Page 1

№7 (497) від 29 лютого 2012 року Ціна 2 грн. 99 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


6

№7 від 29 люто о 2012 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ

АФІША РЕКЛАМИ ............3 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ .................................4

НЕРУХОМІСТЬ 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................9 Здам..........................................9 Винайм ....................................10 Обмін.........................................10 Пропон ю....................................10 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................10 К плю........................................12 Здам..........................................12 Винайм ....................................12 Обмін........................................12 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................12 К плю......................................13 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................13 Здам........................................14 Винайм ..................................14 Обмін.......................................14 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................14 К плю......................................14 Здам........................................14 Винайм ..................................14 Обмін.......................................14 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................14 К плю......................................14 Здам........................................14 Винайм ..................................14 Обмін.......................................14

БУДIВНИЦТВО 2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................15 К плю......................................16 2.2.0. Б дівельні та оздоблювальні матеріали Продам.....................................16 К плю......................................16 2.3.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................16 К плю......................................16 2.4.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................16 К плю......................................17 2.5.0. Еле трообладнання Продам.....................................17 К плю......................................17 2.6.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................17 З ви отовлення..........................17 З встановлення...........................17 Інші........................................18 2.7.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................18 К плю......................................18 Пропон ю..................................18

МЕБЛІ 3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................18 К плю......................................18 Пропон ю..................................18

БІЗНЕС 6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................19 К плю......................................19 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................19 К плю......................................19 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 6.9.0. Спецодя ..........................19 Продам.....................................19 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 6.11.0. Конта ти.........................19 Пропон ю..................................19

ТЕХНІКА 7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................19 К плю......................................19 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................19 К плю......................................20 Пропон ю..................................20 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................20 К плю.......................................20

ПОБУТ

8.1.0. Одя , вз ття Продам....................................20 К плю.....................................20 8.2.0. Дитячі товари Продам....................................20 К плю......................................20 8.3.0. Галантерея, т анини Продам....................................20 К плю......................................20 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам....................................20 К плю......................................20 8.5.0. Медицина, осмети а Продам....................................20 К плю......................................21 8.6.0. Мистецтво Продам....................................21 К плю......................................21 Пропон ю.................................21 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам....................................21 К плю.....................................21 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................21 К плю.......................................21 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................21 К плю......................................21 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................21 К плю.......................................21 Подар ю...................................21 Пропон ю..................................21 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам....................................21 К плю......................................21

БЮРО ПОСЛУГ 9.5.0. Навчання Пропон ю....................................21 9.5.0. Юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................21 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................21 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................21 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................21 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................21 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................22 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................22 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ............22

АВТОАФIША 4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................24 К плю......................................24 Обмін.......................................24 Оренда......................................24 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................25 К плю......................................25 Обмін.......................................25 Оренда......................................25 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам....................................25 К плю.....................................25 Обмін......................................25 Оренда.....................................25 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................26 К плю......................................26 Обмін.......................................26 Оренда......................................26 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................27 К плю......................................27 Обмін.......................................27 Оренда......................................27 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................28 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................28 К плю......................................29 Обмін.......................................29 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................29 К плю.......................................29 Пропон ю..................................29 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................29 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................29 Попит......................................29 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................29 К плю......................................29 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................29 К плю......................................29 Автодовід а................................29 КРОСВОРД...............................30 ГОРОСКОП................................30 ПРОГНОЗ ПОГОДИ..................30

БIРЖА ПРАЦI 5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................31

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ .................35

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ 10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............38 10.2.0. За блено, знайдено.................................38 Ш аю робот ...........................39 ТЕРМІНОВО В НОМЕР.............41 АФІША ДОЗВІЛЛЯ......................42

№7 від 29 люто о 2012 ро

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ Вся інформація, призначена для п блі ації в

азеті «Афіша.Рівне»,

приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі видах о олошень, а та ож не дає нія их

на розс д тижневи а «Афіша.Рівне». Передр

Лише в том і

ється

не

всіх

арантій, пов`язаних з п блі ацією

вищев азаних матеріалів. Інформація приймається і п блі оп блі овані в

Оплатити платні о олошення можна

ється ви лючно

ов вати матеріали,

азеті “Афіша. Рівне”, забороняється! випад

, я що Ви з одні з

сіма п н тами вищев азаної

мовами п блі ації (див. нижче), Ви можете

обся ом посл

, я і надає

оди

орист ватися повним

азета «Афіша.Рівне».

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Вчинення дій щодо подачі о олошення, в б дь-я ий передбачений для цьо о спосіб вважається письмовою з одою* (письмовим, добровільним, волевиявленням) фізичної особи – подача о олошення на оброб її персональних даних та їх п блі ацію в межах наданих для др в азеті. * відповідно до п.6 ст. 6 За он У раїни від 1.06.10 №2297-IV «Про захист персональних даних» не доп с ається оброб а даних про фізичн особ без її з оди. Відповідно до ст.2 цьо о ж за он , персональні дані – відомості чи с пність відомостей про фізичн особ , я а ідентифі ована або може б ти он ретно ідентифі ована. 2. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 3. Інформація від подавачів др

ється

раїнсь ою та російсь ою мовами

4. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних

понах

- по телефон /фа с 625-635, 634-662 - за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон

(094) 966-87-92

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

Інтернет: www.ar.rv.ua

5. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об“є том продаж 6. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 7. Кіль ість без оштовних о олошень від однієї фізичної особи не має перевищ вати 5-ти в одном номері азети 8. Те ст о олошення повинен починатися з предмет

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою до 22 слів, 5 рн. за подач

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Варіант №2

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом

до 22 слів, 7 рн. за подач

півлі/продаж /обмін

9. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

10. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ

Варіант №3

11. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об“ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 12. Претензії через затрим реда ція не приймає

чи втрат

о олошень, відправлених поштою,

13. Реда ція з читачами не лист ється

О олошення, виділене рам ою

до 22 слів (розмір 20 х 41 мм) 7 рн. за подач

14. О олошення, подані в азет , розміщ ються на сайті www.ar.rv.ua 15. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 16. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст

та

мов п блі ації о олошень.

17. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 18. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав“яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення без зазначення в те сті номера, дати видачі відповідної ліцензії та назви ор ана, я ий її видав, я що це передбачено діючим за онодавством; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 19. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є:

Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Зміст подано о о олошення повинен відповідати вимо ам діючо о за онодавства, не с перечити здоровом л зд та нормам моралі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про “Афіша. Рівне”

1. Комерційні о олошення приймаються: - по телефон

понах в реда ції та за

О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

Комерційні о олошення - на вирізних

Варіант №4

Варіант №6

сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

іос ах ТзОВ «РівнеПреса»

мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че .

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

5. У випад не оп блі вання платно о о олошення, на вимо лієнта реда ція розміщ є та е о олошення в наст пном номері за власний рах но або повертає вартість та о о о олошення на підставі пред’явленої витанції про оплат

т. хх-хх-хх

6. Ори інали понів про прийняті о олошення збері аються в реда ції протя ом 1 місяця. Після за інчення цьо о термін відповідний пон не може б ти пред’явлений на вимо подавача о лошення та інших осіб Останній термін прийом

омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua. Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00

Ре ламний відділ:

О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., п блі ється ви лючно після надання в реда цію опій та их ліцензій, сертифі атів, дозволів, засвідчених встановленом поряд .

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua

Ре ламодавець в обов’яз овом поряд повинен надати сі дозвільні до менти, або ж разі їх ненадання арант вати, що йо о діяльність не потреб є ліцензії, спеціально о дозвол або виробництво чи реалізація ре ламовано о товар не підля ають обов’яз овій сертифі ації. У разі притя нення видання до відповідальності, ре ламодавець зобов’язаний відш од вати збит и завдані наслідо ненадання відповідних дозвільних до ментів.

office@ar.rv.ua «Афіша. Рівне» в соціальних мережах:

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

Відділ о олошень:

ий

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.

В онта те: www.vk.com/afisha_rivne Twitter: www.twitter.com/afisharivne FaceBook: www.facebook.com/138882819544631


5

№7 від 29 люто о 2012 ро

НЕРУХОМІСТЬ Квартири 1.1.1. Продам 1- імнатні вартири

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 Ц, 30 в.м., євроремонт. Ціна: 33000 .о., тор . Конта ти: (097) 653-24-32

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 3/9Ц, 30/ 18/5,4, малосімей а. Жилий стан. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 30/ 16/6, житловий стан, без бал она. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9П, 34/ 17,2/7,8. Без ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 30/ 17/6. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9Ц, 30/ 18/6, євроремонт, не това. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9 ц, 41/ 20/9 Ц, новоб дова, дахова отельня. бал он зас лений. Ві на в двір. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 8/9П, 31/ 12/7, санв зол разом, звичайний жилий стан. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9, 34,0/ 17,5/9,0, житловий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (097) 509-77-39

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9 Ц, 30/ 18/5,5 ремонт. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 22/ 12/5, євроремонт Ціна: 22000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9 ц, 30/ 18/5. Ціна: 21000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

• 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 2/9 п, терміново,

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9 п, євроремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9Ц, 30/ 18/5,5. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/4Ц, 30,6/ 17/5,8. Жилий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн • Д ндича, 2/9

вартир , в л. Ц, 31/18/6, «малосімей », власни . Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: 24-43-72

1- імнатн • П ш іна, 6/9

вартир , в л. ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

1- імнатн вартир , р-н Пивзавод , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , • євроремонт, центр, зр чне, тихе

місце, можливо з меблями. Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/9П, «малосімей а». Терміновий продаж. т. 43-60-31, (096) 261-77-07 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3, 1/9 П, 34/18/9, «малосімей », м/п ві на, осметичний ремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 26-54-25, (096) 518-95-93 1- імнатн вартир , Бояр а, Д бенсь а, 3\9П, 35\17\8, бал он. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , автово зал, 7/9 П, 34/ 17,1/9. Вб дована хня, імпортна сантехні а, ондиціонер. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-77-79 1- імнатн вартир , Вербова, 1/9, в районі ДАІ, 34 в.м. Євроремонт, пласти ові ві на, нова сантехні а. Ціна 27000 .о. Можливий тор . Тел. (099) 91 24 700 Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: (099) 912-47-00 1- імнатн вартир , в л Д.Галиць о о, 3/9П, 36/17,5/9, ремонт,м/п ві на, бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л Лермонтова, 7/9ц., 36,5/18/9, чесь ий прое т, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-13-36, (096) 438-67-85 1- імнатн вартир , в л. А. Мельни а, 1/9 п, 32/17/6, перетерті стелі, с часна ванна, бал он зас ленний, ві на пласти ові, євроремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, (Ви овсь ий), 7/9 ц, 40/19/9, новоб дова. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5 ц, 50 в.м., перепланована в 2- імнатн , віп-ремонт, доро і вмонтовані меблі, шафи- пе. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/9 п, 34/18/8, євроремонт, нова столяр а, ві на, двері, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 7/9 ц, 48/23/10, ремонт, автономне опалення. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н.Автово зал , 6/9 Ц, 40/18/12, новоб дова, автономне індивід альне опалення. Терміново. Тор . Ціна дійсна до інця місяця. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 6/9 п, 34/ 18/9, хороший осметичний ремонт Ціна: 29500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/ 17/9. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/ 18/9, ремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9 п, 34/ 18/8, ремонт, пл.ві на, лі ильни и на опалення. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/12ц, 35/ 19/6, пл.ві на, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 30/ 17/6, житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 ц, 31/ 18/5.5, ремонт, бал он. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5 Ц, 34/ 19,3/5 ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 31/ 18/5,5, ремонт, олон а, не това, м/п ві на, нова столяр а, сантехні а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 ц, 18/ 12/5, малосімей а, ремонт, пл.ві на, перетерті стелі, без бал она. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 5/5 ц, 32/ 18/6.5, євроремонт, вмонтовані меблі, хонна техні а, не това. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, імната в ртожит ,13 в.м., ремонт. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/9 п, 34/18/9, звичайний стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/10П, 34/18/9, житловий стан Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9 П, 31,5/12,5/8,7. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 8/9 п, 34/17.4/9, ремонт, вмонтована шафа пе. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/ 9Ц, 36/17/8. «Чеш а», хороший стан, мебльована. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9 ц, 18/12/4, санв зол-плит а, вмонтована хня. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9 п, 34/18/9. Жилий стан. Терміново. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9 п, 35/18/9, добротний стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9 ц, 31/18/6, ремонт., можливий обмін на 2- імнатн з доплатою. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 5/9 п, 36/18/9, жилий стан. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/9 ц, 36/18/9, меблі, чеш а, с лопа ети, броньовані двері. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/9 ц, 37/18/9, житловий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/9Ц, 36/18/8, звичайний жилий стан, меблі. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/5 ц, 28/12/7, ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9 п, 34/ 18/9, пласти ові ві на, ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/9 п, 36/17,5/9, апітальний ремонт, нові двері, пласти ові ві на, лічильни и на вод . Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: 60-88-68, (099) 912-47-00

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9 п, 35/ 18/9, євроремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/9 ц, 18 в.м., остин а, д шева абіна. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8\9 п, 34\18\9, пл.ві на, ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/9 ц, 39/-/14. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 ц, 35 в.м. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/9Ц, 18 в.м., звичайний жилий стан, санв зол і хня на 2 імнати. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 П 30/ 12/8,5, теплена лоджія, бойлер, лічильни и на вод . Ціна: 25000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 п, 33/ 13/9, 2 лоджії, житловий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9П, 30/ 12/8,5. Вели а лоджія, хороший стан, меблі. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 П, 34/ 18/8,4, ремонт, терміново. Ціна: 31000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/9П, 30/ 12/8,5, бал он, бойлер. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Вербова, Ювілейний, 30 в.м. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/ 9 П, 34,1/ 17,8/9, лічильни и. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/ 17/9, лічильни и на вод , можливість доб дови, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 п, 34/ 18/9, звичайний стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9П, «малосімей а», не мебльована. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: (097) 421-92-93

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9П, 34/ 17/9, не това, лічильни и, висо ий цо оль. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/9Ц, 22/12/, зроблена хня, ванна, т алет. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/9 п, 34/ 18/9, доро ий євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4/9 п, 35/ 17/8,5, жилий стан, зас лений бал он, не това. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4/9 п, 35/ 18/9, осметичний ремонт. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4/9П, 34,5/ 17/8,4. Жилий стан. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 7/9 п, 35/ 18/9, євроремонт, перепланована, мебльована. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, Бояр а, 4/9П, 34,5/17/8,4 в.м., зас лений бал он, жилий стан, не това. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/9 п, 32/ 12/8. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/5 ц, 37/ 19/7. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 3/9 ц, 30/ 18/6. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/2 ц, 28/ 16/7, олон а, висо і стелі, ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/2Ц, 29/ 17/7. Ремонт, висо і стелі, олон а. Ціна: 24500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 4/5 Ц, 32/ 16,4/7, хороший стан. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. К.Сав ри, 1/5 ц, 38/ 18/8, д бовий пар ет. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, 25/ 17/5, євроремонт, пл.ві на, олон а, вмонтовані с часні меблі. Ціна: 22300 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, 36/ 19/9, євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 П, 34/ 18/8 ремонт . Терміново. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9 п, 35/ 18/9, євроремонт, пар ет. Бал он зас лений, ві на в двір. Терміново. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 п, 35/ 18/9, житловий стан. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 3/ 5Ц, 31/18/5. Жилий стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/5Ц, в добром стані, або обміняю на б дино . Власни . Конта ти: 63-71-59, (067) 154-46-86 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5 ц, 31/18/6. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 31/17/6, житлови стан, олон а. Ціна: 27800 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 31/17/6.1, без ремонт . Ціна: 27500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5ц, 20/12/, євроремонт, еле троплит а, нові тр би, залишаються меблі, бойлер, д шова абіна. Ціна: 17500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5Ц, 30/17/6, ремонт, мебльована. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5Ц, 31/17/6. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5 Ц, 52/24/14, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (099) 910-77-79 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5 ц, 52/24/14, новоб дова, ремонт, лічильни и, автономне опалення. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5 ц, 52/24/14. Ціна: 45500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5Ц, 51/24/14, автономне опалення, ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5Ц, 52/24/14, новоб дова, ремонт, бал он, лічильни , автономне опалення. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 Ц, 51/23/14, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/23/14, новоб дова. Б дино введений в е спл атацію. Без оздоблення, Стан – після б дівельни ів. Автономне опалення та аряча вода. Поблиз с пермар ет «Арсен». Власни . Ціна: 48000 y.o. / 385000 рн. Конта ти: (096) 777-57-60, (067) 440-04-24 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/23/14, після б дівельни ів, автономне опалення. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/23/14. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/24/14. Ціна: 48500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 1/5 Ц, 51/24/14, ремонт, автономне опалення, бал он. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 2/5 Ц, 51/24/14, автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Корольова 5/5Ц, 33/ 17/6, част ово мебльована, бал он. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 Ц, 31/17/6, мет/пласти . ві на, бал он. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 ц, 33/ 17/6, осметичний ремонт, бойлер. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 31/ 17/6. Хороший стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Корольова, повноцінна, 5 поверх, ремонт, 32 в.м. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/9 п, 34/17/9, ремонт, мп.ві на. Ціна: 26000 .о. тор Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/9 п, 34/17/9, ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/9, 34/ 17/9, пл.ві на, двері ремонт. Ціна: 26 000 .о. Конта ти: (097) 408-12-27 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/9П, 34/18/9, євроремонт, вмонтовані меблі, зас лений бал он, теплений. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 36,7/ 20,0/8,5, «чеш а». Ціна: 30 000 .о. Конта ти: (097) 717-82-20 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/9 п, 31/12/7, зас лений бал он, + сайдин , броньовані двері, нова сантехні а, бойлер, лічильни и, домофон, арний стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/9 п, 31/12/7,ремонт, бойлер, лічильни и. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/9П, 31/12/7, м/п ві на, броньовані двері, замінені тр би, нова сантехні а, бойлер, лічильни и, арний стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/5 ц, 38/16/8, новоб дова, стяж и, автономне опалення. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/9 П. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/9П, 34/18/9,ремонт, МПВ, нова столяр а, сантехні а, зас лений бал он. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/9П, 35/17,1/9. Ремонт, бойлер, ондиціонер. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, З / 9, 34/19/9, малосімей а, жилий стан, Можливий обмін на. б дино . Ціна: 23000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн Ц, 54 в.м автономне броньовані Ціна: 54000 747-20-77

вартир , в л. Котляревсь о о, 2/4 новоб дова після заб довни а, опалення, піді рів підло и, двері, металопласти ові ві на. .о. Конта ти: (0362) 45-08-30, (098)

1- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 5/ 5Ц, 38/20/7,5. По ращене план вання, ремонт, вмонтовані меблі. Ціна: 355000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 1/ 9 п, 31/12/7, хороший житловий стан, нові двері. Ціна: 21000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 8 поверх, жил.стан, 32 в.м. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. К рчатова (ПМК-100), 3/5 ц, чеш а, 35/20/7, сонячна. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 1/ 9 П. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (050) 614-81-59 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/4 ц, 34/ 18/9, хороший стан, олон а Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/4 ц, 38/ 19/6, осметичний ремонт, олон а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 1/5 ц, 42/20/12, «повний фарш», елітне місце, можливо під офіс. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 Ц, 36/19/8 ремонт, с лопа ети, бал он не зас лений, підвал. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, 37/20/8. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова,1/5Ц, 42/18/11. По ращене план вання, ремонт, автономне опалення. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 1- імнатн вартир , в л. Чебишева, 8/9 п, 34\18\9, хороший стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 30/ 17/6. Ціна: 23500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 П, 34/ 17,4/8, без бал она, осметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, 35/ 18/9, лічильни и на опалення, част овий ремонт Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 п, висо ий цо оль, не това, бал он нема, є можливість доб дови, хороший житловий стан, перетерті стіни та стеля, нова ванна, сантехні а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9П, 34/ 18/9. Жилий стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9 п , 34/18/9, добротний ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 33.9/ -/ 8.8, 1/9 п. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9П, 35/ 18/9. Ремонт, затишне місце. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5 ц, 39/20/9, житловий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9Ц, 34/ 16,6/6,5. По ращене план вання, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої , 5/9 п, 35/18/9, пласти ові ві на, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 8/9 п, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 ц, 35/ 18/9, житловий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 1/9П, 32/13/9, малосімей а. Жилий стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. М.Узвіз, це ла, вартира з ремонтом. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 3/9 п, 31/ 12/9 жил/стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ма арова 30, 7/9 Ц, 31/18/6. Біля с пермар ет «Літа». Ціна: 24500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, «малосімей а», 5/9 Ц, 28/14/5,5. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 П, 34/ 18/9, звичайний стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 П, 34/ 18/9, звичайний стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 26, 9/9, 34/ 18/9. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (067) 360-62-10 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 ц, 31/ 18/5, ремонт, бал он, лоджія. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9П, 32/ 13/9. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 П, 31/ 12/6. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 ц, 36/ 18/9. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9 п, 32/ 12.5/7, осметичний ремонт, рім ванної. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9П, 34/ 18/7, євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9П, 34/ 18/9. Хороший стан, вмонтована хня, бойлер. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 ц, 23/ 11/5, чиста, с ха, нові ві на, житловий стан, ліфт працює, зас лений бал он. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2 поверх, це ляний б дино , 37 в.м., євроремонт, дозвіл на автономне опалення. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2 п, 38/20/10. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2 ц, 37/20\9, євроремонт, автономне опалення, чеш а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 3/5 ц, 23/10/5,житловий стан, автономне опалення. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 37 в.м., 2/2, євроремонт, автономне опалення, терміново. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л. Молодіжна, 8/9 п, 34/ 18/9, євроремонт. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МАКАРОВА, 9/9 П, 31.3/12.10, КОСМЕТИЧНИЙ РЕМОНТ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, СОНЯЧНА СТОРОНА, БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. ЦІНА: 22000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 п, 34/ 18/9, осметичний ремонт, не това. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Ювілейний, 7поверх, 30 в.м., вели а імната, терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 34/18/9. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 35/18/9, є бал он, під євро, підвал. Ціна: 28500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9П, 35/ 18/9, жилий стан, нова сантехні а, м/п ві на, лічильни и, санв зол роздільний, вели ий доб дований бал он, за онений, теплений. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/9Ц, 30/ 18/5,5. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9 П, 34/ 18/8, або обмін на 2- імнатн . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9 п, 34/ 18/9, житловий стан, не това сонячна сторона. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9, 34/ 17,2/7,8. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9П, 34/ 17,8/7,5, ремонт. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 7/9 п, 35/ 18/8, євроремонт, вмонтована хня, шафа- пе, ондиціонер, теплений бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/9 п, 35/18/9, пл.ві на хороший стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/9П, 34/18/9, ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 2/9П, 34/18/9. Ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9Ц, 22/ 12/5, малосімей а. Ремонт, нова столяр а. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, 2/5 ц, 33/20/6, ремонт, терміново. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (097) 408-12-27, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 1/9 Ц 26,2/14/5,7 жилий стан, тепла, є бал он, можливість доб дови. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 7/9 п, 34/18/9, ремонт, не това, бал он. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 9/9 ц, 27/14/6, житловий стан. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 1/5 ц, 38/20/10, ремонт, ві на на доро . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9 п , 36/17/10, жилий стан, бал он зас лений. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/5ц, 42/22/9, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/6 ц, 42/22/9, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/6 Ц, 42/22/9, ремонт, автономне опалення. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л.Д ндича, 7/9П, 34/ 18/9, ремонт, вмонтована хня, теплений бал он, ондиціонер, бойлер, шафа- пе. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net 1- імнатн вартир , в л.Кн.Острозь о о, малосімей а, 3/5ц, 31/19/5 в.м, бал он, олон а, власни . Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 304-38-46 1- імнатн вартир , в л.Коновальця, 2/5 ц, 51/25/14, автономне опалення. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л.О.Телі и, 1/2 ц, 32.6/ 21.7/5.5, житловий стан, олон а, азова піч а. Ціна: 23500 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , в л.С.Бандери, 4/5Ц, 32/ 21/5, жилий стан. Ціна: 26000 .о. тор Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net 1- імнатн вартир , в л.Соборна 2/9Ц,24/12,5/ 5, без ремонт . Ціна: 19000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л.Ш хевича, 9/9 п, 34/ 17.5/9, броньовані двері, пласти , дерево-ві на, стіни пофарбовані, шпалери ванна. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , Городище, 5/5Ц, 40/20/ 8, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Острозь о о, 3/5 ц, 31/19/5. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 31/17/6, хр щов а, жилий стан.Тихе місце. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 430297 (097) 672-37-86 an_olimp@ukr.net

1- імнатн вартир , Оржів, 3/5Ц,31/18/6, жилий стан. Ціна: 15500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

1- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 31,6/ 16/6, євроремонт, доро а вмонтована хня і техні а, вмонтовані шафи- пе. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 ц, 24/ 13/5, осметичний ремонт, бойлер. Ціна: 19500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 Ц, 25,1/ 12,2/6, бойлер, м/п ві на, бал он, лоджія. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 ц, 25.1/ 12.2/5.3, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Польова, Б.К т, це ла, 4 поверх, 25 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9 ц, 34/17/7.5, осметичний ремонт, нові двері, 1 ві но нове, част ово нова сантехні а. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 4/9 п, 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 32/17/6. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5 Ц, 31/16,5/6,2. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5Ц, 30/16/5,5, хороший стан, висо ий цо оль, бойлер, м/п ві на. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої,1/5Ц, 30/16/5,5, жилий стан, висо ий цо оль, бойлер, МПВ. Ціна: 23000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net 1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/9Ц, 34/20/6. Косметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 1/9П, 30/ 12,6/9,6, малосімей а. Хороший стан. Ціна: 20500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 2/5Ц,18 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Фабрична, 6/9П, 35/ 18/8, арний стан, ремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

221-09-33, (096) 723-53-67

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 67 в.м., євроремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9ц, 60/ 35/7, євроремонт, арне місце, бал он зашитий пласти ом. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. • Вербова, 6/9П, 50/30/9. Ремонт, металопласти ові ві на, бал он зас лений, нова столяр а, сантехні а, сонячна сторона. Власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 139-38-42

2- імнатн вартир , в л. • Мельни а, 2/9п, або обмін на 1- імнатн вартир . Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. • Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , Автово зал, в л. Д.Галиць о о, 1/9 ц, 67/31/12 в.м, о ремий вхід, пар ет, пласти ові ві на, броньовані двері, перспе тивно під офіс. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (099) 912-48-00 2- імнатн вартир , Автово зал, в л. Орлова, 9/9 п, 49/30/8 в.м, хороший ремонт, терміново. Конта ти: (099) 912-48-00 2- імнатн вартир , Бояр а, 3/3 Ц, 50,7/37,9/ 6,6, БОС, без ремонт . Ціна: 40000 .о. Конта ти: 60-88-68, (098) 156-45-20 2- імнатн вартир , в л. Cтр тинсь ої, 47, 5/ 6 ц, 73/35/14, новоб дова автономне індивід альне опалення в ожній вартирі лічильни и на аз, вод , еле троенер ію, до менти отові до продаж . Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Cтр тинсь ої, 8/9 п, 49/29/7, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 7/9 ц, 68/36/11, з до ментами. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, чеш а, ремонт. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а. 4/5 Ц, 45/ 29/6, євроремонт. вмонтовані меблі на хні, бал он зас лений. Власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Га аріна 2 / 5Ц, 45/30/6, олон а. Ві на в двір. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 1/5 Ц, 43/ 28/6, євроремонт. Ціна: 47500 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5ц, 41,3 в.м. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 24-10-50, (067) 984-41-41 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/4 ц, 44 в.м., євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5Ц, 47 в.м., євроремонт, м/п ві на, тепла підло а, ондиціонер, вмонтована хня. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Гараріна, 4/5ц, 47/ 31/6,5 в.м, ремонт, о ремі імнати. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 509-77-39 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/4Ц, 41/29/6, броньовані двері, нова олон а, лічильни и, прохідні імнати. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/5 ц, 44 в.м., житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/4 ц, 42/23/5, житловий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/4Ц, 45/29/6,5.Жилий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/9 ц, 49/29/9, осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , Оле син, 2/2 Ц,42 в.м., євроремонт, лоджія на всю довжин імнати, автономне опаленя, олон а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 8/9Ц, 20/12/, блочна система, на 2 імнати хня і санв зол, ремонт. Ціна: 12500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Ц, 45/ 29/6. Євроремонт, вмонтована хня. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 п, 49/28/8, звичайний стан. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5Ц, 34/19,6/6. Жилий стан. Ціна: 30500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 31/17/6, без ремонт . Ціна: 30 000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

ВАС. КОНТАКТИ: (050)

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 44 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л.Д.Галиць о о, 6/9 п, 36/18/9, ремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Орлова, 5/9Ц, 37/18/ 8, без ремонт . Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 5/9 Ц, 32/18/5, перепланований ртожито . Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

КВАРТИР З ПОВАГОЮ ДО

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 38. 2/5 Ц, 44/30/6.1. Власни . Конта ти: (096) 485-99-55

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о 7 / 9 Ц, 46,8//8 хороший ремонт, д бова столяр а, до менти на р ах. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, 34/19/6, звичайний стан, бал он, д бові двері, обшитий бал он. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4 поверх, 30/18/6, хор.стан. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5Ц, 45/ 31/6. Ремонт, санв зол о ремо. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/5 П, 66/47,5/6,5, є дозвіл на доб дов бал она, підвал. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00

1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 2/9Ц, 49/ 22/16, новоб дова, автономне опалення, після заб довни ів. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц. Ціна: 31000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

Кімнати (три поряд) в ртожит ,38 в.м., р-н Льоно омбінат . Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 44/ 30/6. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л.Га аріна, 3/5Ц,31/ 18,5/6, жилий стан, зас лений бал он. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, (автов), 1/9 п, 35/18/9, житловий стан, висо ий цо оль. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 31/17/6,6, житловий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

Гостин , в л. Кн. Романа, 5/5Ц, 18,13/5. Євроремонт. Ціна: 17000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 п, 44/ 32/6. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л.Вербова, 4/4Ц, 41/ 18/11, підвал, розпочато доб дов на орище. Власни . Ціна: 34 000 .о Конта ти: 5-27-07, (050) 591-38-46

1- імнатн вартир , в л. О.Телі и 1/2 ц, 33/ 22/7 б/р, аз. олон а, пічне опалення. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 33/19/ 6, ремонт, меблі. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2 імнати в ртожит , в л. Ст. Бандери, 12, 18 в.м, осметичний ремонт, пласти ові ві на, приватизовані, терміново. Ціна: 21000 .о. тор . Конта ти: (097) 596-17-86, (096) 547-72-27

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/5 П, -/44/7 б дино новий, перепланована, м/ п ві на, нова столяр а, лічильни и, цо оль висо ий, є дозвіл на б дівництво бал он . Ціна: 48000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 3/5 Ц, 30/17/6, олон а, звичайний стан. Ві на в двір. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Мірющен а.

1- імнатн вартир , в л. Конта ти: (097) 213-31-52

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9, 36/ 18/9. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 8/9 ц, 29/ 17/5, євроремонт, вмонтована хня. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 4/9Ц, 33/19/6. Ремонт, вихід з хні на бал он, вмонтована хня. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 1/9П, 34/18/9. Част овий ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 27/ 14/6. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9Ц, 26/ 14/6, євроремонт, бойлер, лічильни и. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/9 п, 35/ 18/8, ремонт, с лопа ети. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 1/9 п, 34/18/9, без ремонт . Ціна: 22500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 33/ 18/6, євроремонт, си налізація, д шова абіна. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9П, 34/ 18/9. Хороший жилий стан, бойлер. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 4/9 Ц, 33/19/6, євроремонт, перепланований ртожито . Ціна: 27000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Мельни а,10/14Ц, 38,9/18,6/7,4. Власни . Ціна: 29 000 .о. Конта ти: (196) 609-54-58

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/5 ц, 32 в.м., без ремонт , під офіс, това. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/9 Ц, 31/ 18/6, осметичний ремонт, бал он. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 43-87-16,

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/9 п, 34/ 18/8, повноцінна вартира з ремонтом. Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/9 п, ремонт, с/в о ремо. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Соборна РУМ, 2/9 ц, 35.4/18/9, с часний ремонт, нова сантехні а. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 33/ 18/6, євроремонт, абельне ТБ, Інтернет, пар ет, хня - 6 в.м., нова азова олон а, плит а ерамічна, д шева абіна. Ціна: 32500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/5 ц, 33/19/6, житловий стан, вели ий бал он. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9 п, 35/ 18/9, євроремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 5/5 ц, 31/ 17/6, автономне опалення, мебльована. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 8/9 п, 29/17/5, євроремонт, вмонтована хня. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9Ц, 20,2/ 10,8/5, малосімей а. Косметичний ремонт, відо ремлений оридор - 5,8 в.м. Ціна: 19000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9 П, 35/ 18/6, ремонт. Ціна: 26000 .о. тор . Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 1/9, 30/12,5/7,5, терміново. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9 ц, 33.5/ 18/6.5, євроремонт, нова сантехні а, столяр а. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/9 П, 35 в.м., ві на дерев’яні, с лопа ети, двері нові, б дино ооперативний, без посередни ів. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (067) 360-25-67

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9П, 34/ 18/9. Косметичний ремонт. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9П, 35/ 17,5/9, ремонт, відмінний стан, лічильни на вод . Ціна: 26000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 6/9 П, 35,0/18,5/9,0, євроремонт, м/п ві на, ламінат, вмонтавана хня. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (099) 910-80-91

1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/2Ц, 32,6/ 21,7/5,5. Хороший жилий стан, два підвали. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 П, 36/ 18/9. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 8/9 п, 35/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5Ц, 31/ 17/6. Жилий стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 3/9 ц, 30/ 18/5, без ремонт , пл.ві но. Ціна: 21500 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9Ц, хороший жилий стан. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/9Ц, 18 м. в., житловий стан, хня і санв зол на 8 імнат. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/10 Ц, 35/ 18/8, поліпшене план вання, бал он не зас лений, або обмін на 2- імнатн . Ціна: 29500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 Ц. Можливий тор . В роз мних межах. Ціна: 19700 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9ц, євроремонт, ліфт працює Ціна: 18500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9Ц, 40/21/8. По ращене план вання, осметичний ремонт. Ціна: 33500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 8/9 П, 34/ 18/9, ремонт, терміново. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

№7 від 29 люто о 2012 ро

1- імнатн вартир , Здолб нів-2, це ляний б дино , житловий стан, 30 в.м. Ціна: 16500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Квасилів, 3/9П, 34/18/9, ремонт, м/п ві на, вмонтована хня. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , Північний, 6/9 п, ремонт, 34/18/9. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-15-20 (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , пр. Мир 3/5 ц, 37 в м, жилий стан, олон а. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , Пр. Мир , 1/5 Ц, 30 в.м., під омерцію. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, євроремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , пр.Мир , 5/5 ц, 31/17/6, жилий стан, с/в о ремо. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , пров. Робітничий, 3/5Ц, 37/18/8,7, малосімей а. Потреб є ремонт . Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , р-н Бояр и, 9/9 п, 34/ 18/9, ві на виходять в двір, перетерті стіни та стеля, зас лений бал он, лічильни и на вод , стаціонарний телефон. Власни . Ціна: 25000 .о тор Конта ти: nikolauss@ukr.net (097) 851-62-14 1- імнатн вартир , р-н Льоно омбінат , без посередни ів. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , С. Бандери, 2/5Ц, 24/ 12/ 6, євроремонт, бал он зас лений, лічильни и, бойлер, підвал. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн , в л.Павлючен а, 5/9ц, 32,6/18,7/ 5,8 в.м, можливий обмін на 2- імнатн вартир з доплатою. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 583-49-47 1-но імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 31/17/6, хороший жилий стан, МПВ. Ціна: 29000 .о. тор Конта ти: (098) 120-58-96,(093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 П. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 839-40-29 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3, 3/9 ц, 60/30/12, автономне опалення, с лопа ети, лоджія зас лена, лічильни и. Терміново. Ціна: 53500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/5 Ц, 60/30/12. Автономне опалення лоджія зас лена, с лопа ети, ві на в двір. Терміново, ціна дійсна до інця місяця. Ціна: 53500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/5 ц, 60/34/10, новоб дова, автономне опалення, стяж и. Терміново. Ціна: 52800 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/9 ц, 70 в.м., новоб дова, 2 лоджії, дахова отельня. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/10 ц, нова, євроремонт. Конта ти: (067) 363-50-22 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/10ц, новоб дова, євроремонт, власни . Конта ти: (067) 380-84-95 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 3/5 ц, 60/30/10, без ремонт , автономне опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 7/10 ц, 76/36/14. Ціна: 76000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а,1/5Ц, 60/45/7, висо ий цо оль, ремонт, ладоч а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/9П, 49,8/ 31/7. Косметичний ремонт. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/9 ц, 50.2/ 28/8.3, хороший осметичний ремонт, нова сантехні а, 2 бал они. Ціна: 47 000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/9 ц, 50/ 30/8, чеш а, ремонт. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, під омерцію, ві на на доро . це ла. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/9П, 53/18/14/9, перетерті стелі, пар ет, лічильни и, бойлер, плит а, лічильни и, зас лений бал он, м/п ві на, не това. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9 п, 50/29/9, євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9 п, 52/34/8, євроремонт, нова столяр а, по ращене план вання. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9 Ц, 48/29/7,2. Євроремонт, по ращене план вання, нова столяр а. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (099) 910-77-79 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 60/ 38/ 10, хороший ремонт, 2 лоджії. Власни . Ціна: 60000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 60/38/ 10. Ціна: 58500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 68 в.м., євроремонт. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 4/5 ц, 63 в.м., повний євроремонт, пре расне місце. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дворець а, 1/4 Ц., автономне опалення, 36 сот землі, араж. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (096) 124-06-46 2- імнатн вартир , в л. Дире торії, 2/5 Ц, хорош.ремонт. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3 ц, 41 в.м., мансардний поверх, новий дах, хороший ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60 в.м., новоб дова, автономне опалення, житловий стан. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 52/ 31/9, добротний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60 в.м., новоб дова, автономне опалення.жилий стан. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 52/ 31/9, добротний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Древлянсь а 5/5 ц, 54/36/9, жилий стан, 2 бал они. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 2/9П, 50/ 29/8, євроремонт, нова провод а, доб дований бал он 10 в.м., підвал. Ціна: 44500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а БОС, 2/5 Ц, 45 в.м. жилий стан, санв зол о ремо, бал он, підвал. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 ц, 40/ -5.5. Ціна: 33500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/9П, 49/ 31/9. Євроремонт, вмонтована хня, д шова абіна. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц, 41/ 26,2/5,2. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/3Ц, 50,7/ 37,9/6,6. Жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц, 41/ 26/6, жилий стан, прохідні імнати, това, тепла, с ха. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/5Ц, 44,8/ 29/5,6.Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (096) 485-99-55

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц, 41/ 26/6, жилий стан, прохідні імнати, тепла, с ха. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9П, 49/ 27/8, хороший стан, лічильни и. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 п, 49/ -/8. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/5Ц, 39,9/ 26,6/6. Жилий стан. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/9П, 49/ 29/7, м/п ві на, столяр а, зас лений бал он, теплений, лічильни и, не това. Затишний двір. У дворі дитячий садочо . Ціна: 40500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 7/9П, 52,7/ 29,4/8,9. Жилий стан, бойлер. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 П, 49 в.м. звичайний жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 8/9П, 48/ 28/9, ремонт, ламінат, с часна плит а, не това. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, 74/ 35/14, євроремонт, автономне опалення, новоб дова. Ціна: 72000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Ж ова, 1-пов., 58 в.м, новоб дова, автономне опалення, після б дівельни ів. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46


2- імнатн вартир , в л. Ж ова, 3/3Ц, новоб дова, 56 в.м, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 70/36/14, автономне опалення. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9Ц, 50/ 27/9. Хороший стан, вмонтована хня. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/5 Ц, 43/28/6, нова олон а, с лопа ети, хороший стан, або обмін на 1- імнатн . Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 72 в.м., ремонт, автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/9П, 48/ 30/8. Ремонт. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9 Ц, 49/ 28/8, ремонт, лічильни и. Терміново. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 Ц, 72/40/14, автономне опалення, ремонт лоджія, зас лена лічильни и. Ві на в двір. Терміново. Ціна: 68800 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Калнишевсь о о, 5/ 5 ц, 46/31/7 в.м, олон а, бал он, ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (099) 912-48-00 2- імнатн вартир , в л. Київсь а 26, 7/9 П, 49/30/8, осметичний ремонт, ві на в двір. Терміново, або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Київсь а 3/5ц, чеш а, 52/30/8 євроремонт, дозвіл на а/опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2, 42/ 25/6. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9 П, 48/29/8, осметичний ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/9П, 48,5/31/7. Косметичний ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 6/9 п, 47/29/8, осметичний ремонт, пл.ві на. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 ц, 47.5/27.1/7.4, з ремонтом. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 42/ 24/8, можливість доб дови. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 ц, 48 в.м., чеш а, осметичний добротний ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 13/14 ц, 49/26/8. Ціна: 45500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 ц, 48/47/8. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 13/14Ц, 49,9/ 26,5/8,2. Хороший стан. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 13/14Ц, 50/ 27/8, осметичний ремонт, бойлер, лічильни и, зас лена лоджія. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5Ц, 46/ 29,2/6. Част овий ремонт. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 48/ 29/8, хороший ремонт, нові ві на, двері, ламінат, не това. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 49/ 29/8, житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 56/ 32/9, без ремонт . Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/5Ц, 51/ 29/7,5, жилий стан, бойлер, лічильни и. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 2/5 ц, 73/44/14, автономне опалення. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/5 ц, 52/ 30/8, осметичний ремонт, мп.ві на. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 8/9 п, 52/30/9, хороший осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 П, 45/ 24/8, жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 2/5 ц, 44/30/6.2, хороший житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П, 52,2/ 29,1/8,7. Част овий ремонт. Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9 П, 52,3/ 29,5/9. Косметичний ремонт, металопласти ові ві на, броньовані двері. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (099) 910-77-79 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 3/5Ц, 50/30/7.5, євроремонт, вмонтовані меблі, металопласти ові ві на, нова столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення, ві на в двір, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Київсь а,1/5Ц, 42/ 24/8, можливість доб дови. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Київсь а,12 ш ола, 2/5, 46/30/6, імнати о ремі. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Кл. Сав ра, 2/9 ц, 51/ 30/8, осметичний ремонт. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 5/9П, 49/28/7,5. Жилий стан. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о в л, 1/5 Ц, 44/31/6. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3 поверх, імнати о ремі, ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/5 Ц, 42/28/6, олон а. Бал он зас лений. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 44/31/ 6, це ляний, бал он, олон а, можливість доб дови, або обмін на б дино в місті. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5 Ц 44 в.м., імнати прохідні. Ціна: 32000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5Ц, 45/32/6. Жилий стан. Ціна: 32500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 1/5 ц, 43 в.м., житловий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/5Ц, 43/ 28/6. Без ремонт . Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 5/ 5Ц, 33/22/5, жилий стан, м/п ві на, зас лений бал он, підвал, олон а, лічильни на вод . Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2/5Ц, 53/35/6, броньовані двері, нова столяр а, това, зр чно під офіс. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 44/26/6, олон а, імнати ізольовані, ремонт, с лопа ети, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 7/9Ц, по ращено о план вання. Власни . Конта ти: (093) 487-47-58 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/10 ц, 49/27.5/7.5, мп.ві на, решіт и, 2 зас лені бал они, бойлер, ремонт, не това, с часна плит а. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 3/9 ц, 48/ 28/8, чеш а, євроремонт. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/5 Ц, 48,3/30,8/9 осметичний ремонт, м/п ві на, зас лений бал он. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 6/9 ц, 48.7/ 28/7.2, житловий стан. Конта ти: (096) 784-63-10 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 6/9Ц, 49/ 28/7. Ціна: 54000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 9/9 ц, житловий стан, нові ві на, двері. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 ц, чеш а, 52/30/9, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, 49/ 29/7. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9 Ц, 47/25/8, євроремонт. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/ 5 ц, 52/29/7, зал - 15, спальня - 14 в.м., лічильни и на опалення, ремонт, нові радіатори, вмонтована хня. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3-пов., 60 в.м, новоб дова, а/о, після б дівельни ів. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 50/ 30/9, євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/2 ц, 51.5 в.м., під бізнес-пропозицію , біля інопалац «У раїна». Ціна: 2900 .о./ в.м Конта ти: (097)599-59-39,(096) 655-88-67

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 8/9П, 48/ 29/8. Косметичний ремонт. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 48 в.м., олон а. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 49/ 29/9, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 5/5 ц, 54/29/9, хороший житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5 ц, 53/ 32/8, осметичний ремонт, є підвал. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 п, 49/ 29/8, євроремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9П, 45/ 24,1/8. Жилий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 5/5 ц, 42/29/6, євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Королен а, 6/9Ц, 45/ 26/8, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/9 ц, 50/ 29/8, пласти ові ві на, житловий стан. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 п, 49/ 29/9, житловий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10 Ц, 48/26/8, хороший стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 П, 49/30/8, хороший стан пар ет, нова сантехні а, с лопа ети, вхідні двері. Ціна: 35550 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/5 ц, 52/ 28/7. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 2/5 ц, 44/30/6.2, хороший житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 2/5 ц, 45/30/6.2, пл.ві на, аз, олон а, підвал. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 3/ 9ц, 47/25/8.5, житловий стан, не това. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова 5, 3/5 Ц, 76/40/13, новоб дова, євроремонт, автономне опалення, с лопа ети, броньовані двері. Ціна: 91800 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 3 поверх, євроремонт, автономне опалення, 75 в.м. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 3/5 ц, 72/42/14, елітний б дино , новоб дова, євроремонт, автономне опалення, е с люзивний варіант. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, 66 в.м., центр, елітна новоб дова, євроремонт, дахова отельня. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14 Ц, 50 в.м. чеш а, жилий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14Ц, 48/27/8, без ремонт , о ремі імнати, вели ий бал он. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5 Ц, 52,3/28,9/ 8,2, жилий стан. Терміново. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5 ц, 52.3/28.9/8.2, житловий стан, без ремонт . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, 54/32/6, чеш а, без ремонт , дах пере ритий, терміново. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, 54/32/8, чеш а, без ремонт , дах пере ритий. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. М. Вовч а, 5/6 Ц, 54/29,7/7,9 чеш а, під отовлена до ремонт . Ціна: 46000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. М. Вовч а, 5/6Ц, 54/ 30/8, това, зроблена стяж а, під отовлена до ремонт , лічильни и, зас лений бал он. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 2/2Ц, дерев’яне по риття, автономне опалення, осметичний ремонт, 48/32/8. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 3/9 ц, 72 в.м., євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 п., 48/ 27/8, євроремонт, автономне опалення, лічильни и на холодн вод . Ціна: 64500 .о. Конта ти: (099) 910-76-00 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц, 48/ 27/8, новоб дова, автономне опалення, с часний ремонт, броньовані двері. Ціна: 64500 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9П, 49/ 29/9. Ремонт. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 53/ 30/9, житловий стан, лічильни и. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/10 Ц, 49/28/7, євроремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

2- імнатн вартир , в л. Ма арова, ОСББ, автономне опалення, євроремонт, меблі. 48/ 27/8. Ціна: 64000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/10Ц, 49/27,57,5. «Чеш а», ремонт, висо ий цо оль, два бал они. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а. 5/6Ц, 54/29/7,9. «Чеш а», під отовлена до ремонт , зроблена стяж а. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5 Ц 49/27,5/7,5 по ращене план вання, МП ві на, решіт и на ві нах; бал он, лоджія зас лені; бойлер; лічильни и; імнати о ремі. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9 ц, 48/ 29/8, хороший стан, під євро. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9 Ц, 50/28/7, ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

7

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№7 від 29 люто о 2012 ро

2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 6/9 п, 49/29/7, в хорошом стані. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/4 ц, поміняні ві на, двері. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 Ц, 43,1/26,5/6,0, си налізація, олон а, лоджія. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (099) 910-77-79 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 Ц, 43,1/26/6 ремонт, лодова, си налізація. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 43/26/6, євроремонт, хр щов а, не това. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 45/28/6, житловий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 Ц, 45/31/6 євроремонт, імнати прохідні. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5Ц, 44,4/27/6, нормальний стан, металеві двері, овані рати на ві нах, това, можливо під офіс. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (098) 127-00-09 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5Ц, 44/ 27/6. Жилий стан. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 45/30/6, житловий стан, не това. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 3/3Ц, 52/30/7. Жилий стан, мансардний 4 поверх. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 39.9/ 27/5, осметичний ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 43/ 28/6, олон а, звичайний стан, бал он зас лений, ві на в двір. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 3/9 п, 50/ 29/8, част овий ремонт Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и,3/9 п, 49/ 30/8, част ово євроремонт, ві на в двір. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 4/9 П, євроремонт, бал он,м/п. ві на, пар ет, си налізація. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 4/9П, 48 в.м євроремонт, си налізація, отова до вселення на всі 100%. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 4/9п, євроремонт, част ово мебльована, власни . Конта ти: (098) 464-19-19 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 7/9 ц, по ращене план вання, лічильни и на вод , ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/5Ц, 44/ 26/6, євроремонт, 2 бал она, підвал. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 Ц, «хр щов а», без ремонт , дах новий, 43/28/6. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (099) 341-82-06 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 ц, 43 в.м., центр, дах пере ритий, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5Ц, 43,5/28/6. Без ремонт . Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9Ц, 50/26/9, автономне опалення, євроремонт, вмонтовані меблі, вели а лоджія. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Са айдачно о, центр, 4/5 ц, 58/32/9. Ціна: 57500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Соборна 2/5 Ц, «сталін а», част овий ремонт, або обмін на 1- імнатн . Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна(РУМ) 3/9 ц, 47/28/8 б/р. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Соборна, «чеш а», 5/5ц, 52/30/7 в.м, дах відремонтований, жилий стан, броньовоні двері. Ціна: 40000 .о. тор Конта ти: (098) 633-31-45 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (навпроти пар Шевчен а), 2/5 ц, 41/27/6.2, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/5 ц, 50/ 30/8, без ремонт , висо ий цо оль. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

ЗДАМО

1- імнатні вартири Відінсь а, 2/5 ц,

олон а, меблі, холодильни , 1100 рн+лічильни и.

Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, меблі в хорошом стані, Інтернет, 1200 рн. Кр шельниць ої, част ово меблі, осметичний ремонт, 1000 рн+ ом нальні посл и.

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/9Ц, 53/ 30/9. По ращене план вання, хороший стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

Гр шевсь о о, меблі необхідні, пл..ві на, бойлер, 1200 рн+лічильни и.

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9Ц, 50/ 29/9, ремонт, ламінат, м/п ві на. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Д ндича, 7/9, меблі необхідні, на тривалий термін, 900 рн.

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/5 ц, 43/ 39/6. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 48/ 28/8, поліпшене план вання, імнати ізольовані, бал он зас лений, ві на в двір, обмін на 1- імнатн вартир , з доплатою. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5-пов., 60 в.м, новоб дова. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5Ц, 50/ 27/7,2. «Чеш а», хороший стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9 ц, 57/ 31/11 в.м, без ремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 912-48-00 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 8/9, 57/31/ 11, без ремонт . Ціна: 44500 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, пивзавод, 3/5Ц, 44 в.м., без ремонт , висо і стелі. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна,1/3 ц, 53/ 34/8 в.м, без ремонт , підвал, висо ий цо оль, висо і стелі. Конта ти: (067) 363-50-22, (099) 912-48-00 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/3 ц, 45/28/6. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/3Ц, 44 в.м. за альна площа, хня-ст дія, ремонт. Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5Ц, 4529/6. Потреб є ремонт . Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5 Ц, 41,7/27/6, хороший стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

Коновальця, 6/9 п, меблі, холодильни , зас лений бал он, 1200 рн. Мельни а, меблі, житловий стан, 1100 рн. Ма арова, меблі, холодильни , 800 рн+світло+вода. Черня а, меблі, д шова 1500 рн.

Ювілейна, 4 пов, без меблів, сві. осметичний ремонт, 1000 рн. Квасилів, 3/9 п, меблі, холодильни , бойлер, 750 рн. Міц евича, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, ціна до овірна.

2- імнатні вартири Соборна, с часний ремонт, вмонтована ом нальних посл .

Корольова, 3/5 ц, меблі, імнати не прохідні, 1400 рн+світло. Ст..Бандери, 2/5, аряча вода, Інтернет, меблі, поб това техні а, 2 зас лених бал она, 1600 рн + лічильни и. Га аріна, 4 пов, олон а, холодильни , меблі, 1500 рн. Ш хевича, 5/9, меблі, холодильни , 1450 рн. Кн. Романа, 3/5 ц, олон а, меблі част ово, Інтернет, аб.телебачення, 1500 рн. Ма арова, меблі, телевізор, холодильни , 1500 рн+світло. О.Телі и, меблі, нові ві на та вхідні двері, 1400 рн+лічильни и.

3- імнатні вартири Костромсь а, 2/9, бойлер, меблі част ово, хороший ремонт, зас лений бал он, 1700 рн. Соборна, меблі, холодильни , 1800 рн+лічильни и. Ш хевича, імнати не прохідні, меблі, холодильни , 1700 рн. Міц евича, хороший ремонт, меблі, поб това техні а, ціна до овірна. Ма арова, меблі за домовленістю, Інтернет, 1600 рн.

Кімнати Кімнат в

ртожит

сімейно о тип , меблі, холодильни , 650 рн.

Кімнат без проживання осподаря, по 360 рн з людини.

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 41/23/6.4, б дино не старий, перепланована з ремонтом, о ремі імнати, мебльована. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

Кімнат по в л.. Ст..Бандери, по 300 рн з людини.

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, хр щов а, імнати роздільні, євроремонт, сарай, підвал. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

1/2 б дин , по в л.. Гр шевсь о о, 2 імнати, меблі, част ові ви оди, 900 рн.

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 52/30/8, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 Ц, 41.7/27/6, хороший стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 ц, 44/29/6, житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5\5 ц, 43/28/6, не това, пар ет, св-плит а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 7/9 ц, 49/28/8, підвал, бойлер, домофон, си налізація, лічильни и. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 47, 2/5 Ц, 72.3/40/14. Новоб дова, автономне опалення, броньовані двері, б дино зданий в е спл атацію, можлива відстроч а або обмін. Терміново. Ціна: 59500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 47, 6 поверх/Ц, 73/40/14, новоб дова, част овий ремонт, індивід альне, автономне опалення, с лопа ети, в б дин є ліфт. Терміново. Можлива розстроч а платеж . Ціна: 425000 рн., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 47, 72/ 38/14, новоб дова індивід альне автономне опалення, бал он, зал 25 в.м, спальня 14 в.м, хол 14 в. м, хня 14 в.м. Б дино зданий в е спл атацію. Терміново. Можливий редит. Ціна: 6500 рн/ в.м. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б дин и, тимчасів и Б дино , всі ви оди, меблі, араж, 1700 рн. Тимчасів

, част ові ви оди, свіжий осметичний ремонт, меблі, 700 рн.

2- імнатн вартир , в л. Тра торна-Дра анч а, 5/5 ц, 60/33/10. Ціна: 65500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. ТИХА, 10/10 Ц, 72.9/36.5 КВ.М., НОВОБУДОВА, ПІСЛЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ. ЦІНА: 51000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 2- імнатн вартир , в л. Фабрична, 9\9 ц, 48\28\8, євроремонт, чеш а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л.Б овинсь а, 8/9ц, 56.6/30/9.6, новоб дова, автономне опалення, ремонт, част ово мебльована, с п тни ове телебачення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/9 ц, 61 в.м., новоб дова. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, 62 в.м., євроремонт, дахова отельня, пар ов а. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 44/28/6, імнати о ремі. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/9П, 48/29/7, м/п ві на, броньовані двері, зас лений бал он, с часна плит а. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 45/30/6, осметичний ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 7/9 п, 56/30/8, ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5Ц, по ращено о план вання, 50 в.м., хороший жилий стан. Ціна: 47500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9 ц, о ремі імнати, ремонт, з меблями. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 6/6 Ц, 73 в.м. новоб дова, після б дівельни ів, мансардний поверх, індивід альне автономне опалення, с/х нова, терміново. Ціна: 51000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/ 9Ц, 53/32/12, осметичний ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 ц, 48/29/8, євроремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Театральна, 2/3 ц, 42/28/7 в.м, автономне опалення, пласти ові ві на, жилий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 912-48-00

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 Ц, 48/30/8, поліпшене план вання, звичайний стан. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Тра торна, 5/5 Ц, 60/38/10,5, новоб дова, автономне опалення, стан після б дівельни ів. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 43/29/6. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/10 ц, 60/ 33/10, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/9 п, 49/29/9, пл.ві на, хороший житловий стан. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 5/5Ц, 51,7/34/7. По ращене план вання, осметичний ремонт. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 43/29/6. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9 п, 52/ 31/9, євроремонт, теплена. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Чехова, 9/10Ц, 50/ 29/7, м/п ві на, броньовані двері, лічильни и. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. СТРУТИНСЬКОЇ, 41.7 КВ.М., 3/ 4Ц, ЄВРОРЕМОНТ, ВМОНТОВАНІ МЕБЛІ, ХОРОШИЙ СТАН. ЦІНА: 40000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 4/9 п, 49/ 30/8, ремонт, с лопа ети, бал он зас лений, ві на в двір. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 2/9 ц, 95 в.м., новоб дова, стяж и, дахова отельня. Ціна: 74000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/9 п, 60/29/9, вели а доб дова, євроремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 3/9Ц, 48/27,4/7,5. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 45500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 4/14 ц, 56/30/8, житловий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/9П, 52,3/ 30/9. Жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Поповича, новоб д. 2/3 Ц, 70 в.м, автономне опалення, приватизована о ороджена територія, є місце для стоян и. Ціна: 63000 .о. Конта ти: (099) 910-77-79 ifa714@rambler.ru

2- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 8/9 п, 49/29/9, пл.ві на, ремонт, тр би поміняні. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 1/9 п, 49/ 29/9, житловий стан, без бал она. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/10 ц, 62/ 35/12. Ціна: 47000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5Ц, 43/ 28/6. Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 5/9 п, 50/32/8, житловий стан, терміново. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

хня, імнати без меблів, 1700 рн, без

Пр.Мир , 2/5 ц, олон а, меблі, автономне опалення, 1300 рн+ ом нальні посл и.

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/5 Ц 44/28,4/6 без ремонт . Ціна: 32500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

2- імнатн вартир , в л. Поповича, це ляний б дино , новоб дова, а/о, є варіанти на поверхах, 73 в.м. Ціна: 900 .о./ в.м. Конта ти: (096) 124-06-46

осметичний ремонт, 1000 рн+ ом нальні

Бояр а, 5/9 п, меблі, холодильни , абельне телебачення, 1100 рн.

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 5/5 ц, 43/28/6, не това, пар ет, дах в ідеальном стані. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 9/9Ц, по ращене план вання, ремонт. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

абіна, холодильни , пральна машина, я існий ремонт,

Вербова, 4/9, меблі за домовленістю, посл и.

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5Ц, 42/29/6, олон а, о ремі імнати, жилий стан, без ремонт . Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4/5 ц, 43/27/6. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/5 Ц, с часний ремонт. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 602-58-18 2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц, 43/25/6,5. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Чорновола. Центр, 2/5 Ц, 45/28/6.5 олон а. Або обмін на 3 ім. в. Терміново. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 10/14 Ц, ремонт, вмонтавана хня. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 10/14Ц, 49,7/29/9. Хороший стан, вмонтована хня, бойлер. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л.Київсь а, 13/14Ц, 49,9/26,5/8,2, євроремонт, м/п ві на, перепланована, бойлер, лічильни и, лоджія зас лена, автономне опалення. Власни . Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (097) 818-29-67 2- імнатн вартир , в л.Кн. Романа, 5/5 ц, 44/29/6, житловий стан, олон а. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л.Коновальця, 4/9 п, 49/30/8, звичайний стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л.Соборна, центр, 2/5 ц, 51/27/9, сталін а з євроремонтом. Ціна: 59000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , Здолб нів-2, 2/2Ц, 50 в.м., без ремонт . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , Квасилів, 2/9Ц, МПВ, жилий стан, бойлер, імнати 25 і 20 м. в., санв зол плит а. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net 2- імнатн вартир , Квасилів, 4/9П, бойлер. Конта ти: (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , Квасилів, 5/9 ц, 96 в.м. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 2/9Ц, 78 в.м., м/п ві на, жилий стан, можна переплан вати на 3- імнатн . Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , Пр. Мир 1 / 5 Ц, 50 в.м., ремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , Пр. Мир , 2/5 Ц, 50/30/ 8, звичайний стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 48/29/8 в.м, жилий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

2- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, осметичний ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, 50 в.м. Ціна: 37500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , Пр. Мир , 4/5 Ц, 43/28/ 6, ремонт. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75


8

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 Ц, 101/60/15 новоб дова автономне індивід альне опалення. Бал он та лоджія, ві на в двір. Ціна: 78000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/10 ц, 65/39/9, хороший стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 5/10Ц, 65/39/9,3, чеш а, 2 бал они. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9Ц, 70/50/9, після заб довни ів, автономне опалення, м/п ві на, 2 лоджії. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/9 ц, 62 в.м., ремонт, є технічний поверх. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Коновальця. 1/’0 П, 62//Э, євростелі, підло а ламінат. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 3- імнатн вартир , в л. Королен а, 2/9 ц, 78/ 54/9, без ремонт , 2 лоджії. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/6 ц, 65/40/9, євроремонт, меблі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5 ц, 44/29.5/ 7, олон а, житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , пр.Мир , 44/27/6 Ц, олон а ремонт, бал он зас лений. Ві на в двір. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , район автово зал , 5/10 ц, євроремонт, 70 000 .о. Ціна: 70 000 .о. Конта ти: (097)408-12-27 2- імнатн вартир , центр, 2/3 ц, 41,6 в. м, імнати роздільні, ремонт, м/п ві на, нова провод а, вмонтована хня, зас лений бал он, ламінат, олон а, сарай, підвал, броньовані двері. Конта ти: 43-61-14, (050) 545-68-40 2- імнатн вартир , центр, 2/3ц, 42/25/6,7, євроремонт, олон а, нова столяр а, м/п ві на, нова сантехні а, провод а, імнати о ремі, броньовані двері, вмонтована хня, сарай з підвалом. Власни Ціна: до овірна Конта ти: 43-61-14 (050) 545-68-40 2- імнатн вартир , центр, 3/4 Ц, 50/29/7, «сталін а» олон а, висота стелі 2.80 м бал он незас лений ві на в двір, санв зол плит а. 3 в.на площадці. Терміново. Тор . Можливий обмін на 1- ім. Ціна: 39800 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир ,в л. Вербова, 9/9 п., 50/ 30/7,2, панель, бал он зас лений, мет/ пласти . ві на, лічильни и на вод . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , пр. Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3- імнатн вартир , р-н автово зал , біля «Сільпо». Власни . Терміново. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10П, 63/37/9 в.м, хороший стан, пласти ові ві на, зас лені бал они, лічильни и на вод , аз. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 62-60-04 gecko2009@mail.ru 3- імнатн вартир на Ювілейном . Конта ти: (099) 910-76-00 3- імнатн вартир , Бояр а, 3/9 П, 67,2/43,2/ 9,2, апітальний ремонт, нова сантехні а. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 60-88-68, 3- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Cоборна, центр, 3/5 ц, 70/44/9 б/р. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 7/9 п, 66/40/10, житловий стан, ві на в двір. Терміново. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Біла, 2/5 п, 60 в.м, це л. б дино , бал он, лічильни и на вод та аз. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (099) 910-76-00

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 9/9 Ц, 90,0/51,0/12,0, автономне опалення, зас л. бал он Терміново. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а,1/9 п, 60,3/37,1/8,6, панель, осметичний ремонт, лічильни и. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00 3- імнатн вартир , в л. В. Дивізії 7/10 Ц, 61,3 по ращене план вання, хороший осметичний ремонт, 2 зас лені бал они, нова столяр а. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5Ц, 67/ 39/9, без ремонт , 2 бал они. Ціна: 49500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/9 п, 64/ 37/8. Ціна: 44000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 ц, житловий стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, євроремонт. Конта ти: 40-05-54 3- імнатн вартир , в л. Вербова 7/9 Ц, 65/39/9 добротний ремонт. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/5 Ц, 69,0/ 44,0/15,0, осметичний ремонт, вели а хня. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 60-88-68, 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/7, 63 в.м. Конта ти: (097) 473-39-31 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 4/5, жилий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9 п, 64/ 39/9, ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 ц, 116/70/14, євроремонт, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/5 п. 88/49,9,/14, це л. б дино , 2 лоджії, мет/ пласти . ві на, автономне опалення. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (097) 653-24-32 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/5 ц, 88/50/14. Ціна: 78500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/5 ц, 90/60/12, новоб дова, стяж и, автономне опалення. Терміново. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/5 ц, 68/44/9, чеш а, житловий стан, 2 бал она. Ціна: 54000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/5 ц, 75 в.м., євроремонт, автономне опалення, новоб дова, Ціна: 85000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 8/9 ц, 108 в.м, євроремонт. Ціна: 115000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 9/9 П, 62,7//9,4, жилий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/5 Ц, 50,3/ 33,2/6,0, автономне опалення, можливість доб дови. Ціна: 39500 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 1/9П, 6138/ 9. Ремонт, лоджія з підвалом, теплена підло а. Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 3/9 ц, 69 в.м., новоб дова, в травні б де здана, дахова отельня. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, це ла, євроремонт, 60 в.м. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Корольова, поліпшене план вання, 5/5Ц, 64/48/9, ремонт, 2 бал они. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а 8/9, 98/50/12, новоб дова, автономне опалення, бал он, лоджія, євроремонт, вмонтовані меблі. Терміново. Або обмін на 1- імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/5 ц, 95/60/15, євроремонт, хня-ст дія, автономне опалення, висо ий цо оль. Ціна: 83000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/9 П, 62//Э, без ремонт , вн трішня,бал он зас л. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 025-22-50 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/9П, 64/40/9. Жилий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/5 Ц, 70 в.м. Після б дівельни ів, автономне опалення, лічильни и, перетерта стеля, стяж а підло и. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 7/9 ц, 68 в.м., мп.ві на, перетерті стелі, поліпшене план вання. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о. Конта ти: 22-51-47

3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Конта ти: (099) 023-96-88

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 66/39/9. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а 1/5 ц, чеш а, 60/38/8, ремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 65 в.м., 2 лоджії, житловий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, 62/ 38/9. Ціна: 72000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9Ц, 63/ 34/7,2. Жилий стан, висо ий цо оль. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 53 в.м., мп.ві на, під отовлена до ремонт , терміново. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 63/ 38/8, євроремонт, автономне опалення, меблі. Ціна: 73000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц , 54/37/5,пл.ві на, під отовлена до ремонт . Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 50.3/ -/6, нові ві на, нова олон а. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5Ц, 50/ 33/6. Хороший стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5Ц , 51/ 34/6, жилий стан, олон а, підвал, броньовані двері, вмебльована. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 ц, 114/70/15, євроремонт, хня вмонтована, біде, д шова абіна. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Дра анч а, Тра торна, 5/5 ц, 95 в.м., новоб дова, повний євроремонт, автономне опалення. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 61/ 40/9, хорший стан, не това, є технічний поверх. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9Ц, 66/ 39/9, жилий стан. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9 ц, 65.4/ 37.4/8, під євро, нові ві на, двері. Ціна: 57000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Біля ова, 5/5Ц, 63,5/ 43,5/7, євроремонт, с часні меблі, хня з техні ою. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/5 ц, 62 в.м., чеш а, житловий стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 120 в.м., на останьом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 650 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9 ц, 63/ 34/8, хороший стан, бал он зашитий пласти ом. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, імнати роздільні. Конта ти: (097) 107-96-01 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 7/9 ц, 85/47/14, з до ментами. Ціна: 67000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 ц, 64/ 40/8. Ціна: 81500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9Ц, 64/ 40/8, жилий стан, не това. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 ц, 57/ 42/7, добротний стан, ондиціонер, пре расне місце. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 ц, 67/ 43/9, без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9Ц, 67/ 39/9, жилий стан, д бовий пар ет, 2 бал она. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 63/ 38/9, ремонт, не това. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 66 в.м., хороший житловий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 6/6 Ц, 50 в.м. жилий стан, автономне опалення, това. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, це ляний б дино , 70 в.м., 2 поверх, не това, всі імнати о ремі, лічильни и. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net 3- імнатн вартир , в л. Мазепи, 6/9 Ц, 82/ 50/11 звичайний стан. Бал он зас лений. Ві на в двір. або обмін на 1- імнатн . Ціна: 80400 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 п, 62/ 37/8, житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 67/ 45/12, осметичний ремонт, не това, нові ві на. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, не това, хороший осметичний ремоонт, мп.ві на, бал они зас лені, теплені, лічильни и на вод . Ціна: 43500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, терміново, власни . Ціна: 42000 .о. Конта ти: (096) 943-75-00

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 66/ 40/9, житловий стан. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9П, 66/ 39/10. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 66/ 39/9. Хороший жилий стан. Ціна: 43500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, 108 в.м., євроремонт, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 64/39/8 п, лоджія зас лена, ві на в двір, без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Київсь а. 7/9П, 66,1/ 39/9. Жилий стан. Ціна: 43500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Київсь а. Ціна до овірна. Ціна: до овірна. Конта ти: 60-88-68, (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 11/14, 73 в.м. жилий стан. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, 108 в.м., євроремонт, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 70 в.м., с лопа ети, ремонт. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9 П, 70,0/ 39,2/9,0, осметичний ремонт, м/п ві на. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, Бояр а, 3/9 п, 66/40/9 ж/стан, не това. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, новоб дова, 9-10/10 ц, 100 в.м., дворівнева, після б дівельни ів. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 1/5 Ц, 53/35/6, хороший жилий стан, нові двері, лічильни и. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

3- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/5П, це ла. 48,6/33,6/6. Тепла вартира. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (099) 910-77-79

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9 п, 63/37/9, добротний, житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 1/ 5 ц, 100 в.м., євроремонт, автономне опалення, мебльована. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/10 п, 62.8 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Га аріна 4/5 Ц, 58/39/6, олон а ремонт, столяр а д бова, с лопа ети не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5Ц, 50,4/ 36/6. Без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Горшова, 3/5 ц, 47/ 32/6. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/9 ц, 75/ 45/9, пл.ві на, ремонт, си налізація. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/10 п, 63 в.м., житловий стан. Ціна: 37000 .о. тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/5 ц, 82 в.м., новоб дова, автономне опалення, стяж и, терміново. Ціна: 68000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/7 ц, 100 в.м., новоб дова, євроремонт, поб това техні а. Ціна: 130000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 8/9 ц, 62/ 38/6, мп.ві на., осметичний ремонт, чеш а. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/10 п, 66,4/44,5/12,8, хороший стан. Ціна: 49000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 2/5Ц, 55/38/8. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 7/10 п, 66.4/44.5/12, теплена, свіжий ремонт, мп. ві на, ламінат, плит а, лічильни и. Ціна: 49500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/ 9П, 66,2/38,8/9. Без ремонт . Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о (навпроти тролейб сно о правління), 1/9 п, 66/40/9, не това, висо ий цо оль, осметичний ремонт, дозвіл на автономне опалення. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1 поверх, це ла, хороший стан. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 5/5 ц, 56/35/6, ві на дерев»янф, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Коновальця 7/9 ц, 67/40/8 жилий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/9 п, 63\38/9, ремонт, 2 бал они, фасад. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. О.Олеся, 4/5 ц, 65/39/9, пл.ві на, дві лоджії, зас лені, мп.ві нами, броньовані двері, під отовлена до ремонт , р-н бояр и. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 92.4 КВ.М., ЧАСТИНА ПРИВАТНОГО БУДИНКУ З ПІДВАЛЬНИМ ПРИМІЩЕННЯМ, КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ЦІНА: 95000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 68,4 в.м. за альна площа, жилий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5П, це ла. 51/34/6. Ціна: 44000 .о., тор . Конта ти: (099) 910-77-79

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/9 п, 64/39/9, жилий стан. Ціна: 46500 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/9 ц, 63 в.м., мп.ві на, перетерті стелі, поліпшене план вання. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 58/37/7, ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 ц, 64/ 44/9. Ціна: 46500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Київсь а 3/9 П, 63/39/9 металопласти ові ві на хорший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. Біля ова, 5/5 ц, 63/ -/7, євроремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 16, 3/5 Ц, 98/50/14 новоб дова автономне опалення, домофон. Або обмін на 1- імнатн . Ціна: 81500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/9 п, 66/40/10, житловий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. О.ДУНДИЧА, 1/5, 60/ 40 КВ.М., ЖИТЛОВИЙ СТАН. ЦІНА: 50000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 4/9 п, 67/45/10, в хорошом стані. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

3- імнатн вартир , в л. Лєрмонтова, 9/9 Ц, с часний євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 337-71-05

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 Ц, 49/ 33,2/5,8 (хр щов а). Обмін на б д.рівноц. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

3- імнатн вартир , в л. Біля ова, 5/5Ц, 63,5/ 43,5/7. Кооперативний б дино , ремонт, меблі. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9ц, євроремонт, с часні меблі, власни . Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 60.8/39.5 КВ.М. ЦІНА: 48000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/5 ц, 64/ 43/8, пласти ові ві на, броньовані двері, хороший стан. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Зам ова,1/5 ц, 58/ 37/7,2 в.м, без ремонт , в хорошом стані. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (096) 124-06-46

3- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9П, 70/ / 13, ремонт, бойлер, меблі, 2 ондиціонера. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

вартир , в л. Біла. Конта ти: (096)

3- імнатн 628-23-24

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/9 ц, євроремонт, с часні меблі. Ціна: 72000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

№7 від 29 люто о 2012 ро

3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/10 П, 86//12, осметичний стан, 3 бал они, ладова, лічильни на тепло. Ціна: 44900 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/9П, 64/ 39/9. Хороший стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/6 ц, 66/40/9, житловий стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/6 ц, 71/45/9.9, осметичний ремонт, бал он зас лений. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 ц, 78/53/10, автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 6/9 п, 66/40/9 жил.стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 4/5 ц, 59/40/6, житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Орлова, 6/9П, 69/39,9/ 10. Част ово ремонт, бойлер. Терміново. Конта ти: 45-05-23, (096) 370-33-28 3- імнатн вартир , в л. Остафова 3/5 ц, 68/ 43/9 жилий стан, підвал, сарай. Б д.1988р. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц, 58/ 39/8, автономне опалення, ремонт, араж, сарай. Ціна: 58000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц. Ціна: 59 000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 3/5 ц, 67/ 44/9, осметичний ремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Остафова,1/2 ц, 58/ 39/9, євроремонт, а/о, араж, сарай. Ціна: 58000 .о., тор . Конта ти: (096) 124-06-46 3- імнатн вартир , в л. Пар ова, 1/5 ц, 60/ -/6, без ремонт , можна під офіс. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 Ц, 70 в.м. ремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Поштова, 2/2 ц, 78/ 56/10. Ціна: 100500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. П ш іна 3/4 ц, 103/ 56/10 жилий стан, об омів а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/ 46/8, житловий стан. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/ 46/8. Ціна: 66000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/ 48/8, імнати ізольовані, санв зол о ремо, вели а вітальня, підвал, лічильни и, осметичний ремонт, або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 65500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 5/5 Ц, 87 в.м., мп. ві на, броньовані двері, автономне опалення, два підвали. Ціна: 85000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 7/9 ц, 63 в.м., житловий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 52,1/38,0/9,0, осметичний ремонт. Терміново. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/2, 66/ 39/8, осметичний ремонт. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/2Ц, 64/43/8, осметичний ремонт, 2 бал они, санв зол- плит а. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 7/9 Ц, 75/45/9 ремонт. Бал он та лоджія зас лені Терміново. Ціна: 65500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (097) 408-12-27 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 6/9 Ц, 72/40/11, євроремонт, вмонтовані меблі, шафа- пе, с лопа ети, бойлер, бал он та лоджія зас лені. Ві на в двір . Терміново. або обмін на 2- імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 7/9 Ц, 65/40/9 осметичний ремонт. Ціна: 62000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 66 в.м., без ремонт . Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 70 в.м., без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н РУМ, 3/3 ц, 82 в.м, а/о, євроремонт. Ціна: 63000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н Ювілейний, 2/5 Ц, 69 в.м., 2 бал они, лоджія, жилий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 4/9 ц, 65/40/9, житловий стан. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна, Ювілейний, 4/9 п, 66/40/9, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна. 3/9П, панель, євроремонт, 2-і теплені лоджії, лічильни и на аз і вод . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (099) 910-77-79 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/2 Ц, 62//7,5 дах пере ритий, висо а стеля, жилий стан, перепланована, 2 зас лені бал они, олон а, терміново. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 2/2Ц, 63/43/7,8. Косметичний ремонт. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 4 поверх, 55 в.м.жилий стан, лічильни и. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 8/9П, 67/41/9. Косметичний ремонт. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/5 ц, 60/42.5/6, осметичний ремонт, можлива доб дова, є бал он, підвал. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/2 ц, хороший ремонт, с/в плит а, вели і імнати. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 54/37/5, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/9 п, 64/39/9, ремонт, не това. Ціна: 53000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/4 ц, 54/40/6. Ціна: 42500 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 63/38/8, євроремонт, повний фарш. Ціна: 77000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 ц, 83/53/9, чеш а, без ремонт . Ціна: 51000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/9 П, ремонт, пар ет в імнатах, ліноле м в оридорі, на стінах фа т рна шт ат р а, шпалери, 2 бал они, вмонтована хня. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/10 Ц, 80//10, євроремонт, част ово мебльована, 2 зас лених бал они, араж. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/10 ц, житловий стан. Ціна: 66000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 52/39/6, євроремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5 ц, 54/30/6, олон а, ремонт, ві на в двір, пор ч з пин а. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 2/5Ц, 52/39,5/6. Ремонт. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Тиха 4/9 Ц, 84/49/ 10, новоб дова, елітний євроремонт , автономне опалення, вмонтовані меблі, поб това техні а . Домофон . Можливий обмін на 1- ім. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Тиха, 3/10 ц, 82/50/ 10, новоб дова, стяж и, дахова отельня. Ціна: 79000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Тра торна, 4/5 ц, 82 в.м., чеш а, єврові на, перетерті стелі, олон а, ремонт. Ціна: 79000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Тра торна, 5/5 ц, 75/ 45/9, ремонт, олон а, хня, 2 бал они, підвал. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 3- імнатн вартир , в л. Тра торна, 5/5Ц, 75 в.м., нова сантехні а, вмонтована хня. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9 ц, 63,4/ 38,3/7,2 в.м. по ращене план вання, жилий стан, не това. Ціна: 51000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9Ц, 63/ 38/7,2, без ремонт , не това, лічильни и, ооперативний б дино . Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 7/9 п. Ціна: 46000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Черня а 3/5 «Х» олон а, ві на в двір, звичайний стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 Ц, 60/ 39/6, перепланована, євроремонт, меблі. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5Ц, 62/ / 10, перепланована з 4- імнатної, за онена, переплан вання, автономне опалення, зас лений бал он, ремонт. Ціна: 55500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/ 5 ц, 48.1/ 36.3/6, без ремонт , є підвал, бал он. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9Ц, 70/ /10, автономне опалення, євроремонт, част ово вмебльована, вмонтовані шафи- пе. Ціна: 73000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5 ц, ремонт не това. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9Ц, 66/39/9, жилий стан. Ціна: 64000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/9 ц, 73/ 40/8, с лопа ети, осметичний ремонт, ві на в двір. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5Ц, 48,1/ 34,8/6. Жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9 ц, 70 в.м., житловий стан, не това, 2 бал они, бойлер. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5Ц, 63/ / 6, нові тр би, лічильни и, жилий стан. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельницьої 3/ 9 ц, 69/40/9 євроремонт. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/9 Ц, 64 в.м євроремонт, нова сантехні а, тр би, ламінат, 2 зас лені бал они. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

3- імнатн вартир , в л. С.Петлюри, 1/3 ц, 55 в.м., хороший житловий стан, олон а, висо і стелі. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5Ц, 60/ 41/6, олон а, пар ет, сантехні а нова, плит а, м/п ві на. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. С.Петлюри, 1/3Ц, 58/ /12, жилий стан. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 ц, 46.8/ 31.6/5.6, без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л. С.Петлюри, 58/40/ 6, осметичний ремонт, олон а. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-19-96, (097) 408-12-27

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5 ц, 46/ 32/6 в.м. без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: (098) 747-21-75

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2 поверх. Ціна: 66000 .о. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5П, це ла, 46,5/31,6/5,6. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (099) 910-77-79 ifa714@rambler.ru

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/3 ц, 55/ 36/8.6, імнати о ремі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц, 46,8/ 31/6. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9 п, 66/ 39/9 в.м. євроремонт. Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: (098) 747-21-75 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 ц, 66/ 40/9, євроремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц, 46/ 32/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17; 097-945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4/9 ц, 140 в.м., «повний фарш», доро ий ремонт, повністю мебльована. Ціна: 220000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ, ОРЕНДА

№7 від 29 люто о 2012 ро 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 5/5 Ц, 61 в.м. жилий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

4- імнатн вартир , в л.Вербова, 9/10 Ц. 96/ 76/ потреб є ремонт . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 025-22-50

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9 П, 62/ 37,5/13, хня, т ал.ванна-ремон , імн.без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 025-22-50

4- імнатн вартир , в л.М.Вовч а, 1/5Ц, за . площа 70 в.м, бал он, підвал, олон а, вели а хня, ремонт. Власни . Ціна: 57 000 .о. Конта ти: 23-23-40

3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/10П, 66 в.м.площа, не това жилий стан. Ціна: 41500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9 п, 66/ 38/10, осметичний ремонт, перетерті стелі, не това. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9П, 64/ 39/9. Жилий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 7/14 п, 67,6/38,2/8,1, це л. б дино , євроремонт, мет/ пласти . ві на, подвійні двері. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 7/14 Ц, 74 в.м., вартира з хорошим ремонтом, можна з меблями. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , в л.Павлючен а, 1/9 п, 68/44/9, осметичний ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , Д.Галиць о о, 4/9 п, 63 в.м., євроремонт, не това. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , Квасилів, 8/9П, 66/39/9, ремонт, м/п ві на. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , Квасилів, хорошом місці, 9/9П, хороший стан, 66 в.м. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л.Міц евича, 5/5Ц. Конта ти: 26-08-76 4- імнатн вартир , центр, в л. Соборна, 90 в.м., автономне опалення, хороший стан, 5 поверх. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 п, 92 в.м, част ово ремонт, 1 імната прохідна. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (096) 124-06-46 5- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 164 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 650 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 5- імнатн вартир , в л. Ма арова 8/9 п, част ово ремонт. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (096) 124-06-46 5- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 П, 105/66/9 осмет. ремонт, пласти .ві на. Можливий обмін на 2 вартири. Ціна: 56000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9П, 106/93/9,5. Ремонт. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1.1.6. Продам по області та У раїні

3- імнатн вартир , Київсь а, 1/2 Ц, 54,0/35,2/ 6,0, осметичний ремонт, д бова столяр а, шафа- пе.Терміново. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91

1- імнатн вартир , б дь-я 43-36-38, (096) 531-45-50

. Конта ти:

1 - імнатн вартир ,без посередни ів, роз лян всі варіанти. Конта ти: (096) 685-62-66 shapirko@inbox.ru 1,2,3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2,3- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1,2- імнатн вартир , без посередни ів. Конта ти: (096) 213-55-52 1,2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, терміново, без посередни ів. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1,2- імнатн вартир , новоб дова, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир 43-57-59, 45-43-22

з бор ами. Конта ти:

1- імнатн вартир на Конта ти: (099) 912-47-00

Північном .

