Page 1

DUTCH| DESIGN| HOTEL| ARTEMIS| PRESENTEERT HAAR NIEUWE EXPO: D&A.11.3: FASHION

��� ���� ���������������� �������������������

8 SEPTEMBER - 7 DECEMBER 2011 MET WERK VAN TONY MARCUS SACHARIAS | STELLA TEUNISSEN IRIS VAN DAALEN | JELSKE PETERSON | ELLIS DROOG | BAGISM CHLOE POUZOULET | JASMIJN WESTER | ANNE-MARIE GEURINK SOPHIE VAN DER PERRE ***


���� ��� ���� ���� � � �� ���� ��


NL Met D&A; Design & ARTemis creëert Dutch Design Hotel Artemis een gelegenheid voor gasten om vernieuwende Nederlandse creativiteit te ervaren. Dit door het organiseren van wisselende D&A design en kunst exposities met een variatie aan creatieve disciplines, zoals vormgeving, fotografie, schilderkunst, fashion, grafisch ontwerp en beeldhouwkunst. Maar ook met speciaal D&A Food en Drink Design, dat gasten een innovatieve, culinaire belevenis biedt. Dutch Design Hotel Artemis is daarmee méér dan een hotel, het is een beleving, waarbij de variatie zorgt voor een zeer dynamische en inspirerende sfeer.

ENG With D&A; Design & ARTemis, Dutch Design Hotel Artemis creates a great opportunity for guests to experience innovative Dutch creativity. Either in the form of D&A exhibitions with a variety of many creative expressions, such as design, photography, fashion, graphic design, paintings and sculptures. Or with special D&A Food and Drink design, offering guests innovative culinary experiences. Dutch Design Hotel Artemis is more than a hotel, it is a total experience, where the variety creates a dynamic and inspiring atmosphere.

www.artemisamsterdam.com


D&A EXPO 11.3 | FASHION


INHOUD | CONTENT

D&A EXPO 11.3 : FASHION & RESTAURANT BAR DE STIJL 06-07 TONY MARCUS SACHARIAS 08-09 STELLA TEUNISSEN 10-11 IRIS VAN DAALEN 12-13 JELSKE PETERSON 14-15 ELLIS DROOG 16-17 BAGISM 18-19 CHLOE POUZOULET 20-21 JASMIJN WESTER 22-23 ANNE-MARIE GEURINK 24-25 SOPHIE VAN DER PERRE 26-27

www.artemisamsterdam.com

| 05


D&A EXPO 11.3 : FASHION De mode verandert continu. Met nieuwe designers die nieuwe innovatieve creaties ontwikkelen en trendsetters die continu veranderen wat momenteel in de mode is, is de trend soms moeilijk te volgen. Voor deze expositie hebben we dan ook samengewerkt met Daniëlle Kempen, een 3e jaars studente Fashion & Branding aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) met een grote passie voor mode. Met haar vinger op de pols van de huidige trends and mode, heeft ze deze expositie samengesteld. Met de ondertitel ‘Home is the skin we live in’ geeft zij deze expositie een extra dimensie en brengt ‘Fashion’ naar een andere level.

������������������������������� ‘Een bijna microscopisch klein bruin kleurig vlekje. Net boven de buiging van de middel vinger van mijn linkerhand. Het is een opeenhoping van pigment of beter bekend als de sproet. Ooit veroorzaakt door zonlicht, of ik ben er gewoon mee geboren. Als een stempel op mijn lichaam kenmerkt hij mij en maakt hij mij uniek.’ Mode is een continue bewegend fenomeen waarbinnen we allemaal uniek proberen te zijn. Maar zijn we dat niet al vanaf onze geboorte? De huid is de buitenste schil van het lichaam, puur en naakt. Net als een huis beschermt het je en bied het een knus toevluchtsoord om jezelf in terug te trekken. Maar tegelijkertijd kun je, jezelf er ook mee identificeren en uitdrukken. Perfectie of juist oneffenheden, de houding en beweging maken jou uniek en bijzonder.

