Page 1

Kom na ar b o ekenfe stival rI-

anuscr

Ot

Het nieuwe boekensetzoen wordt 4 en 5 september weer groots en feestelijk geopend met hét boekenfestival Manuscripta op het

Westergasfabriekterrei n n Amsterdam. i

esta is er ook

dehutant

esta's debutantendebat

-

Vier veelbelovende debutanten Peter Buwalda, Aefke ten Hagen,

Van huis uit is Pieter Bart Korthuis (39) regisseur

Anna Dnjver en Pieter Bart Korthuis - maken hun opwacht ng. esta's boekenredacteur Margriet de Groot

vraagt hen het hemd van het li1f. Hoe pak je dat aan, een boek schrijven en nog een uitgever vtnden ook? OP deze en de volgende Pagina's

I

en scenarioschrijver. Zijn romandebuut Penoza

komt in dezelÍde week uit als de gelijknamige KRO tv-serie met o.a. Monic Hendrickx en Thomas Acda.

SchreefjePenosc als roman ofals scenario?

zij mij bij hun fonds vonden passen.'

Schrijft dat nu anders, een roman?

'Oorspronkelijk schreef ik het als een tvserie voor Talpa, maar ik had toen al het gevoel dat het verhaal zich heel goed zou lenen voor een roman. Net toen de serie in productie zou gaan, ging Talpa ter ziele. Inmiddels werkte ik al drie jaar aan de serie Keyzer &DeBoer advocaten van de KRO,/ NCRV. De KRO hapte onmiddellijktoe, maar dan moest het wel een achtdelige miniserie worden. Ik moest het dus weer helemaal door de machine halen. Door toevallige omstandigheden had ik geen iopende projecten toen de scripts klaar waren. Dit was mijn kans om een jaar lang aan het

Absoluut. Een scenario is meer een blauw-

De schrijfworkshop is een initiatief

schrijven van het boek te besteden.'

verwachten?

van esta en De Schrijverstafel.

Had je meteen een uitgever?

'Zeker, maar eerst ga ik weer een tijdje scenario's schrijven. A1s romanschrijver mis ik het sociale aspect, het samenwerken en overleggen. Ik hou van de afwisseling.'

worden ze vast geinterviewd.

schrijfworkshop voor esta-lezers

Erva ren sch ri1Ísters Marciel Witteman en Mieke Bouma bege-

leiden tlen geselecteerde esta-lezers met schrijf-aspiraties blj het waar-

'Ik heb eerst een proefgeschreven en aan een aantal uitgeverijen gestuurd. Anthos leek me de meest geëigende partij omdat zij veel goede thrillers uitgeven. Ik ben blij dat

drukvoorwat anderen moeten gaan maken. Buiten de diaiogen komt het er niet 1000/o op aan, omdat het nog in beelden vertaald wordt. Bij een boek moet je veel meer in details treden, kunje herinneringen oproepen en vertellen wat mensen denken. Voor mij werkte dat heel bevrijdend. Ik mocht uit de structuur van het scenario springen en even uit de schaduw treden. Als scenarioschrijver leverje een halffabricaat. Daarmee gaan de regisseur, producent, acteurs aan de slag. Dit boek is echt helemaal van mij.' Kunnenwe meer romans van je

maken van hun schrijfdroom. zondag

78 ésÉarslro

Een s cenqrto is een hqlff abricq"qt, dtt ís helemqqlvqnmii'


boelrenfestival Ol,lDIR RIDACTII VAI,i MARGRIII DI GROOT

debutantz Anna Drijver (26) schreel Je

blijÍt,

over Dora en haar vriend Daaf die als bijbaantje teksten schrijven

bij begrafenissen zonder nabestaanden. Het komt uit in oktober.

