Page 1

ŠKOLA DIGITALNE KOMUNIKACIJE PRIJAVA Za sva pitanja u vezi sa prijavom, molimo kontaktirajte nas: Represent Communications, 011 715 2 500, 715 2 484 Lana Andrić, broj telefona 063 385 034 ili mejl lana.andric@represent.rs LIČNI PODACI Ime Prezime Kućna adresa Telefon (fiksni i mobilni) Mejl Datum rođenja DETALJI O PLATIOCU / SPONZORU Ime organizacije Poreski broj (PIB) Kontakt osoba Adresa Telefon Fax E-mail Slažem se da se moji podaci koriste u komunikaciji škole (adresar učesnika, web stranice, saopštenja za javnost...) DA NE Da li ste član Društva Srbije za odnose s javnošću? DA

NE

DETALJI O OBRAZOVANJU I KARIJERI


Akademske kvalifikacije ____________________________________________________________________________________________ Ime firme u kojoj trenutno radite, pozicija i dužina obavljanja funkcije ____________________________________________________________________________________________ Prethodno radno iskustvo, naročito u digitalnim komunikacijama ____________________________________________________________________________________________

Prethodno obrazovanje i obuka iz oblasti digitalnih komunikacija ____________________________________________________________________________________________ Šta očekujete od programa Škole digitalne komunikacije? ____________________________________________________________________________________________ Na koji način smatrate da ćete moći da unapredite poslovanje nakon stečenog znanja? ____________________________________________________________________________________________

Koje teme Vas posebno zanimaju? ____________________________________________________________________________________________

Sa kakvim komunikacijskim online izazovima se Vi susrećete? ____________________________________________________________________________________________

VAŽNA NAPOMENA:


Popunjavanjem ove prijave rezervisali ste svoje mesto i agencija se obavezuje da Vam to mesto sačuva do početka programa. Agencija se obavezuje da Vam obezbedi sve sto je ponudom predviđeno i da unapred snosi sve potrebne troškove realizacije programa, kao i da izvrši promene predavača ukoliko se neke nepredviđene okolnosti dese, tako da učesnici dobiju jednak kvalitet programa. Sa druge strane Vi, kao učesnik, se obavezujete da, najkasnije pet (5) dana pre početka programa, agenciju obavestite ukoliko ste usled nepredviđenih okolnosti sprečeni da prisustujete programu. Ukoliko učešće otkažete u periodu manjem od pet dana (5) pre početka programa, u obavezi ste da platite polovinu predviđene cene programa na ime organizacionih troškova koje agencija u Vaše ime snosi.

Molimo da Vaše DETALJNO popunjene prijave pošaljete na: lana.andric@represent.rs Napomena: Ukoliko sami snosite troškove nema potrebe da popunjavate deo o PLATIOCU / SPONZORU. U svakom slučaju potrebno je da navedete mejl na koji možemo da Vam pošaljemo fakturu!

Škola digitalne komunikacije - Prijava  

Škola digitalne komunikacije počinje u ponedeljak, 8. aprila 2013

Škola digitalne komunikacije - Prijava  

Škola digitalne komunikacije počinje u ponedeljak, 8. aprila 2013