Kort&goed

Page 1*kz* z* k* *v *z k v* z* ** *k *v v v* *z* z ** z* * v k* *z *k v * k v k * k *z * z* z *v *z k* * *k z**k * z * v* *z *k *v z* * v v v v * * * z k * ** ** v z * Kort goed k * k* v* k* *z* k*z *z *k vk* z * * k z v v *v *z * * z* v* z* z* *k k* v* *z* v* *k* *k *v z** k v v * v * * z * z k *z v k * *z v z* k* ** k **zz * k * * z * * k * z* *v k*z v z * * *v k* v *k v* *k* *k *v v**v * zk *z * v * k z * v * z *z *k z* k* k* *z *k * *z * k z* v *z k z* *v *z v * * k v * * * z * * v * *z *k v * z k * v vz * *k* *v* *k* v*k k*z *k* *z * v * v**z * k z z * ** z *v *z z *k k* *z z * v k * z k* ** v *v v*k * * z * k v * z z k * * * k* v* *z *k ** k z ** vv * kz * z * v z* k* *v *z ** z **kk* zz * * k * k z * v * * v* z* * zz * *v v *k z** v* *k* v*k k*z **k k * * v v * k * v * z * k * * z* *z z* k* *v *z kz * vk**k z**zv k * z v* z* *k * * z * v * v *k z ** z * v * *k v k* *z v * * k k z* * * k v **kz * * zk * z**k * * z * k * z v* z**k v* z* *vz* * v* z z * k* * k* v* v *vvk v* *z k* *v v**k * k z * ** z* k* z v ** * kk** z**z ** k *k z* z z * v k * z v * *k *k *v z** v v *k * z* vv* *z *z *k v*** *k k**z v**vk* k *z z* v * k *v *z *v *z v k * k *z z* * k**z * v** v * z * z * vv * k k**vz * k * v * * k * * v * z * z k k z* * k v * *k z* *z k**v * z**z * k * v* *z* v z* z * * * z * k* *v v *z k* k* v* ** k vk * k * * v* * zk * z* kv ** zk z **vz ** * zk** * z * k * z z v * * v z**z * v* *v k* * *z v* *v kv * *k z z * v * * k * * k k * z ** z* k z *v k k ** z *v ** kk ** * zz ** vv k ** zz * z * v * z * * z k * v * * k * v ** k *zv k* *z z* * * vk *v * kz *vz**k * k**zz* **kv** k* zz**v k * z z * * v* v * z k * zv * kz * * *v * * v**z * k * z k ** v * * v * z* *k v* * * k k z k z* z * k *k * v *zk* v kz**zv *z **vz** * z * *k v *z * z * * k * k * k * * vv * z **vz v *kk* zk * z vk ** * k ** * v kk** z z ** k * v * k**zz** vk**kz *z * z v v* * v* * k* z v v * * v * zz k * z z ** k * zz** * k**k * ** k* k v v *z **v *k z v* ** z* *z * * v* **vz * k k k *v k * z *z*z *v k *k * v * * v * z * z * * zk * k **zv k *vz* k kv ** * * z k z* zk * zv** v ** v * * v * * k* z k k * * v z * * k z* *v * k*v z * z* k * k z * z v v k ** z **kv**z * z**v * k z * * z* z* * vv k *z v * * kz** * k* * z * v**kk* z**zv * k * z * zz *v * k *vv* *kz* z v *k * z * * v * z * * *z v* * v* *v v* kk*z *k* z z* k kk**zz * **kv** * z v * * zk * v * ** vz zk ** z * * v * k * z v * * k * * v * v *z * vk * z* k * z * k * z z v* *z *z k ** v * k *zk* v ** z**zv* k * z * v * k * * ** vk *k * v z * * v* k k v * *z z* *z *k k* k* *z z* v * k* *z ** z v * k * * v * k * z * k k * k* v ** zz ** vv *v ** kk *z z* * k * z z * v * z * v k * * * * k* *v k* *k *k z**z * k *k z* zz * v * k z * v * k * z vv** * ** z v* v *z * k *k ** vz ** * kv ** zk * v * k k * z * k * z * k z z * *v z z* *k v* z *v z**k * z * v * * z * v * k * * v k *k * k* z* * v* * z* vk**kz z ** zv * z * v * * k * z * k * z v * * * z**v *v v**k * z**v * k * z * v k * z * v * k k * k v * * z z z * k* *z *v* *v *k* * z *z

&


Ik beschouw het schrijven van romans als een uitdaging, het schrijven van korte verhalen als een plezier. Haruki Murakami


Kort&goed De 22 mooiste inzendingen voor de A.L. Snijdersprijs 2014

afdh


isbn 978 90 72603 41 8 Š De auteurs, afdh Uitgevers Enschede/Doetinchem 2014

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, film, fotokopie of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van auteur en uitgever. De uitgever heeft alles in het werk gesteld om alle rechthebbenden op tekst- en beeldmateriaal in dit boek om toestemming te vragen. In een enkel geval bleek het niet mogelijk tijdig contact te krijgen. Wie meent rechten te kunnen laten gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de uitgever.


Inhoud

Ann De Craemer Het korte verhaal en de tijdsgeest

Sarah Arnolds Twee steden Hans Brands Mijn handen Maarten De Cock Honkvast Wieke Drieboog Oogopslag winnaar A.L. Snijdersprijs 2014 Marc Fabels The Lost Tapes Vol. 2

Erik Harteveld over Daniil Charms

(Daniil I. Joevatsjov 1905-1942)

11

16 18 20 22 26

29

Lies Gallez Klaar publieksprijs 30 Ivo Habets Kip 32 Erik Harteveld Grondsoorten 34 Sacha Hilhorst Veertien 36 Saskia van der Kam Kranenman 38 Andrea Kluitmann Twee handen 40 Andrea Kluitmann Free-diving 42

Lydia Davis over A.L. Snijders

45

Klaas Knooihuizen De man in de media 46 Floor Overmars Bianca Zwaan 48 Joubert Pignon Smakgeluiden derde prijs 50 Roos Pollmann Prince Cassidy 54 Leen Raats Tocht 56


Thomas Heerma van Voss over Raymond Carver

59

Kasper van Royen Zadelpijn 62 John Schoorl Bergmensen 64 Evelien Vos Staal tweede prijs 66 Evelien Vos Vrouwendag 70 Gerwin van der Werf Het drenkelingenhuisje 72

Verantwoording Colofon

10

75 76


Het korte verhaal en de tijdsgeest Ann De Craemer

Een van mijn meest overrompelende leeservaringen van het voorbije jaar was geen roman, maar een kort verhaal – of een kortverhaal, zoals we dat in Vlaanderen in één woord schrijven, alsof we daarmee extra de nadruk willen leggen op de gebaldheid van het genre. Het ging om ‘The Lottery’ (1948) van de Amerikaanse schrijfster Shirley Jackson, een verhaal dat een vriend me had aangeraden en dat zo’n indruk op hem had gemaakt dat hij me verplichtte om het te lezen. Daar ben ik hem dankbaar voor, want nooit zal ik vergeten hoe mijn hart letterlijk sneller ging kloppen naarmate het verhaal zich ontspon, en hoe de laatste zinnen bijna mijn keel dichtknepen. Zoals de meeste mensen heb ik in mijn leven meer romans dan korte verhalen gelezen, en de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het waarschijnlijk vooral de recente aandacht voor het korte verhaal in de Lage Landen is die me ertoe bracht om schrijvers te ontdekken als Raymond Carver, Alice Munro, Shirley Jackson, Maarten Biesheuvel, Lydia Davis en, natuurlijk, A.L. Snijders. Want eerlijk moeten we zijn: het korte verhaal heeft altijd een wat marginale positie toebedeeld gekregen. Du Perron en Marsman deden daarover al hun beklag toen ze in 1935 een van de vroegste bloemlezingen met korte verhalen publiceerden, De korte baan: ‘Het korte verhaal wordt zowel bij ons als in het buitenland onmiskenbaar achtergesteld bij de roman.’ Vijf decennia later, bij het verschijnen van de bloemlezing Kort van C.J. Aarts en M.C. van Etten uit 1990, was de toestand er niet op vooruitgegaan, want, zo klinkt het: ‘Het korte verhaal is het stiefkind van de Nederlandse literatuur.’ En wanneer Joost Zwagerman in 2005 zijn indrukwekkende bloemlezing van korte verhalen uitbrengt, De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen, is hij net zo pessimistisch als zijn voorgangers: ‘De veronacht-

11


zaming van het korte verhaal als volwaardig genre klinkt regelmatig door in de literaire kritiek.’ Hij bedoelt daarmee dat veel critici korte verhalen slechts zien als een voorbereiding voor het schrijven van ‘de grote roman’. In een artikel in Trouw uit 2006 verwijst Rob Schouten in dat verband naar een verzuchting van Hermine de Graaf: Een schrijver die de meesterproef – een lijvige roman – niet heeft afgelegd, wordt ten onrechte niet erg serieus genomen. Dikke romans waarin niet veel meer dan magerzuchtige ideeën en saaie zielenroerselen van hoofdpersonen beschreven worden, die nergens echt tot leven komen, worden bejubeld. Vijf liter soep van één bouillonblokje volgens de goedburgerlijke Nederlandse culinaire traditie; als het maar veel is met jus! ‘Als het maar veel is’: misschien wordt hier inderdaad een cruciale oorzaak aangeraakt van waarom het korte verhaal door veel lezers met minder liefde en aandacht wordt behandeld. Als je een roman koopt, zo wordt vaak geredeneerd, krijg je waar voor je geld, in de vorm van een verhaal dat lang mag blijven duren, terwijl je bij een bundeling van korte verhalen ‘slechts’ stukjes krijgt die van de lezer verwachten dat hij steeds opnieuw in een ander verhaal stapt. Wat dat betreft kunnen we het de lezer misschien niet verwijten dat het hem wat meer moeite kost om over te gaan tot het lezen van korte verhalen: een van de (aantrekkings)krachten van een goede roman is dat de lezer minstens honderd bladzijden lang wordt meegezogen in hetzelfde universum, terwijl hij bij een opeenvolging van korte verhalen steeds opnieuw in een vers verhaal moet stappen – de betovering, de ‘suspension of disbelief’ wordt als het ware telkens onderbroken. Als we een hiërarchie van genres zouden moeten opstellen volgens de inspanning die ze van lezers vragen, dan staat poëzie bovenaan, gevolgd door het korte verhaal en de roman. Nochtans is die inspanning de moeite waard, want een sterk kort verhaal slaagt erin om een lezer net zo onder te dompelen als een roman dat kan, en wie dus tweeëntwintig korte verhalen na elkaar krijgt, heeft eigenlijk tweeëntwintig romans gelezen.

12


Niettemin lijkt mij sinds de verzuchting van Zwagerman in 2005 een en ander veranderd aan de underdogpositie van het korte verhaal. Als we bijvoorbeeld kijken naar de literaire prijzen van de afgelopen jaren, dan vallen daar de namen van een aantal kortverhalenschrijvers op. De Libris Literatuurprijs ging in 2008 naar de verhalenbundel Sleur is een roofdier van D. Hooijer. In 2012 kreeg de Vlaamse schrijver Filip Rogiers de Debuutprijs voor zijn verhalenbundel Nauwelijks lichaam. Een jaar later won de Canadese verhalenschrijfster Alice Munro de Nobelprijs voor Literatuur. Naast prijzen krijgen korte verhalen ook meer aandacht in de literaire wereld. In Nederland is er de Week van het Korte Verhaal. Aan de eerste editie in 2014 namen nog maar vijf boekhandels deel, maar, zo meldde Boekblad in november van dit jaar, voor de tweede editie in februari 2015 was het aantal aanmeldingen al verdubbeld. In Vlaanderen is er sinds 2012 de Lange Nacht van het Korte Verhaal, en de Radioboeken en Citybooks van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren kennen met inmiddels meer dan 1 miljoen downloads een gigantisch succes. In mei 2013 startten de Vlaamse Ianka Fleerackers en Rosemie Callewaert met iStoires.com, een literaire organisatie die verhalen van bekende auteurs online, op papier en op het podium brengt – en aan mijn tijdlijn op Facebook is te merken dat het succes van iStoires snel toeneemt. Op het moment dat ik de laatste hand aan deze tekst leg, wordt bekendgemaakt dat er een nieuwe literaire prijs komt: de J.M.A. Biesheuvelprijs voor de beste kortverhalenbundel, die in februari 2015 voor het eerst zal worden uitgereikt. Dat brengt me bij de vraag die men zich als liefhebber van het korte verhaal wel moet stellen: hoe komt het dat korte verhalen de voorbije jaren merkbaar aan populariteit winnen? Men zou het kunnen verklaren met de stelling dat het genre nu pas volwassen is geworden: van alle literaire genres is het korte verhaal het jongste; in 1840 verscheen met ‘De mantel’ van Gogol het allereerste. Misschien is het genre dus nu pas tot wasdom gekomen en heeft het in onze contreien met jonge schrijvers als Annelies Verbeke, Maartje Wortel en Thomas Heerma van Voss sterke en zichtbare vertegenwoordigers en pleitbezorgers gevonden.

13


k * z * v v * *z z * * z* *v *z k*v v* *k* * z * v k * * v * * k k z * v * k * * *z z*k *z k * k**zv* *k v*z *z k*v v * z * * v * * z z v v *k z * z* * v * *enk * ** kEr*is meer Maar ik geloof niet dat die verklaring de*hand, * k v *volstaat. z aan * v z *zk* k *kv**v k * z z * k * z * k* * z * v * dat zhet * *z * * v**z * vnemen. v * * kloep daarvoor moeten we onze tijdsgeest * k*v z * * v z* v * *Ikkgeloof v z * * k *onderz de * v* * z* k k **vv k onze z * z * k * * z * korte verhaal steeds meer gaat leven omdat het bij tijdsgeest past. Het * k * z z k * * k*v v * z *v *k * * v *ontegensprekelijk k * * v * voor * z k * v * z**z v**vz** * k internet en vooral de sociale media een soort * v z * *hebben k *z v kk k *z* k* *z* k z* **kz * * vk**zv v met* tekst *zijn z * omgaan: * zlezen v * revolutie gezorgd in hoe mensen en ze het * z * * v *z k* *k k*v *k* *v* *k* *v z *v * vz * z**v v z z * gewoon geworden om snel te wisselen en hebben k * tussen * k* * kortere * kteksten, * z z * k * z * z* *k k v * kk z* *z k*v v Voeg * * z tekst. v *z * * z * het daardoor zelfs vaak moeilijker met lange lappen daar nog aan v v * vv ** zz * ** zk * z* *k* z*k k*v z*k* *v* * kk * k * * * k *ook perfect te lezen toe dat ze drukkere levens hebben en z k * v* * z* * zdatkkortverhalen * v v * z * v * * z * * v * z *z k* * z * * Hetkbezwaar v verhaal *vv* zv * z* k * z* zijn onderweg of als je op Facebook z zit. datk een *kort k v**z * k * * * k k *k * onder z * de*lezer * zte dompev * om * k vz**zk **kv** * zk** zzich * aan steeds opnieuw een inspanning vraagt v z * k *z * k ** vz v *k* z * * k *te zijnz verschoven: zv** *vk**z * v**kz* * v mensen * len, lijkt door de tijdsgeest naar de achtergrond * k z k *k * k * z v z* *v* * z naar * status z * z **vk** *zv**kz v **zv *en zijn het zo gewoon om te shiften van status van online infork * v * k * * v v * * * k k * * v * z k * – *wel * k inspanning z *z *z k**k * z *zk* kk * v* v * z z *kost matie naar informatie dat het hen amper nog v * * * z een v v * * *zz * k* *z k v vv** v* integendeel. z * * k * z * k k * v *z z* *k ** v**v z* **k k* * vv * * * kk * z* k * *z k*v * z k * v z **kz ** ** vv ** z * z ** vk *v v v * kv * v * k k * z * zal * z* *k Betekent dit dat het korte verhaal net zo’n dominant genre k **alsz*de *z k * k z** k z * * v k** * z worden * z v z * z v * * roman dat nu al lange tijd is? Dat valt niet te voorspellen, maar * k * z* v * v * * vz ** k v * uitgesloten z * * k * z * k *kz * v* zv**kz * z ** vk ** * kz ** is het verre van: niemand had ook kunnen voorspellen dat de*roman*in zo’n * v k *z k*v z * * vk** *v z*** k v* *v z z**z k * zhet v k * * k zwaar weer zou terechtkomen als vandaag het gevalz is. is dat korte * z * Zeker * v z * z ** k z ** k *v ** zz ** * kk ** vv z ** kk * k vis*eeuwig z k verhaal de honger naar verhalen van mensen – en die honger – * * z k * * k* z z* z** z * v **vv * alskbinnenkort * v* z *k k* v * v* *z **kk *v **zv** in toenemende mate weet te stillen. Het zou prachtigzzijn k* * v *z * k * k* z * z * z * v* v k *z * kv *vz**z * * zverhalen * z nog geen enkele literaire criticus aan een schrijver van korte de * * k * v v k k * * k * *z v * ** * k* *zdeze z v **zk * kz** k zk**kv* z volgende vraag zou stellen: ‘En wanneer komt het echtezwerk, * na * * z v * *v * kz * v k * zv * k * * z ** z *v * v * v vingeroefening?’ vv * *z k * k v * z ** * kk** v z* **kz k ** k z **kk** z * * * z z * * v v * z v k *z k * * * k * v *z v* * * v * * v k * k * v k * * k z Want korte verhalen, die zijn ook het echte werk, en er zijn zelfs *v *kv * zz* z ** k k *zz zschrijvers ** k ** k * * vv * * z* z* * *k zegt v * v * die er heel wat arbeidsvreugde uit halen, of zoals Haruki Murakami * z k * z* * z * * k* v * v * * k k z * v* khet z *zk* v *kz**v zk**kv* in zijn inleiding bij Blind Willow, Sleeping Woman (2006): ‘Ik * zbeschouw * k k ** z ** * z* v* *k ** kv** z vk**zv* **vz**z k schrijven van romans als een uitdaging, het schrijven vanz korte v * k verhalen v * v k * z* *z* *k * z * v *zz* k k**z zz**kk * **zv** * als een plezier.’ v *k * *k * * zk * v v **zz z * v * k * **vv v z* * * *k v * k z k * * z *zk**k * v**zz* * z * v * z zz * k * v * * k* v** * vv z * k * v * *z k * * vk** v z **kk * **zv**k k* z * * z ** z * v k z v *z * k * z * k* kz *kv**v k**zv** **vz** * z* * * k z* *v k * k z **kv k * v * z * *z v *z * * z* v * k * v *z * k * z * k k ** vz *k * kv *vv**z z**vk* * z* * z* z* k k * v * z * * v *z * z z** k kv**vz* **kk**v v* *z k * v * k ** v z * * zz * z * k * v * * k * v *zz**kk kv**vz * * kk** k zk * * z * v * z z * k * z **kz** **vv**z * z**vk* *k v * *z k * * vk * * v * k *k z* k * v * z * * v * z *zk *z v* kz * k* *z * v* v* *k * vz *z k* * v z * * v k *z * * * z 14 z * k * v * * k * v * z * k vz ** z *k *kv *zv* k* * v * z * k * * z * k * v**z z* k**v v* ** z z* * z k v * v * * k v k* v * z * k * zz * * k ** v *z


