Page 1

szeptemberi

HÍRLEVÉL

II. évad 1. szám – 2011. október 12.


Kedves Olvasó! Köszönöm, hogy megnyitottad megújult Hírlevelünket. Az új kiadvány első ránézésre nagyban különbözik az előző év során megszokottól. Az újításokat nagyrészt a Ti értékelésetek alapján vezettük be abból a célból, hogy a Hírlevelet olvasottabbá tegyük, hiszen szeretnénk minél több emberrel megismertetni az AEGEE-Budapestben tevékenykedők munkáját. Ezúton szeretném megköszönni elődöm, Pólya Berni segítségét és hozzájárulását az újításokhoz –igyekszem majd hasonló lelkesedéssel és odaadással dolgozni. A legtöbb állandó rovat a régi maradt, ezentúl is olvashatjátok majd például tagjaink beszámolóit, vagy az AEGEE-Europe híreit. Bízom benne, hogy az új külső elnyeri tetszéseteket. Nagyon szívesen fogadom a hozzászólásaitokat és javaslataitokat, hiszen a Hírlevél Nektek szól! Kellemes olvasgatást!

Nagy Boglárka - alelnök

szeptemberi Hírlevél - 2011

2


TARTALOMJEGYZÉK

Board-tagok beszámolói 4-5. oldal Az elmúlt egy év eseményei 6. oldal Member of the Month – kicsit másképp 7. oldal Vágd zsebre AEGEE-Budapestet! 8. oldal Nemzetközi események – élménybeszámolók o II. Youth Convention on Volunteering, Brüsszel 9. oldal o VI. Economic Forum of Young Leaders, Nowy Sacz 10. oldal

Felhívás októberi programjainkra 11. oldal o Karrierpizzázás az AON Hewittel o Kelly Services karriermenedzsment tréning

szeptemberi Hírlevél - 2011

3


A Board beszámolója

NNéém meetthh AAnnnnaam máárriiaa –– eellnnöökk

Az AEGEE-Budapest új vezetőségét beiktató Közgyűlés szeptember 29-én zajlott.

BBC CEE--GGTTKK ggaazzddáállkkooddááss ééss m meenneeddzzssm meenntt BBAA Hazatértem után rögtön belecsöppentem a Board sűrű hétköznapjaiba. Voltam az Európai Bizottság magyarországi képviseleténél tárgyalni egy lehetséges együttműködés kapcsán, amely eredményeképpen a jövőben még számíthatunk a megkeresésükre. Részt vettem a szeptemberi Diáktanács ülésén. Felkészültem a Beiktató Közgyűlésre, majd levezettem azt. Miután Szabival a bankban rendeztünk pénzügyeinket, sikerült elutalnunk egy korábbi nemzetközi rendezvényünk résztvevőinek az utazási visszatérítéseket. Szeptember végével pedig újult erővel megkezdtem az új Board munkájának koordinálását.

FFáábbiiáánn BBééllaa –– ttiittkkáárr ééss aazz IInntteerrnnaattiioonnaall PPoolliittiiccss M Muunnkkaaccssooppoorrtt ffeelleellÕÕssee

NNaaggyy BBoogglláárrkkaa –– aalleellnnöökk BBC CEE--TTKK nneem mzzeettkköözzii ttaannuullm máánnyyookk BBAA

