Page 1

Extras din tarifele Aeroclubului Romaniei, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 794 din 06.07.2009, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 497 din 17.07.2009

F SERVICII DE CERTIFICARE TEHNICA AERONAUTICA Eeliberarea certificatelor Certificate de omologare pentru aeronave ultrauşoare pentru AUN pentru ULM

11 23

€/document

4 9 9

€/document

€/document

Certificat de identificare aeronave ultrauşoare pentru AUN pentru ULM Autorizaţie de zbor pentru aeronave ultrauşoare motorizate Pprelungirea valabilităţii / validarea /echivalarea / recunoaşterea certificatelor Certificate de omologare pentru aeronave ultrauşoare pentru AUN pentru ULM

€/document €/document

€/document

9 17

€/document

4 9 9

€/document

€/document

Anexa certificat de identificare aeronave ultrauşoare pentru AUN pentru ULM Autorizaţie de zbor pentru aeronave ultrauşoare motorizate

G

€/document €/document

Tarife pentru certificarea personalului aeronautic Examinare teoretică şi practică pentru eliberarea, revalidarea, reînnoirea, recunoaşterea / validarea, echivalarea licenţee / calificării / autorizaţiei) Tarife examinare teoretică Tarife examinare practica fără închiriere aeronavei Aeroclubului României Tarife examinare practica cu închiriere aeronavei Aeroclubului României Eliberare, revalidare, reînnoire, recunoaştere / validare, echivalare licenţe/calificări/autorizaţii

17

€ / certificat

21

€ / certificat

63

€ / certificat

10

€ / certificat

Notă: Tarifele nu includ cheltuielile aferente transportului, cazării şi diurnei de deplasare a inspectoroilor şi / sau examinatorilor. Aceste cheltuieli se asigură de către beneficiar. Plata tarifelor se va face la caserile Aerocluburilor Teritoriale sau la Sediul Central, sau prin mandat poştal în contul (de venituri) RO88TREZ7015009XXX010540 al Aeroclubului României, la Trezoreria Sectorului 1. Copii ale chitanţei sau mandatul poştal se vor transmite la Aeroclubul României ataşate cererii în vederea eliberării certificatelor de mai sus. Cod de inregistrare fiscala Aeroclubul României: 4266944

Tarifele Aeroclubului Romaniei pentru ultrausoare  

Tarifele Aeroclubului Romaniei pentru ultrausoare