*k v *z * k * *z k* v* k * zv * vz * v * vk * kz * * vk**zv k **vk* *zv* k * k**z * k v* z k ** k * *z ** v* *z v* * k**z z**vk** * k * * * z z * * v * k * k z * v * v v * * v z * z * v * v * vz v z * z v k *zv* vk** z **kz * * z * * * * k k z *v * k * k* * kv ** * k v * k v k ** z z * kv** * * *z *zk v**vz* z *zk**k * * z *v zv**kz * **vk** *v k ** k * v * z * z k v * * *k * * v k* k * * k k z * zk * vz**z v* v v *k * z* v* z* k *k * zv ** * k * *k k * v**z * z *kk**v *zz**kk k **vv * * kk** v k *k * *vz* z * v**v * z* * * v * z * z z k * * z v z *z * v * z *k v * z *k * v * z* k k**v **kk** vv** z k * v * * k ** v **zz** * vv**zz z**kk* * * * z v v z * * * v k k v * k * v * z v * z k * zz ** k * k * * k k* v * z ** * * zz * k * z* * * * kz * k* v * z *k * k* v kk* v vv**zz* **vv**z * z**k * k**k * z**zk** *kv**vz z **kv * v * * z v * * z z v k * v * * v * k* z v * v k**k * * v ** k * k *z* vz *zv * kv** z* *v * k * * **vz *z * * * *zk**k * z**zk* **kv** * k v v * v z *z * kv * z* v v k k k * * v * k k **vk *kz* v k *z * z * * zk * v *z v v z * kz * zv** * * v* * k* *v k v * *zv**k * * ** k* * *v * * vz *k * zv * k* z * z**vk* k**zv** vk**zv z **kz * k z *zv* kz * k z ** kv * k* * v z * z *v * k * z * v * z * * v * z ** v * **vz * k *v v k z * z *k k* v zv * * k ** k * v k**zv* *vk** zv**kz * * z * * k * k * * * k v vk ** * v* z z **kv * vz**z v**vz* z *zk* k * z z ** kk * * vz * k* *v * * * *zz**k v**zz** * vv * k * k z * * v * v**z * vz* k zk**kv* z**zk**k * v**v * k * v v * k v * * z* * kv * zz ** k k * v**z * z *kk* zz** k **vv * * kk * v* v z * v ** * *v v * *vv** *vv* **zz** k * * z k* * v * z z ** k **zz** k kk**vv z**kk* v *vv**z z v * z * * k *v * k k * z k* *k v* z z* * * v* zv ** kz k * kk** z z**kk* k**vv* z * k**v ** zv *z ** k * * vv *vz* z * v**v z**zk** **vz** **z k * * v * * z * k * k v * v v * v * k* * *vz* z z v * k* k * * * k ** k ** k v **zv k v**vz* k *kv**v vz**zk * v z* k**z v* * v z* *z kz * *k z v**kz k z v k * * *v k* *z * v* * *v * k * * z * * * z * k v * k * v* * * z v * vz * * zv ** k* z ** z **vk* k ** kv * vk * zv** z k z**vk* v**kz**v * k**z ** kz *v * zk ** v kz * v k * kz *k k* *v * v* * * vk * kv ** v z * * z * z**v *zv* vk** v z **kz *v * zv** z* *k ** k* *z v * z* *zk**k * k * k * v v * * * k * z k * * * k * z * k * v * v z * * z ** zz *k k* z v ** v ** k **kv *zk* k * v *v * k * * vv ** z z ** kv * * k * k* z k *vv* *kk**v * v z * z *kk* z * z z k**kv* **vz**z * v**v ** zz *zk* kv ** z zz** kk ** vz * k * * * * * z* * * z k k *v v* z* *kk* * vv * * k * k**v vv** z * v * * z * k* v z *z k* v v* * z * * v ** z **kk z z * z z **kk *v v* zz *z k* *k v* *z z* ***k v* * z z * *k kk** v z z**kk* **vv**z * k**v ** zv *z * kk ** v zv**kz * v ***kk**v v**z * k *vv* zv** z k ** vv * **kz ** vv ** z * z * vk *vz * z * k**kv ** zk** kv** z z **kv * * v* * zz * z k * * * zk**k* z ** zk* **kv** * zk**kv *k **vz *z k* k * z**vk* k* *k v* ** vk** vk** *v z v* *k z v **z v* * *k z**v kv* **vk z* * *z v z* ** vk v* v k z* z* z * vz * z * z ** * vk z**vk* * *z v* *k * k**z **kv *k * vk ** v kv**vz ** zv**k *vz ** z ** v *k * zv**k* vk ** zv z **kz ** * zv** z ** vk * z z ** v * v k k *v * z* v k *z * z* ** z **kz * zk* ** vk vk ** zv * * vk ** v* z ** z**vk* v *z z**k vk**z v ***kk** *v z * **z k* * v z**z k* k* *k v* vz * k* *k **vv *v z * k * k k * * k ** *v z**z z k* *k v* z *z k* kk** v* v ** zk * **vv** zk**kv * v**zz* kk * v* v ** zz *k ** vv ** * zz ** kk v ** zz * kv z * * v v * * z z ** v * * v * *k v* kk v * v* * * z* z k ** kk ** ** vv ** z k ** vv *v * zz *kk**v * z**zk* **vv** z zk**kv v* * z z z* *k k * *z z* *k *k k* *v ** z *k k* vk** v* * * v z * * v z* v * v z * zk * vz * * *k kv v* *z z* * *k k* *v * z* *k **vk *v * zz** k vk**zv* **kk**v *zv**k ** k *v * vz * k * z**vk* *kv** * z z v * * k * k k * v * * k * k z * * z * z * * * k * v z z * k * * *z * kz * z ** ** ** kv kv ** vz * * kv ** z**v * k**kv* z *vk**z kv**vz v * zv k* *z v* * * * v * v k **vz *v * zv** z vz**zk* v * z v * k * k * k * v k * * z * * k * k * * k zk * * vz** k z **kz * z**v ** kz * * zv ** kz * vk z ** kz * k* v * v**k * k z *v k z* *z v * k* * zv * * v z*v * vk* *kv**v * k**zv* v * * * * ** v z* *z k * * * k * v z* *z k * * zz** * kv zv * * kz * k z * z *k * *zv**k k**vv * kz * k vv**zz k * vk v ** v * zz* v * * * v * k * * * * k k * k k * * v * z * z k * z * z * * z *v v z* ** v * z * * kv** zz**kk *vz* z * k* v * z * * k * zz * kk * v* k v* v * * *v k *zz* k * v z * * z * k * v * z * * * v z * v * * k * v *k k v * v *vz* vv * * * k v k v *z* z**z * k z* * ** **zk k ** z ** z * * k ** * vv k *v * z * k**k * v**zz* *kv**vz zz**kk k v* v* * * *z z* * k * k k * k z * * v * * v z z * * z * * * kz * v ** ** k * * vv * v vk* * z* k * k * k ** zk v z* vv z* * z * z v *v * z *zv* k * z**zk* * * *k vk** v z **kk** **zv**k k**vv* v v v * zz * k * * k * k * * z * z v * v z z * z** z v * z v *k * *zk* * *z* kv * * v * v k z* ** v v* k ** k * k* * v* v * k *zv* k kv* ** z* *k z * z * * zk** * * z* z *v * k * vz** k vk z v * * * * k v v * v * k z * k z * * * z k * k k * *v v * z z z*v *v *zv* k ** *z k k * zk * * kz**vk zk**kv* *vk**z * v**v * *k z ** z * k *v * z *kz**v * v**zz* **vk** v v* z * * z v * v * * k * k v v * * v k * z k * z * * k z *k v* z* * v *k * v * v**z z**vk* * zz** k v ** v * k k ** z * k * * vz** k kk**vv * kk * z* ** v * z v z k v * * * * * z z * * z * k * * z **k v *z * k * v v * z * * * k v * * k * v v **zk v z* * z* * kk z* * *vv* zz * * *k z * * v *z * * v**v z**kk* **vz** k kk**vv * k* kv** *zz**k * v**vz* z * k* v * k k * * k z* *z * * * z *z k k* *v k v ** z * * vk** v v * z* k v *vz* *kk**v vz**zk * * vv** z* z ** v * ** v *k * k v z * * z * z * * v * v k * *k k * z kk * * ** * v* v kk * v * zv v ** kz * v* zv k *v * zv * *z * * v kz * v k v k ** v z* **kz** * vv**zz z**vk* zv *zz* k * k *z ** kz * * * * k * k * *zv* vz** k **kz * * zk** v * ** k * * k* z v**v k * k* *z * v *v * k kz * k v v * v * * z * * z k k * * * z v v * z * k **vz *zv* k z *zk* *v k k z* * kv * vk** v**k **zk * k ** k z * v * v * * * * * k z * * z v * * v ** v * z z * *v k * zk ** k * zv k* * k * ** vz * * zk *kk**v v**kz* z* z ** v**k * vz *zk* kv * * z vz * * z * * z z * * v k * * z v * * v * v *z z* v* *z ** vz * * zk ** k z * zk *k * kv * v**k k**vv* **kz** vv** z *k * vk *v v* z * k* *v v v z * * * *zz* v ** v * k * * z z* *k k * * * *z z * vz * kk**v z *zk* * v* z ** k k * vv * z* kk k * z v * * * v * * k * z k * * * zz * * v ** z * kk * v* z k**kv **zz** * *v vz**zk **vv** *zk**k ** v**z * kk * v* vv ** z k ** vv * ** kk * zz * k k v *z * *kv** z**kk * vz** * kk** v *v **zk *k v* v * z* *z k vv ** * *v z v**kz v k z * * * z **z **vv * z ** v v * z *z k* k k z * * z * z * z * * v k * * * vk ** * v* v k* *k v v z* **kk * * z v**k k**vv* v *k z**v * v**z ** kz *v * zv ** z kz ** vk v** kz * z**z * * * v k **zz* * * * *kv* vk** v k * z * * z * z**v k* k * k z ** z * vk ** z ** v k * z * k* k z **v ** zv * vk* z *kv**vz k **zv** * vz** k* *z ** z *v k* z *z v* *k k**z v* ** *k z* **kz * * z k**kv k z**vk* k *k v* v zv* z z v * * ** v *k * *z v* * *v kz ** v * v *z * z v**k z k** *kz**v ** k* *k * vz * k* zk** kv vz ** zk ** *kv ** v* k** k * vv* vz *kz**v vv **zz * **vk** * k * z * * k * kk k * k v * z * v * * zk** k **v * v**kz** * vv **zz k **vk *v v* zz * k* *v * v**z z* *v v* *z z z z**k k v** z z * *kk** **vz**z * k**v * * * z * * v k * * v * z* k v**z z v * k * v v * * z k * k k k**v ** vv *kk * k* v z *z * k * * z ** v** z *k * * vz * z **kv* ** k **vz v vv ** z kk** vv * v**zz ** k* v** z ** zk* k *vv**z zk **kv v **zz * k* kv ** z**z * k *k v* * *z k* *k v k * ** kk * * z * z k * * * * * k z * * vv *k v z * z ** z* * z* * v v kv v z* * v * z **


De jury over de eerste prijs

De eerste zin van het verhaal van de eindwinnaar van de A.L. Snijdersprijs 2014 getuigt meteen van durf en komt net zo overtuigend bij de lezer naar binnen als de rest van het verhaal, waarin de verhouding tussen vreemd en gewoon een perfecte balans bereikt. Er is sprake van een vlucht, maar waarvoor wordt er precies gevlucht en waar komt de verteller van dit verhaal eigenlijk terecht? Wat betekent het dat de straat is uitgestorven? Werd de eenzaamheid bewust gezocht, of wordt hier een groot verdriet verwerkt, en bestaat er buiten de kleine kamer waarin we worden meegenomen nog wel een wereld – of zijn we hier getuige van een apocalyptisch verhaal waarin het enige geluid op aarde de tikkende vingers van de schrijvende verteller zijn? Wanneer een kortverhaal een geheim overbrengt dat je net niet kunt aanraken, wanneer een kortverhaal dat bovendien doet in zinnen die stilistisch en ritmisch zo gaaf en raak zijn als in dit verhaal, dan verdient dat verhaal al onze aandacht en bewondering. De winnaar van de A.L. Snijderprijs 2014 is daarom Wieke Drieboog met haar verhaal Oogopslag.

22


*k v *z * k * *z k* v* k * zv * vz * v * vk * kz * * vk**zv k **vk* *zv* k * k**z * k v* z k ** k * *z ** v* *z v* * k**z z**vk** * k * * * z z * * v * k * k z * v * v v * * v z * z * v * v * vz v z * z v k *zv* vk** z **kz * * z * * * * k k z *v * k * k* * kv ** * k v * k v k ** z z * kv** * * *z *zk v**vz* z *zk**k * * z *v zv**kz * **vk** *v k ** k * v * z * z k v * * *k * * v k* k * * k k z * zk * vz**z v* v v *k * z* v* z* k *k * zv ** * k * *k k * v**z * z *kk**v *zz**kk k **vv * * kk** v k *k * *vz* z * v**v * z* * * v * z * z z k * * z v z *z * v * z *k v * z *k * v * z* k k**v **kk** vv** z k * v * * k ** v **zz** * vv**zz z**kk* * * * z v v z * * * v k k v * k * v * z v * z k * zz ** k * k * * k k* v * z ** * * zz * k * z* * * * kz * k* v * z *k * k* v kk* v vv**zz* **vv**z * z**k * k**k * z**zk** *kv**vz z **kv * v * * z v * * z z v k * v * * v * k* z v * v k**k * * v ** k * k *z* vz *zv * kv** z* *v * k * * **vz *z * * * *zk**k * z**zk* **kv** * k v v * v z *z * kv * z* v v k k k * * v * k k **vk *kz* v k *z * z * * zk * v *z v v z * kz * zv** * * v* * k* *v k v * *zv**k * * ** k* * *v * * vz *k * zv * k* z * z**vk* k**zv** vk**zv z **kz * k z *zv* kz * k z ** kv * k* * v z * z *v * k * z * v * z * * v * z ** v * **vz * k *v v k z * z *k k* v zv * * k ** k * v k**zv* *vk** zv**kz * * z * * k * k * * * k v vk ** * v* z z **kv * vz**z v**vz* z *zk* k * z z ** kk * * vz * k* *v * * * *zz**k v**zz** * vv * k * k z * * v * v**z * vz* k zk**kv* z**zk**k * v**v * k * v v * k v * * z* * kv * zz ** k k * v**z * z *kk* zz** k **vv * * kk * v* v z * v ** * *v v * *vv** *vv* **zz** k * * z k* * v * z z ** k **zz** k kk**vv z**kk* v *vv**z z v * z * * k *v * k k * z k* *k v* z z* * * v* zv ** kz k * kk** z z**kk* k**vv* z * k**v ** zv *z ** k * * vv *vz* z * v**v z**zk** **vz** **z k * * v * * z * k * k v * v v * v * k* * *vz* z z v * k* k * * * k ** k ** k v **zv k v**vz* k *kv**v vz**zk * v z* k**z v* * v z* *z kz * *k z v**kz k z v k * * *v k* *z * v* * *v * k * * z * * * z * k v * k * v* * * z v * vz * * zv ** k* z ** z **vk* k ** kv * vk * zv** z k z**vk* v**kz**v * k**z ** kz *v * zk ** v kz * v k * kz *k k* *v * v* * * vk * kv ** v z * * z * z**v *zv* vk** v z **kz *v * zv** z* *k ** k* *z v * z* *zk**k * k * k * v v * * * k * z k * * * k * z * k * v * v z * * z ** zz *k k* z v ** v ** k **kv *zk* k * v *v * k * * vv ** z z ** kv * * k * k* z k *vv* *kk**v * v z * z *kk* z * z z k**kv* **vz**z * v**v ** zz *zk* kv ** z zz** kk ** vz * k * * * * * z* * * z k k *v v* z* *kk* * vv * * k * k**v vv** z * v * * z * k* v z *z k* v v* * z * * v ** z **kk z z * z z **kk *v v* zz *z k* *k v* *z z* ***k v* * z z * *k kk** v z z**kk* **vv**z * k**v ** zv *z * kk ** v zv**kz * v ***kk**v v**z * k *vv* zv** z k ** vv * **kz ** vv ** z * z * vk *vz * z * k**kv ** zk** kv** z z **kv * * v* * zz * z k * * * zk**k* z ** zk* **kv** * zk**kv *k **vz *z k* k * z**vk* k* *k v* ** vk** vk** *v z v* *k z v **z v* * *k z**v kv* **vk z* * *z v z* ** vk v* v k z* z* z * vz * z * z ** * vk z**vk* * *z v* *k * k**z **kv *k * vk ** v kv**vz ** zv**k *vz ** z ** v *k * zv**k* vk ** zv z **kz ** * zv** z ** vk * z z ** v * v k k *v * z* v k *z * z* ** z **kz * zk* ** vk vk ** zv * * vk ** v* z ** z**vk* v *z z**k vk**z v ***kk** *v z * **z k* * v z**z k* k* *k v* vz * k* *k **vv *v z * k * k k * * k ** *v z**z z k* *k v* z *z k* kk** v* v ** zk * **vv** zk**kv * v**zz* kk * v* v ** zz *k ** vv ** * zz ** kk v ** zz * kv z * * v v * * z z ** v * * v * *k v* kk v * v* * * z* z k ** kk ** ** vv ** z k ** vv *v * zz *kk**v * z**zk* **vv** z zk**kv v* * z z z* *k k * *z z* *k *k k* *v ** z *k k* vk** v* * * v z * * v z* v * v z * zk * vz * * *k kv v* *z z* * *k k* *v * z* *k **vk *v * zz** k vk**zv* **kk**v *zv**k ** k *v * vz * k * z**vk* *kv** * z z v * * k * k k * v * * k * k z * * z * z * * * k * v z z * k * * *z * kz * z ** ** ** kv kv ** vz * * kv ** z**v * k**kv* z *vk**z kv**vz v * zv k* *z v* * * * v * v k **vz *v * zv** z vz**zk* v * z v * k * k * k * v k * * z * * k * k * * k zk * * vz** k z **kz * z**v ** kz * * zv ** kz * vk z ** kz * k* v * v**k * k z *v k z* *z v * k* * zv * * v z*v * vk* *kv**v * k**zv* v * * * * ** v z* *z k * * * k * v z* *z k * * zz** * kv zv * * kz * k z * z *k * *zv**k k**vv * kz * k vv**zz k * vk v ** v * zz* v * * * v * k * * * * k k * k k * * v * z * z k * z * z * * z *v v z* ** v * z * * kv** zz**kk *vz* z * k* v * z * * k * zz * kk * v* k v* v * * *v k *zz* k * v z * * z * k * v * z * * * v z * v * * k * v *k k v * v *vz* vv * * * k v k v *z* z**z * k z* * ** **zk k ** z ** z * * k ** * vv k *v * z * k**k * v**zz* *kv**vz zz**kk k v* v* * * *z z* * k * k k * k z * * v * * v z z * * z * * * kz * v ** ** k * * vv * v vk* * z* k * k * k ** zk v z* vv z* * z * z v *v * z *zv* k * z**zk* * * *k vk** v z **kk** **zv**k k**vv* v v v * zz * k * * k * k * * z * z v * v z z * z** z v * z v *k * *zk* * *z* kv * * v * v k z* ** v v* k ** k * k* * v* v * k *zv* k kv* ** z* *k z * z * * zk** * * z* z *v * k * vz** k vk z v * * * * k v v * v * k z * k z * * * z k * k k * *v v * z z z*v *v *zv* k ** *z k k * zk * * kz**vk zk**kv* *vk**z * v**v * *k z ** z * k *v * z *kz**v * v**zz* **vk** v v* z * * z v * v * * k * k v v * * v k * z k * z * * k z *k v* z* * v *k * v * v**z z**vk* * zz** k v ** v * k k ** z * k * * vz** k kk**vv * kk * z* ** v * z v z k v * * * * * z z * * z * k * * z **k v *z * k * v v * z * * * k v * * k * v v **zk v z* * z* * kk z* * *vv* zz * * *k z * * v *z * * v**v z**kk* **vz** k kk**vv * k* kv** *zz**k * v**vz* z * k* v * k k * * k z* *z * * * z *z k k* *v k v ** z * * vk** v v * z* k v *vz* *kk**v vz**zk * * vv** z* z ** v * ** v *k * k v z * * z * z * * v * v k * *k k * z kk * * ** * v* v kk * v * zv v ** kz * v* zv k *v * zv * *z * * v kz * v k v k ** v z* **kz** * vv**zz z**vk* zv *zz* k * k *z ** kz * * * * k * k * *zv* vz** k **kz * * zk** v * ** k * * k* z v**v k * k* *z * v *v * k kz * k v v * v * * z * * z k k * * * z v v * z * k **vz *zv* k z *zk* *v k k z* * kv * vk** v**k **zk * k ** k z * v * v * * * * * k z * * z v * * v ** v * z z * *v k * zk ** k * zv k* * k * ** vz * * zk *kk**v v**kz* z* z ** v**k * vz *zk* kv * * z vz * * z * * z z * * v k * * z v * * v * v *z z* v* *z ** vz * * zk ** k z * zk *k * kv * v**k k**vv* **kz** vv** z *k * vk *v v* z * k* *v v v z * * * *zz* v ** v * k * * z z* *k k * * * *z z * vz * kk**v z *zk* * v* z ** k k * vv * z* kk k * z v * * * v * * k * z k * * * zz * * v ** z * kk * v* z k**kv **zz** * *v vz**zk **vv** *zk**k ** v**z * kk * v* vv ** z k ** vv * ** kk * zz * k k v *z * *kv** z**kk * vz** * kk** v *v **zk *k v* v * z* *z k vv ** * *v z v**kz v k z * * * z **z **vv * z ** v v * z *z k* k k z * * z * z * z * * v k * * * vk ** * v* v k* *k v v z* **kk * * z v**k k**vv* v *k z**v * v**z ** kz *v * zv ** z kz ** vk v** kz * z**z * * * v k **zz* * * * *kv* vk** v k * z * * z * z**v k* k * k z ** z * vk ** z ** v k * z * k* k z **v ** zv * vk* z *kv**vz k **zv** * vz** k* *z ** z *v k* z *z v* *k k**z v* ** *k z* **kz * * z k**kv k z**vk* k *k v* v zv* z z v * * ** v *k * *z v* * *v kz ** v * v *z * z v**k z k** *kz**v ** k* *k * vz * k* zk** kv vz ** zk ** *kv ** v* k** k * vv* vz *kz**v vv **zz * **vk** * k * z * * k * k * k v * zk** * v *k * * v **z z **vk * zz** k v ** v *z * * v* z z**k k * z z* * k * * vz** k k **v v k **v 23 k * z* k v**z z* z *k k* *v z z**k k k***v v **zk * * *v v** z k**kv* v* *z z* kk * v* v ** zz *k **vv ** *zz ** k v* * z * v ** v z *kv* *v ** *v *k v z * k * * * vz vv ** z kk** vv * v**zz ** k* v** z ** zk* k *vv**z zk **kv v **zz * k* kv ** z**z * k *k v* * *z k* *k v k * ** kk k z** v *z * * * * kv * zz** *k v* z ** z * * z * v v * z* *k *v v v z**

