Page 1

Anul I

| NUMĂRUL 1

EXEMPLAR GRATUIT

PERIODIC EDITAT DE ASOCIAȚIA “FOIȘORUL DE FOC=VOLUNTARIAT ȘI PARTENERIAT PENTRU VIAȚĂ”

2012 decembrie

21

Vino alături de noi! La serbarea de Crăciun ORGANIZATĂ DE PRIMĂRIA SECTORULUI 2 ÎN 21 DECEMBRIE 2012, ORA 11,00

PARTICIPĂ COPIII CU VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 7 ȘI 18 ANI, MEMBRI AI COMPLEXULUI PENTRU ACTIVITĂŢI RECREATIVE ŞI EDUCAŢIE „SF. PANTELIMON“ AL PRIMĂRIEI SECTORULUI 2. Asociaţia Foişorul de Foc

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă


2

Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

Adresa: şoseaua Pantelimon nr. 301, Sector 2 bucureşti, Corpul a., Cod poștal 21619 Tel: 031 413 62 01 E-mail: foisorudf@yahoo.com; foisorudefoc@gmail.com www.gardacivicavoluntara.org www.facebook.com/gardacivicavoluntara

“Asociaţia Foișorul de Foc = Voluntariat și Parteneriat pentru Viaţă” Asociaţia „Foişorul de Foc - Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă” funcţionează în baza certificatului de înscriere a persoanei juridice nr. 137 din 29.09.2011 eliberat de Judecătoria Sectorului 2 la 05.10.2011.

 creşterea capacităţii de oferire a serviciilor în situaţii de ugenţ ă, ce acţionează la nivel naţional sau internaţional.

Misiuni generale:

laţiei neîncadrate în muncă;

 promovarea activităţii de voluntariat în situaţii de urgenţă în rândurile populaţiei şi atragerea unui număr cât mai mare de membri;

 pregătirea elevilor şi studenţilor;

 organizarea de dezbateri publice şi iniţierea de propuneri legislative, în domeniul situaţiilor de urgenţă;

 informarea populaţiei, pregătirea acesteia, precum şi formarea unui comportament preventiv în situaţii de urgenţă;

 implementarea de proiecte pentru reducerea riscurilor de dezastre în comunităţi aflate în situaţii de risc;

 salvarea de vieţi omeneşti prin intervenţie operativă şi profesionistă în caz de situaţii de urgenţă;

 atragerea de resurse financiare şi materiale în scopul realizării obiectivelor asociaţiei;

 diminuarea impactului factorilor distructivi, prin asigurarea unui management adecvat de înştiinţare, alarmare şi la nevoie, evacuare a populaţiei din zonele de risc;

 acordarea de suport moral si psiho-social familiilor/comunităţilor afectate, respectiv sprijinirea materială a acelor familii afectate de către calamităţi.

 crearea unui sistem integrat de răspuns la situaţiile de urgenţă prin organizarea din timp a comunităţilor locale din zonele de risc pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;  sprijinirea autorităţilor publice locale şi centrale în activităţi de prevenire a situaţiilor de urgenţă;  pregătirea salariaţilor şi a popu-

DA!

Vreau să devin voluntar în structurile civice pentru situaţii de urgenţă

Asociaţia Foişorul de Foc

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă

Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă (DCVEISU) reprezintă structura specializată a Asociaţiei „Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă“, organizată în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau privat, împotriva calamităţilor naturale, incendiilor sau altor situaţii de urgenţă, informarea şi instruirea populaţiei privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor, intervenţia, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă, formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a personalului propriu pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.


Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

3

”Om între oameni” Vasile Ciornei Gala Premiilor de Excelenţă în Civism, ”Om între oameni” ajunsă la cea de-a treia ediţie, a avut loc joi, 13 decembrie în sala Galeria Dialog din Primăria Sectorului 2. În acest an, pe podiumul Galei, alături de personalităţi precum academician Maya Simionescu, antrenorii Octavian Bellu şi Mariana Bitang, Înalt prea Sfinţia Sa Ciprian Câmpineanu, Episcop vicar patriarhal, medicul Şerban Brădişteanu, inginerul Emilian Ţiţaru, sau actriţa Valeria Gagialov, a urcat şi generalul de brigadă în rezervă Vasile Ciornei, vicepreşedintele Asociaţiei Foişorul de Foc şi principal coordonator al activităţii Diviziei Civice Voluntare de Educaţie și Instruire pentru Situaţii de Urgenţă (DCVEISU). În cuvântul de prezentare al doamnei director Mariana Georgescu au fost subliniate calitaţile profesionale, educaţionale şi mai cu seamă civice ale domnului

