Page 39

Karin Ljungmark Malmström är varumärkes­ strateg och arbetar med processledning och affärsutveckling. Hon ser till att organisationer kommer från strategi till handling och agerar ofta bollplank i genomförandet. Karin har ­jobbat med kunder som Mio, Cloetta, Linköpings universitet och Industrifonden. TEXT: DANIEL ATTERBOM FOTO: NICLAS ALBINSSON

Varumärken KARIN LJUNGMARK MALMSTRÖM är rätt per-

son att vända sig till om man vill stärka och utveckla sitt varumärke. – Jag är VD och partner i ett bolag som heter Identx Kommunikation AB, säger Karin Ljungmark Malmström. Vi är specialister på varumärken och PR-frågor. När jag arbetar med processledning och strategisk affärsutveckling är det kopplat till hur företag och organisationer ska vitalisera sina varumärken och få vettiga strategier för kommunikationsaktiviteter för att nå affärsmålen. Vi är tio personer som jobbar, med mig och den andra ägaren. Vi är sju i Linköping, två i Stockholm och en i Jönköping. LINKÖPING ÄR EN BRA stad att ha som säte.

– Ja, absolut, 65 procent av vår omsättning är från regionen, från Jönköping och upp till Eskilstuna och Nyköping. Vår mest nordliga kund är ett stort byggbolag i Piteå. PR-frågor och medieträning är vårt ena ben, det andra benet är strategisk rådgivning kring varumärkesfrågor, varumärkesplattformar och varumärkeshierarkier, men alltid med affärsnyttan i fokus. Där jobbar vi brett: offentligt, privat, stora och små organisationer och företag.

holm som utgångspunkt och hela våren pendlade jag dit tre dagar i veckan. Det tar 1 timme och 40 minuter – fungerar ypperligt! Om man ska söderut så tar det tre timmar till Malmö. För mig är Linköping uppväxt och hemmaplan. Jag var borta i 15 år, men valde att återvända efter studier och jobb i Stockholm. Det är en bra region. Om man vill resa utomlands tycker jag att flygplatsen med KLM och SAS tillför frihet. Vi har nära till mycket på ett enkelt och smidigt sätt. DET FINNS MÅNGA misstag man kan göra när

det gäller varumärken. – Otydliga positioneringsarbeten är vanligt, det kan vara svårt att få fram det som egentligen gör varumärket unikt i jämförelse med konkurrenterna. Om arbetet görs slarvigt blir också budskapen och kommunikationen otydliga mot målgrupperna. Stora företag som växer har ibland problem med vilket eller vilka varumärken de ska utveckla och marknadsföra. Är det koncernidentiteten eller är det produktvarumärket som ska prioriteras? Det finns en bra metod att använda – branded house, ett varumärke, eller house of brands, då alla produktvarumärken ligger i fokus. VI JOBBAR MED offentliga uppdrag och

DET FINNS EN FÖRDEL med att vara i Linköping.

– Ja, Linköping har nära till mycket. Min partner Pär Bergkvist arbetar med Stock-

med slogans av olika slag. Det är inte så man bygger starka platsvarumärken, vi brukar avråda från det. Däremot är Linköpings »Där idéer blir verklighet« bra. – Det löftet som Linköping arbetar med är bra, och Linköping börjar leverera mot en bred målgrupp och kan bevisa att det har fog för sig. Linköping har jobbat och utvecklat löftet, som från början var en rekryteringskampanj för att locka fler civilingenjörer. Jag var själv med och engagerade mig i det arbetet.

spännande platsvarumärken till kommuner också. Här ser vi rätt ofta ett överflöd av att försöka nå målgrupper längs med E4:an

KARIN LJUNGMARK MALMSTRÖM är emot

inkvotering av kvinnor i styrelser. – Jag är inte för det. Jag sitter själv i några styrelser. Jag tycker att alla ska kandidera till styrelser utifrån sin kompetens. Man kan lika gärna kvotera in en relevant åldersnivå. Först och främst är det kompetens, sedan ska man blanda och ge, kvinnor och män, killar och tjejer, beroende på vad styrelsen behöver för kompetens. Det är bra att frågan har ett fokus. Men det handlar inte bara om att kvinnor ska in. Man behöver en bred kompetens och åldersfördelning i vissa styrelser för att få in ungas ögon och öron. Det är en ny generation som tänker annorlunda jämfört med oss som hunnit bli lite äldre. Det är inte en kvinnofråga. Jag skulle inte själv vilja bli kvoterad in, jag vill bli tillfrågad kopplat till min kompetens. n

39

Affärsstaden 3 2014  
Affärsstaden 3 2014  

Innehåller bland annat: Omslagsprofil är Liselott Johansson. Vi intervjuar Anne Revland. Tredje generationens företagare. Maria Moraes. Shin...

Advertisement