Page 1


Tsjechov, 1875


220W


A.L.Snijdersprijzen 2012


220W Redactie Paul Abels Martien Frijns Carel Helder

afdh i.s.m. de ochtend van 4 hotel van hassel slaa torpedo magazine twentsche courant tubantia


De A.L. Snijdersprijzen 2012 kwamen tot stand dankzij de Stichting Van Hassel, Torpedo Magazine, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam.

De Stichting is de Provincie Overijssel, kro De Ochtend van 4 en De Twentsche Courant Tubantia veel dank verschuldigd voor hun medewerking.

Eerste druk, november 2012

isbn 90 978 72603 36 4 © 2012 De auteurs en afdh Uitgevers, Enschede/Doetinchem © 2012 Gummbah (illustratie naast titelpagina)

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

inhoud

A.L. Snijdersprijzen. Daarin participeren AFdH Uitgevers, Hotel


bernd müller Über Kurzgechichten [11] Uit het Duits vertaald door Erik Harteveld

liesbeth hesselink Kooi [15] stefan popa Ring [16] pauline pisa De drager [17] heidi aalbrecht Spiltrap [18] quinta bies (Zonder titel) [19] jean-luc van ijperen Snapshot [20] delphine lecompte De korzelige kaarsenmaker... [21] william morse (Zonder titel) [22] h. koppelman Ontmoeting [23] a.h.j. dautzenberg Lotusbloemen [24] anne-fleur kan Kleurplaten [25] david jacobowicz Reprise [26] anne ardon (Zonder titel) [27] willem claassen Verliefd [28]

a.l. snijders Ideaal [31] nadine hemetsberger Badderen en borrelen [33] john schoorl De zoon van Mussolini [34] ewoud sanders Het achterhoofd van mijn vader [35] rik zaal Snijders’ bril [36] mathijs deen Oeros [37] sare bakkers Sandalen [38] andi bryne Snuit [39] gwen van der zwan Jaapies huis [40] jan van mersbergen Whangamumu [41] sytske van koeveringe Misplaatst schuldgevoel [42] lammert voos Kassa! [43] mina witteman Niet anders [44] willem bongers-dek Luc Tuymans [45] teunis bunt Op plekken waar je niet meer kijkt [46] pim franssen Hands up [47] luc geeraert Banaan [48] diana braat Venetië [49] joubert pignon Racist [50] peter prins En de trein, hij rijdt [51] sjoukje de graaf Van oude menschen [52]

margriet vroomans Dit is de Ochtend van 4 [55] wiep idzenga Kleinzoon voor een week [59] carel helder Trompet [60] john schoorl Black Betty [61] bianca boer Naar huis [62] anne-mieke goossen-schrijen De eerste keer [63]


wim brands Karrensporen [64] jente posthuma Crème brûlée [65] rick van leeuwen Deurgesprek [66] marianne lookman Kattenkwaad [67] peter swamborn Twee minuten [68] kristel snellen Vissen [69] ann de craemer Marcel en Rosa [70] chrétien breukers (Zonder titel) [71] alec van der horst Kelder [72] kristel snellen Eva [73] nina bakker 2013 [74]

betty van garrel, theo hakkert & sanneke van hassel Juryrapport [77] jente posthuma Wensen (eerste prijs) [81] margriet bolding De vergadering (tweede prijs) [83] philip hoorne Oom Gerard (derde prijs) [85] verantwoording [87] lijst van inzenders [89] colofon [93]


9

Tsjechov, 1881/1882 A.L. Snijdersprijzen 2012Über Kurzgeschichten

11

bernd müller Uit het Duits vertaald door Erik Harteveld

Een fiets geeft beweging. In alle stukjes moet een fiets voorkomen. Dat is de 6e Wet van Tsjechov. En de 7e Wet van Tsjechov is dat als er een fiets in voorkomt dat er dan voor het eind iemand op moet vertrekken. Het liefst ratelend over de kasseien. Gekleed in een werkmanshemd. Dit weet bijna niemand. De dierenwereld is fascinerend, maar je moet niet teveel insecten ten tonele voeren in een zeer kort verhaal met de titel Geleedpotigen. Dat geeft onrust. Het verdient aanbeveling geen Russische namen te gebruiken. Ze bemoeilijken het navertellen. Zo wordt niet zelden het verhaal waarin Vladimir Pavlovitsj Pizdaljoebov op de onoverdekte markt van Samarkand een reuzenmeloen koopt van Michail Antonovitsj Choejesosov verbasterd tot: Iemand koopt ergens fruit van een ander. Nu is het hele effect weg. Als iemand molenaar is, noem hem dan Mulder. En als iemand kleermaker is, noem hem dan simpelweg Snijder. Zo behoudt de lezer het overzicht. Een beetje kort verhaal komt wel wind in voor. Maar hoe staat de wind? Oude mensen hebben hem tegen en jeugdigen hebben hem in de rug. Dit is de vuistregel. Hier volgt een goed voorbeeld. De jonge molenaarsleerling Heinz Mulder sprong op zijn fiets en werd als vanzelf in de richting van de dijk geblazen waar de woest wiekende molens hem wenkten naar een toekomst vol beloften. Zijn kiel wapperde in de wind.

A.L. Snijdersprijzen 2012


12

Ik zou de dood in een kort verhaal uit de weg gaan. Maar soms is hij onvermijdelijk en onontkoombaar. Fraai wordt het evenwel niet. Zeker geen huisdieren. Die trouw zijn. En aanhankelijk. Zij verdienen beter. Een goede vriend van mij heeft eens op zijn vader geschoten met een windbuks. Opzettelijk. Zit hier een goed kort verhaal in? Misschien, maar je mag niet het merk van de kogeltjes weglaten. Het staat op het blauwe doosje. We hebben het immers over geloofwaardigheid. Sommigen geloven alles en anderen geloven niets. Zulke lezers heb je niks aan. Er zijn nogal wat schrijvers die in korte verhalen het mysterie van de vrouw niet respecteren. Dit is uit den boze. Zowel mannelijke als vrouwelijke lezers zullen een Kurzgeschichte dadelijk terzijde leggen indien er niet geheimnisvol over het zwakke geslacht wordt gesproken. Ik geef een voorbeeld van hoe het ook kan. Maria Pavlovna stond naast haar glimmend nieuwe fiets met de harde banden. Ze klapte in haar handen van vreugde. Niemand kon raden wat er in haar omging. Een kort verhaal is niet zomaar goed omdat het echt gebeurd is. De lezer moet ook denken dat het hem had kunnen overkomen. Anekdotes over vleselijke lust wekken daarom wrevel. Zoals bijvoorbeeld het bekende éénregelige verhaal: Was machst Du alles da unten! Iedereen is natuurlijk wel eens in het Schwarzwald geweest, maar om daar nou een kort verhaal over te schrijven. In der Beschränkung. Theekopje? Moet kapot gaan.

220w