1- імнатн вартир , «малосімей », роз лян всі пропозиції. Ціна: до 23000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , «хр щов », не «малосімей », для себе, рім першо о та останньо о поверхів. Власни . Ціна: до 26000 .о. Конта ти: (068) 583-95-07 1- імнатн вартир , без посередни ів. Конта ти: 43-52-56 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 1- імнатн вартир , без посередни ів. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

1- імнатн Терміново. 945-15-74

3- імнатн вартир , п-т Мир , 4/5Ц, 59,2/ 41,6/5,1. Без ремонт . Ціна: 43500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , Горба ів, 2 поверх, це ляний б дино , автономне опалення, ремонт, 15000 .о. + араж з бло ів 2000 .о. Конта ти: (097) 645-40-73

1- імнатн вартир , імната не менше ніж 18 в.м. Конта ти: (097) 456-06-29

3- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, 57 в.м., без ремонт . Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , р-н з/д во зал , 11/14 Ц, по ращено о план вання, 63 в.м. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (098) 743-75-25 3- імнатн вартир , р-н.12 ЗОШ, 5/9 Ц, 72/ 45/10 новий б дино осметичний ремонт. Ві на в двір. Терміново. Ціна: 58500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , РЕМ завод, 7/9Ц, 60,0/ 35,0/10,0, євроремонт, вмонтована хня, соснові між імнатні двері, си налізація, ондиціонер, ламінат та пар ет, тихий двір. Ціна: 61000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , РЗВА, 3/5 Ц, 59,0/38,0/ 7,6, чеш а, осметичний ремонт, зас л. лоджія, сонячна сторона. Ціна: 56000 .о. Конта ти: (098) 156-45-20 3- імнатн вартир , Ст. Бандери, 4/5Ц, 63 в.м, євроремонт. Ціна: 77000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , Центр, 1/5 Ц, 58,2/37,6/ 7,2, жилий стан. Можливий варіант під омерцію. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-80-91 3- імнатн вартир , центр, сталін а, 60/40/6, хороший стан, олон а, ві на в двір. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (098) 513-98-40 3- імнатн вартир , центр. Терміново. Конта ти: (099) 912-48-00, (067) 363-50-22

МАГАЗИН ПРОДОВОЛЬЧОЇ ГРУПИ Т ОВАРІВ, ВУЛ. ПАВЛЮЧЕНКА, ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 258.3 КВ.М., ПРОДАЖ З ТОРГІВ. ЦІНА: 160000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , в центрі міста, 3/9 Ц, 70/ 46,6/9 в.м, ремонт, пласти ові ві на обо обмін на 1,2- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31 4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 п, 87 в.м, до . на а/о, нормальний стан, підвал. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (096) 124-06-46 4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/9 п, 91,6 в.м, євроремонт, дахова отельня, можливий обмін. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9п, 92 в.м., ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Власни . Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99 4- імнатн вартир , в л. Вербова, 9/10 ц, 78 в.м, без ремонт . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 4- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/ 10, 85/45/9 ремонт,можливий обмін на 2 м.в б дь-я ом р-ні. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 158 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 650 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 4- імнатн вартир , в л. Київсь а 1/9 Ц, чесь ий прое т, 1 нес ча стіна, можливе переплан вання. Під омерцію. Ціна: 77000 .о. Конта ти: (099) 910-77-79 ifa714@rambler.ru 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1 поверх, під омерцію, 80 в.м., ві на на доро . Ціна: 75000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, 73/ 57/9, част ово ремонт, центральне опалення. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 025-22-50 4- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 Ц, 81 в.м. Косметичний ремонт, три бал она. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 ц, 74/47/9, ремонт. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 Ц, 75,5 в.м., жилий стан, автономне опалення, три бал они. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 4- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 3/5 Ц, 79 в.м. чеш а, осметичний ремонт, два бал она, вхідні двері броньовані, імнати о ремі, не това. Ціна: 66500 .о. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 4- імнатн вартир , в л. П ш іна 150 в.м. 4 ім. Євроремонт, автономне індивід альне опалення, амін, вели а лоджія, араж. або обмін на 2- імнатн . Ціна: 115000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 4- імнатн вартир , в л. Соборна 3/9 ц, 70/ 48,5/9 в.м, євроремонт, д бова столяр а, можливий обмін. Ціна: 68000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 4- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 3/9 п, 90 в.м, в хорошом стані. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (096) 124-06-46

1- імнатн вартир , Горба ів, 2/2Ц, євроремонт, автономне опалення, араж. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (097) 645-40-73 1- імнатн вартир , Городище, 4/5 Ц, 42/ 25/9, + араж, підвал. Ціна: 32000 .о., тор Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , євроремонт, Горба ів. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (097) 675-21-63, (097) 645-40-73 1- імнатн вартир , Здолб нів 2, 5/5 Ц, 29.5/ 13.9/5.5, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-85-30, (096) 100-22-79 1- імнатн вартир , Здолб нів, 5/5Ц, 31/18/ 6. Без ремонт . Ціна: 18500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Здолб нів, р-н залізнично о во зал , 2/2Ц, 28,2/16,6/5,2, осметичний ремонт, пласти ові ві на, є можливість доб дови, опалення азовою р б ою, сарай, по ріб. Власни . Ціна: 11000 .о. Конта ти: (093) 706-75-62, (098) 529-60-69

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, КВАСИЛІВ, 1/9П, 32 КВ.М, ЛОДЖІЯ, ПІДВАЛ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, МЕБЛІ ТА ГАЗОВА ПЛИТА НОВІ, МОЖЛИВІСТЬ ДОБУДОВИ, ВЛАСНИК. ЦІНА: 24000 У.О. КОНТАКТИ: (096) 701-08-40 1- імнатн вартир , Квасилів, 3/3Ц, 28,2/15,9/ 6,7. Ремонт, б дино в арном стані. Ціна: 19500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , Квасилів, в л. Рівненсь а, 5/5 Ц 30 в.м. жилий стан. Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: (0362) 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , Нова Любомир а, 4/5, 30,5 в.м., автономне опалення ремонт. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 584-59-94 1- імнатн вартир , Нова Любомир а, автономне опалення, ремонт, власни . Конта ти: (097) 584-59-94 1- імнатн вартир , Радивилів, центр, хороший стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (093) 644-59-27 2- імнатн вартир , Гоща, 4/5Ц, 45/34/6, євроремонт, о ремі імнати, нова провод а, еле троопалення, ламінат, є підвал, сарай, 2 сот. землі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , Здолб нів, 2/4Ц, 44,5/29/ 6. Част овий ремонт, автономне опалення. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , Здолб нів-2, 4/4Ц, 45/ 31/7, бал он зас лений, олон а, або обміняю на рівноцінн . Власни . Конта ти: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32 2- імнатн вартир , Костопіль, 6/9п, центр, част ово ремонт, част ово меблі. Конта ти: (050) 528-15-59 2- імнатн вартир , Т чин, 2/2Ц, 54/31/9, жилий стан, автономне опалення, лоджія. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , Здолб нів 2, 1\3 ц, хороший ремонт, о ремий вхід. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , Здолб нів, 1/9, 54 в.м, вели ий зас лений бал он, підвал, лічильни и, жилий стан, терміново, власни . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (067) 215-01-66 3- імнатн вартир , Здолб нів, 3/5 Ц, 102 в.м., ві на пласти ові, част овий ремонт. Конта ти: (068) 569-14-75 3- імнатн вартир , Здолб нів, 60 в.м, 1 поверх, бал он, лоджія. Конта ти: (096) 867-42-29 3- імнатн вартир , Зоря, 74,5 в.м, част овий євроремонт, пласти ові ві на, автономне опалення, хня мебльована. Власни . Ціна: До овірна. Конта ти: (097) 645-71-82, (097) 668-01-45 3- імнатн вартир , Квасилів, 1/9П, 67,2/ 39,4\8.8. Жилий стан, не това, дві лоджії з підвалом. Терміново. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , Квасилів, 8/9, жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 639-68-48 3- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 1/9 П, 67,2/39,4/8,8 звичайний стан, 2 лоджії, підвал, терміново. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 3- імнатн вартир , Оле сандрія, о ремі імнати, підвал, араж, сарай, 3 сот ород . Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-45-40, (097) 235-66-03 3- імнатн вартир , Сарни, центр, 4/5 ц. Конта ти: (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , Сарни, центр, 5/5, не това, 60 в.м., 18/12/8/8, бал он, лоджія, автономне опалення, с лопа ети, ремонт житловий. Можливий обмін на 1- імн. в м.Рівне + доплата, інші варіанти. Ціна: 45000 .о. тор . Конта ти: 050-157-56-74; 093-552-56-74

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

1,2- імнатн вартир в Рівном , терміново. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: 62-04-17, (097)

1- імнатн вартир , можливо малосімей , в б дь-я ом районі, середні поверхи. Ціна: 25 000 .о. Конта ти: (097) 408-12-27 1- імнатн Конта ти: 531-45-50

вартир , неприватизован . 43-57-59, 45-43-22 (096)

1- імнатн вартир , П, Ц, без посередни ів, роз лян всі пропозиції, терміново, отів а, або обмін на 3- імнатн . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (097) 442-66-03 1- імнатн посередни ів, терміново. Готів 493-59-37, (096)

вартир , П, Ц, без роз лян всі пропозиції, а. Конта ти: 43-19-96, (067) 181-64-42

1- імнатн вартир , П, Ц, для себе, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 24000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 125-78-17 1- імнатн вартир , П,Ц,роз лян всі пропозиції, тернміново. Ціна: до 23000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 60154-65 1- імнатн вартир , повноцінн , роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, Бояр а. Конта ти: 62-16-42, (097) 232-03-40 1- імнатн вартир , роз лянемо всі пропозиції, терміново. До інця місяця. Ціна: до 24000 .о. Конта ти: 43-19-96, 63-56-62, (067) 493-59-37, (068) 893-76-49 1- імнатн вартир , роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 1- імнатн вартир , центр, можливо без ремонт , не останній поверх. Конта ти: (066) 635-00-55 1- імнатн 672-37-86

вартир .

Конта ти:

(097)

Квартир в новоб дові. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 Квартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: (098) 516-09-91 Квартир , 672-37-86

терміново.

Кімнат в 43-57-59

ртожит

Конта ти:

(097)

. Конта ти: 45-43-22,

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22, (096) 531-45-50

. Конта ти:

2- імнатн вартир , «хр щов », в центральном районі міста. Роз лян всі пропозиції. т. 43-60-31, (096) 261-77-07 2, 3- імнатн вартир , новоб дов , бажано з автономним опаленням. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2,3- імнатн вартир , для себе, р-н ТРЦ «Чай а», рім першо о та останніх поверхів. Конта ти: (099) 916-14-05, (097) 343-80-80 2- імнатн вартир 43-57-59, 45-43-22 2- імнатн план вання. 849-44-50

з бор ами. Конта ти:

вартир по ращено о Конта ти: 40-12-35, (098)

2- імнатн вартир , 2,3 поверх це ляно о б дин , новоб дова, посередни ів не т рб вати. Конта ти: (067) 382-69-98 2- імнатн Терміново. 945-15-74 2- імнатн до 33000 747-20-77

вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: 62-04-17, (097) вартир , в панельном б дин .о. Конта ти: 45-08-30, (098)

2- імнатн вартир , в це ляном б дин , перший та останній поверхи, прохідні імнати - не пропон вати. Конта ти: (098) 694-50-37 2- імнатн Конта ти: 531-45-50

вартир , неприватизован . 43-57-59, 45-43-22 (096)

2- імнатн вартир , новоб дов Стр тинсь ої, Черня а, Костромсь а. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , Роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , центр, або поблиз центр . Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77 2- імнатн 635-00-55

вартир , центр. Конта ти: (066)

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири 3- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22, (096) 531-45-50

. Конта ти:

3- імнатн вартир , з бор ами. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 3- імнатн Конта ти: 531-45-50

вартир , неприватизован . 43-57-59, 45-43-22 (096)

3- імнатн вартир , новоб дова, або чеш а з хорошим ремонтом, бажано автономне опалення, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-08-30, (098) 747-20-77

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • 1,2.3,4,5- імнатні вартири, •омфортно, євроремонт, в центрі, автобазар або автово зал, або

автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

«Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Конта ти: (098) 538-24-25, (099)366-24-64

потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12, (050) 375-71-25

«Аврора», центр. Подобово, потижнево. С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Конта ти: 43-37-42, (098) 449-67-16, (093) 651-08-86, (050) 435-92-28

різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево. Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35,(066)788-64-53

1,2,3,4,5- імнатні вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт і затишо , різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1- імнатн вартир , мебльован , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13

1.1.12. К плю по області та У раїні

1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н. Терміново. Конта ти: (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , Горба ів, 2 пов., це ла, євроремонт + араж, без посередни ів. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (097) 645-40-73

3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 58/36/6, житловий стан, поміняні тр би та сантехні а. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , це ла, середній поверх, з ремонтом, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1- імнатн вартир , без ріелторів. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-16-85

3- імнатн вартир , м.Д бно, 2 поверх, лоджія 4 метри, або поміняю на Рівне, роз лян різні варіанти. Ціна: 32 000 .о. Конта ти: (093) 400-74-62

3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 56/40/6. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

9

2- імнатн вартир , Нетішин, з ремонтом, за роз мн цін . Конта ти: (097) 905-32-69

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , • вартири, різні р-ни, олон а, меблі, поб това • 1,3- імнатні техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, автово зал, подобово, по одинно,

1,2,3,4,5- імнатні вартири, імнатні вартири, • •1,2,3,4,5- омфорт автово зал, або автобазар, або абсолютний і затишо ,

• •

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард».Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

•1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або

автово зал, або «Аврора», або «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ .С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37,(063)790-02-64 1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ Р-НИ ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (097) 378-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС. ДОКУМЕНТИ. КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 378-82-58, (050) 435-92-28

1, 2- імнатн вартир , р-н • Автово зал , в л. Д. Галиць о о,

мебльована, всі зр чності, подобово, по одинно. Конта ти: 43-76-93, (097) 389-42-21

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87

1,2,3,4,5- імнатні вартири, абсолютний омфорт, автобазар, або автово зал, або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні вартири, авторино , автово зал, «Аврора», автостоян а, подобово, потижнево, до менти. Конта ти: (097) 789-34-54

1,2,3,4,5- імнатні вартири, авторино , автово зал, «Аврора», автостоян а, ремонт, пральна машин а, подобово, потижнево. Конта ти: (097) 400-20-01

1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2,3,4,5- імнатн вартир , • автово зал, Північний, Бояр а,

центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • вартир , Автово зал або «Сільпо» та інші •1,2,3,4,5- імнатн райони. Подобово, потижнево, всі автово зал, Північний, Бояр а, зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12, (067)362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • автово зал або біля базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5- імнатн • автово зал,

вартир , повністю омпле товані, омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, •1,2,3,4,5- імнатн • автово зал, подобово, автово зал, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а.. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, • автово зал, центр, або інші

райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50,(093)680-97-62

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98

вартир , повністю омпле товані, омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1,2- імнатн вартир , різні • райони, с часні меблі, поб това

техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099)366-24-64

1,2- імнатн вартир , різні • райони, с часні меблі, поб това

техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099)366-24-64

Кімнат , 2 хлопцям. Конта ти: (066) 628-01-74

• •

1, 2, 3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ПОТИЖНЕВО. ЧИСТА БІЛИЗНА, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ. ПОВНІСТЮ УКОМПЛЕКТОВАНІ ДЛЯ ГАРНОГО ВІДПОЧИНКУ, ЦІЛОДОБОВО. ТАКСІ. КОНТАКТИ: (063) 213-38-96, (096) 756-93-10, (050) 982-37-03

1,2 -КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ, ЧИСТА ПОСТІЛЬ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (050) 846-69-28,(096) 959-84-98

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири, в л. Гр шевсь о о, автово зал, 12 ш ола, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3- імнатн вартир , подобово, по одинно, потижнево. Всі зр чності, недоро о, власни . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМ ЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, ЦЕНТР, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ДОКУМЕНТИ ПО ВІДРЯДЖЕННЮ, АВТОСТОЯНКИ ПОРУЧ, ПОМІРНІ ЦІНИ.КОНТАКТИ: (050) 435-36-49, (098) 457-04-06, (093) 626-65-63

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77


10

КВАРТИРИ: ОРЕНДА, БУДИНКИ Тимчасів , Колоден а, зр чності на подвір’ї. Конта ти: 24-91-88, (098) 845-62-11

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 АЛЬТЕРНАТИВА ГОТЕЛЮ. 1-КІМНАТНА КВАРТИРА ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЦЕНТР, ЄВРОРЕМОНТ, НОВІ СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 112-75-85 KVARTIRA.ROVNO.UA

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

• 1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70 1- імнатн вартир в центрі, на тривалий термін. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1- імнатн вартир (096) 331-65-30

заочни ам. Конта ти:

1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, мебльована, ремонт, холодильни , телевізор, пральна машина, 1500 рн+світло, вода, абельне ТБ. Конта ти: (096) 869-88-84 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 3/9 П, меблі, диван, шафа- пе, т мба під телевізор, хонні меблі, вітальня, д шова абіна, пральна машина, холодильни , зас лений бал он. Ціна: 1500 рн. + світло. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, осметичний ремонт, част ово мебльована, бал он зас лений, 1200 рн + світло, вода. Конта ти: (096) 869-88-84 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, меблі, ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 612-96-48 1- імнатн вартир , в л. Вербова, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

1- імнатн вартир , в л. Київсь а, євроремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 869-88-84 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, мебльована, осметичний ремонт, холодильни , 1200 рн+світло. Конта ти: (098) 612-96-48 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, мебльована, ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1300 рн./міс. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Корольова, після ремонт , мебльована. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, мебльована, осметичний ремонт, холодильни , 1200 рн+світло. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, ремонт, хороший стан, меблі, поб това техні а, 1300 рн+ лічильни и. Конта ти: 43-87-16, (096) 776-39-77

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5 поверх, ремонт, меблі, поб това техні а, 2500 рн, без ом нальних. Конта ти: 43-15-20

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, це ляний б дино , євроремонт, меблі, холодильни , телевізор, пральна машина, мп.ві на, броньовані двері, 2000 рн+світло, вода, абельне ТБ. Конта ти: (097) 672-37-86

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (093) 707-27-08

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі,бойлер, холодильни . Ціна: 1700 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

1- імнатн вартир , в л. мебльована, осметичний олон а, холодильни , 1200 Конта ти: (098) 612-96-48

1- імнатн вартир , в л. Соборна, осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 612-96-48 1- імнатн вартир , в л. Соборна,РУМ, 3 пов, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9 п, меблі, холодильни , житловий стан, 1300 рн + лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 124-06-46

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9 п, меблі, холодильни , житловий стан, 1300 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, с часний ремонт, техні а. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1300 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/9, меблі в хорошом стані, холодильни , Інтернет, поряд стоян а та с пермар ет, 1200 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1100 рн+, вода. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1400 рн+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1400 рн+світло. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1500 рн./міс. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5 ц,1400 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 7/9, меблі, холодильни , інтернет, абельне ТБ. Ціна: 900 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1300 рн/ Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1500 рн+КП. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 пов, част ово меблі, холодильни , ТБ. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни + ТВ. Ціна: 1300 рн./міс. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, бойлер, пл.ві на, меблі за домовленістю, бал он зас лений, Інтернет, санв зол о ремий, нові вхідні двері, 1250 рн+ світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40, (050) 928-19-73АН Сіар

2- імнатн вартир в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , імнати не прохідні. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 5/9, після осметично о ремонт , хня мебльована, імнати без меблів. Ціна: 1100 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40, (093) 143-54-31 АН Сіар

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1600 рн./міс. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он. Інтернет, 1000 рн+ світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48

ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

2- імнатн вартир , Бояр а, 4\9 п, імнати не прохідні, меблі, холодильни . Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 124-06-46

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 6 поверх, меблі, холодильни , ТБ. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 612-96-48

2,3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, ЦЕНТР МІСТА, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, ЦИФРОВЕ ТБ, ПОСТІЛЬ.

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, євроремонт, меблі, поб това техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 43-87-16, (096) 776-39-77

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1300 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55

залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, меблі, холодильни . Ціна: 1500 рн. Конта ти: (093) 707-27-08

1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1400 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

1- імнатн вартир , в л. Га аріна, меблі, осметичний ремонт, холодильни , олон а, 1300 рн+світло, телефон. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

2,3- імнатні вартири, • автово зал, або біля центр , центр,

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, меблі. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 612-96-48

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Відінсь а, ремонт, рн+світло.

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , різні р-ни, олон а, меблі, поб това техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, меблі, осметичний ремонт, холодильни . Ціна: 1200 рн.+світло. Конта ти: (096) 869-88-84 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, немебльована, ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 869-88-84 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, част ово мебльована, холодильни , олон а, бал он зас лений, 1200 рн+світло. Конта ти: (097) 672-37-86 1- імнатн вартир , заочни ам. Конта ти: (066) 801-39-11, (096) 331-65-30 1- імнатн вартир , Пивзавод, мебльована. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (098) 612-96-48

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, олон а, меблі радянсь і, телефон, домофон. Ціна: 1250 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, Р-Н ПІВНІЧНИЙ, ПОДОБОВО. КОНТАКТИ: (066) 534-82-16 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, житловий стан, мебльована. Ціна: 1200 рн. Конта ти: 43-87-16, (096) 776-39-77 1- імнатн вартир , ремонт, меблі, інтернет, без посередни ів. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067) 607-78-04

2- імнатн вартир , в л. Васильчен а, 5 пов., олон а, осметичний ремонт. Конта ти: (050) 676-70-92 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни . Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан. Ціна: 2500 рн.+лічильни и. Конта ти: (097) 025-22-50

2- імнатн вартир , в л. Соборна РУМ, євроремонт, меблі, холодильни , 1600 рн+ лічильни и. Конта ти: (098) 612-96-48 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор, 1600 рн + світло. Конта ти: (096) 124-06-46 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор. Ціна: 1600 рн.+світло. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 124-06-46 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5 ц, олон а, меблі, холодильни , імнати не прохідні. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2300 рн. Конта ти: (096) 124-06-46 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 124-06-46 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, євроремонт, техні а. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, немебльована, осметичний ремонт. Ціна: 1500 рн Конта ти: (096) 869-88-84 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, част ово мебльована, олон а, бал он, 1400 рн+ світло, тор . Конта ти: (096) 869-88-84 2- імнатн вартир , в л.С.Кр шельниць ої, 2 пов, аряча вода, 2 зас лених лоджії, поб това техні а, меблі, імнати не прохідні, 1600 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар 2- імнатн вартир , Квасилів, меблі, олон а, холодильни , телефон, 1000 рн+світло. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар 2- імнатн вартир , р-н автово зал , житловий стан, порядним людям. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-87-16, (096) 776-39-77 2- імнатн вартир , р-н автово зал , осметичний ремонт, мебльована, холодильни , 1500 рн+ лічильни и. Конта ти: (097) 672-37-86 2- імнатн вартир , р-н Північний, житловий стан, порядним людям Ціна: 1600 рн. Конта ти: 43-87-16, (096) 776-39-77 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, житловий стан, порядним людям. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 43-87-16, (096) 776-39-77

3- імнатн вартир , р-н • Північний, мебльован , власни . Конта ти: (097) 225-23-28

3- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 П, імнати непрохідні, меблі, холодильни . Ціна: 2700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/9, 2 зас лені лоджії, меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 1850 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1700 рн+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48

3- імнатн вартир , в л. С. Петлюри, 1/4 ц, переплан вання, поб това техні а. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, немебльована, осметичний ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4 поверх, аряча вода, меблі, поб това техні а Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

2- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, част ово мебльована. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, мебльована, осметичний ремонт, холодильни , олон а, 1500 рн+світло, вода. Конта ти: (096) 869-88-84 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 4/9П., мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 218-66-47 2- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), 2 поверх, арячас вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор.1800 рн+світло. Конта ти: (096) 124-06-46 2- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), о ремий вхід, місце під авто, с часний ремонт, вмонтована хня, автономне опалення, д шова абіна, імнати без меблів. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар

1.1.18. Здам імнат

Кімнат о рем для 3 дівчат, р-н радіозавод-автово зал. Конта ти: (093) 526-69-05

3- імнатн вартир , в л. Чорновола, меблі, осметичний ремонт. Інтернет. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40, (050) 928-19-73 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 2/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , можливо ст дентам. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн 977-52-32

Кімнат двом ст дент ам-заочницям. Конта ти: 23-07-52, (095) 619-25-60

2- імнатн вартир , без посередни ів, р-н б дь-я ий. Конта ти: (096) 942-88-05

Кімнат дівчатам. Конта ти: 63-13-76, (093) 724-62-83

2- імнатн вартир , з євроремонтом, р-н б дь-я ий. Конта ти: (098) 516-09-91

Кімнат дівчатам. Конта ти: 22-56-75, (068) 146-34-03

Квартир в центрі міста. Своєчасн арант ю. Конта ти: (067) 363-50-22

Кімнат для в л.Відінсь а, р-н Конта ти: 23-42-44

Квартир , б дь-я ом районі власни а. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

дівчини-заочниці, афе «Фламін о».

Кімнат заочни ам, Конта ти: 26-08-45

в л.

П ш іна.

Кімнат ст дентам заочної форми навчання. Конта ти: (095) 605-01-19 Кімнат ст дентам-заочни ам або працюючим. Конта ти: (095) 605-01-10 Кімнат ст дентам-заочницям, приватний се тор, 3 хв., від РДГУ, всі зр чності. Конта ти: (096) 814-01-17, (093) 346-02-60 Кімнат хлопцям-заочни ам. Конта ти: 23-72-57, 43-09-72, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Кімнат хлопцям. Конта ти: 23-72-57, 43-09-72, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Кімнат , без проживання Конта ти: (096) 869-88-84 Кімнат , в б дь-я ом (098) 612-96-48

осподарів.

р-ні міста. Конта ти:

Кімнат , в л. Га аріна, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

Кімнат , в л. Ст. Бандери, по 300 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар Кімнат , в л. Ш хевича, без проживання осподаря. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар Кімнат , 23-54-28

р-н

автово зал .

Конта ти:

Кімнат , р-н Ювілейний, мебльована, дівчині. Конта ти: (067) 363-19-32

Кімнат . Конта ти: 64-32-04

Кімнат . Конта ти: 26-63-38, (096) 180-47-40 М і с ц е в імнаті дівчині. Конта ти: (098) 458-78-09 Місце в імнаті для дівчини, р-н ТЦ «Чай а». Конта ти: 26-62-33 М і с ц е в імнаті, для вір ючої дівчини. Конта ти: 24-07-99

1.1.19. Винайм

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир • в житловом стані, мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

КВАРТИРУ ДЛЯ СЕБЕ, МОЖНА НЕ МЕБЛЬОВАНУ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ!! КОНТАКТИ: (098) 3348-216

1, 2- імнатн вартир , в б дь-я ом р-ні, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 р-ні.

1, 2- імнатн вартир , сім’я, з дітьми. Конта ти: (096) 481-67-76

1,2,3- імнатн вартир , б дь-я ий район, порядність та своєчасн оплат арант ю. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1,2- імнатн вартир на тривалий термін, б дь-я ом районі. Конта ти: 40-12-35 1,2- імнатн вартир , з євроремонтом, р-н б дь-я ий. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , в л.Мельни а, 3 пов., част ово мебльована, на тривалий термін. Ціна: 2000 рн/.міс. Конта ти: (097) 025-22-50

1,2- імнатн вартир , роз лян б дь-я і пропозиції. Конта ти: (097) 672-37-86

р-н

б дь-я ий.

1,2- імнатн вартир , Терміново. Без посередни ів. Конта ти: 43-19-96, (097) 408-12-27 1- імнатн вартир в Рівном на тривалий термін, мебльован , холодильни , бажано телевізор. Без посередни ів. Порядність та оплат арант ю. Чолові , юрист. Конта ти: (067) 603-73-90, (050) 632-29-93 1- імнатн вартир для сім’ї, порядність та своєчасн оплат арант ю, без посередни ів. Конта ти: (096) 619-73-19 1- імнатн вартир , або імнат , оплат арант ю, працююча дівчина. Конта ти: (098) 811-40-09 1- імнатн вартир , АН прохання т рб вати. Конта ти: (096) 748-84-39

не

3- імнатн вартир , пр. Мир , дівчатам. Конта ти: 26-78-45, (068) 569-16-62

1- імнатн вартир , без посередни ів, р-н б дь-я ий. Конта ти: (096) 942-88-05

3- імнатн вартир , р-н автово зал , житловий стан, мебльована, Ціна: 1800 рн. Конта ти: 43-87-16, (096) 776-39-77

1- імнатн вартир , без посередни ів. Конта ти: (067) 725-17-03 1- імнатн вартир , для сім , ї, без

3- імнатн вартир , р-н автово зал . Ціна: 2400 рн. Конта ти: (096) 541-64-07

посередни ів, (096) 942-88-05

р-н

б дь-я ий.

оплат

Кімнат (місце в імнаті), б дь-я ий район, без посередни ів. Хлопець 33 ро и. Конта ти: (097) 680-69-79 (095) 218-08-81 hvv1912@mail.ru Кімнат , без посередни ів, хлопець, 31 р., вір ючий, працюю і навчаюсь. Порядність та оплат арант ю. Конта ти: (097) 508-14-90

1.1.20. Обмін 1- імнатн вартир , центр, ремонт+ земельна ділян а, 17 сот, Дядь овичі на б дино або 1/2 б дин з ремонтом. Конта ти: (067) 270-61-14 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/7, 63 в.м. на дві 1- імнатні вартири. Конта ти: (097) 473-39-31

1.1.21. Обмін по області та У раїні 2- імнатн вартир , 1/3 Ц, Здолб нів-2, автономне опалення, ремонт, лічильни и, доб дова 1,5/6 м, в бал оні є підвал на 1- імнатн вартир , Рівне, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (067) 363-56-89 3- імнатн вартир , Здолб нів 2, 56/39/6Ц, осметичний ремонт, на 1- імнатн вартир , Рівне, роз лянемо всі варіанти, або продаж 27500 .о. Конта ти: (098) 513-98-40, 43-19-96, (067) 493-59-37

3-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЛУЦЬК, КОМПЛЕКС «КОСТА-БРАВА», 3/7Ц, 81/44/14КВ.М, ЄВРОРЕМОНТ, АВТОНОМНЕ ОПАЛЕННЯ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, САНТЕХНІКА НА РІВНОЦІННУ КВАРТИРУ В РІВНОМУ АБО ВАРІАНТИ. КОНТАКТИ: (096) 262-04-40

1.1.22. Пропон ю Д о п о м о а в під отовці до ментів до ладання до овор півлі-продаж . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Д о п о м о а в приватизації вартири з проплатою забор ованості. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а в прийнятті спадщини (та ож з простроченими термінами). Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а відновленні втрачених до ментів на житло. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а переплан ванні вартири. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Ш аю співмеш ан для проживання в вартирі, без хазяїна. Не а ентство. Конта ти: (098) 083-90-74

1.2.1. Продам в місті

1, 2, 3- імнатн вартир , район б дь-я ий, порядність та своєчасн оплат арант ю. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

1,2- імнатн вартир , Конта ти: (097) 672-37-86

вартир для сім’ї. Конта ти: (098)

Будинки, котеджі, незавершене будівництво

3- імнатн вартир , в л.Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

3- імнатн вартир , євроремонт, мебльована, поб това техні а, лічильни и. Конта ти: (096) 628-23-24, (050) 815-17-95

б дь-я ий.

1- імнатн вартир , район б дь-я ий. Ціна: 1500 рн Конта ти: (096) 611-41-11

1,2,3- імнатн вартир , або б дино , р-н б дь-я ий. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , в л.Чорновола, 4 поверх, аряча вода, меблі, поб това техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , р-н Конта ти: (097) 765-58-36

Кімнат двом дівчатам, р-н Автово зал . Ціна: 300 рн Конта ти: (096) 353-49-23

3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 4/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

3- імнатн вартир , в л.Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (096) 124-06-46

1- імнатн вартир , р-н автово зал , 12 Ш оли, в л. Відінсь а, Д.Галиць о о, Гр шевсь о о, немебльован , це ляний б дино , 2, 3, 4 поверх, недоро о. Конта ти: (096) 685-77-44 до 18.00 од.

Квартир 2 дівчатам-заочницям. Конта ти: (097) 810-22-41

1, 2- імнатн вартир , в б дь-я ом Конта ти: (096) 599-21-50

3- імнатн вартир , в л.Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор, 1500 рн + світло. Конта ти: (096) 124-06-46

1- імнатн вартир , немебльован , р-н б дь-я ий. Конта ти: (097) 672-37-86

Кімнат хлопцям, ст дентамзаочни ам, є місце для а/м. Власни . Конта ти: (098) 449-65-66

3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 3/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

3- імнатн вартир , в л.Д ндича, 4/5 Ц, олон а, меблі, холодильни . Ціна: 2200 рн.+ ом.посл и. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , молода сім’я без дітей, на тривалий термін. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (066) 040-15-75

1- імнатн вартир , р-н в л. Київсь а, П ш іна, Міц евича, Відінсь а, Гр шевсь о о, Га аріна, для себе, на тривалий термін, з хорошими мовами. Ціна: до 1500 рн. Конта ти: (098) 898-90-33

Кімнат . Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни . Ціна: 2100 рн. Конта ти: (096) 124-06-46

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, хороший стан, мебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

3- імнатн вартир , центр., в л. Міц евича. ремонт. мебльована. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (097) 408-12-27

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2\5 ц, олон а, меблі, холодильни , можливо для ст дентів. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Корольова, біля «Динамо», ремонт, поб това техні а, 2000 рн+ світло. Конта ти: (096) 869-88-84

1- імнатн вартир , мебльован . Або імнат , в л. Біла. Конта ти: (098) 811-40-09

вартир , центр, мебльован . рн. Конта ти: 43-19-96, (097)

Кімнат , центр, біля ніверма , дівчатам-заочницям. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

3- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, євроремонт, меблі, поб това техні а, 2500 рн (розрахована на 6 спальних). Конта ти: 43-87-16, (096) 776-39-77

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

3- імнатн Ціна: 3000 408-12-27

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , можливо для ст дентів. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 3/5ц, олон а, меблі, холодильни . Ціна: 1800 рн.+КП. Конта ти: (097) 511-40-48

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , мебльован , або част ово мебльован . Конта ти: (097) 672-37-86

Кімнат , в л. Льоно омбінатівсь а. Конта ти: (066) 458-56-11

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, меблі. техні а, можливо для ст дентів. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 612-96-48

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, віп- вартира, є все. Ціна: 6000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне ТБ. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , малосімей , для сім»ї, без посередни ів, р-н б дь-я ий. Конта ти: (096) 942-88-05

Кімнат , в л. Київсь а, без проживання осподаря. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 2000 рн. Конта ти: 097-511-40-48

2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 2 пов, осметичний ремонт, немебльована, 1500 рн+лічильни и. Конта ти: (097) 672-37-86

3- імнатн вартир , р-н Бояр и, житловий стан, немебльована. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-87-16, (096) 776-39-77

2- імнатн вартир , центр, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 2400 рн+світло, вода. Конта ти: (093) 707-27-08

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1600 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: (093) 707-27-08

№7 від 29 люто о 2012 ро

Конта ти:

Б дино , ділян а – 6 сот., або обмін на вартир . Роз ялн б дь-я і пропозиції. Терміновий продаж. т. 43-60-31, (096) 261-77-07 1 / 2 б дин , 2 поверхи, 160 в.м, всі ом ні ації, араж, 3 підвали, 3 сот. землі, власни . Конта ти: 43-07-58, 45-03-87 (098) 078-76-65 1/2 б дин , Б. К т, 100 м в, 4 імнати, араж, 3 сот землі. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , в л. Винничен а, 2/2Ц, 200 в.м., 8 імнат, араж, лазня, літня хня, ландшафтний дизайн подвір’я. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1/2 б дин , в л. Винничен а, 200 в.м., 5 сот землі, араж, баня, літня хня. Ціна: 149000 .о. Конта ти: 28-96-33 1/2 б дин , в л. Ж овсь о о, 140м в, 2 поверхи, «під люч». Ціна: 150000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1 / 2 б дин , в л. Карбишева, р-н лінії, це ляний, 80 в.м., 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , в л. Кл.Сав ра, Грабни , 50 в.м., всі зр чності, 2 імнати. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1/2 б дин , в л. К рчатова, є земельна ділян а, підвал, терміново, власни . Конта ти: (067) 380-43-18 1/2 б дин , в л. К рчатова, це ла, 48,7 в.м., жилий стан. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1 / 2 б дин , в л. Малорівненсь а, 2 імнати, 2 сот и землі. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , в л. Мірющен а, 3 імнати, всі зр чності. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1 / 2 б дин , в л.Вербова, 2 імнати, санв зол, 43 в.м, надвірні б дівлі, 0,03 а землі. Конта ти: (096) 254-66-03 1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097) 593-62-99


1/2 б дин , Лінії, 100м. в, 4,2 сот землі. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1 / 2 б дин , Лінії, це ляний, 3 імнати, 0.4 сот землі. Конта ти: (097) 168-20-60 1 / 2 б дин , ПМК-100, 3 імннати. всі зр чності, 2 сот землі, Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1 / 2 б дин , р-н Бояр и, 4 імнати, автономне опалення, всі зр чності, 3 сот землі. Конта ти: 62-82-20, (098) 257-61-88 1 / 2 б дин , р-н Бояр и. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 1/2 б дин , р-н Ліній, в л. Карбишева, 3 імнати, хня, ванна, 2 вітальні, 75 в.м., 0.4 а землі, можливий обмін на 2- імнатн з доплатою. Власни . Конта ти: (097) 168-20-60, (063) 181-47-19 1/2 б дин , Тинне, 6 сот. Ціна: 45000 Конта ти: 63-39-38, (096) 650-92-43

.о.

1/2 б дин , центр, 85/55/8 Ц, 3 імнати, всі зр чності, євроремонт, автономне опалення, 3 сот. землі. Ціна: 120000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б дино , Колоден а, деревво, це ляна приб дова, 50 в.м., сарай, 0.19 а землі, 200 м до місь ої маршр т и. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

БУДИНОК, КОЛОДЕНКА, ЗАГАЛЬНА -161.6 КВ.М., ЖИТЛОВА-75.6 КВ.М., КУХНЯ -12 КВ.М., 4 КІМНАТИ, ДОБРИЙ СТАН, ЖИТЛОВИЙ, КОМУНІКАЦІЇ, 16.88 СОТ ЗЕМЛІ.ЦІНА: 90000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Колоден а, це ляний, 230 в.м., 2 поверхи, «під люч». Ціна: 145000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Лінії, 180 в.м., 2 поверхи, новий, євроремонт, 4 сот землі, ландшафтний дизайн, «під люч». Ціна: 250000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1/2 отедж , Новий Двір, 2 поверхи. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

Б дино , Н.Двір, всі ом ні ації, автономне опалення, арне подвір»я, араж, 5 сот землі, можливість доб дови. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

1/4 б дин , в л. Дворець а, це ляний, 2 імнати, всі зр чності, житловий стан, 3,5 сот землі, араж. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , 2006 ро , 2 м від Рівно о, 2 поверхи, ділян а площею 12 сото , 224/ 112/12. Автономне опалення, д бовий пар ет, євроремонт. Ціна: 155000 .о., тор . Конта ти: (099) 912-47-00

Б дино , Новий Двір, с часна новоб дова, мансардно о тип з це ли, 180 в.м., 10 сот. всі ом ні ації. Теміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , 240 в.м., з лицювальної це ли червоно о ольор , металочерепиця темно- оричнева. Власний ставо 30 м на 15 м, араж, що о ремо стоїть, підвал, барбе ю. Всі ом ні ації. Без посередни ів. Ціна: 180000 y.o. Конта ти: (067) 279-37-02 06727937@ukr.net Б дино , Басів К т, 10 сот, араж, баня, літня хня. Власни . Конта ти: 40-03-05, (067) 706-92-40 Б дино , Басів К т, 13 сот землі. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47 Б дино , Басів К т, 2 поверхи, новоб дова «під люч», 200 в.м., 5 сот землі. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Новий Двір, це ляний 200 в.м., 2-поверхи, всі зр чності, араж, баня, впоряд оване подвір’я, земельна ділян а 0,14 а. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , р-н в л. Мірющен а, 2 імнати, хня, санв зол, аз, 3,5 сот, приватизований. Ціна: 43 000 .о. Конта ти: 43-45-40 Б дино , р-н Грабни , 3 пов, амін, араж, ом ні ації, опалення. Ціна: 8000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 270 в.м., ремонт, 10 сот землі. Ціна: 280000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

Б дино , Бояр а, це ляно-шла овий, 100 в.м., всі зр чності 0,09 а. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 280 в.м., євроремонт, меблі, ландшафтний дизайн, 10 сот землі. Ціна: 400000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

Б дино , в л. Басів тсь а, 3 поверхи, стан від б дівельни ів, 0,13 а, 2 аражі, підвал, дозвілна б дівництво омерційно о об’є та. Ціна: 220000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00

Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 350 в.м., євроремонт, са на, більярдна, араж, 10 сот землі, хороше місце. Терміново. Ціна: 350000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

Б дино , в л. Вербова, 59 в.м., дерево, 4 імнати, всі зр чності, 0.04 а землі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 360 в.м., дизайнерсь ий ремонт, меблі, 10 сот землі. Ціна: 440000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

Б дино , в л. Вербова, 59 в.м, дерево, 4 імнати, всі зр чності, 0,04 а землі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , в л. Дворець а, 2/2Ц, мансардно о тип , 140 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: 140000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 Б дино , в л. Дем’янч а, радіозавод, отедж, 200 в.м. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , в л. Д найсь а, це ла, 100 в.м., хороший ремонт, 6 сот, фр тові дерева. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , в л. Малорівненсь а, 220/95/15, це ляний, новоб дова, р-н заб дований, 2 поверхи, ом ні ації підведені, 8 сот землі, асфальтований під’їзд, або обмін на вартир , роз лянемо всі варіанти. Ціна: 125000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , в л. Менделєєва, ідропар , 1/2 дерев’яний, всі ом ні ації плюс 0,16 а. Ціна: 95000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , в л. Пе арсь о о, 218 в.м., новий, фасад отовий, пошт ат рено. Ціна: 175000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

БУДИНОК, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 244 КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, НА 2 СІМ’Ї, 6 КІМНАТ, 2 ВХОДИ, 2 КУХНІ, 2 САНВУЗЛИ, 2 СВЕРДЛОВИНИ, 2 СЕПТИКИ, ГАЗ, ВОДА, ІНТЕРНЕТ, СУПУТНИКОВЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ГАРАЖ, НАВІС ДЛЯ А/ М, САД, ГОРОД, 12.5 СОТ ЗЕМЛІ. ЦІНА: 165000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , в л. П ш іна, 170 в.м., 2 поверхи, це ла, 4 імнати, 2 санв зла, амін, ом ні ації, 4 сот землі. Ціна: 285 000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , в л. Рильсь о о ( інцева 45 маршр т и), 200 в.м., євроремонт під ороїдом, металочерепиця, асфальтований доїзд, місь і ом ні ації 0,06 сот землі. Ціна: 160000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , в л. Стр тинсь ої, 2 поверхи, 0,28 а, 140/120/8, 2 бо си 100 в.м., араж, теплиця, літня хня, підведений аз, олон а. Ціна: 165000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 910-76-00 Б дино , в л. Стр тинсь ої, 2 поверхи, 140 в.м., 2 бо си 100 в.м., араж, теплиця, літня хня 0.28 а землі. Можливий обмін. Ціна: 165000 .о., тор . Конта ти: 24-94-56, (067) 294-57-51 Б дино , Гідропар , в л. Ботанічна, с часний, новий, 220 в.м., під отовлений до ремонт , баня, араж, 10 сот землі. Ціна: 450000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , Горбачевсь о о, елітний б дино з хорошим ремонтом, 2-х поверховий, араж. Терміново. Ціна: 400000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Грабни , новий, під люч, це ляний, 250 в.м., 4 імнати, 2 санв зли, євроремонт, всі ом ні ації, доро о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

БУДИНОК, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ. ВИШНЕВА, ДЕРЕВ’ЯНО-ЦЕГЛЯНИЙ, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, М/П ВІКНА, БЕЗ РЕМОНТУ, 0,02 ГА ЗЕМЛІ, 0,01 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87 Б дино , Колоден а, 170 в.м., 2 пов, хороший ремонт, 12 сот землі, араж. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Колоден а, 40 зр чності, аз, вода, еле земельна ділян а 0,12 а. Конта ти: 45-01-10, (067)

в.м, ремонт, всі три а, опалення, Ціна: 35000 .о. 362-85-17

Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Колоден а, 7 сот, с часна новоб дова, мансардно о тип . це ляний, араж, ом ні ації 70 % отовності. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Рівне, 2 поверхи, це ла, фінсь а металочерепиця, свердловина. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Б дино , Рівне, новоб дова, 160 в.м., 5 імнат, 2 санв зли, араж, теплений пінопластом, м.п ві на. Ціна: 95000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

БУДИНОК, ТИННЕ, 63,3 КВ.М, 15 СОТ. ЗЕМЛІ, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 63-80-13, (067) 363-25-45 Б дино , Тинне, в л. Гайова, це ляний, 70 в.м., всі зр чності, 0.06 а, є держа т. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Тинне, с часний, це ляний, потреб є част ових оздоблювальних робіт. Власни . Конта ти: 62-02-84, (098) 414-68-62 Б дино , Тинне, це ляний, 250 в.м, земельна ділян а 0,26 а. Ціна: 200000 .о., тор . Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , Тинне, це ляний, 70 в.м., всі зр чності, потреб є ремонт . Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , сі ом ні ації, ділян а - 6 сот. Конта ти: (067) 854-73-44, (098) 259-53-29 Б дино , Ц.Село, Ж равлина, це ляний, 420 в.м., на сайті. gidrealty.com.ua Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Царсь е село, 2 поверхи, 280/200/ 25, всі ом ні ації, 0,11 а. Терміново. Конта ти: (098) 156-45-20 Б дино , це ляний, 100 в.м, 4 імнати, надвірні б дівлі, садо , 6 сот. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (098) 513-98-40 Б дино , це ляний, літня хня, аз, пор ч ліс, озеро, 40 сот землі, приватизована, асфальтований під’їзд, поблиз з пин а маршр т и. Ціна: 21500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , це ляний, під люч, 140 в.м, 2 поверхи, 4 імнати, впоряд оване подвір’я, араж, 6 сот. Ціна: 128 000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , це ляний, приватизований. Конта ти: (066) 874-36-59 Б дино , центр, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, власни . Конта ти: (066) 134-34-76 Б дино , центр, це ляний, 4 імнати, 90 в.м, 0,05 а землі, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 364-32-11 Б дино , Центр, це ляний, за альна площа138 в.м., два поверхи, жилий стан, всі зр чності, араж, сарай, 4 сот. землі. Ціна: 82000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 К о т е д ж , 200/60/15, ремонт, арнаж, терміново. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 К о т е д ж , в л. Костромсь а, новий, 2 поверхи, це ла, євростандарт, 180 в.м, мебльований, всі ом ні ації, араж, 7 сот., асфальтований під’їзд. Ціна: 255 000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (067) 493-59-37 Котедж, в л. Стр тинсь ої, 5 імнат, араж, лоджія, тераса, 2 санв зли, 2 входи, 0.02 а землі. Ціна: 103000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Котедж, р-н новоб дов, автово зал, 220 в.м., євроремонт, араж, 6 сот землі. Ціна: 240000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Незавершене б дівництво, 230 в.м., 2 поверхи, це ла, 2 санв зла, 5 імнат, ом ні ації, земельна ділян а 0,06 а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Незавершене б дівництво, в л. Під ови, 190 .в., вода, аз, світло, 6 сот. землі, араж. Ціна: 105000 .о. Конта ти: (063) 071- 50-81

11

БУДИНКИ, НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

№7 від 29 люто о 2012 ро

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Глинсь , Здолб нівсь ий р-н, 100 в.м., 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 885-11-14

Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , Глинсь , це ляний, аз, парове опалення, 4 імнати, 20 сот.землі. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Частин б дин , в л.Бахарєва, земельна ділян а 0,3 а, є можливість доб дови. Власни , під офіс, можливий обмін на вартир Рівне. Ціна: 30000 .о, тор . Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57 Частин б дин , о ремий двір, 10 хвилин до центра міста. Конта ти: (097) 459-37-35 Частин б дин , р-н Бояр и, 0,052, приватизована, доб дова, садо , по ріб. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-92-45 Частин б дин , центр, 140 в.м, 2 поверхи, Ц, 4- ім., всі зр чності, євроремонт, амін, автономне опалення, араж, приб дин ова територія. Ціна: 119400 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Б дино , У ольці, Гощансь ий р-н, є хлів, літня хня, риниця, льох, 60 сот. землі, без посередни ів. Конта ти: (098) 521-12-49

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 б дин , Здолб нів, 3 імати, всі зр чності, 110 в.м., 2 сот и землі. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Здолб нів, 3 імнати, 6 сот землі. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 1/2 б дин , Здолб нів, всі зр чності ділян а приватозована, о ремий вхідю Конта ти: (093) 876-77-01 1/2 б дин , Здолб нів, зроблено апітальний ремонт, 181 в.м., вели ий сад. Можливий обмін на Львів. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 946-78-83

Б дино , Головниця, Корець ий р-н., хлів, літня хня, льох, олодязь, 0,5 а. Недоро о. Конта ти: 24-45-94, (096) 256-27-41 Б дино , Горба ів, 200 м від траси, це ла, пошт ат рений, 3 імнати, хня. вели а веранда, сарай, олодязь, двір асфальтований. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Б дино , Городище, ооп. «Калина», 80 в.м, мансардно о тип , земельна ділян а 12 сот, приватизована. Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: (067) 377-41-47 Б дино , Гоща, 5 імнат, світло, аз, вода, надвірні б дівлі, 0,14 а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Гощансь ий р-н, с. Іллін, 23 м від Рівно о, це ла, 3 імнати, сарай, льох, літня хня,15 сот землі. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Гощансь ий р-н, с.Горба ів, це ляний, 3 імнати, надвірні б дівлі, 10 сот землі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Гощансь ий р-н, с.Кринич и, 0,25 а землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Гощансь ий р-н, с.У ольці,15 сот землі. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Милостів, 15 м від Рівно о, дерев’яний, 2 імнати, аз, вода пор ч., 0.46 а. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Б дино , Томахів, Гощансь ий р-н, це ляний, аз, вода, опалення, поряд ш ола, ма азини, власни . Конта ти: (096) 857-55-70

Б дино , Гощансь ий р-н.Село Люцинів, 48сот землі. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Миро оща 2, це ла, 6 імнат, євроремонт, всі зр чності, 40сот землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, зр чне місце, приватизований. Конта ти: 68-07-40, (067) 301-80-64

Б дино , Дмитрів а, 9 м від Рівно о, араж, підвал, сарай, садо , пор ч ліс і ставо , 50 сот землі(приватизована). Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Н.У раїн а, центр, дерев’яний, с хий, 4 імнати, опалення - аз, 20 сот.землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , Федорів а, сарай, араж, риниця, центр села. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Доро об ж, Гощансь ий р-н, 20 м від Рівно о. Конта ти: (050) 371-77-25, (098) 022-01-26

Б дино , Новини, Корець ий р-н, надвірні б дівлі, олодязь, земельна ділян а 1 а. Ціна: 8500 .о. Конта ти: (096) 765-45-75, (098) 388-14-04

Б дино , Д бно, незавершений, це ляний, 60% робіт, надвірні б дівлі, 7 сот. приватизованої землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 518-63-52 Б дино , Дядь овичі, поблиз з пин и, 25 сот, є аз, сад, новоб дова, араж, літня хня, льох, олодязь. Ціна: 37000 .о. Конта ти: (098) 743-75-25

1/2 б дин , Квасилів, 20 сот землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Зарічне,100 в.м, це ла. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

1/2 б дин , Квасилів, 64 в.м., 20 сот землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Здовбиця, аз, олодязь, літня хня, по реб, льох, сарай, л ня, 0.16 сот землі. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

1/2 б дин , Малі Доро остаї (Млинівсь ий р-н), 3 імнати, ванна, хня, оридор. Є аз, вода, телефон, льох, хлів, 65 сот. ород . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 821-56-84 Б дино дерв’яний, Люцинів, Гощансь ий р-н, 48 сот. землі. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (098) 121-14-39 Б дино дерев’яний з бр с , с.Висоць , Д бровиць о о р-н , ціна до овірна. Конта ти: 23-16-35 Б дино незавершений, Конта ти: (067) 364-22-34

Клевань.

Б дино , Здовбиця, шл.-це ляний, 57/ 35/13, 3 імнати, опалення аз, 15 сот.землі, всі до -ти, є фото. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , Здовбиця. Ціна: 12000 Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

.о.

Б дино , Здолб нів 2, новоб дова160м. в, пласти ові ві на, пошпа льовані стіни, пар ан, 8 а. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , Ново раїн а, це ла, 4 імнати, 6сот землі. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Ново раїн а,150 м від з пин и, це ляний, араж, сарай, теплиця,10 сот землі (приватизована). Ціна: 30000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Б дино , тип , 160 під’їзд, всі з пин а до овірна.

Обарів, новоб дова, мансардно о в.м., 13 сот землі, асфальтований ом ні ації, 70 % отовності, пор ч маршр т и. Терміново. Ціна: Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Ч р ів, Здолб нівсь ий р-н, дерев’яний, 42 сот. Конта ти: (097) 575-54-98 Б дино , Шоста ів, 20 м від Рівно о, 25 сот. землі. Конта ти: (096) 486-67-31 Б дино , Шпанів, це ляний, 5 імнат, всі зр чності, 12 сот землі. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Ш б ів, це ляний, 4 імнати, всі ви оди, озеро, ліс, 20 сот землі. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Дач , Кам’яна 202-86-45

Гора.

Конта ти:

(099)

Незавершене б дівництво, Забороль, Рівненсь ий р-н, ділян а - 0,5 а, світло, вода, тимчасів а, араж, садо , можливий обмін на ватрир в місті з доплатою. Власни . Конта ти: (067) 399-72-02

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО, КОРНИН, 2 ПОВЕРХИ, 210 КВ.М., МАНСАРДНОГО ТИПУ, 5 КІМНАТ, МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ВСТАВЛЕНІ ВІКНА ТА ДВЕРІ, Є ГАРАЖ, 12 СОТ ЗЕМЛІ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, 70 % ГОТОВНОСТІ. ЦІНА: 50000 У.О., ТОРГ. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

БУДИНОК, ЗДОЛБУНІВ, 185.9/ 84.5/17, ЄВРОРЕМОНТ, ХОРОШИЙ СТАН, ЦЕГЛЯНИЙ, ЦЕНТР МІСТА, 0.07 ГА ЗЕМЛІ. ЦІНА: 120000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47

Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , 160 в.м., 13 сот землі, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, 70 % отовності, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Незавершене б дівництво, Корнин, 2 поверхи, на 2 сім’ї, 250 в.м., на ритий онд ліном, 8 сот землі приватизовано, можливий обмін на житло в Рівном . Власни . Конта ти: 27-16-78

Б дино , Оле сандрія, дерев’яний, 4 імнати, хня, азифі ований, сарай, льох, 15 сот землі, вода, аз, о ороджений. Терміново. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-45-40, (097) 235-66-03

Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 52 сот землі або обміняю на житло в Рівном . Власни . Конта ти: (097) 431-83-23

Б дино , 20 м від Рівно о, аварійний, непридатний для житла, асфальтований під’їзд, пор ч аз, ам’яний араж, садо , 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 857-60-77

Б дино , Здолб нів, це ляний, 2 імнати, ом ні ації поряд, с лопа ети, новий пар ан, 3.5 сот землі. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Омеляна, потреб є ап. ремонт , пор ч з пин а маршр тно о та сі, вихід на ставо , 50 сот. на с/ . Терміново. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (098) 737-40-21

Б дино , 5 м від Рівно о, 280 в.м., аз, вода, свердловина, 0.14 а землі. Конта ти: 27-77-67, 24-97-08

Б дино , Здолб нівсь ий р-н, с.Гільча, це ла, 0,55 а. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , 5 м від Рівно о, дерев’яний, 70 в.м, 2 імнати, хня, вітальня, сільсь ий амін, по ріб, 25 сот. під б дівництво, 50 сот. ліс , 75 сот. ород , або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б дино , Здолб нівсь ий р-н, с.Гільча, це ла, 3 імнати, хня, аз, світло, льох, олодязь, 0.25 а землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

Б дино старий, Ясениничі, земельна ділян а 46 сот., сад, олодязь, приватизований. Конта ти: 5-31-18, (096) 518-60-14 Б дино , 18 м від міста, це ляний, літня хня, аз, пор ч ліс, озеро, 40 сот землі, пиватизована, асфальтований під’їзд, поблиз з пин а маршр т и, терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (098) 513-98-40

Б дино , Бабин, це ла, аз, світло, вода, 23 а землі.36000 .о. 09754107266 Ціна: 36000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

БУДИНОК, БАРМАКИ, 295 КВ.М., КОМУНІКАЦІЇ, ГАРАЖ НЕДОБУДОВАНИЙ, ПРИМІСЬКА ЗОНА, 0.102 ГА ЗЕМЛІ, ПРОДАЖ З АУКЦІОНУ. ЦІНА: 135000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Барма и, новий, 2 надвірні б дівлі, сад, ділян а - 0,20 а, біля міста. Конта ти: 68-04-41 Б дино , Березне, центр, 140 в. м, всі зр чності. Конта ти: (096) 240-14-46 Б дино , Біла Криниця, азифі ований, 100 в.м, металопласти ові ві на, надвірні б дівлі, 15 сот. землі, терміново. Конта ти: (096) 313-79-91 Б дино , Біла Криниця, це ляний, 250 в.м, 2 поверхи, всі зр чності, євроремонт, р-н новоб дов, земельна ділян а 0,1 а. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

БУДИНОК, БОГДАШІВ, ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ Р-Н, 2 ПОВЕРХИ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ, ГАРАЖ, ЛЬОХ, 12 СОТ. ЗЕМЛІ, ЧАСТКОВО НЕДОБУДОВАНИЙ, ТЕРМІНОВО ВЛАСНИК.КОНТАКТИ: (067) 306-38-41 Б дино , Брищі, Млинівсь ий р-н, це ляний, світло, аз, телефон, 0,25 а під б дівництво, техпаспорт БТІ. Конта ти: (094) 966-52-56

Б дино , Квасилів, це ляний, 1 поверх, 4 імнати, євро. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Клевань, 23, 12 сото , поб дований в 1961р, дерев’яний, по ритий шифером, 3 імнати, хня, оридор, 2 веранди, об ороджено, аз, вода тіль и дворі, підведена 3-х фазна лінія. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , Клевань-2, 97 в.м, аз, вода, автономне опалення, аналізація, 2 сараї, 0,12 а можливий обмін на 2- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: (096) 512-13-47 Б дино , Корець ий р-н, літня хня, хлів, льох, риниця, садо , 1 а землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-29-33, (097) 604-55-33 Б дино , Корець ий р-н, с.Світано , це ла, житловий стан,108 в.м, надвірні б дівлі, 30 сот землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , Корнин, 200/95/15, це ляний, новоб дова, район заб дований, 2поверхи, араж, 12 сот. землі. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

БУДИНОК, КОРНИН, ВУЛ. ПУШКІНА, 119.6/50.5/12.6, МАНСАРДА 2 ПОВЕРХИ, 5 КІМНАТ, ПРОДАЖ З АУКЦІОНУ. ЦІНА: 60800 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Б дино , Корнин,150 в.м, 2-поверхи, ремонт, всі зр чності, аз, вода, еле три а, 1-й поверх жилий, пор ч маршр т а, земельна ділян а 0,12 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , Костопіль. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , В. Межиричі, 5 імнат, шла овий пошт ат рений, веранда хня, хлів, по ріб, олодязь, без аз , пічне опалення, 17 сот землі, терміново. Ціна: 6300 .о. Конта ти: (098) 946-59-80

Б дино , Котів, 15 м. від Рівно о, це л.-шл., 3 імн., хня, вода в б дин , аз поряд, 25сот.землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , В. Оле сині, 18 сото землі є сад, свердловина, льох, близь о ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 190-16-86

Б дино , К нин, Здолб нівсь ий р-н, 0,75 сот, приватизований. Конта ти: (096) 457-47-87

Б дино , В.Житин, ділян а Конта ти: (098) 384-37-01

-

70

сот.

Б дино , В.Житин. Конта ти: 64-61-77, (096) 416-50-17 Б дино , В.Оле син, 2 входи, 2 сараї, 2 аражі, літня хня, баня, вода центральна та с важина, ділян а при б дин . Конта ти: (097) 389-24-38

Незавершене б дівництво, Колоден а, р-н автодром . Конта ти: (098) 259-25-39

Б дино , В.Омеляна, це ляний, новий, 400 в.м., 0.11 а. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Незавершене б дівництво, Колоден а,150 в.м, 2-поверхи, 5- імнат, ділян а 0,06 а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Б дино , Вар овичі, 23 м від Рівно о, 3 імнати, всі зр чності, 65 сот землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Незавершене б дівництво, Н.Двір, 150 в.м., араж, ом ні ації. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

Б дино , Володимирець, це ла, 96 в.м, 12 сот землі. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

Б дино , м. Остро , тиха в лиця, льт рні с сіди, асфальтний під’їзд, вели а това ділян а, це л., 105 в.м., 4 імн., ділян а 10сот., осподарсь і спор ди, добрий стан, всі ом ні ації. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net Б дино , М.Житин, 3 імнати, хня, оридор, 0,57 а, сарай, олодязь, аз пор ч, 8 м. від Рівно о. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 958-37-50 Б дино , М.Житин, 3 імнати, ремонт, аз пор ч,15 сот.під заб дов , 42 сот. під с/ . Центр села. Ціна: 25500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net Б дино , М.Житин, центр, дерев’яний, 3 імнати, хня, ремонт, 50 сот.землі. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , Оржів, 100 в.м,13 сот землі, надвірні б дівлі, пор ч ліс, ш ола, рамниця. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66

БУДИНОК, ОСТРОЗЬКИЙ Р-Н, 5ХВ. ДО ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ, 96 КВ.М, ХЛІВ, ЛЬОХ, КОЛОДЯЗЬ, 35 СОТ. ОРАНОЇ ЗЕМЛІ, 10 СОТ. САД, 15 СОТ. ПОДВІР’Я, ПОРУЧ ЛІС. ЦІНА: 5500 У.О. КОНТАКТИ: 24-29-50, (096) 588-58-87 Б дино , Порозово, дерево, 32 сот землі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Ремель, 80 в.м, 3- імнати, септи , піді рів підло и, аз біля б дин , льох, ділян а 0,12 а. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , Рисвян а, це ляний, 3 імнати, аз, вода б дин , телефон. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Рясни и, монол.-шла , 4 імн., хня, аз поряд, вода в дворі, 20 сот.землі. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Б дино , с.Вели і Межиричі, шла , 5 імнат, 15 сот землі. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80 Б дино , с.Тай ри, арний стан, 50 сот землі. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66, (098) 946-59-80

БУДИНОК, СИМОНІВ, ГОЩАНСЬКИЙ Р-Н, 100 КВ.М., ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА 0,25 ГА, НАДВІРНІ БУДІВЛІ, ГАЗ, ВОДА.

Незавершене б дівництво, с.Верхівсь , над трасою, 20сот. Конта ти: (093) 510-34-86

1.2.3. Продам по У раїні Б дино , 100 м від Києва, жилий стан, аз, вода, світло, власни . Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (096) 839-77-71 Б дино , Ківерці, Волинсь а обл., дерев’яний, 2 імнати, вели а хня, 10 сот. ород , приватизований, пор ч озеро, ліс. Власни . Конта ти: (096) 501-77-92

БУДИНОК, КОЛОМ’Є, СЛАВУТСЬКИЙ Р-Н, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,61ГА, З НИХ 0,32ГА РІЛЛІ МОЖНА КУПИТИ ОКРЕМО, МАЛЬОВНИЧА МІСЦЕВІСТЬ, ПОРУЧ РІЧКА ГОРИНЬ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 467-42-46 Б дино , Полтавсь а обл,. азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 962-45-93 Незавершене б дівництво, с.Верхівсь . Конта ти: (095) 888-22-44

1.2.4. К плю Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино або незавершене б дівництво, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , 1/2 б дин , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , або незавершене б дівництво, Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

КОНТАКТИ: (067) 656-67-88

Б дино , або незавершене б дівництво, Бояр а, Ювілейний, пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Б дино , Симонів, це ляний, є аз, 50 сот землі. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66

Б дино , або незавершене б дівництво, Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Б дино , Синів 35 м. від Рівно о, асфальт до б дин 200м. від траси. 50 сото землі біля б дин ,із них 10 сото сад, 4 імнати, веранда. льох, хлів, араж, олодязь. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (093) 141-88-89 valkovecr@rambler.ru

Б дино , або незавершене б дівництво, Мірющен а, автово зал, зоопар , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Б дино , Синів, 2 імнати, сарай, льох, олодязь. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (097) 510-72-66 Б дино , Синів, це ляний, 3 імнати, 15 сот землі. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-15-20, (097) 510-72-66 Б дино , смт Клевань, центр, 1961р., дерев’яний, по ритий шифером, 3 імнати, хня, оридор, 2 веранди, об ороджена територія, аз, вода тіль и дворі, підведена 3-х фазна лінія, 12 сот землі. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , Став и, 2 ім, є аз, 30 сот землі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Стовпин, Корець о о р-н , це ляний, 4 імнати, 110 в.м., опалення, надвірні б дівлі, 0.50 а землі. Можливий обмін на вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-48-44, (095) 879-16-78 Б дино , Стовпин, це ляний, 4 імнати,110 в.м., парове опалення, еле троопалення, літня хня, сарай, араж, 50 сот.землі. Ціна: 16000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Б дино , або незавершене б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , або незавершене б дівництво, Рівне. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , в селі, біля річ и, озера, став а. Конта ти: (097) 609-42-88 Б дино , Городище. Ціна: до 20000 Конта ти: (096) 839-77-71 Б дино , 43-57-59

.о.

Грабни . Конта ти: 45-43-22,

Б дино , місто, передмістя, роз ялн всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Б дино , незавершене б дівництво, поблиз міста, не а ентство, порядність арант ю. Конта ти: 43-16-85 Б дино , поблиз Рівно о. Ціна: до 25000 .о. Конта ти: (096) 839-77-71 Б дино , Рівне, Рівненсь ий р-н, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Б дино , терміново, без посередни ів. Конта ти: (096) 213-55-52


12

БУДИНКИ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ Времян и, в б дь-я ом Конта ти: (098) 612-96-48

р-н

міста.

Времян , р-н 12 ш оли, 700 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: (096) 869-88-84 Котедж, в л. Васильчен а, євроремонт, віп- лас . Ціна: 900 .о. Конта ти: (096) 869-88-84 Тимчасів , меблі, част ові зр чності. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 Тимчасів . Конта ти: 23-72-57, 43-09-72, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67

1.2.6. Винайм Б дино

елітний. Конта ти: (097) 672-37-86

Частин б дин або б дино . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.2.7. Обмін 2- імнатн вартир , центр, 2/3 ц, за .пл. 42 м в, євроремонт плюс доплата на б дино або частин б дин в місті, передмісті Конта ти: 43-61-14 (050) 545-68-40 Б дино , 100 м від Києва, жилий стан, аз, вода, світло, власни на нер хомість Рівном або поблиз Рівно о. Конта ти: (096) 839-77-71 Б дино , 28 м від Рівно о, всі зр чності на 1- імнатн вартир в Рівном з доплатою 6000 .о. Конта ти: (096) 857-55-70 Незавершене б дівництво, або б дино , Вересневе, Тинне, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Б дино , 4 імнати, аз, с важина, нова сантехні а, 25 сот, 20 м від Рівно о, на вартир , за мовами, власни . Конта ти: (097) 842-24-31, (098) 959-12-99

Незавершене б дівництво, або б дино , Житин, Городище, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Б дино , Березне, 140 в. м, на 2, 3- імнатн вартир в Рівном з доплатою. Конта ти: (096) 240-14-46

Незавершене б дівництво, або б дино , Обарів, Городо , Оле син, Шпанів, Став и, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Частин б дин , в л. Бахарєва, земельна ділян а - 0,3 а, є можливість доб дови, власни на вартир в м.Рівне. Конта ти: 43-02-34, (067) 889-96-57

Не завершене б дівництво, посередни ів. Конта ти: 43-52-56

без

Частин б дин , Рівне, зі зр чностями, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

1.2.5. Здам

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Продам в місті

Б дино , Біла Криниця. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 467-61-36

Земельні ділян и, під б дівництво. Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

Б дино , Краєвичі, на 5 р. Конта ти: 61-82-30, (096) 156-93-39

Земельні ділян и, по 15 сот, в л. Ма арова. Недоро о. Конта ти: 28-29-56, (097) 606-13-45

1/2 б дин , в л. Гр шевсь о о, 2 імнати, меблі, част ові зр чності. Ціна: 900 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар

Земельн ділян , 0,18 а, Колоден а, в л.Молодіжна, державний а т на б дівництво, рівнина, ом ні ації пор ч. Ціна: 28 000 .о. Конта ти: (096) 406-04-00

Б дино , в л. Мірющен а, всі зр чності, араж, меблі, 1900 рн. Конта ти: 43-42-94, (067) 647-26-40 АН Сіар Б дино , Колоден а, елітна новоб дова, євроремонт, меблі, техні а, араж, баня, ворота автоматичні. Ціна: 10000 рн. Конта ти: (098) 516-09-91 Б дино , Поштова, ом ні ації, аз, опалення, сад. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Б дино , р-н ідропар , 2 пов, 6 імнат, осметичний ремонт, мебльована, 3500 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: (096) 869-88-84

Земельн ділян , 0,3 а. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47 Земельн ділян , 0,45 Га, виробничо о або омерційно о призначення. Держа т. На ділянці - с лад 360 м. в. Зр чний під’їзд, зал. олія, ом ні ації.

Земельн ділян , 0,45 а, виробничо о або омерційно о призначення. Можливий продаж частинами. Держа т. На ділянці є с лад 360 м. в. Зр чний під’їзд, зал. олія, ом ні ації. Терміново. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (096) 212-96-05

№7 від 29 люто о 2012 ро

Земельн ділян , в л. Київсь а, (за «Газови ом»), 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , 10 сот, р-н в л. Ма арова. Конта ти: (050) 286-49-98

Земельн ділян , в л. Костромсь а, 0,1 а для б дівництва б дин , навпроти «Реноме». Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , 17 сот під заб дов , ом ні ації пор ч, недоро о. Конта ти: 28-29-56, (097) 606-13-45

Земельн ділян , в л. Ма арова, 4.1 а. Ціна: 165000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86

Земельн ділян , А роперероб а, 0,11 а для б дівництва, ом ні ації. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , в л. Ма арова, Павлючен а, Пржевальсь о о 0,1 а для б дівництва, напроти ТРЦ «Е ватор». Ціна: 8000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, 2,3-лінії. Ціна: 25000 .о.-27000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , в л. Серпан ова, 12 сот, д же хороше місце. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Чорновола, 1 лінія, світло біля ділян и, 10 сот, терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, 10 сот. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

Земельн ділян , Басів К т, 0,13 а, з дозволом б дівництва ма азин або афе. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47

З е м е л ь н ділян , Грабни , 0,07 а для б дівництва, хороше місце, є державний а т. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , за рестораном «Райсь ий сад», 10 сот. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , біля Л ць о о ільця, район Ювілейний 0,1 а для б дівництва, рівна, хороше місце. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

З е м е л ь н ділян , Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Бояр а, під б дівництво, 2 шт по 10 сот. між б дин ами. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а для б дівництва, ом ні ації пор ч. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а для б дівництва, ом ні ації, між б дин ами. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вересневе, 0,1 а для б дівництва, ом ні ації, між б дин ами. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Вересневе, 10 сот., під заб дов , ом ні ації, р-н новоб дов. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Вересневе, 12 сот, під б дівництво, рівна, пор ч заб дови, ом ні ації. Терміново. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 З е м е л ь н ділян , Вересневе, 15 сот., держа т, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-13-36, (096) 438-67-85

Можливий продаж редит. Терміново. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (096) 212-96-05

Земельн ділян , Вересневе, в д же хорошом місці, під б дівництво, еле три а на ділянці, 75 сот. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , біля л ць о о ільця, 10 сот, під б дівництво, пор ч заб дови, хороше місце. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Вересневе, центр, 0,1 а для б дівництва, ом ні ації, між б дин ами, пор ч маршр т а. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, терміново. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Зоопар , біля доро и, під б дівництво. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Колоден а, 0,08 а для б дівництва, ом ні ації біля ділян и, асфальтований доїзд. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 З е м е л ь н ділян , Колоден а, 0.12 а, ф ндамент пере ритий панелями, вода, аз, світло пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 653-53-17 Земельн ділян , Колоден а, 10 сот, під заб дов . Конта ти: 20-87-73 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: 17000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Колоден а, в л. Новодвірсь а, 30 сот, під б дівництво, р-н заб дований, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Колоден а, в л. Польова, 10 сот. під б дівництво, ом ні ації на ділянці. Ціна: 13500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Колоден а, р-н автодром , 0,06 а для б дівництва, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 9500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Колоден а, р-н автодром , 0,12 а для б дівництва, 30х40м, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот, під б дівництво, поблиз шпанівсь ої доро и, рівна. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Новий Двір, 12 сот, під б дівництво, асфальтований під’їзд. ом ні ації. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: 13500 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , р-н Колоден и. ПМК-100, 10 сот, під заб дов , мальовниче місце. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 0,1 а для б дівництва. Ціна: 16500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 10 сот, пор ч б дин и. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , р-н Льоно омбінат , за афе «Райсь ий сад», 12 сот, з ом ні аціями. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , р-н Ювілейний, район «Л ць о о ільця» 0,1 а для б дівництва, рівна, хороше місце. Ціна: 13000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , район «Л ць о о ільця» 0,1 а для б дівництва, рівна, хороше місце. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , район «Л ць о о ільця» 0,1 а для б дівництва. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, в л. Бри адна, 0.085 а, з ф ндаментом, всі до менти на б дівництво. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Тинне, під б дівництво. Конта ти: (098) 156-45-20 Земельн ділян , Ч.Гори, 7 сот, ом ні ації, рівнина, асфальтований під’їзд. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Червоні Гори, 6 сот, всі ом ні ації, власни . Конта ти: (095) 919-28-44

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Земельні ділян и, Ново раїн а, • 2 шт., приватизовані, держа т, 0,20 а, під заб дов . Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 282-55-36

Земельн ділян , 10 сот., 3 м. від Рівно о, під б дівництво і ведення осподартсва. Терміновий продаж. т. 43-60-31, (096) 261-77-07 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, приватизован , під’їзд асфальтований, терміново, власни . Конта ти: (067) 303-14-53, (096) 142-18-98 Земельн ділян , Кам’яно ірсь , 12 сот, під б дівництво, приватизована, 23 м від Рівно о, 10 м від Костополя, можливий обмін на авто. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13 Дач , Городище, 0,09 а, є сад, ород, це ляний сарай, теплиця, н теплений, обшитий пласти ом, аз поряд, дача о ороджена. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (098) 259-43-79, (098) 259-43-78 Дач , Городище, 2 поверхи, 0,9 а, теплиця, араж. Конта ти: (067) 191-57-70 Дач , Городище, 3-х поверхова, недоб дована, 150 в.м. Еле тропостачання б дин , аз, вода на в лиці, 0,8 а землі. Є підвал, араж, басейн. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 60-88-68, (099) 912-47-00 Дач , Городище, незавершена, 2 поверхи, 8 сот землі. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Кам’яна ора, на Костопільсь их дачах, 12 сот, є б дино , сарай, теплиця. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (067) 741-41-22 Дач , Кам’яно ірсь , всі зр чності, пор ч ліс, озеро, 12 сот. Конта ти: 22-39-33, (050) 375-08-93, (097) 252-70-51 Дач , Кам’яно ірсь . Конта ти: 63-75-16, (050) 669-36-93 Дач , Н.У раїн а, масив Західний, 37м. в.. 2 імнати, араж,7сот.землі, поряд з пин а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Дач , Новостав, є сарай, незавершене б дівництво. Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 645-35-89 Дач , Ново раїн а, 1лінія, мансардно о тип , ом ні ації, цо ольний араж. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, 3 імнати, хня, 2 поверхи, це ла, аз до б дин , араж, 6 сот. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (097) 470-22-23 Дач , Ново раїн а, дерев’ян ,2 поверхи, жила, 2 імнати, 6 сот землі. Ціна: 12500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, незавершена, 2 пов, 100м в. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, це ляна, 2 поверхи, 2 імнати, 75 в.м., амін. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, це ляна, 2 поверхи, 3 імнати, 110 в.м. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , поблиз л ць о о ільця, для б дівництва та обсл ов вання житлово о б дин , това, широ а, 10 сот. Ціна: 13500 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Дач , Ново раїн а, це лян , 3 поверхи, 105 в.м., всі ом ні ації, о ороджена. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

З е м е л ь н ділян , р-н А роперероб и, 0,1-0,13 а для б дівництва, ом ні ації 2500-3000 .о./0,01 а. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Дач , Ново раїн а. Конта ти: (050) 175-20-22

З е м е л ь н ділян , р-н А роперероб и, 0,14 а для б дівництва, ом ні ації, асфальтована доро а, розташ вання ділян и дозволяє поб д вати отедж на три сім’ї. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , р-н А роперероб и, в л. Гаше а, 0,1 а для б дівництва, між б дин ами, ом ні ації пор ч. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , р-н в л. Ма арова, 10 сот. Конта ти: (050) 286-49-98 Земельн ділян , р-н Конта ти: (067) 104-23-72

в л.Ма арова.

