Page 1

LLIBRES PER A INFANTS I JOVES

BOOKS FOR CHILDREN & TEENAGERS from València Spain

de València Espanya

2008

Editorial Alfredo Orells

Edicions del Bullent

Perifèric Edicions

Algar Editorial

Diálogo Infantil

Tàndem Edicions

Ediciones Brief

Editorial Ecir

Edicions Bromera

Editorial Marfil

Versos y trazos Editorial


COL·LABORACIÓ COLLABORATION

EDITAT PER PUBLISHED BY

www.aepv.net Plaça de Tetuan, 19, entresol 46003 VALÈNCIA Telèfon Telephone +34 963 945 003 Fax +34 963 945 003 aepv@aepv.net Disseny Desing Juan Nava Estudio Il·lustració portada Carried illustration Paco Giménez Coordinació tècnica Technical coordination Àfrica Ramírez Traduccions Translations Juli Capilla, Ramon Carrió DL: V-faltatttttttt-2008


PRESENTACIÓ PRESENTATION

Aquest catàleg és una mostra dels llibres per a xiquets i adolescents publicats pels editors valencians al llarg de l'any 2007 i fins a la publicació d'aquest document. Pretén possibilitar una ullada general dels títols que s'editen al País Valencià i mostrar el dinamisme editorial valencià en l’àmbit de la literatura infantil i juvenil, amb una nòmina extensa d’autors, tant de textos com d’il·lustracions. L'objectiu és que tots els organismes, institucions, editors, associacions i persones interessades en aquest tipus de literatura puguen seguir la nostra producció, les novetats que oferim al lector infantil i juvenil i com es duu a terme la promoció de la lectura al País Valencià. Aquesta és la mostra d'una literatura que, com altres d'arreu del món, narra històries de ficció o de coneixement per tal d’alimentar la imaginació i la saviesa. També oferim els títols que configuren aquest catàleg com a repertori de drets de traducció i publicació a l'estranger que cal negociar, en cada cas, amb l'editor corresponent. Per a més informació sobre llibres, editors, autors, drets d'autor, etc., visiteu el web de l'Associació d'Editors del País Valencià (www.aepv.net), des del qual també podreu contactar amb els webs de les diferents editorials que hi estan associades. This catalogue is a sample of the books written for children and teenagers and published by Valencian publishers during the year 2007, up until the publication ofthis document. We aim at having a general look at the books published in the Valencian Country in order to monitor the books, authors and illustrators who make up the Valencian network of children’s and young adult literature. Our goal is to inform all entities, institutions, editors, associations and everybody who is interested in this type of literature created in the Valencian Country about what is offered to our children and teenagers and how promotion of literature is carried out. This is a sample of a literary production which, like many others around the world, tells stories from different cultures in order to promote in our societies the solidarity based on knowledge of other lifestyles. We also offer the titles which make up this catalogue as a list of copyrights and publishing rights abroad which must be negotiated in each case with the particular editors. For mor information on books, editors, authors, copyrights, etc, visit the Associació d’Editors del País Valencià web www.aepv.net, where you can also contact the webs of the associated publishing houses. Rosa Serrano PR ESI DEN TA AEPV PRESIDENT AEPV


PUBLISHER’S from València-Spain

EDITORIALS de València-Espanya

7

Editorial Alfredo Ortells

11

Algar Editorial

27

Ediciones Brief

31

Edicions Bromera

61

Edicions del Bullent

67

Diálogo Infantil

69

Editorial Ecir

89

Editorial Marfil

93

Perifèric Edicions

99

Tàndem Edicions

145

Versos y trazos Editorial

149

Adreces / Addresses AEPV


Libro del bebé The Baby’s Book AUTOR AUTHOR

equip editorial IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Constanza PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

46

19 x 26 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné plastificat hard plastified cover EDAT AGE

a partir de 2 anys 2 and up TEMA SUBJECT

record de naixement birthday book ISBN: 978-84-7189-402-1

Llibre per a registrar totes les dades més importants del nostre fill: arbre genealògic, el bateig, controls de pes i alçària, calendari de vacunacions, etc. A book for recording the most important information about our child: the family tree, the christening, weight and height checks, vaccination schedule, etc.

8


AUTOR AUTHOR

Mark Twain. Adap. Miguel Quesada Cerdán IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Miguel Quesada Cerdán PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

23 x 30 cm

ALFREDO ORETELLS

Las aventuras de Tom Sawyer The Adventures of Tom Sawyer

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné plastificat hard plastified cover EDAT AGE

de 6 a 15 anys 6 a 15 up TEMA SUBJECT

còmic còmic ISBN: 978-84-7189-200-0

Aquesta obra ha marcat una fita en la història de la literatura juvenil universal. Per a facilitar-ne la comprensió s’ha fraccionat la narració en vinyetes, això fa que l’obra estiga a l’abast dels xiquets i que desperte un veritable interés per l’apassionant món de la literatura. This work was a milestone in the world history of literature for youg adults. To make it easier to understznd, it has been broken down into cartoons so that it is more accessible to children and awakens their interest in the fascinating world of literature.

Miguel Quesada Cerdán Bibliografia bibliography: La Pandilla de los siete, Editorial Valenciana, 1946. Teo el Pelirrojo, Editorial Bruguera, 1946. Pancho Dinamita, Editorial Bruguera, 1947-1960. Pequeño Pantera Negra, Editorial Bruguera, 1947-1960. El Maravilloso Mundo de las Fábulas, Editorial Alfredo Ortells, 1984. Clásicos de la Juventud, Editorial Alfredo Ortells, 1985. Clásicos Juveniles en cómics, Editorial Alfredo Ortells, 1985-1986. Quijote Infantil, Editorial Alfredo Ortells, 1991. Don Quijote de la Mancha, Editorial Alfredo Ortells, 1993.

9


Don Quijote de la Mancha Don Quijote de la Mancha AUTOR AUTHOR

Miguel de Cervantes. Adap. Esther González IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Miguel Quesada Cerdán PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

248

18 x 24 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné plastificat hard cover plastified EDAT AGE

de 6 a 15 anys 6 to 15 TEMA SUBJECT

aventures adventure ISBN: 978-84-7189-283-6

Una adaptació per a xiquets i adolescents del treball immortal de Cervantes. Un dels principals llibres de la literatura espanyola i una de les majors històries d'aventures de la literatura universal. A great adaptation of the immortal work of Cervantes for children and teenagers. Everybody can discover one of the main books of Spanish literature and one of the greatest adventure stories of world literature.

10

Esther González

Miguel Quesada Cerdán

Biografia biography: Va nàixer al si d'una família molt catòlica a València. Va cursar estudis en un prestigiós col·legi religiós, i va col·laborar en les seues publicacions ja que la seua gran passió sempre va ser escriure. Actualment es dedica a la docència. Les seues obres, publicades amb gran èxit de vendes, són: Mi Primera Biblia (2000), La Primera Biblia para el Niño (2002) i Las Obras de Misericordia (2002).

Bibliografia bibliography: La Pandilla de los siete, Editorial Valenciana, 1946. Teo el Pelirrojo, Editorial Bruguera, 1946. Pancho Dinamita, Editorial Bruguera, 1947-1960. Pequeño Pantera Negra, Editorial Bruguera, 1947-1960. El Maravilloso Mundo de las Fábulas, Editorial Alfredo Ortells, 1984. Clásicos de la Juventud, Editorial Alfredo Ortells, 1985. Clásicos Juveniles en cómics, Editorial Alfredo Ortells, 1985-1986. Quijote Infantil, Editorial Alfredo Ortells, 1991. Don Quijote de la Mancha, Editorial Alfredo Ortells, 1993.

Esther González was born into a very Catholic family in Valencia. Her first studies were in a religious school, where she started to write as a contributor to its publications, as writing was always her great passion. Now she works as a teacher. Her latest works have become bestsellers: Mi Primera Biblia (2000), La Primera Biblia para el Niño (2002) and Las Obras de Misericordia (2002).


Un caballo de fuego A Fire Horse AUTORA AUTHOR

Fina Casalderrey IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Valentí Gubianas PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

64

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

primers lectors beginning readers TEMA SUBJECT

ecologia, civisme ecology, civility ISBN: 978-84-9845-058-3

Avi i nét veuran, impressionats, com un incendi provocat assola les muntanyes al voltant del seu poble. A grandfather and his grandson watch how a deliberately started forest fire devastates the mountains near their town.

12

Fina Casalderrey

Valentí Gubianas

Bibliografia bibliography: Mutacions genètiques (els lladres de la ciència), Edicions Bromera, 1992. Dues llàgrimes per Màquina, Edicions Bromera, 1993. Ecs, quin fàstic!, Edicions Bromera, 1997. No et pots casar, pare!, Edicions Bromera, 2003. Jo sóc jo, Edicions Bromera, 2004. Yo soy yo, Algar Editorial, 2004. El meu iaio és una gata, Edicions Bromera, 2005. Mi abuelo es una gata, Algar Editorial, 2005. Un dia de caca i vaca, Edicions Bromera, 2006. Un día de caca y vaca, Algar Editorial, 2006. Un cavall de foc, Edicions Bromera, 2007. Un caballo de fuego, Algar Editorial, 2007.

Bibliografia bibliography: Contes d'Andersen, Edicions Bromera, 2005. La gallina secuestrada, Algar Editorial, 2005. Un cavall de foc¸, Edicions Bromera, 2007. Un caballo de fuego, Algar Editorial, 2007.


AUTOR AUTHOR

Patxi Zubizarreta IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

ALGAR EDITORIAL

Furia Fury

Elena Odriozola PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

64

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

primers lectors beginning readers TEMA SUBJECT

televisió, imaginació television, imagination ISBN: 978-84-9845-027-9

El protagonista sols té una veritable amiga: la tele, però descobrirà que hi ha mil coses enllà de la tele. The main character has only one true friend, his television, but he will find out there are thousands of things besides it.

Patxi Zubizarreta

Elena Odriozola

Bibliografia bibliography: El berenar del divendres, Edicions Bromera, 1998. Al parc, Edicions Bromera, 2004. En los columpios, Algar Editorial, 2004. Una estàtua i dos artistes, Edicions Bromera, 2005. Una estatua y dos artistas, Algar Editorial, 2005. Arròs i tinta, Edicions Bromera, 2006. Arroz y tinta, Algar Editorial, 2006. Fúria, Edicions Bromera, 2007. Furia, Algar Editorial, 2007.

Bibliografia bibliography: Fúria, Edicions Bromera, 2007. Furia, Algar Editorial, 2007.

13


¿Me ajuntas? ¿Do You Want to Be My Friend? AUTOR AUTHOR

Seve Calleja IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Carlos Ortín PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

88

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 8 anys 8 and up TEMA SUBJECT

diversitat, valors diversity, values ISBN: 978-84-9845-059-0

Aquest títol reuneix tres relats curts enllaçats pel mateix eix temàtic: el respecte a la diversitat. This book includes three short stories linked by the same theme: respect for diversity.

14

Seve Calleja

Carlos Ortín

Bibliografia bibliography: Per què a Mari Jose li diuen Jose Mari?, Edicions Bromera, 1997. ¡Tienes el diablo en el cuerpo!, Algar Editorial, 2004. Seta no volia ser xiqueta, Edicions Bromera, 2005. Rita no quería ser niña, Algar Editorial, 2005. Te regalo mi cumpleaños, Algar Editorial, 2006. ¿Me ajuntas?, Algar Editorial, 2007.

Bibliografia bibliography: El País dels llençols mullats, Edicions Bromera, 2002. ¿Me ajuntas?, Algar Editorial, 2008.


AUTOR AUTHOR

Braulio Llamero IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

ALGAR EDITORIAL

La brujita Gari Gari the Little Witch

Montse Tobella PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

120

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 8 anys 8 and up TEMA SUBJECT

fantasia, aventures fantasy, adventures ISBN: 978-84-9651-479-9

Gari conta com va aconseguir fer-se bruixota, després d’enganyar a les terribles Bruixotes Exterminadores. Gari explains how she became a witch after evading the Exterminator Witches.

Braulio Llamero

Montse Tobella

Bibliografia bibliography: Ángeles de manzana, Algar Editorial, 2004. La gallina secuestrada, Algar Editorial, 2005. La brujita Gari, Algar Editorial, 2007.

Bibliografia bibliography: Història de Marco i Mirko, Edicions Bromera, 2007. La brujita Gari, Algar Editorial, 2007.

15


Dedos fríos en la niebla Cold Fingers in the Fog AUTOR AUTHOR

Alan Monroe-Finch IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Enric Climent PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

94

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 10 anys 10 and up TEMA SUBJECT

intriga, acció thriller, action ISBN: 978-84-9845-057-6

Patrick coneix Mary en la platja. Un succés dramàtic el duu a descobrir qui és aquesta jove enigmàtica. Patrick meets Mary on the beach. A dramatic event leads him to discover who this enigmatic young girl is.

16

Alan Monroe-Finch

Enric Climent

Bibliografia bibliography: Una mà freda en la boira, Edicions Bromera, 2008. Dedos fríos en la niebla, Algar Editorial, 2007.

Bibliografia bibliography: Dedos fríos en la niebla, Edicions Bromera, 2007. Una mà freda en la boira¸ Edicions Bromera, 2008.


AUTORA AUTHOR

Pilar Mateos IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

ALGAR EDITORIAL

Lucas y Lucas Lucas and Lucas

Gerard Miquel PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

80

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 10 anys 10 and up TEMA SUBJECT

fantasia fantasy ISBN: 978-84-9845-045-3

Aquest llibre conté dos relats carregats de sentit de l'humor i situacions divertides i curioses. This book includes two short stories full of sense of humor and funny and strange situations.

Pilar Mateos

Gerard Miquel

Bibliografia bibliography: Un pelotón de mentiras, Algar Editorial, 2003. Lucas y Lucas, Algar Editorial, 2007. .

Bibliografia bibliography: Misteri a la llacuna, Edicions Bromera, 1992. Quines bèsties!, Edicions Bromera, 1998. Pinotxo, Edicions Bromera, 1998. El capità i el gos orgullós, Edicions Bromera, 2005. Lucas y Lucas, Algar Editorial, 2007.

