова сантехні а, м\п ві на, зас ленний бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9Ц, 36/17/8. «Чеш а», хороший стан, мебльована. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9 ц, 18/12/4, санв зол-плит а, вмонтована хня. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9 ц, 31/18/6, ремонт., можливий обмін на 2- імнатн з доплатою. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/17/9. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 3/ 9П,36/17,5/9 ремонт, м\п ві на, бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 5/ 9 п, 36/18/9, жилий стан. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/18/9, хороший осметичний ремонт Ціна: 29500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/ 9 ц, 36/18/9, меблі, чеш а, с лопа ети, броньовані двері. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9 п, 34/18/8, ремонт, пл.ві на, лічильни и на опалення. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/ 9Ц, 36/18/8, звичайний жилий стан, меблі. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9 п, 35/18/9, євроремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 ц, 39/-/14. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9 п, 35/18/9, ремонт, МПВ, не това Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 п, 34/17/8, євроремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 ц, 35 в.м. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П 30/ 12/8,5, теплена лоджія, бойлер. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 п, 33/13/9, 2 лоджії, житловий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9П, 30/ 12/8,5. Вели а лоджія, хороший стан, меблі. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 п, 34/18/8,4 в.м. ремонт. терміново. Ціна: 31000 .о., тор . Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 П, 34/18/8,4, ремонт, терміново. Ціна: 31000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9Ц, 18 в.м., звичайний жилий стан, санв зол і хня на 2 імнати. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9Ц, 22/12/, зроблена хня, ванна, т алет. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4/9П, 34,5/17/8,4. Жилий стан. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/9 п, 32/12/8. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/5 ц, 37/19/7. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/9 Ц, 31/17/5,5, хороший жилий стан. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

5

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9 п, 35/18,5/9, ап. ремонт, нові еле три а, сантехні а, ві на с лопа ет нові, ахель, пар ет. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (099) 910-80-91 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9П, 34/17,2/7,8. Без ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9Ц, 30/18/6, євроремонт, не това. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9 Ц, 30/18/5,5 ремонт. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9 ц, 30/18/5. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9Ц, 30/18/5,5. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/2 ц, 28/16/7, олон а, висо і стелі, ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/2Ц, 29/17/7. Ремонт, висо і стелі, олон а. Ціна: 24500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 4/5 ц, 32/16,4/7 в.м хороший стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 4/5 Ц, 32/16,4/7, хороший стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. К.Сав ра, 1/5 ц, 38/18/8, д бовий пар ет. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, 36/19/9, євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 П, 34/18/8 ремонт . Терміново. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9 п, 35/18/9, євроремонт, пар ет. Бал он зас лений, ві на в двір. Терміново. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н 12 ш оли, 1/5 ц, 31/16/5,5 хр щов а, без ремонт , проте охайна, є бал он. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 3/5Ц, 31/18/5. Жилий стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5 ц, 31/18/6. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 31/17/6.1, без ремонт . Ціна: 27500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/ 5ц, 20/12/, євроремонт, еле троплит а, нові тр би, залишаються меблі, бойлер, д шова абіна. Ціна: 17500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/ 5Ц, 30/17/6, ремонт, мебльована. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/ 5Ц, 31/17/6. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/ 5Ц, євроремонт, не това, м/с тип . АН «Авеню». Ціна: 17 000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, (новоб дова) 1/5 ц, 51/24/14 в.м. ремонт, автономне опалення, бал он. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5 ц, 52/24/14, новоб дова, ремонт, лічильни и, автономне опалення. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5 ц, 52/24/14. Ціна: 45500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 5Ц, 51/24/14, автономне опалення, ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 5Ц, 52/24/14, новоб дова, ремонт, бал он, лічильни , автономне опалення. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 Ц, 51/23/14, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/23/14. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/24/14. Ціна: 48500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/ 5Ц, новий б дино , 51/23/14 стан після б дівельни ів, автономне опалення. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 3/9 Ц 34/17,4/8 б дино по ращено о план вання, жилий стан, бал он зас лений, є лічильни и. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 1/5 Ц, 51/24/14, ремонт, автономне опалення, бал он. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 2/5 Ц, 51/24/14, автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Корольова 5/5Ц, 33/17/6, бал он, част ово мебльована. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 3/9 ц, 30/18/6. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Корольова 5/5Ц, 33/17/6, част ово мебльована, бал он. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 3/9Ц, 30/18/5,4, малосімей а. Жилий стан. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 1/5 Ц, 31/17/6, мет/пласти . ві на, бал он. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 31/17/6. Хороший стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Корольова, повноцінна, 5 поверх, ремонт, 32 в.м. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9 п, 34/17/9, ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9П, 34/18/9, євроремонт, вмонтовані меблі, зас лений бал он, теплений. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 вартир , в л. Костромсь а, 4/ 1- імнатн 9 п, 31/12/7, зас лений бал он, + сайдин , броньовані двері, нова сантехні а, бойлер, лічильни и, домофон, арний стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/ 9 п, 31/12/7,ремонт, бойлер, лічильни и. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/ 9 Ц, 36,7/20,0/8,5. Чесь ий прое т. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 60-88-68, (097) 653-24-32 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/ 9П, 34/18/9,ремонт, МПВ, нова столяр а, сантехні а, зас лений бал он. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/ 9 П. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/ 9П, 35/17,1/9. Ремонт, бойлер, ондиціонер. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Лермонтова,1/5Ц, 42/18/11. По ращене план вання, ремонт, автономне опалення. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, З / 9, 34/19/9, малосімей а, жилий стан, Можливий обмін на. б дино . Ціна: 23000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

1- імн атн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5 ц, 39/20/9, житловий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 2/4 Ц, 54 в.м новоб дова після заб довни а, автономне опалення, піді рів підло и, броньовані двері, металопласти ові ві на. Ціна: 54000 .о. Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 5/5Ц, 38/20/7,5. По ращене план вання, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 355000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 1 поверх, жил.стан, 32 в.м. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 1/9 п, 31/12/7, хороший житловий стан, нові двері. Ціна: 21000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 Ц, 36/19/8 ремонт, с лопа ети, бал он не зас лений, підвал. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, 37/20/8. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. М.Узвіз, це ла, вартира з ремонтом. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 3/9 п, 31/12/9 жил/стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 30, 7/9 Ц, 31/18/6. Біля с пермар ет «Літа». Ціна: 24500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 7/9Ц, 29/17,5/5,5 м\п ві на, част ово мебльована. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, «малосімей а», 5/9 Ц, 28/14/5,5. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 П, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 П, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9П, 32/13/9. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№9 від 14 березня 2012 ро

1- імнатн вартир , в л.Коновальця, 2/5 ц, 51/25/14, автономне опалення. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 П, 49 в.м. звичайний жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 45/24,5/ 8 в.м, 5/9п, по ращене план вання, без посередни ів. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 26-61-25, (098) 529-98-15

1- імнатн вартир , в л.О.Телі и, 1/2 ц, 32.6/21.7/5.5, житловий стан, олон а, азова піч а. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 п, 44/32/6. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 48 в.м., 1 поверх, олон а. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 44/30/6. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 ц, чеш а, 52/30/9, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 9/9 п, 34/17.5/9, броньовані двері, пласти , дерево-ві на, стіни пофарбовані, шпалери - ванна. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , Здолб нів, це ляний б дино , житловий стан, 24 в.м. Ціна: 17500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Оле син, 2/2 Ц,42 в.м., євроремонт, лоджія на всю довжин імнати, автономне опалення, олон а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , Пр. Мир , 1/5 Ц, 30 в.м., під омерцію. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, євроремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , Пр.Мир , 1/5 ц, 30 в.м під омерцію. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 П, 31/12/6. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 3/9 ц, 30/18/5, без ремонт , пл.ві но. Ціна: 21500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 27/14/6. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 ц, 36/18/9. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/5 ц, 33/19/6, житловий стан, вели ий бал он. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9П, 34/ 18/9. Хороший жилий стан, бойлер. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 32/12.5/7, осметичний ремонт, рім ванної. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , пров. Робітничий, 3/ 5Ц, 37/18/8,7, малосімей а. Потреб є ремонт . Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , р-н Північний, 1 / 9 П; 33,7 / 18,5 / 9,0. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-80-91 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, євроремонт, мебльована, 4 поверх, 30 в.м, власни . Ціна: 28000 .о. Конта ти: (068) 230-47-77

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9 п, 34/17,2/7,8 в.м. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9Ц, 26/ 14/6, євроремонт, бойлер, лічильни и. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9П, 34/18/7, євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9 П, 34/18/8, або обмін на 2- імнатн . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9Ц, 22/ 12/5, малосімей а. Ремонт, нова столяр а. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9П, 34/18/9. Хороший стан, вмонтована хня, бойлер. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9 п, 34/18/9, житловий стан, не това сонячна сторона. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 7/ 9 п, 34/18/9, ремонт, не това, бал он. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Гостин , в л. Кн. Романа, 5/5Ц, 18,13/5. Євроремонт. Ціна: 17000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, 23/11/5, чиста, с ха, нові ві на, житловий стан, ліфт працює, зас лений бал он. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9, 34/17,2/7,8. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 1/5 ц, 38/20/10, ремонт, ві на на доро . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Кімнати (три поряд) в ртожит ,38 в.м., р-н Льоно омбінат , порядні с сіди. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 3/5 Ц, 30/17/6, олон а, звичайний стан. Ві на в двір. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Кімнат в ртожит , в л. Соборна, 1/5 Ц, 32 в.м., можливо під омерцію. Конта ти: 60-88-68, (098) 156-45-20

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 Ц. Можливий тор . В роз мних межах. Ціна: 19700 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9Ц, 20,2/10,8/5, малосімей а. Косметичний ремонт, відо ремлений оридор - 5,8 в.м. Ціна: 19000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9Ц, хороший жилий стан. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3/12.10, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, СОНЯЧНА СТОРОНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЦІНА: 22000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт, не това. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Ювілейний, 7поверх, 30 в.м., вели а імната, терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9П, 34/17,8/7,5, ремонт. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 7/9 п, 35/18/8, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, ондиціонер, теплений бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в 33/22/7 б/р, аз. олон Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-57-59, (068)146-63-37,

л. О.Телі и 1/2 ц, а, пічне опалення. 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 2/9Ц, 49/22/16, новоб дова, автономне опалення, після заб довни ів. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Орлова, 5/9Ц, 37/ 18/8, без ремонт . Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Острозь о о, 3/5 ц, 31/19/5. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 33/ 19/6, ремонт, меблі. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 4/ 9 Ц, 33/19/6, євроремонт, перепланований ртожито . Ціна: 27000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 4/ 9Ц, 33/19/6. Ремонт, вихід з хні на бал он, вмонтована хня. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 34/18/9. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9 Ц, 32/18/5, перепланований ртожито . Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 35/18/9, є бал он, під євро, підвал. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9 ц, пар ет, зас лений бал он, бойлер. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 60-88-68

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9П, 35/18/9, жилий стан, нова сантехні а, м/ п ві на, лічильни и, санв зол роздільний, вели ий доб дований бал он, за онений, теплений. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/9 п, 34/18/8, повноцінна вартира з ремонтом. Ціна: 29500 .о., тор . Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/9 п, 35/18/8, ремонт, с лопа ети. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/9 п, ремонт, с/в о ремо. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 1/ 9П, 34/18/9. Част овий ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/ 9П, 34/18/9, ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/ 9П, 34/18/9. Ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9 ц, 34/17/7.5, осметичний ремонт, нові двері, 1 ві но нове, част ово нова сантехні а. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Міц 34/16,6/6,5. По ращене осметичний ремонт, бал он. .о. Конта ти: 62-04-17, (097)

евича, 1/9Ц, план вання, Ціна: 34000 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, 35/18/9, житловий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2 поверх, це ляний б дино , 37 в.м., євроремонт, дозвіл на автономне опалення. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2 п, 38/20/10. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2 ц, 37/20\9, євроремонт, автономне опалення, чеш а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 37 в.м., 2/2, євроремонт, автономне опалення, терміново. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5Ц, 31/17/6. Жилий стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 8/9 Ц.ремонт, лічильни на вод , бойлер, бал он, Інтернет. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/2Ц, 32,6/21,7/5,5. Хороший жилий стан, два підвали. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 8/ 9Ц, 20/12/, блочна система, на 2 імнати хня і санв зол, ремонт. Ціна: 12500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 3/5 Ц, 38 в.м. по ращене план вання, євроремонт, повністю мебльована (меблі ви отовлені під замовлення), хня – ст дія. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 31,6/16/6, євроремонт, доро а вмонтована хня і техні а, вмонтовані шафи- пе. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 ц, 25.1/12.2/5.3, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Польова, Б.К т, це ла, 4 поверх, 25 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. П хова, 5/9 п, 35/ 18/9, житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 1/9П, 32/13/9, малосімей а. Жилий стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9Ц, 40/21/8. По ращене план вання, осметичний ремонт. Ціна: 33500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/9Ц, 18 м. в., житловий стан, хня і санв зол на 8 імнат. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9 п, 35/18/9. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9, 30/12,5/7,5, терміново. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, 34/19/6, звичайний стан, бал он, д бові двері, обшитий бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц, 34/19,6/6. Жилий стан. Ціна: 30500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц, м/п ві на, нові двері, олон а, нова сантехні а, бал он. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 31/17/6, хр щов а, жилий стан.Тихе місце. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 430297 (097) 672-37-86 an_olimp@ukr.net 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 31/17/6,6, житловий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4 поверх, 30/18/6, хор.стан. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/4 Ц 30/16/5, хр щов а, не това, житловий стан, цо оль висо ий, с/в о ремо, нова олона, металеві вхідні двері. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

в.м, власни .

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. • Вербова, 6/9П, 50/30/9. Ремонт, металопласти ові ві на, бал он зас лений, нова столяр а, сантехні а, сонячна сторона. Власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 139-38-42

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. • Мельни а, 2/9п, або обмін на 1- імнатн вартир . Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- ім натн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 Ц, 63/53/13, осметичний ремонт, пар ет, 2 зас лені лоджії, с/в і хня облицьовані плит ою, є бойлер, лічильни и. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5 Ц, 31/16,5/6,2. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ.

1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/ 9Ц, 34/20/6. Косметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

КОНТАКТИ:

1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9П, 30/12,6/9,6, малосімей а. Хороший стан. Ціна: 20500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 2/5Ц,18 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 6/9П, 35/18/8, арний стан, ремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 30/17/6. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 35/18/9, лічильни и на опалення, част овий ремонт Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, висо ий цо оль, не това, бал она нема, є можливість доб дови, хороший житловий стан, перетерті стіни та стеля, нова ванна, сантехні а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П, 34/18/9. Жилий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 33.9/ -/8.8, 1/9 п. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 п, 34/18/9 в.м. ремонт, терміново. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 П, 34/18/9, ремонт, терміново. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 П, 36/18/9. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9П, 34/18/9. Косметичний ремонт. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

WWW.GIDREALTY.COM.UA 2- імнатн вартир , в л. Cтр тинсь ої, 47, 5/6 ц, 73/35/14, новоб дова автономне індивід альне опалення в ожній вартирі лічильни и на аз, вод , еле троенер ію, до менти отові до продаж . Ціна: 59000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5 П, 66/47,5/6,5, є дозвіл на доб дов бал она, підвал. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 9 п, 49/28/8, звичайний стан. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 Ц, 60/30/12. Автономне опалення лоджія зас лена, с лопа ети, ві на в двір. Терміново, ціна дійсна до інця місяця. Ціна: 53500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 10ц, новоб дова, євроремонт, власни . Конта ти: (067) 380-84-95 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 3/5 ц, 60/30/10, без ремонт , автономне опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 7/10 ц, 76/36/14. Ціна: 76000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а,1/ 5Ц, 60/45/7, висо ий цо оль, ремонт, ладоч а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/9П, 49,8/31/7. Косметичний ремонт. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/9 ц, 50.2/28/8.3, хороший осметичний ремонт, нова сантехні а, 2 бал они. Ціна: 47 000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, чеш а, ремонт. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Га аріна 4 / 5Ц, 45/30/6, олон а. Ві на в двір. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц, 43/28/6, євроремонт. Ціна: 47500 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц, 44/30/5 хр щов а, не това, в хорошом жилом стані, цо оль висо ий, нова олона, металеві вхідні двері. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5Ц, 47 в.м., євроремонт, м/п ві на, тепла підло а, ондиціонер, вмонтована хня. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/ 4Ц, 41/29/6, броньовані двері, нова олон а, лічильни и, прохідні імнати. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4Ц, 45/29/6,5.Жилий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, Ст.Бандери, під омерцію, ві на на доро . це ла. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о 7/9 Ц, 46,8//8 хороший ремонт, д бова столяр а, до менти на р ах. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9П, 53/18/14/9, перетерті стелі, пар ет, лічильни и, бойлер, плит а, лічильни и, зас лений бал он, м/п ві на, не това. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 п, євроремонт. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-77-79 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 60/ 38/10. Ціна: 58500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5ц, 63/ 35/8 в.м, власни . Конта ти: 23-53-13 2- імнатн вартир , в л. Дворець а, 1/4 Ц., автономне опалення, 36 сот землі, араж. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (096) 124-06-46 2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 Ц, хорош.ремонт. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Древлянсь а 5/5 ц, 54/36/9, жилий стан, 2 бал они. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Древлянсь а 5/ 5Ц, арний жилий стан, бал он, зас ленна лоджія, вели а хня. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/9П, 49/31/9. Євроремонт, вмонтована хня, д шова абіна. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/3Ц, 50,7/37,9/6,6. Жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/5Ц, 39,9/26,6/6. Жилий стан. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/9П, 49/29/7, м/п ві на, столяр а, зас лений бал он, теплений, лічильни и, не това. Затишний двір. У дворі дитячий садочо . Ціна: 40500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 7/9П, 52,7/29,4/8,9. Жилий стан, бойлер. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 8/9П, 48/28/9, ремонт, ламінат, с часна плит а, не това. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Ж ова, 1-пов., 58 в.м, новоб дова, автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 2- імнатн вартир , в л. Ж ова, 3/3Ц, новоб дова, 56 в.м, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/ 5 Ц, 43/28/6, нова олон а, с лопа ети, хороший стан, або обмін на 1- імнатн . Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9 Ц, 49/28/8, ремонт, лічильни и. Терміново. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 5/5 ц, 46/31/7, олон а, бал он, євроремонт, апіталов ладень не потреб є. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 268-20-66 2- імнатн вартир , в л. Київсь а 26, 7/9 П, 49/30/8, осметичний ремонт, ві на в двір. Терміново, або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Київсь а 3/5ц, чеш а, 52/30/8 євроремонт, дозвіл на а/ опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2, 42/ 25/6. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 42/24/8, можливість доб дови. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 П, 45/24/8, жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9П, 45/24,1/8. Жилий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 50/30/9, євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, 49/29/7. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, 49/29/7. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П, 52,2/29,1/8,7. Част овий ремонт. Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 3/5Ц, 50/30/7.5, євроремонт, вмонтовані меблі, металопласти ові ві на, нова столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення, ві на в двір, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Київсь а,1/5Ц, 42/24/8, можливість доб дови. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Київсь а,12 ш ола, 2/5, 46/30/6, імнати о ремі. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Кл. Сав ра, 2/9 ц, 51/30/8, осметичний ремонт. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 5/9П, 49/28/7,5. Жилий стан. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/5 Ц, 42/28/6, олон а. Бал он зас лений. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 44/ 31/6, це ляний, бал он, олон а, можливість доб дови, або обмін на б дино в місті. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 Ц 44 в.м., імнати прохідні. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/ 5Ц, 45/32/6. Жилий стан. Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/5Ц, 43/28/6. Без ремонт . Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/9 Ц, 48 в.м., ремонт, по ращене план вання, імнати о ремі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 3/5Ц, 40/26/6, жилий стан, бойлер, підвал, олон а. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа 5/ 5Ц,41/26/6 осметичний ремонт,м\п ві на, бал он, підвал. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/ 5Ц, 53/35/6, броньовані двері, нова столяр а, това, зр чно під офіс. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 44/26/6, олон а, імнати ізольовані, ремонт, с лопа ети, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9 Ц 52 в.м. по ращено о план вання, чеш а, хороший жилий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Коновальця 8/ 9П,49 в .м ремонт, нова сантехні а. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 10 ц, 49/27.5/7.5, мп.ві на, решіт и, 2 зас лені бал они, бойлер, ремонт, не това, с часна плит а. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 10 ц, 49/28/7, євроремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 10 Ц, 49/28/7, євроремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 10Ц, 49/27,57,5. «Чеш а», ремонт, висо ий цо оль, два бал они. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5 Ц 49/27,5/7,5 по ращене план вання, МП ві на, решіт и на ві нах; бал он, лоджія зас лені; бойлер; лічильни и; імнати о ремі. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 70/36/14, автономне опалення. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 Ц, 72/40/14, автономне опалення, ремонт лоджія, зас лена лічильни и. Ві на в двір. Терміново. Ціна: 68800 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 П, 48/29/8, осметичний ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/ 9П, 48,5/31/7. Косметичний ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 13/14 ц, 49/26/8. Ціна: 45500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 6/9 п, 47/29/8, осметичний ремонт, пл.ві на. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 13/14Ц, 49,9/26,5/8,2. Хороший стан. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 ц, 47.5/27.1/7.4, з ремонтом. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 ц, 40/-5.5. Ціна: 33500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 13/14Ц, 50/27/8, осметичний ремонт, бойлер, лічильни и, зас лена лоджія. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 ц, 48/47/8. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц, 41/26,2/5,2. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5Ц, 46/29,2/6. Част овий ремонт. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/6 ц, 42/ 22/9, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц, 41/26/6, жилий стан, прохідні імнати, тепла, с ха. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 48/29/8, хороший ремонт, нові ві на, двері, ламінат, не това. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/6 Ц, 42/ 22/9, ремонт, автономне опалення. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9П, 49/ 27/8, хороший стан, лічильни и. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 56/32/9, без ремонт . Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Королен а, 6/9Ц, 45/26/8, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/5Ц, 51/29/7,5, жилий стан, бойлер, лічильни и. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 ц, 53/32/8, осметичний ремонт, є підвал. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9 п, 35/18/9, євроремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9, 36/18/9. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/5 ц, 32 в.м., без ремонт , під офіс, това. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9П, 35/17,5/9, ремонт, відмінний стан, лічильни на вод . Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/10 Ц, 35/18/8, поліпшене план вання, бал он не зас лений, або обмін на 2- імнатн . Ціна: 29500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (063) 122-15-40

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, панель, повноцінна, хороший ремонт Ціна: 27500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 33/18/6, євроремонт, абельне ТБ, Інтернет, пар ет, хня - 6 в.м., нова азова олон а, плит а ерамічна, д шева абіна. Ціна: 32500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2 імнати в ртожит , 46 Конта ти: (096) 585-04-18

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 32/17/6. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Соборна РУМ, 2/ 9 ц, 35.4/18/9, с часний ремонт, нова сантехні а. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9 ц, 33.5/18/6.5, євроремонт, нова сантехні а, столяр а. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , Радіозавод, 3/5 Ц, 39,5/ 16,0/12,7. Еле три а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5Ц, 45/31/6. Ремонт, санв зол о ремо. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

1- імнатн вартир , в л.Га аріна, 3/5Ц,31/ 18,5/6, жилий стан, зас лений бал он. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/9П, 50/ 29/8, євроремонт, нова провод а, доб дований бал он 10 в.м., підвал. Ціна: 44500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 п, 49/-/8. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 2/5 ц, 73/44/14, автономне опалення. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№9 від 14 березня 2012 ро 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/ 5 ц, 52/29/7, зал - 15, спальня - 14 в.м., лічильни и на опалення, ремонт, нові радіатори, вмонтована хня. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 Ц, 43,1/26/6 ремонт, лодова, си налізація. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Соборна, пивзавод, 3/5Ц, 44 в.м., без ремонт , висо і стелі. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/5 ц, 52/28/7. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 43/26/6, євроремонт, хр щов а, не това. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 4/5ц, 44/26/6,6 в.м, без ремонт , това, олон а, підвал, власни . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 413-62-57

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3 поверх, 60 в.м., новоб дова, після б дівельни ів. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (095) 243-51-74

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 45/28/6, житловий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/ 9Ц, по ращене план вання, ремонт. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3-пов., 60 в.м, новоб дова, а/о, після б дівельни ів. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 Ц, 45/31/6. осметичний стан, стелі перетерті, с/в облицьований плит ою, імнати прохідні не това. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/3 ц, 45/28/6. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/30/9, хороший осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 2/5 ц, 44/30/6.2, хороший житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 2/5 ц, 45/30/6.2, пл.ві на, аз, олон а, підвал. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 3/9ц, 47/25/8.5, житловий стан, не това. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова 5, 3/ 5 Ц, 76/40/13, новоб дова, євроремонт, автономне опалення, с лопа ети, броньовані двері. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 3 поверх, євроремонт, автономне опалення, 75 в.м. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14 Ц, 50 в.м. чеш а, жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14Ц, 48/27/8, без ремонт , о ремі імнати, вели ий бал он. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5 ц, 52.3/28.9/8.2, житловий стан, без ремонт . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 9/9п, 49 в.м, житловий стан, дах відремонтований. Ціна: 31000 .о. тор . Конта ти: (098) 079-45-43 2- імнатн вартир , в л. М. Вовч а, 5/6 Ц, 54/29,7/7,9 чеш а, під отовлена до ремонт . Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. М. Вовч а, 5/6Ц, 54/30/8, това, зроблена стяж а, під отовлена до ремонт , лічильни и, зас лений бал он. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 2/2Ц, дерев’яне по риття, автономне опалення, осметичний ремонт, 48/32/8. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц, 48/27/8, новоб дова, автономне опалення, с часний ремонт, броньовані двері. Ціна: 64500 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5, це ла, 43,1/26,5/6,0. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (099) 910-77-79 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5ц, 43./27/6. Нова сантехні а, олон а, броньовані двері, си налізація, телефон, Інтернет, абельне ТБ. Хороший район. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 464-55-46 ksyushka1690@yandex.ru 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5Ц, 44,4/27/6, нормальний стан, металеві двері, овані рати на ві нах, това, можливо під офіс. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 127-00-09 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5Ц, 44/27/6. Жилий стан. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 3/ 3Ц, 52/30/7. Жилий стан, мансардний 4 поверх. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 39.9/27/5, осметичний ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 43/28/6, олон а, звичайний стан, бал он зас лений, ві на в двір. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а 4/ 9П, євроремонт, бал он, меблі, вмонтована хня, си налізація, абельне т\в, інтернет. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 4/ 9 П, євроремонт, бал он,м/п. ві на, пар ет, си налізація. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 4/ 9П, 48 в.м євроремонт, си налізація, отова до вселення на всі 100%. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 4/ 9п, євроремонт, част ово мебльована, власни . Конта ти: (098) 464-19-19

2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 5/5 ц, 54/29/9, хороший житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 Ц, 47/25/8, євроремонт. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, 47/25/8, євроремонт. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 Ц, 48,3/30,8/9 осметичний ремонт, м/п ві на, зас лений бал он. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 6/9Ц, 49/28/7. Ціна: 54000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 П, 49/30/8, хороший стан пар ет, нова сантехні а, с лопа ети, вхідні двері. Ціна: 35550 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 8/9П, 48/29/8. Косметичний ремонт. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9 ц, житловий стан, нові ві на, двері. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9ц, 46/27/7 в.м, м/п ві на, нова провод а, інтернет, броньовані двері. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 206-60-16 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 6/9 п, 49/29/7, в хорошом стані. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/4 Ц, можливий обмін на 3- імнатн вартир , власни . Ціна: 36500 .о. Конта ти: (097) 290-46-06

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, хр щов а, імнати роздільні, євроремонт, сарай, підвал. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 52/30/8, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 47, 2/5 Ц, 72.3/40/14. Новоб дова, автономне опалення, броньовані двері, б дино зданий в е спл атацію, можлива відстроч а або обмін. Терміново. Ціна: 59500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 47, 6 поверх/Ц, 73/40/14, новоб дова, част овий ремонт, індивід альне, автономне опалення, с лопа ети, в б дин є ліфт. Терміново. Можлива розстроч а платеж . Ціна: 425000 рн., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 7/ 9 ц, по ращене план вання, лічильни и на вод , ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/5Ц, 44/26/6, євроремонт, 2 бал она, підвал. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5 Ц 44/28,4/6 без ремонт . Ціна: 32000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5Ц, 43,5/28/6. Без ремонт . Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 9П, 48/29/7, м/п ві на, броньовані двері, зас лений бал он, с часна плит а. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/ 9 П. Конта ти: 40-01-64, (067) 132-22-12

2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5Ц, 43/28/6. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 3/9Ц, 48/27,4/7,5. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10 Ц, 48/26/8, хороший стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, хр щов а, імнати роздільні, євроремонт, сарай, підвал. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 47, 72/38/14, новоб дова індивід альне автономне опалення, бал он, зал 25 в.м, спальня 14 в.м, хол 14 в. м, хня 14 в.м. Б дино зданий в е спл атацію. Терміново. Можливий редит. Ціна: 6500 рн/ в.м. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а. 5/ 6Ц, 54/29/7,9. «Чеш а», під отовлена до ремонт , зроблена стяж а. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/9П, 48/30/8. Ремонт. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/3 Ц, 42/30/5 хр щов а, р-н піцерії «Бр лін» імнати ва ончи ом, цо оль висо ий. Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 7/9 ц, 49/28/8, підвал, бойлер, домофон, си налізація, лічильни и. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. П хова, 8/9 п, 49/ 29/7, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9Ц, 50/27/9. Хороший стан, вмонтована хня. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5 ц, 43/28/6, не това, пар ет, дах в ідеальном стані. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и,3/9 п, 49/ 30/8, част ово євроремонт, ві на в двір. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, ОСББ, автономне опалення, євроремонт, меблі. 48/27/8. Ціна: 64000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9 ц, 50/28/7, ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/ 5 Ц, 41,7/27/6, хороший стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5\5 ц, 43/28/6, не това, пар ет, св-плит а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Поповича, це ляний б дино , новоб дова, а/о, є варіанти на поверхах, 73 в.м. Ціна: 900 .о./ в.м. Конта ти: (096) 124-06-46

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9 Ц, 50/28/7, ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц, 4529/6. Потреб є ремонт . Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и,1/9 П, 51 в.м., хороший стан, м/п ві на, столяр а. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9П, 49/29/9. Ремонт. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9 ц, 48/29/8, хороший стан, під євро. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 3Ц, 44 в.м. за альна площа, хня-ст дія, ремонт. Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5Ц, 51,7/34/7. По ращене план вання, осметичний ремонт. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 Ц, 48/30/8, поліпшене план вання, звичайний стан. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9Ц, 50/26/9, автономне опалення, євроремонт, вмонтовані меблі, вели а лоджія. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Са айдачно о, центр, 4/5 ц, 58/32/9. Ціна: 57500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Соборна 2/5 Ц, «сталін а», част овий ремонт, або обмін на 1- імнатн . Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна(РУМ) 3/ 9 ц, 47/28/8 б/р. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (навпроти пар Шевчен а), 2/5 ц, 41/27/ 6.2, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/9Ц, 53/ 30/9. По ращене план вання, хороший стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5 ц, сталін а, част овий ремонт, або обмін на 1- імнатн . Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9Ц, 50/ 29/9, ремонт, ламінат, м/п ві на. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 ц, 43/39/6. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 48/28/8, поліпшене план вання, імнати ізольовані, бал он зас лений, ві на в двір, обмін на 1- імнатн вартир , з доплатою. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5-пов., 60 в.м, новоб дова. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 2- імнатн 50/27/7,2. «Чеш а», хороший стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5ц, 53/ 29/8, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 944-23-18

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/4 ц, поміняні ві на, двері. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9, 57/ 31/11, без ремонт . Ціна: 44500 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 43,1/26,5/6,0. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (099) 910-77-79

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9, 57/ 31/11, без ремонт . Ціна: 44500 .о. Конта ти: (097) 511-40-48

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. СТРУТИНСЬКОЇ, 41.7 КВ.М., 3/ 4Ц, ЄВРОРЕМОНТ, ВМОНТОВАНІ МЕБЛІ, ХОРОШИЙ СТАН. ЦІНА: 40000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 48/29/8, житловий стан. Ціна: 33 Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 50/32/8, житловий стан, терміново. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, 50 в.м. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 43/29/ 6. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 43/29/ 6. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/9П, 52,3/30/9. Жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л.Б овинсь а, 8/ 9ц, 56.6/30/9.6, новоб дова з ремонтом, автономним опаленням, част ово мебльована. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л.Київсь а, 13/14Ц, 49,9/26,5/8,2, євроремонт, м/п ві на, перепланована, бойлер, лічильни и, лоджія зас лена, автономне опалення. Власни . Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (097) 818-29-67 2- імнатн вартир , в л.Коновальця, 4/9 п, 49/30/8, звичайний стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , Здолб нів-2, 2/2Ц, 50 в.м., сталін а, без ремонт . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , Здолб нів-2, приватизован , це ляний б дино , 2 поверх, розташована посередині б дин . Власни . Ціна: до овірна Конта ти: (0362)43-18-57, (067) 685-08-57 2- імнатн вартир , Квасилів, бойлер. Конта ти: (097) 510-72-66

4/9П,

2- імнатн вартир , Квасилів, 5/9 ц, 96 в.м., хороший стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5 Ц, 50 в.м., ремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , пр. Мир , 2/5 Ц, 50/ 30/8, звичайний стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, осметичний ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 Ц, 43/ 28/6, ремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 Ц, 44,2/ 29,6/7житловий стан, осметичний ремонт, част ово мп. ві на, санв зол і хня - облицьовані плит ою, пар ет, ліноле м. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 44/ 29.5/7, олон а, житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , пр.Мир , 4/5 ц, 43/ 28/6, ремонт. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , пр.Мир , 44/27/6 Ц, олон а ремонт, бал он зас лений. Ві на в двір. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , р-н 12-ш оли, 13/14 п, євроремонт, броньовані двері, автономне опалення. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 653-24-32 2- імнатн вартир , Конта ти: (099) 910-76-00

р-н

Північний.

2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 9/ 9п, 53/31/8,3 в.м, пере ритий дах, ремонт, бойлер. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-69-28, (097) 599-69-01 2- імнатн вартир , РЕМ завод, 2/2 Ц; 51,0 / 29,0 / 8,0. Терміново. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (098) 156-45-20

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 6/6 Ц, 73 в.м. новоб дова, після б дівельни ів, мансардний поверх, індивід альне автономне опалення, с/х нова, терміново. Ціна: 51000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , центр, 3/4 Ц, 50/29/7, «сталін а» олон а, висота стелі 2.80 м бал он незас лений ві на в двір, санв зол плит а. 3 в.на площадці. Терміново. Тор . Можливий обмін на 1- ім. Ціна: 39800 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ТИХА, 10/10 Ц, 72.9/36.5 КВ.М., НОВОБУДОВА, ПІСЛЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ. ЦІНА: 51000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Тра торна, 5/5 Ц, 60/38/10,5, новоб дова, автономне опалення, стан після б дівельни ів. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 2- імнатн вартир , в л. Тра торна-Дра анч а, 5/5 ц, 60/33/10. Ціна: 65500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 7/9 П, 53/29/8,6, хня мебльована, абельне телебачення, інтернет, аряча вода постійно, лічильни и, броньовані двері. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/10 ц, 62/35/12. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/10 ц, 60/33/10, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, 62 в.м., євроремонт, дахова отельня, пар ов а. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Чехова, 9/10Ц, 50/ 29/7, м/п ві на, броньовані двері, лічильни и. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 44/28/6, імнати о ремі. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5Ц, 42/29/6, олон а, о ремі імнати, жилий стан, без ремонт . Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4/5 ц, 43/27/6. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/5 Ц, с часний ремонт. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 602-58-18 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц, 43/25/6,5. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Чорновола. Центр, 2/5 Ц, 45/28/6.5 олон а. Або обмін на 3 ім. в. Терміново. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 10/ 14Ц, 49,7/29/9. Хороший стан, вмонтована хня, бойлер. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

7

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 48/29/8 в.м, жилий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

3- імнатн вартир , пр. • Мир , част овий євроремонт,

пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10П, 63/37/9 в.м, хороший стан, пласти ові ві на, зас лені бал они, лічильни и на вод , аз. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 62-60-04 gecko2009@mail.ru 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 Ц, жилий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07 3- імнатн вартир , Автово зал, 1/2 ц, 54,0/ 35,2/6,0, осметичний ремонт, д бова столяр а, шафа- пе.Терміново. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , Бояр а, 3/9 П, 67,2/43,2/ 9,2, апітальний ремонт, нова сантехні а. Ціна: 41500 .о. Конта ти: 60-88-68 3- імнатн Терміново. 945-15-74

вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: 62-04-17, (097)

3- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, перший поверх, три зас лених бал они, підвал. На б дино встановлений лічильни тепла. Пор ч дитсадо , ш ола. Можливий обмін на 1- імнатн вартир з доплатою. АН «Авеню». Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net 3- імнатн вартир , в л. Біля ова, 5/5 ц, 63/-/7, євроремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Біля ова, 5/5Ц, 63,5/43,5/7, євроремонт, с часні меблі, хня з техні ою. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Біля ова, 5/5Ц, 63,5/43,5/7. Кооперативний б дино , ремонт, меблі. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 16, 3/5 Ц, 98/50/14 новоб дова автономне опалення, домофон. Або обмін на 1- імнатн . Ціна: 81500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5 ц, 84/56/10, ремонт, дахова отельня. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9 п, 64/39/9, жилий стан. Ціна: 46500 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 ц, 88/50/14. Ціна: 78500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 Ц. 88/49,9,/14, 2 лоджії, мет/пласти . ві на, автономне опалення. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 60-88-68 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 8/ 9 ц, 108 в.м, євроремонт. Ціна: 115000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 9/9 Ц, 90,0/51,0/12,0, автономне опалення, зас л. бал он Терміново. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20. 3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії 7 / 10 Ц, 61,3 по ращене план вання, хороший осметичний ремонт, 2 зас лені бал они, нова столяр а. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5Ц, 67/39/9, без ремонт , 2 бал они. Ціна: 49500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/9 п, 64/37/8. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 ц, житловий стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Вербова 7/9 Ц, 65/39/9 добротний ремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/5 Ц, 69,0/44,0/15,0, осметичний ремонт, вели а хня. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 60-88-68 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/5, жилий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9 п, 64/39/9, ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9 п, 64/39/9, ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9 п, 64/39/9, ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (095) 243-51-74 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9П, 70/ /13, ремонт, бойлер, меблі, 2 ондиціонера. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 ц, 65.4/37.4/8, під євро, нові ві на, двері. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Ц, 50/33/6, хороший стан, ремонт, я існі м.п. ві на, ріплений бал он, підвал, не а ентство. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (063) 394-41-83 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5Ц, 50/33/6. Хороший стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 Ц, 51/34/6. Зас лений бал он, броньовані двері. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 653-24-32 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5Ц , 51/34/6, жилий стан, олон а, підвал, броньовані двері, вмебльована. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, імнати роздільні. Конта ти: (097) 107-96-01 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 9-10/10 ц, 100 в.м., дворівнева, після б дівельни ів. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 3- імнатн вартир , в л. Га аріна 4 / 5 Ц, 58/39/6, олон а ремонт, столяр а д бова, с лопа ети не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5Ц, 50,4/ 36/6. Без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Горшова, 3/5 ц, 47/32/6. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 10 п, 66,4/44,5/12,8, хороший стан. Ціна: 49000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/ 10 п, 66.4/44.5/12, теплена, свіжий ремонт, мп. ві на, ламінат, плит а, лічильни и. Ціна: 49500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/ 9П, 66,2/38,8/9. Без ремонт . Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 5/ 9 ц, 76/46/10. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 ц, євроремонт, с часні меблі. Ціна: 72000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9ц, євроремонт, с часні меблі, власни . Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9, 63/ 37/9, панель, зас лений бал он, лічильни и, пар ет. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 120 в.м., на останьом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 650 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9Ц, 66/ 39/9, жилий стан. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/5 Ц, 50,3/33,2/6,0, автономне опалення, можливість доб дови. Ціна: 39500 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

3- імнатн вартир , в л. Вербова,1/5 Ц, 69//15 по ращене план вання, осметичний ремонт, 2 бал они на дві сторонни. Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/9П, 6138/9. Ремонт, лоджія з підвалом, теплена підло а. Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, 62/38/9. Ціна: 72000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, це ла, євроремонт, 60 в.м. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9Ц, 63/34/7,2. Жилий стан, висо ий цо оль. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Зам ова,1/5 ц, 58/ 37/7,2 в.м, без ремонт , в хорошом стані. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (096) 124-06-46

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 50.3/-/6, нові ві на, нова олон а. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Київсь а 3/9 П, 63/39/9 металопласти ові ві на хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37


8

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 3- імнатн вартир , в л. С.Петлюри, 57/ 40/6, осметичний ремонт, олон а. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-19-96, (097) 408-12-27 3- імнатн вартир , в л. С.Петлюри, центр, 1 поверх, 56 в.м, підвал. Конта ти: (098) 594-62-33 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2 поверх. Ціна: 66000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/- П, 65/39/9. Євроремонт, 2 зас лених лоджії. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 60-88-68, (097) 653-24-32 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/3 ц, 55/36/8.6, імнати о ремі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9 п, 66/39/9 в.м. євроремонт. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9 п, 66/39/9, євроремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, Ѕ Ц, 53,3/ 34,5/8,4. Цо оль, поряд невели ий ород. Ціна: 38000 .о. Тел. 098 1564520. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н РУМ, 3/3 ц, 82 в.м, а/о, євроремонт. Ціна: 63000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Конта ти: (099) 023-96-88

3- імнатн вартир , в л. Корольова, поліпшене план вання, 5/5Ц, 64/48/9, ремонт, 2 бал они. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Київсь а р-н. По ровсь о о собор . 2/5 57/38/6 звичайний стан. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а8 / 9, 98/50/12, новоб дова, автономне опалення, бал он, лоджія, євроремонт, вмонтовані меблі. Терміново. Або обмін на 1- імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 65 в.м., 2 лоджії, житловий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 ц, 64/40/8. Ціна: 81500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9Ц, 64/40/8, жилий стан, не това. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 П, 63/37/9, хороший жилий стан, 2 бал они, лічильни и, бойлер, терміново. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Киї��сь а, 5/9 ц, 67/43/9, без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9П, 63 в.м вели а лоджія, бал он, новий бойлер, лічильни на вод . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9П, 63/37/10, жилий стан, лічильни и, бал он, лоджія. АН «Авеню». Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9П, 63 в.м., хороший житловий стан. Ціна: 45000 .о. тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9Ц, 67/39/9, жилий стан, д бовий пар ет, 2 бал она. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 63/38/9, ремонт, не това. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 66/40/9, житловий стан. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 66/40/9, житловий стан. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 66/39/9. Хороший жилий стан. Ціна: 43500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 64/39/8 п, лоджія зас лена, ві на в двір, без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, чеш а, 5/9 Ц. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Київсь а. 7/9П, 66,1/39/9. Жилий стан. Ціна: 43500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14, 73 в.м., житловий стан. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14, 73 в.м. жилий стан. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, 4/4 Ц, 54,0/ 38,0/6,0. С часна олон а, вмонтована хня, пар ет. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (099) 910-80-91, (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Ц, 53/35/6, потреб є ремонт . Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/5Ц, 55/38/8. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1 поверх, це ла, хороший стан. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 56/35/6, ві на дерев»янф, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця 7/9 ц, 67/40/8 жилий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 п, 63\38/9, ремонт, 2 бал они, фасад. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/ 10 ц, 65/39/9, хороший стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/ 10Ц, 65/39/9,3, чеш а, 2 бал они. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/ 9Ц, 70/50/9, після заб довни ів, автономне опалення, м/п ві на, 2 лоджії. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Коновальця. 1/ ’0 П, 62//Э, євростелі, підло а ламінат. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 3- імнатн вартир , в л. Коперні а, 5/5 Ц,чеш а, 62 в.м. хня 8, олон а, ремонт. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/6 ц, 65/40/9, євроремонт, меблі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 ц, 64/44/9. Ціна: 46500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 61/40/9, хорший стан, не това, є технічний поверх. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/ 9П, 64/40/9. Жилий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/ 5 Ц, 70 в.м. Після б дівельни ів, автономне опалення, лічильни и, перетерта стеля, стяж а підло и. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о. Конта ти: 22-51-47 3- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 9/ 10 Ц, 82 в.м. Євроремонт, перепланована, хня-ст дія, є підвал, технічний поверх. Конта ти: 60-88-68, (067) 363-50-22 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 68,4 в.м. за альна площа, жилий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 66/39/9. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 6/6 Ц, 50 в.м. жилий стан, автономне опалення, това. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 92.4 КВ.М., ЧАСТИНА ПРИВАТНОГО БУДИНКУ З ПІДВАЛЬНИМ ПРИМІЩЕННЯМ, КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ЦІНА: 95000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/ 39/8, автономне опалення, ремонт, араж, сарай. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Остафова, Ѕ Ц, 58/ 39/8, ап.ремонт, автономне опалення, є сарай, араж дворі. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 912-48-00 3- імнатн вартир , в л. Остафова,1/2 ц, 58/ 39/9, євроремонт, а/о, араж, сарай. Ціна: 58000 .о., тор . Конта ти: (096) 124-06-46 3- імнатн вартир , в л. Пар ова, 1/5 ц, 60/-/6, без ремонт , можна під офіс. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 2/2 ц, 48 в.м., розпочатий ремонт, без бал он . Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Пересопниць а, 2/2 ц, 48/36. Автономне опалення. Ціна: 39990 .о. Конта ти: 62-12-21, (050) 375-30-51 3- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 Ц, 70 в.м. ремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Поштова, 2/2 ц, 78/ 56/10. Ціна: 100500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Ма арова (Бояр а), 3/9 П 63/39/9 ремонт. Терміново. Ціна: 41500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. П ш іна 3/4 ц, 103/ 56/10 жилий стан, об омів а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 п, 62/37/8, житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 1/9 ц, чеш а, 62,0 / 39,7 / 9,3. Капітальний ремонт, д бова столяр а, пар ет. Ціна: 61000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 67/40/9.2, апремонт, терміново. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-80-91

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/ 46/8, житловий стан. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 67/45/12, осметичний ремонт, не това, нові ві на. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/ 46/8. Ціна: 66000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, не това, хороший осметичний ремоонт, мп.ві на, бал они зас лені, теплені, лічильни и на вод . Ціна: 43500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9П, 66/39/10. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 70 в.м., с лопа ети, ремонт. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 П, 70,0/39,2/9,0, осметичний ремонт, м/п ві на. Ціна: 37000 .о. Тел. (098)1564520. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/10 П, 86//12, осметичний стан, 3 бал они, ладова, лічильни на тепло. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/9П, 64/39/9. Хороший стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/6 ц, 66/40/9, житловий стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/6 ц, 71/45/9.9, осметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 ц, 78/53/10, автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 6/9 п, 66/40/9 жил.стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 4/5 ц, 59/40/6, житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 60.8/ 39.5 КВ.М. ЦІНА: 48000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ДУНДИЧА, 1/5, 60/ 40 КВ.М., ЖИТЛОВИЙ СТАН. ЦІНА: 50000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 58/37/7, ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 4/9 п, 67/45/10, в хорошом стані. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, автономне опалення, ремонт, араж, сарай, власни . Конта ти: 26-95-80, (098) 825-34-18 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц. Ціна: 59 000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/ 48/8, імнати ізольовані, санв зол о ремо, вели а вітальня, підвал, лічильни и, осметичний ремонт, або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 65500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 5/5 Ц, 87 в.м., мп. ві на, броньовані двері, автономне опалення, два підвали. Ціна: 85000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 70/46/8, 2/5 Ц, власни . Ціна: 65000 .о. Конта ти: (067) 292-07-24 3- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 4/4Ц , 56/40/6, не това, лічильни и, вмебльована, олон а. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 52,1/38,0/9,0, осметичний ремонт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/2, 66/39/8, осметичний ремонт. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/2Ц, 64/43/8, осметичний ремонт, 2 бал они, санв зол- плит а. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 4/5ц, 56 в.м, осметичний ремонт, вмонтована хня, броньовані двері, м/п ві на. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: 23-08-05, (096) 784-63-96 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 7/9 Ц, 75/45/9 ремонт. Бал он та лоджія зас лені Терміново. Ціна: 65500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (097) 408-12-27 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 6/9 Ц, 72/40/11, євроремонт, вмонтовані меблі, шафа- пе, с лопа ети, бойлер, бал он та лоджія зас лені. Ві на в двір . Терміново. або обмін на 2- імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, 2/5 Ц, 69 в.м., 2 бал они, лоджія, жилий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 4/ 9 ц, 65/40/9, житловий стан. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна, Ювілейний, 4/9 п, 66/40/9, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна,3/9П, 68/ 39/9,євроремонт вмонтована хня, м\п ві на, нова столяр а, пар ет, 2 зас ленні лоджії, лічильни на аз і вод , бойлер. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/2 Ц, 62//7,5 дах пере ритий, висо а стеля, жилий стан, перепланована, 2 зас лені бал они, олон а, терміново. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/2Ц, 63/43/7,8. Косметичний ремонт. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 8/9П, 67/41/9. Косметичний ремонт. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/5 ц, 60/42.5/6, осметичний ремонт, можлива доб дова, є бал он, підвал. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/2 ц, хороший ремонт, с/в плит а, вели і імнати. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/2, 66/39/8., осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/9 п, 64/39/9, ремонт, не това. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4 поверх, 55 в.м., житловий стан, лічильни и. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/4 ц, 54/40/6. Ціна: 42500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 62 в.м., всі пере ород и зайняті. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/10 Ц, 80//10, євроремонт, част ово мебльована, 2 зас лених бал они, араж. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/10 ц, житловий стан. Ціна: 66000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 52/39/6, євроремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 54/30/6, олон а, ремонт, ві на в двір, пор ч з пин а. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5Ц, 52/39,5/6. Ремонт. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Тиха 4/9 Ц, 84/49/10, новоб дова, елітний євроремонт , автономне опалення, вмонтовані меблі, поб това техні а . Домофон . Можливий обмін на 1- ім. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Тра торна, 5/5 ц, 75/45/9, ремонт, олон а, хня, 2 бал они, підвал. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Тра торна, 5/5Ц, 75 в.м., нова сантехні а, вмонтована хня. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9 ц, 63,4/38,3/7,2 в.м. по ращене план вання, жилий стан, не това. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9Ц, 63/38/7,2, без ремонт , не това, лічильни и, ооперативний б дино . Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 7/9 п. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Черня а 3/5 «Х» олон а, ві на в двір, звичайний стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 7/9 Ц, 65/40/9 осметичний ремонт. Ціна: 62000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 Ц, 60/39/6, перепланована, євроремонт, меблі. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 64/40/9. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/9 ц, 73/ 40/8, с лопа ети, ламінат, шафа- пе, бал он та лоджія зас лені. Ві на в двір, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9Ц, 70/ /10, автономне опалення, євроремонт, част ово вмебльована, вмонтовані шафи- пе. Ціна: 73000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9Ц, 66/39/9, жилий стан. Ціна: 64000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 70/41/8, по ращене план вання. Ціна: 65000 .о. тор . Конта ти: 26-82-31, (067) 417-28-50 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельницьої 3/9 ц, 69/40/9 євроремонт. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. С.Петлюри, 1/3 ц, 55 в.м., хороший житловий стан, олон а, висо і стелі. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. С.Петлюри, 1/3Ц, 58/ /12, жилий стан. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5Ц, 62/ /10, перепланована з 4- імнатної, за онена, переплан вання, автономне опалення, зас лений бал он, ремонт. Ціна: 55500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/ 5 ц, 48.1/36.3/6, без ремонт , є підвал, бал он. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, ремонт не това. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5Ц, 48,1/34,8/6. Жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5Ц, 63/ /6, нові тр би, лічильни и, жилий стан. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/9 Ц, 64 в.м євроремонт, нова сантехні а, тр би, ламінат, 2 зас лені бал они. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

№9 від 14 березня 2012 ро 3- імнатн вартир , в л. Черня а. Р-н Чай и, 1/5 Ц, 60/44/7 цо оль висо ий, перепланована, імнати о ремі, євроремонт, ладова, залишається нові меблі, є місце для аража, пор ч садочо , ш ола. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 59/40/6, олон а, пар ет, вмонтована хня, ві на в двір. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5Ц, 60/41/6, олон а, пар ет, сантехні а нова, плит а, м/п ві на. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 ц, 46.8/31.6/5.6, без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц, 46,8/31/6. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц, 46/32/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17; 097-945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/5 Ц, 61 в.м. жилий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/10П, 66 в.м.площа, не това жилий стан. Ціна: 41500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 66/38/10, осметичний ремонт, перетерті стелі, не това. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9П, 64/39/9. Жилий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 П, 90/45,5/9, євроремонт, нова сантехні а, 2 зас лених лоджії. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 60-88-68 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 7/14 Ц, 74 в.м., вартира з хорошим ремонтом, можна з меблями. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л.Зам ова, 1/5 ц, 58/37/7.2, без ремонт , в хорошом стані. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 3- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 1/5 Ц, 62//12 по ращене план вання, осметичний ремонт, імнати о ремі в імнаті і лоджії – євроремонт. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , Квасилів, хорошом місці, 1/9П, хороший стан, 66 в.м., 2 лоджії. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , п-т Мир , 4/5Ц, 59,2/ 41,6/5,1. Без ремонт . Ціна: 43500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , пр. Мир , 1/5ц, 57/ 39/6 в.м, висо ий цо оль, житловий стан, підвал, лічильни и. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 537-84-34 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 56/ 40/6. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 58/ 36/6, житловий стан, поміняні тр би та сантехні а. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , р-н.12 ЗОШ, 5/9 Ц, 72/45/10 новий б дино осметичний ремонт. Ві на в двір. Терміново. Ціна: 58500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , Ст. Бандери, 4/5Ц, 63 в.м, євроремонт. Ціна: 77000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , Центр, 1/5 Ц, 58,2/ 37,6/7,2, жилий стан. Можливий варіант під омерцію. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , центр, сталін а, 60/ 40/6, хороший стан, олон а, ві на в двір. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (098) 513-98-40

МАГАЗИН ПРОДОВОЛЬЧОЇ ГРУПИ ТОВАРІВ, ВУЛ. ПАВЛЮЧЕНКА, ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 258.3 КВ.М., ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 160000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири

4- імнатн вартир , в л. П ш іна 150 в.м. 4 ім. Євроремонт, автономне індивід альне опалення, амін, вели а лоджія, араж. або обмін на 2- імнатн . Ціна: 115000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 4- імнатн вартир , в л. Соборна 3/9 ц, 70/ 48,5/9 в.м, євроремонт, д бова столяр а, можливий обмін. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 4- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9 Ц, 73,7/53/7,5,зас лена лоджія, м/п ві на, пар ет, лічильни и, бойлер, част ово мебльована (нова вмонтована хня). Ціна: 80000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9 п, 90 в.м, в хорошом стані. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (096) 124-06-46 4- імнатн вартир , в л.Вербова, 6/10 Ц, 78 в.м, ремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 4- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 5/5 Ц, 80,3/52/9,6 під отовлена до ремонт , 2 бал они на різні сторони, по стоя в б дин є автономне опалення, можливе під лючення. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 4- імнатн вартир , м.Здолб нів, в л. Незалежності, 62 в.м. (хр щов а), 5/5 ц, всі лічильни и, телефон, інтернет, два підвали (один-по ращено о план вання). Терміново. Можлива розстроч а. Ціна: 36 000 .о. Конта ти: (096) 861-02-87 Snake581@i.ua 4- імнатн вартир , центр, в л. Соборна, 90 в.м., автономне опалення, хороший стан, 5 поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири

5- імнатн вартир , в л. • Д бенсь а, 9 поверх, осметичний ремонт, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 955-79-89

5- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 9 п, 92 в.м, част ово ремонт, 1 імната прохідна. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (096) 124-06-46 5- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 9 П, 92 в.м.,част ово ремонт, 1 імната прохідна. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 5- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 164 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 650 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 5- імнатн вартир , в л. Ма арова 8/9 п, част ово ремонт. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (096) 124-06-46 5- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 4/ 9п, 105/64/9 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 361-46-80 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9П, 106/93/9,5. Ремонт. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 5- імнатн вартир , Квасилів, 1/9 П, 96/ 68/12. Косметичний ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20

1.1.6. Продам по області та У раїні 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 7/9 П, 35/18/8, ремонт, вмонтована хня і шафа- пе, бал он теплений, зашитий пласти ом, ондиціонер, лічильни и. Ціна: 30500 .о., тор . Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 1- імнатн вартир , Городище, 4/5 Ц, 42/ 25/9, + араж, підвал. Ціна: 32000 .о., тор Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , Городище, 5/5Ц, 40/ 20/8, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , Здолб нів, 5/5Ц, 31/ 18/6. Без ремонт . Ціна: 18500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Здолб нів, р-н залізнично о во зал , 2/2Ц, 28,2/16,6/5,2, осметичний ремонт, пласти ові ві на, є можливість доб дови, опалення азовою р б ою, сарай, по ріб. Власни . Ціна: 11000 .о. Конта ти: (093) 706-75-61, (098) 529-60-69 1- імнатн вартир , Здолб нів-2, в л. Заводсь а, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 412-28-25 1- імнатн вартир , Квасилів, 3/3Ц, 28,2/ 15,9/6,7. Ремонт, б дино в арном стані. Ціна: 19500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1 поверх, це ла, 82 в.м., ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , Квасилів, 3/9П, 34/18/ 9, ремонт, м/п ві на, вмонтована хня. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 п, 87 в.м, до . на а/о, нормальний стан, підвал. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (096) 124-06-46

1- імнатн вартир , с. Біла Криниця, 3/5 ц, 38/18/9, жилий стан. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 п, 87 в.м., нормальний стан, до менти на автономне опалення, підвал. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , Слав та або обмін на Рівне. Конта ти: 23-25-51

4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 п, 91,6 в.м, євроремонт, дахова отельня, можливий обмін. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/9п, 92 в.м., ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Власни . Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99 4- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/10 ц, 78 в.м, без ремонт . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 4- імнатн вартир , в пентха с, 158 в.м., поверсі, 2 рівні, це ляна 650 .о./ в.м. Конта ти:

л. Д.Галиць о о, на останньом новоб дова. Ціна: (093) 434-55-22

4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1 поверх, під омерцію, 80 в.м., ві на на доро . Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 Ц, 81 в.м. Косметичний ремонт, три бал она. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/ 5 Ц, 72/58/9, два бал она, вели ий двір. Терміново. Конта ти: 60-88-68, (067) 363-50-22

2- імнатн вартир , Гоща, 4/5Ц, 45/34/6, євроремонт, о ремі імнати, нова провод а, еле троопалення, ламінат, є підвал, сарай, 2 сот. землі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , Здолб нів, 2/4Ц, 44,5/ 29/6. Част овий ремонт, автономне опалення. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЗДОЛБУНІВ, ЦЕНТР, 2/2 Ц, 37,9 КВ.М., КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, САНВУЗОЛ ВІДСУТНІЙ (Є МОЖЛИВІСТЬ ДОБУДОВИ), ОПАЛЕННЯ - ГАЗОВІ ГРУБКИ, 2 САРАЇ, ЛЬОХ. ВЛАСНИК. ЦІНА: 16000 У.О. КОНТАКТИ: (096) 241-77-42, (067) 734-24-02 2- імнатн вартир , Здолб нів-2, 4/4Ц, 45/ 31/7, бал он зас лений, олон а, або обміняю на рівноцінн . Власни . Конта ти: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32 2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 2/9Ц, 78 в.м., м/п ві на, жилий стан, можна переплан вати на 3- імнатн . Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , Костопіль, 6/9п, центр, част ово ремонт, част ово меблі. Конта ти: (050) 528-15-59

4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/ 9 ц, 74/47/9, ремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

2- імнатн вартир , Т чин, 2/2Ц, 54/31/9, жилий стан, автономне опалення, лоджія. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/ 9 Ц, 75,5 в.м., жилий стан, автономне опалення, три бал они. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , Здолб нів 2, 1\3 ц, хороший ремонт, о ремий вхід. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 3/ 5 Ц, 79 в.м. чеш а, осметичний ремонт, два бал они, вхідні двері броньовані, імнати о ремі, не това. Ціна: 66500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua

3- імнатн вартир , Здолб нів, 1/5ц, 80 в.м, ремонт, автономне опалення, о ремий вхід. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 917-42-86 3- імнатн вартир , Здолб нів, 3/5 Ц, 102 в.м., ві на пласти ові, част овий ремонт. Конта ти: (068) 569-14-75


9

КВАРТИРИ: ПОПИТ, ОРЕНДА

№9 від 14 березня 2012 ро

вартири, • 1- імнатн вартир , •1,2,3,4,5,6- імнатніподобово, мебльован , подобово, по одинно, автово зал, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • автово зал, центр, або інші

3- імнатн вартир , Зоря, 74,5 в.м, част овий євроремонт, пласти ові ві на, автономне опалення, хня мебльована. Власни . Ціна: До овірна. Конта ти: (097) 645-71-82, (097) 668-01-45 3- імнатн вартир , Квасилів, 1/9П, 67,2/ 39,4\8.8. Жилий стан, не това, дві лоджії з підвалом. Терміново. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , Квасилів, 8/9П, 66/39/ 9, ремонт, м/п ві на. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 1/9 П, 67,2/39,4/8,8 звичайний стан, 2 лоджії, підвал, терміново. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 www.rivnedim.com.ua 3- імнатн вартир , Квітневе, 86 в.м., це ла, автономне опалення, 2 бал они. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , Сарни, центр, 4/5 ц. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири •1,2- імнатн вартир в Рівном , терміново. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , б дь-я 43-36-38, (096) 531-45-50

. Конта ти:

1 , 2- імнатн вартир , по ращено о план вання, для себе. Ціна: до 30000 .о. Конта ти: 68-30-88, (063) 964-41-90

2- імнатн Терміново. 945-15-74 2- імнатн до 33000 747-20-77

вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: 62-04-17, (097) вартир , в панельном б дин .о. Конта ти: 45-08-30, (098)

2- імнатн вартир , в районі авто озал , Північний, в л. Га аріна, Відінсь а, без посредни ів. Ціна: до 35000 .о. Конта ти: (098) 552-88-32 voffkacolt@mail.ru 2- імнатн вартир , в це ляном б дин , перший та останній поверхи, прохідні імнати - не пропон вати. Конта ти: (098) 694-50-37 2- імнатн Конта ти: 531-45-50

вартир , неприватизован . 43-57-59, 45-43-22 (096)

2- імнатн вартир , новоб дов Стр тинсь ої, Черня а, Костромсь а. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , центр, або поблиз центр . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22, (096) 531-45-50

. Конта ти:

3- імнатн вартир , без посередни ів. Конта ти: (096) 256-23-37 3- імнатн вартир , з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22

1,2,3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

3- імнатн Конта ти: 531-45-50

1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

3- імнатн вартир , новоб дова, або чеш а з хорошим ремонтом, бажано автономне опалення, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1,2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, терміново, без посередни ів. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27

вартир , неприватизован . 43-57-59, 45-43-22 (096)

3- імнатн вартир , р-н Конта ти: (099) 910-80-91

Північний.

