Page 1

OSNOVNE INFORMACIJE

rokovi

Format Format Dimenzije neobrezan obrezan 1/1 155x220 145x205

Dinamika: mesečnik, 12 brojeva godišnje Tiraž: 35.000 Pokrivenost: Srbija, Crna Gora, BiH, EU, MAK Broj strana: 48+4

DISTRIBUCIJA

KONCEPT MAGAZINA

Magazin Mamina škola se distribuira i u najudaljenije krajeve naše zemlje, putem 6 velikih distributera (Beokolp, Press International, Štampa komerc, Trag Press, Beopress i Futura Plus) i desetine manjih. Putem distributivne mreže magazin Mamina škola se prodaje na preko 10.000 prodajnih mesta u celoj zemlji, sa 100% pokrivenosti teritorije, i uz kvalitetnu i ravnomernu preraspodelu distribuiranog tiraža na sve regione.

Za razliku od ostalih časopisa na temu roditeljstva u kojima se u ulozi savetodavaca i edukatora nalaze stručna lica, u novom časopisu Mamina škola, čitateljke su te koje pomažu jedne drugima. Reč je interaktivnom časopisu u kojem mame pišu savete, otkrivaju svoje trikove, ispovedaju se i jadaju jedne drugima, razmenjuju iskustva. Cilj ovog časopisa jeste povezivanje novopečenih majki koje će kroz njega brže i lakše pronalaziti rešenja za svakodnevne probleme. Sve čitateljke čiji prilozi budu objavljeni dobiće honorar koji će moći da potroše na sebe i svoje dete. U časopisu Mamina škola postoje i rubrike sa fotografijama mališana, te ponosni roditelji mogu da pošalju slike svojih bebirona.

Color Media Special Temerinska 102, 21000 Novi Sad, Srbija Tel.: +381 21 48 97 100 | Fax: +381 21 48 97 133 Color Media special je članica color press grupe

cenovniK

Godina pokretanja: 2011. Gl. i odgovorni urednik: Aida Bajazet aida.bajazet@color.rs Ciljna grupa: Trudnice i mame, odnosno, žene uzrasta od 20 do 35 godina

Advertajzing direktor kompanije: Goran Radulović (goran.radulovic@color.rs)

280

Broj izdanja 1

-

Novine u prodaji 15-Feb-11

K4

155x220

145x205

450

2

01-Mar-11

04-Mar-11

15-Mar-11

K2, K3

155x220

145x205

350

3

01-Apr-11

04-Apr-11

15-Apr-11

3. strana

155x220

145x205

350

4

02-Maj-11

03-Maj-11

15-Maj-11

K2+3. str.

310x220

290x205

600

5

01-Jun-11

03-Jun-11

15-Jun-11

2/1

310x220

290x205

500

6

01-Jul-11

04-Jul-11

15-Jul-11

2/3

105x215

88x195

180

7

01-Avg-11

04-Avg-11

15-Avg-11 15-Sep-11

I blok

II blok

III blok

Rezervacija oglasa -

Dostava oglasa

1/2

155x110

135x95

150

8

01-Sep-11

02-Sep-11

1/2

80x215

65x195

150

9

30-Sep-11

04-Okt-11

15-Okt-11

1/3

155x77

135x60

100

10

01-Nov-11

04-Nov-11

15-Nov-11

1/3

58x215

40x183

100

11

01-Dec-11

02-Dec-11

15-Dec-11

12

30-Dec-11

04-Jan-11

15-Jan-12

RABATNA SKALA

TEHNIČki zahtevi

• 10% od 2 do 5 objava • 15% od 6 do 12 objava • 20% za 12 i više objava • 25% za 50 i više objava • 30% za 100 i više objava

• format grafičke pripreme: tiff, eps, illustrator eps, pdf (tekst u krivama) • rezolucija: 300 dpi • mod: CMYK • dostava: mejl, ftp, dvd/cd

napomene • Cenovnik je u evrima, plaćanje u dinarskoj protivvredosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. U cene nije uračunat PDV. • Cenovnik dodatnih usluga (Insertacija, pakovanje, ubacivanje, lepljenje uzoraka, posebni zahtevi...) dobija se na zahtev. • Pozicioniranje reklama na određene strane naplaćuje se sa 20% uvećanja na osnovnu cenu. • Posebne uslove oglašavanja odobrava isključivo direktor.

Advertajzing direktor izdanja: Nenad Meseldžija (nenad.meseldzija@color.rs)

5 mm

Margina Format strane

Grafički prikaz se odnosi na oglase koji zauzimaju prostor cele strane u casopisu i manje oglase (koji idu u margo)

Neobrezan format

OSTALE ADVERTAJZING OPCIJE • Sponzorstva rubrika • Oglašavanje u adresaru

• Posebne usluge • Izrada oglasa

www.color.rs

Kompanija Color Press GrupA izdaj e maga zine: CKM • JOY • BRAVACaSA • INTELLIGENT LIFE • THE ECONOMIST • MOJA BEBA • BEAUTY FORUM • MOJA KOSA • SAVRŠENO VENČANJE • LE POTA&ZDRAVLJE • SVET • SCANDAL • HELL O • BRAVO • BRAVO SPORT • POŠALJI RE CEPT • CVEĆE U DOMU • dobra hrana • top zdravlje • lekovito bilje • torte i ko lači • tv novele • screen fun ...

5 mm

Cenovnik oglašavanja i popusti za oglašivače / rabatna skala u magazinu MAMINA ŠKOLA  

RABATNA SKALA, TEHNIČKI ZAHTEVI, OSTALE ADVERTAJZING OPCIJE I NAPOMENE

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you