Page 1

AENGWIRDEN AKTIEF

11. 1

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF

11. 2

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


A E NGG W W I R DD EE N A K T I E F 11. A 3 1. A EE N N G W II R RDEN AKTIEF 1. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de V A N D R E A Vtied A mit N gaon, DE E zee R ze. ED DDaorom AC CT TisIIzeE Elid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al ’s Ochtends half -“middernacht!”volgens mennig kearom in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor ’s Ochtends om half zeven zeven -“middernacht!”volgens een slaapdronken maat, stonden wij daar te verhippen staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong van blieven, die vrouwluden, en alle een slaapdronken maat, stonden wij daar te verhippen van de kou het kazerneplein in was 1974. Het 10 De reenfels smeren kunnen. Dat Het zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him de kou op opmar hetvot kazerneplein in Vught. Vught. Het was januari januari 1974. Het vroor vroor 10 graden. graden. De benzine benzine was op op mocht de De Nationale doodlacht, hi'j en beurt kaptaolen veurer die met smeerselties. Wat datworden. anbelangt ik wel et was op de de bon bon en op zondag zondag mocht eralniet niet met de auto auto gereden gereden worden. Deheb Nationale Kierenjacht was pas Nederland dichtgeplakt met en kranten. verkeerde vak Ik dochte,en votheel mar, as Beitskewerd dat blad now zo mooi vint, heur Kierenjacht waskeuzen. pas uitgevonden uitgevonden en heel Nederland werd dichtgeplakt met kit kit enlaot kranten. De oliecrisis was een feit en het was aardedonker. Rillend hoorden wij de toespraak van mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven De oliecrisis was een feit en het was aardedonker. Rillend hoorden wij de toespraak van sergeant Siegel aan. wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." sergeant Siegel aan. Sergeant Siegel was Een mannetje meter hoog, "Hum, hum", kochelde es. "Now,soldaat. ja, d'r bin netuurlik," gong Rudolf Sergeant Siegel was een eenikrasechte rasechte soldaat. Eenuutzunderings, mannetje van van één één meter zeventig zeventig hoog, afgetraind lichaam, krachtige kaken, en luide was wieder. “Mar die Beitske van mi'j, dieeen lat snorretje heur makkelik oren an stem. de kopHij ni'jen. afgetraind lichaam, krachtige kaken, een snorretje en een een luide stem. Hij was van van Ambonese Ambonese afkomst een kerel. kon als afkomst en een verschrikkelijk aardige kerel. Commanderen Commanderen kon hij als geen geen ander. Kotledenen het d'rverschrikkelijk een stok in dieaardige Kruusbeibelle, of hoe dat ding okhij hieten mag,ander. staon over Loeiend manschappen in hottien “rotten trouwd van vier”. preensesstelde Irene,hij ie zijn weten wel, zi'j hetop een west mit die Carlos uut Spanje. “Mijne heren!”, zo begon hij, “morgenochtend komt op omvan nul wodden. zeven uur Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daorde oezon zo rustig vijfenvijftig!” Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik Hij keek triomfantelijk om zich meer tegen me. Alles wodt nowheen. mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Een beetje onnozel keken wij recht voor ons uit. Wat kon ons dat schelen? Zal wel. Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit Sergeant Siegel verder met zijn toespraak. “Waarom is dat zo, mijne heren? Waarom et oor tegen dieging boom. komt de zon morgenvroeg op om nul zeven uur vijfenvijftig?!” Hij keek ons aan alsof we gisteren pas uit het gekomen en vervolgde: zon komtgoat morgenochtend ommit zeven "Ik kan aanders nietei zeggen dat waren d'r zo vule an Beitske“De verbetert," Rudolf veerder uur vijfenvijftig op, ten eerste: omdat de generaal het zegt, ten tweede: omdat de kapitein zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, het derde: omdat ik het zeg en ten vierde, knakkers, waarom zou het niet zo watzegt, donktten jim?" zijn?!” "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de

plooi te holen. Heie, heie, wat een lolbroek. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." Hij bracht met veel ceremonieel verslag uit aan de pelotonscommandant – iedereen present! "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. - en de pelotonscommandant bracht op zijn beurt, eveneens met veel ceremonieel, verslag Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet uit aan de compagniescommandant. Op deze manier werd ons vaderlands leger staande in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. gehouden en van werkeloosheid kόn geen sprake zijn. Wij werden naar binnen gedirigeerd, "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer kregen wat eten (“voer”, volgens de kompanen) en mochten daarna koper en laarzen wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede poetsen. De meesten gingen uit eigen beweging de plaat poetsen en deden helemaal niks. plak kriegbij ik weer Ik hoorde hen. wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Behalve vrijdagmiddag. Dan werd er plotseling hard gewerkt om maar zeker te weten, dat je naar huis mocht. Iedereen blonk uit van ijver. Sergeant Siegel inspecteerde de kamers en Een zocht ontsnapte je hopengaan. dat jow daor mit bekeek onsvan vanoplochting onderen naar boven,mi'j."Ik voordathelp we konden Metperblemen de trein. Sneeuw of uut geen de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die sneeuw: die trein reed. Geen aangepaste dienstregelingen. boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, asHiemstra Beitske mar wat in heur gewone doenenraekt," zee wat Gerrit wasweer toen es ongeveer dertien jaar oud lummelde Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. bij zijn vader op de boerderij in Suameer. Hij had geen idee, dat hij hij bij zijn vader op de boerderij in Suameer. Hij had geen idee, dat Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee de dat haand later weerman zou worden. Laat an staan dat hij hijdoen wist,om dat hij hij veel veel later later later weerman zou worden. Laat staan wist, dat veur die Krusbeibelle teheel bedaanken en daorveur in op de het plaklijf een puzelblad te zijn ne- code heel Nederland de stuipen stuipen op het lijf kon jagen met met zijn code oranje. oranje. Nederland de kon jagen men? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n KruusDaar hadden hadden wij wij toen toen geen geen last last van. van. beibelle?" Daar Rijden met die hap. “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie Rijden met die hap. Weer of of geen geen weer. weer. ofloop?” Weer Niks code oranje. Niks code oranje. Wegwezen. Volgende week zien we verder. verder. Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was week 't eenzien hielewe Wegwezen. Volgende aandere Rudolf. Mathijs Huitema Huitema Mathijs


AENGWIRDEN AKTIEF

11. 4

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, + 31 (0)gong 513Rudolf - 52 13 00 Tel.:netuurlik," wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Bornego 39 Fax: + 31 (0) 513 - 52 13 01 Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over 8449 EC Terband Heerenveen (NL) E-mail: preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mitinfo@kig.nl die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." Leeuwarderstraatweg 105 "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. 8441 PK 'tHeerenveen Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. Zal Rudolf toch niet Telefoon 0513 - 529 480 in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'rwww.autobedrijfvandermolen.nl of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11. 5 AENGWIRDEN AKTIEF 2. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. het Alles wodt now mit die oolde van iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter Kopij voor maartnummer op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze."

AENGWIRDEN AKTIEF kan Et begon now uiterlijk ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit tot enmi'j met 23 februari et oor tegen die boom. aangeleverd worden via email naar: "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit kopij@aengwirden.nl

zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een VOORAL muuilike vraoge, miende ik en perbeerde mien LET OPRudolf," DE SLUITINGSDATUM ! gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. COLOFON KOPIJ EMAILEN? ► KO PIJ@AE NGWIRDEN. NL "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede AENGWIRDEN AKTIEF * Janna Kroes Drukkerij plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op is een uitgave Hegedyk 67 * Firma Pool de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de van de Stichting 8457 CG Gersloot Opper Haudmare 2 eupen heerd." Aengwirden Aktief T 65 11 19 9241 WD Wijnjewoude Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow T perblemen daor mit uut 0516 - 48 15 97 de wereldRedactie binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die Bezorging boom in een Huitema stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" * Mathijs * Familie Leijendekker Advertenties "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Aengwirderweg 162b Aengwirderweg 359 Wilt u een advertentie Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. 8459 BS Luinjeberd plaatsen? 8458 CHBeitske Tjalleberd Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' et idee an de haand doen om Bel dantemet: T 52 97 46 veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad ne* Louis Huisman * Louis men? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'nHuisman KruusDe Mieden 21 beibelle?" T (0513) 52 99 35 AENGWIRDEN AKTIEF “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen opredactie de goeie De stelt zich 8458 CD Tjalleberd verschijnt elf maal niet aansprakelijk voor de ofloop?” l.huisman3@chello.nl per jaar in een oplage inhoud van de in dit blad T 52 99 35 van 750 exemplaren opgenomen artikelen. Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf. Samenstelling & vormgeving: Benny Mulder © de bosk


AENGWIRDEN AKTIEF

11. 6

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et Tijnjeweg 4 ● IBC containers met now KIWA- zo en UN-certificaat verkeerde vak keuzen. Ik dochte, votGersloot mar, as Beitske dat blad mooi vint, laot heur 8457 EK ● tanks en opvangbakken zowel met mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven of zonder KIWA certificaat Tel.: 0513 - 57 11 61 ● zetwerk tot 4000 mm wodt ok nog veur waor an. Fax: Och 0513 wat -kun vrouwluden dan toch dom wezen." 57 25 44 ● knipwerk / walsen Mob.: 06 - 512 954 57

● constructiewerk ● verkoopmateriaal

"Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf ● KIWA-tankinstallateur wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' Karbet al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik P.J.F. meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. De Mieden 16 Tel. privé:(0513) 52 91 38 "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit 8458 CD Tjaleberd Mobiel: 06 - 12 41 92 88 zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. L.meer," Bouwhuis "Veur Onderhoudsbedrijf mi'j is't gien muuilike vraoge braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." Verbouw/Reparatie & Onderhoud "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. 8449 BAtenielen Terbandveur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet Ik zagAengwirderweg al alderhaande43, bloederige Tel. 0513 629685, fax 0513 629685, in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. mobiel 06 53922005 "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer Vraag vrijblijvend omommekappen een offertevan de boom zonder vergunning. In „t twiede wille van. Votdaolik al van et plak krieg ik weer watGespecialiseerd meer anspraok vaninBeitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op betonwerken de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd."

Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur inU de het plak idee een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n KruusWij de uitvoering! beibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie Aengwirderweg 77 ofloop?” 8449 BB Terband

Tel.: (0513) 62 77 72

Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


A E N G W I R D EE N N AA KK TT II EEFF

11.3.7

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied zeeUze. S Lmit A Cgaon, HW R Daorom K T SisJzeElidRwodden K E K van L Ozoe'n K vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor Wisten jimvan wol, de Tsjalberter jier lynblieven, in slachwurk by de klok meitsje staoj' reer tedat kieken. Ze daenkentsjerke dat ze110 iewig jong die vrouwluden, en alle litten hat? reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him Albert Hoekstra doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, Wilt u ook eens de “Wa bin ik?”-gast zijn? wat donkt jim?" Dat kan: stuur een jeugdfotootje vanmien u zelf met een paar losse "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde gezichte eernstig in de opmerkingen (geboorteplaats of beroep) naar: plooi te holen. kopij@aengwirden.nl "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakóf in de bb: Aengwirderweg 162b biele."

