Skogsnolia 2019

Page 14

FA K TA M A R T I NSO NS Familjeägda Martinsonskoncernen i Västerbotten har, sedan starten på 1920-talet, utvecklats från att vara ett rent sågverk, till att i dag producera alltifrån sågade trävaror och byggprodukter till limträ och KL-trä. Inom sågade trävaror och limträ går en stor del av produktionen på export världen över. Koncernen har idag cirka 475 anställda och en årsomsättning på 1,7 miljarder kronor. Förutom huvudkontoret och produktionsanläggningen i Bygdsiljum i Västerbotten, har Martinsons även kontor och produktion i Kroksjön utanför Skellefteå samt ett kontor i Umeå.

Evelina Jonsson Berg, som tagit tid på sin lediga dag för att bli

intervjuad, stormtrivs med jobbet på sågverket i Bygdsiljum.

”Jag stormtrivs” De har olika bakgrund på många sätt och hade ingen tidigare erfarenhet av jobb med skog, men är båda eniga. De gillar att arbeta inom skogsindustrin. Reza Rahimi ser en lång framtid på Martinsons i Bygdsiljum och Evelina Jonsson Berg säger att hon stormtrivs. – Jag gillar att prestera, säger hon. Intresset för att arbeta i skogsindustrin har ökat i takt med en större medvetenhet om att skogsråvara utgör grunden för resan mot det fossilfria samhället. Samtidigt har konjunkturen varit gynnsam för skogsnäringen vilket inneburit ett ökande behov av arbetskraft för branschen i stort. Detta har gjort att Martinsons breddat sitt rekryteringsarbete för att nå fler människor. Evelina Jonsson Berg gick från mammaledighet, med en bakgrund inom hotell och restaurang samt vård och barnomsorg, till ett jobb som processoperatör på sågverket hos Martinsons i Bygdsiljum. – Jobbet handlar om allt från att styra sågen till att lägga virkespaket till torken och sortera virke, berättar Evelina. Sökandet efter jobb gav tips från hennes sambos morbror, som arbetar på fabrik fem på Martinsons där de tillverkar korslimmat trä, så kallat KL-trä. – Tack vare honom träffade jag Lernia och fick en provanställning på Martinsons via dem. Nu är jag fast anställd sedan i mars, säger hon. Reza Rahimi är ensamkommande från Afghanistan och studerade på Dalkarlså folkhögskola i Bygdeå samtidigt som han arbetade med ensamkommande barn på ett HVB innan han fick kontakt med Martinsons. – Jag var intresserad av skogsbranschen och hade hört mycket gott om Martinsons. Via kontakt med arbetsförmedlingen sökte

14

jag en utbildning hos Lernia som jag valdes ut till, berättar Reza. I stort sett all utbildning som behövts har han fått med hjälp av Lernia på plats på Martinsons. Det har varvats teori och praktik på flera olika avdelningar. Han började sin utbildning 30 november 2017, fick provanställning i mars nästa år och sedan 17 december 2018 är han fast anställd. – Jag trivs jättebra, mina arbetskamrater är snälla och hjälpsamma, säger Reza. För honom är det viktigt att Martinsons är ett tryggt och stabilt företag. – När jag hörde av andra som jobbar här att de arbetat 15-20 år, kände jag mig trygg. Sedan är det viktigt att arbeta med en hållbar produkt som går att återanvända och är bra för miljön, tycker Reza. Evelina säger att hon har bra arbetskollegor. – Hade jag inte trivts hade jag inte varit kvar. Arbetskollegorna gör mycket för trivseln. Vi är en bra grupp med bra stämning. Dessutom är det ett roligt och utvecklande jobb. Någon machokultur som delar av skogsnäringen ibland anklagats för att ha har hon inte märkt mycket av. – Det kanske har varit det tidigare, men vi är minst en tjej på varje skift och det gör att stämningen blir annorlunda. Sedan märks det att man arbetat med hur man uttrycker sig. Evenlina ser ledarskapet som en viktig del i detta