__MAIN_TEXT__

Page 1

HLTC De Aeronauten JAARBOEK 2019

Tennisvereniging

De Aeronauten


Inhoudsopgave J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9

Voorwoord

p. 3

Jeugd

p. 29

Ons park

p. 4

Happy Kids Tennis

p. 32

Clubhuis - Bar - Koepel

p. 6

Tennisles

p. 33

10 vragen aan barvrijwilligers

p. 8

In gesprek met Ada

p. 36

Nieuwe banen

p. 10

Clubhuiscommissaris

p. 38

Jaarverslag 2019

p. 12

Ook bij De Aeronauten

p. 40

20 jaar SGK-dag

p. 14

Jeu de Boules

p. 41

Clubkampioenen

p. 16

Bridge

p. 42

In gesprek met Geertje

p. 18

Uitwisseling Golf Duinzicht

p. 43

Open Dubbel Toernooi

p. 19

Lidmaatschap

p. 44

De Club in cijfers

p. 23

Onze sponsors

p. 45

Kalender 2020

p. 24

Commissies en Bestuur

p. 46

Competitie

p. 26


Voorwoord VOORZITTER

Tennisvereniging

De Aeronauten

Het tweede Jaarboek is een feit. Leuk, dat u zo enthousiast heeft gereageerd op ons eerste exemplaar! Een mooie herinnering verpakt in een fraai document. Een nieuwe traditie is geboren. Aeronauten houden van tradities. Zelfs in de uitbreiding van banen, want er komen 2 nieuwe banen naast elkaar, zoals alle banen op ons mooie park. De laatste Bijzondere Leden Vergadering heeft ons groen licht gegeven om verder te gaan met de voorbereidingen van de extra banen. Of we overal subsidie voor krijgen, is nog even afwachten, dat hopen we natuurlijk wel. Als club blijven we groeien, niet alleen qua ledental, ook het enthousiasme van de leden om iets op te pakken stijgt. Dat stimuleert enorm om op de ingeslagen weg verder te gaan. Het afgelopen jaar was een prima seizoen, vele activiteiten waren wederom een groot succes. Helaas heeft het weer ons in het najaar een beetje in de steek gelaten. Veel regen en vroege vorst, waardoor de banen vanaf eind november al onbespeelbaar waren. Dat laatste is hopelijk op termijn niet meer aan de orde door de aanleg van Claytech-banen. Dan kan er straks, ondanks vorst en dooi, het hele jaar door op 3 winterbanen die we dan hebben (de 2 nieuwe banen en de kunstgrasbaan), gespeeld worden, een geweldige vooruitgang! Op naar 2020: het jaar waarin belangrijke stappen voor De Aeronauten gezet zullen worden. De kunstgrasbaan wordt eindelijk vervangen. Er komt LED-verlichting op de banen 3 t/m 8 en speciale verlichting op de banen 1 en 2, omdat we rekening moeten houden met de vleermuizen in de bunker. Tot slot de uitbreiding met winterbanen plus verlichting. In totaal hebben we straks 11 verlichte banen. Dit alles levert extra speelcapaciteit in de avonden op. Ondanks alle investeringen blijft het heel belangrijk, dat wij als leden van De Aeronauten sĂ men de handen uit de mouwen steken, opdat we voortdurend kunnen genieten van ons prachtige park, de gezellige sfeer en het echte clubgevoel! Namens het bestuur Frouke Snoeck, voorzitter

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9

-3-


Ons park VERSCHOLEN ACHTER DE BUNKERS

Tennisvereniging

De Aeronauten

Dankzij de KLM, die destijds haar hoofdkantoor in Den Haag had, is in 1946 de Haagsche Lawn Tennis Club De Aeronauten opgericht. Als locatie werd gekozen voor de Theo Mann Bouwmeesterlaan. Daar lag een terrein braak tussen de huidige hockeyclub HDM en de Rugbyclub. Verscholen tussen veel bomen liggen, in een parkachtige omgeving, nu 8 tennisbanen en een kunstgrasbaan. De afgelopen jaren is flink geĂŻnvesteerd in de bouw van een nieuw clubhuis en in de aanleg van 6 gravelplusbanen met LED-verlichting. De club beschikt nu over een modern clubgebouw, prachtige terrassen, actieve commissies, veel spel- en lesprogramma's voor jeugdleden en een gevarieerde jaarkalender met evenementen en toernooien.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9

-4-


Tennisvereniging

De Aeronauten

Geen afhangsysteem Bij De Aeronauten kennen we geen afhangsysteem, een voor Nederlandse (tennis)begrippen uniek feit. Vanaf de oprichting zijn er wel regels gesteld met betrekking tot het gebruik van de banen bij drukte en die sinds jaar en dag gehanteerde regels werken nog steeds goed.

Jeugd en tennisles Een actieve jeugdafdeling zorgt voor goede begeleiding van de trainingen en voor de nodige toernooitjes, er wordt zelfs een 24-uurs kamp georganiseerd op het park. Sinds enkele jaren hebben wij InnovaTennis aan ons park kunnen verbinden voor tennislessen in alle categorieĂŤn, spelniveaus en leeftijden. Voor de jongste jeugd heeft Happy Kids Tennis aangeboden tennisclinics te verzorgen.

De toekomst In 2020 wordt de kunstgrasbaan vernieuwd en samen met de 2 gravelbanen voorzien van LED-verlichting. Een deel van het terrein van De Aeronauten dat verhuurd werd aan golfclub Duinzicht is vrijgekomen van huur; plannen voor de aanleg van 2 extra banen op dit terrein worden in het komende jaar verder uitgewerkt.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 5 -


Clubhuis - Bar - Koepel ONZE VRIJWILLIGERS ACHTER DE BAR

Tennisvereniging

De Aeronauten

Clubhuis Sinds de nieuwbouw is een aanmerkelijk groter clubhuis beschikbaar, bestaande uit twee verdiepingen. Beneden bevinden zich de kleedruimtes en de voorraadkamers, boven een gezellig, modern ingerichte ontmoetingsplek die alle faciliteiten heeft om het de leden naar de zin te maken. En vanuit het clubhuis heeft men, zeker sinds de uitbreiding van het terras aan de voorzijde van het clubhuis, een prachtig uitzicht over de banen. Tijdens het seizoen is het clubhuis geopend vanaf 9.00 uur. De sluitingstijden zijn afhankelijk van het seizoen. Op maandagochtend is het park in verband met onderhoud gesloten.

Bardienst en eten op de club Leden van de vereniging draaien bij toerbeurt bar- en commissarisdiensten gedurende de weekeinden. Op door de weekse dagen worden de bardiensten verzorgd door vaste barvrijwilligers. In dit Jaarboek kunt u hun belevenissen lezen. De professioneel ingerichte keuken en de flexibiliteit van de clubruimte maken het mogelijk maaltijden te serveren, bereid door onze koks Geert en Joost.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9

-6-


Tennisvereniging

De Aeronauten

De Koepel In 2016 is de Koepel, een KLM-verkeerstoren die als tentoonstellingsstand ooit gebruikt werd op de Jaarbeurs in Utrecht, gerenoveerd. Deze Koepel, geplaatst op een bunker uit de Tweede Wereldoorlog, mocht niet verloren gaan en heeft een prominente plaats op een uniek plekje. Hij is voor Vrienden van de Koepel te huur. Meer informatie vindt u hierover op de website van onze vereniging. Verder wordt de Koepel ook gebruikt voor evenementen, kinderactiviteiten en als bestuurskamer. Er zijn plannen om de Koepel als winterclubhuis te gaan gebruiken.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9

-7-


10 vragen aan barvrijwilligers O V E R D A G O P H E T PA R K A A N W E Z I G

Liesbeth Dumoleijn, Ike Groeneveld, Erik Haman, Hubertien van Heek en Mirjam Kroemer, vijf vrijwilligers voor de bardiensten. Er is hun een aantal vragen voorgelegd die betrekking hebben op hun belevingen en belevenissen bij het verrichten van bardiensten op De Aeronauten.

De bardienst vormt voor haar een goede afwisseling met haar dagelijkse werk. Mirjam is destijds gevraagd een middagje bardienst te doen. Nu, 3 jaar later, doet ze het nog steeds. Haar dochter Jolijn vervangt haar regelmatig.

Ideeën voor verbetering

Als hun gevraagd wordt welke ideeën zij hebben voor verbeteringen van de bar, komt Van de vijf is Mirjam al ruim 40 jaar lid; ook Ike de schoonmaak ter sprake. Dat zou beter is vroeg begonnen bij De Aeronauten, maar is kunnen, vinden zij. Hubertien voegt daar nog daarna lid geworden van HDM. Toen ze 25 jaar aan toe, dat ze graag zou zien, dat de ruimtes oud was, keerde ze terug naar De Aeronauten. achter de bar afgesloten zouden worden, dat Liesbeth en Erik zijn in ziet er netter uit. Hetzelfde betreft het vergelijking daarmee achterlaten van de terrassen, vult Ike maar kort lid en aan, het is een kleine moeite de vuile ‘Zij zijn in hun element als glazen terug te brengen naar de bar Hubertien heeft na een het druk is; dan leer je paar jaar tennis het en je stoel recht te zetten. leden kennen.’ lidmaatschap ingeruild Nieuwe vrijwilligers vinden voor voor het donateurschap. bardiensten lijkt hun niet eenvoudig. Liesbeth heeft met 12 jaar Veel leden werken nog, zegt Ike en de meeste ervaring als barmedewerkster, Erik hebben weinig tijd, terwijl het toch leuk werk is pas afgelopen jaar toegetreden tot de club is, volgens Erik. Dat geldt overigens ook voor vrijwilligers. De anderen denken nu ongeveer ander vrijwilligerswerk. Alleen Erik is in 3 jaar bardiensten te hebben gedaan. principe bereid nog iets meer te doen. “Doe Ike, Erik en Liesbeth zijn bardiensten gaan maar een voorstel,” zegt hij. De anderen doen, omdat ze iets voor De Aeronauten vinden het mooi zo. wilden doen. Ike had na haar pensionering al veel voor de club gedaan. Met een collega Leuk werk heeft zij lange tijd de leden die bardienst Dat het prettig werk is, moge blijken uit de moesten doen, telefonisch benaderd. Dat was verhalen die de vijf doen. Gesprekken voeren een enorm werk. Hubertien heeft een eigen met iedereen die aan de bar komt, is voor praktijk waarin zij mensen begeleidt die Hubertien en Ike het leukst. vastgelopen zijn na een ingrijpend verlies.

