Page 10

SKOGSNOLIAS JÄMSTÄLLDHETSSATSNING:

”Det handlar om överlevnad” Skogsnolias resa mot världens mest jämställda skogsmässa uppmärksammas bland utställare och branschföreträdare. – Att Skogsnolia tagit klivet att jobba med jämställdhet är oerhört viktigt. Det handlar om överlevnad för branschen, säger Skogstekniska klustrets vd, Linda Nyström. Arbetet med att göra Skogsnolia till världens mest jämställda skogsmässa inleddes i höstas då nära 300 personer från hela landet och från stora delar av skogsbranschen deltog i en konferens med syfte att syna den skogliga normen och göra skogssektorn mer inkluderande och jämställd. Med namnet ”Från #meetoo till handling” var konferensens mål var att ge handfasta verktyg att ta med sig till det dagliga arbetet. Där deltog bland annat Jesper Fundberg från Malmö universitet som talade om maskulinitet, makt och ledarskap. Även Tomas Gunnarson, mer känd som Genusfotografen, var med och visade bilder och hur bilder förändrar världen och speglar värderingar. Dagen avslutades med utdelning av lådor med arbetsmaterial som deltagarna fick med sig för att arbeta vidare med ämnet för konferensen samt ett avstamp mot årets Skogsnolia. Skogsnolias projektledare pekar på att mässan lyssnat på branschens behov. – Vi har haft otaliga referensgruppsmöten där skogens företrädare identifierat jämställdhet, normkritik och öppenhet som viktiga förutsättningar för branschens fortsatta utveckling. Nu har vi fått stafettpinnen av branschen och ska förvalta det ansvaret, säger Kristin Olsson, projektledare för Skogsnolia. En rad utställare och andra inom skogsbranschen lyfter nu fram vikten av en mer jämställd skogsnäring. – Skogs och träindustrin går mot en spännande framtid som är både modern och hållbar, där vi ser att både nya affärs-

modeller och produkter kommer att växa fram. Här finns en enorm potential för tillväxt och för att lyckas behöver vi attrahera fler att jobba i denna bransch. För att kunna locka fler människor är ökad jämställdhet, öppenhet och normkritik viktiga faktorer. Det är en mycket intressant resa Skogsnolia har påbörjat mot världens mest jämställda mötesplats i skogen. Jag tror vi kommer att se flera förändringar redan under årets mässa, säger Linda Nyström, vd på Skogstekniska klustret. Jan Åhlund, skogsbrukschef på Holmen Skog som bland annat är markvärd för mässan: –Det är jättebra att Skogsnolia nu påbörjat resan mot ökad jämställdhet. Vi behöver ökad öppenhet i skogsbruket. Skogsmässor generellt har en potential att utvecklas till att bli mer inkluderande för både män och kvinnor. Traditionellt sett är det mycket maskiner och teknologi på skogsmässorna och jag tror att mässsorna skulle vinna på ett breddat utbud av utställare och aktiviteter, säger han. Dieter Reinisch på John Deere: – Vi har själva kvinnliga platschefer, verkmästare och reservdelssäljare i vår organisation och ser gärna att vi får in fler kvinnliga medarbetare. Vi välkomnar därför jämställdhetsinitiativet som tagits på Skogsnolia i år, säger han. Även Komatsu Forest ställer sig bakom detta. Peter Hasselryd, VP och försäljningschef i Sverige förklarar att resan mot ökad jämställdhet och öppenhet är viktig dem. – Den resan som görs av Skogsnolia är oerhört viktig. Dels är det ett sätt att följa

– Det är en mycket intressant resa Skogsnolia har påbörjat mot världens mest jämställda mötesplats i skogen. Det säger Skogstekniska klustrets vd, Linda Nyström. Foto: Sebastian Sahin, Pondus Kommunikation

samhället i stort, men sedan är det också en nödvändighet för att vi ska få in rätt impulser och idéer till fortsatt utveckling både inom skogsnäringen, men också för oss som skogsmaskinstillverkare att bland annat locka konstruktörer och designers som har olika bakgrund och kunskap. De kan gynna en ännu bättre utveckling för oss som företag, säger Peter Hasselryd.

Stort intresse för killmiddagar Har du hört begreppet killmiddag förut? Det är ett snabbt växande fenomen. Kristoffer Fredriksson, som arbetar på studieförbundet Bilda, är en av landets mest erfarna

10

anordnare av killmiddagar. – Killmiddag är ett koncept som vill erbjuda killar och män en metod för att börja prata om och bearbeta frågor som rör jämställdhet och manlig-

hetsideal, med målet att vi män ska bryta oss fria från de delar av manlighetsidealen som är destruktiva, både för oss själva och i relation till andra, berättar han.

Skogsnolia anordnar killmiddag Under Skogsnolia kommer det att anordnas en killmiddag för verksamma i skogsbranschen. Mer information hittar du på www.skogsnolia.se


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.