Page 1

Assemblea general ordinària AEMUdG

02/03/2012 19:10h Sala d’actes de la Facultat d’infermeria i medicina de la UdG

Assistents (20):

-

Javier Arenas Romera (2n)

-

Raimon Rifà Forut (2n)

-

Irene Ripoll Murcia (2n)

-

Gina (2n)

-

Alejandro Cervera Garcia (3r)

-

Sandra Rocha Rey (3r)

-

Anna Pujol Flores (4t)

-

Lara Bielsa Berrocal (4t)

-

Cèlia Caula Freixa (4t)

-

Álvaro Salinas Cánovas (4t)

-

Esther Pérez Parra (4t)

-

Laura Puntí Brun (4t)

-

Anna Llorens Ferrer (4t)

-

Joan Oliveras Andal (3r)

-

Jordi Risco Cabezos (4t)

-

Roger Sanmiquel Safont (4t)

-

Àngel Mir Riera (4t)

-

Pau Gasol Anton (4t)

-

Lesmes Moratinos Ferrero (4t)

-

Ramon Gómez Ros (4t)

Es comença dient que la recollida de les dades dels socis es farà mitjançant un formulari per garantir la privacitat de les dades. Es recorda que és totalment gratuït fer-se soci/a de l’AEMUdG. Es farà un document explicatiu.

1


1. Modificació, si s'escau, de l'ordre del dia.

La CE proposa incorporar una sèrie de punts a l’ordre del dia:

-

Reforma d’educació

-

Reforma sanitària

-

Pla d’acció AECS - AEMUdG

-

JEMCAT

-

Desenxirona’t

I, per manca d’informació, proposa abolir el següent punt:

-

InfoUEM

S’aproven per assentiment

2. Aprovació, si s'escau, de les actes anteriors.

S’aproven per assentiment

3. Actualitat AEMUdG.

L’Ángel Mir (P), comenta que s’ha enviat un escrit per fer l’agenda de l’estudiant de l’any que ve. Així servirà per fer difusió del què és l’AEMUdG. També es demanarà tenir accés a la web de la facultat per tal de comunicar els nostres esdeveniments i fer-ne difusió. S’està contactant amb el COMG per presentar l’associació.

En Pau Gasol (T) comenta que els ingressos són el curs de RCP i la festa de Medicina. Comenta que s’està preparant la sol·licitud per demanar la subvenció a les associacions de la UdG. Demana, doncs, que els coordinadors de comissions es possin en contacte amb ell si sorgeixen projectes subvencionables. El dia 25 de maig és la data límit per presentar-ho.

2


En Roger Sanmiquel (VP), comenta que es pot utilitzar el formulari de memòria de projectes, en el que s’està treballant, per preparar la sol·licitud.

4. Estat de les comissions.

- Educació Mèdica i mobilitat:

En Lesmes (coordinador d’Educació Mèdica i mobilitat), comenta els projectes actius, que són: comparació dels plans d’estudi per facilitar la mobilitat, simulacre MIR amb un examen per cada curs tenint en compte les matèries donades. Es farà el 25 de maig. El projecte sobre el IRUC no és viable i el de sesions bàsico-clíniques està aturat i, segurament, no tirarà endavant.

La Irene Ripoll (2n), pregunta si hi haurà examen de simulacre MIR pels de primer i segon. Es comenta que es pot plantejar i la comissió ho treballarà. Si no aquest any, de cares a l’any que ve.

Els projectes futurs de la comissió són: cursos de cirurgia, congrès de cardiologia, guía de supervivència i la potenciació de l’aula d’habilitats.

L’Anna Pujol (4t), comenta que s’haurien de centrar esforços en el tema de la mobilitat (Erasmus, sobretot). La Cèlia Caula (4t), diu que és veritat i, tot i que no és una competència nostra, s’hi ha de treballar.

L’assemblea debat sobre les assignatures curriculars en anglès que la facultat oferirà als estudiants l’any vinent.

La Cèlia Caula (4t), deixa anar la reflexió que no entèn que s’hagi d’ofertar assignatures en anglès per la possible gent que ve d’Erasmus. Totes les altres universitats catalanes oferten mobilitat i no oferten, obligatòriament, les classes en anglès.

3


- Cultura, art i bioètica:

La Natàlia Arisa (coordinadora de cultura, art i bioètica), ha disculpat la seva absència per raons d’assaig de l’orquestra. En Roger Sanmiquel (VP), comenta que es va fer el concert de Sant Jordi i va tenir èxit. Tenen previst organitzar un cinefòrum abans d’acabar el curs i centrar-se en fer més projectes a part de la música. S’està treballant en fer el cinefórum: “una mente maravillosa”, “mar adentro”.

