Page 1

Escola Ildefons Cerdà

Curs 2013 – 2014


ÍNDEX

1- Benvinguda 2- Horari 3- Personal 4- Relació família-escola 5- Sortides i colònies 6- Salut 7- Situacions d’emergència 8- Normativa d’educació infantil 9- Normativa d’educació primària 10- Menjador i servei d’acollida 11- Consell escolar 12- AMPA


1- BENVINGUDA Benvolgudes famílies, Volem agrair-vos la confiança dipositada en el projecte educatiu de la nostra escola, que té com a objectiu principal donar la millor educació als vostres fills i filles, comptant amb la vostra col·laboració i complicitat per crear una comunitat educativa forta, estable i amb un objectiu comú. En nom de tota la comunitat educativa un any més aprofitem l’avinentesa per donar la benvinguda a totes les famílies, i en especial a les que s’incorporen aquest nou curs. Esperem que us trobeu a gust a la nostra escola i en participeu activament. Aquest curs l’equip directiu el forma:   

Directora: Carme Esquís Cap d’estudis: Xevi Roura Secretària: Dolors Vila


2- HORARI

Horari del centre:  

Matins: de 9 a 2/4 d’1 Tarda: de 3 a 2/4 de 5

Us preguem que sigueu puntuals a l’hora d’entrar i sortir per facilitar el funcionament de l’escola. Les portes de l’escola es tanquen a les 9 i 10 i a les 3 i 10. En cas de no assistir a l’escola o d’arribar tard s’ha d’avisar i justificar. Si un alumne ha de sortir del centre en horari escolar cal avisar i venir-lo a buscar dins el recinte escolar.

HORARI DE SECRETARIA L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 3 a 2/4 de 5.

HORARI DE DIRECCIÓ A principi de curs es facilitarà l’horari d’atenció a les famílies.


3 - PERSONAL P3:

M. Rosa Jutglar i Gemma Fernández

P4:

Carme Clarà

P5:

M. Teresa Soler i Cristina Auguet

1r:

Imma Parés i Gemma Aymerich

2n:

Jesús Delgado i Marta Camprodón

3r:

Carme Bayés i pendent nomenament

4t:

Dolors Vila i pendent nomenament

5è:

Ester Giannoni i Magda Font

6è:

Susana Martín i Anna Santana

Música:

Pendent nomenament

Ed. Física:

Josema Moreno i Xevi Roura

Anglès:

Moisès Mas, Ester Giannoni i Imma Parés

Ed. Especial:

Sofia Torras i Montse Lleopart

USEE:

Pep Vilaregut

Educadora EE: Montse Munt TEI:

Eli Trigo

Reforç:

Dolors Oms i Carme Esquís

Direcció:

Carme Esquís, Xevi Roura i Dolors Vila

Administrativa: Tina Falgueras Consergeria:

Pepe Chia i Ramon Riera

Menjador:

Empresa Kari i Àngels

EAP:

Maite Casas


4 – RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA REUNIONS DE PARES I MARES A principi de curs es realitza una reunió de pares per informar d’aspectes pedagògics i organitzatius. Prèviament rebreu una circular amb l’ordre del dia. INFORMES Les famílies d’educació infantil rebreu dos informes al llarg del curs: un pel desembre i l’altre pel juny. Les famílies d’educació primària rebreu un informe al final de cada trimestre. ENTREVISTES Els tutors tindran un horari d’atenció a les famílies (ja se us informarà a les reunions de pares) i us convocaran com a mínim un cop al curs. Qualsevol família interessada pot demanar entrevista al tutor.


5- SORTIDES I COLÒNIES A principi de curs haureu de signar una autorització de sortides. Abans de cada una rebreu la informació corresponent.

A l’escola fem colònies a final de cada cicle: P5, 2n, 4t i 6è.