Deelnemende schrijvers:

Verder is ze dit najaar te zien in

>2.OOO.OOO

co-assrbfent en Levenslied.

jn Pulchri in Den Haag

2 miljoen thrillers ver,

(borderkitchen.nl).

kocht Karin Slaughter

zaterdag en zondag op

in Nederland. Haar

l\4anuscripta

nieuwste, Verbroken, is net uit. Kann Slaughter heeft lets met ons land Twee jaar terug schreef ze anbegrepen,hel geschenk van de Maand van het Spannende Boek, en komende

maand rs ze op zowel Manuscripta als op het intreme BorderKitchen (B september) te zten

waar hij met Geert Mak praat over ztjn nteuwe boek Zomerleugen en over de invloed van ge-

> Oscarmateriaal Vilf keer eerder werd Kate Winslet voor een Oscar genomrneerd. Vorig laar kreeg ze 'm eindelrjk en dikverd end voor haar hooÍdrol in de indrukwekkende film The reader naar

de

heï

schiedenis op zijn werk. zaterdagavond

spannende dames

>5

rillerschrijÍsters Esther Verhoef, Marion Pauw, Saskia Th

Noort, Judith Visser en Loes den Hollander

beroemde en deels autobiografrsche De voorlezervan Bernhard

gelnterviewd over hun

Schlink.

werk en succes.

De

schrilver

ts

te gast op de opentngsavond van Manuscripta,

lopen rond, signeren en worden en groupe

zondag

thriller Loften de tv-series De

'Schriivenis immens veel kwetsbqqrder dan scteren' Hoe lang schrijfje al? 'Al heel lang, vroeger toen ik jongerwas korte verhaal_ tjes en gedichten. Eenmaal op de toneelschool werd ik meer gecoacht in liedjes en toneel- en cabaretteksten.,

Kwam de uitgever naarjou

ofgingjij naar haar?

'Vorige zomer had ik veel gespeeld, in De co_assistent en Komt een vrouw bij de dokter. Daarna wilde ik naar Berlijn om daar in een kamer een boek te schrijven. Even iets anders, even rust en schrijven. Maar er

kwam weer een mooi filmproject langs. Inmiddels wist mijn agentvan mijn plannen en zij kende een redac_ teur bij Moon uitgevers die ook mijn toneelcollega Sanne Vogel heeft begeleid. Ze was benieuwd naar mijn schrijven en heeft contact met mij gezocht. Drie minuten later mailde ik terug dat ik geïnteresseerd was.'

Wat bewoog je om

schrijven?

juist dit boek met dit thema te

'Mijn beginfascinatie lag bij begrafenissen, eigenlijk celebrity- en koningshuisbegrafenissen. Vooral het rituele aspect ervan. Maar daaronder zat mijn per_ soonlijke motor; de angst voor verlies. Angst voor het verlies van degene van wieje houdt, voor het verliezen van grip en controle over het leven. Dit laatste vormde mijn basis.'

Is schrijven kwetsbaarder dan acteren? ..È àrr F:

r.,

rÊ'*

'Schrijven is immens veel kwetsbaarder dan acteren. Een grote motor was dan ook de wijheid die ikvoelde om álies zelf te bedenken, terwijl ik bij het filmen steeds verbonden ben aan een script en een regie. Nu ben ik voor alles veranrwoordelijk. Elke gedachte, hoe geschift ook, komt uit mijn hoofd. Dat is eng, heel erg eng. Ik moet er nog aan wennen dat men daar een me_ ning over gaat hebben, want dat is dus ook veel kwets_ baarder. Maar ach, ik wilde dit zelf gewoon doen en als ik de enige ben die het boek leukvind, is dat eigen_ lijk ook niet erg.'

relroesta

79


Wie ziin er nog meer: > Rake taal

debutarrt

I

signeren. We hebben

TommyWieringa en

het over Jan Siebelink' Arthur JaPin en

Ronald GiPhaÉ (die zijn nieuwste roman over de liefde Presenteert) treden oP. Ook

grumpy old man Hans Dorrestijn bestijgt Peter Buwalda (38) was iournalist'

werkte als redacteur bij uitgeveriien L.J.Veen en Nieuw Amsterdam,

schreeÍ verhalen en essays over literatuur. Nu debuteert hij bij De Bezige Bij met de vuistdikke roman

Bonita avenueouer de ondergang van een ambitieuze Íamilie.

