Page 1

№4 (494) від 8 лютого 2012 року Ціна 2 грн. 99 коп. www.ar.rv.ua

e-mail: office@ar.rv.ua

прийом оголошень: (0362) 625-635


6

№4 від 8 люто о 2012 ро

АФІША РЕКЛАМИ

3


4

IНФОРМАЦIЯ

ЗМІСТ

АФІША РЕКЛАМИ ............3 ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ .................................4

НЕРУХОМІСТЬ 1.1.0. Квартири Продам.......................................5 К плю.........................................9 Здам..........................................9 Винайм ....................................11 Обмін.........................................11 Пропон ю....................................11 1.2.0. Б дин и, отеджі, незавершене б дівництво Продам......................................11 К плю........................................12 Здам..........................................12 Винайм ....................................12 Обмін........................................12 1.3.0. Дачі, земельні ділян и Продам......................................12 К плю......................................12 Здам........................................13 КУПОН БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ...........................13 Винайм ..................................14 Обмін.......................................14 1.4.0. Гаражі, іос и Продам.....................................14 К плю......................................14 Здам........................................14 Винайм ..................................14 Обмін.......................................14 1.5.0. Комерційна нер хомість Продам.....................................14 К плю......................................14 Здам........................................14 Винайм ..................................14 Обмін.......................................14

БУДIВНИЦТВО

2.1.0. Ві на, двері Продам.....................................15 К плю......................................15 2.2.0. Б дівельні та оздоблювальні матеріали Продам.....................................15 К плю......................................16 2.3.0. Б дівельні інстр менти та обладнання Продам......................................16 К плю......................................16 2.4.0. Газ, опалення, водопостачання Продам.....................................16 К плю......................................17 2.5.0. Еле трообладнання Продам.....................................17 К плю......................................17 2.6.0. Посл и Ремонтно-б дівельні..................17 З ви отовлення..........................18 З встановлення...........................18 Інші........................................18 Б ддовід а................................18 2.7.0. Металопро ат, вторсировина Продам.....................................18 К плю......................................18 Пропон ю..................................18

МЕБЛІ

3.1.0. Меблі, предмети інтер’єр Продам.....................................19 Меблева довід а........................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19

БІЗНЕС

6.1.0. Офісне обладнання Продам.....................................19 К плю......................................19 6.2.0. Бан івсь е обладнання Продам.....................................19 К плю......................................19 6.3.0. Витратні матеріали, анцтовари Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 6.4.0. Др ована прод ція Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 6.7.0. Тор овельне обладнання, матеріали Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 6.8.0. Промислове обладнання Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 6.9.0. Спецодя ..........................19 Продам.....................................19 6.10.0. Тара і па ов а Продам.....................................19 К плю......................................19 Пропон ю..................................19 6.11.0. Конта ти.........................19 Пропон ю..................................19

ТЕХНІКА

7.1.0. Комп’ютери, ор техні а Продам.....................................20 К плю......................................20 7.2.0. Засоби зв’яз Продам.....................................20 К плю......................................20 Пропон ю..................................20 7.3.0. Фото-, іно, опти а Продам.....................................20 К плю......................................20 Пропон ю..................................20 7.4.0. Теле-, відео-, а діо-, радіо Продам.....................................20 К плю......................................20 Пропон ю..................................20 7.5.0. Поб това техні а Продам.....................................20 К плю.......................................20

ПОБУТ

8.1.0. Одя , вз ття Продам....................................20 К плю.....................................21

8.2.0. Дитячі товари Продам....................................21 К плю......................................21 8.3.0. Галантерея, т анини Продам....................................21 К плю......................................21 8.4.0. Відпочино , спорт, т ризм Продам....................................21 К плю......................................21 8.5.0. Медицина, осмети а Продам....................................21 К плю......................................21 8.6.0. Мистецтво Продам....................................21 К плю......................................21 Пропон ю.................................21 8.7.0. Анти варіат, одинни и, ювелірні вироби Продам....................................21 К плю.....................................21 8.1.0. Господарсь і товари, поб това хімія Продам.....................................21 К плю.......................................21 8.2.0. Прод ти харч вання Продам.....................................21 К плю......................................21 8.3.0. Тварини, рослини Продам.....................................21 К плю.......................................21 Подар ю...................................21 Пропон ю..................................21 8.5.0. Сільсь е осподарство Продам....................................21 К плю......................................22

БЮРО ПОСЛУГ

9.5.0. Навчання Пропон ю....................................22 9.5.0. Юридичні посл и та а дит Пропон ю..................................22 9.6.0. Полі рафічні, ре ламні таінформаційні посл и Пропон ю..................................22 9.5.0. Відпочино , спорт, т ризм Пропон ю..................................22 9.5.0. Медицина, осмети а Пропон ю..................................22 9.5.0. Поб тові посл и Пропон ю..................................22 9.5.0. Ремонт поб тової техні и Пропон ю..................................22 9.5.0. Ремонт омп. техні и Пропон ю..................................22 9.4.0. Рит альні посл и Продам.....................................22 К плю......................................22 Пропон ю..................................22

АВТОАФIША

4.1.0. Автомобілі ле ові імпортні Продам.....................................24 К плю......................................24 Обмін.......................................24 Оренда......................................24 4.2.0. Автомобілі ле ові СНД Продам.....................................25 К плю......................................25 Обмін.......................................25 Оренда......................................25 4.3.0. Автоб си та мі роавтоб си Продам....................................26 К плю.....................................26 Обмін......................................26 Оренда.....................................26 4.4.0. Автомобілі вантажні Продам.....................................26 К плю......................................27 Обмін.......................................27 Оренда......................................27 4.5.0. Спецтехні а, сіль осптехні а та обладнання Продам.....................................27 К плю......................................27 Обмін.......................................27 Оренда......................................27 4.6.0. Автосервіс Пропон ю..................................28 4.7.0. Автозапчастини Продам.....................................28 К плю......................................28 Обмін.......................................28 4.8.0. Гаражне обладнання Продам.....................................29 К плю.......................................29 Пропон ю..................................29 4.9.0. Стоян и, пар ін и Пропон ю....................................29 4.10.0. Транспортні посл и Пропон ю..................................29 Попит......................................29 4.11.0 Мото-, велотехні а, запчастини Продам.....................................29 К плю......................................29 4.12.0. Паливно-мастильні матеріали Продам.....................................29 К плю......................................29 Автодовід а................................29 КРОСВОРД...............................30 ГОРОСКОП................................30 ПРОГНОЗ ПОГОДИ..................30

БIРЖА ПРАЦI

5.1.0. Працевлашт вання Пропон ю робот ........................31

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ .................35

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ

10.1.0. ЗНАЙОМСТВА...............38 10.2.0. За блено, знайдено........38 Ш аю робот ...........................40 ТЕРМІНОВО В НОМЕР.............41 АФІША ДОЗВІЛЛЯ......................42

№4 від 8 люто о 2012 ро

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ОГОЛОШЕНЬ В ПОТОЧНИЙ НОМЕР ТИЖНЕВИКА «АФІША. РІВНЕ» - ПОНЕДІЛОК, ДО 13 од. В р бри «Терміново в номер» - ВІВТОРОК, ДО 16 од. (подвійна оплата) ОГОЛОШЕННЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ: з 8.30 до 18.30 - понеділо - п`ятниця, в інший час - на автовідповідач

ЗАГАЛЬНА УГОДА МІЖ ПОДАВАЧАМИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГАЗЕТОЮ

Оплатити платні о олошення можна

Вся інформація, призначена для п блі ації в азеті «Афіша.Рівне», приймається на основі повної довіри. За б дь-я их обставин тижневи не несе відповідальності за достовірність інформації, я а п блі ється всіх видах о олошень, а та ож не дає нія их арантій, пов`язаних з п блі ацією вищев азаних матеріалів. Інформація приймається і п блі ється ви лючно на розс д тижневи а «Афіша.Рівне». Передр ов вати матеріали, оп блі овані в азеті “Афіша. Рівне”, забороняється! Лише в том випад , я що Ви з одні з сіма п н тами вищев азаної і мовами п блі ації (див. нижче), Ви можете орист ватися повним обся ом посл , я і надає азета «Афіша.Рівне».

оди

Умови п блі ацій без оштовних о олошень, що не містять омерційно о зміст 1. Вчинення дій щодо подачі о олошення, в б дь-я ий передбачений для цьо о спосіб вважається письмовою з одою* (письмовим, добровільним, волевиявленням) фізичної особи – подача о олошення на оброб її персональних даних та їх п блі ацію в межах наданих для др в азеті. * відповідно до п.6 ст. 6 За он У раїни від 1.06.10 №2297-IV «Про захист персональних даних» не доп с ається оброб а даних про фізичн особ без її з оди. Відповідно до ст.2 цьо о ж за он , персональні дані – відомості чи с пність відомостей про фізичн особ , я а ідентифі ована або може б ти он ретно ідентифі ована. 2. Без оштовно приймаються о олошення приватно о хара тер (продаж речей б/в, півля, подар ю, ш аю робот ). Всі інші о олошення, подані з метою отримання приб т (посл и з продаж нер хомості, омерційна нер хомість, б дівництво, посл и перевізни ів, автосервіс, т ристичні, медичні посл и, посл и з працевлашт вання та подібне), вважаються омерційними та без оштовно не п блі ються. 3. Інформація від подавачів др

ється

раїнсь ою та російсь ою мовами

Варіанти п блі ацій омерційних о олошень Варіант №1 О олошення, виділене рап ою

4. Без оштовні о олошення приймаються: - на вирізних

понах

- по телефон /фа с 625-635, 634-662 - за допомо ою СМС-повідомлень на номер телефон

(094) 966-87-92

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне» або поштою: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх - через мереж

до 22 слів, 5 рн. за подач

Інтернет: www.ar.rv.ua

- в іос ах ТзОВ «РівнеПреса» та точ ах продаж «Афіша.Рівне»

• Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., т. хххх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

азети, де є вивіс а

5. На одном поні можна замовити п блі ацію лише одно о приватно о о олошення з 1 об“є том продаж 6. Без оштовне о олошення п блі ється протя ом 2 тижнів при наявності вільно о місця в азеті. Обся о олошення - до 22 слів 7. Кіль ість без оштовних о олошень від однієї фізичної особи не має перевищ вати 5-ти в одном номері азети 8. Те ст о олошення повинен починатися з предмет

реда ції тижневи а "Афіша.Рівне" за адресою: м. Рівне, майдан Незалежності, 3 (вхід з двор ), 2 поверх або в б дь-я ом відділенні бан , перерах вавши ошти на: р/р 26003054706363 в РФ ЗАТ КБ «Приватбан », МФО 333391, ЄДРПОУ 2308315221. Одерж вач: ПП Дробина Інна Анатоліївна При оплаті о олошення, подано о на сайті тижневи а «Афіша.Рівне», перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення №……. в азет «Афіша.Рівне» (номер вашо о платно о о олошення автоматично присвоюється при йо о подачі на сайті). При оплаті о олошення, подано о по телефон , перерах но оштів потрібно робити з поміт ою «О олошення в азет «Афіша.Рівне» (із в азанням сво о ПІБ). Платні о олошення потрапляють азет через доб після отримання оплати на вищев азаний розрах н овий рах но .

Варіант №2

О олошення, виділене рап ою та

жирним шрифтом

до 22 слів, 7 рн. за подач

півлі/продаж /обмін

9. О олошення про за блені до менти, штампи і повідомлення про лі відацію підприємств приймаються тіль и реда ції при наявності відповідних до ментів

Опель, 1996р., біло о ольор , 1.6, нові дис и, ціна 2000 .о., • т. хх-хх-хх, (ххх) ххх-хх-хх

10. Реда ція лишає за собою право реда торсь ої оброб и поданої інформації з метою надання їй форми, зр чної для читаць о о сприйняття. О олошення, я і не відповідають мовам п блі ації в азеті, НЕ ПУБЛІКУЮТЬСЯ

Варіант №3

11. Реда ція просить вибачення за помил и та неточності, адже інформація, що надходить, є об“ємною і ми нама аємося повній мірі донести її до читача 12. Претензії через затрим реда ція не приймає

чи втрат

о олошень, відправлених поштою,

13. Реда ція з читачами не лист ється

О олошення, виділене рам ою

до 22 слів (розмір 20 х 41 мм) 7 рн. за подач

14. О олошення, подані в азет , розміщ ються на сайті www.ar.rv.ua 15. Без оштовні о олошення в р бри “Знайомства” подаються тіль и в реда ції при пред’явленні паспорта. В та ом о олошенні зазначається номер мобільно о телефон або номер поштової абонентсь ої с ринь и, або адрес поштово о відділення з поміт ою «До запитання». Анонімні о олошення р бриці др ються надіслані поштою на поні. 16. Реда ція може змінювати вимо и щодо зміст

та

мов п блі ації о олошень.

17. У випад виявлення недобросовісної інформації ви ляді подання о олошення на ч жі номери телефонів або адреси, реда ція передає відповідні матеріали для розслід вання правоохоронні ор ани 18. Не п блі ються о олошення та ре лама про півлю-продаж до ментів, нар оти ів, зброї, отр т, вн трішніх ор анів, рові та плазми, меди аментів, неліцензованих омп”ютерних про рам, державних на ород У раїни, на ород олишньо о СРСР та інших раїн, паспортів, тр дових нижо , дипломів, інших до ментів; о олошення, що містять таємн та онфіденційн інформацію, я і нав“яз ють політичні чи релі ійні по ляди, я і дис редит ють фізичних або юридичних осіб, пропа ють простит цію, неприйнятні з етичних мір вань, а та ож о олошення з проханням про матеріальн допомо , з пропозицією пересилання рошових с м та інших цінних в ладів я оплати за товар чи посл ; о олошення без зазначення в те сті номера, дати видачі відповідної ліцензії та назви ор ана, я ий її видав, я що це передбачено діючим за онодавством; о олошення, я і оформлені нерозбірливим почер ом, або без зазначення особи подавача о олошення та йо о номер телефон . 19. Претензії через невихід без оштовних о олошень реда ція не роз лядає, ос іль и іль ість без оштовних о олошень постійно зростає.

Реда ція попередж є:

Відповідальність за інформацію в о олошеннях нес ть їх подавачі. Зміст подано о о олошення повинен відповідати вимо ам діючо о за онодавства, не с перечити здоровом л зд та нормам моралі. Іноді автори о олошень мож ть б ти недобросовісними в онта ті з Вами. Б дь лас а, б дьте обережні та обачливі. Ува а! Претензії та збит и, завдані особам, я і с ористалися наведеною в азеті інформацією, реда цією не приймаються.

Умови п блі ацій омерційних о олошень та ре лами Інформація про “Афіша. Рівне”

1. Комерційні о олошення приймаються: понах в реда ції та

- на платних

понах в

- по телефон

за

О олошення, виділене рам ою та жирним шрифтом ОПЕЛЬ, 1996Р., до 22 слів БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, (розмір 20 х 41 мм) ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ9 рн. за подач ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХХХ

Варіант №5 О олошення, виділене сірим фоном

до 22 слів (розмір 25 х 41 мм) 12 рн. за подач

Фотоо олошення зі знім ом об’є та продаж

Комерційні о олошення - на вирізних

Варіант №4

Варіант №6

сі види діяльності, що є омерційними, п блі ється в азеті ви ляді ре ламних бло ів та омерційних о олошень.

іос ах ТзОВ «РівнеПреса»

іос ах ТзОВ «РівнеПреса»

мов передоплати з ідно з виставленим менеджером рах н ом

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХХХ-ХХ

ОПЕЛЬ, 1996Р., БІЛОГО КОЛЬОРУ, 1.6, НОВІ ДИСКИ, ЦІНА 2000У.О., Т. ХХ-ХХ-ХХ, (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ

БУДИНОК

(розмір 50х41 мм) до 22 слів 25 рн. за подач

- в реда ції тижневи а «Афіша.Рівне»: 3308, м. Рівне, майдан Незалежності, 3, 2 поверх 2. Те ст о олошення має містити 1 предмет продаж 3. Обся о олошення - до 22 слів 4. Претензії через невихід платних о олошень приймаються протя ом 7 днів з момент виход азети при наявності товарно о че .

Б дино , 250 в.м. о раїна міста. Ціна до овірна

5. У випад не оп блі вання платно о о олошення, на вимо лієнта реда ція розміщ є та е о олошення в наст пном номері за власний рах но або повертає вартість та о о о олошення на підставі пред’явленої витанції про оплат

т. хх-хх-хх

6. Ори інали понів про прийняті о олошення збері аються в реда ції протя ом 1 місяця. Після за інчення цьо о термін відповідний пон не може б ти пред’явлений на вимо подавача о лошення та інших осіб Останній термін прийом

омерційних о олошень в номер - вівторо , 16.00

Ре лама Про мови розміщення ре лами - детальніше за тел. (0362) 634-662 та e-mail: rek@ar.rv.ua. Останній термін подачі замовлення – четвер, 18.00

Ре ламний відділ:

О олошення та ре лама, в я их йде мова про діяльність, я а підля ає ліценз ванню з ідно із За оном «Про ліценз вання певних видів осподарсь ої діяльності» № 1775-14 від 01.06.2000 та ЗУ «Про ре лам » від 03.07.1996 р., п блі ється ви лючно після надання в реда цію опій та их ліцензій, сертифі атів, дозволів, засвідчених встановленом поряд .

rek@ar.rv.ua des@ar.rv.ua

Ре ламодавець в обов’яз овом поряд повинен надати сі дозвільні до менти, або ж разі їх ненадання арант вати, що йо о діяльність не потреб є ліцензії, спеціально о дозвол або виробництво чи реалізація ре ламовано о товар не підля ають обов’яз овій сертифі ації. У разі притя нення видання до відповідальності, ре ламодавець зобов’язаний відш од вати збит и завдані наслідо ненадання відповідних дозвільних до ментів.

Відділ о олошень:

office@ar.rv.ua «Афіша. Рівне» в соціальних мережах:

Вимо и до ольорових та чорно-білих ма етів: Формати EPS, CDR (два варіанти: перший – шрифти, переведені риві, др – ори інальний ма ет для можливості оре т вання те ст ), PSD (слої не зведені), TIFF (CMYK, 300dpi). Мінімальний розмір е ля шрифта – 6 п н тів.

Еле тронні адреси азети «Афіша. Рівне»:

ий

При недотриманні вищезазначених вимо реда ція не несе відповідальності за помил и, доп щені при др ці ре ламно о бло чи омерційно о о олошення.

В онта те: www.vk.com/afisha_rivne Twitter: www.twitter.com/afisharivne FaceBook: www.facebook.com/138882819544631


5

№4 від 8 люто о 2012 ро

НЕРУХОМІСТЬ Квартири 1.1.1. Продам 1- імнатні вартири 1- імнатн вартир , • євроремонт, центр, зр чне,

тихе місце, можливо з меблями.Терміново. Недоро о. Власни , можливий редит. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1- імнатн вартир , • р-н Ювілейний, 2/9 п,

терміново, дешево, або обмін на 2- імнатн вартир . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1• в л.

імнатн вартир , П ш іна, 6/9 ц, поліпшене план вання. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн • р-н Пивзавод

вартир , , 2/5 ц, терміново, дешево. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 П, 34/17/9, лічильни и води, ві на на доро , можливість доб дови, власни . Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/9П, «малосімей а». Терміновий продаж. т. 43-60-31, (096) 261-77-07 1- імнатн вартир , Бояр а, в л. Д бенсь а, 4/9 п, 34,5/17/8,4, бал он зас лений, осметичний ремонт, не това, о ремий вхід, без бор ів, власни . Ціна: 24500 .о. Конта ти: 5-84-52, (098)386-60-79 1- імнатн вартир , в л Лермонтова, 7/ 9ц., 36,5/18/9, чесь ий прое т, євроремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-13-36, (096) 438-67-85 1- імнатн вартир , в л. Cт.Бандери, 4/5 Ц, 31/17/6, ремонт. Ві на в двір. Ціна: 29800 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. А. Мельни а, 1/ 9 п, 32/17/6, перетерті стелі, с часна ванна, бал он зас ленний, ві на пласти ові, євроремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 1/ 9 п, 32/17/6, перетерті стелі, с часна ванна, бал он зас лений, ві на пласти ові, євроремонт. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, (Ви овсь ий), 7/9 ц, 40/19/9, новоб дова. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 7/ 9 ц , 40/19/9. Новоб дова, МП ві на, броньовані двері, стяж и. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 7/9 ц, 48/23/10, ремонт, автономне опалення. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, р-н.Автово зал , 6/9 Ц, 40/18/12, новоб дова, автономне індивід альне опалення. Терміново. Тор . Ціна дійсна до інця місяця. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 30/16/6, житловий стан, без бал она. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 7/9 п, 35/18/9, євроремонт, перепланована, мебльована. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, 30/17/6. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Д ндича 7/9П з євроремонтом. Ціна: 30000 .о. тор Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5Ц, за альна площа 18 в.м., ремонт. Ціна: 12500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/9 п, 32/12/8. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/9 ц, 41/20/9 Ц, новоб дова, дахова отельня. бал он зас лений. Ві на в двір. Ціна: 37000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, малосімей а, 24 в.м. Ціна: 21500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 36 в.м. ремонт. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 8/9П, 31/12/7, санв зол разом, звичайний жилий стан. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/9 п, житловий стан. Ціна: 56000 .о. Конта ти: (050) 928-19-73 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9 п, євроремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, малосімей а 1/5ц 25/12,5/5,5 висо ий цо оль,є теплений зас лений пінопластом бал он, хороші чав нні батереї, м/п ві на, нова столяр а, хороша сантехні а. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Га аріна 2/5ц 33/ 18,5/6,3, потреб є ремонт з зас л бал оном. Ціна: 26500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Га аріна 5/5ц з хорошим ремонтом та вмонтованими меблями, р-н ТЦ «Чай и» 33/18,5/6,3, терміново. Ціна: 28500 .о. тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 11/12 ц, 33/14/7, жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/12ц, 35/19/6, пл.ві на, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/4Ц, 30,6/17/5,8. Жилий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 18 в.м., остин а, житловий стан. Ціна: 16500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5 ц, 30/17/6, житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, 31/ 18/5,5, ремонт, олон а, не това, м/п ві на, нова столяр а, сантехні а. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5 ц, 18/12/5, малосімей а, ремонт, пл.ві на, перетерті стелі, без бал она. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. Галиць о о 4/9П 35/18/9 арний стан : перетерті стелі потол и,пар ет в імнаті,велий зас лений бал он,не това. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 1/ 10П, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 2/9Ц, 36/17/8. «Чеш а», хороший стан, мебльована. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9Ц, 26/17/5. Ремонт, меблі. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/17/9. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9 п, 35/18/9, добротний стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9 п, 35/18/9, євроремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 8/9П, 35/ 18/9, ремонт, м/п ві на, не това. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9 ц, 35 в.м. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/2Ц, 29/17/7. Ремонт, висо і стелі, олон а. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Зам ова, 2/2Ц, 30/18/6, ремонт, меблі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Київсь а 5/9 п, 34/18/9, добротний ремонт, лічильни и. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Київсь а 3/5ц, малосімей а 24/12,5/5,3 з с часним ремонтом та всіма вмонтованими меблями, з зас л бал оном отова до проживання. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, 25/17/5, євроремонт, пл.ві на, олон а, вмонтовані с часні меблі. Ціна: 22300 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, ремонт. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5Ц, бал он зас лений, 24/12/5, євроремонт, лічильни и, хня вмонтована, хороший жилий стан. Ціна: 24 500 .о. Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 П, 34/18/8 ремонт . Терміново. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 6/9 п, 35/18/9, євроремонт, пар ет. Бал он зас лений, ві на в двір. Терміново. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 1/5 ц,27/13/5, житловий стан, олон а. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 5/5Ц, 33/22/5.5. Ремонт, 2 прохідні імнати. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 1- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 5/5Ц, дах не проті ає, бал он зас лений, 33/22/5, м/п ві на, хороший жилий стан, перетерті стіни, стеля, олон а, підвал. Ціна: 25 500 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5 ц, 31/18/6. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/ 9 ц, 37/18/9, житловий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 4 поверх це ляно о б дин , 17,8 в.м, осметичний ремонт, бойлер. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 842-56-06

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/ 9Ц, 36/18/8, звичайний жилий стан, меблі. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/5 ц, 52/24/14. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9 ц, 39/-/14. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9 п, 33/13/9, житловий стан, 2 лоджії. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-87-16, (063) 837-05-17, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Дворець а, 4/5 ц, 25/12/5. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9П, 34/17/9, не това, лічильни и, висо ий цо оль. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 5/ 5Ц, 33/18/6. Перепланована, хня-ст дія, вмонтована хня, осметичний ремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/ 5Ц, 30/17/6, ремонт, мебльована. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9Ц, 22/12/, зроблена хня, ванна, т алет. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9П, 34/17/9, жилий стан, лічильни и, не това. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 1/ 5 ц, новоб дова, 51/24/14, ремонт, автономне опалення. Власни . Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (067) 363-14-97, (097) 475-29-08

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 5/ 9 п, 36/18/9, жилий стан. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9П, 30/ 12/8,5, вели ий теплений бал он, бойлер, част ово мебльована. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (093) 876-58-90

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/9 П, 34/17/9, лічильни и води, можливість доб дови. Власни . Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26

1- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця 1/ 5 Ц, 52/24/14, новоб дова, ремонт, бал он, лічильни и, автономне опалення. Власни . Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 363-14-97, (097) 475-29-08

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 6/9Ц, 25/12/5, жилий стан. Ціна: 16 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 3/ 9Ц, 18 в.м., звичайний жилий стан, санв зол і хня на 2 імнати. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а 2/5 ц, 36/20/8, жилий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9 ц, 30/18/5. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/ 5ц, 20/12/, євроремонт, еле троплит а, нові тр би, залишаються меблі, бойлер, д шова абіна. Ціна: 17500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Вербова, 3/9 п, 33/13/9, 2 лоджії, житловий стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а , 2/ 5 ц, 30/13/9, звичайний стан. Терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-19-96, (097) 408-12-27, (067) 493-59-37

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 3/9Ц, 30/18/5,4, малосімей а, жилий стан. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 6/9П, 34/17,2/7,8. Без ремонт . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 5/9 п, 34/18/9. Жилий стан. Терміново. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9П, 34/ 18/9, ремонт, м/п ві на, столяр а, зас лений бал он. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 3/9 ц, 30/18/6. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 ц, 31/16/5, жилий стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. В. Дивізії 5 / 10 п, 34/18/9, добротний стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 6/9 п, 34/18/9, ремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/5 ц, 37/19/7. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Дире торії, 1/4Ц, 38,1/17,8/8. Без ремонт , висо і стелі. Ціна: 29500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 2/9 п, 34/18/9, доро ий євроремонт. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4/9 П, 34/18/8, бал он. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: (096) 599-31-99 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4/9П, 35/18/8,6, жилий стан Ціна: 26 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 6/9 п, 36/18/8, броньовані двері, нова сантехні а. Конта ти: (096) 916-58-86 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 6/9 п, 36/18/8, броньовані двері, нова сантехні а. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 5Ц, 51/24/14, автономне опалення, ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/23/14. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9П, 34/18/9, євроремонт, вмонтовані меблі, зас лений бал он, теплений. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Ма арова 30, 4/ 9ц 30/18.6/5 бал он на 2 сімї, лічильни и. Можливий продаж редит, власни . Конта ти: (099) 750-31-07 galina.chumak.59@mail.ru

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/ 9 п, 30.4/12.1/7.1, ремонт, пл.ві на, броньовані двері, житловий стан. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Ма арова 30, 7/9 Ц, 31/18/6. Біля с пермар ет «Літа». Ціна: 24500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 п, 35 в.м., житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/9Ц, 30/18/6, бал он, без ремонт , лічильни и, това. Ціна: 22 000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9п, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 п, 32/13/9. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 1/ 9Ц, висо ий цо оль, можливість доб дови бал он , ооперативний б дино , по ращене план вання 36,3/19,3/9,5 з хорошим ремонтом, є всі лічильни и, бойлер, м/п ві на. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/ 9П, 31 в.м., домофон, зас лений бал он са дин ом, м/п ві на, лічильни и, брон. двері, нова с/т, бойлер, хороший стан. Ціна: 24 500 .о. Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 4/ 9П, 31/12/7, м/п ві на, броньовані двері, замінені тр би, нова сантехні а, бойлер, лічильни и, арний стан. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/ 9П, 34/18/9,ремонт, МПВ, нова столяр а, сантехні а, зас лений бал он. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, З / 9, 34/19/9, малосімей а, жилий стан, Можливий обмін на. б дино . Ціна: 23000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о, 5/5Ц, 38/20/7.8. С часний ремонт. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 1- імнатн вартир , в л. К рчатова (ПМК-100), 3/5 ц, чеш а, 35/20/7, сонячна. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 1/5Ц, 32,8/19/6,5. Потреб є ремонт , висо ий цо оль. Ціна: 20500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/4 ц, 34/18/9, хороший стан, олон а Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 3/4 ц, 38/19/6, осметичний ремонт, олон а. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. К рчатова, 5/5Ц. «Чеш а», хороший стан, вмонтована хня, нові дерев’яні ві на, ремонт дах . Ціна: 30500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 1/5 ц, 42/20/12, «повний фарш», елітне місце, можливо під офіс. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 Ц, 36/19/8 ремонт, с лопа ети, бал он не зас лений, підвал. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, 37/20/8. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 3/5 ц, 39/20/9, житловий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 51/24/14. Ціна: 48500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 8/9 п, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. М.Узвіз, це ла, вартира з ремонтом. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/9 п, 34/18/9, житловий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Ма арова 3/9 п, 31/12/9 жил/стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Королен а 2/5Ц, 30,4/16.8/5,9. Жилий стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 1- імнатн вартир , в л. Королен а 2/5ц, 31/16,5/6, потреб є ремонт . Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Королен а, 2/5Ц, 30,4/16,8/5,9. Без ремонт . Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/ 9 п, 34/17/9, ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 5/ 5 ц, 38/16/8, новоб дова стяж и автономне опалення. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9Ц, 22/12/6. осметичний ремонт, м/п ві на, лічильни и на аз, вод Ціна: 18 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 46, 2/ 9, за альна площа 32 в.м. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 п, 34/18/9, жилий стан. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 5/9 ц, 36/18/9. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9Ц, 23/12/5. Свіжий осметичний ремонт. Ціна: 19 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9П, 34/18/9. Хороший стан, вмонтована хня, бойлер. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 Ц. Можливий тор . В роз мних межах. Ціна: 19700 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9Ц, 20,2/10,8/5, малосімей а. Косметичний ремонт, відо ремлений оридор - 5,8 в.м. Ціна: 19000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9Ц, хороший жилий стан. Ціна: 18500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 9/9П, 34/18/7, євроремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, Ювілейний, 30 в.м. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/10 п, 34/18/9. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9П, 35/18/9, жилий стан, нова сантехні а, м/ п ві на, лічильни и, санв зол роздільний, вели ий доб дований бал он, за онений, теплений. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. Міц евича, 1/9Ц, 34/17/6.8. Хороший жилий стан, бал он, по ращене план вання. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51

1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2 поверх, це ляний б дино , 37 в.м., євроремонт, дозвіл на автономне опалення. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 2/2 п, 38/20/10. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 3/5 ц, 23/10/5, житловий стан, автономне опалення. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 3/5 ц, 23/10/5,житловий стан, автономне опалення. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 37 в.м., 2/2, євроремонт, автономне опалення, терміново. Ціна: 27500 .о. Конта ти: (097) 413-87-43 1- імнатн вартир , в л. Н Хасевича , малосімей а 5/5ц. з євроремонтом та всіма вмонтованими меблями. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Н. Хасевича, ртожито , за . площа 50 в. м., бойлер, д шова абін а, лічильни и на вод , поміняна провод а. С шил а, хня і т алет на 2 сім’ї. Ціна: 25 000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43 1- імнатн вартир , в л. Набережна 2/5ц ,жилий стан,є зас л бал он. Ціна: 28500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5Ц, 31/17/6. Жилий стан. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 3/9Ц, 30/18/6. Жилий стан. Ціна: 21500 .о., тор . Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, 4/9 п, 34/18/9, євроремонт. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, малосімей а (біля новоб дов),8/9/П, осметичний ремонт, бал он зас лений, жилий стан, 30,5/12/8. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)7918143; 435456

1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/9 п, ремонт, с/в о ремо. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 1/2Ц, 32,6/21,7/5,5. Хороший жилий стан, два підвали. Ціна: 24000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 1/9 п, 34/18/9, без ремонт . Ціна: 22500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. О. Телі и, 8/9Ц, 52,4/19/12,6. Новоб дова, після б дівельни ів. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 1/ 9П, 34/18/9. Част овий ремонт. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 3/9Ц, без ремонт , малень ий бал он. Ціна: 21 500 .о. Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43

1- імнатн вартир , в л. Мірющен а. Конта ти: (097) 213-31-52

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 6/9 П, 34/18/8, або обмін на 2- імнатн . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1- імнатн вартир , в л. Міц 34/16,6/6,5. По ращене осметичний ремон, бал он .о. Конта ти: 62-04-17, (097)

1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 8/9 ц, 29/17/5, євроремонт, вмонтована хня. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

евича, 1/9Ц, план вання, Ціна: 34000 945-15-74


6

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 1/5 ц, 38/20/10, ремонт, ві на на доро . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/5ц, 42/ 22/9, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, 3/5 Ц, 30/17/6, олон а, звичайний стан. Ві на в двір. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1- імнатн вартир , в л. Ясна, 3/6 ц, 42/ 22/9, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 3/ 4ц 31,4/17,3/6,3 з ремонтом : м/п ві на, нова столяр а, сантехні а, ванна, хня- ахель, хороше місце- біля само о пар ім. Т Шевчен а, зелений двір. Ціна: 33000 .о. тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л.Д.Галиць о о, 2/ 9Ц, чесь ий прое т, мебльована, двері броньовані, лічильни и, власни . Ціна: 33000 .о. Конта ти: (067) 709-61-07

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, (автов), 1/9 п, 35/18/9, житловий стан, висо ий цо оль. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц, 34/19,6/6. Жилий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 31/17/6, без ремонт . Ціна: 30 000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, 32/17/6. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в 33/22/7 б/р, аз. олон Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-57-59, (068)146-63-37,

л. О.Телі и 1/2 ц, а, пічне опалення. 43-36-38, 45-43-22, (096) 384-43-22

1- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 2/9Ц, 49/22/16, новоб дова, автономне опалення, після заб довни ів. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Острозь о о, 3/5 ц, 31/19/5. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а 5/ 9ц 33/19,/6 хорошом стані : нова столяр а, сантехні а, бал он з хні зас лений, імнаті пар ет. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 4/ 9/Ц, євроремонт, 33/18/6, в імнаті ламінат, бал он, вхід з хні, зас лений і теплений, хня мебльована, поміняні ві на, двері, терміново. Ціна: 27500 .о. Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 4/ 9П, 33/18/6, євроремонт, бал он теплений і вихід з хні, хня мебльована, підло а ламінована, поміняні ві на, двері. Терміново. Ціна: 27 000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 4/ 9Ц, 33,4/19,3/6, м/п ві на, зас лений бал он, ремонт, санв зол разом, плит а, бойлер, хороший жилий стан. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 4/ 9Ц, 33/19/6. Ремонт, вихід з хні на бал он, вмонтована хня. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 8/ 9П, 318/9. Хороший стан. Ціна: 25500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 8/ 9Ц, 20/12/, блочна система, на 2 імнати хня і санв зол, ремонт. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , в л. Пар ова. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (067) 782-24-72 1- імнатн вартир , в л. Пиро ова, 3/5ц, чеш а 38/20/7,3 с часний доро ий ремонт. Вмонтовані меблі. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 1- імнатн вартир , в л. Польова, 1/5Ц, 35/19/7, м/п ві на, висо ий цо оль ,хороший жилий стан, «чеш а». Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 1- імнатн вартир , в л. Польова, 4/5 ц, 24/13/5, осметичний ремонт, бойлер. Ціна: 19500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 4/ 9 п, 34/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Польова. Конта ти: 68-15-64, (097) 875-11-25, (097) 823-77-27 1- імнатн вартир , в л. Р. Ш хевича, 9/ 9П, 34/18/9, хороший стан. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої , 2/9 п , 35/18/9, пласти ові ві на, осметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/5 ц, житловий стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 1- імнатн вартир , в л. Степана. Бандери. 1/56Ц, 31/18/6. Жилий стан. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5Ц, 30/16/5,5, хороший стан, висо ий цо оль, бойлер, м/п ві на. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 1/9П, 32/13/9, малосімей а. Жилий стан. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/ 5Ц, 30/18/5, хороший ремонт, ламінат, без бал он , але висо ий цо оль. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 9/9Ц, 40/21/8. По ращене план вання, осметичний ремонт. Ціна: 33500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої,1/ 5Ц, 30/16/5,5, жилий стан, висо ий цо оль, бойлер, МПВ. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 8/9 п, 35/18/9, осметичний ремонт. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн С.Кр шельниць ої, ремонт . Ціна: 22500 (067) 364-04-64, (067)

вартир , в л. 5/9П, 32 м в., без .о. Конта ти: 22-43-36, 343-02-30

1- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/ 9Ц, 34/20/6. Косметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Чернишова, 30 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 19500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/5 ц, 30/17/6. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, центр, 4/9 Ц, 39/19/8, част овий ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 1/9П, 35/18/9 з хорошим ремонтом, можливість доб дови бал он , цо оль висо ий. Ціна: 28000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/10 Ц, 35/18/8, поліпшене план вання, бал он не зас лений, або обмін на 2- імнатн . Ціна: 29500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича 9/9П, 35/18/9, є технічний поверх. Дах вза алі не тече, з хорошим ремонтом,є вели ий зас лений бал он. Ціна: 26000 .о. тор . Конта ти: (096) 277-04-76

1- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9Ц, 35,2/17,8/7,8. По ращене план вання, част овий ремонт, нова сантехні а. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, 33/18/6, євроремонт, си налізація, д шова абіна. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 27/14/6. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9П, 34/ 18/9. Хороший жилий стан, бойлер. Ціна: 28500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9Ц, 26/ 14/6, євроремонт, бойлер, лічильни и. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 9/9Ц, малосімей а, 22/12/5. Ремонт, нова столяр а. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 9/ 9 ц, 27/14/6, житловий стан. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 1/ 5 ц, житловий стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: (050) 928-19-73

№4 від 8 люто о 2012 ро

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 1/9 П, 34/17,4/8, без бал он , осметичний ремонт. Ціна: 28000 .о. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 2/9 п, 34/18/9, добротний ремонт. 28500 Ціна: 28500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , в л.Д.Галиць о о, 6/ 9 п, 36/18/9, ремонт. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л.Київсь а, малосімей а, 3/5/Ц, 24/12/5, євроремонт, лічильни и, бал он вели ий зас лений, вмонтована хня. Ціна: 24500 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)7918143; 435456 1- імнатн вартир , в л.Кн.Острозь о о, малосімей а, 5/5/Ц, дах не проті ає пере ритий, 33/10/12/5, бал он зас лений, м/п ві на, олон а, підвал, жилий стан, терміново. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-54-56, (067)7918143; 435456 1- імнатн вартир , в л.Коновальця, 2/5 ц, 51/25/14, автономне опалення. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1- імнатн вартир , в л.Соборна 2/9Ц,24/ 12,5/5, без ремонт . Ціна: 20000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , Городище, 5/5Ц, 40/ 20/8, євроремонт, автономне опалення. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , Здолб нів-2, це ляний б дино , 28 в.м. Ціна: 17500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1- імнатн вартир , Квасилів, 3/9П, 34/18/ 9, ремонт, м/п ві на, вмонтована хня. Ціна: 23500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 1- імнатн вартир , малосімей а, в л. О.Д ндича, 5, (ліпший б дино ),3/9/Ц, 30/18/6, без ремонт , ві но поміняне, малень ий бал он. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)7918143; 435456 1- імнатн вартир , малосімей а, р-н Ювілейно о, за альна 34 в.м, 9/9/П, дах не проті ає, пошпа льовані стіни, претерті стелі, лічильни и, зас лений бал он. Ціна: 24500 .о., тор Конта ти: 43-54-56, (067)7918143; 435456 1- імнатн вартир , Оржів, 3/5Ц,31/18/6, жилий стан. Ціна: 15500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net 1- імнатн вартир , п-т Мир , 5/5Ц, 32/ 16/6,6. Хороший стан. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , пр. Мир 3/5 ц, 37 в м, жилий стан, олон а. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , пр. Мир , 5/5Ц, 32/ 17/6, дах після апремонт , жилий стан, не това. Ціна: 26000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 1- імнатн вартир , пр.Мир , 5/5 ц, 31/ 17/6, жилий стан, с/в о ремо. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , пров. Робітничий, 3/ 5Ц., 37/18/8,7, малосімей а. Потреб є ремонт . Ціна: 25500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 33.9/ -/8.8, 1/9 п. Ціна: 24000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

1- імнатн вартир , р-н Льоно омбінат , без посередни ів. Конта ти: (096) 485-99-55

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9П, 35/18/9. Ремонт, затишне місце. Ціна: 27000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, 2/9 П, 34/17/8, ві на в двір, звичайний стан, терміново. Ціна: 24500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 7/10П, 34/17/9. Косметичний ремонт. Ціна: 27500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 9/9, 36/18/9. Ціна: 26500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 5/5 ц, 31/17/6, автономне опалення, мебльована. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 1- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 9/9 п, 36/17/10, жилий стан, бал он зас лений. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 ц, 60/34/10, новоб дова, автономне опалення, стяж и. Терміново. Ціна: 52800 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 9 ц, 70 в.м., новоб дова, 2 лоджії, дахова отельня. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, новоб дова, 7/10 ц, 76/36/14. Ціна: 76000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. В. Дивізії, 7/9П, 49,8/31/7. Косметичний ремонт. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 5/9 ц, 50/30/8, чеш а, ремонт. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 52/31/9, добротний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П, 50/ 29/8, євроремонт, нова провод а, доб дований бал он 10 в.м., підвал. Ціна: 44500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5 ц, 40/-5.5. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц, 41/26,2/5,2. Терміново. Ціна: 33500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц, 41/26/6, жилий стан, прохідні імнати, това, тепла, с ха. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/5Ц, 41/26/6, жилий стан, прохідні імнати, тепла, с ха. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9П, 49/ 27/8, хороший стан, лічильни и. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Вербова, 8/9 п, 49/-/8. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, 74/35/14, євроремонт, автономне опалення, новоб дова. Ціна: 72000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

вартир , 2/9п, або обмін на 1- імнатн вартир . Терміновий продаж. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 2- імнатн вартир з осметичним ремонтом, в л. Коновальця, 48 в.м., 4/9 п., є лічильни и, міжповерхова омора. Власни . Ціна: 35000 .о. тор . Конта ти: (067) 364-27-37 2- імнатн вартир , 1/1ц, 52/35/8, звич.стан, можливо під бізнес. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (067) 602-46-16 2- імнатн вартир , в л. 6-та Гвардійсь а, 5/9П, 50/18/10/9, санв зол роздільний, бойлер, плит а, лічильни и, зас лений бал он, м/п ві на, не това. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. C Кр шельниць ої 3/9ц 48/29/8,3 хороший жилий стан. Ціна: 45000 .о. тор Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3 ц, 41 в.м., євроремонт, нова столяр а, автономне опалення. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дорошен а, 3/3 ц, 41 в.м., мансардний поверх, новий дах, хороший ремонт, автономне опалення. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60 в.м., новоб дова, автономне опалення, житловий стан. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60 в.м., новоб дова, автономне опалення.жилий стан. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Дра анч а, 5/5 ц, 60/33/10. Ціна: 65500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Древлянсь а 5/5 ц, 54/36/9, жилий стан, 2 бал они. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а 5/9П 48/ 28/9 з доро им ремонтом. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а БОС 3/ 3ц сталіна 53/37/7,3, не това є зас лений бал он , дах пере ритий, жилий станціна. Ціна: 41500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/3, євроремонт, 50 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 44/30/6. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 3/3Ц, 50,7/37,9/6,6. Жилий стан. Ціна: 41500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5Ц, 45/31/6. Ремонт, санв зол о ремо. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 1/5Ц, 44,8/29/5,6.Жилий стан. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (096) 485-99-55

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5Ц, 45/31/6. Ремонт, санв зол о ремо. Ціна: 36500 .о. Конта ти: (096) 124-06-46

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 2/9П, 49/ 29/7, м/п ві на, столяр а, зас лений бал он, теплений, лічильни и, не това. Затишний двір. У дворі дитячий садочо . Ціна: 42500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 38. 2/5 Ц, 44/30/6.1. Власни . Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 44 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Ц, 45/29/6. Євроремонт, вмонтована хня. Ціна: 52000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48

2- імнатн вартир , в новоб дова, 7/9 ц, до ментами. Ціна: 57000 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (096) 384-43-22

2- імнатн • в л. Мельни а,

2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 68 в.м., євроремонт. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 п, 44/32/6. Ціна: 51000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

Гостин , в л. Кн. Романа, 5/5Ц, 18,13/5. Євроремонт. Ціна: 16500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

імнатн вартир , Ювілейна, 2/9 п, терміново, дешево або обмін на 1- імнатн . Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26

2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 60/ 38/10. Ціна: 58500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Дворець а, 1/4 Ц., автономне опалення, 36 сот землі, араж. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (096) 124-06-46

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 7/9ц, 60/35/7, євроремонт, арне місце, бал он зашитий пласти ом. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2• в л.

2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 3/5 ц, 60/ 38/10, хороший ремонт, 2 лоджії. Власни . Ціна: 60000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55

2- імнатн вартир , в л. Вербова, 1/9П, 50/ 29/8, євроремонт, нова провод а, доб дований бал он 10 в.м., підвал. Ціна: 44500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

2 імнати в ртожит , в л. Ст. Бандери, 12, 18 в.м, осметичний ремонт, пласти ові ві на, приватизовані, терміново. Ціна: 21000 .о. тор . Конта ти: (097) 596-17-86, (096) 547-72-27

1.1.2. Продам 2- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 п, 52/34/8, євроремонт, нова столяр а, по ращене план вання. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Дарвіна, 4/5 ц, 63 в.м., повний євроремонт, пре расне місце. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, 67 в.м., євроремонт. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

Кімнати (три поряд) в ртожит , р-н Льоно омбінат . Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9 п, 50/29/9, євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 7/9 п, 52/31/9, добротний ремонт, лічильни и. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1- імнатн вартир , С. Бандери, 2/5Ц, 24/ 12/6, євроремонт, бал он зас лений, лічильни и, бойлер, підвал. Конта ти: (097) 511-40-48

Кімната ртожит 4/5 12,8 в.м. Ціна: 11000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9П, 53/18/14/9, перетерті стелі, пар ет, лічильни и, бойлер, плит а, лічильни и, зас лений бал он, м/п ві на, не това. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

л. Відінсь а, 68/36/11, з .о. Конта ти: (068)146-63-37,

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, чеш а, ремонт. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а. 4/5 Ц, 45/29/6, євроремонт. вмонтовані меблі на хні, бал он зас лений. Власни . Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 2- імнатн вартир , в л. Га аріна 2 / 5Ц, 45/30/6, олон а. Ві на в двір. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Га аріна (р-н ЧАЙКА) 4/4ц є технічний поверх, дах тече, арний ремонт, вартира отова вселення+ араж в дворі+ вмонтовані поб тові прилади. Ціна: 45000 Конта ти: (096) 277-04-76

ТЦ не до всі .о.

2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5ц, 41,3 в.м. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 24-10-50, (067) 984-41-41 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 3/5Ц, поблиз іноцентр «Ера», прохідні імнати, без ремонт , олон а, є підвал. Ціна: 32500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/4 ц, 44 в.м., євроремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4/5Ц, 47 в.м., євроремонт, м/п ві на, тепла підло а, ондиціонер, вмонтована хня. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 2/ 4Ц, 41/29/6, броньовані двері, нова олон а, лічильни и, прохідні імнати. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 5 ц, 44 в.м., житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 7/9П, 52,7/29,4/8,9. Жилий стан, бойлер. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 9/9П, 48/ 28/9, ремонт, ламінат, с часна плит а, не това. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Ж ова, 3/3Ц, новоб дова, 56 в.м, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Ж овсь о о, 4/5 Ц, 43/28/6, нова олон а, с лопа ети, хороший стан, або обмін на 1- імнатн . Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 3/9 Ц, 49/28/8, ремонт, лічильни и. Терміново. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Київсь а 26, 7/9 П, 49/30/8, осметичний ремонт, ві на в двір. Терміново, або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Київсь а 3/5ц, чеш а, 52/30/8 євроремонт, дозвіл на а/ опалення. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/2, 42/ 25/6. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 1/5 ц, 42/24/8. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 13/14 ц, 49/26/8. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 13/14Ц, 49,9/26,5/8,2. Хороший стан. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 13/14Ц, 50/27/8, осметичний ремонт, бойлер, лічильни и, зас лена лоджія. Ціна: 44500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5/Ц, 44/29/6, жилий стан, імнати роздільні. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5Ц, 46/29,2/6. Част овий ремонт. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/9 п, 49/29/8, житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 п, 49/29/8, євроремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 48 в.м., олон а. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9 п, 49/30/9, євроремонт, меблі вмонтовані, си налізація. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 ц, чеш а, 52/30/9, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 4 ц, 42/23/5, житловий стан. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5Ц, 51/29/7,5, жилий стан, бойлер, лічильни и. Ціна: 43500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

2- імнатн вартир , в л. Cтр тинсь ої, 8/9 п, 49/29/7, житловий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 3/9П, 48/29,2/7,5. Ремонт, лічильни и. Ціна: 37500 .о., тор Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9 п, 49/29/9, житловий стан. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 5п, 60/45/7 в.м, нова столяр а, ві на, лічильни и. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 739-32-01

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 3/9 п, 49/29/8, ремонт. Терміново. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9П, 45/24,1/8. жилий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 2/ 9 ц, 49/29/9, осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 49/29/9, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9п, 53 в.м, ремонт, зас лений бал он. Ціна: 38500 .о. Конта ти: (097) 773-95-77

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 49/29/9. Євроремонт. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

2- імнатн вартир , в л. Cтр тинсь ої, 47, 5/6 ц, 73/35/14, новоб дова автономне індивід альне опалення в ожній вартирі лічильни и на аз, вод , еле троенер ію, до менти отові до продаж . Ціна: 60400 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 Ц, 60/30/12. Автономне опалення лоджія зас лена, с лопа ети, ві на в двір. Терміново, ціна дійсна до інця місяця. Ціна: 53500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37


2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, 49/29/7. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9П, 52,2/29,1/8,7. Част овий ремонт. Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 9/9, 52,3/ 29,5/9 в.м, дах не тече, пласти ові ві на, броньовані двері, власни . Конта ти: 23-74-76, (067) 985-93-30 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, р-н автово зал , 3/5Ц, 50/30/7.5, євроремонт, вмонтовані меблі, металопласти ові ві на, нова столяр а, вели ий бал он, лічильни на опалення, ві на в двір, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Кі відзе, 2/2Ц, 45,5/ 29,6/6,5. Автономне опалення, 5 р. ремонт . Ціна: 35500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, 5/9П, 49/28/7,5. Жилий стан. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн. Острозь о о, 2/5 Ц, 45/28/6, хороша осмети а, не това, бал он зас лений, імнати прохідні, терміново. Конта ти: (098) 633-31-45 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3 поверх, імнати о ремі, ремонт. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 3/5 Ц, 42/28/6, олон а. Бал он зас лений. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 44/ 31/6, це ляний, бал он, олон а, можливість доб дови, або обмін на б дино в місті. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 45/ 32/6 Ц, олон а, звичайний стан. Ціна: 31500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/ 5ц 43/28/6 хорошом стані не това.бал он зас лений, дах пере ритий не тече. Ціна: 32000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Кн. Романа, 5/ 5Ц, 45/32/6. Жилий стан. Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 5/5Ц, 43/28/6. Без ремонт . Ціна: 32500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Кн.Острозь о о, 5/ 5Ц, 33/22/5, жилий стан, м/п ві на, зас лений бал он, підвал, олон а, лічильни на вод . Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 1/5Ц, 53/35/6, броньовані двері, нова столяр а, това, зр чно під офіс. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 04530-64 2- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, 3/5 ц, 44/26/6, олон а, імнати ізольовані, ремонт, с лопа ети, бал он зас лений. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1/ 10Ц, 49/27,5/7,5. «Чеш а», ремонт, висо ий цо оль, два бал они. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 1\10 ц, 49\27.5\7.5, по ращене план вання, бал он, лоджія зас лені, ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 70/36/14, автономне опалення. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 2/5 ц, 72 в.м., ремонт, автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 Ц, 72/40/14, автономне опалення, ремонт лоджія, зас лена лічильни и. Ві на в двір. Терміново. Ціна: 68800 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9 ц, 48/47/8. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/9. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Коновальця, новоб дова, 2/5 ц, 73/44/14, автономне опалення. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/1Ц, 40/32/6. Жилий стан, ізольовані імнати, приватний се тор. Ціна: 33500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 1/5Ц, 42/26/6,2. В процесі ремонт , араж, може б ти під омерцію. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Коперни а, 2 імнати, 1/3/Ц, за альна 42 в.м, хня 8 в.м, ремонт на стадії завершення, авт. опалення, м/п ві на, є сарай, араж, можливий тор . Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067)7918143; 435456 2- імнатн вартир , в л. Королен а, 6/9Ц, 45/26/8, жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 2- імнатн вартир , в л. Корольова, 2/5Ц, 54/30/8. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 46500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 3/5 ц, 72/42/14, елітний б дино , новоб дова, євроремонт, автономне опалення, е с люзивний варіант. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 4/5Ц, 72 в.м. Новоб дова. С часний ремонт. Зр чне розташ вання. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, 66 в.м., елітна, новоб дова, євроремонт, дахова отельня. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 7/9 ц, 66 в.м., центр, елітна новоб дова, євроремонт, дахова отельня. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 12/14Ц, 48/27/8, без ремонт , о ремі імнати, вели ий бал он. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 4/5Ц, 50/30/8. Хороший стан. Ціна: 50500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, 54/32/6, чеш а, без ремонт , дах пере ритий, терміново. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/5 ц, 54/32/8, чеш а, без ремонт , дах пере ритий. Ціна: 36500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. М. Вовч а, 5/6Ц, 54/30/8, това, зроблена стяж а, під отовлена до ремонт , лічильни и, зас лений бал он. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 2/2Ц, дерев’яне по риття, автономне опалення, осметичний ремонт, 48/32/8. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Мазепи, 3/9 ц, 72 в.м., євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ма арова (Бояр а), 4/9П, 48/28/9. Ремонт. Терміново. Ціна: 35 500 .о. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 2/7 ц. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 4/9П, 49/29/9. Ремонт. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 п, 53/30/9, житловий стан, лічильни и. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ма арова, 7/9П, 49/29/7. Косметичний ремонт, нова столяр а, ламінат, м/п ві на Ціна: 40 500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Мар а Вовч а. 5/ 6Ц, 54/29/7,9. «Чеш а», під отовлено до ремонт . Ціна: 48500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3/9Ц, 50/27/9. Хороший стан, вмонтована хня. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 8/10Ц, 48/29/7,6. Ремонт, о ремі імнати. Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 5/5 ц, 42/29/6, євроремонт. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 5/5 ц, 54/29/9, хороший житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Мірющен а, 5/5Ц, 52/30/9. По ращене план вання, Част ово ремонт. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 2/9Ц, 47/30/8. Ремонт. Вмонтовані меблі. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 3/9 ц, 48/28/8, чеш а, євроремонт. Ціна: 49000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 6/9 ц, 48.7/28/7.2, житловий стан. Конта ти: (096) 784-63-10 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 П, 49/30/8, хороший стан пар ет, нова сантехні а, с лопа ети, вхідні двері. Ціна: 35550 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, 8/9П, 48/29/8. Косметичний ремонт. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 6/9 п, 49/29/7, в хорошом стані. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5 ц, 45/28/6, житловий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/5 ц, 52/28/7. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5ц 45/27/6-висо ий цо оль, арний ремонт, не това, можливість доб дови бал он або під бізнес. Ціна: 37500 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/5 ц, 52/30/8, осметичний ремонт, мп.ві на. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 1/5Ц, 44/27/6. Жилий стан, вид на с вер. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 3/9 ц, 50/29/8, пласти ові ві на, житловий стан. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Набережна, 2/5 ц, 45/30/6, житловий стан, не това. Ціна: 34500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о біля РДГУ 2/5ц 48/27/8 , нова столяр а, сантехні а,м/п ві на, хороше місце, біля центр . Ціна: 38500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. Ніла Хасевича, 3/ 3Ц, 52/30/7. Жилий стан, мансардний 4 поверх. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 2/ 5 ц, 44/30/6.2, хороший житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, 2/ 5 ц, 45/30/6.2, пл.ві на, аз, олон а, підвал. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 вартир , в л. Кр шельниць ої, 2- імнатн 3/9ц в хорошом стані, 48/29/8,3. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 5/5Ц, 51/30/8. Роздільні імнати. Косметичний ремонт. Нові ві на. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова 5, 3/ 5 Ц, 76/40/13, новоб дова, євроремонт, автономне опалення, с лопа ети, броньовані двері. Ціна: 91800 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Лермонтова, 3 поверх, євроремонт, автономне опалення, 75 в.м. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. О.Телі и, 3/9 п, 50/ 29/8, част овий ремонт Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. О.Телі и,3/9 п, 49/ 30/8, част ово євроремонт, ві на в двір. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 7/9 ц, по ращене план вання, лічильни и на вод , ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 2/5Ц, 44/26/6, євроремонт, 2 бал она, підвал. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5 Ц, «хр щов а», без ремонт , дах новий, 43/ 28/6. Ціна: 36000 .о., тор . Конта ти: (099) 341-82-06 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5Ц, 43,5/28/6. Без ремонт . Ціна: 36500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Пол бот а, 5/5ц, 43/28/6 в.м, «хр щов а», олон а, пере ритий дах, власни . Ціна: 36000 .о. Конта ти: 5-20-41, (099) 341-82-06

7

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ

№4 від 8 люто о 2012 ро 2- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 5/9 п, 50/32/8, житловий стан, терміново. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 8/9 п, 49/29/9, пл.ві на, ремонт, тр би поміняні. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 47, 6 поверх/Ц, 73/40/14, новоб дова, част овий ремонт, індивід альне, автономне опалення, с лопа ети, в б дин є ліфт. Терміново. Можлива розстроч а платеж . Ціна: 425000 рн., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. С. Кр шельниць ої, 7/9 п, 56/30/8, ремонт. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 47, 72/38/14, новоб дова індивід альне автономне опалення, бал он, зал 25 в.м, спальня 14 в.м, хол 14 в. м, хня 14 в.м. Б дино зданий в е спл атацію. Терміново. Можливий редит. Ціна: 6500 рн/ в.м. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/3Ц, 44/30/6, 90% євроремонт, нова провод а, тр би, това ванна, хня-ст дія. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 1/9 п, 60/29/9, вели а доб дова, євроремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 3/5Ц, по ращено о план вання, 50 в.м., хороший жилий стан. Ціна: 47500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/9 п, 49/29/9, пл.ві на, хороший житловий стан. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 Ц, 49/27/8, автономне опалення, бал он зас лений. Терміново . Ціна: 50500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 3/ 9П, 48/29/7, м/п ві на, броньовані двері, зас лений бал он, с часна плит а. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9 ц, хороший ремонт, з меблями. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а 7/10Ц, не малосімей а, по ращене план вання 53/37/13,7 хорошом стані, в тихом місці розташ вання, отова до вселення без почат ових апіталов ладень. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. С. Бандери, 5/5/ Ц, 41/27/6, жилий стан. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 4/9 ц, 48/29/8, євроремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9Ц, 50/26/9, автономне опалення, євроремонт, вмонтовані меблі, вели а лоджія. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , в л. Са айдачно о, 4/ 5Ц, 58/27/7,6. Перепланована з 3- імнатн , хороший стан. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Са айдачно о, центр, 4/5 ц, 58/32/9. Ціна: 57500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Соборна 2/5 Ц, «сталін а», част овий ремонт, або обмін на 1- імнатн . Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна (за Пивзаводом) 1/9ц –офіцерсь ий б дино , по ращене план вання 53/37/9, висо ий цо оль, жилий стан. Ціна: 39500 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Соборна(РУМ) 3/9 ц, 47/28/8 б/р. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (навпроти пар Шевчен а), 2/5 ц, 41/27/6.2, житловий стан. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Ст дентсь а, 7/9Ц, 53/32/12, осметичний ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. висо им цо олем, план вання 50/30/8,5 з вели ими зас ленми вмонтованими шафами.о., тор . Конта ти: (096)

Тра торна, 1/5ц з по ращено о ремонтом та 2 бал онами, та пе. Ціна: 47000 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. Черня а, 1/10 ц, 62/35/12. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 10/10Ц, 62/43/11. Новоб дова. Ціна: 49 000 .о. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 2- імнатн вартир , в л. Черня а, 6/9 ц, 61 в.м., новоб дова. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Черня а, новоб дова, 62 в.м., євроремонт, дахова отельня, пар ов а. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Чехова, 9/10Ц, 50/ 29/7, м/п ві на, броньовані двері, лічильни и. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 2- імнатн вартир , в л. Чорновола 1 / 2 ц з хорошим ремонтом, тихий зелений двір, частина ві он виходить на доро - хороше місце під бізнес, центр, а та ож вдворі є це ляний араж. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/2Ц, 44/ 29/6. Без ремонт . Ціна: 30000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 44/28/6, імнати о ремі. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/5 ц, 50/ 30/8, без ремонт , висо ий цо оль. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5 ц, 45/30/6, осметичний ремонт. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 1/9Ц, 53/ 30/9. По ращене план вання, жилий стан. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5Ц, 42/29/6, олон а, о ремі імнати, жилий стан, без ремонт . Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 2/9Ц, 50/ 29/9, ремонт, ламінат, м/п ві на. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4/5 ц, 43/27/6. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9 ц, 48/ 28/8, поліпшене план вання, імнати ізольовані, бал он зас лений, ві на в двір, обмін на 1- імнатн вартир , з доплатою. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 5/5 ц, олон а, середній стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (093) 850-61-18, (050) 928-19-73 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 50/28/8, олон а, поліпшене план вання, санв зол о ремо, лоджія зас лена, пор ч з пин а тролейб са. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н пивзавод , 3/5Ц, 44 в.м., без ремонт , висо і стелі. Ціна: 40500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л. Соборна, Ювілейний, 2/9 П, 49,7/30/7,1, хороша осмети а. Ціна: 37 000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 5/5ц 49/29/7,3 висо і стелі, є технічний поверх , част ово з ремонтом, олон а, зас лений бал он, хороше місце розташ вання. Ціна: 37000 .о. тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 7/9ц 48/28/8,5 з с часним ремонтом, та вмонтованими всіма меблями. Ціна: 55000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери 7/9ц 49/28/9 на перехресті в лиці 16 липня по ращене план вання з хорошим ремонтом та вмонтованими всіма меблями. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/3 ц, 45/28/6. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 3Ц, 44 в.м. за альна площа, хня-ст дія, ремонт. Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц, 44/31/6, Косметичний ремонт. Ціна: 36 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц, 44/31/6, Косметичний ремонт. Ціна: 36 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5Ц, 4529/6. Потреб є ремонт . Ціна: 34500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/2 ц, автономне опалення. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 42/23/6, вб дована поб това техні а. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/3 ц, 50/30/8, ремонт, пл.ві на, Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/3, незавершений ремонт. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, 52/30/8, житловий стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 5/5 ц, 44/29/6, житловий стан. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої 47, 2/5 Ц, 72.3/40/14. Новоб дова, автономне, броньовані двері, б дино зданий в е спл атацію, можлива відстроч а, або обмін. Терміново. Ціна: 59500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Чорновола, центр, 3/5Ц, 43/25/6,5. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

ЗДАМО

1- імнатні вартири Квасилів, меблі, холодильни , 700 рн. Відінсь а, 4/5 ц, олон а, меблі, осметичний ремонт, 1100 рн+світло. Гр шевсь о о, 2/9, меблі радянсь і, холодильни , телевізор, 1100 рн+світло. Д ндича, меблі, житловий стан, 900 рн. Ш хевича, 3/9, с часний ремонт, меблі, поб това техні а, 1400 рн. Пр.Мир , 3 поверх, меблі, холодильни , 1200 рн. Ма арова, 6/9,

хня та вітальня мебльовані, імната без меблів, 1100 рн+світло.

Ювілейна, част ові меблі, житловий стан, 900 рн. Д.Галиць о о, 5/9, меблі, холодильни , 1200 рн.

2- імнатні вартири Соборна, о ремий вхід, с часний ремонт, част ові меблі, 1900 рн. Ст. Бандери,

олон а, меблі, холодильни , 1600 рн.

Га аріна, 2/5, олон а, меблі, поб това техні а, 1600 рн+лічильни и. Мельни а, меблі, холодильни , 1500 рн. Київсь а, меблі, поб това техні а, ціна до овірна. С.Кр шельниць ої, 3/9, бойлер, меблі, пральна машина, 1700 рн. Ж овсь о о, 2/5 ц, олон а, част ові меблі, 1600 рн+світло. Бояр а, 3/9, меблі, холодильни , 1500 рн. Ма арова, 4/9, меблі, телевізор, 1450 рн. Вербова, 6/9, без меблів, на тривалий термін, 1100 рн+ ом нальні посл и.

3- імнатні вартири Гр шевсь о о, меблі, поб това техні а, с часний ремонт, ціна до овірна. Відінсь а, 4 поверх, меблі, холодильни , олон а, 1800 рн. Ма арова, 3 пов, меблі, холодильни , телефон, 1600 рн. Д ндича, 4/5 ц, част ово меблі, олон а, 1200 рн+ ом нальні посл и. Пр.Мир , 2 пов, аряча вода, меблі, холодильни , Інтернет, 2000 рн.

Кімнати Кімнат по в л. Соборна, без проживання осподаря, 500 рн. Кімнат по в л. Відінсь ій, по 300 рн з людини. Кімнат по в л. Ма арова, по 280 рн з людини. Кімнат по в л. Га аріна, по 320 рн з людини. Кімнат в

ртожит , блочна система, меблі, 600 рн.

Б дин и, тимчасів и Б дино , 2 імнати,

хня, зр чності, меблі, 1300 рн+ ом нальні посл и.

Тимчасів , меблі, част ові зр чності, 600 рн.

2- імнатн вартир , в л. Чорновола. Центр, 2/5 Ц, 45/28/6.5 олон а. Або обмін на 3 ім. в. Терміново. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , мебльован , р-н РЕМзавод , пор ч з пин а. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича 5/9П, 48/28/8. Жилий стан. Терміново. Ціна: 33000 .о. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51

2- імнатн вартир , пр. Мир , 53/33/7. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 10/14 Ц, 50/28/9. Косметичний ремонт. Нові ві на. Бойлер. Ліфт працює. Ціна: 42 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

2- імнатн вартир , пр.Мир , 44/27/6 Ц, олон а ремонт, бал он зас лений. Ві на в двір. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 10/14 Ц, ремонт, вмонтавана хня. Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50

2- імнатн вартир , р-н автово зал , 9/9, ремонт, в хорошом стані. Конта ти: (067) 645-46-32

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9П, 50/29/8. Косметичний ремонт. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

2- імнатн вартир , р-н Північний, 10/14ц, 49,7 в.м, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: (063) 262-46-45

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 6/9 п, 50 в.м. Ціна: 37500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, в л. Соборна, 3/5 ц, 43/39/6. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 1/9 п, 49/29/9, житловий стан, без бал она. Ціна: 27000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 4/14 ц, 56/30/8, житловий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 43/29/ 6. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , в л. Ювілейна, 6/9П, 52,3/30/9. Жилий стан. Ціна: 35000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 2- імнатн вартир , в л.Київсь а, 13/14Ц, 49,9/26,5/8,2, євроремонт, м/п ві на, перепланована, бойлер, лічильни и, лоджія зас лена, автономне опалення. Власни . Ціна: 45000 .о., тор . Конта ти: (097) 818-29-67 2- імнатн вартир , в л.Кн. Романа, 5/5 ц, 44/29/6, житловий стан, олон а. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 2- імнатн вартир , в л.Коновальця, 4/9 п, 49/30/8, звичайний стан. Ціна: 35500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2- імнатн вартир , в л.Коновальця, новоб дова, 4 поверх, після б дівельни ів, 60 в.м. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , в л.Кр шельниць ої, 4/9Ц, 57/32/8, жилий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , в л.Чорновола, 5/5Ц, 45/29/6, жилий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 2- імнатн вартир , Здолб нів-2, 2/2Ц, 50 в.м., без ремонт . Ціна: 23500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , Квасилів, 2/5 ц, Терміново, ціна до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 2- імнатн вартир , Квасилів, 2/9Ц, 72/43/ 10. По ращене план вання. Ціна: 37 000 .о. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 2- імнатн вартир , Квасилів, 5/9 ц, 96 в.м. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 2/9Ц, 78 в.м., м/п ві на, жилий стан, можна переплан вати на 3- імнатн . Ціна: 37500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , пр. Мир 4/5ц, столяр а, сантехні а, болер, лічильни и, хороший стан. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76

2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, р-н 9 Ш оли. Ціна: 24000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, ремонт. Конта ти: 5-61-56, (097) 332-75-31 2- імнатн вартир , центр, 1 поверх, під офіс. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 2- імнатн вартир , центр, 2/3 ц, 41,6 в. м, імнати роздільні, ремонт, м/п ві на, нова провод а, вмонтована хня, зас лений бал он, ламінат, олон а, сарай, підвал, броньовані двері. Конта ти: 43-61-14, (050) 545-68-40 2- імнатн вартир , центр, 3/4 Ц, 50/29/7, «сталін а» олон а, висота стелі 2.80 м бал он незас лений ві на в двір, санв зол плит а. 3 в.на площадці. Терміново. Тор . Можливий обмін на 1- ім. Ціна: 39800 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Кімнати, 2 шт, 12 і 18 в. м. в це ляном 9-ти поверховом ртожит , 6 поверх, в л. Ст. Бандери. Площа за ально о орист вання 15 в. м. Приватизовані, пласти ові ві на, осметичний ремонт. Ціна: 21000 .о., тор . Конта ти: (097) 596-17-86, (096) 547-72-27

Г ртожито р-н з/д во зал , 2/4/Ц, затишний двір, 50 в.м, є бойлер, хня на 2 сім’ї, до менти всі отові, є можливість переплан вати на 2- імнатн повноцінн вартир , терміново. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)7918143; 435456 maksumovuch@ukr.net

1.1.3. Продам 3- імнатні вартири 3- імнатн • Б овинсь а,

вартир , в л. житловий омпле с «Гетьман Ви овсь ий», се ція 4.1, поверх 9, за альна площа 89.2 в.м, дост пна ціна. Конта ти: (050) 339-31-35

3- імнатн вартир , пр. • Мир , част овий євроремонт, пласти ові елітні ві на, в зр чном місці. Можливий обмін. Терміново. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

3- імнатн вартир , 5/5Ц, район 12-ш оли, євроремонт, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 232-55-54 3- імнатн вартир , 5/9ц, 66/39/8 в.м, бал он, лоджія, без ремонт . Ціна: 54000 .о. Конта ти: 63-79-61, (050) 221-09-33, (096) 723-53-67 3- імнатн вартир , 7/9 Ц, 68 в.м., «чеш а», по ращено о план вання, с часний євроремонт, з с часними меблями, власни . Конта ти: (067) 709-61-07


8

КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ 3- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 8/ 9 п, 68/44/9, житловий стан. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (050) 435-61-45

3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 2/9Ц, 64/39/9. Без ремонт . Ціна: 55 500 .о., тор . Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. Зам ова (не «хр щів а»), 1/5, це ляний, бал он зас лений, олон а, 58,2/37,6/7,2. можливо під омерційн нер хомість Ціна: 55 000 .о. Конта ти: (050) 356-44-83, (050) 339-22-42

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 2/14Ц, 68,4 в.м. за альна площа, жилий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75

3- імнатн вартир , в л. Зам ова, 1/5Ц, 58/38/7,2. Висо ий цо оль. Зас лений бал он. Косметичний ремонт. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 3- імнатн вартир , в л. Кав азь а, 5/9 Ц, житловий стан. Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (096) 916-58-86 3- імнатн вартир , в л. Київсь а 3/9 П, 63/39/9 металопласти ові ві на хорший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Київсь а (біля обласної лі арні), 1/2 Ц, д бова столяр а, пар ет, імнати ізольовані, лічильни и, автономне опалення, аряча вода. Конта ти: (099) 023-96-88 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5Ц, 57/38/6. Кімнати роздільні. Жилий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2/5Ц, 57/38/6. Кімнати роздільні. Жилий стан. Без бал он . Можливий обмін на 2-х ім. в.+доплата. Ціна: 50 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 3- імнатн вартир , в л. Cоборна, центр, 3/5 ц, 70/44/9 б/р. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, 63/38/8, євроремонт, автономне опалення, меблі. Ціна: 73000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 6/ 9 п, 63/34/8, житловий стан. Ціна: 16000 .о. Конта ти: (097) 497-29-61

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 Ц, 50/33/6, звичайний стан, я існі м.п. ві на, ріплений бал он, підвал, не а ентство. Ціна: 42000 .о., тор . Конта ти: (063) 394-41-83

3- імнатн вартир , в л. А.Мельни а, 7/ 9 п, 66/40/10, житловий стан, ві на в двір. Терміново. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Біля ова, 5/5Ц, 63,5/43,5/7, євроремонт, с часні меблі, хня з техні ою. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Біля ова. Ціна: 45000 .о. тор . Конта ти: (067) 782-24-72 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а 16, 3/5 Ц, 98/50/14 новоб дова автономне опалення, домофон. Або обмін на 1- імнатн . Ціна: 81500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9П, 60,3/37,1/8,6 в.м., висо ий цо оль, хороший стан, 1 зас ленна лоджія, лічильни и води, власни . Ціна: 46500 .о. Конта ти: 28-86-81, (097) 964-12-11 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1/ 9П, 60,3/37/8,6. Висо ий цо оль, зас лена лоджія. Косметичний ремонт. Ціна: 47 000 .о., тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 1\9п, 60 в.м., лоджія зас лена, ремонт, по ріб. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 5 ц, 62 в.м., чеш а, житловий стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 9 ц, 114/70/15, євроремонт, хня вмонтована, біде, д шова абіна. Ціна: 105000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 5/5 Ц, 49/33,2/5,8 (хр щов а). Обмін на б д.рівноц. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 8/9 ц, 63/34/8, хороший стан, бал он зашитий пласти ом. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в новоб дова, 7/9 ц, до ментами. Ціна: 67000 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (096) 384-43-22

л. Відінсь а, 85/47/14, з .о. Конта ти: (068)146-63-37,

3- імнатн вартир , в л. Відінсь а. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 3- імнатн вартир , в л. Га аріна 4 / 5 Ц, 58/39/6, олон а ремонт, столяр а д бова, с лопа ети не това. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2/5Ц, 50,4/36/6. Без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Поштова, 3/5 ц, 47/32/6. Ціна: 39000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 7/ 9П, 66/40/9 з с часним доро им ремонтом, вмонтована хня, є 2 зас л бал они, лічильни и, болер, не това. Ціна: 50000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о 9/ 9П пере ритий дах, потреб є ремонт , терміново. Ціна: 34000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2/ 9 ц, 116/70/14, євроремонт, новоб дова, дахова отельня. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/ 10 п, 63 в.м., житловий стан. Ціна: 37000 .о. тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 ц, 88/50/14. Ціна: 78500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 4/ 7 ц, 100 в.м., новоб дова, євроремонт, поб това техні а. Ціна: 130000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5 ц, 90/60/12, новоб дова, стяж и, автономне опалення. Терміново. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 3/ 5ц, 88 в.м, автономне опалення, 2 бал они. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 5 ц, 68/44/9, чеш а, житловий стан, 2 бал она. Ціна: 54000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 5/ 5 ц, 75 в.м., євроремонт, автономне опалення, новоб дова, Ціна: 85000 .о., тор . Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 9/ 9 П, 62,7//9,4, жилий стан. Ціна: 33000 .о. Конта ти: (096) 485-99-55 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/5Ц, 67/39/9, без ремонт , 2 бал они. Ціна: 49500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, 2/9 п, 63/34/8, житловий стан. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 139-54-52 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 5/9П, 67/ 39/9. Хороший стан, перепланована. Ціна: 42500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 6/9П, 70/ /13, ремонт, бойлер, меблі, 2 ондиціонера. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Вербова, 7/9Ц, 66/ 39/9, жилий стан. Ціна: 59000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а 1/5 ц, чеш а, 60/38/8, ремонт. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, 62/38/9. Ціна: 72000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Д. Галиць о о, 8/9П, 66,2/38,8/9. Без ремонт . Ціна: 39500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о 8/9 Ц, 64/39/8 част овий ремонт , підвал. або обмін на 1- імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о (навпроти тролейб сно о правління), 1/9 п, 66/40/9, не това, висо ий цо оль, осметичний ремонт, дозвіл на автономне опалення. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 7/ 9ц, євроремонт, с часні меблі, власни . Конта ти: 28-79-52, (067) 709-61-07 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 п, 66/40/10, житловий стан. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, 63 в.м., мп.ві на, перетерті стелі, поліпшене план вання. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 8/ 9 ц, 87/60/-. Конта ти: (096) 474-84-88 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 120 в.м., на останьом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 650 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 3- імнатн вартир , в л. Дра анч а, (Тра торна), 2/5 ц, 70/51/8, част овий ремонт. Ціна: 64000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4/5Ц, 50/36/6. Без ремонт . Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Є.Коновальця, 3/ 9 ц, 69 в.м., новоб дова, в травні б де здана, дахова отельня. Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9 ц, 64/40/8. Ціна: 81500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 4/9Ц, 64/40/8, жилий стан, не това. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/5 ц, 57/42/7, добротний стан, ондиціонер, пре расне місце. Ціна: 47000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 5/9Ц, 67/39/9, жилий стан, д бовий пар ет, 2 бал она. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9 п, 66 в.м., житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Київсь а, 7/9П, 66/39/9. Хороший жилий стан. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Кн. Володимира, арном стані, 1/5ц, по ращене план вання, висо ий цо оль. Стоян а під б дин ом. Конта ти: (095) 686-85-32 3- імнатн вартир , в л. Кн.Володимира, 1/5 ц, 100 в.м., євроремонт, автономне опалення, мебльована. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 3/9 ц, 75/45/9, пл.ві на, ремонт, си налізація. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, 8/9 ц, 62/38/6, мп.ві на., осметичний ремонт, чеш а. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , 5ц, хороший стан, бал он зас лений, обмін. Ціна: до овірна. (096) 216-35-76

в л. Кн.Романа, 5/ олон а, телефон, підвал, можливий Конта ти: 24-25-76,

3- імнатн вартир , в л. Коновальця 1/9Ц 64/39/9 з хорошим ремонтом, отова до проживання, висо ий цо оль, є вели ий зас лений бал он. Ціна: 41000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Коновальця 7/9 ц, 67/40/8 жилий стан. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 4/5 Ц, 101/60/15 новоб дова автономне індивід альне опалення. Бал он та лоджія, ві на в двір. Ціна: 78000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/ 10Ц, 70/40/10. Новоб дова. Стан після б дівельни ів. Ціна: 73 000 .о. тор Конта ти: (097) 084-82-06 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 8/ 9Ц, 70/50/9, після заб довни ів, автономне опалення, м/п ві на, 2 лоджії. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 3- імнатн вартир , в л. Коновальця, 9/ 9П, є технічний поверх, 64/39/9 порівняно новий б дино , хороший стан, нові м/п ві на, столяр а, 2 вел зас л лоджії, є всі лічильни и. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Коновальця. 1/’0 П, 62//Э, єаролотол и, підло а ламінат. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 3- імнатн вартир , в л. Королен а, 2/9 ц, 78/54/9, без ремонт , 2 лоджії. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Королен а, 5/6 ц, 65/40/9, євроремонт, меблі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/5 ц, 64/43/8, пласти ові ві на, броньовані двері, хороший стан. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5 ц, 64/44/9. Ціна: 46500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, 61/40/9, хорший стан, не това, є технічний поверх. Ціна: 45500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 3- імнатн вартир , в л. Корольова, 5/5Ц, «чеш а», 64/42/9, осметичний ремонт. Ціна: 46 500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Корольова, поліпшене план вання, 5/5Ц, 64/48/9, ремонт, 2 бал они. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, 5/9 п, 66/39/9. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Льоно омбінатівсь а, це ляний б дино , 70 в.м., 2 поверх, не това, всі імнати о ремі, лічильни и. Ціна: 43000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net 3- імнатн вартир , в л. М. Вовч а, 5/5Ц, 62/48,4/5,4. Без ремонт . Ціна: 50500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Мазепи, 6/9 Ц, 82/ 50/11 звичайний стан. Бал он зас лений. Ві на в двір. або обмін на 1- імнатн . Ціна: 80400 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Ма арова 3/9П 64/ 39/9 з ремонтом, терміново. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9 п, 62/37/8, житловий стан. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 1/9П, 65 за .пл. Ціна: 39 500 .о., тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 3/9 П, терміново, власни . Ціна: 43000 .о. Конта ти: (096) 943-75-00 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, 108 в.м., євроремонт, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 6/9 ц, 108 в.м., євроремонт, новоб дова, автономне опалення. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 п, 70 в.м., с лопа ети, ремонт. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Ма арова, Бояр а, 3/9 п, 66/40/9 ж/стан, не това. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9 п, 63/37/9, добротний житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 1/9 п, 63/37/9, добротний, житловий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/10 п, 62.8 в.м., осметичний ремонт. Ціна: 38000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 5/10П, 62,8/34/9. Жилий стан. Ціна: 38500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/9П, 64/39/9.Хороший стан. Ціна: 41000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Мельни а, 7/9п, 66 в.м. Ціна: 39000 .о., тор . Конта ти: (098) 624-46-34 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 5/6 ц, 66/40/9, житловий стан. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 ц, 78/53/10, автономне опалення. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Міц евича, 8/9 ц, житловий стан, лічильни и на вод . Ціна: 52000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а 6/9 п, 66/40/9 жил.стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 39, 2 бал они, євроремонт, 1 поверх. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 1\5 ц, 2 ві на на доро , без ремонт , можливо під офіс. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Набережна, 4/5 ц, 59/40/6, житловий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 2/5 ц, 58/37/7, ремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Остафова 3/5 ц, 68/ 43/9 жилий стан, підвал, сарай. Б д.1988р. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 1/2 ц. Ціна: 59 000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Остафова, 3/5 ц, 67/44/9, осметичний ремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Павлючен а, 6/ 9П, 62/38,8/9. Част овий ремонт, бойлер. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Пар ова, 1/5 ц, 63 в.м., без ремонт , арне місце, терміново. Ціна: 32000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Поштова, 2/2 ц, 78/56/10. Ціна: 100500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. П ш іна 3/4 ц, 103/ 56/10 жилий стан, об омів а. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/46/8. Ціна: 66000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а 8/9, 98//50/12, новоб дова, автономне опалення, бал он, лоджія, євроремонт, вмонтовані меблі. Терміново. Або обмін на 1- імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 2/5 ц, 70/48/8, імнати ізольовані, санв зол о ремо, вели а вітальня, підвал, лічильни и, осметичний ремонт, або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: 65500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 1/5 ц, 95/60/15, євроремонт, хня-ст дія, автономне опалення, висо ий цо оль. Ціна: 83000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. П ш іна, 7/9 ц, 63 в.м., житловий стан. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 2/9 П, 62//Э, без ремонт , вн трішня,бал он зас л. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 025-22-50 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, 3/ 9П, 64/40/9. Жилий стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, новоб дова 4/5 75/44,5/11 з євроремонтом, автономне опалення, вели а лоджія, дві омори, вмонтована хня. Ціна: 90000 .о. Конта ти: (097) 168-56-78 3- імнатн вартир , в л. Коцюбинсь о о. Конта ти: 22-51-47 3- імнатн вартир , в л. Кр шельниць ої, 2/9/Ц, 64/39/9, жилий стан. Ціна: 55 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

3- імнатн вартир , в л. р-н 12 ш оли, 9 поверх жилий стан, 64/39/9, є дві зас лені лоджії,стоять лічильни и. Ціна: 34000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Р.Ш хевича, 5/9 п, 63/34/8, житловий стан. Ціна: 18000 .о. Конта ти: (097) 645-70-09 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 2/2Ц, 64/43/8, осметичний ремонт, 2 бал они, санв зол- плит а. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

№4 від 8 люто о 2012 ро 3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 7/9 Ц, 75/45/9 ремонт. Бал он та лоджія зас лені Терміново. Ціна: 65500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (097) 408-12-27 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої 6/9 Ц, 72/40/11, євроремонт, вмонтовані меблі, шафа- пе, с лопа ети, бойлер, бал он та лоджія зас лені. Ві на в двір . Терміново. або обмін на 2- імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 70 в.м., без ремонт . Ціна: 55000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9Ц, 70/ /10, автономне опалення, євроремонт, част ово вмебльована, вмонтовані шафи- пе. Ціна: 73000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 3/9Ц, 66/39/9, жилий стан. Ціна: 64000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 7/9 ц, 70 в.м., житловий стан, не това, 2 бал они, бойлер. Ціна: 58000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельницьої 3/9 ц, 69/40/9 євроремонт. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. С.Петлюри, 1/ 3Ц, 58/ /12, жилий стан. Ціна: 47500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 3- імнатн вартир , в л. С.Петлюри, 58/ 40/6, осметичний ремонт, олон а. Ціна: 48000 .о. Конта ти: 43-19-96, (097) 408-12-27 3- імнатн вартир , в л. С.Петлюри, центр, 1 поверх, 56 в.м, підвал. Конта ти: (098) 594-62-33 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 2 поверх. Ціна: 66000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/3 ц, 55/36/8.6, імнати о ремі. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 3/9П, 66/39/9. Євроремонт, вмонтована хня, м/п ві на, нова столяр а, 2 зас лені тепленні лоджії. Ціна: 50 500 .о., тор . Конта ти: (098) 596-63-72 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/9Ц, 64.8/39/7.5. Жилий стан. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 7/9 ц, 66/40/9, євроремонт. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Соборна, БОС 4/ 9ц 65/40/8,3, офіцерсь ий б дино , хороший жилий стан, ві на в двір, 2 зас лені лоджії. Ціна: 52000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Соборна, БОС, 5/ 5 ц, 61 в.м., недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 3- імнатн вартир , в л. Соборна, р-н РУМ , 4/9Ц, 64,8 в.м., ремонт, лоджія і бал он зас лені, імнати роздільні, звичайний жилий стан, можливий тор . Ціна: 54000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)7918143 3- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 2/5 ц, 62/38/8 б/р. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Соборна, РУМ, 4/9 ц, 65/40/9, житловий стан. Ціна: 52000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 3- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, вели і імнати, євроремонт. Ціна: 77000 .о. Конта ти: (097) 738-59-24 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/ 5ц, 60 в.м, ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: (097) 773-95-77 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/2 ц, част овий ремонт. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, 54/37/5, житловий стан. Ціна: 40000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 4/ 4 ц, 54/40/6. Ціна: 42500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, євроремонт, вели і імнати, Ціна: 77000 .о., тор . Конта ти: (097) 738-59-24 3- імнатн вартир , в л. Стариць о о, 1/ 2Ц, 48 в.м, авт.опалення, броньовані двері, м/п ві но, вмонтована хня, плита «Арістон», стоян а для авто, 1.5 сот землі, подвір’я об ороджене за ритий двір, терміново. Ціна: 38000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)7918143 3- імнатн вартир , в л. Стариць о о, 1/ 2Ц, 48 в.м., авт. опалення, вмонтована хня, броньовані двері, м/п ві на, ділян а - 1,5 сот., тихий двір, є можливість доб дови, стоян а для авто. Ціна: 38 000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43 3- імнатн вартир , в л. Стариць о о, 1/ 2Ц, 48 в.м., хороший стан, вмонтована хня, автономне опалення. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Чебишева, 7/9 п. Ціна: 46000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Черня а 3/5 «Х» олон а, ві на в двір, звичайний стан. Ціна: 41000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/5Ц, 62/ /10, перепланована з 4- імнатної, за онена, переплан вання, автономне опалення, зас лений бал он, ремонт. Ціна: 55500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 3/9Ц, 62/38/8. «Чеш а», хороший стан. Ціна: 54000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/5Ц, 48,1/34,8/6. Жилий стан. Ціна: 38500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Черня а, 5/5Ц, 63/ /6, нові тр би, лічильни и, жилий стан. Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 2/5Ц, 60/41/6, олон а, пар ет, сантехні а нова, плит а, м/п ві на. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 3/5Ц, 46/32/6. Без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4/9 ц, 140 в.м., «повний фарш», доро ий ремонт, повністю мебльована. Ціна: 220000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9 П, 62/37,5/13, хня, т ал.ванна-ремон , імн.без ремонт . Ціна: 38000 .о. Конта ти: (097) 025-22-50 3- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 5/9П, 66/40/9, тихий двір пор ч садочо , ш ола, ма азини, хороший жилий стан. Ціна: 43000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , в л. Ювілейна 7/14ц 65/40/9 вартира з ремонтом + вмонтована д бова хня, 2 шафи пе, пор ч садоч, ма азини, з пин а, пар . Ціна: 53000 .о., тор . Конта ти: (096) 277-04-76 3- імнатн вартир , Зоря, це ляний б дино , 4 поверх. Ціна: 37000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , Квасилів, 5/9П, 67/39/ 9. Жилий стан. Ціна: 31000 .о. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 3- імнатн вартир , Квасилів, 8/9П, 66/39/ 9, ремонт, м/п ві на. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 3- імнатн вартир , Квасилів, хорошом місці, 9/9П, хороший стан, 66 в.м. Ціна: 29000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , п-т Мир , 4/5Ц, 59,2/ 41,6/5,1. Без ремонт . Ціна: 43500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , пр. Мир , 3/5 ц, 56/ 40/6. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , пр. Мир , 4/5 ц, 57 в.м., без ремонт . Ціна: 43000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , р-н.12 ЗОШ, 5/9 Ц, 72/ 45/10 новий б дино осметичний ремонт. Ві на в двір. Терміново. Ціна: 58500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , центр, в л.Соборна, 4/ 4Ц, 2 бал они, 75/45,8/10,7. Конта ти: (067) 170-87-24

1.1.4. Продам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , 5/5Ц, в л.Міц евича. Конта ти: 26-08-76 4- імнатн вартир , в центрі міста, 3/9 Ц, 70/46,6/9 в.м, ремонт, пласти ові ві на обо обмін на 1,2- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31 4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9п, 92 в.м., ремонт, бойлер, м/п ві на, д бовий пар ет, металевий араж. Власни . Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99 4- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/ 10, 85/45/9 ремонт,можливий обмін на 2 м.в б дь-я ом р-ні. Ціна: 55000 .о. Конта ти: (096) 124-06-46 4- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 10/ 10П, 90 м в, лічильни и, осметичний ремонт. Ціна: 46500 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 158 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 650 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 4- імнатн вартир , в л. Київсь а, 8/9 п, 73/57/9, част ово ремонт, центральне опалення. Ціна: 60000 .о. Конта ти: (097) 025-22-50 4- імнатн вартир , в л. М.Вовч а, 1/5Ц, по ращене план вання, 75 в.м., ремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, 7/9 Ц, по ращене план вання, дешево. Конта ти: 26-33-60, (098) 606-77-25 4- імнатн вартир , в л. Міц евича, терміново, власни . Ціна: 67000 .о. Конта ти: 26-33-62, (096) 619-18-81

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої (МЖК), 7/10Ц, 71,5/40/9, ремонт, автономне опалення, 2 бал они. Ціна: 60 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

4- імнатн вартир , в л. Млинівсь а, 9/ 9П, 104/64/9. Жилий стан, ремонт дах . Ціна: 40000 .о. Конта ти: 62-04-17 (097) 945-15-74

3- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, 5/ 9 ц, євроремонт, новоб дова, підвал, араж. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

4- імнатн вартир , в л. П ш іна 130 в.м. 4 ім. Євроремонт, автономне індивід альне опалення, амін, вели а лоджія, араж. або обмін на 2- імнатн . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

3- імнатн вартир , в л. Тиха 4 / 9 Ц, 84/49/10, новоб дова, елітний євроремонт , автономне опалення, вмонтовані меблі, поб това техні а . Домофон . Можливий обмін на 1- ім. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Тиха, 3/10 ц, 82/ 50/10, новоб дова, стяж и, дахова отельня. Ціна: 79000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Тра торна, 5/5 ц, 95 в.м., новоб дова, повний євроремонт, автономне опалення. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 3- імнатн вартир , в л. Тра торна, 5/5Ц, 75 в.м., нова сантехні а, вмонтована хня. Ціна: 56000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9Ц, 63/38/7,2, без ремонт , не това, лічильни и, ооперативний б дино . Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

3- імнатн вартир , в л. С.Бандери, 4/5Ц, 50/34/7, жилий стан, нові ві на, підвал. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

3- імнатн вартир , в л. Фабрична, 8/9Ц, «чеш а», 66,4/38/7,2. Жилий стан. Бал он. Лоджія. Ціна: 50 500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

3- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, 2/9 ц, 66 в.м., без ремонт . Ціна: 57000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

3- імнатн вартир , в л. Черня а, 4/9 ц, 73/40/8, с лопа ети, осметичний ремонт, ві на в двір. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

4- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 1/5 ц, хороший осметичний ремонт, можливо під офіс, ма азин. Ціна: 54000 .о. Конта ти: (050) 928-19-73 4- імнатн вартир , в л.Вербова, 9/10 Ц. 96/76/ потреб є ремонт . Ціна: 50000 .о. Конта ти: (097) 025-22-50 4- імнатн вартир , в л.Корольова, 8/9 Ц, 84/54/8.5, с часний ремонт, д бовий пар ет, ардеробна, вмонтована хня, мебльована, домофон, 2 бал они, зас лена лоджія. Власни . Терміново. Ціна: 66000 .о., тор . Конта ти: 43-89-81, (067) 360-99-69 4- імнатн вартир , р-н ЗОШ №12, 1/9ц, 80 в.м., вели а лоджія, під житло або омерцію, хороший під’їзд, си налізація. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46 4- імнатн вартир , центр, 9/9ц, 75 в.м, вели а лоджія, бал он, металопласти ові ві на, част овий ремонт, підвал. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 880-25-19

1.1.5. Продам 5- імнатні вартири 5- імнатн вартир , Бояр а, 8/9, 105/66/ 9. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (067) 382-17-41


КВАРТИРИ: ПРОПОЗИЦІЇ, ПОПИТ, ОРЕНДА

№4 від 8 люто о 2012 ро 5- імнатн вартир , Бояр а, в л. Д бенсь а, 9/9, 103/93/-. Конта ти: (096) 916-58-86 5- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, пентха с, 164 в.м., на останньом поверсі, 2 рівні, це ляна новоб дова. Ціна: 650 .о./ в.м. Конта ти: (093) 434-55-22 5- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9 П, 105/66/9 осмет. ремонт, пласти .ві на. Можливий обмін на 2 вартири. Ціна: 56000 .о. Конта ти: (097) 511-40-48 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича-2, 6/ 9 П, ремонт. Ціна: 48000 .о. Конта ти: (098) 493-39-48 5- імнатн вартир , р-н 12 ш оли, 6/10 П. Власни . Конта ти: (067) 363-50-10 5- імнатн вартир , терміново. Ціна: 42000 .о. Конта ти: (067) 382-17-41

1.1.6. Продам по області та У раїні 1- імнатн вартир , Горба ів, 2 пов., це ла, євроремонт + араж, без посередни ів. Ціна: 15000 .о., тор . Конта ти: (097) 645-40-73 1- імнатн вартир , Здолб нів 2, 5/5 Ц, 29.5/ 13.9/5.5, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 20-85-30, (096) 100-22-79 1- імнатн вартир , Здолб нів, 29,5/16,5/ 6. Косметичний ремонт. Ціна: 18 500 .о. Конта ти: (098) 596-63-72 1- імнатн вартир , Здолб нів, 3/5Ц, 23/ 13/6. Хороший стан, бал он. Ціна: 16000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1- імнатн вартир , Здолб нів, по ращено о план вання. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (097) 353-19-96 1- імнатн вартир , Здолб нів, центр, 2/5 ц, 30/17.1/6.5 в стані ремонт . Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 911-21-29

К і м на т ртожит

в малосімейном домі або . Конта ти: (067) 457-94-21

1 , 2- імнатн вартир , роз лян варіанти. Конта ти: (095) 075-12-75 1,2- імнатн вартир Конта ти: (097) 103-61-30

в

всі

редит.