BBC CEE--TTKK nneem mzzeettkköözzii ttaannuullm máánnyyookk M MAA A megválasztástól a beiktatásig elődöm, Enikő részletesen ismertette velem a titkár feladatkörét, és megmutatta, hogy a feladatokat hogyan kell elvégezni. Ezeket fokozatosan ruházta át rám, így a beiktatás után nem ért semmilyen meglepetés, és zökkenőmentesen át tudtam állni. Enikő segítségét ezúton is szeretném megköszönni. Az elmúlt egy hónapban a szokásos titkári feladatokat végeztem: rendet tettem az irodaszereink között, az újonnan belépett tagokat beregisztráltam, vezettem a Board Gyűlések jegyzőkönyveit és termeket foglaltam a rendezvényeinknek. Az International Politics Munkacsoportban (IPWG) is elindult az élet. Továbbra is tagja a munkacsoportnak Tom, aki a nemzetközi IPWG vezetőségében is benne van; valamint Árpi, aki a nemzetközi és helyi IPWG közötti kapcsolatokért felel. Az első gyűlésünkön kialakítottuk a féléves munkatervünket, október 6-án pedig Törökország új külpolitikának hátteréről beszélgettünk Yilmaz Mehmettel, a Corvinus Egyetem volt Nemzetközi Tanulmányok szakos hallgatójával. Ezen kívül segítettem a Bevonó Tábor főszervezőinek abban, hogy az azt megelőző infópultozás gördülékenyen menjen, és minél több új ember tapasztalhassa meg, milyen is az igazi AEGEE-Spirit. A beiktató közgyűlésre már egy módosított költségvetés-tervvel érkeztem, így jóval korábban el kellett mélyülnöm AEGEE-Budapest pénzügyeiben. Sikerült megértenem az eddigi rendszert és pár apróbb változtatást is eszközöltem, ami remélhetőleg megkönnyíti majd a munkámat. Kronológiai sorrendbe állítottam az összes idei számlánkat a könyvelő kérésére, mely nagyon hasznos volt abból a szempontból, hogy így teljes mértékben átláttam, hogy mire mennyit költöttünk idén, így az új terv remélhetőleg tartható lesz. A pénzügyesi teendőkön kívül képviseltem szervezetünket a Zaragozában megrendezett Fund Raising European Schoolon, ahonnan rengeteg új ismerettel jöttem haza, melyet majd az FR munkacsoport erősítésére szeretnék használni.

Bernivel még a Board-hétvége előtt igyekeztünk áttekinteni a legfontosabb alelnöki teendőket. A tudástranszfer ideje alatt már az én feladatom volt a partnerségi nyilatkozatok elkészítése és azok továbbítása a pályázó antennáknak. Továbbá felvettem a kapcsolatot AEGEE-Groningennel és AEGEETenerifével az informális cserékkel kapcsolatban, melyekre hamarosan sor kerül, így ezek koordinálása is az én felelősségi körömbe tartozik. Részt vettem a Budapesti Ifjúsági Tanács ülésén is, valamint elkészítettem az LTC támogatását célzó pályázatot. Igyekeztem hozzájárulni a HR és a PR munkacsoportok tevékenységéhez is (tapasztalatcsere útján, a gólyatáboros promózásban, illetve az egyetemi és kollégiumi infopultozásban segédkezve). Végül, de nem utolsó sorban biztosítottam az információáramlást a MEU projektcsapata és a Board között.

SSzzaabbóó SSzzaabboollccss –– ppéénnzzüüggyyii vveezzeettÕÕ BBC CEE--GGTTKK vveezzeettééss ééss sszzeerrvveezzééss M MAA


A szeptemberi hónap hihetetlen nagy pörgéssel indult, a BME Egyetemi Napokon való megjelenést szerveztem, közben cikkel jelentünk meg a Közgadászban és a Corvinus Offline-ban. A bevonó miatt szükség volt még egy nagy adag AEGEE-Spiritre hiszen új plakátot terveztünk, QR-kódokat gyártottunk, Tarka Napokra mentünk elsősöket toborozni és infó esteket is tartottam. Természetesen ezek nem valósulhattak volna meg, ha nincs mögöttem egy remek tudástranszfer időszak (Köszönet érte Zsófinak :) ) és egy nagyon jól működő WG csapat. :)

SSttaanngg K Krriisszzttiinnaa –– PPuubblliicc RReellaattiioonnss vveezzeettÕÕ BBC CEE--GGTTKK ggaazzddáállkkooddááss ééss m meenneeddzzssm meenntt BBAA