In ‘Fashion: home is the skin we live in’ worden unieke kenmerken van het menselijk lichaam, zoals huid en haar, vertaald naar mode en design. 10 creatieve breinen van Nederlandse bodem laten individueel zien dat we het lichaam in zijn uniekheid moeten benadrukken. Droom weg onder de Mosquito Wig die gemaakt is van haar of ga de confrontatie aan met de Knitted Skin collectie van Stella Teunissen. De D.I.Y Health encyclopedie van Anne Marie Geurink geeft inzicht in zelf genezingsmethodes en Tony Marcus Sacharias laat zien dat een onvolmaakt mens juist schoonheid is. Dit en nog veel ander veelzijdig design en fotografiewerk is te zien tijdens de expositie. Want, kunnen we de huid een antoniem van mode noemen, of is het slechts een verlengde ervan? Laat je inspireren door ‘Fashion: Home is the skin we live in’. Daniëlle Kempen

FOOD & DRINK DESIGN RESTAURANT BAR DE STIJL Fashion heeft ook betrekking op trends in eten en drinken. Elke expositie ontwerpt ons keuken en restaurant team nieuwe manieren van presentatie en het ervaren van eten, gebaseerd op verschillende thema’s. Dit keer, geïnspireerd door fashion, zullen zij hun eigen nieuwe ‘Fashion’ designs tonen en u presenteren met smaakvol, oogstrelend food en drink design gedurende de eerste D&A Food & Drink Design catwalk show ooit. De catwalk show gemist? Ervaar ook zelf de smaaksensatie van ons D&A ‘Fashion’ Food en Drink Design in Restaurant-Bar De Stijl! Of verras uw gasten met een unieke D&A belevenis! Het is mogelijk om

�� 06 |

www.artemisamsterdam.com

Food en Drink Design volledig voor u op maat te maken. Neem contact met ons op voor meer informatie!


D&A EXPO 11.3 : FASHION Fashion is always changing. With new designers coming up with new innovative ideas and the trendsetters continuously changing what is in fashion nowadays, it is sometimes hard to keep up. For this exhibition we therefore collaborated with Daniëlle Kempen, a third year Fashion & Branding student at the Amsterdam Fashion Institute (AMFI) with a great passion for fashion. With her finger on the pulse of what is in fashion nowadays, she put together this exhibition. With the subtitle ‘Home is the skin we live in’, Daniëlle gave this exposition an extra dimension, taking Fashion to another level.

������������������������������� ‘An almost microscopically small brown spot, just above the knuckle of the middle finger of my left hand. It is an accumulation of pigments, or better known as a birthmark. Often caused by sunlight, or maybe I was just born with it. As a stamp on my body it distinguishes me and makes me unique.’ Fashion is a continuously moving phenomenon in which we all try to be unique. But are we not by birth? The skin is the furthest layer of the body, pure and naked. Just like a house, it protects and offers shelter to withdraw. But at the same time you can identify and express yourself through your skin. Perfection or irregularities, the poses and movements are what make you unique and special.

Dream away under the Mosquito Wig made of hair or confront yourself with the Knitted Skin collection of Stella Teunissen. The D.I.Y. Health encyclopaedia by Anne Marie Geurink gives insights into self-recovery methods and Tony Marcus Sacharias shows that an imperfect human can be even more beautiful. This and much more work of designers and photographers can be seen in this exhibition. Because, can we call the skin an antonym of fashion or is it just an extension of it? Let yourself be inspired by ‘Fashion: Home is the skin we live in’. Daniëlle Kempen

FOOD & DRINK DESIGN RESTAURANT BAR DE STIJL Fashion also includes trends in food and drinks. Each exhibition our kitchen and restaurant team design new ways of presentation and experiencing food based on different themes. This time, inspired by fashion, they will show their own new ‘Fashion’ designs and present you with tasteful, eye catching food and drinks during the first ever D&A Food & Drink Design fashion show. Missed it? You can experience the taste sensation of our D&A ‘Fashion’ Food & Drink Design in Restaurant-Bar De Stijl! Or surprise your guests with a unique D&A experience! It is possible to create customized Food & Drink Design based upon your wishes. Contact us for more information.

In ‘Fashion: home is the skin we live in’ unique features of the human body are being translated into fashion and design. 10 Dutch creative’s show individually that we should accentuate the body in this very uniqueness.

��� banquets@aeonplazahotels.com

| 07


TONY MARCUS SACHARIAS

�� ��� ���� ����� �����

In bepaalde stoffen gebruikte hij huid aandoeningen als inspiratie, zoals vitiligo, keloid, albinisme en overmatige haargroei. In deze collectie wil Sacharias zijn fascinatie tonen voor de onvolmaakte mens. Onlangs lanceerde hij zijn label ‘tonymarcussacharias’ en toonde zijn nieuwe collectie: ‘Getekend door het leven’ tijdens Amsterdam International Fashionweek S/S12.

ENG Tony Marcus Sacharias (10 April 1980) is a conceptual designer who has humanity as an overall focus in his work. He is inspired by man in his physical form and behavior. His work is an observation of society and people as individuals. New treatment techniques and

NL

materials play an important factor.