Gemengd gezelschap

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9

-8-


Tennisvereniging

De Aeronauten

Zij hebben hun eigen “klanten”, groepjes die altijd op dezelfde dag spelen. Het valt Erik op, dat maar weinigen kans zien de fooi op het gaas boven de bar te gooien. Die fooi komt meestal in de spoelbak terecht. Mirjam vertelt, dat iemand eens tegen haar dochter zei, toen die haar moeder verving, dat Jolijn beter bier kon tappen dan ‘die vrouw die er vorige week stond’ waarop zij reageerde: “Oh, u bedoelt zeker mijn moeder”. Allen zijn helemaal in hun element als het druk is, dan leer je de meeste leden kennen. Hoewel zij allemaal bij De Aeronauten dit horecabaantje hebben, zou alleen Erik in de horeca werkzaam willen zijn.

Ike zou het misschien wel willen als ze wat jonger was, maar nu niet meer. De anderen zijn uitgesproken in hun mening. Zij willen dat niet (meer). Als laatste onderwerp is gevraagd wat de betekenis van De Aeronauten voor hen is. Hubertien: “Het is de mooiste club van Den Haag”. Ike noemt de gezelligheid en de mogelijkheid te kunnen eten op de club. Erik vindt het een heel leuke club met veel aardige en gezellige mensen. Voor Mirjam betekent De Aeronauten 40 jaar plezier, sportiviteit, lief en leed delen op een mooi onderhouden park. Liesbeth noemt de sociale contacten en natuurlijk het heerlijk kunnen tennissen.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9

-9-


Nieuwe banen D E A E R O N A U T E N B R E I D T B A A N C A PA C I T E I T U I T

Tennisvereniging

De Aeronauten

Uitbreiding Golf Duinzicht nam in 2019 twee nieuwe holes in gebruik. Daarmee kwam het terrein, direct achter de banen 5 en 6, ter beschikking voor ontwikkeling door De Aeronauten. Dat terrein werd namelijk door Golf Duinzicht van De Aeronauten gehuurd. De Algemene Ledenvergadering (ALV) besloot op 3 februari het bestuur een plan te laten ontwikkelen voor het creĂŤren van twee all weather banen op de vrijgekomen grond van het voormalige golfterrein. Voor de uitbreiding van het aantal banen is een reeks redenen genoemd. Er komt hierdoor baancapaciteit tijdens de competitie beschikbaar voor recreatief spelen, evenementen, lessen en trainingen. In de winter en aan het begin van het voorjaar zullen leden daardoor altijd op ons park kunnen tennissen. Zij hoeven dan niet meer uit te wijken naar andere parken in de omgeving. Bovendien kan de tennisschool het gehele jaar lesgeven.

Ondergrond De ALV gaf in 2018 al toestemming voor het vervangen van de kunstgrasbaan. Het bestuur heeft in de Algemene Ledenvergadering van 3 februari - specifiek over de aanleg van de nieuwe banen voorgesteld de ondergrond van die baan dezelfde te laten zijn als die voor de nieuwe banen 10 en 11. En diezelfde ondergrond zal in de komende jaren ook worden toegepast bij vervanging van de banen 1 en 2. Bij de keuze van de ondergrond is uitgegaan van een aantal criteria: zo dicht mogelijk aansluitend op gravel wat betreft speleigenschappen, winterhardheid en onderhoudsvriendelijkheid. Er is daarbij een vergelijking gemaakt tussen Smashcourt en Claytech. Claytech is een merknaam voor 'gravel op verharding'. Deze ondergrond bestaat uit een water-doorlatend beton, met daarop een laag membraan (soort tapijt). Daar bovenop komt een laag gravel. Bij deze ondergrond liggen de speleigenschappen het dichtst bij gravel. Claytech is bijvoorbeeld in de Scandinavische landen een veel toegepaste ondergrond, maar in Nederland minder bekend. Na onderzoek door het bestuur, navraag bij een tennisvereniging die al een aantal jaren op Claytech speelt, en het spelen op Claytech door een delegatie van De Aeronauten bij STV, de Sassenheimse Tennis Vereniging, werd er positief geoordeeld over het spelen op deze ondergrond. Tijdens de Bijzondere Ledenvergadering op 17 november over de aanleg van de nieuwe banen stemden de leden in grote meerderheid voor de keuze van Claytech. J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 1 0 -


Tennisvereniging

De Aeronauten

Landschappelijk karakter Met het creëren van twee nieuwe banen blijft het landschappelijk karakter van het park behouden. Het idee is, dat de nieuwe banen 10 en 11 in het verlengde van de banen 5 en 6 komen te liggen. Daardoor blijft er aan weerszijden van de twee nieuwe banen ruimte voor een andere invulling. Aan de linkerzijde kan een natuurlijke buffer met het oude clubhuis van Golf Duinzicht worden aangebracht. Dat kan door een talud te creëren van de afgegraven grond van de dan nieuw aangelegde tennisbanen, met daarop te planten bomen. Aan de rechterzijde ontstaat ook ruimte voor aanplanting van bomen. Voor de aanleg van de twee nieuwe banen zullen namelijk 16 bomen moeten worden gekapt die direct achter de haag bij de banen 5 en 6 staan. De kapvergunning is al aangevraagd. Er dienen wel 16 bomen te worden herplant. Bij de verdere inrichting van de omgeving rondom de nieuwe banen zal het bestuur de ideeën meenemen die de Kavelcommissie tijdens de ALV van 3 februari op verzoek van het bestuur daarover heeft ingebracht. De gemeente heeft in december 2019 de omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van de twee nieuwe banen op het voormalige golfterrein.

LED-verlichting Naast de aanleg van de nieuwe banen en de vervanging van de oude kunstgrasbaan inclusief aanleg van LED-verlichting wordt de bestaande baanverlichting op het gehele park vervangen door een LED-variant. Daardoor zal het aantal verlichte banen met vijf naar in totaal elf toenemen. Alle banen zullen dan verlicht zijn. Er kan dus in de toekomst het gehele jaar door gespeeld worden op ons fraaie park!

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 1 1 -


Jaarverslag COMMISSIES

Tennisvereniging

De Aeronauten

Baanonderhoud

Tennisles

Onze Onderhoudsgroep wordt helaas niet groter, onmisbare vrijwilligers die zoveel belangrijk werk verrichten op de maandagmorgen. Gezellig met elkaar aan het werk en daarna aan de koffie, samen met de dames van de Groene Vingers. Daar zijn toch wel leden voor te vinden? Meld je aan of kom langs en proef de sfeer. Elke maandag vanaf 10 uur tot ongeveer 12-13 uur.

Onze tennisschool Innova heeft dit jaar weer vooren najaarslessen gegeven. Munco, Jeanine, Eugenie en Koen waren de enthousiaste leraren die de lessen verzorgden. Het Happy Kleuter-programma van Eugenie en Jeanine leverde ook dit jaar jonge, enthousiaste tennissers op. Na de training waren zij veelvuldig te vinden in onze speeltuin. Fantastisch dat ons park ook voor de allerkleinsten veel te bieden heeft.

Bar en Keuken In 2019 is wederom goed gebruik gemaakt van onze keuken. Geert en Joost hebben door de week en tijdens de vele evenementen heerlijke maaltijden bereid. Helaas hield de afzuiger er een dag voor het Open Dubbel Toernooi mee op. Net op tijd was de ingrijpende reparatie achter de rug, voordat dit o zo belangrijke toernooi begon, waardoor alles in de keuken toch nog vlotjes verliep. De alom aanwezige onaangename geur in het clubhuis is dit jaar helemaal verholpen, hetgeen allerminst een gemakkelijke klus voor Erik Heijtveldt was, maar het is hem gelukt!

Competitie De competitie op de vrijdagavond was nieuw en is goed bevallen. De zaterdagcompetitie was behoorlijk bezet. De zondagcompetitie was niet vol, maar dat is heel prettig voor onze recreanten die dan goed aan hun trekken kunnen komen. Gelukkig is door het strakke (banen)schema van de wedstrijdcommissie en de communicatie naar de leden toe het hele wedstrijdseizoen uitstekend verlopen.

Communicatie In 2019 werd het 1e Jaarboek uitgebracht, begin van een traditie die voortgezet zal worden door de nieuwe redactie. De Nieuwsflits wordt maandelijks verstuurd, met een terugblik op de gehouden evenementen en een vooruitblik op de komende. De website werd weer onderhouden door Ronald Hendrikx. Dit jaar is de Facebookpagina onder handen genomen en deed Instagram zijn intrede.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 1 2 -


Tennisvereniging

De Aeronauten

Het jaar stond bol van evenementen en activiteiten Op 29 maart is traditioneel gestart met het Mag het licht aan Toernooi. Dit is een van de onderlinge toernooien die maandelijks op vrijdagavond worden georganiseerd. Er wordt in groepen gedubbeld en tussen de wedstrijden door gezamenlijk gegeten. De maanden april en mei staan in het teken van tennisles en competitie voor zowel jeugd als senioren. Het Paas Toernooi voor senioren en junioren bestaat uit een dubbeltoernooi met steeds wisselende partners. Voor onze allerjongsten wordt een spannend circuit uitgezet op de kunstgrasbaan met daarna eieren zoeken. Uiteraard vinden in deze maanden de Vrijdagavond Toernooien doorgang. Op 2e pinksterdag vindt altijd het Anke Smies Toernooi (ouder/kind) plaats. Ook dit jaar zorgden zo'n 80 deelnemers voor leuke en spannende wedstrijden. Ouders en publiek smulden! De maand juni is het domein van ons Clubkampioenschap. Met in totaal 99 deelnemers een van onze grote evenementen. Op zaterdag 22 juni mochten Koen Bijen en Mariette Verstappen zich tot clubkampioen laten kronen. Voor de jeugd is wederom met veel succes het 24-uurskamp georganiseerd. Onze jeugdleden genoten 24 uur van een geslaagd evenement, georganiseerd en begeleid door de oudere jeugd. Een mini-tennistoernooi, vleermuizen tellen en met z’n allen slapen op het tennispark. Vanaf eind juli volgden de evenementen elkaar snel op. 28 juli was de jaarlijkse Uitwisseling met Golf Duinzicht, gevolgd door ons grootste evenement het Open Dubbel Toernooi. De Vrienden van de Koepel hebben dit jaar op 31 augustus de Koepeldag gehouden. Met een dubbeltoernooi en borrel, omlijst door muziek en een presentatie over de mogelijkheden voor het huren van de Koepel. In de laatste week van augustus werd het Mix & Match Toernooi gehouden. Winnaars dit jaar waren Jeanette Halie en Paul Kleute. Thijs Tuijt won de 5-5 schaal. Helaas geen Pino Toernooi en Duocup het afgelopen jaar, in 2020 zullen andere evenementen hiervoor in de plaats komen. De SGK-dag moest, vanwege het slechte weer, verplaatst worden van juni naar september. Het jaar werd afgesloten met de vrijwilligersborrel, dit jaar voor het eerst met een wijnproeverij. Tijdens de borrel zijn de kampioenen in het zonnetje gezet.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 1 3 -


