Skogsnolia 2019

Page 12

! g o k s n i d r e v Ta kontroll ö

MADE IN SWEDEN

DP II -Dataklave

Vertex Laser Geo

Mät - Beräkna - Lagra - USB - Programmerbar

Avstånd - Höjd - Lutning GPS - Kompass

EC II D-R

Höjd - Lutning - Grundyta - Volym

TrailBlazer Hitta Rågångar

Tillväxtborrar

Vi finns i monter

Olika längder & Årsringsmätare

SKOGS

NOLIA

Monter 1038

Vertex IV

MD II - Elektronisk klave

Mät - Lagra - USB - Skicka via Bluetooth

3023

Välkomna! Laser Geo

Avstånd - Höjd - Lutning - GPS - Kompass

Avstånd - Höjd - Lutning

Allt från manuella instrument till kompletta system. Utvecklade & tillverkade i Sverige!

Haglöf Sweden.

Tel: 0620-255 80 • www.haglofsweden.com • info@haglofsweden.com

Kom och träffa oss i monter

1016

90 years of experience

LEARN MORE AT HULTDINS.SE

12

Forestry of tomorrow