17


El enigma de Omblívicus The Omblívicus enigma AUTOR AUTHOR

Xosé A. Perozo PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

176

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 12 anys 12 and up TEMA SUBJECT

fantasia, valors fantasy, values ISBN: 978-84-9845-044-6

Omblívicus és un poble en el qual tot gira al voltant d'un misteriós forat que hi ha en la plaça. Omblívicus is a small town where everything revolves around a mysterious hole in the town square.

18

Xosé A. Perozo Bibliografia bibliography: Atrapados en Riparia, Algar Editorial, 2006. El enigma de Omblívicus, Algar Editorial, 2007.


AUTOR AUTHOR

Mary W. Shelley. Adaptació de Jesús Cortés PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

161

13 x 20,5 cm

ALGAR EDITORIAL

Frankenstein Frankenstein

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 12 anys 12 and up TEMA SUBJECT

clàssic, terror classic, terror ISBN: 978-84-9845-056-9

Aquesta adaptació acosta als joves una de les obres fonamentals de la literatura universal. This adaptation brings young readers closer to one of the basic works of universal literature.

Jesús Cortés Bibliografia bibliography: Plom, més que plom!, Edicions Bromera, 1994. El somni de Fran, Edicions Bromera, 1995. Àlex & Cia. Detectius, Edicions Bromera, 1997. No em pots dir adéu, Edicions Bromera, 1998. La mansió del terror, Edicions Bromera, 1998. L'ull de la mòmia, Edicions Bromera, 2000. Roses negres a Kosovo, Edicions Bromera, 2000. L'Odissea, Edicions Bromera, 2001 (adaptació). Moby Dick, Edicions Bromera, 2003 (adaptació). Àlex & Cia. Delinqüents, Edicions Bromera, 2003. Rosas negras en Kosovo, Algar Editorial, 2003. Vint mil llegües de viatge submarí, Edicions Bromera, 2005 (adaptació). Les confessions de Titus Burns, Edicions Bromera, 2006. La Odisea, Algar Editorial, 2006 (adaptació). Frankenstein, Algar Editorial, 2007 (adaptació).

19


Los fuegos de la memoria The Fires of Memory AUTOR AUTHOR

Jordi Sierra i Fabra PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

216

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

història, intriga history, thriller ISBN: 978-84-9845-060-6

Aquesta novel·la d'intriga acosta als joves la recuperació de la memòria històrica This thriller introduces young readers to the recovery historical memory.

20

Jordi Sierra i Fabra Bibliografia bibliography: El somriure del diable, Edicions Bromera, 2004. La sonrisa del diablo, Algar Editorial, 2004. Solituds de l'Anna, Edicions Bromera, 2005. Soledades de Ana, Algar Editorial, 2005. La biblioteca de los libros vacíos, Algar Editorial, 2006. Els focs de la memòria, Edicions Bromera, 2008. Los fuegos de la memoria, Algar Editorial, 2008.


ALGAR EDITORIAL

Otros lo llaman tristeza Others Call It Sadness AUTOR AUTHOR

Carlos Puerto PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

136

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

11-M, amor 11-M, love ISBN: 978-84-9845-025-5

Dos joves perduts emocionalment planten cara a les seues angoixes vitals la nit abans de l’11-M. Two young people emotionally lost confront their angst on the night before 11-M.

Carlos Puerto Bibliografia bibliography: El niño que confundió a su prima con una manzana, Algar Editorial, 2005. Otros lo llaman tristeza, Algar Editorial, 2007.

21


Sí pero no pero sí Yes But No But Yes AUTOR AUTHOR

Pasqual Alapont PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

192

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

diversió, viatges fun, travel ISBN: 978-84-9845-054-5

Una divertida història protagonitzada per uns adolescents eixelebrats de viatge de fi de curs. A funny story featvring some crazy teenagers in their end of term trip.

22

Pasqual Alapont Bibliografia bibliography: El infierno de Marta, Algar Editorial, 2003. Tota d'un glop, Edicions Bromera, 2003. Cagadets de por, Edicions Bromera, 2004. Víctor se'n va d'excursió, Edicions Bromera, 2004. El secret de Cristina, Edicions Bromera, 2004. Víctor se va de excursión, Algar Editorial, 2004. El secreto de Cristina, Algar Editorial, 2004. Con los pelos de punta, Algar Editorial, 2004. Pell de corder/Una teoria sobre això, Edicions Bromera, 2005. Barrots daurats, Edicions Bromera, 2005. Sara fa preguntes, Edicions Bromera, 2005. El campamento de los líos, Algar Editorial, 2005. Sara hace preguntas, Algar Editorial, 2005. Barrotes dorados, Algar Editorial, 2005. Tirant lo Blanc, Edicions Bromera, 2006. Fi de culs a Mallolca, Edicions Bromera, 2006. Sí pero no pero sí, Algar Editorial, 2007.


ALGAR EDITORIAL

La noche que Wendy apredió a volar The Night Wendy Learnt to Fly AUTOR AUTHOR

Andreu Martín PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

168

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

acció, policíaca action, detective stories ISBN: 978-84-9845-028-6

Una novel·la trepidant en la qual una jove mossa d'esquadra coneixerà la mort de ben a prop. An action-packed novel in which a young policewoman has a first-hand experience with death

Andreu Martín Bibliografia bibliography: La nit que Wendy va aprendre a volar, Edicions Bromera, 2007. La noche que Wendy apredió a volar, Algar Editorial, 2007.

23


Cantar de Mio Cid The Epic Poem of Mio Cid AUTOR AUTHOR

Anònim / Anonymous. Adap. de S. Bataller PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

232

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

clàssic, aventures classic, adventures ISBN: 978-84-9845-041-5

Aquesta adaptació en prosa permet que els joves gaudisquen també de les peripècies i fetes del popular cavaller. This prose adaptation allows young readers to enjoy the feats of this famous knight.

24

Salvador Bataller Bibliografia bibliography: Gen(t)s diferents, (amb J. A. Marín-J. A. Martínez), Edicions Bromera, 1989. Cantar de Mio Cid, Algar Editorial, 2007 (adaptació).


AUTOR AUTHOR

Enrique Jardiel Poncela PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

150

13 x 20,5 cm

ALGAR EDITORIAL

El cadáver del señor García Mr. Garcia's Corpse

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

teatre, comèdia drama play, comedy ISBN: 978-84-9845-049-1

El desesperat senyor García té la pensada de colar-se en el salonet contigu per a suïcidar-se. Desperate Mr. Garcia has the crazy idea of slipping into the contiguous room to kill himself.

Enrique Jardiel Poncela Bibliografia bibliography: El cadáver del señor García, Algar Editorial, 2007.

25


Alesio. Una comedia de tiempos pasados Alesio. A Comedy of Old Times AUTOR AUTHOR

Ignacio García May PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

184

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

comèdia, teatre comedy, drama plays ISBN: 978-84-9845-029-3

Alesio ens fa partícips del clarobscur que s'amaga en l'ofici del comediant. Alesio shares with us the lights and shadows of being an actor.

26

Ignacio García May Bibliografia bibliography: Alesio. Una comedia de tiempos pasados, Algar Editorial, 2007.


Un libro para jugar A book to play AUTORA AUTHOR

Sensi Romero IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

David Romero PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

56

19 x 20 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 6 anys 6 and up TEMA SUBJECT

tribut a la poesia i a les endevinalles tribute to poetry and riddle ISBN: 978-84-95895-08-0

Un llibre que combina poesia, endevinalles i il·lustracions en què el xiquet haurà de buscar l'objecte que se li demana. Els poemes tenen una musicalitat que els emparenta amb l'oralitat i amb la poesia popular, que els dóna una espontaneïtat i una emoció especials. Un libro para jugar is presented as a game which stimulates talent. Sensi Romero surprises us this time with a book which is close to oral tradition and popular poetry, in which the jester style is adapted to present-day sensibility.

28

Sensi Romero

David Romero

Biografia biography: Va fer les seues primeres incursions en publicacions i premsa local. La seua afició pel món artístic la va portar a diversos programes radiofònics i a TV. Actualment, treballa en diverses obres infantils. És autora de: Tinc un amic, S. R. Servicios y Producciones, 2003; en Brief: La Familia de Nieve, 2004, Vols Jugar amb Mi?, Con los ojos del corazón, 2005.

Biografia biography: Ha estudiat Belles Arts a la Universitat Politècnica de València. És artista faller, consumat dibuixant i dissenyador. En 1999 va guanyar el primer premi d’Il·lustracions Nadalenques atorgat per l'Escola d'Artesans de València. Actualment continua amb els seus estudis de solfeig i de piano.

Since she was a child her artistic gifts began to emerge. She started writing in literary publications and local newspapers. At present she is working on children’s shows, such as a children’s musical in which she shows her dedication and passion for music and songs. It is worth mentionig the Quijote Prize to the sensational new children writer, 2005. She is the author of I Have a Friend, The Snow Family', Do you want to play with me? and With the Eyes of Heart.

Has studied Fine Arts at the Polytechnic University of Valencia. He is a fallero artist, a consummate drawer and a designer. In 1999 he won the first prize for Christmas’ illustrations at the Handicraft School of Valencia. He is also studying sol-fa and Piano.


AUTORA AUTHOR

Ana Gómez Pavón IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

EDICIONES BRIEF

Los zuecos de la tía Casilda Aunt Casilda’s Clogs

Ana Gómez Pavón PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

40

19 x 20 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 6 anys 6 and up TEMA SUBJECT

amistat, solidaritat friendship, solidarity ISBN: 978-84-95895-06-6

Maria rep un regal: Roig i Blau, els socs de la seua tia Casilda. Roig és atrevit i aventurer. Blau és tímid i tranquil. Un dia són arrossegats per les ones i conduïts fins al continent africà. Allí descobriran que, per separat, també poden fer feliços altres xiquets. Maria receives a gift: Red and Blue, her aunt Casilda’s clogs. Red is daring and adventurous. Blue is shy and calm. One day, they are dragged along the sea and taken to the African continent. There they will realise that, individually, they can also make other children happy.

Ana Gómez Pavón Biografia biography: Llicenciada en Dret, és a més especialista en traducció anglés-espanyol. Tot i que és una autora novell, ha guanyat ja en dos ocasions el primer premi del Concurs de minicontes de l’Escola Oficial d’Idiomes de València. Actualment reparteix el seu temps entre els estudis d’alemany, la seua família i l’escriptura de llibres per a xiquets. Los zuecos de la tía Casilda suposa el seu debut, com a autora i com a il·lustradora. She has a degree in Law, and she is a specialist in English-Spanish translation. Although she is a new author, she has already won twice the first prize for the «Ministory Contest» of the Valencia State Language School. At present, she distributes her time among her studies of German, her family and the writing of books for children. She has made her debut, as an author and illustrator with Aunt Casilda’s Clogs.

29


El Cartero de los Sueños The Dream Postman AUTORA AUTHOR

Laura Gallego IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Marta Arnau PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

80

15 x 20 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 8 anys 8 and up TEMA SUBJECT

amistat friendship ISBN: 978-84-95895-53-0

El Carter dels Somnis és feliç al seu treball, repartint somnis i procurant arribar a les finestres abans que el Carter dels Malsons. Un dia descobreix amb amargor que ell no pot somniar i açò donarà lloc a una magnífica història. The Dream Postman’s goal is to complete his dream deliveries before the Nightmare Postman arrives. One day he discovers that he cannot dream and this is the beginning of something magical. Fifteen questions designed to inspire thought and discussion are provided.

30

Marta Arnau

Laura Gallego

Bibliografia bibliography: El Cartero de los Sueños, Edicions Brief, 2001. El Carter dels Somnis, Edicions Brief, 2007.

Biografia biography: Llicenciada en Filologia Hispànica, especialitat en Literatura Medieval, per la Universitat de València. Actualment cursa estudis de doctorat amb el tema: “Literatura cavalleresca del segle XVI”. Ha publicat diverses obres de literatura juvenil. És guanyadora de diversos premis: premi Barco de Vapor de Literatura Infantil y Juvenil, convocat per l’editorial SM (convocatòries dels anys 1998 i 2001). http://www.lauragallego.com. She has got a degree in Spanish Philology, with emphasis on Medieval Literature, from the University of Valencia. She has published several books for young people. She has also been awarded several prizes such as the Barco de Vapor Prize for Children and Young Adults’ Literature, by SM, in 1998 & 2001.


Fúria Fury AUTOR AUTHOR

Patxi Zubizarreta IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Elena Odriozola PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

64

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

primers lectors beginning readers TEMA SUBJECT

televisió, imaginació television, imagination ISBN: 978-84-9824-172-3

El protagonista sols té una veritable amiga: la tele, però descobrirà que hi ha mil coses enllà de la tele. The main character has only one true friend, his television, but he will find out there are thousands of things besides it.

32

Patxi Zubizarreta

Elena Odriozola

Bibliografia bibliography: El berenar del divendres, Edicions Bromera, 1998. Al parc, Edicions Bromera, 2004. En los columpios, Algar Editorial, 2004. Una estàtua i dos artistes, Edicions Bromera, 2005. Una estatua y dos artistas, Algar Editorial, 2005. Arròs i tinta, Edicions Bromera, 2006. Arroz y tinta, Algar Editorial, 2006. Fúria, Edicions Bromera, 2007. Furia, Algar Editorial, 2007.

Bibliografia bibliography: Fúria, Edicions Bromera, 2007. Furia, Algar Editorial, 2007.


AUTORA AUTHOR

Fina Casalderrey IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Valentí Gubianas PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

64

13 x 20,5 cm

EDICIONS BROMERA

Un cavall de foc A Fire Horse

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

primers lectors beginning readers TEMA SUBJECT

ecologia, civisme ecology, civility ISBN: 978-84-9824-251-5

Avi i nét veuran, impressionats, com un incendi provocat assola les muntanyes al voltant del seu poble. A grandfather and his grandson watch how a deliberately started forest fire devastates the mountains near their town.

Fina Casalderrey

Valentí Gubianas

Bibliografia bibliography: Mutacions genètiques (els lladres de la ciència), Edicions Bromera, 1992. Dues llàgrimes per Màquina, Edicions Bromera, 1993. Ecs, quin fàstic!, Edicions Bromera, 1997. No et pots casar, pare!, Edicions Bromera, 2003. Jo sóc jo, Edicions Bromera, 2004. Yo soy yo, Algar Editorial, 2004. El meu iaio és una gata, Edicions Bromera, 2005. Mi abuelo es una gata, Algar Editorial, 2005. Un dia de caca i vaca, Edicions Bromera, 2006. Un día de caca y vaca, Algar Editorial, 2006. Un cavall de foc, Edicions Bromera, 2007. Un caballo de fuego, Algar Editorial, 2007.

