__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 34

Krysstävling

KO R SO R D E T SK I CK A S I N T I LL Nolia, Signalvägen 3, 903 22 Umeå. Märk med ”Skogsnolia”. Vi vill ha ditt svar före den 19 juni 2019. Lösningen kan också lämnas direkt i Nolias servicecenter på Skogsnolia den 13-15 juni. Vinnarna meddelas på Skogsnolias hemsida, www.skogsnolia.se, fr.o.m. 20 augusti 2019. Vinnarna meddelas även personligen via sms. 34

10 vinnare får två trisslotter var

V I N S T: 10 V I N N A R E FÅ R T VÅ T R I SSLOT TE R VA R

NAMN

M O B I LT EL (för vinnarsms)

Profile for Chillimedia

Skogsnolia 2019  

Skogsnolia är branschens viktigaste mässa, den enda mässan i sitt slag norr om Stockholm. Mässan hålls vart fjärde år kring Umeå. Det tillhö...

Skogsnolia 2019  

Skogsnolia är branschens viktigaste mässa, den enda mässan i sitt slag norr om Stockholm. Mässan hålls vart fjärde år kring Umeå. Det tillhö...

Advertisement