Земельні ділян и, Городище, 2 шт., по 0,08 а, приватизовані, ом нці ації пор ч. Власни . Ціна: 4900 .о. Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Земельн ділян 0,01 а під заб дов , Біла Криниця. Конта ти: (050) 175-20-22 Земельн ділян під заб дов , Городище, 15 сот. Конта ти: (050) 167-89-45 Земельн ділян під заб дов , Карпилів а (Пансь ий масив), 0,20 а, приватизована, сад, онтейнер. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54 Земельн ділян , 0,25 а, під б дівництво, всі ом ні ації, це ляний б дино на ділянці 3/ 5 м, над трасою Л ць -Млинів-Д бно. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (094) 966-52-56

Земельн ділян , р-н Гідропар , 0,12 а для б дівництва. Ціна: до овірна. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , 0,32 а, Порозово, 4 м від Рівно о, старий б дино , аз, еле три а, олодязь, садо , місце під ставо , асфальт, пор ч ліс, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096)833-66-86

Земельн ділян , р-н іпермар ет «Фоззі», 0,86 а, приміщення до 1000 в.м, висота 8м, світло, вода, аналізація, земля в оренді на дов ий час. Конта ти: (067) 410-45-76

Земельн ділян , 12 м від Рівно о, 0,06 а, світло, аз, о ороджена,приватизована, можлива оплата частинами, власни . Ціна: 6200 .о. Конта ти: (096) 213-55-52

Земельн ділян , р-н зоопар , 0,1 а для садівництва, рівна, хороше місце. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , 12 м від Рівно о, 0,2 а. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 811-40-09

Земельн ділян , р-н зоопар , 0,1 а, для б дівництва, рівна, хороше місце. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , 12 м. від Рівно о, 0,20 а, ом ні ації пор ч. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36

Земельн ділян , р-н Зоопар , 10 сот, під б дівництво, рівна, недоро о, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , 2 а, Іванів а, Корець ий р-н, 70 м від Рівно о, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 899-97-54

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , 9 м від Рівно о, 1.4 а. (25 сот під б дівництво, 50 сот - ліс та ОСГ о ороджено, ом ні ації пор ч, б дино дерев’яний). Ціна: 29800 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Земельн ділян , р-н зоопар , 10 сот, рівна, під б дівництво. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Антопіль, 0,6 а. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99

Земельн ділян , Антопіль, 10сот.під заб дов , ом ні ації, в лиця новоб дов. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Антопіль, Дмитрівсь ий поворот, 7,4 а (над трасою). Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б. Криниця, 0.10 а, під б дівництво. Терміново. Конта ти: (067) 909-35-83 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.12 а під б дівництво, права сторона, рівна, ом ні ації пор ч. Терміново. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Б.Криниця, 0.15 а, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, рівна. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. ціна за одн 10000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Б.Криниця, 2 ділян и по 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд. ціна за одн 10000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, за Райсом,10 сот під б дівництво, ом ні ації поряд. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Б.Криниця, під б дівництво, біля б дин ів. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Бабин, 0,22 а для б дівництва, біля озера, ом ні ації пор ч. Ціна: 17000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Барма и, 0.21 а. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Барма и, 10 сот, добротном місці. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а для б дівництва, ом ні ації пор ч. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Біла Криниця, 0,1 а для б дівництва, р-н «Райз », ом ні ації пор ч, є можливість придбати с міжн ділян 0,1 а. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Біла Криниця, рівна, прямо тна, ом ні ації поряд. Терміново. Ціна: 9000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Земельн ділян , Брищі, 0,22 а, під б дівництво, це ляний б дино 3/5 м, льох, риниця, світло, аз, техпаспорт БТІ, держа т, асфальтований під’їзд, власни . Ціна: 5300 .о. Конта ти: (095) 754-19-03 Земельн ділян , Бронни и, 10 сот, є ф ндамент. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Бронни и, 85 сот., с/ призначення, поряд б дин и, ом ні ації, можна змінити призначення. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , В. Оле син, 10 сот, під б дівництво. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , В.Житин, під заб дов , 0,155 а, зр чний доїзд, ом ні ації пор ч. Ціна: 18 500 .о. Конта ти: (097) 637-47-72 katerinka.ar@mail.ru Земельн ділян , В.Житин, центр, 10 сот., ом ні ації. Ціна: 7500 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , В.Оле син, 0.20 а, с/ призначення, ом ні ації пор ч. Конта ти: (097) 389-24-38 Земельн ділян , В.Оле син, 0.60 а: 0.20 під заб дов , 0.20 під став, 0.20 ведення с/ , ом ні ації пор ч. Конта ти: (097) 389-24-38 Земельн ділян , В.Омеляна, 0,67 а, всі ом ні ації, старий б дино . Конта ти: (098) 271-98-05 Земельн ділян , В.Омеляна, 25 сот, під заб дов , приватизована, є аз, світло. Конта ти: (067) 646-18-22, (097) 504-55-01 Земельн ділян , В.Омеляна, під заб дов . Конта ти: (093) 254-13-38 Земельн ділян , В.Омеляна, р-н х тора, для с/ , 0,18 а. Конта ти: (096) 157-02-58 Земельн ділян , Верхівсь , 0,10 а, 10 м від Рівно о, терміново. Конта ти: (067) 909-35-83 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Верхівсь , 15 сот, під б дівництво, перша лінія від млинівсь ої траси, ом ні ації. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Гільча-2, поблиз джерела св. Ми олая, 25 сот., під заб дов , рівна, ом ні ації, асфальт. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городище, 0,07 а, розпочате б дівництво, без посередни ів. Тор . Ціна: 9 000 .о. Конта ти: (097) 771-92-53 Земельн ділян , Городище, 0,4 а, власни . Конта ти: (097) 777-50-20 Земельн ділян , Городище, 10 сот. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, 15 сот, під заб дов , ом ні ації. асфальтований під’їзд, ділян а рівна. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 20 сот., новий масив, біля доро и. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городище, 6 сот., поряд заб дови, ом ні ації. Ціна: 4000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городище, 8 сот,. аз,світло на ділянці. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, 8 сото , приватизована, ом ні ації пор ч. Власни . Ціна: 4000 .о. Конта ти: 066 811 33 80 Земельн ділян , Городище, в л. Шевчен а, 11сот., під заб дов , ом ні ації пор ч, асфальт, заб дований р-н, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Городище, ооп.»Калина», 0,06 а, приватизована, сад, аз, світло, маршр т а пор ч, б дівельний ва ончи 6х3м, власни . Ціна: 7000 .о. Конта ти: (067) 377-41-47 Земельн ділян , Городище, під садівництво, 0,10 а. Конта ти: (067) 878-75-29, (050) 221-09-33 Земельн ділян , Городище, р-н новоб дов, 20/58, 0,11 а, під заб дов , ом ні ації між б дин ами. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37


Земельн ділян , Городище, центр, 14 сот., під заб дов , до менти. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Городо , (10 сото ). Зр чний під’їзд. Конта ти: (097) 998-94-37 vovayasen@gmail.com Земельн ділян , Грабів,12 м від Клеваня,15 сот під б дівництво,масив новоб дов,150 м від асфальт . Ціна: 6000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net Земельн ділян , Грабів,12 м. від Клеваня,15 сот.,держа т,новий масив новоб дов,150 м від асфальт . Ціна: 6000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net Земельн ділян , Гр швиця, новий масив, 25 сот., під заб дов , ом ні ації, рівна, асфальт. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , К стин, 0,40 а, під заб дов 2 б дин ів, приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 16000 .о., тор . Конта ти: (067) 589-49-28 Земельн ділян , К стин, 0.22 а, є ф ндамент, ом ні ації, ліс пор ч. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 23-68-59 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , К стин, 13 сот, під б дівництво, рівна, пор ч ліс. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , К стин, центр, 0,25 а для б дівництва, рівна, ом ні ації, асфальтована доро а, пор ч з пин а, між б дин ами Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

, для с/ , 2,7 а. Конта ти:

Земельн ділян , М.Оле син, 13 сот., під заб дов , поряд ом ні ації, над доро ою. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Доро об ж, Гощансь ий р-н, 20 м від Рівно о. Конта ти: (050) 371-77-25, (098) 022-01-26

Земельн ділян , М.Оле син,13 сот під заб дов , біля траси, поряд ом ні ації. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

Земельн ділян (097) 267-27-55

Земельн ділян , Дядь овичі, 0,15 а, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 385-62-52 Земельн ділян , Дядь овичі, 0.15 а, аз, вода, світло. Ціна: недоро о. Конта ти: (050) 375-28-97, (068) 568-40-17 Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, аз, світло, асфальтований під’їзд, привітизована, під б дівництво та с/ , власни . Конта ти: 43-07-58, 45-03-87 (098) 078-76-65

Земельн ділян , масив Бор івсь ий, 6 сот. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Земельн ділян , Нова У раїн а, 0,1 а для б дівництва, права сторона при в’їзді в село. Ціна: 5000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Ново раїн а, 0,06 а, світло, аз, о ороджена, онтейнер, садо , пор ч ліс, озера, приватизована. Ціна: 6200 .о. Конта ти: (095) 754-19-03

Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Ново раїн а, 0,06 а, світло, аз, о ороджена, це ляний сарай, приватизован , без посередни ів. Ціна: 6200 .о. Конта ти: 5-46-12

Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, під б дівництво. асфальтований під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Ново раїн а, 0,06 а, можлива оплата частинами, власни . Ціна: 6200 .о. Конта ти: (096) 213-55-52

Земельн ділян , Дядь овичі, 25 сот, ом ні ації, є ф ндамент, риниця. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Ново раїн а, 25 сот, аз, вода, світло пор ч. Ціна: 7000 .о. тор . Конта ти: (098) 403-19-41 niver4uk@ukr.net

Земельн ділян , Дядь овичі, в напрям Милостива, 15 сот., під заб дов , ом ні ації. Ціна: 7300 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Ново раїн а, 25 сото , район новоб дов, ом ні ації пор ч, 150 м від траси. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067)951-67-38 (095)045-30-64

Земельн ділян , Житин, 15 сот, б дівництво. Ком ні ації. Ціна: 14000 Конта ти: (096) 916-58-86

під .о.

Земельн ділян , Ново раїн а, масив «Західни-2», 0,06 а, приватизован , аз, світло пор ч. Конта ти: 3-33-50, (096) 968-24-18

Земельн ділян , Житин, 15 сот, б дівництво. Ком ні ації. Ціна: 14000 Конта ти: (096) 474-84-88

під .о.

Земельн ділян , Ново раїн а, масив «Про рес», 9 сот. Ціна: 5200 .о. Конта ти: 40-49-01

Земельн ділян , за Колоден ою, с. Порозово 6 м.від Рівно о, новий масив, 12сот.під заб дов ,1-ша лінія, ом ні ації. Ціна: 9500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Забороль, 10 сот, під б дівництво, центр, ом ні ації пор ч. Конта ти: 43-47-63 Земельн ділян , За ороща, 0.20 а, ом ні ації пор ч, терміново. Конта ти: (098) 811-40-09 Земельн ділян , За ороща, 5 м від Корнина, 17 сот. під б дівництво, ом ні ації пор ч, поряд б дин и. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Здолб нів 2, 8 сот, приватизована, під заб дов . Власни . Конта ти: (067) 302-73-32 Земельн ділян , Здолб нів, 0,1 а, р-н лі арні. Ціна: 11500 .о. Конта ти: (096) 284-12-04, (050) 029-40-66 Земельн ділян , Здолб нів, 0,14 а, ом ні ації, зр чне розташ вання. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 519-10-02

Земельн ділян , Ново раїн а, масив Західний-2, 0,06 а, приватизован , олодязь, світло, аз пор ч. Конта ти: 5-33-80, (096) 968-24-18 Земельн ділян , Ново раїн а, Рівненсь ий р-н, масив «Західний», 0,6 а, приватизована, пор ч аз, світло, олодязь. Конта ти: 5-33-80, (096) 968-24-18 Земельн ділян , Обарів район «Л ць о о ільця» 0,1 а для б дівництва, хороше місце. Ціна: 14500 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10

0,017 а, державний ом ні ації пор ч, озеро, ліс пор ч, ти: (098) 783-53-97,

Земельн ділян , Обарів, 0,25 а, під с/ , ом ації пор ч, приватизована або обміняю на авто, б дматеріали. Ціна: 4700 .о. Конта ти: (067) 362-55-01

Земельн ділян , Здолб нів, під заб дов , приватизован , рівн , світло та аз напроти ділян и. Терміново. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (097) 324-34-97

Земельн ділян , Обарів, 15 сот., поблиз цер ви, ом ні ації, асфальтний доїзд. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Обарів, 17 сот, під заб дов , недоро о, асфальтований під’їзд. Конта ти: 28-29-56, (097) 606-13-45

Земельн ділян , Здолб нів, селище, 10 сот, ом ні ації пор ч, рівна, під дачне б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Кам’яна Гора, 0,12 Конта ти: (067) 370-20-42

а.

Земельн ділян , Караєвичі, 0,12 а для б дівництва, рівна, між б дин ами, ом ні ації, хороший доїзд. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 0,15 сот, приватизован . Конта ти: 62-30-88, (067) 258-51-89 Земельн ділян , Карпилів а, 1,4 а, 0,25 а для б дівництва, решта для осподарства, є старий б дино , свій ліс, місце для став а, все в приватній власності. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Карпилів а, 18 сот, під б дівництво, приватизован , ліс, оздоровчий центр поблиз . Конта ти: 61-82-30, (096) 156-93-39 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Карпилів а, Пансь ий масив, 15 сот, ом ні ації, рівна, під б дівництво. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальтований під’їзд, ділян а рівна, пор ч з пин а маршр т и. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Квасилів, між б дин ами, 10 сот, всі ом ні ації пор ч. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Клевань, 0,1 а, о ороджена, під б дівництво. Конта ти: (067) 526-50-15 Земельн ділян , Клевань, 10 сот., під заб дов . Конта ти: 23-48-72 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Клевань, 12 сот, всі ом ні ації, зр чний під’їзд. Ціна: 8000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Корнин, 10 сот., під б дівництво, рівна, р-н новоб дова, терміново. Ціна: 8500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво, ом ні ації. Ціна: 14000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Корнин, 12,9 сот, під б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Корнин,11 сот під б дівництво, район новоб дов, ом ні ації поряд. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net Земельн ділян , Кривичі (за Ясениничами), 12,5 сот., під заб дов , новий масив, 4 лінія. Ціна: 3000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Кривичі, 11 сот, під б дівництво. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов , є ф ндамент, приватизована, ом ні ації пор ч, під’їзна доро а. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 672-16-75 Земельн ділян , К стин, 0,18 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (097) 135-85-64

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд : 1. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13 2. Тор ові приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63 3. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9

Земельн ділян , Обарів 2, 23 сот і 8 сот під заб дов , 1 000 .о./1 сот. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Обарів, а т, під заб дов , асфальтований під’їзд, терміново. Власни . Конта (097) 606-13-45

Земельн ділян , Обарів, р-н авторин , рівнина, 8 сот, власни . Конта ти: 64-12-03, (096) 786-69-38 Земельн ділян , Оле сандрія, 0,15 а для б дівництва, 1-ша лінія від озера. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Оле сандрія, 0,15 а для б дівництва, біля озера. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Оле сандрія, 0,165 а для б дівництва, біля озера, асфальтована доро а, ом ні ації пор ч. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Оле сандрія, 10 сот., під заб дов , 22Х45 м, ом ні ації пор ч. Ціна: 8500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Оле сандрія, поблиз озера, 15 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 584-59-94 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, під б дівництво, ом ні ації, асфальт. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51 Земельн ділян , Шпанів, 25 сот, під заб дов , всі ом ні ації, держа т ново о зраз а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 518-86-77 Земельн ділян , Ш б ів, 42 сот, на ділянці старий б дино , олодязь, пор ч ліс, річ а. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net Земельн ділян , Ш б ів, центр, р-н новоб дов, 15 сот., під заб дов , всі ом ні ації. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Ш б ів,15 сот під б дівництво, всі ом ні ації, машина аменю, 2 машини щебеню. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net Земельн ділян , Ясениничі, 10 сот, під б дівництво, новий масив, 2500 .о., за часто . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Ясениничі, 20 сот, власни . Конта ти: (096) 381-22-12 Земельн ділян , Ясениничі, 20 сот. Конта ти: (096) 381-22-12

Земельн ділян , Омеляна, в л. Чесь а, 0,16 а для б дівництва, 300м від траси, між б дин ами, ом ні ації біля ділян и. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

1.3.3. Продам по У раїні

Земельн ділян , Омеляна, під заб дов , 0.24 а, аз вода, недоро о. Конта ти: (097) 346-72-44 Земельн ділян , Порозове, 6 м. від Рівно о, 32 сот и, 2 держа ти (25 сот під б дівництво та 7 сот під с/ ), аз, світло. Надвірні б дівлі, риниця. Є старий дерев»яний б дино . Пор ч ліс. Ціна: 20000 .о. тор Конта ти: (098) 120-58-96, (093) 689-26-39 niver4uk@ukr.net Земельн ділян , Порозово, 6 м. від Рівно о, 12 сот., під заб дов , держа т, ом ні ації пор ч. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Ремель, 13 сот, під заб дов , мальовниче місце, ліс, річ а. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , с.В.Омеляна, р-н Х тора, 0,18 а. Конта ти: (096) 157-02-58 Земельн ділян , Сарни, держа т, під заб дов . Конта ти: (098) 625-33-13 Земельн ділян , Сарни, під заб дов . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Земельн ділян , Т чин, 0,23 а, держа т під б дівництво, всі ом ні ації, аз, асфальт, 1 лінія. Терміново. Власни . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян , Т чин, 23 сот., під заб дов , всі ом ні ації, асфальтний доїзд. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 Земельн ділян , Уїздці,11 сот під заб дов , аз, світло, 300 м від траси на Мізоч. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net Земельн ділян , Хрінни и, Демидівсь ий р-н 13 сот. Конта ти: 60-87-13, (050) 886-39-13 Земельн ділян , Хрінниць е водосховище, 13 сот, біля води. Конта ти: (067) 381-52-59 Земельн ділян , Шпа ів, 0,85 а зі старою заб довою. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 23-68-26 (097) 137-01-95 Земельн ділян , Шпанів, 0,28 а, ом ні ації пор ч. Ціна до овірна. Конта ти: (096) 232-92-67 Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Шпанів, 12 сот, під б дівництво. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Одесь а обл., Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1 лінія на бере моря. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ПАЛЬЧЕ, НА ТРАСІ РІВНЕ-ЛУЦЬК, 0,73 ГА, НАД ДОРОГОЮ, ПІД БУДІВНИЦТВО. КОНТАКТИ: (097) 759-11-88

ДАЧУ, БАЗУ ВІДПОЧИНКУ НА О. СВІТЯЗЬ, 4 БУДИНКИ, ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 0,08 ГА, Є ВСЕ НЕОБХІДНЕ, ПЕРША ЛІНІЯ. КОНТАКТИ: (097) 759-11-88 Земельн ділян , Доро об ж, 25 сот., під заб дов , вадратна, рівна, над доро ою, всі ом ні ації, 3 фази. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

Рівненсь а облспоживспіл а продає з а ціон : - лот № 1: ма азин «Товари повся денно о попит » Рівненсь ий р-н, с.Ходоси, в л. Ш ільна, 9 (площа 89,6 в.м., ф ндаменти – стріч ові ам’яні, стіни, пере ород и – це ляні, дах – двосхилий, шиферні листи по дерев’яних ро вах) Стартова ціна 46800 рн. - лот № 2: ма азин «Сіль осппрод ти» в м. Д бно, в л. С рмичі, 86 (площа 73,1 в.м., матеріал стін – металевий ар ас, об ладений це лою, пере ородо – це ла, пере риття міжповерхове – дерев’яні бал и, по рівля - шифер) Стартова ціна 196800 рн. - лот № 3: б дівля хлібопе арні площею 488,7 в.м., що знаходиться за адресою: Рівненсь а область, Демидівсь ий район, смт. Демидів а, в л. Б. Хмельниць о о, 9 (ф ндамент б тобетонний, стіни це ляні, обшт ат рені під “ш б ”, пере ород и це ляні, пере риття – залізобетонні плити, підло а бетонна, дах – шифер). Стартова ціна 60000 рн. Перший ро лотів 10 відсот ів від стартової ціни, ожний наст пний по лотах № 1, 2 не менше 5 %, по лот № 3 не менше 1 %. А ціон відб деться 23.03.2012 ро в 11.00 од. по в л. Чорновола, 13 в м. Рівне. Останній день реєстрації 19.03.2012 ро в абінеті 315 за цією ж адресою. Реєстраційний внесо по лот №1, 3 в розмірі 100 рн., по лот № 2 в розмірі 170 рн. та арантійний внесо в розмірі 10 відсот ів від стартової ціни вносяться в ас облспоживспіл и або на її поточний рах но 26008101023003 в РФ ПАТ АБ „ У оопспіл а” м. Рівне, МФО 333432, ЗКПО 01764128. Для часті в а ціоні по пець подає ор анізатор а ціон заяв на часть в а ціоні, до мент, що посвідч є фізичн особ або представни а юридичної особи, їх повноваження, опії платіжних до ментів про сплат реєстраційно о внес та арантійно о внес , опію свідоцтва про державн реєстрацію для підприємств і ор анізацій, опію стат т , опію довід и про присвоєння ідентифі аційно о номера для фізичної особи.

З а ціонними засобами можна ознайомитись ожно о робочо о дня з 8.00 до 17.00 од. попередньо зателефон вавши за телефоном а ціонної омісії: 8(0362) 64-95-54, 64-95-68.

Земельн ділян , Одесь а обл. Татарб нарсь ий р-н, 2 сот и, під б дівництво, 1-ша лінія на бере моря. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Ясениничі, 14 сот, ом ні ації пор ч, держа т. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (096) 652-99-20

Земельн ділян , Омеляна, 20 сот., для б дівництва. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-83-30

Земельн ділян , Омеляна, в л. Чесь а, 0,20 а, приватизована, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 598-57-57

13

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

№7 від 29 люто о 2012 ро

1.3.4. К плю

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (096) 515-95-89 Земельн ділян біля міста, під заб дов . Ціна: до 7000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян (067) 362-55-01

в місті або передмісті. Конта ти:

Земельн ділян 5-46-12

в місті, для себе. Конта ти:

Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян в р-ні, зоопар , терміново, недоро о. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , А роперероб а, Омеляна, Вересневе, Тинне. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Басів т, в л. Чорновола, або Царсь е село. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , без посередни ів. Ціна: до 5000 .о. Конта ти: 5-46-12 Земельн ділян , Біла Криниця, Городище, Колоден а, зоопар , під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Бояр а, Ювілейний, Пивзавод, Тинне, Вересневе. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , в р-ні ПМК-100, б дь-я , розз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян для б дівництва, Рівне, Рівненсь ий р-н, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , В.Омеляна, Оле сандрія, Оле син, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Дач в Ново раїнці, можна незавершен . Недоро о. Для себе. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00

Земельн ділян Кам’яна Гора, Городище, Ново раїн а. Ціна: до 10000 рн. Конта ти: (095) 754-19-03

Земельн ділян , Вересневе, Тинне, Омеляна, А роперероб а. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Дач , без посередни ів. Конта ти: (067) 362-55-01

Земельн ділян над трасою або поблиз доро и, не а ентство. Конта ти: (094) 966-52-56

Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

Дач , в обмін на араж. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Земельн ділян під б дівництво бо са. Конта ти: (094) 966-16-85

Земельн ділян , поблиз міста. Конта ти: (096) 774-10-94

недоро о.

Земельн ділян під дач , без посередни ів. Конта ти: 43-52-56

Дач , Ново раїн а, це лян , з азом, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Земельн ділян р-н А роперероб и, Тинне, Новий двір, Обарів, Колоден а, Вересневе. Конта ти: (095) 754-19-03

Дач , для себе, терміново, Конта ти: (098) 070-76-28

Земельні ділян и поблиз Рівно о, від 0,06 а до 0,25 а. Посередни ам вина орода. Ціна: 150 .о./0,01 а. Конта ти: (094) 966-16-85 Земельні ділян и, бла о стрій. Конта ти: 43-16-85 Земельн ділян або старий б дино біля ліс , водойми. Конта ти: (096) 213-55-52

Земельн ділян р-н в л. Ма арова, можна не приватизован , без посередни ів. Конта ти: (095) 754-19-03

Земельн ділян , Городище, Біла Криниця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

власни а. Конта ти:

Земельн ділян , Городище, Корнин, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Автово зал, Мірющен а, зоопар , Червоні Гори, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн ділян , Городо , Обарів, Оле син, Шпанів, Став и, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

Земельн 43-16-85

ділян


14

ГАРАЖІ, КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

№7 від 29 люто о 2012 ро

Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Гараж

ооп. «Колесо». Конта ти: 22-51-47

Гараж металевий, в л. Крейдяна, ооператив «Стартер». Конта ти: 5-52-94, (096) 282-36-68 Гараж металевий, ооп. Конта ти: (067) 381-52-59

«Джерело».

Гараж це ляний, 2-поверховий, ооператив «Нафтови », в л.Соборна, світло, охорона. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63 Гараж це ляний, в л. І.Сір а. Конта ти: (050) 375-54-10, (050) 375-10-62 Гараж це ляний, ооператив «Колесо». Ціна: 4000 .о. Конта ти: (067) 362-05-86 Гараж це ляний. Конта ти: (093) 254-13-38 Гараж, в л. Вербова. Конта ти: (050) 175-20-22 Гараж, в л. Дворець а. Конта ти: (099) 202-86-45

Контейнер, 5 т., рино «Ди о о», прод товий ряд. Конта ти: (067) 360-81-70

Гараж, ооператив с пермар ет «Хат а». 100-93-45

«Г до », Конта ти:

р-н (098)

Гараж, ооператив «Дворець ий». Ціна: 1200 .о. Конта ти: (095) 919-28-44

ГАРАЖ, КООПЕРАТИВ «ДЖЕРЕЛО», ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ. ЦІНА: 2600 У.О. КОНТАКТИ: (096) 179-07-35

Гараж, ооператив «Колесо», це ляний. Ціна: 6000 .о., тор . Конта ти: (097) 407-14-42 Гараж, ооператив «Колесо», це ялний, є світло. Конта ти: (098) 710-27-55 Гараж, ооператив «Кристал», на 2 автомобілі, висо і ворота, світло, яма, підвал. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: (067) 750-34-95 Гараж, ооператив «Нива», в л. Ш хевича, це ляний, 20 в.м., яма по периметр . Конта ти: (067) 362-62-92 Гараж, ооператив «Стартер», металевий, з постійним місцем, під охороною, р-н Північний, є світло. Конта ти: (067) 926-41-37, (096) 947-11-38 Гараж, металевий, без місця, розібраний, хороший стан Ціна: 4900 рн. Конта ти: (067) 923-36-93 Гараж, р-н Б дин офіцерів, це ляний, яма, підвал. Конта ти: (067) 985-80-03 Гараж, р-н Б дин офіцерів. Конта ти: 62-20-56, (098) 121-12-77 Гараж, р-н в л. Дворець ої, металевий. Конта ти: (067) 985-80-03 Гараж, р-н Ювілейно о. Конта ти: (097) 806-92-49 Гараж, це ляний або металевий, в л. Чехова. Конта ти: 63-01-84, (067) 153-24-21 Гараж, це ляний ооператив «Колесо», в л. Соборна, р-н Ремзавод . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Кіос

металевий. Конта ти: (096) 857-55-70

Кіос на речовом рин , 6 в.м., новий, з обладнанням, недоро о, терміново, біля центрально о приход . Конта ти: 26-48-35, (067) 919-40-74 Кіос на рин «Андріївсь ий». Конта ти: (096) 839-41-96, (067) 968-29-25 Кіос , в л. Шевчен а, 6,4 в.м., еле тричний піді рів підло и, на рин . Конта ти: (098) 421-91-53

Земельн ділян , Житин, Городище, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Кам’яна Гора або Ново раїн а, без посередни ів. Конта ти: (094) 966-52-56 Земельн ділян , Колоден а, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Колоден а. Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а. Новий Двір, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , омерційно о призначення, від 0,02 а, можливо в оренд . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , омерційно о призначення, можливо поблиз траси Київ-Чоп. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , Корнин, під б дівництво, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , К стин, Сер іїв а, Забороль, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , місто, передмістя, без посередни ів, бажано р-н А роперероб и, Новий двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , можна неприватизован . Конта ти: (096) 213-55-52

Земельн ділян , р-н зоопар , під б дівництво, садівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , р-н Рівненсь ий, можливо з б дин ом під дач , недоро о, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для с/ , під б дівництво, можливо не приватизован , роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17 Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, для садівництва, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 З е м е л ь н ділян , Рівненсь ий р-н, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , терміново, не а ентство. Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Тинне, Вересневе, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Тинне, під б дівництво, для ведення с/ . Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 З е м е л ь н ділян . Ціна: до 3000 Конта ти: (067) 362-55-01

.о.

1.3.5. Здам

Земельн ділян , навпроти ТРЦ «Е ватор», в л. Ма арова, Павлючен а, Пржевальсь о о. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Ново раїн а, 0,24 а, під с/ , чорнозем, зр чний доїзд, оплата частина врожаю. Конта ти: 43-52-56

Земельн ділян , Новий Двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Земельн ділян , Обарів, під с/ , 0,31 а, чорнозем, зр чний доїзд, оплата - частина врожаю. Конта ти: 43-52-56

Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 474-84-88

1.3.7. Обмін

Земельн ділян , Обарів, біля Л ць о о ільця, під б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Терміново, недоро о, без посередни ів. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , під б дівництво, місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, можливо без до ментів. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10 Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , під б дівництво, поблиз міста, роз лян всі пропозиції, без посередни ів, терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , Кам’яна ора, 0,12 а на авто або б дматеріали. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13 Земельн ділян , Ново раїн а на автомобіль. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Обарів, 0,26 а, під с/ , приватизована, 32/82 м, є держа т, не а ентство на дач . Конта ти: 43-16-85

1.4.1. Продам

Гараж, в ооперативі «Нива», приватизований, 6х4, висота 3.5, яма, підвал, с хий. Конта ти: (050) 545-77-35

Г а р а ж , в л. Мельни а, •ооператив «Аван ард», теплий, охорона, мий а, СТО. Конта ти: (098) 923-46-89

Контейнери морсь і 3, 5, 20, 40 тонн, б дівельний ва ончи , н війсь овий, іос металевий без місця (для тор івлі чи на б дівництво). Конта ти: (067) 934-84-89 Б о с и , 2 шт., р-н 12 ш оли, на приватизованій ділянці, є можливість надб дови. Конта ти: (098) 793-79-95 Б о с и , р-н 12 ш оли, 2 шт., на приватизованій ділянці, є можливість надб дови офісних чи житлових приміщень. Конта ти: (098) 793-79-95 Ва ончи , 6х3,5 м, теплений, перевізний. Конта ти: (096) 382-00-23, (067) 362-71-58

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ:

Кіос , рино «Ювілейний», 2/4. Конта ти: (097) 239-67-99, (067) 800-76-39 Кіос , центральний прод товий рино , обладнаний, можлива оренда. Конта ти: (067) 927-10-77 Контейнер, р727-58-94

Ва ончи , онтейнер. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06

Гараж, терміново. Конта ти: (095) 754-19-03 Місце під

Гараж «Автолюбитель», о лядова яма. Ціна: 3300 .о. Конта ти: (067) 360-61-43

Земельн ділян , Обарів, 0,26, на автомобіль. Конта ти: 43-16-85

Гараж в аражном ооперативі «За ермом». Є яма та по ріб. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-27-47, (097) 793-09-99

Земельн ділян , Обарів, с/ призначення, 0,26 а, на б дівельні матеріали. Конта ти: (094) 966-16-85

Гараж в ооперативі «Нива» по в л.Р.Ш хевича. Конта ти: (063) 731-55-96, (097) 506-00-19

араж. Конта ти: 43-16-85

1.4.3. Здам Гараж металевий, в л. Костромсь а, р-н автово зал , на тривалий термін. Конта ти: 43-40-40, (066) 656-53-32 Гараж, в л. Шевчен а. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93

.о.

Офіс, центр, в л. Г.Мазепи 18 в.м., 3/5ц. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення виведене з житлово о фонд , 80 в.м., о ремий вхід, можливо під офіс ма азин. Роз лядаються варіанти обмін , нер хомість або авто. Ціна: 69000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

ПРИМІЩЕННЯ ВИРОБНИЧЕ, ЛУЦЬК, 170 КВ.М., ХОЛОДНИЙ СКЛАД, 120 КВ.М., ДІЛЯНКА 0,06 ГА, НАД ДОРОГОЮ, 3 КМ ВІД МІСТА. КОНТАКТИ: (097) 759-11-88 Приміщення з ботехнічної лабораторії, 115 в.м., 9 імнат, о ремий вхід, ремонт, не а ентство. Ціна: 89000 .о. Конта ти: 43-16-85 Приміщення їдальні, Забороль, аз, світло або обмін. Конта ти: (067) 394-16-60 Приміщення нежитлове, в л. Га аріна, 70 в.м. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

ПРИМІЩЕННЯ НЕЖИТЛОВЕ, ДУБНО, ВУЛ. СТАНІСЛАВА МОРОЗЕНКА, РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, 207,4 КВ.М., ПРОМ. ПРИЗНАЧЕННЯ, ГАРАЖ, 170,2 КВ.М., 4 ГАРАЖНИХ БОКСИ, МАЙСТЕРНІ, ПОКРІВЛЯ ШИФЕР, СТІНИ ЦЕГЛЯНІ. ЦІНА: 8100 У.О. КОНТАКТИ: (095) 280-82-18, (095) 280-82-20, (050) 353-34-62 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 160 в.м. Ціна: 80000 .о., тор . Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 300 в.м. Ціна: 165000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 40 в.м., 2 імнати, санв зол, о ремий вхід. Ціна: 35 000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Приміщення офісне, в л. Відінсь а, 70 в.м. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (098) 516-09-91, (097) 672-37-86 Приміщення під бізнес, в л. Соборна, 115 в.м., 9 імнат, о ремий вхід, все автономне, впоряд оване подвір’я, ремонт, домофон, си налізація. Ціна: 89000 .о. Конта ти: 43-16-85 Приміщення с ладсь е, пров. Робітничий, 700 в.м., асфальтний доїзд, 0,07 сот землі в оренді. Ціна: 200000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

ПРИМІЩЕННЯ, В.ОМЕЛЯНА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 461.4 КВ.М., ПОТРЕБУЄ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ, КОМУНІКАЦІЇ, АСФАЛЬТОВАНИЙ ПІД’ЇЗД. ПРОДАЖ З АУКЦІОНУ. ЦІНА: 37000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 536-62-47 Приміщення, в л. Дворець а, під ресторан, недоб дова, 1000 в.м., 20 сот землі, приватизовано. Ціна: 600000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Київсь а 1/9 ц, (4- імнатна в., всі ві на на доро ), 80 в.м. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення, в л. К рчатова, офісне, зр чне розташ вання, 7 імнат, 120 м в, 5 сот землі, приватизоване, передпрое тна пропозиція під офісний центр. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Ціна:

Приміщення, в л. Міц евича, діюче афе, 0.01 а, 50 в.м., терміново. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

Гараж, р-н 12 ш оли, або обміняю на житло. Конта ти: (098) 793-79-95

Приміщення, в л. О. Д ндича, 280м в, 3 входи. Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Гараж, ооп. «Джерело», р-н Північний. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52 Гараж, ооператив «За ермом». до овірна. Конта ти: 23-07-17

Гараж. Конта ти: (067) 772-92-16 Кіос або прод товий 927-10-77

продам, центральний рино . Конта ти: (067)

Сарай, р-н рин , в л.Шевчен а, розміщені стелажі, 7 в.м. Конта ти: 62-06-74, (067) 881-20-83

1.4.4. Винайм Кіос на рин «Ди о о», бажано середня площад а. Конта ти: (097) 637-47-72

1.4.5. Обмін

ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ.

Ма азин пр-т Мир . Ціна: 125000 Конта ти: (067) 360-61-43

.о.

Гараж, терміново, недоро о. Конта ти: 5-46-12

ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ,

КОНТАКТИ: (098) 380-03-35

1.4.2. К плю

Гараж. Конта ти: (096) 774-10-94

43-22-72, (097) 063-49-42 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ

«Ди ий». Конта ти: (067)

Гараж в ооперативі. Ціна: до 1000 Конта ти: (094) 966-52-56

Ма азин (пром р па), м-н. Незалежності, 800 м. в. Ціна: 1500000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

Приміщення виробниче, 5 м від Рівно о, 190 в.м., це ла, ом ні ації, заведені з-фази, 0,06 а, територія о ороджена. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Гараж, ооператив «За ермом». Власни . Конта ти: (093) 487-47-58

Гаражі, кіоски

БУДІВЛЮ, М.ДУБНО, ЦЕНТРАЛЬНА ЧАСТИНА МІСТА, 412М.КВ, З ТРЬОХ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В РОБОЧОМУ СТАНІ. КРАН-БАЛКА, ОГЛЯДОВА ЯМА, ОКРЕМИЙ ПІД’ЇЗД, ПРИВАТИЗОВАНА ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ. ЦІНА: ДОГОВІРНА КОНТАКТИ: (095) 688-70-59, (093) 118-32-90, (050) 998-67-72

Гараж, в л. Кн. Володимира, ооператив «Г до ». Конта ти: (096) 628-23-24

Гараж, ооп. «Колесо», це ляний. Ціна: дешево. Конта ти: (067) 364-22-34

Земельн ділян , поблиз Л ць о о ільця, під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

3- імнатн вартир , 1/5 Ц, пр.Мир , 51,5 в.м, можливо під омерцію, власни . Конта ти: 26-78-45, (068) 569-16-62

Компле с б дівель та спор д, в л. Ж-Кюрі (р-н Рівнеенер о), із земельною ділян ою 1 а. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

Гараж, ооп. «Аван ард-Мазда», в л. Коновальця, 3 поверх, світло, опалення, охорона. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52

Земельн ділян , під б дівництво. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

Гараж, в л. Кн. Володимира, ооп. «Г до ». Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 815-17-95, (096) 628-23-24

Гараж, в л. К рчатова. Конта ти: 23-42-44

Земельн ділян , Житин, Барма и, К стин, Забороль, Оле сандрія, під б дівництво, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

Майновий омпле с. • Рівненсь ий р-н, смт. Клевань.

Гараж, в л. К рчатова, ооператив «Т рист» на дач . Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Комерційна нерухомість •

1.5.1. Продам

С лади, р-н Ювілейний, до 200 в.м., ділян а приватизована. Конта ти: (098) 610-92-54

Приміщення, в л. П.Мо или, 3 поверх, 100 в.м., під офіс. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Ст. Бандери, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, Городо , (с лад метало онстр ція, 260 м. в.), можлива відстроч а. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення, офісне, в л. Відінсь а 39б (новоб дова), цо ольно о поверх площею 47,5 в м, євроремонт, автномне опалення, хня , броньовані двері. Власни . Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Приміщення, офісне, в л. С. Кр шельниць ої, 45 в.м., євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, офісне, пивзавод, ремонт, автономне опалення, 100 в.м. Ціна: 60000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, центр, 105 м в, офісне, 5 імнат. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36 (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення,офісне, Городо , 800 в.м., що стоїть о ремо, 0.26 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 С лад, в л. Стариць о о, 45 сот землі. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 С л а д , Городо , це ляний, 1000 в.м., висота 6 м., с хий, асфальтована доро а, земельна ділян а 0,2 а. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (0362) 45-01-10, (067) 362-85-17

1.5.2. К плю Приміщення офісне, роз лянемо всі варіанти. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 Приміщення офісне. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 Приміщення під бізнес, для себе, не а ентство. Конта ти: (094) 966-16-85 Приміщення під с лад, бажано з ділян ою, для себе. Конта ти: 43-16-85 Приміщення, офіси, ма азини, роз лянемо всі об’є ти омерційно о призначення. Конта ти: (0362) 45-16-50, (067) 364-36-10

1.5.3. Здам МАЙДАНЧИК ПРОМИСЛОВИЙ (АВТОСТОЯНКА, ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ), КОНТАКТИ: (093) 399-83-41, (093) 399-83-59 Новий ма азин, пр. Мир , новий, 97 в.м., автономне опалення. Конта ти: (067) 381-69-03, (050) 538-06-67

ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ, ВІД 17 КВ.М., В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. ЦІНА: 40 ГРН. ЗА КВ.М. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02 Приміщення виробничо-с ладсь і, в л. К рчатова, різної площі. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 672-37-86, (098) 516-09-91 Приміщення офісні, П.Мо или, 100 в.м., з ремонтом та меблями. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ПРИМІЩЕННЯ СКЛАДСЬКІ, ВИРОБНИЧІ, 380 КВ.М (МОЖЛИВО ЧАСТИНАМИ) АБО ПРОДАМ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 683-93-15 Приміщення фасадне, пр.Мир , 50 в.м., під ма азин, офіс. Ціна: 6700 рн\міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення фасадне, центр-пивзавод, 80 в.м. Ціна: 6000 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, 200 в.м., 3/3. Конта ти: (050) 375-56-17, (098) 770-95-36

ПРИМІЩЕННЯ, В ОРЕНДУ ТА ПРОДАЖ, ПІД СКЛАД, МАЙСТЕРНІ, БОКСИ, ПІД РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ, ПЛОЩЕЮ ВІД 40 ДО 60 КВ.М., ОФІСНІ 10, 20 КВ.М. КОНТАКТИ: 68-08-62, (050) 104-26-49

ПРИМІЩЕННЯ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 39, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: (050) 534-58-23, (096) 843-41-70 Приміщення, в л. Кн.Романа, 26 в.м., 1 поверх, під ма азин, пер арню, офіс. Ціна: 2600 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Н.Хасевича, офіси з ремонтом, 40 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. С. Кр шельниць ої, 70 в.м. Ціна: 5000 рн./міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Шевчен а, 60 в.м., євроремонт, під офіси, ма азин, бан . Ціна: 8000 рн/міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, ма . «Відін», 40 в.м. - 2000 рн/міс, 21,5 в.м. - 1100 рн/міс, 1 поверх. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, р-н ж/д во зал , фасадне, 1 поверх, 36 в.м., ремонт. Ціна: 3600 рн/ міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ПРИМІЩЕННЯ, Р-Н ЛЬОНОКОМБІНАТУ, 120 КВ.М. КОНТАКТИ: (050) 289-11-42 ПРИМІЩЕННЯ, ТЦ «АРЕНА», 10-12 КВ.М., ПІД КАБІНЕТ ДЛЯ МАСАЖУ, КОСМЕТИЧНИЙ КАБІНЕТ. КОНТАКТИ: (095) 878-39-09 Приміщення, Центр,елітна, 2-рівнева вартира, меблі, поб това техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 С лади, Городо , Рівне. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.5.4. Винайм Приміщення нежитлове. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення під масажний абінет. Конта ти: 43-44-33 (098) 688-01-25


15

№7 від 29 люто о 2012 ро

БУДІВНИЦТВО Вікна, двері 2.1.1. Продам Бал они. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Бло и ві онні, дерев’яні, б/в. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Ві на мансардні Конта ти: (097) 408-82-79 Ві на металопласти ові та бал онні бло и, різноманітний профіль та значна зниж а безпосередньо від виробни а. Конта ти: (098) 386-56-22 Ві на металопласти ові, (виробництво У раїни). Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Ві на металопласти ові, двері, жалюзі, ролети Конта ти: 63-33-90 (096) 160-72-78 Ві на, б/в. Конта ти: (097) 503-64-14

ВІКНА, ДВЕРІ

Ві на, двері металопласти ові тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 Ві на, двері металопласти ові. Конта ти: 63-43-83 Ві на, двері. Конта ти: 26-00-98 Ві на. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Ві на. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Ві но металопласти ове, нове, 1,5х1,2 м., л хе. Конта ти: (067) 362-94-75 Ві но, б/в, 78х105 см. Недоро о. Конта ти: 28-98-38, (095) 418-17-90 Ві но, подвійне. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49 Двері бал онні. Конта ти: (067) 360-61-43 Двері вхідні теплені, 2 зам и + набір лючів, 200х80 см, б/в. Ціна: 250 рн. тор . Конта ти: (097) 478-93-44 Двері вхідні, без ороб и, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-69-26 Двері вхідні, між імнатні, металопласти ові. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03 Двері вхідні, між імнатні. 43-12-20, (097) 353-19-76

Конта ти:

Двері вхідні, подвійні, дерев’яні. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49 Двері дерев’яні, 2.2х0.76, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-83-47 Двері д бові, б/в, з ороб ами, ла овані, 2,6Х0,77 м - 2 шт., 2,24Х0,67м - 2 шт. дешево. Ціна: 600 рн./шт. Конта ти: (067) 350-35-40 Двері д бові, ла овані, з ороб ами. 2,60х0,77-2 шт., 2,24х0,67 - 2 шт. Ціна: 600 рн. за 1 шт. Конта ти: (067) 350-35-40 Двері зі с лом, б/в. Конта ти: (067) 376-53-67 Двері між імнатні з д ба. Конта ти: (096) 511-84-84 Двері подвійні, вхідні, б/в. Конта ти: (068) 893-76-64 Двері соснові, с цільні, д бовий шпон, б/в. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Двері шпоновані. Конта ти: (067) 360-61-43 Двері, б/в, 200Х60 см, 2 шт. Ціна: 70 рн./шт. Конта ти: (096) 445-86-58 Двері, б/в, 70х205 см. Недоро о. Конта ти: 28-98-38, (095) 418-17-90 Двері, б/в. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Двері, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Жалюзі верти альні, оризонтальні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03 Жалюзі, оризонтальні, верти альні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Жалюзі. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Жалюзі. Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95 (098) 523-72-37, (066) 043-54-16 П і д в і о н н я . Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95 (098) 523-72-37, (066) 043-54-16 Підві оння. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Підві оння. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Рами бал онні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/ 1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Ролети бамб 353-19-76

ові. Конта ти: 43-12-20, (097)

Ролети захисні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Ролети захисні. Конта ти: 26-16-40, (067) 360-29-53

26-65-95,

•МЕБЛІ •БІЗНЕС •ПОБУТ •ТЕХНІКА •БЮРО ПОСЛУГ


16

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ІНСТРУМЕНТИ Газобло и. Конта ти: 868-28-97, (050) 378-26-00

45-04-36,

(098)

ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ «БАЗАЛЬТ», ГРАНІТ. ПІСОК МИТИЙ, КРИХТУ ГРАНІТНУ. ЦЕГЛУ, ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ ПОШТУЧНО, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38 Г і п с о а р т о н та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Гофротр б , 16-50 мм. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

ГРАНІТНІ ВИРОБИ: ПІДВІКОННЯ, СТІЛЬНИЦІ, ПЛИТКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 43-54-69, (098) 254-20-14, (050) 375-58-68, (095) 335-24-97

№7 від 29 люто о 2012 ро

Листи металеві. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

Ліноле м. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Матеріали по рівельні. Конта ти: 60-99-06, (096) 422-02-11, (050) 435-89-70

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ПОЛІМЕРПІЩАНУ ЧЕРЕПИЦЮ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

Системи алюмінієві, фасадні. Конта ти: 63-43-83

Металочерепицю. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

Дерево ясена. Конта ти: 68-21-72 Дисперсію ПВА. Конта ти: (067) 373-38-08 Дош и вільхові, 1, 2 сорт свіжоспилені; 30, 35, 40, 50 мм., 3-4 метрові, березові с хі 35Х3.5 м. , 1 б. м. Конта ти: (096) 748-85-20

ДОСТАВКА

Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Сіт и мос ітні. Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95 (098) 523-72-37, (066) 043-54-16 Сіт и мос ітні. Ціна: 90 рн./ в.м. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 С ло а рилове. Конта ти: (094) 966-52-56 С ло ві онне 76/130, 89/130, 32/130, 77/41, 77/32 см, б/в. Конта ти: (067) 376-53-67 С ло вітражне, б/в, 0,47Х1,3. Конта ти: 62-40-12 С ло вітражне, б/в, різних розмірів. Конта ти: 62-40-12 С ло ольорове, 2 мм. Конта ти: (067) 859-09-82 С ло, б/в. Конта ти: (096) 949-28-30

2.1.2. К плю Ві на металопласти ові, б/в. Конта ти: (097) 413-87-43 Ві на пласти ові, б/в. Конта ти: (097) 781-94-41

Пісо , пісо митий, щебінь •ранітний, базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31 По рівельні матеріали з • металочерепиці, лист плас ий,

проф-лист та всі омпле т ючі від виробни ів Польщі та Німеччини, заміри, зимові зниж и. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

Бал и, б/в. Конта ти: 22-62-08, (067) 459-94-98, (097) 204-14-76

Дош

Бал

, б/в. Конта ти: (096) 949-28-30

Бло -ха с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ПЕРЕТИНКИ. КОНТАКТИ:

БУДМАТЕРІАЛИ

(067) 362-18-41

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ,

Блях оцин ован , б/в, в добром стані, за альна площа приблизно 200 м. в. Конта ти: (093) 510-34-86 Бр с, б/в. Конта ти: 22-62-08, (067) 459-94-98, (097) 204-14-76 Бр с. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

ранітний, ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий, пісо , пісо митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37

Бло и б дівельні, з римсь о о ра шня а, я існі, достав а. Конта ти: (096) 372-25-68 strojbor@i.ua

•Бло и з римсь о о ра шня а (Крим). Міцні, відбірні. Висо ої

я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (063) 937-28-60, (097) 281-15-00

•Відсів базальтовий, ранітний, щебінь базальтовий, ранітний, пісо , амінь б товий, р чний та механічний, це л силі атн . Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90

Це л во нетрив , шифер • вир-во Київ. Конта ти: (0362) 60-96-90, (067) 962-61-37

Дош б ов , с х . Конта ти: 24-57-68, (096) 382-00-23, (067) 362-71-58

Бал бетонн , б/в. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

2.2.1. Продам

Асфальт, щебінь • базальтовий, відсів

б.м.

Дош б ов , с х , в асортименті. Конта ти: (067) 362-71-58, (097) 420-71-40

Дош для підло и. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Бло и 40, б/в. Конта ти: (096) 284-12-04, (050) 029-40-66

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

Дош и, соснові, 40 мм., с хі, 2,5 Конта ти: (067) 360-61-43

Бал и. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

Будівельні та оздоблювальні матеріали

Асф альт, білий пісо , це л во нетрив , вапно, плити пере риття, бло и, цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , септи и, р и олодязні. Посл и е с аватора.

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-96-67, 64-55-55, (096) 242-26-61, (098) 192-23-05

ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА), ВІЛЬХА, 55 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 105 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. ФАЛЬШ-БРУС 100/КВ.ММОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Ва он

дерев’ян . Конта ти: 64-41-17

Ва он пласти ов . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Ва он , лиштв , плінт с, рей , бло -ха с, дош для підло и, бані са ни (з різних порід дерева). Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

для підло и. Конта ти: 64-41-17

Дош с х столярн (вільха, сосна, д б). Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06 Дош , с х , свіжоспилен , бал и, рей и, ро ви, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06 ДСП рядов , ДВП ламінован . Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 ДСП, ламінован , 22-50-48

рядов .

іро . Ціна:

Камінь, пісо , відсів, щебінь, чорнозем, достав а. Конта ти: (067) 607-32-59

КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Клей для бло ів «Ферозіт-140». Ліц. МТУ АВ №4978781 від 10.11.2009 р. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 169-63-78 Клей для бло ів. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Клей для пінобло ів. Конта ти: 60-88-51, 60-88-52, (067) 392-50-74 Клей монтажний неопреновий). Конта ти: 22-50-64

(а риловий, 22-15-59,

КОВАНІ ВИРОБИ

Ват мінеральн , 22-15-59, 22-50-64

пінопласт.

Конта ти:

Ват мінеральн . Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Вироби б дь-я і з ор с ла та пласти а, за зраз ами, ес ізами, ресленнями, фото рафіями замовни а. Конта ти: (094) 966-16-85 Вироби столярні. Конта ти: (0362) 62-32-71, 62-05-65 Від осн седвіч-панель. Конта ти: 62-01-87, (097) 865-45-33 Відливи. Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95 (098) 523-72-37, (066) 043-54-16

СПЕЦЕМАЛІ: ХС, ХВ, ЕП, КО, МЛ, АНТИКОРОЗІЙНІ, ТЕРМОСТІЙКІ. РОЗЧИННИКИ: Р-4, Р646, Р-647, УЙАТ-СПІРИТ, СОЛЬВЕНТ, ОЛІФА. ГРУНТИ, ЕМАЛІ: ГФ, ПФ, НЦ. ЛАКИ СТОЛЯРНІ: НЦ, ПУ. ДИСПЕРСІЯ ПВА. КОНТАКТИ: 69-06-85, 26-34-72

ТОРФ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (ДОСТАВКА, ФАСОВКА). КОНТАКТИ: (050) 339-36-58

Пар ет б овий. Конта ти: (096) 382-00-23, (067) 362-71-58 Пар ет д бовий, новий, Конта ти: (096) 954-44-39

10,2

в.м.

Пар ет д бовий, новий, 10,2 в.м. Конта ти: (096) 954-44-39, (097) 859-44-55 Пар ет д бовий. Конта ти: 23-37-65, (095) 489-64-11

23-62-44,

Пар ет, 10,2 (096) 954-44-39

Пар ет, д бовий, 10,2 (096) 954-44-39

Перетин и ф ндаментні. 63-59-49, (067) 362-18-41

Конта ти:

Пиломатеріали обрізані та необрізані, дош столярної я ості (ясен, д б, вільха). Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ПІНОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Пінобло и. Конта ти: 60-88-51 (067) 392-50-74

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ЩЕБІНЬ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36

ЦЕГЛУ БУДІВЕЛЬНУ М-100, М-75, ДОСТАВКА, ВИВАНТАЖЕННЯ, АВТОПОСЛУГИ АВТОМОБІЛЕМ З МАНІПУЛЯТОРОМ. КОНТАКТИ: 43-65-41, 5-20-03, (067) 927-02-45, (098) 829-55-41 Це л лицювальн (Борзна, Євротон, Біла Цер ва, Фа от). Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Це л лицювальн , М-125, М-150. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 169-63-78 Це л рядов , лицювальн . Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77 Це л , б/в. Конта ти: (096) 284-12-04, (050) 029-40-66 Це л , бит , з самовивозом, Рівне, підійде для замощення доро и, залив и ф ндамент . Подар ю. Конта ти: (067) 708-20-00 Це л , бит , з самовивозом, Рівне, подар ю. Конта ти: (067) 708-20-00. Черепицю біт мн «А ваізол». Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 169-63-78 Швелер. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Шифер хвильовий, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Плит для підло и 15/15 см, беж, 60 Конта ти: (096) 748-84-39

в.м.

Шифер, б/в. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

Плит фасадн , 30/30, 5 па ово , оричнев . Конта ти: (067) 793-44-54

Шмат и ламінованих плит. Ціна: дешево. Конта ти: 28-96-33

Плит ламіновн , світл . Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

2.2.2. К плю Бал и. Конта ти: (097) 781-94-41

Плінт с. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Бр ів , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Бр

ПОЛІКАРБОНАТ ДЛЯ ТЕПЛИЦЬ, НАВІСІВ, ЗИМОВИХ САДІВ. ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕПЛИЦЬ,

РАКУШНЯК КРИМСЬКИЙ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ З КАР’ЄРУ. КОНТАКТИ: (098) 495-63-33, (095) 614-00-68

ів

. Конта ти: (097) 781-94-41

Б дівельні матеріали: це л , шла обло и, пінобло и та ін., б/в. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17 Ва он

. Конта ти: (097) 781-94-41

Дош б дівельн , 50 м, 25 м, 4 м, 6 м. Ціна: 100 .о./800-1000 рн. Конта ти: (097) 607-03-73 Дош

липов , с х . Конта ти: (067) 859-09-82

Дош

. Конта ти: (097) 781-94-41

Котел азовий, 2- онт рний, можливо б/ в. Терміново. Ціна: 1500-2000 рн. Конта ти: (067) 362-94-46

дерев’яний.

Конта ти:

Рей . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40 Ринви. Конта ти: (097) 503-64-14 Сайдин . Конта ти: 60-99-06, (096) 422-02-11, (050) 435-89-70 Сваї, 6 м. Конта ти: (098) 386-56-22

Силі они (а рилові, санітарні, ніверсальні). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Бетонозміш вачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Бол ар еле тричн , 2 Вт. Конта ти: 5-98-33, (097) 115-71-86

ВЕРСТАТИ ОБРІЗНІ, ПИЛОРАМУ СТРІЧКОВУ, БАГАТОПИЛ., ФРЕЗЕРИ, РЕЙСМУСИ, ЦИРКУЛЯРКУ НА 2 ПИЛКИ, ПАЛЕТНО-ТОРЦОВОЧНИЙ. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45, Візо ідравлічний, вантажопідйомністю 2 т. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 363-75-95 Дриль «Данило Майстер». Конта ти: (096) 450-36-09 З била радянсь і, 16Х160. Конта ти: (098) 440-43-15 Інстр мент б дівельний, Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

малярний.

Лещата, б/в. Конта ти: (050) 375-52-95 Лещата, радянсь о о Конта ти: (098) 440-43-15

виробництва.

Лещата. Конта ти: (093) 693-25-55 Металош 272-76-03

ачі. Конта ти: 68-05-72, (097)

Обладнання для ви отовлення пінобло ів, з формами, терміново. Конта ти: (096) 748-81-18 Піч м фельн . Конта ти: (097) 798-65-04 Плит оріз, дешево. Конта ти: 62-40-12 Пневмоінстр менти. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38 Ришт вання б дівельні для б дівельно-монтажних та оздоблювальних робіт. Сертифі овані. Достав а на об’є т замовни а. Конта ти: (094) 966-16-85 Ришт вання б дівельні, ле осплавні з настилами (дерев’яні, алюмінієві) професійні, 2/3/0,7 м. Достав а. Конта ти: (094) 966-52-56 Саморізи, дюбеля в асортименті. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Свердла. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38 Теодоліт. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Ф ано рейсм сний Івано-Фран івсь Конта ти: (097) 837-76-79

.

2.3.2. К плю

Колон и азові, б/в, в неробочом стані. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Апарат авд Ва нер 2600, 7000, фініш 211, та запчастини до них. Конта ти: (067) 769-34-27 Апарат АВД фарб вальний «Ва нер 2600, 7000», «Фініш 211». Конта ти: (067) 769-34-27 Апарат фарб вальний. Конта ти: (067) 769-34-27 Ба атопил імпортний Конта ти: (098) 386-56-22

Н-150

мм.

Бетонозміш вач. Конта ти: 5-46-12 Бетонозміш вач. Конта ти: 24-48-81, (098) 826-53-93 Запчастини до б дівельної Конта ти: 43-52-56

люль и.

Інстр мент б дівельний. Конта ти: (096) 213-55-52 Люль б дівельн , запчастини до неї. Конта ти: 5-46-12 Люль б дівельн . 213-55-52

Конта ти:

(096)

Люль б дівельн . 754-19-03

Конта ти:

(095)

Опал б

. Конта ти: (095) 754-19-03

Ришт вання б дівельне. Конта ти: (096) 213-55-52 Ришт вання б дівельне. Конта ти: 43-52-56 Ришт вання б дівельне. Конта ти: (095) 754-19-03 Ришт вання. Конта ти: 5-46-12

Ришт вання ле осплавні, • вир-ва Німеччини, професійні, з

настилами, виш а-т ра на олесах. Достав а. Конта ти: 43-52-56, (067) 362-55-01, (096) 213-55-52 www.brm-lesa.com

О орож дерев’ян на б дівництво, монтаж, достав а. Конта ти: (067) 362-55-01 Опал б

. Конта ти: (096) 213-55-52

Ришт вання б дівельне, ле осплавне з анстілами, виш а - т ра перес вна на олесах, в оренд , достав а, монтаж, демонтаж, працюємо з ПДВ. Конта ти: 43-16-85

Кро ви. Конта ти: (097) 781-94-41

Ришт вання б дівельне. 45-01-45, (067) 381-14-73

Ліноле м, б/в. Конта ти: 62-53-32 з 9.00 до 21.00 од.

Ришт вання б дівельне. Конта ти: 20-86-39

Ліс хвойний, р лий з ліс оспівсь ими товаротранспортними на ладними Конта ти: (093) 434-55-22 Матеріали 43-52-56

б дівельні,

б/в.

Конта ти:

Матеріали б дівельні, б/в. Конта ти: (093) 254-13-38 Металочерепицю. Конта ти: (097) 781-94-41

Рей , бр с 64-41-17

Бензопили. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

2.3.3. Здам в оренд

Плит пере риття ПК, б/в. Конта ти: (096) 284-12-04, (050) 029-40-66

леї. Конта ти: 22-15-59,

Ла и, фарби, 22-50-64

Це л бит , подар ю. Конта ти: (098) 070-76-28

Плити пере риття ПКЖ, б/в. Конта ти: (096) 284-12-04, (050) 029-40-66

Се цію металево о шести ранни а, ов зварен , на пар ан, 3 шт., 120Х120 см. Ціна: 350 рн./шт. Конта ти: 28-96-33

Газобло и стінові та перестіночні. Конта ти: (0362) 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77

ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ ВІД ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ, ДЕШЕВО. КОНТАКТИ: (098) 386-56-22

Плити для пар ан , б/в. Конта ти: (096) 284-12-04, (050) 029-40-66

Конта ти:

К тн и металевий, вадрат. 24-67-17, (097) 271-36-52

Фарб жовт , водорозчинн . Конта ти: 28-97-80

Пере ород и алюмінієві, офісні. Конта ти: 63-43-83 Перемич и залізобетонні. Конта ти: (097) 687-95-28

водостій . Конта ти: (067) 363-70-16

Фарби водоем льсійні, в асортименті. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

в.м. Конта ти:

Р ей и 50/50. Конта ти: 23-77-89, (068) 230-41-00

Відливи. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Фанер

в.м., д бовий. Конта ти:

П о л о т н а фасадні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

КРИХТУ МАРМУРОВУ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ: МОЗАЇЧНУ, ЛАНДШАФТНУ, ФАСАДНУ. КАМІНЬ ЛАНДШАФТНИЙ. РІЗНІ ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Торфобри ет, б/в. Конта ти: (093) 441-08-98, (095) 868-96-61

Пар ет з д ба. Недоро о. Конта ти: (096) 511-84-84

Полі арбонат. Конта ти: 60-99-06, (096) 422-02-11, (050) 435-89-70

тел.: (0362) 63-32-02, (093) 755-69-27 www.kovalstvo.com.ua

Конта ти:

493-55-41

(098) 859-43-51

Ворота, о орожі, арнизи, рати, овані елементи та інше

Стелі натяжні, франц зь і. 43-15-14, (097) 493-55-41

43-15-14, (097)

НАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-94-96,

Ва он . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ВАПНО, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

С ло ор анічне. Конта ти: (095) 754-19-03

С х о д и на орище. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03

Конта ти:

Камінь вал н для альпійсь их 1,5 рн/ Конта ти: 28-96-33

теплення).

рни. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

КОНТАКТИ:

Панелі пере риття. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

ДОШКИ СУХІ (СОСНА, ВІЛЬХА) ТА СВІЖОСПИЛЕНІ (25-50 ММ), РЕЙКИ, КРОКВИ БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ ШПУНТОВАНІ, ВАГОНКА. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45

,

С міші с хі б дівельні: шпа лів и, лей для плит и, іпсо артон , вирівнюючі с міші, цемент. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Ор с ло. Конта ти: 43-52-56

Бензопили, мото оси. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38

Бетонозміш вачі. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Сіт

Стільниці. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

ольорове. Конта ти:

Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Сіт арм юч (до систем Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

НАТЯЖНІ СТЕЛІ.

Ор с ло прозоре, (067) 362-55-01

Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Бензопил «Штіль», нов . Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68

(098) 859-43-51

Онд лін. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Бензопил «Др жба». Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

КОНТАКТИ: 43-94-96,

Нітроемаль, жовт . Ціна: 8 рн./л. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52

Б а л о н и пропанові. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Сіт и само леючі (с ловоло но, флізелін). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА

Металочерепиця, металопрофіль, теплювачі. Виїзд, замір, розрах но дах без оштовні Конта ти: (050) 339-45-75, (097) 408-82-79

Апарат зварювальний. Конта ти: (096) 949-28-30

Системи водостічні. Конта ти: 60-99-06, (096) 422-02-11, (050) 435-89-70

КОМПЛЕКТУЮЧІ.

ДВП. Конта ти: 22-50-48

Системи бал онні, розс вні, алюмінієві. Конта ти: 63-43-83

САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ОНДУЛІН, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

Лиштв . Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (097) 360-45-50

Це л . Конта ти: (097) 781-94-41 Шифер, б/в. 138-55-14

Конта ти:

5-81-77,

(095)

Шифер. Конта ти: (097) 781-94-41

Конта ти:

Ришт вання фасадне. Конта ти: 5-46-12

Газ, опалення, водопостачання 2.4.1. Продам

Котли азові «Прометей», • «Атон», «Дан о», «Рівнетерн»,

Житомирсь і, сталеві та чав нні,

та димохідні, арантія Будівельні інструменти парапетні 3 р., монтаж, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90 та обладнання • Радіатори для опалення, алюмінієві, сталеві, чав нні,

2.3.1. Продам

Ришт вання б дівельне, б/в. Конта ти: (096) 142-18-98

підбір по пот жності, арантія 5 р., монтаж, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90


№7 від 29 люто о 2012 ро Матеріали для опалення, водопровод , аналізацій (тр би, радіатори, отли, олон и). Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Еле тродви н-1,5 (067) 656-47-61

Автомати азов , для Конта ти: (096) 104-30-95

р б и, 2 шт.

Еле тродриль «Вільва», відмінний стан. Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21

Бані. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Еле трод хов «Мрія». Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

Батареї опалення, б/в, Конта ти: (093) 254-13-38

Еле троінстр мент 28-65-73, 62-05-30

недоро о.

Вт. Конта ти: 23-15-23,

Еле тродви ни, 0,75, 3, 4 Вт, ред тор, моторед тор. Конта ти: (098) 440-43-15

р чний.

Конта ти:

Батареї, б/в та нові. Конта ти: (096) 735-14-04

Еле троінстр мент р чний. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16

Б рж й

Еле троінстр мент. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

. Конта ти: (096) 733-56-94

Ванн чав нн . Конта ти: 23-37-65, (095) 489-64-11 Еле тро на с о с 6,3 28-50-25

23-62-44,

б.м/ од. Конта ти:

За л ш и до радіаторів. Конта ти: 28-50-25 Кахлі, б/в, до р б и чи амін , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Колон азов «Юн ерс», б/в. Конта ти: 22-62-08, (067) 459-94-98, (097) 204-14-76 Колон азов , вир-во Конта ти: (067) 587-76-27 Колон азов . Ціна: 500 23-61-59, (066) 213-48-55

Польща,

б/в.

рн. Конта ти:

Конве тор азовий «А о » (У орщина), з чав нною оріл ою. Новий. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Котел «Дан о-12», б/в. Конта ти: 22-62-08, (067) 459-94-98, (097) 204-14-76 Котел азовий «Б дерас G334». Ціна: недоро о. Конта ти: (067) 224-21-48 Котел азовий АГВ-80. Ціна: 450 Конта ти: 28-96-33

рн.

Котел азовий, б/в, недоро о. Конта ти: (093) 254-13-38 Котел азовий, КГ-ГС-20, б/в. Конта ти: (067) 259-14-10 Котел еле трично о опалення. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Котел КЧМ-4М, Рівне, б/в. Конта ти: (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Котли азові. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16 Котли на твердом (097) 985-30-05

Еле троінстр менти. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Еле троінст мент 62-01-55, 26-65-08

р чний.

Еле тролічильни и, Конта ти: 28-50-25

Конта ти:

одно-двофазні.

Інстр менти бензо та еле тро, витратні матеріали. Конта ти: 62-05-30, 22-33-38 Кабель. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Компресор. Конта ти: (050) 939-92-92, (098) 317-70-10 Короб и еле тромонтажні. 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Конта ти:

Лампи в асортименті. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Лампи енер озбері аючі. 26-37-72, 42-04-35, Ламп

Конта ти:

паяльн . Конта ти: 26-06-00

Люстр , 4 плафони, б/в. Ціна: 150 Конта ти: 26-49-65

рн.

Насос дренажний, новий, 350 Вт. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 850-54-20 Обладнання азозварювальне. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 О б л а д н а н н я , низь овольтне, щитове. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Підвіс світлодіодн . Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Прилад омбінований С4312, для вимірювання опор стр м та напр и. Конта ти: 26-08-78, (097) 502-04-40 Провід. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

паливі, б/в. Конта ти:

Прод цію абельно-провідни ов . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Котли твердопаливні, поб тові та промислові, пот жність 18-1150 Вт, дост пне паливо, автоматичний онтроль, з р чним та механічним завантаженням. Конта ти: (050) 435-03-57, (067) 359-84-11, (093) 157-53-33

Ред тор черв’ячний та циліндричний. Конта ти: (050) 939-92-92, (098) 317-70-10

Котли, водяні, на твердом паливі, для площ від 1000 в.м., б/в. Конта ти: (067) 363-70-16

Р о з е т и . Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Світильни и в личні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и для виробничих приміщень. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Лічильни азовий, б/в. Конта ти: (098) 907-32-35, (063) 627-09-36

Світильни и для ма азинів. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Мий и висо о о тис 26-65-08

Світильни и пар ові. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Мий и хонні. 61-98-46, 61-98-47 Мий 5-92-45 Мий

. Конта ти: 62-01-55, Конта ти:

емальован ,

з

нов .

61-99-00,

Стабілізатор. Конта ти: (067) 883-39-46, (050) 150-06-82

Конта ти:

Стабілізатори напр и. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

раном. Конта ти: 23-45-00

Мий 5-79-21

хонн

подвійн , б/в. Конта ти:

Мотопомпи. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Обі рівачі дизельні, б/в. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 П а л и в о титанотверде. Конта ти: (098) 503-63-39, (067) 888-90-55

Стабілізатори напр и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Стабілізатори напр 26-65-08

Тельфер. Конта ти: (050) 939-92-92, (098) 317-70-10 Щити освітлювальні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

2.5.2. К плю

Пальни -автомат. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33 Радіатор чав нний, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Радіатори опалення, чав нні. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Радіатори, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Радіатори, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

и. Конта ти: 62-01-55,

Апарат зварювальний постійно о стр м , 3-фазний, 380 Вт. Конта ти: (097) 662-77-99 Вібратор ІВ-99. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10 Еле тродви 775-90-11

н. Конта ти: 62-14-85, (096)

Санв зли дерев’яні. Конта ти: 64-41-17

Еле тродви ни, мотор-ред ред тори, балони пропанові, Конта ти: (067) 528-70-42

Са ни. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

Еле тродви ни, моторед (098) 440-43-15

Титан новий на твердом Конта ти: (067) 888-90-50

Еле тродви ни, ред тори і моторред тори. Конта ти: (067) 528-70-42

паливі.

тори, б/в.

тори. Конта ти:

Тр би ПВХ. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Еле тродви ни, ред тори, мотор-ред тори, балони пропанові, б/в. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42

Тр би, б/в. Конта ти: (096) 949-28-30

Еле троінстр мент. Конта ти: (095) 754-19-03

Тр би. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

Мото ос (тример), азоно осар , бензопил , відбійний молото , еле троінстр менти тощо. Конта ти: (094) 966-16-85

Тр би ВГП. Конта ти: 22-23-71

Тр б азбестоцементн . Ціна: недоро о. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61

Ред тор 1МЦ-2С Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

Унітаз, новий. Конта ти: 5-92-45

Ред тор 3МП-40. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

2.4.2. К плю Батареї, б/в та нові. Конта ти: (096) 735-14-04

Ред тор Ч-63. Конта ти: 5-49-47, (098) 317-70-10

Послуги

Колон и азові, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Колон и 775-90-11

азові,

б/в.

Конта ти:

(096)

Колон и азові. Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44 Колон 154-24-65

азов ,

б/в.

Конта ти:

(067)

Колон азов . Конта ти: 62-14-85, (096) 775-90-11 Котел КЧМ 4М. Конта ти: (096) 735-14-04 Котел КЧМ-4М Рівне новий Конта ти: (067) 888-90-50

або

б/в.

Котел Рівне-КЧМ, б/в, або нижні дверцята до ньо о. Конта ти: (093) 693-25-55 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Котли, б/в. Конта ти: (096) 775-90-11 Радіатори опалення, б/в. Конта ти: (093) 254-13-38 Радіатори опалення, нові. Конта ти: (067) 888-90-55 Радіатори чав нні, б/в, доро о. Конта ти: (098) 380-03-35 Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: (097) 921-21-35

Електрообладнання 2.5.1. Продам Бло живлення тип БПК08УЗ. Конта ти: (067) 883-39-46, (050) 150-06-82 Вими ачі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Вібратор б дівельний. Конта ти: (050) 939-92-92, (098) 317-70-10 Дви н-ред тор. Конта ти: (050) 939-92-92, (098) 317-70-10 Еле ролічильни , 3-фазний. Конта ти: (097) 503-64-14 Еле тродви н 2,2 Вт, Конта ти: (098) 999-27-33

1450

об/хв.

Еле тродви н 380 Вт. Конта ти: (050) 939-92-92, (098) 317-70-10 Еле тродви

н МУН-2. Конта ти: 28-50-25

Еле тродви н, 220 вольт, 3 Вт, 1500 оборотів. Конта ти: 20-01-51, (097) 148-53-60

2.6.1. Ремонтно-б дівельні

А ми робимо ремонт вартир. Конта ти: (067) 751-72-90, (097) 493-55-41

Бал они «під люч», влашт вання ві онних та дверних від осів, під отов вартир до ремонт . Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35

Бетонні роботи, м р вання це лою, бло ами, теплення б дин ів. Пере риття дахів. Конта ти: (067) 103-03-98

Б дівельно-оздоблювальні • роботи. Конта ти: (097) 493-55-41, (067) 751-72-90

Б дівництво «під люч» Конта ти: (097) 493-55-41, (067) 751-72-90

• •В ладання пар ет та інших видів дерев’яної підло и. Я існе

Б дівництво від «а» до «я». Конта ти: (096) 774-10-94

шліф вання, оздоблення. Реставрація, ремонт старих по риттів. Конта ти: (067) 360-76-59

водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57

Конта ти: 5-03-01

Шпа лювання, фарб вання, • по лей а шпалер. Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35

Шпа лювання, фарб вання, Всі види б дівельних робіт, • • шт ат рення, зароблення вн трішні та зовнішні, від осів, по лей а шпалер. Я існо. іпсо артон, ва он а, в ладання ламінат , стяж и, плит и тощо. Конта ти: (066) 043-56-66, (098) 580-75-86, (097) 032-61-83

•Всі види ремонтно-б дівельних робіт: столяр а, ва он а, пар ет, ламінат, іпсо артон, еле три а, сантехні а, шпа лювання, шт ат р а тощо. Швид о, я існо, недоро о. Конта ти: (067) 903-76-83

Всі види ремонтнооздоблювальних робіт. Ремонт вартир та приміщень «під люч». Шт ат рення, шпа лювання, іпсо артон, плит а, ламніат, шпалери, де оративні шт арт р а. Конта ти: 5-75-70, (098) 211-55-31

Конта ти: 28-93-91, (066) 039-85-45

Шт ат рення стін, від осів, • висо оя існо, «по мая ах», можливо ви отовлення розчин на б дівництві. Ціна: від 20 рн./ в.м Конта ти: 43-89-58, (097) 033-86-24

Шт ат рення, лицювання, • стяж а, дрібний ремонт. Конта ти: 45-43-23

• Я існий ремонт б дин ів та офісів. Шт

вартир, ат рення, шпа лювання, фарб вання, леєння шпалер. Конта ти: 60-97-75, (097) 222-37-67

БАЛКОНИ. ВСІ ВИДИ

Євроремонт вартир, монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шт ат рення, шпа лювання стін, стелі, стяж а на підло , в ладання підло и, пар ет . Конта ти: 63-75-66, (098) 371-43-69

РОБІТ. КОНТАКТИ:

види робіт. Я існо. Конта ти: 20-45-79, (097) 435-94-65

Б дівельні посл и. Вн трішні та зовнішні роботи. Конта ти: 43-90-92

Євроремонт. Всі • ремонтно-б дівельних

Клеєння шпалер всіх видів, • професійно, шпа лювання стін, стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84

• Лицювання висо оя існе, професійне, швид о, арантія. При

необхідності шт ат рні, шпа лювальні, малярні, іпсо артонні, сантехнічні роботи, стяж а, ламінат. Конта ти: (096) 864-04-15

(096) 408-76-50, (097) 493-55-41

БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ. ГІПСОКАРТОН, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ЛАМІНАТ, ПАРКЕТ, ВАГОНКА, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, МУРУВАННЯ ТОЩО. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25, (063) 731-62-70 Б дівництво отеджів, бань, олиб з р лої оциліндрованої олоди. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Б дівництво са н, лазень, «під Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

люч».

Лицювання плит ою стін і підло и, я існо, арантія. Конс льтація без оштовна. Конта ти: 62-18-12, (097) 934-83-67

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71

шт ат рення, шпа лювання, фарб вання, встановлення дверей, ві он. Конта ти: (097) 712-62-17

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71

Лицювання плит ою, я існо. • Конта ти: (067) 133-11-85 •Монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , плит и, м р вання,

Монтажно-зварювальні • роботи всіх типів: вхідні р пи,

озир и, металопласти ові та алюмінієві ві на та двері, обшив а бал онів. Конта ти: (067) 382-13-20

Надійний та висо оя існий ремонт вашої оселі, європейсь а я ість робіт та с часні техноло ії, всі види робіт «під люч». Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25, (063) 731-62-70

Нанесення де оративнооздоблювальних матеріалів: венеціансь ої шт ат р и, де оративної шпа лів и, фа т рно о по риття на стіни та стелю. Різні методи нанесення. Допомо а підборі я існих матеріалів. Конта ти: (097) 109-72-13 Прое ти б дин ів, дизайн • інтер’єрів, натяжні стелі, ремонт

“під люч”. Ліцензія МБАЖКГУ №119370 від 21.07.2006 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua

Професійне м р вання амінів, ман алів, встановлення топо та їх під лючення, оздоблення марм ром, природним аменем, ранітом, я існо. Конта ти: (097) 398-22-73, (066) 773-96-78

Відновлення від осів. Конта ти: 24-91-97, (098) 259-43-17

ГІПСОКАРТОН БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ. ЯКІСНО ТА ЗАВЖДИ В ТЕРМІН. КОНТАКТИ: (063) 731-62-70, (050) 701-79-29, (067) 494-12-25 Євроремонт, монтаж. д/р. Конта ти: (096) 553-27-06

КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ВАГОНКИ, ЛАМІНАТУ, ЛІНОЛЕУМУ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШПАЛЕРИ, Р-Н ЮВІЛЕЙНИЙ. КОНТАКТИ: (096) 348-66-07 ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, СТЯЖКА, МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, СТОЛЯРНІ, САНТЕХНІЧНІ ПОСЛУГИ ТОЩО, ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (096) 701-08-40

ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ШТУКАТУРЕННЯ, СТЯЖКА. ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (096)

•Ремонт вартир «під люч». Конта ти: (067) 751-72-90, (097)

343-62-66, (066) 941-21-12

Утеплення фасадів б дин ів • пінопластом ( ороїд, баране ).

ЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ.

493-55-41

Нанесення інших видів де оративної шт ат р и. Конта ти: (096) 109-53-87

МОЗАЇКА. ШВИДКО. ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (097)

431-39-91, (098) 457-04-82

МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ВАГОНКИ, ЛАМІНАТУ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, СТЯЖКИ ТА ІНШЕ. КОНТАКТИ: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30

Шліф вання пар ет та інших видів дерев’яної підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59 Шліф вання пар ет , дош и, теплення. Я ість, арантія. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 Шпа лювання і фарб вання • стель. Клеєння шпалер, в ладання

іпсо артон , плит и, ва он и, ламінат , Валерій. Конта ти: 24-58-03, (067) 495-05-60, (066) 653-44-91

Шпа лювання стін, стелі, від осів, фарб вання, леєння шпалер. Конта ти: 62-02-57, (067) 587-76-38

ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ, ПЕРФОРАТОРНІ РОБОТИ, ШПАКЛЮВАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ КАРНИЗІВ, ПЛІНТУСІВ, ЛАМІНАТУ. КОНТАКТИ: (097) 422-46-86

805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ: МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ШИФЕР, ОНДУЛІН, БІТУМКА, САЙДИНГ, ВОДОЗЛИВИ. ПРОДАЖ МАТЕРІАЛІВ, ЛІЦ. АВ № 516881 ВІД 25.06.2010 Р. КОНТАКТИ: 45-01-45, (067) 381-14-73

В ладання та шліф вання • б дь-я их дерев’яних підло . •Шпа лювання, іпсо артонні роботи, в ладання ламінат , Конта ти: (097) 235-26-89 фарб вання, лицювання підло и, ва он и, ранітом, стяж и, шт ат рення •іпсоВ ладання: артон , плінт с . та інше. Конта ти: (097) Навіш вання арнизів. Конта ти: (097) 451-34-26

17

ОПАЛЕННЯ, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ПОСЛУГИ Влашт вання ро в’яної • Шпа лювання, фарб вання, • леєння шпалер, оброб а від осів. системи, ва он и, сайдин ,

ПОСЛУГИ: РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ, СТОЛЯРНІ, САНТЕХНІЧНІ, МОНТАЖНІ. КОНТАКТИ: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48 Роботи зовнішні та вн трішні. Утеплення б дин ів пінопластом, шпатлів а, в ладання ламінат . Конта ти: (097) 080-89-44

ШТУКАТУРЕННЯ СТІН, ВІДКОСІВ, ВИСОКОЯКІСНО ПО МАЯКАХ, МОЖЛИВО ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНУ НА БУДІВНИЦТВІ. ЦІНА: ВІД 20 ГРН./КВ.М КОНТАКТИ: 43-89-58, (097) 033-86-24

2.6.2. З ви отовлення

Ви отовлення з деревини • ві он, дверей, арочних оробо , бал онних рам, сходів. Конта ти: 40-10-73, (097) 254-06-39

Ви отовлення з деревини • сходів та східцевих маршів. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

Ви отовлення з нат ральної • деревини дверей, ві он зі

с лопа етом, а та ож аро з деревини. Недоро о. Конта ти: 62-16-63, 43-19-37, 43-05-63, (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

Ви отовлення, встановлення броньованих дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21 Тр би димохідні для димарів, •амінів, паливних та отелень,

діаметр 80-600 мм, р лі, прямо тні, вадратні, овальні, теплені та звичайні, арантія, достав а. Конта ти: 62-99-11, 43-10-90 Ви отовлення дерев’яних ві он, недоро о. Конта ти: (096) 758-26-90

Ви отовлення дош и (необрізна, обрізна) бр с довжиною до 7 м. Конта ти: 64-52-65, 64-53-50, 64-55-89 (067) 360-45-50, (067) 360-45-40

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35 Ви отовлення Конта ти: 22-23-71

метало онстр

цій.

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВОРІТ, ПАРКАНІВ, РЕШІТОК, НАВІСІВ НАД ДВЕРИМА, БАЛКОНАМИ, ХУДОЖНЯ КОВКА ПІД ДЗЕРКАЛА, СТОЛИКИ, СВІТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРИ ТОЩО. КОНТАКТИ: (067) 362-45-44 ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КАРКАСІВ, СХОДОВИХ МАРШІВ, НАВІСІВ З ПОКРИТТЯМ, ПОЛІКАРБОНАТОМ (ПЛАСТИКОМ), ВОРІТ, СЕКЦІЙ, ОГОРОЖІ, ТА ІН. МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: 22-24-80, (067) 603-71-90

2.6.3. З встановлення Встановлення • станцій, либинних

водяних насосів. Ремонт. Гарантія. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Встановлення столяр и, • в ладання ламінат , підло и, монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41, (067) 706-15-64


18

№7 від 29 люто о 2012 ро

Встановлення шп нтованої дош и, ламінованої підло и, обшивання ва он ою всіх типів, бло -ха сом, сайдин ом, теплення фасадів пінопластом, мінеральною ватою. Конта ти: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

Прое т вання систем опалення, встановлення лічильни ів тепла, води, встановлення твердопаливних отлів, ліц. АВ № 516881 від 25.06.2010 р. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73 МОНТАЖ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ. ПРОДАЖ САНТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, НЕДОРОГО, ЛІЦ. АВ № 516881 ВІД 25.06.2010 Р. КОНТАКТИ: 45-01-45, (067) 381-14-73 Монтаж та омпле т ючі систем опалення. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16

Встановлення систем опалення, водопроводів, аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

В с т а н о в л е н н я та ремонт сантехні и, заміна металевих тр б на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34

2.6.4. Інші

•Вивіз б дівельних відходів та сміття, достав а це ли, піс , аменю, щебеню. Ліц. МТЗУ АВ № 370150 від 08.08.07 р Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29

Демонтажні роботи, вивіз • б дівельно о сміття. Конта ти: (096)

Сталь листов . Конта ти: 22-23-71

Металопрокат, вторсировина

774-10-94

Зрізання та обріз а дерев бензопилами, професійно. Конта ти: 20-58-94, після 19.00. (067) 649-69-94

Тр би б/в, діаметром 300 мм. Конта ти: (098) 386-56-22 Армат р . Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Дріт. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

2.7.1. Продам

• Чищення азових олоно , •Металочерепиця, проф-лист, бойлерів від на ип та бр д . плас ий лист та омпле т ючі Сантехнічні роботи. Конта ти: (067) 958-75-75 Вивезення б дівельних відходів, сміття. Конта ти: (067) 607-32-59 Косіння трави, дрібних ча арни ів мото осою Штіль. Я існо, охайно. Конта ти: (094) 966-52-56 М о н т а ж водопостачаання, аналізація, ондиціон вання. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16 Монтаж, демонтаж б дівельних ришт вань. Конта ти: (094) 966-52-56 П о с л и сантехні а, ремонт вартир Конта ти: (096) 343-09-14, (095) 341-64-44 Ремонт еле тродви нів, всіх модифі ацій до 300 Вт. Конта ти: (0362) 62-32-71, 62-05-65

РОБОТИ ЗВАРЮВАЛЬНІ. ВИГОТОВЛЕННЯ БІГБОРДІВ, ВОРІТ, МЕТАЛЕВИХ ДВЕРЕЙ, ФЕРМ, МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ТОЩО. РЕМОНТ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ПРИЧЕПІВ. КОНТАКТИ: (050) 375-02-01, (096) 530-54-12

від виробни ів Німеччини та Польщі, заміри, дост пні ціни. Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25 Алюміній листовий 150х200х0,3см. Конта ти: (050) 343-99-45

Катан . Конта ти: 63-44-77, 375-85-76, (050) 435-59-93

Тр би металеві, діаметр 250 мм. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Тр би металеві. Конта ти: 27-77-67 Швелер. Конта ти: 22-23-71 Шести ранни . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Листи металеві. 26-65-08

Армат р . Конта ти: 22-23-71

Катан . Конта ти: 63-44-77, 375-85-76, (050) 435-59-93 Кр , вадрат, 22-23-71 Кр

еле троди.

(050)

Конта ти:

62-01-55,

Армат р . Конта ти: (097) 781-94-41 К тни . Конта ти: (097) 781-94-41 Лист профільний Конта ти: (098) 611-93-36

оцин ований.

Металопрфіль. Конта ти: (097) 781-94-41 Тр б

и відрізні. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38

Конта ти:

2.7.2. К плю

Армат р . Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Дріт. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

(050)

профільн . Конта ти: (097) 781-94-41

К тни . Конта ти: 22-23-71

Швелер, дв тавр. Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35

Лист оцин ований. Конта ти: 5-92-45

Швелер. Конта ти: (097) 781-94-41

Листи алюмінієві. Конта ти: (096) 540-73-65 Листи металеві. 26-65-08

Конта ти:

2.7.3. Пропон ю

62-01-55,

Листи алюмінієві обмін на зерно. Конта ти: (096) 540-73-65

Лом. Конта ти: 5-92-45

МЕБЛІ Крісла м’я і, 28-08-31

Меблі, предмети інтер’єру Ваз , ерамічн . Конта ти: 24-33-77, (097) 315-51-54 Вітальню, 2,12Х1,75 м, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (067) 645-46-32 недоро о.

Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19 Вітальню, б/в. Конта ти: (096) 748-99-58 Вітальню, б/в. Конта ти: 63-59-45 Вітальню, б/в. Ціна: 500 62-07-44 (095) 519-03-36

рн. Конта ти:

Вітальню, Сми а, б/в, довжина 4 м. Ціна: 1000 рн., тор . Конта ти: 28-05-52 В і ш а з тридверною т мбою. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Віша и для одя , б/в. Ціна: 1,5 Конта ти: (067) 985-24-07

рн.

Газетницю з д ба. Конта ти: 28-96-33

рн.

Ціна:

шт.,

б/в.

Конта ти:

К р і с л а м’я і, 2 шт., не роз лдані, б/в, потреб ють перетя вання. Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55

3.1.1. Продам

Вітальню, 3,6 м. Ціна: Конта ти: (097) 648-91-14

2

250

Гарніт р спальний «Світано ». Конта ти: 62-22-56, (096) 861-92-26

Дзер ало-трельяж, 28-20-04 Диван товий, з 360-76-82

б/в.

Конта ти:

ріслом. Конта ти: (067)

Диван, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Диван, б/в. Ціна: 100 62-69-26

рн. Конта ти:

Диван, б/в. Конта ти: 24-93-65 Диван, велюр, б/в, 2 ро и. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 24-53-18, (096) 740-54-61 Диван- ниж , велюр, б/в. Конта ти: 26-58-61, (050) 215-62-59, (067) 362-01-59 Диван- ниж , б/в. Конта ти: 28-28-00, (096) 445-66-47 Диван- ниж , стан відмінний. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 603-61-91 Roma-15@i.ua Д и в а н - б и , в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 550-16-72 Диван-ліж о. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 985-72-13 Диван-ліж о. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 985-72-13 Диван-малют , б/в. Ціна: 650 Конта ти: (050) 339-65-49

рн.

Диван. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 422-16-41 Диван. Ціна: 1 500 рн. Конта ти: 23-61-59, (066) 213-48-55 Дивани, 2 шт. Конта ти: (098) 129-81-97 Доріж овров , 6м. Ціна: 300 Конта ти: 23-61-59, (066) 213-48-55

рн.

Карнізи для штор. Ціна: 150 Конта ти: 23-61-59, (066) 213-48-55

рн.

рн.

Меблі орп сні в дитяч імнат , б/в, недоро о. Конта ти: (067) 913-33-87

Крісла, 2 шт., напівм’я і. Конта ти: 28-76-64

Меблі

хонні, б/в. Конта ти: 24-93-65

Стіл хонний, 4 стільці, б/в. Ціна: недоро о. Конта ти: 68-22-33, (097) 852-85-75 Стіл хонний, 4 таб рет и, сіро о ольор . Конта ти: (096) 148-38-45 Стіл хонний, з ящи ом. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Стіл однот мбовий письмовий. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Крісло «Профі». Ціна: 2100 64-52-57

рн. Конта ти:

Меблі, б/в, в хорошом стані, для дачі, вартир, дешево. Конта ти: 5-92-45

Стіл письмовий, 80Х40 см, олір вишня, недоро о, в хорошом стані. Конта ти: 5-58-37

Крісло «Ультра». Ціна: 1599 64-52-57

рн. Конта ти:

Меблі, б/в. Конта ти: 28-06-21, (097) 837-77-19

Стіл письмовий. Конта ти: (068) 226-43-97

Крісло омп’ютерне «Мона о». Ціна: 2997 рн. Конта ти: 64-52-57 К точо хонний м’я ий: 3 таб рет и і стіл. Матеріал - ш ірзамінни , олір сірий. В хорошом стані. Ціна: 600 рн., тор . Конта ти: (097) 924-73-79 К точо м’я ий, б/в. Конта ти: (096) 328-64-50, (093) 319-94-46, (093) 780-70-66 К точо м’я ий, в відмінном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-46-08, (097) 218-03-98 К точо м’я ий, в хорошом стані. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 229-61-24 К точо м’я ий, вир-во Німеччина, б/ в. Конта ти: 60-87-09, (097) 883-33-51

К точо м’я ий в імнат , б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Дзер ало, недоро о. Конта ти: 28-97-80

Матраци ватні, 2 шт., б/в. Ціна: 100 Конта ти: (096) 519-11-61

Крісла, 2 шт., б/в, на олесах. Конта ти: 63-14-85, (097) 653-36-14

Дзер ало, 53х142 см. Конта ти: 64-79-92

Конта ти:

Конта ти:

Матраци пол торні до двоспально о ліж а, 2 шт. Ціна: 250 рн./шт. Конта ти: 28-96-33

К т о ч о м’я ий, роз ладний, б/в. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 28-96-33

настінне.

м.

Крісла м’я і, 2 шт., недоро о. Конта ти: (098) 129-81-97

(067)

Дзер ало 457-99-59

Матрац, б/в, 1,6/2 63-54-42, (098) 890-96-56

К точо м’я ий, 2.90х2.40, світло о ольор , нат ральні де ори. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 63-54-42, (098) 890-96-56

Меблі, б/в. Конта ти: 24-23-85, (093) 721-12-84 Меблі, б/в: 2 ліж а, т мби, трюмо, стан - хорошоий. Конта ти: 5-75-30, (096) 519-11-61

Полиці д бові, 350 28-96-33 Полицю 28-97-80

ниж ов , недоро о. Конта ти:

Полич и для пос д , ни . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Р о и морала, вели і, доро о. Конта ти: (097) 107-96-01 Р о и оленя. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Сервант, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 364-10-40 Сервант, зі с лом, б/в. Конта ти: (067) 978-86-86

С п а л ь н ю «Світано », темно о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

Сервант. Конта ти: (066) 874-36-59

Спальню «Світано ». Конта ти: (097) 277-06-77 Спальню, б/в, біл . Конта ти: (067) 750-51-84 Спальню, б/в. Конта ти: (067) 586-67-44

Ліж а, з матрацами, 2 шт. Конта ти: 62-22-56, (096) 861-92-26

Спальню, біло о ольор , б/в. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (097) 056-83-58

Ліж о двояр сне, б/в. Конта ти: 28-28-00, (096) 445-66-47

Спальню, д б, нов . Конта ти: (067) 772-92-16

Ліж о дерев’яне з матрацом двостороннім. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Спальню, недоро о. Конта ти: (050) 184-69-94

Ліж о дитяче, з матрацом. Конта ти: (096) 804-60-61

Стій для одя , б/в, ви ористов валась в ма азині се онд-хенд. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 985-24-07

Ліж о односпальне, 190Х70 см, темно о ольор , вир-во Бол арія, недоро о. Конта ти: (096) 574-20-02

Стій під телевізор, світл . Ціна: 615 рн. Конта ти: (066) 266-08-25 Стіл ж рнальний, 63-59-45

б/в.

Конта ти:

Ліж о односпальне. Ціна: Конта ти: (067) 985-72-13

150

рн.

Стіл ж рнальний, в хорошом стані. Конта ти: 24-33-77, (097) 315-51-54

Ліж о односпальне. Ціна: Конта ти: (067) 985-72-13

150

рн.

Стіл ж рнальний, пра тично новий. Ціна: 850 рн. Конта ти: (097) 393-41-40

(097)

Ліж о, 2-спальне. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

б/в.

Стіл ж рнальний. Конта ти: 24-24-49 Стіл ж рнальний. Ціна: 500 23-61-59, (066) 213-48-55

рн. Конта ти:

Стільці д бові, 200 28-96-33

рн/шт. Конта ти:

Стін «А ат», олір світлий д б. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31 Стін «Ві торія», б/в. Ціна: 2500 Конта ти: (067) 339-85-71

рн.

Стін «Волинь», 4м. Конта ти: (063) 731-55-96, (097) 506-00-19 Стін «Гор а», вир-во Польща, + 4-се ційна шафа, в добром стані. Конта ти: 62-12-95 Стін 1000

«Оріон, б/в, д бовий шпон. Ціна: рн. Конта ти: (098) 086-11-23

Стін , б/в, 2,6Х3,1 м, в хорошом Конта ти: (097) 258-13-16

стані.

Стін , б/в, 3,6Х2,4 м, 4 се ції, в хорошом стані, самовивіз. Ціна: 1500 рн., тор . Конта ти: (098) 270-34-83, (097) 353-90-84 Стін , б/в, 4 се ції, довжина 3,6 м, висота, 2,4, в хорошом стані, самовивіз. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 270-34-83, (097) 353-90-84 Стін , б/в, 5,2 м, вир-во Молдавія. Конта ти: 68-14-47, (067) 387-07-96 Стін , б/в, в хорошом стані, самовивіз. Ціна: 950 рн. Конта ти: (067) 276-52-78 Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Стін , б/в. Конта ти: 28-06-21, (097) 837-77-19 Стін

, б/в. Конта ти: (096) 748-99-58

Стін

, б/в. Конта ти: 24-93-65

Стін , б/в. Ціна: 700 454-59-14

рн. Конта ти: (093)

Стін

, б/в. Конта ти: 63-59-45

Стін

, б/в. Конта ти: (096) 747-52-68

Стін , в хорошом стані. Конта ти: 24-33-77, (097) 315-51-54 Стін , з шафою, б/в. Конта ти: (067) 276-52-78 С т і н , зр чн , ла ован , вмонтований під омп’ютер, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 513-98-96 Стін , недоро о. Ціна: Конта ти: (098) 129-81-97

до овірна.

Килим бла итний, в центрі світла віт а, 2Х3 м, вир-во Австрія. Ціна: 450 рн. Конта ти: (068) 568-29-63

Ліж о, 2-яр сне, б/в, дерево. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 129-03-53

Стіл омп’ютерний з верти альною полицею для ни . Ціна: 500 рн. Конта ти: 69-06-26, (067) 619-13-31

Килим, 2х3 м. Конта ти: 26-08-76

Ліж о, б/в, в хорошом стані. Ціна: 400 рн. Конта ти: (096) 577-77-17

С т і л омп’ютерний СК-820. Ціна: 1395 рн. Конта ти: 64-52-57

Стін . Ціна: 5 000 рн. Конта ти: 23-61-59, (066) 213-48-55

Ліж о, дерев’яне, з матрацом, Конта ти: 28-76-64

Стіл омп’ютерний, б/в. Ціна: 750 Конта ти: (067) 360-52-51

Столи. Конта ти: 43-43-75

Ліж о. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

Стіл омп’ютерний, б/в. Конта ти: (067) 607-78-04

Люстри і лампи Конта ти: 68-36-84

люмінесцентні.

Стіл омп’ютерний, новий. Конта ти: (096) 804-60-61

Люстри, б/в. Конта ти: 24-33-77, (097) 315-51-54

Стіл омп’ютерний, СК-500. Ціна: 798 рн. Конта ти: 64-52-57

Матрац ортопедичний. 26-87-69, (096) 570-93-86

Стіл омп’ютерний. Конта ти: 64-52-57

Килим, нат ральний, 2Х3 Конта ти: (096) 573-26-78 Килими 1.5х2 -150 Конта ти: 28-96-33

м,

б/в.

рн, 3х4 -850

рн.

К о м о д , б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 364-10-40 Комод, в Костополі, б/в. Ціна: 800 тор . Конта ти: (097) 833-64-16 Комод. Конта ти: 61-06-04, 375-22-94, (067) 384-32-60

рн.

(050)

Крісла м’я і для дачі, 2 шт., не роз ладні. Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-25-82, (067) 350-35-40 Крісла м’я і, 28-20-04

2

шт.,

б/в.

Конта ти:

Стін . Ціна: 1 500 рн. Конта ти: 23-61-59, (066) 213-48-55

С т о л и и для бар . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Тахт , б/в. Конта ти: 28-06-21 (097) 837-77-19 Трельяж, б/в, в хорошом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 671-27-63 Трюмо, б/в. Конта ти: (097) 611-31-83

1497

рн.

Т м б и приліж ові, 2 шт, б/в. Конта ти: (097) 611-31-83

Матрац спальний, 2/1,6 м. Конта ти: (097) 277-06-77

Стіл омп’ютерний. Ціна: Конта ти: (096) 701-77-00

200

рн.

Т мби, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Матрац, 90Х200 см, недоро о. Конта ти: 22-40-56

Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64, (097) 213-74-68

Т мбоч під телевізор. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Конта ти:

Ціна:

рн.

стані.

Т мб , під телевізор, б/в. Конта ти: (093) 472-77-44

Т мб під телевізор, недоро о. Конта ти: 64-79-92

Ф рніт р меблев , омпле т ючі до шаф- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Т мб , під телевізор, б/в. Конта ти: (093) 472-77-44

Частини м’я і. Конта ти: 43-43-75

Ф рніт р меблев , омпле т ючі до шаф- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Ч а с т и н м’я , б/в, диван - 1700 рн., рісла, 2 шт. - по 600 рн. Ціна: разом 2699 рн. Конта ти: (093) 194-50-64

Частини м’я і. Конта ти: 43-43-75

Частин м’я 836-54-69

Ч а с т и н м’я , б/в, диван - 1700 рн., рісла, 2 шт. - по 600 рн. Ціна: разом 2699 рн. Конта ти: (093) 194-50-64 Частин м’я 836-54-69

,

б/в.

Конта ти:

(067)

Частин м’я , ш іра, вир-во Німеччина, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 778-55-17 Частин м’я : два рісла, диван, салатно о ольор , б/в. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (097) 759-14-15 Частин м’я , велюр, б/в, Ціна: 1400 Конта ти: 64-65-25, (096) 350-20-06

Стіл-т мб . Конта ти: 63-59-45

рн/шт. Конта ти:

К хню, б/в. Конта ти: 63-59-45

Конта ти:

роз ладний,

Стіл, б/в. Конта ти: 24-93-65

61-99-00,

Спальні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Ліж о, 2-поверхове. 033-82-78

Стіл полірований, Конта ти: 28-20-04

Передпо ої. Конта ти: 61-98-46, 61-98-47

К хні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Ліж о односпальне, перила з дерева, сіт а панцирна. Конта ти: 28-76-64

Стіл полірований, б/в. Конта ти: 28-20-04

Стіл роз ладний, недоро о. Конта ти: 64-79-92

Сервант, недоро о. Конта ти: 64-79-92

Ліж а, 2 шт., з пр жинними підйомними матрацами 900/1800см. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 69-06-26, (067) 619-13-31

23-62-44,

Меблі, б/в: 3-дверн шаф , трюмо, сервант. Конта ти: (067) 347-94-79

К хні, виробництва Італії, У раїни, Німеччини. Конта ти: 26-68-41, (098) 713-48-02.

Ліж а односпальні, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Стіл письмовий. Конта ти: 23-37-65, (095) 489-64-11

Т мб під телевізор, в добром Конта ти: 62-12-95

,

б/в.

Конта ти:

(067)

Частин м’я , ш іра, вир-во Німеччина, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 778-55-17 Частин м’я : два рісла, диван, салатно о ольор , б/в. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (097) 759-14-15 Частин м’я , велюр, б/в, Ціна: 1400 рн. Конта ти: 64-65-25, (096) 350-20-06

3.1.2. К плю

рн. б/в.

Диван-малют , пр жинний бло , в хорошом стані, потреб є підтяж и. Ціна: 650 рн. Конта ти: (050) 339-65-49

Шафи- пе. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Килим, доріж . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

Шаф для ванни, б/в. Конта ти: (099) 717-93-61

Крісло роз ладне. 780-30-32

Шаф д бов , світл , б/в. Ціна: 2800 Конта ти: 28-96-33

рн.

К хню, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Шаф ниж ов , недоро о. Конта ти: 64-79-92

Матрац ортопедичний, на 2-спальне ліж о. Конта ти: (093) 254-13-38

Шаф тридверн з антресоллю. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 985-72-13

Спальню, б/в, в хорошом стані, с часн . Конта ти: (067) 189-55-30

Шафи, 2 шт, з антресолями, Конта ти: (097) 611-31-83

Шаф тридверн з антресоллю. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 985-72-13 Шаф тридверн з антресолями, трюмо, дві т мбоч и, поліровані, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Шаф тридверн з антресолями. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Шаф тридверн , б/в. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Шаф тридверн . Ціна: 200 (067) 915-86-62

рн. Конта ти:

Ш а ф , 2-д в е р н , б / в . Ц і н а : д о о в і р н а . Конта ти: (067) 364-10-40 Шаф , 2-дверн , з антресолями, б/в, світло- оричнев . Конта ти: (067) 362-03-56 Шаф , 2-дверн . Конта ти: 26-08-76 Шаф , 3-дверн , б/в, хорошом стані. Ціна: 600 (097) 238-40-23

оричнев , в рн. Конта ти:

Шаф , 3-дверн , з антресоллю. Конта ти: 62-22-56, (096) 861-92-26 Шаф , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Ш а ф , б / в. К о н т а т и : 2 8 - 0 6 - 2 1 ( 0 9 7 ) 837-77-19 Шаф для ванни, б/в. Конта ти: (099) 717-93-61 Шаф д бов , світл , б/в. Ціна: 2800 Конта ти: 28-96-33

рн.

Шаф , в Костополі, б/в. Ціна: 800 тор . Конта ти: (097) 833-64-16

рн.,

Шаф , вітальню, 3-дверн , з антресоллю, світл , 2,30/1,35/0,35. Конта ти: 63-50-64, (098) 572-99-70.

Конта ти:

(093)

3.1.3. Пропон ю

Перетяж та ремонт м’я их меблів. Конта ти: (066) 371-27-73 ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ КУХНІ «БЛЮМ», «ХАЙТЕК», «ХАМЕЛЕОН» ШАФИ-КУПЕ, СТІНКИ, СПАЛЬНІ, ВІТАЛЬНІ, ОФІСНІ, АПТЕЧНІ МЕБЛІ. ПРОЕКТУВАННЯ, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 62-65-76, (097) 868-83-84

ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ РІЗНИХ ВИРОБНИЦТВ: ШАФИ, ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СТОЛИ КОМП’ЮТЕРНІ, ВІТАЛЬНІ ТА ІНШЕ, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 5-66-07, (097) 702-98-56 В и о т о в л е н н я меблів на замовлення. Дизайн-прое т - без оштовно. Конта ти: (067) 380-42-83 Ремонт м’я их меблів. Зміна дизайн . Ремонт та ви отовлення нових матраців. Пошиття авточохлів. Конта ти: 43-65-47, (067) 137-38-38

РЕМОНТ М’ЯКИХ МЕБЛІВ. ЗМІНА ДИЗАЙНУ. РЕМОНТ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ НОВИХ МАТРАЦІВ. ПОШИТТЯ АВТОЧОХЛІВ. КОНТАКТИ: 43-65-47, (067) 137-38-38


19

№7 від 29 люто о 2012 ро

БІЗНЕС Історію УРСР. Мова те ст раїнсь а, б/в. Ціна: 50 рн. Конта ти: (097) 138-62-55

Офісне обладнання

К а т а л о телефонних номерів. Конта ти: (096) 911-65-85

6.1.1. Продам і

Кни и, 2008 р.в. Конта ти: 26-08-76

Машин др арсь «Ятрань», еле тричн . Конта ти: (096) 804-60-61

Кни и, 5шт.+2 відеофільми «Техноло ія вирощ вання шиншил». Конта ти: (096) 911-65-85

Меблі офісні. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Кни и, дис и, атало , реслення міні-ферм, 6 шт. Конта ти: (096) 911-65-85

Обладнання мережеве. Конта ти: 26-69-69, 43-01-41, (098) 591-03-71, (067) 363-07-80, (063) 893-64-63

Кни и, з домашньої бібліоте и. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 384-31-55

Сейф 1,3х0,50х0,40 м, подвійний, можливо під зброю, достав а. Конта ти: (093) 693-25-55

Банківське обладнання 6.2.1. Продам

др арсь , портативн . 23-62-44, 23-37-65, (095)

Витратні матеріали, канцтовари артриджів.

Друкована продукція 6.4.1. Продам Бізнес- атало «Техноло ія вирощ вання прямих е отрав. 19 сортів». Конта ти: (096) 911-65-85 Газети без оштовних о олошень(50 шт.). Конта ти: (096) 911-65-85 Ж рнал «Бізнес», 81 шт. Ціна: 90 рн. Конта ти: 28-96-33 Ж рнал «Моделіст- онстр тор», підпис а 1982-1992 рр. Конта ти: 26-06-00 «Техні а

Конверти С-5. Конта ти: 23-58-06 Літерат р 23-58-06

х дожню, недоро о. Конта ти:

Літерат р х дожню. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 х дожню. Конта ти: 23-58-06

молоді».

Історію УРСР в 9 томах. Мова те ст - російсь а. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 138-62-55

Верстат ба атоф н ційний, 5 -операційний деревообробний (ф ано -300 мм, рейсм с-300мм, цир ляр а, ориз. фрезер). Конта ти: (098) 578-89-99 Верстат відрізний, б/в. Конта ти: (096) 303-55-12 Верстат деревообробний. Конта ти: (096) 450-36-09 Верстат для оциліндров и Конта ти: (050) 317-31-23

деревини.

Верстат заточний, для ножів рейсм са та ф ан а, робоча довжина 640 мм, подача охолодження. Конта ти: (093) 438-84-99 Верстат заточний, для ножів рейсм са, ф ан а, робоча довжина 640 мм. Конта ти: (098) 578-89-99 Верстат зварювальний, одно оловий Hedsan. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (097) 194-32-60 Верстат свердлильний, б/в. Конта ти: (096) 303-55-12

Засоби протипожежні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Тельфер, 1 тонна. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42

Заточний верстат для ножів. Конта ти: (093) 708-09-79

Тістоміс б/в. Конта ти: (067) 418-69-37

Спецодяг

Компле т обладнання для столярно о цех : ф вальний, рейсм с, цир ляр а, шліф вальний- оризонтальний, омпле т фрез. омпле т оснаст и. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (096) 303-55-12

6.7.1. Продам

Майстерню столярн : 11 верстатів, ділян а 6 сот. Конта ти: (095) 919-28-44 Мат, що самовідновлюється, 30 х 45 см, илимо тришаровий двосторонній. Конта ти: (066) 681-39-70 Обладнання для ви отовлення Конта ти: (050) 317-31-23

ПЕТ.

Обладнання для ви отовлення пінобетон та азобетон . Конта ти: (050) 317-31-23 Обладнання для овбасно о виробництва. Конта ти: (067) 394-16-60 Обладнання швейне, промислове та поб тове, б/в. Конта ти: (050) 914-55-84

Реа тор емальований, Конта ти: (066) 138-92-09

Спецодя фірмовий, робочий продаж, пошиття. Нанесення ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 www.ming.cat-in.net Костюм Л-1, ОЗК. Ціна: 200 рн. Конта ти: (050) 225-72-29

Р

іноапарат ри.

Верстат форматно-роз рійний з підрізною пилою, для роз рою плит ДВП., недоро о. Конта ти: (093) 708-09-79

Пил стріч ов по метал , подача СОЖ, маятни ово о тип , 220В, можливість різання під том 45 рад сів. Конта ти: (098) 689-08-78

Торговельне обладнання, матеріали

Верстат фрезерний ДПРК, 1982 р.в. Конта ти: (096) 303-55-12

Пил стріч ов , по метал , ма с.діаметр різо до 300 мм. Конта ти: (098) 578-89-99

Верстат фрезерний з р хомою арет ою, вал 32 мм., три швид ості, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55

Пилозбірни для стр ж и, стаціонарний, 2-міш овий, 2.2 Вт, прод тивність 6 тис б.м., 220 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03

Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Верстат фрезерний по метал , варіатор швид ості. Конта ти: (098) 689-08-78

Пилорам стріч ов на бензиновом дви ні, 7.5 Вт, робоча довжина від 3 м, діаметр до 500 мм. Конта ти: (093) 286-10-03

Форм офіцерсь і шинелі. Конта ти: 23-28-64, (067) 385-89-48

Ва циферблатн . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Вітрин холодильн , б/в, вир-во Польща. Конта ти: (050) 665-54-87 Камер морозильн , 4 відділи. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Камер морозильн . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Камер морозильн . 022-90-56

Конта ти:

(097)

Мане ени для брю , 3 шт. Ціна: 60 шт. Конта ти: (097) 973-71-99

рн./

Обладнання для продаж солод ої р дзи. Ціна: 12000 рн. Конта ти: (096) 911-65-85 Обладнання тор овельне. 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Конта ти:

Верстат, ба атоф н ційний, 5-операційний, деревообробний (ф ано 300 мм, рейсм с 300 мм., цитр ляр а, довбеш а, оризонтальний фрезер). Конта ти: (093) 438-84-99 Верстат, верти ально-фрезерний, метал . Конта ти: (098) 578-89-99

по

стріч ов . Конта ти: (050) 317-31-23

Рейсм с, ма с. ширина 630мм, се ційний вал подачі, 4 ножі на вал , 7.5- іловатний дви н, 5 тис. обертів. Конта ти: (096) 414-60-58

Верстати деревообробні. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Тестери, вир-во 440-43-15

Верстати деревообробні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Фрезер деревообробний, з р хомим столом, вал 32 мм., 3 швид ості, дви н 3 КВт. Конта ти: (098) 578-89-99

Верстати, форматно-роз рійні, стіл 2.8х1.6, дви н 4 Вт. Конта ти: (093) 286-10-03 Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18 Вітрин тор ов з ДВП, 2 шт., світло о ольор . Конта ти: (096) 148-38-45 Гембляр , ширина 400 мм., довжина 2,5 м., 4 ножі, осий вал, 5000 обертів, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Гр нтообробні дис ові апарати. Конта ти: (050) 375-30-75

Підстав и з ор с ла, для тор івлі. Конта ти: 43-52-56

Дизель енератори промислові. Конта ти: (050) 375-30-75

Стелаж ондитерсь ий, під с лом, на 16 відділень, відмінном стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 362-93-78

Доїльні апарати, 375-30-75

Холодильни для бар . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Пилорам

Дробар

станов и. Конта ти: (050)

вал ов . Конта ти: (050) 317-31-23

Дрово ол 317-31-23

ідравлічний. Конта ти: (050)

СРСР.

Конта ти:

(098)

СПЕЦОДЯГ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З НАНЕСЕННЯМ ЛОГОТИПУ ЗАМОВНИКА, ЕЛЕКТРОДИ ЗВАРЮВАЛЬНІ, СПЕЦВЗУТТЯ КИРЗОВЕ, ГУМОВЕ, ЧЕРЕВИКИ «ОМОН», ЗАХИСТІ ЗАСОБИ. КОНТАКТИ: 26-67-05, (067) 362-49-16

Спецодя . Конта ти: 63-07-20

Чоботи ирзові. Конта ти: (067) 883-39-46, (050) 150-06-82

арет ою, рейсм с, Фрезер з р хом ою ф ано , пилосмо для стр ж и, 2-міш овий і форматно-роз рійний, недоро о. Конта ти: (093) 140-85-55 Ф ано , на 400 мм, довжина стола 2.5 м, 4 ножі на вал , 3- іловатний дви н. Конта ти: (096) 414-60-58

6.6.2. К плю Ємність (залізничн цистерн ) 73 шт. Конта ти: (066) 138-92-09

б.м, 10

М’ясор б промислов . Конта ти: (050) 524-65-87, (097) 333-98-74

Ємність, 10, 25, 50 л., нержавіюч , металев . Конта ти: (067) 553-13-49 Ємності, металеві, нержавіючі, емальовані, від 10 до 100 б.м. Конта ти: (067) 553-13-49 Пляш и, з-під пива «Рівень», в необмеженій іль ості. Ціна: 30 оп. Конта ти: (067) 360-58-69

Контакти 6.9.1. Пропон ю Г ртова фірма ш ає партнерів сред ма азинів, фірм, та приватних підприємців для співпраці з наст пними р пами товарів: ронштейн та ріплення для телевізорів, с ляні стій и і т мби, нав шни и, абелі, а сес ари. Конта ти: (066) 266-08-25, ICQ: 610027014 serhiib@mail.ru Дилера з продаж полі арбонат Рівном та області. Конта ти: (067) 218-67-20 Запрош ємо до співпраці а ентства, я і займаються працевлашт ванням в Польщі та ви отовленням па ет до ментів для від риття віз. Конта ти: (0342) 74-07-44 (050) 763-36-87, (097) 708-77-01

Тара і упаковка 6.8.1. Продам

Конс льтації з тор ової страте ії. Конта ти: (097) 546-08-04 boyar2003@ukr.net skype: yaroslav9502 (з 18.00 до 21.00)

Шап , зимов , війсь ов , 56 розм. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Штани ватні. Конта ти: 63-07-20

Боч и пластмасові харчові, 200 л. Конта ти: 26-90-20 Боч пластмасов , 200 л. Ціна: 200 Конта ти: (097) 865-45-33 Ємність металев , 20, 75 (067) 553-13-49

рн.

б.м., Конта ти:

Ємність під розчин. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

Верстати металообробні, ред тори, насоси, трансформатори, ідродви ни, роли ионвеєрні. Конта ти: (096) 364-30-53

б.м.

ЗАЩИТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОПЛИВА, ПОЛУЧИТЬ ЭКОНОМИЮ ДО 30% А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС «ПОД КЛЮЧ» ЗА ОДИН ДЕНЬ WWW.MAGNIT1963.PRAV.TV. КОНТАКТИ: (096) 260-73-59

Чоботи. Конта ти: 68-36-84

Фрезер деревообробний, з р хомою арет ою, 0,32 мм, 3 швид ості, 3 Вт дви н. Конта ти: (093) 438-84-99

25

6.8.2. К плю

авиці. Конта ти: 68-36-84

Патрони то арні, 200-250 мм. Конта ти: (098) 440-43-15

6.5.1. Продам

б.м.

Діж и. Конта ти: (067) 418-69-37

К о с т ю м Л-1, розмір 2. Конта ти: (097) 107-92-34

Верстат то арний, по метал . Конта ти: (098) 578-89-99

6.4.2. К плю

Ємності харчові, біметалеві, 10 Конта ти: (066) 138-92-09

Ке и для пива, вас . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Верстат то арний, 1985 р.в., 16 Б, 16 КП. Конта ти: (096) 303-55-12

Довідни з ремонт Конта ти: 68-36-84

Бан и с ляні. Конта ти: 23-16-35

Ємності, металеві, нержавіючі, емальовані, від 10 до 100 б.м. Конта ти: (095) 829-44-15

Інстр мент вимірювальний «Стан ен», либиноміри та інди атори. Конта ти: (067) 360-83-66

Обладнання швейне: оверло и, спецмашини, с орняш и, роз рійні, в’язальні, вишивальні, недоро о. Конта ти: (05) 914-55-84, (098) 447-58-08

Твори Леніна в 3 томах, 1970 р. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 138-62-55

Вітрини, під мобільні телефони, осмети тощо, б/в. Конта ти: (068) 568-61-90

6.3.1. Продам

Ж рнали «Радіо», Конта ти: 68-36-84

Кни и, нові, Грін (4 томи), Б л а ов (1 том). Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

Літерат р

ДЕТЕКТОРИ ТА ЛІЧИЛЬНИКИ ВАЛЮТ, ЗНИЩУВАЧІ ДОКУМЕНТІВ, ПЛОМБИ, ПЛОМБІРАТОРИ, ПЛОМБІРИ, БЛАНКИ, ЖУРНАЛИ, ВІЗИТКИ, НАКЛЕЙКИ, ТАБЛИЧКИ. КОНТАКТИ: 43-62-15, (067) 382-77-04

Чорнило для заправ и Конта ти: (098) 714-27-89

6.6.1. Продам

Кни и Х ліо Наварро, 3 шт. Ціна: 25 рн./шт. Конта ти: (098) 273-90-66

Машин и др арсь і, б/в, «Оптіма» «Лілея». Конта ти: (067) 363-70-16

Машин Конта ти: 489-64-11

Промислове обладнання

Ємність, металев , прямо тн , з риш ою 1,4 б. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 865-45-33 Ємності алюмінієві, стальні, 10,15, 100 м. Конта ти: (098) 440-43-15 Ємності металеві 25, 50, 75 (095) 829-44-15

б.

б.м. Конта ти:

Продам сл жб та сі. Конта ти: (067) 384-12-70 Співпрацю, є власний бортовий автомобіль Мерседес, д бль- абіна, в/п 3 т + 4 пас., зов 4,3 м, тент, всі види завантаження. Конта ти: (094) 966-52-56 Ш аю майстра з ви отовлення театральних ляльо . Конта ти: (067) 656-47-61 Ш аю оптово о по пця на полі арбонат для теплиць, парни ів та навісів. Ви ідні мови співпраці, арантія я ості матеріал . Ціна: 45 рн. Конта ти: (067) 218-67-20 Ш аю партнерів для роботи на рин Форе с. Без оштовні онс льтації з тор ової страте ії. Конта ти: (097) 546-08-04 boyar2003@ukr.net skype: yaroslav9502 (з 18.00 до 21.00)

ТЕХНІКА Комп’ютер, б/в, в омпле ті. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 440-43-15 Комп’ютер, б/в, на запчастини. Конта ти: (097) 687-95-28 Комп’ютер, б/в. Конта ти: (095) 605-01-10 Комп’ютер, б/в. Конта ти: (050) 757-40-16 Комп’ютер, монітор Ас с, діа ональ - 19, олон и, лавіат ра, миш а, в хорошом стані. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (098) 222-67-46 Комп’ютер, Пенті м 2,6, 180 Гб жорст ий дис , 2 Гб оперативна, відео арта 256 Мб, ДВД + РВ, монітор, миш а, лавіат ра. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 967-72-84

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ (НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA

Ксеро с «Кенон» NP-155, б/в. до овірна. Конта ти: (067) 363-70-16

Ціна:

7.1.2. К плю Комп’ютер, в робочом стані візьм подар но . Конта ти: 62-00-42

Ксеро с «Самс н ». Конта ти: (096) 0148-38-45

Но тб

Маніп лятор і ровий, джойсти / ермо, Logitech Formula Force EX, повний омпле т, па ов а, дис и. Ціна: 450 рн. Конта ти: (098) 270-34-83

Планшет. Конта ти: (096) 967-72-84

Машин

др

арсь

. Конта ти: 27-31-27

Монітор «Самс н Сін Мастер-793». Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 362-08-64 Монітор «Соні », 440-43-15

б/в.

Конта ти:

(098)

Монітор Samsung SyncMaster 757MB, відмінном стані, з до ментами. Ціна: 100 рн. Конта ти: (096) 121-567-9 Монітор Самс н , б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 972-00-71

Комп’ютери, оргтехніка

Монітор Самс н , неробочий. Конта ти: (097) 060-60-80

7.1.1. Продам

Но тб и, б/в, під замовлення, • від 800 рн, достав а від 3 днів, арантія. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13 Апарат 68-36-84

опіювальний

Шарп.

Конта ти:

Бло системний, процесор Сeleron, 1.2Г ц, оперативна пам’ять - 512 Мбайт, вінчестер 20 Гб, СD-R, DWD-RW, бло живлення - 300W. Ціна: 500 рн. Конта ти: (093) 400-52-19 Запчастини до Конта ти: 68-36-84

опіювальних

апаратів.

Картридж ори інальний «Кенон». Конта ти: (098) 714-27-89 Клавіат р до ПК. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

в

Радіолампи, радіодеталі. Конта ти: 68-36-84

Телефон мобільний Но іа 5230. В ідеальном стані, олір - чорний. Компле т: телефон, нав шни и, зарядний пристрій. Терміново. Ціна: 650 рн. Конта ти: (097) 805-79-37 Телефон мобільний Самс н I450. Стан та робота - на 5, робота 5 + флеш а на 4 Гб. Ціна: 600 рн. Конта ти: (098) 366-66-89 Телефон Но ія 6230і, б/в, робочий, в ремонті не б в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 445-86-58 стані.

Телефон Но ія х2, б/в. Конта ти: (097) 784-99-08 Телефон-фа с Panasonic KX-F130BX, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 449-11-15

Айфон. Конта ти: (097) 222-29-89 Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 40 рн. Конта ти: 68-36-84 Апарат телефонний, з номером. Конта ти: (097) 460-75-20 блют з. Конта ти: (098) 714-27-89

Е ран до Но іа N-GAGE. Конта ти: (067) 797-89-20 Наві атор GPS. Конта ти: (096) 967-72-84

Фото+, кіно+, оптика 7.3.1. Продам

Но тб «Sony», PCG-7M1L,15.4", Pentium 1,7ГГц, ОЗУ-1 Гб, жорст ий дис - 80Гб. Ціна: 1600 рн. Конта ти: 23-15-23, (067) 403-94-77

Карт и пам’яті до мобільних телефонів. Конта ти: (098) 714-27-89

Еле тро лянц вач ЕФТ-2. Конта ти: (067) 883-39-46, (050) 150-06-82

Ком ні атор «Ас с». Конта ти: (098) 714-27-89

Но тб Lenovo B560, процессор Intel (R) Core (TM) i3 CPU M 370 2.40GHz 2.40GHz, на арантії. Конта ти: (096) 960-37-26

Радіостанцію на та сі, б/в. Конта ти: (098) 230-02-30

Фотоапарат «Київ». Конта ти: 23-37-65, (095) 489-64-11

Но тб Самс н , 451-40-10 Но тб

б/в.

Конта ти:

(097)

, б/в. Конта ти: (096) 804-60-61

Но тб . Конта ти: 26-69-69, 43-01-41, (098) 591-03-71, (067) 363-07-80, (063) 893-64-63 Ор техні . Конта ти: 26-69-69, 43-01-41, (098) 591-03-71, (067) 363-07-80, (063) 893-64-63 Принтер Кенон ІР 3600, б/в. Ціна: 200 рн. Конта ти: (066) 645-95-64 Принтер лазерний, б/в. Конта ти: (098) 533-34-33 Принтер матричний Епсон LX 300, в робочом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: (050) 528-85-83 Принтер, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 104-62-77 Принтер, с анер, серо с, 3 в 1. Майже новий з арантією. Ви ористов вався 1 міс. Без артриджів. Ціна: 200 рн. Конта ти: (096) 728-79-63

Радіотелефон, 714-27-89

дешево.

Конта ти:

(098)

Телефон «LG». Ціна: 100 рн. Конта ти: (097) 653-29-10 Телефон «Но іа-1100», б/в. Ціна: 150 Конта ти: (093) 693-25-55

рн.

Фотоапарат 967-72-84

цифровий.

Радіол

Конта ти:

23-62-44,

Фотоапарат «Панасоні ». Конта ти: (050) 295-12-26 Фотоапарат ЗЕНІТ Е, в хорошом Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21

стані.

Фотоапарат цифровий, дзер альний, Соні А-200, в хорошом стані. Ціна: 3400 рн. Конта ти: (067) 562-22-91

Телефон мобільний «iPhone 5», опія, сенсорний, на 2 сім арти, чохол подар но . Ціна: 550 рн. Конта ти: (096) 620-84-18 hermes.at.ua

Фотоапарат цифровий. Ціна: 220 рн. Конта ти: (097) 060-60-80

Телефон мобільний «Samsung Duos D780», на 2 сім- арти. Ціна: 750 рн., тор . Конта ти: (097) 968-07-31 www.inmarket.rv.ua

Фотозбільш вач «Ленин рад 6 У», рам а. Недоро о. Конта ти: 63-75-85

Фотоапарат, цифровий, «Панасоні », новий. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (050) 605-09-46

(096)

Теле+, відео+, аудіо+, радіо

«Латвія». Конта ти: (097) 642-77-16

Сабв фер. Конта ти: (067) 645-07-27 Систем а стичн . Конта ти: (067) 883-39-46, (050) 150-06-82 Телевізор «Беріз а». Ціна: дешево. Конта ти: 24-28-68 Телевізор «Грюнді ». Конта ти: (050) 339-65-49

7.4.1. Продам

Телевізор «Ел-Джі», б/в. Ціна: 800 рн. Конта ти: 64-65-25, (096) 350-20-06

X-Бо с 360, в неробочом стані, без а сес арів. Можливо на запчастини. Конта ти: (096) 949-23-70 А діома нітофон «Мая » з олон ами. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Телевізор «Еле трон», б/в. Конта ти: (097) 687-95-28 Телевізор «Еле трон». Ціна: 300 рн. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Телевізор «Еле троні а», б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

рн.

Телевізор «Панасоні », б/в. Конта ти: (097) 022-90-56

«Соні». Ціна: 300 рн. Конта ти:

Телевізор «Самс н LE40D550», новий, в оробці. Конта ти: (067) 607-78-04

Відеома нітофон «Еле троні а», б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Телевізор «Слав тич» з ДУ, ольоровий, новий, діа ональ 51. Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Відео амер 20-86-39

Айфон. Конта ти: (096) 967-72-84

Айфон 4S 16G новий, вир-во США. Чорний, запа ований виробни ом. Неверло . Конта ти: (067) 670-77-81

Радіол «Кантата 204». Конта ти: (067) 883-39-46, (050) 150-06-82

7.3.2. К плю

Відео амер «Соні», б/в. Ціна: 1200 Конта ти: (067) 135-70-19

7.2.2. К плю

7.2.1. Продам

Гарніт р

П льт до телевізора «Самс н ». Конта ти: (066) 451-01-69

Фотоштативи, 2 шт. Конта ти: 23-62-44

Телефон Но ія 6300, б/в, в хорошом Конта ти: (096) 141-17-73

. Конта ти: (096) 967-72-84

Засоби зв’язку

Модем Дідж с. Конта ти: 43-40-47, (097) 326-18-86

Фотозбільш вач. Конта ти: (067) 883-39-46, (050) 150-06-82

Телефон мобільний Но іа 1110, б/в. Конта ти: (066) 488-68-30, (097) 087-60-43 Телефон мобільний Но іа 3250. Стан та робота на 4. Камера не працює. Ціна: 250 рн. Конта ти: (098) 366-66-89

Флеш и. Ціна: 76 рн./2 шт. Конта ти: 63-53-45. (067) 363-19-98

Комп’ютер. Конта ти: 26-69-69, 43-01-41, (098) 591-03-71, (067) 363-07-80, (063) 893-64-63

Телефон мобільний Nokia X3-00, б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 775-30-94

Відеома нітофон. Конта ти: 24-33-77, (097) 315-51-54 Відеоплеєр асетний «Самс н ». Ціна: 95 рн. Конта ти: 43-81-05

Телевізор «Ша ляріс», б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Конта ти:

Телевізор Grundig, діа ональ 36 см, б/в, в хорошом стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: (050) 339-65-49

Діапрое тор. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

Телевізор Аlpari, діа ональ 21. Ціна: 950 рн. Конта ти: (096) 950-34-84

Еле тропро равач «Радіотехні а». Конта ти: (067) 883-39-46, (050) 150-06-82

Телевізор портативний, 17 см діа ональ, 220/ 12 вольт, вир-во Китай. Ціна: 200 рн. Конта ти: (098) 736-86-70

Грамплатів и 64-79-92

для

патефон .

Кінотеатр домашній LG, + арао е. Конта ти: (098) 733-77-58 Кінотеатр домашній, б/в. Ціна: 1000 Конта ти: (097) 403-67-49

рн.

Колон и а стичні. Конта ти: (067) 645-07-27 Колон и ЗАС-505, б/в, в робочом стані. Ціна: 100 рн. Конта ти: (096) 104-62-77 Колон и радянсь о о виробництва «Романти а», «Мая » та «Ф 30». Конта ти: (096) 450-36-09 Ма нітофон бобінний «Астра МК-110С-1», робочий з інстр цією. Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 509-77-02 Ма нітофон бобінний, новий, вир-во СРСР. Конта ти: (097) 025-40-82 Ман нітофон асетний «Протон», «Весна 202». Конта ти: (067) 883-39-46, (050) 150-06-82

Телевізор Самс н , б/в. Ціна: 650 рн. Конта ти: (097) 348-65-98 Телевізор Самс н , в хорошом стані, чорний. Ціна: 900 рн. Конта ти: (098) 957-33-11 Телевізор, б/в. Ціна: недоро о. Конта ти: 62-38-88, (067) 245-16-10 Телевізор, вир-во Німеччина, б/в. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 607-03-73 Телевізор, вир-во Японія, б/в. Ціна: 850 рн. Конта ти: (093) 693-25-55 Телевізор, Німечина, б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 Телевізор, чорно-білий, Фотон. Конта ти: 43-40-47, (097) 326-18-86

Пристав і ров «Соні Плейстейшен» + 10 дис ів. Ціна: 350 рн. Конта ти: 20-83-39

Центр м зичний «Philips». Новий, з Німеччини. Є вхід на флеш . Є можливість приєдн вати айпод. Новий. Ціна: 1350 рн., тор . Конта ти: (067) 364-44-86

Фотозбільш вач «Свет-4», фотоспалах «Чай а». Ціна: 100 рн. Конта ти: (095) 417-17-56

Пристав асетн «Я за». Конта ти: (067) 883-39-46, (050) 150-06-82

Центр м зичний «Самс н », б/в, в робочом стані. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 689-54-78

Фотозбільш вач «Таврія», б/в. Ціна: недоро о. Конта ти: 5-79-21

Про равач, б/в. Конта ти: 68-33-19

Центр м зичний. Ціна: 790 рн. Конта ти: (067) 339-85-71

Телефон мобільний «Но іа 2220», рожевий. Ціна: 350 рн., тор . Конта ти: (067) 915-86-62

Фотозбільш вач «Ленін рад-6 », б/в, в хорошом стані, робочий. Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 901-03-95

Телефон мобільний «Самс н ЦС160». Ціна: 160 рн. Конта ти: (067) 915-86-62 Телефон мобільний LG, б/в. Конта ти: (097) 653-29-10


20

№7 від 29 люто о 2012 ро

7.4.2. К плю

Зволож вач повітря, пот жний. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 865-45-33

Машин 28-43-33

Кавовар

Антен імнатн , візьм в подар но . Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20

Камер морозильн , б/в, вир-во Німеччина. Ціна: 2300 рн. Конта ти: (063) 310-10-01

Машин швейн «Порше», в хорошом стані. Конта ти: 22-75-43

Пилосмо «Чай а». Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Відеома нітофон «Еле троні а» ВМ-12. Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44

Камер морозильн , в неробочом Конта ти: (050) 905-33-38

Машин швейн «Рі 26-20-96, (098) 576-07-87

Піч мі рохвильв «Де », чорн . Ціна: 400 рн. Конта ти: 62-70-67

Діафільми. Конта ти: (093) 780-30-32

Камер морозильн , вир-во Німеччина, 230 л. Конта ти: (050) 442-10-28

Пристав і ров «Соні Плейстейшин», 2 або 3. Конта ти: (096) 967-72-84 Телевізор, ДВД, відеома нітофон, про равач платіво , олон и, можливо неробочі. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06 Телевізор, на запчастини. Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62 Телевізор. Конта ти: 62-14-85, (096) 775-90-11

Побутова техніка 7.5.1. Продам

Плит азов «Еле та», б/в, дешево. Конта ти: 26-92-35, (067) 903-76-83 Ва тарілочн . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Витяж и. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47 Витяж

, б/в. Конта ти: (097) 263-20-12

Еле трод хов

«Карпати». Конта ти: 28-09-32

Еле троплит , мі рохвильов , б/в, вир-во Німеччина. Конта ти: (050) 690-37-78 Епілятор BRAUN, б/в. Ціна: 80 рн. Конта ти: 28-28-19, (097) 885-90-43, (093) 52-66-733 Запчастини до азової плити:пальни в д хов , де и, лот и, решіт а, с ло. Конта ти: 28-96-33

«Ровента». Конта ти: 28-43-33

стані.

швейн

«Подольсь а». Конта ти:

ер».

Конта ти:

Мі сер еле тричний, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Піч мі рохвильов , 687-95-28

Плит азов «Еле та», хорошом та робочом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (096) 503-83-62

Б/В ТА НОВУ. КОНТАКТИ: ВУЛ.

Плит азов , 4- амфорн . Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

КОНОВАЛЬЦЯ, 7. 40-04-30, (067)

Плит азов , б/в Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

705-54-01, (097) 298-50-62

б/в.

Конта ти:

(097)

. Конта ти: (098)

Машин и швейні, ножні, ви-тва Подільсь о о завод , 2шт, б/в, хороший стан. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

Машин швейн еле тричн , з ножним приводом. Нова. Вмонтована в стіл т мб . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60

Машин пральн «Індезіт», автомат, б/в. Конта ти: (067) 831-21-64

Машин швейн з т мбою. Конта ти: (097) 988-50-38

Плит азов , б/в, вир-во Польща, оричнев . Конта ти: 24-79-65, (067) 848-89-12

Машин пральн А рі а, б/в. Конта ти: 43-40-47, (097) 326-18-86

Машин швейн , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 951-77-39

Плит азов , б/в, оричнев . Конта ти: 24-79-65, (096) 781-49-48

Машин пральн , автомат, б/в, в відмінном стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (067) 360-16-46

Машин швейн , т мб «Подольсь », в хорошом стані. Конта ти: 28-08-31

Плит азов , б/в. Ціна: 350 рн. Конта ти: (097) 704-90-95

Машин 28-96-33

Плит

, ремозбивал

Машин пральн , автомат, вир-во Німеччина, б/в, хороший стан. Конта ти: (097) 129-03-53 Машин пральн , Зан сі, б/в. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (093) 693-25-55 Машин швейн «Зін ер», вир-во Канада. Конта ти: 26-20-96, (098) 576-07-87 Машин швейн «Зін ер». Конта ти: (067) 883-39-46, (050) 150-06-82 Машин швейн Чехо-Словаччина, Конта ти: 64-79-92

«Лада», ножний

вир-во привід.

Машин швейн «Подільсь », Конта ти: (097) 066-31-27

б/в.

Машин швейн «Подільсь а», в хорошом стані, робоч , б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 212-59-21 Машин 28-09-32

швейн

«Подільсь а». Конта ти:

Машин швейн «Подільсь а». Конта ти: (066) 094-43-65, (099) 272-02-54

Техні для хонь. Конта ти: 61-99-00, 61-98-46, 61-98-47

Машин швейн «Чай а», б/в, в робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (068) 571-00-92 Машин швейн «Чай а», механічна. Конта ти: (096) 328-64-50, (093) 319-94-46, (093) 780-70-66

М’ясор б 440-43-15

Телевізор, б/в, ольоровий, в робочом стані, можливо на запчастини. Конта ти: (096) 141-17-73

швейн . Ціна: 250 рн. Конта ти:

Машин в’язальн «У раїна». Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Машин пос домийн , б/в, вир-во Німеччина. Конта ти: (050) 690-37-78 Машин

пральн

«LG». Конта ти: 62-00-42

Машин пральн «Сибір». Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Машин пральн Ардо, б/в, вир-во Італія, робочий стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 595-45-48 Машин

пральн , б/в. Конта ти: 68-33-19

Машин пральн , Німеччина, б/в. Ціна: 700 рн. Конта ти: 64-65-25, (096) 350-20-06

азов , б/в. Конта ти: (097) 924-73-79

Плит азов , б/в. Ціна: 850 рн. Конта ти: (050) 339-65-49 Плит азов , б/в. Ціна: 250 43-09-42, (095) 919-99-85

рн. Конта ти:

Плит азов , вир-во Брест, б/в, риль, біла емаль, елетророзпал. Ціна: 1000 рн., тор . Конта ти: 26-75-72, (095) 38-40-803 Плит азов , хороший стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (066) 635-00-55 Плит еле тричн . Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Прас , в хорошом стані. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Прас

. Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87

Холодильни . Конта ти: 68-33-19 Холодильни . Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Холодильни и непрацюючі. Конта ти: (098) 611-93-36

7.5.2. К плю

ТЕХНІКУ ПОБУТОВУ З ЄВРОПИ,

Техні поб тов . Конта ти: 26-69-69, 43-01-41, (098) 591-03-71, (067) 363-07-80, (063) 893-64-63 Фритюрницю Delonghi F 770, Конта ти: (063) 989-15-73 Холодильни

хорошом стані.

Машин и пральні, азові олон и, отли, холодильни и тощо, неробочі. Самовивіз. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Візьм в подар но , холодильни и, машини пральні, в б дь-я ом стані. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Кондиціонери в неробочом стані. Конта ти: (096) 775-90-11

«LG». Конта ти: 20-49-84

Холодильни «Атлант», 2- амерний, б/в, хорошом стані. Ціна: 850 рн. Конта ти: (050) 227-88-80

Машини 380-03-35

пральні,

б/в.

Конта ти:

(098)

Холодильни 62-74-10

«Днепр-2МС», б/в. Конта ти:

Машин и пральні, б/в. Конта ти: (096) 775-90-11

Холодильни 24-28-68

«ЗІЛ», б/в. Недоро о. Конта ти:

На рівач до аміачно о холодильни а на 80-100 Вт. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

Холодильни «Мінсь 15М», б/в, хороший стан. Конта ти: (066) 635-00-55 Холодильни «Снай е», б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: 26-33-76, (066) 547-90-48 Холодильни «Снай е». Конта ти: 61-06-04, (050) 375-22-94, (067) 384-32-60 Холодильни 831-37-76

Плити азові, б/в. Конта ти: (096) 775-90-11 Плит азов , б/в. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Плит азов . Конта ти: 62-14-85, (096) 775-90-11

Донбас, б/в. Конта ти: (067)

Холодильни та пральн машин , б/в або в неробочом стані. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Конта ти:

Самовар, ні ельований, новий. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31

Холодильни ЗІЛ, вир-во Мос ва, робочий. Конта ти: 24-93-65

Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24

Машин швейн «Подольсь а», б/в, р чний привод. Конта ти: 23-16-35

Самовари еле тричні, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Холодильни , Атлант, в хорошом стані. Ціна: 1500 рн., тор . Конта ти: (096) 354-84-91

Холодильни , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Машин швейн , механічн . Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

Телевізор Соні, б/в, в хорошом Конта ти: (050) 375-05-85

Холодильни , б\в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Машин с шильн «Індезіт». 62-00-42, (097) 267-27-55

стані.

Холодильни , б/в. Конта ти: (093) 254-13-38 Холодильни и, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35

ПОБУТ Одяг, взуття 8.1.1. Продам Босоніж и жіночі, нові, 40-41 р. Конта ти: 28-97-80 Брю и ватні. Конта ти: (067) 883-39-46, (050) 150-06-82

Пальто-п хови , жіноче, розмір 48-50, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (096) 540-69-29

Ш б , з озли а, б/в, 50-52 розмір. Конта ти: (097) 859-44-55

Візо дитячий. Ціна: 1550 рн. Конта ти: (096) 237-52-63

Плащ жіночий, ш іряний, новий, 44-46 р., олір р дий. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52

Ш б -на ид , олір айворі, в ідеальном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 905-07-79

Візо зимово-літній «Адбор», б/в, вир-во Польща. Конта ти: (067) 770-81-24

Плащ ш іряний, жіночий, 44-46 р. Ціна: 180 рн. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52

8.1.2. К плю

Плащ ш іряний, молодіжний. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 486-40-24

Валізи ш іряні. Конта ти: 23-58-06

Плащ, жіночий, бель ійсь ий, 44-48 розм., в хорошом стані. Конта ти: 24-33-77, (097) 315-51-54

Вз ття спортивне, б/в. Конта ти: (067) 376-53-67

Плащ, чоловічий, р. 54, новий. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-83-47

Д блян и нат ральні, жіночі, 48-50 р. Конта ти: 24-24-49

Плащ, ш іряний, новий, вир-во Італія. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 486-40-24

Д блян чоловіч , 48 р., б/в 2 ро и. Конта ти: (067) 607-78-04

П сери, дешево. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95

Д блян чоловіч . Ціна: 100 рн. Конта ти: (097) 486-40-24 Д блян , нов , вир-во Польща, розмір L. Ціна: 5200 рн. Конта ти: 64-47-02 Д блян , нов , молодіжн . Ціна: 100 Конта ти: (097) 486-40-24

рн.

Д блян , світло- оричнев , 48-50 р., жіноч . Конта ти: 22-40-56 Капці, одноразові, ртом та вроздріб. Ціна: 3 рн. Конта ти: 24-94-56 Кож х чоловічий, 58 р., в хорошом Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87

стані.

Кож х чоловічий, чорний, нат ральний. Недоро о. Конта ти: 24-28-68 Кож х, чоловічий, 56 розмір, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (096) 960-72-84 Кож шо , з х тра н трії, 50-52 р. Ціна: 450 рн. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52 Кольє. Ціна: 50 рн. Конта ти: 23-34-09, (097) 491-95-15

СЕКОНД-ХЕНД. ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ. ЧОЛОВІЧЕ, ЖІНОЧЕ, ДИТЯЧЕ. ЦІНА: 20 ГРН/КГ. КОНТАКТИ: (098) 381-85-58 С

ні вечірні. Конта ти: 62-73-97, (097) 422-53-37

С ню весільн , 44-46 р. Ціна: недоро о. Конта ти: 5-20-03, (098) 729-55-41 С ню весільн , в хорошом стані. Недоро о. Конта ти: 28-71-43, 63-51-23 С ню весільн , в ч довом стані, одя алася один раз. Конта ти: (096) 962-84-52 С ню весільн , вир-во Австрія, за рита, р ав 3/4, розмір 50-52. Конта ти: 64-47-02

Комір з нат рально о х тра. Конта ти: (097) 486-40-24

С ню весільн , вир-во Франція, в ідеальном стані, олір айворі, з невели им шлейфом. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 905-07-79

Костюм 23-16-35

С ню весільн , виш Конта ти: 24-67-33

жіночий,

Фінляндія.

Конта ти:

Костюм чоловічий, 58 р. Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87 Костюми і рові, новорічні, аз ові, національні напро ат. Конта ти: 45-05-88 Костюми чоловічі, 50-56 р., в хорошом стані. Ціна: недоро о. Конта ти: (097) 859-44-55 Кросів и «Атланти », 39 р. Конта ти: 62-83-47 Кросів и Lonsdale, р. 41. Ціна: 150 Конта ти: (098) 270-34-83 dert_@mail.ru

рн.

К рт и осінні, на синтепоні, для дівчат, 40-44 р. Ціна: 50-60 рн. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52

ан . Ціна: 2000

рн.

С ню весільн , з ори інальною аплі ацією, в про аті не б ла, розмір 44-46. Конта ти: (097) 528-73-28

Ба атодітна сім’я візьме подар но речі. Дорослі, дитячі. Конта ти: (098) 435-27-00 Одя , б/в. Конта ти: (097) 486-40-24

8.2.1. Продам

Візо зимово-літній, вир-во Італія, три положення сидіння, пере идна р ч а. Д же хороші амортизатори, б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: (066) 045-10-59

Ванн дитяч , б/в. Ціна: 50 рн. Конта ти: 5-75-30, (096) 126-15-29 Ванн для дівчин и, рожев , б/в. Конта ти: (098) 294-56-52 Велосипед з р ч ою до 3 ро ів. Конта ти: (097) 373-18-30 Віз и дитячі, б/в, в хорошом стані. Ціна: від 800 рн. до 1500 рн Конта ти: 22-35-23, (097) 457-06-05, (067) 724-85-95, (099) 632-21-64 Візо «ABC Design 4Tec», хороший стан. У омпле ті: темний чохол, дощови , мос ітна сіт а, с м а. Ціна: 2400 рн. Конта ти: (097) 642-68-48 t241398@ukr.net Візо «Адбор», в хорошом (097) 229-61-24

стані. Конта ти:

Візо «Джобі», сіро-бла итний, відмінном стані, дощови , с м а, чохол на ніж и, р чна пере ид а, три положення сидіння, с ладається ниж ою. Ціна: 850 рн. Конта ти: 64-16-24, (068) 841-50-10 «Есперо». Конта ти: 5-51-29

Візо «Капелла 901», б/в, в ідеальном стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (067) 382-13-02 Візо «Коне о», 2 в 1, салатово о Конта ти: (097) 855-13-15

ольор .

С ню весільн , недоро о. Конта ти: (093) 254-13-38 С ню весільн , нов . Ціна: 1000 рн. Конта ти: 28-51-17 Катерина (097) 503-20-34

Візо «Сі ма» весняно-літній. Ціна: 600 рн. тор . Конта ти: (097) 373-18-30

С ню весільн , р. 42-44, вир-во США, ори інальна, зі шлейфом, олір - шампань. В про аті не б ла. Ціна: 1300 рн., тор . Конта ти: (067) 738-44-31

Візо «Та о» зимово-літній. Конта ти: (097) 373-18-30

С ню весільн , розмір 46, б/в. Конта ти: (096) 620-59-48 С ню весільн , розмір 46. Конта ти: (097) 503-64-14

К рт чоловіч , 52 р., нат ральна овчина, нов . Конта ти: 22-75-43, (066) 381-87-35

С ню вечірню, вишнево о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

К рт чоловіч , ш ірян , розмір С, б/в, в хорошом стані. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 032-10-41

С ню вип с н . Ціна: 300 рн. Конта ти: (093) 698-04-00 С ню молодіжн , вечірню, чорн , 42р. Ціна: 120 рн. Конта ти: 23-34-09 Т флі весільні, біло о ольор , ш ірзамінни , 37 розмір, в ідеальном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 905-07-79

Візо Chicco Lite Way, для про лян и, б/в, дощови , орзина-рю за , в хорошом стані. Ціна: 850 рн. Конта ти: (098) 449-80-88

в

Ліж о- олис , з дерева. Конта ти: 5-49-85, (097) 163-85-64 Мотоци л дитячий, 6,12-вольтний, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (066) 645-95-64 Мотоци л дитячий, на а м ляторах, відмінном стані. Конта ти: (067) 363-58-38 Намет дитячий. Ціна: 100 рн. Конта ти: (096) 428-66-16 Одя

дитячий. Конта ти: 26-08-76

Рю за - ен р , новий. Ціна: 250 Конта ти: 5-75-30, (096) 126-15-29

рн.

Тюль, штори, 28-97-80 Ш р и н трії, 440-43-15

Сани, нові, металеві. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-75-30, (096) 126-15-29

Штори лляні. Конта ти: 63-36-62

Візо зимово-літній. Ціна: 700 рн. Конта ти: 20-33-93 (098) 211-49-52

С ню рожев , для дівчин и 6 ро ів. Ціна: 140 рн. Конта ти: 62-83-47

Візо Колетто Авео, про лян овий, червоно о ольор , вир-во Польща. Стан ідеальний, б/ в. Ціна: 700 рн. Конта ти: 20-33-93 (098) 211-49-52

Трельяж дитячий, з підвіс ою. Ціна: 150 рн. Конта ти: (050) 905-33-38

Візо про лян овий, в хорошом стані, ле ий, б/в. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (097) 261-15-66 Візо , дитячий. Конта ти: (096) 849-79-14 Візо -трансформер «Чі о», 2 в 1, зима-літо, в хорошом стані, люль а, дощови . Конта ти: (095) 643-40-19 Джинси дитячі, на хлопчи а 0-4 міс, вир-во Ірландія. Конта ти: (093) 719-79-65 Джинси дитячі, ріст 85-94 см, на хлопчи а. Ціна: 80 рн. Конта ти: (093) 719-79-65

Ход ни. Ціна: 150 рн. Конта ти: 28-96-33 Ход н и дитячі, б/в, в хорошом стані. Ціна: 180 рн. Конта ти: (097) 261-15-66

Альбом для маро . Ціна: 100 рн. Конта ти: 23-61-59, (066) 213-48-55

Шап зимов , на хлопчи а, з в ш ами, б/ в. Конта ти: (093) 719-79-65

Біно ль, вир-во СРСР. Ціна: 300 Конта ти: 26-64-11

Ш ільн форм для дівчато 6-12 ро ів, олір бордовий та чорний, б/в, в хорошом стані. Ціна: від 80 рн Конта ти: (067) 801-74-64

Гантелі, 4

Штани на хлопчи а, зимові, висота 50 см. Конта ти: (093) 719-79-65

Ковзани жіночі, б/в, 38 розмір, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (096) 960-72-84

8.2.2. К плю

Комбінезон ірсь о-лижний, на зріст до 172 см, бедра 55 см, талія 38. Стан ідеальний, б/в, в хорошом стані. Ціна: 170 рн. Конта ти: (066) 045-10-59

Ковдри дитячі, бай ові, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-80

Стіл більярдний. Ціна: 450 28-96-33

Комбінезон зимовий, бла итно о ольор , 1,5-2,5 р. Ціна: 350 рн. Конта ти: 28-96-33

С м дорожню, б/в. Конта ти: (097) 693-86-04

Комбінезон осінній, бла итно о ольор , 1,5-2 р. Ціна: 95 рн. Конта ти: 28-96-33

Килим 2Х1,5, зелений, нат ральний. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-96-33

Напівпальто ш іряне, на нат ральній овчині, 50 р. Конта ти: 28-50-25

Чоботи жіночі, імпортні, розмір 38, на низь ом абл , недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Візо дитячий АВС Design Rodeo, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 261-15-66

Напівш б , нов , з х тра нор и, розмір 50-52, дешево. Конта ти: (063) 429-38-77

Чоботи жіночі, розмір 38. Ціна: 110 рн. Конта ти: (099) 750-31-07

Одя дитячий. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

Чоботи зимові, ш іряні, 40 р. Ціна: 150 рн. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52

Візо дитячий Віваро Адбор, до 3 р., ніверсальний. Ціна: до овірна. Конта ти: (068) 571-00-92

Одя жіночий, дизайнерсь і опії, спідниці (від 300 рн), ф тбол и (від 170 рн), с ні (від 400 рн). Конта ти: 22-35-23, (097) 457-06-05, (067) 724-85-95

Чоботи ш іряні, відмінном стані, світло- оричневі, висо і холяв и, 38-39 розмір Ціна: 250 рн., тор . Конта ти: (067) 801-74-64

Комбінезон осінній, ві 1-2 р., б/в. Конта ти: (093) 719-79-65 Конверт для дівчин и, в поло овий б дино , б/в. Ціна: 90 рн. Конта ти: (097) 138-62-55 Констр тори, б/в, в ідеальном стані. Ціна: 35 рн/шт. Конта ти: (067) 276-22-99 Костюм дитячий, на хлопчи а. Ціна: 40 рн. Конта ти: (093) 719-79-65

рн.

Килим 2Х3, червоний. Ціна: 650 рн. Конта ти: 28-96-33 Килим 3Х4. Ціна: 950 рн. Конта ти: 28-96-33

Ковдри ватні, бай ові, б/в, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (096) 960-72-84 Ковдр п хов , двоспальне. Конта ти: 28-50-25

Костюм на хлопчи а, осінь-весна, ві 9 міс.-1,5 р. Ціна: 80 рн. Конта ти: (093) 719-79-65

Підодіяльни и бавовняні. Конта ти: 28-50-25

стані. Конта ти:

Кофт , для дівчин и, 8-10 р., в хорошом стані. Ціна: 80 рн. Конта ти: (063) 853-57-11

Под ш и, 70х70. Конта ти: 28-43-33

Шинель, 48 р. Конта ти: 23-58-06

Візо дитячий, вир-во Польща, в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 24-76-32, (098) 971-83-79

Крісло- ойдал , нов , для дітей від народження до 11 . Ціна: 650 рн., тор . Конта ти: 28-28-19, (097) 885-90-43

Одя та вз ття чоловіче, жіноче, дитяче, под ш и п хові, і раш и дитячі обміняю на овочі, фр ти, онсервацію. Конта ти: 26-08-76

Шинель, свят ов , 48 розмір, недоро о. Конта ти: 23-58-06

Візо дитячий, Голд «Сат рн», б/в. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (067) 263-95-50

Ліж о дитяче з ш хлядами та Конта ти: 69-07-96, (050) 513-36-93

Ш арпет и вовняні, недоро о. Ціна: 15 рн/ пара. Конта ти: 23-58-06

Візо дитячий, недоро о. Конта ти: (097) 068-06-16

Ліж о дитяче, 3 в 1: ліж о, шафа, стіл. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (067) 834-60-85

Одя

Штани чоловічі, ш іряні, імпортні, дешево. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59

Візо дитячий, про лян овий, б/в, в хорошом стані, ле ий. Ціна: 700 рн. Конта ти: (097) 261-15-66

Ліж о дитяче, б/в, в хорошом стані, повний омпле т. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (098) 449-80-88

Візо дитячий, Толето, в хорошом Конта ти: (098) 294-56-52

Ліж о дитяче, б/в. Конта ти: (096) 328-64-50, (093) 319-94-46, (093) 780-70-66

чоловічий. Конта ти: 23-62-44

Пальто ш іряне, жіноче, 46-48 р. Конта ти: 24-24-49 Пальто ш іряне, чоловіче, чорне, 52-54 р. Конта ти: 28-50-25 Пальто, жіноче, б/в. Ціна: 300 рн. Конта ти: (097) 693-86-04

Ш б жіноч , розмір 52. Конта ти: 24-07-99 Ш б з х тра лоли а, в хорошом Конта ти: (097) 859-44-55

стані.

Візо

дитячий, б/в. Конта ти: 68-33-19

Візо дитячий, в хорошом 23-26-97

стані.

омодом.

Ш б з х тра роли а, 50-52 р., б/в. Конта ти: (097) 859-44-55

Візо дитячий, трансформер, вир-во Польща, б/в. Ціна: 900 рн. Конта ти: (093) 761-39-57

Ліж о дитяче, в хорошом стані, дерев’яне, матрац з о осової стр ж и. Конта ти: 20-32-72, (097) 596-24-17

Ш б нат ральн , чорн , р. 48, хороший стан. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31

Візо дитячий, ніверсальний, Конта ти: (097) 398-22-65

Ліж о дитяче, з б а. Конта ти: (096) 607-98-70

2

в

1.

Плащ ОЗК. Ціна: 80 225-72-29

Корзин

для ц еро . Конта ти: 63-07-20

Под ш и п хові. Конта ти: 28-50-25

ПОСТІЛЬНУ БІЛИЗНУ ПРОПОНУЄ ШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ, ЯКІСНУ. ПОШИТТЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ. ШИРОКИЙ ВИБІР ТКАНИН. КОНТАКТИ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21 При раси весільні на а/м (б віти). Конта ти: 63-07-20

ети, фатін,

Простирадла, лляні. Конта ти: 24-28-10

до овірна.

Ціна:

Простирадла. Конта ти: 24-07-99

рн. Конта ти: (050)

вальн , 3х6 м. Конта ти: (097) .о Конта ти:

Ціна:

50

рн.

Термос 12 л. Конта ти: (097) 107-92-34 Тренажери, 2 шт., б/в. Конта ти: 24-94-56 Фля армійсь 107-92-34

з чохлом. Конта ти: (097)

8.4.2. К плю

Ковдри бай ові. Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87

Ковдр , п хов , недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Візо дитячий, Quinny Speedi, 3в1, б/в, в хорошом стані. Ціна: 2300 рн. Конта ти: (098) 449-80-88

Н а м е т війсь овий 4х4м. Конта ти: (097) 107-92-34

Сіт мас 107-92-34

Костюм зимовий, на дівчин 1,5-2 р., рожевий, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 365-86-10

Одя чоловічий. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

Намет 4х4м, ва а - 40 , висота - 2.15 см. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (050) 225-72-29

Килим 2,75/1,5 м, дешево. Ціна: 300 Конта ти: 24-39-16, (098) 456-28-41

Череви и жіночі, 42 р. Конта ти: 23-16-35

Одя се онд-хенд, з Європи. Конта ти: (097) 486-40-24

. Конта ти: 26-49-65

8.3.1. Продам

Галантерея, тканини

рн.

Еспандер. Конта ти: 28-97-80

Валізи, ш іряні, недоро о. Конта ти: 23-58-06

Візо дитячий Jane Slalom 2 в 1, б/в, в хорошом стані. Ціна: 1900 рн., тор . Конта ти: (097) 261-15-66

Конта ти:

8.4.1. Продам

Ход н и для хлопчи а. І рова панель з мелодіями, в робочом стані. Ціна: 120 рн. Конта ти: (093) 535-10-32

Комбінезон з офтиною, зелено о ольор , ві 1-2 р. Конта ти: (093) 719-79-65

Т флі. Конта ти: 63-07-20

б/в.

Відпочинок, спорт, туризм

Колис , сплетен з лози, на олесах, б/в. Конта ти: 5-24-10, (096) 382-15-86

в

(098)

8.3.2. К плю

Візо дитячий «Аванті», вир-во Німеччина, повний омпле т, б/в, хорошом стані. Ціна: 750 рн., тор . Конта ти: (068) 900-33-79 Візо дитячий «Та о», бла итний, хорошом стані. Конта ти: (067) 420-92-62

Конта ти:

Конта ти:

Колис , дерев’ян , з матрацом. Ціна: 850 рн. Конта ти: (096) 303-55-12

К фай

Одя жіночий, зимовий, 24-24-49, (067) 184-49-54

дешево.

2шт.

Візо весняно-сінній. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 915-86-62

Візо дитячий Jane Nomad, б/в, в хорошом стані, омпа тна. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 261-15-66

Чоботи, зимові, жіночі, ш іряні, на овчині, розмір 39, б/в, в хорошом стані. Ціна: 450 рн. Конта ти: (097) 668-25-31

б/в,

Ковдри бай ові або ватяні, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84

Форм ш ільн на дівчин , чорна, 4-6 лас, б/в, арний стан, піджа з під лад ою, сарафан, штанці. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 801-74-64

І раш м’я , соба , вели , б/в. Ціна: 80 рн. Конта ти: (067) 811-47-02 Кермо і рове «Свен», на арантії, терміново, недоро о. Конта ти: (097) 899-97-54

війсь ов . Конта ти: 23-58-06

Тюль, штори на хню, 4.20 м. - ширина, 1.75 - довжина, под ш и. Конта ти: 28-43-33

Сани металеві, міцні. Конта ти: 5-75-30, (096) 519-11-61

Візо зимово-літній, Польща, помаранчевий, відмінний стан. Ціна: 900 рн. Конта ти: 62-07-44 (095) 519-03-36

Візо про лян овий, Chicco SimpliCity, сіро-бла итно о ольор , б/в. Ціна: 550 рн. Конта ти: 63-04-05, (096) 597-03-30

Т анин

. Конта ти:

Сани дитячі. Конта ти: 26-06-00

Сороч вишит , на хлопчи а 3-4 р., хороша я ість, 29 розмір, вишив а ладдю. Довжина р ава - 38см, довжина вироб - 52 см. Детальніше по телефон . Конта ти: (093) 057-86-27

Візо про лян овий Jane Slalom, б/в, в хорошом стані, є с м а. Конта ти: (097) 261-15-66

Т анин війсь ов , радянсь 24-67-17, (097) 271-36-52

Колис дерев’ян , з ясен , з матрацом. Конта ти: (096) 303-55-12

Т флі, 34-35 р., на вип с ний чи весілля. вир-во Італія. Конта ти: (096) 911-01-72

Напів ож шо , з роля, 48 розм. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Візо зимово-літній, зелено-бежевий, хорошом стані. Конта ти: 43-40-64

Ліж о- олис , дерево на підшипни ах, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00

РЕСТАВРАЦІЯ ПУХОВО-ПІР’ЯНИХ ПОДУШОК ТА ПЕРИН, ДЕЗІНФЕКЦІЯ. СУШКА ТА РОЗРИХЛЕННЯ ПІР’Я. ЗАМІНА СТАРОГО НАПІРНИКА НА НОВИЙ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 1, К. 60, 22-42-65

Візо весняно-літній, «Бебі», в хорошом стані. Конта ти: (067) 714-66-05

К рт , жіноч , б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 138-62-55 . Конта ти: 63-07-20

Візо зимово-літній, для хлопчи а, б/в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 988-50-66

, б/в. Конта ти: (096) 614-05-69

Килимо і ровий, б/в. Ціна: 80 рн. Конта ти: (067) 941-61-22

Візо дитячий ABC Design Rodeo, 2 в1, б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 449-80-88

Т флі жіночі, б/в, розмір 35. Ціна: 65 Конта ти: (097) 981-95-72

Візо зимово-літній, дитячий, повний омпле т, хороший стан. Ціна: 700 рн. Конта ти: (066) 852-81-39

Ліж о- олис

Візо Espiro Vector 4, в хорошом стані. Конта ти: (098) 134-19-13

рн.

К рт , бежево о ольор , теплен , зимов , жіноч , б/в. Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 138-62-55

Візо зимово-літній, бежево-зелений, вир-во Польща, повний омпле т, в хорошом стані. Ціна: 750 рн. Конта ти: 43-40-64, (067) 920-05-90, (066) 586-09-16 Візо зимово-літній, в хорошом стані, ніверсальний олір, вир-во Польща. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 60-79-46

Авто рісло «Чі о». Конта ти: 5-25-00, (095) 356-38-28

Візо

Візо зимово-літній 3 в 1, сіро-бла итно о ольор . Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 508-38-95

Дитячі товари

Візо «Сhicco enjoy evolution», 3 в 1. олір помаранчевий. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (098) 449-80-88 t241398@ukr.net

К рт Адідас, жіноч , ори інальн , б/в, розмір 46-48. Конта ти: (097) 693-86-04

К рт ш ірян , шо оладно о ольор , омір з нат рально о єнота, теплена під лад а. Розмір S-M. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 668-25-31

Візо зимово-літній «Адбор», в хорошом стані, сіро-бла итний. Конта ти: (068) 569-10-58

Ліж о дитяче, з нат рально о дерева, б , матрац з о осової стр ж и. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 508-38-95

В і д е о а с е т и з м льтфільмами візьм подар но . Конта ти: 62-00-42

в

Дош євмінова. Конта ти: 28-87-07, (096) 461-76-07 Прим с т ристичний. 375-52-95 Роз ладач Тренажер. 461-76-07

Конта ти:

(050)

, б/в. Конта ти: (096) 241-96-27 Конта ти:

28-87-07,

(096)

Човен мовий, б/в. Конта ти: 28-87-07, (097) 336-96-11

Медицина, косметика •

8.5.1. Продам

Прилад очищення води, повітря, риби, м’яса, овочів, фр тів від ш ідливих ба терій, вір сів, то синів, мі робів, пестицидів, радіон лідів. Захист від захворювань ш іри. Конта ти: (098) 476-09-55


21

№7 від 29 люто о 2012 ро Ал отестер. Конта ти: (096) 758-26-90

Коле цію маро . Конта ти: (097) 022-90-56

Апарати сл хові, «Браво». Конта ти: 68-14-47, (067) 387-07-96

Платів и іноземних Конта ти: 28-97-80

недоро о.

Кни и дореволюційні з мистецтва, архіте т ри та інші. Доро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Візо для інвалідів, надвірно о орист вання, новий. Конта ти: (097) 245-58-83

Полотна вишитих і он. Конта ти: (067) 793-44-54

Візо інвалідний, дешево. Конта ти: 5-20-41, (099) 341-82-06

Синтезатор YAMAHA S550В, на флеш - 6500 рн., підсилювач Пар 700 Вт - 3500 рн. Конта ти: (096) 849-79-44

С т а р о в и н н і речі: ни и, і они, артини, меблі, одинни и, м зичні інстр менти та ін. Конта ти: (095) 754-19-03

Візо інвалідний, 22-77-33

недоро о.

Конта ти:

Парф ми світових брендів. Виробни Т реччина. Упа вання ідентичне ори інал . Конта ти: (097) 654-42-34 repecka@ukr.net Солярій, оризонтальний, б/в. Конта ти: (097) 012-22-52 Солярій, оризонтальний, б/в. Конта ти: (098) 669-28-73 Солярій, терміново, недоро о. Конта ти: 43-91-10 Т рбосолярій «Soltron M40-50 Turbo», Німеччина. Конта ти: (066) 131-75-26 Т рбосолярій, Німеччина, б/в. Конта ти: 60-87-13, (066) 563-54-46 Ход н и опорні, дешево. Конта ти: 5-20-41, (099) 341-82-06 Ход н и-ролери (на олесах), подар ю. Конта ти: 23-15-23, (067) 656-47-61 Ци ар и еле тронні. Конта ти: 68-28-01, (096) 115-80-52 dudasergeym@mail.ru

пелюш и.

Мистецтво 8.6.1. Продам А ордеон, б/в, в хорошом стані. Ціна: 400 рн. Конта ти: (097) 124-71-96 Банд р . Конта ти: (096) 609-74-94 Баян «Етюд». Конта ти: (096) 609-74-94 Баян «Орфей» в хорошом 5-98-12, (050) 434-62-77

стані. Конта ти:

Баян, б/в, в хорошом стані, з ф тляром. Конта ти: (063) 443-68-56 Баян, б/в. Конта ти: 68-33-19 Гітар , 6-стр нн . Конта ти: (097) 584-59-94 Д хові інстр менти. Конта ти: (096) 609-74-94 Еле тро ітар , в хорошом (097) 698-18-29

Стат ет и порцелянові. Конта ти: 62-73-97, (067) 993-68-65

Фортепіано «У раїна», оричневе. Конта ти: (096) 804-60-61

Господарські товари, побутова хімія

Фортепіано «У раїна». Ціна: до овірна. Конта ти: 28-55-75, (096) 333-53-62 Фортепіано, б/в, потреб є настрой и. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 845-77-59

Фотепіано «У раїна», чорно о ольор , потреб є налашт вання. Конта ти: (097) 327-11-80

Гітар , недоро о. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

Кавовар еле тричн «Зелмер» з лож ою, червоно о ольор . Конта ти: (096) 148-38-45

стані. Конта ти:

Інстр менти м зичні, предмети інтер’єр , с веніри р чної роботи, плетіння дредів. Конта ти: m_alia@ua.fm Картини вишиті. Конта ти: (066) 859-32-92 Картини. Конта ти: 43-43-75 Картин и вишиті чорними нит ами, оформлені в рам и. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55

Годинни варцевий «Роле с», опія, новий, діаметр: 41 мм, висота: 10 мм, ширина ремінця: 18 мм. Ціна: 176 рн. Конта ти: 24-28-55, (097) 465-59-99, (097) 782-99-72 Годинни чоловічий «Casio Edifice EF-554D-1AV», варцовий, ори інальний, водостій ий, циферблат захищений мінеральним с лом. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 24-28-55, (097) 465-59-99, (097) 782-99-72

Кастр лі нові, недоро о. Конта ти: 28-97-80 Ключ для за р ч вання напівавтомат, недоро о. 63-75-85, (095) 316-43-57

до овірна. 750-31-07

Предмети раїнсь о о поб т - р бель ( для прас вання одя ) - 2 шт, м’яло та линяні орщи и. Конта ти: (097) 138-62-55

8.7.2. К плю Встав и з недоро оцінно о аміння з ювелірних виробів(перснів, сережо , лонів тощо). Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84

онсервацій, Конта ти:

Порошо пральний «Briza Max 3», 9,4 ., вир-во Польща. Без фосфатів. Ціна: 150 рн. Конта ти: (099) 327-40-41 Пос д. Конта ти: 5-92-45 Термос. Ціна: 890 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 www.snab.prom.ua Чайни и для завар и, набір, 3 шт. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

8.8.2. К плю

Конта ти:

63-21-60,

Продукти харчування

(096)

Мед. Конта ти: (096) 525-71-19 Мор в . Конта ти: 154-51-58

27-81-72,

(067)

Овочі. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 ор. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

ЗІЛ-130. Конта ти: (0362) 43-60-12, (098) 770-42-80

Ц ценят породи середньоазіатсь а вівчар а, алабай. Конта ти: 62-16-63, (097) 034-18-80, (095)306-96-15 А варі м з риб ами, повністю омпле тований, 62 л. Конта ти: (097) 653-29-10 А варі м, з обладнанням, 380 л. Ціна: 950 .о. Конта ти: 28-96-33 А варі м, з підсвіт ою, оброблений деревом, 100 л. Конта ти: 24-41-05 дерев’яні.