20 jaar SGK-dag NORA MULDER DOET AL SINDS HET BEGIN MEE

De geschiedenis

Bij het 50-jarig bestaan van De Aeronauten werd besloten, dat de club voor dit lustrum geen cadeaus wilde. Integendeel, men wilde iets voor een sportief, goed doel dóen. Eth Nieuwendijk en Rob Krapels zijn toen op een sombere middag in februari naar de sporthal van SGK in Loosduinen gegaan om de tennissers van ballen, rackets en trainingspakken te voorzien, ons cadeau voor het lustrum. De hal waar de SGK’ers trainden was zo saai en donker, dat Rob spontaan aanbood op een zonnige middag in het voorjaar op ons prachtige tennispark te komen spelen. En zo is 20 jaar geleden de SGK-dag ontstaan. Later nam Gerrie Keijzer de organisatie van Eth en Rob over en thans ligt die in handen van Melanie+Peter Taal en Ellen van Rossum. Vanaf de eerste keer heb ik meegedaan met de SGK-dag wat inhoudt: mensen met een beperking of een handicap een sportieve en gezellige dag bezorgen. De bedoeling is, dat een groep van ongeveer 25

SGK’ers en 25 Aeronauten in 4 rondjes van 25 minuten volgens speciale spelregels samen gaan tennissen. De bal mag 2x stuiten aan de kant van de gasten, bij De Aeronaut 1x. Bij gelijk spel geldt de super tiebreak.

Tennisvereniging

De Aeronauten

Buddy’s

Het is uiteraard de bedoeling, dat De Aeronauten de bal goed aangeven, opdat de SGK’ers zoveel mogelijk kunnen retourneren. En zo doen we dat al 20 jaar. Destijds viel me bij binnenkomst meteen een meisje op dat ik vaak uit de bus had zien stappen, als ik van kantoor terug naar huis fietste. Ik zei dat tegen haar. Ze bleek Grace te heten, is van Indische afkomst, al bijna 40 jaar en nog bij haar ouders in Voorburg wonend. Vanaf dat moment waren we vaste maatjes tot groot plezier van ons beiden! Haar vader (helaas deze zomer overleden) gaf vele jaren de SGK’ers die daartoe in staat waren, tennistraining. Het verschil in niveau was aanvankelijk enorm. Sommigen, zoals Anja IJspeert, gaan nu echter zelfs naar Europese wedstrijden. Anderen hebben moeite met de coördinatie, maar het plezier in lekker buiten zijn èn heerlijk samen sporten zijn er niet minder om.

Of de bal in of uit is en voor wie het punt is, maakt niet uit. SGK’ers komen als ware kampioenen de baan op: “I am the champion”, met een ferme klop op de borst. Of ze maken dezelfde beweging als Nadal, hun grote idool.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 1 4 -


Tennisvereniging

De Aeronauten

Het meest aandoenlijke is altijd weer de prijsuitreiking. Dat is zó spannend: wie heeft er gewonnen? Wie krijgt de beker bij de meisjes en wie bij de jongens? Gelukkig is er voor iedere deelnemer een medaille, dus niemand gaat met lege handen naar huis. Maar belangrijker is, dat alle SGK’ers plus hun begeleiders klappen en juichen voor elkaar. Zodra ze merken, dat een Aeronaut een score bij een te groot verschil gelijk probeert te trekken, komt er hevig protest! Inmiddels zijn we 20 jaar verder en de groep is vrij constant gebleven qua samenstelling, met een “harde kern”. Mijn Grace is al bijna 65 en werkt nog steeds, maar de jaren zijn haar en mede-SGK’ers absoluut niet aan te zien. Het is net of het verouderingsproces aan hen voorbijgaat.

Het niveau is in de loop der jaren verbeterd, alhoewel een nieuwe Kiki Bertens er niet meer in zit. Maar wat blijft, is hun onverminderd enthousiasme, hun blijheid en spontaniteit. De groep Aeronauten die op deze dag helpt, van organisatie tot buddy’s en barmedewerkers, is het, denk ik, roerend met me eens, dat dit het leukste toernooi van het jaar is. Een ander blij maken, een luisterend oor hebben voor de verhalen en op de baan zorgen dat iedereen zo wordt aangemoedigd, dat hij de bal over het net krijgt en scoort, daar doen wij Aeronauten het voor. En natuurlijk ook voor de lunch met hamburgers, warme worstjes, koffie, thee, fris en niet te vergeten het traditionele ijsje toe PLUS de fles wijn, de foto, de bedankzoen en de bloemen voor de organisatoren!

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 1 5 -


Clubkampioenen M O E D E R E N D O C H T E R V E R S TA P P E N

Tennisvereniging

De Aeronauten

Moeder en dochter Verstappen Het is maandagavond, een heel mooie herfstavond, als ik praat met moeder Mariëtte en dochter Julie Verstappen, de clubkampioen 2019 bij respectievelijk de senioren en de junioren. De dames hebben tennisles op baan 5, als ik op ons park kom. Toch maar eens kijken wat de kampioenen ervan terecht brengen. Nou, het gaat er behoorlijk fanatiek aan toe! Munco, de trainer, jut de twee dames op om het onderste uit de kan te halen in een wedstrijdje om 20 punten. Als ik aankom, staat moeder met 10-4 voor, maar dan gaat dochter een heel ander spelletje spelen. Hoge ballen, korte ballen, dan weer groundstrokes waar je ‘u’ tegen zegt en even later is de stand 18-16, nog wel in het voordeel van moeder die uiteindelijk wint met 20-17. In het clubhuis komen hun verhalen. Ze zijn dit jaar alle twee clubkampioen geworden, een unieke prestatie bij De Aeronauten. Niet eerder is zoiets gebeurd. Julie vond dat wel leuk, vooral toen ze bij de prijsuitreiking samen met haar moeder op de foto ging. Jammer was wel, dat de twee finales op hetzelfde moment plaatsvonden, waardoor ze niet van elkaar hebben kunnen zien hoe de wedstrijd verliep. Ook toevallig was, dat beiden in drie sets de kampioenstitel binnenhaalden. Makkelijk ging het dus niet. Mariëtte was al eens clubkampioen: in 1996, 1998 en 2000. Voor Julie was het de eerste grote prijs. Beiden zijn trots op hun titel, alhoewel ze daar wel bij vertellen, dat de concurrentie dit jaar niet erg groot was. Ze vonden dat wel jammer en hopen dan ook, dat ze volgend jaar meer tegenstanders zullen treffen. Julie speelde maar drie rondes bij de junioren, waarbij ze door het oog van de naald is gekropen, omdat ze een partij met een set en 5-2 heeft achtergestaan, maar ze overleefde twee matchpoints en won uiteindelijk in drie sets. Bij de senioren hoefde Mariëtte slechts vier rondes te spelen.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 1 6 -


Tennisvereniging

De Aeronauten

Sportief gezin Mariëtte en Julie komen uit sportieve gezinnen. Mariëtte sloeg de eerste tennisbal met haar vader bij HTV op de WW-banen. Ze werkt bij de KLM en is daardoor lid geworden van De Aeronauten. Hockey speelde Mariette, net als háár moeder, bij HDM. Julie is met haar zusje ook naar HDM gegaan. Haar zusje heeft voor hockey gekozen en speelt daar top-hockey. Julie heeft, net als haar moeder, naast HDM eveneens voor De Aeronauten gekozen. Ze was 8 jaar, toen ze met tennis begon. In de loop der jaren heeft ze al diverse wedstrijden bij de jeugd met een kampioenschap afgesloten, maar dat waren onderlinge toernooien, het was geen clubkampioenschap. En nu zit ze in 5 VWO van het Maerlant en wil geneeskunde studeren. School, hockey en tennis zijn zonder problemen goed te combineren. Mariëtte speelt geen hockey meer. Julie vindt het moeilijk om te kiezen tussen hockey en tennis. Bij beide sporten heeft ze veel vrienden en de afwisseling vindt ze erg leuk. Maar als er toch een moment komt, dat die keuze gemaakt moet worden, dan kiest ze voor hockey. Ze heeft daar een goede reden voor. Want, zegt ze, bij een individuele sport kun je altijd instappen. Dat is bij een teamsport veel moeilijker. Ten slotte wil Julie ook nog iets zeggen over De Aeronauten. Ze heeft het hier enorm naar haar zin. Er wordt voor de jeugd zo ontzettend veel gedaan. Ze noemt als voorbeelden de jeugdkampen, waar ze dit jaar voor het eerst als leidster aan heeft deelgenomen, de competitie voor de jeugd, de toernooien. Er is altijd wel wat te doen. Haar grote wens is over een paar jaar de finale van het clubtoernooi tegen haar moeder te spelen en dan te winnen natuurlijk. Dan is het hoog tijd om het gesprek te beëindigen. De hockeytraining begint. Tennisschoenen worden vervangen door hockeyschoenen en met een groet aan Mariëtte verdwijnt ze. Die roept haar nog na: “Pas je goed op, als je naar huis fietst?” “Ja mam.” En weg is ze. De jeugd heeft het maar druk tegenwoordig.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 1 7 -


Nieuwe leden I N G E S P R E K M E T G E E R TJ E V A N E N G E N

Tennisvereniging

De Aeronauten

Steeds meer mensen leren kennen

Lessen en competitie

“Wauw, wat een mooi tennispark! Dat was mijn reactie toen ik in de zomer van 2018 voor het eerst bij De Aeronauten kwam”, vertelt Geertje van Engen. Zij woont in het centrum van Den Haag. De Aeronauten is wat betreft locatie voor haar dan ook niet de meest voor de hand liggende vereniging. “Maar omdat mijn vriend vroeger bij De Aeronauten tenniste en mij vertelde dat het de mooiste tennisvereniging van Den Haag is, zijn we hier lid geworden.” Het eerste halfjaar bij De Aeronauten heeft zij regelmatig recreatief gespeeld. Zij vindt het ideaal, dat je bij onze vereniging erg lekker en bovendien tot vrij laat kunt eten. “Eerst spelen en dan een van de daghappen van Geert en Joost proberen. Even blijven hangen na het tennissen is een goede manier om mensen te leren kennen”, zegt zij. “Daarnaast heb ik een paar keer meegedaan met het Vrijdagavondtoernooi. Een laagdrempelig toernooitje dat ook voor beginnende tennissers zoals ik erg leuk is. Daarna natuurlijk gezellig samen eten. En van het een komt het ander. Zo leer je steeds meer mensen kennen en op die manier ben ik bijvoorbeeld al eens ingevallen bij een competitieteam, heel spannend!”