6- SALUT ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS Per a administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge on hi consti el nom de l’alumne, l’hora i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal han d’omplir i signar l’imprès de l’escola autoritzant al personal del centre docent a administrar la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu. ATENDRE PETITES LESIONS O ACCIDENTS A L’ESCOLA En cas de petit accident, lesió o malestar l’escola atendrà a l’alumne fent petites cures o posant el termòmetre si cal. Si el mal, ferida o malestar persisteix es trucarà immediatament a la família perquè el vingueu a buscar. Si no podeu haurà de venir una altra persona. TRASLLAT A UN CENTRE SANITARI En cas d’accident o febrades importants el personal del centre té prohibit traslladar els alumnes amb cotxes particulars a qualsevol centre sanitari. És per això que el primer que s’ha de fer és comunicarho urgentment a la família per recollir-lo. En cas de no trobar-vos, l’escola ha de telefonar a l’ambulància (112). El mestre l’acompanyarà fins a l’Hospital de Vic. Des del centre sanitari s’intentarà comunicar altra vegada amb la família i en cas de no trobar a ningú es tornarà a l’escola en taxi.


7 – SITUACIONS D’EMERGÈNCIA Les autoritats decidiran la conveniència de suspendre les classes mitjançant trucada telefònica entre les direccions dels centres i atenent a les previsions que es disposi en aquells moments. S’avisarà per via telefònica a totes les famílies perquè vinguin a recollir els seus fills. En cap cas podran sortir de l’escola els alumnes sols dins de l’horari escolar si no tenen el consentiment familiar. Cap alumne podrà marxar amb una altra família si abans no ha estat autoritzat pels seus familiars. El centre restarà obert si en aquell moment està garantit el subministrament de llum, calefacció i aigua. El centre tancarà les portes segons l’horari normal (si les circumstàncies ho permeten).


8 - NORMATIVA D’EDUCACIÓ INFANTIL Les normes generals de funcionament del parvulari de la nostra escola són les que es detallen a continuació:        

És obligatori portar BATA cordada al davant, amb botons grossos, amb el nom al davant i goma als punys i una goma de 15 cm per penjar-la. És necessari tenir sempre a la classe una bata una mica gran per fer pintura, amb els punys arreglats amb una goma i marcada amb el nom. Les bates, els jerseis, jaquetes i abrics han d’estar marcats amb el nom i portar una goma de 15 cm. per poder-los penjar. Cal portar una motxilla sense rodes i amb nom. Els nens i nenes de P3 i P5 han de portar una muda completa per quedar-se a l’escola i canviar-los en cas de necessitat. Aquesta roba és d’us comú per a tothom. Per fer psicomotricitat han de portar xandall, vambes amb velcro i mitjons antilliscants. Cal portar els mitjons en una bosseta de roba marcada amb el nom. Cada dilluns han de portar un got de plàstic, marcat amb el nom. Us recordem que han d’esmorzar bé a casa i que a l’escola cal que portin l’esmorzar amb carmanyola i el tovalló dins d’una bossa de roba marcat amb el seu nom.

Us recordem els menús seran els següents: o Dilluns: Pa amb embotit o Dimarts: Galetes o Dimecres: Fruita pelada i tallada o Dijous: Pa amb formatge o Divendres: Pa amb xocolata

No es pot portar a l’escola caramels, joguines, cromos, bales ...


Si els alumnes volen celebrar l’aniversari o el sant a classe, només poden portar un xupa-xup o una piruleta per cada company. NO PODEN PORTAR BOSSES DE LLAMINADURES NI BERENAR PER ALS ALTRES.

L’escola facilita una agenda per comunicar-se, on els mestres hi escriuen notes, avisos... i la família pot escriure-hi la resposta. Així hi ha un contacte més ràpid i segur entre família i escola. Si us arriba l’agenda amb una nota llegiu-la, signeu-la i retorneu-la l’endemà a l’escola.

En cas de malaltia, cal telefonar a l’escola per notificar-ho. En coordinació amb el servei de pediatria del poble hem acordat que pel bon funcionament de l’escola i pel bé dels vostres fills no podran anar a l’escola si: o Tenen conjuntivitis. Podran tornar quan no hi hagi secreció, normalment al cap de dos o tres dies de tractament. o Tenen febre. Podran tornar quan hagin estat 24 hores sense febre. o Tenen polls: Podran tornar quan després del tractament es vegi que no hi ha ous ni polls. o Diarrea produïda per giàrdies o bé cucs. o Tenen qualsevol malaltia infecciosa que es pugui encomanar als altres. En cas de dubte es demanarà certificat de la pediatre autoritzant al nen a reincorporar-se a l’escola.

