Page 1

L’HORTET

Estefanía Angulo Nerea González 19/06/09


JUSTIFICACIÓ :

Per tal de crear el nostre hortet a l’escola, fem una recerca sobre les hortalisses i verdures que podem plantar, i de com es fa aquesta plantació, mitjançant algunes activitats d’aprenentatge i d’altres de caire lúdic.


Objectius generals:  Gaudir de les activitats multimèdia.  Desenvolupar i millorar capacitats de lectroescriptura.  Millorar les habilitats informàtiques.

Objectius específics:  Adquirir vocabulari referent a hortalisses i verdures.  Conèixer la tècnica principal de plantació.  Adquirir habilitats d’intuïció i memòria visual.


Continguts ha treballar:  L’hortet.  Hortalisses i verdures.  Tècnica de plantació.  Lectura i interpretació de la llengua vehicular (català).

Alumnes i situació:  Activitats destinades al segon cicle d’infantil (P-5) L’alumnat es troba endinsat en el procés de lectoescriptura, per tant les activitats platejades afavoreixen a aquests coneixements.


L'hortet  

Anàlisi didàctic de les activitat Jclick

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you