- Esdeveniments lúdics i socials:

En Joan Oliveras (coordinador), comenta que el medifinde s’ha anulat per falta d’inscripcions. L’home de la casa de colònies va comentar que comptem amb ell per organitzar-ho en properes dates. En Joan comenta que els factors decisius han estat el temps i la poca participació dels estudiants per la inscripció.

L’Anna Pujol (4t), comenta que el factor segurament ha sigut fer-ho a finals de curs. Seria millor fer-ho a inici de curs. En Joan comenta que és el que s’havia pensat de cara al curs vinent.

S’han parat les jornades esportives, però tiraran endavant els propers dies. Hi ha partit de volei aviat.

En Javi Arenas (2n), diu que el bàsquet està K.O. I demana que, de cara al curs que ve, s’organitzi una lliga. En Joan comenta que es treballarà en aquesta línea. Hi ha pendents els projectes de l’organització de festes i el lipdub de cares al curs vinent.

4


- Residència i professió mèdica:

La Irene Ripoll (coodinadora en funcions), comenta que hi ha 10 persones. Al facebook ja hi ha el grup creat. Es fan reunions cada poc. El projecte estrella són les xerrades sobre especialitats i està molt desenvolupat. S’ha intentat encabir-ho dins del divendres de ciència i docència i s’està parlant amb en Xavi Xifró. El dia 25 maig es proposa fer la primera xerrada sobre l’especialitat de Ginecologia i Obstetrícia. S’està treballant també en tema cooperació, fent un tríptic o document sobre les organitzacions que hi ha a Girona sobre el tema. També s’està plantejant la realització d’una jornada de transplantaments juntament amb AECS. S’està treballant també en difondre informació sobre l’especialització mèdica en diferents països.

S’ha de ratificar la coodinació. S’obre temps de presentació de candidatures. Es presenta la Irene Ripoll (2n), com a candidata a ratificar.

S’aprova per unanimitat la Irene Ripoll com a coordinadora de la comissió de Residència i professió mèdica fins a final de període.

- Relacions Públiques:

L’Alex Cervera (coordinador), exposa les funcions de la comissió. Comenta que cal gent per treballar-hi. Demanarà un pressupost per fer uns cartells promocionals per la seu de l’AEMUdG i pel suro que té l’associació a la primera planta de la Facultat.

- Legislativa:

L’Ángel (P), comenta que l’última cosa que ha fet la comissió és perfilar el conveni amb AECS. De cares al curs vinent, s’intentarà treballar en una estratègia corporativa de dos anys vista.

5


5. Reforma Educativa.

En Roger Sanmiquel (VP), comenta que el grau+màster s’ha acceptat sense problemes, pressumptament. L’Ángel Mir (P), comenta que hi ha al facebook de l’AEMUdG l’enllaç amb el document d’anàlisi de les reformes educatives del govern, generat per la CE del CEEM:

http://issuu.com/ceem/docs/an_lisis_sobre_la_reforma_educativa_universitaria_

En Roger comenta els punts principals de la reforma educativa. Ensenya la calculadora de preus de matrícula del Cd’E. Comenta que, a nivell de Catalunya, hi ha convocada una vaga d’estudiants demà dia 3 de maig i una conentració al rectorat de la UdG a les 12h.

La Irene Ripoll (2n), comenta que no s’ha fet gens de difusió i li sembla fatal aquest fet. En Roger comenta que la vaga ha estat convocada pels sindicats d’estudiants de Catalunya i el Cd’E de la UdG sempre va a última hora...

L’Ángel Mir (P), comenta de fer una assemblea extraordinària la setmana vinent per tractar els temes de la reforma d’educació i la reforma de sanitat amb més informació, i emprendre accions a nivell de l’AEMUdG.

L’Anna Pujol (4t), comenta que la gent faci boca-orella en els seus grups d’ABP per tal d’incitar a la gent. Explicar el que passa en 5min i així revolucionar més a la gent. D’aquesta manera s’aconseguirà més que fent venir la gent a reunions extraordinàries. La Irene Ripoll (2n), comenta que s’hauria de fer un document resum igual per tots. La Sandra Rocha (3r), proposa que aquesta setmana es faci difusió per les classes.

