Page 1

Numele şi prenumele

semnătura

data

nota

semnătura

NAVIGATIE

Chestionar examen - eliberare/revalidare/reînnoire licenţă pilot de Aeronave Ultrauşoare

1. În navigaţia aeriana ce semnifică abrevierea PFT? a) Punctul de aplicaţie al Forţei de Tracţiune; b) Punctul Final al Traiectului; c) nu se foloseşte această abreviere. 2. Căile aeriene interne ale României au o lăţime de: a) în funcţie de nivelul de zbor; b) 3 km stânga/dreapta faţă de axa lor; c) 5 km stânga/dreapta faţă de axa lor. 3. Valoarea ZZZZ din Planul de Zbor se utilizează când: a) viteza de zbor este mai mare de 40 km/h; b) nu există codificare ICAO pentru valoarea respectivă; c) sunt necesare informaţii suplimentare. 4. Drumul adevărat (DA) reprezintă: a) drumul format de direcţia nordului meridianului geografic şi traiect; b) drumul format de direcţia nord a meridianului magnetic şi traiect; c) drumul format de direcţia nord indicată de compas şi traiect. 5 5. Hidrografia înfăţişează pe hartă: a) zonele cu umiditate mai mare 50%; b) cursurile şi suprafeţele de apă; c) totalitatea obstacolelor hidrologice de pe teren. 6. Înălţimea se defineşte ca fiind: a) distanţa pe verticală a unui punct în raport cu o suprafaţă de referinţă; b) distanţa pe verticală a unui punct în raport cu suprafaţa mării; c) distanţa pe verticală a unui punct în raport cu suprafaţa izobară de 1000 mb. 7. Elementele de navigaţie care determină direcţia zborului sunt:

a) drumul, capul de zbor; b) abaterea laterală unghiulară; c) deriva aeronavei. 8. Unghiul de deriva se datorează: a) fluctuaţiilor presiunii atmosferice la diferite nivele de zbor; b) tracţiunii variabile a motorului în timpul deplasării pe traiect; c) deplasării masei de aer în care zboară avionul. 9. În Planul de Zbor, câmpul numarul 10 “EQUIPMENT” completat cu valorile “S /N” reprezintă? a) Standard / Fără Transponder; b) Situaţie Normală; c) Stare de Necesitate. 10.Ocolirea aeroporturilor în zbor VFR se execută obligatoriu la o distanţă de cel puţin: a) 10 km în sectoarele de decolare aterizare; b) 5 km în celelalte sectoare; c) 5 km faţă de TMA.

Navigatie - 5 - motopara  

Navigatie - 5 - motopara

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you