Was je lang met deze roman bezig? 'Het idee is vijfjaar oud. Vervolgens heb ik er vier jaar

fulltime aan gewerkt. Snellerwas onmogelijk. Achteraf bezien is alles wat ik heb gedaan als journalist en redacteur voorwerk geweest, het waren omtrekkende bewegingen. Wat eraan ontbrakwas een roman schrijven'' Waarom kom je niet bij je eigen uitgeverij uit? 'Het leek me niet verstandig om mijn boek te laten beoordelen en begeleiden door mensen met wie ik aan de koffieautomaat heb gestaan' Dat geeft toch een rare situatie''

Hapte De Bezige Bij meteen? 'Ik had de directeur verteld wat ik in mijn hoofd had en stapte zonder boek maar met een contract de deur uit' Datvoerde de drukwel op. Ikvoelde aan dat ikmij voor dit complexe boekhelemaal wij moest maken. Het had al mijn energie en aandacht nodig, dus heb ik mijn baan opgezegd en ben gaan zitten schrijven. Ook dat was een stok achter de deur, alleen al vanwege de wenkbrauwen die hier en daar sceptisch werden opgetrokken.'

Vergt een roman meer van je? 'Het is ingewikkelder dan een essay of verhaal. Ik heb een nieuw beroep moeten aanleren. Ik heb vier schriften gevuld met schema's, plotlijnen en korte biografieën van de personages. Bij elk nieuw hoofdstuk noteerde ik eerst wat erin moest gebeuren. Die ankers had ik nodig.' En: smaakt het naar meer? 'schrijven is een verstilde en teruggetrckken bezigheid' Ikwas bangvoor de eenzaamheid en de eenzaamheid voor mij, maar inmiddels zijn we dol op elkaar. Schrijven bevalt me beter dan alies wat ik hiervoor heb gedaan''

'IL<wqs bqng voor de eenzáqmheid,

inmiddels ziinwe dol op elk?qsr'

80 éstarslro

nieuwste boek te laten

Podiumkanonnen

Adriaan van Dis. zaierdag en zondag

>'Zljvan' Van Kooten en

het toneel. Altrid goed voor een Paar

Campert

rake opmerkingen en scherpe humor.

en Remco kennen we, maar leren we nog beter kennen door de

zondag

> De nieuwe

grote 3 Hun optredens in het land ziin steevast uit' verkocht. Geeí ze een

podium en ze schitteren. Dit rs een unieke gelegenheid ze alle drie te zien en hen hun

Boezemvrienden Kees

hilarische, vaak Pijnliik eerlilke e-mailwisseling tussen hun vrouwen.

Barbara van Kooten en Deborah CamPert zljn al dik veertig jaar bevriend en schreven samen het boek C'est /a

prachttg en Persoonlijk tijdsbeeld van vle, een

de wllde jaren 70

tot nu.

zaterdag- en zondagavond (over twee weken staan ze beiden als'zij van'in esta)


boekenfestival

> Lekkerbekken

> En garde: parade en riposte!

> Onze eigen

Wílntjes proeven en

Major Tom

ondertussen ongedwongen babbelen over

Onze eerste man in de

Jawel, er kan ge-

eten, koken en dat ene,

ruimte Wubbo Ockels heeft een opmerkelijk

goddelijke gerecht.

leven geleid en is op

Lekkerbek Sylvia Witteman en wijnkenner Nicolaas Klei

wonderbaarlijke wijze menigmaa aan de dood ontsnapt. Zijn dochter Gean Ockels

schermd worden op hel boekenfestiva . Altijd al een musketier wrllen zijn en Ílink met f loret, sabel oÍ degen willen

(Supermarktwijngids) betrekken het pubL ek bij hun eetlustoovrekkende optreden. Nog meer eet- euks: een kookworkshoo rnet Karin Luiien (bekend van kokenrneikarin.ni), wijnproeven vcoi' Dummies en Arabtsche gerechten proeven van

zwaaien? Doe mee aan

ln 2007 won ze esta's dialogen-

de workshop, gelnspi-

wedstrijd. De verhalen van AeÍke

schreef een boek over

reerd op de nieuwe,

ten Hagen (34) vielen vaker in de

haar vader.