Tony Marcus Sacharias (10 April 1980) is een

In 2010 he graduated from the Gerrit Rietveld Academy

conceptuele vormgever bij wie de mensheid centraal

in Amsterdam. In response to today’s pursuit of physical

staat. Hij laat zich

inspireren door de mens in zijn

perfection imposed by the cosmetic industry, he made a

fysieke vorm en gedrag. Zijn werk is een waarneming

graduation collection ‘Imperfect Aesthetics’ where the

van de maatschappij en de mens als individu. Nieuwe

silhouette focuses on the areas of our body that many of

technieken en stoffenbehandeling spelen hierin een

us conceal or embellish.

belangrijke factor.

He started with oversized clothes, literally rolling away the excessive fabric and looking for new forms. This

Hij is in 2010 afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld

procedure (rolling away fabric) is important and he

Academie te Amsterdam. In reactie op het hedendaagse,

emphasizes this by using clips.

door de cosmetica- industrie opgelegde streven naar fysieke perfectie, maakte hij een eindexamencollec-

In certain fabrics he used skin-disorders as inspiration,

tie ‘Imperfect Aesthetics’ waarvan het silhouet zich

like vitiligo, keloid, albinism and excessive hair growth.

concentreert op de plekken van ons lichaam die velen

In this collection Sacharias wants to show his fascination

van ons verhullen of verfraaien.

for the imperfect human.

Hij werkte met oversized kleding, waarbij hij letterlijk het overtollig stof wegrolde en op zoek ging naar nieuwe

He recently launched his label ‘tonymarcussacharias’

vormen. Deze procedure (het wegrollen van stof) is

and presented his new collection: ‘Getekend door het

belangrijk en dit word benadrukt met behulp van clips.

leven’ (Marked by life) during Amsterdam International Fashion week S/S12.

08 |

www.tonymarcussacharias.com


STELLA TEUNISSEN

���� ��� ����

Ze ontwierp daarnaast een aantal kledingstukken die van deze ´gebreide huid´ gemaakt zijn. De kledingstukken kunnen door de drager als tweede huid over de eerste aangetrokken worden. Deze wordt zo niet verborgen maar juist extra goed getoond.

ENG Stella Teunissen graduated from the Utrecht School of the Arts in 2010, in the course 3D-design. During her

NL

studies she focused completely on the technique of

Stella Teunissen studeerde af aan de Hogeschool voor de

This interest was sparked during her training in the

Kunsten in 2010, in de richting 3D-design. Tijdens haar

Audax Textile Museum in Tilburg.

afstuderen richtte zij zich volledig op de techniek van

With her distinctive graduation project, Knitted Skin, she

het machinaal breien. Deze interesse is aangewakkerd

was nominated for the HKU Piet Bakker Prize.

machine knitting.

tijdens haar stages in het Audax Textielmuseum in Tilburg. Met haar onderscheidende afstudeerwerk,

After her studies, she designed one of the outfits for

‘Knitted Skin’, werd ze genomineerd voor de HKU Piet

Dick Bruna’s Miffy for the exhibition ‘Miffy in Fashion’,

Bakkerprijs.

in commission of the Central Museum in Utrecht. She is

Na haar studie ontwierp ze in opdracht van het Centraal

currently exploring the further possibilities of machine

Museum in Utrecht een van de outfits voor Dick Bruna’s

knitting. Using knitting techniques as a basis for design

Nijntje, voor de tentoonstelling ‘Nijntje in de Mode’. Op

offers endless opportunities to create shape. The

het moment onderzoekt ze de verdere mogelijkheden

technique inspires her to make new fabric collections,

van het machinaal breien. Ontwerpen vanuit de

with the associated accessories and products.

breitechniek kent oneindige mogelijkheden om tot vorm te komen. De techniek drijft haar tot het maken van

�����������������

nieuwe stof collecties, met de bijbehorende accessoires

The skin is the outermost layer of our body, with which

en producten.

we touch each other and make contact. The skin changes and ages: you carry it with you all your life.

����������������

Stella Teunissen has put her fascination with the human

De huid is de buitenste laag van ons lichaam. Daarmee

skin into her design. She studied the structure of the

raken we elkaar aan en maken we contact. De huid

skin and processed it into a knitting pattern. Skin-like

verandert en veroudert: je draagt hem je hele leven

structures: arteries, nipples and hair are reflected in the

met je mee. Stella Teunissen heeft in haar werk haar

fabrics.

fascinatie voor de menselijke huid vormgegeven. Ze

She also designed a number of garments that were

bestudeerde de structuur van de huid en verwerkte deze

made of this ‘knitted skin’. The garments can be worn

tot een breipatroon. Huidachtige structuren: aderen,

as a second skin over the first by the wearer. This way

tepels en haren komen tot uiting in de stoffen.

the skin is not hidden but accentuated.