Bibliografia bibliography: Contes d'Andersen, Edicions Bromera, 2005. La gallina secuestrada, Algar Editorial, 2005. Un cavall de foc, Edicions Bromera, 2007. Un caballo de fuego, Algar Editorial, 2007.

33


Babalà va a la platja Babalà Goes to the Beach AUTOR AUTHOR

Benjamí Ramon IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Tomàs Ferrer PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

24

23 x 22 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

primers lectors first readers TEMA SUBJECT

platja, diversió, responsabilitat beach, fun, responsibility ISBN: 978-84-9824-213-3

Babalà explica tot el que no s’ha d’oblidar per a no patir cap accident i gaudir del sol i de la mar. Babalà explains everything that should not be forgotten in order not to suffer any accidents and to enjoy the sun and the sea.

34

Benjamí Ramon

Tomàs Ferrer

Bibliografia bibliography: El superagent Babalà, Edicions Bromera, 2006. Babalà travessa el carrer, Edicions Bromera, 2006. Babalà t’ensenya a reciclar, Edicions Bromera, 2007. Babalà va amb bicicleta, Edicions Bromera, 2007. Babalà es renta les dents, Edicions Bromera, 2007. Babalà va a la platja, Edicions Bromera, 2007. Babalà fa esport, Edicions Bromera, 2008.

Bibliografia bibliography: La princesa de Babilònia, Edicions Bromera, 1998. El superagent Babalà, Edicions Bromera, 2006. Babalà travessa el carrer, Edicions Bromera, 2006. Babalà t’ensenya a reciclar, Edicions Bromera, 2007. Babalà va amb bicicleta, Edicions Bromera, 2007. Babalà es renta les dents, Edicions Bromera, 2007. Babalà va a la platja, Edicions Bromera, 2007. Babalà fa esport, Edicions Bromera, 2008.


AUTOR AUTHOR

Benjamí Ramon IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Tomàs Ferrer PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

24

23 x 22 cm

EDICIONS BROMERA

Babalà es renta les dents Babalà Brushes His Teeth

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

primers lectors first readers TEMA SUBJECT

higiene, responsabilitat hygiene, responsibility ISBN: 978-84-9824-241-6

Babalà demostrarà a un pirata desdentat com és d’important rentar-se les dents tots els dies. Babalà shows a toothless pirate how important it is to brush his teeth everyday

Benjamí Ramon

Tomàs Ferrer

Bibliografia bibliography: El superagent Babalà, Edicions Bromera, 2006. Babalà travessa el carrer, Edicions Bromera, 2006. Babalà t’ensenya a reciclar, Edicions Bromera, 2007. Babalà va amb bicicleta, Edicions Bromera, 2007. Babalà es renta les dents, Edicions Bromera, 2007. Babalà va a la platja, Edicions Bromera, 2007. Babalà fa esport, Edicions Bromera, 2008.

Bibliografia bibliography: La princesa de Babilònia, Edicions Bromera, 1998. El superagent Babalà, Edicions Bromera, 2006. Babalà travessa el carrer, Edicions Bromera, 2006. Babalà t’ensenya a reciclar, Edicions Bromera, 2007. Babalà va amb bicicleta, Edicions Bromera, 2007. Babalà es renta les dents, Edicions Bromera, 2007. Babalà va a la platja, Edicions Bromera, 2007. Babalà fa esport, Edicions Bromera, 2008.

35


Babalà fa esport Babalà Does Some Sport AUTOR AUTHOR

Benjamí Ramon IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Tomàs Ferrer PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

24

23 x 22 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

primers lectors first readers TEMA SUBJECT

esport, diversió sports, fun ISBN: 978-84-9824-213-3

Babalà explica com és de divertit fer esport i què s’ha de tenir en compte per a practicar-lo com cal. Babalà explains what fun it is to do some sport and what we have to take into account to do it properly.

36

Benjamí Ramon

Tomàs Ferrer

Bibliografia bibliography: El superagent Babalà, Edicions Bromera, 2006. Babalà travessa el carrer, Edicions Bromera, 2006. Babalà t’ensenya a reciclar, Edicions Bromera, 2007. Babalà va amb bicicleta, Edicions Bromera, 2007. Babalà es renta les dents, Edicions Bromera, 2007. Babalà va a la platja, Edicions Bromera, 2007. Babalà fa esport, Edicions Bromera, 2008.

Bibliografia bibliography: La princesa de Babilònia, Edicions Bromera, 1998. El superagent Babalà, Edicions Bromera, 2006. Babalà travessa el carrer, Edicions Bromera, 2006. Babalà t’ensenya a reciclar, Edicions Bromera, 2007. Babalà va amb bicicleta, Edicions Bromera, 2007. Babalà es renta les dents, Edicions Bromera, 2007. Babalà va a la platja, Edicions Bromera, 2007. Babalà fa esport, Edicions Bromera, 2008.


AUTOR AUTHOR

Benjamí Ramon IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Tomàs Ferrer PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

24

23 x 22 cm

EDICIONS BROMERA

Babalà va amb bicicleta Babalà Rides A Bicycle

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

primers lectors first readers TEMA SUBJECT

humor, civisme, seguretat humour, civility, security ISBN: 978-84-9824-162-4

El televisiu gos Babalà explica als més menuts quines coses han de fer quan munten en la bici. Television star dog Babalà explains to children what they have to do in order to ride a bicycle.

Benjamí Ramon

Tomàs Ferrer

Bibliografia bibliography: El superagent Babalà, Edicions Bromera, 2006. Babalà travessa el carrer, Edicions Bromera, 2006. Babalà t’ensenya a reciclar, Edicions Bromera, 2007. Babalà va amb bicicleta, Edicions Bromera, 2007. Babalà es renta les dents, Edicions Bromera, 2007. Babalà va a la platja, Edicions Bromera, 2007. Babalà fa esport, Edicions Bromera, 2008.

Bibliografia bibliography: La princesa de Babilònia, Edicions Bromera, 1998. El superagent Babalà, Edicions Bromera, 2006. Babalà travessa el carrer, Edicions Bromera, 2006. Babalà t’ensenya a reciclar, Edicions Bromera, 2007. Babalà va amb bicicleta, Edicions Bromera, 2007. Babalà es renta les dents, Edicions Bromera, 2007. Babalà va a la platja, Edicions Bromera, 2007. Babalà fa esport, Edicions Bromera, 2008.

37


El secret de les cinc llegendes The Secret of the Five Legends AUTOR AUTHOR

Llorenç Giménez IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Esperança Martínez PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

64

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 8 anys 8 and up TEMA SUBJECT

llegendes, misteri legends, mystery ISBN: 978-84-9824-018-4

Una història divertida, plena de misteri, que conserva l’emoció i la màgia de les narracions orals. A funny story, full of mystery, that keeps the thrill and the magic of oral narrations.

38

Llorenç Giménez

Esperança Martínez

Bibliografia bibliography: Els animals agraïts, Edicions Bromera, 1999. Els acudits de Llorenç, Edicions Bromera, 2003. El secret de les cinc llegendes, Edicions Bromera, 2007.

Bibliografia bibliography: El secret de les cinc llegendes, Edicions Bromera, 2007.


AUTOR AUTHOR

Carles Cano IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Paco Giménez PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

120

13 x 20,5 cm

EDICIONS BROMERA

La gallina que pogué regnar The Hen That Could Reign

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 8 anys 8 and up TEMA SUBJECT

teatre, fantasia drama plays, fantasy ISBN: 978-84-9824-263-8

El príncep fingirà que es troba molt malalt i es casarà amb aquella que el salve. The Prince pretends he is really sick and will marry the one who saves him.

Carles Cano

Paco Giménez

Bibliografia bibliography: Contes rosegats, Edicions Bromera, 1991. La màquina dels contes, Edicions Bromera, 2002. Llegendes del Sol i de la Lluna, Edicions Bromera, 2002. Les aventures de Potaconill, Edicions Bromera, 2003. Poemes sense diminutius, Edicions Bromera, 2007. La gallina que pogué regnar, Edicions Bromera, 2008.

Bibliografia bibliography: Sherlock Holmes i el constructor de Norwood, Edicions Bromera, 1990. La vida del cèlebre emperador Abraham Tonelli, Edicions Bromera, 1993. Dragomon, Edicions Bromera, 1994. Un pintor molt guai, Edicions Bromera, 1999. Les aventures de Potaconill, Edicions Bromera, 2003. Laia, una xiqueta mooolt exagerada, Edicions Bromera, 2004. La màquina dels contes, Edicions Bromera, 2002. Lara, una niña muuuy exagerada, Algar Editorial, 2004. De conte en conte, Edicions Bromera, 2005. El marcià Marçal, Edicions Bromera, 2006. El marciano Marcial, Algar Editorial, 2006. Poemes sense diminutius, Edicions Bromera, 2007. Frankenstein, Algar Editorial, 2007. La gallina que pogué regnar, Edicions Bromera, 2008.

39


Història de Marco i Mirko The Story of Marco and Mirko AUTOR AUTHOR

Gianni Rodari IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Montse Tobella PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

112

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 8 anys 8 and up TEMA SUBJECT

aventures, fantasia adventures, fantasy ISBN: 978-84-9824-246-1

Dos bessons tenen uns martells que només utilitzen per a espantar lladres o resoldre misteris. Two twins have a hammer each one which they use only to scare burglars and to solve mysteries.

40

Gianni Rodari

Montse Tobella

Bibliografia bibliography: Història de Marco i Mirko, Edicions Bromera, 2007.

Bibliografia bibliography: Història de Marco i Mirko, Edicions Bromera, 2007. La brujita Gari, Algar Editorial, 2007.


AUTOR AUTHOR

Frank McCourt IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Loren Long PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

34

22,5 x 23,5 cm

EDICIONS BROMERA

El Nadal d’Angela Angela and the Baby Jesus

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 9 anys 9 and up TEMA SUBJECT

Nadal, valors Christmas, values ISBN: 978-84-9824-234-8

Una nena de sis anys es preocuparà per protegir el Nen Jesús del fred de l’hivern. A six-year-old girl takes care to protect the Baby Jesus from the cold of the winter.

Frank McCourt

Loren Long

Bibliografia bibliography: El professor, Edicions Bromera, 2006. Les cendres d’Angela, Edicions Bromera, 2007. I tant, Edicions Bromera, 2007. El Nadal d’Angela, Edicions Bromera, 2007.

Bibliografia bibliography: El Nadal d’Angela, Edicions Bromera, 2007.

41


Somni d’una nit d’estiu A Midsummer Night’s Dream AUTOR AUTHOR

William Shakespeare. Adap. d’Eduardo Zamanillo IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Antoni Laveda i Enric Solbes PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

104

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 10 anys 10 and up TEMA SUBJECT

clàssic, comèdia classic, comedy ISBN: 978-84-9824-247-8

Adaptació que acosta als més joves una de les grans obres de la literatura teatral mundial. Adaptation that brings the young readers closer to one of the great drama plays of all times.

42

Eduardo Zamanillo (Adap.)

Antoni Laveda

Bibliografia bibliography: I de sobte, plif, Edicions Bromera, 2002. Somni d’una nit d’estiu, Edicions Bromera, 2007 (adaptació).

Bibliografia bibliography: L’Ingenu, Edicions Bromera, 1991. El mag Floro, Edicions Bromera, 1993. La reina Ataülfa, Edicions Bromera, 2001. Rosegó, el rodamón, Edicions Bromera, 2001. ¡Cuánto cuento!, Algar Editorial, 2004. El bosc encantat, Edicions Bromera, 2006. Somni d’una nit d’estiu, Edicions Bromera, 2007.

Enric Solbes Joan, el Cendrós, Edicions Bromera, 1998. Ulisses, el meu gat, Edicions Bromera, 2000. L’Odissea, Edicions Bromera, 2001. Castigats!, Edicions Bromera, 2002. Els ulls al cel i l’ànima a la mar, Edicions Bromera, 2003. Vint mil llegües de viatge submarí, Edicions Bromera, 2005. La Odisea, Algar Editorial, 2006. Somni d’una nit d’estiu, Edicions Bromera, 2007.


AUTOR AUTHOR

Jordi Moreno i Paco Moreno IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Lacasta Clueca PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

176

13 x 20,5 cm

EDICIONS BROMERA

El supertaller de l’humor The Humor Superworkshop

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 10 anys 10 and up TEMA SUBJECT

diversió, llenguatge fun, language ISBN: 978-84-9824-252-2

Embulls, jocs de paraules, acudits de la nostra tradició oral per a divertir-se llegint. Tongue twisters, word plays, jokes from our oral tradition to have fun while reading.

Jordi Moreno / Paco Moreno

Lacasta Clueca

Bibliografia bibliography: El taller de l’humor, Edicions Bromera, 2001. Les aventures espacials de Ximet i Blai el papagai, Edicions Bromera, 2004. El supertaller de l’humor, Edicions Bromera, 2007.

Bibliografia bibliography: El supertaller de l’humor, Edicions Bromera, 2007.

43


Els espectres de la nit The Spectres of the Night AUTOR AUTHOR

K. M. Peyton IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

David Wyatt PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

96

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 10 anys 10 and up TEMA SUBJECT

misteri, por, fantasia mystery, fear, fantasy ISBN: 978-84-9824-245-4

Un ambient màgic envolta aquest relat en el qual els fantasmes del passat queden enrere. A magic atmosphere surrounds this strory in which phantoms of the past are left behind.

44

K. M. Peyton

David Wyatt

Bibliografia bibliography: Els espectres de la nit, Edicions Bromera, 2007.

Bibliografia bibliography: Els espectres de la nit, Edicions Bromera, 2007.


AUTOR AUTHOR

Alan Monroe-Finch PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

216

13 x 20,5 cm

EDICIONS BROMERA

Una mà freda en la boira A Cold Hand in the Fog

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 10 anys 10 and up TEMA SUBJECT

misteri, acció thriller, action ISBN: 978-84-9824-270-6

Patrick coneixerà Mary a la platja. Un succés dramàtic el farà descobrir qui és aquesta jove enigmàtica. Patrick meets Mary on the beach. A dramatic event leads him to discover who this enigmatic young girl is.