1,2- імнатн вартир , новоб дова, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, це ляний б дино . Конта ти: (050) 375-24-85

1- імнатн вартир 43-57-59, 45-43-22

3- імнатн вартир , це ла, середній поверх, з ремонтом, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

з бор ами. Конта ти:

1- імнатн вартир на 3- імнатн вартир з доплатою, без посередни ів, власни . Конта ти: (093) 578-25-26, (097) 034-19-27 1- імнатн вартир , «малосімей », роз лян всі пропозиції. Ціна: до 23000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , «хр щов », не «малосімей », для себе, рім першо о та останньо о поверхів. Власни . Ціна: до 26000 .о. Конта ти: (068) 583-95-07 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн Терміново. 945-15-74

вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: 62-04-17, (097)

1- імнатн Конта ти: 531-45-50

вартир , неприватизован . 43-57-59, 45-43-22 (096)

1- імнатн вартир , П, Ц, без посередни ів, роз лян всі пропозиції, терміново, отів а, або обмін на 3- імнатн . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (097) 442-66-03 1- імнатн посередни ів, терміново. Готів 493-59-37, (096)

вартир , П, Ц, без роз лян всі пропозиції, а. Конта ти: 43-19-96, (067) 181-64-42

1- імнатн вартир , П, Ц, для себе, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 24000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 125-78-17 1- імнатн вартир , П,Ц,роз лян всі пропозиції, тернміново. Ціна: до 23000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 60154-65 1- імнатн вартир , повноцінн , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, Бояр а. Конта ти: 62-16-42, (097) 232-03-40 1- імнатн вартир , роз лянемо всі пропозиції, терміново. До інця мі��яця. Ціна: до 24000 .о. Конта ти: 43-19-96, 63-56-62, (067) 493-59-37, (068) 893-76-49 1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн 672-37-86

вартир .

Конта ти:

(097)

Квартир в новоб дові. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 Квартир , б дино , р-н Бояр и. Конта ти: 60-88-68, (098) 156-45-20 Квартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (098) 516-09-91 Квартир , по ращено о план вання власни а. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Квартир , 672-37-86

терміново.

Кімнат в 43-57-59

ртожит

Конта ти:

(097)

. Конта ти: 45-43-22,

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22, (096) 531-45-50

. Конта ти:

2, 3- імнатн вартир , новоб дов , бажано з автономним опаленням. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2 , 3- імнатн вартир , р-н Ювілейний. Конта ти: (099) 910-76-00 2,3- імнатн вартир , для себе, р-н ТРЦ «Чай а», рім першо о та останніх поверхів. Конта ти: (099) 916-14-05, (097) 343-80-80 2- імнатн вартир 43-57-59, 45-43-22

з бор ами. Конта ти:

2- імнатн вартир , 2-4 поверх, панель, без ремонт , без посередни ів. Ціна: до 32000 .о. Конта ти: (067) 360-25-67

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автово зал, або автобазар, або «Аврора», центр. Подобово, потижнево. С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Конта ти: 43-37-42, (098) 449-67-16, (093) 651-08-86, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард». Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора», або «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ .С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37,(063)790-02-64 1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ Р-НИ ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (097) 378-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС. ДОКУМЕНТИ. КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 378-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал або «Сільпо» та інші райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50,(093)680-97-62

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, омфортно, євроремонт, в центрі, автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , • різні р-ни, олон а, меблі, поб това

техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Конта ти: (098) 538-24-25, (099)366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт і затишо , різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар, або автово зал, або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні вартири, авторино , автово зал, «Аврора», автостоян а, подобово, потижнево, до менти. Конта ти: (097) 789-34-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, авторино , автово зал, «Аврора», автостоян а, ремонт, пральна машин а, подобово, потижнево. Конта ти: (097) 400-20-01

•1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12

ш ола, в л. Гр шевсь о о. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

•1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатн вартир , автово зал, повністю омпле товані, омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатн вартир , р-н Автово зал , в л. Б овинсь а, Д. Галиць о о, мебльована, всі зр чності, подобово, по одинно. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21 1,2- імнатн вартир , різні • райони, с часні меблі, поб това

техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099)366-24-64

•1,2.3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або

«Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

1,3- імнатні вартири, • автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12, (050) 375-71-25

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево. Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13 1, 2, 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ПОТИЖНЕВО. ЧИСТА БІЛИЗНА, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ. ПОВНІСТЮ УКОМПЛЕКТОВАНІ ДЛЯ ГАРНОГО ВІДПОЧИНКУ, ЦІЛОДОБОВО. ТАКСІ. КОНТАКТИ: (063) 213-38-96, (096) 756-93-10, (050) 982-37-03

1,2 -КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ, ЧИСТА ПОСТІЛЬ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24

ЗДАМО

1- імнатні вартири Відінсь а, 2/5 ц,

олон а, меблі, холодильни , 1100 рн+лічильни и.

Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, меблі в хорошом стані, Інтернет, 1200 рн. Кр шельниць ої, част ово меблі, осметичний ремонт, 1000 рн+ ом нальні посл и. Гр шевсь о о, меблі необхідні, пл..ві на, бойлер, 1200 рн+лічильни и. Коновальця, 6/9 п, меблі, холодильни , зас лений бал он, 1200 рн. Мельни а, меблі, житловий стан, 1100 рн.

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50

Д ндича, 7/9, меблі необхідні, на тривалий термін, 900 рн. Ма арова, меблі, холодильни , 800 рн+світло+вода. Черня а, меблі, д шова 1500 рн.

абіна, холодильни , пральна машина, я існий ремонт,

Вербова, 4/9, меблі за домовленістю, посл и.

осметичний ремонт, 1000 рн+ ом нальні

Бояр а, 5/9 п, меблі, холодильни , абельне телебачення, 1100 рн. Ювілейна, 4 пов, без меблів, сві. осметичний ремонт, 1000 рн.

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (050) 846-69-28,(096) 959-84-98

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири, в л. Гр шевсь о о, автово зал, 12 ш ола, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3- імнатн вартир по одинно, подобово, потижнево, зр чна для відпочин , власни . Конта ти: (050) 982-37-03 1,2,3- імнатн вартир , подобово, по одинно, потижнево. Всі зр чності, недоро о, власни . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМ ЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, ЦЕНТР, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ДОКУМЕНТИ ПО ВІДРЯДЖЕННЮ, АВТОСТОЯНКИ ПОРУЧ, ПОМІРНІ ЦІНИ. КОНТАКТИ: (050) 435-36-49, (098) 457-04-06, (093) 626-65-63

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1-КІМНАТНА КВАРТИРА ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЦЕНТР, ЄВРОРЕМОНТ, НОВІ СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 112-75-85 WWW.KVARTIRA.ROVNO.UA 1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70 1- імнатн вартир , автово зал, чиста, охайна, ванні плит а - нова, бал он зас лений, меблі за домовленістю. Ціна: 1300 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , біля автово зал , 3-й поверх, олон а, мебльована. Ціна: 1200 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55 1- імнатн вартир , біля отелю «Мир», бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , пральна машинамалют а, пилосмо , на дов отри��алий термін, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096)384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, мебльована, ремонт, холодильни , телевізор, пральна машина, 1500 рн+світло, вода, абельне ТБ. Конта ти: (096) 869-88-84

Квасилів, 3/9 п, меблі, холодильни , бойлер, 750 рн. Міц евича, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, ціна до овірна.

2- імнатні вартири Соборна, с часний ремонт, вмонтована ом нальних посл .

хня, імнати без меблів, 1700 рн, без

Пр.Мир , 2/5 ц, олон а, меблі, автономне опалення, 1300 рн+ ом нальні посл и. Корольова, 3/5 ц, меблі, імнати не прохідні, 1400 рн+світло. Ст. Бандери, 2/5, аряча вода, Інтернет, меблі, поб това техні а, 2 зас лених бал она, 1600 рн + лічильни и. Га аріна, 4 пов, олон а, холодильни , меблі, 1500 рн. Ш хевича, 5/9, меблі, холодильни , 1450 рн. Кн. Романа, 3/5 ц, олон а, меблі част ово, Інтернет, аб.телебачення, 1500 рн. Ма арова, меблі, телевізор, холодильни , 1500 рн+світло. О.Телі и, меблі, нові ві на та вхідні двері, 1400 рн+лічильни и.

3- імнатні вартири Костромсь а, 2/9, бойлер, меблі част ово, хороший ремонт, зас лений бал он, 1700 рн. Соборна, меблі, холодильни , 1800 рн+лічильни и. Ш хевича, імнати не прохідні, меблі, холодильни , 1700 рн. Міц евича, хороший ремонт, меблі, поб това техні а, ціна до овірна. Ма арова, меблі за домовленістю, Інтернет, 1600 рн.

Кімнати Кімнат в

ртожит

сімейно о тип , меблі, холодильни , 650 рн.

Кімнат без проживання осподаря, по 360 рн з людини. Кімнат по в л.. Ст. Бандери, по 300 рн з людини.

Б дин и, тимчасів и 1/2 б дин , по в л.. Гр шевсь о о, 2 імнати, меблі, част ові ви оди, 900 рн. Б дино , всі ви оди, меблі, араж, 1700 рн. Тимчасів

, част ові ви оди, свіжий осметичний ремонт, меблі, 700 рн.

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, пл.ві на, перетерті стелі, зас лена лоджія, меблі в нормальном стані. Ціна: 1200 рн/ міс., тор . Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, меблі, осметичний ремонт, холодильни , олон а, 1300 рн+світло, телефон. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3 поверх, євроремонт, меблі, телевізор, холодильни , на тривалий термін. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9 п, меблі, холодильни , житловий стан, 1300 рн + лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 П, меблі, диван, шафа- пе, т мба під телевізор, хонні меблі, вітальня, д шова абіна, пральна машина, холодильни , зас лений бал он. Ціна: 1500 рн. + світло. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9 п, меблі, холодильни , телевізор. 1500 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, осметичний ремонт, част ово мебльована, бал он зас лений, 1200 рн + світло, вода. Конта ти: (096) 869-88-84 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, меблі, ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 612-96-48 1- імнатн вартир , в л. Вербова, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, чиста, тепла, мебльована, осметичний ремонт, м’я а частина, олон а, телевізор, недоро о, порядним людям. Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт, 1300 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9 п, мебльована, холодильни , телевізор, пральна машина. 1600 рн+ лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, телевізор.1400 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 6 поверх, меблі, холодильни , ТБ. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 612-96-48 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, мебльована, без ремонт . Ціна: 1100 рн/ місяць. Конта ти: (096)384-35-55 АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, мебльована, мі рохвильова піч. Ціна: 1300 рн/міс Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/9, част ові меблі, зас лений бал он. Інтернет, 1300 рн+ світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, меблі в хорошом стані, холодильни , Інтернет, поряд стоян а та с пермар ет, 1200 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, телевізор. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, бойлер, Інтернет, холодильни , 1400 рн+світло, вода. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1100 рн+, вода. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1300 рн./міс. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1200 рн+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , чиста. Ціна: 1200 рн./ міс+вода. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1200 рн./міс. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, мебльована, осметичний ремонт, олон а, холодильни , 1200 рн+світло. Конта ти: (098) 612-96-48

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5 ц,1100 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, хороший стан, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , мі рохвильова піч, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована, оплата помісячно. Ціна: 1200 рн./міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, хороший стан, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , мі рохвильова піч, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована. Ціна: 1200 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 7/9, меблі, холодильни , інтернет, абельне ТБ. Ціна: 900 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1300 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , телевізор, 1200 рн+КП. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни + ТВ, пральна машина. Ціна: 1600 рн./міс. Конта ти: (098) 577-99-74


10

КВАРТИРИ: ОРЕНДА

№9 від 14 березня 2012 ро 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

2- імнатн вартир , центр, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1600 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: (098) 577-99-74

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни , телевізор.+ТВ, пральна машина. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, немебльована, осметичний ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2 пов, осметичний ремонт, немебльована, 1500 рн+лічильни и. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне ТБ, холодильни , євроремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, пральна машина. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, пральна машина. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Корольова, біля «Динамо», ремонт, поб това техні а, 2000 рн+ світло. Конта ти: (096) 869-88-84 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, бойлер, пл.ві на, меблі за домовленістю, бал он зас лений, Інтернет, санв зол о ремий, нові вхідні двері, 1250 рн+ світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40, (050) 928-19-73АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, новий диван, на хні плит а, шафа вели а, холодильни , телевізор, нова сантехні а, ві на та двері - нові. Порядній сім’ї. Ціна: 1200 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента

1- імнатн вартир , пр. Мир , чиста, тепла, 5/5 ц, мебльована, осметичний ремонт, м’я а частина, олон а, телевізор, недоро о, порядним людям. Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41 АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, євроремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 869-88-84

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, с часний ремонт, техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , пр.Мир , євроремонт, хня-ст дія, всі мови, доро о. Конта ти: (096)384-35-55АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, мебльована, осметичний ремонт, холодильни , 1200 рн+світло. Конта ти: (098) 612-96-48

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, телевізор. Ціна: 1500 рн./ міс. Конта ти: (098) 577-99-74

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ,

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, мебльована, ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

ПОДОБОВО. КОНТАКТИ:

1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , пральна машинамалют а, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована. Ціна: 1200 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, поряд з центром, євроремонт, м’я а частина, бойлер, холодильни , телевізор, пар ет, ахель, броньовані двері, пл.ві на. Ціна: 1700 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, пральна машина. Ціна: 1400 рн./міс. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Корольова, після ремонт , мебльована. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, чиста, охайна, ванній нова плит а, бал он зас лений, меблі за домовленістю. Ціна: 1300 рн/місяць. Конта ти: (096) 384-35-55,АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, центр, хороший стан, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , пральна машина, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована. Ціна: 1200 рн/.міс. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, євроремонт, нові меблі, дизайнерсь ий ремонт, підло а з піді рівом, вся поб това техні а. Ціна: 2000 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, телевізор. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, мебльована, осметичний ремонт, холодильни , 1200 рн+світло. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 612-96-48 1- імнатн вартир , в л. Набережна, мебльована, бойлер, холодильни . Ціна: 1100 рн/місяць. Конта ти: (096) 384-35-55 1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 5/9, після осметично о ремонт , хня мебльована, імнати без меблів. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, (біля ТЦ «По ровсь ий»), 2-й поверх, зас лений бал он, вели а, всі необхідні меблі для проживання. Ціна: 1400 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, мебльована, охайна, сім’ї без дітей, на тривалий термін. Ціна: 1200 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, це ляний б дино , євроремонт, меблі, холодильни , телевізор, пральна машина, мп.ві на, броньовані двері, 2000 рн+світло, вода, абельне ТБ. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, пральна машина, 2000 рн.+світло. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/5, євроремонт, меблі,бойлер, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3 пов, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, поб това техні а. Ціна: 1700 рн.+ ом н.посл и. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Соборна, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 612-96-48 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, євроремонт, хня-ст дія, всі мови. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, осметичний ремонт, холодильни , нова сантехні а. Ціна: 1200 рн./міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, холодильни , осметичний ремонт, пральна машина. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3 спальні місця, меблі, можливо ст дентам або працюючим. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/ 5, ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, меблі, мі рохвильова піч, с/в роздільний. Ціна: 1400 рн./міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ліж о-диван, на хні м’я ий точо , шафа трюмо, холодильни , нова сантехні а, порядній сім’ї. Ціна: 1200 рн./ міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, меблі, осметичний ремонт, холодильни . Ціна: 1200 рн.+світло. Конта ти: (096) 869-88-84 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни , 7-поверх. Ціна: 1100 рн/місяць. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, немебльована, ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 869-88-84 1- імнатн вартир , в л. радянсь і меблі, потреб можливо ст дентам або Конта ти: (096) 384-35-55 АН

Ст.Бандери, є ремонт , працюючим. Рента

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, част ово мебльована, холодильни , олон а, бал он зас лений, 1200 рн+світло. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, чиста, отова до проживання, пилосмо , осметичний ремонт, холодильни , бойлер. Ціна: 1300 рн.міс. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, чиста, ванній та хні ахель, 2-спальне ліж о, пилосмо осметичний ремонт, холодильни , бойлер Ціна: 1600 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, житловий стан (стіни перетерті), ванна чиста, абельне ТБ, аряча вода цілодобово - олон а, вартира здається на дов отривалий термін. Ціна: 1500 рн./ міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, з сіма зр чностями, чисто, аряча вода, меблі, телевізор, пральна машина, холодильни . Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Чорновола, підло а - ламінат, стіни - доро і шпалери, хня - вмонтована, вели ий диван, абельне ТБ, аряча вода, вартира здається на дов отривалий термін. Ціна: 1800 рн/місяць. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента

Р-Н ПІВНІЧНИЙ, (066) 534-82-16 1- імнатн вартир , центр, 2 пов, част ово меблі, холодильни , ТБ, поб това техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , центр, біля ресторан «Істамб л», осметичний ремонт, м’я ий точо , шафа трюмо, пос д, олон а. Ціна: 1300 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , центр, біля ресторан «Істамб л», потреб є ремонт , шафа, ліж о, трюмо, пос д, олон а. Ціна: 1300 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента 1- імнатн вартир , центр, пр. Мир , після ремонт , меблі, олон а, хороший стан, холодильни , телевізор. Ціна: 1300 рн/ міс.+ ом н. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

2,3- імнатні вартири, • автово зал, або біля центр , центр, залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 2,3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, ЦЕНТР МІСТА, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, ЦИФРОВЕ ТБ, ПОСТІЛЬ. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 2- імнатн вартир в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , імнати не прохідні. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , автово зал, Б овинсь а, повністю омпле тована. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41 АН Рента 2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, меблі, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, хороший стан, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, част ово мебльована. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, мебльована, осметичний ремонт, холодильни , олон а, 1500 рн+світло, вода. Конта ти: (096) 869-88-84 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, пральна машина. Ціна: 2300 рн.+ ом н.посл и. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича. 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , телевізор, пральна машина. 1800 рн + ом н.посл и. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Пар ова, ремонт, омпле тована, меблі та ціна за домовленістю. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, меблі, повністю омпле тована. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 2- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), 2 поверх, арячас вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор.1700 рн+світло. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), о ремий вхід, місце під авто, с часний ремонт, вмонтована хня, автономне опалення, д шова абіна, імнати без меблів. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Соборна РУМ, євроремонт, меблі, холодильни , 1600 рн+ лічильни и. Конта ти: (098) 612-96-48 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор, 1600 рн + світло. Конта ти: (096) 124-06-46 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор. Ціна: 1700 рн.+світло. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2 поверх, олон а, євроремонт, нові меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, пральна машина. Ціна: 2500 рн.+світло. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, біля продрин , євроремонт, вся поб това техні а, меблі. Ціна: 2300 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, пральна машина. Ціна: 2300 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, телевізор. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни . Ціна: 2100 рн. Конта ти: (096) 124-06-46

3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 2/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , можливо ст дентам, телевізор, пральна машина. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 3/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 4/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, телевізор, пральна машина. Ціна: 2300 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, олон а, меблі радянсь і, телефон, домофон. Ціна: 1250 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар

2- імнатн вартир , пр. Мир , чиста, обжита, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 1600 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента

1- імнатн вартир , пр. Мир , омпле тована, меблі та ціна за домовленістю. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, меблі необхідні, холодильни , зас лений бал он. Ціна: 1500 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55,АН Рента

2- імнатн вартир , р-н автово зал , осметичний ремонт, мебльована, холодильни , 1500 рн+ лічильни и. Конта ти: (097) 672-37-86

Кімнат . 2 дівчатам. Конта ти: 64-54-81, (096) 573-27-32 Місце в 26-12-63

імнаті дівчині, центр. Конта ти:

Місце в імнаті дівчині. Конта ти: (098) 458-78-09 Н а д а м житло при мові невели ої допомо и інвалід . Конта ти: 28-11-27, (097) 077-25-70

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир • в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1, 2- імнатн вартир , в б дь-я ом р-ні. Конта ти: (096) 599-21-50 1,2,3- імнатн вартир , або б дино , р-н б дь-я ий. Конта ти: (097) 672-37-86 1,2,3- імнатн вартир , б дь-я ий район, порядність та своєчасн оплат арант ю. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1,2- імнатн вартир , з євроремонтом, р-н б дь-я ий. Конта ти: (098) 516-09-91 1,2- імнатн вартир , р-н б дь-я ий. Конта ти: (097) 672-37-86 1,2- імнатн вартир , роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: (097) 672-37-86 1,2- імнатн вартир , Терміново. Без посередни ів. Конта ти: 43-19-96, (097) 408-12-27 1- імнатн вартир , або імнат , оплат арант ю, працююча дівчина. Конта ти: (098) 811-40-09 1- імнатн вартир , без посередни ів, р-н б дь-я ий. Конта ти: (096) 942-88-05 1- імнатн вартир , без посередни ів. Конта ти: (067) 725-17-03 , 1- імнатн вартир , для сім ї, без посередни ів, р-н б дь-я ий. Конта ти: (096) 942-88-05 1- імнатн вартир , малосімей , для сім’ї, без посередни ів, р-н б дь-я ий. Конта ти: (096) 942-88-05 1- імнатн вартир , мебльован , або част ово мебльован . Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , немебльован , р-н б дь-я ий. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 19 ш ола. Конта ти: (096) 274-99-52

3- імнатн вартир , в л.Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор, пральна машина.2200 рн + світло. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л.Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт, телевізор. Ціна: 2050 рн. Конта ти: (067) 797-87-26 3- імнатн вартир , в л.Чорновола, 4 поверх, аряча вода, меблі, поб това техні а. Ціна: 2000 рн. +лічильни и. Конта ти: (097) 511-40-48 3- імнатн вартир , пр. Мир , дівчатам. Конта ти: 26-78-45, (068) 569-16-62 3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, меблі. техні а, можливо для ст дентів. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 612-96-48

1.1.18. Здам імнат

Кімнат хлопцям, • ст дентам- заочни ам, є місце

для а/м. Власни . Конта ти: (098) 449-65-66

Кімнат в приватном (097) 032-38-75

се торі. Конта ти:

Кімнат дівчатам, р-н автово зал. Конта ти: (096) 426-15-95, (066) 544-30-09 Кімнат дівчатам. Конта ти: 63-13-76, (093) 724-62-83 Кімнат дівчатам. Конта ти: 63-13-76, (093) 724-62-83 Кімнат дівчатам. Конта ти: 23-50-25, (098) 050-14-75

Кімнат заочни ам. Конта ти: 331-65-30, (066) 801-39-11

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, телевізор. 2300 рн.+світло, вода. Конта ти: 097-511-40-48

Кімнат . Конта ти: 26-63-38, (096) 180-47-40

3- імнатн вартир , в л.Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення, пральна машина. Ціна: 2200 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, немебльована, осметичний ремонт. Ціна: 1500 рн Конта ти: (096) 869-88-84

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, ХОЛОДИЛЬНИК, ПРАЛЬНА МАШИНА, БОЙЛЕР, ВЕЛИКЕ ДВОСПАЛЬНЕ ЛІЖКО, УСІ УМОВИ ДЛЯ ГАРНОГО ВІДПОЧИНКУ. КОНТАКТИ: (063) 213-38-96, (096) 756-93-10, (050) 982-37-03

Кімнат . Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

1- імнатн вартир , р-н автово зал , 12 Ш оли, в л. Відінсь а, Д.Галиць о о, Гр шевсь о о, немебльован , це ляний б дино , 2, 3, 4 поверх, недоро о. Конта ти: (096) 685-77-44 до 18.00 од.

Кімнат

2- імнатн вартир , Квасилів, меблі, олон а, холодильни , телефон, 1000 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар

Кімнат . Конта ти: 64-32-04

3- імнатн вартир , в л.Д ндича, 4/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 1500 рн.+ ом.посл и. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, євроремонт, техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2 пов, аряча вода, 2 зас лених лоджії, поб това техні а, меблі, імнати не прохідні, 1600 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, пральна машина. 1800 рн+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48

3- імнатн вартир , в л. С. Петлюри, 1/4 ц, переплан вання, поб това техні а. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (097) 510-72-66

Кімнат двом ст дент ам-заочницям. Конта ти: 23-07-52, (095) 619-25-60

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, телевізор. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан, пральна машина. Ціна: 2500 рн.+лічильни и. Конта ти: (098) 577-99-74

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, телевізор на тривалий термін, пральна машина. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5 ц, олон а, меблі, холодильни , імнати не прохідні, телевізор, пральна машина. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, част ово мебльована, олон а, бал он, 1400 рн+ світло, тор . Конта ти: (096) 869-88-84

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, віп- вартира, є все. Ціна: 6000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

Кімнат без оштовно за мови допомо и інвалід . Конта ти: 28-11-27, (097) 077-25-70

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт, пральна машина. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , Пивзавод, мебльована. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 612-96-48

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, хня мебльована, імнати порожні (о рім 1 дивана та шафи). Ціна: 1600 рн/міс. Конта ти: (096)384-35-55 АН Рента

2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ремзавод , мебльован , пор ч з пин а. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-19-96, (097) 408-12-27

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, новий ремонт, бал он зас лений, повністю нові меблі, свіжа, чиста, хня нова вмонтована, поб това техні а. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9 п, меблі, холодильни , житловий стан. 1300 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 2000 рн+світло, вода. Конта ти: (098) 577-99-74

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, меблі, осметичний ремонт. Інтернет. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40, (050) 928-19-73 АН Сіар

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт, телевізор, пральна машина. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни . Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/9, 2 зас лені лоджії, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1850 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40, (093) 143-54-31 АН Сіар

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, хня мебльована, імнаті порожні, хороший осметичний ремонт. 1500 рн+світло, вода по лічильни ах. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

1- імнатн вартир , Кн.Оль и, євроремонт, м’я а частина, бойлер, холодильни , пар ет, ахель, броньовані двері, пл.ві на. Ціна: 1500 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

1- імнатн вартир , майдан Незалежності, осметичний ремонт, (пере леєні шпалери, побілено, ві на пласти ові, двері броньовані, овролін). імната -17 в.м., хня 5.5, мебльована, бойлер, холодильни . Ціна: 1500 рн./ міс. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2\5 ц, олон а, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4 поверх, аряча вода, меблі, поб това техні а, телевізор, пральна машина. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

2- імнатн вартир , Бояр а, 4\9 п, імнати не прохідні, меблі, холодильни . Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 124-06-46

1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, с часний дизайн, мебльована, аряча вода, цілодобово, бойлер, поб това техні а в робочом стані. Ціна: 1800 рн/місяць. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента

3- імнатн вартир , Бояр а, 4\9 п, імнати не прохідні, осметичний ремонт, холодильни , телевізор, бойлер. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін, телевізор. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (067) 797-87-26

1- імнатн вартир , ЗОШ №12, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , пральна машинамалют а, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії з меблями та поб товою техні ою. Ціна: 2300 рн. Конта ти: 43-15-20, (098) 946-59-80

3- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 П, імнати непрохідні, меблі, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 1800 рн Конта ти: (098) 577-99-74

Кімнат , центр, біля ніверма , дівчатам-заочницям. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

дівчині. Конта ти: 26-51-71

Кімнат заочни ам. Ціна: Конта ти: (067) 199-02-83

недоро о. (096)

Кімнат ст дентам-заочни ам, центр. Конта ти: 26-89-29, (050) 750-01-01 Кімнат ст дентам-заочницям, приватний се тор, 3 хв., від РДГУ, всі зр чності. Конта ти: (096) 814-01-17, (093) 346-02-60 Кімнат ст дент ам-заочницям. Конта ти: 23-16-35 Кімнат хлопцям-заочни ам. Конта ти: 23-72-57, 43-09-72, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Кімнат хлопцям. Конта ти: 23-72-57, 43-09-72, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Кімнат , Басів К т, приватний се тор. Конта ти: 23-66-85, (067) 906-16-44 Кімнат , без проживання Конта ти: (096) 869-88-84 Кімнат , в б дь-я ом (098) 612-96-48

осподарів.

р-ні міста. Конта ти:

Кімнат , в л. Га аріна, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в л. Київсь а, без проживання осподаря. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар Кімнат , в л. Льоно омбінатівсь а. Конта ти: (066) 458-56-11 Кімнат , в л. О.Д ндича, хлопцю-ст дент заочни , працюючом . Конта ти: 24-07-10 Кімнат , в л. Ст. Бандери, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Ш хевича, без проживання осподаря. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар Кімнат , р-н в л. Гр шевсь о о. Конта ти: 64-32-04

2- імнатн вартир , без посередни ів, р-н б дь-я ий. Конта ти: (096) 942-88-05 2- імнатн вартир , з євроремонтом, р-н б дь-я ий. Конта ти: (098) 516-09-91 Квартир або б дино в с. Горба ів чи поблиз . Конта ти: (097) 115-71-82 Квартир або б дино в с. Горба ів чи поблиз . Конта ти: (097) 115-71-82 Квартир , в центрі, своєчасн оплат арант ю. Конта ти: (093) 577-16-35 Квартир , б дь-я ом районі власни а. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.20. Обмін 1- імнатн варитр , центр, ремонт на б дино або 1/2 б дин з ремонтом. Конта ти: (067) 607-78-04 1- імнатн вартир з доплатою на 2- імнатн вартир в Здолб нові-2, без посередни ів. Конта ти: (098) 711-89-01 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3 поверх на 2- імнатн . Можливий продаж. Конта ти: (096) 116-45-41АН Рента 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери на 3,4,5- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: 23-48-72 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери на б дино або 1/2 б дин в м. Рівне або районі. Конта ти: 23-48-72, (067) 360-13-22 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери+земельн ділян , Клевань, на 3,4,5- імнатн вартир Конта ти: 23-48-72 3- імнатн вартир на 1 або 2- імнатн з доплатою. 4 поверх панельно о б дин , поміняна столяр а, піднята підло а, зас лені дві лоджії. Вище 5 поверх не пропон вати. Власни . Без посередни ів. Конта ти: (050) 820-10-95

1.1.21. Обмін по області та У раїні 3- імнатн вартир , Здолб нів 2, 56/39/6Ц, осметичний ремонт, на 1- імнатн вартир , Рівне, роз лянемо всі варіанти, або продаж 27500 .о. Конта ти: (098) 513-98-40, 43-19-96, (067) 493-59-37

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЛУЦЬК, КОМПЛЕКС «КОСТА-БРАВА», 3/7Ц, 81/44/14КВ.М, ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, САНТЕХНІКА НА РІВНОЦІННУ КВАРТИРУ В РІВНОМУ АБО ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 262-04-40

1.1.22. Пропон ю Допомо а в під отовці до ментів до ладання до овор півлі-продаж . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Д о п о м о а в приватизації вартири з проплатою забор ованості. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а в прийнятті спадщини (та ож з простроченими термінами). Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а відновленні втрачених до ментів на житло. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а переплан ванні вартири. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50


БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

№9 від 14 березня 2012 ро

Будинки, котеджі, незавершене будівництво 1.2.1. Продам в місті 1 / 2 б дин , 2 поверхи, 160 в.м, всі ом ні ації, араж, 3 підвали, 3 сот. землі, власни . Конта ти: 43-07-58, 45-03-87 (098) 078-76-65 1/2 б дин , 2 поверхи, в л. С. Ковалевсь ої, 135 в.м., автономне опалення, 0,03 а землі, два санв зли. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 382-01-75 1 / 2 б дин , 4 сот землі, центр міста, част ові зр чності, сад, можливий обмін на 3- імнатн вартир + доплата, без посередни ів. Конта ти: 26-14-46 1/2 б дин , в л. Винничен а, 2/2Ц, 200 в.м., 8 імнат, араж, лазня, літня хня, ландшафтний дизайн подвір’я. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1/2 б дин , в л. Ж овсь о о, 140м в, 2 поверхи, «під люч». Ціна: 150000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1 / 2 б дин , в л. Карбишева, р-н лінії, це ляний, 80 в.м., 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , в л. К рчатова, є земельна ділян а, підвал, терміново, власни . Конта ти: (067) 380-43-18

Б дино , в л. Стр тинсь ої, 2 поверхи, 140 в.м., 2 бо си 100 в.м., араж, теплиця, літня хня 0.28 а землі. Можливий обмін. Ціна: 165000 .о., тор . Конта ти: 24-94-56, (067) 294-57-51 Б дино , в л. Пе арсь о о, 218 в.м., новий, фасад отовий, пошт ат рено. Ціна: 175000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , в л. Я.М дро о, це ляний, є аз, вода, світло, 6 сот. землі, приватизований, можливість проживання двох сімей. Конта ти: (096) 572-83-57 Б дино , Горбачевсь о о, елітний б дино з хорошим ремонтом, 2-х поверховий, араж. Терміново. Ціна: 400000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Грабни , новий, під люч, це ляний, 250 в.м., 4 імнати, 2 санв зли, євроремонт, всі ом ні ації, доро о, або обмін на 1,2- імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

БУДИНОК, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ. ВИШНЕВА, ДЕРЕВ’ЯНО- ЦЕГЛЯНИЙ, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, М/П ВІКНА, БЕЗ РЕМОНТУ, 0,02 ГА ЗЕМЛІ, 0,01 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87 Б дино , Колоден а, 170 в.м., 2 пов, хороший ремонт, 12 сот землі, араж. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1/2 б дин , в л. К рчатова, це ла, 48,7 в.м., жилий стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

1 / 2 б дин , в л. Малорівненсь а, 2 імнати, 2 сот и землі. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

1/2 б дин , в л. Мірющен а, 3 імнати, всі зр чності. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Колоден а, в л.Рівненсь а, 2-пов., є «тимчасів а», сарай, 2 аража, 26 сот. землі. Конта ти: 43-75-48 (097) 770-66-69, (096) 103-18-35

1 / 2 б дин , в л.Вербова, 2 імнати, санв зол, 43 в.м, надвірні б дівлі, 0,03 а землі. Конта ти: (096) 254-66-03 1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097) 593-62-99 1 / 2 б дин , Лінії, 50 в.м., 2 імнати ,о ремий вхід, 3 сот и землі, терміново. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1 / 2 б дин , Лінії, це ляний, 3 імнати, 0.4 сот землі. Конта ти: (097) 168-20-60 1 / 2 б дин , ПМК-100, 3 імннати. всі зр чності, 2 сот землі, Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1 / 2 б дин , р-н Бояр и. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

Б дино , Колоден а, дерев’яний, сарай, 19 сот. землі, всі ом ні ації, серед б дин ів. АН «Авеню». Ціна: 22 000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41 Б дино , Колоден а, дерево, це ляна приб дова, 50 в.м., сарай, 0.19 а землі, 200 м до місь ої маршр т и. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

БУДИНОК, КОЛОДЕНКА, ЗАГАЛЬНА -161.6 КВ.М., ЖИТЛОВА-75.6 КВ.М., КУХНЯ -12 КВ.М., 4 КІМНАТИ, ДОБРИЙ СТАН, ЖИТЛОВИЙ, КОМУНІКАЦІЇ, 16.88 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 90000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

1/2 б дин , р-н Ліній, в л. Карбишева, 3 імнати, хня, ванна, 2 вітальні, 75 в.м., 0.4 а землі, можливий обмін на 2- імнатн з доплатою. Власни . Конта ти: (097) 168-20-60, (063) 181-47-19

Б дино , Лінії, 180 в.м., 2 поверхи, новий, євроремонт, 4 сот землі, ландшафтний дизайн, «під люч». Ціна: 250000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1/2 б дин , центр, 85/55/8 Ц, 3 імнати, всі зр чності, євроремонт, автономне опалення, 3 сот. землі. Ціна: 120000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б дино , Н.Двір, всі ,ом ні ації, автономне опалення, арне подвір я, араж, 5 сот землі, можливість доб дови. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

1 / 2 б дин , центр, о ремий вхід, всі зр чності, житловий стан, 2 імнати, 5 сот землі. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

1/2 отедж , Новий Двір, 2 поверхи. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

1/4 б дин , в л. Дворець а, це ляний, 2 імнати, всі зр чності, житловий стан, 3,5 сот землі, араж. Терміново. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

БУДИНКИ, Р-Н ПОКРОВСЬКОГО СОБОРУ, НОВОЗБУДОВАНІ, 2 ШТ., 2-ПОВЕРХОВІ, ПІД КЛЮЧ. КОНТАКТИ: 26-87-97, (067) 736-38-19 Б дино , 240 в.м., з лицювальної це ли червоно о ольор , металочерепиця темно- оричнева. Власний ставо 30 м на 15 м, араж, що о ремо стоїть, по ріб, барбе ю. Всі ом ні ації. Без посередни ів. Ціна: 180000 y.o. Конта ти: (067) 279-37-02 06727937@ukr.net Б дино , Басів К т, 13 сот землі. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47 Б дино , Басів К т, 2 поверхи, новоб дова «під люч», 200 в.м., 5 сот землі. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Бояр а, це ляно-шла овий, 100 в.м., всі зр чності 0,09 а. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , В.Омеляна, дерев’яний, 100 в.м., всі зр чності, 0.35 а. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , в л. Вербова, 59 в.м., дерево, 4 імнати, всі зр чності, 0.04 а землі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , в л. Вербова, 59 в.м, дерево, 4 імнати, всі зр чності, 0,04 а землі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , в л. Дворець а, 2 поверхи, 140 в.м. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00 Б дино , в л. Дворець а, 2/2Ц, мансардно о тип , 140 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: 140000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , в л. Дем’янч а, радіозавод, отедж, 200 в.м. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , в л. Д найсь а, це ла, 100 в.м., хороший ремонт, 6 сот, фр тові дерева. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , в л. Ж овсь о о. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Б дино , в л. Малорівненсь а, 220/95/15, це ляний, новоб дова, р-н заб дований, 2 поверхи, ом ні ації підведені, 8 сот землі, асфальтований під’їзд, або обмін на вартир , роз лянемо всі варіанти. Ціна: 125000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

БУДИНОК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 244 КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, НА 2 СІМ’Ї, 6 КІМНАТ, 2 ВХОДИ, 2 КУХНІ, 2 САНВУЗЛИ, 2 СВЕРДЛОВИНИ, 2 СЕПТИКИ, ГАЗ, ВОДА, ІНТЕРНЕТ, СУПУТНИКОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ГАРАЖ, НАВІС ДЛЯ А/М, САД, ГОРОД, 12.5 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 165000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , в л. П ш іна, 170 в.м., 2 поверхи, це ла, 4 імнати, 2 санв зла, амін, ом ні ації, 4 сот землі. Ціна: 285 000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б дино , Новий Двір, це ляний 200 в.м., 2-поверхи, всі зр чності, араж, баня, впоряд оване подвір’я, земельна ділян а 0,14 а. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Б дино , Рівне, 2 поверхи, це ла, фінсь а металочерепиця, свердловина. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Б дино , Рівне, новоб дова, 160 в.м., 5 імнат, 2 санв зли, араж, теплений пінопластом, м.п ві на. Ціна: 95000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

БУДИНОК, ТИННЕ, 63,3 КВ.М, 15 СОТ. ЗЕМЛІ, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 63-80-13, (067) 363-25-45 Б дино , Тинне, в л. Гайова, це ляний, 70 в.м., всі зр чності, 0.06 а, є держа т. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Тинне, с часний, це ляний, потреб є част ових оздоблювальних робіт. Власни . Конта ти: 62-02-84, (098) 414-68-62 Б дино , Тинне, це ляний, 250 в.м, земельна ділян а 0,26 а. Ціна: 200000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Б дино , Тинне, це ляний, 70 в.м., всі зр чності, потреб є ремонт . Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Ц.Село, Ж равлина, це ляний, 420 в.м., на сайті. gidrealty.com.ua Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Царсь е Село, 2-поверх., 280/200/ 25, всі ом ні ації, 0,11 а. Терміново. Конта ти: (098) 156-45-20 Б дино , це ляний, 100 в.м, 4 імнати, надвірні б дівлі, садо , 6 сот. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (098) 513-98-40 Б дино , це ляний, під люч, 140 в.м, 2 поверхи, 4 імнати, впоряд оване подвір’я, араж, 6 сот. Ціна: 128 000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, власни . Конта ти: (066) 134-34-76 Б дино , Центр, це ляний, за альна площа138 в.м., два поверхи, жилий стан, всі зр чності, араж, сарай, 4 сот. землі. Ціна: 82000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 К о т е д ж , 200/60/15, ремонт, араж, терміново. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 К о т е д ж , в л. Костромсь а, новий, 2 поверхи, це ла, євростандарт, 180 в.м, мебльований, всі ом ні ації, араж, 7 сот., асфальтований під’їзд. Ціна: 255 000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (067) 493-59-37 Котедж, в л. Стр тинсь ої, 5 імнат, араж, лоджія, тераса, 2 санв зли, 2 входи, 0.02 а землі. Ціна: 103000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Незавершене б дівництво, 230 в.м., 2 поверхи, це ла, 2 санв зла, 5 імнат, ом ні ації, земельна ділян а 0,06 а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

11

Незавершене б дівництво, в л. Під ови, 190 .в., вода, аз, світло, 6 сот. землі, араж. Ціна: 105000 .о. Конта ти: (063) 071- 50-81 Незавершене б дівництво, в л. Під ови, 190 в.м., араж - 50 в.м., о ороджено, вода, аз, світло в б дин . Стелі іпсо артонні, стіни пошпа льовані, ззовні теплені. Терміново. Можливий обмін на вартир з доплатою. Конта ти: (063) 071-50-81 Незавершене б дівництво, в л. Стариць о о, 190 в.м, 5 імнат, 2 санв зли, вода, аз, світло, стіни та стелі пошпа львані, араж 50 в.м, земельна ділян а 6,5 сот., о ороджена, можливий обмін. Ціна: 105000 .о. Конта ти: (063) 071-50-81 Незавершене б дівництво, Колоден а, це ляне, 120 в.м., 6 сот землі. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Незавершене б дівництво, Колоден а,150 в.м, 2-поверхи, 5- імнат, ділян а 0,06 а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Незавершене б дівництво, Н.Двір, 150 в.м., араж, ом ні ації. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Частин б дин , в л.Бахарєва, земельна ділян а 0,3 а, є можливість доб дови. Власни , під офіс, можливий обмін на вартир Рівне. Ціна: 30000 .о, тор . Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57 Частин б дин , о ремий двір, 10 хвилин до центра міста. Конта ти: (097) 459-37-35 Частин б дин , центр, 140 в.м, 2 поверхи, Ц, 4- ім., всі зр чності, євроремонт, амін, автономне опалення, араж, приб дин ова територія. Ціна: 119400 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

•Б дино , У ольці, Гощансь ий р-н, є хлів, літня хня, риниця,

льох, 60 сот. землі, без посередни ів. Конта ти: (098) 521-12-49

•Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями,

пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 б дин , Здолб нів, 3 імнати, 6 сот землі. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 1/2 б дин , Здолб нів, зроблено апітальний ремонт, 181 в.м., вели ий сад. Можливий обмін на Львів. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 946-78-83 1/2 б дин , Квасилів, 20 сот землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1 / 2 б дин , Квасилів, 64 в.м., 20 сот землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Клевань, всі зр чності, надвірні б дівлі, 12 сот. землі. Конта ти: 20-43-99, (097) 468-72-13 1/2 б дино , Став и, м\п ві на,вода, аз,еле три а, асфальтований доїзд, власне подвіря, араж, літня хня, льох, садо . Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино дерев’яний з бр с , с.Висоць , Д бровиць о о р-н , ціна до овірна. Конта ти: 23-16-35 Б дино незавершений, Конта ти: (067) 364-22-34

Клевань.

Б дино старий, Ясениничі, земельна ділян а 46 сот., сад, олодязь, приватизований. Конта ти: 5-31-18, (096) 518-60-14 Б дино , 18 м від міста, це ляний, літня хня, аз, пор ч ліс, озеро, 40 сот землі, пиватизована, асфальтований під’їзд, поблиз з пин а маршр т и, терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (098) 513-98-40 Б дино , 20 м від Рівно о, аварійний, непридатний для житла, асфальтований під’їзд, пор ч аз, ам’яний араж, садо , 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 857-60-77 Б дино , 5 м від Рівно о, дерев’яний, 70 в.м, 2 імнати, хня, вітальня, сільсь ий амін, по ріб, 25 сот. під б дівництво, 50 сот. ліс , 75 сот. ород , або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Бабин, 3 імнати, це ла,17 сот землі, жилий стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Бабин, це ла, аз, світло, вода, 23 а землі.36000 .о. 09754107266 Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

БУДИНОК, БАРМАКИ, 295 КВ.М., КОМУНІКАЦІЇ, ГАРАЖ НЕДОБУДОВАНИЙ, ПРИМІСЬКА ЗОНА, 0.102 ГА ЗЕМЛІ, ПРОДАЖ З АУКЦІОНУ. ЦІНА: 135000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Березне, центр, 140 в. м, всі зр чності. Конта ти: (096) 240-14-46 Б дино , Біла Криниця, це ляний, 250 в.м, 2 поверхи, всі зр чності, євроремонт, р-н новоб дов, земельна ділян а 0,1 а. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Б д и н о , В.Житин, ділян а - 70 сот. Конта ти: (098) 384-37-01 Б дино , В.Житин, це ляний, 2 ім, всі зр чності, хороший ремонт, недале о озеро, ліс. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , В.Оле син, дерево, 4 імнати. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б д и н о , В.Омеляна, це ляний, новий, 400 в.м., 0.11 а. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Володимирець, це ла, 96 в.м, 12 сот землі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Головниця, Корець ий р-н., хлів, літня хня, льох, олодязь, 0,5 а. Недоро о. Конта ти: 24-45-94, (096) 256-27-41 Б дино , Горба ів, 200 м від траси, це ла, пошт ат рений, 3 імнати, хня. вели а веранда, сарай, олодязь, двір асфальтований. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Б дино , Городище, ооп. «Калина», 80 в.м, мансардно о тип , земельна ділян а 12 сот, приватизована. Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: (067) 377-41-47 Б дино , Гоща, 5 імнат, світло, аз, вода, надвірні б дівлі, 0,14 а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Костопіль. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Костопіль. 190 в.м., 2-пов. Зем ділян а 7сот.євроремонт, сі ом ні ації, теплений. Літня хня, араж, садо . Терміново. Ціна: 79500 .о. Конта ти: 60-88-68, (097) 653-24-32

Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Гощансь ий р-н, с.Горба ів, це ляний, 3 імнати, надвірні б дівлі, 10 сот землі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Котів, 15 м. від Рівно о, це л.-шл., 3 імн., хня, вода в б дин , аз поряд, 25сот.землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , Омеляна, дерев’яний, 100 в.м., част овий ремонт, 0.35 а. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Б дино , Гощансь ий р-н, с.Кринич и, 0,25 а землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Кривичі, це ляний, 12 м. від Рівно о, аз, вода, 60 сот ород , власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

Б дино , Гощансь ий р-н, с.У ольці,15 сот землі. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Лебеді, Острозь ий р-н, це ляний, терміново. Конта ти: 26-09-56, (096) 518-26-04

Б дино , Гощансь ий р-н.Село Люцинів, 48сот землі. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , М.Житин, центр, дерев’яний, 3 імнати, хня, ремонт, 50 сот.землі. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , Гощансь ий р-н, с. Іллін, 23 м від Рівно о, це ла, 3 імнати, сарай, льох, літня хня,15 сот землі. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , Гощансь ий район, с.Май ів це ляний, 3 імнати, хня, оридор, веранда, льох, літня хня, хлів, риниця, землі 0,45 а . Ціна: 7500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Дмитрів а, 9 м від Рівно о, араж, підвал, сарай, садо , пор ч ліс і ставо , 50 сот землі(приватизована). Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Доро об ж, Гощансь ий р-н, 20 м від Рівно о. Конта ти: (050) 371-77-25, (098) 022-01-26 Б дино , Д бно, 6 імнат, опалення азове, сарай, араж, літня хня, 6 сот землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 62-39-20, (096) 510-08-42 Б дино , Д бно, незавершений, це ляний, 60% робіт, надвірні б дівлі, 7 сот. приватизованої землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 518-63-52 Б дино , Д бно, новоз�� дований, 220 в.м., 4 спальні, зал, вітальня, 2 санв зли, хня 20 в.м., ладова, бал он. Конта ти: (097) 253-05-55 Б дино , Жобрин, дерев’яний, ремонт, аз, літня хня, сарай, по ріб, пор ч річ а, ліс. Конта ти: (097) 609-43-60 Б дино , з/с Ульбарів, д бовий, 50 сот. землі, всі ви оди, сад, терміново, власни . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (093) 995-99-30 Б дино , Зарічне,100 в.м, це ла. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Здовбиця, аз, олодязь, літня хня, по ріб, льох, сарай, л ня, 0.16 сот землі. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Б дино , Здовбиця, це ляно-шла овий, три імнати, 60 м. в., хня 13 в.м. Парове опалення (новий отел). Асфальтований двір. 15 сот землі. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net Б дино , Здовбиця, шл.-це ляний, 57/ 35/13, 3 імнати, опалення - аз, 15 сот.землі, всі до -ти, є фото. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Здовбиця. Ціна: 12000 Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

.о.

