Page 1

TRABALLO DE FOMENTO DA LECTURA COAS FAMILIAS DE EDUCACIÓN INFANTIL


CAL É O TÍTULO DO CONTO? __________________________ __________________________ __________________________

COMO COMO SE CHAMA O SEU AUTOR OU SE CHAMA O SEU AUTOR AUTORA?

OU AUTORA?

_______________________________ __________________________ _______________________________ __________________________ ________________ __________________________ BUSCA O NOME DA PERSOA QUE O ILUSTROU, É DICIR, QUEN LLE FIXO OS DEBUXOS. E O SEU ILUSTRADOR OU ___________________________ ILUSTRADORA ___________________________ ___________________________ __


COLOREA O RECADRO NO QUE APAREZA

A

EDITORIAL

DO

CONTO. KALANDRAKA OQO EDITORA

EDITORIAL GALAXIA

XERAIS

EDICIONES LINTEO INVENTA UN NOVO TÍTULO PARA O CONTO. ____________________________ ____________________________ ____________________________ ______________


CAL DESTES PENSAS QUE É O TEMA DO CONTO? A MENTIRA OS SENTIMENTOS E AS EMOCIÓNS

A IMPORTANCIA DE ACEPTARNOS TAL E COMO SOMOS

A AMIZADE E O PERDÓN O MEDO O AMOR DE NAI O OPTIMISMO

A COLABORACIÓN FAMILIAR

A IMPORTANCIA DA AMIZADE

O AGARIMO E A VELLEZ

EXPLÍCA O SEU SIGNIFICADO COAS TÚAS PROPIAS PALABRAS. ______________________________ ______________________________ ______________________________ ___


COA AXUDA DA TÚA FAMILIA BUSCA NO

DICCIONARIO

SIGNIFICADO

OU

DAS

NA

WEB

SEGUINTES

PALABRAS: PALABRAS BOCEXAR

COLIBRÍ

UNTURA

CRU

LAÚDE

O

SIGNIFICADO


DEBUXA E COLOREA O QUE MÁIS CHE GUSTOU

DO

CONTO.

TÍTULO AO TEU DEBUXO.

PONLLE

UN


RESOLVE

OS

SEGUINTES

ENIGMAS: 1. CON QUE ANIMAIS ESTÁ A PRINCESA NA PONLA DA ÁRBORE? ____________________________ ____________________________ 2. DE ONDE TROUXERON: O XEADO?____________________ O ARROZ? ____________________ O CACAO? ____________________ O PEIXE CRU? _________________ E OS SALTÓNS? _______________ 3. QUE HAI DEBUXADO NO CADRO DO CUARTO DA PRINCESA? ____________________________ 4.

QUE

LEVA

A

PRINCESA

NO

CABELO?_____________________ ________


BUSCA

NESTA

SOPA

DE

LETRAS AS SEGUINTES PALABRAS QUE LETRAS APARECEN NO CONTO: - XEADO, COLCHÓN, PRINCESA, FOCIÑOS, RISA E RA.

R A L Ñ Z L C X

C O L C H O N E

P R I N C E S A

M I N S T R O D

E S Q A O P P O

R A I O G P J O

F O C I Ñ O S M


A princesa que bocexaba a todas horas  
A princesa que bocexaba a todas horas