Page 1

ANÀLISI FILOSÒFIC D’UN TEXT ARGUMENTATIU

TIPOLOGIA TEXTUAL FRAGMENT IDENTIFICACIÓ DEL FRAGMENT

OBRA AUTOR

TEMA

SUBJECTE DE L’ENUNCIACIÓ DE LA TESI IMPLÍCITA O EXPLÍCITA? ON ES LOCALITZA? TESI O CONCLUSIÓ GENERAL

CONTINGUT O IDEA?

NÚMERO TOTAL D’ARGUMENTS I LOCALITZACIÓ? 1ER … 2ON …

CONTINGUT DEL PRIMER ARGUMENT? ELS ARGUMENTS

Graella per analitzar un text argumentatiu  

Pautes per a l'anàlisi i posterior resum del text argumentatiu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you