Page 1

BENVINGUTS AL CAU!! AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA CAVALL BERNAT DE MANRESA


Aquest dossier pretén informar-vos sobre què és l’escoltisme, quina és la tasca que fem al cau i com ens organitzem. Esperem que l’entrada del seu fill/a al cau sigui molt enriquidora.

* Què és l’escoltisme? L’escoltisme és un moviment nascut l’any 1907 a Anglaterra, quan Robert Baden- Powell va organitzar un campament amb 21 nois de 12 a 15 anys a l’illa de Brownsea. Baden Powell, fundador de l’escoltisme mundial, observant els comportaments i les inquietuds dels joves del seu temps, va desenvolupar una proposta educativa que tenia com a objectiu la formació

de

ciutadans

compromesos

i

responsables. Els inicis del guiatge van ser al 1912, la impulsora va ser Olave Soames (la dona de Baden Powell).

El moviment s’estén en poc anys a molts països del món: quinze anys més tard de la creació de l’escoltisme hi havia més d’un milió d’escoltes repartits en 31 països d’arreu del món.

El nombre actual d’escoltes i guies al món supera els 30 milions de persones, repartits en 216 països i territoris arreu del món (si sumem els membres de WOSM o WAGGGS, i els d’altres associacions independents).


Només hi ha 6 països on l’escoltisme no existeix (de vegades per motius polítics). Aquests països són: Andorra, Myanmar, Cuba, Laos, Corea del Nord i Xina. Però a Andorra, Laos i Xina ja existeixen contactes amb l’Oficina Scout Mundial per tal de poder crear alguna associació scout i entrar a formar part de la WOSM.

Al voltant de 300 milions de persones han estat Scouts en algun moment de la seva vida.

L’escoltisme és un sistema d’educació progressiva on els infants i joves són els protagonistes del seu propi creixement. Actualment, a Catalunya trobem 30000 nois i noies escoltes dintre dels 39 milions que hi ha repartits en 216 països de tot el món. * L’Agrupament Escolta i Guia Cavall Bernat de Manresa L'AEIG Cavall Bernat de Manresa va ser fundat l'any 1978 en el sí del col·legi La Salle de Manresa. Concretament en una sortida de 2n de BUP a Cantonigròs, un grup d'alumnes va decidir formar un grup muntanyenc i d'esplai pels dissabtes a la tarda. Aquell primer any només s'hi van acceptar nens, fet que només va durar el primer curs, ja que en el següent l'entitat es va obrir a tothom. És cabdal l'ajuda del germà Casanovas, en aquells temps professor de la Salle, en el naixement de l'agrupament. A l'any 1980 i degut a l'èxit d'assistència, l’agrupament es va veure obligat a canviar l'emplaçament de les activitats. Així, amb l'ajuda de pares i caps es van construir unes casetes al pati exterior del centre, que encara avui formen el nucli central de l'agrupament. Aquell mateix any es van redactar els estatuts de l'entitat per tal d'adherir l'agrupament a Minyons Escoltes. L’objectiu de l’agrupament consisteix en realitzar activitats socials, educatives i culturals destinades a tots els nois i noies d’entre 6 i 19 anys inscrits a l’entitat; com també donar una visió alternativa al nen nena del que està acostumat a viure tan pel què fa al context urbà-natural com per les diferents realitats socials del país diferents


de les del seu entorn. Tot això es fa gràcies a la dedicació desinteressada dels caps que, amb la col·laboració dels pares i mares, inverteixen temps i il·lusió en aquest projecte. La majoria d’infants i joves són de la ciutat de Manresa, havent-hi un equilibri entre nens i nenes. Tot i que anteriorment molts infants provenien de l’escola La Salle, actualment el grup s’ha diversificat a escoles i instituts de tota la ciutat.