Els nens i nenes que es queden a dinar al menjador escolar han de portar: o

Cada dia un pitet amb goma marcat amb el nom.

o

A P3 fan la migdiada. L’escola us vendrà un llençol ajustable que vosaltres haureu de marcar amb el nom. No es pot portar xumet.


Cal notificar per escrit qualsevol canvi dels hàbits diaris (menjador, qui els ve a buscar...).

A partir d’aquest curs l’escola només donarà carpetes als alumnes de P3 i 3r. Els alumnes dels altres cursos han de reutilitzar les que ja tenen. En cas que estiguin en mal estat o s’hagin perdut es podran comprar a consergeria. Les carpetes amb el logo de l’escola de P3 a 2n valen 2,30€, i les de 3r a 6è 3,50€.


9- NORMATIVA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA Les normes generals que cal conèixer del funcionament del cicles de primària (inicial, mitjà i superior) són les següents: 

Es obligatori portar bata a CI ( 1r i 2n) amb el nom i beta de 15 centímetres per penjar. Cada divendres es portarà a casa i es tornarà neta el dilluns.

Tots els alumnes han de tenir sempre a la classe una bata vella o camisa gran per plàstica, marcada amb el nom i amb una beta de 15 centímetres per penjar.

Totes les peces de roba (jaquetes, anorac, bates, tovalloles... ) han de portar una goma de 15 cm per penjar i han d'anar marcades amb el nom. Cal portar xandall i vambes esportives (gruixudes) per a fer educació física els dies corresponents, que es notificaran a començament de curs. Els alumnes també han de portar un necesser amb tovallola, pinta i sabó. Els nens de 1r i 2n fan una sessió d’educació física a l’edifici de dalt. A principi de curs us notificarem quin dia els hi heu de portar. Els nens que porten esmorzar a l’escola se’l mengen a l’hora d’esbarjo. Cal tenir en compte que aquest és tan sols un complement i que l’esmorzar important i que s’ha de fer més complet és a casa, abans de venir a l’escola.

 

o

Aconsellem que portin entrepà, fruita no sucosa...

o

No es poden portar pastissets, llaminadures, esmorzars de cullera, bosses de patates...

o

No emboliqueu l’esmorzar amb paper d’alumini. Utilitzeu carmanyola o bock’n’rol.

És necessari que els nens tinguin a la classe un drap de cuina de ris o tovallola petita amb una goma per penjar i marcat amb el nom (es portarà a casa per rentar quan convingui).


Si els nens volen celebrar l’aniversari o el sant a classe, només poden portar un xupa-xup o una piruleta per cada nen. NO PODEN PORTAR BOSSES DE LLAMINADURES NI ESMORZAR PER ALS ALTRES.

L’escola facilita una agenda de 1r a 6è per comunicar-se escola i família, on la mestra hi escriu notes, avisos... Cal que cada dia mireu l’ agenda i si hi ha alguna nota, la signeu i la retorneu a l’escola l’endemà.

En cas de malaltia, cal telefonar a l’escola per notificar-ho. En coordinació amb el servei de pediatria del poble hem acordat que pel bon funcionament de l’escola i pel bé dels vostres fills no podran anar a l’escola si: o

Tenen conjuntivitis. Podran tornar quan no hi hagi secreció, normalment al cap de dos o tres dies de tractament.

o

Tenen febre. Podran tornar quan hagin estat 24 hores sense febre.

o

Tenen polls: Podran tornar quan després del tractament es vegi que no hi ha ous ni polls.

o

Diarrea produïda per giàrdies o bé cucs.

o

Tenen qualsevol malaltia infecciosa que es pugui encomanar als altres.

En cas de dubte es demanarà certificat de la pediatre autoritzant al nen a reincorporar-se a l’escola.


Els alumnes de l’edifici de dalt necessiten un material bàsic individual del qual cada nen s’ha de responsabilitzar ja que cal mantenir-lo en bon estat al llarg del curs i renovar-lo quan calgui. Aquest material és el següent: o

Els alumnes de CM hauran de portar un estoig en forma de bossa que es quedarà a l’escola fins a final de curs. L’escola facilitarà el material de dins l’estoig. També hauran de portar colors (bossa de 12) i retoladors (bossa de 10). Cal que a casa disposin d’un estoig amb el mateix material per poder fer els deures o Els alumnes de CS hauran de comprar un estoig amb llapis, goma, maquineta, bolígraf blau i vermell, punta fina negre, colors, retoladors, compàs, escaire, cartabó, transportador d’angles, regle de 30 cm, calculadora senzilla i tisores. No cal portar altre material més que l’indicat anteriorment.