1,2- імнатн вартир , без посередни ів. Конта ти: (096) 213-55-52 1,2- імнатн вартир , в л. Стр тинсь ої, терміново, без посередни ів. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 1- імнатн вартир 43-57-59, 45-43-22

з бор ами. Конта ти:

1- імнатн вартир , 2,3,4 поверх. Ціна: 26-29000 .о. Конта ти: 43-15-20, (098) 946-59-80 1- імнатн вартир , без посередни ів. Ціна: до 20000 .о. Конта ти: (050) 545-68-40 1- імнатн вартир , без посередни ів. Ціна: до 20000 .о. Конта ти: (067) 794-67-82 1- імнатн вартир , без ремонт . Ціна: дешево. Конта ти: (067) 382-17-41 1- імнатн вартир , без Роз лян всі пропозиції. 43-16-85 1- імнатн Терміново. 945-15-74

ріелторів. Конта ти:

вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: 62-04-17, (097)

1- імнатн вартир , не «малосімей », для себе. Ціна: до 24000 .о. Конта ти: (068) 583-95-07 1- імнатн вартир , неприватизован . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 1- імнатн вартир , П, Ц, без посередни ів, роз лян всі пропозиції, терміново, отів а, або обмін на 3- імнатн . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (097) 442-66-03

1- імнатн вартир , Здолб нів. Конта ти: (050) 541-57-00

1- імнатн вартир , П, Ц, без посередни ів, роз лян всі пропозиції, терміново. Готів а. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 181-64-42

1- імнатн вартир , Квасилів, 3/3Ц, 28,2/ 15,9/6,7. Ремонт, б дино в арном стані. Ціна: 19500 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74

1- імнатн вартир , П, Ц, для себе, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 24000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 125-78-17

1- імнатн вартир , Квасилів, 5 поверх, це ла, 34 в.м., повноцінна. Ціна: 25000 .о., тор . Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир , П,Ц,роз лян всі пропозиції, тернміново. Ціна: до 23000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (096) 60154-65

1- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 2/9 п, 34/17/8. Ціна: 19500 .о. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66

1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, Бояр а. Конта ти: 62-16-42, (097) 232-03-40

1- імнатн вартир , Нова Любомир а, автономне опалення, ремонт, власни . Конта ти: (097) 584-59-94 1- імнатн вартир , Слав та Хмельниць ої обл., можливий обмін на 1- імнатн вартир в м.Рівне. Конта ти: 23-25-51, (050) 435-36-93 2- імнатн вартир , Гоща, 4/5Ц, 45/34/6, євроремонт, о ремі імнати, нова провод а, еле троопалення, ламінат, є підвал, сарай, 2 сот. землі. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 2- імнатн вартир , Д бно, 2 поверх, 78 в.м, автономне опалення, замінена столяр а, є місце для заб дови аража. Ціна: 35000 .о. тор . Конта ти: (067) 254-03-66

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ЗДОЛБУНІВ, 5 ПОВЕРХ. КОНТАКТИ: (098) 565-87-44 2- імнатн вартир , Здолб нів-2, 1/3, автономне опалення, лічильни и, ремонт, доб дова, без посередни ів. Ціна: 32000 .о. тор . Конта ти: (067) 363-56-89 2- імнатн вартир , Здолб нів-2, 4/4 Ц, 45/ 31/7, бал он зас лений, олон а, без посередни ів. Ціна: до овірна. Конта ти: 64-76-13, (097) 832-76-28, (067) 424-82-32

1- імнатн вартир , роз лянемо всі пропозиції, терміново. До інця місяця. Ціна: до 24000 .о. Конта ти: 43-19-96, 63-56-62, (067) 493-59-37, (068) 893-76-49 1- імнатн вартир , центр, можливо без ремонт , не останній поверх. Конта ти: (066) 635-00-55 1- імнатн вартир . Власни . Терміново. Конта ти: (050) 860-44-18 Квартир в новоб дові. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22 (096) 531-45-50 К в а р т и р , терміново. Конта ти: (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 Кімнат в 43-57-59

ртожит

. Конта ти: 45-43-22,

1.1.8. К плю 2- імнатні вартири 2- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22, (096) 531-45-50

2- імнатн вартир , «хр щов », в центральном районі міста. Роз лян всі пропозиції. т. 43-60-31, (096) 261-77-07 2, 3- імнатн вартир , новоб дов , бажано з автономним опаленням. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 2,3- імнатн вартир , для себе, р-н Чай и, рім першо о та останніх поверхів. Конта ти: (095) 000-06-62, (097) 343-80-80 2,3- імнатн вартир . Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , Здолб нів. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 353-19-76

2- імнатн вартир 43-57-59, 45-43-22

2- імнатн вартир , Квасилів, 4/9 п, бойлер, част ово ремонт. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (093) 850-61-18, (050) 928-19-73

2- імнатн Терміново. 945-15-74

2- імнатн вартир , Костопіль, 6/9п, центр, част ово ремонт, част ово меблі. Конта ти: (050) 528-15-59

2- імнатн вартир , в (097) 103-61-30

2- імнатн вартир , Т чин, 2/2Ц, 54/31/ 9, жилий стан, автономне опалення, лоджія. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) 045-30-64 3- імнатн вартир в селі, 1/2Ц, 66,1/41/ 8.9, о ремі імнати, бал он (10 в.м), лоджія (16 в.м), є підвал, сарай, 2 сот. землі. Ціна: 23500 y.o. Конта ти: (097) 686-78-98 dollaren@mail.ru 3- імнатн вартир , Здолб нів 2, 1\3 ц, хороший ремонт, о ремий вхід. Ціна: 34000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , Здолб нів, 3/5Ц, 54/ 47/6. Ремонт, автономне опалення, араж. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 3- імнатн вартир , Здолб нів, 5/5Ц, 64/ 42/7. Новоб дова, жилий стан, бойлер. Ціна: 29000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , Зоря, 74,5 в.м, част овий євроремонт, пласти ові ві на, автономне опалення, хня мебльована. Власни . Ціна: До овірна. Конта ти: (097) 645-71-82, (097) 668-01-45 3- імнатн вартир , Квасилів, 5/9П, 63/39/ 9. Жилий стан, вмонтована хня. Ціна: 30500 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 3- імнатн вартир , Квасилів, в л. Молодіжна, 4/9 п, 67/41/9, осметичний ремонт. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , Радивилів, 1/2 ц, всі зр чності, можливо під офіс, під ма азин. Конта ти: (063) 228-04-15 3- імнатн вартир , Сарни, центр, 4/5 ц. Конта ти: 43-13-20, (098) 946-59-80, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , Сарни, центр, 5/5, не това, 60 в.м., 18/12/8/8, бал он, лоджія, автономне опалення, с лопа ети, ремонт житловий. Можливий обмін на 1- імн. в м.Рівне + доплата, інші варіанти. Ціна: 45000 .о. тор . Конта ти: 050-157-56-74; 093-552-56-74 4- імнатн вартир , Мир ород, Полтавсь а обл. Конта ти: (097) 244-47-66

1.1.7. К плю 1- імнатні вартири

1,2- імнатн вартир в Рівном , терміново. Роз лян всі пропозиції. Конта ти: 43-09-30, (097) 408-10-26 1- імнатн вартир , б дь-я 43-36-38, (096) 531-45-50

. Конта ти:

. Конта ти:

з бор ами. Конта ти:

вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: 62-04-17, (097) редит. Конта ти:

2- імнатн Конта ти: 531-45-50

вартир , неприватизован . 43-57-59, 45-43-22 (096)

2- імнатн 635-00-55

вартир , центр. Конта ти: (066)

2- імнатн Власни . 860-44-18

вартир . Роз лян всі пропозиції. Терміново. Конта ти: (050)

1.1.9. К плю 3- імнатні вартири

3- імнатн вартир , для себе. Недоро о. Конта ти: (098) 294-20-99 3- імнатн вартир , б дь-я 45-43-22, (096) 531-45-50

. Конта ти:

2,3- імнатн вартир в центральній частині міста це ляном б дин . Посередни ів прохання не т рб вати. Ціна: за домовленістю Конта ти: 26-08-41, (066) 391-27-62, (098) 335-51-91 illya.nata@gmail.com 3- імнатн вартир , без ремонт , центр, до 55000 .о. Ціна: до 55000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43 3- імнатн Терміново. 945-15-74

вартир , б дь-я ий р-н. Конта ти: 62-04-17, (097)

3- імнатн вартир , для себе. Недоро о. Конта ти: (098) 294-20-99 3- імнатн Конта ти: 531-45-50

вартир , неприватизован . 43-57-59, 45-43-22 (096)

3- імнатн вартир , обов’яз ово центр, без ремонт . Ціна: до 50000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067)7918143; 435456 3- імнатн вартир , це ла, середній поверх, з ремонтом, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1.1.13. Здам 1- імнатні вартири 1,2,3,4,5- імнатні •вартири, автово зал, або

автобазар, або «Аврора», центр. Подобово, потижнево. С часний інтер’єр. До менти по відрядженню, онфіденційно. Конта ти: 43-37-42, (098) 449-67-16, (093) 651-08-86, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5- імнатні • 1,2,3,4,5- імнатні •вартири, автобазар або вартири, абсолютний

автово зал, або «Аврора», інше. Подобово. Потижнево. С часні, зр чні, затишні. До менти. Конта ти: 43-04-28, (050) 435-92-28, (097) 387-82-58

1,2,3,4,5- імнатні •вартири, абсолютний

омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард».Автостоян а, біля рин , «Злата Плаза», Ст.Бандери, Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 43-47-51, (096) 463-84-51

1,2,3,4,5- імнатні •вартири, абсолютний

омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора», або «Амі о». Автостоян а, Ст. Бандери, біля «Бр лін », біля ЦУМ .С часно, чисто. По одинно, подобово. До менти. Власни . Ціна: 120-250 рн/доба. Конта ти: 26-97-01, (096) 370-91-37, (063) 790-02-64 1,2,3,4,5-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», ІНШІ Р-НИ ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. КОНТАКТИ: 43-37-42, (050) 435-92-28, (097) 378-82-58 1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, АБО АВТОБАЗАР, АБО «АВРОРА», АВТОПАРК, АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ, ІНШІ. ПОДОБОВО. ПОТИЖНЕВО. ЕКОНОМКЛАС. ДОКУМЕНТИ. КОНФІДЕНЦІЙНО. КОНТАКТИ: 43-04-28, (094) 666-37-72, (097) 378-82-58, (050) 435-92-28

1,2,3,4,5,6- імнатні •вартири, Автово зал або

«Сільпо» та інші райони. Подобово, потижнево, всі зр чності, аряча вода, недоро о, витанції. Конта ти: (094) 966-12-12, (067) 362-50-32

1,2,3,4,5,6- імнатні •вартири, автово зал або біля

базар , подобово, потижнево, омфортно, аряча вода, цілодобово, абельне ТБ, витанції, дост пні ціни, автостоян а, охорона, до менти для звітності, д же зр чно. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5,6- імнатні •вартири, автово зал,

подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (096) 183-75-20, (096) 112-39-17, (050) 846-69-28 1,2,3,4,5,6- імнатні •вартири, автово зал,

центр, або інші райони, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово аряча вода, 2-спальне ліж о, на рохмалена постіль, пор ч автостоян а. Конта ти: (098) 304-62-50, (093) 680-97-62

1,2,3,4,5,6- імнатні вартири, Автово зал, центр, по одинно, подобово, арний інтер’єр, абельне ТБ, аряча вода. Конта ти: 62-90-49, (096) 959-84-98

1,2,3,4,5- імнатні •вартири, «автобазар», або

Автово зал, або р-н «Аврори», або автостоян а, в л. Га аріна. Подобово, потижнево, по одинно. До менти. Власни . Конта ти: 43-49-02, (067) 362-14-15 1,2,3,4,5- імнатні •вартири, авторино ,

автово зал, «Аврора», автостоян а, подобово, потижнево, до менти. Конта ти: (097) 789-34-54

омфорт і затишо , різні райони, повністю омпле товані, н ч а система знижо . По одинно, подобово. Конфіденційно. До менти звітності. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1,2,3,4,5,6- імнатні •вартири, омфортно,

євроремонт, в центрі, автово зал, з/д во зал, абельне ТБ, телефон, холодильни , всі до менти, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1,2,3,4,5- імнатні •вартири, абсолютний

омфорт, автобазар або автово зал, або «Аван ард», автоз пин а, в л. Ст. Бандери, Ма арова, по одинно, подобово, потижнево. До менти. Власни . Конта ти: 43-49-03, (097) 400-20-01

1- імнатн • мебльован ,

вартир , подобово, по одинно, чиста, затишна, недоро о, р-н с пермар ет «Арсен». Конта ти: (097) 483-25-13

1- імнатн вартир , 1,2,3,4,5- імнатні • центр, олон а, не мебльована, •вартири, абсолютний власни . Ціна: 1350

омфорт, автобазар або автово зал, або «Аврора». Автостоян а, Бандери, біля «Бр лін », Ма арова, Пар ова, центр. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 120 рн. Конта ти: (096) 561-82-87 1,2,3,4,5- імнатні •вартири, абсолютний

омфорт, автобазар, або автово зал, або «Аврора», або б дь-я ий інший р-н міста, центр. Автостоян а, всі зр чності, ремонт. Квитанції. По одинно, подобово. Власни . Ціна: від 100 -250 рн. Конта ти: 26-31-73, (098) 041-01-08

1,2,3,4,5- імнатні •вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, в л. Гр шевсь о о. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності. Ціна: від 100 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатн •вартир , автово зал,

Північний, Бояр а, центр, Ювілейний. Подобово, по одинно. Гаряча вода, чиста постіль, всі зр чності. До менти по відрядженню. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1,2,3,4,5- імнатн •вартир , автово зал, повністю омпле товані, омфорт та затишо . По одинно, подобово. Конфіденційно, витанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1,2- імнатн вартир , • різні райони, с часні меблі,

поб това техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, постіль. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 1,2.3,4,5- імнатні •вартири, автобазар або автово зал, або «Аврора», або біля афе «Амі о». Бандери (біля ресторан «Стамб л»), біля базар , Пар ова, центр. Недоро о. По одинно, подобово. Квитанції. Конта ти: (050) 880-84-06, (093) 534-83-86

1,3- імнатні вартири, автово зал, подобово, по одинно, потижнево, цілодобово, аряча вода, омфорт, абельне ТБ, автостоян а, до менти по відрядженню. Недоро о. Без посередни ів. Конта ти: (094) 966-12-12, (050) 375-71-25

• 1,2,3,4,5- імнатні •вартири, авторино ,

автово зал, «Аврора», автостоян а, ремонт, пральна машин а, подобово, потижнево. Конта ти: (097) 400-20-01

9

1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, подобово, потижнево. Меблі, всі зр чності, аряча вода, абельне ТБ. Квитанції. Недоро о. Власни . Конта ти: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53

рн.+світло. Конта ти: (093) 450-41-96, (097) 481-36-33 1,2 -КІМНАТНУ КВАРТИРУ, АВТОВОКЗАЛ, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ПОГОДИННО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ЄВРОРЕМОНТ, ЧИСТА ПОСТІЛЬ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24 1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, «ВЕЛМАРТ», ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, ПОГОДИННО, ЦІЛОДОБОВО ГАРЯЧА ВОДА, 2-СПАЛЬНЕ ЛІЖКО, НАКРОХМАЛЕНА ПОСТІЛЬ, ПОРУЧ АВТОСТОЯНКА. КОНТАКТИ: (093) 680-97-62, (098) 304-62-50

1,2,3,4,5,6-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, ЦЕНТР, ВУЛ. ПАРКОВА, БОЯРКА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ГАРНИЙ ІНТЕР’ЄР, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КОНТАКТИ: 62-90-49, (050) 846-69-28,(096) 959-84-98

1,2,3,4,5-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, АВТОВОКЗАЛ, 12 ШКОЛА, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири, в л. Гр шевсь о о, автово зал, 12 ш ола, по одинно, подобово, потижнево. Недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3,4,5- імнатні вартири. Абсолютно омфортно, автово зал, 12 ш ола, пивзавод, Північний. Подобово, по одинно, потижнево, всі зр чності, власни . До менти для звітності, недоро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62 1,2,3- імнатн вартир по одинно, подобово, потижнево, зр чна для відпочин , власни . Конта ти: (050) 982-37-03 1,2,3- імнатн вартир по одинно, подобово, потижнево, зр чна для відпочин , власни . Конта ти: (096) 756-93-10 1,2,3- імнатн вартир , подобово, по одинно, потижнево. Всі зр чності, недоро о, власни . Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, КОМФОРТАБЕЛЬНІ ТА ЕЛІТНІ, З СУЧАСНИМ ЄВРОРЕМОНТОМ, ПОДОБОВО. ДОКУМЕНТИ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (068) 146-30-58 WWW.PODOBOVO.COM.RV.UA 1,2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, Р-Н АВТОВОКЗАЛУ, ЦЕНТР, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ДОКУМЕНТИ ПО ВІДРЯДЖЕННЮ, АВТОСТОЯНКИ ПОРУЧ, ПОМІРНІ ЦІНИ. КОНТАКТИ: (050) 435-36-49, (098) 457-04-06, (093) 626-65-63

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, 1,2 ПОВЕРХ, БІЛЯ КАФЕ «ГАВАНА», ЦЕНТР, ПР. МИРУ, ПОДОБОВО, КОЛОНКА, СУПУТНИКОВЕ ТБ, ХОЛОДИЛЬНИК, ВСЯ ІНФОСТРУКТУРА, КВИТАНЦІЇ, НЕДОРОГО, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-63-16, (067) 363-89-77

1,2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, СТОЯНКА, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: 26-68-07, (097) 260-46-24

1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ. AБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО, ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЄВРОРЕМОНТ, КАБЕЛЬНЕ ТБ, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ГАРЯЧА ВОДА, КВИТАНЦІЇ, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (097) 499-23-84, (050) 140-14-70 1- імнатн вартир , автово зал, чиста, охайна, ванні плит а - нова, бал он зас лений, меблі за домовленістю. Ціна: 1300 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , біля автово зал , 3-й поверх, олон а, мебльована. Ціна: 1200 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55 1- імнатн вартир , біля отелю «Мир», бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , пральна машина-малют а, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096)384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. 16 липня, осметичний ремонт, мебльована. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 1- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, осметичний ремонт, мебльована. Ціна: 1500 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 4/ 9, євроремонт, мебльована, власни . Конта ти: (098) 120-90-17, (095) 340-45-95 1- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, пл.ві на, перетерті стелі, зас лена лоджія, меблі в нормальном стані. Ціна: 1200 рн/ міс., тор . Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, с часний ремонт, поб това техні а, мебльована. Ціна: 1800 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 1/5 ц, чиста, тепла, мебльована, осметичний ремонт, м’я а частина, олон а, телевізор, недоро о, порядним людям. Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1100 рн+ лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1600 рн./міс. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, холодильни , чиста. Ціна: 1200 рн./ міс+вода. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, с часний ремонт, поб това техні а, мебльована. Ціна: 2500 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, хороший стан, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , мі рохвильова піч, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована, оплата помісячно. Ціна: 1200 рн./міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а, хороший стан, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , мі рохвильова піч, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована. Ціна: 1200 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Відінсь а. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Га аріна, 4 поверх, меблі, осметичний ремонт, 900 рн+ лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9 п, меблі, холодильни , житловий стан, 1300 рн + лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9 п, меблі, холодильни , житловий стан, 1300 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1300 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/9п, меблі, холодильни , житловий стан, 1300 рн+лічильни и. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 5/9, част ово меблі, зас лений бал он, абельне телебачення, 1000 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

1,2- імнатн вартир , подобово, всі зр чності, стоян а, без посередни ів. Конта ти: 26-68-07, (097) 260-46-24

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, мебльована, без ремонт . Ціна: 1100 рн/ місяць. Конта ти: (096)384-35-55 АН Рента

1- імнатн вартир , в л. 24 Серпня, це ляний б дино , олон а, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 481-36-33

1- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, мебльована, мі рохвильова піч. Ціна: 1300 рн/міс Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента


10

КВАРТИРИ: ОРЕНДА 1- імнатн затишно, 661-22-36

№4 від 8 люто о 2012 ро

вартир , подобово, всі зр чності, омфортно. Конта ти: (067)

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ПОДОБОВО, ВСІ ЗРУЧНОСТІ. ДОКУМЕНТИ. НЕДОРОГО. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 1- імнатн вартир , подобово, недоро о. Конта ти: (067) 725-17-03

1- імнатн вартир , в л. Д. алиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он. Інтернет, 1000 рн+ світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1100 рн+, вода. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1400 рн+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 6/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1400 рн+світло. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1500 рн./міс. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5 ц,1400 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д ндича, ремонт, немебльована. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1300 рн/ Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Д ндича. 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1500 рн+КП. Конта ти: (097) 511-40-48 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 пов, част ово меблі, холодильни , ТБ. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни + ТВ. Ціна: 1300 рн./міс. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , інтернет, 1200 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Київсь а, ремонт, поб т техні а. Ціна: 2200 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Кн. Оль и, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , пральна машина-малют а, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована. Ціна: 1200 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Кн.Оль и, поряд з центром, євроремонт, м’я а частина, бойлер, холодильни , телевізор, пар ет, ахель, броньовані двері, пл.ві на. Ціна: 1700 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Кн.Романа, с часний ремонт, поб това техні а, мебльована. Ціна: 1400 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 1- імнатн вартир , в л. Коновальця, 7/9, бойлер, меблі, холодильни , 1100 рн+світло, вода. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Коновальця. Ціна: 1300 рн./міс. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, (біля ТЦ «По ровсь ий»), 2-й поверх, зас лений бал он, вели а, всі необхідні меблі для проживання. Ціна: 1400 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор, 1400 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (093) 707-27-08 1- імнатн вартир , в л. Соборна, центр, євроремонт, хня-ст дія, всі мови. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Соборна,РУМ, 3 пов, аряча вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1300 рн. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, осметичний ремонт, холодильни , нова сантехні а. Ціна: 1200 рн./міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, новий диван, на хні плит а, шафа вели а, холодильни , телевізор, нова сантехні а, ві на та двері - нові. Порядній сім’ї. Ціна: 1200 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3 спальні місця, меблі, можливо ст дентам або працюючим. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 3/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (096) 124-06-46 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, осметичний ремонт, меблі, мі рохвильова піч, с/в роздільний. Ціна: 1400 рн./міс. Конта ти: (096) 116-45-41, (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, ліж о-диван, на хні м’я ий точо , шафа трюмо, холодильни , нова сантехні а, порядній сім’ї. Ціна: 1200 рн./ міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, мебльована, холодильни , 7-поверх. Ціна: 1100 рн/місяць. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. радянсь і меблі, потреб можливо ст дентам або Конта ти: (096) 384-35-55 АН

Ст.Бандери, є ремонт , працюючим. Рента

1- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1300 рн./міс. Конта ти: (097) 511-40-48

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, чиста, отова до проживання, пилосмо , осметичний ремонт, холодильни , бойлер. Ціна: 1300 рн.міс. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Костромсь а, чиста, охайна, ванній нова плит а, бал он зас лений, меблі за домовленістю. Ціна: 1300 рн/місяць. Конта ти: (096) 384-35-55,АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, чиста, ванній та хні ахель, 2-спальне ліж о, пилосмо осметичний ремонт, холодильни , бойлер Ціна: 1600 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55

1- імнатн вартир , в л. Котляревсь о о, центр, хороший стан, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , пральна машина, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована. Ціна: 1200 рн/.міс. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Чорновола, житловий стан (стіни перетерті), ванна чиста, абельне ТБ, аряча вода цілодобово - олон а, вартира здається на дов отривалий термін. Ціна: 1500 рн./ міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Конта ти: (096) 743-69-01

1- імнатн вартир , в л. Чорновола, з сіма зр чностями, чисто, аряча вода, меблі, телевізор, пральна машина, холодильни . Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

К рчатова.

1- імнатн вартир , в л. Лермонтова, євроремонт, нові меблі, дизайнерсь ий ремонт, підло а з піді рівом, вся поб това техні а. Ціна: 2000 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , в л. Ма арова, 8/9, меблі, холодильни , 800 рн + ом нальні посл и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. М ельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, 6 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 1- імнатн вартир , в л. Мельни а, на дов ий термін. Ціна: 1350 рн. + лічильни и. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн подобово, 213-38-96

вартир , в л. Мельни а, власни . Конта ти: (063)

1- імнатн вартир , в л. Набережна, мебльована, бойлер, холодильни . Ціна: 1100 рн/місяць. Конта ти: (096) 384-35-55 1- імнатн вартир , в л. О.Д ндича, 5/9, меблі, осметичний ремонт, без поб тової техні и. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 1- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі,бойлер, холодильни . Ціна: 1700 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 1- імнатн вартир , в л. С.Кр шельниць ої, мебльована, охайна, сім’ї без дітей, на тривалий термін. Ціна: 1200 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

1- імнатн вартир , в л. Чорновола, підло а - ламінат, стіни - доро і шпалери, хня - вмонтована, вели ий диван, абельне ТБ, аряча вода, вартира здається на дов отривалий термін. Ціна: 1800 рн/місяць. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента 1- імнатн вартир , в л.В.Дивізії, мебльована. Конта ти: (063) 600-64-10 1- імнатн вартир , дівчатам. Конта ти: 22-56-75, (068) 146-34-03 1- імнатн вартир , ЗОШ №12, бал он зас лений, броньовані двері, холодильни , пральна машина-малют а, пилосмо , на дов отривалий термін, мебльована. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , Кн.Оль и, євроремонт, м’я а частина, бойлер, холодильни , пар ет, ахель, броньовані двері, пл.ві на. Ціна: 1500 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , м-н. Незалежності, с часний дизайн, мебльована, аряча вода, цілодобово, бойлер, поб това техні а в робочом стані. Ціна: 1800 рн/місяць. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента 1- імнатн вартир , майдан Незалежності, осметичний ремонт, (пере леєні шпалери, побілено, ві на пласти ові, двері броньовані, овролін). імната -17 в.м., хня 5.5, мебльована, бойлер, холодильни . Ціна: 1500 рн./ міс. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента 1- імнатн вартир , новоб дова, подобово. Конта ти: (098) 837-30-90

2- імнатн вартир , в л. Васильчен а (біля м-н «Юніор»). Не мебльована. Ціна: 1600 рн. + світло. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. Ш хевича, 4/9, част ово меблі, осметичний ремонт, 1300 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 2/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , можливо ст дентам. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Васильчен а, 5 пов., олон а, осметичний ремонт. Конта ти: (050) 676-70-92

2- імнатн вартир , пр. Мир , чиста, обжита, холодильни , телевізор, пральна машина. Ціна: 1600 рн/міс. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента

3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 3/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 2600 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

2- імнатн вартир , р-н автово зал , мебльована, поб това техні а, хороший стан, 2000 рн. + ліч. Конта ти: 43-94-96 (098) 859-43-51 ah_rivne@mail.ru

3- імнатн вартир , в л.Відінсь а, 4/5 Ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 3600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , р-н автово зал , мебльована, євроремонт. Ціна: 2200 рн. Конта ти: 43-87-16, (096) 139-54-52

3- імнатн вартир , в л.Д ндича, 4/5 Ц, олон а, меблі, холодильни . Ціна: 2200 рн.+ ом.посл и. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Васильчен а, осметичний ремонт, част ово мебльована. Ціна: 1500 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , свіжий ремонт. Ціна: 1900 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , подобово. Конта ти: (050) 748-03-36

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

1- імнатн вартир , пр. Мир , євроремонт, мебльована, поб това техні а. Конта ти: 26-03-43, (097) 655-01-70

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 3/5ц, олон а, меблі, холодильни , ремонт. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

1- імнатн вартир , пр. Мир , омпле тована, меблі та ціна за домовленістю. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, євроремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 5000 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51

1- імнатн вартир , пр. Мир , чиста, тепла, 5/5 ц, мебльована, осметичний ремонт, м’я а частина, олон а, телевізор, недоро о, порядним людям. Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41 АН Рента

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, хня мебльована. Конта ти: (095) 075-12-75

1- імнатн вартир , пр.Мир , євроремонт, хня-ст дія, всі мови, доро о. Конта ти: (096)384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , р-н автово зал , євроремонт. Конта ти: (098) 120-90-17, (095) 340-45-95 1- імнатн вартир , р-н автово зал , мебльована, 1300 рн + світло, аз. Конта ти: 43-87-16, (096) 139-54-52 1- імнатн вартир , р-н Бояр а, недоро о, част ово мебльована. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир , р-н Пивзавод . Ціна: 1100 рн. Конта ти: (096) 384-22-17 1- імнатн вартир , р-н Північний, мебльована, 1300 рн+світло, аз. Конта ти: 43-87-16, (096) 139-54-52 1- імнатн вартир , р-н піцерії «Бр лін», ремонт, поб това техні а, мебльована, хня ст дія. Ціна: 1700 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 1- імнатн вартир , р-н Ювілейний, мебльована, 1300 рн + світло, аз. Конта ти: 43-87-16, (096) 139-54-52 1- імнатн вартир , р-н Конта ти: (096) 336-23-71

Ювілейний.

1- імнатн вартир , центр, біля ресторан «Істамб л», осметичний ремонт, м’я ий точо , шафа трюмо, пос д, олон а. Ціна: 1300 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , центр, біля ресторан «Істамб л», потреб є ремонт , шафа, ліж о, трюмо, пос д, олон а. Ціна: 1300 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента 1- імнатн вартир , центр, пр. Мир , після ремонт , меблі, олон а, хороший стан, холодильни , телевізор. Ціна: 1300 рн/ міс.+ ом н. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 1- імнатн вартир , центр. Хороший жилий стан. Мебльована. Ціна: 1500 рн. + світло. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир -ст дію, в л. Дорошен а, ремонт, поб т техні а, меблі, амін. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 1- імнатн вартир . Конта ти: 725-17-03, (066) 801-39-11

(067)

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ. АБСОЛЮТНО КОМФОРТНО, ЗАТИШНО. ПОДОБОВО, ПОТИЖНЕВО. МЕБЛІ, ВСІ ЗРУЧНОСТІ, ГАРЯЧА ВОДА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-10-35, (094) 966-10-35, (066) 788-64-53 АЛЬТЕРНАТИВА ГОТЕЛЮ. 1-КІМНАТНА КВАРТИРА ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, ЦЕНТР, ЄВРОРЕМОНТ, НОВІ СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, КАБЕЛЬНЕ ТБ, ГАРЯЧА ВОДА. КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (067) 112-75-85 KVARTIRA.ROVNO.UA

1.1.14. Здам 2- імнатні вартири

1,2,3,4,5,6- імнатн вартир , різні р-ни, олон а, меблі, поб това техні а, с п тни ове ТБ, ДВД, пос д, чиста постіль, онфіденційно. По одинно, подобово. Квитанції. Недоро о. Конта ти: (098) 538-24-25, (099) 366-24-64 2,3- імнатні вартири, • автово зал, або біля центр , центр, залізничний во зал, подобово, по одинно, потижнево, затишні, аряча вода, абельне ТБ. Всі ви оди, автостоян а, до менти по звітності. Недоро о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 2,3-КІМНАТНІ КВАРТИРИ, ЦЕНТР МІСТА, СУЧАСНІ МЕБЛІ, ПОБУТОВА ТЕХНІКА, ЦИФРОВЕ ТБ, ПОСТІЛЬ. ПОГОДИННО, ПОДОБОВО, КВИТАНЦІЇ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

2- імнатн вартир , в л. Відінсь а, меблі, олон а, холодильни , телевізор. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Гр шевсь о о, 3/ 9п, меблі, холодильни , житловий стан. Ціна: 2500 рн.+лічильни и. Конта ти: (097) 025-22-50 2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 2000 рн. Конта ти: 097-511-40-48

2- імнатн вартир , р-н РУМ, мебльована, вся поб това техні а, хороший стан. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 0362 439496 (098) 859-43-51 ah_rivne@mail.ru 2- імнатн вартир , р-н РУМ , осметичний ремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2000 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 2- імнатн вартир , р-н ТРЦ «Чай а», осметичний ремонт, прохідні імнати, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2000 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, 4 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

2- імнатн вартир , р-н Ювілейний, мебльована. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 43-87-16, (096) 139-54-52

2- імнатн вартир , в л. Д бенсь а, осметичний ремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2100 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 3/5ц, олон а, меблі, холодильни . Ціна: 1800 рн.+КП. Конта ти: (097) 511-40-48 2- імнатн вартир , в л. Д ндича, 4/5 ц, олон а, меблі, холодильни , 1600 рн+ ом нальні посл и. Конта ти: (093) 707-27-08 2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 2 поверх, част ово меблі, холодильни , телевізор. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74

2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, част ово мебльована,. 1400 рн. + ліч, Конта ти: 43-94-96 (098) 859-43-51 ah_rivne@mail.ru 2- імнатн вартир , в л. Костромсь а, част ово мебльована. Ціна: 1400 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Мельни а, 3 поверх, част ово меблі, на тривалий термін. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Міц евича, хня мебльована, імнаті порожні, хороший осметичний ремонт. 1500 рн+світло, вода по лічильни ах. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента

2-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, ВУЛ. МЛИНІВСЬКА, ЛУЦЬКЕ КІЛЬЦЕ, ЧАСТКОВО МЕБЛЬОВАНУ, ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: 5-57-07, (050)513-56-50 2- імнатн вартир , в л. О. Д ндича, мебльована. Ціна: 1600 рн./міс. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 2- імнатн вартир , в л. Пар ова, ремонт, омпле тована, меблі та ціна за домовленістю. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента 2- імнатн вартир , в л. П ш іна, меблі, повністю омпле тована. Конта ти: (096) 384-35-55АН Рента 2- імнатн вартир , в л. Соборна (р-н РУМ), 2/9, меблі, імнати непрохідні, меблі, телевізор, холодильни , можливо для працюючих. Ціна: 1400 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 2- імнатн вартир , в л. Соборна (РУМ), 2 поверх, арячас вода, меблі, холодильни , пл.ві на, телевізор.1800 рн+світло. Конта ти: (096) 124-06-46 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор, 1600 рн + світло. Конта ти: (096) 124-06-46 2- імнатн вартир , в л. Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор. Ціна: 1600 рн.+світло. Конта ти: (098) 577-99-74 2- імнатн вартир , в л. Соборна, 4/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 124-06-46 2- імнатн вартир , в л. Соборна, біля продрин , євроремонт, вся поб това техні а, меблі. Ціна: 2300 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента

2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2300 рн. Конта ти: (096) 124-06-46 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (096) 124-06-46 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери, новий ремонт, бал он зас лений, повністю нові меблі, свіжа, чиста, хня нова вмонтована, поб това техні а. Конта ти: (096) 384-35-55 АН Рента

3- імнатн вартир , в л.Ст.Бандери, 2/5 ц, олон а, поб това техні а, меблі, с часний ремонт. Ціна: 2100 рн. Конта ти: (096) 124-06-46 3- імнатн вартир , в л.Чорновола, 4 поверх, аряча вода, меблі, поб това техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 3- імнатн вартир , р-н автово зал , мебльована. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 43-87-16, (096) 139-54-52 3- імнатн вартир , р-н пар , мебльована, євроремонт Ціна: 3000 рн. Конта ти: 43-87-16, (096) 139-54-52 3- імнатн вартир , р-н Північний, мебльована. Ціна: 2500 рн. Конта ти: 43-87-16, (096) 139-54-52

3- імнатн вартир , р-н Ювілейний, мебльована. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 43-87-16, (096) 139-54-52

2- імнатн вартир , центр, мебльована. Конта ти: (067) 382-85-64 2- імнатн вартир , центр, мебльован . Конта ти: (066) 656-53-32 2- імнатн вартир , част ово мебльован , поблиз РДГУ. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 801-05-65

3,4- імнатн вартир , немебльован . Конта ти: 43-87-16, (096) 139-54-52

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

3- імнатн вартир , в л.Соборна, (РУМ), 2 поверх, аряча вода, меблі, холодильни , пл..ві на, телевізор, 1500 рн + світло. Конта ти: (096) 124-06-46

2- імнатн вартир , центр, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, осметичний ремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2200 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

3- імнатн вартир , в л.Мельни а, 3 пов., част ово мебльована, на тривалий термін. Ціна: 2000 рн/.міс. Конта ти: (097) 025-22-50

3- імнатн вартир , р-н ТК «Арсен», мебльована, холодильни . Ціна: 2000 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51

1.1.15. Здам 3- імнатні вартири

2- імнатн вартир , в л. Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне ТБ. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

3- імнатн вартир , в л.Корольова, 4/9, меблі част ово, телефон, абельне телебачення. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

2- імнатн вартир , центр, меблі, поб това техні а. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 481-67-76

2- імнатн вартир , в л. Київсь а, 3/5 ц, меблі за домовленістю, олон а, осметичний ремонт, 1400 рн + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар

2- імнатн вартир порядним людям. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , Бояр а, 4\9 п, імнати не прохідні, меблі, холодильни . Ціна: 1800 рн. Конта ти: (096) 124-06-46

2- імнатн вартир , р-н Північний, мебльована. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 43-87-16, (096) 139-54-52

2- імнатн вартир , р-н Чай а, мебльована, поб това техні а,прохідні імнати, хороший стан, 2000 рн. + ліч. Конта ти: 43-94-96 (098) 859-43-51 ah_rivne@mail.ru

2- імнатн вартир , в л. Ст. Бандери, 3/ 5 ц, олон а, меблі, холодильни , імнати не прохідні. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

2- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 п, імнати непрохідні, меблі, холодильни . Ціна: 1500 рн. Конта ти: (093) 707-27-08

2- імнатн вартир , р-н Пивзавод , мебльована, охайна, з поб т.техні ою, на дов ий термін. Ціна: 1800 рн./міс. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

2- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, меблі необхідні, холодильни , зас лений бал он. Ціна: 1500 рн./міс. Конта ти: (096) 384-35-55,АН Рента

2- імнатн вартир в л. Ст. Бандери, 3/5 ц, олон а, меблі, холодильни , імнати не прохідні. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

2- імнатн вартир , автово зал, Б овинсь а, повністю омпле тована. Ціна: 1600 рн. Конта ти: (096) 384-35-55, (096) 116-45-41 АН Рента

2- імнатн вартир , р-н автово зал , ремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2000 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51

3- імнатн вартир , біля Арсен , мебльована, хороший стан, холодильни , 2000 рн. + св.. вода. Конта ти: 43-94-96 (098) 859-43-51 ah_rivne@mail.ru 3- імнатн вартир , Бояр а, 4/9 П, імнати непрохідні, меблі, холодильни . Ціна: 2700 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , В.Оле син, мебльована, ремонт, автономне опалення, пор ч з пин а. Конта ти: (067) 493-59-37 3- імнатн вартир , в л. Біла, євроремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2300 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 3- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, ремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2500 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, мебльована, євроремонт, 2 бал они 2500 рн. + св.. вода. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 ah_rivne@mail.ru 3- імнатн вартир , в л. В.Дивізії, мебльована, холодильни 2000 рн. + св..вода. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 ah_rivne@mail.ru 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2/5 ц, олон а, меблі, холодильни , можливо для ст дентів. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 3- імнатн вартир , в л. Відінсь а, 2\5 ц, олон а, меблі, холодильни , можливо для ст дентів. Ціна: 1800 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 3- імнатн вартир , в л. Волинсь ої Дивізії, євроремонт, мебльована, поб това техні а, 2 бал они. Ціна: 2500 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 3- імнатн вартир , в л. Волинсь ої Дивізії, ремонт, мебльована, холодильни . Ціна: 2000 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 3- імнатн вартир , в л. Га аріна, 2 поверх, пл.ві на, меблі, новий холодильни , 2 зас лені лоджії. Ціна: 1800 рн. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 1700 рн+світло, вода. Конта ти: (097) 511-40-48 3- імнатн вартир , в л. Д.Галиць о о, 4/ 9, част ові меблі, зас лений бал он, Інтернет, 2400 рн+світло, вода. Конта ти: (093) 707-27-08 3- імнатн вартир , в л. Королен а, євроремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 3000 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 3- імнатн вартир , в л. Королен а, мебльована, холодильни , 2телевызори, пральна машина, 3000 рн. + св..вода. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 ah_rivne@mail.ru 3- імнатн вартир , в л. Костромсь а, хня мебльована, імнати порожні (о рім 1 дивана та шафи). Ціна: 1600 рн/міс. Конта ти: (096)384-35-55 АН Рента 3- імнатн вартир , в л. Мазепи, осметичний ремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 2800 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 3- імнатн вартир , в л. П.Мо или, ремонт, меблі, поб това техні а, автономне опалення. Ціна: 2500 рн/міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 3- імнатн вартир , в л. С. Петлюри, 1/4 ц, переплан вання, поб това техні а. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 43-13-20, (097) 510-72-66 3- імнатн вартир , в л. Соборна, 6/9, меблі, бойлер, холодильни . Ціна: 2100 рн. Конта ти: (096) 124-06-46 3- імнатн вартир , в л. Соборна, мебльована, євроремонт, 5 поверх 1700 рн. + ом. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 ah_rivne@mail.ru 3- імнатн вартир , в л. Соборна, ремонт, мебльована, поб това техні а. Ціна: 1700 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, 4 поверх, аряча вода, меблі, поб това техні а Ціна: 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 3- імнатн вартир , в л. Чорновола, меблі, поб това техні а, хороший ремонт. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

1.1.16. Здам 4- імнатні вартири 4- імнатн вартир , в л. Б овинсь а, 2 поверх. Конта ти: (098) 577-99-23

1.1.18. Здам імнат Кімнат дівчатам• ст дент ам. Конта ти: (097) 406-44-32

Місце • ст дентам-

в

імнаті заочни ам. Конта ти: (098) 195-99-29

Кімнат 2 працюючим хлопцям, зр чності. Конта ти: (066) 628-01-74

всі

Кімнат в ртожит , в л. Відінсь а, 3 поверх. Конта ти: (096) 748-84-39 Кімнат в ртожит , Конта ти: (098) 525-08-86

євроремонт.

Кімнат в ртожит , сімейно о тип . Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-42-94, (050) 928-19-73 АН Сіар

КІМНАТУ В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ. КОНТАКТИ: (097) 687-95-28 Кімнат в приватном (097) 032-38-75 Кімнат

се торі. Конта ти:

двом дівчатам. Конта ти: 69-02-32

Кімнат двом ст дент ам-заочницям. Конта ти: 23-07-52, (095) 619-25-60 Кімнат дівчатам, ст дентам-заочни ам Конта ти: 23-34-72

р-н

хлопцям, МЕГУ.

Кімнат дівчатам. Конта ти: 24-36-03, (097) 665-03-54 Кімнат дівчині, р-н Ювілейний, мебльован . Конта ти: (067) 363-19-32 Кімнат для в л.Відінсь а, р-н Конта ти: 23-42-44

дівчини-заочниці, афе «Фламін о».

Кімнат заочни ам. Конта ти: 488-27-02, (050) 484-82-69

(098)

КІМНАТУ МОЛОДІЙ ПАРІ В 3-КІМНАТНІЙ КВАРТИРІ З ГОСПОДИНЕЮ, РАЙОН ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ. КОНТАКТИ: 26-50-81, (097) 553-97-44 Кімнат ст дентам-заочни ам або працюючим. Конта ти: (095) 605-01-10 Кімнат ст дентам-заочни ам, центр. Конта ти: 26-89-29, (050) 750-01-01 Кімнат ст дентам-заочницям, приватний се тор, 3 хв., від РДГУ, всі зр чності. Конта ти: (096) 814-01-17, (093) 346-02-60 Кімнат хлопцям-заочни ам. Конта ти: 23-72-57, 43-09-72, (0950 102-06-48, (096) 277-31-67 Кімнат 43-09-72

хлопцям-заочни ам. Конта ти:

Кімнат хлопцям-робітни ам, ст дентам, заочни ам. Конта ти: (098) 529-72-90 Кімнат хлопцям. Конта ти: 23-72-57, 43-09-72, (0950 102-06-48, (096) 277-31-67 Кімнат , 2 дівчатам, р-н автово зал . Конта ти: (096) 426-15-95, (066) 544-30-09 Кімнат , хлопцям, 605-01-10

2 працюючим дівчатам або заочни ам. Конта ти: (095)

Кімнат , Басів К т, приватний се тор. Конта ти: 23-66-85 Кімнат , в б дь-я ом р-ні міста, від 250 рн з людини. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31 АН Сіар Кімнат , в л. Льоно омбінатівсь а. Конта ти: 60-98-13 (098) 047-73-21 Кімнат , в л. Льоно омбінатівсь а. Конта ти: (066) 458-56-11 Кімнат , в л. О.Д ндича, двом хлопцям або дівчатам, заочни ам. Конта ти: 24-07-10 Кімнат , в л. О.Д ндича, хлопцю-ст дент заочни , працюючом . Конта ти: 24-07-10 Кімнат , дівчатам. Конта ти: 63-13-76, (093) 724-62-83


№4 від 8 люто о 2012 ро Кімнат , дівчині, до інця навчально о ро Конта ти: (097) 648-53-64

.

Кімнат , дівчині-заочниці. Конта ти: (097) 981-30-71 Кімнат , для 2 дівчат. Конта ти: (098) 458-78-09 Кімнат , р-н 12 ш оли, працюючом чолові , або ст дент -заочни , без ш/з. Конта ти: 63-79-68, (063) 592-61-06 Кімнат , р-н автово зал . Конта ти: 23-54-28 Кімнат , хлопцям, можливо заочни ам. Конта ти: (097) 602-48-18 Кімнат , центр, біля ніверма , дівчатам-заочницям. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Кімнат . Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Кімнат . Конта ти: 26-63-38, (096) 180-47-40 Кімнат . Конта ти: 24-78-80, (096) 948-83-05 Місце в 458-78-09

імнаті дівчині. Конта ти: (098)

Місце в імнаті для дівчат. Конта ти: (067) 581-04-10, (067) 961-85-27 Місце в імнаті для дівчини, «Чай а». Конта ти: 26-62-33

р-н

ТЦ

Місце в імнаті для ст дентів або працюючої молоді, всі зр чності. Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50 Місце в імнаті порядній дівчині. Конта ти: (096) 738-21-06 Місце в імнаті хлопцю. Конта ти: 20-86-39, (098) 421-90-76 Місце в імнаті, для вір ючої дівчини. Конта ти: 24-07-99 Місце в імнаті. Конта ти: (097) 412-21-96 Місце для дівчини, в хорошій вартирі, без власни а, р-н автово зал . Ціна: 450 рн./ міс. Конта ти: (067) 332-82-57, (096) 857-58-68

1.1.19. Винайм 1,2,3,4,5,6- імнатн •вартир в житловом стані,

мебльован . Порядність, порядо , чистот та оплат арант ємо. Доро о, терміново, на б дь-я ий термін. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

1, 2- імнатн вартир , в б дь-я ом р-ні, роз лян всі пропозиції. Конта ти: 40-12-35, (098) 849-44-50 1, 2- імнатн вартир , в б дь-я ом Конта ти: (096) 599-21-50

р-ні.

1, 2- імнатн вартир , на тривалий термін. Конта ти: (098) 849-44-50 1,2- імнатн вартир для сім’ї, без посередни ів. Конта ти: (093) 896-78-36

Б дино , в л. Дем’янч а, радіозавод, отедж, 200 в.м. Ціна: 120000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Б дино , Ц.Село, Ж равлина, це ляний, 420 в.м., на сайті. gidrealty.com.ua Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Б дино , в л. Д найсь а, це ла, 100 в.м., хороший ремонт, 6 сот, фр тові дерева. Ціна: 95000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , це ляний, 100 в.м, 4 імнати, надвірні б дівлі, садо , 6 сот. Ціна: 85000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (098) 513-98-40

Б дино , в л. Красно ірсь а, 3-х пов., 180 в.м. Це ляний, є с важина. Ком ні ації. Без вн трішніх робіт. Земельна ділян а 12 сотих. Ціна: 110000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Б дино , це ляний, літня хня, аз, пор ч ліс, озеро, 40 сот землі, приватизована, асфальтований під’їзд, поблиз з пин а маршр т и. Ціна: 21500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Будинки, котеджі, незавершене будівництво

Б дино , в л. Малорівненсь а, 260/95/15, це ляний, новоб дова, р-н заб дований, 2 поверхи, ом ні ації підведені, 8 сот землі, асфальтований під’їзд, або обмін на вартир , роз лянемо всі варіанти. Ціна: 125000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б дино , це ляний, під люч, 140 в.м, 2 поверхи, 4 імнати, впоряд оване подвір’я, араж, 6 сот. Ціна: 128 000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Д о п о м о а в приватизації вартири з проплатою забор ованості. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а в прийнятті спадщини (та ож з простроченими термінами). Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а відновленні втрачених до ментів. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50 Допомо а переплан ванні вартири. Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50

1.2.1. Продам в місті

Б дино , в л. Менделєєва, ідропар , 1/2 дерев’яний, всі ом ні ації плюс 0,16 а. Ціна: 95000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Б дино , ділян а – 6 сот., або обмін на вартир . Роз ялн б дь-я і пропозиції. Терміновий продаж. т. 43-60-31, (096) 261-77-07

Б дино , в л. П ш іна, 170 в.м., 2 поверхи, це ла, 4 імнати, 2 санв зла, амін, ом ні ації, 4 сот землі. Ціна: 285 000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

1/2 б дин , 2 поверхи, 120 в.м, араж, підвал, ом ні ації, 0,3 а земельна ділян а, власни . Конта ти: 43-07-58, (098) 078-76-65

Б дино , в л. Рильсь о о ( інцева 45 маршр т и), 200 в.м., євроремонт під ороїдом, металочерепиця, асфальтований доїзд, місь і ом ні ації 0,06 сот землі. Ціна: 175000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04

1/2 б дин , 2 поверхи, 160 в.м, всі ом ні ації, араж, 3 підвали, 3 сот. землі, власни . Конта ти: 43-07-58, 45-03-87 (098) 078-76-65 1/2 б дин , Б. К т, 100 м в, 4 імнати, араж, 3 сот землі. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , в л. Винничен а, 2-х пов., 200 в.м., 5 імнат. Баня. Гараж. Бла о стрій двор . Земельна ділян а 4 сотих. Ціна: 155 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1/2 б дин , в л. Винничен а, 2/2Ц, 200 в.м., 8 імнат, араж, лазня, літня хня, ландшафтний дизайн подвір’я. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 62-04-17, (097) 945-15-74 1/2 б дин , в л. Винничен а, 200 в.м., 5 сот землі, араж, баня, літня хня. Ціна: 149000 .о. Конта ти: 28-96-33 1/2 б дин , в л. Винничен а, 4 лінія, 200 в.м., 5 сот, араж, баня, літня хня. Ціна: 149000 .о. Конта ти: 28-96-33 1/2 б дин , в л. Дворець а, 2 ім., всі зр чності в хаті, авт. опалення, хороший ремонт, є араж, сарай, двір, ород 3,5 сот., є можливість доб дови. Ціна: 40 500 .о. Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43 1/2 б дин , в л. Ж овсь о о, 140м в, 2 поверхи, «під люч». Ціна: 150000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , в л. Карбишева, р-н лінії, це ляний, 80 в.м., 3 імнати, всі зр чності, 4 сот землі. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , в л. К рчатова, є земельна ділян а, підвал, терміново, власни . Конта ти: (067) 380-43-18

1,2- імнатн вартир , Терміново. Без посередни ів. Конта ти: 43-19-96, (097) 408-12-27

1/2 б дин , в л. Малорівненсь а, 2 імнати, 2 сот и землі. Ціна: 35 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1,2- імнатн вартир , б дь-я ом районі. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1/2 б дин , в л. Мірющен а, 3 імнати, всі зр чності. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1- імнатн вартир або імнат , в л. Ма арова (роз лян всі варіанти). Конта ти: (066) 240-40-54, (067) 864-02-88

1/2 б дин , в л. Шепетівсь а, 72 в.м., 4 імнати, євроремонт. Ціна: 80000 .о. Конта ти: (098) 446-65-05

1- імнатн вартир на тривалий термін, порядна жін а, медпрацівни . Терміново. Порядність і своєчасн оплат арант ю. Конта ти: 23-08-76

1/2 б дин , в л.Вербова, 2 імнати, санв зол, 43 в.м, надвірні б дівлі, 0,03 а землі. Конта ти: (096) 254-66-03

1- імнатн вартир , без посередни ів. Конта ти: (067) 725-17-03, (066) 801-39-11 1- імнатн вартир , б дь-я ий р-н, молода сім’я без дітей. Конта ти: (096) 384-22-17 1- імнатн вартир , можливо імнат в ртожит , недоро о, без посередни ів. Конта ти: (066) 913-80-91, (096) 472-59-20 1- імнатн вартир , молода пара, в б дь-я ом районі, своєчасн оплат арант ємо. А ентства прохання не т рб вати. Ціна: 1100-1300 рн. Конта ти: (097) 759-92-39, (098) 913-90-89

1-КІМНАТНУ КВАРТИРУ, МОЛОДА ПРАЦЮЮЧА ПАРА, НА ТРИВАЛИЙ ТЕРМІН, ТЕРМІНОВО, БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. КОНТАКТИ: (098) 913-90-89

1/2 б дин , Кн. Володимира. 4 імнати. Зр чності. Можливість доб дови. Земельна ділян а 3 сотих. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1/2 б дин , Леонтовича. Шла о-блочний, 55 в.м., 3 імнати, роздільні. Косметичний ремонт. Зовні пошт ат рено, шифер. Земельна ділян а 4,5 сотих. Ціна: 66 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 1/2 б дин , Лінії, 100м. в, 4,2 сот землі. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , Лінії, 3 імнати, 63,5 в.м., всі ом ні ації, автономне опалення, 0,048 а землі, осметичний ремонт. Ціна: 85000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 1/2 б дин , ПМК-100, 3 імннати. всі зр чності, 2 сот землі, Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 1/2 б дин , р-н Бояр и, 4 імнати, автономне опалення, всі зр чності, 3 сот землі. Конта ти: 62-82-20, (098) 257-61-88

«Чай а».

1/2 б дин , р-н Бояр и, це ляний, 4 ім., хня, всі зр чності, отовий під ороїд., 2 ім., всі зр чності в хаті, авт. опалення, хороший ремонт, є араж, сарай, двір, ород 3,5 сот., є можливість доб дови. Ціна: 67 000 .о. Конта ти: (098) 596-63-72

б дь-я ий.

1/2 б дин , р-н Бояр и. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

2- імнатн вартир , для дівчат. Конта ти: (097) 055-28-68

1/2 б дин , р-н Ліній, 2-поверховий, 200/ 150/15. Ремонт. Баня. Гараж. Бла о стрій. Земельна ділян а - 5 сот. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

1- імнатн вартир , молода сім’я, без дітей, на тривалий термін, мебльован . Порядність та своєчасн оплат арант ємо. Ціна: до 1200 рн. Конта ти: (097) 981-36-25 1- імнатн вартир , Конта ти: (067) 128-17-42

р-н

1- імнатн вартир , р-н Конта ти: (097) 765-58-36

2- імнатн вартир , мебльован , б дь я ий р-н, без посередни ів Конта ти: (096) 852-68-63 2- імнатн вартир , порядність арант ю. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 3- імнатн вартир , р-н Бояр и, для себе, не а ентство. Конта ти: (097) 103-61-30 Квартир , можливо в Квасилові, молода сім’я. Конта ти: 20-33-58, (063) 121-99-70

1.1.20. Обмін 1- імнатн вартир на 3- імнатн вартир з доплатою, без посередни ів, власни . Конта ти: (093) 578-25-26, (097) 034-19-27 2- імнатн вартир , в л. Ст.Бандери на б дино або 1/2 б дин в м. Рівне або районі. Конта ти: 23-48-72, (067) 360-13-22 2- імнатн вартир , центр, 2/3 ц, 41,6 в. м, імнати роздільні, ремонт, м/п ві на, ламінат, олон а, сарай, підвал, броньовані двері на б дино з доплатою. Конта ти: 43-61-14, (050) 545-68-40 5- імнатн вартир , в л. Ш хевича-2, 6/ 9 П, ремонт на 2, 3- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: (098) 493-39-48

1.1.21. Обмін по області та У раїні 3- імнатн вартир , Здолб нів 2, 56/39/6Ц, осметичний ремонт, на 1- імнатн вартир , Рівне, роз лянемо всі варіанти, або продаж 27500 .о. Конта ти: (098) 513-98-40, 43-19-96, (067) 493-59-37 5- імнатн вартир на б дино Волинсь ій, Житомирсь ій, Львівсь ій, Хмельниць ій обл. або 1,2,3- імнатн вартир . Конта ти: (067) 382-17-41

1.1.22. Пропон ю Д о п о м о а в під отовці до ментів до ладання до овор півлі-продаж . Конта ти: 43-57-59, 45-43-22, (096) 531-45-50

КВАРТИРИ: ОРЕНДА, БУДИНКИ

1/2 б дин , центр, 85/55/8 Ц, 3 імнати, всі зр чності, євроремонт, автономне опалення, 3 сот. землі. Ціна: 120000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 1/4 б дин , в л. Дворець а, це ляний, 2 імнати, всі зр чності, житловий стан, 3,5 сот землі, араж. Ціна: 42000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино з бр с за анадсь ою техноло ією, 2 пов., 128/80/16, 4 імнати, 2 санв зли. Новий, «під люч». Ремонт. Гараж, бла о стрій території. Земельна ділян а 5 сотих. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , Барма и, новоб дова, надвірні б дівлі. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-04-41 Б дино , Басів К т, 13 сот землі. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47 Б дино , Басів К т, 2 поверхи, новоб дова «під люч», 200 в.м., 5 сот землі. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , в л. Рильсь о о, 2 поверхи, площа - 180 в.м., ділян а - 6 сот. Конта ти: (050) 375-13-13 Б дино , в л. Стр тинсь ої, 2 поверхи, 140 в.м., 2 бо си 100 в.м., араж, теплиця, літня хня 0.28 а землі. Можливий обмін. Ціна: 165000 .о., тор . Конта ти: 24-94-56, (067) 294-57-51 Б дино , в л.Дворець а, це ляний, 140/ 110/10, 5 імнат, бла о стрій. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , Гідропар , в л. Ботанічна, с часний, новий, 220 в.м., під отовлений до ремонт , баня, араж, 10 сот землі. Ціна: 450000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , Горбачевсь о о, елітний б дино з хорошим ремонтом, 2-х поверховий, араж. Терміново. Ціна: 400000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Грабни , 89 в. м., 4 імнати, 10 сот, хороший ремонт. Ціна: 180000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Грабни , новий, під люч, це ляний, 250 в.м., 4 імнати, 2 санв зли, євроремонт, всі ом ні ації, доро о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Корець ий р-н, літня хня, хлів, льох, риниця, садо , 1 а землі. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 22-29-33, (097) 604-55-33 Б дино , Лінії, 180 в.м., 2 поверхи, новий, євроремонт, 4 сот землі, ландшафтний дизайн, «під люч». Ціна: 250000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

БУДИНОК, НОВИЙ ДВІР, 2 ПОВЕРХИ, 244КВ.М., ЦЕГЛЯНИЙ, 6 КІМНАТ, ГАРАЖ, САД, ГОРОД, БЛАГОУСТРІЙ, 12,5СОТ. ЗЕМЛІ. МОЖНА НА ДВІ СІМ’Ї. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. ЦІНА: 165000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 369-26-41 Б дино , Новий Двір, новий, під люч, 2 поверхи, 2 т алети, ванна, 4 імнати, автономне опалення, все нове. Конта ти: (098) 963-48-25 Б дино , Новий Двір, с часний, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Новий двір. 2-х поверховий, 200/ 160/18. 2 імнат, 2 санв зли. Без вн трішніх робіт. Поб дований 2011 році. Земельна ділян а 10 сотих. Ціна: 85000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , р-н Бояр и, новий 2-х пов, 200 в.м. Дизайнерсь ий ремонт. Вмонтовані меблі, д бові сходи. Земельна ділян а 5 сотих. Ціна: 175000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , р-н Гідропар , 2-поверховий, 200/160/15, 2 санв зли. Ремонт. Гараж. Баня. Підвал. Теплиця. Літня хня. Пор ч з б дин ом є ставо , ділян а - 10 сот. Ціна: 250 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , р-н Гідропар , новий, під люч, 160\128\16, 4 імнати, 2 санв зли, бла о стрій, араж, 5 сот землі. Ціна: 130 000 .о., тор . Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , р-н Грабни . 100/60/10. Ремонт, вмонтовані меблі. Земельна ділян а - 7 сот. Ціна: 140000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 270 в.м., ремонт, 10 сот землі. Ціна: 280000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 280 в.м., євроремонт, меблі, ландшафтний дизайн, 10 сот землі. Ціна: 400000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 350 в.м., євроремонт, са на, більярдна, араж, 10 сот землі, хороше місце. Терміново. Ціна: 350000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , р-н новоб дов, автово зал, с часний, 360 в.м., дизайнерсь ий ремонт, меблі, 10 сот землі. Ціна: 440000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , р-н пивзавод , 58,5 в.м, всі ом ні ації, земельна ділян а 6,05 сот. Без посередни ів. Ціна: 48000 .о. тор . Конта ти: 68-34-74, (093) 721-12-84 Б дино , р-н пивзавод , це ляний, 90 в. м., 4 імнати, земельна ділян а 5 сот. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Б дино , Басів К т. 2-х пов., 200 в.м. 5 імнат, 2 санв зли. Ремонт, д бові сходи. Гараж. Земельна ділян а 10 сотих. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Б дино , р-н Рівнеенер о. 1-поверховий, 4 імнати. Ремонт. Можливість доб дови. Земельна ділян а 5 сотих. Ціна: 75000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Б дино , Бояр а, це ляно-шла овий, 100 в.м., всі зр чності 0,09 а. Ціна: 100000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Б дино , р-н РУМ , за . площа 100 в.м., є амін, бал он, о ремо є літня хня з це ли, баня, сарай, фр товий сад, в б дин вели а веранда, вели а хня, 5 ім., араж теплений 30 в.м. , 6 сот. Ціна: 90 000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43

Б дино , в л. Дворець а, 2-пов., 160 в.м., 4 імнати, 2 сан зли, ремонт, земельна ділян а - 10 сот. Ціна: 160 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , в л. Дворець а, 2/2Ц, мансардно о тип , 140 в.м., ремонт, 6 сот. землі. Ціна: 140000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17 (097) 945-15-74 Б дино , в л. Дворець а. 2-х поверховий, це ляний. 190 в.м., 4 імнати. Новий. Част ово мебльований. Бла о стрій території. Земельна ділян а 7 сотих. Ціна: 190000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , в л. Костромсь а, новий, 2 поверхи, це ла, євростандарт, 180 в.м, мебльований, всі ом ні ації, араж, 7 сот., асфальтований під’їзд. Ціна: 255 000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (067) 493-59-37

Б дино , Рівне, 10 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, дизайнерсь ий прое т, впоряд оване подвір’я, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Тинне, 150 в. м, новоб дова, 4 імнати, 2 хола, 2 санв зла, 12 сот під б дівництво, 10 сот під с/ . Ціна: 140000 .о. Конта ти: (063) 332-69-88 Б дино , Тинне, це ляний, 70 в.м., 4 імнати, всі зр чності, автономне опалення, земельна ділян а 0,06 а. Конта ти: 62-77-95, (050) 150-07-20 Б дино , Тинне, це ляний, 70 в.м., всі зр чності, потреб є ремонт . Ціна: 65000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22

11

Б дино , це ляний, р-н РУМ , 125 в.м, 5 імнат, вели а хня, всі ом ні ації в б дин , авт. опалення, 2 поверхи, бал он, жилий стан, араж, 30 в.м, септи , 2 льохи, 6 с землі, терміново. Ціна: 90000 .о. Конта ти: 43-54-56, (067)791-81-43 Б дино , центр, 175 в.м., це ляний, новий, 2 поверхи, власни . Конта ти: (066) 134-34-76 Б дино , центр, 2 поверхи, площа - 400 в.м., ділян а - 7 сот. Конта ти: (050) 375-13-13 Б дино , центр, це ляний, за альна площа - 138 в.м., два поверхи, жилий стан, всі зр чності, араж, сарай, 4 сот. землі. Ціна: 82000 .о., тор . Конта ти: 62-04-17, (097) 494-82-75 Б дино , центр. Ціна: дешево. Конта ти: (097) 486-40-24 Б дино . р-н Бояр и, 2-х пов., це ляно-деревяно о тип , 150 в.м. Косметичний ремонт. Земельна ділян а 6 сотих. Ціна: 120000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино . р-н в л. Ж овсь о о. За альна площа 75 в.м , 2-пов., автономне опалення, 3 ім., вели а хня, є підвал, 2 сот. землі. Ціна: 80 000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43 К о т е д ж , 200/60/15, ремонт, арнаж, терміново. Ціна: 90000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 К о т е д ж , в л. Б овинсь а, 3 поверхи, площа - 197 в.м. Конта ти: (050) 375-13-13 Котедж, в л. Стр тинсь ої, 5 імнат, араж, лоджія, тераса, 2 санв зли, 2 входи, 0.02 а землі. Ціна: 103000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Котедж, р-н новоб дов, автово зал, 220 в.м., євроремонт, араж, 6 сот землі. Ціна: 240000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Незавершене б дівництво, Б.К т, це ляне, 160 в.м., жилий 1 поверх. Ціна: 70000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Незавершене б дівництво, м. Рівне, 230 в.м., 2 поверхи, це ла, 2 санв зла, 5 імнат, ом ні ації, земельна ділян а 0,06 а. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Незавершене б дівництво, Новий Двір, 10 сот, ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Б дино , 20 м від Рівно о, аварійний, непридатний для житла, асфальтований під’їзд, пор ч аз, ам’яний араж, садо , 25 сот землі. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 857-60-77

Б дино , Гоща, новозб дований, 180 в.м. Хороший прое т, висо і стелі, хня, 3 спальні, 2 с/в, араж, отельна. Ділян а 0,14 а. Всі ом ні ації. Власни . Ціна: 80 000 .о., тор . Конта ти: (067) 977-56-48

Б дино , 4 імнати, аз, с важина, нова сантехні а, 25 сот, 20 м від Рівно о. Конта ти: (097) 842-24-31, (098) 959-12-99

Б дино , Д бно, 3 імнати, хня, оридор, аз, вода в б дин , або обміняю на 3- імнатн вартир Рівном з доплатою. Конта ти: (096) 256-23-37

Б дино , 5 м від Рівно о, дерев’яний, 70 в.м, 2 імнати, хня, вітальня, сільсь ий амін, по ріб, 25 сот. під б дівництво, 50 сот. ліс , 75 сот. ород , або обмін на 1- імнатн вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Б.К т, новий, євроремонт, всі ом ні ації в б дин , 128 в.м., араж, 2 спальні, бал он зас лений, ділян а - 2 сот. Ціна: 125000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067)7918143 Б дино , Барма и, новоб дова, надвірні б дівлі,сад. Ціна: до овірна. Конта ти: 68-04-41 Б д и н о , Березне, центр, 140 Конта ти: (096) 240-14-46

в. м.

Б дино , Березне, центр, вели ий, 140 в.м., всі зр чності. Конта ти: (096) 240-14-46 Б дино , Біла Криниця, дерев’яний , за . площа - 75 в.м., 2 вели і імнати + хня, сарай це ляний, літня хня, 10 сот землі, азове опалення, піч, телефон, жилий стан, неподалі ма азин і з пин а. Ціна: 27000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56 , (067) 791-81-43 Б дино , Бочаниця, Гощансь ий р-н, 40 сот. Конта ти: (0670 603-91-37

Частин б дин , р-н Бояр и, 0,052, приватизована, доб дова, садо , по ріб. Ціна: до овірна. Конта ти: 5-92-45

Б дино , Брищі, Млинівсь ий р-н, це ляний, світло, аз, телефон, 0,25 а під б дівництво, техпаспорт БТІ. Конта ти: (094) 966-52-56

Частин б дин , центр, 140 в.м, 2 поверхи, Ц, 4- ім., всі зр чності, євроремонт, амін, автономне опалення, араж, приб дин ова територія. Ціна: 119400 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Б д и н о , В.Межиричі, 4 імнати, літня хня, по ріб, олодязь, 15 сот землі, пошт ат рений. Ціна: 7000 .о., тор . Конта ти: 43-15-20, (098) 946-59-80

1.2.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.) 1.Б дино • Дмитрів а,

дачний, Київсь ий напрямо , 9 м від Рівно о, 0,51 а, вода, світло в б дин , аз, араж, вели ий підвал, садо , пор ч ліс, ставо . Власни . Ціна: 13500 .о. Конта ти: (067) 362-25-11 Б дино , • Гощансь ий р-н,

Бабин, центр, є світло, аз, вода, телефон, автономне опалення, сарай, араж. Конта ти: (096) 223-10-45

Б дино , Клевань. Конта ти: (067) 964-59-74, (067) 286-24-77

Б дино , це ляний, 18-20 м від міста, з сіма зр чностями, пор ч озеро, річ а, ліс, можливий обмін на житло в Рівном або пор ч на рівноцінне, власни . Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32 1/2 б дин , в л. Кл.Сав ра, Грабни , 50 в.м., всі зр чності, 2 імнати. Ціна: 44000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 1 / 2 б дин , Здолб нів, 3 імнати, автономне опалення, надвірні б дівлі, власни . Конта ти: (067) 356-90-54 1/2 б дин , Здолб нів, зроблено апітальний ремонт, 181 в.м., вели ий сад. Можливий обмін на Львів. Терміново. Власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 946-78-83 1/2 б дин , Колоден а, 2 імнати, 1 на мансарді, підвал, 0,7 а землі можливий обмін на дво імнатн вартир . Конта ти: (097) 593-62-99 1/2 б дин , Тинне, 2 поверхи, 130м в.+ 3 сот и землі , 4 імнати + 14 м. в. хня, остинна імната, новоб дова,проведені всі ом ні ації, о ремий вхід о ороджений с часним доро им пар аном, терміново. Ціна: 70000 .о. Конта ти: (096) 277-04-76 Б дино дерев’яний, 5 м від Рівно о, в жилом стані(до лян тий), азове опалення, є піч, вода на подвір’ї, сарай і літня хня це ляні, є телефон, 10с землі, неподалі з пин а, ма азин. Ціна: 27000 .о. тор . Конта ти: 43-54-56, (067)7918143; 435456 Б дино незавершений, Конта ти: (067) 364-22-34

Клевань.

Б дино старий, Ясениничі, земельна ділян а 46 сот., сад, олодязь, приватизований. Конта ти: 5-31-18, (096) 518-60-14 Б дино , 18 м від міста, це ляний, літня хня, аз, пор ч ліс, озеро, 40 сот землі, пиватизована, асфальтований під’їзд, поблиз з пин а маршр т и, терміново. Ціна: 22000 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (098) 513-98-40

Б д и н о , В.Омеляна, це ляний, новий, 400 в.м., 0.11 а. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Б дино , Верхів, Острозь ий р-н, це ляний, ділян а - 22 сотих (можна більше), меж є з лісом, пор ч ставо , можливе ви ористання під дач . Є літня хня, аз, еле три а, вода. Асфальтований доїзд, хороше маршр тне спол чення. Ціна: 39000 .о. Конта ти: (097) 782-60-17

Б дино , Д бно, 6 імнат, опалення азове, сарай, араж, літня хня, 6 сот землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 62-39-20, (096) 510-08-42 Б дино , Дядь овичі, це ляно-шла овий, 100 в.м., 4 імнати. Земельна ділян а - 25 сот. Ціна: 37 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Б дино , Житин, 180 в.м., 10 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, всі ом ні ації, можливий обмін. Терміново. Ціна: до овірна, Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Житин, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, 180 в.м., 10 сот, всі ом ні ації, можливий обмін. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Здовбиця, шл.-це ляний, 57/ 35/13, 3 імнати, опалення - аз, 15 сот.землі, всі до -ти, є фото. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) Б дино , Здолб нів, новоб дова, дерев’яний, оббитий сайдин ом. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Здолб нів, це ляний, 2 імнати, ом ні ації поряд, с лопа ети, новий пар ан, 3.5 сот землі. Ціна: 21000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Здолб нів, це ляний, 3 імнати, 8 сот землі. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (097) 353-19-96

БУДИНОК, ЗОЛОТІЇВ, ВУЛ. ВИШНЕВА, ДЕРЕВ’ЯНО- ЦЕГЛЯНИЙ, 3 КІМНАТИ, 77 КВ.М, КОМУНІКАЦІЇ, САЙДИНГ, М/П ВІКНА, БЕЗ РЕМОНТУ, 0,02 ГА ЗЕМЛІ, 0,01 ГА ПРИВАТИЗОВАНО. АБО ОБМІНЯЮ НА КВАРТИРУ. КОНТАКТИ: (097) 161-94-43, (096) 327-97-87 Б дино , Ільпінь, 4 імнати, хня, ванна, всі ом ні ації. Зем. ділян а 0,15 а. Власни . Ціна: 26000 .о. Конта ти: 9-57-57, (098) 131-16-93, (098) 083-17-74 Б дино , Караєвичі, Рівненсь ий р-н, 53 в.м. Конта ти: 61-82-30, (096) 156-93-39

Б д и н о , Глин и, 10 м від Рівно о, шла о-блочний 75 в.м., світло, аз в б дин , риниця, асфальтований доїзд, маршр тна з пин а пор ч, 20 сот. Ціна: 23 000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Б дино , Квасилів (Здолб нів-2, район Д б и), це ляний, двоповерховий, 160 в.м., ділян а - 8 а. Світло, вода, аз пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 364-49-96, (096) 772-40-27 furmanec@mail.ru

Б дино , Глинсь , старий, 25 сот землі. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Квасилів, це ляний, 1 поверх, 4 імнати, євро. Ціна: 55000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Глинсь , це ляний, аз, парове опалення, 4 імнати, 20 сот.землі. Ціна: 26000 .о., тор . Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) Б д и н о , Голишів, або обміняю на 2- імнатн вартир м.Рівне. Конта ти: (067) 367-99-78 Б дино , Голишів, це ляний, азифі ований, 31 сот землі. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 28-13-48, (067) 681-79-31 Б дино , Горба ів, аз, вода, земельна ділян а 0,23 а. Конта ти: (099) 362-97-18 Б д и н о , Горба ів, дерев’яний, сарай, літня хня, олодязь, садо , 23 сот землі або обміняю на 1- імнатн вартир . Ціна: 20000 .о. Конта ти: 63-07-35, (096) 768-23-53 Б дино , в.м., всі ород . 62-04-17,

Городище, 3 поверхи, це ла, 117 зр чності, 6 сот. землі + 8 сот. Ціна: 51500 .о. Конта ти: (097) 494-82-75

Б дино , Городище, ооп. «Калина», 80 в.м, мансардно о тип , земельна ділян а 12 сот, приватизована. Ціна: 34000 .о. тор . Конта ти: (067) 377-41-47 Б дино , Городо , біля «Вишневої Гори». Терміново. Ціна: 38000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Б д и н о , Гоща, 100 в.м., дерев’яний. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Клевань, 2 поверхи, с часний. Конта ти: 27-18-40 Б дино , Клевань, 23, 12 сото , поб дований в 1961р, дерев’яний, по ритий шифером, 3 імнати, хня, оридор, 2 веранди, об ороджено, аз, вода тіль и дворі, підведена 3-х фазна лінія. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , Клевань-2, 97 в.м, аз, вода, автономне опалення, аналізація, 2 сараї, 0,12 а. Конта ти: (096) 512-13-47 Б дино , Колесни и, Гощансь ий р-н, по ріб, риниця, араж, 60 сот. Конта ти: (067) 403-23-86 Б дино , Колоден а, 170 в.м., 2 пов, хороший ремонт, 12 сот землі, араж. Ціна: 130 000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Колоден а, це ляний, 230 в.м., 2 поверхи, «під люч». Ціна: 145000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Корнин, 200/95/15, це ляний, новоб дова, район заб дований, 2поверхи, араж, 12 сот. землі. Ціна: 52700 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Корнин, 95 % отовності, житловий стан, мансардно о тип , 160 в.м., ороїд. Ціна: 130000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Костопіль, це ляний. Конта ти: (097) 214-12-12


12

БУДИНКИ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 1/2 б дин в л. Вербова, 2 імнати, всі ви оди, мебльований. Ціна: 1500 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51

З е м е л ь н ділян , Вересневе, 12 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

1 / 2 б дин , Басів К т. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

З е м е л ь н ділян , Вересневе, 15 сот., держа т, під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: 43-13-36, (096) 438-67-85

1 / 2 б дин , Грабни , меблі, місце під авто, 1500 рн. + лічильни и. Конта ти: 43-42-94, (093) 143-54-31АН Сіар Б дино в л. Дворець а, 4 імнати, всі ви оди, мебльований, місце для авто. Ціна: 2500 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 Б дино , Поштова, ом ні ації, аз, опалення, сад. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Тимчасів , є місце для авто, власни . Конта ти: 43-09-72 Тимчасів , меблі, част ові зр чності. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-42-94 АН Сіар Тимчасів . Конта ти: 23-72-57, 43-09-72, (0950 102-06-48, (096) 277-31-67 Тимчасів . Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: (096) 393-89-18, (066) 048-95-07

Б дино , Краснопілля, Гощансь ий район, дер. б дино , 2 імн., хня, жилий стан, хлів, по ріб, баня, землі 20 сот. Централізований водопровід Ціна: 6000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) Б дино , Кривичі, це ляний, 12 м. від Рівно о, аз, вода, 60 сот ород , власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Б дино , Люцинів, Гощансь ий р-н, дерев’яний, земельна ділян а 48 сот. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (098) 121-14-39 Б дино , М. Житин, 8 м від Рівно о, 3 імнати, хня, оридор, 0.57 а, сарай, олодязь. Власни , без посередни ів. Ціна: 29000 .о. Конта ти: (096) 968-37-50 Б дино , м. Остро , тиха в лиця, с сіди, асфальтний

льт рні

під’їзд, вели а това ділян а, це л., 105 в.м., 4 імн., ділян а 10сот., осподарсь і спор ди, добрий стан, всі ом ні ації. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

БУДИНОК, М. ОСТРОГ, ТИХА ВУЛИЦЯ, КУЛЬТУРНІ СУСІДИ, АСФАЛЬТНИЙ ПІД’ЇЗД, ВЕЛИКА КУТОВА ДІЛЯНКА. ТЕРМІНОВО. ЦІНА: 35000 У.О. КОНТАКТИ: (067) 897-61-71 Б дино , М.Житин, центр, дерев’яний, 3 імнати, хня, ремонт, 50 сот.землі. Ціна: 25500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) Б дино , Милостів, 15 м від Рівно о, дерев’яний, 2 імнати, аз, вода пор ч., 0.46 а. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Б дино , смт Клевань, центр, 1961р., дерев’яний, по ритий шифером, 3 імнати, хня, оридор, 2 веранди, об ороджена територія, аз, вода тіль и дворі, підведена 3-х фазна лінія, 12 сот землі. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Б дино , Став и, 2 ім, є аз, 30 сот землі. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Стовпин, Корець о о р-н , це ляний, 4 імнати, 110 в.м., опалення, надвірні б дівлі, 0.50 а землі. Можливий обмін на вартир . Ціна: до овірна. Конта ти: 45-48-44, (095) 879-16-78 Б дино , Томахів, житловий стан, є опалення місцеве, аз, вода, осподарсь а б дівля, 0, 46 а, 15 сот. землі, приватизована, можливий обмін на 1- імнатн з доплатою. Ціна: 35000 .о. Конта ти: (067) 701-02-28 Б дино , Федорів а, Гощансь ий р-н, сарай, араж, риниця, хороше місце. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 68-07-40, (067) 301-80-54 Б дино , хлів, літня хня, льох, олодязь, 0,5 а, Корець ий р-н, с.Головниця. Ціна: недоро о. Конта ти: 24-45-94, (096) 256-27-41 Б дино , Царсь е село. Конта ти: (096) 515-09-79 Б дино , Червоні Гори, це ляний, 2-х поверховий. 280 в.м. 5 імнат. Косметичний ремонт. Земельна ділян а 16 сотих. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06

Б дино , Млинів, це ляний, 4 імнати, літня хня, араж, всі ом ні ації, 7 сот. Конта ти: (095) 304-97-94

Б дино , Чорно орія, 2 поверхи, 126 в.м, 7 сот, біля ірсь ої річ и, фр товий сад, без посередни ів. Ціна: 80000 євро. Конта ти: (066) 412-36-06

Б дино , Молодаво-3, Д бенсь ий р-н, центр, це ляний, 0,20 а, терміново. Ціна: 8000 .о. тор . Конта ти: 28-11-45, (097) 319-65-46

Б дино , Шпанів, це ляний, 5 імнат, всі зр чності, 12 сот землі. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Б дино , Н.У раїн а, центр, дерев’яний, с хий, 4 імнати, опалення аз, 20 сот.землі. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

Незавершене б дівництво, Колоден а, р-н автодром , це ляне, 6 сот землі, мансардно о тип . Ціна: 86000 .о. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , Новин, Гощансь о о р-н , 1 поверх, 4 імнати, хня, сарай, літня хня. Недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Новини, Корець ий р-н, надвірні б дівлі, олодязь, земельна ділян а 1 а. Ціна: 8500 .о. Конта ти: (096) 765-45-75, (098) 388-14-04 Б дино , Ново раїн а, за альна площа 87 в.м., 2-пов., всі зр чності в б дин , онве торне опалення, с важина, 5 ім., поряд з пин а, 4 сот. землі. Ціна: 35 000 .о., тор . Конта ти: 43-54-56, (067) 791-81-43 Б дино , Обарів, 13 сот, с часний, новоб дова, мансардно о тип , це ляний, впоряд оване подвір’я, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Б дино , Обарів, 160 в.м., 13 сот землі, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

БУДИНОК, ОБАРІВ, НОВИЙ МАСИВ ПО ЛУЦЬКІЙ ТРАСІ, ВСІ КОМУНІКАЦІЇ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Б дино , Обарів, новоб дова, мансардно о тип , з це ли, 160 в.м., 13 сот, асфальтований під’їзд, всі ом ні ації, пор ч з пин а маршр т и. Терміново. , Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Б дино , Оле сандрія, дерев’яний, 4 імнати, хня, азифі ований, сарай, льох, 15 сот землі, вода, аз, о ороджений. Терміново. Ціна: 36000 .о. Конта ти: 43-45-40, (097) 235-66-03 Б дино , Підліс и, 15 м від Рівно о, це ляний, ремонт, 2 аража, підвал, 25 сот землі, мальовниче місце. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 Б дино , Підліс и, 15 м від Рівно о, це ляний, ремонт, 2 аража, підвал, 25 сот землі, мальовниче місце. Конта ти: (096) 515-95-89 Б дино , по трасі Київ-Чоп, 30 сот землі. Конта ти: (067) 363-50-10 Б дино , р-н Грабни , 3 пов, амін, араж, ом ні ації, опалення. Ціна: 8000 рн. Конта ти: (098) 577-99-74 Б дино , Рисвян а, це ляний, 3 імнати, аз, вода б дин , телефон. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Б дино , Рівненсь ий р-н, азифі ований, хороший стан, 4 імнати, меблі, вмонтована хня, нова сантехні а, с важина, 28 сот., надвірні б дівлі. Конта ти: (097) 642-24-31, (098) 959-12-99 Б дино , Рясни и, монол.-шла , 4 імн., хня, аз поряд, вода в дворі, 20 сот.землі. Ціна: 16000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) Б дино , Тинне, в л. Гайова, це ляний, 70 в.м., всі зр чності, 0.06 а, є держа т. Ціна: 63000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Незавершене б дівництво, Колоден а, р-н автодром . Конта ти: (098) 259-25-39 Незавершене б дівництво, Корнин, 250 в.м, 2 поверхи, 2 входи, по рите онд ліном, 8 сот приватизованої землі, або обміняю на вартир в Рівном , власни . Конта ти: (067) 995-81-64 Незавершене б дівництво, М. Шпа ів, 52 сот землі або обміняю на житло в Рівном . Власни . Конта ти: (097) 431-83-23 Незавершене б дівництво, Оржів, 135 в.м, 2 поверхи, 1-й поверх жилий, всі ом ні ації, 0,15 а земельна ділян а. Власни . Ціна: 40000 .о., тор . Конта ти: (096) 285-79-87 Незавершене б дівництво, с.Верхівсь , над трасою, 20сот. Конта ти: (093) 510-34-86

1.2.3. Продам по У раїні Б дино , Львів, 60 в.м., Ц, 3 імнати, хня, 10 сот землі. Ціна: 98000 .о. Конта ти: (097) 752-25-92 Б дино , Мир ород, Полтавсь а обл., б дівлі, араж, літня хня, араж, 30 сот., приватизована, 100% чорнозем. Ціна: 30000 рн. Конта ти: (098) 294-65-05 Б дино , Полтавсь а обл,. азифі ований, всі зр чності, ділян а 0,25 а, приватизована, біля рорт Мир ород. Ціна: 35000 .о., тор . Конта ти: (098) 962-45-93 Б дино , р-н Залізно о порт , це ляний, зі зр чностями, араж, «тимчасів а», біля ліс , ейзер , моря, можливий обмін на житло в Рівном . Ціна: 50000 .о., тор . Конта ти: (050) 537-59-51 Б дино , Сатиїв, це ляний 75 в.м, 23 м від Рівно о з оспод.б дівлею, по ріб. Стіни та стеля перетерті, вода підведена в б дино , аз поряд .056 а землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 26-71-38, (099) 750-31-07 galina.chumak.59@mail.ru

1.2.4. К плю Б дино або незавершене б дівництво. Роз лян всі пропозиції. Власни . Терміново. Конта ти: (050) 860-44-18 Б дино в місті, отедж Ціна: до 85000 .о. Конта ти: 24-56-38, (096) 393-89-18, (066) 048-95-07 Б дино , 1/2 б дин , місто, передмістя, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Б дино , Грабни . Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 Б дино , незавершене б дівництво, поблиз міста, не а ентство, порядність арант ю. Конта ти: 43-16-85 Б дино , Рівненсь ий р-н або м. Сарни. Конта ти: 28-62-00, (095) 153-05-90 Б дино , роз лян (097) 084-82-06

всі пропозиції. Конта ти:

Б дино , терміново, без посередни ів. Конта ти: (096) 213-55-52

1.2.5. Здам

Б дино , Біла Криниця. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 467-61-36

Земельн ділян , Вересневе, об’їзна, 10 сот, недоро о. Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян , в л. Київсь а, (за «Газови ом»), 10 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , в л. Млинівсь а, 31 сот., ом ні ації пор ч. Конта ти: 61-94-22 Земельн ділян , в л. Млинівсь а,13 сот, ом ні ації пор ч. Конта ти: 61-94-22 Земельн ділян , в л. Серпан ова, 12 сот. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

сім’я.

Земельн ділян , Городище, 10 сот. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11

Б дино або частин б дин , із , зр чностями. Молода сім я.Порядність арант ємо. Конта ти: (097) 084-82-06

Земельн ділян , за рестораном «Райсь ий сад», 10 сот. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1 / 2 б дин , зі зр чностями, Конта ти: (097) 103-61-30

БУДИНОК, СИМОНІВ, ГОЩАНСЬКИЙ Р-Н, 100 КВ.М., ПРИСАДИБНА ДІЛЯНКА 0,25 ГА, НАДВІРНІ БУДІВЛІ, ГАЗ, ВОДА. КОНТАКТИ: (067) 656-67-88

Земельн ділян , Вересневе, в д же хорошом місці, під б дівництво, еле три а на ділянці. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , в л. Чорновола, 1 лінія, світло біля ділян и, 10 сот, терміново. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.2.6. Винайм

Б дино , Котів, 15 м. від Рівно о, це л.-шл., 3 імн., хня, вода в б дин , аз поряд, 25сот.землі. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

№4 від 8 люто о 2012 ро

Б дино , 1/2 б дин , на дов отривалий термін, за межами м. Рівне. Конта ти: (096) 614-16-02 Б дино , Рівне або 5 м від Рівно о, сім’я. Конта ти: 62-74-99, (097) 953-22-37 Частин б дин або б дино . Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.2.7. Обмін

З е м е л ь н ділян , Зоопар , 10 сот, під заб дов . Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, терміново. Ціна: 6500 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Зоопар , 10 сот. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Б дино , 4 імнати, аз, с важина, нова сантехні а, 25 сот, 20 м від Рівно о, на вартир , за мовами, власни . Конта ти: (097) 842-24-31, (098) 959-12-99 Б дино , Березне, 140 в. м, на 3- імнатн вартир в Рівном , доплатою. Конта ти: (096) 240-14-46

Земельн ділян , Зоопар , 10 сот, до масив вже вед ть аз. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

2, з

Б дино , Березне, центр, 140 в.м., всі зр чності, на 2, 3- імнатн вартир в Рівном з доплатою. Конта ти: (096) 240-14-46 Б дино , Д бно, 80 в.м., присадибна ділян а 25 сот на 1- імнатн вартир в Рівном . Конта ти: (097) 464-27-65

Земельн ділян , Зоопар , біля доро и, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян 916-58-86

, Зоопар . Конта ти: (096)

Земельн ділян , Кам’яна Конта ти: (067) 370-20-42

ора, 0,12

а.

З е м е л ь н ділян , Колоден а, 0.12 а, ф ндамент пере ритий панелями, вода, аз, світло пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 653-53-17 Земельн ділян , л ць е ільце, 10 сот. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88

Незавершене б дівництво, Оржів, 135 в.м, 2 поверхи, 1-й поверх жилий, всі ом ні ації, 0,15 а земельна ділян а, власни на вартир . Конта ти: (096) 285-79-87

Земельн ділян , Новий Двір, 0,12 а. Під заб дов , ом ні ації. Ціна: 22500 .о. Конта ти: 067-421-05-21

ПРИМІЩЕННЯ З ТЕРМОБЛОКІВ 84 КВ.М. (ПІД ГАРАЖ, СКЛАД, ЦЕХ, ЖИТЛО); ДІЛЯНКА - 6 СОТ., ОГОРОДЖЕНА, ПІД ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО, Н.ДВІР, АСФАЛЬТОВАНИЙ ДОЇЗД, ЗУПИНКА, НА БУС + ДОПЛАТА. КОНТАКТИ: (067) 369-26-41

Земельн ділян , Новий Двір, в л. Лозова, 10+5 сот, «тимчасів а» + араж + підвал. Ціна: 40 000 .о. Конта ти: (095) 890-15-82

ПРИМІЩЕННЯ З ТЕРМОБЛОКІВ 84 КВ.М. (ПІД ГАРАЖ, СКЛАД, ЦЕХ, ЖИТЛО); ДІЛЯНКА 6 СОТ., ОГОРОДЖЕНА, ПІД БУДІВНИЦТВО, Н.ДВІР, АСФАЛЬТ, ДОЇЗД ОБМІН НА БУС+ ДОПЛАТА КОНТАКТИ: (067)369-26-41

Дачі, земельні ділянки 1.3.1. Продам в місті

З е м е л ь н ділян , Новий Двір, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , р-н в л. Ма арова, 10 сот. Конта ти: (050) 286-49-98 Земельн ділян , р-н в л. Ма арова, в ооперативі. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 302-11-54 Земельн ділян , р-н зоопар 64-40-25, (097) 213-31-52

. Конта ти:

Земельн ділян , р-н Л ць о о ільця, 10 сот, пор ч б дин и. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , р-н Льоно омбінат , за афе «Райсь ий сад», 12 сот, з ом ні аціями. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Тинне, 10 сот, ом ні ації, асфальт. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Ч.Гори, 7 сот, ом ні ації, рівнина. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

1.3.2. Продам за містом (Рівненсь а обл.)