"De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AAEENNGGWWI R 11. 4. 8 I RDDE ENN A AK KT TI EI EF F Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied S Jmit O gaon, U K JzeeE ze. S Daorom S T O isKzeKlid I Ewodden N van zoe'nD vrouwludekraante, E U R : S J O U K J E de O KruusOSTERLOO beibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him Doofhied doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur Wat ziej' een boel meensken, envot nietmar, alliend mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien oolderen ok vule jonge meensken, die zoe'n rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur et waor Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." dinkien aachter ooran. hebben vanwegens

dovighied. Onderhaand begin ik ok al wat of te "Hum, hum", ik es.gevallegien "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf taekelen en kochelde he'k ok zoe'n aachter wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. mien oor zitten. In et begin doe et euvel de kop Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of in hoe mag, staon opstak hadde ik een hiel klein apperaotien dat etdat oording zat. ok Et hieten vul hielendal niet over op da'k preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. doof an't wodden was omreden ie et apperaotien bi'jkaans niet zitten zaggen, veural niet Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. as ik mien haor wat over de oren kamde. Et apperaotien zat niet zo hiel stief in't oor, Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik zodoende lag et somstieden naost me in de stoel. Waorschienlik heb ik me doedertied es meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter stevig aachter de oren krabbed, en op die meniere is et dinkien uut mien oor valen. op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Tot ik op een aovend ontdekte da'k et apperaotien kwiet was. Dat was slim want zoe'n heurapperaotien is niet omme nocht. Ik heb et hiele huus ondersteboven keerd mar et ding Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit was vot en et bleef vot. et oor tegen die boom. Eerst he'k et een poze zonder een heurapperaotien daon, mar nao verloop van tied "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit ontkwam me d'r toch te vule as we praoters hadden. As d'r iene wat vertelde en ik verston zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, de helte d'r niet van, dan lachte ik mar mit as de eren dat ok deden. Ok ontwoordde ik wat donkt jim?" wel es mit ja as et nee wezen mos. Manlief begon ok al te klaegen omreden hi'j alles twie "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de keer tegen me zeggen mos. Zodoende mos ik an een grotereniene geleuven die aachter et plooi te holen. oor hangt. Toch blift et behelpen, mar niet getreurd, d'r bin slimmere dingen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." Een stokmennig daegen leden ston buurvrouw veur mien kaemerraem en klopte d'r tegenan "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. as ston de wereld in de braand. Beni'jd wat as d'r wezen zol leut ik heur rap in huus. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet 'Waor bin ie toch altied. Ik heb al verscheiden morgens bi'j je anbeld en heb ok al an je in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. aachterdeured rammeld. In de gerage zag ik je fiets en de auto staon, dus ie konnen niet "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer veer vot wezen,' foeterde ze. wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede 'Own, ja dat kan wel, ik zat boven te schrieven en dan heur ik de belle niet,' gaf ik plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op bescheid, wiels ik onderwiels bedocht dat ok best even een blokkien omme west wezen de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de kan mit de billewaegen. eupen heerd." Sund die schrobbering van buurvrouw neem ik de belle mit naor mien schriefkaemertien en Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de tillefoon leg ik d'r veur alle wissighied mar naost. Mien femilie en kunde beginnen te de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die klaegen da'k nooit de tillefoon opneme as ze bellen. Och is mien verleggien: ik bin doof en boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" heur et ding niet altied, dan moej'm aovens mar weer bellen. Mar aovens belt d'r gieniene, "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee dan hangen ze netuurlik allemaole veur et kiekkassien, krekkengeliek as ik. Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. De kiender klaegen dat ze weethoevule keer an de deure west binnen of beld hebben en Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om mem is mar nooit thuus. As smoesien zeg ik dan dat et komt deur mien dovighied. Mar wat veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te neik heur niet vertelle is dat heur mem een vrommes is mit niet al te vule zit in 't gat. men? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n KruusZodoende bin'k mit mooi weer wel gauw es evenpies te fietsen of te kuieren. Ik bin beibelle?" gewoonweg slim uuthuzig moej' weten. “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie Wat mooi da'k dan zoe'n verleggien aachter de haand hebbe. ofloop?” Kuj' zien dat doofhied ok zien veurdielen het. Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11. 9 AENGWIRDEN AKTIEF 5. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de zeSlidVwodden Gtied E Z mit O C gaon, H T Vzee R I ze. J WDaorom I L L I G is ER O O R Kvan I Nzoe'n D E Rvrouwludekraante, S P E L E N C O M Mde I S KruusSIE beibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor Beste dorpsgenoten, staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him Wij willen ons graag even aan u voorstellen, wij zijn Christien Haijma, Sylvia Oosterloo en doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt ik wel et Ellen Jellema-Betten, wij vertegenwoordigen de kinderspelencommissie vanheb Lúnberter verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur Merke. mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." Lúnberter Merke wordt ieder jaar door een heleboel vrijwilligers mogelijk gemaakt en wij mogen daar onderdeel van uit maken door de kinderspelen te organiseren op "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf zaterdagochtend. Dit is fantastisch om te doen en afgelopen jaar is volgens ons zeer wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. geslaagd geweest met een leuke show en natuurlijk daarna de rodeostier, zweef, kop van Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over jut en allemaal lekkers voor de kinderen. preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Om dat dit jaar te evenaren, zo niet nog leuker te maken, hebben we de hulp nodig van Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik nog 1 of 2 enthousiaste mensen die ons willen helpen na te denken over een leuke invulling meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter van de ochtend en natuurlijk de ochtend zelf te doen slagen. Concreet betekent dit dat we op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." proberen vanaf februari 1 x per maand bij elkaar te komen en onder het genot van een bakje koffie of thee de plannen voor het komende dorpsfeest te bespreken. Tegen de tijd Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit dat het dorpsfeest zal plaatsvinden hebben we iets vaker contact. et oor tegen die boom.

Bent u wat ouder of juist jonger, wel of geen kinderen en heeft u zin om iets te betekenen "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit voor onze mooie streek met zijn dorpsfeest? Dan kunt U ons mailen of bellen voor vragen, zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, opmerkingen of aanmeldingen, wij zijn van harte bereid meer wat donkt jim?" informatie te geven en u te verwelkomen in onze gezellige "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de kinderspelencommissie. plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakMet vriendelijke groeten, biele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. kinderspelen@hotmail.nl Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. 0513 - 621805 Ellen Jellema-Betten "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer 06 – 51996091 Sylvia Oosterloo wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op 06 – 52569917 Christien Haijma de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut De kinderspelencommissie de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" E N Gdoen W I raekt," R D Ezee N "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heurAgewone Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. AKTIEF A de E Nhaand G Wdoen I R Dom EN Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an A L A K T I E F veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te ne4 IER A0 L JKruusmen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n beibelle?" 4 0 A JKI T ER IEF! “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien A nemen K T IopEde F goeie ! ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF

11.10

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," Tijnjeweg 16 - 8457 EK Gerslootgong - Tel.:Rudolf 06 - 19 79 04 60 wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. 15 Wettertoer Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. 8442 PC Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'jHeerenveen-Centrum oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Tel.: 0513 - 62 47 46 bloemen en plantenen iewig mit Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied ook voor rouwen trouwarrangementen. et oor tegen die boom. Gerda "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goatSiebenga, Rudolf veerder mit na 18.00 uur tel.: 0513 - 52 97 58 zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd."

Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die reinigen impregneren boom in een stokmennig talhoolties toe te/maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske /mar weer es /wat in heur gewone doen raekt," zee nieuwbouw renovatie restauratie Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie Aengwirderweg 212 Tel./Fax 0513 - 529712 ofloop?”

VAN DER WERF VOEGWERKEN 8458 BH Tjalleberd

Mobiel 06 - 20137299

Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.11 AENGWIRDEN AKTIEF 6. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de KruusKbeibelle, ERST B die, A KofJzoks E Szo 2 0 Die 1 2kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al hiet wat. mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer te kieken. daenken dat zehet iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle Zaterdag 22van december wasZehet weer zover, reenfels marvan vot de smeren kunnen. Datde zi'jzieke now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him rondbrengen fruitbakjes naar doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et Streekbewoners. verkeerde vak keuzen. Ik dochte, mar, aswelke Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur Een vaste jaarlijkse traditie van Devot Geitefok mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. op de laatste zaterdag voor de Kerst plaats vindt is Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." het rondbrengen van kerstbakjes naar de zieke streekbewoners. "Hum, is hum", kochelde met ik es.een "Now, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf Vooraf er gesproken paarja, ‘Streekkenners’ wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat om te bekijken wie er een fruitbakje met heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden hetvan d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over Kerstgroeten de Geitefok aangeboden krijgt. preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene as ieGeitenfokkers mit bomen proaten, zo rustig van wodden. in elkaar Samen metzegt eendat aantal hebbendaj' we daor toch oe weer zo’n 90 kerstbakjes Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik gezet en uitgedeeld. meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Uiteraard waren de reacties weer prachtig: Oprecht blij, soms ook verrast en bij enkele Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme Beitske deverder hieltied en iewig adressenston mochten wedus niet voordat wemit even et oor tegen die boom. binnen zijn geweest! Zo kan de bezorgsnelheid nog wel eens wat uitlopen… "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stillerRest en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied ons om een ieder een fantastisch mooiliggen, 2013 te wat donkt jim?" wensen! "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. - Het GFTO bestuur "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. METAAL KUNSTSTOF "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede Het is voor Streekbewoners mogelijk om gratis boeken te lenen. plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op deIn vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de It Gear (Hartmanshûs) eupen heerd." KNIPPEN, ABS, ACRYLAAT, De Kampen 13. ZETTEN, BUIGEN, ACROVYN, DELRIN, Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help jeWALSEN, hopen dat jow perblemen mit uut LASSEN, DIBOND,daor HDPE, vrijdagsweenskte van 9.30 uur 11.00 uur. deMaandags wereld en binnen," ik-Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die PONSEN, SNIJDEN, KYDEX, PE, PET-G, boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" BOREN, DRAAIEN, PLEXIGLAS, PMMA, U kunt hierbij een kop koffie drinken tegen betaling. "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee FREZEN EN VEEL POLYCARBONAAT, Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. MEER. POLYSTYREEN, Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om Mangaanweg 3 POM, PP, PVC, veur die PM Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te ne8445 Heerenveen VOLKERN EN VEEL men? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruust. 0513 – 624 110 MEER. f. 0513 – 624 152 beibelle?" info@mematec.nl “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” www.mematec.nl

Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.

GOED BEKEKEN IS ALLES MOGELIJK


AENGWIRDEN AKTIEF

11.12

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruus0513 52al96 00 beibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken.Tel.: 'k Heb d'r -ok mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor Mobiel: 06 - 53 57 59 04 staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben,Fax: dat 0513 zoe'n -fabrikaant 52 91 40 him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur adres alin uwschreven goede mooi betiemen, Leitswei dan is ze 5evenpies eenGorredijk posien rustig. Ze nemtUw alles watvoor daor - 8401 CL kwaliteitsbanden! wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan tochgebruikte dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom.

Gijselman Onderhoud

"Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit hetenverzorgen van hetOfinexterieur zien verhael. "Ze wodt mit de dagVoor stiller sikkeneuriger. zolen dat an de leeftied liggen, Verbouwen van uw woning of bedrijf: wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de - Schilderwerk plooi te holen. - Elektra "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hak- Tuinonderhoud biele." Tijnjewegreupen 31 8457 Tel. 0513-572433 rj.gijselman@hetnet.nl "De hakbiele?" mien EL manGersloot en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie Aengwirderweg 240 ofloop?” 8458 BH Tjalleberd Tel.: 0513 - 529670 Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.

CAFÉ DE STREEK


AENGWIRDEN AKTIEF 11.13 AENGWIRDEN AKTIEF 7. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de KruusVtied RO U W E N VA N N U beibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle Op 25 februari organiseren de “Vrouwen van Nu” avond “Us Gemak” te him reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet een deuropen hebben, datinzoe'n fabrikaant Gersloot. doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et Erverkeerde is een workshop vogelklomp maken. vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur Als u hieraan deeldan wiltis nemen, moeteen u zich eenrustig. week Ze vannemt tevoren een grote mooi betiemen, ze evenpies posien allesaanmelden, wat daor inen schreven klomp metnog naam waarin geboord moet worden de kap moet worden wodt ok veurinleveren, waor an. Och wateen kungat vrouwluden dan toch dom en wezen." ingezaagd. Dit kost veel tijd en kan ook vanwege het benodigde materiaal niet tijdens de workshop gedaan worden. "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Aanvang uur. Kotleden19.45 het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over Opgeven bij Son 0566 preenses Irene, Leistra: ie wetentel wel, zi'j 631576 het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. E-mail: s.leistra3@kpnplanet.nl Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Inleveren klomp: Hooivaartsweg 9, Tjalleberd. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik Kosten leden me. 7 euro enwodt niet-leden 8 euro,inclusief koffiebepraot, of thee en meer tegen Alles now mit die oolde iekeboom diekoek. as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze."