PPóóllyyaa BBeeaattrriixx –– HHuum maann RReessoouurrcceess vveezzeettÕÕ BBC CEE--TTKK nneem mzzeettkköözzii ttaannuullm máánnyyookk BBAA Szeptember volt az ébredés a leányálmokból. Eszméletlen emailáradat, stratégia kidolgozás a board-hétvége után, bevonószervezés, HR-gyűlések és a többi. Krisztával közös öltetünkből megszületetett AEGEE-Budapest első Bulé Bulija, ami zadari receptből készült főleg gólyáknak és rendkívül sikeres lett. Ezután Bea megkért tartsak vele Gödöllőre, ahol is Erasmusoknak tartottunk team-building weekendet, remek tapasztalat volt, tudástranszfer egyik gyöngyszeme. Mint említettem, belevetettem magam és másokat a bevonó szervezésbe: csoportvezetői tréningek, bevonógyűlések, infópult stb. Ezenkívül megkezdődött a sítábor szervezése is. 29-én pedig megtörtént a várva várt esemény, átvettem Beától a stafétabotot és HR-vezető lettem hivatalosan is!

SSzzaaffoonnoovv O Ollggaa –– FFuunndd RRaaiissiinngg vveezzeettÕÕ BBC CEE--GGTTKK nneem mzzeettkköözzii ggaazzddáállkkooddááss BBAA Ebben a hónapban az FR tevékenység még főként állandó munkacsoport nélkül zajlott, majd sikerült a gyűléseknek időpontot találni ( hétfő 16.30). A legfontosabb az volt, hogy a Bevonótáborra tudjunk terméktámogatásokat szerezni, végül ajándék Hellt, Zubrowkát és Napi Gazdaság magazint kaptunk. A HVG Állásbörzén is megpróbáltam új kapcsolatokat szerezni, valamint a többi boardtag által felvetett szponzorötletekhez kerestem kontaktokat. Felvettem a kapcsolatot az AON-Hewittel, akinek újabb pizzázást szervezünk, valamint találkoztam a Kelly Services munkatársával is, akivel az októberben megrendezendő karriertréning részleteit, a további együttműködést beszéltem meg. Eddigi partnereinknek Viki elküldte az elérhetőségemet, valamint minden fontos információt megkaptam tőle, így úgy gondolom, a tisztség átadása zökkenőmentesen történt.

TTóótthh BBáálliinntt –– IInnffoorrm maattiioonn TTeecchhnnoollooggyy vveezzeettÕÕ BBC CEE--GGTTKK ggaazzddáállkkooddááss ééss m meenneeddzzssm meenntt BBAA Sziasztok! Tóth Bálint vagyok, az AEGEE-Budapest jelenlegi Információs Technológiai Vezetője. A megválasztás után folyamatosan megismerkedtem a jövőben általam ellátandó feladatokról. Ebben szeretnék köszönetet mondani Tomnak, aki mindenben a segítségemre volt, nélküle nehezebben sikerült volna elsajátítanom a tudnivalókat. Tom rendesen felrakta a mércét számomra: az elmúlt félév során körülbelül 750-nel növelte a Facebook követők számát, illetve létrehozta a nyári egyetemünk honlapját és Facebook-oldalát, amiket sok helyen népszerűsített. Nagy újítása volt az AEGEE-Budapest androidos alkalmazásának elkészítése, amit szándékomban áll továbbfejleszteni. Az elmúlt egy hónap során igyekeztem minél jobban hozzájárulni a szervezet hatékonyabb munkájához. A számítógépek alapos rendbetétele mellett nekiálltam a honlap angol verziójának elkészítéséhez is. Segítettem a Bevonótábor és a Suit Up Party minél szélesebb körben történő terjesztésében, és a közösségi oldalakon történő minél nagyobb aktív részvételben. Végezetül pedig létrehoztam az informatikai eszközeinkről egy nyilvántartást is.