10 |

www.stellateunissen.nl


| 11


IRIS VAN DAALEN

���� ����� ����

Deze sieraden zijn vastgelegd in een serie mode foto’s in samenwerking met fotografe Lisa Klappe. Naast de kleuren blond, bruin, rood en zwart, maakt Iris ook van persoonlijke lokjes een sieraad. Op deze manier draag je een stukje van een geliefd persoon dichtbij.

ENG Iris graduated at the Design Academy Eindhoven in June 2010, at the department Man and Identity. As a designer

NL

in fashion & interior, she creates new materials,

Iris studeerde af aan de Design Academy in Eindhoven

What she creates has something epic, ethnic and

in juni 2010, aan de afstudeerrichting Man & Identity.

nostalgic. It is in conversation with the surroundings

Als ontwerpster in mode & interieur, creëert ze onder

and therefore her work is very photogenic. Inspired by

andere nieuwe materialen, accessoires en sieraden.

phenomena in nature, old habits and handicrafts, she

De ontwerpen die ze maakt hebben iets episch, ethisch

translated this in nowadays aesthetics.

accessories and jewelry.

en nostalgisch. Haar ontwerpen gaan een relatie aan met haar omgeving, dit maakt de ontwerpen zeer

������������������������������������

fotogeniek. Iris vertaalt haar inspiratie uit natuurlijke

Hair is stubborn, it goes its own way. It can be messy

fenomenen,

and intriguing at the same time. Iris van Daalen makes

oude

gebruiken

en

ambachten

in

hedendaagse esthetiek.

jewelry of hair, it becomes as smooth and flat as a mirror. A new way to wear hair.

������������������������������������

By putting the jewelry on, it blends with your own hair.

Haar is eigenwijs, het gaat haar eigen weg. Het kan

The jewelry is in control and stays in place forever, like

pluizig en intrigerend tegelijk zijn. Iris van Daalen maakt

an old picture. A new way to capture hair. To be more

sieraden van haar, waarbij haar zo glad wordt als een

aware of her value and personal beauty.

spiegel. Grafisch, met een andere kijk op haar. Bij het dragen van de sieraden versmelten ze met je

These smooth jewels are captured in a series of fashion

eigen haar. Een nieuwe techniek waarbij haar voor

photos, in cooperation with photographer Lisa Klappe.

eeuwig op haar plek blijft, het nieuwe ‘conserveren

Besides the colours blond, red, brown and black, Iris

van haar.’ Ter bewustwording van haar schoonheid en

also creates jewelry from your personal lock of hair. In

persoonlijke waarde.

this way you can wear a piece of a loved one close to you.

12 |

www.irisvandaalen.nl . info@irisvandaalen.nl


| 13


JELSKE PETERSON

����� ����� ��� �������

Jelske brengt twee keer per jaar een collectie uit, welke in productie genomen zullen worden. Ook wil ze zelf met de hand schoenen blijven maken, voor mensen die net als haar een grote liefde hebben voor mooi handwerk en schoenen.

ENG

In 2008 studeerde Jelske Peterson af van de

In 2008, Jelske Peterson graduated from the art

kunstacademie Artez in Arnhem. Ze volgde daar de

academy Artez in Arnhem. She graduated with two

opleiding product design en studeerde af met twee

shoe collections. In her final year of art school she

schoencollecties. In haar laatste jaar van de opleiding

did an internship with Antoine Peters and designed,

liep ze stage bij Antoine Peters. Daar ontwierp en

where she made 13 pairs of shoes that were shown at

maakte ze voor hem 13 paar schoenen die geshowd

the Amsterdam International Fashion Week in January

werden op de Amsterdam International Fashion Week

2008.

januari 2008. In the last three months of school, she designed a In de laatste 3 maanden van haar opleiding ontwierp

second shoe collection, consisting of six pairs. She

ze nog een collectie schoenen, bestaande uit 6 paar.

took her inspiration from the shape of the female

Haar inspiratie haalde ze uit de vorm van het vrouwelijk

body. Round shapes and curved lines in a woman’s

lichaam. Ronde vormen en gebogen lijnen in een

body forms the core of what is sexy about women.

vrouwenlichaam vormen de kern van wat men sexy aan

Sculptural lines and volume are the principles in her

een vrouw vindt. Belijningen en volume zijn dan ook

designs. She exaggerates certain shapes and lines in

de uitgangspunten in haar ontwerpen.

