Page 1

2013

| NUMĂRUL 1

EXEMPLAR GRATUIT

PERIODIC EDITAT DE ASOCIAŢIA “FOIȘORUL DE FOC=VOLUNTARIAT ȘI PARTENERIAT PENTRU VIAŢĂ” Divizia Civică Voluntară de Educaţie și Intervenţii în Situaţii de Urgenţă (DCVEISU)

Unirea e singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru și să ne permită a da ţării organizarea ce o aștepta de atât de mult timp.

’‘

aLEXaNDRU iOaN cUZa

Asociaţia Foişorul de Foc

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă


2

Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

Festivitatea de debut a anului de educaţie şi instruire 2013

Împreună... spre mai bine! La începutul celei de-a doua decade a lunii ianuarie, Garda Civică Voluntară s-a reunit pentru festivitatea de debut a anului de educaţie şi instruire 2013. Activitatea a constituit şi un prilej de a prezenta voluntarilor, atât probleme legate de cerinţe şi drepturi ce decurg din derularea contractelor de voluntariat, dar şi un sumar al ambiţiilor noastre pentru acest an şi, în context, aşteptările privind rezultatele. Iată, succint care sunt acestea:

1. Implementarea prevederilor Planului anual de educaţie, instruire civică şi promovare a voluntariatului (cursuri, aplicaţii, antrenamente, convocări etc.); 2. Elaborarea procedurilor şi tehnicilor privind intervenţiile la dezastre pe tipuri, locaţii, timp şi anotimp; 3. Noi modalităţi de recrutare şi selecţie a voluntarilor bazate pe standarde europene; 4. Constituirea unui detaşament de tineri voluntari din Asociaţia Foişorul de Foc

elevi de la Colegiul Dimitrie Leonida, care vor fi pregătiţi în domeniul protecţiei mediului;

5. Redactarea şi distribuirea ziarului “Voluntarul” şi a paginii destinate asociaţiei din periodicul “Foişorul de foc”;

6. Pregătirea şi instruirea detaşamentelor de voluntari, participante la acţiunile desfăşurate cu ocazia zilelor: Ortodoxiei, Europei, Independenţei României, Victoriei împotriva fascimului, Pompierilor, Armatei României şi Zilei Naţionale a României;

’‘

Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă (DCVEISU) reprezintă structura specializată a Asociaţiei „Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă“, organizată în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau privat, împotriva calamităţilor naturale, incendiilor sau altor situaţii de urgenţă, informarea şi instruirea populaţiei privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor, intervenţia, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă, formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a personalului propriu pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă

7. Organizarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului în sectorul 2, dar şi la nivelul Capitalei; 8. Participarea cu efective la acţiunile prevăzute a se desfăşura în cadrul Taberei pentru situaţii de urgenţă- Lupeni 2013; 9. Elaborarea programului de constituire, organizare şi pregătire a Gărzii Civice Voluntare a Sectorului 4; 10. Elaborarea programului de constituire, organizare şi pregătire a sucursalelor asociaţiei din judeţele Ilfov, Brăila, Suceava; 11. Implementarea prevederilor protocolului încheiat cu Garda Naţională de Mediu; 12. Ceremonialul de primire şi decorare a Drapelului Asociaţiei “Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă”. Vă chemăm să le îndeplinim împreună !

Vasile CIORNEI DCVEISU


Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

3

Portret de voluntar: Petre Simion

Omul sfinţeşte locul

Omul poate fi descris în felurite chipuri. Cel mai întâlnit caz este cel al aspectului fizic: este înlt, este scund, este siluet sau este corpolent, este frumos sau urât etc. Alte abordări pot să vizeze educaţia, instruirea-educaţia, moralul şi câte altele. Eu vreau să portretizez personajul meu din alt unghi : cel al FAPTEI !... Al implicării fără rezerve în activităţile, dar mai ales în acţiunile Gărzii Civice Voluntare ale Sectorului 2. Se numeşte Petre Simion şi este unul dintre primii voluntari ai acestei structuri. Şi nu unul oarecare, ci unul care a determinat aproape alte 30 de persoane să-i urmeze exemplul, să devină voluntari pentru situaţii de urgenţă. Este „fabricat”, cum îi place să spună (deh, veritabil muncitor!), acum aproape 58 de ani, în Colentina, Bucureşti. A început de foarte tânăr munca, în meseria de lăcătuş mecanic, ştiut fiind că, la vremea respectivă, muncitorii constituiau categoria cea mai apreciată a societăţii. Munca şi conştiinciozitatea, felul său de a fi, i-au oferit ocazia să întemeieze o familie, care astăzi este numeroasă (15 persoane), strîns unită în jurul său. Vremurile s-au schimbat, nu se mai caută prea mult lăcătuşii mecanici, aşa că, Petrică (cum îl ştiu apropiaţii) s-a reorientat profesional, devenind unul dintre cei mai căutaţi operatori DDD (Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie). Spiritul său voluntar l-a apropiat imediat de Asociaţia ”Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă”, unde este unul dintre cei mai activi

Le dorim multă sănătate, bucurii cu miile, împlinirea tuturor dorinţelor și aprecierea concetăţenilor pentru ceea ce fac în cadrul Gărzii Civice Voluntare !

La mulţi ani!

camarazilor care își serbează ziua de naștere în ianuarie și februarie Șerban Aurică, Costache Cristea, Ciudin Valentin, Iordan Mihai, Niţă Florin, Moreh Eszter Erszebet, Constantinescu Adrian Radu, Gane Mioara, Ţone Dan Corneliu, Tănăsescu Florentina, Ene Nina Doina, Tănăsescu Dragoș, Vintilescu Vasilica, Tudorie Gabriela, Tomoroga Paula Maria, Gutium Valentina, Gutium George, Dobrin Silviu Florentin, Florea Marinel, Grigore Florin, Ionescu Valentin, Ionescu Carmen, Dincă Maria Liliana.

