Skogsnolia 2019

Page 31

Nu lanserar MIEAB sin nyaste bok

KLASSNING AV BÄRIGHET Professionell kunskap med många förklarande bilder och illustrationer!

160 000 installationer utförda sedan starten 1995.

Boken redovisar bland annat: Omfattande beskrivning av jordarter • Läsa terräng/natur • Bärighetsklassning • Bärighet vs Tillgänglighet • Rätt metoder

En motorbrand kan vara svår att upptäcka i tid Skanna in och läs våra referenser! Ser mer info och beställ på: www.mieab.se

Per-Erik Persson 070-268 55 58 per-erik@mieab.se

En brand i ett oskyddat motorrum är svår att upptäcka i tid och har ett intensivt händelseförlopp. Förutom skada på själva skogsmaskinen kan branden sprida sig till omgivande miljö med förödande konsekvenser. Skydda dina tillgångar med hjälp av Fogmakers släcksystem med vattendimma under högtryck. För mer information: fogmaker.com

Vi sprider skoglig kunskap!

Marknade ns bredaste program i klassen! ww w.terri.se

Skogsnolia | 13-15 Juni 2019 - 31