Page 1

Talep edilmesi durumunda ;

Kendinize ait veya kiralamayı düşündüğünüz bir mağaza için, Lokasyon Analizi Satın alma gücü tahminleri Pazar Araştırması ve Rekabet Analizi Müşteri Profili oluşturulması Swot Analizi -Strenghts (Güçlü Yönler) -Weaknesses ( Zayıf Yönler) -Opportunities (Fırsatlar) -Threats (Tehditler)

Mevcut Lokasyonda olabilecek sektörlerin tespiti ve bu sektörlerle ilgili Marka Analizleri yapılmaktadır.

Lokasyonswot  
Lokasyonswot  
Advertisement