Б дино , Здолб нів 2, 2-поверховий, 5 імн., 160 в.м., мансарда. 8 сото землі. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (067) 363-50-22 Б дино , Здолб нів 2, новоб дова160м. в, пласти ові ві на, пошпа льовані стіни, пар ан, 8 а. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, 185.9/ 84.5/17, ЄВРОРЕМОНТ, ХОРОШИЙ СТАН, ЦЕГЛЯНИЙ, ЦЕНТР МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 120000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Здолб нів, це ляний, 2 імнати, ом ні ації поряд, с лопа ети, новий пар ан, 3.5 сот землі. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Здолб нівсь ий р-н, с.Гільча, це ла, 0,55 а. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Здолб нівсь ий р-н, с.Гільча, це ла, 3 імнати, хня, аз, світло, льох, олодязь, 0.25 а землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Б дино , 156-93-39

Караєвичі.

Конта ти:

(096)

Б дино , Квасилів, це ляний, 1 поверх, 4 імнати, євро. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

(096)

Б д и н о , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н, 100 в.м., 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 885-11-14

Б дино , Корець ий р-н, с.Світано , це ла, житловий стан,108 в.м, надвірні б дівлі, 30 сот землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Глинсь , це ляний, аз, парове опалення, 4 імнати, 20 сот.землі. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , Корнин, 200/95/15, це ляний, новоб дова, район заб дований, 2поверхи, араж, 12 сот. землі. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Гільче-2.

Конта ти:

Б дино , Корнин,150 в.м, 2-поверхи, ремонт, всі зр чності, аз, вода, еле три а, 1-й поверх жилий, пор ч маршр т а, земельна ділян а 0,12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Б дино , тип , 160 під’їзд, всі з пин а до овірна.

Б дино , Гоща, житловий, 70 в.м., аз, вода, 2 імнати, хороший стан, 7 сот землі. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Корець ий р-н, літня хня, хлів, льох, риниця, садо , 1 а землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-29-33, (097) 604-55-33

Б дино , 841-45-59

БУДИНОК, КОРНИН, ВУЛ. ПУШКІНА, 119.6/50.5/12.6, МАНСАРДА 2 ПОВЕРХИ, 5 КІМНАТ, ПРОДАЖ З АУКЦІОНУ. ЦІНА: 60800 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , М.Оле син, це ляний, на 2 сім’ї +приміщення 300м. в. (можна під бізнес), житлова площа 180 м. в., за альна, 360 м. в., (16*12м.), 0,35Га землі, приватизована о орожена, двір-плит а, теплений пінопластом. Ціна: 260000 Євро Конта ти: (097) 568-19-79, (095) 524-92-06 p_andriy@i.ua Б дино , Маща, Костопільсь ий р-н, дерев’яний, центр, можливо під омерцію, терміново. Конта ти: (067) 168-23-84 Б дино , Милостів, 15 м від Рівно о, дерев’яний, 2 імнати, аз, вода пор ч., 0.46 а. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Мирне, Костопільсь ий р-н, 140 в.м, 70 % отовності, асфальтований під’їзд, аз, вода. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 978-27-00 Б дино , Миро оща 2, це ла, 6 імнат, євроремонт, всі зр чності, 40сот землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Обарів, новоб дова, мансардно о в.м., 13 сот землі, асфальтований ом ні ації, 70 % отовності, пор ч маршр т и. Терміново. Ціна: Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Оржів, 100 в.м,13 сот землі, надвірні б дівлі, пор ч ліс, ш ола, рамниця. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Порозово, дерево, 32 сот землі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Ремель, 80 в.м, 3- імнати, септи , піді рів підло и, аз біля б дин , льох, ділян а 0,12 а. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua , Б дино , Рисв ян а, це ляний, 3 імнати, аз, вода б дин , телефон. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Рясни и, монол.-шла , 4 імн., хня, аз поряд, вода в дворі, 20 сот.землі. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , с.Вели і Межиричі, шла , 5 імнат, 15 сот землі. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , с.Тай ри, арний стан, 50 сот землі. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

БУДИНОК, СИМОНІВ, ГОЩАНСЬКИЙ Р-Н, 100 КВ.М., ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА 0,25 ГА, НАДВІРНІ БУДІВЛІ, ГАЗ, ВОДА. КОНТАКТИ: (067) 656-67-88

Б дино , Млинів, 100 в.м. , 24 сот з. . в хорошом стані. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 653-24-32,(099) 910-77-79

Б дино , Симонів, це ляний, є аз, 50 сот землі. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

Б дино , Мнишин, це ляний, льох, сарай, потреб є ремонт . Ціна: 8500 .о. Конта ти: 5-51-43

Б дино , Синів, 2 імнати, сарай, льох, олодязь. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , Н.У раїн а, центр, дерев’яний, с хий, 4 імнати, опалення аз, 20 сот.землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , Синів, це ляний, 3 імнати, 15 сот землі. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

Б дино , Нобель, 17 сот. землі, 2 сараї, біля озера, ліс , центр села, заповідна зона. Конта ти: 68-02-65, (096) 307-31-19 Б дино , Новини, Корець ий р-н, надвірні б дівлі, олодязь, земельна ділян а 1 а. Ціна: 8500 .о. Конта ти: (096) 765-45-75, (098) 388-14-04 Б дино , Ново раїн а, це ла, 2 імнати, хня, піч а, олодязь, льох, араж, пор ч озеро, 6 сот землі(приватизована. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Ново раїн а, це ла, 4 імнати, 6сот землі. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Ново раїн а, це ла, 4 імнати, хня, в середині дерев»яна ва он а, всі ом ні ації в б дин . Ціна: 37000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , Стовпин, Корець о о р-н , це ляний, 4 імнати, 110 в.м., опалення, надвірні б дівлі, 0.50 а землі. Можливий обмін на вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-48-44, (095) 879-16-78 Б дино , Стовпин, це ляний, 4 імнати,110 в.м., парове опалення, еле троопалення, літня хня, сарай, араж, 50 сот.землі. Ціна: 16000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Томахів, Гощансь ий р-н, це ляний, аз, вода, опалення, поряд ш ола, ма азини, власни . Конта ти: (096) 857-55-70

Б дино , Ново раїн а,150 м від з пин и, це ляний, араж, сарай, теплиця,10 сот землі (приватизована). Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 701-02-28

Б дино , Оле син, дерев’яний, аз, 3 імнати, хня, санв зол, 12 сот. ород , хороший під’їзд. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-45-40, (097) 235-66-03

Б дино , У раїн а, Острозь ий р-н, вели ий садо , риниця, ород. Приватизовано. Власни . Конта ти: (098) 493-40-73


12

БУДИНКИ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ Б дино , 43-57-59

Грабни . Конта ти: 45-43-22,

Б дино , місто, передмістя, роз ялн всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , Рівне, Рівненсь ий р-н, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Незавершене б дівництво, або б дино , Вересневе, Тинне, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Незавершене б дівництво, або б дино , Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Незавершене б дівництво, або б дино , Обарів, Городо , Оле син, Шпанів, Став и, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Незавершений б дино Конта ти: (097) 238-55-30

в межах міста.

Частин б дин , Рівне, зі зр чностями, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

1.2.5. Здам

Частин б дин , 2 імнати, •хня, без ванни, аз, вода, мебльована для молодої сім’ї, власни . Конта ти: 26-60-26, (095) 688-86-53

Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, зр чне місце, приватизований. Конта ти: 68-07-40, (067) 301-80-64

Б дино , Краєвичі, на 5 р. Конта ти: 61-82-30, (096) 156-93-39

Б дино , Федорів а, сарай, араж, риниця, центр села. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1/2 б дин , в л. Гр шевсь о о, 2 імнати, меблі, част ові зр чності. Ціна: 900 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар

Б дино , це ляний, літня хня, аз, пор ч ліс, озеро, 40 сот землі, приватизована, асфальтований під’їзд, поблиз з пин а маршр т и. Ціна: 21500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б дино , в л. Мірющен а, всі зр чності, араж, меблі, 1900 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар

Б дино , Шоста ів, 20 м від Рівно о, 25 сот. землі. Конта ти: (096) 486-67-31 Б дино , Шпанів, це ляний, 5 імнат, всі зр чності, 12 сот землі. Ціна: 82000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Ш б ів, це ляний, 4 імнати, всі ви оди, озеро, ліс, 20 сот землі. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Б дино , Мет ів, або обміняю на 1-,або 2-х імнатн вартир в Рівном . Конта ти: (063) 576-95-99 Земельн ділян , Шпанів, асфальтований доїзд, 25 сот., під заб дов . Поряд ліс, річ а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (0362)43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64 Незавершене б дівництвво, Клевань 1, + дерев»яна хата, 10 сот землі, арне місце. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Незавершене б дівництво, Забороль, Рівненсь ий р-н, ділян а - 0,5 а, світло, вода, тимчасів а, араж, садо , можливий обмін на ватрир в місті з доплатою. Власни . Конта ти: (067) 399-72-02 Незавершене б дівництво, Клевань 2 , м\п ві на арне місце, пор ч ліс, 10 сот землі. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , Колоден а, елітна новоб дова, євроремонт, меблі, техні а, араж, баня, ворота автоматичні. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , р-н ідропар , 2 пов, 6 імнат, осметичний ремонт, мебльована, 3500 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: (096) 869-88-84 Б дино , р-н Грабни , 3 пов, амін, араж, ом ні ації, опалення. Ціна: 8000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 К о т е д ж , в л. Васильчен а, євроремонт, віп- лас . Ціна: 900 .о. Конта ти: (096) 869-88-84 Котедж, Грабни , 2 імнати, євроремонт, мебльований, холодильни , телевізор, пральна машина, бойлер. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 Тимчасів и, в б дь-я ом Конта ти: (098) 612-96-48

Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 0,52 а землі, о орожа, ві на, двері, сарай араж ,хлів. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Незавершене б дівництво, Оржів, 135 в.м, 2 поверхи, 1-й поверх жилий, всі ом ні ації, 0,15 а земельна ділян а. Власни . Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (096) 285-79-87 Незавершене б дівництво, с.Верхівсь , над трасою, 20сот. Конта ти: (093) 510-34-86 Садиб , біля Антополя або обміняю на вартир в Рівном . Конта ти: (050) 655-98-02

1.2.3. Продам по У раїні БУДИНОК, КОЛОМ’Є, СЛАВУТСЬКИЙ Р-Н, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,61ГА, З НИХ 0,32ГА РІЛЛІ МОЖНА КУПИТИ ОКРЕМО, МАЛЬОВНИЧА МІСЦЕВІСТЬ, ПОРУЧ РІЧКА ГОРИНЬ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 467-42-46 Б дино , Мир ород, Полтавсь а обл., б дівлі, араж, літня хня, араж, 30 сот., приватизована, 100% чорнозем. Конта ти: (098) 294-65-05 Б дино , Полтавсь а обл, азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 962-45-93 Б дино , Ро итне, 100 м від Києва, 2 поверхи, це ляний, 1993 р., 180 в.м, 10 сот. землі, пор ч річ а, ліс, можливо обмін на Рівне і район, власни . Ціна: 52000 .о. Конта ти: (096) 839-77-71

міста.

Тимчасів , р-н 12 ш оли, 700 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: (096) 869-88-84 Тимчасів . Конта ти: 23-72-57, 43-09-72, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67

Незавершене б дівництво, Клевань 2, 7 сот землі. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, КОРНИН, 2 ПОВЕРХИ, 210 КВ.М., МАНСАРДНОГО ТИПУ, 5 КІМНАТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ВСТАВЛЕНІ ВІКНА ТА ДВЕРІ, Є ГАРАЖ, 12 СОТ ЗЕМЛІ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, 70 % ГОТОВНОСТІ. ЦІНА: 50000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

р-н

Тимчасів , меблі, част ові зр чності. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

1.2.6. Винайм

Б дино , або незавершене б дівництво, Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або незавершене б дівництво, Бояр а, Ювілейний, пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, Мірющен а, автово зал, зоопар , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , або незавершене б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або незавершене б дівництво, Рівне. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Вересневе, 15 сот., держа т, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-13-36, (096) 438-67-85 Земельн ділян , Вересневе, в д же хорошом місці, під б дівництво, еле три а на ділянці, 75 сот. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Продам в місті

• Земельні б дівництво.

ділян и, під Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 Земельні ділян и під заб дов , Колоден а, 10, 20 сот. Конта ти: 20-88-20 Земельн ділян , 0,18 а, Колоден а, в л.Молодіжна, державний а т на б дівництво, рівнина, ом ні ації пор ч. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: (096) 406-04-00 Земельн ділян , 0,3 а. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47 Земельн ділян , 15 сото , під б дівництво. Ціна: 11500 .о. Конта ти: (099) 910-76-00 Земельн ділян , А роперероб а, 0,11 а для б дівництва, ом ні ації. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , А роперероб а,12 сот.під б дівництво ,всі ом ні ації. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Барма и, 10 сот. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (096) 188-84-67, (096) 188-85-92 Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , біля Л ць о о ільця, район Ювілейний 0,1 а для б дівництва, рівна, хороше місце. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Бояр а, під б дівництво, 11 сот. між б дин ами, всі ом ні ації. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а для б дівництва, ом ні ації пор ч. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а для б дівництва, ом ні ації, між б дин ами. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , В.Омеляна, 0,67 а, всі ом ні ації, старий б дино . Конта ти: (098) 271-98-05

Дач , Ново раїн а, це ляна, 2 поверхи, 3 імнати, 60м в, араж, с важина, пошт ат рена. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: 13500 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: 13500 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Дач , Ново раїн а, це лян , 3 поверхи, 105 в.м., всі ом ні ації, о ороджена. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново 175-20-22

раїн а.

Конта ти:

(050)

Дач , Порозово, р-н новоб дов, 12 сот. під заб дов , всі ом ні ації. АН «Авеню». Ціна: 9 500 .о. Конта ти: (097) 403-19-41

Земельн ділян , в л. Київсь а, (за «Газови ом»), 10 сот. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Костромсь а, 0,1 а для б дівництва б дин , навпроти «Реноме». Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , р-н зоопар , 0,1 а для садівництва, рівна, хороше місце. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян під заб дов , Городище, 15 сот. Конта ти: (050) 167-89-45

Земельн ділян , в л. Льоно омбінатівсь а, 40 сото омерційно о призначення. Ціна: 152000 .о. Конта ти: (099) 912-48-00, (093) 577-16-35

Земельн ділян , р-н зоопар , 0,1 а, для б дівництва, рівна, хороше місце. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , в л. Ма арова, 4.1 а. Ціна: 165000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

Земельн ділян , р-н Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , в л. Ма арова, Павлючен а, Пржевальсь о о 0,1 а для б дівництва, напроти ТРЦ «Е ватор». Ціна: 8000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , в л. Польова, дві ділян и площею 19,5 сото і 11 сото , під заб дов , терміново. Конта ти: (067)363-50-22, (099)912-48-00 Земельн ділян , в л. Серпан ова, 12 сот, д же хороше місце. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. С лярен а, р-н Бояр а, 11 сот, асфальтований під’їзд, ом ні ації, поряд дитячий майданчи , без посередни ів. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (097) 468-72-01 Земельн ділян , в л. Чорновола, 1 лінія, світло біля ділян и, 10 сот, терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, 10 сот. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Земельн ділян , Грабів, 15 сот., під б дівництво. Конта ти: (096) 917-42-86 Земельн ділян , Грабни , 0,07 а для б дівництва, хороше місце, є державний а т. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , за рестораном «Райсь ий сад», 10 сот. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.2.7. Обмін

Частин б дин , в л. Бахарєва, земельна ділян а - 0,3 а, є можливість доб дови, власни на вартир в м.Рівне. Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57

Дач , Ново раїн а, це ляна, 2 поверхи, 2 імнати, веранда, 75 в.м., амін. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельні ділян и, Городище, 2 шт., по 0,08 а, приватизовані, ом нці ації пор ч. Власни . Ціна: 4800 .о. тор . Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10

Земельн ділян , Колоден а, 0,08 а для б дівництва, ом ні ації біля ділян и, асфальтований доїзд. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Незавершене б дівництво, Оржів, 135 в.м, 2 поверхи, 1-й поверх жилий, всі ом ні ації, 0,15 а земельна ділян а, власни на вартир . Конта ти: (096) 285-79-87

ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ.

Земельн ділян , В.Житин, центр, 10 сот., ом ні ації. Ціна: 7500 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

З е м е л ь н ділян , р-н А роперероб и, 0,14 а для б дівництва, ом ні ації, асфальтована доро а, розташ вання ділян и дозволяє поб д вати отедж на три сім’ї. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Вересневе, центр, 0,1 а для б дівництва, ом ні ації, між б дин ами, пор ч маршр т а. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Зоопар , в заб дованом районі. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , 28 м від Рівно о, всі зр чності на 1- імнатн вартир в Рівном з доплатою 6000 .о. Конта ти: (096) 857-55-70

ОСГ, 1.25, БІЛЯ

Дач , Ново раїн а, р-н новоб дов, 20 сот. землі, всі ом ні ації. АН «Авеню». Ціна: 7 000 .о. Конта ти: (097) 403-19-41

Земельн ділян , Городище, 0,11 а, приватизована, сад, ва ончи , вода, ом ації пор ч, власни . Конта ти: (097) 337-38-70

Частин б дин або б дино . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1 / 2 б дин , р-н Бояр а з доплатою на б дино в місті. Конта ти: (097) 304-90-30

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ,

З е м е л ь н ділян , р-н А роперероб и, 0,1-0,13 а для б дівництва, ом ні ації 2500-3000 .о./0,01 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , 1/2 б дин , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Термі��ово. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , 1/2 б дин , на дов отривалий термін, на о олиці або за межами м. Рівне. Конта ти: (096) 614-16-02

1.2.4. К плю

Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, можна б д вати, терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, 2,3-лінії. Ціна: 25000 .о.-27000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Вересневе, 10 сот., під заб дов , ом ні ації, р-н новоб дов. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

елітний. Конта ти: (097) 672-37-86

Б дино

Б дино , Чорно орія, 2 поверхи, 126 в.м, 7 сот, біля ірсь ої річ и, фр товий сад, без посередни ів. Конта ти: (066) 412-36-06

Б дино або 1/2 б дин в місті. Ціна: до 38 000 .о. Конта ти: (067) 363-15-36, (050) 376-25-77

Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а для б дівництва, ом ні ації, між б дин ами. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

№9 від 14 березня 2012 ро

Земельн ділян , Колоден а, 0.12 а, ф ндамент пере ритий панелями, вода, аз, світло пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 653-53-17 Земельн ділян , Колоден а, 10 сот, терміново. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (097) 653-24-32 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, 17 сот, ОСГ. Готова до продаж . Терміново. Ціна: 15500 .о. Конта ти: (099) 910-77-79 Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 7 а, під заб дов , напроти б дин молитви. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, в л. Новодвірсь а, 30 сот, під б дівництво, р-н заб дований, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Колоден а, в л. Польова, 10 сот. під б дівництво, ом ні ації на ділянці. Ціна: 13500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Колоден а, р-н автодром , 0,06 а для б дівництва, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 9500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Колоден а, р-н автодром , 0,12 а для б дівництва, 30х40м, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Колоден а, Червоні Гори, 7 сот, ом ні ації пор ч. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Новий Двір, ділян а під б дівництво 0,13 а, доїзд, ом ні ації. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 60-88-68, (067) 363-50-22

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 З е м е л ь н ділян , р-н Л ць о о ільця, 0,1 а для б дівництва. Ціна: 16500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян 0,01 а під заб дов , Біла Криниця. Конта ти: (050) 175-20-22

Земельн ділян під заб дов , Карпилів а (Пансь ий масив), 0,20 а, приватизована, сад, онтейнер. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54 Земельн ділян , 0,06 а, масив Кам’яно ірсь ий. Конта ти: 5-44-72 Земельн ділян , 0,25 а під заб дов ,приватизована, є державний а т. 10 м від міста Рівно о в сторон Т чина, 10 м від траси, напроти автоб сна з пин а «Радислав а». Ком ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 407-60-87 , (093)876-58-55 Земельн ділян , 0,32 а, Порозово, 4 м від Рівно о, старий б дино , аз, еле три а, олодязь, садо , місце під ставо , асфальт, пор ч ліс, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 833-66-86 Земельн ділян , 10 м від Рівно о, 45 сот., під заб дов і ведення с/ , ом ні ації пор ч, б дино дерев’яний збірний, 100 в.м, або обміняю на 1- імнатн вартир з доплатою в Рівном , власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46 Земельн ділян , 12 м. від Рівно о, 0,20 а, ом ні ації пор ч. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36

Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 10 сот, пор ч б дин и, хороше місце. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , 2 а під ведення с/ , 2 м за м. Рівне на перехресті Костопіль-Т чин-Городище. Не а ентство. Конта ти: (067) 407-60-87 , (093)876-58-55

Земельн ділян , р-н Льоно омбінат , за афе «Райсь ий сад», 12 сот, з ом ні аціями. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , 4 м від Рівно о, Ясениничі, 20 сот. Власни . Конта ти: (096) 381-22-12

Земельн ділян , р-н молодіжно о ладовища, 3,026 а, для с/ , приватизована. Конта ти: (095) 274-68-24 Земельн ділян , р-н Ювілейний, район «Л ць о о ільця» 0,1 а для б дівництва, рівна, хороше місце. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , район «Л ць о о ільця» 0,1 а для б дівництва, рівна, хороше місце. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , район «Л ць о о ільця» 0,1 а для б дівництва. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Тинне, 0,10 а, приватизована, під б дівництво, ом ні ації, серед заб дов. Конта ти: (095) 274-68-24 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, в л. Бри адна, 0.085 а, з ф ндаментом, всі до менти на б дівництво. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Тинне, під б дівництво. Конта ти: (098) 156-45-20 Земельн ділян , Ч.Гори, 7 сот, ом ні ації, рівнина, асфальтований під’їзд. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.) Земельні • Ново раїн а,

ділян и, 2 шт., приватизовані, держа т, 0,20 а, під заб дов . Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 282-55-36

Земельн ділян , Дядь овичі, • 11 сот. Конта ти: (067) 762-43-44 ділян , Обарів, 0,20 •а,Земельн є держа т, під заб дов ,

Земельн ділян , 9 м від Рівно о, 1.4 а. (25 сот під б дівництво, 50 сот - ліс та ОСГ о ороджено, ом ні ації пор ч, б дино дерев’яний). Ціна: 29800 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Конта ти:

(067)

Дач , Кам’яно ірсь . 135-50-92

Конта ти:

(067)

Дач , Н.У раїн а, масив Західний, 37м. в.. 2 імнати, араж,7сот.землі, поряд з пин а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Дач , Ново раїн а, 1лінія, мансардно о тип , ом ні ації, цо ольний араж. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, дерев’ян ,2 поверхи, жила, 2 імнати, 6 сот землі. Ціна: 12500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н в л. Ма арова, в ооперативі. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 302-11-54

Дач , Ново раїн а, незавершена, 2 пов, 60м в, Ц,є хлів араж.сад. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , р-н Гідропар , 0,12 а для б дівництва. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Дач , Ново раїн а, приватизован , це лян ,2 поверхи, араж, світло, аз пор ч. Власни . Конта ти: (097) 869-47-31

Земельн ділян , Вели ий Житин, 15 сот, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 571-93-29 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот., неприватизована. Ціна: 2000 .о. тор . Конта ти: (097) 103-61-30 Земельн ділян , Гільча-2, поблиз джерела св. Ми олая, 25 сот., під заб дов , рівна, ом ні ації, асфальт. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городище, 0,12 а, під дач , біля ставів. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (098) 225-31-92 Земельн ділян , Городище, 0.08 а, приватизована, поряд ом ні ації. Конта ти: 62-91-72, (067) 264-40-53 Земельн ділян , Городище, 10 сот, новий масив. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, 10 сот. Конта ти: (098) 486-31-92 Земельн ділян , Городище, 10 сот., під дач , терміново. Конта ти: (063) 419-60-10 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 15 сот. Конта ти: (098) 936-73-90 Земельн ділян , Городище, 16, 5 сот, приватизован , є держа т, ом ні ації пор ч. Ціна: 9700 .о. Конта ти: (050) 339-41-79

Земельн ділян , Городище, 6 сот., поряд заб дови, ом ні ації. Ціна: 4000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Антопіль, Дмитрівсь ий поворот, 7,4 а (над трасою). Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

Земельн ділян , Городище, 8 сот,. аз,світло на ділянці. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Б.Криниця, 0.12 а під б дівництво, права сторона, рівна, ом ні ації пор ч. Терміново. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.15 а, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. ціна за одн 10000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Городище, в л. Шевчен а, 11сот., під заб дов , ом ні ації пор ч, асфальт, заб дований р-н, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Городище, ооп.»Калина», 0,06 а, приватизована, сад, аз, світло, маршр т а пор ч, б дівельний ва ончи 6х3м, власни . Ціна: 7000 .о. Конта ти: (067) 377-41-47 Земельн ділян , Городище, р-н новоб дов, 20/58, 0,11 а, під заб дов , ом ні ації між б дин ами. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Городище, центр, 14 сот., під заб дов , до менти. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Гр швиця, 25 сот, під заб дов . Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. ціна за одн 10000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Гр швиця, новий масив, 25 сот., під заб дов , ом ні ації, рівна, асфальт. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Б.Криниця, за Райсом,10 сот під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Доро об ж, Гощансь ий р-н, 20 м від Рівно о. Конта ти: (050) 371-77-25, (098) 022-01-26

Земельн ділян , Б.Криниця, під б дівництво, біля б дин ів. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Б.Криниця, приватизована, 0.1 а, є доро а, всі ом ні ації, без посередни ів. Конта ти: (097) 381-75-75, (050) 523-07-01 Земельн ділян , Бабин, 0,22 а для б дівництва, біля озера, ом ні ації пор ч. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Барма и, 0.21 а. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а для б дівництва, ом ні ації пор ч. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Дач , Кам’яно ірсь . 585-25-13

Земельн ділян , В.Омеляна, р-н х тора, для с/ , 0,18 а. Конта ти: (096) 157-02-58

Земельн ділян , Антопіль, 10сот.під заб дов , ом ні ації, в лиця новоб дов. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Дача, Кам’яна ора, 0,12 а, б дино , 2 поверхи, 2 теплиці, баня, олодязь, ставо , поряд залізнична платформа. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-14-02, (097) 564-21-23

Дач , Кам’яна ора, 2 поверхи, 7 сот. приватизованої землі, теплиця, сарай, свердловина, власни . Ціна: 24000 .о. Конта ти: (067) 681-56-10

Земельн ділян , В.Омеляна, під заб дов . Конта ти: (093) 254-13-38

Земельн ділян , Городище, 20 сот., новий масив, біля доро и. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Барма и, 12сот,центр села,є старий б дино ,всі ом ні ації. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Дач , Городище, незавершена, 2 поверхи, 8 сот землі. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , В.Омеляна, під б дівництво, 17 сот. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (097) 074-92-72

Земельн ділян , Антопіль, 0,6 а. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99

ом ні ації пор ч, власни . Конта ти: (067) 776-21-50

Дач , Городище, 2 поверхи, 0,9 а, теплиця, араж. Конта ти: (067) 191-57-70

Земельн ділян , В.Омеляна, 25 сот, під заб дов , приватизована, є аз, світло. Конта ти: (067) 646-18-22, (097) 504-55-01

Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а для б дівництва, р-н «Райз », ом ні ації пор ч, є можливість придбати с міжн ділян 0,1 а. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сот., приватизована. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 876-18-19 Земельн ділян , Біла Криниця, 10 сото , під б дівництво. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 60-88-68, Земельн ділян , Біла Криниця, рівна, прямо тна, ом ні ації поряд. Терміново. Ціна: 9000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Земельн ділян , Бо дашів, 10 сот, власни . Конта ти: (068) 568-26-88 Земельн ділян , Бронни и, 10 сот, є ф ндамент. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Бронни и, 85 сот., с/ призначення, поряд б дин и, ом ні ації, можна змінити призначення. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Бронни и, під заб дов . Конта ти: 61-10-76, (098) 643-26-48 Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Дядь овичі, 0.15 а, аз, вода, світло. Ціна: недоро о. Конта ти: (050) 375-28-97, (068) 568-40-17 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, аз, світло, асфальтований під’їзд, привітизована, під б дівництво та с/ , власни . Конта ти: 45-03-87, 45-03-87 (098) 078-76-65 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Дядь овичі, 25 сот, ом ні ації, є ф ндамент, риниця. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Дядь овичі, в напрям Милостива, 15 сот., під заб дов , ом ні ації. Ціна: 7300 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Житин, 15 сот, під б дівництво. Ком ні ації. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , за Колоден ою, с. Порозово 6 м.від Рівно о, новий масив, 12сот.під заб дов ,1-ша лінія, ом ні ації. Ціна: 9500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Забороль, 21 сот.під б д-во, ом ні ації пор ч. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (0362)43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64 Земельн ділян , За ороща, 0.20 а, ом ні ації пор ч, терміново. Конта ти: (098) 811-40-09 Земельн ділян , За ороща, 5 м від Корнина, 17 сот. під б дівництво, ом ні ації пор ч, поряд б дин и. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Здолб нів, 9 сот. Конта ти: (098) 970-66-25 Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 0,12 Конта ти: (067) 370-20-42

а.


№9 від 14 березня 2012 ро Земельн ділян , Караєвичі, 0,12 а для б дівництва, рівна, між б дин ами, ом ні ації, хороший доїзд. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

З е м е л ь н ділян , Обарів між селом і новоб довами (район автобазар ) 0,463 а. 0,25 а під заб дов . Можна розділити на частини. Всі ом ні ації поряд. Конта ти: (067) 360-74-31

Земельн ділян , Карпилів а, 1,4 а, 0,25 а для б дівництва, решта для осподарства, є старий б дино , свій ліс, місце для став а, все в приватній власності. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

З е м е л ь н ділян , Обарів, 0,23 а, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 422-97-73

Земельн ділян , Карпилів а, 15 сот., під б дівництво. Конта ти: (067) 258-51-89 Земельн ділян , Карпилів а, 18 сот, під б дівництво, приватизован , ліс, оздоровчий центр поблиз . Конта ти: 61-82-30, (096) 156-93-39 Земельн ділян , Карпилів а, 18 сот., приватизована, під б дівництво. Конта ти: (096) 156-93-39 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Карпилів а, під б дівництво. Конта ти: 62-80-13, (067) 267-08-54 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Квасилів, між б дин ами, 10 сот, всі ом ні ації пор ч. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Клевань, 10 сот., під заб дов . Конта ти: 23-48-72 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, 14 сот. Конта ти: (096) 977-81-78 Земельн ділян , Колоден а, ділян а із старим дерев’яним б дин ом.19 сот.Є надвірні б дівлі. Ціна: 23000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Корнин, 10 сот., під б дівництво, рівна, р-н новоб дова, терміново. Ціна: 8500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Земельн ділян , Обарів, 15 сот., поблиз цер ви, ом ні ації, асфальтний доїзд. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 З е м е л ь н ділян , Обарів, 7 сот., без посередни ів. Конта ти: (067) 988-24-46 Земельн ділян , Обарів, приватизован , є план заб дови, 20 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 64-54-97, 27-58-23 Земельн ділян , Оле сандрія, 0,15 а для б дівництва, 1-ша лінія від озера. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Оле сандрія, 0,15 а для б дівництва, біля озера. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Оле сандрія, 0,165 а для б дівництва, біля озера, асфальтована доро а, ом ні ації пор ч. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Оле сандрія, 10 сот., під заб дов , 22Х45 м, ом ні ації пор ч. Ціна: 8500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: 12000 .о. Конта ��и: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Омеляна, в л. Чесь а, 0,16 а для б дівництва, 300м від траси, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Омеляна, за «Софією», 19 сот під заб дов . Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: (0362)43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64

Земельн ділян , К стин, 0,18 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: (097) 135-85-64 Земельн ділян , К стин, 0,40 а, під заб дов 2 б дин ів, приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (067) 589-49-28 Земельн ділян , К стин, 0.22 а, є ф ндамент, ом ні ації, ліс пор ч. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 23-68-59 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , в р-ні ПМК-100, б дь-я , розз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городо , Обарів, Оле син, Шпанів, Став и, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Колоден а, без посередни ів. Конта ти: (067) 304-17-12

Земельн ділян , Т чин, 0,23 а, держа т під б дівництво, всі ом ні ації, аз, асфальт, 1 лінія. Терміново. Власни . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00

Хрінни и, Конта ти:

Земельн ділян , Хрінниць е водосховище, 13 сот, біля води. Конта ти: (067) 381-52-59 Земельн ділян , Червоні Гори, під заб дов , 12 сото , приватизована. Конта ти: (050) 221-03-01 Земельн ділян , Шпа ів, 0,85 а зі старою заб довою. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 23-68-26 (097) 137-01-95 З е м е л ь н ділян , Шпанів, 0,135 а для б дівництва, центр, рівна. Ціна: 13500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Шпанів, 0,28 а, ом ні ації пор ч. Ціна до овірна. Конта ти: (096) 232-92-67 З е м е л ь н ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 З е м е л ь н ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Шпанів, 13 сот. Конта ти: (098) 970-66-25, (098) 327-67-97 З е м е л ь н ділян , Шпанів, 25 сот, під заб дов , всі ом ні ації, держа т ново о зраз а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 518-86-77

Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для с/ , під б дівництво, можливо не приватизован , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Колоден а, б дь-я , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Колоден а, Червоні ори. Конта ти: (097) 468-72-01 Земельн ділян , Колоден а. Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а. Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , омерційно о призначення, від 0,02 а, можливо в оренд . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , омерційно о призначення, можливо поблиз траси Київ-Чоп. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Корнин, під б дівництво, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , місто, передмістя, без посередни ів, бажано р-н А роперероб и, Новий двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , навпроти ТРЦ «Е ватор», в л. Ма арова, Павлючен а, Пржевальсь о о. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Новий Двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд :

Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для садівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 З е м е л ь н ділян , Рівненсь ий р-н, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, під б дівництво, для ведення с/ . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Гаражі, кіоски

Земельн ділян , Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

З е м е л ь н ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Демидівсь ий р-н 13 сот. 60-87-13, (050) 886-39-13

Земельн ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов , є ф ндамент, приватизована, ом ні ації пор ч, під’їзна доро а. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 672-16-75

Земельн ділян , Бояр а, Ювілейний, Пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Житин, Городище, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Кривичі, 11 сот, під б дівництво. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар , під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

З е м е л ь н ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Кривичі (за Ясениничами), 12,5 сот., під заб дов , новий масив, 4 лінія. Ціна: 3000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Басів т, в л. Чорновола, або Царсь е село. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Житин, Барма и, К стин, Забороль, Оле сандрія, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

З е м е л ь н ділян , Т чин, 23 сот., під заб дов , всі ом ні ації, асфальтний доїзд. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Корнин, 12,9 сот, під б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , А роперероб а, Омеляна, Вересневе, Тинне. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Омеляна, під заб дов , 0.24 а, аз вода, недоро о. Конта ти: (097) 346-72-44

Земельн ділян , Сарни, під заб дов . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

1. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13

1.4.1. Продам

Контейнери морсь і 3, 5, 20, 40 тонн, б дівельний ва ончи , н війсь овий, іос металевий без місця (для тор івлі чи на б дівництво). Конта ти: (067) 934-84-89 Б о с и , 2 шт., р-н 12 приватизованій ділянці, є надб дови або обміняю Конта ти: (098) 793-79-95

ш оли, на можливість на житло.

Ва ончи б дівельний. Ціна: Конта ти: (067) 985-72-13 Ва ончи 162-90-17

400

2. Тор ові приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63

.о.

б дівельний. Конта ти: (097)

Ва ончи , 6х3,5 м, теплений, перевізний. Конта ти: (096) 382-00-23, (067) 362-71-58

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ

3. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9

КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51

Гараж в аражном ооперативі «За ермом». Є яма та по ріб. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-27-47, (097) 793-09-99 Гараж в

ооп. «Нива». Конта ти: 24-43-17

Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Гараж,

ооп. «Колесо». Конта ти: 22-51-47

Гараж, ооп. «Кристал», це ляний, підвал, яма, приб дова 18 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-28-84, (097) 654-43-56 Гараж, ооп. «Р бін», це ляний. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-28-84, (097) 654-43-56 Гараж, ооп.»Т рист», в л. К рчатова, приватизований. Конта ти: (096) 975-96-26 Гараж металевий ооп. Конта ти: (097) 450-72-43

«Джерело».

Гараж металевий ооп. «Стартер». Конта ти: 5-52-94, (096) 282-36-68 Гараж металевий, ооп. Конта ти: (067) 381-52-59

«Джерело».

Гараж це ляний ооп. «За ермом», власни . Конта ти: (067) 405-65-72 Гараж це ляний, 2-поверховий, ооператив «Нафтови », в л.Соборна, світло, охорона. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63

Гараж, це ляний або металевий, в л. Чехова. Конта ти: 63-01-84, (067) 153-24-21

Гараж, Б.Воля, Володимирець ий р-н, 53 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Гараж, це ляний ооператив «Колесо», в л. Соборна, р-н Ремзавод . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Гараж, Березне, в л. Гр шевсь о о 20/2, 59 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Гараж, центр. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 593-59-81

Гараж, в л. Соборна, 271, 489 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Кіос

Гараж, в л. Шевчен а. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93

металевий. Конта ти: (096) 857-55-70

Кіос на речовом рин , 6 в.м., новий, з обладнанням, недоро о, терміново, біля центрально о приход . Конта ти: 26-48-35, (067) 919-40-74

Гараж, Дов оволя, Володимирець ий р-н, 33 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Гараж це ляний, в л. І.Сір а. Конта ти: (050) 375-54-10, (050) 375-10-62

Кіос тор овельний, 3Х2 м, лічильни , провод а. Конта ти: (098) 514-51-15

Гараж, Здолб нів, в л. Тиха, 26, 71 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Гараж це ляний, є льох, ооп.»Зоря», в л. Вербова, з охороною, власни . Конта ти: (096) 232-55-54

Кіос , рино «Ювілейний», 2/4. Конта ти: (097) 239-67-99, (067) 800-76-39

Гараж, металевий, на тривалий термін, р-н 15 ш оли. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 656-53-32

рин

Земельн ділян , Ш б ів, центр, р-н новоб дов, 15 сот., під заб дов , всі ом ні ації. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , К стин, 17 сот., під заб дов , центр, терміново. Конта ти: (067) 983-66-08

Земельн власни . 381-60-99

ділян , Ясениничі, 0.11 а, Конта ти: 28-78-41, (097)

Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , К стин, центр, 0,25 а для б дівництва, рівна, ом ні ації, асфальтована доро а, пор ч з пин а, між б дин ами Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Ясениничі, 14 сот, ом ні ації пор ч, держа т. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 652-99-20

Земельн ділян , під б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, можливо без до ментів. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Гараж це ляний, ооператив «Колесо». Ціна: 4000 .о. Конта ти: (067) 362-05-86

Кіос , центральний прод товий рино , обладнаний, можлива оренда. Конта ти: (067) 927-10-77

Гараж це ляний. Конта ти: (093) 254-13-38

Кіос . Конта ти: (097) 443-71-36

Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Гараж, в л. 175-20-22

Земельн ділян , масив Бор івсь ий, 6 сот. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Земельн ділян , Нова У раїн а, 0,1 а для б дівництва, права сторона при в’їзді в село. Ціна: 5000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

Земельн ділян , Ясениничі, 20 сот, власни . Конта ти: (096) 381-22-12 Земельн ділян , Ясениничі, центр села, 20 сот під заб дов , асфальт біля ділян и, ом ні ації. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.3.3. Продам по У раїні

Земельн ділян , під б дівництво. Рівне. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Ново раїн а (Садові Ділян и), приватизована, 0,06 а, є недоб дований б дино , недале о від з пин и. Власни . Ціна: 5000 .о., тор . Конта ти: (097) 225-23-21, (067) 287-76-72

Земельн ділян , Доро об ж, 25 сот., під заб дов , вадратна, рівна, над доро ою, всі ом ні ації, 3 фази. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Ново раїн а, 25 сото , район новоб дов, ом ні ації пор ч, 150 м від траси. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64

Земельн ділян , Одесь а обл. Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1-ша лінія на бере моря. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Ново раїн а, 40 сот.,15 під заб дов ,25 під с/ ,пор ч з трасою, аз, еле три а. Ціна: 13000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Одесь а обл., Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1 лінія на бере моря. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Ново раїн а, 6 сот., ф ндамент. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (067) 102-07-04 Земельн ділян , Ново раїн а, 9 сот, приватизована, аз. Власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Земельн ділян , Ново раїн а, масив «Про рес», 9 сот. Ціна: 5200 .о. Конта ти: 40-49-01 Земельн ділян , Ново раїн а, масив Західний-2, 0,06 а, приватизован , олодязь, світло, аз пор ч. Конта ти: 5-33-80, (096) 968-24-18

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НОВОУКРАЇНКА, СТ «ЗАХІДНИЙ», 6 СОТ, ПРИВАТИЗОВАНА, Є САДОВІ ДЕРЕВА, ПОРУЧ ЗУПИНКА. ЦІНА: 6000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (098) 051-12-99 Земельн ділян , Обарів район «Л ць о о ільця» 0,1 а для б дівництва, хороше місце. Ціна: 14500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua Земельн ділян , Обарів 2, 23 сот і 8 сот під заб дов , 1 000 .о./1 сот. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.3.4. К плю Дач в Ново раїнці, можна незавершен . Недоро о. Для себе. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Дач , в обмін на араж. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Дач , для себе, терміново, Конта ти: (098) 070-76-28

недоро о.

Дач , Ново раїн а, це лян , з терміново. Конта ти: 43-19-96, 493-59-37

Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

азом, (067)

Земельн ділян біля міста, під заб дов . Ціна: до 7000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян для б дівництва, Рівне, Рівненсь ий р-н, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян під б дівництво, поблиз Рівно о, в напрям Л ць а або Млинова. Ціна: до 5000 .о. Конта ти: (098) 673-37-68 Земельн ділян , Автово зал, Мірющен а, зоопар , Червоні Гори, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , поблиз Л ць о о ільця, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , р-н зоопар , під б дівництво, садівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , р-н Рівненсь ий, можливо з б дин ом під дач , недоро о, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Гараж, Гоща, в л. Застав’я, 97 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

. Конта ти: (097)

Кіос на речовом 637-03-86

Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , М.Оле син, 13 сот., під заб дов , поряд ом ні ації, над доро ою. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

13

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ, ГАРАЖІ

Вербова.

Конта ти:

(050)

Гараж, в л. К рчатова. Конта ти: 23-42-44 Гараж, залізний, ооператив «Мототре », 3,5/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Гараж, ооп. «Колесо», це ляний. Ціна: дешево. Конта ти: (067) 364-22-34 Гараж, ооп. «Кристал», це ляний. Ціна: 1500 рн Конта ти: 5-51-43 Гараж, ооператив «Колесо», це ляний. Ціна: 6000 .о., тор . Конта ти: (097) 407-14-42 Гараж, ооператив «Колесо», це ялний, є світло. Конта ти: (098) 710-27-55 Гараж, металевий, без місця, розібраний, хороший стан Ціна: 4900 рн. Конта ти: (067) 923-36-93 Гараж, р-н Б дин офіцерів. Конта ти: 62-20-56, (098) 121-12-77

Гараж, Мо вин, Березнівсьий р-н, 136 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

1.4.2. К плю

Гараж, Н. Рафалів а, Володимирець ий р-н, 97 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Ва ончи , онтейнер. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06

Гараж, Сарни, в л. Бе ми, 47/1, 43 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Гараж в ооп. «Колесо», це ляний або бетонний. Ціна: до 1200 .о. Конта ти: 62-01-87, (097) 865-45-33 SHUPEL-O@MAIL.RV.UA Гараж, р-н Північний. Конта ти: 62-38-01, (096) 607-89-53 Контейнер або б дівельний ва ончи . Конта ти: (098) 112-77-96

1.4.3. Здам Гараж металевий, в л. Костромсь а, р-н автово зал , на тривалий термін. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32

Гараж, т чин, Гощансь ий р-н, 74 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Гараж. Конта ти: (066) 094-43-65, (099) 272-02-54 Кіос або продам, центральний прод рино . Конта ти: (067) 927-10-77 Сарай, р-н рин , розміщені стелажі, 7 62-06-74, (067) 881-20-83

товий

в л.Шевчен а, в.м. Конта ти:

1.4.5. Обмін Гараж, в л. К рчатова, ооператив «Т рист» на дач . Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38


14

КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

№9 від 14 березня 2012 ро Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 40 в.м., 2 імнати, санв зол, о ремий вхід. Ціна: 35 000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Приміщення, 50 в.м, рино «Моріон». Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

ПРИМІЩЕННЯ, В.ОМЕЛЯНА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 461.4 КВ.М., ПОТРЕБУЄ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ, КОМУНІКАЦІЇ, АСФАЛЬТОВАНИЙ ПІД’ЇЗД. ПРОДАЖ З АУКЦІОНУ. ЦІНА: 37000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщення, в л. Дворець а, під ресторан, недоб дова, 1000 в.м., 20 сот землі, приватизовано. Ціна: 600000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Київсь а 1/9 ц, (4- імнатна в., всі ві на на доро ), 80 в.м. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення, в л. Кн.Острозь о о, 140 в.м., 2 входи, автономне опалення. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (067)363-50-22 Приміщення, в л. К рчатова, офісне, зр чне розташ вання, 7 імнат, 120 м в, 5 сот землі, приватизоване, передпрое тна пропозиція під офісний центр. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон : - лот № 1: б дівля свинарни а м. Сарни, в л. 17 Вересня, 110 (площа 651,1 в.м., ф ндаменти – ам’яні, стіни – це ляні, по рівля –шифер) Стартова ціна 80034

рн.

Перший ро лот 10 відсот ів від стартової ціни, ожний наст пний не менше 1 %. А ціон відб деться 06.04.2012 ро в 11.00 од. по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 02.04.2012 ро в абінеті 315 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо в розмірі 100 рн. та арантійний внесо в розмірі 10 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в РФ ПАТ АБ „ У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

Приміщення, в л. Лісовсь ої, 2-пов. 450 в.м., ремонт, ділян а 3,5 сот. Ціна: 210000 .о. Конта ти: (067)363-50-22, (093)577-16-35. Приміщення, в л. Міц евича, діюче афе, 0.01 а, 50 в.м., терміново. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Ст. Бандери, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, Городо , (с лад метало онстр ція, 260 м. в.), можлива відстроч а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення, Здолб нів, 55 в.м., під омерційн діяльність. Конта ти: (093) 693-25-55

Комерційна нерухомість

Ма азин діючий, 50 в.м., р-н прод тово о рин , можливий обмін на вартир . Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Приміщення, пивзавод, 3 поверх, 100 в.м., під офіс. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, центр, 105 м в, офісне, 5 імнат. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36 (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, офісне, Городо , 800 в.м., що стоїть о ремо, 0.26 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 С лад, в л. Стариць о о, 45 сот землі. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 С л а д , Городо , це ляний, 1000 в.м., висота 6 м., с хий, асфальтована доро а, земельна ділян а 0,2 а. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 www.rivnedim.com.ua

1.5.2. К плю Приміщення офісне, роз лянемо всі варіанти. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 Приміщення офісне. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 Приміщення, офіси, ма азини, роз лянемо всі об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 www.rivnedim.com.ua

1.5.3. Здам Баз відпочин , Ходоси, Рівненсь ий р-н, 207 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

(АВТОСТОЯНКА, ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ), КОНТАКТИ: (093) 399-83-41, (093) 399-83-59 Офіс, Березне, в л. Андріївсь а, 24, 35 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Офіс, Гоща, в л. Незалежності, 37, 155 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Офіс, Д бно, в л. Д. Галиць о о, 15, 84 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

1.5.1. Продам

Офіс, Костопіль, в л. Гр шевсь о о, 34, 127 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Майновий омпле с. Рівненсь ий р-н, смт. Клевань. Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

Приміщення виведене з житлово о фонд , 80 в.м., о ремий вхід, можливо під офіс ма азин. Роз лядаються варіанти обмін , нер хомість або авто. Ціна: 69000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Офіс, К знецовсь , в л. Незалежності, 4, 67 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

3- імнатн вартир , 1/5 Ц, пр.Мир , 51,5 в.м, можливо під омерцію, власни . Конта ти: 26-78-45, (068) 569-16-62

Приміщення виробничо-с ладсь е, 800 в.м., адмінб дівля 70 в.м., 32 сот, всі ом ні ації, о ороджена. Конта ти: (066) 992-30-40

ДІЮЧЕ КАФЕ «ДЖМЕЛИК», 60 КВ.М., ЗАЛ 30 КВ.М., КУХНЯ, САНВУЗОЛ, В ХОРОШОМУ СТАНІ, 0.1 ГА (Є ДЕРЖАКТ НА ЗЕМЛЮ). КОНТАКТИ: 43-36-38, (096) 384-43-22

Приміщення нежитлове, в л. Га аріна, 70 в.м. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

ПРИМІЩЕННЯ НЕЖИТЛОВЕ, ДУБНО, ВУЛ. СТАНІСЛАВА МОРОЗЕНКА, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, 207,4 КВ.М., ПРОМ. ПРИЗНАЧЕННЯ, ГАРАЖ, 170,2 КВ.М., 4 ГАРАЖНИХ БОКСИ, МАЙСТЕРНІ, ПОКРІВЛЯ ШИФЕР, СТІНИ ЦЕГЛЯНІ. ЦІНА: 8100 У.О. КОНТАКТИ: (095) 280-82-18, (095) 280-82-20, (050) 353-34-62

Офіс, Радивилів, в л. Невсь о о, 1, 14 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ, ВІД 17 КВ.М., В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. ЦІНА: 40 ГРН. ЗА КВ.М. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02 Примішення адміністративне, Н.Рафалів а, Володимирець ий р-н, 152 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, Балашів а, Березнівсь ий р-н, 12 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, Володимирець, в л. Поштова, 23, 34 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Кафе-ма азин, Гоща, центр, всі ом ні ації, 300 в.м. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (067)363-50-22, (093)577-16-35.

Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 160 в.м. Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

Приміщення адміністративне, в л. Гр шевсь о о 20/2, 109 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Контейнер металевий, на б дівництво. Конта ти: (096) 733-56-94

Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 300 в.м. Ціна: 165000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

Приміщення адміністративне, в л. Орлова, 37, 1402 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 70 в.м. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

Приміщення адміністративне, в л. Соборна, 271, 182 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Ма азин (пром р па), м-н. Незалежності, 800 м. в. Ціна: 1500000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

Приміщення адміністративне, Остроржець, Млинівсь ий р-н, 33 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, Ро итне, в л. Міц евича, 27, 35 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, Садове, Гощансь ий р-н, 18 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, с лад, Клесово, Сарненсь ий р-н, 114 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, с лад, Степань, Сарненсь ий р-н, 143 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, Соснове, Березнівсь ий р-н, 73 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення адміністративне, Т чин, Гощансь ий р-н, 126 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення виробниче, в л. Транспортна, 14, 314 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення виробниче, Здолб нів, в л. Хмельниць о о, 7, 618, 44 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 Приміщення виробничо-с ладсь і, в л. К рчатова, різної площі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Приміщення офісні, П.Мо или, 100 в.м., з ремонтом та меблями. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКІ, ВИРОБНИЧІ, 380 КВ.М (МОЖЛИВО ЧАСТИНАМИ) АБО ПРОДАМ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 683-93-15

Приміщення фасадне, центр-пивзавод, 80 в.м. Ціна: 6000 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення б ті в ТЦ “Центральний”, 18 в.м., можливо мебльований. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (093)577-16-35.

4- імнатн вартир , ценр, 1/9ц, 80 в.м., 2 ві на та вели а лоджія виходять на доро , під омерцію, хороший під’їзд з в л.Київсь ої. Ціна: 85000 .о., тор . Конта ти: 26-38-46

Приміщення адміністративне, Орв’яниця, Д бровиць ий р-н, 274 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Приміщення, офісне, пивзавод, ремонт, автономне опалення, 100 в.м. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Офіс, Здолб нів, в л. Гр шевсь о о, 15, 460 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Приміщення виробниче, 5 м від Рівно о, 190 в.м., це ла, ом ні ації, заведені з-фази, 0,06 а, територія о ороджена. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Приміщення адміністративне, Мізоч, Здолб нівсь ий р-н, 30 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Приміщення фасадне, пр.Мир , 50 в.м., під ма азин, офіс. Ціна: 6700 рн\міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Офіс, центр, в л. Г.Мазепи 18 в.м., 3/5ц. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Приміщення адміністративне, Малево, Демидівсь ий р-н, 18 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Приміщення, офісне, в л. С. Кр шельниць ої, 45 в.м., євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

МАЙДАНЧИК ПРОМИСЛОВИЙ

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00 од. попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: 8(0362) 64-95-54, 64-95-68.

Приміщення адміністративне, Гоща, в л. Застав’я, 64 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41

Приміщення, 200 в.м., 3/3. Конта ти: (050) 375-56-17, (098) 770-95-36 Приміщення, 650 в.м., пвд офіс, ма азин, с лад. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 363-26-33 marina.tt@mail.ua

ПРИМІЩЕННЯ, В ОРЕНДУ ТА ПРОДАЖ, ПІД СКЛАД, МАЙСТЕРНІ, БОКСИ, ПІД РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ, ПЛОЩЕЮ ВІД 40 ДО 60 КВ.М., ОФІСНІ 10, 20 КВ.М. КОНТАКТИ: 68-08-62, (050) 104-26-49 Приміщення, в л. Кн.Романа, 26 в.м., 1 поверх, під ма азин, пер арню, офіс. Ціна: 2600 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 П р и м і щ е н н я , в л. Н.Хасевича, офіси з ремонтом, 40 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 70 в.м. Ціна: 5000 рн./міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 П р и м і щ е н н я , в л. Шевчен а, 60 в.м., євроремонт, під офіси, ма азин, бан . Ціна: 8000 рн/міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, ма . «Відін», 45 в.м. - 3000 рн/міс, 1 поверх, фасадне, прохідне. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, офісні, в л. П.Мо или, ремонт, меблі. 100 в.м. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, р-н з/д во зал , фасадне, 1 поверх, 36 в.м., ремонт. Ціна: 3600 рн/міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, Центр,елітна, 2-рівнева вартира, меблі, поб това техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення фасадне, пр.Мир , 50 в.м., під ма азин, офіс. Ціна: 6700 рн\міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 Приміщення фасадне, центр-пивзавод, 80 в.м. Ціна: 6000 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64 С лад, в л. Бояр а, 54, 618 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 С лад, Здолб нів, в л. Тиха, 26, 85 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 С л а д , Оле сандрія, Ріввненсь ий р-н, 193 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 С лад, Орв’яниця, Д бровиць ий р-н, 71 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 С лад, Острожець, Млинівсь ий р-н, 98 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 С лад, Сарни, в л. Широ а, 33, 70 в.м. Конта ти: (0362) 68-51-48, (0362) 68-50-41 С лади, Городо , Рівне. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

СКЛАДСЬКІ, ВИРОБНИЧІ ТА ОФІСНІ ПРИМІЩЕННЯ. КОНТАКТИ: 5-20-23 (067) 382-56-01

1.5.4. Винайм Приміщення до 100 в.м., 1 поверх, о ремий вхід. Посередни ів та а ентства прохання не т рб вати. Конта ти: (097) 401-04-75 Приміщення нежитлове. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення під масажний абінет. Конта ти: 43-44-33 (098) 688-01-25


15

№9 від 14 березня 2012 ро

БУДІВНИЦТВО Вікна, двері 2.1.1. Продам Бло и ві онні, дерев’яні, б/в. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Ві на ламіновані під Конта ти: 23-25-51

«золотий

д б».