general Vasile Ciornei, ce-l definesc ca OM ÎNTRE OAMENI. Vizibil emoţionat, în alocuţiunea domniei sale, dl general spune: “După o carieră de 40 de ani, unde am fost distins cu diferite ordine şi medalii, societatea civilă, prin distinsul juriu, mi-a acordat acest premiu de o valoare inestimabilă, gândindu-mă la personalităţile prezente astăzi aici. Premiul acordat aparţine deopotrivă echipei din care fac parte şi pe care o conduc, dar mai ales oamenilor care au venit ca voluntari cu inima şi sufletul alături de noi. Șansa mea, şansa echipei mele şi a oamenilor de care v-am vorbit s-a numit dl primar Neculai Onţanu, ale cărui idei, proiecte nu au timp să stea prea mult pe hartie, pentru că sunt dezvoltate şi implementate în folosul oamenilor. Orice tărăgănare sau amânare este de neadamis, mai ales când este vorba de un militar.

Unul dintre obiectivele proiectului este acela de a reda voluntarilor încrederea în forţele proprii, de a readuce zâmbetul şi optimismul pe faţa acestora. Este ceva extraordinar să vezi că după puţin timp de la venirea alături de noi, aceşti oameni se transformă, îşi asumă responsabilităţi şi vor să dăruiască cât mai mult din inimile lor, semenilor.

Proiectul este amplu, generos, de durată şi de aceea vă rog să ne acordaţi încredere, mie şi echipei, iar ceea ce ne dă tărie şi încredere în reuşita acestui angajament este exemplul personal şi sprijinul oferit de cel mai bun primar între primari, dl. Neculai Onţanu. La mulţi ani! şi ca fiu al Bucovinei vă urez sărbători fericite și frumoase ca în Bucovina!”

Experienţa europeană în voluntariat Organizarea şi pregătirea structurilor voluntare de intervenţie în situaţii de urgenţă şi a populaţiei pentru prevenirea riscurilor şi înlăturarea efectelor dezastrelor în Bucureşti reprezintă o provocare la care DCVEISU va contribui din plin prin componentele sale de management educaţional şi de intervenţie. Forţa şi puterea Diviziei Civice Volunatare sunt date de Garda Civică Voluntară, constituită deocamdată la nivelul fiecărui sector al capitalei. Înştiinţarea şi alarmarea, ca acţiuni de prevenire şi mai ales de limitare a efectelor dezastrelor, nu sunt suficiente pentru a rezolva integral protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu, animalelor şi mediului. Acestor acţiuni trebuie să li se asocieze măsuri urgente de proiectare a unor structuri de intervenţie, corespunzător dimensionate, dotate cu mijloace şi materiale eficiente, instruite şi încadrate cu

Asociaţia Foişorul de Foc

personal antrenat după modelul unor structuri similare din Europa, și al echipelor de intervenţie specializate, din cadrul conceptului internaţional INSARAG (Grupul Internaţional de Consultanţă pentru Căutare și Salvare). Pentru a fi în măsură să asigure prevenirea producerii

dezastrelor şi participarea la înlăturarea efectelor acestora, Gărzilor Civice Voluntare trebuie să li se asigure, pe lângă o pregătire fizică şi psihică deosebită şi o pregătire specifică, prin antrenamente complexe pe diferite tipuri de dezastre posibile, în zona lor de responsabilitate.

Criteriile de recrutare şi selecţie a candidaţilor În Europa și din ce în ce mai mult și în România, voluntariatul și voluntarii au ocupat și ocupă un loc destul de important. Potrivit legislaţiei române, persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciile de urgenţă voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani si 50 de ani;  să fie aptă din punct de vedere medical;  să posede documente care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de voluntariat;  să nu fi fost condamnată pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;  să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă ca urmare a sancţionării;  să-şi exprime în scris consimţământul de a face parte dintr-o structură voluntară, prin semnarea contractului de voluntariat.