Alan Monroe-Finch Bibliografia bibliography: Dedos fríos en la niebla, Algar Editorial, 2007. Una mà freda en la boira Edicions Bromera, 2008.

45


Poemes sense diminutius Poems Without Diminutives AUTOR AUTHOR

Carles Cano IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Paco Giménez PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

104

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 10 anys 10 and up TEMA SUBJECT

poesia, imaginació poetry, imagination ISBN: 978-84-9824-058-0

Un recull de poemes divertits i imaginatius que atrauran els menuts al món de la poesia. A collection of funny and imaginative poems which attract children to poetry.

46

Carles Cano

Paco Giménez

Bibliografia bibliography: Contes rosegats, Edicions Bromera, 1991. La màquina dels contes, Edicions Bromera, 2002. Llegendes del Sol i de la Lluna, Edicions Bromera, 2002. Les aventures de Potaconill, Edicions Bromera, 2003. Poemes sense diminutius, Edicions Bromera, 2007. La gallina que pogué regnar, Edicions Bromera, 2008.

Bibliografia bibliography: Sherlock Holmes i el constructor de Norwood, Edicions Bromera, 1990. La vida del cèlebre emperador Abraham Tonelli, Edicions Bromera, 1993. Dragomon, Edicions Bromera, 1994. Un pintor molt guai, Edicions Bromera, 1999. Les aventures de Potaconill, Edicions Bromera, 2003. Laia, una xiqueta mooolt exagerada, Edicions Bromera, 2004. La màquina dels contes, Edicions Bromera, 2002. Lara, una niña muuuy exagerada, Algar Editorial, 2004. De conte en conte, Edicions Bromera, 2005. El marcià Marçal, Edicions Bromera, 2006. El marciano Marcial, Algar Editorial, 2006. Poemes sense diminutius, Edicions Bromera, 2007. Frankenstein, Algar Editorial, 2007. La gallina que pogué regnar, Edicions Bromera, 2008.


AUTOR AUTHOR

Vicent Enric Belda IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Ferran Boscà PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

128

13 x 20,5 cm

EDICIONS BROMERA

La llegenda de l’amulet de jade The Legend of the Jade Amulet

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 12 anys 12 and up TEMA SUBJECT

amor, aventures, misteri love, adventures, mystery ISBN: 978-84-9824-203-4

Gràcies a la feina Víctor coneixerà el seu primer amor, però també viurà aventures i perills. Thanks to his job, Victor meets his first love, but he also lives adventures and dangers.

Vicent Enric Belda

Ferran Boscà

Bibliografia bibliography: L’estirp de l’horror, Edicions Bromera, 1998. La llegenda de l’amulet de jade, Edicions Bromera, 2007.

Bibliografia bibliography: El cavaller de la carreta, Edicions Bromera, 1998. L’escarabat d’or, Edicions Bromera. 1998. Enriqueta i els cocodrils, Edicions Bromera, 1991. El millor cap de setmana de Jonny Briggs, Edicions Bromera, 1992. Ventures i desventures de Gànim Ben Aiub, Edicions Bromera, 2001. Tereseta la bruixeta, Edicions Bromera, 2002. De cine Tereseta, Edicions Bromera, 2002. Les costures del món, Edicions Bromera, 2005. La llegenda de l’amulet de Jade, Edicions Bromera, 2007.

47


Les històries estranyes Strange Stories AUTOR AUTHOR

Francesc Gisbert IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Jesús Huguet PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

128

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 12 anys 12 and up TEMA SUBJECT

misteri, aventures mystery, adventures ISBN: 978-84-9824-170-9

Alícia i sa tia Sofia tornen a trobar-se amb casos de tot tipus, ara especialment paorosos. Alicia and her aunt Sofia confront again cases of all kinds, some of them particulary terrifying.

48

Francesc Gisbert

Jesús Huguet

Bibliografia bibliography: Misteris S.L., Edicions Bromera, 2004. Els lluitadors, Edicions Bromera, 2005. Les històries estranyes, Edicions Bromera, 2007.

Bibliografia bibliography: Misteris S.L., Edicions Bromera, 2004. Les històries estranyes, Edicions Bromera, 2007.


AUTOR AUTHOR

Josep M. Morreres IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Mabel Piérola PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

120

13 x 20,5 cm

EDICIONS BROMERA

Peripècies a la cort Vicissitudes in the Court

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 13 anys 13 and up TEMA SUBJECT

aventures, humor adventures, humour ISBN: 978-84-9824-179-2

Un filòsof i el senescal del rei resoldran els plets que es plantegen a la cort. A philosopher and the King’s seneschal solve the lawsuits of the court.

Josep M. Morreres

Mabel Piérola

Bibliografia bibliography: Cinc laics (Eròtica cavalleresca), Edicions Bromera, 1995. Anàlisi, Edicions Bromera, 2002. Peripècies a la cort, Edicions Bromera, 2007.

Bibliografia bibliography: La casa dels peluixos, Edicions Bromera, 1994. La perversa Caputxeta, Edicions Bromera, 2003. Divendres 13 i altres històries inquietants, Edicions Bromera, 2004. Peripècies a la cort, Edicions Bromera, 2007.

49


Temps de conquesta Time of Conquest AUTOR AUTHOR

Enric Lluch PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

160

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

història, aventures history, adventures ISBN: 978-84-9824-244-7

Aquest relat narra la història de Guillem, un jove ferrer a les ordres de Jaume I. This tale recounts the story of Guillem, a young blacksmith working for king Jaume I.

50

Enric Lluch Bibliografia bibliography: L’àngel Propulsat i el dimoni Emplomat, Edicions Bromera, 1997. Pometa dolça, Edicions Bromera, 1999. Silvèrius Flautus, Edicions Bromera, 2002. Jo... i les circumstàncies, Edicions Bromera, 2002. Si la gran deessa ho vol, Edicions Bromera, 2002. Un quixot amb bicicleta, Edicions Bromera, 2004. La granota, Edicions Bromera, 2004. La iaia de Rosa, Edicions Bromera, 2004. La rana, Algar Editorial, 2004. La abuela de Rosa, Algar Editorial, 2004. Un quixot amb bicicleta, Edicions Bromera, 2005. Un pot de caramels, Edicions Bromera, 2005. Un quijote en bicicleta, Algar Editorial, 2005. Un bote de caramelos, Algar Editorial, 2005. Jo Tirant, tu Carmesina, Edicions Bromera, 2006. Temps de conquesta, Edicions Bromera, 2007.


EDICIONS BROMERA

La nit que Wendy va aprendre a volar The Night Wendy Learnt to Fly AUTOR AUTHOR

Andreu Martín PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

168

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

acció, policíaca action, detective stories ISBN: 978-84-9824-173-0

Una novel·la trepidant en la qual una jove mossa d'esquadra coneixerà la mort de ben a prop. An action-packed novel in which a young policewoman has a first-hand experience with death

Andreu Martín Bibliografia bibliography: La nit que Wendy va aprendre a volar, Edicions Bromera, 2007. La noche que Wendy apredió a volar, Algar Editorial, 2007.

51


L’amenaça de les grues The Threat of the Cranes AUTORA AUTHOR

Carme Miquel PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

168

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

aventures, ecologia adventures, ecology ISBN: 978-84-9824-199-0

La colla d’Uns papers en una capsa resoldrà un nou misteri relacionat amb la construcció indiscriminada. The group of friends starring in Some papers on a box solve a new mystery related to indiscriminate building.

52

Carme Miquel Bibliografia bibliography: Uns papers en una capsa, Edicions Bromera, 1994. Aigua en cistella, Edicions Bromera, 1999. L’amenaça de les grues, Edicions Bromera, 2007.


AUTOR AUTHOR

Agustín Fernández Paz PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

244

13 x 20,5 cm

EDICIONS BROMERA

Passadissos d’ombra Shadow Corridors

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

intriga, memòria intrigue, memory ISBN: 978-84-9824-231-9

Una jove es veurà involucrada en la investigació de la identitat d’un cadàver i la del seu assassí. A young woman gets involved in the investigation of the identity of a corpse and of its killer.

Agustín Fenández Paz Bibliografia bibliography: Amor dels quinze anys, Marilyn, Edicions Bromera, 1999. Aire negre, Edicions Bromera, 2000. El centro del laberinto, Algar Editorial, 2002. Nit d’ombres voraces, Edicions Bromera, 2003. Laura i els ratolins, Edicions Bromera, 2004. Raquel té por, Edicions Bromera, 2004. Laura y los ratones, Algar Editorial, 2004. Raquel tiene miedo, Algar Editorial, 2004. Tres passes pel misteri, Edicions Bromera, 2005. La fugida del mar, Edicions Bromera, 2005. Fantasmes al passadís, Edicions Bromera, 2005. La huída del mar, Algar Editorial, 2005. Fantasmas en el pasillo, Algar Editorial, 2005. Els guardians del bosc, Edicions Bromera, 2006. Los guardianes del bosque, Algar Editorial, 2006. Passadissos d’ombra, Edicions Bromera, 2007.

53


Els focs de la memòria The Fires of Memory AUTOR AUTHOR

Jordi Sierra i Fabra PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

216

13 x 20,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

història, intriga history, thiller ISBN: 978-84-9824-262-1

Aquesta novel·la d'intriga acosta als joves la recuperació de la memòria històrica This thriller novel brings young readers closer to the recovery of historic memory.

54

Jordi Sierra i Fabra Bibliografia bibliography: El somriure del diable, Edicions Bromera, 2004. La sonrisa del diablo, Algar Editorial, 2004. Solituds de l'Anna, Edicions Bromera, 2005. Soledades de Ana, Algar Editorial, 2005. La biblioteca de los libros vacíos, Algar Editorial, 2006. Els focs de la memòria, Edicions Bromera, 2008. Los fuegos de la memoria, Algar Editorial, 2008.


AUTOR AUTHOR

Silvestre Vilaplana PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

176

13 x 20,5 cm

EDICIONS BROMERA

La frontera negra The Black Frontier

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

fantasia, aventures fantasy, adventures ISBN: 978-84-9824-164-8

Diferents personatges sense cap relació entre si acaben units per evitar el regnat del dimoni. Some characters with no relationship between them eventually join to avoid the reign of the devil.

Silvestre Vilaplana Bibliografia bibliography: Els dimonis de Pandora, Edicions Bromera, 2000. Les cendres del cavaller, Edicions Bromera, 2005. Los demonios de Pandora, Algar Editorial, 2006. La frontera negra, Edicions Bromera, 2007.

55


Mandràgora Mandragora AUTORA AUTHOR

Laura Gallego PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

176

15 x 23,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

misteri, aventures mystery, adventures ISBN: 978-84-9824-177-8

Un relat ambientat en una cort medieval que barreja amor, màgia negra i conspiracions. A tale set in a medieval court mixing love, black magic and conspiracies.

56

Laura Gallego Bibliografia bibliography: Mandràgora, Edicions Bromera, 2007. L’Emperadriu dels Eteris, Edicions Bromera, 2007.


EDICIONS BROMERA

L’Emperadriu dels Eteris The Empress of the Ethereal AUTORA AUTHOR

Laura Gallego PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

304

16 x 24 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

fantasia, aventures fantasy, adventures ISBN: 978-84-9824-248-5

La història d’un viatge que portarà la protagonista molt més lluny del que mai hauria somiat. The story of a trip which will lead the main character farther from where she ever dreamt.

Laura Gallego Bibliografia bibliography: Mandràgora, Edicions Bromera, 2007. L’Emperadriu dels Eteris, Edicions Bromera, 2007.

57


Sebastian Darke, Príncep dels Bufons Sebastian Darke, Prince of Fools AUTOR AUTHOR

Philip Caveney PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

328

16 x 24 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

humor, fantasia humor, fantasy ISBN: 978-84-9824-224-9

Sebastian Darke vol ser bufó del rei, però no serà fàcil perquè ningú no li riu mai els acudits. Sebastian wants to become the jester of the king, but it won’t be easy because he makes no one laugh with his jokes.

58

Philip Caveney Bibliografia bibliography: Sebastian Darke, Príncep dels Bufons, Edicions Bromera, 2007.


EDICIONS BROMERA

El regne perdut Ruler of the Realm AUTOR AUTHOR

Herbie Brennan PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

448

16 x 24 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

aventures, fantasia adventures, fantasy ISBN: 978-84-9824-209-6

Blue, Pyrgus i Henry es trobaran immersos en una aventura apassionant per a protegir el Regne. Blue, Pyrgus and Henry are immersed in an exciting story to protect the realm.

Herbie Brennan Bibliografia bibliography: El portal dels elfs, Edicions Bromera, 2004. L’Emperador Porpra, Edicions Bromera, 2005. El regne en perill, Edicions Bromera, 2007.

59


Història d’un mig pollastre The Story of A Half Chicken AUTOR AUTHOR

Enric Valor IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Anna Seguí Pizarro PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

24,5 x 21,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné hardcover EDAT AGE

a partir de 8 anys 8 and up TEMA SUBJECT

contes populars folk stories ISBN: 84-96187-62-4

El mig pollastre se’n va cantant cap a la cort amb l’intenció de casar-se amb la filla del rei. Al rei no li fa cap gràcia la cançó ni la idea del casament amb la seua filla però aquest animalet és ben especial... Inclou CD d’àudio amb la rondalla dramatitzada. The half chicken goes off singing to the court with the purpose of marrying the king’s daughter. The king doesn’t like the song or the idea of his daughter marrying a chicken, but this little creature is very special... The book includes an audio CD with the dramatized story.

62

Enric Valor

Anna Seguí Pizarro

Biografia biography: Un dels escriptors actuals més reconeguts del nostre país i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Va ser investit Doctor Honoris Causa per diverses universitats, entre elles la Universitat de València i la Universitat Jaume I. És autor d’una nombrosa producció literària, dins la qual trobem les Rondalles valencianes, escrites amb una riquesa de llenguatge i una qualitat narrativa incomparables.

Bibliografia bibliography: Història d'un mig pollastre, Edicions del Bullent, 2007. Comencilda, Secundina i Acabilda, Edicions del Bullent, 2007.

He is one our best-known contemporary writers. He was awarded the Catalan Letters Honorary Prize and invested Honoris Causa Doctor by the University of València and James I University. He his the author of an extensive literary work, such as the Rondalles Valencianes, writen with a rich vocabulary and an incomparable narrative quality.