Winnaar A.L. Snijdersprijs 2014


*zz* *v ** z k *v * *v z* k* v z**kv *vz** k ** k v * v * k v* z * vz v z * z *k * **zk**vz k **zk * * k ** k ** k **kv**z *zk**v * v *z * vk * k * * k z k z v * * v z * z * * * ** *v v k v * v * * * v z * z * k * * k k * k * *z z* z v* * kv * * v ** v * * **zk * * kv**zk zk**vz* v *zk vv *kz* z *zv**vk* z**zv** * vk** z * k * k k k * k z v* * * v ** * k * v * * z* z k**k v * kz** v z **vk * * z * k * z * v**k * k *z * v * z *z * k v* v vk**k * z*v *k k**z z**v * k * z* v * v k * v * kk * * * z * v k* z * * vk k * z * z * k v * z * v ** k * z * z vv** kk**z v**kk* * z* v * k z kk* zv k**z * z *vv**k *zz**vv v **kk * *z vv** * ** * * z* z * v k ** zv * *k z * k v * v * k k z* * v * k*k z* * * **vv k **zz * * k*z z*k *z* ** vv** * k * z * * * z * * v k v v * k * *k v z *z * * * k * v * kz * k * z *v * v *kk* k v** z**z * *vk* k * v v * v ** z z * z * v * * v k v *z * * * k* z ** k * **kz * * vk**kz kz**zv* k *kz* *zk* v * z**kv* k**vz** * kv** k v* **kv * z k v * v* z k * k * k * * * z k* vk *vz* k *zk**vz vz**kv * * vz** * zv ** * vz * v *z * vz** zk**vz* z**kv* kz * z* k * vz *z * k * * * v * * * v * z k *k * k zz k**v kz * v**z v * v k * k * kv** v* * * *v * z * * * k z * k * k z * * v * z * z k * * * v * v * vz z k kz k* * v * ** * v ** z z * k * *z k *v v* kv * * * zv vv ** kk * * v z ** k* k ** z *zv* vk *kz**z zv**vk* **zv** * v ** k* v * * k * * z z * * k * k * v** * z* z k *k z z v *k * kz * * vv ** *v * * *v * * zz * v ** zz * v* *z vv v * k * * zz * kk**z * z *vv* kk ** z* v z * v *v k* kk** * * *k k ** *z v* *v k k * v * z * k * z * * * k * *z * *k z * z**v k**z z * vv** k z ** v v* * z* *z v vv* zz ** * kv ** k z * * vv * * * vz * k * z v * v *kk* k* *kk k **z z v* *v kk * *z z* * * * * * z z v * v z v k * * * * v vk z ** * *k z k *k *k ** k * * * z z *v z ** v*** * v k* * zk v**z k* * * k z** z k* *v z* z* *z v* vk * z**k **zv *v **kz** zv**vk z**zv* vv *vk* k **v *v k z * * * ** v * * *z z* k ** v z ** zv k* k v** v * v z k *v * vz * k * *k ** k **kv ** z *zk**v ** v *z * kv ** z* vk **kz k * k ** * kz ** v**z ** z *kv* z *zk**v z kv**z k * * vz** z k * z* *k * k * * v * v z **vz * kv ** z**k v *z * v * v z ** k ** vk** * kz * *v z k k** *v * k ** k** * zz ** v**v ** z *z v* v *vk**k z zv**v k* * * kz** *v v ** z k* *v zv v**kk* k * v z* * k k**z z* z* *k v* zk * * k v * k * k * v * * k * z * k * k z k *z * * z z z *v * z ** z ** *k v* k*** *z z* *v k* *kz* z *v v* kk** z**z **vv * **zz** v vv**kk *z *vv * vk **k* z **vv* ** kz ** vv **kk *k k v * v v * k * * z * *k z * k k z ** k *z v * k * * *z z * z** k**k**vz* * kk **z vz **kv *k ** zz ** v* k ** k**z z* v *kk**z *z z**v v k **z z * *v vv** *k z** v v* *kk* z* * v k v v * v *vz k z**z v* *v z**k ** v* *v **kz *kv* zv** k kz ** zv * **vk** k* v** v ** kk*k *vz**k kk ** zz **kv** k* z * z z * zv * * kv** k * z * * * v * z**k * k *v z* * v z * * z* * * v k v *vz * k* k v * z * *kz** zk**vz *k * zv *z k* *v * v**z k* k* *v z* ** z k* * z v***k v z**kv * *v k**k *k v ** z* * * k z** **kv**z z**vv* v *z k* vz ** v**k ** zk * ** kv ** z zk** vz *v * zk * kv **z * k**kz*v ** zk** kz **zv *z * * * k v v **z v v * * v v * k *k z* z * k* *k z *k *k k * k ** v * z * * z ** v *k * z * v* v k**zz **vk** z* z ** v* *v k* z *z v* *v *v k* *k z z * *v k* **z k z***vv** z k* *v z* v* z * k z v *k * z * * v ** k ** vv kk ** z vv ** kk * ** zz ** v* k ** z ** zv* v *kk**z zv**vk k **zz** v* vk v* z * * k * z * v * v k v * v * * k * * z * z z* * z * kz ** kk v* kz v* * z ** *k * zv *kv**z z**vv** **zk** z* vv** k *z * vz *v v* *k * z* *v v* * *k k* ** v v* * kk** *z zv**vk k**z z**v *v k v * k * k* * * k* k v z * vk * zv ** k* zz** * * k * *k *k v v ** v**z * z *vv**k *zk**vz v ** ** k * * kz** zk**v * z *zv* vk ** z* kz * zv * ** kz * * z z* *k * v* *z k v * * v z * k**k v v* *k * *k v * v z * k * * kv** *zk* v * z* z * vk * ** v * z *z * *vz**k zv**vk * v z z * v *v * * k * k v * v * z * * * k v * z ** * zk * * vz * k k * v *z * *kz** **vz * zv * k v ** v* *z k z* k k k *v * k * vk * * z z * * k * k * v k * * k * * z z * z * k k * k z Wieke Drieboog is een Amsterdamse. Ze * v z v * * * * * z * z ** k * v v * v * v * v * v * z* z * v ** k *vz* k * k z * z * * zk ** v ** k z* * v * * zk** z v **kk * vv * k v korte **kz *zgraag k ** zeer z* v vkschrijft ** z * kv v * * z ** k * compacte, verhalen. * k * z * * k * z z* v vk k* v*k * * z * k * z z * v *k * *v **zz ** * *v k * v v * k z* *v k * * * k * z k * * k z * * k v * v z * * z * * z z * * k * Ze is nieuwsgierig naar alles: de anakoloet, z * * ** v k*z* *k ** v **kk* zv**v k *z * v * k* k * z * vv* z* z* z* * vv * * k *v k kk ** * z * * v * z **vv k *kz* zz * v *tijd, z kk** z v **envstille k * *v * **champagne k z * wijnen, kleine k k * k * z z* ** v ** k k **z ** *z *v z * z k * k * z* v * v**z z**vv* zk** z v ** k * v k v * k z * v * k z * * de *z * oorlog, * stuk. k * v * v k * k * z* v**ven z k kper ruimtes, k**z * z**kv** *zz* vz** v zliefde z* k* k* v* * z* z k v * z * v kv * *rozen ** z v**zk* v kv * * * z k Haar v * * vk** z * * * * z k * v *v * k k * * k kv v ** z *ze * z Torpedo kz**plaatst z* z* * zv * Magazine * zv * * z* kv * k * v**zk*verhalen k * *kv* v ** v * *vop ** * z* * k k v * k v z * * k z * k z * z v * * v z z is wel v z* *haar * k* v * *k *zeigen * Het k * v* z * k**k * v *zk** kz**zv * *vop kkort. v**k * **v website kv** k zzen * z k * * * * v z * z * k * v v v * v * * k *v z v * k **z ** z v * * * k k v k * * k * * z k z * z * * k ** z * * * * v * * z * k ** k zz * ** * v v *k z* k k * v v v v v v * * v v * v * k * k * * z z *v k k * * * k * z**v * v z * v zv* ** v * k z‘“Oogopslag” k *k * z * v**k * z**zv* **kk** z zv**vk k gebeurd. *kk* z *zHet * v * * kis*echt *k v**verhaal z** * vk* z * * * v z * z * * v k v * v * * k * k * k * k z Ik schreef k naarz waarneming. z * * *z v v* * k *z * * zDe**laatste ** vv* zinkz * * vv** k k **zv kk * z ** k* k**zz* v * k* v * z * v* z ** z**vv* v *zk**v vv**kk z* **vz * * * k * vz * * v v * z * * * v kz k* z z *k * *zz** k ** k * vv * * ** * k *k ik k veranderd beslissing om * zv *het k**k v*heb *kz* z *nakmijn * z z * * z v * * v * v v * v * * k z k * * * k * k v * z** * v * v *k k v * vop * *vk* *kv* z k *k * vz * * k zIk *ging v* * znamelijk v z* *in te*kzenden. v* *z ** * **zv z* *k vverhaaltje * k * v * * * z k z k z * * v z *v * *kv* v z *k * * * kz**zv k**vz ** k * v z * z k **in *de*fiets * ** kz * * v * k k v k * k z k naar de markt, maar ik wilde niet z * *vz* *kk* z z *k * k * * zv ** v z * zv * vk * z* z ** k *v * *zv** vz**kv z **vk * *z k ** *v v* de*laatste v * *v *z z* * v * vvan * kfiets**vv* *zk**v v**k * kz * * vk ** k z * * zzzkv * v* met een k* *k keen **kz z* * vzin z * k ** * z *kv* kz * z z *k k* * * v k z * v v z * z* * v * * * v * * k * * kk * * k * z z * v *kk* ** zzaanzetten.’ komen v**v k**z z* **vk** z z **vv v* * kz z* *v v* *k k* *z * * * k z**v ** k** z * * k v z * * z * * z z * k zz ** v k ** z *zv z** z v* *v z *z v* vv * k* k ** zv *v **kk** *zv**v k**zz* vv * k* k ** z v ** kk ** * * * v * k k * v k z v * * * *v k * zk ** kv ** k* zk ** z**k * k *z z**v *kv**z k z **vv** * z k* * *z v* ** k z**z v v* *v k* kz *z v* v ** k *k ** zv * v* z *z z* ** z *z v ** z* z* k* v v k *kv* v**z k* v * v**z **vk *v **kv ** vk**kz v** zk* v *kz** z ** k *v ** zk** * kv ** zk zk **vz *k * zk** z** **z k * z* *v * k* z k* * kz * z ** v z * z * zv * v **k **v * kz ** zv ** vk** * zv ** k**v ** z *z v* v *vz**kv v**v k* ** kv** *k v * * z k* *v zk v**z k* k *v z**k ** ** v k k * * k* ** v kz * z k k z** * k* vz v**k *k k*24 *z z v* *kk* z *z z**v ** k *z **vz * v* kk ** zz vz**kv * *zz ** v **v** z ** zv* * vk**k zv **vk * * k * ** vv * z * * v* * v * * k k vv*k ** zz** vv**kk z **vv *v k* kk * z* *v * k**k z** *v v* *k kkz**z v v** k k **z z*** *k k**z * z**vv* kk * * v z * * z z * * z z v * k *k z* z * k* k ** z * * vk ** zz** v k * kz * * v* k **z * z **vv* zz** v v **kk * * v * k**k kv * v v* v *v *z k* *v k* *v k*


kz *v *z v* z* ** v v* *z* *k *v z ** z* * k* v* v * *z k v z k* z* k* * k k * vk * z k * z* *v *k* v* z* *z z * * * v *k k* v* v v* v *k *v * z*v z* * z * k * * * k k * v z* k* Oogopslag k* *z *k *z z*v *z* z * z * v * k * v * * *v * z* *k*z v* z* *k *v *k z*v *k k*z k* v* * * vv *Wieke z ** vDrieboog *z v z * * k k * z * *v *z k k v**k k**zz* k * z z * v * z * * v * * z * *k * zz * v v * v v * * z* * * k* *v *z v* * k * * k k z * v z* k* k* * *k *z *k v* *z * * z k z * v * *k * *kv* z *zk**vz * z * * v * z * v v * k z * v vz * * * k v * * v * z bureautje * k * ik kleiner * In dit kik*aan*het * zooit. ’skNachtszschrijf v** z woon * k dan huis * ** * k z *k k* zk v z * k v * z z * z * v * z daar zie * vkwankele * ** v *Vanaf ** v * *ikkin* éénvschemerige * k *z * poten. * k k * zoogopslag heel k* * v *de v ** kz zz **met v z z * k z *de voordeur *kk* * z het halletje * v *daarnaast k het aanrechtz de *huiskamer, k* *k ** * v * * z * en direct *k z* z * v * z met *k z* * v * v v * z k * z * v * * * Er is net kruimte wat schaduw en een *z v Blokje. z * kde waterkoker, * z voor kk ** ** vzblok. * zz *v * k ** k k *v k*z * * k * z k z * * * v Ik*zou boekenkast en ’m leeg laten. zv een smalle *v z* *z vaatdoek. * k *moeten k* v* *v * z* *k v * *neerzetten *k z*v **v Laag * v z * v k k * * k z na laag leeg. Ik kan ook de andere kant opkijken, door het raam, maar * * z* k* *v *z ** z k **kz * zk ** z k * z * v * * * z z * * * vz * * k van dichtgetimmerde overkant een * vvan hetzelfde: v collage kv** is meer **v v* *aan z k* de *k k*z *k* *z v v** k z k * vk* luiken. * * * z * * Ik heb niet * zroest. z goed opgelet toen ik hier * v Veel * zz sienna. zv * * kk ** z z Okers, ** vk * rauwe *v v*k * * z v * * v v * * k * k * v toevlucht nam.kIk merkte pas hoe uitgestorven de straat was toen ik mijn * z z v* *k k* * z z v**vk* * *z z** * k * * z * v k * z z **k v * * paar tassen al had uitgepakt. Nu drink ik koffie in de stilte. Dat was een z * k * *k ** v v ** zk vv ** z ** z v * k * v * * * v k * * * k z * z tijd. k twee weken * v bocht**in drie,*nee – in nog geen *zk v k* *kscherpe z * **z k**v k z**z v* k * z z * v * * z * * * z k v ‘misère’, Ik prima plek * * dit zou z* een * * noteer k zijn vz* * zv* * z voor misère. En ik peins, v ** z ** kv*v *vk**k k * z v * k zk * expres: * * * in vermomming aanmelden als dienstbode of * me k ** v z**k k*misschien *zz* z *kvkan * z ik z* *v* z* k*mijn v * * z k op mijn oude adres. Ha, daar heb ik * * v worden v in oude leven. Een sloof * z z **vzo, k * k ** z v* k *kz **z vv**kk ** z * * k * * z k * * z hier. Ik ga dezdubbeltjes omdraaien en de woorden * geen zin*in. Ik blijf *kz z z**vmooi v * **kz**z vv**kk* z *zv v * k * * * * * k één* paar v v k k tellen. * Ik schoenen dragen, uien eten. * ktassen z *m’n * k* leegleven, z ** *zga * kz *vz** *z z v k k * * * z * v * z z * * * * v v * * te voet z *k k *naar de markt. z * * zv*Morgenochtend v z* **vk** kv**zk k * z k v * z* *k v* * * k * zk* v *z z k *k z**z * k**vz** z * v * v * v *z ** vz * k k * v * z k * * vv** zk**vz *kk* * z vk ** * k z z* k* ** k * v ** z* *z * k * *v * **zz** v *v * z v * k v*k k*z * * k* z v v * * v z k * z z ** k * zz** * k**k * * * v k* k** *k v *z z * v * z * v v * v *z * z * v* k k**vz **kk * *z*z *v z k *k * v * * v * z * z * * zk * k **zv k *vz* k kv * ** * * z* ** zk * zv** k v ** v * *z k v *k k k * * * v z * * *v v z k*z * z * z* k * k z * * z* *k z * * v z v* * * * k z* v* * kv * k z* z* v* z ** k * z * vv * * k k * v * **k z v* * z* * zz * * z *z v * k * * * k * z* zz * vv k * z * v * z z* *z * v * z* *k *v v ** k * ** vz** v k k z* v * k * * z z * * k * v z k * *z *z* v*k zk ** k v * z *k ** vz * * k* * * *k v* zv** k v v *z * vk** z* k * z * k * z z **kz * * k * **zv * z * v * k * *zk* ** vk * *k * zv * v* vk ** kz v *v z* * z v* *k * k *z * v * k z ** z* * k * z * k * z k * z * k ** *v k* *v vv ** k* zz ** v *v * kk *z z* * k * z z * v * z * v *v * * * v * k* kk* v k* * *k z**z * k* *k z* zz * v * k z * v * k * z v * z ** kv *z ** vz * v* k ** k** v * k * * z * v * z * * v * * k k z * *k k z z *v z* z* *k v* z *v z**k * z * v * * z * v * k * * v * * v * k * kz ** vk25 *kz k ** zv * k z * v * k * z * * k * z * z* * v *z * *z z**v *v v**k * z* *v * k * z * v k * z * v * k k * k *v * z * k * z* * v * z * v * k * z