Земельні ділян и, під • б дівництво. Терміновий • Земельн продаж. Конта ти: Дядь овичі, 43-09-30, (097) 408-10-26

Земельн ділян , 10 сот., 3 м. від Рівно о, під б дівництво і ведення осподартсва. Терміновий продаж. т. 43-60-31, (096) 261-77-07

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА 6 СОТ., ОГОРОДЖЕНА, ПІД БУДІВНИЦТВО, АСФАЛЬТ, ЗУПИНКА, ДОЇЗД Н.ДВІР; ПРИМІЩЕННЯ 84 КВ.М. (ПІД СКЛАД, ГАРАЖ, ЖИТЛО, ЦЕХ). АБО ОБМІН НА БУС + ДОПЛАТА. КОНТАКТИ: (067) 369-26-41 Земельні ділян и, р-н молодіжно о ладовища, 19 сот та 11 сот, для б дівництва. Конта ти: (067) 107-25-28 Земельн ділян , 0,45 Га, виробничо о або омерційно о призначення. Держа т. На ділянці - с лад 360 м. в. Зр чний під’їзд, зал. олія, ом ні ації. Можливий продаж редит. Терміново. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (096) 212-96-05 Земельн ділян , 0,45 а, виробничо о або омерційно о призначення. Можливий продаж частинами. Держа т. На ділянці є с лад 360 м. в. Зр чний під’їзд, зал. олія, ом ні ації. Терміново. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (096) 212-96-05 Земельн ділян , 10 м від Рівно о, 45 сот., під заб дов і ведення с/ , ом ні ації пор ч, б дино дерев’яний збірний, 100 в.м, або обміняю на 1- імнатн вартир з доплатою в Рівном , власни . Ціна: до овірна. Конта ти: 26-38-46 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, 2,3-лінії. Ціна: 25000 .о.-27000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , А роперероб а, 10 сот, ом ні ації. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Антопіль, Дмитрівсь ий поворот, 7,4 а (над трасою). Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Басів К т, 0,13 а, з дозволом б дівництва ма азин або афе. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47 Земельн ділян , Басів К т, з іос ом, під омерційн діяльність. Конта ти: (097) 298-43-77

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (096) 916-58-86

ділян , зі сторони Омеляни, 11 сот. Конта ти: (067) 762-43-44 Земельн • Новоселів а,

ділян , Млинівсь ий р-н, 35 м від Рівно о, 0,6 а, під б дівництво, ород, рівна, ом ні ації, є старий б дино , льох, олодязь, недоро о. Конта ти: (096) 385-54-05, (066) 653-31-41 Земельн ділян , Обарів, • 3 м від Рівно о,0,25 а, під с/ , 32/82 м, р-н ш оли, ом ні ації пор ч, приватизован , до менти отові до продаж . Терміново. Ціна: 3800 .о. Конта ти: (095) 754-19-03 Б дино , Хотин, Радивилівсь хорошом стані, є дерев’яний олодязь, о ороджений, незначно о ремонт . Ціна: Конта ти: (098) shkurnik1987@mail.ru

ий р-н, в хлів, льох, потреб є до овірна. 773-26-62

Дач , Городище, 2 поверхи, 0,9 а, теплиця, араж. Конта ти: (067) 191-57-70

Дач , Ново раїн а, це ляна, 2 поверхи, 2 імнати, 75 в.м., амін. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Ново раїн а, це лян , 3 поверхи, 105 в.м., всі ом ні ації, о ороджена. Ціна: 30000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Дач , Хрінни и, біля озера. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 Ділян и дачні, 2 шт., Городище, по 0,082 а, державні а ти, ом ні ації пор ч, недоро о. Власни . Ціна: 4800-4500 .о., тор . Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Земельн ділян з розпочатим б дівництвом, Ходоси (15 м. від Рівно о), 0,16 а., приватизована. Біля сосново о ліс , річ и, сад, ом ні ації пор ч. Можливий тор . Конта ти: (096) 775-63-14, (093) 114-74-72 petrovska_evg@ukr.net Земельн ділян під заб дов , Городище, 15 сот. Конта ти: (050) 167-89-45 Земельн ділян під заб дов , Карпилів а (Пансь ий масив), 0,20 а, приватизована, сад, онтейнер. Конта ти: 62-80-13, (067) 268-08-54 З е м е л ь н ділян , 0,18 а, Колоден а, в л.Молодіжна, державний а т на б дівництво, рівнина, ом ні ації пор ч. Конта ти: (096) 406-04-00 Земельн ділян , 0,25 а, під б дівництво, всі ом ні ації, це ляний б дино на ділянці 3/5 м, над трасою Л ць -Млинів-Д бно. Ціна: 5300 .о. Конта ти: (094) 966-52-56 Земельн ділян , 0,32 а, Порозово, 4 м від Рівно о, старий б дино , аз, еле три а, олодязь, садо , місце під ставо , асфальт, пор ч ліс, власни . Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 833-66-86 З е м е л ь н ділян , 0,50 сот, 12 м від иївсь ої траси. Конта ти: (067) 422-57-85 Земельн ділян , 10 м від Рівно о, Дядь овичі, 0,15 а, приватизована, під б дівництво або с/ , аз, світло, недоро о, власни . Конта ти: 45-03-87 Земельн ділян , 12 м від Рівно о, 0,06 а, світло, аз, о ороджена,приватизована, можлива оплата частинами, власни . Ціна: 6200 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян , 9 м від Рівно о, 1.4 а. (25 сот під б дівництво, 50 сот - ліс та ОСГ о ороджено, ом ні ації пор ч, б дино дерев’яний). Ціна: 32800 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Антопіль, 0,6 а. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (050) 196-29-61, (096) 398-29-99 Земельн ділян , Антопіль, 10сот.під заб дов , ом ні ації, в лиця новоб дов. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

Земельн ділян , Городище, 1 лінія, 0,12 а, 300 м від траси, територія за ороджена новим пар аном. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-45-12, (067) 362-16-41 Земельн ділян , Городище, 10 сот. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, 11 сот. Ціна: 8500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Городище, 16 сот, під заб дов , недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Городище, 2 шт., 0,085 а, приватизовані, держа т, сад, онтейнер, власни . Конта ти: 5-83-72, (050) 339-28-10 Земельн ділян , Городище, 20 сот., новий масив, біля доро и. Ціна: 8000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) Земельн ділян , Городище, 6 сот., поряд заб дови, ом ні ації. Ціна: 4000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) Земельн ділян , Городище, в л. Шевчен а, 11сот., під заб дов , ом ні ації пор ч, асфальт, заб дований р-н, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Городище, під заб дов , 16 сот, недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Городище, р-н новоб дов, 20/58, 0,11 а, під заб дов , ом ні ації між б дин ами. Ціна: 15500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Земельн ділян , Городище, центр, 14 сот., під заб дов , до менти. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) Земельн ділян , Грабів,12 м від Клеваня,15 сот під б дівництво,масив новоб дов,150 м від асфальт . Ціна: 6000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net Земельн ділян , Грабів,12 м. від Клеваня,15 сот.,держа т,новий масив новоб дов,150 м від асфальт . Ціна: 6000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net Земельн ділян , Гр швиця, новий масив, 25 сот., під заб дов , ом ні ації, рівна, асфальт. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) Земельн ділян , Гр швиця, Рівненсь ий р-н, 0,25 а, приватизован . Конта ти: (067) 280-14-78 Земельн ділян (097) 267-27-55

, для с/ , 2,7 а. Конта ти:

Земельн ділян , Дядь овичі, 0.15 а, аз, вода, світло. Ціна: недоро о. Конта ти: (050) 375-28-97, (068) 568-40-17

Земельн ділян , Б.Криниця, 0.12 а під б дівництво, права сторона, рівна, ом ні ації пор ч. Терміново. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Земельн ділян , Дядь овичі, 15 сот, аз, світло, асфальтований під’їзд, привітизована, під б дівництво та с/ , власни . Конта ти: 43-07-58, 45-03-87 (098) 078-76-65

Земельн ділян , Б.Криниця, 0.15 а, під б дівництво. Ціна: 15000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Земельн ділян , Б.Криниця, 10 сот, під заб дов , недоро о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Б.Криниця, під б дівництво. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 З е м е л ь н ділян , Бабин, 24 сот., під б дівництво, власни . Ціна: 80000 рн. Конта ти: (050) 198-38-26 Земельн ділян , Барма и, 0.21 а, під заб дов , в хорошом місці. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Барма и, 0.21 а, під заб дов , в хорошом місці. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 515-95-89 Земельн ділян , Барма и, 0.21 а. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 З е м е л ь н ділян , Барма и, 10 сот, добротном місці. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Барма и, 15 сот, під б дівництво, є прое т, р-н новоб дов, Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Біла Криниця, 15 сот., з до ментами під заб дов . Ціна: 12 000 .о., тор . Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 Земельн ділян , Біла Криниця, для б дівництва, 11 сот, всі ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 109-04-09 Земельн ділян , Бо дашів, Здолб нівсь ий р-н, 10 сот, під б дівництво, ом ні ації пор ч. Конта ти: (063) 121-99-70 Земельн ділян , Брищі, 0,22 а, під б дівництво, це ляний б дино 3/5 м, льох, риниця, світло, аз, техпаспорт БТІ, держа т, асфальтований під’їзд, власни . Ціна: 5300 .о. Конта ти: (095) 754-19-03 З е м е л ь н ділян , Бронни и, 10 сот, є ф ндамент. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Бронни и, 85 сот., с/ призначення, поряд б дин и, ом ні ації, можна змінити призначення. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) Земельн ділян , В.Омеляна, 0,67 а, всі ом ні ації, старий б дино . Конта ти: (098) 271-98-05 Земельн ділян , В.Омеляна, 25 сот, під заб дов , приватизована, є аз, світло. Конта ти: (067) 646-18-22, (097) 504-55-01 Земельн ділян , В.Омеляна, в л. Чесь а, 0,25 а, приватизована, можливо під заб дов . Власни . Ціна: до овірна Конта ти: (067) 595-90-15, (067) 251-86-42 Земельн ділян , В.Омеляна, р-н х тора, для с/ , 0,18 а. Конта ти: (096) 157-02-58 Земельн ділян , Вересневе, 10 сот. Конта ти: (0970 233-23-20

Дач , Городище, ооп. «Калина», мансардно о тип , земельна ділян а 6 сот, приватизована, аз, світло пор ч. Власни . Ціна: 27000 .о. Конта ти: (067) 377-41-47

Земельн ділян , Вересневе, 10 сот., під заб дов , ом ні ації, р-н новоб дов. Ціна: 20000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

Дач , Городище, незавершена, 2 поверхи, 8 сот землі. Ціна: 23000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Верхів, 0,32 а. Ком ні ації аз, еле три а. Поблиз доро и Рівне-Остро , хороше транспортне спол чення, навпроти - ставо , ліс. Призначення - с/ , є рішення на змін цільово о призначення. Ціна: 11700 .о., тор . Конта ти: (067) 362-12-42

Дач , Ново раїн а, 1лінія, мансардно о тип , ом ні ації, цо ольний араж. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

З е м е л ь н ділян , Городище, 0.08 сот. Конта ти: (096) 501-93-51

З е м е л ь н ділян , Б. Криниця, 10 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

Дач , Городище, 2 поверхи, 9 сот. ород , араж, зас лена теплиця. Ціна: 30000 .о. Конта ти: (067) 191-57-70

Дач , Кам’яна ора, на Костопільсь их дачах, 12 сот, є б дино , сарай, теплиця. Ціна: 19000 .о. Конта ти: (067) 741-41-22

Земельн ділян , Городище, 0,10 а, під с/ . Конта ти: 63-79-61, (050) 221-09-33, (096) 723-53-67

Земельн ділян , Верхів, 30 а, с/ призначення, близь о біля озера. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86

З е м е л ь н ділян , Дядь овичі, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 З е м е л ь н ділян , Дядь овичі, 25 сот, ом ні ації, є ф ндамент, риниця. Ціна: 9000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Дядь овичі, 35 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-45-12, (067) 362-16-41 Земельн ділян , Дядь овичі, в напрям Милостива, 15 сот., під заб дов , ом ні ації. Ціна: 7300 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) Земельн ділян , Дядь овичі, в л. Милостівсь а, 15 сот, під заб дов , є до менти. Конта ти: 63-35-16, (096) 220-54-70 Земельн ділян , Житин, 15 сот. Ком ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , за Колоден ою, с. Порозово 6 м.від Рівно о, новий масив, 12сот.під заб дов ,1-ша лінія, ом ні ації. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (095)045-30-64, (067)951-67-38, (095)045-30-64 Земельн ділян , за містом, роз лян пропозиції. Конта ти: (096) 515-09-79

всі

Земельн ділян , Забороль, 10 сот, під б дівництво, центр, ом ні ації пор ч. Конта ти: 43-47-63 Земельн ділян , Забороль, 15 сот., з до ментами під заб дов . Ціна: 12 000 .о., тор . Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 Земельн ділян , Здолб нів, Конта ти: (098) 970-66-25

9

сот.

Земельн ділян , Здолб нів, під заб дов , приватизован , рівн , світло та аз напроти ділян и. Терміново. Ціна: 9000 .о. Конта ти: (097) 324-34-97 Земельн ділян , Ільпінь, біля Здолб нова, 20 а. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Карпилів а (пансь ий масив), 15 сот. Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Карпилів а, 1 лінія від с. Став и, 15 сот, під б дівництво. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-45-12, (067) 362-16-41 Земельн ділян , Карпилів а, 15 сот., під заб дов , ом ні ації, 300 м.від траси. Ціна: 12000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) Земельн ділян , Карпилів а, 70 сот., 35 під заб дов , 35 - ОСГ. Держа ти. Мальовниче місце. Ціна: 25000 .о. Конта ти: (097) 084-82-06 Земельн ділян , Квасилів, 10 сот, під житлов заб дов . Ціна: 10000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, КВАСИЛІВ, 12 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (050) 860-44-18 Земельн ділян , Квасилів, Конта ти: (066) 005-19-14

24

сот.

Земельн ділян , Квасилів, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч. Конта ти: (097) 402-41-83 Земельн ділян , Колоден а, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Колоден а, в л. Новодвірсь а, 30 сот, під б дівництво, р-н заб дований, ом ні ації пор ч. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

Дач , Ново раїн а, 3 імнати, хня, 2 поверхи, це ла, аз до б дин , араж, 6 сот. Ціна: 18500 .о. Конта ти: (097) 470-22-23

Земельн ділян , Верхівсь , 12 сот, ом ні ації, недоро о. Терміново. Конта ти: (096) 916-58-86

Дач , Ново раїн а, дерев’ян ,2 поверхи, жила, 2 імнати, 6 сот землі. Ціна: 12500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Гільча-2, поблиз джерела св. Ми олая, 25 сот., під заб дов , рівна, ом ні ації, асфальт. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

Дач , Ново раїн а, незавершена, 2 пов, 100м в. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Городище, 0,07 а, розпочате б дівництво, без посередни ів. Конта ти: (097) 771-92-53

Земельн ділян , Корець, с/ призначення, 1,8 а., ілян а знаходиться біля траси Київ-Чоп. Без посередни ів. Конта ти: (098) 579-81-86

Дач , Ново раїн а, це ляна, 2 поверхи, 3 імнати, 110 в.м. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Городище, 0,08 а, держа т, ом ації пор ч. Конта ти: (066) 811-33-80

Земельн ділян , Корнин, 12 сот, ом ні ації. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

Земельн ділян , Колоден а, в л. Польова, 10 сот. під б дівництво, ом ні ації на ділянці. Ціна: 13500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37


З е м е л ь н ділян , Корнин, 10 сот., під б дівництво, рівна, р-н новоб дова, терміново. Ціна: 8500 .о., тор . Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 З е м е л ь н ділян , Корнин, 12 сот, під б дівництво. Конта ти: 43-15-20, (098) 946-59-80 Земельн ділян , Корнин, 12,9 сот, під б дівництво. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Земельн ділян , Омеляна, в л. Чесь а, 0,20 а, приватизована, аз. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 598-57-57

Земельн ділян р-н в л. Ма арова, можна не приватизован , без посередни ів. Конта ти: (095) 754-19-03

Земельн ділян , Омеляна, під заб дов , 0.24 а, аз вода, недоро о. Конта ти: (097) 346-72-44

Земельн 43-16-85

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОСГ, 1.25, БІЛЯ

Земельн ділян , Корнин,11 сот під б дівництво, район новоб дов, ом ні ації поряд. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ.

Земельн ділян , Кривичі (за Ясениничами), 12,5 сот., під заб дов , новий масив, 4 лінія. Ціна: 3000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

КОНТАКТИ: (067) 382-02-59

ділян

власни а. Конта ти:

Земельн ділян , 10 м від Рівно о. Конта ти: (097) 475-62-98 Земельн ділян , без посередни ів. Ціна: до 5000 .о. Конта ти: 5-46-12

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, БІЛЯ ЛУЦЬКОГО КІЛЬЦЯ. ВЛАСНИК. КОНТАКТИ: (096) 515-95-89

ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ.

Земельн ділян , під заб дов . Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

Земельн ділян , Городище, Б.Криниця, зоопар . Конта ти: (050) 860-44-18

З е м е л ь н ділян , К стин, 0,15 а, під заб дов , є ф ндамент, приватизована, ом ні ації пор ч, під’їзна доро а. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (097) 672-16-75

З е м е л ь н ділян , Порозово, 6 м. від Рівно о, 12 сот., під заб дов , держа т, ом ні ації пор ч. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

З е м е л ь н ділян , зоопар , Городище. Конта ти: (050) 860-44-18

З е м е л ь н ділян , К стин, 0,18 а, під заб дов , приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 8000 .о., тор . Конта ти: (097) 135-85-64

Земельн ділян , Рівненсь ий р-н, 0,25 а, ом ні ації пор ч, під с/ . Конта ти: (067) 362-55-01

Земельн ділян , К стин, 0.22 а, є ф ндамент, ом ні ації, ліс пор ч. Ціна: 22000 .о. Конта ти: 23-68-59 Земельн ділян , К стин, 10 сот, терміново, недоро о. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , К стин, 13 сот., з до ментами, під заб дов Ціна: 6 000 .о., тор . Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 Земельн ділян , К стин, 15 сот. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Лісопіль, Костопільсь ий р-н, 0,078 а, під б дівництво, ом ні ації пор ч, є с сіди. Ціна: до овірна. Конта ти: (03657) 2-12-79 (098) 449-88-50 Земельн ділян , М.Оле син, 13 сот., під заб дов , поряд ом ні ації, над доро ою. Ціна: 11000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

З е м е л ь н ділян , Рівненсь ий р-н, під заб дов , всі ом ні ації, асфальтований під’їзд, терміново, власни . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00, (093) 730-14-15 З е м е л ь н ділян , Сер іїв а, 12 м від Рівно о, 0,25 а (50х50 м), рівна. Поряд сосновий ліс, березовий ай, річ а, джерело. Власни . Ціна: 18000 .о., тор . Конта ти: (067) 362-12-42 Земельн ділян , Сер іїв а, 15 сот, під житлов заб дов , ом ні ації, терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Т чин, 0,23 а, держа т під б дівництво, всі ом ні ації, аз, асфальт, 1 лінія. Терміново. Власни . Ціна: 4000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 З е м е л ь н ділян , Т чин, 23 сот., під заб дов , всі ом ні ації, асфальтний доїзд. Ціна: 4500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) Земельн ділян , Уїздці, Здолб нівсь ий р-н, 22.5 сот, під заб дов . Недоро о. Конта ти: (096) 916-58-86

Земельн ділян , М.Оле син,13 сот під заб дов , біля траси, поряд ом ні ації. Ціна: 11000 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

Земельн ділян , Уїздці,11 сот під заб дов , аз, світло, 300 м від траси на Мізоч. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net

Земельн ділян , масив Бор івсь ий, 6 сот. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Земельн ділян , Демидівсь ий р-н 13 сот. 60-87-13, (050) 886-39-13

Земельн ділян , масив Кам’яно ірсь ий. Конта ти: 5-44-72

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ. БЕЗ ПОСЕРЕДНИКІВ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (067) 382-02-59 Земельн ділян , Новий Двір, 18 сот., з до ментами під заб дов . Ціна: 18 000 .о., тор . Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 Земельн ділян , Ново раїн а, «Західний-1», 6 сот, о ороджена з двох сторін, приватизована. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (067) 304-28-32 Земельн ділян , Ново раїн а, «Західний-2», 6 сот. Ціна: 10000 .о. Конта ти: (097) 158-70-44 Земельн ділян , Ново раїн а, 0,06 а, світло, аз, о ороджена, онтейнер, садо , пор ч ліс, озера, приватизована. Ціна: 6200 .о. Конта ти: (095) 754-19-03 Земельн ділян , Ново раїн а, 0,06 а, світло, аз, о ороджена, це ляний сарай, приватизован , без посередни ів. Ціна: 6200 .о. Конта ти: 5-46-12 Земельн ділян , Ново раїн а, 0,06 а, можлива оплата частинами, власни . Ціна: 6200 .о. Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян , Ново раїн а, 0.6 сот. Конта ти: (095) 891-83-66, (098) 245-43-81 Земельн ділян , Ново раїн а, 15 сот., під с/ . Ціна: 12000 .о. Конта ти: (098) 236-21-10 Земельн ділян , Ново раїн а, 25 сот, аз, вода, світло пор ч. Ціна: 7000 .о. тор . Конта ти: (098) 403-19-41 niver4uk@ukr.net

Земельн ділян , Хрінниць е водосховище, 13 сот, біля води. Конта ти: (067) 381-52-59 Земельн ділян , Червоні Гори, 6 сот, під заб дов , аз, вода, світло на ділянці, власни . Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86 Земельн ділян , Червоні Гори, під заб дов , 12 сото , приватизована. Конта ти: (050) 221-03-01 Земельн ділян , Шпанів, 13 сот, центр. Конта ти: (098) 327-67-97 Земельн ділян , Шпанів, 13 сот. Конта ти: (098) 970-66-25, (098) 327-67-97 З е м е л ь н ділян , Шпанів, 25 сот, під заб дов , всі ом ні ації, держа т ново о зраз а. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 518-86-77 Земельн ділян , Шпанів, під б дівництво, або омерційн нер хомість, центр села. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Ш б ів, 42 сот, на ділянці старий б дино , олодязь, пор ч ліс, річ а. Ціна: 9500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net Земельн ділян , Ш б ів, під заб дов , 0.32 а. Конта ти: (096) 916-58-86 Земельн ділян , Ш б ів, центр, р-н новоб дов, 15 сот., під заб дов , всі ом ні ації. Ціна: 7500 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) Земельн ділян , Ш б ів,15 сот під б дівництво, всі ом ні ації, машина аменю, 2 машини щебеню. Ціна: 7500 .о. Конта ти: (098) 120-58-96 niver4uk@ukr.net Земельн ділян ,Тинне, в л. Бри адна, 0.085 а, з ф ндаментом, всі до менти на б дівництво. Ціна: 25000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

Земельн ділян , Обарів (в межах села), 0,24 а. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 151-56-68 Земельн ділян , Обарів 2, 23 сот і 8 сот під заб дов , 1 000 .о./1 сот. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Земельн ділян , Обарів, 0,25 а, під с/ , ом ації пор ч, приватизована або обміняю на авто, б дматеріали. Ціна: 4700 .о. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян , Обарів, 10 сот, під с/ , р-н ш оли. Ціна: 12000 .о. Конта ти: (098) 236-21-10

Земельн ділян , Доро об ж, 25 сот., під заб дов , вадратна, рівна, над доро ою, всі ом ні ації, 3 фази. Ціна: 10000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095) Земельн ділян , на березі моря, 2 сот, 1 лілія від моря, ом ні ації. Ціна: 15000 .о. Конта ти: (096) 474-84-88

1.3.4. К плю

Земельн ділян , поблиз міста. Конта ти: (096) 774-10-94

Земельн ділян , Обарів, 15 сот, під заб дов . Конта ти: (096) 916-58-86

Дач в Ново раїнці, можна незавершен . Недоро о. Для себе. Ціна: 10 000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00

Земельн ділян , Обарів, 15 сот, під с/ , р-н ш оли. Ціна: 20000 .о. Конта ти: (097) 158-70-44

Дач , без посередни ів. Конта ти: (067) 362-55-01

Земельн ділян , Обарів, 15 сот., поблиз цер ви, ом ні ації, асфальтний доїзд. Ціна: 7000 .о. Конта ти: 43-91-39, (067) 951-67-38, (095)

Дач , в обмін на араж. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38 Дач , для себе, терміново, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28

Земельн ділян , Обарів, 20 сот для с/ призначення. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 187-68-07

Дач , Ново раїн а, це лян , з терміново. Конта ти: 43-19-96, 493-59-37

Земельн ділян , Обарів, 20 сот, під с/ , поблиз ш оли, перспе тива переведення під заб дов через 2-3 р. Ціна: 22000 .о. Конта ти: (067) 304-28-32

Земельні ділян и поблиз Рівно о, від 0,06 а до 0,25 а. Посередни ам вина орода. Ціна: 150 .о./0,01 а. Конта ти: (094) 966-16-85

Земельн ділян , Обарів, 23 сот, під с/ , приватизован . Ціна: 25000 .о. Конта ти: (098) 236-21-10

Земельні ділян и, бла о стрій. Конта ти: 43-16-85

Земельн ділян , Обарів, приватизован , є план заб дови, 20 сот. Ціна: до овірна. Конта ти: 64-54-97, 27-58-23 Земельн ділян , Оле сандрія, 0,15 а під заб дов . Ціна: до овірна. Конта ти: (066) 265-51-85 Земельн ділян , Оле сандрія, 10 сот., під заб дов , 22Х45 м, ом ні ації пор ч. Ціна: 8500 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ, ОМЕЛЯНА, 0.15 СОТ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: (096) 474-84-88 Земельн ділян , Омеляна, 15 сот, ом ні ації, асфальт. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 474-84-88

азом, (067)

Земельн ділян або старий б дино біля ліс , водойми. Конта ти: (096) 213-55-52 Земельн ділян біля міста, під заб дов . Ціна: до 7000 .о. Конта ти: (067) 708-20-00 Земельн ділян в місті або передмісті. Конта ти: (067) 362-55-01 Земельн ділян 5-46-12

Барма и.

Земельн ділян , місто, передмістя, без посередни ів, бажано р-н А роперероб и, Новий двір, роз лян всі пропозиції, терміново. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37

в місті, для себе. Конта ти:

Земельн ділян Кам’яна Гора, Городище, Ново раїн а. Ціна: до 10000 рн. Конта ти: (095) 754-19-03 Земельн ділян над трасою або поблиз доро и, не а ентство. Конта ти: (094) 966-52-56 Земельн ділян під б дівництво бо са. Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян поблиз міста. Власни . Терміново. Конта ти: (050) 860-44-18 Земельн ділян р-н А роперероб и, Тинне, Новий двір, Обарів, Колоден а, Вересневе. Конта ти: (095) 754-19-03

Гараж в ооперативі «Кристал», підвал. Конта ти: 27-66-05, (093) 768-49-41, (093) 732-97-67

Гараж ооп. «Кристал», це ляний, підвал, яма, приб дова 18 в.м. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-28-84, (097) 654-43-56 Гараж ооп. «Патріот», Конта ти: (067) 362-89-86

р-н

пивзавод .

Земельн ділян , Новий Двір, Колоден а. Конта ти: (050) 860-44-18

Гараж металевий, без місця, розібраний, хороший стан, можлива достав а. Ціна: 4990 рн. Конта ти: (067) 923-36-93

Земельн ділян , р-н Рівненсь ий, можливо з б дин ом під дач , недоро о, роз лян всі пропозиції, терміново. Ціна: до 5 000 .о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Земельн ділян , терміново, не а ентство. Конта ти: (094) 966-16-85 Земельн ділян , Тинне, Конта ти: (050) 860-44-18

Вересневе.

Земельн ділян . Ціна: до 3000 Конта ти: (067) 362-55-01

.о.

Дач , Ново 571-34-47

раїн а.

Конта ти:

(050)

Земельн ділян , Ново раїн а, 0.06 о ороджена. Конта ти: (067) 362-55-01

а,

Гараж це ляний, 2 поверхи, ооператив «Колесо», р-н РУМУ. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63 Гараж це ляний, 2-поверховий, ооператив «Нафтови », в л.Соборна, світло, охорона. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63 Гараж це ляний, в л. Дорошен а, новозб дований, без ями, приватизований. Ціна: 6000 .о. Конта ти: 22-20-96, (096) 240-49-05 marina_didovets@mail.ru

Гараж, в ооперативі «Нива». Конта ти: (097) 486-40-24 Гараж, в л. Дворець а, це ляний, з підвалом та о лядовою ямою, підвал на весь араж. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-12-23, (050) 375-31-60; (096) 421-92-93

1.3.7. Обмін

Гараж, залізний, ооператив р-н Мототре , 3,5/6. Ціна: до овірна. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48

Земельн ділян , р-н л ць о о ільця, 10 сот, пор ч б дин и на 1- імнатн вартир з доплатою. Конта ти: 20-12-08, (097) 710-32-06

Гараж, ооп. «Аван ард-Мазда», в л. Коновальця, 3 поверх, світло, опалення, охорона. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (096) 213-55-52

Земельн ділян , Бронни и, 0,27 а, на вантажний автомобіль або тра тор. Конта ти: (067) 495-36-22 Земельн ділян , Ново раїн а автомобіль. Конта ти: (067) 362-55-01

на

Земельн ділян , Обарів, с/ призначення, 0,26 а, на б дівельні матеріали. Конта ти: (094) 966-16-85

Гаражі, кіоски •

Гараж, в ооперативі «Нива», приватизований, 6х4, висота 3.5, яма, підвал, с хий. Конта ти: (050) 545-77-35

6х4, висота 3.5, яма, підвал, с хий. Конта ти: (050) 545-77-35

Контейнери морсь і 3, 5, 20, 40 тонн, б дівельний ва ончи , н війсь овий, іос металевий без місця (для тор івлі чи на б дівництво). Конта ти: (067) 934-84-89 2,4/4,4

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: (0362) 64-95-64 64-95-51

Гараж, ооп. «Колесо», це ляний. Ціна: дешево. Конта ти: (067) 364-22-34 Гараж, ооп. «Кристал», це ляний, приватизований. Конта ти: 62-14-06, (063) 950-35-45 Гараж, ооператив «Дворець ий». Ціна: 3000 .о. Конта ти: 28-24-30, (050) 375-14-86

ГАРАЖ, КООПЕРАТИВ «ДЖЕРЕЛО», ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ. ЦІНА: 2600 У.О. КОНТАКТИ: (096) 179-07-35 Гараж, ооператив «Колесо», це ляний, є світло. Конта ти: (098) 710-27-55 Гараж, металевий, без місця, розібаний, хороший стан Ціна: 4900 рн. Конта ти: (067) 923-36-93

1.4.1. Продам

В а о нч и б дівельний, Конта ти: (067) 988-59-74

3. Виробничі приміщення за адресою: смт. Гоща, в л. Рівненсь а, 9

на

Земельн ділян , Обарів, 0,26 а, під с/ , приватизована, 32/82 м, є держа т, не а ентство на дач . Конта ти: 43-16-85 Земельн ділян , Обарів, 0,26, автомобіль. Конта ти: 43-16-85

2. Тор ові приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Га аріна, 63

Гараж металевий, в л. Крейдяна, ооператив «Стартер». Конта ти: 5-52-94, (096) 282-36-68

Гараж це ляний, в л. І.Сір а. Конта ти: (050) 375-54-10, (050) 375-10-62

1.3.5. Здам

1. Офісні приміщення за адресою: м. Рівне, в л. Чорновола, 13

Гараж в ооперативі «Т рист», в л. К рчатова, світло, це ляний, яма, приватизований, 24 в.м. Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Гараж ооп. «Р бін», це ляний. Ціна: до овірна. Конта ти: 61-28-84, (097) 654-43-56

Земельн ділян , Ново раїн а, в хорошом стані, під дач , масив Східний. Ціна: до 7000 .о. Конта ти: (098) 236-21-10

Рівненсь а обласна спіл а споживчих товариств здає в оренд :

КОНТАКТИ: (098) 380-03-35

Земельн ділян , можна неприватизован . Конта ти: (096) 213-55-52

• Гараж, в ооперативі «Нива», приватизований,

1.3.3. Продам по У раїні

З е м е л ь н ділян , Ново раїн а, 9 сот, приватизована, аз. Власни . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 З е м е л ь н ділян , Ново раїн а, масив Східний, 6 сот, дерева, щі, приватизован . Ціна: 11000 .о. Конта ти: (067) 725-61-40

Хрінни и, Конта ти:

Земельн ділян , Кам’яна Гора або Ново раїн а, без посередни ів. Конта ти: (094) 966-52-56 Земельн ділян , К стин, Конта ти: (050) 860-44-18

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42 ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ

З е м е л ь н ділян , Кривичі, 11 сот, під б дівництво. Ціна: 3500 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

З е м е л ь н ділян , К стин, 0,40 а, під заб дов 2 б дин ів, приватизована, ом ні ації пор ч. Ціна: 16000 .о., тор . Конта ти: (067) 589-49-28

13

ГАРАЖІ, КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ

№4 від 8 люто о 2012 ро

м.

Гараж в аражном ооперативі «За ермом». Є яма та по ріб. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 22-27-47, (097) 793-09-99 Гараж ооп. «Колесо». Конта ти: 5-61-56, (097) 332-75-31

Кіос , центральний, прод товий рино , обладнаний, можлива оренда. Конта ти: (067) 927-10-77

Гараж металевий, р-н Конта ти: (093) 669-50-50

1.4.2. К плю Гараж. • 774-10-94

Гараж, р-н Б дин офіцерів. Конта ти: 62-20-56, (098) 121-12-77

Ва ончи , або онтейнер, Конта ти: (097) 289-75-25

Гараж, р-н в л. Дворець ої, металевий. Конта ти: (067) 985-80-03

Ва ончи , онтейнер. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06

Гараж, це ляний або металевий, в л. Чехова. Конта ти: 63-01-84, (067) 153-24-21

Гараж в ооперативі. Ціна: до 1000 Конта ти: (094) 966-52-56

Гараж, це ляний, ооператив «Колесо». Ціна: 6000 .о. Конта ти: (097) 407-14-42

Гараж, терміново, недоро о. Конта ти: 5-46-12

Гараж, центр. Конта ти: (096) 619-18-81

Гараж, терміново. Конта ти: (095) 754-19-03 Місце під

Кіос на речовом рин , 6 в.м., новий, з обладнанням, недоро о, терміново, біля центрально о приход . Конта ти: 26-48-35, (067) 919-40-74 Кіос на речовом 637-03-86

рин

. Конта ти: (097)

Кіос на рин «Андріївсь ий». Конта ти: (096) 839-41-96, (067) 968-29-25

недоро о.

1.4.3. Здам Гараж

ооп. «Колесо». Конта ти: 22-51-47

Гараж, в л. К рчатова, це ляний. Конта ти: (097) 087-60-43, (066) 488-68-30 Гараж, в л. Павлючен а. 63-01-84, (067) 153-24-21

Конта ти:

Гараж, в л. Шевчен а. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93 Гараж, ооп. «Джерело», р-н Північний. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52 Гараж, металевий, на тривалий термін, р-н 15 ш оли. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 656-53-32 Гараж, р-н РУМУ, або продам. Конта ти: 5-64-20

Кіос , рино «Ювілейний», 2/4. Конта ти: (097) 239-67-99, (067) 800-76-39

Місце в аражном омпле сі «Аван ард», на тривалий термін, оплата по бартер . Конта ти: 43-67-24, (067) 593-26-50

6,8

Гараж, в л. К рчатова, ооператив «Т рист» на дач . Конта ти: 23-56-98, (067) 907-55-38

Комерційна нерухомість

.о.

араж. Конта ти: 43-16-85

автово зал .

1.4.5. Обмін

Конта ти: (096)

в.м.

Кіос , р«Андріївсь ий», Конта ти: (098) 215-04-25

1.4.4. Винайм

К н війсь овий на а/м ЗІЛ. Конта ти: 61-56-60, (067) 362-15-63

Гараж, р-н Б дин офіцерів, це ляний, яма, підвал. Конта ти: (067) 985-80-03

ГАРАЖІ МЕТАЛЕВІ, ГАРАЖНІ ВОРОТА. ВИГОТОВЛЕННЯ ЗА РІЗНИМИ РОЗМІРАМИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПО МІСТУ. КОНТАКТИ: (097) 229-51-52

Гараж, центр. Конта ти: (097) 640-05-60

1.5.1. Продам

Майновий омпле с. Рівненсь ий р-н, смт. Клевань. Виробнича б дівля - 650 в.м., адмінб дівля - 200 в.м., земельна ділян а - 0.7 а власності. Без посередни ів. Конта ти: (067) 360-20-96

• б

Н е з а в е р ш е н е д і в н и ц т в о чотирьохповерхово о отельно-ресторанно о омпле с з земельною ділян ою 0,3 а, Обарів, розташоване на трасі Рівне-Л ць . Ціна: 690000 .о. Конта ти: (050) 339-31-35


14

№4 від 8 люто о 2012 ро

3- імнатн вартир , 1/5 Ц, пр.Мир , 51,5 в.м, можливо під омерцію, власни . Конта ти: 26-78-45, (068) 569-16-62 4- імнатн вартир , ценр, 1/9ц, 80 в.м., 2 ві на та вели а лоджія виходять на доро , під омерцію, хороший під’їзд з в л.Київсь ої. Ціна: 85000 .о., тор . Конта ти: 26-38-46 Автомий діюч , з обладнанням, 4 бо си, 270 в.м., офісні приміщення, земельна ділян а - 7 сот., держа т, всі дозволи і до менти. Ціна: 140 000 .о., тор . Конта ти: (097) 084-82-06 Кіос , рино 280-14-78

«Моріон». Конта ти: (067)

Компле с б дівель та спор д, в л. Ж-Кюрі (р-н Рівнеенер о), із земельною ділян ою 1 а. Ціна: 60000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Ма азин (пром р па), м-н. Незалежності, 800 м. в. Ціна: 1500000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Ма азин діючий, 50 в.м., р-н прод тово о рин , можливий обмін на вартир . Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Офіс, центр, в л. Г.Мазепи 18 в.м., 3/5ц. Ціна: 18000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщенння ртожит , Корнин. Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 860-44-18 Приміщення виведене з житлово о фонд , 80 в.м., о ремий вхід, можливо під офіс ма азин. Роз лядаються варіанти обмін , нер хомість або авто. Ціна: 69000 .о. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Приміщення виробниче, 5 м від Рівно о, 190 в.м., це ла, ом ні ації, заведені з-фази, 0,06 а, територія о ороджена. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37 Приміщення з ботехнічної лабораторії, 115 в.м., 9 імнат, о ремий вхід, ремонт, не а ентство. Ціна: 89000 .о. Конта ти: 43-16-85 Приміщення ма азин , 50 в.м., р-н центрально о рин , можливий обмін. Конта ти: (066) 656-53-32 Приміщення нежитлове, в л. Га аріна, 70 в.м. Ціна: 50000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення офісне, в л. Соборна, 45м в, євроремонт. Ціна: 45000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення під бізнес, в л. Соборна, 115 в.м., 9 імнат, о ремий вхід, все автономне, впоряд оване подвір’я, ремонт, домофон, си налізація. Ціна: 89000 .о. Конта ти: 43-16-85 Приміщення під омерцію, 48 в.м, євроремонт, ом ні ації, інтернет. Ціна: 110000 .о. Конта ти: 43-80-94, (050) 435-60-46 Приміщення с ладсь е, пров. Робітничий, 700 в.м., асфальтний доїзд, 0,07 сот землі в оренді. Ціна: 200000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Приміщення, 4+4- імнатна вартира, в л. Київсь а, 1/9ц, під омерцію, власни . Конта ти: 26-38-46

Приміщення, 50 в.м, рино «Моріон». Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Приміщення, в л. Дворець а, під ресторан, недоб дова, 1000 в.м., 20 сот землі, приватизовано. Ціна: 600000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Київсь а 1/9 ц, (4- імнатна в., всі ві на на доро ), 80 в.м. Ціна: 80000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення, в л. К рчатова, офісне, зр чне розташ вання, 7 імнат, 120 м в, 5 сот землі, приватизоване, передпрое тна пропозиція під офісний центр. Ціна: до овірна. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Міц евича, діюче афе, 0.01 а, 50 в.м., терміново. Ціна: 53000 .о. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068) 146-63-37, (096) 384-43-22 Приміщення, в л. О. Д ндича, 280м в, 3 входи. Ціна: 150000 .о., тор . Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Соборна, 75 м в, ремонт. Ціна: 150000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Ст. Бандери, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Ст.Бандери, автономне опалення, євроремонт. Ціна: 65000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, Городо метало онстр ція-260 м. відстроч а. Ціна: 25000 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (096) 384-43-22

, (с ладв.), можлива .о. Конта ти: (068)146-63-37,

Приміщення, залізобетонне, під овочесховище, 1800 в.м. (84 -довжина, 21-ширина), постійна температ ра, приватизоване, недоро о. Ціна: 120000 рн. Конта ти: (095) 830-97-00, (095) 830-97-01 Приміщення, Здолб нів, 55 в.м., під омерційн діяльність. Конта ти: (093) 693-25-55 Приміщення, офісне, в л. Відінсь а 39б (новоб дова), цо ольно о поверх площею 47,5 в м, євроремонт, автномне опалення, хня , броньовані двері. Власни . Ціна: 35000 .о. Конта ти: 43-87-16, (098) 624-46-34, (050) 672-49-04 Приміщення, офісне, в л. С. Кр шельниць ої, 45 в.м., євроремонт. Ціна: 75000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, центр, 105 м в, офісне, 5 імнат. Ціна: 160000 .о. Конта ти: (0362) 22-43-36 (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, офісне, Городо , 800 в.м., що стоїть о ремо, 0.26 а. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-36-38, 45-43-22, 43-57-59, (068)146-63-37, (096) 384-43-22

1.5.2. К плю Контейнер морсь ий або б дівельний ва ончи . Конта ти: (098) 112-77-96 Приміщення офісне, роз лянемо всі варіанти. Конта ти: 43-19-96, (067) 493-59-37, (066) 859-33-27 Приміщення офісне. Конта ти: 45-43-22, 43-57-59 Приміщення під бізнес, для себе, не а ентство. Конта ти: (094) 966-16-85 Приміщення під с лад, бажано з ділян ою, для себе. Конта ти: 43-16-85

1.5.3. Здам

Приміщення офісні 17-33 в.м, 3 поверх, в л. К рчатова, р-н іпермар ет «Фоззі», вартість від 28 рн.+ ом нальні посл и. Конта ти: (050) 339-31-35 Приміщення с ладсь і з • піднавісом, Вели а Омеляна,

Рівненсь ий р-н., в л. Шевчен а, площа - від 400 в.м. Конта ти: (067) 800-07-93 ОФІСНІ ТА ТОРГОВЕЛЬНІ ПЛОЩІ, ВІД 17 КВ.М., В М. РІВНЕ, ВУЛ. ПОПОВИЧА (Р-Н РАЙМАГУ). ЄВРОРЕМОНТ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОН, ПІД ОХОРОНОЮ. ЦІНА: 40 ГРН. ЗА КВ.М. КОНТАКТИ: (050) 375-72-84, (067) 382-04-02 Приміщення під офіс, в л. Біла, різні за вадрат рою. Ціна: 50 рн./ в.м. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 Приміщення під офіс, в л. К рчатова, різні за вадрат рою Ціна: 52 рн./ в.м. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 Приміщення фасадне, пр.Мир , 50 в.м., під ма азин, офіс. Ціна: 6700 рн\міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення, в л. Д. Галиць о о, 100м в, санв зол, підсобне приміщення. Ціна: 45 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Зам ова, 50 в.м. в оренд під непродовольч р п ,с/в, всі ом ні ації, 33 в.м.(тор овий зал), 10 в.м. ( ладов а). 2500 рн/1міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення, в л. К рчатова, аражний бо с. Ціна: 1000 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51 Приміщення, в л. Шевчен а, 80-100 в.м., євроремонт, під офіси, ма азин, бан . 11000 рн/1міс Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Шевчен а, від 20-900 в.м., ремонт, 50-150 рн/1 в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення, Центр,елітна, 2-рівнева вартира, меблі, поб това техні а. Ціна: до овірна. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 С лади, Городо , Рівне. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30 Приміщення, в л. Шевчен а, від 20-900 в.м., ремонт, 50-150 рн/1 в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення, 200 в.м., 3/3. Конта ти: (050) 375-56-17, (098) 770-95-36

Приміщення, в л. Відінсь а, 11 в.м., Ціна: 500 рн. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ПРИМІЩЕННЯ, ВУЛ.

Приміщення, в л. Кі відзе, офіси з ремонтом. Ціна: 40 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення, в л. Зам ова, 50 в.м. в оренд під непродовольч р п ,с/в, всі ом ні ації, 33 в.м.(тор овий зал), 10 в.м. ( ладов а). 2500 рн/1міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення, в л. Кн. Оль и, 58 в.м., 1 поверх, ремонт. Ціна: 2500 рн./міс. Конта ти: 43-94-96, (098) 859-43-51

Приміщення, р-н речово о рин , 80 в.м., під тор івлю. Ціна: 25 .о./ в.м. Конта ти: (097) 084-82-06

Приміщення до 60 в/м., по в л. Д ндича, Кн.Романа, Льоно омбінатівсь а, Га аріна (о ремий вхід, зр чний підїзд, пор ч з доро ою) Ціна: до овірна. Конта ти: (093) 510-55-44

Приміщення, в л. Кр шельниць ої, 70 в.м. Ціна: 5000 рн/міс. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення, в л. Кі відзе, офіси з ремонтом. Ціна: 40 рн/ в.м. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

Приміщення нежитлове. Терміново. Конта ти: 0362 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

С лад, в л. Стариць о о, 45 сот землі. Ціна: 150000 .о. Конта ти: 22-43-36, (067) 364-04-64, (067) 343-02-30

ВІДІНСЬКА, 200 КВ.М.

Шиномонтаж, діючий, з обладнанням, система відеона ляд . Зр чне розташ вання. Постійні лієнти. Ціна: 19 000 .о., тор . Конта ти: (097) 084-82-06

976-74-62, (097) 976-74-63

КОНТАКТИ: (097)

1.5.4. Винайм

НЕРУХОМІСТЬ ВОЛИНІ Квартири продам 1- імнатні вартири в новоб довах площею від 40 в. м, в районах в л. Арце лова, Г.-Артемовсь о о, Чорновола, Федорова, Івана Фран а, Київсь о о м-н та ЖК «Коста Браво». Ціна: 5800-6800 рн./ в. м. Конта ти: 050-378-35-77 1- імнатн вартир в новоб дові на в л. Арце лова, за альною площею 52,7 в. м, ц. Вн трішні чорнові роботи, автономне опалення. Бал он — 10 в. м, пласти ові ві на. Ціна: 39000 . о., тор . Конта ти: 050-438-21-12, 063-867-33-50 1- імнатн вартир в новоб дові на в л. Кравч а. За альна площа 46,4 в. м. С часне план вання, євроремонт, металопласти ові ві на. Ціна: 35000 . о., тор . Конта ти: 050-371-71-37, 067-709-12-34 1- імнатн вартир в новоб дові, 48 в. м, автономне опалення, стяж а, шт заб довни а. Ціна: 6300 рн./ в. м. Конта ти: 099-006-27-77, 097-142-22-20

ат р а, від

1- імнатн вартир в новоб дові, 48/24/11, автономне опалення, с лопа ети, 3/9 це ла, висо і стелі, теплений б дино , центр міста. Конта ти: 28-67-77, 050-156-33-60 2 імнати в ртожит на пр. Відродження, 19 та 13 сім’ї. Ціна: 19000 . о., тор . Конта ти: 050-268-43-54 2 імнатн вартир , 4/9, п, 50 097-687-07-28

в. м, санв зол та

в. м, євроремонт. Ціна: 40000

1- імнатн вартир в р-ні в л. Винничен а, подобово, по одинно. Всі зр чності. Конта ти: 098-120-05-89, 099-611-65-17

2 с міжні земельні ділян и в с. Рованці, масив в р-ні ш оли, по 0,10 а. Ком ні ації та новоб дови пор ч, хороший доїзд. Ціна: 14000 . о. Конта ти: 050-438-21-12

1- імнатн вартир в р-ні в л. Г ла а-Артемовсь о о. Част ово вмебльована, є холодильни та телевізор. Квартира може здаватись я одно імнатна, та я і дво імнатна. Ціна: 1000 рн. + . п. Конта ти: 050-438-52-25

2 с міжні земельні ділян и в с. Стр мів а, площею 0,12 і 0,10 а, під житлов заб дов . Ціна: 27000 . о. Конта ти: 063-867-44-32, 098-009-90-09

1- імнатн вартир в р-ні ГМ «Там-Там». Косметичний ремонт. Меблі, омпле тована хня. Без поб тової техні и. Ціна: 1400 рн. + . п. Конта ти: 067-709-12-18 2- імнатн вартир 050-697-30-07

з меблями. Недоро о. Терміново. Конта ти: 098-084-41- 33,

3- імнатн вартир в центрі міста Л ць а. Вмебльована, є вся необхідна поб това техні а. \ Ціна: 3000 рн. Конта ти: 063-867-44-32 3- імнатн вартир в центрі міста, Конта ти: 099-733-08-67

осметичний ремонт, меблі. Ціна: 1000

рн. +

. п.

3- імнатн вартир на в л. Коня іна, вмебльована, хороший ремонт, поб това техні а, для сім’ї, без дітей. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 095-543-35-55 3- імнатн

вартир

на в л. Федорова, для сім’ї. Конта ти: 050-725-84-86

3- імнатн вартир на пр. Гр шевсь о о, осметичний ремонт, меблі, холодильни , телевізор, пор ч автостоян а, на тривалий термін, терміново. Ціна: 1600 рн. + . п. Конта ти: 098-745-04-52

хня — на дві

2- імнатні вартири в новоб довах, площею від 60 в. м, в районах в л. Арце лова, Г.-Артемовсь о о, Чорновола, Федорова, Івана Фран а, Київсь о о м-н та ЖК «Коста Браво». Ціна: 5800-6800 рн. в. м. Конта ти: 050-371-71-37

1- імнатн вартир в м. Запоріжжі, 3 поверх, 31,8 бал он з/с, нова с/т, броньовані двері, на 1- імнатн 096-639-81-91, 23-00-22

2- імнатні вартири на в л. Кравч а, 4/9, ц, 73 заб довни а. Конта ти: 050-228-25-80, 096-363-26-98

1- імнатн вартир на в л. Щ сєва, 5/5, ц, 31 в. м, осметичний ремонт, вели а імната, зас лений бал он, хороший стан, на 2- імнатн вартир з долпатою, роз лян всі варіанти. Конта ти: 066-702-71-09

в. м, 4/9, ц, б дино

здано, від

2- імнатн вартир в Л ць , р-н інотеатр «Промінь», 45 в. м, 1/4, ц. Косметичний ремонт, дерев’яні ві на, с міжний с/в. Ціна: 45000 . о. Конта ти: 050-438-52-25, 067-709-12-18

в. м, хороший стан, лічильни и, вартир в м. Л ць . Конта ти:

2- імнатн вартир на в л. Львівсь ій, 3/5, ц, 48/-/6, імнати роздільні, ремонт, на б дино в межах міста чи передмісті, з доплатою. Конта ти: 050-838-09-31

2- імнатн вартир в Л ць , район пр. Відродження. За альна площа - 53 в. м, 1/5, ц. «Свіжий» ремонт, нова сантехні а, є підвал. Ціна: 35000 . о. Конта ти: 050-378-41-14

2- імнатн вартир , 5/5, ц, 52 в. м, на б дино посередни ів. Конта ти: 066-427-58-39

3- імнатн вартир в м. Ківерці, р-н до , автономне опалення, всі зр чності, пар ет, пор ч пар , дитячий майданчи . Конта ти: 063-981-56-63, 097-617-92-78

3- імнатн

вартир

в м. Л ць

, на

вартир

в м. Почаєві, або в м. Л ць

або б дино

, без

в селі. Конта ти: 26-58-91

3- імнатн вартир в м. Красний Пере опсь , Крим, 6/9, панель, 65 в.м, 2 зас лених бал они, пор ч ш ола, лі арня, дитячий садо . Ціна: 34000 .о. Конта ти: 095-214-02-71

3- імнатн вартир на в л. Кравч а, 7/9, п, євроремонт, пласти ові ві на, столяр а, пар ет, стяж а, лічильни и, телефон, Інтернет, в м. Л ць , на 3- імнатн вартир в м. Львові, в б дь-я ом стані. Конта ти: 096-148-91-52, 063-079-67-10

3- імнатн вартир в р-ні 33 вартал , 3/9, ц, 65 в. м, с часний ремонт, вмонтована хня, бал он та лоджія з/с. Ціна: 65000 . о., тор . Конта ти: 099-754-66-94

4- імнатн вартир на пр. Соборності, 6; 78 в. м, 2 поверх, ц, приватизована, на 2- імнатн вартир з доплатою, перший і останній поверх не пропон вати. Конта ти: 25-92-51

3- імнатн вартир 066-783-35-05

4- імнатн вартир поблиз ЗОШ № 18, 85,1 в. м, євроремонт, на дві 2- імнатні вартири або 1-, 2- імн. в. + доплата. Роз лян всі варіанти. Конта ти: (0332) 25-34-42, 097-737-00-95, 098-796-67-23

в р-ні 33

вартал , 69,9

в. м, 2 лоджії. Ціна: 48000

. о. Конта ти:

4- імнатн вартир на в л. Чорновола, 8/9, ц, 78 в. м, євроремонт, імнати роздільні, бал он та лоджія зас лені, броньовані двері, плит а, теплена пінопластом. Конта ти: 095-543-35-55 4- імнатн вартир на в л. Ш. Р ставелі, 2/9, ц, 78 в. м, хороший стан. Ціна: 58000 . о., тор . Конта ти: 066-644-94-49, 093-499-44-68 4- імнатн вартир на пр. Відродження, 4/9, ц, 82 в. м, ремонт, пар ет, бал он та лоджія не з/с. Ціна: 55000 . о. Конта ти: 067-361-88-89 4- імнатн вартир на пр. Відродження, 4/9, ц, 82 Ціна: 55000 . о. Конта ти: 050-438-95-05

в. м, хороший стан, нова сантехні а.

4- імнатн вартир на пр. Відродження, 80 в. м, 7/9, Ц. Хороший осметичний ремонт, с/в роздільний, нова сантехні а, пар ет, 2 зас лені бал они, нові ві на та двері. Ціна: 70 000 . о. Конта ти: 050-438-52-25 4- імнатн вартир на пр. Відродження, 82/50/7,5, -/9, ц. Непрохідні імнати, роздільний санв зол. Част ово євроремонт, зас лені бал он та лоджія. Лічильни и. Ціна: 65000 . о., тор . Конта ти: 050-438-52-25, 067-709-12-34

здам 1- імнатні вартири, по одинно, подобово, на пр. Волі, євроремонт, нові меблі, пор ч автостоян и з охороною, надаються звітні до менти. Конта ти: 098-762-42-68 1- імнатні вартири, по одинно, подобово, на пр. Гр шевсь о о, хороший ремонт, нові меблі, надаються звітні до менти. Конта ти: 050-438-22-00

осметичний

аз, світло пор ч. Конта ти: 099-229-11-79,

Дачн ділян на масиві «Діброва», 0,06 а, б дино , 4х7 м, біла це ла, дозвіл на підведення аз . Конта ти: 066-703-90-39, 066-578-99-71 Дач

в р-ні с. Жаб а, 6 сото , біля заправ и. Конта ти: 050-702-89-35

Дач в с. Жаб а, 1,5-поверховий це ляний б дино , 7х10 м, лазня 7х4 м, свердловини, амін, світло, повністю облаштована, Ціна: до овірна. Конта ти: (0332) 21-02-71, 050-521-76-56 Земельні ділян и в с. Рованці, 0,10 а, ом ні ації пор ч, доїзд (доро а з твердим по риттям) та 0,12 а (без ом н.). Ціна: до овірна. Конта ти: 093-020-89-47 Земельні ділян и в с. Рованці, 0,10 та 0,11 сото , ом ні ації біля ділян и, доїзд, ви ідне місцерозташ вання. Ціна: 1200 . о./0,01 а. Конта ти: 093-020-89-47

Будинки

ом ні ації, доїзд, пор ч ш ола, з пин а.

Земельні ділян и в с. Рованці, 10, 12, 22-24 сот и, ом ні ації, доїзд, пор ч ш ола, з пин а. Ціна: від 8500 . о. Конта ти: 093-020-89-47 Земельні ділян и в с. Стр мів а (новий масив), 12 і 24 сот и, с міжні. Ціна: 10000 Конта ти: 29-90-09, 099-329-31-32

. о.

Земельні ділян и в с. Рованці, 0,10 а, ом ні ації пор ч, доїзд (доро а з твердим по риттям) та 0,12 а (без ом н.). Ціна: до овірна. Конта ти: 093-020-89-47 Земельні ділян и в с. Рованці, 0,10 та 0,11 сото , ом ні ації біля ділян и, доїзд, ви ідне місцерозташ вання. Ціна: 1200 . о./0,01 а. Конта ти: 093-020-89-47 Земельн ділян , 0,10 а, в с. Клепачів, обмін. Конта ти: 050-293-03-69

ом н., ф ндамент на б дино , можливий

Земельн ділян , 10 м від м. Л ць а, пор ч з трасою Л ць -Д бно, 1 а, фасад 150 м, зр чне місце для бізнес , недоро о. Конта ти: 097-908-72-41, 067-682-03-45

Комерційна нерухомість продам стані. Ціна: 60000

.о. Конта ти: 78-54-38,

Комерційне приміщення, зі стабільним приб т ом, площею 115 в. м, за адресою: пр. Соборності, 14, в районі ма азин «Троянда», вихід на центральн в лицю. Конта ти: 050-590-42-32

продам 1,5-пов. б дино в с. Стр мів а, за афе «О олиця», бло и, 198 в. м, ороб а, не на рита, ом ні ації вздовж ділян и. Ціна: 30000 . о., тор . Конта ти: 094-908-82-96 1,5-пов. це ляний б дино в с. Зміїнець, 0,12 а, ом ні ації вздовж ділян и, два аражі, це ляні надвірні спор ди. Конта ти: 095-219-85-11 2-пов. б дино в в р-ні в л. Ковельсь ої, 180 в. м, 6 сото , автономне опалення, центральна аналізація та водопостачання, 2 с/в, розпочато ремонт, 1 поверх отовий для проживання. Конта ти: 050-438-95-05, 096-425-99-92

2-пов. б дино в с. Лище, ц, 190 в. м, осметичний ремонт, спор ди, 24 сот и, приватизовано. Конта ти: 099-754-66-94

Земельні ділян и в с. Рованці, 10, 12 сото , Ціна: до овірна. Конта ти: 093-020-89-47

Кафе-бар на з пинці, 50 в. м, в робочом 097-347-08-99, АН «Афродіта»

2 - п о в . б дино в с. Доро остаї, 30 м від м. Л ць а, пар ет, пласти ові ві на, металочерепиця, бр ів а, теплений, свердловина, 30 сото . Ціна: до овірна. Конта ти: 050-540-49-69

1- імнатні вартири, по одинно, подобово, в різних районах міста, надаються звітні до менти. Конта ти: 067-348-43-86, 050-263-87-11

Дачн ділян в р-ні с. Гаразджа, 12 сото , 099-417-28-95

Земельні ділян и в с. Рованці, 10, 12 сото , ом ні ації, доїзд, пор ч ш ола, з пин а маршр т и. Ціна: до овірна. Конта ти: 093-020-89-47

обмін

. о., тор . Конта ти:

3 земельні ділян и по 0,12 а, в с. Боратин, масив «Стир». Ком ні ації пор ч. Ціна: 6500 . о./ділян а. Конта ти: 098-009-90-09, 050-438-21-12

ом ні ації, араж, надвірні

Офісне приміщення в р-ні 33 вартал , 37 в. м, о ремий вхід, ремонт, всі зр чності, ролети, прое т на доб дов , розвин та інфрастр т ра, земельна ділян а 0,04 а в оренді. Ціна: 55000 . о. Конта ти: 050-438-13-98, 78-00-88, 067-361-88-89 Приміщення в р-ні ЦУМ , 194 в. м, фасадний та пожежний вхід, дизайнерсь ий ремонт, с часні системи ом ні ації, вітринні ві на, висо і стелі. Ціна: 2900 . о./ в. м, тор . Конта ти: 096-878-30-84 Приміщення омерційно о призначення в районі ш оли № 5, площею 125 в. м, виведене з житлово о фонд і має всю технічн до ментацію. По ращений ремонт, отовністю 80%, встановлені нові металопласти ові ві на та вхідні металеві двері. Ціна: 500 . о. / в. м. Конта ти: 050-378-41-14, 067-709-12-18 Приміщення на в л. Винничен а, о ремий вхід, 70 в. м, 3 імнати, хня, ладов а, осметичний ремонт, (стіни та стеля вирівняні), пар ет, плит а, нова сантехні а, хороше місцерозташ вання. Ціна: 120000 . о. Конта ти: 096-878-30-84

2-пов. б дино на в л. Коперни а, 180 в. м, 1-пов. - євроремонт, 2-пов. - без ремонт , 6 сото . Ціна: 147000 .о. Конта ти: 050-228-20-20

Приміщення розташоване на розі в л. 8 Березня, Саперів, 1 поверх, 220 в. м, під офіс, апте ма азин та ін. Конта ти: 097-306-97-08

2-пов. б дино на в л. М. Омелянівсь ій, це ляний, 150 в. м. Б дино поб дований в 1994 р., на ритий шифером, о ороджений, пласти ові ві на, хня — 12 в. м, 0,05 а. Ціна: 60000 . о., тор . Конта ти: 094-908-82-96

Свинарни , 30

м від Л ць а. Конта ти: 097-907-71-44

Тепличний омпле с в с. Підд бці, пор ч траси, 2 а, всі Конта ти: 066-644-94-49, 093-499-44-68

ом ні ації, є житловий б дино .

1- імнатн вартир в новоб дові в р-ні БМ «Нова Лінія». Євроремонт, повністю вмебльована. З техні и – холодильни ,телевізор. Подобово — 150 рн. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 063-867-44-32

Дачі, земельні ділянки

1- імнатн вартир в новоб дові в р-ні ГМ «Там-Там». К хня 9,1 в. м, імната 18,8 в. м. Євроремонт, роздільний санв зол, зас лена лоджія з нішею. Меблі, поб това техні а(холодильни , телевізор, пральна машин а). Кабельне ТБ. Конта ти: 063-867-33-50

продам

Тор ове приміщення в р-ні Заво зально о рин , 105,2 в. м. Євроремонт, автономне опалення, пожежна та охоронна си налізація, абельне телебаченн я. Хороше місце розташ вання, може ви ористов ватись я афетерій, салон раси, ма азин, офіс та інше. Терміново! Ціна: 168 000 . о. Конта ти: 050-438-52-25, 067-709-12-34

2 с міжні земельні ділян и в с. Вели ий Омеляни , правильної форми, по 0,12 а. Твердий доїзд, світло через доро , аз - 150 м. Пор ч масив новоб дов. Гарний раєвид. Терміново. Ціна: 7000 . о./сот а. Конта ти: 067-709-12-34, 050-378-41-14

Це ляне приміщення в с. Бо олюби, центр села, 250 в. м, пор ч під’їзд з твердим по риттям та всі ом ні ації. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-757-36-52, 095-552-23-00, Анатолій

1- імнатн вартир в р-ні 40 вартал . У омпле тована техні и. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 067-709-12-34

хня. Без меблів та поб тової

Терміново. Недоро о. Новозб дован 2-поверхов станцію технічно о обсл ов вання та мий автомобілів на в л. Ковельсь ій (р-н лісництва). Конта ти: 050-338-06-89


15

№4 від 8 люто о 2012 ро

БУДІВНИЦТВО

•МЕБЛІ •БІЗНЕС •ПОБУТ •ТЕХНІКА •БЮРО ПОСЛУГ

Вікна, двері 2.1.1. Продам Бал они. 353-19-76

Конта ти:

43-12-20,

(097)

Бло и ві онні, дерев’яні, б/в. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Ві на без рам. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84 Ві на з євробр с . Конта ти: (03365) 78-83-57 Ві на мансардні. Конта ти: 63-55-33 (067) 360-22-20 Ві на металопласти ові та бал онні бло и, різноманітний профіль та значна зниж а безпосередньо від виробни а. Конта ти: (098) 386-56-22 Ві на металопласти ові, (виробництво У раїни). Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Ві на металопласти ові. (03365) 78-83-57

Конта ти:

Ві на, двері дерев’яні, б/в. Ціна: дешево. Конта ти: (096) 515-09-79 Ві на, двері Конта ти: 63-43-83

металопласти ові.

Ві на, двері. Конта ти: 26-00-98 Ві на, під золотий д б, ламіновані, 240/ 180, 182/167. Конта ти: 23-25-51, (050) 435-36-93 Ві на. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Ві на. Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 04-06-382 Ві на. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Ві но металопласти ове, 150/150. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-59-35, (097) 132-12-70 Ві но та двері металопласти ові. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Ві но, подвійне. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49 Ворота аражні. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Двері вхідні та між імнатні. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Двері вхідні, між імнатні, металопласти ові. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Двері вхідні, між імнатні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03 Двері вхідні, між імнатні. 43-12-20, (097) 353-19-76

Конта ти:

Двері вхідні, подвійні, дерев’яні. Конта ти: 62-94-70, (098) 449-88-49 Двері вхідні. Конта ти: (03365) 78-83-57 Двері дерев’яні, 2.2х0.76, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-83-47 Двері д бові, б/в, без ороб и, ла овані, дешево. Конта ти: (067) 350-35-40 Двері д бові, ла овані, без ороб и. Ціна: дешево. Конта ти: (067) 350-35-40 Д в е р і металеві, б/в, дешево. Конта ти: 43-86-85 Двері металопласти ові. Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 04-06-382 Двері між імнатні. Конта ти: (03365) 78-83-57 Двері соснові, 210/83 см, нові. Конта ти: 28-50-76 Двері соснові, с цільні, д бовий шпон, б/ в. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Двері, б/в. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Двері, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28 Двері, б/в. Конта ти: 64-32-84, (067) 762-26-26 Двері, дерев’яні, подвійні, з ві нами, б/ в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Двері, д бові, соснові, б/в. Конта ти: 5-51-29, (097) 126-15-41 Єврові на з деревини. 63-59-49, (067) 362-18-41

Конта ти:

Жалюзі верти альні, оризонтальні. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03 Ж а л ю з і . Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53 Жалюзі. Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95 (098) 523-72-37, (066) 043-54-16 Жалюзі. Конта ти: 43-19-16, 543-09-03, (099) 04-06-382

(098)

Р о л е т и бамб ові. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Ролети захисні. Конта ти: 26-16-95, (067) 360-29-53

26-65-95,

Ролети захисні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76 Ролети т анинні, бамб сонцезахисні. Конта ти: 63-43-83

ові,

К тни и до ві он. Конта ти: (095) 699-68-59

Ролети. Конта ти: 43-19-16, 543-09-03, (099) 04-06-382

Ор с ло, 699-68-59

Р о л е т и бамб ові. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

синє.

Конта ти:

(095)

Ролети захисні. Конта ти: 26-16-95, (067) 360-29-53

Підві оння. Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 04-06-382

Системи бал онні, розс вні, алюмінієві. Конта ти: 63-43-83

Підві оння. Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95 (098) 523-72-37, (066) 043-54-16

Сіт и мос ітні . Конта ти: 26-65-95, 26-16-40, (067) 360-29-53

Рами бал онні. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

Сіт и мос ітні. Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95 (098) 523-72-37, (066) 043-54-16

Рами ві онні зі с лом,1,7/0,5; 1,5/0,5; 2,15/1,60, б/в. Конта ти: 62-83-47, (066) 653-50-02 Рами ві онні, зас лені, Конта ти: 24-58-47

недоро о.

Решіт водозливн . Конта ти: (067) 686-58-64

Армат р . Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

2.2.1. Продам

(098)

Підві оння, відливи. Конта ти: 26-65-95, 26-16-40 (067) 360-29-53

Рами ві онні для дачі. Конта ти: (067) 686-58-64

Асфальт, щебінь • Відсів базальтовий, •Це л во нетрив , шифер •ранітний, базальтовий, відсів ранітний, щебінь вир-во Київ. Конта ти: (0362) Будівельні та ранітний, базальтовий, базальтовий, ранітний, пісо , 60-96-90, (067) 962-61-37 амінь б товий, ранітний, амінь б товий, р чний та оздоблювальні матеріали базальтовий, пісо , пісо механічний, це л силі атн .

БУДМАТЕРІАЛИ

Бло и з римсь о о • ра шня а (Крим). Міцні,

26-65-95,

С ло а рилове. Конта ти: (094) 966-52-56 С ло, б/в, різних розмірів. Конта ти: 62-40-12

2.1.2. К плю Ві на металопласти ові, б/в або нові, недоро о. Конта ти: (067) 362-94-46

митий. Вивіз б дівельно о сміття, ліц. МТЗУ АВ №339649 від 29.05.07 р. Конта ти: 62-54-40, (067) 275-91-37

Асфальт, білий пісо , це л во нетрив , вапно, плити пере риття, ра шня , цемент, щебінь, лин , відсів, пере ній, торфо рихт , чорнозем, перепал, септи и, р и олодязні.

Конта ти: 26-48-37, 22-45-85, (067) 362-25-11, (098) 598-81-64

відбірні. Висо ої я ості. Достав а по міст та області в орот ий термін. Ціна від виробни а. Конта ти: (063) 937-28-60, (097) 281-15-00

Конта ти: 43-48-41, (067) 420-21-04, (050) 338-40-90 Пісо , пісо •ранітний,

митий, щебінь базальтовий, відсів ранітний, базальтовий, амінь б товий, ранітний, базальтовий. Конта ти: 62-68-69, (050) 338-40-98, (098) 442-13-31 Х дожня ов а. Висо а • я ість. Індивід альний

Бал и, б/в. Конта ти: 22-62-08, (067) 459-94-98, (097) 204-14-76 Бал и, ро ви довжина 6 м, дош а обрізна 4 м, товщина 25 мм. Конта ти: 24-63-31, 24-63-31 (098) 228-79-64 Бал и. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Бал бетонн , б/в. Конта ти: 23-62-44, 23-37-65, (095) 489-64-11 Бетон. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Бло -ха з 20*85,35*115. Ціна: від 90 рн. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Бло и 40, б/в. Конта ти: (096) 284-12-04, (050) 029-40-66 Бло и б дівельні з римсь о о ра Конта ти: (0960 372-25-68

Пісо в міш ах, цемент • М-500 в міш ах, щебінь

дизайн. Дост пні ціни. Конта ти: (096) 254-59-28, (096) 254-59-43 art-kyznya@mail.ru

ранітний в міш ах, відсів в міш ах, достав а. Конта ти: 43-90-56, (097) 378-42-71

Це л во нетрив , біл , червон . Конта ти: 43-67-45, (097) 343-63-58

Бло и ерамічні. Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09

шня а.

Бло и б дівельні, б/в. Конта ти: (096) 515-09-79 Бло и б дівельні, з відсів . Конта ти: (050) 698-12-55

Бордюри. 332-60-05

Конта ти:

28-57-57,

(067)


16

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ Клей для бло ів «Ферозіт-140». Ліц. МТУ АВ №4978781 від 10.11.2009 р. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 169-63-78 Камінь вал н для альпійсь их 1,5 рн/ Конта ти: 28-96-33

іро . Ціна:

Карнизи овані. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 Клей для пінобло ів. Конта ти: 60-88-51, 60-88-52, (067) 392-50-74 Клей монтажний неопреновий). Конта ти: 22-50-64

(а риловий, 22-15-59,

КРИХТУ МАРМУРОВУ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ: МОЗАЇЧНУ, ЛАНДШАФТНУ, ФАСАДНУ. КАМІНЬ ЛАНДШАФТНИЙ. РІЗНІ ФРАКЦІЇ. ДОСТАВКА, ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Кр

ля

2

б.м. Конта ти: 28-50-76

К тни металевий, вадрат. 24-67-17, (097) 271-36-52 Ла и, фарби, 22-50-64

Конта ти:

леї. Конта ти: 22-15-59,

Лист, стержень мідний, Конта ти: (096) 307-32-01

бронзовий.

Листи металеві. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Листи металеві. 26-65-08

Конта ти:

62-01-55,

Лю , б/в. Конта ти: 43-59-35, (097) 132-12-70 Матеріали б дівельні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Матеріали по рівельні. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 169-63-78 Металопрофіль, металочерепицю. Конта ти: (098) 447-17-77

ранітн . Конта ти: (095) 843-09-03

БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ, ПЕРЕТИНКИ. КОНТАКТИ:

Газобло и стінові та перестіночні. Достав а та вивантаження раном-маніп лятором. Конта ти: 26-38-57, (067) 360-08-77 Газобло и. Конта ти: 868-28-97, (050) 378-26-00

45-04-36,

(098)

Гідроізоляцію. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 607-82-71 Г і п с о а р т о н та омпле т ючі. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

(067) 362-18-41

Гофротр б , 16-50 мм. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Бло и ф ндаментні. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41 Бр ів , 941-53-60

бордюри.

Конта ти:

(093)

Бр ів . 332-60-05

Конта ти:

28-57-57,

(067)

Бр с, б/в. Конта ти: 22-62-08, 459-94-98, (097) 204-14-76

(067)

Грати овані. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 Д е р е в о оріха зрізане. Конта ти: (095) 705-41-10

ДОСТАВКА

ВАГОНКУ ДЕРЕВ’ЯНУ (СОСНА), ВІЛЬХА, 55 ГРН/КВ.М., ШПУНТОВАНУ ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, 90 ГРН/КВ.М., САЙДИНГ ДЕРЕВ’ЯНИЙ (БЛОК-ХАУС) КУТНИК, ПЛІНТУС, МОНТАЖНУ РЕЙКУ. МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ. КОНТАКТИ: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 Ва он з липи та сосни. Конта ти: (097) 214-80-86 Ва он пласти ов . Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Ва он 699-68-59

пласти ов .

Конта ти:

Конта ти: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Дош и соснові, 40 мм, с хі. Ціна: 1200 рн./ б. м. Конта ти: 43-21-32

(095)

Ва он соснов , вільхов , оси ов , липов тощо. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ва он соснов , вільхов . Ціна: від 60 рн./ в.м. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

ВАПНО, ВІДСІВ, ЩЕБІНЬ, ПІСОК, КЕРАМЗИТ, КАМІНЬ, КРИХТИ КОЛЬОРОВІ, БЛОКИ ПІНОБЕТОННІ. ДОСТАВКА НА ОБ’ЄКТ САМОСКИДАМИ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26 Ват мінеральн , пінопласт. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64 Ват мінеральн . Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Вироби овані. Конта ти: 24-20-22, (098) 008-77-66 Вироби овані. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27 Вироби овані: решіт и, ворота тощо. Конта ти: м.Рівне (0362) 43-23-31, (097) 273-76-61

ДОШКИ СУХІ (СОСНА, ВІЛЬХА) ТА СВІЖОСПИЛЕНІ (25-50 ММ), РЕЙКИ, КРОКВИ БУДЬ-ЯКИХ РОЗМІРІВ. ДОШКИ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНІ, ВАГОНКА. МОЖЛИВА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45 Дош и, бал и, бр с з тополі та сосни. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

ДОШКИ, БАЛКИ, КРОКВИ, РЕЙКИ УСІХ РОЗМІРІВ, СУХІ ТА СВІЖОСПИЛЕНІ. ДОШКУ ДЛЯ ПІДЛОГИ, ШПУНТОВАНУ, ВАГОНКУ. ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: 43-96-67, 64-55-55, (096) 242-26-61, (098) 192-23-05 Дош б ов , с х , в асортименті. Конта ти: (067) 362-71-58, (097) 420-71-40 Дош для підло и шп нтован Ціна: 100 рн./ в.м. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

Від осні сендвіч-панелі, парота воло остій і. Конта ти: 62-01-87, (097) 865-45-33

Дош для підло и, ва он , бло -ха з, по онажні вироби. Виробництво У раїна техноло ія Німеччина. Ціна: 60-100 рн. Конта ти: (0365) 72-26-26, (097) 933-28-77

Відливи. Конта ти: 26-00-98, (067) 985-55-95 (098) 523-72-37, (066) 043-54-16

Дош для підло и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31

ВІДСІВ, ПІСОК, ЩЕБІНЬ, КАМІНЬ - «БАЗАЛЬТ», ГРАНІТ. ПІСОК МИТИЙ, КРИХТУ ГРАНІТНУ. ЦЕГЛУ, ЧОРНОЗЕМ, ЦЕГЛУ ПОШТУЧНО, ПІСОК І ВІДСІВ У МІШКАХ. КОНТАКТИ: 43-26-72, (097) 396-23-38 Водозливи . Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 04-06-382 Газобло и ( азобетон) від завод -виробни а, мар а Д500, (технічні мови ДСТУ БВ.2.7-137:2008) висо а я ість, е оло ічно чисті, еометрично рівні, не потреб ють теплення, достав а на б дівництво. Ціна: 530 рн. Конта ти: (097) 543-63-42

Дош , с х , свіжоспилен , бал и, рей и, ро ви, бр с. Конта ти: 43-83-27, (067) 382-23-06 Дош . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 ДСП. Конта ти: 28-50-76 Елементи 755-69-27

овані. Конта ти: 63-32-02, (093)

Жалюзі. Конта ти: 43-12-20, (097) 353-19-76

КЕРАМЗИТ (НАСИПОМ, ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ МІШКИ, «БІГ-БЕГИ»). ФРАКЦІЇ 5-10 ММ, 10-20ММ, 20-40ММ. МОЖЛИВА ДОСТАВКА САМОСКИДАМИ ВІД 5 ДО 60 М. КУБ. ПЕРЕРАХУНОК. КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Поребри . 332-60-05

Конта ти:

28-57-57,

(067)

П о р о л о н , новий, товщина 5 см, 2Х1 м. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Профілі іпсо артонні, штрипси. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Рей монтажн , тни , плінт с. Конта ти: (067) 363-37-87, (050) 515-58-06

Це л . Конта ти: 28-50-76 Черепицю біт мн «А ваізол». Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 169-63-78 Черепицю біт мн . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю біт мн . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 607-82-71 Черепицю ерамічн та цементно-піщан . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Черепицю а ційними 63-55-33

ерамічн , Tondach, за цінами. Конта ти: (0362)

Черепицю, вели ий термін е спл атації, простота монтаж , забезпеч є повн ш моізоляцію, вели ий вибір ольорів, арантія 20 р. Конта ти: (067) 934-96-30, (095) 754-24-28

Розчин. Конта ти: 63-59-49, (067) 362-18-41

Черепицю. Конта ти: (067) 934-96-36, (095) 754-24-28

САЙДИНГ (РОСІЯ, КАНАДА, ПОЛЬЩА), СОФІТИ, ВАГОНКА ПВХ (ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ), ЛИСТИ ПОЛІКАРБОНАТНІ, ОНДУЛІН, БЛОКИ СТІНОВІ ПІД «РВАНИЙ КАМІНЬ», УТЕПЛЕНІ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

Швелер. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62

Сайдин , бло -ха з, шалів . Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31

Шифер хвильовий. 032-38-75

(098)

(097)

Шмат и ламінованих плит. Ціна: дешево. Конта ти: 28-96-33

можна б/в. Конта ти: (093) різні.

Конта ти:

Вироби овані. Конта ти: 43-23-31, (097) 273-76-61

Системи водостічні . Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77

Відходи для вимощення Конта ти: (093) 693-25-55

Системи водостічні. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58

Л і с хвойний, р лий з ліс оспівсь ими товаротранспортними на ладними Конта ти: (093) 434-55-22 Матеріали 43-52-56

б дівельні,

б/в.

доро и.

Конта ти:

Сіт арм юч (до систем Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

теплення).

Сіт металев , для о орожі, б/в, терміново. Конта ти: (067) 106-80-33

Перлі (перлит), всіх маро та фра цій, а роперліт. Конта ти: (050) 438-06-72, (096) 241-63-75

Металочерепицю. Ціна: Конта ти: (098) 714-27-92

60

С ло вітражне 0,47/1,30, б/в. Конта ти: 62-40-12 С ло ор анічне. Конта ти: (095) 754-19-03

рн/ в.м.

Металочерепицю. Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 04-06-382

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ. КОНТАКТИ: 43-94-96, (098) 859-43-51

СПЕЦЕМАЛІ: ХС, ХВ, ЕП, КО, МЛ, АНТИКОРОЗІЙНІ, ТЕРМОСТІЙКІ. РОЗЧИННИКИ: Р-4, Р646, Р-647, УЙАТ-СПІРИТ, СОЛЬВЕНТ, ОЛІФА. ГРУНТИ, ЕМАЛІ: ГФ, ПФ, НЦ. ЛАКИ СТОЛЯРНІ: НЦ, ПУ. ДИСПЕРСІЯ ПВА. КОНТАКТИ: 69-06-85, 26-34-72 Стелі натяжні, франц зь і. 43-15-14, (097) 493-55-41

Стелю підвісн , 20 376-90-26

в.м. Конта ти: (067)

Стовб ри верби на в ли и. Конта ти: (067) 712-91-26

43-15-14, (097)

Стовпи, балясини. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

493-55-41

С міші с хі б дівельні: шпа лів и, лей для плит и, іпсо артон , вирівнюючі с міші, цемент. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Нітроемаль, жовт . Ціна: 8 рн./л. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52

С х о д и на орище. Конта ти: 24-56-47, 68-05-12, (096) 156-94-52, (050) 435-37-03

О орожі овані. Конта ти: 63-32-02, (093) 755-69-27

Тирсоплит довжина 2м, ширина 70 см, товщина 2см. Конта ти: (096) 241-95-79

Онд лін. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Тирсоплит недоро о. 731-16-42

Ор с ло прозоре, ольорове. Конта ти: (067) 362-55-01 Ор с ло. Конта ти: 43-52-56 Пар ет д бовий щитовий, Конта ти: 43-36-59

13

в.м.

Пар ет д бовий. Конта ти: 28-50-76 Пар ет д бовий. Конта ти: (067) 703-73-44 Пар ет, д бовий, 10,2 954-44-39

в.м. Конта ти: (096)

Пар ет. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60, (050) 375-36-31 Пере ород и алюмінієві, офісні. Конта ти: 63-43-83 Перемич и залізобетонні, Конта ти: (097) 687-95-28

посилені.

Перемич и металеві 2,5/16 см, 2 шт. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48

полірован , 1 б.м., б/в. Ціна: Конта ти: 5-23-70, (067)

ТОРФ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (ДОСТАВКА, ФАСОВКА). КОНТАКТИ: (050) 339-36-58

Фанер . Конта ти: (095) 699-68-59

Пінобло и, б/в. Конта ти: 68-22-33, (097) 852-85-75 Пінобло и. Конта ти: 60-88-51 (067) 392-50-74

ПІСОК БУДІВЕЛЬНИЙ, ЦЕМЕНТ М-500 В МІШКАХ, РІЧКОВИЙ, ВАПНО, ВІДСІВ, КЕРАМЗИТ, ЧОРНОЗЕМ, ЩЕБІНЬ. ЦЕГЛУ ЧЕРВОНУ, БУДІВЕЛЬНУ, ВОГНЕТРИВКУ ПОШТУЧНО. ДОСТАВКА. ВАНТАЖНИКИ. КОНТАКТИ: 40-02-05, (098) 866-01-99, (050) 563-61-36 Плити для пар ан , б/в. Конта ти: (096) 284-12-04, (050) 029-40-66 Плити залізобетонні, 5,6/3 м. Конта ти: (050) 765-55-62 Плити пере риття ПКЖ, б/в. Конта ти: (096) 284-12-04, (050) 029-40-66 Плит фасадн , 30/30, 5 па ово , оричнев . Конта ти: (067) 793-44-54

.

Конта ти:

Свердла. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38 Стропи ланцю ові, сталеві, сертифі овані. Конта ти: (050) 963-87-55 Трансформатори зварювальні, стаціонарні, ТДВД. Конта ти: (067) 670-73-31 Ф ано 386-56-22

Ящи металевий для розчин Конта ти: (096) 307-32-01

Фотошпалери. Конта ти: 23-25-51

ЦЕГЛА ЧЕРВОНА ВІД ВИРОБНИКА З ДОСТАВКОЮ, ДЕШЕВО. КОНТАКТИ: (098) 386-56-22 Це л бит , подар ю. Конта ти: (098) 070-76-28 Це л б дівельн , лицювальн . Конта ти: 45-04-36 (067) 462-50-09 Це л лицювальн (Бо рзна, Євротон, Біла Цер ва, Фа от). Конта ти: 45-04-36, (098) 868-28-97, (050) 378-26-00 Це л лицювальн , М-125, М-150. Конта ти: 26-38-57, (050) 375-70-88, (067) 360-08-77, (096) 169-63-78 Це л рядов М-75, М-100, лицювальн . Конта ти: 26-38-57, (067)360-08-77 Це л , 200 шт, с ловат . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Це л , б/в. Конта ти: (096) 284-12-04, (050) 029-40-66

б.м.

Н-150

мм.

2.3.2. К плю Ба атопил імпортний Конта ти: (098) 386-56-22

Бетонозміш вач. Конта ти: 5-46-12 Ва ончи 213-55-52

б дівельний. Конта ти: (096)

Драбин пожежн . Конта ти: (096) 213-55-52 brm-lesa@ukr.net Еле троінстр мент. Конта ти: (095) 754-19-03 Запчастини до б дівельної Конта ти: 43-52-56

люль и.

Інстр мент б дівельний. Конта ти: (096) 213-55-52 Люль б дівельн , запчастини до неї. Конта ти: 5-46-12 Люль б дівельн . 213-55-52

Конта ти:

(096)

Люль б дівельн . 213-55-52

Конта ти:

(096)

Люль б дівельн . 754-19-03

Конта ти:

(095)

Молото 213-55-52

Конта ти:

(096)

Опал б

відбійний.

. Конта ти: (095) 754-19-03

Ришт вання б дівельне. Конта ти: (096) 213-55-52 Ришт вання б дівельне. Конта ти: (096) 213-55-52 Ришт вання б дівельне. Конта ти: 43-52-56

Ришт вання б дівельні. Конта ти: (093) 693-25-55

Будівельні інструменти та обладнання 2.3.1. Продам А ре ат зварювальний, перес вний, САК. Конта ти: (067) 670-73-31 Балони исневі, ар онові. Конта ти: (067) 670-73-31 Б а л о н и пропанові. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Ришт вання. Конта ти: 5-46-12 Швелер, дв тавр, б/в. Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35

2.3.3. Здам в оренд Ришт вання ле осплавні, • вир-ва Німеччини, професійні, з настилами, виш а-т ра на олесах. Достав а. Конта ти: 43-52-56, (067) 362-55-01, (096) 213-55-52 BRM-lesa.com

Бензо енератори. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Ришт вання б дівельне, ле осплавне з анстілами, виш а - т ра перес вна на олесах, в оренд , достав а, монтаж, демонтаж, працюємо з ПДВ. Конта ти: 43-16-85

Бензопили, мото оси. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Ришт вання б дівельне. 45-01-45, (067) 381-14-73

Бензопили, мото оси. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38

Ришт вання фасадне. Конта ти: 5-46-12

Бензо енератори, мотопомпи. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

«Штіль», нов . Конта ти: (063) б.м., 380 В. Конта ти:

2.4.1. Продам

Конта ти: 28-65-73, Конта ти: 62-01-55,

Ва ончи б дівельний, дешево. Конта ти: (096) 515-09-79

ВЕРСТАТИ ОБРІЗНІ, ПИЛОРАМУ СТРІЧКОВУ, БАГАТОПИЛ., ФРЕЗЕРИ, РЕЙСМУСИ, ЦИРКУЛЯРКУ НА 2 ПИЛКИ, ПАЛЕТНО-ТОРЦОВОЧНИЙ. КОНТАКТИ: 43-16-75, (067) 494-75-45, Дріт для зварювання. Конта ти: (095) 699-68-59 Еле троінстр мент р чний, б/в. Конта ти: (096) 389-39-38 Еле троінстр мент р чний. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16 Еле троінстр менти. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30 Засоби протипожежні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 З била радянсь і, 16Х160. Конта ти: (098) 440-43-15 Інстр мент б дівельний, Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

малярний.

Конта ти:

Газ, опалення, водопостачання

Бензопили. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Боч и для вапна. Конта ти: (067) 686-58-64

Ферми залізобетонні, 12 м. Конта ти: (050) 765-55-62

2

Ришт вання б дівельне. Конта ти: (095) 754-19-03

Болти, різні. Конта ти: (095) 699-68-59

Фарб жовт , водорозчинн . Конта ти: 28-97-80

(098)

Ш и ф е р , хвильовий, малий та вели ий. Конта ти: (097) 305-83-14

Бетонозміш вачі. 26-65-08

Фарби водоем льсійні, в асортименті. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Конта ти:

Ш и ф е р , б/в. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Бетонозміш вачі. 62-05-30

(067)

рейсм сний.

для розчин . Конта ти: (067) 686-58-64

Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 733-56-94

Утеплення фасадів. Конта ти: 63-55-33 (067) 360-22-20

Перетин и ф ндаментні. 63-59-49, (067) 362-18-41

ПІНОБЛОКИ УСІХ ТИПОРОЗМІРІВ. ПРЯМІ ПОСТАВКИ ІЗ ЗАВОДІВ (МОЖНА МАЛИМИ ОБ’ЄМАМИ). КОНТАКТИ: (0362) 27-98-73, (067) 760-04-08, (067) 134-72-26

Швелер, дв тавр. Конта ти: 20-88-59, (067) 389-38-35

Бетонозміш вач, 0.3 (067) 686-58-64

Торфобри ет, б/в. Конта ти: (093) 441-08-98, (095) 868-96-61

Перемич и, 3 м. Конта ти: (097) 032-38-75

Пиломатеріали з тополі та сосни. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

Фанер водостій , ламінован , обріз и, залиш и. Конта ти: (093) 693-25-55

Бензопил 625-18-64

Фанер водостій 363-70-16

Конта ти:

Тр б азбестоцементн , діаметр 100-150 мм, б/в. Конта ти: (050) 168-93-18, (067) 171-72-18

Конта ти:

Стелі натяжні. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58

Саморізи, дюбеля в асортименті. Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Компресор. Конта ти: (096) 213-55-52

Металочерепицю. Конта ти: 5-47-77, (098) 447-17-77

Металочерепицю. Конта ти: 45-41-51, 45-41-52, (098) 714-27-92

Ришт вання б дівельні, ле осплавні з настилами (дерев’яні, алюмінієві) професійні, 2/3/0,7 м. Достав а. Конта ти: (094) 966-52-56

Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 213-55-52

Металочерепицю, металопрофіль. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Металочерепицю. Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58

Ришт вання б дівельні для б дівельно-монтажних та оздоблювальних робіт. Сертифі овані. Достав а на об’є т замовни а. Конта ти: (094) 966-16-85

Бензопил . Конта ти: (096) 213-55-52

Системи алюмінієві, фасадні. Конта ти: 63-43-83

рни. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

льтиватори.

Пневмоінстр менти. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38

2.2.2. К плю

Б дівельні матеріали: це л , шла обло и, пінобло и та ін., б/в. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

,

Обладнання навісне, мото Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Бр ів , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Силі они (а рилові, санітарні, ніверсальні). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Сіт

Обладнання азозварювальне. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Бензо енератор. Конта ти: (096) 213-55-52

Панелі, п стотні або ребристі, б/в, 6/1,5, 10 шт. Конта ти: (067) 362-15-63

(03653)

Набір інстр ментів. Ціна: 70 рн. Конта ти: 28-73-79, (099) 757-21-57

Шифер, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14

Б д і в е л ь н і матеріали 40-02-18, (093) 254-13-38

Сіт и само леючі (с ловоло но, флізелін). Конта ти: 22-15-59, 22-50-64

Мотопомпи. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Шифер, б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Се цію металево о шести ранни а, ов зварен , на пар ан, 3 шт., 120Х120 см. Ціна: 350 рн./шт. Конта ти: 28-96-33

Системи водостічні. Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 04-06-382

Мото оси. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Ящи

Шифер, б/в, хвильовий. Конта ти: (097) 305-83-14

Сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58 Сайдин . Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20

Конта ти:

Бр ів , 693-25-55

КОНТАКТИ: Достав а самос идами ЗІЛ (6т), КамАЗ (12т), ДАФ (30т). Щебінь, пісо , відсів, ерамзит, рихта, вапно, тирса. Вивезення сміття, робота під е с аватором. Ліц. АВ №352344 від 18.07.2007 р. МТЗУ.