 

No es poden portar a l’escola ni a les sortides escolars: o Cap tipus de joguines (cotxes, nines...) o Cap tipus d’aparell com mòbil, mp3... o Diners o Tippex o Càmera fotogràfica Recordem que no es pot pujar amb cotxe per l’Av. Pere Barnils (edifici de dalt). Els alumnes han de fer la pujada a peu.

A l’edifici de dalt, si un alumne arriba deu minuts tard de l’hora d’entrada, sense justificant, s’esperarà a secretaria fins l’hora següent per no interferir en el desenvolupament de la classe. A partir d’aquest curs l’escola només donarà carpetes als alumnes de P3 i 3r. Els alumnes dels altres cursos han de reutilitzar les que ja tenen. En cas que estiguin en mal estat o perdudes es podran comprar a consergeria de l’escola. Les carpetes amb el logo de l’escola de P3 a 2n valen 2,30 euros, i les de 3r a 6è 3,50 euros.


10- MENJADOR 

Cal tenir en compte que és un servei no obligatori que ofereix l’escola i que per tant: o

L’escola pot donar de baixa per motius justificats (mal comportament, falta de respecte envers als altres...), els usuaris d’aquest servei de forma temporal o per tot el curs.

El consell escolar és l’òrgan competent de gestió del menjador que ha delegat l’organització puntual i el seguiment periòdic d’aquest servei a una comissió formada per direcció, pares, mestres i personal de l’empresa Kary&Angels.

Si un dia no s’utilitza el servei de menjador per malaltia o altres causes s’ha d’avisar a primera hora del matí a l’encarregada del menjador (no als mestres) ja sigui directament a la cuina de l’edifici de baix o als següents telèfons: 619783384 o 619783380.

En cas que algun alumne necessiti una dieta cal que a primera hora del matí s’avisi als telèfons abans esmentats.

El diari oficial de la Generalitat (DOGC) encara no ha publicat l’import d’aquest servei pel curs 2013-2014. Com a referència us posem els preus oficials del curs passat que es poden incrementar: o Pels alumnes fixes és de 6,20€ dia/nen. o Pels alumnes que es queden esporàdicament és de 6,90€ dia/nen.

El sistema de cobrament de les quotes dels que es queden habitualment és: o Els rebuts es cobren a l’avançada entre l’1 i el 10 de cada mes. o Quan un nen falta per malaltia, des del 2n dia, es descomptarà la part proporcional del menú, no del monitoratge, sempre i quan s’avisi a les encarregades del menjadors des del primer dia.


o

    

Quan el banc no pot cobrar un rebut el retorna i ens cobra una comissió. Quan la causa no sigui un error de l’empresa l’import d’aquesta comissió s’afegirà a la quota del rebut corresponent. o La família que tingui una quota pendent de pagament no podrà fer ús d’aquest servei. o Les famílies que han sol·licitat ajut hauran de pagar la totalitat del rebut a l’empresa i un cop es rebin els imports de les beques es retornaran les quantitats corresponents a cada família. Quan a una família l’interessi fer ús d’aquest servei algun dia aïllat ha de comprar tiquet a l’empresa Kari i Angels, deixar-lo al matí a la bústia de menjador i comunicar-ho als responsables de l’empresa. En casos puntuals i justificats (celíacs, diabètics, intoleràncies alimentàries, qüestions religioses...) es serviran menús especials. Els dies d’excursions no hi haurà servei de pícnic. Aquest dia es descomptarà de l’import la totalitat del servei. Pels alumnes que hagin de prendre medicació dintre l’horari de menjador es seguirà el mateix protocol que en horari lectiu (mirar normativa dels cicles). En cas d’haver-hi problemes de salut es seguirà el protocol de l’apartat número 6 (salut). Cap alumne podrà sortir de l’escola sense l’autorització corresponent dels pares.