*zz* *v ** z k *v * *v z* k* v z**kv *vz** k ** k v * v * k v* z * vz v z * z *k * **zk**vz k **zk * * k ** k ** k **kv**z *zk**v * v *z * vk * k * * k z k z v * * v z * z * * * ** *v v k v * v * * * v z * z * k * * k k * k * *z z* z v* * kv * * v ** v * * **zk * * kv**zk zk**vz* v *zk vv *kz* z *zv**vk* z**zv** * vk** z * k * k k k * k z v* * * v ** * k * v * * z* z k**k v * kz** v z **vk * * z * k * z * v**k * k *z * v * z *z * k v* v vk**k * z*v *k k**z z**v * k * z* v * v k * v * kk * * * z * v k* z * * vk k * z * z * k v * z * v ** k * z * z vv** kk**z v**kk* * z* v * k z kk* zv k**z * z *vv**k *zz**vv v **kk * *z vv** * ** * * z* z * v k ** zv * *k z * k v * v * k k z* * v * k*k z* * * **vv k **zz * * k*z z*k *z* ** vv** * k * z * * * z * * v k v v * k * *k v z *z * * * k * v * kz * k * z *v * v *kk* k v** z**z * *vk* k * v v * v ** z z * z * v * * v k v *z * * * k* z ** k * **kz * * vk**kz kz**zv* k *kz* *zk* v * z**kv* k**vz** * kv** k v* **kv * z k v * v* z k * k * k * * * z k* vk *vz* k *zk**vz vz**kv * * vz** * zv ** * vz * v *z * vz** zk**vz* z**kv* kz * z* k * vz *z * k * * * v * * * v * z k *k * k zz k**v kz * v**z v * v k * k * kv** v* * * *v * z * * * k z * k * k z * * v * z * z k * * * v * v * vz z k kz k* * v * ** * v ** z z * k * *z k *v v* kv * * * zv vv ** kk * * v z ** k* k ** z *zv* vk *kz**z zv**vk* **zv** * v ** k* v * * k * * z z * * k * k * v** * z* z k *k z z v *k * kz * * vv ** *v * * *v * * zz * v ** zz * v* *z vv v * k * * zz * kk**z * z *vv* kk ** z* v z * v *v k* kk** * * *k k ** *z v* *v k k * v * z * k * z * * * k * *z * *k z * z**v k**z z * vv** k z ** v v* * z* *z v vv* zz ** * kv ** k z * * vv * * * vz * k * z v * v *kk* k* *kk k **z z v* *v kk * *z z* * * * * * z z v * v z v k * * * * v vk z ** * *k z k *k *k ** k * * * z z *v z ** v*** * v k* * zk v**z k* * * k z** z k* *v z* z* *z v* vk * z**k **zv *v **kz** zv**vk z**zv* vv *vk* k **v *v k z * * * ** v * * *z z* k ** v z ** zv k* k v** v * v z k *v * vz * k * *k ** k **kv ** z *zk**v ** v *z * kv ** z* vk **kz k * k ** * kz ** v**z ** z *kv* z *zk**v z kv**z k * * vz** z k * z* *k * k * * v * v z **vz * kv ** z**k v *z * v * v z ** k ** vk** * kz * *v z k k** *v * k ** k** * zz ** v**v ** z *z v* v *vk**k z zv**v k* * * kz** *v v ** z k* *v zv v**kk* k * v z* * k k**z z* z* *k v* zk * * k v * k * k * v * * k * z * k * k z k *z * * z z z *v * z ** z ** *k v* k*** *z z* *v k* *kz* z *v v* kk** z**z **vv * **zz** v vv**kk *z *vv * vk **k* z **vv* ** kz ** vv **kk *k k v * v v * k * * z * *k z * k k z ** k *z v * k * * *z z * z** k**k**vz* * kk **z vz **kv *k ** zz ** v* k ** k**z z* v *kk**z *z z**v v k **z z * *v vv** *k z** v v* *kk* z* * v k v v * v *vz k z**z v* *v z**k ** v* *v **kz *kv* zv** k kz ** zv * **vk** k* v** v ** kk*k *vz**k kk ** zz **kv** k* z * z z * zv * * kv** k * z * * * v * z**k * k *v z* * v z * * z* * * v k v *vz * k* k v * z * *kz** zk**vz *k * zv *z k* *v * v**z k* k* *v z* ** z k* * z v***k v z**kv * *v k**k *k v ** z* * * k z** **kv**z z**vv* v *z k* vz ** v**k ** zk * ** kv ** z zk** vz *v * zk * kv **z * k**kz*v ** zk** kz **zv *z * * * k v v **z v v * * v v * k *k z* z * k* *k z *k *k k * k ** v * z * * z ** v *k * z * v* v k**zz **vk** z* z ** v* *v k* z *z v* *v *v k* *k z z * *v k* **z k z***vv** z k* *v z* v* z * k z v *k * z * * v ** k ** vv kk ** z vv ** kk * ** zz ** v* k ** z ** zv* v *kk**z zv**vk k **zz** v* vk v* z * * k * z * v * v k v * v * * k * * z * z z* * z * kz ** kk v* kz v* * z ** *k * zv *kv**z z**vv** **zk** z* vv** k *z * vz *v v* *k * z* *v v* * *k k* ** v v* * kk** *z zv**vk k**z z**v *v k v * k * k* * * k* k v z * vk * zv ** k* zz** * * k * *k *k v v ** v**z * z *vv**k *zk**vz v ** ** k * * kz** zk**v * z *zv* vk ** z* kz * zv * ** kz * * z z* *k * v* *z k v * * v z * k**k v v* *k * *k v * v z * k * * kv** *zk* v * z* z * vk * ** v * z *z * *vz**k zv**vk * v z z * v *v * * k * k v * v * z * * * k v * z ** * zk * * vz * k k * v *z * *kz** **vz * zv * k v ** v* *z k z* k k k *v * k * vk * * z z * * k * k * v k * * k * * z z * z * Lies Gallez (24) woont in Brugge, België. In k k * k z * v z v * * * * * z * z ** k * v v * v * v * v * v * z* z * v ** *vz* k * k z * z * * zk ** v ** k k z* * v * * zk** z v **kk vk z *z * vv * **kstudeerde kals**master z* v vkjuni ** z * kv v * * z ** k * * ze af audiovisuele k * z * * k * z z* v vk k* v*k * * z * k * z z * v *k * *v **zz ** * *v k * v v * k z* *v k * * * k * z k * * k z * * k v * v z * * z * * z z * * k * z * * * z * *schrijven ** het Rits in v k*z* *kBrussel *k vv * aan ** v vkunsten, v**v k *z * v * k* k * z v * z* z* k** zmet k vv zv* v *v k kk * * z * * v * z ** v k *kz* zz * ** z kk**eindwerkroman * k * *v * **haar k z * k k * * k * z z* * ** z* **vv zv* k* v ** k k **z **zMomen* *z *v z * z k * k *‘Stiltevloeker’. z v * k v v * k * k v z * * v * k * k * v v *k * * z* z z* *z* *z *v v**vals*story k**z * z**kv** *zz* vz**werkt z* keen k* k* v* * z* z * k v * k v * bij kwriter z* *v *zk* v **kzuitgeverij. kv z ze * v * * z k teel v * * * vk** z * * * z k * v *v * k k * * k **het k vde v ** * z * kz**van z2015 z* z* *aan zk*voorjaar * zv * * z* kv **vgaat * k * vIn k * *kv* v ** v * ze ook ** v * z* * k z k v * k v z * * k z * k z * z v * * v z z z* * * *v v k* * k* v * *k v *k * v* z * k**k * v *zk** kz**zv * *vvals k* kv** k zzslag z k * * * * z z schrijfdocent bij WISPER. * z * * * k * v v * v * v * * k *v z v * k **z ** z v * * * k k v k * * k * * z k z * z * * k ** z * * * * v * * z * k ** k zz * ** * v v *k z* k k * v v v v v v * * v v * v * k * k * * z z *v v k z * * * z**v k *kz* vv** k ** v * * k * * zv* ** *kk* z *zv* v * k *z * *v* *k * k * z z * * k* z zv**vk k k*z v*k z** * vk* z z * * * * * * v k Het verhaal ‘“Klaar” is ontstaan uit woede bij v * v * * k * k *k *kz k z *z * * z* z ** v * kz z z* * *z v v* * k v* ** v k *z v * v ** k * z * * kk * z ** k* k**zz* v * k* *v *k zk*van k ** v * *vv * * v* z ** z*de * vz * * beslissing mijn kerngezonde grootv * v * v * z * * v * k v kz v * vz * ** * k* *k zv * k* z ** z *k * zk *zz**v kv**zk **vv** * k**k v**z * k * z * v * * k v * v z k * * * k k * k v * euthanasie op basis * v* z ** zte plegen * v * v *k k * v* * zv * v z*om vz** v z **vk** **kv**z k**k * vz *zk* k **zv z* *k vmoeder * k * * * k k * * z v z * kondragelijk *v *psychisch v z *k * * * kz**zv k**vz ** k * v z * z k kv* lijden. **in *van * ** kz * * v * Ik wilde taal k * v k * k z k z * *vz* *kk* z z *k * k * * zv ** v z * zv * vk * z* z ** k *v * *zv** vz**kv z **vk * *z k ** v* * v *hoe * * zz kunnen*zijn. Wat*een *v v* ontdekken v v v dat zou *v * *v * kz *z z* * **kz z* * vv * *k k* ** *v v* *k * k* *z * vv *k k* zk** z v **kk * **vz**k *kk**z * z *kv* kz * * z * v z k * * kk * kk kendev*geen * * *v **z z * vk * z z * v v* * z* *v v* * k* zz** autobiografisch uitgangspunt had, z k * z**v ** k**k * zz * v* kk ** z zz ** vv ** * z z z * * v* v ** kk *z ** vv ** * kk ** z *v ** kk *kz* z * v**k * z**zv z *z * v * einde. * * k Mijn grootmoeder z** z v* *v autobiografisch k k v z z * * * *z k * z * * * v k *z vk* k * v ** v k* * z z * *v k **v *v **z k z **vv * *k z k* * *z v* * *k z**z v v* *v k* kz *z v* v ** k *k ** zv * zk ** kv ** isk*onverwachts zk ** z k * vredig * * ingeslapen.’ v k v * * v* z *z z* ** z * k * v v *k *z v ** z* z* *kv* v**z k* v * v**z **vk *v **kv ** vk**kz v** zk* v *kz** z ** k *v ** zk** * kv ** zk zk **vz *k * zk** z** **z k * z* *v * k* z k* * kz * z ** v z * z * zv * v **k **v * kz ** zv ** vk** * zv ** k**v ** z *z v* v *vz**kv v**v k* ** kv** *k v * * z k* *v zk v**z k* k *v z**k ** k *v * k * * k k v**k *k k**z * v *kk* zk** z* vv ** kk z **vz** *kk ** z * z**kv *kz * z * zv **v z ** zv** ** vk** z* z **vk *v z* * z * * z z * * z k * * k * ** vv * z * * v* * vv *v *v k k vv*k ** zz** vv**kk z **vv *v k* kk * z* *v * k**k z** *v v* *k kkz**z v v** k k **z z*** *k k**z * z**vv* kk * * v z * * z z * * z z v * k *k z* z * k* k ** z * * vk ** zz** v k * kz * * v* k **z * z **vv* zz** v v **kk * * v * k**k kv * v v* v *v *z k* *v k* *v k*

Publieksprijs


kz *v *z v* z* ** v v* *z* *k *v z ** z* * k* v* v * *z k v z k* z* k* * k k * vk * z k * z* *v *k* v* z* *z z * * * v *k k* v* v v* v *k *v * z*v z* * z * k * * * k k * v z* k* Klaar k* *z *k *z z*v *z* z * z * v * k * v * * z * * z* *k*z v *k *v z *k k*z *v v*k *v* *k* *v* * * vv *Lies z *Gallez *z v z * k k * z * *v *z k k v**k k**zz* k * z z * v * z * * v * * z * *k * zz * v v * v v * * z* * * k* *v *z v* * k * * k k z * v z* k* k* * *k *z *k v* *z * * z k z * v * *k * *kv* z *zk**vz * z * * v * z * v v * k z * v vz * *z * * k v * * v * * k geen * Wanneer k *doen, * z is vankkiezen,zmaar v**z het * k meer * kwestie van * ** * k z *k k* zk v *v v * z * vouw ik mijn z * k* *z z* *v *z **z handen * z k * sla. De jonge * k v v * altijd automatisch samen alsof ik zo aan het z k k* v* * z * k bidden ** k z ** vv * * kz * z * *v* k * z * * * k *z z * de kamer z* binnen. zwijgt volmaakt, zoals we dat * v Iedereen v * z verpleger * kk * wandelt k* *k ** * z * z * v v* *k *v z** k * v k z z * v * * * k * al deden. geleden ook Ongemakkelijk begint *z vkwartier z hij aan het laken kk ** ** vzeen * zz *v * k z* *k* ** k k *v k*z k * z k z * * * v * piept er ongevraagd vanz voet van *v v * z *kDe v *v z* *z te * kgrootmoeder * zgerimpelde v* *prutsen. *k k*z * v ** * k * * v * **v onder * v k k z uit. * k* * z ** z k **kz * zk ** z k * z* *v* z* v *laken *vz*verschrikt z *hij*het ztrekt ** v ‘Fuck’, v * k naar beneden. v v * * k* ** * zMet wat schaamrood op v* z k *v v* k k *k * vk* * *de * z * k * * * z z * * z z * verdwijnt hij opnieuw. * *k zv * * kk ** kaken * vk* ** zz* * v * z * v v * k z * z v v v * k * k v Ikzhoorvmoeder zuchten, daarna vader en mijn*broer. z v* *k k* z Het lijkt mijn beurt te *vk* k *z z* * k * * z * * k * * * * * z z z * * k v v * * zijn, maar ik pas. z * k * *k ** v v ** zk vv ** z ** z v * k * v * zbeetje dood, zit ik te denken. * is ** k Ik**bekijk k** k v * gezicht. zv ** grootmoeders * z Paars al een k v z * z**z * k * * k v * *k z ** * k z z v z ** * zal inslapen. Hij liet het *k Vanmorgen ze vredig *z k* *vdez*dokter * k v ** kv vertelde vz** ** zv* v *hoe k * *nog * v k v z z * * k z k *vz ** erz spontaan k ** k als * v * zmijn vuisten van, maar zweeg. *kv*Ikzkbalde k*** *v z*klinken *zz*poëzie. z * * * k v * * z z ‘Dokter k * * en bekogel ik hem met vogel* v * * Moord’ * khoofd v* v mijn noemkik hem * z **vIn k * v * * z k ** z * * z * z * v**k * z * z * k * z* *ook * kk * Soms met echte messen. v z * z v * *kz z z**vpieken. * z k * v * * k * v ** k k zv * v k *iszopgestaan *v * * om k * * vz** k* *zkoffie bij te * vullen. Ik denk: wachten is saai. Ik z k k * * kz * Moeder * v z k ** k * * z * z**v * z * * z * * v v * mag ik vast niet denken nu. Ik wip recht uit mijn stoel en wandel z * * zv*denk: * k vzdat **kv * **vk**k *kv**z k * z k v * znaar * *het k * ik verwijderd van grootmoeders hoofd. Ik z k centimeter bed. **zv *z **vz * ben z k *k * v *zk**v Tien z z * z * * v * v *zhoor k * * k *ik*nog beter luister, hoor ik vast haar dood. k haar rustig ademhalen. Als v * z k * v v * * * k v * vk * * k z * z * * kk * *z z z* *z * * v ** z * * v *kk**z v**vk* **zz** v k k*z v* * * k* z * v v * k * v * z k * z z ** k * zz** k**k * * * v k* k** *k v *z z * v * z * v v * v *z * z * v* k k**vz **kk * *z*z *v z k *k * v * * v * z * z * * zk * k **zv k *vz* k kv * ** * * z* ** zk * zv** k v ** v * *z k v *k k k * * * v z * * *v v z k*z * z * z* k * k z * * z* *k z * * v z v* * * * k z* v* * kv * k z* z* v* z ** k * z * vv * * k k * v * **k z v* * z* * zz * * z *z v * k * * * k * z* zz * vv k * z * v * z z* *z * v * z* *k *v v ** k * ** vz** v k k z* v * k * * z z * * k * v z k * *z *z* v*k zk ** k v * z *k ** vz * * k* * * *k v* zv** k v v *z * vk** z* k * z * k * z z **kz * * k * **zv * z * v * k * *zk* ** vk * *k * zv * v* vk ** kz v *v z* * z v* *k * k *z * v * k z ** z* * k * z * k * z k * z * k ** *v k* *v vv ** k* zz ** v *v * kk *z z* * k * z z * v * z * v *v * * * v * k* kk* v k* * *k z**z * k* *k z* zz * v * k z * v * k * z v * z ** kv *z ** vz * v* k ** k** v * k * * z * v * z * * v * * k k z * *k k z z *v z* z* *k v* z *v z**k * z * v * * z * v * k * * v * * v * k * kz ** vk31 *kz k ** zv * k z * v * k * z * * k * z * z* * v *z * *z z**v *v v**k * z* *v * k * z * v k * z * v * k k * k *v * z * k * z* * v * z * v * k * z


De jury over de derde prijs

Wie met schrijven begint, krijgt vaak allerlei adviezen. Dat je in ĂŠĂŠn stukje niet vaak dezelfde woorden mag gebruiken. Dat je variatie moet brengen in de lengte van je zinnen. Dat je de titel niet mag laten terugkomen in de slotzin. Het mooie is dat een eigenzinnige en dus goede schrijver zich van die regels niets hoeft aan te trekken. Dat heeft ook de winnaar van de derde plek van de A.L. Snijdersprijs 2014 niet gedaan. In sobere zinnen die lezen als een mantra wordt een tragikomisch beeld geschetst van een man die zich zowel in zijn wereld binnen als buiten de deur een volstrekte vreemde voelt. Het verhaal onderscheidt zich van de andere door zijn wrange, droge humor, die de lezer met een haast ijzingwekkend gevoel doet achterblijven. Joubert Pignon is een schrijver met een volstrekt eigen toon. Met Smakgeluiden wint hij de derde prijs.