ПОЛІКАРБОНАТ ДЛЯ ТЕПЛИЦЬ, НАВІСІВ, ЗИМОВИХ САДІВ. ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕПЛИЦЬ, НАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-94-96, (098) 859-43-51

Це л , бит , з самовивозом, Рівне, подар ю. Конта ти: (067) 708-20-00.

Сваї, 6 м. Конта ти: (098) 386-56-22

НАТЯЖНІ СТЕЛІ.

Б дматеріали. Конта ти: (0680 146-18-30

Плінт си, план и. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 (050) 375-36-31

Це л , бит , з самовивозом, Рівне, підійде для замощення доро и, залив и ф ндамент . Подар ю. Конта ти: (067) 708-20-00

Металопрофіль. Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 04-06-382

Бр с. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Б дівельні матеріали, азобло и, пінобло и, це л , цемент, металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, по рівельні матеріали. Конта ти: 45-41-52

Плит пере риття ПК, б/в. Конта ти: (096) 284-12-04, (050) 029-40-66

Металопрофіль. Конта ти: (03653) 5-47-77, (098) 447-17-77

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЮ, МЕТАЛОПРОФІЛЬ, ПОЛІМЕРПІЩАНУ ЧЕРЕПИЦЮ, УТЕПЛЮВАЧІ, ВОДОЗЛИВНІ СИСТЕМИ, МАНСАРДНІ ВІКНА, ДАХОВІ ДРАБИНИ, ГІДРОПАРОБАР’ЄРНІ ПЛІВКИ. КОНТАКТИ: 43-51-35, (098) 747-83-10, (097) 186-84-06

ів

Плит ДСП, залиш и. Конта ти: (095) 699-68-59

С а й д и н . Конта ти: 43-19-16, 543-09-03, (099) 04-06-382

Металочерепицю, біт мн черепицю, водостічні системи, сайдин . Конта ти: 43-03-58, (097) 332-48-58, (066) 607-82-71

Бр

№4 від 8 люто о 2012 ро

Матеріали для опалення, водопровод , аналізацій (тр би, радіатори, отли, олон и). Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17 Автомати (плата r0533) до Конта ти: (067) 362-89-86

отла, нов .

Балон азовий, новий. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Балон

азовий. Конта ти: (096) 307-32-01

Балон

азовий. Конта ти: 68-04-41

Батареї, б/в та нові. Конта ти: (096) 735-14-04 Бойлер, 63-61-67

Німеччина,

б/ .

Конта ти:

Бри ети паливні PINI KAY. Ви отовлення і продаж бри етів з дерев’яної стр ж и б а і д ба. Ціна: 1120 рн. Конта ти: (097) 543-63-42 Б рж й

. Конта ти: (096) 733-56-94

Вентилятори алюмінієві, Конта ти: (050) 765-55-62

металеві.

Водозливи. Конта ти: 28-57-57, (067) 332-60-05 Гідро- та пароізоляцію. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Еле трона рівач, б/в. Конта ти: (096) 515-09-79 Еле тронасоси, насосне обладнання. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01

Інстр менти солярні. Конта ти: (095) 699-68-59

Еле тронасоси. 62-20-33, 63-08-01

Інстр менти, інвентар, осподарчі товари. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Зміш вач до мий и, 28-73-79, (099) 757-21-57

Канати, сталеві. Конта ти: (050) 963-87-55

Каміни (топ и), ори інальні. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

Ключ розвідний. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Кр

и відрізні. Конта ти: 62-05-30, 22-23-38

Ламп

паяльн . Конта ти: 26-06-00

Лещата, б/в. Конта ти: (050) 375-52-95 Лещата, радянсь о о Конта ти: (098) 440-43-15

виробництва.

Конта ти: б/в.

61-09-23, Конта ти:

Кахлі, б/в, до р б и чи амін , дешево. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75 Колон азов «Бош». Ціна: 1500 Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

рн.

Колон азов «Юн ерс», б/в. Конта ти: 22-62-08, (067) 459-94-98, (097) 204-14-76

Лещата. Конта ти: (093) 693-25-55

Колон азов , б/в, в хорошом стані. Ціна: 700 рн. Конта ти: (067) 276-80-51

Металош 272-76-03

Колон азов . Конта ти: 64-57-70, (096) 241-62-26

ачі. Конта ти: 68-05-72, (097)


ОЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, ПОСЛУГИ

№4 від 8 люто о 2012 ро Котел «Дан о-12», б/в. Конта ти: 22-62-08, (067) 459-94-98, (097) 204-14-76 Котел азовий «Нефіт», 2- онт рний, т рбо, з Голландії. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (097) 577-52-08 Котел азовий АГВ-80. Ціна: 450 Конта ти: 28-96-33

Тр б азбесто-бетонн , б/в, діаметр 100-150-200, недоро о. Конта ти: (067) 171-72-18, (050) 168-93-18

Електрообладнання

рн.

2.5.1. Продам

Котел азовий КГ-ГС-20, вир-во Житомир, б/в. Конта ти: (067) 259-14-10 Котел азовий, 30 Вт, чав нний теплообмінни . Конта ти: (098) 517-80-99

Апарат зварювальний ВД-4У1, в робочом стані. Конта ти: 68-08-33, (097) 811-17-79

Котел азовий, недоро о. Конта ти: (067) 363-13-53

Бра настінні, з плафонами, радянсь о о вир-ва, 2 шт. Конта ти: 62-14-92

Котел еле трично о опалення. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Котел КСТ 16. Конта ти: (096) 735-14-04

Вими ачі. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

ЗВАРЮВАЛЬНІ АПАРАТИ

Котел на твердом паливі, новий, або б/в. Конта ти: (098) 503-63-39 Котел Рівне-30 ГЛ. Конта ти: (098) 461-21-87 Котел, 2- онт рний, «Херман». Конта ти: 43-40-40 Котел. Конта ти: (098) 517-80-99 Котли Vaillant, Protherm, Demrad. Монтаж опалення. Конта ти: (097) 645-46-36 Котли азові. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16 Котли КЧМ-4М, Рівне, нові та б/в. Конта ти: (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Котли КЧМ-4М. Конта ти: (098) 481-81-43 Котли КЧМ-4М. Конта ти: (098) 481-81-43 Котли на всі види палива. Конта ти: 61-09-23, 62-20-33, 63-08-01 Котли твердопаливні. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16 Котли, водяні, на твердом паливі, для площ від 1000 в.м. Конта ти: (067) 363-70-16 М а н і т неодимовий, діаметр - 4,5 см., товщина - 1,5 см., пот жний Ціна: 250 рн. Конта ти: (063) 230-88-97 Мий и висо о о тис 26-65-08

Виробництво зварювальних, інверторних апаратів, з ідно Європейсь ихвимо ІЕС60974-1:2000. Гарантія 18-36 міс. ТзОВ «Техмі »

Конта ти: м. Рівне, в л. К рчатова, 18ж, т. 64-30-12 Дриль р чн . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Еле тродви 24-54-82

ни від 7-18

Вт. Конта ти:

Еле тродви ни, 0,75, 3, 4 Вт, ред тор, моторед тор. Конта ти: (098) 440-43-15

. Конта ти: 62-01-55,

Еле троди, дріт зварювальний. Конта ти: 60-91-02, (050) 375-08-18, (096) 571-64-94

Мий и фарфорові, б/в. Конта ти: (095) 699-68-59

Еле тродриль «Вільва», відмінний стан. Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21

Мий

Еле трозварювальне обладнання. Еле троди, дріт зварювальний, а сес ари, матеріали для зварювання та поріз и. Конта ти: м. Рівне, в л. Київсь а, 11, 60-91-02, (050) 375-08-18, (096) 571-64-94

з

раном. Конта ти: 23-45-00

Монтаж та омпле т ючі систем опалення. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16 П а л и в о титанотверде . Конта ти: (098) 503-63-39, (067) 888-90-55 Пальни -автомат. Ціна: 450 рн. Конта ти: 28-96-33 Радіатори опалення, Конта ти: (097) 305-83-14

чав нні,

б/в.

Еле троінст мент 62-01-55, 26-65-08

р чний. р чний.

Конта ти: Конта ти:

Еле тро абель. Конта ти: (095) 699-68-59

Радіатори опалення, чав нні. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Радіатори чав в нні, 61-28-84, (097) 654-43-56

Еле троінстр мент 28-65-73, 62-05-30

б/в.

Конта ти:

Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05

Еле тромотор 3-фазний. тип ВАО-21-4У, виб хозахищений 1,1 Вт, 1410 об/хв. Конта ти: (097) 645-75-73 Інстр менти бензо та еле тро, витратні матеріали. Конта ти: 62-05-30, 22-33-38 Кабель. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: (067) 788-90-55

Короб и еле тромонтажні. 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Радіатори чав нні, б/в. Конта ти: (098) 503-63-39

Лампи в асортименті. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Радіатори, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Лампи енер озбері аючі. 62-01-55, 26-65-08

Конта ти:

Лампи енер озбері аючі. 26-37-72, 42-04-35,

Конта ти:

Радіатори, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Ред тор до азово о балон . Конта ти: (095) 699-68-59 Системи водостічні. Конта ти: 63-55-33, (067) 360-22-20 Тепло-, зв оізоляцію. Конта ти: 28-15-81, 28-94-26, 64-24-33, 64-24-31 Тепло енератор для е ономно о обі рів б дин , теплиці, на виробництві. Ціна: 17000 рн. Конта ти: (095) 879-40-29 Терморе лятор (термостат) для еле трообі рівачів. Робота із зовнішнім термодатчи ом. Монтаж на DIN-рей . Застос ваються для в ли ів, ролятни ів, терарі мів, теплої підло и та ін. Ціна: 285 рн. Конта ти: (056) 725-21-74, (050) 839-77-66, (067) 562-33-71

Конта ти:

Лампи стандартні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Люстр , 4 плафони, б/в. Ціна: 150 Конта ти: 26-49-65 М шт до 699-68-59

рн.

азоно осил и. Конта ти: (095)

Обладнання еле трозварювальне. Конта ти: 60-91-02, (050) 375-08-18, (096) 571-64-94 О б л а д н а н н я , низь овольтне, щитове. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Підвіс світлодіодн . Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Провід. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Прод цію абельно-провідни ов . Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Титан на тверде паливо, новий. Конта ти: (067) 788-90-55

Р о з е т и , вими ачі. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Титан на тверде паливо. Конта ти: (098) 503-63-39

Р о з е т и . Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

Тр би водозливні з оцин ованої сталі в зборі. Конта ти: (067) 772-92-16

Світильни и в личні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Тр би ПВХ. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Світильни и для виробничих приміщень. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Тр би. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Тр б азбестов , діаметр 16 см. Конта ти: 28-50-76

Світильни и для ма азинів. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, Світильни и нічні, настінні, з плафонами, 2 шт. Конта ти: 62-14-92

Тр б металев , 530 мм товщина, 16 м довжина. Конта ти: (050) 765-55-62

Світильни и пар ові. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35,

Тр б

Стабілізатори напр и. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

нержавіюч . Конта ти: (096) 307-32-01

Умивальни , білий, 50/60. Конта ти: (068) 145-79-46 Умивальни , мий (066) 653-50-02

. Конта ти: 62-83-47,

Чан пароводяний, 300 л. Конта ти: (067) 988-59-74

Стабілізатори напр и. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43 Стабілізатори напр 26-65-08

и. Конта ти: 62-01-55,

Трансформатор до 3-фазної звар и. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 595-45-48

2.4.2. К плю

Трансформатор, 380-220, 36-12. Конта ти: 26-06-00

Колон и азові, б/в, в • неробочом стані. Конта ти:

Щити освітлювальні. Конта ти: 26-37-72, 42-04-35, 45-05-43

2.5.2. К плю

45-01-45, (067) 381-14-73

Батареї, нові, б/в. Конта ти: (099) 742-96-73 Ванни. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

Газоно осар

. Конта ти: (096) 213-55-52

Еле тродви 775-90-11

н. Конта ти: 62-14-85, (096)

Запчастини б/в, до азової плити «Брест». Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

Еле тродви ни, ред тори і моторред тори. Конта ти: (067) 528-70-42

Камін металевий. 363-11-83

(097)

Еле троінстр мент. Конта ти: (096) 213-55-52

Колон и азові, б/в або неробочі. Конта ти: (096) 614-16-02

Мото ос (тример), азоно осар , бензопил , відбійний молото , еле троінстр менти тощо. Конта ти: (094) 966-16-85

Конта ти:

Колон и азові, б/в. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Мото ос . Конта ти: (096) 213-55-52

Колон и азові. Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44 Колон азов , б/в. Конта ти: (067) 154-24-65 Колон

азов . Конта ти: (097) 486-40-24

Колон азов . Конта ти: 62-14-85, (096) 775-90-11 Котел КЧМ 4М. Конта ти: (096) 735-14-04 К о т е л КЧМ-4М Рівне. Конта ти: (067) 78-90-55 Котел КЧМ. Конта ти: (099) 742-96-73 Котел Рівне-КЧМ, б/в, або нижні дверцята до ньо о. Конта ти: (093) 693-25-55 Котел, б/в. Конта ти: (097) 985-30-05 Котел. Конта ти: 62-14-85, (096) 775-90-11 Котли на твердом (097) 985-30-05

паливі, б/в. Конта ти:

Радіатори опалення, нові. Конта ти: (067) 888-90-55 Радіатори чав нні, б/в, доро о. Конта ти: (098) 380-03-35

Послуги 2.6.1. Ремонтно-б дівельні

Бри ада б дівельни ів пропон є всі види ремонтних робіт (шпа лювання, іпсо артон, шт ат р а, ва он а, сайдин , ламінат). Я існо, а ратно та недоро о. Конта ти: 26-63-84, (096) 440-65-74, (096) 395-78-92 Б • «я».

В ладання ламінат , я існо, недоро о. Конта ти: (067) 949-37-02, (095) 040-68-09

дівництво від «а» до Конта ти: (096) 774-10-94

В ладання пар ет та інших видів дерев’яної підло и. Я існе шліф вання, оздоблення. Реставрація, ремонт старих по риттів. Конта ти: (067) 360-76-59

В ладання пар ет , х дожньо о, щитово о, з е зотичних порід. Реставрація старо о пар ет , пар етної дош и, ліноле м , тощо. Монтаж іпсо артон , сайдин , ва он и, дверей, бло -ха з. Монтаж са н. Конта ти: (096) 300-33-35

Влашт вання ро в’яної системи, ва он и, сайдин , водозливної системи, ремонт дахів металочерепицею, онд ліном, шифером, профілем, теплення дахів, недоро о, я існо. Конта ти: (097) 561-41-57

Всі види б дівельних робіт, вн трішні та зовнішні, іпсо артон, ва он а, в ладання ламінат , стяж и, плит и тощо. Конта ти: (066) 043-56-66, (098) 580-75-86, (097) 032-61-83

Всі види вн трішніх оздоблювальних робіт, іпсо артон, ламінат, плит а, еле три а, сантехні а, шпа лів а, достав а матеріалів, форма оплати б дь-я а. Конта ти: (066) 179-99-75

Всі види малярних робіт, ламінат, шпалери, я існо. Конта ти: 45-22-29, (097) 224-90-00 Гіпсо артонні роботи, • шпа лювання, шпалери,

фарб вання, вирівнювання стелі, стін, від оси, ламінат, ліноле м, овролін, пар ет, плит а, сантехнічні роботи, станов а сантехнічних приладів. Конта ти: 45-22-29, (097) 224-90-00

Євроремонт вартир, монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шт ат рення, шпа лювання стін, стелі, стяж а на підло , в ладання підло и, пар ет . Конта ти: 63-75-66, (098) 371-43-69

Монтажно-зварювальні роботи всіх типів: вхідні р пи, озир и, металопласти ові та алюмінієві ві на та двері, обшив а бал онів. Конта ти: (067) 382-13-20

Надійний та висо оя існий ремонт вашої оселі, європейсь а я ість робіт та с часні техноло ії, всі види робіт «під люч». Конта ти: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

По риття дахів єврор беройдом, всі види робіт на по рівлі від стяж и до встановлення виробів із бляхи, достав а матеріалів, форма оплати б дь-я а. Конта ти: (066) 179-99-75 Прое ти б дин ів, дизайн • інтер’єрів, натяжні стелі,

ремонт “під люч”. Ліцензія МБАЖКГУ №119370 від 21.07.2006 р. Конта ти: 64-24-10, (067) 363-50-33 www.gaz.rv.ua

Ремонт дахів єврор беройдом, всі види робіт на по рівлі від стяж и до встановлення виробів із бляхи, достав а матеріалів, форма оплати б дь-я а. Конта ти: (066) 179-99-75

Ремонт вартир, б дин ів, офісів, всі види робіт під люч, форма оплати б дь-я а. Конта ти: (066) 179-99-75

Ремонт систем в о д о п о с т а ч а н н я , металопласти , поліпропілен, заміна аналізації, ремонт та заміна систем опалення, форма оплати б дь-я а. Конта ти: (066) 179-99-75

Ремонт та заміна еле три и, всі види робіт, встановлення лічильни ів, запобіжних автоматів, заміна провод и, форма оплати б дь-я а. Конта ти: (066) 179-99-75

Ремонт шиферних дахів, заміна старо о шифер на новий, заміна стропильної системи, теплення дах , достав а матеріалів, форма оплати б дь-я а. Конта ти: (066) 179-99-75

Шліф вання пар ет та Євроремонт вартир, • • інших видів дерев’яної монтаж іпсо артон , ва он и, ламінат , шт ат рення, шпа лювання стін, стелі, стяж а на підло , в ладання плит и. Я існо, недоро о. Конта ти: 63-65-99, (0970 502-54-78 smolik@i.ua

• Євроремонт, шпа лювання, шт ат рення,

ламінат, стяж а, іпсо артон. Рід і шпалери. Фа т ра, папір с. Конта ти: 28-43-08, (067) 645-10-84

Клеєння шпалер всіх видів, професійно, шпа лювання стін, стель та від осів, фарб вання, вели ий досвід роботи. Конта ти: 43-59-16, (097) 587-91-84 Лицювання •імнат, хонь,

ванних санв злів висо оя існо, професійно, швид о. А та ож необхідні шпа лювальні, малярні, шт ат рні, іпсо артонні, сантехнічні роботи, стяж . Конта ти: (096) 864-04-15

Лицювання плит ою стін і підло и, я існо, арантія. Конс льтація без оштовна. Конта ти: 62-18-12, (097) 934-83-67

Лицювання плит ою, я існо. Конта ти: 62-68-98, (096) 419-01-82

Монтаж сайдин вир-во Канада, Росія, Польща, 25 ольорів. Утеплення б дин ів. В ладання пар ет , ламінат , фанери. Монтаж са н, бань. Встановлення ві он, дверей бал онів, бло -ха з. Конта ти: (096) 275-92-76

підло и. Швид о. Я існо. Конта ти: (067) 360-76-59

Шліф вання пар ет , дош и, теплення. Я ість, арантія. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Шпа лювання і фарб вання стель. Клеєння шпалер, в ладання іпсо артон , плит и, ва он и, ламінат , Валерій. Конта ти: 24-58-03, (067) 495-05-60, (066) 653-44-91 Шпа лювання стін, стелі, • від осів, фарб вання, леєння шпалер. Конта ти: 62-02-57, (067) 587-76-38 п а л ю в а н н я , •іпсоШ артонні роботи, в ладання ламінат , фарб вання, лицювання ранітом, стяж и, шт ат рення та інше. . Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30

Ш п а л ю в а н н я , фарб вання, леєння шпалер, ба етів. В ладання ламінат та плінт са, монтаж та шпа лювання від осів. Нанесення де оративної шт ат р и тип «Мозаї а». Конта ти: (096) 949-33-06

Ш п а л ю в а н н я , фарб вання, леєння шпалер, оброб а від осів. Конта ти: 5-03-01 А ми •вартир.

робимо ремонт Конта ти: (067) 751-72-90, (097) 493-55-41 Б дівельно-оздоблювальні • роботи. Конта ти: (097) 493-55-41, (067) 751-72-90

17


18

ПОСЛУГИ, МЕТАЛОПРОКАТ

№4 від 8 люто о 2012 ро

Г i п с о а р т о н н i стелі, стiни та вiд оси. Шпатлювання, фарб вання, шпалери. Ламiнат, пар ет, вирiвнюванння пiдло и i стiн. Конта ти: (097) 224-90-00

ГІПСОКАРТОН БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ. ЯКІСНО ТА ЗАВЖДИ В ТЕРМІН. КОНТАКТИ: (063) 731-62-70, (050) 701-79-29, (067) 494-12-25

ГІПСОКАРТОННІ РОБОТИ, ВСІ ВИДИ, ШПАКЛЮВАННЯ, ПІДВІСНІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 45-22-29, (097) 224-90-00 МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНУ, ВАГОНКИ, ЛАМІНАТУ, ШПАКЛЮВАННЯ, ФАРБУВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, СТЯЖКИ ТА ІНШЕ. КОНТАКТИ: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05, (093) 622-76-30

ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ: МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ, ШИФЕР, ОНДУЛІН, БІТУМКА, САЙДИНГ, ВОДОЗЛИВИ. ПРОДАЖ МАТЕРІАЛІВ, ЛІЦ. АВ № 516881 ВІД 25.06.2010 Р. КОНТАКТИ: 45-01-45, (067) 381-14-73 Посл и ремонтно-б дівельні. Конта ти: (044) 520-95-10, (093) 813-92-17, (067) 2312753

ПОСЛУГИ: РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ, ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ, СТОЛЯРНІ, САНТЕХНІЧНІ, МОНТАЖНІ. КОНТАКТИ: 43-14-36, (093) 585-84-73, (096) 853-73-48

Ремонт вартир «під •люч». Конта ти: (067) 751-72-90, (097) 493-55-41

ШПАКЛЮВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ЛИЦЮВАННЯ, БЕТОННІ РОБОТИ, БЕТОНОЗМІШУВАЧ. ЯКІСНО, НЕДОРОГО. ДОСВІД РОБОТИ. КОНТАКТИ: 62-61-97, (097) 427-99-81, (097) 711-61-29 ШТУКАТУРЕННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, СТЯЖКА, ВКЛАДАННЯ ВАГОНКИ, ГІПСОКАРТОНУ, ЛАМІНАТУ, ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКОН, ДВЕРЕЙ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ. КОНТАКТИ: (096) 731-93-58

Я існий ремонт • б дин ів та

вартир, офісів. Ш т а т р е н н я , шпа лювання, фарб вання, леєння шпалер. Конта ти: 60-97-75, (097) 222-37-67

2.6.2. З ви отовлення

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ ТА МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ. КОНТАКТИ: (098) 380-03-35 Ви отовлення Конта ти: 22-23-71

Б дівництво «під люч» • Конта ти: (097) 493-55-41, (067) 751-72-90

Б дівництво, ремонт вартир та б дин ів. Всі види посл . Конта ти: (067) 879-18-58 perepichka@bigmir.net

БАЛКОНИ. ВСІ ВИДИ РОБІТ. КОНТАКТИ: (096) 408-76-50, (097) 493-55-41 Б дівельні посл и. Вн трішні та зовнішні роботи. Конта ти: 43-90-92

БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНІ РОБОТИ. ГІПСОКАРТОН, ПІДВІСНІ СТЕЛІ, ЛИЦЮВАННЯ, ШПАКЛЮВАННЯ, ЛАМІНАТ, ПАРКЕТ, ВАГОНКА, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ, ВЛАСНЕ РИШТУВАННЯ, МУРУВАННЯ ТОЩО. КОНТАКТИ: (050) 701-79-29, (067) 494-12-25 Б дівництво са н, лазень, «під Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Б дівництво отеджів, бань, олиб з р лої оциліндрованої олоди. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

люч».

Б дівництво са н, лазень, «під Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

люч».

ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, НІШ, АРОК, ПРОМІЖКІВ. ОТВОРИ ПІД КОНВЕКТОР, КАНАЛІЗАЦІЮ, ВЕНТИЛЯЦІЮ, ВОДУ, ОПАЛЕННЯ, ГАЗ. ЗБИВАННЯ ШТУКАТУРКИ, ПЛИТКИ, ПАДУГ, ЗНЯТТЯ НАБІЛУ ЗІ СТЕЛІ. КОНТАКТИ: 22-40-71 ВИБИВАННЯ БЕТОНУ, ПІДГОТОВКА КВАРТИР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, КАНАВКИ В БЕТОНІ ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ ДРОТІВ, КАБЕЛІВ. ОТВОРИ ПІД РОЗЕТКИ, ВИМИКАЧІ, ЛІЧИЛЬНИКИ ТА РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ. КОНТАКТИ: 22-40-71 Відновлення від осів. Конта ти: 24-91-97, (098) 259-43-17

цій.

ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ВОРІТ, ПАРКАНІВ, РЕШІТОК, НАВІСІВ НАД ДВЕРИМА, БАЛКОНАМИ, ХУДОЖНЯ КОВКА ПІД ДЗЕРКАЛА, СТОЛИКИ, СВІТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРИ ТОЩО. КОНТАКТИ: (067) 362-45-44 Прое т вання, ви отовлення, встановлення д бових драбин. Конта ти: (098) 773-91-89

ХУДОЖНЯ КОВКА ТА ВИРОБИ З МЕТАЛУ.

В и о т о в л е н н я • м ет а л ев и х аражів та метало онстр цій за розмірами замовни а. Достав а. Встановлення. Конта ти: (098) 61193-36

метало онстр

ШВИДКО, ДЕШЕВО, ЯКІСНО. КОНТАКТИ: (097) 167-28-89

2.6.3. З встановлення

Ви отовлення, • встановлення броньованих • Встановлення водяних станцій, либинних насосів. дверей. Я існе оббивання дверей. Конта ти: 27-17-21

Ви отовлення ованих виробів: решіто , воріт, перил, за індивід альним замовленням, висо а я ість, дост пні ціни. Конта ти: 24-20-22, (098) 008-77-66

ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ГАРАЖІВ, БУДІВЕЛЬНИХ ВАГОНЧИКІВ, ТОРГОВИХ КІОСКІВ, ГАРАЖНИХ ВОРІТ, АВТОНАВІСІВ. КОНТАКТИ: 43-22-72, (097) 063-49-42 Ви отовлення Конта ти: 22-23-71

метало онстр

цій.

Ремонт. Гарантія. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

• шп

В с т а н о в л е н н я нтованої дош и, ламінованої підло и, обшивання ва он ою всіх типів, бло -ха сом, сайдин ом, теплення фасадів пінопластом, мінеральною ватою. Конта ти: 64-58-45, (067) 363-37-87, (050) 515-58-06 МОНТАЖ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ. ПРОДАЖ САНТЕХНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, НЕДОРОГО, ЛІЦ. АВ № 516881 ВІД 25.06.2010 Р. КОНТАКТИ: 45-01-45, (067) 381-14-73

2.6.4. Інші б дівельних • Вивіз відходів та сміття, достав а це ли, піс , аменю, щебеню. Ліц. МТЗУ АВ № 370150 від 08.08.07 р Конта ти: (097) 343-63-58, (098) 195-99-29

Демонтажні роботи, вивіз б дівельно о сміття. Конта ти: (096) 774-10-94 Зрізання та обріз а дерев • бензопилами, професійно. Конта ти: 20-58-94, після 19.00. (067) 649-69-94 Чищення азових олоно , бойлерів від на ип та бр д . Сантехнічні роботи. Конта ти: (067) 958-75-75

Встановлення систем • опалення, водопроводів,

Косіння трави, дрібних ча арни ів мото осою Штіль. Я існо, охайно. Конта ти: (094) 966-52-56

Встановлення столяр и, • в ладання ламінат , підло и,

монтаж іпсо артон . Конта ти: 62-76-41, (067) 706-15-64

М о н т а ж водопостачаання, аналізація, ондиціон вання. Конта ти: (03652) 2-08-10, (067) 660-86-16 Монтаж, демонтаж б дівельних ришт вань. Конта ти: (094) 966-52-56

Прое т • опалення,

вання систем встановлення лічильни ів тепла, води, в с т а н о в л е н н я твердопаливних отлів, ліц. АВ № 516881 від 25.06.2010 р. Конта ти: 45-01-45, (067) 381-14-73

Катан

. Конта ти: 62-02-33

Катан

. Конта ти: 64-12-11

К в а д р а т . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Квадрат. Конта ти: 62-02-33 Квадрат. Конта ти: 64-12-11 К р , вадрат, еле троди. Конта ти: 22-23-71 К р и . Конта ти: 63-44-77, 375-85-76, (050) 435-59-93 Кр

и. Конта ти: 62-02-33

Кр

и. Конта ти: 64-12-11

К т н и . Конта ти: 63-44-77, 375-85-76, (050) 435-59-93

(050)

(050)

К тни . Конта ти: 22-23-71 К тни . Конта ти: 64-12-11 К а т а н . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Катан

. Конта ти: 62-02-33

Катан

. Конта ти: 64-12-11

К в а д р а т . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Квадрат. Конта ти: 62-02-33 Квадрат. Конта ти: 64-12-11 К р , вадрат, еле троди. Конта ти: 22-23-71 К р и . Конта ти: 63-44-77, 375-85-76, (050) 435-59-93 Кр

и. Конта ти: 62-02-33

Кр

и. Конта ти: 64-12-11

К т н и . Конта ти: 63-44-77, 375-85-76, (050) 435-59-93

К тни . Конта ти: 64-12-11 Лист. Конта ти: 62-02-33 Лист. Конта ти: 64-12-11 Дріт мідний, обмот вальний. Конта ти: (096) 307-32-01 Дріт. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Дріт. Конта ти: 62-02-33 П о л о с . Конта ти: 63-44-77, 375-85-76, (050) 435-59-93

Швелер. Конта ти: 22-23-71

Армат р . Конта ти: 62-02-33 Армат р . Конта ти: 64-12-11 Бал

металев . Конта ти: 62-02-33

Бал

металев . Конта ти: 64-12-11

Дріт мідний, обмот вальний, р ло о та прямо тно о переріз . Конта ти: (096) 307-32-01 Дріт. Конта ти: 63-44-77, 22-67-06, (050) 435-59-93, (050) 375-61-62 Дріт. Конта ти: 62-02-33

(050)

Полос . Конта ти: 62-02-33

Металопрокат, вторсировина Армат р . Конта ти: 22-23-71

(050)

К тни . Конта ти: 62-02-33

Полос . Конта ти: 64-12-11

2.7.1. Продам

(050)

К тни . Конта ти: 22-23-71

САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ. ПОЛІПРОПІЛЕН. МЕТАЛОПЛАСТИК. УСТАНОВКА ПРИЛАДІВ. КОНТАКТИ: 45-22-29, (097) 224-90-00

•Встановлення та ремонт сантехні и, заміна металевих

тр б на металопласти ові, під лючення пральних машин-автоматів, бойлерів, пос домийних машин. Конта ти: 64-28-13, (097) 809-37-34

К а т а н . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93

К тни . Конта ти: 62-02-33

В с т а н о в л е н н я сантехні и, заміна водопровідних тр б та аналізацій, онс льтації майстра. Конта ти: (098) 370-18-86

аналізації, насосних станцій, свій або матеріал замовни а, роботи азозварювальні, ліц. МРРТБУ АВ №458522 від 10.02.09 р. Конта ти: 43-18-49, (097) 817-79-17

Дріт. Конта ти: 64-12-11

Сталь листов . Конта ти: 22-23-71 Тр би б/в, діаметром 300 мм. Конта ти: (098) 386-56-22 Тр би ВГП. Конта ти: 22-23-71 Тр би. Конта ти: 62-02-33 Тр би. Конта ти: 64-12-11 Швелер. Конта ти: 62-02-33 Швелер. Конта ти: 64-12-11 Шести ранни . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76, (050) 435-59-93 Шести ранни . Конта ти: 62-02-33 Шести ранни . Конта ти: 64-12-11 Шести ранни . Конта ти: 63-44-77, (050) 375-85-76 Тр би б/в, діаметром 300 мм. Конта ти: (098) 386-56-22 Тр би ВГП. Конта ти: 22-23-71

2.7.2. К плю Дріт

олючий. Конта ти: (097) 400-87-00

Ма лат р та інші відходи, висо і ціни. Конта ти: 43-48-60, 43-02-19, (097) 951-17-57


19

№4 від 8 люто о 2012 ро

МЕБЛІ К точо 686-58-64

Меблі, предмети інтер’єру

К точо м’я ий, + (097) 258-13-16

стані. Конта ти:

Вітальню. Конта ти: (067) 686-58-64 Вітальню. Конта ти: (067) 736-33-18 Вітальню. Конта ти: (097) 637-59-50 Вітальню. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 23-40-75, (098) 975-69-01 Вітальню: шафа, 240/60/115, + пенал. Конта ти: 5-51-29, (097) 126-15-41 Віша , б/в. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Газетницю з д ба. Ціна: 250 рн. Конта ти: 28-96-33 Гардероб для білизни та верхньо о одя б/в. Конта ти: 23-06-44

,

Гардеробні. Конта ти: (067) 332-83-41 до

шафи.

Дзер ало 457-99-59

настінне.

(067)

Офісні меблі. Конта ти: (067) 332-83-41

рісло, б/в. Конта ти: рн.

К точо м’я ий, роз ладний, б/в. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 28-96-33

Вітальню, б/в. Конта ти: 68-33-19

Дзер ало 699-68-59

Конта ти:

К точо м’я ий, б/в. Ціна: 1200 Конта ти: 64-65-25, (096) 350-20-06

3.1.1. Продам Вітальню, в хорошом 28-07-41

хонний.

Конта ти:

(095)

Конта ти:

(067)

П е р е д п о і й «Сат рн», б/в, Конта ти: (098) 799-87-79

недоро о.

П е р е д п о і й «Сат рн», б/в, Конта ти: (098) 799-87-79

недоро о.

Полиці д бові, 350 28-96-33 Полицю 28-97-80

К точо м’я ий: диван ліж о, рісло, в відмінном стані. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (050) 375-18-27 К точо м’я ий в імнат , б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 К точо м’я ий для офіс «Президент», ш іряний, б/в, відмінном стані. Конта ти: (067) 363-70-16 К точо м’я ий, 2.90х2.40, світло о ольор , нат ральні де ори. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 63-54-42, (098) 890-96-56

рн/шт. Конта ти:

ниж ов , недоро о. Конта ти:

Предмети інтер’єр , омісійні. Конта ти: 45-22-85, (097) 770-86-50 Передпо ої. Конта ти: (067) 332-83-41 Р о и оленя. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Світильни и «Селена». Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Се цію із хонно о Конта ти: 28-71-14

арніт р , під мий

,

Сервант, б/в, для пос д , недоро о. Конта ти: 68-33-01

К хні. Конта ти: (067) 332-83-41 К хню с часн , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-79-65, (096) 781-49-48

Сервант, б/в, нат ральний шпон, 1,8/1,6 м. Конта ти: 61-12-34, (098) 477-98-48

К хню. Конта ти: (067) 736-33-18 Лав , масивн та шезлон и, з нат ральної деревини. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60 Ліж а односпальні, б/в. Конта ти: (097) 032-38-75

Сервант, б/в. Конта ти: 23-72-57, (096) 277-31-67, (095) 102-06-48 Сервант, б/в. Конта ти: 23-06-44 Спальні. Конта ти: 43-43-75 Спальні. Конта ти: (067) 332-83-41

Ліж о дерев’яне. Конта ти: (096) 160-71-52 Ліж о дитяче, двоповерхове, дерев’яне. Конта ти: (096) 160-71-52

Спальню «Світано », темно о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

Дзер ало, 60/120 см. Конта ти: 22-41-15, (066) 525-11-11

Ліж о дитяче, двоповерхове. Конта ти: 28-71-54, (098) 570-38-96

Спальню «Світано ». Ціна: 1000 рн., тор . Конта ти: (096) 508-38-95

Д з е р а л о , б/в. Ціна: 20 24-99-54, (095) 204-72-91

Ліж о з матрацом. Ціна: 300 рн. Конта ти: 5-66-81, (067) 124-34-69

рн. Конта ти:

Дзер ало, недоро о. Конта ти: 28-97-80 Диван 26-86-42

роз ладний,

б/в.

Диван, б/в, в хорошом 28-74-21, (098) 937-35-39

Конта ти:

стані. Конта ти:

рн.

Диван-ліж о. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 985-72-13 Диван. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99 Диван. Конта ти: (067) 736-33-18 Диван. Ціна: 500 (098) 975-69-01

рн. Конта ти: 23-40-75,

Ліж о з нат рально о дерева. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99 Ліж о односпальне, з ортопедичним матрацом. Ціна: до овірна. Конта ти: 63-64-80

Килим, 2х3 м. Конта ти: 26-08-76 рн, 3х4 -850

рн.

Крісла м’я і, 2 шт., б/в. Конта ти: 28-08-31 Крісла м’я і, б/в, потреб ють перетя вання, 2 шт. Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55 Крісла м’я і, б/в. Конта ти: (067) 955-79-71 Крісла м’я і, велюр, бордові, 2 шт., в хорошом стані. Конта ти: 28-51-49

Ліж о-диван. Конта ти: 63-18-84

Стіл ж рнальний, в хорошом стані. Конта ти: 24-33-77, (097) 315-51-54

Люстри і лампи люмінесцентні. Конта ти: 68-36-84

стані.

Конта ти:

Стіл хонний, + 2 лав и (сосна), б/в. Конта ти: (063) 625-18-64 Стіл хонний, 4 стільці, б/в. недоро о. Конта ти: 68-22-33, 852-85-75

Ціна: (097)

Стіл-т мб , олір оріх. Конта ти: 28-08-31 Стіл-т мб , ла ован , б/в, в хорошом стані. Конта ти: 28-08-31

Меблі для дачі, б/в. Конта ти: 23-06-44

хонн

стані.

омп’ютерний. Конта ти: 43-09-72

Стіл, + 4 стільці, б/в. Конта ти: 23-06-44

Матраци пол торні до двоспально о ліж а, 2 шт. Ціна: 250 рн./шт. Конта ти: 28-96-33

Мий 5-79-21

лий,

Стіл хонний, б/в. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67

Матраци ортопедичні. Ви отовлені по без леєвій техноло ії. Широ ий вибір, достав а, арантія. (067) 99-22-156 Конта ти: (050) 313-00-19, (067) 992-21-56

Меблі, б/в. Конта ти: 28-06-21

Крісло роз ладне, в хорошом Конта ти: (096) 411-19-40

Стіл

Конта ти:

ортопедичний.

Крісла, б/в, 2 шт. Конта ти: 28-74-21, (098) 937-35-39 Конта ти:

Стіл омп’ютерний, б/в, в хорошом Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21

Матрац, б/в, 1,6/2 м. Конта ти: 63-54-42, (098) 890-96-56 Матрац, 63-61-67

р

Стіл ж рнальний. Конта ти: 24-24-49

М’я ий точо в імнат , відмінном стані. Ціна: 2700 рн. Конта ти: 26-46-08

Меблі з дерева. Конта ти: 43-25-60, (050) 375-36-31

б/в.

Стій и та т мби під телевізор, с ляні, різних розмірів та діа оналей. С ло товщиною 8 мм, витрим є телевізори ва ою до 50 . Ціна: 600 рн. Конта ти: (066) 266-08-25 Стіл дерев’яний, хонний, недоро о. Конта ти: 63-18-84

Крісла м’я і, потреб ють перетя вання, 2 шт. Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-25-82

Крісло м’я е, вели е, 23-46-50, (066) 040-67-19

Спальню: ліж о 160/200 см, шафа, омод, трюмо, 2 т мби. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 805-35-85

Ліж о, 2-спальне. Ціна: 700 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Матрац ортопедичний. 26-87-69, (096) 570-93-86

Дитячі. Конта ти: (067) 332-83-41 Килими 1.5х2 -150 Конта ти: 28-96-33

Спальню. Конта ти: (067) 736-33-18

Ліж о односпальне. Ціна: 150 рн. Конта ти: (067) 985-72-13

Диван, б/в. Конта ти: (099) 362-97-18 Диван, в хорошом стані. Ціна: 1500 Конта ти: 24-05-18, (067) 885-80-46

Спальню. Конта ти: 26-37-03, 43-00-99

43-24-46,

Стілець офісний. Ціна: 250 28-08-31

рн. Конта ти:

Стілець, офісний. Конта ти: 28-08-31

подвійн , б/в. Конта ти:

Набір меблів, сосновий, новий, масивний: стіл 2/0,7/0,75; лав и 2шт., стілець. Конта ти: 43-24-46, 43-25-60

Стін «А ат», олір світлий д б. Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31 Стін «Волинь», 731-55-96

4м.

Конта ти:

(063)

Стін б/в, в хорошом стані. Самовивіз. Ціна: 950 рн., тор . Конта ти: (067) 276-52-78 Стін полірован , червоне дерево. Конта ти: 24-79-65, (096) 781-49-48 Стін , б/в, 5,2 м, вир-во Молдавія. Конта ти: 68-14-47, (067) 387-07-96 Стін , б/в, полірован , темно о ольор , недоро о, м’я ий точо , б/в, в імнат . Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39 Стін , біло о ольор , б/в, в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (063) 262-46-45

Частини м’я і. Конта ти: 43-43-75 Частин

м’я

Крісло роз ладне. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

. Конта ти: 28-63-42

Частин м’я : диван, Конта ти: 28-08-31

два

рісла.

Шафи, 2 шт, з антресолями, б/в. Конта ти: (097) 611-31-83 Шафи-

Шаф для одя 699-68-59

Шаф

рн.

, б/в. Конта ти: (095)

Шаф д бов , світл , б/в. Ціна: 2800 Конта ти: 28-96-33

Стін , світло о ольор , 3,2/2,2 м. Конта ти: 26-87-76, (097) 339-10-87

Шаф тридверн з антресолями, трюмо, дві т мбоч и, поліровані, б/в, в хорошом стані, недоро о. Конта ти: 64-34-33, (098) 951-77-39

Столи. Конта ти: 43-43-75

Шаф , 2-дверн , з антресолями, світл , в вітальню. Конта ти: 23-45-00

Трельяж. Конта ти: (098) 035-43-46, (066) 584-45-69

Шаф , 2-дверн . Конта ти: 26-08-76

Трюмо, б/в. Конта ти: (097) 611-31-83

Шаф , 2-дверн . Конта ти: (098) 035-43-46, (066) 584-45-69

Т мби приліж ові, 2 шт, б/в. Конта ти: (097) 611-31-83 Т мби, 2 шт. Конта ти: 28-71-14 Т мбоч . Конта ти: (098) 035-43-46, (066) 584-45-69 Т мб для вз ття, 130/33/80 см. Конта ти: 28-71-14 Т мб з мивальни ом, ванн імнат , нов , ширина 40 см., вир-во Польща. Ціна: 530 рн. Конта ти: (097) 699-34-99

Стільці д бові, 200 рн/шт. Конта ти: 28-96-33

Т мб під м зичн 5-79-21

апарат р . Конта ти:

Стільці, б/в. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67

Т мб під телевізор, Конта ти: 23-06-44

Стільці. Конта ти: 43-43-75

Т мб під телевізор, п фі . Конта ти: 62-68-22

Стін и. Конта ти: (067) 332-83-41

Т мб

недоро о,

Шаф , 3-дверн , з антресолями, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 24-04-91, (097) 838-20-75 Шаф , 3-дверн . Конта ти: 45-33-35 Шаф , б/в. Конта ти: (099) 362-97-18 Шаф , б/в. Конта ти: 23-06-44 Шаф , вітальню, 3-дверн , з антресоллю, світл , 2,30/1,35/0,35. Конта ти: 63-50-64, (098) 572-99-70. Шаф . Конта ти: (067) 736-33-18

3.1.2. К плю

б/в.

під телевізор. Конта ти: 26-09-07

Конта ти:

(098)

Т мб на хню. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

рн.

Шаф тридверн з антресоллю. Ціна: 200 рн. Конта ти: (067) 985-72-13

рн. Конта ти: 23-40-75,

на батарей ах. Конта ти:

Столи ж рнальний. 579-99-99

3.1.3. Пропон ю

з дерева. Конта ти: (096) 160-71-52

Стін , в хорошом стані. Конта ти: 24-33-77, (097) 315-51-54

Стін . Ціна: 2000 (098) 975-69-01

Ламп настільн (067) 995-81-64

Меблі в ванн . Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

пе. Конта ти: (067) 332-83-41

Шаф дводверн , пенал. Ціна: 1200 Конта ти: 28-08-31

К хню, б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38

Килим, доріж . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

Перетяж та ремонт м’я их меблів. Конта ти: (066) 371-27-73 ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСНИХ МЕБЛІВ НА ЗАМОВЛЕННЯ: ШАФИ-КУПЕ, КУХНІ, СПАЛЬНІ, ДИТЯЧІ, ОФІСНІ МЕБЛІ. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН, ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. МАТЕРІАЛИ ТА ФУРНІТУРА ЗА БАЖАННЯМ ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: (067) 949-37-02, (095) 040-68-09 Ремонт м’я их меблів. Зміна дизайн . Ремонт та ви отовлення нових матраців. Пошиття авточохлів. Конта ти: 43-65-47, (067) 137-38-38

РЕМОНТ М’ЯКИХ МЕБЛІВ. ЗМІНА ДИЗАЙНУ. РЕМОНТ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ НОВИХ МАТРАЦІВ. ПОШИТТЯ АВТОЧОХЛІВ. КОНТАКТИ: 43-65-47, (067) 137-38-38

БІЗНЕС Офісне обладнання

Торговельне обладнання, матеріали

6.1.1. Продам Машин и др арсь і, б/в, «Оптіма» і «Лілея». Конта ти: (067) 363-70-16 Сейф 1,3х0,50х0,40 м, подвійний, можливо під зброю, достав а. Конта ти: (093) 693-25-55

Витратні матеріали, канцтовари 6.3.1. Продам

6.5.1. Продам Автомати азованої води радянсь о о виробництва, робочі, в хорошом стані, омпле товані в ле ислотними балонами та ред торами. Можливе подальше обсл ов вання. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58 Вітрини холодильні, на пиво, вод . Ціна: до овірна. Конта ти: (050) 554-73-89 М а н е е н и дитячі, від 2 до 12 р., 5 шт. Конта ти: (067) 103-03-58 Підстав и з ор с ла, для тор івлі. Конта ти: 43-52-56

Дипломат 49х37 см. Конта ти: 5-78-88 Чорнило для заправ и Конта ти: (098) 714-27-89

6.5.2. К плю

артриджів.

Ва механічн до 100 614-16-02

Друкована продукція

-1т. Конта ти: (096)

Промислове обладнання

6.4.1. Продам

Верстати деревообробні. Конта ти: 28-65-73, 62-05-30

Пристрої для па вання, обмот вання різних видів вантажів. Конта ти: 62-05-74

Верстати деревообробні: фрезер - 400 .о., ніверсал - 400 .о., рейсм с. Конта ти: (098) 216-54-44

Техні омерційн , на ви ідних Конта ти: (097) 841-02-39

Віброверстат для виробництва шла обло ів, відсівобло ів, ерамзитобло ів. Техноло ія, арантія. Конта ти: (067) 787-87-59, (095) 911-79-18

293-16-94

Дизель енератори промислові. Конта ти: (050) 375-30-75 Доїльні апарати, 375-30-75 Дробар

станов и. Конта ти: (050)

вал ов . Конта ти: (050) 317-31-23

Дрово ол 317-31-23

ідравлічний. Конта ти: (050)

Заточний верстат для ножів. Конта ти: (093) 708-09-79 Машин слюсарно-інстр ментальн , з набором інстр ментів. Конта ти: 62-68-22, після 17.00

6.6.1. Продам

Млин для подріблення ма лат ри, еле тродви н 75 Вт. Конта ти: (050) 765-55-62

Ж рнал «Бізнес», 81 шт. Ціна: 90 Конта ти: 28-96-33

Ва

Напівавтомат для ви отовлення вз ття, вир-во Чехія, недоро о. Конта ти: 26-68-04

Ж рнал «Моделіст- онстр тор», підпис а 1982-1992 рр. Конта ти: 26-06-00 Кни и нові, 2008 р. Конта ти: 26-08-76 Кни и, нові, Грін (4 томи), Б л а ов (1 том). Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Літерат р х дожню. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92 Літерат р : технічн , б дівельні ал зі, фізи а тощо. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

6.4.2. К плю Довідни з ремонт Конта ти: 68-36-84

іноапарат ри.

, 500

. Конта ти: 28-50-76

Верстат деревообробний. Конта ти: (098) 259-40-94 Верстат для оциліндров и Конта ти: (050) 317-31-23

деревини.

Верстат заточний. Конта ти: (098) 329-85-05 Верстат то арний, ЛА616. Конта ти: (067) 670-73-31 Верстат то арний, по метал . Конта ти: (098) 578-89-99 Верстат форматно-роз рійний з підрізною пилою, для роз рою плит ДВП., недоро о. Конта ти: (093) 708-09-79 Верстат фрезерний з р хомою арет ою, вал 32 мм., три швид ості, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55 Верстат, верти ально-фрезерний, по метал . Конта ти: (098) 578-89-99

«FUJI SFA 248» (PP

Гр нтообробні дис ові апарати. Конта ти: (050) 375-30-75

Апарат азовий для ви отовлення солод ої вати, б/в. Конта ти: (095) 617-91-46

рн.

ФОТОЛАБОРАТОРІЮ 1058A). КОНТАКТИ: (096)

Літерат р х дожню. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

Конта ти:

мовах.

Гембляр , ширина 400 мм., довжина 2,5 м., 4 ножі, осий вал, 5000 обертів, дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55

Міні-млин, ци лон, ва и для виробництва р п та м и з р дзи, реч и, пшениці, жита, орох , сої. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (097) 414-55-09 sozon50@mail.ru

Довідни з математи и. 26-09-07, (095) 865-50-22

Плит оріз новий. Ціна: дешево. Конта ти: 62-40-12

Верстати деревообробні. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08

Обладнання для ви отовлення Конта ти: (050) 317-31-23

Швейне обладнання, промислове та поб тове, нове та б/в. Конта ти: (050) 914-55-84 Швейне обладнання: оверло и, спецмашини, с орняш и, роз рійні, в’язальні, вишивальні, недоро о. Конта ти: (05) 914-55-84, (098) 447-58-08

6.6.2. К плю Верстати металообробні, ред тори, насоси, трансформатори, ідродви ни, . Конта ти: (096) 364-30-53 Р е л ь с и , б/в, від 5 т. Конта ти: (067) 279-19-94, (099) 316-12-97 Рельси, нержавій від 1 т. Конта ти: (067) 279-19-94, (099) 316-12-97

ПЕТ.

Спецодяг 6.7.1. Продам

линові. Конта ти: (050) 765-55-62

Патрони то арні, 200-250 мм. Конта ти: (098) 440-43-15 Пил стріч ов , по метал , ма с.діаметр різо до 300 мм. Конта ти: (098) 578-89-99 Пилорам стріч ов . Конта ти: (050) 317-31-23 Пилорам . Ціна: недоро о. Конта ти: (097) 500-40-28 Фрезер з шипорізною арет ою, вал 32 мм, швид ість вала, 10000/ 8000/6000 об/хв., дви н 3 Вт. Конта ти: (093) 140-85-55

авиці. Конта ти: 68-36-84

СПЕЦОДЯГ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З НАНЕСЕННЯМ ЛОГОТИПУ ЗАМОВНИКА, ЕЛЕКТРОДИ ЗВАРЮВАЛЬНІ, СПЕЦВЗУТТЯ КИРЗОВЕ, ГУМОВЕ, ЧЕРЕВИКИ «ОМОН», ЗАХИСТІ ЗАСОБИ. КОНТАКТИ: 26-67-05, (067) 362-49-16 Спецодя , вз ття. Конта ти: 62-01-55, 26-65-08 Спецодя . Конта ти: 63-07-20

Спецодя фірмовий, робочий - продаж, пошиття. Нанесення ло отипів вишив ою, плів ою. Спецвз ття. ЗІЗ, р авиці, перчат и. Во не асни и і миючі засоби. Конта ти: 43-15-68, 69-08-60, (067) 527-24-08, (066) 794-29-77 www.ming.cat-in.net

Реа тор емальований, 25 Конта ти: (066) 138-92-09

б.м, новий.

Сіт -мішо , р ава для дров, фр тів тощо. Тіль и вели ими іль остями. Конс льтація. Конта ти: (067) 363-27-30 С отч «малярний», тіль и вели ими іль остями. Конта ти: 62-05-74 С отч па вальний, різних розмірів. Я існа прод ція за мінімальними цінами. Конта ти: 62-05-74 розчин .

Конта ти:

(067)

Тара і упаковка

6.8.2. К плю

6.8.1. Продам

Ємність, 10, 25, 50 л., нержавіюч , металев . Конта ти: (067) 553-13-49

Бан и, 3 л., б/в. Конта ти: (096) 748-84-39 Боч и пластмасові. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-66-81, (067) 124-34-69 Боч металев , 200 л, 100 л. Конта ти: 23-05-59, (098) 513-64-48 Боч

Матеріали па вальні, від малих до вели их вантажів. Вели ий асортимент, онс льтація. Конта ти: 62-05-74

Ящи и для 686-58-64

Чоботи. Конта ти: 68-36-84

Фрезер з р хомою арет ою, рейсм с, ф ано , пилосмо для стр ж и, 2-міш овий і форматно-роз рійний, недоро о. Конта ти: (093) 140-85-55

Обладнання для ви отовлення пінобетон та азобетон . Конта ти: (050) 317-31-23 Пас и

Р

, 3

б.м. Конта ти: (097) 687-95-28

Боч , аністри для пально о, Конта ти: (095) 699-68-59

б/в.

Ємності металеві, 4 л, 10 л. Конта ти: (050) 765-55-62 Ємність металев , 20, 75 (067) 553-13-49

б.м., Конта ти:

Ємності алюмінієві, стальні, 10,15, 100 м. Конта ти: (098) 440-43-15 Ємності металеві 25, 50, 75 (095) 829-44-15

б.

б.м. Конта ти:

Ємності пластмасові для води, харчових та хімічних прод тів. Конта ти: (095) 891-83-66 Ємності харчові, біметалеві, 10 Конта ти: (066) 138-92-09

б.м.

Ємності, металеві, нержавіючі, емальовані, від 10 до 100 б.м. Конта ти: (095) 829-44-15 Каністри, б/в. Конта ти: (096) 515-09-79 Контейнер під овочі. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-66-81, (067) 124-34-69 Матеріали па вальні та обладнання: стріч поліпропіленов для обв’яз вання вантажів (тари, пінобло ів, ліс тощо), стрейч-плів , с отч. Конта ти: 62-05-74 Міш и для дров, напівр Конта ти: (067) 363-27-30

ава,

ртом.

Ємності, металеві, нержавіючі, емальовані, від 10 до 100 б.м. Конта ти: (067) 553-13-49 Ящи и з-під пива. Конта ти: (093) 693-25-55

Контакти 6.9.1. Пропон ю Карта поля а: під отовчі рси на співбесід з онс лом. Конта ти: 63-44-23, (097) 924-39-72, (093) 827-42-04 Кредит на авто, житло, ремонт, поб тов техні , сіль осптехні , від 0% річних, термін до 25 р. Конта ти: (067) 459-08-14, (050) 731-79-88 Продам сл жб 384-12-70

та сі. Конта ти: (067)

Співпрацю партнерам німець онсалитн ов омпанію. Навчання, стаж вання. Гідний заробіто . Основне апітолов ладення - час, витривалість. Конта ти: (067) 992-21-56, (063) 227-48-04 Співпрацю, є власний бортовий автомобіль Мерседес, д бль- абіна, в/п 3 т + 4 пас., зов 4,3 м, тент, всі види завантаження. Конта ти: (094) 966-52-56 У зв’яз зі зміною місця проживання, продам діючий приб т овий бізнес місті Рівне. Ціна: 50 000 рн. Конта ти: 0982936747 Ш аю людин з тор овою площею для продаж ново о жіночо о одя . Конта ти: (067) 395-53-01 isystem@meta.ua sites.google.com/site/prodagodjag/


20

№4 від 8 люто о 2012 ро

ТЕХНІКА Но тб

. Конта ти: 40-03-78

Но тб и та нетб и, 2-ядерні, б/в. Ціна: від 1000 рн. Конта ти: (098) 579-99-99 Принтер-с анер- серо с стр йний заправлений Epson Stylus CX4300, в ідеальном стані пра тично не ви ористов вався, майже новий. Ціна: 350 рн. Конта ти: (050) 579-70-72 Принтер. Конта ти: 28-63-42 Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1» + 20 дис ів, арта пам’яті. Ціна: 350 рн. Конта ти: (096) 967-72-84

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРІВ, КОМПЛЕКТУЮЧІ (НОВІ ТА Б/В). КОНТАКТИ: 62-56-20, 62-56-21 KOMP@UTEL.NET.UA Системний бло . Ціна: 850 (097) 921-21-07

Фото+, кіно+, оптика 7.3.1. Продам

Комп’ютери, оргтехніка 7.1.1. Продам

Телевізор Самс н , 72 см, в хорошом стані. Ціна: 1400 рн. Конта ти: (067) 375-84-04 Телевізор, «Самс н » 32D4000. Ціна: 3200 рн. Конта ти: 26-50-41, (093) 756-18-26

Комп’ютер, б/в. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13 Комп’ютери, б/в, б дь-я ої онфі рації. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13 Апарат 68-36-84

опіювальний Шарп. Конта ти:

Бло системний AMD ATHLON 64 X2, ОП 2GB 800MHz, 320 Gb, DVD -RW/+RW Pioneer, б/в. Ціна: 3300 рн. Конта ти: (098) 872-09-55 super-pack@mail.ru www.vkontakte.ru/ id65435239 Веб- амер . Ціна: 95 63-53-45, (067) 363-19-98

рн.

Конта ти:

Теле+, відео+, аудіо+, радіо

Принтер «Панасоні КХ-МВ1900», лазерний. Конта ти: (097) 298-27-95, (094) 966-02-35

Відео амер «Соні». Ціна: 300 рн. Конта ти: 20-86-39

Відеома нітофон «Еле троні а». Конта ти: (097) 687-95-28 Відеома нітофон. Конта ти: (097) 486-40-24 рн.

ДВД, б/в. Конта ти: 62-68-85, (050) 375-82-06

Гарніт р

блют з. Конта ти: (098) 714-27-89

Ком ні атор 714-27-89

«Ас с».

Конта ти:

Р а д і о т е л е ф о н «Панасоні ». 28-74-21, (098) 937-35-39

(098)

Конта ти:

Стартовий па ет Київстар, з тарифним планом «Безліч слів». Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91 Телефон «Но іа 7260», відмінном стані. Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 967-72-84

Комп’ютери, но тб и, ор техні Конта ти: 43-64-40, (096) 400-52-24

Т е л е ф о н «Но іа-1100». Ціна: 150 Конта ти: (093) 693-25-55

Комп’ютер, б/в. Конта ти: (095) 605-01-10

рн.

Телефон мобільний «Но іа1100», б/в. Ціна: 120 рн. Конта ти: (066) 478-78-30, (097) 087-60-43 Телефон мобільний Nokia 2760, в хорошом стані. Конта ти: 68-08-33

Комп’ютер, відмінний стан, «Целерон-1.8», ОП 1 б, вінчестер 120, відео арта 256 Мб, ДВД-РВ + монітор 17 дюймів, лавіат ра, миш а, олон и. Ціна: 1700 рн. Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84

Телефон мобільний Nokia X3-00, б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 775-30-94

К с е р о с «Кенон» NP-155, б/в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 363-70-16

Телефон мобільний Но ія 1100, недоро о. Конта ти: 26-15-89

Миш бездротов . Ціна: 89 рн. Конта ти: 63-53-45, (067) 363-19-98

Телефон мобільний Самс н gt-s3010. Ціна: 230 рн. Конта ти: 24-09-75, (067) 983-99-08

Монітор «Samtron», 17 дюймів, б/в, в хорошом стані. Ціна: 100 рн. Конта ти: 24-39-01, (067) 801-74-64

Телефон мобільний, Но ія 6230, недоро о. Конта ти: (067) 363-66-98

Монітор «Соні », б/в. Конта ти: (098) 440-43-15

Телефон Но іа 1100. Ціна: 100 рн. Конта ти: (067) 661-16-52

Монітор, б/в, в робочом стані обміняю на 2 хонні шафи та б фет, б/в. Конта ти: 5-30-84, (098) 722-03-71

Т е л е ф о н Но ія С503, відмінний стан, з до ментами. Конта ти: 24-79-65, (096) 781-49-48

Но тб НР, новий, 15.6 дюймів, 2-ядерний, целерон 2.10 Гц, ОП 3.Гб, вінчестр 320, відео арта від 1256 до 512 Мб, 1.3 Мп веб- амера, батарея 3 одини. Ціна: 2800 рн. Конта ти: (096) 967-72-84 Но тб Самс н 103-03-58

Р60+. Конта ти: (067)

Телефон мобільний Sony Ericsson z710i. Ціна: 250 рн. Конта ти: 24-09-75, (067) 983-99-08

7.2.2. К плю Мобільний телефон Соні Ері сон К750і, новий або б/в, в хорошом стані. Конта ти: (098) 682-77-14

Телевізор, б/в, діа ональ 68 см. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 461-89-16 Телевізор, б/в. Ціна: недоро о. Конта ти: 62-38-88, (067) 245-16-10 Телевізор, вир-во Японія. Ціна: 850 Конта ти: (093) 693-25-55 Телевізор, на запчастини. 64-63-92, (098) 534-47-62

рн.

Конта ти:

Центр м зичний. Конта ти: 28-63-42

7.4.2. К плю Антен імнатн , візьм в подар но . Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20 Відео амер

Соні. Конта ти: (097) 462-20-73

В і д е о а с е т и з м льтфільмами візьм подар но . Конта ти: 62-00-42

в

В і д е о м а н і т о ф о н «Еле троні а» ВМ-12. Конта ти: (067) 154-24-65, (066) 200-91-44 ДВД дис и по франц зь ій, німець ій, ан лійсь ій мовах, з історії, біоло ії тощо. Конта ти: 27-18-40, (098) 716-82-49 Ма нітофон бабінний. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06

Карт и пам’яті до мобільних телефонів. Конта ти: (098) 714-27-89

Пристав и і рові «Соні Плейстейшн 1, 2,3» та «Х-Бо с-360». Конта ти: 28-83-77, (096) 967-72-84

К і н е с о п «Самс н », діа ональ-51 см. «Голстар», «Тошиба». Конта ти: (097) 432-89-89

Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1, 2, 3» та ПСП, Х-Бо с, можливо в неробочом стані. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

Кінотеатр домашній «Меридіан»: 2 олон и, 3 малі олон и, самб а валайзер, п льт, з до ментами. до овірна. Конта ти: 22-66-12, 218-04-39

дов і фер, Ціна: (096)

Кінотеатр домашній, Одеон, 100 Вт, в хорошом стані. Ціна: 600 рн. Конта ти: (067) 375-84-04 Ма нітофон, радіол 23-36-01

на з/п. Конта ти:

Монітор «Самс н -755ДСІ». Ціна: 250 Конта ти: (093) 693-25-55 Плеєр ДВД «Піонер», в хорошом Конта ти: (063) 121-99-70

рн.

Телевізори лампові, бобінні ма нітофони на запчастини. Конта ти: 64-76-59, (097) 432-89-89 Телевізори лампові, ма нітофони бобінні, недоро о. Конта ти: (097) 432-89-89

Телевізори, старі, лампові, ма нітофони бобінні, недоро о. Конта ти: (097) 432-89-89

Побутова техніка 7.5.1. Продам

Пристав 62-68-22

Д хов еле тричн . Ціна: 300 Конта ти: (097) 271-29-26

Радіоапарат р «Радіотехні а»: ма нітофон-пристав , М-201-стерео, Світлом зичн пристав «Міраж», телефон вати після 17.00. Конта ти: 62-68-22 Радіолампи, 68-36-84

радіодеталі.

(096)

Конта ти:

Телевізор «Витязь», ольоровий, з імпортним інес опом, відмінном стані. Ціна: 450 рн. Конта ти: 26-76-41

азовий. Конта ти: 68-04-41 рн. тор .

Еле троножиці, для т анини. Конта ти: (096) 543-48-59 Еле тропіч «Карпати». Конта ти: (096) 543-48-59 Еле троплит , нов , настільн , на 2 омфор и. Ціна: 250 рн. Конта ти: (067) 602-46-16 Еле тросамовар. Конта ти: 5-64-20 Еле трочайни 543-48-59

металевий. Конта ти: (096)

Машин пральн , еле тричн , вир-во Німеччина. Конта ти: 22-41-15, (066) 525-11-11 Машин пральн , Зан сі, б/в, з верти альним завантаженням, 4,5 . Ціна: 1200 рн. Конта ти: (0670 384-31-55 Машин пральн , Зан сі. Ціна: 1500 Конта ти: (093) 693-25-55

рн.

Машин пральн , на 8 , Німеччина. Конта ти: 62-68-85, (050) 375-82-06 Машин пральн . Ціна: 250 рн. Конта ти: (097) 271-29-26 вир-во

Машин швейн «Лада» з т мбоч ою. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-66-81, (067) 124-34-69 Машин швейн «Подільсь », Конта ти: (097) 066-31-27 Машин швейн (096) 543-48-59

б/в.

«Подільсь а». Конта ти:

Машин швейн «Подольсь -142». Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31 Машин швейн Конта ти: 28-43-33

«Подольсь а».

Машин швейн «Порше», в хорошом стані. Конта ти: 22-75-43 Машин швейн еле тричн «Зін ер». Конта ти: 22-77-33, (097) 562-77-31

Техні поб тов , б/в, вир-во Німеччина. Конта ти: (050) 963-88-61, (098) 449-63-16 Холодильни «LG», новий. Ціна: 3200 Конта ти: 20-49-84

рн.

Холодильни «Атлант 1716», дво амерний, 2001 р,в. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 62-10-70, (067) 945-20-25 Холодильни 23-45-00

«Днепр», 2005 р. Конта ти:

Холодильни «Донбас», 1- амерний, 140/ 57, б/в. Конта ти: 22-68-76 Холодильни «Мінсь 15М», б/в, хороший стан. Конта ти: (066) 635-00-55 Холодильни «Ямаха», 2007 р., висота 2м, б/в, в хорошом стані. Конта ти: 26-87-69, (096) 570-93-86 Холодильни Мінсь , б/в, 2- амерний, 2- омпресорний. Конта ти: 60-93-90, (097) 903-33-95

Холодильни , в робочом стані. Ціна: 250 рн. Конта ти: (067) 384-31-55

Машин

рн. тор .

швейн . Конта ти: (099) 362-97-18

Машин

пральн

Машин

пральн , б/в. Конта ти: 68-33-19

Холодильни . Конта ти: 68-33-19 Холодильни . Ціна: 350 5-66-81, (067) 124-34-69

Машин с шильн «Індезіт». Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Машин швейн «На ман», з т мбою, Німеччина, б/в. Ціна: 500 рн. Конта ти: 24-39-16, (098) 456-28-41 Машин швейн «Подольсь а», р чний привод. Конта ти: 23-16-35

б/в,

Мі сер еле тричний, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Обі рівач плів овий для в ли ів, ролятни ів, молодня а розсади та ін. Живлення - 12 В., Пот жність - 12 Вт., 22 Вт. Ціна: від 40 рн. Конта ти: (056) 725-21-74, (050) 839-77-66, (067) 562-33-71 Обі рівач. Ціна: 150 рн. Конта ти: 64-05-39, (098) 717-18-97 Пилосмо «Вітязь», новий. Конта ти: (096) 543-48-59 Пилосмо «Ра ета-4», дешево. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91 Піч мі рохвильов , вир-во Австрія, б/в, в хорошом стані. Ціна: 500 рн. Конта ти: (097) 214-12-94 Піч мі рохвильов . Конта ти: (097) 687-95-28

Телевізор «Еле троні а». Конта ти: (097) 687-95-28

Конта ти: стані.

рн. Конта ти:

Х о л о д и л ь н и и , б/в, в хорошом Конта ти: (063) 970-18-81

стані.

Холодильни и. Конта ти: (097) 645-75-73, (063) 970-18-81

«LG». Конта ти: 62-00-42

Плит азов , б/в, в робочом Конта ти: (097) 396-45-20

«Ровента». Конта ти: 28-43-33

ТЕХНІКУ ПОБУТОВУ З ЄВРОПИ, Б/В ТА НОВУ. КОНТАКТИ: ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 1. 40-04-30, (067) 705-54-01, (097) 298-50-62

т мбоч ов .

Запчастини до азової плити:пальни в д хов , де и, лот и, решіт а, с ло. Конта ти: 28-96-33 Комбайн Вольво, жат а 2,8. Конта ти: (097) 609-53-51

С ш для білизни. Конта ти: 22-42-15, (067) 977-22-66

Машин швейн , ножн , Конта ти: (097) 988-50-38

Плит азов , 4- амфорн . 62-79-67, (096) 146-45-75

Кавовар

Ціна: (097)

Холодильни , б\в. Конта ти: 62-79-67, (096) 146-45-75

Епілятор BRAUN, б/в. Ціна: 80 рн. Конта ти: 28-28-19, (097) 885-90-43, (093) 52-66-733

Телевізор «Самс н LE40D550», новий, в оробці. Конта ти: (067) 607-78-04

ні ельований, новий. Конта ти: 22-77-33,

недоро о.

Еле трочайни , б/в. Конта ти: (095) 699-68-59

Телевізор «Р бін», б/в. Конта ти: (095) 605-01-10

Самовар, до овірна. 562-77-31

Машин швейн , б/в, Конта ти: (098) 951-77-39

рн.

Телевізор «Еле трон». Ціна: 300 Конта ти: 64-63-92, (098) 534-47-62

Прилад пральний, вібраційний, б/в, відмінний стан. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

Самовари еле тричні, недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Машин пральн , вир-во Німеччина, б/ в. Ціна: 800 рн. Конта ти: 64-65-25, (096) 350-20-06

Плит азов , 4- амфорн , з еле тричною витяж ою, б/в. Конта ти: 28-98-38, (095) 418-17-90

Телевізор «Еле трон», б/в. Конта ти: (097) 687-95-28

Конта ти:

. Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87

Самовар, новий, вир-во Росія. Конта ти: (067) 280-14-78

Машин швейн . Ціна: 250 Конта ти: 28-08-31

62-14-85,

Прас

, б/в. Ціна: 800 рн.

Телевізор. 775-90-11

Конта ти:

Прас , в хорошом стані. 63-75-85, (095) 316-43-57

пральн , б/в. Конта ти: 26-15-89

швейн . Ціна: 250 рн. Конта ти:

Балон

Про равач, б/в. Конта ти: 68-33-19

Машин

Машин 28-96-33

стані.

Конта ти:

Машин пральн , 5 Конта ти: 5-48-86

рн.

Телевізор старий. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06

Пристав і ров , Х-Бо с-360, + вінчестер 20 Гб, 1 джойсти , 20 дис ів. Ціна: 1900 рн. Конта ти: 28-83-77 (096) 967-72-84 світлом зичн .

Машин пральн МІЕLE. Ціна: 1400 Конта ти: 28-73-79, (099) 757-21-57

швейн , т мб «Подольсь », в стані. Конта ти: 28-08-31

Пристав і ров «Соні Плейстейшн 1,2», +джойсти и, арти пам’яті та дис и. Конта ти: 23-25-36, (050) 435-25-98

,

. Конта ти:

Конта ти: 5-23-70, (067)

Машин хорошом

Телевізори старі на запчастини. Конта ти: (097) 432-89-89

Ма нітофон. Конта ти: (095) 699-68-59

.

Машин швейн «Зін ер», Швейцарія. Конта ти: 24-74-42

Діафільми. Конта ти: (093) 780-30-32

Апарат телефонний. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

Комп’ютер, б/в. Конта ти: (095) 605-01-10

Комп’ютер «ANI Radeon 9550, Sapphire, 128Mb 128 bit, DVI, відео арта 128 Мб+монітор, лавіат ра, миш а, олон и (5 шт.), веб- амера, мі рофон. Ціна: 2000 рн. Конта ти: (098) 714-78-98 17lysyuk@mail.ru

. Конта ти: (096)

ДВД плеєр «Де с», всі формати, арао е. Ціна: 200 рн. Конта ти: (050) 605-09-46

Радіотелефон, дешево. Конта ти: (098) 714-27-89

.

ДВД дис и про рибал 389-39-38

Апарат телефонний, дис овий. Ціна: 40 рн. Конта ти: 68-36-84

Картридж ори інальний Конта ти: (098) 714-27-89

Комп’ютер, б/в, на запчастини. Конта ти: (097) 687-95-28

Відео амер Кенон ДЦ95, на мі родис ах, б/в. Конта ти: (098) 364-37-98 Відео амер Соні 640Х. Ціна: недоро о. Конта ти: (067) 103-03-58

Айфон і55g, білий, новий. Ціна: 500 Конта ти: 28-73-79, (099) 757-21-57

стані. Конта ти:

Телевізор, Німечина, б/в. Ціна: 600 рн. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

7.4.1. Продам Відео амер «Кенон». Конта ти: 62-68-85, (050) 375-82-06

7.2.1. Продам

Телевізор, б/в, в робочом 5-82-81

Телевізор, б/в. Конта ти: 62-40-12

Антен імнатн . Конта ти: 28-98-38, (095) 418-17-90

Радіотелефон «Сенао». Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Комп’ютер, б/в, в омпле ті. Ціна: 1500 рн. Конта ти: (098) 440-43-15

Ціна:

Фотообладнання. Конта ти: (067) 703-81-99

Запчастини до опіювальних апаратів. Конта ти: 68-36-84 «Кенон».

б/в.

в

Комп’ютер, б/в, в омпле ті. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13

Машин и швейні, ножні, ви-тва Подільсь о о завод , 2шт, б/в, хороший стан. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

69

Фотоапарат цифрофий «Панасоні », новий, 12 ме апі селів, 4- ратний з м. Конта ти: (050) 605-09-46

Фотозбільш вач «Юність», дешево. Конта ти: 28-22-90, (068) 827-93-41

Засоби зв’язку

Телевізор ольоровий «Шнайдер», діам., недоро о. Конта ти: 24-13-07

Фотоапарат Олімп с FE310, в хорошом стані. Конта ти: (067) 363-66-98

Техні омп’ютерн . Конта ти: 63-53-45, (067) 363-19-98

Комп’ютер, в робочом стані візьм подар но . Конта ти: 62-00-42

М’ясор б 731-16-42

Телевізор малий, 220-12 вольт. Конта ти: (096) 389-39-38

Фотозбільш вач «Таврія», недоро о. Конта ти: 5-79-21

7.1.2. К плю

М’ясор б , ремозбивал (098) 440-43-15

Телевізор «Ша ляріс». Конта ти: (097) 687-95-28

Фотоапарат ЗЕНІТ Е, в хорошом стані. Конта ти: 62-12-95, (067) 362-24-21

Фотозбільш вач «Ленин рад 6 У», рам а. Недоро о. Конта ти: 63-75-85

рн. Конта ти:

Телевізор «Самс н ». Конта ти: 28-98-38, (095) 418-17-90

7.5.2. К плю

Машин и пральні, азові олон и, отли, холодильни и тощо, неробочі. Самовивіз. Конта ти: (097) 805-16-38, (050) 668-21-05

Візьм в подар но , холодильни и, машини пральні, в б дь-я ом стані. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55 Машини пральні, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35 Плит азов , б/в. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Плит

азов , б/в. Конта ти: (067) 731-16-42

Плит азов . Конта ти: 62-14-85, (096) 775-90-11 Радіатор до промислово о холодильни а. Конта ти: (098) 517-80-99 Розсіювачі, до азової плити. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Холодильни , б/в, недоро о. Конта ти: (098) 070-76-28, (095) 576-87-24 Холодильни , б/в. Конта ти: 40-02-18, (093) 254-13-38 Холодильни , пральн машин , б/в, недоро о. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06 Холодильни и старі. Конта ти: 63-14-85, (096) 775-90-11, (067) 337-30-02

Плит азов , хороший стан. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (066) 635-00-55

Холодильни и, б/в. Конта ти: (098) 380-03-35

Плит азов . Конта ти: 5-61-33, (096) 254-66-03

Холодильни и, неробочі. Конта ти: (097) 229-51-52

С ню весільн , атласн , 42-46 р., орсет, р авич и. Ціна: 1300 рн. Конта ти: 62-36-72, (097) 763-41-42

Т флі. Конта ти: 63-07-20

ПОБУТ Одяг, взуття 8.1.1. Продам

Одя се онд-хенд, ори інал вз ття Швеція, Ан лія, терміново. Конта ти: (093) 114-32-41, (097) 827-75-54 Босоніж и жіночі, нові, 40-41 р. Конта ти: 28-97-80

Д блян , 38-42 розмір, с часн . Конта ти: (098) 689-83-54 Д блян нат ральн , жіноч , р.52, б/в, в хорошом стані. Ціна: 200 .о. Конта ти: (096) 458-60-65 Д блян , нов , с часн , виробни Італія. Ціна: 200 рн. Конта ти: (097) 486-40-24 Капці, одноразові, ртом та вроздріб. Ціна: 3 рн. Конта ти: 24-94-56 Кож х чоловічий, 58 р., в хорошом Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87

стані.

Кож х, чоловічий, 56 розмір, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (096) 960-72-84

Валян и, недоро о. Конта ти: 22-17-61

Кож шо , з х тра н трії, 50-52 р. Ціна: 450 рн. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52

Вз ття, омісійне. Конта ти: 45-22-85, (097) 770-86-50

Кольє. Ціна: 50 рн. Конта ти: 23-34-09, (097) 491-95-15

Джинси, нові, жіночі. Конта ти: 22-54-60, (063) 141-25-93

Костюм 23-16-35

Д блян и нат ральні, жіночі, 48-50 р. Конта ти: 24-24-49

Костюм чоловічий, 48 р., новий. Конта ти: 5-81-77

Д блян Версаче, розмір 50, б/в, чоловіч . Конта ти: 23-16-35

Костюм чоловічий, 58 р. Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87

Д блян жіноч , нат ральн , нов , розмір 50-52. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

Костюми і рові, новорічні, аз ові, національні напро ат. Конта ти: 45-05-88

Д блян чоловіч , 48 р., б/в 2 ро и. Конта ти: (067) 607-78-04

Костюми нові, але раритетно о пошив , можливо для людей старшо о ві , нові, плені за радянсь их часів. Ціна: по 100 рн. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55

Д блян чоловіч , 50 розмір, дешево. Конта ти: (096) 515-09-79 Д блян чоловіч , нат ральн , нов , недоро о, розмір 50. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25

жіночий,

Фінляндія.

Конта ти:

К рт и осінні, на синтепоні, для дівчат, 40-44 р. Ціна: 50-60 рн. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52

К рт

жіноч , на х трі. Конта ти: 23-16-35

К рт нов , раритетно о пошив , можливо для людей старшо о ві . Ціна: 100 рн. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55 К рт чоловіч , 52 р., нат ральна овчина, нов . Конта ти: 22-75-43, (066) 381-87-35 К рт ш ірян чоловіч , 50 р., нов . Ціна: недоро о. Конта ти: (063) 272-36-30 К фай

. Конта ти: 63-07-20

Напів ож шо , з роля, 48 розм. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Напів ож шо , нат ральний. Конта ти: (098) 035-43-46, (066) 584-45-69 Одя дитячий, омісійний. 45-22-85, (097) 770-86-50

Конта ти:

Пальто зимове, жіноче, омір із песця, розмір 50. Конта ти: 23-06-44 Пальто зимове, нове, з нор овим розмір 56-60. Конта ти: 23-44-31

оміром,

Пальто нове, можливо для людей старшо о ві . Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55 Пальто нове, раритетно о пошив , можливо для людини старшо о ві . К плене за радянсь их часів. Ціна: 150 рн. Конта ти: 5-25-82, (067) 384-31-55 Пальто чоловіче, р.52. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Пальто ш іряне, жіноче, 46-48 р. Конта ти: 24-24-49 Піджа и жіночі, нові. Конта ти: (097) 486-40-24

Одя жіночий, зимовий, б/в. Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54

Плащ жіночий, ш іряний, новий, 44-46 р., олір р дий. Конта ти: 24-67-17

Одя жіночий, омісійний. 45-22-85, (097) 770-86-50

Плащ ш іряний, жіночий, 44-46 р. Ціна: 180 рн. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52

Конта ти:

Одя жіночий, новий. Ціна: від 200 рн. Конта ти: (067) 395-53-01 isystem@meta.ua

Плащ ш іряний, чоловічий, 54 новий. Конта ти: (095) 699-68-59

Одя з Європи. Ціна: 5 рн./ (097) 486-40-24

. Конта ти:

Плащ, чоловічий, р. 54, новий. Ціна: 100 рн. Конта ти: 62-83-47

Одя та вз ття чоловіче, жіноче, дитяче, под ш и п хові, і раш и дитячі обміняю на овочі, фр ти, онсервацію. Конта ти: 26-08-76

П сери, дешево. Конта ти: 28-10-47, (068) 683-85-95

Одя чоловічий, омісійний. 45-22-85, (097) 770-86-50

Конта ти:

С ню весільн , 44-46 розм. Конта ти: (098) 581-25-70

Одя , вз ття чоловіче та жіноче. Конта ти: 26-08-76

С ню весільн , 46-48 р., недоро о. Конта ти: 26-87-65, (097) 645-56-10.

С

розмір,

ні вечірні. Конта ти: 62-73-97, (097) 422-53-37

Форм офіцерсь (067) 385-89-48

і шинелі. Конта ти: 23-28-64,

С ню весільн , в хорошом стані, недоро о. Конта ти: (0960 564-72-68

Чоботи жіночі, 42 р. Конта ти: 23-16-35

С ню весільн , в хорошом стані, розмір 36-38. Конта ти: 24-05-18, (067) 885-80-46

Чоботи жіночі, імпортні, розмір 38, на низь ом абл , недоро о. Конта ти: 63-75-85

С ню весільн , вир-во Франція, в ідеальном стані, олір айворі, з невели им шлейфом. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 905-07-79 С ню весільн , виш Конта ти: 24-67-33

ан . Ціна: 2000

рн.

С ню весільн , з підспіднични ом. Конта ти: (097) 777-77-55 С ню весільн , нов , с часн , р.44-46+болеро р чної роботи. Конта ти: 43-94-87, (097) 298-50-78 С ню весільн , ори інальн , Конта ти: (097) 528-73-28

44-46

р.

С ню весільн . Ціна: 2500 рн. Конта ти: (096) 399-30-35 С ню вечірню, 52-54 розмір. Конта ти: 62-14-92 С ню вечірню, вишнево о ольор . Конта ти: 24-24-49, (067) 184-49-54 С ню, весільн , біл , 46 розмір, в хорошом стані. Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 781-85-68 С м війсь ово-польов . Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91 Т ні -сарафан для ва ітних, сір , розмір S-М. Ціна: 65 рн. Конта ти: 23-34-09, (097) 491-95-15

Чоботи зимові, ш іряні, 40 р. Ціна: 150 рн. Конта ти: 24-67-17, (097) 271-36-52 Чоботи, ялові, б/в, р. 48. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Шап и нор ов та це ей ов , 56 р. Конта ти: 23-16-35 Шап нор ов , р.56, нов або обміняю на нор ов шап р.58. Конта ти: 5-35-46 Шап , зимов , війсь ов , 56 розм. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57 Штани ватні. Конта ти: 63-07-20 Штани чоловічі, ш іряні, імпортні, дешево. Конта ти: 62-11-42, (067) 969-24-59 Ш б біл , з роли а, нов . Ціна: 800 Конта ти: (067) 110-90-55 Ш б з 62-14-92 Ш б

з

апюшоном,

роли .

рн.

Конта ти:

апюшоном. Конта ти: 62-14-92

Ш б з х тра ара ля, чорн , нов , 48-50 р. Конта ти: 22-28-40 Ш б нат ральн , нефарбован , виробни Італія. Конта ти: 63-64-80

єнот,

Ш б нат ральн , це ей а, чорна, 50 р. Конта ти: 63-64-80


Ш б собач , чоловіч , р.48. Конта ти: 5-35-46 Ш б , з озли а, б/в, 50-52 розмір. Конта ти: (097) 859-44-55 Ш б , з роли а, розмір 50-52. Конта ти: (096) 965-22-33 Ш б , з роля, розмір 50-52. Конта ти: 22-72-58, (067) 362-15-63 Ш б , нат ральн , з 63-64-80

озли а. Конта ти:

Ліж о- олис , дерево на підшипни ах, маятни ова система, нове, недоро о. Конта ти: (067) 849-98-66, (097) 400-87-00 Ляль и неваляш и. Конта ти: 43-58-15, (097) 532-68-25 Манеж дитячий. Ціна: 70 рн. Конта ти: (097) 308-07-80 Одя

дитячий. Конта ти: 26-08-76

Сани дитячі. Конта ти: 26-06-00

Ш б -на ид , олір айворі, в ідеальном стані. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 905-07-79

Сан и-сні оходи, нові. Ціна: 290 рн. Конта ти: (050) 431-99-52

Ш б . Ціна: 600 рн. Конта ти: (097) 211-72-30

Стілець для од вання, дерев’яний. Ціна: 80 рн. Конта ти: 23-45-46, (098) 226-85-10

8.1.2. К плю Напів ож шо 486-40-24

С ню рожев , для дівчин и 6 ро ів. Ціна: 140 рн. Конта ти: 62-83-47

з нор и. Конта ти: (097)

Напів ож шо , нор овий, б/в. Конта ти: 26-08-57 Одя , б/в. Конта ти: (097) 486-40-24 Одя , б/в. Конта ти: 26-08-57 Штани від тан ово о омбінезон радянсь о о зраз а, можна б/в. Конта ти: (097) 380-98-83

С ню, свят ов , дитяч , дівчин а 10-12 р. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42 Ход н и Bambi масимальна ширина 59 см, довжина 70 см, м зична панель, зр на спин а, 4 положення висоти, є стопори, м зична панель знімається, може сл жити я стілець для од вання. Ціна: 190 рн. Конта ти: (093) 637-59-99, (099) 138-82-04

Візо для немовляти. Конта ти: (067) 457-99-59

Ціна:

дешево.

Валян и дитячі, 19-20 р. Конта ти: 23-16-35

Ковдри дитячі, бай ові, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-80

Ванноч дитяч , синьо о ольор . Ціна: 25 рн. Конта ти: 23-45-46, (098) 226-85-10

Товари дитячі, омісійні. Конта ти: 45-22-85, (097) 770-86-50

Ванноч дитяч . Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67

Галантерея, тканини

Абет сенсорн серії «Всезнай а». Нов . Ціна: 80 рн. Конта ти: (099) 383-49-96, (098) 490-61-46

Ванноч

дитяч . Конта ти: (098) 294-56-52

Костюм Л-1, ОЗК. Ціна: 200 рн. Конта ти: (050) 225-72-29

Велосипед дитячий, 3- олісний, терміново. Конта ти: (096) 849-79-14

Стіл більярдний. Ціна: 450 28-96-33

.о Конта ти:

Тренажер напольний, 4 пояси. Конта ти: 64-14-37 Тренажер. 977-22-66

Конта ти:

22-42-15,

(067)

Човен, алюмінієвий, с ладний. Конта ти: 62-68-85, (050) 375-82-06

Апарат онтролю рівня лю ози в рові, недоро о. Конта ти: 28-98-38, (095) 137-30-74 Конта ти:

Візо весняно-літній, «Бебі», в хорошом стані. Конта ти: (067) 714-66-05

Ковдри ватні, бай ові, б/в, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (096) 960-72-84

Візо дитячий Віваро Адбор, до 3 р., ніверсальний. Ціна: до овірна. Конта ти: (068) 571-00-92

Ковдр

Візо

дитячий, б/в. Конта ти: 68-33-19

Корзин

Візо

дитячий, б/в. Конта ти: (097) 305-83-14

Візо зимово-літній 3 в 1, сіро-бла итно о ольор . Ціна: 300 рн. Конта ти: (096) 508-38-95 Візо зимово-літній, «Та о», трансформер, в відмінном стані. Ціна: 1200 рн. Конта ти: (098) 102-54-28 Візо зимово-літній, б/в. Ціна: 650 Конта ти: 62-36-72, (097) 763-41-42

рн.

Візо зимово-літній, бежево-зелений, вир-во Польща, повний омпле т, в хорошом стані. Ціна: 750 рн. Конта ти: 43-40-64, (067) 920-05-90, (066) 586-09-16 Візо зимово-літній, в хорошом Конта ти: (067) 280-91-38

стані, б/в.

Візо зимово-літній, вир-во Польща, хорошом стані. Конта ти: (098) 628-18-70

в

Візо зимово-літній, дитячий, повний омпле т, хороший стан. Ціна: 800 рн. Конта ти: (066) 852-81-39 Візо зимово-літній, дитячий. Ціна: 300 рн. Конта ти: (050) 435-42-63, (066) 043-83-06 Візо зимово-літній, дитячий. Конта ти: 62-68-85, (050) 375-82-06 Візо зимово-літній, повний омпле т, вир-во Польща, в відмінном стані, до 3 ро ів. Конта ти: (050) 375-15-12 Візо зимово-літній, салатово-чорно о ольор . Конта ти: (093) 204-08-03 Візо зимово-літній. Ціна: 450 рн. Конта ти: (096) 979-16-32 Візо Колетто Авео, про лян овий, червоно о ольор , вир-во Польща. Стан ідеальний, б/в. Ціна: 800 рн. Конта ти: (098) 211-49-52 Візо , вир-во Польща, в хорошом стані. Ціна: 350 рн. Конта ти: (067) 266-05-99 Візо , зимово-літній, новий. Конта ти: (098) 294-56-52 Візо , зимово-літній, синій олір, хороший стан. Конта ти: (098) 595-45-48 Візо , зимово-літній, Та о, оричневобежево о ольор . Ціна: 800 рн. Конта ти: (067) 110-90-55 Візо , зимово-літній, червоно-сіро о ольор , в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (063) 213-38-96 Візо

дитячий. Конта ти: (096) 849-79-14

Гойдал дитяч . Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Гойдал м зичн «Гра о», до 13 Конта ти: (095) 705-41-10 Диван дитячий, 23-24-80

, нов .

товий, б/в. Конта ти:

І раш , автомобіль для дитини з п льтом правління. Конта ти: 5-39-75, 48-85-40 Кімоно, ві 10-12 р. Конта ти: (097) 194-52-71 Комбінезон зимовий, бла итно о ольор , 1,5-2,5 р. Ціна: 350 рн. Конта ти: 28-96-33 Комбінезон осінній, бла итно о ольор , 1,5-2 р. Ціна: 95 рн. Конта ти: 28-96-33 Комбінезон, зимовий, на овчині, для дівчин а до 0,5 р. Конта ти: (098) 294-56-52 Крісло автомобільне, дитяче. Конта ти: (097) 209-65-55 Крісло дитяче для од вання, б/в, в хорошом стані. Ціна: 220 рн. Конта ти: 5-80-56, (096) 107-27-53 Ліжеч о- олис (098) 570-38-96

, дитяче. Конта ти: 28-71-54,

Ліж а дитячі, 2-яр сні, нові з дерева. Конта ти: 28-71-54, (098) 570-38-96 Ліж о дитяче дерев’яне, б/в, в хорошом стані. Ціна: дешево. Конта ти: 63-45-44, (067) 451-16-00 Ліж о дитяче, з матрацом та ш хлядою, дерев’яне, в хорошом стані. Ціна: 550 рн. Конта ти: 23-45-46, (098) 226-85-10 Ліж о дитяче, з нат рально о дерева, б , матрац з о осової стр ж и. Ціна: 800 рн. Конта ти: (096) 508-38-95 Ліж о дитяче. Ціна: 80 рн. Конта ти: (097) 308-07-80 Ліж о, дитяче, ви отовлене на замовлення, з нат рально о дерева. Конта ти: (096) 748-25-28 Ліж о- олис , з ш хлядами. Конта ти: 43-46-47, (097) 694-38-89

Под ш и, 70х70. Конта ти: 28-43-33

недоро о.

Еле тромасажер, з насад ами. Конта ти: 5-92-45

Солярій, 012-22-52

оризонтальний. Конта ти: (097)

Солярій, 669-28-73

оризонтальний. Конта ти: (098)

Рослини зелені, хвойні на альпійсь різні види. Конта ти: 28-96-33

Столи- риш и для азових плит, б/в. Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67

Свиню, т ш ою або половин , ви од ван нат ральними ормами. Конта ти: (050) 156-83-86, (096) 773-71-48

Таріл и

Соба імнатн , хлопчи . Ціна: 150 Конта ти: 26-29-80, після 21.00

Т анин війсь ов , радянсь 24-67-17, (097) 271-36-52 Т анин , шинельн , 5-23-70, (067) 731-16-42

3м.

Ціна:

пелюш и.