Конта ти:

Вазон «Монстера». Конта ти: 23-28-64, (067) 385-89-48 імнатні. Конта ти: (067) 130-49-41

К в і т и : піони, ромаш и, іриси, чесь і возди и, троянди. Конта ти: 28-96-33 Кліт для домашніх риз нів. Конта ти: 5-79-21, (096) 280-69-59 Кліт для домашніх тварин, недоро о. Конта ти: 5-79-21

8.11.1. Продам

Дрова твердих порід (д б, •раб, береза). Достав а а/м

8.10.1. Продам

соба

Ш аю соба , дівчин для в’яз и для соба и породи лабрадор. Конта ти: 68-12-56, (098) 669-86-04

до овірна.

Тварини, рослини

Б ди для 64-41-17

Кота для в’яз и породи шотландсь ий, вислов хий, бла итно о ольор . Конта ти: (096) 857-55-70

Сільське господарство

8.9.2. К плю

б/в,

Поросят, свиней, свиномато , живою ва ою. Конта ти: (050) 339-29-39

•Поросят, свиномато . Конта ти: (096) 112-38-95 Ячмінь, пшеницю. Конта ти: • (050)339-29-39 Ячмінь, пшеницю. Конта ти: • (096) 112-38-95 Б ря ормовий. Конта ти: 27-53-73, (098) 084-18-51 Б ря

Б ря червоний, 1т. Конта ти: 61-95-44, (097) 528-79-80

Ка ао-порошо , в міш ах, по 350 8 рн./ Конта ти: (097) 194-32-60 Кап ст . 154-51-58

Конта ти:

Картоплю вели 084-18-51

27-81-72,

. Ціна: (067)

. Конта ти: 27-53-73, (098)

8.10.3. Подар ю Кошеня, бла итне з білим, дівчин а 2,5 р. Конта ти: 26-29-80, (097) 860-67-20

М’ясо н трії. Ціна: 60 695-70-85 Медо он

рн. Конта ти: (050)

. Конта ти: 63-01-93, (096) 204-40-58

Мор в , 1т. Конта ти: 61-95-44, (097) 528-79-80 Мор в . Конта ти: (097) 337-88-53 Мото оси. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Насіння аліброване ярої пшениці і ячменю. Конта ти: (097) 645-44-97 Насіння ярої пшениці і ячменю, аліброване. Конта ти: (097) 645-44-97 av-melnik@ukr.net Обладнання ролівництва, вир-во Італія, я ість, дост пна ціна. Конта ти: (096) 770-96-00 Рами, зі с лом, на теплиці. Конта ти: (097) 407-14-42 Свиней живою ва ою. Конта ти: (067) 972-86-31 Сіно в тю ах, 30 , рожай 2011 ро . Конта ти: 68-03-95, (097) 290-99-26 Сіно. Конта ти: 40-03-05, (067) 706-92-40 Солом в тю ах. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 Солом

в тю ах. Конта ти: (096) 525-71-19

Теплицю металев . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Т ю, 4 м. Конта ти: (097) 503-64-14

8.11.2. К плю

пшениці, ячменю, • Зерно р дзи. Конта ти: (050) 339-29-39

Дрова д бові, рабові, обріз и. Конта ти: (093) 441-08-98, (095) 868-96-61

Картоплю насіннев . Конта ти: 23-42-44

Дрова різані, ябл ня, черешня, 7-8 б.м, достав а. Ціна: 900-950 рн. Конта ти: (068) 230-41-00

в

Кролів породи сірий велетень, 1, 3, 6 місяці. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

Картоплю вели

8.10.2. К плю

Ц ценя вели ої породи, візьм подар но . Конта ти: (096) 126-15-36

. Конта ти: 27-77-67

Кролів аліфорнійсь ої породи. Ціна: 150 рн. Конта ти: (098) 106-11-71

Дош и, старі на дрова. Конта ти: 5-92-45

Корм для рибо . Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84

столовий. Конта ти: 62-00-42

Коренеріз

Гр нт, Шпанів. Конта ти: (096) 518-86-77

8.9.1. Продам

Соба породи міні та са. Ціна: до 250 рн. Конта ти: (098) 548-96-56 valera_tanja@mail.ru

Коз . Конта ти: 27-48-81, (098) 826-53-93

Б ря и столові. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 385-62-52

C хпай армійсь ий виробництво Росія. Ціна: 96 рн. Конта ти: (050) 225-72-29 www.snab.prom.ua Горіхи волось і, л щені. Конта ти: 27-06-39

Кобил . Конта ти: (067) 972-86-31

ормовий. Конта ти: (067) 364-22-34

Б ря ормовий. Конта ти: 40-03-05, (067) 706-92-40

Дрова різані, можливо р бані, ябл ня, черешня, 30-35 см, 6-7 б.м. Ціна: 700 рн. Конта ти: 23-77-89, (068) 230-41-00

Б ря

Картоплю дрібн . Конта ти: 5-62-09, (097) 866-64-08 Коз , дійн , тільн . Конта ти: 27-87-52

Мед, різнотрав’я. Конта ти: (096) 733-56-81

Ц

и. Конта ти: 28-10-47,

8.10.4. Пропон ю

Картоплю. Конта ти: 27-87-52

Квіти

Барометр, в робочом стані. Конта ти: (096) 227-07-13

Годинни -б дильни «Слава», недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Кни старовинн . Ціна: Конта ти: (099) galina.chumak.59@mail.ru

Ц ценят. Конта ти: 5-05-27, (098) 431-13-24

Візо , 4- олісний, для перевезення вантаж . Конта ти: 68-36-84 Гі рометр, ВІТ-1. Ціна: 60 рн. Конта ти: (097) 865-45-33

Антикваріат, годинники, ювелірні вироби

Картоплю. 518-86-77

Бан и 3л, б/в. Конта ти: (096) 748-84-39

8.6.2. К плю Еле тробаян. Конта ти: (050) 234-20-80

Кошенят в добрі р (068) 683-85-95

Картоплю, ртом. Ціна: Конта ти: (096) 518-86-77

8.8.1. Продам

Фортепіано, в хорошом стані, потреб є налашт вання. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 845-77-59

8.7.1. Продам

А ордеон «Вельмейстер». Конта ти: (096) 609-74-94

Стат ет и порцелянові, старовинні речі. Конта ти: (096) 614-16-02

Установ дарн . Барабани, омпле т, чорно о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 949-23-70

Інстр менти д хові. Конта ти: (066) 842-60-07

8.5.2. К плю Памперс и, під лад и, Конта ти: 22-40-56

ртів,

Картоплю, для споживання. Конта ти: 23-42-44

Дрова фр тових дерев. Конта ти: 62-83-47 Дрова, дешево. Конта ти: (066) 094-43-65, (099) 272-02-54

Зерно пшениці,

Кролів «Віденсь ий бла итний». Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Кролів породи сірий велетень. Конта ти: (098) 762-94-95 К

р дз . Конта ти: 40-05-26

К рей. Конта ти: 27-48-81, (098) 826-53-93 Насіння арб за. Конта ти: 26-05-18, (093) 724-62-83 Пшеницю

Дрова, для палива. Конта ти: 5-62-09, (097) 866-41-08

ртом. Конта ти: 64-82-69

8.11.3. Пропон ю

Ін батор «Малю » на 60-100 яєць, автомат. Ціна: 400 рн. Конта ти: (063) 443-19-59 Ін батор «Малю », 100 яєць, автомат. Ціна: 400 рн. Конта ти: (063) 443-19-59

ртом. Конта ти: 64-82-69 . Конта ти: (096) 518-86-77

Зернові льт ри обміняю на мінеральні добрива та дизпаливо. Конта ти: (097) 645-44-97

БЮРО ПОСЛУГ Уро и ан лійсь ої мови, допомо а при ви онанні завдань, репетиторство. Недоро о. Конта ти: (097) 366-99-31 Уро и математи и. Конта ти: 23-28-64, (067) 385-89-48

УРОКИ НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ, ПЕРЕКЛАДИ, ТЕЛЕФОННІ ПЕРЕГОВОРИ. КОНТАКТИ: 43-46-10, (098) 601-47-51

Юридичні послуги та аудит •

Навчання 9.1.1. Пропон ю

Абсолютно авторсь ий підхід • до ви онання рсових та

дипломних робіт з різних дисциплін, не інтернет, дешево, швид о, автор. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13

Анатомія, БЖД, біоло ія, історія, зар біжна літерат ра, педа о і а, психоло ія, право, релі ієзнавство, філософія, раїнсь а мова та літерат ра: дипломні, рсові, онтролі, реферати, не інтернет, не фірма, дешево, швид о. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13

Заняття і онтрольні з вищої математи и. Під отов а до ЗНО та здачі іспитів. Уро и математи и ш олярам. Конта ти: 64-28-77, (067) 864-82-12, (063) 994-36-08

Комп’ютер - індивід альне навчання ( рс орист вача, 1С:Б х алтерія).Конта ти: 68-39-12, (097) 548-50-13

•К рсові, онтрольні, реферати, дипломні задачі, швид о, недоро о,

не з інтернет . Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63 Е ономічні ба алаврсь і, •рсові, онтрольні, швид о, я існо, дешево. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13

Мар етин , менеджмент, • фінанси, е ономічний аналіз, облі ,

а дит, ревізія, роші та редит, е ономі а, бан івсь і дсципліни: онтрольні, рсові, дипломні, ма істерсь і, звіти з пра ти и, не інтернет, не фірма, дешево, швид о. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13

Ан лійсь а мова: ро и для ш олярів, пере лади б дь-я о о рівня с ладності. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95 Заняття з ан лійсь ої мови, для різних ві ових ате орій. Кваліфі овано. Конта ти: (096) 190-56-90, (063) 352-12-56 Історія, політоло ія, філософія, соціоло ія, ро и, реферати, дипломні роботи. Конта ти: 28-82-76, (097) 606-11-72 Комп’ютерний набір те ст , пере лад те стів з ан л. мови. Конта ти: (096) 165-95-55

КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ, ДИПЛОМНІ З ГУМАНІТАРНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ, МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН.

9.2.1. Пропон ю

Посл и з поряд вання до ментів станов б дь-я ої форми власності (с ладання а т на списання б х алтерсь ої до ментації, проведення е спертизи цінності до ментів, відбір до ментів на збері ання). Виїзд до замовни а. Конта ти: (096) 613-68-13 посл и: •онсЮридичні льтації, позовні заяви,

представництво в с ді, в л. Відінсь а, 10, аб. 6. Конта ти: 28-79-06, (096) 327-00-62

• Юридичні та адво атсь і посл и, написання позовних заяв,

реєстрація підприємств, юридичний с провід лі відації за власною ініціативою підприємства, прийнятні мови. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13

Юридичні та адво атсь і посл и. Реєстрація підприємств. Юридичний с провід лі відації та бан р тства за власною ініціативою підприємства (несплачені бор и - по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: 43-84-96, (093) 143-73-01, (050) 375-31-23

ПРОФЕСІЙНЕ ВИКОНАННЯ. СУПРОВІД ДО ЗАДАЧ. ПОМІРНІ ЦІНИ. НЕ ІНТЕРНЕТ. КОНТАКТИ: (0362) 45-33-34, (067) 364-02-28 Навчання в Польщі, в/о, пряме зарах вання з Рівно о. Конта ти: 40-40-50

СЕРТИФІКОВАНІ КУРСИ «1С:БУХГАЛТЕРІЯ 8», ТЕЛ. ДЛЯ ЗАПИСУ 40-10-20. КОНТАКТИ: 40-10-20

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ФОП ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ, ДОПОМОГА ПРИ УКЛАДАННІ ТРУДОВИХ УГОД, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ЗАКРИТТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОЩО. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 838-95-59 Захист (представництво) по римінальних справах. Св. №843 від 01.08.2011 р. Конта ти: (067) 195-92-91 Надання юридичних посл (097) 510-72-66

. Конта ти:

Персональні про рами, юридичні допомо и адво ата. Св. №843 від 01.08.2011 р. Конта ти: (067) 195-92-91

ПЕРЕКЛАДИ, ПІДГОТОВКУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПОДАННЯ В ПОСОЛЬСТВА, ЛЕГАЛІЗАЦІЮ, ЗАСВІДЧЕННЯ В МЗС, МІНЮСТІ, МІНОСВІТИ, ПЕРЕКЛАДИ НА 30 МОВ СВІТУ, НОТАРІАЛЬНЕ ЗАСВІДЧЕННЯ. КОНТАКТИ: (050) 845-77-66, (067) 135-55-18, (063) 578-23-29 Повний спе тр нотаріальних посл . Св. МЮУ № 6254 від 31.07.2006 р. Конта ти: 63-47-82, (050) 925-54-92 Посл и нотарі са. Конта ти: 62-04-34, 63-57-04, (067) 505-27-98 Представництво в с дах, правоохоронних ор анах, ор анах юстиції, ор анах державної влади та правління. Св. №843 від 01.08.2011 р. Конта ти: (067) 195-92-91

ЛІКАР НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ, ФІТОТЕРАПЕВТ, ТРАВОЗНАВЕЦЬ ШЛАПАК Н.В. ПРОВОДИТЬ ДІАГНОСТИКУ І КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ЛІКУВАННЯ ТРАВАМИ. ЛІЦ.№957 ВІД 12.10.2004Р КОНТАКТИ: 68-30-16, 24-60-42, (050) 375-95-63

ПОСЛУГИ КВАЛІФІКОВАНОГО ЛОГОПЕДА, ПІДГОТОВКУ ДО ШКОЛИ. КОНТАКТИ: (096)

Юридичні онс льтації різних ал зях права. Св. №843 від 01.08.2011 р. Конта ти: (067) 195-92-91

Поліграфічні, рекламні та інформаційні послуги 9.3.1. Пропон ю Ви отовлення візито , алендарів, розроб а ло отипів, ре ламних сло анів. Конта ти: 40-06-95

360-41-87, (096) 416-59-99 СОЛЯНУ КІМНАТУ-ГАЛОНАМЕРА ІЗ СОЛОТВИНСЬКОЇ СОЛІ, ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 19, БІЗНЕС-ЦЕНТР (КОЛИШНІЙ РАДІОЗАВОД). ЛІЦ. МОЗ АГ №599708 ВІД 26.12.11 Р. КОНТАКТИ: 40-10-75

Матеріали для ре лами. Конта ти: 60-99-06, (096) 422-02-11, (050) 435-89-70

Відпочинок, спорт, туризм 9.4.1. Пропон ю ВІДПОЧИНОК ЗА КОРДОНОМ, ШОПІНГ-ТУРИ ДО РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА. ЛІЦ. АВ №158065 ВІД 03.11.06Р. КОНТАКТИ: 64-24-08, (095) 819-32-37

Медицина, косметика 9.5.1. Пропон ю АЛКОГОЛІЗМ: ОБРИВ ЗАПОЮ, ЛІКУВАННЯ. НЕВРОЗИ. АНОРЕКСІЯ: ЛІКУВАННЯ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ГАРАНТУЄТЬСЯ. ЛІЦ. МОЗУ АВ №567971 ВІД 25.11.2010. КОНТАКТИ: 45-08-46, (050) 542-38-34, (067) 191-15-90 WWW.PSYCHIATRIA.COM.UA

МАСАЖ, ЛІКУВАЛЬНУ ФІЗКУЛЬТУРУ, ДИТЯЧИЙ МАСАЖ. ДИПЛОМ ЖТ № 889548 КОНТАКТИ: (067) 921-15-61

Побутові послуги •

9.6.1. Пропон ю

Відео- та фотозйом рочистих подій. Я існо та професійно. Фото ст дійне та репортажне. Перезапис відео асет VHS та міні DV на DVD. Конта ти: 43-22-71, (067) 737-10-28

Відео-, фото • вмонтов ємо ці аві

х дожнє, омп’ютерні спецефе ти. Малюємо портрети молодят. Виїзд власним транспортом по області. Конта ти: 45-35-48, 27-18-40, (097) 185-22-02

Відео-, фотозйом весіль в FULL HD я ості, омп’ютерний монтаж, м зичне оформлення, запис на DVD, Bly-ray дис и, ви отовлення фотоальбомів, виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88

Відео-, фотозйом весіль, 2- амерн , професійн , «Full HD». Х дожня фотозйом а професійна, фото ни и. Конта ти: (098) 629-56-87 VideoVV.com

Відеозйом весіль і рочистих подій, фотозйом , цифровий фотодр , жив м зи , тамада. Компле сне замовлення дешевше. Конта ти: 45-48-44, (096) 441-83-78, (095) 879-16-78

Пошиття, ремонт х тряних виробів, перешиття д бляно , ш іряних плащів на рт и. Конта ти: 43-47-03, (097) 579-85-45

Відеозйом весіль, рочистих подій новою, триматричною професійною амерою, с пермонтаж, можлива фотозйом а, оренда чорно о а/м Джип. Виїзд по області. Я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Відеозйом цифровою професійною відео амерою, я існо, омп’ютерний монтаж, цифрове фото, можливий виїзд за межі міста власним автотранспортом. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58, (095) 825-23-63

Вірші е с люзивні до свята. Посл и тамади. Конта ти: 24-67-33, (096) 748-99-58

Встановлення систем с п тни ово о ТБ, пере од вання тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (050) 375-71-25,(067)362-50-32

Жив м зи на весілля та інші події, чоловіче та жіноче ви онання, с часний реперт ар, професійний зв , посл и тамади, відео-, фотозйом а, виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88 Збір а меблів. Інші поб тові • посл и. Конта ти: (097) 851-81-64 Налашт вання, діа ности а •омп’ютерів і но тб ів, з ідно з

потребами орист вача. Відновлення втрачених даних. Виїзд до замовни а. Конта ти: (097) 105-11-96 www.nastroyka-pc.at.ua

• При раси, вироби з бісер , • продаж, ви отовлення на

Пошиття жіночо о одя . Ремонт. Конта ти: 28-21-48, (097) 553-29-65

замовлення, майстер- ласи. Конта ти: (063) 625-18-64, (063) 653-83-14, (097) 213-74-68

Ремонт та пошиття оловних •борів з х тра. Конта ти: (068) 108-36-54

Реставрація емалі ванн в домашніх мовах. Гарантія. Конта ти: 63-72-86, (097) 671-37-40 Весільна фотозйом а 700 рн, професійний фотоапарат. Конта ти: (067) 759-54-24 В е с і л ь н е фото 700 рн. Запис на дис . Професійний фотоапарат. Конта ти: (067) 759-54-24 Відео-, фотозйом а рочистих моментів життя. Конта ти: (067) 759-54-24

ВІДЕО-, ФОТОЗЙОМКУ ВЕСІЛЬ, РЕКЛАМИ, ФІЛЬМІВ ЗА СЦЕНАРІЄМ, ХУДОЖНЄ ФОТО, ВИПУСКНІ ФОТОАЛЬБОМИ, ФОТОКНИГИ. ПРОФЕСІЙНОЮ ТЕХНІКОЮ «FULL HD». ПРИ ЗАМОВЛЕННІ ФОТО І ВІДЕО ФОТОКНИГА В ПОДАРУНОК. КОНТАКТИ: 60-94-78, (067) 795-43-47 VIDEOVV.COM


22

№7 від 29 люто о 2012 ро

Жив весільн м зи , м зичне оформлення весіль, ювілеїв, рочистих подій, посл и тамади, професійн відео-, фотозйом , омп’ютерний монтаж, в/а. Недоро о. Ми вміємо робити свято! Конта ти: (097) 478-88-45, (096) 733-49-39 ЗЙОМКУ ВЕСІЛЬ, УРОЧИСТИХ ПОДІЙ НА ПРОФЕСІЙНОМУ РІВНІ. ЯКІСНЕ ОФОРМЛЕННЯ, ЯСКРАВІ СПЕЦЕФЕКТИ, ПЕРЕГЛЯД ВІДЕОАРХІВУ, ЗЙОМКА ДОВЕСІЛЬНОЇ ПРОГУЛЯНКИ. ВИЇЗД ВЛАСНИМ ТРАНСПОРТОМ. ІСНУЮТЬ ЗНИЖКИ. КОНТАКТИ: (067) 794-67-39, (050) 074-99-30

ЗНЯТТЯ ПОРЧІ, ВРОКІВ, СТРАХІВ. КОНТАКТИ: 45-03-87, (097) 350-19-43, (050) 965-01-84 ПОШИТТЯ ОДЯГУ З ТКАНИНИ, ХУТРА, ШКІРИ, ЖІНОЧІ СУМКИ. ПОШИТТЯ ГАРДИН, ТЮЛЕЙ, ЛАМБРЕКЕНІВ. РЕМОНТ ТА РЕСТАВРАЦІЯ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ. КОНТАКТИ: (098) 298-31-68, (063) 695-37-50

Ремонт побутової техніки

ЗНІМУ ПОРЧУ, ВІНЕЦЬ БЕЗШЛЮБНОСТІ ТА ІНШЕ. КОНТАКТИ: (099) 024-93-09, (097) 032-60-28 Посл и репетитора, домо осподар и. Конта ти: 628-98-82

няні, (063)

9.7.1. Пропон ю

Ремонт швейно о обладнання. Конта ти: (067) 153-14-30

Встановлення Windows, • антивір с , різних про рам та

Ремонт пральних машин, • виїзд до лієнта. Конта ти: (098)

вирішення б дь-я их проблем за низь ими цінами. Виїзд додом зр чний для Вас час. Конта ти: (096) 962-23-05 Roma-as.at.ua

К валіфі ований ремонт імпортних телевізорів вдома замовни а, плазми, ЛСД, арантія. Конта ти: (097) 593-72-79

445-50-00, (098) 834-96-16

Ремонт швейних машин, • поб тових та промислових, оверло ів, деталі б дь-я і. Конта ти: (096) 373-77-71

Ремонт комп’ютерної та офісної техніки 9.8.1. Пропон ю

Встановлення «Windows», ПЗ, • перевір а на наявність вір сів та

встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЗ, КОМП’ЮТЕРІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПЗ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИНТЕРІВ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

Ритуальні послуги ПАМ’ЯТНИКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. ГАРАНТІЯ. НИЗЬКІ ЦІНИ. ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 43-54-69, (098) 254-20-14, (050) 375-58-68, (095) 335-24-97

ВИГОТОВЛЕННЯ НАДМОГИЛЬНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ З ГРАНІТУ. ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ. ВСІ ВИДИ РІЗКИ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. АДРЕСА: ВУЛ. СОБОРНА, 4 А. КОНТАКТИ: 45-03-70, 45-03-80, (097) 214-40-41, (066) 274-69-10


№7 від 29 люто о 2012 ро

АВТОАФІША

23


24

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

Автомобілі легкові, імпортні

ФІАТ Фіат Добло, 2002 р.в., еле тропа ет, ц/з, ідропідсилювач, щойно Конта ти: (067) 772-92-06

4.1.1. Продам

№7 від 29 люто о 2012 ро

А ді-80, 1989 р. в., сріблястий металі , 1,6 дизель, після незначно о ДТП. Ціна: 3800 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31

ШКОДА 1,9 дизель, си налізація, при наний.

ШКОДА SUPERB

ФІАТ ДОБЛО

Мазда 323, 1996 р.в., в ідеальном стані. Ціна: 6300 .о., тор . Конта ти: (097) 968-07-31 www.inmarket.rv.ua

Фіат Добло, 2004 р.в., 1.3 JTD, білий, щойно при наний. Ціна: 6900 .о.

Ш ода Superb, 2011 р.в., пробі 25 т. м., CD., си н., DVD, ESP, імоб., сенон, б , сенон, під.сид., під.сид., ABS, MTL, л- онт, р- онт., чорний металі . Ціна: 30950 .о.

Мазда Кседос 9, 1997 р.в., чорний, 2,0 інже тор, титани, лімат- р їз, еле три а, можливий обмін на дешевше авто. Конта ти: (097) 924-82-29

т. (096) 949-23-70

т. (050) 668-37-61

Мазда 323, 1986 р.в., лю , замо , фар оп, си налізація. Конта ти: (067) 698-66-02

Фіат, 1987 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 972-86-31

МЕРСЕДЕС

МІТЦУБІШІ Мітц біші Спейс Ва он, 1991 р.в., 2.0 бензин, механічна КПП, 7 місць, червоно о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 928-43-12, (067) 388-11-26

НІССАН Н і с с а н Сані, 1984 р.в., 1.7 дизель, оричневий. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (097) 662-67-28

ФОЛЬКСВАГЕН

Фоль сва ен Венто, 1993 р.в., 1.8 моноінже тор, нерозмитнений, задовільний стан. Ціна: 900 .о., тор . Конта ти: (067) 970-73-59 Фоль сва ен Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Джетта, 1989 р.в., 1.6, фар оп, лю , мп-3, хороший стан. Ціна: 4000 .о. тор Конта ти: (097) 185-25-99 Фоль сва ен Джетта-2, 1988 р.в., 1,3 бензин, сіро о ольор , п’ятидверний. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Джетта-2, Львів, 1991 р.в., 1,8 аз-бензин, 6 л/100 м, синьо о ольор . Ціна: 3700 .о. Конта ти: (097) 667-19-69

ФОЛЬКСВАГЕН КАДДІ

ОПЕЛЬ

Ш ода Фабія, 2008 р.в., 1,4, хетчбе , бежево о ольор . Конта ти: (098) 535-72-22

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Кіа Ріо, 2011 р.в., білий. Конта ти: (097) 841-02-39 Ровер А стін Маестро, 1987 р.в., 1,3 бензин, червоний, хетчбе , 5-дверний. Ціна: 2200 .о. Конта ти: (097) 690-35-26 Хюндай А цент, 2009 р.в., 1.4, вишнево о ольор , пробі 22 тис. м, ондиціонер, ідропідсилювач ерма, піді рів сидінь та с ла, на арантії, стан ново о авто. Ціна: 11200 .о. Конта ти: (097) 453-76-67

4.1.26. К плю

•Іномар и ле ові, роз лян пропозиції. Ціна: до 3000

всі .о.

Конта ти: (067) 970-73-59

Фоль сва ен, 1990 р.в., недоро о. Конта ти: (067) 970-73-59 Автомобіль без до 213-55-52

Опель Комбо, 2006 р.в., 1.7 • дизель, пасажир, пробі 108

ментів. Конта ти: (096)

АВТОМОБІЛЬ В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПРОБЛЕМНИЙ, АВАРІЙНИЙ, В НЕРОБОЧОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, ДОРОГО, ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: (067) 873-67-77

тис. м, витрати - 5л/100 м, при наний з Швейцарії, ідеальний стан. Конта ти: 28-92-56

Опель Оме а, 1995 р.в., 2,5ТД, •ніверсал, темно-синій, хороший

стан, нерозмитнений. Ціна: 1500 .о., тор . Конта ти: (067) 970-73-59 ОПЕЛЬ АСКОНА

Автомобіль в добром стані. Конта ти: (067) 726-95-26

Фоль сва ен Кадді, 2.0 sdi, ондиціонер, ел. па ет/дзер ала/ с лопідіймачі, р їз- онтроль, ідропідсилювач ерма, чорний металі , литі дис и. Ціна: 15800 .о.

Автомобіль ле (096) 213-55-52

овий, терміново. Конта ти:

Фоль сва ен Пасат, 1994 р.в., в хорошом стані. Конта ти: (096) 410-19-31

т. (096) 758-26-90 Опель Астра, можлива виплата. Конта ти: (099) 053-80-82 О п е л ь Ве тра, 1997 р.в., 2,5 бензин. Конта ти: (066) 010-08-05 Опель Кадет, 1987 р.в., 1,3 бензин, синій, 5л/100 м, седан, 4-дверний, МП3, титанові дис и, тонований, Львів. Ціна: 2200 .о. Конта ти: (097) 191-32-45 Опель Кадет, 1988 р.в, об’єм 1.8, седан, сірий металі . Ціна: 2850 .о. Конта ти: (066) 836-14-75 Опель Оме а, 1999 р.в., 2,0, срібний металі , тоновані ві на, еле тропідйомни и, лімат- онтроль, титанові дис и, 16, зимова ма, в хорошом стані. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (093) 703-63-99

РЕНО Р е н о Кен о, 2003 р.в., ніверсал, 1,5 т рбодизель. Ціна: 6600 .о. Конта ти: (097) 441-83-78, (095) 879-16-78 Рено Ла на, 1995 р.в., ц/з, 2.0, аз-бензин, ороб а автомат, си налізація, ондиціонер. Конта ти: (093) 476-25-59, (098) 275-62-13

СІТРОЕН

Сітроен BX, 1992 р.в., 1,4 бензин, • 5-дверний, світло-сірий металі , робоча ідравлі а, 80% рідної фарби, хороший стан, не битий. Ціна: 1500 .о., тор . Конта ти: (067) 970-73-59 Сітроен Берлін о. Конта ти: (067) 937-53-20

Фольс ва ен Гольф, 1986 р.в., дизель, 0,6, 3-дверний, в робочом стані. Конта ти: (067) 424-02-37

Форд Fusion, 2007 р.в., ле овий-В, ніверсал. Об’єм дви на 1242, бензин, темно-синій, 5-ти ст п. КПП, зимова ма, CD-ма нітола. У відмінном стані. Гаражне збері ання. Ціна: 10000 .о. Конта ти: м. Рівне 63-12-23 (050) 375-31-60; (096) 421-92-93; (050) 375-31-70; Форд Гранада, 1982 р.в., 2.0 бензин, синій, титанові дис и, си налізація, новий а м лятор. Конта ти: (097) 646-75-14

Автомобіль. Конта ти: (067) 362-55-01 А ді-80, 100. Конта ти: (098) 571-42-35 А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56 Іномар и аварійні або після ДТП. Конта ти: (068) 500-38-75 124, 190. Конта ти: (098)

Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56 Опель Ас она, Опель Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35 Опель Віваро або Рено Трафі . Конта ти: (096) 463-36-56 Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56 Пежо Е сперт або Фіат С до. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Венето, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Гольф або Джета. Конта ти: (098) 571-42-35

Форд К р’єр, 1996 р.в., дви н 1,8 дизель. Хороший стан. Білий. Або обмін з доплатою. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (067) 768-02-66

Фоль сва ен Кадді. Конта ти: (068) 500-38-75

Форд Сієра, 1987 р.в., синій, 2,0, седан, можливий обмін. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (097) 196-76-96 Форд С орпіо, 1988 р.в., літні дис и, ма, вишневий металі , велюровий салон, лю , еле тропідйомни и, хетчбе . Ціна: 23500 рн. Конта ти: (067) 381-73-76 Форд Та р с, 1981 р.в., білий. Ціна: до овірна. Конта ти: (095) 047-27-63 Форд Та р с, 1991 р.в., аз/бензин, бла итний, седан. Ціна: 27000 рн. Конта ти: (096) 428-66-16 Форд, в хорошом стані, 1986 р.в., зелений, ніверсал. Конта ти: (097) 489-28-51

ШЕВРОЛЕ Шевроле Авео, 2011 р.в., синьо о ольор , можлива част ова оплата. Конта ти: (067) 128-17-42 Шевроле Авео, можлива част ова оплата. Конта ти: (099) 550-71-72 Шевроле Кр з, 2011 р.в., бензин, лю сова омпле тація, за півціни. Конта ти: (066) 988-76-70

Фоль сва ен Гольф-2, Конта ти: (096) 463-36-56

або

Джетта-2.

Фоль сва ен-Вето, 1993 р. в, 1,8, бензин, не розмитнений. Ціна: 1500 Конта ти: 097-231-12-17 Фоль сва ен-Вето, 1993 р. в., 1,8, нерозмитнений. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 097-231-12-17 Фоль сва ен-Джета 2, 1988 р. в., сірий, 1,3 бензин, 5л/100 м, 5-дверний, си налізація, центральний замо , mp3, тонований, новий а м лятор, ТО 2012 р. Ціна: 3500 . о. Конта ти: м. Львів, 098-571-42-35

Де -Ланос, дви н 1,5 Опель, ондиціонер, можлива оплата частинами (від 850 рн./ міс.), повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61

Фоль сва ен-Джетта, центральний замо , си налізація, КП-5, МРЗ, 1,8 бензин, нова ма, хороший стан. Ціна: 3000 . о. Конта ти: 097-38134-80 Фоль сва ен-Пассат, 1991 р. в., 1,8 моноінже тор. Ціна: 750 . о. Конта ти: 097-231-12-17

МАЗДА Мазда-323, 1979 р. в., 1,6, сріблястий олір. Конта ти: 050-438-36-34 Мазда-Кседос, 1989 р. в., зелено о ольор , 2,0 інже тор, КП-5, седан, МРЗ, центральний замо , тонований. Терміново. м. Львів. Ціна: 6500 . о. Конта ти: 097-249-23-42

Фоль сва ен-Пассат, 1991 р. в., запчастини. Конта ти: 097-231-12-17

на

ФОРД

Мазда-Кседос-9, 2.0, інже тор, 1997 . в, чорно о ольор , лімат- онтроль, р ізонтроль, еле три а і т.д. Моживий обмін на інше авто. Конта ти: 097-924-82-29

Форд, 1984 р. в., 2,0, сірий металі , потреб є зварювальних та фарб вальних робіт, мотор, підвіс а в хорошом стані, волинсь а реєстрація, можливо по запчастинах, або обмін на б дматеріали, роз лян різні пропозиції. Конта ти: 063-176-17-88

МЕРСЕДЕС

Форд-С орпіо, 1986 р. в., 2,5 дизель, КПП-5, червоний, можливий обмін на ВАЗ, інші варіанти. Конта ти: 095-500-58-48

М е р с ед е с С-180, 1994 р. в., 1,8 л, темно-синій, центральний замо , ABS, ARB та інше. Конта ти: 095-219-78-62

Форд-С орпіо, 1992 р. в., 2.0 л, DOXC, седан, зелений металі , потреб є фарб вальних робіт. Ціна: 2900 . о. Конта ти: 097-769-11-97

Мерседес-124, 1986р., 2.0л, дизель. Ціна: 4000 .о. Конта ти: sulik1307@mail.ru 050-721-68-13 sulik1307@mail.ru Мерседес-124Е 3.0 тд, ніверсал, розмитнений або по запчастинах, хорошом стані, недоро о. Конта ти: 097-667-43-65 Мерседес-190, оричневий металі , центральний замо , си налізація, ідропідсилювач ерма, в хорошом стані. Ціна: 4000 . о., тор . Конта ти: 095-676-66-02 Мерседес-Бенц-203, 2,3 дизель, в/п, 1993 р. в. Конта ти: 097-749-74-71

МІТЦУБІШІ

Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-669-78-90

ШЕВРОЛЕ Шевроле-Авео, 2011 р. в., застрахований КАСКО, або під виплат . Терміново. Конта ти: 050-637-38-25, 098-706-50-40 Шевроле-Авео, 2011 р. в., ондиціонер, можлива оплата частинами, застрахований. Конта ти: 099-020-09-61 Шевроле-Кр з, лімат- онтроль, іммобілайзер, ш іряний салон, можливість оплати частинами, повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61 Шевроле-Лачетті, 2011 р. в., 1,6, седан, можлива оплата щомісячно 1200 рн. Терміново, зниж а 6000. Конта ти: 050-637-38-25, 098-706-50-40

ОПЕЛЬ

Авто з до ментами, що потреб є ремонт , роз лядаю всі варіанти. Конта ти: 095-499-40-98

Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78

Опель-Ас он , 1988 р. в., біло о ольор , 1.6 л, моноінже тор. Ціна: 1800 . о. Конта ти: 095-149-47-16 Опель-Ве тра, 1997 р. в., седан, дизель, по запчастинах. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00 Опель-Кадет, 1987 р. в., синій, 1,3 бензин, 5 л/100 м, седан, 4-дверний, мр3, титанові дис и, тонований, м. Львів. Ціна: 2400 . о. Конта ти: 097-191-32-45

Авто іноземно о виробництва, в хорошом або неробочом стані, бажано АКП . Конта ти: 066-272-32-54 Авто б дь-я ом стані, на раїнсь ій реєстрації, з до ментами. Можна в редиті, після ДТП, роз омпле товані, а та ож потреб ючі ремонт . Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 Автомобіль, 096-463-36-56

б дь-я ом

стані. Конта ти:

Автомобіль, я ий переб ває в Конта ти: 068-500-38-75 А ді

А-4.

редиті.

Опель-Кадет, по запчастинах. Конта ти: 099-337-25-65, 063-432-28-32

А ді А-6 або 068-500-38-75

Конта ти:

Опель-Оме а Б, 2,0 ДТІ, 1999 р. в., сріблястий металі , тоновані ві на, еле трос опідйомни и, лімат- онтроль, р їз- онтроль, титанові дис и 16, зимова ма, в хорошом стані Ціна: 5000 y. o. Конта ти: 093-703-63-99

А ді-80, 100. Конта ти: 096-463-36-56 БМВ-3, 5, 7. Конта ти: 096-463-36-56 Іномар , в б дь-я ом технічном стані. Ціна: до 3000 .о. Конта ти: 068-500-38-75 Мерседес Е-124, 097-752-25-92

190.

Конта ти:

Мерседес, А ді, Фоль сва ен, 1995-2008 р.в., дизель, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35

Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75

РЕНО

Фоль сва ен, після 1991 ро . Конта ти: (098) 941-98-02 ruulll@ukr.net

Рено Кен о 2005 р. в, щойно при наний. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

Мерседес-123, 096-463-36-56

Ч е р і Ам лет або інші. Конта ти: (098) 571-42-35

Рено-19, 1994 р. в., 1,7 бензин, в хорошом стані. Ціна: 4200 . о., тор . Конта ти: 099-139-74-10, 097-668-62-18

Мерседес-Віто. Конта ти: 098-571-42-35 Опель-Ас она, 096-463-36-56

Ве тра.

Конта ти:

Р е н о - 2 5 . Ціна: 066-265-58-27

Опель-Кадет, 068-500-38-75

Астра.

Конта ти:

Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 500-38-75

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам

2300

.

о.

Конта ти:

Рено-Кен о, 2006 р. в., дви н 1,5 дизель, пасажир без пробі по У раїні, відмінном стані. Ціна: 9000 . о., тор . Конта ти: 050-242-53-44, 095-402-95-89 Рено-Кен о, 2007 р. в., біло о ольор , 1,5 дизель, щойно при наний, пробі 94000 м, ондиціонер. Конта ти: 050-438-36-34

СЕАТ

АУДІ

Сеат-Ін а, 1999 р. в., пробі 180000 м, білий, бензин, на ход . Ціна: 3700 . о., тор . Конта ти: 099-646-60-78

А ді Б-4, 1992 р. в., 2,0 бензин, вишнево о ольор . Ціна: 6500 . о. Конта ти: 067-971-83-46

СІТРОЕН

А ді-100, 1994 р. в., 2,6 інже тор, сірий металі , титанові дис и, ідропідсилювач ерма, ондиціонер, лю , еле тропа ет Ціна: 6000 . о. Конта ти: 098-774-22-00

Сітроєн-Джампі, 2000 р. в., мінівен, 1, 9 т рбодизель, вишневий, можливо по запчастинах. Конта ти: 067-334-64-12, Володимир

продам

124,

190.

Конта ти:

Рено-Кен о, або Сітроен-Берлін о. Конта ти: 097-752-25-92 Фоль сва ен-Бора. 098-571-42-35

Конта ти:

Фоль сва ен-Венто, Гольф, Конта ти: 068-500-38-75

Джета.

Фоль сва ен-Венто, Гольф-3, Конта ти: 096-463-36-56

Джета.

Фоль сва ен-Гольф 2, Джета-2. Конта ти: 096-463-36-56 Фоль сва ен-Гольф 4, Конта ти: 098-571-42-35

АУДІ Audi A6 TDI з Німеччини 2007 р. в., седан, чорний, дизель 7, 2.0, 103 Вт / 140.1 л.с. ороб а: р чна/механі а, привід передний, 4-дв., 160 тис/ м A ді 80 1993, ніверсал, синій, 2.0 бензин, ороб а р чна/механі а, привід передній, 5-дв., 225 тис. м, си нал., ц/з, /п ерма, м льтимедіа: MP3, ма нітола, тон в., 2-стороння си налізація, новий а м лятор. В ладень не потреб є. Конта ти: 099 290-51-91. A ді A4 1.9 TDI 2006 р. в., ніверсал, чорний, дизель 8 / 5.5 / 7, 1.90 л, 88.3 Вт / 120 л. с., ороб а: р чна/механі а, привід передній, 5-дв., пробі 118 тис. м. ABD, ABS, ESP, ало енні фари, замо на КПП, іммобілайзер, сенонові фари, (аirbag), серво ермо, си налізація, ц/з. Конта ти: 099 227-33-04, 097 649-78-79. A ді A4 2004, олір зова «асфальт», 1.8 бензин, 129.5 Вт/176 /с, КП мех., передній привід, 4-дв., 180 тис. м, ABD, ABS, ESP, ц/з на КПП, (аirbag), си нал, ц/ з. Конта ти: 096 297-84-24 A ді A6 1997, 2.5 д., червоний, КП мех., 4-дв., 311 тис. м. Конта ти: 050 970-48-33. A ді A6 Vip, 2009 р. в., чорний, дизель 7.5 / 5 / 6.2, 2.0, автомат, передній привід, 4-дв., проб. 60 тис. м, тіль и при наний, розмитнений 100% на облі в Івано-Фран івсь . Повністю обсл жений, добрий стан, ні альної омпле тації, заводиться без люча і має спортивні передачі на ермі. Конта ти: 067 219-45-06, 050 687-92-51. А ді 100 дви н 2.0 т рбодизель, бежевий олір, араван, відмінний стан, тор , можливий обмін. Ціна: 5400 .о. Конта ти: 095 634-21-13. А ді 100, 1986 р. в., після ДТП, на з/ч, сірий, 1.8 бензин, КП мех., 4-дв., 188 тис. м. Конта ти: 099 320-77-75. А ді 100, 1986 р. в., сірий седан, 2.0 бензин, ороб а р чная/механі а, передній привід, 4-дв., 282 тис. Конта ти: 067 344-31-12. А ді 100, 1988 р. в., нерозмитнений, на запчаст., седан, оричневий, бензин, 2.30, ороб а: р чна/механі а, 4-дв. Конта ти: 097 254-01-29. А ді 100. 2.0 аз-бензин, 1990 р. в., білий, лімат- онтроль, ел. с лопідіймачі, ел. дзер ала, СД-плеєр, добром стані. Ц. 5500 . о. Терміново! Конта ти: 066 353-61-47. А ді 80, 1.8 К, сірий мет., 1987 р. в., аз-бензин. Конта ти: 098 801-53-66. А ді 80, 1987 р. в., 1.8 аз-бензин, зареєстрований, сірий металі , си нал., тоновані ві на, фар оп. Власни . Конта ти: 095 303-15-86. А ді 80, 1987 р. в., 1.8І. Конта ти: 098 967-42-02. А ді 80, 1988 р. в., 1.8 бензин. 4300 Конта ти: 067 971-83-46.

плю Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78

Опель-Ас он , 1978 р. в., в робочом стані, по запчастинах. Ціна: 6000 рн. Конта ти: 097-184-71-36

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т-4, 1,9 TDI, 1998 р. в., без пробі . Ціна: 8900 . о. Конта ти: 063-824-75-40

Де -Ланос, 2012 р. в., 1,5, можлива оплата частинами. Конта ти: 066-889-94-72

Мітц біші А тлендер, 2007 р. в., 2,4 бензин, по запчастинах. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00

Автомобіль, що потреб є ремонт . Конта ти: 43-16-85

Ф і а т - Т і п п о , 1991 р. в., 1,4 бензин, арбюратор, еле трос лопідіймачі, еле тролю , або обмін на б с. Ціна: 3200 . о., тор . Конта ти: 066-968-23-36

Фоль сва ен-Джета-2, 1991 р. в., 1,8 аз/ бензин, синій, 6 л/100 м, 4-дверний, 5-ст п а, МР3, си налізація, фор оп, титанові дис и, м. Львів. Ціна: 3700 . о. Конта ти: 097-667-19-69

Автомобіль, недоро о, швид ий розрах но . Конта ти: (094) 966-16-85

Форд Ес орд, 1987 р.в., червоний, 1,3 арбюратор, 5-ст п пп. Ціна: 2700 .о. Конта ти: 63-01-84, (067) 153-24-21

Форд Мондео, 2.0 бензин, автоматична КП. Конта ти: (098) 403-88-46

ДЕУ Де -Ланос, 2005 р. в., ондиціонер, ел/ па ет, збері ається в аражі, дешево. Конта ти: 097-119-57-08, Сер ій

Мітц біші-Lanser, 2006 р. в. Ціна: 83000 рн. Конта ти: 099-433-99-70, Оле сандр

Мерседес571-42-35

ФОРД

ВОЛЬВО Вольво-460, 1994 р. в., 1,8 інже тор, сіро о ольор , ідеальний стан. Конта ти: 067-361-31-45

Автомобіль після ДТП або несправний. Конта ти: (095) 754-19-03

Автомобіль, недоро о. Конта ти: 5-46-12

т. (067) 362-04-02, (066) 653-26-34 ganibez@meta.ua

Опель Ас она, 1987 р.в., один власни , не піддавався сильній е спл атації, дешеві запчастини, не потреб є ремонт . Ціна: 2600 .о.

Фіат-Д ат-230, після ДТП, 1999 р. в. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-696-23-35

БМВ-735, 1990 р. в., чорний, АКП, повний омпле т, ш іряний салон. Конта ти: 095-090-67-66

МАЗДА

М е р с е д е с 190, 1985 р.в., ап. ремонт дви на. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47

А ді-Б4, 1992 р. в., 2,0 бензин, зелений металі , ідропідсилювач ерма, АВС, база R-15, дис ові альма, нова ма, АКБ, хороший стан. Конта ти: 095-013-24-85

БМВ-323, АКП, сіро о ольор , лю , литі дис и, ш іряний салон. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-378-34-77

Джилі МК, 2008 р.в., 1.6, АБС, 4 с лопідйомни и, нова зимова ма, ондиціонер, ідропідсилювач, пробі 51 тис. м, анти орозійна оброб а зова, темно-синій. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 857-60-77

М е р с е д е с 100, 1995 р.в, 1,5 бензин, в хорошом стані. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76

Фіат-Браво, 1997 р. в., на запчастини. Конта ти: 063-736-91-44

запчастинах.

БМВ

ДЖИЛІ

ФІАТ

Конта ти:

А ді-80, по 095-507-81-25

5,

недоро о.

Фоль сва ен-Гольф, Джета, 1, 2,3 моделей. Конта ти: 097-752-25-92 Фоль сва ен-Каді, Ш ода-О тавія, або Ш ода-Фабія. Конта ти: 068-500-38-75 Фоль сва ен-Пассат В-2, В-3. Конта ти: 068-500-38-75 Чері-Ам лет чи ін. Конта ти: 098-571-42-35

. о.

А ді A 4 1.8Т 2004, 1.8 бензин, чорний, ороб а: р чна/механі а, передній привід, 4-дв., 350 тис. м. Конта ти: 050 804-99-11 А ді A4 1998 р. в., седан, аз/бензин, 1.6, КП р чна, мех., 4-дв., 300 тис/ м. ABD, ABS, аербе , арний стан. Ціна: 8800 .о. Конта ти: 097 611-23-00 А ді A4 2006 р. в., бла итний, 2.0 бензин, р чна КП мех., 4-дв., передній привід, 155 тис. м, ABS, ESP, ало енні фари, імобілайзер, под ш а безпе и (аirbag), серво ермо, си налізація, центральний замо . Конта ти: 097 653-47-72. А ді A6 1995, вишневий, 2.8 бензин, 142 Вт / 193 л.с., КП мех., повний привід, 5-дв., 305 тис. м, ABD, ABS, Airbag, си налізація, ц/з, піді рів сидінь, /п ерма. Конта ти: 067 572-72-75. А ді А6, 2001 р.в., 1.8 т аз-бензин, «повний фарш», рім ш іри та лю а, чорно о ольор , відмінний стан. Ціна: 15000. Конта ти: 063 848-27-73. auto.ria.ua/auto_ford_4182408.html А ді Б 4, 92 р.в., 2,0 бенз., вшневий. 6500 .о. Конта ти: 098 500-93-48. А ді-80, 87 р.в., 1,8 арб., срібний металі , аз/бензин. Конта ти: 098 801-53-66. А ді-80, 87 р.в., недоро о, можливий обмін. Конта ти: 097 557-86-35.

БМВ БМВ 325, червоно о ольор . 5500 Конта ти: 050 228-02-84.

. о.

БМВ 520, 1999 р. в., при наний 2005 р., «повний фарш», омпле т літн. ми R 16, темно-синій металі . Власни з 2007 р. Ц. 11700 о. Конта ти: 066 858-22-70.

ВОЛЬВО Вольво 245, на ход , до менти, диз., 2.4 б., ніверсал, зелений. Конта ти: 03471-51-372, 067 272-50-71. В о л ь в о 740, білий, 1987 р. в, 2.3 , аз-бензин, 1 власни , аражне збері ання. Конта ти: 067 165-25-28.

МАЗДА Мазда 323, 1983 р. в., червоний, на ход . 2000 . о. Конта ти: 097 991-61-22. Мазда Кседо с 9, 1998 р. в., зелений, 2.5 інж., 8 л/100 м, 5-ст КП, все рім ш іри, терміново. 6800 . о. Конта ти: 097 249-23-42. Мерседес 190 дизель, 1985 р. в., після апремонт . Ц. 4500 . о., тор . Конта ти: 097 205-94-61.


Фоль сва ен Гольф 2, на запчастини, 1.6 дизель. До овірна. Конта ти: 097 897-09-90. Фоль сва ен Гольф 5, 2008 р., червоний. Конта ти: 099 347-31-73. Фоль сва ен Гольф, 1988 р. в., 1.6 бензин, білий, 3-дверний, си нал., тит. дис и. Конта ти: 098 336-52-00. Фоль сва ен Джета, 1.8 бензин, добрий стан, не нилий, лю . Ціна: 3300 .о. Конта ти: 095 553-20-55, 068 145-15-10. Фоль сва ен Джетта, 1991 р. в., синій, 1.8 аз-бензин, 6 л/100 м, 4-дв., 5- ст. КП, широ і бампери, МР-3, си нал, фар оп, титани, м. Львів. 3990 . о. Конта ти: 097 667-19-69.

МЕРСЕДЕС Meрседес 124 1990 р.в., ABS, замо на КПП, си н., ц/з; онд., пар троні , піді рів дзер ал, підсилювач ерма, м льтимедіа: а сти а. Конта ти: 093 754-57-67. M e р с е д е с 124, 1993 р.в. Конта ти: 067 476-53-83, 099 611-07-23 Meрседес C-Class 2001 р.в., ABD, ABS, ESP, ало енні фари, замо на КПП, сенонові фари, под ш а безп. (Airbag), серво ермо, си н., ц/з борт. омп., лімат- онтроль, онд., CD, MP3, ма нітола. Конта ти: 067 857-57-49. Meрседес E-Class, 2004 р.в., : ABD, ABS, ESP, ало енні фари, імобілайзер, сенонові фари, под ш а безпе и (аirbag), серво ермо, си н., ц/з. Конта ти: 050 156-19-68. Мерседес 124, 1990 р. в., 2.0 дизель. Ц. 7000 . о. Конта ти: 067 994-11-32. Мерседес 124, 2.5 ТДІ, чорний, 1992 р. в., 6950 . о. Конта ти: 050 677-60-19, 093 812-90-51. Мерседес 124, 3.0, Д, 1992 р. в., сірий, без пробі по У р., нерозмитнений, можл. протя по з/ч, обмін на ліс- р ля або пиломатріали, роз лян всі проп. Конта ти: 067 343-13-66. Мерседес 124, 94 р.в., Е 200, аз/бензин, 7500 .о. Конта ти: 098 255-39-49. М е р с е д е с Віто 1999 р.в. 2.2 тді. Стан нормальний. витрати - 7 л/100 м. Ціна: 9800 .о. Конта ти: 78600 097 601 11 82. Мерседес араван 123, 1983 р. в ., добрий стан. Конта ти: 097 431-89-81. Мерседес щойно при наний, 2003 р. в. 111 CDI, добрий стан, Конта ти: 067 787-97-04.

МІТЦУБІШІ Мітц біші А тлендер 2005 р.в. 2.0, проб. 98 тис. м, аз/бензин, срібний, ABS, ESP, ABD, еле тро па ет, дис и, повний привід, си н., ц/з, борт. омп., ондиц., аражне збер., не битий. Ціна: 15200 .о. Конта ти: 097 317 29 79. Мітц біші Галант, 96 р.в., 2,0 тд, онд., р їз- онтроль, ел. па ет. 7000 .о. Конта ти: 067 994-11-32.

Опель Оме а, 1992 р. в., 2.6 І, мех. 5, синій металі , ел. па ет, ма нітола, дви н та ходова відмінном стані. Ц. до овірна. Конта ти: 097 435-56-69. Опель Оме а, 1994 р.в., дизель 2.5 л т рбо, хетчбе , зелений металі , не розмитнений, при наний з за ордон . Велюр, ц/з, протит ман и, імоб., /п ерма, фар оп, ел. дзер ала, аражне збері ання, си нал., ABS, Airbag, ондиціонер. Ціна: 2500 .о. Конта ти: 096 956-31-10. Опель Оме а, 1995 р. в., 2.0 аз-бензин, нерозмитнений. Ц. 1700 . о. Конта ти: 097 232-99-00.

РЕНО Рено 21, ніверсал, білий, 1989 р. в., 2.0 Д, добрий стан, си нал, МР 3, тон вання, титани, зимова ма. 3600 . о. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41

Рено-25, 85 р.в., 2,2 бенз., синій, арний стан. 1800 .о. Конта ти: 097 419-32-72. Рено11, 88 р.в., сірий Конта ти: 096 867-02-11.

олір, 1,7 дви .

Пежо 405, червоний, 1990 р. в., 1.9 м. інже тор, зов л джений, після ап. рем., си нал., м льтило , добром стані. Ц. 4300 . о. Конта ти: 067 727-84-80.

СІТРОЕН

СЕАТ

ТОЙОТА

О п е л ь Астра, 1.5, сірий. Ц. 70000 Конта ти: 099 217-00-72.

Тойота рав4 2010 р.в. 2.0, проб. 68 тис. м, бензин, срібний, ABS, ESP, ABD, еле тро па ет, дис и, повний привід, си н., ц.з., борт. омп., лімат- онтроль., датчи и світла та дощ , аражне збер., не битий Ціна: 24500 .о. Конта ти: 097 317 29 79.

Опель Віваро, КДТІ, 8+1, 2004р.в, з Порт алії Конта ти: 096 856-79-13 Опель Кадет араван, 1990 р.в., 1, 6 МІ, зелений металі , лю , тонований, си н., ц/з, фар оп, 3100 .о. Конта ти: 067 885-30-63.

ФІАТ Фіат 131, 1983 р. в., 1.6 бензин, бежевий, седан, після ап. рем., тюнін . Ц. 2000 . о. Конта ти: 097 342-81-15. Фіат Врава, 1997 р. в., 1.6, зелений, ц/з, в ідеальном стані, польсь а реєстрація або поміняю на ВАЗ 2104, 05, 06. Конта ти: 096 701-26-63. Фіат С до, 2.0 jtd, 227 тис. м, 2001 р.в., білий, р зовий, щойнопри наний, хороший стан. Ціна: 6950 .о. Конта ти: 095 895-53-26. Фіат С до, 2001 р. в., білий, 2.0, щойно при наний. Конта ти: 096 431-55-81.

Опель Кадет седан, 1988 р. в., з першим внес ом. Конта ти: 068 144-90-11.

Фіат С до,1996 р.в., 1.9 ТД, червоний олір, свіжопри нананий, замінено масло, фільтри, роли и, ремені привод і енератора. Капіталов ладень не потреб є! Можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 066 714-93-43.

О п е л ь Кадет, 1.6 Д, араван, вишня, апремонт дви на, зова, фарбований. 3300 . о., можл. від виплат . Конта ти: 068 424-08-54, 066 837-24-46.

Фіат Темпра, 1993 р.в., темно-зел., добрий стан, 1,8 і, л джений зов, ел. слопід., тонов., /п ерам. 4000 .о. Конта ти: 097 478-58-38.

О п е л ь Кадет, 1.6 дизель, 1985 р. в., червоний добром стані. Конта ти: 097 892-58-76.

Фіат Уно 45, 1989 р. в., 1.0 fire. 3- дв., сірий металі . Повне фарб вання, поварений зов, повний апремонт дви на, анти ор. захист зова та знеш млення салон , протит ман и, ц/з , си нал. та ін. Ціна: 2100. Конта ти: 099 122-48-08.

Опель Кадет, 1987 р. в., 1.6 дизель, 6 л/100 м, не потреб є в ладень. Ц. 2800 . о. Конта ти: 095 860-06-77, 097 865-06-03. Опель Кадет, 1987 р. в., синій, 1.3 бнзин, 5 л/100 м, седан, 4-дв., МР-3, титани, тон вання, м. Львів. 2700 . о. Конта ти: 097 191-32-45.

Фіат Уно, 1989 р. в., чорний, 5-дверний, 1.1 арб. або обмінію на дач . Конта ти: 097 254-01-29.

Опель Кадет, 1988 р. в., 1.8 бензин. Ц. 2800 . о., тор . Конта ти: 068 104-47-22.

ФОЛЬКСВАГЕН

Опель Комбо, 2003 р. в., пробі 125 тис. м, АВС, 2 аербе , ре лювання ерма та фар, з Німеччини, відмінном стані. Конта ти: 097 776-66-76, 093 400-60-88.

Фоль сва ен Гольф 2, 1.8 інж., 1990 р. в., червоний, 5 ст КП, 5-дв, аз. в до ментах, лю заводсь ий, си нал, ма нітола, спойлер, широ і бампери, титани Р15, 195х60, ермо спортивне, сидіння Рі ар, аражне збері ання. Власни . Ціна: 4000 .о., тор . Конта ти: 096 742-99-90 Оле .

Опель Комбо, пасажир., 2006 р. в., щойно при наний, чорний мет., 1.3 Д. 9300 . о. Конта ти: 099 179-17-90. Опель Оме а 2,3D, 91 р.в. Конта ти: 093 400-04-50. Опель Оме а В CD версія, в добром стані, ондиц., ел. дзер ала, 4 ел. с лопід. та ін., не нилий, орозії по зов нема, зов оцин ований, салон чистий, поміняно ремінь ГРМ та роли и та ін. Ціна: 6200. Конта ти: 097 333-81-15, 050 853-90-97. ostgold@ukr.net Опель Оме а добром стані 2,3 дизель 1989 р.в. Ціна: 4000 .о. Конта ти: 067 285-99-30. Опель Оме а, 1987 р. в., аз-бензин, на ход , сірий металі . Ц. 15000 рн. Конта ти: 098 255-40-05.

Фоль сва ен Т4, 02 р.в., 2,5 тді, вант., щойнопри нанай. Конта ти: 068 541-30-43. Фоль сва ен Транспортер T4 2000 р.в. свіжопри наний. 180 тис. м пробі . Ціна: 11500 .о. Конта ти: 097 146 16 15.

ФОРД

Тойота Королла, 2000 р.в., металі , 1,6, повний автомат, ел. па ет, МП-3, піді рів сидінь, чистий салон небитий, з Німеччини. Ціна: 9600 .о. Конта ти: 77-30-97, 050 690-53-02. if18a@yandex.ua

О п е л ь Ве тра, 1992 р. в., червоний, не нилий, ел. лю , піді рів с ла, /п ерма, арний салон. Ц. 4200 . о. Конта ти: 093 373-52-81.

Фоль сва ен Пассат B2 ніверсал, 1985 р.в., 1,6 дизель, в робочом стані! Ціна: 2500 .о. Конта ти: 066 293-58-16. vmatkovsky@gmail.com avtobazar.ua/new/ prodazha/activation/1637880/054fa1adf4c3

Пежо-309, 1, 3, темно-синій, 89 р.в., 6 л. Конта ти: 096 782-75-20.

О п е л ь Астра 1.4 GL. Темно-синій олір. Рідна фарба. Е ономний - 6 л по міст . Ц/ з, ідропідсилювач ерма, піді рів дзер ал. Реальном лієнт хороший тор . Ціна: 5700. Конта ти: 050 969 93 43. mishakurets@mail.ru

Опель Ве тра B, синій олір, 1997 р.в., V16, ц/з, 4 ел. с лопід., ел. дзер ала з піді рівом, лімат- онтроль, р їзонтроль, бортовий омп’ютер, ABS, TC, серво ермо, титанові дис и, панель під дерево. Небитий не нилий, в арном стані. Ціна: 7800 .о. Конта ти: 097 983-17-07. spetruk85@mail.ru

Фоль сва ен Пасат, 1998 р. в., 1.8 бензин, нерозмитнений. Конта ти: 050 745-15-55.

Фоль сва ен Т2, 88 р.в., вантажний, 3000 .о. Конта ти: 067 124-55-60.

Опель Ас она, 1988 р. в., сірий, 1.8 бензин. Ц. 16000 рн. Конта ти: 099 056-67-00.

Опель Астра, 1998 р. в., 1.7 дизель, ніверсал, синій. Конта ти: 067 942-05-82.

Фоль сва ен пасат в-5, 1999 р.в., дви н 1,8 т, бензин, зелений металі , титанові дис и, тоновані ві на, ма нітола, си налізація, центральний замо , ел. с лопідіймачі, авs, 2 под ш и безпе и, лімат- онтроль, зимова ма, пробі 187 тис. м. Ціна: 10400 .о. Конта ти: 099 426-51-29, сер ій.

ПЕЖО

Тойота Камрі 2007 р.в., 2.4, тіп-троні , проб. 78 тис. м, аз/бензин, європа, сірий, ABS, ESP, ABD, еле тропа ет, дис и, датчи и світла та дощ , си н., ц/з, борт. омп., лімат, аражне збер., не битий. Ціна: 21300 .о. Конта ти: 097 317 29 79.

Опель Астра, 1994 р. в., 1.4, 5-ст мех., 271 тис/ м, передній привід, 5 місць, ц/з, си нал, металі . 4500 . о., тор . Конта ти: 099 174-17-71.

Фоль сва ен Пасат В-2, 1986 р. в., 1.8 бензин, білий. Ц. 2200 . о. Конта ти: 098 951-74-39.

Пежо 405, 1989 р. в., 1.6 І, синій, седан. Ц. 2500 . о., можливий обмін. Конта ти: 050 664-14-51, 096 747-93-48.

Сеат Ібіз 1992 ро після ДТП з до ментами. Ціна: 1500 .о., тор . Конта ти: 098 942-61-88.

рн.

Фоль сва ен Пасат В 3, 1992 р. в., білий, ідравлі а, титани, си нал., добрий стан. Конта ти: 067 343-68-92.

Фоль сва ен Т 4, 1996 р. в., вантажний, білий, щойно при нанийй. 7800 . о. Конта ти: 099 179-17-90.

Сітроен Ксара Пі ассо, 2000 р.в., 1.8 бензин. Можливий обмін на дорожче авто. Конта ти: 73-51-60, 067 193-83-95.

Опель Ас она, 1988 р. в., 2.0 інже тор або обміняю на ВАЗ 21099. Конта ти: 097 159-49-10.

Фоль сва ен Пасат В 3, 1990 р. в., 1.8 і., червоно о ольор , /п ерма, си нал., ц/ з, лю , ідеальний стан. 5900 . о. Конта ти: 097 802-88-18.

Фоль сва ен Пасат, 1992 р. в., 2.0 інже тор, темно-фіолетовий, спойоер, ц/з, ел. лю , ел. дзер ала, тит. дис и, ма нітола, аз-бензин. Ціна: 6000 . о., тор . Конта ти: 096 765-17-46

Ніссан Блюебірд, 1986 р. в., 2,0 бензин, білий. Ц. 3300 . о. Конта ти: 099 050-08-75.

Опель Ас она, 1.9 дизель, 1985 р. в., сірий, на ход нормальном стані. Конта ти: 098 411-05-76.

Фоль сва ен Пасат Б2, потр. осм. рем., 87 р.в. 2100 .о. Конта ти: 099 735-45-16.

Рено Кен о, 2002 р. в., жовтий, 5-двер., СД, 2 аербе и, абс, передні под ш и безпе и, добром стані. Ц. 8100 . о., тор . Конта ти: 096 607-84-75.

Сітроен Берлін о, 05 р.в., 2,0 диз., білий. Конта ти: 067 344-45-33.

ОПЕЛЬ

Фоль сва ен Кадді, 2009 р. в., 1.4 і, пробі 72 тис. м, 1 місяць на У раїні. Конта ти: 050 155-81-11, Діма.

Фоль сва ен Пасат, 1990 р.в., нерозмитнений, зелений олір, титанові дис и, лю , ел. с лопід., АБС. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 096 803-11-60, Андрій.

НІССАН Ніссан Прімастар, 2004 р. в., 1.9, білий, ондиціонер, аербе , с лопідіймачі, ел. дзер ала, щойно при наний, розмитнений. Конта ти: 096 949-92-8.

Фоль сва ен Кадді 2008 р. в., 2.0, проб. 110 тис. м, дизель, білий, ори інальний пасажир, ABS, ESP, ABD, еле тропа ет, си н., ц/з, борт. омп., ондиц., аражне збер., небитий. Ціна: 13800 .о. Конта ти: 097 317 29 79.

Рено Кан о, пасажир, 99 р.в, 1,9 дизель, золотистий металі , 140000 м. 6000 .о. Тор . Конта ти: 097 867-80-50.

Рено Кен о, 2006 р. в., при наний з Іспанії, пасаж., ц/з, ондиц., аербе , лю . 9700 . о. Конта ти: 098 583-33-57, 099 447-53-73.

Фоль сва ен Гольф 2, 1986 р. в., 3-дв, бежевий, небитий, нефарбований, рідна фарба, 5 л/100 м, нова зимова ма Р 14, титани, нова ходова та ермова рей а, 2 нові радіатори та а м., а сти а, фар оп, +літня ма Р 14. 3300 . о. Конта ти: 097 745-57-70. Фоль сва ен Гольф 2, 1987 р. в., білий, 1.3, 3-дверний, 4 ст. КП, лю , си нал., зроблена ходова. Ц. 3300 . о., тор . Конта ти: 095 509-37-44. Фоль сва ен ольф 2, 88р.в, 3 дверний, білий, 1.6, бензин, титани р14, си налізація, центральний замо , м зи а, нова ходова. Ціна: 3200 .о. тор Конта ти: 096 106-41-72

25

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№7 від 29 люто о 2012 ро

Форд Гранада, чорний, 2,0 бензин, 5 КП, хороший стан, титанові дис и, ц/з, тонов., МР 3, сааб фер, с лопідіймачі. Конта ти: 096 940-68-29. Форд Ес орд, 1993 р. в., синій, пробі , 1.6 інже тор, 16- лап., «Піонер», /п ерма, тит. дис Ц. 4400 . о., тор . Конта ти: 096

99 тис. м ма нітола и, тюнін . 734-68-72.

ВАЗ 2110, 2002 р.в., 1,5, бензин, зелений, седан, в хорошом стані. Конта ти: (097) 230-49-72

ВАЗ-21093, 2006 р. в., тонований, пробі 60000 м, аз/бензин, КП-5. Конта ти: 096-915-41-62

Чері ELARA 2008 р.,чорно о ольор , проїхав 20 тис. м, бензин - 2,0, хорошом стані. Ціна: 8550 .о Конта ти: 76043 71 41 52, 098 795 61 52.

ВАЗ, 2006 р.в., 1,5, синій, седан. Ціна: 5400 .о. Конта ти: (067) 260-17-67

Чері Ам лет, 2007 р.в., після ДТП, пробі 11000 м, беж., титани, «повний фарш». Ціна: 2500/20000. Конта ти: Кал ш 066 441-73-80. ostanin.www@mail.ru

ВАЗ-2109, 1995 р.в., червоний, рідна фарба, 1.5. Ціна: 3400 .о., тор . Конта ти: (097) 196-76-96

ВАЗ-2110, 2003 р. в., зелений, 16 лапанів, ГДО, еле трові на, а діо, пейджин ова си налізація, хороший стан. Ціна: 5300 . о. Конта ти: 063-837-28-38

ЧЕРІ

Черрі QQ, синій, 1.1, можливе розтермін вання. Конта ти: 099 217-00-72.

Шевроле Лачеттi SX, 1.8 мех., 2005 р.в., ондиціонер, серво ермо, AБС, АРБ, ел. па ет, сенон, титани, тон. ві на, анти орозійна оброб а, ц/з, 2 си налізації (одна двостороння GSM), професійна ш мота віброізоляція. Не потреб є в ладень! Ідеальний стан! Ціна: 9900 .о., тор . Конта ти: 097 179-52-42.

Ш ода С пер Б, 06 р.в., 1,8 т рбо, бенз., повна омпл. Конта ти: 093 47887-76. Ш ода С пербі, 06 р.в., 1,8 т рбо, бенз., повна омпл., рім ш іри. Конта ти: 093 047-67-78. Ш ода Фабія 2007 р.в. 1,20, проб. 65 тис. м, бензин, бла итний, ABS, борт. омп., ондиц., аражне збер., не битий. Ціна: 9200 .о. Конта ти: 097 317 29 79. Ш ода Феліція, 1,3, араван, 1997 р.в., вишневий, 4300 .о., власни . Конта ти: 050 858-21-81.

Автомобілі легкові, СНД 4.2.1. Продам ВАЗ В А З 2103, 1983 р.в., хорошом Конта ти: (093) 876-30-25 ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18 В А З 2105, 1982 р.в., ап. еле тропідйомни и, нова Конта ти: (093) 775-52-76

ремонт, ма.

Хонда А орд, 1994, синій, бензин, 2.00, КП мех., привід передній, 4-дв., 302 тис. м, ABS, си налізація, центральний замо , лю , /п, тон вання, 2-стороння си нал., добрий стан. Конта ти: 097 647-03-77. Хонда А орд, 2007, седан, 2.40, 52 тис/ м. до овірна. Конта ти: 095 634-05-95 Х о н д а Консерто, 1993 р.в., 1.5 бензин, темно-зелений марм р, нормальний стан. Ціна: 4350 .о. Конта ти: 096 944-37-84, Тарас. Х о н д а Ціві 16 лапанний, 1995 р. в., зелений седан, бензин 7 / 5,5, 1.4, ороб а: р чна/механі а, 4-дв., передній привід, 182 тис. м, аербе , ц/з, си нал., /п ерма, аражне збері ання. Конта ти: 093 871-86-66, 099 077-04-42 Хонда Ціві , 95 р.в., срібний металі . Ц. 5800 .о. Кал ш. Конта ти: 068 502-29-99.

61-13-55,

(097)

ЛУАЗ ЛУАЗ «Волинян а». 584-02-18

Конта ти:

(096)

МОСКВИЧ ІЖ 2715, 1992 р.в., хорошом стані, можливо з роботою. Конта ти: (097) 034-18-80, (095) 306-96-15

ВАЗ 2107, 1985 р.в., на ход , добром стані. Ціна: 1800 .о., тор . Конта ти: (03657) 5-43-70, (067) 989-70-64

ВАЗ 2107

ГАЗ, Побєда, в ори іналі. Ціна: 1150 Конта ти: 098-077-96-90

. о.

ЗАЗ ЗАЗ-965, 1962 р. в. Ціна: 230 . о. Конта ти: 098-077-96-90 ЗАЗ-Ланос, 2011 р. в., застрахований КАСКО «Лю с» омпле тація, або на виплат 900 рн./міс. Терміново. Конта ти: 050-637-38-25, 098-706-50-40

ЛУАЗ Л АЗ-969 М, 1991 р. в., 1,6 дизель. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 066-621-73-39 Л АЗ-969-М, 1991 р. в., твердий дах, відмінний стан, збері ається під на риттям. Конта ти: 095-884-18-27, 25-04-57 Л АЗ-969-М, Волинян а, 1991 Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00

р.

в.

МОСКВИЧ

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

Мос вич-2715, вантажний («черевичо »), 1982 р. в., сірий, добрий стан, аражне збері ання. Ціна: 1000 . о. Конта ти: 067-833-62-21

Є Р А З 762 В, 1988 р.в. Конта ти: (096) 695-58-52

ВАЗ 2121, Нива. Конта ти: (097) 662-67-28 Мос вич ГАЗ, УАЗ. Конта ти: (098) 380-03-35

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) ВАЗ ВАЗ 2109, 1989 р. в., білий. Ціна: до овірна Конта ти: 098-993-52-13, 066-166-12-02 ВАЗ-013, 1985 р. в., терміново, недоро о. Конта ти: 095-680-69-67 ВАЗ-2005, 1983 р.в, червоно о ольор , на ход , в добром стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-519-58-13, Сер ій ВАЗ-2105, 1983 р. в., червоно о ольор , після апремонт . Конта ти: 050-519-58-13 ВАЗ-2105, 1988 р. в., в хорошом стані. Ціна: 1650 . о., тор . Конта ти: 066-109-17-12

т. (067) 932-13-48

ВАЗ-2105, 1992 р. в., білий, 1,2 дизель, 4 КПП. Терміново. Ціна: 1300 . о. Конта ти: 095-568-92-70

ЛАДА КАЛИНА

В А З - 2 1 0 5 , 1992 р. в., біло о ольор , хороший стан, терміново. Конта ти: 095-568-92-70 ВАЗ-2106, 1986 р. в., золотисто о ольор , після апремонт , ідеальний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 067-361-31-45 ВАЗ-2106, 1989 р.в., ори інальна збор а, зимова ма, 5-ст п а, а діо. Конта ти: 096-560-00-25 ВАЗ-2107, 1996 р. в., 1,6 дви н, КП-5, нова ма, титани, центральний замо , си налізація. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 097-733-47-09, 099-085-21-87 ВАЗ-2108, 1989 р. в., білий, дви н та зов після апремонт . Ціна: 2500 . о. Конта ти: 096-622-64-06 ВАЗ-2109 та ВАЗ-21010 по запчастинах. Конта ти: 050-558-51-16

т. (097) 650-93-86

ГАЗ Газель, 2000 р. в., пасажирсь ий, 15 місць, відмінном стані, після апремонт , на аз (метан), ел/дзер ала з піді рівом, енератор 120Ам, си налізація, ц/з, апіталов ланень не потреб є. Ціна: 4500 . о. Конта ти: (0332) 78-08-49, 066-507-97-95

Мос вич-2140, л ць а реєстрація, є страхов а, або обмін на мотобло чи ін. с/ техні . Конта ти: 063-213-80-04, 77-20-58, Анатолій

ВАЗ 2109, 1989 р.в., білий, в хорошом стані. Ціна: до овірна Конта ти: 095-343-04-85

Лада Калина 2118, 2007 р.в., синій, аз/бензин, пробі - 73000 м. Терміново. Ціна: 6000 .о.

ВАЗ. Конта ти: 096-919-31-06

Мос вич М21412, 1990 р.в., сірий, хетчбе , робочий, потреб є незначно о ремонт . Конта ти: (096) 274-94-96

продам

ВАЗ 2107, 1992 р.в., 1,3, бензин, пробі 130 тис., си налізація, центральний замо ; лю ; а сти а, ма нітола; тоноване с ло; не фарбований, один власни , в хорошом стані. Ціна: 2700 .о.

ВАЗ-99, новий, на арантії, можлива оплата частинами, повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61

Мос вич 412, 1984 р.в. бежево о ольор , з до ментами, в добром стані.Ціна до овірна. Конта ти: (097) 073-80-65

4.2.8. К плю

Форд Транзит, 83 р.в., дизель, бортовий, довж. зова 4,5 м, тент, добрий стан. Конта ти: 096 748-87-76.

Хонда А орд, 2.0 бензин, синій седан, / п ерма, ел. с лопід., ел. лю , ц/з, 2-стороння си нал., не нила. Ціна: 6400 . о. Конта ти: 097 647-03-77.

Конта ти:

Таврія, 1992 р.в., в хорошом стані. Ціна: 1200 .о Конта ти: (096) 376-38-06

ВАЗ 210607. Ціна: до 1000 .о. Конта ти: (067) 103-03-98

Форд Таврас, 1979 р.в., з до ментами, не на ход . Конта ти: 096 826-70-29., Роман.

Хонда CRV 2003 р., ол бо о ольор , дви н 2.0,повний привід, АКП. Ціна до овірна. Конта ти: 050 433-50-79, 098 523-60-15. sokurko11@rambler.ru

ЗАЗ Слав та, 2003 р.в., 1,2 бензин, пробі 26 тис. м, в відмінном стані. Конта ти: (097) 256-98-97 Слав та. 298-41-45

В А З - 2 1 7 0 , 2011 р. в., олір — мо рий асфальт, пробі 14000 м, еле тропа ет, піді рів дзер ал, сенон, протит ман и, ле осплавні дис и, відмінний стан. Конта ти: 066-125-74-13

ГАЗ ЗАЗ

ВАЗ-2110, 2011 р. в., можлива оплата щомісячно, не менше 800-1000 рн. Терміново. Конта ти: 050-637-38-25, 098-706-50-40

(096)

ВАЗ 21063, 1993 р.в., бежево о ольор , після апремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 811-17-16

Форд Сієрра, 1989 р.в., 1.6 бензин (е ономна), хетчбе , 5-дверний, чорний олір, не нилий, 170 тис. ор інальний пробі , з 1994 р. 1 власни , не битий, рідна фарба, 2-стороння си налізація та ін. Ціна: 3400 Конта ти: 068 145-15-10, 095 553-20-55.

ХОНДА

Конта ти:

ВАЗ 21063, 1990 р.в., сірий, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 595-45-48

Форд Сієра, 1986 р. в., 2.3 дизель, потреб є зварювальних робіт. 1500 . о. Конта ти: 097 803-36-82.

Хонда CR-V 2007, чорний, 2.4 бензин, Кп автомат., повний привід, 5-дв., 146 тис/ м: ABD, ABS, ESP, іммобілайзер, (Airbag), ц/з, /п ерма, тон вання. Конта ти: 097 900-57-52

«Побєда».

стані.

Форд Сієра хетчбе , 1986 р. в., 1.6, 4-ст КП. Конта ти: 097 384-97-09.

Форд Фієста, 1996 р. в., 90 тис. м пробі , синій мет., си нал., весь омпле т. Конта ти: 098 883-51-80.

ГАЗ-М20, 584-02-18

ЗАЗ Слав та -Лю с, 2008 р.в., об’єм 1.2, сірий металі , центральний замо . Ціна: 3800 .о Конта ти: (067) 888-90-55

Форд Коне т 1,8, щойно при наний, білий, онд., ел. с лопід, 2006 р., нім. Конта ти: 099 346-68-30.

Форд Транзит, бензин, синій, 8 місць. Конта ти: 098 275-33-91.

ГАЗ ГАЗ-69, титанові дис и, нова ма. Ціна: 14000 рн. Конта ти: (097) 875-10-72

ШКОДА

Форд Ес орт, араван, білий, після ДТП з до . 800 .о. Конта ти: 097 767-63-24.

Форд Оріон, 1988 р. в., сірий, 1.6 Д, седан. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 537-91-43.

стані.

ЗАЗ Таврія, 2003 р.в., 1,2 арбюратор, білий, зимова ма, не битий, хороший стан. Ціна: 1700 .о., тор . Конта ти: (067) 970-73-59

Форд Ес орт, білий, седан, до 90 р. без до . Конта ти: 097 767-63-24.

Форд К р’єр, білий, 1996 р.в., дви н 1,8 дизель. Хороший стан. Або обмін з доплатою. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 067 768-02-66.

ВАЗ2101, 1973 р.в., в хорошом Конта ти: (098) 602-65-93

Шевроле Нива, 2005-2006 р. в., 101 тис/ м, темносиній мет., титани, тюнін , піді рів сидінь, ел. дзер ала, зимова ма. 9600 . о. Конта ти: 067 476-58-21.

Форд Ес орт ніверсал, 1,4 ар., 85 р.в., білий, на ход . Ц. 1800 .о. Конта ти: 098 882-71-21.

Форд Конс л, 1976 р.в., 2.3 арб., в добром стані, м зи а CD, MP-3, USB, сабв фер, тон. ві на, ш іряний салон, л/дис и, ц/з, тюнін . Ціна: 5250. Конта ти: 063 848-27-73. auto.ria.ua/auto_ford_4182408.html

ВАЗ-2109, синій, 2005 р.в. Ціна: 4800 .о. тор . Конта ти: (097) 511-00-10

ШЕВРОЛЕ Шевроле Авео, 2008 р. в. Конта ти: 097 908-87-59.

Форд Ес орт 1.4 бензин, на запчастини з до ментами. Ціна: 900 .о. Конта ти: 096 784 47 17.

Форд Коне т, 2005 р. в., пасаж., білий, 1.8 ТДІ, щойно при наний, обі рів передньо о та задньо о с ла, в ідеальном стані. Ц. 10200 . о. Конта ти: 050 013-97-86.

ВАЗ-21063, 1985 р.в. Конта ти: (067) 103-03-98

ВАЗ-2109, 1991 р. в., нефарбований, один власни . Конта ти: 050-702-89-35 ВАЗ-21093, 2004 р. в., темно-зелений металі , в арном стані. Ціна: 4550 . о. Конта ти: 095-077-06-49 ВАЗ-21093, 2005 р. в., сірий металі , пробі 100 000 м, відмінний стан. Конта ти: 099-033-31-86

Мос вич-412, 1987 р. в., на ход . Ціна: 700 . о. Конта ти: 050-275-30-22

Автобуси та мікроавтобуси 4.3.1. Продам МЕРСЕДЕС Мерседес Віто, 2002 р.в., розмитнений, без до ментів, білий. Конта ти: (098) 578-37-72 Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2005 р.в., вантажний, ондиціонер, АВС, антиб с, вебасто, сервісна ни а, щойно при наний, відмінний стан. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

ФОРД Форд К р’єр, 1998 р.в., 1,8 дизель. Конта ти: (050) 236-49-77

4.3.13. К плю М е р с е д е с Віто, битий, з до Конта ти: (098) 578-37-72

ментами.

4.3.12 інші Автоб с Айвен, дизель, 26 сидячих місць, місь ий/примісь ий. Ціна: до овірна. Конта ти: (099) 750-71-72

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам ГАЗ Газель, 2003 р. в., пасажирсь ий, аз/ бензин, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-025-44-71

МЕРСЕДЕС Мерседес-Бенц-507, вантажно-пасажирсь ий. 097-749-74-71

1993

р. в., Конта ти:


26

ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ

№7 від 29 люто о 2012 ро

ПЕЖО

ФОРД

Пежо-Бо сер, 2002 р. в., 2,5 TDI, на запчастини. Конта ти: 050-804-02-06

Форд Транзит, 01 р.в., 2.0 тді, 8 місць, орот ий, низь ий, 8200 .о. Тор . Конта ти: 067 660-83-27.

