Page 1

2 1. Demarorul motorului Rotax 912 este a. echipat cu dispozitiv Bendix b. cuplat continuu prin pinion si ambreaj cu vilbrochenul c. necuplat cu vilbrochenul 2. Energia electrica necesara aprinderii la motorul Rotax 912 este produsa de a. magnetouri b. bobinele de inductie c. aprinderea electronica 3.Vitezometrul determina IAS prin a. masurarea presiunii dinamice a aeronavei b. masurarea diferentei dintre presiunea statica si cea dinamica c. masurarea diferentei dintre presiunea totala si cea statica 4.Carterul motorului Rotax 912 este a. plin cu ulei sub presiune b. uscat presurizat c. plin cu ulei la presiune atmosferica 5. Uleiul circula in motorul Rotax 912 din carter in rezervor a. datorita pompei de ulei b. datorita presiunei gazelor din carter c. datorita depresiunei din carter 6.Compensatorul altimetric al carburatorului actioneaza la a. cresterea presiunii atmosferice b. variatia altitudinii avionului c. scaderea presiunii atmosferice


7.Parametrii regimului maxim continuu ai motorului Rotax 912 ULS sunt : a.RPM = 5800, Tulei = 120 grd C, CHT = 120 grd C b.RPM = 5500, Tulei = 110 grd C, CHT = 130 grd C c.RPM = 5500, Tulei = 130 grd C, CHT = 135 grd C 8.Circuitul de racire cu lichid al motorului Rotax 912 functioneaza a.la presiune atmosferica si asigura racirea motorului b. presurizat si asigura racirea chiulasei c.la presiune atmosferica si asgura racirea chiulasei 9.Avansul la aprindere al motorului Rotax 912 a.se regleaza prin aducerea pistonului nr. 4 la PMS b.se regleaza prin aducerea pistonului nr. 4 la PMI c.nu se regleaza el fiind reglat de producator 10. La carburatorul Bing se poate regla la rece conf. manual Rotax a. turatia de ralanti si gradul de amestec b. turatia de ralanti la 2000rpm si gradul de amestec la minim 75% c. numai turatia de ralanti

Cunoasterea aeronavei 1  
Cunoasterea aeronavei 1  

Cunoasterea aeronavei 1