Page 1

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

DISEMBER 2008

Aspirasi ketua editor

Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh, Bersyukur ke hadrat Ilahi,dengan rahmat dan keizzahan-Nya,dapat kita dipertemukan dalam edisi ke-4 majalah mini nuwair ini.Seterusnya,selawat dan salam ke atas kekasih Allah,Rasulullah S.A.W.

Ketua editor: A’fifulhadi Mohd Sahri Penolong: Azzahra’ binti Muhamad Asri Editor: 1)Norsyazwani Md Sha'adun 2)Nomaliana Shafie 3)Munirah Johan 4)Syazana Jan Shari 5)Muhammad Aiman Roslee 6)Abd Majid Khan Md Ligayat Ali Khan

Nuwair edisi ke- 4 kali ini merupakan kesinambungan Nuwair yang telah diterbitkan oleh unit penerangan dan penerbitan 07/08.Asimiliasi tarbiyah,akademik dan hiburan Islami merupakan intipati utama di dalam penghasilan Nuwair ini.Selain daripada itu,tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkini juga diselitkan bertujuan untuk kita melihat dunia luar yang tidak henti-henti dengan perkembangan terbarunya. Kami sidang editorial Nuwair amat mengharapkan kerjasama daripada ahli-ahli agar dapat mengambil berat akan Nuwair ini kerana tujuan utama atau sasarannya adalah untuk menyampaikan informasi dan memudahkan ahli dalam segala Grafik: aspek,termasuklah urusan-urusan kuliyah hinggalah kepada 1)Muhammad Taufiq Ibraiklan-iklan yang penting.Alangkah bagusnya,Segala informasi yang penting dan bermanfaat dapat disampaikan kepada anhim tum dengan jayanya. 2)Harith Faidollah Khald Seterusnya,kami juga memerlukan sebarangan cadangan atau komen daripada pihak antum dalam usaha meningkatkan mutu penghasilan Nuwair ini.Juga amat diharapkan agar antum dapat menyumbang sebarang bentuk artikel untuk dikongsi bersama.Seterusnya bertujuan untuk mencungkil bakat penulisan antum. Selaku ketua editor,saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah banyak menyumbang tenaga ,masa dan duit dalam menjayakan penerbitan Nuwair ini.Mogamoga segala usaha yang dilakukan dapat dibekati oleh tuan empunya diri yang kerdil ini,iaitu Allah dan seterusnya usaha untuk meningkatkan martabat Islam dapat diteruskan.Akhir kalam,saya mengucapakan sejuta kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dalam penulisan kali ini dan insyaallah jika di beri peluang ,kita akan dipertemukan pada edisi-edisi yang akan datang.

CONTENT

-Berapa nilai pengorbanan kita??

-Amanah!!

Arab dan Terjemahan Ayat

Salam Zulhijjah

2

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

DISEMBER 2008 Kalam pengerusi PCT

Assalamualaikum w.b.t. Kesyukuran selayakan untuk ALLAH S.W.T Tuhan yang merancang dan mengatur segalanya dari masa lalu hingga la ke masa depan.Selawat untuk junjungan mulia Muhammad S.A.W pembawa risalah mulia untuk seluruh alam. Rasa terima kasih tidak terhingga kepada warga kerja nuwair kerana menyediakan ruang untuk saya menyampaikan sedikit coretan di sini.Tentu sekali saya cuba sedaya mungkin menjadikan peluang dan ruang ini menjadi semanfaat mungkin. Mungkin belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar tahun 1 dan juga kepada pelajar-pelajar lama yang baru pulang dari cuti.Bilangan ahli PCT yang kini sudah sekali ganda berbanding tahun lepas, pastinya mencorakkan iklim baru untuk Tanta amnya dan PCT khususnya.Namun iklim ini perlu dibentuk agar menjadikannya suatu yang baik dari sudut pandangan mata mahupun rasa di hati.Tentunya ikatan ukhuwah amat penting untuk dijalinkan kerana untuk menjadikan kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni dan sekaligus mengelakkan masalah-masalah yang tidak diingini timbul seperti di beberapa tempat yang bilangan ahlinya yang juga ramai. Dalam menghadapi bilangan yang ramai ini, PCT selaku persatuan kabajikan ini mengh arapkan agar semua ahli dapat bekerja sama dalam mendokong,menlaksana dan menjayakan agenda-agenda yang telah dirancanakan. Tahun ini persatuan akan terus meneruskan apa yang telah dilakukan pada sesi lepas dengan mungkin penambahan baikan jika ia perlu.Agenda kebajikan,akademik dan tarbiyah akan menjadi agenda utama disamping agenda-agenda lain yang tidak akan ditinggalkan.Namun saya menyimpan sepenuh kepercayaan kepada semua ahli yang mana menunjukan kerjasama dan sokongan yang amat memuaskan setakat ini.Moga PCT akan terus dihati kita tanpa berbelah bahagi. Bagi mereka yang telah dilantik untuk menggalas tanggungjawab selaku penggerak persatuan, ambillah tugasan tersebut dengan penuh rasa rendah diri. Tugas yang diberi bukanlah ditentukan oleh saya mahupun sahabat-sahabat lain, tapi ianya adalah sebahagian ketetapan Ilahi.Rasakanlah diri kalian sudah mewakafkan diri untuk sahabat-sahabat yang lain. Mungkin sedikit bebanan dan pengorbanan perlu dihadapi dalam sesi ini dan moga segala yang dilalui akan member menafaat kepada kita jika tidak disini,InsyaALLAH di suatu masa yang lain dengan syarat ianya ikhlas keranaNya. Disini saya terus mengambil kesempatan untuk memohon sepenuh kemaafan jika saya melakukan kesilapan dan tidak dapat menjalankan tugas sebaik mungkin pada sesi ini.Yang pasti saya masih mengharapkan tunjuk ajar dan teguran semua sahabat dalam menunaikan tanggungjawab ini.Sepenuh rasa dihati ini saya amatlah mengharapkan kite semua akan terus berusaha meningkatkan prestasi diri sendiri dan persatuan yang kita dokongi ini dari semasa ke semasa agar bertepatanlah dengan sifat seorang mukmin yang berjaya, yang mana menjadikan masa yang dilalui itu lebih baik pada masa lepas dan mengharapkan yang lebih baik pada masa akan datang. Semoga sedikit coretan yang biasa ini memberi kita sedikit cahaya kecil(nuwair) kedalam diri kita semua.Salam Nuwair untuk semua‌