6


L’Ángel Mir (P), diu que la CE convocarà una assemblea extraordinària per la setmana vinent i s’acorda que els assistents a l’assemblea facin difusió entre els seus cursos de tot el que suposen aquestes reformes i la importància d’actuar.

6. Reforma sanitària.

L’Ángel Mir (P), comenta que hi ha al facebook de l’AEMUdG l’enllaç amb el document d’anàlisi de les reformes educatives del govern, generat per la CE del CEEM:

http://issuu.com/ceem/docs/analisis_reforma_sanitaria_ceem

Es tractarà a l’assemblea extraordinària.

7. Pla d’acció AECS - AEMUdG.

L’Ángel Mir (P), comenta que s’ha aprovat el conveni amb AECS amb algunes petites modificacions, que s’aprovaran a la propera assemblea perquè hi hagi temps per llegir-ho. S’han proposat dinàmiques entre les dues associacions.

8. Info-CEEM.

L’Ángel Mir (P), comenta que les JEEM van anar molt bé. A la propera assemblea es presentarà el powerpoint amb les conclusions. Es passa el powerpoint que es va presentar a les JEEM sobre la candidatura de les CEEM 0.0: Jornades Formatives. L’Ángel explica que es té pensat fer-ho a Banyoles i Besalú i una mica l’organització, però tot això s’acabarà de definir amb el Comitè Organitzador (CO), que es reunirà el proper dimarts 8 de maig a les 19h.

7


9. JEMCAT.

L’Ángel Mir (P), comenta que se celebraran el proper cap de setmana 5 – 6 de maig. L’Enric Alonso (4t), hi va com a CE del CEMCat i en Pau Vilardell (4t), presenta la seva candidatura (hi ha 2-3 places per facultat).

S’aporva per assentiment que en Riki i en Pau Vilardell representin l’AEMUdG a les JEMCAT.

10. Curs RCP i entrega de diplomes.

L’entrega dels diplomes s’ha fet durant l’assemblea.

11. Precs i preguntes.

Ens presenten la festa Desenxirona’t el 8 de juny a la Sala de Ball de Girona, organitzada per Social Circus. La idea de l’empresa és treballar amb el Cd’E, però si no s’aconseguís treballaríem amb les Facultats per separat. La Assemblea General estaria d’acord, a priori, en col·laborar en la venda d’entrades i la col·laboració amb Social Circus. La Lara Bielsa (4t), proposa destinar els diners a les comissions de festes de final de curs.

S’ha d’esperar a veure què diuen des del Cd’E i, en funció d’això, es reobrirà el debat.

La Irene Ripoll (2n), comenta que seria bo tenir un document imprès per passar a les classes sobre el tema de les reformes d’educació i sanitat. Això facilitaria la difusió i la informació. L’Ángel Mir (4t), comenta que es farà un google docs per elaborar aquests documents.

8


Sense res més a afegir s’acaba l’assemblea a les 21h.

Àngel Mir Riera

Ramon Gómez Ros

President de l’AEMUdG,

Secretari General de l’AEMUdG,

9


ANNEXE 1: Resum reformes

DOCUMENT - RESUM REFORMA EDUCATIVA I SANITÀRIA

- Comissió Executiva -

10


Reforma Educativa Universitària: 1. Disminució de l’autonomia universitària centralitzant el creixement de les Universitats Públiques. El control central actuarà tant en l’apertura com en el mantenimient o modificació de les Universitats Públiques. 2. Increment del cost de la matrícula universitària de totes les titulacions. Fins ara es pagava anualment un 10% (a Catalunya 15-18%), del cost total del curs. Amb la reforma pagarem entre el 15-25% (a Catalunya el 25%), un 66% més que l’any anterior (en primera convocatòria). Això significa que com a estudiants de medicina haurem de pagar, en el cas d’haver aprovat els 60 crèdits (és a dir, que passis net), uns 2556.44€. Si pel contrari suspens un mòdul de 15 crèdits (com M2), el preu total seria de 2919.00€ y, en el cas que et presentis a aquest mòdul per tercera vegada, hauries de pagar uns 3764.85€, comptant que només t’hagi quedat un mòdul. 3. Regulació central de la feina del personal docent i investigador marcant com el mínim, 24 crèdits ECTS. A més a més, el govern es reserva la regulació de les bases del règim general de dedicació del personal docent i investigador. 4. Apareix la possibilitat de que les Comunitats Autònomes puguin sancionar les universitats que no compleixin amb els pressupostos establerts. 5. Càrrega important del cost de les beques i ajudes a l’estudi als pressupostos de les Comunitats Autònomes. A partir d’ara serà necessari una mitjana de 6 a l’expedient i aprovar un 85% dels crèdits, com a mínim, en titulacions no tècniques. És a dir, si tens un mòdul suspès no podràs optar a que et concedeixin la beca general i de mobilitat.