50


* *k v *z * k * *z k* v* k * zv v * vz * v * k * kz * * vk**zv k **vk* *zv* k * k**z * k v* z k ** k * *z ** v* *z v* k**z z**vk** * k * * * z z * * v * k * k z * v * v v * * v z * z * v k* * vz v z * z v * k *zv* vk** z **kz * * zv * * * * k k z *v * k * * kv ** * k v * k v k ** z z * kv** * * *z *zk v**vz* z *zk**k * * * z *v zv**kz * **vk** *v k ** k * v * z * z k v * *k * * v k* k * * k k z * zk * vz**z v v *k * v * ** z* v* k *k * zv ** * k * *k k * v**z * z *kk**v *zz**kk k **vv * * kk** v k *k * *vz* z * v**v * z* * * v * z z z k * * z *z * v * z *k v * z * * v ** z z **kk * v * z *k * v * z* k k**v **kk** vv** z k * vv * * k * * * z v * v z * * * * v k *z * * v z * z * v k v * k * z z k * zz * k * * k * z* ** * v* zz * k v * z* * * zv *zk* k * v**v * k**kv* * * kz * k* v * z *k * k v kk* v vv**zz* **vv**z * z**k * k k v * * * k z* * z * v *v * * v**v z**zk * vz** z ** v * *z v k v k v* ** z* k* * * v * z * * k z* *v * v* *kz**v z * k* k * z**zk* **kv** zk**kv * * k z * v v * * v k k k * * v k z k z * * * * z k k k * v * * v z * * z z z * * v * zk * * k* *v k *v zv * v * k * z v * *zv**k v**k * **v **zv**k vk**zv* v *kz* v * * vz *k * * k* z z**vk* k**zv** vk**zv *z **kz *v k z * k * * * v k z * k z * v *zv * * v * z ** * **vz * ** k z * z * * * * * k z * z * k* z v**k k *v v k z v k * * * k k * * k * k * k v vk z z* **kv * * vz**z v**vz* z *zk* k * z *z ** kk * * vz * * * v * v* z z * k* *v * v * z* k ** v**zz* *v z * * vv * k * k z v * vz** k zk**kv* z**zk**k * v**v * k * * * v v * z v v **z * *v z* * k* * * z* k * v**z * z *kk* *zz** k **vv * * kk * v* v ** z * v kk k k * * * z * kv *vv**z * k**vv* **zz** k k * * * z k * z v * v* zz k v * z * * vk * ** k *v z * *z kk** v v **zz** **vv**z * z**k * v *zz* kz * * *k v* z z* * k z v * v * * v v * v * v v** * *z * * vz** k* ** z * zk *k v * k *kv**v * k**kv* **vz** k *kk* vv * z k ** vk * ** * z k k v * k * v *z ** kz * z * k * * v * k z z z * vz * z * v v * *z v* z* * k v**vz * *k z v**kz **vk** *kz**v ** k *z * kv** z* v ** k * * * v k k * z * k * z * * v * z * z * z v* *k * z k * k * kz * vk**z * z v ** v * * v * k* z z **vk* *vk* zk * v* k * k ** kv ** * vk * zv* * * z * v * v * z v z * * k z ** v * k k * z * z * z k ** k *z * kz *k k* *v * v* * * vk** * vk * kv ** v zv * * z * z**v * * * z v * * z z v * v * k * * k v * v v * * * k * z k * * * k * z * k * v * v * * k* kv * * k ** v ** k z **kv *zk**k v**v * k * * vv ** z z ** kv z z * *z z* k *v k* *z v z**k k* ** z v * *vv *z * * z k *z * * z z * k * vz * z v kk** k ** v * k *k ** vv ** * zk ** kv v** zz *kk* kv * v**z * k**vv* **zz** k vv**zz *z * kk * v* *z ** k* *k v* * *z z* * k *v z z z**kk ** ** v * * * v z *k * k ** v zz v* z z *k * zz* z**z * *v v* * *z k* *k vv * *z z z**kk v **z z** *kk**v z**kk* vk *vv* zz ** k v ** zv** ** kk ** v* v**k *k * v ** v *kk* v v *z * k * * zv** ** vv *kz * v* v z * z * *vz ** zk**kv * zk * * k * z *z * * zz k * * * zk**k* z ** zk* **kv** * zk**kv *k **vz *z k* k * z**vk* k* *k v* ** vk** vk** *v z v* *k z v **z v* * *k z**v kv* **vk *z v z* ** vk v* v k k z* z* z * * * vz * z * z ** * vk z**vk* * *z v* *k * k**z **kv *k * vk ** v kv**vz ** zv**k *vz ** z ** v *k * zv**k* vk ** zv z **kz ** * zv** *k k z ** k * * k v k ** zv* z * vk ** z zv**kz *v ** zv** z* kz ** k**z * z *kk**v *z v* *k z k **vv ** k z** *k v* ** z k* *k v v* *v z* z * * * v z * * z v * * * v * v *k * k * k * k v v z* * k * z* * kv k ** *v z**z z k* *k v* z *z k* kk** v* v ** zk * **vv** zk**kv * v**zz* kk * v* v ** zz *k ** vv ** * zz ** kk v ** zz * kv * z * * v v * * z z * * * v ** v v* * v * kk v** z k v * * zz * **kk * kk * z * k k v *z * * * k * * vv ** z**k ** v**vz* *kk**v v vz**zk * * vv** *z z ** *v v* *z z z* *k k* v *z z* kz** k* *v **zz * **vk** z z* *z v v * *k kv v* *z z* *k k* v * z* *k **vk * * zz** k vk**zv* **kk* v * v**k ** k *v * vz * k ** z**vk* k *kv**v v * z z v * * k * k k * v * * k * k z * * z * z * * * k * v z * * z * z * * v z z * z * k * * v k * v v v * * v ** kz ** v k ** z * * k * z**v k**kv* * * *z v* k * k* ** * * zv * *z v k zk * * k * *z v z* *v k* zk *z v *v k ** k **kv** * vk**zv v**vz* kz *zv* k * z *z * k z * k * z ** *z v * v * z v ** kz v ** k * k *z * * k* v v**kz k z k* * vk * kv**vz **zv* *vz**z * v *k * zv * * v * * z * v z **vk * zz** k v * v z* *z k * * k k k * k k *v * *kz* zv ** ** kz * * k* z ** z *kk* v * v v **zz** v** k * v * * v ** *z k ** * * vv** v * * v k z * * k k k * z * z k * z z ** *v z k *vz* vz ** z*k * kv * k* * k k**v * z *z * k * * * * * k z **vv * * zk**kv vv**zz* *kv**v * z**k * z * k * v ** * v z z * z * z * * v * v v * * v z * k * k * * v * k * z v * z z *v * * k ** z* *k vz * * k ** v v * k *v * z * k**k * v**zz* *kv** z zz**kk k v* v* *z z* kk* zv**kz* k k * k * * z ** k ** * v z z * * z * * v * v v * * v * z v * * z * * k * k * * z * * k z *z * v * k * v * v z * kk * * zv** k**vv* *kz* v * v z * z * * v * kv *v * k vv z* * * zz * k z * * k k * v * * zv * z v * k * * k * k * z k * z z z**v * kv * v * v k * z * v * z * v *k * *zk* * *z* * kv * z v v* k ** k * k * v* v * k *zv* k * * * z k * z* *k * z * z z * * * * z k v v * * z * z v * *z* v * * * * k k k v * v * * k z * k z * * * z k k ** * v k * k z * v * * vk** zv* * z z * v * v * k **v z* *v * * v * * z * ** k v v v * k z k z * * *k z ** z* * v * v* k k *vv* kz** v ** z * * vk * v zk* * z* v * k * v z * * z * * k * k v k z k * z * v * z z *v * *zz* k kk kk * * z v *k v* z k * ** ** *v *k *kz v ** v * * k* z* * v v **zz** * kv**vz zz**kk* v *vz**z * k**v * vv** * * z ** v * z k * * * * v v * * * * * k v k k * kk** z**z * * v* z * k k * z * * z z ** k **vz v *k* * v * z**kk* *vz**z kk**vv * * v v k * k v * v * z z * k * * k v k * * * z z * zk * k z* *z * * * vk * v v* * v z**zk *vv** z ** v * * z *z k k* kv ** k v * * * k *kv* v *zz**kk v**vz** * kk** v * z * v * v z * * z * z * * * * k v * v * kk * * v k k v**k * k *v * zv * * zv v ** kz * v* zv *z * * k v k ** v z* **kz** * vv**zz z**vk* zv *zz* k * k *z ** kz * * * v * k * z* k *zv* *vz**zk **kz * * zk** v * ** k * * k* z v**v k v * zv k * k* *z * v k v * v * * z * k k * * * v k* * z v * k **vz *zv* k z *zk* *v k k z* * kv * * vk** * v *z v kz** k* *z * v * ** ** z *v **zk * v * * k z * * v * z z * z * k * * v * z * v * k *z * k* * * k ** z **zv *k * z * * k * k * vz * * zk *kk**v v**kz* * * z * k v * z z v k * * z v v v * v *z z* *k v* z ** vz * * zk ** k vz * zk *k * kv * v**k ** k**vv* **kz** vv**zz *k **vk *v v* z ** k* *v v * k**kv* **z z**k *zz* v ** v * k * * z z* *k k* * z * k ** * k * v * z z z k * * zz ** k k * vv *v v* *k k* * vv * *z zk** v v **zz* *kv**v * z**k * v *v * zz * * k vv ** zz * ** kk * ** z **kv * **zz** k v v **z k * * z * k ** v * z * k k * k v * v k z * z * vz z v * * * *k vv ** k * v* *v * *k v* * v z* * kk * v z **kz z **z * k**vv** * zk**kv v **zz *z k* kv * z* *z * k* *k v* **z k* * z ** *z k * *v v * k * * * v v k v* * z * *k v ** v z **kk * z v**k k**v * v * z* v * v z ** kz *v * zv ** z kz ** vk *v** kz * v* k ** z**z * z * k zv** kz * ** vk ** z* z ** v**k * z *zk**k *kz **vk **kv** z* vk** v* *k * z *v k* z *k z**v k vk* ** zv * **kz * v** * vk * zv *k z* v * k* *z z**v k* ** z v* * zv **z v z**zk **kz* *z k**k * z**v * zk * * vz k z * v * * * v v * v * v * * *k z v**kz **z k* *kz**v ** k* *k * vz * k* zk** kv v ** zk ** *kv ** v* k** k * vv* vz *kz**v vv **zz** **vk** z k * z * * k * kk k * k v ** z v * * zk** k **v * v**kz** * vv **zz k **vk *v v* zz * k* *v * v**z z* *v v* *z z z z**k k v** z z * *kk** **vz**z * k**v * * * z * * * v k * * v * z* k v**z z v * k * v v * * z k * z **kv* **kk v**vz* zz *k k* v ** z *z ** kk ** * zz ** kk k** vv *z *kk * v **v** z **kk* ** vz ** k kk**vv z * * z k z z * v z z ** v * ** * * ** kk * v * kv * v * z**k v ** vz ** * kk** v v ** k *k * v *v z**z v**v z* **z k* * vv ** k z** k v v**z z* *v k* z

Derde prijs


*zz* *v ** z k *v * *v z* k* v z**kv *vz** k ** k v * v * k v* z * vz v z * z *k * **zk**vz k **zk * * k ** k ** k **kv**z *zk**v * v *z * vk * k * * k z k z v * * v z * z * * * ** *v v k v * v * * * v z * z * k * * k k * k * *z z* z v* * kv * * v ** v * * **zk * * kv**zk zk**vz* v *zk vv *kz* z *zv**vk* z**zv** * vk** z * k * k k k * k z v* * * v ** * k * v * * z* z k**k v * kz** v z **vk * * z * k * z * v**k * k *z * v * z *z * k v* v vk**k * z*v *k k**z z**v * k * z* v * v k * v * kk * * * z * v k* z * * vk k * z * z * k v * z * v ** k * z * z vv** kk**z v**kk* * z* v * k z kk* zv k**z * z *vv**k *zz**vv v **kk * *z vv** * ** * * z* z * v k ** zv * *k z * k v * v * k k z* * v * k*k z* * * **vv k **zz * * k*z z*k *z* ** vv** * k * z * * * z * * v k v v * k * *k v z *z * * * k * v * kz * k * z *v * v *kk* k v** z**z * *vk* k * v v * v ** z z * z * v * * v k v *z * * * k* z ** k * **kz * * vk**kz kz**zv* k *kz* *zk* v * z**kv* k**vz** * kv** k v* **kv * z k v * v* z k * k * k * * * z k* vk *vz* k *zk**vz vz**kv * * vz** * zv ** * vz * v *z * vz** zk**vz* z**kv* kz * z* k * vz *z * k * * * v * * * v * z k *k * k zz k**v kz * v**z v * v k * k * kv** v* * * *v * z * * * k z * k * k z * * v * z * z k * * * v * v * vz z k kz k* * v * ** * v ** z z * k * *z k *v v* kv * * * zv vv ** kk * * v z ** k* k ** z *zv* vk *kz**z zv**vk* **zv** * v ** k* v * * k * * z z * * k * k * v** * z* z k *k z z v *k * kz * * vv ** *v * * *v * * zz * v ** zz * v* *z vv v * k * * zz * kk**z * z *vv* kk ** z* v z * v *v k* kk** * * *k k ** *z v* *v k k * v * z * k * z * * * k * *z * *k z * z**v k**z z * vv** k z ** v v* * z* *z v vv* zz ** * kv ** k z * * vv * * * vz * k * z v * v *kk* k* *kk k **z z v* *v kk * *z z* * * * * * z z v * v z v k * * * * v vk z ** * *k z k *k *k ** k * * * z z *v z ** v*** * v k* * zk v**z k* * * k z** z k* *v z* z* *z v* vk * z**k **zv *v **kz** zv**vk z**zv* vv *vk* k **v *v k z * * * ** v * * *z z* k ** v z ** zv k* k v** v * v z k *v * vz * k * *k ** k **kv ** z *zk**v ** v *z * kv ** z* vk **kz k * k ** * kz ** v**z ** z *kv* z *zk**v z kv**z k * * vz** z k * z* *k * k * * v * v z **vz * kv ** z**k v *z * v * v z ** k ** vk** * kz * *v z k k** *v * k ** k** * zz ** v**v ** z *z v* v *vk**k z zv**v k* * * kz** *v v ** z k* *v zv v**kk* k * v z* * k k**z z* z* *k v* zk * * k v * k * k * v * * k * z * k * k z k *z * * z z z *v * z ** z ** *k v* k*** *z z* *v k* *kz* z *v v* kk** z**z **vv * **zz** v vv**kk *z *vv * vk **k* z **vv* ** kz ** vv **kk *k k v * v v * k * * z * *k z * k k z ** k *z v * k * * *z z * z** k**k**vz* * kk **z vz **kv *k ** zz ** v* k ** k**z z* v *kk**z *z z**v v k **z z * *v vv** *k z** v v* *kk* z* * v k v v * v *vz k z**z v* *v z**k ** v* *v **kz *kv* zv** k kz ** zv * **vk** k* v** v ** kk*k *vz**k kk ** zz **kv** k* z * z z * zv * * kv** k * z * * * v * z**k * k *v z* * v z * * z* * * v k v *vz * k* k v * z * *kz** zk**vz *k * zv *z k* *v * v**z k* k* *v z* ** z k* * z v***k v z**kv * *v k**k *k v ** z* * * k z** **kv**z z**vv* v *z k* vz ** v**k ** zk * ** kv ** z zk** vz *v * zk * kv **z * k**kz*v ** zk** kz **zv *z * * * k v v **z v v * * v v * k *k z* z * k* *k z *k *k k * k ** v * z * * z ** v *k * z * v* v k**zz **vk** z* z ** v* *v k* z *z v* *v *v k* *k z z * *v k* **z k z***vv** z k* *v z* v* z * k z v *k * z * * v ** k ** vv kk ** z vv ** kk * ** zz ** v* k ** z ** zv* v *kk**z zv**vk k **zz** v* vk v* z * * k * z * v * v k v * v * * k * * z * z z* * z * kz ** kk v* kz v* * z ** *k * zv *kv**z z**vv** **zk** z* vv** k *z * vz *v v* *k * z* *v v* * *k k* ** v v* * kk** *z zv**vk k**z z**v *v k v * k * k* * * k* k v z * vk * zv ** k* zz** * * k * *k *k v v ** v**z * z *vv**k *zk**vz v ** ** k * * kz** zk**v * z *zv* vk ** z* kz * zv * ** kz * * z z* *k * v* *z k v * * v z * k**k v v* *k * *k v * v z * k * * kv** *zk* v * z* z * vk * ** v * z *z * *vz**k zv**vk * v z z * v *v * * k * k v * v * z * * * k v * z ** * zk * * vz * k k * v *z * *kz** **vz * zv * k v ** v* *z k z* k k k *v * k * vk * * z z * * k * k * v k * * k * * z z * z * Joubert Pignon (1978) debuteerde in 2012 k k * k z * v z v * * * * * z * z ** k * v v * v * v * v * v * z* z * v ** *vz* k * k z * z * * zk ** v ** k z* * v * * zk** z v **kk * vv * k vk **kzde*zroman-in-korte-verhalen k ** v z* v vkmet ** z * kv * * z ** k * * Er gebeurde k * z * * k * z z* v vk k* v*k * * z * k * z z * v *k * *v **zz ** * *v k * v v * k z* *v k * * * k * z k * * k z * * k v * v z * * z * * z z * * k * z * * * niets. v ** Dit werd v k*z* *kk* voor * *k vvboek z* v ** genomineerd v vo.a. ** z* z* k vv z* *v k kk zv** k kk**zz** **vk**k z**v * k ** v ** v *kz* zz * ** z * kk* * *v * **de z * k k v z * k * z Academica z* maar z* ** v ** k k **z **zwon *de ** *z *v v* zk** z v ** k * z * z kLiteratuurprijs, v * k v v v * * k * k v z * * v * k z z* *z* *z v**v * schreef v k * k * z* k * k**z **kv** zz* k* vz**niet. z* k * v *z * v k*theaterstuk k* v* * z* v kv *hij het z * k *v * z *z kv zDaarna * * * v * z* k prijs v k * * * vk** z * z * k * * k * z * **zv**v *vz**k * v *vk* k **zk berenkzdrinken kv v ** * zen * z geweigerde z v * * z * * k * vWaar * een * v * v * * z* * k z * kv* k v ** zk v * * v * z**k v**vk k* v z*k v* * v ** z * * zk * * k z z *v * v z z v v * * * * v k k *vdrie. * z * k k * v * * v * z**z k**v z* * v * Dierenkerkhof * * k * k* z * z *k * k *k *k z roman, * z* v * zk * * vv v **nummer k* v z* z* *k*k v*v * z * Begin * kk z k **kk * * * v z z * z * z * z * v v vv * z ** * **z zijn nieuwe * v* vverschijnt z ** v * z * * v * * k ** k * v * z *2015 vk* korteverhalenv k *v k k * **k z* * z* * z ** * k * * v * vv * v * z * v * * k kk * k v * * v k * k z * * kk * * k k k * z * * v z * z z * * z * * z * k Huil z* v toe.k *k * * v* k * z z v v * k * * v * k* v ik wens vk** je zuitstel z *z * * k **maar, k z* *bundel ** k* * * * z * * v * k k **zv* v *kk* z * v**v * kv** * ** * v z v v v * * k z * * v * k v * z * * kk** **z ** k* * zz * * vk* vz * zk ** z * k * * v * v *k * k *vz* v k * k z* *z * * v k v k * v z * z * z * z k * k z * v * * v * z * z * z v k**vdit verhaal vz * v * z * * k * k**vz v **k * zik*alk ** v * zk * * * kz*‘Ik * v * z* *k *Hetkverhaal schreef zoals z * k * v v * z * z *k * * * v * v * vk * v kv** k vk**kz* v**zk* v * z**z * k vz** v z ** k v* * kv * z k * * v z * * * v * v * * k ** kz *z * z * v * * schrijf: is*nooit kzverhalen v* *z **vz * zongeluk. * zv * k v k kHet ** zk* *kz** ** kz * per z z * * * vk * mijn * v * v v * * v * z v* v z z k * k* k * * v * z *k * v *vk* * *maar z * * kde * vk * k* zv ** vk k ** kz * ** k *is*vhet *z z* * * v* z* *v ** vgeweest, * zz * k * k z * z * * kz * v v * *zbedoeling kinmiddels v * * k * z * v * * z * z k * * v k z * * v * kk * ik vergeet *k *manier zv** k k * z z* *v v * *z z* *v v* *k ** z *v * kv * * zz** kk ** vv ** k mijn *vv*van werken z** geworden: *z k * z** k**k * zz * v* kk ** z zz ** vv ** * z z z * v vv ** kk ** vv ** k* kk ** z**v * k *kz**z *vv**kk z**zv * heb. z *z * ** vgeschreven k datvik * al k verhalen z** z v* *v steeds k * k k * * z * z z * * *k z* z k k * z * * vk** * * * v k *z kk** v ** v * * z z * *v k **v *v * z kik *een **zdan * zk ** kv ** Ineens zk **heb v** * z k* * z v ** k z**z v v* *v k* kz *z v* *v ** k *k ** zv * * idee en noteer vol v v * k v * *z z* * v v k v v * z * * z * k k **vz ** z ** v* z v mijn k *v * kin ** z ** zk* kv *kz** z ** k *v ** zk** * kv ** zk z **vz *k * zk * z** *kv* v**z k* vverbazing z **woorden opschrijfboekje.’ v * v * * **z k * z* *v * * v k* z k* * kz * z ** k v z * z * zv * **k **v * kz ** zv ** vk** * zv ** k**v ** z *z v* v *vz**kv v**v k* ** kv** *k v * * z k* *v zk v**z k* k *v z**k ** k *v * k * * k k v**k *k k**z * v *kk* zk** z* vv ** kk z **vz** *kk ** z * z**kv *kz * z * zv **v z ** zv** ** vk** z* z **vk *v z* * z * * z z * * z k * * k * ** vv * z * * v* * vv *v *v k k vv*k ** zz** vv**kk z **vv *v k* kk * z* *v * k**k z** *v v* *k kkz**z v v** k k **z z*** *k k**z * z**vv* kk * * v z * * z z * * z z v * k *k z* z * k* k ** z * * vk ** zz** v k * kz * * v* k **z * z **vv* zz** v v **kk * * v * k**k kv * v v* v *v *z k* *v k* *v k*