Sinds een jaar is Geertje aan het lessen. “Ik les een keer in de week, op woensdagavond bij Koen. Naast leerzaam is het natuurlijk ook een goede manier om mensen van hetzelfde tennisniveau te leren kennen. Het lijkt me leuk op termijn competitie te spelen. Maar misschien heb ik dan nog wat lesjes nodig”. Als het weer het een beetje toelaat, speelt zij het liefst nòg een avond in de week. “Bijvoorbeeld samen met mijn vriend of als het me lukt andere mensen te enthousiasmeren, met hen, dan kunnen we dubbelen, dat is mijn favoriete onderdeel. Het is wat tactischer én ik vind het gezellig om met z’n vieren te spelen. Maar als ik me wil uitputten, speel ik liever single.”

Meer leeftijdsgenoten Zou zij willen zien, dat er meer leeftijdsgenoten bij De Aeronauten komen spelen? “Jazeker! Mijn leeftijd op dit moment een beetje ondervertegenwoordigd. Daarom probeer ik regelmatig vrienden mee te nemen. De reacties zijn vaak positief: mooie club, goeie sfeer en lekker eten! Het zou leuk zijn, als zij ook lid worden. ”Ten slotte, welke tip heeft Geertje voor De Aeronauten? “Meer twintigers en dertigers naar de club trekken! Ik denk graag mee over hoe je dat zou kunnen aanpakken”, biedt zij aan. J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 1 8 -


Open Dubbel Toernooi T I E N D E O P E N D U B B E LT O E R N O O I G R O O T S U C C E S

Tennisvereniging

De Aeronauten

10 jaar Open Dubbel Toernooi Het Open Dubbeltoernooi van De Aeronauten is dÊ grote trekpleister van onze vereniging. In 2019 mocht de toernooiorganisatie, bestaande uit Bartheke Docter, Diana Noorman en Bart Stroobants, een jubileum noteren. Het toernooi vond namelijk voor de tiende keer plaats, van 28 juli tot en met 4 augustus. De eerste keer deden 130 deelnemers mee en werden er 97 wedstrijden gespeeld. Inmiddels is dit aantal gegroeid tot 363 deelnemers. Zij speelden 207 wedstrijden. Hiermee zit het toernooi aan de maximum capaciteit. Het was zelfs noodzakelijk de inschrijving voortijdig te sluiten. Er moesten helaas 22 personen teleurgesteld worden met een plaats op de reservelijst. Voor de editie 2020 is het devies dan ook: meld je tijdig aan! Diverse factoren liggen aan dit geweldige succes ten grondslag. Zo waren er slechts twee walkovers, beiden door ziekte. Voor de overige uitvallers heeft de wedstrijdleiding of de deelnemer zelf tijdig voor vervanging gezorgd. Veel deelnemers genoten van het toernooi, ons prachtige park, het goede eten, de 12 kilo snoep en de live muziek. Dat een toernooiweek een goed visitekaartje is, blijkt uit de vele bekende gezichten van de 45 verschillende verenigingen. Zeven personen werden voor de tiende keer begroet. Vier van hen zijn inmiddels actief lid van onze vereniging geworden. Joost en Geert serveerden samen met het ingehuurde personeel zo’n 475 maaltijden. De vrijwilligers moesten flink aanpoten om iedereen te voorzien van een drankje. J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 1 9 -


Tennisvereniging

De Aeronauten

2.000 woorden Tijdens het toernooi deed de wedstrijdleiding op geheel eigen en originele wijze verslag. Helder én met een knipoog. De 363 deelnemers van deze editie, toeschouwers en andere belangstellenden konden dagelijks een kort verslag met aankondigingen voor de volgende dag lezen. Acht artikelen vloeiden uit de digitale pen van de wedstrijdleiding, samen goed voor 2.000 woorden. Na afloop van de eerste wedstrijddag richtte de wedstrijdleiding zich tot de deelnemende spelers van andere verenigingen: “Het bal is geopend. We willen de ‘externen' bedanken voor het uitschakelen van talrijke Aeronauten. Dat lost veel problemen op bij de barbezetting, terrassen/ lijnen vegen en onkruid wieden.” Het organiseren van het dubbeltoernooi is een hele klus, diverse deelnemers zagen dat. Sommigen spraken hun dankbaarheid voor de inspanningen hardop aan de wedstrijdtafel of via de mail uit. De wedstrijdleiding: “We zijn er nog. Naast een enkele haatmail ontvangen we gelukkig ook dankbetuigingen, voor de helft al verorberd. Vandaag heel wat driesetters. Volgend jaar toch maar supertiebreak?” Al is de rode draad van dit toernooi gastvrijheid en gezelligheid, er wordt natuurlijk wel een serieuze bal geslagen: “Ook op de baan ging het er ruig aan toe. Enkele dames probeerden een smash terug te koppen. Dit tot ontsteltenis van de weekhartige smashers.”

Flexibel Al heel wat spelers hebben de afgelopen 10 toernooien hun weg naar ons park weten te vinden. Er hebben 1285 unieke spelers aan meegedaan, zo becijferde de wedstrijdleiding. Flexibel kunnen omgaan met onvoorziene omstandigheden is erg belangrijk. als je het Open Dubbel Toernooi organiseert: “De planning voor de zaterdag is al vier keer gewijzigd vanwege drie jarige moeders, uitjes naar Utrecht en verder weg, voortijlend inzicht bij de wedstrijdleiding, etcetera.” De wedstrijdleiding liet niet onvermeld, dat vele Aeronauten in het zicht van het finaleweekend strandden, maar voegde daar meteen een vrolijke noot aan toe: “Omdat Aeronauten het op de baan niet waarmaken, hebben ze wraak genomen tijdens de loterij. Alle hoofdprijzen gingen naar hen.” Zonder perfect verzorgd programma geen geslaagd toernooi. En ook daar wist de wedstrijdleiding goed uit te pakken: “Morgen is het Aeronauten wellness centre weer geopend: smoothies, massages, praten met kabouters, sacred dance in de Koepel en geestelijke bijstand door (of aan?) de wedstrijdleiding.”

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 2 0 -


Tennisvereniging

De Aeronauten

Gregoriaanse knoop Aan het slot van het toernooi meldde de wedstrijdleiding aan de deelnemers, toeschouwers en belangstellenden op onze site: “Ons werkje zit erop. De Gregoriaanse knoop is ontward. Morgen nog twee halve finales en voor het overige: finales. Aansluitend de prijsuitreiking om een uurtje of vijf, watch it!� De finaledag bleek deze jubileumeditie meer dan waardig: fraai weer, spannende wedstrijden, veel publiek en na afloop de uitgebreide prijsuitreiking. Met aansluitend een attentie plus dankwoord van de wedstrijdleiding voor de inzet van leden, Joost en Geert en andere betrokkenen bij dit tiende Open Dubbel Toernooi. Vervolgens sprak Rogier Botting namens de deelnemers zijn grote waardering uit voor het Open Dubbel Toernooi van De Aeronauten: met veel aandacht door een geolied team georganiseerd, met een geslaagde mix van ontspanning naast en sportieve inspanning op de baan. Uiteraard waren er ook uitgebreide complimenten van onze voorzitter Frouke Snoeck voor hetgeen de wedstrijdleiding in de afgelopen jaren heeft neergezet. Bloemen voor Bartheke, Diana en Bart, chapeau! Ook grondlegger van het Open Dubbel Toernooi, Ben Wetters, werd in deze complimenten betrokken.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 2 1 -


Open Dubbel Toernooi SFEERIMPRESSIE

Tennisvereniging

De Aeronauten

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 2 2 -


De Club Tennisvereniging

IN CIJFERS

De Aeronauten

Ledenbestand

Opbouw Ledenbestand

Afgelopen jaar is onze vereniging met 38 leden gegroeid, zo stelt de KNLTB in een aan ons gestuurde nieuwsbrief. Hierbij wordt een peildatum van 1 december gebruikt. Het werkelijke ledenaantal fluctueert een beetje, omdat leden bij ons op 31 december worden afgemeld. Ook komen er in deze periode nog leden bij die op 1 januari worden aangemeld bij de bond. Belangrijk signaal is, dat we als vereniging groeien, hetgeen in tennisland niet voor elke vereniging is weggelegd.

115 101

100

86 64 42

42 11

5 - 12 JAAR

20

13 - 18 19 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 - 75 > 75 JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR

Aan- en afmeldingen 35

De opbouw van het ledenbestand vertoont een piek bij de leeftijdscategorieĂŤn 45-54, echter ook de groep onder 12 jaar is groot. Bijna 30% van onze leden is jonger dan 34 jaar, terwijl iets meer dan een kwart ouder is dan 65 jaar. De gemiddelde leeftijd is 46 jaar en 52% is man.