AUTOR AUTHOR

Enric Valor IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Anna Seguí Pizarro PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

24,5 x 21,5 cm

EDICIONS DEL BULLENT

Comencilda, Secundina i Acabilda Comencilda, Secundina and Acabilda

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné hardcover EDAT AGE

a partir de 8 anys 8 and up TEMA SUBJECT

contes populars folk stories ISBN: 84-96187-64-0

En agraïment per l’ajuda prestada en una cacera el llop convida la guineu a menjar-se un pot de mel que té guardat. Però la rabosa aconseguirà furtar-li la mel i que encara queden més amics que no abans. Inclou CD d'àudio amb la rondalla dramatitzada. In appreciation for his help, the wolf invites the fox to eat a jar of honey he has. But the fox will steal the honey and they will still continue to be friends. The book includes an audio CD with the dramatized story.

Enric Valor

Anna Seguí Pizarro

Biografia biography: Un dels escriptors actuals més reconeguts del nostre país i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Va ser investit Doctor Honoris Causa per diverses universitats, entre elles la Universitat de València i la Universitat Jaume I. És autor d’una nombrosa producció literària, dins la qual trobem les Rondalles valencianes, escrites amb una riquesa de llenguatge i una qualitat narrativa incomparables.

Bibliografia bibliography: Història d'un mig pollastre, Edicions del Bullent, 2007. Comencilda, Secundina i Acabilda, Edicions del Bullent, 2007.

He is one our best-known contemporary writers. He was awarded the Catalan Letters Honorary Prize and invested Honoris Causa Doctor by the University of València and James I University. He his the author of an extensive literary work, such as the Rondalles Valencianes, writen with a rich vocabulary and an incomparable narrative quality.

63


La rabosa i el corb The Fox and the Raven AUTOR AUTHOR

Enric Valor IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Dani Cruz Ruiz PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

24,5 x 21,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné hardcover EDAT AGE

a partir de 8 anys 8 and up TEMA SUBJECT

contes populars folk stories ISBN: 84-96187-63-2

«D’on véns tan enjorn? —va dir la rabosa—. El corb, que professava una bona estima a la rabosa, va obrir la seua bocota i va respondre: —De Mallooorca! L’havia oberta tant, que li va caure el formatge, la rabosa l’empomà i va eixir fugint com un llamp». Inclou CD d'àudio amb la rondalla dramatitzada. «Where are you coming from so early? —asked the fox. The raven, who was polite and felt a great affection for the fox, opened his big mouth and answere,—from Majooorca but he had opened it so wide, that he dropped the cheese, the fox caught it and ran off like a streak of lighting. The book includes an audio CD with the dramatized story.

64

Enric Valor

Dani Cruz Ruiz

Biografia biography: Un dels escriptors actuals més reconeguts del nostre país i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Va ser investit Doctor Honoris Causa per diverses universitats, entre elles la Universitat de València i la Universitat Jaume I. És autor d’una nombrosa producció literària, dins la qual trobem les Rondalles valencianes, escrites amb una riquesa de llenguatge i una qualitat narrativa incomparables.

Biografia biography: És Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària, ha estat guanyador de diversos premis de disseny gràfic i il·lustració. En Edicions del Bullent ha publicat: La mare dels Peixos, La rabosa i el corb i La reina Mariola.

He is one our best-known contemporary writers. He was awarded the Catalan Letters Honorary Prize and invested Honoris Causa Doctor by the University of València and James I University. He his the author of an extensive literary work, such as the Rondalles Valencianes, writen with a rich vocabulary and an incomparable narrative quality.

He is a higher technician in Fine Arts and Desing of Advertising Graphics. He has won several awards for graphic desing and illustration. He has published in Edicions del Bullent: La mare dels Peixos, La rabosa i el corb and La reina Mariola.


AUTOR AUTHOR

Enric Valor IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Dani Cruz Ruiz PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

24,5 x 21,5 cm

EDICIONS DEL BULLENT

La mare dels peixos The Mother of the Fish

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné hardcover EDAT AGE

a partir de 8 anys 8 and up TEMA SUBJECT

contes populars folk stories ISBN: 84-96187-65-9

La mare dels peixos li concedeix al pescador una sèrie de dons, entre ells dos fills. Un d’ells decideix anar a córrer món i matar el drac que tenia atemorit el reialme. El qui matara el drac podria casar-se amb la filla del rei... Inclou CD d’àudio amb la rondalla dramatitzada. The mother of the fish grants a fisherman a number of gifts, among them two children. One of them decides to get about and kill the dragon. The man who could kill the dragon could marry the king’s daughter... The book includes an audio CD with the dramatized story.

Enric Valor

Dani Cruz Ruiz

Biografia biography: Un dels escriptors actuals més reconeguts del nostre país i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Va ser investit Doctor Honoris Causa per diverses universitats, entre elles la Universitat de València i la Universitat Jaume I. És autor d’una nombrosa producció literària, dins la qual trobem les Rondalles valencianes, escrites amb una riquesa de llenguatge i una qualitat narrativa incomparables.

Biografia biography: És Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària, ha estat guanyador de diversos premis de disseny gràfic i il·lustració. En Edicions del Bullent ha publicat La mare dels Peixos, La rabosa i el corb i La reina Mariola.

He is one our best-known contemporary writers. He was awarded the Catalan Letters Honorary Prize and invested Honoris Causa Doctor by the University of València and James I University. He his the author of an extensive literary work, such as the Rondalles Valencianes, writen with a rich vocabulary and an incomparable narrative quality.

He is a higher technician in Fine Arts and Desing of Advertising Graphies. He has won several awards for graphic desing and illustration. He has published in Edicions del Bullent: La mare dels Peixos, La rabosa i el corb and La reina Mariola.

65


Los animales de la lluvia The Animals of the Flood AUTOR AUTHOR

Pedro Vilar IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Miguel Ángel Díez PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

23 x 23 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné hardback EDAT AGE

de 6 a 8 anys 6 to 8 TEMA SUBJECT

literatura, fantasia literature, fantasy ISBN: 978-84-96976-01-6

Noé comptava animals a l´hora del recompte, però tot li eixia malament, quasi tres-cents li´n sobren. Noah has counted the animals but has discovered there are nearly three hundred too many!

68

Pedro Vilar Bibliografia bibliography: Luz en el laberinto, 1995. Pliegos de poesía, 1997 El Bosque de mi Abecedario, Diálogo, 2003.


El sacrifici de Morad Morad's Sacrifice AUTORA AUTHOR

Nadia Daud - Brikci

1

El sacrifici de Morad [Algèria]

Bilingüe

IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Soledad Vázquez PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

20 x 20 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

de 6 a 8 anys 6 to 8 TEMA SUBJECT Multiculturalitat i valors

Il· lustracions:

Soledad Vázquez

Autor:

Nadia Daud-Brikci

solidaritat solidarity ISBN: 978-84-9826-305-3

A vegades, les famílies passen per moments difícils. A través d’aquesta història amb un final encantador, però, descobrirem que fins i tot els més menuts poden demostrar el seu coratge i el seu amor pels pares. Sometimes families go through hard times. But with this happy-ending story we will learn that even the youngest can show their courage and love to their parents.

70


EDITORIAL ECIR

La noia nova The New Girl AUTORA AUTHOR

Paula Fernández La noia nova

2

IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Pablo Smerling

[Argentina] PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

20 x 20 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

de 6 a 8 anys 6 to 8 TEMA SUBJECT Multiculturalitat i valors

amistat friendship Il· lustracions:

Pablo Smerling

Autor:

Paula Fernández

ISBN: 978-84-9826-306-0

Una història bonica sobre com es coneixen dues xiquetes, superen les seues pors i es converteixen en amigues. A nice story of two girls who meet, overcome their fears and become friends.

71


El sol The Sun AUTORA AUTHOR

Marine Mikayelyan El Sol

3

IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR [Armènia]

Bilingüe

Carmen Michavila PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

20 x 20 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

de 6 a 8 anys 6 to 8 Multiculturalitat i valors

TEMA SUBJECT Il· lustracions:

Carmen Michavila

Autor:

Marine Mikayelyan

solidaritat solidarity ISBN: 978-84-9826-307-7

Varduhi trobarà per fi una família que la vulga. Una història que narra amb boniques i senzilles imatges com n’és d’important l’escalfor de la llar. Varduhi will at last find a family that loves her. A story which will tell you in beautiful and simple images how important the warmth of home is.

72


AUTORA AUTHOR

Alejandra Steffany

4

La flor de la Kantuta [Bolívia]

EDITORIAL ECIR

La flor de la Kantuta Kantuta's Flower IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Antonio Corts PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

20 x 20 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

de 6 a 8 anys 6 to 8 Multiculturalitat i valors

TEMA SUBJECT Il· lustracions:

Toni Corts

Autor:

Alejandra Nayar

llibertat freedom ISBN: 978-84-9826-308-4

Una simpàtica història que ensenya el respecte a les diferents expressions de la cultura i a sentir-se orgullosos de nosaltres mateixos. A nice story that teaches respect of the way different cultures express themselves and how to feel proud of oneself.

73


Un turpial molt impacient A Very Impatient Trupial AUTOR AUTHOR

Iván Ernesto Martínez

5

Un trupial molt impacient [Veneçuela]

IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Ana Roig PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

20 x 20 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

de 6 a 8 anys 6 to 8 Multiculturalitat i valors

TEMA SUBJECT Il· lustracions:

Ana Roig

Autor:

Iván Ernesto Martínez

respecte a la natura respect for nature ISBN: 978-84-9826-309-1

Les selves de l’Amazones i els corrents de l’Orinoco són el món on viu el nostre turpial. Aprendrà a volar i els perills que això comporta quan es fa abans d’hora. The Amazon forest and the Orinoco are a world where our trupial lives. It will learn to fly as well as the dangers such a thing entails when one does so too soon.

74


AUTORA AUTHOR

Maria Eliana Vélez

6

L’àbac de Xiao Ming [Xina]

Bilingüe

EDITORIAL ECIR

L’àbac de Xiao Ming Xiao Ming's Abacus IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Herminia Torres PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

20 x 20 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

de 6 a 8 anys 6 to 8 TEMA SUBJECT Multiculturalitat i valors

Il· lustracions:

Herminia Torres

Autor:

dret a l’educació the right to education

Yangle Tung Chen

ISBN: 978-84-9826-310-7

No tots els xiquets poden anar a l’escola. Els pares de Xiao Ming, però, faran un esforç perquè el seu fill menut puga estudiar. Xiao ens donarà a tots una gran sorpresa, perquè li encanta fer comptes. Not all children can go to school. But Xiao Ming's parents will strive so that their young boy can do so. Xiao will give all of us a great surprise because he likes arithmetic.

75


El diminut Piti Tiny Piti AUTOR AUTHOR

Yangle Tung Chen El diminut Piti

7

[Colòmbia]

IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Mayte Ramos PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

20 x 20 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

de 6 a 8 anys 6 to 8 TEMA SUBJECT Multiculturalitat i valors

Il· lustracions:

Mayte Ramos

Autor:

María Eliana Vélez

respecte a la diversitat respect for diversity ISBN: 978-84-9826-311-4

Un germà grandot, l’altre, molt xicotet. A través d’una aventura i una altra, tots dos descobriran que són inseparables i que, a la seua manera, es complementen. A very tall brother and a tiny one. After some adventures they will find out that they are inseparable and complement each other.

76


EDITORIAL ECIR

Remi i els corbs Remi and the Ravens AUTORA AUTHOR

Elisabeth Mateo

8 Bilingüe

Rémi i els corbs Rémi et les corbeaux [França]

IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Ana Zurita PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

20 x 20 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

de 6 a 8 anys 6 to 8 TEMA SUBJECT Multiculturalitat i valors

dret al treball the right to work Il· lustracions:

Ana Zurita

Autor:

Elisabeth Mateo

ISBN: 978-84-9826-312-1

Un grup de corbs acaba amb el gra i els fruits que conreava Remi el bo. Com solucionarà el problema? Espantaocells, guardians... Res no funciona. A group of ravens finishes off the grain and fruits good old Rémi was harvesting. How will he solve this problem? Scarecrows, guards… Nothing is working.

77


Hamza i el gegant Herkel Hamza and Herkel the Giant AUTORA AUTHOR

Saïda - Saleem

9

Hamza i el gegant Herkel [Marroc]

Bilingüe

IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Javi Lacasta PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

20 x 20 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

de 6 a 8 anys 6 to 8 TEMA SUBJECT Multiculturalitat i valors

amistat friendship Il· lustracions: Lacasta Clueca

Autors:

Saleem Muhammad / Saïda Abdelhadi

ISBN: 978-84-9826-313-8

Herkel, el bon gegant, trobarà en Hamza un gran amic. Viuran junts moltes aventures i crearan una llegenda que encara hui es conta a les platges de Tànger. Herkel the good giant will find in Hamza a great friend, they will have a lot of adventures together and will create a legend which is still heard on the beaches of Tangiers.

78


EDITORIAL ECIR

Una milotxa per la pau The Peace Kite AUTOR AUTHOR

Khalid Mehraj 10

Una milotxa per la pau

IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Felip Baldó

[Pakistan]

Bilingüe

PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

20 x 20 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

de 6 a 8 anys 6 to 8 years TEMA SUBJECT Multiculturalitat i valors

pau peace Il· lustracions:

Felip Baldó

Autor:

Mehraj Khalid

ISBN: 978-84-9826-314-5

Moeen llig en un llibre que els xiquets hindús juguen molt bé al criquet. Com es pot contactar amb ells, si el menut no els coneix? I si els enviem un missatge a través de la milotxa? Moeen reads in a book that Hindu children play cricket very well. How to contact them, if he doesn't know them? What if we send a message by means of a kite?

79


El plor de l’algaravia The Crying in l'algaravia AUTOR AUTHOR

Vicent Bernabeu Gómez IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Miguel Calatayud PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

183

15 x 21 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

fresat milling EDAT AGE

a partir de 6 6 and up TEMA SUBJECT

història, realisme social history, social realism ISBN: 978-84-268-1340-4

Ferran, un agricultor que sobreviu en les terres del sud del Regne de València, només ha comès un error: ser un morisc. Aquesta condició es va convertir en una condemna quan el Rei Felipe III va signar en 1609 el decret d’expulsió. Ferran, a farmer who survives in the lands of the south of the Kingdom of Valencia, had committed only a mistake: to be a Morisco. This condition became a misfortune when King Philip III signed the expulsion decree in 1609.