Asociaţia Foişorul de Foc

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă

salvatori pentru situaţii de urgenţă. Este un camarad agreabil, cu un dezvoltat apetit spre iniţiativă. Un fapt consumat pe timpul intervenţiei Gărzii Civice Voluntare pentru dezăpezire, în iarna anului 2012, este concludent pentru acesta: alături de un alt inimos voluntar, George Gonţ, a scos efectiv din nămeţi un bărbat din Armăşeşti, Ialomiţa. Este un mare pasionat al sporturilor, în special al celor „bărbăteşti”, lupte, box etc. Pasiunea s-a transmis în familie, doi dintre nepoţii săi devenind campioni de juniori la lupte greco-romane. El însuşi se mândreşte cu faptul că este naşul de botez al campionilor de box, fraţii Marian şi Dorel Simion. Ce-şi doreşte cel mai mult Voluntarul Petre Simion ? Ar fi foarte încântat dacă asociaţia noastră s-ar face mai cunoscută, iar concetăţenii noștri ar privi Garda Civică Voluntară ca un reazem de nădejde în situaţiile grele, în care s-ar putea afla. Și noi dorim același lucru... Așa să ne ajute Dumnezeu !

Marin Iancu DCVEISU


4

Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

Pentru Care Vreau Să DeVin Voluntar

Pentru Situaţii De urGenţă

1.

Pregătirea şi experienţa îmi permit să–mi continui voluntar şi din plăcere activitatea în domeniul protecţiei persoanelor şi bunurilor.

concetăţenii ajunşi în situaţii disperate din cauza unor dezastre naturale şi/sau tehnologice.

6.

2.

Doresc să-mi îmbunătăţesc/ completez CV-ul, cu menţiuni referitoare la activarea în cadrul unei organizaţii neguvernamentale cu preocupări în domeniul sprijinului şi asistenţei umanitare, ca voluntar.

3.

Doresc să pot beneficia de unele facilităţi pe care mi le poate oferi consiliul local al sectorului sau localităţii în care domiciliez, în condiţiile în care voi încheia un contract de voluntariat.

Vreau să-mi lărgesc aria cunostinţelor şi deprinderilor prin participarea, ca voluntar, la cursuri de pregătire, tabere de instrucţie, exerciţii şi aplicaţii în domeniul situaţiilor de urgenţă. Vreau să fiu de folos comunităţii, atunci când în zona mea de activitate sau în apropierea domiciliului meu se produc situaţii de urgenţă. Familia mea locuieşte aici.

4.

Doresc să fiu considerat un „mic erou” de către familie, colegi şi prieteni după ce am reuşit să salvez sau să dau o mână de ajutor unei persoane aflate în dificultate.

5.

Doresc să demonstrez comunităţii că este posibilă şi o altă atitudine faţă de

apropiaţi mie, se pot afla în această situaţie.

10.

Aş putea deveni un profesionist în domeniul protecţiei civile şi cred că experienţa acumulată mă ajută să activez în cadrul unui serviciu de voluntari de protecţie civilă.

7.

8.

Vreau să am o preocupare, chiar şi ca voluntar, în domeniul sprijinului şi asistenţei umanitare în condiţiile în care am / nu am un angajament (contract de muncă).

9.

Pot şi vreau să ofer o parte din timpul meu liber, în sprijinul şi asistenţa semenilor mei aflaţi în dificultate. Şi cei

Vreau să devin voluntar în structurile civice pentru situaţii de urgenţă

“Asociaţia Foișorul de Foc =Voluntariat și Parteneriat pentru Viaţă” Asociaţia „Foişorul de Foc - Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă” funcţionează în baza certificatului de înscriere a persoanei juridice nr. 137 din 29.09.2011 eliberat de Judecătoria Sectorului 2 la 05.10.2011. Misiuni generale:

 promovarea activităţii de voluntariat în situaţii de urgenţă în rândurile populaţiei şi atragerea unui număr cât mai mare de membri;  crearea unui sistem integrat de răspuns la situaţiile de urgenţă prin organizarea din timp a comunităţilor locale din zonele de risc pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;  sprijinirea autorităţilor publice locale şi centrale în activităţi de prevenire a situaţiilor de urgenţă;  pregătirea salariaţilor şi a populaţiei neîncadrate în muncă;  pregătirea elevilor şi studenţilor;

Asociaţia Foişorul de Foc

 informarea populaţiei, pregătirea acesteia, precum şi formarea unui comportament preventiv în situaţii de urgenţă;  salvarea de vieţi omeneşti prin intervenţie operativă şi profesionistă în caz de situaţii de urgenţă;

 atragerea de resurse financiare şi materiale în scopul realizării obiectivelor asociaţiei;  acordarea de suport moral si

psiho-social familiilor/comunităţilor afectate, respectiv sprijinirea materială a acelor familii afectate de către calamităţi.

 diminuarea impactului factorilor distructivi, prin asigurarea unui management adecvat de înştiinţare, alarmare şi la nevoie, evacuare a populaţiei din zonele de risc;  creşterea capacităţii de oferire a serviciilor în situaţii de ugenţ ă, ce acţionează la nivel naţional sau internaţional.  organizarea de dezbateri publice şi iniţierea de propuneri legislative, în domeniul situaţiilor de urgenţă;  implementarea de proiecte pentru reducerea riscurilor de dezastre în comunităţi aflate în situaţii de risc;

Adresa: şoseaua Pantelimon nr. 301, Sector 2 Bucureşti, Corpul a., Cod poștal 21619 Tel: 031 413 62 01 E-mail: foisorudf@yahoo.com; foisorudefoc@gmail.com www.gardacivicavoluntara.org www.facebook.com/gardacivicavoluntara

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă


Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă

5

Lansare de carte

“Pentru cei care iubesc viaţa” dr. Neculai Onţanu

Pentru Asociaţia ” Foișorul de Foc =Voluntariat și Parteneriat pentru Viaţă”, anul 2013 a debutat cum nu se poate mai benefic. Astfel, în data de 10 ianuarie, la Complexul pentru Activităţi Recreative și Educaţie “Sf. Pantelimon” a avut loc lansarea cărţii “Pentru cei care iubesc viaţa”, o lucrare cu și despre voluntari și, mai ales, despre voluntarii noștri, care încadrează Divizia Civică Voluntară de Educaţie și Instruire pentru Situaţii de Urgenţă. Autorul, nimeni altul decât edilul Sectorului 2, domnul Neculai Onţanu, este mai mult decât un susţinător al ideii de voluntariat și al organizaţiei noastre, este, dacă vreţi, iniţiatorul acestui amplu proiect, care înseamnă Garda Civică Voluntară a Sectorului 2.

