Page 1

Elementy składowe komputera


Najważniejsze pojęcia: CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.


HDD i Pamięć RAM HDD (ang. hard disk drive) dysk twardy rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa "dysk twardy" wynika z zastosowania twardego materiału jako podłoża dla właściwego nośnika, w odróżnieniu od dyskietek (ang. floppy disk, czyli miękki dysk), w których nośnik magnetyczny naniesiono na podłoże elastyczne. RAM (ang. Random Access Memory – pamięć o dostępie swobodnym) – podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej. Choć nazwa sugeruje, że oznacza to każdą pamięć o bezpośrednim dostępie do dowolnej komórki pamięci.


MB to jednostka używana w informatyce oznaczająca milion (dokładnie: 1 048 576) bajtów. Jednostka wykorzystywana do określania pojemności pamięci RAM, pendrive'ów, płyt CD itp.

TB oznacza 1024 mb, jest jednostką używaną w informatyce do określania rozmiaru największych pamięci masowych, zasobów plików i baz danych.

WLAN to sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów, są one wykonywane najczęściej z wykorzystaniem mikrofal przenoszących sygnały, ale również z użyciem podczerwieni.


PCI (z ang. Peripheral Component Interconnect)- zespół linii oraz układów służących do przyłączania kart rozszerzeń do płyty głównej w komputerach klasy PC. Po raz pierwszy została publicznie zaprezentowana w czerwcu 1992 r. jako rozwiązanie umożliwiające szybszą komunikację pomiędzy procesorem i kartami. Pamięć USB, (znana także pod nazwą: pendrive) – urządzenie przenośne zawierające pamięć nieulotną, zaprojektowane do współpracy z komputerem poprzez port USB i używane do przenoszenia danych między komputerami oraz urządzeniami obsługującymi pamięci USB.


PROCESORY Idea jest bardzo prosta: zamiast dalej zwiększać zegar taktujący obecne układy, w jednej obudowie umieszcza się prawie kompletne dwa procesory - dwa rdzenie. Stąd bierze się nazwa "procesor dwurdzeniowy". Jeśli tylko pracujemy pod kontrolą wielowątkowego systemu operacyjnego, poszczególne operacje przydzielane są po równo obu rdzeniom w procesorze. Ilość rdzeni rozpoznasz po nazwach 2 rdzeniowce mają "dual core lub Core 2 duo w intelu a w amd masz dopisek X2" a w cztero rdzeniowcach masz "Core Quad w intelu i X4 w Amd„. Sprawa skompilowała się od wprowadzenia serii I3 I5 oraz I7 tutaj jest następująco : core I3 są 2 rdzeniowe , Core I5 oraz I7 są 4 rdzeniowe.


Procesor nazywany często CPU - urządzenie cyfrowe sekwencyjne potrafiące pobierać dane z pamięci, interpretować je i wykonywać jako rozkazy. Wykonuje on bardzo szybko ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora. •Intel - producent procesorów Pentium, Celeron, Centrino, Core, Quad, Itanium, Xeon, Core I7 •AMD - producent układów Duron, Athlon, Sempron, Opteron, FX, Athlon X2, Phenom


Płyta główna Płyta główna –obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom. Chipset – grupa specjalistycznych układów scalonych, które są przeznaczone do wspólnej pracy. Mają zazwyczaj zintegrowane oznaczenia i zwykle sprzedawane jako jeden produkt. W komputerach, termin chipset jest powszechnie używany w odniesieniu do specjalistycznego układu scalonego lub zestawu układów płyty głównej komputera lub karty rozszerzeń.


Gniazdo Procesora Gniazdo procesora jest to rodzaj złącza znajdującego się na płycie głównej, pełni ono rolę interfejsu pomiędzy procesorem a pozostałymi elementami systemu komputerowego umożliwiając jego współpracę z systemem za pośrednictwem odpowiednich magistrali i układów znajdujących się na płycie głównej. Płytę z odpowiednim gniazdem dobiera się do procesora(lub procesor do płyty). Na każdej płycie głównej musi być przynajmniej jedno gniazdo procesora, determinuje ono rodzaj procesora, jaki jest przez nią obsługiwany. Od socketu zależy jaki rozmiar może mieć procesor.


BIOS BIOS (ang. Basic Input Outpust System) - tłumaczyć możemy jako "Podstawowe instrukcje wejścia/wyjścia". Można stwierdzić, że jest to prosty system operacyjny, od którego jednak, bardzo wiele zależy. Posiada on własną pamięć, w której znajdują się informacje dotyczące daty, czasu oraz danych na temat wszystkich urządzeń zainstalowanych na naszym komputerze. Zapisany jest on w specjalnej pamięci ROM, która znajduje się na płycie głównej. Pamięć ta charakteryzuje się tym, iż nie znika po wyłączeniu zasilania, co powoduje, że konfiguracja Bios-u zawsze pozostaje na swoim miejscu.


Pamięć cache Pamięć cache (pamięć podręczna procesora, systemu, innych urządzeń) to rodzaj pamięci tymczasowej pośredniczącej w operacjach pomiędzy innymi, zazwyczaj wolniejszymi urządzeniami lub rodzajami pamięci przyspieszająca dostęp wolniejszej pamięci lub innego urządzenia. Pamięć podręczna przyspiesza dostęp do relatywnie wolnej pamięci RAM. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem dostępu. Jest używana do przechowywania danych, które będą w niedługim czasie przetwarzane.


Urządzenia peryferyjne Urządzenie peryferyjne (ang. peripheral device) - dowolna część komputera inna niż procesor (CPU) i pamięć operacyjna, czyli są to np. klawiatura, monitor, mysz, drukarka, skaner, napęd taśmowy, mikrofon, głośnik, aparat fotograficzny, dżojstik, kamera internetowa. Nie wszystkie urządzenia peryferyjne muszą znajdować się poza obudową komputera, ponieważ w komputerach typu laptop, z reguły monitor, napęd taśmowy, kamerka, mikrofon, klawiatura, głośniki i mysz są wbudowane.


Karta sieciowa Karta sieciowa to numer, który identyfikuje zawierający ją komputer. Przydziela go międzynarodowa instytucja pod nazwą IEEE. Każdemu producentowi przypisuje ona odpowiedni kod i zakres liczbowy. Wytwórca interfejsu Ethernet tworzy niepowtarzalny adres o długości 48-bitów, zwany często adresem sprzętowym lub adresem fizycznym. Adres ten jest nazywany również adresem sterowania dostępem do medium - Media Access Control (MAC).


Karta dźwiękowa i graficzna Karta graficzna – karta rozszerzeń komputera odpowiedzialna za renderowanie grafiki i jej konwersję na sygnał zrozumiały dla wyświetlacza.

Karta dźwiękowa (ang. sound card, audio card) – komputerowa karta rozszerzeń, umożliwiająca rejestrację, przetwarzanie i odtwarzanie dźwięku. Poprawnym jest też równie często stosowany termin karta muzyczna. Obecnie układy dźwiękowe wystarczające do zastosowań amatorskich są zazwyczaj wbudowywane w płytę główną komputera, a nie stanowią karty rozszerzenia.

Elementy składowe komputera SIKORA  

#prezentejszn #summer #party #3 #LO #rzeszów #made #in #poland

Advertisement