Actualment l’agrupament està situat al recinte de La Salle Manresa i està organitzat en cinc branques: - Castors i Llúdrigues - Llops i Daines - Ràngers i Noies Guies - Pioners i Caravel·les - Trucs El nostre Agrupament està integrat dintre Minyons i Escoltes Guies de Catalunya i pertany a la Demarcació de la Catalunya Central1. La proposta educativa de Minyons té l’objectiu d’aconseguir que aquest col·lectiu d’infants i joves sigui capaç de participar activament i críticament a la societat on viu i, per tant, pugui assumir les responsabilitats necessàries per ajudar a construir una societat més justa, solidària i sostenible en tots els punts de vista, per tal d’intentar deixar aquest món una mica millor de com l’hem trobat.

1

Divisió territorial que comprèn agrupaments de les comarques de l’Anoia, el Berguedà, el Solsonès i el Bages.


*Ideari La nostra proposta educativa es fonamenta en tres opcions bàsiques que representen tres angles d’actuació concrets en el terreny del servei a la societat: país, persona i espiritualitat. Aquestes tres opcions es concreten en una proposta de valors explícits a la llei escolta i guia. La llei escolta i guia és la base en la qual queden explícits els valors que treballem a Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. El text de la llei escolta i guia diu així: 

Ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom.

Vivim la nostra fe i respectem les conviccions dels altres.

Aprenem a ser útils i a fer servei.

Som germans de tothom i treballem per la pau.

Som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món.

Defensem la natura i protegim la vida.

Aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots.

Som decidits i afrontem les dificultats sense por.

Estimem el treball i volem fer bé les coses.

Aprenem a estimar i a jugar net.

* Com s’aplica l’escoltisme? El lloc on s’aplica el mètode escolta i guia és en els agrupaments, coneguts també com a “caus”. A cada agrupament s’hi trobem uns joves educadors voluntaris anomenats “caps”, que treballen cada setmana pels seus nois i noies. I ho fan a partir de diferents dinamismes:


 Treball en petit grup, és l’element personalitzador i socialitzador per excel·lència, prou ampli com perquè pugui permetre un cert nivell d’organització i un elevat sistema d’intercanvi, però alhora prou reduït com perquè cada noi i noia se senti acollit i valorat, pugui trobar el seu lloc, realitzar una funció concreta i aprendre a responsabilitzar-se de la tasca conjunta. El diàleg, la confrontació d’opinions i el treball en equip porten a l’adquisició d’actituds de col·laboració, respecte, tolerància, valoració de la diversitat i comprensió.  Treballen el progrés personal. És l’objectiu bàsic de tota intervenció educativa i comporta, per part de l’educador, l’atenció personalitzada a cada noi i noia tot fent un seguiment seriós i mostrant de forma explícita la seva superació en el terreny de la relació amb els altres i l’entorn, el domini de tècniques concretes, el canvi d’actituds, etc. El consell de roca, activitat realitzada per campaments, comporta demanar a cada noi i noia una revisió de la seva manera de relacionar-se amb els companys, la seva aportació al grup i les seves ganes de continuar. Cada nova responsabilitat i cada nova situació generaran noves necessitats d’aprenentatge i es dinamitzarà el progrés.  El compromís. Assenyala un gest de responsabilitat personal davant del grup i es manifesta en les cada vegada més exigents responsabilitats que el noi o noia assumeix des de la seva entrada al grup. Aquesta responsabilitat creixent és la que auto educa la persona i per la qual apostem com a element bàsic en l’educació que volem donar. Així, considerem de gran importància l’explicitació del compromís, participant al cau tots els dissabtes i excursions, per aconseguir un bon treball en grup i un bon funcionament de les activitats.


Lligada al COMPROMÍS i al PROGRÉS PERSONAL, ha arribat l’hora de parlar de la PROMESA ESCOLTA. Considerada de gran importància, consisteix en l’explicitació del compromís, el qual implica l’acceptació i integració plena al grup i l’assumpció personal dels valors de la Llei Escolta.