La manifestare au participat, alături de un numeros public, o serie de personalităţi ale urbei noastre, cadre de conducere din prestigioase unităţi de învăţământ superior din sfera apărării și siguranţei naţionale, conducători ai unor instituţii, alte organisme guvernamentale și asociaţii, parteneri sau colaboratori ai asociaţiei noastre. În alocuţiunile lor, cei care au luat cuvântul au subliniat, unanim, meritele domnului primar Neculai Onţanu în ceea ce privește implicarea socială, aprecierea de care se bucură cetăţenii care dovedesc responsabilitate și spirit civic in comunitatea locală a Sectorului 2. De altfel, edilul este la a doua lucrare care vizează aspectele creării unui oraș mai sigur. Ca o recunoaștere a acestor merite, Președintele Aso-

ciaţiei Diplomaţilor Militari în Rezervă și în Retragere, gl. bg. (r) Nicolae Aurel-Ene, a conferit Domnului Primar Neculai Onţanu placheta omagială a organizaţiei respective.

Marin Iancu DCVEISU

Sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru managementul situaţiilor de urgenţă pe timp de pace, criză - determinată de dezastre şi/sau conflict armat în conformitate cu legislaţia specifică din domeniu în vigoare, va constitui scopul şi obiectivul principal al Asociaţiei „Foişorul de Foc-Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă”

’“

”Pentru cei ce iubesc viaţa” - dr. Neculai Onţanu

Asociaţia Foişorul de Foc

> Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă


6

Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă

Detașamentul verde... În cadrul Asociaţiei „Foișorul de Foc=Voluntariat și Parteneriat pentru Viaţă„ a avut loc, la jumătatea lunii ianuarie, un eveniment important, când în cadrul Diviziei Civice Voluntare de Educaţie și Instruire pentru Situaţii de Urgenţă București a fost atașată o ramură plină de „mugurași verzi”. Este vorba despre elevii de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”. În baza Protocolului, încheiat între Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă (DCVEISU) și Inspectoratul Școlar al Sectorului 2, s-a iniţiat o întâlnire cu un grup de elevi ai Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida”. DCVEISU a fost reprezentată de un grup de lucru condus de vicepreședintele asociaţiei, gl. bg. (r) Vasile Ciornei. Doamna Adina Greavu, director al Colegiului Tehnic, a aprobat ca acest eveniment să se organizeze în cadrul instituţiei de învăţământ pe care o coordonează. Organizatorul, din punctul nostru de vedere ca o axiomă, a fost domnul profesor de matematică, Cătălin Niţică. Mă consider unul din fericiţii reprezentanţi ai DCVEISU pentru faptul că, în cel mai scurt timp, un detașament „verde crud” își face apariţia în cadrul structurii noastre și se atașează celorlalţi „altoi de soi nobil” de la Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” și Liceul Teoretic „Lucian Blaga”. Din lucrarea „Pentru cei care iubesc viaţa” – recent lansată de primarul Sectorului 2, domnul Neculai Onţanu, printre misiunile generale ale Asociaţiei „Foișorul de Foc = Voluntariat și Parteneriat pentru Viaţă„ (pag. 64 ) pot fi menţionate: - promovarea activităţii de voluntariat în situaţii de urgenţă în rândurile populaţiei și atragerea unui număr cât mai mare de membri; - implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat în domeniul protecţiei civile, al incluziunii sociale, și al protejării mediului înconjurator;

- crearea unui sistem integrat de răspuns la situaţiile de urgenţă prin organizarea din timp a comunităţilor locale din zonele de risc pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă; - pregatirea elevilor și studenţilor; - informarea populaţiei, pregatirea acesteia, precum și formarea unui compartament preventiv pentru situaţii de urgenţă;

- salvarea de vieţi omenești prin intervenţie operativă și profesională în caz de situaţii de urgenţă.” . Aceste misiuni, dar și multe altele, sunt și ale detașamentului verde, constituit, pentru început, cu tinerii de la Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida”, coordonaţi de o inimoasă profesoară de geografie, doamna Laura Ichim, „proprietara” locaţiei primei noastre întâlniri.

Viitorul de mâine al Gărzii Juniorii de la Colegiul Tehnic D. Leonida

Asociaţia Foişorul de Foc

Ca voluntari în acest detașament, elevii au o mulţime de avantaje: - pot să câștige experienţă, abilităţi și cunoștinţe în vederea perfecţionării la unele materii din programa de învăţământ, în vederea examenelor și chiar la încadrarea în muncă; - pot să valorifice cunoștinţele sau abilităţile pe care altfel nu le foloseau; - pot să-și facă noi prieteni sau să petreacă timp împreună cu prietenii lor actuali, implicându-se într-o cauză, care-i va pasiona și îi va uni; - pot să își manifeste recunoștinţa pentru sprijinul pe care, la rândul lor, l-au primit; - pot să își dezvolte o reţea de contacte personale și profesionale; Și sunt încă o mulţime de alte avantaje. De aceea ar trebui să ne implicăm mai mult în acţiunile de voluntariat, pentru a avea o viaţă mai frumoasă, pentru a trăi mai sănătos și pentru a fi mândri de ceea ce am facut pentru noi și pentru cei apropiaţi nouă. De multe ori auzim întrebări ca: “Cine poate fi voluntar?” iar răspunsul este acesta: Orice persoană care vrea să își ajute semenii, care simte că vrea și poate să facă ceva pentru cei în nevoi. ,,De ce să fac voluntariat?”. Există numeroase motive pentru care poţi alege să fii voluntar. Poate că vrei să te dezvolţi, atât profesional, cât și personal, sau poate că vrei să îţi ocupi timpul, sau poate că vrei să înveţi mai multe despre natură, să o înţelegi, fiind cea mai interesantă și diversificată acţiune de voluntariat. În următorul număr al publicaţiei noastre, vom face referiri la programul DETAȘAMENTULUI VERDE privind participarea la evenimente împreună cu “verzii” de la alte organizaţii de voluntari sau profesioniști din domeniul protecţiei mediului, cu reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu, Comisariatele de mediu București și Ilfov, și nu în ultimul rând, acţiuni deosebit de antrenante pe care împreună le vom iniţia și perfecţiona la sediul asociaţiei noastre.

