Page 1

2 1. Unghiul de incidenta al aripii unei aeronave este

a. unghiul dintre bordul de atac si vectorul viteza b. unghiul dintre CMA si vectorul viteza c. unghiul dintre extrados si vectorul viteza 2. Unghiul de calaj al aripii unuei aeronave este

a. unghiul dintre planul CMA si planul orizontal b. unghiul la care aripa se angajeaza c. unghiul dintre CMA si axa fuselajului 3. Desenati curbele Cx = F(i) si Cz = F(i) ale unei aripi

4. Desenati diagrama fortelor importante in zborul uniform orizontal(H=ct, V=ct) si

scrieti ecuatiile lor


5. Coeficientul de finete aerodinamica a unei aripi este a. F = Fx / Fz b. C = S / A c. K = Cz / Cx 6. Centrul de presiune este a. punctul in care actioneaza FTA b. punctul in care actioneaza Fx c. punctul in care actioneaza Fz 7. Prin centraj se intelege

a. pozitia centrului de presiune pe CMA fata de bordul de fuga b. pozitia centrului de greutate pe CMA fata de bordul de atac c. pozitia sarcinei utile pe CMA fata de bordul de atac 8. Unghiul de incidenta critic se manifesta prin a. cresterea efortului pe mansa b. cresterea turatiei motorului c. trepidatii caracteristice 9. Prin scoaterea flapsului la zborul planat (motor la ralanti) pe panta de aterizare se a. mareste finetea aerodinamica b. mareste distanta de aterizare c. mareste unghiul pantei 10. Prin actionarea mansei spre spate a. scade IAS si creste unghiul de incidenta b. scade IAS si scade unghiul de incidenta c. creste IAS si scade unghiul de incidenta

Principii de zbor 2  

Principii de zbor 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you