Page 1

ponuda za oglašavanje

www.refoto.rs


Osnovni podaci naziv izdanja:

REFOTO – časopis za kulturu fotografije periodičnost: mesečna – 11 brojeva godišnje (jul-avgust dvobroj) obim: 100 strana povezivanje: lepljenjem tiraž: 12.000 prosečna remitenda: 23% jezik: srpski godina osnivanja: 2001. veb: www.refoto.rs izdavač: Studio One, Pčinjska 15a, 11000 Beograd tel./fax: +381 11 344 96 41 / 786 02 34 Redakcija direktor: Marija Jovanović, marija.jovanovic@studioone.rs glavni i odgovorni urednik: Ivana Tomanović, ivana.tomanovic@refoto.co.rs izvršni urednik: Milan Živković, milan.zivkovic@refoto.co.rs marketing: Dragan Pavlović, dragan.pavlovic@refoto.co.rs, mob.: +381 65 844 44 38

profil časopisa REFOTO je časopis posvećen svetu fotografije. Kroz najnoviju foto-opremu, aktuelne izložbe kod nas i u svetu, portfolia domaćih i svetskih majstora foto­ grafije, praktične savete, kroz foto-školu i analizu radova čitalaca, časopis širi kulturu fotografije na našim prostorima. Svojim širokim spektrom tema i interesovanja zadovoljava potrebe kako profesionalnih fotografa tako i amatera do potpunih početnika kojima je ­fotografija postala pristupačna i zanimljiva, pre svega, pojavo­m digitalnih fotoaparata. Važno je napomenuti da časopis prati i povezanost digitalne fotografije s računarima,

Starosna struktura čitalaca * 12 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 65

skenerima, štampačima, mobilnim telefonima istovremeno pružajući korisna uputstv­a za rad s raznovrsnim softverima (pre svega za obradu fotografija), kao i za aktivno korišćenje interneta kao ogromnog izvora­ informacija i mogućnosti prezentacije fotografija. Čitanost časopisa od 2008. godine prati agencija Ipsos Strategic Marketing. Prema njihovim podacima, REFOTO je u kategoriji ”life style” časopisa u prvom kvartalu 2010. godine imao preko 23.000 čitalaca na teritoriji Srbije. REFOTO se prodaje na kioscima u Srbiji, Hrvatskoj, BiH, Makedoniji i Crnoj Gori.

Obrazovanje * osnovno srednje visoko

9% 3%

Pol * žene

muškarci

3% 31 %

24 %

50 %

29 %

47 %

71 %

33 %

Čitaoci u srbiji * Beograd Vojvodina

Centralna Srbija

RASPORED TIRAŽA Srbija Hrvatska BiH Makedonija Crna Gora

prodaja Srbija BiH Hrvatska Makedonija Crna Gora Ostalo Remitenda

Ostalo 1 %

5% 3% 36 %

26 %

10 % 11 %

38 %

* PrintAdex za 2009., Ipsos Strategic Marketing

70 %

1% 3% 4%

23 % 52 % 9% 8%


cenovnik oglasnog prostora* Unutrašnja strana korica (2K i 3K) Zadnja korica (4K) Druga korica + prva strana Prva strana knjižnog bloka Dve naspramne strane kolor

A

.

B

C

900 evra 1.150 evra 1.500 evra 800 evra 1.000 evra

D

1/1 A

2/3 B

1/2 C

1/2 D

230 x 300 mm

150 x 300 mm

116 x 300 mm

230 x 150 mm

650 evra

550 evra

480 evra

420 evra

cena_

E

cena_

F

1/3 E i 1/3 F

E 81,5 x 300 mm F 150 x 150 mm cena_

260 evra

cena_

G

H

cena_

I

1/4 G

1/4 H

1/6 I

150 x 118 mm

230 x 75 mm

81,5 x 150 mm

190 evra

190 evra

140 evra

cena_

cena_

cena_

popusti na oglašavanje količinski popust

Popust od 10% odobrava se oglašivačima koji se oglašavaju sa više od jedne oglasne strane po broju ili na kontinualno oglašavanje. popust za oglašavanje u kontinuitetu

Odobrava se popust oglašivačima koji se oglašavaju u dužem vremenskom periodu: 6 brojeva 10%, 12 brojeva od 20%. popust za avansno plaćanje

Popust od 5% odobrava se oglašivačima koji celokupan iznos oglasa plaćaju unapred. Za 6 brojeva unapred popust iznosi 10%, za 12 brojeva 20%. Agencijski popust iznosi 15%.

PR tekst PR tekst bez oglasnog rešenja iznosi 250 evra 1/1 strana, uz oglasno rešenje 100 evra. ½ strane PR teksta bez oglasnog rešenja iznosi 150 evra, uz oglasno rešenje 70 evra.

Sponzorstvo rubrike

Prikaz proizvoda (fotoaparata, softvera, foto-opreme...) u određenom kontinuitetu iznosi 250 evra. Oglašivačima obezbeđujemo mesto za logotip i web adresu.

Penali Ukoliko oglašivač rezerviše oglas a potom odustane, plaća 20% od ukupne cene. U slučaju odustajanja posle roka za dostavu materijala, oglašivač plaća 100% ukupne cene oglasa.

priprema oglasa

InsErtacija

Obrezan format časopisa je 230 x 300 mm. Na navedene formate treba dodati još 5 mm sa svih strana za obrez. Margine za tekst iznose 17 mm od obreza, tj. 17 mm od poveza časopisa. Oglase primamo isključivo u elektronskoj formi (CD, DVD) u formatima: .eps, .pdf ili .tiff. Obavezno je dostaviti i odštampan oglas. Izrada oglasa od donetog materijala posebno se naplaćuje, 20% od vrednosti oglasa. Za dodatne informacije o tehničkoj pripremi oglasa i načinu predaje materijala obratite se odeljenju marketinga na telefon: 011/344 96 41.

Letak i katalog treba prilagoditi dimenzi­ jama časopisa (do 230 x 300 mm). Cena za katalog posebno se dogovara u zavisnosti od veličine i obima kataloga.

letak cena_

katalog

6 dinara

ROKOVI rezervacija

do 10. og u mesecu

rok za oglas rok za umetak datum izlaska

do 15. og u mesecu

do 15. og u mesecu

*sve cene su bez obračunatog pdv-a

26. og

u mesecu

cene izražene u evrima se obračunavaju u dinarima prema dnevnom kursu

ReFoto 2010 Media Kit (oglasavanje)  
ReFoto 2010 Media Kit (oglasavanje)  

Media kit za oglašavanje u ReFoto magazinu