Issuu on Google+

Psicomotricitat en famĂ­lia


Fem Psicomotricitat en família a XANTALA una escola d’educació lliure

Iu · Gemm Emma Marin · Anna a · A n t o a · M a ra · I s a a c· n·A · I v e t te Patr ina · · Jo a n icia · Elisen Paula · da · · Jo M A d r i a a r c os a n · na · · Raqu el · tallerista

Joana Marquilles ·


afectosouvenir.com hola@afectosouvenir.com Helena Costa | 636 036 048 Eloi Costilludo | 678 447 408


ies : He len a Co st a Di ss en y & Fo to gr af Af ec to So uv en ir2 01 2


Psicomotricitat en família