30 25 20 15 10 5 0

< 13 JR

13 - 18 JR

19 - 25 JR

26 - 35 JR

36 - 45 JR

aanmeldingen

46 - 55 JR

56 - 65 JR

66 - 75 JR

> 75 JR

afmeldingen

Nieuwe leden

Vertrekkende leden

De gemiddelde leeftijd binnen de groep nieuwe leden is 39 jaar. Op zich logisch, omdat aanmeldingen per definitie zullen bestaan uit relatief jongere personen, onze vereniging verjongt dus wel. Opvallend is dat 65% van de nieuwe leden vrouw is en dat veel nieuwe leden aangeven competitie te willen spelen.

Meer dan 40% van degenen die zich afmelden is minder dan 4 jaar lid. Als reden voor vertrek wordt het meest genoemd: te weinig tijd. De zeer jonge groep en de leeftijdscategorieĂŤn 35-55 jaar laten een groei zien. Een daling van het ledenaantal is bij de jeugd van 13-25 jaar en logischerwijs bij de categorie 75+.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 2 3 -


Kalender 2020 Tennisvereniging

De Aeronauten JANUARI

FEBRUARI

MAART

W 1

Z 1

Z 1

D 2

Z 2

M 2

V 3

M 3

Z 4

APRIL

MEI

Vrijdagavond Toernooi

JUNI

V 1

D 2

Z 2

D 3

V 3

Z 3

D 4

W 4

Z 4

Competitie

M 4

D 4

Z 5

W 5

D 5

Z 5

Competitie

D 5

V 5

M 6

D 6

V 6

M 6

Toss-avond

W 6

Z 6

D 7

V 7

Z 7

D 7

D 7

Z 7

Clubkamp. jeugd

W 8

Z 8

Z 8

W 8

V 8

M 8

Clubkamp.

D 9

Z 9

M 9

D 9

Z 9

D 9

Clubkamp.

V 10

M 10

D 10

V 10

Goede Vrijdag

Z 10

Z 11

D 11

W 11

Z 11

Competitie

M 11

W 12

D 12

Z 12

Paas Toernooi

D 12

V 12

M 13

D 13

V 13

M 13

Competitie

W 13 Indische maaltijd

Z 13

Clubkamp.

D 14

V 14

Z 14

D 14

D 14

Z 14

Clubkamp. jeugd

Eventuele wijzigingen in de agenda Z 15 Z 15 kunt u vinden op www.aeronauten.nl en op de Start D 16 Z 16 M 16 bardiensten banner in het clubhuis

Indische W 15 maaltijd

V 15

M 15

D 16

Z 16

V 17

M 17

D 17

V 17

Z 17

Z 18

D 18

W 18

Z 18

Competitie

M 18

D 18

Z 19

W 19

D 19

Z 19

Competitie

D 19

V 19

M 20

D 20

V 20

Vrijdagavond Toernooi

M 20

D 21

V 21

Z 21

Groendag

D 21

W 22

Z 22

Z 22

W 22

D 23

Z 23

M 23

D 23

V 24

M 24

D 24

V 24

Z 25

D 25

W 25

Z 25

Z 26

W 26

D 26

Z 26

M 27

D 27

V 27

M 27

D 28

V 28

Z 28

W 29

Z 29

Z 29

Z 12

Nieuwjaarsreceptie

ALV

Start lessen voorjaar

Einde Bridge

W 15

D 30

M 30

V 31

D 31

OpeningsToernooi

Clubhuis open

Toss-avond

W 20 D 21

Tennisclinic

Inhaal competitie Inhaal competitie

Competitie Competitie Toss-avond

Competitie Competitie

Tennisclinic Inhaal competitie

V 22

M 1

Inhaal competitie Anke Smies Toern.

W 1

D 2 W  3

W 10 D 11

Clubkamp. Clubkamp. Clubkamp.

D 16 W 17 Indische maaltijd

Z 20 Z 21 M 22

Z 23

Competitie en BBQ

D 23

Friet Toern.

Z 24

Competitie

W 24 Tennisclinic

Competitie

M 25

D 25

D 26

V 26

Vrijdagavond Toernooi

W 27

Z 27

SGK-dag

D 28

D 28

Z 28

W 29

V 29

D 30

Z 30

Competitie Koningsdag

Vrijdagavond Toernooi Inhaal competitie

M 29 D 30

Z 31

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 2 4 -


Kalender 2020 Tennisvereniging

De Aeronauten JULI

AUGUSTUS

W 1

Z 1

D 2

Z 2

V 3 Z  4

Open Toernooi

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER Groendag Inhaal comp.

DECEMBER

D 1

D 1

Z 1

W 2

V 2

M 2

M 3

D 3

Z 3

D 4

V 4

Z 4

Competitie

W 4

V 4

W 5

Z 5

M 5

Toss-avond

D 5

Z 5

M 6

D 6

Z 6

D 6

V 6

Z 6

D 7

V 7

M 7

W 7

Z 7

Inhaal competitie

M 7

W 8

Z 8

D 8

D8

Z 8

Inhaal competitie

D 8

D 9

Z 9

W 9

V9

M 9

Toss-avond

W 9

Z 5

Koepeldag

Open Toernooi

Uitwisseling Golf Duinzicht

Toss-avond

Competitie

D 3

D 1 W  2

Inhaal competitie

D 3

V 10

24 uurs Jeugdkamp

M 10

D 10

Z 10

Competitie

D 10

D 10

Z 11

24 uurs Jeugdkamp

D 11

V 11

Z 11

Competitie

W 11

V 11

Z 12

W 12

Z 12

Competitie

M 12

D 12

Z 12

M 13

D 13

Z 13

Competitie

D 13

V 13

Z 13

D 14

V 14

M 14

Z 15

D 15

Prinsjesdag jeugdtennis

D 15

D 16

Z 16

W 16

Indische maaltijd

V 16

V 17

M 17

D 17

Z 17

Z 18

D 18

V 18

Z 18

Z 19

W 19

Z 19

Competitie

M 20

D 20

Z 20

Competitie

D 21

V 21

W 22

Z 22

D 23

Z 23

V 24 Z 25

W 15

Z 26

Indische maaltijd

Open Toernooi

W 14

Indische maaltijd Start bridge Friet Toern.

Vrijwilligersborrel

D 15

D 17

W 18

V 18

M 19

D 19

Z 19

D 20

V 20

Z 20

M 21

W 21

Z 21

M 21

D 22

D 22

Z 22

D 22

W 23 Tennisclinic

V 23

M 23

W 23

M 24

D 24

Z 24

Competitie

D 24

D 24

D 25

V 25

Competitie

W 25

V 25

Eerste Kerstdag

M 26

D 26

Z 26

Tweede Kerstdag

D 27

V 27

Z 27

Z 28

M 28

W 26

Mix & Match

Mix & Match

Z 26

Vrijdagavond Toernooi Competitie

Open Toernooi

V 28

Mix & Match

M 28

W 28

W 29

Open Toernooi

Z 29

Mix & Match

D 29

D 29

W 30

V 30

Vrijdagavond Toernooi

Z 31

Inhaal competitie

Z 27

Z 30 M 31

Start lessen najaar

Competitie

Z 25

Competitie

D 28

Open Toernooi

Z 15

D 17

Competitie

D 27

V 31

M 14

W 16

Open Toernooi

Open Toernooi

Inhaal competitie

M 16

M 27

D 30

Z 14

Eventuele wijzigingen in de agenda Z 29 D 29 op kunt u vinden www.aeronauten.nl en op de M 30 W 30 banner in het clubhuis D 31

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 2 5 -


Competitie Tennisvereniging

GEZELLIGHEID EN STRIJD

De Aeronauten

Voorjaarscompetitie Ook dit jaar was De Aeronauten met 22 teams inclusief twee jeugdteams goed vertegenwoordigd in de voorjaarscompetitie. Drie teams mogen zich voorjaarskampioen noemen. Het damesdubbelteam op de dinsdagochtend schreef alle wedstrijden op zijn naam. Daarmee is het met grote afstand kampioen. Het vrijdagavond damesdubbelteam debuteerde bij De Aeronauten. Dat deed het met verve: ongeslagen kampioen! Het zomeravond mixedteam won vijf van de zes wedstrijddagen en pakte daarmee het kampioenschap in zijn klasse. Alle kampioenen op een rij: • Dinsdagochtend damesdubbelteam: Pauline Huygens, Mirjam Kroemer, Ada Moesbergen, Heleen Mulder. • Vrijdagavond damesdubbelteam: Elke Botje, Leonie Brenninkmeijer, Sandra Kruger, Marieke du Manoir. • Zomeravond mixed-team: Els van den Bent, Anita de Blois, George de Ceunink van Capelle, Mirka Menken, Paul Olink, Harry van Splunder, Jaap IJssel de Schepper, Peter van der Wiel.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 2 6 -


Tennisvereniging

De Aeronauten

Najaarscompetitie Met 20 teams inclusief drie jeugdteams was De Aeronauten goed vertegenwoordigd in de najaarscompetitie 2019. Drie seniorenteams mogen zich najaarskampioen noemen. Het tweede herendubbelteam maakte het spannend door pas op de tweede inhaaldag het kampioenschap veilig te stellen. Het zaterdag mixed-team wist alle zeven wedstrijddagen in zijn voordeel te beslissen. Dat bleek aan het slot doorslaggevend: de nummers twee en drie hadden namelijk elk één punt meer dan ons zaterdag mixed-team. Het zaterdag damesteam is ook najaarskampioen geworden. Het noteerde zes keer winst en een keer gelijkspel. Als laatste aandacht voor jong aanstormend talent: ons jongensteam 11 - 17 jaar is dit jaar eveneens kampioen geworden. • Tweede herendubbelteam: Wouter Brunings, Bill de Koning, John van Peppen, Rien Verpalen. En invallers onder andere Laurens Helmes en Max Koninkx. • Zaterdag damesteam: Ellen Boer, Nancy Komaromi, Diana Noorman, Frouke Snoeck, Yorinde Tazelaar, Delia Wind. • Zaterdag mixed-team: Sigrid de Jong, Max Koninkx, Bastiaan Maas, Dorus Snijders, Vanessa van der Vinden. En invallers: Anita de Blois, Geertje van Engen, Patty Hagen, Laurens Helmes,  Mirka Menken, Li Lian Tan. • Jongensteam 11 - 17 jaar: Douwe Alblas, Philippe Hesselink, Koen Snoeck, Huib Verbeek, Tim Visser, Mats van der Vliet.