Saudara , Zulkifli bin Mohammad

3

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

FOKUS

DISEMBER 2008

baik. Dengan yang demikian, dapatlah difahami bahawa maksud sempurna atau terbaik yang sebenarnya menurut alFarabi bukan terletak pada saiz atau keadaan Dalam karya besarnya, Al-Madinah alfizikal negara, sebalikya ia merupakan kualiti Fadilah, yang merupakan sumbangan amat ummah dalam negara tersebut. Selain bernilai dalam bidang siasah, al-Farabi (m.d. pemimpin dan rakyat, al-Farabi turut mene339H./950M.) antara lain menjelaskan ciri-ciri kankan bahawa sistem pentadbiran yang utuh penting negara yang terbaik, iaitu peranan akan menjamin pengurusan cemerlang nepemimpin yang dilaksanakan dengan sempurna dan cemerlang, akhlak serta nilai yang gara yang terbaik. Bahkan ia juga memberikan kesan yang baik terhamenjadi pegangan rakyat sepemimpin bagi negara dap perancangan serta lain struktur pentadbiran yang terbaik adalah seum- perkembangan yang dicapai utuh. Amat menarik jika diteliti pama hati (qalb) yang oleh negara berkenaan. pandangan yang diutarakan oleh tokoh kelahiran wilayah merupakan ketua dan Kedudukan pemimpin yang sebagai hati Wasij, Turki itu yang menyasentiasa membimbing diibaratkan oleh al-Farabi menjelaskan makan ciri-ciri negara terbaik anggota tubuh yang lain kepentingan peranan, kuasa dengan tubuh yang sihat dan melaksanakan peranan dan pengaruh seseorang sempurna anggotanya. Menuserta tanggungjawab pemimpin, dan hati pula rut beliau, pemimpin bagi nemasing-masing ditegaskan kepentingannya gara terbaik adalah seumpama oleh Nabi s.a.w. dalam hati (qalb) yang merupakan Hadith Baginda. Bahawa ketua dan sentiasa membimbing anggota sekiranya ia baik maka baiklah jasad selutubuh yang lain melaksanakan peranan serta ruhnya dan sekiranya ia rosak maka rosaklah tanggungjawab masing-masing. Pemimpin jasad seluruhnya. tersebut menurut al-Farabi, ialah seorang Begitu juga dengan penekanan yang insan kamil yang bertindak sebagai ketua diberikan oleh al-Farabi berkenaan dengan negara dan memimpin seluruh rakyat serta mentadbir urusan negara dengan cemerlang. ciri-ciri seorang pemimpin, iaitu insan kamil Setiap lapisan masyarakat (ummah) memyang menunjukkan bahawa kelayakan yang punyai hubungan yang rapat dengan ketua perlu dimiliki seseorang pemimpin adalah negara dan mereka menjalankan tugas amat tinggi, sebagaimana yang ada pada masing-masing selain membantu ketua neNabi s.a.w. Justeru itu, setiap pemimpin yang gara mereka itu. Dalam hubungan ini, insan memikul tanggungjawab kepemimpinan kamil yang sebenarnya dimakmemiliki tanggungjawab yang sudkan oleh al-Farabi ialah Nabi begitu besar lagi berat untuk Muhammad s.a.w. Al-Farabi menjelaskan sesehabis daya mencontohi keterusnya bahawa antara nilai pemimpinan Nabi s.a.w. Beratyang menjadi pegangan rakyat nya amanah kepemimpinan bagi negara terbaik ialah berkhiddiberikan peringatan oleh Nabi mat setulusnya untuk negara dan s.a.w. dan dengan yang saling bekerjasama serta bantudemikian, tegas Baginda, ia membantu untuk mencapai kebatidak seharusnya menjadi sehagiaan. Pada pandangan alFarabi, apabila masyarakat sudah suatu yang diidam-idamkan. diikat dengan nilai-nilai kePada hari akhirat kelak, ia hanya akan menmasyarakatan yang asasi dan baik, maka jadi kerugian dan penyesalan, kecuali bagi sebagai hasilnya, masyarakat itu akan melakmereka yang menerima atau mengambilnya sanakan tanggungjawab masing-masing, berasaskan kelayakan lalu seterusnya selaras dengan nilai-nilai berkenaan. Almenunaikan apa yang menjadi tuntutan tangFarabi juga menegaskan bahawa kerjasama merupakan perkara paling asas bagi sebuah gungjawabnya. masyarakat yang kuat dan teguh. Justeru itulah beliau menekankan berkali-kali persoaSayyidina Abu Bakar al-Siddiq dilihat lan ta`awun (bantu-membantu) itu kerana ia secara sepakat oleh Sahabat-sahabat sebagai merupakan kualiti ummah bagi negara ter-

Kepimpinan: Amanah Yang Berat

4

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR orang yang paling layak untuk menggantikan Rasulullah SAW yang wafat sebagai pemimpin umat Islam. Walau bagaimanapun sifat tawadu' yang ada pada peribadi beliau menjadikan beliau menerimanya dengan penuh rendah diri. Kesedihan yang masih berkabung di dalam hati atas kewafatan Rasulullah SAW juga sangat memberi kesan kepada perasaan beliau pada ketika itu dan menjadikan beliau tidak teruja dengan apa yang diterimanya.

DISEMBER 2008 pangkat dan kedudukan, sebaliknya pangkat dan kedudukan itu digunakan untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Melalui jawatan tersebut mereka membuat keputusan dan dasar-dasar kenegaraan yang memberikan kebaikan kepada agama, rakyat dan negara.

Selanjutnya, sangat menarik untuk kita meneladani keperibadian Khalifah Umar Abdul Aziz yang memerintah dari tahun 717H sehingga 720H, sebagai seorang pemimpin dan ketua negara. Sebelum pelantikan tersebut yang dilakukan oleh Dalam ucapan sulung sebagai sekiranya Khalifah Khalifah Sulayman pemimpin, beliau menyatakan pelantiAbdul Malik berlaku, melakukan penyelekan beliau sebagai pemimpin tidak beliau beberapa kali wengan, pihak rakyat memadai untuk menjadi lambang baberikhtiar supaya akan membetulhawa beliau adalah yang terbaik dari kannya dengan meng- Khalifah Sulayman kalangan mereka. Seterusnya, beliau mengubah kepugunakan ‘mata mengharapkan sokongan selagi berada tusannya. Dan apapedang' dalam kebenaran dan sebaliknya, sebila beliau menerima kiranya umat Islam melihat sebarang pelantikan tersebut, keburukan atau kebatilan daripada pihaknya, beliau telah merubah budaya dengan meletak maka beliau meminta supaya ditegur dan jawatan dan memulangkan semula jawatan dibetulkan. tersebut kepada rakyat. Memberi kebebasan Harapan yang sama juga dimajukan oleh kepada rakyat untuk memilih calon yang lebih pengganti Khalifah Sayyidina Abu Bakar, iaitu layak untuk memimpin rakyat dan negara. Sayyidina Umar al-Khattab. Sesuai dengan Akan tetapi, disebabkan beliau sememangnya perwatakannya yang sangat tegas dan bencalon yang paling layak dan amat dekat di gis, seorang lelaki mewakili rakyat menyamhati rakyat, maka beliau juga yang akhirnya but harapan Sayyidina Umar dengan mengadipilih. Ini menunjukkan bahawa kesediaan takan bahawa sekiranya Khalifah melakukan beliau untuk meletak jawatan dan mengundur penyelewengan, pihak rakyat akan memdiri daripada menjadi pentadbir negara adalah betulkannya dengan menggunakan ‘mata disebabkan ketaqwaannya kepada Allah SWT. pedang'. Ketaqwaan melahirkan kebimbangan untuk Selanjutnya dalam satu peristiwa, Khalifah menerima tanggungjawab yang amat berat; Sayyidina Umar al-Khattab berlapang dada bimbang sekiranya pelantikan itu hanya menmenerima teguran daripada seorang wanita gundang keburukan kepada rakyat dan neberkenaan saranan Khalifah supaya kadar gara. Kesediaan untuk mengundurkan diri mas kahwin yang diletakkan oleh pihak penadalah sebahagian daripada usaha memeligantin perempuan haruslah rendah kadarnya. hara kemaslahatan rakyat. Wanita berkenaan menempelak pandangan Daripada pengalaman pemimpinKhalifah dan menegaskan bahawa sebarang pemimpin ulung ini, kesediaan menerima penetapan kadar mas kahwin sememangnya teguran, pembetulan sehinggalah ke peringhak pengantin perempuan dan ia tidak kat berundur diri, bukanlah sikap yang mensepatutnya dipertikaikan. Khalifah tidak men- jatuhkan maruah peribadi. Pengalaman lamganggap teguran tersebut sebagai perkara pau membuktikan sikap dan tindakan terseyang memalukan bahkan menegaskan denbut menjadikan golongan rakyat lebih mengan kata-katanya, "Perempuan ini benar dan ghormati dan mengkagumi keperibadian Umar telah bersalah". Penegasan Khalifah pemimpin sebegini. seiring dengan doa beliau sebagai seorang Ayuh,marilah kita merenung sejenak,di pemimpin yang menyebut sebagai, "Semoga manakah kedudukan kita kini??diharap denAllah merahmati seseorang yang menunjukgan kisah-kisah sebegini dapat menjadi sebakan kepadaku tentang keaiban diriku". gai satu motivasi bagi kita dalam melalui Sifat-sifat berlapang dada yang ditunjuksetiap liku-liku cabaran. kan oleh pemimpin-pemimpin ulung ini membuktikan mereka adalah kalangan insan yang Rujukan:Institut Kefahaman Islam Malaysia tinggi taqwanya. Mereka tidak mengejar http://www.ikim.gov.my