kz *v *z v* z* ** v v* *z* *k *v z ** z* * k* v* v * *z k v z k* z* k* * k k * vk * z k * z* *v *k* v* z* *z z * * * v *k k* v* v v* v *k *v * z*v z* * z * k * * * k k * v z* k* Smakgeluiden k* *z *k *z z*v *z* z * z * v * k * v * * *v * z* *k*z v* z* *k *v *k z*v *k k*z k* v* * * vv *Joubert z ** v *Pignon *z v z * * k k * z *v *z k k v**k k**zz* k * z z * v * z * * v * * z * *k * zz * v v * v v * * z* * * k* *v *z v* * k * * k k z * v z* k* k* * *k *z *k v* *z * * z k z * v * *k * *kv* z *zk**vz * z * * v * z * v v * k z * v vz * *z * * k v * * v * * * Mijnv* * z Ik moet z k *zegt dat zop*haarkwoord * ik k vriendin snurk. haar * * k ** * k z *k k* zk v *v v * z *geloven. Ik zeg z * k* *z z* *v *z **z dat * z k* * k v v * ik waarschijnlijk snurk om de dood op afstand Mijn vriendin z k k* v* * z * kte houden. ** k z ** vv * * kz * z * *v* k * z * * * k * ik de komende z nachtrust z tijd maar beneden kk *ik haar * en dat v * verpest z zegt k* *k ** * *v v* dat z**z * v * z * v v * k z * v * * k * * k z z * * Ze heeftkmijn * z dekenkop de bank v slapen. z gelegd. We zijn * k en een * z kussen kk ** ** vzmoet * zz *v * k ** k k *v *z * * k * z k z * * * v acht zegt dat * kik een oplossing voor mijn z Mijn *vriendin v * samen. *v z* *z meer * zjaar z* *k v* *v *dan k* *v* * v* k *Ze*zegt **v gesnurk v v k k * k z moet vinden. dat ik tijdens het * * * z z ook vieze smakgeluiz* k* * v slapen ** z k **kz * zk ** z k * z * v * vieze * *vz* mijnv* ** * v Die v * * k * ken ik, daar schrik ik * zk zmaak. k * smakgeluiden * v* k mond **v v* *den z k* met z * k v * v k k * datzmijn *z **kvan. * z de vieze smakgeluiden z * z * altijd * z* wakker zv ** ** kksoms z * * v vriendin ** vk * zzIk dacht * v * * * z v k * vv maakte. k* v* * z ** v *v **kk ** * v * z v* *k k* z z* k* * zz * k * z z * k * ** z van de bank en smijt het v* * zik beledigd. * * v *ben Ik pak mijn kussen z k v k ** vv kv **Natuurlijk * z *k z * * v* k* * **v v k * * * k z * ** Ik loop z de buitendeur. Voor de * met harde stappen naar k * vop de bank. *zk v k* *kterug z * **z k**v k z**z v* k * z z * v * * z * * * z k v * vmensen deur te praten. * Buurtbewoners. Ik hoor ze net op tijd praten. * * staan vz* * zv* * * **vk** z* k * v * k k * z zk * Dekvdeur ** zk isknog z v k * * niet Ik wil alle mensen op afstand * vnaar *buiten. *kv* zIk*durf k ** v z** *zz* zdicht. z * *k z* * k v * * z z * * v * v Ik wil geen hallo hoeven zeggen. Ik wil de mensen in alle oprecht* z **vhouden. k * k ** z v* k *kz **z vv**kk ** z * * k * * z k * *z z * kunnen * negeren. *kz z z**vheid v * **kz**z vv**kk* z *zv v * k * * * * * v v * k k k* ik naar de mensen. Door de brievenbus kijk Ik wacht tot ze weggaan. Ik zit z z* * * kz *vz** k ** k**z * z *kv**z *zz**v k * z * * * v v * * voor de brievenbus en kijk naar buiten. Mijn vriendin staat z**knieĂŤn *v kv z * * zv*op * kmijn k**k *kv**z k * z k v * zboven ** * v* zaan* k z z * provocerende de trap en smakgeluiden naar me. k k* v z**zv *maakt z k *k vz** * z * * * * v * v *z ** vz * k k * **vv**k zk**vz* v *kk* zk * z vk ** * k zz * ** k v ** z* *z * * v * k**z v**vk* **zz** v * k v*k k*z * * k* z v v * * v z k * z z ** k * zz** * k**k * * * v k* k** *k v *z z * v * z * v v * v *z * z * v* k k**vz **kk * *z*z *v z k *k * v * * v * z * z * * zk * k **zv k *vz* k kv * ** * * z* ** zk * zv** k v ** v * *z k v *k k k * * * v z * * *v v z k*z * z * z* k * k z * * z* *k z * * v z v* * * * k z* v* * kv * k z* z* v* z ** k * z * vv * * k k * v * **k z v* * z* * zz * * z *z v * k * * * k * z* zz * vv k * z * v * z z* *z * v * z* *k *v v ** k * ** vz** v k k z* v * k * * z z * * k * v z k * *z *z* v*k zk ** k v * z *k ** vz * * k* * * *k v* zv** k v v *z * vk** z* k * z * k * z z **kz * * k * **zv * z * v * k * *zk* ** vk * *k * zv * v* vk ** kz v *v z* * z v* *k * k *z * v * k z ** z* * k * z * k * z k * z * k ** *v k* *v vv ** k* zz ** v *v * kk *z z* * k * z z * v * z * v *v * * * v * k* kk* v k* * *k z**z * k* *k z* zz * v * k z * v * k * z v * z ** kv *z ** vz * v* k ** k** v * k * * z * v * z * * v * * k k z * *k k z z *v z* z* *k v* z *v z**k * z * v * * z * v * k * * v * * v * k * kz ** vk53 *kz k ** zv * k z * v * k * z * * k * z * z* * v *z * *z z**v *v v**k * z* *v * k * z * v k * z * v * k k * k *v * z * k * z* * v * z * v * k * z


De jury over de tweede prijs

Het is altijd een feest om talent te ontdekken. De schrijver van het volgende verhaal heeft talent – het spat van de regels. Het gaat om het kortste van de genomineerde verhalen. In niet meer dan 187 woorden schept ze – want het is een ‘ze’, dat weten we inmiddels – in niet meer dan 187 woorden schept ze een wereld die zich als een film voor je ogen afspeelt. Je kan het verval van de omgeving bijna ruiken, en je kan de zinderende spanning tussen de twee hoofdpersonages van het verhaal voelen. Er is iets gebeurd tussen hen, of er staat iets te gebeuren, dat weten we niet precies, maar je blijft er ook dagen na het lezen van dit verhaal benieuwd naar. Dat, gecombineerd met de gedurfde opbouw van het verhaal, maakt dat wij de tweede plek voor de A.L. Snijdersprijs 2014 toekennen aan het verhaal Staal van Evelien Vos.

66


* *k v *z * k * *z k* v* k * zv v * vz * v * k * kz * * vk**zv k **vk* *zv* k * k**z * k v* z k ** k * *z ** v* *z v* k**z z**vk** * k * * * z z * * v * k * k z * v * v v * * v z * z * v k* * vz v z * z v * k *zv* vk** z **kz * * zv * * * * k k z *v * k * * kv ** * k v * k v k ** z z * kv** * * *z *zk v**vz* z *zk**k * * * z *v zv**kz * **vk** *v k ** k * v * z * z k v * *k * * v k* k * * k k z * zk * vz**z v v *k * v * ** z* v* k *k * zv ** * k * *k k * v**z * z *kk**v *zz**kk k **vv * * kk** v k *k * *vz* z * v**v * z* * * v * z z z k * * z *z * v * z *k v * z * * v ** z z **kk * v * z *k * v * z* k k**v **kk** vv** z k * vv * * k * * * z v * v z * * * * v k *z * * v z * z * v k v * k * z z k * zz * k * * k * z* ** * v* zz * k v * z* * * zv *zk* k * v**v * k**kv* * * kz * k* v * z *k * k v kk* v vv**zz* **vv**z * z**k * k k v * * * k z* * z * v *v * * v**v z**zk * vz** z ** v * *z v k v k v* ** z* k* * * v * z * * k z* *v * v* *kz**v z * k* k * z**zk* **kv** zk**kv * * k z * v v * * v k k k * * v k z k z * * * * z k k k * v * * v z * * z z z * * v * zk * * k* *v k *v zv * v * k * z v * *zv**k v**k * **v **zv**k vk**zv* v *kz* v * * vz *k * * k* z z**vk* k**zv** vk**zv *z **kz *v k z * k * * * v k z * k z * v *zv * * v * z ** * **vz * ** k z * z * * * * * k z * z * k* z v**k k *v v k z v k * * * k k * * k * k * k v vk z z* **kv * * vz**z v**vz* z *zk* k * z *z ** kk * * vz * * * v * v* z z * k* *v * v * z* k ** v**zz* *v z * * vv * k * k z v * vz** k zk**kv* z**zk**k * v**v * k * * * v v * z v v **z * *v z* * k* * * z* k * v**z * z *kk* *zz** k **vv * * kk * v* v ** z * v kk k k * * * z * kv *vv**z * k**vv* **zz** k k * * * z k * z v * v* zz k v * z * * vk * ** k *v z * *z kk** v v **zz** **vv**z * z**k * v *zz* kz * * *k v* z z* * k z v * v * * v v * v * v v** * *z * * vz** k* ** z * zk *k v * k *kv**v * k**kv* **vz** k *kk* vv * z k ** vk * ** * z k k v * k * v *z ** kz * z * k * * v * k z z z * vz * z * v v * *z v* z* * k v**vz * *k z v**kz **vk** *kz**v ** k *z * kv** z* v ** k * * * v k k * z * k * z * * v * z * z * z v* *k * z k * k * kz * vk**z * z v ** v * * v * k* z z **vk* *vk* zk * v* k * k ** kv ** * vk * zv* * * z * v * v * z v z * * k z ** v * k k * z * z * z k ** k *z * kz *k k* *v * v* * * vk** * vk * kv ** v zv * * z * z**v * * * z v * * z z v * v * k * * k v * v v * * * k * z k * * * k * z * k * v * v * * k* kv * * k ** v ** k z **kv *zk**k v**v * k * * vv ** z z ** kv z z * *z z* k *v k* *z v z**k k* ** z v * *vv *z * * z k *z * * z z * k * vz * z v kk** k ** v * k *k ** vv ** * zk ** kv v** zz *kk* kv * v**z * k**vv* **zz** k vv**zz *z * kk * v* *z ** k* *k v* * *z z* * k *v z z z**kk ** ** v * * * v z *k * k ** v zz v* z z *k * zz* z**z * *v v* * *z k* *k vv * *z z z**kk v **z z** *kk**v z**kk* vk *vv* zz ** k v ** zv** ** kk ** v* v**k *k * v ** v *kk* v v *z * k * * zv** ** vv *kz * v* v z * z * *vz ** zk**kv * zk * * k * z *z * * zz k * * * zk**k* z ** zk* **kv** * zk**kv *k **vz *z k* k * z**vk* k* *k v* ** vk** vk** *v z v* *k z v **z v* * *k z**v kv* **vk *z v z* ** vk v* v k k z* z* z * * * vz * z * z ** * vk z**vk* * *z v* *k * k**z **kv *k * vk ** v kv**vz ** zv**k *vz ** z ** v *k * zv**k* vk ** zv z **kz ** * zv** *k k z ** k * * k v k ** zv* z * vk ** z zv**kz *v ** zv** z* kz ** k**z * z *kk**v *z v* *k z k **vv ** k z** *k v* ** z k* *k v v* *v z* z * * * v z * * z v * * * v * v *k * k * k * k v v z* * k * z* * kv k ** *v z**z z k* *k v* z *z k* kk** v* v ** zk * **vv** zk**kv * v**zz* kk * v* v ** zz *k ** vv ** * zz ** kk v ** zz * kv * z * * v v * * z z * * * v ** v v* * v * kk v** z k v * * zz * **kk * kk * z * k k v *z * * * k * * vv ** z**k ** v**vz* *kk**v v vz**zk * * vv** *z z ** *v v* *z z z* *k k* v *z z* kz** k* *v **zz * **vk** z z* *z v v * *k kv v* *z z* *k k* v * z* *k **vk * * zz** k vk**zv* **kk* v * v**k ** k *v * vz * k ** z**vk* k *kv**v v * z z v * * k * k k * v * * k * k z * * z * z * * * k * v z * * z * z * * v z z * z * k * * v k * v v v * * v ** kz ** v k ** z * * k * z**v k**kv* * * *z v* k * k* ** * * zv * *z v k zk * * k * *z v z* *v k* zk *z v *v k ** k **kv** * vk**zv v**vz* kz *zv* k * z *z * k z * k * z ** *z v * v * z v ** kz v ** k * k *z * * k* v v**kz k z k* * vk * kv**vz **zv* *vz**z * v *k * zv * * v * * z * v z **vk * zz** k v * v z* *z k * * k k k * k k *v * *kz* zv ** ** kz * * k* z ** z *kk* v * v v **zz** v** k * v * * v ** *z k ** * * vv** v * * v k z * * k k k * z * z k * z z ** *v z k *vz* vz ** z*k * kv * k* * k k**v * z *z * k * * * * * k z **vv * * zk**kv vv**zz* *kv**v * z**k * z * k * v ** * v z z * z * z * * v * v v * * v z * k * k * * v * k * z v * z z *v * * k ** z* *k vz * * k ** v v * k *v * z * k**k * v**zz* *kv** z zz**kk k v* v* *z z* kk* zv**kz* k k * k * * z ** k ** * v z z * * z * * v * v v * * v * z v * * z * * k * k * * z * * k z *z * v * k * v * v z * kk * * zv** k**vv* *kz* v * v z * z * * v * kv *v * k vv z* * * zz * k z * * k k * v * * zv * z v * k * * k * k * z k * z z z**v * kv * v * v k * z * v * z * v *k * *zk* * *z* * kv * z v v* k ** k * k * v* v * k *zv* k * * * z k * z* *k * z * z z * * * * z k v v * * z * z v * *z* v * * * * k k k v * v * * k z * k z * * * z k k ** * v k * k z * v * * vk** zv* * z z * v * v * k **v z* *v * * v * * z * ** k v v v * k z k z * * *k z ** z* * v * v* k k *vv* kz** v ** z * * vk * v zk* * z* v * k * v z * * z * * k * k v k z k * z * v * z z *v * *zz* k kk kk * * z v *k v* z k * ** ** *v *k *kz v ** v * * k* z* * v v **zz** * kv**vz zz**kk* v *vz**z * k**v * vv** * * z ** v * z k * * * * v v * * * * * k v k k * kk** z**z * * v* z * k k * z * * z z ** k **vz v *k* * v * z**kk* *vz**z kk**vv * * v v k * k v * v * z z * k * * k v k * * * z z * zk * k z* *z * * * vk * v v* * v z**zk *vv** z ** v * * z *z k k* kv ** k v * * * k *kv* v *zz**kk v**vz** * kk** v * z * v * v z * * z * z * * * * k v * v * kk * * v k k v**k * k *v * zv * * zv v ** kz * v* zv *z * * k v k ** v z* **kz** * vv**zz z**vk* zv *zz* k * k *z ** kz * * * v * k * z* k *zv* *vz**zk **kz * * zk** v * ** k * * k* z v**v k v * zv k * k* *z * v k v * v * * z * k k * * * v k* * z v * k **vz *zv* k z *zk* *v k k z* * kv * * vk** * v *z v kz** k* *z * v * ** ** z *v **zk * v * * k z * * v * z z * z * k * * v * z * v * k *z * k* * * k ** z **zv *k * z * * k * k * vz * * zk *kk**v v**kz* * * z * k v * z z v k * * z v v v * v *z z* *k v* z ** vz * * zk ** k vz * zk *k * kv * v**k ** k**vv* **kz** vv**zz *k **vk *v v* z ** k* *v v * k**kv* **z z**k *zz* v ** v * k * * z z* *k k* * z * k ** * k * v * z z z k * * zz ** k k * vv *v v* *k k* * vv * *z zk** v v **zz* *kv**v * z**k * v *v * zz * * k vv ** zz * ** kk * ** z **kv * **zz** k v v **z k * * z * k ** v * z * k k * k v * v k z * z * vz z v * * * *k vv ** k * v* *v * *k v* * v z* * kk * v z **kz z **z * k**vv** * zk**kv v **zz *z k* kv * z* *z * k* *k v* **z k* * z ** *z k * *v v * k * * * v v k v* * z * *k v ** v z **kk * z v**k k**v * v * z* v * v z ** kz *v * zv ** z kz ** vk *v** kz * v* k ** z**z * z * k zv** kz * ** vk ** z* z ** v**k * z *zk**k *kz **vk **kv** z* vk** v* *k * z *v k* z *k z**v k vk* ** zv * **kz * v** * vk * zv *k z* v * k* *z z**v k* ** z v* * zv **z v z**zk **kz* *z k**k * z**v * zk * * vz k z * v * * * v v * v * v * * *k z v**kz **z k* *kz**v ** k* *k * vz * k* zk** kv v ** zk ** *kv ** v* k** k * vv* vz *kz**v vv **zz** **vk** z k * z * * k * kk k * k v ** z v * * zk** k **v * v**kz** * vv **zz k **vk *v v* zz * k* *v * v**z z* *v v* *z z z z**k k v** z z * *kk** **vz**z * k**v * * * z * * * v k * * v * z* k v**z z v * k * v v * * z k * z **kv* **kk v**vz* zz *k k* v ** z *z ** kk ** * zz ** kk k** vv *z *kk * v **v** z **kk* ** vz ** k kk**vv z * * z k z z * v z z ** v * ** * * ** kk * v * kv * v * z**k v ** vz ** * kk** v v ** k *k * v *v z**z v**v z* **z k* * vv ** k z** k v v**z z* *v k* z