Пежо-Е сперт, 1998 р. в., пасажирсь ий, 7 місць, 1.9 ТД, в хорошом стані. Конта ти: 097-810-33-60

Форд Транзит, 88 р.в., 2,5 диз., вант./пас., синій. 3400 .о. Конта ти: 097 773-44-69. Форд Транзит, білий, олеса 15, 2.5 Д, 1992 р. в. Конта ти: 096 558-90-60

ФІАТ Фіат-Д ато, 1989 р. в., ма сі, вантаж., /п, зелений, 2.5, дизель. Конта ти: 050-544-45-24

ФОЛЬКСВАГЕН

Фіат-С до, 1999 р. в., 1,9 TD, вантажнопасажир., білий, 1 власни . Ціна: 7000 . о. Конта ти: 050-539-56-43

Фоль сва ен Т 4, ЛТ, до 2000 .о. Конта ти: 067 768-38-93.

Автомобілі вантажні

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Т-4, 1998 р. в., 1,9 т рбодизель, білий, щойно при наний, в хорошом стані. Ціна: 8200 . о. Конта ти: 063-824-75-40

РЕНО МАГНУМ

4.4.1. Продам

Фоль сва ен-Транспортер Т4, 1998 р. в., 2.5, т рбодизель. Конта ти: 099-275-17-28, 096-357-65-33

ГАЗ

ФОРД

4.4.19. К плю

ГАЗ 53

Форд-Транзит, 1986 р. в., висо ий, орот ий, пасажирсь ий, недоро о. Ціна: недоро о. Конта ти: 097-749-74-71 Форд-Транзит, 2005 р. вантажно-пасажирсь ий. Ціна: 8000 Конта ти: 099-433-99-70, Оле сандр

ЗІЛ ММЗ-554, дизель, добром Конта ти: (098) 587-18-73

в., . о.

Рено Ма н м, 1999 р.в., пробі 1100 т. м., повна омпл., ма 40%, 2 ба а, щойно при н., без першої реєстрації, білий. Ціна: 9900 .о.

Форд-Транзит, сіро о ольор , ондиціонер, орот ий, низь ий, без пробі по У раїні, зареєстрований в м. Ковелі, Недоро о. Конта ти: 097-718-54-34

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам МЕРСЕДЕС Meрседес Віто вант. 109, 2007 р.в., ESP, ало енні фари, под ш а безпе и (аirbag), серво ермо, ц/з; лімат- онтроль, підсил. ерма, ел. с лопід, CD, MP3. Конта ти: 096 403-22-25. Meрседес Віто вант. 2008 р.в., ABS, ESP, под ш а безпе и, (аirbag), ц/з, лімат онтроль, піді рів дзер ал, підсилювач ерма, еле тропа ; м льтимедіа: MP3; фар оп, небитий, нефарбований. Конта ти: 050 720-11-14. Mерседес Віто Лон 111 вантажний, 06.2004 p. В У раїні з 11.01.12 ро . 6-ст пенева ороб а передач, ел. ві на, тахо раф, ори інальна ма нітола, зимова ма, ермо обтя н те ш ірою 2 лючі, сервісна ни а. Д же арний стан. Знятий з облі . Ціна: 12850 .о., тор . Конта ти: 067 223-31-10.

т. (050) 603-24-80

ГАЗ 53, 1981 р.в, хороший стан, нова ороб а, новий а м лятор, майже нова ма, дви н після ремонт , терміново. Ціна: 1700 .о.

РЕНО МАГНУМ

бортовий.

Конта ти:

(067)

ГАЗ 5327, 301-29-61

аз/бензин. Конта ти: (067)

ГАЗ 53, 1981 р.в, хороший стан, нова ороб а, новий а м лятор, майже нова ма, дви н після ремонт , терміново. Ціна: 1700 .о. Конта ти: (096) 102-62-11

ДАФ

ФІАТ Фіат Д ато вантажний 2001 р.в., 2.8 дизель, олір білий. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 095 219 53 58. Фіат С до, 2003 р.в., дов а база, 2,0 , сірий металі , в/п, аербе , ел. ві на, ел. дзер ала, м льти ермо, МР3. 10000 .о. Конта ти: 050 718-57-20.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен ЛТ-28, 1989 р. в., 2.4 дизель, білий, 13 місць, можливий обмін на міні-вен, тра тор. Роз лян різні варіанти. Конта ти: 066 992-00-20, 097 353-56-95. Фоль сва ен Т 4, 2004 р. в., 2.4 Д, дов а база, щойно при наний, не битий, не фарбований. 10900 . о. Конта ти: 063 494-38-60. Фоль сва ен Т 4, вантажний, 2.5 ТДІ, 1997 р. в., чорний, щойно при наний. 8300 . о. Конта ти: 095 745-14-26 093 132-31-73 Фоль сва ен, 2006 р. в., щойно при наний, ма сі база. 19800 . о. Конта ти: 099 179-17-90.

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

стані.

Г А З - 5 2 , без до ментів, самос ид, в робочом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-956-18-54, І ор

Рено Ма н м, 2005 р.в., пробі 780 т. м., ретардер, 2 ба а, тіль и при н., червоний. т. (050) 339-75-12 РЕНО ПРЕМІУМ

ДАФ 85 СF

ЗІЛ З І Л - 1 3 0 , бежево о ольор . Конта ти: 050-860-19-81, 097-218-94-84 ЗІЛ-131, аз/бензин, можливий обмін автомобіль (б с) з моєю 5700 . о. Конта ти: 096-476-90-60

лебід а, тя ач, на ле овий доплатою. Ціна: 050-433-52-28,

ЗІЛ-138, аз/бензин, бортовий Ціна: 18000 рн. Конта ти: 098-066-29-46 ЗІЛ-4331, дви н МАЗ, ГАЗ-5312, дизель. Конта ти: 097-527-17-04 ЗІЛ-« ол оспни » ММЗ-554 М, бензин/ аз, 9 балонів, 1992 р. в., апремонт дви на, нова задня ма. Терміново. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 095-533-63-94

Опель Віваро, 2004 р. в., білий., 1.9 ТДІ. Недоро о. Конта ти: 093 804-78-78.

Пежо партнер, 2006 р. в., 145 тис. м, 2.00, КПП мех., мінівен, білий, дизель Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41

Конта ти:

ГАЗ-24, на ход . Конта ти: 099-669-86-12

ГАЗ 53, 1984 р.в., ф р он, аз-метан, бензин, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 194-50-05

Опель Віваро, 2003 р. в., 1.9 дизель, білий. Ц. 11700 . о. Конта ти: 050 670-23-90.

Пежо Партнер, 02 р.в., пасажир, зелений, 5-двер., всі ві на. 7300 .о. Конта ти: 099 320-14-88.

Оренд ю.

ГАЗ-2110, 1998 р. в., в хорошом Конта ти: 067-744-50-13

Опель Віваро, 2002 р. в., сірий металі . 1.9 дизель, пасаж. Ц. 11500 . о. Конта ти: 050 670-23-90.

Пежо Бо сер, вантажний, 1999 р.в., 2,5 тд, добрий стан. Ц. 6500 .о. Тор . Конта ти: 096 410-59-88.

4.4.21. Оренда ЗІЛ ол оспни . 27-30-63

ГАЗ

т. (096) 102-62-11 ГАЗ 52, 364-22-34

стані.

продам

ОПЕЛЬ

ПЕЖО

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Т А Т А LPT 613, 2008 р.в., вантажний, бортовий. В/п 3,4 т, 33 м/ б., тент, довжина б ди 6м. Об’єм дви на 5675, дизель. У хорошом стані. Ціна: до овірна Конта ти: м. Рівне 63-12-23 (050) 375-31-60; (096) 421-92-93

ДАФ 85 CF, 2005 р.в., пробі - 530 т. м., сірий, довж. - 7,8 м, щойно при наний.

Рено Премі м, 2000 р.в., пробі 980 т. м., повна омпл., ретардер, ма 40%, щойно при н., без першої реєстрації, білий, Ціна: 10900 .о. т. (050) 670-56-80

т. (095) 771-61-44

ФІАТ ЗІЛ ЗІЛ 130, термоб да, недоро о. Конта ти: (097) 343-63-58 ЗІЛ-130, самос ид, аз, метан, бензин, в хорошом стані. Конта ти: 68-07-40, (098) 750-86-61 З І Л - 1 3 0 , самос ид, аз-метан, бензин, хороший стан, терміново. Конта ти: 68-07-40, (097) 226-92-32

МАН МАН, 14 тонн, тентований. Конта ти: (098) 610-92-54

РЕНО ФІРМА ПРОДАЄ ВАНТАЖНЕ АВТО РЕНО-КЕНГО, 2004 Р.В., 1,4, ДИЗЕЛЬ, БІЛОГО КОЛЬОРУ (ВАНТАЖНИЙ МАЛОТОННАЖНИЙ ФУРГОН), ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (093) 399-83-59, (093) 399-83-41

Фіат Д ато, 1.9 дизель, вантажний, 1996 р.в. Ціна: 4900 .о. Конта ти: (098) 951-29-29 Фіат, 3 тонни, нетентований, довжина - 3,3 м. Конта ти: (098) 610-92-54

ФОЛЬКСВАГЕН

ен Каді, 1999 р.в., 1,9 •Фоль свавантажний, дизель, білий, небитий, не нилий, хороший дви н. Ціна: 4300 .о., тор . Конта ти: (067) 970-73-59 Фоль сва ен ЛТ-35, 2.5 ТДІ, середній, висо ий, 2003 р.в. Ціна: 13000 .о. Конта ти: (098) 951-29-29 Фоль сва ен-ЛТ-35, середній висо ий, 2005 р.в., 2.5ТДІ, нова ма, небитий заводсь а фарба АБС антиб с вантажний, відмінном стані, щойно при наний. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

ФОРД Форд Транзит, 1990 р.в., 2,5 дизель, вантажний, низь ий, орот ий, відмінна ходова, нова ма, новий а м лятор. К зов потреб є ремонт . Недоро о. Конта ти: (096) 698-98-33

ЗІЛ-« ол оспни », самос ид на 3 сторони, ммз-554м бензин/ аз 9-балонів,1992 р. в., пробі 1000 м, після ап.ремонт дви на, нова задня ма, хороший радіатор, а м лятор. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 095-533-63-94 З І Л - 1 3 0 , бежево о 050-860-19-81

ольор . Конта ти:

КАМАЗ КАМАЗ-5511, 1989 р. в., після апремонт , абіна зі спальни ом, борта нарощені, мех., 18 передач, всі синхрони нові, недоро о. Конта ти: 097-867-84-64

МАЗ МАЗ-53371, в хорошом стані, на ход , після апітально о ремонт , 2 спальних місця. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 097-752-12-56

МЕРСЕДЕС Мерседес-508, термоб да, 4х2х2, дов а база, в/п до 5 тонн, хороший стан. Конта ти: 066-069-61-08 Мерседес-Варіо, вантажопідйомність 5 тонн. Конта ти: 050-748-74-79

РЕНО Рено-Ма н м, з напівпричепом, 2000 р. в. Ціна: 32000 . о. Конта ти: 099-433-99-70, Оле сандр

ФОРД Форд-Транзит Конне т, 2008 р. в., сірий металі , 1,8 дизель, 66 Вт, ма сі-база, щойно при наний. Ціна: 12000 . о. Конта ти: 066-334-08-53


МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Еле тро орморіз 543-48-59

. Конта ти: 28-09-32, (096)

Запчастини до Львівсь о о навантаж вача. Ціна: 100 рн. Конта ти: (097) 442-30-60 ЗІЛ 130 КС 2575, авто ран. Конта ти: 62-16-22

Причіп, довжина - 7,2 м, ширина - 2,52 м, висота - 2,52 м. Підло а - фанера. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (050) 500-88-83

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Причіп, 2004 р.в., EBS, EBD, дис ові альма, осі BPW, пневмо ермо, лапан, бортовий, зс вний дах, ма 60%.

ГАЗ 53 асенізатор (для ви ач вання аналіз. септи ів). Ц. 6800 . о. Конта ти: 097 581-43-20, 050 434-59-77. ГАЗ 53 бортовий з дизельним дви до м. Конта ти: 096 141-72-60.

т. (095) 925-23-23

ном,

ГАЗ 53 дизель, бортовий, дви н після апремонт , 2200 . о. Конта ти: 096 384-03-08.

ПРИЧІП

м. до ньо о. Конта ти: 098

Т р а т о р саморобний. Конта ти: (097) 988-50-38 Тра тор саморобний. Дви н Т-40, ороб а ЗІЛ, задні олеса Т-25, передні -14, є ідравлі а, абіна, ермо праве. Конта ти: (096) 307-46-00

т. (096) 104-07-54 Косар

ГАЗ 66, бензин, бортовий, робочий, Хмельниць а обл. Конта ти: 097 782-06-41.

. Конта ти: 68-02-67

тра торн . Конта ти: 68-02-67

Тра тор Т-25, в хорошом (097) 233-82-26

КРАН «ПІОНЕР», В РОБОЧОМУ СТАНІ. КОНТАКТИ: (050) 375-02-01, (096) 530-54-12

Г А З - 6 9 , добрий стан, металевий зов, війсь ові мости, металева б да, салон Опель. Конта ти: 097 664-34-85. аз-бензин. Конта ти: 097

Газель, висо а, вантажно-пасаж., в/п до 3-т, аз-бензин. Конта ти: 093 970-19-73.

ЗІЛ ММЗ 554 М СПГ « ол оспни », 1988 р. в., аз-метан, бензин. Конта ти: 097 986-26-81,095 886-92-20.

Причіп, 2004 р.в., бортовий, висо і борти, рівна підло а, зс вний дах, осі BPW, барабанні альма, щойно при наний. Ціна: 13000 євро.

К зов до ВАЗ-2106, 1983 р.в. Конта ти: (097) 252-41-22

К н війсь овий на а/м ЗІЛ. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63

ЗІЛ бортовий, тент, диз, 4.80 м. Кермов станов ЗІЛ. Конта ти: 067 783-21-04

Міні-тра тор, саморобний, бензиновий дви н, з пл ом, причепом. Конта ти: (096) 492-37-24

ЗІЛ-130, без до . Конта ти: 3-00-84. ЗІЛ-130. Конта ти: 067 134-84-74. ЗІЛ-130. 2000 .о. Конта ти: 096 958-09-15. ЗІЛ-555, 90 р.в., самос ид орот ий, диз., дви н МТЗ 80, оюмін. тор . 3000 .о. Конта ти: 097 664-34-85.

Міст передній МТЗ-82, б/в. Ціна: 13500 рн. Конта ти: (095) 830-28-36 Мотобло «З бр», новий+пл , фреза. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 595-45-48

МОТОБЛОКИ «ЗАРЯ». МІНІ-ТРАКТОРИ «СІНТАЙ», «ДОНГ-ФЕНГ», «ДЖИММА» ТА НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ. ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ. ПРОДАЖ, РЕМОНТ, ГАРАНТІЯ. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (097) 891-37-66

КамАЗ-55102, 91 р.в., абіна ха і, самос ид, добрий стан, спальни , обшитий, ма 80 %. Конта ти: 098 254-65-73.

М А З - 5 0 0 на запчастини, можливо з до ментами. Конта ти: 096 748-87-76. С пер МАЗ 5551, 1992 р. в., КП від Камаз. до овірна. Конта ти: 067 856-35-27.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ Вартб р , 1989 р. в., червоний. Ц. 1300 . о. Конта ти: 098 256-77-76. ГАЗ 3307 бортовий відмінном стані, ма та а м лятор нові. Ц. 2800 . о. Конта ти: 097 581-43-20. Газель бортовий, тентований, 2003 р. в., 2.9 І, аз-метан. Конта ти: 050 504-07-89, 098 523-21-40. ДЖАК, 2008 р.в., 2.5 дизель, вантаж., пробі 30 тис. м, д бль- абіна, бортовий. Ц. 47000 рн. Конта ти: 067 759-65-60. Жа , 2.5 Д, термоб д а, 2007 р.в., 90 тис. м, д же хороший стан. Конта ти: 098 900-79-22. ЛДВ Конвой ДАФ, 2004 р. в., бортовий, тент, довж зова 3.80. до овірна. Конта ти: 03430 4-51-84 ЛУАЗ «Волинян а», дов а база, бортовий, дви н до ВАЗ 2101, заводсь а зібр а, 5 ст. КП. Ц. 16000 рн. Конта ти: 096 477-68-79.

ПРИЧІП

Тра тор Т16, новий дви н, з ідравлічною підвіс ою, + пл , причіп. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 159-34-71 Т р а т о р Т40, 1988 р.в. Конта ти: (096) 695-95-69 Тра тор Т40АМ, 1984 р.в., в хорошом стані. Ціна: 32000 рн. Конта ти: (096) 695-95-69 Тра тор ХТЗ Т-40, в хорошом стані. Ціна: 31200 рн. Конта ти: (067) 583-03-01

Дис ов борон Вомит льтиватор, до Т-40 (4000 050-674-63-26

(12000 рн.), рн.). Конта ти:

Зерновий омбайн «Жондір-952» а та ож запчастини до а/м Зіл-138. Конта ти: 097-5693643 Зернозбиральний омбайн Джондір932, хороший стан. Конта ти: 097-408-44-09 Зернозбиральний омбайн МФ-87, в Млинівсь ом р-ні, абіна, жат а 2,5 м. Конта ти: 098-033-10-05 Зерноочисн машин ОВС-25, стані. Конта ти: 067-384-18-47

відмінном

Картоплесаджал и, артопле опач и, артопле омбайни, осар и роторні, рабар и, пл и, льтиватори, дис ові борони, р нтофрези; обприс вачі 400-800 л; роз идачі міндобрив, прес-підбирачі. Тра тор Т-25. Конта ти: (03365) 2-10-23, 067-934-64-42, 095-155-36-66 Комбайн Форштріт-512, 1982 р. в., жат а 4 м, в хорошом стані, можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-526-88-41 Комбайни зернозбиральні: Вольво, Клаас, Джон Дір, MF та інші; прес-підбирачі; артоплезбиральні омбайни, на замовлення з-за ордон . Конта ти: (0332) 21-02-44, 050-184-99-78 К льтиватор (1800 рн.), пл (2000 рн.). Конта ти: 050-660-44-64, 096-789-35-53 К льтиватор до тра тора, в-во Китай, новий, недоро о. Конта ти: 096-919-31-06 Міні-тра тор, власно о виробництва, ( вадраци л), із пл ом, дви ном З і Д, 1-цилідровий. Ціна: 7500 рн. Конта ти: 066-968-23-36

М Т З - 8 0 , 1984 р. в., в хорошом Конта ти: 096-459-17-69

стані.

МТЗ-80, 1992 р. в. Конта ти: 050-860-19-81, 097-218-94-84

Навісний льтиватор до міні-тра тора, новий. Конта ти: 096-919-31-06

ПРИЧІП

Пл , до 72-75-04 Пл

оней, 1- орп сний. Конта ти:

. Конта ти: 70-05-27

Тра тор, відмінний стан. Ціна: 3500 .о., тор .

Прес Форшріт-545. Конта ти: 098-922-28-86

Обладнання навісне, мото льтиватори. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

т. (096) 247-62-63

Причіп до тра тора 2 ПТС 4. Конта ти: 067-495-15-42

Пл , 2- орп сний, до МТЗ. Конта ти: 28-27-85 (096) 784-63-40

Тра тор, саморобний (Заліщи и). Конта ти: (096) 599-31-81, (096) 584-02-18

Причіп, до ле 050-169-06-60

Пл , 2- орп сний, до тра тора. Конта ти: 27-87-56

Тра тор, саморобний, дви н дизельний, 2,3 л. Ціна: 14000 рн. Конта ти: (068) 893-50-68

Саджал артоплян сн-4б (на 4 ряд и), стан хороший, повністтю омпле тована. Ціна: 15000 рн. Конта ти: 067-712-91-72, 095-050-90-55

Пл

. Конта ти: (096) 670-66-37

П л и до тра тора МТЗ-80, 2 шт.: 2- орп сний та 3- орп сний. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 353-41-53, (096) 117-21-51 Причепи а/м. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (096) 121-72-76 Причепи до мотобло ів. Конта ти: (096) 121-72-76 Причіп 2 ПТС4, 1994 р.в. Ціна: 1300 Конта ти: (097) 249-70-71

.о.

Причіп до Т25. Конта ти: 45-25-53, (097) 791-34-62

Причіп, 2007 р.в., довжина - 6,2 м, ширина - 2,5 м, висота - 2,4 м. Підло а - фанера, борти алюміній. Ціна: 1400 .о. т. (050) 500-88-83 Причіп, б/в, в хорошом стані, з до ментами. Ціна: 7500 рн. Конта ти: (067) 710-31-21

ПРИЧІП

Тра тори ХТЗ, Слобожанець, Конта ти: (050) 375-30-75

Причіп до Тра тора МТЗ-80, з до ментами, в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 117-21-51, (098) 353-41-53

Цистерни залізничні, 63 м Конта ти: (097)553-13-49

4.5.2. К плю Автонавантаж вачі вир-во Львів, Бол арія, в б дь-я ом технічном стані. Конта ти: (067) 270-51-90

Верстат циліндровочний фірми «Іме с». Конта ти: (097) 837-76-79 Лавет (причіп для перевезення авто). Ціна: до 1000 .о. Конта ти: (097) 191-32-45

ПРИЧІП

УАЗ-469, 30000 рн. Конта ти: 096 620-36-27.

Причіп тра торний 2ПТС-4, ново о зраз а, самос ид, омпле тація. Ціна: 8200 рн. т. (067) 495-15-42 ПРИЧІП Причіп, довжина - 6,2 м, ширина - 2,5 м, висота - 2,8 м. Підло а фанера. Ціна: 1800 .о.

4.5.1. Продам

т. (050) 500-88-83 Причіп, довжина - 7,2 м, ширина - 2,52 м, висота - 2,52 м. Підло а - фанера. Ціна: 2000 .о. Конта ти: (050) 500-88-83

(095)

Гр д одави навісні, недоро о. Конта ти: 28-29-56, (097) 606-13-45

Причепи а/м. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (096) 121-72-76

Причіп, 1999 р.в., осі BPW, палетниця, підйомна вісь. т. (095) 771-61-44

ментами.

Верстат прорізний для обріз и необрізної дош и. Конта ти: (098) 386-56-22

Причіп до ле 735-14-04

Б о р о н а дис ова БДТ до тра тора Т-25, вир-ва СРСР. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (067) 495-15-42

в.

Бетонозміш вач. Конта ти: (095) 754-19-03

ПРИЧІП

УАЗ-452 бортовий, 86 р.в., добрий стан. Конта ти: 050 433-17-72, 099 230-76-07.

в., 76 м

Причіп 2ПТС-4. Запчастини до тра тора Т-40АМ. Конта ти: 095-406-28-00

ово о а/м, новий. Конта ти:

Причепи до мотобло ів. Конта ти: (096) 121-72-76 Причіп 2 ПТС4, 1994 р.в. Ціна: 1300 Конта ти: (097) 249-70-71

.о.

Міст передній МТЗ-82, б/в. Ціна: 13500 рн. Конта ти: (095) 830-28-36

ово о а/м. Конта ти: (096)

Тра тор Т-012, в б дь-я ом стані. Ціна: до 10000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06 Тра тор трельовочний для за отівлі ліс ТТ-4. Конта ти: (098) 386-56-22 Тра тор ЮМЗ 8040. Конта ти: (096) 525-71-19

М Т З - 8 0 з причепом. 841-61-95, Міша.

Конта ти:

096

МТЗ-80, ма в хорошом стані (один сезон), р льова олон а нова, стартер новий (Чехія), в хорошом стані, до менти. Ціна: 6400 .о. Конта ти: 098 537-66-06. МТЗ-82, мала абіна, на ход з до м. Т-40 з вед чим перед ом. Конта ти: 097 641-87-83.

Саморобний тра тор. До овірна. Конта ти: 097 897-09-90. Саморобний, 102-94-52.

дизель.

Конта ти:

096

Т-16 на з/ч. Конта ти: 096 102-94-52. Т - 1 6 , 1992 р.в., р льове ер вання ідравлічне, встановлений зілівсь ий ба для ідравлі и 10 л, вал відбор пот жності і бло вання оліс працює, дви н зроблений 2011 р. Василь. Ціна: 2600 .о./ 20800 рн. Конта ти: 097 734-44-48. vbilan85@mail.ru Т-25, пл , льтиватор, Конта ти: 096 659-33-25.

артопле опач

.

Т-25. Конта ти: 096 102-94-51, 096 102-94-52. Т-40, 2100 .о. Конта ти: 066 050-16-52. Т-40, пл , причіп. Тисмениць о о р-н . 994-36-67.

с. Тарновиця, Конта ти: 097

Т-74 б льдозер сеничний, 1982 р. в. Ц. 2000 . о. Конта ти: 096 939-81-71. Т-74, справний, з до . Конта ти: 067 756-69-83, 066 161-17-03. Тра тор б льдозер ДТ-75, роб. стан, можл. на запч., зов для 1-вісьно о причепа. Конта ти: 067 134-84-74. Тра тор сеничний ДТ 75. 22000 Конта ти: 097 897-09-90.

рн.

Т - 1 6 , 1992 р.в., р льове ер вання ідравлічне, встановлений зілівсь ий ба для ідравлі и 10 л, дви н зроблений 2011 р. Василь. Ціна: 2600 .о./ 20800 рн. Конта ти: 097 734-44-48 ЮМЗ 1990 р. в., вели а абіна, знятий з облі . 3200 . о. Конта ти: 096 611-95-99. Ю М З 6 з вели ою абіною, на стартері, новий а м лятор. Ц. 5000 . о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74. ЮМЗ на з/ч. Конта ти: 096 102-94-52, 096 102-94-51. Ю М З , вели а абіна, Конта ти: 098 531-01-81

добрий

стан.

Ю М З , добра ма. зроблений дви Конта ти: 097 302-92-23.

н.

ЮМЗ, недоро о. Конта ти: 096 783-01-23. ЮМЗ, причіп. Конта ти: 097 759-69-73. ЮМЗ-6 з вели ою абіною на стартері з пл ом та льтиватором. Ц. 6000 . о. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-74. Тра тор норм. стані, до 40000 рн. Конта ти: 098 224-49-14. Тра тор, 25-35 .с., перед Конта ти: 098 224-49-14.

вед чий.

Зернозбиральні, б ря озбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі та ін., можлива достав а, част ове редит вання, міжсезонні зниж и. Конта ти: 050 924-26-13. Комбайни артоплезбиральні, прес-підбирачі, омбайни зернозбиральні іноземно о в-ва, запчастини до них, нові та б/в. Конта ти: 050 846-21-59, 098 630-66-00 Зернозбиральний «Клаас Домінатор-105», візо , січ арня, жат а 5 м. На з/ч. Конта ти: 067 704-73-68. З е р н о з б и р а л ь н і : «Вольво», «Клаас», «Джон-Дір», «Массей Фер юсон», артоплезбиральні, прес-підбирачі, на замовлення з-за ордон , можлива достав а. Конта ти: (0332)21-02-44, 050 184-99-78. Клаас Домінатор 85 на з/ч. Конта ти: 098 637-11-47. Клаас Компа т. Конта ти: 098 637-11-47. Комбайн зернозб. Вольво-830. Конта ти: 067 262-02-10, 099 193-07-43.

Тра тор Т-150, 1992 р. в., в хорошом стані, дис ова борона. Конта ти: 067-525-59-47

Комбайн СК 5, Нива, добрий стан. Ц. до овірна. Конта ти: 050 286-73-15

Тра тор Т-25. Конта ти: 050-689-77-48

СК5, робочий стан, 3000 748-87-76.

Тра тор Т-40 АМ, 1982 р. в. Ціна: 20000 рн. Конта ти: 067-495-15-42 Тра тор ЮМЗ, 1999 р. в., або обміняю на ле овий, вантажний а/м, чи б с, автоб с, або на дач , б дино в селі. Конта ти: 063-213-80-04 Тра тор, в-ва 099-756-81-35

Японія.

Конта ти:

Тра тори: Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ-60, МТЗ-80, -82УК та ін. с/ техні а. Конта ти: 050-529-91-69, 050-232-22-12, 098-548-80-46

Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 213-55-52

Причіп до тра тора МТЗ-80, з до ментами. Конта ти: (098) 353-41-53, (096) 117-21-51

УАЗ-3303, 88 р.в., бортовий, ідеал. 3400 .о. Конта ти: 097 287-27-94.

ЮМЗ.

Тю опрес «Claas». Терміново. Ціна: 30000 рн. Конта ти: (097) 645-44-97

Автопричіп на ресорах з до Конта ти: (097) 988-50-38

т. (050) 500-88-83

Е с аватор ЮШЗ. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (098) 440-43-15

Конта ти:

МТЗ-82, 2008 р. в. Конта ти: 050-860-19-81, 097-218-94-84

У А З бортовий, 1978 р. в., добрий стан. Конта ти: 097 431-89-81.

Е с аватор ЄО 26-21, 1990 р.в., на базі ЮМЗ. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (096) 806-69-33

МТЗ.

Дис ов борон БДТ на тра тор Т-25. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 067-495-15-42

Морозильн термоб д , 4х1,50х2, недоро о. Конта ти: 066-069-61-08

Причіп, 2005 р.в., металевий, 30 б.м., осі ROR, дис ові альма, зс вний тент.

Причіп, довжина - 4,1 м, ширина - 2,16 м, висота - 2 м. Підло а фанера. Ціна: 800 .о.

омбайни, техні .

Г м до тра тора 063-213-80-04, 77-20-58

Міні-тра тори, б/в, з фрезою, в-ва Японія; надаю посл и по ремонт тра торів. Конта ти: 050-647-35-40

ТРАКТОР

УАЗ 451 М, 1978 р. в., на ход , ЗІЛ 4502, бортовий, 1980 р. в., аз. станов а, ГАЗ 24, 19777 р. в., чорний, після апремонт . Конта ти: 097 431-89-81.

ГАЗ-3507, самос ид. Конта ти: 868-96-61, (093) 441-08-98

.о.

т. (050) 339-75-12

УАЗ 3962, ф р он, 1992 р.в. Конта ти: 067 342-62-73.

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання

стані. Конта ти:

Тра тор Т-40 АМ, 1987р.в. Ціна: 3500 Конта ти: (067) 495-15-42

Тойота Кейс, 1985 р. в., 1.8 бензин. Ц. 2800 . о. Конта ти: 095 851-60-45.

УРАЛ 4120 амазівсь ий дви н, лісовоз. Ц. до овірна. Конта ти: 066 722-13-11.

Тра тор Т-25, відмінном 27-06-84, (096) 157-02-58

Міні-тра тори, вир-во Китай, Корея, Японія, б/в. Конта ти: 26-46-38, (067) 831-00-51

КамАЗ 53212, 1982 р. в., бортовий, 10 т, 6 м зов, добрий стан. 8000 . о. Конта ти: 067 483-08-94.

МАЗ

т. (050) 378-35-15

Міні-тра тор. Конта ти: (067) 103-03-98

КАМАЗ

МАЗ 53371, бортовий, 1992 р. в., можл. обмін на б с. Конта ти: 097 749-11-36.

Тра тор Т-25, осар и тра торні, обприс вачі, артоплесаджал и та ін. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

Тра тор Т-25. Конта ти: (096) 157-02-58

К льтиватор інний. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

ЗІЛ 130 аз-бензин, бортовий, тентований, новий а м лятор. Конта ти: 096 814-81-07.

ЗІЛ самос ид, дизель Д-240, орот ий, рейсовий стан. Ц. 40000 рн. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-74.

стані. Конта ти:

Тра тор Т-25, відмінний стан. Конта ти: (096) 157-02-58

К зов до ВАЗ-2104, 2005 р.в. Конта ти: (097) 252-41-22

ЗІЛ

Автовиш ВС-22 1990 р.в, аз, бензин, на базі ЗІЛ-130. Ціна: 100000 рн Конта ти: Л ць 050-673-70-70

Тра тор саморобний, дизель. Ціна: 18000 рн., тор . Конта ти: (098) 463-41-06

Комбайн зерновий «Massey Ferguson», в хорошом стані.

Корморіз

т. (050) 500-88-83

Тра тор МТЗ-80. Конта ти: (098) 353-41-53, (096) 117-21-51

ГАЗ 53, на з/ч. Конта ти: 097 478-58-38. ГАЗ 5312 самос ид добром стані, 1990 р. в., новий а м. Ц. 20000 рн. Конта ти: 098 835-40-02.

5- орп сний пл , льтиватор. Конта ти: 066-931-49-20 або обміняю на ле овий автомобіль землерийн машин ПЗМ-2, запчастини на базі тра тора Т-155. Ціна: 120000 рн Конта ти: Л ць 050-673-70-70

Сани інні оздоблені. Конта ти: 20-01-51, (097) 148-53-60

ГАЗ 53, 1977 р. в., бензин аз-метан, зов ф р он, дви н після ап. рем. з до м. Ц. 1300 . о. Конта ти: 067 802-87-40. ГАЗ 53, 1989 р. в. Ц. до овірна. Конта ти: 098 582-37-38.

Причіп, довжина - 7,2 м, ширина - 2,52 м, висота - 2,52 м. Підло а фанера. Ціна: 2000 .о.

П р и ч і п , б/в, в хорошом стані, з до ментами. Ціна: 7500 рн. Конта ти: (067) 710-31-21

МТЗ-50 з рейферним навантаж вачем добром стані та причіп самос ид. Конта ти: 067 272-50-71, 03471 5-13-72.

Навантаж вач «Карпатець», 3 овші, робочий стан. Ц. до овірна Конта ти: 097 998-81-37.

продам

КОМБАЙН ЗЕРНОВИЙ

ГАЗ 5204, дизель, заводиться з стартера, олеса в добром стані, добрий стан. Конта ти: 066 046-32-49.

пом.

Тра тор, оренд ю. Конта ти: 27-30-63

ГАЗ 52 ф р он, на ход , а м лятор новий. Ц. 2200 . о. Конта ти: 097 581-43-20.

Довід и-рах н и на тра тори, меліоративн , б дівельн Конта ти: (050) 375-30-75

Тра тор, оренд ю, з подальшим ви Конта ти: 27-30-63

ПРИЧІП

ЗІЛ-131, площад а, робочий. Конта ти: (096) 806-69-33

ГАЗ 52 нормальном стані з до м. Дви н ГАЗ 53ю Конта ти: 097 641-87-83.

Газель пасаж, 476-28-35.

ПРИЧІП

Комбайн «Слав тич», «Рось-2». Конта ти: (050) 375-30-75

ГАЗ

ГАЗ 66 або до 256-77-76.

Кран баштовий КБ-308, КБ-403, недоро о. Конта ти: (098) 386-56-22

Комбайн «Fahr», робочий стан, жат а - 2,6 м. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: (067) 146-71-32 efimetz@ya.ru

продам

27

СПЕЦТЕХНІКА

№7 від 29 люто о 2012 ро

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам Е с аватор-навантаж вач «Карпатець», 1992 р. в., 4 овші, добром стані, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: 067 704-73-68.

4.5.4. Оренда

Міні-тра тори «К бота», в асортименті, 4х4, 10Кс-25Кс, фреза, б/в, в ідеальном стані. Конта ти: 097 460-13-91

Е с аватор, 1.5 б.м., на сеничном ход . недоро о. В оренд не менше місяця. Конта ти: (098) 386-56-22

МТЗ 80, старно о в-ва, або бмін на Т. 25, рам від е с аватора. Конта ти: 097 555-38-79.

.о. Конта ти: 096

Е с аватор Атлас 1404, 1990 р. в. Ц. 18500 . о., тор . Конта ти: 096 447-34-76. Е с аватор-навантаж вач ПЄА-1.0 «Карпатець», 1987 р. в. Ц. 6800 . о. Конта ти: 096 939-81-71. Е с аваторн станов ЄОВ4421 знята з КРАЗА, є все по запчастинах, олінвал (стандарт) Д-160 Конта ти: 050 606-78-16, 067 883-76-20. Міні-тра тори (Японія) «К бота», «Янмар», «Мітс бісі» пот жність 12-46 л.с, а та ож пл и, льтиватори, сівал и, осар и та інша с/ техні а. м.Чернівці. Конта ти: 097 022-67-84. 050 721-72-36, 097 645-50-39. Авто ран в/п 6 т на базі ГАЗ 53 без до м. Ц. 24000 рн. Конта ти: 067 343-09-05. Боч нерж. на 5 т, харчов на ЗІЛ, КамАЗ, мотопомпи УД-1, УД-2, ран-бал механ. на 2 т, оприс вач тепличний на 400 л. смт. Бо ородчани. Конта ти: 03471 5-13-72, 067 272-50-71. Газоно осар 751-34-79.

, б/в, 500 рн. Конта ти: 093

Ел. тельфер в/п 2 т, Бол арія, новий, ел. дви н 30 вт. Конта ти: 098 861-18-77. Жнивар ЖВП-6, ЖВП-4,9, ЖВН-6. Рiпа овий стiл ПР до омбайнiв. Пристос вання ПС для збор соняшни а. Вiзо для жниваро . Конта ти: 061 535-20-50, 050 613-91-69 З / д цистерни на 63 м Конта ти: 067 553-13-49.

б, 73 м

б.


28

АВТОСЕРВІС, АВТОЗАПЧАСТИНИ Баланс вання. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86

Бампер до а/м А ді. Конта ти: 68-37-71, 68-39-30

Замін альмівних олодо . 46-06-06, (093) 312-32-74

Конта ти:

Б а м п е р до а/м Дайхатс . 26-36-49, (067) 360-48-80

Замін підвіс и автомобіля. 46-06-06, (093) 312-32-74

Конта ти:

Замін ременя ГРМ. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74 Замін технічних рідин, фільтр ючих елементів. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74 Заправ ондиціонерів. 46-06-06, (093) 312-32-74

Конта ти:

Кран баштовий КБ 405, 1989 р. в. Ц. 190000 рн. Під ранові шляхи довж. 60 м-100 рн/ м по . Конта ти: 050 906-77-09. Кран баштовий КБ-308, 89 р.в., 160 тис. рн. Під ранові шляхи, 100 м, по онний 500 рн. Конта ти: 099 191-74-51. К льтиватор до МТЗ, ЮМЗ, 3 борони. Конта ти: 098 920-38-64. К льтиватор саморобний до тра тора Т-25,35,40, шир. 2,1, 7 стріло , 3 борони, на металевих олесах. Конта ти: 098 977-48-32. Навантаж вач «Карпати», роб. стан, 3 овші. Ціна: до овірна Конта ти: 097 998-81-41 Нові пот жні мотобло и, дизельний дви н, водяне та повітряне охолодження. Від 4 до 16 /с, чав нні дви ни, я ість, арантія наявність з/ч. Причепи до мотобло ів, адаптори, пл и, під ортачі, артопле опачі, артоплесаджал и та ін. Конта ти: shuny.moto@mail.ru 067 470-66-19, 095 634-78-75. Обприс вачі, роторні осар и, рабар и, преспідбирачі, тра тори Т-25, артопле омбайни, артопле опач и, пл и, льтиватори та ін. с/ техні а на замовлення, достав а за домовленістю. Конта ти: 050 690-59-83, +48503346252 096 680-95-90, 098 974-44-18. Оприс вач тепличний, перес вний, еле тричний, новий на 100 м. Конта ти: 067 272-50-71, 03471 5-13-72. Пл 2- орп сний ПЛЖ-2-25 до тра тора Т-25, Т-40. Ц. 4000 рн. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-74. Пл и, осар и, льтиватори, рабар и, саджал и, опач и. Конта ти: 096 102-94-52, 096 102-94-51. С/ техні нов та б/в, а та ож тра тори. Конта ти: 096 102-94-51, 096 102-94-52 С/ техні , привезен з Польщі: артопле омбайни «Анна», тра тори, преси, та інш с/ техні а. Конта ти: 066 164-94-68. 097 474-22-11, 097 474-22-72 С/ техні : артопле омбайни , преси-підбирачі, пл и обертові, саджал и 2-4-рядні, млини, артопле опачі, осар и, льтиватори, раблі та ін. с . техні . Недоро о. Конта ти: 067 334-26-37, 096 742-46-23, 066 882-73-46. Сівал б ря ов 12-ряд ов , Конта ти: 097 948-25-92, Роман. Сівал

пн евмо.

б ря ов . Конта ти: 096 629-28-17.

Січ арню добром стані, робоч . Ц. 1600 рн. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74. Фоль сва ен Транспортер Т-2 або обміняю на тра тор. Конта ти: 096 102-94-51, 096 102-94-52

Автосервіс •

4.6.1. Пропон ю

Професійне встановлення си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під., автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 АВТОМОБІЛЬНЕ ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА. ПРОШИВКУ ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ПІД ГАЗ. КОНТАКТИ: (067) 360-75-15

ПРОДАЖ. СКЛО В НАЯВНОСТІ НА ВСІ ВИДИ АВТО. КОНТАКТИ: 43-30-20, (067) 660-84-43

Б а м п е р до а/м Іс дз . Конта ти: (067) 360-48-80 Бампер до а/м Кіа. Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80 Б а м п е р до а/м 68-37-71, 68-39-29

Крайслер.

Конта ти:

Деталі зова, бампер, апот, рила, ар и, поро и, опти а, радіатори до а/м Тойота. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80 Деталі зова, бампер, апот, рила, ар и, поро и, опти а, радіатори до а/м Ш ода. Конта ти: 68-39-30 (067) 360-48-80 Деталі зова, бампер, апот, рила, ар и, поро и, опти , радіатори до а/м Альфа-Ромео. Конта ти: 68-34-65, (067) 360-48-80

Бампер до а/м Ло ан Дача, б/в. Конта ти: (067) 360-83-66

Захист дви на, КПП, ольч а, дост пні ціни. Конта ти: 68-34-65, 62-31-71

Б а м п е р до а/м 26-36-49, 68-34-65

Конта ти:

Деталі зова, бампер, апот, рила, ар и, поро и, опти , радіатори до а/м БМВ. Конта ти: 68-37-71, 68-39-30

Комп’ютерн діа ности еле тронних бло ів правління. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74

Бампер до а/м Ніссан. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80

Деталі зова, бампер, апот, рила, ар и, поро и, опти , радіатори до а/м Форд. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80

Перевір та ре лювання та встановлення світла фар. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74

Бампер до а/м Сеат. Конта ти: 68-34-65, 68-39-30

Під ач вання шин. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86

Бампер до а/м Хонда. Конта ти: 68-39-30, (067) 360-48-80

Потрібна онс льтація з ремонт ідросиситеми навантаж вальни а Ford L255 Конта ти: (050) 972-85-67 augur2003@mail.ru

Б а м п е р задній, б/в, до а/м Мітц біші Лансер. Конта ти: 64-12-36, (068) 108-46-33

Мерседес.

Бампер задній, до а/м Мазда. Ціна: 70 Конта ти: (094) 966-52-56

.о.

Бампера. Конта ти: 68-39-29, 68-39-30

Проточ альмівних дис ів. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74

Бло дви 157-02-58

Ре лювання розвал -сходження. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74

Б л о до дви 157-02-58

Ремонт та омпле сне обсл ов вання всіх маро автомобілів, з ви ористанням найс часнішо о обладнання. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74

Вал арданний до а/м КамАЗ. Конта ти: 68-04-41

РЕМОНТ ТУРБІН, ПРОДАЖ НОВИХ. КОНТАКТИ: (050) 801-25-92, WWW.TURBOLIFE.COM.UA

ГАЗ 53, на запчастини. Конта ти: (067) 607-32-59

Ремонт шин. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86 Шиномонтаж вантажний. 63-40-10, (068) 400-28-86

Конта ти:

Шиномонтаж ле овантажний. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86

РЕСТАВРАЦІЯ СИДІНЬ ТА ОБШИВКА САЛОНІВ БУДЬ-ЯКИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ БОКОВОГО ТА ЛОБОВОГО АВТОСКЛА. КОНТАКТИ: (096) 737-18-82, (066) 255-16-48

на

Д144.

Конта ти:

(096)

на Д144. Конта ти: (096)

В о н е а с н и и автомобільні. Конта ти: 26-36-49, 68-37-71

ГАЗ 53, по запчастинах. 68-07-40, (098) 750-86-61

Конта ти:

Г А З - 5 3 по запчастинах. Конта ти: (095) 868-96-61, (093) 441-08-98 Генератори до а/м Дайхатс . Конта ти: 68-34-65, (067) 360-48-80 Генератори до а/м Мерседес. Конта ти: 68-39-30 Гідроциліндр підйом зова. Ціна: 850 рн. Конта ти: (097) 277-06-77 Г м «Мішелін МXV2», 175/65/R-4, 1 шт., нов . Ціна: 180 рн. Конта ти: (095) 754-19-03 Г м

R12-17. Конта ти: 68-34-65, 68-39-29

Г м Р-14, Р-15, 2 шт., б/в. Конта ти: 28-09-32, (096) 543-48-59 Г м різних розмірів, б/в. Конта ти: (099) 214-06-48 Д а х до а/м Сеат. Конта ти: 68-34-65, 68-39-30 Д а х до автомобіля. Конта ти: 68-39-29, 68-39-30

Автозапчастини

Дверцята до а/м Ланос, 2 шт., сторона водія, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 595-45-48

4.7.1. Продам

Дверцята передні праві до а/м Ланос. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 203-06-01

Автозапчастини до а/м Мерседес 609-814. Конта ти: (067) 349-11-75 Автозапчастини до Фоль сва ен Пасат В-3, б/в: фари, решіт , стартер, радіатор. Конта ти: (097) 759-93-21 А в т о з а п ч а с т и н и , б/в. Конта ти: (098) 880-45-89

Дверцята передні, ліві до а/м Мос вич. Конта ти: 26-40-56 Д в и н до 252-41-22

а/м

ВАЗ.

Конта ти:

(097)

Д в и н до а/м Пасат Б4, 1,9 ТДІ, 111 тис. м., в омпле тований. Конта ти: (050) 678-93-04

Деталі зова, бампер, апот, рила, ар и, поро и, опти , радіатори до а/м Шевроле. Конта ти: 62-31-71, (067) 360-48-80 Деталі зова, бампер, апот, поро и, ар и, опти , радіатори до а/м Сітроен. Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80 Деталі зова, апот, бампер, рила, ар и, поро и, опти , радіатори до а/м Де . Конта ти: 62-31-71, (067) 360-48-80 Деталі зова, апот, бампер, рила, ар и, поро и, опти , радіатори до а/м Фіат. Конта ти: 68-34-65, (067) 360-48-80 Деталі підвіс и до а/м Конта ти: 62-31-71, 68-39-30

ВАЗ-Лада.

Запчастини до а/м Понтіа . Конта ти: 68-37-71, (067) 360-48-80

Опти до а/м Де 68-37-44, 68-34-65

Запчастини до а/м Порше. Конта ти: 68-37-44

Опти до а/м Іс дз . Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80

Запчастини до а/м 68-37-44, (067) 360-48-80

РАФ.

Конта ти:

Опти до а/м 26-36-49, 68-34-65

Конта ти:

Опти до а/м Ніссан. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80

Запчастини до а/м Сітроен, б/в, достав а. Конта ти: 68-37-71, (067) 360-48-80

Опти до а/м Рено Кен о. Конта ти: (096) 800-51-59

Запчастини до а/м С анія. Конта ти: 68-37-71, (067) 360-48-80

Опти до а/м Сеат. Конта ти: 68-34-65, 68-39-30

Запчастини до а/м Соболь. Конта ти: 62-31-71, 68-37-71

Опти до а/м Хонда. Конта ти: 68-39-30, (067) 360-48-80

Запчастини до а/м С дз 62-31-71

Опти

до авто. Конта ти: (096) 800-51-59

Опти

до авто. Конта ти: (096) 800-51-59

і. Конта ти:

Запчастини до а/м УАЗ. Конта ти: 62-31-71, (067) 360-48-80 Запчастини до а/м Урал. Конта ти: 68-39-29, 68-37-44 Запчастини до а/м Феррарі. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80 Запчастини до а/м Фоль сва ен Ж Конта ти: 68-37-44, (067) 360-48-80 Запчастини до а/м Хонда. 68-39-29, (067) 360-48-80

.

Конта ти:

Запчастини до а/м Ш ода Конта ти: (066) 010-08-05

А тавія.

Запчастини до а/м Ш ода Конта ти: (066) 010-08-05

О тавія.

Запчастини до а/м 68-34-65, 26-36-49

Я

ар.

Конта ти:

Деталі підвіс и до а/м Дайхатс . Конта ти: 62-31-71, (067) 360-48-80

Запчастини до іномаро . Конта ти: (096) 607-56-26

Д е т а л і підвіс и до а/м ДАФ. Конта ти: 68-37-44, 68-39-30 Д е т а л і підвіс и до а/м Іве о. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80

Запчастини до ле ових автомобілів та мі роавтоб сів Фіат, Пежо, Рено, Іве о, Сітроен тощо. Конта ти: 68-37-44, (067) 360-48-80

Д е т а л і підвіс и до а/м Кіа. Конта ти: 62-31-71, (067) 360-48-80

Запчастини до причепів та напівпричепів. Конта ти: 68-39-30, 26-36-49

Деталі підвіс и до а/м Мазда. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80

Кабін до тра тора до тра тора МТЗ-80, вели . Конта ти: (097) 233-82-26

Деталі підвіс и до а/м Мітц біші. Конта ти: 26-36-49, 68-39-30

Капот до а/м А ді. Конта ти: 68-37-71, 68-39-30

Деталі підвіс и до а/м Тойота. Конта ти: 68-37-44, 68-34-65

Капот до а/м Дайхатс . Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80

Д е т а л і підвіс и до а/м Фоль сва ен. Конта ти: 68-37-44, (067) 360-48-80

Капот до а/м Іве о. Конта ти: 68-34-65, (067) 360-48-80

Деталі підвіс и до а/м Ш ода. Конта ти: 26-36-49,68-37-71

Капот до а/м Іс дз . Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80

Д е т а л і ходової до а/м Де Конта ти: 68-37-44, 68-34-65

Капот до а/м Кіа. Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80

Шевроле.

Дис з мою до а/м Мерседес Спринтер, Фоль сва ен ЛТ-35, відмінний стан, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

Капот до а/м 68-37-71, 68-39-29

Дис титановий до а/м Тойота Кемрі, 1994 р.в., відмінний стан, недоро о. Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07

Капот до а/м Ніссан. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80

Д и с и R-14, на 5 отворів, 4 шт., б/в. Конта ти: (067) 360-83-66 Д и с и до а/м Мерседес Спринтер, б/в. Конта ти: (067) 934-54-68 Д и с и ле осплавні R12-17. Конта ти: 68-34-65, 68-39-29 Дис и металеві R12-17. Конта ти: 68-34-65, 68-39-29 Дис и, б/в, з мою, 2 ми потреб ють обмін , на дис ах є невели і нерівності. Ціна: 1100 рн. Конта ти: (096) 923-14-64

Крайслер.

Конта ти:

Капот до а/м Мерседес. Конта ти: 26-36-49, 68-34-65

Капот до а/м Сеат. Конта ти: 68-34-65, 68-39-30

З а п ч а с т и н и до а/м Астра. 26-36-49, (067) 360-48-80

Конта ти:

Шевроле.

Запчастини до а/м А ді-80. Конта ти: (097) 988-50-38

Короб передач 5СТ до ВАЗ 2103, б/в, ред тор задньо о моста, б/в, поршнев до ВАЗ 21011. Конта ти: (067) 587-76-27

Деталі зова до а/м Іве о. Конта ти: 68-34-65, (067) 360-48-80

З а п ч а с т и н и до а/м Бентлі. Конта ти: 62-31-71, 68-37-44

Деталі зова до а/м Іс дз . Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80

З а п ч а с т и н и до а/м Б 68-37-71, (067) 360-48-80

Аптеч и автомобільні. Конта ти: 26-36-49, 68-37-71

Деталі зова до а/м 26-36-49, (067) 360-48-80

Запчастини до а/м ВАЗ. Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80

А р и до а/м А ді. Конта ти: 68-37-71, 68-39-30

Деталі зова до а/м Крайслер. Конта ти: 68-37-71, 68-39-29

Запчастини до а/м Вартб р . Конта ти: 68-34-65, (067) 360-48-80

Короб передач, ва м та інші запчастини до а/м ГАЗ 53. Нові. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 194-50-05

Ар и до а/м Дайхатс . Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80

Деталі зова до а/м Мерседес. Конта ти: 26-36-49, 68-34-65

Запчастини до а/м ГАЗ, б/в. Конта ти: (068) 145-90-26

К П П до а/м ВАЗ 2106, Конта ти: (097) 252-41-22

Ар и до а/м Кіа. Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80

Д е т алі зова до а/м Ніссан. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80

З а п ч а с т и н и до а/м ГАЗ. 62-31-71, (067) 360-48-80

Конта ти:

Крила до а/м А ді. Конта ти: 68-37-71, 68-39-30

Ар и до а/м Мерседес. Конта ти: 26-36-49, 68-34-65

Деталі зова до а/м Сеат. Конта ти: 68-34-65, 68-39-30

З а п ч а с т и н и до а/м Даймер. Конта ти: 62-31-71, 68-39-30

Крила до а/м Дайхатс . Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80

Ар и до а/м Ніссан. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80

Деталі зова до а/м Хонда. Конта ти: 68-39-30, (067) 360-48-80

Запчастини до а/м Дайхатс . Конта ти: 68-34-65, 68-39-29

Крила до а/м Іве о. Конта ти: 68-34-65, (067) 360-48-80

А р и до а/м Сеат. Конта ти: 68-34-65, 68-39-30

Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Крила до а/м Іс дз . Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80

Ар и до а/м Хонда. Конта ти: 68-39-30, (067) 360-48-80

Деталі зова, бампер, апот, ар и, поро и, опти , радіатори до а/м Мітц біші. Конта ти: 62-31-71, (067) 360-48-80

З а п ч а с т и н и до а/м Дайхатс : ермові рей и, насоси ідропідсилювача, ремонт, омпле т ючі. Конта ти: 68-39-30, 68-37-71 Запчастини до а/м Даф, Мерседес, Вольво, С анія, Рено тощо. Конта ти: 62-31-71, (067) 360-48-80

Крила до а/м Мерседес. Конта ти: 26-36-49, 68-34-65

А м о р т и з а т о р и на всі види автомобілів. Конта ти: 62-34-71, 68-39-30

А р и , бампера, апоти, фари, ліхтарі, радіатори тощо, в наявності та на замовлення. Конта ти: 68-39-29, 68-39-30 А р и , поро и, опти до а/м Крайслер. Конта ти: 68-37-71, 68-39-29 А р и , поро и, опти , радіатори до а/м Іве о. Конта ти: 68-34-65, (067) 360-48-80 Ба ажни 68-33-19

автомобільний, б/в. Конта ти:

Ба паливний ори інальний, заводсь ий, до тра тора Т-25. Ціна: 500 рн. Конта ти: (067) 495-15-42 Бал задню, б/в, до а/м Шевроле Авео. Конта ти: 64-12-36

Кіа.

Конта ти:

Деталі зова, бампер, апот, рила, ар и, поро и, опти а, радіатор до а/м С бар . Конта ти: 68-39-30, (067) 360-48-80 Деталі зова, бампер, апот, рила, ар и, поро и, опти а, радіатори да а/м С дз і. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80 Деталі зова, бампер, апот, рила, ар и, поро и, опти а, радіатори до а/м ВАЗ-Лада. Конта ти: 68-37-44, 68-34-65 Деталі зова, бампер, апот, рила, ар и, поро и, опти а, радіатори до а/м Вольво. Конта ти: 62-31-71, (067) 360-48-80 Деталі зова, бампер, апот, рила, ар и, поро и, опти а, радіатори до а/м Рено. Конта ти: 68-37-71, (067) 360-48-80

атті. Конта ти:

Запчастини до а/м Даф, Рено, Мерседес, дост пні ціни. Конта ти: 68-37-71, 68-34-65 З а п ч а с т и н и до а/м 62-31-71, 26-36-49

Дачія.

Конта ти:

Компле т ресорних пальців, в зборі, до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: (067) 607-32-59

Короб передач до а/м Фоль сва ен Гольф, 1,6, 5-ст п КПП, в робочом стані, б/в. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (067) 929-23-95 Короб передач до ВАЗ-2106. Конта ти: (097) 252-41-22

Крила до а/м 68-37-71, 68-39-29

4-ст пенев .

Крайслер.

Конта ти:

К зов до а/м Сітроен Берлін о. Конта ти: (067) 966-18-44

Запчастини до а/м Лаз. Конта ти: 68-37-71, (067) 360-48-80 Запчастини до а/м Ламборджіні. Конта ти: 62-31-71, 68-39-30 З а п ч а с т и н и до а/м Л АЗ. 62-31-71, (067) 360-48-80

Конта ти:

З а п ч а с т и н и до а/м Лянча. Конта ти: 68-37-71, 68-39-30 З а п ч а с т и н и до а/м МАЗ. 26-36-49, (067) 360-48-80

Конта ти:

З а п ч а с т и н и до 26-36-49, 68-34-65

Конта ти:

а/м

МАН.

З а п ч а с т и н и до а/м Мос вич. Конта ти: 68-34-65, (067) 360-48-80

ЗАПЧАСТИНИ ДО А/М ОПЕЛЬ ВЕКТРА, КАДЕТ, АСКОНА. КОНТАКТИ: (093) 140-13-36,

Поро и до а/м Сеат. Конта ти: 68-34-65, 68-39-30 Поро и до а/м Хонда. Конта ти: 68-39-30, (067) 360-48-80 П о р о и , опти , радіатори до а/м Кіа. Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80 П с ач ПД-8 з ред 988-50-38

тором. Конта ти: (097)

Радіатори до а/м А ді. Конта ти: 68-37-71, 68-39-30 Радіатори до а/м Дайхатс . Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80 Радіатори до а/м Мерседес. Конта ти: 26-36-49, 68-34-65 Радіатори до а/м Ніссан. 68-39-29, (067) 360-48-80

Конта ти:

Радіатори до а/м Сеат. Конта ти: 68-34-65, 68-39-30 Радіатори до а/м Хонда. 68-39-30, (067) 360-48-80

Конта ти:

Радіатори до автомобілів. 68-39-29, 68-39-30

Конта ти:

Радіатори до всіх автомобілів. Конта ти: 68-37-44, (067) 360-48-80

мост .

б/в.

Конта ти:

Рей и ерма, насоси ідропідсилювача до а/м Рено, ремонт, омпле т ючі. Конта ти: 68-39-29, 68-34-65 Рей и ерма, насоси ідропідсилювача до а/м Сааб, ремонт, омпле т ючі. Конта ти: 26-36-49, 68-39-29 Рей и ермові до а/м Ровер. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80 Рей и ермові до а/м Шевроле. Конта ти: 68-37-71, (067) 360-48-80 Рей и ермові, насоси ідропідсилювача, ремонт, омпле т ючі до а/м Іс дз . Конта ти: 68-37-71, (067) 360-48-80 Рей и ермові, насоси ідропідсилювача, ремонт, омпле т ючі до а/м Мазда. Конта ти: 68-37-44, 62-31-71 Рей и ермові, насоси ідропідсилювача, ремонт, омпле т ючі до а/м Мерседес. Конта ти: 68-39-30, (067) 360-48-80 Рей и ермові, насоси ідропідсилювача, ремонт, омпле т ючі до а/м Мітц біші. Конта ти: 68-34-65, (067) 360-48-80 Рей и ермові, насоси ідропідсилювача, ремонт, омпле т ючі до а/м Фіат. Конта ти: 62-31-71, (067) 360-48-80 Рей и ермові, насоси ідропідсилювача, ремонт, омпле т ючі до а/м Форд. Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80 Рей и ермові, насоси ідропідсилювача, ремонт, омпле т ючі до а/м Хонда. Конта ти: 62-31-71, (067) 360-48-80

Ресори ГАЗ-66, інші запчастини. Конта ти: (097) 940-38-43

Конта ти:

З а п ч а с т и н и до а/м КАМАЗ. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80

Конта ти:

Рей ермов , б/в, до а/м Шевроле Авео. Конта ти: 64-12-36, (096) 595-73-97

Конта ти:

Запчастини до а/м Кадилла . Конта ти: 68-34-65, (067) 360-48-80

Мерседес.

Поро и до а/м Ніссан. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80

Крила до а/м Хонда. Конта ти: 68-39-30, (067) 360-48-80

З а п ч а с т и н и до а/м 68-37-71, 68-39-29

Запчастини до а/м ЗІЛ. Конта ти: 68-34-65, (067) 360-48-80

П о р о и до а/м 26-36-49, 68-34-65

Рей и ермові, насоси ідропідсилювача, ремонт, опле т ючі до а/м Ніссан. Конта ти: 68-39-30

З а п ч а с т и н и до а/м Джип. 62-31-71, (067) 360-48-80

Запчастини до а/м ЗАЗ. Конта ти: 68-34-65, (067) 360-48-80

Поро и до а/м Іс дз . Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80

Крила до а/м Ніссан. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80

К зов до а/м ВАЗ, 2102, 2101, 11, 13, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 43-49-90, (096) 964-54-67

Додж.

Конта ти:

Рей и ерма, насоси ідропідсилювача до а/м ВАЗ-Лада, ремонт, омпле т ючі. Конта ти: 68-37-71, (067) 360-48-80

Килим и автомобільні, модельні, в салон, ба ажни б дь-я о о автомобіля. Конта ти: 68-39-29

Деталі зова до а/м Де Конта ти: 68-37-44, 68-34-65

Авео.

П о р о и до а/м Дайхатс . 26-36-49, (067) 360-48-80

Капоти. Конта ти: 68-39-29, 68-39-30

Деталі зова до а/м Дайхатс . Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80

А м о р т и з а т о р до а/м Шевроле Конта ти: (099) 038-13-78

Поро и до а/м А ді. Конта ти: 68-37-71, 68-39-30

Ред тори задньо о 68-39-29, 68-37-44

Компле ти щеплення Sachk, Luk, Valeo на всі види автомобілів, дост пні ціни, достав а. Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80

А м л я т о р и Ватра, Бош, Веста, Істо . Конта ти: 68-37-44, 62-31-71

Под ш и, абіни, пневморесори, пневмобалони до вантажіво , причепів, автоб сів та мі роавтоб сів. Конта ти: 26-36-49, 68-39-29

Ред тор до артопле опал и, Конта ти: (0670 258-71-39

Конта ти:

А

Підшипни и SKF, FAG, SNR, INA, TIMKEN, KOYO, NTN, NSK, NACHI, KBC, CX, KG, КПП тощо. Конта ти: 68-37-44, (067) 360-48-80

Капот на запчастини, б/в, в хорошом стані. Ціна: 500 .о. Конта ти: (067) 190-00-07

ра.

Конта ти:

Панель приборів до а/м Ш ода О тавія. Конта ти: (098) 133-39-31

Капот до а/м Хонда. Конта ти: 68-39-30, (067) 360-48-80

З а п ч а с т и н и до а/м 68-37-44, 68-34-65

А сес ари автомобільні. 26-36-49, 68-37-71

Конта ти:

Рацію «Dragon SY-5430»(БУ), антен . Все в робочомі стані. Ціна: 840 рн. Конта ти: (066) 266-08-25

Деталі зова до а/м А ді. Конта ти: 68-37-71, 68-39-30

Автозапчастини. Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74

н УД-25. Конта ти: (097) 988-50-38

Мерседес.

Капот до а/м Сеат. Конта ти: 68-34-65, 68-39-30

Конта ти:

Дви

Шевроле. Конта ти:

Ровер.

Запчастини до а/м 68-37-44, 62-31-71

З а п ч а с т и н и до а/м Авіа. 43-27-69, (067) 903-01-72

Ар и. Конта ти: 68-39-29, 68-39-30

АВТОСКЛО. ЗАМІНА, РЕМОНТ,

Бампер до а/м Іве о. Конта ти: 68-34-65, (067) 360-48-80

Деталі зова, бампер, апот, рила, ар и, поро и, опти а, радіатори до а/м Сааб. Конта ти: 62-31-71, (067) 360-48-80

Засоби хімічні, осметичні, автомобільні. Конта ти: 68-37-44, 68-39-30

Промив інже тора, форс но . Конта ти: 46-06-06, (093) 312-32-74 Контровантажі до МТЗ ЮМЗ, 4 шт. і ріплення або обміняю їх на онтровантажі до Т-25. Конта ти: 097-711-38-42, 096-150-49-95 vasya.ment.77@mail.ru vasya.ment.77@mail.ru

Конта ти:

№7 від 29 люто о 2012 ро

К зов до іномар и, 1988-2000 р.в. Конта ти: (097) 056-83-74 Лампи автомобільні Філіпс, Нарва, Бош. Конта ти: 68-37-71, (067) 360-48-80 Мазда 3, 2004 р.в., на Конта ти: (094) 966-52-56

запчастини.

Ресори для всіх маро автомобілів, дост пні ціни. Конта ти: 62-31-71, (067) 360-48-80 С и д і н н я передні до а/м Фіат Добло. Конта ти: 26-87-69 Сидіння передні, до а/м А ді 100, 1993 р.в., б/в. Ціна: 800 рн. Конта ти: (097) 698-52-03 С ло для ле ових та вантажних а/м. Конта ти: (067) 362-55-01

Конта ти:

С лоочисни и для автомобілів. Конта ти: 26-36-49, 68-37-71

Ме афон- чномовець, автомобільний. Конта ти: 26-06-00

Стартер, енератор до автомобіля Wolksvagen Transporter T4 2.5 tdi. дешево Конта ти: (067) 189-36-70

Мерседес-124, 1989 р.в., по з/п. Конта ти: (096) 876-72-64

Стартер, до а/м Дачія Ло ан, б/в. Конта ти: (066) 653-02-86

Міст до навантаж вача передній та задній. Конта ти: (097) 988-50-38

Стартери до а/м Дайхатс . Конта ти: 68-34-65, (067) 360-48-80

Міст задній до ВАЗ-2101. Конта ти: (097) 252-41-22

Стартери до а/м Іс дз . Конта ти: (067) 360-48-80

Міст передній до а/м ГАЗ, б/в. Конта ти: (096) 518-54-24

Стартери до а/м Мерседес. Конта ти: 68-39-30

На лад Ціна: 100

на передній порі до а/м Мазда. .о. Конта ти: (094) 966-52-56

Стартери, енератори до а/м ВАЗ-Лада. Конта ти: 26-36-49, 68-39-30

Насоси ідропідсилювача, ремонт, омпле т ючі до а/м Шевроле. Конта ти: 68-37-71, (067) 360-48-80

Стартери, енератори до а/м Вольво. Конта ти: 68-34-65, 68-39-29

Масажери для автомобілів. 26-36-49, 68-37-71

Насоси до а/м Ровер. Конта ти: 68-39-29, (067) 360-48-80 Опель Ве тра В, 1995 р.в., 1,7ТД, на ход , іржавий, без до ментів. Ціна: 1500 .о. Конта ти: (095) 352-96-31 krasss60@mail.ru Опель Ве тра, 1989 р.в., 2,0 бензин, по запчастинах. Конта ти: (063) 071-53-52, (097) 342-52-69

Стартери, енератори Конта ти: 26-36-49

до

а/м

Рено.

Стартери, енератори до а/м С бар . Конта ти: 62-31-71, 68-37-44 Стартери, енератори до а/м С дз Конта ти: 26-36-49, 68-37-71

і.

Стартери, енератори до а/м Тойота. Конта ти: 62-31-71

(099) 740-96-97

Опти до а/м А ді. Конта ти: 68-37-71, 68-39-30

Стартери, енератори до а/м Фоль сва ен. Конта ти: 62-31-71, 68-39-30

Запчастини до а/м ПАЗ. Конта ти: 68-37-71, (067) 360-48-80

Опти до а/м Дайхатс . Конта ти: 26-36-49, (067) 360-48-80

Стартери, енератори до а/м Ш ода. Конта ти: 68-34-65, 68-39-29


29

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

№7 від 29 люто о 2012 ро Перехідн плит на встановлення дизельно о дви на Мерседес до а/м УАЗ. Конта ти: 066-621-73-39 Причіп до ле ово о авто, новий. Конта ти: 050-169-06-60 Причіп до ле ово о авто. Ціна: 200 . о. Конта ти: 097-733-47-09, 099-085-21-87 Радіатор, паливний насос, навіс , дис и, м , до ЮМЗ, винт шлюзний, вентилятор № 5, запірн армат р , діаметр 40-100 мм. Конта ти: 096-686-64-36 С и д і н н я до Мітц біші. Ціна: 100 Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00

. о.

Стартер СТ-362 (150 рн.), енератор 463101, 323702 (250 рн.). Конта ти: 067-332-22-14 Стартер, до КамАЗ, передні рила, задні двері, до ГАЗ-24 ніверсал. Конта ти: 095-308-84-44 Тахометр. Конта ти: 050-197-50-20 Фіат-Добло, дви ни: 1.3 м льтіджет ма сі, 1.9d, 1.9jtd, 1.9м льтіджет. Конта ти: 050-678-85-48, 098-446-28-68 Фор оп, ба ажни , до Фоль сва ен Т-4. Конта ти: 063-824-75-40 Форс м и, тр б и висо о о тис до них, до Фоль сва ен-Транспортер Т-4, 65 Вт, 5 шт., б/в. Конта ти: 095-510-36-24 Чохли на автомобіль «Део-Ланос» Ціна: 200 рн. Конта ти: 095-524-67-15 Чохли на автомобіль ВАЗ-2101. Ціна: 300 рн. Конта ти: 095-524-67-15 Стій и передні, нові до а/м Тойота Камрі. Конта ти: (050) 375-52-95

Голов бло а, олінвал, т рбо, іномаро . Конта ти: 067-768-38-93

Стій и передні, нові до Ле с с РХ-300. Конта ти: (050) 375-52-95

Дви н Д-65, до ЮМЗ. Конта ти: 063-213-80-04, 77-20-58, Анатолій

Фари автомобільні. Конта ти: 68-39-29, 68-39-30

Дви н до а/м Фіат, 2,5, т рбодизель, в хорошом стані. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 067-768-38-93

Фари автомобільні. Конта ти: 68-39-29, 68-39-30

Дви

Фільтри масляні, паливні, повітряні, ондиціонери. Конта ти: 62-31-71, (067) 360-48-80

до

н до ІФА. Конта ти: 097-410-87-11

Дви н з навісним обладнанням та ороб передач до Мереседес-123, 2,0 дви н. Ціна: 650 . о., тор . Конта ти: 096-189-79-94

Шини до вантажних автомобілів, розм. від 240х508 до 320х508. Конта ти: 050-587-74-23, 050-197-07-80 Шини, до тра тора. Конта ти: 063-213-80-04

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Фоль сва ен Гльф, дизель, по запчастинах. Конта ти: (097) 162-90-17

Дви н Іс з , до Опель-Ве тра, 1,7 т рбодизель, 1997 р. в. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00

Фоль сва ен Гольф на Конта ти: (098) 686-54-06

запчастини.

Дви н, до а/м 050-074-63-44

Фоль сва ен Пасат, на Конта ти: (098) 686-54-06

запчастини.

Дви н, до човна Вітерець-8, в хорошом стані. Конта ти: 050-024-91-10

А м лятор до ЗІЛ-190. Конта ти: 066 658-72-52.

Дві зимові шини Норд Фрост, 185х65хR14, з дис ами. Конта ти: 097-768-98-12

Б/в

Фоль сва ен Т 2, на запчастини. Конта ти: (098) 686-54-06 Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Чохли автомобільні. Конта ти: 26-36-49, 68-37-71 Чохли для автомобіля. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Чохли на сидіння. Конта ти: 26-36-49, 68-37-71 Шасі до ам ЗІЛ 130, без дви на. Конта ти: (050) 343-99-45, (067) 399-72-02 Шат ни МТЗ, до дви на Д-240, б/в, Клевань. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 258-71-39 Шини, дис и до а/м ГАЗ 53. У хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 194-50-05 Шини. Конта ти: 63-40-10, (068) 400-28-86 Шр з вн трішній. Конта ти: (096) 800-51-59 Щито до мотоци л 108-07-19

Ява. Конта ти: (096)

4.7.2. К плю

2010

р.

в.

Мерседес-310.

Еле тродви ни, моторед тори, балони пропанові, б/в, дельтер, вир-ва Бол арія. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 ни. Конта ти: 68-02-67, (067)

Запчастини до тра тора МТЗ, ЮМЗ, ДТ-75, а/м КамАЗ. Конта ти: (097) 645-44-97 Колесо до Т-16, Т-16, Т-25, на запчастини. Конта ти: (097) 508-14-00 К П П до а/м Фотон, 3 т. Конта ти: (098) 301-05-04

Конта ти:

Д о а/м ВАЗ, передня бал а, енератор, оловний альмівний циліндр, півосі, поршні, ільця, олінвал, пр жини, в ладиші, недоро о. Конта ти: 095-219-78-62 Д о а/м Ж , 067-903-01-72

2009

До а/м Л АЗ, 1991 р. 066-621-73-39

р.

в.

Конта ти:

олір ха і. Конта ти:

Д о а/м Форд Фьюжн: фари, бампер, решіт а, передня панель (телевізор), рила, двері, еле тро ідропідсилювач, стартер, енератор, дзер ала та інше. Ціна: до овірна. Конта ти: 093-727-70-16

Д о ВАЗ-2106, 099-309-17-11

Балони на аз метан, до вантажних авто. Конта ти: (095) 830-28-36, (097) 592-67-37

Еле тродви 363-13-74

До а/м AUDI А-6, 1998 р. в., 2,5 TDI ; AUDI А-6, 1997 р. в., 2,5 TDI та 2,6 бензин; CHEVROLET LACETTI 2008 р. в., 1,6 бензин та 1,8 бензин; PASSAT В-5 1999 р. в., 1,6 бензин; TAYOTA CAMRY 30 2003 р. в., 3,0 бензин, Мерседес МL 163, 3,2 бензин, 2002 р. в. Конта ти: 099-251-32-95, 067-196-14-48 Д о а/м Авіа, 067-903-01-72

рила,

Драбин в 25-43-74

Фабія.

зов для а/м Камаз. Конта ти:

Еле тродви н, 55 Вт, 985 обертів, не перемотаний, причіп 2ПТС 4, на запчастини, запчастини до ГАЗ-69, ороб а, передній міст та інше. Конта ти: 098-659-48-27

Запчастини, до Мерседеса. Конта ти: 050-702-89-35

Бортов вісь, енератор, до Конта ти: 068-108-81-18

омбайна Нива.

Брезент на чохол для авто. Конта ти: 25-43-74 Г а з о в е обладнання, б/в, в-ва Італії, пропан/б тан або метан, недоро о. Конта ти: 067-791-70-84 Газовий автомобільний балон пропан, під запас («таблет а»). Конта ти: 067-791-70-84 Гідроциліндри. Конта ти: 050-544-27-69 Голов бло а до а/м Газель. Конта ти: 067-768-38-93 Голов бло а до а/м Тойота, Х ндай, Хонда, Кіа. Конта ти: 067-768-38-93 Голов бло а до а/м Газель. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 067-305-66-10 Голов бло а до а/м Тойота та Х ндай. Конта ти: 067-305-66-10

Дви н до ГАЗ 53, 1- омпле тації, б/ в+ ардан. вал+задній міст. Ц. 8500 рн. Конта ти: 050 434-59-77.

Дви н КамАЗ роз омле т: бло , олінвал, олов и, стартер, енератор, паливний насос, омпресор, /п. Конта ти: 067 344-58-87, 099 232-65-64.

Автомобільний чномовець ГУ-20Т, з технічною до ментацією, новий. Ціна: до овірна. Конта ти: 098-320-42-76

Бло дви на Д-240, до тра тора МТЗ-80. Конта ти: 096-991-71-11

Дви н до ГАЗ 3907, дизель, 4-цилінд. з КП. Ц. 10000 рн. Конта ти: 050 434-59-77.

Д о Опель-Кадет, 5-дверний, сидіння. Конта ти: 099-337-25-65, 063-432-28-32

Запчастини до КАМАЗ: помпа, ПГУ і т. д. Конта ти: 050-672-24-04

Хюндай.

Г м до Урал, 2 шт., для УАЗ 8,40х15, 5 шт., нові. Конта ти: 096 386-64-34.

Дви н до ГАЗ 53. Ц. 2000 рн. Конта ти: 098 835-40-02.

2 бензинові дви ни Мерседес-Бенц 2,3 л., один першої омпле тації, др ий на запчастини, а та ож КПП, стартер та енеранор до них. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-378-35-80

а/м

Голов бло а, поршнев р п (срср), олінвал шліфований, махови , орзин зчеплення, орінний лист ресори (новий) для УАЗ-469. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 525-96-95.

До КамАЗ: поршні, шат ни, шина (11.00-20/300-508 нова), шини 185/80 R14, на лад и на альмівні олод и, енератор Г288Е (28V, 47A), фари, дзер ала, вп с ні і вип с ні оле тори, орзина. Конта ти: 096-725-48-20

Д о Ш ода-Фаворит, Феліція, Конта ти: 068-137-94-25

Ба ажни на дах до Конта ти: 067-289-24-20

Голов бло а, олінвал, т рбін , іномар и. Конта ти: 067 768-38-93.

Дви н до ВАЗ 2109. Ціна: 300 .о. Конта ти: 096 956-31-10.

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Запчастини до Таврії-1102, 1990 р. в.: дви н 1,2л, КПП з мостом та ін. Конта ти: 096-991-71-11

Запчастини, до Мос вича. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 050-702-89-35

Дви н до ЗІЛ 131, з навісним. 6000 рн. Конта ти: 050 719-32-71. Дви

н до УАЗ. Конта ти: 096 748-87-76.

Дви н та рам до ГАЗ 69. Ц. 250 Конта ти: 067 971-83-46. Дви н УД 2. 3000 719-32-71.

. о.

рн. Конта ти: 050

Дви н, КПП, задній міст, до м до ВАЗ-011, Мос вич, інше. Конта ти: 097 479-64-30. Дзер ала до Газелі, 2 шт., новий зразо . Конта ти: 068 541-03-54, 54-17-69, 099 703-67-63. Дизельний енератор 36 Вт, дви н «Алтаєцт». Ц. 22500 . о. Конта ти: 050 434-59-77. Дис и 4 шт., протит ман и, ба ажни Део Ланос. Конта ти: 067 495-19-02.

до

До Авіа, 09 р. в., Конта ти: 067 903-01-72. До ВАЗ 2106. Конта ти: 050 785-59-30.

Зимов та літню м , на 16, два олеса, на 19,5. Конта ти: 050-101-15-28, 23-05-26

Д о ГАЗ 66: задній міст, двер и, бампер, ардан, вісь до тра торно о причепа з ст пицями. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92.

Колінвал до а/м Мерседес-А тра. Конта ти: 067-768-38-93

Д о ГАЗ-53 недоро о, передня бал а з ресорами, задній міст та КПП, задні ресори з підресорни ами, ермові олон и, абіна та обліцов а з рилами, рама та ін. Конта ти: 095 757-06-30.

Колінвал до а/м. Конта ти: 067-305-66-10

До ГАЗ. Конта ти: 050 858-21-81.

Колінвал, арданний вал, олов бло а до вантажної іномар и. Конта ти: 067-768-38-93

До Део Ланос, Не сія: риш ба ажни а, задній бампер, дверцята правої сторони, передню частин зова. До ВАЗ 2106: апот, риш ба ажни а, дверцята праві, задні. Конта ти: 067 715-48-07.

Компресор до а/м ЗІЛ. Ціна: 1000 Конта ти: 066-621-73-39

рн.

К з о в и для іномаро , 1988-2000 р. в. Конта ти: 097-056-83-74 Новий зов на автомобілі Маз-Камаз, самос ид, повний омпле т. Конта ти: 067-384-18-47 Пере ород , до вантажно о відсі Scudo, 2003 p. в., б/в. Ціна: 500 Конта ти: 098-231-88-24, Сер ій

Fiat рн.

Перехідні плити до Л АЗ, на встановлення дви нів ВАЗ, Таврія та Фоль сва ен-Гольф. Конта ти: 066-621-73-39

4.10.1. Пропон ю

Автопосл и а/м ЗІЛ 130, 6 • тонн. Конта ти: 43-16-75, (067) 494-75-45

Вантажні перевезення 1,5-3 т, а/м «Газель» тент та а/м ЗІЛ-»Бичо » бортовий. Конта ти: 62-76-48, (067) 909-03-61 Вантажні перевезення а/м • Пежо, до 2 тонн + 2 пас., недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99 Вантажні перевезення Мерседес • 814, 5 т., 38 б.м., 2-спальни и, пневмохід. Конта ти: 503-13-50, (050) 178-88-20

(098)

Вантажно-пасажирсь і перевезення, приватні, ле овим а/ м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тонн вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (093) 724-72-91

•Посл тонн,

и а/м Мерседес 811, 5 довжина 5 м, нетентований. Конта ти: (098) 610-92-54 Посл и автомобілями: • Мерседес, ф р он, 40 б.м., 5 тонн,

ідроборт; Мерседес-Спринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50

1,5 т, по У раїні, СНГ, Європі. Конта ти: (098) 923-46-89

До вантажних авто, з/ч б/в, Краз, КамАЗ, МАЗ. Конта ти: 067 343-04-91.

Компле т ючі до автоматичних та механічних КПП, ермові рей и, стартери та енератори. Конта ти: 096-275-97-11, 050-378-10-94

Транспортні послуги

Дис и ле осплавні 7.5 R 15 до УАЗ, Нива. Конта ти: 063 563-69-79, 050624-97-15.

Зимов м , 175х65, R-14, 4 шт. Конта ти: 097-645-13-78

Компле т: рацію (Dragon SY-5430), антен і « ш ». Все в робочом стані, відмінний стан. Конта ти: 066-266-08-25

26-65-95,

Посл и омфортабельним • мі роавтоб сом Спринтер, 8 пас.+

Д о ВАЗ зов, двері, апоти, ба ажни и Конта ти: 097 643-21-92, 050 227-70-32.

К о л і н в а л до а/м КамАЗ, б/в, стандарт. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 067-768-38-93

Ворота аражні. Конта ти: 26-16-40, (067) 360-29-53

Дис и до ВАЗ (15) нові, шини 175/70 Р13 б/в 4 шт., фари поварені нові до ВАЗ (15). Ціна: недоро о. Конта ти: 71-15-94, 096 690-18-46.

Зимов м Матадор, 185х65хR-14, 2 шт., б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 050-974-22-77

Кабін , до Мерседес-508, в омпле тована. Конта ти: 066-069-61-08

ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ. КОНТАКТИ: 64-51-81, (067) 907-95-30

Гідроманіп лятор знятий з ЗІЛ 131. 20000 рн. Конта ти: 050 719-32-71.

До ІФА, пл нжера, розпилювачі, серцевини т рбін до ТАТА (Еталон). Конта ти: 050-604-44-83 Д о КамАЗ: артер махови а, омпресор, насос ГУР, масляний насос, олов и циліндрів, штан и, болти олово , про лад и під олов и (нові). Конта ти: 096-725-48-20

4.8.1. Продам

Газ. балон, омпресор МАЗ, КаМАЗ, форс н и до МАЗ, до менти до ЗІЛ самос ид. ЗІЛ самос ид добром стані. Конта ти: 066 502-45-68.

Дви н до ВАЗ 2106, робочий. Конта ти: 096 477-68-79.