Балалай

Стат ет и порцелянові. Конта ти: 62-73-97, (067) 993-68-65

Баян «Етюд». Конта ти: (096) 609-74-94 Баян, б/в. Конта ти: 68-33-19 Баян. Конта ти: (096) 609-74-94 Баян. Конта ти: 23-36-01

(096)

Інстр менти м зичні, предмети інтер’єр , с веніри р чної роботи, плетіння дредів. Конта ти: m_alia@ua.fm

343-63-58, (098) 195-99-29

ат н ів. Конта ти: 5-01-73,

столовий. Конта ти: 22-62-76

столовий. Конта ти: 62-00-42

Б ря . Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 Б ря и. Конта ти: (096) 518-86-77

. Конта ти: 27-53-73, (098)

Мор в . Конта ти: 154-51-58

27-81-72,

(067)

Овочі. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 Редь чорн . Конта ти: 62-13-39, після 19.00 (096) 240-49-65 Сіль харчов . Конта ти: 5-01-73,

62-20-25

Ц

ор. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

Ц

ор. Конта ти: 5-01-73, 62-20-25

Конта ти:

вітів. Конта ти: 61-70-02

Ц ценя породи вівчар а. Ціна: 600 рн. Конта ти: (098) 096-77-71 tomochke@yandex.ru Ц ценя породи середньоазіатсь а вівчар а, 2,5 міс., Конта ти: (0670 901-90-15 Ц ценят мисливсь их, породи російсь ий спаніель. Конта ти: 68-14-47, (067) 387-07-96 Ц ценят породи амери ансь ий стаффордшир. Конта ти: (067) 281-05-79 Ц ценят породи бівер-йор , 2,5 місяці, до менти КСУ. Ціна: від 4000 рн. Конта ти: (066) 412-36-06 Ц ценят породи болон а мальтійсь а, 1 місяць. Відмінний родовід. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 115-66-73 Ц ценят породи йор ширсь ий тер’єр, елітні міні-стандарт, до менти, щеплення, родовід. Конта ти: (095) 904-92-83

ЦУЦЕНЯТ ПОРОДИ КА-ДЕ-БО, МАЙОРСЬКИЙ БУЛЬДОГ, З ДОКУМЕНТАМИ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (097) 427-99-81, (097) 711-61-29

Картоплю, мор в , б ря и. Конта ти: (096) 518-86-77

Тварини, рослини

Картини. Конта ти: 43-43-75

8.10.1. Продам

недоро о.

ньюфа ндленд.

Ц ценят породи російсь ий той-тер’єр (хлопчи і дівчин а). Конта ти: (03657) 2-16-20, (096) 550-33-68 Ц ценят породи російсь ий тойтер’єр. Конта ти: 43-68-26, (095) 358-11-22

Портрети енерельних се ретарів ЦК КПРС, в рам ах, на дерев’яній основі. Конта ти: 24-99-54, (095) 204-72-91

А варі м з т мбою на 250 л. Конта ти: (097) 211-72-30

Ц ценят породи середньоазіатсь а вівчар а, ві 2 міс. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

А варі м, з обладнанням, 380 л. Ціна: 950 .о. Конта ти: 28-96-33

Ц ценят породи середньоазіатсь а вівчар а. Конта ти: 62-16-63, 43-05-63

А варі м, з підсвіт ою, оброблений деревом, 100 л. Конта ти: 24-41-05

Ц ценят породи середньоазіатсь ої вівчар и Алабай, дівчата. Конта ти: (067) 302-84-92

Конта ти:

(098)

Штори лляні. Конта ти: 63-36-62 хню, 4,20/1,75. Конта ти:

8.3.2. К плю Ковдри бай ові або ватяні, можливо б/в, пошт чно, в том числі радянсь о о виробництва, доро о. Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84

Відпочинок, спорт, туризм 8.4.1. Продам

Банд р , б/в з переми ачами. Конта ти: (096) 941-57-26 Банд р . Конта ти: (066) 842-60-07 Баян «Етюд». Конта ти: (066) 842-60-07 Баян ре істровий. Конта ти: (097) 348-15-11 Баян, 5-рядний з ре істрами, Німеччина. Конта ти: (066) 842-60-07 Гітар , недоро о. Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11 Інстр менти д хові. Конта ти: (066) 842-60-07 Фортепіано. Конта ти: 62-17-59, (050) 689-02-94

Антикваріат, годинники, ювелірні вироби

Вазон «Монстера». Конта ти: 23-28-64, (067) 385-89-48 Вазон Алоє, ві 3 р. Конта ти: 22-58-14 після 19.00 Вазон, пальма. Конта ти: (093) 510-34-86 Вазони «Алоє». Конта ти: 23-72-57, (095) 102-06-48, (096) 277-31-67 Греч

. Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10

Г са а породи холмо ори. Конта ти: (098) 475-50-46 Дерева фр 036-54-57

тові. Конта ти: 40-05-91, (098)

Засоби захист 765-55-62 Засоби захист 382-12-38 Кліт

деревини. Конта ти: (050) рослин. Конта ти: (067)

для пап и. Конта ти: 62-14-92

Кобили, 2 шт. Конта ти: 68-33-01

4

міс.

Ц ценят. 525-11-11

Конта ти:

22-41-15,

(066)

Ч е р е п а х прісноводних. Конта ти: (097) 211-72-30

8.10.4. Пропон ю О б м і н самцями ролів породи сірий велетень. Конта ти: (098) 417-51-46

Сільське господарство 8.11.1. Продам

Поросят, свиней, свиномато , живою ва ою. Конта ти: (050) 339-29-39

• Пшеницю, ячмінь, сою, •орох, достав а. Конта ти:

Поросят, свиномато . Конта ти: (096) 112-38-95

(096) 385-54-05, 653-31-41

(066)

• пшеницю. • Ячмінь, Конта ти: (096) 112-38-95 Ячмінь, пшеницю. Конта ти: (050) 339-29-39

А роволо но. Конта ти: 61-70-02 А роінвентар. Конта ти: 43-56-83 Б ря ормовий. Конта ти: 27-51-15, (098) 837-53-10 Б ря ормовий. Конта ти: 27-53-73, (098) 084-18-51 Б ря

ормовий. Конта ти: (067) 364-22-34

Добрива 43-56-83

мінеральні,

р нт.

Конта ти:

Добрива мінеральні, ор анічні. Конта ти: 22-69-52, 22-33-56 Добрива 382-12-38

мінеральні.

Конта ти:

(067)

Добрива ор анічні, мінеральні, мі родобрива, р нтос міші. Конта ти: 61-70-02 Добрива. Конта ти: 26-44-45, 63-80-15 Дрова д бові, рабові, обріз и. Конта ти: (093) 441-08-98, (095) 868-96-61 Дрова фр

тових дерев. Конта ти: 62-83-47

Еле тросіч ар

Конта ти:

Вазон «Алоє». Конта ти: 68-38-70

Ц ценят, змішаної породи, Конта ти: (096) 980-69-36

Дрова, для палива. Конта ти: 5-62-09, (097) 866-41-08

Ц ценят породи середньоазіатсь а вівчар а, 2,5 міс. Ціна: 1000 рн. Конта ти: 43-60-31, (096) 261-77-07

8.6.2. К плю

Ц ценят, змішаної породи вівчар и та тер’єра. Конта ти: 24-28-10

Ц ценят породи сербернар. Конта ти: (066) 412-36-06

. Конта ти: 26-44-45,

А ордеон «Вельтмейстр». Конта ти: (066) 842-60-07

и.

Гр нти. Конта ти: 26-44-45, 63-80-15

А роволо но, плів 63-80-15

Р шни и вишиті. Конта ти: (050) 375-17-87

р

Конта ти:

Годівниці для свиней. Конта ти: (0335) 29-23-64, (067) 761-70-44

Ц ценят породи ньюфа ндленд, родовід, до менти, щеплення, ветпаспорт. Конта ти: (097) 465-33-40 Ц ценят породи Конта ти: (066) 412-36-06

добрі

В ли и. Конта ти: 22-67-17

8.9.2. К плю до овірна.

в

породи.

Висів и, для сільсь их тварин. Конта ти: (097) 780-01-99, (067) 905-88-62

Ц ценят породи ав азь а вівчар а, лабрадор, ретривер. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

Картоплю, ртом. Ціна: Конта ти: (096) 518-86-77

середньої

Верстати для опорос . Конта ти: (0335) 29-23-64, (067) 761-70-44

Ябл а сорт лимон а, джонатан, ранес. Здовбиця, ртом, самовивіз. Ціна: до овірна. Конта ти: (0365) 24-28-74

Інстр менти м зичні. Са софон «Альт Велт Клан ». Конта ти: (096) 609-74-94 ртів,

в тю ах. Конта ти: (067) 910-27-44

Торфос міші для рослин. 26-68-04, (067) 729-62-95 Циб лини

Борошно, 1, 2 ат н . • Конта ти: 43-67-45, (097)

Гітар , б/в. Конта ти: 64-61-81, (067) 731-46-31

Платів и іноземних Конта ти: 28-97-80

Солом

Конта ти:

Кр пи. Конта ти: 5-01-73, 62-20-25

Банд р . Конта ти: (096) 609-74-94

Конта ти:

рн.

Соба породи пе інес оролівсь ий, 1,5 р. Конта ти: (096) 811-34-39 Соба , для полювання. 61-94-22, (098) 104-81-63

Ц ценят 24-28-10

о рас .

и. Конта ти: 26-29-80,

Ц ценят малої породи Конта ти: (066) 836-51-53

,

Соба породи німець а вівчар а, КСУ. Конта ти: 24-01-14, (067) 362-72-55 Lyudmilasavchuk@yandex.ru

Вироби ма аронні. Конта ти: 5-01-73, 62-20-25

. Конта ти: (096) 609-74-94

Д хові інстр менти. 609-74-94

ір

Соба метиса вівчар и, хлопчи . Ціна: 150 рн. Конта ти: 26-29-80, після 21.00

Стат ет и порцелянові, речі старі. Конта ти: (096) 614-16-02

Картоплю вели 084-18-51

Рослини в а варі м. Конта ти: 24-41-05

П о л о т н а вишитих і он. Конта ти: (067) 793-44-54

Ш іри. Конта ти: (098) 035-43-46, (066) 584-45-69

Штори на 28-43-33

либо і, нові. Конта ти: 23-06-44

8.8.2. К плю

Б ря

А ордеон «Вельмейстер». Конта ти: (096) 609-74-94

Чайни и для завар и, набір, 3 шт. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

2шт.

новий.

Ц ценят в добрі р після 21.00

тер’єра.

и. Конта ти: 26-28-04,

Ц ценят. Конта ти: 26-29-80

. Конта ти:

Тюль, штори на хню, 4.20 м. - ширина, 1.75 - довжина, под ш и. Конта ти: 28-43-33

Ш р и н трії, 440-43-15

персон,

Ф жери, рюм и, ришталь. до овірна. Конта ти: 23-06-44

Домбровий бас. Конта ти: (096) 609-74-94

РЕСТАВРАЦІЯ ПУХОВО-ПІР’ЯНИХ ПОДУШОК ТА ПЕРИН, ДЕЗІНФЕКЦІЯ. СУШКА ТА РОЗРИХЛЕННЯ ПІР’Я. ЗАМІНА СТАРОГО НАПІРНИКА НА НОВИЙ. КОНТАКТИ: М. РІВНЕ, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 1, К. 60, 22-42-65

6

Б ря столовий. Конта ти: 22-62-76, (096) 698-12-91

Гітар , 6-стр нн . Конта ти: (097) 584-59-94 до овірна.

Со ир з олод ою. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

Б ря

8.6.1. Продам

Ціна:

Сервіз чайний. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

Ход н и опорні, дешево. 5-20-41, (099) 341-82-06

Памперси, під лад и, Конта ти: 22-40-56

Поросят породи в’єтнамсь і. Конта ти: (097) 455-39-66, (096) 448-56-16

Р о с л и н и зелені хвойні для альпійсь ої ір и, різні види, щі де оративні «Самшит», 8-річні, 60 щів. Ціна: 50 рн/ щ. Конта ти: 28-96-33

Борошно, всіх 62-20-25

8.5.2. К плю

(067)

С е р в і з чайний, на Конта ти: 23-06-44

Ход ни опорні, нові. Конта ти: 22-42-15, (067) 977-22-66 Конта ти:

Конта ти:

Риб и «Г ппі». Конта ти: 24-41-05

8.9.1. Продам

Плетіння дредів. Конта ти: m_alia@ua.fm

ПОСТІЛЬНУ БІЛИЗНУ ПРОПОНУЄ ШВЕЙНА МАЙСТЕРНЯ, ЯКІСНУ. ПОШИТТЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ. ШИРОКИЙ ВИБІР ТКАНИН. КОНТАКТИ: 40-05-07, (050) 508-79-43, (067) 397-26-21

Простирадла, лляні. Конта ти: 24-28-10

мильн . Конта ти: (097) 400-89-02

. Конта ти: 23-42-44

П с ачі ма нітні, автомати. Конта ти: (096) 307-32-01

Милицю, вир-во Польща, з підсвіт ою, недоро о. Конта ти: 63-18-84

Мистецтво

Простині. Конта ти: 24-07-99

онсервацій, Конта ти:

Продукти харчування

Полотно т ане, 10 м, олір оричневий. Ціна: 15 рн./м. Конта ти: 5-23-70 (067) 731-16-42

ети, фатін,

пластмаси.

Космети , Біла, до ляд за волоссям, цілющі напої на основі алоє вера. Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95

Под ш и. Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

При раси весільні на а/м (б віти). Конта ти: 63-07-20

Основ

Конта ти:

Гриб «Весел а», лі вальний. Конта ти: 27-18-40, (098) 716-82-49

Под ш и, п хові різно о розмір . Конта ти: 5-64-20 По ривало двоспальне, нове. Конта ти: 5-64-20

Ц ценя, дівчин , темно о Конта ти: (067) 774-73-85

орейсь их.

8.5.1. Продам

породи

Пап

Поросят 363-52-51

Медицина, косметика

Ц ценя середньої Конта ти: 63-36-62

Горщи и з ерамі и Конта ти: 61-70-02

Лож и вир-во СРСР. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

(096)

Ц ценя породи російсь ий спаніель, дівчин а 1 міс., в хороші р и. Конта ти: 28-63-97

Візо , 4- олісний, для перевезення вантаж . Конта ти: 68-36-84

Тренажер. 461-76-07

28-87-07,

Соба , 4 міс, метиса п деля, в хороші р и. Конта ти: 43-87-58

Ц ценя, в хороші р 28-73-80

(067)

Килими, 2х3. Конта ти: 28-43-33

Перин . Конта ти: 5-23-70, (067) 731-16-42

, 3 м. Ціна: 450

Конта ти:

Візо Chicco Duo Enjoy Evolution, б/в, 2 в 1, в хорошом стані, в омпле ті люль а, дощови , с м а, 91.5х 51.5х 105 см . Ціна: 1250 рн., тор . Конта ти: (097) 261-15-66

Візо зимовий, вир-во Італія, сіро-бла итний, в хорошом стані. Ціна: 900 рн. Конта ти: (067) 362-74-72

щ.

орейсь их.

Килим, на ид и. Конта ти: 23-25-51, (050) 435-36-93

рн. Конта ти:

рн/

Поросят 363-52-51

Візо інвалідний, новий. 22-42-15, (067) 977-22-66

Перин п хов . Ціна: 150 5-66-81, (067) 124-34-69

Пальм імнатн в орщи рн. Конта ти: 28-96-33

50

Ключ для за р ч вання напівавтомат, недоро о. 63-75-85, (095) 316-43-57

Килим, б/в. Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22

Візо дитячий, літній, з ен р . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 717-18-97

Ціна:

Роз ладач . Конта ти: 63-14-85, (067) 337-30-02, (096) 775-90-11

Візо «Чі о», синьо о ольор , в хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 43-45-08

стані. Конта ти:

К щі, де оративні. Конта ти: 28-96-33

(096)

Конта ти:

Візо дитячий, в хорошом 23-26-97

Кролів породи сірий велетень, 2,5-6 місяці. Конта ти: 62-00-42, (097) 267-27-55

Конта ти:

Візо інвалідний, 22-77-33

еро . Конта ти: 63-07-20

Соба породи доберман, 2 ро и в добрі р и. Конта ти: (097) 820-69-05

Пап , бла итно о ольор , хвилястий, з літ ою. Ціна: 200 рн. Конта ти: 5-78-88

та

(050)

Кошенят шотландсь их вислов хих, британсь их. Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20

орейсь их.

Конта ти:

Конта ти:

Соба метис породи лабрадор, дівчин а, 7 міс. Конта ти: 28-96-02, (093) 692-32-02

Поросят 519-10-09

Килим, 3/4. Конта ти: (098) 035-43-46, (066) 584-45-69

для ц

ерамічні. Конта ти: 43-56-83

п хнастих.

Кошенят породи шотландсь і вислов хі. Конта ти: (098) 820-78-48

Кастр лю, з нержавіючої сталі. Конта ти: 23-06-44

Візо «Ві і», зимово-літній, синій, відмінний стан. Ціна: 800 рн. тор . Конта ти: (098) 595-45-48

Мане ен, на хромованій ніжці, обхват р дей 94 см. Ціна: 200 рн. Конта ти: 26-12-78, (096) 542-06-83

Вироби

Кошенят, 676-70-92

Соба знайден , малень ої породи, з ошийни ом. Конта ти: 64-36-92, (093) 542-91-59

8.4.2. К плю

Конта ти:

Ковдр , п хов , недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Вироби з ерамі и та пластмаси. Конта ти: (067) 382-12-38

Кошенят, дівчато . Конта ти: 22-41-15, (066) 525-11-11

Кошенят породи перс. Конта ти: 62-51-18

Поросят в’єтнамсь их, 3 міс. Конта ти: (095) 686-16-02

Візо інвалідний, дешево. 5-20-41, (099) 341-82-06

п хов . Конта ти: 5-64-20

Барометр, поб товий. Конта ти: (096) 389-39-38

Кошенят породи анадсь ий сфін с. Ціна: 3000 рн. Конта ти: (0562) 34-47-73, (067) 932-02-05 Lysiy_@mail.ru www.atlantida.lg.ua

Кастр лі нові, недоро о. Конта ти: 28-97-80

Килим, 3/4 м, темно-зелений, в хорошом стані. Ціна: 1000 рн. Конта ти: (096) 748-84-39

Ковдри бай ові. Конта ти: 28-83-77, (099) 277-23-87

8.8.1. Продам

Кошенят породи британсь і орот ошерстні та шотландсь і вислов хі, бла итний о рас. Конта ти: (093) 563-77-25

Шахові фі ри, нетрадиційна форма, напівдоро оцінне аміння яшма, оні с. Конта ти: (067) 587-76-27

Килим 2,75/1,5 м. Ціна: 300 рн. Конта ти: 24-39-16, (098) 456-28-41

Велосипед три олісний рожево о ольор , б/ в Ціна: 180 рн. Конта ти: (099) 383-49-96, (098) 490-61-46

Господарські товари, побутова хімія

Намет 4х4м, ва а - 40 , висота - 2.15 см. Ціна: 1700 рн. Конта ти: (050) 225-72-29

Вимірювач артеріально о тис автоматичний. Конта ти: 28-98-38, (095) 418-17-90

Велосипед для дитини, «Геобі». Конта ти: 5-39-75

С т а р о в и н н і речі: ни и, і они, артини, меблі, одинни и, м зичні інстр менти та ін. Конта ти: (095) 754-19-03

Лижі ірсь і. Конта ти: 23-17-71, (096) 104-08-47

Апарати сл хові, «Браво». 68-14-47, (067) 387-07-96

8.3.1. Продам

Монети. Конта ти: (050) 060-71-60

К о с т ю м Л-1, розмір 2. Конта ти: (097) 107-92-34

Дош євмінова. Конта ти: 28-87-07, (096) 461-76-07

8.2.2. К плю

8.2.1. Продам

К о в з а н и з череви ами, хо ейні, б/в, дешево. Конта ти: 28-22-90, (068) 827-93-41

Шап , синю, шерстян , на дитин до 1р. Ціна: 15 рн. Конта ти: 23-34-09, (097) 491-95-15

Дитячі товари

21

ПОБУТ

№4 від 8 люто о 2012 ро

Ц ценят породи тойтер’єр. Конта ти: 64-81-08, (093) 704-67-38, (096) 212-81-80 Ц ценят породи ча -ча , дов ошерсті, р до о о рас . Ціна: 250 .о. Конта ти: (097) 786-79-12, (093) 759-61-86

. Конта ти: (099) 362-97-18

Жом ран льований с хий. Конта ти: (097) 780-01-99, (067) 905-88-62 Засоби захист

рослин. Конта ти: 61-70-02

Засоби захист 22-33-56

рослин. Конта ти: 22-69-52,

Засоби захист 63-80-15

рослин. Конта ти: 26-44-45,

Зерно пшениці, ячменю, вівса. Конта ти: (097) 226-39-74 З е р н о пшениці, ячменю, жита, ви и, орох , р дзи, вівса. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23 Зерно. Конта ти: (067) 424-02-37

Ц ценят, німець ої вівчар и. Конта ти: 68-02-67

Зміш вач для сип чих ормів. Конта ти: (0335) 29-23-64 (067) 761-70-44

Щено породы би ль, девоч а три олор, полностью привита, до менты КСУ. Ціна: 5000 рн. Конта ти: (067) 466-23-56 samba68@mail.ru www.omri-relizan.com

Інвентар ородній. Конта ти: (067) 382-12-38

Элитные отята породы анадс ий сфин с, пойнты, мин и, олороносители, идеальной олости, полностью соответств ют требованиям э спертов. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (0562) 34-47-73, (095) 192-66-05, (067) 932-02-05 Lysiy_@mail.ru www.atlantida.lg.ua

Інвентар 61-70-02

Ялин , жив , бла итно о Конта ти: 28-96-33

Картоплю вели насінев , сорт беларосса, санта. Конта ти: (067) 111-29-86

Кобил , робоч , ві 8 р. Конта ти: 20-53-69

ольор .

8.10.2. К плю

Кобил . Конта ти: (067) 972-86-31

І н в е н т а р для с/ . Конта ти: 22-69-52, 22-33-56 садово- ородній.

Конта ти:

Інвентар садово- ородній. 26-44-45, 63-80-15

Конта ти:

Кап ст на орм для х доби. Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10

Картоплю вели

. Конта ти: (067) 424-02-37

Картоплю вели 866-64-08

. Конта ти: 5-62-09, (097)

8.7.1. Продам

Коз молочн , безро . Конта ти: (067) 974-38-34 stuffroma@gmail.com

Біт . Ціна: 100 рн. Конта ти: (097) 238-08-29

Годинни -б дильни «Слава», недоро о. Конта ти: 63-75-85, (095) 316-43-57

Бр си з ріпленням на стін . Конта ти: (097) 238-08-29

Кота породи сомалійсь ий, р до о о рас , п хнасто о. Конта ти: 22-67-83, (097) 860-67-20

Мар и,

Кошення породи перс. Конта ти: 62-51-18, (098) 741-77-24

Кіш

р д , 8 міс. Конта ти: 28-08-68

Картоплю насіннев , німець их ранніх та середньоранніх сортів «Альвара», «Рі ера». Конта ти: (096) 136-46-14

Кошеня породи ан ора, дівчин а, терміново. Ціна: недоро о. Конта ти: 22-67-83, після 19.00

Кота, 10 міс. Конта ти: 40-05-91, (098) 036-54-57

Картоплю, достав а. Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-07

Кошеня породи персидсь е, дівчин а, 3 міс. Конта ти: (098) 364-37-98

Кошеня, дівчин а. Конта ти: 26-29-80

Картоплю, 799-87-79

Б ін о о л ь , вир-во Німеччина. Конта ти: 22-42-15, (067) 977-22-66

Велосипед «Ардіс». Конта ти: 5-92-45 Велосипед дитячий, 6-10 ро ів. Ціна: 150 рн. Конта ти: (097) 271-29-26 Велосипед підліт овий «Салют», в хорошом стані. Ціна: 400 рн. тор . Конта ти: (067) 266-05-99 Гантелі, 4

. Конта ти: 26-49-65

Еспандер. Конта ти: 28-97-80 Еспандер. Конта ти: (068) 230-90-26 Ковзани жіночі, б/в, 38 розмір, недоро о. Конта ти: 28-83-77, (096) 960-72-84

оле цію. Конта ти: (097) 305-83-14

Машин и др арсь і, анти варні. Конта ти: 22-42-15, (067) 977-22-66

8.7.2. К плю Встав и з недоро оцінно о аміння з ювелірних виробів(перснів, сережо , лонів тощо). Конта ти: (050) 888-48-80, (094) 908-69-84 Кни и дореволюційні з мистецтва, архіте т ри та інші. Доро о. Конта ти: 43-41-18, (098) 446-30-31, (099) 260-22-62

Корм для соба та отів. Конта ти: 43-56-83

Кошеня породи сіам, дівчин а. Конта ти: 22-67-83, після 19.00, (097) 860-67-20 Кошеня, 3 міс., хлопчи . Конта ти: 22-10-69, (099) 728-47-64 Кошенят породи шотландсь і вислов хі, дівчат а, бі олори. Конта ти: 62-17-45, (066) 605-06-69

Соба породи ротвелер, Конта ти: 63-57-57

дівчин

.

8.10.3. Подар ю

Кошенят в добрі р (068) 683-85-95

и. Конта ти: 28-10-47,

Кошенят в хороші р 517-80-99 Кошенят в хороші р

и. Конта ти: (098) и. Конта ти: 43-87-58

Кошенят, ві ом 1 місяць, см асто о ольор . Конта ти: (097) 332-48-87

Картоплю дрібн . Конта ти: 5-62-09, (097) 866-64-08 Картоплю з достав ою. Конта ти: 24-71-08, (098) 585-63-07

достав а.

Конта ти:

(098)

Картоплю, на орм х добі. Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10 Картоплю. 154-51-58

Конта ти:

27-81-72,

Картоплю. Конта ти: (097) 490-80-63 Картоплю. Конта ти: (067) 364-22-34

(067)


22

№4 від 8 люто о 2012 ро

К а р т о п л ю . Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10

Насіння оловатня звичайно о, відмінний медонос. Конта ти: (096) 842-22-15

П ес т и ц и д и , 43-56-83

К о м б і о р м и для с/ тварин та птиці. Конта ти: 43-19-82, (050) 435-35-92

Насіння овочів та

Плів

вітів. Конта ти: 61-70-02

К о н ц е н т р а т и для с/ тварин та птиці. Конта ти: 43-19-82, (050) 435-35-92

Насіння овочів, вітів, ормових оренеплодів тощо, ртом та вроздріб. Конта ти: 5-32-12, 5-32-65

К о р м для сільсь их тварин. Конта ти: (097) 780-01-99, (067) 905-88-62

Насіння овочів, вітів, ормових льт р та азонних трав. Конта ти: (067) 382-12-38

Ма х . Конта ти: (097) 780-01-99, (067) 905-88-62

Насіння овочів, трав, вітів, висо оя існе. Конта ти: 22-69-52, 22-33-56

Міндобрива. Конта ти: 26-44-45 Молот овий ормоподрібнювач, всмо т вально-на нітальний. Конта ти: (0335) 29-23-64, (067) 761-70-44 Мор в . 730-63-10

Конта ти:

61-94-82,

(067)

а рохімі ати.

Конта ти:

поліетиленов . Конта ти: 61-70-02

П р е м і с и , для с/ тварин та птиці. Конта ти: 43-19-82, (050) 435-35-92 Препарати 61-70-02 П х,

від

риз нів.

Конта ти:

сячий. Конта ти: 26-38-46

Насіння. Конта ти: 26-44-45, 63-80-15

Саджанцi чорницi «Гроздева Полiсь а» та бр сницi «Поляна-2». Оплата при отриманні. В замовленнi в аз йте повн адрес для достав и. Ціна: 15 рн. Конта ти: а/с 1982, м. Черні ів, 14000 sadprom@i.ua

Овес. Ціна: 3 рн./ (097) 267-27-55

С а д ж а н ц і . К о н т а т и : (0362) 26-44-45, 63-80-15

Насіння, саджанці, де оративні рослини та дерева. Конта ти: 43-56-83 . Конта ти: 62-00-42,

С ви н е й живою ва ою. Конта ти: (067) 972-86-31

Теплицю металев . Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

С е п ар а т о р 20-86-08

Т о в а р и для одівлі тварин. Конта ти: 43-19-82, (050) 435-35-92

еле тричний.

Конта ти:

Сіно. Конта ти: 27-53-73, (098) 084-18-51 Со ир . Конта ти: 26-09-07, (095) 865-50-22 Солом в тю ах. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58 Солом

в тю ах. Конта ти: (097) 226-39-74

Стан и для індивід ально о обсл ов вання свиномато . Конта ти: (0335) 29-23-64, (067) 761-70-44 Теплиці, від виробни а, різних модифі ацій. Конта ти: 28-55-54, (0670 370-18-35

Товари для садівництва та Конта ти: 43-56-83

ородництва.

Теплиці, від виробни а, різних модифі ацій. Конта ти: 28-55-54, (0670 370-18-35 Т о в ч . Конта ти: (097) 780-01-99, (067) 905-88-62 Трави ба аторічні зла ові, бобові, Конта ти: 61-70-02

азонні.

Упряж інно- жев , для оня, нов . Хом т, д а та інше. Вироблене зі ш іри, ідеальний стан. Конта ти: (097) 238-08-29

8.11.2. К плю

Зерно пшениці, ячменю, р дзи. Конта ти: (050) 339-29-39 Вовн

немит . Конта ти: 26-68-04

Дрова д бові, відходи пар ет , дошо , деревини. Конта ти: (096) 307-32-01 Картоплю вели

. Конта ти: (096) 518-86-77

Картоплю ранніх сортів. Конта ти: (096) 389-39-38 Насіння

реч и. Конта ти: 22-62-76

Насіння ріпа Пшеницю

. Конта ти: 22-62-76

ртом. Конта ти: 64-82-69

БЮРО ПОСЛУГ Навчання 9.1.1. Пропон ю

Заняття і онтрольні з вищої математи и. Під отов а до ЗНО та здачі іспитів. Уро и математи и ш олярам. Конта ти: 64-28-77, (067) 864-82-12, (063) 994-36-08

Комп’ютер інди• від альне навчання ( рс орист вача, 1С: Б х алтерія). Конта ти: 68-39-12, (097) 548-50-13

К рсові, онтрольні, • реферати, дипломні задачі, швид о, недоро о, не з інтернет . Конта ти: 23-35-56, (068) 568-29-63

• Репетитор з ан лійсь ої мови, недоро о. Конта ти: 68-23-25, (097) 794-49-73

Анатомія, БЖД, біоло ія, історія, педа о і а, психоло ія, релі ієзнавство, філософія, раїнсь а мова та літерат ра: дипломні, рсові, онтрольні роботи, реферати, не інтернет, швид о. Ціна: дешево. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13 Г манітарні дисципліни: реферати, онтрольні, рсові, дипломні роботи, омп’ютерне оформлення, не інтернет, не фірма, швид о. Ціна: дешево. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13 К рсові, онтрольні, дипломні роботи з технічних, манітарних, математичних та природничих дисциплін, право з сіх напрям ів, не інтернет, не фірма, швид о. Ціна: дешево. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13 Мар етин , менеджмент, е ономічний аналіз, облі , а дит, роші та редит, бан івсь і дисципліни: онтрольні, рсові, дипломні, ма істерсь і роботи, звіти з пра ти и, швид о. Ціна: дешево. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13 Ан лійсь а мова для дорослих і дітей. Висо ий рівень ви ладання. Конта ти: 45-02-08, (097) 707-48-18

ЕКОНОМІЧНІ РЕФЕРАТИ, КОНТРОЛЬНІ, КУРСОВІ. ШВИДКО, ЯКІСНО, НЕДОРОГО. КОНТАКТИ: 45-00-14, (098) 513-52-13 Заняття з ан лійсь ої мови, для різних ві ових ате орій. Кваліфі овано. Конта ти: (096) 190-56-90, (063) 352-12-56 Історія, політоло ія, філософія, соціоло ія, ро и, реферати, дипломні роботи. Конта ти: 28-82-76, (097) 606-11-72 Італійсь а, іспансь а мови для дорослих та дітей. Висо ий рівень ви ладання. Конта ти: 45-02-08, (097) 707-48-18

КУРСОВІ, КОНТРОЛЬНІ, ДИПЛОМНІ З ГУМАНІТАРНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ, МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. ПРОФЕСІЙНЕ ВИКОНАННЯ. СУПРОВІД ДО ЗАДАЧ. ПОМІРНІ ЦІНИ. НЕ ІНТЕРНЕТ. КОНТАКТИ: (0362) 45-33-34, (067) 364-02-28 Направлення юна ів до ВНЗ державної форми навчання за спеціальністю психоло ія і правознавство. Конта ти: 61-80-72, (096) 139-90-72

СЕРТИФІКОВАНІ КУРСИ «1С:БУХГАЛТЕРІЯ 8», ТЕЛ. ДЛЯ ЗАПИСУ 40-10-20. КОНТАКТИ: 40-10-20 Уро и ан лійсь ої мови, допомо а при ви онанні завдань, репетиторство. Недоро о. Конта ти: (097) 366-99-31 Уро и математи и. Конта ти: 23-28-64, (067) 385-89-48

УРОКИ НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ, ПЕРЕКЛАДИ, ТЕЛЕФОННІ ПЕРЕГОВОРИ. КОНТАКТИ: 43-46-10, (098) 601-47-51 Італійсь а, іспансь а мови для дорослих та дітей. Висо ий рівень ви ладання. Конта ти: 45-02-08, (097) 707-48-18

Юридичні послуги та аудит 9.2.1. Пропон ю

Юридичні та адво атсь і посл и. Реєстрація підприємств. Юридичний с провід лі відації та бан р тствазавласноюініціативою підприємства (несплачені бор и по ашаються). Прийнятні мови. Конта ти: 43-84-96, (093) 143-73-01, (050) 375-31-23 Вирішення адміністративних правопор шень. Конта ти: 40-12-80 Вирішення 40-12-80

сімейних спорів. Конта ти:

Допомо при проблемних Конта ти: 40-12-80 Допомо 40-12-80

редитах.

при розподілі майна. Конта ти:

ЛІКАР НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ, ФІТОТЕРАПЕВТ, ТРАВОЗНАВЕЦЬ ШЛАПАК Н.В. ПРОВОДИТЬ ДІАГНОСТИКУ І КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ЛІКУВАННЯ ТРАВАМИ. ЛІЦ.№957 ВІД 12.10.2004Р КОНТАКТИ: 68-30-16, 24-60-42, (050) 375-95-63

ПОСЛУГИ КВАЛІФІКОВАНОГО ЛОГОПЕДА, ПІДГОТОВКУ ДО ШКОЛИ. КОНТАКТИ: (096) 360-41-87, (096) 416-59-99 УЗД іст ово-с лобово о апарат . Конта ти: 64-24-11, (098) 419-81-55 УЗД серця. Конта ти: 64-24-11, (098) 419-81-55 Ультразв ове обстеження всіх ор анів та систем. Конта ти: 64-24-11, (098) 419-81-55

Побутові послуги

Допомо та онс льтації «дітям війни». Конта ти: 40-12-80 Повний спе тр нотаріальних посл . Св. МЮУ № 6254 від 31.07.2006 р. Конта ти: 63-47-82 Посл и адво ата при вирішенні подат ових спорів, спорів з іншими ор анами державної влади. Конта ти: 26-95-01, 63-74-17 Посл и нотарі са. Конта ти: 62-04-34, 63-57-04, (067) 505-27-98 Посл и нотарі са. Св. № 4002 МЮУ від 12.06.2001 р. Конта ти: 63-66-37, (050) 568-93-55 Посл и юридичні, при відш од ванні ш оди при ДТП. Конта ти: 40-12-80 Посл

и юридичні. Конта ти: (067) 360-82-00

С довий захист, під отов а до ментів, правова допомо а створенні та лі відації с б’є тів підприємниць ої діяльності. Конта ти: 26-95-01, 63-74-17

9.6.1. Пропон ю Відео•рочистих

та фотозйом подій. Я існо та професійно. Фото ст дійне та репортажне. Перезапис відео асет VHS та міні DV на DVD. Конта ти: 43-22-71, (067) 737-10-28

Відео-, фотозйом весіль в • FULL HD я ості, омп’ютерний

монтаж, м зичне оформлення, запис на DVD, Bly-ray дис и, ви отовлення фотоальбомів, виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88

Поліграфічні, рекламні Відеозйом весіль та інформаційні послуги •рочистих подій, фотозйом 9.3.1. Пропон ю Весільна фотозйом а 700 рн, професійний фотоапарат. Конта ти: (067) 759-54-24 Весільне фото 700 рн. Запис на дис . Професійний фотоапарат. Конта ти: (067) 759-54-24 Ви отовлення візито , алендарів, розроб а ло отипів, ре ламних сло анів. Конта ти: 40-06-95 Відео-, фотозйом а щасливих миттєвостей життя. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Відпочинок, спорт, туризм 9.4.1. Пропон ю ВІДПОЧИНОК ЗА КОРДОНОМ, ШОПІНГ-ТУРИ ДО РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА. ЛІЦ. АВ №158065 ВІД 03.11.06Р. КОНТАКТИ: 64-24-08, (095) 819-32-37

Медицина, косметика 9.5.1. Пропон ю К о н с л ь т а ц і я невропатоло а. Конта ти: 64-24-11, (098) 419-81-55

ЛІКАР НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ФІТОТЕРАПЕВТ ТРАВОЗНАВЕЦЬ ШЛАПАК Н.В. НАДАЄ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ ТРАВОЛІКУВАННЯ, ПРОВОДИТЬ ДІАГНОСТИКУ ТА ЛІКУВАННЯ ТРАВАМИ. ЛІЦ. №957 ВІД 12.10.2004Р. КОНТАКТИ: 24-60-42, 68-30-16, (050) 375-95-63, (096) 775-44-53

ЛІКАР НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ, ФІТОТЕРАПЕВТ, ТРАВОЗНАВЕЦЬ ШЛАПАК Н.В. ПРОВОДИТЬ ДІАГНОСТИКУ І КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА ЛІКУВАННЯ ТРАВАМИ. ЛІЦЕНЗІЯ №957 ВІД 12.10.2004Р. КОНТАКТИ: 68-30-16, 24-60-42, (050) 375-95-63

МАСАЖ, ЛІКУВАЛЬНУ ФІЗКУЛЬТУРУ, ДИТЯЧИЙ МАСАЖ. ДИПЛОМ ЖТ № 889548 КОНТАКТИ: (067) 921-15-61

і , цифровий фотодр , жив м зи , тамада. Компле сне замовлення дешевше. Конта ти: 45-48-44, (096) 441-83-78, (095) 879-16-78

Відеозйом весіль, рочистих • подій новою, триматричною професійною амерою, с пермонтаж, можлива фотозйом а, та оренда чорно о джипа. Виїзд по області. Я існо. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

ЖИВУ ВЕСІЛЬНУ МУЗИКУ, МУЗИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВЕСІЛЬ, ЮВІЛЕЇВ, УРОЧИСТИХ ПОДІЙ, ПОСЛУГИ ТАМАДИ, ПРОФЕСІЙНУ ВІДЕО-, ФОТОЗЙОМКУ, КОМП’ЮТЕРНИЙ МОНТАЖ, В/А. НЕДОРОГО. МИ ВМІЄМО РОБИТИ СВЯТО! КОНТАКТИ: (097) 478-88-45, (096) 733-49-39

Відеозйом та можливо фотозйом весіль та інших рочистих подій. Комп’ютерний монтаж, виїзд власним транспортом на місце зйом и. Конта ти: 45-35-48, (097) 185-22-02

ЗЙОМКУ ВЕСІЛЬ, УРОЧИСТИХ ПОДІЙ НА ПРОФЕСІЙНОМУ РІВНІ. ЯКІСНЕ ОФОРМЛЕННЯ, ЯСКРАВІ СПЕЦЕФЕКТИ, ПЕРЕГЛЯД ВІДЕОАРХІВУ, ЗЙОМКА ДОВЕСІЛЬНОЇ ПРОГУЛЯНКИ. ВИЇЗД ВЛАСНИМ ТРАНСПОРТОМ. ІСНУЮТЬ ЗНИЖКИ. КОНТАКТИ: (067) 794-67-39, (050) 074-99-30

Відеозйом цифровою професійною відео амерою, я існо, омп’ютерний монтаж, цифрове фото, можливий виїзд за межі міста власним автотранспортом. Ціна: до овірна. Конта ти: 28-78-05, (097) 519-18-58, (095) 825-23-63

ЗНІМУ ПОРЧУ, ВІНЕЦЬ БЕЗШЛЮБНОСТІ ТА ІНШЕ. КОНТАКТИ: (099) 024-93-09, (097) 032-60-28

Встановлення систем с п тни ово о ТБ, пере од вання тюнерів, розширення про рам. Ремонт, сервіс, арантія. Недоро о та я існо. Конта ти: 43-12-12, (050) 375-71-25, (067) 362-50-32

ЗНЯТТЯ ПОРЧІ, ВРОКІВ, СТРАХІВ. КОНТАКТИ: 45-03-87, (097) 350-19-43, (050) 965-01-84

Жив м зи на весілля та інші • події, чоловіче та жіноче ви онання, с часний реперт ар, професійний зв , посл и тамади, відео-, фотозйом а, виїзд по області. Конта ти: 43-56-59, (067) 897-07-88

М зичне оформлення: рочисті • події, ювілеї, орпоративи. Конта ти: (097) 671-36-55

Пошиття, ремонт х тряних • виробів, перешиття д бляно ,

ш іряних плащів на рт и. Конта ти: 43-47-03, (097) 579-85-45

ФОТОПОСЛУГИ, ВЕСІЛЬНЕ ФОТО. ВИГОТОВЛЕННЯ ФОТОКНИГ. КОНТАКТИ: (067) 673-59-05, (050) 435-12-77

Ремонт побутової техніки 9.7.1. Пропон ю

Кваліфі ований ремонт Реставрація емалі ванн в • імпортних телевізорів вдома • домашніх мовах. Гарантія. Конта ти: 63-72-86, (097) 671-37-40

замовни а, плазми, ЛСД, арантія. Конта ти: (097) 593-72-79

Ремонт пральних машинавтоматів. Встановлення. Конта ти: 22-43-51, (067) 362-36-06

Ремонт телевізорів, мі рохвильових печей та інших поб тових еле троприладів. Конта ти: 26-70-01, (098) 314-66-79, (063) 998-81-00 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧЕЙ, ПИЛОСМОКІВ ТА ІН. ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ. ЗАСОБИ ВІД НАКИПУ. ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО. ВИКЛИК ТА ДІАГНОСТИКА БЕЗКОШТОВНО. КОНТАКТИ: 43-43-65, (097) 987-47-00

Ремонт комп’ютерної та офісної техніки 9.8.1. Пропон ю Встановлення «Windows», • ПЗ, перевір а на наявність вір сів

та встановлення антивір сної про рами, і ор, ремонт ПК, модернізація, сервіс, арантія. Недоро о, зр чно, швид о. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Встановлення Windows, • антивір с , різних про рам та вирішення б дь-я их проблем за низь ими цінами. Виїзд додом зр чний для Вас час. Конта ти: (096) 962-23-05 Roma-as.at.ua

Відновлення інформації з вінчестерів та флешо після вір сів та збоїв. Конта ти: 43-42-80, (098) 384-90-43, (066) 043-65-13

РЕМОНТ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ПЗ, КОМП’ЮТЕРІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ПЗ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИНТЕРІВ, ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОФЕСІЙНО, НЕДОРОГО, ВИЇЗД ДО ЗАМОВНИКА. КОНТАКТИ: 43-12-12, (067) 362-50-32

Ритуальні послуги ПАМ’ЯТНИКИ. ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО. ГАРАНТІЯ. НИЗЬКІ ЦІНИ. ВУЛ. Д.ГАЛИЦЬКОГО, 27. КОНТАКТИ: 43-54-69, (098) 254-20-14, (050) 375-58-68, (095) 335-24-97 ВИГОТОВЛЕННЯ НАДМОГИЛЬНИХ ПАМ’ЯТНИКІВ З ГРАНІТУ. ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ. ВСІ ВИДИ РІЗКИ. ДОСТАВКА, ВСТАНОВЛЕННЯ, ГАРАНТІЯ. АДРЕСА: ВУЛ. СОБОРНА, 4 А. КОНТАКТИ: 45-03-70, 45-03-80, (097) 214-40-41, (066) 274-69-10


№4 вiд 8 люто о 2012 ро

АВТОАФІША

23


24

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

Автомобілі легкові, імпортні 4.1.1. Продам АУДІ

Опель Ас она, 1987 р.в., один власни , не піддавався сильній е спл атації, дешеві запчастини, не потреб є ремонт . Ціна: 2600 .о. Конта ти: (096) 758-26-90 Опель Астра, 1993 р.в., 1,6, зелений. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (097) 068-21-05

ВАРТБУРГ Вартб р , 1987 р.в., зелений, Ціна: до овірна. Конта ти: (096) 645-01-47

ДЕУ Де Ланос, можливість подальшої виплати, реєстрація МРЕВ без оштовно. Ціна: 672 рн./міс. Конта ти: (067) 103-03-58 Де Ланос. Роз лян всі варіанти оплати. Конта ти: (095) 326-11-04 Ланос, 2011 р.в., повне Кас о на 1 р. в подар но . Конта ти: (095) 326-11-04 Ланос, хетчбе , 1.6, 2009 р.в, ондиціонер, CD, зимова+літня ма, метал.захист дви на та артера, с ло тоноване. Конта ти: (097) 246-04-75 postaviktoru@ukr.net

МАЗДА

Мазда 626, 1987 р.в., чотиридверний, небитий, рівненсь а реєстрація, в хорошом стані, терміново. Ціна: 3200 .о. тор . Конта ти: (067) 725-99-39 Мазда Кседос -9, 1998 р.в., 2.5 інже тор, 8 л/100 м, зелений олір, седан, мп3, терміново. Ціна: 6800 .о. Конта ти: (097) 249 -23 -42

МЕРСЕДЕС

Фоль сва ен Джета, 1991 р.в., 1,6 дизель, білий, рідна фарба, ап. ремонт дви на і ходової, ідропідсилювач, велюр, центр. замо , відмінний стан. Ціна: 4900 .о., тор . Конта ти: (067) 970-73-59

А ді-80, 100. Конта ти: (096) 463-36-56

РЕНО

Фоль сва ен Джетта-2, 1988 р.в., 1,3 бензин, сіро о ольор , п’ятидверний. Ціна: 3500 .о. Конта ти: (098) 571-42-35

Рено 19, 1993 р.в., хетчбе , синій, інже тор. Конта ти: (096) 542-29-51 Р е н о Кен о, 2003 р.в., 1.5 т рбодизель, ніверсал. Ціна: 6700 .о. Конта ти: (096) 441-83-78, (095) 879-16-78 Р е н о Кен о, 2003 р.в., ніверсал, 1,5 т рбодизель. Ціна: 6600 .о. Конта ти: (097) 441-83-78, (095) 879-16-78 Р е н о Кен о, 2007 р.в. Конта ти: (096) 510-68-71, (063) 123-79-50 Рено Ла на, 1995 р.в., ц/з, 2.0, аз-бензин, ороб а автомат, си налізація, ондиціонер. Конта ти: (093) 476-25-59, (098) 275-62-13 Рено Трафі , 2003 р.в., 1,9 дизель, щойно при наний, білий, хороший стан. Ціна: 9400 .о. Конта ти: (097) 718-02-43

ПЕЖО

Пежо 309, 1992 р.в., 1,1 • бензин, 5-ст п КПП,

ФОРД

Пежо 309, 1992 р.в., 1,1 бензин, 5-дверний, темно-сірий металі , ап. ремонт дви на. Ціна: 2800 .о. Конта ти: (098) 690-18-91 Пежо Е сперт, 2004 р.в. Ціна: 8700 Конта ти: (098) 569-08-97

.о.

Пежо Партнер, 2005 р.в., 1.4, біло о ольор . Конта ти: (097) 645-75-73

ТОЙОТА ТОЙОТА КАМРІ

Форд К р’єр, 1996 р.в., дви н 1,8 дизель. Хороший стан. Білий. Або обмін з доплатою. Ціна: 4500 .о. Конта ти: (067) 768-02-66

Іномар и аварійні або після ДТП. Конта ти: (068) 500-38-75 Іномар , в хорошом 752-25-92

ЧЕРІ Чері Ті о, зі зниж ою 20000 рн. Конта ти: (097) 841-02-39

Мерседес Віто. Конта ти: (098) 571-42-35 Мерседес571-42-35

124, 190. Конта ти: (098)

Мерседес-123, 124. Конта ти: (096) 463-36-56

Опель Віваро або Рено Трафі . Конта ти: (096) 463-36-56 Опель-Ас она або Астра. Конта ти: (096) 463-36-56 Пежо Е сперт або Фіат С до. Конта ти: (096) 463-36-56

Фоль сва ен Венто, або Гольф-3. Конта ти: (096) 463-36-56 Фоль сва ен Гольф або Джета. Конта ти: (098) 571-42-35 Фоль сва ен Гольф-2, Конта ти: (096) 463-36-56

Фіат, 1987 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 972-86-31

ФОЛЬКСВАГЕН

Шевроле Авео, 2011 р.в., застрахований, можлива оплата частинами. Конта ти: (050) 912-06-40 Шевроле Авео, 2011 р.в., лю сової омпле тації, чорно о ольор . Конта ти: (066) 988-76-70 Шевроле Авео, терміново. Конта ти: (097) 841-02-39 Шевроле Еванда, 2006 р.в., 2.0 бензин, АКПП, ш іряний салон. Ціна: 11800 .о. Конта ти: (050) 378-30-00 Шевроле Кр з, 2010 р.в., можлива част ова оплата. Конта ти: (097) 841-02-39

Фоль сва ен Каді, 1999 • р.в., 1,9 дизель, білий, не

битий, хороший стан. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: (067) 970-73-59

Нові автомобілі з салон , зі зниж ою 10 %, Кас о в подар но . Конта ти: (099) 750-71-72 нових • Розпродаж автомобілів за цінами 2011 р. Конта ти: (099) 750-71-72

Автомобілі, нові, за ціною виробни а (ВАЗ, ЗАЗ, КІА, Шевроле, Опель, Чері), отів ою або в розстроч . Конта ти: (099) 750-71-72

К і а Ріо, в редит. Ціна: від 35 Конта ти: (067) 103-03-58 Кіа Сід на виплат , повне ас о Конта ти: (067) 103-03-58

Джетта-2.

Фоль сва ен Пасат, Венто, Гольф або Джета. Конта ти: (068) 500-38-75 Фоль сва ен, після 1991 ро . Конта ти: (098) 941-98-02 ruulll@ukr.net Фоль сва ен-Гольф або Конта ти: (097) 752-25-92

рн/день. рн/день.

Джета-1,2,3.

Ч е р і Ам лет або інші. Конта ти: (098) 571-42-35 Ш ода О тавія або Фабія. Конта ти: (068) 500-38-75

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

Шевроле Лачетті, можлива част ова оплата, терміново. Конта ти: (097) 717-12-69

Автомобіль на виплат від 25 Конта ти: (067) 103-03-58

або

Фоль сва ен Кадді. Конта ти: (068) 500-38-75

ШЕВРОЛЕ

ФІАТ

стані. Конта ти: (097)

Сітроен Берлін о. Конта ти: (097) 752-25-92

продам

Кіа Сід, 2010 р.в., роз лян варіанти помісячної оплати. Конта ти: (067) 103-03-58 КІА, весь модельний ряд, 2012 р., на виплат , ви ідні мови. Конта ти: (067) 128-17-42

АУДІ А ді-100, 1994 р. в., 2,6 інже тор, сірий металі , титанові дис и, ідропідсилювач ерма, ондиціонер, лю , еле тропа ет Ціна: 6000 . о. Конта ти: 098-774-22-00

А ді-80, 1989 р. в., сріблястий металі , 1,6 дизель, після незначно о ДТП. Ціна: 3800 . о. Конта ти: 099-737-43-88, 067-332-03-31 А ді-80, по 095-507-81-25

запчастинах.

Конта ти:

БМВ БМВ-323, АКП, сіро о ольор , лю , литі дис и, ш іряний салон. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-378-34-77

ВОЛЬВО Вольво-340, 1987 р. в., з до ход . Ціна: до овірна. 097-728-14-21

ментами, на Конта ти:

ДЕУ Де -Ланос, 2005 р. в., ондиціонер, ел/ па ет, збері ається в аражі, дешево. Конта ти: 097-119-57-08, Сер ій

Фоль сва ен, 1990 р.в., • недоро о. Конта ти: (067)

Мазда-323, 1979 р. в., 1,6, сріблястий олір. Конта ти: 050-438-36-34

ментів. Конта ти: (096)

АВТОМОБІЛЬ В БУДЬ-ЯКОМУ СТАНІ, ПРОБЛЕМНИЙ, АВАРІЙНИЙ, В НЕРОБОЧОМУ СТАНІ, ПІСЛЯ ДТП, ДОРОГО, ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК. КОНТАКТИ: (067) 873-67-77

Ніссан Мі ра, 1999 р.в., пробі -180 т. м - 180 т. м., /п, ц/з, дис и, бронзовий металі . Ціна: 5000 .о. т. (050) 208-88-37

Автомобіль іноземно о вир-ва в б дь-я ом стані. Конта ти: 43-46-47, (097) 068-21-05 Автомобіль ле (096) 213-55-52

овий, терміново. Конта ти:

Фоль сва ен, щойно при наний 18.12.11., в ідеальном стані, пробі 84 тис. м, ондиціонер, 2.0 дизель.

Автомобіль після ДТП або несправний. Конта ти: (095) 754-19-03

т. (097) 757-50-98

Автомобіль, недоро о, швид ий розрах но . Конта ти: (094) 966-16-85

Автомобіль, б дь-я ий, можна неробочий. Конта ти: 43-52-56

л дизель, по хорошом стані, 050-815-65-52,

Опель-Ас она, 1978 р. в., в робочом стані, по запчастинах. Ціна: 6000 рн. Конта ти: 097-184-71-36 О п е л ь - А с т р а , 1996 р. в., 1.6 інже тор, ондиціонер, червоний, ніверсал, еле тролю , ідропідсилювач, дві под ш и, АБС, відмінний стан, м. Червоно рад. Ціна: 6200 . о., тор . Конта ти: 067-679-21-21 Опель-Ве тра, 1997 р. в., седан, дизель, по запчастинах. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00 Опель-Кадет, 1987 р. в., синій, 1,3 бензин, 5 л/100 м, седан, 4-дверний, мр3, титанові дис и, тонований, м. Львів. Ціна: 2400 . о. Конта ти: 097-191-32-45 Опель-Кадет, по запчастинах. Конта ти: 099-337-25-65, 063-432-28-32 Опель-Кадет, седан, білий, 1988 р. в., 1,3, в добром стані. Конта ти: 096-518-69-59

Де -Ланос, дви н 1,5 Опель, ондиціонер, можлива оплата частинами (від 850 рн./ міс.), повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61

МАЗДА Мазда-Кседос, 1989 р. в., зелено о ольор , 2,0 інже тор, КП-5, седан, МРЗ, центральний замо , тонований. Терміново. м. Львів. Ціна: 6800 . о. Конта ти: 097-249-23-42

МЕРСЕДЕС М е р с е д е с С-180, 1994 р. в., 1,8 л, темно-синій, центральний замо , ABS, ARB та інше. Конта ти: 095-219-78-62 Мерседес-190, оричневий металі , центральний замо , си налізація, ідропідсилювач ерма, в хорошом стані. Ціна: 4000 . о., тор . Конта ти: 095-676-66-02

МІТЦУБІШІ Мітц біші-Lanser, 2006 р. в. Ціна: 83000 рн. Конта ти: 099-433-99-70, Оле сандр Мітц біші L-300, 1994 р, в., 2,5 дизель, хороший стан, недоро о, терміново. Конта ти: 097-924-82-29

Фоль сва ен-Джетта, 1,6 дизель, 1989 р. в., синій металі . Конта ти: 097-961-13-71

Фоль сва ен-Пассат Б-3, 1993 р. в., не розмитнений. Ціна: 1500 . о. Конта ти: 097-231-12-17 Фоль сва ен-Пассат, 1991 р. в., запчастини. Конта ти: 097-231-12-17

Опель-Корса, 1992 р. в. Ціна: 3000 Конта ти: 050-544-74-78

. о.

Опель-Оме а Караван, 1994 р. в., 2,0 бензин, пробі 262 000 м, 5 КПП, бортовий омп’ютер, АВС, центральний замо , еле тропа ет, ідропідсилювач, протит манні фари, темно-зелений. Конта ти: 095-110-55-40, 097-238-23-56 Опель-Оме а-А, -В, по Конта ти: 050-773-28-91

запчастинах.

РЕНО Рено-11, 1985 р. в, 1,4, КП-5, сріблястий металі . Обмін на а/м в робочом стані чи після ДТП, роз лян варіанти. Конта ти: 096-936-95-32

на

Фоль сва ен-Пассат-В2, 1987 р. в., 1.6 л, дви н, бензин, КП-5, по запчастинах. Конта ти: 066-280-03-46

ФОРД Форд-Гранада, зов потреб є ремонт , на ход . Конта ти: 050-861-02-22 Форд-Сієра, сірий, 1,6, в хорошом стані, нова зимова ма. Ціна: 2000 . о., тор . Конта ти: 095-897-80-48, 097-807-90-67 Форд-С орпіо, 1986 р. в., 2,5 дизель, КПП-5, червоний, можливий обмін на ВАЗ, інші варіанти. Конта ти: 095-500-58-48 Форд-Транзит, 1994 р. в., 2.5 л т рбодизель, по запчастинах. Фоль сва ен-Пассат-3, 1992 р. в., інже тор по запчастинах. Конта ти: 097-649-09-97

Опель-Комбо, вантажний, 3-дверний, 2004 р. в., 1,7 т рбодизель, хороший стан, можливий обмін Ціна: 6500 . о. Конта ти: 066-448-34-81

ХОНДА Хонда-А орд, 1986 р. в., 1,6, в хорошом стані, м. Нововолинсь . Ціна: 3500 . о., тор . Конта ти: 096-919-51-29

ЧЕРІ Чері-Ам лет, 2011 р. в., новий, можлива оплата частинами. Терміново. Конта ти: 050-637-38-25, 098-706-50-40 Чері-Елара, 2007 р. в., 2,0 л, ондиціонер, ел/па ет, АВS. Конта ти: 050-522-62-22, Андрій

ШЕВРОЛЕ

Рено-19, 1994 р. в., 1,7 бензин, в хорошом стані. Ціна: 4200 . о., тор . Конта ти: 099-139-74-10, 097-668-62-18

Шевроле-Кр з, лімат- онтроль, іммобілайзер, ш іряний салон, можливість оплати частинами, повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61

Рено-Кен о, 2000 р. в., 1,9 л, дизель, 1,4і, пасажир, є всі омпле т ючі. Конта ти: 066-222-67-60, 098-666-21-21

Шевролет-Авео, 2011 р. в., застрахований КАСКО, або під виплат . Терміново. Конта ти: 050-637-38-25, 098-706-50-40

Рено-Кен о, 2005 р. в., щойно при наний. Ціна: 7500 . о. Конта ти: 066-913-45-57, 096-357-63-35

Шевролет-Лачетті, 2011 р. в., 1,6, седан, можлива оплата щомісячно 1200 рн. Терміново. Конта ти: 050-637-38-25, 098-706-50-40

СЕАТ Сеат-Ін а, 1999 р. в., пробі 180000 м, білий, бензин, на ход . Ціна: 3800 . о. Конта ти: 099-646-60-78

СІТРОЕН Сітроен-Берлін о, 1.9 дизель, вантажний, білий, після незначно о ДТП, на ход , щойно при наний, За арпатсь а область. Ціна: 5000 . о. Конта ти: 050-959-06-20 Сітроєн-Джампі, 2000 р. в., мінівен, 1, 9 т рбодизель, вишневий, можливо по запчастинах. Конта ти: 067-334-64-12, Володимир

ФІАТ Фіат-Рітма, 1986 р. в. Ціна: 700 . о. Конта ти: 097-733-47-09, 099-085-21-87

Де -Ланос, 2012 р. в., 1,5, можлива оплата частинами. Конта ти: 066-889-94-72

Автомобіль без до 213-55-52

Опель-Ас она, 1,6 запчастинах, є все, недоро о. Конта ти: 095-137-37-20

Фоль сва ен-Джета-2, 1991 р. в., 1,8 аз/ бензин, синій, 6 л/100 м, 4-дверний, 5-ст п а, МР3, си налізація, фор оп, титанові дис и, м. Львів. Ціна: 3700 . о. Конта ти: 097-667-19-69

Фоль сва ен-Пассат Б-2, 1,6 дизель, 1987 р. в. Конта ти: 096-761-41-26

ОПЕЛЬ

А ді-80, 1988 р. в., 1,8 бензин. Ціна: 4300 . о. Конта ти: 067-971-83-46

Фоль сва ен Поло, 1997 р.в., 1,0 інже тор, 4.1.26. К плю темно-синій металі , не битий. Ціна: 4500 .о. Іномар и ле ові, Конта ти: (067) 970-73-59 роз лян всі пропозиції. Ціна: до 3000 .о. Конта ти: (067) ФОЛЬКСВАГЕН 970-73-59

Мітц біші-Кольт, 2008 р.в., пробі 9 тис. м, сірий металі , відмінний стан, повний омпле т. Конта ти: 098-669-78-90

Рено-Кен о, 2007 р. в., біло о ольор , 1,5 дизель, щойно при наний, пробі 94000 м, ондиціонер. Конта ти: 050-438-36-34

подар но .

970-73-59

Ціна: 1400 .о., тор . Конта ти: (067) 970-73-59

Вартб р . Конта ти: (098) 517-80-99

Рено Кен о. Конта ти: (097) 752-25-92

Автомобілі, нові, за ціною виробни а (ВАЗ, ЗАЗ, КІА, Шевроле, Опель, Чері), отів ою або в розстроч . Конта ти: (099) 750-71-72

т. (098) 666-65-55

Опель Ас она, 1988 р.в., 1,6 •арбюратор, синій, 3-дверний.

Б дь-я ий (іномар а) з до ментами, роз лян всі пропозиції. Конта ти: (097) 068-21-05

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

т. (098) 666-65-55

ОПЕЛЬ

А ді-Б3 або Б4. Конта ти: (097) 752-25-92

Опель Ас она, Опель Ве тра. Конта ти: (098) 571-42-35

Форд Ес орд, 1987 р.в., червоний, 1,3 арбюратор, 5-ст п пп. Ціна: 2700 .о. Конта ти: 63-01-84, (067) 153-24-21

Мітц біші А тлендер, 2007 р. в., 2,4 бензин, по запчастинах. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00

А ді-80, 100. Конта ти: (098) 571-42-35

Мерседес-124Е або 190. Конта ти: (097) 752-25-92

Шевроле Авео, 2010 р.в., олір металі , лю сової омпле тації. Конта ти: (066) 988-76-70

Тойота Камрі, 2006 р.в., АКП, повна омпл., срібний металі . Ціна: 8500 .о.

НІССАН МІКРА

Фоль сва ен Т4, 1999 р.в., жовтий, 1,9 ТДІ, в хорошом стані. Ціна: 8200 .о. Конта ти: (098) 216-54-44

Пежо 309, 1992 р.в., 1,1 бензин, 5 ст п. КПП, ап. ремонт дви на, можливо на виплат . Ціна: 3200 .о., тор . Конта ти: (067) 970-73-59

МЕРСЕДЕС СМАРТ

НІССАН

Фоль сва ен Пасат, 1985 р.в., 1,3, сірий. Ціна: 2300 .о. Конта ти: (097) 908-25-53 Юрій

Чері М-1, новий, 1.6, можливість подальшої виплати. Конта ти: (067) 103-03-58

М е р с е д е с Віто з до ментами, битий. Конта ти: (098) 578-37-72, (096) 284-12-04

Мітц біші Спейс Ва он, 1991 р.в., 2.0 бензин, механічна КПП, 7 місць, червоно о ольор . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 928-43-12

Фоль сва ен Джетта-2, Львів, 1991 р.в., 1,8 аз-бензин, 6 л/100 м, синьо о ольор . Ціна: 3700 .о. Конта ти: (097) 667-19-69

5-дверний, темно-сірий маталі , ап. ремонт дви на, с лопідіймачі, хороший стан. Ціна: 2600 .о., тор . Конта ти: (098) 690-18-91

Мерседес Бенс 190Є, 1989 р.в., чорний, механі а, дизель, МР3-плеєр, еле тролю , ідропідсилювач. Конта ти: (063) 970-18-81

МІТЦУБІШІ

Автомобіль, проблемний. Конта ти: (067) 362-55-01

Опель Оме а, 1989 р.в., 2.0 бензин, седан, по запчастинах. Конта ти: (098) 762-48-52

Опель Астра. Конта ти: (067) 910-31-95

Мерседес 124, 2,0 дизель. Конта ти: (067) 339-24-83

Мерседес-Віто, 2003 р.в., пасажир. Ціна: 13500 .о. Конта ти: (050) 537-59-51

Автомобіль, що потреб є ремонт . Конта ти: 43-16-85

Автомобіль. Конта ти: (067) 362-55-01

О п е л ь Астра, ви ідні мови. Терміново. Конта ти: (097) 841-02-39

Мерседес 123, 2.0 дизель. Конта ти: (067) 339-24-83

Мерседес Смарт, 2001 р.в., пробі - 115 т. м., онд, під.сид., ш іра, ABS, антиб с, /п, ц/з, нов. ма., дис и, сірий металі . Ціна: 8500 .о.

Фоль сва ен Венто, Гольф-3. Конта ти: (098) 571-42-35

Автомобіль, недоро о. Конта ти: 5-46-12

Фоль сва ен Гольф 2, 1986 р.в., 1,6 дизель, 3-дверний, в хорошом стані. Ціна: 3100 .о. тор . Конта ти: (067) 424-02-37

А ді 80s, 1989 р.в., 1,8, тюнін ований. Конта ти: (096) 967-72-84

Вартб р , 1.3. Конта ти: (067) 585-86-96

Фоль сва ен Б-2, ніверсал, 1987 р.в., олір сірий металі , 1,6 ТД, хороший стан. Ціна: 3200 .о. Конта ти: (067) 424-02-37

№4 вiд 8 люто о 2012 ро

Ф і а т - Т і п п о , 1991 р. в., 1,4 бензин, арбюратор, еле трос лопідіймачі, еле тролю , або обмін на б с. Ціна: 3200 . о., тор . Конта ти: 066-968-23-36

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен-Гольф, 1995 р. в., на запчастини, на ход , ороб а — автомат, 1,8. Ціна: До овірна Конта ти: 050-317-64-70 Фоль сва ен-Джета 2, 1988 р. в., сірий, 1,3 бензин, 5л/100 м, 5-дверний, си налізація, центральний замо , mp3, тонований, новий а м лятор, ТО 2012 р. Ціна: 3500 . о. Конта ти: м. Львів, 098-571-42-35 Фоль сва ен-Джета, 1989 р. в., 1,6 дизель, синій металі . Конта ти: 097-961-13-71 Фоль сва ен-Джета, 1989 р. в., 1,8 аз/ бензин, темно-синій металі , після апремонт . Конта ти: 095-576-69-23, 095-576-69-25 Фоль сва ен-Джета, 1989 р. в., аз/бензин, темно-синій металі . Конта ти: 095-576-69-22, 095-576-69-25

плю Авто з до ментами, що потреб є ремонт , роз лядаю всі варіанти. Конта ти: 095-499-40-98 Авто іноземно о в-ва, після ДТП або технічно несправне. Конта ти: 097-645-13-78 Автомобіль, 096-463-36-56

б дь-я ом

стані. Конта ти:

Автомобіль, я ий переб ває в Конта ти: 068-500-38-75 А ді А-6 або 068-500-38-75

А ді

А-4.

редиті.

Конта ти:

А ді-80, 100. Конта ти: 096-463-36-56 БМВ-3, 5, 7. Конта ти: 096-463-36-56 Іномар , в б дь-я ом технічном стані. Ціна: до 3000 .о. Конта ти: 068-500-38-75 Мерседес Е-124, 097-752-25-92

190.

Конта ти:

Мерседес, А ді, Фоль сва ен, 1995-2008 р.в., дизель, недоро о. Конта ти: 098-571-42-35 Мерседес-123, 096-463-36-56

124,

190.

Конта ти:

Мерседес-Віто. Конта ти: 098-571-42-35 Опель-Ас она, 096-463-36-56

Ве тра.

Конта ти:

Опель-Кадет, 068-500-38-75

Астра.

Конта ти:

Рено-Кен о, або Сітроен-Берлін о. Конта ти: 097-752-25-92 Фоль сва ен-Бора. 098-571-42-35

Конта ти:

Фоль сва ен-Венто, Гольф, Конта ти: 068-500-38-75

Джета.

Фоль сва ен-Венто, Гольф-3, Конта ти: 096-463-36-56

Джета.

Фоль сва ен-Гольф 2, Джета-2. Конта ти: 096-463-36-56 Фоль сва ен-Гольф 4, Конта ти: 098-571-42-35

5,

недоро о.

Фоль сва ен-Гольф, Джета, 1, 2,3 моделей. Конта ти: 097-752-25-92 Фоль сва ен-Каді, Ш ода-О тавія, або Ш ода-Фабія. Конта ти: 068-500-38-75 Фоль сва ен-Пассат В-2, В-3. Конта ти: 068-500-38-75 Чері-Ам лет чи ін. Конта ти: 098-571-42-35


25

АВТОМОБІЛІ ЛЕГКОВІ

№4 вiд 8 люто о 2012 ро Сеат Толедо, 1.8 І, 1992 р. в. Терміново! Ц. 4200 рн, тор . Конта ти: 050 170-60-59, 098 558-41-64.

ТОЙОТА Tойота Kaріна-2, 1992 р.в., дизель, сірий металі , хороший стан. Ціна: 2800. Конта ти: с.Павлів а Тисмениць о о р-н Ст са,10 096 471-40-40. lola_183@mail.ru Тойота SR, 1985 р. в., 1.3 добром робочом стані, золотий або обмін на ВАЗ 4, 6, 7, 8, 9 моделі. Ц. 1600 . о. Конта ти: 096 137-61-83. Тойота Каріна, 1992 р. в., дизель, 2.. Ц. 3000 . о. Конта ти: 096 471-40-40. Тойота Королла, 2000 р.в., металі , 1,6, повний автомат, ел. па ет, МП-3, піді рів сидінь, чистий салон небитий, з Німеччини. Ціна: 9600 .о. Конта ти: 77-30-97, 050 690-53-02. if18a@yandex.ua

Форд Ес орт, 1989 р. в., червоний добром стані, можливий обмін. Ц. 2100 . о. Конта ти: 050 286-59-18. Форд Ес орт, білий, седан, до 90 р. без до . Конта ти: 097 767-63-24. Форд Ес орт, араван, білий, після ДТП з до . 800 .о. Конта ти: 097 767-63-24. Форд Коне т, 2005 р. в., пасаж., білий, 1.8 ТДІ, щойно при наний, обі рів передньо о та задньо о с ла, в ідеальном стані. Ц. 10200 . о. Конта ти: 050 013-97-86. Форд Конне т 1.8tdci, 2005 р. в., срібний металі , ма сі-база, вантажний, ондиціонер, сидіння пілот, мр3. При наний з Німеччини. Гарний стан. Ціна: 9150 .о. Конта ти: 095 875-37-22 Форд К р’єр, білий, 1996 р.в., дви н 1,8 дизель. Хороший стан. Або обмін з доплатою. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 067 768-02-66.

ВАЗ 2107, 1989 р.в. Конта ти: (063) 970-18-81 ВАЗ 2109, 1988 р.в., 1,3, білий, арбюратор, потреб є незначних зварювальних робіт. Ціна: 2100 .о. Конта ти: (098) 944-00-22 ВАЗ 2109, 1991 р.в., 1,5, 5-ст п КПП, біл , дов е рило, новий АКБ, титанові дис и. Ціна: 2200 .о. Конта ти: (0970 196-76-96 В А З 2109, 1992 р.в., при наний з Німеччини, тюнін ований, тоноване с ло, зимова ма. Ціна: 3000 .о. Конта ти: (067) 846-18-12 ВАЗ 2112, 2008 р.в., пробі 1000 м. Ціна: 6300 .о. Конта ти: (067) 180-58-97 В А З 21124, 2005 р.в., хороший стан, до лян тий, нефарбоватий, пробі 57 тис м. Конта ти: (096) 604-90-52 ВАЗ 21140, 2006 р.в., чорний. Ціна: 5500 .о. Конта ти: (097) 068-21-05

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Опель Ас она, 87 р.в., 1,6 бенз., 5-ст п., син. металі , ц/з, си н., повний апрем, добрий стан. 2300 .о. Конта ти: 096 650-57-05. Опель Астра, 1.6, 1993 р. в., сірий, хетчбе 3-дверний, добром стані, можливий обмін на інше авто не нижче 2005 р. в. Ц. 4450 . о. Конта ти: 066 837-96-15.

Фіат Добло 1.3 м льтиджет. 2007 р. в., 65 тис. м, без пробі по У раїні. Повний еле тропа ет. Конта ти: 098 046-40-89, 066 883-36-46.

Форд Сієра седан, 1989 р. в., 2.0 інже тор, оричневий добром стані. Конта ти: 066 732-10-15.

продам

Опель Астра, 1994 р. в., 1.4, 5-ст мех., 271 тис/ м, передній привід, 5 місць, ц/з, си нал, металі . 4500 . о., тор . Конта ти: 099 174-17-71.

Фіат Добло, 2004 р в., щойно при наний, 1.9, механі а, сірий металі , пасаж., ондиц., повна еле три а, в ідеальном стані, 100% рідна фарба. Ц. 9400 . о. Конта ти: 096 203-95-80 .

Форд Сієра хетчбе , 1986 р. в., 1.6, 4-ст КП. Конта ти: 097 384-97-09.

ВАЗ2101, 1973 р.в., в хорошом Конта ти: (098) 602-65-93

Форд Сієра, 1983 р. в., синій, 1.6,добрий стан, 2000 . о. Конта ти: 098 376-95-07.

ВАЗ2101, 1981 р.в., в відмінном стані. Ціна: 1900 .о. тор . Конта ти: (067) 419-91-74, (067) 275-89-27

Опель Астра, 1998 р. в., 1.7 дизель, ніверсал, синій. Конта ти: 067 942-05-82.

АУДІ А ді 80, 1987 р. в., 1.8І. Конта ти: 098 967-42-02. А ді 100 «си ара», 1983 р. в., вишневий, 2.2 бензин, седан, 5 ст. КП, МР-3. м. Львів. Ц. 2500 . о. Конта ти: 097 191-32-45. А ді 100, 93 р.в., ніаерсал, 2,0 аз/бензин, зелений. Конта ти: 098 768-56-34. А ді 80, 1.8 К, сірий мет., 1987 р. в., аз-бензин. Конта ти: 098 801-53-66. А ді 90, 1988 р. в., вишневий, аз-бензин, 2.0, е ономічна (50 рн/100 м), лю , тонований, нова ма, не битий. Ц. 5800 . о., тор при о ляді. Конта ти: 095 006-58-50. А ді В 4, 1994 р. в., 2.0 МІ, аз-бензин, темносиній, титани, лю , АВС, /п ерма, можл. обмін. Конта ти: 096 607-84-70. А ді-100, зелений, хороший стан, ондиціонер, пар -троні , АБС, си налізація, м льтило , под ш и, еле тродзер ала, еле трові на, еле тролю , дерево, оре тор фар, титани, 4 зимових олеса з дис ами. Ціна: до овірна Конта ти: 096 886-72-91. А ді-80, 87 р.в., 1,8 арб., срібний металі , аз/бензин. Конта ти: 098 801-53-66. А ді-80, 87 р.в., недоро о, можливий обмін. Конта ти: 097 557-86-35. А ді 100 «си ара», 1987 р. в., сірий, тоновані ві на, си нал., ц/з, велюровий салон, зареєстрована аз. станов а, 10-12 л аз . Ц. 3450 . о. Конта ти: 097 629-61-58.

Опель Ве тра, 1.6 бензин, 1998 р. в., синій металі добром стані. Власни +літ. олеса на тит. дис ах. Ц. 8200 . о. Конта ти: 097 909-84-25, 096 915-57-48. О п е л ь Ве тра, 1995 р.в., 1.8 інже тор, вишневий. Ціна: недоро о. Конта ти: 096 651-03-49. Опель Віваро, 2004 р. в., при наний з Нім., 1 власни , 5 тис/ м. Терміново. Ціна: до овірна. Конта ти: 098 779-93-57. Опель Кадет араван, 1990 р.в., 1, 6 МІ, зелений металі , лю , тонований, си н., ц/з, фар оп, 3100 .о. Конта ти: 067 885-30-63. Опель Кадет, 1.3, білий, на ход . Ц. 2000 . о. Конта ти: 050 538-94-65. О п е л ь Кадет, 1.6 Д, араван, вишня, апремонт дви на, зова, фарбований. 3300 . о., можл. від виплат . Конта ти: 068 424-08-54, 066 837-24-46. Опель Кадет, 1987 р. в., 1.6 дизель, 6 л/100 м, не потреб є в ладень. Ц. 2800 . о. Конта ти: 095 860-06-77, 097 865-06-03. Опель Кадет, 1987 р. в., синій, 1.3 бнзин, 5 л/100 м, седан, 4-дв., МР-3, титани, тон вання, м. Львів. 2700 . о. Конта ти: 097 191-32-45. Опель Кадет, 1988 р. в., 1.8 бензин. Ц. 2800 . о., тор . Конта ти: 068 104-47-22.

БМВ BMW 520 M50(vanos) 1992, 155 .с., ABD, ABS, імобілайзер, сенонові фари, под ш а безпе и (аербе ), си налізація, ц/з, лімат- онтроль, лю , підсилювач ерма, ел.-па ет, CD, MP3, а сти а, ма нітола. Ціна: 6799 y.o. Конта ти: 067 746-02-89, 050 736-65-66. deleter@meta.ua БМВ 325 ТДС, номер зова б/н. Ц. 6000 о., тор . Конта ти: 050 228-02-84.

.

БМВ 520i, 2 міс. на У раїні, ідеальний стан, до лян тий, інець 1997 р. в., 100% рідний пробі 210 тис. м, не битий, нема орозії, рідна фарба, все працює, сервісна ниж а, AБД, AБС, EСП, іммоб., АРБ, серво ермо, ц/з, бортовий омп’ютер. Ціна: 13600 .о. Конта ти: 068 841-85-65. БМВ 530, 2000 р. в., нерозмит., праве ермо, 2000 . о. Конта ти: 050 837-38-16.

ВОЛЬВО В о л ь в о 245, на ход , , диз., 2.4 б., ніверсал, зелений. Конта ти: 03471-51-372, 067

МАЗДА Мазда Е 2200 Д, 1998 р. в., 8+1, 4х4 повний привід, автом. в лючення передньо о моста та пониженої, рідна фарба, /п, 5-дверний. Конта ти: 067 250-03-77. Мазда Кседо с 9, 1998 р. в., зелений, 2.5 інж., 8 л/100 м, 5-ст КП, все рім ш іри, терміново. 6800 . о. Конта ти: 097 249-23-42.

МЕРСЕДЕС Мерседес 123 добром стані. В 2010 р. б в зроблений апремонт. Конта ти: 095 522-62-44, 067 454-13-77. Мерседес 124, 1990 р. в., 2.0 дизель. Ц. 7000 . о. Конта ти: 067 994-11-32. Мерседес 124, 2.5 ТДІ, чорний, 1992 р. в., 6950 . о. Конта ти: 050 677-60-19, 093 812-90-51. Мерседес 124, 94 р.в., Е 200, аз/бензин, 7500 .о. Конта ти: 098 255-39-49. М е р с е д е с 207, 26000 Конта ти: 067 914-84-78.

О п е л ь Ве тра 2.0, інж., 95 р.в. хетчбе , вишневий металі , еле тропа ет, АБС, под ш и, 3 ро и на У раїні. Ціна: 6400 .о. Конта ти: 097 603-30-02, 050 070-21-12.

рн. Терміново.

Мерседес 210, 2.9. Конта ти: 067 590-17-77. Мерседес Бенц Е210, 99 р.в., 2,2 тді, 11300 .о. Конта ти: 067 344-52-11. Мерседес араван 123, 1983 р. в ., добрий стан. Конта ти: 097 431-89-81.

МІТЦУБІШІ Мітц біші Галант, 1991 р. в., 1.8 бензин, інже тор, добром стані або обмін на дорожче авто. Ціна: 4200 .о. Конта ти: 067 344-72-99, 095 833-55-42. Мітц біші Галант, 96 р.в., 2,0 тд, онд., р їз- онтроль, ел. па ет. 7000 .о. Конта ти: 067 994-11-32.

Опель Комбо, білий, 96 р.в., моноінж., 3500 .о. Конта ти: 097 387-70-16. Опель Комбо, пасажир., 2006 р. в., щойно при наний, чорний мет., 1.3 Д. 9300 . о. Конта ти: 099 179-17-90.

Фіат С до, 1998 р. в., 1.9 дизель, повний пасаж. 8 місць, білий, 1 власни , арний стан, не потреб є в ладень. Ц. 7100 . о. Конта ти: 097 934-07-67. Фіат Уно, 1987 р. в., з до , потреб є незначно о ремонт . 1100 . о. Конта ти: 050 373-89-07. Фіат Уно. Конта ти: 050 433-07-06.

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Пасат В3, 1,8 б., 1989 р.в., червоний, ніверсал. Конта ти: 099 700-64-38. Гольф-2, на ход без до ментів, в ідеальном стані, бензин. Конта ти: 096 534-10-50. Фоль сва ен Венто, 3,6 бензин, мо рий асфальт, 93 р.в., 5900 .о. Конта ти: 096 692-30-38. Фоль сва ен Гольф 2, 1.8 інж., 1990 р. в., червоний, 5 ст КП, 5-дв, аз. в до ментах, лю заводсь ий, си нал, ма нітола, спойлер, широ і бампери, титани Р15, 195х60, ермо спотривне, сидіння Рі ар, аражне збері ання. Власни . Ціна: 4000 .о., тор . Конта ти: 096 742-99-90 Оле . Фоль сва ен Гольф 2, 1986 р. в., 3-дв, бежевий, не битий, не фарбований, рідна фарба, 5 л/100 м, нова зимова ма Р 14, титани, нова ходова та ермова рей а, 2 нові радіатори та а м., а сти а, фар оп, +літня ма Р 14. 3300 . о. Конта ти: 097 745-57-70. Фоль сва ен Гольф 2, 1991 р. в., зелений, 1.6 Д, після ДТП, зов з до ., 1500 . о. Конта ти: 097 249-23-42. Фоль сва ен Гольф 2, Джетта 2. Конта ти: 096 463-36-56. Фоль сва ен Гольф 5, 2008 р., червоний. Конта ти: 099 347-31-73. Фоль сва ен Гольф, 1986 р. в., дизель, добром стані. Терміново! Дешево. Конта ти: 097 635-34-71.

Опель Оме а, 1987 р. в., аз-бензин, на ход , сірий металі . Ц. 15000 рн. Конта ти: 098 255-40-05. Опель Оме а, 1994 р.в., дизель 2.5 л т рбо, хетчбе , зеленый металі , не розмитнений, при наний з за ордон . Велюр, ц/з, протит ман и, імоб., /п ерма, фар оп, ел. дзер ала, аражне збері ання, си нал., ABS, Airbag, ондиціонер. Ціна: 2500 .о. Конта ти: 096 956-31-10. Опель Оме а, А лас, 91 р.в., 1,8 бенз., мех. ор. Конта ти: 096 533-95-21. Опель Оме а, 1992 р. в., синій метал., ц/з, си нал., ма нітола, тит. дис и, фар оп, т. о. до 2013 р., тон. Конта ти: 097 435-56-69.

Фоль сва ен Гольф, 1995 р. в., чорний, 2.0 інж., хетчбе , 4-дв., після ДТП, зов з до . 2000 . о. Конта ти: 097 249-23-42. Фоль сва ен Джета, 2000 р.в., 2,0, бензин, автомат, Івано-фран івсь а реєстрація. Терміново. Конта ти: 096 781-96-46, 050 317-72-73. Фоль сва ен Джетта 2, 1990 р. в., синій, 1.3 бензин, після ДТП, зов з до . 1400 . о. Конта ти: 097 249-23-42. Фоль сва ен Джетта, 1991 р. темно-синій, тоновані ві м зи а, зимова ма, стані. Ц. 4500 . о. Конта ти: 050 983-09-44.

в., м. інже тор, на, си нал., нормальном 067 498-38-55,

РЕНО

Фоль сва ен Джетта, 1991 р. в., синій, 1.8 аз-бензин, 6 л/100 м, 4-дв., 5- ст. КП, широ і бампери, МР-3, си нал, фар оп, титани, м. Львів. 3990 . о. Конта ти: 097 667-19-69.

Рено 19, 1995 р. в., 1.4 м. інже тор, синій металі , добром стані. Ц. 4300 . о., тор . Конта ти: 067 344-16-72.

Фоль сва ен Джетта, 1991 р. в., відмінном стані, не фарбований. Ц. 4400 . о. Конта ти: 093 154-57-59.

Рено 21, ніверсал, білий, 1989 р. в., 2.0 Д, добрий стан, си нал, МР 3, тон вання, титани, зимова ма. 3600 . о. Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41

Фоль сва ен Кадді, 2005 р. в., 2.0, синій, щойнопри наний, пасажир. Ціна: 9500 . о. Конта ти: 098 580-68-03.

Рено Кен о, 2004 р.в., при наний з Нім., вантажний, 1,5 диз. 7500. Тор . Конта ти: 097 702-47-11. Рено Кен о, 2005 р. 7900 553-31-72.

.о. Конта ти: 050

Рено Кен о, 1999 р. в., 1.9 простий дизель, золотистий, пасаж., 6500 . о. Конта ти: 097 866-80-50. Рено Кен о, 2000 р. в., 1.9 простий дизель, вантаж. Ц. 5600 . о. Конта ти: 096 822-49-73. Р е н о Кен о, 2001 р. в., пасаж., білий, 1 власни . Ц. 6100 . о., тор , можливий обмін. Конта ти: 050 664-14-51, 096 747-93-48. Рено Трафі , пасажир, 09 р.в., 2,0 цді, білий, онд., т рботаймер. 18200 .о. Конта ти: 050 901-56-51. Рено -19 1992 р. в.,білий ,1.7 бензин. Ціна: 2650 . о. Конта ти: 050 676-58-33

ПЕЖО Пежо 405, 1989 р. в., 1.6 І, синій, седан. Ц. 2500 . о., можливий обмін. Конта ти: 050 664-14-51, 096 747-93-48. Пежо 406, 1.8 бензин, 1999 р. в., не розмитнений. Ц. 1100 . о. Конта ти: 050 610-23-53. Пежо Е сперт, 95 р., 1,9 дизель, синій, щойно при наний з Польщі, потреб є осм. рем. 5200 .о. Конта ти: 050 610-23-53.

НІССАН

Пежо-405, 1992 р.в., дви н 1,9 інже тор, хорошом стані. 4300 .о. Конта ти: 067 670-21-89.

ОПЕЛЬ

Фіат Лінеа, 2008 р. в., проб. 20 тис/ м, 1.4 інж., є все, терміново. Конта ти: 096 915-28-58.

Опель Оме а, 1,8 бенз., білий, 89 р.в., нова ма, 2000 .о. Конта ти: 066 926-10-41.

Ніссан Прімастар, 2004 р. в., 1.9, білий, ондиціонер, аербе , с лопідіймачі, ел. дзер ала, щойно при наний, розмитнений. Конта ти: 096 949-92-8.

Опель Кадет, араван, 1990 р.в., 1,6, в м. Ів.-Фран івсь , нормальний стан. Ціна: 3000 .о. Конта ти: 050 503-17-56.

Форд Оріон, 1988 р. в., сірий, 1.6 Д, седан. Ціна: до овірна. Конта ти: 099 537-91-43.

Опель Оме а 2,3D, 91 р.в. Конта ти: 093 400-04-50.

Пежо-309, 1, 3, темно-синій, 89 р.в., 6 л. Конта ти: 096 782-75-20.

Ніссан П льсар, 1982 р. в., сірий, 1.5 м б., 5 ст. КП, ондиц., /п. Ц. 850 . о. Конта ти: 098 129-33-01.

ФІАТ

СІТРОЕН Сітроен Берлін о, 05 р.в., 2,0 диз., білий. Конта ти: 067 344-45-33. Сітроен С 4, ц. дистриб’ютора. Конта ти: 095 274-70-54.

СЕАТ

Опель Ас она, 1.9 дизель, 1985 р. в., сірий, на ход нормальном стані. Конта ти: 098 411-05-76.

Сеат Ібіз 1992 ро після ДТП з до ментами. Ціна: 2000 .о., тор . Конта ти: 098 942-61-88.

Опель Ас она, 1988 р. в., 2.0 інже тор або обміняю на ВАЗ 21099. Конта ти: 097 159-49-10.

Сеат Ін а, 1999 р. в., 1.9 простий дизель, білий, вантаж. Ц. 3800 . о. або обмін на ліс, р ля , армат р , цемент та ін. Конта ти: 098 688-01-41.

Форд Мондео, 1994 р. в., червоний, 1.8 бензин, седан, після ДТП зов з до . 1500 . о. Конта ти: 097 249-23-42.

Фоль сва ен Кадді, 2009 р. в., 1.4 і, пробі 72 тис. м, 1 місяць на У раїні. Конта ти: 050 155-81-11, Діма.

Форд Сієра, 1988 р. в., 2.0 аз. Конта ти: 098 861-18-77. Форд Та н с на ход , нові олеса, не нилий, можливий обмін на ВАЗ 2104. Конта ти: 066 082-07-40.

Фоль сва ен Пасат, 1998 р. в., 1.8 бензин, нерозмитнений. Конта ти: 050 745-15-55. Фоль сва ен Пасат, 93 р.в., 2,0 інж., авс, велюр. салон, 1 власни , добрий стан. 6300 .о. Конта ти: 050 673-15-80. Фоль сва ен Т 4, 1996 р. в., вантажний, білий, щойно при нанийй. 7800 . о. Конта ти: 099 179-17-90. Фоль сва ен Т2, 88 р.в., вантажний, 3000 .о. Конта ти: 067 124-55-60. Фоль сва ен Т2, 90 р.в., добрий стан. 3100 .о. Конта ти: 098 906-26-60. Фоль сва ен Т4, 02 р.в., 2,5 тді, вант., щойнопри нанай. Конта ти: 068 541-30-43.

ФОРД Форд Гранада, чорний, 2,0 бензин, 5 КП, хороший стан, титанові дис и, ц/з, тонов., МР 3, сааб фер, с лопідіймачі. Конта ти: 096 940-68-29. Форд Ес орт ніверсал, 1,4 ар., 85 р.в., білий, на ход . Ц. 1800 .о. Конта ти: 098 882-71-21. Форд Ес орт, 1986 р. в., 1.6, д. Дешево. Конта ти: 067 125-13-04.

ВАЗ-21063, 1985 р.в. Конта ти: (067) 103-03-98 стані.

ВАЗ21011, 1978 р.в. Ціна: до овірна. Конта ти: (067) 419-91-74, (067) 275-89-27 ВАЗ21013, 1983 р.в., в хорошом стані. Ціна: 1400 .о. тор . Конта ти: (067) 424-02-37

ВАЗ2109, 1987 р.в., біло о ольор , си налізація, титанові дис и. Ціна: 2400 .о. Конта ти: (097) 196-76-96

ХОНДА Хонда CRV 2003 р., ол бо о ольор , дви н 2.0,повний привід, АКП. Ціна до овірна. Конта ти: 050 433-50-79, 098 523-60-15. sokurko11@rambler.ru

Іж-27175 на базі ВАЗ-04. Вантажний ф р он малотонажний-В, 2006 р.в. Вантажопідйомність 650 . Об’єм дви на 1568. Тип пально о: бензин або аз (є азове обладнання). Ціна: 4500 .о. Конта ти: 63-15-12, 63-18-51, (050) 375-31-60; (096) 421-92-93

Хонда А орд, 2.0 бензин, синій седан, / п ерма, ел. с лопід., ел. лю , ц/з, 2-стороння си нал., не нила. Ціна: 6800 . о. Конта ти: 097 647-03-77.

ЧЕРІ

ГАЗ ГАЗ-31029, Вол а, в хорошом стані. Конта ти: 22-67-17, (067) 252-55-23

Чері Ам лет, 2011 р.в., без пробі , 1,5, онд, /п, тит. дис и, ABS, CD/MP3/USB. Можливо на виплат . Конта ти: 097 872-58-37. Черрі QQ, синій, 1.1, можливе розтермін вання. Конта ти: 099 217-00-72.

ГАЗ-М20, 584-02-18

«Побєда».

Конта ти:

(096)

ЗАЗ ЗАЗ 965. Конта ти: (067) 339-24-83

ШЕВРОЛЕ Шевроле Авео, 2008 р. в. Конта ти: 097 908-87-59. Шевроле Авео, хетчбе ,, 207 р. в., після ДТП. Конта ти: 098 190-80-80, 099 313-82-65. Шевроле Авео. Ц. 90000 рн. Конта ти: 099 449-50-10. Шевроле Ланос, 2007 р. в., 80 тис. пробі , червоний, 1 власни . Конта ти: 098 190-80-80, 099 313-82-65. Шевроле Нива, 2005-2006 р. в., 101 тис/ м, темн-осиній мет., титани, тюнін , піді рів сидінь, ел. дзер ала, зимова ма. 9600 . о. Конта ти: 067 476-58-21.

Фабія.