Ві на мансардні Конта ти: (097) 408-82-79 Ві на металопласти ові та бал онні бло и, різноманітний профіль та значна зниж а безпосередньо від виробни а. Конта ти: (098) 386-56-22

ВІКНА ТА ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ. ДЕРЕВ’ЯНІ ЗІ СКЛОПАКЕТОМ. ПІДВІКОННЯ, ВОДОВІДЛИВИ, МОСКІТНІ СІТКИ. ЖАЛЮЗІ, РОЛЕТИ. ЗАМІРИ, ДОСТАВКА, ГАРАНТІЯ БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ВИРОБНИКА. КОНТАКТИ: 62-11-77, 43-62-27, (093) 192-51-12, (098) 525-74-54

ВІКНА, ДВЕРІ

Ві на, двері металопласти ові тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 Ві но 78/135 см, б/в. Конта ти: 28-89-38, (095) 418-17-90 Ві но та двері металопласти ові. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Ві но, подвійне. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49 Двері вхідні, д б, сосна, б/в. Конта ти: 5-51-29, (096) 126-15-41 Двері вхідні, подвійні, дерев’яні. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49 Двері дерев’яні, 2.2х0.76, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-83-47 Двері дерев’яні, 70/205 см, б/в. Конта ти: 28-89-38, (095) 418-17-90 Двері зі с лом, б/в. Конта ти: (067) 376-53-67 Двері між імнатні з ороб ою, б/в. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Двері між імнатні, МДФ, з ороб ою, 1 шт., б/в. Конта ти: (050) 375-82-76 Двері між імнатні, офісні, з ороб ами, імпорт, б/в. Ціна: 550 рн. тор . Конта ти: (067) 457-68-05 Двері подвійні, вхідні, б/в. Конта ти: (068) 893-76-64 Д в е р і термос ляні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Двері, б/в, в ідеальном (097) 687-95-28

стані. Конта ти:

Двері, б/в. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/ в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Двері, індивід альне замовлення під ваш оселю, ві он «під люч», з ла ванням, встановленням, з власно о та з матеріал замовни а. Конта ти: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15

ЖАЛЮЗІ. ВИМІРЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ. ЦІНА: НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 28-83-77, (096) 967-72-84 Підві оння. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Р а м и , зас лені, дерев’яні, на теплицю, 32 шт., Конта ти: 5-01-69 С ло 4-5 мм. Конта ти: 63-20-25 С ло ві онне 76/130, 89/130, 32/130, 77/41, 77/32 см, б/в. Конта ти: (067) 376-53-67 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/ в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33

2.1.2. К плю Ві на м/п, нові або б/в. Ціна: недоро о. Конта ти: (097) 781-94-41 Ві на металопласти ові, б/в. Конта ти: (097) 413-87-43 Ві на пласти ові, б/в. Конта ти: (097) 781-94-41 Двері, б/в. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

•МЕБЛІ •БІЗНЕС •ПОБУТ •ТЕХНІКА •БЮРО ПОСЛУГ


16

БУДІВЕЛЬНІ, ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Будівельні та оздоблювальні матеріали 2.2.1. Продам БУДМАТЕРІАЛИ

Ва он пласти ов . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Бр с. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ва он соснов , вільхов , оси ов , липов і т.д. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Асфальт, щебінь ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37

Бло и б дівельні, з римсь о о • ра шня а, я існі, достав а. Конта ти: strojbor@i.ua

(096)

372-25-68

Бло и з римсь о о ра шня а • (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (063) 937-28-60, (097) 281-15-00

Відсів, пісо митий, щебінь, базальт, раніт, рихт ранітн ., це л , чорнозем, це л пошт чно, пісо і відсів міш ах. Конта ти: 43-26-72, (097) 396-23-38 ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Газобло и. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68 Гіпсо артон та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

ГРАНІТНІ ВИРОБИ: ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, ПЛИТКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 43-54-69, (098) 254-20-14, (050) 375-58-68, (095) 335-24-97

ДОСТАВКА

Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90

Пісо в міш ах, цемент М-500 в міш ах, щебінь ранітний в міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71 Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний, базальтовий, відсів

ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31

Пісо ,щебінь, пісо митий, відсів ранітний і базальтовий, амінь б товий, вапно не ашене, це л червон та силі атн , достав а а/м ЗІЛ-130. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80

По рівельні матеріали з • металочерепиці, лист плас ий,

проф-лист та всі омпле т ючі від виробни ів Польщі та Німеччини, заміри, зимові зниж и. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25 Продаж та • профільно о

ви отовлення бр с для б дівництва. Бло -ха з. Дош а для підло и. Конта ти: (097) 212-23-62

Це л во нетрив , шифер • вир-во Київ. Конта ти: (0362) 60-96-90, (067) 962-61-37

• Це л червон , плити пере риття, ільця олодязні. Достав а та розвантаження. Конта ти: (096) 750-45-81

Щебінь, пісо , пісо митий, • відсів ранітний і базальтовий,

амінь б товий, вапно не ашене, це л червон та силі атн , достав а а/м ЗІЛ-130. Конта ти: 43-60-12, (098) 770-42-80

Бал и, ро ви, рей и, дош и, ви отовлення на замовлення. Конта ти: 63-04-55, (067) 729-66-55, (097) 405-88-15 Бал и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Бал бетонн , б/в. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Балясини. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

БЕТОН, РОЗЧИН, З/Б ВИРОБИ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК. ДОСТАВКА.

КОНТАКТИ:

5-20-23 (067) 382-56-01 Бло -ха з. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, ПЕРЕТИНКИ. КОНТАКТИ: (067) 362-18-41 Блях оцин ован , б/в, в добром стані, за альна площа приблизно 200 м. в. Конта ти: (093) 510-34-86

ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА), ВІЛЬХА, 55 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 105 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. ФАЛЬШ-БРУС 100/КВ. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

(а риловий, 22-15-59,

КОВАНІ ВИРОБИ

ВАПНО ГАШЕНЕ ТА ГРУДКОВЕ, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНО- ТА ГАЗОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ ВІД 3 ДО 30 Т. ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Від осн седвіч-панель, 7 шт. Конта ти: 62-01-87, (097) 865-45-33

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Клей монтажний неопреновий). Конта ти: 22-50-64

Ва он , б/в. Конта ти: (0365) 72-26-26, (097) 933-28-77 melcos@ukr.net

Ват мінеральн , пінопласт. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Асф альт, білий пісо , це л во нетрив , вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Посл и е с аватора.

№9 від 14 березня 2012 ро САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ОНДУЛІН, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06 Сайдин . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Сайдин . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Сваї, 6 м. Конта ти: (098) 386-56-22

Ворота, о орожі, арнизи, рати, овані елементи та інше тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua

Кро ви. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 К тни и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

на

леї. Конта ти: 22-15-59, хню.

Конта ти:

СПЕЦЕМАЛІ: ХС, ХВ, ЕП, КО, МЛ, АНТИКОРОЗІЙНІ, ТЕРМОСТІЙКІ. РОЗЧИННИКИ: Р-4, Р646, Р-647, УЙАТ-СПІРИТ, СОЛЬВЕНТ, ОЛІФА. ГРУНТИ, ЕМАЛІ: ГФ, ПФ, НЦ. ЛАКИ СТОЛЯРНІ: НЦ, ПУ. ДИСПЕРСІЯ ПВА. КОНТАКТИ: 69-06-85, 26-34-72 Стелі натяжні, франц зь і. 43-15-14, (097) 493-55-41

Конта ти:

Стільниці. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Ла и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Ліноле м 123-53-61

Силі они (а рилові, санітарні, ніверсальні). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Сіт и само леючі (с ловоло но, флізелін). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

КРИХТУ МАРМУРОВУ, КВАРЦИТНУ, БАЗАЛЬТОВУ, ГРАНІТНУ, ГАЛЬКА РІЧКОВА ДЛЯ МОЗАЇЧНИХ РОБІТ, ФАСАДІВ, ЛАНДШАФТНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. ВИБІР КОЛЬОРІВ ТА ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Ла и, фарби, 22-50-64

Се цію металево о шести ранни а, ов зварен , на пар ан, 3 шт., 120Х120 см. Ціна: 350 рн./шт. Конта ти: 28-96-33

(067)

Стовпи. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 С міші с хі б дівельні: шпа лів и, лей для плит и, іпсо артон , вирівнюючі с міші, цемент. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Ліноле м, б/в. Конта ти: (096) 425-94-84 Матеріали де оративні та оздоблювальні. Конта ти: 64-45-73, (050) 435-59-69, (067) 254-03-60

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ПОЛІМЕРПІЩАНУ ЧЕРЕПИЦЮ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

ТОРФ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (ДОСТАВКА, ФАСОВКА). КОНТАКТИ: (050) 339-36-58 Торфобри ет, б/в. Конта ти: (093) 441-08-98, (095) 868-96-61 Утеплювач. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ. Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, амінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Працюємо з ПДВ. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Дош и для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ДОШКИ СУХІ (СОСНА, ВІЛЬХА) ТА СВІЖОСПИЛЕНІ (25-50 ММ), РЕЙКИ, КРОКВИ БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШПУНТОВАНІ, ВАГОНКА. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ УСІХ РОЗМІРІВ, ДОШКУ ДЛЯ

КОНТАКТИ: 43-94-96, (098) 859-43-51 Металочерепиця, металопрофіль, теплювачі. Виїзд, замір, розрах но дах без оштовні Конта ти: (050) 339-45-75, (097) 408-82-79 Пар ет б овий. Конта ти: (096) 382-00-23, (067) 362-71-58 Пар ет. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Перемич и залізобетонні. Конта ти: (097) 687-95-28 Перемич и, 3 м, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

ПІНО- ТА ГАЗОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. (УКРАЇНА, БІЛОРУСЬ, ПОЛЬША). ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). ПРАЦЮЄМО З ПДВ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

КОНТАКТИ: (098) 196-36-56

ПІНОПЛАСТ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ ЗА ЦІНАМИ ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ ПО ОБЛАСТІ. КОНТАКТИ: 43-46-80, (067) 343-67-67

Дош для підло и, б/в. Конта ти: (0365) 72-26-26, (097) 933-28-77 melcos@ukr.net Дриль р чн . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 ДСП рядов , ДВП ламінован . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 ДСП, ламінован , 22-50-48

рядов .

Конта ти:

З/Б ВИРОБИ (ПЛИТИ, ПЕРЕТИНКИ, КІЛЬЦЯ, БОРДЮРИ, ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ.)БЕТОН, РОЗЧИН. КОНТАКТИ: 5-20-23 (067) 382-56-01 КАМІНЬ ПРИРОДНИЙ ДЛЯ ЛАНДШАФТУ. РІЧКОВИЙ, ВАЛУНИ, МАРМУР, КВАРЦИТ, СЛАНЕЦЬ, ТРЕМОЛІТ, АНДЕЗИТ, ЦЕОЛІТ, ГАЛЬКА ТА КРИХТА ДЛЯ ВОДОЙМ, ВОДОСПАДІВ, СТРУМКІВ, КАСКАДІВ, РОКАРІЇВ, АЛЬПІЙСЬКИХ ГІРОК ТА ДЕКОРАТИВНОГО ДИЗАЙНУ. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Камінь, пісо , відсів, щебінь, чорнозем, достав а. Конта ти: (067) 607-32-59 Кафель на амін. Ціна: Конта ти: (097) 162-90-17

недоро о.

КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. ТЗОВ «ДЕМІС». КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Фарб жовт , водорозчинн . Конта ти: 28-97-80 Це л бит , подар ю. Конта ти: (098) 070-76-28 Це л лицювальн М-125, М-150. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68 Це л рядов М-75, М-100. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ ВІД ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ, ДЕШЕВО. КОНТАКТИ: (098) 386-56-22 Це л , 200 шт, с ловат . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Це л , бит , з самовивозом, Рівне, подар ю. Конта ти: (067) 708-20-00. Шалів и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Шифер, б/в, хвильовий. Конта ти: (097) 305-83-14 Шифер, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Пінобло и. Конта ти: 60-88-51 (067) 392-50-74

Дош б ов , с х . Конта ти: 24-57-68, (096) 382-00-23, (067) 362-71-58

Фарби водоем льсійні, в асортименті. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Онд лін. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

ПІДЛОГИ, ВАГОНКУ, ДОСТАВКА.

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-96-67, 64-55-55, (096) 242-26-61, (098) 192-23-05

Фанер водостій . Конта ти: (067) 363-70-16

ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, КАМІНЬ БУТОВИЙ, ЧОРНОЗЕМ, ТОРФ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130. ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Шифер, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14 Шпалери рід і. Конта ти: 64-45-73, (050) 435-59-69, (067) 254-03-60 Шт ат р и венеціансь і та фа т рні по риття. Конта ти: 64-45-73, (050) 435-59-69, (067) 254-03-60 Це л , 200 шт, с ловат . 63-14-85, (067) 337-30-02

Конта ти:

Це л , бит , з самовивозом, Рівне, подар ю. Конта ти: (067) 708-20-00.

ЩЕБІНЬ БАЗАЛЬТОВИЙ, ГРАНІТНИЙ, ВСІХ ФРАКЦІЙ, ВІДСІВ, ПІСОК, ПІСОК МИТИЙ, КАМІНЬ РУЧНИЙ, МЕХАНІЧНИЙ, ТОРФ, ЧОРНОЗЕМ, ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130, ВИВЕЗЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО СМІТТЯ, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

План и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Плит фасадн , 30/30, 5 па ово , оричнев . Конта ти: (067) 793-44-54 Плит ДВП, 15 шт. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51 Плінт си. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

ПОЛІКАРБОНАТ ДЛЯ ТЕПЛИЦЬ, НАВІСІВ, ЗИМОВИХ САДІВ. ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕПЛИЦЬ, НАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-94-96, (098) 859-43-51 П о л о т н а фасадні. 61-98-46, 61-98-47

Конта ти:

61-99-00,

Ра шня ( римсь ий). Я існий, достав а. 1500 шт. Конта ти: (093) 265-01-15

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ З КАР’ЄРУ. КОНТАКТИ: (098) 495-63-33, (095) 614-00-68 Рей и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Плит фасадн , 30/30, 5 па ово , оричнев . Конта ти: (067) 793-44-54

РОЗЧИН: ВАПНЯНИЙ, ЦЕМЕНТНИЙ,

Клей для бло ів. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 303-60-68

СКЛАДНИЙ.ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 5-20-23 (067)

Клей для пінобло ів. Конта ти: 60-88-51, 60-88-52, (067) 392-50-74

382-56-01

ЩЕБІНЬ, ПІСОК ФАСОВАНИЙ, В МІШКАХ, ТОННАМИ. ДОСТАВКА, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

2.2.2. К плю Бр ів , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Б дівельні матеріали: це л , шла обло и, пінобло и та ін., б/в. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17 Кор соснов . Конта ти: 23-50-31, (098) 605-16-46 Котел азовий, 2- онт рний, можливо б/в. Терміново. Ціна: 1500-2000 рн. Конта ти: (067) 362-94-46 Ліноле м, можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29 Л і с хвойний, р лий з ліс оспівсь ими товаротранспортними на ладними Конта ти: (093) 434-55-22 Матеріали б дівельні, б/в. Конта ти: (093) 254-13-38 Шифер вели ий,можна б/в. Конта ти: (097) 238-08-29 Шифер, б/в. Конта ти: (097) 296-19-24 Шифер, хвильовий, малий вели ий. Конта ти: (097) 305-83-14 Б дівельні матеріали: шла обло и, пінобло и та Конта ти: 43-18-49 Кор

та

це л , ін., б/в.

соснов . Конта ти: (098) 605-16-46


ОПАЛЕННЯ, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ПОСЛУГИ

№9 від 14 березня 2012 ро

Будівельні інструменти та обладнання

Лічильни азовий, б/в. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36 Мий и хонні. 61-98-46, 61-98-47 Мий 5-79-21

2.3.1. Продам Б е н з о п и л и «Stihl». Ціна: від 1549 Конта ти: 28-65-73, 28-79-88

рн.

Бензопил «Др жба». Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68 Бетоноріз. Конта ти: (097) 460-75-20

теплювача. Конта ти: (067)

П а л и в о титанотверде. Конта ти: (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Піч, «б рж й а». Ціна: 400 (067) 985-72-13

малярний.

Ключ розвідний. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 паяльн . Конта ти: (096) 425-94-84 виробництва.

Лещата. Конта ти: (093) 693-25-55 Металош 272-76-03

рн. Конта ти:

Радіатор чав нний, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Радіатори опалення, Конта ти: (097) 305-83-14

чав нні,

б/в.

Конта ти:

ачі. Конта ти: 68-05-72, (097)

• Монтажно-зварювальні • роботи всіх типів: вхідні р пи,

Ванни. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Газов олон , б/в. Конта ти: 805-16-38, (050) 668-21-05

(097)

Колон и азові, б/в або неробочі. Конта ти: (096) 614-16-02 Колон и азові, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

азов ,

б/в.

Конта ти:

(067)

Котел КЧМ 4М. Конта ти: (096) 735-14-04

Колон и азові, б/в, в неробочом стані. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Котел КЧМ-4М Рівне новий Конта ти: (067) 888-90-55

Ба атопил імпортний Конта ти: (098) 386-56-22

Котел КЧМ. Конта ти: (099) 742-96-73

Ришт вання ле осплавні, вир-ва Німеччини, професійні, з настилами, виш а-т ра на олесах. Достав а. Конта ти: 43-52-56, (067) 362-55-01, (096) 213-55-52 www.brm-lesa.com

ОРЕНДА РИШТУВАНЬ.

або

б/в.

Котел КЧМ-4М, Рівне. Конта ти: (067) 888-90-55 Котел Рівне-КЧМ, б/в, або нижні дверцята до ньо о. Конта ти: (093) 693-25-55 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Котли азові, б/в. Конта ти: (067) 337-30-02 Плити азові, б/в. Конта ти: (067) 337-30-02 Радіатори опалення, б/в. Конта ти: (093) 254-13-38 Радіатори опалення, нові. Конта ти: (067) 888-90-55 Радіатори чав нні, б/в, доро о. Конта ти: (098) 380-03-35

Електрообладнання

КОНТАКТИ: 5-20-23 (067)

2.5.1. Продам

382-56-01

Вими ач автоматичний А31, 22БУЗ, 660 В, 50 Hz, 250 А. Конта ти: (067) 287-35-93

Газ, опалення, водопостачання 2.4.1. Продам

Котли азові «Прометей», • «Атон», «Дан о», «Рівнетерн», Житомирсь і, сталеві та чав нні, парапетні та димохідні, арантія 3 р., монтаж, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90

Радіатори для опалення, алюмінієві, сталеві, чав нні, підбір по пот жності, арантія 5 р., монтаж, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90 Радіатори опалення чав нні. • Конта ти: 5-38-80, (067) 493-59-08

Матеріали для опалення, водопровод , аналізацій (тр би, радіатори, отли, олон и). Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17 Батареї опалення, б/в, Конта ти: (093) 254-13-38

недоро о.

Батареї, б/в та нові. Конта ти: (096) 735-14-04 Ванн тов , 1,70,/1,10 м. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (067) 955-79-71 Еле тронасоси, насосне обладнання. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01 Каміни чав нні. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Кахлі, б/в, до р б и чи амін , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Колон азов , вир-во Польща, б/в. Конта ти: (067) 587-76-27 Конве тор азовий «А о » (У орщина), з чав нною оріл ою. Новий. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Котел азовий, 30 Вт, чав нний теплообмінни . Конта ти: (098) 517-80-99 Котел азовий, б/в, недоро о. Конта ти: (093) 254-13-38 Котел азово о опалення. 40-02-18, (093) 254-13-38

Конта ти:

Котел дво онт рний, димоходний, 24 Вт, вир-во Польща, «Термет». Ціна: 4200 рн. Конта ти: (067) 955-79-71 Котел КСТ 16. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел КЧМ-4М, Рівне, б/в. Конта ти: (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Котел, 2- онт рний, «Херман». Конта ти: 43-40-40 Котел. Конта ти: (098) 517-80-99 Котли азові. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16 Котли на всі види палива. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01 Котли на твердом (097) 985-30-05

паливі, б/в. Конта ти:

Котли твердопаливні. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16 Котли твердопаливні. Конта ти: (050) 435-03-57, (067) 359-84-11, (093) 157-53-33 Котли, водяні, на твердом паливі, для площ від 1000 в.м., б/в. Конта ти: (067) 363-70-16

Батареї, нові, б/в. Конта ти: (099) 742-96-73

2.4.2. К плю

Колон 154-24-65

2.3.3. Здам в оренд

с ладсь их приміщень. Гіпсо артон, шпа лювання, фарб вання, ламінат тощо. Власні механізми. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Лицювання плит ою стін і підло и, я існо, арантія. Конс льтація без оштовна. Конта ти: 62-18-12, (097) 934-83-67

Унітази, імпорт, б/в. Ціна: 600 Конта ти: (067) 457-68-05

Колон азов «Юн ер», в неробочом стані. Конта ти: (096) 450-36-09

мм.

ремонт • Компле сний ма азинів, б дин ів та

рн. тор .

Умивальни , імпорт, б/в. Ціна: 350 рн. тор . Конта ти: (067) 457-68-05

Ф ано рейсм сний Івано-Фран івсь Конта ти: (097) 837-76-79

Н-150

стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84

Конта ти: 5-38-80, (067) 493-59-08

паливі.

Колон и азові. Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

Клеєння шпалер всіх видів, • професійно, шпа лювання стін,

Титан новий на твердом Конта ти: (067) 888-90-55

Колон и азові, б\в. Конта ти: (067) 337-30-02

2.3.2. К плю

види робіт. Я існо. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65

Лицювальні роботи, •омпле сний ремонт санв злів.

Саморізи, дюбеля в асортименті. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 .

Євроремонт. Всі • ремонтно-б дівельних

Радіатори, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

З била радянсь і, 16Х160. Конта ти: (098) 440-43-15

Лещата, радянсь о о Конта ти: (098) 440-43-15

61-99-00,

Радіатори, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Дриль «Данило Майстер». Конта ти: (096) 450-36-09

Ламп

Конта ти:

подвійн , б/в. Конта ти:

Радіатори чав нні. Конта ти: 26-37-36, (066) 654-79-05

Візо ідравлічний, вантажопідйомністю 2 т. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 363-75-95

Інстр мент б дівельний, Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

хонн

Радіатори чав нні, б/в. 61-28-84, (097) 654-43-56

ВЕРСТАТИ ОБРІЗНІ, ПИЛОРАМУ СТРІЧКОВУ, БАГАТОПИЛ., ФРЕЗЕРИ, РЕЙСМУСИ, ЦИРКУЛЯРКУ НА 2 ПИЛКИ, ПАЛЕТНО-ТОРЦОВОЧНИЙ. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45,

Дюбеля для 376-53-67

Кран хонний «Стін а», вир-во Іспанія. Конта ти: (095) 138-55-14

Вими ач автоматичний А31, 60 А, 500 В, 50 Hz. Конта ти: (067) 287-35-93 Еле рощит з лічильни ом. 60-87-09, (097) 883-33-51

Конта ти:

Еле тродви н АІММ100L4У25, 4 Вт., 380/ 660 В, 1427 об./хв. Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 287-35-93 Еле тродви ни, 0,75, 3, 4 Вт, ред тор, моторед тор. Конта ти: (098) 440-43-15 Ламп

паяльн . Конта ти: 26-06-00

2.5.2. К плю тори. Конта ти:

Ред тор 1МЦ-2С Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10 Ред тор 3МП-40. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10 Ред тор Ч-63. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

Послуги

Нанесення де оративнооздоблювальних матеріалів: венеціансь ої шт ат р и, де оративної шпа лів и, фа т рно о по риття на стіни та стелю. Різні методи нанесення. Допомо а підборі я існих матеріалів. Конта ти: (097) 109-72-13 Прое ти б дин ів, дизайн • інтер’єрів, натяжні стелі, ремонт “під люч”. Ліцензія МБАЖКГУ №119370 від 21.07.2006 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua

Бетонні роботи, м р вання • це лою, бло ами, теплення дахів.

Б дівництво са н та лазень «під Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

люч».

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ЛИЦЮВАННЯ, БЕТОНУВАННЯ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25 ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ, ШПАКЛЮВАННЯ ТА ФАРБУВАННЯ, ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ, ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ, ВИБИВАННЯ ОТВОРІВ В ЦЕГЛЯНИХ І БЕТОННИХ СТІНАХ. КОНТАКТИ: (067) 360-00-76 КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ, ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ВАГОНКИ, ЛАМІНАТУ, ЛІНОЛЕУМУ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШПАЛЕРИ, Р-Н ЮВІЛЕЙНИЙ. КОНТАКТИ: (096) 348-66-07

ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ,

Професійне м р вання амінів, • ман алів, встановлення топо та їх

ШТУКАТУРЕННЯ, СТЯЖКА.

під лючення, оздоблення марм ром, природним аменем, ранітом, я існо. Конта ти: (097) 398-22-73, (066) 773-96-78

343-62-66, (066) 941-21-12

Утеплення фасадів б дин ів • пінопластом ( ороїд, баране ). Нанесення інших видів де оративної шт ат р и. Конта ти: (096) 109-53-87

Утеплення фасадів пінопластом, мінеральною ватою та теплоізолюючою шт ат р ою, власне ришт вання, ціни помірні та до овірні. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25 Шліф вання пар ет , дош и, •теплення. Я ість, арантія. Шпа лювання і фарб вання • стель. Клеєння шпалер, в ладання іпсо артон , плит и, ва он и, ламінат , Валерій. Конта ти: 24-58-03, (067) 495-05-60, (066) 653-44-91 Шпа лювання стін, стелі, • від осів, фарб вання, леєння шпалер. Конта ти: 62-02-57, (067) 587-76-38

2.6.1. Ремонтно-б дівельні

б дин ів. Пере риття Конта ти: (067) 103-03-98

озир и, металопласти ові та алюмінієві ві на та двері, обшив а бал онів. Конта ти: (067) 382-13-20

Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Вібратор ІВ-99. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10 Еле тродви ни, моторед (098) 440-43-15

Лицювання плит ою, я існо. Конта ти: (067) 133-11-85

БРИГАДА ВИКОНУЄ ТАКІ ВИДИ РОБІТ: ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ, ЦЕГЛЯНА КЛАДКА, ШТУКАТУРКА, БЕТОННА СТЯЖКА, ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ. КОНТАКТИ: (067) 360-00-76

Шпа лювання, іпсо•артонні роботи, в ладання ламінат , фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення, теплення фасадів та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (096)

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ: МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ШИФЕР, ОНДУЛІН, БІТУМКА, САЙДИНГ, ВОДОЗЛИВИ. ПРОДАЖ МАТЕРІАЛІВ, ЛІЦ. АВ № 516881 ВІД 25.06.2010 Р. КОНТАКТИ: 45-01-45, (067) 381-14-73

ПОСЛУГИ ГЕНПІДРЯДА ТА ВИДИ РОБІТ: ВЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ, ЦЕГЛЯНА КЛАДКА, ШТУКАТУРКА, БЕТОННА СТЯЖКА, ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ. КОНТАКТИ: (067) 360-00-76 ПОСЛУГИ: РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ, СТОЛЯРНІ, САНТЕХНІЧНІ, МОНТАЖНІ. КОНТАКТИ: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

Ремонт • офісів:

вартир, б дин ів, монтаж іпсоартон , ва он и, ламінат , шпа лювання, фарб вання, шт ат рення, стяж и та інше. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 ШТУКАТУРЕННЯ СТІН, ВІДКОСІВ, ВИСОКОЯКІСНО ПО МАЯКАХ, МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ НА БУДІВНИЦТВІ. ЦІНА: ВІД 20 ГРН./КВ.М КОНТАКТИ: 43-89-58, (097) 033-86-24

р а машинно о • Шт атГіпсова, Б дівництво від «а» до «я». • • Шпа лювання, фарб вання нанесення. вапняна. Не Конта ти: (096) 774-10-94 стель, стін, вапняна побіл а, потреб є подальшо о леєння ба етів та шпалер. шпа лювання. Я існе ви онання. В ладан ня та шліф вання • Конта ти: 60-97-75, (097) 222-37-67 Конта ти: (067) 360-92-44 пар ет , б дь-я их інших дерев’яних підло , ламінат, Шпа лювання, фарб вання, ва он а. Конта ти: 5-91-12, (098) • леєння шпалер, оброб а від осів. 514-61-96

Влашт вання • системи, ва он и,

ро в’яної сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57

• Всі види ремонтнооздоблювальних робіт. Ремонт

вартир та приміщень «під люч». Шт ат рення, шпа лювання, іпсо артон, плит а, ламніат, шпалери, де оративні шт арт р а. Конта ти: 5-75-70, (098) 211-55-31

посл и, •Еле трозварювальні ви отовлення металевих онстр цій та металевих виробів, різної с ладності. Я існо та за дост пними цінами. Конта ти: 43-14-75, (098) 473-30-80

Конта ти: 5-03-01

Шт ат рення стін, від осів, висо оя існо, «по мая ах», можливо ви отовлення розчин на б дівництві. Ціна: від 20 рн./ в.м Конта ти: 43-89-58, (097) 033-86-24

Шт ат рення, лицювання, стяж а, дрібний ремонт. Конта ти: 45-43-23 БРИГАДА ВИКОНУЄ ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ, ШПАКЛЮВАННЯ ТА ФАРБУВАННЯ, ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ, ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ, ВИБИВАННЯ ОТВОРІВ В ЦЕГЛЯНИХ ТА БЕТОННИХ СТІНАХ. КОНТАКТИ: (067) 360-00-76 Б дівельні посл и. Вн трішні та зовнішні роботи. Конта ти: 43-90-92 Б дівництво отеджів, бань, олиб з р лої оциліндрованої олоди. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Шпа лювання і фарб вання стель. Клеєння шпалер, в ладання іпсо артон , плит и, ва он и, ламінат , Валерій. Конта ти: 24-58-03, (067) 495-05-60, (066) 653-44-91

2.6.2. З ви отовлення Бляхарсь і • ви отовлення,

посл и: встановлення водостічних, вентиляційних систем; лицювання бляхою, обшивання оминів, ремонт і фарб вання дахів, достав а а/м Форд Сієрра. Конта ти: 64-34-82, (050) 375-20-04

Ви отовлення, встановлення • броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21

Тр би димохідні для димарів, •амінів, паливних та отелень, діаметр 80-600 мм, р лі, прямо тні, вадратні, овальні, теплені та звичайні, арантія, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90

17


18

№9 від 14 березня 2012 ро ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35 ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КАРКАСІВ, СХОДОВИХ МАРШІВ, НАВІСІВ З ПОКРИТТЯМ, ПОЛІКАРБОНАТОМ (ПЛАСТИКОМ), ВОРІТ, СЕКЦІЙ, ОГОРОЖІ, ТА ІН. МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

ХУДОЖНЮ КОВКУ. КОНТАКТИ: (067) 733-94-64

2.6.3. З встановлення

Встановлення водяних станцій, либинних насосів. Ремонт. Гарантія. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Встановлення систем • опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Встановлення столяр и, • в ладання ламінат , підло и, монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41, (067) 706-15-64 В с т а н о в л е н н я та ремонт • сантехні и, заміна металевих тр б на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34 Прое т • опалення,

вання систем встановлення лічильни ів тепла, води, встановлення твердопаливних отлів, ліц. АВ № 516881 від 25.06.2010 р. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 МОНТАЖ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ. ПРОДАЖ САНТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, НЕДОРОГО, ЛІЦ. АВ № 516881 ВІД 25.06.2010 Р. КОНТАКТИ: 45-01-45, (067) 381-14-73

Монтаж та омпле т ючі систем опалення. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16

Вивезення б дівельних відходів, сміття. Конта ти: (067) 607-32-59

Матеріал на металевий 23-05-59, (098) 513-64-48

Ін р стацію б рштином ованих виробів. Конта ти: 61-09-17, 61-06-44, (097) 565-25-90, (066) 799-69-71

Металочерепицю польсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33

М о н т а ж водопостачаання, аналізація, ондиціон вання. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16

РОБОТИ ЗВАРЮВАЛЬНІ. ВИГОТОВЛЕННЯ БІГБОРДІВ, ВОРІТ, МЕТАЛЕВИХ ДВЕРЕЙ, ФЕРМ, МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТОЩО. РЕМОНТ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ПРИЧЕПІВ. КОНТАКТИ: (050) 375-02-01, (096) 530-54-12

Встановлення та ремонт сантехні и, заміна металевих тр б на металопласти ові, під лючення пральних машинавтоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13

Металопрокат, вторсировина

Встановлення столяр и, в ладання ламінат , підло и, монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41

2.7.1. Продам

Встановлення систем опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49

2.6.4. Інші

Зрізання та обріз а дерев бензопилами, професійно. Конта ти: (067) 649-69-94

араж. Конта ти:

Металочерепицю фінсь . Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33 Металочерепиця, проф-лист, плас ий лист та омпле т ючі від виробни ів Німеччини та Польщі, заміри, дост пні ціни. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25 Тр би б/в, діаметром 300 мм. Конта ти: (098) 386-56-22 Алюміній листовий 150х200х0,3см. Конта ти: (050) 343-99-45 Вироби з жерсті. Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32

2.7.2. К плю Ви роби з олова, сплавів РОЗЕ, ВУДА, БАББІТ, вольфрам , молібден , ніхром . Конта ти: (066) 212-31-15

•Металочерепиця, проф-лист, плас ий лист та омпле т ючі

Кр

ля . Конта ти: (066) 212-31-15

Лист металевий або оцин ований, б/ в. Конта ти: (097) 296-19-24

від виробни ів Німеччини та Польщі, заміри, дост пні ціни. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Лист профільний Конта ти: (098) 611-93-36

оцин ований.

Алюміній листовий 150х200х0,3см. Конта ти: (050) 343-99-45

Швелер, дв тавр. Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35

Вироби з жерсті. Конта ти: 63-08-27, (097) 999-90-32, (097) 363-18-33

Шести ранни . 212-31-15

Твердосплав. Конта ти: (066) 212-31-15 Тр б нержавіюч . 212-31-15

Конта ти:

Конта ти:

(066)

(066)

МЕБЛІ Крісло «Профі». Ціна: 2100 64-52-57

Меблі, предмети інтер’єру

Крісло «Ультра». Ціна: Конта ти: 64-52-57

Конта ти:

К точо хонний, б/в. 61-12-34, (098) 477-98-48 (097)

Вітальню, 4 м, з вели им дзер алом, терміново. Ціна: 900 рн. тор . Конта ти: (097) 986-38-50 Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19 Віша з тридверною т мбою. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 ДВП, ДСП для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Дзер ало 457-99-59

настінне.

Конта ти:

Д з е р а л о , б/в. Ціна: 20 24-99-54, (095) 204-72-91

1599

рн.

Крісло омп’ютерне «Мона о». Ціна: 2997 рн. Конта ти: 64-52-57

3.1.1. Продам Ваз ерамічн . 315-51-54

рн. Конта ти:

(067)

К точо 996-16-34

хонний.

Конта ти:

Конта ти:

К точо м’я ий, б/в. 60-87-09, (097) 883-33-51

(098)

Конта ти:

К точо м’я ий, в відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-46-08, (097) 218-03-98 К точо м’я ий імнат , б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 К точо м’я ий, 2.90х2.40, світло о ольор , нат ральні де ори. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 63-54-42, (098) 890-96-56

рн. Конта ти:

К хні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Дзер ало, недоро о. Конта ти: 28-97-80

К хню, б/в. Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11

Дзер ало-трельяж, 28-20-04

б/в.

Конта ти:

Диван, 2 рісла, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 397-08-91, (067) 928-86-45 Диван, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39 Диван, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Д и в а н , б/в. Конта ти: 24-93-65 Д и в а н , б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 198-15-69 Диван, в хорошом стані. Ціна: 250 рн. тор . Конта ти: 43-16-48, (067) 405-88-62 Д и в а н , велюр, б/в, 2 ро и. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 24-53-18, (096) 740-54-61 Диван-ліж о. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 985-72-13 Кар ас ліж а, 1,88/94 см, хороший стан. Конта ти: 45-25-16, (097) 544-27-85 Килим, б/в. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Комод, б/в. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06 Комод. Конта ти: 61-06-04, 375-22-94, (067) 384-32-60 Комод. Ціна: 550 479-57-32 Крісла м’я і, 28-20-04

2

Крісла м’я і, 28-08-31

2

(050)

рн. Конта ти: (098) шт., шт.,

б/в. б/в.

Конта ти: Конта ти:

Крісла, 2 шт., б/в, на олесах. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14 К р і с л а , б/в, 2 шт. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39

К хню, б/в. Конта ти: 5-62-09, (097) 866-41-08 Ліж а односпальні, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75 Ліж о двоповерхове 80/190, б . Ціна: 2100 рн. Конта ти: (063) 690-00-00 Ліж о дерев’яне з матрацом двостороннім. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Ліж о дитяче, з матрацом. Конта ти: (096) 804-60-61 Ліж о односпальне. Ціна: Конта ти: (067) 985-72-13

150

рн.

Ліж о, 2-спальне. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Ліж о, 2-яр сне, дерев’яне, Конта ти: (067) 831-31-15

нове.

Меблі садово-пар ові. 43-24-46, 43-25-60

Конта ти:

Стіл полірований, 28-20-04

Меблі, б/в, терміново. 26-09-56, (096) 518-26-04

Конта ти:

Меблі, б/в: 2 ліж а, т мби, трюмо, стан хорошоий. Конта ти: 5-75-30, (096) 519-11-61 Передпо ій «Сат рн», б/в, недоро о. Конта ти: (098) 799-87-79 Передпо ій в оридор довжиною 2,25 м, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 276-52-78 П е р е д п о і й . Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11 Передпо ої. Конта ти: 61-98-46, 61-98-47

61-99-00,

Полич и для пос д , ни . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Поролон для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Р о и морала, вели і, доро о. Конта ти: (097) 107-96-01 Р о и оленя. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Р о и оленя. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06 Сервант, б/в, 154/180 м. Конта ти: 61-12-34, (098) 477-98-48

Ш а ф и , 2шт., з антресолями. Ціна: 800 рн. Конта ти: 28-40-59

С т ільці хонні, б/в, в хорошом Конта ти: (097) 286-48-63

Стіл+6 стільців, б/в. Конта ти: (067) 123-53-61

Шафипе. Конта ти: 61-98-46, 61-98-47

Т мб на хню. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

Стіл, б/в. Конта ти: 24-93-65

Шаф

Стін «А ат», б/в, в хорошом стані. Конта ти: 22-65-19, (066) 600-40-77

Шаф з антресолями, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75

Стін «Оріон», б/в, д бовий шпон, вистоа - 2,4 м., довжина - 4,4 м. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 086-11-23

Шаф тридверн з антресоллю. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 985-72-13

Стін «Сми а», в хорошом Конта ти: (096) 333-19-70

стані.

Стін полірован , 3,5м, оричнев , б/ в. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06 Стін

с часн . Конта ти: (097) 315-51-54

Стін , б/в, вир-во Л ць . Ціна: 1000 Конта ти: (098) 508-99-31

рн.

Шаф тридверн , б/в. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Шаф , 3-дверн , з антресолями, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75

Стін

Шаф , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

, б/в. Конта ти: 24-93-65

Стін , б/в. Ціна: 700 454-59-14

рн. Конта ти: (093)

Стін , с часн , б/в, 3,45Х2,1 м. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (050) 375-36-63

Шаф , вітальню, 3-дверн , з антресоллю, світл , 2,30/1,35/0,35. Конта ти: 63-50-64, (098) 572-99-70 Стін , б/в, вир-во Л ць . Ціна: 1000 Конта ти: (098) 508-99-31

рн.

Спальню, б/в, біло о ольор . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 056-83-58

Т анини меблеві. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Спальню, біло о ольор , б/в. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 056-83-58

Стін , б/в. Ціна: 700 454-59-14

Трюмо, б/в. Конта ти: (097) 611-31-83

Стін , с часн , б/в, 3,45Х2,1 м. Ціна: 2700 рн. Конта ти: (050) 375-36-63

Спальню, недоро о. Конта ти: (098) 030-57-36 Стіл дерев’яний роз ладний. Конта ти: (098) 479-57-32 Стіл ж рнальний. Конта ти: 24-24-49 Стіл ж рнальний. 315-51-54

Конта ти:

(097)

Т м б и приліж ові, 2 шт, б/в. Конта ти: (097) 611-31-83 Т мби, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

рн. Конта ти: (093)

3.1.2. К плю Диван-малю , б/в, в хорошом Конта ти: (097) 286-48-63

Т мб

під телевізор. Конта ти: 26-09-07

Т мб

під телевізор. Конта ти: 63-07-20

Килим, доріж 775-90-11

Фанер для ви отовлення меблів. Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79 Ф рніт р меблев , омпле т ючі до шаф- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Матрац, 90Х200 см, недоро о. Конта ти: 22-40-56

Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68

Ф рніт р меблев . Конта ти: 64-12-98, (096) 354-57-79

Матрац, б/в, 1,6/2 63-54-42, (098) 890-96-56

Конта ти:

Стіл хонний, з ящи ом. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Меблі для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Стіл о дн о т м б о в и й письмовий. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Частин м’я : диван, 2 рісла роз ладні, в хорошом стані. Конта ти: 26-37-36, (066) 654-79-05

(068)

, б/в. Конта ти: 24-93-65

Т мб під телевізор, б/в. Конта ти: 24-93-65

Стіл омп’ютерний, СК-500. Ціна: 798 рн. Конта ти: 64-52-57

Конта ти:

Стін

Диван, б/в, в хорошом (097) 286-48-63

Стіл омп’ютерний, новий. Конта ти: (096) 804-60-61

Стіл письмовий. 226-43-97

Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33

Т мбоч під телевізор. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Конта ти:

Меблі офісні, б/в, терміново. Конта ти: (069) 717-95-71

Шаф тридверн з антресолями. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Матрац, 190/0,70 м. Конта ти: 63-50-64, (098) 572-99-70

хонні, б/в. Конта ти: 24-93-65

Шаф тридверн з антресолями, трюмо, дві т мбоч и, поліровані, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

С т о л и и для бар . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

С т і л омп’ютерний СК-825. Ціна: 1497 рн. Конта ти: 64-52-57

Меблі

дводверн . Конта ти: 22-44-81

Спальні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Люстри і лампи Конта ти: 68-36-84

м.

61-99-00,

Сервант. Конта ти: (066) 874-36-59

С т і л омп’ютерний СК-820. Ціна: 1395 рн. Конта ти: 64-52-57

Матрац ортопедичний. 26-87-69, (096) 570-93-86

Конта ти:

Стін , чорно о ольор , зроблен ір ою, с часн , вир-во Польща. Конта ти: (068) 568-29-63

Л і ж о - д и в а н , б/в. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51 люмінесцентні.

б/в.

Шафи 3-дверні з антресолями, 2 шт. Конта ти: 62-07-13, (093) 599-55-95 Шафи, 2 шт, з антресолями, Конта ти: (097) 611-31-83

б/в.

стані. Конта ти: стані.

. Конта ти: 63-14-85, (096)

К р і с л о роз ладне. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 К хню, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Ліж о односпальне, з матрацом, б\в, в хорошом стані. Конта ти: (097) 386-42-32 Ліж о, б/в, в хорошом (097) 286-48-63

стані. Конта ти:

Матрац ортопедичний, на 2-спальне ліж о. Конта ти: (093) 254-13-38 Меблі в ванн . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Роз ладач . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

Диван-малю , б/в, в хорошом Конта ти: (097) 286-48-63 Килим, доріж 775-90-11

стані.

стані.

. Конта ти: 63-14-85, (096)

К р і с л о роз ладне. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 К хню, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

3.1.3. Пропон ю

Перетяж та ремонт м’я их меблів. Конта ти: (066) 371-27-73 ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ КУХНІ «БЛЮМ», «ХАЙТЕК», «ХАМЕЛЕОН» ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, СПАЛЬНІ, ВІТАЛЬНІ, ОФІСНІ, АПТЕЧНІ МЕБЛІ. ПРОЕКТУВАННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 62-65-76, (097) 868-83-84

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56 ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ: ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СПАЛЬНІ, ДИТЯЧІ, ОФІСНІ МЕБЛІ. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. МАТЕРІАЛИ ТА ФУРНІТУРА ЗА БАЖАННЯМ ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: (067) 949-37-02, (095) 040-68-09

РЕМОНТ М’ЯКИХ МЕБЛІВ. ЗМІНА ДИЗАЙНУ. РЕМОНТ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ НОВИХ МАТРАЦІВ. ПОШИТТЯ АВТОЧОХЛІВ. КОНТАКТИ: 43-65-47, (067) 137-38-38 СКЛАДАННЯ, НАВІШУВАННЯ МЕБЛІВ, КАРНИЗІВ, СВІТИЛЬНИКІВ. КОНТАКТИ: 22-49-12, (066) 897-24-74, (096) 365-20-23


19

№9 від 14 березня 2012 ро

БІЗНЕС Офісне обладнання

Друкована продукція

6.1.1. Продам

6.4.1. Продам

Машин и др арсь і, б/в, «Оптіма» «Лілея». Конта ти: (067) 363-70-16

і

Меблі офісні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Сейф 1,3х0,50х0,40 м, подвійний, можливо під зброю, достав а. Ціна: 700 рн. Конта ти: (093) 693-25-55

Банківське обладнання

Газети без оштовних о олошень(50 шт.). Конта ти: (096) 911-65-85 Довідни з математи и. 26-09-07, (095) 865-50-22

ДЕТЕКТОРИ ТА ЛІЧИЛЬНИКИ ВАЛЮТ, ЗНИЩУВАЧІ ДОКУМЕНТІВ, ПЛОМБИ, ПЛОМБІРАТОРИ, ПЛОМБІРИ, БЛАНКИ, ЖУРНАЛИ, ВІЗИТКИ, НАКЛЕЙКИ, ТАБЛИЧКИ. КОНТАКТИ: 43-62-15, (067) 382-77-04

Витратні матеріали, канцтовари

Пап и для рсових прое тів, рсових робіт, дипломних прое тів. Конта ти: (096) 516-51-18 Чорнило для заправ и Конта ти: (098) 714-27-89

артриджів.

Дробар 317-31-23

вал ов .

Вітрин -холодильни , 150х95х130. Ціна: 250 .о. Конта ти: (097) 033-85-95

Д р о бар щіподробар

деревних відходів/ , щіпоріз а , встановлюється

Камер морозильн . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

до тра тора с приводом через ардан. Ціна: 43000 рн. Конта ти: (050) 438-01-58; (067) 361-18-64 zap-lutsk@mail.ru

Обладнання для продаж солод ої р дзи. Ціна: 12000 рн. Конта ти: (096) 911-65-85

Дрово ол 317-31-23

Конта ти:

(050)

К о м п л е т обладнання для механічно о цех . Конта ти: (096) 303-55-12

Ж рнал «Моделіст- онстр Конта ти: (096) 425-94-84

тор».

Холодильни для бар . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

молоді».

М’ясор б , ремозбивал промислові, б/в. Конта ти: (098) 440-43-15

Шаф холодильн «Інтер 501», б/в, в хорошом стані, 1985x604x620 мм. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 114-52-80 tovstoniuk@gmail.com

Мат, що самовідновлюється, 30 х 45 см, илимо тришаровий двосторонній. Конта ти: (066) 681-39-70

«Техні а

К а т а л о телефонних номерів. Конта т��: (096) 911-65-85 Кни и, 5шт.+2 відеофільми «Техноло ія вирощ вання шиншил». Конта ти: (096) 911-65-85

6.5.2. К плю

Кни и, нові, Грін (4 томи), Б л а ов (1 том). Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

Ва механічн від 100 (096) 614-16-02

Літерат р пізнавальн , Конта ти: 23-53-40

Обладнання для пе арні, Конта ти: (050) 498-23-42

Літерат р 23-58-06

енци лопедії.

х дожню, недоро о. Конта ти:

Довідни з ремонт Конта ти: 68-36-84

О б л а д н а н н я для ви отовлення Конта ти: (050) 317-31-23

до 1 т. Конта ти: афе, столови.

Промислове обладнання •

Стріч ов пилорам , б/в. Ціна: недоро о. Конта ти: (097) 604-77-60

іноапарат ри.

Торговельне обладнання, матеріали 6.5.1. Продам Ва циферблатн . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Вентилятор пиловий, алюмінієвий № 3,15. Конта ти: (098) 440-43-15 Верстат деревообробний. Конта ти: (096) 450-36-09 Верстат для оциліндров и Конта ти: (050) 317-31-23

Обладнання для ви отовлення пінобетон та азобетон . Конта ти: (050) 317-31-23 Обладнання для млина 6Р АВМ7, 2004р. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 265-21-75 О б л а д н а н н я швейне, промислове та поб тове, б/в. Конта ти: (050) 914-55-84 Патрони то арні, 200-250 мм. Конта ти: (098) 440-43-15 Пилорам 317-31-23

6.6.1. Продам

деревини.

Верстат заточний, для ножів рейсм са та ф ан а, робоча довжина 640 мм, подача охолодження. Конта ти: (093) 438-84-99 Верстат, ба атоф н ційний, 5-операційний, деревообробний (ф ано 300 мм, рейсм с 300 мм., цитр ляр а, довбеш а, оризонтальний фрезер). Конта ти: (093) 438-84-99

ПЕТ.

стріч ов .

Конта ти:

(050)

Ємність металев , прямо тн , з риш ою 1,4 б. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 865-45-33

6.6.2. К плю Ємність (залізничн цистерн ) 73 10 шт. Конта ти: (066) 138-92-09 Котел харчовий. 498-23-42

Конта ти:

б.м, (050)

Кремозбивач. Конта ти: (050) 498-23-42 Тістоміс. Конта ти: (050) 498-23-42

Спецодяг

ідравлічний. Конта ти: (050)

Конта ти:

6.4.2. К плю

рн. Конта ти:

Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18

Обладнання тор овельне. 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Літерат р : технічн , б дівельні ал зі, фізи а тощо. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

Канцтовари. Конта ти: (096) 516-51-18

вод .

Ж рнал «Моделіст- онстр тор», підпис а 1982-1992 рр. Конта ти: 26-06-00

6.3.1. Продам

Папір серо сний. Ціна: 35 (096) 516-51-18

Конта ти:

Літерат р х дожню. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Канцтовари для офіс та ш оли. Конта ти: 40-09-95, 40-09-94, 63-71-91

пиво,

Автомати азованої води радянсь о о виробництва, робочі, в хорошом стані, омпле товані в ле ислотними балонами та ред торами. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58

Бізнес- атало «Техноло ія вирощ вання прямих е отрав. 19 сортів». Конта ти: (096) 911-65-85

Ж рнали «Радіо», Конта ти: 68-36-84

6.2.1. Продам

Вітрини холодильні, на Конта ти: (097) 432-89-89

К о с т ю м Л-1, розмір 2. Конта ти: (097) 107-92-34 авиці. Конта ти: 68-36-84

Солдатсь війсь ов форм - шинель 48-4, ітель 46-3, зимова шап а 56. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 Спецодя . Конта ти: 63-07-20

Пил стріч ов до пилорами, вир-во Польща. Конта ти: (063) 731-01-00

Форм офіцерсь і шинелі. Конта ти: 23-28-64, (067) 385-89-48

Рейсм с, ма с. ширина 630мм, се ційний вал подачі, 4 ножі на вал , 7.5- іловатний дви н, 5 тис. обертів. Конта ти: (096) 414-60-58

Чоботи. Конта ти: 68-36-84

Тара і упаковка

Транспортер зі стріч ою шириною 0,5 м. Конта ти: (098) 440-43-15

6.8.1. Продам

Ф р е з е р деревообробний, з р хомою арет ою, 0,32 мм, 3 швид ості, 3 Вт дви н. Конта ти: (093) 438-84-99

Бан и с ляні. Конта ти: 23-16-35

Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58

Боч 100 л. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Ємність металев , 20, 75 (067) 553-13-49

Ємності харчові, біметалеві, 10 Конта ти: (066) 138-92-09

б.м.

25

б.м.

6.8.2. К плю Ємність, 10, 25, 50 л., нержавіюч , металев . Конта ти: (067) 553-13-49 Ємності, металеві, нержавіючі, емальовані, від 10 до 100 б.м. Конта ти: (067) 553-13-49

Контакти 6.9.1. Пропон ю Бізнес діючий, омісійний ма азин. Ціна: 6000 рн. Конта ти: (097) 074-92-72 Запрош ються всі, хто ці авиться траволі ванням до часті онференції на тем «Пізнання світ лі арсь ої рослини». Конта ти: 24-60-42, 68-30-16, (050) 375-95-63, (096) 775-44-53

ЗАЩИТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОПЛИВА, ПОЛУЧИТЬ ЭКОНОМИЮ ДО 30% А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС «ПОД КЛЮЧ» ЗА ОДИН ДЕНЬ WWW.MAGNIT1963.PRAV.TV. КОНТАКТИ: (096) 260-73-59

Штани ватні. Конта ти: 63-07-20

Т е с т е р и , вир-во СРСР. Конта ти: (098) 440-43-15

б.м. Конта ти:

Реа тор емальований, Конта ти: (066) 138-92-09

Спецодя фірмовий, робочий продаж, пошиття. Нанесення ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 www.ming.cat-in.net

Р

Ємності металеві 25, 50, 75 (095) 829-44-15

б.

Ке и для пива, вас . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

6.7.1. Продам

Ємності алюмінієві, стальні, 10,15, 100 м. Конта ти: (098) 440-43-15

б.м., Конта ти:

Ш аю людин з тор овою площею для продаж ново о жіночо о одя . Конта ти: (067) 395-53-01 isystem@meta.ua sites.google.com/site/prodagodjag/

ТЕХНІКА Апарат телефонний. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

Комп’ютери, оргтехніка

Гарніт р

Ком ні атор «Ас с». Конта ти: (098) 714-27-89

7.1.1. Продам Апарат 68-36-84

Радіотелефон «Панасоні ». 28-74-21, (098) 937-35-39

опіювальний Шарп. Конта ти:

Бло системний. Ціна: 900 рн. Конта ти: (093) 733-12-22, (097) 921-21-07 Запчастини до опіювальних апаратів. Конта ти: 68-36-84 Картридж ори інальний Конта ти: (098) 714-27-89

блют з. Конта ти: (098) 714-27-89

Карт и пам’яті до мобільних телефонів. Конта ти: (098) 714-27-89

«Кенон».

Комп’ютер AMD Sempron 1.6ГГц, ОЗУ 512Мб, інте р. відео GeForce 6150 (256Мб), HDD 80Гб, DVD-multi, CD-R/RW, ТВ/радіо тюнер. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 561-40-45

Конта ти:

Радіотелефон «Сенао». Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Радіотелефон, дешево. Конта ти: (098) 714-27-89 Телефон «Но іа-1100», б/в. Ціна: 150 Конта ти: (093) 693-25-55

рн.