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă


4

Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

Prezentare generală a Diviziei Civice Voluntare de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă SCURT ISTORIC În toamna anului 2009, un grup de lucru, format din oameni cu multă experienţă, iniţiativă şi ambiţie, a elaborat un studiu privind analiza factorilor de risc în cazul situaţiilor de urgenţă, a capacităţii de intervenţie existentă şi necesitatea constituirii unor structuri civice voluntare care să se alăture eforturilor structurilor profesioniste în lupta contra dezastrelor şi protejării vieţii. Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă (DCVEISU), de care vorbim astăzi, a însemnat cercetare, căutare, inspiraţie şi multă, multă muncă. Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă este structura specializată a Asociaţiei ,,Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă”, proiectată şi organizată în scopul protejării vieţii şi avutului public/privat împotriva efectelor calamităţilor naturale, incendiilor sau altor situaţii de urgenţă, informării şi instruirii populaţiei privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare, formării şi evaluării personalului propriu pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. La fundamentarea cadrului general al studiului, au fost consultaţi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cadre militare în rezervă şi veterani de război, edilul şi specialiştii din Primăria Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, precum şi profesionişti din alte structuri cu atribuţii şi experienţă în domeniu. Problematica analizată de acest grup de lucru s-a înscris în preocupările edililor Capitalei, pentru modernizarea şi mai ales eficientizarea intervenţiilor pe bază de voluntariat în situaţii de urgenţă. În prezent, la nivelul Capitalei există structuri profesioniste cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă, dar ele nu vor putea gestiona corespunzător activităţile ce se vor impune în cazul unor dezastre

Asociaţia Foişorul de Foc

medii sau majore, întrucât numărul şi compunerea acestora sunt insuficiente. De asemenea, în Bucureşti există şi organizaţii neguvernamentale cu acest gen de atribuţii, dar activitatea acestora nu se desfăşoară la nivelul tuturor sectoarelor şi doar câteva dispun de un sistem organizat de dezvoltare a

voluntariatului sau de instruire/ educare a membrilor unor astfel de structuri. Conform strategiei adoptate de conducerea asociaţiei, în luna aprilie 2011 au fost prezentate public rezultatele studiului şi implicit, anunţată constituirea Diviziei Civice Voluntare şi stadiul încadrării cu personal a Departamentului civic de management educaţional pentru situaţii de urgenţă pe bază de voluntariat, componenta sa de concepţie. La data de 28 iulie a aceluiaşi an, au fost prezentate stadiul încadrării cu personal a tuturor structurilor DCVEISU, şi Departamentul civic de intervenţii pe bază de voluntariat pentru situaţii de urgenţă, componenta operativă a diviziei. La aceeaşi dată, a fost prezentată oferta educaţională pentru anul de instrucţie 2011-2012, în

cadrul unui program-pilot de instruire. La finele anului 2011 - anul European al Voluntariatului, Divizia Civică de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă se prezenta ca o structură complexă, într-un cadru organizaţional diferit de cel al forţelor destinate apărării şi securităţii naţionale, cu un dublu rol: - asigurarea managementului educaţional pentru situaţii de urgenţă pe bază de voluntariat la nivelul municipiului Bucureşti; - asigurarea constituirii structurilor civice de intervenţie pe bază de voluntariat în situaţii de urgenţă, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, sub titulatura de gărzi civice voluntare, structuri principale de intervenţie compuse dintr-un număr variabil de detaşamente civice voluntare.

Organizarea Gărzilor Civice Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă


Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă

5

Voluntariatul se naște cu adevărat în inimă și nu în vreun statut de ONG. Când se naște acolo, cu sigranţă se va dezvolta și va rodi în acţuni extraordinare pentru comunitate!

Grupul de conducere al Gărzii Civice Voluntare

Organizarea Gărzii Civice Voluntare Garda Civică Voluntară are o structură organizatorică proiectată în aşa fel încât să facă faţă provocărilor concrete din fiecare zonă de responsabilitate, cu un număr variabil de detaşamente, în funcţie de caracteristicile fiecărui sectorşi cu un efectiv de aproximativ 150 de voluntari, ce pot îndeplini în condiţii optime misiunile pentru care au fost proiectate. Gărzile civice voluntare, sunt subordonate D.C.V.E.I.S.U. şi sunt structuri de intervenţie abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă şi executarea activităţilor de intervenţie în baza protocoalelor încheiate. Misiunile Gărzii civice voluntare în situaţii de urgenţă Gărzile civice voluntare se