5

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

DISEMBER 2008

SUDUT BAHASA

TEN ULTIMATE WAYS TO PICK UP YOUR ARABIC QUICKLY 1.MAKE ARABIC-SPEAKING FRIENDS I still remember how my friend (an Arab) complained to me how passive is Malaysian students with them. He said to me that Malaysian student isolate themselves like they having leprosy. I’m not surprised by his words cause me myself trying to avoid as much as possible from them last year (cause they asked same question repeatedly like whats your name then where you are from, what are you studying and many more). I’m sure if we succeed in enduring theses questions, we might have a chance to sharpen our language because egyptians are one of friendly people in Middle East. They will correct you whenever you make mistakes. So, now get on your shoes and go get some Arabic speaking friends.

2. USE THE DICTIONARY I’m sure each one of you have arabic-malay or arabic-english dictionary but it just spends its time alone. I think you already know after spend some time in egypt that common arabic doesn’t include vowels and you having trouble to read it.so, qamoos will come in handy to help you. If you think qamoos is too troublesome, you may use online qamoos, for example- http://www.ebnmasr.net/wtranslate is a great qamoos online.

3. GET A NEWSPAPER It will just cost you one genih to buy a newsaper but it will expose you a great range of Arabic. What is great about Egypt’s newspaper is except than contents are strictly regulated and full of propaganda, it will give great insight to Egyptian dialect because many of it contents like political cartoon and so on are written in Egypt’s dialect rather than modern

standard Arabic (Arab Fushah).

4. SURF THE INTERNET I think PCT should come with slogans like NO HOME WITHOUT 1 MEGABYTE BANDWITH cause I dare to say that no malaysian student (Except for juniors) home without internet. Yahoo, Googles and Friendster has become part of our life like eating and breathing.so, I think internet is one of the best ways to improve your Arabic as there are many websites teaches Arabic for free. For example, http://arabic.speak7.com/ and so on.

5. INSTALL AN ARABIC LANGUAGE PACK AND BUY A KEYBOARD WITH ARABIC LETTERS Just download it free from internet and install it in your computer. If you know some Arabic, you may dare yourself to change the language command to Arabic. You will be amazed by how many words you able to learn and to accompany it, you must get a keyboard with Arabic letters.in your free Tim, you can practice by typing Arabic text. You can get your keyboard at DELTA MALL just beside mu’min.

6. LISTEN TO ARABIC MUSIC Nancy Ajram, Haifa, Amar diab….you name it. Arabic music is one of the most livest and melodious music in the word. You immerse yourself in their music and without you realize it, you already become a master to many phrases and words.

7. WATCH TELEVISION There is hundreds of satelite televisoin broadcasting in Egypt. I think it won’t be a problem for you to pick one. For example, you may choose Nile sat or dream one and many more.but you should put in your mind that you should watch Arabic based program not the English movie with Arabic subtitles that you won’t read anyway. Also by watching this program’s, it will help you to pick up the Egyptian dialect very quickly. Believe it or

6

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR not, watching TV is one of the best ways to pick up a language.Personally, I didn’t start speaking English until I was 10 years old, and One of the most effective tools that helped me grasp the language was watching the Simpsons

DISEMBER 2008

SURAH ALFATIHAH AND AYATAL-KURSI

8. WATCH ARABIC MOVIES Watching Arabic movies can be a lot more fun than watching TV because you aren’t interrupted by commercials and you generally has subtitles to follow. You can get Arabic movies for free from the following siteshttp://www.2hgs.com/arabic_films.php, http://search.viewpoint.com.

9. DINNER IN ARABI RESTAURANTS. Hadramout, Lahalebo, wahtaniah, Waleed and many more restaurants available in Tanta for you to dine in or make a taswil.so, let you finger do the walking and find one in your area. Order foods and drinks and asking questions like food preparation, you will amazed how much you able to improve your comprehension skills.

10. SING AN ARABIC SONGS By singing, you letting your tongue do the practice. It is not easy for the non-native to speak fluently but by time and practice, it can be achieved.

7

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

DISEMBER 2008

KESIHATAN

>Receptive music therapy: person listens to music with a therapist, and the music can be used for relaxation and motivation and as a bridge to emotions, cognitive work, personal development, and self-reflection.

Let’s ‘music therapy’ everybody! I'm sitting here in a boring room It's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time, I got nothing to do I'm hanging around, I'm waiting for you But nothing ever happens -- and I wonder I'm driving around in my car I'm driving too fast, I'm driving too far I'd like to change my point of view I feel so lonely, I'm waiting for you But nothing ever happens, and I wonder I wonder how, I wonder why Yesterday you told me 'bout the blue blue sky And all that I can see is just a yellow lemon tree I'm turning my head up and down I'm turning, turning, turning, turning, turning around And all that I can see is just a yellow (another) lemon tree..

>Active music therapy: patient and therapist play improvisational music together. Then gradually draw out from the patient something musical and build a piece of music together that can be used as the basis for a discussion.

Well, I guess music therapy appears to be beneficial for people who suffer from depression, as there were good outcomes with music therapy in schizophrenia, in a recent review of that illness.

Music, the Whisper of Peace for Heart Health.

The song above is about John All of us know that laughter Can you imagine that? is good for our facial muscles. Doe…and his memory of very particularly yellow lemon trees. I Such sentences of But our Prophet Muhammad bet you guys know this song! rhythm help the re(bpuh) did remind us in his It’s a funny piece of art (look at lease of endorphins authentic hadith: “Do not its title ‘Lemon Tree’)…and calm and directly affect the laugh excessively, for verily, my senses (at least for me excessive laughter kills the vessels though). It’s like I’m on my heart.” Apart from that, posimusic therapy or something! tive emotions aroused by Oh, music therapy? Have you joyful music have a favorable ever realized that this ‘phase’ actually exists effect on the endothelium. There was breakin our world recently? ing news on November 13, 2008 (New Orleans, Louisiana) which a new study suggests that listening to enjoyable music may be good Have I Told You Lately? for cardiovascular health.