az elmúlt egy évben…

megrendeztük az AEGEE első HR European School-ját tagjaink voltak cserék keretében Tenerifén és Pozsonyban lebonyolítottunk egy közös projektet az Európai Ifjúsági Fórummal, így bekerültünk hazánk fontos ifjúságpolitikai szereplői közé tagja lettünk a Budapesti Ifjúsági Tanácsnak informális cserék keretében meglátogattak minket groningeni és pozsonyi AEGEE-sek nyári egyetemet szerveztünk AEGEE-Brno-val megújítottuk a twin antenna szerződésünket AEGEE-Oviedo-val létrehoztunk egy új munkacsoportot, az International Politics WG-t megrendeztük AEGEE-Budapest első születésnapi Gálaestjét, ezáltal megerősítettük kapcsolatunkat az Alumnival elkezdtük egy esetleg Agora szervezés előkészítését sikeresen levizsgáztattuk a committee rendszert a HR munkacsoportunkban 302 tagunk jelentkezett nyári egyetemekre, ezzel első helyre kerültünk az AEGEE antennák között szinte minden nyári egyetemen volt legalább egy tagunk kb. 360-380 taggal a második legnagyobb AEGEE antenna lettünk 1600+ lájkunk lett a Facebook oldalunkon, amivel magasan vezetünk a hozzánk hasonló szervezetek között megnöveltük az aktív tagjaink számát, így még több rendezvényt tudtuk szervezni több tagunk is meghatározó és aktív szereplő lett a szervezet nemzetközi szintjén (PRC, Academy, NetCom, IPWG, EWG, EYV) további projekteket és strukturális átalakulásokat készítettünk elő szeptemberi Hírlevél - 2011

6


Members of the Month

szeptemberi Hírlevél - 2011

7


Vágd zsebre AEGEE-Budapestet! Elkészült AEGEE-Budapest első mobilalkalmazása Androidos okostelefonokra, így az applikáció telepítése után mindig veled lesznek szervezetünk hírei, eseményei és az összes Youtube videónk. Az alkalmazás letölthető a következő oldalon:

http://www.aegee-budapest.hu/aegeebudapest.apk mobilböngészőbe beírva vagy a következő QR-kód leolvasásával:

szeptemberi Hírlevél - 2011

8


II. Youth Convention on Volunteering, Brüsszel

Az AEGEE Önkéntesség Éve 2011-re alakult koordinációs munkacsoportjával hosszú hónapokig azon munkálkodtunk, hogy tudatosítsuk az önkéntesség értékeit az AEGEE tagok körében. Az EYV2011 legnagyobb ifjúsági rendezvénye, az Európai Ifjúsági Fórum által Brüsszelben megrendezésre került II. Youth Convention on Volunteering egy nagyon jó lehetőségnek ígérkezett számunkra, hogy ezt a célunkat elérjük. A konferencia két részből állt, az első két napon a Stakeholder Conference keretében az önkéntesség jogi megközelítéséről volt szó (http://www.aegee.org/Spotlight/a-rights-based-approach-on-volunteering.html), ahol Alfredo Sellitti és Kocsis Dóri képviselte szervezetünket. A második két napon került megrendezésre az Önkéntes Falu, ahol az Európai Ifjúsági Fórum önkéntességen alapuló tagszervezetei szerveztek különböző programokat, workshopokat, előadásokat. Az Önkéntes Falu alakalmából a koordinációs csoporttal egy külön AEGEE eventet szerveztünk 20 résztvevővel , akiknek többsége Kelet-Európából érkezett – Azerbajdzsán, Örményország, Ukrajna, Szerbia, Fehéroroszország – és a szervezők által nyújtott kedvező feltételeknek köszönhetően először nyílt lehetőségük meglátogatniuk Európa fővárosát, Brüsszelt. A programok között szerepelt egy látogatás az Europai Bizottságba, ahol a Bizottság működésén kívül az ifjúsági mobilitásról és a szociális párbeszédről is sokat tanultunk. Betértünk a CD házba is, ahol a résztvevők az AEGEE európai szintű működéséről szélesíthették ismereteiket. Végül az Önkéntes Falu két napján hasznos kapcsolatokat építettünk ki, részt vettünk a többi szervezet által tartott előadásokon, filmklubokon, illetve két AEGEE-s projekt, a Where Does Europe End? és a YOUrope needs YOU! képviselői is érdekes workshopokat tartottak az érdeklődőknek. A rendezvény nem titkolt célja volt az is, hogy az AEGEE felnövő generációját közelebb hozza a brüsszeli légkörhöz, illetve olyan kapcsolatokra tegyenek szert, melyek később a European level-en hasznukra válhatnak. Az esti órákban pedig megismerkedtünk a brüsszeli életérzéssel, degeszre ettük magunkat sültkrumplival, meglátogattuk a Delirium bárt, ahol több, mint kétezer fajta sört lehet kapni (még pécsi Szalon sör is van, 16€!) illetve a Önkéntes Faluval párhuzamosan, a hajnalig tartó ünnepségen, a YO! Festen együtt buliztunk a többi önkéntessel (természetesen önkéntes zenészek zenéjére :)). Leiner Barbi (Project Manager, EYV2011 Coordination Team)