ЗАЗ Слав та -Лю с, 2008 р.в., об’єм 1.2, сірий металі , центральний замо . Ціна: 3800 .о Конта ти: (067) 888-90-55 ЗАЗ Слав та, 2003 р.в., 1,2 бензин, пробі 26 тис. м, в відмінном стані. Конта ти: (097) 256-98-97

Конта ти:

068

ВАЗ-2101, після 097-184-71-36

апремонт . Конта ти:

ВАЗ-2101, по запчастинах. Ціна: недоро о. Конта ти: 096-306-35-44 В А З - 2 1 0 1 1 , 1978 р. в., один власни . Конта ти: 096-817-24-35 ВАЗ-2105, 1989 р. в., 1,3 арбюратор, бежево о ольор , один власни , відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 096-571-31-97 ВАЗ-2105, 1995 р. в., 1,5 дви н, бордово о ольор , центральний замо , си налізація, фор оп, в хорошом стані, терміново. Ціна: 2000 . о., тор . Конта ти: 097-988-38-12 ВАЗ-2106, 1978 р. в., після ремонт , дви н 1,6. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-789-39-31, 097-671-78-27 В А З - 2 1 0 6 , в добром 096-902-33-66

стані. Конта ти:

ВАЗ-21063, терміново, хороший стан. Конта ти: 096-112-40-85, 050-265-36-84 ВАЗ-2107, 1996 р. в., 1,6 дви н, КП-5, нова ма, титани, центральний замо , си налізація. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 097-733-47-09, 099-085-21-87

В А З - 2 1 0 7 , пробі 066-939-58-95

ма, в хорошом стані. до овірна. Конта ти: 63000

м. Конта ти:

ВАЗ-2108, 1989 р. в., червоний, тонований, си налізація, 5 КПП, 1,3, спортивний варіант, в хорошом стані, терміново. Ціна: 16000 рн. Конта ти: 097-999-37-06 ВАЗ-21093, 2006 р. в., тонований, пробі 60000 м, аз/бензин, КП-5. Конта ти: 096-915-41-62 ВАЗ-2110, 2011 р. в., можлива оплата щомісячно, не менше 800-1000 рн. Терміново. Конта ти: 050-637-38-25, 098-706-50-40 ВАЗ-99, новий, на арантії, можлива оплата частинами, повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61 ВАЗ. Конта ти: 096-919-31-06

ГАЗ

ЛУАЗ ЛУАЗ «Волинян а». 584-02-18

Конта ти:

(096)

МОСКВИЧ

Ш ода Фабія омбі, 2005 р. в., 1.2. Недоро о. Терміново! Конта ти: 098 374-75-81.

Мос вич 2140, 1982 р.в., після апітально о ремонт . Ціна: 900 .о. Конта ти: (098) 347-48-85

Ш ода, 50 рр. в., з до м, не на ход . Ц. до овірна. Конта ти: 096 171-73-00.

ВАЗ 2109, 1989 р. в., білий. Ціна: до овірна Конта ти: 098-993-52-13, 066-166-12-02

ГАЗ-3110, 2002 р. в., білий, аз/бензин, ідропідсилювач ерма, си налізація, пробі 190 тис. м. Ціна: 4650 . о., тор . Конта ти: 099-275-05-45

Мос вич 2140, 1980 р.в., хороший стан. Ціна: 450 .о. Конта ти: (097) 938-06-17

Ш ода Феліція, 1,3, араван, 1997 р.в., вишневий, 4300 .о., власни . Конта ти: 050 858-21-81.

ВАЗ ВАЗ 2109, 1989 р. в., білий, в хорошом стані. Ціна: до овірна Конта ти: 095-343-04-85

Запорожець 965. Конта ти: (067) 339-24-83

Ш ода С пербі, 06 р.в., 1,8 т рбо, бенз., повна омпл., рім ш іри. Конта ти: 093 047-67-78.

Ш ода Фабія, 2004 р. в., 1.2 інже тор, мех 5 ст. КП, срібний металі , хетчбе , еле три а, тон вання, си нал., не битий, не фарбований, в ідеальном стані. Ц. 8200 . о. Конта ти: 096 203-95-80.

продам

ЗАЗ Форца, на виплат . Конта ти: (067) 103-03-58

ЛУАЗ 969 М, дви н від ВАЗ2103, ідропідсилювач ерма, металевий дах. Конта ти: 61-28-84, (097) 654-43-56

ШКОДА Ш ода О тавія, 500-38-75.

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

ВАЗ-2107, нова Терміново. Ціна: 099-019-90-89

ГАЗ 3110, 2002 р.в., білий. Конта ти: (097) 998-52-89

Мос вич 412, 1992 р.в., потреб є незначно о ремонт . Ціна: 450 .о. Конта ти: (067) 424-02-37

ГАЗ-53, ф р он, аз-бензин, 7 балонів, 1984 р. в., на ход , хорошом стані, або обміняю на Газель. Конта ти: 095-151-80-31

ЗАЗ ЗАЗ , 2011 р. в., 1,5 дви н, ідропідсилювач, центральний замо , си налізація, ондиціонер, повне КАСКО в подар но . Конта ти: 099-020-09-61 ЗАЗ Ланос, 2011 р. в., застрахований КАСКО «Лю с» омпле тація, або на виплат 900 рн./міс. Терміново. Конта ти: 050-637-38-25, 098-706-50-40 З А З Слав та, хороший стан. Конта ти: 096-919-31-06

Мос вич, 1992 р.в. Ціна: 2500 .о. Конта ти: (067) 424-02-37

ЗАЗ Слав та-110307, 2004 р. в., пробі 80000 м, біло о ольор , новий а м лятор, автома нітола, хороший стан. Ціна: 2500 . о. Конта ти: 050-356-32-46, 050-804-14-71

УАЗ

З А З Таврія, 1998 р. в., 1,1, арбюратор, 5-ст п а КПП, темно-синій, зимова ма. Ціна: 1300 . о., тор . Конта ти: 050-968-28-11

УАЗ 469, 1981 р.в. Конта ти: (067) 988-59-74

Автомобілі легкові, СНД

ВАЗ 2101, потреб є зварювальних робіт. Ціна: 6000 рн. Конта ти: (097) 212-91-01

Фоль сва ен Пасат, 1998 р. в., 1.6 інже тор, повна омпле тація. Ц. до овірна. Конта ти: 067 750-35-19.

(067)

Форд Транзит, бензин, синій, 8 місць. Конта ти: 098 275-33-91.

Фоль сва ен Пасат 1993 р.в., 2.0, лю , велюровий салон, лю , проб. 220 тис. м, один власни , зелений. Ціна: 6200 .о. тор Конта ти: 050 673-15-80.

Фоль сва ен пасат в-5, 1999 р.в., дви н 1,8 т, бензин, зелений металі , титанові дис и, тоновані ві на, ма нітола, си налізація, центральний замо , ел. с лопідіймачі, авs, 2 под ш и безпе и, лімат- онтроль, зимова ма, пробі 187 тис. м. Ціна: 10400 .о. Конта ти: 099 426-51-29, сер ій.

ВАЗ-2101. Конта ти: 63-14-85, 337-30-02, (096) 775-90-11

ВАЗ21058. Ціна: до овірна. Конта ти: 62-29-13, (098) 525-85-16

4.2.1. Продам

Фоль сва ен Пасат В-2, 1986 р. в., 1.8 бензин, білий. Ц. 2200 . о. Конта ти: 098 951-74-39.

В А З 99, можлива част ова оплата, терміново. Конта ти: (097) 841-02-39

Форд Транзит, 1993 р.в., 2.5 т рбодизель, 5-ст п., висо ий пар с, дов а база. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 096 650-57-05.

Фоль сва ен Крос Поло, 2008 р.в., ABS, ESP, ало ен и, Airbag, ц/з, ондиц., піді рів дзер ал, /п ерма, ел. с лопід., DVD, MP3, тоновані ві на, аражне збері ання, 1 власни , сервісна ниж а. Ціна: 14900 .о. Конта ти: м. Чернівці. 050 981-67-27. alexandryuk_o@mail.ru

Фоль сва ен Пасат В, 1995 р. в., 1.8 бензин, нерозмит. 2000 . о. Конта ти: 050 837-38-16.

В А З 99, 2011 р.в., можлива виплата. Конта ти: (066) 988-76-70

4.2.9. Обмін УАЗ Патріот, 2008 р.в., 41 тис. м, в хорошом стані, один власни на мініб с не більше 1,8. Ціна: 95000 рн. Конта ти: (095) 830-97-00

УАЗ 469, 1994 р.в., дизель, дах заводсь ий, металевий. Конта ти: (067) 729-61-34 УАЗ бортовий 3303. Конта ти: (097) 428-97-65 У А З Патріот, 2008 р.в., 41 тис. м, в хорошом стані, один власни , можливий обмін. Ціна: 93000 рн. Конта ти: (095) 830-97-00

ІНШІ АВТОМОБІЛІ А/м ле овий. Ціна: 2500 (067) 424-02-37

ВАЗ ВАЗ 2102, 1979 р.в. Конта ти: (067) 988-59-74

4.2.8. К плю ВАЗ 210607. Ціна: до 1000 .о. Конта ти: (067) 103-03-98

ВАЗ 2104. Конта ти: (096) 584-02-18

ВАЗ б дь-я ий, після 1990 р.в. Конта ти: 43-46-47, (097) 068-21-05

ВАЗ 21063, 1993 р.в., бежево о ольор , після апремонт . Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 595-45-48 ВАЗ 21063, 84 тис м пробі стані. Конта ти: 5-35-46

, в хорошом

ВАЗ-2103, 2107. Конта ти: (097) 305-83-14 ВАЗ-2105, без до 517-80-99

ольор .

Л АЗ-969 М, 1991 р. в., 1,6 дизель. Ціна: 3500 . о. Конта ти: 066-621-73-39 Л АЗ-969-М, 1991 р. в., твердий дах, відмінний стан, збері ається під на риттям. Конта ти: 095-884-18-27, 25-04-57 Л АЗ-969-М, Волинян а, 1991 Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00

р.

в.

.о. Конта ти:

ВАЗ 2104, 1998 р.в., після ДТП. Ціна: 1000 .о. Конта ти: 61-81-77, (097) 874-42-14 ВАЗ 21063, 1990 р.в., сірий, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 595-45-48

ЛУАЗ Л АЗ-31512, 1990 р. в., жовто о Конта ти: 050-150-50-37

ментів. Конта ти: (098)

ЗАЗ Таврія або Слав та. Конта ти: 43-46-47, (097) 068-21-05 Мос вич ГАЗ, УАЗ. Конта ти: (098) 380-03-35

МОСКВИЧ Мос вич, «чобіто », 1990 р. в. Ціна: 700 . о. Конта ти: 097-377-66-25 Мос вич-2140, 1988 р. в., зроблено апремонт дви на, підвіс и та ін., нова ороб а передач, разом додаються запчастини ороб и передач, ред тор задньо о моста та ба ато ін. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 75-15-00, 050-815-87-03 М о с в и ч - 2 1 4 0 , л ць а реєстрація, є страхов а, або обміняю на вантажнопасажирсь ий а/м, можливо не на ход . Конта ти: 063-213-80-04, 77-20-58, Анатолій


26

АВТОБУСИ ТА МІКРОАВТОБУСИ, ВАНТАЖІВКИ

Мос вич-2141, 1991 р. в., 1,5 бензин, пробі 120000 м, КП-5, не битий. Ціна: 12000 рн., тор . Конта ти: 096-750-49-87

НЕОПЛАН Н316

Мос вич-2715, вантажний («черевичо »), 1982 р. в., сірий, добрий стан, аражне збері ання. Ціна: 1000 . о. Конта ти: 067-833-62-21

Фоль сва ен Т-4, 1998 р. в., 1,9 т рбодизель, білий, щойно при наний, в хорошом стані. Ціна: 8200 . о. Конта ти: 063-824-75-40

Мос вич-412, 1990 р. в., 1,5 бензин, синьо о ольор , на ход , можливо на запчастини. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-559-39-90

Фоль сва ен-Транспортер, 2,4 дизель, вантажний, оранжевий, хороший стан, щойно при наний, За арпатсь а область. Ціна: 6300 . о. Конта ти: 050-959-06-20

олір — сти ла вишня, 000 рн. Конта ти:

Слав та, 2004 р. в., дви н 1,2, пробі 22000 м, олір «Кармен». Конта ти: 095-672-11-99

Автобуси та мікроавтобуси

Неоплан Н316, 2000 р.в., пробі - 750 т. м., білий, онд.. Ціна: 21000 євро. т. (067) 360-15-15

4.3.1. Продам

4.3.14. Обмін

МЕРСЕДЕС

БУС + ДОПЛАТА НА ПРИМІЩЕННЯ З ТЕРМОБЛОКІВ

М е р с е д е с Варіо-814, 2006 р.в., 4,3 т рбодизель, б д а 35 б.м, в хорошом стані. Конта ти: (067) 709-61-07 Мерседес Спринтер-311, ма сі, 2004 р.в., вантажний, хороший стан. Конта ти: (067) 709-61-07 Мерседес Спринтер-311, середній, висо ий, 2004 р.в., вантажний, небитий, нефарбований, хороший стан. Конта ти: (067) 709-61-07

РЕНО РЕНО ТРАФІК

84 КВ.М.,(ПІД СКЛАД, ГАРАЖ, ЦЕХ, ЖИТЛО); ДІЛЯНКА 6 СОТ., ОГОРОДЖЕНА, ПІД БУДІВНИЦТВО, АСФАЛЬТ,

Форд К р’єр, 1998 р.в., 1,8 дизель на вантажний автомобіль. Конта ти: (050) 236-49-77

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам ГАЗ Газель, 2003 р. в., пасажирсь ий, аз/ бензин, хороший стан. Ціна: до овірна. Конта ти: 099-025-44-71

Рено Трафі , 2006 р.в., пробі - 222 т. м., /п, ц/з, ел.па ., онд., ABS, антиб с, білий Ціна: 15200 .о.

Фоль сва ен-Транспортер, 2,4 дизель, вантажний, оранжевий, хороший стан, щойно при наний, ціна без першої реєстрації на У раїні, автомобіль знаходиться в За арпатсь ій області. Ціна: 6300 . о. Конта ти: 050-959-06-20 s130677@ya.ru

МЕРСЕДЕС

Фоль сва ен Т-4, 1996 р. в. та Сітроен Джампі, 2004 р. в. Конта ти: 066 543-89-50, 098 202-10-71. Фоль сва ен Т-4, 1997 р. в., 2.5 ТДІ, висо ий, дов а база, вантаж., Ц. 8200 .о. Конта ти: 067 475-63-60. Фоль сва ен Т-5, 2004 р. в., 1.9, білий, дов а база, щойно при наний. Ц. 14000 . о. Конта ти: 096 841-90-92. Фоль сва ен Т-5, пасаж., дов а база, білий, 2004 р. в., пробі 168 тис. м, 1.9 ТДІ, щойно при наний. Ц. 14500 . о. Конта ти: 096 841-90-92. Фоль сва ен, 2006 р. в., щойно при наний, ма сі база. 19800 . о. Конта ти: 099 179-17-90.

ФОРД Форд-Транзит Конне т, 2008 р. в., ма сі 230, сірий металі , 1,8, 66 Вт, пробі 122 000 м, з Німеччини. Ціна: до овірна. Конта ти: 050-262-43-73 Форд-Транзит, 1986 р. в., висо ий, орот ий, пасажирсь ий, недоро о. Ціна: недоро о. Конта ти: 097-749-74-71 Форд-Транзит, 1990 р. в., 2,0 інже тор, центральний замо , си налізація, нова ма, відмінний стан. Конта ти: 067-360-12-88 Форд-Транзит, 2005 р. вантажно-пасажирсь ий. Ціна: 8000 Конта ти: 099-433-99-70, Оле сандр

в., . о.

ЗУПИНКА, ДОЇЗД, Н. ДВІР. КОНТАКТИ: (067) 369-26-41

Фоль сва ен Кадді, вантаж., 2005 р. в., 2.0 дизель, повний омпле т. Ц. 8650 . о., щойно при наний. Конта ти: 050 867-28-05. Фоль сва ен Т 4, вантажний, 2.5 ТДІ, 1997 р. в., чорний, щойно при наний. 8300 . о. Конта ти: 095 745-14-26 093 132-31-73

ФОЛЬКСВАГЕН

Мос вич-412, 1987 р. в., на ход . Ціна: 700 . о. Конта ти: 050-275-30-22

Нива, 2003 р. в., КП-5. Ціна: 40 098-331-48-14

Фіат-С до, 1,9 т рбодизель, вантажний, білий, щойно при наний, За арпатсь а область. Ціна: 5800 . о. Конта ти: 050-959-06-20

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам ГАЗ Газель, 2007 р.в., 2,5, вишневий, пробі 15 тис., 13 місць, відмін. стан. Конта ти: 097 975-54-39

МЕРСЕДЕС

ФОРД

Форд Транзит, 1989 р. в., 2.5 дизель, білий, 5500 . о. Конта ти: 098 675-16-26.

ДАФ 95 XF, 2006 р.в., пробі - 598 т. м., ідравлі а, +н/пр самос ид Acherby 05", 30 б.м., тіль и при н., синій.

ХЮНДАЙ

т. (095) 771-61-44

Хюндай Н-1, 2007 р. в., 2.5 CRDI, 103 . в., 141 . с., пробі 65 тис. м, білий, вантаж., АВS, аербе , ел. дзер ала, ел. ві на, /п ерма, ц/з, імобілайзер, ало енні фари, хендефрі система, МР-3 ма нітола, зимова ма. Ц. 11200 . о. Конта ти: 099 036-63-62, Роман.

4.4.1. Продам

Мерседес 207, до м., вантаж.-пасаж. Ц. до овірна. Конта ти: 096 730-85-54.

ГАЗ

СІТРОЕН

Мерседес-Бенц-507, 1993 р. в., вантажно-пасажирсь ий. Конта ти: 097- 749-74-71

Мерседес Віто, 1999 р. в., 110 СДІ, синій, вантажний, щойно при наний. 9500 . о. Конта ти: 067 960-78-40,

Г А З - 5 3 Б самос ид. Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

Мерседес Віто, 2004 р. в, 115 СДІ, АКП, темно-червоний мет., титани Р 16, щойно при наний, 16500 . о. Конта ти: 067 960-78-40,

ДАФ

Мітц біші-Кантер, 2006 р. в., біло о ольор , 4,9 т рбодизель, ева атор, лебід а нова, з п льтом, ондиціонер, ABS, 17,5 дис и, платформа 7х2,45, пробі 110 000 м. Конта ти: 050-848-39-94

Мерседес Спринтер 316 СДІ, 2002 р. в., 2.7, вантаж., ондиц., щойно при наний. Ц. 14000 . о. Конта ти: 099 321-33-75.

ДАФ 95 XF

ПЕЖО

Опель Віваро, 2002 р. в., сірий металі . 1.9 дизель, пасаж. Ц. 11500 . о. Конта ти: 050 670-23-90.

Фоль сва ен ЛТ35, 2004 р.в., пробі - 132 т. м., ABS, б/ , ре сид, /п, середній, орот ий, щойно при н,, білий. Ціна: 11300 .о. т. (067) 334-53-32 Фоль сва ен Т 4, 1998 р.в., 1,9 т рбо дизель, вантажно-пасажирсь ий, олір червоний. Ціна: 10500 .о. Конта ти: (097) 068-21-05 Фоль сва ен Т-2, вантажно-пасажирсь ий, 26-68-04, (067) 729-62-95

1990 р.в., 1.6. Конта ти:

4.3.12 інші

ДАФ LDV 400 Convoy, 2004 р.в., білий, /п ерма. Ціна: 7800 .о. т. (050) 438-04-32 ДАФ LDV 400 CONVOY

МЕРСЕДЕС МЕРСЕДЕС 1840

ДАФ LDV 400 Convoy, 2006 р.в., /п, білий. Ціна: 8500 .о. т. (050) 721-51-34

Опель Віваро, 2004 р. в., 1.9 ТДІ, відмінном стані. Недоро о. Конта ти: 050 200-34-11.

Рено-Кен о, 2007 р. в., пробі 130000 м, 1,5 дизель, сірий металі , вантажно-пасажирсь ий, без пробі по У раїні. Ціна: 9900 . о. Конта ти: 098-514-15-73

Пежо Бо сер, вантажний, 1999 р.в., 2,5 тд, добрий стан. Ц. 6500 .о. Тор . Конта ти: 096 410-59-88.

ДАФ 95 XF, 2001 р.в., пробі - 1000 т. м., Euro III, +н/пр Schmitz реф 99" Carrier Ultra, осі BPW, підйомна вісь, срібний металі .

Пежо Карсан, добрий стан, після апремонт . Конта ти: 067 343-13-66.

Рено-Мастер, 2007 р. в., 2,5 ТДІ, пробі 132 000 м, білий, середня база, підвищений, пневмопідвіс а, ондиціонер, еле трові на, еле тропа ет, ідеальний стан, щойно при наний з Франції. Ціна: 13900 . о. Конта ти: 068-504-80-13

т. (050) 339-75-12

Пежо партнер, 2006 р. в., 145 тис. м, 2.00, КПП мех., мінівен, білий, дизель Конта ти: 067 699-84-01, 050 229-54-41

ДАФ 95 XF

СІТРОЕН

Фіат Д ато вантажний 2001 р.в., 2.8 дизель, олір білий. Ціна: 6500 .о. Конта ти: 095 219-53-58.

ЗІЛ

Мерседес 1840, 1997 р.в., білий, ABS, пневмо, ц/з, спальни , /п ерма.

ЗІЛ 130, термоб да, недоро о. Конта ти: (097) 343-63-58

т. (095) 925-23-23

ЗІЛ 432921 (вантажний-с бортовий), 1994 р.в. дизель Д-245. В хорошом стані. Ціна: 36000 рн. Конта ти: 63-15-12, 63-18-51, (050) 375-31-60; (096) 421-92-93 ts92@ukr.net

МЕРСЕДЕС 815

ЗІЛ 4514ГЯ самос ид, Конта ти: (067) 339-24-83

новий

вип с .

ІВЕКО ІВЕКО EUROTECH

ФІАТ Фіат Д ато, 1.9 Д, 1995 р. в., 7.5 л, орот а база 2.40, темновишневий. Ц. 4000 . о. Конта ти: 098 727-83-37.

Мерседес 815, 2004 р.в., пробі 203 т. м., /п, ц/з, ABS, серво, під. дзер ., ел.па ., білий.

ФОЛЬКСВАГЕН

КАВЗ-3270, 1989 р.в., бензин. Конта ти: (067) 362-06-05

ФІАТ

Фоль сва ен Т4, 1999 р.в., 2,5, 75 в., проб. 160 тис. м., пасажир 9 місць. В ідеальном стані. Ціна: 12500 .о., тор . Конта ти: 097 164-53-22, Коля.

Неоплан Н316, 2000 р.в., пробі - 750 т. м., білий, онд.. Ціна: 21000 євро. Конта ти: (067) 360-15-15

Фіат-SCUDO 1,9 дизель, вантажний, білий, щойно при наний, автомобіль знаходиться в За арпатсь ій області. Ціна: 5800 . о. Конта ти: 050-959-06-20 s130677@ya.ru

Фоль сва ен T4 Tранспортер напівпасажир,1,9 т рбо-дизель, 200 тис. м пробі , після апремонт , без пробі по У раїні. Ціна: 10 500 .о. Конта ти: 050 052-32-34. ozarko1983@mail.ru

МАН 8180, 2004 р.в., пробі - 230 т. м., ABS, пневмо, р- онт., під.дзер ., ре .сид, спальни , /п, ес, ел.па ., білий. Ціна: 21500 .о. т. (067) 362-18-22

аз/бензин. Конта ти: (067)

ПЕЖО

Ераз. Конта ти: (096) 733-56-94

МАН МАН 8180

ДАФ LDV 400 CONVOY

Опель Віваро, 2003 р. в., 1.9 дизель, білий. Ц. 11700 . о. Конта ти: 050 670-23-90.

Фоль сва ен Т-4, 1997 р. в. Ц. 60000 рн. Конта ти: 067 277-82-66.

РАС. Конта ти: (096) 307-32-01

ГАЗ 5327, 301-29-61

ОПЕЛЬ

Сітроєн-Berlingo, 1999 р. в., пробі 270000 м, ідропідсилювач, щойно при наний, розмитнений, ТО, ма 70-90 %. Ціна: 4200 . о. Конта ти: 098-549-36-59, 066-966-06-07

Автоб с I-VAN на виплат . Конта ти: (067) 103-03-58

ГАЗ 52, бортовий. Конта ти: (067) 364-22-34

РЕНО

Сітроєн-BERLINGO, 1,9 дизель, вантажний, білий, після незначно о ДТП, в робочом стані, щойно при наний, автомобіль знаходиться в За арпатсь ій області Ціна: 5000 . о. Конта ти: 050-959-06-20 s130677@ya.ru

КРАЗ 6444, тя ач. Конта ти: (067) 339-24-83

Автомобілі вантажні

ГАЗ-3309, 2008 р.в., самос ид, дви н 245 т рбо, 50000 м пробі . Конта ти: (099) 924-90-70, (098) 294-65-05

Пежо-Е сперт, 1998 р. в., пасажирсь ий, 7 місць, 1.9 ТД, в хорошом стані. Конта ти: 097-810-33-60

КрАЗ 6444 тя ач, напівпричіп, 12 м. Конта ти: (067) 339-24-83

Хюндай Н200, білий, 2000 р. Конта ти: 050 265-18-80, 098 332-52-29.

Мерседес Віто 109, 2004 р. в., білий, щойно при наний. Ц. 12000 . о. Конта ти: 067 745-83-51.

Пежо-Бо сер, 2002 р. в., 2,5 TDI, на запчастини. Конта ти: 050-804-02-06

КРАЗ

Форд Транзит, 2002 р. в., 2.0 Д, м зи а, си нал., ц/з, зимова ма, добром стані, орот ий-низь ий, ате орія 8+1. Ц. 9650 . о. Конта ти: 097 629-61-58.

Мерседес-Бенц, 1994 р. в., 2,9 дизель, 15 місць, в хорошом стані. Конта ти: 067-360-12-88

ФОЛЬКСВАГЕН ЛТ35

КАМАЗ Камаз 5320, ап. ремонт абіни, в хорошом стані. Конта ти: (067) 339-24-83

Форд Транзит, 1,6 бенз., 91 р.в., вант., білий, можл. обмін. на ле . авто. Конта ти: 097 892-58-76.

т. (097) 598-84-63

ФОЛЬКСВАГЕН

Іве о 80-13, 5т, б д а 21 в.м. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (067) 171-72-18, (050) 168-93-18

Форд Транзит, 01 р.в., 2.0 тді, 8 місць, орот ий, низь ий, 8200 .о. Тор . Конта ти: 067 660-83-27.

Мерседес, вантажний, синьо о ольор , в робочом стані. Ціна: 3000 . о., тор . Конта ти: 095-676-66-02

МІТЦУБІШІ

І в е о 80-13, 1987 р.в., 5 т., б д а, метало-пласти , ресори, м зи а, можливий обмін на мі роавтоб с або ле ове авто з причепом. Ціна: 5000 .о. Конта ти: (067) 171-72-18, (050) 168-93-18

ДАФ 95 XF

Форд Транзит 1994 р.в., 2,5 диз., ідеальний стан, жовтий. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 109-85-94, 067 301-12-53

М е р с е д е с 213, р день 2003 р., 2,2 т рбодизель, пасажир В 8+1, білий, автоном а, с лопідіймачі, ц/з, задній привід, 240 тис. м, ціна до овірна. Конта ти: 067 944-65-98.

Сітроен Берлін о, 2003 р.в., 1,9 дизель, пасажир, ондиціонер, без бо ових дверцят, червоний. Ціна: 7400 .о. Конта ти: (097) 718-02-43

№4 вiд 8 люто о 2012 ро

т. (050) 779-88-82

ДАФ 95 XF, 2004 р.в., пробі - 800 т. м., повна омпл., білий. Ціна: 21800 євро.

Іве о EuroTech, 2003 р.в., пробі 400 т. м., ABS, пневмо, серво ермо, під. дзер ., м льти ермо, спальни , ел.па ., /п, авт.піч, білий

т. (095) 771-614-4

т. (099) 640-96-00

М е р с е д е с 1840, 1997 р.в., білий, ABS, пневмо, ц/з, спальни , /п ерма. Конта ти: (095) 925-23-23 Мерседес 815, 2004 р.в., пробі - 203 т. м., /п, ц/з, ABS, серво, під. дзер ., ел.па ., білий. Конта ти: (050) 779-88-82 Мерседес 815, 2004 р.в., пробі - 302 т. м., /п, ц/з, ABS, серво, б , під. дзер ., ре .сид, спальни , ел.па ., webasto, білий. Конта ти: (099) 640-96-00


ВАНТАЖІВКИ, СПЕЦТЕХНІКА Пл ПЛН-5-35, • 5- орп сний, робочий. Ціна:

№4 вiд 8 люто о 2012 ро МЕРСЕДЕС 815

Мотобло «З рб», 8 .с.+пл Конта ти: (097) 459-53-62

ЗІЛ

РЕНО МАГНУМ

ЗІЛ-130, аз/бензин, ф р он. Ціна: 20000 рн. Конта ти: 050-655-13-76, 24-65-92 ЗІЛ-4331, дви н МАЗ, ГАЗ-5312, дизель. Конта ти: 097-527-17-04 ЗІЛ-« ол оспни » ММЗ-554 М, бензин/ аз, 9 балонів, 1992 р. в., апремонт дви на, нова задня ма. Терміново. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 095-533-63-94 ЗІЛ-« ол оспни », самос ид на 3 сторони, ммз-554м бензин/ аз 9-балонів,1992 р. в., пробі 1000 м, після ап.ремонт дви на, нова задня ма, хороший радіатор, а м лятор. Ціна: 4500 . о. Конта ти: 095-533-63-94

Мерседес Ате о, 2004 р.в., пробі 218 т. м., ABS, серво ермо, б , під. дзер ., /п, ес, серв. н., білий. Ціна: 18900 .о.

Рено Ма н м, 1999 р.в., пробі 1100 т. м., повна омпл., ма 40%, 2 ба а, щойно при н., без першої реєстрації, білий. Ціна: 9900 .о.

т. (063) 216-29-36

т. (050) 603-24-80

МЕРСЕДЕС АТЕГО

РЕНО МАГНУМ

ІВЕКО Іве о-3510, 1993 р. в..: запчастини; КПП до Фіат-Д ато, 1990 р. в. Конта ти: 050-544-74-78

КАМАЗ КАМАЗ-5511, 1989 р. в., після апремонт , абіна зі спальни ом, борта нарощені, мех., 18 передач, всі синхрони нові, недоро о. Конта ти: 097-867-84-64

Рено-Ма н м, з напівпричепом, 2000 р. в. Ціна: 32000 . о. Конта ти: 099-433-99-70, Оле сандр

т. (099) 640-96-00 МЕРСЕДЕС АТЕГО

Рено Ма н м, 2005 р.в., пробі 780 т. м., ретардер, 2 ба а, тіль и при н., червоний. т. (050) 339-75-12 РЕНО ПРЕМІУМ

Автодач . Ціна: 800 112-77-96

.о. Конта ти: (098)

АВТОКРАН КС35-71, В РОБОЧОМУ СТАНІ, З ДОКУМЕНТАМИ. ЦІНА: ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: (097) 976-74-62, (097) 976-74-63 Б льдозер на базі Т-130Б (болотний), після ап. ремонт . Ціна: 180000 рн. Конта ти: 63-15-12, 63-18-51, (050) 375-31-60; (096) 421-92-93

до овірна.

Конта ти:

(097)

ГАЗ-3507, самос ид. Конта ти: 868-96-61, (093) 441-08-98

(095)

Рено-Менеджер, 1995 р. в., 9,8 л, 270 інсь их сил, вантажопідйомність — 10 т, пневмо, си налізація, автономна піч, спальни , можливий обмін. Ціна: 13700 . о. Конта ти: 050-285-20-28

Е с аватор ЮШЗ. Ціна: 2500 рн. Конта ти: (098) 440-43-15

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

Еле тро орморіз 543-48-59

продам

Комбайн «ClAAS Європа», 1967 р.в., в відмінном стані. Ціна: 5100 .о. Конта ти: (067) 157-27-76

т. (050) 779-88-82 МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР 412

ФОЛЬКСВАГЕН Фоль сва ен Кадді, 1999 р.в., вантажний, 1,9 дизель, небитий, в хорошом стані. Ціна: 4500 .о., тор . Конта ти: (067) 970-73-59 Фоль сва ен ЛТ-35, середній, висо ий, 2004 р.в., 2,5 ТДІ, вантажний, небитий, в хорошом стані. Конта ти: (067) 709-61-07 Фоль сва ен Т-4, 1,9 т рбодизель, 2000 р.в., вантажний, терміново. Конта ти: 5-81-77 Фоль сва ен Т-4, 1998 р.в., 1,9 т рбодизель, вантажно-пасажирсь ий, олір червоний. Ціна: 10500 .о. Конта ти: 43-46-47, (097) 068-21-05

ФОЛЬКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР Мерседес Спринтер 412, 1999 р.в., пробі - 100 т. м., /п, ел.па ., ABS, синій. Ціна: 19000 .о.

ФОРД

ПЕЖО ПЕЖО ЕКСПЕРТ

Форд Транзит, 1990 р.в., 2,5 дизель, вантажний, низь ий, орот ий, відмінна ходова, нова ма, новий а м лятор. К зов потреб є ремонт . Недоро о. Конта ти: (096) 698-98-33

ГАЗ 53, 1989 р. в. Ц. до овірна. Конта ти: 098 582-37-38.

ГАЗ 53, на з/ч. Конта ти: 097 478-58-38. Г А З - 6 9 , добрий стан, металевий зов, війсь ові мости, металева б да, салон Опель. Конта ти: 097 664-34-85. Г а з е л ь , висо а, вантажо-пасаж, в/п до 3-т, аз-бензин. Конта ти: 093 970-19-73. ГАЗ 3307 бортовий відмінном стані, ма та а м лятор нові. Ц. 2800 . о. Конта ти: 097 581-43-20. ГАЗ 3307 самос ид без до м. Ц 2000 . о. ІФА Л 50 самос ид, маніп лятор. Ред тор задньо о мост до ГАЗ 53. Конта ти: 067 950-96-92.

Конта ти:

(097)

Пл -о ортач. Конта ти: 20-01-51, (097) 148-53-60

Комбайн зерновий «Massey Ferguson», в хорошом стані. т. (096) 104-07-54 Комбайн зернозбиральний, «Клас-Домінатор-105», жат а 5м, візо , січ арня. Ціна: 88000 рн. Конта ти: (067) 704-73-68 Комбайн зернозбиральний, в хорошом стані. Конта ти: (0250) 2-12-44, (097) 496-60-39 Кормоподрібнювач молот овий, всмо т вально-на нітальний зміш вач, для сип чих ормів, одівниці для свиней. Конта ти: 9-23-64, (067) 761-70-44 Корморіз Косар

солом .

Причепи до мотобло ів. Конта ти: (096) 121-72-76 Причіп «Лавета», двовісний, 1,5 т. Ціна: 1200 .о. Конта ти: (098) 686-54-06 Причіп до л/а, з до ментами, недоро о, б/в. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

4.4.19. К плю

КаМАЗ 53212, 1982 р. в., бортовий, 10 т, 6 м зов, добрий стан. 8000 . о. Конта ти: 067 483-08-94.

ГАЗ-3309. Конта ти: (098) 294-65-05

КаМАЗ 5410 тя ач+н/причіп Конта ти: 097 884-85-02.

КаМАЗ-55102, 91 р.в., абіна ха і, самос ид, добрий стан, спальни , обшитий, ма 80 %. Конта ти: 098 254-65-73.

Спецтехніка, сільгосптехніка та обладнання

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам ГАЗ ГАЗ-24, на ход . Конта ти: 099-669-86-12 ГАЗ-53, бензин, в хорошом стані. Ціна: 15000 рн. Конта ти: 067-951-38-74

добром стані.

КаМАЗ 55102 « ол оспни »+причіп добром стані. Конта ти: 097 855-36-25.

4.5.1. Продам

Комбайн б ря озбиральний КС-6Б, 1990 р.в., 35000 рн., сівал б рячн ССТ-12Б, в робочом стані, 4000 рн. Конта ти: (096) 385-54-05, (066) 653-31-41

Тра тор, вир-во Хар ів, Т-012, в хорошом стані, можливий обмін. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58 Тра тор, саморобний (Заліщи и). Конта ти: (096) 599-31-81, (096) 584-02-18 Тра тор, саморобний, з до ментами і причепом. Конта ти: (096) 968-29-89

в., 76 м

в.

4.5.2. К плю Автопричіп на ресорах, з до ментами, в б дь-я ом стані. Конта ти: (097) 988-50-38 Бетонозміш вач. Конта ти: (096) 213-55-52 Бетонозміш вач. Конта ти: (095) 754-19-03 Віз інний. 148-53-60

Причіп до тра тора одновісний. Конта ти: (067) 988-59-74

К льтиватори, неробочі. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22

ПРИЧІП ТРАКТОРНИЙ 2ПТС-4

Конта ти:

20-01-51,

(097)

Лавет (причіп для перевезення авто). Ціна: до 1000 .о. Конта ти: (097) 191-32-45 Міні-тра тор. Конта ти: (097) 363-11-83 Пл , неробочий. Конта ти: 588-57-65, (067) 309-74-22

(067)

Причіп до л/а. Ціна: дешево. Конта ти: (098) 410-55-41 Р а л о для виорювання Конта ти: (067) 888-90-55

артоплі,

нове.

Роз идач мінеральних добрив. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22 Сівал и, неробочі. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22 Техні для с/ , в неробочом стані. Конта ти: (067) 588-57-65, (067) 309-74-22 Тра тор Т-012, в б дь-я ом стані. Ціна: до 10000 рн. Конта ти: (098) 463-41-06

4.5.4. Оренда Причіп тра торний 2ПТС-4, ново о зраз а, самос ид, омпле тація. Ціна: 8200 рн. т. (067) 495-15-42 МАН 8150, 2004 р.в., пробі - 221 т. м., білий, самос ид, вантажопідйомність 4,4 т. Ціна: 19500 .о. т. (067) 362-18-22 Міні-тра тор Т012 з обладнанням. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

КамАЗ бортовий 5320, 1990 р. в., тент, причіп до ньо о. ц. до овірна. Конта ти: 067 968-87-30.

Тра тор Т150Д, вима ає заміни синиць. Ціна: 50000 рн., тор . Конта ти: (067) 362-15-85

Причіп до міні-тра торів. Конта ти: (097) 459-53-62

МАН 8150

ЗІЛ-131, самос ., відмін. стан. Ц. до овірна або обмін на ВАЗ 2108, 2109. Конта ти: 097 679-08-21.

ЗІЛ-самос ид, базова станов а, на ход . Ціна: 40 000 рн Конта ти: 097 237-51-58.

.о.

Цистерни залізничні, 63 м Конта ти: (097)553-13-49

на

Причепи а/м. Ціна: 3500 рн. Конта ти: (096) 121-72-76

Конта ти:

ЗІЛ-131, 1750 .о. Конта ти: 097 542-06-84.

З І Л - 5 5 5 , 90 р.в., самос ид орот ий, диз., дви н МТЗ 80, оюмін. тор . 3000 .о. Конта ти: 097 664-34-85.

орми.

Тра тор Т-40АМ, 1987р.в. Ціна: 3500 Конта ти: (067) 495-15-42

Прес-підбирач «Сіпма», Конта ти: 22-62-76

Кран КРАЗ КС-3575, 1992 р.в., повнопривідний. Конта ти: (067) 362-06-05

ЗІЛ-130. 2000 .о. Конта ти: 096 958-09-15.

ЗІЛ-131, тя ач, аз-бензин,ТО, страхів а. Конта ти: 066 493-41-19.

Тра тор Т-40 або обміняю на Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

Ф р он до ГАЗ-3307, 60 б.м., 2005 р.в., ізотерм. Ціна: 4000 рн. Конта ти: (099) 924-90-70

тра торн . Конта ти: 68-02-67

К льтиватор, 5-лапний. 61-82-30, (096) 156-93-39

Тра тор Т-25. Конта ти: (096) 157-02-58

Прес-підбирач «Вел ер». Конта ти: (067) 787-66-35

. Конта ти: 68-02-67

ЗІЛ-130, 86 р.в. Конта ти: 096 563-28-26.

Іве о, 1987 р.в., 5 т на мі роавтоб с або ле овий а/м. Конта ти: (067) 171-72-18, (050) 168-93-18

Рено Мастер, 2,8 ТДІ, т рбодизель, вантажний, 3 сидіння сперед , 9 л на 100 м. Ціна: 7000 .о. Конта ти: (098) 798-10-12

Пл , 2- орп сний. 988-50-38

ЗІЛ 4331, ф р он. Терміново! Конта ти: 067 583-52-66.

Джа , бортовий, повне Кас о на 1 р. в подар но . Конта ти: (095) 326-11-04

Іве о 80-13, 1987 р.в., 5 т., робочий, б д а 22 б. м, на пиломатеріали. Ціна: 45000 .о. Конта ти: (067) 171-72-18, (050) 168-93-18

РЕНО

ПЛМ 3.4. Конта ти: 22-62-76

К льтиватор інний. Конта ти: 27-81-72, (067) 154-51-58

КАМАЗ

4.4.20. Обмін

т. (098) 598-84-63

Польща.

Пл , 2- орп сний, до тра тора. Конта ти: 27-87-56

ГАЗ 53, 1992 р. в., ф р он, аз-бензин. До овірна. Конта ти: 097 701-88-56.

ІНШІ АВТОМОБІЛІ

Фоль сва ен Транспортер Т4 або Т5. Конта ти: (097) 752-25-92

Пежо Е сперт, 2007 р.в., пробі 126 т. м., /п, ц/з, ес, ABS, білий. Ціна: 12300 .о.

Пл 3- орп сний, 2003 р.в, із завод ори інальний, рідна фарба, борона нова. Ціна: 4800 рн.

ЗІЛ 4331, 1990 р. в., дизель, добрий стан, ма 50%, бортовий, 4000 . о, тор . Конта ти: 097 449-72-37.

т. (098) 666-65-55

т. (098) 461-20-56

ГАЗ 53, 1977 р. в., бензин аз-метан, зов ф р он, дви н після ап. рем. з до м. Ц. 1300 . о. Конта ти: 067 802-87-40.

ЗІЛ 4331 бортовий, тент, дви н КамАЗ, 1993 р. в. Конта ти: 096 526-24-12.

Фоль сва ен Транспортер, 2000 р.в., пробі - 157 т. м., серв. н., / п, жовтий. Ціна: 7400 .о.

Мерседес Спринтер 416, 2002 р.в., 2,7 CDI, пробі - 270 т. м., /п ерма, ц/з, webasto, онд, ABS, ASR, фар оп, нов. ма, білий. Ціна: 18000 .о.

т. (096) 247-62-63 Тра тор Т-25, осар и тра торні, обприс вачі, артоплесаджал и та ін. Конта ти: 68-02-67, (067) 363-13-74

Пл

ГАЗ 53 дизель, бортовий, дви н після апремонт , 2200 . о. Конта ти: 096 384-03-08.

ЗІЛ 131, 1985 р. в., самос ид, металевий зов, аз-пропан б тан, ід. стан. Ціна: 8000 . о. Конта ти: 097 673-69-94.

МЕРСЕДЕС СПРИНТЕР 416

ТРАКТОР Т-16

Тра тор Т-16. Запчастини до ньо о. Ціна: 28000 рн.

Пл дво орп сний, вир-во Конта ти: (067) 787-66-35

ном,

ЗІЛ

т. (050) 208-88-37

ПЛУГ 3-КОРПУСНИЙ

т. (067) 495-15-42

ГАЗ 53 асенізатор (для ви ач вання аналіз. септи ів). Ц. 6800 . о. Конта ти: 097 581-43-20, 050 434-59-77.

т. (050) 670-56-80

т. (050) 378-35-15

ЗІЛ-130, самос ид, аз, метан, бензин, терміново. Конта ти: (098) 750-86-61

ГАЗ

Рено Премі м, 2000 р.в., пробі 980 т. м., повна омпл., ретардер, ма 40%, щойно при н., без першої реєстрації, білий, Ціна: 10900 .о.

ПРИЧІП

Пл 2- орп сний, до тра тора Т-25, Т-40. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58

Запчастини до Львівсь о о навантаж вача, б/в. Ціна: 100 рн. Конта ти: (097) 442-30-60

ГАЗ 52 ф р он, на ход , а м лятор новий. Ц. 2200 . о. Конта ти: 097 581-43-20.

Мерседес Ате о, 2004 р.в., пробі 290 т. м., ABS, серво ермо, ц/з, б/ , д/св, м льти ермо, під.дзер ., спальни , ес, дов ий, ТАХО, двері, перша реєстрація, срібний металі .

(097)

Причіп, 2004 р.в., бортовий, висо і борти, рівна підло а, зс вний дах, осі BPW, барабанні альма, щойно при наний. Ціна: 13000 євро.

(096)

КОМБАЙН ЗЕРНОВИЙ

ГАЗ 53 бортовий з дизельним дви до м. Конта ти: 096 974-35-40.

Конта ти:

ПИЛОРАМУ ВІЙСЬКОВУ, ПЕРЕСУВНУ ПВ-1. ЦІНА: 40000 ГРН. КОНТАКТИ: (097) 976-74-62, (097) 976-74-63

Е с аватор, навантаж вач «Карпатець», 1992 р.в., 4 овші, хороший стан, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: (067) 704-73-68 Конта ти:

саморобний.

(098)

ГАЗ 53, самос ид. Конта ти: 343-63-58, (098) 195-99-29

.

Тра тор 988-50-38

МОТОБЛОКИ «ЗАРЯ». МІНІ-ТРАКТОРИ «СІНТАЙ», «ДОНГ-ФЕНГ», «ДЖИММА» ТА НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ. ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДИ. ПРОДАЖ, РЕМОНТ, ГАРАНТІЯ. БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА. КОНТАКТИ: (097) 891-37-66

Б льдозер Т-130, після ап. ремонт . Гарантія 6 міс. Ціна: 160000 рн. Конта ти: 63-15-12, 63-18-51, (050) 375-31-60; (096) 421-92-93 Віз. Ціна: 928-59-10

РЕНО

Мерседес Ате о, 2004 р.в., пробі 240 т. м., серво ермо, б , під. дзер ., /п, е/с, білий. Ціна: 19600 .о.

5000 рн. Конта ти: (096) 385-54-05, (066) 653-31-41 Тра тор Т-70СМ, робочий. Ціна: 20000 рн. Конта ти: (096) 385-54-05, (066) 653-31-41

27 , фреза.

Міні-тра тор. Конта ти: (067) 103-03-98

П с ач ПД-8, з ред 988-50-38

тором. Конта ти: (097)

Сани інні оздоблені. Конта ти: 20-01-51, (097) 148-53-60 Тра тор МТЗ-80 або обміняю на Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

орми.

Тра тор саморобний з абіною, дви н від Т-25+пл . Конта ти: (097) 459-53-62 Тра тор саморобний, дизель. Ціна: 18000 рн., тор . Конта ти: (098) 463-41-06

Міст передній до МТЗ-82, б/в, дви н Д-240, Д-245. Конта ти: (095) 830-28-36

Тра тор саморобний, дизель. Ціна: 18000 рн. тор . Конта ти: (098) 463-41-06

Мотобло «З бр», новий+пл , фреза. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 595-45-48

Тра тор саморобний, дизель. Ціна: 18000 рн., тор . Конта ти: (098) 463-41-06

Причіп до л/а. Конта ти: 43-40-40, (067) 727-58-58, (066) 656-53-32

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322) продам 1 - о р п с н и й пл 72-75-04 5- орп сний пл 066-931-49-20

, під ,

оні. Конта ти:

льтиватор. Конта ти:

Бал Т-25, ЗІД новий; стенд на дизельн апарат р , лопата на сні до міні-тра торта, пл и дво орп сні, інні та тра торні; тра тор саморобний, задні мости; верстат то арний, по метал , настільний. Конта ти: 095-686-33-81


28

АВТОСЕРВІС, АВТОЗАПЧАСТИНИ

Г м до тра тора 063-213-80-04, 77-20-58

МТЗ.

Конта ти:

Зернозбиральний омбайн Класс, Джондір. Конта ти: 097-408-44-09 Зернозбиральний омбайн Масей-Фер юсон-87, 2,4 дизель, жат а 3 м. Ціна: 6000 . о. Конта ти: 066-053-14-66 Зе рнозбиральний омбайн МФ-87, в Млинівсь ом р-ні, абіна, жат а 2,5 м. Конта ти: 098-033-10-05 Картоплесаджал 096-306-35-44

на пл

. Конта ти:

Кінн осар на мових Конта ти: 097-408-44-09

олесах.

Комбайн MF-87, жат а 3 м. Ціна: 6000 Конта ти: 066-053-14-66

. о.

Комбайн Колос, на запчастини. Конта ти: 096-966-17-81 Комбайн Форштріт-512, 1982 р. в., жат а 4 м, в хорошом стані, можливий обмін. Ціна: до овірна. Конта ти: 097-526-88-41 Комбайни: зернозбиральний, б р я о з б и р а л ь н и й , артоплезбиральний, прес-підбирач та інше. Конта ти: 050-924-26-13 К льтиватор (1800 рн.), пл (2000 рн.). Конта ти: 050-660-44-64, 096-789-35-53 К льтиватор до тра тора, в-во Китай, новий, недоро о. Конта ти: 096-919-31-06

Саморобний дизельний дви 673-69-94.

з вед чим перед ом, н+навісне. Конта ти: 097

Саморобний, 102-94-52.

дизель.

Конта ти:

096

Соморобний тра тор з диз. дви ном. 15000 рн. Конта ти: 097 673-69-94.

Т - 2 5 ідеальний, преси для тю вання соломи , Weigen AP-12,АР-41,АР-45,АР-51. Привез б дь-я с/ техні на замовлення. Конта ти: 067 350-45-31 Т-25, пл , льтиватор, Конта ти: 096 659-33-25.

артопле опач

оней, 1- орп сний. Конта ти:

Причіп 2ПТС-4. Запчастини до тра тора Т-40АМ. Конта ти: 095-406-28-00 Причіп до тра тора 2 ПТС 4. Конта ти: 067-495-15-42 Т-40. Конта ти: 050-166-91-11

096-139-90-28,

Тра тор МТЗ-892 УК, 2009 р. в., МТЗ-922, 2007 р.в., передній вед чий міст до МТЗ. Конта ти: 067-781-59-79, 099-233-64-11 Тра тор Т-150 К, робочий стан. Конта ти: 097-184-71-36 Тра тор Т-150, в хорошом 067-525-59-47

стані. Конта ти:

Тра тор Т-25, 1990 р. в., 1500 мото один, нефарбований, не б в в ремонті. Конта ти: 097-668-81-02, 097-400-41-03 Тра тор Т-25, з Польщі. Ціна: 35000-40000 рн. Конта ти: 098-869-21-46 Тра то р Т-25. Конта ти: 096-139-90-28, 050-166-91-11 Тра тор Т-40 АМ, 1982 р. в. Ціна: 20000 рн. Конта ти: 067-495-15-42 Тра тор ЮМЗ, 1999 р. в., або обміняю на ле овий, вантажний а/м, чи б с, автоб с, або на дач , б дино в селі. Конта ти: 063-213-80-04 Тра тор ЮМЗ-6 КЛ, 3000 м/ од. Конта ти: 098-516-20-19 Тра тор, в-ва 099-756-81-35

Японія.

Конта ти:

Тра тор, власно о виробництва, дви н від а/м Мерседес. Ціна: до овірна. Конта ти: 095-578-53-89 Тра тор: Т-40 АМ, зелено о ольор (43000 рн.), Т-40 АМ, червоно о ольор (32000 рн.), нова ма. Конта ти: 095-824-83-63 Тра тори Т-40, Т-25, Конта ти: 067-269-93-28

добром

стані.

Тра тори: Т-16, Т-25, Т-40, ЮМЗ-60, МТЗ-80, -82УК та ін. с/ техні а. Конта ти: 050-529-91-69, 050-232-22-12, 098-548-80-46

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам Кабіна до Т 25, без ві он. 500 . о. Конта ти: 096 973-80-89. МТЗ 80, 1990 р. в., + причеп 2 ПТС 4, пл и ПН 3-30 Конта ти: 097 376-00-86 Трелювальний Т 55. Конта ти: 097 837-76-79, 099 092-49-68. Або обмін е с аватор ЕО 2621, на МТЗ 82, з доплатою або без. Конта ти: 097 555-71-38. ДТ-75 Алтаєць, б льдозер на ход . Ц. 20000 рн. Конта ти: 097 897-09-90. Е с аватор-навантаж вач «Карпатець», 1992 р. в., 4 овші, добром стані, можливий обмін. Ціна: 45000 рн. Конта ти: 067 704-73-68. Колеса до омбайна 14, 9-30, омбайн Джон Дір 960. Ц. до овірна. Конта ти: 097 331-89-29. Міні-тра тор Бєлар сь, 13 . с.+навісне обладнання. Конта ти: 050 221-20-09. МТЗ 80, 1990 р. в. Конта ти: 097 769-62-88. МТЗ 80, 88 р. в., добрий стан + причіп, пл , льтиватор. 7000 .о. Конта ти: 097 494-56-55. МТЗ 80, старно о в-ва, або бмін на Т. 25, рам від е с аватора. Конта ти: 097 555-38-79. МТЗ-50 з рейферним навантаж вачем добром стані та причіп самос ид. Конта ти: 067 272-50-71, 03471 5-13-72.

Запчастини до а/м БеЛАЗ: шини з амерами, 6 шт. Конта ти: (067) 362-15-63

ВСІ ВИДИ АВТО. КОНТАКТИ:

Запчастини до а/м ГАЗ 52. Конта ти: 62-68-22, після 17.00

43-30-20, (067) 660-84-43

Запчастини до а/м ГАЗ 5327. Конта ти: (067) 301-29-61

ОБШИВАННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ АВТОСАЛОНІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ СКЛА ТА СИДІНЬ. КОНТАКТИ:

Т-28, е спорт. варіант, відмінном стані, дви н Д-30 (30 . сил), мало е спл ат вався. Ціна: 35000 рн. Конта ти: 067 267-38-45. viter6@ukr.net Т-40, пл , причіп. Тисмениць о о р-н . 994-36-67.

с. Тарновиця, Конта ти: 097

Тра тор саморобний 2 мости, Конта ти: 098 906-84-66

ідравлі а.

Промив інже торних систем. Конта ти: (067) 902-06-69, (050) 375-65-77 Ремонт інже торних систем. Конта ти: (067) 902-06-69, (050) 375-65-77

РЕСТАВРАЦІЯ СИДІНЬ ТА ОБШИВКА САЛОНІВ БУДЬ-ЯКИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. ВСТАНОВЛЕННЯ БОКОВОГО ТА ЛОБОВОГО АВТОСКЛА. КОНТАКТИ: (096) 737-18-82, (066) 255-16-48

Ю М З 6 з вели ою абіною, на стартері, новий а м лятор. Ц. 5000 . о. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74. ЮМЗ на з/ч. Конта ти: 096 102-94-52, 096 102-94-51. ЮМЗ, причіп. Конта ти: 097 759-69-73. Зернозбиральні, б ря озбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі та ін., можлива достав а, част ове редит вання, міжсезонні зниж и. Конта ти: 050 924-26-13. Зернозбиральний «Клаас Домінатор-105», візо , січ арня, жат а 5 м. На з/ч. Конта ти: 067 704-73-68. Зернозбиральний «Фортшріт Е 514», жат а 4.2 м. Конта ти: 097 507-40-57, 096 682-35-70. Зернозбиральні, артоплезбиральні, прес-підбирачі до соломи, тра тор Т-25, ноєроз идач новий 3 т, сівал и, пл и, техні а привезенна з Європи. Конта ти: 097 987-39-59, 097 979-73-15. К л а а с - Д о м і н а т о р - 8 5 , жат а 4,5 м, ноєроз идач 6-тонний, льтиватор просапний 6-рядний, л щильни 4 м, 3 жат и. Конта ти: 098 906-65-00.

Запчастини до а/м Мітц біші: бампер, рило, апот, опти а, радіатори. Нові, замінни и ори іналів, дешево. Конта ти: (067) 279-19-94, (099) 316-12-97

Дви н Мерседес, 1989 р. в., 3,0 л бензин. Конта ти: 095-926-70-12

ЗАПЧАСТИНИ ДО А/М ОПЕЛЬ

Ст пиці з дис ами на причіп-віз. Конта ти: 20-01-51, (097) 148-53-60

Дви н УД-2. Конта ти: 096-990-36-12, Оле сандр

ВЕКТРА, КАДЕТ, АСКОНА.

Т анини автомобільні. Конта ти: 28-14-26

Дві зимові шини Норд Фрост, 185х65хR14, з дис ами. Конта ти: 097-768-98-12

Трансформатор зварювальний, пот жний, саморобний. Конта ти: (067) 587-76-27

КОНТАКТИ: (093) 140-13-36,

Фари до а/м Skoda Fabia Sport, 2007 р.в., 2 шт., передні, зле а пош оджені. Ціна: до овірна. Конта ти: (097) 501-67-56

(099) 740-96-97 Запчастини до а/м Пежо: бампер, рило, апот, опти а, радіатори. Нові, замінни и ори іналів, дешево. Конта ти: (067) 279-19-94, (099) 316-12-97

4.7.1. Продам

Запчастини до а/м УАЗ 469: роздат ова ороб а - 800 рн., передній ардан - 300 рн. Конта ти: (067) 976-33-99

Автозапчастини, б/в, до автомобілів volksvagen golf2.3, jetta 2, passat b3, можливість співпраці під замовлення. Конта ти: (097) 114-31-32

Запчастини до а/м Урал: шини амерами. Конта ти: (067) 362-15-63

з

Запчастини до а/м Фіат: бампер, рило, апот, опти а, радіатори. Нові, замінни и ори іналів, дешево. Конта ти: (067) 279-19-94, (099) 316-12-97 Запчастини до а/м Хюндай: бампер, рило, апот, опти а, радіатори. Нові, замінни и ори іналів, дешево. Конта ти: (067) 279-19-94, (099) 316-12-97

Автопо риш и R 14, б/в. Конта ти: (096) 515-09-79

Запчастини до а/м Ш ода: бампер, рило, апот, опти а, радіатори. Нові, замінни и ори іналів, дешево. Конта ти: (067) 279-19-94, (099) 316-12-97

Ба ажни 68-33-19

Запчастини до ВАЗ 2104, 2105. Конта ти: (067) 587-76-27

автомобільний, б/в. Конта ти:

.о. Конта ти:

Запчастини до вантажних а/м. Конта ти: (098) 329-85-05

.о. Конта ти: 096

Б ал задньо о мост до а/м «Газель». Конта ти: (050) 559-83-17

Запчастини до ЗІЛ 130. Конта ти: 62-68-22, після 17.00

Бампер задній, до а/м Мазда. Ціна: 70 Конта ти: (094) 966-52-56

.о.

Запчастини до омбайна «Нива СК5». Конта ти: (097) 496-60-39

Бло дизельний 2.0 до а/м Форд Е онован. Конта ти: (050) 559-83-17

Запчастини до навантаж вачів Львівсь о о вир-ва, всіх моделей. Ціна: 50 рн Конта ти: (097) 442-30-60

Е с аватор Атлас 1404, 1990 р. в. Ц. 18500 . о., тор . Конта ти: 096 447-34-76. Е с аватор на базі тра тора ЮМЗ-6 робочом стані. Ц. 5000 . о. Конта ти: 066 722-13-11. Е с аватор ЮМЗ при наний з Чехії добром стані, нова а м. батарея, ма до ньо о 3 овші або обмін з доплатою на б с вантаж., пасаж. Конта ти: 097 866-53-81, 097 651-11-61.

Бло дизельний до а/м Мазда. Конта ти: (050) 559-83-17 Б л о до дви 157-02-58

на Д144. Конта ти: (096)

Запчастини до Ніссан Прерія: передні ст пиці, мотор 1,8 бензин, тощо. Конта ти: (097) 645-75-73

Е с аватор-навантаж вач ПЄА-1.0 «Карпатець», 1987 р. в. Ц. 6800 . о. Конта ти: 096 939-81-71.

Вал арданний до а/м Камаз. Конта ти: 68-04-41

Запчастини зовні, до всіх бампери, рила, апот, опти а, Нові замінни и ори іналів Європа), дешево. Конта ти: (067) (099) 316-12-97

Міні-тра тори (Японія) «К бота», «Янмар», «Мітс бісі» пот жність 12-46 л.с, а та ож пл и, льтиватори, сівал и, осар и та інша с/ техні а. м.Чернівці. Конта ти: 097 022-67-84. 050 721-72-36, 097 645-50-39.

Вал арданний до КамАЗ-5320. Ціна: 400 рн. Конта ти: (067) 180-58-97

Запчастини. Конта ти: (067) 902-06-69, (050) 375-65-77

Вал арданний задньо о мост до ГАЗ-52. Конта ти: 62-68-22, після 17.00

Капот передній до а/м ГАЗ-24 Вол а. Конта ти: (095) 699-68-59

В а л и арданні в зборі. Конта ти: (098) 329-85-05

Карбюратор до а/м ВАЗ 210507, відмінний стан. Конта ти: (098) 517-80-99

ГАЗ 53, на запчастини. Конта ти: (067) 607-32-59

Колеса до а/м ВАЗ, 24-67-17, (097) 271-36-52

ГАЗ-53 по з/п. Конта ти: (095) 868-96-61, (093) 441-08-98

Компле т орінних та шат нних в ладишів до ГАЗ-53. Конта ти: 62-68-22, після 17.00

Гл шни до а/м Шевроле, б/в. Конта ти: (096) 515-09-79

Компле т поршневих ілець до ЗІЛ-130. Конта ти: 62-68-22, після 17.00

Г м «Мішелін МXV2», 175/65/R-4, 1 шт., нов . Ціна: 180 рн. Конта ти: (095) 754-19-03

Компле т ресорних пальців, в зборі, до а/м ЗІЛ 130. Конта ти: (067) 607-32-59

Г м різних розмірів, б/в. Конта ти: (050) 689-02-39

Компле т шат нів поршневих до ЗІЛ-130. Конта ти: 62-68-22, після 17.00

Г м , б/в, різних розмірів. Конта ти: (099) 214-06-48, (096) 732-95-74

Компресор «Бле ен де ер», Конта ти: (098) 216-54-44

Дверцята до а/м Ланос, 2 шт., сторона водія, відмінний стан. Ціна: до овірна. Конта ти: (098) 595-45-48

Короб збор пот жності до ГАЗ-3309, самос ид, ідророзподільни , ідропідіймач. Конта ти: (098) 294-65-05

Д в е р ц я т а передні, ліві до а/м Мос вич. Конта ти: 26-40-56

К П П до а/м Ланос, 1,5, б/в. Конта ти: (097) 298-60-91

Дви н до а/м Мерседес ОМ-360, з паливною апарат рою. Конта ти: (067) 704-73-68

Авто ран в/п 6 т на базі ГАЗ 53 без до м. Ц. 24000 рн. Конта ти: 067 343-09-05. Борон дис ов для Т-25, 8 вели их зіро , шир. 2 м, 2000 рн. Конта ти: 097 475-22-27. Боч нерж. на 5 т, харчов на ЗІЛ, КамАЗ, мотопомпи УД-1, УД-2, ран-бал механ. на 2 т, оприс вач тепличний на 400 л. смт. Бо ородчани. Конта ти: 03471 5-13-72, 067 272-50-71.

Автосервіс 4.6.1. Пропон ю Професійне встановлення • си нал., ц\з, м льтило ів, с ло.під., автом зи и, ДВД, пар овочних радарів. Недоро о. Гарантія. Можливий виїзд до замовни а. Конта ти: 43-12-12, (067) 362-50-32

Автомастила. Конта ти: 28-14-26

АВТОМОБІЛЬНЕ ГАЗОБАЛОННЕ ОБЛАДНАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА. ПРОШИВКУ ЕЛЕКТРОННОГО БЛОКУ УПРАВЛІННЯ ПІД ГАЗ. КОНТАКТИ: (067) 360-75-15

Бло циліндрів до а\м Мос вич. Конта ти: (067) 587-76-27

Дви н до а/м Мос вич, хороший стан. Конта ти: (097) 305-83-14 Дви

н УД-2. Конта ти: (099) 362-97-18

Деталі зова до ВАЗ 2105. Конта ти: 24-27-35, (099) 097-77-92

2шт.

іномаро , радіатори. (Тайвань, 279-19-94,

Конта ти:

б/в.

Дис и металеві, б/в. Конта ти: 28-73-79, (099) 757-21-57

Мерседес 207, 1994 р.в., на з/п. Конта ти: (067) 793-11-40

Дис и титанові, з мою, Матадор, 175Х70 R13, б/в, 2 шт. Конта ти: (098) 414-17-18

Міст задній «RAMBA» (МАЗ, ЛАЗ, ЗІЛ). Конта ти: 26-68-04, (067) 729-62-95

Дом рати. Конта ти: (098) 329-85-05

Міст передній, задній, до навантаж вача. Конта ти: (097) 988-50-38

Діа ности інже торних систем. Конта ти: (067) 902-06-69, (050) 375-65-77

Шини до а/м ВАЗ. Конта ти: (095) 699-68-59 Ш ірозамінни . Конта ти: 28-14-26 Ш ір

для автомобілів. Конта ти: 28-14-26

Ш мо-тепло-віброізоляцію. Конта ти: 28-14-26

4.7.2. К плю Автозапчастини до а/м УАЗ, ГАЗ 24: КПП, роздат , міст. Конта ти: (098) 799-87-79 Балони на аз метан, до вантажних авто. Конта ти: (095) 830-28-36, (097) 592-67-37 Бло або мотор до а/м ВАЗ, в хорошом стані. Конта ти: (098) 595-45-48 Дис и Р-15 до а/м Мерседес-310. Конта ти: (096) 213-55-52 Еле тродви ни, моторед тори, балони пропанові, б/в, дельтер, вир-ва Бол арія. Конта ти: 28-14-75, (067) 528-70-42 Еле тродви 363-13-74

ни. Конта ти: 68-02-67, (067)

З / п до а/м ВАЗ, б/в. Конта ти: (097) 519-94-43 Карбюратор до ВАЗ 2105, ВАЗ 2107. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14 Колесо до Т-16, Т-16, Т-25, на запчастини. Конта ти: (097) 508-14-00 КПП до а/м ГАЗ 24. Конта ти: (098) 799-87-79 КПП до а/м УАЗ, ГАЗ 24. Конта ти: (098) 799-87-79 Мерседес 310 на запчастини. Конта ти: (094) 966-16-85 Мерседес-130 по з/п. Конта ти: (095) 754-19-03 Міст до а/м УАЗ, ГАЗ 24. Конта ти: (098) 799-87-79 Мос вич на запчастини. Конта ти: (098) 517-80-99 Рено-5, 1.1 бензин, 1986-1990 р.в., на з/п. Конта ти: (097) 611-56-19 Т е м п до а/м УАЗ 469. Конта ти: (067) 976-33-99

4.7.3. Обмін Стабілізатор (розтяж а), поперечний, під апот, на а/м Ваз 2101-2107. Конта ти: (097) 238-08-29

2010

р.

в.

Конта ти:

Д о а/м ВАЗ, передня бал а, енератор, оловний альмівний циліндр, півосі, поршні, ільця, олінвал, пр жини, в ладиші, недоро о. Конта ти: 095-219-78-62 Д о а/м Ж , 067-903-01-72

2009

До а/м Л АЗ, 1991 р., 066-621-73-39

р.

в.

Конта ти:

олір ха і. Конта ти:

Д о а/м Форд Фьюжн: фари, бампер, решіт а, передня панель (телевізор), рила, двері, еле тро ідропідсилювач, стартер, енератор, дзер ала та інше. Ціна: до овірна. Конта ти: 093-727-70-16 Д о а/м Форд-С орпіо, 1986-1996 р. в. Конта ти: 050-142-82-42, 097-250-50-70 До ВАЗ-2101-2106. Ціна: Конта ти: 099-642-24-49 Д о ВАЗ-2106, 099-309-17-11

рила,

недоро о.

апот. Конта ти:

До ВАЗ-69: рам , дви н. Ціна: 300 Конта ти: 067-971-83-46

. о.

Д о ЗІЛ-130: олов бло , арбюратор, олінвал. Конта ти: 095-402-81-56 До Крейслер-Вояжер, 1994 р.в., 3,3 і, АКП. Конта ти: 050-142-82-42, 097-250-50-70 Д о Опель-Кадет, 5-дверний, сидіння. Конта ти: 099-337-25-65, 063-432-28-32 До Опель-Кадет, дви н 1,4і та 1,6 і, 2.0 і, без пробі по У раїні, арантія на встановлення. Конта ти: 099-337-25-65, 063-432-28-32 Д о Рено, Ш ода, Міц біші, Фіат, Нісан, Хюндай: зова, бампер, рило, апот, опти а, радіатори. Нові, замінни и ори іналів, дешево. Конта ти: 067-279-19-94, 099-316-12-97 Д о Фоль сва ен-Пассат Б-3. Конта ти: 097-231-12-17 Д о Форд-Е с орт, 1991-1998 р. в., Форд-Мондео, 1992-2000 р. в. Конта ти: 050-142-82-42, 097-250-50-70 Д о Ш ода-Фаворит, Феліція, Конта ти: 068-137-94-25 Драбин в 25-43-74

Фабія.

зов для а/м Камаз. Конта ти:

Еле тродви н, 55 Вт, 985 обертів, не перемотаний, причіп 2ПТС 4, на запчастини, запчастини до ГАЗ-69, ороб а, передній міст та інше. Конта ти: 098-659-48-27 Задні ресори до Мерседес-Спринтер-315. Ціна: 150 . о. Конта ти: 093-727-70-16, 066-450-74-92 smsach@mail.ru autokovel.sells.com.ua/ З а д н і й міст до МТЗ та ЮМЗ. Конта ти: 096-139-90-28, 050-166-91-11

Запчастини та їх встановлення, б/в і нові, в наявності, на замовлення: БМВ-3 Е36, седан 1.8і, 2.0і, 2.5і, 93-97 р. в, БМВ-5 Е34: 2.0і, 2.5і, 3.0і, 2.5TDC 88-95 р. в., БМВ-5 Е39: 2.0, 2.5і, 2.8і, 2.5ТДС 95-99 р. в., БМВ-5 Е28: 2.0, 87р. БМВ-7 Е38: 3.0, 96-99 р. в. Конта ти: (0332) 78-63-55, 098-666-21-21, 099-222-67-60, 050-560-92-22

запчастини.

Мерседес 123 на запчастини. Конта ти: (067) 339-24-83

Запчастини до а/м ГАЗ-52, 53, ЗІЛ-130, ред тори задньо о моста. Конта ти: (098) 329-85-05

Шини вантажні, 225х75х16, б/в. Конта ти: 62-73-97, (067) 993-68-65

Д о а/м Авіа, 067-903-01-72

продам

Мазда 3, 2004 р.в., на Конта ти: (094) 966-52-56

Дис и до ф ри. Ціна: 500 рн. Конта ти: (093) 634-00-54 pawa_kolodych@ukr.net

ни. Конта ти: (098) 329-85-05

Чохли автомобільні, б/в, дешево. Конта ти: (096) 515-09-79

К зова до всіх іномаро , бампери, рила, апот, опти а, радіатори тощо. Конта ти: (067) 279-19-94, (099) 316-12-97

Ме афон- чномовець, автомобільний. Конта ти: 26-06-00

Запчастини до а/м Авіа. Конта ти: 43-27-69, (067) 903-01-72

Форд Гранада по запчастинах. Конта ти: 5-81-77, (095) 138-55-14

До а/м AUDI А-6, 1998 р. в., 2,5 TDI ; AUDI А-6, 1997 р. в., 2,5 TDI та 2,6 бензин; CHEVROLET LACETTI 2008 р. в., 1,6 бензин та 1,8 бензин; PASSAT В-5 1999 р. в., 1,6 бензин; TAYOTA CAMRY 30 2003 р. в., 3,0 бензин, Мерседес МL 163, 3,2 бензин, 2002 р. в. Конта ти: 099-251-32-95, 067-196-14-48

Криш ба ажни а до а/м Опель Оме а. Конта ти: 22-42-15, (067) 977-22-66

Дис и до а/м БМВ, ори інал R17, стиль 44. Конта ти: (093) 752-68-68

Еле тродви

Фоль сва ен Пасат Б-2 по запчастинах. Конта ти: (098) 686-54-06

.

Дис и, м , імпортний омпле т, до Жи лі. Конта ти: 24-40-78

Запчастини та їх встановлення, б/в і нові, в наявності, на замовлення: А ді-100, 88-90 р. в., 1.8і, 2.0і, 2.3і; А ді-А6, 2.6і, 2.8і, 2.5TDI; Мерседес W-124, -210, 86-96 р. в., 2.3і, 2.6і, 2.5д, 2.2і, 3.0д, 2.8і, 3.2і; Пежо-806, 99 р. в., 2.0і. Конта ти: (0332) 78-63-55, 098-666-21-21, 099-222-67-60, 050-560-92-22

Дис и R 13, б/в. Конта ти: (096) 515-09-79

Діа ности дизеля CDI, HDI, TDI. Конта ти: (067) 902-06-69, (050) 375-65-77

Фіат Фіоріно, 2000 р.в., 1.7 дизель, по з/п, терміново. Конта ти: 43-19-65, (098) 686-54-06

Дизельне масло, 200 л, солідол, 10 Конта ти: 050-155-79-25

МІСТО ЛУЦЬК (0332), (03322)

М е а ф о н до а/м. Переривач (трамплер) ГАЗ-53, онта тний, без онта тний. Конта ти: (096) 425-94-84

Автохімію. Конта ти: 28-14-26

н Зіди . Конта ти: 098-516-20-19

Ст пиці до причепа, до тра тора. Конта ти: (096) 389-39-38

Автозапчастини •

Дви

Дви н Іс з , до Опель-Ве тра, 1,7 т рбодизель, 1997 р. в. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00

Запчастини до а/м Рено: бампер, рило, апот, опти а, радіатори. Нові, замінни и ори іналів, дешево. Конта ти: (067) 279-19-94, (099) 316-12-97

Г м , б/в, «Унірояль», 235/75, R 17,5, вир -во Німеччина, 4 шт. Конта ти: 62 -83 -07, (050) 690 -36 -48, (050) 690 -66 -77

Стій и передні, нові до а/м Тойота Камрі. Конта ти: (050) 375-52-95 Стій и передні, нові до Ле с с РХ-300. Конта ти: (050) 375-52-95

Запчастини до а/м Нісан: бампер, рило, апот, опти а, радіатори. Нові, замінни и ори іналів, дешево. Конта ти: (067) 279-19-94, (099) 316-12-97

Ба алюмінієвий до а/м ВАЗ. Конта ти: (067) 686-58-64

Нива, 85 р.в., роб. стан, 3500 097 494-56-55. СК5, робочий стан, 3000 748-87-76.

Запчастини до а/м ЗІЛ: олеса з дис ами, 6 шт. Конта ти: (067) 362-15-63

Запчастини до а/м Мос вич 2141. Конта ти: (098) 517-80-99

43-30-20, (067) 660-84-43

Т-25. Конта ти: 096 102-94-51, 096 102-94-52.

Тра тор ЮМС, 90 р. в. Ц. 3000 . о. Конта ти: 097 610-90-32.

Пл , до 72-75-04

Запчастини до а/м А ді 80. Конта ти: (097) 988-50-38

.

Міні-тра тори, б/в, з фрезою, в-ва Японія; надаю посл и по ремонт тра торів. Конта ти: 050-647-35-40

Пл , 3- орп сний, до тра тора Т-40. Ціна: 3600 рн. Конта ти: 067-495-15-42

АВТОСКЛО. ЗАМІНА, РЕМОНТ, ПРОДАЖ. СКЛО В НАЯВНОСТІ НА

Т-16 на з/ч. Конта ти: 096 102-94-52.

Т-74 б льдозер сеничний, 1982 р. в. Ц. 2000 . о. Конта ти: 096 939-81-71.

, фреза, причіп).

Запчастини до а/м Атлас, запасні частини, фільтри, а ре ати до спецтехні и за ордонно о вир-ва. Конта ти: (066) 801-50-60, (067) 340-65-38

Т 25, Т 40, причіп 2-вісьний до МТЗ Т 40. Конта ти: 097 641-87-83.

Міні-тра тор, власно о виробництва, ( вадраци л), із пл ом, дви ном З і Д, 1-цилідровий. Ціна: 7500 рн. Конта ти: 066-968-23-36

Мотобло Зоря плюс (пл Конта ти: 096-167-67-96

Діа ности т рбін. Конта ти: (067) 902-06-69, (050) 375-65-77

Т 25, до овірна. Конта ти: 066 418-44-74.

Т-25 А, майже новий, з льтиватором для с цільно о обробіт , дви н УД-2, робочий. Конта ти: 097 545-02-97.

№4 вiд 8 люто о 2012 ро

Мод лятори, нові. Конта ти: 28-73-79, (099) 757-21-57 Мости задні, до а/м ГАЗ-53, 52, радіатор. Конта ти: (098) 329-85-05 На лад Ціна: 100

на передній порі до а/м Мазда. .о. Конта ти: (094) 966-52-56

Насос паливний «Бош» до а/м Мерседес. Конта ти: (097) 645-75-73 Насос р чний для пере ач вання дизпалива. Конта ти: (067) 686-58-64 Опель Ре орд, 1986 р.в., по запчастинах. Конта ти: (096) 224-57-40 Підсилювач альма ідрова мний до ГАЗ-53. Конта ти: 62-68-22, після 17.00 Порі передній до а/м Мос вич. Конта ти: 26-40-56 Прес до тра тора. Конта ти: (067) 787-66-35 Радіатор водяний до а/м Конта ти: 62-68-22, після 17.00

ГАЗ-52.

Рацію «Dragon SY-5430», антен . Ціна: 850 рн. Конта ти: (066) 266-08-25, Ред тор масляний, б/в. Конта ти: (067) 587-76-27 Рем омпле т ідроциліндра маніп лятора, «Фераррі». Конта ти: (067) 587-76-27

Автомобільний чномовець ГУ-20Т, з технічною до ментацією, новий. Ціна: до овірна. Конта ти: 098-320-42-76 Автошини зимові, шиповані, 207-75/R-15 Winter Slalom, в-во Франція, 4 шт. Конта ти: 098-320-42-76

Ал отестер-брело -ліхтари HQ-AT20, новий з па ов ою та арантією. Конта ти: 066-266-08-25 serhiib@mail.ru

Запчастини та їх встановлення, б/в і нові, в наявності, на замовлення: Ф.-Гольф-3, Пассат, -В3, -В4, 88-96 р. в.; Опель-Оме а, 96-00 р. в, 2.0, 2.5і е оте ; Ве тра-В, 96-2000 р. в., 1.6е оте , 2.0д. БМВ-3 Е-30, 88-91 р. в., 1.6і, 1.8і, 2.0і, 2.5і, 2.4д. БМВ-5 Е28, 1987 р. в., 2.0. Конта ти: (0332) 78-63-55, 098-666-21-21, 099-222-67-60, 050-560-92-22

Ба ажни на дах до Конта ти: 067-289-24-20

Хюндай.

Запчастини, до Мерседеса. Конта ти: 050-702-89-35

Б л о дви на ЮМЗ-6, олов , олінвал СМД-22, ож х зчеплення, до ГАЗ-53, с ло лобове, до УАЗ-452, ГАЗ-53. Конта ти: 096-306-35-44

Запчастини, до Мос вича. Ціна: 3000 рн. Конта ти: 050-702-89-35

Брезент на чохол для авто. Конта ти: 25-43-74 Конта ти:

Зимові, шиповані шини Г дієр, 205х65, R-15, 2 шт., зимові шини, 205х65 R-15, в-во Польща, 4 шт. Конта ти: 099-082-58-50

на ВАЗ-21063. Конта ти:

Зимов м Матадор, 185х65хR-14, 2 шт., б/в. Ціна: 400 рн. Конта ти: 050-974-22-77

Автошини: 195х65хR 15, 205х55хR 16, зимові та літні, 175х70хR 13. Конта ти: 72-57-08, 098-275-12-50

а/м

Вед чий міст до Т-40. 096-139-90-28, 050-166-91-11 Вихлопн 25-43-74

тр б

Г/розподільни тра торний — 650 рн, / розподільни е с аваторний — 1350 рн, насос-дозатор — 1100 рн. Конта ти: (0352)25-56-19, 067-352-40-55 Г а з о в е обладнання, б/в, в-ва Італії, пропан/б тан або метан, недоро о. Конта ти: 067-791-70-84 Газовий автомобільний балон пропан, під запас («таблет а»). Конта ти: 067-791-70-84 Гідроциліндри. Конта ти: 050-544-27-69 Голов бло а до а/м Газель. Конта ти: 067-768-38-93 Голов бло а до а/м Тойота, Х ндай, Хонда, Кіа. Конта ти: 067-768-38-93 Голов бло а до а/м Газель. Ціна: 2000 рн. Конта ти: 067-305-66-10

Ресори передні. Конта ти: (098) 329-85-05

Голов бло а до а/м Тойота та Х ндай. Конта ти: 067-305-66-10

Сидіння передні до а/м Фіат Добло. Конта ти: 26-87-69

Голов бло а, олінвал, т рбо, іномаро . Конта ти: 067-768-38-93

С ло для ле ових та вантажних а/м. Конта ти: (067) 362-55-01

Г м R-14 С, 4 шт., б/в. Ціна: 100 рн./шт. Конта ти: 095-841-45-55

С ло заднє з піді рівом, тоноване, б/в до а/ м А ді. Конта ти: (067) 587-76-27

Дви н Д-65, до ЮМЗ. Конта ти: 063-213-80-04, 77-20-58, Анатолій

С ло лівих передніх дверцят, тоноване, б/в до а/м Фоль сва ен. Конта ти: (067) 587-76-27

Дви н до а/м Фіат, 2,5, т рбодизель, в хорошом стані. Ціна: 1200 .о. Конта ти: 067-768-38-93

до

Зарядний пристрій для а м ляторів до 50 А. Конта ти: 099-257-16-76, 091-114-45-21

Зимов м , 175/70, R14, Конта ти: 099-736-02-54

хорошом стані.

Зимов м , 175х65, R-14, 4 шт. Конта ти: 097-645-13-78 Зимов шин , 4 шт и, виробництво Слова ія, 195х60, р. 15. Конта ти: 26-00-94, 099-634-36-93 К о л і н в а л до а/м КамАЗ, б/в, стандарт. Ціна: 5000 рн. Конта ти: 067-768-38-93 Колінвал до а/м Мерседес-А тра. Конта ти: 067-768-38-93 Колінвал до а/м. Конта ти: 067-305-66-10 Колінвал, 099-360-70-13

до

КаМАЗ.

Конта ти:

Колінвал, арданний вал, олов бло а до вантажної іномар и. Конта ти: 067-768-38-93 Компле т зимових шин Тойо, зі сталевими дис ами, 195х6,5 R-15, 4 шт., б/в 1 сезон, до Ш ода-О тавія, Фоль сва ен-Гольф. Конта ти: 78-07-85, 17,00-21,00 Компле т: рацію (Dragon SY-5430), антен і « ш ». Все в робочом стані, відмінний стан. Конта ти: 066-266-08-25 Компле т ючі до автоматичних та механічних КПП, ермові рей и, стартери та енератори. Конта ти: 096-275-97-11, 050-378-10-94


29

ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

№4 вiд 8 люто о 2012 ро Г а з о в а станов а, метан, в-во Італія, 4 по оління (Євро 4), прямий о ремий вприс , 95 л. Ціна: 700 .о. Конта ти: 066 021-31-99. Д о Мерседес Спринтер- 308, -311, - 3 1 2 , - 3 1 3 , - 3 1 6 , - 4 1 3 , - 4 1 6 ; - В і т о - 1 0 8 , - 1 1 0 , - 1 1 2 ; Фоль сва ен-ЛТ28,-35,-46, -28, 1998-2007рр.; Фоль сва ен-Т4; наявності, та ін. іномар и, нові та б/в, достав а по У раїні. Конта ти: 067 258-80-96, 068 557-22-22, 050 675-67-31. 2 передні сидіння до Рено Цені добром стані, сірі. Ц. до овірна. Конта ти: 050 013-97-86. 4 зимових олеса на А ді з дис ами, майже нові. Конта ти: 096 886-72-91. 5 оліс 13х155, відмінний стан, дви н 1.1 моноінж., форд фієста. Недоро о Конта ти: 098 883-51-80. 5-ст. КПП до Опель Оме а-А та ін. запчастини. Ціна: 200 .о. Конта ти: 096 956-31-10. dssyak.igor@mail.ru Авто м ГАЗ 66, 3 шт., нові Конта ти: 067 192-13-37, 096 386-64-34. Автозапчастини для ле ових та вантажних (TIR) автомобілів в наявності і під замовлення, нові та б/в. Швид о. Я існо. Недоро о. Ціна: недоро о. Конта ти: м. Кал ш в л Хімі ів 8. 03472 6-05-68, 068 507-14-77, 099 072-91-31. sasha2.0@mail.ru

Компресор до а/м ЗІЛ. Ціна: 1000 Конта ти: 066-621-73-39

рн.

Компресор з ресивером, 500 л, в робочом стані. Ціна: 1500 рн. Конта ти: 096-204-92-96 К зовні запчастини до всіх імпортних а/м, бампери, рила, апот, опти а, радіатори та інше, дешево. Конта ти: 067-279-19-94, 099-316-12-97 Мі родви ни для ра етомоделей. Конта ти: 26-15-82, 099-175-22-56 П е р е д н є сидіння, до а/м ВАЗ-2106, в хорошом стані. Ціна: 150 рн. Конта ти: 068-138-75-02 Перехідні плити до Л АЗ, на встановлення дви нів ВАЗ, Таврія та Фоль сва ен-Гольф. Конта ти: 066-621-73-39 Перехідн плит на встановлення дизельно о дви на Мерседес до а/м УАЗ. Конта ти: 066-621-73-39

А м лятор Варта 100 А, новий, відмінний стан, на арантії. Терміново! Ціна: 100 Конта ти: 095 522-62-44, 067 454-13-77.

Конта ти: 068 143-31-06. Дви н Д 240, з т рбіною. 15000 рн. Конта ти: 098 920-38-64. Дви н дизельний, 3 б, з навісьним від Мерседес 123, радіатор, фари, передні сидіння, передню бал з олесами від Т 40. Конта ти: 096 306-15-55. Дви н до ВАЗ 2109. Ціна: 300 .о. Конта ти: 096 956-31-10. Дви н до ВАЗ. Ц. 1500 рн. Конта ти: 097 683-48-40. Дви н до ГАЗ 3907, дизель, 4-цилінд. з КП. Ц. 10000 рн. Конта ти: 050 434-59-77. Дви н до ГАЗ 53, 1- омпле тації, б/ в+ ардан. вал+задній міст. Ц. 8500 рн. Конта ти: 050 434-59-77. Дви н до ЗІЛ 131 1- омпле тності, аз. станов пропан-б тан вели ий балон 200 л. Конта ти: 050 719-32-71.

Под ш безпе и на ермо, до Фоль сва ен-Passat B5, 2001 р. в., Golf 4, T4, Sharan, Bora. Ціна: до овірна. Конта ти: 066-398-37-84

Дви н до ЗІЛ 131, новий, 1 Конта ти: 098 920-38-64

Причіп до ле 050-169-06-60

Дви н КамАЗ роз омле т: бло , олінвал, олов и, стартер, енератор, паливний насос, омпресор, /п. Конта ти: 067 344-58-87, 099 232-65-64.

ово о авто, новий. Конта ти:

Причіп до ле ово о авто. Ціна: 200 . о. Конта ти: 097-733-47-09, 099-085-21-87 Рихт вально-зварювальні роботи а/м після ДТП: шпа лювання, під отов а до фарб вання, фарб вання, анти орозійна оброб а. Ціни роз мні, можливий бартер. Конта ти: 095-466-20-61, 096-386-44-79 Сидіння до Мітц біші. Ціна: 100 . о. Конта ти: 24-56-31, 066-713-85-00 Стартер, до КамАЗ, передні рила, задні двері, до ГАЗ-24 ніверсал. Конта ти: 095-308-84-44 Фіат-Добло, дви ни: 1.3 м льтіджет ма сі, 1.9d, 1.9jtd, 1.9м льтіджет. Конта ти: 050-678-85-48, 098-446-28-68 Фор оп, ба ажни , до Фоль сва ен Т-4. Конта ти: 063-824-75-40 Форс н и до МАЗ, нові, 8 шт. Конта ти: 066-261-16-84 Шини до вантажних автомобілів, розм. від 240х508 до 320х508. Конта ти: 050-587-74-23, 050-197-07-80 Шини зимові, 185-60/R-14, б/в, 4 шт. Ціна: 150 рн./шт. Конта ти: 098-320-42-76 Шини, до тра тора. Конта ти: 063-213-80-04 Шин , 16х20 У-27. Конта ти: 066-261-16-84

Дви

омпл.

н до УАЗ. Конта ти: 096 748-87-76.

Дви н та рам до ГАЗ 69. Ц. 250 Конта ти: 067 971-83-46.

. о.

Дви н, КПП, задній міст, до м до ВАЗ-011, Мос вич, інше. Конта ти: 097 479-64-30. Дизельний енератор 36 Вт, дви н «Алтаєцт». Ц. 22500 . о. Конта ти: 050 434-59-77. Дис и металічні з мою NEXEN 155x70 R13 від автомобіля Слав та, дешево. Ціна: 600 рн. Конта ти: 76000,м.Івано-Фран івсь 75-61-73, 067 344-46-90, 050 285-43-87. awiana@mail.ru Д и с и сталеві з літньою Конта ти: 050 433-32-47.

мою Р 13

Б / в для іномаро . Ціна до овірна. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 981-82-33, 095 527-13-11. kohut.vasyl@gmail.com Ба ажни на дах до Фоль сва ен ЛТ 4, ори інальний, з Нім., б/в. Конта ти: 098 585-33-73. Ба ажни оцин ований на Форд Tранзит 1985-2000 р.р., орот а низь а база. Ціна: 800 рн. Конта ти: 099 095-31-69. Ба ажни пластмасовий на дах до л/а або мі роавтоб са. Конта ти: 099 047-42-79. Ба ажни , нім., нов., алюм., ріплення для лиж для Фоль сва ен Гольф 3 Венто. Конта ти: 050 433-07-06. Бампер до Форд Сієра, 92 р.в. Конта ти: 097 595-27-98. Генератор до Опель Оме а Б 2.5. Ціна: 280 рн. Конта ти: м.Тисмениця 2-12-53, 097 706-60-19. Голов бло а до Мерседес, Фоль сва ен, Тойоти, Форд. Конта ти: 096 546-22-51. Голов бло а, 096 546-22-51.

Гаражне обладнання 4.8.1. Продам ВОРОТА АВТОМАТИЧНІ. ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ. КОНТАКТИ: 64-51-81, (067) 907-95-30

До Авіа, 09 р. в., Конта ти: 067 903-01-72. До ВАЗ 2101: ороб , дви н, махови и, радіатори, апоти, піч и. Конта ти: 095 154-86-62. До ВАЗ 2106, до зова: ланжерони передні, рила, двер и 4 шт., о ляри, поро и, апот передній, фарт х, до дви на: розподільний вал, в ладиші та ільце, чохли сидінь, все нове, радянсь о о в-ва. Конта ти: 097 393-05-86.

Ворота аражні. Конта ти: 43-19-16, (098) 543-09-03, (099) 04-06-382 Підйомни для ремонт ле Конта ти: (067) 686-58-64 Тельфер, 500 (067) 988-59-74

Транспортні послуги

Д о ВАЗ зов, двері, апоти, ба ажни и Конта ти: 097 643-21-92, 050 227-70-32.

продам Дви н Краз, 8-ми циліндровий, олінвал номінальний, 1-ї омпле тації, поміняні ільця та в ладені. ц. 2100 . о. Конта ти: 096 655-46-42. 2 олеса зимові, рад. 13, майже нові до ВАЗ, Фоль сва ен. 650 рн. Конта ти: 097 626-13-80. 9 балонів на аз метан, 250 рн/шт. цистерн з бензовоза на олесах, дви н до Таврії, дви н до човна, аб н до ГАЗ-52, 2 олеса до Таврії, зим. ма. Конта ти: 099 744-94-53. Авто авовар 417-40-20.

. 75

рн. Конта ти: 066

А в т о р о з б і р : Рено-19,-Трафі ,-Мастер,-Сцені ,-Кан о,-Ла на; Сітроен Берлін о,-Джампі,С25; Іве о 65С15; Фоль сва ен Т-4,Т-5,Кадді; П е ж о - 2 0 6 , - П а р т н е р ; Фіат-Добло,-С до,-Д ато; Форд Транзит,-Гала сі, достав а, оплата при отриманні. Конта ти: 093 309-04-04, 066 148-14-82. Автошини Росава 185х75 R 16 С, БЦ-24. Конта ти: 067 343-31-89. Ба ажни б/в, Жи лі, Мос вич, шини зимові б/в, 195/65 R15 1 шт., 175/70 рад 14 1 шт., насос водяний б/в КамА3, тр б дюралюмінієв , діам. 55 мм. Конта ти: 51-00-88. 066 812-52-61. Ба ажни на авто. Конта ти: 75-00-83, 097 499-22-60. Балон 60 л, аз пропан, ор. передач, задню підвіс з ст пицями до ЗАЗ 968 М 40 .с. Конта ти: 096 740-42-62. Балони азові. Конта ти: 098 526-54-13. Бампер задній до ВАЗ Балти а. Ціна: до овірна. Конта ти: 0967401555 Борт задній новий до УАЗ 469 Б, апот передній, риш и нові до ГАЗ 24, 2410. Конта ти: 097 541-24-11. Вол на з/ч. Конта ти: 096 102-94-51, 096 102-94-52 ГАЗ-66, на запч. Конта ти: 066 306-87-75. Газо-балонн ГАЗ 53 після 802-87-40.

станов (7 балонів), дви н ап. ремонт . Конта ти: 067

Газов станов метан, Конта ти: 098 523-32-25.

исневі балони.

