Page 1

DUTCH| DESIGN| HOTEL| ARTEMIS presenteert d&a expo 09.2 : TWIST速

FRESH HOMEMADE FOOD & DRINK

DESIGN R

RESTAURANT-BA

IJL DE S..T .

D&A.EXPO.09.2.TWIST速 14 MEI - 26 AUGUSTUS 2 DUIZEND&9

BOLD DESIGN I BEERD VAN STOKKUM I STUDIO AS I CLAIRE BEGHEYN I CORINA RIETVELD | NETTY KLOMP I MARIJN WENSVEEN (BY DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS) | LON HENDRIKS I ERIK LOMAN (BY ART*POWER!)


AS N | T SE N | DE

WE JE

SIE RA

DUTCH| DESIGN| HOTEL| ARTEMIS

LLERY | AUTONOME

U

S AG

T | PAINTIN G

TE N | A UT JEC OB

U OMO S OBJ ON

SCHILDERK

B

NS

| IN

INT

N

TERIOR

O

E BJ

E

TS EC

OBJEC EUR TE RI

CTS


INHOUD | CONTENT

DESIGN & ARTEMIS 4-5 BOLD DESIGN 6-7 BEERD VAN STOKKUM 8-9 STUDIO AS 10-11 CLAIRE BEGHEYN 12-13 CORINA RIETVELD 14-15 NETTY KLOMP 16-17 MARIJN WENSVEEN 18-19 LON HENDRIKS 20-21 ERIK LOMAN 22-23


ARTEMIS FOOD & DRINK DESIGN DESIGN & ARTEMIS _ NL In Dutch Design Hotel Artemis worden ieder kwartaal, naast de presentatie van de eigen collectie, wisselende exposities georganiseerd, genaamd D&A; Design & Artemis. Elke keer weer verrassend anders qua thema of samenstelling. Met een variatie aan kunst, design en zelfs Food- en Drink Design. Dutch Design Hotel Artemis is daarmee méér dan een hotel, het is een totaalbeleving, waarbij de variatie zorgt voor een zeer dynamische en inspirerende ambiance. D&A Expositie TWIST ® De zomer staat voor de deur, tijd voor de zon, vrolijke kleuren en vrolijk design: Design met een knipoog, Design met een Twist! Het thema van deze expositie is geïnspireerd door het grappige en kleurrijke behendigheidsspel Twister. Het spel gebruikt een kleed bedrukt met grote gekleurde cirkels. Door middel van een draaischijf wordt er bepaald welk lichaamsdeel er in welke cirkel geplaatst dient te worden. Als een van de maximaal 4 deelnemers omvalt, een cirkel loslaat, of een lichaamsdeel op een verkeerde cirkel plaatst, is diegene af. Net zo kleurrijk en vrolijk is de expositie welke wij voor u hebben samengesteld. Laat u verrassen door de grote variatie aan kleurrijke kunst en design met een twist. Is het wat het lijkt te zijn of bent u op het verkeerde been gezet? Food en Drink Design met een twist: ‘Artemis Twisted Summer’ In Restaurant – Bar De Stijl zetten ze u deze zomer ook graag op het verkeerde been. Is het een gewone ijskaart of zijn het gerechten en drankjes met een twist? Wij zoeken graag de interactie met u op. Laat u verrassen door onze chef.

VIER | FOUR

Een aantal Food Design gerechten en Drink Design op de kaart zijn aan het thema van de expositie aangepast. Daarnaast is het mogelijk om Food -en Drink Design volledig voor u op maat te maken. Geef ook een design touch aan uw gelegenheid of evenement! Neem contact met ons op voor meer informatie en laat u inspireren! Vanaf heden is ons terras weer elke dag geopend! Aan het water, onder een parasol of heerlijk in de ondergaande zon kunt u terecht voor een ontbijt, aperitief, of een van onze heerlijke seizoen -en of Food Design gerechten. Barbecue is mogelijk vanaf 20 personen

