Skogsnolia 2019

Page 3

Yrkeshögskoleutbildning Driftledare lantbruk Vill du vara med och utveckla en spännande bransch som kombinerar högteknologisk kompetens med biologiska och levande processer hos djur och natur?

Öppen för sen anmäl an!

Driftledare lantbruk med valbar inriktning mot mjölk/nötkött eller fårproduktion är för dig som vill ta klivet in i näringen med sikte på framtida drift av eget företag eller för dig som redan är i näringen och är redo för mer kvalificerade uppgifter och ökat helhetsansvar. Utbildningen är till största delen på distans och omfattar 60 veckor under cirka 1,5 år. Det ingår ett antal lokala och obligatoriska träffar i norra Sverige samt några gemensamma uppsamlingar på Forslundagymnasiet i Umeå. Du ansöker till utbildningen via webben och länk till ansökan hittar du på Forslundagymnasiets webbplats. Du kan scanna QRkoden med mobilen!

Startdatum 30 september 2019 Kontakt och frågor Evelin Örtelius studie- och yrkesvägledare mobil 070-610 01 09 epost yrkeshogskolan@umea.se

Skogsnolia | 13-15 Juni 2019 - 3