90

Vicent Bernabeu Gómez

Miguel Calatayud

Biografia biography: Onil, 1978. Biòleg. Llicenciat per la Universitat d’Alacant. Llarga experiència com a professor. Aquesta és la seua primera novel·la.

Biografia biography: Ha combinat la il·lustració de llibres amb altres activitats en el món gràfic com ara: portades, premsa, còmics, campanyes institucionals, publicitat, etc. Ha estat guardonat amb el premi d’il·lustració «Lazarillo» i té el Premi Nacional d’Il·lustració. A més a més, fou el candidat espanyol al premi internacional d’il·lustració «Andersen», l’any 2000.

Onil, 1978. Biologist. Degree at Alicante University. Large experience in education as a teacher. This is his first novel.

He has combined book illustration with other activities in graphic creation: covers, press, comics, institutional campaigns, advertising, etc. He was awarded the «Lazarillo» prize for illustration and the National Spanish Award for illustration. He was the Spanish candidate for the international «Andersen» prize, in 2000.


AUTOR AUTHOR

Jordi Raül Verdú Pons IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Sílvia Faus Garcia PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

15 x 21 cm

EDITORIAL MARFIL

La nit dels Reis Mags The Three Wise Men’s Night

ENQUADERNACIÓ BINDING

fresat milling EDAT AGE

a partir de 6 6 and up TEMA SUBJECT

natura, amistat nature, friendship ISBN: 978-84-268-1351-0

Gràcies a uns protagonistes inesperats, el dia dels Reis Mags faran arribar els regals a menuts i grans. Això sí, en aquesta ocasió, de la manera més màgica i sorprenent que mai no s’havia fet. Comprovaràs que els Reis són mags, i fan que els somnis esdevinguen realitat. Thanks to unexpected protagonists, something very «magical» is going to happen on Three Kings’ Day. You will realize that the Three Wise Men are, indeed, so magical and able to make dreams come true.

Jordi Raül Verdú Pons

Sílvia Faus Garcia

Biografia biography: Alcoi, 1960. Mestre (especialitat: castellà i francés). Titulat a la Universitat de València. Mestre a Madrid, Los Angeles, Andorra, Nova York... Llarga experiència en educació. És un expert en rondalles populars valencianes: Mariola, Marfil, 2001; A la vora de la llar, Marfil, 2001; Joanet i la seua colla d’amics, Marfil, 2000; Una nit prop del foc, Marfil, 2007; La nit dels Reis Mags, Marfil, 2007.

Biografia biography: Dissenyadora gràfica i il·lustradora. Entre d’altres premis cal destacar el Premi al Concurs de Cartells (UNED, Madrid), el Premi al Projecte d’Innovació Tecnològica i Disseny (G. Valenciana), el Premi del VIII Concurs de Fogueres Experimentals (Diputació d’Alacant), finalista al Concurs d’I·lustració (OEPLI). Des de l’any 1991 treballa per a empreses, institucions públiques i agències de publicitat.

Alcoi, 1960. A teacher (speciality: Spanish and French). Degree at Valencia University. A teacher in Madrid, Los Angeles, Andorra, New York... Large experience in education as a teacher. Expert in popular Valencian short stories: Mariola, Marfil, 2001; A la vora de la llar, Marfil, 2001; Joanet i la seua colla d’amics, Marfil, 2000; Una nit prop del foc, Marfil, 2007; La nit dels Reis Mags, Marfil, 2007.

Graphical and illustrative designer. Between other prizes we emphasize Prize of Cartels (UNED), Prize the Project of Technological Innovation and Design (G. Valenciana), Prize to the Concurs de Fogueres VIII Experimentals (D. d'Alacant), finalist of Ilustració's Contest (OEPLI). From the year 1991 she works as professional for companies, public institutions and agencies of advertising.

91


L’amic dels voltors The Voltures’ Friend AUTOR AUTHOR

Jordi Raül Verdú Pons IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Lluís Sogorb Mallebrera PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

80

15 x 20 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

fresat milling EDAT AGE

a partir de 10 anys 10 and up TEMA SUBJECT

natura, amistat nature, friendship ISBN: 978-84-268-1350-3

La vida d’una família es veurà modificada amb l’arribada d’uns nous habitants, els voltors, que no només s’instal·laran a la zona sinó que meravellaran tots els habitants dels voltants, especialment Àlvar, qui aconseguirà tindre una relació de complicitat amb ells. The life of a family, close to Cint ravine, will be transformed because of the arrival of a new species, the vultures, which will decide to stay in the surroundings. This fact is going to transform the habitat and will amaze all the people in the area, especially Àlvar, who will have a unique and very special relationship with them.

92

Jordi Raül Verdú Pons

Lluís Sogorb Mallebrera

Biografia biography: Alcoi, 1960. Mestre (especialitat: castellà i francés). Titulat a la Universitat de València. Mestre a Madrid, Los Angeles, Andorra, Nova York... Llarga experiència en educació. És un expert en rondalles populars valencianes: Mariola, Marfil, 2001; A la vora de la llar, Marfil, 2001; Joanet i la seua colla d’amics, Marfil, 2000; Una nit prop del foc, Marfil, 2007; La nit dels Reis Mags, Marfil, 2007.

Biografia biography: Il·lustrador i pintor autodidacta. Ha participat en diversos projectes vinculats a la divulgació i conservació de la naturalesa. Paralel·lament es va interessar pel Wildlife Art, un corrent artístic compromés amb el medi ambient. És membre cofundador de l’Associació Espanyola d’Artistes de la Naturalesa, que vol contribuir amb projectes a la divulgació i conservació de la naturalesa.

Alcoi, 1960. A teacher (speciality: Spanish and French). Degree at Valencia University. A teacher in Madrid, Los Angeles, Andorra, New York... Large experience in education as a teacher. Expert in popular Valencian short stories: Mariola, Marfil, 2001; A la vora de la llar, Marfil, 2001; Joanet i la seua colla d’amics, Marfil, 2000; Una nit prop del foc, Marfil, 2007; La nit dels Reis Mags, Marfil, 2007.

An illustrator and self-taught painter. He has participated in several projects concerning preservation and enlightening about nature. At the same time he is interested in Wildlife Art, an artistic current committed to the environment. He is a cofounding member of the Spanish Nature Artists Association, which contributes projects aimed at preserving and enlightening about nature.


Contes d’ahir i de sempre Old Tales for All Times AUTOR AUTHOR

Carles Cano IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Paco Giménez PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

96

13,5 x 20 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

de 8 a 12 anys 8 to 12 TEMA SUBJECT

narrativa infantil children’s literature ISBN: 84-92435-00-5

Aquest llibre aplega quatre contes tradicionals plens de gràcia i enginy. This book includes four short stories full of fun and wit.

94

Carles Cano Biografia biography: València, 1957. Autor de literatura infantil format en múltiples oficis, a més de ser un conegut contacontes. En 1994 va rebre el Premi Lazarillo de creació literària per l’obra T’he agafat, Caputxeta. Contes d’ahir i de sempre és la seua primera obra publicada en Perifèric Edicions. Born València, 1957. He was trained in several trades, writes children’s books and is a renowned oral story teller. In 1994 he was awarded the Lazarillo Prize for Literary Creation with the work T’he agafat, Caputxeta. Contes d’ahir i de sempre is his first work published by Perifèric Edicions.


AUTORS AUTHORS

Joan Bohigues i Manel Joan i Arinyó PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

128

13,5 x 21cm

PERIFÈRIC EDICIONS

L’agenda del sicari The Hitman’s Diary

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

novel·la negra detective story ISBN: 978-84-935498-4-8

Vicent Ros acaba de complir el seu últim compromís: eliminar un ric industrial de Cullera. La seua agenda és molt especial i tot aquell que hi figura està sentenciat. I és que Vicent Ros és un assassí professional, un sicari. Vicent Ros has just carried out his latest job: the killing of a rich businessman from Cullera. His diary is very special and anyone on it is already a dead man. Vicent Ros is a hived murderer, a hitman.

Joan Bohigues Biografia biography: L’agenda del sicari, Perifèric Edicions, 2007.

Manel Joan i Arinyó Biografia biography: 10.193 Escuma de mar, Perifèric Edicions, 2006. L’agenda del sicari, Perifèric Edicions, 2007.

95


Les ales del sol The Wings of the Sun AUTOR AUTHOR

Jordi Sierra i Fabra PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

160

13,5 x 21cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

aventures adventures ISBN: 978-84-935498-6-2

En un camp de refugiats del sud-est asiàtic, Yu, un jove vietnamita, sobreviu a la trista realitat amb la seua imaginació i amb la troballa de nous amics amb els quals podrà compartir secrets i projectes. Un cant a la llibertat i una defensa de la dignitat humana. While in a refuger camp in southeast Asia, Yu, a young Vietnamese Loy, survives his sad circumstances with the help of imagination and new friends whit whom he will be able to share secrets and projects. A Song to freedom and a defence of human dignity.

96

Jordi Sierra i Fabra Biografia biography: És un dels escriptors amb una obra publicada més extensa i reconeguda. Més de 300 títols i una trentena llarga de premis literaris avalen una trajectòria confirmada pels lectors. Des de l’any 2004 impulsa el seu darrer gran projecte, la Fundació Jordi Sierra i Fabra, a Barcelona i a Medellín (Colòmbia), per ajudar els joves que vulguen ser escriptors. He is writer with a very extensive and renowned literay work. Over 300 books and more than 30 literary awards confirm a career acclaimed by his readers. Since 2004 he has promoted his great project, the Jordi Sierra i Fabra Foundation in Barcelona and Medellín (Colombia), to help young people who want to become writers.


AUTORA AUTHOR

Gemma Pasqual i Escrivà PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

108

13,5 x 21cm

PERIFÈRIC EDICIONS

La mosca. Assetjament a les aules The Fly. Bullying in the Classroom

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 14 anys 14 and up TEMA SUBJECT

violència a les aules violance in the classroom ISBN: 978-84-935498-7-9

Isona ha canviat d’institut. Fuig d’una convivència impossible que fins i tot li va costar la vida a un amic seu. Al nou centre, però, tornarà a repetir-se de nou la mateixa situació d’assetjament. Aquesta vegada no fugirà. Un llibre necessari que ens ajuda a entendre el fenomen de la violència a les aules. Isona has moved to another school. She has fled fom an impossible relationship that even cost a friend of hers his life. However, bullying will occur again in her new school. But this time she will not run away. A necessary book that helps us understand violence in the classroom.

Gemma Pasqual i Escrivà Biografia biography: Va nàixer a Almoines (la Safor) l’any 1967. El 1998 va publicar la seua primera novel·la: Una setmana tirant de rock. Després van venir més obres, entre les quals destaquem els tres premis Samaruc de literatura juvenil concedits per l’Associació de Bibliotecaris Valencians: Marina, Et recorde, Amanda i L’últim vaixell. En aquesta mateixa col·lecció ha publicat Anatomia d’un assassinat. She was born in Almoines (La Safor) in 1967. In 1998 she published her first novel: Una setmana tirant de rock. More were to come, among them the three Samaruc Prizes for Literatura for Young Adults awarded by the Valencian Librarians’ Association: Marina, Et recorde, Amanda i L’últim vaixell. She has published Anatomia d’un assassinat in this same collection.

97


A Popus li agrada Popus Like It AUTORA AUTHOR

Teresa Giménez Barbany IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Teresa Giménez Barbany PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

24

16 x 16 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 3 anys 3 and up TEMA SUBJECT

interés infantil kids curiosity ISBN: 978-84-8131-709-1

Descobreix amb Popus les coses que t’agraden. Discover with Popus the things you like.

100

Teresa Giménez Barbany Bibliografia bibliography: El lladre de melics, La Galera. Negre com la xocolata, Tàndem Edicions. Marcela, què fas?, Editorial Edebé. Mama, coll!, Tàndem Edicions.


AUTORA AUTHOR

Teresa Giménez Barbany IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Teresa Giménez Barbany PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

24

16 x 16 cm

TÀNDEM EDICIONS

A Popus no li agrada Popus Doesn’t Like It

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 3 anys 3 and up TEMA SUBJECT

interés infantil kids curiosity ISBN: 978-84-8131-711-4

Descobreix amb Popus les coses que no t’agraden. Discover with Popus the things you don’t like.

Teresa Giménez Barbany Bibliografia bibliography: El lladre de melics, La Galera. Negre com la xocolata, Tàndem Edicions. Marcela, què fas?, Editorial Edebé. Mama, coll!, Tàndem Edicions.

101


Els colors de Popus Popus’ Colors AUTORA AUTHOR

Teresa Giménez Barbany IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Teresa Giménez Barbany PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

24

16 x 16 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 3 anys 3 and up TEMA SUBJECT

els colors the colors ISBN: 978-84-8131-707-7

Descobreix els colors amb Popus. Discover with Popus the colors

102

Teresa Giménez Barbany Bibliografia bibliography: El lladre de melics, La Galera. Negre com la xocolata, Tàndem Edicions. Marcela, què fas?, Editorial Edebé. Mama, coll!, Tàndem Edicions.


AUTORA AUTHOR

Maria Dolors Pellicer IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Eva Garcés PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

21

17,5 x 19,5 cm

TÀNDEM EDICIONS

La mirada d’Ahmed Ahmed’s Way of Looking

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné hardcover EDAT AGE

a partir de 6 anys 6 and up TEMA SUBJECT

integració integration ISBN: 978-84-8131-754-1

Una mirada realista i alhora tendra sobre l’adaptació a casa nostra dels infants que vénen de lluny. A realistic and tender look at the adaptation of children that come from abroad.

Maria Dolors Pellicer

Eva Garcés

Bibliografia bibliography: Els contes de la titirimonga, Tàndem edicions, 1992. El gegant Romuald, Tàndem edicions, 1992. La mirada d’Ahmed, Tàndem edicions, 2007.

Bibliografia bibliography: Un parc de paper, a l’abril, Tàndem edicions, 2006 Siringa 1, Tàndem edicions, 2007. Els viatges del príncep blau, Tàndem edicions, 2007. La mirada d’Ahmed, Tàndem edicions, 2007.