pregătesc permanent pentru a fi în măsură să acţioneze în situaţii de urgenţă în sprijinul populaţiei capitalei în scopul limitării sau eliminării efectelor unor urgenţe civile cum ar fi: - producerea unor cutremure, incendii, accidente, explozii, îmbolnăviri în masă, calamităţi naturale etc. - folosirea incorectă şi iraţională a utilităţilor de către cetăţeni; - nerespectarea măsurilor de protecţie pe timpul lucrului cu foc deschis, arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale; sprijinirea persoanelor în vârstă care locuiesc în case vechi, cu instalaţii uzate, neverificate ori reparate de multă vreme şi ale căror coşuri de fum nu au fost curăţate; - intervenţii pentru deszăpezirea căilor de comunicaţii şi

Asociaţia Foişorul de Foc

accesului la unităţile de aprovizionare cu alimente şi produse de uz casnic, spitale, şcoli, universităţi şi instituţii publice de orice fel dislocate în municipiul Bucureşti; - instruirea cetăţenilor cu privire la modalităţile de protecţie

> Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă

împotriva unor dezastre sau calamităţi naturale; - asigurarea funcţionalităţii punctelor de comandă, posturilor şi mijloacelor de înştiinţare–alarmare şi a mijloacelor de apărare N.B.C. în caz de război.


6

Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă

1 Decembrie

SărbĂtoarea NaŢională a României Fii voluntar în garda civică!

Asociaţia Foişorul de Foc

> Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă


Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă

Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţește cele mai nobile aspiraţii ale omenirii - pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa și justiţia pentru toate persoanele. (Citat din Declaraţia Universală cu privire la Voluntariat)

Societatea de Salvare București

Asociaţia Foişorul de Foc

Colegiul Naţional „Cantemir Vodă”

> Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă

Detașamentul de prim-ajutor

7


8

Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

Organizarea și desfăşurarea programului instructiv-educativ în cadrul DCVEISU Pentru anul de instrucţie 2012 au fost planificate și s-au executat următoarele cursuri: 1. Curs de iniţiere în do-

meniul situaţiilor de urgenţă cu personalul din Departamentul civic de management educaţional;

2. Curs de iniţiere în domeniul situaţiilor de urgenţă cu personalul de comandă din Departamentul civic de intervenţie; 3. Curs de pregătire sanitară şi prim ajutor în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul sanitar din grupele de intervenţie sanitară, psihologică şi religioasă; 4. Curs de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru psihologii din grupele de intervenţie sanitară, psihologică şi religioasă din detaşamentele civice; 5. Curs de pregătire psihologică în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru personalul grupelor de intervenţie sanitară, psihologică şi religioasă din detaşamentele civice; 6. Curs de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă cu preoţii din grupele de intervenţie sanitară, psihologică şi religioasă din detaşamentele civice; 7. Curs de asistenţă religioasă în domeniul situaţiilor de urgenţă cu personalul din grupele de intervenţie sanitară, psihologică şi religioasă din detaşamentele civice; 8. Curs de iniţiere privind modul de acţiune al grupei de cercetare – căutare şi salvarea victimelor; 9. Curs de iniţiere privind modul de acţiune pentru deblocarea şi salvarea victimelor dezastrelor; 10. Curs de iniţiere privind modul de acţiune a grupelor logistice în situaţii de urgenţă. Puteam aprecia că drumul parcurs de DCVEISU confirmă seriozitatea şi utilitatea proiectului început în anul 2010 şi certifică viitorul acţiunilor întreprinse cu cetăţeni şi pentru cetăţeni. Populaţia capitalei va trece mai uşor peste ravagiile situaţiilor de urgenţă, fiind mai pregatită şi încredinţată că poate conta pe sprijinul voluntarilor din Gărzile Civice Voluntare din compunerea DCVEISU.