La promesa es pot realitzar una vegada a cada branca. Els infants i joves fan un seguit de reflexions serioses sobre la seva manera de ser i de comportar-se, allò que els agrada d’ells mateixos i allò que no, les coses que fan que poden molestar als altres,... Seguidament, d’entre les coses que no els agraden han de veure quines és possible que ells canviïn (parlem d’actituds, i no de trets físics). També es pot fer una reflexió entorn de la societat, de quines coses ens agraden i quines no, i com podem aportar el nostre gra de sorra per millorar l’entorn. Tant si és quelcom de nosaltres mateixos com si és de la societat, es tracta de que el noi o la noia prenguin el compromís d’esforçar-se per canviar allò que ells no desitgen. És un compromís assumible lliure: per tant, si algú no vol fer la promesa, simplement no la fa.

Un cop han triat el seu compromís, arriba l’hora de fer-lo conèixer a tothom: és l’hora de fer La Promesa. I no la podem fer de qualsevol manera: s’ha de fer amb un acte solemne, festiu però seriós alhora, i fent ús d’elements simbòlics i rituals. El motiu de què la fem així és perquè volem que els nois i noies recordin la seva promesa durant molts anys, i la considerin un compromís seriós i ferm. La proposta de promesa es realitza al segon any de branca, per campaments de setmana santa i es realitza un seguiment per part dels caps i del padrí/na.


 El joc institucional. Potencia el protagonisme de la persona i l’aprenentatge i pràctica del joc democràtic. El repartiment de les funcions, responsabilitats i àmbits de decisió habitua els nois i les noies al joc democràtic. Això impulsa la maduració de les persones individualment i solidàriament responsables.

 Transmeten la fraternitat universal. Donarà a totes les activitats la dimensió d’obertura, solidaritat i esperit de servei. A partir de la descoberta i la relació directa amb l’entorn més immediat, d’una manera progressiva, els nois i les noies arribaran a conèixer, valorar i comprometre’s amb realitats d’abast més ampli.

La Senyera i la bandera de la Creu de Sant Jordi identifiquen el moviment. La camisa porta la insígnia de la senyera i el logotip de l’entitat de MEG. Cada agrupament té el seu propi fulard. El del nostre Agrupament és vermell per dins i el ribet és blau.

* Com ens organitzem? Els agrupaments estan organitzats en cinc branques, que són:  Castors i llúdrigues (de 5 a 7 anys). Porten la camisa taronja. El seu lema és Riu Amunt. -

Llops i Daines (de 8 a 11 anys). Porten la camisa groga. El seu lema és Tant com puc.

 Ràngers i Noies Guies (11 a 14 anys). Porten la camisa blava. El seu lema és Sempre a punt.  Pioners i Caravel·les (14 a 16 anys). Porten la camisa vermella. El seu lema és Treballem en equip.  Trucs (de 17 a 18 anys). Porten la camisa verda. El seu lema és Fem servei.


Cada unitat té un equip de caps que se’n responsabilitza. Aquest equip està format entre 3 i 5 persones. Finalment, hi ha un equip d’agrupament encarregat de les funcions de secretaria, comunicació, tresoreria, pedagogia i material; com també vetllar per un bon funcionament i ajudar a les unitats.

* Què fem? La nostra metodologia es basa en fer Projectes en Grup i en l'educació per a l'acció. Segons els objectius de la Pedagogia del Projecte cada individu i cada grup ha de caminar cap a l'autonomia personal, la responsabilització, la capacitat d'organitzar-se i l'autogestió del grup.