Music therapy has been defined by Central and Northwest London Foundation NHS Trust as "an interpersonal process in which the therapist uses music and all of its facets to help patients to improve, restore, or maintain health." It is an established healthcare profession that uses music to address physical, emotional, cognitive, and social needs of individuals of all ages. As a matter of fact, there are two kinds of music therapy:

The research showed that the magnitude of increased flow-mediated associated with self-selected enjoyable music dilation was the same as that previously observed with aerobic activity or statin therapy. The basis is due to endorphins or endorphin-like compounds released from the brain that have a direct effect on the vasculature. Can you imagine that? Such sentences of rhythm help the release of endorphins and

8

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR directly affect the vessels! By the way, endorphins are opioid peptides originally isolated from the brain but now found in many parts of the body.

"We believe that the brain plays a pivotal role in vascular health," said lead author Michael Miller, MD. High cholesterol and high blood pressure are very important, but some individuals lacking these risk factors develop significant heart disease, and that may be partly related to their response to stress. According to Dr. Miller, it has been known for some time that mental stress can cause vasoconstriction. The researchers found that compared with baseline, the subjects' mean flowmediated dilation:



Increased 26% after listening to enjoyable music (P = .0002).



Decreased 6% after listening to anxietyprovoking music (P = .005).



Increased 19% after watching a humorous video (P = .08). Increased 11% after listening to a relaxation tape (NS). In a nutshell, research in music therapy supports its effectiveness in a wide variety of healthcare and educational settings as it designs to:

     

promote wellness manage stress alleviate pain express feelings enhance memory

improve communication promote physical rehabilitation

rhythm of, SYAZANA JAN SHARI

DISEMBER 2008 Who is Ibn Sina?? -Ibn Sina was born in 980 C.E. in the village of Afshana near Bukhara which today is located in the far south of Russia. - In any age Ibn Sina, known in the West as Avicenna, would have been a giant among giants. -He displayed exceptional intellectual prowess as a child and at the age of ten was already proficient in the Qur'an and the Arabic classics. -During the next six years he devoted himself to Muslim Jurisprudence, Philosophy and Natural Science and studied Logic, Euclid, and the Almeagest. -He turned his attention to Medicine at the age of 17 years and found it, in his own words, "not difficult". - However he was greatly troubled by metaphysical problems and in particular the works of Aristotle. By chance, he obtained a manual on this subject by the celebrated philosopher al-Farabi which solved his difficulties. -By the age of 18 he had built up a reputation as a physician and was summoned to attend the Samani ruler Nuh ibn Mansur who, in gratitude for Ibn Sina's services, allowed him to make free use of the royal library, which contained many rare and even unique books. Endowed with great powers of absorbing and retaining knowledge, this Muslim scholar devoured the contents of the library and at the age of 21 was in a position to compose his first book. -Among his scientific works, the leading two are the Kitab al-Shifa (Book of Healing), a philosophical encyclopaedia based upon Aristotelian traditions and the al-Qanun al-Tibb -Despite such glorious tributes to his work, Ibn Sina is rarely remembered in the West today and his fundamental contributions to Medicine

9

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

ROHANI

DISEMBER 2008 belih putera yang satu itu. Menangis insan mulia itu dengan takdir yang perlu mengorbankan anak yang disayanginya. Namun, demi perintah dari Allah yang mahukan pengorbanan tanda kepatuhan dan keimannan, nabi Allah itu rela dan pasrah.Janji Allah itu pasti dan tiada yang menyakitkan. Nabi Ismail di pembaringannya diganti Allah dengan seekor kibas yang dijanjikan syurga. Subhanallah!!!

Tidakkah orang-orang beriman itu memandang peristiwa ini sebagai satu contoh terbaik dalam ukuran ketaqwaaan kita? Golongan yang bertaqwa itu sabar dan berserah kepada BERAPA NILAI PENGORBANAN Allah setelah berusaha. Bagaimana pula denKITA? gan Iman kita? Dimana hati-hati kita wahai sahabat tatkala Salam sesuci qatrunadda buat saha- Allah menurunkan ujian yang kecil demi menbat-sahabat yang sama-sama berjuang atas guji iman k ita? Dimana iman kita tatkala tuntutan agama.Salam syukur dan tasbih Allah menyuruh di dalam quran-Nya untuk buat Allah SWT yang memanmengorbakan kesejangkan usia-usia kita hingga Hari ini, kita berada disini. ronakan dunia dan ke saat ini. hati yang Sebagai seorang anak yang tuntutan selalu menginginkan Beberapa bulan yang membawa amanat agama keseronokan? dulu, kita sempat melihat Dimana keyakinan dan keluarga, adakah kita kemeriahan saudara-saudara dan kebergantungan nampak pengorbanan ibu kita mengisi hari-hari berkat kita dalam berhadabapa di bulan tarbiyah dan selepas pan dengan kepayaitu,kita bersama meraikan han dan kesulitan hari kemenangan kaum muslimin apabila yang datang dari Allah dalam menguji shahatibanya bulan syawal.Dan sekarang, kita dah kita? menghirup udara bulan Dzullhijjah yang membawa kita ke ambang AidilAdha. Bulan yang mana Allah pernah menurunkan perinSetiap hari dalam perjuangan kita, tah korban ke atas hambanya, Nabi Ibrahim kita mengaku hamba dan lemah. Sering kita A.S yang untuk menyembelih putera kemenginsafi diri dan beramal untuk syurgasayangannya Nabi Ismail A.S. Nya namun layakkah amal pengorbanan kita diterima Allah sebagai sedekah dan saham Betapa teguhnya iman kedua hamba kita di akhirat kelak? Mampukah kita membeli Allah yang teruji ini apabila dengan redha dan syurga Allah dengan amal yang ada itu? tawakkal, mereka menerima perintah tersebut atas dasar taat dan percaya bahawa Allah Hari ini, kita berada disini. Sebagai seorang jua yang mencipta dan mematikan ciptaananak yang membawa amanat agama dan Nya.Nabi Ismail hanyalah seorang kanakkeluarga, adakah kita nampak pengorbanan kanak yang mentah dalam usianya tapi ujian ibu bapa dan orang di sekeliling kita yang ini memberi gambaran betapa mantap iman sedayanya memberi keyakinan dan keperdan kepercayaannya terhadap Allah S.W.T. cayaan mereka buat kita? Celikkah kita denDengan dada lapang, beliau menerima berita gan pengorbanan ibu yang melawan rasa daripada ayahndanya dengan yakin dan persebak dan sedih apabila berpisah dengan caya bahawa perintah itu benar-benar datang anak-anaknya? Dapatkah kalian mengira nilai daripada Allah S.W.T. Dilawan rasa sedih dan air mata ibu yang mengorbankan waktu tidur pilu demi perintah Allah. dan ketawa mereka untuk berfikir sejenak tentang kita dan mendoakan kesejahteraan Menggigil tangan Nabi Allah Ibrahim kita yang jauh di rantauan? A.S apabila sampai waktunya untuk menyem- Itu contoh yang jelas bagi pengorbanan seo-

10

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

DISEMBER 2008

rang hamba dan ibu yang solehah. Bagaimanapula kita? Di mana tahap pengorbanan kita? Adakah kita pada hari ini masih dengan sikap tak acuh seperti sesetengah hamba Allah yang meletakkan dunia ini di hati mereka dan bukan di tangan mereka? Adakah kita sama sahaja dengan golongan yang lebih suka mengorbankan waktu untuk solat di awal waktu dan zikir pendek sematamata untuk memenuhi tuntutan hati yang tidak pernah jemu meminta? Allah berfirman “dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia itu selain untuk beribadat padaku “ (Az-Dzariyat; 56) Belajar itu ibadah dan ibadah itu adalah pengorbanan. Dalam menuntut ilmu itu sendiri, Allah janjikan pelbagai dugaan dan kesusahan yang memerlukan pengorbanan. Tetapi yakinlah dengan bantuan allah sebagainana janjinya yang bermaksud “ maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan � (Al-Insyirah;5) Hitunglah amal perbuatan kita seharian, mana yang perlu dibaiki dan ditambah, mana yang perlu dikorbankan dan yang mana perlukan tarbiyah berterusan. Sama-samalah muhasabah diri sendiri dalam ertikata pengorbanan yang kita bicarakan. Sudahkan kita mampu membezakan pengorbanan yang diredhai dan yang membawa manfaat atau sebaliknya. Bersihkan hati, ikhlaskan niat dan ambillah pengajaran besar di sebalik nama Dzulhijjah.. Salam jihad dan ukhwahfillah.. Karangan oleh,

Nomaliana Shafie

11

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

DISEMBER 2008

VIEW

Apakah pendapat anda mengenai perlantikan ajk baru pct 08/09?

