Page 3

Duschkvalitet För att förenkla valet av spridare i olika situationer används begreppet Duschkvalitet. Ett grovt, men ofta tillräckligt mått

på droppstorlek. För fältsprutning med lantbrukspruta talas bara om klasserna Fin, Medium och Grov. För många preparat finns rekommenderat Duschkvalitet för att få bästa effekt av behandlingen. I vissa länder krävs att det skall anges på alla preparatetiketter. Om ingen särskild Duschkvalitet anges för preparatet används normalt Medium. Nedan en tabell över Duschkvalitet med förklaringar och exempel på spridare och vätskemängder. Injektorspridare finns inte i tabellen då de inte går att klassificera på samma sätt. De torde emellertid, så länge de är i luften och inte träffat sitt mål, motsvara Duschkvalitet Mycket Grov.

Vallbrott, stubb,VALLBROTT, träda

STUBB, TRÄDA

behandlingar där det ställs krav på täckning kan en del av den sämre täckning som de större dropparna ger kompenseras med en höjd vätskemängd. Injektor spridarna kan inte generellt rekommenderas i situationer då det är svårt att träffa rätt mål t ex tidiga behandlingar på små ogräs i sockerbetor eller på små gräsogräs. Då det inte ställs krav på täckning, t ex jordherbicider, kan av drifts reduceran de spridare med fördel användas med låga vätskemängder.

Duschkvalitet

Användningsområde

Täckning

Avdriftsrisk

Exempel på spridare

Fin

Kontaktverkande medel. Då god täckning krävs

Mycket bra

Stor

85 - 120 015 Grön Standard 110 - 155 02 Gul Standard 03 Blå Standard > 3 bar 200 - 235

Medium

I flertallet situationer eller då inget annat anges

Bra

Måttlig

015 Grön 02 Gul 03 Blå 04 Röd

85 - 120 LowDrift 110 - 155 LowDrift Standard < 3 bar 160 - 200 220 - 310 Standard

Grov

Vid risk för avdrift eller då det inte är krav på täckning

Sämre

Liten

03 Blå 04 Röd 06 Grå

LowDrift < 3 bar 160 - 200 220 - 270 LowDrift 330 - 400 Standard

143

Vätskemängd l/ha 6-7 km/h 2 och 3 bar

Profile for AFFÄRSBILD

Forsbecks Växtskydd Sprutteknik  

Forsbecks Växtskydd Sprutteknik  

Advertisement