Costache Cristea

> Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă

DCVEISU


Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă

7

Dragobetele ziua îndrăgostiţilor la români Denumit şi Cap de primăvară, Dragostiţele sau Logodnicul Păsărilor, Dragobetele marchează luna de primavară, ziua de 24 februarie fiind considerată, în trecut, începutul anului agricol. Este momentul în care natura şi oamenii revin la viaţă. Odată cu natura, reînvia şi iubirea, iar Dragobetele marca ziua în care întreaga suflare sărbătorea înnoirea firii şi se pregătea pentru venirea primăverii. Divinitate mitologică asemănătoare lui Eros (zeul iubirii, în mitologia greacă) şi Cupidon (sau Amor, zeul roman al dragostei), Dragobete, cunoscut şi sub numele de Dragomir, este considerat, în credinţa populară românească, fiul Babei Dochia. Năvalnic şi nestatornic, Dragobetele se diferenţiază de blajinitatea Sfântului Valentin din tradiţia catolică şi este închipuit ca fiind un flăcău voinic, chipeş şi iubăreţ, care sălăşluieşte mai mult prin păduri. Preluat de la vechii daci (strămoşii antici ai poporului român), unde era perceput ca un zeu peţitor şi ca un naş ce oficia în cer, la începutul primăverii, nunta tuturor animalelor, de-a lungul veacurilor românii au transformat Dragobetele, acesta ajungând să fie considerat “zânul dragostei”, zeitate ce îi ocroteşte şi le poartă noroc îndrăgostiţilor. A devenit protectorul iubirii celor care se întâlnesc în ziua de Dragobete, iubire care ţine tot anul, precum cea a păsărilor ce “se logodesc” în această zi. Dragobete este şi un zeu al bunei dispoziţii, de ziua lui organizându-se petreceri, prilejuind, astfel, înfiriparea unor noi iubiri, logodne şi chiar căsnicii. În trecut, în sate, se auzea zicala ‘Dragobetele sărută fetele!’. Credinţele populare referitoare la această sărbătoare sunt multe. Deoarece exista credinţa că Dragobetele îi va ajuta pe cei gospodari să aibă un an mai îmbelşugat decât ceilalţi, oamenii respectau această sărbătoare la fel ca şi pe cele religioase – nu

Etimologia cuvântului Dragobete Una din ipoteze este ca Dragobete ar putea proveni din slava veche: dragu biti - a fi drag. O altă ipoteză spune că numele provine din cuvintele dacice trago ţap și beţe - picioare (pedes, în latină). Pierzându-se limba dacă, trago a devenit drago, iar pede - bete (cum se numesc cingătoriile înguste, fâșiile ţesute). Ţapul simbolizează puterea de procreare, forţa vitală, fecunditatea. Culegatorii de folclor de la sfârșitul veacului al XIX-lea și din prima parte a secolului al XX-lea au mai înregistrat și alte denumiri pentru această sărbătoare, precum „Ioan Dragobete“, „Dragostiţele“, „Sântion de primavară“, „Cap de primavară“ sau „Cap de vară întâi“, dar și „DragomiruFlorea“ sau „Granguru“. În unele tradiţii este numit fiu al Babei Dochia și cumnat cu eroul vegetaţional Lăzarică. munceau, doar îşi făceau curăţenie prin case. Cele care lucrau erau fetele mai îndrăzneţe care chiar îşi doreau să fie “pedepsite” de Dragobete. Chiar dacă mai “pedepsea” femeile, se considera că Dragobetele ocrotea şi purta noroc tinerilor, în general, şi îndrăgostiţilor, în mod special. Credinţa populară spune că cei care participă la Dragobete vor fi feriţi de boli tot anul. Dimineaţa, îmbrăcaţi în cele mai bune haine, tinerii se întâlneau în faţa bisericii. Dacă timpul era favorabil, porneau cântând, în grupuri, către pădure sau prin lunci, în căutarea ghioceilor şi a altor plante folosite pentru des-

Asociaţia Foişorul de Foc

cântece de dragoste. Dacă vremea era urâtă, se adunau la unii dintre ei acasă şi jucau jocuri sau povesteau. De Dragobete se făceau logodne simbolice, pentru anul următor, sau se făceau frăţii de sânge. În pădure, în jurul focurilor, băieţii şi fetele stăteau de vorbă. Fetele strângeau viorele şi tămâioasă, pe care le păstrau la icoane, fiind folosite apoi în diverse farmece de dragoste. În unele locuri, exista obiceiul ca fetele mari să strângă apă din omătul netopit sau de pe florile de fragi. Apa era păstrată cu multă grijă pentru că avea proprietăţi magice, spunându-se că

> Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă

e ‘născută din surâsul zânelor’. La prânz, fetele începeau să coboare spre sat în fugă. În sudul ţării, această goană era numită ‘zburătorit’. Fiecare băiat urmărea fata care îi plăcea, iar dacă fetei îi plăcea respectivul urmăritor, atunci se sărutau în văzul tuturor. Sărutul era logodna ludică a celor doi, pentru un an de zile. De multe ori, astfel de logodne veneau înaintea logodnelor adevărate. Femeile obişnuiau să atingă un bărbat din alt sat în ziua de Dragobete, ca să fie drăgăstoase tot anul, şi aveau grijă să dea mâncare bună animalelor din curte. Nici o vietate nu era sacrificată la Dragobete. Se mai pastrează, în sud, obiceiul ca nevestele de curând măritate, nu mai mult de-un an, să iasă pe uliţe, cu bărbaţii lor de mână şi cu o sticlă de vin sau de rachiu sub braţ. Ele trebuie să oprească bărbaţii străini pe care îi întâlnesc şi să îi sărute, dândule apoi, drept plată, de băut. În ceea ce priveşte sărbătoarea Dragobetelui, un punct de vedere neoficial al Bisericii Ortodoxe se găseşte în revista Buletin Ortodox Românesc (BOR) nr. 69, 24 febr.- 2 mart. 2003, unde se spune că în ziua de 24 februarie pe lângă sărbătoarea creştină Întâia şi a doua aflare a capului Mergătorului Înainte şi Botezătorului Ioan se sărbătoreşte Dragobetele, o sărbătoare populară deosebită, rezultată din împletirea creştinismului cu vechile tradiţii ale poporului nostru şi ale popoarelor sud-dunărene. Aceasta datează de sute de ani şi este prin excelenţă sărbătoarea dragostei. Dragobete, cap de primăvară, este o denumire de origine slavă, semnificând ‘a fi drag’, ‘a fi iubit’. Ceea ce, însă, delimitează Dragobetele de alte sărbători de import, se precizează în materialul din BOR, este aspectul moral, în sine: niciodată dragostea curată, sinceră, nu a fost condamnată sau pusă la zid. Dar ea presupune nişte limite impuse de o morală creştină, în primul rând. (Sursa ZV)