Alhamdulillah, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas dengan baik kerana ingatlah setiap kerja itu adalah ibadah. Renung2kan! Dan selamat beramal . -zulfahmi-

Memang dah dijangkakan akan terjadi gandingan mantap dari ahli matang dan muka baru pada tahun ini. Syabas dan tahniah. –aniqBagus :),semua berpengalaman. –syakir-

Lebih banyak variety dilihat di kalangan akhawat kerana lebih ramai muka2 baru yang muncul di dalam Ajk tahun ini. Ajk yg mantap seperti unit Perumahan dan Akademik sesi 07/08 dikekalkan pd tahun ini. Perlantikan pengerusi memang dijangka sejak awal lagi. berlakunya keseimbangan antara -fawwazAjk tahun 2+3+4. Moga terus gemilang. -nawal nabilah-

Saya suka dengan Ajk PCT yang baru. Mereka memberi sepenuh komitmen dengan tanggungjawab dan amanah yang diberi.Semoga mereka dapat menjalankan kerja dengan sebaiknya.Good Luck!!!. -nurul syuhada-

Membangunkan’ ahli ke arah menyumbang kepada kebaikan umat Islam dan manusia sejagat dari segenap aspek. ‘Development thru Iman’ -Rusydi-

InsyaAllah gandingan AJK baru & lama boleh bawa satu evolusi & gelombang baru utk PCT, harap2 begitula. Yang penting kita semua kena satu hati. -ummul hani-arruhuljadidX puas hati sbb ada pemilihan bukan disebabkan kemampuan utk buat kerja tapi sbb pandai cakap & berpengaruh. –husna sani-

Bagus,pertukaran jawatan mematangkan sesuatu organisasi melalui penyebaran idea baru. -faizah-

Mantap,berkaliber dan berkarisma..kalau semua buat kerja sungguh-sungguh dan amanah dan bertanggungjawab -aisyah-

12

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

DISEMBER 2008

Saya sebenarnya tiada apa-apa komen kerana saya sendiri adalah Ajk PCT. -safwanMantap sebab ada Afif dan Zulkifli. -azhanTakziah & tahniah pada AJK PCT. Tahniah kerana diberi kepercayaan utk memimpin kami. takziah atas taklifan yg berat ni. MEMBANGUN BERSAMA ISLAM! -amaniAmat mengujakan dan x sabar utk melihat hasil kerja AJKT PCT yg baru. Fusion of many element in one team synthesizing a new hope. 窶電ila JOk kot...tengoklah diaorang buat kerja ke tak...-noySeems nice..maybe better kot.Nice combination all of them.Hope dapat laksanakan tanggungjawab meletakkan PCT dikedudukan yang mantap dari semua aspek. Ganbatte Kudasai.-laieBest adalah muka baru.Semoga dapat meningkatkan mutu PCT -izzah-

Saya suka dengan ajk Sukan yang baru!!Hidup Sukan Akhawat!!!..Semoga pentadbiran PCT tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.Namun jangan dilupa,siapalah ajk PCT tanpa anda semua. -kakella-

Wajah yg baru menggantikan AJK lama diharapkan memberi nafas & impak positif dlm meningkatkan kreadibiliti & profesionalisme dlm gerak kerja barisan pimpinan. -hood_sunny-

Alhamdulillah Kuwais,semoga lagi mantap dari tahun sebelumnya. -yana-

Kepimpinan baru yg barisannya adalah individu2 yg mantap. Diharapkan segala gerak kerja semakin berkualiti, bukanlah hanya retorik sematamata. Hidup PCT! -Akhawat Pahang-

Mabruk pada ajk yang baru dilantik.Overall masih mengekalkan muka -muka lama.Bagi yang baru dilantik diharapkan dapat melaksanakan amanah sebaik mungkin. -me-

Salam....lebih kurang sama je dengan ahli2 tahun lepas.So,xde perasaan sgt -Siti Ramizah NatharSha-

x kiralah ajk baru atau lama pct,sm2 kene tajdidkan niat berkhidmat untuk Islam dan menjadikan persatuan adalah satu wadah yang mendidik manusia untuk menjadi manusia yg mampu mengaplikasikan ilmu kepada bentuk praktikal,Jom Berkhidmat Untuk Islam!!! -jaWajah-wajah baru yang nampak penuh semangat InsyaAllah,semoga semangat yang ada tidak luntur ditengah jalan sebaliknya berterusan ke akhirnya.-iman-

13

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

DISEMBER 2008

ARTIKEL PILIHAN

‫ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ِ ‫رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ِ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣ َ ﻠ ِﻚ ِ ﯾﻮم‬

Allah s.w.t menjadikan cakerawala dan Dia kemudiannya memilih bumi untuk menjadi tempat menghuninya manusia. Dia juga memilih Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah dan Baitul Maqdis sebagai tanah suci di antara ribuan tempat di muka bumi ini. Allah s.w.t juga menciptakan siang dan malam dan Dia telah memilih waktu sepertiga akhir malam untuk menjadi waktu terbaik untuk bersamaNya. Dialah juga yang telah menjadikan hari-hari dalam seminggu dan kemudiannya memilih hari Jumaat untuk menjadi penghulu segala hari. Begitulah sunnatullah. Betapa besarnya rahmat Allah pada manusia. Menyedari betapa manusia sering lalai daripada mengingatinya, sering dibayangi dosa-dosa kepadanya, Allah s.w.t menyediakan dan mengkhususkan beberapa waktu yang padanya digandakan pahala, dimakbulkan doa dan diampunkan dosa bagi sesiapa yang mengambil peluang. Allah s.w.t menyebutkan tentang 10 hari di dalam al-Quran [al -Fajr(89: 2)]. Ibnu ‘Abbas r.a , Ibnu az-Zubair r.a, Mujahid dan lain-lain ketika mendefinasikan 10 hari ini sebagai 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Hujah ini dikuatkan lagi melalui sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas r.a:

‫اﻟﺤﻤﺪ‬ ‫اﻟﺪﯾﻦ‬ َ ‫ وﻣﺎ ﻛﻨ ﱠﺎ ﻟﻨﮭﺘﺪي‬،‫واﻟﺤﻤﺪ اﻟﺬي ھﺪاﻧﺎ ﻟﮭﺬا‬ .‫ﻟﻮﻻ أن ْ ھﺪاﻧﺎ ﷲ‬ ‫وﺻﻠﻰ ﷲ وﺳﻠﻢ وﺑﺎرك ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ‬ ‫ ﺧﺎﺗﻢ‬،‫ رﺳﻮل ﷲ وﺧﯿﺮﺗﮫ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﮫ‬،ٍ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ .‫ وأﺷﺮف اﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ‬،‫اﻟﻨﺒﯿﯿﻦ‬ ‫وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وأﺻﺤﺎﺑﮫ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﮭﻢ ﺑﺈ ِﺣﺴﺎن ٍ إﻟﻰ‬ .‫ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦ‬ ‫اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ ّ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ‬