Op maart van Nu” een avond “Bij de mit Et 18 begon mi'jorganiseren now ok watde te “Vrouwen daegen, daoromme stonopen Beitske dus in deDorpshuis hieltied en iewig Fjilden” te Tjalleberd. et oor tegen die boom. Een workshop paasversiering maken met Janke Brouwer. Ook vooraanders deze workshop graag aanmelden als u meegoat wilt Rudolf doen i.v.m de te "Ik kan niet zeggen datvan d'r te zo voren vule an Beitske verbetert," veerder mit gebruiken materialen . zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, Voor thee en koek betalen leden 3 euro en niet-leden 4 euro. wat koffie, donkt jim?" Dit is exclusief de materiaalkosten, omdat dit nogperbeerde niet bekend is.gezichte eernstig in de "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en mien plooi te holen. Op te geven onder 0566 vraoge 631576meer," of mailbraande s.leistra3@kpnplanet.nl "Veur mi'j is't gien tel. muuilike Rudolf d'r in. Mienofantwoord is de haktel. 0513 529734 of mail haanmolen@gmail.com biele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer ommekappen In „tMtwiede Uwille I T Svan. L AVotdaolik G B A Lal Lvan O et NN E N W E Dvan S Tde R Iboom J D zonder L Ú Nvergunning. BERTER ERKE plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." De winnaars van 2012 zijn: Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die 1. maeken, Fardou Mulder boom in een stokmennig talhoolties toe te hi'j daor weluit anLuinjeberd docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer afstand es wat in496 heur gewone doen raekt," zee km – vindplaats Belgershain, Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' BeitskeDuitsland et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plakTimmer een puzelblad te ne2. Roberto uit Terband men? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusafstand 438 km – vindplaats Aken, beibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog marDuitsland een bakkien nemen op de goeie ofloop?” 3. Harmen van der Veen uit Luinjeberd Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied was 't een hiele afstand 297stapte, km – vindplaats aandere Rudolf. Woltershausen, Duitsland


AENGWIRDEN AKTIEF 11.14 AENGWIRDEN AKTIEF 8. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de mit gaon, zeeEze. Daorom Ptied KN GEM EN T E isTzeJlidAwodden L L E van B Ezoe'n R Dvrouwludekraante, - D E K N I P de E Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al De Commissie Bestedingen van dewat PKN Gemeente Knipe is opgericht mennig kear inActie omme neusd. Aj' lezen daor wel nietTjalleberd-De veur mallighied in staot, daor om geld te geven een Ze goed doel. dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle staoj' reer van te aan kieken. daenken reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him Goede doelen bestaan uitveur zowel buitenlandse als Wat plaatselijke projecten, doodlacht, hi'jmogen beurt kaptaolen al die smeerselties. dat anbelangt heb ikdie wel et belangrijk onze en maatschappelijk verkeerdezijn vak voor keuzen. Ik dorpen dochte,op votcultureel mar, as Beitske dat blad nowgebied. zo mooi vint, laot heur Eén van die doelen “De Rank” in Drachten, een school voor speciaal onderwijs. mooi betiemen, danwas is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven Als dank de Commissie hetwat volgende verslag toegestuurd: wodt ok kreeg nog veur waor an. Och kun vrouwluden dan toch dom wezen."

Hartelijk willen wij de ik commissie en de kerkenraad vangong de PKN Gemeente "Hum, hum", kochelde es. "Now,Actie ja, d'rBesteding bin uutzunderings, netuurlik," Rudolf Tjalleberd-De Knipe danken aan de Rank (christelijk onderwijs) in wieder. “Mar die Beitske vanvoor mi'j,hun die gift lat heur makkelik oren an de speciaal kop ni'jen. Drachten. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over Dankzij hun steun de kinderen vanhottien de Rank een gezellig kerstfeest ouders preenses Irene, ie hebben weten wel, zi'j het een trouwd west mit die Carlosmet uutalle Spanje. en kunnen vieren. Dieleerkrachten Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, Omdat het jim?" speciale kinderen zijn werd kerstfeest ook dit jaar in kleine groepjes in de klas wat donkt gevierd. geeft een veilig en vertrouwd aan de kinderen. Ondereernstig het nuttigen "Da's eenDit muuilike vraoge, Rudolf," miende gevoel ik en perbeerde mien gezichte in de van een broodmaaltijd, konden kinderen, ouders en leerkrachten gezellig samen zijn en werd plooi te holen. aandacht de betekenis van kerst. "Veur mi'jbesteed is't gienaan muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut Per groep hebben ouders kunnen genieten een kerstverhaal, kinderen de wereld binnen,"deweenskte ik Rudolf toe. "Ievan hebben douk eerst nogwat welde wark om dieweer fantastisch hebben opgevoerd. Het is ieder jaar weer ook deze kinderen zo boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'jgenieten, daor wel dat an docht?" "Dat kunnen he'k d'r best veur over, Beitske weer es wathun in heur goed presteren. Watas hebben zemar allemaal goed bestgewone gedaan.doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doenElke om klas had een Aan het eindperbeerde van het feest verzamelde zich iedereen op het schoolplein. veur bedacht, die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in deverlichte plak eenballon puzelblad newens die op een kaart geschreven aan een werdteopgelaten. men? Ie laoten jow huwelik toch nietin, naor deur zoe'n Kruus- graag De volgende wensen gingen de lucht omdedesodemieter wereld te helpen vertellen wat de kinderen beibelle?" willen. “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” 1: geluk voor iedereen Onderbouw Combigroep: lief zijn voor elkaar Doe hi'j evenpies laetereten weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele Middenbouw 1: lekker voor iedereen aandere Rudolf. Middenbouw 2: aardig zijn voor elkaar Bovenbouw 1: vrede op aarde


AENGWIRDEN AKTIEF 11.15 AENGWIRDEN AKTIEF 9. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de KruusBovenbouw 2: dat er nooit iets ergs gebeurd beibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor Hopend dat alle wensen in vervulling mogen gaan, hebben wij afgesloten met een gedicht staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle en iedereen gewenst. reenfels mareen votvrolijk smerenkerstfeest kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et Namens school en de ouderraad bedankt, hartelijke groeten Nicole Hoekstra. verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen."

F"Hum, A N hum", H Ekochelde R T E ikLes. O "Now, K W ja, I Nd'rS bin K Euutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen.

Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. herte lokwinskje Wyzegt wolle Thymen Klaren Tjitske daj' Klaren-Zondervan Die Irene dat as ie mit bomenenproaten, daor oe zo rustigfan van wodden. mei harren 55 ste troudei. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter Sy binne opEt22locht jannewaris op'e tuuntroud staot. heur zo 1958 op, zegt ze."

We fiere dit en mem, pake enston beppe en oerpake en Et begon mi'jfansels now okmei watústeheit daegen, daoromme Beitske dus de hieltied en iewig mit oerbeppe. et oor tegen die boom. En derby winskje wy harren nog in protte sûne jierren mei elkoar ta en dat wy mar faak delkomme kinne. "Ik noch kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit

zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, Koop en Tetsje, wat donkt jim?" Peter en Siepie, Ralf en Christina, Tjisse en Silke en fansels de allerlytskes Timo, Doutzen Redmar.mien gezichte eernstig in de "Da's een muuilike vraoge,Sverre Rudolf," miende ik enen perbeerde

plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF

11.16

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom.

H. de Vosweg 6

"Ik kan aanders niet dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit 8411 KJzeggen JUBBEGA zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. OfInlichtingen: zol dat an de leeftied liggen, 0516 - 46 20 90 wat donkt jim?" Aengwirderweg 288 "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de tel.: 52 94 39 totaal leverancier voor plooi teUw holen. als Sikkens, "Veur mi'jtopmerken is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakUitvaartverzorger v.d. Zwaag biele." Nelf en Wijzonol "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Tel: 0513 - 67 74 81 tegen de laagste prijzen. dhr. Galema: 0513 04 40toch niet Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal- 41 Rudolf of 06 - 24 27 28 82 in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd."

www.verfboer.nl

Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om Openingstijden: veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te neMaandag gesloten men? Ie laotenDinsdag: jow huwelik toch niet naor 10.00 - 18.00 uur de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" Woensdag : 10.00 - 18.00 uur “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe Donderdag: 10.00 - 21.00 uur nog mar een bakkien nemen op de goeie Vrijdag: 10.00 - 18.00 uur ofloop?” Zaterdag:

9.30 - 17.00 uur

Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AA E EN NGGWWI RI RDDE ENN AAKKTTI IEEFF

10.17 11.

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. van zoe'n vrouwludekraante, de KruusT Daorom E R Kis EzeRlidKwodden E beibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur dan is zeTjalleberd evenpies een- posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven ►mooi betiemen, PKN Gemeente De Knipe wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." Datum

Kerk

Tijd

Predikant

Bijzonderheden

"Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf 10 februari wieder. “Mar die vanTsjerke mi'j, die lat9.30 heur makkelik oren an de kop ni'jen. Nij Beitske Brongergea ds. P. Nijssen Jeugddienst Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over 17 februari preenses Irene,Ængwirder ie weten Tsjerke wel, zi'j het een hottien west mit1 die 9.30 ds. trouwd P. Nijssen e-40Carlos dgn. uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten.2 Ze praot e-40 dgn.in huus kwaolik 24 februari NijAlles Brongergea Tsjerke ds. P. Nijssen Harten meer tegen me. wodt now mit die 9.30 oolde iekeboom bepraot, m.m.v. die as bi'j oonsOmhoog aachter Na de dienst is er koffie op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." 3 maart

Ængwirder Tsjerke

9.30

Nij Brongergea Tsjerke

9.30

ds. P. Lindhout

3 e-40 dgn.

(Joure) dus de hieltied en iewig mit Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske et10oor tegen die boom. maart 4 e-40 dgn. ds. P. Nijssen

Jongerenkring

maart "Ik13kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit Ængwirder Tsjerke 19.30 ds. P. Nijssen Bidstond zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede ►wille van. Doopsgezinde Gemeenten Heerenveen en Tjalleberd plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de Kerk Tijd Predikant Bijzonderheden eupenDatum heerd." 10 februari Heerenveen 10.00 uur help Ds. H. Nagelvoort Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik jeKlein hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk 17 februari Heerenveen 19.30 uur Da. H. buitenveldeerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" 24 februari Heerenveen 21.30 mar uur weer Ds. H. "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske esAment wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf3 en zien gezichte begon gelokkig weer Ds. watH.opKlein te klaoren. maart Tjalleberd 10.00 uur Nagelvoort Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om 10 maart Heerenveen 17.00 uur Zr. J. veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur inHuizinga de plak een puzelblad te nemen? 17 Ie laoten toch niet sodemieter helpen deur zoe'n Kruusmaart jow huwelik Heerenveen 18.30naor uur deDs. H. Klein Nagelvoort beibelle?" maart Heerenveen uurnogDs. H.een Kleinbakkien Nagelvoort Palmpasen “Daor24 zeg ie me wat, buurvrouw, 10.00 zuwwe mar nemen op de goeie ofloop?” 28 maart

Tjalleberd

19.30 uur

Zr. J. Huizinga

Avondmaal

Doe hi'j laeter weer naor19.30 zien uur eigenZr. gerechtighied 't een hiele 29 evenpies maart Heerenveen J. Huizinga stapte, was Avondmaal aandere Rudolf. 31 maart

Heerenveen

10.00 uur

Ds. H. Klein Nagelvoort Pasen


G IWR IDREDNE NA KATKI E T FI E F A EANEGNW

11. 11.18

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et Welkom bijvak autorijschool Erika Groen verkeerde keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven inwaor examengebied wodt ok* Lessen nog veur an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." * In termijnen betalen is mogelijk * Professionele geduldige instructrice "Hum, hum", kochelde en ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf * De lessen worden gegeven in eenheur Golfmakkelik v 1.9 tdi oren blue an motion wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat de kop ni'jen. * Altijd dezelfde vaste rijinstructeur Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over * Uw rijtechniek, is onze verantwoordelijkheid preenses Irene, ie weten uw wel,veiligheid zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. * Gezellige sfeer gedurende opleiding Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. * Gediplomeerde rijinstructeur Zoas Beitske zegt, kuj' alfaalangst je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur!!!!!!!!!!!!!!!!!ACTIES!!!!!!!!!!!!!!! zo op, zegt ze."