Генератор до ВАЗ 1118 Калина, майже новий. Ціна: 600 рн. Конта ти: 099 733-52-01. Голов бло а до Газель. Конта ти: 096 546-22-51. Голов бло а, олінвал, т рбін , іномар и. Конта ти: 067 768-38-93. Г м до Урал, 2 шт., для УАЗ 8,40х15, 5 шт., нові. Конта ти: 096 386-64-34. Дверцята та заднє с ло до Мос вич 412 Конта ти: 097 748-42-01. Дви

н 2108 об., КП, пробі 60000 м, 1500 рн.

До ВАЗ. В хорошом 941-13-36.

стані. Конта ти: 097

До ВАЗ: 2 сидіння передні від Рено. Ц. 200 рн/за пар . Конта ти: 097 981-46-75. До ВАЗ: дви н, КП, міст, дверцята, ві на, дах та ін. Конта ти: 093 885-42-43. До вантажних авто, з/ч б/в, Краз, КаМАЗ, МАЗ. Конта ти: 067 343-04-91. Д о ГАЗ 2410: апот, рила, дверцята та ба ато ін. Конта ти: 099 525-04-27. До ГАЗ 24: стартер, енератор, арб., півосі, барабани альмівні та ін. Конта ти: 095 154-86-62. Д о ГАЗ 66: задній міст, бампер, двер и, ардан або обміняю на олеса до ЗІЛ 131. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. До ГАЗ 66: задній міст, дверята, бампер, ардан, вісь до тра торно о причепа з ст пицями. Конта ти: 066 326-99-54, 096 458-49-92. До ГАЗ-69. Конта ти: 050 858-21-81. До ГАЗ. Конта ти: 050 858-21-81. До Део Ланос, Не сія: риш ба ажни а, задній бампер, дверцята правої сторони, передню частин зова. До ВАЗ 2106: апот, риш ба ажни а, дверцята праві, задні. Конта ти: 067 715-48-07. До Ж

. Конта ти: 067 903-01-72.

Д о Запорожця апот, брабани оліс, олод и, емо, еле тропровод а, свіч а, ремнієві стержні до піч и, тя а КП, щито з приладами. Конта ти: 096 753-68-82. До ЗІЛ 131: олесо-1600 рн, ред тор - 1500 рн. Конта ти: 097 802-53-46. До КамАЗ. Конта ти: 097 652-86-63. До Л АЗ ороб , пра тично нова, пробі 8 тисяч, та ож є задній міст, ардан, півосі з пильни ами, торсіони, важелі, ред тори, р льове, та інші з/ч. Ціна: 1800. Конта ти: Petya_auto@i.ua 097 940-38-43. До МАЗ 5551 дви н, ороб , задній міст, олеса та ін. Конта ти: 050 867-28-05. До МАЗ: стартер, ардан, радіатор, олеса до ЗІЛ 131. Конта ти: 066 772-49-54. Д о Мос вич, Вол а-24. Конта ти: 096 863-65-99. Д о Мос вич, 715-60-82.

дешево.

Конта ти:

098

До Мос вич, різні. Конта ти: 097 904-17-38. До Мос вич, УАЗ, радіатори: ГАЗ 66, МАЗ 500, ЗІЛ, КаМАЗ. Конта ти: 067 250-03-77. До Таврії 1102. Конта ти: 097 700-56-71. До УАЗ 469 брезент, задні рила, фарт х передній. Конта ти: 097 764-49-33. Д о УАЗ, ГАЗель, ГАЗ-69, ВАЗ, Мос вич. Дви н М-20 «Победа». К зов ВАЗ-2103 з до ментами. В хорошом стані. Ціна: до овірна. Конта ти: 067 342-01-58, 095 827-52-63. До УАЗ. Конта ти: 097 664-34-85. Дроти висо овольтні до ВАЗ 1118 Калина, нові. Ціна: 100 рн. Конта ти: 099 733-52-01. З/ч до ВАЗ 2101, 013. Конта ти: 097 217-76-19. З а д н і рила, задня панель, ланжерон, дж т еле тропроводів і з’єднання до Мос вич 2141. Ціна: до овірна. Конта ти: 097 431-93-32. vladas97@gmail.com З а д н і й міст до ГАЗ-52. Конта ти: 066 389-07-30. Карбюратор до ВАЗ ДААЗ 2105.

ових машин.

, бол арсь ий. Конта ти:

Тельфер, еле тричний, 3,2 т. Конта ти: (067) 670-73-31

До ВАЗ 2106. Конта ти: 050 785-59-30.

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342)

олінчастий вал. Конта ти:

4.10.1. Пропон ю

Автопосл и раном -маніп лятором по міст та області (а/м КамАЗ з вивантаженям). Це ла, бло и, бр ів а. Ліц. МТУ АВ № 4978781 від 10.11.09. Конта ти: 26 -38 -57, 43 -08 -87, (050) 375 -70 -88, (067) 360 -08 -77

ЕКСКАВАТОРА ПОСЛУГИ: КОПАННЯ ТРАНШЕЙ ТА КОТЛОВАНІВ ЕО-2621, ЕО-3322, ПЗМ-2, ВИВЕЗЕННЯ ЗЕМЛІ ТА СМІТТЯ. КОНТАКТИ: 43-37-19, (067)763-56-52 Перевезення вантаж , б с Пежо Бо сер. Рівне, Хмельниць ий, Кам’янецьПодільсь ий. Конта ти: (067) 383-43-10

ПОСЛУГИ ЕКСПЕДИЦІЙНОТРАНСПОРТНІ . КОНТАКТИ: 63-80-46, 63-80-57, 63-80-56, (067) 360-02-91, (067) 362-00-72 ПОСЛУГИ: МАНІПУЛЯТОРА, САМОСКИДА, ЗЕРНОВОЗА, ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (0362) 24-10-90, (097) 594-3596, (067) 990-53-03

ПОСЛУГИ МІНІ-ЕКСКАВАТОРА. КОНТАКТИ: (096) 774-10-94

МІСТО МІСТО ЛУЦЬК І.-ФРАНКІВСЬК (0332), (03322) (0342) Продам пропон ю Комфортабельним мі роавтоб сом У раїна-Росія. Ліц. МТЗУ АВ№371256 від 02.08.07. Конта ти: +7965380123 099 187-04-60, 067 858-82-47.

Дви н до мотоци ла Конта ти: 095-595-70-93

Комфортабельний автоб сом, 22 місця. Ор анізація е с рсій, весільні перевезення. Конта ти: 097 698-83-50.

Колеса до мопеда. Конта ти: 72-55-20

Міжнародні автоб сні вит и з У раїни та Польщі в раїни Європи, Прибалти та Росію. Автоб си лас «лю с». Зниж и пенсіонерам, ст дентам та р пам, продаж і бронювання в Івано-Фран івсь та Львові. Конта ти: Залізничний во зал, пл.Приво зальна,1 8(0342) 75-81-55 (067) 370-57-89 regabus@mail.ru www.avtokasa.com.ua/ По міст та області. Обсл ов вання весіль, похоронів, е с рсій. 18 місць, омфортабельний автоб с. Ліц. МТЗУ АВ №560641 від 14.09.10. Ціна: помірна. Конта ти: 050 622-96-67. В и в е з е н н я б д. відходів. Конта ти: 050 270-95-77. В и в і з та навантаження поб тово о та б дівельно о сміття. Конта ти: 050 373-70-02. Вивозимо б дівельне та поб тове сміття. Навантаження з поверхів. Конта ти: 099 265-58-95, 098 978-08-74. Вивозимо сміття б дівельне та поб тове, та інші транспортні посл и. Конта ти: 095 933-95-11, 098 978-08-75. П о с л и лавети. Шен ен-зона, Конта ти: 097 232-28-90.

Вантажні перевезення • Мерседес 814, 5 т., 38 б.м., 2-спальни и, пневмохід. Конта ти: (098) 503-13-50, (050) 178-88-20 Вантажні перевезення по • У раїні і Європі, а/м Мерседес-Спринтер, 2 пасажирсь их місця, 10 бів, 3 тонни, МАН, 4 тонни, довжина 6 м, ліц. МТЗУ АВ №337780, від 05.06.07 р. Конта ти: 5-99-98, (067) 927-10-99

Вантажні перевезення, 10-30 т, по області, бортовим автомобілем та самос идами. Конта ти: (096) 385-54-05, (066) 653-31-41 Вантажно-пасажирсь і • перевезення, приватні,

ле овим а/м по області, по У раїні. Рено Трафі , 8 місць (1.5 тонн вантаж ). Ліц.СР АВ №434902 від 22.10.2008 до 21.10.2013р. Конта ти: (097) 183-19-77, (093) 724-72-91

Посл и авто рана. Ліц. • АВ №371626 від 19.09.2007

р. Конта ти: (067) 791-97-64, (095) 816-62-76

Посл и автомобілями: • Мерседес, ф р он, 40 б.м., 5 тонн, ідроборт; МерседесСпринтер, б с, 1.5 тонн. Конта ти: (097) 853-26-50 Автопосл и а/м ЗІЛ 130, • 6 тонн. Конта ти: 43-16-75, (067) 494-75-45

СНД.

Мото , велотехніка, запчастини

Транспортн па ов різних видів вантажів, обмот вання тари плів ою тощо. Конта ти: 62-05-74

4.11.1. Продам

Автопосл и а/м ЗІЛ 130, 6 тонн. Конта ти: 43-16-75, (067) 494-75-45

ВЕЛОСИПЕДИ З ІТАЛІЇ

Вантажні перевезення а/ • м Пежо, до 2 тонн + 2 пас., МІСТО ЛУЦЬК недоро о, по міст та У раїні (2.65х1.60х1.45 -5 б), ліц. АВ №486676 від 12.10.2009 р. Конта ти: (097) 468-70-59, (050) 656-28-99

Велосипеди, німець о о в-ва. Конта ти: 099-048-81-13

Посл и е с аватором-«рачо », навантаж вачем та самос идами 8 та 30 т. Конта ти: 050-529-95-20, 050-677-58-00

до овірна.

Мотоци л Ява, Восход, Мінсь , а та ож запчастини до них. Конта ти: 097-184-71-36 Мотоци л Ява, ІЖ Планета-4, Мінсь , робочий стан, та запчастини до них. Конта ти: 097-184-71-36 С тер SPEED GEAP, Конта ти: 25-43-74

з

ба ажни ом.

С тер Хантер-Мотор, пробі Конта ти: 097-756-98-02

4500

м.

Тан овий теплений шолом для мотоци ліста, об р . Конта ти: 050-713-88-16

МІСТО І.-ФРАНКІВСЬК (0342) продам 2 велосипеди 810-55-94.

б/в.

Конта ти:

2 шоломи до мотоци ла Конта ти: 098 715-60-82. В е л о с ип е д для жін и. Конта ти: 093 751-34-79.

Ц.

по

095

80

рн.

1000

рн.

Велосипед нім. в-ва, 09 р.в., 18 передач, ходова перебрана нова Шімано, 1050 рн. Можливий обмін. Конта ти: 098 774-45-03. В е л о с и п е д , з Голландії, шосейний «Газель». Конта ти: 099 047-42-79. Велосипеди ірсь і. Конта ти: 050 433-07-06. . о.

. о. Конта ти: 067

б. і 350

Мотоци л МТ-10. Ц. 2600 Конта ти: 096 761-56-95.

б. Конта ти: рн, без до

м.

С тер Тр ва ЕК-125 см, в ідеальном стані. Недоро о. Конта ти: 099 265-97-80. С тер Хонда Діо 35. Ц. 4200 рн. Конта ти: 097 683-48-40.

Вантажні перевезення б сом ЛТ-35 ма сі-база, об’єм 13,5 б. м. По міст , області, У раїні. Конта ти: 097-745-53-43, 095-555-36-04, Оле сій

Посл и а/м КамАЗ, ідроманіп лятор, в/ п до 3.5 т: бло и, ліс, плити, метал та ін. Конта ти: 050-561-80-08

М о т о р о л е р Т ліца. Ціна: Конта ти: 066-934-88-30

Квадроци ли 650 067 994-11-32.

Вантажні перевезення а/м КамАЗ, в/п 10-20т, довжина зова 7.1х2.5 + причіп. Конта ти: 066-961-55-33

Перевезення вантажів по міст , області та У раїні а/м Мерседес, дов а база, 13,5 б.м, в/п 3 т. Конта ти: 098-737-25-17

Запчастини до мотоци ла ІЖ Юпітер, старо о вип с . Конта ти: 099-199-79-69

ІЖ Планета 5. 3500 960-78-40,

пропон ю

Пасажирсь і перезення автоб сом, мі роавтоб сом: Росія, СНД, Мос ва, Сан т-Петерб р . Ліц. АГ№504907 МТЗУ. Конта ти: 067-967-59-87, 098-836-69-01

Планета

Дніпро 11, добрий стан, з до . 2600 Конта ти: 097 478-58-38.

(0332), (03322)

Вантажні перевезення ева атором (вантажних, ле ових авто, тра торів, міні- омбайнів, альтано та ва ончи ів). Ліц. АВ № 437544 від 04.12.08 р. По У раїні та області. Конта ти: 050-848-39-94

ІЖ

Спортивний велосипед, японсь о о в-ва, потреб є незначно о ремонт . Ціна: 300 рн. Конта ти: 093 434-52-53.

Велосипеди, б/в, з Італії від 700 рн. т. m_alia@ua.fm

4.11.2. К плю Велосипед, ірсь ий, на амортизаторах. Ціна: до 500 рн. Конта ти: (067) 457-94-21

Велосипед. Конта ти: 40-02-18, 093 254-13-38 Мопеди Карпати, 2 шт. Конта ти: (097) 988-50-38 Мотоци л «Джонсон», новий. Конта ти: (067) 788-90-55 Мотоци л Джонсон, новий, зареєстрований. Конта ти: (067) 888-90-55 С

тер Solsire, відмінний стан, 2007 р.в., нова ма, дис ові альма. Ціна: 3500 рн. Конта ти: 28-03-07, (097) 594-39-06

Паливно мастильні матеріали 4.12.1. Продам Паливо титанне. Конта ти: (097) 985-30-05


30

№4 вiд 8 люто о 2012 ро


31

№4 від 8 люто о 2012 ро

БІРЖА ПРАЦІ

•ЗНАЙОМСТВА •ПРОГРАМА ТБ •ДОЗВІЛЛЯ


БІРЖА ПРАЦІ

32

№4 від 8 люто о 2012 ро

Респ блі а Польща РЕЄСТРАЦІЯ В ПОСОЛЬСТВО ПОЛЬЩІ НА РОБОЧІ ВІЗИ Ліцензія МПСПУ серія АВ №378126 від 01.10.2008р.

До ва и абіт рієнтів та їх бать ів! КА «ІнтерПерсонал» повідомляє, що жовтні 2011 ро ми стали офіційними представни ами Польщі про рамі освіти в вищих навчальних за ладах цієї раїни. Ми повноважені ращими ВНЗ Польщі проводити інформаційн та вст пн ампанії, надавати посл и з набор ст дентів, з правами приймальної омісії, посл и з підбор житла, ле алізації до ментів, отримання візи, перевезення на місце навчання, поселення та підтрим а ст дента протя ом першо о ро навчання. Наша про рама створена з метою швид о о та прямо о дост п до ВНЗ Польщі. З 1 р дня 2011 р. до 1 березня 2012 ро діють АКЦІЙНІ ЗНИЖКИ на посл и - 25%. Різноробочі на фабри з ви отовлення сантехні и Б дівельни и та зварювальни и, з відрядженнями до Німеччини, Австрії, Бол арії заробітна плата - від 1500 євро/міс, проживання - надається.

Різноробочі на оброб

свіжої морсь ої риби

Місце праці – Гдансь , Гдиня, заробітна плата - від 700 проживання - надається.

.о.,

Працівни и на пилорам . Заробітна плата - від 700 .о., проживання - надається.

Б дівельни и- ніверсали, б дівельни и всіх валіфі ацій (бетонярі, армат рни и, аменярі, спеціалісти з

Працевлаштування

вн трішніх робіт, спеціалісти-по рівельни и, плиточни и, спеціалісти з теплення б дин ів, фасадни и та ін). Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Зварювальни и - автомат, напівавтомат, ар оном Місце праці – Варшава, Сл псь , Сосновіце, Гдансь , Вроцлав, Іновроцлав, заробітна плата від 800 .о., до 1200 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Столяри та різноробочі на меблев

фабри

(ви отовлення м’я их та хонних меблів), праця на с часних верстатах. Місце праці – Кемпно, Гдансь , заробітна плата від 800 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Тапі ери (оббив а м’я их меблів). Місце праці -

Кемпно, заробітна плата від 800 робочий одя надається.

.о., проживання без оштовне,

Монтажни и металевих, алюмінієвих та дерев’яних допоміжних б дівельних онстр

цій

Місце праці - Варшава, Вроцлав, Гдансь , Лодзь, заробітна плата від 900 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

Водії на міжнародні перевезення ( ате орія С+Е) Місце праці - Варшава, Гдансь , Ольштин, перевезення Бель ія, Данія, Нідерланди), інші раїни ЕС та раїн Бенілю са – проживання част ово оплач ване, заробітна плата від 1000 євро.

Різноробочі на б дівництва, с лади, заводи та фабри и Польщі . Робота для чолові ів та жіно , що не потреб є валіфі ації, а лише фізично о здоров’я, обов’яз и – па вання, перебирання, вантаження різно о тип прод ції та товар , прибирання робочо о місця. Місце праці – вся Польща, заробітна плата від 600 до 900 .о., в залежності від тип ви он ваної праці, проживання без оштовне, робочий одя надається.

Працівни и на збирання печериць в спеціалізованих теплицях . Відрядження до Нідерландів.

Оплата праці в Польщі – 600 .о., оплата праці в Нідерландах – 4 євро/ одина, проживання без оштовне, транспортні витрати на переїзд з Польщі до Нідерландів за рах но роботодавця.

Працівни и в отельно-ресторанних омпле сах, бармени, офіціанти, по оїв и, помічни и по хні, пос домийни и та ін. Праця по всій Польщі, заробітна плата від 600 до 1200 .о., в залежності від ва ансії, проживання без оштовне, харч вання без оштовне.

До лядальниці за людьми похило о ві в сім’ях та б дин ах для престарілих . Місце праці - вся Польща,

заробітна плата від 600 харч вання без оштовне.

.о., проживання без оштовне,

Швач и на пошиття жіночо о одя , операційні швач и, швач и на меблев фабри (матраци, чохли для м‘я их меблів) . Місце праці - Варшава, Кемпно, Вроцлав, Зелена Г ра, заробітна плата від 700 .о., проживання без оштовне, робочий одя надається.

То арі по чорном та ольоровом металах, фрезер вальни и. Місце праці - Лодзь, Тиші, заробітна плата від 800 надається.

.о., проживання без оштовне, робочий одя

Працівни и на ізоляцію та

6 тор овим а ентам, 4 • е спедиторам, 8 різноробочим.

Можна без досвід роботи. З/п 100-200 рн. в день. Виплата потижнево або щодня. Конта ти: 43-92-41, (094) 966-92-41 Б дівельни ам, м лярам, • Росія, реєстрація, право на

робот , проживання та харч вання без оштовне, з/п при співбесіді. Конта ти: (097) 298-51-40, (093) 828-99-62

Б дівельни ам, Росія, з/ • п від 900 .о., проживання, харч вання без оштовне. Конта ти: (097) 298-51-40, (093) 828-99-62

Майстр з ремонт холодильно о обладнання по Рівном та області, наявність авто обов’яз ово, з/п за домовленістю. Конта ти: (050) 511-11-61 лярам, Росія, з/п від 900 •.о.,М проживання, харч вання без оштовне. Конта ти: (097) 298-51-40, (093) 828-99-62

Асистент менеджера, можливо без д/р, з/п від 2500 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Вільний рафі роботи для а тивних, цілеспрямованих молодих людей. Висо ий дохід. Конта ти: (098) 966-16-70

.о.,

Робота на птахофермах. Заробітна плата 5000 рн. Обвалювальни и м`яса . Проживання надається, заробітна плата від 6000 рн/міс

Ва ансії поновлюються щоденно. Телефон йте, щоб отримати повн інформацію про наявні робочі місця. Для тих, хто не знайшов потрібн ва ансію в наших пропозиціях, підберемо ва ансію індивід ально. Термін офіційно о працевлашт вання в Польщі – від 6 місяців до 1 ро . Повна візова підтрим а, забезпечення піврічними, річними до ментами на право праці в Польщі.

Тор овом представни , можливо без д/ р, чолові або жін а, ві до 30 р., з/п став а+%. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Автозварювальни з 9 до 18, З/П 50% від ви онаних робіт 067-385-16-48 Конта ти: (067) 385-16-48 Автозварювальни , з 9 до 18, з/п 50 % від ви онаних робіт. Конта ти: (067) 385-16-48 Автомалярам, автоеле три ам, вахтовий метод, офіційне працевлашт вання, РФ. Конта ти: +89225853737 Автомаляр , автомийни , рихт вальни зовів. ЗП до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Автомийни ам, до 35 ро ів. Графі роботи 3/ 2. ЗП до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Автомийни , (можливо дівчата), без д/р, рафі роботи позмінний, з/п від 1500 рн., без ш ідливих звичо . Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Автомийни , 8- одинний робочий рафі , є нічні зміни. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Автомийни 43-29-10

, з/п 2000

рн. Конта ти:

Автомийни , позмінний рафі роботи, з/ п від 2000 рн. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Автомийни 362-01-67

. Конта ти: 26-96-35, (067)

Автомийни 43-29-10

. З/П 2000

Адміністратор в офісний центр. Д/р з до ментами, робота з адрами, освіта вища е ономічна, жін від 25 до 35р. ЗП 2000-2500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Адміністратор тор ово о зал . Конта ти: (063) 600-64-10 Адміністратор тор ово о центр . Д/р в тор івлі та на ерівних посадах від 1 ро , ВО.чол/жін до 35р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Адміністратор , жін а до 27 ро ів, ом ні абельність, доба через дві. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Адміністратор , з 9-19, від 20-35, в/о, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Адміністратор -продавцю, жінці до 30 р., в прод товий с пермар ет. Конта ти: 64-47-58, (050) 370-20-82 Адміністратор . Європа, винят ові мови. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

АКТУАЛЬНО! НА СКЛАД-МАГАЗИН ТОРГОВІЙ КОМПАНІЇ ПОТРІБНІ ЛЮДИ ДО 40 РОКІВ. НЕ МЕРЕЖЕВИЙ МАРКЕТИНГ, НЕ КА. З/П 2500 ГРН.+%. КОНТАКТИ: 43-92-41, (094) 966-92-41

Б х алтер , з 8-17, від 19-60, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Б х алтер , з 9-17, ві від 25-45, з/п від 2000 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Б х алтер , знання ново о подат ово о оде с . Конта ти: 60-80-26 Б х алтер . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44 Вантажни ам до 45р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Вантажни ам на с лад. З/п - без затримо . Конта ти: (093) 198-69-68 Вантажни ам, до 40 ро ів, з/п від 1800 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Вантажни ам, до 45 р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни ам. Вільний рафі роботи. Фізично здорові чолові и. З/П 60-200 рн./ день. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Вантажни ам. З/п від 1500 рн. Конта ти: (067) 360-77-76 Вантажни та різноробочом , з 9 до 18 сб. нд. вихідний. З/П від 130 рн в день. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Вантажни та різноробочом , з/п - від 130 рн./день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Вантажни , від 18-35, з/п від 2000 Конта ти: (097) 511-40-48

рн.

Вантажни , від 22-55 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99, (098)839-86-27

рн. Конта ти:

Аніматор . Т реччина. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Вантажни , рафі роботи позмінний. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

Автослюсарю. Д\Р. До 45ро ів. Працювати з 8 до 18 од.З\П до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Армат рни ам. Європа. Канада. СНГ. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Вантажни , до 40р. З/п 1800 рн/міс. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Асистент ерівни а, в полі рафічн фірм , бажано з д/р, з/п - від 650-800 рн./тиждень. Терміново. Конта ти: (066) 407-84-21

Вантажни , з 10-21, з/п від 1500 Конта ти: (098) 196-13-06

А ентам з продаж , пром р па, ві - 18-45 ро ів, з/п - 120-200 рн/день. Конта ти: (097) 759-51-73 А ент з достав и та зб т з власним а/м, терміново, з\п - від 2650 рн. + премії. Конта ти: 40-02-39 А ент з достав и та зб т з власним авто. Конта ти: 40-02-39 (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 А ент з достав и товарів по Рівном та області з власним авто, ві - до 45 р., можливо без д/р. З/п - 650-800 рн/ тиждень + премії. Конта ти: (093) 198-69-68

Водію, з власним а/м, з/п висо а+бензин. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

А ент з продаж (мінеральна вода) можливо ст денти Графі : вільний ЗП став а+ %. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Е спедитор -постачальни , без д/р, рафі з 8:00 до 18:00 од, сб., нд.-вихідні, з/п від 1800 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

А ент з продаж (поб хімія) чол. від 20 до 30р, д/р бажаний в тор івлі. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Асистент менеджера, можливо без д/р, бажання працювати, відповідальність. З/п - від 2800 рн. Конта ти: (097) 759-51-73 Асистент 571-34-47

стоматоло а. Конта ти: (050)

Барменам, терміново. Конта ти: 45-10-77, (098) 415-69-96 Бармен в афе за містом, з/п потижнево, проживання, д/р не обов’яз ово. Конта ти: (067) 362-34-49

рн.

Вантажни , з 9-19, від 18-40, з/п від 1500 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Вантажни , позмінний рафі , фізично здорові, без ш ідливих звичо , з/п 2000 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Вантажни , позмінно, з/п при співбесіді. Конта ти: (063) 628-98-82 Вантажни , фізично здорові чолові и, без ш ідливих звичо , рафі : 9.00-18.00, с лад прод тів харч вання, з/п до 1500 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Бармен , без д/р ТЕРМІНОВО б д ть роз лядатися всі андидати я з д/р та і без, оловне бажання працювати. навчатися новом , рафі позмінний. зп став а+% Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Вантажни . Працювати 5 днів через 2. З 8 до 20 од. З\П 1400 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Бармен , д/р, достойна з/п, потижневий рафі роботи, др жній оле тив. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

Вишивальниці. Конта ти: (067) 385-16-48

Ви онроб , бетон вальни , зварювальни , столяр , д/р від 2 ро ів. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

К р’єр відділ постачання, можливо без д/р, ві до 30 р., з/п 150 рн./день. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

А ент з продаж нер хомості, чол./жін 20-30р, можливо без д/р, оловне ом ні абельність ,відповідальність, цілеспрямованість, ви ідні мови співпраці. Конта ти: (096) 277-04-76

Менеджер по роботі з лієнтами, можна без д/р, з/п 2500-4000 рн/міс, ві від 18 до 30 р. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

А ент з продаж ре лами, чол./жін до 35р. ЗП став а+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Бармен , можна без д/р, потижневий рафі , достойна з/п, др жній оле тив. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53

А ент з продаж . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44

Бармен , позмінно т/т, з 11-23, ч/ж, від 20-39 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50

Водію - е спедитор до 30р., 1д/1д, З/П 1500, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

А ент , представни , менеджер , з д/р та без, з а/м та без. Терміново. Роботодавець. Конта ти: (093) 198-69-68

Бармен , позмінно, з/п від 1000 Конта ти: (096) 485-99-55

рн.

Водію (вахтовий метод, Київсь а обл, з/п від 4500. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44

Бармен , позмінно, т/т, з 11 - 01, до 32 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

Водію -машиніст авто рана, автовиш и, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Мерчендайзер , можна без д/р, ві від 18 до 30 р., з/п 1700 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Офіс-менеджер , ві від 18 до 30 р., можливо без д/р, з/п від 3000 рн/міс. Конта ти: (097) 459-49-82, (068) 146-51-92, (093) 293-65-09

теплення тр б

Місце праці - Лодзь, Вроцлав, заробітна плата від 700 проживання без оштовне, робочий одя надається.

5.1.1. Пропон ю робот

Тест вальни , можна без д/р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09

Продавцю- онс льтант поб тової хімії, осмети и, можливо без д/р, з/п 1630-2300 рн. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Промо тер , ві від 18 до 30 р., можливо без д/р, з/п 1800 рн/міс. Конта ти: (068) 146-51-92, (097) 459-49-82, (093) 293-65-09 Робот для дівчат та жіно . Ві від 20 р до 50 р. Є можливість вільно о рафі . Перспе тива! Конта ти: (068) 103-34-57 Робот для жіно ! Перспе тива! Перева а з д/р в тор івлі. Конта ти: (098) 966-16-70 Робот ст дентам 4-5 рсів, педа о ічно о, е ономічно о напрям , фізично о виховання. Вільний рафі ! Конта ти: (096) 308-57-33 Се ретарю, бажано д/р, з/п - став а + премія. Конта ти: (068) 146-51-92, (093) 293-65-09, (097) 459-49-82

Адміністраторам, навчання, ар’єрний ріст, ідна і стабільна з/п. Конта ти: 28-54-73, (067) 223-61-76 Адміністраторам, я існе навчання, ар’єрне зростання, ідн та стабільн оплат праці. Конта ти: (067) 223-61-76

Бармен , д/р, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Бармен , позмінно, т/т, з 8-22, від 18 до 32ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06, (098)839-86-27 Бармен , позмінно, т/т, з/п від 1000 Конта ти: (097) 511-40-48

рн.

Адміністратор в отель, дівчина до 24 р., знання ан лійсь ої мови обов’яз ово. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

Бармен . Конта ти: 26-96-35 (067) 362-01-67

Адміністратор в отельно-розважальний омпле с, жін від 25 до 40р, з хорошим досвідом роботи. ЗП висо а. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Бетонни

Адміністратор в афе, жін до 40р, д/р від 1 ро , вміння ор анізов вати робот афе. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Адміністратор в оздоровчий омпле с, дів до 30р, Графі позмінний ЗП став а+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Бармен . Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: (094) 967-03-78 . Конта ти: (098) 386-56-22

Бетон вальни ам, (10чол). Освіта середня,д/ р від 2 ро ів чол до 50ро ів фізично здорові без ш ідливих звичо . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Бетонярам. Європа, Канада. Терміново.Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Бри ада б дівельни ів, терміново. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Вишивальниці. Конта ти: (067) 385-16-48 Вишивальницям весільних Конта ти: (067) 995-81-64

р шни ів.

В ладальни ам трот арної плит и. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Водію вантажних авто. Конта ти: (067) 370-20-42 Водію з власним вантажним авто 5т, до 45 ро ів, прод това р па. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Водію ат. «Е», робота по У раїні та області, д/р. Конта ти: (067) 362-84-47 Водію ат. Е, д/р, чол до 50 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Водію ат. Є. Д\Р. Перевезення по У раїні та області. Терміново. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Водію ат. С, по міст , з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Водію ате орії В, С, д/р, без ш/з. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34


БІРЖА ПРАЦІ

№4 від 8 люто о 2012 ро

Водію, ате орій «В,С,Є» досвід роботи. Робота по області та У раїні. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Водію, наявність водійсь о о посвідчення ате орії «Е», д/р. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Водію, наявність водійсь о о посвідчення ате орії «В,С», достав а товарів по міст та області, офіційне працевлашт вання, повний соц. па ет. Конта ти: (094) 966-37-36 Водію-е спедитор з власним мі роавтоб сом до 2 т, можливі разові поїзд и. Конта ти: 60-80-26, (067) 793-11-40 Водію-е спедитор з власним мі роавтоб сом до 2 т. Конта ти: 60-80-26 Водію-е спедитор , водієм-е спедитором. Конта ти: Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

д/р в л.

Водію-е спедитор , до 30 ро ів, 1д/1д, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Водію-е спедитор . 600-64-10

Конта ти:

(063)

Водію-е спедитор . Робота по міст . Без ш ідливих звичо . ЗП до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Водію-тор овом представни з власним авто, можливо без д\р, з\п - від 2800 рн + паливо. Конта ти: 40-02-39

Дизайнер , знання відповідних про рам, без д/р, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Дизайнер , можливо без д/р,чол. / жін.ПК, знання відповідних про рами.ЗП від 2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Дире тор б дівництва, д/р, ор анізаційні здібності, з/п від 8000 рн. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Дире тор відділення, від 30-45 р, з/п від 2500 рн Конта ти: (097) 511-40-48 Диспетчер в офіс, ві 18-45 р., з/п від 6000 рн.+бон си, без д/р, позмінний рафі , рамотна російсь а мова, ом ні абельність, відповідальність, м. Київ. Конта ти: (067) 439-29-06, (067) 348-78-03 Диспетчер вантажних перевезень. Конта ти: 60-90-34, (099) 229-57-31 Диспетчер на пасажирсь і перевезення. Позмінний рафі . Стабільність виплаті з/ п. Конта ти: 63-60-53 Диспетчер – ло іст , перевезення, д/р, з/ п: став а+%. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Диспетчер , знання рос.мови, неповний робочий день, з/п по домовленості. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Диспетчер -ло іст , д/р в ло істиці в У раїні та за ордоном. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

Водіям всіх ате орій, робота по У раїні, Європі, д/р на ф рах 1-20 т, д/р від 5 ро ів. Чол. до 55р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Диспетчер -ло іст , д/р наявність авто, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Водіям ат. С, Е. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Диспетчер -телефоніст , можливо без д/р, знання ПК, до 50 р, доба/дві, з/п 100-120 рн/доба. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Водіям місь о о транспорт . Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Водіям-міжнародни ам ат. «Е», д/р, бажано віза. Конта ти: (050) 566-72-92, (093) 505-28-84 Газо-, еле трозварни ам, до 55ро ів, з/п 2800 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Газо-, еле трозварни ам, до 55 р. з.п. від 2800 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Еле тро-, азозварни , д/р, з/п від 2000 рн., без ш ідливих звичо , виробниче підприємство. Конта ти: (063) 628-96-53, (095) 687-67-36 Еле трозварни напівавтоматичних 61-16-10

на автоматичних та машинах. Конта ти:

Еле трозварни Конта ти: 5-72-65

р чно о зварювання.

Еле тромехані , чолові до 45 р., 3 р па доп с , позмінний рафі роботи. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Еле тромонтер . Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Еле тромонтер . Офіційне працевлашт вання. Можна без ДР. Освіта еле три а. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Еле трослюсарю, нала одження виробничих стан ів. Наявність 3 розряд по еле тробезпеці. ЗП 2000-2500. Графі позмінний, повний соц па ет, своєчасна заробітна плата. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Енер ети

, в/о. Конта ти: (098) 386-56-22

ЖІНКИ 20-34 Р, ЗАПРОШУЮТЬСЯ В КЛІНІКУ, ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ПРОГРАМАХ «ДОНОРСТВА ЯЙЦЕКЛІТИН» ТА «СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА» ДЛЯ ДОПОМОГИ БЕЗПЛІДНИМ ПАРАМ, ВИСОКА МАТЕРІАЛЬНА КОМПЕНСАЦІЯ. ЛІЦ. МОЗУ АВ №554391 ВІД 22.07.10 Р. КОНТАКТИ: (067) 410-85-85, (050) 448-88-42

Дистриб’ютор в тор ов омпанію. Повна зайнятість. З\п - від 3000 рн. Конта ти: 40-02-39

Заcт пни ерівни а в омерційн ор анізацію. Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95

Д о л я д а л ь н и ц і , працювати 3 рази в тиждень, з/п до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Забійни , Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Домо осподар ам. СНГ. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Домо осподарці, 40-50 р, з 10-16, з/п 120 рн/ день. Конта ти: (093) 185-83-30

Газо-, еле трозварни ам, на виробниче підприємство, до 50р з д/р від 3 ро ів саме на даній ланці ЗП висо а. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Домо осподарці, 40-50 р. З 10 до 16.120 рн. в день. Конта ти: (093) 185-83-30

Газо-, еле трозварни , чол. з д/р азовій зварці обов’яз овий, з/п 3500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Е ономіст відділ постачання, д/р від 2 ро ів, в/о, ві від 25 до 45 ро ів. Конта ти: (098) 028-15-99

Газо-, еле трозварни 196-13-06

Е ономіст відділення бан 40-20-40, (093) 659-88-44

Завід ючом с ладом, омп’ютери та омпле т ючі, ві від 21 ро . Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Завід ючом відділом лінарії д/р, з/п 2700 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Інженер

на с лад. Конта ти: 43-29-10

Інженер -еле тронни , від 22-45, в/о. Конта ти: (098) 028-15-99 Інженер -техноло з деревооброб и. Карпати. Конта ти: (098) 386-56-22 Інспе тор з імпорт чол/ жін. д/р, в/о, з 8 до 17. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Інспе тор з імпорт , чол/жін., д/р, в/о. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Інспе тор з адрів, д/р, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Інспе тор з адрів, до 40р, д/р, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Кальяннни , позмінно 4/4, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Кальянни , 2д/2д або 3д/3д. Конта ти: (093) 185-83-30 Кальянни , 2д/2д, або 3д/3д. Конта ти: (093) 185-83-30 К а л ь я н н и , д/р від 3-х місяців. З\П до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Кальянни , оплата до овірна, д\р бажано, або вміння працювати. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Каменяр , з 8-18, від 18-45 р, з/п від 3500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Каменярам. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Каменяр . Конта ти: (098) 386-56-22 Касирам в інтернет л б дівч. до 30р., 1с/2с, З/П 200 рн/доба. Конта ти: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Касирам в інтернет л б, до 30 ро ів, 1/2, з/ п 200 рн/доба. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Касирам лінії роздачі, знання асово о апарат . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Касирам, можливо без д/р, 2/2, до 45 ро ів. Конта ти: (067) 385-16-48 Касирам, можливо без досвід , 2 дні через 2 дні, до 45р. Конта ти: (067) 385-16-48 Касирам,чол./жін до 35р. без д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Завід ючом відділом лінарії, д/р, з/п 2700 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Касирам-операторам, хл/дів, 1/2, 200 рн/ доб . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Завід ючом с ладом, д/р, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Касирам. Конта ти: (063) 600-64-10

. Конта ти:

Газооператорам. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44

Е ономіст , д/р від 5 ро ів на виробництві. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Завід ючом с ладом, д/р, чол/жін, з/п 2500 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Гардеробниці, до 55 р, терміново, з/п 1200 рн. Конта ти: (067) 385-16-48

Е с аваторни на сеничний е с аватор. Конта ти: (098) 386-56-22

. Конта ти: (098)

Гардеробниці, до 55 р. терміново З.П. 1200 рн/міс. Конта ти: (067) 385-16-48 Гіпсо артонни ам. Європа.Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Глаз р вальни , позмінно, 3/2-3/3, з 8-20, ві до 40 ро ів, з/п від 2500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99, (098)839-86-27 Головном б х алтер на виробництво, ві 25-55 ро ів, з/п висо а. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Головном б х алтер б х алтер , терміново, Конта ти: 43-29-10

та рядовом з/п висо а.

Головном б х алтер б х алтер . Терміново. Конта ти: 43-29-10

та рядовом З/П висо а.

Головном б х алтер , 1С. Бест-Звіт, вся звітність+ нарах вання ЗП. ЗП від 3000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Головном б х алтер , д/р на анало ічній посаді, знання 1С, тор івля, виробництво, рафі роботи з 9.00 до 18.00, з/п від 3000 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Головном б х алтер , д/р, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Головном б х алтер , знання 1С, версія 7.7. Конта ти: 62-24-24, 62-32-36 Головном б х алтер . Д/р від 1 ро . Знання ПК, 1С. В\о.З\п 4000 рн Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Головном зоотехні на приватне осподарство, авто та мобільний зв*язо надається. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Головном інженер на завод виробництв прод тів, д/р, з/п 8000 Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

по рн.

Головном інженер , від 28-40 р, з/п 1500 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Головном мар етоло та рядовом , д/р, офіційне працевлашт вання, з/п до 3000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Дальнобійни ам. Європа.Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Двірни , ві необмежений, чол/жін до 60 ро ів, терміново. Конта ти: (093) 185-83-30 Двірни , з 9до 18 сб. нд. вих. Ві необмежений чол/ жін. Конта ти: (093) 185-83-30 Дизайнер на фірм , до 30р, д./р від 1 ро , знання про рам. ЗП 2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Дизайнер , Coral, Photoshop, з 9 до 18, з/п при співбесіді. Конта ти: (067) 385-16-48 Дизайнер , Corel, Photoshop, з/п. при співбесіді. Конта ти: (067) 385-16-48 Дизайнер , знання «фотошоп», д/р обов’яз ово. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

Е с аваторни , до 60 р. рафі роботи плаваючий. З/п 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Е с аваторни , до 60 ро ів, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Е с аваторни , з 9-18, від 20-60, з/п від 2000 рн. Конта ти: (095) 243-51-74

Завід ючом с ладом, чол/жін. Д/Р сб. нд. вих з 9 до 17. З/П 2500 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Завс ладом, з 10-21, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Завс ладом, омірни , д/р., терміново, ві 25-35 ро ів, з/п 2200 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Завс ладом. Знання с ладсь о о облі та звітності, ЗП від 2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Е спедитор - водію, до 35р. З/П. від 2000 рн. наявн. вод.прав ат В,С. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Завс ладом. Чол.до 50ро ів. Працювати з 9 до 18 од. З\ п 2500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Е спедиторам, пром р па. Конта ти: (066) 407-84-21

Завс ладом зі знанням. Знання ПК, 1С, с ладсь о о обл та звітності ЗП 2500-3000 рн+ повний соцпа ет. Графі з 09.00 до 18.00 Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Е спедиторам. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Е спедитор , від 22-35 ро ів. Конта ти: (097) 511-40-48 Е спедитор , ві від 25 р., д/р. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Е спедитор , д/р на анало ічній посаді, достав а товарів по міст та області. Конта ти: (095) 687-67-36, (098) 799-95-00 Е спедитор , з 9-19, ві від 18-40, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Е спедитор , з/п від 1500 (067) 360-77-76

рн. Конта ти:

Е спедитор , промислова р па товарів. Ві - до 45 ро ів. З\п - від 2500 рн. Не а ентство. Конта ти: 40-02-39 Е спедитор -водію, до 45 ро ів, з/п - від 2000 рн, наявність водійсь их прав. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Е спедитор . Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Е сперт -оцінювач , без д/р, чол/жін, 21-35 ро ів, з/п від 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00 Еле три з вільним рафі ом. Оплата щоденна. Провод а перед ремонтом. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Еле три на неповний робочий день. Оплата щоденно за ви онан робот . Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Еле три , д/р, 3 р. доп с , з/п. від 2500 рн. Конта ти: (093) 185-83-30 Еле три , д/р, 3 р.дост п , з/п - від 2500 рн. Конта ти: (093) 185-83-30 Еле три , р-н Північно о, з/п 1460 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Еле три 362-01-67

.

Конта ти:

26-96-35,

(067)

Еле три . З/П 1460, р-н Північно о. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Еле три . Освіта середня спеціальна, чол від 20 до 50р з Д/Р. Графі позмінний. ЗП від 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Завс ладом, омірни , 25-35р. д.р з 9 до 18 сб.нд. вихідний з/п 2200 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

33

Касири-оператори хл/дів., 1с/2с, 200 рн/ доб . Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Касир лінії роздачі, знання ас. апарат . Конта ти: 43-29-10 (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Касир мережі с пермар ет , д/р, з/п 1500 рн. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Касир відділення бан 40-20-40, (093) 659-88-44

. Конта ти:

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ:

Касир , без д/р, позмінний рафі роботи, з/п від 1200 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Менеджер з приймання замовлень, 22-35 р.

Касир , з 10-21, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

Б дівельни ам, д/р.

Касир , з/п від 1000 511-40-48

Ло іст с ладовом , д/р завс ладом, ведення с ладів.

рн. Конта ти: (097)

Касир , можна без д/р(проводиться навчання), відповідальність, офіційне працевлашт вання, соціальний па ет. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Касир , помічни б х алтера, д/р, з/п до овірна. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Менеджер з ре лами, д/р не обов’яз овий, дівчина, знання ПК. Охоронни

(вахтовий метод), до 40 р.

Менеджер з продаж еле тропрод власне авто. С первайзер , д/р 2 ро и в тор івлі.

Тор овом а ент , власне авто, д/р в тор івлі мінімальний, з/п до 5000 рн.

Завс ладом, пром р па, без ш ідливих звичо , д/р, рафі роботи при співбесіді. Конта ти: (095) 687-67-36, (098) 799-95-00

Еле тромехані

За рійни в ательє, з/п потижнево. Конта ти: 69-08-74, (050) 521-07-64

, до 45 р., 3 р па доп с , позмінний рафі роботи.

Флорист , д/р.

Заст пни оловно о б х алтера, дд\р від 5 ро ів, з\п до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Автомийни

Заст пни ерівни а відділ , з 9-18, ві від 18-50 р, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06

Слюсарю-монтажни

Вантажни

Менеджер з продаж автозапчастин, рафі роботи 9.00-18-00, с-н - вихідний.

меблів, з 9 до 18. Конта ти:

Зварювальни ам рихт вальни ам, фарб вальни ам, шпа лювальни ам. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Зварювальни ам, рихт вальни , фарб вальни , шпа лювальни СТО Зарплата 50%. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Зварювальни ам. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: (094) 967-03-78 Зварювальни ар онної звар и. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44 Зварювальни систем опалення. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Зварювальни -рихт вальни , фарб вальни , шпа лювальни . Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Інженер з охорони праці, ві 30-50, з/п 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Інженер з сервісно о обсл ов вання та ремонт омп’ютерів. ЗП став а+ %. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

, д/р.

Менеджер з продаж автомобілів, д/р в тор івлі.

Збиральни меблів з 9 до 18, д/р, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10

Зварни висо ої валіфі ації, 4-5 розряд. Конта ти: (098) 386-56-22

, 8- одинний робочий рафі , є нічні зміни. , рафі роботи позмінний.

Водію-е спедитор , д/р водієм-е спедитором.

Заст пни начальни а відділ по замовленнях, д/р з до ментами, ві до 35 ро ів, з/п 1800 рн+ преміальні. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Збиральни 43-29-10

ції, д/р в тор івлі від 1 ро ,

Касир , працювати в др ій половині дня, на 0,5 став и, дівчина до 35 ро ів, можна без д/р, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Касир , ч/ж, ст денти 4 рс , 4/2, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Касир -оцінювач , рафі роботи 3/3, з/п від 1500 рн., можливо без д/р, проходить навчання. Конта ти: (098) 799-95-00 Керівни АЗС в Д бровиць ий р-н, з/п при співбесіді. Конта ти: (067) 846-66-02

Ріелтор з продаж нер хомості, д/р мінімальний, рафі роботи з 9.00до17.00. Кравцю, д/р мінімальний, рафі роботи 9.00-18.00. Шеф- харю, д/р, рафі роботи позмінний, достойна оплата, терміново. Дизайнер , знання «фотошоп», д/р обов’яз ово. Швачці, д/р, бажання працювати, оплата до овірна. Плиточни

, д/р, не приватне б дівництво.

М ляр , д/р.

Керівни відділ ЗЕД. Вища е ономічна освіта чи митна справа, Д/Р від 3 ро ів на анало ічній посаді, від 25 до 35р, з/п 3500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Помічни

Керівни філії (фінансова стр т ра). ВО,Д/ Р від 3 ро ів на ерівних посадах : бан , страхова омпанія, чол./жін наявн прав ат В ,бажано вл авто. ЗП 4000-6000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Б х алтер на виробництво, до 45 р., дос онале знання 1С, відповідальність.

Кер ючом ав’ярнею, д/р, з/п до овірна. Конта ти: (097) 212-23-52

Швачці-за рійниці, д/р.

Комірни , Квасилів. Конта ти: 43-29-10 Комірни жін., д/р, з 9 до 18, З/П 2000 рн, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

харя, арна з/п, охайність, відповідальність.

Слюсарю, д/р.

Адміністратор , до 27 ро ів, ом ні абельність, доба через дві. Диспечтер -ло іст , д/р в ло істиці в У раїні та за ордоном. Столяр , помічни

столяра, мінімальний д/р, з/п за домовленістю.


БІРЖА ПРАЦІ

34

№4 від 8 люто о 2012 ро Менеджер з редит вання в тор овий центр, з/п - став а 2000 рн+%, до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з приймання замовлень, 22-35 р. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Менеджер з продаж ( отли, насоси...) ВО, технічна чи е ономічна.д/р в прямих продажах, дистриб’юції є обов`яз овим! Робота по Рівненсь ій обл, зання ПК.1С. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер з продаж а/м, ві від 22-35, водійсь і права, з/п 2500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Менеджер з продаж автозапчастин, ві від 22-35 р, водійсь і права, з/п 2500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06, (098)839-86-27 Менеджер з продаж автозапчастин, рафі роботи 9.00-18-00, с-н - вихідний. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Менеджер з продаж автомобілів, 23-33 ро и наявність прав ат. В-С, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Менеджер з продаж автомобілів, д/р в тор івлі. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Менеджер з продаж автомобілів, чолові . водійсь і права ат. В, бажано д/р, з/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер з продаж б д.матеріалів, д/р в тор івлі, чолові . Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Менеджер з продаж еле тропрод ції, д/ р в тор івлі від 1 ро , власне авто. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Менеджер з продаж еле тротехнічної прод ції з власним авто і без, до 35р., з 9 до 18, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер з продаж еле тротехнічної прод ції, з власним авто та без, до 35 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з продаж запчастин. Д\Р в продажах. З.П. Став а + %. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер з продаж , бензин+ телефон, права ат. В, став а +%. Конта ти: (095)243-51-74 Менеджер з продаж , д/р в тор івлі, бажано металопласти ові вироби, стандартний рафі роботи, дівчина до 30 р., з/п від 1500 рн. Конта ти: 43-37-36, (095) 687-67-36 Менеджер з продаж , з 9 до 18, З/П став а+%, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Комірни -вантажни . ДР не обов’яз овий. Бажання працювати, без ш ідливих звичо . Чол. до 40 ро ів. ЗП від 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Комірни

в Квасилів. Конта ти: 43-29-10

Комірни 43-29-10

до 40р., бажано д/р. Конта ти:

Комірни , 21-28 р. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Комірни , бажано д/р, чолові , до 30 ро ів, рафі роботи cтандартний, металопласти ові вироби, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Комірни , д/р, з 9 до 18, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Комірни , д/р, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

КОМІРНИКУ, ДО 35 Р., ОСВІТА - СПЕЦІАЛЬНА АБО ТЕХНІЧНА, ЗНАННЯ ПК, MICROSOFT OFFICE. КОНТАКТИ: (050) 357-91-57, (096) 501-67-87 Комірни 43-29-10

, до 40 р, бажано д/р. Конта ти:

Комірни , з 9-19, від 18-40, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Компле т вальни , ві від 18-35 ро ів, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Кондитер , пе арю, терміново, можна без д/р, бажання працювати. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Кондитер , пе арю,терміново, можна без д.р. бажання працювати. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Кондитер , позмінно 3/3, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06, (098) 028-15-99 Конс льтант в тор ов фірм , ві - 18-45 ро ів, навчання та працевлашт вання без оштовне. З\п - 600-800 рн\тиждень. Конта ти: 40-02-39 Конс льтант , менеджер , особам від 25 до 60 ро ів, що мають д/р в тор івлі або мережевом мар етин , вільний рафі , ар’єрний ріст. Конта ти: (067) 360-95-88, (067) 362-02-32 Контролерам, вахтовий метод. Конта ти: (067) 385-16-48 Контролер , вахтовий метод. Конта ти: (067) 385-16-48 Косметоло 659-88-44

. Конта ти: 40-20-40, (093)

Кошторисни , д/р, в/о, знання відповідних про рам, наявність власно о авто, з/п від 4500 рн., роз лядається варіант роботи по с місництв . Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

КУР’ЄРАМ У ВІДДІЛ ДОСТАВКИ. З/П СТАВКА 2400 ГРН.+%. НЕ АГЕНТСТВО. КОНТАКТИ: (097) 155-88-42 Кошторисни

. Конта ти: (098) 386-56-22

Кравцю, д/р мінімальний, рафі роботи 9.00-18.00. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Кранівни , з 9-18, ві від 20-60, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 К р е д и т н и м е спертам. Д/р на видачі редитів чи продажі страхових посл від 1 ро . ЗП 2000-3000 рн. Графі роботи нормований. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Кредитном е сперт , в/о, д/р до 30 ро ів, без д/р, а тивним, офіційне працевлашт вання, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 К р’єрам для роботи відділ достав и. Навчання та стаж вання - за рах но роботодавця, з\п - 1800-3400 рн. Конта ти: (093) 198-69-68

К р’єр по селах Рівненсь о о Конта ти: 40-06-30, (067) 360-10-33 К р’єр , з/п - 2200 407-84-21

р-н .

рн. Конта ти: (066)

К р’єр . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 К р’єрам, чол./жін 20-30рр можливо без д/ р ,повна зайнятість. ЗП 1000-1200 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 К р’єр по міст . Дівчина або хлопець.Працювати з 9 до 18 од.З\П 1300 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 К харю- ніверсал з досвідом роботи від 2-х ро ів. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44

Майстр з ви отовлення форм з Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44

іпс .

Майстр з нала одження б дівельних люльо . Конта ти: (067) 362-55-01

МАЙСТРУ З НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ, Д/Р, АКУРАТНІСТЬ, З ПОВНОЮ АБО ЧАСТКОВОЮ БАЗОЮ КЛІЄНТІВ, НА МАТЕРІАЛАХ СТУДІЇ, З/П 40-50%. КОНТАКТИ: (097) 688-64-24

Менеджер з продаж , з 9-18, з/п став а +%. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер з продаж , з розвит продаж (а ропрод ція), д/р, в/о. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Менеджер з продаж , з/п - висо а. Конта ти: (066) 407-84-21 Менеджер з продаж , технічна освіта, по області, з а/м, з/п від 2000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Менеджер з продаж . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44 Менеджер з реалізації оздоровчих посл . Конта ти: 45-27-95, (097) 298-27-95 Менеджер з ре лами, від вас: бажання заробляти, від нас: стабільність виплаті з/ п. Конта ти: 62-56-35, (036) 263-46-62

К харю в афе, потижневий рафі роботи, д/р, охайність, ом ні абельність. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

Майстр з ремонт но тб ів. Терміново потрібен спеціаліст по ремонт но тб ів, чол до 45 р. з хорошим досвідом роботи. ЗП став а+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

К харю в ресторан, до 30 ро ів, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Майстр мані юр , пер арю, на ви ідних мовах, в л. Мірющен а. Конта ти: (050) 435-56-39

Менеджер 62-56-35

К харю на піц з 9 до 23, тиждень через тиждень. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Майстр мані юр . Конта ти: 45-43-02 (067) 208-19-10

Менеджер з ре лами. Від вас: бажання заробляти, від нас: стабільність виплаті з/ п. Конта ти: 62-56-35, 63-46-62

К харю на піц , т/т, з 9 до 23. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 К харю, в афе за містом, з/п потижнево, проживання, д/р не обов’яз ово. Конта ти: (067) 362-34-49 К харю, д/р не менше 1 ро 43-29-10

. Конта ти:

К харю, д/р, від 20 до 45 ро ів, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Майстр 22-74-14

мані юр . Конта ти: 63-45-34,

Майстр 362-00-15

мані юр .

Конта ти:

(067)

Майстр холодильно о обладнання з досвідом зварювання. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44 Майстр - ошторисни , о(тепло азопостачання, Конта ти: (067) 363-48-45

в/ вентиляція).

Менеджер з ре лами, д/р не обов’яз овий, дівчина, знання ПК. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 з ре лами. Конта ти: 63-46-62,

Менеджер з ре лами. Дівчина до 35 ро ів. Ком ні абельна, відповідальна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер з т ризм , д/р 1 р, з 10-19, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Менеджер з т ризм , до 35 ро ів, д/р в продажах, з/п 2000 рн, а тивним, ом ні абельним. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

К харю, д/р, рафі роботи потижневий, працелюбність, охайність, з/п при співбесіді. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Мані юрниці (майстер елево о нарощення). Ви ідні мови оплати праці. Досвід роботи, охайність та порядність. Конта ти: 43-07-89, (067) 986-35-79

Менеджер ЗЕД, чол/жін, з д/р в транспортній ло істиці від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

К харю, д/р. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67

Мані юрниці, позмінно, ві від 20-40 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

К харю, д/р. не менше ро 43-29-10

Мані юрниці. Конта ти: 62-66-86, (096) 444-98-30

МЕНЕДЖЕРУ ЗІ ЗБУТУ, 25-35 Р., БАЖАНО В/О, ВОДІЙСЬКІ ПРАВА КАТ. В, ЗНАННЯ ПК, MICROSOFT OFFICE, 1С:БУХГАЛТЕРІЯ. КОНТАКТИ: (050) 357-91-57, (096) 501-67-87

. Конта ти:

К харю, мож. без д/р, З/П 1000 + премія. Конта ти: 43-29-10 К харю, можливо без д/р, з/п рн+премія. Конта ти: 43-29-10 К харю, позмінно, 3/3, з/п від 1500 Конта ти: (097) 025-22-50

1000 рн.

К харю, позмінно, з 12.00, ві від 35 до 44 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 К харю, позмінно, т/т, д/р 1р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 К харю, потижнево, до 35 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 К харю- ніверсал . Т/Т. З/П до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 К харям, помічни ам 45-06-75, (067) 846-66-02

харів. Конта ти:

Лі арю (хір р ).Т реччина. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Лі арю - іне оло , Т реччина. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Лі арю-анестезіоло .Т реччина. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Лі арю-рент еноло , Т реччина. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Мані юрниці. Конта ти: (097) 829-11-17 Мані юрниці. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44 Мар етоло оловном та рядовом , д/р, офіційне працевлашт вання, з/п до 3000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Мар етоло , ві від 22-45 р, в/о. Конта ти: (098) 196-13-06 Мар етоло , чол/жін з д/р від 3 ро ів саме на даній посаді. Графі з 09,00 до 18,00. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Мар етоло 407-84-21

. Не а ентство. Конта ти: (066)

Масажист , пер Конта ти: 63-64-02

арю- ніверсал .

Машиніст авто раана, автовиш и. терміново з д\р. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Медичній сестрі, до 50 р. д.р. терміново. Конта ти: 43-29-10 Медичній сестрі, до 50 ро ів, д/р, терміново. Конта ти: 43-29-10 Медсестрі в стомат абінет. Конта ти: 63-45-34 Медсестрі, Т реччина. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

, центр. Конта ти: (097)

Менеджер з персонал . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44

Лі арю-терапе вт , Т реччина. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Менеджерам для роботи з персоналом та лієнтами, ор анізаційні здібності ом ні абельність. Конта ти: 43-08-20, (094) 966-08-20

Ло іст (перевезення по У р.), рафі роботи: 9.00 – 18.00, сб. нд. вих., з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 799-95-00

Менеджерам, ст дентам, з/п 700 рн, з 9 до 13.30. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

Ло іст с ладовом , д/р завс ладом, ведення с ладів. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

Менеджерам. Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03

Лі арю-стоматоло 466-87-83

Майстр виробів з б рштин , з/п від 1000 рн., рафі роботи 8.00-17.00, проводиться навчання, бажано х дожня освіта. Конта ти: 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Майстр для ремонт Конта ти: 43-16-85

б дівельної люль и.

Майстр для ремонт дах аража, недоро о. Конта ти: 22-54-60, (097) 890-46-32 Майстр для ремонт радіостереопро равача, одноразова робота. Конта ти: 26-27-16, (096) 526-97-74

Менеджер в тор овий відділ, чолові , д/р в тор івлі. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Менеджер з автозапчастин, від 18-36 р, з/ п 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55 Менеджер з видачі редитів, з/п від 2000 рн, від 18-45 ро ів. Конта ти: (097) 025-22-50 Менеджер з редит вання в тор овельний зал, 2000 рн. +%, до 35 ро ів, чол/ жін. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Менеджер зі зб т , в/о, можна без д/р. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер зі зб т , д/р в тор івлі, наявність водійсь о о посвідчення ате орії «В», надається сл жбове авто, в/о, ом ні абельність, націленість на рез льтат, з/п 5000 рн. Конта ти: (095) 687-67-36, (098) 799-95-00 Менеджер зі зб т , д/р від 1 ро , ві від 20 до 40 ро ів. Конта ти: (098) 196-13-06 Менеджер зі зб т , промислова р па товарів. Офіційне працевлашт вання. ЗП за рез льтатами співбесіди. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер зі зб т . Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44 Менеджер на видач редитів. Вміння продавати бан івсь і посл и, оформлювати до менти, аналітичний с лад роз м , молоді-енер ійні. ЗП від 2000 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Менеджер по роботі з лієнтами, з 9-18, ві від 20-40 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Менеджер по роботі з лієнтами, з 9-18, ч/ ж, з/п 1300 рн +%. Конта ти: (098) 196-13-06 Менеджер по роботі з лієнтами, продаж інтернет посл , в офісі, з/п від 2500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Менеджер по роботі з лієнтами, салон металопласти ових виробів, працювати з 9.00 до 18.00, жін а до 35 ро ів, д/р в тор івлі. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Менеджер по роботі з лієнтами. Вимо и ом ні абельність, наполе левість, бажання працювати. Кар’єрний ріст. З\п 2800-4200 рн. Конта ти: 40-02-39 Менеджер по роботі з персоналом та лієнтами, ві 20-55 р., ом ні абельність, ор анізаційні здібності, ар’єрний ріст, роботодавець. Конта ти: (067) 450-31-70 Менеджер по роботі з персоналом, до 40 р. Д.Р. Терміново. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Менеджер по роботі з персоналом, з/п висо а. Конта ти: (097) 759-51-73 Менеджер по роботі з персоналом, на неповний робочий день. Конта ти: (097) 298-27-95 Менеджер прое тів, в/о, ч/ж, бажано ан лійсь а. Конта ти: (098) 196-13-06 Менеджер споживчо о редит вання, вища е ономічна освіта, ом ні абельність. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Менеджер відділ зб т . в/о, можна без д/ р. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Менеджер – онс льтант . Продаж б дівельних матеріалів. ДР бажаний. ЗП став а + %. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Менеджер , 21-35 ро ів, в/о, тех, е он, з/ п від 2500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Менеджер , з 9 до 13:30, З/П 700 рн., с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Менеджер , з 9 до 18.00, від 20 до 35, в/о, д/ р 1р., від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Менеджер , з 9-18, від 21-35 р, в/о, тех, е ономічна, з/п від 2500 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Менеджер -ло іст , д/р. Конта ти: (099) 229-57-31 Менеджер -ло іст . Конта ти: 60-90-34, (099) 229-57-31 Мерчендайзер , в/о, ві 18-26 р., з/п від 2600 рн., офіційне працевлашт вання, соц. па ет. Конта ти: (067) 364-10-41, (067) 217-36-64 Мерчендайзер , в/о, до 30 ро ів, з/п від 2600 рн. Конта ти: (067) 385-16-48 Мерчендайзер , в/о, до 30р., З/П від 2600 рн. Конта ти: (067) 385-16-48 Мерчендайзер , від 18-40, з/п 1500 Конта ти: (097) 511-40-48

рн.

Мерчендайзер , з 9-18, від 18-40 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Мерчендайзер . чол/жін до 30р, можливе без д/р оловне вл авто, ом ні абельність, відповідальність Робота по Рівненсь ій обл. ЗП від 2500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Механі . Бажаний ДР. ЗП від 2500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Монтажни ам метало онстр цій. Європа.Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Монтажни б дівельно о ришт вання, д/ р, без ш/з, не КА. Конта ти: (067) 362-55-01 Монтажни ом ні ацій. Працювати з 9 до 18 од. ЗП став а + %. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Монтажни пласти ових ві он та дверей. Можна без досвід . Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Монтажни , ві від 18-40, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Монтер по ремонт орп сів ораблів. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 М зи антам. Конта ти: (067) 385-16-48 М лярам, шт ат рам, бетонярам. Дов остро ова робота з оформленням. Аванс на харч вання, вахта. Надається ртожито . Перева и для бри ад. З/п вiд 1200 рн. до 2000 .о. Конта ти: (093) 713-96-11, (098) 699-51-04

Оператор ПК. Знання омп’ютера. З\П 2000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Оператор та інстр тор з бо лін . Працювати позміно. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Оператор -адміністратор , з/п - 200 рн/ доба, доба через дві. Конта ти: (093) 185-83-30 Оператор - асир в Інтернет- л б, з/п 200 рн./доба. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

ОПЕРАТОРУ-КАСИРУ, В ІНТЕРНЕТ КЛУБ. ВИМОГИ: ДІВЧАТА ВІКОМ ВІД 19 ДО 28 Р., ПРИЄМНОЇ ЗОВНІШНОСТІ, КОМУНІКАБЕЛЬНІ, АКТИВНІ, ВПЕВНЕНІ, ЗНАННЯ ПК. З/П ВИСОКА. КОНТАКТИ: (099) 377-40-96 Опі нці. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Офіс-менеджер зн.ан л. мови, ПК, з 9 до 18, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Офіс-менеджер , д/р з б х алтерсь ими до ментами та робота в при ладних про рамах, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Офіс-менеджер , ( адри) Освіта вища -е ономічна. досвід роботи від 1 ро . Знання ПК, адрово о облі . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Офіс-менеджер , без д/р, ом ні абельним та п н т альним, до 35 ро ів. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Офіс-менеджер , ві від 19-45 р, рафі з 8-17, з/п від 2000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Офіс-менеджер , рафі роботи стандартний, з/п від 1500 рн., жін а 20 – 30 ро ів, бажано з д/р, ом ні абельна, приємної зовнішності. Конта ти: (098) 799-95-00 Офіс-менеджер , д/р від 5 міс, від 20 до 35 ро ів, з/п 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Офіс-менеджер , з 9-18, ві від 20-30, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Офіс-менеджер , з 9-18, знання 1С, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Офіс-менеджер , зі знанням німець ої мови, ПК, офісних про рам, ом ні абельність, відповідальність.ЗП став а+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Офіс-менеджер , знання ан лійсь ої мови, ПК, з 9 до 18. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, з/п 2000 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність, перспе тива рост . Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Офіс-менеджер , знання ПК, офісної техні и, ом ні абельність. З/П 2000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

М ляр , д/р. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

Офіс-менеджер , на постійн робот , ві 24-30 р., в/о, знання ПК. Конта ти: 26-58-50, (050) 627-61-61

М ляр , чолові , д/р. Конта ти: Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

Офіціантам, харям, барменам. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

в л.

НА ПОСТІЙНУ І ТИМЧАСОВУ РОБОТУ ПОТРІБНІ ТОРГ-АГЕНТИ, ЕКСПЕДИТОРИ, РІЗНОРОБОЧІ, З/ П 100-250 ГРН. В ДЕНЬ. НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ, НЕ К/А. КОНТАКТИ: 43-92-41, (097) 645-91-28 На роздач листіво . Конта ти: 63-34-19, (097) 832-78-00 Начальни виробничо о цех -ви отовлення металовиробів чол до 55 ро ів з д/р виробництві та на ерівних посадах від 5 ро ів.ЗП при співбесіді-висо а. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Начальни відділення бан 40-20-40, (093) 659-88-44

. Конта ти:

Начальни відділ . Вища технічна освіта. Графі роботи з 9- до 18. ЗП за рез льтатами співбесіди. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Начальни е ономічно о відділ р, з/п по домовленості. 45-06-75, (067) 846-66-02

завод , д/ Конта ти:

Начальни е ономічно о відділ , д/р від 2 ро ів, відповідальність, ом ні абельність, вміння ер вати оле тивом. До 45 ро ів. З/п за рез льтатами співбесіди. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Офіціантам, терміново. Конта ти: 45-10-77, (098) 415-69-96 Офіціантам. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Офіціантам. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Офіціант ам, центр, потижнево. Конта ти: (063) 155-85-24 Офіціант , 1/1, з 9 до 23, з/п 1200 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Офіціант , 1т/1т, з 9 до 23, З/П 1200 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Офіціант , без д/р, рафі роботи потижневий, ом ні абельні, приємної зовнішності, з/п 700 рн/тиж. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 638-96-53 Офіціант , ві від 18-35 ро ів. Конта ти: (097) 511-40-48 Офіціант , д/р від 20 до 35 ро ів, з/ п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Офіціант , з 10-23, потижнево, до 35 р, з/п 1500 рн. Конта ти: (063) 120-00-44 Офіціант , з 11-22, через тиждень. Конта ти: (098) 196-13-06 Офіціант , з 12.00, ві (098) 028-15-99

від 18-30. Конта ти:

Начальни апітально о б дівництва ВО, д/р від 5 ро ів, Знання ПК. технічних про рам, д/р на ерівних посадах є обов’яз овим, робота з підрядними фірмами. ЗП висо а. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Офіціант , потижнево, з харч ванням, відвозять додом , з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Начальни прое тно о бюро, від 22-45 р, в/о. Конта ти: (097) 025-22-50

Офіціант . Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67

Няні від 35р. з досвідом роботи та знанням розмовної німець ої мови. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44

Офіціант , потижнево, ом ні абельність, офайність. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Охоронни (вахтовий метод), чолові або жін а до 40 р. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

Н я н і для дітей. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Охоронни , 20-35 р., з/п 160 рн./доба, рафі роботи доба через дві. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

Няні, з/п при співбесіді, від 25-50 р, д/р, освіта бажано педа о ічна або медична. Конта ти: (097) 511-40-48

О х о р о н н и , без д/р, працювати 2/2, чолові до 32 ро ів, без ш ідливих звичо , офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Обсл ов ючом персонал на р їзних лайнерів. США. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Обтя вальни меблів, чолові , з/п за домовленістю. Конта ти: 40-16-95, (096) 349-99-34 Опал бни ам. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: (094) 967-03-78 Оператор - адміністратор . З.П 200 рн за доб , доба через дві. Конта ти: (093) 185-83-30 Оператор - асир в інтернет л б. З/П 200 рн. за доб . Прац. 1д.через 2д. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Оператор відеона ляд , д/р на анало ічній посаді або в охороні від 1- о ро , офіційне працевлашт вання, повний соц. па ет. Конта ти: 43-37-36, (095) 687-67-36 Оператор відеоспостереження в мар ет. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44 Оператор інформаційно о відділ , до 27 ро ів, в/о, став а +%. Конта ти: (095) 243-51-74 Оператор ПК, випис а на ладних, знання 1С, бажано б х алтерсь а освіта, з/п при співбесіді. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Оператор ПК, можливо без д/р, рафі роботи позмінний, з/п при співбесіді, ом ні абельність, працелюбність. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Охоронни , вахта, 1 місяць/2 тижні, з/п 3500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Охоронни , сл жба в ЗСУ, хороша фізична форма, без ш ідливих звичо , чолові и до 30 ро ів, офіційне працевлашт вання, позмінний рафі роботи, з/п до 2000 рн. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Охоронцю з 8 до 22, 2д/2д, З/П 1300-1600 рн. Конта ти: 43-29-10 Охоронцю з 8 до 22, 2д/2д, з/п 1300-1600 рн. Конта ти: 43-29-10 Охоронцю, від 18-55, без д/р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Охоронцю, ві 20-45 ро ів, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Охоронцю, ві від 18-45, без досвід , з\п від 1500 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Охоронцю, рафі роботи позмінний, з/п від 1500 рн., хороша фізична форма, без ш ідливих звичо , сл жба в ЗСУ. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Охоронцю, до 65 р, з/п від 1500 Конта ти: (095) 243-51-74

рн.

Охоронцю, по одинно, ві від 25-45 ро ів, сл жба в ЗСУ. Конта ти: (098) 028-15-99 Охоронцю, позмінно 1/3, ві від 22-40, сл жба в ЗСУ, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06


№4 від 8 люто о 2012 ро

ТЕЛЕАФІША

35

Ïîíåäiëîê, 13 ëþòîãî

06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.35, 23.50 Е сперт на зв’яз 06.55 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.20 Невідоме від відомих 07.25 Глас народ 07.40 Е сперимент дня 07.45 М льтфільм 08.15 Корисні поради 08.30, 00.15 С арбнич а 09.00 Підс м и тижня 09.40 Точ а зор 10.05 «Ле о б ти жін ою» 10.55 М/с «Каспер. Ш ола страх » 11.10 Шеф- хар раїни 12.10, 15.45, 18.45, 21.40 Діловий світ 12.25 Армія 12.35 Право на захист 12.55, 22.30 Контрольна робота 13.20 Х/ф «Я зробив се, що мі » 14.40 Ві но в Амери 15.15 Euronews 15.55 Х/ф «Михайло Ломоносов» 2 с. 17.05 Оновлене місто 17.20 Т/с «Став а більша за життя» 19.10 «Задорин и» 20.35 Сільрада 20.55 Офіційна хроні а 21.00 Підс м и дня 21.25 Плюс-мін с 21.30, 21.50 221. Е стрений ви ли 21.35 Світ спорт 22.55 Трій а, Кено, Се нда дачі 23.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 01.20 М/с «Сандо ан»

Рівне-1, НТН

05.30 Уро и тітонь и Сови 06.00 Рано Надії 06.30 Рівне за тиждень 06.50, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.10 Новини с сіда 07.30, 15.45 Рівне сьо одні 07.40 Феєрія мандрів 08.00 Кіноле торій 08.15, 16.05 М/ф 08.30, 05.00 Правда життя 09.00 Д/с «Православні святі» 10.00 Т/с «CSI: Нью-Йор » 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.40 Х/ф «Шизофренія» 15.55 Kids Flix 17.00, 19.00 Вітаємо Вас 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 19.30, 21.15 Бізнес Новини 20.15 У раїнсь і традиції 21.25 Чоловічі розва и 22.15 Фільми та зір и 22.30 Т/с «За он і порядо » 23.30, 02.00, 04.30 Свідо 00.00 Х/ф «Останній ле іон»

06.01, 21.40, 03.00 Час-Тайм 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50, 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50, 22.50, 10.55, 18.10, 00.20 По ода 06.20, 18.55, 00.15, 03.20 Час спорт 06.30 Рано на 5-м 09.10, 19.30, 23.10, 03.15 Бізнес-час 09.25, 13.20, 14.20 5 елемент 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 01.00, 04.00, 18.00, 00.00 Час новин 10.30 Життя ці аве 11.30 Вели а політи а 12.30 Машина час 15.20, 16.20 Час інтерв’ю 17.25, 05.40 Територія за он 18.15, 22.00, 02.40 Енер она ляд 18.45, 23.00 Київсь ий час 19.36, 02.00, 05.00 Час: важливо 21.00, 01.25, 04.25 Час 22.20, 03.30 Хроні а дня 23.30 Автопілот-тест 23.55, 03.25 О ляд преси 00.25, 03.50 Автопілот-новини 00.35 Бизнес-час

06.00 «Рано на К1» 07.05 Х/ф «Від серця до серця» 09.00, 21.05 «Жіноча лі а» 10.00 Т/с «Б хта зни лих дайверів» 13.30 Х/ф «Алмазний пес» 15.35 Х/ф «Знайомство з Фа ерами» 17.50 Х/ф «Ата а обри» 20.00 «Історії вели о о міста. Життя після слави» 22.00 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 22.55, 01.00 Т/с «Надприродне» 23.45 Т/с «Меді м» 00.35 «15 хвилин до завтра» 01.40 «Нічне життя»

06.00, 05.30 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00 Події 07.20, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.30, 14.00, 21.10 Т/с «Слід» 09.10 Т/с «СОБР» 11.00, 02.30 Т/с «Платина» 12.00, 04.40 «Нехай оворять» 13.00 Т/с «Ведмежий т» 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 04.00 Критична точ а 19.20 Т/с «Катіна Любов» 20.15 Т/с «Шаман» 22.20 Х/ф «Хеллбой - 2: Золота армія» 00.50 Х/ф «Перева а Борна»

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.10, 04.00, 17.00 ТСН 07.15 М/с «Чіп і Дейл: Б р нд и-рятівни и» 10.05, 16.05 «Давай одр жимось» 11.00 Х/ф «А мама раща!» 12.25 Х/ф «До тор Д літтл - 3» 14.05, 05.00 Х/ф «Жін а, не схильна до авантюр» 17.20 «Шість адрів» 17.40 Х/ф «Кохати по-російсь и-2» 20.15, 20.55 Т/с «Інтерни» 21.20 Х/ф «Чоловіча жіноча ра» 23.25 Х/ф «Амазон и та ладіатори» 01.05 Х/ф «Правда на вибір» 02.30 Х/ф «Молодята» 04.15 «Хован и»

05.25 Т/с «Та е звичайне життя» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «З новим раном» 07.30, 20.25 «Спорт Подробицях» 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.05, 12.15 Х/ф «Сліпе щастя» 1-2 с. 13.50 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 5» 14.50 «Сімейний с д» 15.45 «С дові справи» 16.30 «Жди меня» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.00 Т/с «Свати 3» 20.00, 00.35 «Подробиці» 20.30 Т/с «Тат сі» 22.40 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 11» 01.00 ПРОФІЛАКТИКА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Теле анал «Добро о ран !» 09.15 Контрольна за пiвля 09.45 Жити здорово 10.55, 01.05 Право на захист 12.15, 04.05 Модний виро 13.15 Зроз мiти. Пробачити 14.00 Iншi новини 14.20 Хоч знати 15.15 Слiд 16.05 Поле ч дес 17.05 Свобода i справедливiсть 18.15 Вибори-2012 18.45, 03.05 Давай одр жимося 19.45, 02.05 Хай оворять 21.00 Час 21.30 Т/с «Мос овсь ий двори » 22.40 У мене не рижане серце 23.50 Познер 00.50 Нiчнi новини

05.30, 14.50 «Нез’ясовно, але фа т» 06.15 «До ментальний дете тив» 06.40, 01.55 Т/с «Адво ат» 08.40 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 09.40 Т/с «Б ла тобі охана» 13.50, 19.10 Т/с «Чер овий ян ол» 15.50 «Битва е страсенсів» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.05 «К б» 21.10, 22.25 «Танцюють всі!-4» 00.50 Т/с «До тор Ха с» 01.45 «Вi на-Спорт» 03.25 Х/ф «При оди Шерло а Холмса і до тора Ватсона» 04.35 Нічний ефір

05.20 Сл жба розш дітей 05.30, 04.35 Світано 06.10, 07.35 Ділові фа ти 06.25, 09.25, 12.55, 19.20, 00.50 Спорт 06.30 Т/с «Та сі» 07.45, 08.45, 12.45, 02.20, 22.25 Фа ти 09.30, 19.25, 01.00 Надзвичайні новини 10.15 Х/ф «Кен р Дже пот» 12.05, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.45 Х/ф «Облад н и» 14.35, 20.25 Т/с «Лють» 16.35 Т/с «Менти» 18.45 Фа ты 22.40, 02.50 Свобода слова 01.55 ПроЦі аве

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 О ляд подій тижня 07.30 Кл б С пер ни и 07.50 Сл жба розш дітей 08.30 Хітова вежа 09.30, 12.30, 19.45, 20.15 Один на один 10.00 Рівненщина мистець а 10.30 Тінейдж-простір 11.00 Ч десний анал 14.00 А нас іно знімали 16.00 М льтдарин и 16.20 Пізнай світ 16.40 М з. Фільм 17.00 Ретроспе тива 17.20 Юна зір а 17.40 А ми відпочиваємо 18.10 СвітОсвіт 18.30 Мандри 19.00, 22.00, 00.00 День 19.30 , 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 20.45 На добраніч аз а 21.00 Почер долі 21.30 Європейсь ий дім 22.45 Міні-ф тбол. К бо У раїни

06.00 Дізнайся я 06.15 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.05, 08.30 М льти з Л нті ом 07.35 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 09.00, 15.10 Т/с «Ранет и» 09.50 Т/с «Баффі - винищ вач а вампірів» 10.40 Comedy Woman 11.30 Се с-битва 12.00, 19.45 Одна за всіх 12.25, 17.50 Т/с «Хто домі осподар?» 13.20, 18.20 Т/с «Моя пре расна няня» 14.15 Дом-2 16.00 У ТЕТа тато 16.30, 21.10 Т/с «Універ» 19.20, 20.45 Т/с «Універ. Нова обща а» 20.15, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 23.00 Т/с «Прит ло » 23.50 Д рнєв + 1

04.45 Т/с «Ранет и» 06.15, 07.00 Kids Time 06.20 М/с «Назад майб тнє» 06.45 М/с «Дж манджи» 07.05, 14.30 М/с «При оди Дже і Чана» 07.30, 09.00, 19.00, 00.45 Репортер 07.50 Очевидець 09.10, 22.50 Т/с «Бальза івсь ий ві , або Всі чолові и сво...» 10.05 Здраст йте, я ваша мама 11.45, 19.35 Т/с «Тат севі доч и» 12.50 Т/с «Третя планета від Сонця» 13.50 М/с «Аладдін» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Полювання на монстрів» 15.55 Т/с «Кадети» 17.55, 20.40 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.05 Спортрепортер 21.50 Аферисти 23.50 Т/с «Ні іта» 01.15 Сл жба розш дітей 01.20 Т/с «Межа» 02.00 Т/с «Ж рнал мод» 02.25 Зона Ночі 02.30 У раїнці Віра 03.15 Країна людей 03.40, 03.50 Зона ночі К льт ра 03.45 Ле ендарне парі

06.00, 10.30 За мить до атастрофи 06.50, 07.40 Мі еланджело 08.30, 12.30 Р йнівни и міфів 09.30, 22.30 Амазон а 11.30, 23.30 Тюрми Амери и 13.20 Top Gear 14.20 В обіймах смерті 15.10 Таємні зна и 16.10, 20.30 Фантастичні історії 17.10 Місто, я е зрадили 18.00, 18.50, 21.30 Ш ачі 19.40 С арб.ua 00.30 І раш и для дорослих 01.00, 02.00 Шпи ни

06.00 Рано Росiї 10.05, 04.30 Х/ф «Iнспе тор Лосєв» 11.15 М/ф 11.30 Д/с «Вiд 0 до 80. Сiмон Шноль» 12.00, 14.00, 14.30, 18.00, 23.40, 01.50, 05.45 Вiстi 12.30 Т/с «Маршр т милосердя» 13.15 Моя срiбна ля 14.50 Кiмната смiх 15.35 З новим б дин ом! 16.25 Про най оловнiше 17.10, 02.55 Т/с «Єфросинiя. Продовження» 18.45 Т/с «Iнстит т шляхетних паняно » 19.35 Прямий ефiр 20.30 Т/с «Сiмейний дете тив» 22.05 Т/с «За арячими слiдами» 22.50 Чер овий по раїнi 23.55 Тим часом 00.40 Новини льт ри 01.05 Т/с «Долi за ад ове завтра» 02.05 Профiла ти а

08.00 ПРОФІЛАКТИКА 06.00 Світ за тиждень 06.20 Ран ова заряд а 06.30 Ф-стиль 07.00, 16.00 Країна порад 15.00, 18.30, 21.00, 01.40 Соціальний п льс 15.15, 04.05 П стелі світ 17.00, 02.50 Алло, лі арю! 17.50, 03.40 Майстер подорожей 18.55, 21.30 Е ономічний п льс 19.00 Т/с «Ад’ютанти охання» 20.00, 02.10 Соціальний стат с 21.35 80 островів нав оло світ 22.15 Шамварі 22.40 Х/ф «Омелян П ачов» 04.35 Х/ф «День свято о Валентина» 05.40 Дива и

06.00, 15.35 Махiнатори 06.25, 11.00, 01.55 Гi антсь i б дiвництва 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15 Кр тi виб хи 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 14.40, 05.05 Кр тий тюнiн 11.55 Чи це можливо? 12.50 Ви ривлення час 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 16.05 Бойовi машини 20.00, 01.00 Золота лихоман а 21.00 В iлля 22.00 Риба-меч: життя на ач 23.00 Межа мiцностi 03.45 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Âiâòîðîê, 14 ëþòîãî 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.35, 23.50 Е сперт на зв’яз 06.55 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.20 Невідоме від відомих 07.25 Глас народ 07.40 Е сперимент дня 07.45 М льтфільм 08.15 Корисні поради 08.30, 00.15 С арбнич а 09.00 Підс м и дня 09.35 Світло 10.00 «Ле о б ти жін ою» 10.55 М/с «Каспер. Ш ола страх » 11.10 В остях Д. Гордона 12.10, 15.45, 20.05, 21.20Діловий світ 12.20 Хай щастить 12.40 Темний сил ет 12.55 After Live 13.15 Ювілейний вечір Андрія Демиден а 15.15 Euronews 15.55 «Тобі, єдиній» 16.55 Ювілейний вечір Андрія Демиден а 18.40 221. Е стрений ви ли 18.45 Хо ей. Чемпіонат У раїни 20.55 Офіційна хроні а 21.00 Підс м и дня 21.15 Плюс-мін с 21.30 Соціальне шо «Адреналін» 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 01.20 Підс м и дня 01.35 М/с «Сандо ан» 02.50 ТелеА адемія 03.50 Д/ф «Праведни и» 04.40 Х/ф «Запорожець за Д наєм»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15, 16.00 М/ф 07.35, 15.40 Рівне сьо одні 08.15 Kids Flix 08.35, 23.30, 01.55, 04.25 Свідо 09.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю 8» 10.00, 22.30 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Маямі» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.40 Т/с «Літейний» 13.35 Т/с «Марш Т рець о о - 3» 15.50 Веселі ро и 16.20 У раїнсь і традиції 16.40, 19.00 Вітаємо Вас 20.20 На часі 21.25 Модно 22.15 Моя люблена робота 00.00 Х/ф «З рая» 02.25 Речовий до аз 03.55 А енти вплив 05.00 Правда життя

06.01, 21.40, 03.00 Час-Тайм 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50, 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50, 22.50, 10.55, 18.10, 00.15 По ода 06.20, 18.55, 23.20, 00.10, 03.20 Час спорт 06.30 Рано на 5-м 09.10, 19.30, 23.10, 00.35, 03.15 Бізнесчас 09.25, 13.20, 14.20 5 елемент 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 04.00, 18.00, 00.00 Час новин 10.30, 00.25, 03.50 Автопілот-новини 11.30, 12.30, 19.36, 01.40, 05.00 Час: важливо 15.20 Мотор-ТБ 16.20, 05.40 Життя ці аве 17.25 Своїми очима 18.15, 03.30 А ро онтроль 18.45, 23.00 Київсь ий час 21.00, 02.20, 04.25 Час 21.55, 01.00 Портрети 23.30 Територія за он 23.55, 02.55, 03.26 О ляд преси

06.00 «Рано на К1» 08.10 «Дале і родичі» 08.35, 21.05 «Жіноча лі а» 09.20 «Історії вели о о міста. Життя після слави» 10.25 Т/с «Солдати» 13.25 Т/с «Ксена - принцеса-воїн» 14.25 Т/с «4400» 16.15 Т/с «Візитери» 18.10 Т/с «Менталіст» 19.05 «У пош ах при од» 20.00 «Ще не вечір. Східна аз а» 22.00 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 22.55, 01.00 Т/с «Надприродне» 23.45 Т/с «Меді м» 00.35 «15 хвилин до завтра» 01.40 «Нічне життя»

06.00, 05.30 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.40 Події 07.20, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.30, 14.00, 21.10 Т/с «Слід» 09.10 Т/с «СОБР» 10.00, 20.15 Т/с «Шаман» 11.00, 02.30 Т/с «Платина» 12.00, 04.40 «Нехай оворять» 13.00 Т/с «Ведмежий т» 15.10 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 04.00 Критична точ а 19.20 Т/с «Катіна Любов» 22.20 Т/с «Подр жжя» 23.20 Т/с «Тюдори. Др ий сезон» 00.20 Х/ф «Хеллбой - 2: Золота армія» 03.15 С етч ом «Жити б дете!» (1)

06.50 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 01.05, 17.00 ТСН 07.15 М/с «Чіп і Дейл: Б р нд и-рятівни и» 10.20, 16.05 «Давай одр жимось» 11.15 Х/ф «Чоловіча жіноча ра» 12.55, 13.50 Т/с «Клон - 2» 14.40, 04.35 Т/с «Світ Соні» 17.20 «Шість адрів» 17.40, 05.50 «Сімейні мелодрами» 18.30 «Не бреши мені - 3» 20.15, 20.55 Т/с «Інтерни» 21.20 Х/ф «Титані » 01.20 Х/ф «Брати» 03.05 Х/ф «Амазон и та ладіатори»

06.00 М льтфільм 06.05 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 5» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «З новим раном» 07.30, 20.25 «Спорт Подробицях» 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.05, 20.30 Т/с «Тат сі» 12.15, 04.40 «Зна я ості» 12.40 Д/с «Дете тиви» 13.20, 22.40 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 11» 15.15 «С дові справи» 16.10 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.05 Т/с «Свати 3» 20.00, 01.45 «Подробиці» 00.50 Д/ф «Се ретні території» 02.10 «Телевізійна сл жба розш дітей» 02.15 Х/ф «Біжи, товст н, біжи» 03.45 Д/ф «Я бачив той світ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Теле анал «Добро о ран !» 09.15 Контрольна за пiвля 09.45 Жити здорово 10.55, 01.05 Право на захист 12.15, 04.05 Модний виро 13.15 Зроз мiти. Пробачити 14.00 Iншi новини 14.20 Хоч знати 15.15 Слiд 16.05, 21.30 Т/с «Мос овсь ий двори » 17.05 Свобода i справедливiсть 18.15 Вибори-2012 18.45, 03.05 Давай одр жимося 19.45, 02.05 Хай оворять 21.00 Час 22.40 З нi на олов 23.50 Нiчнi новини 00.05 Проти ночi

05.45, 14.40 «Нез’ясовно, але фа т» 06.30 «До ментальний дете тив» 07.00, 00.25 Т/с «Адво ат» 09.00, 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 10.05 «К б» 11.10 Х/ф «Синьйор Робінзон» 13.40, 19.10 Т/с «Чер овий ян ол» 15.40 «Битва е страсенсів. Війна світів» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10 «Весільні битви» 22.25 «Паралельний світ» 23.25 Т/с «До тор Ха с» 02.15 «Вi на-Спорт» 02.25 Х/ф «При оди Шерло а Холмса і до тора Ватсона» 03.40 Нічний ефір

05.25, 08.45, 03.30, 12.45, 22.50 Фа ти 05.40, 04.30 Світано 06.20, 07.40 Ділові фа ти 06.30, 09.25, 12.55, 19.20 Спорт 06.35, 22.25 Т/с «Та сі» 07.50 Ти не повіриш 09.30, 19.25, 02.00 Надзвичайні новини 10.30, 16.30 Т/с «Менти» 12.35, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.10 Т/с «Таємниці слідства» 14.15, 20.25 Т/с «Лють» 18.45 Фа ты 23.05 Х/ф «Таємниці Лос-Анджелеса» 02.50 Т/с «Під при риттям-2» 04.05 ПроЦі аве

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00, 05.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 07.45 Міні-ф тбол. К бо У раїни 08.45 Юна зір а 09.45, 12.45, 19.45 Один на один 10.15 Почер долі 10.45 Європейсь ий дім 11.15 Ч десний анал 13.15, 22.45 Срібній терції-15 14.10 До чистих джерел 16.05 М льтдарин и 16.20 А варі м 16.40 М з. Фільм 17.00 Ретроспе тива 17.30 Хітова вежа 18.00 Моя родина-У раїна 18.20 На межі можливо о 18.30 Азб а сма 18.45 Позиція 20.15 Громадсь а приймальня 20.45 На добраніч аз а 21.00 Без права на заб ття 21.30 Перехрестя правди

06.00 Дізнайся я 06.15 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.05, 08.30 М льти з Л нті ом 07.35 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 09.00, 15.10 Т/с «Ранет и» 09.50 Т/с «Баффі - винищ вач а вампірів» 10.40 Comedy Woman 11.30 Се с-битва 12.00, 16.00 У ТЕТа тато 12.25, 19.45 Одна за всіх 12.55, 17.50 Т/с «Хто домі осподар?» 13.20, 18.20 Т/с «Моя пре расна няня» 14.15 Дом-2 16.30, 21.10 Т/с «Універ» 19.20, 20.45 Т/с «Універ. Нова обща а» 20.15, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 23.00 Т/с «Прит ло » 23.50 Т/с «Се с і місто» 00.20 Х/ф «Кохання та інші неприємності» 02.05 До світан

04.45 Т/с «Ранет и» 06.15, 07.00 Kids Time 06.20 М/с «Назад майб тнє» 06.45 М/с «Дж манджи» 07.05, 14.30 М/с «При оди Дже і Чана» 07.30, 09.00, 19.00, 00.50 Репортер 07.50 Очевидець 09.10, 22.55 Т/с «Бальза івсь ий ві , або Всі чолові и сво...» 10.10 Здраст йте, я ваша мама 11.50, 19.35 Т/с «Тат севі доч и» 12.50 Т/с «Третя планета від Сонця» 13.55 М/с «Аладдін» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Полювання на монстрів» 15.55 Т/с «Кадети» 17.55, 20.40 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.05 Спортрепортер 21.50 Парад порад 23.55 Т/с «Ні іта» 01.15 Т/с «Межа» 02.00 Т/с «Ж рнал мод» 02.20 Зона Ночі 02.25 У раїнці Віра 03.15, 03.55 Зона ночі К льт ра 03.20 Життя в обіймах вітів 03.35 Моє серце ножами проймає 04.00 Неймовірні історії Ріплі

06.00, 10.30 За мить до атастрофи 06.50, 14.20 В обіймах смерті 07.40, 18.00, 18.50, 21.30 Ш ачі 08.30, 12.30 Р йнівни и міфів 09.30, 22.30 Амазон а 11.30, 23.30 Тюрми Амери и 13.20 Top Gear 15.10, 19.40 Таємні зна и 16.10, 20.30 Фантастичні історії 17.10 Теорія змови 00.30 І раш и для дорослих 01.00, 02.00 Шпи ни 03.00, 04.00 Ме амоделі 05.00, 05.30 10 правил спіх