indrukwekkende roman van Marente de Moor.

voor de NCRV. Nu debuteert ze

De Nederlandse maagd. Over een jonge scherm-

zich afspeelt op het platteland: ln

ze zijn samen te zien op zondag

>'Een hiernamaals is net als antirimpelcrème'

Nadia Zeroualie" Merijn Tol (kookocei<

Deze en andere gedachten ziln terug te vrnden in het nieuwste prentenboek van

)

ster die hopeloos verliefd wordt op haar oude, verbitterde maitre. Nog meer doe-dingen: dr ewielerrace voor volwassenenl En je

Arabta).

rtoon/stnptekenaar Barbara Stok: aver de

zondag

levensgení ete r dte haar

in een schiettent met

angst voor de dood wtl verdrijven.

boeken als

ca

werk, met geprojecteerde

prijzen, één werd er zelfs verfilmd met een coming of ageromandie naam van mijn vader.

'Er hing een

was.liiny]l pqpteren tnmqnr?qmer'

Írustratie leegschieten pn js.

zondag

zondag draagt ze voor uit eigen

strip-

tekeningen rond het thema dood

Wie wat waar Wanneer: zaïerdag 4 septem ber van 20 tot 23 uur,zondagS september van 11 tot 18 uur Waar: Westergasfabrrekterrein, Amsterdam Prijs: a leen zaterdag € 250, al een zondag

Sylvia Witteman

debntalnt4

€ 10, comb jtrcket voor beide dagen € 15 esta's debutantendebat: zondag 5 september, i5.45 - i6.30 uur, Ketelhuis 3 Uitgebreide programma-informatie op

www.manuscripta.nl

Betaal nu € 7,50 in plaats van € 10 voor eên zondagticket. Ga naar www.manuscripta.nllesta en vul de kortingscode'esta' in. Het e-ticket

geeft toegang tot Manuscripta én esta's debutantendebat (op=op1.

Je roman is bijna uit. Hoe voelt dat? 'Ik kon wel gillen toen ik de omslag toegestuurd kreeg. Dat is echt een fantastisch gevoel. Ik moest me beheersen om het niet meteen aan iedereen te laten zien. Wat dat betreft lijkt een roman op het krijgen van een kind. Je wilt het aan de hele wereld laten zien en er geen lelijk woord over horen.'

Hoe kwam je aan een uitgever? 'Een schrijfuriendin tipte een redacteur om eens een kijkje te nemen op mijn schrijfstersite. Die vond ze zo leuk dat ze me mailde of ik een boek wilde schrijven. Nou, dolgraag natuurlijk. Ik zie mensen om me heen die veel moeite moeten doen om hun boek uitgegeven te krijgen en ik kijg zomaar een kans aangeboden. Het idee voor deze roman had ik al jaren liggen. Op een cursus scenarioschrijven heb ik het ooit eens uitgewerkt. Een vrouw die koste wat kost zwanger wil worden, ook al is haar situatie er niet naar.' Je schrijft al lang. Waarom nu pas een roman? 'Ik schrijf snel en makkelijk, maar structuur aanbrengen is mijn valkuil. Ik heb lang gedacht dat ik om die reden geen roman kon schrijven. Bij dit boek heb ik een waslijn vol papieren in mijn kamer gehangen met op elkvel de steekwoorden per hoofdstuk. Dat hielp. Toch heb ik er nog heel lang over gedaan. Zeker drie jaar. Ik werk fulltime, dus moest ik dit boek op mijn vrije maandagen en in de weekends schrdven.'

Blijfje bij romans of schrijfje toch liever verhalen? 'Ik ben heel erg trots dat ik deze uitdaging bleek aan te kunnen. Nu ik aan mezelf heb bewezen dat ik een roman kan schrijven, heeft dat de deur naar een nieuwe wereld geopend. Ikwil er nog veel meer gaan

schrijven.'

(

rslroésÉa 8l

Esta  
Esta  
Advertisement