SERVEI D’ACOLLIDA: S’ofereix un servei d’acollida de 8 a 9 del matí. El preu mensual és de 36€ i de 3,5€ /dia pels que l’utilitzen esporàdicament. Hi ha possibilitat que esmorzin durant aquest servei.

11- CONSELL ESCOLAR El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: 

 

Sector mestres: o Equip directiu: Carme Esquís, Xevi Roura i Dolors Vila. o Representants mestres: Carme Bayés, Ester Giannoni, Moisès Mas, Josema Moreno i Anna Santana. Sector pares i mares: o Representant de l’AMPA: Víctor López. o Representant pares i mares: David Abad, Ignasi Boleda, Carlos Domínguez, Clara Prims i Núria Vallduriola. Sector personal administració i serveis: Tina Falgueras. Sector Institucional: Anna Chávez.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost...


12- ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES QUÈ ÉS L’AMPA L’AMPA és l’òrgan de comunicació entre l’escola i les famílies. Procura defensar els interessos de mares i pares des del respecte, la col·laboració, el diàleg i la coherència. Té la voluntat de donar sentit a l’expressió comunitat educativa, entesa com a conjunt d’elements diversos que, dins l’escola, tenen el mateix objectiu: l’educació dels infants. L’AMPA està formada per pares i mares que, de forma totalment voluntària, desitgen millorar el pas dels seus fills per l’escola i s’organitzen en diverses comissions. QUÈ FA L’AMPA Fa trobades periòdiques amb l’equip directiu, pren part del Consell Escolar i treballa en favor de la comunitat educativa de diferents maneres:  Recolzant activitats pedagògiques (foment de la lectura, activitats esportives...)  Organitzant activitats extraescolars  Vetllant per la seguretat dels infants (equipaments, camí escolar...)  Coordinant la socialització de llibres  Vetllant pel bon funcionament del menjador  Apropant el projecte educatiu de centre (PEC) a les famílies.  Organitzant activitats per fomentar la participació de les famílies (festa de nadal, fi de curs...) LA QUOTA D’ESCOLA Actualment totes les famílies de l’escola formen part de l’AMPA. Ser soci de l’AMPA té l’avantatge que en la quota també s’hi inclou el pagament de llibres, excursions i material escolar a un preu favorable.


La quota d’escola es desglossa de la següent manera:  Quota de l’AMPA 4,50 €/mes  Llibres socialitzats 7,50€/mes  Sortides i activitats 7€/mes  Material escolar 8€/mes La part de “quota de l’AMPA” s’inverteix, majoritàriament, en equipaments per a l’escola i el finançament de diversos suports educatius. La principal característica d’aquesta quota global i indivisible, es paga a mode de “tarifa plana”, des que l’alumne inicia l’escola fins que l’acaba. Aquest curs el pagament es farà de forma bimestral: setembre, novembre, gener, març i maig. Quota

1 FILL

2 FILLS

3 FILLS

4 FILLS o més

LLIBRES

15,00€

30,00€

45,00€

60,00€

EXCURSIONS

14,00€

28,00€

42,00€

56,00€

MATERIAL ESCOLAR

16,00€

32,00€

48,00€

64,00€

9,00€

9,80€

10,80€

10,80€

54,00€

99,80€

145,80€

190,80€

DESPESES AMPA TOTAL

Les famílies que hi estiguin interessades podran fer un pagament anual pel setembre. A començament de curs es distribuirà a través de les carpetes un document on s’haurà d’especificar, entre altres coses, el número de compte i el tipus de pagament (bimestral o anual). S’està actualitzant el protocol d’impagats. El no pagament de dos rebuts sense causa justificada implicarà deixar de gaudir dels serveis que es paguen. Aquest protocol estarà a disposició de tots els associats. Per qualsevol dubte la comissió econòmica de l’AMPA està a la vostra disposició a comissioeconomica4@gmail.com Per altres qüestions podeu comunicar-vos a info@ampaildefonscerda.cat o www.ampaildefonscerda.cat


Av. Pere Barnils, s/n Telèfon: 938810804

Av. de les escoles, 20 Telèfon: 938811132

08540 Centelles

Web: www.xtec.cat/ceipildefonscerda Mail: ceipildefonscerda@xtec.cat

Llibret inici curs