06.00 Рано Росiї 10.05, 04.30 Х/ф «Iнспе тор Лосєв» 11.15 М/ф 11.30 Д/с «Вiд 0 до 80. Сiмон Шноль» 12.00, 14.00, 14.30, 18.00, 23.40, 01.50, 05.45 Вiстi 12.30 Т/с «Маршр т милосердя» 13.15, 22.05 Т/с «За арячими слiдами» 14.50, 01.05 Т/с «Долi за ад ове завтра» 15.35 З новим б дин ом! 16.25 Про най оловнiше 17.10, 02.55 Т/с «Єфросинiя. Продовження» 18.45, 03.40 Т/с «Iнстит т шляхетних паняно » 19.35 Прямий ефiр 20.30 Т/с «Сiмейний дете тив» 22.50 Iсторiя однiєї зради 23.55 К льт рна революцiя 00.40 Новини льт ри 02.05 Профiла ти а

06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 00.10 Соціальний п льс 06.30 Ран ова заряд а 06.40 М льтфільми 07.00, 16.00, 03.00 Країна порад 08.00, 20.00, 03.45 Соціальний стат с 08.55, 18.55, 21.30 Е ономічний п льс 09.00, 19.00 Т/с «Ад’ютанти охання» 10.00, 17.00 Алло, лі арю! 11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 13.55, 21.35 80 островів нав оло світ 14.35, 22.15 Шамварі 15.15, 01.05 П стелі світ 17.50, 00.40 Майстер подорожей 22.40 Х/ф «День свято о Валентина» 01.30 Х/ф «Гранатовий браслет» 04.30 Феодоро 05.15 Дива и 05.45 Е стремі с

06.00, 15.35 Махiнатори 06.25, 11.00, 01.55, 20.00, 01.00 Гi антсь i б дiвництва 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15, 16.05 Бойовi машини 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 14.40, 05.05 Кр тий тюнiн 11.55 Золота лихоман а 12.50 В iлля 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 21.00 Грандiознi переїзди 22.00 Морсь е мiсто 23.00 Межа мiцностi 03.45 Блис авичнi атастрофи


36 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.35, 23.50 Е сперт на зв’яз 06.55 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.20 Невідоме від відомих 07.25 Глас народ 07.40 Е сперимент дня 07.45 М льтфільм 08.15 Корисні поради 08.30, 00.15 С арбнич а 09.00 Підс м и дня 09.30 На зв’яз з рядом 10.00 «Ле о б ти жін ою» 10.50 М/с «Каспер. Ш ола страх » 11.10 В остях Д. Гордона 12.10, 15.35, 18.45, 21.45, 05.50 Діловий світ 12.20 Кордон держави 12.35 Наша пісня 13.20 Х/ф «Співробітни ЧК» 15.10 Euronews 15.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» 3 с. 17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» 1 с. 19.00 Про оловне 19.35 Вечір пам’яті Народно о артиста У раїни Н.Яремч а 20.55 Офіційна хроні а 21.00 Підс м и дня 21.25 Плюс-мін с 21.30 221. Е стрений ви ли 21.35 Світ спорт 21.55 Досвід 22.45 Ме алот 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 01.20 Підс м и дня 01.45 М/с «Сандо ан» 03.05 ТелеА адемія 04.10 Х/ф «Співробітни ЧК»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15 Веселі ро и 07.35, 15.40 Рівне сьо одні 08.20, 16.00 М/ф 08.35, 23.30, 01.55, 04.40 Свідо 09.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю - 8» 10.00, 22.30 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Маямі» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.35 Т/с «Літейний» 13.35 Т/с «Капитан Гордеев» 15.50 АВС-ш а 16.30 М зейОК 16.45, 19.00 Вітаємо Вас 18.25 Чоловічі розва и 20.20 Домашні любленці 21.25 Феєрія мандрів 22.15 Фільми і зір и 00.00 Х/ф «Пірат острова с арбів» 02.25, 03.15 Речовий до аз 03.00 Мобільні розва и 03.50 А енти вплив 05.10 Правда життя

ТЕЛЕАФІША

№4 від 8 люто о 2012 ро

Ñåðåäà, 15 ëþòîãî 06.01, 21.40, 03.00 Час-Тайм 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 23.50, 09.15, 11.15, 12.10, 14.10, 16.10, 17.50, 22.50, 10.55, 18.10, 00.15 По ода 06.20, 18.55, 23.20, 00.10, 03.20 Час спорт 06.30 Рано на 5-м 09.10, 19.30, 23.10, 00.35, 03.15 Бізнесчас 09.25, 13.20, 14.20 5 елемент 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 01.00, 18.00, 00.00 Час новин 10.30, 00.25, 03.50 Автопілот-новини 11.20 Енер она ляд 12.15 C анер 15.20 Здорові історії 16.20 Арсенал 17.25, 05.40 Феєрія мандрів 18.15 Лісовий патр ль 18.45, 23.00 Київсь ий час 19.36, 02.00, 05.00 Час: важливо 21.00, 01.25, 04.25 Час 22.00, 02.40 А цент 22.20 Особливий по ляд 23.30 Драйв 23.55, 03.25 О ляд преси 03.30 Машина час

06.00 «Рано на К1» 08.10 «Дале і родичі» 08.35, 21.05 «Жіноча лі а» 09.20 «Ще не вечір. Східна аз а» 10.25 Т/с «Солдати» 13.25, 18.10 Т/с «Менталіст» 14.25 Т/с «4400» 16.15 Т/с «Візитери» 19.05 «У пош ах при од» 20.00 «Війна статей. Гроші» 22.00 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 22.55, 01.00 Т/с «Надприродне» 23.45 Т/с «Меді м» 00.35 «15 хвилин до завтра» 01.40 «Нічне життя»

06.00, 05.20 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.20, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.30, 14.00, 21.10 Т/с «Слід» 09.10, 22.20 Т/с «Подр жжя» 10.00, 20.15 Т/с «Шаман» 11.00, 02.15 Т/с «Платина» 12.00, 04.30 «Нехай оворять» 13.00 Т/с «Ведмежий т» 15.10 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Катіна Любов» 23.20 Т/с «Тюдори. Др ий сезон» 00.20 Х/ф «Хрестові походи» 03.00 С етч ом «Жити б дете!» (1)

06.50 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.35, 03.20 ТСН 07.15 М/с «Чіп і Дейл: Б р нд и-рятівни и» 09.55 Х/ф «Титані » 13.25, 14.15, 03.40 Т/с «Клон - 2» 15.05, 05.05 Т/с «Світ Соні» 16.05 «Давай одр жимось» 17.00 «Тсн. Особливе» 17.20 «Шість адрів» 17.40, 05.55 «Сімейні мелодрами» 18.30 «Не бреши мені - 3» 20.15, 20.55 Т/с «Інтерни» 21.20 «Пе ельна хня - 2» 22.35 «Потойбічна У раїна. Ма ічне оло» 23.55 Х/ф «Кров на в лицях» 01.40 Х/ф «Брати»

05.20 Т/с «Та е звичайне життя» 06.10 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 5» 07.00 «Новини» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «З новим раном» 07.30 Спорт Подробицях 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.05, 20.30 Т/с «Тат сі» 12.15 «Зна я ості» 12.40 Д/с «Дете тиви» 13.20, 22.40 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 11» 15.15 Т/с «Дар» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.00 Т/с «Свати 3» 20.00, 01.25 «Подробиці» 20.25 «Спорт Подробицях» 00.50 «Пар автомобільно о період » 01.50 «Телевізійна сл жба розш дітей» 01.55 Х/ф «Дестіні в лючає радіо» 03.30 Д/ф «Мода на здоров’я» 04.20 Д/ф «Солов и. Місце сили»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Теле анал «Добро о ран !» 09.15 Контрольна за пiвля 09.45 Жити здорово 10.55, 01.05 Право на захист 12.15, 04.05 Модний виро 13.15 Зроз мiти. Пробачити 14.00 Iншi новини 14.20 Хоч знати 15.15 Слiд 16.05, 21.30 Т/с «Мос овсь ий двори » 17.05 Свобода i справедливiсть 18.40, 03.05 Давай одр жимося 19.45, 02.05 Хай оворять 21.00 Час 22.40 Середовище iсн вання 23.50 Нiчнi новини 00.05 Проти ночi

05.45, 14.55 «Нез’ясовно, але фа т» 06.30 «До ментальний дете тив» 07.00, 01.00 Т/с «Адво ат» 09.00 Кінець ефір 09.00 ДО 10.00 ПРОФІЛАКТИКА 10.00, 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 11.00 «В соЛапоХвіст» 11.55 Х/ф «Право на надію» 14.00, 19.05 Т/с «Чер овий ян ол» 16.00 «Битва е страсенсів. Війна світів» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10, 22.25 «К лінарна династія» 23.55 Т/с «До тор Ха с» 02.35 «Вi на-Спорт» 02.45 Х/ф «Чорний принц» 04.15 Нічний ефір

05.10 Сл жба розш дітей 05.20, 04.00, 08.45, 12.45, 18.45, 22.50 Фа ти 05.35, 04.30 Світано 06.20, 07.35 Ділові фа ти 06.30, 09.25, 12.55, 19.20 Спорт 06.35, 22.30 Т/с «Та сі» 07.45 Прово атор 09.30, 19.25, 02.55 Надзвичайні новини 10.30, 16.35 Т/с «Менти» 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.15 Т/с «Таємниці слідства» 14.20, 20.25 Т/с «Лють» 23.05 Х/ф «Списо Шиндлера» 03.45 ПроЦі аве

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00, 05.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 08.25 Т/ф «Він приходить до мене в листах» 08.45 Позиція 09.45 Громадсь а приймальня 10.15 Перехрестя правди 10.45 Без права на заб ття 11.15 Ч десний анал 12.45, 19.45 Один на один 13.15, 23.15 Срібній терції-15 16.05 М льтдарин и 16.25 Пізнай світ 16.45 М з. Фільм 17.05 Ретроспе тива 17.50 Тінейдж-простір 18.20 Телеспорт 18.50 Анонси 20.15 Б дьмо здорові 20.30 Штрихи з нат ри 20.45 На добраніч аз а 21.00 По с ті 22.45 Хітова вежа

06.00 Дізнайся я 06.15 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.05, 08.30 М льти з Л нті ом 07.35 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 09.00, 15.10 Т/с «Ранет и» 09.50 Т/с «Баффі - винищ вач а вампірів» 10.40 Comedy Woman 11.30 Се с-битва 12.00, 16.00 У ТЕТа тато 12.25, 19.45 Одна за всіх 12.55, 17.50 Т/с «Хто домі осподар?» 13.20, 18.20 Т/с «Моя пре расна няня» 14.15 Дом-2 16.30, 21.10 Т/с «Універ» 19.20, 20.45 Т/с «Універ. Нова обща а» 20.15, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 23.00 Т/с «Прит ло » 23.50 Т/с «Се с і місто» 00.20 Х/ф «Дост атися до небес» 01.50 До світан

04.45 Т/с «Ранет и» 06.15, 07.00 Kids Time 06.20 М/с «Назад майб тнє» 06.45 М/с «Дж манджи» 07.05, 14.35 М/с «При оди Дже і Чана» 07.30, 09.00, 19.00, 00.55 Репортер 07.50, 09.10 Очевидець 10.00 ПРОФІЛАКТИКА 14.00 М/с «Аладдін» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Т/с «Полювання на монстрів» 15.55 Т/с «Кадети» 17.55, 20.40 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.10 Спортрепортер 19.35 Т/с «Тат севі доч и» 21.50 Ревізор 22.55 Т/с «Бальза івсь ий ві , або Всі чолові и сво...» 23.55 Т/с «Ні іта» 01.20 Сл жба розш дітей 01.25 Т/с «Межа» 02.15 Т/с «Ж рнал мод» 02.35 Зона Ночі 02.40 У раїнці Надія 03.30, 03.55 Зона ночі К льт ра 03.35 Та ніхто не охав 04.00 Неймовірні історії Ріплі

06.00, 10.30 За мить до атастрофи 06.50, 14.20 В обіймах смерті 07.40 С арб.ua 08.30, 12.30 Р йнівни и міфів 09.30, 22.30 Амазон а 11.30, 23.30 Тюрми Амери и 13.20 Top Gear 15.10, 19.40 Таємні зна и 16.10, 20.30 Фантастичні історії 17.10 Двоє Миронових 18.00, 18.50, 21.30 Ш ачі 00.30 І раш и для дорослих 01.00, 02.00 Шпи ни 03.00, 04.00 Ме амоделі 05.00, 05.30 Хіти Інтернет

06.00 Рано Росiї 10.05, 04.30 Х/ф «Iнспе тор Лосєв» 11.20 М/ф 11.30 Д/с «Вiд 0 до 80. Сiмон Шноль» 12.00, 14.00, 14.30, 18.00, 23.40, 01.50, 05.45 Вiстi 12.30 Т/с «Маршр т милосердя» 13.15, 22.05 Т/с «За арячими слiдами» 14.50, 01.05 Т/с «Долi за ад ове завтра» 15.35 З новим б дин ом! 16.25 Про най оловнiше 17.10, 02.55 Т/с «Єфросинiя. Продовження» 18.45, 03.40 Т/с «Iнстит т шляхетних паняно » 19.35 Прямий ефiр 20.30 Т/с «Сiмейний дете тив» 22.50 Врятоване iнтерв“ю 23.55 Во зал мрiї 00.40 Новини льт ри 02.05 Профiла ти а

06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 00.30 Соціальний п льс 06.30 Ран ова заряд а 06.40 М льтфільми 07.00, 16.00, 04.10 Країна порад 08.00, 20.00 Соціальний стат с 08.55, 18.55, 21.30 Е ономічний п льс 09.00, 19.00 Т/с «Ад’ютанти охання» 10.00, 17.00 Алло, лі арю! 11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 13.55, 21.35 80 островів нав оло світ 14.35, 22.15 Шамварі 15.15, 01.25 П стелі світ 17.50, 01.00 Майстер подорожей 22.40 Х/ф «Гранатовий браслет» 01.55 Х/ф «Не стріляйте білих лебедів» 04.55 Дива и 05.45 Е стремі с

06.00, 15.35 Махiнатори 06.25, 11.00, 01.55, 11.55 Гi антсь i б дiвництва 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15, 16.05 Бойовi машини 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 14.40, 05.05 Кр тий тюнiн 12.50 Грандiознi переїзди 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 20.00, 01.00 Вижити за б дь-я цiн 21.00 Вижити разом 22.00 Рiч овi монстри 23.00 Межа мiцностi 03.45 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

×åòâåð, 16 ëþòîãî 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05, 23.15 Спорт 06.20 Православний алендар 06.35, 23.50 Е сперт на зв’яз 06.55 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.20 Невідоме від відомих 07.25 Глас народ 07.40 Е сперимент дня 07.45 М льтфільм 08.15 Корисні поради 08.30, 00.15 С арбнич а 09.00 Підс м и дня 09.35 Кни а.ua 09.55 «Ле о б ти жін ою» 10.50 М/с «Каспер. Ш ола страх » 11.10 Здоров’я 12.10, 15.45, 18.45, 21.40, 05.50 Діловий світ 12.25 А дієнція. Країни від А до Я 12.55 Кро до зіро . Євробачення 13.45 Х/ф «Ви радений потя » 15.15 Euronews 15.55 Х/ф «Михайло Ломоносов» 2 с. 17.10 Х/ф «Це ми, Господи» 19.00 Про оловне 19.25 Концертна про рама «Пісня 90-х» 1 ч. 20.55 Офіційна хроні а 21.00 Підс м и дня 21.25 Плюс-мін с 21.30 221. Е стрений ви ли 21.35 Світ спорт 21.45 Концертна про рама «Пісня 90-х» 2 ч. 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00 Підс м и 23.25 Від першої особи 01.20 М/с «Сандо ан» 02.15 ТелеА адемія 03.20 Х/ф «Ви радений потя » 04.40 Х/ф «Це ми, Господи»

Рівне-1, НТН 05.40 М зичний майданчи 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15 АВС-ш а 07.35, 15.35 Рівне сьо одні 08.15 Домашні любленці 08.35, 23.30, 02.05, 04.25 Свідо 09.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю 8» 10.00, 22.30 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Маямі» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.35 Т/с «Літейний» 13.35 Т/с «Капітан Гордєєв» 15.45 Веселі ро и 15.55 М/ф 17.10, 19.00 Вітаємо Вас 20.15 М зейОК 21.25 Чоловічі розва и 22.15 Фільми і зір и 00.00 Х/ф «Перевертень» 02.35 Речовий до аз 03.35 А енти вплив 04.55 Правда життя

06.01, 21.40, 03.00 Час-Тайм 06.15, 10.15, 13.10, 17.15, 18.40, 09.15, 11.20, 12.20, 14.10, 16.10, 17.50, 10.55, 18.10, 00.15 По ода 06.20, 18.55, 23.40, 00.10, 03.20 Час спорт 06.30 Рано на 5-м 09.10, 19.30, 23.30, 00.35, 03.15 Бізнесчас 09.25, 13.20, 14.20 5 елемент 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 04.00, 18.00, 00.00 Час новин 10.30, 00.25, 02.50, 03.50 Автопілот-новини 11.30, 12.30, 19.36, 02.15, 05.00 Час: важливо 15.20 Лісовий патр ль 16.20 Драйв 16.40 Трансмісія 17.25 Життя ці аве 18.15, 03.30 А цент 18.45 Київсь ий час 21.00, 04.25 Час 22.00, 01.00 РесП блі а 23.45 Технопар 05.40 Ре ламна хня

06.00 «Рано на К1» 08.10 «Дале і родичі» 08.35, 21.05 «Жіноча лі а» 09.20 «Війна статей. Гроші» 10.25 Т/с «Солдати» 13.25, 18.10 Т/с «Менталіст» 14.25 Т/с «4400» 16.15 Т/с «Візитери» 19.05 «У пош ах при од» 20.00 «Історії вели о о міста. Ризи ові дівчата» 22.00 Т/с «Відчайд шні домо осподар и» 22.55, 01.00 Т/с «Надприродне» 23.45 Т/с «Меді м» 00.35 «15 хвилин до завтра» 01.40 «Нічне життя»

06.00, 05.20 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.20, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.30, 14.00, 21.10 Т/с «Слід» 09.10, 22.20 Т/с «Подр жжя» 10.00, 20.15 Т/с «Шаман» 11.00, 02.20 Т/с «Платина» 12.00, 04.30 «Нехай оворять» 13.00 Т/с «Ведмежий т» 15.10 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Катіна Любов» 23.20 Т/с «Тюдори. Др ий сезон» 00.20 Х/ф «Щось» 03.05 С етч ом «Жити б дете!» (1)

06.50 «Сл жба розш дітей» 06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25, 17.00 ТСН 07.15 М/с «Чіп і Дейл: Б р нд и-рятівни и» 10.05, 16.05 «Давай одр жимось» 11.00 «Не бреши мені- 3» 12.00 «Потойбічна У раїна. Ма ічне оло» 12.55, 13.50, 04.00 Т/с «Клон - 2» 14.40, 04.40 Т/с «Світ Соні» 17.20 «Шість адрів» 17.40, 05.55 «Сімейні мелодрами» 18.30 «Не бреши мені - 3» 20.15, 20.55, 03.35 Т/с «Інтерни» 21.20 Т/с «Костоправ» 23.45 Х/ф «Острів про лятих» 02.05 Х/ф «Кров на в лицях»

05.20 Т/с «Та е звичайне життя» 06.10 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 5» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «З новим раном» 07.30, 20.25 «Спорт Подробицях» 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.05, 20.30 Т/с «Тат сі» 12.15 «Зна я ості» 12.40 Д/с «Дете тиви» 13.20 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 11» 15.15 «С дові справи» 16.10 Т/с «Е сперти» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.05 Т/с «Свати 3» 20.00, 01.40 «Подробиці» 22.40 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 11» 00.50 «Розбір польотів» 02.05 «Телевізійна сл жба розш дітей» 02.10 Х/ф «Посміш а Мони Лізи» 04.05 Д/ф «Відлюдни и. Гра в хован и»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 04.00 Новини 05.05 Теле анал «Добро о ран !» 09.15 Контрольна за пiвля 09.45 Жити здорово 10.55, 01.05 Право на захист 12.15, 04.05 Модний виро 13.15 Зроз мiти. Пробачити 14.00 Iншi новини 14.20 Хоч знати 15.15 Слiд 16.05, 21.30 Т/с «Мос овсь ий двори » 17.05 Свобода i справедливiсть 18.40, 03.05 Давай одр жимося 19.45, 02.05 Хай оворять 21.00 Час 22.40 Людина i за он 23.50 Нiчнi новини 00.05 У онте стi

05.45, 14.50 «Нез’ясовно, але фа т» 06.30 «До ментальний дете тив» 07.00, 00.20 Т/с «Адво ат» 09.00 , 18.10 «Неймовірна правда про зіро » 10.00 «В соЛапоХвіст» 11.35 Х/ф «Зна долі» 13.50, 19.10 Т/с «Чер овий ян ол» 15.50 «Битва е страсенсів. Війна світів» 18.00, 22.00 «Ві на-Новини» 20.10, 22.25 «Зір ове життя 23.20 Т/с «До тор Ха с» 02.10 «Ві на-Спорт» 02.20 Х/ф «Право на надію» 03.55 Нічний ефір

05.15, 03.30, 08.45, 12.45, 18.45, 22.50 Фа ти 05.30, 04.25 Світано 06.15, 07.35 Ділові фа ти 06.25, 09.25, 12.55, 19.20 Спорт 06.30, 22.25 Т/с «Та сі» 07.45 Ма сим м в У раїні 09.30, 19.25, 01.55 Надзвичайні новини 10.30, 16.35 Т/с «Менти» 12.35, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.15 Т/с «Таємниці слідства» 14.15, 20.25 Т/с «Лють» 23.05 Х/ф «Крихіт а на мільйон доларів» 02.45 Т/с «Під при риттям-2» 04.00 ПроЦі аве

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.20, 19.00, 22.00, 00.00, 05.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 08.00 По с ті 09.45, 12.45, 19.45 Один на один 10.15 Б дьмо здорові 10.30 Штрихи з нат ри 10.45, 17.10 Хітова вежа 11.15 Ч десний анал 13.15, 23.05 Країна дитячих мрій 16.05 М льтдарин и 16.25, 21.30 Молодіжний прорив 17.40 По орина 18.00 Азб а ремесел 18.50 Анонси 20.15 Громадсь а приймальня 20.45 На добраніч аз а 21.00 Гр па ризи 21.15 Та б ло 22.45 Моя родина-У раїна

06.00 Дізнайся я 06.15 Т/с «Інстит т шляхетних паняно » 07.05, 08.30 М льти з Л нті ом 07.35 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 09.00, 15.10 Т/с «Ранет и» 09.50 Т/с «Баффі - винищ вач а вампірів» 10.40 Comedy Woman 11.30 Косметичний ремонт 12.00, 16.00 У ТЕТа тато 12.25, 19.45 Одна за всіх 12.55, 17.50 Т/с «Хто домі осподар?» 13.20, 18.20 Т/с «Моя пре расна няня» 14.15 Дом-2 16.30, 21.10 Т/с «Універ» 19.20, 20.45 Т/с «Універ. Нова обща а» 20.15, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 23.00 Т/с «Прит ло » 23.50 Т/с «Се с і місто» 00.20 Х/ф «Мої чорничні ночі» 01.55 До світан

04.45 Т/с «Ранет и» 06.15, 07.00 Kids Time 06.20 М/с «Назад майб тнє» 06.45 М/с «Дж манджи» 07.05, 14.30 М/с «При оди Дже і Чана» 07.30, 09.00, 19.00, 00.55 Репортер 07.50 Очевидець 09.10, 22.55 Т/с «Бальза івсь ий ві , або Всі чолові и сво...» 10.10 Здраст йте, я ваша мама 11.50, 19.35 Т/с «Тат севі доч и» 12.50 Т/с «Третя планета від Сонця» 13.55 М/с «Аладдін» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Полювання на монстрів» 15.55 Т/с «Кадети» 17.55, 20.40 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.10 Спортрепортер 21.50 Світлі олови. Зимові і ри 23.55 Т/с «Ні іта» 01.20 Сл жба розш дітей 01.25 Т/с «Межа» 02.15 Неймовірні історії Ріплі 03.00 Т/с «Пліт ар а» 03.40, 04.40 Зона Ночі 03.45 У раїнці Любов 03.40, 04.40 Зона ночі

06.00, 10.30 За мить до атастрофи 06.50, 14.20 В обіймах смерті 07.40, 18.00, 18.50, 21.30 Ш ачі 08.30, 12.30 Р йнівни и міфів 09.30 Амазон а 11.30, 23.30 Тюрми Амери и 13.20 Top Gear 15.10, 19.40 Таємні зна и 16.10, 20.30 Фантастичні історії 17.10 С арб.ua 22.30 Ар ти а 00.30, 05.00, 05.30 І раш и для дорослих 01.00, 02.00 Шпи ни 03.00, 04.00 Ме амоделі

06.00 Рано Росiї 10.05, 04.30 Х/ф «Життя спочат » 11.20 М/ф 11.30 Д/с «Вiд 0 до 80. Сiмон Шноль» 12.00, 14.00, 14.30, 18.00, 23.40, 01.50, 05.45 Вiстi 12.30 Т/с «Маршр т милосердя» 13.15, 22.05 Т/с «За арячими слiдами» 14.50, 01.05 Т/с «Долi за ад ове завтра» 15.35 З новим б дин ом! 16.25 Про най оловнiше 17.10, 02.55 Т/с «Єфросинiя. Продовження» 18.45, 03.40 Т/с «Iнстит т шляхетних паняно » 19.35 Прямий ефiр 20.30 Т/с «Сiмейний дете тив» 22.50 Витязь неба 23.55 Сатi. Нен дна ласи а... 00.40 Новини льт ри 02.05 Профiла ти а

06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 01.20 Соціальний п льс 06.30 Ран ова заряд а 06.40 М льтфільми 07.00, 16.00, 04.10 Країна порад 08.00, 20.00 Соціальний стат с 08.55, 18.55, 21.30 Е ономічний п льс 09.00, 19.00 Т/с «Ад’ютанти охання» 10.00, 17.00 Алло, лі арю! 11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 13.55, 21.35 80 островів нав оло світ 14.35, 22.15 Шамварі 15.15, 02.15 П стелі світ 17.50, 01.50 Майстер подорожей 22.40 Х/ф «Не стріляйте в білих лебедів» 02.45 Х/ф «Ле енда Сонної Лощини» 04.55 Дива и 05.45 Е стремі с

06.00, 15.35 Махiнатори 06.25, 11.00, 01.55 Гi антсь i б дiвництва 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15, 16.05 Бойовi машини 09.10, 17.00, 02.50 Р йнiвни и ле енд 10.05, 14.40, 05.05 Кр тий тюнiн 11.55 Риба-меч: життя на ач 12.50 Вижити разом 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 20.00, 01.00 Хлопцi з арматами 21.00 Нiчо о особисто о 22.00 Рос Кемп: битва за Амазонiю 23.00 Межа мiцностi 03.45 Блис авичнi атастрофи


ТЕЛЕАФІША

№4 від 8 люто о 2012 ро

Ï`ÿòíèöÿ, 17 ëþòîãî 06.00 «Добро о ран , У раїно!» 06.00 Ран ова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 12.00, 15.00, 18.20 Новини 06.10, 07.05, 08.05 Спорт 06.20 Православний алендар 06.35 Е сперт на зв’яз 06.55 О ляд преси 07.15 Ера бізнес 07.20 Невідоме від відомих 07.25 Глас народ 07.40 Е сперимент дня 07.45 М льтфільм 08.15 Корисні поради 08.30, 00.15 С арбнич а 09.00 Підс м и дня 09.35 Д/ф «Контин ент. Ан ола» 10.00 Театральні сезони 10.50 М/с «Каспер. Ш ола страх » 11.10 «Віра. Надія. Любов» 12.10, 15.40, 18.40, 21.20, 05.50 Діловий світ 12.25 «Надвечір’я» з Т. Щербатю 13.00 О олиця 13.35 Х/ф «Пілоти» 15.10 Euronews 15.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» 3 с. 17.05 Х/ф «Почато невідомо о століття» 19.05 Наша пісня 19.45 «Новорічний жарт» з В.Вино ром 20.40 After Live (За лашт н ами Ш стерLive) 21.00 Підс м и дня 21.15 Плюс-мін с 21.25 Ш стер-Live 22.45 Трій а, Кено, Се нда дачі 22.50 Ш стер-Live 00.00 Підс м и 01.25 М/с «Сандо ан» 02.15 Хіт-парад «Національна двадцята» (із с рдопере ладом) 03.15 Х/ф «Пілоти» 04.35 Х/ф «Почато невідомо о століття»

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30, 19.30, 21.15 Бізнес Новини 06.45, 07.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 20.05, 21.05, 22.05 Патр ль 07.15 Веселі ро и 07.35, 15.30 Рівне сьо одні 08.20 Моя люблена робота 08.35, 00.00, 02.45, 05.05 Свідо 09.00 Т/с «NCIS: полювання на вбивцю 8» 10.00 Т/с «За он і порядо » 11.00 Т/с «CSI: Маямі» 12.00 Т/с «Дете тиви» 12.40 Т/с «Літейний» 13.40 Т/с «Капітан Гордєєв» 15.40 М/ф 16.40 Феєрія мандрів 17.00, 19.00 Вітаємо Вас 18.35, 22.15 Прес-по ляд 20.15 Смачно о 21.25 Кіноле торій 22.30 Чоловічі розва и 22.50 Модно 23.10 Брати по зброї 00.30 Х/ф «М мія: принц Є ипт » 03.15 Речовий до аз 04.15 А енти вплив 05.35 Правда життя

06.01, 21.40, 03.00 Час-Тайм 06.15, 10.15, 13.10, 18.40, 23.50, 09.15, 11.10, 12.20, 14.10, 16.10, 22.50, 10.55, 18.10, 00.15 По ода 06.20, 18.55, 23.20, 00.10, 03.20 Час спорт 06.30 Рано на 5-м 09.10, 19.30, 23.10, 00.35, 03.15 Бізнесчас 09.25, 13.20, 14.20 5 елемент 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.30, 01.00, 04.00, 18.00, 00.00 Час новин 10.30, 00.25, 03.50 Автопілот-новини 11.15 С анер 12.30 А ро онтроль 15.20 Своїми очима 16.30 РесП блі а 18.15 Ві но в Європ 18.45, 23.00 Київсь ий час 19.36, 02.00, 05.00 Час: важливо 21.00, 01.25, 04.25 Час 22.00, 02.40 Хроні а тижня 22.25 Фа тор безпе и 23.30 Трансмісія 23.55 О ляд преси 03.30 Машина час 05.40 Життя ці аве

06.00 «Рано на К1» 08.10 «Дале і родичі» 08.35, 21.05 «Жіноча лі а» 09.20 «Історії вели о о міста. Ризи ові дівчата» 10.25 Т/с «Солдати» 13.25, 18.10 Т/с «Менталіст» 14.25 Т/с «4400» 16.15 Т/с «Візитери» 19.05 «У пош ах при од» 20.00 «Красиво жити. К хня» 22.00 «КВН» 00.55 «15 хвилин до завтра» 01.20 «Нічне життя»

06.00, 05.20 Срібний апельсин 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Події 07.20, 18.00 Т/с «Єфросинія. Продовження» 08.30, 14.00 Т/с «Слід» 09.10, 21.15 Т/с «Подр жжя» 10.00, 20.15 Т/с «Шаман» 11.00, 02.45 Т/с «Платина» 12.00, 04.30 «Нехай оворять» 13.00 Т/с «Ведмежий т» 15.10 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний с ддя 17.15, 03.50 Критична точ а 19.20 Т/с «Катіна Любов» 01.10 Шо «Тіль и один» 02.00 Лас аво просимо

06.55, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 «Снідано з 1+1» 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 03.35, 17.00 ТСН 07.15 М/с «Чіп і Дейл: Б р нд и-рятівни и» 10.00, 16.05 «Давай одр жимось» 10.55 Т/с «Костоправ» 12.55, 13.50, 04.20 Т/с «Клон - 2» 14.40, 05.45 Т/с «Світ Соні» 17.20 «Шість адрів» 17.40 «Сімейні мелодрами» 18.30 «Не бреши мені - 3» 20.15 «Вели а різниця по- раїнсь ом » 21.15 Х/ф «Повітряна тюрма» 23.30 Х/ф «Охоронець» 01.25 Х/ф «Острів про лятих»

05.20 Т/с «Та е звичайне життя» 06.10 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 5» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «З новим раном» 07.30, 20.25 «Спорт Подробицях» 09.10 Т/с «Повернення М хтара-2» 10.05 Т/с «Тат сі» 12.15 «Зна я ості» 12.40 Д/с «Дете тиви» 13.20 Т/с «В лиці розбитих ліхтарів 11» 15.15 Т/с «С дові справи» 16.10 Т/с «Е сперти» 18.10 Т/с «Кровин ш а» 19.05 Т/с «Свати 3» 20.00, 03.35 «Подробиці» 20.30 Т/с «Бай и Мітяя» 22.35 «Вели а політи а з Єв енієм Кисельовим» 02.00 Х/ф «Готи а» 04.00 Д/ф «Сміливі люди»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новини 05.05 Теле анал «Добро о ран !» 09.15 Контрольна за пiвля 09.45 Жити здорово 10.55 Право на захист 12.15 Модний виро 13.15 Зроз мiти. Пробачити 14.00 Iншi новини 14.20 Хоч знати 15.15 Слiд 16.05 Т/с «Мос овсь ий двори » 17.05 Че ай на мене 18.40 Поле ч дес 19.45 Хай оворять 21.00 Час 21.30 Двi зiр и 23.15 Проже торперiсхiлтон 23.55 Х/ф «Gеnеrаtiоn П» 02.50 Х/ф «Том що люблю» 04.15 Х/ф «Контрольна за фахом»

05.50 «До ментальний дете тив» 07.10, 02.20 Х/ф «Донеч о моя» 09.10 Х/ф «Під Вели ою Ведмедицею» 18.00, 22.00 «Вi на-Новини» 18.10 Х/ф «Дівчата» 20.10, 21.15, 22.25 «Таємний шо -бізнес 00.05 Х/ф «Зна долі» 02.10 «Вi на-Спорт» 03.50 Нічний ефір

05.05 Сл жба розш дітей 05.15, 03.50, 08.45, 12.45, 18.45 Фа ти 05.30, 05.05 Світано 06.15, 07.35 Ділові фа ти 06.25, 09.25, 12.55, 19.20 Спорт 06.30 Т/с «Та сі» 07.45 Стоп-10 09.30, 19.25 Надзвичайні новини 10.30, 16.30 Т/с «Менти» 12.35, 13.00 Ане доти по- раїнсь и 13.15 Т/с «Таємниці слідства» 14.15 Т/с «Лють» 20.10 Х/ф «Чорний ястр б» 22.05 Х/ф «Відст пни и» 02.10 Самозванці 03.00 Голі та смішні 04.25 ПроЦі аве

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Переможний олос вір ючо о 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00, 05.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 08.30, 17.45 М з. Фільм 08.40 Моя родина-У раїна 09.45 Громадсь а приймальня 10.15 Гр па ризи 10.30 Та б ло 10.45 Молодіжний прорив 11.15 Ч десний анал 12.45, 19.45, 20.15 Один на один 13.15 Країна дитячих мрій 14.15 Шлях до себе 16.10 М льтдарин и 16.30 Юна зір а 17.10 Та е життя 17.30 Ретроспе тива 18.20 А ми відпочиваємо 20.45 На добраніч аз а 21.00 Азб а сма 21.15 У пош ах ле енд 21.30 Квест-шо 22.45 Телеспорт 23.30 Зміни свій світ

06.00 Дізнайся я 06.15 ТЕТ 07.05, 08.30 М льти з Л нті ом 07.35 Малята-твійнята 08.00 Телеп зи и 09.00, 15.10 Т/с «Ранет и» 09.50 Т/с «Баффі - винищ вач а вампірів» 10.40 Comedy Woman 11.30 Косметичний ремонт 12.00, 16.00 У ТЕТа тато 12.25, 19.45 Одна за всіх 12.55, 17.50 Т/с «Хто домі осподар?» 13.20, 18.20 Т/с «Моя пре расна няня» 14.15 Дом-2 16.30, 20.45 Т/с «Універ» 19.20 Т/с «Універ. Нова обща а» 20.15, 22.30 Т/с «Зайцев +1» 23.00 Т/с «Прит ло » 23.50 Т/с «Се с і місто» 00.20 Х/ф «Париж, я люблю тебе!» 02.15 До світан

04.40 Т/с «Ранет и» 06.15 Сл жба розш дітей 06.20, 07.00 Kids Time 06.25 М/с «Назад майб тнє» 06.45 М/с «Дж манджи» 07.05, 14.30 М/с «При оди Дже і Чана» 07.30, 09.00, 19.00, 00.45 Репортер 07.50 Очевидець 09.10, 22.50 Т/с «Бальза івсь ий ві , або Всі чолові и сво...» 10.10 Здраст йте, я ваша мама 11.50 Т/с «Тат севі доч и» 12.50 Т/с «Третя планета від Сонця» 13.55 М/с «Аладдін» 14.45, 15.50 Teen Time 14.50 Т/с «Полювання на монстрів» 15.55 Т/с «Кадети» 17.55 Т/с «Вороніни» 19.15, 01.00 Спортрепортер 19.35 Т/с «Ластівчине ніздо» 20.45 У раїна ч дес 23.45 Т/с «Ні іта» 01.10 Т/с «Межа» 02.00 Неймовірні історії Ріплі 02.45 Т/с «Пліт ар а» 03.20 Зона Ночі 03.25 У раїнці Надія 04.25, 05.15 Зона ночі К льт ра 04.30 Ми ола Лисен о

06.00, 10.30 За мить до атастрофи 06.50, 14.20 В обіймах смерті 07.40, 18.00, 18.50 Ш ачі 08.30, 12.30 Р йнівни и міфів 09.30, 22.20 Ар ти а 11.30, 23.30 Тюрми Амери и 13.20 Top Gear 15.10 Теорія змови 16.10 Фантастичні історії 17.10 Продавці мрії 19.40, 21.00 Х/ф «Беніто М ссоліні» 00.30 І раш и для дорослих 01.00, 02.00 Шпи ни 03.00, 04.00 Ме амоделі 05.00, 05.30 Інсайдер

37 06.00 Рано Росiї 10.05 Чорнi дiри. Бiлi плями 10.45 Абсолютний сл х 11.30 Д/с «Вiд 0 до 80. Сiмон Шноль» 12.00, 14.00, 14.30, 18.00, 02.10 Вiстi 12.30 Т/с «Маршр т милосердя» 13.15 Т/с «За арячими слiдами» 14.50 Т/с «Долi за ад ове завтра» 15.35 З новим б дин ом! 16.25 Про най оловнiше 17.10, 02.45 Т/с «Єфросинiя. Продовження» 18.45, 03.30 Т/с «Iнстит т шляхетних паняно » 19.35 Прямий ефiр 20.30 Т/с «Сiмейний дете тив» 22.05, 04.15 Криве дзер ало 23.55 Ма iя iно 00.40 Х/ф «Ш аю тебе»

06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 00.30 Соціальний п льс 06.30 Ран ова заряд а 06.40 М льтфільми 07.00, 16.00, 03.30 Країна порад 08.00, 20.00 Соціальний стат с 08.55, 18.55, 21.30 Е ономічний п льс 09.00, 19.00 Т/с «Ад’ютанти охання» 10.00, 17.00 Алло, лі арю! 11.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 13.55 80 островів нав оло світ 14.35 Шамварі 15.15, 01.30 П стелі світ 17.50, 01.05 Майстер подорожей 21.35 Малень а жін а вели ом іно 22.40 Х/ф «Ле енда Сонної Лощини» 02.00 Х/ф «Фантоцці 2000» 04.15 Боспорсь е царство 05.05 Дива и 05.45 Е стремі с

06.00, 15.35 Махiнатори 06.25, 11.00, 01.55 Гi антсь i б дiвництва 07.20, 18.00, 04.10 Я це влаштовано? 07.50, 18.30, 04.40 Я це зроблено? 08.15, 12.50, 16.05 Бойовi машини 09.10, 17.00, 02.50, 21.00 Р йнiвни и леенд 10.05, 14.40, 05.05 Кр тий тюнiн 11.55 Хлопцi з арматами 13.45, 19.00, 00.00 Top gear 20.00, 01.00 Чи це можливо? 22.00 Ви ривлення час 23.00 Межа мiцностi 03.45 Блис авичнi атастрофи

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

Ñóáîòà, 18 ëþòîãî 06.00 Ран ова молитва 06.10 М льтфільм 06.20 Світ православ’я 06.45 До .фільм «Світ тварин з Джеродом Міллером» 07.10 Ера здоров’я 07.45 Корисні поради 08.00 Ш стер-Live 12.05 After Live (За лашт н ами Ш стерLive) 1 2 . 3 0 Фінал національно о відбор на Міжнародний пісенний он рс Євробачення-2012 15.25 В остях Д. Гордона 16.20 Зелений оридор 16.30 Х/ф «Васса» 2 с. 18.55 Золотий са 19.25 Все раїнсь ий т рнір з бо с 1 ч. 21.00 Підс м и дня 21.30 Зворотній зв’язо 21.35 Все раїнсь ий т рнір з бо с 2 ч. 22.45 Ме алот 22.50 С перлото, Трій а, Кено 23.00 Ультра. Тема 23.20 Ера здоров’я 23.45 Новини 00.15 С арбнич а 01.20 Підс м и дня 01.50 ТелеА адемія 02.55 Д/ф «Ш ола Віри Боярен о» 03.05 Х/ф «Людина ф тлярі» 04.30 Д/ф «Контин ент. Ан ола» 05.00 О олиця 05.25 «Надвечір’я» з Т. Щербатю

Рівне-1, НТН 06.00 Рано Надії 06.30 Бізнес Новини 06.45, 07.45 Новини Рівно о 07.05, 08.05, 18.20 Патр ль 07.15 Прес-по ляд 07.25 М/ф 08.20 Смачно о 08.50 Веселі ро и 09.00 Прем’єр-Лі а 09.35 Х/ф «Майстер Сход » 11.30, 03.25 Речовий до аз 12.00 Головний свідо 12.45 Спідвей 14.40, 16.00 Вітаємо Вас 15.40 Чоловічі розва и 17.40 Модно 18.00 Рівне за тиждень 18.40 Новини с сіда 19.00 Т/с «Таємниці слідства - 4» 23.10 Х/ф «Білий ш вал» 01.50 Х/ф «Планета раптора» 04.25 А енти вплив 04.55 Правда життя

06.01 Час-Тайм 06.15, 10.10, 13.05, 17.15, 18.40, 23.50, 07.05, 09.10, 17.50, 22.50, 08.15, 11.10, 16.15, 18.10, 00.15 По ода 06.20, 08.05, 18.55, 23.15, 00.10, 03.25, 05.20 Час спорт 06.30, 18.45, 23.00 Київсь ий час 06.40, 11.35 Автопілот-тест 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 02.00, 04.00, 05.00, 18.00, 00.00 Час новин 07.20 Кл б 700 07.50, 08.50, 19.55, 23.20, 00.35, 03.20, 05.15 Бізнес-час 08.20, 19.15, 20.50, 00.25, 01.50, 03.50, 05.50 Тема тижня 08.30 Світсь а хня 09.20, 15.20 Інтеле т.ua 10.15 Здорові історії 10.35 Не перший по ляд 11.20 Трансмісія 12.15 Ві но в Європ 13.20 Драйв 14.15 Історія спіх 14.25 Гра долі 16.20, 03.30 Арсенал 17.25, 05.25 Феєрія мандрів 18.15 Особливий по ляд 19.30, 20.05, 01.00, 04.15 Час інтерв»ю 21.00, 02.15 Вели а політи а 21.40, 03.00 Ві но в Амери 22.00, 02.35 Машина час 22.25 Майстер- лас 23.30 Хроні а тижня 23.55 О ляд преси

06.00 08.10 09.00 09.55 10.55

«Рано на К1» «Дале і родичі» «У пош ах при од» Д/п «Летючі щелепи» Д/п «Вели і мі рації. Пере они на виживання» 12.00 Х/ф «Пітер Пен» 14.05 Х/ф «Два вит и до Венеції» 16.00 Т/с «Гид е аченя» 18.00 «Вели а різниця» 19.00 «КВН» 22.10 Х/ф «Мос овсь ий жи оло» 00.10 Х/ф «Територія незайманості» 01.45 Х/ф «Розп сни » 03.25 «Нічне життя»

С ббота 06.00, 05.30 Срібний апельсин 07.00, 19.00, 03.40 Події 07.20 Шо «Тіль и один» 08.15 Х/ф «Щасливчи Гілмор» 10.10 Х/ф «Я знайти ідеал» 12.00, 02.50, 04.00 Т/с «Сонь а: Продовження ле енди» 15.00 Т/с «Дорожній патр ль - 6» 17.00 Х/ф «Алібі - надія, алібі - любов» 19.20 Церемонія вр чення Народної премії «Телезір а» 23.20 Т/с «Др і»

06.20 М/ф «См рфи» 07.15 «Справжні лі арі - 2» 08.05 «Світсь е життя» 09.05 «Хто там?» 10.10 М/с «Тімон і П мба» 10.35 М/с «Тімон і П мба» 11.00, 04.10 «Світ навиворіт: Камбоджа» 11.55 «Пе ельна хня - 2» 13.20 «Голос раїни - 2: нова історія» 15.45, 20.00 Х/ф «Класні м жи и» 19.30 ТСН 23.45 «Зір и в опері» 01.05 Х/ф «Парі» 02.35 Х/ф «Охоронець»

05.10 «Пар автомобільно о період » 05.35 «Вели а політи а з Єв енієм Кисельовим» 08.25 «Городо » 09.00 «Орел і Реш а» 10.00 «У раїно, вставай!» 10.45 «Вирваний з натовп » 11.20 «Найроз мніший» 13.20 Д/ф «Я заробити на ч жом таланті» 14.25 «Вели а різниця» 15.55 Концерт «23 люто о Вели ом місті» 17.45 Т/с «Бай и Мітяя» 20.00, 01.50 «Подробиці» 20.30 Міжнародний фестиваль мор «Юрмала 2011» 22.30 «Вечір бо с на Інтері. Віталій Кличо vs. Дере Чисора» 02.20 Т/с «Адво атеси»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новини 06.10 Генiї i лиходiї 06.35 Х/ф «Невиправний брех н» 07.55 Грай, армонь люблена 08.50 Роз мницi i роз мни и 09.40 Слово пастиря 10.15 Сма 10.50 У полонi власної слави 12.15 Середовище iсн вання 13.20 I нiя ої iронiї долi... 14.15 Т/с «I все-та и я люблю...» 18.15 У чорнiй-чорнiй iмнатi... 19.20 М льт особи 19.55, 21.25 К бо професiоналiв 21.00 Час 22.35 Перший лас 23.50 Тихий дiм 00.20 Х/ф «Ледi Ма бет Мценсь о о повiт » 01.45 Х/ф «Стоян а поїзда - двi хвилини» 03.00 Х/ф «Прощавай, шпана замос ворець а...» 04.40 Че ай на мене

05.00 М/ф «До тор Айболит» 06.10 Х/ф «Запасний равець» 07.40 «Карао е на Майдані» 08.40 «Снідано з Юлією Висоць ою» 08.50 «Їмо вдома» 09.55 «К лінарна династія» 13.05 «Зір ове життя. П’ятирічний ТОП розл чень та весіль» 15.50, 00.00 Х/ф «Лабіринти охання» 17.45 Х/ф «Вечірня аз а» 19.50 Х/ф «Дівчата» 21.55 Х/ф «Аліса назавжди» 01.50 Х/ф «Здраст й і прощавай» 03.20 Нічний ефір

05.50, 18.45 Фа ти 06.25 Інший ф тбол 06.50 Х/ф «Червона планета» 08.55 Козирне життя 09.35 Люди, оні, роли и..і домашні роли и 10.00 ЄвроФ д-2012 10.25 Квартирне питання 11.20, 18.55 Спорт 11.25 Х/ф «Гаррі і Гендерсони» 13.55 Стоп-10 14.55 Прово атор 15.50 Ма сим м в У раїні 16.50 Х/ф «В ім’я помсти» 19.00 Т/с «Дале обійни и-3» 21.50 Наша Russia 22.55 Самозванці 23.55 Х/ф «Чорний ястр б» 02.25 Х/ф «Біжи, Ронні, біжи» 03.45 ПроЦі аве 04.25 Світано

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Бла а вість 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00, 05.00 День 07.30, 09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.30 Телевізійна римінальна сл жба 07.45 Кл б С пер ни и 09.45 Телеспорт 10.15 Азб а сма 10.30 У пош ах ле енд 10.45 Квест-шо 11.15 Ч десний анал 12.45 Творчий звіт оле тивів Рівненщини 14.05 Е о-т р 15.45 Т/Ф «Йософатова долина» 16.05 Міні-ф тбол. К бо У раїни 17.20 М з. Фільм 17.30 А нас іно знімали 18.00 Без права на заб ття 18.20 Моя родина-У раїна 19.45 ХАЕС інформ є 20.00 Знайдіть мене 20.15 Гр па ризи 20.30 Та б ло 20.45 На добраніч аз а 21.00 Перехрестя правди 21.30 Мандри 22.45 Молодіжний прорив

06.00 Дізнайся я 06.15, 12.30 ТЕТ 07.05, 09.00 М льти з Л нті ом 07.35 Малята-твійнята 08.00 Байди ів а 08.30 Телеп зи и 09.30, 14.55 Єралаш 10.05, 15.35 Одна за всіх 10.35 Т/с «Хто домі осподар?» 11.30 Т/с «Моя пре расна няня» 13.20 Х/ф «Випад овий чолові » 16.30 Дайош молодьож! 17.25, 21.35 Т/с «Універ» 19.15 Х/ф «Ілля М ромець і Соловей Розбійни » 20.40 Т/с «Універ. Нова обща а» 22.30 Валєра TV 23.00 Х/ф «Про ляття 3» 00.35 До світан

05.15 Т/с «Ранет и» 06.05, 02.05 Неймовірні історії Ріплі 06.45 Х/ф «Зоз ля» 08.45 Каз и братів Гримм «Синє світло» 10.00 Ревізор 11.05 Аферисти 12.10 ТОП-100 13.20 Новий по ляд 14.15 К хня на двох 15.10 Даєш молодь! 15.45 У раїна ч дес 16.45 М/ф «С бі-Д і Король Гоблінів» 18.05 Х/ф «Кохання на острові» 19.50 Х/ф «День свято о Валентина» 22.15 Х/ф «Кр тний момент» 00.05 Спортрепортер 00.10 Х/ф «Е стремальне побачення» 03.30, 04.25 Зона Ночі 03.35 Бо дан Ст п а. Жива ле енда 04.30 Бла ословляю і молюся 04.55, 05.10 Зона ночі К льт ра 05.00 Кня иня Оль а

06.00, 07.00 Тест на виживання 08.00, 09.00 За мить до атастрофи 10.00, 11.00, 12.00 Р йнівни и міфів 13.00, 14.00, 15.00 Top Gear 16.00, 16.50, 17.40 Таємні зна и 18.30, 19.20, 20.10 Фантастичні історії 21.00, 22.20, 23.40 Х/ф «Беніто М ссоліні» 01.00 По ер 02.00, 03.00, 04.00 Ме амоделі 05.00, 05.30 Хіти Інтернет

06.00, 06.10, 09.00, 09.10, 12.00, 12.20, 18.00 Вiстi 06.20 Х/ф «Ваня» 07.50 М/ф 08.00 С ботни 08.30 Звичайний онцерт 09.20 Вся Росiя 09.40 Х/ф «Ш аю тебе» 11.15 Хто заплатив Ленiн ? Таємниця столiття 12.25 Чесний дете тив 12.50 Городо 13.20 Влада фа т 14.00, 00.15 Лiнiя життя 14.50, 01.05 Х/ф «Людина з iншо о бо » 16.25 С ботнiй вечiр 18.50, 02.40 Х/ф «Поцiл но долi» 21.55 Х/ф «Отчий дiм» 23.35 Дiвчат а

06.00 Країна порад 06.45, 15.00 М льтфільми 07.00 Ф-стиль 07.30 Б дь в рсі 07.50, 14.40 Цивілізація Incognita 08.00, 18.30, 02.40 Соціальний п льс 08.30 Сильні світ сьо о 09.15, 01.00 Най расивіші острови світ 10.20 Малень а жін а вели ом іно 11.20 Х/ф «Дзвонять, відчиніть двері» 13.20 За сім морів 15.10 Щоденни для бать ів 15.40, 01.50 Нав олосвітня е спедиція 16.45, 21.35 Нові пісні про оловне 18.15 К мири 19.00 Т/с «Відчайд шні бать и» 20.00, 04.40 Ронін 20.30 Наша Наташа 23.05 Х/ф «Фантоцці 2000» 03.05 Х/ф «Повернення Фантоцці» 05.10 Дива и

06.00 Створи мотоци л 06.55, 22.00 Мисливцi за старовиною 07.50, 23.00 В iлля 08.45, 01.00 Риба-меч: життя на ач 09.40 Грандiознi переїзди 10.35 Гi антсь i б дiвництва 11.30 Морсь е мiсто 12.25 Вижити за б дь-я цiн 13.20 Б дiвельна допомо а 14.15, 14.40, 20.00, 04.10, 20.30, 04.40 Королi а цiонiв 15.10, 15.35, 21.00, 05.05, 21.30, 05.35 Бр днi рошi 16.05, 03.45 Я це влаштовано? 16.30 Я це зроблено? 17.00 Чи це можливо? 18.00 Р йнiвни и ле енд 19.00 Ви ривлення час 00.00 Золота лихоман а 01.55 Рiч овi монстри 02.50 Вижити разом


38

ТЕЛЕАФІША

№4 від 8 люто о 2012 ро

Íåäiëÿ, 19 ëþòîãî

06.00 Ран ова молитва 06.10 М льтфільм 06.20 Кро до зіро 07.00 У раїнсь а мрія М.Поплавсь о о 07.35 Сільсь ий час 08.00 У равто онтинент 08.20 Корисні поради 08.30, 00.15 С арбнич а 09.05 Смішний та ще смішніший 09.30 Хто в домі хазяїн? 09.50 Кро до зіро . Євробачення 10.35 Я це? 11.00 К мири і мирчи и 11.25 Шеф- хар раїни 12.15 Карао е для дорослих 12.55 Ата а ма ії. Мистецтво за брамою 13.25 Ближче до народ . Співач а Альоша 13.55 Золотий са 14.25 Х/ф «Ува а, черепаха» 15.45 В остях Д. Гордона 16.35 Маю честь запросити 17.20 Діловий світ 17.50 Київсь ий міжнародний т рнір з вільної та жіночої боротьби 19.10 Соціальне шо «Адреналін» 20.40 Головний ар мент 20.50 Офіційна хроні а 21.00, 01.20 Підс м и тижня 21.40 Точ а зор 22.00 Фоль -music 22.55 Трій а, Кено, Ма сима 23.00 Ера бізнес 23.35 Свої. Єв ен Вєсні 02.00 Х/ф «Ува а, черепаха» 03.25 Д/ф «Історія образ » 1, 2 с. 05.15 Д/ф «Оле сандр Грін. Крим. Останні дні»

Рівне-1, НТН 06.00 Уро и тітонь и Сови 06.30 Ле енди бандитсь ої Одеси 07.20, 09.05 М/ф 07.40 Рано Надії 08.10, 18.00 Рівне за тиждень 08.30, 18.20 Патр ль 08.45 М зейОК 09.40 Чоловічі розва и 10.00 Модно 10.20 Моя люблена робота 10.30 Хіт-парад FM-TV 11.00 Kids Flix 11.10 У раїнсь і традиції 11.30 Ле енди арно о розш 12.00, 03.40 А енти вплив 13.00 Д/с «Православні святі» 14.00 Б шидо 15.00, 17.10 Вітаємо Вас 16.20 Смачно о 16.50 Домашні любленці 17.40 Кіноле торій 18.40 Прем’єр-Лі а 19.15 Спідвей 21.00 Х/ф «Помститися за Анджело» 23.00 Х/ф «Планета раптора» 01.00 Х/ф «Білий ш вал» 03.10 Речовий до аз 05.30 Правда життя

06.01, 09.20 Ві но в Амери 06.15, 10.10, 13.15, 17.10, 18.40, 23.50, 07.05, 09.10, 17.50, 22.50, 08.10, 11.10, 12.15, 16.15, 18.10, 00.15 По ода 06.25, 08.05, 18.55, 23.15, 00.10, 03.20, 05.20 Час спорт 06.35, 18.45, 23.00 Київсь ий час 06.40 Технопар 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.30, 02.00, 04.00, 05.00, 18.00, 00.00 Час новин 07.10, 19.15, 20.50, 00.25, 03.50, 04.50, 05.50 Тема тижня 07.20 Кл б 700 07.50, 08.50, 19.55, 23.20, 00.35, 03.15, 05.15 Бізнес-час 08.15 Історія спіх 08.30 Своїми очима 10.15 Майстер- лас 10.35 Феєрія мандрів 11.15 Трансмісія 11.35, 02.35 ДМБ 12.20 Життя ці аве 13.20 Мотор-ТБ 14.15 Світсь а хня 14.25 Гра долі 15.20, 23.30 Ре ламна хня 16.20, 01.35 Фа тор безпе и 17.25, 05.25 Не перший по ляд 18.15, 03.30 Машина час 19.30 Вели а політи а 20.05, 22.25 Хроні а тижня 21.00, 01.00, 04.15 Час: підс м и 21.40, 03.00 Час-Тайм 22.00, 02.15 Територія за он 23.55, 03.26, 05.45 О ляд преси

06.00 08.00 09.00 10.00

«Рано на К1» Д/п «Летючі щелепи» «У пош ах при од» Д/п «Вели і мі рації. Пере они на виживання» 11.00 Д/п «День а ли» 12.00 Х/ф «Каспер. Повернення» 13.55 Т/с «Гид е аченя» 17.45 «Красиво жити. К хня» 18.50 Х/ф «Більше, ніж охання» 20.50 Х/ф «Війна світів» 23.05 «Вели а різниця» 00.05 Х/ф «Мос овсь ий жи оло» 01.45 «КВН» 04.15 «Нічне життя»

06.00, 05.35 Срібний апельсин 06.40 Події 07.00 Х/ф «Вели ий прорив Бетховена» 09.00 Лас аво просимо 10.00 Х/ф «Алібі - надія, алібі - любов» 12.00, 02.00, 04.00 Т/с «Сонь а: Продовження ле енди» 15.00 С етч ом «Жити б дете!» (1) 16.00 Т/с «Дорожній патр ль - 6» 18.00, 19.30 Т/с «Ментовсь і війни - 6» 19.00, 03.30 Події тижня 22.15 Т/с «Др і»

06.00, 06.55, 03.50 Х/ф «Десяте оролівство» 08.30 М льтфільм (1) 09.05 «Лото-забава» 10.10, 10.35 М/с «Тімон і П мба» 11.00 «Ди і і смішні» 11.25 «Хован и» 12.25 «Я та жив » 13.00 «Вели а різниця по- раїнсь ом » 13.55, 05.15 Х/ф «Кохати по-російсь и 3» 15.45 Х/ф «Б дино без виход » 19.30, 23.50 ТСН 20.15 «Голос раїни - 2: нова історія» 22.25 Т/с «Інтерни» 22.50 «Світсь е життя» 00.40 Х/ф «Чорна смерть» 02.25 Х/ф «Парі»

06.10 «Вечір бо с на Інтері. Віталій Кличо vs. Дере Чисора» 08.45 «Ран ова Пошта з П ачовою та Гал іним» 09.30 «Ш ола до тора Комаровсь о о» 10.15 «НЕДІЛЯ З «КВАРТАЛОМ» 11.20 «Вели а різниця» 12.30 Т/с «Свати 3» 18.00, 21.00 Х/ф «Понаїхали т т» 1-2 с. 20.00, 02.00 «Подробиці тижня» 23.00 «Що? Де? Коли?» 00.05 Х/ф «Зло» 02.45 Д/ф «Пізнє щастя Оль и Вол ової» 03.35 Д/ф «Фільм про Донатаса Баніоніса» 04.30 Д/ф «Я збере ти охання»

06.00, 10.00, 12.00 Новини 06.10 Генiї i лиходiї 06.35 Х/ф «З життя вiдпочиваючих» 08.00 Сма 08.35 Сл ж Бать iвщинi 09.10 Здоров“я 10.10 Неп тящi замiт и 10.30 По и всi вдома 11.25 Фазенда 12.15 Єралаш 12.50 МВС проти КДБ 13.50 Розстрiльна справа дире тора Соолова 14.55 Т/с «Справа астронома №1» 18.30 Кл б Веселих та Кмiтливих 21.00 Час 22.00 Вели а рiзниця 23.05 Громадянин Гордон 00.20 Х/ф «Копiя вiрна» 02.10 Х/ф «Комедiя давно мин лих днiв» 04.00 Модний виро

05.35 М/ф «Я Петри П’яточ ін слони ів рах вав», «При лючения Ф нтиа» 08.40 «Снідано з Юлією Висоць ою» 08.50 «Їмо вдома» 10.40, 01.25 «Неймовірні історії охання» 11.40 «Карао е на Майдані» 12.40 Х/ф «Аліса назавжди» 14.50 Х/ф «При оди Шерло а Холмса і до тора Ватсона» 18.00 «Паралельний світ» 19.00 «Битва е страсенсів» 21.10 Х/ф «Небесний с д « 02.20 Х/ф «Запасний равець» 03.35 Нічний ефір

05.10, 18.45 Фа ти 05.30 М льтфільми 05.50 Квартирне питання 06.40 Утриматись ріслі 07.25 Ане доти по- раїнсь и 07.50 ЄвроФ д-2012 08.35 Т/с «Дале обійни и-3» 11.30 Козирне життя 11.55 Інший ф тбол 12.20, 19.40 Спорт 12.25 Х/ф «Вн трішній осмос» 15.00 Х/ф «Анти ілер» 17.35 Наша Russia 19.45 Х/ф «Володар перснів: Повернення ороля» 23.55 Х/ф «Відст пни и» 02.45 Інтера тив 03.00 Х/ф «З пин а» 04.20 ПроЦі аве 04.35 Світано

РТБ, УТЗ 06.00 Гімн У раїни 06.02 Повнота радості життя 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00, 00.00, 05.00 О ляд подій тижня 08.00 А нас іно знімали 09.30 Знайдіть мене 09.45, 15.30, 16.55 М з. Фільм 10.00 Мандри 10.30 День 11.00 Ч десний анал 12.30 По с ті 13.30 Творчий звіт оле тивів Рівненщини 14.30 Е о-т р 15.45 Західний е спрес 16.00 М льдарин и 16.20 Шлях до себе 17.15 Нобель сміється 18.00 А ми відпочиваємо 18.30 Квест-шо 19.45 Тінейдж-простір 20.15 Б дьмо здорові 20.30 Штрихи з нат ри 20.45 На добраніч аз а 21.00 Почер долі 21.30 Європейсь ий дім 22.30 У пош ах ле енд 22.45 Хітова вежа

06.00 Дізнайся я 06.15 ТЕТ 07.05, 09.00 М льти з Л нті ом 07.35 Малята-твійнята 08.00 Байди ів а 08.30 Телеп зи и 09.30 Х/ф «Випад овий чолові » 11.05 Єралаш 11.40 Одна за всіх 12.10 Т/с «Хто домі осподар?» 13.05 Т/с «Моя пре расна няня» 14.05, 19.40 Дайош молодьож! 14.35, 21.05 Т/с «Універ» 16.25 Х/ф «Ілля М ромець і Соловей Розбійни » 17.50, 23.40 Х/ф «Мимра» 19.15 Валєра TV 20.10 Т/с «Універ. Нова обща а» 22.00 Х/ф «Ясновидиця» 01.05 Д рнєв + 1 01.30 До світан

05.05 Т/с «Ранет и» 05.50 Кліпси 06.10, 01.40 Неймовірні історії Ріплі 07.45 Цер ва Христова 08.00 Запитайте до тора 08.25 Даєш молодь! 09.00 М/ф «С бі-Д і Король Гоблінів» 10.40 Світлі олови 11.50 Парад порад 12.50 Шо манія 13.25 Файна Ю райна 14.05 Х/ф «Містер Нянь а» 15.50 Х/ф «Кохання на острові» 17.30 Х/ф «День Свято о Валентина» 19.50 Х/ф «Весілля най ращо о др а» 22.00 Х/ф «Недитяче іно» 23.50 Спортрепортер 23.55 Х/ф «Кр тний момент» 02.25, 03.15 Зона Ночі 02.30 Бо дан Ст п а. Жива ле енда 03.20 Подорож втрачене мин ле 03.50, 04.05 Зона ночі К льт ра 03.55 Тася

06.00, 07.00 Тест на виживання 08.00, 09.00 За мить до атастрофи 10.00, 11.00, 12.00, 03.30, 04.30 Р йнівни и міфів 13.00, 14.00, 15.00 Top Gear 16.00, 16.50, 17.40 Ш ачі 18.30 С арб.ua 19.30 Теорія змови 20.30, 21.20, 22.10 Таємні зна и 23.00, 00.00 Подорож на рай Всесвіт 01.00 По ер 02.00 Х/ф «Беніто М ссоліні» 05.30 І раш и для дорослих

06.00 Х/ф «День сiмейно о свята» 07.20 Сам собi режисер 08.00 Смiхопанорама 08.25 Ран ова пошта 09.00, 09.10, 12.00, 12.20, 18.00 Вiстi 09.40 З новим домом! 10.00 Х/ф «Отчий дiм» 11.30 Очевидне-неймовiрне 12.25 Вся Росiя 12.40 Цiлителi. Розплата за не цтво 13.25 Червоний онорар 14.10 Квито в «Большой» 14.55, 00.20 Х/ф «Дов а доро а до себе» 16.15, 01.40 Смiятися дозволяється 19.10, 03.20 Х/ф «Жила собi любов» 20.50 Х/ф «Полин - трава о аянна» 22.30 Х/ф «Людина, я а знала все» 04.55 Кiмната смiх

06.00, 03.20 Дива и 06.20 М/ф «Різдвяні аз и» 07.35, 23.05 Світсь і хроні и 08.00 Соціальний п льс 08.55, 23.45 Най расивіші острови світ 10.00, 02.00 Ронін 10.40 Наша Наташа 11.45 Х/ф «Незримий мандрівни » 13.50 За сім морів 14.40, 18.50 Цивілізація Incognita 14.50 Ф-стиль 16.00 Нові пісні про оловне 18.10 Б дь в рсі 18.30, 01.40 Світ за тиждень 19.00 Т/с «Відчайд шні бать и» 20.00, 00.50 Нав олосвітня е спедиція 21.05 Х/ф «Повернення Фантоцці» 23.30 К мири 02.30 Інші землі 03.50 Х/ф «Звичайний фашизм»

06.00, 06.25 Блис авичнi атастрофи 06.55, 02.50 Лабораторiя виб хових iдей 07.50, 13.20, 20.00, 01.55 Р йнiвни и леенд 08.45, 03.45 Я це влаштовано? 09.10 Я це зроблено? 09.40 Золота лихоман а 10.35 В iлля 11.30 Вижити разом 12.25 Чи це можливо? 14.15 Ви ривлення час 15.10 Б дiвельна допомо а 16.05 Вижити за б дь-я цiн 17.00, 18.00, 19.00, 21.00 Хлопцi з арматами 22.00 Нiчо о особисто о 23.00 Рос Кемп: битва за Амазонiю 00.00 Межа мiцностi 01.00 Рiч овi монстри 04.10 Морсь е мiсто 05.05 Грандiознi переїзди

УВАГА УВАГА!! Категорії: 1 (зелене коло) – загальнодоступна, без обмежень; 2 (жовтий трикутник) – перегляд неповнолітнім глядачам рекомендується тільки з відома батьків або разом з ними; 3 (червоний квадрат) – тільки для дорослих

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ Чолові , 44/168/90, розл чений, познайомиться з жін ою з сільсь ої місцевості (поблиз Рівно о), для створення сім’ї. Діти не стан ть на заваді. Код: 1911ВВЕ

Рівнянин, 47/175/75, розл чений, без житлових проблем, познайомиться з простою, стр н ою жін ою, 40-45 р., для створення сім’ї. Код: 2311МВС Чолові познайомиться з жін ою/ дівчиною, для проведення вільно о час разом. Код: 2511СТУ

Знайомства ВОНА ЧЕКАЄ Рівнян а, познайомиться з • порядним чолові ом, 30-38 ро ів,

без ш/з, для серйозних стос н ів. Заради розва не т рб вати. Конта ти: (097) 263-20-12 Дівчина познайомиться з чолові ом від 24 до 32 р., для серйозних стос н ів, бажано з м. Рівно о. Конта ти: (096) 637-57-16 Симпатична, стр н а жін а, 35/172/68, маю доч (15 ро ів), познайомлюся з порядним та надійним чолові ом, до 45 р., для серйозних стос н ів. Конта ти: (097) 639-61-86 Симпатична, стр н а жін а, 35/172/68, маю доч (15 ро ів), познайомлюся з порядним та надійним чолові ом, до 45 р., для серйозних стос н ів. Код: 1601ДАВ Симпатична рівнян а, познайомиться з чолові ом, для створення сім’ї. Код: 1412ЛЕВ

Дівчина, 29/165/56, розл чена, познайомиться з чолові ом, 29-35 р., без ш/з, матеріальних та житлових проблем, я ий стане хорошим тат сем для дитини. Код: 0101КТЄ Рівнян а, приємної зовнішності, 40/172/85, ш ає добро о, без ш/з чолові а, для серйозних стосін ів або др жби. Код: 2512ЗОГ Стр н а рівнян а, 35/167/53, познайомиться з чолові ом без матеріально-житлових проблем. Код: 3011РАЛ Енер ійна жін а, 46/166/70, познайомиться з чолові ом для серйозних стос н ів. Код: 2811ЯАЛ Рівнян а, 41/168/54, розл чена, житлом та матеріально забезпечена, познайомиться для створення сім’ї з надійним чолові ом, 40-47 р. Код: 2311РОБ Рівнян а, приємної зовнішності, розл чена, 49/170/80, житлово залежна, познайомиться з надійним, розл ченим чолові ом або вдівцем, ві ом від 47 до 55 ро ів, без ш/з, матеріально та житлово забезпеченим, для серйозних стос н ів та др жби, можливе створення сім’ї. Код: 1411КОЄ Красива, стр н а блондин а, че ає на сво о єдино о та ла ідно о чолові а. Подробиці при більш близь ом спіл ванні. Лист з фото прис орить з стріч. Код: 0911ШНО

Симпатична рівнян а, 32 ро и, познайомиться з порядним чолові ом, без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 2810МЛВ Симпатична жін а, 53 ро и, житлом забезпечена, пенсіонер а, познайомиться з незалежних чолові ом, без ш/з, для серйозних стос н ів. Код: 2810ВІС

ВІН ЧЕКАЄ Рівнянин • розл чений,

50 ро ів, без ш ідливих звичо , матеріально забезпечений познайомитьсязд шевноюжін ою длясерйознихстос н ів.Конта ти: (063) 733-16-59 Молодий чолові познайомиться з дівчиною для з стрічей. Надам матеріальн підтрим . Конта ти: Рівне-28, Головпошта, до запитання (паспорт АС 188214) Чолові , 41 рі , інвалід 1 р пи з дитинства, проживаю з бать ом, Рівненсь а обл., познайомлюся з дівчиною, з ідною на переїзд. Конта ти: (096) 645-01-47

Чолові и з Німеччини запрош ють симпатичних, стр н их, порядних, ом ні абельних жіно , ві ом від 20 до 40 ро ів на з стрічі, наміри серйозні. На з стрічах прис тній пере ладач. Конта ти: (099) 914-52-79 holzner_mario@yahoo.de Чолові , 61/170/68, порядний, без ш/з, познайомиться для створення сім’ї з одино ою, приємної зовнішності жін ою, без ш/з, до 55 р. Код: 0102МВВ Чолові , 38/173/71, без ш/з, спо ійний, познайомиться з жін ою, я а мріє про спільне життя та взаємні поч ття. Код: 3101РВД Познайомлюся з симпатичною, висо ою дівчиною з Рівно о, 20-30 р., з дов ою осою, без ш/з, для серйозних стос н ів або др жби. Фото прис орить з стріч. Код: 2001КПА Чолові , 43/180/70, розл чений, спо ійний, познайомиться з жін ою, 3337 р., для серйозних стос н ів. Код: 1112ГВМ Чолові , 35/183/83, познайомиться для спіл вання та проведення спільно о час . Код: 0712АМЮ Чолові , 50/165/60, познайомиться з жін ою, до 50 ро ів, для створення сім’ї. З оден на переїзд. Код: 0112ШІМ

Чолові , 55 ро ів, жив з доч ою (11 р.), житлом і матеріально забезпечений, познайомлюся з одино ою жін ою, я а може стати матір’ю для дитини та осподинею в домі. Код: 2711ССД

10.1.3. Різне Рівненсь ий л б «З стріч» запрош є всіх бажаючих, ом за 40 ро ів, 19 люто о о 17.00, на вечорниці. В про рамі - розва и та танці. Конта ти: (095) 891-83-66, (098) 245-43-81

Загублено, знайдено Втрачене свідоцтво про реєстрацію приватно о підприємця та свідоцтво про сплат єдино о подат на ім’я Месь Андрій Ми олайович прош поверн ти за вина ород . Конта ти: 28-88-07, (067) 314-11-00

Втрачене свідоцтво про право власності на б дино , видане Рівненсь им райви он омом 15.11.1993 р., на ім’я Осадч а Михайла Трохимовича, за адресою с. Вели а Омеляна, в л. Шевчен а, 56, Рівненсь о о р-н , вважати недійсним Втрачен ни облі доходів і витрат, видан на ім’я приватно о підприємця Вол ова Оле сандра Сер ійовича, вважати недійсною

Втрачене посвідчення дитини з ба атодітної сім’ї, видане на ім’я Бой о Володимира Володимировича, прохання поверн ти за вина ород . Конта ти: (050) 261-39-93 reksipes@ukr.net В т р а ч е н і до менти, видані на ім’я Бо слась а Зоряна Валентинівна, прохання поверн ти за вина ород . Конта ти: (096) 796-66-44 Знайдено іш , п хнаст , делі атн , спо ійн , віддамо власни ам або в хороші р и. Конта ти: 26-95-46 Втрачений державний а т на право власності на земельн ділян ЯК № 544212 від 8.04.2010 р., виданий на ім’я Прист плю Марії Володимирівни, вважати недійсним

СТАНОМ НА 07.02.2012 НАДІЙШЛИ ЛИСТИ ТАКИМ АДРЕСАТАМ: 3011 РАЛ – 1 лист

1601 ДАВ – 2 листи

0901 КАМ – 1 лист

2508 ЖНД – 1 лист 1112 ГВМ – 1 лист

2311 МВС – 1 лист 1209 КВД – 1 лист

1607 ДТБ – 2 листи 2512 ЗОГ – 1 лист

Просимо абонентів забрати ореспонденцію! До ва и допис вачів р бри и «Знайомства»! Звертаємо Ваш ва , що о олошення др ються 3 місяці, листи збер іються в реда ції - 6 місяців. При збереженні більше, ніж 6 місяців - стя ється подвійна оплата.


БІРЖА ПРАЦІ

№4 від 8 люто о 2012 ро Охоронцю, працювати 1 доба/2 доби, З/ П. від 2000 рн. Конта ти: (067) 385-16-48 Охоронцю, працювати доба/дві, з/п від 2000 рн. Конта ти: (067) 385-16-48 Охоронцю, т/т, 1/2, від Конта ти: (098) 196-13-06 Охоронцю. 362-01-67

Конта ти:

19-60,

26-96-35,

ч/ж. (067)

Охоронцю. Ві 20-50 ро ів, сл жба в ЗСУ, працювати 1/2, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Охоронцю. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Охоронцям вахтовий метод, 2т/2т, З/П 3000 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 О х о р о н ц я м на житловий омпле с в м.Київ, вахтовий метод, з/п випробов вальний термін 1650 рн., з/п до 5000 рн., житло, харч вання, форма. Конта ти: (067) 411-80-00 Охоронцям, вахта : Рівненсь а, Волинсь а, Житомирсь а ,Київсь а обл. Графі позмінний. ЗП від 2500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Охоронцям, вахтовий метод, 2/2, терміново, з/п до 3000 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Охоронцям, від 20 до 35р, без ш ідливих звичо , відповідальні, можливо без д/р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Охоронцям, нічна зміна можл. ст денти з.п. 100 рн.за ніч Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Охоронцям, нічна зміна, можливо ст денти, з/п 100 рн/ніч. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Охоронцям. (оплата по одинно). Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44 Па вальни ам на с лад. Не а ентство. Конта ти: (066) 407-84-21 Па вальни ам. Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Па вальни , два робочих дні в тиждень, два вихідні, з/п 2500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Па вальни . Ві 18-35 ро ів. Конта ти: 63-34-19, (097) 742-24-38 Па вальниці. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Педи юрниці. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44 Пе арю, 2 неділі/2неділі, з/п 120 рн/ніч. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Пе арю, д/р бажано, позмінний Конта ти: 43-37-36, (063) 628-96-53 Пе арю, д/р, з/п 1300 45-06-75, (067) 846-66-02

рафі .

рн. Конта ти:

Пе арю, жін. 2н/2н, З/П 120 рн. за ніч. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Пе арю, нічні зміни, 3н/3н , З/П 1100+премія+харч вання. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Пе арю, позмінно, до 40 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Пе арю. Європа, терміново. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 П е а р я м , д/р, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02 Пе арям, з/п став а + %, можливо без д/р, рафі 3/3. Конта ти: 22-41-77, 63-31-31 П е а р я м , нічні зміни, 3н/3н, з/п 1100 рн+премія+харч вання. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Пере ладач з німець ої мови, можливо ст денти старших рсів, до 30р. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 П е р с п е т и в н а робота для війсь овосл жбовців, педа о ів, пенсіонерів правлінсь их стр т р, для роботи в розширенні діяльності омпанії на міжнародном рин . Конта ти: (067) 360-95-88, (067) 362-02-32 Пер арю, д/р, з/п при співбесіді. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Пер арю, з 8-22, ві від 19-35 р, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Пер арю, мані юрниці, хороші мови, можливе навчання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Пер арю- ніверсал . Конта ти: 45-43-02, (067) 208-19-10 Пер арю- ніверсал . Конта ти: 45-43-02, (066) 208-19-10 Пер

арю. Конта ти: 5-43-30, (096) 280-00-75

Пер

арю. Конта ти: (097) 829-11-17

Пер

арю. Конта ти: (067) 362-00-15

Помічни харя, хороша з/п, охайність, відповідальність. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Помічни харя, рафі роботи потижневий, охайність, бажання працювати. Конта ти: (063) 628-96-53 Помічни харя, з 10-23 потижнево, до 35 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Помічни харя, з 11-22, через тиждень. Конта ти: (097) 025-22-50 Помічни харя, хар, офіціанти, бармени. Терміново, з/п. висо а. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Помічни харя, харю, офіціант , бармен , терміново, з/п висо а. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Помічни харя. Працювати з 10 до 23. Зарплата 600 рн в тиждень. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Пос домийниці з 8 до 21, 3д/3д, 80 рн. в день. Конта ти: (093) 185-83-30 Пос домийниці, 1/1, з 15 до 2.00, до 50 ро ів. Конта ти: (067) 385-16-48 Пос домийниці, 2/2, з 19-7, до 30 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 Пос домийниці, без д/р, жін а до 55 ро ів, потижневий рафі , з/п від 1000 рн. Конта ти: 43-37-36, (063) 628-96-53 Пос домийниці, до 55 ро ів, тиждень/ тиждень, з/п 1200 рн, додом довозять на та сі. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Пос домийниці, з 8 до 21, 3д/3д, 80 рн/день. Конта ти: (093) 185-83-30 Пос домийниці, позмінно т/т, з 11-01, до 32 ро ів, з/п від 1000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Пос домийниці, потижневий рафі роботи, ом ні абельність. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 749-55-72 Пос домийниці, тиж/тиж, з 10 до 23. Конта ти: (067) 385-16-48 Пос домийниці,1т/1т з 10 до 23. Конта ти: (067) 385-16-48 Пралі. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67 Працевлашт вання за всіма б дівельними спеціальностями: шпа лювальни ам, бетонярам, робота в Рівном та по У раїні. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Працівни ам а тивним, цілеспрямованим, впевненим в собі, ві від 22 р., бажання б ти спішними, здоровими. Конта ти: (067) 360-95-88, (067) 362-02-32

Працівни ам на птахо омбінат. Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Працівни ам на різні ва ансії в тор ов фірм , ві - 18-45 ро ів. Навчання та працевлашт вання - без оштовне, перспе тива. З/п - 650-800 рн/тиждень. Конта ти: (097) 759-51-73 Працівни ам на с лад. Конта ти: 45-00-17, (097) 832-78-00 Працівни ам на с лад. Не а ентство. З/п від 100 рн/день. Конта ти: (097) 759-51-73 Працівни ам с лад . Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Працівни ам фізичної праці (харчова промисловість). Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78 Працівни зі знанням Конта ти: 23-33-09

ан л.

мови.

Прачці. Прання та прас вання одя . ЗП 1500 рн. Робота для іно ородніх з проживанням. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Прибиральни . Європа. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Прибиральниці на неповний робичий день. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Прибиральниці на неповний робочий день. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60 Прибиральниці, рафі роботи позмінний. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

Прибиральниці, з 7.30 до 20, 3д/3. Конта ти: (093) 185-83-30

Помічни ондитера, бажано д/р, ві 20-40 ро ів, з/п 100 рн/день. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Продавцю анцтоварів, бажано д\р, 2 плаваючі вихідні. ЗП до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Продавцю вітів із х дожньою освітою « Флорист», ві ом до 40 р. Конта ти: (067) 382-42-05 Продавцю на ондитерсь і вироби 2д/2д, з 8 до 20, З/П 1250 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Продавцю на ондитерсь і вироби, 2д/2д, з/п 1250 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Продавцю на рКонта ти: (097) 924-52-89

«Ювілейний».

Продавцю на ювелірні вироби з д/р. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

По оївці в отель, до 50 ро ів, 1/2, з/п 1500 рн. Конта ти: 43-07-40, (097) 238-57-23, (066) 794-04-60

(067)

Продавцю анцтоварів, бажано д/р, 2 вихідні плаваючі. ЗП до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Працівни ам на обрізання вино радної лози, ін. с/ робіт, харч вання, проживання надається, офіційне працевлашт вання, з/ п від 3000 рн., АР Крим. Конта ти: (097) 987-71-91

Прибиральниці, жін а до 50 ро ів, охайність, працьовитість, подобовий рафі роботи. Конта ти: (094) 966-37-36

Конта ти:

Продавцю анцтоварів, 3д/3д. З/П 50 рн+% . До 50 ро ів. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Продавцю на рино . Промислова р па. ЗП 80-100 рн/день. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

По оївці в отель, до 50 р. 1доба через 2 доби. З.П. 1500 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

ерівни а.

рн.

Працівни ам в теплицях. Європа. Азія. Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: 40-03-78, (094) 967-03-78

Прибиральниці, жін. до 45р. З/П 1300 рн. Конта ти: (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Помічни 450-31-70

Продавцю жіночо о одя . З/П 1500 тор івельна освіта працювати

Продавцю анцтоварів, 3д/3д, з/п 50 рн+%, до 50 ро ів. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

По оївці в отель, 3 дні/3дні, з/п 70 день. Конта ти: 43-29-10

Помічни ерівни а, офіцери запас , робота в офісі. Конта ти: 43-08-20

Продавцю жіночо о одя , з/п 1500 рн.+%, тор івельна освіта, працювати 3дні/3дні.. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Пос домийниці, до 60 ро ів, з/п 1200 рн. Конта ти: 43-29-10

Прибиральниці, до 55р. Графі позмінний. ЗП 1200 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Помічни завс ладом, від 18-45, з/п від 1500 рн. Конта ти: (096) 485-99-55

Продавцю до 35р., з/п 1200 рн. Конта ти: (067) 385-16-48

3дні через 3дні. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Плиточни , д/р, чолові , не приватне б дівництво. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

По оївці. Європа.Ліц. АВ №585091 від 11.01.2012р. Конта ти: (094) 967-03-78

Продавцю осподарчих товарів, д/р продавцем. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

рн.

Пос домийниці, до 60 р., З/п 1200 Конта ти: 43-29-10

Прибиральниці, до 45 р., з/п - 1300 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

По оївці, позмінно, 3/2, до 40 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48

Продавцю в ма азин. Конта ти: 26-27-73

Продавцю в прод товий ма азин, д/р бажано, ма азинчи в центрі міста, з/п 1500 рн., потижневий рафі роботи або 3/3. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Плиточни , сантехні , азозварни .. Конта ти: 5-48-86, (095) 551-23-79, (098) 477-86-14

По оївці в отель. З 9 до 18 3 дні через 3 дні З.П. 70 рн. в день Конта ти: 43-29-10

Продавцю в ма азин, з/п від 120 рн/день. Конта ти: (098) 258-16-19

Пос домийниці 1т/1т, з 15 до 2, до 50р. Конта ти: (067) 385-16-48

Прибиральниці на виробництво. Конта ти: 24-57-64

По оївці в отель. Конта ти: 26-96-35, (067) 362-01-67

Продавцю на ал о ольні напої. Конта ти: 62-68-87

Продавцю в меблевий ма азин, з 9-18. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Пер арям, мані юрниці. Хороші мови. На %. Можливе навчання. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

рн/

Продавцю в б ті (Спортивний одя та вз ття). Д/р обов’яз овий. Дівчина до 30ро ів. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Помічни на виробництво, з 8-17, ві від 18-45 ро ів, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99

Прибиральниці на 2 од зран , жін а до 50 ро ів, бажано проживати в районі Ювілейно о. Конта ти: (094) 966-37-36

Підбір няні, до лядальниці, валіфі ований персонал з ре омендаціями. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Продавцю (сантехні а) ВО, дів до 25ро ів, зання ПК, 1С бажано,офісна робота ЗП від 1500 рн. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14

Продавцю в меблевий ма азин, з 9 до 18, с б. нед. - вих. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Пер арям, д/р, ві до 35 ро ів, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Пилорамни , д/р. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34

Продавцю (прод ти харч вання), ом ні абельність, рафі роботи потижневий, з/п 100 рн. /день. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00

Помічни менеджера, ві - 18-45 р., можливо без д\р, з\п - від 2400 рн. Конта ти: 40-02-39

Прибиральниці з 7:30 до 20, 3д/3д. Конта ти: (093) 185-83-30

Пер арям. Конта ти: 40-20-40, (093) 659-88-44

Про раміст , знання і досвід роботи з ПХП знання про рам LINUX, знання ан л, д/р з веб.серверами, з/п по домовленості. Конта ти: 45-06-75, (067) 846-66-02

Прибиральниці, з 9 до 19, від 18 -40 р, з\п від 1500 рн. Конта ти: (095) 243-51-74 Прибиральниці, з/п 1000 45-06-75, (067) 846-66-02

рн. Конта ти:

Прибиральниці, на неповний робочий день, з/п 130 рн. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23 Прибиральниці, не повний робочий день сб.нд. вих, з/п. 130 рн. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30 Прибиральниці, позмінно, від 20-39 р, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Прибиральниці, прибирання офісних приміщень, з/п 1000 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Приймальни вторсировини сб.нд. вих., без ш ідл. звич. 150 рн./день Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Помічни харя 1т/1т, з 10 до 23, оф. працевлашт вання. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Приймальни вторсировини, чол/жін, без ш/з, 150 рн/день. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Помічни харя, 1/1, з 10 до 23, офіційне працевлашт вання. Конта ти: 43-07-40, (066) 794-04-60, (097) 238-57-23

Приймальни замовлень, оплата потижнево, терміново. Конта ти: 63-34-19, (097) 832-78-00

Продавцю одя , жін и до 27 р., д/р бажано. Конта ти: в л. Соборна, 61 40-16-95, (096) 349-99-34 Продавцю пар ет . Д/р. Графі роботи з 9до 18. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Продавцю відділ жіночої білизни. ЗП до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Продавцю – онс льтант омп’ютерної та цифрової техні и, д/р в тор івлі, рафі роботи: 9.00 – 19.00 з/п до овірна. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Продавцю, бажано д/р в тор івлі, речовий рино , з/п: став а 1000 рн. + %. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Продавцю, б дівельні матеріали, стандартний рафі роботи, д/р в тор івлі. Конта ти: (098) 799-95-00, (063) 628-96-53 Продавцю, ві від 18-28 р, з/п від 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Продавцю, до 35р., З/П 1200 рн. Конта ти: (067) 385-16-48 Продавцю, жін а, д/р, в прод товий с пермар ет, р-н Північний. Конта ти: 64-47-58, (050) 370-20-82

Продавцю- онс льтант , пром. р па, бажано д/р в тор івлі, з/п 1500 рн. + % від продаж , ом ні абельність, приємна зовнішність. Конта ти: 43-37-36, (098) 799-95-00 Продавцю- онс льтант , пром р па, терміново. Не а ентство. Конта ти: (097) 759-51-73 Продавцю- онс льтант . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Продавцю- онс льтант . Графі роботи плаваючий. З\П 1500 рн. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Продавцю- онс льтант . з 9-18, від 20-40, з/п від 1000 рн. Конта ти: (097) 025-22-50 Продавцю. З/П 2000+% 3д/3д прод. р па. Конта ти: 43-29-10 Продавцю. Промислова р па товарів. ДР непотрібен. Вимо и: ом ні абельність. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

ПРОДАВЦЯМКОНСУЛЬТАНТАМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОРГТЕХНІКИ. ВІК 18 25 РОКІВ. ПОВНИЙ СОЦ. ПАКЕТ. З/П 2500 ГРН. КОНТАКТИ: (067) 421-05-21 ПРОДАВЦЯМ-КОНСУЛЬТАНТАМ ТА ТОРГОВИМ ПРЕДСТАВНИКАМ, ВІК ДО 35 Р., ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА БАЖАННЯ НАВЧАТИСЯ, БЕЗ Д/Р, З/П ВИСОКА+БОНУСИ, СТАЖУВАННЯ ОПЛАЧУЄТЬСЯ. КОНТАКТИ: 43-13-07 Продавцям. Конта ти: (063) 600-64-10 Прое тант - ошторисни , ВО, технічна. Знання ПК, технічних про рам, с ладання прое тів по водовідведенню, вентиляції. аналізації. Д/р від 1 ро . Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Прое тант . Знання тех. про рам, д/р від 1р ал зь : водовідведення, водопостачання. ЗП від став а+%. Конта ти: (097) 853-25-04, (095) 979-96-14 Промо тер , з 9-19, ві від 18-35, з/п 1500 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Прораб 386-56-22

(ви онроб ).

Конта ти:

(098)

ПРОСТА РОБОТА ПРИ СКЛАДІ. 7 СПІВРОБІТНИКІВ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ. ТЕРМІНОВО. КОНТАКТИ: 62-30-22, (097) 645-91-28 Реабілітоло для інс льтно хворо о чолові а. Конта ти: (098) 386-56-22 Реалізатор з продаж вашеної та печеної ап сти. Конта ти: 61-94-82, (067) 730-63-10 Ре іональном дире тор , ві від 25-50, д/ р 2 р, з/п від 4000 рн. Конта ти: (098) 196-13-06 Ре іональном представни в Рівненсь ій та Волинсь ій областях, з власним авто, в\о, резюме. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82

Продавцю, позмінно, з 11-23, ч/ж, ві від 20-39 ро ів, з/п 1000 рн. Конта ти: (097) 511-40-48 Продавцю, прод ти харч вання, позмінний рафі , можна без д/р, охайність, відповідальність, робота з отів ою. Конта ти: 43-37-36, (063) 628-96-53 Продавцю, прод това р па товарів, т\т, з\п 1100 рн+%. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Продавцю, прод това р па, 3 дні через 3 дні, з/п 140 рн/день. Конта ти: 43-29-10, (067) 385-16-48, (093) 185-83-30

Робот жін ам-фас вальницям, можливо без д/р. Конта ти: (097) 741-91-68 з 9.00 до 18.00 Р о б о т офісн із знанням ан л.мови. З 9до18 од. З\п до овірна. Конта ти: 43-90-92, (097) 033-84-42, (066) 145-20-00, (063) 628-98-82 Робот по до ляд за хворими, реабілітоло а. Конта ти: 43-44-33 Робот по прийом 43-61-14

замовлень. Конта ти:

Робот психоло ам та ви ладачам, в офіс. можливе с місництво, ві від 50 р. Роботодавець. Конта ти: 43-54-85, (093) 589-93-03

РОБОТУ ФОТОГРАФУ, ЩОСУБОТИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ МІСТА. З/П ДОГОВІРНА. КОНТАКТИ: 62-56-35, 63-46-62 Робот , висо ооплач вальн . Вимо и ом ні абельність, а тивність, цілеспрямованість. Запис на співбесід . Конта ти: (098) 357-91-04 Робот , з/п від 2500 рн., в залежності від виробіт . Вільний рафі . Конта ти: (050) 375-56-17, (098) 770-95-36

Співробітницям для роботи в Києві, ві від 18 р., з/п від 4000 .о., оплата щоденна, н ч ий рафі , індивід альний підхід, житло надається. Конта ти: (067) 445-13-11, (067) 464-25-64 Статист , з/п - 2200 407-84-21

рн. Конта ти: (066)

Статист . Конта ти: 40-02-39, (093) 198-69-68, (097) 759-51-73 Столяр , з 9-19, ві від 18-54, з/п від 2500 рн. Конта ти: (098) 028-15-99 С