__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Newsflash˚08 09-2016

6

De Aertssen Groep breidt uit! Le groupe Aertssen s’agrandit ! The Aertssen Group is expanding!

7

Aertssen klaar voor een dubbel zo groot Zwin Aertssen prêt pour doubler la superficie du Zwin Aertssen ready for a double-sized Zwin

30

Mexicobruggen: een moeilijke puzzel Mexicobruggen : un puzzle complexe Mexicobruggen: a difficult puzzle


Index 4 First heavy transport in Qatar 6 The Aertssen Group is expanding! 7 Aertssen ready for a double-sized Zwin 8 A look behind the scenes 10 Aertssen excels during expansion works at Muscat International Airport 12 People to build on! 16 Moving mountains for ZNA Cadix

Voorwoord

18 Transport through the trees 19 Safety first

Beste lezer,

20 Building bridges at lightning speed

Onze 8ste Newsflash bewijst het: Aertssen is van diverse

21 Factories in shutdown?

markten thuis! Onze klanten rekenen op onze expertise

Starting sign for Aertssen Kranen

in grondwerken, roepen onze hulp in bij hijswerken

22 Side by side

en steunen op onze logistieke capaciteiten. Sinds de

23 Green cooperation

oprichting zijn we gegroeid tot een sterke, professionele

23 Aertssen goes digital

groep met een brede waaier van activiteiten.

24 Grizzlies in Costa Rica 28 Demolition work in Tertre 29 Cement drums 30 Mexicobruggen: a difficult puzzle

Colophon

We zetten eveneens enkele indrukwekkende projecten in de schijnwerpers. We vertellen u graag meer over het Noorderlijn-project, de uitbreiding van het Zwin en de groene samenwerking met een Volvo dealer juist. Al deze projecten hebben alvast één ding gemeen: People, Power and Passion to build on!

Newsflash˚08 09-2016

Ik wens u veel leesplezier met deze 8e editie!

Aertssen nv Laageind 91 B-2940 Stabroek, België T +32(0)3 561 09 50 F +32(0)3 561 09 59 info@aertssen.be www.aertssen.be

Yves Aertssen

Editor: Yves Aertssen

Concept and realization: www.conquest.nl

2

Ook vandaag gaan we nog steeds op zoek naar nieuwe kansen. Een ervan krijgt vorm in het toekomstige Logistiek Park Waasland. We kregen zopas het ‘ja-woord’ voor onze concessie van 10 hectare en gaan in de loop van 2017 van start met de aanleg van de nieuwe terreinen voor ons distributieplatform. Mooie vooruitzichten, waar we trots op zijn! U leest er meer over in deze Newsflash.


BO D AR

CHER LECTEUR/CHÈRE LECTRICE, Notre 8ème Newsflash le démontre : Aertssen maîtrise bien des domaines ! Nos clients comptent sur notre expertise en matière de travaux de terrassement. Ils font appel à nous pour des travaux de manutention et comptent sur notre capacité logistique. Depuis notre création, nous avons évolué pour devenir un groupe professionnel, fort, offrant une large gamme de services.

FR

Aujourd’hui encore, nous continuons à rechercher de nouvelles opportunités. L’une d’entre elles prend forme dans le futur Logistiek Park Waasland. Nous venons de recevoir l’aval pour notre concession de 10 hectares et commencerons dans le courant de l’année 2017 l’aménagement des nouveaux terrains pour notre plateforme de distribution. De nouvelles perspectives dont nous sommes fiers ! Vous en saurez davantage en lisant ce Newsflash.

Nous mettons également des projets impressionnants à l’honneur. Nous vous en disons plus sur le projet Noorderlijn, l’agrandissement du Zwin et la collaboration verte avec un concessionnaire de Volvo. Tous ces projets ont une chose en commun : People, Power and Passion to build on ! Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette 8ème édition ! Yves Aertssen DEAR READER, Our 8th Newsflash proves it: Aertssen can turn its hand to many things! Our customers count on our expertise in earthworks, they call on us to help with lifting activities and they rely on our logistics capacities. Since our establishment, we have grown into a strong, professional group with a wide range of activities.

UK

And today we are still looking for new opportunities. One of those opportunities is presenting itself in the future Waasland Logistics Park. We have just received the go-ahead for our 10-hectare concession and in the course of 2017 we will make a start with the construction of the new premises for our distribution platform. A promising outlook, which we are proud of! You can read more about it in this Newsflash. We will also be highlighting some impressive projects. We will gladly tell you more about the Noorderlijn project, the expansion of the Zwin and the recent green collaboration with a Volvo dealer. All these projects have one thing in common: People, Power and Passion to build on! I hope you enjoy reading this 8th edition! Yves Aertssen

3


AD AB RO

Eerste zware lading in Qatar In Qatar slaan onze kraan- en onze transportspecialisten de handen in elkaar voor het New Orbital Highway Project. Sinds begin 2016 voeren we in Qatar heavy transport uit. Qatar investeert de laatste jaren aanzienlijk in zijn infrastructuur. Een van de belangrijkste projecten van dit moment is het New Orbital Highway Project – een nieuwe snelweg van het industriële gebied van Ras Laffan naar de nieuwe haven van Doha. Aertssen bouwt hier mee aan een van de breedste rijbanen ter wereld. Zo rijdt het vrachtverkeer hier straks over 4 exclusieve stroken. Ruimte genoeg, want de ringweg telt in totaal maar liefst 14 rijvakken en wordt 200 km lang.

4

Een primeur Ons eerste grote heavy transport-contract is in opdracht van het New Orbital Highway en daar zijn we als groep erg trots op. Onze chauffeurs gaan er maar liefst 2168 betonnen brugdelen van zo’n 92 ton vervoeren van de productie-site naar de plaats van installatie. Daar nemen onze hijsspecialisten het over en installeren zij de duizenden brugdelen die nodig zijn voor de bouw van alle 22 knooppunten. Daarvoor reserveerden we niet minder dan 6 Hitachi SCX2800-2 rupskranen met een capaciteit van 280 ton. Enkele kleinere kranen bieden extra ondersteuning tijdens het verdere verloop van het project. Samen sterk Het New Orbital Highway Project mag dan een primeur zijn qua omvang, dat is de samenwerking

tussen onze verschillende divisies in het Qatar niet. We bundelden onze krachten eerder al bij de bouw van het Khalifa Stadium in Qatar voor de wereldbeker voetbal in 2022, de nieuwe metro, de Hamad Port en andere infrastructuur- en staalbouwprojecten. En ook voor het vervoer van een grote zeef- of breekmachine naar de werf stonden onze grondwerkdivisie en transportspecialisten samen sterk. We zien bij diverse projecten - zowel in België als in het Midden-Oosten - dat onze sterke interne coördinatie en communicatie zorgen voor een snelle en vlotte uitvoering. Nogmaals het bewijs dat samenwerkingen binnen onze groep zich steeds vertalen in People, Power and Passion to build on!


Ces dernières années le Qatar a investi considérablement dans son infrastructure. Le New Orbital Highway Project est l’un des principaux projets du moment. Il s’agit d’une nouvelle autoroute reliant la région industrielle de Ras Laffan au nouveau port de Doha. Aertssen participe ainsi à la construction de l’une des plus larges voies de circulation du monde. Le trafic de camions s’effectuera ainsi prochainement sur 4 bandes. De la place à revendre, car le périphérique comptera au total pas moins de 14 voies sur 200 km de long. Une primeur Notre premier grand contrat de « heavy transport » au Qatar a été commandé par le New Orbital Highway et notre groupe en est très fier. Nos chauffeurs transporteront pas moins de 2168 éléments de pont en béton d’environ 92 tonnes du site de production au lieu d’installation. Là-bas, nos spécialistes du levage prendront le relais et installeront les milliers d’éléments de pont nécessaires à la construction des 22 échangeurs. A cette occasion, nous avons réservé pas moins de 6 grues à chenilles Hitachi SCX2800-2 avec une capacité de 280 tonnes. Quelques grues plus petites apporteront un soutien supplémentaire dans la suite du projet.

Forts ensemble Si le New Orbital Highway Project est une grande première en termes de taille, on ne peut pas en dire autant de la collaboration entre nos différentes divisions au Moyen-Orient. Nous avions déjà uni nos forces lors de la construction du Khalifa Stadium au Qatar pour la Coupe du monde de 2022, et celles du nouveau métro, du Hamad Port et d’autres projets d’infrastructure et de construction en acier. Notre division terrassement et nos spécialistes logistiques avaient déjà collaboré pour le transport d’une grande machine à tamiser ou à concasser vers le chantier. Nous voyons dans divers projets, tant en Belgique qu’au Moyen-Orient, que la force de notre coordination et communication interne garantit une exécution rapide et efficace. Une nouvelle preuve qu’au sein de notre groupe, les collaborations se traduisent toujours par notre slogan People, Power and Passion to build on! FIRST HEAVY TRANSPORT IN QATAR In Qatar, our heavy lifting and transport specialists are joining forces for the New Orbital Highway Project. A real first for our group, which started heavy transport in Qatar since the beginning of 2016.

UK

In recent years, Qatar has invested significantly in its infrastructure. At the moment, one of the most important projects is the New Orbital Highway Project – a new motorway from the Ras Laffan industrial area to the new port of Doha. Aertssen is helping to build one of the widest roads in the world, as there is sufficient space for heavy goods traffic, it will soon be running over four exclusive lanes in a total of no less than 14 lanes. The motorway will be 200 km long.

ADD AOR OR ABB

PREMIER TRANSPORT EXCEPTIONNEL AU QATAR Au Qatar, nos spécialistes de levage et de transport travaillent main dans la main pour le New Orbital Highway Project. Une véritable première pour Aertssen, qui a effectué début 2016 sa première mission de transport exceptionnel au Qatar.

FR

A first As a group, we are very proud of our first major heavy transport contract for the New Orbital Highway. Our drivers will transport no less than 2,168 concrete bridge decks of some 92 tons each from the production site to the installation site. Where, our lifting specialists will take over and will install the thousands of bridge decks that are needed for the construction of all 22 road junctions. To do this, we utilized no less than six Hitachi SCX2800-2 crawler cranes (280 tonne capacity). A few smaller cranes will provide additional support during the further course of the project.

Working together Whereas the New Orbital Highway Project may be a first in terms of size, not so the collaboration between our different company divisions, based in Qatar. We have joined forces before with the construction of the Khalifa Stadium in Qatar for the 2022 World Cup, the new metro, the Hamad Port and other infrastructure and steel construction projects. Our earthworks division and transport specialists also worked together in transporting a large crushing equipment to the building site. With various projects – both in Belgium and the Middle East – we see that our strong internal coordination and communications ensure fast and smooth execution. This once more proves that collaborations within our group always translates into People, Power and Passion to build on!

5


N O PA SS I

De Aertssen Groep breidt uit! Aertssen krijgt een nieuw logistiek park van maar liefst 10ha. Begin september gaf Havenbedrijf Antwerpen zijn ‘ja-

Rijd je op de E34 naar Zeebrugge, dan zie je nu aan afrit Vrasene een archeologisch onderzoek in uitvoering. Maar in de loop van 2017 komt hier verandering in. Dan starten we met de bouw van onze gloednieuwe terreinen. Er is plaats genoeg voor grote magazijnen, een buitenopslag, een workshop, een paint booth en nog veel meer. We rekenen op termijn op 100 voltijdse arbeidskrachten om dit draaiende te houden.

woord’ voor onze concessie. Ons groots distributieplatform voor constructie- en landbouwmachines zal deel uitmaken van het toekomstige Logistiek Park Waasland.

LE GROUPE AERTSSEN S’AGRANDIT ! Aertssen se dote d’un nouveau parc logistique de pas moins de dix hectares. Début septembre, l’entreprise publique Havenbedrijf Antwerpen a donné son accord pour notre concession. Notre grande plateforme de distribution de machines de construction et de machines agricoles fera partie du futur parc logistique de Waasland.

FR

Si vous circulez sur la E34 en direction de Zeebruges, vous pourrez apercevoir un site de recherches archéologiques au niveau de la sortie Vrasene. Mais tout changera en 2017. En effet, nous y débuterons la construction de notre toute nouvelle plateforme. L’espace disponible permet l’installation de grands entrepôts, d’un espace de stockage extérieur, d’un atelier, d’une cabine de peinture et de bien d’autres choses. À terme, nous envisageons l’occupation d’une centaine d’ouvriers à temps plein pour assurer le bon fonctionnement de la plateforme.