Ze overdrijft

a pump: she shifts, stretches them in such a way that

bepaalde vormen en lijnen in een pump: verlegt ze,

the natural shape of the foot is not only complemented

rekt ze op, op zo’n manier dat ze de natuurlijke lijn

but also brought to perfection. The beauty of a foot or

van de voet niet alleen complementeren, maar ook

shoe is trapped in the object itself. By minimizing the

vervolmaken. De schoonheid van een voet of een schoen

shapes and structural lines, and proportioning them as

zit gevangen in het object zelf. Door de belijning in

pure as possible you accentuate that beauty. She uses

een schoen sterk te stileren en zo zuiver mogelijk te

curves and color blocks as rigid dividing lines between

proportioneren, accentueer je die schoonheid. Haar

components, they serve to reinforce basic directions and

belijningen functioneren als strakke scheidslijn tussen

to suggest an ideal shape.

onderdelen, ze dienen om basisrichtingen te versterken en om een ideaalvorm te suggereren.

Besides her own work she has worked with big names in fashion such as Marga Weimans and Jan Taminiau.

Naast haar eigen werk is heeft ze samengewerkt met grote namen uit de modewereld zoals Marga Weimans

Twice a year Jelske launches a collection, that will

en Jan Taminiau.

be taken into production. She also wants to continue making shoes by hand, for people who like her have a great love for beautiful handicrafts and shoes.

14 |

www.jelskepeterson.com


| 15


ELLIS DROOG

�� �� � � � � �� � � ��

��������������� In een samenleving geobsedeerd door schoonheid zijn de sociale standaarden voor vrouwen, ten aanzien van haar op het lichaam, streng. Daar tegenover staat dat lang haar vaak representatief is voor vrouwelijkheid en sex-appeal. De contradicties rond dit onderwerp is wat Ellis Droog inspireerde om de grenzen van haar op het vrouwelijke lichaam te onderzoeken. Ze creëerde ‘Intiem bond’, een kleine collectie van intieme kleding gemaakt van menselijk haar. ‘Haar bezit alle eigenschappen die een kledingstuk verleidelijk kan maken. Het is niet vast en speelt met door kijken en niet door kijken, het beweegt en is tactiel, het verleid je om het aan te raken.’

ENG ���������������� From earliest childhood Ellis Droog has been fascinated with (long) hair. Its separate fibres gathering to form unity, its movement, its expressiveness and the safe haven it can offer. She created the ‘Mosquito wig’, a hairy object to move around in and hide under. ‘People are vulnerable when they sleep, so I wanted to create something that offers a safe feeling; a mosquito net. ‘ Because the feel and texture of hair are central in this design she chose synthetic hair that she tied together

NL

and fixed by heating the fibres.

������������������

����������������

Van jongs af aan is Ellis Droog gefascineerd door (lang)

In a society obsessed with beauty, social standards

haar. De individuele vezels die met elkaar een eenheid

for women concerning body hair are strict. On the

vormen, de beweging, de uitdrukking en de veilige

other side long hair often represents femininity and

haven die het kan bieden. Ze creëerde de ‘Muskiet

sex appeal. This contradiction around the subject is

pruik’, een harig object waar je je zowel in kunt bewegen

what inspired Ellis Droog to explore the boundaries of

als onder kunt verstoppen. ‘Mensen zijn kwetsbaar als

hair on the female body. She created ‘Intimate fur’, a

ze slapen dus ik wilde iets creëren wat een veilig gevoel

small collection of undergarments made from human

bied, een muskieten net.’ Omdat het Ellis in dit project

hair. ‘Hair holds all the characteristics that can make

om het gevoel en de textuur van haar gaat, koos ze

garments on the body sexy. It is not solid and plays with

voor synthetisch haar wat ze bond en verstevigde door

seeing and not seeing, it has movement and is tactile, it

verhitting.

seduces you to touch it.’