Yang dikasihi dan dihormati.… Tatkala bingkisan ini ditulis, kaum muslimin di seluruh dunia sedang diambang kegembiraan untuk menyambut kedatangan musim perayaan haji 1429 yang hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk menjelmakan diri. Betapa hati-hati itu begitu seronok untuk menyaksikan jutaan muslimin seluruh dunia berhimpun di padang arafah, berhujan panas dengan satu tujuan dan matGambar hiasan - ِ ‫ﻋ َﻦ ِ اﺑ ْﻦ ِ ﻋ َ ﺒ ﱠﺎس ٍ ﻗ َﺎل َ ﻗ َﺎل َ ر َ ﺳ ُﻮل ُ ﷲ ﱠ‬ lamat…..mendapat haji mabrur. Menyaksikan keagungan Allah s.wt men-‫ﻣ َ ﺎ ﻣ ِﻦ ْ أ َ ﯾ ﱠﺎم ٍ اﻟ ْ ﻌ َﻤ َ ﻞ ُ اﻟﺼ ﱠﺎﻟ ِﺢ ُ ﻓ ِﯿﮭ ِ ﻦ ﱠ «ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ‬ datangkan manusia dari seluruh pelusuk ِ ‫اﻷ َه ِﯾ ﱠﺎم ِ اﻟ ْﻌ َﺸ ْﺮ‬ ِ ‫»إ ِ ﻟ َﻰ ﷲ ﱠ ِ ﻣ ِﻦ ْ ھ َﺬ‬. ‫ُﻮل ََﺣ َ ﺐ ﱡ‬ ‫ﻓ َ ﻘ َﺎﻟ ُﻮا ﯾ َﺎ ر َ ﺳ أ‬ dunia, daripada pelbagai bangsa, warna kulit ‫ﺻﻠﻰ ﷲ‬- ِ ‫ﷲ ﱠ ِ و َ ﻻ َ اﻟ ْﺠ ِ ﮭ َﺎدُ ﻓ ِﻰ ﺳ َﺒ ِﯿﻞ ِ ﷲ ﱠ ِ ﻓ َﻘ َﺎل َ ر َ ﺳ ُﻮل ُ ﷲ ﱠ‬ dan bahasa pertuturan. Lebih menggembirakan lagi apabila dapat bersama-sama -‫و َ ﻻ َ اﻟ ْﺠ ِ ﮭ َﺎد ُ ﻓ ِﻰ ﺳ َﺒ ِﯿﻞ ِ ﷲ ﱠ ِ إ ِﻻ ﱠ ر َﺟ ُ ﻞ ٌ ﺧ َ ﺮ َج َ «ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ‬ menghayati ibadah korban yang menjadi ٍ ‫»ِﮫ ِ ﻓ َ ﻠ َﻢ ْ ﯾ َﺮ ْ ﺟ ِ ﻊ ْ ﻣ ِﻦ ْ ذ َ ﻟ ِﻚ َ ﺑ ِﺸ َﻰ ْ ء‬ ‫ﺑ ِ ﻨ َﻔ ْﺴ ِ ﮫ ِ و َ ﻣ َ ﺎﻟ‬ suatu lambang kebesaran agama Allah s.w.t dan sebagai memperingati pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim a.s dan Maksudnya: anaknya Ismail a.s. Tidak ada hari yang amal soleh padanya lebih dikasihi Allah s.w.t selain hari-hari yang sepuNamun dalam keseronokan menluh ini (10 hari pertama bulan Zulhijjah). Para yambut kedatangan musim haji ini, ramai sahabat bertanya: Walaupun berjihad di jalan yang masih tidak menyedari tentang bulan di Allah? Sabda Rasulullah s.a.w: Walaupun mana musim haji itu berada. Apabila disebut- berjihad di jalan Allah, kecuali lelaki yang kan bulan Zulhijjah pasti ramai yang menkeluar berjihad membawa diri dan hartanya genalinya. Tetapi, apakan mereka mengetalalu dia tidak kembali sesudah itu (syahid). hui apakah yang khazanah agung yang tersembunyi di sebalik kedatangan bulan ini Riwayat at-Tirmizi (762) dan kata Abu ‘Isa: yang diberi keistimewaan untuk menjadi hadith Ibnu ‘Abbas ini hasan sohih gharib. salah satu daripada empat bulan haram [alTaubah(9: 36)].

14

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

DISEMBER 2008

Begitu juga sebuah hadith lain yang diriwayatkan daripada ‘Ibnu ‘Umar r.a,

kah baiknya jika dia dapat bersama jutaan kaum muslimin lainnya berhimpun di padang arafah berdoa kepada Allah pada waktu di mana Allah berbangga terhadap mereka di hadapan para malaikatNya. Ganjaran haji َ ‫ﻗ َﺎل‬-‫ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ‬- ‫َﻦ ِﺎ اﺑ«ْﻦ ِ ﻋ ُﻤ َ ﺮ َ ﻋ َﻦ ِ اﻟﻨ ﱠﺒ ِﻰ ﱢ‬ َ ‫ﻋ ﻣ‬mabrur yang tidak ternilai, tidak pernah diliِ ‫ ﻋ ِ ﻨ ْﺪ َ ﷲ ﱠ ِ و َ ﻻ َ أ َﺣ َ ﺐ ﱡ إ ِ ﻟ َﯿ ْﮫ ِ اﻟ ْ ﻌ َﻤ َ ﻞ ُ ﻓ ِﯿﮭ ِﻦ ﱠ ﻣ ِﻦ ْ ھ َﺬ ِ ه‬hat ُ ‫ْﻈ َﻢ‬oleh ‫ ٍ أ َﻋ‬mata, ‫ِﻦ ْ أ َ ﯾ ﱠﺎم‬tidak ‫ ﻣ‬pernah di dengar oleh dan tidak pernah terbayang di dalam ِ ‫ َﻓﯾ َﺄﱠﺎم َِﻛ ْ ﺜاﻟ ِْﺮﻌ َُواﺸ ﻓْﺮ ِِﯿﮭ ِ ﻦ ﱠ ﻣ ِﻦ َ اﻟﺘ ﱠﮭ ْ ﻠ ِﯿﻞ ِ و َ اﻟﺘ ﱠﺤ ْ ﻤ ِﯿﺪ ِ و َ اﻟﺘ ﱠﻜ ْﺒ ِﯿﺮ‬telinga ‫اﻷ‬ fikiran manusia……syurga Allah s.w.t. Di tambah pula dengan janji Allah melalui RasulNya s.a.w: Maksudnya:

».

Tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah - ِ ‫ﻗ َﺎل َ ر َ ﺳ ُﻮل ُ ﷲ ﱠ‬- َ ‫َﺎل‬ ‫ رﺿﻰ ﷲ ﻗﻋﻨﮫ‬- َ ‫ﻋ َﻦ ْ أ َﺑ ِﻰ ھُﺮ َ ﯾ ْﺮ َ ة‬ dan beramal padanya lebih dikasihi Allah melainkan hari-hari yang sepuluh ini, maka - ‫ ﻓ َ ﻠ َﻢ ْ ﯾ َﺮ ْ ﻓ ُﺚ ْ «ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ‬، َ ‫ﻣ َ ﻦ ْھ َﺬ َﺣا َﺞاﻟ ﱠْ ﺒ َﯿ ْﺖ‬ perbanyakkanlah padanya dengan bertahlil, ُ ‫ ر َﺟ َ ﻊ َ ﻛ َﻤ َ ﺎ و َ ﻟ َﺪ َ ﺗ ْﮫ ُ أ ُﻣ ﱡ ﮫ‬، ْ ‫»ﻖ‬ ُ ‫و َ ﻟ َﻢ ْ ﯾ َﻔ ْﺴ‬ bertakbir dan bertahmid. Maksudnya: Hadith riwayat Ahmad gunakanlah waktu ini untuk kita Barangsiapa yang (5575,6298) terus mendekatkan diri kepada menunaikan haji di Allah. Menunjukkan rasa kesyuBaitillah (kaabah) Peluang yang sering hadir kuran kita kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan dan dia tidak meladalam hidup kita. Bagi diri kukan rafas (katakepada kita yang lemah ini sendiri yang kata yang tidak sudah 21 kali melalui 10 hari elok dan tidak pertama bulan Zulhijjah, sesuai) dan tidak pula melakukan kefasikan apakah kita telah menggunakan sebaiknya maka dia akan kembali sepertimana peluang yang telah diberikan Allah kepada keadaaanya ketika dilahirkan ibunya. kita. Riwayat al-Bukhary (1819,1820) Kita duduk sebentar, fikirkan ……

Akhir kata, gunakanlah waktu ini untuk kita terus mendekatGunakanlah kan diri kepada Allah. sebaiknya peluangMenunjukkan rasa kesyupeluang seperti ini untuk kuran kita kepada Allah kita memenuhi ruangterhadap nikmat-nikmat ruang kosong, untuk yang telah diberikan menampung kekurangan kepada kita. Dia telah diri, untuk menebus kemmemberikan mata untuk bali dosa-dosa dan kesalakita melihat. Menghiduphan-kesalahan yang telah Gambar hiasan kan pendengaran untuk kita lakukan dan yang kita mendengar dan menjadikan hati-hati dan lebih penting untuk kita mecari keredhaan akal fikiran untuk kita membezakan antara Allah dan mendekatkan diri kepadaNya. Ibnu yang baik dan buruk. Dialah juga yang telah Hajar al-‘Asqallani berkata: “Yang zahirnya menjadikan kita di kalangan orang yang berisebab istimewanya sepuluh Zulhijjah ini kerman kepadanya. Nikmat-nikmat ini tidak perana berhimpun padanya beberapa ibadah nah diminta untuk dibalas tetapi untuk disyubesar iaitu solat, puasa, zakat dan haji. Dan kuri. Sangat sedikit orang yang mensyukuri tidak ada perkara-perkara tersebut terhimpun nikmat Allah s.w.t. semoga kedatangan Zulhisebegitu di waktu lain”. jjah kali ini akan membawa seribu satu erti kepada dalam menempuhi sisa-sisa hidup ini. Banyak perkara yang boleh dilakukan pada hari-hari ini. Qiyamullail yang sudah Salam Zulhijjah. menjadi kebiasaan pelajar-pelajar Madinah perlu diteruskan. Ditambah dengan ibadahibadah lain seperti berpuasa pada 9 Zulhijjah dan bersedekah. Kepada yang memenuhi syarat-syarat untuk menunaikan haji, alang-

15

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

DISEMBER 2008

SUDUT UNIVERSITI

mengikuti lawatan tersebut. Kami diarahkan

Lawatan Pelajar ke Perkampungan Pharaoh, Cairo (Allahuakbar……..Allahuakbar…….) Azan subuh berkumandang. Perasaan malas menyelubungi diri. “Jangan!!” bentak diriku. Suruhan Illahi

adalah

keutamaan. Jangan

untuk berkumpul dihadapan bangunan Fakulti Perubatan. “Bagaimanakah rupa tempat yang akan aku temui?” “Apakah pengalaman yang bakal aku tempuhi?” Itulah persoalan yang bermain-main di fikiranku.

sekekali

ditinggalkn. Setelah selesai solat subuh, aku persiapkan diri untuk mengharungi hari yang bakal mengundang 1001 keadaan. Setelah beberapa ketika, barulah aku sedar bahawa hari ini merupakan hari yang menarik bagiku.

Setelah semuanya selesai, kami memulakan perjalanan menuju ke destinasi. Sesedarnya aku dari lena. Aku telah sampai ke perkampungan tersebut. Susunan bunga di perkarangan pintu masuk membuatkan sifat ingin tahuku

Apakah yang akan berlaku pada hari ini? Kami sebagai pelajar perubatan

Universiti

Tanta

akan mengikuti lawatan yang dianjurkan oleh Jabatan Per-

membuak-buak.

Kesejukkan cuaca yang mencucuk tulang berlikatku menguatkan lagi semangat untuk mengikuti lawatan tersebut

persekitaran. Kenapa aromanya begitu kuat sekali? “Ooh……….. betullah” Secara tiba-tiba mentol di fikiran menyala. Secara tidak lan-

keadaannya?”

Akhirnya

persoa-

lanku

terjawab

juga.

Perkampun-

gan tersebut telah

hubungan Pelajar universiti (Syuun Tullab). Keseronokkan dapat aku hidu di udara

“Bagaimanakah

menceritakan 1001 perihal yang berlaku di bumi anbia’ ini. “Alhamdulillah……..” tenang hatiku. Hatiku bagaikan seorang manusia yang berjaya melepaskan diri dari laluan pagar sesat (Puzzle maze).

sung timbul sebuah idea. Kemasukan baru pelajar tahun satu

Kami dibahagikan kepada dua

pada tahun ini merupakan pe-

kumpulan.

luang bagi mereka.

Pertama

akan

menaiki Neferati boat. Yakni membawa

Ini adalah kerana, pihak universiti telah mengadakan lawatan

juga disajikan dengan tarian

gan Pharaoh, Cairo. Lawatan merupakan

peluang

oleh

bagi

pelajar tahun satu untuk menerokai bumi Mesir dengan lebih mendalam.

menyusuri

mati perkarangan sungai. Kami

sambil belajar ke Perkampun-

ini

kami

Sungai Nile. Sambil menik-

sebuah

keluarga

arab.

Pada pendapatku, tarian ini adalah tarian keluarga tersebut. Ini adalah kerana terpancarnya sinar kebanggaan ibu bapa mereka

Kesejukkan

cuaca

yang

mencucuk tulang

berlikatku menguatkan lagi semangat untuk

apabila melihat anak mereka menari dengan agak sempurnanya di hadapan mereka.

16

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

DISEMBER 2008

mereka mati kemudian hari.

Sifat bangga ini dapatku lihat di setiap raut wajah rakyat Mesir. Malahan keadaan terse-

Al-Azhar University of Cairo. About :1.

Chief centre of Arabic literature and Sunni Islamic learning. World’s second oldest surviving degree granting university. Missions :Propagation of Islamic religion and culture. It’s library is the second importance library in Egypt :In only to the Egyptian National Library and Achives.

but berlaku dihadapanku sendiri. Tidak salah- 2. lah tekaan aku selama ini.

3. 4.