6

Deze nieuwe infrastructuur biedt heel wat voordelen. Zo kunnen we ter plaatse machines en projectladingen klantspecifiek afwerken. Maar dat is niet het enige: ook de haven - en haar roro- en containerterminals op de Linkerscheldeoever - zijn vlakbij. Ideaal dus voor verschepingen naar overal ter wereld - van Europa, naar Afrika, tot Rusland. Het is nog even wachten om de site en al haar mogelijkheden te ontdekken, maar we geven jullie wel al graag een sneak peek.

Ces nouvelles infrastructures offrent de nombreux avantages. Ainsi, nous pourrons réaliser la finition des machines et des marchandises nécessaires aux projets sur place, spécifiquement pour chaque client. Mais ce n’est pas tout : le port de Linkeroever, sur la rive gauche de l’Escaut, et ses terminaux transrouliers et à conteneurs se trouvent également à proximité. Une situation idéale pour un transport orienté vers le monde entier : l’Europe, l’Afrique ou la Russie. Le site et toutes ses possibilités ne seront pas dévoilés avant quelque temps, mais nous souhaitons d’ores et déjà vous montrer un aperçu. THE AERTSSEN GROUP IS EXPANDING! At the beginning of September, the Port of Antwerp gave the go-ahead for our concession of 10 ha of land, where our grand distribution platform for construction and agricultural machinery will form a part of the planned Waasland Logistics Park.

UK

When driving along the E34 to Zeebrugge, you will now see an archaeological research being carried out at the Vrasene exit. But this will change in the course of 2017 when we will then start with the construction of our brand new premises. There is sufficient room for large warehouses, outdoor storage, a workshop, a paint booth and lots more. In the long term, we expect 100 full-time employees to keep this new business running. This new piece of infrastructure will offer plenty of advantages. For instance, we will be able to prepare machines and project shipments to customer specifications on site. Furthermore the harbour with its ro-ro and container terminals on the Scheldt Left Bank are nearby, making it an ideal location for shipments all over the world - from across Europe to Africa and Russia. It will take a while before the site and all its new opportunities can be explored, but we are pleased to share with you our future plans.


PR O S

CT

JE

Aertssen klaar voor een dubbel zo groot Zwin Goed nieuws voor de fauna en flora in het Zwin, want dat grensoverschrijdend natuurreservaat nabij Knokke-Heist wordt bijna dubbel zo groot. Aertssen helpt mee aan de heraanleg en uitbreiding ervan, zodat het waardevolle gebied niet verloren gaat door verzanding. Op 22 augustus staken Vlaamse ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts de eerste

AERTSSEN PRÊT À DOUBLER LA SUPERFICIE DU ZWIN Bonne nouvelle pour la faune et la flore du Zwin : la superficie de cette réserve naturelle transfrontalière située près de Knokke-Heist sera presque doublée. Aertssen participe à son réaménagement et à son extension, afin de sauver ce précieux territoire de l’ensablement. Le 22 août, les ministres flamands Joke Schauvliege et Ben Weyts y ont donné les premiers coups de pelle. Ce fut le coup d’envoi de l’aménagement de 120 hectares supplémentaires pour le Zwin.

FR

spade in de grond. Het startschot voor 120 hectaren méér Zwin. De Zwingeul wordt breder en dieper. Onze graafmachines zullen dagelijks maar liefst 5500 m3 zand uitgraven, vervoeren en ophogen. Al dat zand gebruiken we om de nieuwe, internationale dijk te bouwen. Die wordt 4 km lang, 7 meter hoog, 70 meter breed en beschermt het Zwin tegen duizendjarige stormen. We leggen eveneens een oeververdediging in breuksteen aan, een nieuw grachtensysteem rond de nieuwe dijk en een pompstation dat de afwatering van het hinterland garandeert. Daarmee is de basis gevormd en kan de “aankleding” beginnen: er worden struiken geplant, verse poelen en nieuwe broedeilanden aangelegd, en runderen en schapen verwelkomd. Die kun je straks allemaal bezichtigen vanop de nieuwe uitkijkpunten of de fiets- en wandelpaden. Zo kunnen natuurliefhebbers binnenkort vanop de fiets naar de vogels kijken. Twee vliegen in één klap dus. U merkt het: een project waarbij heel wat ‘People, Power & Passion’ komt kijken én waarvan u het laatste nog niet hebt gehoord. Nog tot 2019 zijn we ijverig aan de slag in het Zwin. We houden u zeker op de hoogte…

Le chenal du Zwin sera également plus large et plus profond. Nos excavatrices nous permettront de déblayer, de transporter et de remblayer 5500 m3 de matière par jour. Cette matière sera transportée vers la nouvelle digue internationale, par exemple. Celle-ci sera longue de quatre kilomètres, haute de sept mètres et large de 70 mètres, et permettra de protéger le Zwin d’une tempête du millénaire. Que prévoit le reste du planning ? La mise en place d’un dispositif de protection des berges à l’aide de moellons, d’un nouveau système de canaux autour de la nouvelle digue et d’une station de pompage assurant le drainage de l’arrière-pays. Ceci constitue la base de l’aménagement. « L’habillage » de l’espace pourra ensuite commencer : des arbustes seront plantés, des étangs d’eau douce et de nouvelles îles de reproduction pour les oiseaux seront créés, et des bovins et des moutons y seront installés. Plus tard, la zone pourra être contemplée depuis les nouveaux points d’observation ou grâce aux pistes cyclables et aux sentiers pédestres. Les amoureux de la nature pourront bientôt y observer les oiseaux tout en se déplaçant à vélo. C’est ce qui s’appelle faire d’une pierre deux coups. Vous l’avez compris : « People, Power & Passion » sont indispensables à la réalisation de ce projet, dont vous n’avez pas fini d’entendre parler. Nous travaillerons au projet du Zwin jusqu’en 2019. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés…

AERTSSEN READY FOR A DOUBLE-SIZED ZWIN That is good news for the fauna and flora in the Zwin, because this cross-border nature reserve near Knokke-Heist is going to become almost twice as big. Aertssen is helping with its reconstruction, so that this valuable area will not be lost to silting. On 22 August, the official ground-breaking for an additional 120 hectares at Zwin was undertaken by Flemish ministers Joke Schauvliege and Ben Weyts.

UK

The Zwin gully will become both wider and deeper, because our excavators will dig, transport and raise 5,500 m3 of sand daily. All that sand will be going to? To form the new international dyke. It will be 4 km long, 7 metres high, 70 metres wide and will protect the Zwin from millennial storms. We are also planning to constructing a bank protection in rock, a new canal system around the new dyke and a pumping station that will guarantee drainage of the hinterland. This will form the basis and then bushes will be planted, fresh pools, new breeding islands will be laid, and cattle and sheep will be welcomed. All of these can soon be seen from the new lookouts or the cycle tracks and footpaths. This way nature lovers will be able to watch the birds from their bike. Thereby satisfying two needs with one deed. This demonstrates: another Aertssen project in which plenty of ‘People, Power & Passion’ are involved and about which the last word has not yet been written, as we will be working in the Zwin up to 2019. We will certainly keep you informed.

7


JE CT S O PR

3

Een blik achter de schermen Antwerpen krijgt een facelift. Grote wegen zoals de Noorderleien en de Noorderlaan krijgen een andere look, en er komen ook nieuwe, vlotte tramverbindingen. Aannemingsbedrijf Aertssen werkte al ijverig mee aan de werkzaamheden van

REGARD EN COULISSE Anvers fait peau neuve. De grandes routes, comme les Noorderleien et la Noorderlaan subissent un relooking. Des nouvelles liaisons de tram plus fluides voient également le jour. Aannemingsbedrijf Aertssen a contribué activement aux travaux de ‘De Noorderlijn’.

FR

A LOOK BEHIND THE SCENES Antwerp is getting an intense makeover. Main roads, such as the Noorderleien and the Noorderlaan are being freshened up, and new, fast tram connections are also in the making. Aannemingsbedrijf Aertssen is currently engaged in this project.

UK

‘De Noorderlijn’.

8

8

5


PR O S

CT

JE

1

4

7

2

6

1: Eind april nam Aannemingsbedrijf Aertssen de Noorderlaan onder

835 – peuvent creuser jusqu’à 17 m de profondeur. Idéal pour l’excavation

remnants of the 16th century Spanish fortifications to make room for the

handen. Daar waar de nieuwe tram- en busbanen komen, groeven we de

stross du tunnel du tram sous la Frankrijklei. / Our material handlers –

new tramline. Nevertheless, the medieval city wall remains visible. Anyone

zandbedding uit. / Fin avril, Aannemingsbedrijf Aertssen a pris en charge

CAT 325 and Sennebogen 835 – can excavate up to 17 m deep. Ideal for the

taking the metro in future, will be able to see the medieval city wall under

la Noorderlaan. Nous avons creusé le lit de sable où seront installées les

“Stross” excavations of the tram tunnel under the Frankrijklei.

the Operaplein (Opera Square) for example. There, the medieval city wall

nouvelles voies de tram et de bus. / At the end of April, Aannemingsbedrijf

has been integrated into the design.

Aertssen tackled the Noorderlaan. We excavated the sand bed where the

5 & 6: Tijdens de werkzaamheden botsten we een paar keer op de rijke

new tram and bus lanes will be constructed.

geschiedenis van de stad. Zo braken we de restanten van de Spaanse

7 & 8: Afbraakmaterialen en grond - zoals die van de Frankrijklei -

Vesten uit de 16e eeuw af om plaats te maken voor de nieuwe tramlijn.

stockeren we op enkele voorziene terreinen. In een volgende fase gebruiken

2 & 3: We braken de verharding van de Frankrijklei open. Onze

Toch blijft de middeleeuwse stadsmuur nog zichtbaar. Wie in de toekomst

we ze opnieuw voor de heraanvulling bij de bouw van tramtunnels en de

vrachtwagens voerden meermaals per dag afbraakmaterialen naar één

de metro neemt, ziet de middeleeuwse stadsmuur onder het Operaplein

aanleg van nieuwe wegenis. / Nous stockons les matériaux de démolition

van onze stocks in Antwerpen. / Nous avons cassé le revêtement de

bijvoorbeeld. Daar wordt de omwalling wel geïntegreerd in het ontwerp. /

et la terre – comme ceux extraits de la Frankrijklei – sur plusieurs terrains

la Frankrijklei. Nos camions ont transporté plusieurs fois par jour les

Pendant les travaux, nous nous sommes parfois heurtés à la riche histoire

prévus à cet effet. Dans une phase ultérieure, nous les réutiliserons pour

matériaux de démolition vers l’un de nos sites de stockage à Anvers. / We

de la ville. Nous avons ainsi démoli les vestiges de la forteresse espagnole

remblayer autour des tunnels du tram et pour la construction de nouvelles

broke up the paving of the Frankrijklei. Several times a day, our trucks

du 16ème siècle pour faire de la place pour la nouvelle ligne de tram.

voiries. / We stored demolition materials and soil – such as those from

carried away demolition materials to one of our stockpiles in Antwerp.

