Page 1

TRABALLO DE FOMENTO DA LECTURA COAS FAMILIAS DE EDUCACIÓN INFANTIL


CAL É O TÍTULO DO CONTO? __________________________ __________________________ __________________________

COMO SE CHAMA O SEU AUTOR OU AUTORA? _______________________________ _______________________________ ________________ BUSCA O NOME DA PERSOA QUE O ILUSTROU, É DICIR, QUEN LLE FIXO OS DEBUXOS. ___________________________ ___________________________ ___________________________


COLOREA O RECADRO NO QUE APAREZA

A

EDITORIAL

DO

CONTO. KALANDRAKA OQO EDITORA

EDITORIAL GALAXIA

XERAIS

EDICIONES LINTEO INVENTA UN NOVO TÍTULO PARA O CONTO. ____________________________ ____________________________ ____________________________


CAL DESTES PENSAS QUE É O TEMA DO CONTO? A MENTIRA

OS SENTIMENTOS E AS EMOCIÓNS

A IMPORTANCIA DE ACEPTARNOS TAL E COMO SOMOS

A AMIZADE E O PERDÓN O MEDO O AMOR DE NAI

O OPTIMISMO

A COLABORACIÓN FAMILIAR

A IMPORTANCIA DA AMIZADE

O AGARIMO E A VELLEZ

EXPLICA O SEU SIGNIFICADO COAS TÚAS PROPIAS PALABRAS. ______________________________ ______________________________ ______________________________


COA AXUDA DA TÚA FAMILIA BUSCA NO

DICCIONARIO

SIGNIFICADO

OU

DAS

NA

WEB

SEGUINTES

PALABRAS: PALABRAS MALICIOSA

SÉQUITO

SUCULENTA

REBUMBIO

INOCENTE

O

SIGNIFICADO


DEBUXA E COLOREA O QUE MÁIS CHE GUSTOU

DO

CONTO.

TÍTULO AO TEU DEBUXO.

PONLLE

UN


RESOLVE

OS

SEGUINTES

ENIGMAS: 1.

COMPLETA

ANIMAIS

O

QUE

NOME

DOS

ACUDIRON

AO

MANDATO DO REI: T_GR_ _

S_P_

M_N _8

X_R_F _

C_BR_

C_BR_

CR_C_D_L_

C_BR_

L_R_

2.

A

CANTOS

SABIOS

PEDIU

CONSELLO O REI?

3.

QUE

ANIMAL

LEVA

O

REI

ENRIBA DA SÚA COROA? ____________________________


BUSCA

NESTA

SOPA

DE

LETRAS AS SEGUINTES PALABRAS QUE APARECEN NO CONTO: - HIENA, LEBRE, MENTIRA, CARAMELO, MOSCA E REI.

H I E N A C L M

R T S E N A A E E

L G J E X R O N

E H Q X O A P T

B O W R T M U I

R E I D F E J R

E K L Ñ Z L C A

M O S C A O Q H


A cousa que máis doe do mundo  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you