DESIGN & ARTEMIS _ ENG In Dutch Design Hotel Artemis, next to the presentation of the privately owned collection, changing exhibitions are organised every 3 months, called D&A; Design & Artemis. Every time surprisingly different in the matter of theme or composition. With a wide variety of art, design and even Food- en Drink Design. Dutch Design Hotel Artemis is more then a hotel, it is a total experience, where variety creates a dynamic and inspiring atmosphere. D&A Exhibition TWIST ® The summer is on its way, time to bring out the sun, cheerful colours and cheerful design. Design with a smile, design with a twist! The theme of this exhibition is inspired by the cheerful and colourful game of skill Twister. Twister is played on a large plastic mat that is covered with large coloured circles. By means of a spinner it is specified which body part has to be set on which circle. In case one of the maximum 4 participants falls, let’s go of the circle or sets a body part on the wrong circle the game is over for that person.


TWIST®

Just as colourful and cheerful is the exhibition which we

Some Food Design items and Drink Design on the menu

have composed for you. Be surprised by the wide variety of

are subject to the theme of the exhibition. Next to that

colourful art and design with a twist. Is it what it looks like

it is possible that Dutch Design Hotel Artemis makes a

or is it something else?

suggestion fully to your wishes. Give a design touch to your occasion or event! Contact us for more information and

Food en Drink Design with a twist:

be inspired!

‘Artemis Twisted Summer’ In Restaurant – Bar De Stijl they also would like to tease

Our terrace is open every day! On the waterside, under a

you a bit. Is it a regular ice-cream menu or are the

sunshade or in the setting sun, you can enjoy breakfast,

items and drinks with twist? We are happy to search the

an aperitif, or one of our enjoyable seasonal- and or Food

interaction with you. Let are our chef surprise you.

Design dishes. Barbecue is possible from 20 persons.

www.artemisamsterdam.com

VIJF | FIVE


BOLD DESIGN NL Bij het proces van ontwerpen probeert Bold design altijd terug te gaan naar de essentie van de zaak: waar draait het nu echt om en heeft het product bestaansrecht? Zij doorbreken graag de gangbare manier van denken of geven een draai aan bestaande archetypische vormen. Zo is bij ‘de Bolddog’ één poot gestrekt en staan maar drie poten op de grond. Is het nog steeds een tafel of heeft het plotseling een eigen leven gekregen? Deze manier van associatief denken is ook te zien bij ‘de Hangkast’. De naam ‘Hangkast’ doet vermoeden dat hij aan de muur hangt of bedoeld is om kleding in te hangen. Maar het is nu de kast zelf die tegen de muur hangt. Hetzelfde gaat op voor ‘de Hanglamp’. Ook deze hangt niet aan het plafond maar hangt tegen de muur alsof hij daar zo even is neergezet. De techniek die nodig is om een ronde kap tegen een rechte muur te zetten wordt hierbij niet geschuwd. De vormentaal van Bold design is eenvoudig te noemen. Niet zo verwonderlijk, want alle onnodige toevoegingen vormen slechts afleiding van de essentie. Design trends spelen om die reden ook geen rol in het ontwerpproces. Wel kun je zeggen dat het een zeker Nederlands tintje heeft. Het Dutch Design Hotel Artemis is daarom een uitstekend podium voor de collectie van Bold design. Bold design bestaat uit: Ciske van Berkel (1976): is in 2003 begonnen met zijn bedrijf Ciske van Berkel Ontwerpen. Hierin is hij werkzaam als ontwerper en meubelmaker en werkt als zodanig in opdracht voor bedrijf en particulier. David Beckers (1976): begon na een studie aan de Design Academy (Eindhoven) aan een opleiding in de psychologie (VU Amsterdam) om zich vervolgens weer volledig te richten op het ontwerpen.

ZES | SIX


TWIST® ENG In the process of designing, Bold design is always trying

Bold design consists of:

to get back to the essence: what’s it all about and what’s

Ciske van Berkel (1976): started his company Ciske van

the product’s right to exist? They break through the com-

Berkel Ontwerpen in 2003 where he works as a designer

mon way of thinking or give a twist to existing archetypical

and furniture maker for companies and private individuals.

shapes. For example their ‘Bolddog’ has only three legs standing while the fourth is lifted up. Is it still a table or did it get a life of its own?

David Beckers (1976): who after his education at the Dutch Design Academy (Eindhoven) started a training in psychology (VU, Amsterdam) only to return to designing once

This way of associative thinking is also visible in their

again.

‘Hangkast’. Its Dutch name indicates that the cupboard is ‘hanging’ on the wall or is used to ‘hang’ clothes in. But in

www.bolddesign.nl

this case it’s the cupboard itself that is hanging or leaning against the wall. Same goes for the ‘Hanglamp’. It isn’t hanging from the ceiling but leans against the wall as if left there for the moment. The technique necessary for allowing a round shape, like the lampshade, to stay in place against the flat surface of the wall has been developed inhouse by Bold design. Their way of designing is uncomplicated and transparent. Not surprisingly, as all unnecessary additions can only cause distraction from the essence. Design trends are not existing for the same reason. However, you can say it has a certain ‘Dutch feel’ to it. What better place to show Bold design’s collection then the Dutch Design Hotel Artemis?

ZEVEN | SEVEN


BEERD VAN STOKKUM NL

ENG

Sweet Cake

Sweet Cake

Met de ‘Sweet Cake’ geeft ontwerper Beerd van Stokkum

Designer Beerd van Stokkum gave a second life to

het klassieke cakevormpje een tweede leven als

the classic cup cake case with the ‘Sweet Cake’. ‘This

uniek designstuk. ‘Uitvergroot krijgt dit topontwerp én

world-famous icon now enlarged to extraordinary

wereldberoemd icoon een nieuw leven met onvoorstelbaar

proportions has become a unique design with numerous

veel mogelijkheden’, aldus Beerd.

Denk aan een

purposes’, according to Beerd. It can be used as a baby’s

kinderbadje, bloembak, mini-moestuin of als mand voor

bath, flower box or garden pot and a charming basket for

de hond of kat.

a dog or cat.

Ornaments

Ornaments

‘Ornaments’ zijn unieke plafond- en wandversieringen

‘Ornaments’ are unique ceiling and wall decorations for at

voor in huis. Het is de ideale manier om een origineel

home. They are the ideal solution for adding original detail

detail aan een klassiek of modern interieur toe te voegen.

to a classic or modern interior.

De essentie van een ornament is volgens Beerd het spel

‘The essence of an ornament is the combination of light,

van licht, schaduw en reliëf op een plafond of wand.

shadow and relief on a ceiling or wall’, according to Beerd.

Met ‘Ornaments’ kun je heel creatief omgaan en er zijn

You can be very creative with ‘Ornaments’, and they can be

verschillende combinaties te bedenken. ‘Ornaments’ zijn

combined in different ways.

ontworpen in allerlei formaten en met zowel klassieke als

Beerd designed ‘Ornaments’ in various shapes and sizes,

moderne varianten.

having both a classic as well as a modern character.

Viaduct

Viaduct

‘In de tafel ‘Viaduct’ heb ik de massieve, solide vormen

‘In the table ‘Viaduct’ I have tried to bring together the

van het viaduct en het gevoel van tijdloosheid proberen

massive, solid forms of the viaduct with a sense of

samen te brengen’, aldus Beerd. ‘Viaduct’ biedt ruimte

timelessness’, according to Beerd. ‘Viaduct’ offers room for

voor een eigen invulling door aanvulling. Door functionele

an own interpretation through supplementation. ‘Viaduct’

inwisselbare elementen wordt ‘Viaduct’ compleet. Deze

becomes complete through functional, exchangeable

elementen kunnen worden gebruikt als bloembak of als

elements. These various, separate elements can be used

opslag voor bijvoorbeeld tijdschriften, mappen of voor de

as flower box, as storage for, for instance, magazines,

laptop. Er is ook een bureauladenelement verkrijgbaar.

files or for the laptop. A desk draw element is also

‘Viaduct’ kan dus naar eigen gebruiksbehoefte compleet

available. ‘Viaduct’ can therefore be made to fit your own

worden gemaakt en is zowel geschikt voor binnen als

requirements. Due to the high-quality coating this table is

buiten gebruik.

suited for both inside and outside use.

Wie is Beerd van Stokkum?

Who is Beerd van Stokkum?

Beerd van Stokkum (1977) is geboren in Eindhoven. Na

Beerd van Stokkum (1977) was born in Eindhoven,

de Vrije School kiest hij voor de Academie voor Kunst en

the Netherlands. After the ‘Vrije school’ he studied at

Vormgeving in Den Bosch waar hij zijn fascinatie voor

the Academy of Art, where he got fascinated by the

conceptueel denken en ontwerpen kan voeden. ‘Ik wil

combination of spatial and graphic design. ‘I want to

meer dan zomaar een poster of een boekje maken. Mijn

create more than just a poster or a booklet. My goal is to

doel is een wereld te creëren, mensen mee te nemen in

create a world and take people into my universe.’

mijn universum.’

ACHT | EIGHT

www.beerdvanstokkum.com.


TWIST速

NEGEN | NINE


STUDIO AS

NL Studio AS is een ontwerpstudio opgericht door textielvormgeefster Astrid Klein Gebbink. In haar atelier in het centrum van Den Haag ontwerpt en ontwikkeld zij sinds 2006 haar eigen producten: woon- en modeaccessoires, kinderproducten, mode, illustraties en dessins. Met een sterk gevoel voor de belevingswereld van een kind ontwerpt Studio AS producten voor kinderen. En tegelijkertijd speelt zij met haar ontwerpen in op de behoefte van volwassenen aan ongecompliceerde en vaak kinderlijke objecten. Producten waarbij zij zich op hun gemak voelen.

ENG Studio AS is a design studio founded by textile designer Astrid Klein Gebbink. In her studio in the centre of The Hague she designs and develops her own products since 2006: living and fashion accessories, design products for kids, fashion, illustrations and fabric pattern designs. With a strong feeling for the perception of a child, Studio AS designs products for children. At the same time she wants these designs to ďŹ t the need for basic and sometimes childlike objects that adults often have. Objects that really make people feel comfortable.

Studio AS Atelier: van Speijkstraat 21, 2518 EV, Den Haag 0031(0)6 41850321, info@studioas.nl www.studioas.nl. Openingstijden op afspraak, opening on appointment

TIEN | TEN

tel:


TWIST速

ELF | ELEVEN


CLAIRE BEGHEYN

NL

ENG

Over schapen.

About sheep

Een belangrijk deel van het werk van Claire Begheyn gaat

An important part of Claire Begheyns current work is

op dit moment over de relatie tussen mens en dier. De

about the relationship between man and animal. The herd

kudde schapen en lammeren vertelt een verhaal over de

of sheep and lambs tell a story about the reality and the

werkelijkheid en de historie die er als een structuur onder

history that lay as a structure beneath them. It is a kind of

ligt. Het is een soort sprookje met licht en schaduwkanten.

fairy tale with light and shady sides.

Haar relatie met het schaap is archetypisch. Er is een

Her relationship with the sheep is archetypical. There is

connectie tussen deze dieren en de geschiedenis als mens

a connection between these animals and the history of

die veel ouder is dan wij ooit in ons leven kunnen ervaren.

mankind that is much older than one lifetime.

De anekdote van de schapen wordt versterkt door de

The anecdote of the sheep is supported by the way the

manier waarop de schapen in het atelier tot stand komen.

sheep are made in the workshop. The front legs are made

De voorpoten zijn gemaakt van gestraalde barokmeubelen

from sandblasted baroque furniture, which have a funny

die als decoratieve elementen een grappig effect hebben.

effect as decorative elements. The humor is also found in

De humor zit hem er ook in dat het hout uit de natuur komt

the fact that wood comes from nature, we cut forms in

en wij in dat hout weer vormen snijden die geĂŻnspireerd

that wood that are inspired by nature and so nature and

zijn op de natuur, natuur en vorm worden gerecycled

form are recycled and molded into new compositions. The

en tot nieuwe composities vervlochten. De schapen en

sheep and lamb are then covered with dreads of different

lammeren worden vervolgens behangen met verschillende

lengths and colours. These dreads are all made by hand to

soorten dreads: diverse lengtes, kleuren. Ze zijn allemaal

point out the thread to history. The legs create a rhythm,

hand gesponnen om de draad met de historie aan te

the dreads also do so in mutual harmony and so they are

geven. De pootjes creĂŤren een ritme, de dreads doen dat

the symbol of what life is: an ongoing rhythmical motion.

ook in onderlinge saamhorigheid en zijn zo symbool voor wat leven is: een voortgaande ritmische beweging.

Claire Begheyn received her MFA (Master of Fine Arts) on the Cranbrook Academy of Art in Michigan, USA. The two

Claire Begheyn behaalde haar MFA (Master of Fine Arts)

year program made her development more clear to her.

op de Cranbrook Academy of Art in Michigan, USA. Tijdens deze twee jarige studie is haar veel duidelijk geworden over haar ontwikkeling.

TWAALF | TWELVE

www.clairebegheyn.com | tel. +31 636172166


TWIST速

DERTIEN | THIRTEEN


CORINA RIETVELD

VEERTIEN | FOURTEEN


TWIST®

NL

ENG

Verscheidene dagelijkse voorwerpen zijn een bron

Corina Rietveld is a Dutch jewellery designer. Her designs

van inspiratie voor het werk van sieraadontwerp-

are characterized by the use of everyday materials and

ster Corina Rietveld. Door authentieke technieken op

objects, which are a source of inspiration for her. By using

een vernieuwende manier toe te passen, verwerkt ze

well known techniques in a new refreshing way, she turns

materialen zoals; knopen, papier, hout en allerlei soorten

materials like buttons, paper, wood and all kinds of fabric

garen op verrassende wijze in haar sieraden.

into very special jewels.

Borduur sieraden:

Embroidery Jewels:

Een goed voorbeeld hiervan zijn de borduur sieraden, in

Good examples are the embroidery jewels in which

deze collectie komen authentiek handwerk en moderne

traditional handwork and modern materials meet.

materialen samen. De bijzondere combinatie van zilver

The particular combination of silver with thread puts

met borduurzijde laat het authentieke borduurwerk

the well-known traditional embroidery in a modern

in een nieuw perspectief zien. De collectie bestaat uit

perspective. The collection embroidery jewels consists

geborduurde ringen, broches, hangers en manchetknopen

of rings, cuff links, brooches and necklaces which are

welke zijn gedecoreerd met geborduurde bloemen.

decorated with embroidered flowers.

Wikkel sieraden:

Wrap Jewels:

Een ander ontwerp waarin zilver en garens gecombineerd

Another design in which thread and silver meet are the

worden zijn de wikkel sieraden. In deze collectie zijn

wrap jewels. These jewels are wrapped with coloured

gekleurde garens om het sieraad heen gewikkeld

thread which give the ring or necklace their own colour

waardoor de ring of ketting op bijzondere wijze zijn kleur

in a special way. Do you want to change the colour of your

krijgt. Wil je de kleur van je sieraad eens veranderen?

jewel? Simply change the thread on the jewel yourself!

Vervang zelf eenvoudig de garens van je sieraad! Sprokkelen (to gather wood): Sprokkelen:

Since Corina was a little girl she has collected objects

Al sinds haar kindertijd is Corina bezig met het verzamelen

which seem interesting to her. Collecting special objects

van bijzondere objecten. Haar bewaar- en verzameldrift

is clearly shown in her latest collection ‘sprokkelen’. She

komen in haar laatste collectie duidelijk naar voren. Voor

has been inspired by the beautiful objects of nature which

deze collectie heeft ze zich laten inspireren door prachtige

she has found in the woods.

stukjes natuur die je in het bos kunt vinden.

All pieces of nature are different and you can find them only

Alle stukjes natuur zijn maar één keer te vinden waardoor

once, that’s why they give the jewel a unique character. An

ze een persoonlijke tekening geven aan het sieraad. Een

example is the birch ring; in this jewel the beauty of the

voorbeeld hiervan is de berkenbast ring; in dit sieraad is

birch has been used to design the ring. The wood has been

de schoonheid van de berk gebruikt om de ring vorm te

treated with a coating to make it durable.

geven. Het hout is behandeld met een coating om het te conserveren.

www.corinarietveld.nl

VIJFTIEN | FIFTEEN


NETTY KLOMP NL

ENG

Netty Klomp is geboren in Amsterdam, waar ze nu ook

Netty Klomp was born in Amsterdam, where she also lives

woont en werkt. Zij is altijd bezig geweest met

and works. She has always been interested in all kinds

creatieve uitingen op het gebied van textiel, mode, kleur,

of creative expressions related to fashion, color, shape,

vorm, wonen, kunst en in het bijzonder abstracte kunst

interior design and abstract art (inspired by artists like

(geïnspireerd door kunstenaars zoals Karel Appel,

Karel Appel, Picasso, Kandinsky, Frank Stella and Niki

Picasso, Kandinsky, Frank Stella en Niki de Saint Phalle

de Saint Phalle). It inspires her life. She loves creating

). En dat inspireerde haar leven. Ze houdt van creëren en

and using these beautiful creations to give energy and

deze mooie creatieve uitingen te gebruiken om zichzelf en

happiness to herself and her environment.

haar omgeving op een energieke en gelukkige manier iets mee te geven.

Netty is autodidact. She has come in contact with the Gerrit Rietveld Academy in the past, however the path to

Netty is autodidact. Zij is in het verleden in contact

that education slipped through her fingers. Now she sees

gekomen met de Gerrit Rietveld Academie, maar is toen

what the purpose was; she was able to first guide the way

de opleiding misgelopen. Achteraf ziet ze daarvan het doel;

for her 3 sons to become creative and happy people.

eerst haar 3 zonen begeleiden tot creatieve en gelukkige

Her son, Marijn Wensveen, also participates in this

mensen. Haar zoon Marijn Wensveen neemt ook deel

exhibition. Now, the time has come for Netty, to find the

aan deze expositie. De tijd is nu voor haar gekomen om

creative path again through her spiritual development.

via haar spirituele ontwikkeling in te zien dat de toekomst

Thus, it seems that after fulfilling many other tasks, her

voor haar op het creatieve pad ligt. Het ziet er naar uit dat

life is starting a new chapter.

na vele andere taken in haar leven nu een geheel nieuw hoofdstuk begint.

The art, that she displays at this exhibition, were created spontaneously. The colors have a therapeutic effect on

De werken, die zij op deze expositie laat zien zijn spontaan

her, and due to that, she has done more research in the

ontstaan. De kleuren in de schilderijen werken voor haar

healing aspect of colors. Viewers of her work are very

therapeutisch en ze heeft zich naar aanleiding daarvan

enthusiastic. This positive energy is her motivation to

meer verdiept in het helende aspect van kleuren. De

continue making her colorful art.

mensen die de schilderijen zien reageren enthousiast. Die positieve energie vindt zij de beste motivatie om door te

With this first exhibition, she not only gets the chance to

gaan met haar kleurrijke schilderijen.

display her paintings, but was also allowed to turn one of the spontaneous figures of one of her paintings into a

Bij deze eerste expositie krijgt zij de gelegenheid om naast

sculpture.

haar schilderijen ook een beeld te exposeren van een van

In the future she wants to focus herself on applying her

de spontaan ontstane figuren op een van haar schilderijen.

created images onto sculptures, ceramics, cloth designs

In de toekomst wil zij zich naast het schilderen op doek

and fashion, next to her paintwork.

ook op beelden, keramiek (ook toegepast), stoffenontwerp en mode richten.

ZESTIEN | SIXTEEN

Nettyklomp03@hotmail.com I +31 642747188


TWIST速

ZEVENTIEN | SEVENTEEN


MARIJN WENSVEEN

ACHTTIEN | EIGHTTEEN


TWIST®

NL

ENG

Het werk in de vijver is gemaakt door de Nederlandse

The work in the pond is made by the Dutch sculptor Marijn

beeldenmaker Marijn Wensveen

Wensveen (Amsterdam, 1977).

(Amsterdam, 1977). Na een studie industrieel ontwerp aan

After a study industrial design at the Gerrit Rietveld

de Gerrit Rietveld Academie, houdt hij zich bezig met de

Academie, Marijn is now busy with the development of his

ontwikkeling van zijn eigen stijl. Deze komt voort uit een

own style. It originates from a history of form and material

geschiedenis van vorm en materiaal onderzoek waarin

research in which his specific form language is a leading

zijn uitgesproken vormentaal centraal staat. Deze taal is

factor. This language can be seen as a reflection of the

een weerspiegeling van de geest van Marijn Wensveen.

spirit of its creator.

De vormen zijn puur en speels en ontstaan in een proces

The shapes are pure and playful and start with a process

dat begint met uiterste concentratie en eindigt in een

of extreme concentration followed by an explosion of pure

uitbarsting van pure energie. De naam van deze stijl luidt

energy. The name of this style is ‘Action Sculpting’ and can

‘Action Sculpting’ en kan het best worden omschreven

be best described as a sculpture variant of the well known

als de sculptuur variant van het reeds bekende ‘Action

‘Action Painting’. Various metals are being used as a base,

Painting’. Verschillende metalen worden gebruikt als

where the material properties are being denied and a

ondergrond waarbij de materiële eigenschappen volledig

game of light, shadow, form and rest form arises.

worden ontkend en er een spel ontstaat van licht, donker,

The process of applied actions is crucial to the actual

vorm en restvorm.

result.

Het proces van alle handelingen is bepalend voor het resultaat.

With the help of this abstract shape language he can build a bridge between autonomous and applied art by

Met behulp van deze abstracte vormentaal wil hij een

developing refreshing new products related to art and

brug slaan tussen het autonome en het toegepaste, door

design.

het ontwikkelen van verschillende verrassende nieuwe produkten op het gebied van kunst en ontwerp.

More information about the artist can be found on www. marijnwensveen.com

Meer informatie over deze kunstenaar is te vinden op

For pricing information you can either call, send an e-mail

www.marijnwensveen.com

or ask the reception.

Voor prijsinformatie kunt u bellen, een mail sturen of informeren bij de receptie.

www.marijnwensveen.com

NEGENTIEN | NINETEEN


LON HENDRIKS

NL

ENG

‘Ik ben gewoon nooit gestopt met tekenen’

‘I just never stopped drawing’

Begin jaren negentig profileert Lon Hendriks zich

Lon Hendriks (05/06/1970) started her professional art

professioneel als kunstenaar. Ze focust zich dan vooral op

carrier in the beginning of the nineties. Her focus then lies

illustratie- en stripwerk. Haar werk wordt gepubliceerd in

on illustrations and comics and gets published in several

diverse bladen zoals Strictly, Veronica magazine, Esquire

magazines such as Strictly, Veronica magazine, Esquire

en HP/De Tijd.

and HP/ De Tijd.

Begin 2000 verlegt Lon haar aandacht naar schilderen.

Starting 2000 Lon refocuses her attention to painting.

Ze doet dan ook haar eerste actionpaint als podiumact en

She also does her first action paint as stage act and has

is sindsdien een bekend gezicht in het actionpaint circuit

become a well known figure in the action paint circuit in

op clubfeesten en festivals. Haar schilderwerk behoort

clubs and on festivals. Her artwork is now part of the new

inmiddels tot de vernieuwende stroming kunstenaars die

art movement that is insured by the techniques of the

zich laten inspireren door de technieken van de straat.

street.

Lon Hendriks laat haar schilderijen zoveel mogelijk

Lon Hendriks prefers the spontaneous creation process

ontstaan in plaats van ze van tevoren te bedenken. Ze

over a thought image. She brings them to life using a

brengt ze op speelse wijze en middels een groot arsenaal

variety of self developed techniques. Art, comics and

zelfontwikkelde technieken tot leven. Kunst, comics en

graphics are bound together in a sketch like manner to

graphics worden op schetsachtige wijze samengebald tot

create a strong, colourful and unique image that tends to

een krachtige, kleurrijke en unieke beeldtaal die het niet

leave a strong impression on the viewer. She portraits the

nalaten een sterke indruk achter te laten bij de kijker. Ze

modern man in a modern way.

verbeeldt op hedendaagse wijze de hedendaagse mens. In this exhibition she shows her most recent work. Tijdens deze expositie laat zij haar nieuwste werk zien. www.lonhendriks.nl

ART*POWER! Brengt iedereen die om creativiteit zit te springen samen. Art Consultant: Leoni van der Kleij | +31630378816

TWINTIG | TWENTY

info@art-power.nl I www.art-power.nl


TWIST速

EENENTWINTIG | TWENTY ONE


ERIK LOMAN

TWEEENTWINTIG | TWENTY TWO


TWIST®

NL

ENG

De kunstenaar Erik Loman (1965) is geboren op het

The artist Erik Loman (1965) was born on the country side

Twentse platteland. Hij werd van jongs af aan geïnspireerd

of the Dutch region Twente. As a child he was inspired

door de landelijke omgeving en de wolken luchten. Erik

by the rural surroundings and the clouds. Erik is fully

is volledig autodidact en schilderde eerst alleen voor

self-educated and painted only for himself at first. Until

zichzelf. Totdat zijn omgeving hem aanspoorde zijn werk

the people around him supported him to show his art to

ook aan anderen te laten zien. Al snel werd er veel naar

others. From that moment there was a lot of animation for

zijn werken gevraagd en ging hij de werken ook verkopen.

his work and he also started to sell his works.

Werkwijze

Painting process

Het duurt zo’n 14 dagen voordat een doek klaar is. Eerst

It takes about 14 days before a painting is ready. First

zet hij met een piramidevormige kwast dikke zwarte lijnen

Erik paints thick black lines on the canvas with a pyramid

op het doek. De ontstane vakken kleurt hij in met 12 lagen

shaped paint brush. He then colours the formed sections

verf. Hij werkt met drie tot elf kleuren. Aan de verf heeft

with 12 coats of paint, using three up to eleven colours.

hij een middel toegevoegd dat de verf dikker en steviger

He added an ingredient to the paint that makes it thicker

maakt. Elke laag moet tussentijds uitharden en drogen.

and more substantial. Every layer has to dry and harden.

Naar zijn mening moet elk van zijn werken bestaan uit 12

To Erik’s opinion every single piece of his paintings has

lagen. Daarna pollijst hij het doek handmatig en brengt

to consist of 12 layers. After that he polishes the painting

hij drie lagen vernis aan. Het werk krijgt daardoor een

by hand and adds three layers of varnish. This gives the

geëmailleerde en glasachtige uitstraling.

painting an enameled and glassy look.

Tot op heden schildert hij met veel passie en plezier.

Erik continues to paint with a lot of pleasure and

Erik geeft ook schilderworkshops voor bedrijven en

enthusiasm. He also organizes painting workshops for

particulieren.

companies and private individuals. www.erikloman.exto.nl

ART*POWER! Brengt iedereen die om creativiteit zit te springen samen. Art Consultant: Leoni van der Kleij | +31630378816 info@art-power.nl I www.art-power.nl

DRIEENTWINTIG | TWENTY THREE


JOHN M. KEYNESPLEIN 2 | 1066 EP AMSTERDAM | +31(0)20 714 1024 | ARTEMIS AMSTERDAM.COM NAVIGATIE: DAVID RICARDOSTRAAT | EXPO@AEONPLAZAHOTELS.COM | DESIGN: THISISSAF.COM

D&A Exhibition Twist ® @ Dutch Design Hotel Artemis Amsterdam  

Find out about the D&A (Design & Artemis) Exhibition Twist ® at Dutch Design Hotel Artemis Amsterdam.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you