Телефон Vef-Tranzistors TA-611D. Провідний, дис овий, стаціонарний. Ціна: 40 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 Телефон мобільний «iPhone 5», опія, сенсорний, на 2 сім арти, чохол подар но . Ціна: 550 рн. Конта ти: (096) 620-84-18

Комп’ютер по з/п. Конта ти: (067) 523-65-70

Телефон мобільний HTC 7, терміново. Конта ти: (097) 899-97-54

Комп’ютер, б/в, в омпле ті. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 440-43-15

Фа с «Панасоні », б/в. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51

Комп’ютер, б/в, на запчастини. Конта ти: (097) 687-95-28

Фа с «Панасоні », пам’ять телефонної ни и 100 номерів, є АОН, б/в, в хорошом стані. Ціна: 480 рн. тор . Конта ти: (050) 375-53-33, (067) 360-24-47

Комп’ютер, монітор Ас с, діа ональ - 19, олон и, лавіат ра, миш а, в хорошом стані. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (098) 222-67-46 Комп’ютер, Пенті м 2,6, 180 Гб жорст ий дис , 2 Гб оперативна, відео арта 256 Мб, ДВД + РВ, монітор, миш а, лавіат ра. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 967-72-84 К с е р о с «Кенон» NP-155, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 363-70-16 Монітор Самс н , неробочий. Конта ти: (097) 060-60-80 Но тб

, б/в. Конта ти: (096) 804-60-61

Привід (дис овод, CD-ROM) для настольних омпьютерів: LG CD-R/RW drive. Model: GCE-8527B, в відмінном стані. Ціна: 50 рн. Конта ти: (098) 561-40-45

можна

б/в.

Конта ти:

Наві атор GPS. Конта ти: (096) 967-72-84

7.2.3. Пропон ю Поїзд и в Одес , Хмельниць за товаром, постійним лієнтам зниж а 50% передоплати Ціна: 2 рн.\ м Конта ти: (063) 315-60-74 DOODIE25@MAIL.RU

7.3.1. Продам

7.1.2. К плю в

(093)

. Конта ти: (096) 967-72-84

Планшет. Конта ти: (096) 967-72-84

Засоби зв’язку 7.2.1. Продам Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 40 рн. Конта ти: 68-36-84

Бло и ТВ «Еле трон»: МП-3-3, МП-41, ПС-С, МЦ-31-1, МС-41-1, МК-1-1С, УСУ-1-15-1, МУНЧ-С, ПК-3-1С, ПК-46, ПИ-5, МРК-21-А (2шт), УСР-1С, СМРК-21 (2шт), СК-М-24-2С, СК-Д-24 (3шт). Ціна: 75 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 В і д е о м а н і т о ф о н «Еле троні а», Конта ти: (097) 687-95-28

б/в.

Відеома нітофон. Конта ти: (098) 130-10-68 Динамі и до олоно С-90, низь очастотні. Конта ти: (067) 690-03-60 Динамі и, мі росхеми, транзистори, резистори, діоди, онденсатори, трансформатори, механі а для ма нітофонів та інші еле тронні омпоненти. Ціна: дешево. Конта ти: (098) 561-40-45 Домашній інотеатр в неробочом Конта ти: (096) 450-36-09

стані.

К і н е с о п «Самс н », діа ональ-51 см. «Голстар», «Тошиба». Конта ти: (097) 432-89-89

7.4.2. К плю В і д е о м а н і т о ф о н «Еле троні а» ВМ-12. Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

Колон и радянсь о о Конта ти: (096) 450-36-09

стані.

виробництва.

Ма нітофон бабінний. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06 Телевізор, ДВД, відеома нітофон, про равач платіво , олон и, можливо неробочі. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06 Телевізор, на запчастини. 64-63-92, (098) 534-47-62

Конта ти:

Телевізори лампові, б/в. Конта ти: (067) 337-30-02 Телевізори лампові, бобінні ма нітофони на запчастини. Конта ти: (097) 432-89-89 Телевізори старі на запчастини. Конта ти: (097) 432-89-89 Холодильни и, б/в. Конта ти: (067) 337-30-02

Побутова техніка

Колон и радянсь о о виробництва «Романти а», «Мая » та «Ф 30». Конта ти: (096) 450-36-09

Ва тарілочн . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Ма ітофон Шарп GF8686 з ф н цією радіоприймача. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

Витяж

МР3-плеєр «Iriver E100», 2 Гб вб дованої пам’яті + флеш а, радіо, відео MPEG4, ди тофон, лінійний вхід, можливість читання те ст . Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 226-77-48 М зичний центр Panasonic SD STEREO SYSTEM SA-PM71SD, б/в, відмінном стані. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 320-44-74

«LG». Конта ти: 62-00-42 Конта ти:

Машин пральн Ардо, б/в, вир-во Італія, робочий стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 595-45-48 Машин

пральн , б/в. Конта ти: 68-33-19

Машин пральн , вир-во Німеччина, б/в. Ціна: 800 рн. Конта ти: (093) 736-81-36 Машин пральн . Конта ти: 23-71-29, (067) 363-65-29 Машин

пральн . Конта ти: (098) 130-10-68

Машин с шильн «Індезіт». 62-00-42, (097) 267-27-55

Конта ти:

Пилосмо «Ра ета», б/в. Ціна: недоро о. Конта ти: 22-52-98, (097) 111-30-59 Пилосмо «Чай а 3», дешево. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91 Пилосмо «Чай а». Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Плит азов настольн , 3- амфорн . Ціна: 450 рн. Конта ти: (097) 982-33-57 Плит азов , 4- амфорн , б/в, біл , в робочом стані. Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 396-45-20 Плит азов , 4- амфорн . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Плит азов , хороший стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (066) 635-00-55

Кронштейни та ріплення ори інальні, для плазмових, LED та LCD телевізорів, DVD, мі рохвильово , олоно та інших подібно о род пристроїв. Конта ти: (066) 266-08-25

Витяж и. Конта т��: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 , б/в. Конта ти: (097) 263-20-12 в д хов

пральн

Машин пральн «Малют а». 26-37-36, (066) 654-79-05

Плит азов , б/в, 4,3- амфорні. Німеччина, хороший стан. Конта ти: (098) 130-10-68

7.5.1. Продам

Гріл

Машин швейн , т мб «Подольсь », в хорошом стані. Конта ти: 28-08-31 Машин

Антен імнатн , візьм в подар но . Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20

ДВД-про равач в неробочом Конта ти: (096) 450-36-09

Машин швейн , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 951-77-39

азов . Конта ти: 5-61-33, (096) 254-66-03

Холодильни «Снай е». Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Холодильни «Ямаха», 2007 р., висота 2м, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 570-93-86

Прас паров Tefal Primagliss 10. 1100 Вт, 220-240В, 50/60Гц, шн р 1,8м. Конта ти: (098) 561-40-45

Холодильни , б\в. Конта ти: (096) 146-45-75

Прас

. Конта ти: 28-96-33

. Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87

Д хов еле тричн «Морич». Ціна: 250 рн. Конта ти: (097) 982-33-57

Противібраційні лап и для пральних машин. Ціна: 59 рн. Конта ти: (066) 266-08-25

Еле тро риль. Конта ти: 28-43-33

Техні для хонь. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Епілятор BRAUN, б/в. Ціна: 80 рн. Конта ти: 28-28-19, (097) 885-90-43, (093) 52-66-733

ТЕХНІКУ ПОБУТОВУ З ЄВРОПИ,

Нав шни и. Конта ти: (066) 266-08-25

Кавовар

«Ровента». Конта ти: 28-43-33

Б/В ТА НОВУ. КОНТАКТИ: ВУЛ.

Фотоапарат Samsung Fino 40S, плів овий, LCD-дисплей, в відмінном стані. Ціна: 100 рн. Конта ти: (098) 561-40-45

Про равач, б/в. Конта ти: 68-33-19

Комбайн

хонний. Конта ти: 24-00-15

Радіол

Фотоапарат цифровий. Ціна: 180 Конта ти: (097) 060-60-80

Телевізор «Еле трон», б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Машин и швейні, ножні, ви-тва Подільсь о о завод , 2шт, б/в, хороший стан. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

б/в.

рн. Ціна:

7.3.2. К плю Приціл нічно о бачення. Конта ти: (097) 475-90-61 Фотоапарат цифровий. Конта ти: (096) 967-72-84

«Латвія». Конта ти: (097) 642-77-16

Телевізор «Еле трон». Ціна: 300 Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62

рн.

Телевізор «Еле троні а», б/в. Конта ти: (097) 687-95-28 Телевізор «Меридіан» Конта ти: 61-12-34, (098) 477-98-48 Телевізор «Самс н LE40D550», новий, в оробці. Конта ти: (067) 607-78-04 Телевізор «Самс н », лсд-панель, новий. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (095) 352-94-39

Машин в’язальн , р чн . Конта ти: (096) 425-94-84 Машин пральн «Таврія 3М», Конта ти: 62-66-99, (050) 820-39-11

р

л .

Машин пральн , автомат, б/в. Ціна: 800 рн., тор . Конта ти: 5-48-86 Машин пральн , Зан сі, б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (093) 693-25-55 Машин швейн еле тричн , з ножним приводом. Нова. Вмонтована в стіл т мб . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Теле%, відео%, аудіо%, радіо

Телевізор «Слав тич» з ДУ, ольоровий, новий, діа ональ 51. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

7.4.1. Продам

Телевізор «Ша ляріс», б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Машин швейн 988-50-38

Телевізор, вир-во Японія, б/в. Ціна: 850 рн. Конта ти: (093) 693-25-55

Машин швейн ножн , б/в. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51

Відеома нітофон. Конта ти: (098) 130-10-68

Машин швейн з т мбою, вир-во Німеччина. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06 з т мбою. Конта ти: (097)

Холодильни «Норд», дво амерний, б/в, в робочом стані. Конта ти: (096) 241-62-26

Плит еле тричн . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Плит

Зволож вач повітря, пот жний. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 865-45-33

Фотозбільш вач «Таврія», недоро о. Конта ти: 5-79-21

Комп’ютер, в робочом стані візьм подар но . Конта ти: 62-00-42

Но тб

Айфон. Конта ти: (096) 967-72-84

Автомобільний відеореєстратор. Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 620-84-18 hermes.at.ua

С м для но тб а «Konig» (kn-nbb200) водонепрони на, з плечовим ременем, олір - чорний. Конта ти: (066) 266-08-25

А діома нітофон «Мая » з олон ами. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Телевізор, Німечина, б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Колон и радянсь о о вир-ва. Конта ти: (067) 690-03-60

7.2.2. К плю

Фото%, кіно%, оптика

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ (НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA

Монітор, 693-25-55

Фа с «Панасоні ». Конта ти: (097) 921-04-64

Автомат м зичний для бар , настінний, новий, 40 тис. омпозицій та відео ліпів, фонові м зи а і ліпи, з пюро- або монетоприймачем на вибір, арантія виробни а, можливе встановлення. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (067) 747-91-79

Холодильни , дво амерний, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 5-56-87 Холодильни . Конта ти: 68-33-19

7.5.2. К плю Візьм в подар но , холодильни и, машини пральні, в б дь-я ом стані. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Машини пральні, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35 Машини пральні, б/в. Конта ти: (067) 337-30-02

КОНОВАЛЬЦЯ, 7. 40-04-30, (067)

Плит азов або олон , б/в або неробоч . Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

705-54-01, (097) 298-50-62

Плит азов , б/в. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Холодильни «Haier», непотреб є розморож вання, ідеальний стан, б/в, висота - 1,65 м. Терміново. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 607-03-73 Холодильни «LG», дво амерний, висота 1.90 м., б/в, відмінний стан. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (098) 272-99-60 Холодильни «Атлант», 2- амерний, б/в, хорошом стані. Ціна: 850 рн. Конта ти: (050) 227-88-80 Холодильни «Еней», б/в, в робочом Конта ти: (097) 394-66-96 Холодильни 24-28-68

стані.

«ЗІЛ», б/в. Недоро о. Конта ти:

Холодильни «Мінсь 15М», б/в, хороший стан. Конта ти: (066) 635-00-55 Холодильни «Мінсь -15М», б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 595-78-84

Радіатор до промислово о холодильни а. Конта ти: (098) 517-80-99 Холодильни та пральн машин , б/в або в неробочом стані. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Холодильни , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Холодильни , б/в. Конта ти: (093) 254-13-38 Холодильни , пральн машин , б/в, недоро о. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06 Холодильни и непрацюючі. Конта ти: (098) 611-93-36 Холодильни и старі. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11, (067) 337-30-02 Холодильни и, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35


20

№9 від 14 березня 2012 ро

ПОБУТ

Одяг, взуття

Напів ож шо 26-08-57

8.1.1. Продам

Джинси від Roberto Cavall, б/в, відмінном стані, розмір - 29-30, бла итні, з ишенями, низь а посад а, зав жені до низ , на зріст - 178 см, в поясі - 90 см, в бедрах -105 см. Ціна: 200 р н. Конта ти: (067) 794-73-06 Д блян и нат ральні, жіночі, 48-50 р. Конта ти: 24-24-49 Д блян чоловіч , 48 р., б/в 2 ро и. Конта ти: (067) 607-78-04 Д блян , світло- оричнев , 48-50 р., жіноч . Конта ти: 22-40-56 Капці, одноразові, ртом та вроздріб. Ціна: 3 рн. Конта ти: 24-94-56 Кож х чоловічий, чорний, нат ральний. Недоро о. Конта ти: 24-28-68 Кож х, чоловічий, 56 розмір, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (096) 960-72-84 Костюм чоловічий, 58 р. Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87 «Атланти », 39 р. Конта ти:

. Конта ти: 63-07-20

О д я жіночий, зимовий, б/в. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 О д я жіночий, новий. Ціна: від 200 рн. Конта ти: (067) 395-53-01 isystem@meta.ua Одя

се онд хенд. Конта ти: 26-08-57

Пальто ласичне, синє, б/в), хорошом стані, розмір 46-48 р., довжина - 115 см. Ціна: 150 рн. Конта ти: (067) 794-73-06 gold_star31@ukr.net Пальто ш іряне, жіноче, 46-48 р. Конта ти: 24-24-49 Плащ, стильний джинсовий, чорно о ольор , вдя ався всьо о 2 рази. розмір-46-48, довжина 115см. Ціна: 100 Конта ти: (067) 794-73-06

8.2.1. Продам Ванноч дитяч . Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Ванн дитяч , б/в. Ціна: 50 5-75-30, (096) 126-15-29

рн. Конта ти:

Велосипед, 3- олісний, в хорошом Конта ти: (067) 418-04-00

стані.

Візо «ABC Design 4Tec», хороший стан. У омпле ті: темний чохол, дощови , мос ітна сіт а, с м а. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (097) 642-68-48 t241398@ukr.net Візо «Carrera», зимово-літній, б/в, в хорошом стані, синьо о ольор з червоними і бежевими встав ами, омпле ті: дощови , орзина, с м а, чохли для ніжо . Ціна: 500 рн. Конта ти: 68-33-96, (096) 915-50-66 Візо «Tako Princess», 2 в 1. Ва а - 12 . В ідеальном стані. В омпле ті: люль а, про лян овий бло (не ви ористов вали), дощови , чохли на ніж и, с м а для мами. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 28-28-19, (097) 885-90-43 Візо «АВС», дизайн 3-ТЕС, відмінном стані, б\в, 2 в 1, в омпле ті: с м а, дощови , чохол на но и. Ціна: 2600 рн., тор . Конта ти: (067) 362-78-91 Візо «Чі о», 5 положень спин и, прозорий дощови . Конта ти: (098) 415-69-96 Візо весняно-літній. 418-04-00 Візо

Конта ти:

(067)

б/в.

Конта ти:

Візо дитячий, в хорошом 23-26-97 Візо дитячий. 24-34-80

(097)

стані. Конта ти:

Конта ти:

28-04-97,

Плащ, чоловічий, р. 54, новий. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-83-47

Візо для дівчин и, Конта ти: 20-14-86

П сери, дешево. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95

Візо зимово-літній Коне о-Толедо (Польща), 2 в 1, синій з чорним. Ціна: 850 рн. Конта ти: 45-48-45, (067) 362-48-42

СЕКОНД-ХЕНД. ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ. ЧОЛОВІЧЕ, ЖІНОЧЕ, ДИТЯЧЕ.

вир-во

Польща.

В і з о зимово-літній, б/в, в відмінном стані, світло- оричневий, зі зйомною люль ою. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 269-73-16 Візо зимово-літній, бежево-зелений, вир-во Польща, повний омпле т, в хорошом стані. Ціна: 750 рн. Конта ти: 43-40-64, (067) 920-05-90, (066) 586-09-16

ЦІНА: 20 ГРН/КГ. КОНТАКТИ: (098) 381-85-58 С ні вечірні. Конта ти: 62-73-97, (097) 422-53-37 С ню весільн , 42-44 р., при рашен бантами, орсет обшитий ристалами Сваровс і, після єврохімчист и. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 752-09-63

Візо зимово-літній, в хорошом в. Конта ти: (067) 280-91-38

стані, б/

В і з о зимово-літній, вир-во Польща, в хорошом стані, для хлопчи а. Ціна: 850 рн. Конта ти: 60-79-46 В і з о зимово-літній, для хлопчи а, б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 988-50-66

С ню весільн , 46-48 р. Конта ти: (097) 367-03-70

Візо зимово-літній, для хлопчи а. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 988-50-66

С ню весільн , в хорошом стані. Ціна: недоро о. Конта ти: 28-71-43, 63-51-23

Візо зимово-літній, Польща, помаранчевий, відмінний стан. Ціна: 900 рн. Конта ти: 62-07-44 (095) 519-03-36

С ню весільн , недоро о. Конта ти: (093) 254-13-38 С н ю весільн , р. 42-44, вир-во США, ори інальна, зі шлейфом, олір шампань. В про аті не б ла. Ціна: 1300 рн., тор . Конта ти: (067) 738-44-31 С

ню весільн . Конта ти: (068) 226-43-97

С ню весільн . Ціна: недоро о. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 С ню весільн . 63-51-23

Конта ти:

С м війсь ово-польов . 24-99-54, (095) 204-72-91

28-71-43, Конта ти:

Т флі білі. Конта ти: 63-07-20 Чоботи жіночі, весняні, на низь ом абл . Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Ч о б о т и жіночі, імпортні, розмір 38, на низь ом абл , недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Чоботи жіночі, розмір 38. Ціна: 110 Конта ти: (099) 750-31-07

рн.

Чоботи ш іряні, відмінном стані, світло- оричневі, висо і холяв и, 38-39 розмір Ціна: 250 рн., тор . Конта ти: (067) 801-74-64 Шинель, свят ов , 48 розмір, недоро о. Конта ти: 23-58-06 Ш арпет и вовняні, недоро о. Ціна: 15 рн/пара. Конта ти: 23-58-06 Штани чоловічі, ш іряні, імпортні, дешево. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

Р ю з а и та ранці ш ільні, вир-во Німеччина. Ціна: від 200 рн. Конта ти: (096) 516-51-18

В і з о «2 в 1» Tako Jumper X ристали Сваровс і. Ко осовый матрац, відмінний стан ле о с ладається, спин а, сидіння і підніж а ре люється. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 5-84-52, (097) 433-60-03 salex1607@mail.ru Гойдал дитяч . Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Дитячий одя та вз ття до 3-х ро ів, б/в, недоро о, в хорошом стані. Конта ти: (098) 837-03-57 К е р м о і рове «Свен нітро», на арантії, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 899-97-54 Коври дитячий розвиваючий Canpol babies (Польша). Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-28-19, (097) 885-90-43 Крісло- ойдал , нов , для дітей від народження до 11 . Ціна: 750 рн. Конта ти: 28-28-19, (097) 885-90-43 Ліж о дитяче з матрацом, сосна. Ціна: 550 рн. Конта ти: 64-46-37, (096) 140-36-65 Ліж о дитяче, б/в, в хорошом Конта ти: (067) 953-91-07

стані.

Ліж о дитяче, з нат рально о дерева, від 1 до 8 ро ів. Конта ти: 22-67-76, (067) 362-49-16

Баян «Етюд». Конта ти: (066) 842-60-07 Баян «Орфей» в хорошом 5-98-12, (050) 434-62-77

Стілець для од вання. б/в. Ціна: 250 рн. Конта ти: 45-48-45, (067) 362-48-42

Еспандер. Конта ти: 28-97-80

Форм ш ільн на дівчин , чорна, 4-6 лас, б/в, арний стан, піджа з під лад ою, сарафан, штанці. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 801-74-64 Ход ни. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-96-33 Ход н и ніверсальні, 4 в 1. Конта ти: (095) 138-55-14 Ш ільн форм для дівчато 6-12 ро ів, олір бордовий та чорний, б/в, в хорошом стані. Ціна: від 80 рн Конта ти: (067) 801-74-64

8.2.2. К плю Віз и, б/в, під реалізацію. Конта ти: 26-41-11, (067) 361-73-89 К о в д р и дитячі, бай ові, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-80

Ковзани жіночі, б/в, 38 розмір, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (096) 960-72-84 Н а м е т війсь овий 4х4м. Конта ти: (097) 107-92-34

Сiт мас вальн , 3х6 м. Ціна: 450 Конта ти: (050) 225-72-29 Сіт мас 107-92-34

рн.

вальн , 3х6 м. Конта ти: (097)

Термос 12 л. Конта ти: (097) 107-92-34 Тренажери, 2 шт., б/в. Конта ти: 24-94-56 Фля армійсь 107-92-34

з чохлом. Конта ти: (097)

Шахові фі ри, нетрадиційна форма, напівдоро оцінне аміння яшма, оні с. Конта ти: (067) 587-76-27

В і д е о а с е т и з м льтфільмами візьм подар но . Конта ти: 62-00-42

Медицина, косметика

8.3.1. Продам

8.5.1. Продам

ш іряні,

недоро о.

Конта ти:

Диванде , 2 на ид и. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06 Килим 2Х1,5, зелений, нат ральний. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-96-33 Килим 2Х3, червоний. Ціна: 650 Конта ти: 28-96-33

рн.

Килим 3Х4. Ціна: 950 рн. Конта ти: 28-96-33 Килим, 2/3, синьо о ольор . Ціна: 450 рн. Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63 Килим, доріж а, на ид и Конта ти: 23-25-51

ц льсь і.

К о в д р и ватні, бай ові, б/в, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (096) 960-72-84 Корзин

для ц

еро . Конта ти: 63-07-20

Под ш и, 70х70. Конта ти: 28-43-33 По ривало двоспальне. Конта ти: 28-97-80 По ривало на ліж о, 2,5/190 м. Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06

ПОСТІЛЬНУ БІЛИЗНУ ПРОПОНУЄ ШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ, ЯКІСНУ. ПОШИТТЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ. ШИРОКИЙ ВИБІР ТКАНИН. КОНТАКТИ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21 При раси весільні на а/м (б віти). Конта ти: 63-07-20

ети, фатін,

Простирадла лляні. Конта ти: 24-28-10

до овірна.

Ціна:

РЕСТАВРАЦІЯ ПУХОВО-ПІР’ЯНИХ ПОДУШОК ТА ПЕРИН, ДЕЗІНФЕКЦІЯ. СУШКА ТА РОЗРИХЛЕННЯ ПІР’Я. ЗАМІНА СТАРОГО НАПІРНИКА НА НОВИЙ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 1, К. 60, 22-42-65

в

Прилад очищення води, • повітря, риби, м’яса, овочів,

фр тів від ш ідливих ба терій, вір сів, то синів, мі робів, пестицидів, радіон лідів. Захист від захворювань ш іри. Конта ти: (098) 476-09-55

Еле троса н , вир-во Росія, б/в. Ціна: дешево. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51 Ламп ба терицидн (096) 224-57-40

ДБ15-30. Конта ти:

Парф ми світових брендів. Виробни Т реччина. Упа вання ідентичне ори інал . Конта ти: (097) 654-42-34 repecka@ukr.net

Солярій, оризонтальний, б/в. Конта ти: (098) 669-28-73 Термобі

ді. Конта ти: 26-09-07

Т рбосолярій, Німеччина, б/в. Конта ти: 60-87-13, (066) 563-54-46

8.5.2. К плю Баню лабораторн , водян . Конта ти: (096) 224-57-40 Памперси, під лад и, Конта ти: 22-40-56

пелюш и.

Мистецтво 8.6.1. Продам А ордеон «Вельмейстер». Конта ти: (096) 609-74-94 Балалай

. Конта ти: (096) 609-74-94

Банд р . Конта ти: (096) 609-74-94 Баян «Етюд». Конта ти: (096) 609-74-94 Баян, б/в. Конта ти: 68-33-19

Герби з б рштин . Конта ти: 61-09-17, 61-06-44, (097) 565-25-90, (066) 799-69-71

Ш р и н трії, 440-43-15

Д хові інстр менти. Конта ти: (096) 609-74-94

Штори лляні. Конта ти: 63-36-62

Ліж о- олис , з дерева. Конта ти: 5-49-85, (097) 163-85-64

Ковдри бай ові або ватяні, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84

Альбоми для 516-51-18

монет.

Конта ти:

Браслети з б рштин . Конта ти: 61-09-17, 61-06-44, (097) 565-25-90, (066) 799-69-71 Годинни «Л ч» нар чний, механічний, дитячий. Вир-во СССР. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 561-40-45 Годинни варцевий «Роле с», опія, новий, діаметр: 41 мм, висота: 10 мм, ширина ремінця: 18 мм. Ціна: 176 рн. Конта ти: 24-28-55, (097) 465-59-99, (097) 782-99-72

Мар и,

оле цію. Конта ти: (097) 305-83-14

Встав и з недоро оцінно о аміння з ювелірних виробів(перснів, сережо , лонів тощо). Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84 І раш и-модель и автомобілів масштаб 1:43, вир-во СРСР, можливо неробочі. Конта ти: (094) 908-69-80, (050) 888-48-80 Кни и дореволюційні з мистецтва, архіте т ри та інші. Доро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

К о ш е н я т породи шотландці, страйт, дівчин а о рас ( ол бо рим а), хлопчи бла итний, 2 міс. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20 К о ш е н я т сіамсь их, дівчат а. Конта ти: (097) 398-20-50 К о ш е н я т ти рово о та р дих. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Кошенят чорно-білих та бла итних. Ціна: недоро о. Конта ти: 22-67-83

Поросят 363-52-51

Господарські товари, побутова хімія 8.8.1. Продам

Пап

, 2 шт. Конта ти: (095) 754-14-32 . Конта ти: 23-42-44 орейсь их.

Конта ти:

(067)

Свин морсь , розет . Конта ти: 62-93-22, (097) 583-36-20 Соба породи оролівсь ий пе інес, 5 міс. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 317-53-40 Соба породи мастіно наполетано, КСУ, привитий. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 773-24-33, (067) 224-82-75 Соба , породист , ві 1 р. Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 876-37-74

А сес ари для са н. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Троянд імнатн . Висота - 1,5 Недоро о. Конта ти: (096) 477-22-81

Бо али. Конта ти: 26-94-72

Хатин для отів. Ціна: 40 5-75-30, (096) 126-15-29

Вази. Конта ти: 26-94-72 Візо , 4- олісний, для перевезення вантаж . Конта ти: 68-36-84 Євроємності для септи ів, літніх д шів і т д, Каністри, боч и, р омийни и, бідони, шлан и і т.п Ціна: від 20 рн. Конта ти: (098) 479-51-83 motoman1976@yandex.ru

м.

рн. Конта ти:

Ц ценя німець ої вівчар и, дівчин а, 2 місяці, привита, недоро о. Конта ти: (097) 261-56-15 Ц ценя породи пе інес. Хлопчи . Ціна: 600 рн. Конта ти: 24-70-30, (096) 277-40-69 anyuta_shram@mail.ru

Кастр лі нові, недоро о. Конта ти: 28-97-80

Ц ценя породи тойтер’єра, дівчин а, до менти КСУ. Конта ти: (095) 754-14-32

Кришталь: вази - 100 рн./шт., салатни и 30-50 рн./шт., ста ани - 15-25 рн./шт. Конта ти: (098) 508-99-31

Ц ценя породи ча -ча , дівчин а, р до о о рас . Конта ти: (050) 622-14-20

Лож и вир-во СРСР. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Набір, для варени ів, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Пос д термостій ий. Конта ти: 26-94-72 С е р в і з чайний, на 6 персон. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Сервіз чайний. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

8.8.2. К плю Барометр, в робочом стані. Конта ти: (096) 227-07-13

Продукти харчування 8.9.1. Продам столовий. Конта ти: 62-00-42

Б ря . Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 Горіхи волось і, л щені. Конта ти: 27-06-39

Кап ст вашен , т шен заморожен , овочі заморожені. Конта ти: 24-57-09, (097) 359-25-67, (050) 539-72-87 marinel2@ukr.net Кап ст . Конта ти: 22-62-76 Кап ст . Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 Картоплю вели 084-18-51

. Конта ти: 27-53-73, (098)

Картоплю, б ря . Конта ти: (067) 584-93-11 Картоплю, 23-42-44

для

споживання.

Конта ти:

Картоплю, можлива достав а (мін.1мішо ) по Рівном . Конта ти: (096) 541-05-15 Картоплю. Конта ти: 27-87-52 Мор в . Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

С веніри з б рштин . Конта ти: 61-09-17, 61-06-44, (097) 565-25-90, (066) 799-69-71

Сі ябл чний, нат ральний. Конта ти: (066) 874-36-59

Фортепіано «У раїна», (096) 804-60-61

Ц

А ордеон «Вельтмейстр». Конта ти: (066) 842-60-07

Кота породи сомалійсь ий, р до о о рас , п хнасто о. Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20

Стат ет и порцелянові. Конта ти: 62-73-97, (067) 993-68-65

Синтезатор «Yamaha PSR 73». Конта ти: (096) 949-23-70

8.6.2. К плю

Кореневища жовтої, червоної, рожевої жоржини ( щами та о ремими б льбами). Ціна: від 1 рн. Конта ти: 27-56-27, (098) 964-18-74 kvv76@ukr.net

Пап

Зерно пшениці та р дзи. Можлива достав а. Ціна: до овірна Конта ти: (096) 541-05-15

оричневе. Конта ти:

Кліт для домашніх тварин, б/в, недоро о. Конта ти: 5-79-21

Стат ет и порцелянові, старовинні речі. Конта ти: (096) 614-16-02

Ло отипи з б рштин . Конта ти: 61-09-17, 61-06-44, (097) 565-25-90, (066) 799-69-71

Портрети з б рштин . Конта ти: 61-09-17, 61-06-44, (097) 565-25-90, (066) 799-69-71

Кліт для домашніх риз нів. Конта ти: 5-79-21, (096) 280-69-59

Кошенят породи шотландсь і вислов хі, сіро о та лілово о о рас , без посередни ів. Конта ти: 5-95-47, (067) 362-82-87

Б ря

Портрети енерельних се ретарів ЦК КПРС, в рам ах, на дерев’яній основі. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

Вівчар німець , дівчин а-юніор. КСУ. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55

8.7.2. К плю

Картирни р чно о різьблення по дерев з де ор ванням б рштином. Конта ти: 61-09-17, 61-06-44, (097) 565-25-90, (066) 799-69-71

П о л о т н а вишитих і он. Конта ти: (067) 793-44-54

Вазони «Алоє». Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67

Кошеня, арне, британсь о-шотландсь ої породи. Конта ти: (095) 123-08-46, (097) 567-88-37

Б ря столовий. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91

недоро о.

р.

Намиста з б рштин . Конта ти: 61-09-17, 61-06-44, (097) 565-25-90, (066) 799-69-71

Картини з б рштин . Конта ти: 61-09-17, 61-06-44, (097) 565-25-90, (066) 799-69-71

ртів,

В а з о н и «Алое», «Каланхое», 3-5 Конта ти: 23-72-57 (099) 438-65-84

Кошеня породи шотландсь прямов ха, дівчин а. Конта ти: 62-17-45, (066) 605-06-69

Інстр менти м зичні. Са софон «Альт Велт Клан ». Конта ти: (096) 609-74-94

Платів и іноземних Конта ти: 28-97-80

Вазон Ю а, 1,2 м. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 982-33-57

Кольє з б рштин . Конта ти: 61-09-17, 61-06-44, (097) 565-25-90, (066) 799-69-71

І о н и з б рштин . Конта ти: 61-09-17, 61-06-44, (097) 565-25-90, (066) 799-69-71

Панно де оративні з б рштин . Конта ти: 61-09-17, 61-06-44, (097) 565-25-90, (066) 799-69-71

рн. Конта ти:

Кошеня породи британсь і, шотландсь і, бла итно о ольор . Конта ти: (096) 857-55-70

Емблеми з б рштин . Конта ти: 61-09-17, 61-06-44, (097) 565-25-90, (066) 799-69-71

Н а б о р и письмові з б рштин . Конта ти: 61-09-17, 61-06-44, (097) 565-25-90, (066) 799-69-71

Вазон Драцена. Ціна: 200 (097) 982-33-57

до овірна. 750-31-07

Баян. Конта ти: 23-36-01

Домбровий бас. Конта ти: (096) 609-74-94

Вазон «Монстера». Конта ти: 23-28-64, (067) 385-89-48

Кіш породи сіам, 1 рі . Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20 (096)

Термос 0,5-0,75 літра. Вир-во СССР. Ціна: 100 рн. Конта ти: (098) 561-40-45

Тюль, штори на хню, 4.20 м. - ширина, 1.75 - довжина, под ш и. Конта ти: 28-43-33 (098)

8.7.1. Продам

Солярій, оризонтальний, б/в. Конта ти: (097) 012-22-52

Баян. Конта ти: (096) 609-74-94

Конта ти:

Антикваріат, годинники, ювелірні вироби

Прибори КВПіА: температ ра, тис , напараміри, монометри, термометри, лабораторні прилади. Конта ти: (096) 224-57-40

Т анин ллян . Конта ти: 26-50-67, (067) 966-64-06

2шт.

Інстр менти д хові. Конта ти: (066) 842-60-07

Кни старовинн . Ціна: Конта ти: (099) galina.chumak.59@mail.ru

8.4.2. К плю

Галантерея, тканини Валізи, 23-58-06

Гітар , недоро о. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

Н а м е т радянсь о о вир-ва, 4-місн , 2-шаров , з тамб ром, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: 28-96-33

8.10.1. Продам

стані. Конта ти:

Баян, 5-рядний з ре істрами, Німеччина. Конта ти: (066) 842-60-07

8.4.1. Продам

С ню рожев , для дівчин и 6 ро ів. Ціна: 140 рн. Конта ти: 62-83-47

Тварини, рослини

Бас ітар , б/в. Конта ти: (096) 450-36-09

Бр си з ріпленням на стін . Ціна: 250 рн. Конта ти: (097) 238-08-29

8.3.2. К плю

. Конта ти: (098) 837-03-57

Відпочинок, спорт, туризм

Стілець для од вання. Конта ти: 5-61-33, (096) 254-66-03

Ліж о- олис , дерево на підшипни ах, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00

Ліж о- олис

Банд р . Конта ти: (066) 842-60-07

Сани металеві, міцні. Конта ти: 5-75-30, (096) 519-11-61

дитячий, б/в. Конта ти: 68-33-19

Візо дитячий, 305-83-14

рн.

Сани дитячі. Конта ти: 26-06-00

Дитячі товари

Вз ття спортивне, б/в. Конта ти: (067) 376-53-67

К фай

з х тра нор и. Конта ти:

Одя , б/в. Конта ти: 26-08-57

Босоніж и жіночі, нові, 40-41 р. Конта ти: 28-97-80

Кросів и 62-83-47

Рю за - ен р , новий. Ціна: 250 Конта ти: 5-75-30, (096) 126-15-29

8.1.2. К плю

Овочі. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

ор. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

8.9.2. К плю Картоплю, ртом. Ціна: Конта ти: (096) 518-86-77

до овірна.

Ц ценя породи шарпей. Конта ти: (096) 800-61-40 oli4ka_sone4ko@mail.ru Ц ценят порода чих а-х а, привиті, їдять все, до менти КСУ, онс льтація спеціаліста. Конта ти: 63-26-26, (067) 726-57-38 Ц ценят породи алабай. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (067) 395-53-04 katerina_stelma@mail.ru Ц ценят породи бівер-йор , до менти КСУ. Ціна: від 4000 рн. Конта ти: (066) 412-36-06 Ц ценят породи йо ширсь ий тер’єр, дівчата, дата нородження 17.12.2011р., леймо, до менти КСУ. Ціна: 600 .о Конта ти: Вінниця (067) 224-82-74, (067) 224-82-75 Ц ценят породи йор тер’єр, міні та стандарт, 2 міс, бебі-фейс, до менти іноло ічно о л б , привиті, привчені до т алет . Конта ти: (098) 906-75-70 Ц ценят породи йор ширсь ий тер’єр, е стра-міні, міні та стандарт, висо а я ість, до менти КСУ, щеплення, леймо. Конта ти: (068) 851-56-40 Ц ценят породи ав азь а вівчар а, лабрадор, ретривер. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74 Ц ценят породи ане орсо, чорно-ти рово о о рас . До менти КСУ. Привиті. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 773-24-33, (067) 224-82-75 Ц ценят породи німець а вівчар а з хорошим родоводом. Привиті. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-95-91, (067) 593-19-96 sheblovskii_dima@mail.ru Ц ценят породи Конта ти: (066) 412-36-06

ньюфа ндленд.

Ц ценят породи сербернар. Конта ти: (066) 412-36-06 Ц ценят породи франц зь ий б льдо , ві 2 міс. Конта ти: (096) 963-54-45 Ц ценят породи Ча -Ча , р дий о рас, дов ошерсті. Ціна: 250 .о. Конта ти: (093) 759-61-86, (097) 786-79-12 chau.c@mail.ru Ц ценят, німець ої вівчар и. Конта ти: 68-02-67 Щен а породы шпиц цвер а, девоч а. возраст 2,5 месяца, вес 1 , о рас оранж. До менты КСУ, привив и по возраст . Конта ти: (0432) 35-61-80, (096) 326-21-64

8.10.2. К плю Ц ценя вели ої породи, візьм подар но . Конта ти: (096) 126-15-36

в

Ш ри роля, лиса, ондатри, ниці, н трії, видри,бобра,та інші. Конта ти: (096) 614-16-02


21

№9 від 14 березня 2012 ро 8.10.3. Подар ю Кіш , сіро о ольор , з бла итними очима. Конта ти: (067) 716-19-98

Ш аю ота породи раїнсь ий лев ой для в’яз и. Конта ти: (050) 376-26-59

Віз, в відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 928-59-10

Сільське господарство

Віз, в омпле ті пряж. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 548-83-59

8.11.1. Продам

Дрова д бові, рабові, обріз и. Конта ти: (093) 441-08-98, (095) 868-96-61

Кошеня чорно о ольор , 10 міс., дівчин а. Конта ти: 64-53-32 Кошенят в добрі р (068) 683-85-95

и. Конта ти: 28-10-47,

Кошенят в хороші р 517-80-99

и. Конта ти: (098)

Кошенят породи європейсь ий орот ошерстний. Конта ти: 26-15-58, (067) 364-43-01, (096) 326-38-35

Дрова твердих порід (д б, •раб, береза). Достав а а/м ЗІЛ-130. Конта ти: (0362) 43-60-12, (098) 770-42-80

породи

тер’єра.

Поросят, свиней, свиномато , живою ва ою. Конта ти: (050) 339-29-39

Ц ценя, хлопчи , 4 міс., оричневим, в добрі р и. 26-03-63

білий з Конта ти:

Поросят, свиномато . Конта ти: (096) 112-38-95

Кошенят породи європейсь і. Конта ти: 22-57-27 Ц ценя середньої Конта ти: 63-36-62

Ц ценя, хлопчи , чорно о р и. Конта ти: 68-32-02 Ц ценят 5-50-83

змішаної

Ц ценят 24-28-10

середньої

ольор , в добрі

породи. породи.

Конта ти: Конта ти:

• Ячмінь, пшеницю. Конта ти: • (050)339-29-39 Ячмінь, пшеницю. Конта ти: • (096) 112-38-95 Б ря ормовий. (098) 837-53-10

Ц ценят. Конта ти: (097) 674-33-36

8.10.4. Пропон ю

Конта ти:

27-51-15,

Б ря ормовий. Конта ти: 27-53-73, (098) 084-18-51

Кота для в’яз и породи шотландсь ий, вислов хий, бла итно о ольор . Конта ти: (096) 857-55-70

Б ря

ормовий. Конта ти: (067) 364-22-34

Б ря ормовий. Конта ти: 339-74-46, (050) 434-84-14

(067)

В ли и. Конта ти: 22-67-17

Дрова фр 62-83-47

тових

дерев.

Конта ти:

Картоплю насіннев . Конта ти: 24-57-09, (097) 359-25-67, (050) 539-72-87 marinel2@ukr.net Картоплю, вели , ртом та вроздріб. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Картоплю, достав а. Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-07 Картоплю, достав а. Конта ти: (098) 799-87-79

Овес. Ціна: до овірна. 62-00-42, (097) 267-27-55

Конта ти:

П а р а н з профнастил . Конта ти: (067) 923-36-93 Поросят 363-52-51

орейсь их. Конта ти: (067)

Пшеницю насіннев , ф ражн . Конта ти: (067) 339-74-46, (050) 434-84-14 Рами, зі с лом, на теплиці. Конта ти: (097) 407-14-42

Поросят 363-52-51

орейсь их.

Конта ти:

(067)

Пшеницю насіннев , ф ражн . Конта ти: (067) 339-74-46, (050) 434-84-14

ЧОРНОЗЕМ, ЗЕМЛЮ, ТОРФ, ГРУНТ. ДОСТАВКА А/М ЗІЛ-130, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

Зерно пшениці, ячменю, жита, ви и, орох , р дзи, вівса. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

Картоплю. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 Картоплю. Конта ти: (098) 910-50-68

Сіно в тю ах, по 30 . Конта ти: 68-03-95, (067) 290-99-26, (096) 692-02-45

Зерно ячменю, вівса, насіневе. Конта ти: (096) 698-12-91

Коз , дійн , тільн . Конта ти: 27-87-52

Сіно. Конта ти: 27-53-73, (098) 084-18-51

Ябл

К о н е й + в і з , пл і т.д. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-72-58

Сіно. Конта ти: 43-83-76, (098) 986-33-53

Ячмінь насінневий, ф ражний. Конта ти: (067) 339-74-46, (050) 434-84-14

Ін батор на 220 яєць. Конта ти: (067) 360-59-10 Ін батор. Ціна: 270 988-24-46

рн. Конта ти: (067)

Кар ас теплиці металевий, 3,5/9 м. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-83-70, (097) 524-18-19 Картоплю вели (097) 866-41-08

. Конта ти: 5-62-09,

Картоплю вели . В необмеженій іль ості. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 949-23-70

Корінь хрін , столовий б ря . Конта ти: 28-97-91 Корморіз

. Конта ти: 68-02-67

Кролів породи сірий велетень, 1, 3, 6 місяці. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Ле

Со ир . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Солом в тю ах. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 Солом в тю ах. Конта ти: (067) 339-74-46, (050) 434-84-14 Солом . Конта ти: 43-83-76, (098) 986-33-53

8.11.2. К плю

пшениці, ячменю, • Зерно р дзи. Конта ти: (050) 339-29-39 Зерно пшениці,

о оп. Конта ти: (099) 722-26-76

Телицю, 1 рі . Конта ти: (067) 363-52-51 Телицю, 1 рі . Конта ти: (067) 363-52-51

Зерно орох ,

Т е л и ц ю , 1 т и ж д е н ь . К о н та т и : ( 0 6 7 ) 363-52-51

Картоплю вели

Картоплю насіннев . Конта ти: 28-04-97, 24-34-80 Картоплю насіннев , олландсь их сортів. Конта ти: (096) 698-12-91

Овес насіневий, ф ражний. Конта ти: (067) 339-74-46, (050) 434-84-14

рн./

рт. Конта ти: (03652) 42-874

Насіння ярої пшениці і ячменю, аліброване. Конта ти: (097) 645-44-97 av-melnik@ukr.net Обі рівач плів овий для в ли ів, ролятни ів, молодня а розсади та ін. Живлення - 12 В., Пот жність - 20 - 22 Вт. Ціна: від 50 рн. Конта ти: (056) 725-21-74 (050) 839-77-66, (067) 562-33-71

Картоплю з достав ою. Ціна: 1,50 Конта ти: (097) 119-81-87

а,

Теля, молочне. Конта ти: 20-01-51, (097) 148-53-60 Теплицю металев . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 П а р а н з профнастил . Конта ти: (067) 923-36-93

ртом. Конта ти: 64-82-69

пшениці, ячменю, жита, ви и, р дзи. Конта ти: 22-67-17 . Конта ти: (096) 518-86-77

Картоплю насіннев . Конта ти: 23-42-44 Кролів «Віденсь ий бла итний». Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Насіння

реч и. Конта ти: 22-62-76

Насіння ріпа Пшеницю

. Конта ти: 22-62-76

ртом. Конта ти: 64-82-69

БЮРО ПОСЛУГ Навчання •

9.1.1. Пропон ю

Комп’ютер - індивід альне навчання ( рс орист вача, 1С:Б х алтерія). Конта ти: 68-39-12, (097) 548-50-13 К рсові та дипломні роботи з • історії, літерат ри, політоло ії,

льт роло ії, права, психоло ії, з дотриманням на ових стандартів при оформленні, я існо. Конта ти: (098) 421-19-84

•К рсові, онтрольні, реферати, дипломні задачі, швид о, недоро о,

не з інтернет . Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63 Репетитор з ан лійсь ої мови, • недоро о. Конта ти: 68-23-25, (097) 794-49-73

б ти неповторним •Хочеш Запрош б дь. ємо на

з стрічі-навчання: спиці, ачо , бісероплетіння, вишив а та інші ці авини. Конта ти: (063) 653-83-14, (063) 625-18-64, (097) 213-74-68 Заняття з ан лійсь ої мови, для різних ві ових ате орій. Кваліфі овано. Конта ти: (096) 190-56-90, (063) 352-12-56

КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ, ДИПЛОМНІ З ГУМАНІТАРНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ, МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. ПРОФЕСІЙНЕ ВИКОНАННЯ. СУПРОВІД ДО ЗАДАЧ. ПОМІРНІ ЦІНИ. НЕ ІНТЕРНЕТ. КОНТАКТИ:

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ФОП ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ, ДОПОМОГА ПРИ УКЛАДАННІ ТРУДОВИХ УГОД, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЗАКРИТТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОЩО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 838-95-59 Надання юридичних посл (097) 510-72-66

. Конта ти:

ПЕРЕКЛАДИ, ПІДГОТОВКУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПОДАННЯ В ПОСОЛЬСТВА, ЛЕГАЛІЗАЦІЮ, ЗАСВІДЧЕННЯ В МЗС, МІНЮСТІ, МІНОСВІТИ, ПЕРЕКЛАДИ НА 30 МОВ СВІТУ, НОТАРІАЛЬНЕ З��СВІДЧЕННЯ. КОНТАКТИ: (050) 845-77-66, (067) 135-55-18, (063) 578-23-29

Поліграфічні, рекламні та інформаційні послуги •

9.3.1. Пропон ю

Ви отовлення ре лами: світлові ороби, літери, вивіс и, ре ламні щити, др банерів, афіш, пла атів, ре ламнос венірна прод ція, ре лама на транспорті, оформлення тор ових точо . Конта ти: (067) 498-60-85

Ви отовлення візито , алендарів, розроб а ло отипів, ре ламних сло анів. Конта ти: 40-06-95

Медицина, косметика

Посл и репетитора з ан лійсь ої мови. Конта ти: (098) 783-95-26

СЕРТИФІКОВАНІ КУРСИ «1С:БУХГАЛТЕРІЯ 8». КОНТАКТИ: 40-10-20 Уро и ан лійсь ої мови, допомо а при ви онанні завдань, репетиторство. Недоро о. Конта ти: (097) 366-99-31

Юридичні послуги та аудит •

9.2.1. Пропон ю

Посл и з поряд вання до ментів станов б дь-я ої форми власності (с ладання а та на списання б х алтерсь ої до ментації, проведення е спертизи цінності до ментів, відбір до ментів на збері ання). Виїзд до замовни а. Конта ти: (096) 613-68-13

Юридичні та адво атсь і посл и. Реєстрація підприємств. Юридичний с провід лі відації та бан р тства за власною ініціативою підприємства (несплачені бор и по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: 43-84-96, (093) 143-73-01, (050)375-31-23

АЛКОГОЛІЗМ: ОБРИВ ЗАПОЮ, ЛІКУВАННЯ. НЕВРОЗИ. АНОРЕКСІЯ: ЛІКУВАННЯ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ГАРАНТУЄТЬСЯ. ЛІЦ. МОЗУ АВ №567971 ВІД 25.11.2010. КОНТАКТИ: 45-08-46, (050) 542-38-34, (067) 191-15-90 WWW.PSYCHIATRIA.COM.UA Гелеве нарощ вання ні тів. Конта ти: 43-77-73, (098) 028-10-28, (093) 654-24-42 За альн ма ніотерапію ор анізм . Ліц. МОЗУ АВ № 171583 від 12.07.2009 р. Конта ти: 43-43-82 Кваліфі ован онс льтацію Конта ти: 28-89-10

о

ліста.

Кваліфі ован онс льтацію Конта ти: 45-35-08

о

ліста.

Комп’ютерне витя нення хребта та с лобів. Ліц. МОЗУ АВ № 171583 від 12.07.2009 р. Конта ти: 43-43-82 Комп’ютерн 45-35-08

діа ности

зор . Конта ти:

Комп’ютерн 28-89-10

діа ности

зор . Конта ти:

Косметоло ічні посл и. Конта ти: 43-77-73, (098) 028-10-28, (093) 654-24-42

ЛІКАР НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ФІТОТЕРАПЕВТ ТРАВОЗНАВЕЦЬ ШЛАПАК Н.В. НАДАЄ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ ТРАВОЛІКУВАННЯ, ПРОВОДИТЬ ДІАГНОСТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ ТРАВАМИ. ЛІЦ. №957 ВІД 12.10.2004Р. КОНТАКТИ: 24-60-42, 68-30-16, (050) 375-95-63, (096) 775-44-53 Ло опед для дітей ві ом від 2-х до 10 ро ів. Конта ти: 22-71-01 Мані юр. Конта ти: 43-77-73, 028-10-28, (093) 654-24-42

(098)

МАСАЖ, ЛІКУВАЛЬНУ ФІЗКУЛЬТУРУ, ДИТЯЧИЙ МАСАЖ. ДИПЛОМ ЖТ № 889548 КОНТАКТИ: (067) 921-15-61 О ляд лі аря-о

ліста. Конта ти: 45-35-08

О ляд лі аря-о

ліста. Конта ти: 28-89-10

(098)

Пер арсь і посл и: термостриж а, нарощ вання волосся, ламін вання, біозавив а. Конта ти: 43-77-73, (098) 028-10-28, (093) 654-24-42 Підбір о 28-89-10

лярів,

онта тних лінз. Конта ти:

Підбір о 45-35-08

лярів,

онта тних лінз. Конта ти:

Пірсин . Конта ти: 43-77-73, (098) 028-10-28, (093) 654-24-42

ПОСЛУГИ КВАЛІФІКОВАНОГО ШКОЛИ. КОНТАКТИ: (096)

Вірші е с люзивні до свята. Посл и тамади. Конта ти: 24-67-33, (096) 748-99-58

Налашт вання, діа ности а •омп’ютерів і но тб ів, з ідно

Посл и ріотерапії. Конта ти: 43-77-73, (098) 028-10-28, (093) 654-24-42 Посл и парафінотерапії. Конта ти: 43-77-73, (098) 028-10-28, (093) 654-24-42

СОЛЯНУ КІМНАТУ-ГАЛОНАМЕРА ІЗ СОЛОТВИНСЬКОЇ СОЛІ, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 19, БІЗНЕС-ЦЕНТР (КОЛИШНІЙ РАДІОЗАВОД). ЛІЦ. МОЗ АГ №599708 ВІД 26.12.11 Р. КОНТАКТИ: 40-10-75

з потребами орист вача. Відновлення втрачених даних. Виїзд до замовни а. Конта ти: (097) 105-11-96 www.nastroykapc.at.ua

Пошиття, ремонт х тряних виробів, перешиття д бляно , ш іряних плащів на рт и. Конта ти: 43-47-03, (097) 579-85-45

Солярій. Конта ти: 43-77-73, (098) 028-10-28, (093) 654-24-42 Ударно-хвильов терапію при п’яточних шпорах, епі оделітах, артрозах, остеохондрозі та ін. Ліц. МОЗУ АВ № 171583 від 12.07.2009 р. Конта ти: 43-43-82

Побутові послуги 9.6.1. Пропон ю

•р оВч іидсет ои х-

та фотозйом подій. Я існо та професійно. Фото ст дійне та репортажне. Перезапис відео асет VHS та міні DV на DVD. Конта ти: 43-22-71, (067) 737-10-28

Відео-, фото х дожнє, вмонтов ємо ці аві омп’ютерні спецефе ти. Малюємо портрети молодят. Виїзд власним транспортом по області. Конта ти: 45-35-48, 27-18-40, (097) 185-22-02

Відео-, фотозйом весіль, 2- амерн , професійн , «Full HD». Х дожня фотозйом а професійна, фото ни и. Конта ти: (098) 629-56-87 VideoVV.com і ,

цифровий фотодр , жив м зи , тамада. Компле сне замовлення дешевше. Конта ти: 45-48-44, (096) 441-83-78, (095) 879-16-78

•р оВч иі дсет иохз й о пмо д і й

весіль, новою, триматричною професійною амерою, с пермонтаж, можлива фотозйом а, оренда чорно о а/м Джип. Виїзд по області. Я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

я існо, омп’ютерний монтаж, цифрове фото, можливий виїзд за межі міста власним автотранспортом. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58, (095) 825-23-63

851-81-64

360-41-87, (096) 416-59-99

Відеозйом весіль •рочистих подій, фотозйом

Відеозйом цифровою • професійною відео амерою,

Збір а меблів. Інші поб тові • посл и. Конта ти: (097)

ЛОГОПЕДА, ПІДГОТОВКУ ДО

9.5.1. Пропон ю А рилове нарощ вання ні тів. Конта ти: 43-77-73, (098) 028-10-28, (093) 654-24-42

(0362) 45-33-34, (067) 364-02-28

ПОСЛУГИ РЕПЕТИТОРА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. КОНТАКТИ: (067) 685-24-17, АННА

Педи юр. Конта ти: 43-77-73, 028-10-28, (093) 654-24-42

Встановлення систем с п тни ово о ТБ, пере од вання тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (050) 375-71-25, (067) 362-50-32

Реставрація емалі ванн в домашніх мовах. Гарантія. Конта ти: 63-72-86, (097) 671-37-40

Ремонт побутової техніки 9.7.1. Пропон ю

• Жив весільн м зи , м зичне оформлення весіль, • Кваліфі ований ремонт імпортних телевізорів вдома ювілеїв, рочистих подій, посл и тамади, професійн відео-, фотозйом , омп’ютерний монтаж, в/а. Недоро о. Ми вміємо робити свято! Конта ти: (097) 478-88-45, (096) 733-49-39

Весільна фотозйом а 700 рн, професійний фотоапарат. Конта ти: (067) 759-54-24 В е с і л ь н е фото 700 рн. Запис на дис . Професійний фотоапарат. Конта ти: (067) 759-54-24 Відео-, фотозйом а рочистих моментів життя. Конта ти: (067) 759-54-24

ВІДЕО-, ФОТОЗЙОМКУ ВЕСІЛЬ, РЕКЛАМИ, ФІЛЬМІВ ЗА СЦЕНАРІЄМ, ХУДОЖНЄ ФОТО, ВИПУСКНІ ФОТОАЛЬБОМИ, ФОТОКНИГИ. ПРОФЕСІЙНОЮ ТЕХНІКОЮ «FULL HD». ПРИ ЗАМОВЛЕННІ ФОТО І ВІДЕО ФОТОКНИГА В ПОДАРУНОК. КОНТАКТИ: 60-94-78, (067) 795-43-47 VIDEOVV.COM Відновлення та фарб вання вз ття. Конта ти: 26-94-52

ЗНЯТТЯ ПОРЧІ, ВРОКІВ, СТРАХІВ. КОНТАКТИ: 45-03-87, (097) 350-19-43, (050) 965-01-84 Посл и репетитора, няні, домо осподар и. Конта ти: (063) 628-98-82 Пошиття вз ття різних фасонів, індивід альне замовлення, е с люзивні варіанти, відновлення та фарб вання вз ття. Конта ти: 26-94-52 Пошиття вз ття різних фасонів. Конта ти: 26-94-52 В е с і л ь н е фото 700 рн. Запис на дис . Професійний фотоапарат. Конта ти: (067) 759-54-24

ПОШИТТЯ ОДЯГУ З ТКАНИНИ, ХУТРА, ШКІРИ, ЖІНОЧІ СУМКИ. ПОШИТТЯ ГАРДИН, ТЮЛЕЙ, ЛАМБРЕКЕНІВ. РЕМОНТ ТА РЕСТАВРАЦІЯ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. КОНТАКТИ: (098) 298-31-68, (063) 695-37-50

замовни а, плазми, ЛСД, арантія. Конта ти: (097) 593-72-79

Ремонт пральних машин, • виїзд до лієнта. Конта ти: (098) 445-50-00, (098) 834-96-16

Ремонт швейних машин, • поб тових та промислових, оверло ів, деталі б дь-я і. Конта ти: (096) 373-77-71

Ремонт комп’ютерної та офісної техніки 9.8.1. Пропон ю

Встановлення «Windows», • ПЗ, перевір а на наявність

вір сів та встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Встановлення Win d o w s , • антивір с , різних про рам та

вирішення б дь-я их проблем за низь ими цінами. Виїзд додом зр чний для Вас час. Конта ти: (096) 962-23-05 Roma-as.at.ua

РЕМОНТ КОМП’ЮТЕРІВ, МОНІТОРІВ ТА ПЕРИФЕРІЇ, ЗАПРАВКА КАРТРИДЖІВ. КОНТАКТИ: (067) 876-18-19, (093) 877-20-02 РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЗ, КОМП’ЮТЕРІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПЗ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИНТЕРІВ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

Ритуальні послуги 9.9.1. Продам ПАМ’ЯТНИКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. ГАРАНТІЯ. НИЗЬКІ ЦІНИ. ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 43-54-69, (098) 254-20-14, (050) 375-58-68, (095) 335-24-97

9.9.3. Пропон ю ВИГОТОВЛЕННЯ НАДГРОБНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ З ГРАНІТУ (ВСІ КОЛЬОРИ) ТА БАЗАЛЬТУ. ВСІ ВИДИ РОБІТ, ВСТАНОВЛЕННЯ. ШВИДКО ТА ЯКІСНО. ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНА. КОНТАКТИ: 40-15-67, (067) 284-43-01, (097) 781-92-30 ВИГОТОВЛЕННЯ НАДМОГИЛЬНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ З ГРАНІТУ. ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ. ВСІ ВИДИ РІЗКИ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. АДРЕСА: ВУЛ. СОБОРНА, 4 А. КОНТАКТИ: 45-03-70, 45-03-80, (097) 214-40-41, (066) 274-69-10


22

№9 від 14 березня 2012 ро

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ


№9 від 14 березня 2012 ро

АВТОАФІША

23


24

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Продам АУДІ А ді 100, 2.8, седан, 1992 р.в., після сильно о ДТП, тіль и частина зова автомобіля з до ментами, відішлю по У раїні. Ціна: 1300 .о. Конта ти: (050) 5292720 А ді 80, червоний, /п ерма, ц/з. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 772-92-06

Фоль сва ен Джетта-2, 1988 р.в., 1,3 бензин, сіро о ольор , п’ятидверний. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (098) 571-42-35

БМВ БМВ-323, АКП, сіро о ольор , лю , литі дис и, ш іряний салон. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-378-34-77

ФОРД Форд Fusion, 2007 р.в., ле овий-В, ніверсал. Об’єм дви на 1242, бензин, темно-синій, 5-ти ст п. КПП, зимова ма, CD-ма нітола. У відмінном стані. Гаражне збері ання. Ціна: 10000 .о. Конта ти: м. Рівне 63-12-23 (050) 375-31-60; (096) 421-92-93; (050) 375-31-70; Форд Ес орд, 1987 р.в., червоний, 1,3 арбюратор, 5-ст п пп. Ціна: 2700 .о. Конта ти: 63-01-84, (067) 153-24-21 Форд К р’єр, 1996 р.в., дви н 1,8 дизель. Хороший стан. Білий. Або обмін з доплатою. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (067) 768-02-66

БМВ-735, 1990 р. в., чорний, АКП, повний омпле т, ш іряний салон. Конта ти: 095-090-67-66

ВОЛЬВО Вольво-460, 1994 р. в., 1,8 інже тор, сіро о ольор , ідеальний стан. Конта ти: 067-361-31-45

ДЕУ

арбюратор.