Commissie We zijn alweer druk bezig met inventariseren voor de competitie, waarbij we goed kijken naar baancapaciteit en verdeling op de dag zelf en het aanbod voor de door de weekse dagen. Ook dit jaar doen we het met zeven man/ vrouw sterk: Bart, Ellen, Ronald, Saskia en Yorinde voor de senioren en voor de jeugd is de competitie in handen van Alexander en Esther.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 2 7 -


Competitie SFEERIMPRESSIE

Tennisvereniging

De Aeronauten

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 2 8 -


Jeugd JONG GELEERD

Tennisvereniging

De Aeronauten

Jeugd bij De Aeronauten Als een van de weinige tennisverenigingen in Den Haag en omgeving neemt het aantal jeugdleden bij De Aeronauten alleen maar toe. Tijdens de jeugdcompetitie komen veel clubs bij ons op bezoek en haast wekelijks wordt door de kinderen of hun ouders gezegd, dat we een heel mooi en groen tennispark hebben. Ook de gezelligheid en ongedwongen sfeer worden vaak genoemd. Er was in 2019 weer voor elk wat wils: naast de vertrouwde activiteiten als het Pannenkoeken Toernooi en het 24-uurskamp, was er dit jaar voor het eerst Prinsjesdagtennis. En aan de jeugdcompetitie deden in het najaar een recordaantal kinderen mee. Inmiddels hebben we een stabiele groep jeugdleden tussen de 5 en 17 jaar. De jeugd â&#x20AC;&#x153;van toenâ&#x20AC;?, jongeren met wie we ooit begonnen, heeft dit jaar voor het eerst deelgenomen aan de Senioren Clubkampioenschappen. Hiermee is er aansluiting met en hopelijk een goede doorstroom naar de seniorenleden, goed voor de toekomst van de club!

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 2 9 -


Tennisvereniging

De Aeronauten

Pannenkoeken Toernooi (5 juni) Een toernooi voor alle kinderen in rood, oranje en groen (t/m 12 jaar), met de nadruk op sportiviteit en gezelligheid. Veel korte wedstrijdjes, waarbij ook de kleine kinderen met de grote samen spelen. En na afloop vooral veel lekkere pannenkoeken.

Anke Smies Toernooi (10 juni) Een toernooi waarbij kinderen duo’s vormen met volwassenen (vaak met vader of moeder, oom, oudere zus of oppas). Trotse kinderen die verrassend goed de volwassenen over de baan laten rennen – die moeten dan ook flink aan de bak. Dit jaar dreigde regen roet in het eten te gooien, maar met wat kunst- en vliegwerk konden we mooi om de buien heen tennissen. De heerlijke maaltijd van Geert en Joost na afloop deed wonderen. De Anke Smies Trofee, toegekend op basis van inzet, sportiviteit en uitstraling, werd dit jaar uitgereikt aan Florian van den Heuvel.

Clubkampioenschappen (16 juni) Op de eerste dag van de Clubkampioenschappen streed de jeugd t/m 12 jaar om de felbegeerde titel Clubkampioen 2019. Verdeeld in drie categorieën (t/m 8 jaar, t/m 10 jaar en t/m 12 jaar) werden spannende wedstrijden gespeeld, waar het verschil soms heel klein was en slechts 1 beslissend punt de doorslag gaf. Waar bij de meeste jeugdactiviteiten sportiviteit en gezelligheid voorop staan, ging het hier om de knikkers: de beste van De Aeronauten worden. Dat leverde juichmomenten, maar ook enkele tranen op. De verliezers likten hun wonden en maken zich nu al op voor de revanche van volgend jaar. De winnaars kregen een mooie beker en werden trots door hun eveneens trotse ouders op de foto gezet. De clubkampioenen van 2019 zijn: t/m 8 jaar: Annemijn Olie t/m 10 jaar: Rafael Aguilar Mora t/m 12 jaar: Tessa Baken t/m 17 jaar: Julie Verstappen Het was de eerste keer dat de Jeugd Clubkampioenschappen in deze vorm werden gespeeld, als onderdeel van de al bestaande Clubkampioenschappen. J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 3 0 -


Tennisvereniging

De Aeronauten

24-uurskamp (12 en 13 juli) Het 24-uurskamp is inmiddels legendarisch te noemen, zowel voor de deelnemers (de jongere jeugd) als de begeleiders (de oudere jeugd): veel tennis en spelletjes en slapen in tenten tussen de bomen van ons mooie park. Natuurlijk zo lang mogelijk opblijven en het liefst zo weinig mogelijk slapen â&#x20AC;&#x201C; al komt dat de volgende dag sommigen niet altijd ten goede: de begeleiders deden er dit jaar wel heel lang over om een schemaatje voor het tennistoernooi te maken.

Prinsjesdagtennis (17 september) Traditioneel zijn op Prinsjesdag alle Haagse basisschoolleerlingen vrij en veel ouders moeten voor extra opvang zorgen. Dit jaar bood de Jeugdcommissie daarom voor het eerst, in samenwerking met InnovaTennis, Prinsjesdagtennis aan: de hele dag tennissen, spelletjes doen en andere spannende activiteiten bij De Aeronauten. Met een oranje tintje, eten, lekkers en een leuke film ter afsluiting werd het een zeer geslaagde dag! Koen Bijen, een vertrouwd gezicht voor veel kinderen, verzorgde namens InnovaTennis, met de helpende handen van Julie, Hylke en oud-lid Bo, het programma. Iedereen was enthousiast, dus dit gaan we vaker organiseren!

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 3 1 -


Happy Kids Tennis Tennisvereniging

EEN ROND-REIZEND-CIRCUS

De Aeronauten

Tennissen op de basisschool Het is inmiddels 3 jaar geleden, dat Eugenie en Jeanine met veel energie en plezier kinderen enthousiast begonnen te maken voor tennis. Contact met basisscholen in Den Haag in de omgeving van De Aeronauten, zoals Paschalis, Wolters en Waalsdorp was snel gelegd. Na enige kennismakingsgesprekken en een presentatie over het doel van HKT gingen we direct aan de slag. Een ludiek stuk voor hun nieuwsbrieven was de kick off, waarna we de gymles mochten gebruiken voor een vrolijke tennisclinic aan de kleuters en de jonge basisschool-kids. Sommige scholen splitsten de klassen in overleg met de leerkrachten op in kleine groepjes; andere gaven de voorkeur aan volledige groepen. Door de opening met muziek en dans heb je direct blije kinderen. Vervolgens komen de minirackets, ballonnen, mini-netjes, tennisballen en ‘de tweeling Happy’, allemaal aandachtspunten om de kinderen nog enthousiaster te maken.

‘Door de opening met muziek en dans heb je direct blije kinderen.’

Van school naar de club De ervaring leert, dat tennisles geven in een gymzaal op scholen de beste manier is om kinderen uiteindelijk naar een club te krijgen. We bereiken gemiddeld 900 kinderen per schooljaar, variërend in de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Een flyer met alle informatie en een lage instapprijs helpen natuurlijk ook. Nu, 3 jaar verder, worden we nog altijd warm ontvangen door de basisscholen. Als HKT komt…dan is het feest!

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 3 2 -


Tennisles Tennisvereniging

VOOR JONG EN OUD

De Aeronauten

Tennisles voor de jeugd 2019 was alweer het 11e jaar dat De Aeronauten en InnovaTennis samenwerken. Deze samenwerking heeft er onder andere voor gezorgd, dat De Aeronauten als een van de weinige clubs in Den Haag al jaren groeiende is. Vanaf het begin van de samenwerking zijn er clinics georganiseerd op scholen in de buurt, waren er wervingsacties op HDM en wordt er geflyerd in de wijk. Vervolgens heeft InnovaTennis ervoor gezorgd, dat in de trainingen een goede structuur herkenbaar werd. Uiteraard maken we gebruik van het tenniskidsprogramma waardoor ieder kind op zijn eigen niveau trainingen kan volgen. Dit heeft geresulteerd in een bomvolle jeugdcompetitie (rood, oranje, groen en geel).

Seniorenles De lessen voor senioren worden gegeven in twee perioden. In het voorjaar lopen de lessen van begin maart tot de zomervakantie. De nazomerperiode start in september. De lessen worden gegeven door een professionele trainer of trainster. Indeling geschiedt op basis van niveau (beginners, halfgevorderden en gevorderden) in groepen van 4 personen en duurt 12 weken. Verder wordt er ingedeeld op leeftijd en beschikbaarheid.

Tennisclinics Elke maand wordt op een woensdagochtend een tennisclinic georganiseerd. Dit was ook dit jaar weer een groot succes. De clinics worden volledig door de club gefinancierd waardoor deelname gratis is. Elke keer waren er tussen de 15 en 25 deelnemers aanwezig. Kom langs en maak kennis met de tennisschool. Precieze data staan op de website en op de banner in het clubhuis. J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 3 3 -


Tennisvereniging

De Aeronauten

Trainingen We hebben met ons trainersteam wederom met heel veel plezier op het prachtige park van De Aeronauten de lessen mogen verzorgen. Zowel de voorjaars- als de najaarstraining waren enorm druk bezocht. In het voorjaar deden er meer dan 120 kinderen mee aan de jeugdtraining, inclusief de leuke kleuterlessen die georganiseerd worden door HKT (Happy Kids Tennis). De jeugdlessen worden op maandag t/m vrijdag van16.00-20.00 uur en op woensdag van 13.00-19.00 uur gegeven. Behalve lessen voor de jeugd die het babylidmaatschap hebben, kunnen 3- tot 6-jarigen zich ook inschrijven voor Happy Kleuter Tennis. Happy Kleuter Tennis is een fantastisch lesprogramma dat kinderen in deze leeftijdsgroep activeert lekker te gaan bewegen. Kosten en compleet aanbod voor de les kunt u vinden op www.aeronauten.nl Hier kunt u ook informatie vinden over Happy Kleuter Tennis. Het lidmaatschap betekent, dat de kinderen vrij mogen tennissen op de banen van De Aeronauten en van alle faciliteiten van de club gebruik mogen maken. Helaas neemt Jeanine afscheid van ons trainersteam waardoor zij geen trainingen meer bij De Aeronauten zal verzorgen. Na 13 jaar met heel veel inzet en enthousiasme voor InnovaTennis op de baan te hebben gestaan, zullen wij haar enorm gaan missen. We zijn in onderhandeling met een aantal kandidaten om Jeanine op te volgen. Voordat de trainingen in maart beginnen, zal de nieuwe kandidaat aan De Aeronauten worden voorgesteld. Het trainersteam zal komend voorjaar bestaan uit: Munco Tideman, Eugenie van der Wolk, Koen Bijen en nog een vierde trainer. We kijken uit naar het nieuwe seizoen (start 2 maart). Hopelijk mogen we dan wederom velen van jullie begroeten op de lessen! J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9