16 |

www.ellisdroog.com


Photos with special thanks to Nerita Louw Photograpy


BAGISM NL

�� ��� ��� ���� �����

Bagism is een project van de Amsterdamse ontwerpster Marjel van Tilborg. Toen ze in 2001 het aanbod kreeg om een gerenommeerde tassen-atelierwinkel over te nemen, greep ze deze kans met beide handen. De laatste telg van dit atelier - gestart in 1928 – leerde haar de ins en outs van het vak en sinds 2008 bouwt ze in een gestaag tempo aan het merk Bagism. Ontwerpen is voor Marjel een manier om haar passie voor het leven en creativiteit op de meest natuurlijke wijze te ontwikkelen. Op dit moment beperkt ze zich tot het maken van tassen, maar in de toekomst komen hier wellicht producten zoals schorten, kussens, placemats en bagage-labels bij. De tassen zijn zeer goed ontvangen door internationale design experts en zijn verkrijgbaar in het Museum of Arts and Design in New York en in selecte designwinkels in Nederland en België.

ENG

�e on the search for the perfect bag.

Bagism is a project of Amsterdam based designer

�lways a retake on classics,

Marjel van Tilborg. When she received the offer to take

deconstructing and constructing again.

over a renowned bag workshop, she jumped at the

�iving dedication to simple bags.

opportunity. The last descendent of this generation of

�nvented as a daily life tool first,

bag manufacturers, which began in 1928, taught her

a design object second.

the ins and outs of the craft. Since 2008 she has been

�haped for commonplace functionality,

building the Bagism brand.

meeting contemporary form.

For Marjel, designing bags is her passion, a way to

�ade by hand in amsterdam using the best

develop her creativity in the most natural way.

natural materials available.

For now, she limits herself to bags only, but in the future products such as aprons, pillows, placemats or luggage tags may soon join the collection. Her bags have received much positive praise from an international league of design experts and are available at the Museum of Art and Design in New York and selected design shops in the Netherlands and Belgium.

18 |

www.bagism.nl


CHLOE POUZOULET

�� �� NL

Deze kan worden opgerold tot een comfortabel kussen om op te zitten of liggen op de vorm, maar men kan er ook in kruipen. Degenen die de opening vinden en zich als het ware erin laten trekken, zullen een worden met de vloer en versmelten met het huiselijke landschap. Gevangen in het breiwerk, zal het lichaam het karpet een nieuwe vorm geven. Een verbond tussen lichaam en architectuur, waarbij de twee een worden.

ENG Chloé Pouzoulet graduated from the Design Academy in Eindhoven in June 2010, department Man and Well Being : Conceptual and practical design considering humans and emotions as the priority. Her graduation project Dune was labeled as one of the highlights of the Graduation show and has received a lot of attention since then.

Chloé Pouzoulet studeerde in juni 2010 af van de Design Academy in Eindhoven, in de richting Man and Well

As a designer she is interested in real life. ‘I want to

Being. Haar afstudeerproject ‘Dune’ werd gekenmerkt

reach people with my designs and ideas as much as

als een van de highlights van de Graduation Show en

possible. But also get my products into the living rooms.

heeft sindsdien veel aandacht gekregen.

That one really lives with it.’

Als ontwerper is ze geïnteresseerd in het echte leven.

��������

‘Ik wil met mijn ontwerpen en ideeën mensen bereiken,

Dune is a hand knitted carpet made out of wool. The

zoveel mogelijk. Maar ook heel concreet dat mijn

knitting process allows it to be one unique piece.

producten in de huiskamers komen. Dat men er echt

It goes from a rectangular stiff carpet to an organic soft

mee leeft.’

tube in order to create a link between architecture and body. Dune shows how a trap could become a bond.

��������

The tube attached to it is as much an entrance as a

Dune is een hand-gebreid wollen karpet. Het brei

way to engulf yourself in, you can also crawl into it and

process maakt het mogelijk dat het één uniek werk is.

merge with your floor. Those who find the opening and

Het karpet begint rechthoekig en stevig, maar eindigt

allow themselves to be pulled in will become one with

in een organisch zachte cilindervormige romp in het

the floor and fuse with the domestic landscape. A pact

midden.

between body and architecture in which the two become

20 |

www. chloepouzoulet.com


one.’

| 21


JASMIJN WESTER

��� ���� ��� ��� ���� ���� NL Textielontwerpster & fashion forecaster Jasmijn Wester

‘Mijn verzameldrang in combinatie met mijn instinctieve

studeerde in 2011 af aan het Amsterdam Fashion

gevoel vormen het uitgangspunt van de textiel en

Instituut richting Fashion & Design. In haar werk

forecasting

komt de passie voor het maken van unieke textiele en

waardevolle vangsten worden de bezittingen afzonderlijk

het creëren van inspirerende concepten duidelijk naar

van elkaar tentoongesteld. Er wordt een wereld achter

voren. Een belangrijk onderdeel in haar werk zijn de

glas gecreëerd, die op een bepaald punt toch met de

gevoelswaarden. Elk textiel en ieder voorwerp straalt

omgeving lijkt te versmelten.

collectie

‘Collecting

Collections’’.

