Page 1

ACTA D’ACORDS REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA

Dia: dimecres 25 d’abril de 2012 Hora: 18h Assistents: -

Julia Rodríguez Natàlia Arisa Alex Cervera Lesmes Moratinos Sandra Pérez Roger Sanmiquel Ángel Mir Ramon Gómez

Excusats -

Pau Gasol Irene Ripoll Pau Vilardell Joan Oliveras

1. Actualitat de l'AEMUdG (CE) - Agenda Cd'E (possibilitat de projectar l’escrit que ens van demanar). - Espai web de la facultat. - Contacte amb organismes externs. - Consell d'Estudiants (claustre): taxes universitàries. - Moviments de tresoreria: subvencions i comptes actuals 2. Estat de les comissions (coordinadors de comissió) - Educació mèdica i movilitat: ens desmarquem del projecte IRUC. Rotatori en Stand-by. Figura alumne intern es pot portar a la UEM. Representació dels estudiants en el plantejament de les pràctiques clíniques. Sesions básicoclíniques aturat. Movilitat inviable a la nostra universitat (queixa!). Simulacre MIR està quasi acabat. - Cultura, art i bioètica: acord amb el Trueta. Concurs de foto de Sant Jordi no ha funcionat, tot i que la difusió va ser bona. Ens reunim cada setmana. De cares a l’any que ve farem nous projectes. - Esdeveniments lúdics i socials - Residència i professió mèdica (ratificació de la coordinació) - Relacions Púbiques: el cartell del medifinde no és el que la comissió havia fet


per l’esdeveniment. Es proposa la creació d’un assessor d’imatge, més que una comissió de producció de cartells i publicitat. És necessari omplir l’espai del suro i fer fotos de les activitats. - Legislativa: està completament aturada. Reflexió: que els coordinadors utilitzin les eines del CEEM per desenvolupar els projectes. 3. Berenar (CE). Proposem treure-ho del compte de l’AEMUdG. 4. Info-UEM (coodinadors dels delegats) En principi hi havia d’haver reunió a l’abril, però encara no hi ha data. Van de cul. 5. Info-CEEM (representants del CEEM) - Powerpoint postJEEM i impressions dels nous (Irene, Riki). - Informe CE sobre el tema de les taxes. - CEEM 0.0: Jornades Formatives (seu a Girona). Reunió el dimarts 8 de maig. 6. Curs RCP i DEA - Valoracions (Vicepresident i assemblea) - Entrega de diplomes (secretari) 7. Precs i preguntes -

-

La comissió de cultura demana si pel temps de flors es pot demanar un permís de l’ajuntament per tocar al carrer. Estan molt motivats per ferho. La Irene plantejava si l’AEMUdG s’ha de posicionar sobre el tema de les taxes i sobre la reforma sanitària. Es proposarà a l’assemblea un pla d’acció.

Sense més temes a tractar la reunió s’acaba a les 19:30h.

President de l’AEMUdG Ángel Mir Riera

Secretari AEMUdG Ramon Gómez Ros

Acta JD  
Acta JD  

Acta de la Junta Directiva