-34-


Tennisles SFEERIMPRESSIE

Tennisvereniging

De Aeronauten

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 3 5 -


Nieuwe leden IN GESPREK MET ADA MOESBERGEN

Tennisvereniging

De Aeronauten

Nog veel mooie tennisjaren

Competitie en toernooien

In februari 2019 werd Ada Moesbergen door haar schoonzus Pauline Huygens benaderd met de vraag of zij zin had als vierde speelster mee te doen in het damesteam op de dinsdagochtend bij De Aeronauten. Dit team bestond verder uit Mirjam Kroemer en Heleen Mulder. “Zo gezegd, zo gedaan. Ik ben lid geworden van De Aeronauten en in april begon de competitie. Ik had ruim 15 jaar niet getennist, maar daarvóór wel veel gespeeld. Het ging eigenlijk verrassend goed. Voor we het wisten, was de competitie afgelopen en waren we kampioen!” blikt ze met plezier terug.

“In de zomerperiode met toernooien en competities speelde ik zo’n drie tot vier keer per week.

Inmiddels had zij de smaak te pakken en besloot ze mee te doen aan de Clubkampioenschappen en het Open Dubbel Toernooi.

Ik had me niet ingeschreven voor de najaarscompetitie, maar kon als algemeen reserve bijna elke week spelen. Hierdoor heb ik veel nieuwe mensen leren kennen. In het clubhuis was het vaak gezellig, met lekker eten van Joost en Geert en achter de bar Rogier.”

‘Je zou voor nieuwe leden een kennismakingsdag kunnen organiseren.’

“Ook heb ik een paar keer meegedaan met het Vrijdagavond Toernooi. Dat was voor mij de makkelijkste en snelste manier nieuwe mensen te leren kennen. Het viel me op hoe aardig iedereen was”, vertelt zij.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 3 6 -


Tennisvereniging

De Aeronauten

Paar lesjes

Nieuwkomers

Ada vindt eigenlijk alle onderdelen – single, dubbel, mixed - leuk om te spelen. Zij heeft dit jaar geen les genomen. “Ik wilde eerst even kijken hoe het zou gaan. Wel overweeg ik het volgende seizoen weer een paar lesjes te volgen.” Een vriendin van haar denkt er ook over weer te gaan tennissen. “Misschien dat ik haar volgend jaar een paar keer introduceer bij de club. Voor mij is De Aeronauten als een warm bad. Ik voelde me vanaf de eerste dag enorm welkom. Het helpt natuurlijk wel, als je al een beetje kunt tennissen.”

Het is niet voor iedereen even gemakkelijk overal gelijk aan mee te doen. “Je zou voor die groep een kennismakingsdag kunnen organiseren”, stelt zij voor. “Ook zou je nieuwkomers kunnen koppelen aan iemand die al wat langer lid is en zo wegwijs maken binnen de club, een soort buddy.” Haar eerste seizoen bij De Aeronauten is Ada zeer goed bevallen. “Ik ben altijd in voor een leuk potje tennis, van speelsterkte 4 t/m 9. Dus bel of mail gerust. Ik hoop dat er nog veel mooie tennisjaren zullen volgen”, blikt zij alvast vooruit.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 3 7 -


De Clubhuiscommissaris IN GESPREK MET ERIK HEIJTVELDT

Erik is de man die op vele fronten bij De Aeronauten actief is. Hij is al jaren lid van de Onderhoudscommissie, heeft dagelijks bemoeienis gehad met de bouw van het nieuwe clubhuis, is contactpersoon voor het bestuur bij vele bedrijven die bij de club actief zijn, enz. Hij is erelid van De Aeronauten. We gaan eens met hem praten.

Ruim 20 jaar geleden heb je een interview gegeven aan Het Koepeltje, ons oude clubblad. Weet je nog waar dat over ging? Een beetje geholpen komt de opmerking over zorgen t.a.v. de toekomst van de club. Er was indertijd sprake van een sterke terugloop van het aantal leden. Erik heeft toen onder meer gesproken over andere vormen van lidmaatschap. Dat onderwerp is daarna regelmatig ter sprake gekomen tijdens vergaderingen en is nu gelukkig niet meer aan de orde, gezien de positieve ontwikkeling van het ledental. Wel valt hem op, dat door de competitie het recreatietennis in de weekeinden in het nauw komt. Vooral de ouderen vinden dat niet leuk. De extra banen die nu in de planning zijn, zullen een welkome oplossing vormen.

Er was 20 jaar geleden veel discussie over het clubhuis dat te klein en verouderd was; die discussie zorgde voor onrust onder de leden. Deze discussie was volgens Erik het gevolg van de slechte staat van het clubhuis en de plannen die gemaakt werden voor de bouw

Tennisvereniging

De Aeronauten

van een nieuw onderkomen. Voorstanders van een nieuw clubhuis wilden een duurzaam, modern gebouw. Er zijn jaren overheen gegaan, voordat uiteindelijk in 2006 een definitieve oplossing was gevonden.

Voldoet het nieuwe clubhuis nu aan de eisen die je in deze tijd daaraan mag stellen? Het clubhuis voldeed bij de oplevering in 2008 geheel aan de eisen die het bestuur voor ogen had. Een degelijke uitvoering, een mooie uitstraling, belangrijk meer ruimte dan voorheen, een goede keuken, twee terrassen en een veilige entree, vergeleken met het gevaarlijke trapje dat destijds toegang gaf tot het clubhuis. Het was toen ook vanaf het parkeerterrein goed zichtbaar. Het werd het visitekaartje voor De Aeronauten. Maar er zijn punten die beter hadden gekund. Een daarvan is de keuze voor vloerverwarming. Dat is en blijft een moeizaam punt. Ook de ontwikkeling op het gebied van de horeca was niet voorzien, want de keuken en de bar zijn eigenlijk te klein. De kleedkamers worden nauwelijks gebruikt. Die ruimten hadden een andere bestemming kunnen krijgen. En het meubilair is te zwaar om flexibel gebruikt te kunnen worden bij de inrichting van het clubhuis.

Je bent Clubhuiscommissaris, wat doe je zoal? Erik is heel stellig in zijn antwoord: â&#x20AC;&#x153;Eigenlijk niet zo heel veel meer. Inmiddels zijn bijna alle onderhoudswerkzaamheden contractueel vastgelegd bij goede bedrijven. J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 3 8 -


Tennisvereniging

De Aeronauten

Daar is veel energie in gestoken. De Koepel is opgeknapt en inzetbaar voor allerlei activiteiten.” Verder ventileert hij zijn gedachten richting bestuur en dan vooral aan de voorzitter. Die raadpleegt hem regelmatig. Zijn taak zit er nu op en hij is bezig zijn werkzaamheden op papier te zetten voor zijn opvolger. Het ledental groeit de laatste jaren. Kun je daar een reden voor geven? Erik heeft gemerkt, dat het bij sommige verenigingen in onze omgeving ‘onrustig’ is. Onze vereniging heeft een goede naam, mede dankzij het Open Dubbel Toernooi en als men dan een keer op ons park is geweest, wordt men enthousiast. De actieve opstelling van het bestuur bij het werven van leden werpt haar vruchten af en het succes van de jeugdtraining draagt zeker bij aan het enthousiasme van ouders voor onze vereniging.

Er staat de komende jaren nogal wat te gebeuren: uitbreiding van het park met twee banen, vervanging van de kunstgrasbaan. Zijn dat allemaal positieve ontwikkelingen? Erik: “Het bestuur wil graag dat onze club een gravelclub blijft en heeft gekozen voor Claytechbanen. Dat is begrijpelijk, maar de

uiteindelijke keuze had iets transparanter gekund. De plannen zijn goed, gezien de toename van het ledental, de competitie en de trainingsuitbreiding. Het is dus noodzakelijk”.

Je bent al vele jaren lid van De Aeronauten. Was het vroeger anders? “Vroeger was het inderdaad anders dan nu. Veel leden ken ik niet, ik kom hen tegen! De maatschappij is individualistischer geworden. Je blijft minder lang op de club hangen, want thuis wachten andere bezigheden. Er wordt nu, met de mogelijkheden die de keuken biedt, geprobeerd leden wat langer op de club te houden, het succes van de keuken biedt die mogelijkheid ook. Dat is goed voor de onderlinge contacten. Er zijn nog steeds vrijwilligers bij De Aeronauten, maar dat aantal loopt terug. Iedereen is druk en dan blijft er maar weinig ruimte over voor vrijwilligerswerk.” Tot slot schetst Erik een beeld van de toekomst. Hij ziet op meer tennisverenigingen het aantal leden teruglopen waardoor de beheerders van parken genoodzaakt worden banen te verhuren. Erik verwacht, dat daarmee het einde van een vereniging ingeluid zal worden. Maar hij hoopt, dat daarvan nooit sprake zal zijn bij De Aeronauten. J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 3 9 -


Ook bij De Aeronauten JEU DE BOULES, GOLF EN BRIDGE

Tennisvereniging

De Aeronauten

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 4 0 -


Jeu de Boules EEN LEVENDIGE/LEVENDE SPORT

Tennisvereniging

De Aeronauten

Jeu de Boules De kop past volledig bij het afgelopen Jeu de Boules-jaar: op de vrijdagen verenigden zich rond 16.00 uur zo’n 6 tot 8 boulers rond de baan onder aan de Koepel-heuvel om een partij (tot 13) te spelen. Meestal gemengd, maar ook wel eens de vrouwen tegen de mannen, dat maakt extra fanatiek. Ook waren er soms 10 of zelfs 12 spelers, want met zoveel boulers zijn we inmiddels. Jammer genoeg ben ik er maar 1 jaar in geslaagd een groepje van 4 of 5 spelers op een andere dag (woensdag) bijeen te brengen om te boulen. Helaas moesten 3 deelnemers opgeven, dus boulen op woensdag bestaat niet meer. Het is jammer, dat er niet op meer dagen gebouled wordt, want het baantje ligt er (weer) prachtig bij: vooral door het kortgeleden opbrengen van een nieuwe toplaag grafite d’or (een soort löss met steentjes vermengd). Cor Idzerda heeft daar uitstekend bij geholpen.

meer clubjes boulers op andere dagen dan die ene vrijdag. Hij zal ook vaker dan alleen ‘s maandags op de staat van de baan (kunnen) letten, want hij woont dichtbij onze club. Kortom, deze wisseling van de wacht heeft alleen maar voordelen. Daar komt bij, dat Cor als CIOS-man precies de juiste persoon voor deze taak is. Ik wens hem alle succes toe bij de groei en bloei van het boulen op De Aeronauten. Wie weet hoeveel banen er in de toekomst nodig zijn voor al die boulers bij onze club.