8

Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

Organizarea, încadrarea, structura, atribuţiile și modul de acţiune al Gărzii Civice Voluntare în situaţii de Urgenţă Garda Civică Voluntară este structura operativă de execuţie a Diviziei Civice Voluntare care participă nemijlocit cu personal voluntar și mijloace materiale la acţiunile civice în folosul comunităţii, sub îndrumarea autorităţii locale pe lângă care funcţionează. Este condusă de comandantul gărzii și este structurată pe detașamente și grupe de voluntari, încadraţi potrivit pregătirii lor. Comandantul este șef al întregului personal al gărzii, se subordonează șefului Diviziei Civice Voluntare și are ca responsabilitate principală organizarea și coordonarea activităţilor la care participă voluntarii gărzii civice pe care o conduce. În exercitarea atribuţiilor el este ajutat de un locţiitor căruia îi poate delega din responsabilităţi și de un administrator care gestionează bunurile gărzii. Garda Civică Voluntară are în compunere o grupă de intervenţie sanitară, consiliere psihologică și religioasă, precum

și cinci detașamente pentru deblocare și salvare. Grupa de intervenţie sanitară, consiliere psihologică și religioasă este structura din compunerea gărzii care intervine, alături de detașamente în scopul acordării primului ajutor medical persoanelor rănite și pentru consilierea celor afectaţi psihic, în momentele critice. Este condusă de un comandant de grupă, care este psiholog voluntar și este încadrată cu 11 sanitari voluntari și un preot. Fiecare detașament civic voluntar de deblocare-salvare este structurat pe trei grupe de intervenţie cu câte 11 voluntari, astfel: grupa cercetare, grupa logistică și grupa deblocare-salvare. Grupa cercetare participă la acţiuni de căutare și salvare a persoanelor dispărute în urma unui dezastru sau calamităţi naturale, este condusă de un comandant de grupă și este organizată pe două echipe de cercetași voluntari. Grupa de deblocare-salvare acţionează în scopul degajării

obiectelor sau materialelor ce obturează accesul la persoanele rămase captive, ca urmare a dezastrului și evacuarea acestora în vederea acordării primului ajutor. Este condusă de un comandant de grupă și are în compunere două echipe de salvatori voluntari. Grupa logistică are ca principală atribuţie asigurarea materialelor de strictă necesitate la intervenţii și oferă sprijin logistic cu specialiști voluntari pentru acţiunile detașamentului care necesită asistenţă tehnică. Este condusă de un comandant de grupă și este organizată pe două echipe încadrate fiecare cu un instalator voluntar, un electromecanic voluntar, un electrician voluntar și un lăcătuș voluntar. Fiecare grupă din compunerea detașamentului are câte un sanitar voluntar care asigură primul ajutor membrilor grupei din care face parte sau persoanelor salvate, venind în sprijinul grupei de intervenţie sanitară.

Sunt alături de noi...

Valentin Pufu DCVEISU

Garda Civică Voluntară a sectorului 2 Comanda Gărzii

Asociaţia Foişorul de Foc

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă

interMacedonia


Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

9

Sfatul specialistului Cum să învingem stresul, inamicul numărul unu al sănătăţii Locul de muncă, superiorii sau colegii voştri vă fac viaţa grea? Orele suplimentare, grijile şi îngrijorările multiple, micile nimicuri cotidiene, emoţiile inhibate, o ambianţă sufocantă, o competiţie feroce care se ascunde în spatele falselor aparenţe de camaraderie, un compliment pe care-l aşteptăm şi care nu vine... alimentează “butoiul cu pulbere ”care este gata să explodeze…??? Adevărul este că stresul de astăzi este mult mai apăsător decât altădată, este mai ales complex şi îşi pune amprenta acolo unde nu ne aşteptăm întotdeauna. Suprasolicitarea, desigur, contra cronometru, evident, presiunea care se subînţelege, toate acestea formează doar faţa nevăzută a icebergului... iar consecinţele acestora le resimţim în noi înşine, într-un mod care ne deranjează, ne fac să nu ne simţim bine, în largul nostru sau... ne fac să nu ne putem bucura de frumuseţea vieţii... Cum am putea proceda pentru a-l ţine sub control şi cum ne putem echilibra, în cazul în care suntem deja afectaţi? Metode preventive:

1. Nu pierdeţi controlul asupra situaţiilor, chiar şi atunci când vă vine să renunţaţi şi păstraţivă încrederea în forţele proprii, zicându-vă: „...nu mă las, trebuie să găsesc soluţia cea mai bună, deoarece ea există... “. 2. Luaţi o pauză dacă simţiţi că problemele vă depăşesc. Câteva zile libere, dacă se poate, v-ar putea ajuta să vă recăpătaţi forţele; în caz contrar, nu mai prestaţi ore suplimentare măcar o perioadă de câteva zile şi folosiţi weekend-ul pentru odihnă fizică şi psihică. 3. Găsiţi–vă timp pentru a vă organiza şi a face ordine în pro-

Asociaţia Foişorul de Foc

blemele pe care le aveţi de rezolvat peste zi. Faceţi o listă şi bifaţi ceea ce aţi realizat. Sentimentul că aveţi prea multe de făcut şi că pierdeţi controlul asupra situaţiei provoacă stres.