Asociaţia Foişorul de Foc

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă

Mulţumim sponsorilor noștri care au făcut posibilă apariţia ziarului


Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

9

Portret de voluntar: Ioniţă Ștefan Este sfârşit de an, cu toţii aşteptăm cu nerăbdare să simţim parfumul inegalabil al sărbătorilor de iarnă. Dar, nu uităm că tot acum este şi timpul de a privi retrospectiv asupra activităţii noastre din 2012. E vremea colindelor şi a bilanţului, cu alte cuvinte. Şi cum am putea oare să gândim la realizările care ne onorează fără să aducem mulţumirile binemeritate oamenilor care le-au împlinit, voluntarilor noștri ?! Ei bine, unul dintre aceştia, căruia dorim să-i dedicăm rândurile de faţă, este Omul, Voluntarul, Camaradul IONIŢĂ ŞTEFAN. Este printre “veteranii” Gărzii Civice Voluntare a Sectorului 2, unul dintre cei aflaţi la temelia acestui edificiu civic care este Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă. Domnul Ioniţă Ştefan s-a născut la data de 3 iulie 1961, în Bucureşti. Este de profesie maistru creator în industria încălţămintei şi marochinărie, iar în prezent se ocupă de propria afacere în comerţ. Cum l-am perceput noi, colegii din Garda Civică Voluntară ? Ca pe un bun coleg, săritor, cu un dezvoltat spirit de echipă, dispus la renunţări şi sacrificii pentru binele comunităţii. Încă de la început a fost o prezenţă aproape nelipsită de la toate activităţile şi acţiunile

Pentru Care Vreau Să DeVin Voluntar Pentru Situaţii De urGenţă

1.

Pregătirea şi experienţa îmi permit să–mi continui voluntar şi din plăcere activitatea în domeniul protecţiei persoanelor şi bunurilor.

2.

Vreau să-mi lărgesc aria cunostinţelor şi deprinderilor prin participarea, ca voluntar, la cursuri de pregătire, tabere de instrucţie, exerciţii şi aplicaţii în domeniul situaţiilor de urgenţă.

3.

concetăţenii ajunşi în situaţii disperate din cauza unor dezastre naturale şi/sau tehnologice.

6.

Doresc să-mi îmbunătăţesc/ completez CV-ul, cu menţiuni referitoare la activarea în cadrul unei organizaţii neguvernamentale cu preocupări în domeniul sprijinului şi asistenţei umanitare, ca voluntar.

7.

Vreau să fiu de folos comunităţii, atunci când în zona mea de activitate sau în apropierea domiciliului meu se produc situaţii de urgenţă. Familia mea locuieşte aici.

Doresc să pot beneficia de unele facilităţi pe care mi le poate oferi consiliul local al sectorului sau localităţii în care domiciliez, în condiţiile în care voi încheia un contract de voluntariat.

Doresc să fiu considerat un „mic erou” de către familie, colegi şi prieteni după ce am reuşit să salvez sau să dau o mână de ajutor unei persoane aflate în dificultate.

Vreau să am o preocupare, chiar şi ca voluntar, în domeniul sprijinului şi asistenţei umanitare în condiţiile în care am / nu am un angajament (contract de muncă).

Doresc să demonstrez comunităţii că este posibilă şi o altă atitudine faţă de

Pot şi vreau să ofer o parte din timpul meu liber, în sprijinul şi asistenţa

4. 5.

Asociaţia Foişorul de Foc

tinerei, dar ambiţioasei noastre structuri de voluntariat. Colegul nostru este un altruist prin definiţie, care nu stă în cumpănă să ajute, dacă aceasta îi stă în posibilităţi. A demonstrat-o chiar în colectivul nostru. De altfel, am aflat din “surse” că de mai mulţi ani este un bun creştin, care face regulat milostenii pentru enoriaşii şi vieţuitorii mânăstirilor Cernica şi Pasărea. La cutremurul din 1977 a trăit o experienţă unică, ce l-a marcat pentru toată viaţa şi care, poate explică ataşamentul faţă de organizaţia noastră şi de scopul ei: a salvat doi gemeni, care, în vârtejul panicii fuseseră abandonaţi în casă de părinţi! Tabloul nu ar fi complet, dacă nu am menţiona și faptul că dl Ioniţă Ștefan are o familie frumoasă, soţie și doi copii, care îl sprijină cu căldură și-l încurajează în împlinirea destinului său civic în cadrul Gărzii Civice Voluntare. Ce-şi doreşte Omul Zilei cu privire la atitudinea cetăţenească? O reală şi profundă schimbare de mentalitate a semenilor noștri, în care nepăsarea şi egoismul să nu îşi mai afle locul. Întrebat care ar fi, sintetizat, sloganul care ar trebui să guverneze acţiunea Gărzii Civice Voluntare a răspuns fără ezitare că ar fi celebrul “Unul pentru toţi, Toţi pentru unul!”. Aceasta spune mai mult despre voluntarul al cărui portret l-am creionat, decât toate cuvintele noastre. La Mulţi Ani, prietene Ioniţă Ştefan, şi la cât mai multe realizări în 2013! (M.I.).