Et begon Nieuwe aanmelden voorston eenBeitske rijles pakket 30 uren krijgen mi'j leerlingen now ok watdie te zich daegen, daoromme dus de van hieltied en iewig mit70,euro korting. Dus 30 uren rijles incl. examen voor 1250,euro. et oor tegen die boom.  De leerlingen die zich hebben aangemeld en andere nieuwe leerlingen lid maken krijgen 1 uur rijles. "Ik kan aanders nietgratis zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit En voor de mensen, autorijlessen volgen bijOfdezol rijschool hebben, maar wel zien verhael. "Ze wodt mitdie de geen dag stiller en sikkeneuriger. dat an de leeftied liggen, iemand lid maken, krijgen voor iedere leerling 20,euro cash. wat donkt jim?" "Da's een Gratis slipcursus in een volkswagen wanneer je bij Erika Groen de in de muuilike vraoge, Rudolf," miendecadeau ik en perbeerde mien gezichte eernstig plooi rijopleiding te holen. volgt. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakHeeft u interesse om uw rijles bij onze rijschool te volgen, dan kunt u per email of biele." telefonische contact met mijman opnemen. "De hakbiele?" reupen mien en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet Erika Groen wezen, De Stripe 17nog.8491 AB Akkrum tel. 06-12065797 in 't heufd sleugen docht ik "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kapwww.erikagroen.nl dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer info@erikagroen.nl wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AAEENNGGWWI IRRDDEENN AAKKTTI E 11.1912. I EFF Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de KruusF O T Ohiet ’ Sdie,UofIzoks T zo ‘ Iwat. T Die P Okraante L D Ekomt R Balle O Eweken. K ’ 'k* Heb d'r ok al beibelle, mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor Dit boek van de auteur B.A.L van der verscheen in 1926.en alle staoj' reer van* te kieken. Ze daenken dat ze iewig jongWoude blieven, die vrouwluden, reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf. (Mei tank oan Albert Hoekstra)


AENGWIRDEN AKTIEF

11.20

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k HebAengwirderweg d'r ok al 245 mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor 8459 BN Luinjeberd staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle Telefoon: (0513) 52 93him 44 reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb 52 ik wel Fax: (0513) 95 et 89 verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen."

Dorpshuis “By de Fjilden”

"Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf trefpunt vele activiteiten wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren voor an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over Aengwirderweg 335, 8458 CG Tjalleberd preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit Telefoon die Carlos0513-529 uut Spanje. 456 Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik Contact adres / verhuur: meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde die9, as8458 bi'j oons Mevr. J. iekeboom Hoeksma,bepraot, De Mieden CD aachter Tjalleberd op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." 0513-529955 - 06-45264225

r.hoeksma3@chello.nl

Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom.

Loonbedrijf voor agrarisch- en grondverzetwerk

"Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de Luinjeberd plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de haktel.: 0513 - 52 93 00 / 06 - 22 41 89 13 biele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. www.loonbedrijfveldmanluinjeberd.nl Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede DE PLASSE 2 plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op 8449 EH TERBAND de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de TEL.: 0513-621580 / 06-25050238 eupen heerd."

Te huur:

Minikraan met machinist

Op zaterdag tot 12.00 daor uur mit open! Een zochtverreiker van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen uut Manitou met palletvorkweenskte ik Rudolf toe. "IeVRAAG debalenklem, wereld binnen," hebben douk eerst nog wel wark om die VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?”

11 -zien Langezwaag - Tel.: 06 - 511was 77 't056 Doe hi'j evenpiesTsjerkeleane laeter weer naor eigen gerechtighied stapte, een hiele aandere Rudolf.


AA EN GG WW I RI D EN R ED NE NA KA TK ITEIFE F

11.21 13. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied ze.VDaorom D E mit N Agaon, T I O Nzee ALE O E T B AisL ze K Alid M Pwodden E N 2 0 van 1 3 zoe'n K O M vrouwludekraante, E N E R A A N ! B E de N KruusJIJ ERBIJ? beibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor In dereer zomervakantie kanZe jijdaenken weer mee aan de Nationale een staoj' van te kieken. datdoen ze iewig jong blieven, Voetbalkampen die vrouwluden, voor en alle week lang vol voetbalplezier waarin je veel leert! De kampen worden georganiseerd reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant himop verschillende toplocaties onder professionele begeleiding aandacht jou doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Watmet dat alle anbelangt heb voor ik wel etwaardoor je snel je voetbalkwaliteiten. Bovendien er een vroegboekkorting verkeerde vakverbeterd keuzen. Ikindochte, vot mar, as Beitske dat bladisnow zo mooi vint, laot heur van 40 euro als je voor voor 1 vanZedenemt voetbalkampen. er dus vroeg mooi betiemen, dan is15 zefebruari evenpiesinschrijft een posien rustig. alles wat daorWees in schreven bij en wodt okprofiteer! nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." Op het Topvoetbalkamp (5-14 jaar) krijg je elke dag clinic van een "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gongeen Rudolf topspeler ofcoach en je ervaart hoe het wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. is om te trainen als een echte prof. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over Op het west Original jaar) is preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd mit Voetbalkamp die Carlos uut (5-14 Spanje. er in de ochtend training en ga je Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. ’s middags andere spannende Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik Ook is er een meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboomvoetbalactiviteiten bepraot, die as bi'jdoen. oons aachter Meisjesvoetbalkamp (5- 16 jaar) waar op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." je de hele dag bezig bent met alleen maar en een en Topkeeperskamp Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske voetbal dus de hieltied iewig mit (514 jaar) met elke dag een clinic van et oor tegen die boom. toptrainers om jouw kwaliteiten als keeper te verbeteren. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit Het voetbalprogramma is mede geschreven door Kenneth Perez, oud topspeler de zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftieduitliggen, eredivisie, je zult dus enorm veel leren tijdens het kamp. Ook is er een panna arena, speel wat donkt jim?" je om de penaltybokaal is er veel vertier de buikschuifbaan om het te gekke kamp "Da's een muuilike vraoge, en Rudolf," miende ik enopperbeerde mien gezichte eernstig in de compleet te maken!! plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakJe kunt kiezen voor een dagkamp waarbij je lekker thuis slaapt of voor een internkamp als biele." je hakbiele?" wilt blijvenreupen slapen. Er wordt elke dag gezorgd voor een gezonde lunch en tussendoor"De mien man en ik onneuzel. tjes. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet je niet kunt kiezen welke sport je het leukst vind ga je naar het Sport&Spelkamp inWanneer 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. (5-7 jaar) of het Multisportkamp (8-14 jaar). Hierbij je de druk "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat dingben d'r of, danhele he'kweek d'r wel driemet keer allerlei verschillende sporten en heb je een geweldige week. wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op Inschrijven enhewwe meer info: www.nationalesportkampen.nl de vuurpielke, d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF

11.22

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen."

Klussenbedrijf L. de Jong

"Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. • bruiloften feestenverbetert," en partijengoat Rudolf veerder mit Café-Zalen "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an•Beitske • vergaderingen uw afhaaladres zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol datTevens an de leeftied liggen, • salades voor heerlijke snacks, wat donkt jim?" een koud kratjeinbier plate service mien gezichte "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik•en perbeerde eernstig de en andere dranken. plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." Aengwirderweg 149, Luinjeberd, (0513) 52 90 10 Oant sjen "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. www.cafeonderdelinden.nl Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede Openingstijden: plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op gesloten Dames-, herenen kinderkapsalon de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de ooldeMaandag: iek knappert in de Dinsdag: gesloten eupen heerd."

Onder de Linden

Kapsalon

Zonnebank

Woensdag: 8.30u – 18.00u

18.00u Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jowDonderdag: perblemen8.30u daor –mit uut Aengwirderweg 138, Luinjeberd tel.:(0513) 52 94 14 Vrijdag: 8.30u – 18.00u de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die www.kapsalonmirjan.nl Zaterdag: 8.00u – 13.00u boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?”

Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


W II RR D D EE N N A AK KT T II E 11. 23 AAEENN GG W E FF 14. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de KruusK ERSTMARKT TJALLEBERD, 14 DECEMBER 2012 beibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle De Kerstmarkt Tjalleberd is weer reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him gelukt! Ondanks regen en wind kwamen doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et veel vrijwilligers en bezoekers naar ons verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi plekje voor de kerk en onder de mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven bomen. wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen."

Iedereen hartelijk bedankt deja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf "Hum, hum", kochelde ik es.voor "Now, enthousiaste en gezellige inzet! wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen.

Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over De kosters, de vrouwen dezi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. preenses Irene, ie wetenvan wel, Kerststukjes, de kookster van de snert, Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. de groenteman voor de gesneden uien,mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen de koktegen voor me. de Hamburgers, de maakster meer Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter van stukken plaatkoek, de loterij, op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." de gevers en maaksters van vele andere artikelen, de man vanwat licht geluid,daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit Et begon mi'j now ok te en daegen, de stagiaire, de vrijwilligers voor de et oor tegen die boom. verkoop achter de verschillende tafels, de de mannen vand'r het "Ik vogelkastjes, kan aanders niet zeggen dat zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit vuurtje stoken en het opbouwen zien verhael. "Ze wodt mit de dagen stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, afbreken de tenten. wat donktvan jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de De opbrengst plooi te holen.voor het goede doel was €"Veur 1100, - .is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakmi'j Met elkaar is dat een fantastisch resultaat. biele."

"De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Wij wensen jullie feestelijke Kerstdagen Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet voorspoedig Nieuwjaar. in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog.

"Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer Lutske Cnossen, Geesje Hoekstra, wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede Johanna de Jong, Kootje Koppe plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op en van der hewwe Zee. d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de de Cor vuurpielke, eupen heerd."

Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaansvan kuj' Beitske et idee an de haand doen om Kopij voor het maartnummer veur die AENGWIRDEN Krusbeibelle teAKTIEF bedaanken en kan daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruustot en met uiterlijk 22 februari beibelle?" aangeleverd via email naar:nog mar een bakkien nemen op de goeie “Daor zeg ie me worden wat, buurvrouw, zuwwe kopij@aengwirden.nl ofloop?” Doe evenpies weer naor zien eigen LET hi'j VOORAL OPlaeter DE SLUITINGSDATUM ! gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.24 AENGWIRDEN AKTIEF 15. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruus4beibelle, 0 D Ahiet G die, E NofTzoks I J zo D wat. 2 0Die1kraante 3 komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur In de 40 dagentijd doen we dingen vaak net even anders. Doormallighied bezinninginenstaot, door daor te vasten, staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle richten we ons op God en onze naaste. We leven toe naar Pasen, het feest dat echte reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him verandering mogelijk maakt. Dichtbij en ver weg bidden mensen om verandering in hun doodlacht, hi'j beurt veurinalhun dieland. smeerselties. Watelkaar dat anbelangt heb ik wel et persoonlijke leven of kaptaolen in de situatie Wij kunnen hierbij tot steun zijn. verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur Geloof ook in verandering. mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." In de 40 dagen tijd, willen we daarom aandacht vragen voor het volgende project: Bouw aan een betere toekomst voor Tjernobyl kinderen. "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf In 2010 werd Pier door collega’s benaderd met de vraag, of hij er voor voelde mee te gaan wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. naar Wit Rusland. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over De stichting GICHON (rivier, preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. stromend water) had daar een oud Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. militair schoolgebouw gekocht, en Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik waren daar met veel vrijwilligers al meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter bezig alles kaal te maken. Pier ging op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." mee, en er werd riolering, water en elektra aangelegd. Voor de Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit volgende groep werden er et oor tegen die boom. voorbereidingen getroffen, voor de centrale verwarming waar we nog "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit druk mee bezig zijn. Het is een drie zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, verdiepingen hoog gebouw met wat donkt jim?" daaronder nog kelders en een "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de gymzaal. Veel werk wordt gedaan plooi te holen. door vrijwilligers, maar het "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakafgelopen jaar zijn ook Wit Russen aan het werk bij het huis. biele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Zo hebben zei de buitenkant helemaal kaal gemaakt en opnieuw gestuukt en is er nu Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet contact met een aannemer die waarschijnlijk de keuken gaat plaatsen die is geschonken in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. door het politiekorps van Leeuwarden. In dit huis, dat de naam House of Peace heeft "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer gekregen, willen we samen met mensen uit Wit Rusland, een dokters- en tandartspraktijk wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede realiseren, verder komen er leslokalen voor gezondheidsleer, hygiëne, computerlokaal en plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op ruimtes voor alle andere lessen. de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de Ook is er ruimte voor gasten, zodat ze een eigen inkomstenbron krijgen. eupen heerd." De kinderen uit de dorpen rond Tsjernobyl kunnen hier voor een periode extra lessen volgen met hun eigen leerkrachten. Als ze terug gaan naar hun dorp worden ze vanuit Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut House of Peace ondersteund. de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" Wat diepe indruk bij ons, (in oktober ben ik ook mee geweest) heeft gemaakt is het bezoek "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee dat we brachten aan een weeshuis en bij mensen thuis. De kinderen waren erg blij toen ze Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. ons zagen, ze weten al dat ze dan speelgoed en wat lekkers krijgen. Het gebouw waar ze Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om in wonen is weggestopt op een industrie terrein. veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te neKinderen die niet normaal zijn worden zo ver mogelijk weggestopt. men? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n KruusBij koud weer kunnen ze niet naar buiten, ze hebben geen warme jas, en ook aan schoenen beibelle?" ontbreekt het nog al eens. Niet veel beter was het in de gezinnen, sommigen wonen in een “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie hok kleiner dan onze garage en het tocht van alle kanten. De contactdame Vera en een ofloop?” tolk die ons bij deze bezoeken begeleiden, hebben rond de stad Kobrin meer dan 200 gezinnen, met meer dan 6 kinderen die ze met een team regelmatig bezoeken en voorzien Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele (waar mogelijk) van kleding, dekens en ander materiaal. Deze reis heeft een grote indruk aandere Rudolf. op ons gemaakt.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.25 AENGWIRDEN AKTIEF 16. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, KruusPier en de Lutske Cnossen beibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighiedDaarom in staot, daor we op willen staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en zaterdagalle 9 maart reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him speciaal voor dit doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt ik wel et ''De projectheb Restaurant: verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, Vrolijkheid'' laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles watopenen, daor in schreven voorafgaand wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." met een creatieve kindermiddag. "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Met een kleine Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over entreeprijs zijn vanaf preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. 15.00 uur alle Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. kinderen, vooral in de Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik leeftijd van 4-13 jaar meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter (lagere school), op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." uitgenodigd om samen met ons leuke dingen Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit te doen, zoals: et oor tegen die boom.

- spelletjes doen, knutselen, koekjes bakken, enz... "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, Vanaf 17.00 uur wordt dan op deze dag, voor deze speciale gelegenheid, éénmalig wat donkt jim?" het mooi ingerichte restaurant ''De Vrolijkheid'' geopend. Tegen een kleine vergoeding kan "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de IEDEREEN bij ons komen eten en drinken. Wij maken dan overheerlijke pannenkoeken, in plooi te holen. vele soorten en smaken. Wij vragen u dan ook vriendelijk om dit unieke restaurant te "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbezoeken. biele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. Nog even alles op een rijtje: "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede Wanneer : ZATERDAG 9 MAART plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op Waar : Bijgebouw ''Nij Brongergea Tsjerke'', te De Knipe de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de Hoe laat : Vanaf 15.00 uur Creatieve middag eupen heerd." : Vanaf 17.00 uur Opening Restaurant ''De Vrolijkheid'' Voor wie : Creatieve middag, voor kinderen van 4-13 jaar (lagere school) Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut : In het restaurant is IEDEREEN van harte welkom!! de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die Waar voor : Bouw aan een betere toekomst voor Tjernobyl kinderen. boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om Al het geld, wat deze dag wordt opgebracht, is dus bestemd voor het project: veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n KruusWe zien u dus graag op 9 maart, In restaurant “De Vrolijkheid” beibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie * Hou de reclameposters in de gaten. ofloop?” Doe dag hi'j wordt evenpies laeter weer zien eigen gerechtighied was 't een hiele (Deze georganiseerd door: naor Diaconie & Zendingen Evangelisatiestapte, commissie Tjalleberd / De Knipe) aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF

11.26

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet inVERPLEEGKUNDIG 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. SPREEKUUR "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat:meer anspraok'It van Beitske, ik. Veur13 de/dadde keer, as klap op WAAR Steunpunt Gear' /Dehoop Kampen Tjalleberd deWANNEER vuurpielke, hewwe :d'rElke straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de maandag eupen heerd."

TIJDSTIP

: 10.45-12.00

Een zocht van oplochting ontsnapteadvies mi'j."Ik en helpondersteuning je hopen dat jowbij perblemen daorof mit uut WAARVOOR : Vragen, problemen de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om hulpvragen op lichamelijk, psychisch en sociaal die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" gebied. "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte weer een wat op te klaoren. AFSPRAAK : begon Het isgelokkig niet nodig afspraak te maken. U kunt Veurzichtig perbeerde ik:gewoon 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om binnenlopen veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te neKOSTEN : Er zijn kosten aan verbonden men? Ie laoten jow huwelik toch geen niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.27 AENGWIRDEN AKTIEF 17. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied ze. Daorom AEN Gmit W gaon, I R Dzee EN A K TisI ze E lid F wodden A L 4van0 zoe'n J Ivrouwludekraante, E R A K T I EdeF Kruus! beibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven Dit kear een in tal wodt ok nog veur waor an. Och wat kun dan toch dom wezen." berjochtsjes út vrouwluden de 5e jiergong, "Hum, hum", kochelde ik es.1977/1978. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF

11.28

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit 15 zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." 10.00 - 18.00 uur "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. 10.00 - 17.00 uur Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet maandag gesloten in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


Ik ha sûnt koart de beskikking oer it (rike) argyf fan ús Streekbled. Doazen fol mei prachtich historysk materiaal! In (lyts) neidiel is dat yn it ferline de Aengwirden Aktief noch stinsele waard, dêrtroch is de ‘skerpte’ net optimaal.

AENGWIRDEN AKTIEF 11.29 AENGWIRDEN AKTIEF 18. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom.

"Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?”

Benny

Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF

11.30

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.31 AENGWIRDEN AKTIEF 19. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de KruusZaterdag beibelle, 16 maart hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor is er weer staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle de reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him landelijke doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et “Open dag verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur van de mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven Zorg”. wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf Vele zorginstellingen in Nederland zetten de deuren open voor een ieder die wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. geïnteresseerd is: cliënten, familieleden, scholieren, studenten, vrijwilligers, Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over werkzoekenden etc. etc. preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Ook de Friese locaties van Zorggroep Sint Maarten openen hun deuren, Zorgcentrum Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Mariënbosch te Heerenveen en Zorgcentrum St. Theresia te Joure. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik Beide locaties zijn geopend van: 10.30 – 15.00 uur. meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze."

Thema voor 16 maart voor St. Theresia is: Leauwe yn freonskip, Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit de deelbelofte van het Theresiahuis! et oor tegen die boom. Veel informatie over o.a. zorg, thuiszorg en de nieuwbouw!! "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit Diverse activiteiten, een prijsvraag, onze bjusterbaarlike snert en nog veel meer! zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" Zorgcentrum St. Theresia "Da's een Sluisdijk 30muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooiBZteJoure holen. 8501 0513-412300 "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Thema voor 16 maart voor Mariënbosch is:gebeuren. Warchild 't Zal Rudolf toch niet Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer Naast overalo.a. zorgcentrum,van thuiszorg Mariënbosch, vrijwilligerswerk en wille informatie van. Votdaolik van het et ommekappen de boom zonder vergunning. In „t twiede aanleunwoningen er ook op verschillende leuke enik. verrassende manieren plak krieg ik weerwordt wat meer anspraok van Beitske, hoop Veur de dadde keer, geld as klap op ingezameld voorhewwe Warchild. O.a. een rad waarmte van fortuin, van de bekende de vuurpielke, d'r straks lekkere van,verkoop as de oolde iekalom knappert in de Mariënbosch snert. De opbrengst wordt in de week erop (23 maart) aangeboden op het eupen heerd." Gemeenteplein te Heerenveen waar Radio538 een speciale uitzending voor Warchild heeft. Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut Zorgcentrum Mariënbosch de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die Fok 55 in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" boom 8441 Heerenveen "DatBN he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee 0513-624925 Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen23 deur zoe'n Kruusfebruari 23 februari beibelle?" Sluitingsdatum kopij! “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op dekopij! goeie Sluitingsdatum ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.32 AENGWIRDEN AKTIEF 20. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de KruusA zoBwat. I NDieI kraante K ? komt H E alle R K Eweken. N D E'k SHeb T Rd'r EE beibelle, hiet die, ofW zoks okKalG E N O O T ! mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen."

Wa is dit kear ús Streekgenoat?

"Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik dit zet zusje de hakbiele in die boom kapisdat ding d'rinof, dan he'k d'r wel driezorgde keer Wie herkent met broertje? Dezeen foto genomen 1936. De jongedame zo te horen voor een verlaagde toon in devan muziek en iszonder een bekend kraaltsjebreister. wille van. Votdaolik al van et ommekappen de boom vergunning. In „t twiede Haar werkte voorontwikkelaar bijhoop een ik. scheerapparatenfabriek, plak broertje krieg ik weer watlater meerals anspraok van Beitske, Veur de dadde keer, aswaarvan klap op de naamhewwe niet mogen noemen - omdat het van, Philips en hijiek is een alom bekend de wij vuurpielke, d'r straks lekkere waarmte as is de- oolde knappert in de plaatselijk historicus geworden. Werkt graag met zonnewijzers. eupen heerd." de juiste inzenders verloten een prijs. Een zocht van oplochting Onder ontsnapte mi'j."Ik help je hopen datwij jowwederom perblemen daor mit uut uw oplossing naar ons e-mailadres: de wereld binnen," weenskte Stuur ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die kopij@aengwirden.nl boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" Oplossing inleveren vóórgewone 23 februari! "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an haand doen om Oplossing AAde januari schattige meiske waspuzelblad niemand te minder veur die Krusbeibelle te bedaanken en Dit daorveur in de plak een ne- dan Henny helpen van Es.deur zoe'n Kruusmen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter beibelle?" Onder de vele inzendingen hebben “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nogjuiste mar een bakkien nemen opwij de deze goeiekeer Margreet de Roos uitgeloot. ofloop?” Zijeigen kan een klein prijsje afhalen Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien gerechtighied stapte, wasbij: 't een hiele Louis Huisman ~ De Mieden 21 aandere Rudolf.