4. Împărtăşiţi-vă frământările prin descărcarea tensiunilor emoţionale resimţite. 5. La serviciu, asiguraţi-vă că în situaţiile foarte aglomerate vă putaţi baza pe ajutorul unui coleg, căruia, într-o situaţie similară îi veţi întoarce ajutorul. 6. Preocupaţi-vă mai puţin doar de detalii, într-un mod obsesiv, deoarece acestea presupun o anumită încordare şi tensiune care în cazul acumulării cantitative v-ar putea stresa.

7. Încercaţi să nu controlaţi permanent absolut totul, deoarece nimeni nu este perfect, nici chiar noi înşine. 8. Priviţi pozitiv eşecurile, ca pe situaţii din care aţi avut ce învăţa şi nu ca drame ale vieţii. 9. Nu vă lăsaţi viaţa personală pe planul doi şi nu puneţi graniţe între aceasta şi serviciu. Respectaţi timpul pe care aţi stabilit să-l dedicaţi celor dragi.

10. Evitaţi oamenii pesimişti, deoarece vă pot transfera stări negative care vă distrug energia şi motivaţia.

11. Urmăriţi să creaţi o atmosferă pozitivă în jurul oamenilor cu care interacţionaţi şi în mediul în care trăiţi. 12. Împrieteniţi-vă cu mişcarea fizică. Metode de reechilibrare: Foarte important pentru reuşită este să vă doriţi, mai înainte de toate, reechilibrarea şi revenirea la normal. Aveţi libertatea de a alege una dintre variante sau, de ce nu, să le încercaţi pe toate, acestea fiind uşor de aplicat, pentru a vedea care este cea mai potrivită sau care dintre ele vă convine mai mult. Indiferent de exerciţiul pe care îl alegeţi, trebuie să aveţi grijă ca trupul să nu simtă nici cea mai mică jenă, îmbrăcămintea să nu fie prea strâmtă, dacă purtăm o curea/ cravată să o slăbim, în aşa fel încât să nu-i mai simţim prezenţa. Iată variantele:

mele uşor adunate într-un pumn întredeschis, iar picioarele uşor depărtate, lăsate în voia lor şi rămîneţi aşa până simţiţi că v-aţi relaxat.

B. Vă aşezaţi pe un taburet/ scaun fără spătar, cu genunchii îndoiţi în unghi de circa 45 grade, puţin depărtaţi, antebraţele trebuie să fie sprijinite pe şolduri, cu mâinile atârnând liber; capul să fie lăsat în jos, cu bărbia în piept; rămâneţi aşa, cât timp simţiţi nevoia. C. Vă aşezaţi cu ceafa sprijinită pe spătarul fotoliului şi mâinile aaşezate pe braţele laterale ale acestuia, închideţi ochii eventual şi încercaţi să vă gândiţi la ceva placut, până când vă simţiţi relaxat. D. Vă aşezaţi pe fotoliu, îndreptaţi spatele, strângeţi mâinile după ceafă (degete printre degete) şi trageţi de coate înapoi, de 2-3 ori, după care vă lăsaţi, în aceeaşi poziţie, pe spătarul primitor al fotoliului respectiv, câteva secunde, pânâ la un minut, după care mai reluaţi procedura încă de două ori.

A. Vă culcaţi pe spate, ţineţi mâinile pe lângă coapse cu pal-

Col (r) Carmen Ionescu este psiholog principal-autonom cu drept de liberă practică, autorizat de către Colegiul Psihologilor din România, conform Registrului unic partea întâi ( www.copsi.ro), face parte din Colegiul Psihologilor din România, Asociaţia Psihologilor din România și este colaborator universitar la Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Știinţele Educaţiei. Experienţa profesională numai în domeniul psihologiei aplicate, inclusiv anul 2012 : 35 de ani, dintre care peste 11 ani în psihologia copilului și cuplului, 15 ani ca ofiţer psiholog la S.P.P., în prezent are propriul cabinet psihologic. Activează în “Asociaţia Foișorul de Foc=Parteneriat și Voluntariat pentru Viaţă” ca partener și voluntar din anul 2011. În anul 2009, i-a fost înmânat “Certificate of Award”, diploma pentru o carieră de succes în psihologie și atestat de înregistrare a biografiei în “Enciclopedia personalităţilor din România”, editura Hubners Who is Who, Austria, ediţia a IV-a /08.10.2009 (http:// www.whoiswho-verlag.ro).

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă

Carmen Ionescu

Psiholog


10

Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

Salt …spre calitate!

informaţii privind pregătirea operativă 2013 S-a deschis, oficial, anul de instrucţie 2013 ! La deschiderea acestui eveniment au participat majoritatea voluntarilor. Au fost prezentate aspectele cele mai semnificative care au marcat ciclul de pregătire recent încheiat.

Garda Civică Voluntară/Sectorul 2 (detașament, grupă, echipă) – lunar 1-2 zile;

Suntem convinși că experienţa, privind formarea voluntarilor prin cursuri și activită�i practice, acumulată pe parcursul anului 2012, va asigura continuitate și unitate pregătirii, astfel încât, la sfârșitul anului să putem afirma, fără teama de a greși, că voluntarii Diviziei Civice Voluntare de Educaţie și Instruire pentru Situaţii de Urgenţă (DCVEISU) sunt perfect compatibili cu profesioniștii domeniului, personalul structurilor subordonate IGSU, alături de care și sub coordonarea cărora vor acţiona într-o situaţie de urgenţă reală. Ce prevede ”oferta” educaţională a DCVEISU pentru acest an? În primul rând, așa cum v-am obișnuit, cursuri, planificate și pregătite cu maximă responsabilitate, dintre care amintim:

 Curs de pregătire psiholo-

 Curs de pregătire sanitară și prim-ajutor în domeniul situaţiilor de urgenţă – lunar 1-2 zile; gică în domeniul situaţiilor de urgenţă - trim. 1, 2 zile;

Curs de pregătire privind modul de acţiune pentru deblocarea, căutarea şi salvarea victimelor dezastrelor - lunar 1-2 zile;