Als

een opzichzelfstaande emotie uit. ‘Veel van mijn keuzes in mijn werk doe ik op basis van

��������������������������

het intuïtief gevoel.’ Het teruggrijpen naar het instinct

Verzamelen, ooit begonnen als overlevingsmiddel

dat diep in ons verborgen ligt is dan ook een zichtbaar

en langzamerhand veranderd in een fascinerende

element. De blik op onze oorsprong, de kiem, het begin.

bezigheid. Wat als iedereen alles, nuttig of nutteloos,

Het zorgt ervoor dat het je isoleert van het normale.

zou bewaren? Zou de wereld uitpuilen van voorwerpen?

De opgebouwde cellen bestaan uit op zichzelf staande

Een emotionele lading is toegevoegd aan bepaalde

werelden. Krachtig en vastberaden je persoonlijke,

voorwerpen

unieke ritme blijven volgen.

die

plotseling

dragers

worden

van

gevoelige of denkbeeldige elementen. Er is een drang om herinneringen op te slaan en te behouden. Het bevriezen van een moment in de tijd, het maken van een spoor van je leven.

22 |

www.jasmijnwester.amfiportfolio.nl


ENG Textile designer & fashion forecaster Jasmijn Wester

‘My own urge to collect in combination with my instinctive

graduated from the Amsterdam Fashion Institute,

feeling is the starting point in the textile and forecasting

department Fashion & Design, in 2011. Her work

collection ‘Collecting collections’’. The possessions

clearly shows her passion to create unique textiles and

are displayed separately as valuable catches. A world

inspiring concepts. An important aspect in her work is

behind glass is created, that nevertheless at a certain

emotional values. Every fabric and every object emits an

point melts with its surrounding.

emotion by itself. ‘A lot of choices in my work are based on an intuitive

��������������������������

feeling.’ Therefore a noticeable element is reaching

Hoarding, once started as a means of survival that

back to the instincts that are hidden deep within us. The

slowly changed in a fascinating activity. What if everyone

glance at our origin, the germ, the beginning. It isolates

would keep everything, either useful or useless? Would

you from the ordinary. The constructed cells consist of

the world overflow with objects?

different worlds themselves. Powerful and determined,

Emotional meaning is attached to particular items that

following your own unique rhythm.

suddenly become carriers of tangible and imaginative elements. There is an urge to save memories. To freeze a moment in time, to keep a record of your life.

| 23


ANNE-MARIE GEURINK

������ ���� ��

Naast de encyclopedie heeft zij ‘gereedschapkistjes’ gemaakt om de YouTube-operaties uit te voeren. De gereedschappen in de kits zijn speciaal ontworpen voor de YouTube-amateur die zelf achter zijn computer de

filmpjes

kan

uitvoeren

daarom

ontstonden

gereedschappen zoals: wang-trekkers, tong-drukkers, wang-spiegels.

ENG Fascinated by the amount of amateur information that is accessible on the internet, Anne-Marie Geurink started to collect medical YouTube movies. Uninsured

NL

Americans, hippies, housewives and students found on

Gefascineerd door de hoeveelheid amateur kennis

it-yourself) methods. There were tips on how to make

die toegankelijk is op het internet, is Anne-Marie

fake teeth out of Fimoclay, how to remove blisters with

Geurink begonnen met het verzamelen van medische

a paperclip or how to make your own sunblock from

YouTube filmpjes. Onverzekerde Amerikanen, hippies,

coconuts. She collected all these movies and catalogued

huisvrouwen en studenten vonden op YouTube de ideale

them as a medical encyclopaedia that is purely based on

plek om tips en d.i.y. methodes uit te wisselen. Er waren

uncertified YouTube knowledge given by amateurs.

YouTube the ideal place to exchange tips and d.i.y. (do-

tips over hoe prothesetanden te maken van Fimo-klei, hoe blaren te verwijderen met een paperclip of hoe

Not only the content is based on the idea that the

een sunblock te maken van kokos. Ze verzamelde de

knowledge of the amateur can be valuable, but also

filmpjes en catalogiseerde ze als een medische-ency-

design of the book is based on this idea. All typefaces

clopedie, één die enkel gebaseerd is op de ongecertifi-

that are used are free typefaces from the internet made

ceerde YouTube-kennis van de amateur.

by amateurs, all information is provided by YouTube or Wikipedia and all the translations are made by Google-