Així doncs, l'aplicació de la Pedagogia del Projecte converteix a cada individu i cada grup en protagonista de la seva acció, des de la proposta fins a la revisió: descobrir, proposar, escollir, planificar, realitzar i revisar constitueixen els passos obligats de tot projecte. Els nois i noies de cada agrupament es troben setmanalment al cau de 4 a 6 de la tarda. En aquest espai es fan xerrades, tallers, joc i altres activitats educatives. L’altre gran espai de trobada són les matinals, les sortides de caps de setmana (varien segons els grups d’edat) i els campaments (Setmana Santa i estiu). És en aquest espai on els infants i els joves fan ruta, raids, jocs, tallers, practiquen diferents esports i gaudeixen de l’entorn tot aprenent a valorar-lo i respectar-lo.

*Altres aspectes:  Treballem l’excursionisme; anem d’excursió a peu i realitzem rutes durant els campaments (varien segons cada interval d’edat), com a forma de treball de l’esforç i


la superació personal, conèixer altres indrets, respectar la natura i totes aquelles sensacions que es generen quan es camina en grup.  Potenciem una alimentació sana rebutjant productes prefabricats (llaunes, donuts, bollycaos, etc). Intentem generar pocs residus, anant d’excursió amb el menjar dins la carmanyola o envoltoris de roba pels entrepans.  El fulard s’ha de portar tots els dissabtes i la camisa amb les insígnies corresponents, s’ha de portar a les excursions i els campaments.

 Puntualitat, austeritat i respecte. El cau és de tots i cuidem-lo. Compromís en totes les activitats.

* Informacions vàries: Al primer trimestre es realitzarà una primera reunió de pares perquè coneguin els caps dels seus fills i filles. Per altra banda, també celebrarem la castanyada i les festes de Nadal tot junts. Pel que fa a les sortides, el primer trimestre se’n duen a terme dues.


La primera és el Pas de Branca2 que es celebra conjuntament amb tot l’agrupament el primer cap de setmana d’octubre. La segona és la que cada unitat durà a terme en algun cau proper a la ciutat. Al segon trimestre celebrem el carnestoltes i també fem rebem la primavera amb una bona calçotada a nivell de tot l’agrupament! Per altra banda, es duu a terme la sortida corresponent al segon trimestre i també es els campaments de Setmana Santa, normalment de tres dies. Finalment, al tercer trimestre es realitza una reunió de pares per fer una valoració de tot el curs i per conèixer els detalls dels Campaments d’Estiu. Les unitats duen a terme la última sortida de l’any i per Sant Jordi posem una paradeta de roses a la plaça Lluís Companys de Manresa.

Cal dir però que el nombre d’excursions de cada setmana i la durada dels campaments d’estiu varien segons els grups. S’acostuma a fer nit amb tendes, però a les sortides d’hivern es busquen caus de la demarcació.

* Quotes: - 1 fill/a: ....................................... 170 € - 2 fills/es: .................................... 160 € (per nen/a) - 3 fills/es o més: ........................... 150 € (per nen/a)

El preu inclou quatre sortides de cap de setmana, material per tots els dissabtes, afiliació a Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i assegurança per tot l’any.

2

És una sortida que es fa conjuntament amb tot l'agrupament (dels més petits als més grans) i serveix per donar la benvinguda als nens i nenes nous i als caps nous, presentar els equips de caps, acomiadar a aquells que pleguen...En molts agrupaments, els pares i mares participen a la cerimònia de presentació i comiat.


* Comunicació: - Podeu visitar la nostra pàgina web: www.aeigcavallbernat.cat , on trobareu tota la informació ampliada. També és recomanable que l’aneu consultant sovint, ja que s’hi van penjant les activitats dels vostres fills/es, fotografies, dates...etc. - També ens podeu enviar un correu electrònic a cavallbernat@gmail.com i us respondrem tant ràpid com sigui possible! - A principi de curs us passarem un directori amb els telèfons mòbils de tots els caps i també els seus correus electrònics.

I aquí teniu un petit resum de tot el que vam fer el curs passat!


“Intentant deixar aquest món millor com l’hem trobat”

Sempre a punt!

Agrupament Escolta i Guia Cavall Bernat  

En aquest llibret trobareu tot el que necessiteu saber sobre el nostre cau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you