 Curs de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă cu președinţii/administratorii asociaţiilor de proprietari/locatari din Sectorul 2 - trimestrial 1-2 zile;

detașamentelor voluntare de elevi, potrivit destinaţiei acestora:

 Curs de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă cu personalul care încadrează detașamentul social - lunar 1-2 zile;

 Pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă cu Detașamentul de Deblocare-Salvare;

 Convocare pe linia asigurării pazei și ordinii la obiectivele încredinţate - trim. 3, 1-2 zile. Vom continua și în acest an pregătirea sistematică a

 Curs de pregătire în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă cu personalul de conducere din DCVEISU și

 Pregătire sanitară cu Detașamentul de prim- ajutor;

 Pregătire în domeniul protecţiei mediului cu detașamentul de specialitate. Creșterea semnificativă se va produce însă în ceea ce privește instruirea practică. Aceasta va consta în principal din exerciţii și antrenamente privind închegarea grupelor și detașamentelor, antrenamente pe situaţii simulate, exerciţii individuale și colective pe scenariu prestabilit etc. Primul curs de pregătire sanitară a început deja sub îndrumarea medicului Al. Moruzi și asistent E. Pavel de la Societatea de Salvare București. Ce ne rămâne să transmitem?! Spor la pregătire și ...să-i vedem performanţi la evaluările finale ! Astfel vor face să strălucească deviza: ”DEVOTAMENT, ONOARE, DEMNITATE”. Marin Iancu DCVEISU

Documente reprezentative ale DCVEISU (II) 4. Certificat de înregistrare fiscală Este documentul oficial în baza căruia Asociaţia „Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă” poate să desfăşoare întreaga activitate potrivit scopului, obiectivelor şi principiilor declarate de funcţionare.

Asociaţia Foişorul de Foc

5. Documente interne de organizare și funcţionare

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare stabileşte normele privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei, principiile, modalităţile şi activităţile prin care se îndeplinesc scopul şi obiectivele asociaţiei, precum şi atribuţiile structurilor componente şi ale membrilor/voluntarilor acesteia.

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă


Divizia Civică Voluntară de Educaţie şi Instruire pentru Situaţii de Urgenţă

11

Știaţi că ... 2013 este Anul European al Cetăţenilor?

Inundaţia - o posibilă situaţie de urgenţă Nu putem să nu remarcăm că in ultima perioada natura s-a dezlanţuit frecvent, atât la nivel global, dar şi în ceea ce priveşte meleagurile noastre. De aceea ne-am propus să vă prezentăm, în fiecare numar al publicaţiei ”Voluntarul” câteva informaţii despre câte un fenomen care poate deveni o situaţie de urgenţă pentru comunitate. În numărul de faţă vom vorbi despre inundaţii. Inundaţia înseamnă acoperirea temporară cu apă a unui teren care, în mod obișnuit, nu este acoperit. Inundaţiile pot avea loc în timpul viiturilor, în urma ploilor torenţiale, topirii bruște a zăpezilor etc. Uneori, inundaţiile au loc în urma acţiunii vânturilor care bat dinspre mare, a cutremurelor de pământ sau submarine etc. Efectele inundaţiilor sunt diverse. Din punct de vedere economic, se produc pagube ca urmare a întreruperii temporare sau permanente a proceselor de producţie, întârzieri în livrarea produselor, costuri suplimen-

tare de transport şi ca urmare a măsurilor de apărare care se iau, distrugeri de bunuri sau cheltuieli cu plata despăgubirilor distrugerilor provocate bunurilor asigurate. Pe lângă pierderile economice sunt foarte importante consecinţele de ordin social cum ar fi pierderea de vieţi omeneşti sau evacuarea populaţiei din calea puhoaielor. Inundaţiile reprezintă un factor de risc pentru sănătatea celor care trăiesc în zonele calamitate din cauza contaminării apei potabile; atât apa din fântâni cât şi cea de la robinet pot fi contaminate, motiv pentru care acestea nu vor fi utilizate. Apa ramasă în urma inundaţiilor este o sursa reală de infecţie; din această cauză copiii nu vor fi lăsaţi să se joace în apă, intreaga casă va fi curăţată cu dezinfectant lichid iar jucăriile copiilor și tacâmurile vor fi sterilizate. Din cauza mizeriilor aduse de ape, a hranei preăatită necorespunzator şi a rozătoarelor şi insectelor care favorizează transmiterea infecţiilor prin in-

Asociaţia Foişorul de Foc

termediul apei, în timpul inundaţiilor pot lua naştere nenumărate boli.

Anul acesta, Comisia Europeană a lansat Anul European al Cetăţenilor, care coincide cu un moment de răscruce al procesului de integrare europeană: în 2013 se împlinesc 20 de ani de la introducerea, în 1993, prin Tratatul de la Maastricht, a cetăţeniei europene și mai rămâne un an până la desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Datorită cetăţeniei UE – care nu înlocuiește cetăţenia naţională, ci o completează – toţi resortisanţii celor 27 de state membre ale UE beneficiază, în calitatea lor de cetăţeni ai UE, de un set de drepturi suplimentare.

Săptămâna Naţională a Voluntariatului este în luna mai?

Masuri preventive pe termen scurt: 1. Clorinarea apei. Asigurarea de apă potabilă din sursă sigură; 2. Vaccinarea impotriva hepatitei A; 3. Vaccinare antitetanos; 4. Prevenirea malariei. Masuri pe termen lung: - instruirea populaţiei, cu ajutorul unor programe de pregătire, în caz de catastrofe; - dezvoltarea posibilităţilor de acţiune la nivel local, naţional și internaţional; - furnizarea de apă potabilă; - aplicarea unor standarde ridicate de igienă; - posibilitate de intervenţie la nivel tehnic, în caz de calamitate naturală; - modernizarea mijloacelor de tratare a apei și a canalizărilor; - menţinerea controlului asupra bolilor infecţioase prin strategii eficiente.

> Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) este un eveniment naţional anual menit să mobilizeze cât mai multe organizaţii și voluntari pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunităţii pentru acesta și pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor. Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2013 va avea loc în perioada 13-19 mai, iar Asociaţia “Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă” îşi propune să aibă o a doua participare, consecutiv, care să se ridice la un nivel net superior celei din 2012. Vă aşteptăm cu propuneri de activităţi !