Де -Ланос, 2005 р. в., ондиціонер, ел/ па ет, збері ається в аражі, дешево. Конта ти: 097-119-57-08, Сер ій

Форд Та р с, 1981 р.в., білий. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 047-27-63

Де -Ланос, 2012 р. в., 1,5, можлива оплата частинами. Конта ти: 066-889-94-72

БМВ

ШЕВРОЛЕ

Де -Ланос, дви н 1,5 Опель, ондиціонер, можлива оплата частинами (від 850 рн./ міс.), повне КАСКО в подар но . Конта ��и: 099-020-09-61

БМВ 523, 1997 р.в., седан, не на ход , без до ментів, можливий продаж на запчастини. Конта ти: (050) 5292720

Шевроле Авео, без пробі . Конта ти: (098) 252-88-65

А ді-100, 1987 р.в., 2.2 інже тор, ЦЗ, ідропідсилювач ерма, си налізація. Ціна: 3700 .о. Конта ти: (097) 450-72-43 А ді-80, червона, 1990 р.в., ідропідсилювач ерма, ЦЗ Конта ти: (067) 772-92-06

ВАРТБУРГ Вартб р . Конта ти: (097) 363-11-83

ДЖИЛІ Джилі МК, 2008 р.в., 1.6, АБС, 4 с лопідйомни и, нова зимова ма, ондиціонер, ідропідсилювач, пробі 51 тис. м, анти орозійна оброб а зова, темно-синій. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 857-60-77

МАЗДА

Мазда 626, • чотиридверний,

1987 р.в., небитий, рівненсь а реєстрація, в хорошом стані, терміново. Ціна: 3000 .о. тор . Конта ти: (067) 725-99-39

Мазда 626, 1987 р.в. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (066) 656-53-32 Мазда 626, 1993 р.в., хетчбе , 1,8, інже тор, аз/бензин. Конта ти: (096) 542-29-51

МЕРСЕДЕС М е р с е д е с 190, 1985 р.в., ап. ремонт дви на. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47

МЕРСЕДЕС S500

Форд Сієра, 2.0 дизель, Конта ти: (097) 788-56-37

Мазда-323, 1979 р. в., 1,6, сріблястий олір. Конта ти: 050-438-36-34

Хюндай А цент, 2008 р.в., 1.4, бла итиний металі , пробі 17 тис. м, ондиціонер, ідропідсилювач ерма, піді рів сидінь та с ла, на арантії, стан ново о авто. Ціна: 11200 .о. Конта ти: (097) 453-76-67

Мазда-Кседос, 1989 р. в., зелено о ольор , 2,0 інже тор, КП-5, седан, МРЗ, центральний замо , тонований. Терміново. м. Львів. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 097-249-23-42

Опель Астра, 1993 р.в., 1,6, зелений. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (097) 068-21-05 Опель Комбо, 1.7 дизель, 2004 р.в., синій. Конта ти: 26-88-67, (067) 777-49-85, (067) 304-75-72

Р е н о Кен о, 2003 р.в., ніверсал, 1,5 т рбодизель. Ціна: 6600 .о. Конта ти: (097) 441-83-78, (095) 879-16-78 Рено-9, 1986 р.в., зелений, хороший стан. Конта ти: (067) 846-18-12

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен-Пассат, 1991 р. в., 1,8 моноінже тор. Ціна: 750 . о. Конта ти: 097-231-12-17 Фоль сва ен-Пассат, 1991 р. в., запчастини. Конта ти: 097-231-12-17

на

ФОРД

A ді A4 1.9 TDI 2006 р. в., ніверсал, чорний, дизель 8 / 5.5 / 7, 1.90 л, 88.3 Вт / 120 л. с., ороб а: р чна/механі а, привід передній, 5-дв., пробі 118 тис. м. ABD, ABS, ESP, ало енні фари, замо на КПП, іммобілайзер, сенонові фари, (аirbag), серво ермо, си налізація, ц/з. Конта ти: 099 227-33-04, 097 649-78-79. A ді A4 2004, олір зова «асфальт», 1.8 бензин, 129.5 Вт/176 /с, КП мех., передній привід, 4-дв., 180 тис. м, ABD, ABS, ESP, ц/з на КПП, (аirbag), си нал, ц/ з. Конта ти: 096 297-84-24

Мерседес-124Е 3.0 тд, ніверсал, розмитнений або по запчастинах, хорошом стані, недоро о. Конта ти: 097-667-43-65

А ді 100 дви н 2.0 т рбодизель, бежевий олір, араван, відмінний стан, тор , можливий обмін. Ціна: 5400 .о. Конта ти: 095 634-21-13.

ШЕВРОЛЕ

А ді 100, 1986 р. в., після ДТП, на з/ч, сірий, 1.8 бензин, КП мех., 4-дв., 188 тис. м. Конта ти: 099 320-77-75.

Автомобіль аварійний або після ДТП, з до ментами. Конта ти: (096) 463-36-56 Автомобіль іноземно о вир-ва в б дь-я ом стані. Конта ти: 43-46-47, (097) 068-21-05 Автомобіль хорошом стані, в розстроч , з першим внес ом. Недоро о. Конта ти: (097) 943-14-18 Автомобіль, до 10 р., в хорошом стані. Ціна: до 5000 .о. Конта ти: (098) 673-37-68 А ді-80, 100. Конта ти: (098) 571-42-35

Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56 Опель Ас она, Опель Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35 Опель Віваро або Рено Трафі . Конта ти: (096) 463-36-56 Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56 Пежо Е сперт або Фіат С до. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Венето, Конта ти: (096) 463-36-56

або

Гольф-3.

Фоль сва ен Гольф або Джета. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Гольф-2, Конта ти: (096) 463-36-56

або

Джетта-2.

Фоль сва ен Кадді. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75 Ч е р і Ам лет або інші. Конта ти: (098) 571-42-35 Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 500-38-75

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Опель Оме а, 1999 р.в., 2,0, срібний металі , тоновані ві на, еле тропідйомни и, лімат- онтроль, титанові дис и, 16, зимова ма, в хорошом стані. Ціна: 4000 .о. Конта ти: (093) 703-63-99

РЕНО

Фоль сва ен-Джетта, центральний замо , си налізація, КП-5, МРЗ, 1,8 бензин, нова ма, хороший стан. Ціна: 3000 . о. Конта ти: 097-38134-80

A ді 80 1993, ніверсал, синій, 2.0 бензин, ороб а р чна/механі а, привід передній, 5-дв., 225 тис. м, си нал., ц/з, /п ерма, м льтимедіа: MP3, ма нітола, тон в., 2-стороння си налізація, новий а м лятор. В ладень не потреб є. Конта ти: 099 290-51-91.

Форд-С орпіо, 1992 р. в., 2.0 л, DOXC, седан, зелений металі , потреб є фарб вальних робіт. Ціна: 2900 . о. Конта ти: 097-769-11-97

Мерседес- 124, 190. Конта ти: (098) 571-42-35

стан, нерозмитнений. Ціна: 1500 .о., тор . Конта ти: (067) 970-73-59

Фоль сва ен-Джета-2, 1991 р. в., 1,8 аз/ бензин, синій, 6 л/100 м, 4-дверний, 5-ст п а, МР3, си налізація, фор оп, титанові дис и, м. Львів. Ціна: 3700 . о. Конта ти: 097-667-19-69

АУДІ Audi A6 TDI з Німеччини 2007 р. в., седан, чорний, дизель 7, 2.0, 103 Вт / 140.1 л.с. ороб а: р чна/механи а, привід передний, 4-дв., 160 тис/ м

Мерседес-124, 1986р., 2.0л, дизель. Ціна: 4000 .о. Конта ти: sulik1307@mail.ru 050-721-68-13 sulik1307@mail.ru

АВТОМОБІЛЬ В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПРОБЛЕМНИЙ, АВАРІЙНИЙ, В НЕРОБОЧОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, ДОРОГО, ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: (067) 873-67-77

Мерседес лас Е, 1988-1994 р.в., седан або ніверсал, 2.3-2.6 бензин. Ціна: до 5000 .о. Конта ти: (095) 522-71-98

Опель Оме а, 1995 р.в., 2,5ТД, •ніверсал, темно-синій, хороший

Фоль сва ен-Джета 2, 1988 р. в., сірий, 1,3 бензин, 5л/100 м, 5-дверний, си налізація, центральний замо , mp3, тонований, новий а м лятор, ТО 2012 р. Ціна: 3500 . о. Конта ти: м. Львів, 098-571-42-35

продам АУДІ А ді Б-4, 1992 р. в., 2,0 бензин, вишнево о ольор . Ціна: 6500 . о. Конта ти: 067-971-83-46 А ді-100, 1994 р. в., 2,6 інже тор, сірий металі , титанові дис и, ідропідсилювач ерма, ондиціонер, лю , еле тропа ет Ціна: 6000 . о. Конта ти: 098-774-22-00 А ді-80, 1989 р. в., сріблястий металі , 1,6 дизель, після незначно о ДТП. Ціна: 3800 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31

Фоль сва ен Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35

А ді-80, по 095-507-81-25

Фоль сва ен Джета, 1991 р.в., сірий металі , 1.3Д., 5-ст КПП. Ціна: 4200 .о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31

А ді-Б4, 1992 р. в., 2,0 бензин, зелений металі , ідропідсилювач ерма, АВС, база R-15, дис ові альма, нова ма, АКБ, хороший стан. Конта ти: 095-013-24-85

запчастинах.

Конта ти:

МЕРСЕДЕС

Форд, 1984 р. в., 2,0, сірий металі , потреб є зварювальних та фарб вальних робіт, мотор, підвіс а в хорошом стані, волинсь а реєстрація, можливо по запчастинах, або обмін на б дматеріали, роз лян різні пропозиції. Конта ти: 063-176-17-88

Мерседес-190, оричневий металі , центральний замо , си налізація, ідропідсилювач ерма, в хорошом стані. Ціна: 4000 . о., тор . Конта ти: 095-676-66-02

Шевроле-Авео, 2011 р. в., застрахований КАСКО, або під виплат . Терміново. Конта ти: 050-637-38-25, 098-706-50-40

Мерседес-Бенц-203, 2,3 дизель, в/п, 1993 р. в. Конта ти: 097-749-74-71

Шевроле -Лачетті, 2011 р. в., 1,6, седан, можлива оплата щомісячно 1200 рн. Терміново, зниж а 6000. Конта ти: 050-637-38-25

МІТЦУБІШІ

Шевроле-Авео, 2011 р. в., ондиціонер, можлива оплата частинами, застрахований. Конта ти: 099-020-09-61

Мітц біші-Lanser, 2006 р. в. Ціна: 83000 рн. Конта ти: 099-433-99-70, Оле сандр Мітц біші А тлендер, 2007 р. в., 2,4 бензин, по запчастинах. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00 Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-669-78-90

Шевроле-Кр з, лімат- онтроль, іммобілайзер, ш іряний салон, можливість оплати частинами, повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61 Шевроле-Лачетті, 2011 р. в., 1,6, седан, можлива оплата щомісячно 1200 рн. Терміново, зниж а 6000. Конта ти: 050-637-38-25, 098-706-50-40

ОПЕЛЬ Опель-Ас она, 1978 р. в., в робочом стані, по запчастинах. Ціна: 6000 рн. Конта ти: 097-184-71-36 Опель-Ас она, 1988 р. в., біло о ольор , 1.6 л, моноінже тор. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 095-149-47-16 Опель-Ве тра, 1997 р. в., седан, дизель, по запчастинах. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00 Опель-Кадет, 1987 р. в., синій, 1,3 бензин, 5 л/100 м, седан, 4-дверний, мр3, титанові дис и, тонований, м. Львів. Ціна: 2400 . о. Конта ти: 097-191-32-45 Опель-Кадет, по запчастинах. Конта ти: 099-337-25-65, 063-432-28-32 Опель-Оме а Б, 2,0 ДТІ, 1999 р. в., сріблястий металі , тоновані ві на, еле трос опідйомни и, лімат- онтроль, р їзонтроль, титанові дис и 16, зимова ма, в хорошом стані Ціна: 5000 y. o. Конта ти: 093-703-63-99

РЕНО Рено Кен о 2005 р. в, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33 Рено-19, 1994 р. в., 1,7 бензин, в хорошом стані. Ціна: 4200 . о., тор . Конта ти: 099-139-74-10, 097-668-62-18 Р е н о - 2 5 . Ціна: 2300 066-265-58-27

. о. Конта ти:

плю Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78 Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78 Авто іноземно о виробництва, в хорошом або неробочом стані, бажано АКП . Конта ти: 066-272-32-54 Авто б дь-я ом стані, на раїнсь ій реєстрації, з до ментами. Можна в редиті, після ДТП, роз омпле товані, а та ож ті, що потреб ють ремонт . Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Автомобіль, 096-463-36-56

б дь-я ом

стані. Конта ти:

Автомобіль, я ий переб ває в Конта ти: 068-500-38-75 А ді А-6 або 068-500-38-75

А ді

А-4.

редиті.

Конта ти:

А ді 80, 1.8 К, сірий мет., 1987 р. в., аз-бензин. Конта ти: 098 801-53-66. А ді 80, 1987 р. в., 1.8 аз-бензин, зареєстрований, сірий металі , си нал., тоновані ві на, фар оп. Власни . Конта ти: 095 303-15-86.

. о.

А ді A 4 1.8Т 2004, 1.8 бензин, чорний, ороб а: р чна/механі а, передній привід, 4-дв., 350 тис. м. Конта ти: 050 804-99-11 А ді A4 1998 р. в., седан, аз/бензин, 1.6, КП р чна, мех., 4-дв., 300 тис/ м. ABD, ABS, аербе , арний стан. Ціна: 8800 .о. Конта ти: 097 611-23-00 А ді A4 2006 р. в., бла итний, 2.0 бензин, р чна КП мех., 4-дв., передній привід, 155 тис. м, ABS, ESP, ало енні фари, імобілайзер, под ш а безпе и (аirbag), серво ермо, си налізація, центральный замо . Конта ти: 097 653-47-72. А ді A6 1995, вишневий, 2.8 бензин, 142 Вт / 193 л.с., КП мех., повний привід, 5-дв., 305 тис. м, ABD, ABS, Airbag, си налізація, ц/з, піді рів сидінь, /п ерма. Конта ти: 067 572-72-75. А ді А6, 2001 р.в., 1.8 т аз-бензин, «повний фарш», рім ш іри та лю а, чорно о ольор , відмінний стан. Ціна: 15000. Конта ти: 063 848-27-73.

Мерседес 124, 3.0, Д, 1992 р. в., сірий, без пробі по У р., нерозмитнений, можл. протя по з/ч, обмін на ліс- р ля або пиломатріали, роз лян всі проп. Конта ти: 067 343-13-66. Мерседес 124, 94 р.в., Е 200, аз/бензин, 7500 .о. Конта ти: 098 255-39-49. М е р с е д е с Віто 1999 р.в. 2.2 тді. Стан нормальний. витрата 7 л/100 м. Ціна: 9800 .о. Конта ти: 78600 097 601 11 82. Мерседес араван 123, 1983 р. в ., добрий стан. Конта ти: 097 431-89-81. Мерседес щойно при наний, 2003 р. в. 111 CDI, добрий стан, Конта ти: 067 787-97-04.

МІТЦУБІШІ Мітц біші А тлендер 2005 р.в. 2.0, проб. 98 тис. м, аз/бензин, срібний, ABS, ESP, ABD, еле тро па ет, дис и, повний привід, си н., ц/з, борт. омп., ондиц., аражне збер., не битий. Ціна: 15200 .о. Конта ти: 097 317 29 79. Мітц біші Галант, 96 р.в., 2,0 тд, онд., р їз- онтроль, ел. па ет. 7000 .о. Конта ти: 067 994-11-32.

НІССАН Ніссан Блюберд, 1986 р. в., 2,0 бензин, білий. Ц. 3300 . о. Конта ти: 099 050-08-75. Ніссан Прімастар, 2004 р. в., 1.9, білий, ондиціонер, аербе , с лопідіймачі, ел. дзер ала, щойно при наний, розмитнений. Конта ти: 096 949-92-8.

ОПЕЛЬ Опель Ас она, 1.9 дизель, 1985 р. в., сірий, на ход нормальном стані. Конта ти: 098 411-05-76. Опель Ас она, 1988 р. в., 2.0 інже тор або обміняю на ВАЗ 21099. Конта ти: 097 159-49-10. Опель Ас она, 1988 р. в., сірий, 1.8 бензин. Ц. 16000 рн. Конта ти: 099 056-67-00. О п е л ь Астра 1.4 GL. Темно-синій олір. Рідна фарба. Е ономний - 6 л по міст . Ц/ з, ідропідсилювач ерма, піді рів дзер ал. Реальном лієнт хороший тор . Ціна: 5700. Конта ти: 050 969 93 43. mishakurets@mail.ru О п е л ь Астра, 1.5, сірий. Ц. 70000 Конта ти: 099 217-00-72.

рн.

Опель Астра, 1994 р. в., 1.4, 5-ст мех., 271 тис/ м, передній привід, 5 місць, ц/з, си нал, металі . 4500 . о., тор . Конта ти: 099 174-17-71. Опель Астра, 1998 р. в., 1.7 дизель, ніверсал, синій. Конта ти: 067 942-05-82. Опель Ве тра B, синій олір, 1997 р.в., V16, ц/з, 4 ел. с лопід., ел. дзер ала з піді рівом, лімат- онтроль, р їз- онтроль, бортовий омп’ютер, ABS, TC, серво ермо, титанові дис и, панель під дерево. Небитий не нилий, в арном стані. Ціна: 7800 .о. Конта ти: 097 983-17-07. spetruk85@mail.ru

А ді-80, 87 р.в., 1,8 арб., срібний металі , аз/бензин. Конта ти: 098 801-53-66.

Опель Віваро, КДТІ, 8+1, 2004р.в, з Порт алії Конта ти: 096 856-79-13

Мерседес Е-124, 097-752-25-92

А ді-80, 87 р.в., недоро о, можливий обмін. Конта ти: 097 557-86-35.

Опель Кадет араван, 1990 р.в., 1, 6 МІ, зелений металі , лю , тонований, си н., ц/з, фар оп, 3100 .о. Конта ти: 067 885-30-63.

190.

Конта ти:

Мерседес-123, 096-463-36-56

124,

190.

Конта ти:

Опель-Ас она, 096-463-36-56

Ве тра.

Конта ти:

Опель-Кадет, 068-500-38-75

Астра.

Конта ти:

СЕАТ

Рено-Кен о, або Сітроен-Берлін о. Конта ти: 097-752-25-92

Сеат-Ін а, 1999 р. в., пробі 180000 м, білий, бензин, на ход . Ціна: 3700 . о., тор . Конта ти: 099-646-60-78

Фоль сва ен-Бора. Конта ти: 098-571-42-35

Фіат-Д ат-230, після ДТП, 1999 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-696-23-35

А ді 100. 2.0 аз-бензин, 1990 р. в., білий, лімат- онтроль, ел. с лопідіймачі, ел. дзер ала, СД-плеєр, добром стані. Ц. 5500 . о. Терміново! Конта ти: 066 353-61-47.

Мерседес 124, 2.5 ТДІ, чорний, 1992 р. в., 6950 . о. Конта ти: 050 677-60-19, 093 812-90-51.

А ді Б 4, 92 р.в., 2,0 бенз., вшневий. 6500 .о. Конта ти: 098 500-93-48.

Мерседес-Віто. Конта ти: 098-571-42-35

ФІАТ

А ді 100, 1988 р. в., нерозмитнений, на запчаст., седан, оричневий, бензин, 2.30, ороб а: р чна/механі а, 4-дв. Конта ти: 097 254-01-29.

Мерседес 124, 1990 р. в., 2.0 дизель. Ц. 7000 . о. Конта ти: 067 994-11-32.

Іномар , в б дь-я ом технічном стані. Ціна: до 3000 .о. Конта ти: 068-500-38-75

Рено-Кен о, 2007 р. в., біло о ольор , 1,5 дизель, щойно при наний, пробі 94000 м, ондиціонер. Конта ти: 050438-36-34

Фіат-Браво, 1997 р. в., на запчастини. Конта ти: 063-736-91-44

А ді 100, 1986 р. в., сірий седан, 2.0 бензин, ороб а р чна /механі а, передній привід, 4-дв., 282 тис. Конта ти: 067 344-31-12.

Meрседес E-Class, 2004 р.в., : ABD, ABS, ESP, ало енні фари, імобілайзер, сенонові фари, под ш а безпе и (аirbag), серво ермо, си н., ц/з. Конта ти: 050 156-19-68.

БМВ-3, 5, 7. Конта ти: 096-463-36-56

Мерседес, А ді, Фоль сва ен, 1995-2008 р.в., дизель, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35

СІТРОЕН

A ді A6 Vip, 2009 р. в., чорний, дизель 7.5 / 5 / 6.2, 2.0, автомат, передній привід, 4-дв., проб. 60 тис. м, тіль и при наний, розмитнений 100% на облі в Івано-Фран івсь . Повністю обсл жений, добрий стан, ні альної омпле тації заводиться без люча і має спортивні передачі на ермі. Конта ти: 067 219-45-06, 050 687-92-51.

А ді 80, 1988 р. в., 1.8 бензин. 4300 Конта ти: 067 971-83-46.

M e р с е д е с 124, 1993 р.в. Конта ти: 067 476-53-83, 099 611-07-23

О п е л ь Ве тра, 1992 р. в., червоний, не нилий, ел. лю , піді рів с ла, /п ерма, арний салон. Ц. 4200 . о. Конта ти: 093 373-52-81.

А ді-80, 100. Конта ти: 096-463-36-56

Рено-Кен о, 2006 р. в., дви н 1,5 дизель, пасажир без пробі по У раїні, відмінном стані. Ціна: 9000 . о., тор . Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89

Сітроєн-Джампі, 2000 р. в., мінівен, 1, 9 т рбодизель, вишневий, можливо по запчастинах. Конта ти: 067-334-64-12, Володимир

A ді A6 1997, 2.5 д., червоний, КП мех., 4-дв., 311 тис. м. Конта ти: 050 970-48-33.

А ді 80, 1987 р. в., 1.8І. Конта ти: 098 967-42-02.

Авто з до ментами, що потреб є ремонт , роз лядаю всі варіанти. Конта ти: 095-499-40-98

МЕРСЕДЕС Meрседес 124 1990 р.в., ABS, замо на КПП, си н., ц/з; онд., пар троні , піді рів дзер ал, підсилювач ерма, м льтимедіа: а сти а. Конта ти: 093 754-57-67.

Meрседес C-Class 2001 р.в., ABD, ABS, ESP, ало енні фари, замо на КПП, сенонові фари, под ш а безп. (Airbag), серво ермо, си н., ц/з борт. омп., лімат онтроль, онд., CD, MP3, ма нітола. Конта ти: 067 857-57-49.

Форд-С орпіо, 1986 р. в., 2,5 дизель, КПП-5, червоний, можливий обмін на ВАЗ, інші варіанти. Конта ти: 095-500-58-48

Мерседес Віто. Конта ти: (098) 571-42-35

ОПЕЛЬ

Фоль сва ен-Вето, 1993 р. в., 1,8, нерозмитнений. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 097-231-12-17

продам

М е р с ед е с С-180, 1994 р. в., 1,8 л, темно-синій, центральний замо , ABS, ARB та інше. Конта ти: 095-219-78-62

Іномар и аварійні або після ДТП. Конта ти: (068) 500-38-75

Н і с с а н Сані, 1984 р.в., 1.7 дизель, оричневий. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (097) 662-67-28

Фоль сва ен-Вето, 1993 р. в, 1,8, бензин, не розмитнений. Ціна: 1500 Конта ти: 097-231-12-17

• • Фоль сва ен, 1990 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 970-73-59 Автомобіль ле овий. Ціна: до 3000 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

Вартб р . Конта ти: (098) 517-80-99

НІССАН

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т-4, 1,9 TDI, 1998 р. в., без пробі . Ціна: 8900 . о. Конта ти: 063-824-75-40

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

4.1.26. К плю

Б дь-я ий (іномар а) з до ментами, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (097) 068-21-05

т. (050) 339-73-90

Ф і а т - Т і п п о , 1991 р. в., 1,4 бензин, арбюратор, еле трос лопідіймачі, еле тролю , або обмін на б с. Ціна: 3200 . о., тор . Конта ти: 066-968-23-36

Мазда-Кседос-9, 2.0, інже тор, 1997 . в, чорно о ольор , лімат- р із, еле три а і т.д. Моживий обмін на інше авто. Конта ти: 097-924-82-29

А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56

Мерседес S 500, 2011 р.в., 4,7 BiTurbo, пробі - 15 т. м., Blueefficiency, повна омпле тація, салон Designo. Ціна: 180000 .о.

МАЗДА

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

№9 від 14 березня 2012 ро

Фоль сва ен-Венто, Гольф, Конта ти: 068-500-38-75

Джета.

Фоль сва ен-Венто, Гольф-3, Конта ти: 096-463-36-56

Джета.

Фоль сва ен-Гольф 2, Джета-2. Конта ти: 096-463-36-56 Фоль сва ен-Гольф 4, Конта ти: 098-571-42-35

5,

недоро о.

БМВ БМВ 325, червоно о ольор . 5500 Конта ти: 050 228-02-84.

. о.

БМВ 520, 1999 р. в., при наний 2005 р., «повний фарш», омпле т літн. ми R 16, темно-синій металі . Власни з 2007 р. Ц. 11700 о. Конта ти: 066 858-22-70.

ВОЛЬВО Вольво 245, на ход , до менти, диз., 2.4 б., ніверсал, зелений. Конта ти: 03471-51-372, 067 272-50-71. В о л ь в о 740, білий, 1987 р. в, 2.3 , аз-бензин, 1 власни , аражне збері ання. Конта ти: 067 165-25-28.

МАЗДА

Фоль сва ен-Гольф, Джета, 1, 2,3 моделей. Конта ти: 097-752-25-92

Мазда 323, 1983 р. в., червоний, на ход . 2000 . о. Конта ти: 097 991-61-22.

Фоль сва ен-Каді, Ш ода-О тавія, або Ш ода-Фабія. Конта ти: 068-500-38-75

Мазда Кседо с 9, 1998 р. в., зелений, 2.5 інж., 8 л/100 м, 5-ст КП, все рім ш іри, терміново. 6800 . о. Конта ти: 097 249-23-42.

Фоль сва ен-Пассат В-2, В-3. Конта ти: 068-500-38-75 Чері-Ам лет чи ін. Конта ти: 098-571-42-35

Мерседес 190 дизель, 1985 р. в., після апремонт . Ц. 4500 . о., тор . Конта ти: 097 205-94-61.

Опель Кадет седан, 1988 р. в., з першим внес ом. Конта ти: 068 144-90-11. О п е л ь Кадет, 1.6 Д, араван, вишня, апремонт дви на, зова, фарбований. 3300 . о., можл. від виплат . Конта ти: 068 424-08-54, 066 837-24-46. О п е л ь Кадет, 1.6 дизель, 1985 р. в., червоний добром стані. Конта ти: 097 892-58-76. Опель Кадет, 1987 р. в., 1.6 дизель, 6 л/100 м, не потреб є в ладень. Ц. 2800 . о. Конта ти: 095 860-06-77, 097 865-06-03. Опель Кадет, 1987 р. в., синій, 1.3 бнзин, 5 л/100 м, седан, 4-дв., МР-3, титани, тон вання, м. Львів. 2700 . о. Конта ти: 097 191-32-45. Опель Кадет, 1988 р. в., 1.8 бензин. Ц. 2800 . о., тор . Конта ти: 068 104-47-22. Опель Комбо, 2003 р. в., пробі 125 тис. м, АВС, 2 аербе , ре лювання ерма та фар, з Німеччини, відмінном стані. Конта ти: 097 776-66-76, 093 400-60-88. Опель Комбо, пасажир., 2006 р. в., щойно при наний, чорний мет., 1.3 Д. 9300 . о. Конта ти: 099 179-17-90. Опель Оме а 2,3D, 91 р.в. Конта ти: 093 400-04-50.


Форд Транзит, бензин, синій, 8 місць. Конта ти: 098 275-33-91. Форд Фієста, 1996 р. в., 90 тис. м пробі , синій мет., си нал., весь омпле т. Конта ти: 098 883-51-80.

ГАЗ

ЗАЗ Слав та -Лю с, 2008 р.в., об’єм 1.2, сірий металі , центральний замо . Ціна: 3800 .о Конта ти: (067) 888-90-55

ГАЗ Газель, 2000 р. в., пасажирсь ий, 15 місць, відмінном стані, після апремонт , на аз (метан), ел/ дзер ала з піді рівом, енератор 120Ам, си налізація, ц/з, апіталов ланень не потреб є. Ціна: 4500 . о. Конта ти: (0332) 78-08-49, 066-507-97-95

Опель Оме а добром стані 2,3 дизель 1989 р.в. Ціна: 4000 .о. Конта ти: 067 285-99-30. Опель Оме а, 1987 р. в., аз-бензин, на ход , сірий металі . Ц. 15000 рн. Конта ти: 098 255-40-05. Опель Оме а, 1992 р. в., 2.6 І, мех. 5, синій металі , ел. па ет, ма нітола, дви н та ходова відмінном стані. Ц. до овірна. Конта ти: 097 435-56-69. Опель Оме а, 1994 р.в., дизель 2.5 л т рбо, хетчбе , зеленый металі , не розмитнений, при наний з-за ордон . Велюр, ц/з, протит ман и, імоб., /п ерма, фар оп, ел. дзер ала, аражне збері ання, си нал., ABS, Airbag, ондиціонер. Ціна: 2500 .о. Конта ти: 096 956-31-10. Опель Оме а, 1995 р. в., 2.0 аз-бензин, нерозмитнений. Ц. 1700 . о. Конта ти: 097 232-99-00.

РЕНО Рено 21, ніверсал, білий, 1989 р. в., 2.0 Д, добрий стан, си нал, МР 3, тон вання, титани, зимова ма. 3600 . о. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41 Рено Кан о, пасажир, 99 р.в, 1,9 дизель, золотистий металі , 140000 м. 6000 .о. Тор . Конта ти: 097 867-80-50. Рено Кен о, 2002 р. в., жовтий, 5-двер., СД, 2 аербе и, абс, передні под ш и безпе и, добром стані. Ц. 8100 . о., тор . Конта ти: 096 607-84-75. Рено Кен о, 2006 р. в., при наний з Іспанії, пасаж., ц/з, ондиц., аербе , лю . 9700 . о. Конта ти: 098 583-33-57, 099 447-53-73. Рено-25, 85 р.в., 2,2 бенз., синій, арний стан. 1800 .о. Конта ти: 097 419-32-72. Рено11, 88 р.в., сірий Конта ти: 096 867-02-11.

олір, 1,7 дви .

ПЕЖО Пежо 405, 1989 р. в., 1.6 І, синій, седан. Ц. 2500 . о., можливий обмін. Конта ти: 050 664-14-51, 096 747-93-48. Пежо 405, червоний, 1990 р. в., 1.9 м. інже тор, зов л джений, після ап. рем., си нал., м льтило , добром стані. Ц. 4300 . о. Конта ти: 067 727-84-80. Пежо-309, 1, 3, темно-синій, 89 р.в., 6 л. Конта ти: 096 782-75-20.

СІТРОЕН Сітроен Берлін о, 05 р.в., 2,0 диз., білий. Конта ти: 067 344-45-33. Сітроен Ксара Пі ассо, 2000 р.в., 1.8 бензин. Можливий обмін на дорожче авто. Конта ти: 73-51-60, 067 193-83-95.

СЕАТ Сеат Ібіз 1992 ро після ДТП з до ментами. Ціна: 1500 .о., тор . Конта ти: 098 942-61-88.

ТОЙОТА Тойота Камрі 2007 р.в., 2.4, тіп-троні , проб. 78 тис. м, аз/бензин, європа, сірий, ABS, ESP, ABD, еле тропа ет, дис и, датчи и світла та дощ , си н., ц/з, борт. омп., лімат, аражне збер., небитий. Ціна: 21300 .о. Конта ти: 097 317 29 79. Тойота Королла, 2000 р.в., металі , 1,6, повний автомат, ел. па ет, МП-3, піді рів сидінь, чистий салон небитий, з Німеччини. Ціна: 9600 .о. Конта ти: 77-30-97, 050 690-53-02. if18a@yandex.ua Тойота рав4 2010 р.в. 2.0, проб. 68 тис. м, бензин, срібний, ABS, ESP, ABD, еле тро па ет, дис и, повний привід, си н., ц.з., борт. омп., лімат- онтроль., датчи и світла та дощ , аражне збер., не битий Ціна: 24500 .о. Конта ти: 097 317 29 79.

ФІАТ Фіат 131, 1983 р. в., 1.6 бензин, бежевий, седан, після ап. рем., тюнін . Ц. 2000 . о. Конта ти: 097 342-81-15. Фіат Врава, 1997 р. в., 1.6, зелений, ц/з, в ідеальном стані, польсь а реєстрація або поміняю на ВАЗ 2104, 05, 06. Конта ти: 096 701-26-63. Фіат С до, 2.0 jtd, 227 тис. м, 2001 р.в., білий, р зовий, щойно при наний, хороший стан. Ціна: 6950 .о. Конта ти: 095 895-53-26. Фіат С до, 2001 р. в., білий, 2.0, щойно при наний. Конта ти: 096 431-55-81. Фіат С до,1996 р.в., 1.9 ТД, червоний олір, свіжопри нананий, замінено масло, фільтри, роли и, ремені привод і енератора. Капіталов ладень не потреб є! Можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 714-93-43. Фіат Темпра, 1993 р.в., темно-зел., добрий стан, 1,8 і, л джений зов, ел. слопід., тонов., /п ерам. 4000 .о. Конта ти: 097 478-58-38. Фіат Уно 45, 1989 р. в., 1.0 fire. 3- дв., сірий металі . Повне фарб вання, поварений зов, повний апремонт дви на, анти ор. захист зова та знеш млення салон , протит ман и, ц/з , си нал. та ін. Ціна: 2100. Конта ти: 099 122-48-08. Фіат Уно, 1989 р. в., чорний, 5-дверний, 1.1 арб. або обміняю на дач . Конта ти: 097 254-01-29.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Гольф 2, 1.8 інж., 1990 р. в., червоний, 5 ст КП, 5-дв, аз. в до ментах, лю заводсь ий, си нал, ма нітола, спойлер, широ і бампери, титани Р15, 195х60, ермо спотривне, сидіння Рі ар, аражне збері ання. Власни . Ціна: 4000 .о., тор . Конта ти: 096 742-99-90 Оле .

Фоль сва ен Гольф 2, 1986 р. в., 3-дв, бежевий, не битий, нефарбований, рідна фарба, 5 л/100 м, нова зимова ма Р 14, титани, нова ходова та ермова рей а, 2 нові радіатори та а м., а сти а, фар оп, +літня ма Р 14. 3300 . о. Конта ти: 097 745-57-70. Фоль сва ен Гольф 2, 1987 р. в., білий, 1.3, 3-дверний, 4 ст. КП, лю , си нал., зроблена ходова. Ц. 3300 . о., тор . Конта ти: 095 509-37-44.

ЛУАЗ

Хонда CR-V 2007, чорний, 2.4 бензин, Кп автомат., повний привід, 5-дв., 146 тис/ м: ABD, ABS, ESP, іммобілайзер, (Airbag), ц/з, /п ерма, тон вання. Конта ти: 097 900-57-52

ЛУАЗ 969 М, дви н від ВАЗ2103, ідропідсилювач ерма, металевий дах. Конта ти: 61-28-84, (097) 654-43-56

Хонда CRV 2003 р., ол бо о ольор , дви н 2.0,повний привід, АКП. Ціна до овірна. Конта ти: 050 433-50-79, 098 523-60-15. sokurko11@rambler.ru

МОСКВИЧ

Хонда А орд, 2.0 бензин, синій седан, / п ерма, ел. с лопід., ел. лю , ц/з, 2-стороння си нал., не нилий. Ціна: 6400 . о. Конта ти: 097 647-03-77. Хонда А орд, 1994, синій, бензин, 2.00, КП мех., привід передній, 4-дв., 302 тис. м, ABS, си налізація, центральний замо , лю , /п, тон вання, 2-стороння си нал., добрий стан. Конта ти: 097 647-03-77. Хонда А орд, 2007, седан, 2.40, 52 тис/ м. до овірна. Конта ти: 095 634-05-95

Мос вич, в добром 614-16-02

стані. Конта ти: (096)

4.2.7. Інші автомобілі ЄРАЗ 762 В, 1988 р.в. Конта ти: (096) 695-58-52

4.2.8. К плю ВАЗ б дь-я ий, після 1990 р.в. Конта ти: 43-46-47, (097) 068-21-05 ВАЗ-2105, без до (098) 517-80-99

Фоль сва ен Гольф 2, на запчастини, 1.6 дизель. До овірна. Конта ти: 097 897-09-90.

Х о н д а Ціві 16 лапанний, 1995 р. в., зелений седан, бензин 7 / 5,5, 1.4, ороб а: р чна/механі а, 4-дв., передній привід, 182 тис. м, аербе , ц/з, си нал., /п ерма, аражне збері ання. Конта ти: 093 871-86-66, 099 077-04-42

Фоль сва ен Гольф 5, 2008 р., червоний. Конта ти: 099 347-31-73.

Хонда Ціві , 95 р.в., срібний металі . Ц. 5800 .о. Кал ш. Конта ти: 068 502-29-99.

Фоль сва ен Гольф, 1988 р. в., 1.6 бензин, білий, 3-дверний, си нал., тит. дис и. Конта ти: 098 336-52-00. Фоль сва ен Джета, 1.8 бензин, добрий стан, не нилий, лю . Ціна: 3300 .о. Конта ти: 095 553-20-55, 068 145-15-10. Фоль сва ен Джетта, 1991 р. в., синій, 1.8 аз-бензин, 6 л/100 м, 4-дв., 5- ст. КП, широ і бампери, МР-3, си нал, фар оп, титани, м. Львів. 3990 . о. Конта ти: 097 667-19-69.

ЧЕРІ Чері ELARA 2008 р.,чорно о ольор , проїхав 20 тис. м, бензин - 2,0, хорошом стані. Ціна: 8550 .о Конта ти: 76043 71 41 52, 098 795 61 52. Чері Ам лет, 2007 р.в., після ДТП, пробі 11000 м, беж., титани, «повний фарш». Ціна: 2500/20000. Конта ти: Кал ш 066 441-73-80. ostanin.www@mail.ru Черрі QQ, синій, 1.1, можливе розтермін вання. Конта ти: 099 217-00-72.

Фоль сва ен Кадді, 2009 р. в., 1.4 і, пробі 72 тис. м, 1 місяць на У раїні. Конта ти: 050 155-81-11, Діма.

Шевроле Авео, 2008 р. в. Конта ти: 097 908-87-59.

Фоль сва ен Пасат В 3, 1990 р. в., 1.8 і., червоно о ольор , /п ерма, си нал., ц/ з, лю , ідеальний стан. 5900 . о. Конта ти: 097 802-88-18. Фоль сва ен Пасат В 3, 1992 р. в., білий, ідравлі а, титани, си нал., добрий стан. Конта ти: 067 343-68-92. Фоль сва ен Пасат В-2, 1986 р. в., 1.8 бензин, білий. Ц. 2200 . о. Конта ти: 098 951-74-39. Фоль сва ен пасат в-5, 1999 р.в., дви н 1,8 т, бензин, зелений металі , титанові дис и, тоновані ві на, ма нітола, си налізація, центральний замо , ел. с лопідіймачі, авs, 2 под ш и безпе и, лімат- онтроль, зимова ма, пробі 187 тис. м. Ціна: 10400 .о. Конта ти: 099 426-51-29, сер ій. Фоль сва ен Пасат, 1990 р.в., нерозмитнений, зелений олір, титанові дис и, лю , ел. с лопід., АБС. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 096 803-11-60, Андрій. Фоль сва ен Пасат, 1992 р. в., 2.0 інже тор, темно-фіолетовий, спойоер, ц/з, ел. лю , ел. дзер ала, тит. дис и, ма нітола, аз-бензин. Ціна: 6000 . о., тор . Конта ти: 096 765-17-46 Фоль сва ен Пасат, 1998 р. в., 1.8 бензин, нерозмитнений. Конта ти: 050 745-15-55. Фоль сва ен Пассат B2 ніверсал, 1985 р.в., 1,6 дизель, в робочом стані! Ціна: 2500 .о. Конта ти: 066 293-58-16. vmatkovsky@gmail.com avtobazar.ua/new/ prodazha/activation/1637880/054fa1adf4c3 Фоль сва ен Т 4, 1996 р. в., вантажний, білий, щойно при нанийй. 7800 . о. Конта ти: 099 179-17-90. Фоль сва ен Т2, 88 р.в., вантажний, 3000 .о. Конта ти: 067 124-55-60. Фоль сва ен Т4, 02 р.в., 2,5 тді, вант., щойнопри нанай. Конта ти: 068 541-30-43. Фоль сва ен Транспортер T4 2000 р.в. щойно при наний. 180 тис. м пробі . Ціна: 11500 .о. Конта ти: 097 146 16 15.

ФОРД Форд Гранада, чорний, 2,0 бензин, 5 КП, хороший стан, титанові дис и, ц/з, тонов., МР 3, сабб фер, с лопідіймачі. Конта ти: 096 940-68-29. Форд Ес орд, 1993 р. в., синій, пробі , 1.6 інже тор, 16- лап., «Піонер», /п ерма, тит. дис Ц. 4400 . о., тор . Конта ти: 096

ШЕВРОЛЕ Шевроле Лачеттi SX, 1.8 мех., 2005 р.в., ондиціонер, серво ермо, AБС, АРБ, ел. па ет, сенон, титани, тон. ві на, анти орозійна оброб а, ц/з, 2 си налізації (одна двостороння GSM), професійна ш мо- та віброізоляція. Не потреб є в ладень! Ідеальний стан! Ціна: 9900 .о., тор . Конта ти: 097 179-52-42. Шевроле Нива, 2005-2006 р. в., 101 тис/ м, темносиній мет., титани, тюнін , піді рів сидінь, ел. дзер ала, зимова ма. 9600 . о. Конта ти: 067 476-58-21.

Ш ода С пер Б, 06 р.в., 1,8 т рбо, бенз., повна омпл. Конта ти: 093 47887-76. Ш ода С пербі, 06 р.в., 1,8 т рбо, бенз., повна омпл., рім ш іри. Конта ти: 093 047-67-78. Ш ода Фабія 2007 р.в. 1,20, проб. 65 тис. м, бензин, бла итний, ABS, борт. омп., ондиц., аражне збер., небитий. Ціна: 9200 .о. Конта ти: 097 317 29 79. Ш ода Феліція, 1,3, араван, 1997 р.в., вишневий, 4300 .о., власни . Конта ти: 050 858-21-81.

Автомобілі легкові, СНД 4.2.1. Продам

Форд Сієра хетчбе , 1986 р. в., 1.6, 4-ст КП. Конта ти: 097 384-97-09. Форд Сієра, 1986 р. в., 2.3 дизель, потреб є зварювальних робіт. 1500 . о. Конта ти: 097 803-36-82. Форд Сієрра, 1989 р.в., 1.6 бензин (е ономна), хетчбе , 5-дверний, чорний олір, не нилий, 170 тис. ор інальний пробі , з 1994 р. 1 власни , небитий, рідна фарба, 2-стороння си налізація та ін. Ціна: 3400 Конта ти: 068 145-15-10, 095 553-20-55. Форд Таврас, 1979 р.в., з до ментами, не на ход . Конта ти: 096 826-70-29., Роман. Форд Транзит, 83 р.в., дизель, бортовий, довж. зова 4,5 м, тент, добрий стан. Конта ти: 096 748-87-76.

ВАЗ 2109, 1989 р. в., білий, в хорошом стані. Ціна: до овірна Конта ти: 095-343-04-85 ВАЗ 2109, 1989 р. в., білий. Ціна: до овірна Конта ти: 098-993-52-13, 066-166-12-02 ВАЗ-013, 1985 р. в., терміново, недоро о. Конта ти: 095-680-69-67 ВАЗ-2005, 1983 р.в, червоно о ольор , на ход , в добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-519-58-13, Сер ій

ВАЗ-2105, 1988 р. в., в хорошом стані. Ціна: 1650 . о., тор . Конта ти: 066-109-17-12 ВАЗ-2105, 1992 р. в., білий, 1,2 дизель, 4 КПП. Терміново. Ціна: 1300 . о. Конта ти: 095-568-92-70 ВАЗ-2105, 1992 р. в., біло о ольор , хороший стан, терміново. Конта ти: 095-568-92-70 ВАЗ-2106, 1986 р. в., золотисто о ольор , після апремонт , ідеальний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-361-31-45 ВАЗ-2106, 1989 р.в., ори інальна збор а, зимова ма, 5-ст п а, а діо. Конта ти: 096-560-00-25 ВАЗ-2107, 1996 р. в., 1,6 дви н, КП-5, нова ма, титани, центральний замо , си налізація. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 097-733-47-09, 099-085-21-87

В А З - 2 1 0 9 3 , 2004 р. в., темно-зелений металі , в арном стані. Ціна: 4550 . о. Конта ти: 095-077-06-49

ВАЗ 21093

ВАЗ-21093, 2006 р. в., тонований, пробі 60000 м, аз/бензин, КП-5. Конта ти: 096-915-41-62 ВАЗ-2110, 2003 р. в., зелений, 16 лапанів, ГДО, еле трові на, а діо, пейджин ова си налізація, хороший стан. Ціна: 5300 . о. Конта ти: 063-837-28-38 В А З - 2 1 1 0 , 2011 р. в., можлива оплата щомісячно, не менше 800-1000 рн. Терміново. Конта ти: 050-637-38-25, 098-706-50-40 В А З - 2 1 7 0 , 2011 р. в., олір — мо рий асфальт, пробі 14000 м, еле тропа ет, піді рів дзер ал, сенон, протит ман и, ле осплавні ди с и, відмінний стан. Конта ти: 066-125-74-13

т. (067) 673-52-60

ВАЗ-2101. Конта ти: 63-14-85, 337-30-02, (096) 775-90-11

(067)

ВАЗ-21063, 1989 р.в., терміново. Ціна: 1600 .о. Конта ти: (097) 838-04-59 ВАЗ-2109, 1995 р.в., червоний, рідна фарба, 1.5. Ціна: 3400 .о., тор . Конта ти: (097) 196-76-96 ВАЗ2109, 1991 р.в., червоний, хороший стан. Конта ти: (067) 846-18-12

ГАЗ ГАЗ-24 Вол а. Конта ти: (098) 464-30-51 ГАЗ-2410, відмінний стан. Ціна: 3000 Конта ти: (096) 294-50-24

.о.

ГАЗ-31029, Вол а, в хорошом стані. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 ГАЗ-3110, 2003 р.в., 2.4, хороший стан. Конта ти: 22-67-17

в.

Мос вич-2140, л ць а реєстрація, є страхов а, або обмін на мотобло чи ін. с/ техні . Конта ти: 063-213-80-04, 77-20-58, Анатолій Мос вич-2715, вантажний («черевичо »), 1982 р. в., сірий, добрий стан, аражне збері ання. Ціна: 1000 . о. Конта ти: 067-833-62-21 Мос вич-412, 1987 р. в., на ход . Ціна: 700 . о. Конта ти: 050-275-30-22

ВАЗ

ВАЗ 2107, 1985 р.в., на ход , добром стані. Ціна: 1800 .о., тор . Конта ти: (03657) 5-43-70, (067) 989-70-64

ВАЗ 21140, 2006 р.в., чорний. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (097) 068-21-05

р.

МОСКВИЧ

ВАЗ

ВАЗ-21093, 2005 р. в., сірий металі , пробі 100 000 м, відмінний стан. Конта ти: 099-033-31-86

ВАЗ 21093, 1998 р.в., CD, MP3, зелено-бла итний металі , омпле т літньої ми на дис ах. Ціна: 4300 .о.

Л АЗ-969-М, 1991 р. в., твердий дах, відмінний стан, збері ається під на риттям. Конта ти: 095-884-18-27, 25-04-57

продам

ВАЗ. Конта ти: 096-919-31-06

ВАЗ 2106, нова ма, потреб є фарб вання. 1000 . о. Конта ти: 050 719-32-71. ВАЗ 2106, червоний, 1982 р. в., 2000 можливо під виплат . Конта ти: 667-24-28, 066 383-14-58.

. о., 096

ВАЗ 21061, добрий стан, 1.5, темно- оричневий хамелеон, тон вання, фар оп, 1984 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 956-30-22.

В А З 2107, 1988 р. в., білий, е спортний варіант, дви н після апрем. Ц. 2500 . о. Конта ти: 050 237-34-81. ВАЗ 2107, 1995 р. в., 5-ст КП, добрий стан. 1900 . о. Конта ти: 099 553-92-94. ВАЗ 2107, 1995 р. в., червоний, 1.5, ороб а 5 ст., після ДТП (пош оджена передня ліва частина). Ц. 1200 . о. Конта ти: 050 338-66-28. ВАЗ 2107, 2002 р. в., добром стані, рідна фарба. Конта ти: 098 250-80-94.

ЛУАЗ

продам

ВАЗ-2109, 1991 р. в., нефарбований, один власни . Конта ти: 050-702-89-35

ВАЗ 21063, 1990 р.в., сірий, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 595-45-48

ЗАЗ-Ланос, 2011 р. в., застрахований КАСКО «Лю с» омпле тація, або на виплат 900 рн./міс. Терміново. Конта ти: 050-637-38-25, 098-706-50-40

МІСТО МІСТО ЛУЦЬК І.-ФРАНКІВСЬК (0332), (03322) (0342)

ВАЗ-2109 та ВАЗ-21010 по запчастинах. Конта ти: 050-558-51-16

Форд Ес орт, араван, білий, після ДТП з до . 800 .о. Конта ти: 097 767-63-24.

Форд Оріон, 1988 р. в., сірий, 1.6 Д, седан. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 537-91-43.

Автомобіль на та сі, роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: (067) 114-52-80

ВАЗ

Форд Ес орт, білий, седан, до 90 р. без до . Конта ти: 097 767-63-24.

Форд К р’єр, білий, 1996 р.в., дви н 1,8 дизель. Хороший стан. Або обмін з доплатою. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 067 768-02-66.

(098)

В А З 21043, 2002 р.в., 1,5, бензин, в хорошом стані, синій, пробі - 75000 м. Ціна: 3700 y.o., тор . Конта ти: (050) 265-22-20

Форд Ес орт ніверсал, 1,4 ар., 85 р.в., білий, на ход . Ц. 1800 .о. Конта ти: 098 882-71-21.