szeptemberi Hírlevél - 2011

9


VI. Economic Forum of Young Leaders, Nowy Sacz

szeptemberi Hírlevél - 2011

10


szeptemberi HĂ­rlevĂŠl - 2011

11


Találd meg magadon az ,,AEGEE-On’’ gombot! avagy hogyan lehetsz aktív a szervezet életében? Ha elkapott az AEGEE-Spirit bevonó tábor/Sangria est (vagy ezek nélkül) után, kapcsolódj be te is a szervezet aktív körfogásába helyi és/vagy európai szinten, hogy utazz, tanulj, fejlődj és szórakozz! A hivatalos tagság elnyerése után, aminek a menetét a honlapon itt találod meg http://aegee-budapest.hu/hu/aegee/a-belepes-menete , engedélyt kapsz az intranet használatára is, ahol az egész év folyamán jobbnál jobb nemzetközi ,,eventekről’’ tájékozódhatsz és jelentkezhetsz (általában motivációs levelet kér az adott antenna). Javasoljuk, hogy iratkozz fel aktív vagy külső levelezőlistánkra is, ahol is az alelnök szűrésében kaphattok infókat a legjobb utakról, külföldi tréningekről, konferenciákról (az utóbbi kettő szakmai, tehát valószínűleg 70% visszatérítésre számíthastz az utadból. Ha helyi szinten szeretnél aktív lenni, látogass el a munkacsoportgyűlések valamelyikére az AEGEE irodába (BCE Főépület fszt. 9): International Politics munkacsoport: csütörtök 18:00 IP WG-vezető: bela.fabian@aegee-budapest.hu PR munkacsoport: szerda 19:30 PR vezető: krisztina.stang@aegee-budapest.hu FundRaising munkacsoport: hétfő 16:30 FR vezető: olga.szafonov@aegee-budapest.hu HR munkacsoport: szerda 18:00 HR vezető: beatrix.polya@aegee-budapest.hu

A munkacsoportokról is olvashatsz bővebben a honlapunkon: http://aegee-budapest.hu/hu/munkacsoportok . Véleményem szerint helyi szinten lehet a legtöbbet fejlődni, tanulni, szervezni stb. ezenkívül erasmus-pontok ill. kollégiumi pontok is járnak az aktív helyi tagságért továbbá nagyobb eséllyel jutsz ki túljelentkezett helyekre. Úgyhogy push the button!

szeptemberi Hírlevél - 2011

12


ESEMÉNYNAPTÁR… …a teljesség igénye nélkül – hiszen az AEGEE-ben MINDIG történik valami!

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS, melynek témája az Agora lehetséges megszervezése - október 13-án, csütörtökön 17:00-kor

SAGRÍA EST ÉS INTERNATIONAL SUIT UP! DAY PARTY - október 13-án, csütörtökön 19:00-kor

AON HEWITT KARRIERPIZZA - október 18-án, kedden 18:00-kor

AGORA-EST, informális felkészítés az Agora-Skopje résztvevőinek

AEGEE-TENERIFE EXCHANGE PART II, amikor is tenerifei barátaink látogatnak el hozzánk – október 19-26. o e program részeként pedig MAGYAR EST-et rendezünk október 25-én!

AGORA-SKOPJE – október 27-30. LOCAL TRAINING COURSE, avagy az aktív tagok összerázó hétvégéje – november 11-13.

AEGEE-GRONINGEN EXCHANGE PART II, amikor is AEGEE-Budapest utazik Hollandiába! – november 16-20

szeptemberi Hírlevél - 2011

13

AEGEE-Budapest Hírlevél - 2011 szeptember  

Hírlevelünk az AEGEE-Budapest tagjainak tevékenységét mutatja be havi rendszerességgel.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you