Page 1

Numele şi prenumele

semnătura

data

nota

semnătura

LEGISLATIE AERONAUTICĂ ŞI REGLEMENTĂRI Chestionar examen – eliberare / revalidare / reînnoire licenţă pilot de Aeronave Ultrauşoare Motorizate

1. Pentru obţinerea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate, solicitantul trebuie să aibă vârsta de cel puţin: a) 16 ani impliniţi; b) 15 ani impliniţi; c) orice vârstă. 2. Examinarea teoretica în vederea obţinerii licenţei de pilot aeronave ultrausoare motorizate se desfaşoară: a) dupa examinarea practică la sol şi în zbor; b) înaintea examinării practice la sol şi în zbor; c) de la caz la caz. 3. Cursul de pregatire teoretică în vederea obţinerii licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate are o durată minima obligatorie de: a) 60 ore; b) 48 ore; c) 50 ore. 4. Valabilitatea licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate este de: a) 24 luni de la data examinarii teoretice; b) 24 luni de la data depunerii dosarului la autoritatea de certificare; c) 12 luni de la data examinarii teoretice; 5. În clase de spaţiu aerian în care legatura radio este obligatorie titularul licenţei de pilot de aeronave ultrauşoare motorizate trebuie să deţina Certificat de Radiotelefonist? a) da; b) nu; 6. Evidenţa activităţii de zbor a unui pilot de aeronave ultrauşoare motorizate se ţine în: a) Declaratia pilotului;

b) Fisa de pregatire practica in zbor; c) Carnetul de zbor. 7. Verificarea documentelor din dosarele piloţilor în vederea licenţierii se face de: a) examinatori; b) inspectori; c) instructori. 8. Certificatul de identificare al unei aeronave ultrauşoare motorizate certifică faptul că aceasta este: a) admisă la zbor; b) identificată; c) autorizata. 9. Aeronavele ultrauşoare motorizate construite în functie de normele / cerinţele tehnice aplicabile sunt: a) aeronave ULM primare; b) aeronave ULM avansate; c)aeronave ULM primare şi avansate. 10. În cazul unei aeronave ultrauşoare motorizate omologată înscrierea categoriilor de zboruri pe care aceasta este autorizată să le efectuieze se face în: a) Autorizaţia de zbor; b)Anexa la Certificatul de Identificare; c) Livretul aeronavei.

Legislatie 5  
Legislatie 5  

Legislatie 5