Cependant, le mur de la ville médiévale reste visible. Les personnes qui

the Frankrijklei – on a few designated stockpiles. In a later stage, we will

prendront le métro à l’avenir, pourront par exemple l’apercevoir depuis

reuse them for road fill during the construction of the tram tunnels and

4: Onze overslagkranen – CAT 325 en Sennebogen 835 – kunnen tot 17m

la place de l’Opéra. Les remparts du site du Kipdorp sont parfaitement

new roads.

diep uitgraven. Ideaal voor de stross-uitgravingen van de tramtunnel onder

intégrés dans le projet. / On several occasions, we encountered the city’s

de Frankrijklei. / Nos grues de manutention – CAT 325 et Sennebogen

rich history in the course of this project. For instance, we demolished the

9


AD AB RO

Aertssen blinkt uit tijdens uitbreidingswerken van Muscat International Airport Aertssen is op verschillende plaatsen in het Midden-Oosten aan het werk. Ook in Oman werken we mee aan

de hangars vlot gehesen worden. Twee rupskranen Terex CC2400-1 (400 ton capaciteit) en twee Hitachi SCX 1500/3 kranen (150 ton capaciteit) deden maar liefst tien tandemhijsen.

enkele indrukwekkende projecten, waaronder de Muscat luchthaven een overheidsinvestering van meer dan $5 miljard. Aertssen hees in samenwerking met Mobilift & Partners twee reusachtige blikvangers op hun plaats: vliegtuighangars van 18 000 m2, waar moeiteloos een A380 Airbus in past. Het grootste project van die aard in de regio. Tien keer synchroon hijsen Een indrukwekkende opdracht maar dankzij onze jarenlange ervaring begonnen we hier vol vertrouwen aan. In de hijsplannen werden gronddruk, maximale windsnelheid, capaciteit, afmetingen en gewicht verrekend. Met deze goede voorbereiding konden de zware onderdelen voor de staalconstructie van 10

48 uur stilzitten Maar de échte uitdaging was niet het op zijn plaats hijsen van de acht vakwerkgebinten van 168 ton. Ook niet het aanvoeren van de twee vakwerkspanten van 386 ton. Maar wel het stil houden van de loodzware deurspanten - meer dan 48 uur lang. Onze kraanmachinisten hielden non-stop acht hefpunten in het oog zodat de deurspanten in de structuur gehecht konden worden. Complex, groot en uniek Een complexe architectuur, een bijzonder grote bouwstructuur en veel verantwoordelijkheid - want Aertssen stond niet alleen in voor de hijsactiviteiten. We waren ook verantwoordelijk voor de studie, het toezicht tijdens de hijswerken, het testen en de bijkomende manipulaties. Een sterk partnerschap en onze uitzonderlijke technische kennis maakten van dit project een pareltje.

AERTSSEN TRIOMPHE PENDANT LES TRAVAUX D’EXTENSION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE MUSCAT Aertssen est actif à plusieurs endroits dans le Moyen-Orient. A Oman par exemple, nous participons à plusieurs projets d’envergure, dont l’extension de l’aéroport de Muscat. Ce projet représente un investissement public de plus de cinq milliards de dollars. Les équipes d’Aertssen, en collaboration avec Mobilift & Partners, ont érigé deux immenses constructions qui ne manqueront pas d’attirer les regards : des hangars pour avions de 18 000 m2, pouvant accueillir un Airbus A380. Il s’agit du plus grand projet de ce type jamais réalisé dans la région.

FR

Une série de dix levages synchronisés La mission était impressionnante mais, grâce à nos nombreuses années d’expérience, nous étions confiants. Les plans de levage ont été établis en prenant en compte la capacité de charge au sol, la vitesse maximale du vent et la capacité, les dimensions et le poids du matériel. Cette préparation optimale nous a permis de lever facilement les pièces lourdes de la construction


ADD AOR OR ABB

en acier des hangars. Deux grues à chenilles Terex CC2400-1 (400 tonnes de capacité) et deux grues Hitachi SCX 1500/3 (150 tonnes de capacité) ont permis d’effectuer pas moins de dix levages synchronisés. Une immobilisation de 48 heures Le véritable défi n’a pas été de lever et de mettre en place les huit pièces de charpente en treillis de 168 tonnes, ni de transporter les deux pièces de charpente en treillis de 386 tonnes. Mais bien l’immobilisation des armatures de portes, aussi lourdes que du plomb, pendant plus de 48 heures. Nos grutiers ont surveillé les huit points de levage sans interruption, afin que les armatures de portes puissent être fixées à la structure. Complexe, grandiose et unique Une architecture complexe, une structure exceptionnellement grande et de nombreuses responsabilités – car la mission d’Aertssen ne s’est pas limitée aux activités de levage. Nous étions également responsables de l’étude, de la surveillance pendant les travaux de levage, des tests et des manipulations liées. Un partenariat solide et nos

connaissances techniques hors du commun ont fait de ce projet l’un des fleurons de nos réalisations. AERTSSEN EXCELS DURING EXPANSION WORKS AT MUSCAT INTERNATIONAL AIRPORT Aertssen is active in the Middle East. In Oman, we are working on some impressive projects, including Muscat airport. A government investment of more than $5 billion. Together with Mobilift & Partners, Aertssen Machinery Services lifted gigantic structural components into position as part of 18,000 m2 aircraft hangars, which can easily accommodate an A380 Airbus. It is the largest project of this type in the region.

UK

Ten times synchronous lifting An impressive but complex assignment. Thanks to our years of experience we have made a confident start. By computing in our lifts plans the ground pressure, maximum wind velocity, dimensions and weights the heavy components for the steel structure of the hangars could be quickly lifted.

Two crawler cranes Terex CC2400-1 (400 tonne capacity) and two Hitachi SCX 1500/3 cranes (150 tonne capacity) performed no less than ten tandem lifts. Not moving for 48 hours Lifting the eight 168 tonne lattice trusses into position was not the real challenge, nor the two 386 tonne lattice trusses for the entrance. Keeping the very heavy trusses stable during installation – for more than 48 hours – that was a different matter. Our crane operators had to constantly monitor the eight lifting points so that the trusses could be fixed to the structure. Complex, large and unique Complex architecture, an exceptionally large building structure and lots of responsibility – because Aertssen was not only responsible for the lifting activities, but also for the study, the supervision during the lifting activities and the testing. A strong partnership and our exceptional technical knowledge turned this into another successful project.

11


E PL O PE

People to build on! Aertssen kan uitpakken met heel wat spraakmakende projecten. Maar wie zijn eigenlijk de mensen die daarvoor zorgen? Wie werkt er achter de schermen mee aan onze indrukwekkende opdrachten? Hoog tijd om kennis te maken met onze “People to build on.”

Veiligheid boven alles: op stap met Paul Bergmans, kraanmachinist Paul maakt al bijna 10 jaar deel uit van ons team: “Ik werk sinds 2007 bij Aertssen Kranen. Daarvoor was ik aan de

Waar haal je voldoening uit? “Als een dag vlot en veilig is verlopen, geeft dat een kick. De klanten zijn dan ook blij en die appreciatie geeft mij voldoening!”

slag als operator in een pralinefabriek, iets helemaal anders dus. Ik had nood aan een nieuwe uitdaging en vond die bij Aertssen. Ik had voorheen nog geen ervaring met hijskranen, maar dankzij het intensieve opleidingstraject van Aertssen Kranen behaalde ik de nodige certificaten om aan de slag te kunnen. En ondertussen werk ik al bijna tien jaar als kraanmachinist bij Aertssen.” Hoe ziet een werkdag er voor jou uit? “Ik vul eerst de dieseltank bij, voer een visuele, technische inspectie uit en plan de route. Bij aankomst op een nieuwe werf bekijken we vaak eerst een veiligheidsfilm. Want veiligheid boven alles. Pas als je slaagt voor de veiligheidstest die daarop volgt, kunnen de echte hijswerken starten. Steunpoten uitzetten, houten schotten onder plaatsen, waterpas controleren, … Een absolute must om de stabiliteit van de kraan te garanderen en om veilig aan de slag te kunnen.” Wat is jouw grootste uitdaging op de werf ? “Je moet blindelings kunnen inschatten wat kan en mag, wat niet altijd even gemakkelijk is. Het gewicht van de last, de draagkracht van de ketting en de strop, de capaciteit van de kraan: met alles wordt rekening gehouden. Wanneer de veiligheid in gedrang komt, gaan we niet door. Ook niet als de klant aandringt.”

12

Wat is het meest bijzondere project waaraan je ooit werkte? “Alle opdrachten hebben een uniek kantje, maar projecten waar veel mensen aanwezig zijn hebben net dat ietsje extra. De renovatiewerken aan het Sint-Pietersstation in Gent bijvoorbeeld. Of die keer dat we een jacuzzi op een dakterras hebben geplaatst. De hele buurt komt dan kijken wat je aan het doen bent. Ambiance gegarandeerd.” Wat is de mooiste locatie waarop je ooit werkte? “Ik kom vaak mooie plekjes tegen op weg naar de werf. We proberen met onze kranen zoveel mogelijk via grote wegen te rijden. Maar binnenwegen zijn toch vaak nodig om aan je werf te geraken. Als je dan vroeg op pad bent, kun je er genieten van een prachtige zonsopgang!” En de meest indrukwekkende machine waarmee je al werkte? “Ik begon op een 30-tonner, en bedien nu een 80-tonner. Een kleiner model waar je gemakkelijk mee op de baan kunt rijden. Ook heel gebruiksvriendelijk. De ideale machine. Zeker in vergelijking met een grotere kraan die meer tijd bij het opstellen vraagt. Ik werk dus graag met mijn 80-tonner, maar wie weet wat de toekomst brengt.”

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT: RENCONTRE AVEC… PAUL BERGMANS, GRUTIER Paul fait partie de notre équipe depuis presque dix ans : « Je travaille depuis 2007 chez Aertssen Kranen. Auparavant, j’étais opérateur dans une usine de chocolat, un poste totalement différent. J’avais besoin de relever de nouveaux défis et Aertssen m’en a donné l’opportunité. Avant de rejoindre le groupe Aertssen, je n’avais aucune expérience en matière de grues, mais grâce au parcours intensif de formation d’Aertssen Kranen, j’ai obtenu les certificats nécessaires pour démarrer. Et cela fait maintenant près de dix ans que je suis grutier chez Aertssen »

FR

À quoi ressemble une journée de travail pour vous ? « Je commence par remplir le réservoir diesel, j’effectue ensuite une inspection technique visuelle et je planifie mon itinéraire. Lorsque nous arrivons sur un nouveau chantier, nous commençons souvent par regarder un film sur la sécurité. Car la sécurité passe avant tout. Nous passons ensuite un test de sécurité. Les travaux de levage ne commencent réellement qu’une fois ce test réussi. Déployer les béquilles, placer les supports en bois, vérifier que tout est de niveau… Toutes ces étapes sont indispensables pour garantir la stabilité de la grue et un travail en toute sécurité. » Quel est le plus grand défi auquel vous êtes confronté sur les chantiers ? « Vous devez évaluer aveuglément ce qu’il y a lieu de faire. Cela n’est pas toujours facile. Le poids de la charge, la portance de la chaîne et de l’élingue, la capacité de la grue : tous ces éléments doivent être pris en compte. Lorsque la sécurité est compromise, nous suspendons les travaux. Même si le client insiste pour poursuivre. »


O PE PL E

DES HOMMES A METTRE EN AVANT ! Aertssen peut se targuer de gérer de nombreux projets d’envergure. Mais qui sont ces personnes qui les réalisent ? Qui travaille dans l’ombre de ces missions impressionnantes ? Il est temps de faire connaissance avec nos « bâtisseurs »

PEOPLE TO BUILD ON! Aertssen can boast plenty of high-profile projects, but who are the people who take care of them? Who are the people working behind the scenes on our impressive assignments? It’s high time to get to know our ‘People to build on’

Et la machine la plus impressionnante avec laquelle vous avez travaillé ? « J’ai commencé sur une 30 tonnes. Je pilote aujourd’hui une 80 tonnes. Un modèle compact permettant de circuler facilement sur les routes, et très facile d’utilisation. La machine idéale. Surtout comparée aux grues plus imposantes nécessitant un temps de mise en place plus long. J’aime travailler avec ma 80 tonnes, mais qui sait ce que l’avenir me réserve ? »

What gives you satisfaction? ‘When I’ve successfully and safely completed the activities during the day and the appreciation of the customer.’