Gezond met een hapje en drankje Nu ik het toch over hem heb: na 15 jaar aanspreekpunt voor het boulen te zijn geweest, draag ik het stokje over aan Cor (ik stop niet met het boulen zelf en het onderhoud van de baan op de maandagmorgen).

Is je belangstelling gewekt ? Neem dan contact op met Cor Idzerda tel. 06-24242334 of coridzerda@gmail.com

Cor boult vaker dan 1x per week op De Aeronauten en ik denk, dat dat zal leiden tot J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 4 1 -


Bridge OP DONDERDAGAVOND IN DE WINTER

Bridge Medio oktober 2019 is het bridgeseizoen gestart met 40 deelnemers. We zijn al halverwege en de bridgebijeenkomsten zijn elke keer weer zeer geslaagd geweest. Gelukkig hebben zich nieuwe paren aangemeld die zeker hebben bijgedragen aan het welslagen van deze avonden!

Tennisvereniging

De Aeronauten

De sfeer op de bridgeavonden is altijd ontspannen en gezellig. Die gezelligheid is en blijft het fundament bij De Aeronauten. Half maart is de slotdrive met bekendmaking welk paar zich clubkampioen mag noemen.

Op initiatief van Geert, Joost en Rogier kan er dit jaar, voordat de bridge begint, gegeten worden op de club. Deze heren bereiden elke week een heerlijke maaltijd, voor doorgaans 12 tot 15 deelnemers. Dit idee om voor aanvang van de bridge op de club wat te eten, blijkt een schot in de roos. Vanaf 18.00 uur kan er eerst iets gedronken worden waarna om 18.30 uur de maaltijd wordt opgediend. De opstelling van de bridgetafels is dit jaar aangepast, teneinde de tennissers de gelegenheid te geven bij de bar wat te kunnen nuttigen. Ook zij eten regelmatig een hapje mee. Dit jaar verzorgde Rogier naast het eten tevens de bar, maakte de kas op en sloot het clubhuis af, taken die in voorgaande jaren bij de bridgecommissie lagen. De tweede helft van de "competitie " is begin januari 2020 gestart en medio maart zal de slotavond worden georganiseerd.

Wilt u meedoen aan de bridge-avonden op de donderdagavond, dan kunt u zich aanmelden via e-mailadres: vecht36@planet.nl. Alle informatie is ook op de website beschikbaar.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 4 2 -


Uitwisseling Golf Duinzicht DUINZICHT - AERONAUTEN

Jaarlijkse uitwisseling De berichten van het KNMI in de aanloop naar de Uitwisseling tussen Duinzicht en De Aeronauten op 17 augustus 2019 baarden de organisatie hevige kopzorgen. Hoe anders was de werkelijkheid! Behoudens een enkel spatje konden golf en tennis gewoon doorgang vinden. 35 enthousiaste deelnemers sloegen gelijktijdig vanaf een tee de harde golfbal de baan in. De negen holes op Duinzicht, waarvan er twee voor enkele Aeronauten-deelnemers geheel nieuw waren, werden vlot en vooral door de Duinzichters goed gespeeld. Veel beter dan vorig jaar! Er werden weer de nodige birdies gescoord, maar meer ballen verdwenen in de vijvers en in het struikgewas. Na een lekkere en opmonterende lunch op Duinzicht togen de deelnemers naar De Aeronauten om daar â&#x20AC;&#x2122;s middags in dubbels vier tennisrondes van een half uur te spelen. Anders dan vorig jaar waren er nauwelijks uitvallers door oververmoeidheid of blessures, waardoor zelfs de vierde ronde volledig kon worden afgewerkt. Het lijkt erop, dat de deelnemers steeds J A A R B O E K H LT C

Tennisvereniging

De Aeronauten

beter in conditie blijven. En er was zowaar het nodige publiek om de spelers gade te slaan: een enkele aanmoedigingskreet schalde over ons fraaie tennispark. Een geanimeerde borrel volgde, waarna Carel van der Vecht de birdies naar de juiste personen liet vliegen. De wisselbeker werd uitgereikt aan Duinzicht dat zich op basis van uitvoerige en gecompliceerde berekeningen van rekenmeesters Karel van Gessel en Mengs Alblas winnaar mocht noemen.Er was weer de mogelijkheid na afloop van deze gezellige dag een Indische hap te eten die door Geert - onze huiskok - was bereid. Veel deelnemers hebben daarvan gebruik gemaakt. Moe, maar voldaan ging men daarna huiswaarts. Volgend jaar de 14e editie van deze uitwisseling en daarna: Ăłp naar het derde lustrum in 2021!

DE AERONAUTEN 2019 -43-


Lidmaatschap HET NIEUWE TENNISJAAR 2020

Tennisvereniging

De Aeronauten

Lid worden Loopt u al langer rond met de gedachte te gaan tennissen, maar heeft u nog geen gezellige tennisvereniging kunnen vinden, kijk dan eens op onze site: www.aeronauten.nl. De Aeronauten is van ouds een KLM-personeelsvereniging die nu al weer 15 jaar als zelfstandige vereniging bestaat. De vereniging telt op dit moment zo’n 600 junior- en seniorleden. Gezelligheid staat bij de vereniging hoog in het vaandel, maar er wordt daarnaast ook serieus deelgenomen aan de competitie. Ons tennispark behoort tot de mooiste tennisparken in de regio. In 2020 hebben we 9 verlichte banen, en, heel belangrijk, wij kennen geen afhangsysteem! Bij De Aeronauten kunt u altijd tennissen!

Contributie • Senioren • Junioren • • • •

Junioren Junioren Babyleden Donateurs

€ 210,- per jaar 18 t/m 25 jaar

€ 135,- per jaar

9 t/m 17 jaar 6 t/m 8 jaar 0 t/m 5 jaar

€ 105,- per jaar € 80,- per jaar € 15,- per jaar € 25,- per jaar

Er geldt een gezinsmaximum van € 630,- per jaar. U kunt ook gedurende het seizoen lid worden. Indien u zich aanmeldt na 1 juli, dan bedraagt de contributie 50% van het jaartarief. Meldt u zich aan na 1 oktober, dan bedraagt de contributie 25% van het jaartarief.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 4 4 -


Onze sponsors Tennisvereniging

De Aeronauten

Wij zijn onze sponsors zeer erkentelijk voor hun ondersteuning in 2019.

Notariskantoor Post

Symons & Panchenko Horloges

Deco Home BriedĂŠ

De Galerie Den Haag

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 4 5 -


Commissies en Bestuur Tennisvereniging

DE KRACHT VAN DE VERENIGING

De Aeronauten

Ook in 2019 zijn we alle commissies en het bestuur zeer dankbaar voor hun werkzaamheden. In deze fotogalerij zien we een aantal commisieleden in actie.

Erik Heijtveldt (Clubhuiscoรถrdinator)

Ronald Hendrikx (Webmaster en ICT)

Ellen Boer Saskia van Heeswijk Yorinde Tazelaar Niet op de foto: Bart Stroobants en Ronald de Waal (Competitie)

Ruben Alblas Marion Caminada (Ledenadministratie) Bart Stroobants Diana Noorman Bartheke Docter (Toernooien) Niet op deze foto: Ellen Boer

Esther van Sas

Alexander Smeitz (Jeugd)

Ook uiteraard dank aan, maar zonder foto: de Barcommissie de Onderhoudscommissie en de Groene Vingers de Koepelcommissie en iedereen die een evenement georganiseerd heeft.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 4 6 -


Tennisvereniging

De Aeronauten

• Nancy de Bruin • Laurens Helmes • Liesbeth Dumolijn • Max Koninkx • Ada Moesbergen (Fotografen)

Het Bestuur: Max Koninkx (Communicatie), Frouke Snoeck (Voorzitter), Ronald de Waal (Secretaris), Danielle Hemink (Bar), Jim van Lookeren Campagne (Penningmeester).

Colofon HLTC De Aeronauten Den Haag, februari 2020 Telefoonnummer: 070-3249932 e-mail adres: info@aeronauten.nl www.aeronauten.nl facebook.com/aeronautentennis instagram.com/hltcdeaeronauten

Dit Jaarboek is tot stand gekomen met medewerking van: Ton Cats, Bartheke Docter, Liesbeth Dumoleijn, Geertje van Engen, Ike Groeneveld, Erik Haman, Hubertien van Heek, Erik Heijtveldt, Han Kooy, Mirjam Kroemer, Ada Moesbergen, Nora Mulder, Diana Noorman, Frouke Snoeck, Alexander Smeitz, Munco Tideman, Carel van der Vecht, en Mariette en Julie Verstappen, Eugenie van der Wolk.

Samenstelling en redactie van het Jaarboek 2019 was in handen van: Mengs Alblas, Jeanette Halie, Max Koninkx en Ronald de Waal.

J A A R B O E K H LT C D E A E R O N A U T E N 2 0 1 9 - 4 7 -

Profile for Aeronauten

Jaarboek HLTC De Aeronauten 2019  

Jaarboek HLTC De Aeronauten 2019  

Advertisement