Tweede prijs


*zz* *v ** z k *v * *v z* k* v z**kv *vz** k ** k v * v * k v* z * vz v z * z *k * **zk**vz k **zk * * k ** k ** k **kv**z *zk**v * v *z * vk * k * * k z k z v * * v z * z * * * ** *v v k v * v * * * v z * z * k * * k k * k * *z z* z v* * kv * * v ** v * * **zk * * kv**zk zk**vz* v *zk vv *kz* z *zv**vk* z**zv** * vk** z * k * k k k * k z v* * * v ** * k * v * * z* z k**k v * kz** v z **vk * * z * k * z * v**k * k *z * v * z *z * k v* v vk**k * z*v *k k**z z**v * k * z* v * v k * v * kk * * * z * v k* z * * vk k * z * z * k v * z * v ** k * z * z vv** kk**z v**kk* * z* v * k z kk* zv k**z * z *vv**k *zz**vv v **kk * *z vv** * ** * * z* z * v k ** zv * *k z * k v * v * k k z* * v * k*k z* * * **vv k **zz * * k*z z*k *z* ** vv** * k * z * * * z * * v k v v * k * *k v z *z * * * k * v * kz * k * z *v * v *kk* k v** z**z * *vk* k * v v * v ** z z * z * v * * v k v *z * * * k* z ** k * **kz * * vk**kz kz**zv* k *kz* *zk* v * z**kv* k**vz** * kv** k v* **kv * z k v * v* z k * k * k * * * z k* vk *vz* k *zk**vz vz**kv * * vz** * zv ** * vz * v *z * vz** zk**vz* z**kv* kz * z* k * vz *z * k * * * v * * * v * z k *k * k zz k**v kz * v**z v * v k * k * kv** v* * * *v * z * * * k z * k * k z * * v * z * z k * * * v * v * vz z k kz k* * v * ** * v ** z z * k * *z k *v v* kv * * * zv vv ** kk * * v z ** k* k ** z *zv* vk *kz**z zv**vk* **zv** * v ** k* v * * k * * z z * * k * k * v** * z* z k *k z z v *k * kz * * vv ** *v * * *v * * zz * v ** zz * v* *z vv v * k * * zz * kk**z * z *vv* kk ** z* v z * v *v k* kk** * * *k k ** *z v* *v k k * v * z * k * z * * * k * *z * *k z * z**v k**z z * vv** k z ** v v* * z* *z v vv* zz ** * kv ** k z * * vv * * * vz * k * z v * v *kk* k* *kk k **z z v* *v kk * *z z* * * * * * z z v * v z v k * * * * v vk z ** * *k z k *k *k ** k * * * z z *v z ** v*** * v k* * zk v**z k* * * k z** z k* *v z* z* *z v* vk * z**k **zv *v **kz** zv**vk z**zv* vv *vk* k **v *v k z * * * ** v * * *z z* k ** v z ** zv k* k v** v * v z k *v * vz * k * *k ** k **kv ** z *zk**v ** v *z * kv ** z* vk **kz k * k ** * kz ** v**z ** z *kv* z *zk**v z kv**z k * * vz** z k * z* *k * k * * v * v z **vz * kv ** z**k v *z * v * v z ** k ** vk** * kz * *v z k k** *v * k ** k** * zz ** v**v ** z *z v* v *vk**k z zv**v k* * * kz** *v v ** z k* *v zv v**kk* k * v z* * k k**z z* z* *k v* zk * * k v * k * k * v * * k * z * k * k z k *z * * z z z *v * z ** z ** *k v* k*** *z z* *v k* *kz* z *v v* kk** z**z **vv * **zz** v vv**kk *z *vv * vk **k* z **vv* ** kz ** vv **kk *k k v * v v * k * * z * *k z * k k z ** k *z v * k * * *z z * z** k**k**vz* * kk **z vz **kv *k ** zz ** v* k ** k**z z* v *kk**z *z z**v v k **z z * *v vv** *k z** v v* *kk* z* * v k v v * v *vz k z**z v* *v z**k ** v* *v **kz *kv* zv** k kz ** zv * **vk** k* v** v ** kk*k *vz**k kk ** zz **kv** k* z * z z * zv * * kv** k * z * * * v * z**k * k *v z* * v z * * z* * * v k v *vz * k* k v * z * *kz** zk**vz *k * zv *z k* *v * v**z k* k* *v z* ** z k* * z v***k v z**kv * *v k**k *k v ** z* * * k z** **kv**z z**vv* v *z k* vz ** v**k ** zk * ** kv ** z zk** vz *v * zk * kv **z * k**kz*v ** zk** kz **zv *z * * * k v v **z v v * * v v * k *k z* z * k* *k z *k *k k * k ** v * z * * z ** v *k * z * v* v k**zz **vk** z* z ** v* *v k* z *z v* *v *v k* *k z z * *v k* **z k z***vv** z k* *v z* v* z * k z v *k * z * * v ** k ** vv kk ** z vv ** kk * ** zz ** v* k ** z ** zv* v *kk**z zv**vk k **zz** v* vk v* z * * k * z * v * v k v * v * * k * * z * z z* * z * kz ** kk v* kz v* * z ** *k * zv *kv**z z**vv** **zk** z* vv** k *z * vz *v v* *k * z* *v v* * *k k* ** v v* * kk** *z zv**vk k**z z**v *v k v * k * k* * * k* k v z * vk * zv ** k* zz** * * k * *k *k v v ** v**z * z *vv**k *zk**vz v ** ** k * * kz** zk**v * z *zv* vk ** z* kz * zv * ** kz * * z z* *k * v* *z k v * * v z * k**k v v* *k * *k v * v z * k * * kv** *zk* v * z* z * vk * ** v * z *z * *vz**k zv**vk * v z z * v *v * * k * k v * v * z * * * k v * z ** * zk * * vz * k k * v *z * *kz** **vz * zv * k v ** v* *z k z* k k k *v * k * vk * * z z * * k * k * v k * * k * * z z * z * Evelien Vos (1987) woont in Amsterdam en k k * k z * v z v * * * * * z * z ** k * v v * v * v * v * v * z* z * v ** *vz* k * k z * z * * zk ** v *z * v * k ** k z* * v * * zk** z v **kk vk **kz één k ** bij z* v vkwerkt ** z * kv v * * z ** v k * * dag per week een schrijversk * z * * k * z z* v vk k* v*k * * z * k * z z * v *k * *v **zz ** * *v k * v v * k z* *v k * * * k * z k * * k z * * k v * v z * * z * * z z * * k * z * v *Jordaan. * * z * *invde ** v k*z* *k ** v **kk* zv**v k *z * v * k* k * z * v vcollectief z* z* k *v k kk ** * z * * v * z **vv k *kz* zz * v *k k z k * zz * *v * **kk** z vz**kv * k z * k * * ** z* **vv zv* k* v ** k k **z **z * *z *v z* z v * * * k v v * k * k * k v z * * v * k * k * v v *k * * z* z z* *z* *z v v *eerste k**z * z**kv** *zz* vz**verhaal z* k*v k**voor “Staal” k* k* v* * z* z * k v * k kvwoorden z* *v *zk* v kv z **‘De * v * * * z k Het v * * * vk** z * * z * z k * v *v * k k * * k **zk ik liggend kv v ** z *een * kz** op z* z* * zv * * z* kv * k * vschreef k * *kv* v ** v * *vzbed** inzv de*Ardennen. ** * z* * k * k v * k v z * k z * k z * z v * * v z z z* * * *v v k* * k* v * *k v *k * v* z * k**k * v *zk** kz**zv * *vv k* kv** k zzAls z k * * * * z z ik ergens vol van ben, schrijf ik geen * z * * * k * v v * v * v * * k *v z v * k **z ** z v * * * k k v k * * k * * z k z * z * * k ** z * * * * v * * z * k ** k zz * v ** * v z k k * v v v v v v * * * v v * v * k * k * * z volzinnen. z *v * en noteer v kIk beschrijf **k z z kk * wat * kbeelden z* ** vv * z* v * k *kz* z *vv**k kz**zv** **kk** * v* * *kk* z *zv* v * k *z * * * k * * z z * k *k * * k * z * z v v * k * * v * k* v uitspraken. worden **vvwoorden * k * z Soms k * vk k z* *wat* * z* zzlosse *z v ** k* * * * z * * vv** k k **zv* v *kk* z * v**v * kv** * v v * * k z * * * v * k v * z * * *k ze een kk** **z ** k* z* * zz * * vk* vz * zk ** zeen *gedicht. werden vverhaal.’ * *Nu v k * k z* *z * * v v * k v v k * k * * k v z * z * z * z k * k z * v * * v * z * z * z v vz * v * z * * k * k**vz v **k kz** zk**vz **zv* * z**k ** v *v * zk * * v * z* *k * k * k * v k**k * v * * v * z z * k v v z * k * * kv** * v *z k vz** v z ** k v* * kv * *k v ** z k * z * v * * k * v * v * * k ** kz *z * z * v * * * * z * k k v *zk* kz** v* *z **vz * zv * k v ** z z * * vk * k* kz * z k ** kz * v * v * * * v * z k * * * vk z * * k * v ** v z * v *vk* *kv** z * v* *z z* * * zz * v* kv**zk z **vv** *zk**v ** v**k * kz * z* vk ** k kz * v v * z z* * * z * * kz * * k k * * v k z * * kk ** vv ** k *k * zz *vv* k * z**zv* **kk** zv** k k **z z z* *v v * *z z* *v v* *k ** z *v * kv * k* zz** k *k * * * k * z* zz * v * k * * k* kz * vv** k * zv * vv z**v zz ** k ** z * z**z *z v* *v * z *z v* vv * k* kz** zv *v **kk** *zv**v * k**zz* vv * k* kk ** z v ** kk ** * * * v * k k * * v v * * * k z * k z * * k * k k v * z * * * * v* vv**kk kz** zv **vv * z * z v * k z** * * zk ** kv ** zk ** z k * k *z z* v * v**z v * k * k v *z z* ** z * k * v v *k *z v ** z * v * * z z* z* *kv* v**z k* v * v**z **vk *v **kv ** vk**kz v** zk* v *kz** z ** k *v ** zk** * kv ** zk zk **vz *k * zk** z** **z k * z* *v * k* z k* * kz * z ** v z * z * zv * v **k **v * kz ** zv ** vk** * zv ** k**v ** z *z v* v *vz**kv v**v k* ** kv** *k v * * z k* *v zk v**z k* k *v z**k ** k *v * k * * k k v**k *k k**z * v *kk* zk** z* vv ** kk z **vz** *kk ** z * z**kv *kz * z * zv **v z ** zv** ** vk** z* z **vk *v z* * z * * z z * * z k * * k * ** vv * z * * v* * vv *v *v k k vv*k ** zz** vv**kk z **vv *v k* kk * z* *v * k**k z** *v v* *k kkz**z v v** k k **z z*** *k k**z * z**vv* kk * * v z * * z z * * z z v * k *k z* z * k* k ** z * * vk ** zz** v k * kz * * v* k **z * z **vv* zz** v v **kk * * v * k**k kv * v v* v *v *z k* *v k* *v k*


kz *v *z v* z* ** v v* *z* *k *v z ** z* * k* v* v * *z k v z k* z* k* * k k * vk * z k * z* *v *k* v* z* *z z * * * v *k k* v* v v* v *k *v * z*v z* * z * k * * * k k * v z* k* Staal k* *z *k *z z*v *z* z * z * v * k * v * * *v * z* *k*z v* z* *k *v *k z*v *k k*z k* v* * * vv *Evelien z ** v *Vos *z v z * * k k * z *v *z k k v**k k**zz* k * z z * v * z * * v * * z * *k * zz * v v * v v * * z* * * k* *v *z v* * k * * k k z * v z* k* k* * *k *z *k v* *z * * z k z * v z Frans z *De oktoberzon * v en*miste * v vingers. * z accent *kv* zHij*zhad k**veen v * * k * weerkaatste * k z * vdrie * k * vz * * v * * v * z * * in zijn k * gevolgd. In het v* ogen. z kDe k van zeen afstandje * hele * ochtend*had ik hem ** *k k* zk v z *k * k* *z z * v k * z z * v * * z * * v * z * * * z k * krook*ikvzijn zweet; de v gids hadk zijn trui uitgetrokv *v * kz *bij*dev slager ** kz zz **raamkozijn *k k*z *k* *z * v * * z * * * k * het Waals z probeerden z kk * ouders binnen in broodjes te * v vegetarische * z ken. k* *k ** * *v v* Mijn z**z * v * z * v v * k z * v * * k * * k z z * * k * v * z *v * z * kk ** ** vzbestellen. ** k k k* *z* k*z z*v k*z* z k z k * * v had hij gezegd, z wiltzweten, kijk je maar op internet,’ *k *v z* *z ‘Als v* *v je*dez*waarheid *k v* v * k * v * * k * * v * *z **v voordat v k k * * k z we een oude staalfabriek ingingen. Binnen stonden metershoge * * z* k* *v *z ** z k **kz * zk ** z k * z * v * * * z z * * * v** de hoofden v * elkaarv toe gebogen. k Ergens in het gebouw * v naar **v v* *kraanvogels z k* z *v v* kmet k *k k*z *k* *z * vk* brandde * * * * z z * * v van hem k kleine vriend in een zwarte coltrui *haardvuur, * een zv * * kk ** z z **een v* *z* *k z* vk*k ** zz* z v v v v * k * * v bood aan. * z ons een biertje k z v* *k k* * z z v**vk* * *z z** * k * * z * v k * z z **k v * * Door viaducten waarin plastic zakken en heen en weer geblazen z * k *bladeren ** v v ** zk vv ** z ** z v * k * v k* * * * v k * * * k z * ** heuvels * van schroot diekde stadz afbakenden, kwamen we in * v en over *zk v k* *kwerden z * **z k**v k z**z v* k * z z * v * * z * * * z k *op straat.k v het *Er* was niemand z* * centrum. vz* * zv* *z v ** z ** kv*v *vk**k k * z v * k zk * Het * * * glas van de etalage was warm. Zwijgend frommelde hij een pakje sigaretk z * * k z * * z z * k ** v * *zz kv** z z * v v * k * k* *zijn v * * * v uit broekzak en hield het me voor. Ik schudde mijn hoofd. Hij stak * z z **vten k * k ** z v* k *kz **z vv**kk ** z * * k * * z k * * z in zijn mond z en pakte met zijn andere hand zijn * sigaret met*twee vingers *kz z z**vde v * **kz**z vv**kk* z *zv v * k * * * * * v v * k k aansteker. * stakk*een storm op. z zIn* mij * kz *vz** k ** k**z * z *kv**z *zz**v k * z * * * v v *k * * *k*v z * * zv** z**kv k v * z *k v* * z* *k vk * *z k **zk * * z zk* v * z k *k v * z**z * k *vz**k z * v * v *z ** vz * k * k * * vv** zk**vz* v *kk* z * z vk ** * k zz * ** k v ** z* *z * * v * k**z v**vk* **zz** v * k v*k k*z * * k* z v v * * v z k * z z ** k * zz** * k**k * * * v k* k** *k v *z z * v * z * v v * v *z * z * v* k k**vz **kk * *z*z *v z k *k * v * * v * z * z * * zk * k **zv k *vz* k kv * ** * * z* ** zk * zv** k v ** v * *z k v *k k k * * * v z * * *v v z k*z * z * z* k * k z * * z* *k z * * v z v* * * * k z* v* * kv * k z* z* v* z ** k * z * vv * * k k * v * **k z v* * z* * zz * * z *z v * k * * * k * z* zz * vv k * z * v * z z* *z * v * z* *k *v v ** k * ** vz** v k k z* v * k * * z z * * k * v z k * *z *z* v*k zk ** k v * z *k ** vz * * k* * * *k v* zv** k v v *z * vk** z* k * z * k * z z **kz * * k * **zv * z * v * k * *zk* ** vk * *k * zv * v* vk ** kz v *v z* * z v* *k * k *z * v * k z ** z* * k * z * k * z k * z * k ** *v k* *v vv ** k* zz ** v *v * kk *z z* * k * z z * v * z * v *v * * * v * k* kk* v k* * *k z**z * k* *k z* zz * v * k z * v * k * z v * z ** kv *z ** vz * v* k ** k** v * k * * z * v * z * * v * * k k z * *k k z z *v z* z* *k v* z *v z**k * z * v * * z * v * k * * v * * v * k * kz ** vk69 *kz k ** zv * k z * v * k * z * * k * z * z* * v *z * *z z**v *v v**k * z* *v * k * z * v k * z * v * k k * k *v * z * k * z* * v * z * v * k * z