FR

Name: Paul Bergmans Age: 34 Residency: Essen At Aertssen since: 01-02-2007 Position: Kraanman / Grutier / Crane Operator

Qu’est-ce qui vous procure la plus grande satisfaction ? « Les journées qui se déroulent sans problème sont particulièrement stimulantes. Les clients sont heureux et cette reconnaissance me procure une grande satisfaction ! » Quel est le projet le plus fou auquel vous ayez pris part ? « Toutes nos missions ont une dimension unique, mais les projets pour lesquels un grand nombre de personnes sont présentes ont quelque chose de plus. Les travaux de rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre par exemple. Ou lorsque nous avons été chargés d’installer un jacuzzi sur la toiture d’un immeuble. Tous les habitants du quartier viennent voir ce que l’on fait. La bonne ambiance est assurée. » Quel a été le plus bel endroit dans lequel vous avez travaillé ? « Je découvre souvent des lieux magnifiques lorsque je me rends sur les chantiers. Avec nos grues, nous essayons de circuler au maximum sur les voies principales. Mais il est souvent nécessaire d’emprunter des routes secondaires pour atteindre les chantiers. Lorsque vous partez tôt, vous avez la chance de pouvoir observer le lever du soleil ! »

SAFETY FIRST: HIT THE ROAD WITH... PAUL BERGMANS, CRANE OPERATOR Paul has been part of our team for nearly 10 years now: ‘I have been working for Aertssen Kranen since 2007. Before that, I worked as an operator in a chocolate factory, something completely different. I needed a new challenge and found it at Aertssen. I did not have any experience with heavy lifting yet, but thanks to Aertssen‘s intensive training I obtained the necessary certificates and expertise.’

UK

What does your working day look like? ‘First I perform a visual, technical inspection, plan the route and fill up my crane with diesel fuel. On arrival at a new site, we often watch a safety briefing. Because safety comes first. Only when you have passed the safety test, the real lifting work can begin. Extending support legs, placing wooden chocks under them, levelling, checking etc. This is absolutely essential in order to guarantee the crane’s stability and to be able to start safely.’

UK

What is the most exceptional project that you have ever worked on? ‘All assignments have a unique side to them, but projects involving a lot of people have just that little bit extra. The Sint-Pieters station renovation activities in Ghent for instance. Or that time we placed a jacuzzi on a sun terrace. Then the whole neighbourhood comes and watches what you are doing. High spirits guaranteed.’ What is the most beautiful site that you ever worked on? ‘I often encounter beautiful places on the way to the site. We try to drive our cranes along main roads as much as possible. But country roads are often needed in order to reach your site. If you are on your way early, then you can enjoy a beautiful sunrise!’ What is the most impressive crane that you have worked with? ‘I started on a 30-tonner, and now I operate an 80-tonner. A smaller model so that you can easily drive on the road. Very user-friendly too. It’s the ideal machine. Certainly in comparison with a larger crane that demands more time in setting up. So I love working with my 80-tonner, but who knows what the future holds.’

What is your biggest challenge on the site? ‘You have to be able to assess what is possible and what is allowed, and that is not always easy. The weight of the load, the bearing capacity of the chain and sling, the crane’s capacity: everything needs to be taken into account. If safety is compromised, we don’t carry on. Even if the customer insists.’ 13


E PL O PE

One team, one goal: maak kennis met Tom Deckers, nieuwe business unit manager bij Aertssen Kranen Tom koos een half jaar geleden voor een carrière bij Aertssen Kranen. Voorheen werkte hij 17 jaar bij Atlas Copco Rental Europe. Hoog tijd om kennis te maken met dit nieuwe gezicht. “Mijn pad en dat van de Aertssen groep kruisten elkaar toevallig. Een reportage over mijn toenmalige werkgever - waarin ik aan het woord kwam - trok de aandacht van de familie Aertssen. En zo ontstond het eerste voorzichtige contact.” Hoe beleefde je je eerste weken bij Aertssen? “Alles verliep zeer vlot. In de maanden voor ik officieel van start ging, werd ik al betrokken bij de firma en woonde ik al mijn eerste vergaderingen bij. Zo leerde ik op een informele manier de organisatie beter kennen. Het was dus geen ‘eerste schooldag’gevoel.” Hoe ziet een normale werkdag er uit? “Een normale werkdag? Dat bestaat voor mij niet en daar ben ik blij om. Uiteraard liggen de grote lijnen wel vast, maar elke dag blijft een beetje onvoorspelbaar en dat maakt het uitdagend. Naast de terugkerende taken - die elke job heeft - blijft er nog flink wat ruimte over voor klantengesprekken, werfbezoeken en andere uiteenlopende to do’s. ” Wat wordt jouw grootste uitdaging in je nieuwe functie? “Mijn eerste doelstelling is Aertssen Kranen op een duurzame manier laten groeien. Uiteraard niet eenvoudig met zo veel wereldspelers in België en Nederland, want dat zorgt voor sterke concurrentie.

14

In die speeltuin moeten wij ons mannetje staan. Dat wordt een boeiende uitdaging.” Hoe wil je die serieuze uitdagingen in de praktijk waarmaken? “Door als één team samen te werken. Ondanks de goede sfeer binnen Aertssen, moet de afstand tussen arbeiders en bedienden kleiner. One team, one goal! Het klinkt misschien utopisch, maar het is mogelijk… als je feeling krijgt met elkaars job en uitdagingen.” Welke klemtonen wil je nog graag leggen? “We maken van veiligheid een topprioriteit met een nieuwe veiligheidscampagne. Versta me niet verkeerd, we scoorden tot nu toe altijd goed met onze veiligheidscijfers en dit vormt een extra troef naar onze klanten toe. Maar we willen ze graag nog meer aandacht aan besteden.We zijn immers met risicovolle zaken bezig en willen dat onze mannen elke avond gezond en wel naar huis gaan. Aertssen staat voor People, power and passion to build on. Wat inspireert jou en wat is jouw passie? “In mijn privéleven haal ik veel energie uit mijn fietstochtjes. Dan maak ik mijn hoofd leeg, gewoon even genieten. Het liefst in Italië, waar ik mijn hart aan verloor. In dat prachtige land woonde ik acht jaar met mijn vrouw en kinderen. Op werkgebied laat ik me erg drijven door resultaten. Klinkt misschien wat koel, maar dat is het niet. Want dat doe je samen! Alle neuzen in dezelfde richting krijgen, dat is krachtig! Dat is power!” UNE ÉQUIPE, UN OBJECTIF RENCONTRE AVEC TOM DECKERS, NOUVEAU BUSINESS UNIT MANAGER CHEZ AERTSSEN KRANEN Tom a décidé il y a six mois d’entamer une carrière chez Aertssen Kranen. Avant cela, il a travaillé pendant dix-sept ans chez Atlas Copco Rental

FR

Europe. Il est temps de faire connaissance avec ce nouveau visage. « Mon chemin a croisé celui du groupe Aertssen par hasard. Un reportage sur mon ancien employeur, dans lequel je prononçais quelques mots, a attiré l’attention de la famille Aertssen. Ceci a donné lieu à une première prise de contact. » Comment se sont déroulées vos premières semaines chez Aertssen ? « Tout s’est très bien passé. J’ai été impliqué dans les projets de l’entreprise et j’ai pu assister à mes premières réunions dans les mois précédant ma prise de fonction officielle. J’ai appris à mieux connaître la société de manière informelle. Je n’ai donc pas eu de sensation de “rentrée des classes”. » À quoi ressemble une journée de travail normale ? « Une journée de travail normale ? Ce concept n’existe pas pour moi et j’en suis heureux. Évidemment les grandes lignes sont établies, mais chaque journée reste un peu imprévisible. Cela rend mon travail stimulant. Outre les tâches répétitives, inévitables quelle que soit la fonction, je dispose d’une flexibilité assez grande, me permettant d’établir un contact direct avec les clients, de visiter les chantiers et de réaliser une multitude d’autres tâches. » Quel est le plus grand défi à relever dans le cadre de votre nouvelle fonction ? « Mon premier objectif est de permettre un développement durable d’Aertssen Kranen. Cela n’est pas facile compte tenu du nombre d’acteurs mondiaux actifs en Belgique et aux Pays-Bas. La concurrence est rude. Sur ce terrain, nous ne devons pas nous laisser faire. Un défi de taille. » Comment comptez-vous relever ces défis dans la pratique ? « Grâce au travail d’équipe. Bien que l’ambiance


O PE PL E

soit bonne au sein d’Aertssen, la distance entre les ouvriers et les employés doit être réduite. Une équipe, un objectif ! Cela peut sembler utopique. Mais c’est possible… à condition de comprendre les missions et les défis de chacun. » Quels autres éléments souhaitez-vous également mettre en avant ? « Grâce à une nouvelle campagne, nous souhaitons faire de la sécurité une priorité absolue. Ne vous méprenez pas, nos chiffres en matière de sécurité ont toujours été bons, ce qui constitue un atout supplémentaire pour nos clients. Mais nous aimerions y consacrer une attention encore plus grande. Les tâches que nous effectuons sont risquées et nous souhaitons que nos hommes puissent rentrer chez eux sains et saufs tous les soirs. » Le slogan d’Aertssen est « Power, people and passion to build on ». Où puisez-vous l’inspiration et quelle est votre passion ? « Dans la sphère privée, je tire beaucoup d’énergie de mes promenades à vélo. Elles me permettent de faire le vide et de prendre du plaisir tout simplement. De préférence en Italie, pays magnifique dont je suis tombé amoureux. J’y ai vécu huit ans avec mon épouse et mes enfants. Au travail, les résultats guident mes actions. Cela peut sembler froid, mais ça ne l’est pas. Car nous travaillons en équipe ! Que tout le monde regarde dans la même direction fait notre force ! Notre puissance ! » ONE TEAM, ONE GOAL: MAKE YOUR ACQUAINTANCE WITH TOM DECKERS, BUSINESS UNIT MANAGER AT AERTSSEN KRANEN Six months ago, Tom opted for a career with Aertssen Kranen. He had previously worked at Atlas Copco Rental Europe for 17 years. High time to make an acquaintance with this new face. ‘My path and

UK

that of the Aertssen group just happened to cross. A report about my former employer – in which I had a say – drew the attention of the Aertssen family. And so the first tentative contact began.’ How did you experience your first weeks at Aertssen? ‘Everything went very smoothly. In the months before I officially started, I was meeting various people from the firm. This enabled me to get to know the organisation better in an informal way, so I didn’t get the ‘first day at school’ feeling. What does a normal working day look like? ‘A normal working day? I don’t have those thankfully. Of course the general outline is about the same, but each day is always a bit unpredictable and that makes it challenging. Apart from the recurring tasks – which every job has – there is still a lot of room for customer contacts, site visits and other various commitments.’

we have always scored well with our safety figures and this is an extra key factor for our customers. But we want to give safety even more attention. We are after all occupied with high-risk activities and we want our people to go home safe and sound each evening. Aertssen stands for people, power and passion to build on. What gives you inspiration and what is your passion? ‘In my private life I get a lot of energy from my cycling trips. Then I empty my head, and just enjoy it. Preferably in Italy. For eight years I lived with my wife and children in that beautiful country. In my work, I am mainly driven by results. It may sound a bit cold, but it isn’t really. You can only achieve those results together! Getting everyone on the same wavelength, that is power!’

What will be your biggest challenge in your new position? ‘My first goal is to enable Aertssen Kranen to grow in a sustainable manner. This won’t be easy, of course, with so many global players in Belgium and the Netherlands. They generate strong competition. We have to hold our own and that will be a serious challenge.’ How do you want to realise serious challenges in practice? ‘By working together as a team. There is a good atmosphere at Aertssen and we can use this to strengthen our communications between labourers and office workers. One team, one goal! Maybe it sounds utopian, but it can be done... if you get a feeling for each other’s jobs and challenges.’ Which aspects would you still like to focus on? ‘We will make safety a top priority by means of a new safety campaign. Don’t get me wrong here, until now

Name: Tom Deckers Age: 42 Residency: Kalmthout At Aertssen since: 01-03-2016 Position: Business Unit Manager Aertssen Kranen 15


JE CT S O PR

Bergen verzetten voor ZNA Cadix Rijdt u wel eens over de Noorderlaanbrug richting het Eilandje in Antwerpen? Dan hebt u aan uw rechterkant ongetwijfeld al knalgele voertuigen van Aertssen aan het werk gezien. We bouwen er immers mee aan het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix – recht tegenover de AP Hogeschool Campus aan de kop van park Spoor Noord. Van dat ziekenhuis zie je momenteel nog niet veel. Maar we verzetten er – letterlijk – bergen: bergen van zand.