8. 9.

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă

semenilor mei aflaţi în dificultate. Şi cei apropiaţi mie, se pot afla în această situaţie.

10.

Aş putea deveni un profesionist în domeniul protecţiei civile şi cred că experienţa acumulată mă ajută să activez în cadrul unui serviciu de voluntari de protecţie civilă.


10

Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

Documente reprezentative ale DCVEISU (I) 1. Statutul Asociaţiei „Foişorul de Foc= Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă„ Redactat de Comitetul de Iniţiativă al membrilor fondatori şi prezentat spre certificare la 25.08.2011, reprezintă actul fundamental care relevă scopul, obiectivele şi principiile care stau la baza întregii activităţi a Asociaţiei “Foişorul de Foc= Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă”

2. Actul constitutiv al Asociaţiei „Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă„ Decizia Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti din data de 31.08.2011, prin care se dispune înscrierea Asociaţiei în RegistrulSpecial al Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

3. Certificatul de înscriere în registrul special al Asociaţiilor și Fundaţiilor În baza acestor documente Asociaţia „Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă” a încheiat parteneriate şi s-a înscris în evidenţa altor structuri cu preocupări în domeniul voluntariatului:  În Repertoarul ONG-urilor de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;  În evidenţa Centrului Naţional de Resurse pentru Voluntariat-ProVobis;  În portalul ”Ştiri ONG” administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile(FDSC);  În Programul de donaţii IT „TechSoup Romania”.

Asociaţia Foişorul de Foc

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă

În baza acestei deciz ii s-a eliberat Certifi catul de înscriere cu numă rul 137 din 29.11.2011


Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă

11

Voluntariatul în slujba cetăţeanului Necesitatea înfiinţării D.C.V.E.I.S.U. pe principiul unei structuri din compunerea unei asociaţii neguvernamentale, este consecinţa schimbărilor survenite în legislaţia românească în domeniu, în primul rând, şi al necesităţii tot mai crescânde de acoperire a deficitului de forţe şi mijloace de intervenţie cu care, structurile profesioniste de intervenţie în situaţii de urgenţă se confruntă zi de zi, dar mai ales posibilităţii confruntării în cazul unei calamităţi de mare amploare. Participarea persoanelor fizice la acţiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public și de drept privat, fără scop lucrativ, în România este reglementată de Legea voluntariatului - Legea nr. 195/2001. La art. 2 din legea mai sus menţionată se precizează că “voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială”, contractul de voluntariat fiind definit ca “o convenţie cu titlu gratuit, încheiată între o persoană fizică, denumită voluntar, și o persoană juridică, denumită organizaţie gazdă, în temeiul căreia prima persoană se obligă faţă de a doua să presteze o activitate de

interes public fără a obţine o contraprestaţie materială”. Legea voluntariatului se fundamentează pe următoarele principii: “participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat; implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii; desfăşurarea

tăţii de şanse şi de tratament, fără niciun fel de discriminare.” Astfel, D.C.V.E.I.S.U., componentă a Asociaţiei ,,Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă”, este o structură de protecţie civilă, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop

Întreaga activitate a Asociaţiei „Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă” are la bază principiul conducerii democratice. Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor . Aceasta adoptă hotărâri, cu majoritate de voturi, obligatorii pentru toţi membrii. Consiliul Director este organ executiv de conducere colectivă, cu o componenţă aleasă prin vot de adunarea generală, pentru un mandat de 4 ani.

’Î

voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestaţii materiale din partea beneficiarului activităţii şi participarea persoanelor la activităţile de voluntariat pe baza egali-

lucrativ, nonprofit şi cu personalitate juridică dobândită în baza prevederilor legale. Încadrarea cu personal a structurilor Diviziei Civice Voluntare de

Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă Necesarul de personal pentru încadrarea D.C.V.E.I.S.U. nu include nici o funcţie retribuită, activitatea de pregătire, concepţie, conducere şi participare efectivă la acţiuni în cadrul gărzilor civice şi detaşamentelor făcându-se voluntar, pe baza exprimării liberului consimţământ. Prin urmare, persoanele fizice care vor încadra funcţiile din structura D.C.V.E.I.S.U., vor desfăşura o activitate de interes public, în folosul altora, din proprie iniţiativă, voluntar şi fără a primi o contraprestaţie materială sau financiară. Activitatea de recrutare şi selecţie a personalului, una din componentele de bază ale activităţii diviziei, vizează cu precădere următoarele grupuri ţintă: operatori economici, unităţi de învăţământ, unităţi medicale, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii de proprietari/locatari, sindicate ale asociaţiilor de pensionari, asociaţiile cadrelor militare în rezervă şi în retragere etc. Recrutarea şi selecţia se pot efectua prin personalul din structurile de resurse umane ale primăriilor de sector şi Primăriei Municipiului Bucureşti, ajutat de personal voluntar din cadrul D.C.V.E.I.S.U, cu pregătire calificată în domeniu.

Noţiuni generale de comportare și de protecţie în caz de dezastre Înzăpezirile. Măsuri de protecţie Înzăpezirile, de regulă, au caracter aparte privind măsurile de protecţie, în sensul că acest gen de calamităţi, cu rare excepţii, se formeaza într-un timp mai îndelungat și există posibilitatea de a lua unele măsuri, astfel încât mare parte din efectele acestora să fie reduse. În aceste împrejurări se recomandă tuturor cetăţenilor aflaţi în zonă să se informeze permanent asupra condiţiilor meteorologice și să rămână în locuinţe, asigurându-se necesarul de hrana, apă, combustibil pentru încălzit, iluminat, lopată etc. Dacă sunteţi surprinși în afara locuinţei, în călătorii, în mijloacele de transport etc. trebuie să

vă păstraţi calmul și să luaţi măsuri contra frigului, cei aflaţi în mijloacele de transport să nu-și părăsească locul pentru că este pericol de rătăcire. Daţi alarma cu claxoanele, aprindeţi focuri și așteptaţi ajutoare. Pentru conducerea intervenţiei, în caz de înzăpeziri, se desfășoară urmatoarele acţiuni: recunoașterea locului și estimarea urmărilor; organizarea dispozitivului de acţiune și repartizarea formaţiunilor și mijloacelor pe puncte de lucru; stabilirea căilor de acces și asigurarea legăturilor între diferite formaţiuni și punctele de lucru, stabilirea legăturilor cu cei surprinși de înzăpezire, organizarea corectă a lucrărilor de salvare și evacuare a acestora ,asigurarea protecţiei împotriva degerăturilor, îngheţului.

Asociaţia Foişorul de Foc

> Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă


12

Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

Portofoliu de acţiuni 1. Participarea la acţiuni de deszăpezire - Iarna 2012

Garda Civică Voluntară a Sectorului 2 a participat la acţiuni de dezăpezire şi de ajutorare a cetăţenilor aflaţi în dificultate ca urmare a căderilor masive de zăpadă din perioada 18.01-09.02 2012. Voluntarii au intervenit şi în localităţi limitrofe din judeţele Ilfov şi Ialomiţa (Petrăchioaia, Nenişor, Armăşeşti). Pe lângă intervenţiile pentru dezăpezire voluntarii au ajutat şi persoanele aflate în dificultate cu alimente şi medicamente.

2. Participarea la îndepărtarea efectelor incendiului de la biserica „Sf. Pantelimon”

Voluntarii Gărzii Civice a Sectorului 2 au intervenit prin acţiuni de control acces şi de siguranţă perimetrală la Biserica „Sf. Pantelimon”, afectată de incendiul din 12.02.2012. Prin activitatea lor, odoarele bisericeşti, mobilierul şi alte bunuri s-au aflat în siguranţă până la reabilitarea sfântului lăcaş.

3, Săptămâna naţională a voluntariatului în România

Perioada 14-20 mai 2012, declarată „Săptămâna Naţională

PARTENERI

- Primăria SeCtorului 2 buCureşti; - inSPeCtoratul General Pentru Situaţii De urGenţă; - inSPeCtoratul şColar al muniCiPiului buCureşti; - PreFeCtura muniCiPiulu buCureȘti - SoCietatea De SalVare buCureȘti - uniVerSitatea euroPei De SuD-eSt

„ lumina”

