Page 1

Benvolguts alumnes,    Com bé sabeu,  aquesta Facultat és especialment sensible a la necessitat dels futurs Graduats  en  Medicina  de  conèixer  l’anglès  mèdic  a  un  nivell  elevat.  En  aquest  sentit,  les  matèries  optatives així com el Treball de Fi de Grau es desenvolupen íntegrament en anglès.  Ara  bé,  des  de  la  Unitat  d’Educació  Mèdica  ens  hem  plantejat  la  possibilitat  que  es  puguin  cursar  altres  mòduls  (no  optatius)  en  anglès.  Com  que  la  base  de  la  nostra  docència  és  l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP), voldríem organitzar grups d’ABP en anglès.  Per a tot això necessitaríem saber si entre vosaltres hi ha alumnes que estarien interessats en  realitzar l’estudi d’alguns mòduls íntegrament en anglès.  Creiem que seria una oportunitat de  desenvolupar  les  vostres  capacitats  en  aquest  idioma.  Hi  ha  molts  detalls  que  caldria  encara  acabar  de  perfilar,  però  en  aquest  moment  voldríem  saber  qui  d’entre  vosaltres  pot  estar  interessat abans de seguir avançant en aquest projecte.  Aquell  de  vosaltres  que  estigui  interessat  en  aquesta  possibilitat,  cal  que  enviï  un  correu  electrònic a l’adreça:  secacad.medicina@udg.edu   Amb les persones interessades organitzaríem una reunió en breu.    Atentament,    Pascual Solanas Saura  Director de la Unitat d’Educació Mèdica  Facultat de Medicina  UdG         

ABP angles med UdG  
ABP angles med UdG  

Proposta de la UEM per fer grups d'ABP que cursin els mòduls en anglès.

Advertisement