Archeologische vondst wordt inkomhal Vlak voor we aan de opbraak van het openbaar domein begonnen, ontdekten archeologen een historische sluis. De ‘Sas van 't Schijn’ werd gebouwd in opdracht van Napoleon en bleef goed bewaard. Aertssen brak de gemetste koker met veel zorg af. Want de blauwe hardsteen waarmee die gebouwd was, wordt later in de inkomhal van het nieuwe ziekenhuis verwerkt. Een gat in de aarde Op dit moment wordt de bouwput van 240.000 m3 uitgegraven. Een hydraulische rupskraan (Caterpillar 365) en drie volvo A35-dumpers zorgen voor een immense bouwput. Waar al die grond naartoe gaat? Naar tientallen projecten in België en Nederland, voor de bouw van nieuwe dijken tot de aanleg van sportterreinen. Om al dat zand ter plaatse te krijgen, bouwden we een vaste laadbrug aan Asiadok-Westkaai. Onze volle vrachtwagens en dumpers rijden er achteruit de helling op en kieperen hun inhoud in het ruim van het schip van zustermaatschappij Shipit. Safety First Samen met de uitgegraven grond, verdween ook een drukbereden fietspad. Fietsers kunnen nu gebruik maken van een nagelnieuwe fietskoker. En onze machines rijden er gewoon over. Zo garanderen we een veilige passage en kruisen dumpers en fietsen elkaar nooit.

16

DÉPLACER DES MONTAGNES POUR ZNA CADIX Vous arrive-t-il de traverser le Noorderlaanbrug en direction de l’Eilandje à Anvers ? Dans ce cas, vous avez certainement déjà vu circuler sur votre droite les véhicules jaune vif d’Aertssen. Nous participons en effet à la construction du nouvel hôpital ZNA Cadix – situé juste en face de l’AP Hogeschool Campus et dominant le parc Spoor Noord. De l’hôpital en lui-même, vous ne verrez pas encore grand-chose. Pourtant, nous y déplaçons des montagnes… de sable.

FR

La découverte archéologique transformée en hall d’entrée Juste avant de commencer la démolition du domaine public, des archéologues ont découvert une écluse historique. La « Sas van ‘t Schijn » a été construite à la demande de Napoléon et a été bien préservée. Aertssen a démonté avec soin la structure en maçonnerie, car les pierres bleues qui la composaient seront plus tard réutilisées dans le hall d’entrée du nouvel hôpital. Un trou dans la terre Nous déblayons en ce moment le puits de 240 000 m3. Une pelleteuse à chenilles hydraulique (Caterpillar 365) et trois tombereaux Volvo A35 assurent l’excavation d’un immense puits. Toute cette terre sera déplacée vers des dizaines de projets en Belgique et aux Pays-Bas, pour


PR O S

CT

JE

construire notamment de nouvelles digues, des terrains de sport… Afin d’acheminer tout ce terre, nous avons construit une rampe fixe à hauteur d’Asiadok-Westkaai. Nos camions et tombereaux chargés remonteront la pente en marche arrière et déverseront leur contenu dans la cale d’un bateau de la filiale de Shipit.

property, archaeologists discovered a historic lock. The ‘Sas van ‘t Schijn’ was built for Napoleon and was well preserved. Aertssen dismantled the brickwork tunnel carefully, because the blue limestone that was used for the construction will later be incorporated in the entrance hall of the new hospital.

to help in various projects from building new dykes to the construction of sports grounds. To facilitate the delivery of all that sand we built a permanent loading bridge at Asiadok-Westkaai. Our fully-loaded trucks and dump trucks drive backwards up the slope and tip their load into the ship’s hold of our associated company Shipit.

Safety First Avec la terre excavée, disparaît également une piste cyclable très fréquentée. Les cyclistes peuvent maintenant emprunter un tout nouveau tunnel pour vélos au-dessus duquel passeront toutes nos machines. Nous garantissons ainsi un passage en toute sécurité étant donné que les tombereaux et les cyclistes ne se croiseront jamais.

A hole in the ground At the moment, a 240,000 m3 construction pit is being excavated. A hydraulic excavator (Caterpillar 365) and three Volvo A35 dump trucks are helping to create an enormous construction pit. Thankfully all this earth is being transported and reused on dozens of projects in Belgium and the Netherlands,

Safety First Together with the excavated earth, a busy cycle track also disappeared. However, cyclists can now make use of a brand new bicycle tunnel, allowing our machines to simply drive over this tunnel. In this way, we guarantee a safe passage ensuring dump trucks and cyclists paths never cross.

MOVING MOUNTAINS FOR ZNA CADIX If you drive over the Noorderlaan Bridge in the direction of the Eilandje neighbourhood in Antwerp you will certainly have seen Aertssen’s bright yellow vehicles at work on the right side. On this site, we are helping to construct the new ZNA Cadix hospital – immediately opposite the AP University College Campus at the head of the Park Spoor Noord. There is not much of the hospital to see of yet but we are literally moving mountains of sand.

UK

Archaeological find will become the entrance hall Just before we started working on the public 17


JE CT S O PR

Transport door de bomen In Flémalle, vlakbij Luik, tovert Electrabel een oude mijnsite om tot een groene zone. De terril mag er dan al groen uitzien aan de buitenkant, binnenin is die dat zeker niet. En op termijn moet die integraal verdwijnen, met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Dus kreeg Aertssen Kranen de opdracht om een transportband van 1,7 km lang te monteren - dwars door het Ardense landschap. 18

Tussen 1952 en 1972 stapelde zich maar liefst 1,7 miljoen ton vliegas op in de terril. Dit restproduct kwam vrij bij de verbranding van steenkool in de oude elektriciteitscentrale van Les Awirs. De stabiliteit van de terril komt echter in gedrang, en dus moet het weg. Zijn bestemming? Een reeks cementfabrieken in gans België. Maar daarvoor moet het eerst afgevoerd worden naar de kade aan de Maas – zonder hinder voor omwonenden en natuur. De beste oplossing hiervoor is een gesloten transportband van 1,7 km lang. Die band wordt geïnstalleerd door Aertssen Kranen.

De transportband kan maar beter stevig geplaatst zijn - zoals alles wat Aertssen bouwt uiteraard. Want de volgende 13 jaar zal er elke dag tweeduizend ton as op vervoerd worden. Onze 80-, 120-, 140-, 250- en 300- en 500-tonners hijskranen stonden in voor deze uitdagende montage. Sommige onderdelen werden in duolift gehesen door de twee grootste kranen ter plaatse - AC500’s met een 36 meter beweegbare hulpgiek. Snel, zorgvuldig en professioneel. Zodat vanaf oktober 2016 de band stilletjes kan draaien tot 2029.


FE SA

UN TRANSPORT AU BEAU MILIEU DES ARBRES À Flémalle près de Liège, Electrabel transforme le site d’une ancienne mine en une réserve naturelle. Le terril est vert à l’extérieur, mais certainement pas à l’intérieur. À terme, il devra disparaître complètement, en laissant un impact minimal sur l’environnement. Aertssen Kranen a donc reçu la mission de monter un convoyeur à bande de 1,7 km de long, au cœur de la campagne.

FR

Entre 1952 et 1972, pas moins de 1,7 million de tonnes de cendres volantes ont été accumulées dans le terril. Ces résidus ont été libérés lors de la combustion de la houille dans l’ancienne centrale électrique des Awirs. La stabilité du terril est toutefois compromise. Il doit donc être évacué. Sa destination ? Diverses cimenteries en Belgique. Mais avant cela, il doit être transporté vers la rive de la Meuse, sans gêner les riverains ni la nature. La solution la plus adaptée est la mise en place d’un convoyeur à bande de 1,7 km de long. Ce convoyeur est installé par Aertssen Kranen. Il est essentiel que le convoyeur à bande soit solidement installé – comme tout ce qu’Aertssen bâtit d’ailleurs. Car pendant treize ans, il transportera chaque jour 2000 tonnes de matière. Nos grues, d’une capacité de levage de 80, 120, 140, 250, 300 et 500 tonnes, étaient garantes du bon déroulement de ce montage spectaculaire. Certaines pièces ont été levées simultanément par les deux plus grandes grues présentes sur place : les AC500 équipées de fléches de 36 mètres. Rapidité, sérieux, professionnalisme sont nos maîtres mots afin que le convoyeur puisse fonctionner sans encombre dès le mois d’octobre 2016, jusqu’en 2029. TRANSPORT THROUGH THE TREES UK In Flémalle, near Liège, Electrabel is transforming an old mining site into a green zone. The slag heap may look green on the outside, it certainly isn’t inside. Eventually it must disappear altogether, with as little hindrance as possible to the surroundings. Therefore, Aertssen Cranes was commissioned to assemble a 1.7 km long conveyor belt, right through the Ardennes countryside. Between 1952 and 1972, at least 1.7 million tons of fly ash heaped up on the slag heap. This residual product was released during the combustion of coal in the old power station at Les Awirs. However, the stability of this slag heap is threatened, and so it must go. Its destination being a series of cement factories throughout Belgium. But before it arrives there, it needs to be transported to the quay on the Meuse – without hindrance to neighbouring residents or nature. So the best solution is to create a closed 1.7 km long conveyor belt which is being installed by Aertssen Kranen. The conveyor belt had better be solidly constructed – just like everything else that Aertssen builds of course -, because in the coming 13 years, it will transport two thousand tons of ash a day. Our 80, 120, 140, 250, 300 and 500-ton cranes were employed for this challenging assembly work. Some components were lifted in tandem by our two largest cranes on site - AC 500s with a 36-metre movable lifting boom. Fast, meticulous and professional. So that from October 2016 on, the conveyor belt will be able to do its job continuously until 2029!

Safety first Veiligheid en welzijn staan altijd op de eerste plaats bij Aertssen. En dat is geen holle slogan. We bewijzen dit elke dag óp onze werven én ernaast. Zo stond 28 april - de internationale dag van de veiligheid - dit jaar in het teken van stress. Want stress is heel vaak de stille oorzaak van ziektes en ongevallen. Daarom kregen ook onze werknemers die dag een brochure en info rond het belang van een goede werk-privé balans. Samen werken we aan een veilig Aertssen! LA SÉCURITÉ AVANT TOUT Chez Aertssen, la sécurité et le bien-être occupent toujours une place centrale. Et il ne s’agit pas d’un slogan dépourvu de sens. Nous le prouvons chaque jour sur nos chantiers et au-delà.

FR

Le 28 avril dernier a eu lieu la journée internationale de la sécurité. Celle-ci avait pour thème le stress, facteur responsable de bon nombre de maladies et d’accidents. À cette occasion, nos collaborateurs ont reçu une brochure et des informations relatives à l’importance d’un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ensemble, nous contribuons au développement d’Aertssen, en toute sécurité !

SAFETY FIRST Health and safety always comes first at Aertssen! And this is no empty statement, as we prove this every day, both on and off our sites.

UK

Stress is very often the silent cause of illness and accidents, and so this year stress was the theme for the international Day for Safety, which took place on the 28th of April. All our employees received a brochure and information about the importance of a proper balance between work and private life. Together we are continuously working on a safer Aertssen!

19


JE CT S O PR

Bruggen bouwen als een trein Aertssen Kranen & Aertssen Transport hebben samen in een sneltreinvaart de oude spoorwegbrug in Roux (BE) vervangen door een gloednieuw exemplaar. De ervaring die Aertssen opdeed, onder meer in Luik met de brug Henri Maus kwam hier goed van pas. Uitzonderlijk vervoer Aertssen Transport nam het eerste deel van de opdracht voor zijn rekening. De sleutel van succes ligt in een goede voorbereiding en dat was deze keer niet anders. Berekeningen uitgevoerd, vergunningen geregeld, politie stand-by ... alles in gereedheid voor onze zware machines. En dat was dit keer een modulaire trailer met twee draaitafels van 150t (voor extra wendbaarheid). Die vervoerde de 5 betonnen brugdelen van meer dan 200 ton vlot naar Roux en gaf ze door aan de SPMT’s van Roll-it. Van oud naar nieuw De nieuwe brug ter plekke. De oude brug klaar om plaats te maken voor haar opvolgster. Samen met de lokale aannemer begonnen we stap voor stap aan deze operatie. Zodra sporen en de ballast waren weggehaald konden we de oude brugdelen afvoeren met enkele SPMT’s. Twee mobiele hijskranen - klasse 500 ton - plaatsten de nieuwe dekken op de SPMT’s. De gloednieuwe elementen werden zorgvuldig terug tussen de brughoofden gereden. Zo was de klus in een sneltempo geklaard. Na amper twee korte onderbrekingen tijdens het weekend konden er weer treinen over rijden. Knap teamwerk van onze groep!