103


Martín i Soler Martín and Soler AUTORA AUTHOR

Susana Ramírez Juan IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Alicia Merelo Ramírez PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

31

21,5 x 21,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 8 anys 8 and up TEMA SUBJECT

música musica ISBN: 978-84-8131-760-2

De la mà de la iaia Pepa i dels seus néts, Martí i Glòria, farem un recorregut per l’intensa i viatgera vida i per les principals obres que el músic valencià Vicent Martín i Soler va compondre. Pepa, a grandmother, and her two grandchildren, Martin and Gloria, travel through the intensive life of the Spanish composer Martin y Soler. Children (and adults) will learn of the history and music of the XVIII century.

104

Susana Ramírez Juan

Alicia Merelo Ramírez

Bibliografia bibliography: Mozart, Tàndem edicions, 2006. Martín i Soler, Tàndem edicions, 2007.

Bibliografia bibliography: Pessic, pessigant... pessigolles per tot l’any, Tàndem edicions, 2005. Mozart, Tàndem edicions, 2005. Martín i Soler, Tàndem edicions, 2007.


AUTOR AUTHOR

Darío Xohán Cabana IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Eva Garcés PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

91

13 x 20,5 cm

TÀNDEM EDICIONS

Els viatges del Príncep Blau Prince Charming’s Travels

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústega paperback EDAT AGE

a partir de 12 anys 12 and up TEMA SUBJECT

no aceptació del destí not acceptation of the destination ISBN: 978-84-8131-751-0

Cerul·li, lluny de ser el príncep hereu que els seus progenitors desitjaven, va perseguir una vida més en consonància amb les seues inclinacions: volia ser bibliotecari. Perquè és bo que els contes i les vides agafen camins que, no per inesperats, deixen de ser apropiats. Cerul·li is far from being what his parents would like him to be, he lives his life the way he wants: he dreams of being a librarian. Because it’s good that stories and lives take the same path however unexpected they may be.

Darío Xohán Cabana

Eva Garcés

Bibliografia bibliography: Els viatges del Príncep Blau, Tàndem edicions, 2007.

Bibliografia bibliography: Un parc de paper, a l’abril, Tàndem edicions, 2006 Siringa 1, Tàndem edicions, 2007. Els viatges del Príncep Blau, Tàndem edicions, 2007. La mirada d’Ahmed, Tàndem edicions, 2007.

105


El menjanúvols The Cloud-eater AUTORA AUTHOR

Jasmina Llobet Sarrià IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Jasmina Llobet Sarrià PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

32

17,5 x 19,5 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné hardcover EDAT AGE

a partir de 6 anys 6 and up TEMA SUBJECT

solidaritat, imaginació solidarity, imagination ISBN: 978-84-8131-771-8

Menjar 2 quilos de núvols diaris pot ser un bon remei per a la calvície? Amb la lectura d’aquest conte resoldràs l’enigma i el seu gegant protagonista et fara somriure. Could eating two kilos of clouds a day be a good remedy for baldness? In this book you will find the answer while the character, a giant, makes you smile.

106

Jasmina Llobet Sarrià Bibliografia bibliography: El menjanúvols, Tàndem Edicions, 2008.


AUTORA AUTHOR

Anna Bes Oliva IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Arianne Faber PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

desplegable

10 x 15 cm

TÀNDEM EDICIONS

Cuina Kitchen

ENQUADERNACIÓ BINDING

desplegable folding EDAT AGE

per a totes les edats for all ages TEMA SUBJECT

l’hora del desdejuni breakfast time ISBN: 978-84-8131-639-1

Cuina recrea el moment màgic i meravellós del desdejuni amb temps i bona companyia. Amb text d’una gran poeticitat i unes il·lustracions innovadores i suggeridores. Kitchen shows the magic of a relaxed breakfast with good company. A poetical text with suggestive illustrations.

Anna Bes Oliva

Arianne Faber

Bibliografia bibliography: El plaer de dormir: descansar bé per viure millor. Editorial Viena, 2003. Estar en forma y dormir bien. Cómo conservar la agilidad física y mental. Círculo de Lectores (coautora).

Bibliografia bibliography: Zoo, Tàndem edicions, 2007. Cuina, Tàndem edicions, 2007. Caminando sobre el alambre, Thule Ediciones, 2008. Bo maakt alles zelf, De Eenhoorn, 2008. Bo is jarig, De Eenhoorn, 2008.

107


Zoo Zoo AUTORA AUTHOR

Anna Bes Oliva IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Arianne Faber PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

desplegable

10 x 15 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

desplegable folding EDAT AGE

per a totes les edats for all ages TEMA SUBJECT

el món dels somnis the world of dreams ISBN: 978-84-8131-637-7

Les il·lustracions d’Arianne Faber i el text d’Anna Bes ens traslladen al món dels somnis. Un detall de poc valor material però de bon gust per a regalar. The illustrations of Arianne Faber and Anna Bes´s text take us to the world of dreams. A small book with little material value but a cool gift.

108

Anna Bes Oliva

Arianne Faber

Bibliografia bibliography: El plaer de dormir: descansar bé per viure millor. Editorial Viena, 2003. Estar en forma y dormir bien. Cómo conservar la agilidad física y mental. Círculo de Lectores (coautora).

Bibliografia bibliography: Zoo, Tàndem edicions, 2007. Cuina, Tàndem edicions, 2007. Caminando sobre el alambre, Thule Ediciones, 2008. Bo maakt alles zelf, De Eenhoorn, 2008. Bo is jarig, De Eenhoorn, 2008.


AUTOR AUTHOR

Nicolai Troshinsky IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Nicolai Troshinsky PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

28

21 x 29,7 cm

TÀNDEM EDICIONS

El capità no recorda el seu nom The Captain Who Doesn’t Remember His Name

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné hardcover EDAT AGE

totes les edats for all ages TEMA SUBJECT

pèrdua de la identitat loos of the identity ISBN: 978-84-8131-761-1

A vegades, oblidem on hem deixat la cartera o l’aniversari d’un amic. Oblidar el nostre nom és més difícil, però a un capità molt aventurer li va passar. Sometimes it´s easy to forget where we have left our wallet or the birthday of a friend. Forgetting our name is more difficult, but this is what happens to an adventurous captain.

Nicolai Troshinsky Bibliografia bibliography: El anillo mágico y otros cuentos, Anaya, 2007. A las buenas y a las malas, Anaya, 2007. El capità no recorda el seu nom, Tàndem edicions, 2008, El domador de sueños y otros cuentos, Kokinos, 2008.

109


Les coses que guarde The Things I Keep with Me AUTORA AUTHOR

Mónica Gutiérrez Serna IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Mónica Gutiérrez Serna PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

28

21 x 29,7 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné hardcover EDAT AGE

per a totes les edats for all ages TEMA SUBJECT importància sentimental dels objectes sentimental importance of the objectes ISBN: 978-84-8131-765-7

Les coses que em semblen importants les vaig posant totes dins del meu cap, però n’hi ha d’altres tan especials que m’estime més guardar-les en un altre lloc... The important things I keep in my head, but other special things I prefer to keep in another place...

110

Mónica Gutiérrez Serna Bibliografia bibliography: Los enanos amarillos, Editorial Siruela, 2007. Vecinos de cielo (I·lustració i text), Sieteleguas, 2007. Si fuera… (I·lustració i text), Anaya, 2007. Un cuento de ballenas, (I·lustració i text). Brosquil Edicions, 2007. El gran secreto de Oto, (I·lustració i text), Sieteleguas, 2008. La vaca en la baca, Edelvives, 2008. Pingoreta y el tiempo, Macmillan, 2008. Les coses que guarde (I·lustració i text), Tàndem edicions, 2008.


AUTORA AUTHOR

Aitana Carrasco Inglés IL·LUSTRADORA ILLUSTRATOR

Aitana Carrasco Inglés PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

48

20 x 20 cm

TÀNDEM EDICIONS

Gran recull de mentides il·lustrades The Great Collection of Illustrated Lies

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné hardcover EDAT AGE

per a totes les edats for all ages TEMA SUBJECT

les mentides lies ISBN: 978-84-8131-749-7

Als adults els agrada mentir. A l’àlbum d’Aitana Carrasco trobem i troben els lectors infantils una bona mostra de les mentides més habituals i estratègies per a protegir-se. Humor, innovació formal i unes il·lustracions extraordinàries. Adults like to lie. In this book we will discover some of the most common lies that adults tell children. Humor, innovation with extraordinary illustrations.

Aitana Carrasco Inglés Bibliografia bibliography: Ramona la mona, Editorial Fondo de Cultura Económica, 2006. Salvavidas (il·lustracions), Ediciones SM, 2006. Semillas del canto, mujeres latinoamericanas en la poesía (il·lustracions), Ediciones SM, 2007. Gran recull de mentides il·lustrades, Tàndem edicions, 2007.

111


Què li passa a Laia? What’s Wrong with Laia? AUTOR AUTHOR

Javier Sobrino IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Pablo Amargo PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

34

21 x 21 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné hardcover EDAT AGE

per a totes les edats for all ages TEMA SUBJECT

problemes psicosocials psychosocial problems ISBN: 978-84-8131-714-5

Emotiu text de Javier Sobrino i extraordinàries il·lustracions de Pablo Amargo sobre la història d’una xiqueta que no és com les altres. Javier Sobrino’s emotive text and Pablo Amargo’s extraordinary illustrations about the story of a girl who’s not like the other ones.

112

Javier Sobrino

Pablo Amargo

Bibliografia bibliography: Aldebaran, La Galera, 2001. Me gustas, Kikonos, 2002. Mistral, Editorial Planeta, 2003. El misterio de la niebla, Edelvives, 2004.

Bibliografia bibliography: El río que se secaba los jueves, Anaya, 2006. La princesa y el guisante, SM, 2005. Colección Otro mundo es posible, Ediciones Ambitu, 2004.


AUTORA AUTHOR

Maite Larrauri IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

Max PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

93

13,5 x 19 cm

TÀNDEM EDICIONS

L’amistat segons Epicur Friendship According Epicurus

ENQUADERNACIÓ BINDING

rústica holding EDAT AGE

a partir de 16 anys 16 and up TEMA SUBJECT l’amistat en la filosofia d’Epicur friendship in the Epicurus philosophy ISBN: 978-84-8131-621-6

L’amistat epicúria és un estil de vida que va contagiar molts en l’antiguitat, que ha viatjat a través del temps i que continua vivint als nostres dies. Epicurian friendship is a way of life that influenced many people in the past, which has travelled through the time and is still alive. As a kitchen garden, friendship is useful, as the production of food and beautiful and pleasant as the growing of flowers.

Maite Larrauri

Max

Bibliografia bibliography: Conocer Foucault y su obra, Dopesa, 1980. Spinoza y las mujeres, Eutopías, 1989. La espiral foucaultiana, Eutopías, 1996. Anarqueología, Eutopías, 1999. Col·lecció Filosofia per a profans, Tàndem edicions, 2000-2007.

Bibliografia bibliography: El carnaval de los ciervos, Arrebato, 1984. El beso secreto, La Cúpula, 1986. La biblioteca de Turpin, Altea, 1990. Gustavo contra la actividad del radio, La Cúpula, 1993. Como perros, La Cúpula, 1995. Monólogo y alucinación del gigante blanco, De Ponent, 1996. Col·lecció Filosofia per a profans, Tàndem edicions, 2000-2007.

113


4 poemas de Gloria Fuertes y una calabaza vestida de luna 4 Poems by Gloria Fuertes and A Pumpkin Dressed Like A Moon AUTORA AUTHOR

Gloria Fuertes IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

José Aguilar PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

36

21 x 29,7 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné hardcover EDAT AGE

de 6 a 10 anys 6 to 10 TEMA SUBJECT

poesia il·lustrada illustrated poems ISBN: 84-934160-9-6

Biografia, poemes i un diàleg entre una fada jubilada i la poetessa al voltant de la lluna i els xiquets. Biography, poems and a dialog between a retired fairy and the poet woman about the moon and children.

116

Gloria Fuertes

José Aguilar

Bibliografia bibliography: Cangura para todo, 1968 Don Pato y Don Pito, 1970 El hada acaramelada, 1973 Coleta payasa ¿qué pasa?, 1983

Bibliografia bibliography: 4 poemas de Lorca y un viaje a Nueva York, Versos y Trazos. Don’t cry for me, Metropol. Diario de arena, Norma.


AUTOR AUTHOR

Joan Manuel Serrat IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

VERSOS Y TRAZOS

4 poemas de Joan Manuel Serrat y un baúl de pequeñas cosas 4 Poems by Joan Manuel Serrat and A Small Things’ Chest

José Aguilar PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

36

21 x 29,7 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné hardcover EDAT AGE

de 6 a 10 anys 6 to 10 TEMA SUBJECT

poesia il·lustrada illustrated poems ISBN: 978-84-935727-2-3

Biografia, còmic final sobre el cantautor i cançons il·lustrades com «Mediterráneo» i «Mi niñez». Biography, closing comic strip about the songwriter and illustrated songs as «Mediterráneo» and «Mi niñez».

Joan Manuel Serrat

José Aguilar

Bibliografia bibliography: Mediterráneo y otras canciones, Espasa Calpe, 1995. Palabras de amor, Ediciones Florentinas, 1997. Cancionero Serrat, Ediciones El País, 2000.

Bibliografia bibliography: 4 poemas de Lorca y un viaje a Nueva York, Versos y Trazos. Don’t cry for me, Metropol. Diario de arena, Norma.

117


Jóvenes vampiros. El códice secreto Young Vampires. The Secret Codex AUTOR AUTHOR

José Aguilar IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

José Aguilar PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

36

21 x 29,7 cm

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné hardcover EDAT AGE

de 8 a 10 anys 6 to 10 TEMA SUBJECT

aventures de vampirs vampires’ adventures ISBN: 978-84-935727-0-9

Aventura ambientada al Renaixement italià on la vida d’una parella d’enamorats és amenaçada per un vampir. A young couple and their love are threatened by a vampire. A story set in the time of the Italian Renaissance.

118

José Aguilar Bibliografia bibliography: 4 poemas de Lorca y un viaje a Nueva York, Versos y Trazos. Don’t cry for me, Metropol. Diario de arena, Norma.


