Page 1

AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010

1/2

Anexa 5 la cursul aprobat cu nr. ______________________

PROCES VERBAL de examinare Încheiat ca urmare a finalizării examinări teoretice şi a sustinerii testelor practice efectuate în vederea absolvirii cursului de instructori ULM aprobat cu nr. ______________________, pentru domnul (doamna) _______________________________, născut (ă) la data de_________________, în localitatea _________________________________, tel. _______________, domiciliat (ă) în _______________________________________________ ___________________________________________________, posesor (posesoare) al (a) actului de identitate (tip, serie, număr)_____________________, eliberat de ________________________, la data de ____________________, CNP __________________________. REZULTATUL EXAMINĂRII TEORETICE nr. E1

(note/procente

(i) Legislaţie aeronautică şi Reglementări (ii) Cunoaşterea aeronavei ultrauşoare motorizate (iii) Performanţe de zbor şi planificarea zborului (iv) Performanţe umane (v) Meteorologie (vi) Navigaţie (vii) Proceduri operaţionale (viii) Principii de zbor (ix) Radiotelefonie (x) Metodologia instruirii la sol şi în zbor Media:

________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ADMIS / RESPINS

Data: ____________________ Membrii comisiei: (Numele şi semnătura)

Instructorul sub a cărui supraveghere se desfăşoară cursul (Numele şi semnătura)


AEROCLUBUL ROMÂNIEI, Curs instructori motoparapante/motoparaşute 2009 - 2010

2/2

Testele practice eliminatorii, susţinute de domnul _____________________________________, în data de _______________________, efectuat cu aeronava identificată YR - ________, de tipul ________________________________ (excepând punctul E5 la care aeronava este de alt tip)

Nr. Notă: Membrii comisiei sau, după caz, instructorul / lectorul specificat în Semnături test curs, înscriu de mână pe scurt observaţiile legate de testul efectuat membri comisie (eventualele nereguli) şi rezultatul la fiecare dintre aceasta sub forma “ADMIS” sau ”RESPINS” (cu majuscule).

E2

E3

E4

E5

E6

Aeronava identificată YR - ________, de tipul ______________________ Denumire test:

şi după caz, instructori/lectori

Anexa 5 PV Curs instructori motoparapante 2009  

Anexa 5 PV Curs instructori motoparapante 2009