Skogsnolia 2019

Page 21

Artificiell intelligens allt vanligare i skogliga sammanhang

Johanna Björklund är inte bara en av Codemills grundare samtidigt som hon fortsätter forska. Hon har också listats som en av Sveriges tio mest innovativa entreprenörer. – På Codemill utvecklar vi normalt mediahanteringssystem åt den internationella nyhets- och underhållningsindustrin. Sen en tid tillbaka genomför vi även ett projekt tillsammans med Umeå Universitet och Komatsu Forest. Syftet är att utveckla ett automatiskt system som analyserar industriella montage för att upptäcka felmonteringar, men också för att guida nya montörer i deras arbetet, säger hon. En kamerarigg fotograferar montaget samtidigt, som en CAD-ritning projiceras där montaget ska göras, och användaren interagerar med systemet genom sitt headset. – Systemet kan också hjäpa till att skilja mellan likartade komponenter, och svara på hur hög kraft som ska användas vid en åtdragning. Eftersom det görs många kundanpassningar är risken för fel-

montage stor. Samtidigt är det viktigt att monteringen blir rätt från början eftersom sent upptäckta fel, t.ex., kring placeringen av hydraulslangarna är kostsam. Med hjälp av datorseende, taligenkänning, språkbehandling och felgruppering ska det att inte bara gå att hitta, utan också att förutse, var framtida fel skulle kunna ske och justera montageordningen för att undvika dessa. – Tanken är att spara information om maskinen som monteras i dess tvilling för att senare kunna dra slutsatser om vilka kombinationer av konstruktioner och påfrestningar som skapar vissa fel. Detta är dock bara ett av många sätt som automation, robotisering och maskininlärning kan användas. – Det finns hur mycket som helst att göra inom det här området, inte minst inom automatisering av processer och inom områden med stora datasamlingar. Hon tycker att skog är en spännande bransch att jobba mot. – Skog är, varsamt förvaltad, en förnybar resurs. Branschen är hårt internationellt konkurrensansatt, men har fördelen att vara processinriktad med många möjliga förädlingssteg, och mängder av intressanta utmatningar, säger Johanna Björklund på Codemill.

Allt fler lösningar använder artificiell intelligens, AI, för skogliga uppgifter. Bloomberg news har uppmärksammat flera Svenska exempel, som att BillerudKorsnäs beräknar koktid för träflis till pappersmassa med AI och hur Sveaskog, med Sogetis hjälp, analyserar satellitbilder med AI för att upptäcka angrepp av granbarkborrrar.

Vi är på plats! Träffa oss i monter 1041

LH1905

AI, artificiell intelligens blir en allt viktigare del av vardagen inom många verksamheter. – I dag vill alla använda AI och maskininlärning, men få har en tydlig bild vad de ska ha tekniken till. Det är dock inte alltid de mest uppseendeväckande lösningarna som gör störst nytta, säger Johanna Björklund, grundare av företaget Codemill och docent i datavetenskap med expertis inom medianalys och maskininlärning.

Lantmännen maskin Kom och se traktorer från Valtra samt skogsvagnar från Moheda, kranar från Kesla, kedjeröjare från Ilsbo och vedmaskiner från Duun. Vi ses!

Följ oss på sociala medier

Tel 0771-38 64 00 | www.lantmannenmaskin.se

Skogsnolia|| 13-15 13-15 Juni 2019 2019 -- 21 Skogsnolia