Niet alleen de inhoud is gebaseerd op het idee dat de

translate. The book celebrates the idea of open source

kennis van de amateur waardevol kan zijn, ook het boek

communities and is a dedication to the amateur but it

zelf is gemaakt vanuit dit idee. Alle lettertypes die zijn

also shows the hard reality behind this world, a world

gebruikt zijn gratis amateur lettertypes van het internet,

of uninsured Americans who aren’t able to pay their

alle informatie is van YouTube of Wikipedia en alle

medical bills.

vertalingen worden gemaakt door Google-translate. Het boek is een ode aan de opensource-gemeen-

Besides the encyclopaedia Anne-Marie made toolkits

schap en de amateur, maar het toont ook de harde

specialised to execute the YouTube-surgeries. The

werkelijkheid achter deze wereld, een wereld van

tools in the kits are all specifically designed for the

onverzekerde Amerikanen die niet in staat zijn om de

YouTube amateur. There are cheek-pullers, tongue-

medische rekeningen te betalen.

pressers, cheek-mirrors which all serve the amateur who can execute the medical-movies himself behind his computer.

24 |

www.annemariegeurink.nl


�������� ������� �������������� ������������� ������������� �������� ����������� ���������� ������ ����� ����������� ������������������������� info@annemariegeurink.nl

| 25


SOPHIE VAN DER PERRE

�� �� NL

�������� In deze fotoserie combineer ik naaktfotografie met de details van het interieur van de gefotografeerde persoon. Naakt ben je het meest kwetsbaar want je kan niets verbergen. Dit wilde ik laten doorschijnen in de beelden. Ik ging op zoek naar zachte kleuren en lichtinvallen, omdat dat iets is wat mij erg fascineert. Door middel van licht kan je bepaalde kenmerken uitlichten of juist verbergen. ��������������������������������������� ������������������������������

ENG

Sophie Van der Perre is geboren in België in 1987 en

Sophie Van der Perre was born in Belgium in 1987

woont sinds 5 jaar in Amsterdam. Ze is freelance

and has been living in Amsterdam for 5 years. She

fotograaf en richt zich vooral op haar directe omgeving

is a freelance photographer and is oriented towards

en leefwereld. Onlangs liep ze stage in New York bij de

her direct environment.

gerenommeerde fotograaf Ryan McGinley.

internship in New York with the renowned photographer

Recently she has done an

Ryan McGinley. Haar werk is een combinatie van mode en documentaire fotografie. Vaak zijn vrienden, familie of kennissen haar

Sophie’s work is a combination of fashion and

onderwerp. Vandaar dat haar foto’s erg persoonlijk

documentary photography. Most often her friends

zijn, intimiteit uitstralen, maar ook kwetsbaarheid. Ze

and family are the subjects of her works. This makes

exposeerde al meerdere malen in binnen- en buitenland

her photos very personal, showing intimacy but also

op plekken als New York, Parijs, Munchen en Gent.

vulnerability. Sophie exhibited her work several times in the Netherlands but also in places as New York, Paris,

In haar fotografie staat de relatie tussen fotograaf en

Munchen and Ghent.

gefotografeerde centraal. Het is voor haar belangrijk dat er een wederzijds vertrouwen is en dat dit ook duidelijk

In her photography the relationship between the

vertaald wordt in de beeldtaal van haar fotografie. Van

photographer and the person photographed is central.

der Perre’s fotografie straalt puurheid uit, emotie en

For her it is very important that there is mutual trust and

brengt nostalgie te weeg. Dit wordt versterkt door het

that this is reflected in the imagery of her photos. Van

gebruik van analoge camera’s en polaroids.

der Perre’s photography shows pureness, emotion and evokes nostalgia. This is amplified by the use of analog cameras and polaroids.

26 |

www.sophievanderperre.com


�������� In this photo series I combine nude photography with details of the living environment of the photographed person. When nude one is most vulnerable, you can’t hide. This is what I wanted to transmit in the images. I looked for soft colours and lighting conditions, because the effect of these really fascinate me. By the use of light you can highlight or hide certain elements. ������������������������������������ ����������������������������������

| 27


DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS | JOHN M. KEYNESPLEIN 2 | 1066 EP AMSTERDAM | +31(0)20 714 1024 WWW.ARTEMISAMSTERDAM.COM | EXPO@AEONPLAZAHOTELS.COM | DESIGN BY SAF: THISISSAF.COM

D&A Expo 11.3 - Fashion: Home is the skin we live in  

The latest D&A; Design & ARTemis exhibition in Dutch Design Hotel Artemis, Amsterdam. In ‘Fashion: home is the skin we live in’ unique fea...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you