Hari semakin gelap. Malam telah menelani 5. persekitaran. Tibanya masa kami untuk 6. mengisi tenaga yang telah kami bakar sepanjang lawatan tadi dan diikuti dengan solat maghrib. Aku juga melihat terpancarnya sinar kegembiraan dan kepuasan oleh setiap wajah pelajar.

History :1. 2.

Walau bagaimanapun, keadaan bertambah semakin menarik. Setelah sesi lawatan sele-

3.

sai.Kami diberi peluang untuk melawati dan membeli-belah di pasaraya mega Star city.

4.

Bagiku duit berada di tangan seperti peluru. Menantikan masa untuk aku melepaskannya

5.

di sasaran. Sinar kepuasan bertambah menyinar setelah berpenat-lelah membeli-belah di

6.

Star City.

Akhirnya, lawatan telah sampai ke penghu-

7.

jungnya. Diriku umpamakan seperti balang

8.

yang pada mulanya kosong, tetapi kini telah

Founded by Fatimid Shia dynasty of Egypt, in 975 A.D. Named after the daughter of Rasulullah S.A.W and mother of Shia Imams Fatima al-zahra (Fatima, the brilliant). “Al-Azhar” is the superlative name and the meaning is “The most brilliant”. Al-Azhar University started it’s study in the holy month of Ramadan, 975 A.D. The Chief Justice Abul Hasan Ali Ibn Al-No’man started teaching by using “Al-Iktisar Kitab”. It’s has faculties in Islamic law and jurisprudence, Arabic grammar, Falak (astronomy), Islamic philosophy and logic. In 1961, It was recognized by Nasser Government. It’s also started to recognize new faculties were add to the university :-

   

penuh dek air. Ia diumpamakan sebegitu kerana pada hari ini aku telah menimba banyak ilmu dan pengalaman di dada. Berakhirnya hari yang indah bagiku. Menanti-

Medicine Engineering AgricultureIslamic Women Faculty

kannya berulang dengan keadaan dan pengalaman yang lain. “InsyaAllah……” tenang diriku….

9.

After 6 years, Zaib un-Nissa Hamidullah is the first woman who speaks to the university.

Daripada, Zack.

17

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

DISEMBER 2008

RESEPI PLILIHAN

Chicken chop Bahan untuk ayam 2 keping daging ayam, dibuang tulang dan diketuk isinya 1 biji telur, dipukul sedikit ½ cawan tepung jagung minyak secukupnya untuk menggoreng Bahan untuk perap 1 sudu besar kicap pekat 2 sudu besar jus limau ½ sudu teh garam ½ sudu the serbuk lada hitam ½ sudu teh soda bikarbonat Bahan untuk sos 250 ml stok ayam ¼ sudu teh garam ¼ sudu teh serbuk lada putih 1/8 sudu teh serbuk lada hitam ¼ sudu teh garam 1 sudu besar sos tiram ½ sudu besar sos Worcestershire ½ sudu teh kicap cair beberapa titis kicap pekat 1 biji bawang besar, didadu kecil 1 sudu besar bawang putih, dicincang halus ½ sudu besar tepung gandum Cara-caranya -Daging ayam diperap dengan bahan-bahan perapan dan disimpan dalam peti sejuk selama beberapa jam atau sebaiknya semalaman. -Panaskan minyak secukupnya dalam kuali. -Celup daging ayam yang telah diperap kedalam telur dan salut dengan tepung jagung. -Goreng isi ayam tersebut sehingga garing dan berwarna kekuningan. Hidangkan di pinggan. -Panaskan sedikit minyak di kuali dan masukkan bawang putih yang telah dicincang. -Bila ia sudah naik bau masukkan pula bawang besar yang telah didadu. -Goreng sehingga bawang layu dan naik bau. -Masukkan tepung dan goreng sekejap. -Kemudian masukkan pula serbuk lada putih, serbuk lada hitam, garam, sos tiram dan Worcestershire, kicap cair dan kicap pekat juga stok ayam. -Reneh kuah ini sehingga ia memekat. -Kemudian boleh tuang sos ini diatas chicken chop dan sebaiknya hidangkan panas. -Hidangkan juga lauk sampingan seperti coleslaw, baked beans, mash potato atau kentang goreng. -NOTA: Penggunaan soda bikarbonat adalah untuk melembutkan daging ayam tersebut. Jika tidak mahu menggunakannya pun tidak mengapa. -Jika kuah tidak memekat boleh tambah 1 sudu besar tepung gandum dan kacau rata sehingga ia memekat. -Sebaiknya gunakan serbuk lada hitam yang kasar-kasar jadi lebih terasa.

-SELAMAT MENCUBA-

18

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

DISEMBER 2008

RILEKS MINDA Tajuk:Alasan

Across 1 A Sufi ascetic. 5 A great university and mosque built in Cairo in 972 CE. 6

The central Muslim expression of faith: "There is no God but God," and Muhammad is the messenger of God.

8 An invisible being of fire. Down 2 The ninth month of the Muslim year, during which strict fasting is observed from sunrise to sunset. 3 4

7

A chapter of the Qur'an. There are 114 total. The complete denial of self and the realization of God that is one of the steps taken by the Muslim Sufi (mystic) towards the achievement of union with God. The holy pilgrimage to Mecca. Muslims are expected to make this pilgrimage at least once in their lifetime.

19

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)


NUWAIR

DISEMBER 2008

IKLAN QUIZ SCHEDULE FOR 1ST YEAR STUDENT

QUIZ SCHEDULE FOR 2ND YEAR STUDENT

Under Academic unit 1 .

2 . 3 .

4 .

Under Academic unit

DATE

SUBJECT

1/12/08(Mon) 15/12/08(Mon) 29/12/08(Mon) 12/1/09(Mon) 26/1/09(Mon) 25/12/08(Thurs) 8/1/09(Thurs) 22/1/09(Thurs) 4/12/08(Thurs) 18/12/08(Thurs) 15/1/09(Thurs) 29/1/09(Thurs) 22/12/08(Mon) 5/1/09(Mon) 19/1/09(Mon)

ANATOMY

PHYSIOLOGY

BIOCHEMISTRY

1 .

2 .

3 . 4 .

HISTOLOGY

DATE 4/12/2008(Thurs) 21/12/2008(Sun) 4/1/2009(Sun) 18/1/2009(Sun) 14/12/2008(Sun) 28/12/2008(Sun) 11/1/2009(Sun) 25/1/2009(Sun) 31/12/2008(Wed) 28/1/2009(Wed) 17/12/2008(Wed) 24/12/2008(Wed) 7/1/2009(Wed) 21/1/2009(Wed)

SUBJECT ANATOMY

PHYSIOLOGY

BIOCHEMISTRY HISTOLOGY

QUIZ SCHEDULE FOR 3RD YEAR STUDENT DATE

SUBJECT

UNDER A. U A.U A.U

1 .

1/12/2008(Mon) 5/1/2009(Mon) 19/1/2009(Mon)

PATHOLOGY

2 .

15/12/2008(Mon) 1/1/2009(Thurs) 12/1/2009(Mon) 27/1/2009(Tues)

PHARMACOLOGY

3 .

17/12/2008(Wed) 24/12/2008(Wed) 7/1/2009(Wed)

PARASITOLOGY

A. U Depart. A. U

4 .

4/12/2008(Wed) 15/1/2009(Wed)

MICROBIOLOGY

Depart. A. U

A. U A.U A.U A.U

A.U-academic unit Depart-Department

20

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Unit ekonomi

Nuwair  

nuwair majalah kecil pct

Nuwair  

nuwair majalah kecil pct