Форд Конс л, 1976 р.в., 2.3 арб., в добром стані, м зи а CD, MP-3, USB, сабб фер, тон. ві на, ш іряний салон, л/дис и, ц/з, тюнін . Ціна: 5250. Конта ти: 063 848-27-73. auto.ria.ua/auto_ford_4182408.html

Конта ти:

ВАЗ-2108, 1989 р. в., білий, дви н та зов після апремонт . Ціна: 2500 . о. Конта ти: 096-622-64-06

Форд Ес орт 1.4 бензин, на запчастини з до ментами. Ціна: 900 .о. Конта ти: 096 784 47 17.

Форд Коне т, 2005 р. в., пасаж., білий, 1.8 ТДІ, щойно при наний, обі рів передньо о та задньо о с ла, в ідеальном стані. Ц. 10200 . о. Конта ти: 050 013-97-86.

Конта ти:

ВАЗ-2105, 1983 р. в., червоно о ольор , після апремонт . Конта ти: 050-519-58-13

ШКОДА

99 тис. м ма нітола и, тюнін . 734-68-72.

Форд Коне т 1,8, щойно при наний, білий, онд., ел. с лопід, 2006 р., нім. Конта ти: 099 346-68-30.

ЗАЗ Таврія або Слав та. 43-46-47, (097) 068-21-05 УАЗ.

ЗАЗ-965, 1962 р. в. Ціна: 230 . о. Конта ти: 098-077-96-90

Л АЗ-969-М, Волинян а, 1991 Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00

. о.

ВАЗ 21063, 1985 р. в., зелений, добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 098 536-72-08.

ментів. Конта ти:

4.2.10. Оренда

Фоль сва ен Кадді 2008 р. в., 2.0, проб. 110 тис. м, дизель, білий, ори інальний пасажир, ABS, ESP, ABD, еле тропа ет, си н., ц.з., борт. омп., ондиц., аражне збер., небитий. Ціна: 13800 .о. Конта ти: 097 317 29 79.

Фоль сва ен Пасат Б2, потр. осм. рем., 87 р.в. 2100 .о. Конта ти: 099 735-45-16.

ВАЗ-2103, 2107. Конта ти: (097) 305-83-14

ГАЗ,

. о.

Л АЗ-969 М, 1991 р. в., 1,6 дизель. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 066-621-73-39

ВАЗ 2121, Нива. Конта ти: (097) 662-67-28

Мос вич 380-03-35

ГАЗ, Побєда, в ори іналі. Ціна: 1150 Конта ти: 098-077-96-90

ЗАЗ

Х о н д а Консерто, 1993 р.в., 1.5 бензин, темно-зелений марм р, нормальний стан. Ціна: 4350 .о. Конта ти: 096 944-37-84, Тарас.

Фоль сва ен ольф 2, 88р.в, 3 дверний, білий, 1.6, бензин, титани р14, си налізація, центральний замо , м зи а, нова ходова. Ціна: 3200 .о. тор Конта ти: 096 106-41-72

ВАЗ 2106, добрий стан, 1983 р. в. 1200 Конта ти: 067 888-61-35.

ЗАЗ

ХОНДА

Опель Оме а В CD версія, в добром стані, ондиц., ел. дзер ала, 4 ел. с лопід. та ін., не нилий, орозії по зов нема, зов оцин ований, салон чистий, поміняно ремінь ГРМ та роли и та ін. Ціна: 6200. Конта ти: 097 333-81-15, 050 853-90-97. ostgold@ukr.net

25

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№9 від 14 березня 2012 ро

В А З 2107, 2005 р. в. відмінном Конта ти: 093 807-58-46.

стані.

ВАЗ 2107, білий, 1991 р. в., аз-бензин. Ціна: 1700 . о. тор Конта ти: 066 373-66-86. ВАЗ 2108, 1987 р. в., добром стані. Ц. до овірна. Конта ти: 098 253-47-97. ВАЗ 2108, 1990 р. в., червоний, 1.3, 4-ст КП. Конта ти: 067 755-92-59. ВАЗ 2108, 1993 р.в., 1,3 арбюратор, бензин, світло-бежевий, КП 5-ст., апремонт зова, поміняне масло, фар оп, лю , ідеальний стан. Ціна: 3450 .о., тор . Конта ти: 066 814-55-44 ВАЗ 2108, 1997 р.в., дви н 1.50, пробі 57 тис. м, CD, MP3, а сти а, ма нітола, тон. с ло, фар оп, задовільний стан, 5- ст. КПП. Є невели і нюанси по зов , дви н та КПП в добром стані. Терміново! Ціна: 3300, тор . Конта ти: 099 202-13-22, 097 770-60-26. ВАЗ 2108, на ход , терміново. 1800 Конта ти: 097 767-63-24.

. о.

ВАЗ 2109, 1991 р. в., червоний, 1.3, Ц. 2700 . о. Конта ти: 096 667-24-28, 066 383-14-58. ВАЗ 2109, 99 р. в., 1.5, 5-ст. КП, біло о ольор , при наний з Німеччини. Конта ти: 067 960-98-97. ВАЗ 2109, вишневий, 1995 р. в. Ц. 3000 . о. Конта ти: 099 321-96-52, 096 919-83-77. В А З 21093і, 2004 р.в., синій металі , встановлено ГБО, пробі 90000 м. Можливий тор . Ціна: 4800 .о. Конта ти: 066 986-36-28. В А З 21098, 1.6, синій, 2011 р. в., можл. розтермін вання. Конта ти: 099 217-00-72. ВАЗ 21099, 2002 р. в., зелений мет., добрий стан. 3900 . о. Конта ти: 098 523-88-05, 099 095-16-41.

ВАЗ 21099, 1.6, від завод виробни а, під виплат від 703 рн/міс. Кас о в подар но . Конта ти: 099 444-73-40. ВАЗ 2101, 1981 р. в., 5 ст. КП, сидіння від Форд, на ход . Ц. 9000 рн, тор . Конта ти: 096 477-68-79. ВАЗ 2101, ід. стан. пробі 137 тис/ м, 1977 р. в., 2000 . о. Конта ти: 097 809-52-85. ВАЗ 21011, 1975 р. в., 1.3, добром стані, білий на ход . Ц. 1000 . о. Конта ти: 096 118-95-65. В А З 21015, 2003 р.в., світлий металі , титани, пробі 134 тис, рідна фарба. Ціна: 4900 . о. Конта ти: 099 290-73-46. ВАЗ 21015, 2006 р. в., чорний, тит. дис и, пробі 72 тис. м, тит. дис и, м зи а, сабв фер, в ідеальном стані, не битий, не фарбований або обміняю на дешевше авто ВАЗ 2108, 2109 з доплатою. Конта ти: 097 679-08-21.

ВАЗ 21099, 2004 р. в., 1.5, сірий металі , пробі 92 тис. м, добром стані. Ц. 4600 . о. Конта ти: 096 407-54-28. ВАЗ 21099, 2005 р. в., 4800 . о. можливо під виплат , 50 % першо о внес . Конта ти: 067 424-08-54, 066 837-24-46. В А З 21099, білий, 1993 р. в., до овірна. Конта ти: 099 178-54-85, м. Кал ш. В А З 21099, фіолетовий, лю , си нал., ш іряний салон. можливий обмін на авто або ліс, дош . Конта ти: 097 254-01-29, 099 068-71-41. ВАЗ 2110, 2000 р. в., темно-зелений, добрий стан. 5800 . о. Конта ти: 71-41-41.

ГАЗ Вол а 24, 1977 р. в., після Конта ти: 097 431-89-81.

апремонт .

ВАЗ 2102, добрий стан, дви н після ап. ремонт , на ход . Терміново! Ціна: до овірна. Конта ти: 098 779-12-95.

Вол а 2410, 1996 р. в., бензин- аз, після ап. рем. дви на, в наявності додат овий дви н після ап. рем. Ц. до овірна. Конта ти: 067 961-07-89.

ВАЗ 2103, 1978 р. в., темно- оричневий, не нилий, на 900 .о. Конта ти: 096 866-71-21.

1.5, ход .

ГАЗ 24, 1974 р.в., дви н після апремонт , зов після по рас и. Ціна: 700 .о. Конта ти: 097 647-03-77.

ВАЗ 2103, бежевий добром стані. Ц. 1500 . о. Конта ти: 098 347-23-12.

ГАЗ 3110, 2000 р.в., пробі 91000, в ідеальном стані. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 067 756-86-82. gon.nety@mail.ru

ВАЗ 2103, бежевий, добрий стан, 1500 . о. Конта ти: 097 628-03-89. ВАЗ 2104, 2007 р. в., 3800 . о. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41 ВАЗ 2104, 93 р. в., при наний з Німеччини, в У раїні з 1997 р. Конта ти: 097 460-67-98. ВАЗ 21043 ніверсал, 1.5 бензин, зелений, пробі 60 тис. м, 2005 р. в., 5 ст. КП, добром стані. Ц. 3750 . о. Конта ти: 067 386-07-46. ВАЗ 21043, 2000 р. в., фіолетовий, пробі 44 тис. м, аражне збері ання, 1 власни . Конта ти: 050 811-90-93. ВАЗ 2105, 1982 р. в., 1.3, білий, фар оп, добрий стан. 1800 . о. Конта ти: 099 317-91-26, 098 608-88-64. ВАЗ 2105, 1982 р. в., білий, добий стан. 1500 . о. Конта ти: 097 748-42-01. ВАЗ 2105, 1984 р. в., 1.6, ходова та зов після ап. рем., бежевий. Ц. 2000 . о.,можливий обмін на дорожче авто з доплатою. Конта ти: 050 434-28-46, 068 507-71-02. ВАЗ 2105, 1984 р. в., добром стані. Ц. 1500 . о. Конта ти: 050 941-18-21, 067 421-10-86. ВАЗ 2105, 1989, 5 ст п а, фар оп, хороший стан. Ціна: 2250, тор . Конта ти: 066 046-32-49 ВАЗ 2105, синій, 1985 р. в., добрий стан. 1550 . о. Конта ти: 099 553-92-94. ВАЗ 2106, 1977 р. в.,зелений, добром стані. Ц. 770 . о. Конта ти: 097 840-69-59. ВАЗ 2106, 1980 р. в., фіолетовий. Недоро о. Конта ти: 097 679-33-07. ВАЗ 2106, 1991 р. в., 1.3, 5-ст КП, ід. стан, після фарб вання. До овірна. Конта ти: 097 849-77-77. ВАЗ 2106, 1994 р. в., червоно о ольор , в добром технічном стані. Конта ти: 096 479-64-01.

Г А З - 2 4 , добрий 867-59-06.

стан.

Конта ти:

097

Г А З - 2 4 , чорний, добрий стан. Конта ти: 097 438-44-70. ГАЗ-2402, 2,3 дизель, зернозбир. омбайн Мойсей Фер юсон 307, жат а 3 м. Конта ти: 098 254-52-08. ГАЗ-3110, 2000 р.в., білий, аз. станов а, літні олеса. Конта ти: 097 438-44-70.

ДЕО Део Ланос, 2007 р. в., 1.4, си нал., 2 п льти, 2 лючі, автома нітола, тон вання, 2 омпле ти ми з дис ами (зима-літо). 1 власни , арний стан. 6800 . о., або обмін на б с з моєю доплатою. Конта ти: 066 194-56-31, Сер ій. Д е о Ланос, 1.5, недоро о. Конта ти: 099 449-50-10. Део Ланос, 2003 р. в., 1.5, добром стані, польсь а збір а. Конта ти: 050 150-79-34. Д е о Ланос, 2008 р. в., червоний, 1.5, підсилювач ерма, пробі 37 тис. м. Ц. 7600 . о. Конта ти: 050 338-66-28. Део Не сія, 1997 р. в., синій, 1.5 інже тор, добром стані. Ц. 5500 . о., тор . Конта ти: 066 562-20-87. Део Не сія, 1997 р.в., синій перлам тр, 1,5 і, добрий стан, 5500. Тор . Конта ти: 066 562-20-87. Део Не сія, 2005 р. в., 1.5 І, біла, МР-3, /п, 4 с лопідіймачі, добром стані. Ц. 5500 . о. Конта ти: 096 695-95-34. Део Сенс, 2006 р. в., пробі 86 тис. м, зелений металі , тит. дис и, добром стані. Ц. 5400 . о. Конта ти: 066 881-90-10. Део Сенс, 31000 рн. Конта ти: 093 438-04-35.


26

АВТОБУСИ ТА МІКРОАВТОБУСИ Д е о Сенс, Ланос, Форца 2011 р. розтермін вання. Конта ти: 099 069-41-54. Део Сенс, під виплат на ви ідних Конта ти: 097 043-24-60.

мовах.

Д е о Сенс, під виплат , 915 рн/міс., чорний. Конта ти: 099 642-51-20. Део Сенс, чорний, 2006 р.в., 5500 Конта ти: 096 948-83-31.

.о. Тор .

Део Ті о. 1997 р. в. дви н 0,8 л. зелений металі , мелолітраж а е ономна та маневрина тех-стан відмінний розхід 4л. /100 м. Ціна: 2650 Конта ти: 050 338-61-56.

№9 від 14 березня 2012 ро

Мерседес Спринтер-311, середній, висо ий, 2004 р.в., вантажний, небитий, нефарбований, хороший стан. Конта ти: (067) 709-61-07

ОПЕЛЬ ОПЕЛЬ ВІВАРО

МОСКВИЧ М о с в и ч 2141, 1992 р. в., 1.8 дизель, червоний, дви н від Форд Оріон, заводсь а станов а. Ц. 3000 .о. Тор . Конта ти: 067 296-25-71.

Фіат Д ато, 2011 р.в., хороший стан. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (067) 337-30-02

Мос вич-2140, 81 р.в., зелений, норм. стані. Конта ти: 096 274-17-05.

Мос вич-21412, білий, 1993 р.в., хороший стан. 1600 .о. Конта ти: 097 752-61-56.

ЗАЗ ЗАЗ Ланос, 1.5, 2011 р. в. Ц. до овірна. Конта ти: 099 444-73-40. З А З Сенс, 1.3, чорний. Конта ти: 099 444-73-40. ЗАЗ Слав та, 2008 р.в., 1.3 інж., проб. 9 тис. м, ранатовий, ідеал. стан. Конта ти: 095 820-03-44. ЗАЗ-1102 Таврія, 1992 р.в., 126 000 м, червоно о ольор , дви н та КПП від Fiat Uno. Після ДТП. Можливий тор . Ціна: 4250 рн. Конта ти: 063 616 32 60. R_Sokal@i.ua Запорожець-40, на ход , в ідельном стані. 1800 рн. Тор . Конта ти: 096 534-10-50. Таврія Слав та, зелений металі , 2000 р. в. 2000 . о. Конта ти: 050 818-12-58.

Опель Віваро, 1.9, 2002 р.в., вантажний, білий, щойно при наний, розмитнений 100%, без першо о облі , хороший стан. Ціна: 7500 .о.

УАЗ-459, добрий стан. Конта ти: 097 664-34-85. УАЗ-469, апрем., 88 р.в., фарбований, ам фляж, нова ма. Конта ти: 097 664-34-85.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Гідравлі в зборі до УАЗ Волинян а або ін. авто. Конта ти: 095 522 62 44, 067 454 13 77. Л а д а 21099, 2011 р.в., чорний ол., розтермін вання. Конта ти: 099 642-51-20.

ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР

т. (050) 52-92-720 Ш ода 1300, 1986 р.в., мі роб с, 1.2 бензин, поварена, пофарбована. Ціна: 700 .о.

РЕНО

т. (050) 540-74-27 s130677@ya.ru

РЕНО ТРАФІК Фоль сва ен Транспортер, 2.5tdi, вантажний, білий, хороший стан, щойно при наний, розмитнений 100%, на облі ще не ставився, ма симальна омпле тація, салон та перед 2003 р.в., в техпаспорті 1996 р.в. Ціна: 6700 .о.

УАЗ

УАЗ Волилян а. Конта ти: 067 960-78-40,

ФОЛЬКСВАГЕН

Опель Комбо, 1.3 дизель, 2003 р.в, біло о ольор . Конта ти: (067) 777-49-85, (050) 575-72-37

Таврія Слав та, темно-зелений, 2004 р. в., 1.2 ., добрий стан. Конта ти: 097 905-27-85, 063 589-66-77.

У А З -31512 (469) 1990 р. зелений, поварений, пофарбований, новий а м лятор, нова ма (болотяна (тра торсь а)), зроблені мости, мотор, новий тент, з до ментами проблем немає. Ціна: 2500 y.o., тор . Конта ти: 066 046 32 51.

т. (050) 529-27-20 Рено Трафі , 2007 р.в., 2,5 DCI, пробі - 66 т. м., /п ерма, б/ , ц/з, онд, під.сид., ш іра, фар оп, м льти ермо, бежевий Ціна: 17200 .о. т. (099) 291-26-99

СІТРОЕН СІТРОЕН БЕРЛІНГО

ЛУАЗ «Волинян а», 1986 р. в., 45 . с., на ход , робоча піч а. Ц. 9000 рн. Конта ти: 096 477-68-79.

ФОРД Форд К р’єр, 1998 р.в., 1,8 дизель. Конта ти: (050) 236-49-77 Форд Транзит, 1990 р.в., 2.0, аз-бензин. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (098) 307-06-20

4.3.12 інші Автоб с «Бо дан», 2011 р.в. Ціна: 39000 Конта ти: (067) 935-86-93

.о.

Ш ода 1300, 1986 р.в., мі роб с, 1.2 бензин, поварена, пофарбована. Ціна: 700 .о. Конта ти: (050) 540-74-27 s130677@ya.ru

Л АЗ, 93 р.в., апрем., тюнін , 1800 .о. Тор . Конта ти: 097 664-34-85. Чері Ам лет, 2011 р.в., розтермін вання. Конта ти: 099 642-51-20.

РЕНО ТРАФІК

Автобуси та мікроавтобуси 4.3.1. Продам МЕРСЕДЕС М е р с е д е с Варіо-814, 2006 р.в., 4,3 т рбодизель, б д а 35 б.м, в хорошом стані. Конта ти: (067) 709-61-07 Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2005 р.в., вантажний, ондиціонер, АВС, антиб с, вебасто, сервісна ни а, щойно при наний, відмінний стан. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

МЕРСЕДЕС

ШКОДА 1300

Фіат С до, 2000 р.в., 1.9 дизель. Ціна: 5200 .о. Конта ти: (097) 952-73-10

Мос вич-2140, зелений, КП від ВАЗ. Конта ти: 096 863-65-99.

4.3.13. К плю Пежо, Сітроен, Рено, вантажнопасажирсь ий. Конта ти: (097) 238-55-30

4.3.14. Обмін Форд К р’єр, 1998 р.в., 1,8 дизель на вантажний автомобіль. Конта ти: (050) 236-49-77

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам ГАЗ Газель, 2003 р. в., пасажирсь ий, аз/ бензин, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-025-44-71

МЕРСЕДЕС Мерседес-Бенц-507, 1993 р. в., вантажнопасажирсь ий. Конта ти: 097-749-74-71

ПЕЖО Пежо-Бо сер, 2002 р. в., 2,5 TDI, на запчастини. Конта ти: 050-804-02-06 Пежо-Е сперт, 1998 р. в., пасажирсь ий, 7 місць, 1.9 ТД, в хорошом стані. Конта ти: 097-810-33-60

Сітроен Берлін о, 1.9 дизель, вантажний, білий, відміний стан 2005 рв, щойно розмитнений. Ціна: 6000 .о. т. (050) 52-92-720 Сітроен Берлін о, 2000 р.в., зелений, вантажний. Ціна: 5 200 .о. Конта ти: 27-47-11, (096) 915-69-78

ФІАТ

ФІАТ Бо дан A-091, 2002 р.в., білий, місь ий. Ціна: 9500 .о.

Фіат-Д ато, 1989 р. в., ма сі, вантаж., /п, зелений, 2.5, дизель. Конта ти: 050-544-45-24

т. (050) 519-36-63

Фіат-С до, 1999 р. в., 1,9 TD, вантажнопасажир, білий, 1 власни . Ціна: 7000 . о. Конта ти: 050-539-56-43

МАН 16360

ФІАТ ДУКАТО

ФОЛЬКСВАГЕН Ф о л ь с в а е н Т-4, 1998 р. в., 1,9 т рбодизель, білий, щойно при наний, в хорошом стані. Ціна: 8200 . о. Конта ти: 063-824-75-40 Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 2.5, т рбодизель. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ФОРД Мерседес, 1996 р.в., онд., DVD, ретардер, ABS, білий, с лопа ет, webasto, батареї по салон , телевізор, мі рофон. Ціна: 39000 .о.

Фіат Д ато, 1996 р.в., 2,5ТДІ, пасажирсь ий, синій, ма сі. Терміново. Ціна: до овірна.

МАН 16360, 1992 р.в., ретардер, онд, DVD, TV, ABS, синій, webasto, мі рофон, спальни , холодильни , батареї опалення. Ціна: 28000 .о.

т. (093) 497-44-86

т. (067) 114-52-80

т. (093) 437-44-86

Форд-Транзит, 1986 р. в., висо ий, орот ий, пасажирсь ий, недоро о. Ціна: недоро о. Конта ти: 097-749-74-71 Форд-Транзит, 2005 р. вантажно-пасажирсь ий. Ціна: 8000 Конта ти: 099-433-99-70, Оле сандр

в., . о.

Форд-Транзит, сіро о ольор , ондиціонер, орот ий, низь ий, без пробі по У раїні, зареєстрований в м. Ковелі, Недоро о. Конта ти: 097-718-54-34


МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

ДАФ 95 ХF

МЕРСЕДЕС 815

продам

ФІРМА ПРОДАЄ ВАНТАЖНЕ АВТО РЕНО-КЕНГО, 2004 Р.В., 1,4, ДИЗЕЛЬ, БІЛОГО КОЛЬОРУ (ВАНТАЖНИЙ МАЛОТОННАЖНИЙ ФУРГОН), ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (093) 399-83-59, (093) 399-83-41

ФОЛЬКСВАГЕН

МЕРСЕДЕС Meрседес Віто вант. 109, 2007 р.в., ESP, ало енні фари, под ш а безпе и (аirbag), серво ермо, ц/з; лімат- онтроль, підсил. ерма, ел. с лопід, CD, MP3. Конта ти: 096 403-22-25. Meрседес Віто вант. 2008 р.в., ABS, ESP, под ш а безпе и, (аirbag), ц/з, ліматонтроль, піді рів дзер ал, підсилювач ерма, еле тропа ; м льтимедіа: MP3; фар оп, небитий, нефарбований. Конта ти: 050 720-11-14. Mерседес Віто Лон 111 вантажний, 06.2004 p. В У раїні з 11.01.12 ро . 6-ст пенева ороб а передач, ел. ві на, тахо раф, ори інальна ма нітола, зимова ма, ермо обтя н те ш ірою, 2 лючі, сервісна ни а. Д же арний стан. Знятий з облі . Ціна: 12850 .о., тор . Конта ти: 067 223-31-10.

ОПЕЛЬ Опель Віваро, 2002 р. в., сірий металі . 1.9 дизель, пасаж. Ц. 11500 . о. Конта ти: 050 670-23-90. Опель Віваро, 2003 р. в., 1.9 дизель, білий. Ц. 11700 . о. Конта ти: 050 670-23-90. Опель Віваро, 2004 р. в., білий., 1.9 ТДІ. Недоро о. Конта ти: 093 804-78-78.

ПЕЖО

ДАФ 95 XF, 2006 р.в., пробі - 598 т. м., повна омпл., синій, ТАХО + н/пр реф Pacton 98" Thermoking, осі BPW, тара 8700. т. (050) 339-75-12

ЗІЛ

Мерседес 815, 2004 р.в., пробі 425 т. м., /п, ц/з, нов.АКБ, нова ма., пневмо, ел.па ., під.сид., синій, 36 б.м., ідроборт. Ціна: 17300 .о.

ФОЛЬКСВАГЕН LT28

ІВЕКО

т. (093) 734-74-73 Фоль сва е н ЛТ-35, середній, висо ий, 2004 р.в., 2,5 ТДІ, вантажний, небитий, в хорошом стані. Конта ти: (067) 709-61-07

МАН 8180

Пежо Бо сер, вантажний, 1999 р.в., 2,5 тд, добрий стан. Ц. 6500 .о. Тор . Конта ти: 096 410-59-88.

т. (099) 640-96-00 Мерседес 818, 2004 р.в., пробі - 290 т. м., / п, ц/з, ABS, серво, б , під.дзер ., ре .сид, спальни , ел.па ., білий, автоном а, ідроборт - 1,5 т, перша реєстрація. Конта ти: (099) 640-96-00

Пежо Партнер, 02 р.в., пасажир, зелений, 5-двер., всі ві на. 7300 .о. Конта ти: 099 320-14-88.

Фоль сва ен Т-4, 1998 р.в., 1,9 т рбодизель, вантажно-пасажирсь ий, олір червоний. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 43-46-47, (097) 068-21-05

ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР

ГАЗ-2110, 1998 р. в., в хорошом Конта ти: 067-744-50-13

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен ЛТ-28, 1989 р. в., 2.4 дизель, білий, 13 місць, можливий обмін на мінівен, тра тор. Роз лян різні варіанти. Конта ти: 066 992-00-20, 097 353-56-95. Фоль сва ен Т 4, 2004 р. в., 2.4 Д, дов а база, щойно при наний, небитий, нефарбований. 10900 . о. Конта ти: 063 494-38-60. Фоль сва ен Т 4, вантажний, 2.5 ТДІ, 1997 р. в., чорний, щойно при наний. 8300 . о. Конта ти: 095 745-14-26 093 132-31-73

МАН 8180, 2004 р.в., пробі - 230 т. м., б , ABS, пневмо, р- онт, під.дзер ., ре .сид, спальни , п, ес, ел.па ., білий, довж. - 6 м, шир. - 2,4 м, висота - 2,4 м, щойно при наний. Ціна: 21500 .о. т. (067) 362-18-22

МЕРСЕДЕС МЕРСЕДЕС 1317

Фоль сва ен, 2006 р. в., щойно при наний, ма сі база. 19800 . о. Конта ти: 099 179-17-90.

ЗІЛ-138, аз/бензин, бортовий Ціна: 18000 рн. Конта ти: 098-066-29-46

т. (050) 779-88-82

ФОРД Форд Транзит, 1990 р.в., 2,5 дизель, вантажний, низь ий, орот ий, відмінна ходова, нова ма, новий а м лятор. К зов потреб є ремонт . Недоро о. Конта ти: (096) 698-98-33

ФОРД

ФОЛЬКСВАГЕН

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Мерседес 1317, 1997 р.в., пробі 420 т. м., нов.АКБ, бла итний, Frigoblock, +/-20C, 32 б.м., нова ма. Ціна: 17200 .о.

Мерседес Atego, 2003 р.в., пробі 310 т. м., білий, Thermoking, +/-20С, 20 б.м. Ціна: 20000 .о.

Автомобілі вантажні

ПЕЖО ЕКСПЕРТ С аніа R114, 2004 р.в., пробі - 830 т. м., повна омпл., синій, ретардер, +н/пр Lamberet, Carrier Maxima, осі BPW, дві роздільні холодильні се ції.

ГАЗ бортовий.

Конта ти:

(067)

т. (095) 771-61-44

Г А З 53, 1984 р.в., ф р он, аз-метан, бензин, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 194-50-05 Г А З 53, самос ид. Конта ти: 343-63-58, (098) 195-99-29

(097)

ГАЗ-3309, 2008 р.в., самос ид, дви н 245 т рбо, 50000 м пробі . Конта ти: (099) 924-90-70, (098) 294-65-05

ДАФ ДАФ 65 CF

УАЗ-3303, бортовий, 1985 р.в. Конта ти: (097) 428-97-65

Мерседес 1523, 2004 р.в., пробі - 370 т. м., /п, ц/з, ABS, серво, б , р- онт, під.дзер ., ре .сид., білий, 55 б.м., двері, спал а, автоном а, R19,5. Ціна: 24900 .о.

Пежо Е сперт, 2006 р.в., пробі - 121 т. м., ABS, імоб., б/ , /п, білий, щойно при наний. Ціна: 8200 .о. т. (067) 362-18-22

т. (099) 640-96-00 МЕРСЕДЕС 814

РЕНО РЕНО МАГНУМ

ДАФ 65 CF, 2004 р.в., пробі - 560 т. м., пневмо, ABS, серво, спальни , ел.па ., б , білий, ТАХО, центр змаз а, всі завантаження. т. (066) 033-83-66, (099) 058-77-70

Мерседес 814, 2006 р.в., пробі 250 т. м., ABS, /п, білий, холодильни Carrier HARIOS 350 +/ -30C, ТАХО. Ціна: 27000 .о. т. (067) 334-53-32

Рено Ма н м, 2004 р.в., пробі 630 т. м., ретардер, повна омпл., пневмо, центр. змаз а, ТАХО, всі за р з и, двері, 2 спал и, ма 60%. т. (066) 033-83-66, (099) 058-77-70

ЗІЛ-130. 2000 .о. Конта ти: 096 958-09-15. ЗІЛ-555, 90 р.в., самос ид орот ий, диз., дви н МТЗ 80, оюмін. тор . 3000 .о. Конта ти: 097 664-34-85.

КАМАЗ

З І Л - « о л о с п н и » ММЗ-554 М, бензин/ аз, 9 балонів, 1992 р. в., апремонт дви на, нова задня ма. Терміново. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 095-533-63-94

КамАЗ-55102, 91 р.в., абіна ха і, самос ид, добрий стан, спальни , обшитий, ма 80 %. Конта ти: 098 254-65-73.

ЗІЛ-« ол оспни », самос ид на 3 сторони, ммз-554м бензин/ аз 9-балонів,1992 р. в., пробі 1000 м, після ап.ремонт дви на, нова задня ма, хороший радіатор, а м лятор. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 095-533-63-94

МАЗ 53371, бортовий, 1992 р. в., можл. обмін на б с. Конта ти: 097 749-11-36.

З І Л - 1 3 0 , бежево о 050-860-19-81

ольор . Конта ти:

МАЗ М А З - 5 0 0 на запчастини, можливо з до ментами. Конта ти: 096 748-87-76. С пер МАЗ 5551, 1992 р. в., КП від КамАЗ. до овірна. Конта ти: 067 856-35-27.

КАМАЗ КАМАЗ-5511, 1989 р. в., після апремонт , абіна зі спальни ом, борта нарощені, мех., 18 передач, всі синхрони нові, недоро о. Конта ти: 097-867-84-64

М е р с е д е с - В а р і о , вантажопідйомність 5 тонн. Конта ти: 050-748-74-79

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Вартб р , 1989 р. в., червоний. Ц. 1300 . о. Конта ти: 098 256-77-76. ГАЗ 3307 бортовий відмінном стані, ма та а м лятор нові. Ц. 2800 . о. Конта ти: 097 581-43-20. Газель бортовий, тентований, 2003 р. в., 2.9 І, аз-метан. Конта ти: 050 504-07-89, 098 523-21-40. ДЖАК, 2008 р.в., 2.5 дизель, вантаж., пробі 30 тис. м, д бль- абіна, бортовий. Ц. 47000 рн. Конта ти: 067 759-65-60. Жа , 2.5 Д, термоб д а, 2007 р.в., 90 тис. м, д же хороший стан. Конта ти: 098 900-79-22. ЛДВ Конвой ДАФ, 2004 р. в., бортовий, тент, довж зова 3.80. до овірна. Конта ти: 03430 4-51-84 ЛУАЗ «Волинян а», дов а база, бортовий, дви н до ВАЗ 2101, заводсь а зібр а, 5 ст. КП. Ц. 16000 рн. Конта ти: 096 477-68-79.

РЕНО

Тойота Кейс, 1985 р. в., 1.8 бензин. Ц. 2800 . о. Конта ти: 095 851-60-45.

Рено-Ма н м, з напівпричепом, 2000 р. в. Ціна: 32000 . о. Конта ти: 099-433-99-70, Оле сандр

УАЗ 3962, ф р он, 1992 р.в. Конта ти: 067 342-62-73.

ФОРД Форд-Транзит Конне т, 2008 р. в., сірий металі , 1,8 дизель, 66 Вт, ма сі-база, щойно при наний. Ціна: 12000 . о. Конта ти: 066-334-08-53

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам ГАЗ

ПЕЖО

4.4.1. Продам

ЗІЛ самос ид, дизель Д-240, орот ий, рейсовий стан. Ц. 40000 рн. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-74.

УАЗ 451 М, 1978 р. в., на ход , ЗІЛ 4502, бортовий, 1980 р. в., аз. станов а, ГАЗ 24, 19777 р. в., чорний, після апремонт . Конта ти: 097 431-89-81. У А З бортовий, 1978 р. в., добрий стан. Конта ти: 097 431-89-81. УАЗ-3303, 88 р.в., бортовий, ідеал. 3400 .о. Конта ти: 097 287-27-94. УАЗ-452 бортовий, 86 р.в., добрий стан. Конта ти: 050 433-17-72, 099 230-76-07. УАЗ-469, 30000 рн. Конта ти: 096 620-36-27. УРАЛ 4120 амазівсь ий дви н, лісовоз. Ц. до овірна. Конта ти: 066 722-13-11.

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання 4.5.1. Продам

ГАЗ 52 нормальном стані з до м. Дви н ГАЗ 53ю Конта ти: 097 641-87-83.

т. (067) 673-52-60 МЕРСЕДЕС 1523

ЗІЛ бортовий, тент, диз, 4.80 м. Кермов станов ЗІЛ. Конта ти: 067 783-21-04

КамАЗ 53212, 1982 р. в., бортовий, 10 т, 6 м зов, добрий стан. 8000 . о. Конта ти: 067 483-08-94.

СКАНІЯ R114

т. (067) 673-52-60

Фоль сва ен Т 4, ЛТ, до 2000 .о. Конта ти: 067 768-38-93.

Г А З 52, 364-22-34

Фоль сва ен-ЛТ-35, середній висо ий, 2005 р.в., 2.5ТДІ, нова ма, небитий заводсь а фарба АБС антиб с вантажний, відмінном стані, щойно при наний. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

МЕРСЕДЕС ATEGO

Форд Транзит, 01 р.в., 2.0 тді, 8 місць, орот ий, низь ий, 8200 .о. Тор . Конта ти: 067 660-83-27.

Форд Транзит, білий, олеса 15, 2.5 Д, 1992 р. в. Конта ти: 096 558-90-60

т. (050) 540-74-27 s130677@ya.ru

ЗІЛ 130 аз-бензин, бортовий, тентований, новий а м лятор. Конта ти: 096 814-81-07.

ЗІЛ-4331, дви н МАЗ, ГАЗ-5312, дизель. Конта ти: 097-527-17-04

МЕРСЕДЕС

Фоль сва ен ЛТ-28, 1989 р. в., 2.4 дизель, білий, 13 місць. Роз лян різні варіанти. Конта ти: 066 992-00-20

Форд Транзит, 88 р.в., 2,5 диз., вант./пас., синій. 3400 .о. Конта ти: 097 773-44-69.

лебід а, тя ач, овий автомобіль Ціна: 5700 . о. 096-476-90-60

Мерседес-508, термоб да, 4х2х2, дов а база, в/п до 5 тонн, хороший стан. Конта ти: 066-069-61-08

Мерседес 818, 2004 р.в., пробі 320 т. м., /п, ц/з, ABS, пневмо, серво, б , під.дзер ., спальни , білий, ТАХО, автоном а, перша реєстрація.

ЗІЛ ММЗ 554 М СПГ « ол оспни », 1988 р. в., аз-метан, бензин. Конта ти: 097 986-26-81,095 886-92-20.

ЗІЛ-130. Конта ти: 067 134-84-74.

МАЗ

Фоль сва ен Транспортер, 1997 р.в., 1.9ТД, жовтий, хороший стан. Ціна: 7000 .о.

4.4.19. К плю ГАЗ-3309. Конта ти: (098) 294-65-05

аз-бензин. Конта ти: 097

ЗІЛ-130, без до . Конта ти: 3-00-84.

МАЗ-53371, в хорошом стані, на ход , після апітально о ремонт , 2 спальних місця. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 097-752-12-56

Фіат Д ато вантажний 2001 р.в., 2.8 дизель, олір білий. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 095 219 53 58. Фіат С до, 2003 р.в., дов а база, 2,0 , сірий металі , в/п, аербе , ел. ві на, ел. дзер ала, м льти ермо, МР3. 10000 .о. Конта ти: 050 718-57-20.

стані.

ГАЗ-24, на ход . Конта ти: 099-669-86-12

МЕРСЕДЕС 818

ФІАТ

Газель пасаж, 476-28-35.

ЗІЛ ГАЗ

ЗІЛ-131, аз/бензин, можливий обмін на ле (б с) з моєю доплатою. Конта ти: 050-433-52-28,

Іве о-Ма ір с, 1987 р.в., 5 т, б д а м/п, потреб є незначно о ремонт , можливий обмін. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (067) 171-72-18

Мерседес 818, 2004 р.в., пробі 281 т. м., /п, ц/з, ABS, серво, б , під.дзер ., срібний, ТАХО, спал а, автоном а, на першій реєстрації.

продам

ЗІЛ

Фоль сва ен LT 28, 2003 р.в., 2,5 TDI, пробі - 196 т. м., /п, ц/з, ABS, ес, ASR, серв. н., білий. Ціна: 12800 .о.

Г А З - 6 9 , добрий стан, металевий зов, війсь ові мости, металева б да, салон Опель. Конта ти: 097 664-34-85.

Газель, висо а, вантажно-пасаж, в/п до 3-т, аз-бензин. Конта ти: 093 970-19-73.

З І Л - 1 3 0 , бежево о ольор . Конта ти: 050-860-19-81, 097-218-94-84

МЕРСЕДЕС 818

ЗІЛ-130, самос ид, аз, метан, бензин, в хорошом стані. Конта ти: 68-07-40, (098) 750-86-61

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Г А З - 5 2 , без до ментів, самос ид, в робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-956-18-54, І ор

т. (098) 449-56-61

ЗІЛ-130, аз-бензин, бортовий, нова ма або обміняю на ле овий а/м. Конта ти: (096) 294-50-24

МАН

27

ВАНТАЖІВКИ, СПЕЦТЕХНІКА

№9 від 14 березня 2012 ро

ГАЗ 52 ф р он, на ход , а м лятор новий. Ц. 2200 . о. Конта ти: 097 581-43-20.

Автопричіп «З брьоно », 1991 р.в. Ціна: 1650 рн. Конта ти: (067) 454-84-72

ГАЗ 5204, дизель, заводиться з стартера, олеса в добром стані, добрий стан. Конта ти: 066 046-32-49.

ГАЗ-3507, самос ид. Конта ти: 868-96-61, (093) 441-08-98

ГАЗ 53 асенізатор (для ви ач вання аналіз. септи ів). Ц. 6800 . о. Конта ти: 097 581-43-20, 050 434-59-77.

Е с аватор ЮМЗ. Ціна: 25000 рн. Конта ти: (098) 440-43-15

ГАЗ 53 бортовий з дизельним дви до м. Конта ти: 096 141-72-60.

ном,

ГАЗ 53 дизель, бортовий, дви н після апремонт , 2200 . о. Конта ти: 096 384-03-08. ГАЗ 53, 1977 р. в., бензин аз-метан, зов ф р он, дви н після ап. рем. з до м. Ц. 1300 . о. Конта ти: 067 802-87-40. ГАЗ 53, 1989 р. в. Ц. до овірна. Конта ти: 098 582-37-38. ГАЗ 53, на з/ч. Конта ти: 097 478-58-38. ГАЗ 5312 самос ид добром стані, 1990 р. в., новий а м. Ц. 20000 рн. Конта ти: 098 835-40-02. ГАЗ 66 або до 256-77-76.

м. до ньо о. Конта ти: 098

ГАЗ 66, бензин, бортовий, робочий, Хмельниць а обл. Конта ти: 097 782-06-41.

(095)

Грабар и. Конта ти: (067) 170-55-96

Картопле опач КСТ-1,4. Конта ти: (097) 982-73-19 Комбайн 609-53-51

«Вольво».

Конта ти:

(097)

Косар и. Конта ти: (067) 170-55-96 Косар

тра торн . Конта ти: 68-02-67

КРАН «ПІОНЕР», В РОБОЧОМУ СТАНІ. КОНТАКТИ: (050) 375-02-01, (096) 530-54-12 К н війсь овий на а/м ЗІЛ. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63


28

АВТОСЕРВІС, АВТОЗАПЧАСТИНИ ментами.

Верстат прорізний для обріз и необрізної дош и. Конта ти: (098) 386-56-22 Верстат циліндровочний фірми «Іме с». Конта ти: (097) 837-76-79 Дис ов борон Фре ат БПД-4,2 стані. Конта ти: (067) 362-06-05

робочом

Р а л о для виорювання Конта ти: (067) 888-90-55

артоплі,

Тра тор Т-012 (098) 463-41-06

стані. Конта ти:

б дь-я ом

нове.

Причіп до л/а. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 656-53-32

Міст передній МТЗ-82, б/в. Ціна: 13500 рн. Конта ти: (095) 830-28-36 Мотобло «З бр», новий+пл , фреза. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 595-45-48

Пл -о ортач. Конта ти: 20-01-51, (097) 148-53-60 Пл

и. Конта ти: (067) 170-55-96

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Прес-підбирач «Сіпла». Конта ти: (067) 170-55-96

КОМБАЙН ЗЕРНОВИЙ

Прес-підбирач «Сіпма», на солом . Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91 Причепи до мотобло ів. Конта ти: (096) 121-72-76 Причіп для перевезення бджіл. Конта ти: (067) 417-28-50

продам 5- орп сний пл 066-931-49-20

,

льтиватор. Конта ти:

А б о обміняю на ле овий автомобіль землерийн машин ПЗМ-2, запчастини на базі тра тора Т-155. Ціна: 120000 рн Конта ти: Л ць 050-673-70-70 Автовиш ВС-22 1990 р.в, аз, бензин, на базі ЗІЛ-130. Ціна: 100000 рн Конта ти: Л ць 050-673-70-70

ПРИЧІП

Г м до тра тора 063-213-80-04, 77-20-58

МТЗ.

Конта ти:

Дис ов борон БДТ на тра тор Т-25. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 067-495-15-42 Дис ов борон Вомит льтиватор, до Т-40 (4000 050-674-63-26

Комбайн зерновий «Massey Ferguson», в хорошом стані.

Причіп, 1999 р.в., осі SAF, двері, штора, зс вний дах, ма 70-80%, пневмохід. Ціна: 10000 .о.

ПРИЧІП .о.

ПРИЧІП

К льтиватор (1800 рн.), пл (2000 рн.). Конта ти: 050-660-44-64, 096-789-35-53 К льтиватор до тра тора, в-во Китай, новий, недоро о. Конта ти: 096-919-31-06

Причіп, 2003 р.в., Carrier Maxima, осі BPW, дві роздільні холодильні се ції, тара 9000. т. (050) 339-75-12

Причіп, 1996 р.в., металевий, 26 б.м., осі SAF, пневмо, ма 425. Ціна: 10000 .о. т. (050) 339-75-12

Морозильн термоб д , 4х1,50х2, недоро о. Конта ти: 066-069-61-08

Сани інні оздоблені. Конта ти: 20-01-51, (097) 148-53-60

МТЗ-80, 1992 р. в. Конта ти: 050-860-19-81, 097-218-94-84

Сівал

МТЗ-82, 2008 р. в. Конта ти: 050-860-19-81, 097-218-94-84

«Нодет». Конта ти: (067) 170-55-96 Конта ти:

(067)

«Хатія». Конта ти: (067) 170-55-96

Т р а т о р саморобний, дви н від Т-40, зап с ПД-10, міст задній від ГАЗ-53, олеса задні від ЗІЛ-131/ Ціна: 2000 .о. Конта ти: (096) 916-75-17 Т р а т о р саморобний. 988-50-38

Конта ти:

(097)

Тра тор Т-25, осар и тра торні, обприс вачі, артоплесаджал и та ін. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

Причіп, 1998 р.в., Thermoking, осі BPW, тара 8700. т. (050) 339-75-12

Міні-тра тори, б/в, з фрезою, в-ва Японія; надаю посл и по ремонт тра торів. Конта ти: 050-647-35-40

М Т З - 8 0 , 1984 р. в., в хорошом Конта ти: 096-459-17-69

Сівал

ПРИЧІП

Міні-тра тор, власно о виробництва, ( вадраци л), із пл ом, дви ном З і Д, 1-цилідровий. Ціна: 7500 рн. Конта ти: 066-968-23-36

П р и ч і п - д а ч . Ціна: недоро о. Конта ти: (099) 114-15-16

Сівал «Се стен». 170-55-96

стані.

Навісний льтиватор до мінітра тора, новий. Конта ти: 096-919-31-06 Пл , до 72-75-04 Пл

оней, 1- орп сний. Конта ти:

. Конта ти: 70-05-27

Прес Форшріт-545. Конта ти: 098-922-28-86 Причіп 2ПТС-4. Запчастини до тра тора Т-40АМ. Конта ти: 095-406-28-00 Причіп до тра тора 2 ПТС 4. Конта ти: 067-495-15-42 Причіп, до ле 050-169-06-60

ово о а/м, новий. Конта ти:

Т р а т о р Т-74, сеничний, з навісним пл ом П-4-35. Конта ти: (096) 415-81-22, (097) 392-03-15

Саджал артоплян сн-4б (на 4 ряд и), стан хороший, повністтю омпле тована Ціна: 15000 рн. Конта ти: 067-712-91-72, 095-050-90-55

Тра тор, вир-во Хар ів, Т-012, в хорошом стані, можливий обмін. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Тра тор Т-150, 1992 р. в., в хорошом стані, дис ова борона. Конта ти: 067-525-59-47

Тра тор, Японія. Конта ти: (067) 706-92-40

Тра тор Т-40 АМ, 1982 р. в. Ціна: 20000 рн. Конта ти: 067-495-15-42

Ф р он до ГАЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Конта ти: (099) 924-90-70 Цистерни залізничні, 63 м Конта ти: (097)553-13-49

в., 76 м

в.

Дис ов борон БДТ-3. 099-732-86-12, 71-93-22

Конта ти:

Еле тронавантаж вач. 096-275-61-41

Конта ти:

Причіп. Конта ти: 050-544-24-15

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам Е с аватор-навантаж вач «Карпатець», 1992 р. в., 4 овші, добром стані, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: 067 704-73-68. Міні-тра тори «К бота», в асортименті, 4х4, 10Кс-25Кс, фреза, б/в, в ідеальном стані. Конта ти: 097 460-13-91 МТЗ 80, старно о в-ва, або бмін на Т. 25, рам від е с аватора. Конта ти: 097 555-38-79. МТЗ-50 з рейферним навантаж вачем добром стані та причіп самос ид. Конта ти: 067 272-50-71, 03471 5-13-72. М Т З - 8 0 з причепом. 841-61-95, Міша.

Конта ти:

096

МТЗ-80, ма в хорошом стані (один сезон), р льова олон а нова, стартер новий (Чехія), в хорошом стані, до менти. Ціна: 6400 .о. Конта ти: 098 537-66-06. МТЗ-82, мала абіна, на ход з до м. Т-40 з вед чим перед ом. Конта ти: 097 641-87-83. Навантаж вач «Карпатець», 3 овші, робочий стан. Ц. до овірна Конта ти: 097 998-81-37. Саморобний тра тор. До овірна. Конта ти: 097 897-09-90. Саморобний, 102-94-52.

дизель.

Конта ти:

096

Т-16 на з/ч. Конта ти: 096 102-94-52.

Т-25, пл , льтиватор, Конта ти: 096 659-33-25.

відмінном

Комбайни зернозбиральні: Вольво, Клаас, Джон Дір, MF та інші; прес-підбирачі; артоплезбиральні омбайни, на замовлення з-за ордон . Конта ти: (0332) 21-02-44, 050-184-99-78

Пл 2- орп сний до тра тора. Конта ти: (097) 428-97-65

Е с аваторн станов ЄОВ4421 знята з КРАЗА, є все по запчастинах, олінвал (стандарт) Д-160 Конта ти: 050 606-78-16, 067 883-76-20.

плю

ЗерноочиснУ машинУ ОВС-25, стані. Конта ти: 067-384-18-47

Комбайн Форштріт-512, 1982 р. в., жат а 4 м, в хорошом стані, можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-526-88-41

Пл 2- орп сний до тра тора Т-25, Т-40. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

6.5.2.

Зернозбиральний омбайн МФ-87, в Млинівсь ом р-ні, абіна, жат а 2,5 м. Конта ти: 098-033-10-05

Картоплесаджал и, артопле опач и, артопле омбайни, осар и роторні, рабар и, пл и, льтиватори, дис ові борони, р нтофрези; обприс вачі 400-800 л; роз идачі міндобрив, прес-підбирачі. Тра тор Т-25. Конта ти: (03365) 2-10-23, 067-934-64-42, 095-155-36-66

т. (050) 805-88-97

Замін підвіс и автомобіля. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74

Т - 1 6 , 1992 р.в., р льове ер вання ідравлічне, встановлений зілівсь ий ба для ідравлі и 10 л, вал відбор пот жності і бло вання оліс працює, дви н зроблений 2011 р. Василь. Ціна: 2600 .о./ 20800 рн. Конта ти: 097 734-44-48. vbilan85@mail.ru

Зернозбиральний омбайн Джондір932, хороший стан. Конта ти: 097-408-44-09

МОТОБЛОКИ «ЗАРЯ». МІНІ-ТРАКТОРИ «СІНТАЙ», «ДОНГ-ФЕНГ», «ДЖИММА» ТА НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ. ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ. ПРОДАЖ, РЕМОНТ, ГАРАНТІЯ. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (097) 891-37-66 Навантаж вач вил овий. Ціна: до 3000 Конта ти: (098) 433-70-07

(12000 рн.), рн.). Конта ти:

Зерновий омбайн «Жондір-952» а та ож запчастини до а/м Зіл-138. Конта ти: 097-5693643

т. (096) 104-07-54

Е с аватор-навантаж вач ПЄА-1.0 «Карпатець», 1987 р. в. Ц. 6800 . о. Конта ти: 096 939-81-71.

Причіп. Конта ти: 050-544-24-15 vova68@yahoo.com vova68@yahoo.com

ово о а/м. Конта ти: (096)

Кран баштовий КБ-308, КБ-403, недоро о. Конта ти: (098) 386-56-22

ПЛМ 3.4. Конта ти: 22-62-76

Тра тори: Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ-60, МТЗ-80, -82УК та ін. с/ техні а. Конта ти: 050-529-91-69, 050-232-22-12, 098-548-80-46

Причіп до ле 735-14-04

Е с аватор, 1.5 б.м., на сеничном ход . недоро о. В оренд не менше місяця. Конта ти: (098) 386-56-22

Пл , 2- орп сний, до тра тора. Конта ти: 27-87-56

Замін альмівних олодо . 46-06-06, (093) 312-32-74

Міні-тра тор. Конта ти: (097) 363-11-83

4.5.4. Оренда

Пл

Е с аватор Атлас 1404, 1990 р. в. Ц. 18500 . о., тор . Конта ти: 096 447-34-76.

Японія.

Лавет , причіп для перевезення авто. Конта ти: 097-191-32-45

Тра тор трельовочний для за отівлі ліс ТТ-4. Конта ти: (098) 386-56-22

Міні-тра тор Т012 з обладнанням. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Конта ти:

Тра тор, в-ва 099-756-81-35

4.5.2. К плю Автопричіп на ресорах з до Конта ти: (097) 988-50-38

№9 від 14 березня 2012 ро

Тра тор Т-25. Конта ти: 050-689-77-48

Тра тор ЮМЗ, 1999 р. в., або обміняю на ле овий, вантажний а/м, чи б с, автоб с, або на дач , б дино в селі. Конта ти: 063-213-80-04

артопле опач

.

Т-25. Конта ти: 096 102-94-51, 096 102-94-52. Т-40, 2100 .о. Конта ти: 066 050-16-52.

Міні-тра тори (Японія) «К бота», «Янмар», «Мітс бісі» пот жність 12-46 л.с, а та ож пл и, льтиватори, сівал и, осар и та інша с/ техні а. м.Чернівці. Конта ти: 097 022-67-84. 050 721-72-36, 097 645-50-39. Авто ран в/п 6 т на базі ГАЗ 53 без до м. Ц. 24000 рн. Конта ти: 067 343-09-05. Боч нерж. на 5 т, харчов на ЗІЛ, КамАЗ, мотопомпи УД-1, УД-2, ран-бал механ. на 2 т, оприс вач тепличний на 400 л. смт. Бо ородчани. Конта ти: 03471 5-13-72, 067 272-50-71. Газоно осар 751-34-79.

, б/в, 500 рн. Конта ти: 093

Ел. тельфер в/п 2 т, Бол арія, новий, ел. дви н 30 вт. Конта ти: 098 861-18-77. Жнивар ЖВП-6, ЖВП-4,9, ЖВН-6. Рiпа овий стiл ПР до омбайнiв. Пристос вання ПС для збор соняшни а. Вiзо для жниваро . Пристрiй для збор соi (Flex). Конта ти: 71108,Пролетарс ий пр,90 061 535-20-50, 050 613-91-69. adbrd030@zp.ukrtel.net karpachev.prom.ua/ З / д цистерни на 63 м Конта ти: 067 553-13-49.

б, 73 м

Кран баштовий КБ 405, 1989 р. в. Ц. 190000 рн. Під ранові шляхи довж. 60 м-100 рн/ м по . Конта ти: 050 906-77-09. Кран баштовий КБ-308, 89 р.в., 160 тис. рн. Під ранові шляхи, 100 м, по онний 500 рн. Конта ти: 099 191-74-51. К льтиватор до МТЗ, ЮМЗ, 3 борони. Конта ти: 098 920-38-64. К льтиватор саморобний до тра тора Т-25,35,40, шир. 2,1, 7 стріло , 3 борони, на металевих олесах. Конта ти: 098 977-48-32. Навантаж вач «Карпати», роб. стан, 3 овші. Ціна: до овірна Конта ти: 097 998-81-41 Нові пот жні мотобло и, дизельний дви н, водяне та повітряне охолодження. Від 4 до 16 /с, чав нні дви ни, я ість, арантія наявність з/ч. Причепи до мотобло ів, адаптори, пл и, під ортачі, артопле опачі, артоплесаджал и та ін. Конта ти: shuny.moto@mail.ru 067 470-66-19, 095 634-78-75. Обприс вачі, роторні осар и, рабар и, преспідбирачі, тра тори Т-25, артопле омбайни, артопле опач и, пл и, льтиватори та ін. с/ техні а на замовлення, достав а за домовленістю. Конта ти: 050 690-59-83, +48503346252 096 680-95-90, 098 974-44-18. Оприс вач тепличний, перес вний, еле тричний, новий на 100 м. Конта ти: 067 272-50-71, 03471 5-13-72.

с. Тарновиця, Конта ти: 097

Пл 2- орп сний ПЛЖ-2-25 до тра тора Т-25, Т-40. Ц. 4000 рн. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-74.

Т-74 б льдозер сеничний, 1982 р. в. Ц. 2000 . о. Конта ти: 096 939-81-71.

Пл и, осар и, льтиватори, рабар и, саджал и, опач и. Конта ти: 096 102-94-52, 096 102-94-51.

Т-40, пл , причіп. Тисмениць о о р-н . 994-36-67.

Т-74, справний, з до . Конта ти: 067 756-69-83, 066 161-17-03.

С/ техні нов та б/в, а та ож тра тори. Конта ти: 096 102-94-51, 096 102-94-52

Тра тор б льдозер ДТ-75, роб. стан, можл. на запч., зов для 1-вісьно о причепа. Конта ти: 067 134-84-74.

С/ техні , привезен з Польщі: артопле омбайни «Анна», тра тори, преси, та інш с/ техні а. Конта ти: 066 164-94-68. 097 474-22-11, 097 474-22-72

Тра тор сеничний ДТ 75. 22000 Конта ти: 097 897-09-90.