*k v *z * k* ** k* v* k * zv * vz * v z * * v v k **vk* **zv* k k**z * k v* *z v* k**z z**vk** **z kv * *kz* * zv** z kz**vk* v**kz**v * k**z * * z z * * k * v v * z * * v * v k* k *z * * *k vv *kz * z * z k k * * k z* k* * * z* * v * z* v * v**kz* z**vk** kz**vk * * vk v k ** z * * kv** z vz**zk v**vz** *zk**k * z* * *z v * * * v z k ** v * v * z z * * *k k k v* * * vz**z k *k * * k* k * v v * kz * v v * v **vz**z kv**vz* z *zk* k * * k * zv * z* k v**z * *kk**v *zz**kk **vv** * kk** v v v * * z z k *k * * k * z v z *z * v * v** z *k v * z * * v ** z **kk * ** v * v* * z *k * v *zz**k kk**vv **kk** v v k * z * k * z v z* z *v * k* z z k * * zz * * kk** v zz**kk* *vv* z * k**v * v * * k * * * k * * z *zk* * v**v * k**kv* ** * * kz * v * k v z kk** v vv**zz* **vv**z * z**k * k k v * * z k ** * v *v * * v**v z**zk * vz** z ** v * * * k z* * k kz * v v* k* * * v * **zv z * * k z* *v * zv** z v * k* k * z**zk* **kv** zk**kv * * z * k v v v v v k * k * k * * k * z * * z ** z **vk *kz* v k *z * z * * z * *z * z*k vv *z * v *k * kv *zv**k * z k * v k* k z * * k **vk * **zv**k vk**zv* v *kz* v v z * * * z * * z z* *k k * v * v *kz* *vk** kz**vk * zv * z v ** v* *z * z *v k * z * *k *v v k * * zk** * *k k* v k *z * zk *vk**z zv**kz **zv** z* kz** k * v z * * * k * * k v *v * * * v* * v k * z * kv * vz** v**vz* *zk* k * z z * k * * vz * * * v * * * zk * v v * * * k k z k * v * *v * * z z * z * z * * k z * * z v * v v * * z z * * * * *z k * * vv *k z * vv *v z* *z * k* * * vv *zz**k k**vv* **kk** v* vv** z * * z* z k k * z * kk * kk * k k ** k* * * v* z ** k**vv* v**zz** vv**zz *z **kk *v v * * v * z k * * z k * * * zz * k ** v v * k k * z *zz* kz * * k vv * zz * ** vk * v* * *v z z**kk **vv** *kk**v ** v**z * k * v* zv ** kz k * v* * z z* * v k * z v * k vz** k* *z k * * * z * k * z ** vk * * k k z *z * * vv * ** ** z ** v * * vz * k z**v * *k v k v v ** kz * k * * * k z z v *v * v z* **z v* * v z* * kz * k z v**kz **vk* *kz**v * k *zv* kz * vz *v k* *z * v* * * z *z * kv * z* *v ** k* * k k v k * z v ** vz * * zv * k* z * z **vk* k *z ** kv ** * vk * * zv * k **vk *kz* k**z ** z *v * zk ** v* kz * v * *v v* * * v z k v * k k v * kz *k k* *v * v* * k * *zv* vk** v z ** z *v * z * z* *k ** k* *z v ** v k * z *vk* z * z**v k* v z* *zk**k * v * * * k * z k * * * k * z * k * v * v z * * z z z v * * k * v ** * z k * z * v * z z* * v k* * vz***k k v**vz **zk**k *vz**z ** k *k * vz * k* kk ** vv vz ** zk ** *vv ** z**k ** k *vv* z *kk**v * k z v * * * k * * k k * v * * zk k** vv * z* zk ** k**v * z *kk** * vv**zz k **vv * * zz** k* *v * z**z k* *v v* *z z zk* *k v v** z z* **kk ** **v z * k v *z * vv * * * z * z * vv v* ** k * vz * k ** k *z k * *v v* **z z k* **vv** z z**kk* v**z z* kz * k* v ** z *k ** vk ** * zz ** kk k** zv* zk* kk * v**v *k**kv* * k* * k z z v z z * v * ** zz ** *vk** z * z ** kk *kv* v* zk**kv* v **vz ** * kv** z *v ** zk *k v* vz *vk**z v* *v z** **z v* **z v ** k z** k z vk* * k * * z* ** v k k * k * v ** *k zk * k * k * zk * k** k v* *v z v* **z v k**z v * *k z**v *z v* *k ** z *v * zv * z* vz ** zk z **kz ** *zk**k ** z ** v *kz * v* zv**k v *v z * * * v * * zv * v **kz z** zk* k *kz ** v**k *k * zv**k * kz ** vk z **kz * * vk ** v* *k ** k**vv* *k z**v k vv**z z * * vk** *v z ** * k k * * k * v z * v k * * z * z z * * z * v(jury), * vJoubert * Jente*Posthuma * v * Martien k* k * z(winnaar zk * vk Theo z* k * * Pignon, (jury), *v z Hakkert z * * vv** zFrijns v *v ** *k * vv *vz * z ** k**v ** zz * *k * v z **Evelien **vv z** *k V.l.n.r. * v Kok k* *k * z*(jury), zz*zittend vMarjon v* z k k * v Snijdersprijs 2012), Wieke Drieboog, Carel Helder Vos, * * * z k * * k * k * k v k * * v * z * * k* v z z * k * zz ** k * v*De v z**kk* z* ** ** v *zLies *vDe *z kv** *zz**(jury), Ann Craemer Habets, k ** v k*Ivo * kSarah zz * k* (juryvoorzitter), *vv*Arnolds, z**Gallez. k * *zgenomi* *v v z* *k k* vk *v v* z ** v **enz* *kop v * neerden z z * v * k * v v * * z * k * k Andrea Kluitmann Floor Overmars ontbreken deze foto, evenals juryleden k z * k k * vz * *k k * *v v* * k* *v * v *z * kk * v* zv** z **vv* *kz**v v**z * zk * * vz * kv** *z z z*Sanneke z *en k ** k Paul Abels. * vvan*Hassel ** z v * * v* * k* *z * z * * v * zz* k z v * k * k v * v * z v * * * k* k* z * * k* k **v v *k * v * v z * z * k z* * k * *z v* * * * * z * vk k * vz * * z * v *v * **zv** *z vz** k z* * kz v k v k * k k * kv * vk** k **vz** **zv**k * z**z * v *k v**k * z**zk** *kz**vk z **kv k* *z vk * *v k* * *z v k * zv * v * * z z * z * * k v k * z * * v vz** v *k * * * k * z v ** kz z zv * z* k * k *z * *kk** zv**kz* **v zv * * v * v z z* * vk** *kv**v * k**zv* v * * v * * * k * k v v * k ** * k* z kv * k k**vv * z * v ** z k ** z z* z v *zz* k *vk**zv z**kk** * zv** *z k k * z * ** * * *z k k kk** v v **zk** **vv**z k**kv* v *zz* k z k* * ** *v z v v * * v v * * * k z k z * * * * * k k * v * * z * k z * * z * k * vv * zz * k v z *z * * v** zz * * v* *k* k* **kv v * *vv* z * k* k * vv *z * * v * k v k z**z * * z * z * k * * z *k v z * * z * * z * k vv ** **k ** kk * z * k v **zv * * kk** kv * * k* k* z* * ** z**z k**vv** zk**kv v **zz * z* v * z *k v * * v z v z * * k * kk v* * * k * k v z * * k z *z * *v * v z* * v *v * k z* * z* *kz* k * * vk**zv z **kk** *zv**k * k**v * v v * z * v * k z * k z z k * * z * v v z * * z z *v v * z v *k * *zk* * *k z* ** k *z v ** * vk * kv k ** v* k ** k * * k ** k k ** v z * z* z * * * k z *vk* z *kv**vz k**zv** * vz** k * v * z z v * z *k ** *z v k * k z * v * * vk** v kv**vz **zv** *vz**z * v *k * v * k* k z* z* *v * v* k** * z v v k z k z * * * k k z * v * v* k k *vv* kz** v ** z * * v * v z* v * k * v z z v**k * z *z * k * * k k k ** v * * v* z * z *zz**k *vk**zv* **kk** v * z ** z* * * k z * z * v k * * k**v * v**kz** *vv**zz k **vk * z v * z * * vv * z ** v **zz* *kv**v z *k * v * * z * k * v ** k k ** z**k *v* * zz * k v k z z * k * k k * k v k v * * z * * z * * * kv z* * * v *z * * v**v z**kk * vz** k k ** v * ** v *v * z * k v * z * * k * *v *v z * * k z* *z *z k * * * vk * v z * k* v z**zk* *vv**z zk**kv * * * k v v * z k * k v * v * z * * * z ** k * z * * k * v v ** *z k v ** v z* * kk * zv**kz k**vv* *kz* v * v *z * kz * * zv * ** k k * kv * z * z * k * * z k * z * v * * z z * * v * * v ** kz k ** v **kz* k * z* z v *kz* *zk**k kz**vk * * kv * z* v v**z ** z *v * zv * kz * k * * * k v* v * v v v * * v z * * z v * k * k * k v * **z * * * * v k *z ** vk vk * * k * z *v k v k * z**zk** *kz**vk z **kv * * zk * z**vk z **kv** *vk**z * v**vz* zk * v* kv * z z ** kv * * v * * v * k z* **kz v z ** z* *v k v z * * v *k vz * kv * *k k * * * * vk * * z * * z* zk ** kv ** vz * v**z * z**vk** *zz**kk v **zv *z z* kk * v* *z * z* *k k * * zk ** v* v * zk * ** kv * * v z * k * z v * v * v * z * z v * k * * v v * *zz* vk**zv **kk * * z * z* *k * v *z z* k * * * k * kk ** z * v* zz ** kk k ** vv * v * * k * vz * *kk**v ** z *z * kk * * * * k v ** k k* **vv** * zk**kv v**zz* kk *kv* v ** z *k ** vv * ** zz * z * * * k v v * * zk * * v * z z v *v * zz *z k* * k** *vz * ** v z * * v* v z**k * z * zz zz ** kk * * zz * k v * k * * v * v * * * k k k * k * * k * v k * z * * z k *k * *z k* k * z z** v k k *z * * * v ** v ** vk v z* * k * v ** z **vk v ** k * v * * z v *v * zz * *k vk**zv z z**kk** *z v**k ** k**v * zv * z* vk ** v zv** kz * ** zv ** k* z ** v *vz* kz * zv**k vz**zk * * v** k * * vk * z* z v**k * *zk** kz ** k * kv * z* v * v* *k * *v k* k z** k v **z v v ** **kz * ** zv *z v* z * k * z * v * z z* * v* * k* kv ** vz v ** zk ** *vz ** * vk *z v* *k * z**v k* * *k z* * *kv k* * vk** v k v**vz **zv**k *v z**z ** v *k * vz * z * k z ** k * k k * v * * v z z** * z * * *v *z * kv * z v ** zk ** vz * * k** k *z * z * kk* * v**k v k * v * z **vk z * v * v *z * * v* z z**k k* v**z z* *k kk* *v vz **k k **v v v* * ** k v** vz74 * z * * k k * *v v v* v z *k * * * z ** k ** zz k * * v * z ** v * *z z k ** v * z * * v z *k * kv **z z z**kk k **vz** *k k**v ** z**z * kk * v* zz ** k kk** vv * **kk ** v * v** z *kk*vv * vz ** z kk**vv v k * *v * * * z zz * * k * kk * *vv ** z**k** v ** vz * * kk**vv vz ** zk * * vv** z* z ** v**v z* z *z k* *k vz**z k z***k v **z z * * *v k** * * k z * kv * v v * * v v * z


z* *k v* *k v* *z k *zv* * k**vv v**zz * vv** z * * * *z k * k* v*z k* *v*z *v*z z*z* v*z* *k*v z * v k z * * z**k v* * z z* v*z* *k*v *z*k k*v* k*v* *z * kv * * *kk* vv * z *z * * z * k* k * * z k z * z z * * v**z k k* * vz * kv** * * z* v * z * v * z z * z * v * z * * k * v v ** * k z* * v z v * * k Verantwoording z *z k* * k* v *kz* v * k**z * zk v * z * k * v * * z * k * v * k * v * * z * z* kz * z v * v**k z *vk**z *kz**vk v **zv * z k * v * z * z * * v * z z * k * z *vz* z* v *kz *k k* k * z *v * * * vz* z * k * z * z *v *z v * **kz * **vz**z *kv**v * z *zk* k v * * * k *z *z z v* z k * v ** vz *zz* k k**vv* z**kk** * vv** z * * v * z * z * v * z * * k * v z**v k* k ** * *z k* z z * k v * zz k * *z k ** k k* * v *maximaal v* z * k wij *schrijvers v om riepen een*verhaal vv* 2014 * kz *op k * van **september z kv* z vzIn * z v * z z * * z * z * v* * * v* * k k v *vz* k* vSnijdersprijzen * k *kv*invte * z * z * k2014. z *ontvingen z220 ** v kvoor woorden zenden We v* * k* v * * de *z A.L. *zk z * k * * k * * * k z * * * z z * *z v v* * zv** *k v* z * verhalen * vv v v * z * * k k * * z * z k in totaal 1184 korte van 947 schrijvers. Alle stukken werden door * z * z z * z* v *v * * v ** v * z z * z * v * z * * k * v k *v * v * * kz * k * k jury, z**bestaande k * k**zvEen v k * * * k *k * z *ons geanonimiseerd. uit Ann De Craemer (schrijver), k k * k * z * k z *v v z z* *v k *z z* * v * * vz* z * k * v * z * v* * *z *v k *k * * v * zTubantia), z van *(schrijver), *z vk * *v zSanneke z * z k * * v Hassel Marjon Kok (kunstredacteur * * * k v * k * v * z*z* * *z z* *v z* z * * kk * * *z v * v kFrijns *z v** kkTubantia), k* z * Martien * v (AFdH zv* z *zv* k ** k * z z Theo Hakkert (kunstredacteur Uitgevers) * * * z v * * v * z v * * * v k * * * k z v * * * z k z * *v v *z * z * vv z ** k * Abels v* ** k z* *en * z * kuit* de * zz * k* las verhalen z * en vselecteerde **alle z k(AFdH *v * z * k *kvPaul ** vk *Uitgevers) v *groslijst z * * k k z * z k * * k z * k z ** v bleven * v z * 57 * * z *z k * inzendingen, v * zeven vz * * zDaarvan ** zz**zk de** longlist. er * uiteindelijk *z z * v over. k * k v* * ** z *k * vv k * * z v z * v v v * * v * k v * * k v * z z * In*overleg * * *juryzvervolgens * v tweede kz* A.L. k* z ** zkwam * een * z * k * v ztot *z vz ** Snijders k *v ** zz *met k * eerste, k *z * zkde* v z * v z * vv ** *kz **en * v * v * v * z * v k * * k z * * * z k k * aan met vijftien * verhalen * z v de genomineerde z * *De jury vulde z *v prijs. vz * k *derde k ** z v* **zk*** v z**zk k**z v* kz v * z * k * v * voorkeursverhalen z** * z k* *andere v k * * v * z k voor dit boek. * * k k * * * z z * z v ** zv v**vz * z * zv**k ** z * z **kk** * vv**zz k ** vk * v* zv * z * * v * z * k * k * k* v v *z v * * k v * * z * * *kk v **z v **z k * *v z** z z**kk* v**z z* zz * k* k ** z z * k * * v * z Behalve deze prijzen was er een publieksprijs. Uit dezelfde 1184 inzendingen * * v v z z * * * v v zk** *vv**z * k *k * vv * z* zk**kv **vz ** * kk ** v *v ** zz * k v * z k * * * k z stemmen op zijn favoriete ston* * k publiek z * k verhaal. * k * kon z Alle inzendingen z* z het zk** * vv** z z* **kv v* *z z z* *k z**v *z v* *z ** z *k * vv * z* kz* v v * z * v * den online in de maanden oktober en november. Het publiek maakte * * k *k *z **kk k**zv* k *kk**v ** v *k ** zv**k * kz ** vz z ** kv * * vz * * eerste z * v massaal k z * v*van z * * k v * keus kreeg de gelegenheid gebruik om te stemmen. * z * * z * * k * * k z* De * k z* * z * *z v * z z v z * *z v **zv k **vz * * v z * * v v * * * k k * * k v * * * z v k k * drie punten, de tweede twee en de derde keus één punt. Op 21 november * v z * k z * * z * v * v kz* * k**k * z *v * kz * zv ** zz ** kz * * z ** z *k * k *zv v * hadden * * z k * * * v * v z k * z ** v zz * * vk1000 * * stem zz * vmensen *vv* kz**vk v **ongeveer vuitgebracht. *hun z* * z k * *z * kk**vv **zk**k *vv**z k k **vv * * z * z v * * * z * zz * k * v z z kk* * z* z * k * * * * v**v * *zz* z * k**vvverhalen *dez prijswinnende * zz * De* v * z* z k *bij v ** * z zhet gezamen*verwoorden v * zk k juryrapporten * * v * k * v**v * kk * v * k k * v v v k * * * * z v * * z z * * * z* z * * vk* juryvoorzitter v * z *van vde * * samengevat * kv *Ann * z kz* lijke z De Craemer. z* * zk k *vk oordeel * z ** door z * z *z * * k*jury, v k *vz z vz *z * * *vv* v k z * * k z v z * * z* * z * v * * * k v * v v * * * tekst*van Lydia is een haar* van k door vk * k * z *bewerking * v* ** k Davis *kz* zk*De zgeautoriseerde v * *v * z z * * v k * z *k k k v* k **z k *z * z * zartikel * * een zz** * * * * z v v * z * vertaald uit Times Literary Supplement van 28-02-2104, waarvan v z * * k z* v * * v k * z * zv k**z * v* * z* * *vk* z * v**kz* k**vv** kz* v v * z k v v**kversie, k * * oorspronkelijke vertaald door Peter Bergsma in z verscheen z * z * z**k * k**de k z * v ** k v * * * zz * k ** z * z k z* ** z v k* *k v*z ** z v * v v z z * z * v k * * v * z * k* * zk z 360 53,*maart 2014. v ** Magazine k *k * * *k v * * zk ** k *v ** vz *zz* k * v**vz* z* k * * v * * v zz * k * k * k z * * * z v k v * * * k * * * vv * z *z z * * z z* k zk v ** z* *z * v * * zk * ** * * zv * z * v * * z kk** v zv**zz* **kv**v * z**k * v v k z ** k v z z k * k * * kz * v * z * kk * v* v * z**z * *kz* z * k k * v z k**z * v**vz** **zv**kz v **zz *z k * k *v z* *z k k* *z * v ** v * * z * * v * * v v * z k * k * * z v k z *z * * v *k v * v * vz * * kz * zk**k z**vk* * v* k * * v k * * z * k z * *v* z zk * ** k z v k * * k* z z* *v* z* *v* *vv* z *kz**vk vv**zz** * vz** k* *z ** z *v k* z *z v* * * *z zk * * * v * kz k ** z z* **kk** **vz**z k* *kv* vz *vk* z ** v *v ** zz * * k * z * k k * v z v v* z vv * * * k k *z z v* *z* v* z ** z z v**v * z**kk** **vz** z k **vk *v v* zz * k* *v * v**z z* * k * * v* k k z**z k *v z*k v v* * * k k** v * z k * * k z * z * zz * * vv * *z * * v * z * kk z * z** *k k * ** zv ** k vk ** zv * v * zz *kk**v * z ** zk* **vv** z * z k * v v * z * v * * z * z * v**v **k v * v z* z * *k *v * kz * z * v k * *z k* k* v ** v k* **v z** **z v**z z**vk* zv *z z* kz ** k *z * z * * z * v * z z * k v * z ** k z * v v * * vk * ** z k** kv *zv* zk * kz ** v k**kv** * * v* k ** z v * z z * k k * v * k * * * z k * * * z k * z * * z z k * z ** *z z z k**z v* *v z**z ** v* *k **vz * k v * z z * z * v * * zk **v v75 * v kv * * k * * zz * z *kk ** v**z** z ** kk * * zv**kz kk ** vv *z * kz * v * * z * k * * k z v v z* **k v* * z vz**z z k* * vv v* *z z* ** *k v* *v * z * v * z * k ** * * * k * z k ** k * zz** k v z *k * v * v z * k


Colofon

Kort & Goed verscheen in december 2014 bij AFdH Uitgevers ter gelegenheid van de tweede uitreiking van de A.L. Snijdersprijzen op 22-11-2014. Selectie verhalen Jury Snijdersprijs 2014 Redactie, eindredactie Paul Abels Boekverzorging en beeldredactie Martien Frijns Druk Lecturis bv, Eindhoven Binder Patist, Veldhoven Fonts Arnhemmer Pro, American Typewriter, Chalkduster, Museo Sans Papier Munken Pure Rough 1.4 120 gr Kort & Goed verschijnt in een beperkte, genummerde oplage. Dit is nummer

Het complete reglement van de A.L. Snijdersprijs vindt men op www.afdh.nl. Ter gelegenheid van de Snijdersprijzen 2012 verscheen bij AFdH Uitgevers 220W, een bundel met de 53 beste verhalen van de editie-2012. Dat boek is nog in beperkte mate leverbaar.