20

LA CONSTRUCTION DES PONTS VA BON TRAIN Ensemble, Aertssen Kranen et Aertssen Transport ont remplacé l’ancien pont de chemin de fer de Roux (BE) par un pont flambant neuf. L’expérience acquise par Aertssen à Liège lors de la construction du pont Henri Maus a été particulièrement utile.

FR

Transport exceptionnel Aertssen Transport s’est chargé de la première partie des travaux. La clé du succès réside dans une bonne préparation et ce chantier n’a pas fait exception à la règle. Réaliser des calculs, obtenir les permis nécessaires, prévoir une escorte de police… Tout a été minutieusement préparé pour assurer le transport de cette imposante construction. Il s’agissait dans ce cas d’une remorque modulaire équipée de deux plateaux rotatifs de 150 tonnes (pour une plus grande maniabilité). Cette remorque a permis de transporter facilement jusqu’à Roux les cinq parties en béton du pont, pesant chacune plus de 200 tonnes, et de les placer sur les remorques modulaires autopropulsées de Roll-it. L’ancien fait place au neuf Installation du nouveau pont. L’ancien pont s’apprête à faire place à son successeur. En collaboration avec l’entrepreneur local, nous avons lancé les opérations étape par étape. Après le retrait des voies et du ballast, nous avons pu évacuer les anciennes parties du pont à l’aide de plusieurs remorques modulaires autopropulsées. Deux grues mobiles, d’une capacité de levage de 500 tonnes, ont permis de placer les tabliers neufs sur les remorques modulaires autopropulsées. Les éléments neufs ont été soigneusement installés entre les culées du pont. Les travaux ont donc pu être réalisés rapidement. La circulation des trains a pu reprendre normalement

après seulement deux brèves interruptions le week-end. Un bel exemple de travail d’équipe au sein de notre groupe ! BUILDING BRIDGES AT LIGHTNING SPEED In Roux (BE), Aertssen Kranen and Aertssen Transport worked together at lightning speed to replace the old railway bridge with a brand new one. An assignment for which the valuable experience we gained in Liège with the Henri Maus bridge came in handy.

UK

Exceptional transport Aertssen Transport took care of the first part of the assignment. The key to success is proper preparation, and that was no different this time round. The calculations were made, the permits were arranged and even the police were on standby... When everything was prepared for the arrival of our heavy machinery, namely a modular trailer with two turntables weighing 150 ton each (for extra manoeuvrability), they quickly transported the five concrete bridge decks of more than 200 tons each to Roux and passed them on to the Roll-it SPMTs. From old to new The new bridge in situ. The old bridge was readied to make room for its replacement. Together with the local contractor, we started on this operation one step at a time. As soon as the tracks and the ballast were removed, we were able to remove the old bridge decks using our SPMTs. Two mobile cranes – 500 tonne class – placed the new decks on the SPMTs. The brand new elements were driven carefully between the bridgeheads. After two closures during one weekend the job was finished on time and trains were able to resume normal service, thanks to our groups excellent teamwork!


PR O

een grondige revisie van de installaties zich op – zo ook voor de machines van de (petro)chemische bedrijven en raffinaderijen. Elk jaar leggen de (petro) chemische fabrieken in de Antwerpse haven hun installaties (gedeeltelijk) stil voor een grote onderhoudsbeurt. Maar elke minuut dat de productielijn stil ligt, kost handenvol geld. Snelheid en veiligheid zijn dus cruciaal. Laat dat nu net twee zaken zijn waar Aertssen Kranen in uitblinkt! De afgelopen maanden werkte Aertssen Kranen mee aan stilstanden op diverse sites van Monsanto, ExxonMobil, BASF, Total, Ineos... De installatie wordt dan bijna volledig gedemonteerd, nagekeken en gereinigd. Precisiewerk dat een knap staaltje vakmanschap vraagt. En die bieden we hen. Als huisleverancier op diverse sites in de Antwerpse haven, helpen we graag bij de voorbereidingen en de uitvoering van deze projecten. We positioneren onze kranen op strategische posities, zelfs waar dat onmogelijk lijkt. Onze riggers en brigadiers halen met behulp van manipulatiematerialen de componenten uit de fabriek. Zodra alles op punt staat, weten ze de stukken op exact dezelfde plek terug te plaatsen. Een vlotte en veilige uitvoering is dus van uiterst belang. Want deze onderhoudsperiode wordt zo kort mogelijk gehouden om zo weinig mogelijk productieverlies te lijden en dus inkomsten te mislopen. Binnenkort zal Aertssen Kranen weer een prominente rol spelen bij een aantal belangrijke stopstanden. In het najaar gaan installaties bij Inovyn en Exxonmobil even uit roulatie, en in het voorjaar van 2017 is de fabriek van Borealis in Kallo aan de beurt. Daar zullen we tijdens de onderhoudswerken ook een warmtekoppelingsinstallatie plaatsen want Borealis

DES USINES MOMENTANÉMENT À L’ARRÊT ? COUP D’ENVOI POUR AERTSSEN KRANEN Chaque entreprise souhaite être disponible en permanence pour ses clients. Mais, parfois, une révision complète des installations s’impose. Il en est de même pour les machines des industries (pétro)chimiques et des raffineries. Chaque année, les usines (pétro)chimiques du port d’Anvers suspendent (partiellement) le fonctionnement de leurs installations en vue d’un entretien complet. Mais chaque minute d’arrêt de la chaîne de production est extrêmement coûteuse. Rapidité et sécurité sont les maîtres mots. Deux domaines dans lesquels Aertssen Kranen excelle !

FR

Au cours des derniers mois, les équipes d’Aertssen Kranen sont intervenues pendant l’arrêt des machines sur divers sites, notamment ceux de Monsanto, Exxon Mobil, Total, Ineos… Les installations sont alors presque entièrement démontées, inspectées et nettoyées. Un travail de précision qui nécessite une indéniable expertise… ce que nous possédons. En tant que fournisseur attitré de divers sites du port d’Anvers, nous sommes heureux de participer à la préparation et à la mise en œuvre de ces projets. Nous positionnons nos grues à des endroits stratégiques, même là où cela semble impossible. Les employés en charge du montage des appareils de levage et les chefs de chantier sortent les pièces de l’usine à l’aide du matériel approprié. Lorsque l’inspection a révélé que tout est en ordre, les pièces sont remontées à leur emplacement exact. Un déroulement fluide et sûr des opérations est donc primordial. Cette période d’entretien doit être aussi courte que possible, afin de limiter les pertes de production et d’éviter une diminution des revenus. Aertssen Kranen jouera bientôt à nouveau un rôle primordial dans ce type d’intervention. À l’automne, les installations chez Inovyn et Exxonmobil seront temporairement suspendues. Au printemps 2017, ce sera au tour de l’usine Borealis à Kallo. Au cours des travaux d’entretien, nous installerons également une

S

voor zijn klanten. Maar af en toe dringt

breidt uit. Zo bouwen onze people en power mee aan de toekomst.

CT

Elk bedrijf staat graag de klok rond klaar

JE

Fabrieken in slaapstand? Startschot voor Aertssen Kranen centrale de cogénération, car Borealis s’agrandit. Ainsi, nous construisons l’avenir, grâce à nos « people » et à notre « power ». FACTORIES IN SHUTDOWN? STARTING SIGN FOR AERTSSEN KRANEN Every company wants to be available for its customers 24/7. However, every so often a thorough overhaul of the installations is needed – so too for the machinery of (petro) chemical companies and refineries. Each year, the (petro) chemical factories in the Port of Antwerp stop their machinery for major maintenance, but each minute that the production line is idle, costs a substantial amount of money. So both speed and safety are essential, which just so happen to be the qualities in which Aertssen Kranen excels!

UK

During the past months, Aertssen Kranen participated in shutdowns on various sites of Monsanto, ExxonMobil, Total, Ineos etc. During such shutdowns, the installations are almost completely dismantled, checked and cleaned. This is precision work that demands a high level of craftsmanship – which is exactly what we can provide. As a preferred supplier at various sites in the Port of Antwerp, we are keen to help with the preparations for and implementation of these projects. We set up our cranes in pre-calculated positions, even where it simply looks impossible to do so. Our riggers and team leaders dismantle the components from the factory using manipulative equipment. As soon as everything is re-furbished, they know how to place the components in exactly the same position. Fast and safe execution is extremely important, as this maintenance period is kept as short as possible in order to minimise any loss of production, thereby maximising future revenues. In the near future, Aertssen Kranen will once again be playing a prominent role in a number of important shutdowns. In September, Inovyn will stop production and in the spring of 2017, work will commence at the Borealis factory in Kallo, where we will facilitate its expansion by installing a cogeneration plant. In this way, our People and Power participate in building a better future.

21


JE CT S O PR

Zij aan zij Uitzonderlijke dimensies vragen om uitzonderlijke rijvaardigheden. De aparte lading was dit keer een enorme haspel. Zo groot dat er 2 vrachtwagens aan te pas kwamen. Een challenge voor onze transportspecialisten. Een rond object is sowieso al lastig om te vervoeren. Al helemaal met een diameter van 11,5 meter en een gewicht van 120 ton. Maar het wordt pas een echte uitdaging als de lading deels over het water vervoerd moet worden. En zo gebeurde het ook. Brabo - een vlottende kraan- bracht de haspel over het water tot aan de kade, recht op onze vrachtwagens. Zo konden onze specialisten zij aan zij - met exact dezelfde snelheid en nauwkeurigheid- tot op de juiste plaats in het magazijn rijden om de enorme lading terug te lossen. Opnieuw knap vakwerk én het bewijs dat Aertssen Transport niet terugdeinst voor goederen met uitzonderlijke afmetingen. Meer nog: hoe groter, hoe liever.

22

CÔTE À CÔTE Des dimensions exceptionnelles nécessitent des compétences de conduite exceptionnelles. La charge à transporter ce jour-là était une énorme bobine. Elle était si grande que deux camions ont dû être utilisés. Un véritable défi pour nos spécialistes du transport.

FR

D’office, un objet rond est toujours difficile à transporter. D’autant plus, lorsqu’il présente un diamètre de 11,5 mètres et un poids de 120 tonnes. Et le véritable défi commence lorsque la charge doit être partiellement transportée par bateau. Et ce fut un défi. Brabo, une grue flottante, a transporté la bobine sur l’eau jusqu’à la rive, pour atteindre nos camions. Nos spécialistes ont ainsi pu conduire côte à côte, en maintenant exactement la même vitesse et en faisant preuve d’une grande précision, jusqu’à l’entrepôt où l’énorme bobine devait être déchargée. Une fois de plus, cette mission a été possible grâce à notre professionnalisme, notre expertise et notre envie de relever de nouveaux défis en matière de transport de charges de dimensions exceptionnelles. Nous pourrions même ajouter : plus c’est grand, mieux c’est.

SIDE BY SIDE Exceptional dimensions demand exceptional driving skills. This time, the unique load was an enormous steel reel. It was so large, that two trucks had to be employed. A real challenge for our transport specialists.

UK

Manoeuvring any round object is always a difficult challenge to transport, especially when it is 11.5 metres in diameter and weighs 120 tons. It becomes increasingly difficult if the load partly needs to be transported over water, which was just the case. Brabo, a floating crane, transported the reel over the water and up to the quayside, straight onto our trucks. Then side by side, with exactly the same speed and precision, our specialists were able to drive right up to the correct location in the warehouse and unload this enormous load. Another piece of impressive professionalism and THE proof that Aertssen Transport does not shrink back from a load with exceptional dimensions. Indeed: the larger, the better.