рн.

Ю М З 6 з вели ою абіною, на стартері, новий а м лятор. Ц. 5000 . о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74.

С/ техні : артопле омбайни , преси-підбирачі, пл и обертові, саджал и 2-4-рядні, млини, артопле опачі, осар и, льтиватори, раблі та ін. с . техні . Недоро о. Конта ти: 067 334-26-37, 096 742-46-23, 066 882-73-46.

ЮМЗ на з/ч. Конта ти: 096 102-94-52, 096 102-94-51.

Сівал б ря ов 12-ряд ов , Конта ти: 097 948-25-92, Роман.

Ю М З , вели а абіна, Конта ти: 098 531-01-81

Сівал

ЮМЗ 1990 р. в., вели а абіна, знятий з облі . 3200 . о. Конта ти: 096 611-95-99.

добрий

стан.

Ю М З , добра ма. зроблений дви Конта ти: 097 302-92-23.

н.

ЮМЗ, причіп. Конта ти: 097 759-69-73. ЮМЗ-6 з вели ою абіною на стартері з пл ом та льтиватором. Ц. 6000 . о. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-74. Зернозбиральні, б ря озбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі та ін., можлива достав а, част ове редит вання, міжсезонні зниж и. Конта ти: 050 924-26-13. Комбайни артоплезбиральні, прес-підбирачі, омбайни зернозбиральні іноземно о в-ва, запчастини до них, нові та б/в. Конта ти: 050 846-21-59, 098 630-66-00 Зернозбиральний «Клаас Домінатор-105», візо , січ арня, жат а 5 м. На з/ч. Конта ти: 067 704-73-68. Зернозбиральні: «Вольво», «Клаас», «Джон-Дір», «Массей Фер юсон», артоплезбиральні, прес-підбирачі, на замовлення з-за ордон , можлива достав а. Конта ти: (0332)21-02-44, 050 184-99-78. Клаас Домінатор 85 на з/ч. Конта ти: 098 637-11-47. Клаас Компа т. Конта ти: 098 637-11-47. Комбайн зернозб. Вольво-830. Конта ти: 067 262-02-10, 099 193-07-43. Комбайн СК 5, Нива, добрий стан. Ц. до овірна. Конта ти: 050 286-73-15 СК5, робочий стан, 3000 748-87-76.

.о. Конта ти: 096

плевмо.

б ря ов . Конта ти: 096 629-28-17.

Автосервіс

ЮМЗ, недоро о. Конта ти: 096 783-01-23.

Замін ременя ГРМ. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74 Замін технічних рідин, фільтр ючих елементів. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74 Заправ ондиціонерів. 46-06-06, (093) 312-32-74

4.6.1. Пропон ю

Професійне встановлення си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під., автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 АВТОМОБІЛЬНЕ ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА. ПРОШИВКУ ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ПІД ГАЗ. КОНТАКТИ: (067) 360-75-15

Конта ти:

Комп’ютерн діа ности еле тронних бло ів правління. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74 Перевір та ре лювання та встановлення світла фар. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74 Промив інже тора, форс но . Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74 Проточ альмівних дис ів. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74 Ре лювання розвал -сходження. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74 Ремонт та омпле сне обсл ов вання всіх маро автомобілів, з ви ористанням найс часнішо о обладнання. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74

Автозапчастини

б.

Контровантажі до МТЗ ЮМЗ, 4 шт. і ріплення або обміняю їх на онтровантажі до Т-25. Конта ти: 097-711-38-42, 096-150-49-95 vasya.ment.77@mail.ru vasya.ment.77@mail.ru

Конта ти:

4.7.1. Продам

Дви н до а/м Опель Оме а, 1995 р.в., із навісним. Ціна: 800 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

Дви н до а/м Фоль сва ен, 1993 р.в., 1,8 моно, в хорошом стані. Ціна: 250 .о. Конта ти: (067) 970-73-59

Запчастини до а/м Фоль сва ен Венто. Конта ти: (067) 970-73-59 Автозапчастини до а/м Мерседес 609-814. Конта ти: (067) 349-11-75 Автозапчастини. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74 А м лятори. Конта ти: 63-08-52, (067) 364-09-95 Ба ажни 68-33-19

автомобільний, б/в. Конта ти:

Бал задньо о мост до а/м «Газель». Конта ти: (050) 559-83-17 Бампер до а/м 68-37-71, 68-39-29

Крайслер.

Конта ти:

Бло дизельний 2.0 до а/м Форд Е онован. Конта ти: (050) 559-83-17 Бло дизельний до а/м Мазда. Конта ти: (050) 559-83-17 Бло циліндрів до а\м Мос вич. Конта ти: (067) 587-76-27 Вал арданний до КамАЗ-5320. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 180-58-97 Вал арданний задньо о мост до ГАЗ-52. Конта ти: 62-68-22, після 17.00 ГАЗ 53, на запчастини. Конта ти: (067) 607-32-59 ГАЗ 53, по запчастинах. 68-07-40, (098) 750-86-61

Конта ти:

Генератор до а/м. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Г м R14C. Ціна: 1000 64-83-65, (067) 296-52-86 Г м

рн. Конта ти:

Р-15, б/в. Конта ти: (095) 545-39-03

Г м , б/в, 280, 260, КАМАЗ, ЗІЛ. Конта ти: (098) 898-89-74 Дверцята до а/м Ланос, 2 шт., сторона водія, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 595-45-48 Дви н до а/м Мос вич, хороший стан. Конта ти: (097) 305-83-14 Дви н до тра тора Т-25. Конта ти: (067) 601-16-12 Дви

н УД-25. Конта ти: (097) 988-50-38

Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Дис з мою до а/м Мерседес Спринтер, Фоль сва ен ЛТ-35, відмінний стан, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-27-69, (067) 903-01-72 Запчастини до а/м А ді-80. Конта ти: (097) 988-50-38 Запчастини до а/м ГАЗ-63. Конта ти: (098) 275-54-85 Запчастини до а/м Мос вич 2141. Конта ти: (098) 517-80-99 Запчастини до а/м Форд Та нос, 1980 р.в.: апот, арбюратор. Конта ти: (097) 443-71-36 Запчастини до ВАЗ 2104, 2105. Конта ти: (067) 587-76-27 Запчастини до іномаро . Конта ти: (096) 607-56-26 Карбюратор до а/м ВАЗ 210507, відмінний стан. Конта ти: (098) 517-80-99 Колеса з віссю до причіпа. Ціна: 200 Конта ти: (097) 612-38-17

.о.

Колесо заднє до тра тора Т-25. Ціна: 200 .о. Конта ти: (097) 612-38-17

АВТОСКЛО. ЗАМІНА, РЕМОНТ, ПРОДАЖ. СКЛО В НАЯВНОСТІ НА ВСІ ВИДИ АВТО. КОНТАКТИ: 43-30-20, (067) 660-84-43

Компле т орінних та шат нних в ладишів до ГАЗ-53. Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Компле т поршневих ілець до ЗІЛ-130. Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Компле т ресорних пальців, в зборі, до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: (067) 607-32-59 Компле т шат нів поршневих до ЗІЛ-130. Конта ти: 62-68-22, після 17.00


АВТОЗАПЧАСТИНИ

№9 від 14 березня 2012 ро Д о КамАЗ: поршні, шат ни, шина (11.00-20/300-508 нова), шини 185/80 R14, на лад и на альмівні олод и, енератор Г288Е (28V, 47A), фари, дзер ала, вп с ні і вип с ні оле тори, орзина. Конта ти: 096-725-48-20 Д о Опель-Кадет, 5-дверний, сидіння. Конта ти: 099-337-25-65, 063-432-28-32 До Опель-Кадет, дви н 1,4і та 1,6 і, 2.0 і, без пробі по У раїні, арантія на встановлення. Конта ти: 099-337-25-65, 063-432-28-32 До ПАЗ: рейсори, КПП Конта ти: 097-604-90-04

та

інші.

Автошини зимові, шиповані, 207-75/ R-15 Winter Slalom, в-во Франція, 4 шт. Конта ти: 098-320-42-76

Короб збор пот жності до ГАЗ-3309, самос ид, ідророзподільни , ідропідіймач. Конта ти: (098) 294-65-05

Автошрот: запчастини до а/м Рено, б с, Опель-Мовано, Опель-Віваро. Конта ти: 097-527-17-10, 099-270-06-00

Короб передач, ва м та інші запчастини до а/м ГАЗ 53. Нові. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 194-50-05

Ал отестер-брело -ліхтари HQ-AT20, новий з па ов ою та арантією. Конта ти: 066-266-08-25 serhiib@mail.ru

Ме афон- чномовець, автомобільний. Конта ти: 26-06-00

Ба ажни до Т-2. 067-361-25-22, 097-613-82-42

Конта ти:

Міст до навантаж вача передній та задній. Конта ти: (097) 988-50-38

Ба ажни на б с. 067-361-25-22, 097-613-82-42

Опель Ве тра, 1989 р.в., 2,0 бензин, по запчастинах. Конта ти: (063) 071-53-52, (097) 342-52-69

Ба ажни на дах до Конта ти: 067-289-24-20

Опель Ре орд, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: (096) 224-57-40

а/м

продам

Д о Ш ода-Фаворит, Феліція, Конта ти: 068-137-94-25

Фабія.

9 балонів на аз метан, 250 рн/шт. цистерн з бензовоза на олесах, дви н до Таврії, дви н до човна, абін до ГАЗ-52, 2 олеса до Таврії, зим. ма. Конта ти: 099 744-94-53.

Драбин в зов Конта ти: 25-43-74

Камаз.

А м лятор до ЗІЛ-190. Конта ти: 066 658-72-52.

Д о Фоль сва ен-Пассат Б-3. Конта ти: 097-231-12-17

Короб передач механічн до а/м Пасад Б4, 1996 р.в., 2.0. Конта ти: (098) 872-47-42, (066) 215-49-94

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

для

а/м

Б/в

олеса R13. Конта ти: 067 344-03-73.

Еле тродви н, 55 Вт, 985 обертів, не перемотаний, причіп 2ПТС 4, на запчастини, запчастини до ГАЗ-69, ороб а, передній міст та інше. Конта ти: 098-659-48-27

Балон 65 л, аз пропан, ор. передач, задню підвіс з ст пицями до ЗАЗ 968 М 40 .с. Конта ти: 096 740-42-62.

Запчастини до КАМАЗ: помпа, ПГУ і т. д. Конта ти: 050-672-24-04

В і с ь до причепів до ле ових а/м різні. Конта ти: 063 563-69-79, 050 624-97-15.

Конта ти:

Запчастини до Таврії-1102, 1990 р. в.: дви н 1,2л, КПП з мостом та ін. Конта ти: 096-991-71-11

Водонасос для миття авто. Конта ти: 75-92-88, 067 288-29-50.

Хюндай.

З а п ч а с т и н и , до Мерседеса. Конта ти: 050-702-89-35

Бло дви на Д-240, до тра тора МТЗ-80. Конта ти: 096-991-71-11

Запчастини, до Мос вича. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 050-702-89-35

Балони

азові. Конта ти: 098 526-54-13.

Вол на з/ч. Конта ти: 096 102-94-51, 096 102-94-52 Газ. балон, форс н и до самос ид. ЗІЛ Конта ти: 066

омпресор МАЗ, КаМАЗ, МАЗ, до менти до ЗІЛ самос ид добром стані. 502-45-68.

Бортов вісь, енератор, до омбайна Нива. Конта ти: 068-108-81-18

Зимов м Матадор, 185х65хR-14, 2 шт., б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 050-974-22-77

Брезент на чохол для авто. Конта ти: 25-43-74

Зимов м , 175х65, R-14, Конта ти: 097-645-13-78

ГАЗ-52.

Газове обладнання, б/в, в-ва Італії, пропан/б тан або метан, недоро о. Конта ти: 067-791-70-84

Зимов та літню м , на 16, два олеса, на 19,5. Конта ти: 050-101-15-28, 23-05-26

Рем омпле т ідроциліндра маніп лятора, «Фераррі». Конта ти: (067) 587-76-27

Газовий автомобільний балон пропан, під запас («таблет а»). Конта ти: 067-791-70-84

Кабін , до в омпле тована. 069-61-08

Сидіння передні до а/м Фіат Добло. Конта ти: 26-87-69

Гідроциліндри. Конта ти: 050-544-27-69

Колінвал до а/м КамАЗ, б/в, стандарт. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 067-768-38-93

Г м до Урал, 2 шт., для УАЗ 8,40х15, 5 шт., нові. Конта ти: 096 386-64-34.

Колінвал до а/м Мерседес-А тра. Конта ти: 067-768-38-93

Дви н 2108 об., КП, пробі 60000 м, 1500 рн. Конта ти: 068 143-31-06.

Колінвал до 067-305-66-10

Дви н Д 240, з т рбіною. 15000 Конта ти: 098 920-38-64.

П і д с и л ю в а ч альма ідрова мний до ГАЗ-53. Конта ти: 62-68-22, після 17.00 П с ач ПД-8 з ред (097) 988-50-38

тором. Конта ти:

Радіатор водяний до а/м Конта ти: 62-68-22, після 17.00

С ло заднє з піді рівом, тоноване, б/в до а/м А ді. Конта ти: (067) 587-76-27 С л о лівих передніх дверцят, тоноване, б/в до а/м Фоль сва ен. Конта ти: (067) 587-76-27 Стартер, енератор до автомобіля Wolksvagen Transporter T4 2.5 tdi. дешево Конта ти: (067) 189-36-70 Трансформатор зварювальний, пот жний, саморобний. Конта ти: (067) 587-76-27 Фіат Фіоріно, 2000 р.в., 1.7 дизель, по з/п, терміново. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06 Фоль сва ен, дизель, по з/п. Конта ти: (097) 162-90-17 Фоль сва ен Гольф на Конта ти: (098) 686-54-06

запчастини.

Фоль сва ен Пасат, на Конта ти: (098) 686-54-06

запчастини.

Фоль сва ен Т 2, на Конта ти: (098) 686-54-06

запчастини.

Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Шасі до ам ЗІЛ 130, без дви на. Конта ти: (050) 343-99-45, (067) 399-72-02 Шини, дис и до а/м ГАЗ 53. У хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 194-50-05 Шини. Конта ти: 63-08-52, (067) 364-09-95

4.7.2. К плю Автозапчастини до а/м УАЗ, ГАЗ 24: КПП, роздат , міст. Конта ти: (098) 799-87-79 Балони на аз метан, до вантажних авто. Конта ти: (095) 830-28-36, (097) 592-67-37 Еле тродви ни, моторед тори, балони пропанові, б/в, дельтер, вир-ва Бол арія. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 Еле тродви 363-13-74

ни. Конта ти: 68-02-67, (067)

Голов бло а до а/м Газель. Конта ти: 067-768-38-93 Голов бло а до а/м Тойота, Х ндай, Хонда, Кіа. Конта ти: 067-768-38-93 Голов бло а до а/м Газель. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 067-305-66-10 Голов бло а до а/м Тойота та Х ндай. Конта ти: 067-305-66-10 Голов б л о а, олінвал, т рбо, іномаро . Конта ти: 067-768-38-93

до

Дви н Д-65, до ЮМЗ. Конта ти: 063-213-80-04, 77-20-58, Анатолій Дви н до а/м Фіат, 2,5, т рбодизель, в хорошом стані. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 067-768-38-93 Дви

н до ІФА. Конта ти: 097-410-87-11

Дви н з навісним обладнанням та ороб передач до Мереседес-123, 2,0 дви н. Ціна: 650 . о., тор . Конта ти: 096-189-79-94 Дви н Іс з , до Опель-Ве тра, 1,7 т рбодизель, 1997 р. в. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00 Дви н, до а/м 050-074-63-44

Мос вич.

Конта ти:

Дви н, до човна Вітерець-8, в хорошом стані. Конта ти: 050-024-91-10 Дві зимові 185х65хR14, 097-768-98-12

шини Норд Фрост, з дис ами. Конта ти:

Дис и оліс, 4 шт., до Форд, діаметр 13, в добром стані. Конта ти: 050-063-84-74, 25-53-37 До а/м AUDI А-6, 1998 р. в., 2,5 TDI ; AUDI А-6, 1997 р. в., 2,5 TDI та 2,6 бензин; CHEVROLET LACETTI 2008 р. в., 1,6 бензин та 1,8 бензин; PASSAT В-5 1999 р. в., 1,6 бензин; TAYOTA CAMRY 30 2003 р. в., 3,0 бензин, Мерседес МL 163, 3,2 бензин, 2002 р. в. Конта ти: 099-251-32-95, 067-196-14-48 Д о а/м Авіа, 067-903-01-72

2010

р.

в.

Конта ти:

К зов до ВАЗ-2101, -21011, -21013, -2102. Конта ти: (096) 964-54-67

Д о а/м ВАЗ, передня бал а, енератор, оловний альмівний циліндр, півосі, поршні, ільця, олінвал, пр жини, в ладиші, недоро о. Конта ти: 095-219-78-62

Міст до а/м УАЗ, ГАЗ 24. Конта ти: (098) 799-87-79

Д о а/м Ж , 067-903-01-72

Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99

Д о а/м Л АЗ, 1991 р. Конта ти: 066-621-73-39

Ст пиці. Конта ти: (098) 799-87-79

Д о а/м Форд Фьюжн: фари, бампер, решіт а, передня панель (телевізор), рила, д в е р цята, еле тро ідропідсилювач, стартер, енератор, дзер ала та інше. Ціна: до овірна. Конта ти: 093-727-70-16

КПП до а/м УАЗ, ГАЗ 24. Конта ти: (098) 799-87-79

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам 2 бензинові дви ни Мерседес-Бенц 2,3 л., один першої омпле тації, др ий на запчастини, а та ож КПП, стартер та енеранор до них. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-378-35-80 Автомобільн��й чномовець ГУ-20Т, з технічною до ментацією, новий. Ціна: до овірна. Конта ти: 098-320-42-76

2009

р.

в.

рила,

олір

ха і.

МерседесКонта ти:

а/м.

шт.

508, 066-

Конта ти:

Колінвал, арданний вал, олов бло а до вантажної іномар и. Конта ти: 067-768-38-93 Компле т: рацію (Dragon SY-5430), антен і « ш ». Все в робочом стані, відмінний стан. Конта ти: 066-266-08-25 Компле т ючі до автоматичних та механічних КПП, ермові рей и, стартери та енератори. Конта ти: 096-275-97-11, 050-378-10-94 Компресор до а/м ЗІЛ. Ціна: 1000 Конта ти: 066-621-73-39

рн.

рн.

Дви н до ВАЗ 2106, робочий. Конта ти: 096 477-68-79. Дви н до ВАЗ 2109. Ціна: 300 Конта ти: 096 956-31-10.

.о.

Дви н до ГАЗ 3907, дизель, 4-цилінд. з КП. Ц. 10000 рн. Конта ти: 050 434-59-77. Дви н до ГАЗ 53, 1- омпле тації, б/ в+ ардан. вал+задній міст. Ц. 8500 рн. Конта ти: 050 434-59-77. Дви н до ГАЗ 53. Ц. 2000 098 835-40-02.

рн. Конта ти:

Дви

Пере ород , до вантажно о відсі Scudo, 2003 p. в., б/в. Ціна: 500 Конта ти: 098-231-88-24, Сер ій

Fiat рн.

Перехідні плити до Л АЗ, на встановлення дви нів ВАЗ, Таврія та Фоль сва ен-Гольф. Конта ти: 066-621-73-39

н до УАЗ. Конта ти: 096 748-87-76.

Дви н КамАЗ роз омле т: бло , олінвал, олов и, стартер, енератор, паливний насос, омпресор, /п. Конта ти: 067 344-58-87, 099 232-65-64. Дви н та рам до ГАЗ 69. Ц. 250 Конта ти: 067 971-83-46. Дви н УД 2. 3000 719-32-71.

. о.

рн. Конта ти: 050

Перехідн плит на встановлення дизельно о дви на Мерседес до а/м УАЗ. Конта ти: 066-621-73-39

Дви н, КПП, задній міст, до м до ВАЗ-011, Мос вич, інше. Конта ти: 097 479-64-30.

Причіп до ле ово о Конта ти: 050-169-06-60

Дзер ала до Газелі, 2 шт., новий зразо . Конта ти: 068 541-03-54, 54-17-69, 099 703-67-63.

авто,

новий.

Причіп до ле ово о авто. Ціна: 200 . о. Конта ти: 097-733-47-09, 099-085-21-87 Радіатор, паливний насос, навіс , дис и, м , до ЮМЗ, винт шлюзний, вентилятор № 5, запірн армат р , діаметр 40-100 мм. Конта ти: 096-686-64-36 С и д і н н я д о М і тц б і ші . Ц і н а : 1 0 0 Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00 С т а р т е р СТ- 3 6 2 ( 1 5 0 463101, 323702 (250 067-332-22-14

. о.

рн.), енератор рн.). Конта ти:

Стартер, до КамАЗ, передні рила, задні двері, до ГАЗ-24 ніверсал. Конта ти: 095-308-84-44

Дизельний енератор 36 Вт, дви н «Алтаєцт». Ц. 22500 . о. Конта ти: 050 434-59-77. Дис и 4 шт., протит ман и, ба ажни до Део Ланос. Конта ти: 067 495-19-02. Дис и до ВАЗ (15) нові, шини 175/70 Р13 б/в 4 шт., фари поварені нові до ВАЗ (15). Ціна: недоро о. Конта ти: 71-15-94, 096 690-18-46. Дис и ле осплавні 7.5 R 15 до УАЗ, Нива. Конта ти: 063 563-69-79, 050624-97-15. До Авіа, 09 р. в., Конта ти: 067 903-01-72.

Тахометр. Конта ти: 050-197-50-20

До ВАЗ 2106. Конта ти: 050 785-59-30.

Фіат-Добло, дви ни: 1.3 м льтіджет ма сі, 1.9d, 1.9jtd, 1.9м льтіджет. Конта ти: 050-678-85-48, 098-446-28-68

Д о ВАЗ зов, двері, апоти, ба ажни и Конта ти: 097 643-21-92, 050 227-70-32.

Фор оп, ба ажни , до Фоль сва ен Т-4. Конта ти: 063-824-75-40 Форс м и, тр б и висо о о тис до них, до Фоль сва ен-Транспортер Т-4, 65 Вт, 5 шт., б/в. Конта ти: 095-510-36-24

Чохли на автомобіль ВАЗ-2101. Ціна: 300 рн. Конта ти: 095-524-67-15

До КамАЗ: артер махови а, омпресор, насос ГУР, масляний насос, олов и циліндрів, штан и, болти олово , про лад и під ол ов и (нові). Конта ти: 096-725-48-20

Голов бло а, поршнев р п (срср), олінвал шліфований, махови , орзин зчеплення, орінний лист ресори (новий) для УАЗ-469. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 525-96-95.

Новий зов на автомобілі Маз-Камаз, самос ид, повний омпле т. Конта ти: 067-384-18-47

апот. Конта ти:

До ІФА, пл нжера, розпилювачі, серцевини т рбін до ТАТА (Еталон). Конта ти: 050-604-44-83

Голов бло а, олінвал, т рбін , іномар и. Конта ти: 067 768-38-93.

Дви н до ЗІЛ 131, з навісним. 6000 рн. Конта ти: 050 719-32-71.

Чохли на автомобіль «Део-Ланос» Ціна: 200 рн. Конта ти: 095-524-67-15

Д о Запорожця. Конта ти: 23-22-41

Гідроманіп лятор знятий з ЗІЛ 131. 20000 рн. Конта ти: 050 719-32-71.

К зови для іномаро , 1988-2000 р. в. Конта ти: 097-056-83-74

недоро о.

Д о ВАЗ-2101-2106. Ціна: Конта ти: 099-642-24-49 Д о ВАЗ-2106, 099-309-17-11

Конта ти:

4

Ш и н и до вантажних автомобілів, розм. від 240х508 до 320х508. Конта ти: 050-587-74-23, 050-197-07-80 Шини, до 063-213-80-04

тра тора.

Конта ти:

Фіат-Добло, дви ни: 1.3 м льтіджет ма сі, 1.9d, 1.9jtd, 1.9м льтіджет. Конта ти: 050-678-85-48 Зимов та літню м , на 16, два олеса, на 19,5. Конта ти: 050-101-15-28

До вантажних авто, з/ч б/в, Краз, КамАЗ, МАЗ. Конта ти: 067 343-04-91. Д о ГАЗ 66: задній міст, двер и, бампер, ардан, вісь до тра торно о причепа з ст пицями. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. Д о ГАЗ-53 недоро о, передня бал а з ресорами, задній міст та КПП, задні ресори з підресорни ами, ермові олон и, абіна та обліцов а з рилами, рама та ін. Конта ти: 095 757-06-30. До ГАЗ. Конта ти: 050 858-21-81. До Део Ланос, Не сія: риш ба ажни а, задній бампер, дверцята правої сторони, передню частин зова. До ВАЗ 2106: апот, риш ба ажни а, дверцята праві, задні. Конта ти: 067 715-48-07.

29


30

До Ж

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

. Конта ти: 067 903-01-72.

Д о ЗІЛ 131, 157, ГАЗ 66, УРАЛ 375. Конта ти: 067 343-02-58.

Ред тори Т 2 У, 200, 250, 315, ел. дви н, 2.2 вт, 700 об. Конта ти: 097 296-31-93.

097

Реле втя юче стартера (нове), олінвал шліфований 1300-1500 см б. для ВАЗ-08-09. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 525-96-95.

Д о Мос вич, Вол а-24. Конта ти: 096 863-65-99.

260R508 (9.00R20) 12сл. ДТ-25 – 1850,00 рн. Конта ти: 050 433 09 99. vmoroz@ukr.net

Д о КамАЗ. Конта ти: 097 652-86-63. Д о Л АЗ Волинян а. 525-96-95.

Конта ти:

Д о Мос вич: 2 дви ни, КП, задні мости та ін. Конта ти: 097 162-47-12. Д о УАЗ, ГАЗель, ГАЗ-69, ВАЗ, Мос вич. Дви н М-20 «Победа». К зов ВАЗ-2103 з до ментами. В хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 342-01-58, 095 827-52-63. До УАЗ. Конта ти: 097 664-34-85. Додат ов пар фар з ріпленням на бампер, б/в. Конта ти: 096 465-26-94. З/ч до ВАЗ 2101, 013. Конта ти: 097 217-76-19. З/ч до КамАЗ, тенти зборі та на розбір. Конта ти: 097 238-11-00. Задні рила, задня панель, ланжерон, дж т еле тропроводів і з’єднання до Мос вич 2141. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 431-93-32. vladas97@gmail.com

Р льов трапецію нов 250 рн., р льов олон , ресивер омпресора 20 л. до ЗАЗ 40. Конта ти: 71-15-94, 096 690-18-46. Сліпери для Краз, МАЗ, 30 шт, нові. А м лятор 140. Конта ти: 067 192-13-37, 096 386-64-34.

Ст пиці до 2ПТС-4 на 8 шпильо в-ва. Конта ти: 097 479-64-30.

рад.

Задній міст до ГАЗ 52. Конта ти: 097 387-81-34. Запас для ф ри. Конта ти: 55-64-50, 067-772-67-82.

Шини 2 шт. зимові 195х65 R15. Ц. 500 рн. Конта ти: 050 707-32-87.

Кабін та рам до Газель. К зов та рам до УАЗ. К зов до ВАЗ 2109, 2107, 2103, Нива. Мости, КП, роздат и до УАЗ, Нива, ГАЗ 69. Конта ти: 067 342-01-58, 095 727-52-63.

Авто ма ГАЗ 66, 3 шт., нові Конта ти: 067 192-13-37, 096 386-64-34.

Колеса до машин. Конта ти: 55-42-02 Колеса ЗІЛ 131, МАЗ, КРАЗ. Ц. 1500 шт. Конта ти: 067 343-02-58.

рн/

Колеса Урал, запчастини до ньо о, зварювальний са , бензин і дизель, недоро о. Конта ти: 050 780-08-94. Колеса, м до УРАЛ, ЗІЛ 131, ГАЗ 66. Конта ти: 097 745-32-88. Компле т б/в дверей та два передні рила до Мос вич 2140, можливо роз омпле товано. Ціна: 45 рн./ 80 рн. Конта ти: 067 297-65-92, 099 334-61-72. taras.if.mobi@rambler.ru Компле т нових ресор Конта ти: 050 858-21-81.

до

ГАЗ-69.

Короб ЗІЛ, нов , 2000 рн, ред тор ГАЗ-66, 900 рн, цидіндр. ідр. до ЗІЛ, відбор пот жності на розд. ЗІЛ-131, 1000 рн, ла и поворотні ГАЗ-66. Конта ти: 067 165-40-57. Крила задні, брезент, передній е ран до УАЗ-469. Конта ти: 097 864-49-33. К зов бортовий до КамАЗ 5320, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 096 265-57-52. К зов вантажний, бортовий, 4.20 м, зов ізотермічний. Конта ти: 095 260-06-31.

Фар оп до ВАЗ. Конта ти: 050 270-95-77.

Автозапчастини для ле ових та вантажних (TIR) автомобілів в наявності і під замовлення, нові та б/в. Швид о. Я існо. Недоро о. Ціна: недоро о. Конта ти: м. Кал ш в л Хімі ів 8. 03472 6-05-68, 068 507-14-77, 099 072-91-31. sasha2.0@mail.ru Ба ажни на дах до Фоль сва ен ЛТ 4, ори інальний, з Нім., б/в. Конта ти: 098 585-33-73. Ба ажни на дах до Форд Транзит, б/в. 850 рн, тор . Конта ти: 093 239-25-40. Ба ажни оцин ований на Форд Tранзит 1985-2000 р.р., орот а низь а база. Ціна: 800 рн. Конта ти: 099 095-31-69. Ба ажни пластмасовий на дах до л/а або мі роавтоб са. Конта ти: 099 047-42-79. Бал задню зборі до Ш оди Фаворит. Конта ти: 050 988-75-58. Бампер до Форд Сієра, 92 р.в. Конта ти: 097 595-27-98. Генератор до Опель Оме а Б 2.5. Ціна: 280 рн. Конта ти: м.Тисмениця 2-12-53, 097 706-60-19. Голов бло а до іномар и, олов бло а Газель 16- лап. Конта ти: 066 647-02-88. Голов бло а циліндрів зборі з лапанами до Фіат Добло, 1.3 т. дизель, 2007 р. Ц. до овірна. Конта ти: 050 013-97-86.

К зов з до . до ВАЗ 21011, добрий стан, білий. Конта ти: 097 767-63-24.

Дверцята нов до Пасат Б3, 150 рн. Фар нов до Опель Ве тра, 97-2000 р.в. 300 рн. Конта ти: 050 673-15-80.

Ланцю и олісні ЗІЛ, МАЗ, КаМАЗ, УРАЛ. Ц. 250 рн. Конта ти: 067 343-02-58.

Д в и н 1.6 дизель до Форд. Конта ти: 050 338-66-28.

Ліхтар задній лівий, олінвал шліфований, махови для ВАЗ-2101. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 525-96-95.

Дви н 1.9d. Ціна: 500 .о. Конта ти: 097 793-26-45, 097 856-42-06. artura222@mail.ru www.bmw.com

Насос МЗМ, 1 (2), МН 1, нові, б/в. Конта ти: 096 270-78-04

Дви н 2.0, 2.3 до Мерседес 124. Конта ти: 050 940-10-14.

Н а с о с паливний ІФА, ороб Конта ти: 096 748-87-76.

Дви н до Мерседес 123 2,0Д, потреб є ремонт , з навісним і ороб ою+запчастини. Достав а по У раїні. Конта ти: 095 522 62 44, 067 454 13 77.

від МАЗ.

Нові та б/в стартери та енератори та з/ч до них, інстр мент та обладнання для роботи ел. обл. авто. Для СТО оптом та вроздріб. Конта ти: 095 911-90-18. Опро ид вачі до ВАЗ. Конта ти: 097 479-64-30. Опро ид вачі нові до ВАЗ. Конта ти: 097 479-64-30, 050 075-32-63. Переднє та заднє с ло+бензоба до Мос вич 2140. Ц. 200 рн. Конта ти: 050 223-90-18. Передні, задні бампера, поро и, на лад и дверей, на лад и бампера - зовнішній тюнін із с ловоло на для всіх моделей ВАЗ. А та ож ш моізоляція для всіх моделей. Ціна: до овірна. Конта ти: 050 050-02-66. natali2909@ukr.net Радіостанцію «Дра он» б/в працівни ів та сі. Конта ти: 733-49-34. Рами. абіни, до 097 431-89-81.

для 096

. до УАЗ. Конта ти:

Рам під задній номер до ВАЗ 08-099, червоний олір. Конта ти: 096 465-26-94. Рам та дви н до ГАЗ 69. Ціна: 300 Конта ти: 067 971-89-46.

.о.

4.8.1. Продам ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ. КОНТАКТИ: 64-51-81, (067) 907-95-30

Транспортні послуги

Стартер прим совий, водян помп , реле-ре лятор РР2.4-2Г, радіатор піч и, підвісний підшипни ардан в зборі, первинний вал з арет ою 4-передачі до ГАЗ-52. Конта ти: 097 525-96-95.

Фари+стопи. Конта ти: 050 338-66-28.

Клапани, я ір стартера, радіатор піч и до ГАЗ-53. Конта ти: 097 525-96-95.

Гаражн�� обладнання

Стартер новий, олінвал для ЗІЛ-130. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 525-96-95.

Стенд для «розвал-сходження» СКО-1М. Виробни Білор сь. Можливе навчання. Конта ти: 098 046-40-89.

Дви н до Мерседес 123, 2,4 Д, після ап. ремонт , навісним та ороб ою + запчастини. Конта ти: 095 522-62-44, 067 454-13-77. Дви н до Опель Ас она, 1985 р. в., бензин, 1.6 б., роз омпле тований: бло за ільзований, не проточений під розмір, олов , шат н, поршень, піддон без олінвал . Конта ти: 098 646-51-04. Дви н до Форд Сієра, 2.3 Д, з КП. до овірна. Конта ти: 097 803-36-82. Дви н з ороб ою і навісним до Мерседес 124 добром стані. Ціна: 100. Конта ти: 095 522 62 44, 067 454 13 77. Дви н і 5-ст. КПП до б са Пежо J5, 1988 р. в., 2.5 дизель, простий. Конта ти: 095 664-48-87. Дви н та КП мех. 5 ст. до Опель Оме а, 2.5 ТД відмінном стані, пробі 90 тис. м, арантія, можлива станов а. Ро лян варіанти продаж по ре іонах через Нов пошт . Конта ти: 099 560-99-35, 097 727-19-25. Дис и до А ді А6 2 щт. б/в, шини А6 195/ 65 б/в 1 шт. Ціна: недоро о. Конта ти: 71-15-94, 096 690-18-46.

№9 від 14 березня 2012 ро

4.10.1. Пропон ю

•Автопосл и а/м ЗІЛ 130, 6 тонн. Конта ти: 43-16-75, (067) 494-75-45

Вантажні перевезення 1,5-3 т, а/м «Газель» тент та а/м ЗІЛ-»Бичо » бортовий. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61 Вантажні перевезення а/м • Пежо, до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99 Вантажно-пасажирсь і • перевезення, приватні, ле овим а/ м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тонн вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (093) 724-72-91

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) пропон ю Вантажні перевезення б сом ЛТ-35 ма сі-база, об’єм 13,5 б. м. По міст , області, У раїні. Конта ти: 097-745-53-43, 095-555-36-04, Оле сій Вантажні перевезення до 3 т а/м Мерседес-Спринтер, ма сі-база, працюємо без вихідних. Конта ти: 099-754-10-45 Вантажні перевезення по міст , області та У раїні а/м Мерседес, довжина зова 4,2 м, 13.5 б. м, в/п 3.5 т. Конта ти: 098-737-25-17, 050-026-69-26 Вантажні перевезення по У раїні та за ордоном. Вантажнопідйомність від 1 до 20 т. Конта ти: (0332) 28-33-43, 067-268-44-75, 095-421-01-51, 099-724-19-18 Пасажирсь і перевезення автоб сом, мі роавтоб сом: Росія, СНД, Мос ва, Сан т-Петерб р . Ліц. АГ№504907 МТЗУ. Конта ти: 067-967-59-87, 098-836-69-01, 7905-782-81-31 Посл и е с аватором-«рачо », навантаж вачем та самос идами 8 та 30 т. Конта ти: 050-529-95-20, 050-677-58-00

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Посл и а/м Мерседес 811, 5 тонн, довжина 5 м, нетентований. Конта ти: (098) 610-92-54

Посл и автомобілями: Мерседес, ф р он, 40 б.м., 5 тонн, ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

Посл и омфортабельним мі роавтоб сом Спринтер, 8 пас.+ 1,5 т, по У раїні, СНГ, Європі. Конта ти: (098) 923-46-89 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ А/М ЗІЛ-130, САМОСКИД, 6 ТОНН, ЛІЦ. МТЗУ АВ №423511 ВІД 08.08.08. КОНТАКТИ: 43-34-46, (098) 780-06-00

ПОСЛУГИ ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ . КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (096) 774-10-94 ПОСЛУГИ: МАНІПУЛЯТОРА, САМОСКИДА, ЗЕРНОВОЗА, ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (0362) 24-10-90, (097) 594-35-96, (067) 990-53-03

пропон ю Вантажні перевезення з оплатою в одн сторон , б дь-я і автомобілі від 1-30 т, домашні переїзди. Ліц. АВ №523734 від 03.03.2010 р. Конта ти: 066 210-56-00, 068 271-65-82.

термо-б дою з холодильною станов ою. Конта ти: 77 98 89, 095 600 67 31. Д о 6 т, зов бортовий, від ритий 6 м. Конта ти: 050 433-30-53, 096 347-81-86. По міст , області. Щебінь, пісо , земля та інші б дівельні матеріали автомобілем КамАЗ до 12 тонн. Конта ти: v-stomatlog@inbox.ru 099 202-66-07, Мирослав. По У раїні до 7 т. Конта ти: 050 941-18-21, 067 421-10-86. По У раїні та за ордон, б сом Спринтер. Недоро о. Конта ти: 096 206-05-88, 050 710-52-93.

Tранспортер T4. Міжнародні перевезення Чехія-У раїна, 8 місць. Конта ти: 097 856-42-06, 09 793-26-45. artura222@mail.ru www.bmw.com

Мотоци л Мінсь 096-732-69-53

Комфортабельним мі роавтоб сом У раїна-Росія. Ліц. МТЗУ АВ№371256 від 02.08.07. Конта ти: +7965380123 099 187-04-60, 067 858-82-47.

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Пасажирсь і перевезення Івано-Фран івсь За арпаття (Б овель, Ябл ниця, Ясіня), б с 7 місць. Ціна: до овірна. Конта ти: 068 587-15-15, 096 740-14-11. dz_vasja@mail.ru По міст та області. Обсл ов вання весіль, похоронів, е с рсій. 18 місць, омфортабельний автоб с. Ліц. МТЗУ АВ №560641 від 14.09.10. Ціна: помірна. Конта ти: 050 622-96-67. В и в е з е н н я б д. відходів. Конта ти: 050 270-95-77. Вивіз б дівельно о сміття до 1 тонни авто Мерседес Віто. Конта ти: 068 144-71-63. В и в і з та навантаження поб тово о та б дівельно о сміття. Конта ти: 050 373-70-02. Вивозимо б дівельне та поб тове сміття. Навантаження з поверхів. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74. Вивозимо сміття б дівельне та поб тове, та інші транспортні посл и. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-75. П о с л и авто ран , вис. стріли 22 м. До овірна. Конта ти: 099 472-17-45.

Вантажні 6 т, 10 т, №372956 Конта ти:

Посл 87.

Автовантажні перевезення за півціни по У раїні та зар біжжю домашніх речей, б дь-я их вантажів від 100 до 90 т на б дь-я і напрям и, відстані, можливий поп тний транспорт. Ліц. АВ №415210 МТУ, від 16.07.2008р. Конта ти: 097 544-46-02, 099 242-37-79? 063 223-73-15. А в т о в а н т а ж о п е р е в е з е н н я по У раїні з оплатою в один бі , підбір поп тно о транспорт , перевезення довантажень. Конта ти: 097 499-63-50, 099 449-04-03. Б с о м Мерседес Спрінтер, дов а база. Конта ти: 097 990-64-09. Б сом Т4 до 1.5т. (2 рн / 097 990-64-09.

м) Конта ти:

Вантажні перевезення автомобілем Мерседес, в/п 5 тон, тент, ідроборт, об’єм 40 м. б., розмір 2,50х2,50х6,20. Конта ти: 097 506-29-68. Вантажні перевезення по У раїні від 1-ї до 35 т і більше. Оплата в один бі . Диспетчер Конта ти: 067 350-48-11, 095 707-89-32. Вантажні перевезення тралом по У раїні. Посл и вантажни ів. Конта ти: 096-559-14-38. Вантажні перевезення: до 22 т.(тент), до 2 т (б с). Конта ти: 097 645-42-14, 095 637-85-13. KWAZAR7854@YAHOO.COM Вантажо-пасажирсь і б сом Meрсeдeс Бенц Спринтер Ma сi, 2004 р.в., місць 6+1, по області та У раїні. Назар. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 606-75-70. andriy_gryb@mail.ru Вантажоперевезення, з оплатою в одн сторон . Б дь-я і автомобілі від 1-30 тонн. Домашні переїзди. (Ліцензія Серія АВ №523734 від 03.03.2010) Конта ти: 066 210-56-00; 068 271-65-82 До 2 т Опель Мовано Ма сі. Конта ти: 067 660-83-27. До 2,5 т по області і У раїні, авто обладнане

Запчастини до мотоци ла ІЖ Юпітер, старо о вип с . Конта ти: 099-199-79-69 Колеса до мопеда. Конта ти: 72-55-20

Посл и е с аватора LBHERR-902, об’єм овша 0,8 м. Конта ти: м.Івано-Франівсь 6-31-43, 096 519-29-63. zorik_vi@mail.ru

А/м Мерседес, по міст та за межі, до 5 т, об’єм 13 м б. Вивіз б д. відходів. Конта ти: 050 270-95-77.

продам Дви н до с тера Спіджир, Китайсь о о в-ва, 80 б. м, в робочом стані. Конта ти: 099-424-82-31

Робота для вашо о вантажно о транспорт по У раїні. Водії без транспорт не потрібні. Конта ти: 097 776-27-80

В а н т а ж н і перевезення по У раїні, а/м МАН, в/п до 10 тон, 45 м б. Конта ти: 095 538-21-04. перевезення по У раїні, в/п 2,5 т, 20 т.Оплата в одн сторон . Ліц від 5.09.07 Мін транс У раїни 050-480-25-68

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

и е с аватора. Конта ти: 050 434 24

Посл и лавети. Шен ен-зона, Конта ти: 097 232-28-90.

СНД.

Мото , велотехніка, запчастини 4.11.1. Продам Ал отестер-брело -ліхтари HQ-AT20, новий з па ов ою, та арантією. Ціна: 132 рн. Конта ти: (066) 266-08-25 Велосипед, недоро о. Конта ти: 40-02-18 Мопед Сімсон, 1981 р.в., синій, нова ма, в хорошом стані. Ціна: 3800 рн., тор . Конта ти: (067) 169-49-08 Моторолер «Альфа», 2008 р.в., ідеальний стан, з до ментами. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (097) 740-70-35 Мотоци л Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55 Мотоцо л Мінсь Лідер, 16 тис м пробі , в хорошом стані. Ціна: 5300 рн. Конта ти: (067) 280-52-25

М о т о р о л е р Т ліца. Ціна: Конта ти: 066-934-88-30 та

Jawa.

до овірна. Конта ти:

Мотоци л Ява, ІЖ Планета-4, Мінсь , робочий стан, та запчастини до них. Конта ти: 097-184-71-36

продам 2 велосипеди б/в. Конта ти: 095 810-55-94. Велосипед 912-05-14.

ірсь ий, новий. Конта ти: 050

Велосипед ірсь ий, чорно-салатовий, майже новий. Ц. 1000 рн. Конта ти: 097 749-40-84. Велосипед для жін и. Конта ти: 093 751-34-79.

Ц.

1000

рн.

Велосипед нім. в-ва, 09 р.в., 18 передач, ходова перебрана нова Шімано, 1050 рн. Можливий обмін. Конта ти: 098 774-45-03. Велосипед, з Голландії, шосейний «Газель». Конта ти: 099 047-42-79. ІЖ Планета 5. 3500 960-78-40, Квадроци ли 650 067 994-11-32.

. о. Конта ти: 067

б. і 350

б. Конта ти:

Мопед «Карпати», 2 шт.-1500 рн, мопед «Ри а»-800 рн. Конта ти: 75-90-87, 098 593-00-39. М о п е д із приладами і проводами до ВАЗ05-07, синтетичне масло. Недоро о. Конта ти: 097 825-00-08. Планета 5, з до , візо . 3500 рн. Конта ти: 098 253-17-85. С тер 4 та 80 б. Терміново! Ціна: 1650 Конта ти: 097 962-89-40. С тер Лідер–80с, до менти,нова.цп .АБ.І ПРОВОДКА Терміново! Ціна: 1800 рн., можл. тор . Конта ти: 77-7-14, 097 962-89-40.

Паливно мастильні матеріали 4.12.1. Продам Паливо титанне. Конта ти: (097) 985-30-05

4.12.2. К плю М а с л о трансформаторне, б/в. до овірна. Конта ти: 40-08-04, 448-95-91

Ціна: (096)


31

№9 від 14 березня 2012 ро

БІРЖА ПРАЦІ

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ: Бармен, ДР, достойна заробітна плата, потижневий рафі роботи, др жній оле тив. Прибиральниця,

рафі роботи позмінний.

Менеджер з продаж (а ропрод ція), ДР, вища освіта Е спедитор. Офіціант, потижнево, ом ні абельність, охайність. Охоронни , 20-35 ро ів. 160 рн/доба, рафі роботи доба через дві

Працевлаштування 5.1.1. Пропон ю робот Для постійної роботи потрібен • тест вальни , до 28 ро ів. Можливо

без досвід роботи. З\п - 160 рн/ день. Конта ти: (098) 680-39-16, (067) 190-24-57

Запрош ємо продавців ві ом до • 25 ро ів в тор овий дім. З\п - 2600

рн. Конта ти: (097) 145-86-58, (094) 966-92-58

Продавцю- онс льтант в салон-ма азин «Х дожни », до 35 р., в/о, ом ні абельність, порядність. Конта ти: 61-04-67, (067) 338-94-99 Робота вдома, 2500 рн./міс. Від • вас: 2 онверти із з/а на а/с

«Новація». Конта ти: м. Марі поль-2, Донець а обл., 87502 novaship@list.ru

Робот для жіно ! Ві від 35 р. Можливо вільний рафі . Конта ти: (098) 966-16-70 Р о б о т для жіно ! Перспе тива! Висо а зарплата! Конта ти: (098) 398-79-60 Робот для людей ві ом від 20 р. Вільний рафі . Кар’єрна перспе тива. Конта ти: (098) 966-16-70 Робот для людей старшо о ві ! Можливість працювати за вільним рафі ом. Конта ти: (098) 398-79-60 Автоеле три , 24-45 р, зп став а +%. Конта ти: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Автомехані , 24-45 р, з\п став а +%. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Автомехані , 24-45 р., д/р ремонті авто іноземно о вир-ва. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра А в т о м е х а н і , автослюсарю, автоеле три , авторихт вальни , автофарб вальни на СТО, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Автомийни ам, без д/р, з/п 30%. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Автомийни ам, до 35 ро ів. Графі роботи 3/ 2. ЗП до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Автомийни , (можливо дівчата) без д/р, рафі роботи позмінний, з/п від 1500 рн. без ш ідливих звичо . Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Автомийни , позмінний рафі роботи, з.п. від 2000 рн. Менеджер в тор овий відділ/ чолові , ДР в продажах. Касир, можна без ДР (проводиться навчання), відповідальність, офіційне працевлашт вання, соціальний па ет. К хар в афе, потижневий рафі роботи, ДР, охайність, ом ні абельність. Продавець одя , до 27 ро ів, ДР бажано. Тор овий а ент, ДР, ом ні абельність, з/п по домовленості, ДР, бажано власне авто. Майстер виробів з б рштин , з/п від 1000 рн. рафі роботи 8.00-17.00. проводиться навчання, бажано х дожня освіта. Пер Обтя

ар, ДР, з/п при співбесіді. вальни меблів, ДР, з/п по домовленості.

Менеджер з продаж б д. матеріалів, ДР в продажах, чолові .

Автомийни , 8- одинний /р, є нічні зміни. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Водій, наявність водійсь о о посвідчення ате орії «Е» , ДР.

Автомийни , позмінний рафі роботи, з/ п від 2000 рн. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Пилорамни , ДР.

Автомийни 43-29-10

. З/П 2000

рн. Конта ти:

Водій ате орії В,С, ДР, без ш ідливих звичо . Пос домийниця, потижневий рафі роботи , ом ні абельність. Диспетчер-ло іст, ДР в ло істиці по У раїні та за ордоном.

Автослюсарю. Д\Р. До 45ро ів. Працювати з 8 до 18 од.З\П до овірна. Конта ти: (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Швач а-за рійниця, ДР.

А ентам з продаж (автозапчастини). Ві до 35 ро ів, з досвідом роботи та без. Заробітна плата від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Б х алтер на виробництво, до 45 ро ів, дос онале знання 1С, відповідальна.

А ентам з продаж (слабоал о ольні напої). З досвідом роботи, бажано авто. Заробітна плата 2500-3500 рн. Ж/Ч. Конта ти: (097) 511-40-48

Слюсар еле тро стат

А ентам з продаж , пром р па, ві - 18-45 ро ів, з/п - 120-200 рн/день. Конта ти: (097) 759-51-73 А ент з достав и та зб т з власним а/м, терміново, з\п - від 2650 рн. + премії. Конта ти: 40-02-39

Адміністратор, до 27 ро ів, ом ні абельність, доба через 2.

вання, ДР.

Помічни харя, відповідальність

арна

заробітна

плата,

охайність,

Швач а, ДР, бажання працювати, оплата до овірна. Дизайнер, знання PHOTOSHOP, ДР обов’яз ово. Шеф-

хар, ДР, рафі позмінний, достойна оплата.

А ент з достав и товарів по Рівном та області з власним авто, ві - до 45 р., можливо без д/р. З/п - 650-800 рн/ тиждень + премії. Конта ти: (093) 198-69-68

Менеджер з продаж запчастин до автомобілів,24-35р. рафі роботи: 09:00-18:00

А ент , представни , менеджер , з д/р та без, з а/м та без. Терміново. Роботодавець. Конта ти: (093) 198-69-68

Водій-е спедитор, ДР –водієм е спедитором.

. ЗП 2000 рн. Конта ти: (096)

Адміністраторам, навчання, ар’єрний ріст, ідна і стабільна з/п. Конта ти: 28-54-73, (067) 223-61-76

Вантажни , рафі роботи позмінний.

Автомаляр , автомийни , рихт вальни зовів. ЗП до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Адміністратор автосалон , 23-32 р, в\о, знання ПК, з\п 1700 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Автоеле три , ві 24-45 р., д/р ремонті авто іноземно о вир-ва. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Автозварювальни з 9 до 18, З/П 50% від ви онаних робіт. Конта ти: (067) 385-16-48 Авто ранівни 485-99-55

Менеджер з продаж автомобілів, ДР в продажах.. Слюсар–монтажн , ДР. Автомийни , 8 од. Графі роботи є і нічні зміни. Еле тромехані , до 45 р., 3 р па доп с , позмінний рафі роботи

•ЗНАЙОМСТВА •ПРОГРАМА ТБ •ДОЗВІЛЛЯ


БІРЖА ПРАЦІ

32

№9 від 14 березня 2012 ро

Респ блі а Польща РЕЄСТРАЦІЯ В ПОСОЛЬСТВО ПОЛЬЩІ НА РОБОЧІ ВІЗИ Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

До ва и абіт рієнтів та їх бать ів! КА «ІнтерПерсонал» повідомляє, що жовтні 2011 ро ми стали офіційними представни ами Польщі про рамі освіти в вищих навчальних за ладах цієї раїни. Ми повноважені ращими ВНЗ Польщі проводити інформаційн та вст пн ампанії, надавати посл и з набор ст дентів, з правами приймальної омісії, посл и з підбор житла, ле алізації до ментів, отримання візи, перевезення на місце навчання, поселення та підтрим а ст дента протя ом першо о ро навчання. Наша про рама створена з метою швид о о та прямо о дост п до ВНЗ Польщі. З 1 р дня 2011 р. до 1 березня 2012 ро діють АКЦІЙНІ ЗНИЖКИ на посл и - 25%.

Адміністратор автосалон , 23-32 р., в/о, ом ні абельність, приємна зовнішність, знання ПК. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Адміністратор в отельно-ресторанний омпле с. Ві 18-30ро ів, знання ан лійсь ої. Заробітна плата 120 рн/день + премії. Конта ти: (095) 243-51-74 Адміністратор в пер арню. До 35 р. З.П. 1200 рн Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Адміністратор отельно о омпле с , до 50 ро ів, з/п 4000 рн. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Адміністратор на автомий , з 9 до 18, ві до 50 ро ів. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Різноробочі на фабри з ви отовлення сантехні и Б дівельни и та зварювальни и, з відрядженнями до Німеччини, Австрії, Бол арії

Адміністратор на рецепшн, до 26 ро ів, з/ п до овірна. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

заробітна плата - від 1500 євро/міс, проживання - надається.

Адміністратор , до 30р. З/П став а +%. Конта ти: (096) 485-99-55

Різноробочі на оброб

свіжої морсь ої риби

Місце праці – Гдансь , Гдиня, заробітна плата - від 700 проживання - надається.

.о.,

Працівни и на пилорам . Заробітна плата - від 700 .о., проживання - надається.

Б дівельни и- ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетонярі, армат рни и, аменярі, спеціалісти з вн трішніх робіт, спеціалісти-по рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів, фасадни и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Зварювальни и - автомат, напівавтомат, ар оном Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Столяри та різноробочі на меблев

фабри

(ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Тапі ери (оббив а м’я их меблів). Місце праці -

Кемпно, заробітна плата від 800 робочий одя надається.

.о., проживання без оштовне,

Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр

Адміністратор (063) 600-64-10

тор ово о зал . Конта ти:

Адміністратор , до 35 ро ів, д/р - від 1 р. в ресторанном бізнесі. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Асистент ерівни а, в полі рафічн фірм , бажано з д/р, з/п - від 650-800 рн./ тиждень. Терміново. Конта ти: (066) 407-84-21 Асистент менеджера, можливо без д/р, бажання працювати, відповідальність. З/ п - від 2800 рн. Конта ти: (097) 759-51-73 Асистент стоматоло а. Заробітна плата від 700 рн за тиждень. Конта ти: (095) 243-51-74 Барменам, терміново. Конта ти: 45-10-77, (098) 415-69-96 Бармен , 1т\1т. Конта ти: (067) 385-16-48 Бармен , 25-40 р., д/р бажано, офіційне працевлашт вання, з/п від 2000 рн. Конта ти: 40-15-93, (097) 275-65-35 Бармен , рафі роботи тиждень через тиждень. Досвід роботи не обов’яз ово Заробітна плата від 1000 рн Конта ти: (096) 485-99-55 Бармен , рафі роботи тиждень через тиждень. Чолові , жін а з досвідом роботи та без Заробітна плата 500-700 рн/ тиж-день. Конта ти: (097) 511-40-48 Бармен , д/р, достойна з/п, потижневий рафі роботи, др жній оле тив. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

цій

Бармен , д/р, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Бармен , можна без д/р, потижневий рафі , достойна з/п, др жній оле тив. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53

Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е) Місце праці - Варша