Asociaţia Foişorul de Foc

a Voluntariatului în România” a constituit pentru Asociaţia „ Foişorul de Foc = Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă „un bun prilej de a face cunoscută comunităţii organizaţia noastră, pe de o parte, dar şi de a promova voluntariatul în Bucureşti şi în România. Activităţile organizate de divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă s-au desfăşurat la sediul asociaţiei, pe platoul din faţa Primăriei sectorului 2, precum şi în Parcurile Morarilor, Florilor, Plumbuita şi Grădina Icoanei. Activităţile s-au desfăşurat sub patronajul Centrului Naţional de Resurse pentru Voluntariat „ProVobis”, având ca deviză „Voluntariatul nu e o poveste. Voluntariatul e de povestit”. La această importantă manifestare privind valenţele voluntariatului am avut ca parteneri: Primăria Sectorului 2 Bucureşti; Societatea de Cruce Roşie Română-Filiala Sector 2; Universitatea Europei de Sud-Est „Lumina”; Colegiul Naţional „Cantemir Vodă”. În urma centralizării rapoartelor cu activităţile desfăşurate de prticipanţi Asociaţia noastră a primit un binemeritat „Certificat de apreciere” din partea organizatorului la nivel naţional, ProVobis.

4. Participarea la manifestarea școlară „Oferta Educaţională” Inspectoratul Şcolar al Sectorului 2 al Capitalei a desfăşurat în perioada 10-11 mai 2012 la Complexul pentru Activităţi Recreative şi Educaţie „Sf. Pantelimon” o manifestare şcolară - ColeGiul naţional „Cantemir VoDă” - liCeul teoretiC „ luCian blaGa” - aSoCiaţia euroPeană Pentru SiGuranţă Și antiDroG - CruCea roȘie română - Filiala SeCtor 2 - GarDa naţională De meDiu - Primăria SeCtorului 3

menită a face cunoscută oferta educaţională pentru elevii aflaţi în ani terminali.

Cu acest prilej Asociaţia „Foişorul De Foc=Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă” a amenajat la sediul său un stand de promovare a voluntariatului. Ocazia a fost una norocoasă, având între alţi vizitatori pe cunoscutul artist italian Albano.

5. Participarea la tabăra de instruire pentru situaţii de urgenţă „Lupeni-2012”

6. Aniversarea „Zilei Pompierilor”13 septembrie 2012

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă este partenerul de bază al Asociaţiei „Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă” în îndeplinirea obiectvelor şi scopurilor asumate de aceasta. Convenţia de parteneriat încheiată cu această respectată şi apreciată instituţie ne dă încredere în ceea ce facem, în folosul concetăţenilor noştri. Este motivul pentru care am considerat că este necesar să cinstim Ziua Pompierilor şi prin activităţi de voluntariat organizate în colaborare cu aceştia.

6. Participarea la diferite festivităţi la nivel local

Rod al colaborării cu alte organizaţii de voluntari, organizaţia noastră a fost invitată să participe la Tabăra de Instruire pentru Situaţii de Urgenţă organizată de Crucea Roşie Română Filiala Lupeni. Cu acest prilej, cei doi participanţi din partea noastră au avut fericita ocazie de a prezenta celor din tabăra de la Straja Asociaţia „Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă”, structura sa acţională Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă. Au fost prezentate fotografii, broşuri şi alte materiale de educaţie şi instruire realizate de către voluntarii noştri.

SPONSORI mulţumim SPonSorilor noştri, Care au SPriJinit, Într-o Formă Sau alta, aCtVitatea aSoCiaţiei „Foişorul De FoC=Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă”, Cu SPeranţa Că o Vor FaCe şi În Continuare, ConVinşi FiinD Că au FăCut o aleGere bună.

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă

- La Aniversarea Zilei Naţionale a României din 1 Decembrie 2012, Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă a participat la festivităţile organizate de Primăria Sectorului 2 şi a defilat cu Garda Civică Voluntară. - La aniversarea Zilei Europei, 9 Mai 2012, DCVEISU a participat cu 3 Detaşamente ale Gărzii Civice Voluntare a Sectorului 2 şi cu 2 Detaşamente de Elevi Voluntari.

Asociaţia noastră desfășoară o amplă campanie de recrutare de voluntari pentru dezvoltarea structurilor civice de intervenţie în situaţii de urgenţă.

Voluntarul inaugural  

Primul număr al ziarului Voluntarul a fost cadoul nostru pentru Crăciunul 2012! La mulţi ani Voluntarul!

Voluntarul inaugural  

Primul număr al ziarului Voluntarul a fost cadoul nostru pentru Crăciunul 2012! La mulţi ani Voluntarul!

Advertisement