12

Divizia Civică Voluntară de educaţie şi instruire pentru Situaţii de urgenţă

Alungă indiferenţa, fii voluntar A început o nouă etapă a campaniei de recrutare de voluntari pentru Garda Civică Începând cu luna ianuarie 2013, Asociaţia “Foișorul de Foc=Voluntariat și Parteneriat pentru Viaţă” a demarat o nouă etapă a campaniei de recrutare şi selecţie a voluntarilor pentru structurile civice ale Sectorului 2 şi, sperăm noi, şi ale altor sectoare din Municipiul Bucureşti, respectiv 3 şi 4. Activităţile desfăşurate vor viza îndeosebi promovarea voluntariatului și a obiectului de activitate al asociaţiei în rândul tinerilor şi al cetăţenilor bucureşteni, în special a celor care nu au loc de muncă sau sunt în cautarea unui loc de muncă, precum și a celor aflaţi în şomaj. Se va pune un accent deosebit pe calitatea umană. Ca urmare, acţiunile de recrutare şi selecţie se vor desfăşura respectând anumite criterii cum ar fi:  vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani;  să fie apt din punct de vedere medical;  beneficiază de avataj candidaţii care au absolvit unul sau mai multe cursuri specifice acţiunilor în situaţii de urgenţă (deblocare-salvare la dezastre, prim-ajutor etc.). Activitatea de recrutare şi selecţie cuprinde: întocmirea dosarului de candidat, examinarea psihologică, semnarea contractelor de voluntariat, efectuarea perioadei de probă de 30 de zile, comunicarea către Autoritatea Publică Locală a faptului că voluntarul îşi respectă obligaţiile asumate prin contractul de voluntariat. Principalele obligaţii şi sarcini ale voluntarului sunt: să respecte cu stricteţe prevederile contractului de voluntariat, să îndeplinească sarcinile şi atribuţiile primite de la Asociaţie, să participe la cursurile, convocările, instruirile, exer-

ciţiile şi alte acţiuni la care este convocat, să se prezinte în timpul prevăzut şi locul stabilit în caz de alertă pentru orice situaţie de urgenţă apărută, să aibă o conduită corectă în relaţiile cu ceilalţi voluntari, precum şi cu persoanele în folosul cărora intervine. Drepturile şi facilităţile de care beneficiază voluntarul pe timpul derulării contractului de

voluntariat sunt: scutirea de la plata impozitului pe imobilul ce constituie locuinţă de domiciliu (construcţie şi teren), scutire de la plata taxei auto a automobilului proprietate personală, scutire de la plata taxei anuale a locului de parcare (dacă există), control medical anual gratuit, pregătire prin cursuri în domeniul situaţiilor de urgenţă, al instrucţiei sanitare, primului ajutor precum

Alungă monotonia Vino la acţiunile Gărzii Civice Voluntare

Aurică Șerban

DCVEISU

Criteriile de recrutare şi selecţie a candidaţilor În Europa și din ce în ce mai mult și în România, voluntariatul și voluntarii au ocupat și ocupă un loc destul de important. Potrivit legislaţiei române, persoana care solicită să se încadreze ca voluntar în serviciile de urgenţă voluntare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani si 50 de ani;  să fie aptă din punct de vedere medical;  să posede documente care să îi ateste pregătirea în specializarea pentru care încheie contractul de voluntariat;  să nu fi fost condamnată pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;  să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în serviciul de urgenţă ca urmare a sancţionării;  să-şi exprime în scris consimţământul de a face parte dintr-o structură voluntară, prin semnarea contractului de voluntariat.

PARTENERI  PriMăria SeCtorului 2 BuCureşti;

 liCeul teoretiC „ luCian BlaGa”

 inSPeCtoratul General Pentru Situaţii De urGenţă;  aSoCiaţia euroPeană Pentru SiGuranţă Și antiDroG  inSPeCtoratul şColar al MuniCiPiului BuCureşti;

 CruCea roȘie roMÂnă - Filiala SeCtor 2

 PreFeCtura MuniCiPiulu BuCureȘti

 GarDa naţională De MeDiu

 SoCietatea De SalVare BuCureȘti

 PriMăria SeCtorului 3

 uniVerSitatea euroPei De SuD-eSt „ luMina”

 ColeGiul teHniC „ DiMitrie leoniDa”

Colectivul de redacţie Marin ianCu - reDaCtor-ȘeF nina VÎlCu - reDaCtor ȘeF-aDJunCt ȘerBan auriCă - SeCretar De reDaCţie CoStaCHe CriStea - reDaCtor MăGureanu MoniCa - reDaCtor

 ColeGiul naţional „CanteMir VoDă”

Asociaţia Foişorul de Foc

şi pentru dezvoltare personală. Toate drepturile sunt acordate începând cu semnarea contractului de voluntariat de către cele două părţi. Vor fi selectaţi, cu predilecţie, candidaţii dispuşi să ofere cât mai mult din timpul lor liber şi din capacităţile lor în folosul comunităţii, cei care au o conduită civică adecvată, care resping indiferenţa şi comoditatea. De ce? Simplu. Pentru că acestea sunt atributele care definesc voluntarii noştri. “Hadeţi, să fim mai mulţi care vrem asta”, spunea cu puţin timp în urmă dna prof. Flori Vasile, unul dintre primii noştri voluntari, iar noi continuăm: adresaţi-vă cu toată încrederea Asociaţiei “Foişorul de Foc=Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă” (www.diviziacivicavoluntara.org), veniţi lângă noi, cu inima şi priceperea dvs., pentru ca, în eventualitatea producerii unui dezastru major, indiferent de natura lui, să fim suficient de mulţi şi de bine pregătiţi pentru a atenua efectele lui şi a diminua din suferinţele semenilor noştri.

> Voluntariat şi Parteneriat Pentru Viaţă

Asociaţia noastră desfășoară o amplă campanie de recrutare de voluntari pentru dezvoltarea structurilor civice de intervenţie în situaţii de urgenţă.

Voluntarul 1 13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you