AUTOR AUTHOR

José Aguilar IL·LUSTRADOR ILLUSTRATOR

José Aguilar PÀGINES PAGES

FORMAT FORMAT

36

21 x 29,7 cm

VERSOS Y TRAZOS

Me llamo Salvador Dalí y vivo en un sueño My Name Is Salvador Dalí and I Live in A Dream

ENQUADERNACIÓ BINDING

cartoné hardcover EDAT AGE

de 8 a 10 anys 8 to 10 TEMA SUBJECT

l’obra de Dalí Dali’s work ISBN: 978-84-935727-3-0

José Aguilar introdueix els menuts en el món del surrealisme amb Dalí i els signes de la seua obra: rinoceronts, rellotges... José Aguilar introduces the surrealism world to the children with Dalí and his symbolic signs as rhinoceros, clocks…

José Aguilar Bibliografia bibliography: 4 poemas de Lorca y un viaje a Nueva York, Versos y Trazos. Don’t cry for me, Metropol. Diario de arena, Norma.

119


AEPV

ADRECES ADDRESSES


Albatros Editorial EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Manuel Soler Boada Olivereta, 28, baix 46018 València (València) +34 96 370 22 50 +34 96 370 22 46 graficassoler@terra.es www.alabatroseditorial.com

Bullent, Edicions del EDITORA PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Alfredo Ortells, Editorial EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Fernando J. Ortells González Sagunto, 5, 1ª 46009 València (València) +34 96 347 10 00 +34 96 347 39 10 editorial@ortells.com www.ortells.com

Campgràfic Editors EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

TELÈFON TELEPHONE FAX

Josep Fèlix Escudero Pitarch Pg. Ind. 1. Apartat correus 225 46600 Alzira (València) +34 96 245 90 91 +3496 240 31 91 algar@algareditorial.com www.algareditorial.com

Carena, Editors EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Anaya, Grupo EDITORA PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Roser Estruch Giner Gascó Oliag, 8, 2, 3 46010 València (València) +34 96 360 00 50 +34 96 360 00 50 restruch@anaya.es www.anaya.es

TELÈFON TELEPHONE FAX

Sonsoles Sancho Franco Daniel de Balaciart, 5, baix 46020 València (València) +34 96 310 60 37 +34 96 362 00 77 info@edibrief.com www.edibrief.com

TELÈFON TELEPHONE FAX

TELÈFON TELEPHONE FAX

Josep Gregori Sanjuan Pg. Ind. 1. Apartat correus 147 46600 Alzira (València) +34 96 240 22 54 +34 96 240 31 91 bromera@bromera.com www.bromera.com

TELÈFON TELEPHONE FAX

TELÈFON TELEPHONE FAX

Alejandro Camarasa Pz. Pintor Segrelles, 1, esc. B, 25a 46007 València (València) +34 96 310 70 45 +34 96 341 83 41 alejandro@brosquilediciones.e.telefonica.net

www.brosquiledicions.es

José Antonio López Vizcaino Cottolengo, 25 03690 Alacant (Alacant) +34 96 567 61 33 +34 96 566 39 36 ecu@ecu.fm www.ecu.fm

Diálogo, Editorial EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Brosquil, Edicions EDITOR PUBLISHER

Estudi i investigació comarcal Plaça Rei En Jaume, 10 46701 Gandia (València) +34 96 295 95 64/62 +34 96 295 95 66 ceicalfonselvell@gandia.org www.ceicalfonselvell.com

Club Universitario, Editorial EDITOR PUBLISHER

Bromera, Edicions EDITOR PUBLISHER

Marcos Gonzalo Zacarés Chiva, 21, 3º, 11ª 46018 València (València) +34 96 333 33 09 +34 96 316 26 98 carenaeditors@inicia.es www.carenaeditors.com

CEIC Alfons el Vell EDITOR PUBLISHER

Brief, Ediciones EDITORA PUBLISHER

Félix Bella Matias Perlló, 17, 6º 46005 València (València) +34 96 374 92 57 campgrafic@campgrafic.com www.campgrafic.com

Algar Editorial EDITOR PUBLISHER

Nuria Sendra-Maribel Marco Taronja, 16 Baix 46210 Picanya (València) +34 96 159 08 83 +34 96 159 08 45 info@bullent.net www.bullent.net

Cristóbal Aguilar Jiménez General Urrutia, 12, 10ª 46006 València (València) +34 96 316 30 14 +34 96 316 30 14 dialogoinfantil@ctv.es www.editorialdialogo.es

Difusión Avances de Enfermería EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Pol.Industrial Oliveral. Parc 1, nau, 3 46190 Riba-Roja de Túria (València) +34 96 166 73 84 +34 96 166 81 60 paradigma@grupo-paradigma.com www.enfermeria21.com


Dylar, Ediciones EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Juan Vicente Aguilar Archelós Sant Blai, 62. Apartat correus 20 12530 Burriana (Castelló) +34 902 444 413 +34 964 591 114 dylar@dylar.es www.dylar.es

Marfil, Editorial EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Ecir, Editorial EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Rafael Dominguez Pérez Pg. Ind. F. J-Villa de Madrid, 60 46988 Paterna (València) +34 96 132 36 25 +34 96 132 36 05 ecir@ecir.com www.ecir.com

Marjal-Grupo Edebé EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Edelvives, Editorial EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Josep Chaqués i Noverques Llevant, 42-2º-6ª 46450 Benifayó (València) +34 96 178 00 14 +34 96 178 32 44 terra_nostra@edelvives.es www.edelvives.es

TELÈFON TELEPHONE FAX

Dolors Pedrós Company Sant Cristòfol, 22 46740 Carcaixent (València) +34 96 246 11 04 +34 96 246 14 90 edicions96@edicions96.com www.edicions96.com

TELÈFON TELEPHONE FAX

TELÈFON TELEPHONE FAX

Francisco Villegas Perot de Granyana, 11, baix 12004 Castelló (Castelló) +34 964 22 70 51 +34 964 22 75 62

TELÈFON TELEPHONE FAX

TELÈFON TELEPHONE FAX

www.ellagoediciones.com

Gratacels, Edicions

TELÈFON TELEPHONE FAX

Juan Lagardera Otero En Blanch, 5 46003 València (València) +34 96 391 26 59 +34 96 391 26 74 agil@gratacels.com

TELÈFON TELEPHONE FAX

Agathe Cothereau Don Juan de Austria, 15, 5º 46002 València (València) +34 91 636 42 32 agathe@leguaeditorial.es www.leguaeditorial.es

Blas Parra Passatge Ventura Feliú, 12, 8 46007 València (València) +34 96 317 21 72 +34 96 380 95 12 info@editorialelnadir.com www.editorialelnadir.com

Nau Llibres, Editorial EDITORA PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Legua, Editorial EDITOR PUBLISHER

Juan Ramón Feijoo López Avda. del Mar, 25 46137 Pobla de Farnals (València) +34 96 146 27 65 +34 96 146 09 61 monterrey@monterreygrupo.com www.monterreygrupo.com

Nadir, El EDITOR PUBLISHER

ellagoediciones@ellagoediciones.com

EDITOR PUBLISHER

Begoña Lobo Abascal Salamanca, 49 46005 València (València) +34 96 395 69 27 +34 96 395 69 27 mediavaca@mediavaca.com www.mediavaca.com

Monterrey Ediciones EDITOR PUBLISHER

Ellago, Ediciones EDITOR PUBLISHER

Francisco Ortíz Ahullo Alt Palancia, 6 Baix 46920 Mislata (València) +34 96 313 59 70 +34 96 313 47 55 valencia@edebe.net www.edebedigital.com

Media Vaca EDITORA PUBLISHER

Edicions 96 EDITORA PUBLISHER

Rafael Llorens Figuerola Sant Eloi, 17 Baix 03804 Alcoi (Alacant) +34 96 552 33 11 +34 96 552 34 96 editorialmarfil@editorialmarfil.com www.editorialmarfil.com

Concha Roncal Sánchez Periodista Badia, 10 Baix 46010 València (València) +34 96 360 33 36 +34 96 332 55 82 nau@naullibres.com www.naullibres.com

Onada Edicions EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Ramón París Penyaranda Plaça de l’Ajuntament, local 3 12580 Benicarló (Castelló) +34 96 447 46 41 +34 96 447 46 41 onada@onadaedicions.com


Patrimonio Ediciones EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

José Aspas Romano Martín el Humano, 12, baix 46008 València (València) +34 96 382 18 34 +34 96 382 18 34 admin@patrimonio-ediciones.com www.patrimonio-ediciones.com

Rialla Editores EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Pencil, Editorial EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Antonio Giménez Crespo correo@editorilapencil.es 46120 Alboraia (València) +34 96 133 81 68 +34 96 133 65 71 correo@editorialpencil.es www.editorialpencil.es

Rie, Edicions EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Perifèric Edicions EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

PerifèricTV Sèquia de Montcada, 13 46470 Catarroja (València) +34 609 426 131 +34 961 270 038 periferic@periferic.es www.periferic.es

TELÈFON TELEPHONE FAX

Jesús Piles Ferrer Apartat correus 8012 46080 València (València) +34 96 370 40 27 +34 96 370 49 64 info@pilesmusic.com www.pilesmusic.com

TELÈFON TELEPHONE FAX

TELÈFON TELEPHONE FAX

Paco Camarasa Pina Avg. Estació, 15, entresol, dreta 03016 Alacant (Alacant) +34 96 614 67 19 +34 96 614 67 19 info@edicionsdeponent,com www.edicionsdeponent.com

TELÈFON TELEPHONE FAX

TELÈFON TELEPHONE FAX

Manuel Ramírez Giménez Luis Santángel, 10, 1C 46005 València (València) +34 96 333 32 26 +34 96 395 54 77 info@pre-textos.com www.pre-textos.com

TELÈFON TELEPHONE FAX

TELÈFON TELEPHONE FAX

José Moreno Alejos Jaime I, 48 46970 Alaquàs (València) +34 96 150 60 52 +34 96 150 60 52 prodidacta@wanadoo.es www.prodidacta.com

Julia San Miguel Impresores, 15 28660 Boadilla del Monte (Madrid) +34 91 422 88 00 +34 91 422 61 15 julia.sanmiguel@grupo-sm.com www.grupo-sm.com

Sorlí, Ediciones EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Prodidacta-Edicions Abril EDITOR PUBLISHER

Emili Marin Soriano Ángel del Alcazar, 14, 3º, 12ª 46018 València (València) +34 96 370 58 41 +34 96 370 57 55 sao@arrakis.es

SM, Ediciones EDITORA PUBLISHER

Pre-textos EDITOR PUBLISHER

Rufo Giménez En Blanch, 5 46003 València (València) +34 96 391 26 79 +34 96 391 26 74 info@ruzafashow.com www.ruzafashow.com

Saó, Edicions EDITOR PUBLISHER

Ponent, Edicions de EDITOR PUBLISHER

Redactors i editors SL P. Sant Bult, 3 46003 València (València) +34 96 344 86 57 +34 96 344 86 56 fernando@edicionesrie.com www.edicionesrie.com

Ruzafa Show EDITOR PUBLISHER

Piles Editorial de Música EDITOR PUBLISHER

San Pancracio, 12 Baix esq. 46009 València (València) +34 96 340 19 03 +34 96 340 19 03 rialla@octaedro.com

José Antonio Sorlí Bellido Verge de Campanar, 15-1 46015 València (València) +34 96 348 81 30 +34 96 349 64 36 j.antoni@sorli-ediciones.com www.sorli-ediciones.com

Tabarca Llibres EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Josep Llorens Serra Avinguda Ausias March, 184 46006 València (València) +34 96 318 60 07 +34 96 318 64 32 tabarca@futurnet.es www.tabarcallibres.com


Tàndem Edicions EDITORA PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Rosa Maria Serrano Llàcer Sant Vicent, 93, entresol 46007 València (València) +34 96 317 20 47 +34 96 317 22 01 tandem@tandemedicions.com www.tandemedicions.com

U. Politécnica València, Edito. EDITORA PUBLISHER

TEL. PHONE FAX

Tirant lo Blanch, Editorial EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Salvador Vives López Arts Gràfiques, 14, baix 46010 València (València) +34 96 361 00 48/50 +34 96 369 41 51 tlb@tirant.com www.tirant.com

Versos y trazos, Editorial EDITOR PUBLISHER

TEL. PHONE FAX

Univ. Alacant, Publicacions EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

Luis Bonmatí Apartat de correu 99-E 03080 Alacant (Alacant) +34 96 590 34 80 +34 96 590 94 45 publicaciones@ua.es www.publicaciones.ua.es

TELÈFON TELEPHONE FAX

Carme Pinyana i Garí Campus Riu Sec. Edifici Rectorat 12071 Castelló (Castelló) +34 964 72 88 19 +34 964 72 88 32 publicacions@uji.es www.tenda.uji.es

TEL. PHONE FAX

TELÈFON TELEPHONE FAX

Antoni Furió Arts Gràfiques, 13, baix 46010 València (València) +34 96 386 41 15 +34 96 386 40 67 publicacions@uv.es www.puv.uv.es

Immaculada Gregori Soldevila València, 44 46210 Picanya (València) +34 96 159 44 10 +34 96 159 19 24 voramar@santillana.es www.santillana.es

Xara, Edicions la EDITOR PUBLISHER

TELÈFON TELEPHONE FAX

PUV EDITOR PUBLISHER

José Fuentes Fernández Plaça del Tossal, 3, 1 46001 València (València) +34 96 338 38 24 +34 96 338 38 24 literaria@versosytrazos.com www.versosytrazos.com

Voramar, Edicions EDITORA PUBLISHER

Univ. Jaume I, Publicacions EDITORA PUBLISHER

Maribel Cerdá Camino Vera, s/n 46021 València (València) +34 96 387 70 12 +34 96 387 79 12 public@upvnet.upv.es www.upv.es

Eladi Mainar Cabanes Avgda. de la Valldigna, 25 46750 Simat de la Valldigna (València) +34 96 281 05 73 +34 96 281 13 67 eladi@edicionslaxara.com www.edcionslaxara.com

AEPV SECRETÀRI TÈCNIC

TELÈFON TELEPHONE FAX

Manel J. Romero Plaça Tetuan, 19 entresol 46003 València +34 96 394 50 03 +34 96 2394 50 03 aepv@aepv.net www.aepv.net


Books for children and teenagers 2008  
Books for children and teenagers 2008  

Catàleg de llibres infantils i juvenils d'editorials valencianes 2008

Advertisement