GW A EANEGN W I RIDR EDNE NA KA TK ITEI FE F

11. 33 21.

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de

O tied U DmitPgaon, A Pzee I Eze. R ?Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruus-

beibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle SV Hercules haalt graag uw oud papier op! reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et Dit zijn de data: verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven  wodt27okfebruari nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen."  27 maart  "Hum, 24 hum", april kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf  wieder. 22 mei “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen.  Kotleden 19 juni het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over  preenses 17 juliIrene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegenZet me.uAlles wodt nowopmit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter de container tijd op'e tuun staot. heur wijze zo op, zegt ze." én Et oplocht de juiste weer op de ophaalplaats? Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


W II RR D D EE N N A AK KT T II E 11. 34 AAEENN GG W E FF 14. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de KruusA ENGWIRDEN beibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle Aengwirden, Ængwirden of Engwirden was in de 18e eeuw een grietenij van Zevenwouden reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him (tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) en later een gemeente in het doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et zuiden van de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente heeft bestaan tot 1934. verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven Na de gemeentelijke herindeling in 1934 is Aengwirden samen met de gemeente wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." Schoterland en een deel van de gemeente Haskerland opgegaan in de nieuwe gemeente Heerenveen. De reden ik van gemeentelijke herindeling wasnetuurlik," dat de kern vanRudolf Heerenveen "Hum, hum", kochelde es.de "Now, ja, d'r bin uutzunderings, gong uit de gemeente Schoterland over de grenzen uitgroeide tot in de delen van Aengwirden en wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Haskerland, en de gemeentegrenzen dus de uitbreiding van Heerenveen bemoeilijkten. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over Het gemeentehuis van Aengwirden bevond zich ook in Heerenveen. preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Kernen (1933) Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik Gersloot meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter Heerenveen (gemeentehuis) op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Luinjeberd Terband Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit Tjalleberd et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit 25 Of maart 1818 zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. zol dat an de leeftied liggen, "In zilver 3 bomen van sinopel, tussen de stammen en de schildrand wat donkt jim?" turven van sabel, hetRudolf," geheel miende staandeikopeneen grond van sinopel." "Da's4 een muuilike vraoge, perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." wapen in de Oldenkott* albums ± 1910 "De hakbiele?" reupen mien man en ikHet onneuzel. (* van oorsprong Duitse Tabaksfabrikant in Amsterdam, in Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet 1972 overgenomen door Niemeijer) in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Het wapen in de Koffie Hag albums ± 1930 Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele Oude burgemeesterspenning aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.35 AENGWIRDEN AKTIEF 22. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze."

I T L J O C H T O P. . .

Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit PIET SCHEPER et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, “Op ’e iisbaan libje ik op“ wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi holen. Deze te tijd regeert koning Winter en we treffen op de ijsbaan oud bestuurslid Piet Scheper. "Veur mi'j is't gien muuilike Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakWe maken een paar foto´s vraoge en eenmeer," praatjebraande in de “iisbaankantine”. biele." Hoelang zat jereupen in hetmien bestuur ijsclub? "De hakbiele?" man van en ikdeonneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet Sa´n 42 jier. in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer Dan leit hert wol by it wille van.dyn Votdaolik al van etiis! ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op Zeker, twee jaar geleden ben iklekkere ermeewaarmte gestopt, van, it hearde myniek libben en noch! de vuurpielke, hewwe d'r straks as de by oolde knappert in de eupen heerd." Lid zijn van een ijsclubbestuur is het koudste vrijwilligersbaantje, wordt gezegd. Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut Da´s wier,binnen," mar yn ´e kantineikbrânt detoe. kachel. de wereld weenskte Rudolf "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" Je kunt veel over de baan vertellen. "Dat he'k vast d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Hjertiids wiene der twa yn Gersleat, d´Aldewei Veurzichtig perbeerde ik:banen, 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee en an yn de Tsjalbert, haand doenOller.(Genoemd om naar de Germaanse wintergod ). Maar heel vroeger, weet ik van verhalen veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad teen ne-notities, lag de baan achter café de Streek. Dat was destijds min of meer ondergelopen weiland. men? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n KruusIn 1971 kwam er een fusie tot stand en kreeg Aengwirden deze ijsbaan met de naam beibelle?" “Togearre Fierder”. Door de samenwerking maakte men kans op gemeentesubsidie. “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie De ruilverkaveling bood de gelegenheid om de baan te vergroten. ofloop?” Wat was je functie in het bestuur, Piet? Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf. Ik was voorzitter en heb de hamer overgenomen van Jan v/d Molen


AENGWIRDEN AKTIEF

11.36

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?”

Bel voor uw mogelijkheden: 0513 - 52 91 42 of 06 - 23 13 78 86

Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.37 AENGWIRDEN AKTIEF 23. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet Wie is de eigenaar van dedocht ijsbaan? in 't heufd sleugen wezen, ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer De ijsbaan is eigendom vanetde ijsclub, evenals de boom kantine. De kantine is door veel eigen wille van. Votdaolik al van ommekappen van de zonder vergunning. In „t twiede werkkrieg achter de Klinte gebouwd in 1983. nieuwe kozijnen en op is er plak ik weer wat meer anspraok van Kortgeleden Beitske, hoopzijn ik. er Veur de dadde keer,gezet as klap dubbel glas geplaatst. de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Waar moet een ijsvloer aan voldoen? Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut Wewereld hebbenbinnen," een ijsdikte van 7ikcm. nodig, dooreerst middel in het de weenskte Rudolf toe.we "Iemeten hebbendit douk nog van wel een warkgaatje om die ijs en in dan met een meetlint de ijsdikte meten. boom een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Hoe wordt de gezichte ijsbaan sneeuwvrij gehouden? Rudolf en zien begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om Er is die in 2009 een veegmachine/borstelmachine aangeschaft. veur Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak eenVoorheen puzelbladbezaten te ne- we een trekker, maar dan ijsdikte toch de welsodemieter 10 cm. zijn. De trekker is verkocht men? Ie laoten jow moest huwelikdetoch niet naor helpen deur zoe'n Kruus- als rietmachine. beibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie Vroeger was het natuurlijk handwerk. ofloop?”

Ha, hi'j ha, evenpies da´s al efkes mar wolzien in prachtige tiid. Mar der bliuwtwas fansels Doe laeterlyn, weer naor eigen gerechtighied stapte, 't eenaltyd hielehânwurk. aandere Rudolf. Sa moasten wij hjertiids de baan yn Gersleat ferljochtsje mei stoarmlantearns, kinst dy no net mear foarstelle.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.38 AENGWIRDEN AKTIEF 24. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hieten die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al De muziek installatie zijn ook met de tijd meegegaan. mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reerAdema van tewas kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven,en diebaancommissaris. vrouwluden, en alle Hendrik jarenlang onze “muziekman“/ijsmeester reenfels mar vot smeren kunnen. zi'j nowpalen niet deur datiszoe'n fabrikaant him Voorheen hadden we boxen aan Dat de houten op dehebben, baan, nu er een installatie bij de doodlacht, kantine. hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi dan is ze een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven Ook betiemen, de muziekkeuze is evenpies veranderd. wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." Voorheen “schlagers”, “wals” en Nederlandstalig. Nu is het veelal Engels. Toch willen de "Hum, hum", es. "Now, ja, d'r binopuutzunderings, netuurlik," gong Rudolf mensen nog kochelde wel eens ik nostalgische muziek de ijsbaan horen. wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over Wanneerhet komt de baan onder water? preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt wordt dat as water ie mit op bomen proaten, daj' daor oe zo rustig wodden. de baan), In november de baan gepompt, (installatie staatvan halverwege Zoas Beitske zegt, kuj' De al je perblemen mitéén zoe'n boom bepraoten. Ze praotAan in huus kwaolik 30 cm. is voldoende. pomp moet dan dag en één nacht draaien. het eind van meer tegen me. Alles wodt now mit diehet oolde iekeboom bepraot, die as het bi'j land oons weer aachter het seizoen (omstreeks maart) wordt water weer afgevoerd en is voor de op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." schapen. Bijbegon vriezend weer dedaegen, baan indaoromme korte tijdston worden klaargemaakt voorendeiewig leden. Et mi'j now okmoet wat te Beitske dus de hieltied mit et oor tegen die boom. Jazeker, dan was ik altijd wel een beetje onrustig, want je deed dit soort dingen naast je werk. It moast niet altydzeggen hurd-hurd, leden net teloarstelle. baanveerder moat opmit tiid "Ik kan aanders dat d'rjozowolle vule de an Beitske verbetert," goatDe Rudolf iepen!! zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd."

Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.39 AENGWIRDEN AKTIEF 25. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied gaon,ons zeede ze.vele Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de KruusWe mit kunnen schaatswedstrijden beibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al nog herinneren. mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer“kortebaan” van te kieken. Ze daenken dat zeuit iewig Dat was rijden, helaas is het de jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar votmaar smeren Datwel zi'j hoor now niet mode geraakt, ze kunnen. zijn er nog o.a. deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, beurt kaptaolen smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et Ulesprong hi'j en Nijelamer. Onze veur baanalisdie trouwens verkeerde vak voor keuzen. Ik dochte,rijden. vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur ook geschikt “langebaan” mooi betiemen, dan is ze baan evenpies een posien De wedstrijden op onze beperken zich rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." vooral tot de leden. Hardrijderijen “voor jong en oud”, de estafette rijderijen, prikslee wedstrijden en voor de kinderen de 11-stedentocht.En vorig jaar was er ook al curling. "Hum, hum", ik es.uit "Now, ja, d'r worden bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolfte Trouwens dekochelde drie scholen de Streek ook uitgenodigd om wedstrijden wieder. “Mar voor die Beitske van mi'j,de die lat heur makkelik oren an de gesteld kop ni'jen. organiseren de leerlingen, ijsbaan wordt ter beschikking en de jeugd krijgt Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over chocolademelk en koek. preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dathat as de ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Hoefolle leden iisklup, Piet. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Allesefkes wodt oan now“ijsmeester” mit die ooldeWillem iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter Dat moatte wy mar freegje. op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Kom d´r efkes bij Willem. Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen boom. (Willem) Wydie hawwe krapoan 400 leden en sy betelje foar in húshâlding € 5,00 it jier. Us bestjoer bestiet út 7 manlju/froulju. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. an de leeftiedrondom liggen,de Onder het genot van chocolademelk zitten we genoeglijkOfinzol de dat ijsbaankantine, wat donktVernieuwde jim?" kachel. bar, nieuw meubilair, nieuwe vloerbedekking en met uitzicht op de "Da's een muuilike Rudolf," ijsbaan, “wat wolvraoge, in minske noch miende mear”. ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. Piet betanke foarmuuilike dyn jierrenlange ynset en it smout "Veur mi'j is't gien vraoge meer," braande Rudolfpraatsje. d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." Graach dien. reupen mien man en ik onneuzel. "De hakbiele?" Gerda Henk Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch en niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF

11.40

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.41 AENGWIRDEN AKTIEF 26. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." Dithakbiele?" jaar doet reupen v.v. Aengwirden derde keer mee aan "De mien man voor en ikde onneuzel. de jeugdsponsoractie van Poiesz. Hiermee halen elk gebeuren. jaar Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mienzij ogen 't Zal Rudolf toch niet een leuk bedrag binnen wat ten goede komt aan de in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. jeugdspelers. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede Omkrieg ons te steunen kunt u in van de periode plak ik kunnen weer wat meer anspraok Beitske,van hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op 11 februari tot 6 april bij Poiesz boodschappen doen.asDoor de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, de oolde iek knappert in de in eenheerd." Poiesz-filiaal boodschappen te doen kunt u munten eupen gaan sparen. Deze kunt u vervolgens in de koker doen van v.v. Aengwirden in de Poiesz van Oudehaske. Ook kunt u ze Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut inleveren in het dorpshuis By de Fjilden en bij groenteboer de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die Mud. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer u ons steunt. boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Ook gaan wij met een aantal jeugdspelers een activiteit organiseren. Wij gaan op zaterRudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. dag 23 februari penalty schieten op het terrein van Poiesz Oudehaske. De klanten van Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om deze Poiesz kunnen dan op de goal schieten. veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laotenscoort jow huwelik Sportiviteit altijd! toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF

11.42

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.43 AENGWIRDEN AKTIEF 27. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.44 AENGWIRDEN AKTIEF 28. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit WON I N gaon, G E I G zee E N Aze. R E Daorom N U I T is A Eze N lid G Wwodden I R D E N van E . Ozoe'n . E Nvrouwludekraante, T H O U S I A S T O V de E R Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al DUURZAAM WONEN CAFÉ! mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle In café Onder desmeren Linden kunnen. kwamenDat woensdagavond 23 januari ruim woningeigenaren reenfels mar vot zi'j now niet deur hebben, dat70 zoe'n fabrikaant himuit de streek Aengwirden, Heerenveen Noord en De Knipe, nieuwsgierig naar doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt meer heb ikinformatie wel et over duurzaam wonen.Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur verkeerde vak keuzen. mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven Na geslaagde informatieavonden inkun het vrouwluden Posthuis in Heerenveen De Kompenije in wodt ok nog veur waor an. Och wat dan toch domenwezen." Jubbega was nu het noordelijk deel van onze gemeente aan de beurt. Voor wethouder Siebenga, diekochelde de aftrap en deja,prijzen was het dus een thuiswedstrijd. "Hum, hum", ik deed es. "Now, d'r binuitreikte, uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Subsidie het vand'r € 1.000,Kotleden een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over Gemeente Heerenveen sinds subsidieregeling hetCarlos energiezuinig maken preenses Irene, ie wetenheeft wel, zi'j hetkort eeneen hottien trouwd westvoor mit die uut Spanje. van uw eigen woning. Dit was een belangrijk nieuwtje voor de aanwezigen. Bent u ook van Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. plan uw huis energiezuinig te maken? Kijk dan snel of u ook in aanmerking komt voor deze Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik subsidie. Deme. subsidie is beschikbaar wanneer uw huis meer dan 2die labelstappen > 0,75) meer tegen Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, as bi'j oons (EI aachter verbetert. op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze."

Zien, voelen en ervaren Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit Woningeigenaren hoorden wat je kunt doen om je woning smûk & sunich te maken. Ze et oor tegen die boom. kregen antwoord op vragen als:  kan waarom een energieadvies belangrijk? "Ik aanders is niet zeggen dat d'r zozo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit  verhael. hoe kan ik wodt mijn mit huisde goed voordelenOfheeft HR++ glasleeftied en goede zien "Ze dagisoleren? stiller enwelke sikkeneuriger. zol dat an de liggen, kozijnen? wat donkt jim?" "Da's een Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de  hoemuuilike werkenvraoge, zonnepanelen? plooi tewordt holen.  mijn woning wel efficiënt verwarmd? "Veur mi'j gien dit muuilike meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hak watis't levert op aanvraoge comfort en besparing? biele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Makkelijk! Ik alderhaande kon bloederige tenielen veur mien ogenkrijgen gebeuren. Zal Rudolf tochvan niet Opzag deal Energiemarkt iedereen concrete informatie over 'tmogelijkheden hun in 't heufd sleugen dochtgebruik ik nog. van gemaakt. Bedrijven lieten zien, voelen en eigen woning. Hierwezen, werd volop "Ja zeker,hoe ik zet de hakbiele in die boom en kap dataan dingcomfort d'r of, dan he'k d'r wel ervaren producten werken, wat ze opleveren en besparing endrie watkeer ze wille van. al aanwezigen van et ommekappen van dealles boom „t twiede kosten. ZoVotdaolik konden de op één avond tezonder weten vergunning. komen over In het plak krieg ik weer watvan meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op energiezuinig maken hun eigen woning. de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Winnaar zonnepanelen Finale van de avond, de loterij, was Een vanspannend. oplochtingDe ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut ook zocht dit keer hoofdprijs, de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die een set zonnepanelen werd gesponsord boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" door Griek Techniek, Hoekstra "Dat he'k d'r best veur as Beitske Installatietechniek enover, Energie Servicemar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien begon gelokkig weer wat op te klaoren. Friesland, allegezichte drie uit Heerenveen. Veurzichtig perbeerde ik: zeer 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om Deze prijs werd aan een verraste veur te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te neheerdie De Krusbeibelle Jong uitgereikt door men? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruuswethouder Siebenga. De heer Koster beibelle?" won het gratis energieadvies over zijn “Daor zegbeschikbaar ie me wat, gesteld buurvrouw, nog mar een bakkien nemen op de goeie woning, doorzuwwe de ofloop?” heer De Jong van ‘Wat is uw Waarde’. Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.45 AENGWIRDEN AKTIEF 29. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF

11.46

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur Haskerdijken - Nieuwebrug mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven "De Markt-Tuinman" Voor aanleg onderhoud wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden danentoch dom wezen." van tuinen, groot en klein. Tevens kweken en

van vaste planten. Met een klein "Hum, hum", kochelde ik es.verkoop "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf bedrag is uw tuin weer een pracht. wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, ofinfo; hoe dat ding ok hieten mag, staon over Bel voor 0513 - 67 14 hottien 22 of 06 trouwd - 53 99 30 40 mit die Carlos uut Spanje. preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een west Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen Jaap Hoekstra mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter Dorpstraat 16 op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." 8468 BA Haskerdijken

Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd."

HEERENVEEN

Hout & Bouwmaterialen

Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Saturnus 3 8448 CC Heerenveen

T: (0513) 52 13 91 F: (0513) 52 91 37 www.imaboheenveen.nl

Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.47 AENGWIRDEN AKTIEF 30. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, of zoks zo D wat. Die kraante S E N Ihiet O Rdie, EN MID AG 1 0 komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle Een middag waar de volksmuziek centraal reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j nowstond. niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him De Folkgroep “Poco à Poco” stond hier voor. Wat dat anbelangt heb ik wel et doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al diegarant smeerselties. Een harmonieuze muziekgroep bestaand verkeerde vak keuzen. Ik dochte,uit votDrachten, mar, as Beitske datuit blad now zo mooi vint, laot heur vier personen met zang – meerstemmig – en instrumentaal mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven veel ok in hun mars;waor waaronder trekzak, dwarsfluit, wodt nog veur an. Ochgitaar, wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." saxofoon en klarinet. “Pocohum", - Poco”: een muziekterm deuutzunderings, betekenis “stukje bij stukje” zo steeds een "Hum, kochelde ik es. "Now,waarvan ja, d'r bin netuurlik," gongen Rudolf trapje hoger wil toevoegen. wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Voorafgaand werd een verteltoonofdehoe inhoud van ok hethieten betreffende lied over Kotleden het d'r eenop stok in prettige die Kruusbeibelle, dat ding mag, staon geschetst. preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Veelal is het drama of Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. onbeantwoorde liefde. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik Liedjes van Di Gojim werden meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter prachtig vertolkt. Zo ook op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." meerdere liedjes uit o.a.: Scandinavië, Ierland, Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit Schotland, Spanje, et oor tegen die boom. Zuid-Amerika, Afrika, zelfs uit Friesland. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit Na afloop kreeg de groep een zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, staande ovatie! wat donkt jim?" Ook de muzikanten zelf "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de hadden dit als een zeer plooi te holen. prettig optreden ervaren. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet inAnnie 't heufd sleugen wezen, de Boer nam na 15 docht jaar ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer afscheid van haar wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede bestuursfunctie. plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op Haar vele werk werd de vuurpielke, met hewwe straks gewaardeerd eend'rlied en lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." een “gezamenlijke” mand met attenties. Een van oplochting Metzocht een kleine emotie ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte overmand bedankte onze ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig “omtinkster” iedereen.talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte Diny Niens neemt haarbegon taak ingelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om het bestuurperbeerde over. veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n KruusHenk. beibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Volgende bijeenkomst donderdag 14 februari 14.00 uur: TALENTENMIDDAG Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf. (foto’s: J. de Ruiter)


AENGWIRDEN AKTIEF 11.48 AENGWIRDEN AKTIEF 31. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de KruusS KzoR wat. O EDie I ! kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al R O T M O K beibelle, hiet die, of zoks mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle Rotmok, een ouderwets marinerecept uit de oost. reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him Een pittig stoofgerecht met invloeden uit de Indonesische keuken. doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." Voor ca. 4 personen "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf Ingrediënten wieder. “Mar Beitskeinvan mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen.  750 gr. die rundvlees flinke dobbelstenen Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over  750 g. uien grof gesnipperd preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje.  hacheekruiden Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden.  2 rode pepers Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik  zout meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter  ketjap manis op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze."  3 tenen knoflook gekneusd  water Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit  olie omdie in boom. te braden et oor tegen  1 theelepel ketoembar  kan 1aanders theelepel kerriepoeder "Ik niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, Bereidingswijze wat donkt jim?"  Bakmuuilike eerst hetvraoge, vlees flink bruin, dan deikuien "Da's een Rudolf," miende en perbeerde mien gezichte eernstig in de en de knoflook erbij, dan de fijn gesneden plooi te holen. pepers (hou je niet van pedis, dan eerst "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakzaadjes verwijderen!, ketjap en kruiden. biele."  Laat het geheel 5 minuten doorbraden en "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. voeg dan 750 ml heet water erbij en laat Ik zag al alderhaande bloederige veur het geheel minstens zolang tenielen stoven dat de mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. uien bijna zijn opgelost. "Ja ik en zetvoeg de hakbiele in die boom en kap  zeker, Proef naar smaak zout, sambal en dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede nog Votdaolik wat ketjapaltoe. plak krieg weer wat niet meerdroog anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op  Laatikhet geheel koken, voeg de vuurpielke, hewwe d'r kokend straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eventueel nog wat water erbij. eupen heerd." met rijst.  Serveren Een zochtmakan! van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut Selamat de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die Maître Meunier boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te neWelke wijn erbij? men? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" Een droge rosé voldoet haast altijd. “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie Op de tweede plaats komt een fris geschonken Côtes du Rhône. ofloop?” Echte zeebonken zullen er gerechtighied destijds wel veel bier bij gedronken. Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen stapte, washebben 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF 11.49 AENGWIRDEN AKTIEF 32. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut deÚs wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die advertearders meitsje boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee (mei) mooglik Rudolf enitzien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om dat dizze veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" Aengwirden Aktief “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?”

fergees by jo

Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf. troch de bus glidet!


G IWR IDREDNE NA KATKI T A EANEGNW E FI E F

33. 11.50

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." * A.G.F * Zuivel/kaas * Fruitmanden * Scherjon klompen Winkel 2 * Tjalleberd * Tel. 06 52 30 gong 41 58Rudolf "Hum, hum", kochelde ik es.Pastoriesingel "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik,"

Aardappelhandel

Mud

wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze."

DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG 11.00 - 17.30 uur ZATERDAG 9.30 - 13.30 uur

Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit deDagelijks dag stiller en sikkeneuriger. vers brood Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" én "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de ambachtelijk vlees! plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. Kopij voor het maartnummer van "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom AKTIEF en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer AENGWIRDEN wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede kan tot en van metBeitske, uiterlijkhoop 23 februari plak krieg ik weer wat meer anspraok ik. Veur de dadde keer, as klap op aangeleverd worden via email naar: de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de kopij@aengwirden.nl eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut deRwereld E A Gbinnen," E R Eweenskte N M AikGRudolf ! toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkiguw weer Uw mening, uw kritiek, tip,wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om telt bij veur die Krusbeibelleuw tesuggestie bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te neAENGWIRDEN men? Ie laoten jow huwelik toch AKTIEF! niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ►kopij@aengwirden.nl ofloop?” Doe hi'j evenpies(Onbetamelijke laeter weer naor zien eigen gerechtighied wasgedeletet!) 't een hiele en beledigende reacties wordenstapte, uiteraard aandere Rudolf.


AAEENNGGWWI IRRDDEENN AAKKTTIIEEFF

34. 11. 51

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de W ANNEER MOET IK OOK AL WEER tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de KruusMbeibelle, I J N hiet S Tdie, UK E zoI wat. N L Die E Vkraante E R Ekomt N ?alle weken. 'k Heb d'r ok al of J zoks

mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle  23mar februari * reenfels vot smeren kunnen.(maartnummer) Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him  23 maart * kaptaolen veur (aprilnummer) doodlacht, hi'j beurt al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et  27 april * verkeerde vak keuzen. Ik dochte,(meinummer) vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur  25 mei * dan is ze evenpies (juninummer) mooi betiemen, een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." Wat na bovenstaande data aangeleverd wordt, kan helaas om ik druktechnische redenen "Hum, hum", kochelde es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf geplaatst wieder. niet “Marmeer die Beitske vanworden! mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over * Houdt u er met aanlevering rekening mee trouwd dat uw west bijdrage ca. Carlos 1-2 weken ná de preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien mit die uut Spanje. sluitingsdatum in de betreffende Aengwirden Aktief verspreid wordt? Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter Kop'e RU I Sstaot. W OEtOlocht R Dheur J Ezo op, zegt ze." O P L O S S I N G OP O P BLADZIJ B L A D Z I J 51 36 tuun OPLOSSING Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit Horizontaal: et oor tegen die boom.

1 leren blaas van een harmonica - 5 dierengeluid "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit 8 staat van de USA zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an14de leeftied liggen, vaartuig - 16 klinker wat donkt jim?" 17 insect - 18 op alle plaatsen "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte in de - 19eernstig Europeaan - 20 een plooi te holen. zekere - 21 vreemde munt 22 scheur - 25hakfinale "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de 28 soort viool - 29 deel van biele." een fuik - 30 kijken "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. 31 judograad 32 vreemde Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf -toch niet munt - 34 insect in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. 36 dommekracht "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan40he'k d'r wel drie pausennaam - 41keer gevoel wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. 42 In doortochtgeld „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, asaardappelen klap op 45 gestampte met in bruine de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert de bonen 48 projectieplaatje - 49 godin eupen heerd." van de vrede - 51 roofvogel 54 stellig -55 mit brandend Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor uut 56 Spaanse uitroep - 57 rond de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die en dik - 58 boeddhistisch boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" bouwwerk - 60 dominee "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee 65 rondrijden -66 muziekterm Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. - 67 hier of daar -68 familielid - 69 gewas. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om

veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te ne-

Verticaal: men? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruus1beibelle?" soort slee - 2 Engels bier - 3 deel van de vinger - 4 streek - 5 pelterij - 6 wilde haver - 7 gravure 8 deel van de dag -9 gebladerte - 10 tennisterm - 11 Indonesisch kledingstuk - 12 wolkam - 13 zonder “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie gezelschap - 15 fort - 20 bouwland -22 verfrissing - 23 Japanse parelduikster - 24 dunne stengel ofloop?” 25 Ierland - 26 traagheid - 27 streek - 33 kunsttaal - 34 gedekte tafel - 35 tegenvoeter - 37 geestdrift - 38 koopmansgoed - 39 loge - 43 hectogram - 44 watering - 45 medemens - 46 redenaar Doe hi'j evenpies laeter weervnw. naor- 50 zien eigenaan gerechtighied stapte, wasschip 't een 47 voldoende - 48 aanwijzend leuning de buitenzijde van een - 52hiele indompelen aandere 53 luisterRudolf. - 57 Griekse letter - 59 lof - 60 voor (Latijn) - 61 belemmering - 62 kunstschaatsterm 63 Griekse letter - 64 strijdpaard.


AAEENNGGW WIIRRDDEENN AA KK TT II EE FF

11.35. 52

heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. deG KDieL vrouwluden E U R . . laoten . V A L Beitske E N T I mos J N Smit DA tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen."

"Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


EN 11. 53 A EA N GG WW I RI R DD EE N N A AK KT TI EI EF F 36. Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lidfebruari wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruus* 14 * Seniorensoos 14.00 uur Talentenmiddag beibelle, hiet die, of zoks zo wat.* Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al 23 februari *Aengwirden Aktief Sluitingsdatum kopij mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor maartnummer staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle * 25 zi'j februari Vrouwen vandat Nuzoe'n Aanvang 19.45 uur reenfels mar vot smeren kunnen. Dat now niet*deur hebben, fabrikaant himin N DE AENGWIR doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur die smeerselties. datavond anbelangt heb ikvogelklomp wel et "Us al Gemak" te Gersloot.Wat Open workshop ten Ik dochte,maken verkeerde keuzen. vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur ’itei AKTIEFvak met Son Leistra. mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven * 27 februari * Oud wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan papier toch dom wezen." * 27 februari * Plaatselijk Belang Algemene Leden "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," Vergadering, 20:00 uur, café De Streekgong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j,* die lat heur makkelik oren an kop ni'jen. 14 maart * Seniorensoosde 14.00 uur Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over * 18 maart * Vrouwen van Nu Open avond, preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. paasversiering Jankevan Brouwer. Aanvang 19.45 Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' maken daor oemet zo rustig wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen boom te bepraoten. Ze praot in huus kwaolik uur in mit "By zoe'n de Fjilden" Tjalleberd tegen me. Alles wodt now mit die oolde voor iekeboom bepraot, dieinascafé bi'j oons aachter *meer 21 maart * ANBO Feestmiddag de buitendorpen De Streek op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Tjalleberd, 14.00 uur *Et25 maart * Dedaegen, Laatstedaoromme Eer Tjalleberd e.o. Ledenvergadering, 20.00 begon mi'j now ok wat te ston Beitske dus de hieltied enaanvang iewig mit et oor tegen die boom. uur in café De Streek * 27 maart * cbs Anjewier Voorjaarsmarkt, 17.00 - 19.00 uur "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit * 5 april * Seniorensoos 20.00 uur (café Onder de Linden) zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, *wat9 donkt april jim?" * SV Hercules Ledenvergadering in café de Streek *"Da's 11 april * afd. Tjalleberd in café De Streek in de een muuilike vraoge,ANBO Rudolf," miende ik en Jaarvergadering perbeerde mien gezichte eernstig plooi te holen. Tjalleberd, 14.00 uur "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande RudolfTjalleberd d'r in. Mien– ANBO antwoord is de hak* 23 april * ANBO Jaarlijkse busreis ANBO Knype biele." *"De8hakbiele?" juni * vvman Aengwirden Jeugdtoernooi reupen mien en ik onneuzel. *Ik29 * SV Hercules Gymnastiekuitvoering zagjuni al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet 't heufd wezen, docht ik nog.Koekactie *in30 en 31 sleugen augustus * SV Hercules ik zet de hakbiele in die boom enbus kapmuseum dat dingOuwsterhaule d'r of, dan he'k d'r wel drie keer *"Ja 10zeker, oktober * ANBO SOOS naar wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd."

KRUISWOORDJE

Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" kopij@aengwirden.nl “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF

11.54

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF

11.55

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.


AENGWIRDEN AKTIEF

11.56

Die vrouwluden laoten heur tegenwoordig ok mar van alles anpraoten. Beitske mos mit de tied mit gaon, zee ze. Daorom is ze lid wodden van zoe'n vrouwludekraante, de Kruusbeibelle, hiet die, of zoks zo wat. Die kraante komt alle weken. 'k Heb d'r ok al mennig kear in omme neusd. Aj' lezen wat daor wel niet veur mallighied in staot, daor staoj' reer van te kieken. Ze daenken dat ze iewig jong blieven, die vrouwluden, en alle reenfels mar vot smeren kunnen. Dat zi'j now niet deur hebben, dat zoe'n fabrikaant him doodlacht, hi'j beurt kaptaolen veur al die smeerselties. Wat dat anbelangt heb ik wel et verkeerde vak keuzen. Ik dochte, vot mar, as Beitske dat blad now zo mooi vint, laot heur mooi betiemen, dan is ze evenpies een posien rustig. Ze nemt alles wat daor in schreven wodt ok nog veur waor an. Och wat kun vrouwluden dan toch dom wezen." "Hum, hum", kochelde ik es. "Now, ja, d'r bin uutzunderings, netuurlik," gong Rudolf wieder. “Mar die Beitske van mi'j, die lat heur makkelik oren an de kop ni'jen. Kotleden het d'r een stok in die Kruusbeibelle, of hoe dat ding ok hieten mag, staon over preenses Irene, ie weten wel, zi'j het een hottien trouwd west mit die Carlos uut Spanje. Die Irene zegt dat as ie mit bomen proaten, daj' daor oe zo rustig van wodden. Zoas Beitske zegt, kuj' al je perblemen mit zoe'n boom bepraoten. Ze praot in huus kwaolik meer tegen me. Alles wodt now mit die oolde iekeboom bepraot, die as bi'j oons aachter op'e tuun staot. Et locht heur zo op, zegt ze." Et begon mi'j now ok wat te daegen, daoromme ston Beitske dus de hieltied en iewig mit et oor tegen die boom. "Ik kan aanders niet zeggen dat d'r zo vule an Beitske verbetert," goat Rudolf veerder mit zien verhael. "Ze wodt mit de dag stiller en sikkeneuriger. Of zol dat an de leeftied liggen, wat donkt jim?" "Da's een muuilike vraoge, Rudolf," miende ik en perbeerde mien gezichte eernstig in de plooi te holen. "Veur mi'j is't gien muuilike vraoge meer," braande Rudolf d'r in. Mien antwoord is de hakbiele." "De hakbiele?" reupen mien man en ik onneuzel. Ik zag al alderhaande bloederige tenielen veur mien ogen gebeuren. 't Zal Rudolf toch niet in 't heufd sleugen wezen, docht ik nog. "Ja zeker, ik zet de hakbiele in die boom en kap dat ding d'r of, dan he'k d'r wel drie keer wille van. Votdaolik al van et ommekappen van de boom zonder vergunning. In „t twiede plak krieg ik weer wat meer anspraok van Beitske, hoop ik. Veur de dadde keer, as klap op de vuurpielke, hewwe d'r straks lekkere waarmte van, as de oolde iek knappert in de eupen heerd." Een zocht van oplochting ontsnapte mi'j."Ik help je hopen dat jow perblemen daor mit uut de wereld binnen," weenskte ik Rudolf toe. "Ie hebben douk eerst nog wel wark om die boom in een stokmennig talhoolties toe te maeken, hi'j daor wel an docht?" "Dat he'k d'r best veur over, as Beitske mar weer es wat in heur gewone doen raekt," zee Rudolf en zien gezichte begon gelokkig weer wat op te klaoren. Veurzichtig perbeerde ik: 'Lichtkaans kuj' Beitske et idee an de haand doen om veur die Krusbeibelle te bedaanken en daorveur in de plak een puzelblad te nemen? Ie laoten jow huwelik toch niet naor de sodemieter helpen deur zoe'n Kruusbeibelle?" “Daor zeg ie me wat, buurvrouw, zuwwe nog mar een bakkien nemen op de goeie ofloop?” Doe hi'j evenpies laeter weer naor zien eigen gerechtighied stapte, was 't een hiele aandere Rudolf.

Aengwirden Aktief  

dorpskrant met nieuws uit de streek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you