I SS PA O

Groene samenwerking

N

Een van de grootste Afrikaanse Volvo-dealers besloot onlangs om zijn activiteiten - transport, opslag en modificatie van machines - in Antwerpen te centraliseren. Door gebruik te maken van zijn eigen terreinen … én van Aertssen Transport. De Volvo-dealer liet zich overtuigen door de strategische ligging van Aertssen vlakbij de haven van Antwerpen, waar wekelijks schepen naar Noord- en WestAfrika uitvaren. En ook onze flexibele aanpak wist te charmeren. Door de handen in elkaar te slaan, verloopt de distributie alleen maar vlotter en zag de Volvo-dealer de transittijden aanzienlijk verminderen. En dat was niet het enige: ook de carbon footprint verkleinde, waardoor we ons steentje bijdragen aan het milieu. LA COLLABORATION VERTE Récemment l’un des plus importants concessionnaires de Volvo en Afrique a décidé de centraliser ses activités (de transport, stockage et de modification des machines) à Anvers en utilisant ses propres quais ainsi que ceux d’Aertssen Transport.

FR

Le concessionnaire Volvo a été séduit par l’emplacement stratégique d’Aertssen à proximité du port d’Anvers, où les navires quittent chaque semaine vers l’Afrique du Nord et de l’Ouest. En outre, notre approche flexible a également charmé notre client. En unissant nos forces, la distribution se déroulent bien et le concessionnaire Volvo a réduit les temps de transit considérablement. Et ce n’est pas tout: grâce à cette coopération l’empreinte carbone a également été réduite. Il s’agit d’un beau geste pour l’environnement. GREEN COOPERATION One of the largest Volvo dealers in Africa recently decided to centralize its activities - transport, storage and modification of machinery - in Antwerp, utilizing the facilities of Aertssen Transport.

UK

The Volvo dealer was convinced by the strategic location of Aertssen - nearby the port of Antwerp, where there are weekly shipments to North and West Africa. Our flexible approach was another convincing factor for our client. By joining forces together, the distribution runs smoothly and the Volvo dealer saw its transit times reduce significantly. Furthermore, the carbon footprint also reduced, allowing us to jointly contribute to the environment.

Aertssen gaat digitaal Swipen, scrollen of browsen door het Aertssennieuws? Het kan binnenkort allemaal. Want we vertellen het vanaf nu ook digitaal. Wil je als eerste op de hoogte zijn? Hou dan zeker onze Facebook, LinkedIn en de vernieuwde website in het oog! Enjoy, like & share! Ontvangt u graag onze Newsflash in uw mailbox? Stuur een mailtje naar communicatie@aertssen.be en wij bezorgen u steeds onze nieuwste Newsflash.

AERTSSEN PASSE AU NUMÉRIQUE Vous souhaitez naviguer dans les rubriques d’actualité d’Aertssen d’un simple mouvement de doigt ? Tout cela sera bientôt possible.

FR

Car nous passons dès maintenant au numérique. Vous désirez être tenu informé de nos dernières nouvelles ? Consultez à présent nos pages Facebook et LinkedIn ainsi que notre nouveau site Internet ! Lisez, aimez et partagez ! Souhaitez-vous recevoir notre bulletin d’informations Newsflash par e-mail ? Dans ce cas, envoyez un e-mail à communicatie@aertssen.be pour recevoir les derniers Newsflash.

AERTSSEN GOES DIGITAL Swiping, scrolling or browsing through all the Aertssen news, will soon all be possible because from now on we will be posting it all on-line.

UK

Would you like to be the first to be informed? Then make sure you check our Facebook and LinkedIn profiles and keep an eye on our revamped website! Enjoy, like & share! Would you like to receive our Newsflash in your mailbox? Send an email to communicatie@aertssen.be and we will send you the most recent Newsflash.

23


AD AB RO

Grizzly’s in Costa Rica Aertssen zet zijn tocht rond de wereld verder. Na Europa, Azië en Afrika zochten we nieuwe oorden – én nieuwe uitdagingen – op in Midden-Amerika. In maart 2015 kwam er immers een aanvraag uit Costa Rica waarvoor we 2 gigantische graafmachines ontwikkelden om de werken te kunnen uitvoeren.

Voor de bouw van een nieuwe containerterminal, van waaruit voornamelijk fruit geëxporteerd zou worden, vroeg men vanuit Costa Rica aan Aertssen geschikt materieel om het werk te kunnen uitvoeren. De eerste lading machines vertrok – na een korte, maar grondige voorbereiding - in april 2015 per schip, gevolgd door een tweede lading in september en een derde in november. Zo stelden we een indrukwekkend machinepark samen van maar liefst een 40-tal machines. Grootse werkzaamheden De containerterminal wordt in volle zee gebouwd en wordt 40 hectare groot, met een kademuur van 650 meter lang. Voor het zover is, zal er 6 miljoen kubieke meter baggerspecie verwerkt worden, 2 miljoen ton breuksteen geplaatst worden (met

24

een gewicht van 300 tot 6000 kilogram per steen) en 16.000 betonnen blokken (X-Blocks®) gebouwd worden. Grizzly’s van machines Een deel van die klus zal geklaard worden door onze indrukwekkende graafmachines, Grizzly 1 en Daddy Grizzly. Naar kracht en vermogen minstens zo imposant als de bruine beren waarnaar ze genoemd zijn: de Grizzly 1 is een Hitachi EX1200-6 mijnbouw-graafmachine, omgebouwd tot longreachgraafmachine met een gewicht van 165.000 kg. Hij heeft een driedelige giek met een zeer hoog hefvermogen (maximaal 26.000 kg) – op een afstand van 29 meter heft hij nog vlot 14.000 kg. De Daddy Grizzly is een nóg grotere machine: een Hitachi EX1900-6 mijnbouw-graafmachine,


ADD AOR OR ABB

omgevormd tot een krachtpatser van 270.000 kg. Zijn maximale hefvermogen is 31.000 kg en zelfs op een afstand van 40 meter tilt hij nog altijd 20.000 kg de hoogte in. En die kracht is ongetwijfeld nodig om alle X-Blocks® tot op de teen van de breakwater te plaatsen. We rekenen niet alleen op onze indrukwekkende Grizzly’s. Ook onze Sennenbogen overslagkraan type 880EQ-K40 – een bijkomend paradepaardje – werd ingezet tijdens de werken. Deze speciaal ontworpen overslagkraan plaatst zonder enig probleem betonblokken van 7 ton tot op 40 m afstand. Klaar voor meer … Aertssen staat dag en nacht paraat met de vloot. Nodig, want ze werken gemiddeld 500 uur per

maand en moeten dat ook probleemloos blijven doen. Daarvoor rekenen we op onze zes eigen mensen ter plaatse, die worden geholpen door lokale werkkrachten en worden ondersteund door Aertssen Services in België. Tegen eind 2017 moeten de werkzaamheden in Costa Rica afgerond zijn en staat de – netjes onderhouden – vloot klaar voor nieuwe uitdagingen, waar ook ter wereld … DES GRIZZLIS AU COSTA RICA Aertssen poursuit son tour du monde. Après l’Europe, l’Asie et l’Afrique, nous avons cherché de nouveaux sites – et de nouveaux défis – en Amérique centrale. Nous avons en effet reçu en mars 2015 une commande en provenance du Costa Rica, pour laquelle il a fallu concevoir 2 gigantesques excavatrices afin de pouvoir réaliser ces travaux.

FR

25


AD AB RO Le Costa Rica a en effet sollicité Aertssen pour que nous fournissions le matériel permettant de construire un nouveau terminal à conteneurs principalement destiné à exporter des fruits. La première cargaison de machines est partie par bateau, après de brefs mais sérieux préparatifs, en avril 2015, suivie d’une deuxième cargaison en septembre et d’une troisième en novembre. Nous avons ainsi mis sur pied un impressionnant parc comptant pas loin d’une quarantaine de machines. Des travaux grandioses Le terminal à conteneurs sera construit en pleine mer, couvrira 40 ha et sera protégé par un mur de quai de 650 m de long. Avant que tout cela ne devienne réalité, il faudra traiter 6 millions de m3 de déblais de dragage, placer 2 millions de tonnes de moellons (d’un poids unitaire allant de 300 à 26

6000 kg) et construire 16 000 blocs de béton (X-Blocks®). Les machines Grizzly Une partie de ce travail de titan sera assurée par nos impressionnantes excavatrices Grizzly 1 et Daddy Grizzly. Leur force et leur puissance sont pour le moins aussi imposantes que celles des ours bruns à qui elles doivent leurs noms : la Grizzly 1 est une excavatrice minière Hitachi EX1200-6 transformée en excavatrice longreach d’un poids de 165 000 kg. Elle est équipée d’une flèche en trois parties affichant une capacité de levage très élevée (maximum 26 000 kg) – encore supérieure à 14 000 kg à une distance de 29 mètres. La Daddy Grizzly est encore plus impressionnante : il s’agit d’une excavatrice minière Hitachi EX1900-6 transformée en mastodonte de 270 000 kg. Sa capacité de

levage maximale est de 31 000 kg, et elle reste de 20 000 kg à une distance de 40 m. Une puissance bien nécessaire pour amener tous ces X-Blocks® jusqu’à l’extrémité du brise-lames. Pour assurer ces travaux, nous comptons non seulement sur nos impressionnants Grizzly mais aussi sur notre fameuse grue de transbordement Sennenbogen de type 880EQ-K40 – notre autre joyau. Cette grue de transbordement spéciale permet en effet de poser sans problème des blocs de béton de 7 tonnes à une distance de 40 mètres. Prêt à relever d’autres défis … La flotte Aertssen est prête à intervenir en permanence, de jour comme de nuit. Et cela est bien nécessaire car nos machines travaillent en moyenne 500 heures par mois et doivent être en mesure de continuer à le faire sans le moindre problème.


GRIZZLIES IN COSTA RICA Aertssen is continuing its journey around the world. After Europe, Asia and Africa, we looked for new places – and new challenges – in Central America. In March 2015 we received a request from Costa Rica for which we developed two large specialised excavators to carry out the work activities.

UK

Aertssen received a request from Costa Rica for suitable equipment to carry out work activities for the construction of a new container terminal, which will be mainly used for exporting fruit. The first cargo of machinery left by ship in April – after a short and thorough preparation – and was followed by a second cargo in September and a third one in November. In total, we put together an impressive fleet of no less than 40 machines.

Major work activities The container terminal is being built at sea and will cover 40 hectares, with a 650-metre long quay wall. 6 million cubic metres of reclamation will have to be processed, 2 million tons of rock will have to be placed (with a weight of 300 to 6,000 kilograms per rock) and 16,000 concrete blocks (X-Blocks®) will have to be installed. Grizzly machines Part of the job will be done by our impressive excavators, Grizzly 1 and Daddy Grizzly. They are at least as imposing for their strength and power as the brown bears after which they are named: the Grizzly 1 is a Hitachi EX1200-6 mining excavator, converted into a long reach excavator with a weight of 165,000 kg. It has a three-section boom with an extremely high lifting capacity (maximum 26,000 kg) – at a distance of 29 metres, it can still easily lift 14,000 kg.

ADD AOR OR ABB

Nous comptons pour cela sur nos six collaborateurs envoyés sur site, aidés par la main d’oeuvre locale et soutenus par le département Aertssen Services en Belgique. Ces activités costaricaines devraient être terminées d’ici 2017. Après quoi, notre flotte sera prête – après une maintenance approfondie – à relever d’autres défis, quelque part dans le monde …

all X-Blocks® up to the toe of the breakwater. We don’t only rely on our impressive Grizzlies, though. Our Sennenbogen 880EQ-K40 material handler – an additional showpiece – will also be used during the activities. This specially designed material handler will place 7-ton concrete blocks at a distance of up to 40 m. Ready for more... Aertssen’s fleet is working day and night. That is necessary, because we work on average 500 hours a month and we are able to maintain that without any problems. To do this, we rely on our own personnel on site, who are aided by local labourers and supported by Aertssen Services in Belgium. Towards the end of 2017, the activities in Costa Rica should be finished and the (perfectly maintained) fleet will be ready for new challenges, anywhere in the world.