Д о Фоль сва ен-Пассат Б-3. Конта ти: 097-231-12-17

Ба ажни на б с. Конта ти: 067-361-25-22, 097-613-82-42

Вол на з/ч. Конта ти: 096 102-94-51, 096 102-94-52

апот. Конта ти:

Радіатори до а/м Іс дз . Конта ти: 26-26-49, (067) 360-48-80

Ба ажни до Т-2. Конта ти: 067-361-25-22, 097-613-82-42

В о д о н а с о с для миття авто. Конта ти: 75-92-88, 067 288-29-50.

До Запорожця. Конта ти: 23-22-41

До ПАЗ: рейсори, КПП та інші. Конта ти: 097-604-90-04

Ал отестер-брело -ліхтари HQ-AT20, новий з па ов ою та арантією. Конта ти: 066-266-08-25 serhiib@mail.ru

Вісь до причепів до ле ових а/м різні. Конта ти: 063 563-69-79, 050 624-97-15.

Дви н Д 240, з т рбіною. 15000 рн. Конта ти: 098 920-38-64.

Мерседес-130 по з/п. Конта ти: (095) 754-19-03

Автошрот: запчастини до а/м Рено, б с, Опель-Мовано, Опель-Віваро. Конта ти: 097-527-17-10, 099-270-06-00

Балони азові. Конта ти: 098 526-54-13.

недоро о.

Мерседес 310 на запчастини. Конта ти: (094) 966-16-85

Автошини зимові, шиповані, 207-75/R-15 Winter Slalom, в-во Франція, 4 шт. Конта ти: 098-320-42-76

олеса R13. Конта ти: 067 344-03-73.

Балон 65 л, аз пропан, ор. передач, задню підвіс з ст пицями до ЗАЗ 968 М 40 .с. Конта ти: 096 740-42-62.

Дви н 2108 об., КП, пробі 60000 м, 1500 рн. Конта ти: 068 143-31-06.

До Опель-Кадет, дви н 1,4і та 1,6 і, 2.0 і, без пробі по У раїні, арантія на встановлення. Конта ти: 099-337-25-65, 063-432-28-32

продам

продам

Конта ти:

Дис и оліс, 4 шт., до Форд, діаметр 13, в добром стані. Конта ти: 050-063-84-74, 25-53-37

До ВАЗ-2101-2106. Ціна: Конта ти: 099-642-24-49

Авто м , розмір 215*60*16. Конта ти: (067) 189-36-70

Д и с и Р-15 до а/м Конта ти: (096) 213-55-52

Мос вич.

Гаражне обладнання

З/ч до КаМАЗ, тенти зборі та на розбір. Конта ти: 097 238-11-00. З а д н і рила, задня панель, ланжерон, дж т еле тропроводів і з’єднання до Мос вич 2141. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 431-93-32. vladas97@gmail.com З а д н і й міст до ГАЗ 52. Конта ти: 097 387-81-34. Запас для ф ри. Конта ти: 55-64-50, 067-772-67-82. Кабін та рам до Газель. К зов та рам до УАЗ. К зов до ВАЗ 2109, 2107, 2103, Нива. Мости, КП, роздат и до УАЗ, Нива, ГАЗ 69. Конта ти: 067 342-01-58, 095 727-52-63. Клапани, я ір стартера, радіатор піч и до ГАЗ-53. Конта ти: 097 525-96-95. Колеса до машин. Конта ти: 55-42-02

Автопосл и раном-маніп лятором по міст та області (а/м КамАЗ з вивантаженням). Це ла, бло и, бр ів а. Ліц. МТУ АВ № 4978781 від 10.11.09. Конта ти: 26-38-57, 43-08-87, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДО 5 Т. ПРОМТОВАРНИЙ ФУРГОН 25 КВ.М., Г/Р 5,2Х2,2Х2,2 М. КОНТАКТИ: (096) 607-33-49

Велосипед, підрост овий, олеса 24, 18 передач. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 586-90-20 Велосипед. Конта ти: 40-02-18, 093 254-13-38 В е л о с и п е д и , б/в, з Італії від 700 Конта ти: m_alia@ua.fm

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, (067)763-56-52

ПОСЛУГИ ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ . КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72

ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (096) 774-10-94 ПОСЛУГИ: МАНІПУЛЯТОРА, САМОСКИДА, ЗЕРНОВОЗА, ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (0362) 24-10-90, (097) 594-35-96, (067) 990-53-03

рн.

Мопед Сімсон, 1981 р.в., синій, нова ма, в хорошом стані. Ціна: 3800 рн., тор . Конта ти: (067) 169-49-08

ВЕЛОСИПЕДИ З ІТАЛІЇ

Велосипеди, б/в, з Італії від 700 рн. т. m_alia@ua.fm Моторолер «Апрелія Соні », вир-во Італія, ори інал, 49 б.см., 110 м/ од, 2-місний, хорошом стані. Конта ти: (067) 271-76-39 Моторолер «С з і Ран», вир-во Японія, 49 б. см., 2,7 л/100 м., арний стан, арантія. Конта ти: (067) 271-76-39 Мотоци л «ІЖ Планета 4», з до Конта ти: (098) 661-81-55

ментами.

Мотоци л «Ява». Конта ти: (096) 948-82-35 Мотоци л Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55 Мотоци л ІЖ Юпітер-5 в добром стані. Ціна: 2 500 рн. Конта ти: (098) 970-61-89 С

тер Solsire, відмінний стан, 2007 р.в., нова ма, дис ові альма. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 28-03-07, (097) 594-39-06

4.11.2. К плю

Пасажирсь і перевезеня по У раїні, Рівне-Київ-Рівне. Конта ти: 60-80-08, 63-60-53, (093) 747-20-70, (067) 773-17-13

Веломобіль, педальний. Конта ти: (066) 645-95-64

Пасажирсь і перевезеня по У раїні, Рівне-Київ-Рівне. Конта ти: 60-80-08, 63-60-53, (093) 747-20-70, (067) 773-17-13

Моторолер «М равей», можливо неробочий та без до ментів. Конта ти: (098) 768-53-03

Посл и раном-маніп лятором. Конта ти: 45-04-36, (067) 462-50-09

Мотоци л ЧЗ 516 або запчастини до ньо о. Роз ялн сі варінати. Конта ти: (067) 271-76-39

Мото , велотехніка, запчастини 4.11.1. Продам Велосипед, б/в, в хорошом стані, 6 швид остей. Ціна: 900 рн. Конта ти: (096) 586-90-20 Велосипед, б/в, в хорошом стані. Ціна: 920 рн. Конта ти: (096) 586-90-20 Велосипед, б/в, Німеччина. Конта ти: (067) 797-89-20, (063) 420-22-84 Велосипед, б/в. Конта ти: 5-98-33, (097) 115-71-86 Велосипед, олеса 26, в хорошом стані, 6 швид остей. Ціна: 950 рн. Конта ти: (096) 586-90-20 Велосипед, недоро о. Конта ти: 40-02-18

Мотоци ли Іж-Планета-3,4. 63-01-93, (096) 204-40-58

Конта ти:

Паливно мастильні матеріали 4.12.1. Продам Мастила 26-36-49

ідравлічні. Конта ти: 62-31-71,

Паливо титанне. Конта ти: (097) 985-30-05 Рідини ідравлічні, 26-36-49, 68-39-30

тосол.

Конта ти:

4.12.2. К плю М а с л о трансформаторне, б/в. до овірна. Конта ти: 40-08-04, 448-95-91

Ціна: (096)


30

№7 від 29 люто о 2012 ро


31

№7 від 29 люто о 2012 ро

БІРЖА ПРАЦІ

Працевлаштування

Мерчендайзер , можна без д/р, ві від 18 до 30 р., з/п 1700 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Офіс-менеджер , ві від 18 до 30 р., можливо без д/р, з/п від 3000 рн/міс. Конта ти: (097) 459-49-82, (068) 146-51-92, (093) 293-65-09

5.1.1. Пропон ю робот

Б дівельни ам (м лярам), Росія, з/п - від виробіт . Проживання, харч вання в ртожит . Конта ти: (097) 298-51-40, (093) 828-99-62

Продавцю- онс льтант поб тової хімії, осмети и, можливо без д/р, з/п 1630-2300 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Промо тер , ві від 18 до 30 р., можливо без д/р, з/п 1800 рн/міс. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Робот для жіно , від 35 р., можливість працювати за вільним рафі ом. Конта ти: (096) 308-57-33

М лярам, Росія, з/п від виробіт . Проживання, харч вання в ртожит . Конта ти: (097) 298-51-40, (093) 828-99-62

Робот для людей, від 40 р. Гн ч ий рафі . З д/р сфері тор івлі. Конта ти: (068) 103-34-57

Робота вдома, 2500 рн./міс. Від • вас: 2 онверти із з/а на а/с

Тест вальни , можна без д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

Робот для ст дентів педа о ічних фа льтетів, від 20 р. Конта ти: (068) 103-34-57

«Новація». Конта ти: м. Марі поль-2, Донець а обл., 87502 novaship@list.ru

Тор овом представни , можливо без д/ р, чолові або жін а, ві до 30 р., з/п став а+%. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

•Робота для м лярів в Росії, право на робот , з/п - від

Автоеле три , ві 24-45 р., д/р ремонті авто іноземно о вир-ва. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

виробіт . Конта ти: 298-51-40, (093) 828-99-62

(097)

Асистент менеджера, можливо без д/р, з/п від 2500 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Водію, з власним а/м, з/п висо а+бензин. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Додат овий або основний заробіто для війсь ових, ви ладачів та спортсменів. Конта ти: (098) 966-16-70 Додат овий заробіто для ст дентів 4-5 рсів. Вільний рафі . Конта ти: (068) 103-34-57 Е спедитор -постачальни , без д/р, рафі з 8:00 до 18:00 од, сб., нд.-вихідні, з/п від 1800 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 К р’єр відділ постачання, можливо без д/р, ві до 30 р., з/п 150 рн./день. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Менеджер по роботі з лієнтами, можна без д/р, з/п 2500-4000 рн/міс, ві від 18 до 30 р. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

Автоеле три , 24-45 р, зп став а +%. Конта ти: 43-29-10 Автозварювальни з 9 до 18, З/П 50% від ви онаних робіт. Конта ти: (067) 385-16-48 Автомаляр , автомийни , рихт вальни зовів. ЗП до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Автомехані , 24-45 р, з\п став а +%. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Автомехані , 24-45 р., д/р ремонті авто іноземно о вир-ва. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Автомехані , автослюсарю, автоеле три , авторихт вальни , автофарб вальни на СТО, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Автомийни ам, до 35 ро ів. Графі роботи 3/ 2. ЗП до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Автомийни , позмінний рафі роботи, з/ п від 2000 рн. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Автомийни

. Конта ти: (067) 362-01-67

Автомийни . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

•ЗНАЙОМСТВА •ПРОГРАМА ТБ •ДОЗВІЛЛЯ


БІРЖА ПРАЦІ

32

№7 від 29 люто о 2012 ро

Респ блі а Польща РЕЄСТРАЦІЯ В ПОСОЛЬСТВО ПОЛЬЩІ НА РОБОЧІ ВІЗИ Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

До ва и абіт рієнтів та їх бать ів! КА «ІнтерПерсонал» повідомляє, що жовтні 2011 ро ми стали офіційними представни ами Польщі про рамі освіти в вищих навчальних за ладах цієї раїни. Ми повноважені ращими ВНЗ Польщі проводити інформаційн та вст пн ампанії, надавати посл и з набор ст дентів, з правами приймальної омісії, посл и з підбор житла, ле алізації до ментів, отримання візи, перевезення на місце навчання, поселення та підтрим а ст дента протя ом першо о ро навчання. Наша про рама створена з метою швид о о та прямо о дост п до ВНЗ Польщі. З 1 р дня 2011 р. до 1 березня 2012 ро діють АКЦІЙНІ ЗНИЖКИ на посл и - 25%. Різноробочі на фабри з ви отовлення сантехні и Б дівельни и та зварювальни и, з відрядженнями до Німеччини, Австрії, Бол арії заробітна плата - від 1500 євро/міс, проживання - надається.

Різноробочі на оброб

свіжої морсь ої риби

Місце праці – Гдансь , Гдиня, заробітна плата - від 700 проживання - надається.

.о.,

Працівни и на пилорам . Заробітна плата - від 700 .о., проживання - надається.

Б дівельни и- ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетонярі, армат рни и, аменярі, спеціалісти з вн трішніх робіт, спеціалісти-по рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів, фасадни и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Зварювальни и - автомат, напівавтомат, ар оном Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Столяри та різноробочі на меблев

фабри

(ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Тапі ери (оббив а м’я их меблів). Місце праці -

Кемпно, заробітна плата від 800 робочий одя надається.

.о., проживання без оштовне,

Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр

цій

Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е) Місце праці - Варшава, Гдансь , Ольштин, перевезення Бель ія, Данія, Нідерланди), інші раїни ЕС та раїн Бенілю са – проживання част ово оплач ване, заробітна плата від 1000 євро.

Різноробочі на б дівництва, с лади, заводи та фабри и Польщі . Робота для чолові ів та жіно , що не потреб є валіфі ації, а лише фізично о здоров’я, обов’яз и – па вання, перебирання, вантаження різно о тип прод ції та товар , прибирання робочо о місця. Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 600 до 900 .о., в залежності від тип ви он ваної праці, проживання без оштовне, робочий одя надається.

Працівни и на збирання печериць в спеціалізованих теплицях . Відрядження до Нідерландів.

Оплата праці в Польщі – 600 .о., оплата праці в Нідерландах – 4 євро/ одина, проживання без оштовне, транспортні витрати на переїзд з Польщі до Нідерландів за рах но роботодавця.

Працівни и в отельно-ресторанних омпле сах, бармени, офіціанти, по оїв и, помічни и по хні, пос домийни и та ін. Праця по всій Польщі, заробітна плата від 600 до 1200 .о., в залежності від ва ансії, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

До лядальниці за людьми похило о ві в сім’ях та б дин ах для престарілих . Місце праці - вся Польща,

заробітна плата від 600 харч вання без оштовне.

.о., проживання без оштовне,

Швач и на пошиття жіночо о одя , операційні швач и, швач и на меблев фабри (матраци, чохли для м‘я их меблів) . Місце праці - Варшава, Кемпно, Вроцлав, Зелена Г ра, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

То арі по чорном та ольоровом металах, фрезер вальни и. Місце праці - Лодзь, Тиші, заробітна плата від 800 надається.

.о., проживання без оштовне, робочий одя

Працівни и на ізоляцію та

теплення тр б

Місце праці - Лодзь, Вроцлав, заробітна плата від 700 проживання без оштовне, робочий одя надається.

.о.,

Робота на птахофермах. Заробітна плата 5000 рн. Обвалювальни и м`яса . Проживання надається, заробітна плата від 6000 рн/міс

Ва ансії поновлюються щоденно. Телефон йте, щоб отримати повн інформацію про наявні робочі місця. Для тих, хто не знайшов потрібн ва ансію в наших пропозиціях, підберемо ва ансію індивід ально. Термін офіційно о працевлашт вання в Польщі – від 6 місяців до 1 ро . Повна візова підтрим а, забезпечення піврічними, річними до ментами на право праці в Польщі.

рн. Конта ти:

Б х алтер , з 9-17, ві від 25-45, з/п від 2000 рн. Конта ти: (063) 120-00-44

Автослюсарю, до 27 ро ів, можливо без досвід роботи, бажано технічна освіта, з/п 2000 рн/місяць. Конта ти: (068) 571-00-50

Б х алтер , знання 1С, омп’ютера, до 35 ро ів, з д/р або без, з/п до овірна. Конта ти: 24-74-20

Автослюсарю-розвалювальни , з/п від 3000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Б х алтер - асир , з 9.00 до 18.00, в/о, знання 1С, с бота, неділя - вихідні, терміново з/п 1500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Автомийни 43-29-10

. З/П 2000

Автослюсарю. Д\Р. До 45ро ів. Працювати з 8 до 18 од.З\П до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 А ентам з продаж , пром р па, ві - 18-45 ро ів, з/п - 120-200 рн/день. Конта ти: (097) 759-51-73 А ент з достав и та зб т з власним а/м, терміново, з\п - від 2650 рн. + премії. Конта ти: 40-02-39 А ент з достав и товарів по Рівном та області з власним авто, ві - до 45 р., можливо без д/р. З/п - 650-800 рн/ тиждень + премії. Конта ти: (093) 198-69-68 А ент з продаж . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 А ент , представни , менеджер , з д/р та без, з а/м та без. Терміново. Роботодавець. Конта ти: (093) 198-69-68 Адміністратор автосалон , 23-32 р, в\о, знання ПК, з\п 1700 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Адміністратор автосалон , 23-32 р., в/о, ом ні абельність, приємна зовнішність, знання ПК. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Адміністратор в офіс, ві Конта ти: (067) 364-45-13 Адміністратор 286-49-98

від 23-30 р.

в пер арню. Конта ти: (050)

Адміністратор в пер арню. До 35 р. З.П. 1200 рн Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Адміністратор (063) 600-64-10

тор ово о зал . Конта ти:

Адміністратор , до 35 р., д/р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Адміністратор , до 35 ро ів, д/р - від 1 р. в ресторанном бізнесі. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Адміністратор , з 9-19, від 20-35, в/о, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Армат рни , опал бни , сантехні , водію КАР, Польща, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Б х алтер -се ретарю, д/р від 1 ро 35 ро ів. Конта ти: (098) 126-04-93

Водію-міжнародни . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

, до

Б х алтер . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Вантажни ам, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60 Вантажни ам. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Водію. Конта ти: 62-19-79, (067) 380-21-64

Вантажни , від 18-35, з/п від 2000 Конта ти: (097) 511-40-48

Водіям, тра тористам, еле трозварни ам, м лярам, різноробочим в Мос в (офіційне працевлашт вання, проживання, харч вання), з/п 800-1000 .о. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Вантажни , з 10-21, з/п від 1500 Конта ти: (098) 196-13-06

рн.

Вантажни , з 9-19, від 18-40, з/п від 1500 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Вантажни , з/п - від 120 рн./день., до 45 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни , позмінно, з\п при співбесіді. Конта ти: (063) 628-98-82 Вантажни . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Веб-про раміст . Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Барменам, можливо без д/р, без посередни ів. Конта ти: (093) 630-86-54

ВИКОНРОБУ, В/О, Д/Р НА БУДІВНИЦТВІ НЕ МЕНШЕ 3 Р. КОНТАКТИ: 24-15-83, (067) 363-65-71

Бармен , д/р. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Бармен , позмінно, з/п від 1000 Конта ти: (096) 485-99-55

рн.

Бармен , позмінно, т/т, з 11 - 01, до 32 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Бармен , позмінно, т/т, з 8-22, від 18 до 32ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06, (098)839-86-27 Бармен , позмінно, т/т, з/п від 1000 Конта ти: (097) 511-40-48

рн.

Бармен . Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67 Бармен . Конта ти: (068) 230-79-59 Без оштовно підберемо репетитора, няню, домо осподаро . Конта ти: 43-07-40 Бетонни

. Конта ти: (098) 386-56-22

Бри аді для перевезень по У раїні та за її межами, власний вантажнопасажирсь ий автомобіль. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Водію-тор овом представни з власним авто, можливо без д\р, з\п - від 2800 рн + паливо. Конта ти: 40-02-39

Вантажни та різноробочом , з 9 до 18 сб. нд. вихідний. З/П від 130 рн в день. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Вантажни , від 22-55 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99, (098)839-86-27

Вишивальниці. Конта ти: (067) 385-16-48 Водію (вахтовий метод) Київсь а обл, з/п від 4500. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Водію-дале обійни , з/п від 1000 євро, досвід ер вання по Європі 2 р., ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Водію ат. Е, д/р 2 ро и по тр довій нижці, 24-55 ро ів, ненормований робочий день. З\П при співбесіді. Конта ти: (098) 126-04-93 Водію ат. Є. Д\Р. Перевезення по У раїні та області. Терміново. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Водію ат. С, 12 злотих (4 євро)/ од, Польща. Ліц. СР АГ; №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Водіям маршр тно о та сі. Конта ти: (067) 909-35-83

Встановлювальни пласти ових ві он та дверей, сб. нд. вихідний Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Встановлювальни пласти ових ві он та дверей. сб.нд.-вихідні. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Газо-, еле трозварни ам, до 55ро ів, з/п 2800 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Газо-, еле трозварни ам, до 55 р. з.п. від 2800 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Газо-, еле трозварни 196-13-06

. Конта ти: (098)

Газозварни (напівавтомат), Польща, 10-12 злотих/ од.(від 800 .о./міс.), ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Головном б х алтер на виробництво, ві 25-55 ро ів. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Головном б х алтер на постійне місце роботи. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Головном б х алтер б х алтер . Терміново. Конта ти: 43-29-10

та рядовом З/П висо а.

Головном б х алтер та рядовом , з/п висо а, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Б дівельни ам різних спеціальностей, з/п 120 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Б дівельни ам, охоронцям, різних спеціальностей, житло, харч вання, м. Київ. Конта ти: (067) 188-84-94

Водію, ат. Е, міжнародні перевезення, д/ р обов’яз овий. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА

Б дівельни ам-монолітни ам, з/п від 1400 .о., терміново, робота в С.Петерб рзі, проживання, харч вання, доро а та одя надаються. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Б х алтер , від 19-60 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Б х алтер , д/р на виробництві, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Б х алтер , д/р, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Б х алтер , з 8-17, від 19-60, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Водію, ат. Є. Конта ти: 64-31-58, (067) 728-54-32 Водію, ате орій В, С, досвід роботи, з/п 2400 рн, терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Водію, ате орій В,С, Е - досвід роботи. З/ п висо а. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Водію, ате орій «В,С,Є» досвід роботи. Робота по області та У раїні. Конта ти: (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Водію-дале обійни , з д/р по Європі. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Е ономіст відділ постачання, д/р від 2 ро ів, в/о, ві від 25 до 45 ро ів. Конта ти: (098) 028-15-99 Е ономіст з фінансової роботи, д\р 1 рі , в\о, 22-30 р, знання ПК. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Е ономіст відділення бан . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Е с аваторни на сеничний е с аватор. Конта ти: (098) 386-56-22

Е спедиторам, пром р па. Конта ти: (066) 407-84-21 Е с п е д и т о р (з ал о олю) по області, офіційне працевлашт вання, д/р, ві до 35 р, з/п 2200-2400 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Е спедитор , від 22-35 ро ів. Конта ти: (097) 511-40-48 Е спедитор , д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Е спедитор , з 9-19, ві від 18-40, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

Головном б х алтер , д/р З.П від 3000 рн. До 50р. знання 1С. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Е спедитор -водію, до 45 ро ів, з/п - від 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Головном б х алтер , 45-06-75, (067) 846-66-02

Е спедитор -водію, до 45р. З/П. від 2000 рн. наявн. вод.прав ат В,С. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

д/р.

Конта ти:

Головном б х алтер , до 45 р., дос онале знання 1С, відповідальність. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

Водію, д/р. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Водію, ат В, по міст . З/П 1500 рн. сб. нд. вихідний Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Др арю, д/р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Е спедитор , промислова р па товарів. Ві - до 45 ро ів. З\п - від 2500 рн. Не а ентство. Конта ти: 40-02-39

Б дівельни ам всіх спеціальнотей, охоронцям, м. Київ. Конта ти: (067) 968-43-57

Водію, з 8-18, ві від 30-55, обов’яз ово ГБУ, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Домо осподарці. Старшій жінці, порядній. Проживання р-н автово зал . Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Головном б х алтер , 28-45 р., в/о, д/р від 3 ро ів, 1С 8.2 версія. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

Головном інженер на завод з виробництва прод тів, д/р. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Б дівельни ам різних спеціальностей м. Рівне. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Домо осподарці, 40-50 р. З 10 до 16. 100 рн в день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Е с аваторни , з 9-18, від 20-60, з/п від 2000 рн. Конта ти: (095) 243-51-74

Водію ате орії В, С, д/р, без ш/з. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

Водію, з 7-15, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Додат овий заробіто ! Потрібні відповідальні лі арі, вчителі і бажаючі заробляти хороші роші! Конта ти: (067) 364-30-41 nebozhinska.alla@yandex.ru

Глаз р вальни , позмінно, 3/2-3/3, з 8-20, ві до 40 ро ів, з/п від 2500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99, (098)839-86-27

Б д і в е л ь н и а м - монолітни ам, до 55р.Терміново, робота в С. Петерб рзі, проживання, харч вання, доро а та одя надаються. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Водію, до 50 ро ів, ат. Е, д/р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

ДОДАТКОВИЙ ДОХІД. УСПІШНА КОМПАНІЯ ШУКАЄ СПІВРОБІТНИКІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В НАПРЯМКУ МАМ. ПРИБУТОК ВІД 1000 У.О. ШВИДКИЙ СТАРТ, ВИПЛАТИ МИТТЄВІ. КОНТАКТИ: (095) 488-60-73

Е с аваторни , до 60 ро ів, рафі плаваючий, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Головном б х алтер . Д/р від 1 ро . Знання ПК, 1С. В\о.З\п 4000 рн Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Б дівельни ам на житловий омпле с в м.Київ, з/п до 6000 рн., житло, харч вання. Конта ти: (067) 235-32-02

3 рази в Конта ти:

Газооператор в отельню. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Водію ат. С, по міст , з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Водію, всі ате орії, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Диспетчер , знання рос.мови, неповний робочий день, з/п по домовленості. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Д о л я д а л ь н и ц і , працювати тиждень, з/п до овірна. 43-90-92, (063) 628-98-82

Вантажни ам, до 40 р., з/п 2000 рн/міс. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

рн.

Диспетчер в офіс, ві 18-45 р., з/п від 6000 рн.+бон си, без д/р, позмінний рафі , рамотна російсь а мова, ом ні абельність, відповідальність, м. Київ. Конта ти: (067) 439-29-06, (067) 348-78-03

Дівчатам, хлопцям для розповсюдження ре лами, листіво , флаєрів. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

без

Вантажни ам. Вільний рафі роботи. Фізично здорові чолові и. З/П 60-200 рн./ день. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Дире тор з продаж , ерівни відділ запчастин, ерівни СТО. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Дистриб’ютор в тор ов омпанію. Повна зайнятість. З\п - від 3000 рн. Конта ти: 40-02-39

Вантажни ам на ондитерсь і вироби, до 45р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Вантажни ам на с лад. З/п затримо . Конта ти: (093) 198-69-68

Дире тор з мар етин , з/п висо а, від 25 ро ів. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Диспетчер -ло іст , д/р в ло істиці в У раїні та за ордоном. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

Вантажни ам до 40р., з/п 1800 рн/міс. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Асистент менеджера, можливо без д/р, бажання працювати, відповідальність. З/ п - від 2800 рн. Конта ти: (097) 759-51-73

Бармен , д/р, достойна з/п, потижневий рафі роботи, др жній оле тив. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

Водію-е спедитор . Конта ти: (063) 600-64-10

Б х алтер -оператор , д/р, 1С, ві до 30 р. Конта ти: (067) 354-40-10

Вантажни . Працювати 5 днів через 2. З 8 до 20 од. З\П 1400 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Бармен , 1т\1т. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Водію-е спедитор , д/р водієме спедитором. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Водію-е спедитор . Робота по міст . Без ш ідливих звичо . ЗП до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Асистент ерівни а, в полі рафічн фірм , бажано з д/р, з/п - від 650-800 рн./тиждень. Терміново. Конта ти: (066) 407-84-21

Бармен з д/р, ді-джею, во алістам на арао е. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Водію-е спедитор до 30р., 1д/1д, З/П 1500, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Головном інженер на ар’єр, д/р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Головном інженер , від 28-40 р, з/п 1500 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Головном техноло , з/п від 2000 рн, ві 27-50 р. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Двірни , офіційне працевлашт вання. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Двірни , чол/ жін, до 60р. терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Двірни . До 55 р. терміново, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Дизайнер , Corel, Photoshop, з/п. при співбесіді. Конта ти: (067) 385-16-48 Дизайнер , знання «Фотошоп», д/р обов’яз ово. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Дизайнер , знання відповідних про рам, без д/р, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Дире тор автоцентр , з/п висо а, ві від 28 р. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Е сперт -оцінювач , без д/р, чол/жін, 21-35 ро ів, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Еле три ам, 3 чол., Польща, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Еле три з вільним рафі ом. Оплата щоденна. Провод а перед ремонтом. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Еле три на неповний робочий день. Оплата щоденно за ви онан робот . Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Еле три , д/р, 3 р. Дост п , з/п. від 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Еле три , д\р, 3 р доп с . Конта ти: (067) 385-16-48 Еле три , офіційне працевлашт вання, з/ п 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Еле три 362-01-67

.

Конта ти:

26-96-35,

(067)

Еле тро-, азозварни 5-6 ате орії. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Еле тро-, азозварни Конта ти: 24-74-20

, д/р, 25-35 ро ів.

Еле тро-, азозварни , Польща, з/п до 1000 .о./міс, нається житло, харч вання за власний рах но , ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Дире тор в страхов омпанію, з/п при співбесіді, ві 25-50 р. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Еле тро-, азозварни . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Дире тор відділення, від 30-45 р, з/п від 2500 рн Конта ти: (097) 511-40-48

Еле трозварни . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Еле трозварни ам. Конта ти: (067) 363-48-45


БІРЖА ПРАЦІ

№7 від 29 люто о 2012 ро Еле трозварювальни , з\п від 2500 рн. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Кальянни , оплата до овірна, д\р бажано, або вміння працювати. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Еле тромехані , чолові до 45 р., 3 р па доп с , позмінний рафі роботи. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

Каменяр , з 8-18, від 18-45 р, з/п від 3500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Еле тромонтер . Офіційне працевлашт вання. Можна без ДР. Освіта еле три а. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Енер ети

, в/о. Конта ти: (098) 386-56-22

Енер ійним людям для роботи з лієнтами та персоналом, ві 19-40 р., бажано в/о, знання ПК, можливий н ч ий рафі . Конта ти: (093) 346-02-60, Людмила

ЖІНКИ 20-34 Р, ЗАПРОШУЮТЬСЯ В КЛІНІКУ, ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ПРОГРАМАХ «ДОНОРСТВА ЯЙЦЕКЛІТИН» ТА «СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА» ДЛЯ ДОПОМОГИ БЕЗПЛІДНИМ ПАРАМ, ВИСОКА МАТЕРІАЛЬНА КОМПЕНСАЦІЯ. ЛІЦ. МОЗУ АВ №554391 ВІД 22.07.10 Р. КОНТАКТИ: (067) 410-85-85, (050) 448-88-42 Зав осп , до 50р. сб.нд. вих. З/п. 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Каменярам, Польща, з/п до 1000 .о./міс., надається житло, харч вання за власний рах но , ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Каменяр . Конта ти: (098) 386-56-22 Касирам в інтернет л б дівч. до 30р., 1с/2с, З/П 200 рн/доба. Конта ти: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Касирам тор ово о зал , молодим працівни ам. Терміново. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Касирам, можливо без д/р, 2/2, до 45 ро ів. Конта ти: (067) 385-16-48

Бармен, ДР, достойна заробітна плата, потижневий рафі роботи, др жній оле тив.

Касирам, можливо без досвід , 2 дні через 2 дні, ві до 45р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23

Прибиральниця, рафі роботи позмінний. Е спедитор.

Касирам. Конта ти: (063) 600-64-10

Охоронни , 20-35 ро ів. 160 рн/доба, рафі роботи доба через дві

Касир в с пермар ет, бажано Конта ти: 64-47-58, (050) 370-20-82

д/р.

Касир мережі с пермар ет , Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

д/р.

Касир відділення бан . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Касир , без д/р, позмінний рафі роботи, з/п від 1200 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Касир , з 10-21, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Касир , з/п від 1000 511-40-48

Завід ючій асою, асир в бан , офіційне працевлашт вання.. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Завід ючом апте ою, з/п при співбесіді, ві від 28 ро ів. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Завід ючом відділом лінарії д/р, з/п 2700 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Завід ючом ниж овим с ладом, власне авто. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Менеджер з продаж (а ропрод ція), ДР, вища освіта

Касирам, продавцям в с пермар ет, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Касир тор ово о зал , 3 дні через 3. з/п. 1100 рн.+% Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Зав осп . Д/Р з б дматеріалами, зн. 1С б х , ві до 30р. з.п. 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ:

Касирам, харям, офіціантам, ман альни ам, без посередни ів. Конта ти: (093) 630-86-54

Касир старшом в с пермар ет, д/р, ві до 35 р. Конта ти: 64-47-58, (050) 370-20-82

Зав осп , омірни Д/Р, терміново, до 50р. д.р. бажано. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

рн. Конта ти: (097)

Касир , можна без д/р (проводиться навчання), відповідальність, офіційне працевлашт вання, соціальний па ет. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Касир , помічни б х алтера, д/р, з/п до овірна. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Касир , ч/ж, ст денти 4 рс , 4/2, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Касир . Конта ти: (063) 600-64-10 Керівни сл жби безпе и, 40-50 р, в\о, д\р 5 р, знання ПК. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Керівни сл жби безпе и, чолові 40-50 р., війсь овий відставни . Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Керівни 846-66-02

СТО. Конта ти: 45-06-75, (067)

Офіціант, потижнево, ом ні абельність, охайність. Автомийни , позмінний рафі роботи, з.п. від 2000 рн. К р’єр по міст . Дівчина або хлопець.Працювати з 9 до 18 од.З\П 1300 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 К харю в афе, потижневий рафі роботи, д/р, охайність, ом ні абельність. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 К харю в ресторан, отельний омпле с, ві до 30 ро ів. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 К харю д/р, ві від 20 до 45 ро ів. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 К харю на піц з 9 до 23, тиждень через тиждень. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 К харю ресторан, д/р, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

К харю, д/р. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67 К харю, д/р. не менше ро 43-29-10

. Конта ти:

К харю, з/п - 50 рн/день. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 К харю, позмінно, 3/3, з/п від 1500 Конта ти: (097) 025-22-50

рн.

К харю, помічни харя, офіціантам. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Завс ладом, д/р на с ладі. Конта ти: (096) 290-01-94

до 40р., бажано д/р. Конта ти:

К харю, потижнево, до 35 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

Завс ладом, з 10-21, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Комірни жін., д/р, з 9 до 18, З/П 2000 рн, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

К харю- ніверсал з досвідом роботи від 2-х ро ів. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Комірни 846-66-02

К харю- ніверсал , чол/жін, д/р 2 р. Конта ти: (067) 385-16-48

Завс ладом, омп’ютери та омпле т ючі, ві від 21 ро . Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 За рійниці, д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Заст пни оловно о б х алтера, д\р від 5 ро ів, з\п до овірна. Конта ти: 43-90-92 Заст пни ерівни а відділ , з 9-18, ві від 18-50 р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Заст пни начальни а відділ по замовленнях, д/р з до ментами, ві до 35 ро ів, з/п 1800 рн+ преміальні. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Збивання меблів з дерева та фанери. Досвід не обов’яз овий. Конта ти: (067) 709-08-77 Збиральни меблів з 9 до 18, д/р, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10 Зварни висо ої валіфі ації, 4-5 розряд. Конта ти: (098) 386-56-22 Зварювальни ам рихт вальни ам, фарб вальни ам, шпа лювальни ам. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Зварювальни ам, рихт вальни , фарб вальни , шпа лювальни СТО Зарплата 50%. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Зварювальни ар онної звар и. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Зварювальни -рихт вальни , фарб вальни , шпа лювальни . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Інженер з охорони праці, 26-45р. наявність посвідчення. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Інженер з охорони праці, ві 30-50, з/п 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Інженер з охорони праці, чол/ жін, наявність посвідчення. Ві необмежений, терміново. Конта ти: (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Інженер з ремонт принтерів. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Інженер з техна ляд по б дівництв , до 50 р., д/р обов’яз овий, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Інженер

на с лад. Конта ти: 43-29-10

Інженер по зварюванню., з/п від 2000 рн. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Інженер -еле тронни , від 22-45, в/о. Конта ти: (098) 028-15-99 Інженер -теплотехні , з\п від 2000 рн. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Інженер -техноло з деревооброб и. Карпати. Конта ти: (097) 837-76-79 Інспе тор з адрів, д/р, до 45 ро ів, офіційне працевлашт вання, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Інспе тор з адрів, до 40р, д/р, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Кальянни , позмінно 4/4, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Кальянни , 2д/2д, або 3д/3д. Конта ти: (093) 185-83-30 К а л ь я н н и , д/р від 3-х місяців. З\П до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

КОМІРНИКУ, ДО 35 Р., ОСВІТА - СПЕЦІАЛЬНА АБО ТЕХНІЧНА, ЗНАННЯ ПК, MICROSOFT OFFICE. КОНТАКТИ: (050) 357-91-57, (096) 501-67-87 Комірни , до 40 ро ів, бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

К харю- ніверсал . Т/Т. З/П до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 К харю. Конта ти: 62-19-79, (067) 380-21-64 К харям, з/п висо а, без посередни ів. Конта ти: (093) 630-86-54 Лицювальни ам, д/р на водяном плит орізі, з/п 35-45 рн./ в.м. Терміново. Конта ти: (097) 781-94-41 Лі арю-стоматоло (097) 350-17-58

. Конта ти: 22-41-71,

Комірни , з 9-19, від 18-40, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Ло іст на вантажні перевезення, 25-45 р, можна без д/р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Компле т вальни на с лад, ві 18-30 р, іно ороднім надається житло, оплата потижнево. Конта ти: (097) 832-78-00

Ло іст на с лад, д/р зав оспом, ведення с ладів. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА

Компле т вальни , ві від 18-35 ро ів, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

Ло іст , можна без д/р, освіта по перевезеннях. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Кондитер , пе арю, терміново, можна без д/р, бажання працювати. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Кондитер , пе арю,терміново, можна без д.р. бажання працювати. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Кондитер , позмінно 3/3, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06, (098) 028-15-99 Конс льтантам, хл/дів, відділ ре лами, відс тність випробов вально о термін , іно ороднім надається житло, оплата потижнево. Конта ти: 63-34-19, (067) 364-45-13 Конс льтант в тор ов фірм , ві - 18-45 ро ів, навчання та працевлашт вання без оштовне. З\п - 600-800 рн\тиждень. Конта ти: 40-02-39

Майстрам різно о профілю на б дівництво, Польща, з/п від 3 .о./ од., ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Майстр виробів з б рштин , з/п від 1000 рн., рафі роботи 8.00-17.00, проводиться навчання, бажано х дожня освіта. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Майстр для ремонт Конта ти: 43-16-85

б дівельної люль и.

Майстр для ремонт дах аража, недоро о. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Майстр з ви отовлення форм з іпс . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Контролерам, Київсь а обл., з/п 1300-1500 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Майстр з нала одження б дівельних люльо . Конта ти: (067) 362-55-01

Контролер , вахтовий метод. Конта ти: (067) 385-16-48

МАЙСТРУ З НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ, Д/Р, АКУРАТНІСТЬ, З ПОВНОЮ АБО ЧАСТКОВОЮ БАЗОЮ КЛІЄНТІВ, НА МАТЕРІАЛАХ СТУДІЇ, З/П 40-50%. КОНТАКТИ: (097) 688-64-24

Контролер -охоронцю, до 45 ро ів, в м. Київ, офіційне оформлення, проживання, проїзд, форма. З\п 3000 рн. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Косметоло . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Кошторисни

. Конта ти: (098) 386-56-22

Кранівни , з 9-18, ві від 20-60, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Кредитном е сперт . в/о. Ві до 30 р., без д/р, а тивним. офіційне працевлашт вання. З/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 К р’єрам для роботи відділ достав и. Навчання та стаж вання - за рах но роботодавця, з\п - 1800-3400 рн. Конта ти: (093) 198-69-68

КУР’ЄРАМ У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ. З/П СТАВКА 2400 ГРН.+%. НЕ АГЕНТСТВО. КОНТАКТИ: (097) 155-88-42 К р’єрам, по міст , для розповсюдження др ованих матеріалів. Конта ти: (067) 382-48-12, (067) 275-39-25 К р’єр , з/п - 2200 407-84-21

рн. Конта ти: (066)

К р’єр , по Рівненсь ом Конта ти: (067) 360-10-33

район .

Мані юрниці. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Мані юрниці. Конта ти: 43-60-79, (096) 522-07-14 Мані юрницям. Конта ти: 26-68-29, (096) 266-04-41

Мар етоло 407-84-21

Комірни 43-29-10

Завс ладом, омірни , чол.25-35р. д.р з 9 до 18 сб.нд. вихідний з/п 2200 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Мані юрниці. Конта ти: 62-66-86, (096) 444-98-30

К харю, без д/р, працювати з 8 до 17. тиждень через тиждень. Оплата 50 рн/ день. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Завма азином. Конта ти: (063) 600-64-10

, д/р. Конта ти: 45-06-75, (067)

Мані юрниці, позмінно, ві від 20-40 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

Мар етоло , ві від 22-45 р, в/о. Конта ти: (098) 196-13-06

К харю, позмінно, т/т, д/р 1р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Завс ладом, омірни , д/р., терміново, ві 25-35 ро ів, з/п 2200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Мані юрниці, досвід від 1 ро , без ві ових обмежень. Конта ти: (068) 571-00-50

К харю, 30-35 ро ів, з 8 до 16. Конта ти: 43-29-10

Комірни -вантажни . ДР не обов’яз овий. Бажання працювати, без ш ідливих звичо . Чол. до 40 ро ів. ЗП від 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Завід ючом с ладом, чол/жін. Д/Р сб. нд. вих з 9 до 17. З/П 2500 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Майстр - ошторисни , в/о (тепло азопостачання, вентиляція). Конта ти: (067) 363-48-45

Мар ер . Конта ти: 64-45-61, 611-84-69, (093) 813-63-10

К харю, позмінно, з 12.00, ві від 35 до 44 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Ковалю. Конта ти: 64-45-61, 611-84-69, (093) 813-63-10

Майстр - оптильни , можливо без д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА

К харю, 1т/1т, з 10 до 23, терміново. Конта ти: (067) 385-16-48

(097)

Завід ючом с ладом, д/р, чол/жін. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

33

Майстр з ремонт еле троінстр ментів. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Майстр з ремонт ПК, но тб ів. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Майстр з ремонт поб тової техні и. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Майстр з ремонт холодильно о обладнання, д\р. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Майстр з тон вання машин, д/р, з/п до овірна, /р з 9.00 до 18.00. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Майстр мані юр та нарощ вання ні тів, диплом та д/р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

(097)

. Не а ентство. Конта ти: (066)

Машиніст авто рана, автовиш и. терміново з д\р. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Медичній сестрі, до 50 р., д/р, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Медсестрі в стомат абі анет, до 30 р., д/р не обов’яз овий, з/п - 70 рн/день. Конта ти: (050) 238-66-81 Менеджер в тор овий відділ, д/р в тор івлі. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Менеджер з автозапчастин, від 18-36 р, з/ п 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Менеджер з видачі редитів, з/п від 2000 рн, від 18-45 ро ів. Конта ти: (097) 025-22-50 Менеджер з редит вання в тор овий центр, з/п - став а +%, до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з ло істи и, д/р, чол/жін, ві необмежений. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Менеджер з ор анізації роботи афе. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Менеджер з персонал . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Менеджер з продаж а/м, ві від 22-35, водійсь і права, з/п 2500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Менеджер з продаж авто, наявність водійсь их прав, хл/дів, 22-35 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з продаж автозапчастин, ві від 22-35 р, водійсь і права, з/п 2500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06, (098)839-86-27 Менеджер з продаж автозапчастин, д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Менеджер з продаж автомобілів, 23-33 ро и наявність прав ат. В-С. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Менеджер з продаж автомобілів, ві до 35 р., д/р в тор івлі. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Менеджер з продаж автомобілів, д/р, орист вач ПК. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Менеджер з продаж автомобілів, чолові . водійсь і права ат. В, бажано д/р, з/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: 43-90-92 Менеджер з продаж б дматеріалів, д/р в тор івлі. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Менеджер з продаж еле трообладнання. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Менеджер з продаж еле тропрод ції, д/ р в тор івлі від 1 ро , власне авто. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Менеджер з продаж еле тротехнічної прод ції з власним авто і без, до 35р., з 9 до 18, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер з продаж запчастин до автомобілів, ві 24-35 р., рафі 9.00-18.00 од., сб., нд., вихідні. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Менеджер з продаж запчастин, 24-35 р, в\о, д\р 2 р, знання 1С, з\п став а +%. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер з продаж запчастин, 24-35 р,д/ р. З/П став а+% . Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер з продаж запчастин. Д\Р в продажах. З.П. Став а + %. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер з продаж ор техні и та збор омп’ютерної техні и, в/о, став а+%, ві від 23 р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Менеджер з продаж , бензин+ телефон, права ат. В, став а +%. Конта ти: (095)243-51-74

Конта ти:

Менеджер з продаж , дівчина/хлопець, д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

Майстр мані юр . Конта ти: 45-43-02 (067) 208-19-10

Менеджер з продаж , з 9 до 18, З/П став а+%, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Майстр 22-74-14

мані юр . Конта ти: 63-45-34,

Менеджер з продаж , з/п - висо а. Конта ти: (066) 407-84-21

Майстр на ви отовлення та встановлення металопласти ових ві он. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Менеджер з продаж , технічна освіта, по області, з а/м, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Майстр сервісно о центр . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Менеджер з продаж . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Майстр 43-03-75

мані юр ,

д/р.

Менеджер в тор овий відділ/ чолові , ДР в продажах. Касир, можна без ДР (проводиться навчання), відповідальність, офіційне працевлашт вання, соціальний па ет. К хар в

афе, потижневий рафі роботи, ДР, охайність, ом ні абельність.

Продавець одя , до 27 ро ів, ДР бажано. Тор овий а ент, ДР, ом ні абельність, з/п по домовленості, ДР, бажано власне авто. Майстер виробів з б рштин , з/п від 1000 рн. рафі роботи 8.00-17.00. проводиться навчання, бажано х дожня освіта. Пер

ар, ДР, з/п при співбесіді.

Обтя вальни меблів, ДР, з/п по домовленості. Менеджер з продаж б д. матеріалів, ДР в продажах, чолові . Водій, наявність водійсь о о посвідчення ате орії «Е» , ДР. Водій

ате орії В,С, ДР, без ш ідливих звичо .

Пилорамни , ДР. Пос домийниця, потижневий рафі роботи , ом ні абельність. Диспетчер-ло іст, ДР в ло істиці по У раїні та за ордоном. Швач а-за рійниця, ДР. Адміністратор, до 27 ро ів, ом ні абельність, доба через 2. Б х алтер на виробництво, до 45 ро ів, дос онале знання 1С, відповідальна. Слюсар еле тро стат Помічни

вання, ДР.

харя, арна заробітна плата, охайність, відповідальність

Швач а, ДР, бажання працювати, оплата до овірна. Дизайнер, знання PHOTOSHOP, ДР обов’яз ово. Шеф-

хар, ДР, рафі позмінний, достойна оплата.

Менеджер з продаж запчастин до автомобілів,24-35р. рафі роботи: 09:0018:00 Менеджер з продаж автомобілів, ДР в продажах.. Водій-е спедитор, ДР –водієм е спедитором. Слюсар–монтажн , ДР. Вантажни , рафі роботи позмінний. Автомийни , 8 од. Графі роботи є і нічні зміни. Еле тромехані , до 45 р., 3 р па доп с , позмінний рафі роботи Менеджер з ре лами, 18-30 ро ів, з д/р або без, не офісна робота, з/п при співбесіді. Конта ти: 24-74-20

Менеджер – онс льтант . Продаж б дівельних матеріалів. ДР бажаний. ЗП став а + %. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

МЕНЕДЖЕРУ З ПРОДАЖУ, ВЛАСНЕ АВТО, Д/Р ВІД 1 Р, З/П ВІД 5000 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 215-43-96

Менеджер , 21-35 ро ів, в/о, тех, е он, з/ п від 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Менеджер з ре лами, 19-27 р., д/р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Менеджер з ре лами, від вас: бажання заробляти, від нас: стабільність виплаті з/ п. Конта ти: 62-56-35, (036) 263-46-62 Менеджер 62-56-35

з ре лами. Конта ти: 63-46-62,

Менеджер з ре лами. Від вас: бажання заробляти, від нас: стабільність виплаті з/ п. Конта ти: 62-56-35, 63-46-62 Менеджер з ре лами. Дівчина до 35 ро ів. Ком ні абельна, відповідальна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер з т ризм , д/р 1 р, з 10-19, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Менеджер з т ризм , до 35 ро ів, д/р в продажах, з/п 2000 рн, а тивним, ом ні абельним. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

МЕНЕДЖЕРУ ЗІ ЗБУТУ, 25-35 Р., БАЖАНО В/О, ВОДІЙСЬКІ ПРАВА КАТ. В, ЗНАННЯ ПК, MICROSOFT OFFICE, 1С:БУХГАЛТЕРІЯ. КОНТАКТИ: (050) 357-91-57, (096) 501-67-87 Менеджер зі зб т , в/о, можна без д/р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер зі зб т , д/р від 1 ро , ві від 20 до 40 ро ів. Конта ти: (098) 196-13-06 Менеджер зі зб т , промислова р па товарів. Офіційне працевлашт вання. ЗП за рез льтатами співбесіди. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер по роботі з лієнтами, з 9-18, ві від 20-40 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Менеджер по роботі з лієнтами, з 9-18, ч/ ж, з/п 1300 рн +%. Конта ти: (098) 196-13-06 Менеджер по роботі з лієнтами, продаж інтернет посл , в офісі, з/п від 2500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Менеджер по роботі з лієнтами. Вимо и ом ні абельність, наполе левість, бажання працювати. Кар’єрний ріст. З\п 2800-4200 рн. Конта ти: 40-02-39 Менеджер по роботі з персоналом та лієнтами, ві 20-55 р., ом ні абельність, ор анізаційні здібності, ар’єрний ріст, роботодавець. Конта ти: (067) 450-31-70 Менеджер по роботі з персоналом, до 40 р. Д.Р. Терміново. Конта ти: 43-90-92 Менеджер по роботі з персоналом, з/п висо а. Конта ти: (097) 759-51-73 Менеджер прое тів, в/о, ч/ж, бажано ан лійсь а. Конта ти: (098) 196-13-06 Менеджер відділ зб т , прод това р па, знання 1С. Відрядження по області. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Менеджер , з 9 до 18.00, від 20 до 35, в/о, д/ р 1р., від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Менеджер , з 9-18, від 21-35 р, в/о, тех, е ономічна, з/п від 2500 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Менеджер , ст дент , з 9 до 13.30, зп 700 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер -продавцю, з продаж Конта ти: (067) 382-43-13

меблів.

Мерчендайзер на поб тов хімію, з/п 1600 рн. Конта ти: (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Мерчендайзер на розхідні матеріали, д\р 1р, в\о, 22-26 р, з\п 3000 рн. Конта ти: 43-29-10 Мерчендайзер , в/о, ві 18-26 р., з/п від 2600 рн., офіційне працевлашт вання, соц. па ет. Конта ти: (067) 364-10-41, (067) 217-36-64 Мерчендайзер , в/о, до 30р., З/П від 2600 рн. Конта ти: (067) 385-16-48 Мерчендайзер , від 18-40, з/п 1500 Конта ти: (097) 511-40-48

рн.

Мерчендайзер , з 9-18, від 18-40 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Механі , з 8 до 17, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Механі . Бажаний ДР. ЗП від 2500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Монтажни б дівельно о ришт вання, д/ р, без ш/з, не КА. Конта ти: (067) 362-55-01 Монтажни ом ні ацій. Працювати з 9 до 18 од. ЗП став а + %. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Монтажни металевих та залізобетонних онстр цій. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Монтажни пласти ових ві он та дверей. Можна без досвід . Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Монтажни , ві від 18-40, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 М зи антам. Конта ти: (067) 385-16-48 М лярам в Росію, з/п 1000 .о., офіційне працевлашт вання. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ПОКРІВЕЛЬНИКИ З ДОСВІДОМ РОБОТИ. КОНТАКТИ: 24-15-83, (067) 363-65-71 Начальни відділ . Вища технічна освіта. Графі роботи з 9- до 18. ЗП за рез льтатами співбесіди. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Начальни е ономічно о відділ , д/р від 2 ро ів, відповідальність, ом ні абельність, вміння ер вати оле тивом. До 45 ро ів. З/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Начальни зміни зі знанням техноло ії шваць о о виробництва. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10


БІРЖА ПРАЦІ

34

№7 від 29 люто о 2012 ро

Пер арю- ніверсал . Конта ти: (050) 286-49-98 Пер арю. Конта ти: 64-45-61, 611-84-69, (093) 813-63-10 Пер

(097)

арю. Конта ти: (067) 385-16-48

Пер арям, д/р, ві до 35 ро ів, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Пер

арям. Конта ти: (096) 266-04-41

Пер арям. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Пилорамни , д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 По оїв ам, офіціантам, помічни ам харя в пансіонат, Польща, з/п до 1500-2000 злотих/міс, надається житло і харч вання, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 По оївці в отель, 1доба через 2 доби. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 По оївці в отель, 3 дні через 3 дні, з/п 100 рн/день. Конта ти: 43-07-40 По оївці в отель. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67

Начальни зміни швейно о виробництва, м. Ново рад-Волинсь ий Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Начальни прое тно о бюро, від 22-45 р, в/о. Конта ти: (097) 025-22-50 Няні від 35р. з досвідом роботи та знанням розмовної німець ої мови. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Няні, вахтовий режим. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Няні, з/п при співбесіді, від 25-50 р, д/р, освіта бажано педа о ічна або медична. Конта ти: (097) 511-40-48 Няні. Конта ти: 43-29-10 Обтя вальни меблів, д/р, з/п до овірна. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Обтя вальни меблів, з/п за домовленістю. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

Офіціант , з 10-23, потижнево, до 35 р, з/п 1500 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Офіціант , з 11-22, через тиждень. Конта ти: (098) 196-13-06 Офіціант , з 12.00, ві (098) 028-15-99

від 18-30. Конта ти:

Офіціант , потижнево, з харч ванням, відвозять додом , з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Офіціант , потижнево, ом ні абельність, охайність. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Офіціант . Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67 Охоронни (вахтовий метод), чолові або жін а до 50 р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Охоронни , 20-35 р., з/п 160 рн./доба, рафі роботи доба через дві. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

Прибиральниці, до 45 р., з/п - 1300 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю, позмінно, з 11-23, ч/ж, ві від 20-39 ро ів, з/п 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Різноробочим на виробництво. Працювати в 2 зміни. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Прибиральниці, до 50 р., охайність, працьовитість. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА

Продавцю, прод ти харч вання. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Прибиральниці, жін. до 45р. З/П 1300 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Продавцю, прод това р па товарів, т\т, з\п 1100 рн+%. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Різноробочим, ремонт ранів, зам ів. робота за ви ли ом, з/п до овірна, чолові пенсійно о ві . Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Прибиральниці, з 9 до 19, від 18 -40 р, з\п від 1500 рн. Конта ти: (095) 243-51-74

Продавцю, прод това р па, 3 дні через 3 дні. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Прибиральниці, позмінно, від 20-39 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Прибиральниці, по оївці, 1 доба через 2, з/ п від 100 рн/доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, Польща, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Прибиральниці. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Продавцю- онс льтант в полі рафічн фірм , терміново. Графі роботи з 8.00 до 18.00, з\п - висо а, потижнева. Конта ти: 40-02-39

По оївці в отель. З 9 до 18 3 дні через 3 дні. Конта ти: 43-29-10

Приймальни вторсировини сб.нд. вих. чол.. жін.. без ш ідливих звичо . Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

По оївці, позмінно, 3/2, до 40 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Приймальни вторсировини. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

По оївці, Польща, 1 місяць стаж вання без з/п, з/п 7-8 злотих/ од., ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Приймальни замовлень. Працювати 9-18 од. З.П. 1000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

рн в день. 238-57-23,

Помічни б х алтера. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67

Продавцю білизни, в ма азин, від 30 р., д/ р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра

Продавцю- онс льтант , з 9 - 18, в/о, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

По оївці. До 55 ро ів. 100 Конта ти: 43-07-40, (097) (066)794-04-60

Помічни завс ладом, від 18-45, з/п від 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Помічни завс ладом, до 50 р., з/п - 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Помічни 450-31-70

ерівни а.

Конта ти:

(067)

Помічни харя 1т/1т, з 10 до 23, оф. працевлашт вання. Конта ти: (067) 385-16-48 Помічни харя в афе, з/п 70 рн/день. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Продавцю б д.матеріалів, до 40 р., з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Продавцю б дівельних матеріалів, ві від 18 до 30 р, оплата потижнево, став а +%. Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00 Продавцю в б ті (Спортивний одя та вз ття). Д/р обов’яз овий. Дівчина до 30ро ів. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Продавцю в омісійний ма азин. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Охоронцю, від 18-55, без д/р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Оператор інформаційно о відділ , до 27 ро ів, в/о, став а +%. Конта ти: (095) 243-51-74

Охоронцю, ві 20-45 ро ів. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Помічни харя, з 10-23 потижнево, до 35 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (095) 243-51-74

Охоронцю, ві від 18-45, без досвід , з\п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Помічни харя, з 11-22, через тиждень. Конта ти: (097) 025-22-50

ОПЕРАТОРУ КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ. ВИМОГИ: ШВИДКИЙ НАБІР ТЕКСТУ НА ПК, ВОЛОДІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, Д/Р НЕ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ. КОНТАКТИ: 63-46-62, (063) 867-52-86

Охоронцю, до 45 р, вахта, в Київсь ій області, офіційне оформлення, проживання, проїзд, форма. З\п 3000 рн. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Помічни харя, харю, офіціанти, бармени. Терміново, з/п. висо а. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Охоронцю, до 65 р, з/п від 1500 Конта ти: (095) 243-51-74

Помічни харя, харю, офіціант , бармен , терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю в се онд-хенд, т/т, з/п від 1400 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Помічни харя, офіціант . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Продавцю осподарчих товарів, д/р продавцем. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

Оператор ПК. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Охоронцю, працювати 1 доба/2 доби, з/п до 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23

Оператор та інстр тор з бо лін . Працювати позміно. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Оператор , адміністратор , З.П 120 рн за доб , доба через дві. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Оператор -адміністратор , зп 2000 рн\доба. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Оператор - асир в інтернет л б. З/П 200 рн. за доб . Прац. 1д.через 2д. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Оператор - асир в Інтернет- л б, з/п 200 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

ОПЕРАТОРУ-КАСИРУ, В ІНТЕРНЕТ КЛУБ. ВИМОГИ: ДІВЧАТА ВІКОМ ВІД 19 ДО 28 Р., ПРИЄМНОЇ ЗОВНІШНОСТІ, КОМУНІКАБЕЛЬНІ, АКТИВНІ, ВПЕВНЕНІ, ЗНАННЯ ПК. З/П ВИСОКА. КОНТАКТИ: (099) 377-40-96 Оператор -механі для ремонт та обсл ов вання швейних машин (знання ан л. або порт . мов). Робота позмінно. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Охоронцю, працювати доба/дві, з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 385-16-48 Охоронцю, т/т, 1/2, від Конта ти: (098) 196-13-06 Охоронцю. 362-01-67

Конта ти:

19-60,

26-96-35,

ч/ж. (067)

Охоронцю. Ві 20-50 ро ів, сл жба в ЗСУ, працювати 1/2, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Охоронцям, вахтовий метод, 2т/2т, З/П 3000 рн. Конта ти: 43-29-10 О х о р о н ц я м на житловий омпле с в м.Київ, вахтовий метод, з/п випроб вальний термін 1650 рн., з/п до 5000 рн., житло, харч вання, форма. Конта ти: (067) 411-80-00 Охоронцям по міст , З.П. від 1200 рн. з 9 до 20 3дні через 3. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Охоронцям, 2 дні/2дні, терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Охоронцям, Київсь а обл., з/п 1300-1500 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Охоронцям, нічна зміна можл. ст денти з.п. 100 рн.за ніч Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Охоронцям, Рівне, Київ, Житомир, Львів. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Оператор -охоронцю. Конта ти: (050) 238-66-81

О х о р о н ц я м . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Офіс-менеджер зн.ан л. мови, ПК, з 9 до 18, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Па вальни ам на с лад. Не а ентство. Конта ти: (066) 407-84-21

Офіс-менеджер , без д/р, ом ні абельним та п н т альним, до 35 ро ів. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Офіс-менеджер , ві від 19-45 р, рафі з 8-17, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Офіс-менеджер , д/р від 5 міс, від 20 до 35 ро ів, з/п 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Офіс-менеджер , д/р, дівчина від 22 ро ів. Конта ти: (096) 290-01-94 Офіс-менеджер , з 9-18, ві від 20-30, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Офіс-менеджер , з 9-18, знання 1С, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, з/п 1800 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, перспе тива рост . Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 О ф і с - м е н еджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність. З/П 2000 рн. Конта ти: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Офіс-менеджер . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Офіціантам (помічни ам на хні), барменам, харям, 3 дні робочих, 3 вихідних, в отельно-ресторанний омпле с біля Рівно о. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Офіціантам, з част овою та повною зайнятістю. Конта ти: (093) 630-86-54 Офіціанти з д/р або без, 19-30 ро ів, з/п до овірна. Конта ти: (098) 126-04-93 Офіціант в піцерію. Конта ти: (068) 230-79-59 Офіціант , 1т/1т, з 9 до 23, З/П 1200 рн. Конта ти: (067) 385-16-48 Офіціант , ві від 18-35 ро ів. Конта ти: (097) 511-40-48

Па вальни , два робочих дні в тиждень, два вихідні, з/п 2500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Педи юрниці. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Пе арю, жін. 2н/2н, З/П 120 рн. за ніч. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Пе арю, нічні зміни, 3н/3н , З/П 1100+премія+харч вання. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Пе арю, позмінно, до 40 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Пе арю- онс льтант . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Пе арю-форм вальни , без д/р, ві до 40 ро ів, працювати по змінах. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Пе арям, вантажни ам, можна ст дентам, нічні зміни від 90 рн/ніч. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Пе арям, д/р. Конта ти: (067) 846-66-02 Пере ладач , польсь а, ан лійсь а мови, в/о, можна без д/р. Конта ти: 24-74-20

Помічни харя, хороша з/п, охайність, відповідальність. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Помічни харя. Працювати з 10 до 23. Зарплата 600 рн в тиждень. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Помічни менеджера, ві - 18-45 р., можливо без д\р, з\п - від 2400 рн. Конта ти: 40-02-39 Помічни на виробництво, з 8-17, ві від 18-45 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Пос домийниці, 2/2, з 19-7, до 30 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Пос домийниці, до 55 ро ів, тиждень/ тиждень, з/п 1200 рн, додом довозять на та сі. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Пос домийниці, до 55р. 1Т через 1Т , з 10 до 22 ,З.П. 1200 рн Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Пос домийниці, до 60 ро ів, з/п 1200 рн. Конта ти: 43-29-10 Пос домийниці, позмінно т/т, з 11-01, до 32 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Пос домийниці, потижневий рафі роботи, ом ні абельність. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 749-55-72 Пос домийниці. Конта ти: (068) 230-79-59 Пралі. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67 Працевлашт вання за всіма б дівельними спеціальностями: шпа лювальни ам, бетонярам, робота в Рівном та по У раїні. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Працівни ам на випіч млинців. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Працівни ам на збирання шампіньйонів, Польща, жін и до 45 р., від 600 .о./міс., ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Працівни ам на збір пол ниць, з/п 150 злотих/день (від виробіт ), житло, харч вання надається, Польща, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Працівни ам на збір шампіньйонів, 20 чолові , з/п від 500-1000 .о.(від виробіт ), житло надається, Польща, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Працівни ам на різні ва ансії в тор ов фірм , ві 18-45 ро ів. Навчання та працевлашт вання без оштовне, перспе тива. З/п - 650-800 рн/тиждень. Конта ти: (097) 759-51-73 Працівни ам на с лад. Не а ентство. З/п від 100 рн/день. Конта ти: (097) 759-51-73 Працівни в майстерню з ремонт вз ття без ві ових обмежень, без ш/з, з/п до овірна, р-н Ювілейно о, терміново. Конта ти: (096) 372-24-80

немає.

Працівни в опти (с ладання о лярів), 20-30 р., з/п 1500-2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Пер арю, д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

Працівни з ремонт в опти , Польща, ліц. МПСПУ АГ №507846 від 28.01.11. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Пер арю, ві ових обмежень Конта ти: (098) 126-04-93

Пер

арю, д/р. Конта ти: 43-03-75

Продавцю- онс льтант на двері та ф рніт р . Можливо без досвід . З\п став а +%. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Продавцю- онс льтант на мобільні телефони, приємна зовнішність, ом ні абельність, д/р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Оператор відеоспостереження. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Оператор ПК. Знання омп’ютера. З\П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Продавцю- онс льтант з продаж омп’ютерних новино . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Про раміст , з/п висо а при співбесіді. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Помічни харя, з 10 до 23, з/п 600 рн/ тиждень, можливл без д/р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Охоронцю, позмінно 1/3, ві від 22-40, сл жба в ЗСУ, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Продавцю, терміново. Конта ти: (093) 198-69-68 Продавцю-бармен ави та чаю, а тивним, відповідальним. З\п від 50 рн\день. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Оператор відеона ляд . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Охоронцю, по одинно, ві від 25-45 ро ів, сл жба в ЗСУ. Конта ти: (098) 028-15-99

Продавцю, рино «Моріон», поб това хімія. Конта ти: (063) 731-55-96, (097) 506-00-19

Прибиральниці, прибирання офісних приміщень, з/п 1000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Охоронни , вахта, 1 місяць/2 тижні, з/п 3200 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

рн.

Продавцю, прод това р па, т/т, з/п 120 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю в меблевий ма азин, з 9 до 18, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Продавцю в прод товий ма азин, від 30 р., д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Продавцю в прод товий ма азин, знання асово о ро , до 40 р., тиждень через тиждень. Конта ти: (050) 238-66-81 Продавцю в салон меблів, д/р в тор івлі. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Продавцю жіночо о одя . З/П 1500 рн. тор овельна освіта працювати 3 дні через 3 дні. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Продавцю жіночо о одя . З/П 1500 рн.+%, до 40 р., бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Продавцю анцтоварів, 3д/3д, з/п 50 рн+%, до 50 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю анцтоварів, бажано д\р, 2 плаваючі вихідні. ЗП до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Продавцю ла офарбової прод ції, бажано д/р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Продавцю на ондитерсь і вироби 2д/2д, з 8 до 20, З/П 1250 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Продавцю на ри риль. До 50р. З/П600 рн/тижд. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Продавцю на овочі, до 40 р., 2 через 2. офіційне працевлашт вання. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Продавцю на одя , вз ття з 10 до 19., т/т, до 26 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Продавцю на речовий рино по в л.Зам овій. Конта ти: (095) 442-81-77 Продавцю на рино . Промислова р па. ЗП 80-100 рн/день. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Продавцю на сантехні , з 9 до 18 зн. П/ К.чол/жін. До 40р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Продавцю на ювелірні вироби з д/р, ві до 35 ро ів. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Продавцю непродовольчих товарів, до 45.р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Продавцю одя , до 27 р., д/р бажано. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Продавцю пар ет . Д/р. Графі роботи з 9до 18. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Продавцю- онс льтант , з 9-18, 20-25 р, д/ р 1 р, з/п від 1200 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Продавцю- онс льтант , з 9-19, від 20-35, в/о, д/р 1 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Продавцю- онс льтант , з 9-19, ві 25-40 р, д/р 1р., в/о, з/п від 1500 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Продавцю- онс льтант , з/п від 1500 рн. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Продавцю- онс льтант , знання 1С, працювати 5 днів, 2 вихідні, з/п від 1800 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Продавцю- онс льтант , парф ми, осмети а, засоби для б дин , з/п до овірна. Конта ти: (097) 599-26-80 Продавцю- онс льтант , позмінно, з 10-19, з/п від 1500 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Продавцю- онс льтант , пром р па, терміново. Не а ентство. Конта ти: (097) 759-51-73 Продавцю- онс льтант . Графі роботи плаваючий. З\П 1500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Продавцю- онс льтант . з 9-18, від 20-40, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Продавцю-менеджер еле троінстр ментів в ма азин, чолові до 28 ро ів, ом ні абельний, відповідальний. Конта ти: 62-05-50 Продавцю-менеджер , з д/р або без, знання ПК, до 35 ро ів. Конта ти: 24-74-20 Продавцю. Конта ти: (063) 600-64-10 Продавцю. Промислова р па товарів. ДР непотрібен. Вимо и: ом ні абельність. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Продавцям, асирам тор овельно о зал , обвалювальни м’яса, з/п 990-1440 рн. Конта ти: 26-55-32, (097) 584-59-94

ПРОДАВЦЯМКОНСУЛЬТАНТАМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОРГТЕХНІКИ. ВІК 18 25 РОКІВ. ПОВНИЙ СОЦ. ПАКЕТ. З/П 2500 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 421-05-21 ПРОДАВЦЯМ-КОНСУЛЬТАНТАМ ТА ТОРГОВИМ ПРЕДСТАВНИКАМ, ВІК ДО 35 Р., ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА БАЖАННЯ НАВЧАТИСЯ, БЕЗ Д/Р, З/П ВИСОКА+БОНУСИ, СТАЖУВАННЯ ОПЛАЧУЄТЬСЯ. КОНТАКТИ: 43-13-07 ПРОДАВЦЯМ-КОНСУЛЬТАНТАМ ТА ТОРГОВИМ ПРЕДСТАВНИКАМ, ВІК ДО 35 Р., ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА БАЖАННЯ НАВЧАТИСЯ, БЕЗ Д/Р, З/П ВИСОКА+БОНУСИ, СТАЖУВАННЯ ОПЛАЧУЄТЬСЯ. КОНТАКТИ: 43-13-07 Продавцям. Конта ти: (063) 600-64-10 Промо тер , 18-36р., можна ст дентам, 4 дні в тиж. по 4 од. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Промо тер , з 9-19, ві від 18-35, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Продавцю поб тової техні и, асир , мерчендайзер в с пермар ет. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Промо тер -інтерв’юер , для а тивних молодих людей, н ч ий рафі , висо а оплата. Конта ти: (096) 735-76-28

Продавцю прод това р па, до 30 ро ів, З/ П. 120 рн. в день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Прораб 386-56-22

Продавцю пром. р па, до 40 р, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю відділ жіночої білизни. ЗП до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Продавцю хлібоб лочних виробів, до 40р. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Продавцю чаю та ави, до 30 ро ів, приємної зовнішності. Конта ти: (068) 571-00-50 Продавцю, в автома азин, знання ПК, технічна освіта. Конта ти: (096) 573-26-78 Продавцю, ві від 18-28 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

(ви онроб ).

Конта ти:

(098)

Ре іональном дире тор , ві від 25-50, д/ р 2 р, з/п від 4000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Ре іональном менеджер з ре лами та продажів. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50 Ре іональном менеджер , 25-35 р., д/р продажах, власне авто. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА Зебра Ре іональном представни в Рівненсь ій та Волинсь ій областях, з власним авто, в\о, резюме. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Пер арю-модельєр . Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Прибиральниці в пер арню, до 55 р. терміново. Конта ти: (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Продавцю, з 8-22 потижнево, до 35 ро ів, з/ п від 1500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Пер арю- ніверсал , д/р, мед ниж а, порядність, з/п при співбесіді. Конта ти: 45-03-62, (096) 165-98-34

Прибиральниці з 7:30 до 20, 3д/3д. Конта ти: (093) 185-83-30

Продавцю, з 9-19, д/р 1р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Ріелтор , д/р. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Прибиральниці на неповний робочий день. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Продавцю, анцтоварів, д/р 2 ро и, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Різальни ам та стропальни ам метал , з/ п 15 рн/ од. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Прибиральниці, рафі роботи позмінний. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34

Продавцю, ма азин сантехні и та опалення, чолові до 30 р., бажано д/р, не а ентство. Конта ти: (067) 587-76-23

Різноробочим на виробництво, з/п від 1500 рн, ві від 18 ро ів. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Пер арю- ніверсал , досвід роботи, порядність, медична ниж а, терміново. Конта ти: 45-03-62, (096) 165-98-34

Офіціант , д/р, з/п 2000 рн. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Пер арю- ніверсал . Конта ти: 45-43-02, (066) 208-19-10

Робітни в тор ов омпанію з перспе тивою ор аніз вати відділ. Співбесіда. Конта ти: (097) 759-51-73 Робітни на с лад з 9-19, з/п 2000 Конта ти: (098) 196-13-06

рн.

Робот в полі рафічній фірмі: збір замовлень, достав а товар , ре лама, зб т, з/п - від 120 рн/день. Конта ти: (097) 759-51-73 Р о б о т для а тивних пенсіонерів, мам. Конта ти: (067) 364-30-41 Робот для старшо ласни ів, розповсюдження ре ламних о олошень, Здолб нів. Конта ти: (097) 074-91-70 Ірина

РОБОТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ. З/П 100-200 ГРН./ДЕНЬ + КАР’ЄРНИЙ РІСТ. КОНТАКТИ: (098) 032-22-84 Робот за ордоном, Росія, Польща, Чехія. Ліц. АГ №507891 від 21.04.2011 р. Конта ти: (095) 243-51-74. (097) 511-40-48 Р о б о т офісн із знанням ан л.мови. З 9до18 од. З\п до овірна. Конта ти: 43-90-92, (063) 628-98-82 Робот пер арям та спеціалістам з нарощ вання ні тів. Конта ти: 23-17-33, (097) 295-81-17 Робот по до ляд за хворими, реабілітоло а. Конта ти: (098) 688-01-25 Робот по до ляд за хворими. Конта ти: 43-44-33, (098) 688-01-25 Робот спеціалістам з написання онтрольних, дипломних Конта ти: 45-33-34

рсових, робіт.

Робот ст дентам, на вихідних. Вимо и: бажання працювати, бажано рівняни. Конта ти: (093) 494-81-86, (096) 298-90-91 andrey.dryziuk@gmail.com Робот , вільний 123-47-72

рафі . Конта ти: ()67)

Робот , з/п від 2500 рн., в залежності від виробіт . Вільний рафі . Конта ти: (050) 375-56-17, (098) 770-95-36 Роздача листіво , оплата потижнево, ві 18-35 р. Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00 Роз лей а та роздача листіво . для ст денів. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Садівни , част ова зайнятість, не КА. Конта ти: 43-16-85 з 10.00-18.00 од. Санітарці, в стоматоло ічно- осметичний абінет. Конта ти: 63-45-34, 22-74-14 Сборщи ам за азов, ино ородним предоставляется жилье, оплата ежедневно. Конта ти: 63-34-19, (097) 742-24-38 Се ретарю до 35 ро ів, з/п 1800 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Се ретарю, з 8 до 16:30, в/о, зн. ПК, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Се ретарю. ВО, знання ПК, ДР необов’яз овий. З\п до овірна Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Сервісном інженер , з 9-18, ві від 18-50, з/ п від 2000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Системном адміністратор , д\р 2 р, з\п 4000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Системном адміністратор , знання 1С б х . ом ні . З.П 1900 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Системном адміністратор , знання 1С%, ом ні абельність, з/п 1900 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 С ладальни меблів, бажано д/р, працьовитість, без ш/з, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42 С ладальни о лярів, (середня освіта). робота за стан ом, навчання. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Слюсарю еле тро стат вання, д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 Слюсарю з ремонт автомобілів. З\Р від 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Слюсарю на шиномонтаж. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Слюсарю-вентиляційни з ви отовлення та монтаж . Конта ти: (067) 363-48-45 Слюсарю-еле три з 8 до 17, З/П 2000, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Слюсарю-еле три , 1 доба через 2, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Слюсарю-еле три , д/р, з/п до овірна. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Слюсарю-сантехні , д/р 2 р, 25-50 р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Прибиральниці в нічн змін , до 55 ро ів, з 18.00 до 9.00, з/п 600 рн/тиждень. Конта ти: (068) 571-00-50

Офіціант , д/р від 20 до 35 ро ів. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Різноробочом . З.П. 2000 рн. Робота в приміщені. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60

Реабілітоло для інс льтно хворо о чолові а. Конта ти: (098) 386-56-22

Пер арю, мані юрниці, хороші мови, можливе навчання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

рн.

Різноробочом . Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67

Слюсарю-зварювальни ованих виробів, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Пер арю, з 8-22, ві від 19-35 р, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Продавцю, з 10-21, з/п від 1500 Конта ти: (063) 120-00-44

Різноробочом на фірм , ві 18-30 р., відповідальний, працьовитий, бажано посвідчення водія. Конта ти: (095) 754-19-03

(097)

Прораб . Конта ти: 64-45-61, 611-84-69, (093) 813-63-10

Прачці. Прання та прас вання одя . ЗП 1500 рн. Робота для іно ородніх з проживанням. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Продавцю, жін а, д/р, в прод товий с пермар ет, р-н Північний. Конта ти: 64-47-58, (050) 370-20-82

Різноробочим. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Слюсарю. Конта ти: 43-29-10 Слюсарю. До 50 ро ів. Терміново. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066)794-04-60 Спецаліст центр обсл ов вання лієнтів. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10 Спеціалістам в офіс, ві від 20р., д/р, роботодавець. Конта ти: (067) 450-31-70 Спеціаліст з продаж а/м, з 9-18, ві від 20-35 р, д/р в бан , з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Референт , асистент ерівни а. Конта ти: 64-45-61, (097) 611-84-69, (093) 813-63-10

Спеціаліст з продаж авто, з 9-18, ві від 20-35 ро ів, д/р в бан , з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Рихт вальни вантажних авто. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44, (096) 289-50-50

Спеціаліст зі знанням ан л. мови та ПК. Конта ти: 23-33-09

Рихт вальни , д/р. Конта ти: 40-16-95, (066) 656-79-19, (096) 349-99-34 КА

Спеціаліст онта тцентр , жін и від 22-30 р., з/п від 1000 рн.+преміальні. Конта ти: (066) 200-22-23

Ріелтор , в/о. Конта ти: (067) 385-16-48

Співробітни ам для постійної роботи в с ладсь их та офісних приміщеннях. Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00 Співробітни ам з д/р з людьми (менеджери, промо тери, тор ові а енти та інші) до 40 ро ів. Конта ти: (093) 346-02-60 Співробітни ам на с лад. Конта ти: (093) 198-69-68


№7 від 29 люто о 2012 ро

ТЕЛЕАФІША

35

Ïîíåäiëîê, 5 áåðåçíÿ

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 Православний алендар 06.35 Е сперт на зв’яз 06.55 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.20 Невідоме від відомих 07.25 Тема дня 07.40 Глас народ 07.45 М льтфільм 08.15 Корисні поради 08.30, 00.15 С арбнич а 09.00, 21.00, 00.00 Підс м и 09.40 Точ а зор 10.00, 05.00 «Щасливі долоні» 10.50 М/с «Каспер. Ш ола страх » 11.20 Шеф- хар раїни 12.10, 15.30, 19.05, 21.25 Діловий світ 12.20 Право на захист 12.40 Армія 12.50, 04.25 Мандри 13.25 Х/ф «Полювання на оленя» 14.40 Ві но в Амери 15.15 Euronews 15.45 Х/ф «Дерс Узала» 18.15 221. Е стрений ви ли 18.30 Хо ей. Чемпіонат У раїни. «Компаньйон-Нафто аз» - «Со іл» 19.55, 02.20 Сільрада 20.55 Офіційна хроні а 21.20 Плюс-мін с 21.30 Світ спорт 21.40 Ш стер-Live. Спецпрое т 22.50 Трій а, Кено, Се нда дачі 22.55 Ш стер-Live. Спецпрое т 01.20 М/с «Сандо ан» 02.10 М/ф «Віслючо » 02.35 Х/ф «Тарас Шевчен о»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.10 Новини с сіда 07.30, 15.05 Рівне сьо одні 07.40 Феєрія мандрів 08.00 Кіноле торій 08.15, 15.30 М/ф 08.30, 05.30 Правда життя 09.00 Д/с «Православні святі» 10.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.40 Х/ф «Відплата» 15.15 Kids Flix 16.40, 19.00 Вітаємо Вас 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.15 У раїнсь і традиції 21.25 Чоловічі розва и 22.15 Фільми та зір и 22.30 Т/с «За он і порядо » 23.30, 02.00, 05.00 Свідо 00.00 Х/ф «Лише сильніші»

14.01, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.40, 23.50, 00.30 По ода 14.10 Своїми очима 14.20 5 елемент 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Час новин 15.15 Лісовий патр ль 16.15, 03.40 Життя ці аве 17.25, 02.30 Вели а політи а 18.15 Територія за он 18.40, 22.40, 00.00 Київсь ий час 18.50, 23.30, 00.20, 03.30, 04.30 Час спорт 19.20 Інвест-час 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.00 Час. Підс м и дня 21.40, 04.00 Час-Тайм 22.00 Енер она ляд 22.25, 23.25, 00.15, 03.20, 04.20 Бізнесчас 23.00, 00.40, 03.00, 04.40 Тема дня 23.45, 00.25, 02.25, 03.35, 04.35, 06.25 О ляд преси

05.45 07.15 08.00 09.55 11.50 15.20 18.15 20.00

«Рано на К1» «Жіноча лі а» Х/ф «Звільніть Віллі - 2» Х/ф «Арифмети а підст пності» Т/с «Пітерсь і ані ли» Х/ф «Трансформери- 2» Х/ф «Відст пни и» «Історії вели о о міста. Тіло на замовлення. Чоловіча версія» 21.00 «Вели а різниця» 22.05 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 23.00, 03.25 Т/с «Надприродне» 23.55 Т/с «Меді м» 00.45 Т/с «Менталіст» 01.25 «КВН» 04.05 «Мобільні розва и» 04.20 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.15, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.30, 14.00, 20.15 Т/с «Слід» 09.10 Т/с «Слідчий омітет» 11.10 Т/с «Шаман» 12.00, 04.40 «Нехай оворять» 13.00, 05.30 Т/с «Ведмежий т» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.10, 19.15, 03.50 Події Спорт 17.15, 03.55 Критична точ а 19.20 Т/с «Катина любов» 21.30 Х/ф «Клі : З п льтом по життю» 23.55 Х/ф «Щоденни Бріджет Джонс» 01.45 Х/ф «Амери ансь ий пирі - 2»

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.00, 17.00 ТСН 07.15 М/с 10.00 Х/ф «Гюльчатай» 17.20 «Шість адрів» 17.40 «Сімейні мелодрами - 2» 18.40 «Не бреши мені - 3» 20.10, 02.05 Т/с «Інтерни» 20.50 Т/с «Щоденни лі аря Зайцевої» 21.45 «Вели а різниця в Одесі» 00.15 «Tkachenko.ua» 01.10, 04.25 Т/с «За он і порядо - 3» 02.30 Х/ф «Нова земля» 05.15 Х/ф «А ви йом хто?»

05.45, 14.45 «Нез’ясовно, але фа т» 06.30 «До ментальний дете тив» 07.00, 02.05 Т/с «Комісар Ре с» 09.00 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 10.00 «В соЛапоХвіст» 11.10 Х/ф «Zolushka. ru» 13.45, 19.10 Т/с «Чер овий ян ол» 15.50 «Е страсенси вед ть розслід вання» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10 «К б» 21.15, 22.25 «Національне талант-шо «Танцюють всі!-4» 01.20 Т/с «До тор Ха с» 03.35 Х/ф «Бо иня прайм-тайм »

05.20 Т/с «Та е звичайне життя» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «З новим раном» 07.30, 20.25 «Спорт Подробицях» 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.10, 12.15 Х/ф «Опівдні на пристані» 14.05 Д/с «Дете тиви» 14.35 «Сімейний с д» 15.30 «С дові справи» 16.20 «Жди меня» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.00 Т/с «Свати 4» 20.00, 03.15 «Подробиці» 20.30 Т/с «Острів непотрібних людей» 22.25 Т/с «Йд тебе ш ати» 00.40 «Позаочі» 01.25 Х/ф «Холодне сонце» 03.40 Д/ф «За ибель адміралів. Таємниця однієї авіа атастрофи» 04.20 Д/ф «Станіслав Ж . Вели ий і самотній»

05.35 Сл жба розш дітей 05.45, 04.45 Світано 06.25, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 00.40 Спорт 06.40 Утриматись ріслі 07.45, 08.45, 12.45, 02.40, 18.45, 22.25 Фа ти 09.30, 19.25, 00.45 Надзвичайні новини 10.30, 16.45 Т/с «Менти» 12.30 Ане доти по- раїнсь и 13.00 Х/ф «Коде с злодія» 15.00 Х/ф «Яма асі-2: Діти вітр » 20.25 Т/с «Брат за брата» 22.40, 03.10 Свобода слова 01.45 ПроЦі аве

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Добро о ран 09.15 Контрольна за півля 09.45 Жити здорово 10.55 Право на захист 12.15, 04.05 Модний виро 13.15 Зроз міти. Пробачити 14.00 Інші новини 14.20 Хоч знати 15.15 Х/ф «Мос ва сльозам не вірить» 18.40, 03.05 Давай одр жимося 19.45, 01.45 Нехай оворять 21.00 Час 21.30 Т/с «Тат сі» 22.35 Перший лас 23.45 Познер 00.45 Нічні новини 01.00 Проти ночі

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 О ляд подій тижня 07.30 Кл б С пер ни и 07.50 Сл жба розш дітей 08.30 Хітова вежа 09.30, 12.30, 19.45, 20.15 Один на один 10.00 Рівненщина мистець а 10.30 Тінейдж-простір 11.00 Ч десний анал 13.00 Підводний світ Рівненщини 13.30 Єврове тор 14.20 Т/Ф «Не бійся оворити про любов» 16.00 М льтдарин и 16.20 Пізнай світ 16.40 М з. Фільм 17.00 Т/Ф «Троянда ольор бла иті» 17.20 Юна зір а 17.40 По орина 18.00 Т/Ф «А нас іно знімали. Натал аПолтав а» 18.30 Мандри 19.00, 22.00, 00.00 День 19.30 , 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 20.45 На добраніч аз а 21.00 Європейсь ий дім 21.30 Почер долі

06.00 Дізнайся я 06.15 Домашній ресторан 07.05, 08.30 М льти з Л нті ом 07.35 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 09.00, 15.15 Т/с «Ранет и» 09.55 Т/с «Всі жін и - відьми» 10.45 Comedy Woman 11.40 Інт їція 12.30, 18.40 Дайош молодьож! 12.55, 19.10 Одна за всіх 13.25 Т/с «Моя пре расна няня» 14.20 Дом-2 16.10 У ТЕТа тато! 16.40, 21.00 Т/с «Універ» 18.10, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 19.35 Т/с «Дєт а» 20.30, 22.00 Т/с «Універ. Нова обща а» 23.00 Валєра TV 23.30 Д рнєв + 1 00.00 Т/с «Се с і місто» 00.30 Х/ф «Глянець» 02.30 До світан

04.40 Т/с «Ранет и» 06.15, 07.00 Kids Time 06.20 М/с «Майстер Менні» 07.05, 14.30 М/с «При оди Дже і Чана» 07.30, 09.00, 19.00, 00.50 Репортер 07.50 Очевидець. Най медніше відео 09.10 Т/с «Стройбатя» 10.10 Знов разом 11.50, 20.05 Т/с «Тат севі доч и» 12.50 Т/с «Ластівчине ніздо» 13.55 М/с «Аладдін» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрей і Джош» 15.55 Т/с «Кадети» 17.55, 20.45 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.05 Спортрепортер 19.35 Піраньї 21.50 Аферисти 22.50 Т/с «К підон» 23.50 Т/с «Ми ита» 01.15 Сл жба розш дітей 01.25 Т/с «Молоді м ш етери» 02.10, 02.30, 02.35, 04.00, 04.45, 02.35, 04.00, 04.45 Зона ночі

06.00 За мить до атастрофи 06.50, 14.20 В обіймах смерті 07.40, 18.00, 19.00, 21.40 Ш ачі 08.30, 09.30, 10.30, 11.20, 12.20 Російсьа імперія 13.20 Top Gear 15.10 Таємні зна и 16.10, 20.40 Фантастичні історії 17.10 Д/ф «Бать и та діти. Діти партеліти» 19.50 С арб.ua 22.30 Планета Земля 23.30 Тюрми Амери и 00.30 І раш и для дорослих 01.00, 02.00 Т/с «Борджіа: історія лан »

06.00 Рано Росії 10.05, 04.30 Х/ф «Артист а з Грибова» 11.15 М льтфільми 11.30 Д/с «Бабій ві » 12.00, 14.00, 18.00, 14.30, 23.40, 01.50, 05.45 Вісті 12.30 Т/с «Маршр т милосердя» 13.15 Моя срібна ля 14.50 Кімната сміх 15.35 З новим домом 16.25 Про най оловніше 17.10, 02.55 Т/с «Єфросинія. Продовження» 18.45, 03.40 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 19.35 Прямий ефір 20.30 Т/с «Жіноче літо» 22.05 Т/с «По арячих слідах» 22.50 Чер овий по раїні 23.55 Тим часом 00.40 Новини льт ри 01.05 Т/с «Долі за ад ове завтра»

06.00 Світ за тиждень 06.20 Ран ова заряд а 06.30 Ф-стиль 07.00, 16.00, 04.30 Країна порад 08.00 Соціальний стат с: ваші права 09.00, 19.00 Т/с «Ад’ютанти охання» 10.00, 17.00 Алло, лі арю! 11.15 Х/ф «Мос ва - любов моя» 13.40 М льтфільми 14.20 Невідома планета 15.00, 18.30, 21.00, 01.20 Сл жба новин «Соціальний п льс» 15.15, 02.20 80 островів нав оло світ 17.50, 01.50 Майстер подорожей 18.55, 21.30 Е ономічний п льс 20.00 Соціальний стат с: ваша пенсія 21.35 Атлас світ тварин 22.30 Х/ф «А ора» 02.45 Х/ф «Астронавт-фермер» 05.15 Дива и

06.00, 15.35 Класи а з Пiвденно о пляж 06.25 Р отворнi ч деса 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15, 11.00 Брати по зброї 09.10 Всесвiт Стiвена Хо iн а 10.05 Ви ривлення час 11.55, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 12.50, 01.55 Смертельний лов 13.45 Top gear 14.40, 05.05 Кр тий тюнiн 16.05 Чоловi , жiн а, природа 19.00, 00.00, 19.30 Справжнi шахраї 20.00 Звичайнi ерої 21.00 В iлля 22.00 Риба-меч 23.00 Проста за ордоном 01.00 Золота лихоман а 03.45 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Âiâòîðîê, 6 áåðåçíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.35, 23.50 Е сперт на зв’яз 06.55 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.20 Невідоме від відомих 07.25 Тема дня 07.40 Глас народ 07.45 М льтфільм 08.15 Корисні поради 08.30, 00.15 С арбнич а 09.00, 21.00, 23.00 Підс м и 09.25 Світло 09.50 «Ле о б ти жін ою» 10.10 В остях Д. Гордона 11.00 Вшан вання жіно в Адміністрації Президента 12.10, 15.45, 18.45, 21.25 Діловий світ 12.20, 15.15 Euronews 12.25, 20.55 Офіційна хроні а 12.45 Хай щастить 13.15 Кро до зіро . Євробачення 14.00 Все раїнсь а Рада матерів 16.00 Ш ола юно о с пера ента 16.30 Біатлон. Чемпіонат світ . 18.15 221. Е стрений ви ли 19.00 Е стрений ви ли . Тиждень 19.55 Вшан вання жіно в Адміністрації Президента 21.20 Плюс-мін с 21.30 Світ спорт 21.40 Соціальне шо «Адреналін» 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.25 Від першої особи 01.20 М/с «Сандо ан» 01.45 М/ф 01.50 ТелеА адемія 03.10 Е стрений ви ли . Тиждень 04.05 Біатлон. Чемпіонат світ

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15 Знайдемо робот разом 07.20, 15.50 М/ф 07.35, 15.30 Рівне сьо одні 08.15 Kids Flix 08.35, 23.30, 01.45, 05.00 Свідо 09.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю 8» 10.00, 22.30 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Лас-Ве ас - 10» 12.40 Т/с «Літейний» 13.35 Т/с «Кобра - 2. Антитерор» 15.40 Веселі ро и 16.00 У раїнсь і традиції 16.20, 19.00 Вітаємо Вас 20.20 На часі 21.25 Модно 22.15 Моя люблена робота 00.00 Х/ф «Король мавп» 02.15 Речовий до аз 03.55 А енти вплив 05.30 Правда життя

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.30, 00.20, 03.30, 04.30 Час спорт 06.50, 08.40, 23.45, 00.25, 02.25, 03.35, 04.35, 06.25 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Час новин 07.10, 08.15, 22.25, 23.25, 00.15, 03.20, 04.20 Бізнес-час 07.20 Автопілот-новини 07.30 Рано із зір ою 07.55, 08.35 Трансмісія 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.40, 23.50, 00.30 По ода 09.10, 19.20 Інвест-час 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 5 елемент 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.00 Час. Підс м и дня 16.15 Інтеле т.ua 17.25 Життя ці аве 18.15, 02.30 Енер она ляд 21.40, 04.00 Час-Тайм 22.00 А ро онтроль 23.00, 00.40, 03.00, 04.40 Тема дня 03.40 Кабінет

05.45 «Рано на К1» 08.55 «Халі Галі» 09.30 «Дале і родичі» 10.00 Т/с «Солдати» 14.00, 19.05 «У пош ах при од» 14.55 «Панаєхало» 16.00 «Жіноча лі а» 16.55 «Історії вели о о міста. Тіло на замовлення. Чоловіча версія» 17.55, 21.00 «Вели а різниця» 20.00 «Ще не вечір. Ген зради» 22.05 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 23.00 Т/с «Надприродне» 23.55 Т/с «Меді м» 00.45 Т/с «Менталіст» 01.25 Т/с «Візитери» 02.05 Т/с «4400» 02.50 «Нічне життя»

06.15 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 17.10, 19.15, 03.50 Події Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.30, 14.00, 20.15 Т/с «Слід» 09.10 Т/с «Слідчий омітет» 11.10, 21.30 Т/с «Подр жжя» 12.00, 04.30 «Нехай оворять» 13.00, 05.20 Т/с «Ведмежий т» 15.35, 02.30 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.55 Критична точ а 19.20 Т/с «Катина любов» 23.30 Т/с «Тюдори. Третій сезон» 00.30 Х/ф «Клі : З п льтом по життю» 03.00 Т/с «Жити б дете!»

06.50 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.45, 03.55, 17.00 ТСН 07.15 М/с «Чіп і Дейл: Б р нд и-рятівни и» 10.00 «Вели а різниця в Одесі» 11.45, 02.10 «Зніміть це не айно» 12.45, 01.25 «Ціл овите перевтілення» 13.45, 05.45 Т/с «Пончи Люся» 14.45 «Давай одр жимось» 15.45, 02.55 «Міняю жін - 4» 17.20 «Шість адрів» 17.40 «Сімейні мелодрами - 2» 18.40, 04.10 «Не бреши мені - 3» 20.10, 01.00 Т/с «Інтерни» 20.50 Т/с «Щоденни лі аря Зайцевої» 21.45 Х/ф «Кохання-зітхання - 3» 00.00, 05.00 Т/с «За он і порядо - 3»

05.20 Т/с «Та е звичайне життя» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «З новим раном» 07.30, 20.25 «Спорт Подробицях» 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.05, 20.30 Т/с «Острів непотрібних людей» 12.15, 04.20 «Зна я ості» 12.40 Д/с «Дете тиви» 13.25 «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.15 «Сімейний с д» 15.10 «С дові справи» 16.05 Т/с «Таємниці слідства - 7» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.00 Т/с «Свати 4» 20.00, 01.30 «Подробиці» 22.25 Т/с «Йд тебе ш ати» 00.40 Д/ф «Се ретні території» 01.55 «Телевізійна сл жба розш дітей» 02.00 Х/ф «Терапія оханням» 03.35 Д/ф «Двоє проти Фантомаса» 04.45 Форм ла любові

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Добро о ран 09.15 Контрольна за півля 09.45 Жити здорово 10.55 Право на захист 12.15, 04.05 Модний виро 13.15 Зроз міти. Пробачити 14.00 Інші новини 14.20 Хоч знати 15.20 Слід 16.05, 21.30 Т/с «Тат сі» 17.05, 01.00 «Воля та справедливість» 18.40, 03.05 Давай одр жимося 19.45, 01.45 Нехай оворять 21.00 Час 22.35 Валентина Тереш ова. Зір а осмічно о щастя 23.45 Нічні новини 00.05 Проти ночі

05.45, 14.50 «Нез’ясовно, але фа т» 06.30 «До ментальний дете тив» 07.00, 00.10 Т/с «Комісар Ре с» 09.00, 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 10.00 «В соЛапоХвіст» 10.35 «К б» 11.40 Х/ф «Роман листах» 13.45, 19.05 Т/с «Чер овий ян ол» 15.50 «Битва е страсенсів» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10, 22.40 «Зір овий рин » 23.10 Т/с «До тор Ха с» 02.00 Т/с «Бо иня прайм-тайм » 03.30 Нічний ефір

05.30, 08.45, 03.00, 12.45, 18.45, 22.25 Фа ти 05.45, 04.35 Світано 06.25, 07.35 Ділові фа ти 06.40, 09.25, 12.55, 19.20 Спорт 06.45 Утриматись ріслі 07.45 Під прицілом 09.30, 19.25, 01.30 Надзвичайні новини 10.30, 16.40 Т/с «Менти» 12.25, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.25 Т/с «Таємниці слідства» 14.30, 20.25 Т/с «Брат за брата» 22.40 Х/ф «Керрі» 02.20 Т/с «Під при риттям» 03.35 ПроЦі аве 04.05 Олімпіляпи

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00, 05.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.05 Т/Ф «Троянда ольор бла иті» 08.25 Юна зір а 08.45 Західний е спрес 09.45, 12.45, 19.45 Один на один 10.15 Почер долі 10.45 Європейсь ий дім 11.15 Ч десний анал 13.15 Підводний світ Рівненщини 14.05 Живі аз и Ми олаївсь о о зоопар 16.10 М льтдарин и 16.20 А варі м 16.40 М з. Фільм 17.30 Хітова вежа 18.00 Моя родина-У раїна 18.20 На межі можливо о 18.30 Азб а сма 18.45 Я знаю я 20.15 Громадсь а приймальня 20.45 На добраніч аз а 21.00 Без права на заб ття 21.30 Перехрестя правди

06.00 Дізнайся я 06.15 Домашній ресторан 07.05, 08.30 М льти з Л нті ом 07.35 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 09.00, 15.15 Т/с «Ранет и» 09.55 Т/с «Всі жін и - відьми» 10.45, 19.35 Т/с «Дєт а» 11.40 Інт їція 12.30, 18.40 Дайош молодьож! 12.55, 19.10 Одна за всіх 13.25 Т/с «Моя пре расна няня» 14.20 Дом-2 16.10 У ТЕТа тато! 16.40, 21.00 Т/с «Універ» 18.10, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 20.30, 22.00 Т/с «Універ. Нова обща а» 23.00 Т/с «Прит ло » 23.55 Т/с «Се с і місто» 00.25 Х/ф «Да н-Ха с» 01.50 До світан

04.45 Т/с «Ранет и» 06.15, 07.00 Kids Time 06.20 М/с «Майстер Менні» 07.05, 14.30 М/с «При оди Дже і Чана» 07.30, 09.00, 19.00, 00.55 Репортер 07.50 Очевидець. Най медніше відео 09.10 Т/с «Стройбатя» 10.10 Знов разом 11.50, 20.05 Т/с «Тат севі доч и» 12.50 Т/с «Ластівчине ніздо» 13.55 М/с «Аладдін» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрей і Джош» 15.55 Т/с «Кадети» 17.55, 20.45 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.10 Спортрепортер 19.35 Піраньї 21.50 Парад порад 22.55 Т/с «К підон» 00.00 Т/с «Ми ита» 01.25 Т/с «Молоді м ш етери» 02.10, 02.50, 02.55, 04.00, 04.45, 02.55, 04.00, 04.45 Зона ночі 02.15 Тася 02.25 Дві Долі 03.00 Роз віт раїнсь о о іно 04.05 Неймовірні історії Ріплі

06.00, 10.30 За мить до атастрофи 06.50, 14.20 В обіймах смерті 07.40, 18.00, 19.00, 21.40 Ш ачі 08.30, 12.30 Р йнівни и міфів 09.30, 22.30 Планета Земля 11.30, 23.30 Тюрми Амери и 13.20 Top Gear 15.10, 19.50 Таємні зна и 16.10, 20.40 Фантастичні історії 17.10 Д/ф «Замінни смерті» 00.30 І раш и для дорослих 01.00, 02.00 Шпи ни 03.00, 04.00 Ме амоделі 05.00, 05.30 10 правил спіх

06.00 Рано Росії 10.05, 04.30 Х/ф «Артист а із Грибова» 11.15 М льтфільми 11.30 Д/с «Бабій ві » 12.00, 14.00, 18.00, 14.30, 23.40, 01.50, 05.45 Вісті 12.30 Т/с «Маршр т милосердя» 13.15, 22.05 Т/с «По арячих слідах» 14.50, 01.05 Т/с «Долі за ад ове завтра» 15.35 З новим домом 16.25 Про най оловніше 17.10, 02.55 Т/с «Єфросинія. Продовження» 18.45, 03.40 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 19.35 Прямий ефір 20.30 Т/с «Жіноче літо» 22.50 Анатомія охання 23.55 К льт рна революція 00.40 Новини льт ри 02.05 Профіла ти а

06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 00.50 Сл жба новин «Соціальний п льс» 06.30 Ран ова заряд а 06.45 М льтфільми 07.00, 16.00, 04.15 Країна порад 08.00 Соціальний стат с: ваша пенсія 08.55, 18.55, 21.30 Е ономічний п льс 09.00, 19.00 Т/с «Ад’ютанти охання» 10.00, 17.00 Алло, лі арю! 11.15 Х/ф «Іванове дитинство» 14.05, 21.35 Атлас світ тварин 15.15, 01.45 80 островів нав оло світ 17.50, 01.20 Майстер подорожей 20.00 Соціальний стат с: ваші піль и 22.30 Х/ф «Астронавт-фермер» 02.10 Х/ф «Борсаліно» 05.00 Дива и 05.40 Е стремі с

06.00, 15.35 Класи а з Пiвденно о пляж 06.25, 12.50, 01.55 Смертельний лов 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15, 08.45, 19.00, 00.00, 19.30, 00.30 Справжнi шахраї 09.10 Золота лихоман а 10.05 В iлля 11.00, 16.05 Чоловi , жiн а, природа 11.55, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 13.45 Top gear 14.40, 05.05 Кр тий тюнiн 20.00, 01.00 Гi антсь i б дiвництва 21.00 Ме аб дiвництва 22.00 Прое т «Земля» 23.00 Проста за ордоном 03.45 Блис авичнi атастрофи


36 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.35, 23.50 Е сперт на зв’яз 06.55 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.20 Невідоме від відомих 07.25 Тема дня 07.40 Глас народ 07.45 М льтфільм 08.15 Корисні поради 08.30, 00.15 С арбнич а 09.00, 21.00, 23.00 Підс м и 09.25 Уряд на зв’яз з ромадянами 09.50 «Ле о б ти жін ою» 10.30 А дієнція. Країни від А до Я 10.55 Свят овий онцерт 11.35 Темний сил ет 11.45, 20.55 Офіційна хроні а 11.50, 15.15 Euronews 12.10, 15.35, 18.45, 21.45, 05.50 Діловий світ 12.35 Х/ф «Не стріляйте в білих лебедів» 16.10 Фоль -music. Свят ова про рама до 8 березня 16.55 Біатлон. Чемпіонат світ . Індивід альна он а (жін и) 19.00 Досвід 20.35 Про оловне. Спецвип с 21.25 Плюс-мін с 21.30 Світ спорт 21.40 221. Е стрений ви ли 21.55 Концертна про рама «Тобі, єдиній» ч.1 22.45 Ме алот 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.25 Від першої особи 01.20 М/с «Сандо ан» 01.45 ТелеА адемія 02.50 Досвід 04.25 Біатлон. Чемпіонат світ . Індивід альна он а (жін и)

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15 Веселі ро и 07.35, 15.30 Рівне сьо одні 08.20, 15.50 М/ф 08.35, 23.30, 01.50, 05.05 Свідо 09.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю 8» 10.00, 22.30 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Лас-Ве ас - 10» 12.00 Т/с «Дете тивм» 12.40 Т/с «Літейний» 13.40 Т/с «Кобра - 2. Антитерор» 15.40 АВС-ш а 16.10, 19.00 Вітаємо Вас 18.25 Чоловічі розва и 20.20 На часі 21.25 Домашні любленці 22.15 Сім ч дес Рівненщини 00.00 Х/ф «Король мавп» 02.30, 03.10 Речовий до аз 02.55 Мобільні розва и 04.10 А енти вплив 05.35 Правда життя

ТЕЛЕАФІША

№7 від 29 люто о 2012 ро

Ñåðåäà, 7 áåðåçíÿ 06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.30, 00.20, 03.30, 04.30 Час спорт 06.50, 08.40, 23.45, 00.25, 02.25, 03.35, 04.35, 06.25 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Час новин 07.10, 08.15, 22.25, 23.25, 00.15, 03.20, 04.20 Бізнес-час 07.20 Автопілот-новини 07.30 Рано із зір ою 07.55, 08.35 Трансмісія 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.40, 23.50, 00.30 По ода 09.10, 19.20 Інвест-час 09.20, 13.20, 14.20 5 елемент 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.00 Час. Підс м и дня 15.15 Здорові історії 16.15 Драйв 17.25 Арсенал 18.15, 02.30 А ро онтроль 21.40, 04.00 Час-Тайм 22.00 С анер 23.00, 00.40, 03.00, 04.40 Тема дня 03.40 Лісовий патр ль

05.45 «Рано на К1» 08.55 «Халі Галі» 09.30 «Дале і родичі» 10.00 Т/с «Солдати» 14.00, 19.05 «У пош ах при од» 14.55 «Жіноча лі а» 16.55 «Ще не вечір. Ген зради» 17.55, 21.00 «Вели а різниця» 20.00 «Війна статей. Зрада» 22.05 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 23.00 Т/с «Надприродне» 23.55 Т/с «Меді м» 00.45 Т/с «Менталіст» 01.25 Т/с «Візитери» 02.05 Т/с «4400» 02.50 «Нічне життя»

06.00 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.10, 17.10, 19.15, 03.50 Події Спорт 07.15, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.30, 14.00, 20.15 Т/с «Слід» 09.10, 21.30 Т/с «Подр жжя» 12.00, 04.30 «Нехай оворять» 13.00, 05.20 Т/с «Ведмежий т» 15.35, 02.30 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.55 Критична точ а 19.20 Т/с «Катина любов» 23.30 Т/с «Тюдори. Третій сезон» 00.30 Х/ф «Бріджет Джонс: Межі роз мно о» 03.00 Т/с «Жити б дете!»

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.50, 04.00, 17.00 ТСН 07.15 М/с «Чіп і Дейл: Б р нд и-рятівни и» 10.00 Х/ф «Кохання-зітхання - 3» 11.55, 02.15 «Зніміть це не айно» 12.55, 01.30 «Ціл овите перевтілення» 13.50, 05.50 Т/с «Пончи Люся» 14.45 «Давай одр жимось» 15.45, 03.00 «Міняю жін - 4» 17.20 «Шість адрів» 17.40 «Сімейні мелодрами - 2» 18.40, 04.15 «Не бреши мені - 3» 20.10, 01.05 Т/с «Інтерни» 20.50 Т/с «Щоденни лі аря Зайцевої» 21.45 «Пе ельна хня - 2» 22.50 «Гроші» 00.05, 05.05 Т/с «За он і порядо - 3»

05.35, 05.15 Х/ф «Бать и та діди» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «З новим раном» 07.30 Спорт Подробицях 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.05, 20.30 Т/с «Острів непотрібних людей» 12.15, 03.35 «Зна я ості» 12.40 Д/с «Дете тиви» 13.20 «Слідство вели... з Леонідом Каневсь им» 14.15 «Сімейний с д» 15.10 «С дові справи» 16.05 Т/с «Таємниці слідства - 7» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.00 «Свати 4» (1) 20.00, 01.15 «Подробиці» 20.25 «Спорт Подробицях» 22.25 Т/с «Йд тебе ш ати» 00.45 «Пар автомобільно о період » 01.40 «Телевізійна сл жба розш дітей» 01.45 Х/ф «Невіст а» 02.55 Д/ф «Пра н жити!» 04.00 Х/ф «Ніч орот а»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 05.05 Добро о ран 09.15 Контрольна за півля 09.45 Жити здорово 10.55 Право на захист 12.15 Модний виро 13.15 Зроз міти. Пробачити 14.00 Інші новини 14.20 Хоч знати 15.20 Слід 16.05, 21.30 Т/с «Тат сі» 17.05 Че ай на мене 18.40 Поле ч дес 19.45 Нехай оворять 21.00 Час 22.35 Ле енди «Ретро FM» 00.45 Х/ф «Наша людина в Сан-Ремо» 02.30 Х/ф «Дивовижний хара тер» 04.00 Х/ф «Ми разом, мамо» 05.10 До и всі вдома

05.45, 14.50 «Нез’ясовно, але фа т» 06.30 «До ментальний дете тив» 07.00, 00.10 Т/с «Комісар Ре с» 09.00, 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 10.00 «В соЛапоХвіст» 11.40 Х/ф «Доч а» 13.45, 19.05 Т/с «Чер овий ян ол» 15.50 «Битва е страсенсів. Боротьба онтинентів» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10, 22.40 «К лінарна династія» 23.10 Т/с «До тор Ха с» 02.00 Х/ф «Бо иня прайм-тайм » 03.30 Нічний ефір

05.15 Сл жба розш дітей 05.25, 03.20, 08.45, 12.45, 18.45, 22.25 Фа ти 05.40, 04.45 Світано 06.25, 07.35 Ділові фа ти 06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 01.40 Спорт 06.40 Утриматись ріслі 07.45 Прово атор 09.30, 19.25, 00.45 Надзвичайні новини 10.30, 16.35 Т/с «Менти» 12.30, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.20 Т/с «Таємниці слідства» 14.20, 20.25 Т/с «Брат за брата» 22.40 Х/ф «Керрі-2. Несамовитість» 01.50 Х/ф «Кр зо» 03.50 ПроЦі аве 04.25 Олімпіляпи

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00, 05.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.30 Я знаю я 08.45 На межі можливо о 09.45 Громадсь а приймальня 10.15 Перехрестя правди 10.45 Без права на заб ття 11.15 Ч десний анал 12.45, 19.45 Один на один 13.15 Підводний світ Рівненщини 14.15 Т/Ф»Дідова риниця» 16.10 М льтдарин и 16.25 Пізнай світ 16.45 М з. Фільм 17.20 Т/Ф «Родина О невсь их. Софія» 17.50 Тінейдж-простір 18.20 Телеспорт 18.50 Лісовими стеж ами 20.15 Б дьмо здорові 20.30 Штрихи з нат ри 20.45 На добраніч аз а 21.00 По с ті 22.45 Хітова вежа

06.00 Дізнайся я 06.15 Домашній ресторан 07.05, 08.30 М льти з Л нті ом 07.35 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 09.00, 15.15 Т/с «Ранет и» 09.55 Т/с «Всі жін и - відьми» 10.45, 19.35 Т/с «Дєт а» 11.40 Інт їція 12.30, 18.40 Дайош молодьож! 12.55, 19.10 Одна за всіх 13.25 Т/с «Моя пре расна няня» 14.20 Дом-2 16.10 У ТЕТа тато! 16.40, 21.00 Т/с «Універ» 18.10, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 20.30, 22.00 Т/с «Універ. Нова обща а» 23.00 Т/с «Прит ло » 23.55 Т/с «Се с і місто» 00.25 Х/ф «Кидайли» 02.10 До світан

04.40 Т/с «Ранет и» 06.15, 07.00 Kids Time 06.20 М/с «Майстер Менні» 07.05, 14.25 М/с «При оди Дже і Чана» 07.30, 09.00, 19.00, 00.55 Репортер 07.50 Очевидець. Най медніше відео 09.10 Т/с «Стройбатя» 10.10 Знов разом 11.45, 20.05 Т/с «Тат севі доч и» 12.50 Т/с «Ластівчине ніздо» 13.50 М/с «Аладдін» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Дрей і Джош» 15.55 Т/с «Кадети» 17.50, 20.45 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.10 Спортрепортер 19.35 Піраньї 21.50 Ревізор 22.55 Т/с «К підон» 23.55 Т/с «Ми ита» 01.20 Сл жба розш дітей 01.25 Т/с «Молоді м ш етери» 02.10, 03.05, 03.10, 04.10, 04.20, 05.10, 03.10, 04.10, 04.20 Зона ночі 02.15 Мовчазне божество 02.30 Х/ф 03.15 Становлення раїнсь о о німо о іно 04.15 С іфи 04.25 Неймовірні історії Ріплі

06.00, 10.30 За мить до атастрофи 06.50, 14.20 В обіймах смерті 07.40 С арб.ua 08.30, 12.30 Р йнівни и міфів 09.30, 22.30 Планета Земля 11.30, 23.30 Тюрми Амери и 13.20 Top Gear 15.10, 19.50 Таємні зна и 16.10, 20.40 Фантастичні історії 17.10 Д/ф «Кращий ф тболіст Європи» 18.00, 18.50, 19.20, 21.40, 22.00 Ш ачі 00.30 І раш и для дорослих 01.00, 02.00 Шпи ни 03.00, 04.00 Ме амоделі 05.00, 05.30 Хіти Інтернет

06.00 Рано Росії 10.05, 04.30 Х/ф «З стрінемося біля фонтана» 11.20 М льтфільм 11.30 Д/с «Бабій ві » 12.00, 14.00, 18.00, 14.30, 01.40, 05.45 Вісті 12.30 Т/с «Маршр т милосердя» 13.15 Т/с «По арячих слідах» 14.50 Т/с «Долі за ад ове завтра» 15.35 З новим домом 16.25 Про най оловніше 17.10, 02.55 Т/с «Єфросинія. Продовження» 18.45, 03.40 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 19.30 Сміхоносталь ія 20.00 Відбір овий он рс ви онавців естрадної пісні «Євробачення2012» 22.40 Х/ф «Брид е аченя» 01.55 Юрмала 05.55 Кімната сміх

06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.05 Сл жба новин «Соціальний п льс» 06.30 Ран ова заряд а 06.40 М льтфільми 07.00, 16.00, 04.00 Країна порад 08.00 Соціальний стат с: ваші піль и 08.55, 18.55, 21.30 Е ономічний п льс 09.00, 19.00 Т/с «Ад’ютанти охання» 10.00, 17.00 Алло, лі арю! 11.15 Х/ф «Дивна історія до тора Дже іла і містера Хайда» 14.05, 21.35 Атлас світ тварин 15.15, 02.00 80 островів нав оло світ 17.50, 01.35 Майстер подорожей 20.00 Соціальний стат с: ваше здоров’я 22.30 Х/ф «Борсаліно» 02.30 Х/ф «Король вечіро » 04.45 Дива и 05.40 Е стремі с

06.00, 15.35 Класи а з Пiвденно о пляж 06.25, 12.50, 01.55 Смертельний лов 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15, 08.45, 19.00, 00.00, 19.30, 00.30 Справжнi шахраї 09.10 Гi антсь i б дiвництва 10.05 Ме аб дiвництва 11.00, 16.05 Чоловi , жiн а, природа 11.55, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 13.45 Top gear 14.40, 05.05 Кр тий тюнiн 20.00, 01.00 Вижити за б дь-я цiн 21.00 Вижити разом 22.00 Рiч овi монстри 23.00 Проста за ордоном 03.45 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

×åòâåð, 8 áåðåçíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.10 Шо продовж ється. М Поплавсьий 07.45 М льтфільм 08.05 Корисні поради 08.30, 00.15 С арбнич а 09.00, 21.00 Підс м и 09.30 Концертна про рама «Тобі, єдиній» ч.2 11.35 Індійсь е іно 13.10 Концертна про рама «Мелодія двох сердець» 17.15 Майстри мор . Данилець і Моїсеєн о 18.20 Новини 18.35, 21.35, 05.50 Діловий світ 18.50 Ян Табачни . «Кохані жін и» ч.1 20.55 Офіційна хроні а 21.25 Плюс-мін с 21.30 Світ спорт 21.45 Ян Табачни . «Кохані жін и» ч.2 22.45 Трій а, Кено, Ма сима 22.50 «Весняний жарт» з С.Дроботен ом 23.35 Творчі прое ти М.Поплавсь о о 01.20 М/с «Сандо ан» 01.45 М/ф «Хлопчи та хмарин а» 01.55 М/ф «Чом зни ла шап а-невидима» 02.05 ТелеА адемія 03.05 Концертна про рама «Тобі, єдиній»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05 Патр ль 07.15 АВС-ш а 07.35 Рівне сьо одні 08.15 Домашні любленці 09.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю 8» 11.00 Т/с «CSI: Лас-Ве ас - 10» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.40 Т/с «Літейний» 13.35 Т/с «Кобра - 2. Антитерор» 15.30 Веселі ро и 15.40 М/ф 16.40 Сім ч дес Рівненщини 17.00, 19.00 Вітаємо Вас 18.30 М зейОК 21.00 Фільми та зір и 21.25 Чоловічі розва и 21.45 Спідвей 23.30 Х/ф «Фріда» 01.55 Речовий до аз 03.30 А енти вплив 05.00 Правда життя

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.30, 00.20, 03.30, 04.30 Час спорт 06.50, 08.40, 23.45, 00.25, 02.25, 03.35, 04.35, 06.25 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Час новин 07.10, 08.15, 22.25, 23.25, 00.15, 03.20, 04.20 Бізнес-час 07.20 Автопілот-новини 07.30 Рано із зір ою 07.55, 08.35 Трансмісія 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.40, 23.50, 00.30 По ода 09.10, 19.20 Інвест-час 09.20, 13.20, 14.20, 15.15 5 елемент 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.00 Час. Підс м и дня 16.15 Своїми очима 17.25 Кабінет 18.15 С анер 21.40, 04.00 Час-Тайм 22.00 А цент 23.00, 00.40, 03.00, 04.40 Тема дня 02.30 Життя ці аве 03.40 Енер она ляд

05.45 «Рано на К1» 08.55 «Халі Галі» 09.30 «Дале і родичі» 10.00 Т/с «Солдати» 14.00, 19.05 «У пош ах при од» 14.55 «Жіноча лі а» 16.55 «Війна статей. Зрада» 17.55, 21.00 «Вели а різниця» 2 0 . 0 0 «Історії вели о о міста. Зір ові наречені» 22.05 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 23.00 Т/с «Надприродне» 23.55 Т/с «Меді м» 00.45 Т/с «Менталіст» 01.25 Т/с «4400» 02.05 Т/с «Зоряна брама. Всесвіт» 02.50 «Нічне життя»

06.00 Х/ф «С перпес»

05.50 «Нез’ясовно, але фа т»

07.10 М/ф «Анастасія»

06.35 «До

08.55, 01.50 Х/ф «Диявол носить Прада»

07.00 Х/ф «Арфа для оханої»

11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Щоденни лі аря

09.00 Х/ф «Я тебе охаю»

Зайцевої»

20.10 «Холостя - 2»

14.00 «Давай одр жимось» 15.00 Х/ф «Анжелi а - мар iза ян олiв» 17.20, 03.30 Х/ф «Пре расна Анжелi а» 19.30 ТСН

00.00 Х/ф «Кінозір а

по онах»

05.10 Х/ф «К длатий спецназ»

06.40 07.50 15.10 18.05

Х/ф «Сім няньо » Т/с «Любов і розл а» Х/ф «Мос ва сльозам не вірить» «Вечірній вартал. А за ві онцем місяць березень» 20.00, 03.05 «Подробиці» 20.25 «Спорт Подробицях» 20.30 «Вечірній вартал» 22.25 Концерт «Філіп Кір оров. Інший» 01.30 Х/ф «Б меран » 03.30 «Телевізійна сл жба розш дітей» 03.35 Х/ф «Сім няньо » 04.45 Д/ф «Біл а. Стріл а та інші»

06.00, 10.00, 12.00 Новини 06.15 Х/ф «Дівчина без адреси» 07.55 Х/ф «Жін и» 10.15 Х/ф «Біляв а за ро ом» 12.15 Я боюся, що мене розлюблять. Андрій Миронов 14.50 Х/ф «Найчарівніша та найпривабливіша» 16.20 Концерт Стаса Михайлова 18.00 Х/ф «Сл жбовий роман» 21.00 Час 21.20 Дві зір и 23.00 Проже торперісхілтон 23.40 Х/ф «Кілери» 01.25 Х/ф «Приїжджаючи» 03.05 Х/ф «За вітриною ніверма 04.35 Поле ч дес

00.15 Т/с «До тор Ха с» 01.15 Х/ф «Бо иня прайм-тайм »

а»

13.15 Х/ф «Три плюс два» 06.00 Срібний апельсин 07.00, 19.00, 03.40 Події 07.10 Події Спорт 07.15 Х/ф «Дев’ять озна зради» 09.10 Х/ф «Жіноча інт їція - 2» 12.00, 02.50, 04.00 Т/с «Час Вол ова» 14.00, 04.45 Х/ф «Оля+Коля» 16.00 Х/ф «Тіль и любов» 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.20 Т/с «Катина любов» 20.15 Т/с «Слід» 21.30 Т/с «Подр жжя» 23.30 Т/с «Тюдори. Третій сезон» 00.30 Х/ф «Перший лицар»

23.15 «Холостя - 2. Я вийти заміж»

02.50 Нічний ефір

20.00 Х/ф «Все в лючено» 22.00 Х/ф «Діамантова р

ментальний дете тив»

»

05.40, 03.00, 18.45, 21.55 Фа ти 05.55, 04.40 Світано 06.45 Утриматись ріслі 07.35 Ма сим м в У раїні 08.35, 19.10, 00.25 Надзвичайні новини 09.35, 16.40 Т/с «Менти» 11.40 Х/ф «Клеопатра» 13.40 Т/с «Таємниці слідства» 14.40, 19.55 Т/с «Брат за брата» 22.10 Х/ф «Бібліоте ар. У пош ах Списа Долі» 01.20 Х/ф «Керрі-2. Несамовитість» 03.20 ПроЦі аве 04.20 Олімпіляпи

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.10 М льтдарин и 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00, 05.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30 Телевізійна римінальна сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.00 По с ті 09.45, 12.45, 19.45, 20.15 Один на один 10.15 Б дьмо здорові 10.30 Штрихи з нат ри 10.45, 17.00 Хітова вежа 11.15 Ч десний анал 11.50 Лісовими стеж ами 13.15 Підводний світ Рівненщини 13.35 Т/Ф «М зи Майстра» 14.05, 19.30 М з. Фільм 16.00 Співає Зоряна 16.25, 21.30 Молодіжний прорив 16.45 Т/Ф «Та ая. Я ти олись лілея» 17.30 Т/Ф Життя я роман 18.00 Азб а ремесел 18.20 Почер долі 18.50 Анонси 19.25 Офіційні новини 20.45 На добраніч аз а 21.00 Гр па ризи 21.15 Та б ло

06.00 Дізнайся я 06.15 Домашній ресторан 07.05, 08.30 М льти з Л нті ом 07.35 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 09.00, 15.15 Т/с «Ранет и» 09.55 Т/с «Всі жін и - відьми» 10.45, 19.35 Т/с «Дєт а» 11.40 Інт їція 12.30, 18.40 Дайош молодьож! 12.55, 19.10 Одна за всіх 13.25 Т/с «Моя пре расна няня» 14.20 Дом-2 16.10 У ТЕТа тато! 16.40, 21.00 Т/с «Універ» 18.10, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 20.30, 22.00 Т/с «Універ. Нова обща а» 23.00 Т/с «Прит ло » 23.55 Т/с «Се с і місто» 00.25 Х/ф «Кидайли вті ачі» 02.05 До світан

05.10 Т/с «Ранет и» 05.55 М/ф «Бетмен. Таємниця жін и-летючої миші» 07.10 Х/ф «Віднесені вітром» 11.45 У раїна ч дес 14.40 Х/ф «Гаррі Поттер і філософсь ий амінь» 17.45 Х/ф «Гаррі Поттер і таємна імната» 21.00 Х/ф «Гаррі Поттер і Орден Фені са» 23.45 Спортрепортер 23.50 Х/ф «Мевері » 02.15 Т/с «Молоді м ш етери» 03.00, 03.45, 03.50, 04.50, 05.10, 06.00, 03.50, 04.50, 05.10, 06.00 Зона ночі 03.05 Бистроплинний сон 03.55 Народження раїнсь о о іно 04.55 Моя адреса - Солов и. Не вдарте жін навіть віт ою 05.15 Неймовірні історії Ріплі

06.00 За мить до атастрофи 06.50 В обіймах смерті 07.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.50, 17.20, 21.40, 22.00 Ш ачі 08.30 Р йнівни и міфів 09.30, 22.30 Планета Земля 10.30, 11.30, 12.30, 13.20 Дивовижні жін и 14.20 Таємне життя Мерилін Монро 17.50, 19.00 С арб.ua 19.50, 20.40 Фантастичні історії 23.30 Тюрми Амери и 00.30, 05.00, 05.30 І раш и для дорослих 01.00, 02.00 Шпи ни 03.00, 04.00 Ме амоделі

06.45 Х/ф «Серця чотирьох» 08.15 Х/ф «Медовий місяць» 09.50, 02.15 Х/ф «Бережіть жіно » 12.00, 18.00 Вісті 12.15 Т/с «Земсь ий до тор» 16.25, 04.25 Всі зір и для оханої 18.30 Х/ф «Прощання слов’ян и» 20.05 Х/ф «Любов і трохи перцю» 21.45 Новий

онцерт Ма сима Гал іна

23.45 Любим, доро им, оханим... 00.30 Х/ф «Я би я тебе любив...» 05.55 Городо

06.00, 18.30, 00.15 Сл жба новин «Соціальний п льс» 06.30 Ран ова заряд а 06.40 М льтфільми 07.00, 02.20 Країна порад 08.00 Соціальний стат с: ваше здоров’я 08.55, 18.55 Е ономічний п льс 09.00 Т/с «Ад’ютанти охання» 10.00 Алло, лі арю! 11.15 Х/ф «Ми із джаз » 14.05 Атлас світ тварин 15.00, 04.40 Х/ф «Про бідно о сара замовте слово» 19.00 Невідома планета 20.05 Малень і вихованці 22.10 Х/ф «Король вечіро » 00.45 Х/ф «Король вечіро -2» 03.05 Дива и 04.30 Е стремі с

06.00, 15.35 Класи а з Пiвденно о пляж 06.25, 12.50, 01.55 Смертельний лов 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15, 08.45, 19.00, 00.00, 19.30, 00.30 Справжнi шахраї 09.10 Риба-меч 10.05 Вижити разом 11.00, 16.05 Чоловi , жiн а, природа 11.55, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 13.45 Top gear 14.40, 05.05 Кр тий тюнiн 20.00, 01.00 Хлопцi з арматами 21.00, 21.30 Я втi : справжнi втечi з тюрми 22.00 Марих ана в за онi 23.00 Проста за ордоном 03.45 Блис авичнi атастрофи


ТЕЛЕАФІША

№7 від 29 люто о 2012 ро

Ï`ÿòíèöÿ, 9 áåðåçíÿ 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.10 До . фільм «Світ тварин з Джеродом Міллером» 06.40 Шевчен івсь ий вечір 07.45 М льтфільм 08.05 Корисні поради 08.30, 00.15 С арбнич а 09.00, 21.00 Підс м и 09.25 «Віра. Надія. Любов» 10.15 Сміх до « оли ів» рі роли а 11.00 Заходи з на оди 198-ї річниці від дня народження Тараса Шевчен а 11.40 Д/ф «Леся У раїн а. Місія» 12.05, 15.45, 21.30, 05.50 Діловий світ 12.30 «Надвечір’я» з Т. Щербатю 13.00 О олиця 13.40 Майстри мор . Тарап нь а і Штепсель 15.15 Euronews 16.10 Біатлон. Чемпіонат світ . Естафета (чолові и) 17.40 Наша пісня 18.25 Хо ей. Чемпіонат У раїни. «Донбас2» (Донець ) - «Бер т» (Київ) 19.00 Новини 19.55 Шляхами У раїни 20.55 Офіційна хроні а 21.25 Плюс-мін с 21.40 Ш стер-Live 22.50 Трій а, Кено, Се нда дачі 22.55 Ш стер-Live 00.05 Е с люзивне інтерв’ю 01.20 М/с «Сандо ан» 01.45 М/ф «Солом’яний бичо » 01.55 Хіт-парад «Національна двадцята» (із с рдопере ладом) 02.55 Біатлон. Чемпіонат світ . Естафета (чолові и) 04.25 Світло 04.50 Д/ф «Леся У раїн а. Місія» 05.20 «Надвечір’я» з Т. Щербатю

Рівне-1, НТН 06.00 Уро и тітонь и Сови 06.15 М зичний майданчи 06.30 Рано Надії 07.00 АВС-ш а 07.15, 15.30 М/ф 07.45 Моя люблена робота 08.00 Х/ф «Діло б ло в Пень ово» 10.00 Х/ф «10, 5 балів: апо аліпсис» 13.35 Т/с «Кобра - 2. Антитерор» 16.15, 19.00 Вітаємо Вас 18.30 Прем’єр-Лі а 20.15 Смачно о 20.45 Кіноле торій 21.00 Чоловічі розва и 21.20 Міжре іональна лі а КВН 23.20 Модно 23.40 Ритми ночі 00.00 Х/ф «Чорна ни а» 02.35 Речовий до аз 04.00 А енти вплив 05.30 Правда життя

06.30, 18.40, 22.40, 00.00 Київсь ий час 06.45, 08.25, 18.50, 23.30, 00.20, 03.30, 04.30 Час спорт 06.50, 08.40, 23.45, 00.25, 02.25, 03.35, 04.35, 06.25 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Час новин 07.10, 08.15, 22.25, 23.25, 00.15, 03.20, 04.20 Бізнес-час 07.20 Автопілот-новини 07.30 Рано із зір ою 07.55, 08.35 Трансмісія 08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 23.40, 23.50, 00.30 По ода 09.10, 19.20 Інвест-час 09.20, 13.20, 14.20 5 елемент 10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.00 Час. Підс м и дня 15.15 С анер 16.15 Мотор 17.25 Не перший по ляд 18.10, 02.30 Ві но в Європ 21.40, 04.00 Час-Тайм 22.00 Лісовий патр ль 23.00, 00.40, 03.00, 04.40 Тема дня 03.40 Машина час

05.45 «Рано на К1» 08.55 «Халі Галі» 09.30 «Дале і родичі» 10.00 Т/с «Солдати» 14.00, 19.05 «У пош ах при од» 14.55, 23.30 «Жіноча лі а» 1 6 . 5 5 «Історії вели о о міста. Зір ові наречені» 17.55 «Вели а різниця» 20.00 «Красиво жити. Хоббі» 21.00 «КВН» 23.50 Т/с «Меді м» 00.40 Т/с «Менталіст» 01.20 Т/с «4400» 02.00 Т/с «Зоряна брама. Всесвіт» 02.40 «Нічне життя»

06.15 Срібний апельсин 07.00, 19.00, 03.30 Події 07.15 Х/ф «Перший лицар» 10.00 Х/ф «Тіль и любов» 12.00 Т/с «Час Вол ова» 13.00 Т/с «Дорожній патр ль - 7» 14.00 Щиросерде зізнання 14.30 Х/ф «Навіщо ти пішов» 16.30, 05.20 Х/ф «Люблю. 9 березня» 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 19.20 Т/с «Катина любов» 20.15 Свят овий онцерт до 8 Марта «Всі зір и для оханих» 22.15 Т/с «Охоронець - 2» 02.00 Шо «Тіль и один» 02.45 Лас аво просимо 03.50 Х/ф «Дев’ять озна зради»

06.35 М/ф «Нові при оди Білосніж и» 07.50 Х/ф «Прада і поч ття» 09.50 Х/ф «Все в лючено» 11.40 Х/ф «Діамантова р

а»

13.40, 02.55 Х/ф «Анжелі а і ороль» 15.45 Х/ф «Нев амовна Анжелі а» 17.30, 04.35 Х/ф «Анжелі а і с лтан» 19.30, 02.25 ТСН 20.00 «Вели а різниця по-

раїнсь ом »

21.00 Х/ф «ХХХ-2»

05.50 Х/ф «Вас че ає ромадян а Ні анорова» 07.10 Х/ф «Жіноча робота з ризи ом для життя» 09.55 Х/ф «Особисте життя лі аря Селіванової» 17.55 Х/ф «Операція «И» та інші при оди Ш ри а» 20.00 «Танцюють всі! Повернення ероїв» 00.00 Х/ф «Арфа для оханої» 01.50 Х/ф «Кадриль» 03.10 Нічний ефір

23.00 Х/ф «Амфібія» 00.50 Х/ф «Кінозір а

по онах»

05.45 07.15 08.25 15.55

Х/ф «Б меран » Х/ф «Невіст а» Т/с «Уральсь а мереживниця» Концерт «Ірина Алле рова в «Олімпійсь ом » 18.00 Х/ф «Неідеальна жін а» 20.00, 03.25 «Подробиці» 20.25 «Спорт Подробицях» 20.30 Т/с «Бай и Мітяя» 22.30 «Вели а політи а з Єв енієм Кисельовим» 01.55 Х/ф «Не нама айтеся зроз міти жін » 03.50 Д/ф «Герої час , що минає. Людмила Касат іна. Прибор вач а» 04.45 «Зна я ості»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новини 06.10 Генії та лиходії 06.35 Х/ф «Одноліт и» 08.05 Грай, армонь люблена 08.50 Роз мниці й роз мни и 09.40 Слово пастиря 10.15 Сма 10.50 Єв еній Матвєєв. Всім серцем - раз і назавжди 12.15 Х/ф «Чаша терпіння» 13.55 Андрій Мя ов. І жодної іронії долі... 15.00 Х/ф «Сл жбовий роман» 18.15 За лашт н ами «Вели ої різниці» 19.15 Ювілейний онцерт Ірини Алле рової 21.00 Час 21.20 Х/ф «Ви р таси» 23.25 Червона зір а 00.50 Х/ф «Королівсь а ре ата» 02.25 Х/ф «Зіна-Зін ля» 03.50 Вели ий ш 04.40 Че ай на мене

05.25 Сл жба розш дітей 05.35, 03.10, 18.45 Фа ти 05.50, 03.40 Світано 06.35, 19.20 Спорт 06.45 Утриматись ріслі 07.35 Стоп-10 08.35, 19.25 Надзвичайні новини 09.35, 16.35 Т/с «Менти» 11.35 Х/ф «Клеопатра» 13.35 Т/с «Таємниці слідства» 14.35, 20.25 Т/с «Брат за брата» 22.25 Х/ф «Бібліоте ар-2. Повернення до Копалень царя Соломона» 00.10 Х/ф «Вдр е не посадять» 02.15 Голі та смішні

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 06.30, 16.10 М льтдарин и 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00, 05.00 День 07.30 Співає Зоряна 07.45 Кл б С пер ни и 08.40 Моя родина-У раїна 09.30, 12.30, 19.30, 22.30 М з. Фільм 09.45, 12.45, 19.45, 20.15 Один на один 10.15 Гр па ризи 10.30 Та б ло 10.45 Молодіжний прорив 11.15 Ч десний анал 13.15 Підводний світ Рівненщини 15.30 Гостинець від Телеси а 15.45 Любов Сонцепо лонни а 16.30 Юна зір а 17.10 Та е життя 17.30 Т/Ф «Я пра н в волі У раїні» 18.00 Доля Примадонни 18.30 Уряд на зв’яз 18.55 Анонси 20.45 На добраніч аз а 21.00 Азб а сма 21.15 У пош ах ле енд 21.30 Квест-шо 22.45 Телеспорт 23.30 Зміни свій світ

06.00 Дізнайся я 06.15 Домашній ресторан 07.05, 08.30 М льти з Л нті ом 07.35 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 09.00, 15.15 Т/с «Ранет и» 09.55 Т/с «Всі жін и - відьми» 10.45 Т/с «Дєт а» 11.40 Інт їція 12.30, 18.40 Дайош молодьож! 12.55, 19.10 Одна за всіх 13.25 Т/с «Моя пре расна няня» 14.20 Дом-2 16.10 У ТЕТа тато! 16.40, 20.30 Т/с «Універ» 18.10 Т/с «Зайцев +1» 20.00 Т/с «Універ. Нова обща а» 22.00 Теорія зради 23.00 Т/с «Прит ло » 23.55 Т/с «Се с і місто» 00.25 Х/ф «Кидайли рі» 02.05 До світан

06.00 Т/с «Шина» 06.40 Х/ф «Любов за правилами і без» 09.00 Х/ф «Мевері » 11.45, 20.45 У раїна ч дес 15.50 Х/ф «Місто Ембер: втеча» 17.45 Х/ф «Гаррі Поттер і принц-напів ров а» 21.50 У раїна ч дес. Прем’єра 22.50 Х/ф «Ча л н а» 00.55 Спортрепортер 01.00 Т/с «Молоді м ш етери» 02.00, 02.40, 02.45, 03.30, 04.15, 04.50, 05.35, 02.45, 03.30, 04.15, 04.50, 05.35 Зона ночі 02.05 Ах, не оворіть мені про любов 02.50, 03.35 Бо дан Хмельниць ий 04.05 Вір мені 04.20 Подорож втрачене мин ле 04.55 Неймовірні історії Ріплі

06.00, 10.30 За мить до атастрофи 06.50, 14.20 В обіймах смерті 07.40, 08.10, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ш ачі 08.30, 12.30 Р йнівни и міфів 09.30 Планета Земля 11.30 Тюрми Амери и 13.20 Top Gear 15.10 Таємні зна и 16.10, 19.40, 20.30, 21.20 Фантастичні історії 17.10 Д/ф «Зони рост » 22.10, 23.30 Т/с «Інспе тор Дзен» 01.00, 02.00 Дивовижні жін и 03.00, 04.00 Ме амоделі 05.00, 05.30 Інсайдер

37 06.25 Х/ф «Жін и» 08.10 Х/ф «Любов і трохи перцю» 09.50, 02.10 Х/ф «Відп ст а за свій рах но » 12.00, 18.00 Вісті 12.15 Т/с «Земсь ий до тор» 15.50 Здале дов о... 16.25, 04.20 Ізмайловсь ий пар 18.30 Х/ф «Люблю 9 березня!» 19.50 Х/ф «Ябл невий сад» 23.10 Х/ф «Двоє під дощем» 00.40 Х/ф «Ваша з пин а, Мадам!» 05.50 Кімната сміх

06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 00.40 Сл жба новин «Соціальний п льс» 06.30 Х/ф «Про бідно о сара замовте слово» 08.00 Невідома планета 09.00 Малень і вихованці 11.15 Х/ф «Ми з Вами десь з стрічалися» 14.05 Нав олосвітня е спедиція: три в одном 15.15, 03.15 80 островів нав оло світ 16.00, 03.40 Країна порад 17.00 Алло, лі арю! 17.50, 02.50 Майстер подорожей 18.55, 21.30 Е ономічний п льс 19.00 Т/с «Ад’ютанти охання» 20.00 Соціальний стат с: ваші права 21.35 Іронія долі Барбари Брильсь ої 22.40 Х/ф «Король вечіро -2» 01.10 Х/ф «Король вечіро -3» 04.25 Феодоро 05.15 Дива и 05.45 Е стремі с

06.00, 15.35 Класи а з Пiвденно о пляж 06.25, 12.50, 01.55 Смертельний лов 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15, 08.45, 19.00, 00.00, 19.30, 00.30 Справжнi шахраї 09.10 Хлопцi з арматами 10.05, 11.00, 16.05 Чоловi , жiн а, природа 11.55, 17.00, 02.50, 21.00 Р йнiвни и леенд 13.45 Top gear 14.40, 05.05 Кр тий тюнiн 20.00, 01.00 Всесвiт Стiвена Хо iн а 22.00 Ви ривлення час 23.00 Проста за ордоном 03.45 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Ñóáîòà, 10 áåðåçíÿ 06.00 Ран ова молитва 06.10 М льтфільм 06.20 Світ православ’я 06.50 До . фільм «Світ тварин з Джеродом Міллером» 07.15 Ера здоров’я 07.40 Корисні поради 08.00 Ш стер-Live 09.00 Ш ола юно о с пера ента 09.15 Ш стер-Live 12.10 Ян Табачни . «Кохані жін и» 14.25 Ф тбол. Чемпіонат У раїни. Прем’єрлі а. «Іллічівець» (Марі поль) «Шахтар» (Донець ) 15.15 В ПЕРЕРВІ: Зелений оридор, Поода 16.35 Золотий са 17.00 Біатлон. Чемпіонат світ . Естафета (жін и) 17.35 Ювілейний вечір Андрія Демиден а 19.15 Шевчен івсь ий вечір 21.00 Підс м и 21.30 Зворотній зв’язо 21.40 Концертна про рама «Для тебе, охана» 22.45 Ме алот 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.20 Ера здоров’я 23.45 Е с люзивне інтерв’ю 00.15 С арбнич а 01.20 After Live (За лашт н ами Ш стерLive) 01.40 М/с «Сандо ан» 02.30 ТелеА адемія 03.30 Про оловне 03.50 А дієнція. Країни від А до Я 04.15 «Віра. Надія. Любов» 05.05 Фоль -music

Рівне-1, НТН 06.00 Уро и тітонь и Сови 06.30 Рано Надії 07.00 М/ф 08.20 Смачно о 08.45 Прем’єр-Лі а 09.20 Х/ф «Озброєне протистояння» 11.30, 03.05 Речовий до аз 12.00 Міжре іональна лі а КВН 14.00, 16.00 Вітаємо Вас 15.40 Чоловічі розва и 17.40 Модно 18.00 Рівне за тиждень 18.20 Патр ль 18.40 Новини с сіда 19.00 Т/с «Таємниці слідства - 5» 23.00 Х/ф «І ри пристрасті» 01.00 Х/ф «Фріда» 03.55 А енти вплив 05.00 Правда життя

06.30, 18.40, 00.00 Київсь ий час 06.45, 07.40, 08.25, 18.55, 23.30, 00.20, 03.30, 04.30 Час спорт 06.50, 00.25, 02.55, 03.35, 04.35 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 01.00, 02.00, 05.00, 06.00 Час новин 07.10 Кл б 700 07.35, 08.15, 23.25, 00.15, 03.20, 04.20 Бізнес-час 07.50, 08.30, 09.15, 10.10, 13.10, 14.15, 17.15, 17.50, 00.30 По ода 08.35 Світсь а хня 09.20, 15.20 Інтеле т.ua 10.15 Здорові історії 11.15 Трансмісія 11.30 Автопілот-тест 12.10 Ві но в Європ 13.20 Драйв 14.20 Гра долі 16.20 Арсенал 17.25 Феєрія мандрів 18.15 А цент 19.15, 01.15, 05.15 Тема тижня 19.30, 01.30, 05.30 Кабінет 20.10, 02.10 Портрети 21.15, 06.10 Вели а політи а 21.40, 04.00 Ві но в Амери 22.00 Машина час 22.30 Майстер- лас 23.00, 00.40, 03.00, 04.40 Тема дня 23.40, 03.40 Життя ці аве

06.15 М/ф «См рфи» 07.10 «Справжні лі арі - 2» 08.05 «Світсь е життя» 09.05 «Хто там?» 10.10, 10.35 М/с «Тімон і П мба» 11.00 «Світ навиворіт - 2: Індія» 12.00 Х/ф «Весна р дні» 19.30 ТСН 20.00 Х/ф «Стеж а вздовж річ и» 00.00 Х/ф «ХХХ-2» 01.50 Х/ф «Амфібія» 03.10 «Гроші» 04.00 Х/ф «Прада і поч ття»

05.15 «Пар автомобільно о період » 05.40 «Вели а політи а з Єв енієм Кисельовим» 08.25 «Городо » 09.00 «Орел і Реш а» 10.00 «У раїно, вставай!» 10.40 Х/ф «Спад оємиця» 14.20 Концерт «Тобі єдиній» 16.00 Т/с «Бай и Мітяя» 18.05 «Вечірній вартал» 20.00, 02.50 «Подробиці» 20.30 Концерт. «8 березня

Вели ом

місті» 22.25 Х/ф «Весілля за обміном» 00.25 Х/ф «Мос ва сльозам не вірить»

05.45 «Рано на К1» 08.30 М/ф «Новий брати » 10.05 Д/п «У центрі подій» 11.05 Д/п «А лячий пляж» 12.00 Х/ф «Ще одна історія про Попелюш» 13.50 Т/с «Правдива історія про червоні вітрила» 17.45 «Роз ішне життя» 18.35 «КВН» 20.50 Х/ф «Про любоff» 23.00 Х/ф «Привид опери» 01.35 Х/ф «Жін и в біді» 03.00 Х/ф «Серпень» 04.20 «Нічне життя»

06.30 Срібний апельсин 07.00, 19.00, 03.20 Події 07.15, 04.25 Х/ф «Поліцейсь ий з половиною» 09.30 Ж рнал УЄФА ЄВРО-2012 10.00 Х/ф «Навіщо ти пішов» 12.00, 01.45, 03.40 Т/с «Час Вол ова» 14.00 Т/с «Дорожній патр ль - 7» 16.00 Свят овий онцерт до 8 Марта «Всі зір и для оханих» 18.00, 19.20 Т/с «Цвіт черемшини» 21.20 Х/ф «Своя правда»

03.20 Х/ф «Не нама айтеся зроз міти жін

»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новини 06.10 Генії та лиходії 06.35 Х/ф «З оханими не розставайтеся» 07.55 Сма 08.30 Армійсь ий ма азин 09.10 Здоров’я 10.10 Неп тні нотат и 10.35 До и всі вдома 11.25 Фазенда 12.15 Х/ф «Ви р таси» 14.05, 18.15 Т/с «І все-та и я люблю...» 19.35 Вели а різниця 21.00 Час 22.00 Х/ф «Діамантова р а» 23.55 Х/ф «Три дні поза за оном» 01.40 Х/ф «Про тебе» 03.05 Х/ф «Перше охання»

05.15 05.55 07.40 08.40 08.50 09.55 12.15 14.50 18.00 19.00 21.45

М/ф «Винни-П х и все-все-все» Х/ф «Солод а жін а» «Карао е на Майдані» «Снідано з Юлією Висоць ою» «Їмо вдома» «К лінарна династія» «Зір овий рин » «Холостя - 2» «Холостя - 2. Я вийти заміж» «У раїна має талант!-4» Х/ф «Операція «И» та інші при оди Ш ри а» 23.50 Х/ф «Заздрість бо ів» 02.25 Нічний ефір

04.10, 18.45 Фа ти 04.45 Інший ф тбол 05.10 Х/ф «Клеопатра» 08.35 Бережись автомобіля 09.15 Козирне життя 09.35 Люди, оні, роли и..і домашні роли и 10.00 ЄвроФ д-2012 10.25 Квартирне питання 11.20 Х/ф «Вдр е не посадять» 13.45 Стоп-10 14.45 Прово атор 15.45 Ма сим м в У раїні 16.45 Х/ф «Бібліоте ар. У пош ах Списа Долі» 18.55 Спорт 19.00 Х/ф «Кілери» 20.55 Наша Russia 21.50 Х/ф «Наймані бивці» 00.35 Х/ф «Шалені» 02.15 Х/ф «День Свято о Д ха» 04.00 Олімпіляпи 04.20 Світано

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Бла а вість 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00, 05.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 07.55 Уряд на зв’яз 08.20 Доля Примадонни 08.50 М з. Фільм 09.45 Телеспорт 10.15 Азб а сма 10.30 У пош ах ле енд 10.45 Квест-шо 11.15 Ч десний анал 12.45 «Ііс с-Син Бо а Живо о» 13.30 Ольвія очима Бахтова 14.00, 23.15 Рослини Свято о Письма 14.30, 23.45 Е о-т р 14.50 Лісовими стеж ами 15.45 Малень і історії про Альжбет 16.00 М льтдарин и 16.20 А варі м 16.40 Повір себе 17.25 СвітОсвіт 18.00 Без права на заб ття 18.20 Моя родина-У раїна 19.45 ХАЕС інформ є 20.00 Знайдіть мене 20.15 Гр па ризи 20.30 Та б ло 20.45 На добраніч аз а 21.00 Перехрестя правди 21.30 Мандри

06.00 Дізнайся я 06.15 Домашній ресторан 07.05, 09.00 М льти з Л нті ом 07.35 Малята-твійнята 08.00 Байди ів а 08.30 Телеп зи и 09.30 М/с «Біл а та Стріл а. П стотлива сімей а» 09.40, 15.10 Єралаш 10.05 Одна за всіх 10.35 Т/с «Хто домі осподар?» 11.30 Т/с «Моя пре расна няня» 12.30 ТЕТ 13.20 Х/ф «У джазі тіль и дівчата» 15.30 Баб ни & дід ни 2 16.00, 21.10 Т/с «Універ» 17.25 М/ф «Біл а та Стріл а. Зоряні соба и» 18.50 Х/ф «Кохання - зітхання» 20.40, 21.40 Т/с «Універ. Нова обща а» 22.05 Чортиці в спідницях 22.30 Х/ф «Темний світ» 00.25 Т/с «Надприродне» 01.20 До світан

05.35 Т/с «Шина» 06.15, 04.25 Неймовірні історії Ріплі 07.55 Х/ф «Усі мож ть оролі» 10.00 Ревізор 11.05 Аферисти 12.05 ТОП-100 13.20 Новий по ляд 14.25 К хня на двох 15.25 Даєш молодь! 15.55 У раїна ч дес 16.55 Х/ф «Ча л н а» 19.00 Х/ф «Хроні и Нарнії: Лев, Ча л н а і Чарівна шафа» 22.00 Хто зверх ? 23.30 Х/ф «Занадто р та для тебе» 01.35 Спортрепортер 01.55 Т/с «Молоді м ш етери» 02.40, 03.05, 03.10, 04.20, 05.10, 03.10, 04.20, 05.10 Зона ночі 02.45 SOLO-MEA 03.15 ТБ про ТБ 03.45 Зір и на обрії

06.00, 07.00 Дивовижні жін и 08.00, 09.00 За мить до атастрофи 10.00, 11.00, 12.00 Р йнівни и міфів 13.00, 14.00, 15.00 Top Gear 16.00, 16.50, 17.40 Таємні зна и 18.30, 19.30, 20.30 Фантастичні історії 21.20, 22.50, 02.00 Т/с «Інспе тор Дзен» 00.30 І раш и для дорослих 01.00 По ер PCA 2011 ч. 03.30, 04.20 Ме амоделі 05.00, 05.30 Хіти Інтернет

06.40 Х/ф «Ябл невий сад» 09.50, 01.15 Х/ф «Безіменна зір а» 12.00, 18.00 Вісті 12.15 Т/с «Земсь ий до тор» 15.50 Леонід Утьосов. Улюблені пісні 16.15 С ботній вечір 19.10, 03.30 Х/ф «Арифмети а підлості» 20.45 Парад зіро 21.50 Свят ове шо Валентина Юдаш іна 23.35 Х/ф «Кар сель» 05.00 Кімната сміх

06.00 Країна порад 06.45, 15.10 М льтфільми 07.00 Ф-стиль 07.30 Б дь в рсі! 07.50, 14.50 Цивілізація Incognita 08.00 Сл жба новин «Соціальний п льс» 08.30 Сильні світ сьо о 09.15, 01.05 Невідома планета 10.10 Іронія долі Барбари Брильсь ої 11.20 Х/ф «Зимовий вечір Га рах» 13.30 За сім морів 15.20 Щоденни для бать ів 15.50, 03.10 Нав олосвітня е спедиція: три в одном 16.50, 21.35 Нові пісні про оловне 18.15 К мири 18.30, 04.00 Соціальний п льс вихідних 19.00 Т/с «Новобранці» 20.00, 04.25 Ронін. з Дмитром Видріним 20.30 П’єр Рішар. Невез чий щасливчи 23.00 Х/ф «Король вечіро -3» 01.45 Х/ф «Штольня» 04.50 Дива и 05.45 Е стремі с

06.00 Створи мотоци л 06.55, 22.00 Мисливцi за лахмiттям 07.50, 23.00 В iлля 08.45, 01.00 Риба-меч 09.40 Ме аб дiвництва 10.35 Гi антсь i б дiвництва 11.30 Прое т «Земля» 12.25 Вижити за б дь-я цiн 13.20 Б дiвельна допомо а 14.15, 14.40, 20.00, 04.10, 20.30, 04.40 Королi а цiонiв 15.10, 15.35, 21.00, 05.05, 21.30, 05.35 Бр днi рошi 16.05, 03.45 Я це влаштовано? 16.30 Я це зроблено? 17.00 Всесвiт Стiвена Хо iн а 18.00 Р йнiвни и ле енд 19.00 Ви ривлення час 00.00 Золота лихоман а 01.55 Рiч овi монстри 02.50 Вижити разом


38

ТЕЛЕАФІША

№7 від 29 люто о 2012 ро

Íåäiëÿ, 11 áåðåçíÿ

06.00 Ран ова молитва 06.10 М льтфільм 06.20 Кро до зіро 06.50 Е с люзивне інтерв’ю 07.10 7 ч дес У раїни 07.35 Сільсь ий час 08.00 У равто онтинент 08.20 Корисні поради 08.30, 00.15 С арбнич а 09.05 Смішний та ще смішніший 09.30 Хто в домі хазяїн? 09.50 Кро до зіро . Євробачення 10.30 До и бать и сплять 10.55 К мири і мирчи и 11.20 Я це? 11.45 Ближче до народ 12.20 Карао е для дорослих. Свят овий вип с 13.30 Шеф- хар раїни 14.35 Біатлон. Чемпіонат світ . Мас-старт (чолові и) 15.35 Королева У раїни 16.20 Діловий світ 16.55 Біатлон. Чемпіонат світ . Мас-старт (жін и) 17.45 Маю честь запросити 18.25 Хо ей. Чемпіонат У раїни. «Бер т» (Київ) - «Донбас-2» (Донець ) 19.10 Головний ар мент 20.00 Офіційна хроні а 21.00 Підс м и 21.40 Точ а зор 22.00 Фоль -music 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00 Ера бізнес 23.35 Свої. Єв ен Дятлов 01.20 ТелеА адемія 02.20 До и бать и сплять 02.45 К мири і мирчи и 03.15 Ближче до народ 03.45 Біатлон. Чемпіонат світ . Мас-старт (чолові и) 04.35 Біатлон. Чемпіонат світ . Мас-старт (жін и) 05.30 О олиця

Рівне-1, НТН

06.00 Уро и тітонь и Сови 06.15 Ле енди бандитсь о о Києва 07.40 Рано Надії 08.10, 18.00 Рівне за тиждень 08.30, 18.20 Патр ль 08.45 М зейОК 09.05 М/ф 09.40 Чоловічі розва и 10.00 Модно 10.20 Моя люблена робота 10.30 Сім ч дес Рівненщини 10.45 Веселі ро и 11.00 Kids Flix 11.10 У раїнсь і традиції 11.30 Ле енди арно о розш 12.00, 03.30 А енти вплив 13.00 Д/с «Православні святі» 14.00, 17.10 Вітаємо Вас 16.20 Смачно о 16.50 Домашні любленці 17.40 Кіноле торій 18.40 Новини с сіда 19.00 Спідвей 20.40 Міжре іональна лі а КВН 22.40 Х/ф «Оселя диявола» 00.45 Х/ф «Вірт альний шторм» 02.45 Речовий до аз 05.00 Правда життя

06.30, 18.40, 00.00 Київсь ий час 06.45, 07.40, 08.25, 18.55, 23.30, 00.20, 03.30, 04.30 Час спорт 06.50, 00.25, 02.25, 03.35, 04.35, 06.25 О ляд преси 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Час новин 07.10 Кл б 700 07.35, 08.15, 22.25, 23.25, 00.15, 03.20, 04.20 Бізнес-час 07.50, 08.30, 09.15, 10.10, 13.10, 14.15, 17.15, 17.50, 00.30 По ода 08.35 Феєрія мандрів 09.20 Ві но в Амери 10.15 Технопар 11.15 Трансмісія 11.30, 19.15, 02.10, 06.20 Тема тижня 12.15 Життя ці аве 13.20 Мотор 14.20 Гра долі 15.20 Світсь а хня 16.20 Фа тор безпе и 17.25, 23.40 Ре ламна хня 18.15 Машина час 19.30, 01.00, 05.00 РесП блі а 21.00 Час: підс м и 21.40, 04.00 Час-Тайм 22.00 Територія за он 22.30 Хроні а тижня 23.00, 00.40, 03.00, 04.40 Тема дня 02.30 Лісовий патр ль 03.40 Ві но в Європ

05.45 «Рано на К1» 08.25 М/ф «Малень і ерої» 10.05 Д/п «А лячий пляж» 11.00 Д/п «У центрі подій» 12.00 Х/ф «Реальні дівчата» 13.50 Х/ф «Потапов, до дош и» 15.50 Х/ф «Про любоff» 18.00 «Красиво жити. Хоббі» 19.05 М/ф «Шре » 20.50 Х/ф «Зоряний шлях: Помста» 23.15 Х/ф «Альфа-До » 01.25 Х/ф «Серпень» 02.45 Х/ф «Жін и в біді» 04.10 «Нічне життя»

06.00, 05.30 Срібний апельсин 06.30 Події 06.50, 10.00 Х/ф «Своя правда» 09.00 Лас аво просимо 12.00, 01.20, 04.00 Т/с «Час Вол ова» 14.00 Т/с «Дорожній патр ль - 7» 15.00 Т/с «Цвіт черемшини» 18.00, 19.30 Т/с «Слідчий омітет» 19.00 Події тижня 22.30 Ф тбольний ві енд 23.30 Х/ф «Фартовий» 02.00 Профіла ти а передавально о стат вання

06.00, 04.05 Х/ф «Ти і я» 08.30 М льтфільм (1) 09.05 Лотерея «Лото-Забава» 10.10, 10.35 М/с «Тімон і П мба» 11.00 «Ди і і смішні» 11.25, 02.50 «Хован и» 12.25, 03.35 «Я та жив » 13.25 «Пе ельна хня - 2» 14.30 «Вели а різниця по- раїнсь ом » 15.30 Х/ф «Стеж а вздовж річ и» 19.30, 00.10 ТСН 20.15 «Голос раїни - 2: Нова історія» 22.45 Т/с «Інтерни» 23.10 «Світсь е життя» 01.05 Х/ф «Кл б само бців»

04.50 Х/ф «Спад оємиця» 07.50 «Форм ла любові» 08.45 «Ран ова Пошта з П ачовою та Гал іним» 09.30 «Ш ола до тора Комаровсь о о» 10.05 «НЕДІЛЯ З «КВАРТАЛОМ» 11.05, 03.30 Х/ф «Приходьте завтра» 13.00 Т/с «Свати 4» 16.10 «Вечірній вартал. А за ві онцем місяць березень» 18.05 Х/ф «Один єдиний і назавжди» 20.00, 01.50 «Подробиці тижня» 20.55 Х/ф «Один єдиний і назавжди» 22.55 «Що? Де? Коли?» 00.05 Х/ф «Неідеальна жін а» 02.35 Д/ф «Вальтер Запашний. Приборвання норовливих» 05.00 «Зна я ості»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Добро о ран 09.15 Контрольна за півля 09.45 Жити здорово 10.55 Право на захист 12.15, 04.05 Модний виро 13.15 Зроз міти. Пробачити 14.00 Інші новини 14.20 Хоч знати 15.15, 22.35 Слід 16.00, 21.30 Т/с «Тат сі» 16.55 Народна медицина. Випроб вано на собі 18.40, 03.05 Давай одр жимося 19.45, 01.45 Нехай оворять 21.00 Час 23.45 Нічні новини 00.00 Проти ночі 00.50 Веселі хлопці - артисти і на лядачі

05.25 М/ф «Бременс ие м зы анты», «Тайна третьей планеты « 06.55 Х/ф «Людина народилася» 08.50 «Снідано з Юлією Висоць ою» 09.00 «Їмо вдома» 10.50, 01.05 «Неймовірні історії охання» 11.50 «Карао е на Майдані» 12.50 Х/ф «Зіта і Гіта» 16.10 «У раїна має талант!-4» 19.00 «Битва е страсенсів. Війна титанів» 21.00 Х/ф «Кохання на два полюси» 23.00 Х/ф «Посміхнись, оли зір и плач ть» 02.00 Х/ф «Жіноча робота з ризи ом для життя» 03.55 Нічний ефір

05.05, 18.45 Фа ти 05.25 М льтфільми 07.00 Квартирне питання 07.55 ЄвроФ д-2012 08.20 Ане доти по- раїнсь и 08.55 Т/с «Рюри и» 09.40, 03.25 Х/ф «Космічний джем» 11.30 Козирне життя 11.55 Інший ф тбол 12.20 Спорт 12.25 Х/ф «Др е дихання» 14.35 Х/ф «Кілери» 16.45 Х/ф «Бібліоте ар-2. Повернення до Копалень царя Соломона» 19.45 Х/ф «Містер і місіс Сміт» 21.55 Х/ф «Бібліоте ар-3» 23.55 Голі та смішні 00.55 Х/ф «Наймані бивці» 03.10 Інтера тив 04.45 Світано

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Повнота радості життя 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00, 05.00 О ляд подій тижня 07.30 Кл б С пер ни и 07.50, 14.15, 21.45 Е о-т р 08.10 Т/ф «Улас Самч повертається» 08.30 СвітОсвіт 09.30 Знайдіть мене 09.45 М з. Фільм 10.00 Мандри 10.30 День 11.00 Ч десний анал 12.30 По с ті 13.30 «Ііс с-Син Бо а Живо о» 14.30, 23.15 Доро ами Нестора Махна 15.30 С зір’я Ми олаївців 15.45 Західний е спрес 16.00 Вони прославили наш рай 16.10 М льтдарин и 16.30 Зелений БУМ 16.50 Рівненщина мистець а 17.10 Т/Ф «800 ро ів Збаража» 18.00 Храми Поділля 18.30 Квест-шо 19.45 Тінейдж-простір 20.15 Б дьмо здорові 20.30 Штрихи з нат ри 20.45 На добраніч аз а 21.00 Почер долі 21.30 Європейсь ий дім 22.30 У пош ах ле енд 22.45 Хітова вежа

06.00 Дізнайся я 06.15 ТЕТ 07.05, 09.00 М льти з Л нті ом 07.35 Малята-твійнята 08.00 Байди ів а 08.30 Телеп зи и 09.30 М/с «Біл а та Стріл а. П стотлива сімей а» 09.40 Х/ф «У джазі тіль и дівчата» 11.30 Єралаш 11.55 Т/с «Моя пре расна няня» 12.55 Чортиці в спідницях 13.20 Валєра TV 13.50, 19.55 Т/с «Універ» 15.15 М/ф «Біл а та Стріл а. Зоряні соба и» 16.40 Х/ф «Кохання - зітхання» 18.30 Лялеч а 2 19.25, 21.55 Т/с «Універ. Нова обща а» 22.20 Баб ни & дід ни 2 22.45 Х/ф «У р сі» 00.25 Т/с «Надприродне» 01.20 Д рнєв + 1 01.45 До світан

05.10 Т/с «Шина» 05.50 Кліпси 06.10, 04.05 Неймовірні історії Ріплі 07.45 Цер ва Христова 08.00 Запитайте в лі аря 08.25 М/ф «Я прир чити ведмедя» 10.00 Даєш молодь! 10.30 Х/ф «Володар сторіно » 11.50 Парад порад 13.00 Піраньї 13.35 Файна Ю райна 14.15 Х/ф «Малень і не ідни и» 16.00 Х/ф «Хроні и Нарнії: Лев, Ча л н а і Чарівна шафа» 19.00 Х/ф «Хроні и Нарнії: Принц Каспіан» 22.00 Люди ХЕ 23.00 Х/ф «Солдат» 01.00 Спортрепортер 01.05 Т/с «Молоді м ш етери» 02.05, 02.25, 02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 02.30, 03.30, 04.00, 04.45 Зона ночі 02.10 Обожнювана 02.35 Семерен и 03.35 Чорний олір порят н

06.00 Тест на виживання 07.00, 03.30 Японсь і с бмарини 08.00, 09.00 За мить до атастрофи 10.00, 11.00, 12.00 Р йнівни и міфів 13.00, 14.00, 15.00 Top Gear 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Ш ачі 18.30, 19.30 Таємниці радянсь о о дефіцит 20.30, 21.20, 22.10 Таємні зна и 23.00 Остання за ад а Романових 00.00 Се рети Леонардо да Вінчі 01.00 По ер The Big Game ч.15 02.00 Т/с «Інспе тор Дзен» 04.20 Ме амоделі 05.00, 05.30 І раш и для дорослих

06.00 Рано Росії 10.20 Х/ф «Кар сель» 12.00, 14.00, 18.00, 14.30 Вісті 12.30 Талант подвійно о зор 13.15 Більше, ніж любов 14.50, 05.00 Романти а романс 15.40 З новим домом 16.25 Про най оловніше 17.15 Він ще не на рався 18.45 Прямий ефір 19.35 ФАКТОР А 21.00 Х/ф «Пророцтво» 22.35 Х/ф «Віддамся в хороші р 00.25 Х/ф «Терапія любов’ю» 02.05 Х/ф «Дама з собач ою» 03.30 Х/ф «Змова»

06.00, 03.05 Дива и 06.15 М/ф «Ма лі» 07.35, 22.30 Світсь і хроні и 08.00 Соціальний п льс вихідних 08.50 М льтфільми 09.00, 23.35 Невідома планета 10.00, 01.50 Ронін. з Дмитром Видріним 10.45 П’єр Рішар. Невез чий щасливчи 11.50 Х/ф «Рецепт її молодості» 13.50 За сім морів 14.40, 18.50 Цивілізація Incognita 14.50 Ф-стиль 16.00, 20.00, 00.40 Малень і вихованці 17.00 Ювілейний онцерт В. Гриш о 18.10, 23.15 Б дь в рсі! 18.30, 01.30 Світ за тиждень 19.00 Т/с «Новобранці» 21.05 Х/ф «Штольня» 23.00 К мири 02.20 Боспорсь е царство 04.15 Е