Page 1

4. &Lokale verankering W at is het? Wat is de lokale opgave en welke bijdrage kan de corporatie daaraan leveren? Hoe legitimeert zij haar keuzes? Beide vragen markeren het belang van de verbindingen tussen corporatie en lokale samenleving, waarvan het totaal de lokale verankering van de corporatie wordt genoemd. Het instrument &Lokale verankering biedt zicht op gebiedsondernemerschap (bijdrage die de corporatie aan de lokale samenleving levert) en op lokale legitimatie (license to operate). Op deze twee pijlers van lokale verankering kan de corporatie een haar passend stelsel van verbindingen vormgeven. Het succesvol aangaan en in stand houden van deze verbindingen vraagt om kwaliteiten die gezamenlijk worden aangemerkt als de interne lokale verankering. De expliciete verbindingen tussen de corporatie en de lokale omgeving worden aangeduid als de externe lokale verankering. W at doet het? Via metaforen wordt gebruik gemaakt van vier dimensies en acht kernvragen van waaruit de corporatie kan werken aan de verbetering van haar lokale verankering. Het gaat dan om inzicht (over zicht op de opgave; over kennis van het krachtenveld), bijdrage (over verantwoordelijkheid nemen en afstemmen; over samenwerken en ondersteunen), legitimatie (over reputatie en betrokkenheid; over sturing vragen en verantwoorden) en organisatie (over bedrijfsvoering en competenties; over drijfveren en organisatiewaarden). Dit stelsel is geschikt om zowel binnen de eigen organisatie als in dialoog met de maatschappelijke omgeving ontwikkelbehoeften te signaleren en initiatieven te starten. W at levert de toepassing op? Het instrument ‘&Lokale verankering’ helpt corporaties om op een gestructureerde wijze na te denken over de huidige en gewenste verbindingen tussen de corporatie en haar omgeving. Na gebruik van het instrument weet de corporatie op welke vlakken interventies nodig zijn om de lokale verankering in overeenstemming te brengen met het gewenste ondernemingsprofiel. Meer informatie: www.windhausen.nl Adviesbureau: &Windhausen, zicht op maatschappelijk ondernemen Contactpersoon: Derk Windhausen, telefoon: (030) 254 45 11, e-mail: info@windhausen.nl

4_lokale_verankering  

4_lokale_verankering