The Daddy Grizzly is an even larger machine: a Hitachi EX1900-6 mining excavator, converted into a 270,000 kg powerhouse. Its maximum lifting capacity is 31,000 kg, and even at a distance of 40 metres, it can still lift 20,000 kg. And that power will be needed in order to place

27


JE CT S O PR

Afbraakwerken in Tertre Aertssen Terrassements ging deze zomer ijverig aan de slag in Tertre, vlak bij Bergen. We werkten de voormalige bedrijfsgebouwen aan een koolmijnsite in de Borinage tegen de vlakte. Een indrukwekkende opdracht die snel en veilig uitgevoerd werd! Een stukje geschiedenis minder In Henegouwen vond je tot enkele weken geleden de oude koolmijn van Tertre. Tot 1971 werd hier houtskool ontgonnen. Na sluiting trok Zircor in de gebouwen en produceerde er vuurvaste materialen voor glasovens. Toen Zircor in 2012 overgenomen werd door de groep SGI (Société de Gestion Industrielle) kwamen de gebouwen terug leeg te staan. Nieuwe plannen zijn er niet voor hen, dus gaan ze genadeloos tegen de vlakte. Want voor de 7 hectare grond komt er gelukkig wel een volgend hoofdstuk. Dus zorgt Aertssen Terrassement ervoor dat ze hier binnenkort met een propere lei beginnen. We sloopten 16 gebouwen inlcusief het aanwezige asbest. Ook de betonverharding en de treinsporen ruimden we op. Race tegen de klok We houden ons voor deze afbraakwerken aan een strakke planning. Op 3 maanden tijd en binnen het

vooropgestelde budget werd de klus geklaard. We hebben de nodige power en people in huis om deze uitdaging tot een goed einde te brengen. Vanaf september 2016 wordt er hier een nieuw stukje geschiedenis geschreven.

de trois mois et le budget préalablement défini a été respecté. Nous disposons du « power » et des « people » nécessaires pour relever ce type de défi. Une nouvelle page d’histoire pourra être écrite dès septembre 2016.

TRAVAUX DE DÉMOLITION À TERTRE Cet été, les équipes d’Aertssen Terrassements se sont mises au travail avec enthousiasme à Tertre, près de Mons. Nous avons démoli les bâtiments d’exploitation d’une ancienne mine de charbon, dans le Borinage. Une mission impressionnante, réalisée rapidement et en toute sécurité !

DEMOLITION WORK IN TERTRE This summer, Aertssen Terrassements vigorously went to work in Tertre, near Mons. We demolished the former business premises at a coal-mining site in the Borinage. An impressive assignment that was executed quickly and safely!

FR

Disparition d’un morceau d’histoire Il y a quelques semaines, l’ancienne mine de charbon du Hainaut se tenait encore à Tertre. Du charbon de bois en fut extrait jusqu’en 1971. Après la fermeture de la mine, la société Zircor s’installa dans les bâtiments, afin de produire des matériaux réfractaires pour les fours verriers. En 2012, lorsque Zircor fut rachetée par le groupe SGI (Société de Gestion Industrielle), les bâtiments furent vidés à nouveau. Ceux-ci ne faisant l’objet d’aucun projet, il a fallu les démolir. Heureusement, un nouveau chapitre s’ouvre pour le terrain de sept hectares. Le rôle d’Aertssen Terrassements est donc de s’assurer que les nouveaux exploitants pourront s’installer prochainement en faisant table rase du passé. Nous avons démoli seize bâtiments et pris soin d’en retirer l’amiante. Nous avons également éliminé les revêtements bétonnés et les voies ferrées. Une course contre la montre Nous étions soumis à un planning serré pour ces travaux de démolition. Ils ont été réalisés en l’espace

28

UK

A little bit less history Until a few weeks ago, you could see the old Tertre coal mine in Hainaut. Charcoal was mined here until 1971. After it closed down, Zircor took over the buildings and produced fireproof materials for glass ovens. When Zircor was taken over in 2012 by the SGI group (Société de Gestion Industrielle), the buildings became vacant once more. There were no new plans for them, so they were mercilessly demolished. Fortunately, a new chapter is dawning for the 7 hectares of land. Aertssen Terrassements is ensuring that a fresh start can be made here. We demolished 16 buildings, including all the asbestos present and cleared up the concrete paving and the railway tracks. Race against time For this demolition work, we kept to a strict planning. In only three months’ time, we finished the job within the proposed budget. We have the necessary people and power to turn this challenge into a great success. A new piece of history may be written starting from September 2016.


PR O S

CT

JE

Cementtrommels Aertssen Transport vervoerde onlangs een reeks cementtrommels van WestVlaanderen tot in de Antwerpse haven. Geen standaard cementtrommels. Eerder immens en loodzwaar. De 200 ton zware cementtrommels hadden een diameter van zo’n 6 meter en waren bijna 20 meter lang. Logisch dus dat we zwaarder tuig inzetten om deze trommels te vervoeren. Er kwam ook een knap staaltje teamwork bij kijken. Twee Terex AC500 kranen laadden de verschillende trommels op onze modulaire trailer, met twee Mercedes SLT’s van 250 ton in push-pull combinatie. Die brachten de trommels van West-Vlaanderen tot in de Antwerpse haven, waar ze de tocht naar hun eindbestemming in het Midden-Oosten verderzetten.

BETONNIERES Aertssen Transport a récemment assuré le transport de toute une série de bétonnières depuis la Flandre-Occidentale jusqu’au port d’Anvers. Il ne s’agissait toutefois pas de bétonnières classiques mais plutôt d’immenses bétonnières extrêmement lourdes.

FR

Ces bétonnières de 200 tonnes avaient un diamètre de près de 6 mètres et mesuraient environ 20 mètres de long. Nous avons donc, en toute logique, fait appel à des engins plus robustes pour les transporter. Cette mission a aussi exigé un travail d’équipe remarquable. Deux grues de type Terex AC500 ont en effet chargé les différentes bétonnières sur notre remorque modulaire, avec deux SLT Mercedes de 250 tonnes en mode push-pull. Ceux-ci ont assuré le transport des bétonnières entre la Flandre-Occidentale et le port d’Anvers, avant de

poursuivre leur périple jusqu’au Moyen-Orient, leur destination finale. CEMENT DRUMS Recently, Aertssen Transport transported a series of cement drums from the West Flanders to the Port of Antwerp. These were no standard cement drums, though; they were immense and very heavy.

UK

The 200-ton cement drums were some 6 metres in diameter and were nearly 20 metres long. So logically, we had to use heavier equipment to transport them. The operation also prompted a fine example of teamwork. Two Terex AC500 cranes loaded the various drums onto our modular trailer, with two 250-ton Mercedes SLTs in pushpull combination. They took the drums from West Flanders right into the Port of Antwerp, where they continued on their journey to the Middle East. 29


JE CT S O PR

Mexicobruggen : een moeilijke puzzel In Antwerpen staat alles momenteel in functie van grote infrastructuurwerken waaronder de Noorderlijn. Aannemingsbedrijf Aertssen is hier ijverig mee bezig, maar ook voor Aertssen Kranen en Roll-iT liggen hier opportuniteiten.

30

Zo waren de Mexicobruggen - twee zwaargewichten van 400 ton - aan een opknapbeurt toe en moesten ze tijdelijk hun vertrouwde plaats verlaten. Maar liefst 36 SPMT-aslijnen, een 500-tonner en een 100-ton hijskraan werkten mee aan deze uitdagende operatie. De bijzondere bouw van de Mexicobruggen zorgden voor een extra uitdaging. Omdat het zwaartepunt van de bruggen net boven de landzijde ligt, konden ze niet gewoon opgeladen worden vanop een ponton. Ze moesten eerst 1,5 meter omhoog geduwd worden, zodat we er een ponton konden

onder schuiven. Daarna moesten ze stapsgewijs ondersteund worden door torens, zodat de SPMT’s die de brug omhoog hielden, eronderuit konden. En dan moest de bruggen nog gedraaid worden in de richting van het ponton. Pas daarna waren de bruggen klaar om weggevoerd te worden voor restauratie. U merkt het: een hele uitdaging voor Aertssen Kranen en Roll-iT. Maar de goede voorbereiding van ons engineeringteam en de jarenlange ervaring van ons hijsteam brachten dit tot een goed einde.


PR O

Comme vous le voyez, il s’agissait d’un véritable défi pour Aertssen Kranen et Roll-iT. La bonne préparation de nos équipes d’ingénieurs et les longues années d’expérience de notre équipe de levage ont permis la réussite de ce projet.

The exceptional construction of the Mexicobruggen creates an extra challenge. As the bridges’ centre of gravity is just above the land side, they could not be simply loaded from a pontoon. Firstly, they had to be elevated 1.5 metres, to enable us to place a pontoon underneath. Secondly, they had to be supported in stages by towers, so that the SPMTs, which held the bridge up, could be removed. Finally the bridges then had to be turned in the direction of the pontoon. Only then were the bridges ready to be transported away for restoration. So you see, it was quite the challenge for Aertssen Cranes and Roll-iT. Nevertheless, our engineering team’s excellent preparation and our lifting team’s years of experience contributed to this successful operation.

S

Les particularités de la construction des Mexicobruggen ont posé un défi supplémentaire. En effet, le centre de gravité des ponts se trouve tout juste au-dessus de la berge. Impossible, dès lors, de simplement les charger à partir d’un ponton. Il a d’abord fallu les soulever d’1,5 mètres, afin de pouvoir glisser un ponton en-dessous. Ils ont ensuite dû être progressivement soutenus par des tours, afin de pouvoir retirer les SPMT qui maintenaient le pont en hauteur. Ensuite, il a encore fallu tirer les ponts dans la direction du ponton. Ce n’est qu’à ce moment que les ponts ont pu être transportés pour être restaurés.

MEXICOBRUGGEN: A DIFFICULT PUZZLE Large infrastructural activities are dominating Antwerp at the moment, and one of those is the Noorderlijn (Northern Line). Aannemingsbedrijf Aertssen is currently engaged in this project, but there are also opportunities for Aertssen Kranen and Roll-iT. The Mexicobruggen (Bridges) – two 400 ton heavyweights – were scheduled for maintenance and had to leave their familiar position. At least 36 SPMT axles lines, a 500-tonner and a 100 ton crane worked together on this challenging operation.

UK

CT

JE

MEXICOBRUGGEN : UN PUZZLE COMPLEXE À Anvers, tout tourne actuellement autour de grands travaux d’infrastructure, notamment la Noorderlijn. Aannemingsbedrijf Aertssen s’y applique ardemment, mais Aertssen Kranen et Roll-iT y trouvent aussi des opportunités. Ainsi les Mexicobruggen – deux ponts massifs de 400 tonnes – ont dû subir un lifting et quitter temporairement leur place habituelle. Pas moins de 36 SPMT ainsi qu’une grue de 500 tonnes et une autre de 100 tonnes ont contribué à cette opération difficile.

FR


Aertssen uw betrouwbare partner Onze lange ervaring, gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers en het gebruik van state-of-the-art technologie zorgen ervoor dat we via een integrale dienstverlening op de noden en wensen van onze klanten kunnen inspelen. Onze doordachte en flexibele aanpak laat ons toe complexe projecten en strakke planningen tot een goed einde te brengen. AERTSSEN, VOTRE PARTENAIRE FIABLE Notre longue expérience, nos collaborateurs qualifiés et motivés et l’application d’une technologie à la pointe des connaissances techniques garantissent que nous satisfaisons aux souhaits de nos clients en leur fournissant l’éventail complet de notre prestation de services. Notre approche sérieuse et souple nous permet de mener à bonne fin des projets complexes et des plannings serrés.

FR

Aertssen nv Laageind 91 B-2940 Stabroek, België T +32(0)3 561 09 50 F +32(0)3 561 09 59 info@aertssen.be www.aertssen.be

AERTSSEN: YOUR RELIABLE PARTNER Our wealth of experience, our qualified and committed staff and our employment of state-ofthe-art technologies ensure that our integrated service will meet all of our customers’ needs and expectations. Our thorough and flexible approach enables us to deal efficiently with complex projects and tight deadlines, bringing each and every commission to a satisfactory conclusion.

UK

People, power and passion to build on

Profile for Aertssen

Aertssen Newsflash 08  

Onze 8ste Newsflash bewijst het: Aertssen is van diverse markten thuis! Onze klanten rekenen op onze expertise in grondwerken, roepen onze h...

Aertssen Newsflash 08  

Onze 8ste Newsflash bewijst het: Aertssen is van diverse markten thuis! Onze klanten rekenen op onze expertise in grondwerken, roepen onze h...

Profile for aertssen
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded