Page 1

A sikeres áruforgalorn kulcsa az engedélyezett gazdálkodó Biztonság és gyorsaság - ez a kereskedelem két alapvető tézise. Az egyre növekvő versenyben azok a vállalkozások tudnak talpon maradni, amelyek a leginkább meg tudnak felelni ezeknek az elvárásoknak, ezért az jelentősen hozzáiárulhat egy vállalkozás piaci helyzetének stabilizálásához, ha megszerzi az engedélyezett gazdálkodó státuszt. A 2001. szeptember ll-ei New York-i terrorcselekmények után fogalmazódott meg az igény arra, hogy biztonságosabbá kellene tenni az áruforgalmat az egyes országok között. A Vám Világszervezet a . nemzetközi kereskedelmi forgalom megkönnyítése és biztonságának javítása érdekében egy szabványrendszert dolgozott ki. Az Európai Unióban ezt AEOnak (Authorized Economic Operctor] nevezték el, ami hivatalos fordításban engedélyezett gazdálkodót jelent. "A kifejezés olyan minőségbiztosítási rendszert takar, aminek a bevezetése után a vámhatóság a gazdálkodót megbízható partnerének tartja, ezért a vámügyek intézésekor, a vámáruk fuvarozása kor és egyéb kezelésekor számos kedvezményt biztosít a számára" - mondta el Szegvári Zoltán, az aeo.hu Kft. ügyvezető igazgatója. Ez nem azt jelenti, hogya hatóság az érintett vállalkozás által forgalmazott árut egyáltalán nem vizsgálja át, hanem azt, hogy biztonságosabb kategóriába sorolja, és ennek köszönhetően a termékek gyorsabban eljuthatnak a megrendelőkhöz. Az engedélyezett gazdálkodó az egész Európai Unióban megbízhatónak számít, ezért jogosult arra, hogya közösség teljes területén kedvezményeket élvezzen. Nemcsak Európa, hanem már az USA és Japán esetében is aláírásra került a kölcsönös elismerés. Ez azt jelenti, hogy azonos elbánásban részesítik az AEO tulajdonosát az ottani hasonló rendszer tulajdonosával. Az árukkal együtt az információk is gazdát cserélnek, vagyis mielőtt bármilyen termék elmozdulna a helyéről, pontosan jelezni kell a vámhatóság részére, hogy milyen árut kíván a vállalkozás fuvarozni. Ha a hatóság úgy ítéli meg, hogy az érintett vállalkozás kockázatot jelent, akkor tüzetesebben megvizsgálja a szállítmányt. A tanúsítvány birtokában azonban biztonsá-

gosabb háttérrel rendelkeznek az árut szállítók. Az AEOtanúsítványra alapozott vámengedélyek óriási előnye, hogy az árut a vámhivatal jelenléte nélkül a nap 24 órájában lehet vámkezeltetni, érkeztetni és gyártásba adni. A státuszt mindenki kérheti, aki az üzleti működésével a vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben vesz részt, és vagy gyártó, exportőr, szállítmányozó, raktárengedélyes, vámügynök, fuvarozó vagy importőr. A tanúsítványt az egyszemélyes vállalkozótól a multinacionális cégekig bármely vállalkozás kérelmezheti. Háromféle engedélyezett gazdálkodói tanúsítvány adható ki. Az egyiket azoknak a gazdasági szereplőknek érdemes kérelmezniük, amelyek a vámjogszabályok által biztosított egyszerűsítésekben kívánnak részesülni, és ezzel pénzügyi előnyöket is élveznek, mert nem kell megfizetniük az import áfát. A biztonság és védelem tanúsítvány azoknak a vállalkozásoknak szól, amelyek a vámellenőrzések során a biztonsággal és a védelemmel kapcsolatos könnyítésekben kívánnak részesülni az áruknak az Európai Unió vámterületére való belépésekor, vagy onnan történő kilépésekor. A harmadik típusú tanúsítvány lényegében a két státusz kombinációja. Ma már nemcsak egy lehetőség az AEO-státusz megszerzése, hanem olyan szintű elvárássá vált, amit a fuvarozótói a vámügynökökön át minden - a tevékenysége alatt vámárukkal foglalkozó - vállalkozás kénytelen megszerezni. Fontos tudni, hogy 2008 eleje óta az Európai Unió által kiírt tendereken csak azok a vállalkozások indulhqtnak, amelyek rendelkeznek AEO-tanúsítvánnyal hívja fel a figyelmet Szegvári Zoltán. "Az aeo.hu nagy erénye, hogya felkészítéskor nem a meglévő vállalati rendszert alakítja az AEO követelményeihez, hanem éppen fordítva, a követelményeket igazítja a megbízó rendszereihez - hangsúlyozza Szegvári Zoltán. - Egy átlagos cég nél 2-3 hónapot vesz igénybe a felkészítés, ami magában foglalja a szükséges átalakításokat. A tanúsítvány megszerzése megközelítően egy évig tart, attól kezdve, hogya vállalkozás elszánja magát a kérelmezésre. Ahhoz, hogya kereskedelmi ügylet valóban biztonságos legyen, az ellátási lánc valamennyi szereplőjének, a gyártónak, a szállítmányozónak és a vámügyintézőnek is rendelkeznie kell a tanúsítvánnyal."

A sikeres aruforgalom kulcsa az Engedélyezett Gazdálkodó - HVG cikk 2011.  

Aeo.hu Kft - AEO tanúsítvány - Engedélyezett Gazdálkodó - HVG cikk 2011.