6. Calculadora de taxes: http://www.udg.edu/consellestudiants/Inici/Reculldenot%C3%ADcies/tabid/11175/p/24 718/language/ca-ES/Default.aspx

11


Reforma sanitària:

1. Canvien les condicions d’accés a les prestacions del Sistema Nacional de Salut, essent necessari tenir la condició d’assegurat: ser treballador, pensionista, perceptor del subsidi d’atur; o haver esgotat la prestació per atur però estar inscrit com a demandant de feina. Deixaríem de tenir una sanitat universal, essent necessaris uns requisits per gaudir d’una sanitat totalment pública. 2. No seran assegurats els immigrants en situació il·legal ni els majors de 26 anys que no hagin cotitzat prèviament. Pensant que com a estudiant de medicina acabem als 24 anys i que et queda la preparació del MIR... els 26 no són tan lluny! 3. S’estableixen tres nivells de “Cartera de Serveis”: bàsic (per tots els assegurats), complementari (farmacèutica, ortoprotèsica i dietètica), i accessori. Les Comunitats Autònomes podran establir serveis que no estiguin a la cartera central, sempre i quan s’asseguri la possibilitat de financiació. Es necessari recalcar que els serveis complementaris no entrarien com a gratuïts, sinó que serien de pagament per part de l’usuari. Accessori es refereix a les necessitats per part dels pacientes crònics, que seran pagades íntegrament pels mateixos usuaris. 4. Es prenen una sèrie de mesures sobre la prestació farmacèutica i el copagament. La prescripció serà, per norma general, per principi actiu. 5. El copagament serà del 60% pels usuaris amb una renta superior a 100.000€; del 50 % les rentes entre 18.000 - 100.000€; del 40% pels assegurats amb una renta inferior a 18.000€; i del 10% pels pensionistes. Segons la renta, els pensionistes aportaran un màxim al mes de 8€ (rentes inferiors a 18.000€), 18€ (les rentes entre 18.000 i 100.000€), i 60€ (les rentes superiors als 100.000€). S’estableix una nomenclatura específica per recollir a les receptes el nivell de copagament farmacèutic segons el nivell de renta i apereixerà en els informes de terapèutica el cost del tractament. 6. S’afegeixen nous criteris per la fixació dels preus de referència dels fàrmacs, que seran revisats anualment. Això ho durà a terme el Govern, conjuntament amb un Comitè Assesor format per 7 membres designats per una persona titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 7. S’hauran de cedir a l’administració les dades tributàries per conèixer la situació de l’assegurat i el seu nivell de renta, sense necessitat del consentiment de l’interessat i sense seguir las directrius marcades a la Llei de Protecció de Dades.

8. Fins el 31 d’agost de 2012 es podrà seguir rebent assistència sanitària a Espanya sense acreditar la situació de l’assegurat. A partir de llavors, si no compleixes els criteris mencionats anteriorment, hauràs de pagar per les prestacions que utilitzis/necessitis.

12


9. Abans del 4 de juny d’aquest any les administracions hauran d’haver posat en marxa tot el necessari perquè es facin efectives les modificacions sobre la prestació farmacèutica.

Dates de manifestacions i enllaços d’interès: -

Vaga d’estudiants del 10 de maig a Barcelona:

http://www.sindicatodeestudiantes.net/ -

Documents del CEEM:

Vídeo en contra de les reformes i les retallades:

http://www.youtube.com/watch?v=Fae-wnGKB4Y&feature=uploademail ●

Comunicat sobre l’augment de taxes:

http://issuu.com/ceem/docs/comunicado_tasas ●

Posicionamient sobre Retallades i sostenibilitat del SNS (Pàgina 61):

http://issuu.com/ceem/docs/libro_de_posicionamientos_2012 ●

Anàlisi de la reforma educativa universitària:

http://issuu.com/ceem/docs/an_lisis_sobre_la_reforma_educativa_universitaria_ ●

Anàlisi de la reforma del SNS:

http://issuu.com/ceem/docs/analisis_reforma_sanitaria_ceem

13

Assemblea General  

Assemblea General de l'AEMUdG

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you